30 Σεπ 2012

"Θὰ μὲ κάνει νὰ ξαναπάω Ἐκκλησία"


Πρὶν δέκα περίπου ἡμέρες δημοσιεύσαμε τὴν συνομιλία που εἴχαμε μὲ τὸν π. Ἀνδρέα Κονάνο. Εἶναι ἀλήθεια πως τὰ μηνύματα ποῦ δεχτήκαμε καθὼς καὶ τὰ σχόλια ποῦ γράφτηκαν μὲ ἀφορμὴ τὰ θέματα που θίχτηκαν ἦταν ἀρκετά. Ἕνα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ ξεχωρίζει καὶ συγκινεῖ: "Θὰ μὲ κάνει νὰ ξαναπάω Ἐκκλησία". 
Ἀκόμα καὶ ἂν ἕνας μόνον ἄνθρωπος ἄλλαξε τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς, τὰ λόγια ποὺ ἀκούστηκαν στὸ βίντεο πέτυχαν τὸν σκοπὸ τοὺς πέρα γιὰ πέρα. Αὐτὸς ἄλλωστε δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς κάθε κήρυκα τοῦ θείου λόγου; Ἡ παρότρυνση τῶν πιστῶν γιὰ μετάνοια!
Τόσα χρόνια ἀκούγονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας λόγοι... Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦμε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία πόσες φορὲς προσπαθήσαμε νὰ "δασκαλέψουμε" τοὺς συναθρώπους μας χωρὶς ἀποτέλεσμα στὴν καλύτερη περίπτωση, ἐνῶ συχνὰ προκαλώντας καὶ τὴν ἀντίδρασή τους.
Χωρὶς ὀρθόδοξο βίωμα καὶ ἦθος ὁ λόγος εἶναι κενός. Ἀναρωτηθήκαμε ποτὲ γιατί οἱ σύγχρονοι Γεροντάδες κατάφεραν νὰ προσεγγίσουν ναρκομανεῖς, ἀναρχικούς, χίπηδες, ὁμοφυλόφιλους, αἱρετικούς, πόρνες καὶ γενικὰ ἀνθρώπους ποὺ ἐμεῖς οἱ "καθωσπρέπει" χριστιανοὶ μὲ τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα μας, τοὺς ἀποκλείσαμε τὸν δρόμο γιὰ τὴ σωτηρία;
Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς αὐτοκριτικῆς μας. Ἡ κρίση ποὺ περνᾶμε ὀφείλεται ἐν πολλοῖς σὲ αὐτὸ τὸν "ξύλινο" καὶ "ἄτεγκτο" λόγο ἠμῶν τῶν πιστῶν. Ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ προσπαθήσαμε νὰ χτίσουμε τόσα χρόνια ἦταν κάτι ἐξωτερικὰ μέν ἀκέραιο ἀλλὰ....

30 Σεπτεμβρίου: Ἥμερα ἑορτασμοῦ τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν

Τοῦ Κωνσταντίνου Τσιάντα, Προέδρου Συλλόγου Ἠπειρωτῶν Κοζάνης
«Η  Ἑλλάδα ἔχει δύο ταμεῖα, ἕνα γιὰ νὰ συλλέγει τοὺς φόρους οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλονται ἀπὸ τοὺς νόμους στοὺς κατοίκους τοῦ Βασιλείου  καὶ ἕνα γιὰ νὰ συλλέγει τὶς εἰδικὲς εἰσφορὲς ποὺ ἐπιβάλλονται, ὄχι ἀπὸ τὸν νόμο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πατριωτικὸ αἴσθημα  στὴν περιουσία πολλῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν ἐκτὸς Ἑλλάδος». Τὰ παραπάνω  λόγια  ἀνήκουν σὲ ἀνώνυμο Γάλλο περιηγητὴ τοῦ 19ου αἱ., ἔτσι ὅπως αὐτὰ ἀποτυπώνονται στὸ ἔντυπο  «Ἡ Ἑλλάδα τῶν Εὐεργετῶν- Οἱ Ἕλληνες Εὐεργέτες τοῦ 19ου αἰώνα» ποὺ ἐξέδωσε ἡ ἐφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Ἡ παραπάνω διαπίστωση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ  αὐξημένο θρησκευτικὸ συναίσθημα ποὺ....

Συγκίνηση στὸν Ἔβρο γιὰ τὴν Κυρὰ τῶν Μαρασίων

Τὴν ὥρα ποὺ τὸ "Βῆμα" τὸν "ἐμπλέκει" σὲ δῆθεν πραξικόπημα, ὁ στρατηγὸς Φράγκος Φραγκουλης εἶναι ὄρθιος στὰ σύνορα, ἀποκαλύπτοντας τὸ μνημεῖο τῆς "Κυρᾶς τῶν Μαρασιων"! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση ἀληθινῶν ἀνδρῶν, ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνισμὸ ἐφ' ὄρου ζωῆς
Ὁ ἐπίτιμος ἀρχηγὸς ΓΕΣ καὶ πρώην Ὑπουργὸς Ἄμυνας Φράγκος Φραγκούλης πραγματοποίησε τὰ ἀποκαλυπτήρια του μνημείου γιὰ τὴν Κυρὰ τῶν Μαρασίων δίπλα ἀπὸ τὸ σπίτι της στὴν τελευταία γωνιὰ ἑλληνικῆς γής. Ἡ Κυρὰ τῶν Μαρασίων, ἐπὶ δεκαετίες, ἦταν ἡ μητέρα ὅλων τῶν στρατιωτῶν καὶ ὕψωνε ψηλὰ τὴ σημαία. Ἡ Κυρὰ τῶν Μαρασίων, ἡ Βασιλικὴ Λαμπίδου, ἔχασε καὶ τὰ τέσσερα παιδιά της. Ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ σὲ ἡλικία 107 ἐτῶν στὶς 19 Ἰουνίου τοῦ 2011.
Τὸ μνημεῖο, ποὺ ἔχει σκαλισμένη τὴν ἑλληνικὴ σημαία, φιλοτέχνησε ὁ Γιάννης Μπαρδής. Δεῖτε τὸ βίντεο ἀπὸ τὴν τελετὴ μὲ τὰ πολλὰ μήνυμα ποὺ ἄφησε μὲ τὴν ὁμιλία του, ὁ Φράγκος Φραγκούλης....

Διαμαρτυρία Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου μὲ βυζαντινὲς σημαῖες γιὰ τὴν τουρκικὴ ταινία «Ἅλωση 1453»

Αὐτὴ εἶναι ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ρωμηοσύνης!
Μέλη τοῦ Ἑλληνορθόδοξου κόμματος τοῦ Λιβάνου, πραγματοποίησαν τὸ Σάββατο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στὸ κέντρο τῆς Βηρυτοῦ, διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἐπικείμενη προβολὴ τῆς τουρκικῆς  προκλητικῆς ταινίας "ΑΛΩΣΗ 1453" στοὺς κινηματογράφους τῆς πόλης. Τὸ κόμμα, ζήτησε τὴν παρέμβαση τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ὥστε νὰ μὴν δοθεῖ ἄδεια γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ταινίας, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Dimitri Rodrigue Khoury "εἶναι ἀνιστόρητη καὶ προσβάλλει τὸν Ὀρθόδοξο πληθυσμὸ τοῦ Λιβάνου καὶ ὄχι μόνο".
 Τὸ Ἑλληνορθόδοξο κόμμα τοῦ Λιβάνου, ἱδρύθηκε πρόσφατα μὲ στόχο νὰ ὀργανώσει καὶ νὰ συσπειρώσει τοῦ Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, ποὺ ἀγγίζει τὸ 7% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶχε δηλώσει γιὰ τοὺς στόχους τῆς ἵδρυσης τοῦ "Στόχος τοῦ κόμματός μας, εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν πραγματική μας ταυτότητα, τὴν ἑλληνικὴ ταυτότητα. Ἐνίσχυση τῆς παρουσίας μας στὴν λιβανικὴ πολιτικὴ σκηνή. Σύνδεση τῆς ἑλληνικῆς Ἀντιοχείου νεολαίας μας μὲ....
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ....

29 Σεπ 2012

Νεοφιλελευθερισμός: ἡ δαιμονοκρατία τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!


