31 Αυγ 2014

Ἡ «θεολογία» τοῦ χρόνου

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
Ἀπό αὔριο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, θά ἔχωμε, ὡς γνωστόν, νέα ἀρχή τοῦἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Θά ἑορτάσωμε, ἑπομένως, ἐκκλησιαστική πρωτοχρονιά.
Αὐτό ὀφείλεται κυρίως στόν λόγο ὅτι κατά τόν μῆνα αὐτόν, ὅπως ἐξηγοῦν οἱ διάφοροι ἑρμηνευταί, ἔχομε τήν ἀρχή τῆς ''συλλήψεως'' καί τῆς ''ἐγκυμοσύνης'' ὅλων σχεδόν τῶν καρπῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἀρχή τῆς γεννήσεως λαμβάνει χώραν, τίς περισσότερες φορές, τόν μῆνα Μάρτιο. Ἀλλά καί γενικώτερα κατά τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ συνάγομε τούς καρπούς, πού ἦσαν βέβαια ἀσφαλῶς ἀποτέλεσμα τῶν παρελθόντων κόπων μας, γίνεται μία ποικίλη ἐναλλαγή γύρω μας, ἡ γῆ ἀροτριᾶται καί γεωργεῖται ἐκ νέου, κλπ.
Ἐμεῖς δέ ξανασυμμαζευόμεθα ἐκ νέου, κλπ... Ἐνῷ, τήν 1η Ἰανουαρίου δέν λαμβάνει χώραν καμμία οὐσιαστική ἀλλαγή, οὔτε στόν καιρό, οὔτε στήν...

Ὁ Karadayi «ξεφτίλιζε» καὶ «καθάριζε» Ἕλληνες τὸ 1920 στὴν Πόλη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Σίγουρα οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀφελεῖς τουρκολάγνοι καὶ φανατικοὶ θαυμαστές του διασήμου Τούρκου ἠθοποιοῦ καί… μεγάλου γυναικοκατακτητῆ, Kenan Imirzalioglu, ποὺ φέτος ἀπήλαυσε καὶ τὶς διακοπές του στὰ ἑλληνικὰ νησιά, δὲν θὰ γνωρίζουν ὅτι ἐν λόγω στὰρ τῆς Τουρκίας καθιερώθηκε κινηματογραφικὰ μὲ μία ἄκρως ἀνθελληνικὴ ταινία. Στὴν ταινία αὐτὴ παριστᾶνε τὸν μεγάλο «ἥρωα» ποὺ ξεφτίλιζε μὲ κάθε τρόπο τοὺς «δειλοὺς» καὶ «ἄνανδρους» Ἕλληνες, τὴν τραγικὴ περίοδο τοῦ μικρασιάτικου πολέμου, 1919-1922, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὄχι μόνο.
Ὁ κύριος αὐτὸς ποὺ κάθε βράδυ καθηλώνει στὶς ὀθόνες χιλιάδες νεοέλληνες ποὺ μὴν ἔχοντας νὰ κάνουν κάτι πιὸ ἀξιόλογο ἐκστασιάζονται βλακωδῶς ἀπὸ τὶς περιπέτειες τοῦ φοβεροῦ τουρκικοῦ σήριαλ, «Karadayi», ἔχει ἕνα χτυπητὸ ἀνθελληνικὸ παρελθὸν στὶς τηλεοπτικὲς καὶ κινηματογραφικὲς ὀθόνες τῆς Τουρκίας. Ἡ γνωριμία τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ μὲ τὸν φοβερὸ αὐτὸν ἠθοποιὸ-μάγκα καὶ μεγάλο γόη, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἔγραψαν καὶ τὰ τουρκικὰ τηλεοπτικὰ περιοδικὰ ἔχει… κλέψει τὶς καρδιὲς χιλιάδων Ἑλληνίδων ποὺ κοιμοῦνται καὶ ὀνειρεύονται νὰ τὸν ἔχουν δίπλα τους, (σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους), εἶχε γίνει γνωστὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο ἐπίσης φοβερὸ τουρκικὸ σήριαλ, τὸν «Ἐζέλ», ποὺ καθιέρωσε ἔκτοτε τὴν «ἅλωση» τῶν ἑλληνικῶν καναλιῶν στίς τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σαπουνόπερες.
Ἀλλὰ ἡ πρώτη μεγάλη κινηματογραφικὴ ἐπιτυχία τοῦ Kenan Imirzalioglu, ἦταν ἡ περίφημη  κινηματογραφικὴ ἐπιτυχία, «Son Osmanli Yandim Ali». Ἡ ταινία αὐτὴ γυρίστηκε...

Ἡ Ἱστορία τῆς Ἁγίας Ζώνης

Γράφει  Σύγγελης Κωνσταντῖνος
Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας. 

Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. 
Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές. Κοντὰ τῆς βρέθηκαν οἱ Ἀπόστολοι οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τρόπο θαυμαστό, «ἐπὶ νεφελῶν» . Καὶ τότε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε θριαμβευτικὰ «ἐπὶ νεφελῶν», μὲ τὴ συνοδεία πλήθους ἀγγέλων. Ἡ Θεοτόκος προσευχήθηκε στὸν Υἱό της, παρηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ μεσιτεύει στὸν Υἱό της καὶ παρέδωσε τὴν πανάμωμη ψυχή της στὸν Κύριο. 
Οἱ Ἀπόστολοι ἐναπόθεσαν τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου σὲ «καινὸν μνημεῖον» στὴ Γεθσημανή. Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀργότερα ἔκτισε τὸ...

30 Αυγ 2014

"Ἀφιερώνω αὐτὸ τὸ μετάλλιο στὴν πατρίδα μου τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες"!

"Χρυσὸς" ξανὰ ὁ Ἠλιάδης!
Ὁ Ἠλίας Ἠλιάδης, γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἀθλητισμό, εἶναι μιά... μηχανὴ παραγωγῆς μεταλλίων. Σὲ ὅλες τὶς μεγάλες διοργανώσεις ἔχει καταφέρει νὰ μπεῖ στὰ μετάλλια καὶ νὰ γράψει τὸ ὄνομά του μὲ χρυσὰ γράμματα στὸ τζοῦντο. Τὸ πρόσφατο μετάλλιο στὸ Παγκόσμιό το Τσέλιαμπινσκ εἶναι μιὰ μορφὴ δικαίωσης, καθὼς κατάφερε νὰ ξεπεράσει ὅλα τα προβλήματά του καὶ νὰ πάρει τὸ χρυσό. Ἤρεμος καὶ θριαμβευτὴς πλέον μίλησε στὸ ἐπίσημο σάιτ τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Τζοῦντο γιὰ τὶς χρυσὲς στιγμές, τὰ συναισθήματα καὶ τὶς σκέψεις του:
ΕΡ: Ἠλία, ὁ χθεσινός σου θρίαμβος, ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες στιγμὲς στὴν καριέρα σου, ἴσως καὶ τὴν σημαντικότερη ;
ΑΠ: Ἦταν μιά... σημαντικότερη, μαζὶ μὲ πολλὲς ἀκόμη... σημαντικότερες (γέλια). Τὰ συναισθήματά μου δὲν περιγράφονται, πραγματικὰ δὲν ὑπάρχουν λόγια. Ἀφιερώνω αὐτὸ τὸ μετάλλιο στὴν πατρίδα μου τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. 'Ἔνιωθα ὅτι τὸ ἤθελαν καὶ ἔνιωθα ὅτι τὸ ἤθελα κι ἐγὼ πολύ. Νὰ ἀκουστεῖ ὁ ἐθνικὸς ὕμνος, νὰ.....

"Ἔχει ὁ Θεός": Ἡ παγίδα τοῦ διαβόλου

Ὑπάρχει μία σημαντική μερίς ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀρέσκονται νά ζοῦν μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν αἰσιοδοξίας καί ὑπεραισιοδοξίας δίχως βεβαίως νά στηρίζουν τήν νοοτροπίαν των αὐτήν εἰς ὀρθήν μετάνοιαν καί ἀντικειμενικήν βάσιν.
Βεβαίως, ὅπως ὅλοι γνωρίζωμε καί παραδεχώμεθα, ἡ αἰσιοδοξία εἰς τήν σωστήν της μορφήν ἀποτελεῖ ἀρετήν καί εἶναι ἀνάγκη νά ὑπάρχῃ εἰς τόν ἄνθρωπον. Ἀλλοίμονον δέ, ἐάν ἡ αἰσιοδοξία χαθῇ ἀπό τήν ζωήν μας. Ἄλλωστε, ἕνας πιστός εἰς τόν Χριστόν ἄνθρωπος, δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀπαισιόδοξος καί νά τόν κατακλύζουν μαῦρα σύννεφα, ζοφερές σκέψεις, ἀλλά καί φόβοι, πού σχεδόν ποτέ δέν θά ἀντιμετωπίσῃ. Ἄλλο εἶναι ὅμως αὐτό καί ἐντελῶς διαφορετικό εἶναι τό νά ζῇ κανείς εἰς τά νέφη καί νά πιστεύῃ ὅτι ὅλα τά θέματα τῆς ζοφερῆς πραγματικότητος, ἀπό μόνα των, δίχως ἀγῶνα καί μάλιστα δίχως Θεόν, θά ἔχουν αἴσιον πέρας καί θά καταλήξουν καλά, ὅπως ὁ ἴδιος νομίζει τό "πέρας" καί θεωρεῖ τό "καλόν".  Αὐτήν δυστυχῶς τήν νοοτροπίαν τήν εὑρίσκει κανείς εἰς ὅλους τούς χώρους καί τήν συναντᾷ εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα.
Ἄς ξεκινήσωμε ἀπό τόν χῶρον τῆς Ἑκκλησίας καί εἰς τήν συνέχειαν θά συναντήσωμε ἐμπρός μας αὐτήν τήν στάσιν ζωῆς καί εἰς ἄλλους τομεῖς. Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν, χωρίς βεβαίως ἀπόλυτα στεγανά, περιλαμβάνονται ὅσοι πιστοί ἔχουν παύσει νά....

