30 Σεπ 2022

Ἔκθεση Λύτρα: Ἀδιανόητο πολιτικό «ἔγκλημα» - Οἱ «ἀχρείαστες» ΜΕΘ ἔφεραν χιλιάδες ἀχρείαστους θανάτους

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κάθε διασωλήνωση ἐκτός ΜΕΘ καί μιά θανατική καταδίκη. Ἡ ὑποβαθμισμένη δημόσια περίθαλψη ἔγινε «ταφόπλακα» γιά χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Νά πού ἀποκαλύφθηκε σέ ὁλόκληρο τό «μεγαλεῖο» του, τό μεγαλύτερο «ἐπίτευγμα» τοῦ Θάνου Πλεύρη στήν ὁλική καταστροφή τῆς δημόσιας ὑγείας. Κάθε εἰσαγωγή πάσχοντα ἀπό Covid - 19 πού δέν ἔβρισκε ΜΕΘ, καί μιά ὑπογεγραμμένη θανατική καταδίκη. Κάθε διασωλήνωση ἐκτός ΜΕΘ, καί ἕνα ραντεβού μέ...

Ὁ Ἄρχων Ἀσηκρῆτις καὶ τὰ τάλαντα τῶν Ταντάλων, στὴ σκιὰ τοῦ ‘’Ἀμερικῆς’’ κ. Ἐλπιδοφόρου

π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου 
MD, MSc, PhD, Θεολόγος-Ἰατρός Ψυχίατρος
«Τί θέλετέ μοι δοῦναι καὶ ἐγώ
ὑμῖν παραδώσω αὐτόν»
(Ματθ. 26,15-16)
Μένουμε ἐννεοὶ ἐνώπιον τῶν πληγῶν, ποὺ σταθερὰ καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν δημιουργοῦν στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς μὴ ὤφελλε, πνευματικοὶ Ταγοί, ἐπιλήσμονες τῶν Ἀρχιερατικῶν τους Ὅρκων, τῶν ὁποίων τὴν στήριξη στὶς ἀντικανονικὲς ἐνέργειές τους ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικῶς ὁ Ἄρχων Ἀσηκρῆτις (βυζαντινὸς κρατικὸς τίτλος, ποὺ σημαίνει τὸν ἐξ ἀπορρήτων- a secretis- αὐλικό ) τῆς ἱεραρχικῶς, πρώτης τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν Κωνσταντινουπόλει, δικηγόρος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος.

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Φωτιστῆς τῆς Ἀρμενίας (30 Σεπτεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἀρμενία ὑπῆρξε σημαντική κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, οἱ πρῶτοι πού ἔφεραν τό χριστιανικό μήνυμα στίς χῶρες τοῦ Καυκάσου, ἦταν οἱ ἀπόστολοι Θαδδαῖος καί Βαρθολομαῖος. Ἀλλά οἱ διωγμοί ἐκ μέρους τῶν εἰδωλολατρῶν ἡγεμόνων τῆς περιοχῆς δέν ἐπέτρεψαν νά ἀναπτυχθοῦν ἰδιαίτερα οἱ ἐκεῖ χριστιανικές κοινότητες. Αὐτά μέχρι τήν ἐμφάνιση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν προσωνυμία του Φωτιστῆ τῆς Ἀρμενίας.

Ἔζησε στά χρόνια πού αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Διοκλητιανός (284-305), ὁ πλέον φανατικός καί θρησκομανής ρωμαῖος αὐτοακράτορας, ὁ μεγαλύτερος διώκτης τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

πως μεταχειριστες τήν ψυχή σου σο βρίσκεται στό σμα σου, κατά τόν διο τρόπο θά σέ μεταχειριστε καί ατή ταν βγε πό τό σμα.

κενος πού περιποιήθηκε τό σμα του πλούσια καί τρυφηλά, προξενε κακό στόν αυτό του μετά τόν θάνατο, γιατί καταδίκασε τήν ψυχή του ς νόητος.

γιος ντώνιος  Μέγας

29 Σεπ 2022

1922-2022 Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ὀδύνης - Ἡμερίδα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑI ΜΑΡΤΥΡIΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
EΠEΤΕΙΟΣ EΘΝΙΚHΣ O∆YΝΗΣ
Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022 17:00 - 21:00
Αἴθουσα Ἑνώσεως Σμυρναίων Νικαίας Πειραιῶς
Ὀργανωτής: ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συνδιοργανωτές: ΠΕ.ΦΙ.Π. , ΜΠΑΜΠΑΣ, ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

17:00-17:30 Προσευχή -Ἔναρξη -Χαιρετισμοί

17:30-18:00 Χορωδία Σχολείον Ψαλτικῆς

18:00-18:30 Δρ. Ἰωάννης Σ. Παπαφλωρᾶτος, Nομικός - Διεθνολόγος, Καθηγητής Στρατιωτικῶν Σχολῶν
«Διπλωματικό παρασκήνιο τῆς...

Οἱ καιροί οὐ μενετοί! Χαλεποί, προκατακλυσμιαῖοι!