Τοῦ Λάμπρου κ. Σκόντζου Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἀπογοητεύτηκαν οἰκτρὰ ὅσοι πίστευαν πὼς ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει μία ὁριζόντια πορεία προόδου.  Τὰ τελευταία δραματικὰ γεγονότα τῆς πρωτόγνωρης παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσεως φανέρωσαν τὴν ἀνείπωτη φρίκη, ἡ ὁποία καλυπτόταν ὡς τώρα κάτω ἀπὸ ἐπίπλαστη λαμπρὴ καλύπτρα.  Ἀναδύθηκε στὸ προσκήνιο τὸ ἀληθινὸ φρικτὸ πρόσωπο τῆς ἀνθρωπότητας, αὐτὸ ποὺ σμίλεψε ἡ ἁμαρτία χιλιάδες χρόνια τώρα, ὡς τεκμήριο ὅτι ὁ «ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν.16,11) ἔχει ἀκόμη μεγάλη δύναμη καὶ ἐξουσία στὴν δύσμοιρο πλανήτη μας, τὴν ὁποία ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἐμμονή μας νὰ τὸν ἀναγνωρίζει «ὡς θεὸ» ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς ὑφηλίου. Τὸ «ξαφνικὸ» ξέσπασμα τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια, βρῆκε τὴν ἀνθρωπότητα ἐντελῶς ἀπροετοίμαστη νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν πρωτόγνωρη οἰκονομικὴ κατάρρευση.
Μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο ἐπιχειρηματικοὶ κολοσσοὶ «πτώχευσαν». Παγκόσμιες τράπεζες μὲ ἀμύθητα περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀνακάλυψαν ὅτι «δὲν ἔχουν πιὰ τίποτε» καὶ κατέρρευσαν. Πλούσια καὶ ἰσχυρὰ κράτη ὑποχρεώθηκαν νὰ ὑπερδανειστοῦν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. Ἀδύναμα κράτη παραπαίουν στὸ μεταίχμιο τῆς πτώχευσης. Κάποιες κυβερνήσεις κήρυξαν στάση πληρωμῶν καὶ ὁμολόγησαν τὴ χρεοκοπία τῶν κρατῶν τους. Οἱ εἰδικοὶ ὁμιλοῦν γιὰ παγκόσμια ὕφεση στὴν οἰκονομία, ἡ ὁποία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιοριστεῖ πόσο θὰ....

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ: Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα

Γράφει ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ Παῦλος, συγγράφει τὴν Β΄ Πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ τὸ φθινόπωρο τοῦ 55 μ.Χ. Εἶναι μία μεγάλη ἐπιστολὴ στὴν ὁποία διαπραγματεύεται ἀρκετὰ θέματα, τόσο θεολογικὰ καὶ δογματικά, ὅσο καὶ πρακτικὰ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, σύμφωνα μὲ τὶς κατηχητικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίες τῆς Κορίνθου. Στὴν Ἀποστολικὴ περικοπὴ ποὺ θὰ ἀκούσουμε τὴν Κυριακὴ στοὺς Ἱερούς μας Ναούς, βλέπουμε τὸν φλογερὸ Ἀπόστολο μέσα σὲ πνεῦμα θερμῆς ἀγάπης καὶ Ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ, νὰ ξεκαθαρίζει τὸ θέμα τῶν σχέσεων τῶν πιστῶν μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες. Καὶ ὅπως εἶναι ἑπόμενο, βλέπει κανεὶς τὸν τροπικὸ διαχωρισμὸ ποὺ ὀφείλουν καὶ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ πιστοί, ἀπὸ ὅσους ἀρνοῦνται στὸν βίο τοὺς τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
Μάλιστα, ὁ Ἀπόστολος στηρίζει τὴν μαρτυρία του στὸν μεγαλοφωνότατο προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος τονίζει ξεκάθαρα «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἀπτεσθε». Δηλ. ἐσεῖς οἱ πιστοί, ποὺ ἔχετε ἐνδυθεῖ τὸν Χριστό, βγεῖτε ἔξω ἀπὸ τοὺς ἀπίστους ἀνθρώπους καὶ ξεχωριστεῖτε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ μὴ....

Σὲ τρέμουν… Νὰ τὸ θυμᾶσαι αὐτὸ

Καταιγίδα ξεκίνησε... Τὰ σύννεφα βαριά, σκεπάζουν τὴ μικρὴ ζωή μας. Μπόρα εἶναι καὶ θὰ περάσει. Καμιὰ μπόρα δὲν μένει. Μόνο οἱ μπόρες τοῦ μυαλοῦ μᾶς γίνονται κάποτε δυνάστες καὶ μᾶς λυγίζουν, μᾶς γονατίζουν καὶ μπροστὰ σὲ ἕναν ἀνύπαρκτο θεὸ θέλουν νὰ μᾶς βάλουν νὰ προσκυνήσουμε. Κι ἐμεῖς, τότε λυγίζουμε, τότε βογγᾶμε. Μά, ἄλλος πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας δὲν εἶναι ποὺ μᾶς λυγίζει. Νὰ τὸ θυμᾶσαι αὐτό… Κομμάτια ἡ ψυχὴ μᾶς ἔγινε. Ἀναίτια μήπως;
Μάθημα στὸ σχολεῖο τῆς ζωῆς κάνουμε, γιατί ξεχάσαμε νὰ λέμε εὐχαριστῶ στὸν Θεό, καλημέρα στὸν γείτονα… Ξεχάσαμε νὰ κοιταζόμαστε σὰν ἄνθρωποι καὶ κάναμε ἐχθρὸ τὸν φίλο, κάναμε ἐχθρὸ τὸν ἀδελφό, κάναμε ἐχθρὸ τὸν χρόνο ποὺ ὅλα μας τὰ φέρνει, ἀλλὰ καὶ ὅλα μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ πάρει… Σκύβουμε τώρα, γιατί ξεχάσαμε πὼς εἶναι νὰ βάζουμε πίσω τὸ ἐγώ μας, ξεχάσαμε νὰ κοιτάζουμε ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ζοῦμε, ἐκεῖ ὅπου ὁδεύουμε… στὴν γῆ ποὺ πατοῦμε. Σκύβουμε τώρα, σὰν σὲ μία ἀόρατη προσευχὴ καὶ λυγίζουν τὰ γόνατα ἀπὸ τὰ βαριὰ χτυπήματα ποὺ μᾶς δίνουν. Καλὰ κάνουν. Ἂς θυμηθοῦμε πὼς κάποτε πρέπει καὶ νὰ σκύβουμε.
Βουβοὶ στέκουμε ἀπέναντι ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. Μιλᾶνε τὰ μάτια, κλαίει ἡ ψυχή, λαχταρᾶμε τὸ φῶς καὶ....

Στὴ Θεσσαλονικη ἀπὸ 13 ἕως 26 Ὀκτωβρίου ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας "Ἄξιόν ἐστι" ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος!

Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη
Ἡ συμπρωτεύουσα ὑποδέχεται τὴν ἱστορικὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας, «Ἄξιόν Ἐστι» - Χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδας ἀναμένεται νὰ ἀσπαστοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κειμήλια τοῦ Ἄθωνα.  Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸν περασμένο μήνα ἡ Ἔκτακτη Διπλὴ Ἱερὰ Σύναξη τῶν Ἡγουμένων καὶ Ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἔλαβε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης  Ἄνθιμου γιὰ νὰ συμμετέχει  καὶ στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴ συμπλήρωση 100 χρόνων τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό.  Πρόκειται γιὰ μία σημαντικὴ ἀπόφαση τῶν ἁγιορειτῶν στὰ πλαίσια τῆς ἐνισχύσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ δοκιμαζόμενου λαοῦ.
Ἡ ἔξοδος αὐτὴ ἀποφασίστηκε μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιμου. Πρόκειται γιὰ τὴ Πέμπτη κατὰ σειρὰ ἔξοδο τῆς εἰκόνας αὐτῆς ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος. Ἡ πρώτη εἶχε γίνει τὸ 1963 στὴν Ἀθήνα, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς χιλιετηρίδας τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἡ δεύτερη πραγματοποιήθηκε τὸ 1985 στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ τρίτη τὸ 1987 στὴν Ἀθήνα ὅπου συνέρρευσαν ἑκατομμύρια πιστοί. Ἡ τέταρτη τὸ 1999 στὴν Ἀθήνα μετὰ ἀπὸ....

Μὲ χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τὰ τουρκικὰ σήριαλ ποὺ «γκιαουροποιουν» τοὺς Ἕλληνες


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Τὴν καταπληκτικὴ καταγγελία ὅτι μὲ χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης γυρίζονται κάποιες πολὺ γνωστὲς τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σειρές, ποὺ στὴ συνέχεια πλημμυρίζουν κάποιες χῶρες τῆς Εὐρώπης μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἔκανε ἡ βρετανίδα βουλευτὴς τοῦ βρετανικοῦ συντηρητικοῦ κόμματος, Pauline Latham. Μάλιστα ἡ εἴδηση αὐτῆς τῆς καταγγελίας προκάλεσε τόσο μεγάλη αἴσθηση, ποὺ πέρασε καὶ στὸν τουρκικὸ τύπο,  μὲ ἀποκλειστικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Μιλιέτ. Σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ἡ βρετανίδα βουλευτὴς κατήγγειλε ὅτι μεγάλο μέρος τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πρὸς τὴν Τουρκία, ποὺ ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν 620 ἑκατομμυρίων ἀγγλικῶν Στερλινῶν, πηγαίνει στὴν ταχέως ἀναπτυσσομένη τηλεοπτικὴ βιομηχανία τῆς Τουρκίας καὶ στὴν παραγωγὴ διαφόρων τηλεοπτικῶν σήριαλ, ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὰ τελευταία χρόνια τὰ μεγάλα ἑλληνικὰ κανάλια. Τὸ θέμα μάλιστα πῆρε μεγάλη ἔκταση ἀναγκάζοντας τὴν....

