28 Φεβ 2013

Δήμαρχος Ἀλεξανδρουπόλεως πρὸς Καναδούς: "Θὰ ἐμποδίσουμε τὶς μπουλντόζες νὰ σκάψουν τὸ ἱερὸ χῶμα μας"

Σὰν πλασιὲ ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ λιμανιῶν ἀναμένεται ὁ Σαμαρὰς στὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Σὰν πλασιὲ τῶν ἑλληνικῶν λιμανιῶν καὶ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν
καὶ ὄχι μόνο, ἀναμένουν οἱ Τοῦρκοι τὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία στὸ περίφημο «Συμβούλιο Ἑλληνοτούρκικης Συνεργασίας» ποὺ θὰ γίνει στὴν Κωνσταντινούπολης, στὶς 4 Μαρτίου καὶ στὸ ὁποῖο θὰ συμμετάσχει καὶ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, κ Σαμαράς.  Τὸ συνολικὸ πακέτο τῶν ἑλληνικῶν ἰδιωτικοποιήσεων ποὺ φτάνει στὰ 70 δισεκατομμύρια δολάρια, ὅπως ἀναφέρει ὁ τουρκικὸς τύπος, θὰ παρουσιαστεῖ στοὺς Τούρκους ἐπενδυτὲς μὲ τὸ δελεαστικὸ ἀλλὰ καὶ συνάμα ἐξευτελιστικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἐρώτημα : «Limanlarimiz adalarimiz var, almaz misiniz?», δηλαδή,  «Ἔχουμε λιμάνια, ἔχουμε νησιά, μπορεῖτε νὰ τὰ ἀγοράσετε;».
Τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, ὅπως τὸ χαρακτηριστικὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Aksam,  κάνουν λόγο γιὰ τὴν «ἔκθεση» τῶν ἑλληνικῶν «προϊόντων» στὸ μεγάλο τουρκικὸ παζάρι ποὺ θὰ γίνει στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνει ὅλες τὶς δημόσιες ἑλληνικὲς ἐταιρίες ποὺ πρόκειται σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Τρόικας νὰ ἰδιωτικοποιηθοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ λιμάνια ποὺ ἀναμένεται νὰ πουληθοῦν σὲ ἰδιωτικοὺς ἐπενδυτές. Ἡ πρόθεση τῆς Ἑλλάδας εἶναι, ὅπως ἀναφέρουν οἱ Τοῦρκοι, μὲ τὰ χρήματα αὐτῶν τῶν πωλήσεων νὰ....

Νέο βιβλίο: "Προστάτες Ἅγιοι γιὰ 900 ἀνάγκες"Γράφει ὁ π. Διονύσιος Ταμπάκης, Ἱερὸς ναὸς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, Ναύπλιο 
Τόσες δεκαετίες μέσα στὰ Πανεπιστήμια καὶ στὴν Θεολογικὴ σπουδή, ποιὸ εἶναι τελικὰ τὸ μήνυμα ζωῆς πού ἀποκομίσατε; Αὐτὴν τὴν ἐρώτηση ἔκαμα στὸν μακαριστὸ Καθηγητὴ τῆς Θεολογίας Στυλιανὸ Παπαδόπουλο (+Μοναχὸ Γεράσιμο) ὅταν πρὶν καιρό, μία Κυριακὴ πρωϊ, εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἐκκλησία μας στ’ Ἀνάπλι. Καὶ ἐκεῖνος μὲ βεβαιότητα καὶ ἁπλότητά μου ἀπάντησε:
«Νὰ ἀγαπήσουμε τοὺς Ἁγίους! Νὰ τοὺς κάνουμε φίλους μας, διότι μέσα ἀπὸ αὐτοὺς βλέπουμε τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ Χριστό.» Καὶ πράγματι, οἱ Ἅγιοι λειτουργοῦν σὰν Θεϊκοὶ καθρέπτες. Μέσα σὲ αὐτοὺς βλέπεις τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὸ μεγαλεῖο του Χριστοῦ μας, καὶ λαχταρᾶς τὸν Παράδεισο. Σὰν μία παλαιὰ οἰκογενειακὴ φωτογραφία πού σου φέρνει θύμισες καὶ νοσταλγίες. Οἱ Ἅγιοι εἶναι φίλοι καὶ οἰκεῖοι του Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ δικοί μας. Καὶ ἐὰν μὲ τοὺς ἀνθρώπους γενικὰ πρέπει νὰ προσέχουμε τὶς οἰκειότητες, γιατί δὲν ξέρουμε ποὺ θὰ μᾶς βγάλουν, ἐντούτοις μὲ τοὺς Ἁγίους ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκτήσουμε τέτοια οἰκειότητα ,ἀρχοντικὴ ἄνεση, λατρεία , πόθο καὶ ἀγάπη, πιὸ πολὺ καὶ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔχει καὶ ἡ πιὸ καλὴ Μάνα τοῦ κόσμου γιὰ τὸ παιδί της. Δυστυχῶς ὅμως τὶς περισσότερες φορὲς μεταχειριζόμαστε τοὺς Ἁγίους σὰν διακοσμητικὰ ἀντικειμενα ἢ σὰν τοὺς λησμονημένους καὶ σκονισμένους πυροσβεστῆρες ποὺ....