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική:
Σάββας Ἠλιάδης
Οἱ καιροί οὐ μενετοί! Χαλεποί, προκατακλυσμιαῖοι! 
Ἐπίκαιρος ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου καί μᾶς διδάσκει διά τοῦ δικαίου Νῶε: «οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ»! (Εξ.23,2)
"... Θέλω πάλι νά παρουσιάσω στήν ἀγάπη σας τήν ὑπόθεση σχετικά μέ τόν δίκαιο Νῶε, γιά νά μάθετε καλά τήν μεγάλη ἀρετή τοῦ δικαίου αὐτοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί τήν ἀνέκφραστη φιλανθρωπία καί τήν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, πού ὑπερβαίνει κάθε λογική.
Μάθατε χθές πώς, ἀμέσως μετά τήν γέννησή του ὁ δίκαιος αὐτός, ἀφοῦ πῆρε τό ὄνομα ἀπό τόν πατέρα του, περιφερόταν ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους  τῆς ἐποχῆς του, διδάσκοντας...

Ὁ Ἐθνάρχης καί αἰσυμνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας [1776 - 27 Σεπτεμβρίου 1831]

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
26 Σεπτεμβρίου 2022
Ὁ Ἐθνάρχης, αἰσυμνήτης καί «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας ἀποτελεῖ τό πρότυπο τοῦ πολιτικοῦ της μετά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, Ἑλλάδας.
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε 31 Ἰανουαρίου 1776 (π.ημ.) /10 Φεβρουαρίου 1777 στή Κέρκυρα καί ἦταν τό ἕκτο ἀπό τά δέκα παιδιά τοῦ Ἀντωνίου - Μαρία Καποδίστρια καί τῆς Ἀδαμαντίας Γονέμη, ἀπό ἀριστοκρατική οἰκογένεια τῆς Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου. Στά 1795 - 1797 σπούδασε Ἰατρική, Νομική καί Φιλοσοφία στόν Πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβας καί τό 1809, πῆγε στήν Ρωσία, ὅπου ἔγινε ὑπουργός Ἐξωτερικῶν....

Θεϊκὴ καὶ σατανικὴ ἑνότης Α΄

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Τὸ τελευταῖο διάστημα, ἰδιαιτέρως στὴν τελευταία περίοδο τῆς λεγομένης «Ὑγειονομικῆς κρίσεως»,κάποιοι, κυρίως ἐπίσκοποι κατ᾿ ἀρχήν, καὶ ὁμόφρονές ἤ μιμητές τους παπάδες-πνευματικοὶ στὴν συνέχεια, ὅλο ἀναφέρονται στὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Τὴν ὥρα ποὺ διαρηγνύουν μὲ τὶς πράξεις τους αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν νότητα συνεχῶς μιλοῦν καὶ «ἀνησυχοῦν» γιὰ τὴν…

Ἅγιος Σωφρόνιος: Κράτησε πρὶν ἀπ’ ὅλα τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς

Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ
Τὸ τελευταῖο εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ σένα, ἐφόσον δὲν τὸ κατέχεις ἰσχυρά. Πρόσεχε, μὴ δαπανᾶς χωρὶς ὄφελος τὶς λίγες σωματικές σου δυνάμεις.
Γιὰ νὰ βρεῖς τὸν σωστὸ δρόμο, εἶναι καλύτερο ἀπ’ ὅλα νὰ τὸ ζητήσεις ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ στὴν προσευχή:
«Κύριε, Σὺ ὁ ἴδιος δίδαξέ με τὰ πάντα. Δῶσε μου τὴ χαρὰ τῆς γνώσεως τοῦ θελήματός Σου καὶ τῶν ὁδῶν Σου. Δίδαξέ με νὰ Σὲ ἀγαπῶ ἀληθινὰ μὲ ὅλο μου τὸ εἶναι, ὅπως μᾶς παρήγγειλες.
Οἰκοδόμησε τὴ ζωή μου ἔτσι, ὅπως Ἐσὺ ὁ Ἴδιος τὴν συνέλαβες...

Ἅγιος Κυριακός ὁ Ἀναχωρητής (29 Σεπτεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ
Θεολόγου Καθηγητοῦ
Πολλοί ἀπό τούς ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τόν τίτλο τοῦ Ἀναχωρητῆ, κι’ αὐτό διότι εἶχαν πάρει τή μεγάλη ἀπόφαση νά ἀναχωρήσουν σωματικά ἀπό τόν πτωτικό κόσμο στίς ἐρήμους, ἀλλά ὅμως ψυχικά νά βρίσκονται κοντά στούς κοσμικούς, μέ τήν προσευχή τους. Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Ἀναχωρητές ὑπῆρξε καί ὀ άγιος Κυριακός, ὁ ὁποῖος πῆρε τό προσωνύμιο τοῦ Αναχωρητή. 
Γεννήθηκε στήν Κόρινθο τό 448, ὅταν βασίλευε στήν Κωνσταντινούπολη ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Μικρός (408-450). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ιωαννης καί ἦταν πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου καί ἡ μητέρα του ὀνομαζόταν Ευδοξία. Ἀμφότεροι ἦταν πιστοί καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι καί γι’ αὐτό φρόντισαν νά ἀναθρέψουν τό παιδί τους μέ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

ταν νώνομαι μέ τό Χριστό, ασθάνομαι χαρά καί γαλήνη στήν καρδιά μου καί, ταν προσκολλμαι στά ασθητά πράγματα το κόσμου, στενοχωριέμαι καί θλίβομαι.