28 Σεπ 2012

Μήνυμα πρὸς τοὺς νέους ποὺ σκέφτονται νὰ μεταναστεύσουν

Γιάννης Ἀϊβάζης: "Στὸ Ἅγιον Ὅρος βρίσκω ἠρεμία, γαλήνη, πνευματικότητα"

Ὁ Γιάννης Ἀϊβάζης ἐπισκέπτεται συχνὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ μένει μερικὲς μέρες ἐκεῖ.
Ὁ ἠθοποιὸς μίλησε γιὰ τὶς ἐπισκέψεις του, καθὼς καὶ γιὰ τὸ τί κάνει στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὸ περιοδικὸ ΟΚ!: «Ἀπὸ παιδὶ εἶχα μία ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὴν ἐκκλησία. Ἤμουν παπαδοπαίδι καὶ μέχρι τὸ Γυμνάσιο πήγαινα στὸ Κατηχητικό.
Στὴν πορεία ἔχασα αὐτὴ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ θεῖο καὶ ἴσως καὶ λόγω τῆς δουλειᾶς, κατέληξα νὰ εἶμαι ὀρθολογιστής. Δυστυχῶς, ὅλοι μας ἔχουμε γίνει ὑλιστὲς καὶ εἰδικὰ ἐμεῖς οἱ ἠθοποιοὶ πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ ζωὴ δὲν εἶναι μόνο χειροκρότημα. Στὸ ἅγιον Ὅρος βρίσκω ἠρεμία, γαλήνη, πνευματικότητα. Νιώθω ὅτι γεμίζω τὶς μπαταρίες μου κάθε φορᾶ ποὺ πηγαίνω ἐκεῖ, γιατί κουβεντιάζω μὲ τὸν πνευματικό μου, διαβάζω, ψέλνω». 

Κρήτη: Κατασκεύασαν αὐτοκίνητο ὑδρογόνου ἀλλὰ... ἀπαγορεύεται ἡ ἀξιοποίησή του στὴν Ἑλλάδα!


Πρόκειται γιὰ ἕνα ὄχημα ποὺ θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ περάσει στὴ μαζικὴ παραγωγή. Αὐτοκίνητο ὑδρογόνου, ἕτοιμο νὰ βγεῖ στὴν ἀγορά, κατασκεύασε ὁμάδα τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, ὡστόσο ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία ἐμποδίζει τὴν ἐμπορικὴ ἀξιοποίηση τοῦ ἐντὸς συνόρων!  O λόγος γιὰ τὸ Εco Racer, αὐτοκίνητο 100% ἑλληνικῆς σύλληψης, σχεδίασης καὶ κατασκευῆς, ποὺ «γεννήθηκε» στὰ ἐργαστήρια του...
Πολυτεχνείου Κρήτης ἀπὸ μία ὁμάδα προπτυχιακῶν καὶ μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν. Κινεῖται μὲ ὑδρογόνο καὶ μὲ ἐξαιρετικὲς ἐπιδόσεις στὴν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας, ἀφοῦ χρειάζεται ἕνα λίτρο καύσιμου γιὰ 434 χιλιόμετρα. Πρόκειται γιὰ ἕνα ὄχημα ποὺ θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ περάσει στὴ μαζικὴ παραγωγὴ μὲ κάποιες τροποποιήσεις, ἀκόμη καὶ μὲ κόστος κάτω τῶν 10.000 εὐρώ, ὥστε νὰ κατασκευάζεται πλήρως στὴ χώρα μας καὶ νὰ ἐξάγεται ὄχι νὰ εἰσάγεται!
Τὸ ἁμάξωμα τοῦ ὀχήματος εἶναι....

Ἦρθε ἡ μεγάλη ὥρα, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, νὰ ἀναλάβεi τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση προστασίας τοῦ σκληρὰ δοκιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ λαοῦ!

Πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος  κ. Ἱερώνυμο
 Μακαριώτατε,
 Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἀναδείξεώς σας στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, προσπαθήσατε καὶ ἤλθατε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ ἡγεσία, σὲ μία προσπάθεια ἐπίλυσης πολλῶν θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθεῖτε νὰ δοθοῦν λύσεις στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὀξυτάτων κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ μαστίζουν τὸν λαό μας, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι, νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Γὶ΄ αὐτὸ ἄλλωστε, θεωρῶ, ζητᾶτε νὰ λυθοῦν καὶ οἱ ἐκκρεμότητες ποὺ ὑπάρχουν ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ὥστε νὰ μπορέσει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὴν ἀξιοποιήσει πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
 Ὡστόσο, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σήμερα ἡ πατρίδα μᾶς βρίσκεται ὑπὸ νέας μορφῆς κατοχή. Τῆς κατοχῆς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου (ΔΝΤ), τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας (ΕΚΤ) καὶ τῶν διεθνῶν κερδοσκοπικῶν ἀγορῶν. Σὲ αὐτὴ τὴν κατοχή, συνέπραξαν, δυστυχῶς, οἱ κυβερνήσεις τῶν Γιώργου Παπανδρέου, Λουκᾶ Παπαδήμου καὶ Ἀντώνη Σαμαρά. Αὐτές, οἱ Κυβερνήσεις,  παρέδωσαν τὴ χώρα στὶς δαγκάνες τῶν διεθνῶν κερδοσκόπων καὶ τοκογλύφων καὶ ἐξαθλίωσαν μὲ τὶς ἀποφάσεις τοὺς τὸ λαό μας, ὁ ὁποῖος πένεται καὶ δυστυχεῖ. Ἕνα λαό, ὁ ὁποῖος βλέπει τὰ παιδιά του νὰ μεταναστεύουν, τοὺς νέους ἀνθρώπους νὰ μὴν ἔχουν τὴ δυνατότητα δημιουργίας οἰκογένειας, λόγω τῶν δυσβάσταχτων φοροεισπρακτικῶν μέτρων καὶ....

Βοήθησε κι ἐσὺ στὴν ἀποπεράτωση τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα» τοῦ π.Ἀνδρέα Κονάνου


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΑΤΗΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Ἔχοντας ἀγωνία γιὰ τὰ χρέη μας στὸ Γαλαξίδι, ρώτησα ἕναν φίλο μου κληρικὸ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει παρόμοια  θέματα ἀνέγερσης ναοῦ μὲ πολλὰ χρέη καὶ ἔξοδα. Αυτός κάνει τὸ ἑξῆς καὶ τὸ πρότεινε καὶ σὲ μένα: συνεργάζεται μὲ φίλους καὶ πνευματικά του παιδιὰ κί ἔκανε μία λίστα σταθερῶν δωρητῶν, οἱ ὁποῖοι δίνουν μία φορὰ τὸ μήνα σταθερὰ ἕνα ποσό. Ἀπὸ 50 ἕως 100 €. Ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, ἀλλὰ σταθερὰ κάθε μήνα. Μοῦ τὸ εἶπε καὶ μὲ παρακίνησε νὰ τὸ προτείνω καὶ σὲ σένα. Μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖς, μοιράζομαι τὴ σκέψη αὐτὴ μαζί σου. Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν φίλο μου κληρικὸ ποὺ μὲ παρακίνησε. Στὴ λίστα αὐτὴ μπῆκαν ἤδη κάποιοι φίλοι τῆς  ἰστοσελίδας μας. Ἐλπίζω νὰ θελήσεις νὰ μπεῖς κι ἐσύ. Ἂν δὲν μπορεῖς, ἀρκεῖ ποὺ προσεύχεσαι.
Ἡ κατάθεση τῆς προσφορᾶς σου γίνεται στὸ λογαριασμὸ  τοῦ σωματείου τῆς Παναγίας  Γάλαξας καὶ παίρνεις κανονικὴ ἀπόδειξη γιά νὰ τὴ χρησιμοποιήσεις στὴν ἐφορία σου. 
Ἐθνικὴ Τράπεζα : 040/296223-31
IBAN : GR8801100400000004029622331
SWIFT/BIC : ETHNGRAA
Τράπεζα Κύπρου : 0150-01-009645-00
 ΙΒΑΝ CY17002001500000000100964500
SWIFT BCYPCY2N
ὅταν κάνεις κάποια κατάθεση, στεῖλε μᾶς με e-mail τά στοιχεῖα σου, γιὰ νὰ κάνουμε...