Ἡ Tουρκία δημιουργεῖ πυρῆνες τζιχαντιστῶν στὰ Bαλκάνια

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν ἀποκάλυψη ὅτι ἀλλεπάλληλα κομβόι μὲ Τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη προωθοῦνται στὴν κεντρικὴ Βαλκανική, κάνει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Milliyet, στὸ φύλο της στὶς 30 Αὐγούστου. Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα καὶ σύμφωνα μὲ σχετικὲς ἀποκαλύψεις τῆς βουλγαρικῆς ἐφημερίδας, «Chasa», τὴν ἑβδομάδα 17 μὲ 24 Αὐγούστου ἕνα μεγάλο κονβόι ποὺ μετέφερε 60 ἔνοπλους Τζιχαντιστὲς πέρασε μὲ ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες τὰ τουρκοβουλγαρικὰ σύνορα μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, Πρίστινα.. Ὁ Βούλγαρος δημοσιογράφος εἰδικὸς σὲ θέματα ἰσλαμιστῶν, Aleks Aleksiev, ἀνέφερε ὅτι ἔχει πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ διεύθυνση τῆς πρωτεύουσας τοῦ Κοσσυφοπεδίου, Πρίστινα, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες κομβόι μὲ Τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη προωθοῦνται συνεχῶς στὸ Κοσσυφοπέδιο. Μάλιστα ἡ ἐπίσημη ἀρχὴ τῆς ἀστυνομικῆς διεύθυνσης τῆς Πρίστινας ἀνέφερε πὼς οἱ Τζιχαντιστὲς αὐτοὶ προφανῶς ἔχουν ἄσυλο στὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁρμώμενοι προωθοῦνται σὲ ὅλα τα Βαλκάνια μὲ τὴν ἀνοχή, ἂν ὄχι στήριξη τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν.
Γιὰ ἴδιο θέμα ἕνα ἄλλο δημοσίευμα τῆς ἴδιας τουρκικῆς ἐφημερίδας Millyet, ἀποκαλύπτει ὅτι σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ κρατικοῦ γερμανικοῦ καναλιοῦ, ARD, οἱ Τζχιχαντιστὲς ποὺ προωθοῦνται στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὰ Βαλκάνια ἔχουν στήσει τὸ γενικό τους ἀρχηγεῖο στὴν ἴδια τὴν Κωνσταντινούπολη στὴν περιοχὴ τοῦ Fatih, δηλαδὴ στὴν παλιὰ Κωνσταντινούπολη. Ἀπὸ ἐκεῖ ὀργανώνουν τὰ σχέδια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ παράλληλα τὴν....

«Ἀντιλαμβάνεται κανείς τί ἐπίθεση θά πρέπει νά ἀναμένουμε στήν Πίστη μας ἐάν ψηφιστεῖ ὁ συγκεκριμένος νόμος;»

Ἀνακοίνωση τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης γιὰ τὸ ὑπὸ ψήφιση ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο
Θά θέλαμε νά συνεισφέρουμε στόν δημόσιο προβληματισμό γιά τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο ἀναδεικνύοντας ἕνα σημαντικό ἤ μᾶλλον τό σημαντικότερο πρόβλημα πού θά προκύψει στήν πράξη ἐάν τό νομοσχέδιο ψηφισθεῖ,  ὅπως τουλάχιστον διαφαίνεται καί προτείνεται.
Μέ τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο πρόκειται νά κρίνονται ὡς ἐγκληματίες αὐτοί πού διέπονται ἀπό «ἐχθροπάθεια» πρός διάφορες κοινωνικές ὁμάδες μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι.
Ἄς θυμηθοῦμε τί ἀναφέρει γιά αὐτούς ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Γένους μας: «Αὐτούς ἐγώ τούς λέγω ὅτι εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς δολοφόνους. Διότι εἶναι καλλίτερα νά πεθάνει κάποιος παρά νά ζεῖ καί νά...

Νίκος Νικολόπουλος: «Ἂν ψηφιστεῖ τὸ “ἀντιρατσιστικό” οἱ παπάδες, οἱ ἱεροκήρυκες καὶ οἱ κατηχητὲς θὰ πᾶνε στὰ δικαστήρια γιατί θὰ εἶναι “ὁμοφοβικοὶ” ἂν ποῦν ὅτι ὑπάρχει μόνο ἄνδρας καὶ γυναίκα»


H κολάση τοῦ πλούτου καὶ ἡ ἔνοχη σιωπὴ

Γράφει  Ἀρχιμ.  Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ΙΘ' 16-26)
Φαίνεται ὅτι οὐδέποτε θὰ πάψει ὁ πλοῦτος νὰ ἀπασχολεῖ τὴν σκέψη καὶ κυρίως νὰ βασανίζει τὸ “εἴναι” τῶν ἀνθρώπων. Ἕνα βάσανο ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο συνειδητά, τελικῶς νὰ ἀρνεῖται τὴν ἴδια τοῦ τὴν σωτηρία. Αὐτὸ δηλ. ποῦ βλέπουμε νὰ συμβαίνει στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὅπου περιγράφεται ἡ ὅλη ἀποκαρδιωτικὴ στάση τοῦ πλούσιου νέου.
Τί νὰ πεῖ κανεὶς ἢ πῶς νὰ χαρακτηρίσει τὴν ὅλη νοοτροπία καὶ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τοῦ νέου αὐτοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἀπὸ τὴν μιὰ ἐφαρμόζει (ὅσο τὸ δυνατὸν) τὸν νόμο καὶ τὶς διατάξεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅταν δείχνει τέτοια προθυμία γιὰ νὰ συνομιλήσει μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ καὶ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ Αὐτόν, καὶ τελικῶς ὅταν τοῦ ὑποδεικνύεται ὁ τρόπος γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸν πόθο τῆς τελειότητας, ὅταν δηλ. μπροστά του ἀνοίγεται ἡ ὁδὸς τῆς ἁγιότητας, αὐτὸς ἀπέρχεται “λυπούμενος• ἣν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά”; 
Ἀλλὰ τὴν σκέψη καὶ τὸν πόθο τοῦ νέου γιὰ νὰ κερδίσει τὴν αἰώνιον ζωήν, ἄλλοτε φανερὸ καὶ ἄλλοτε συγκεκαλυμμένο, ἄλλοτε ἔντονο ἢ δυσδιάκριτο καὶ ἀσθενῆ, τὸν ἔχουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι. Καὶ τοῦτο δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ θεωρία, ἀλλὰ μιὰ ἀναμφισβήτητη πραγματικότητα. Δὲν ἔχει κανεὶς παρὰ νὰ ἐξετάσει τὴν....

29 Αυγ 2014

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος: «Ἡ ἰσλαμικὴ διδασκαλία στὸ πανεπιστήμιο εἶναι μία ἐπέκταση τοῦ προβλήματος στὴ Θράκη»


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸ dogma.gr μεταξὺ ἄλλων δήλωσε: «Δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρξει ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μὲ τὴν ἰσλαμικὴ διδασκαλία, δὲν ὑπάρχει τίποτα κοινό» καὶ κατέληξε: «τὴν στιγμὴ ποὺ διώκεται ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἰσλαμικὴ διδασκαλία, δὲν θὰ ποῦμε περάστε».

Ὁ φασισμὸς τῆς "πολιτικῆς ὀρθότητας" κάθε ἄλλο παρὰ καταλείπει περιθώρια ἐφησυχασμοῦ!

Ἀπὸ ἐξαιρετικὰ εὔστοχο σχόλιο ἀναγνώστη ποὺ γράφτηκε πρὸ καιροῦ ΕΔΩ.
"Στὴν προκειμένη περίπτωση, καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ ψηφιστεῖ τελικὰ τὸ φασιστικῆς ὑφῆς δῆθεν ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο (στὴν πραγματικότητα σφόδρα ρατσιστικὸ σὲ βάρος ὅσων ὀρθοφρονούντων ἀντιτίθενται σ΄ αὐτό), ἱκανὸς ἀριθμὸς εὐσυνείδητων δικαστικῶν λειτουργῶν θὰ τεθεῖ πρὸ μεγίστου ἠθικοῦ διλήμματος βιώνοντας τὴν περίφημη "σύγκρουση καθηκόντων". Ἡ ἠθική τους συνείδηση δηλονότι θὰ ὑπαγορεύει τὴν ἀθώωση τῶν ὅσων παραπέμπονται σὲ δίκη γιὰ λόγους νεοταξίτικης σκοπιμότητας, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ ἐπαίσχυντος καὶ κατάπτυστος νόμος θὰ προβλέπει τὴν καταδίκη τους. "Νῦν κρίσις ἐστι"! Ὄχι τῶν "θυμάτων" τοῦ ἀπόβλητου νόμου ἀλλὰ τῶν ἐντεταλμένων γιὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης, ποὺ καλοῦνται νὰ μὴν ὑποκύψουν στὰ κελεύσματα τῆς δικτατορίας τοῦ "πολιτικῶς ὀρθοῦ" ἀλλὰ νὰ προβάλλουν ἀντίσταση στὴν ποινικοποίηση τοῦ φρονήματος καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι στοχοποιοῦνται π΄ τὶς δατάξεις τοῦ νομικοῦ αὐτοῦ τερατουργήματος ὅπως π.χ. κληρικοί, ἱστορικοί, δημοσιογράφοι, ἀκαδημαϊκοὶ δάσκαλοι, καθηγητὲς μέσης ἐκπαίδευσης, δημοσιογράφοι, ἰστολόγοι, σωματεῖα, ἑνώσεις, σύλλογοι ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ πολίτες ποὺ διαθέτουν ἀκόμη ἀδούλωτο φρόνημα καὶ δὲν ἔχουν κλίνει γόνυ στὸ Βάαλ τῆς....

Τὸ πανισλαμικὸ «παιχνίδι» τῆς νέας Tουρκίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ πρώτη χαρακτηριστικὴ κίνηση τοῦ νέου προέδρου τῆς Τουρκίας, τοῦ ἰσλαμιστῆ Ταΐπ Ἐρντογάν, ἦταν νὰ ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῶν ΜΜΕ τὸν Emre Soncan, ἐκπρόσωπο τῆς Zaman, τῆς μεγαλύτερης σὲ κυκλοφορία τουρκικῆς ἐφημερίδας, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι ἐκπροσωπεῖ  μιὰ ἐφημερίδα ποὺ ἀντιπολιτεύεται συκοφαντικὰ ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸν Ἐρντογάν καὶ τὴν προηγούμενη κυβέρνησή του. Ἡ κίνηση αὐτὴ ἑρμηνεύτηκε σὰν ἕνα πρῶτο δεῖγμα τοῦ τύπου τῆς ἀλαζονικῆς προεδρικῆς ἐξουσίας ποὺ προτίθεται νὰ ἀσκήσει ὁ νέος «Σουλτάνος» τῆς Τουρκίας, ὅπως τὸ ἔχουν ἀποκαλέσει καὶ πολλὰ ξένα ἔντυπα. Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικὸ πὼς  οἱ περισσότεροι ξένοι ἀνταποκριτὲς   ἐπέκριναν ἔντονα τὶς μεγαλοπρεπεῖς τελετὲς ὁρκωμοσίας τοῦ Ἐρντογάν σὰν ἕνα ἐπιδεικτικὸ σόου ποὺ ἔδειξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν μεγαλομανία τοῦ νέου προέδρου τῆς Νέας Τουρκικῆς Δημοκρατίας. 
Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον καὶ συνάμα τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο στοιχεῖο αὐτῆς  τῆς Νέας Τουρκίας τῶν Ἐρντογάν-Νταβούτογλου, ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε μετὰ τὶς τελευταῖες ἀλλαγές, εἶναι το πὼς αὐτὴ ἡ νεοοθωμανικὴ πολιτικὴ θὰ ἐκφραστεῖ στὸν....

