30 Ιουν 2021

Γέρων Εὐθύμιος: Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός

KEIMENO TOY ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.
Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.
Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκολο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπάντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο εἶναι γνωστές (διαβάστε ἐδῶ τήν περσινή ἐπιστολή τοῦ γέροντος), καί αὐτά περίπου λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν...

Ἁγίου Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου: Νουθεσίαι εἰς κοσμικοὺς ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν

Ἁγίου Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου
Ἡμεῖς οἱ καλόγεροι, τὸ ὅπλο ποὺ ἔχομε, εἶναι τὸ κομβοσχοινάκι. Μάθετε νὰ ἐργάζεσθε τὸ κομβοσχοινάκι. Ἐδῶ εἰς τὸ ὄρος ποὺ ᾔλθατε, νὰ πάρετε ὅλοι ἀπὸ ἕνα κομβοσχοινάκι. Τὸ κομβοσχοίνι θὰ σᾶς ὁδηγήσῃ ἐκεῖ, ὅπου ἐσεῖς δὲν γνωρίζετε, σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα θὰ σᾶς ὁδηγήσῃ τὸ κομβοσχοινάκι.
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με». Ἔχετε ἕνα πρόβλημα; Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με. Ἔχετε ἕνα πειρασμὸν μὲ τὸν ἄλλον, τὸν γείτονά σας, μὲ τὸν φίλον σας, κοκ.; Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με. Ἡ εὐχὴ θὰ σᾶς δώσει λύσιν τοῦ προβλήματός σας, λύσιν τοῦ ἀδιεξόδου του ὁποίου βρίσκεσθε.
Μία φορὰ μοῦ ἔτυχε ἕνας μεγάλος πειρασμός. Ἄρχισα ἔντονα τὴν εὐχή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με Παναγία μου βοήθησέ με. Ἔκανα καὶ μία παράκλησι στὴν Γοργοεπήκοον. Δὲν ἄργησε νὰ ἔρθῃ ἡ ἀπάντησις. Τὴν τρίτην ἡμέρα ἔφυγε ὁ πειρασμός, ὅλα τακτοποιήθηκαν.
Τὸ κομβοσχοινάκι λοιπὸν Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με. Ἂν...

Γ.Ἰωαννίδης γιὰ τὸ «μπόνους» τῶν 150€: «Ἐπιστημονικὸ καὶ ἠθικὸ πρόβλημα» - Μιλᾶ γιὰ ἀναίτιο ἐμφύλιο «πόλεμο»

«Ὁ κόσμος δὲν πάει νὰ ἐμβολιαστεῖ γιατί δὲν γνωρίζουμε τὶς μακροχρόνιες παρενέργειες»
Ξεκάθαρα ἀντίθετος στὸ «μπόνους» τῶν 150 εὐρὼ ποὺ δίνει ἡ κυβέρνηση στοὺς νέους 18 ἕως 25 ἐτῶν γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν εἶναι ὀ καθηγητὴς Παθολογίας καὶ Ἐπιδημιολογίας στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Stanford, Γιάννης Ἰωαννίδης.
Ὁ καθηγητὴς τονίζει πὼς μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο δημιουργούνται δυο προβλήματα, ἔνα επιστημονικο, καθὼς ὅπως τονίζει «τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουν δείχνουν ὅτι τέτοιου εἴδους κίνητρα δὲν εἶναι ἀποτελεσματικά», ἀλλὰ και ηθικό, ἀφοῦ δίνονται 150 εὐρὼ σὲ νέους ποὺ ἔχουν...

Κ.Μητσοτάκης: Τὰ ἐμβόλια διχάζουν ἀλλὰ οἱ ΛΟΑΤΚΙ μᾶς ἑνώνουν


«Ἀντιδημοκρατικὸς ὁ κοινωνικὸς ἀποκλεισμὸς» λέει ὁ Κ.Μητσοτάκης στοὺς ΛΟΑΤΚΙ
Τὴν ὥρα ποὺ οἱ ὑπουργοὶ τῆς κυβέρνησης τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀνακοίνωναν τὰ «προνόμια» σὲ ἐμβολιασμένους και έκοβαν τὴν Ἑλλάδα «στὰ δύο» ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μὲ τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν...

Παταγώδης ἀποτυχία ἡ προσπάθεια «ἐξαγορᾶς» τῶν νέων 18-25 ἐτῶν γιὰ τὸ ἐμβόλιο: Μόλις 9.000 ἀπὸ τὶς 940.000 προσφέρθηκαν

Οὔτε τὸ 2% τῶν νέων δὲν ἔκλεισε ραντεβοὺ γιὰ ἐμβολιασμό, παρὰ τὴν χρηματοδότηση.
Μετὰ τὸ πρωτοφανὲς φιάσκο τῆς κυβέρνησης μὲ τὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνακοίνωσε πὼς θὰ δίνεται «μπόνους» 150 εὐρὼ σὲ νέους γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, παρόλα αὐτά...

Ἐγκώμιο στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
Χαίρετε, ἅγιοι Ἀπόστολοι, βασιλεῖς τοῦ Χριστοῦ· διότι σ’ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπουράνια καὶ τὴν ἐπίγεια βασιλεία. Σᾶς ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ κυβερνᾶτε καὶ νὰ φροντίζετε καὶ τοὺς δύο θρόνους, θέλοντας ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κληρονομιὰ τῆς ἐπίγειας βασιλείας, ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀστράψει ἡ δόξα, νὰ πλεονάσει ἡ ὀμορφιά, νὰ φανερωθεῖ τὸ φῶς, νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ μυστήρια, νὰ κηρυχθεῖ ἡ δύναμη τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.
Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ ἅλας τῆς γής, ποὺ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴ δύναμή του. Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Μάτθ. 5:13-14), ποὺ μένει στὴν ἀνατολὴ καὶ λάμπει παντοῦ, ποὺ φωτίζει αὐτοὺς ποὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴ νομίσεις, ὅτι μόνον οἱ Ἅγιοι μεσολαβοῦν γιά 'μας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι παρακαλοῦν τὸ Θεὸ στὶς θλίψεις μας.
Ἱερὸς Χρυσόστομος

29 Ιουν 2021

Ἀπόστολοι καὶ Ἐκκλησία Χριστοῦ

Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀναφέρεται στὴν Ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ διδαχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, δηλαδὴ στὴν συνέχεια τοῦ ἁγιοπετερικοῦ βιώματος, ὅπως μοναδικὰ αὐτὸ ἐκφράζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μέμο.