27 Σεπ 2012

π. Νικόδημος Γρηγοριάτης (1955-2009): Ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς ποὺ μέχρι τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς του ἀρνήθηκε νὰ δεχθεῖ μόσχευμα ἀπὸ "ἐγκεφαλικὰ νεκρὸ" δότη

Ο π. Νικόδημος -κατά κόσμον Ἰωάννης Κάντζας-γεννήθηκε στόν Πειραιά ἀπό ἁπλούς, εὐλαβεῖς καί ἐνάρετους γονεῖς, τόν Χρῆστο καί τήν Χρυσούλα, τό 1955. Εἶχε ἀκόμη ἕνα ἀδελφό, νεώτερο, τόν Παρασκευά, ὁ ὁποῖος κρίμασιν οἶς οἶδε Κύριος ἐφονεύθη σέ τροχαῖο δυστύχημα παραμονές τοῦ γάμου του σέ ἡλικία μόλις 25 ἐτῶν.
Ὁ π. Νικόδημος ἀπό πολύ μικρή ἡλικία πόθησε τήν ἀγγελική ζωή τῶν μοναχῶν. Ἦταν ἐκ κοιλίας μητρός ἀφορισμένος γιά νά ἀφιερωθεῖ στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Γνώρισε τόν σεβαστό Γέροντά μας στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἅρμα Χαλκίδος τό 1972, ὄταν ο Γέροντας ἦταν ἡγούμενος σ’ αὐτήν. Ἀπό νεαρῆς ἡλικίας διεκρίνετο γιά τήν εὐλάβειά του, τόν Θεῖο του ἔρωτα, τήν ἁγνότητά του, τήν σοβαρότητά του, τήν πίστη του στόν Θεό, τήν δοξολογική του στάση ἀπέναντί Του, τήν ταπείνωσή του, τήν ὑπομονή του στίς θλίψεις, τήν ἀνυπόκριτη ἀγάπη του πρός ὅλους.
Εὐρισκόμενος ἤδη στήν ἐπιθανάτιο κλίνη ἐκμυστηρεύθηκε σέ κάποιο....

Νέο ἐπίτευγμα τῆς Νέας Τάξης: Οἱ φωνὲς μας πλέον θὰ ἀποθηκεύονται σὲ τεράστια βάση δεδομένων!


Μὲ "φακέλωμα" φωνῆς θὰ ἔρθουν ἀντιμέτωποι οἱ πολίτες τῶν ΗΠΑ καὶ σύντομα, καὶ ὅλου του πλανήτη καθότι ὁποιαδήποτε ὑπέροχη ἰδέα πού ἐφαρμόζεται στὴν Ἑσπερία περνάει αὐτόματα καὶ στὴν ἕτερη ἀκτὴ τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Προφανῶς ἡ 11/9 τοῦ 2001 ἀπέφερε πολλαπλὰ κέρδη στὸ κατεστημένο τῆς Παγκόσμιας Ἐλίτ. Οἱ πολίτες τῶν Η.Π.Α εἰσέρχονται ξεκάθαρο σὲ ἕνα ἀκόμη στάδιο τῆς μετατροπῆς τῆς χώρας τους στὸ ἀπόλυτο κράτος ἀστυνόμευσης. Τὰ σώματα ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν ἕνα νέο ἐργαλεῖο τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἀποθηκεύει, νὰ ἀναλύει καὶ νὰ ἀναγνωρίζει φωνὲς μέσα σὲ λίγα μόλις δευτερόλεπτα μὲ σκοπὸ νὰ ταυτοποιεῖ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα μὲ φωνές..Τὸ συγκεκριμένο ἐργαλεῖο ἔχει τὴν ὀνομασία ‘Voice Grid Nation’, καὶ εἶναι ἕνα σύστημα ποὺ χρησιμοποιεῖ προχωρημένους ἀλγόριθμους γιὰ νὰ μπορέσει νὰ «ταιριάζει» τρόπον τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητας τῶν πολιτῶν μὲ τὶς φωνές τους..
Ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία «ἔφτασε» στὴν Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸ Κέντρο Τεχνολογίας τῆς Ὁμιλίας τῆς Ρωσίας. Τὸ σύστημα ἐνδέχεται νὰ καταστήσει ἱκανὴ τὴν ἀστυνομία, τοὺς ὁμοσπονδιακοὺς φορεῖς καὶ ἐν γένει τὸ προσωπικὸ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας νὰ δημιουργήσουν μία....

Ἡ σημαντικότερη εἰκόνα ἀπὸ τὴν χθεσινὴ ἀπεργιακὴ κινητοποίηση


Πολύτεκνες μητέρες διαμαρτύρονται κρατώντας παιδικὰ καροτσάκια. Μήπως ἡ δημογραφικὴ κρίση εἶναι πολὺ πιὸ οὐσιώδης ἀπὸ τὴν οἰκονομική;

26 Σεπ 2012

Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου
Συγγνωστή καί καλόγνωμη ἀφέλεια ἤ ἀπαράδεκτη καί ἐπικίνδυνη ἄγνοια;
Ἐπανειλημένα διαβάζουμε σέ περιοδικά, σέ βιβλία καί στό διαδίκτυο ἀρνητικές θἐσεις καί ἀπόψεις γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἤ ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος ἤ νέας ταυτότητος κλπ. Καί εἶναι στενόχωρο ὅταν αὐτά ἐκπορεύονται καί διακινοῦνται μέσα στό ἐκκλησιαστικό μας σπίτι. Τελευταία τἐτοια ἀρνητική τοποθέτηση ἐξέφρασε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος στήν ἱστοσελίδα «Ἅγιος Δημήτριος Σιατίστης». Κάνει λόγο γιά «ἐσχατολογικά παραληρήματα» γιά «ὕποπτους κύκλους» γιά σχισματικές καταστάσεις» γιά «πνευματικούς» ἀνθρώπους καί μιλάει εἰρωνικά γιά τή «δαιμονική κάρτα τοῦ πολίτη» γιά τόν ἀντίχριστο, τό 666 καί τήν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν.
 Ἐπειδή τά πράγματα ἔχουν γίνει πολύ σοβαρά καί ἐπειδή γιά τόν λόγο αὐτό τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου στίς 4.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ πρωτοβουλία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ θέμα :"Νέα ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή" θά ἤθελα νά κάνω κάποιες τοποθετήσεις χάριν τοῦ ἀδελφοῦ π. Ἐφραίμ καί ὅλων τῶν ἀρνουμένων τήν ἐπικινδυνότητα τῆς....

Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης

Πέρα ἀπὸ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, ὁ μήνας Σεπτέμβριος περιλαμβάνει τὴ μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ μήνας ποὺ μᾶς μεταφέρει στὸ γνωστὸ σκηνικό της Σταύρωσης,ὅπου τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου δένονται μυστικὰ καὶ πνευματικά. Ὁ Χριστὸς ἀπευθυνόμενος πρῶτα στὴ μητέρα Του, «ΓΥΝΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΣΟΥ» καὶ ἔπειτα στὸ μαθητή Του, «ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ»(Ἴω. 19,27), ἀναδεικνύει καὶ ὑπερυψώνει τὸν Ἰωάννη ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλους τους μαθητές Του. Ἔτσι, οἱ μέρες τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου χαριτώνονται περισσοτέρως καὶ μᾶς ἐξαίρουν λατρευτικὰ καὶ τιμητικὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἠγαπημένου Μαθητῆ καὶ Ἐπιστηθίου Φίλου του Χριστοῦ, Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοὺ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν γιὸς τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τῆς Σαλώμης, καὶ νεώτερος ἀδελφός του ἀποστόλου Ἰακώβου. Στὴν ἀρχὴ ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, καὶ κατόπιν ἔγινε μαθητὴς τοῦ Κυρίου. Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, καὶ μάλιστα μαθητὴς «ὂν ἠγαπα ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάννου ἴα’ 20), δηλαδή, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα...

Ὁ Μπερίσα μὲ ἀπίστευτο θράσος μιλάει γιὰ μεγάλη Ἀλβανία στὴ Σύνοδο τῶν ἡγετῶν μὲ θεατὴ τὸν Σαμαρά!

Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Σαλὶ Μπερίσα, κατὰ τὴν ὁμιλία του στήν Σύνοδο Ἡγετῶν τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Κεντρώων Δημοκρατών πού πραγματοποιήθηκε στήν Ρώμη(22/9/12), ἄδραξε τὴν εὐκαιρία γιά νά κατακρίνει τὴν διεθνῆ κοινότητα, γιὰ τὸν ἄδικο διαμελισμὸ τῶν Ἀλβανικῶν ἐδαφῶν πρὶν ἀπὸ 100 χρόνια. Καί ὅταν οἱ Ἀλβανοὶ μιλᾶνε γιὰ χαμένα ἐδάφη, δὲν ἐννοοῦν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν "Μεγάλη ἢ Φυσικὴ Ἀλβανία", ποὺ συμπεριλαμβάνει ἐδάφη ἀπὸ τὸ Κόσοβο μέχρι τὴν "Τσαμουριὰ" ἡ ὁποία ἐπανέρχεται δυναμικὰ στὸν πολιτικὸ διάλογο τῆς χώρας. Όταν μιλᾶμε ὅμως γιὰ Τσαμουριά, μιλᾶμε γιὰ τὴν Ἤπειρό μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πικρὴ ἱστορία τῶν βιαιοπραγιῶν ποὺ ἄφησαν πίσω τους οἱ Τσάμηδες.
Συγκεκριμένα ὁ Μπερίσα εἶπε:
"Εἶμαι ὑπερήφανος ποὺ σᾶς ἀπευθύνομαι σήμερα, καθὼς αὐτὴ εἶναι μία ξεχωριστὴ χρονιὰ γιὰ τὴ χώρα μου, χρονιὰ τῆς 100ης ἐπετείου ἀπὸ τὴν...