Μ. Ἀλέξανδρε θὰ "πληρώσεις" τὸν ΕΝΦΙΑ γιὰ τὸν Τύμβο στὴν Ἀμφίπολη;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Φανταστικὸς διάλογος… "Δὲν ὁμιλοῦν μόνο οἱ Σφίγγες".
- Δὲν φταίει κανένας ἄλλος. Ἐκείνη ἡ Γοργόνα φταίει ποὺ γυρίζει ὅλη μέρα καὶ ἐπιμένει νὰ ρωτάει "ζεῖ ὁ βασιλιὰς Ἀλέξανδρος";
- Ποῦ νὰ τολμήσει κάποιος νὰ τῆς πεῖ , ὅτι δὲν ζεῖ , "τὸν χάλασε μονομιάς".
- Ἔτσι ὅλοι ἀπαντοῦν ὅτι "ΖΕΙ καὶ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ καὶ τὸν κόσμο κυριεύει".
- Μιὰ λοιπὸν ποὺ ΖΕΙΣ … μάθε καὶ "τὰ εὐχάριστα".
- Ἔβαλαν φόρο στὶς "κότες καὶ τὰ παραθυρα" ὁ λόγος τοῦ λέγειν καὶ συμπεριέλαβαν στὶς φορολογικὲς ὑποχρεώσεις  τῶν Ἑλλήνων ἀκίνητη περιουσία  ἔστω καὶ ἂν δὲν ἀποδίδει αὐτὴ κάποιο εἰσόδημα.
- Φυσικὰ καὶ ὁ Τύμβος-Τούμπα  τῆς Ἀμφίπολης ἐδῶ καὶ 2300 χρόνια δὲν σοῦ ἀποδίδει κανένα εἰσόδημα ἀλλὰ ὅσο προχωροῦν οἱ ἀνασκαφὲς τὸν "ἀποδίδουν" στὴν κυριότητα τὴν δικιά σου ἔστω καὶ ἂν τυχὸν βρεθοῦν....

Ὁ «ἀρχι-ρατσιστὴς» Πρόδρομος

Ἦρθε ἡ στιγμὴ ἐπιτέλους νὰ δικαιωθεῖ ἡ ἀδικημένη Ἡρωδιάς, ποὺ τόσους αἰῶνες καταγγέλεται ὡς μιαιφόνος καὶ μεγίστη ἐγκληματίας. Τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς διαρκῶς ἀπογοητευτικῆς Διαρκοῦς συνόδου, ἦρθε γιὰ νὰ δικαιώσει τὴν περίφημη Ἡρωδιάδα ἀλλὰ καὶ νὰ ἀδειάσει τὸν Μέγιστον τν Προφητῶν (Ματθ. ια΄-11) Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο.
Ἂν κατέβαινε ὁ Ἅγιος γιὰ λίγο πρὸ Κολωνάκι μεριά, καὶ πρὸς τὰ γραφεῖα τῆς Συνόδου, σίγουρα θὰ  ἄκουγε, πρὶν τὰ ἀκούσει ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα, τοὺς μύδρους ἀπὸ κάποιους Ἀρχιερεῖς κατηγορώντας τον εὐθαρσὼς γιὰ ρατσιστικὴ καὶ ἀντισυμβατικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τὸν ἄρχοντα τοῦ τόπου Ἡρώδη καὶ τὴν ἐρωμένη καὶ γυναίκα το ἀδελφοῦ το Φιλίππου Ἡρωδιάδα.
Κατὰ πὼς λέει τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο:
«Τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ 5 ἕως 20.000,00 εὐρὼ ὅποιος μὲ κάθε μέσο ἢ τρόπο, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ μίσος κατὰ προσώπων ἢ ὁμάδες προσώπων ποὺ προσδιορίζονται μὲ τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ κ.α.
«Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ λοιπὸν, καὶ μάλιστα κοτζὰμ Ἅγιος, καὶ νὰ μὴν σέβεσαι τοὺς νόμους τοῦ κράτους καὶ τὴν συλλογικὴ ἀνώμαλη συνείδηση; Τί εἶναι αὐτὲς οἱ κολάσιμες ποινικὰ συμπεριφορὲς; Καὶ θέλεις νὰ ὀνομάζεσαι καὶ ἀπὸ πάνω  Ἅγιος;
Ἂν ὁ Ἡρώδης ἀρέσκεται (ἔχει βίτσιο) νὰ κάνει σεξουαλικὲς σχέσεις μὲ παντρεμένες, ἃς εἶναι καὶ συγγενεῖς του, ἐσὺ ποῦ βρίσκεις τὸ κακό; Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ....

28 Αυγ 2014

Τζιχὰντ στὴν Σμύρνη τὸ 1922… Τί παίζει σήμερα;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μὴν μπερδεύεστε , δὲν πρόκειται γιὰ εἰκόνες ἀπὸ τὴν Συρία τοῦ 2014. Εἶναι κεφάλια σφαγμένων Ἑλλήνων καὶ παλουκωμένα μὲ τὸ ἴδιο τελετουργικὸ τρόπο ἀπὸ τοὺς διαχρονικοὺς μακελλάρηδες ποὺ ἔδρασαν τὸ 1922 καὶ στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Τζιχὰντ τότε... Τζιχὰντ σήμερα... Πόσο ὅμως κοντά μας;
Σμύρνη  1922 – Τζιχὰντ τότε
Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων «τσετῶν» (=ἀτάκτων) ὑπὸ τὸν Κιορ (=μονόφθαλμος) Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τελεῖ τὴν τελευταία του λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ προσεύχεται σὰν ταπεινὸς λευίτης καὶ ἐγείρεται ὡς ἅγιος. Εἶναι τὸ τελευταῖο κήρυγμά του...
Ὁ Τουρκικὸς ὄχλος, τελώντας σὲ ἔξαλλη κατάσταση, παρέλαβε τὸν Χρυσόστομο. Ἐπιτέθηκε ἐναντίον του κτυπώντας τὸν μὲ γροθιές, λοστοὺς καὶ ξύλα καὶ τὸν ὁδήγησαν σὲ ἕνα κουρεῖο, ὅπου τὸν ἀνάγκασαν νὰ φορέσει μιὰ λευκὴ μπλούζα. Στὴν συνέχεια, τοῦ ξερίζωσαν τὴ γενειάδα καὶ τὸν ἔσυραν στὴν τουρκικὴ συνοικία, προπηλακίζοντας καὶ....

Σήμερα συμπληρώνονται 55 χρόνια ἀπὸ τὴν Ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστῆ

Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη (15 / 28 Αὐγούστου 1959) τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστὴ τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης» τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε! 
Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες, ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.
Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους. Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους, γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα, ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.
Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ ὁλονύκτια προσευχὴ ἂν ἦταν χειμώνας, κι ἂν ἦταν καλοκαίρι στὴν ὕπαιθρο σὲ ἀπόστασι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Ἄρχιζαν μὲ τὸ «Τρισάγιο», τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸν «Ν΄ ψαλμό». Κατόπιν κάθονταν λίγο καὶ ἀδολεσχοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο, τὴν κόλασι, τὴν χαρὰ τῶν Δικαίων στοὺς οὐρανοὺς καὶ ψυχωφελεῖς θεωρίες. Καὶ κατέληγαν...
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 
Τὸν τάφο τοῦ γέροντος καὶ τὶς σπηλιὲς ἀλλὰ καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν συνοδεία τοῦ Γ. Ἰωσήφ.

27 Αυγ 2014

Τὸ Mega, ὁ Μεσσηνίας καὶ ὁ Δήμου ἀπεφάνθησαν: "Ρατσιστὲς" καὶ "ἀκραῖοι" ὅσοι Μητροπολίτες τάχθηκαν κατὰ τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ" νόμου!

Τὸ ἱστορικὸ σχολεῖο στὴν Ἀρτάκη τοῦ Μαρμαρὰ γίνεται ἰσλαμικὸ λύκειο!

Χτίστηκε τὸ 1879 ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Ἀρτακινούς, γιὰ νὰ μετατραπεῖ μετὰ σὲ σχολεῖο γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ. Σήμερα τὰ ἰσλαμικὰ γυμνάσια καὶ λύκεια ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια ὑποβοηθούμενα ἀπὸ σχετικὴ νομοθεσία, κάτι ποὺ προκαλεῖ σοβαρὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς πολέμιους τῆς σύμπραξης κράτους καὶ Ἰσλάμ. 
Τὴν ἀποκάλυψη ὅτι τὸ ἱστορικὸ ρωμαίιικο σχολεῖο τῆς Ἀρτάκης θὰ γίνει ἴσως καὶ φέτος θρησκευτικὸ λύκειο –ἡ σχετικὴ ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἀρχὴ πολιτιστικῆς κληρονομιάς– κάνει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, ἐπικαλούμενη στοιχεῖα τοῦ τοπικοῦ ἐντύπου Erdek Turizm. Στὸ ρεπορτὰζ της ἀναφέρει μάλιστα ὅτι ντόπιοι ποὺ μίλησαν στοὺς δημοσιογράφους ἐξέφρασαν σοβαρὲς ἀμφιβολίες γιὰ τὴ δυνατότητα διατήρησης τῆς ἱστορικῆς ταυτότητας τοῦ κτιρίου.
Τὸ κτίριο χρησιμοποιήθηκε ὡς προσωρινὸ νοσοκομεῖο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, καὶ εἰδικότερα γιὰ νὰ προσφέρει περίθαλψη στοὺς τραυματίες τῆς Μάχης τῆς Καλλίπολης τὸ 1915. Ἀργότερα μετατράπηκε σὲ κανονικὸ σχολεῖο, ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομα «Ἀτατούρκ». Πρωτότυπο, ἀλήθεια… Τὸ 2007 ἔκλεισε καὶ οἱ ἐργασίες ἀναπαλαίωσής του ὁλοκληρώθηκαν τὸ 2012. 
Τὰ ἰσλαμικὰ λύκεια καὶ οἱ ἀντιδράσεις
Τὸ θέμα τῶν θρησκευτικῶν λυκείων εἶναι πολὺ ψηλὰ στὴ δημοσιότητα στὴν...