"Οἱ ἔγγαμοι ἔχουν ὑποχρέωση νὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐγκρατεύονται, γιὰ νὰ μὴ μεταδώσουν τὸ σαρκικὸ πάθος καὶ στὰ παιδιά τους"

Ἁγίου Παΐσιου Ἁγιορείτου - Οἰκογενειακὴ ζωὴ
Δὲν δικαιολογοῦνται οἱ ἔγγαμοι, ἐπειδὴ ἀκολούθησαν τὸν ἔγγαμο βίο, νὰ ξεχνοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σάρκα, ἀλλὰ εἶναι καὶ πνεῦμα, καὶ νὰ ἀφήνουν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἀχαλίνωτο. 
Πρέπει νὰ ἀγωνίζονται νὰ ὑποτάξουν τὴν σάρκα στὸ πνεῦμα. Ἂν προσπαθοῦν νὰ ζοῦν πνευματικά, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ τους, θὰ ἀρχίσουν νὰ...

Παῦλος: Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος δὲν ἀνῆκε στὴ χορεία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Δὲ γνώρισε τὸν Κύριο ὅσο ζοῦσε στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀποκαλύφτηκε κατόπιν σὲ αὐτὸν καὶ κλήθηκε νὰ γίνει ἀπόστολός Του, ὄντας αὐτὸς πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας.
Γεννήθηκε γύρω στὸ 15 μ. Χ. στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας ἀπὸ Ἰουδαίους γονεῖς. Ὀνομαζόταν Σαούλ, ἔχοντας καὶ τὸ ρωμαϊκὸ ὄνομα Παῦλος. Οἱ εὔποροι γονεῖς τοῦ ἔδωσαν ὑψηλὴ παιδεία. Ἐπίσης τὸ ἀξιόλογο ἑλληνιστικὸ πνευματικὸ κλίμα τῆς Ταρσοῦ ἐπέδρασαν θετικὰ στὴν διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του. Ἀνῆκε δὲ στὴν αἵρεση τῶν Φαρισαίων. 
Γύρω στὸ 34 μ. Χ. βρέθηκε στὴν Ἱερουσαλὴμ νὰ σπουδάζει κοντὰ στὸν ὀνομαστὸ νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Ὁ νεαρὸς φαρισαῖος Παῦλος ἔδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο γιὰ τὴ διάσωση τῆς θρησκείας του. Τὸν συναντοῦμε συμμέτοχο...

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν διαφορετικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: ὁ ἀπόστολος Πέτρος – λένε -  τονίζει τά ἔργα ὡς δρόμο σωτηρίας, γεγονός πού τόν σχετίζει περισσότερο μέ τήν ᾽Ιουδαϊκή παράδοση, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει κυρίως τήν πίστη, ἄρα εἶναι ὁ ρηξικέλευθος καί ὁ ἀληθινός χριστιανός. Τόν Πέτρο εἶδαν πολλοί ὡς πρότυπο τῆς θεολογίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἡ ὁποία πράγματι ὑπερτονίζει τά καλά ἔργα εἰς βάρος συχνά τῆς πίστεως, καί τόν Παῦλο ἀπό τήν ἄλλη σχέτισαν μέ τόν Προτεσταντισμό, ὁ ὁποῖος ὑποβαθμίζει τά....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νά θυμᾶσαι πώς ὅταν προσεύχεσαι, ὁ Θεός περιμένει ἀπό σένα μιά σταθερή ἀπάντηση στήν ἐρώτηση πού σοῦ κάνει ἐσωτερικά, μυστικά: «Πιστεύεις πώς μπορῶ νά τό κάνω αὐτό;»
Στήν ἐρώτηση αὐτή ἡ ἀπάντηση πού πρέπει νά δώσεις ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς σου εἶναι: «Ναί, Κύριε!» (Ματθ. θ΄ 28)
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

28 Ιουν 2021

Ὁ νόμος καὶ ὁ… ὑπόνομος

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς – Δάσκαλος, Θεολόγος
Ἀρκεῖ νὰ παρακολουθήσεις ἢ νὰ διαβάσεις ἕνα δελτίο εἰδήσεων στὰ ἀφηνιασμένα Μέσα Μαζικῆς Ἐκχαυνώσεως (ΜΜΕ) καὶ νὰ μαυρίσει ἡ ψυχή σου, νὰ ἀπελπιστεῖς , νὰ τρομοκρατηθεῖς. Πρώτη ὕλη τους, ἡ βία, τὸ ἔγκλημα, ὁ βόρβορος τῶν σεξουαλικῶν διαστροφῶν. Ἀνοίγει ἡ καταπακτὴ καὶ εἰσπνέεις τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ...

«Οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε Πολιτεία, ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐπιβάλλουν τὸ ἐμβόλιο»

«Οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε Πολιτεία, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιβάλλουν στὸν ἄνθρωπο νὰ κάνει ὑποχρεωτικὰ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο» τόνισε ὀ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Ναϊρόμπι, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Κένυας κ. Μακάριος, μιλώντας στον Focus FM 103.6 καὶ στὸν δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη.
Γιὰ τὴν ἀπόφαση τῶν προηγουμένων περιόδων νὰ κλείσουν οἱ ἐκκλησίες λόγω τῆς πανδημίας, ἀναρωτήθηκε: «Ἐπιτρέπεται νὰ...

Ἄκης Σκέρτσος: Ὑπόσχεται «κανονικότητα» καὶ «διευκολύνσεις» στοὺς ἐμβολιασμένους, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ὁ ΠΟΥ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἀνατρέπουν τὰ πάντα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης γιὰ τὴν sportime
Ἄκης Σκέρτσος:
Ἐνῷ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει ἀκάθεκτη νὰ ἐπιστρατεύει ἐπιχειρήματα ὠμοῦ ψυχολογικοῦ ἐκβιασμοῦ πρὸς τοὺς πολῖτες, μὴ σεβόμενη τὴν προαιρετικότητα μίας ἰατρικῆς πράξης καὶ ὄντας ἀνίκανη νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στὸν λαό, καταφθάνουν συνεχῶς εἰδήσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ μέγεθος τοῦ ἐμπαιγμοῦ, ὅταν μιλοῦν γιὰ τὶς περιβόητες «διευκολύνσεις».
Ἐνώ ο ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ Πρωθυπουργώ, σὲ ἕνα…

Ιερομόναχος Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης (1913 - 28 Ἰουνίου 1996)

Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περὶ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος: «Ὁ Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης ἦταν ἀπὸ τοὺς τελευταίους παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες, ποὺ στὸ πρόσωπό του συγκέντρωσε τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀσκήσεως, τὴν ἐμμονὴ στὴ μοναχικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τοῦ γνησίου Ἁγιορείτικου μοναχικοῦ πνεύματος…».
Κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος τοῦ Χαραλάμπους καὶ τῆς Βασιλικῆς. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Καλλιάνοι τῆς Κορινθίας τὸ 1913. Μόλις πέντε ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Φλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον ’Ὅρος τὸ 1929 καὶ ὑποτάχθηκε στὸν Γέροντα Γαβριὴλ (†1959), ποὺ μόναζε μὲ τὸν αὐτάδελφό τοῦ Μιχαὴλ (†1952), τοὺς ὁποίους διακόνησε ἀφοσιωμένα καὶ δὲν ἔπαυε νὰ λέει ὅτι ἦταν γι’ αὐτὸν οἱ δύο φύλακες ἀρχάγγελοι. Στὴν πανήγυρη τῆς Καλύβης τους, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ 1930, ἐκάρη μοναχός. Ἀπὸ τότε ἐπιδόθηκε μὲ περισσότερο ζῆλο στὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ νέκρωση τῶν ἀντιθέων παθῶν. Τὸ 1933 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Τὸ νὰ σὲ ἐπαινεῖ κάποιος σὲ ὅλα καὶ γιὰ τὰ καλά σου καὶ γιὰ τὰ κακά σου, αὐτὸ δὲν εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου ποὺ σὲ ἀγαπᾶ, ἀλλὰ ἀπατεῶνος καὶ εἴρωνος. Τὸ νὰ σὲ ἐπαινεῖ ὅμως γιὰ τὰ καλὰ καὶ νὰ σὲ ἐλέγχει γιὰ τὰ σφάλματά σου, αὐτὸ εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου ποὺ σὲ ἀγαπᾶ.
Ἱερὸς Χρυσοστομος

27 Ιουν 2021

Παραγγελιὰ

Γράφει ὁ Θεόφιλος Πουταχίδης
Ἡ λεγόμενη «παραγγελιὰ» ἀποτελεῖ αἴτηση ἑνὸς θαμῶνα σὲ χῶρο διασκέδασης πρὸς τὴν ὀρχήστρα. Ὁ μερακλωμένος θαμῶνας ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μουσικοὺς νὰ παίξουν κάποιο συγκεκριμένο τραγοῦδι. Τὸ αἴτημα συνοδεύεται ἀπὸ ἀμοιβή. Παλαιότερα, στὴν πιὸ ἐμβληματικὴ ἐκδοχή της, τὰ χαρτονομίσματα ἐπικολλώνταν δίκην γραμματοσήμου –μετὰ σιέλου– στὸ μέτωπο τοῦ ἀρχιμουσικοῦ. Σὲ μία πιὸ διακριτικὴ ἐκδοχή, τὰ χρήματα τοποθετοῦνται στὴν τσέπη τοῦ μουσικοῦ, ἐνῷ κατὰ τὰ ἑλληνοαμερικανικὰ ἤθη τῆς νυχτερινῆς διασκέδασης τὰ μονοδόλαρα σκορπίζονται στὴν...

Λόγος εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπίσκοπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας
Κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν ἀφιερώνει στὴν μνήμη κάποιου Ἁγίου ἢ καὶ μερικῶν ἁγίων μαζί. Σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγονται οἱ ἅγιοι ποὺ εἶναι γνωστοὶ καὶ ἔκαναν θαύματα ὅταν ζοῦσαν ἢ ἀπὸ τὰ λείψανα τῶν ὁποίων γίνονταν θαύματα. Ὁ ἀριθμός τους δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλος, ὅμως εἶναι σίγουρο ὅτι ὑπάρχουν πολὺ περισσότεροι ἅγιοι ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μόνος «γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας» (Ψάλ. 43, 22). Στὴν μνήμη αὐτῶν των αγίων που τοὺς γνωρίζει μόνο ὁ Θεὸς ἀφιερώνει ἡ Ἐκκλησία την πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστή.
Γιὰ τὸ ὅτι εἶναι πάρα πολλοὶ αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι, μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψή του. «Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὂν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅπως ὁ καπνὸς φυγαδεύει τὶς μέλισσες καὶ ἡ δυσωδία τὰ περιστέρια, ἔτσι καὶ τὸν φύλακα ἄγγελό μας, ἀποδιώχνει ἡ πολυδάκρυτη καὶ βρωμερὴ ἁμαρτία μας.
Μέγας Βασίλειος

26 Ιουν 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

 Πόσο σκοτεινιασμένη εἶναι ἡ διάνοιά μας, μπροστὰ στὴν ἐκλογὴ ἀνάμεσα στὸ φθαρτὸ καὶ τὸ ἄφθαρτο! Τί ἄσοφοι εἴμαστε, ὅταν ἐκτιμοῦμε τὰ γήινα φθαρτὰ ἀγαθὰ ὡς σπουδαία καὶ περιφρονοῦμε τὰ αἰώνια καὶ ἄφθαρτα ἀγαθά... Ἡ προσκόλληση στὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ εἶναι εἰδωλολατρεία.

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

25 Ιουν 2021

Τυφλωμένοι καὶ μεθυσμένοι ἀπ᾿ τὸν φόβο, στὸν δρόμο γιὰ τὶς σύριγγες


Γεώργιος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων

Μὲ ἕνα αἵσθημα ποὺ μοιάζει μὲ θλίψι βλέπουμε ὅλα νὰ γυρίζουν πίσω. Ἀπὸ τὶς δῆθεν δημοκρατίες ξαναγυρίζουμε στὴν φεουδαρχία. Ἀπὸ τὶς «κατακτήσεις καὶ τὰ δικαιώματα» καταντήσαμε νὰ ζητοῦμε ἄδεια γιὰ νὰ ἀναπνεύσουμε, γιὰ νὰ βαδίσουμε, γιὰ νὰ δοῦμε ἕναν φίλο μας, γιὰ νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία. Ὁλοταχῶς στὸν πιὸ μαῦρο φασισμὸ ποὺ ἔχει γνωρίσει ὁ κόσμος.

Ἐπειδὴ θεωρῶ κυρίους ὑπευθύνους τοὺς σήμερον λεγομένους χριστιανούς -καθότι αὐτοὶ κλήθηκαν νὰ εἶναι τὸ ἄλας τῆς γῆς καὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου- καὶ δὴ τοὺς ρασοφόρους καὶ...

Συνεργοὶ στὴν ἐθνικὴ προδοσία! Ὁ Ζάεφ μᾶς χλευάζει κι ἐμεῖς τὸν παρακαλᾶμε νὰ τηρήσει τὶς Πρέσπες

Η Ν.Δ. συνεχίζει τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας ποὺ ἄρχισαν οἱ συριζαίοι
Ὅσο κι ἂν προσπαθεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ὅτι ἐφαρμόζει τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιατί εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὸ κάνει καὶ ὄχι ἐπειδὴ συμφωνεῖ μὲ αὐτὴν τόσο κάθε μέρα ποὺ περνάει ἀποδεικνύει μὲ τὴν τακτική της καὶ τὶς κινήσεις της ὅτι εἶναι συνεργὸς στὴν προδοσία ποὺ συνετελέσθη εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Μακεδονίας μὲ τὴν...