γιος ωάννης τς Κρονστάνδης

28 Σεπ 2022

Ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς «ἄλλαξε τὰ φῶτα»

Πρό τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως ἐπίστευον ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ παρείχετο μέσῳ τοῦ πλουσίου φωτισμοῦ τῶν πολυελαίων; Θὰ διατηρηθοῦν αὐτὰ εἰς τὰ ὑπόλοιπα μυστήρια, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει τὸ σθένος συγκρούσεως μὲ τὸ «φολκλὸρ» ἢ ἐπειδὴ δὲν λαμβάνεται κανένα ποιμαντικὸν μέτρον, διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν αἱ «γάμο-βαπτίσεις»; Ἡ ἔντασις τῶν μικροφώνων, αἱ ἀτελείωτοι φωτογραφίαι ἐν μέσῳ Θ. Λειτουργίας καὶ αἱ ἐπιδείξεις πολυτελῶν ἀμφίων θὰ καταργηθοῦν εἰς ἑπομένην κρίσιν ἢ δὲν ὑπόκεινται εἰς τὴν «συν­ειδητοποίησιν εὐθύνης»; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν...

Βίος καί ἔργα τοῦ ἀββᾶ ᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου (28/09 †)

Τοῦ Τάτση ᾿Ιωάννη, Θεολόγου
Ὁ συριακῆς καταγωγῆς ἀββᾶς ᾿Ισαάκ, γεννήθηκε στό Bet Κatraye τό σημερινό Katar στόν Περσικό κόλπο, ἐνῶ κατ΄ ἄλλους γενέτειρά του ἦταν ἡ πόλη Νινευί, κοντά στή Μοσούλη τῆς Μεσοποταμίας. Δέν εἶναι γνωστή ἡ ἀκριβής χρονολογία τῆς γέννησής του. Ἡ μέχρι σήμερα ἔρευνα τοποθετεῖ τή ζωή καί τή δράση του στόν 7ο αἰώνα στηριζόμενη κυρίως στίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν σχετικά μέ τή χειροτονία του σέ ἐπίσκοπο. Δέν εἶναι ἐπίσης γνωστό ποιοί ἦταν οἱ γονεῖς του καί πῶς ἔζησε τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του. Γνωρίζουμε ὃμως ὃτι σέ νεαρή ἡλικία ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί μαζί μέ τόν ἀδελφό του εἰσῆλθε νά μονάσει σέ ἓνα κοινόβιο τῆς περιοχῆς, τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στόν μάρτυρα ἃγιο Ματθαῖο. Ἐκεῖ ἀφοῦ ἔλαβε τό μοναχικό σχῆμα καί γυμνάστηκε στούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί κόπους τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς, ἐπεθύμησε πιό αὐστηρή ἄσκηση καί ἡσυχία. ῎Εφυγε ἔτσι ἀπό τή μονή καί ἀφοῦ ἦλθε σέ ἐρημικό τόπο, μακρυά ἀπό τόν κόσμο καί τή συναναστροφή μέ πολλούς, ἐγκαταστάθηκε σέ...

Φώτης Κόντογλου – Ὁ «Ἔγκλειστος» Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Κύπριος (28/09 †)

Αὐτὸς ὁ ἅγιος ἤτανε βλάστημα τῆς μοσκοβολημένης Κύπρου. Γεννήθηκε στὰ 1134 στὸ χωριὸ Λεύκαρα, ποὺ τώρα τὸ λένε Κάτω Δρῦ, κοντὰ στὴ Λάρνακα. Ἡ Κάτω Δρῦ χτίσθηκε ὕστερα ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου. Ἡ γενιά του λεγότανε Καταμούτηδες καὶ βρίσκεται ἀκόμα. Ἀπὸ μικρὸς ἤτανε διαλεγμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ γίνει ἅγιος. Γιατὶ δὲν συνήθιζε σὰν τ᾿ ἄλλα τὰ παιδιὰ ποὺ παίζουνε καὶ διασκεδάζουνε, παρὰ ὁ μονάχος πόθος τοῦ ἤτανε νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸν Χριστὸ καὶ τὴ θρησκεία του. Σὰν γίνηκε 18 χρονῶν, οἱ γονιοί του τὸν ἀρραβωνιάσανε. Μὰ ὁ Νεόφυτος ἔφυγε ἀπὸ τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ μοναστήρι τοῦ Χρυσοστόμου στὸ βουνὸ Κουτζουβέντη. Ὕστερα ἀπὸ δυὸ μῆνες τὸν βρήκανε οἱ δικοί του καὶ γύρισε στὸ σπίτι τους, μὰ δὲν ἔστερξε νὰ παντρευτεῖ, παρὰ ἤθελε νὰ καλογερέψει. Βλέποντας οἱ γονιοί του αὐτὴ τὴ στερεὴ ἀπόφασή του, τὸν ἀφήσανε λεύτερον....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

ποιος χει καλούς λογισμούς, χει πνευματική γεία καί τό κακό τό μετατρέπει σέ καλό.

γιος Παϊσιος  γιορείτης

27 Σεπ 2022

Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὸν Ἀντώνιο, πατέρα τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, στὴν ὁποία ἐπισημαίνονται καὶ ἐκθειάζονται οἱ ἀρετὲς τοῦ γιοῦ του!

Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ἡ παρακάτω ἐπιστολὴ εἶναι ἕνα κείμενο περιγραφῆς τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἰωάννη, πλεγμένο ἀπὸ εὐγένεια, λεπτότητα, διάκριση, ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, ἀλλὰ καὶ μὲ ταπείνωση καὶ ἄλλες ἐπὶ μέρους ἀρετές, δίχως νὰ παραβλάπτεται ἡ ἀλήθεια. Εἶναι ἀναγκαία ἡ προσεκτικὴ μελέτη της, διότι, πέρα ἀπὸ τὶς πληροφορίες περὶ τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, παίρνει τὴν μορφὴ μαθήματος καὶ μὲ πολλὴ γλαφυρότητα καὶ ρεαλισμό, καταφεύγοντας ἐπανειλημμένως σὲ χωρία τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ σὲ ρήσεις σοφῶν τῆς ἀρχαιότητας, καθίσταται πρότυπο ἐπιστολογραφίας στὸ εἶδος της.

Η «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ» ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας καὶ μεταφράστηκε ἀπό τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη...

«Ὁ κακοῦργος ὅστις ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστριαν, ἐδολοφόνησε τὴν πατρίδα του»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς 
«Ὁ μόνος ἀντίπαλος ποὺ δύσκολα ἡττᾶται, εἶναι ὁ ἀπόλυτα ἔντιμος ἄνθρωπος καὶ τέτοιος εἶναι ὁ Καποδίστριας» (Μετερνιχ) 
«Ἡ βοὴ τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων». Ὅλη αὐτὴ ἡ δυσοσμία ποὺ περιβάλλει καὶ κατέχει τὴν πατρίδα μᾶς τίποτε τὸ καλὸ δὲν προοιωνίζεται. 
Θυμήθηκα καὶ τοὺς στίχου τοῦ...

Ὁ Καποδίστριας, οἱ σχέσεις ἰσχύος καὶ οἱ προσανατολισμοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους

Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἥφαιστος, Καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Στρατηγικῶν Σπουδῶν
Μὲ συντομία καὶ συνδυαστικά, θὰ ἑστιάσω τὴν προσοχὴ σὲ τρία ζητήματα. ΠΡΩΤΟΝ, τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπειδὴ τὸ σύγχρονο διεθνὲς σύστημα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἑκατοντάδες κράτη ἄνισης ἰσχύος, ἄνισου μεγέθους καὶ ἄνισης ἀνάπτυξης, στὶς σχέσεις μεταξὺ ἑνὸς ἰσχυροῦ καὶ ἑνὸς...

27 Σεπτεμβρίου 1831: Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ δολοφονία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀφηγηματικὸ ἀφιέρωμα μὲ ἀφορμὴ τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, 
Ἰωάννη Καποδίστρια...

Ἡμέρα μνήμης Ἰωάννου Καποδίστρια – Ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα (Ντοκυμαντέρ)

Κυριακάτικο φύλλο τῆς ἐφημερίδας sportime (27/9/2020)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΡΩΜΗΟΣ ΗΓΕΤΗΣ!

Ἄκρως ἀπόρρητα παραμένουν 189 χρόνια μετά τά ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office σχετικά μέ τό τέλος τοῦ Κυβερνήτη! Κάποιος ἱστορικός ἐρευνητής ὑποστήριξε ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Καποδίστρια καί τοῦ Καραϊσκάκη ὑπῆρξε τό ἀποκορύφωμα τῶν ξενικῶν ἐπιδράσεων γιά τήν χειραγώγηση τῆς Ἐπανάστασης. Ἄς λάβουμε πάντως ὑπόψη ὅτι ἡ ἀντικαποδιστριακή ἐφημερίδα «Ἀπόλλων» ἡ ὁποία σταμάτησε τήν κυκλοφορία της ἀμέσως μετά τήν δολοφονία του εἶχε ὡς πνευματικό μέντορά της τόν Ἀδαμάντιο Κοραή ὁ ὁποῖος βρισκόταν τότε στό Παρίσι καί σύμβουλο ἔκδοσης τόν Μαυροκορδάτο («παύομεν τήν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος μας, ἐπειδή ἀπολαύσαμεν τόν σκοπόν μας: ὁ τύραννος δέν ὑπάρχει πλέον»).

Σήμερα ὅμως μία ἄλλη ἐφημερίδα τιμᾶ μεγαλοπρεπῶς τήν μνήμη του!

Ἁγία Νεομάρτυς Ἀκυλίνα: Ἡ πανεύφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ (27/09 †)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ
Μία κατηγορία Νεομαρτύρων εἶναι καὶ τὰ νεαρὰ κορίτσια, τὰ ὁποῖα, παρὰ τὸ ἄωρο τῆς ἡλικίας τους, ὁμολόγησαν τὴν σώζουσα πίστη τους στὸ Χριστό, βασανίστηκαν καὶ ἔχασαν τὴ ζωή τους, ἀπὸ τὴν μανία τῶν ἀλλόθρησκων καὶ βαρβάρων τυράννων τούρκων. Μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπῆρξε ἡ ἁγία ἔνδοξος Νεομάρτυς Ἀκυλίνα ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Μία πραγματικὰ πανέφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα εὔοσμο ἄνθος τοῦ χριστιανικοῦ λειμώνα. 
Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ζαγκλιβέρι τῆς Θεσσαλονίκης, στὴν ἐπαρχία Λαγκαδά, τὸ 1745, ὅπου σώζεται ὡς τὰ σήμερα, τὸ ἐρειπωμένο σπίτι της. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Γεώργιος, ἐνῶ τῆς μητέρας της ἀγνοοῦμε τὸ ὄνομα. Ἦταν χριστιανοὶ καὶ ζοῦσαν μία συνηθισμένη ἀγροτικὴ ζωή. Ἡ Κόρη τους Ἀκυλίνα ζοῦσε μαζί τους καὶ εἶχε ριζώσει στὴν παιδικὴ ψυχὴ της τὴν πίστη στὸ Χριστό. Εἶχε δὲ ἀσυνήθιστη σωματικὴ ὀμορφιά.
Ὅταν ἡ Ἀκυλίνα ἦταν 19 χρονῶν συνέβη ἕνα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μέ τή μετάνοια σβήνουμε κάθε μαρτία στό πειρο πέλαγος τς φιλανθρωπίας το Θεο.