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς: "Χωρὶς θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλώσσα, διαλύεται ἡ Πατρίδα μας"

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα. Ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἀλβανικῆς καὶ βλάχικης γλώσσας, διότι ὑποχωροῦσε ἡ ἑλληνική. Στὸ Μετσοβο ἐπὶ παραδείγματι τοὺς προέτρεψε νὰ διατηρήσουν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο «διαλύεται ἡ Πατρίδα μας». Εἶπε ὅτι, ἂν διατηρηθοῦν αὐτά, ὁ Θεὸς θὰ φέρη καλύτερες μέρες γιὰ τὴ χώρα μας.
Χάρισμα προφητείας
Ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ἦταν ἀκόμη καὶ μεγάλος Προφήτης. Προφήτης καὶ μὲ τὴν εὐρεία καὶ μὲ τὴν στενὴ ἔννοια. Ὑπῆρξε ἀληθινὰ πνευματοφόρος, ἐνδεδυμένος «δύναμιν ἐξ ὕψους». Ἄνδρας χαρισματικός, μεγίστης ἁγιοπνευματικς ἐμβελείας. Βεβαίως πολλὲς φορὲς ὁ προφητικός του λόγος δὲν ἦταν ἀρεστὸς στοὺς ἀνθρώπους, ὅμως εἶχε δύναμι, θεία δύναμι.
Δὲν προεφήτευσε μόνο τὴν ἀποτίναξι τοῦ ζυγοῦ («τὸ ποθούμενο» ὅπως τὸ ὠνόμαζε καὶ συνεννοεῖτο ἔτσι μὲ τοὺς ἀκροατᾶς, γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν οἱ Τοῦρκοι τί ἐννοοῦσε), ἀλλὰ τοὺς ἔδινε καὶ σημάδια γιὰ τὸ πότε θὰ γίνη τοῦτο. Πολλὲς προφητεῖες...

Ἀσθενεῖς ἐν ἁμαρτία καὶ ὑγιεῖς ἐν μετανοία

Ποῖος εἶναι ὁ λόγος πού μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός; Τήν ἀπάντησιν μᾶς τήν δίδει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: «Ὁ Θεός μᾶς ἐδημιούργησε, διά νά γίνωμε κοινωνοί τῆς Θείας Φύσεως καί μέτοχοι τῆς ἀϊδιότητός Του καί νά ἀναδειχθοῦμε ὅμοιοί Του μέ τήν κατά Χάριν θέωσιν, διά τήν ὁποίαν ἔχουν συσταθῆ καί παραμένουν ὅλα τά ὄντα καί ἔχουν παραχθῆ καί γίνει ὅλα τά μή ὄντα»(1).
Διά νά μή χάσωμε τήν μεγίστην αὐτήν δωρεάν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, πρέπει νά θεραπευθοῦμε ἀπό τήν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς μας, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι μία λανθασμένη ἤ μία ἄτοπη κίνησις πού κάνει ὁ ἄνθρωπος καί πού διά νά τήν διορθώσῃ χρειάζεται μία τυπική «συγγνώμη». Ἡ ἁμαρτία εἶναι μία κίνησις ἀντίθετη πρός τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνταρσία πνευματική κατά τοῦ Θεοῦ! Ἡ κάθε ἁμαρτία εἶναι μία μικρή ἐπανάστασις τοῦ ἀνθρώπου κατά τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς ἁμαρτίας ὁ ἄνθρωπος διαχωρίζεται ἀπό τόν Θεόν, ἀπομακρύνεται, φεύγει ἀπό τήν Χάριν τῆς Ἐκκλησίας, ἀποξενώνεται, ἀπομονώνεται, καταστρέφεται, τελικά νεκρώνεται. Ὁπότε, ἀκολουθεῖ ὁ σκοτισμός τοῦ νοῦ καί ἡ νέκρωσις τῶν πνευματικῶν δυνάμεων. Ἡ ἁμαρτία εἶναι κίνησις θεομαχίας. Εἶναι θεομάχος, δηλαδή εἶναι ἑαυτομάχος, βλάπτει, ἀρρωσταίνει καί καταστρέφει τόν  ἑαυτόν μας.
Ὁ πρῶτος πού ἁμάρτησε εἶναι ὁ Διάβολος: «...ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ Διάβολος ἁμαρτάνει...» (Α´ Ἰωάν. γ´, 8). Κανένας δέν εἶχε ἁμαρτήσει πρίν ἀπό αὐτόν. Ἁμάρτησε μέ...

«Ἱερὰ» Σύνοδος ἀνίερης σύμπραξης

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι 
καὶ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων».
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Μὲ ὀδυνηρὴ ἔκπληξη διαβάσαμε τὴν «ἄχρωμη», (τὸ λιγότερο ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τὴν χαρακτηρίσουμε), ἀνακοίνωση τῆς ἱερᾶς συνόδου γιὰ τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο. Εἰλικρινὰ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο ποὺ κατέστρεψε αὐτὴ τὴν δύσμοιρη χώρα δὲν θὰ ἔβρισκε καλύτερο «σπόνσορα» ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἱεραρχία τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας,  στὸν ἀνελέητο πόλεμο ποὺ ἔχει ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐξαπολύσει κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπακούοντας στὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντάδων του τῆς Νέας Τάξης. Ἔκπληξη βέβαια γιὰ τὴν ἀνακοίνωση ὄχι γιὰ ὅλους, γιατί πολλοὶ δὲν περίμεναν κάτι καλύτερο ἀπὸ ἕνα ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ἔχει ταυτιστεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση, ποὺ ἀδιαφορεῖ σκανδαλωδῶς γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας, τὴν διάλυση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀποορθοδοξοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ κάθε μέσο ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες.
Στὴν «χλιαρὴ» αὐτὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ ἀντιρατσιστικό, ἡ ἱερὰ σύνοδος ἐπαναλαμβάνει τὰ αὐτονόητα καὶ μάλιστα μὲ «εὐγενικὸ» τρόπο μήπως...

26 Αυγ 2014

Σύλησαν τὸν Τάφο τῆς Ἀμφίπολης, τὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ μυαλὸ τοῦ Νεοέλληνα;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ ἀμφιβόλου προέλευσης  μέσα καὶ ἔξω "φιλέλληνες"  δὲν κάθονται ἁπλῶς σιωπηλοὶ σὰν τὶς σφίγγες τοῦ ἀναπάντεχου αὐτοῦ μεγαλειώδους ταφικοῦ μνημείου τῆς Ἀμφίπολης, ἀλλὰ ὅσο περνάει ὁ καιρὸς τῶν ἀνασκαφῶν ἀγωνιούν καὶ  βγάζουν τὶς γέρικες κραυγές τους σὰν κοράκια. "Μακάρι νὰ μὴν βρεθεῖ τίποτε καὶ τὸ μνῆμα νὰ εἶναι κενὸ γιατί ποιὸς ἀντέχει  τότε τὰ νταβαντούρια τῶν Ἑλλήνων";
Ἄλλοι προσδιορίζουν μὲ ἐπιστηκοφανὴ  κριτήρια  ὅτι ὁ Τάφος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἶναι στὸ ἔδαφος τοῦ  ψευδεπίγραφου  κράτος τους. Ἄλλοι μιλᾶνε γιὰ πλούσιους στρατηγοὺς καὶ ναυάρχους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ποὺ ἤθελαν νὰ ἐπιδείξουν τὴν μεγαλομανία τους μὲ τὸ χρυσάφι τοῦ Παγγαίου καὶ τὰ μάρμαρα τῆς Θάσου ἀλλὰ ξέχασαν ὅτι εἶναι θνητοὶ καὶ θέλησαν νὰ τοὺς παραχώσει ἡ λάσπη τοῦ ποταμοῦ Στρυμόνα. Τέλος πάντων, εἶναι πολὺ αὐτοὶ ποὺ ἀνησυχοῦν ἀπὸ Ἀμερικὴ- Εὐρώπη -Τουρκία ἀλλὰ καὶ στὰ σλαβικὰ ἔθνη γιὰ τὸ τί θὰ βγάλει αὐτὸς ὁ ΤΑΦΟΣ.
Οὐσιαστικὰ γιὰ ἕνα πράγμα περισσότερο ἀνησυχοῦν: ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ, ὁ ραγιαδάκος ποὺ τόσο κουράστηκαν γιὰ νὰ τὸν ρίξουν στὴν μιζέρια καὶ τὴν....

25 Αυγ 2014

Λεβέντικη Ἐπιστολή τοῦ Σιατίστης πρός τόν Σκοπιανό "Ἀρχιεπίσκοπο" Στέφανο

Πρός τόν παρανόμως κατέχοντα τόν θρόνον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καί ψευδοηγούμενον τῆς ἀνύπαρκτης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας κ. Στέφανον
κ. Στέφανε,
Μέ ἔκπληξη καί ὀδύνη καί χωρίς νά Σᾶς τήν ζητήσω ἔλαβα τήν ἐπιστολή μέ τήν ὁποία προσπαθεῖτε νά δικαιολογήσετε τά ἀδικαιολόγητα καί καταφέρεσθε κατά τοῦ μόνου Κανονικοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη.
Ξεκινᾶτε μάλιστα μέ μιά μικρή ἀπάτη. Γράφετε: «στήν πρόσθεση τῆς ἐπιστολῆς σας προσφέρουμε πληροφορίες γιά τήν ἐγκληματική δράση …».
Πότε κ. Στέφανε σᾶς ἔστειλα ἐπιστολή ὥστε νά σπεύδετε νά μοῦ ἀπαντήσετε; Γιατί νά στείλω ἐπιστολή σέ σᾶς ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζω τήν ἐκκλησιαστική ὕπαρξη σας καί θεωρῶ τήν ψευδοεκκλησία τῆς ὁποίας ἡγεῖσθε ὡς ἐκκλησιαστικῶς ἀνύπαρκτη; Ποῖος σᾶς εἶπε ὅτι σᾶς θεωρῶ ἔγκυρο πρόσωπο γιά νά ζητήσω ἀπό σᾶς πληροφορίες;
Ἐπιχειρεῖτε δι’αὐτοῦ τοῦ δολίου τρόπου νά ἐπιτύχετε μία ἔμμεση ἀναγνώριση καί νά ἀφήσετε νά αἰωρεῖται ὅτι ἐγώ ἤ ὁποιοσδόποτε ἄλλος Ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαλέγεται μαζί Σας. Ὁ τρόπος σας δολιότητος γέμει.
Ὁ μόνος πραγματικός λόγος τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη εἶναι ὅτι...