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία (25 Ἰουνίου †)

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία, ἦταν περιζήτητη νύμφη γιὰ τὴν σωματική της ὀμορφιά. Τὸ ἴδιο ὅμως ἔλαμπε καὶ ἡ ἁγνὴ ψυχή της. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν, ἐπέλεξε τὸ δρόμο τῆς ἄσκησης καὶ τῆς ἐγκράτειας στὸ μοναστῆρι ὅπου ἡγουμένη ἦταν ἡ θεία της, Βρυένη καὶ βρισκόταν στὴν Μεσοποταμία (στὴν πόλη τῆς Νισίβεως, ποὺ λέγεται Ἀντιόχεια τῆς Μυγδονίας καὶ βρισκόταν στὰ σύνορά τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Περσικοῦ κράτους).
Γρήγορα, παρὰ τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας της, προσαρμόσθηκε στοὺς δύσκολους κανόνες τῆς μοναχικῆς ζωῆς βρίσκοντας παράλληλα καὶ χρόνο γιὰ νὰ μελετᾶ καὶ νὰ ἐμβαθύνει στὶς Θεῖες Γραφές. Ἔγινε δὲ ὑπόδειγμα ἀνάμεσα στὶς ἄλλες μοναχὲς γιὰ τὴ σύνεσή της τὸ ζῆλο της, τὴν προθυμία της καὶ τὸ ταπεινό της φρόνημα.
Κάποια ἡμέρα ὅμως, ἕνα στρατιωτικὸ σῶμα τὸ ὁποῖο κατεδίωκε χριστιανούς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Σεληνο (288 μ.Χ.) ἔφθασε καὶ στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἂς δώσουμε ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά μας στοὺς φτωχούς, γιὰ νὰ γίνουμε πλούσιοι σὲ οὐράνια ἀγαθά.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

24 Ιουν 2021

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς προσέξτε ποιοὺς χειροτονεῖτε καὶ ποιοὺς μαζεύετε στὶς Μητροπόλεις σας

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Μᾶς ἐξιστόρησε ἕνας ἀδελφὸς ἕνα γεγονός, ποὺ διαβάζοντας αὐτὴν τὴν ἀνίερη πράξη τοῦ ἱερέα εἰς βάρος τῶν ἐπισκόπων, ἀξίζει νὰ τὴν ἀναφέρουμε. Μᾶς εἶπε λοιπόν: "Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἐγὼ καὶ ἡ σύζυγός μου βρεθήκαμε κοντὰ σὲ ἕναν ἱερέα, πραγματικὸ λειτουργό του Ὑψίστου. Ἕναν ταπεινὸ λευίτη, ποὺ ἔλαμπε ἡ ὄψη του καὶ μᾶς γαλήνευε ὁ λόγος του. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸν βλέπαμε. Ἦταν μία συνάντηση ἀπρόσμενη ἀλλὰ καὶ ἀλησμόνητη, κατὰ τὴν ὁποία συζητήσαμε...

AstraZeneca: Ἕνα ἔγκλημα ἐκ προμελέτης

Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμβολιασμῶν γνώριζε γιατί οἱ ἄλλες χῶρες ἀπὸ ἀρχὲς Ἀπριλίου ἔθεταν αὐστηροὺς περιορισμούς, ἀλλὰ ἐπέλεξε «ξεστοκάρισμα».
Ἀνησυχία», «ἐκνευρισμός», «ἀγανάκτηση»: Σὲ αὐτὲς τὶς τρεῖς λέξεις θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ συνοψίσει τὰ συναισθήματα ποὺ ἐπικρατοῦν σὲ χιλιάδες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες μετὰ τὴ σύσταση τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν γιὰ...

Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος: Φεύγετε ὅσον δύνασθε τὴν Εὐρώπην

Αγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν…

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (24 Ἰουνίου †)

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (τὸ πραγματικό του ἐπώνυμο ἦταν Τούλιος ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πολλὴ ἀγάπη του πρὸς τὴ γενέτειρά του, τὸ ἀντικατέστησε μὲ τὸ Πάριος) ἦταν ἕνας ἐπιφανὴς θεολόγος καὶ μέγας διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἀπὸ τοὺς πολυγραφότερους καὶ σπουδαιότερους συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς του. Γεννήθηκε στὸ Κῶστο τῆς Πάρου τὸ 1722 μ.Χ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἀπόστολος καταγόταν ἀπὸ τὴν Καταβατὴ Σίφνου, ποὺ καὶ σήμερα ζοῦν ἐκεῖ Τούλιοι ἡ Τόληδες. Ἡ μητέρα τοῦ ἦταν Παριανή, ἀπὸ τὸ ἀρχοντικὸ γένος Δαμία. 
Τὴν πρώτη του παιδεία τὴν ἔλαβε στὴ γενέτειρά του καὶ συνέχισε, τὸ 1745 μ.Χ., στὴ Σμύρνη κοντὰ στὸν Ἰερόθεο Δενδρινὸ καὶ τὸν Ἰατροφιλόσοφο Χριστόδουλο. Τὸ 1752 μ.Χ. ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ γράφτηκε στὴν…

Εἰς τό Γενέθλιόν του Τιμίου, Ἐνδόξου, Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Λόγοι καί ὁμιλίες
Ἅγιου Λουκᾶ Κριμαίας
Ἔκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
Στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν μόνο δύο σημαντικά γεγονότα, τά ὁποῖα ὁ Θεός τά ἀναγγέλλει μέσω τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί αὐτά εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Προαιώνιου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κατά σάρκα καί ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Ἰωάννου, τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Ματθ. 11, 11), σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου ἀκολουθεῖ καί τό θαῦμα τῆς λύσεως τῆς γλώσσας τοῦ πατέρα του Ζαχαρία, τήν ὁποία ἔδεσε ὁ Ἀρχάγγελος γιατί δέν…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὑπάρχει δηλαδὴ καὶ δικαία, Θεία ἀγανάκτηση καὶ μόνο αὐτὴ ἡ ἀγανάκτηση δικαιολογεῖται στὸν ἄνθρωπο. Ὁ Μωϋσῆς, ὅταν εἶδε τὸν λαὸ νὰ θυσιάζει στὸ χρυσὸ μοσχάρι, ἀγανάκτησε καὶ πέταξε κάτω τὶς πλάκες μὲ τὶς ἐντολὲς ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ ἔσπασαν.
Ἅγιος Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης

23 Ιουν 2021

Ἅγιος Παΐσιος: «Ἐκεῖνοι φυσικὰ ποὺ ὑπομένουν μαρτύριο ἀπὸ Χριστιανούς, ἔχουν μεγαλύτερο μισθὸ καὶ ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες...»

