31 Αυγ 2013

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 26β


Ὁ γέροντας Παΐσιος γιὰ τὴν ἀμφίεση τῶν κληρικῶν

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι», 
τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Διονύσιου Τάτση.
Ἐπισκέφτηκαν κάποτε τὸν π.Παΐσιο μερικοὶ νεαροὶ μοναχοί, ποὺ ἦταν περιποιημένοι καὶ προοδευτικοὶ καὶ τοῦ ἔλεγαν ὅτι πρέπει νὰ γίνουν ἀλλαγὲς στὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση τῶν κληρικῶν καὶ τῶν μοναχῶν.
Ὁ Γέροντας, μετὰ ἀπὸ τὴ συζήτηση, τοὺς πῆρε καὶ τοὺς πῆγε πιὸ κάτω ἀπὸ τὴν καλύβη του καὶ τοὺς ἔδειξε μία μεγάλη ἐλιὰ καὶ μία μικρὴ λέγοντάς τους: Νά, ἐδῶ εἶναι ὁ δεσπότης, κι ἔδειξε τὴ μεγάλη ἐλιά, καὶ ἐδῶ ὁ διάκος, καὶ ἔδειξε τὴ μικρὴ ἐλιά. Πῆρε στὴ συνέχεια ἕνα κοφτερὸ ἐργαλεῖο καὶ χάραξε ὁριζόντια τούς κορμούς τους. Μετὰ ἀπὸ κάμποσους μῆνες ξαναεπισκέφτηκαν τὸ Γέροντα οἱ μοναχοί. Ἐκεῖνος τοὺς πῆγε νὰ δοῦν τὰ δέντρα ποὺ εἶχαν ξεραθεῖ καὶ τοὺς εἶπε: Ἔτσι θὰ γίνεται κι ἐσεῖς ἂν ἀλλάξετε τὴν ἀμφίεση. 
Ἕνας μοναχός το εἶπε: 
-Γέροντα, δὲν λυπήθηκες τὶς ἐλιές; 
-Ἐδῶ, ἀδελφέ μου, θὰ χαλάσει ὁ κόσμος καὶ τὶς ἐλιὲς σκέφτεσαι ἐσύ; Ἀπάντησε ὁ Γέροντας
Συμπέρασμα: «Τὰ δέντρα ἔριξαν τὴν στολή τους, θὰ δοῦμε τὴν προκοπή τους»!

Πρόεδρος Ἑλληνορθοδόξων Λιβάνου: ''Κινδυνεύουν οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ἀνατολῆς''


Ὁ πρόεδρος τοῦ  νεοσύστατου κόμματος, ἀναφέρθηκε ἀναλυτικὰ  στὶς διώξεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἐξαιτίας τῶν ἐμφύλιων συγκρούσεων ἀλλὰ καὶ τὸ μένος τῶν Ἰσλαμιστῶν, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν τὸ νόμο τῆς Σαρίαμ σὲ Αἴγυπτο καὶ Συρία. 
“Η λεγόμενη “Ἀραβικὴ Ἀνοιξη” στὴν Αἴγυπτο, ἀπέφερε τὴν πλήρη καταστροφὴ  70 ἐκκλησιῶν καὶ δεκάδων σπιτιῶν Χριστιανῶν τῆς χώρας. Τὸ ἴδιο σκηνικὸ βλέπουμε στὴ Συρία, ὅπου 160.000 Χριστιανοὶ ἐκτοπίστηκαν ἤδη ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Χὸμς” δήλωσε, ἐπισημαίνοντας μὲ νόημα : “Εἴμαστε σήμερα ἐδῶ ὄχι γιὰ νὰ θρηνήσουμε γιὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν κλάψουμε γιὰ τὸ μέλλον”.
Ὅσον ἀφορᾶ τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στὴ Συρία, ἐπεσήμανε πὼς μοναδικὴ λύση θὰ πρέπει νὰ  εἶναι ὁ διάλογος καὶ ὄχι ἡ βία. “Σε αὐτὸ τὸ διάλογο, ὅπου καὶ ἂν πραγματοποιηθεῖ, εἴτε στὴ Γενεύη ἢ ἀλλοῦ, θὰ πρέπει νὰ συμμετάσχουν καὶ ἐκπρόσωποι τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων τῆς Συρίας” δήλωσεμ συμπληρώνοντας “Ἐπιδιώκουμε μία Συρία πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική, πολυκομματικὴ καὶ δημοκρατική”.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐξακρίβωση τῆς τύχης τοῦ μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου καὶ τοῦ ἐπισκόπου τῶν Μαρωνιτῶν Ἰωάννη, ποὺ ἀπήχθησαν τὸν....