Ὀλέθριες φιλίες καὶ ξενίες

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
Ἀπρίλιος τοῦ 1993, στὸν «Ἀστέρα» Βουλιαγμένης, συνεδριάζει ἡ γνωστὴ «Λέσχη Μπίλντεμπεργκ», μασωνικὸ παρακλάδι, ἐκκολαπτήριο πρωθυπουργῶν καὶ ἀρχηγῶν κρατῶν. Μεταξὺ ἄλλων συμμετέχουν καὶ οἱ ἀνατέλλοντες τότε ἀστέρες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, Θεόδωρος Πάγκαλος καὶ Ἀντώνης Σαμαράς. Τὶς ΗΠΑ ἐκπροσωπεῖ ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν Κρίστοφερ, ὁ ὁποῖος ἀνήγγειλε στοὺς ἐμβρόντητους Ἕλληνες δημοσιογράφους ὅτι ἐντός τν προσεχῶν ἕξι μηνῶν θὰ διεξαχθοῦν βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα. Κατόπιν, λόγω τοῦ σάλου ποὺ προκλήθηκε, προσπάθησε νὰ τὰ συμμαζέψει, ἀναμασώντας κάτι σαλιαρίσματα περὶ λάθους, παρανόησης τῶν δηλώσεών του καὶ λοιπὲς χαυνολογίες. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1993 ὁ κ. Σαμαρὰς ἀνακοίνωσε τὴν ἵδρυση νέου κόμματος, τῆς Πολιτικῆς Ἄνοιξης (ΠΟΛΑΝ). Τὸ νέο κόμμα παρουσιάστηκε ὡς ἀνανεωτικὴ καὶ ἐκσυγχρονιστικὴ δύναμη στὸ χῶρο τῆς κεντροδεξιᾶς καὶ ἔθεσε στόχο τὴν «ὑπέρβαση» τῆς κατεστημένης πολιτικῆς. 
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ὁρισμένοι βουλευτὲς τῆς ΝΔ, προσχώρησαν στὴν ΠΟΛΑΝ, εἴτε παραιτούμενοι τῆς βουλευτικῆς τους ἰδιότητας εἴτε ἀποσύροντας τὴν ἐμπιστοσύνη τους ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἔτσι ἀπώλεσε τὴν....

Γιατί "ζαλίζονται" μπαμπὰ οἱ Ἀμερικάνοι; Γιατί ἡ ISIS ἔχει Drones…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Σὲ ἕνα βίντεο ποὺ κυκλοφόρησαν οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ χαλιφάτου στὶς διάφορες σκηνὲς προπαγάνδας μὲ ἀνάγνωση ἀπὸ στίχους στὸ Κοράνι παρατίθεται ἕνας χάρτης τοῦ πολεμικοῦ μετώπου τῆς Βόρειας Συρίας καὶ ταυτόχρονα φαίνονται στιγμιότυπα ἀπὸ ἐκρήξεις καὶ βίαιες συγκρούσεις. Ὅμως τὸ 14ο λεπτὸ  αὐτὸ βίντεο ἔχει τὸ ἑξῆς ξεχωριστό. Γιὰ πρώτη φορὰ δίνει ἐναέρια πλάνα τοῦ Συριακοῦ στρατοῦ στὴν  στρατιωτικὴ βάση 93 κοντὰ στὴν ἐπαρχία Raqqa στὴ βόρεια Συρία ποὺ δέχθηκε ἐπίθεση στὶς 7 Αὐγούστου.
Ἡ λεζάντα πάνω ἀπὸ αὐτὸ τὸ βίντεο ἐπιτήρησης τῆς στρατιωτικῆς βάσης τῆς Συρίας ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἀπὸ τὸ drone τοῦ στρατοῦ τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους." Αὐτὰ ἰσχυρίζεται στὸ CNN ὁ Peter Bergen  ἀναλυτῆς  ἐθνικῆς ἀσφάλειας τοῦ CNN,  καὶ διευθυντὴς στο New America Foundation σὲ σχετικὸ ἄρθρο του. 
Μήπως ρὲ παλληκάρι τοὺς τὰ δώσανε οἱ γνωστοὶ χορηγοί τους  μὲ χρονομίσθωση καὶ τὸ ξεχάσανε; Τότε τί γίνεται; Ρωτᾶμε γιατί αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Raqqa εἶναι μιὰ ἀκόμη φρικιαστικὴ ντροπὴ γιὰ τὸν Ἀνθρώπινο Πολιτισμὸ ποὺ σὰν ὑπερδύναμη θέλατε νὰ....

Γενοκτονία καὶ Ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης, 
μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἀκαδημαϊκῶν γιὰ τὴ μελέτη τῶν Γενοκτονιῶν
Ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία δὲν (θὰ) ἀναγνωρίζει τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων; Δὲ θὰ μποῦμε στὴ διαδικασία νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν τύπο τοῦ νομοσχεδίου τοῦ γνωστοῦ καὶ ἀποκαλούμενου ὡς ἀντιρατσιστικοῦ. Ἐξάλλου ὅλοι καὶ ὅλες γνωρίζουν ὅτι ἡ πατρίδα μᾶς εἶναι ὑπὸ (οἰκονομικὴ ) κατοχὴ καὶ ἔχουν καταλυθεῖ τὰ πάντα: Σύνταγμα, νόμοι καὶ δικαιοσύνη, ἐνῶ ἡ ἐπικράτεια διοικεῖται μὲ νομοθετικὲς ρυθμίσεις ποὺ προτείνονται ἀπὸ ξένους γραφειοκράτες καὶ ἐγκρίνονται ἀπὸ τοὺς ἐκλεγμένους ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ....
Θὰ ἀναφερθοῦμε ὅμως στὴν οὐσία. Ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία αὐτὴ ποὺ βιάζεται ποικιλοτρόπως καὶ κὰτ ' ἐξακολούθηση ἀπὸ τοὺς "φύλακες", οἰκοδομήθηκε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μὲ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι κυριολεκτικὰ φτιαγμένη μὲ τὸ αἷμα Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων. Ἀνάμεσά τους καὶ πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο πρόγονοί μας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου καὶ τῆς Θράκης, ποὺ δολοφονήθηκαν μὲ τὴ Γενοκτονία ποὺ ὀργάνωσαν οἱ Νεοτοῦρκοι καὶ οἱ Κεμαλικοὶ καθὼς καὶ οἱ ξένοι Σύμμαχοί τους.
Γιὰ Γενοκτονία αὐτὴ μὲ τεράστια ὁμολογουμένως καθυστέρηση ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων θέσπισε δύο νόμους, ὅμως οἱ ἀνήθικες πράξεις τῶν "ἁρμοδίων" τους ἀκύρωσαν. Ἐνδεικτικὰ καὶ μόνο ἀναφέρουμε τὶς καταθέσεις στεφάνων τῶν πρωθυπουργῶν καὶ ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν στὸν....

Ἰδοὺ ἡ Ρόδος Βλαντιμίρ!

Ἕνα καζάνι ποὺ βράζει εἶναι ὅλος ὁ πλανήτης. Κάθε λίγο καὶ μιὰ νέα ἑστία ἀναταραχῆς ξεπροβάλλει. Καὶ ὁ πιὸ ἀφελὴς πλέον καταλαβαίνει ὅτι κάτι ἄλλο συμβαίνει, κάτι διαδραματίζεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα καὶ τὶς κοινὲς εἰδήσεις.
Ἰδιαίτερα μὲ προβληματίζουν οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στὴν Οὐκρανία. Δὲν θὰ καυχηθῶ ὅτι πονάω τόσο γιὰ τὸν ἁπλὸ λαὸ ποὺ δεινοπαθεῖ χωρὶς λόγο. Ὁ καταιγισμὸς ἀλλεπάλληλων εἰδήσεων πολέμων, ἐξοντώσεων, μίσους καὶ συμφορῶν μᾶς ἔχουν καταντήσει ἀνάλγητους δυστυχῶς. Ντρέπομαι ποὺ τὸ λέω. Ἐν πάση περιπτώσει, μὲ ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως ἡ δημόσια παρουσία τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν. Εὔχομαι ὁλοκαρδίως νὰ πέφτω ἔξω, ἀλλὰ ὁ ἀγέρωχος τσάρος δείχνει πολὺ στρεσαρισμένος. Ἀπὸ τί ἄραγε;
Ὅπως καὶ νὰ τὸ δεῖς, ὁ Πούτιν εἶναι μιὰ πολὺ ἰδιαίτερη προσωπικότητα. Ἡγέτης μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως. Ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο ὡς πρωταγωνίστρια μιὰ Ρωσία ποὺ ψυχορραγοῦσε καὶ ἀφήνει γενικῶς τὴν αἴσθηση τοῦ ἀτρόμητου ἀρχηγοῦ ποὺ ἐλέγχει πλήρως τὴν κατάσταση. Σύμμαχοι καὶ ἀντίπαλοι τὸν θαυμάζουν. Οἱ Ἕλληνες πιστεύω ὅτι βλέπουν στὸ πρόσωπό του τὸν μεγάλο ἀντίπαλό το διεθνοῦς κατεστημένου, τοῦ λεγομένου “συστήματος”. Τὸν ἄνδρα ποὺ τολμᾶ νὰ κοιτάξει κατὰ πρόσωπο καὶ νὰ....