Τρόποι συμπεριφορᾶς πρὸς τὸν πλησίον - Λόγοι τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς συνιστᾶ νὰ σκοτώνουμε ἀνθρώπους μὲ βάρβαρη συμπεριφορὰ καὶ νὰ στέλνουμε ψυχὲς στὸν Παράδεισο, ἀλλὰ νὰ βοηθᾶμε τοὺς συνανθρώπους μας, γιὰ νὰ πᾶμε μαζὶ ὅλοι στὸν Παράδεισο. Ἐκεῖνοι φυσικὰ ποὺ ὑπομένουν μαρτύριο ἀπὸ Χριστιανούς, ἔχουν μεγαλύτερο μισθὸ καὶ ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες, ἐὰν ὑπομένουν μὲ χαρὰ καὶ δὲν κατακρίνουν αὐτοὺς ποὺ τοὺς βασανίζουν, ἀλλὰ τοὺς εὐγνωμονοῦν γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ἁμαρτιῶν τους καὶ γιὰ τὸν μισθὸ ὅταν δὲν ἔφταιξαν στὴν ζωή τους καὶ γιὰ τὸ στεφάνι ποὺ θὰ λάβουν ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἐξαιτίας τους.
Ὅποιος φέρεται μὲ βάρβαρο τρόπο, δῆθεν γιὰ νὰ ὠφελήσει τὶς ψυχὲς πνευματικά, εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν Διοκλητιανό, γιατί ἐκεῖνος ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ ὄχι Χριστιανός.
Ὅπως ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς φέρεται ὅλο μὲ ἀγάπη καὶ καλοσύνη καὶ μᾶς καλεῖ στὸν Παράδεισο, ἔτσι κι ἐμεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ...

Τρομοκρατοῦν παιδιὰ πὼς θὰ πεθάνουν ἂν δὲν ἐμβολιαστοῦν!

Ἐκστρατεία ὑπὲρ τῶν ἐμβολίων στὰ σχολεῖα: Τρομοκρατοῦν παιδιὰ πὼς θὰ πεθάνουν ἂν δὲν ἐμβολιαστοῦν!
Ἕνα φυλλάδιο ποὺ ἐνημερώνει τὰ παιδιὰ γιὰ τὰ ἐμβόλια καὶ τὸν κορωνοϊὸ ἔχει μοιραστεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὰ σχολεῖα τῆς χώρα, σύμφωνα μὲ καταγγελίες...

Ἅγιος Βάρβαρος ὁ μυροβλήτης καὶ θαυματουργὸς (23/06 †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν προέρχονται ἀπὸ πολιτισμένους λαούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀπολίτιστους καὶ βαρβάρους. Ἅγιοι ἐπίσης ἀναδείχτηκαν καὶ μεγάλοι κακοῦργοι, οἱ ὁποῖοι μετανόησαν καὶ ἄλλαξαν ζωή. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Βάρβαρος ὁ Μυροβλήτης.
Ἔζησε τὸν 9ο αἰῶνα καὶ καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Ἀφρικῆς. Ἦταν μεγαλόσωμος, μελαψὸς στὴν ὄψη καὶ θηριώδης στὸ χαρακτῆρα. Προφανῶς τὸ θρήσκευμά του ἦταν τὸ Ἰσλάμ, ἢ ἡ εἰδωλολατρία. Ἀπὸ μικρὸς εἶχε προσκολληθεῖ σὲ μία ἄγρια πειρατικὴ συμμορία, ἡ ὁποία ἔκανε...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καὶ «Καίσαρας» καὶ «Πάπας» – Ἀπαίτησε ἀπὸ Μητροπολίτη νὰ λέει στὸ κήρυγμά του πὼς «δὲν θέλει κανέναν ἀνεμβολίαστο»!

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἀνάμεσα σὲ πολλὰ πρωτοφανῆ ποὺ βιώνουμε τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, ζήσαμε γιὰ νὰ δοῦμε καὶ αὐτό: Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ νὰ ὁρίζει ἐπιτακτικὰ σὲ Μητροπολίτη τὸ τί θὰ πεῖ πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, στὸ «ἑπόμενό του κήρυγμα».
O Καισαροπαπισμός σε ὁλόκληρο τὸ μεγαλεῖο του. Ἀπροκάλυπτος, γυμνός, ἀποκρουστικός, ἐξοργιστικός. Ἕνας ὑπερφίαλος πολιτικός, ποὺ ἐνῷ ἀγνόησε, ἐνέπαιξε, προσέβαλλε, ἀκόμα καὶ ἐκδίωξε τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία τους, τώρα ἔχει τὸ πολιτικὸ θράσος νὰ ΑΠΑΙΤΕΙ νὰ περάσει ἡ ἐμβολιαστικὴ καμπάνια του, ἀκόμα καὶ μέσα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Θεμέλιο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν εἶναι: α) νὰ προσεύχεται κανεὶς ἀδιάλλειπτα β) νὰ στερεῖ τὸ στομάχι του ἀπὸ πολλὴ τροφὴ καὶ γ) νὰ συγκρατεῖ τὴν γλῶσσα του.
Ὅσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ

22 Ιουν 2021

Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση: Ὠμὴ προπαγάνδα πανσεξουαλισμοῦ ἑτοιμάζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὶς ἀθῷες παιδικὲς ψυχές, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά!

Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση: 
Ὑπάρχει μία χώρα ποὺ ἡ ἀνυπέρβλητη «δημοκρατία» της, δὲν ἀντέχει τὴ διεξαγωγή ενός καὶ μόνο συνεδρίου διαρκειας 2 ἡμερῶν, γιὰ τὰ θέματα τῆς μητρότητας, τῆς γονιμότητας καὶ τοῦ δημογραφικοῦ, καὶ στὸν ἀντίποδα, μὲ χαρακτηριστικὴ εὐκολία ἀποφασίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μία ὀργανωμένη ἐκστρατεία πανσεξουαλιστικὴς προπαγάνδας σὲ ὅλες τὶς σχολικὲς βαθμίδες, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη κιόλας χρονιά.
Καλωσορίσατε στην Ἑλλάδα.
Τὴ χώρα τῆς ἀνεκτικότητας καί τῆς… προόδου. Τὴ χώρα ποὺ πρόθυμα φιλοξενεῖ διαφημιστικὲς καμπάνιες σὲ δρόμους καὶ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ἀπὸ προτάσεις… ἐσωρούχων καὶ ἐρωτικῶν βοηθημάτων, μέχρι καὶ ἐκστρατεῖες βιγκανισμού, γιὰ τὰ «καημένα ψάρια ποὺ δὲν ἔχουν φωνὴ γιὰ νὰ...