Ἡ Ὀρθοδοξία στὸν τόπο ὅπου οἱ "Δυτικοὶ" μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη (!!!) τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης θὰ ἐπιτεθοῦν ἐντὸς τῶν ἑπομένων ὡρῶν

Ἡ προσευχὴ συνέχει τὸν κόσμον

Γράφει ὁ Ἀρχ. π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ι' Ματθαίου (Α' Τιμ. β' 1-7)
Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, γράφει τὴν ποιμαντική του ἐπιστολὴ στὸν ἀγαπημένο τοῦ μαθητῆ Τιμόθεο. Στὸν ποιμένα τῆς Ἐφέσου. Μεταξὺ τῶν ἄλλων συμβουλῶν του, βλέπουμε στὸ Ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα, νὰ γίνεται λόγος καὶ νὰ δίνονται ὁδηγίες γιὰ τὴν προσευχή. Γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ κεφάλαιο τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς ζωῆς, χωρὶς τὴν ὁποία, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπέλθει στὸν πιστὸ ἡ πνευματικὴ προκοπή.
Βεβαίως, τὸ κεφάλαιο περὶ προσευχῆς εἶναι τόσο μεγάλο καὶ πολύπτυχο, ὥστε περιλαμβάνει ὄχι ἁπλῶς γνώσεις ἀπὸ βιβλία, ἀλλὰ κυρίως ὑπαρξιακὴ συμμετοχὴ καὶ βιώματα ὁλοκλήρου ζωῆς αὐτοῦ ποὺ ξεκινᾶ ν΄ἀνέρχεται στὴν προσευχητικὴ κλίμακα.
Ἐκεῖνο πάντως ποὺ προξενεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὸ γράφει ὁ Ἄπ. Παῦλος, ἀλλὰ γιὰ τὸ διάστημα ὁλοκλήρου του βίου τῆς ἀνθρωπότητας, εἶναι ἡ ὁδηγία καὶ ἐντολὴ ὑπὲρ προσευχῆς ὅλου του κόσμου γενικώτερα ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ποὺ βρίσκονται στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας, εἰδικώτερα.
Ἀλλ' ἂς δοῦμε τὸ εὐαίσθητο αὐτὸ θέμα περισσότερο ἀναλυτικά, καὶ τοῦτο διότι τὰ Ἀποστολικὰ συμπεράσματα κάνουν τὸν πιστὸ νὰ αἰσθάνεται ὅτι....

Ἀφιέρωμα στὴν Τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας


Σήμερα ἑορτάζουμε τὴν κατάθεση τῆς τιμίας Ζώνης τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ δημοσιεύουμε ἕνα ρωσικὸ ἀφιέρωμα στὴν Ἁγία Ζώνη. Μετάφραση agiazoni.gr

30 Αυγ 2013

Ἡ ἀγκαλιὰ τῆς Χαρᾶς

Μία μεγάλη ἀγκαλιὰ γιὰ τὰ ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλειμμένα παιδιὰ ὅλης της χώρας ἀνοίγει ἡ ἡρωικὴ δασκάλα στὸ ἀκριτικὸ Μέγα Δέρειο, ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ἡ ὁποία ἔχοντας στὸ πλευρὸ τῆς τὸν σύζυγό της ἀλλὰ καὶ δεκάδες ἐθελοντὲς προχωρᾶ στὴν κατασκευὴ καὶ δημιουργία ἑνὸς παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ φιλοξενίας!
Ἡ κόρη τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασίλη Νικόπουλου, ἂν καὶ πέρασε τὰ πάνδεινα, ἀφοῦ γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες ἀποτελοῦσε τὸ «κόκκινο πανὶ» γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα τοῦ Ἐβρου, ὄχι μόνο δὲν ἔσκυψε τὸ κεφάλι, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν περιπέτειά της ἀπέκτησε ἀκόμη μεγαλύτερη δύναμη καὶ ἐπιθυμία νὰ βοηθήσει ὅσο περισσότερο μπορεῖ ἀνθρώπους ποὺ πραγματικὰ ἔχουν ἀνάγκη. Ἔτσι, ἀφοῦ δημιούργησε τὸ πνευματικὸ κέντρο «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε δεκάδες δράσεις ἐνάντια στὶς μηδενιστικὲς καὶ ὀρθολογιστικὲς συμβάσεις τῆς ἐποχῆς, τώρα βάζει μπρὸς τὴν ὑλοποίηση τοῦ μεγάλου ὁράματος. Ὅπως λέει ἡ ἴδια στὴν «Espresso», δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ χωριοῦ «Ἀκρίτα», τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι στὸ πρότυπο τῶν Παιδικῶν Χωριῶν SOS.
Ἤδη οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἔχουν ἀρχίσει καὶ προχωροῦν μὲ ἐντατικὸ ρυθμό. Μάλιστα, ἀρωγός της προσπάθειας ποὺ ξεκινᾶ στὴ Θράκη εἶναι ἡ γνωστὴ καλλιτέχνιδα Ἀρετὴ Κετιμέ, ἡ ὁποία, συγκινημένη ἀπὸ τὸ ἔργο ποὺ προσπαθεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, θὰ....