Συγκλονιστικὰ ἐπίκαιρο μήνυμα ἀπὸ τὸν Παπουλάκο

"Εἶναι ντροπή μας, ἕνα γένος ποὺ μὲ τὸ αἷμα του πύργωσε τὴ λευτεριά του, ποὺ περπάτησε τὴ δύσκολη ἀνηφοριά, νὰ παραδεχτῆ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ πορπατήσει στὸν ἴσιο δρόμο ἅμα εἰρήνεψε, κι ὅτι δὲν ξέρουμε ἐμεῖς νὰ συγυρίσουμε τὸ σπίτι, ποὺ μὲ τὸ αἷμα μᾶς λευτερώσαμε, ἀλλὰ ξέρουν νὰ τὸ συγυρίσουν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πολέμησαν, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πίστευαν στὸν ἀγώνα, ἐκεῖνοι ποὺ πᾶνε νὰ μᾶς ἀποκόψουνε ἀπὸ τὸν Χριστό, καὶ πασχίζουνε νὰ μᾶς ρίξουνε στὴ σκλαβιὰ ἄλλων ἀφεντικῶν, ποὺ  'ναι πιὸ δαιμονισμένοι ἀπὸ τοὺς Τούρκους"
Παπουλάκος (+18/01/1861)

25 Σεπ 2012

Ὁ Γέρων Ἀγάθων, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, γιὰ τὰ παιδιὰ χωρισμένων οἰκογενειῶν

Πῶς πρέπει νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ κλαῖμε κάθε φορᾶ ποῦ ἁμαρτάνουμε;

Γέροντος Ραφαὴλ Νόϊκα
Ἡ προσευχὴ λόγος ἀγαθός 
Ἡ ἐπιστροφή μου στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἡ εἴσοδός μου στὸν μοναχισμὸ
Πάτερ, πεῖτε μας, σᾶς παρακαλῶ, πῶς πρέπει νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ κλαῖμε κάθε φορᾶ ποῦ ἁμαρτάνουμε;
Τὸ ἀληθινὸ πένθος δὲν εἶναι μία στιγμὴ τῆς ψυχῆς, μία ψυχολογικὴ κατάστασις, ἀλλὰ εἶναι, ὅπως λέγει ὁ π. Σωφρόνιος, στιγμὴ στὴν ὁποία ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδία ζοῦν τὴν ἴδια κατάστασι. Πιὸ σαφέστερα, ἡ βίωσις τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιά. 
Μ  αὐτὴ τὴν ἔννοια, στὸν ἡσυχασμό, μὲ τὴν πρακτικὴ ἐξάσκησι τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ἄνθρωπος φθάνει στὴν ἕνωσι νοῦ καὶ καρδίας. Ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου γίνονται ἕνα καὶ ζοῦν τὴν ἴδια στιγμὴ τὴν ἴδια ἐμπειρία. Αὐτὴ εἶναι ἡ στιγμὴ τῶν δακρύων. 
Αὐτὴ ἡ στιγμὴ-ὁμιλῶ κάπως ἀποκλειστικὰ-εἶναι ἡ ἀγάπη. Δὲν προέρχεται ποτὲ ἀπὸ τὴν ἰδικὴ μᾶς ἀγάπη, ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη μας δὲν εἶναι ἀκόμη καρπὸς τῆς φύσεώς μας· ἐμεῖς ἐξεπέσαμε ἂπ  αὐτὴν καὶ γὶ  αὐτὸ τὰ δάκρυα ἐξέρχονται πολλὲς φορὲς μὲ πόνο καὶ γὶ  αὐτὸ δὲν καλλιεργεῖται μέσα μας ὁ ἴδιος ὁ πόνος, ἀλλὰ...

Πῶς θὰ ἀπαντοῦσε ὁ Γέροντας Παΐσιος στοὺς ὑβριστές του

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Β΄, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
- Γέροντα, ὅταν μιλοῦν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἢ κατὰ τοῦ Μοναχισμοῦ κ.λπ., τί πρέπει νὰ κάνη κανείς;
- Κατ' ἀρχάς, ἂν κάποιος μιλάει ἄσχημα λ.χ. γιὰ σένα ὡς ἄτομο, δὲν πειράζει. Νὰ σκεφθεῖς: «Τὸν Χριστό, ποὺ ἦταν Χριστός, Τὸν ἔβριζαν, καὶ δὲν μιλοῦσε• ἐμένα ποῦ εἶμαι ἁμαρτωλὸς τί μου ἀξίζει;». Ἂν ἔρχονταν νὰ βρίσουν ἐμένα ὡς ἄτομο, δὲν θὰ μὲ πείραζε καθόλου. Ἄλλα, ὅταν μὲ βρίζουν ὡς μοναχό, βρίζουν καὶ ὅλο τὸν θεσμὸ τοῦ Μοναχισμοῦ, γιατί ὡς μοναχὸς δὲν εἶμαι ἀνεξάρτητος, καὶ πρέπει νὰ μιλήσω. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανεὶς νὰ τοὺς ἀφήσει λίγο νὰ ξεσπάσουν καὶ ὕστερα νὰ τοὺς πεῖ δύο κουβέντες.
Κάποτε στὸ λεωφορεῖο μία γυναίκα ἔβριζε τοὺς παπάδες. Τὴν ἄφησα νὰ ξεσπάσει καί, ὅταν σταμάτησε, τῆς εἶπα: «Ἔχουμε ἀπαιτήσεις ἀπὸ τοὺς παπάδες, ἄλλα καὶ αὐτοὺς δὲν τοὺς ἔρριξε ὁ Θεὸς μὲ τὰ ἀλεξίπτωτα. Εἶναι ἄνθρωποι καὶ ἔχουν ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Μπορεῖς ὅμως νὰ μοῦ πεῖς, μία μητέρα σὰν ἐσένα βαμμένη, μὲ κάτι νύχια σὰν τὸ γεράκι, τί παιδὶ θὰ γέννηση καὶ πῶς θὰ τὸ ἀναθρέψει; Καὶ παπὰς καὶ καλόγερος νὰ γίνει, πῶς θὰ εἶναι;».
Θυμᾶμαι, μία ἄλλη φορᾶ, ὅταν ταξίδευα μὲ τὸ λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ τὰ Γιάννενα, ἦταν ἕνας ποὺ δὲν σταμάτησε σὲ ὅλο τὸν δρόμο νὰ κατηγορεῖ ἕναν μητροπολίτη ποὺ εἶχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Τοῦ εἶπα κάνα-δυὸ κουβέντες καὶ μετὰ ἔκανα εὐχή. Ἐκεῖνος συνέχιζε. Ὅταν φθάσαμε στὰ Γιάννενα καὶ κατεβήκαμε, τὸν πῆρα λίγο παράμερα καὶ....

Ἡ γραφίδα τοῦ Χέμινγουεη ἀπέναντι σὲ ἐκείνη τῆς Ρεπούση

Ἔρνεστ Χέμινγουει: «Στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης».
Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ὅπως τὴν ἔζησε καὶ τὴν κατέγραψε ὁ μεγάλος Νομπελίστας.
«Τὸ χειρότερο, εἶπε, ἦταν οἱ γυναῖκες μὲ τὰ νεκρὰ παιδιά. Δὲ μπορούσαμε νὰ τὶς πείσουμε νὰ μᾶς δώσουν τὰ πεθαμένα παιδιά τους. Εἶχαν τὰ παιδιά τους, νεκρὰ ἀκόμα καὶ ἔξι μέρες, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐγκατέλειπαν. Δὲ μπορούσαμε νὰ κάνουμε τίποτα. Τελικὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς τὰ πάρουμε μὲ τὴν βία.» (Ἀπὸ τὴ συλλογὴ διηγημάτων του μὲ τὸ γενικὸ τίτλο «Στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης»).
Μὲ τὰ παραπάνω λόγια κάποιος ἥρωας τοῦ Χεμινγουέι, ἀξιωματοῦχος πολεμικοῦ πλοίου τῶν ΗΠΑ ἀγκυροβολημένου στὴ Σμύρνη, περιγράφει τὴν μεγάλη καταστροφή. Τὸ ἀπόσπασμα εἶναι ἀπὸ τὸ πρῶτο
λογοτεχνικὸ κείμενο ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἀμερικανὸς συγγραφέας τὸ...