Βόμβα ἀπὸ ΑΔΑΕ γιὰ τὶς παρακολουθήσεις ὑπόπτων - Στὸν ἀέρα ἐπιχειρήσεις ἐτῶν


Νὰ γνωστοποιεῖται σὲ μέλη τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, βομβιστές, κατασκόπους ἀλλὰ καί… τζιχαντιστὲς ὅτι εἶναι ὑπὸ παρακολούθηση γιὰ τὴ διαλεύκανση τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν. Σε αὐτήν, οὐσιαστικά, τὴν ἰδιότυπη πρόταση, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ «ναρκοθετήσει» πολυετεῖς καὶ πολύπλοκες ἔρευνες τῆς ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων στελέχη κρατικῆς ὑπηρεσίας καὶ συγκεκριμένα τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν πρὸς τὴν...

Ἡ Μειονότητα ποὺ πάει νὰ σβήσει

Ἔφτασαν οἱ «Ἀμερικάνοι» στὴν Ἀλβανία καὶ μαζεύτηκαν ὅλοι μὲ χαρὰ νὰ περάσουν ὄμορφα καὶ νὰ γίνουν ἐπιτέλους κομμάτι τῆς Εὐρώπης.
Ὅσο γιὰ τὴ Μειονότητα, οὔτε ποὺ τὴ λογαριάζουν Ἕλληνες καὶ Ἀλβανοί.
Ἡ Μειονότητα μας τελείωσε, μας λιγόστεψε καὶ ὅπου νὰ 'ναι σβήνει.
Τοὺς Ἕλληνες στὴ Βόρειο Ἤπειρο τοὺς σκόρπισαν οἱ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Οἱ φιλόδοξοι, οἱ φιλόσαρκοι καὶ οἱ φιλοχρήματοι ἄνθρωποι, δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν τὴν ἀπειλή, τὴ χλεύη, τὴν περιφρόνηση τοῦ κόσμου, τὴ στέρηση τῶν ἀπολαύσεων καὶ τὴ χρηματικὴ ζημιά. Γι' αὐτὸ προδίδουν τὰ οὐράνια καὶ ἄφθαρτα (ἀγαθά), προτιμώντας τὰ γήινα καὶ φθαρτά. Γιὰ τὰ προσωρινά, χάνουν τὰ αἰώνια. Γιὰ πράγματα ποὺ δὲν ἀξίζουν τίποτα, χάνουν τὴ σωτηρία τους.
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

21 Ιουν 2021

Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

ΤΗΝ ΑΓΙΑ Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μείνει «εἰς τὸν αἰῶνα», ὁδηγώντας μας «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13), μοιράζοντάς μας χαρίσματα καὶ κάνοντάς μας κοινωνοὺς τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκρότησε τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πύλη σωτηρίας, τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ...

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος: Τί σημαίνει βλασφημία κατά τοῦ Ἀγίου Πνεύματος

Ἀπαντῆστε, προδότες, στούς 10.000 νεκρούς τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς!!

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος Κιλκίς
Μαθητής μικρός τήν δεκαετία τοῦ 30 στό Κιλκίς, ὁ Σ. Λίβας, μετέπειτα στρατιωτικός γιατρός, ἔγραψε τίς ἀναμνήσεις του, μέ τίτλο «Ἡ παλιά, μικρή μας πόλη». Σέ κείμενο μέ τίτλο «οἱ Μαχητές τοῦ Κιλκίς», γράφει τά ἑξῆς συγκινητικά:
«Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά σπλάχνα τοῦ τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς πόλης. Καί τό σιτάρι πού φτιάχνει τό ψωμί μας, θεριεύει καί μεστώνει ρουφώντας ἀπό τή γῆ αἷμα ἀντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι ἕνας «κρανίου τόπος». Κάθε χωράφι κι ἕνας «ἀγρός αἵματος» για νά χρησιμοποιήσω τοῦ χαρακτηρισμούς τοῦ Εὐαγγελίου πού τόσο ταιριάζουν στήν περίπτωση».
Τά πρῶτα χρόνια, τ΄ ἀλέτρια πού ὄργωναν τή γῆ, ἔφεραν στήν ἐπιφάνεια λευκά κόκκαλα «κόκαλα Ἑλλήνων ἱερά», ἀντάμα μέ σκουριασμένες ξιφολόγχες καί δερμάτινες παλάσκες, περασμένες σέ ζωστῆρες πού...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης - Καθηγούμενος Ι. Μ. Καρακάλλου γία τά ἐμβόλια

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Altas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 20 Ἰουνίου 2021)

Ἡ Μάχη τοῦ Κιλκίς (21-6-1913)

Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου – Θεολόγου
«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ, ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἠμεῖς, ἄν δέν ἤμεθα τρελλοί, δέν ἐκάναμεν τήν ἐπανάστασιν, διατί ἠθέλαμεν συλλογισθῆ πρῶτον διά πολεμοφόδιαν, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες μας, τά μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογαριάσει τήν δύναμιν τῆν ἐδικήν μας, τήν τούρκικη δύναμη. Τώρα ὅπου ἐνικήσαμεν, ὅπου ἐτελιώσαμεν μέ καλό τόν πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, ἐπαινόμεθα. Ἄν δέν εὐτυχούσαμεν, ἠθέλαμεν τρώγει κατάρες ἀναθέματα…» («Ἅπαντα περί Κολοκοτρωναίων», ἐκ. «ΙΔΕΒ», σελ. 215) Ναί, ἡ ἴδια «τρέλλα», ὁ ἡρωισμός, ἡ «νηφάλιος μέθη» τῶν Ἑλλήνων, φανερώθηκε καί στή Σαλαμίνα καί στήν Πόλη καί στό Μεσολλόγι καί στό ἔνδοξο ’40.
Ἡ ελληνική ἱστορία ἔχει μία ἰδιοτυπία, μοναδική ἴσως στήν οἰκουμένη. Εἶναι ἱστορία ἀδιάλειπτων ἀγώνων γιά ἐπιβίωση. Μῆλον τῆς ἔριδος οἱ γεωγραφικές ἑστίες του στή συμβολή δύο ἠπείρων, ἀντιμετωπίζουν εἰσβολές, ἐπιθέσεις, κατοχές καί φρικτές σκλαβιές, ἐρημώσεις κατά...