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 26αΣημαντικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη γιὰ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο

Τὴν Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 καὶ ὥρα 7.30 μμ, ἡ πρώτη Ὁμιλία γιὰ τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μανώλη θὰ ἔχει ὡς κεντρικὸ θέμα:
«Ὁ ἀντιρατσιστικὸς Νόμος στὰ "σκαριά". Νὰ χεῖ ὁ Πρωθυπουργὸς κάτι νὰ ὑποσχεθεῖ πηγαίνοντας στὸ Ἰσραήλ!»
Στὸ πνευματικό μας κέντρο (Ὀλυμπιάδος 53) κάθε Τετάρτη στὶς 7.30 μμ, πραγματοποιεῖται ἡ σύναξη νέων (καὶ μεγαλυτέρων). Ἀναλύουμε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἑπομένης Κυριακῆς, καθὼς ἐπίσης σοβαρὰ θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας καὶ τῆς σύγχρονης προσωπικῆς, οἰκογενειακῆς καὶ ἐνοριακῆς ζωῆς. 

Στὰ πρότυπα βυζαντινοῦ κάστρου τὸ νέο γήπεδο τῆς ΑΕΚ γιὰ νὰ θυμίζει τὶς ρίζες τῆς ὁμάδας!

Ἕτοιμα τὰ προσχέδια γιὰ τὸ νέο σπίτι τῆς Ἕνωσης, στὴ Νέα Φιλαδέλφεια, ποὺ θὰ εἶναι σίγουρα ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἰδιαίτερα γήπεδα τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ καταπιάστηκε μὲ τὸ θέμα τοῦ νέου γηπέδου τῆς ΑΕΚ, ὁ Δημήτρης Μελισσανίδης ἔθεσε ὡς στόχο τὴν κατασκευὴ ἑνὸς σταδίου ποὺ θὰ εἶναι τὸ πιὸ ὄμορφο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἀρχιτεκτονικὸ δημιούργημα ποὺ ἡ ὀμορφιά του καὶ ἡ ἰδιαιτερότητά του θὰ τὸ καθιστοῦν σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ ἐκτὸς συνόρων. Ἐπιθυμία τοῦ ἦταν ὅλη ἡ φιλοσοφία τῆς σχεδίασης τοῦ νέου σπιτιοῦ τῆς ὁμάδας, νὰ στηριχθεῖ στὶς ρίζες της, στὶς καταβολές της, στὴν ἱστορία ποὺ ἀνέλαβε ἀπὸ τὸ 1924 νὰ ἐκπροσωπεῖ.
 Κάτι ποὺ εἶχε τονίσει ἐξ ἀρχῆς στὴν σχεδιαστικὴ ὁμάδα. Στὶς ἀρχὲς Αὐγούστου τὸ ἀφεντικὸ τῆς ΑΕΚ εἶχε παραλάβει τὰ προσχέδια τοῦ γηπέδου, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μάσιμο Μαγιοβιέτσκι καὶ τοῦ Θανάση Κυρατσοῦ. Τὰ συγκεκριμένα προσχέδια, εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ δοῦν σήμερα ὅσοι παραβρέθηκαν στὴ σύσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε. Καὶ διαπίστωσαν μὲ τὰ ἴδια τοὺς τὰ μάτια, ὅτι ἡ ΑΕΚ θὰ ἀποκτήσει σύντομα ἕνα στάδιο ποὺ θὰ ἀποτελεῖ κυριολεκτικὰ τὸ σπίτι της, καθὼς τὸ σπίτι της, δηλαδὴ ἡ Κωνσταντινούπολη, εἶναι ἡ πηγὴ ἔμπνευσης. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ νέο γήπεδο τῆς ΑΕΚ θὰ θυμίζει ἐξωτερικὰ - μὲ βάση τὰ προσχέδια- Βυζαντινὸ κάστρο.
Ἡ ἀρχιτεκτονική τῆς ἐξωτερικῆς του πλευρᾶς θὰ εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ ἀρχιτεκτονικὸ ρυθμὸ καὶ....

29 Αυγ 2013

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 25βἈπόφαση-σὸκ: Ἡ κυβέρνηση τάσσεται ὑπὲρ τῶν ἰσλαμοφασιστῶν καὶ συναινεῖ στὸ θάνατο τῶν Ἑλληνορθοδόξων της Συρίας!