Ποιοὶ καὶ γιατί φοβοῦνται τοὺς ἀγνοουμένους τοῦ 1974;

Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα
Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα τῶν μαζικῶν τάφων Ἑλλήνων, ποὺ ἀνακαλύπτονται συνεχῶς στὴν Κύπρο καὶ καταδεικνύουν τὴ βαρβαρότητα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν Τουρκοκύπριων παραστρατιωτικῶν τὸν Ἰούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974.
Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἀπὸ τὸ 1974 ὡς σήμερα καταβάλλει ἐπίμονες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁ στρατός της ἀπὸ κάθε κατηγορία γιὰ ἐγκλήματα πολέμου. H Ἀθήνα καὶ ἡ Λευκωσία πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικὲς καὶ νὰ κάνουν πᾶν τὸ δυνατὸν γιὰ τὴ διακρίβωση τῆς ἀλήθειας. 
Ἀπαιτεῖται μεγαλύτερη πίεση, διότι ἡ Τουρκία ἀξιοποιεῖ τὶς συμμαχίες της γιὰ νὰ ἀποκρυβεῖ ἡ ἀλήθεια. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές, καταθέτω ὁρισμένα κρίσιμα γεγονότα καὶ ἐρωτήματα:
Γιατί μόλις ἀνακαλύφθηκε ὁ μαζικὸς τάφος Ἑλληνοκυπρίων στὴ Μία Μηλιὰ ἡ κυβέρνηση τοῦ Δημήτρη Χριστόφια ἀπέλυσε τέσσερις ἐπιστήμονες ἐξ Ἑλλάδος, ποὺ ἐργάζονταν γιὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ ταυτοποίηση τῶν ὀστῶν; Ἡ ἐπιστολὴ ἀπόλυσης ἀναφέρεται σὲ πολιτικοὺς λόγους. Μήπως πίεσαν οἱ Τουρκοκύπριοι ποῦ μετέχουν στὴ Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ Ἀγνοουμένων, δηλαδὴ ἡ Ἄγκυρα ποῦ εἶναι ἀπὸ πίσω...

ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΔΗΜΑΡ συνυπογράφουν ἐπισήμως τὶς βλασφημίες κατὰ τοῦ Γέροντος Παϊσίου καὶ ὄχι μόνο!

Μετὰ τὸν σάλο ποὺ ἔχει ξεσπάσει μὲ τὴν σύλληψη τοῦ ὑβριστῆ τοῦ Γέροντος Παϊσίου, τὰ ἀριστερὰ κόμματα ἔδειξαν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὸ ἀληθινό τους πρόσωπο, τὰ «δημοκρατικὰ» φρονήματα καὶ τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὸν Θεό, τοὺς Ἁγίους Πατέρες ἀλλὰ κυρίως τὴν περιφρόνηση καὶ τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Χριστιανῶν.
Ἀντιγράφουμε ἕνα πολὺ ὡραῖο σχόλιο τοῦ Λουκᾶ ἀπὸ τὸ Ἁγιορείτικες Μνῆμες.
Ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Ἁγίους της ἄνθρωποι γόητες καὶ προπετεῖς βγάζουν ὀχετοὺς ὀργῆς καὶ ἀγανάκτησης. Οἱ ἴδιοι ὅμως ἄνθρωποι ὅταν πρόκειται γιὰ κάποιους ἀλλόθρησκους καὶ ἑτερόδοξους κωφεύουν ἢ τοὺς ὑπερασπίζονται μετὰ μανίας!
Φαίνεται πὼς μετὰ τὴν κοίμησή του ὁ πατὴρ Παΐσιος ἐπιτελεῖ μεγαλύτερο ἔργο! 
Μὲ τέτοια ἀθύρματα, ἂπ΄ὅποιον κομματικὸ χῶρο κι ἂν προέρχονται, χωριὸ δὲν γίνεται. Αὐτὴν τὴν Πατρίδα τὴν ἀνάστησαν ἄνθρωποι μὲ Πίστη στὸν Θεὸ καὶ σεβασμὸ πρὸς τοὺς Ἁγίους Του. Ἡ ὕβρις ἦταν μεγάλη κατάρα γιὰ τὸ γένος μας ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια.
Τὸ Ρωμαίϊκο δὲν θὰ μπορέσει νὰ ξανασταθεῖ στὰ δικά του τὰ πόδια, ἐὰν δὲν ἀναδειχθοῦν σὲ ὅλες τὶς κομματικὲς παρατάξεις (καὶ ὄχι μόνο) ἄνθρωποι μὲ Ἑλληνορθόδοξο φρόνημα. Τὴν προκοπὴ τῶν πουλημένων δυτικότροπων «δημοκρατικῶν» πολιτικῶν μας τὴν εἴδαμε 40 ὁλόκληρα...

24 Σεπ 2012

Συγκλονιστικό: Ὁ Τοῦρκος Ἀντιπρόεδρος μιλᾶ μὲ συγγενεῖς του στὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!


Δεῖτε τὸ βίντεο μετὰ τὸ 0:50!
Τοῦ Νίκου Χειλαδάκη, Δημοσιογράφου –Συγγραφέα -Τουρκολόγου
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Μεγάλη ἔκπληξη δοκίμασαν οἱ Τοῦρκοι δημοσιογράφοι ποὺ συνόδευαν τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, Μπουλὲντ Αρίντς καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ Ἐρντογᾶν, ὅταν ἐπισκεπτόμενος τὸ πατρικό του χωριὸ στὴν περιοχὴ τῆς Ἀττάλειας, ἄρχισε νὰ μιλεῖ ρωμαίικα, δηλαδὴ ἑλληνικά, μὲ τοὺς συγγενεῖς του ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ ποὺ ἔσπευσαν νὰ τὸν συναντήσουν. Συγκεκριμένα σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, (ἐφημερίδες Χουριὲτ καὶ Μιλιὲτ στὶς 23/9/2012),  ὁ πρῶτος ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, Μπουλὲντ Ἀρίντς, ἐπισκέφτηκε πρόσφατα τὸ πατρικό του χωριὸ ποὺ ὀνομάζαται Bogazkent καὶ βρίσκεται στὴν ἐπαρχία Serik τῆς Ἀττάλειας. Στὸ χωριὸ τοῦ ὑπάρχει μία....

Λόγος περὶ ἐξομολογήσεως

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας λέγει ὅτι: «Ἡ ἐξομολόγησις τῶν λογισμῶν στὸν Πνευματικὸ εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ ἡ ἐλπὶς τῆς σωτηρίας γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς»
Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πνευματικὰ καθήκοντα τῶν μοναχῶν ἀλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν χριστιανῶν, εἶναι ἡ ἐξομολόγησις τῶν ἁμαρτιῶν. Γι’ αὐτό, ὅσα πρόκειται νὰ εἴπω παρακάτω, θὰ ἔχουν σχέσι μὲ αὐτὸ τὸ Μυστήριο.
Κατ’ ἀρχὰς πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα ἁμαρτωλοὶ ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, ἄλλοι περισσότερο καὶ ἄλλοι ὀλιγώτερο. Αὐτό μᾶς τὸ λέγει καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ ὡς ἑξῆς: «Τὶς γὰρ ὤν βροτός, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος, ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;» (Ἰὼβ 15, 14), ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέγει στὴν πρώτη του ἐπιστολὴ στίχο 8 καὶ 9 «Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας». Ἡ ἐξομολόγησις γιὰ νὰ εἶναι σωστὴ...

Αἶσχος! Καταργοῦν τὰ ἑλληνικὰ βιβλία στὰ σχολεῖα τῆς Ὁμογένειας

Καταργούν τα ελληνικά βιβλία στα σχολεία της Ομογένειας
Ἡ προδοτικὴ μνημονιακὴ συγκυβέρνηση συνεχίζει τήν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή!
Κινητοποιήσεις ἑτοιμάζουν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ κράτους νὰ καταργήσει τὰ ἀμιγῶς ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς ὁμογένειας.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ κλείσει τὰ σχολεῖα τῆς ὁμογένειας ἀπὸ τὸ ἑπόμενο καλοκαίρι ἔχει προκαλέσει πανικὸ στοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.
Ὁ κίνδυνος νὰ χάσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλληνόπουλα τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν πατρογονική τους γλώσσα καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ἔχει κινητοποιήσει τὶς ὁμογενειακὲς κοινότητες. Ἄνθρωποι ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλλάδας στὸ ἐξωτερικό, ἐναντιώνονται στὶς ἀποφάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Παράλληλα, ἐπισημαίνουν πὼς οἱ δεσμοὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀποκόπτονται σὲ μία χρονικὴ συγκυρία ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι συμπατριῶτες μᾶς μεταναστεύουν μὲ τὶς οἰκογένειές τους κυνηγημένοι ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Ἐπίσης, τονίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ πρωτοβουλίες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ πλήρη κατάρρευση τὴν ἑλληνόγλωσση ἐκπαίδευση καὶ ταυτόχρονα βλάπτουν τὰ συμφέροντα τῆς χώρας καθὼς...