Ὁ Ibrahim Kalin ὁ νέος ἐπίδοξος ἀρχηγὸς τῆς ΜIT

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ταΐπ Ἐρντογάν στὴν προεδρία τῆς Τουρκίας καὶ ἡ μεταπήδηση τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου στὴν πρωθυπουργία ἔφερε ἕνα κενὸ στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν το ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὰ ἐκτιμήσεις τῶν περισσοτέρων πολιτικῶν ἀναλυτῶν τς Τουρκίας, θὰ κληθεῖ νὰ καταλάβει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ «σκοτεινὰ’ πρόσωπα τῆς δημόσιας ζωῆς τῆς Τουρκίας, ὁ νῦν ἀρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν. Τὸ σενάριο τῶν ἀλλαγῶν προβλέπει δηλαδὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεταπήδηση τοῦ Νταβούτογλου στὴν πρωθυπουργία μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογᾶν στὴν τουρκικὴ προεδρία καὶ τὴν μεταπήδηση τοῦ νῦν ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ποὺ ἄφησε ὁ Νταβούτογλου. Ἀνεξάρτητα ἂν αὐτὸ τὸ σενάριο ὑλοποιηθεῖ ἢ ὄχι, ὁ ρόλος τοῦ Φιντάν θὰ ἀναβαθμιστεῖ καὶ ὁ ἴδιος θὰ εἶναι τὸ βασικὸ πρόσωπο σὲ ὅλες τὶς μελλοντικὲς «σκοτεινὲς» ἐπιχειρήσεις τῆς νεοοθωμανικῆς Τουρκίας. 
Ὅμως ἡ πολὺ πιθανὴ ἀνάληψη τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπὸ τὸν Φιντᾶν θὰ δημιουργήσει μὲ τὴν σειρὰ του ἕνα κενὸ στὴν ἀρχηγεῖα τῆς μεγαλύτερης τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας, τὴν γνωστὴ ΜΙΤ, ποὺ βαρύνεται μὲ πολλὲς σκοτεινὲς ὑποθέσεις ὅπως δολοφονίες πολιτικῶν προσώπων, λαθρεμπόριο ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων, κυκλώματα μαφίας ἀκόμα καὶ κυκλώματα μεταφορᾶς λαθρομεταναστῶν στὴν δύση. Τὸ κενὸ αὐτό, ὅπως ἀναφέρεται σὲ εἰδικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης Aydinlik, θὰ τὸ καλύψει ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ βασικοὺς μέχρι σήμερα συμβούλους τοῦ Ἐρντογάν, ὁ Ἰμπραὴμ Καλίν. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι τὴν τοποθέτηση τοῦ Καλὶν στὴν ἀρχηγεῖα τῆς ΜΙΤ δὲν τὴν θέλει ὁ νέος.....

Ὅταν δίνεις ὅπλα, δίνεις καὶ "ἀνεξαρτησία"

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ Γερμανία σὰν ἐπικεφαλῆς οὐσιαστικά τς κοινῆς Εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς γραμμῆς ἔκανε τὴν πρώτη κίνηση. Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ σὲ συνέντευξή της στο ARD,  ἐκδήλωσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Βερολίνου νὰ στηρίξει τοὺς μαχητὲς τῆς Περιφερειακῆς Κυβέρνησης τοῦ Κουρδιστᾶν μὲ ὅπλα. «Ἡ ἀπόφασή μας δὲν εἶναι μιὰ ἐπιλογὴ εἶναι ἀνάγκη. Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἔχει λάβει μιὰ σκληρὴ στάση σὲ ὅσους διαφωνοῦν μὲ αὐτὸ εἴτε εἶναι Μουσουλμάνοι εἴτε εἶναι Χριστιανοί», εἴπε  η Μέρκελ προσθέτοντας ὅτι «εἶναι μιὰ γενοκτονία ποὺ διαπράττεται μπροστά σε ὅλους μας!».
Θὰ παραδεχθεῖ: «Εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ ὅπλα ἔχουν πέσει σὲ λάθος χέρια». Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος ἀπέκλεισε τὴν παροχὴ ὅπλων στοὺς Κούρδους τοῦ ἀπαγορευμένου Ἐργατικοῦ Κόμματος τοῦ Κουρδιστάν-PKK,  καθὼς καὶ τὴν ἀποστολὴ γερμανικῶν στρατευμάτων μάχης στὸ Ἰράκ. (echedoros-a.gr)
Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπὸ δίπλα καὶ παράλληλα, συλλέγουν πληροφορίες γιὰ τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ χαλιφάτου καὶ ἑτοιμάζονται νὰ δράσουν γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουν τὸν "κακὸ δράκοντα"  καὶ τοὺς δημίους- ἀποκεφαλιστὲς τῆς ISIS. Μᾶλλον ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ποὺ δὲν "εὐκαιρεὶ" τώρα γιατί....

24 Αυγ 2014

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Ἕνας σύγχρονος Πατρο-Κοσμᾶς Αἰτωλὸς


Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης ἀπαντάει στὴν ἐρώτηση ὑπάρχουν πατροκοσμάδες σήμερα; Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε σὲ Συνέδριο ἀφιερωμένο στὰ 300 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση (1714-2014) τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

23 Αυγ 2014

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλὸς: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται»

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 
μᾶς δείχνει τὴν πορεία τοῦ ἀγώνα μας
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν.

Ἀποπροσανατολισμὸς ὁ ντόρος γιὰ τὴν συμπερίληψη ἢ ὄχι τῆς ποντιακῆς γενοκτονίας στό "ἀντιρατσιστικὸ"!

Ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ντόρος γιὰ τὴν συμπερίληψη ἢ ὄχι τῆς ποντιακῆς γενοκτονίας στὸ ρατσιστικὸ «ἀντιρατσιστικὸ» νομοσχέδιο εἶναι ἀποπροσανατολισμὸς γιὰ νὰ περάσει τὸ μεῖζον, ἡ φίμωση τοῦ λόγου καὶ τῆς σκέψης!
Εἶναι πολλοὶ ποὺ ἐπιδιώκουν αὐτὸν τὸ ντόρο καὶ μὲ δικά τους ἄτομα ποὺ δημιουργοῦν ἐντάσεις ὑποστηρίζοντας τὰ πιὸ παράλογα πράγματα, καθοδηγοῦν τὸν λαὸ σὲ λάθος μονοπάτια ἀποπροσανατολίζοντας τὸν καὶ παρασύρουν πάρα πολλοὺς ποὺ νομίζουν ὅτι παλεύουν γιὰ κάτι θετικὸ ἀλλὰ ἁπλὰ παίζουν τὸ παιχνίδι ἀκριβῶς τῶν νεοταξικῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου!
Εἶναι μεγάλη εὐκαιρία καὶ γιὰ τοὺς ὑπεταγμένους βουλευτὲς τῆς ΝΔ, νὰ τὸ παίξουν τζάμπα μάγκες καὶ ὁ Σαμαρὰς ὅτι εἶναι ἡγέτης ποὺ ἀφουγκράζεται τὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ, συμπεριλαμβάνοντας ἐν τέλει τὴν ποντιακὴ γενοκτονία στὸ νομοσχέδιο, ἐὰν....

Ἀπέλυσαν μουφτὴ στὴν Tουρκία ἐπειδὴ φοροῦσε…σταυρὸ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν πραγματικὴ καταπληκτικὴ εἴδηση ὅτι ἡ «Διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας», (κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν δική μας Ἀρχιεπισκοπή), ἀπέλυσε μουφτὴ ἀπὸ μουσουλμανικὸ τέμενος γιατί φοροῦσε… σταυρό, τὸν ὁποῖο μάλιστα δὲν δίστασε νὰ ἐπιδείξει σὲ ἐπισκέπτες μετὰ τὸ ναμάζι, (μουσουλμανικὴ προσευχή), ἔκανε γνωστὴ ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Cumhurriyet, (22/8), ἀλλὰ καὶ πολλὰ περιφερειακὰ τουρκικὰ ΜΜΕ.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἴδια τὰ δημοσιεύματα τῶν τουρκικῶν ΜΜΕ, ὁ Nuh Korkmaz, μουφτὴς τῆς πόλεως τοῦ Zonguldak, στὸν δυτικὸ Πόντο, ἐπειδὴ ἔφερε στὸ στῆθος τοῦ ἕνα χριστιανικὸ σταυρὸ σὰν νὰ εἶναι χριστιανὸς καὶ τὸν ὁποῖο δὲν δίστασε νὰ  ἐπιδείξει σὲ ξένους ἐπισκέπτες στὴν πόλη του, μόλις ἔγινε γνωστὴ αὐτή του ἡ πράξη ἀπελύθη ἀπὸ τὰ καθήκοντά του στὸ τέμενος τῆς πόλης τοῦ Zonguldak. Μάλιστα ἡ ἀπόλυσή του σὰν θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ τς μουσουλμανικῆς θρησκείας, δημοσιεύτηκε καὶ στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας. Στὸ σχετικὸ δημοσίευμα γίνονταν γνωστὸ ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια ἐπίσκεψης στὴν πόλη τοῦ ὁμάδας ἀπὸ ξένους τουρίστες, ὁ ἐν λόγω μουφτὴς καὶ μάλιστα ἡμέρα Παρασκευὴ ὅποτε καὶ τελεῖται ἡ προσευχὴ καὶ ἡ τελετὴ τῆς Παρασκευῆς, (ἀντίστοιχό τς δικῆς μας Κυριακάτικης λειτουργίας), ἐπέδειξε στοὺς ἔκπληκτους ἐπισκέπτες ἕνα....

Χρεωστικὸς ἐγκλωβισμὸς ἢ ἀπελευθερώση ἀγάπης;

Γράφει  Ἀρχιμ.  Ἰωὴλ  Κωνστάνταρος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιη΄ 23-35)
Τὸ ὅτι ὁ Θεὸς συγχωρεῖ τὸν ἄνθρωπο ὅ,τι κι ἂν ἔχει διαπράξει, ὅταν φυσικὰ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθεῖ καὶ ζητήσει συγχώρεση, αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. 
Τὸ πρόβλημα ὅμως ἀνακύπτει ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ ἢ μᾶλλον δὲν θέλει νὰ συγχωρέσει τὸν “συνδουλὸ του”, τὸν συνάνθρωπό του. 
Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ ἐνῶ ὁ Θεὸς λησμονεῖ, ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται αὐτὴ τὴν λυτρωτικὴ γιὰ τὸν ἴδιο πράξη;  Ἡ παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων τὴν ὁποία θὰ ἀκούσουμε στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπή, φωτίζει τὸ θέμα καὶ τονίζει τὴν κατάληξη ὅσων ἀρνοῦνται καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ μιμηθοῦν τὸν Θεὸ καὶ νὰ ξεδιπλώσουν τὴν ἀγάπη τους. 
Τὸ τί αἰσθάνθηκε ὁ δοῦλος καὶ ὀφειλέτης τοῦ ὁποίου παραγράφτηκε τὸ δυσβάστακτο χρέος τῶν μυρίων ταλάντων, ἕνεκεν τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Κυρίου του, αὐτὸ τὸ βιώνει κανεὶς ὅταν μέσα στὸ “λουτρὸ τῆς μετανοίας”, στὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐναποθέτει στὸ βάθρο τοῦ....

Ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸ Ντονετσκ: Ἡ προσευχὴ στὰ χαρακώματα

Κάτω ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν ὅλμων , δυὸ ὀρθόδοξοι ρωσόφωνοι ἱερεῖς στὸ Ντονέτσκ, περνᾶνε ἀπὸ ὅλα τα χαρακώματα καὶ τὶς θέσεις τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς πόλης γιὰ νὰ τοὺς εὐλογήσουν μὲ τὰ κειμήλια ποὺ ἀποκόμισαν ὡς εὐλογία ἀπὸ ταξίδι τους στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἡ 19η Αὐγούστου ἦταν διπλὴ γιορτὴ γιὰ τοὺς κατοίκους τοῦ Ντοντέτσκ καὶ  γιὰ τὴν πολιτοφυλακὴ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ μὴν παραδοθεῖ ἡ πόλη καὶ ὁ πληθυσμός της στὰ στρατεύματα τοῦ Νέου Φύρερ Ποροσένκο.Ἦταν ἡ γιορτὴ τῆς Μεταμόρφωσης ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποδοχὴ τῆς εὐλογίας  τοῦ Ἁγίου Ὅρους πρὸς τὸν ἀντιστεκόμενο λαὸ τοῦ Ντονμπάς.
Οἱ δυὸ ἱερεῖς μὲ ἁγιογραφημένο ἀπὸ ἀθωνίτες μοναχούς, ἀντίγραφο τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Πορταίτισσας, μὲ τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου τοποθετημένο σὲ θήκη ἀσημένιου καὶ καδραρισμένου Σταυροῦ καὶ μὲ μιὰ ἀκόμα ἁγιογραφημένη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παντελέημονα, προστάτη τῆς ἀθωνίτικης ρωσικῆς Μονῆς, εὐλόγησαν ἕναν πρὸς ἕναν τούς....

«Πούτιν, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μας»

296053

Φίλαθλοι τοῦ Ἀπόλλωνα Λεμεσού κρέμασαν στό γήπεδο, ὅπου γινόταν ὁ ἀγώνας μεταξύ τοῦ Απόλλωνα Λεμεσού καί τῆς Λοκομοτίβ Μόσχας, ἕνα πανό πού ἔγραφε στά ρωσικά «Πούτιν, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μας».Ἐλπίζουμε πώς ἔφθασε τό γεγονός στά αὐτιά τοῦ Βλαδιμήρου!

22 Αυγ 2014

"Ἡ Εὐρώπη εἶναι ἡ δοκιμαστικὴ πέτρα γιὰ κάθε ἕναν ἀπό μᾶς ποὺ θὰ πάει σὲ κάποια χώρα της: ἢ θὰ γίνει πίθηκος ξενόδουλος ἢ θὰ καταλάβει πόσο ψεύτικα εἶναι τὰ φανταχτερὰ στολίδια της"

Το Φώτη Κόντογλου
Σιγὰ-σιγά, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, οἱ αἱρετικοὶ πληθαίνουνε μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, παρεκτὸς τοὺς ἀπ' ἔξω. Οἱ ἀπ' ἔξω αἱρετικοὶ εἶναι φανεροί. Ἐδῶ θὰ μιλήσω γιὰ τοὺς κρυφοὺς αἱρετικούς, τοὺς κρυφοδαγκανιάρηδες σκύλους, αὐτοὺς ποὺ μᾶς φέρνουνε τὸν προτεσταντισμὸ καὶ τὸν καθολικισμὸ ἀπὸ τὴ Δύση, ἐκεῖ ποὺ πᾶνε καὶ σπουδάζουνε.
Καὶ πῶς νὰ μὴν τὸν φέρουνε; Ἀργήσανε μάλιστα. Χρόνια καὶ χρόνια γίνεται αὐτὴ ἡ δουλειά. Παράξενο θὰ 'τανε νὰ μὴν τὸν φέρουνε. Αὐτοί, ὅμως, δὲν φανερώνονται σὰν αἱρετικοί, μήτε κι οἱ ὅμοιοί τους τοὺς θεωροῦνε γιὰ αἱρετικούς. Μιλᾶνε συχνά, σὰν παπαγάλοι, γιὰ ὀρθοδοξία, ἀλλὰ γιὰ μία ὀρθοδοξία «ἐξελιγμένη», συγχρονισμένη, «εὐρωπαϊκὴ Ὀρθοδοξία». Τούτη ἡ Ὀρθοδοξία ποὺ ἔχουμε καὶ ποὺ τὴν κληρονονήσαμε ἀπὸ τοὺς πατεράδες μας, εἶναι παλιά, εἶναι βλάχικη Ὀρθοδοξία, ποὺ δὲν πάει νὰ τὴν ἔχουνε μοντέρνοι ἄνθρωποι, ποὺ ζήσανε στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική!
Κάθε τόσο ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα μία φουρνιὰ ἀπὸ νεαροὺς θεολόγους, ποὺ σπουδάσανε στὴν Εὐρώπη καὶ ποὺ δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ χωνέψουνε τίποτα ἀπὸ τὰ δικά μας. Ὅλα τους φαίνονται κουτσὰ καὶ στραβά, καὶ δουλεύουνε φανατικὰ γιὰ νὰ χαλάσουνε τὴν ἁγνὴ καὶ σωστὴ πίστη τοῦ λαοῦ μας. Θὰ 'λεγε κανένας πὼς....

Κονίτσης Ἀνδρέας: "Πρέπει τὸ “πονηρὸ” αὐτὸ νομοσχεδιο να αποσυρθῇ ἄνευ ἑτέρου!"

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Μέ ὀδυνηρή ἔκπληξη πληροφορήθηκα ὅτι αὔριο κατατίθεται κατεπειγόντως, στό θερινό τμῆμα τῆς Βουλῆς, τό περιβόητο “ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο” γιά νά ψηφισθῇ αὐθημερόν καί νά γίνῃ, ἔτσι, νόμος τοῦ Κράτους.
Ἐάν κάποιος συνέλληνας ἀρνηθῇ, ἄς ποῦμε, τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα, ὁ ἀριθμός τοῦ ὁποίου ἀμφιλέγεται, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τοῦ ὑποβληθοῦν μηνύσεις ἀπό ἐνδιαφερόμενους Ἑβραίους! Ὅμως, μέ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, τί γίνεται; Μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νά τό ἀρνῆται; Καί δέν σκέπτεται κάποιος ἀπό τούς ἁρμοδίους τήν θύελλα τῶν ἀντιδράσεων, πού θά ξεσηκωθῆ ἀπό μέρους τῶν μικρασιατικῶν καί ποντιακῶν σωματείων; Ἀλλ’ ἐπειδή ὑπάρχει σοβαρή ἀντίδραση καί ἐκ μέρους ἱκανοῦ ἀριθμοῦ βουλευτῶν τῆς συμπολιτεύσεως, πρέπει τό “πονηρό” αὐτό νομοσχέδιο νά ἀποσυρθῇ ἄνευ ἑτέρου, καί διά τόν ἐπί πλέον λόγο ὅτι....

Τὸ μέρος στὸ ὁποῖο "τρέχει" ΝΕΡΟ, ΑΙΜΑ καὶ ΠΝΕΥΜΑ

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Προσπαθώντας νὰ δώσει μήνυμα ἀντιτζιχαντιστικοὺ πνεύματος ἡ παραπάνω ἐφημερίδα συνοδεύει τὴν φωτογραφία μὲ τὸν πρωτοσέλιδο τίτλο «Ἄγριοι» (Savages). Ἔπρεπε νὰ δοῦμε πρῶτα σὲ δεκάδες βίντεο τὶς φρικτὲς ἑκατόμβες ἀγρίως σφαγιασθέντων ἀθώων συνανθρώπων μας γιὰ νὰ κινητοποιηθοῦν τὰ δυτικὰ ΜΜΕ καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ σταματήσουν τὸν ΕΦΙΑΛΤΗ ποὺ ξεκίνησε ἐδῶ καὶ τρία χρόνια στὴν περιοχὴ τῆς Μεσοποταμίας ποὺ εἶναι ἡ βιβλικὴ ἀναφορὰ τοῦ "κήπου τῆς ΕΔΕΜ" ( ἐνδιάμεσος καὶ πέριξ χῶρος μεταξύ των ἀρχαίων ποταμῶν Τίγρη καὶ Εὐφράτη σὲ Ἰρὰκ-Συρία- Κουρδιστάν).
Στὸν "κῆπο τῆς ΕΔΕΜ" τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα σημάδεψε τὴν ἀνθρωπότητα. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ μέρος ἔπεσαν οἱ μάσκες τοῦ "πονηροὺ" καὶ ἀποκαλύφθηκε ἡ ὑπόστασή του καὶ ἀνακηρύχθηκε ὁ ὑπ' ἀριθμὸν 1 ἀνθρωποκτόνος ἐχθρός το γένους τῶν ἀνθρώπων. Τὸ μέρος λοιπὸν αὐτὸ ὅπου τρέχουν τὰ νερὰ τοῦ Τίγρη καὶ τοῦ Εὐφράτη εἶναι οἰκεῖο σὲ αὐτὸν καὶ....

21 Αυγ 2014

Τὰ ὀρθόδοξα ἱστολόγια θὰ εἶναι τὰ πρῶτα ποὺ θὰ διωχθοῦν ἀπὸ τὸν "ἀντιρατσιστικὸ" νόμο!

Ἡ παραπάνω εἰκόνα ἐμφανίστηκε στὶς ὀθόνες μας τὸ πρωινό τς 15ης Ἰουνίου καὶ ἐνῶ σύλλογοι τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης καὶ θρησκευτικὰ ἱστολόγια διοργάνωναν τὴν διαμαρτυρία κατὰ τῆς προγραμματισμένης παρέλασης τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ Youtube θεώρησε ὅτι τὸ βίντεο-κάλεσμα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ γιὰ τὴν συγκέντρωση διαμαρτυρίας (δὲς το ΕΔΩ) προάγει τὸ μίσος κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ ἀποτέλεσμα ἐντὸς λίγων ὡρῶν ἀπὸ τὴν δημοσιοποίησή του νὰ τὸ "κατεβάσει"! Τί θὰ εἶχε συμβεῖ ἂν ἴσχυε ὁ "ἀντιρατσιστικὸς" νόμος; Αὐτὸ ποὺ τότε σὲ κείμενό μας εἴχαμε πεῖ (διάβασε τὸ ὁλόκληρο ΕΔΩ)
«Εἶναι δεδομένο πλέον ὅτι ἡ Νέα Τάξη στὸ ὄνομα το "ἀντι-ρατσισμοῦ" καί τς "ἀντι-ὁμοφοβίας" θὰ λογοκρίνει κάθε φωνὴ ἀντίστασης. Ἂν ψηφιστεῖ μάλιστα καὶ τὸ "ἀντιρατσιστικὸ" νομοσχέδιο θὰ μᾶς στέλνει καὶ φυλακή...»