Βάφει τὰ χέρια της μὲ αἷμα ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἡ κυβέρνηση. Τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἐπιδρομῆς!
Ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν Ε.Βενιζέλου καὶ Ἐθνικῆς Ἄμυνας Δ.Ἀβραμόπουλου μὲ ἀντικείμενο τὴν συριακὴ κρίση καὶ ἐπιβεβαιώθηκε ἡ θέση τῆς κυβέρνησης Σαμαρὰ ὅτι ὑποστηρίζει τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς νόμιμης κυβέρνησης τῆς Συρίας καὶ τὴν στήριξη τῶν δολοφόνων ἰσλαμιστῶν.
Οἱ δύο ὑπουργοὶ μετὰ τὴν συνάντησή τους δήλωσαν ὅτι "Θὰ τηρήσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας. Ἡ Ἑλλάδα ἐπιδιώκει πολιτικὴ λύση καὶ τάσσεται στὸ πλευρὸ τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ δημοκρατία" ἐννοώντας ὅτι θὰ κάνουμε ὅτι μᾶς ποῦν οἱ ΗΠΑ καὶ θὰ παράσχουμε κάθε διευκόλυνση στὶς δυτικὲς δυνάμεις ποὺ θὰ βομβαρδίσουν τὴν Συρία καὶ βέβαια θὰ στηρίξουμε τοὺς ἰσλαμιστὲς γιὰ νὰ ἔρθει ἡ... δημοκρατία!
Δηλαδὴ στὶς "ὑποχρεώσεις" μας εἶναι νὰ προκαλέσουμε τὴν ἐξόντωση 2,5 ἑκατομ. χριστιανῶν καὶ κυρίως Ἑλληνορθοδόξων καὶ νὰ στηρίξουμε τοὺς δολοφόνους ἰσλαμιστές...

Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης» τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε! 
Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες, ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.
Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους. Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους, γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα, ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.
Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ ὁλονύκτια προσευχὴ ἂν ἦταν χειμώνας, κι ἂν ἦταν καλοκαίρι στὴν ὕπαιθρο σὲ ἀπόστασι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Ἄρχιζαν μὲ τὸ «Τρισάγιο», τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸν «Ν΄ ψαλμό». Κατόπιν καθόντα λίγο καὶ ἀδολεσχοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο, τὴν κόλασι, τὴν χαρὰ τῶν Δικαίων στοὺς οὐρανοὺς καὶ ψυχωφελεῖς θεωρίες. Καὶ κατέληγαν μὲ τὴ σκέψι πὼς ὅλοι θὰ σωθοῦν καὶ μόνον αὐτοὶ θὰ πᾶνε στὴν κόλασι. Ἔτσι ἤρχοντο σὲ κατάνυξι, σὲ πένθος καὶ μετάνοια. Δὲν ἔμεναν ὅμως γιὰ πολὺ σ΄αὐτὲς τὶς σκέψεις. Μόλις συγκεντρωνόταν ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ συνετρίβετο, ἄρχιζαν τὴν εὐχή…
Συνήθως ἔκαναν Νοερὰ προσευχὴ ὄρθιοι, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν ὕπνο γιὰ 7-8 ὧρες, μὲ ἀπόλυτη συγκέντρωσι, ταπείνωσι καὶ συντριβὴ βυθίζοντας τὸ νοῦ μέσα στὴν καρδιά. Κατόπιν ἄρχιζαν τὶς μετάνοιες, ποὺ ἤσαν περίπου 3.500 γιὰ τὸν καθένα τους, καὶ ἐὰν ἔκανε κρύο καὶ περισσότερες! Διότι σπανίως ἀναβαν σόμπα, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πολεμᾶ ὁ ὕπνος. Μετὰ τὶς μετάνοιες ἀκολουθοῦσε ὁ ἀπαραίτητος μοναχικὸς κανόνας μὲ κομποσχοίνια.
Κατόπιν, ἐὰν ἦταν δυνατόν, πήγαιναν σὲ...
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 
Τὸν τάφο τοῦ γέροντος καὶ τὶς σπηλιές…