ερός Χρυσόστομος

26 Σεπ 2022

Συνέντευξη Τύπου τοῦ Δρ. Σουχαρίτ Μπαγκντί στήν Ἀθήνα (23/09/2022)


π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Μπούργκα καί ὑποκρισία τῆς Δύσης"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022]

Ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης παρὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου

Ἀρχιμανδρίτου Ἰωήλ Γιαννακοπούλου
(Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25)
Πλησιάζουσι τὸν σταυρὸν ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ ὡς ἀναφέρει ὁ Ἰωάννης «εἱστήκεσαν παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ» εἶναι ὄρθιοι πλησίον τοῦ σταυροῦ 1) «ἡ μήτηρ αὐτοῦ» 2) «ἡ ἀδελφή τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ» 3) «Μαρία ἡ Μαγδαληνή». Ἡ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, εἶναι ἡ σύζυγος τοῦ Κλωπᾶ καὶ μήτηρ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰωσήφ. Ὁ Κλωπᾶς ἤ Ἀλφαῖος ἦτο κατὰ τὸν Ἠγήσιππον παρὰ τῷ ἱστορικῷ Εὐσεβίῳ καὶ κατὰ τὸν Ἐπιφάνιον ἀδελφός τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ. Ἑπομένως ἡ σύζυγός του Μαρία ἦτο συνυφάδα τῆς Θεοτόκου...

Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (26/09 †)

Πέρα ἀπὸ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, ὁ μήνας Σεπτέμβριος περιλαμβάνει τὴ μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ μήνας ποὺ μᾶς μεταφέρει στὸ γνωστὸ σκηνικό τς Σταύρωσης, ὅπου τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου δένονται μυστικὰ καὶ πνευματικά. Ὁ Χριστὸς ἀπευθυνόμενος πρῶτα στὴ μητέρα Του, «ΓΥΝΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΣΟΥ» καὶ ἔπειτα στὸ μαθητή Του, «ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ» (ω. 19,27), ἀναδεικνύει καὶ ὑπερυψώνει τὸν Ἰωάννη ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλους τούς μαθητές Του. Ἔτσι, οἱ μέρες τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου χαριτώνονται περισσοτέρως καὶ μᾶς ἐξαίρουν λατρευτικὰ καὶ τιμητικὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἠγαπημένου Μαθητῆ καὶ Ἐπιστηθίου Φίλου το Χριστοῦ, Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστο Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πρόσεχε νά μήν κατακρίνης, διότι πό ατό παραχωρε  Θεός καί φεύγει  χάρις καί σέ φήνει  Κύριος νά πέφτης, νά ταπεινώνεσαι, γιά νά βλέπεις τά δικά σου σφάλματα.

γιος ωσήφ  συχαστής

25 Σεπ 2022

Πνευματικὴ ζωὴ καὶ λογική

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στὴν ἐποχή μας οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἐμπιστεύονται τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἀκολουθοῦν ὅσα ἐκεῖνοι ὑποστηρίζουν, ξεχνώντας ὅτι τὰ συμπεράσματα τῶν ἐπιστημόνων συνεχῶς ἀναθεωροῦνται. Αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν στὸ παρελθὸν – καὶ δὲν ἐννοοῦμε τὸ ἀπώτερο – σήμερα δὲν ἰσχύουν. Ἔρχονται ἄλλες θεωρίες καὶ ἄλλα συμπεράσματα, ποὺ θέτουν στὸ περιθώριο τὰ ὅσα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δύο πράγματα χουμε νάγκη λοι ο νθρωποι.

Νά παρατηρομε τίς δικές μας μαρτίες καί νά φήνουμε τίς μαρτίες τν λλων.

γιος νδρέας Κρήτης

24 Σεπ 2022

Ἀνάποδος κόσμος: Τό Ἰράν προσπαθεῖ νά γίνει «Εὐρώπη» καί ἡ Εὐρώπη ἐπιδιώκει νά γίνει «Ἰράν»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Οἱ γυναῖκες τοῦ Ἰράν μάχονται γιά νά ἀποτινάξουν τήν σκλαβιά τῆς μαντήλας, ἀλλά ἡ Εὐρώπη πρό πολλοῦ ἔχει ἀνοίξει τήν ἀγκαλιά της στόν σκοταδισμό.
Ἡ ἐπανάσταση τῶν γυναικῶν στό Ἰράν γιά τήν ὁποία μιλᾶ πλέον ὅλος ὁ δυτικός κόσμος, ἀποτελεῖ μιά πραγματική γροθιά στό στομάχι τῆς δυτικῆς ὑποκρισίας καί ὅλων τῶν κέντρων σκέψης πού ἐμπορεύονται τήν κουλτούρα τοῦ ἰσλαμικοῦ σκοταδισμοῦ...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Α΄ Λουκά