Ὁ μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος μιλᾶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση


Τριώδιο: Περίοδος φραγκοπαπικῶν διασκεδάσεων ἢ περίοδος μετανοίας καὶ ἀπέκδυσης τῆς μάσκας τῆς ὑποκρισίας;

Διαβάσαμε ἕνα πολὺ ὡραῖο ἄρθρο γιὰ τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Ἀφορᾶ τὴν ἀπόφαση ποὺ θὰ πάρουμε ὅλοι τὶς προσεχεῖς ἡμέρες γιὰ τὰ καρναβάλια. Μικροὶ καὶ μεγάλοι, γονεῖς καὶ παιδιά, θὰ διαλέξουν «ἐνδυμασίες»… Ἀξίζει νὰ τὸ διαβάσουμε χωρὶς προκαταλήψεις. Ἀπὸ  τὴν ἰστοσελίδα «εὐχή».
Ἐμεῖς ὅμως μὲ ποιὸ πνεῦμα πορευόμαστε αὐτὴ τὴν περίοδο;    
Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση.
Λέγαμε καὶ μὲ τὰ παιδιὰ προηγουμένως ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση· δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ὅπως εἶναι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ πιστεύουν σὲ κάτι ἄλλο καὶ ζοῦν σύμφωνα μ' αὐτό. Αὐτοὶ πιστεύουν ἁπλῶς στὴ ζωὴ αὐτή, ἁπλῶς στὴ διασκέδαση, ἁπλῶς στοὺς χοροὺς καὶ στὰ παρόμοια. Σ' αὐτὰ πιστεύουν καὶ αὐτὰ κάνουν. Ἐμεῖς ὅμως οἱ χριστιανοὶ ὑποτίθεται ὅτι πιστεύουμε σ' αὐτὸ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Δὲν γίνεται ἑπομένως σ' ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ σήμερα εἰσερχόμεθα στὸ Τριώδιο, ἡ περίοδος αὐτή, ἡ λέξις αὐτὴ «Τριώδιο», ἀντὶ νὰ μᾶς θυμίζει ὅτι πρέπει νὰ μετανοήσουμε, πρέπει νὰ ταπεινωθοῦμε, πρέπει νὰ συγχωρηθοῦμε μὲ τοὺς ἄλλους, νὰ μὴν ἔχουμε μὲ κανέναν ἔχθρα καὶ κακία, νὰ μᾶς φέρνει στὸν νοῦ χοροὺς καὶ διασκεδάσεις. Ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ἔτσι εἶναι γιὰ μᾶς τὰ πράγματα, ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, μὲ ἀποτέλεσμα...

"Καλὴ ἀρχὴ παλληκάρι μου γιὰ τὴν πατρίδα μας"

Γράφει ὁ Δρ. Βαρδάκας Κωνσταντῖνος 
Πρωὶ-πρωὶ  μὲ τὴν τσίμπλα στὸ μάτι ἀνεβοκατεβαίνω στὴν Λεωφόρο Κηφισίας γιὰ νὰ διεκπεραιώσω καθημερινὲς δουλειές. Στὰ μανταλάκια ὅμως ἑνὸς περίπτερου κοντοστέκομαι καὶ τὸ ἀγουροξυπνημένο μάτι μου πέφτει στοὺς πηχυαίους τίτλους τῶν ἐφημερίδων ποὺ διαλαλοῦν στὴν παγωμένη Λεωφόρο ἕνα ἀκόμη ἐφιάλτη γιὰ τὸν καταβασανισμένο λαό. Κυνήγι σὲ αὐτοὺς ποὺ χρωστοῦν στὸ Κράτος.
Δὲν μπορῶ λόγω πρεσβυωπίας νὰ διαβάσω τὰ μικρὰ  γράμματα , προσπερνάω καὶ συνεχίζω. Τὸ μυαλό μου ὅμως κατακλύζεται ἀπὸ ἕνα λογισμὸ: μήπως δίχως νὰ τὸ θέλουν ἀποκαλύπτουν τὴν ἀλήθεια; Γιατί  αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ χρωστοῦν στὸ κράτος εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔχουνε συλήσει ἀδιάντροπα ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες καὶ μάλιστα μέσα ἀπὸ θέσεις εὐθύνης, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸ τοὺς ἐμπιστεύθηκε   δημοκρατικὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία του. Καὶ φαίνεται  ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσουν ἁμαρτίες. Καλοπροαίρετος ὁ λογισμός μου, ἀλλὰ ἡ πραγματικότητα  διαφορετικὴ.  Γιατί ὄχι γὶ αὐτοὺς τώρα , ἀλλὰ γιὰ τὸν λαουτζίκο κτυπάει ἡ καμπάνα καὶ ἐκείνη τὴν στιγμὴ  τῆς ἀπότομης προσγείωσης τῆς σκέψης μου ἡ καμπάνα τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ στὴν Λεωφόρο Κηφισίας  μὲ προσκαλεῖ νὰ ἀνάψω τὸ κεράκι μου. Μὰ ποιὸ κεράκι; Λαμπάδα πόνου ἄναψε μπροστά μου! Ὅταν ἐκεῖ στὰ σκαλοπάτια τῆς Ἐκκλησίας ἕνα....

27 Φεβ 2013

Γλωσσάριο Τριωδίου

ΤΡΙΩΔΙΟ: Ἐκκλησιαστικὴ περίοδος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἕως τὴν Κυριακή το Πάσχα. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό της, ἀπὸ τὸ ὁποῖο παίρνει καὶ τὸ ὄνομά της, εἶναι ὅτι κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ Κανόνες ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς καθημερινὲς ἀκολουθίες ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρεῖς ὠδὲς καὶ ὄχι ἐννιά, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλους τούς ὑπόλοιπους Κανόνες. Εἶναι πλήρης ἀκολουθιῶν, προσφαίροντας στοὺς πιστοὺς πολλὲς εὐκαιρίες λειτουργικῆς ἐμπειρίας. Εἶναι περίοδος κατάνυξης καὶ προετοιμασίας γιὰ τὸ Ἃγιο Πάσχα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Δὲν ἐκτείνεται πάντα στὴν ἴδια περίοδο τοῦ ἔτους μία καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ Πάσχα.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ: Ὅλες οἱ Κυριακές το Τριωδίου ἔχουν μία συγκεκριμένη ὀνομασία καὶ ἀποτελοῦν μία ἀλληλουχία μεστὴ νοημάτων καὶ μηνυμάτων. Μὲ τὴ σειρά, οἱ Κυριακές το Τριωδίου εἶναι:
Διαβάστε πληροφορίες γιά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου...

Πάντα θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ συνείδηση! Ἠθοποιός, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὰ προβλήματα, ἀρνήθηκε πρόταση 200.000 εὐρὼ γιὰ νὰ συμμετέχει σὲ διαφημιστικὸ μήνυμα τράπεζας!