"Οἱ Χριστιανοί καί μάλιστα οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί, δέν θά ἀνεχθοῦν ποτέ δεσμεύσεις στήν σκέψη καί στόν λόγο τους"

Γόρτυνος πρὸς Πρωθυπουργό: ''Εἴμαστε ὅλοι ὀργισμένοι ἐναντίον σας''
Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Νοιώθω δυνατή τήν ἀνάγκη τῆς ψυχῆς μου, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος καί ὡς Ἕλληνας πολίτης, τέκνον ἥρωος ἀλβανικῶν ὀρέων, θυσιασθέντος γιά τήν πατρίδα σέ ἡλικία 25 ἐτῶν, νά σᾶς γράψω τήν παροῦσα σύντομη ἐπιστολή μου, γιά νά διαμαρτυρηθῶ καί ἐγώ γιά τόν ἄθλιο καί ἐλεεινό ἀντιρατσιστικό λεγόμενο νόμο πού σπεύδετε νά ψηφίσετε καί νά ἐπιβάλετε στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα.
Ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀντίθετος πρός τήν Ἁγία Γραφή, πρός τήν Ἑλληνική σοφία καί παιδεία, ἀλλά καί πρός αὐτήν τήν ἁπλῆ λογική καί τό αἴσθημα τοῦ ἀνθρώπου. Διά τοῦτο εἴμαστε καί σφόδρα ἐνάντιοι πρός αὐτόν ὡς χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες καί ὡς κοινοί ἄνθρωποι.
Δέν τό περιμέναμε ποτέ ὅτι στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα θά συζητηθεῖ διά νά ἐφαρμοστεῖ διά νόμου μία τέτοια στυγνή δικτατορία, ἡ ὁποία θά μᾶς ἀπαγορεύει νά....

Παρακολουθοῦσαν καὶ τὴν Ἑλλάδα οἱ Γερμανοὶ;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ ἔρχονται συνεχῶς ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Τουρκία σχετικὰ μὲ τὸ νέο σκάνδαλο τῶν παρακολουθήσεων καὶ τῶν ὑποκλοπῶν τηλεφωνιῶν συνδιαλέξεων, φαίνεται ἔχουν πολὺ περισσότερες διστάσεις ἀπὸ ὅσες ἔχουν γίνει γνωστὲς μέχρι σήμερα. Ὅπως δείχνουν καὶ τὰ πολλὰ στοιχεῖα ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, οἱ παρακολουθήσεις αὐτὲς «ἀκουμποῦν» ἔμμεσα ἀλλὰ σαφῶς καὶ τὴν δική μας χώρα, παρὰ τοῦ ὅτι δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἐπίσημη σχετικὴ  ἀναφορά. Δύσκολα ὅμως μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ Γερμανοὶ σχεδίαζαν ἐδῶ καὶ καιρὸ τὴν «ὑποδούλωση» τῆς χώρας μας στὸ γερμανικὸ «ἅρμα ἐξουσίας» καὶ ὅτι προετοίμαζαν μὲ μεθοδικὸ τρόπο τὴν ἐπιχείρηση αὐτή, ἕνας ἄξονας τῆς ὁποίας «μπορεῖ νὰ ἦταν» καὶ οἱ παρακολουθήσεις τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς, (δηλαδὴ τὸ πολιτικὸ παρασκήνιο), ἀπὸ τὶς μυστικές τους ὑπηρεσίες, ποὺ ὅπως ἀποδεικνύεται τώρα εἶχαν πολλὲς «εἰδικὲς» ἱκανότητες, (ὁ νο;vν νοείτω), σὲ αὐτὸν τὸν τομέα.
Σύμφωνα μὲ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τούρκικης ἐφημερίδας, Aksam, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς Γερμανίας εἶχαν....

Τί συμβαίνει καὶ ἡ Παναγία ἡ καθολικὴ στὴν Κρεμαστή τῆς Ρόδου δίνει πάλι "σημεῖα συναγερμου" ὅπως το1914 καὶ το1939-1940;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐδῶ καὶ λίγη ὥρα χτυπᾶνε χαρμόσυνα οἱ καμπάνες στὴν Κρεμαστή, καθὼς πολλοὶ πιστοὶ ἔγιναν μάρτυρες στὸ καντήλι τῆς Παναγίας ποὺ κουνιέται συνεχῶς μπροστὰ ἀπὸ τὴν Εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης καὶ ἐμφανίστηκε ἡ σκιὰ τῆς Παναγίας σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ Rodosreport ἀπὸ μαρτυρίες πιστῶν!
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἡ Παναγία ἡ Καθολικὴ στὴν Κρεμαστὴ ἑορτάζει καὶ καθημερινὰ πλῆθος κόσμου βρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ προσκυνήσει τὴ Χάρη Της. Οἱ καμπάνες χτυποῦν χαρμόσυνα καὶ ὁ ἐφημέριος του ναοῦ ἔκανε παράκληση. Πρόκειται γιὰ θαῦμα; Στὰ θαύματα δὲ χωράει λογική! Ἀφορᾶ τὴν πίστη τοῦ καθενός! Ὁ κόσμος ἐκεῖ εἶναι συγκλονισμένος καὶ ὅσο περνάει ἡ ὥρα πλῆθος πιστῶν συρρέει στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας στὴν Κρεμαστὴ γιὰ νὰ προσκυνήσουν. (romfea.gr/index.php Πέμπτη, 21 Αὐγούστου 2014)
Ποιὰ εἶναι ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ ἡ Καθολική;
Κοντὰ στὸ Φιλέρημο στὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Ἰαλυσοῦ εἶναι κτισμένη ἡ γραφικὴ κωμόπολη Κρεμαστῆ, τῆς ὁποίας ὁ καθεδρικὸς ναὸς τιμᾶται τὸ ὄνομα τῆς Παναγιᾶς τῆς Καθολικῆς. Εἶναι κτισμένος στὰ θεμέλια ἀρχαίας βυζαντινῆς ἐκκλησίας, ὅπως μαρτυροῦν τὰ....

«Ἔσβησε» ἡ Ἑλληνίδα Δασκάλα τῶν Σκοπίων Κατερίνα Βίδα

Μία πανάξια Ἑλληνίδα «ἔφυγε» σὲ ἡλικία 68 ἐτῶν ἔχοντας προσφέρει τὰ μέγιστα στὸν Ἑλληνισμὸ 
Οἱ διώξεις δὲν ἔκαμψαν οὔτε τὸ φρόνημα οὔτε τὴν ἀγάπη της γιὰ τὴν πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα! 
Δίδασκε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς χώρας μας στὸ Πρίλεπ. Σὲ ἡλικία 68 ἐτῶν, «ἔφυγε» τὴν Τετάρτη 13 Αὐγούστου, ἡ «ψυχὴ» τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, στὸ Πρίλεπ τῶν Σκοπίων. Ἡ ὁμογενὴς Κατερίνα Βίδα, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀφιέρωσε τὴ ζωή της, στὸ νὰ μάθουν ὅσο γίνεται περισσότεροι νέοι τς περιοχῆς, ὄχι μόνο, τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ ἐκλιποῦσα, παιδὶ πολιτικῶν προσφύγων μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Βαρικὸ Φλώρινας, παρέδιδε μαθήματα Ἑλληνικῶν, ὄχι μόνο σὲ νέους καὶ νέες ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους Σκοπιανοὺς ἤθελαν νὰ μάθουν τὴ γλώσσα μας.
Ἡ οἰκογένειά της μετὰ τὴ δίνη τοῦ ἐμφυλίου, βρέθηκε στὴν Τασκένδη τοῦ Οὐζμπεκιστάν καὶ στὴ συνέχεια στὸ Πρίλεπ τῆς σημερινῆς ΠΓΔΜ. Οἱ ἀρχές τς τότε Γιουγκοσλαβίας, ἄλλαξαν τὸ....

20 Αυγ 2014

Σὲ ποιὰν ἀλήθειαν ὁμολογοῦμεν;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολικὴ εἰς πάντα τα μέρη αὐτῆς. Ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς, ὄχι μόνον ὁ κληρικὸς ἀλλὰ καὶ πᾶς λαϊκὸς καλεῖται νὰ ὁμολογεῖ καὶ νὰ ὑπερασπίζει τὴν ἀλήθειαν τῆς παραδόσεως καὶ νὰ ἀντιτάσσεται καὶ πρὸ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς Ἐπίσκοπους, ἐὰν οὗτοι πίπτουν εἰς αἵρεσιν.»  (Ἀπὸ «Ἡ Μυστικὴ Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας», τοῦ Vladimir Lossky).
Τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ εἰδικά τους τελευταίους μῆνες αὐξάνονται σάν χιονοστιβάδα οἱ συνεχεῖς δηλώσεις καὶ ἐκδηλώσεις ἱεραρχῶν, ἐπισκόπων, καθηγούμενων καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ πρωτοστατοῦντα τὴν ἴδια τὴν «κεφαλὴν» τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ νεοταξικῶν προτύπων, (ὅπως τὸ παραμύθι τῆς «ἀντιρατσιστικῆς» ἐκστρατείας), ὑπὲρ τῆς «προοδευτικῆς» ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου μὲ «σημαία» τὴν κάθε διαστροφή, ὑπὲρ τῆς σταδιακῆς ἰσλαμοποίησης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, (ὄχι τόσο γιατί εἶναι ὑπὲρ τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλὰ γιατί πιστεύουν πὼς ἔτσι θὰ «σπάσουν» τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν πιστῶν), ὑπὲρ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ γιατί ὄχι, ὑπὲρ τῆς ἕνωσης τῶν «ἐκκλησιῶν». Στὰ μεγάλα μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους, (ἀπὸ πρόσφατη ἐπίσκεψη), κανεὶς δὲν τολμᾶ νὰ προβάλλει δημόσια τὶς ἐνστάσεις του σὲ αὐτὴ τὴν πορεία ποὺ ἐπιταχύνεται μὲ δραματικὸ τρόπο, (εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν οἱ Ἁγιορεῖτες Κελιότες). Ἀλήθεια τί συμβαίνει; Ὑπάρχει ὀργανωμένο ἀπὸ «κέντρα» σχέδιο γιὰ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.