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ (25-09-2022)

Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος γιά τήν ἀπόκτηση τῶν παιδιῶν, τήν ὀνοματοδοσία καί τήν ἀνατροφή, ἀλλά καί τήν συνεχῆ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τῶν γονιῶν πρός τόν Θεό

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἀντιγραφή:
Σάββας Ἠλιάδης
Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος γιά τήν ἀπόκτηση τῶν παιδιῶν, τήν ὀνοματοδοσία καί τήν ἀνατροφή, ἀλλά καί τήν συνεχῆ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τῶν γονιῶν πρός τόν Θεό  
(Ὁμιλία ΚΑ΄ εἰς τήν Γένεσιν)
... Δέν σᾶς ἔλεγα ἀπό τήν ἀρχή, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά βρεῖ κάποιος τίποτε στήν Ἁγία Γραφή πού νά ἔχει γραφεῖ ἁπλῶς καί κατά τύχη; Νά λοιπόν καί τώρα βλέπουμε πόση ἀκρίβεια χρησιμοποίησε ὁ μακάριος αὐτός προφήτης (ὁ Μωυσῆς). «Γέννησε δέ, λέει, ὁ Ἀδάμ τόν γιο του κάθ΄ ὁμοίωσιν αὐτοῦ καί κάτ΄ εἰκόνα αὐτοῦ καί τόν ὀνόμασε Σήθ». Γιά ἐκεῖνον ὅμως πού γεννήθηκε προηγουμένως, ἐννοῶ τόν Κάϊν, δέν ἐπεσήμανε κάτι παρόμοιο, ἀλλά προαναγγέλλει ἀπό τήν ἀρχή τήν ροπή του πρός τήν κακία. Καί ἦταν φυσικό αὐτό, διότι δέν ἔφερε τά χαρακτηριστικά τοῦ πατέρα του, ἀλλά...

Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα (24 Σεπτεμβρίου †)

Σήμερα γιορτάζει ἡ Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ὅπως θέλει ἡ παράδοση, βρέθηκε ἀπὸ ἕναν βοσκὸ ἀνάμεσα σὲ Μυρτιές. Ἡ εἰκόνα πιθανολογεῖται πῶς βρέθηκε στὰ Κύθηρα τὸν 14ο αἰώνα. 
Ὁ θρύλος θέλει στὶς 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδὴ 40 ἡμέρες μετὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, νὰ ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία στὸν βοσκὸ καὶ τοῦ εἶπε νὰ ψάξει γιὰ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶχε ἔρθει σὲ ἐκεῖνο τὸ μέρος πολλὰ χρόνια πρίν. Ὁ βοσκὸς ἔπεσε στὸ ἔδαφος προσευχόμενος πρὸς τὴν Θεοτόκο καὶ μόλις σηκώθηκε καὶ γύρισε, εἶδε τὴν εἰκόνα στὰ κλαδιὰ μίας μυρτιᾶς. Κλαίγοντας ἀπὸ χαρά, ἔφερε τὴν εἰκόνα σπίτι του καὶ εἶπε σὲ ὅλους τους φίλους καὶ συγγενεῖς...

Ὅσιος Κόπρις: τὸ μωρὸ ποὺ γεννήθηκε πάνω στην κοπριά ! (24 Σεπτεμβρίου †)

Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης
Ὁ θαυμαστὸς βίος τοῦ ἁγίου ποὺ γεννήθηκε πάνω σὲ ἕνα σωρὸ κοπριὰ καὶ ἀξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων:
Μεγάλωσε μὲ τὸ γάλα μίας κατσίκας ποὺ ἡ Χάρη τοῦ θεοῦ τὴν ὁδηγοῦσε κοντὰ του ὅταν ἔπρεπε νὰ θηλάσει. Τὰ ἄγρια θηρία τὸν ὑπάκουαν, τὸ βραστὸ νερὸ τὸν σεβάστηκε, ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης ἐμφανιζόταν καὶ συνομιλοῦσε μαζί του μετὰ τὸν θάνατό του….
Ὁ βίος του σὲ ἁπλὴ μεταφραση ἀπὸ τὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 
Ὁ Ἅγιος Κόπρις γεννήθηκε πάνω σὲ ἕναν σωρὸ ἀπὸ κοπριὰ ποὺ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἡ μητέρα του καταδιώκονταν ἀπὸ Ἀγαρηνοὺς μαζὶ μὲ ἄλλους συγχωριανούς της. Καὶ καθὼς ἔτρεχε πρὸς τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὰ χέρια τους, τὴν πιάσαν οἱ πόνοι τῆς γέννας. Βρῆκε τότε ἐκεῖνο τὸν...

Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς πλάνης κατὰ τὸν Ὅσιο Σιλουανὸ τὸν Ἀθωνίτη

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη
Ὁ Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης κάνει μία βαθειὰ πνευματικὴ ἀνάλυση, πῶς γεννιέται ἀπὸ τὸν λογισμὸ ἡ πλάνη. Πῶς μέσα ἀπὸ τὸν λογισμὸ πολεμᾶ ὁ διάβολος. Πόσο προσοχὴ χρειάζονται κάποιες ἐπικίνδυνες ἐμπειρίες. 
Λέγει ὁ Ἅγιος: 
Στὴν πλάνη πέφτει κάποιος εἴτε ἀπὸ...