Ἔγκλημα τῆς Τρόϊκα: Σταμάτησαν τὴν διάνοιξη τῆς ἀντιαρματικῆς τάφρου στὸν Ἔβρο!

TafrosXLΓιὰ χατίρι τῆς τρόικας ἀφήνουν ἀνοχύρωτο τὸν Ἔβρο στοὺς Τούρκους, τοὺς λαθρομετανάστες καὶ τὶς πλημμύρες.
Μὲ τὴν διακοπὴ τοῦ ἔργου οἱ Τοῦρκοι μπαίνουν ἀπὸ τὸν Ἔβρο σὲ ἐλάχιστη ὥρα!
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τὸ μεγαλύτερο σύγχρονο ὀχυρωματικὸ ἔργο ἀνάσχεσης ἐγκαταλείπεται γιὰ νὰ κατευναστεῖ τὸ τέρας τῆς τρόϊκας καὶ οἱ...τοπικοὶ ἄρχοντες. Ἡ χώρα παραδίδεται-αἰχμαλωτίζεται χωρὶς πόλεμο!
Δικαιολογία; Δὲν ὑπάρχουν καύσιμα γιὰ νὰ ἐργαστοῦν τὰ μηχανήματα τοῦ Μηχανικοῦ! Ἀλλὰ καὶ ἡ διαμαρτυρία τοῦ δημάρχου Σουφλίου, Πουλελιοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπαίτησε νὰ σταματήσει τὸ ἔργο γιατί εἶχε "ἀρνητικὲς οἰκολογικὲς ἐπιπτώσεις στὴν περιοχὴ καὶ δὲν προσφέρει στὴν ἀμυντικὴ προσπάθεια".
Σημειώνεται ὅτι ὁ ὑπηρεσιακὸς ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας Φραγκούλης Φράγκος εἶχε δεσμεύσει...

23 Σεπ 2012

π. Γεώργιος Μεταλληνός: "Τὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴν ἀρχή χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία γιὰ νὰ ὑποβοηθήσει τὸν ἐπεκτατικό της ρόλο"

Μουσουλμάνοι ἀνὰ τὸν κόσμο ἀντιδροῦν γιὰ τὴν ταινία ποὺ προσβάλλει τὸν Μωάμεθ. Τὸ 1988 χριστιανοὶ ἀντιδροῦσαν γιὰ τὴν ταινία τοῦ Μάρτιν Σκορτσέζε «Τελευταῖος Πειρασμὸς» ποὺ βασίστηκε στὸ ὁμότιτλο βιβλίο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη.  Κάποιοι μιλοῦν γιὰ «στημένα» περιστατικὰ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα τοῦ τί μποροῦν νὰ προκαλέσουν γράφοντας… ἀνακρίβειας, ὅπως τὶς χαρακτηρίζουν θεολόγοι, καὶ κάποιοι ἄλλοι λένε ὅτι ὅλα βασίζονται στὴν ἐπιστήμη καὶ τίς… ἀνακαλύψεις. Γι’ αὐτὸ ἐπικαλοῦνται καὶ τὴ νέα τάξη πραγμάτων. 
Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, ποὺ εἶναι ἱερέας καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογίας καθὼς καὶ συγγραφέας περισσότερων ἀπὸ 40 θεολογικῶν βιβλίων μιλᾶ στὸ newsbeast καὶ σχολιάζει τὴ στάση καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν μουσουλμάνων μὲ ἀφορμὴ τὴν ταινία «Ἡ ἀθωότητα τῶν μουσουλμάνων». Ἀναφέρεται στὶς ἀντιδράσεις τῶν χριστιανῶν ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη «Τελευταῖος Πειρασμός», τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἔγινε ταινία ἀπὸ τὸν Μάρτιν Σκορτσέζε καὶ στέκεται στὸν πάπυρο ποὺ βρέθηκε σήμερα ποὺ «ἀναφέρει» ὅτι ὁ «Ἰησοῦς Χριστὸς εἶχε παντρευτεῖ τὴ Μαρία Μαγδαληνή».
«Νομίζω ὅτι εἶναι ἀνθρωπιστικὴ ἀρχὴ καὶ ὄχι μόνο θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος ὅτι ὀφείλουμε ὁ ἕνας νὰ σέβεται τὴν ταυτότητα καὶ τὶς πεποιθήσεις τοῦ ἄλλου. Μπορεῖ νὰ μὴν τὶς ἀκολουθοῦμε ἀλλὰ....

Πῶς παντρεύτηκαν... Κάνει θαύματα ἡ προσευχή!

Ἔβαλε ὁ πατήρ Πορφύριος μία κοπέλα ποὺ ἀγαποῦσε κάποιον καὶ δὲν ἤξερε ἂν αὐτὸς τὴν ἤθελε, λέει: «Πάτερ, θέλω νὰ τὸν παντρευτῶ. Καὶ τῆς εἶπε: "Θὰ κάνεις προσευχὴ καὶ σὺ καὶ θὰ κάνω καὶ γῶ τὴν τάδε ὥρα. Θὰ κάνουμε καὶ οἱ δύο προσευχὴ γι'αὐτόν. Καὶ ἅμα θέλει ὁ Θεός, θὰ τὸν φωτίσει». (Γιὰ νὰ δεῖτε ποὺ εἶναι πρακτικό. Δὲν εἶναι θεωρία). Καὶ ἔκανε πολὺ προσευχὴ καὶ αὐτὴ καὶ ὁ π.Πορφύριος. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ ἄντρας ἐκείνη τὴν ὥρα κάτι ἐνίωθε στὴν καρδιά του. Ἐνιωθε μία θερμότητα, ἕνα κύμα ἀγάπης, μία χαρά, κάτι, κάτι... Καὶ πάει στὸν π.Πορφύριο (γιατί καὶ αὐτὸς τὸν ἤξερε) καὶ τοῦ λέει: "Πάτερ, κάτι γίνεται τὸν τελευταῖο καιρό. Τὴν τάδε ὥρα κάθε μέρα, κάτι γίνεται καὶ μὲ πιάνει κάτι στὴν καρδιά μου".
Τοῦ λέει:
-Τί σὲ πιάνει;
-Ἕνα μούδιασμα, μία θερμότητα, μία γλυκύτητα. Κάτι γίνεται. Καὶ θέλω νὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι ἄλλο πάτερ. Τώρα ποὺ ἦρθα, ἔξω ἀπὸ ἐδῶ ποὺ ἦρθα νὰ ἐξομολογηθῶ, εἶδα...

Ἡ εἰκόνα τῆς ἡμέρας: τὸ κέντρο τῆς ἑλληνικῆς (;) πρωτεύουσας κατειλημμένο ἀπὸ πλήθη ἐξαγριωμένων μουσουλμάνωνΠάλι καλὰ ποὺ ὑπάρχει ἡ ἑλληνικὴ σημαία στὸ βάθος γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι ἀκόμα ἑλληνικὴ πόλη...

Σημεῖο ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου

Πρὶν καιρὸ εἴχαμε δημοσιεύσει ἀποκλειστικὴ συνέντευξη, μὲ τὸν φύλακα στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ πατέρα Ἰουστίνο νὰ μιλάει γιὰ θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ σύγχρονου Ἁγίου. 
Διαβάστε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νεαπόλεως καὶ Σαμαρείας κ. Ἀμβροσίου, ποὺ ἐκφωνήθηκε στὸ Συνοδικό της Ἱερᾶς ἠμῶν Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τὴν 24ην Ὀκτωβρίου 1986.
Περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Φιλουμένου
Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1984 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ὁ μητροπολίτης Πέλλης Κλαύδιος καὶ τὸν συνωδεύσαμε μέχρι τὸ νεκροταφεῖο μας ποὺ εἶναι στὸ ὅρος Σιῶν. Τότε μᾶς εἶπε ὁ Πατριάρχης νὰ κάνουμε τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ π. Φιλουμένου.
Πράγματι, ὅταν ἀνοίξαμε τὸν τάφο, ἐβγάλαμε τὸ σῶμα τοῦ ἐπάνω σ' ἕνα μάρμαρο διπλανοῦ τάφου. Τὰ ροῦχα του ἦταν μισολειωμένα καὶ ἔπαιρναν οἱ μοναχοὶ ὡς εὐλογία νὰ τὰ μοιράσουν καὶ σὲ ἄλλους. Τὰ χέρια του ἦταν εὐλύγιστα. Τὸ δεξιό του πόδι, ἀπὸ τὸν ἀστράγαλο καὶ κάτω, εἶχε λειώσει, διότι ὁ φονιὰς τοῦ τὸ εἶχε κόψει μὲ τὸν μπαλντά, καθὼς καὶ τὰ δάκτυλα τοῦ ἀριστεροῦ του ποδός. Τὸ ὑπόλοιπο σῶμα του ἦταν ἀκέραιο, παρ' ὅτι παρέμεινε στὸν τάφο τρία χρόνια. Τὸ πρόσωπο, ἐπειδὴ ἦταν κτυπημένο μὲ τὸν μπαλντά, εἶχε νοίξει τὸ κρανίο καὶ τοῦ ἔλειπε καὶ ἡ...