"Θεωρῶ ὅτι οἱ τράπεζες ἔχουν κάνει πάρα πολὺ μεγάλο κακὸ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ δὲν μποροῦσα νὰ βάλω τὸν ἑαυτό μου νὰ φοράει ἕνα χαμόγελο γιὰ νὰ πουλήσω τὸ προϊὸν τους"

Ἡ Κωνσταντινούπολη ἀνήκει στὴν Εὐρώπη ἀλλά… χωρὶς τοὺς Τούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Νέο σὸκ στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν γνωστὴ Γαλλίδα βουλευτίνα τῆς Μασσαλίας, Valerie Boyer, ἡ ὁποία πρόσφατα εἶχε πρωτοστατήσει στὴν ποινικοποίηση ἀπὸ τὸ γαλλικὸ κοινοβούλιο τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας. Ὅπως ἀναφέρουν τουρκικὰ δημοσιεύματα, ἡ Valerie Boyer σὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἔνταξης  τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, (ποὺ ἔχει ἐπανέλθει στὴν ἐπικαιρότητα μὲ γερμανικὴ πρωτοβουλία), ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὅτι ἡ Τουρκιὰ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ ὄχι ἡ Ἰστανμποὺλ καὶ ἐδῶ οἱ Τοῦρκοι ἔγιναν… Τοῦρκοι, ἀνήκει στὴν Εὐρώπη.
Ἡ θαρραλέα βουλευτίνα τοῦ γαλλικοῦ κοινοβουλίου, χωρὶς κανένα δισταγμό, καταδίκασε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν Τουρκία σὰν μία χώρα ποὺ παραβιάζει συστηματικὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐξόργισε πραγματικά τους Τούρκους, ἦταν οἱ δηλώσεις της ὅτι δὲν μπορεῖ μία χώρα ποὺ βαρύνεται γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974,  νὰ διεκδικεῖ μία θέση στὴν Εὐρώπη.  Γιὰ ὅλα αὐτά, ὅπως τόνισε ἡ Valerie Boyer, θὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται κατὰ τῆς εἰσδοχῆς τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ θὰ....

Σήμερα ἐπιτελοῦμε τὴν μνήμη τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου

Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε!
Συμπληρώνεται σήμερα, 14/27 Φεβρουαρίου, μία δεκαπενταετία ὅλη ἀπὸ τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ χαρισματικοῦ γέροντα Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη (1912-1998). Τιμώντας τὴ μνήμη του, παραθέτουμε στὴ συνέχεια ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς διδαχὲς του σχετικὰ μὲ τὴν ἀξία τῶν θλίψεων στὴ ζωή μας:
Οἱ θλίψεις, καλὰ εἶναι τὰ βάσανα, καλὰ εἶναι οἱ στενοχώριες, ξέρει ὁ Θεὸς γιατί τὶς δίνει. Γιατί ἔτσι περισσότερο πλησιάζουμε στὸν Θεό, μὲ τὶς θλίψεις, μὲ τὰ βάσανα. «Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν Σου», λέει (Ἤσ. 26,16). Μὲ τὶς θλίψεις πλησιάζουμε. Ὁ Θεὸς μᾶς ἀφαιρεῖ τὶς θλίψεις; «Ὁ φεύγων πειρασμὸν ἐπωφελῆ, φεύγει ζωὴν αἰώνιον», λέει. Ἔτσι εἶναι. 
Γι’ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν ἀπελπίζεται, νὰ μὴν ἔρχεται σὲ ἀπόγνωση γιὰ τὴ μία ἀποτυχία. Διότι δὲν γνωρίζεις ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τὸ γνωρίσεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, κάνεις ὑπομονή, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι πάντοτε γλυκό, εἶναι καὶ πικρό, εἶναι καὶ πικρό! «Τὸ ποτήριον, οὐ μὴ πίω αὐτό;» λέει. «Δὲν θὰ τὸ πιῶ τὸ ποτήρι, Πέτρο;» λέει. «Θὰ τὸ πιῶ τὸ ποτήρι», καὶ τὸν ὀνόμασε καὶ σατανᾶ, «ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ, τὸ ποτήριον ὁ δέδωκε ὁ Πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό;» (Ἰω. 18,11). Ἔτσι εἶναι. Ναί, ἀλλὰ διὰ μέσου του Σταυροῦ ἦρθε ἡ Ἀνάστασις. «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὄλω τῷ κόσμω»· διὰ μέσου του Σταυροῦ.
Καὶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἐπαινεῖ τὸν...

"Εἴμαστε ἀπόγονοι μονάχα τῆς μάνας μας, ποὺ μᾶς μίλησε ἑλληνικά, ποὺ προσευχήθηκε ἑλληνικά, ποὺ μᾶς νανούρισε μὲ παραμύθια γιὰ τὸν Ὀδυσσέα, τὸν Ἡρακλῆ, τὸν μαρμαρωμένο βασιλιὰ καὶ τὸν Παπαφλέσσα"


Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,  Δάσκαλος Κιλκὶς 
Παράδοση: τροφὸς τοῦ μέλλοντος. Μέρος Α΄ 
Ἐν ἀρχῇ παραπομπὴ σ’ ἕναν μύθο τοῦ Αἰσώπου, ἂς ἔχουμε πάντοτε ὑπ’ ὄψιν ὅτι «μύθος ἐστὶ λόγος ψευδὴς εἰκονίζων τὴν ἀλήθειαν», ὁ μύθος ἐξεικονίζει, ὑποδηλώνει μία ἀληθινὴ κατάσταση.  Πρῶτα τὸ ἀρχαῖο κείμενο, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἀειφεγγὴ προγονικὴ γλώσσα καὶ κατόπιν ἡ νεοελληνικὴ ἀπόδοση:  «Ὄνος ἅλας γέμων ποταμὸν διέβαινεν. Ὀλισθήσας δὲ ὡς κατέπεσεν εἰς τὸ ὕδωρ, ἐκτακέντος τοῦ ἀλός, κουφότερος ἐξανέστη. Ἠσθεῖς δὲ ἐπὶ τούτω, ἐπειδὴ ὕστερον σπόγγους ἐμπεφορτισμένος, κατὰ τινὰ ποταμὸν ἐγένετο, ὠήθη ὅτι, ἐὰν πάλιν πέση, ἐλαφρότερος διεγερθήσεται. Καὶ δὴ ἐκῶν ὠλίσθησε. Συνέβη δὲ αὐτὸν τῶν σπόγγων ἀνασπασάντων τὸ ὕδωρ, μὴ δυνάμενον ἐξανίστασθαι, ἐν τούτω ἀποπνιγῆναι».
Δηλαδή: «Ἕνας γαίδαρος φορτωμένος ἁλάτι περνοῦσε ἕνα ποτάμι, ἀλλὰ γλίστρησε κι ἔπεσε στὸ νερό. Ἐπειδὴ ἔλιωσε τὸ ἁλάτι σηκώθηκε ἐλαφρότερος. Χάρηκε μ’ αὐτὸ κι ἔτσι μία ἄλλη φορᾶ ποὺ περνοῦσε φορτωμένος σφουγγάρια ἕνα ποτάμι, σκέφτηκε ὅτι, ἂν πέσει πάλι, θὰ σηκωθεῖ ἐλαφρότερος. Πράγματι γλίστρησε σκόπιμα. Τότε ὅμως τὰ σφουγγάρια ρούφηξαν τὸ νερό, βάρυναν καὶ ὁ γαίδαρος πνίγηκε».
Τὸ πάθημα τοῦ γαιδάρου, τὸ πάθαμε κι ἐμεῖς ὡς λαὸς καὶ....

26 Φεβ 2013

Οἱ βυζαντινὲς αὐτοκρατορικὲς ἐνδυμασίες πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ τὴν Dolce & Gabbana. Οἱ Φράγκοι μᾶς ἀντιγράφουν...

Νέες ἐνδυματικὲς ἐπιλογὲς παρουσίασε ὁ γνωστὸς ἰταλικὸς οἶκος μόδας μὲ μία νέα ἑνότητα ρούχων ποὺ πραγματικὰ ἔχει προκαλέσει πολλὲς συζητήσεις σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.
Ἡ διάσημη ἐταιρία ρούχων παρουσίασε στὸ Μιλάνο, τὴν καινούργια της πρόταση γιὰ τὸ χειμώνα τοῦ 2014, τὴν Κυριακὴ ποὺ μᾶς πέρασε. Πηγὴ ἔμπνευσης ἦταν αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ θρησκευτικὴ τέχνη ποὺ ἀναπτύχθηκε ἐκείνη τὴν περίοδο.
Ἡ παρουσίαση ξεκίνησε μὲ μία σειρὰ φορεμάτων σὲ διάφορα μήκη ποὺ εἶχαν ὡς θεματικά τους μοτίβα εἰκόνες ἁγίων καὶ σταυροὺς ἐνῶ τὰ ὑφάσματα ἦταν κυρίως μεταξωτὰ καὶ βελούδινα.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ...

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: «Στὸν κόσμο μέσα θὰ δοκιμάσετε θλίψη, ἀλλὰ μὴν ἀπελπίζεστε»

Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εὐεργέτησε τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους, μὲ ποικίλες καὶ πολύτροπες εὐεργεσίες. Ὅμως ἔλαβε ὡς ἀμοιβὴ ἀπὸ τοὺς εὐεργετηθέντες ὀνειδισμούς, ἐμπτυσμούς, κολαφισμούς, μαστιγώσεις, καταφρονήσεις΄ δέχτηκε στὸ κεφάλι του ἔνα  στεφάνι πλεγμένο μὲ ἀγκάθια, ποτίστηκε ξίδι καὶ χολὴ καὶ στὸ τέλος καταδικάστηκε μὲ τὸ σταυρικὸ θάνατο, τὸ θάνατο τῆς πιὸ μεγάλης ντροπῆς.
Ἀλλὰ καὶ στοὺς Μαθητὲς του λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ σταυρικό του θάνατο  εἶπε:  Ἂν καταδίωξαν ἐμένα, καὶ σᾶς θὰ κυνηγήσουν.  Ἂν ἐτήρησαν τὸ λόγο μου, καὶ τὸ δικό σας λόγο θὰ σεβαστοῦν καὶ θὰ τηρήσουν… Ἐπειδὴ δὲν εἶστε ἔνα  κομμάτι ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο,  θὰ σᾶς μισήσει ὁ κόσμος ὂ  ἁμαρτωλός. Στὸν κόσμο μέσα θὰ δοκιμάσετε θλίψη, ἀλλὰ μὴν ἀπελπίζεστε ἡ θλίψη θὰ μεταβληθεῖ σὲ χαρὰ καὶ αὐτὴ τὴ χαρὰ κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀφαιρέσει, γιατί θὰ εἶναι διαρκής, παντοτινή.
Λοιπὸν μὴ λυπηθεῖτε. Μᾶλλον νὰ χαρεῖτε, διότι μὲ τὸ ποὺ σᾶς καταφρόνησαν οἱ ἄνθρωποι ποὺ εὐεργετήσατε, περισσότερό σας τίμησαν. Σᾶς ἀνέδειξαν συναθλητὴ καὶ συναγωνιστὴ ὅλων ἐκείνων τῶν μεγάλων καὶ ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ποὺ ἔπαθαν γιὰ τὴν...

Βρέθηκαν κεφτεδάκια ἀπὸ κιμὰ ἀλόγου στά καταστήματα ΙΚΕΑ!


Ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα τῶν Ἑβραϊκῶν Πολυενθικῶν συμφερόντων…
Κιμὰ ἀλόγου σὲ κατεψυγμένα κεφτεδάκια ποὺ προορίζονταν γιὰ τὰ ἑστιατόρια τῶν ΙΚΕΑ, στὴν Ἑλλάδα ἐντόπισαν οἱ ἀρχὲς στὴν Τσεχία. Ἡ ἑταιρεία ἀνακοίνωσε ὅτι σταματᾶ προληπτικὰ τὴν πώληση τοῦ συγκεκριμένου προϊόντος σὲ 12 ἀκόμα εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀνάμεσά τους καὶ στὴν Ἑλλάδα, μέχρι νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἀπαραίτητοι ἔλεγχοι, ὅπως δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΙΚΕΑ Ἴλβα Μάγκνουσον στὸ Χέλσινγκμπορκ τῆς Σουηδίας. 

 Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τσεχία καὶ τὴν Ἑλλάδα, οἱ χῶρες ὅπου οἱ παρτίδες ὕποπτου κρέατος ἐστάλησαν στὰ καταστήματα ΙΚΕΑ, εἶναι οἰ Ουγγαρία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ἰταλία, Ἱσπανία, Κύπρος, Ἰρλανδία καὶ Ὀλλανδία. 

 Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἑλληνικῆς ΙΚΕΑ, ὅπως ἀναρτήθηκε στὴ σελίδα τοῦ facebook τῆς ἑταιρείας:...

Ἡμερίδα στὴν Νεάπολη Θεσσαλονίκης μὲ θέμα "Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς"


ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

Θέμα 12 ναυτικῶν μιλιῶν βάζει ἡ ἑλληνικὴ διακοίνωση πρὸς τὸν ΟΗΕ!Δύο εἰδικὰ προσεγμένες λέξεις καὶ ἐκφράσεις ἀλλάζουν τὰ πάντα στὸ τοπίο τῆς ἠττοπάθειας, καθὼς θέτουν ἀπὸ τὸ παράθυρο στὸν ΟΗΕ ζήτημα μελλοντικῆς ἐπέκτασης τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Ἑλλάδας στὰ 12 μίλια!  Νὰ τί ἀναφέρεται στὴν Ρηματικὴ Διακοίνωση ποὺ κατέθεσε ἡ Ἑλλάδα στὸν ΟΗΕ: "Εἰδικότερα, τὸ "οἰκόπεδο 5033" βρίσκεται σὲ ἄμεση γειτνίαση μὲ τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελόριζου σχεδὸν ἀγγίζοντας  τὰ τρέχοντα (σ.σ. σημερινὰ) 6 ναυτικὰ μίλια τῶν χωρικῶν ὑδάτων  καθὼς καὶ στὸ νησὶ τῆς Ρόδου σὲ ἀπόσταση 11,2 ναυτικῶν μιλίων"! Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ Ἑλλάδα ἰσχυρίζεται πρὸς τὸν ΟΗΕ πὼς τὰ 6 ν.μ. εἶναι ἁπλῶς τρέχοντα, δηλαδὴ σημερινὰ καὶ ἐὰν κλιμακώσει ἡ Τουρκία θὰ γίνουν χθεσινά, ἐνῶ "τρέχοντα καὶ σημερινὰ" θὰ γίνουν τότε τὰ 12 ναυτικὰ μίλια καὶ γὶ΄ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀναφέρεται γιὰ πρώτη φορὰ ὅτι ὑπάρχει θέμα μὲ τοὺς Τουρκικοὺς χάρτες ποὺ φτάνουν στὰ 11,2 ν.μ. ἀπὸ τὴ Ρόδο! Δηλαδὴ μέσα στὰ μελλοντικὰ χωρικὰ ὕδατα! Γιατί ἀλλιῶς δὲν θὰ εἶχε νόημα νὰ ἀναφερθεῖ ἡ συγκεκριμένη διατύπωση-βόμβα! 
Καὶ τὸ νόημα τελικὰ εἶναι πίσω ἀπὸ τὶς προσεχτικὰ καὶ διπλωματικὰ διατυπωμένες γραμμές, πὼς ἐὰν κουνηθεῖ ἡ Τουρκία στὴν ΑΟΖ, ποὺ ἀνακηρύσσεται μὲν μονομερῶς ἀλλὰ ὁριοθετεῖται διμερῶς, θὰ πάρει μία αἰφνιδιαστικὴ ἐπέκταση στὰ 12 μίλια, ποὺ κάνει ἐθνικὸ χῶρο ἄλλα ἔξι μίλια ὑφαλοκρηπίδας καὶ ΑΟΖ καὶ ἰσχύει αὐτόματα, χωρὶς καμμία ἀπολύτως νομικὴ ἀμφισβήτηση! Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Τουρκία ἔχει κάνει τὸ θανάσιμο λάθος νὰ....

25 Φεβ 2013

π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου: " Ἡ Φοβερὰ Προστασία, παρ’ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ ὑφίστανται τὰ μέλη ποὺ Τὴν ὑπηρετοῦν, σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ μετατραπεῖ σὲ «Παναγία ἀδιαφοροῦσα» γιὰ τὴν καταστροφὴ τὴ δική σας καὶ τοῦ τόπου μας"Ἡ χθεσινὴ συγκλονιστικὴ ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται στὶς Σκουριὲς Χαλκιδικής. Ἡ Ἐκκλησία πάντα θὰ στέκεται στὸ πλευρὸ τοῦ δίκαιου ἀγώνα τῶν κατοίκων! 
Ἡ μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατὰ τῶν μεταλλείων στὶς Σκουριὲς ποὺ εἶχε ἔνταση καὶ παλμό, πραγματοποιήθηκε στὴν Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Κατόπιν αἰτήσεως τῶν κατοίκων, κύριος καὶ πρῶτος ὁμιλητῆς εἶχε ὁρισθεῖ ὁ ἀγωνιστὴς Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος, Πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος του Ἡσυχαστηρίου “Παναγία, ἡ Φοβερὰ Προστασία”, ποὺ ἑδρεύει στὴν Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Ὁ κόσμος παρ’ ὅτι ἡ ὁμιλία τοῦ ἦταν μακροσκελής, τὸν παρότρυνε νὰ συνεχίσει. Τὴν δημοσιεύουμε αὐτούσια καὶ σᾶς συνιστοῦμε νὰ τὴν διαβάσετε. Ἀξίζει! 
"Κάτοικοι τῆς Μέγάλης Παναγίας καὶ τῆς Ἱερισσοῦ μὲ παρακάλεσαν νὰ μιλήσω σήμερα στὴν ἀγάπη σας καί, ἀφοῦ προηγουμένως ἔθεσα τὸ θέμα στὴν Γεροντικὴ Σύναξη τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἔκανα ὑπακοή. 
Πρὶν σᾶς καταθέσω ὅσα ὀφείλω, θέλω νὰ σᾶς διαβιβάσω τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μας, τὸ ὁποῖο σταθερὰ ἀπὸ τὸ 2006 στὰ πλαίσια τῆς γνωμοδότησης τῆς τοπικῆς κοινωνίας γιὰ τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο ἀνάπτυξης, ἐγγράφως, ὡς οἱ νόμοι ὁρίζουν, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους φορεῖς κατέθεσε τὴν ἀρνητική του θέση γι’αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ καὶ περιβαλλοντικὸ ἔγκλημα. Ἔκτοτε τὸ Ἡσυχαστήριο ἔχει νομίμως ἐξουσιοδοτήσει τὸν ὁμιλοῦντα νὰ τὸ ἐκπροσωπῶ στὰ....