Θαῦμα τῆς ἁγίας Δεξιᾶς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Κτητορικὴ Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
Μονῆς Μέσα Ποταμοῦ (Κύπρος)
Σήμερα, ἐπιτελοῦμε τὴν μνήμη τῆς ἀποτομῆς τς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 
Αὐτὴν τὴν ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει θεσπίσει ἀργία καὶ αὐστηρὴ νηστεία μὲ ξηροφαγία. Δηλαδὴ σήμερα δὲν τρῶμε οὔτε λάδι. Μάλιστα οἱ παλιοὶ ἐπειδὴ εἶχαν πολὺ εὐλάβεια καὶ ἀσκητικὸ πνεῦμα, σὰν σήμερα δὲν ἔτρωγαν τίποτε ποὺ εἶναι κόκκινο (π.χ. καρπούζι, σταφύλι κτλ) γιὰ νὰ μὴν θυμίζει τὸ αἷμα τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Δημοσιεύουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Διονυσιατικαὶ Διηγήσεις» τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Λαζάρου Διονυσιάτου, ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει ὁ ἅγιος. 
Νὰ τὸν παρακαλοῦμε νὰ μεσιτεύει καὶ νὰ μᾶς προστατεύει, διότι ὅπως ἀποδεικνύει τὸ παρακάτω θαῦμα, ἔχει μεγάλη παρρησία στὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό.
Τ 16η Μαΐου ἔτους σωτηρίου 1961, ἡμέρα Δευτέρα, ἐν τ ἑορτ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μετὰ τὴν λειτουργίαν, ὁ ἐφημέριος ἱερομόναχος Παῦλος, διηγήσατό μοι τὴν ἐν αὐτῶ γενομένην θαυματουργίαν τῆς ἁγίας Δεξιᾶς το Τιμίου Προδρόμου, ὡς ἀκολούθως: «Ἐκατάλαβες τί μο συνέβη σήμερον εἰς τὴν λειτουργίαν, πάτερ Λάζαρε;» «Τί, τοῦ λέγω, παρακαλῶ, ἐξήγησον μοι καλλίτερον». «Βεβαίως μὲ ἄκουες εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου, πόσον ἐδυσκολευόμην εἰς τὰς ἐκφωνήσεις, πὼς εἶχε εἶχε φράξει ὁ λαιμός μου ἀπὸ τὴν κατὰ καιροὺς τυραννοῦσαν με φαρυγγίτιδα». «Μάλιστα, τοῦ λέγω, αὐτὸ τὸ ἀντελήφθηκα καὶ καθ΄ ἑαυτὸν ἔλεγον· ἄρα γε εἰς τὴν λειτουργίαν πῶς θὰ τὰ καταφέρει ὁ παπάς; Καὶ μάλιστα σήμερον, ὅπου ἔχουν καὶ συλλείτουργον;».
«Ἄκουσον λοιπόν: Ὅταν ἐσυνάχθημεν οἱ ἱερεῖς εἰς τὴν ἐκκλησίαν διὰ νὰ παρωμεν καιρόν, βλέπων τὸν ἑαυτόν μου εἰς κακὴν κατάστασιν, πρὶν βάλη Εὐλογητὸς ὁ ἡγούμενος, τὸν παρεκάλεσα νὰ βγάλη τὴν Ἁγίαν Δεξιάν το Τιμίου Προδρόμου νὰ τὴν ἀσπασθῶ καὶ νὰ μὲ σταυρώση μὲ αὐτήν. Ὁ ἡγούμενος εὐθὺς ἐσυγκατένευσε καὶ...

28 Αυγ 2013

Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: Μεταβάλλουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀγελαία μάζα νὰ δουλεύουν ὑπὲρ τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, τοῦ ἐβραιοσιωνισμοῦ. Ἀλλὰ πιστεύω ὅτι θὰ μιλήσουν τὰ αἵματα τῶν Μαρτύρων μας...


Εὐχαριστοῦμε τὸν ἀνώνυμο περιπλανώμενο πού ἀνέβασε τὴν ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ. Ἀξίζει νὰ τὴν ἀκούσετε ὁλόκληρη!

Ἡ προειδοποίηση τῆς Παναγίας καὶ ὁ σεισμὸς τοῦ 1999 στὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος  Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1998, λίγους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ τῆς Τουρκίας στὶς 17/8/1999, τὸ νησὶ τῶν Πριγκιποννήσων Burgaz, ἡ Ἀντιγόνη στὰ ἑλληνικά, εἶχε συγκλονιστεῖ ἀπὸ ἕνα καταπληκτικὸ γεγονός. Τὸ νησὶ αὐτὸ ἦταν κάποτε καθαρὰ ἑλληνικό, ἀλλὰ σήμερα ὑπάρχουν λίγοι Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Τουρκίας. Τὸ νησὶ ἔχει μία ὀρθόδοξη ἐκκλησία, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ποὺ δεσπόζει μπροστά σου καθὼς πλησιάζεις στὸ νησὶ ἀπὸ τὴν θάλασσα. Τὴν περίοδο ἐκείνη  κάθε βράδυ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ σὲ ὅλη τὴν γύρω περιοχή, ἀκούγονταν ἔντονα μία ἀναπνοὴ ἀγωνίας ἡ ὁποία φούσκωνε καὶ ξεφούσκωνε σὰν νὰ ἀναστέναζε. Οἱ Τοῦρκοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς, εἶχαν ἀνησυχήσει ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐξηγήσουν τὸ φαινόμενο. Κάποιοι μάλιστα ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ πάρουν… ἰατρικὰ ἀκουστικὰ καὶ ἀφοῦ πλησίαζαν τοὺς ἐξωτερικοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησίας, προσπαθοῦσαν νὰ ἀποκαλύψουν τὴν πηγὴ τῶν ἠχηρῶν αὐτῶν ἀναστεναγμῶν, ποὺ τοὺς εἶχαν ἀναστατώσει.
Ἡ φημολογία εἶχε ὀργιάσει στὸ νησὶ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι μιλοῦσαν ὅτι ὁ ἀναστεναγμοὺς αὐτὸς ἐπρόκειτο γιὰ τὴν φωνὴ τῆς Παναγιᾶς, τῆς Ἀννὲ Μαριὰμ στὰ τουρκικά, ποὺ ἤθελε νὰ προειδοποιήσει ὅτι ἐπέκειτο μία μεγάλη καταστροφή.  Τὸ νέο ἔφτασε καὶ στὴν....