Δίψα Θεοῦ: Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, «Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης», Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας
Διψᾶ ἡ ψυχή μου τὸν Κύριο καὶ μὲ δάκρυα Τὸν ζητῶ. Πῶς νὰ μὴ Σὲ ζητῶ; Σὺ μὲ ζήτησες πρῶτος καὶ μοῦ ἔδωσες νὰ γευθῶ τὴν γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἡ ψυχή μου Σὲ ἀγάπησε ἕως τέλους.
Βλέπεις, Κύριε, τὴ λύπη καὶ τὰ δάκρυά μου... Ἂν δὲν μὲ προσείλκυες μὲ τὴν ἀγάπη Σου, δὲν θὰ Σὲ ζητοῦσα ὅπως Σὲ ζητῶ. Ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιο μοῦ ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ Σὲ γνωρίσω καὶ χαίρεται ἡ ψυχή μου, γιατί Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου καὶ Σὲ διψῶ μέχρι δακρύων.
Ποθεῖ ἡ ψυχή μου τὸν Θεὸ καὶ Τὸν ζητῶ, μὲ δάκρυα. Εὔσπλαχνε Κύριε, Σὺ βλέπεις τὴν πτώση μου καὶ τὴ θλίψη μου. Ταπεινὰ ὅμως παρακαλῶ τὸ ἔλεός Σου: Χορήγησέ μου, τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. Ἡ θύμησή της ὁδηγεῖ τὸ νοῦ μου νὰ ξαναβρῆ τὴν εὐσπλαχνία Σου.
Κύριε, δῶσε μου πνεῦμα ταπεινώσεως, γιὰ νὰ μὴν...

Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης (24 Σεπτεμβρίου †)

Ὁ ΟΣΙΟΣ Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες τοῦ ἁγιορειτικοῦ καὶ γενικότερα τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. 
Γεννήθηκε τὸ 1866 στὴ Ρωσία ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὕστερα ἀπὸ διάφορες μεταπτώσεις τῶν πρώτων νεανικῶν του χρόνων, ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν ἔκανε νὰ μετανοήσει βαθιὰ καὶ νὰ ποθήσει τὴν ἰσάγγελη μοναχικὴ πολιτεία.
Τὸ 1892 ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχὸς ἔγινε τὸ 1896 καὶ μεγαλόσχημος τὸ 1911.
Ἡ ζωή του στὸν Ἄθωνα, διαποτισμένη ἀπὸ τὴ διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ξεχώριζε γιὰ τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκρὶβειά της τόσο στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες ὅσο καὶ στὶς μοναστηριακὲς διακονίες.
Ὑπομονετικὸς καὶ μακρόθυμος, πράος καὶ ἄκακος, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος ὁ ὅσιος Σιλουανός, κέρδισε τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

 Χριστός πέρασε τά παθήματα, γιατί τήρησε τίς ντολές το Πατέρα Του καί τσι λθε σέ σύγκρουση μέ τόν κόσμο. Τό διο πρέπει νά συμβαίνη καί στόν νθρωπο πού καλεται πό τόν Χριστό νά ζήση τήν ζωή Του.

σίου Σωφρονίου το σσεξ

23 Σεπ 2022

Ἀκρίβεια: Πετυχημένες συμβουλές γιά τό πῶς νά γίνετε ἐνεργειακοί ζητιάνοι καί «ἄξιοι» τρωγλοδύτες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἐνῶ ἡ ἀκρίβεια θερίζει τά νοικοκυριά καί ἡ κυβέρνηση παραμένει ἄπραγη, δημοσιογράφοι μετατρέπονται σέ «life coaches» τῆς ἐνεργειακῆς ἐξαθλίωσης
Ἀκρίβεια: Ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητη πραγματικότητα πλέον πώς τά δυτικά κέντρα ἐξουσίας τά τελευταῖα χρόνια ἐπιχειροῦν νά καθιερώσουν μιά μόνιμη κατάσταση «ἔκτακτης ἀνάγκης» πού ἀλλάζει ἀντικείμενο καί ἀφήγημα, ἀναλόγως τό τί...

Ἐκτοξεύτηκε στό 16% ὁ μέσος ὅρος τῆς ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας στήν ΕΕ! Τρίτη ἡ Ἑλλάδα μέ 31%!