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον

Ὁσίου Παρθενίου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
Τὸ Πνεῦμα τό Ἅγιον ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει. Παρακάλεσέ Το νὰ ἐπιφοιτήοει πάνω σου, γιὰ νὰ βρίσκεσαι πάντοτε ἐντός τῆς Χάριτός Του.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ζωὴ ὅλων τῶν ὄντων, Πνεῦμα ζωοποιόν. Παρακάλεσέ Το νὰ ζωοποιήσει τὴν ψυχή σου γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι πῦρ. Παρακάλεσέ Το νὰ ἀποτεφρώσει ὅλο τὸ κακὸ ἐντός σου καὶ νὰ ἀνάψει μέσα σου τὸν λύχνο τῆς καρδιᾶς σου γιὰ πάντα, ὥστε νὰ μὴ τὴν καταλάβει κανένα σκότος.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι φῶς. Παρακάλεσέ Το νὰ σὲ φωτίσει, γιὰ νὰ λάμψεις ὡς ἀστὴρ στὸ πνευματικὸ στερέωμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι Θεός. Παρακάλεσέ Το νὰ σὲ ἁγιάσει καὶ νὰ σὲ καταστήσει μέτοχον Αὐτοῦ εἰς τοὺς αἰώνας.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι τὸ πᾶν. Παρακάλεσέ Το ὡς «θησαυρὸ τῶν ἀγαθῶν» νὰ ἐκχυθεῖ στὴν καρδιά σου καὶ νὰ τὴν πληρώσει μὲ τὴν ἀτελεύτητη χαρά, γιὰ νὰ εἶσαι πλούσιος εἰς τοὺς αἰώνας.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι Πνεῦμα ἀθάνατον. Παρακάλεσέ Το νὰ γίνεις καὶ σὺ πνεῦμα, διότι εἶναι ἀδύνατον στὴν σάρκα καὶ τὸ αἷμα νὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνιο ζωή. Πρέπει καὶ αὐτὰ μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ζωὴ νὰ γίνουν πνευματικά. Λέγε στὴν καρδιά σου:...

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα

Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ πρόκειται γιὰ μιὰ ἐμπειρικὴ πίστη καὶ ὄχι στοχαστικὴ διακήρυξη (Β, 48). Οἱ θεοπτες, κατὰ τὴν ἐμπειρία, βλέπουν «τρίφωτον θεότητα». Τὰ δυὸ Φῶτα ἔχουν πηγὴ τὸ πρώτον Φῶς, τὸ δεύτερο προέρχεται ἀπὸ τὸ πρῶτο, ἀλλὰ ἔχει σῶμα, καὶ τὸ τρίτο ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ πρῶτο Φῶς, ἀλλὰ δὲν ἔχει σῶμα (Β, 49).
Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μόνη ἀπόδειξη περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεού δεν εἶναι ἡ εὐδαιμονία (Θωμὰς Ἀκινάτης), ἀλλά η ἀποκάλυψή Του στοὺς ἁγίους μεσα στὴ δόξα Του καὶ ἡ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴν θέα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς θεώσεώς του (Β, 50). Ὁ Θεὸς ἀνήκει στὸ ἀΐδιο, οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἄγγελοι στὸ αἰώνιο καὶ ὁ ἄνθρωπος στὸν χρόνο. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει ὅλα ὅσα γίνονται στὸν χρόνο Β, 52).
Γιὰ τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ δὲν ὁμιλεῖ μόνον ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἀλλὰ καὶ ἡ Παλαιά, μὲ ἄλλη ὁρολογία. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὀκτακόσια χρόνια πρὸ Χριστοῦ, εἶδε «τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου» καὶ ἦταν «πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ». Ἐδῶ ὑπάρχει ἐμφάνιση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης, τοῦ Γιαχβέ. Ἔτσι εἶναι: ὁ Θεὸς (Ἐλοχίμ), ὁ Κύριος της δόξης (Γιαχβὲ) καὶ τὸ....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴν ἀποκαλύψεις σφάλμα ἄλλου ἀνθρώπου πρὸς δικαίωση δική σου, διότι ἀμέσως ἡ Χάρη ἀπακαλύπτει τὰ δικά σου σφάλματα, ποὺ μέχρι πρὶν σὲ σκέπαζε.
Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

20 Ιουν 2021

20 Ἰουνίου 1824 – Ἡ Καταστροφή τῶν Ψαρῶν

Ὁμιλία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Κωνσταντίνου Βρατσάνου γιά τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ψαρῶν
Η καταστροφή τῶν Ψαρών κατεχει ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα στίς θυσίες πού πρόσφερε τό γένος στό βωμό τῆς ἐλευθερίας στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τό μεγάλο δράμα πού συγκλόνισε τό πανελλήνιο καί συγκίνησε τούς πολιτισμένους λαούς, εἶναι ἀπό τά ἄφταστα παραδείγματα ἡρωισμοῦ καί θυσίας καί συμβολίζει τό ἀνεξάντλητο καί ἀκατάπαυστο ἀγωνιστικό πάθος τῆς φυλῆς.
Μέσα στά γαλάζια νερά τοῦ Αἰγαίου, σάν πελώριος ἀπομονωμένος βράχος, φαντάζει ἀπό μακριά το ἡρωικό καί δοξασμένο νησί. Ἀποκομμένα καί κάπως ἀπομακρυσμένα τα Ψαρά, τά συντροφεύει ἡ ἱστορία τους. Μιά ἱστορία γεμάτη ἀγῶνες, θυσία καί δόξα. Λίγα εἶναι τά ἱστορικά μέρη τῆς Ἑλλάδας πού ἀκτινοβολοῦν τόση δόξα καί προκαλοῦν στόν ἐπισκέπτη προσκυνητή τόση...

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς - Διδαχές

Ὁ ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας σὲ ὁμιλία του στὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λέει: «Μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, καί, μὴ ὄντας ὁ ἄνθρωπος σὲ θέση νὰ ἀντέξει τὸ ἄκτιστο φῶς, “ἐκρύβη ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ” καὶ ὁ Θεὸς ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ φόβο μήπως ἐκμηδενίσει τὸν παραβάτη μὲ τὴν ἁγία παρουσία Του. Τότε ἦταν ποὺ Ἐκεῖνος ὄντας Ἕνας σὲ Τρία Πρόσωπα, ἀπὸ ἀνείπωτο ἔλεος πρὸς τὸ ἀποξενωμένο ἄνθρωπο τὸν πλησίασε μὲ διαδοχικὲς ἀποκαλύψεις, ὥστε “ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”, νὰ μπορέσει νὰ αὐξηθεῖ καὶ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἀνυψώσει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο…
Πρέπει νὰ δοῦμε τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι μόνο σὰν ἕνα θαῦμα ποὺ δόξασε τὴν Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ σὰν ἕνα γεγονὸς ποὺ συνδέεται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν σωτηρία μας» (1).
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆςἑρμηνεύοντας τὸ γιατί τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μὲ σχῆμα γλωσσῶν καὶ....