Ἄλλο κατάκριση καὶ ἱεροκατηγορία καὶ ἄλλο αὐστηρὸς ἔλεγχος τῆς αἵρεσης καὶ τοῦ αἱρετικοῦ

Γράφει ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης
Πολὺ σοφὰ τὰ λόγια του Ἁγίων ποὺ μᾶς ὁμιλοῦν γιὰ τὸ βαρύτατο ἁμάρτημα τῆς Κατάκρισης. Ὅμως παρεξηγοῦνται ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές.
Εἶναι γνώρισμα, ὅλων τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν σημερινῶν οἰκουμενιστῶν, νὰ μετονομάζουν τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο γιὰ τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεσή τους σὲ κατάκριση καὶ ἱεροκατηγορία. Πρέπει νὰ κάνουμε σαφὲς πὼς εἶναι ἄλλο ἡ κατάκριση καὶ ἡ ἱεροκατηγορία καὶ ἄλλο ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος καὶ ἡ ὁμολογιακὴ καὶ ἀπολογητικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὸν αἱρετικό.
Δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὰ κρύφια της ψυχῆς καὶ τῆς ζωῆς κανενός. Δὲν καταγγέλλουμε τὸν ἱερέα ὡς κλέφτη, ὡς ἁμαρτωλό, πόρνο, ἀπατεώνα καὶ κανέναν ἄλλον. Αὐτὸ εἶναι κατάκριση καὶ ἱεροκατηγορία. Νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ τὶς ποικίλες ἁμαρτίες τοῦ συνανθρώπου σου καὶ νὰ τὶς καταμαρτυρεῖς ἢ καὶ νὰ συκοφαντεῖς λέγοντας οἰκτρὰ ψέματα, προσβάλλοντας τὴν ἱερότητα τοῦ προσώπου τοῦ ἀδελφοῦ σου .
Ὅμως, ὅταν κηρύττει κάποιος δημόσια, μὲ ἔργα καὶ λόγους τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση, τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν μασονία, τότε ἔχουμε ὑποχρέωση καὶ ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς Πατέρες (ἔχω πολλὲς φορὲς ἀναφέρει τὰ πατερικὰ χωρία σὲ ἄρθρα μου) νὰ τὸν ἐλέγχουμε, νὰ τὸν καταγγέλλουμε καὶ....

28 Αὐγούστου 1987: Ὅταν ὁ Κάρολος Παπούλιας προχωροῦσε σὲ ἄρση ἐμπολέμου κατάστασης μὲ τὴν Ἀλβανία

Σὰν σήμερα, στὶς 28 Αὐγούστου 1987, μὲ πράξη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου γίνεται ἡ ἄρση τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀλβανία.
Ἡ Ἀλβανία, τὴν περίοδο τῆς κήρυξης τοῦ πολέμου ἐκ μέρους τῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ἀποτελοῦσε τμῆμα τοῦ Ἰταλικοῦ Βασιλείου. Μάλιστα, στὴν περιοχὴ τοῦ Καλαμᾶ ἐπιχείρησαν ἐπίθεση 5 ἀλβανικὰ τάγματα ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας. Η  Ἑλλάδα τέθηκε σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση ἔναντι τς Ἀλβανίας (Β.Δ. 10 Νοεμβρίου 1940),  ἡ ὁποία ὅρισε ὡς ἐχθρικὰ κράτη τὴν Ἰταλία μετὰ τῶν κτήσεων, αὐτοκρατορικῶν ἐδαφῶν καὶ ἀποικιῶν αὐτῆς, καθὼς καὶ τὴν Ἀλβανία. Αὐτὴ ἡ ἄρση τῆς ἐμπολέμου πραγματοποιήθηκε χωρίς  προηγουμένως νὰ ἔχει προηγηθεῖ καμία διαπραγμάτευση γιὰ τὴν διασφάλιση δικαιωμάτων τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Έτσι, στὶς 28 Αὐγούστου 1987, τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τῆς κυβέρνησης τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀποφάσισε ὁμόφωνα τὴν ἄρση τῆς ἐμπόλεμης κατάστασης μὲ τὴν Ἀλβανία, ὅπως εἰσηγήθηκε ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν (καὶ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας) Κάρολος Παπούλιας, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση: «Ἡ Κυβέρνηση ἀποφαίνεται καὶ δηλώνει ὅτι ὁ χαρακτήρας τῆς Ἀλβανίας σὰν ἐχθρικοῦ κράτους ἔχει πάψει νὰ ὑφίσταται. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἡ δήλωσή της αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν ζητημάτων ποὺ εἶναι ἀκόμη...