Ὁ ρωμηὸς ἀπὸ τὸ Ἀϊβαλὶ – Φώτης Κόντογλου

 


Δεῖτε παρακάτω τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης....

Ὁ γέροντας Νίκων ἀπὸ τὴ Νέα Σκήτη μιλᾶ στὸ Ρωμαίικο ὉδοιπορικὸΠρὸ ἡμερῶν ταξιδέψαμε στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους ἱεροὺς τόπους βρεθήκαμε καὶ στὴν Νέα Σκήτη, ὅπου ἐγκαταβιεῖ μαζὶ μὲ τὴν συνοδεία του ὁ γέροντας Νίκων, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐρέως γνωστὸς  λόγω τῶν ὁμιλιῶν ποὺ ἔχει πραγματοποιήσει ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. Μὲ μεγάλη προθυμία ὁ γέροντας δέχθηκε νὰ μᾶς παραχωρήσει μία συνέντευξη μεγάλου μήκους, στὴν ὁποία ἀνέλυσε ἀρκετὰ πνευματικὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν κάθε πιστὸ στὴν πορεία τῆς πνευματικοῦ του ἀγώνα, μεταδίδοντάς μας λίγο ἀπὸ τὸ ἡσυχαστικὸ ἦθος τοῦ Ἁγίου Ὅρους.  Ἀπὸ τὰ πολλὰ ψυχωφέλιμα ποὺ ἀναφέρει, ξεχωρίζει  ἡ ἐκτενὴς ἀναφορὰ  στὸν γέροντά του, τὸν π. Ἐφραὶμ τὸν Φιλοθεΐτη, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια βρίσκεται στὴν Ἀμερικὴ ἐπιτελώντας ἀξιοθαύμαστο ἔργο ἱδρύοντας ἐκεῖ εἴκοσι μοναστήρια καὶ δημιουργώντας οὐσιαστικὰ ἕνα νέο Ἅγιον Ὅρος μέσα σὲ μία χώρα ἀφιλόξενη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Μοναχισμό.
Πρῶτα ὁ Θεός, τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἡ συνέντευξη θὰ ἑτοιμαστεῖ καὶ θὰ "ἀνεβεῖ" στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ προκειμένου νὰ ἀπολαύσουμε τοὺς λόγους τοῦ χαρισματούχου Γέροντα καὶ νὰ λάβουμε χρήσιμες πνευματικὲς συμβουλὲς ἐν ὄψει καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Τριωδίου. Μείνετε συντονισμένοι...

24 Φεβ 2013

Σβήνει ὁ Ἑλληνισμὸς! Σιωπᾶ ἡ πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου!


Κάτω ἀπὸ 7.000 οἱ γεννήσεις στὴ Θεσσαλονίκη ἐτησίως , 15.000 ἐκτρώσεις (40 κάθε μέρα)! Σβήνει ὁ Ἑλληνισμός! Σιωπᾶ ἡ πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου! 
Τὸ σημερινὸ πρωτοσέλιδο-ἔρευνα τοῦ Ἀγγελιοφόρου τῆς Κυριακῆς (ἐφημερίδα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Μακεδονίας) ἀποτελεῖ μία ΓΡΟΘΙΑ στὸ στομάχι τῶν κοιμισμένων καὶ παρηκμασμένων καὶ ἀλλοτριωμένων Νεοελλήνων! Ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα, πέρα ἀπὸ τὶς 4.000 αὐτοκτονίες (μέσα σὲ 3 χρόνια), τὶς πολλὲς χιλιάδες πρόωρους θανάτους, ἔχει ὡς συνέπεια καὶ ἕνα βαρὺ πλῆγμα στὸ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ τῆς Ἑλλάδας. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι γιὰ τὴ περσινὴ χρονιά, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλλάδας θὰ χειροτερεύσουν τὰ ἑπόμενα χρόνια, μετὰ ἀπὸ τὰ πρωτοφανῆ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ γιὰ τεκνοποίηση τοῦ τρίτου μνημονίου ποὺ ψήφισαν οἱ βουλευτὲς τῶν τριῶν κομμάτων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ καὶ ΔΗΜΑΡ, στὰ Ὑπουργεῖα Οἰκονομικῶν (Στουρνάρας, Σταϊκούρας, Μαυραγάνης) καὶ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας  (Βρούτσης, Ν. Παναγιωτόπουλος)! (This is a social article on the economical  crisis in Greece and not a religious article). 
Τὰ ἑπόμενα 20 χρόνια στὴ Κεντρικὴ Μακεδονία οἱ θάνατοι θὰ εἶναι περισσότεροι κατὰ 75.000 ἀπὸ τὶς γεννήσεις, χώρια ὅσοι μεταναστεύουν. Οἱ γεννήσεις ἔχουν....