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (20 Ἰουνίου †)

Ἁγίων συμμέτοχος σαφῶς ἐγένου
Ζωὴν βιώσας Νικόλαε ἁγίαν.
Νικολέω θεοῖο φέρτατον κῦδος ᾄσμασιν ὕδω.
Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 μ.Χ. και ήταν ανεψιός του Νείλου Καβάσιλα, ο οποίος χρημάτισε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό του επώνυμο ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του Θείου του. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, Θεολογίας, φιλοσοφίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού ο οποίος στα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκάρη μοναχός και διέμενε στην περιώνυμη Μονή των Μαγγάνων.
Ο Άγιος ασπάσθηκε τις απόψεις και ιδέες του Γρηγορίου Παλαμά για τον ανατολικό μυστικισμό και το ησυχαστικό πνεύμα. Υπήρξε πολυγραφότατος και πληθωρικός συγγραφέας αξιολογότατων Θεολογικών, ερμηνευτικών, λειτουργικών, ασκητικών και διδακτικών έργων, ως και περίφημων πανηγυρικών...

Τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς

Τί ἄλλαξε στήν Ἐκκλησία τῆς Κ.Δ. μέ τήν Πεντηκοστή;
Τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
Ὁ Χριστός, μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς, σύμφωνα μέ τήν βεβαίωσή Του, ἔστειλε, τήν πεντηκοστή ἡμέρα ἀπό τήν Ἀνάστασή Του καί τήν δεκάτη ἀπό τήν Ἀνάληψή Του, τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα.
Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός εἶχε προαναγγείλει στούς Μαθητές τήν Ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Καί ἐγώ ἐρωτήσω τόν πατέρα καί ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμίν, ἴνα μένη μεθ' ὑμῶν εἰς τόν αἰώνα, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτό οὐδέ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δέ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμίν μένει καί ἐν ὑμίν ἔσται» (Ἰω. Ἰδ', 16-17). Καί ἀμέσως μετά εἶπε:...

Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
«Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῷ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῷο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῷο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ ἐγέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν». (Πράξ. 2, 1-11).
Εἶναι βίαιος γιατὶ νικᾶ τὰ πάντα καὶ ξεπερνᾶ τὰ τείχη τοῦ πονηροῦ, γκρεμίζει κάθε ὀχύρωμα τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινώνει τοὺς ὑπερήφανους, ἀνυψώνει τοὺς ταπεινοὺς στὴ καρδιὰ καὶ διασπᾶ τοὺς συνδέσμους τῶν ἁμαρτημάτων. Γέμισε δὲ ὁ οἶκος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο κάθονταν, καθιστώντας τον, κολυμβήθρα πνευματικὴ καὶ ἐκπληρώνοντας τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νὰ ξέρετε, ὅτι ὄχι μόνο ἡ κατάρα τῶν γονέων πιάνει πολύ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγανάκτησή τους. Ὁ γονέας μόνο νὰ ἀγανακτήσει μὲ τὸ παιδί του, τὸ παιδὶ δὲν βλέπει ἄσπρη μέρα. Ἡ ζωὴ του εἶναι ὅλο βάσανα. Ταλαιπωρεῖται πολὺ σ' αὐτὴν τὴ ζωή, ἀλλὰ ξελαφρώνει στὴν ἄλλη, γιατί ξοφλάει ἐδῶ μερικά...
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς διαρκής Πεντηκοστή

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
Ποιὸς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός; Ποιὸς εἶναι σὲ Αὐτὸν ὁ Θεὸς καὶ ποιὸς ὁ ἄνθρωπος; Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεὸς στὸν Θεάνθρωπο καὶ πῶς ὁ ἄνθρωπος; Τί ἐδώρησε σέ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἐν τῷ Θεανθρώπῳ; Ὅλα αὐτὰ τὰ φανερώνει σέ μᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Μᾶς ἀποκαλύπτει δηλαδὴ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ Αὐτόν, γιὰ τὸν Θεὸ ἐν Αὐτῷ καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ τί χάρισε σ’ ἐμᾶς μ’ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ ἐπίσης ἀπείρως ξεπερνᾷ κάθε τί ποὺ οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοὶ εἶδαν καὶ τοῖς ὠσίν αὐτῶν ἠκούσθη καὶ ἡ καρδία αὐτῶν κάποτε αἰσθάνθηκε.
Μὲ τὴν ἔνσαρκη ζωή του στὴ γῆ ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαθίδρυσε τὸ Θεανθρώπινό του Σῶμα, τὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ αὐτὴν προετοιμάζει τὸν γήινο κόσμο γιὰ τὴν ἔλευση καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ψυχῆς Αὐτοῦ τοῦ Σώματος. 
Τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ στὸ Θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ πάντα παρέμεινε σὲ Αὐτὸ σὰν Πᾶν-Ζωοποιὸς ψυχὴ Αὐτοῦ. Αὐτὸ τὸ ὁρατὸ θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας συγκροτοῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὴν...

19 Ιουν 2021

Ὁ ἅγιος Παΐσιος συνεννοεῖται μὲ ἑτερογλώσσους μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ τοῦ ἱερομονάχου Ἰσαὰκ, κεφάλαιο: «Συνεννόηση μὲ ἑτερογλώσσους» σ. 618-621 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Γέροντας, ἐκτὸς  ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, δὲν γνώριζε ἄλλη γλώσσα. Ὅμως συνέβη ἐπανειλημμένως –ὅταν ὑπῆρχε λόγος- μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς νὰ συνομιλήσει καὶ νὰ συνεννοηθεῖ θαυμάσια μὲ ἑτεροδόξους.
«Ἤμουν παρών», διηγεῖται ὁ Ι.Ε.Κ., «κάποτε στὸ Κελλὶ τοῦ Γέροντα μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς ἐπισκέπτες καὶ ἕνα Γάλλο ποὺ δὲν μιλοῦσε λέξη Ἑλληνικά. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του νὰ μιλήσει μὲ τὸν Γέροντα , πῆγαν πιὸ πέρα καὶ γιὰ δεκαπέντε λεπτὰ συνομιλοῦσαν καθισμένοι στὰ κούτσουρα. Τοὺς βλέπαμε ποὺ συζητοῦσαν μὲ ἐνδιαφέρον. Πῶς ἐπικοινωνοῦσαν, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κοινὴ γλώσσα ἐπικοινωνίας; Ὁ ξένος ἔφυγε χαρούμενος. Ἡ ἰκανοποίηση φαινοταν ἔκδηλη στὸ πρόσωπό του».
Γάλλος περιηγητὴς εἶχε συμφωνήσει μὲ κάποιο μοναχὸ νὰ πάνε μαζὶ νὰ δοῦνε τὸν Γέροντα . Τὸ βράδυ εἶχε ἀγρυπνία στὸ μοναστήρι ποὺ ἔμενε. Ὁ μοναχὸς μετὰ τὴν ἀγρυπνία πῆγε στὸ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.