Γιατί δὲν ἐμφανίζεται ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν πιστεύουμε μὲ σιγουριά;

Ἀπὸ τὸ βιβλίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου Παναγιώτου «Νεανικὲς ἀναζητήσεις», A΄ τόμος: Ζητήματα πίστεως, ἔκδοση: Ι.Μ. Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος.
Ὁ Θεὸς δὲν ἐμφανίζεται ἄμεσα, γιατί τότε θὰ μᾶς ἐπίανε τρόμος καὶ δὲν θὰ τὸν πιστεύαμε ἐλεύθερα, ἀλλὰ ἐξαναγκαστικά. Τότε, σίγουροι γιὰ τὴν ὕπαρξη παντεπόπτη καὶ δίκαιου κριτῆ, θὰ πράτταμε τὸ καλὸ ὄχι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ Θεό, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ φόβο τῆς κολάσεως. Ὁ Θεὸς δὲ θέλει νὰ Τὸν φοβόμαστε καὶ νὰ Τὸν τρέμουμε, ἀλλὰ νὰ Τὸν ἀγαπᾶμε μὲ ἀνιδιοτέλεια, ὅπως τὰ παιδιὰ ἀγαποῦν τοὺς γονεῖς τους. Μπορεῖς, ἐσύ, νὰ πεῖς σὲ ἕνα συμμαθητή σου: γίνε ἔμπιστος φίλος μου, γιατί διαφορετικὰ θὰ σὲ χτυπήσω; Ἢ νὰ τοῦ πεῖς: ἀγάπησε μὲ καὶ θὰ σοὺ δώσω πολλὰ λεφτά; Ὄχι βέβαια. Ἡ πραγματικὴ ἀγάπη δὲν ἐπιβάλλεται, οὔτε ἐξαγοράζεται, ἀλλὰ προσφέρεται ἐλεύθερα. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι δυνάστης καὶ καταπιεστής, ἀλλὰ πατέρας, ποὺ ἀγαπάει ἀπεριόριστα τὰ παιδιά Του καὶ σέβεται τὴν ἐλευθερία τους.
Ἂν ἐμφανιζόταν σὲ μας σήμερα ὁ Θεός, κι ἐμεῖς δὲν ἀκολουθούσαμε τὸ νόμο Του, τότε θὰ ἤμασταν ἀδικαιολόγητοι καὶ ἡ τιμωρία μας θὰ ἦταν πολὺ μεγάλη. Ἐπίσης, ἂν ὁ Θεὸς ἐπικοινωνοῦσε μαζί μας καὶ ἐμεῖς δὲν ἤμασταν ταπεινοί, τότε θὰ μᾶς κυρίευε ὁ ἐγωϊσμός.
Ὁ Θεὸς κρύβει τὴν ἄπειρη σοφία Του καὶ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς μικροὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἐμεῖς λόγω ἐγωϊσμο θὰ κρίναμε καὶ θὰ ἐλέγχαμε τὸ Θεὸ γιὰ τὰ ἔργα Του καὶ τὴ σωτήρια ἐνανθρώπισή Του. Δυστυχῶς καὶ τώρα ἀσεβοῦμε καὶ κάνουμε παρατηρήσεις στὸ Θεό. Δὲν κάνει π.χ. καλὰ ποὺ παίρνει ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἢ ποὺ δὲν τιμωρεῖ παραδειγματικά τος ἐγκληματίες ἢ ποὺ δὲ μᾶς βοηθᾶ κατὰ τὸ θέλημά μας κ.τ.λ..
Ὁ Χριστός, ὅταν ὁ δύσπιστος Θωμὰς πίστευε στὴν...

Τὰ τρία καρφιὰ ἐμπόδια, τὸ 2013 καὶ ὁ τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τί δουλειὰ ἔχει ἡ τούρκικη ἀλεποῦ μέσα στὸ παζάρι τοῦ ΝΑΤΟ;
Μήπως ἔχει πάλι πλιάτσικο καὶ μοιρασιὰ καὶ τὸ μυρίσθηκαν οἱ Ἀγαρηνοί;
Γιατί τὴν μουσούδα της τὴν ἔχει στραμμένη στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Θράκη; Τὰ μπροστινά της πόδια στὸ Καστελλόριζο καὶ τὴν Κύπρο καὶ μὲ τὰ ὀπίσθιά της θέλει νὰ στηριχθεῖ στὴν Ἀλεξανδρέττα τῆς Συρίας;
Τί εἴδους παγίδα στήνουν στὴν Συρία οἱ Ξανθοὶ στοὺς δυτικούς;
Γιατί οἱ δυτικοὶ μὲ τοὺς πυραύλους τους θὰ ἀνοίξουν στοὺς Ξανθοὺς διαδρόμους διέλευσης γιὰ τὴν πιθανὴ κατεβασιά τους στὸ Σουέζ;
Πόσα ἐπίπεδα γεωπολιτικῶν ἀποφάσεων ἤδη ἐνεργοῦνται ἐρήμην τς ἀνθρωπότητας;
Ἔρημε ἄνθρωπε, τί σου ἔμελλε νὰ πάθεις τὴν δεκάτη Τρίτη χρονιὰ τῆς δεύτερης χιλιετίας…;
"Να ξέρατε πόσες φορὲς τύλιξε ὁ πονηρὸς μὲ τὴν οὐρὰ του ὁλόκληρο τὸν πλανήτη μὲ σκοπὸ νὰ τὸν καταστρέψει καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἀπέτρεψε". Γέροντας Παΐσιος.
Ἄραγε τὰ πυρηνικὰ ὑποβρύχια μὲ τὸ πυρηνικό τους φορτίο δὲν εἶναι ἡ οὐρὰ τοῦ πονηροῦ ποῦ σφίγγει μὲ κεφαλοκλείδωμα θανάτου τὴν πλάση ὁλάκερη;
Ὁ φαρμακερὸς λογαριασμὸς ἔρχεται μετὰ τὴν Γιουγκοσλαβία καὶ τὸ Ἰρὰκ καὶ εἶναι ὁ ἀστάθμητος παράγοντας ποὺ λέγεται θάλασσα τῆς Μεσογείου.
Ἐδῶ λοιπὸν στὴν Μέση τς Ὑδρογείου ἡ ἀνθρωπότητα θὰ δώσει ἐξετάσεις ἀπέναντι στὸν ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ καὶ θὰ λάβει τὰ ἀντίστοιχα ἐπιτίμια τῶν βάρβαρων πράξεών της.
Σύντομα ὁ κομπασμὸς τοῦ Ἀμερικανικο Ἀετοῦ θὰ σιγήσει καὶ θὰ ἀνατείλει πρόσκαιρα ἡ δύναμη τῆς...