24 Φεβρουαρίου: 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κόνιτσας

Ἡ Κόνιτσα στὸ ἑλληνικὸ κράτος: πραγματικότητες καὶ συμβολισμοί.
 Οἱ Βαλκανικοὶ πόλεμοι, ποὺ ξέσπασαν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912, σηματοδοτοῦν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος μία ἐπίπονη καὶ ἐπίμονη προσπάθεια ἐδαφικῆς ὁλοκλήρωσης. Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἠπειρωτικοῦ μετώπου, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1912 ἕως τὰ τέλη τοῦ Φεβρουαρίου 1913, ἀντικατοπτρίζει αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πολυεπίπεδη διαδρομή. Ἄλλωστε, ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων ὑπῆρξε ἕνα συλλογικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ ὑπογράμμισε, στὸ πεδίο τῆς μάχης, τὴν λήξη τοῦ ἀγώνα κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐκτός, ὅμως, τῶν ἀνωτέρω, ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἐποχή μας, τὸ ἐν λόγω γεγονὸς δὲν ἔχει μόνον ἱστορικὸ χαρακτήρα ἀλλὰ καὶ συμβολισμούς, μὲ τὰ μηνύματα τῆς ἐπίτευξης τῶν στόχων ποὺ τὸ συνοδεύουν.
            Ἐν προκειμένω, ἡ ἔνταξη τῆς Κόνιτσας στὴν Ἑλλάδα, στὶς 24 Φεβρουαρίου, εἶναι, ἐν πολλοῖς, ἀποτέλεσμα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τὸ δεύτερο...

"Οἱ Ἕλληνες δὲν θὰ γίνουμε ποτὲ ὑπερόπτες Εὐρωπαῖοι. Καὶ νὰ ἀφήσουμε τὴν ἐμπειρία τῶν δύο χιλιάδων χρόνων τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ἐκείνη"


Τοῦ Μ.Ε Λαγκουβάρδου 
Ἄκουσα ἕναν Γερμανὸ πολιτικὸ νὰ ἀπευθύνεται στοὺς Ἕλληνες μὲ αὐτὰ τὰ λόγια: "Νὰ σκεφτεῖ καλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός, αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Τὰ 80% τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἐναντίον τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἦταν ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων Σέρβων". Ὁ Γερμανὸς αὐτὸς πολιτικὸς δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀντίθετη γνώμη μὲ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ὅτι κατὰ βάθος εἶναι ἑνωμένοι. Γιὰ νὰ τὸ καταλάβει πρέπει νὰ ὑπερβεῖ τὴ βουλησιαρχία ποὺ διέπει τοὺς Γερμανοὺς καὶ νὰ δεχθεῖ τὴν ἀποτυχία τους νὰ κρατοῦν τοὺς λαοὺς αἰωνίως διηρημένους.
Ἡ ὑπεροψία τοῦ Εὐρωπαίου ἐκφράζεται μὲ τὸ διαίρει καὶ βασίλευε ποὺ ἐφαρμόζει στοὺς ἄλλους λαούς. Τώρα ποὺ τὸ σπουδαιότερο γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ ἑνότητα, ἀξίζει νὰ μελετήσουμε λιγάκι τὸ χαρακτήρα τοῦ Εὐρωπαίου, γιὰ νὰ δοῦμε τί μᾶς κοστίζει ὡς λαὸ ἡ ὑπεροψία τοῦ Εὐρωπαίου. Καὶ νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὴν γενεσιουργὸ αἰτία αὐτοῦ του φαινομένου. Ὑπεροψίαν καὶ μέθην, διέκρινε τὸν....

Συγκλονιστικὴ συνέντευξη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία στὴν Τουρκία σήμερα


 

Ὁ Ωζ Ἄγγελος-Σεντάτ, φοιτητὴς τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης καὶ ἱστορίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, σὲ συνέντευξή του στὴν Πεμπτουσία μιλᾶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία στὴν Τουρκία σήμερα.

Καὶ ὅμως ἡ Ἑλλάδα θὰ διασωθεῖ στὸ ἔπος τοῦ 2013


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 
 "Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεῖς καὶ τὸν τσακώνουμε καὶ στὴν φυλακὴ τὸν χώνουμε".  Καὶ φυσικὰ δὲν μιλάω γιὰ τοὺς δικούς μας κλέφτες, ἄλλωστε τὸ θέμα τους δὲν ἔχει ἐξαντληθεῖ,  ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἀφάνταστη ταλαιπωρία ποὺ διερχόμασθε , ἀπομένει  ὅμως νὰ τὸ ἐξαντλήσει  διεξοδικὰ  στὸν κατάλληλο χρόνο ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἀλλὰ καὶ ἡ διάκριση  τοῦ ἀδικημένου λαοῦ μας.  Τώρα μιλάω γιὰ τοὺς Παγκόσμιους Διαχρονικοὺς κλέφτες τῶν ἀνθρώπινων ζωῶν, συγκεκριμένα γιὰ αὐτοὺς ποὺ αἱματοκύλισαν τὸν πλανήτη ἐπὶ δύο συνεχόμενες φορὲς μὲ ἑκατόμβες ἀνθρώπινων τραγωδιῶν. Καὶ στοὺς δύο Παγκοσμίους πολέμους ὁ σχεδιασμὸς  αὐτῶν ἦταν ἀπαράμιλλα  ἴδιος καὶ ταυτιζόταν μὲ τὸν κοινὸ στόχο νὰ μειωθεῖ δραματικὰ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γὴς γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν πιὸ εὔκολα σχέδια  καὶ τακτικὲς ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὸ κατεξοχὴν ἀνθρωποκτόνο ἀφεντικό τους,  τὸν ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟ.
Ἐπειδὴ  ὅμως ἀπέτυχαν καὶ τὶς δύο φορὲς νὰ σκοτώσουν τὸν κόσμο ποὺ ἐπιθυμοῦσαν, θέλουν τώρα σὰν τὸν κλέφτη νὰ δοκιμάσουν καὶ Τρίτη φορὰ  (φαρμακερή), βεβαιωμένοι ὅτι τώρα θὰ πετύχουν γιατί θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς καλὰ προπονημένους. Καὶ τώρα ἐρχομασθε στὰ δικά μας καὶ σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς  τοὺς  δόλιους  σχεδιασμούς.
Ἀναλογισθήκαμε διεξοδικὰ ἐμεῖς  σὰν Ἕλληνες  ποῦ κολλᾶμε στὸ παγκόσμιο παίγνιο πού....