Ἡ ὑπερβάλλουσα γενική θνησιμότητα ἐντός τῆς ΕΕ σκαρφάλωσε στό 16 % κατά τόν Ἰούλιο τοῦ 2022 ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ποσοστό κατά τούς μῆνες Μάϊο καί Ἰούνιο τοῦ 2022 ἦταν στό 7%! Πρόκειται γιά τό ὑψηλότερο μέχρι τώρα ποσοστό ἐντός τοῦ 2022 καί μεταφράζεται σέ 53.000 πρόσθετους θανάτους κατά τόν Ἰούλιο σέ σχέση μέ τόν μέσο ὅρο τῶν ἐτῶν 2016-2019!  Ἡ ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα τόν Ἰούλιο τοῦ 2020 ἦταν στό 3% (10.000 παραπάνω θάνατοι) καί 6% τόν Ἰούλιο τοῦ 2021 (21.000 παραπάνω θάνατοι). Τά ἀνωτέρῳ στοιχεῖα προέρχονται ἀπό τήν...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ ἦταν Τοῦρκος Μουσουλμάνος. Γιός «σέχη», δηλαδὴ γιὸς ἡγουμένου ἰσλαμικοῦ τάγματος τῶν δερβίσιδων, εἶχε γαλουχηθεῖ στὸ ἰσλὰμ καὶ εἶχε γίνει καὶ δερβίσης.
Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν βρέθηκε στὰ Ἰωάννινα καὶ ἔπειτα στὸ Βραχώρι (Ἀγρίνιο). Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ὁ κρυφός του πόθος νὰ γίνει Χριστιανός, ὅμως ἔβρισκε ἐμπόδιο τὸν τουρκικὸ νόμο ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε στοὺς κληρικοὺς τὴν ποινὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, ἂν τολμοῦσαν νὰ βαπτίσουν κάποιον μουσουλμάνο.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κατευθύνθηκε στὴν Ἰθάκη. Ἐκεῖ βαπτίστηκε καὶ κατηχήθηκε, γιατί τὰ Ἑπτάνησα τότε ἦταν ὑπὸ τὴν...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου †)


Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Λές: Μέ βρκαν πολλές συμφορές.

γώ, μως, θά σο π -μλλον  Κύριος  διος λέει:

Ταπεινώσου καί θά δες πς λες ο συμφορές σου θά μετατραπον σέ νάπαυση, τσι ποσύ  διος κπληκτος θά λές:

Γιατί λοιπόν πρίν βασανιζόμουν καί στενοχωριόμουν τόσο;

γιος Σιλουανός  θωνίτης

22 Σεπ 2022

Καθηγητής Ἰωάννης Ἰωαννίδης: Στήν πανδημία φάγαμε καί ἤπιαμε ἐντατικά τόνους ψευδαισθήσεων

Στήν Πάτρα βρίσκεται σήμερα ὁ γνωστός Ἑλληνοαμερικανός καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Stanford Ἰωάννης Ἰωαννίδης,  πού ἔχει προκαλέσει συζήτηση γιά τίς ἀπόψεις του σέ σχέση μέ τήν πανδημία, καθώς θά...

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Δίδαξόν μέ τα δικαιώματά σου..."

"Δίδαξόν μέ τα δικαιώματά σου..."
Παρέα τῆς Τρίτης, 20 Σεπτεμβρίου 2022
Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινά στόν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου

Τῇ 22α Σεπτεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων εἴκοσιν ἓξ ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, τῶν ἐλεγξάντων τοὺς Λατινόφρονας Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Παλαιολόγον Η' καὶ τὸν Πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Βέκκον

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

 Θεός δέν πόσχεται χαρά, λλά ποτήριο. Μς καλε νά πάθουμε γιά τό νομά Του, γιατί τσι θά ζήσουμε καί τήν δόξα Του.

σίου Σωφρονίου το σσεξ

21 Σεπ 2022

«Καίει» τόν Μητσοτάκη ὁ Δεμίρης: «Ἄν ἤθελε, θά εἶχε ἄρει τό ἀπόρρητο»

Ἐπιβεβαίωσε ὅτι καταστράφηκε τό ἠλεκτρονικό ἀρχεῖο παρακολούθησης Ἀνδρουλάκη
«Ἔκαψε» τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ Θεμιστοκλῆς Δεμίρης, ἐνώπιον τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό σκάνδαλο τῶν παρακολουθήσεων.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ συνέχισε τό γνωστό τροπάριο περί ἀπορρήτου, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ ἴδιος δέν θά ἄρει τό ἀπόρρητο, ὡστόσο ξεκαθάρισε ὅτι ἄν ἐπιθυμοῦσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, θά μποροῦσε νά εἶχε...

Θανάσης Πλεύρης: Ἀρνήθηκε νά δώσει τά στοιχεῖα μέ τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων στό ΣτΕ, αὐτός ἦταν ὁ λόγος πού δέν ἔπαιρνε τούς ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς πίσω

Ἀρνήθηκε νά δώσει τά στοιχεῖα ἀπό τά νοσοκομεῖα τῆς χώρας σχετικά μέ τίς παρενέργειες τῶν ἐμβoλίων ὁ Ὑπουργός Ὑγείας Θανάσης Πλεύρης στό ΣτE.

Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὕστερα ἀπό πολλές καταγγελίες ζήτησε νά κατατεθοῦν ἔγγραφα πού ἔχουν καταγράψει περιστατικά στά ὁποῖα ὑπάρχει κάποια ἐπιπλοκή μέ πιθανή εὐθύνη τοῦ...

Ὁ Ἐθνομάρτυρας Νικόλαος Καπετανίδης [1889 - 21 Σεπτεμβρίου 1921]

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
17 ἐτῶν
15 Ἰουλίου 2022
Ὁ Νίκος Καπετανίδης γεννήθηκε τό 1889 στή Ριζοῦντα τῆς Τραπεζοῦντας καί σπούδασε στό περίφημο Φροντιστήριο τῆς Τραπεζούντας1, ἀπό τό ὁποῖο ἀποφοίτησε τό 1905. Ἐργάστηκε στήν τράπεζα τῶν ἀδελφῶν Φωστηρόπουλων ἐνῶ ταυτόχρονα ἀσχολούταν καί μέ τή δημοσιογραφία.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.