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 25α


27 Αυγ 2013

Ἦρθαν στὸν Γ. Πορφύριο μὲ ἄσεμνη ἐμφάνιση, ἀλλὰ εἶχε ἄλλη τακτικὴ δὲν ἦταν «αὐστηρός», δὲν τοὺς μίλησε γιὰ τὴν ἐμφάνιση…

Μία ἡμέρα, ποὺ πῆγα στὸ Γέροντα, συνάντησα ἐκεῖ κάποιες κοπέλες, ποὺ εἶχαν πάει κι αὐτὲς νὰ τὸν δοῦν. Ἦταν, ὅμως, ἄσεμνα ντυμένες. Κουβεντίαζε, λοιπόν, μαζί τους ὁ Γέρων Πορφύριος γιὰ διάφορα πνευματικὰ θέματα, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἔκανε καμιὰ παρατήρηση γιὰ τὴν ἐμφάνισή τους. Ἐγώ, ὁμολογουμένως, ἀγανάκτησα ἐσωτερικὰ μ΄αὐτὲς τὶς κοπέλες, ποὺ πῆγαν σ΄ ἕνα τέτοιο ἅγιο Γέροντα ντυμένες κὰτ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀλλὰ σκανδαλίσθηκα καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Γέρων Πορφύριος δὲν τοὺς ἔκανε παρατήρηση.
Ὅταν ἔφυγαν οἱ κοπέλες, χαμογελώντας μο εἶπε: «Κύριε τάδε, ἐγὼ δὲν εἶμαι αὐστηρός, ὅπως εἶσαι ἐσύ». Βέβαια, ἀμέσως κατάλαβα ὅτι εἶχε συλλάβει τὴ σκέψη μου καὶ τὸν σκανδαλισμό μου. Ὅμως, τὸν ρώτησα: «Γιατί τὸ λέτε αὐτό, Γέροντα»; Μοῦ εἶπε τότε: «Ἦρθαν αὐτὲς οἱ κοπέλες ἐδῶ μ΄ αὐτὴ τὴν ἄσεμνη ἐμφάνιση καὶ δὲν τοὺς ἔκανα παρατήρηση. Ἐγὼ ἔχω μία ἄλλη τακτική· διότι, ἀκόμη κι ἂν τοὺς μιλοῦσα γιὰ τὴν ἐμφάνισή τους, ἀφοῦ δὲν ἔχουν πίστη στὸ Χριστό, δὲ θὰ συμμορφώνονταν. Προσπαθῶ πρῶτα νὰ τὶς φέρω στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί, τότε, μόνες τους θὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους καὶ θὰ διορθωθοῦν.
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν», τοῦ Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, 
ἐκδόσεις:«Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι Ἀττικῆς.

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Μέσα ἀπὸ τὸν ἡσυχασμὸ ἔρχεται ἡ Ἐλευθερία!


-Ὅλοι ζητοῦν καὶ θέλουν τὴν ἐλευθερία. Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζεις ποὺ εἶναι καὶ πῶς νὰ τὴν βρεῖς! -Γιὰ νὰ γίνεις πραγματικὰ ἐλεύθερος, πρέπει πρῶτα νὰ δεσμεύσεις τὸν ἑαυτό σου. Ὅσο περισσότερο δεσμεύεις τὸν ἑαυτό σου, τόσο περισσότερο ἐλευθερία θὰ ἀποκτήσεις! -Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν τὴν ἐλευθερία τους, γιὰ νὰ κάνουν ὅτι θέλουν. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλὰ ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας! -Ὅποιος γνωρίζει τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἀγαπάει ὅλο τὸν κόσμο καὶ οὐδέποτε γκρινιάζει! -Ἡ ψυχὴ ποὺ παραδόθηκε ταπεινὰ στὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀνὰ πάσα στιγμὴ ἀοράτως... ὁρᾶ τὸν Θεό!!!

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.