Νέες τσιπαρισμένες φοιτητικὲς ταυτότητες ἀπὸ τίς 24 Σεπτεμβρίου 2012 - Ἡ prova generale τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς χειροπέδας!


Πρὶν λίγες ἡμέρες  ὁ ὑπουργὸς  Προστασίας τοῦ Πολίτη  ἔκανε  ὅτι δὲν ξέρει τίποτα γιὰ  τὶς νέες ταυτότητες καὶ   τὸ  δελτίο τύπου  ποῦ ἐξέδωσε σχετικὰ μὲ αὐτὲς  τὸ ὑπουργεῖο  τοῦ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὶν τὶς προηγούμενες ἐκλογές. Δὲν πέρασαν οὔτε δύο ἑβδομάδες  καὶ νὰ σοὺ ἡ εἴδηση  ὅτι  ἀπὸ τὶς 24 αὐτοῦ του μήνα  οἱ φοιτητὲς θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ παραλάβουν τὶς νέες  φοιτητικὲς ταυτότητες  οἱ ὀποῖες  θὰ εἶναι  "μεγαλύτερης ἀντοχῆς"  καὶ στὶς ὁποῖες  "ἒφ΄ὅσον τὸ ἐπιθυμοῦν" (sic) θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποθηκευτοῦν καὶ προσωπικὰ τοὺς δεδομένα ὅπως  π.χ  στοιχεῖα  ἀπὸ τὸν  ἰατρικό τους φάκελλο!!!
Εἶναι προαφανὲς ὅτι ὁ τίτλος ποῦ δώσαμε  γιὰ τὶς ἀπαντήσεις ἐντός της βουλῆς  τοῦ κ. Δένδια  περιγράφει  ἀκριβῶς  τὸ σχέδιο  τῆς κυβέρνησης νὰ μᾶς αἰφνιδιάσει ΚΑΙ  σὲς αὐτὸν τὸν τομέα. Οἱ νέες φοιτητικὲς ταυτότητες - κάρτες , θεωροῦμε  ὅτι  θὰ εἶναι  μία  "γενικὴ πρόβα" (prova generale)  τῶν  λειτουργικῶν  δυνατοτήτων  τῆς "Νέας Ταυτότητας " ( αὐτὸ ποῦ λέγανε δηλαδὴ  παλαιότερα "Κάρτα Τοῦ Πολίτη") καὶ  τοῦ κεντρικοῦ συστήματος  διαχείρισης τῆς  καθὼς ἐπίσης  καὶ τὴν "ὁμαλὴ λειτουργία"  τῆς  ροῆς  τῶν πληροφοριῶν μέσω αὐτῆς  ἀπὸ ὅλα τὰ ἤδη διασυνδεδεμένα  κέντρα  καὶ....

«Ἡ ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας ἀπέχουν ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»

Ἕνα συνέδριο στὴ Βουλγαρία
Γράφει ὁ Μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης
Ἀπὸ τὶς 10 ὡς τὶς 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴ μητρόπολη Βάρνας τῆς Βουλγαρίας διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὸ χριστιανικὸ βιβλίο, τοὺς συγγραφεῖς, τὰ προβλήματα τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν νέων.Ὁ φιλόξενος καὶ δραστήριος μητροπολίτης Βάρνας Κύριλλος μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες τοῦ μᾶς φιλοξένησε στὴν ὡραία Βάρνα καὶ εἴχαμε ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις. Νέοι μὲ γνήσιες ἀναζητήσεις γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως καὶ τὴ γνησιότητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση συνεχίζουν στὴ Βουλγαρία νὰ τυπώνονται πολλὰ χριστιανικὰ βιβλία, ἀρκετὰ σὲ μεταφράσεις ἀπὸ τὰ ἑλληνικά. Συγγραφεῖς ποὺ ἀγαποῦν τὴν ἐκκλησία γράφουν συνεχῶς πρὸς πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν πεινώντων γιὰ στερεὰ τροφή. Οἱ οἰκονομικὰ δυσκολεμένοι ἄνθρωποι τὸ τελευταῖο ποὺ σκέφτονται εἶναι νὰ ἀγοράσουν ἕνα βιβλίο, ὅμως ἀγοράζουν, διαβάζουν, συγκινοῦνται.
Ὑπάρχει ἀγάπη σήμερα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, καὶ δὲν εἶναι λίγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ ἔχουν σπουδάσει στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια. Μεταξὺ αὐτῶν ἀρχιερεῖς καὶ...

Κύριοι τῶν Ἀθηνῶν ΞΥΠΝΗΣΤΕ! Κάδρο μὲ τὴν τουρκικὴ σημαία στὸ ρολόι τῆς Ξάνθης δώρισαν στὸν Τοῦρκο Ἀντιπρόεδρο!

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΔΩΡΙΣΑΝ ΣΕ ΚΑΔΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΜΠΕΚΙΡ ΜΠΟΖΝΤΑΓ, ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΘΡΑΚΟΠΡΙΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ "ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ"! 
Μία παλιὰ φωτογραφία τῆς Ξάνθης ἐπὶ Τουρκοκρατίας μὲ τὴν ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ἐπάνω στὸ ψηλό μας τὸ ρολόι, δώρισαν ἡ αὐτοαποκαλούμενη «Τουρκικὴ» Ἕνωση Ξάνθης στὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης Μπεκὶρ Μποζντὰγ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Ξάνθη στὶς 18 Αὐγούστου. Ἡ «φωτογραφία» αὐτὴ ποὺ ἤδη γίνεται ἀντικείμενο ἔντονων συζητήσεων –φαντάζεστε νὰ ἐπισκέπτεται μία ἑλληνικὴ ἀποστολὴ τὴν Ἁγία Σοφία κι ὁ Πατριάρχης νὰ «δωρίζει» εἰκόνες της... Κωνσταντινούπολης ἐπὶ Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων μὲ τὴν Βυζαντινὴ ἢ Ἑλληνικὴ σημαία τί θὰ γίνονταν στὴν γείτονα χώρα... -ἐνῶ ἀποτέλεσε καὶ....

22 Σεπ 2012

Ἡ Τρόικα διέταξε: "Ἂν δὲν ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2013 αὐτόματα ἔρχονται πιὸ σκληρὰ μέτρα τὸ 2014"

Σχόλιο: Ἀλήθεια, ἐξακολουθεῖς νὰ πιστεύεις ὅτι ὁ δρόμος τοῦ μνημονίου θὰ φέρει ἀποτελέσματα; Τί ἀκριβῶς περιμένουμε γιὰ νὰ ἀντιδράσουμε μαζικά; Ἂν ζοῦσαν οἱ ἥρωες τοῦ '21 σήμερα θὰ δέχονταν τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ὑποθήκευση τῆς χώρας ἀδιαμαρτύρητα ὅπως ἐμεῖς; Καταλαβαίνουμε τώρα ὅτι μὲ τὴν ψῆφο μᾶς καταστρέψαμε ἕναν τόπο ποὺ ἔχει ἀναδείξει ἥρωες καὶ μάρτυρες; Καὶ τὸ οἰκονομικὸ θέμα δὲν εἶναι θὰ ἦταν τὸ πρώτιστο ἂν δὲν συνδέονταν μὲ τὴν ἐκχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας! Πλέον δὲν νομοθετεῖ τὸ ἐκλεγμένο ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἐντολοδόχο ξένων δυνάμεων κατοχῆς (Ε.Ε καὶ ΔΝΤ) ποὺ οἱ προσταγὲς τοὺς γίνονται δεκτὲς ἀδιαπραγμάτευτα! "Λαὸς ἐλευθερωθεῖς διὰ ξίφους δὲ δουλοῦται διὰ καλάμου..."

Ἡ τρόικα θεωρεῖ ἐπισφαλῆ τὰ 2 δισ. ἀπὸ τὰ 11,5 δισ. γι' αὐτὸ ἀπαιτεῖ δέσμευση τῆς Ἑλλάδας μὲ ρήτρα γιὰ νέες περικοπὲς. Οἱ ἐλεγκτὲς φαίνεται πὼς διαφωνοῦν καὶ θεωροῦν ἐπισφαλῆ μέτρα 2 δισ. εὐρὼ ποὺ προτείνει ἡ κυβέρνηση. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ ἔνταση ποὺ ἐπικράτησε μεταξύ του ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γ. Στουρνάρα καὶ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΔΝΤ κ. Τόμσεν, ἀποφασίστηκε τελικὰ ἡ "ρήτρα". Τί σημαίνει αὐτό; Ἡ τρόικα θὰ κάνει δεκτὰ τελικὰ τὰ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.