23 Φεβ 2013

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: "Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία"

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία " Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ"
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι,  οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ'αὐτούς. Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία καὶ λέγαμε «Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς» λέει ἀστειευόμενος «Κύριε σωσον ἠμᾶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς» δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους, διότι θρῆσκος ἄνθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Ἁπλῶς μόνον κάμνει τὰ καθήκοντα τῆς ἀπέναντί Του, ἀλλὰ καμιὰ σοβαρὴ σχέση δὲν εἶχε γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τίποτε. Καὶ σᾶς ὁμολογῶ καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πείρα μου ὅτι δὲν εἶδα χειρότερους ἐχθρούς της ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους.
Ὅταν παιδιὰ θρήσκων ἀνθρώπων ποὺ μεσ' τὴν ἐκκλησία ἢ καὶ παπάδων ἀκόμα καὶ θεολόγων καὶ ἀνθρώπων ποὺ κάνουν τοὺς θρήσκους καὶ τοὺς πολλοὺς ἐδοκίμασαν τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν μοναχοὶ ἢ ἱερεῖς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν χειρότεροι καὶ ἀπὸ δαίμονες. Ἐξανέστησαν ἐναντίον τῶν πάντων. Ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων. Θυμᾶμαι γονεῖς ποὺ ἔφερναν τὰ παιδιὰ τοὺς εἰς τὶς ὁμιλίες καὶ ὅταν τὸ παιδὶ τοὺς κάποια στιγμὴ ἔκαμε ἕνα βῆμα παραπάνω ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν τὰ χειρότερα λόγια.  Καὶ ἐγὼ τοὺς λέω:  μὰ ἐσὺ ἔφερες τὸ παιδί σου στὴν ὁμιλία, δὲν τὸ ἔφερα ἐγώ.  Καὶ μία φόρα εἶπα σὲ ἕναν πατέρα ὅταν ἔβλεπα ὅτι ἡ κόρη τοῦ ,τέλος πάντων, εἶχε ζῆλο στὴν ἐκκλησία τοῦ λέω: Κοίταξε μὴν τὴν ξαναφέρεις στὴν ὁμιλία. Μὴν τὴν ξαναφέρεις νὰ τῆς μιλήσω διότι ἡ κόρη σου θὰ γίνει μοναχὴ καὶ....

Ἰδιόμελα Τελώνου καὶ Φαρισαίου


Ψάλλει Γαλάνης Δημήτριος

ΑΟΖ: Ἡ πικρὴ ἀλήθεια

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης  Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ ἔτσι ὅπως ἐξελίσσεται μὲ τὴν μνημειακὴ κυβέρνηση, εἶναι γιὰ νά… γελᾶ ὁ κάθε πικραμένος.  Τὸ ὅτι ὑπάρχουν τεράστια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα στὴν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, ἦταν γνωστὸ στοὺς «παροικοῦντες» ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ἑβδομήντα. Τότε, ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς χούντας καὶ  εἰδικὰ μετὰ τὸ ἀραβικὸ ἐνεργειακὸ ἐμπάργκο τῆς ἐποχῆς κατὰ τῆς Δύσης, τὸ 1974, οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν κάνει  κάποιες ἔρευνες εἰδικὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Πατραϊκοῦ κόλπου, στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰονίου καὶ νότια τς Κρήτης. Στὶς ἔρευνες αὐτὲς εἶχαν ἀνακαλύψει μεγάλες ἐνεργειακὲς πηγὲς ἀλλὰ δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ γίνει ἐπίσημα γνωστὸ τὸ θέμα γιατί θὰ κλονίζονταν ἡ τότε ἐνεργειακὴ ἰσορροπία ποὺ βόλευε ὅπως ἦταν τοὺς Ἀμερικανούς.
  Ἀπὸ τότε πέρασαν πολλὰ χρόνια καὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴν μία μεγάλωνε συνεχῶς τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Δύσης, ἀπὸ τὴν ἄλλη τὰ γνωστὰ...

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου - Α΄ καὶ Β΄ Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος, Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
Β΄ Κορινθίους Δ΄ 6-15
Ὅλοι οἱ ἅγιοι τς Ἐκκλησίας μας ἀγωνίστηκαν στὴ ζωή τους νὰ ἐφαρμόσουν πιστὰ τὸ πανάγιον καὶ σωστικὸν θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ περιπτώσεις, σὰν αὐτὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ ὁποίου τὴν Α΄ καὶ Β΄ εὕρεση τῆς τιμίας του κεφαλῆς ἑορτάζουμε αὐτὴ τὴν Κυριακή, κατὰ τὴν ὁποία ὁ ὅλος του ἀγώνας, μὰ κυρίως τὸ μαρτυρικό του τέλος, ἀφήνουν αἰώνιο παράδειγμα συνέπειας, θάρρους, ἀγωνιστικότητας καὶ μαρτυρίου.
Γνωστὴ ἡ ζωή του σὲ ὅλους τούς πιστούς. Ἀπὸ τὴν ὥρα δε ποὺ ἡ μοιχαλίδα καὶ αἱμομίκτης «σύζυγος» τοῦ Ἡρώδου, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸ τὸ ἀπόβρασμα τοῦ Ἅδου, ἡ Ἡρωδιάδα, παρέλαβε τὴν τιμίαν καὶ μαρτυρικὴν κεφαλὴν «ἐπὶ πίνακι» καὶ τὴν ἔθαψε γιὰ νὰ τὴν ἐξαφανίσει, τρεῖς φορὲς χάθηκε καὶ τρεῖς ξαναβρέθηκε. Τὴν τρίτη τώρα εὕρεση τὴν ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν 25ην Μαίου.
Βλέπουμε λοιπὸν τώρα στὸ...

Πατὴρ Παΐσιος: Ὁ καλὸς τρόπος κάνει καὶ τὸν κακὸ καλό

Ὁ Γέροντας πάντα μᾶς συμβούλευε πὼς πρέπει σ΄ὅ,τι κάνουμε νὰ ἐνεργοῦμε μὲ καλὸ τρόπο.
Μία φορὰ ἕνας ἀδελφὸς ἦταν μέσα στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Γέροντα κι ἐκεῖνος ἑτοιμαζόταν νὰ τοῦ προσφέρει λουκούμι καὶ νερό. Ξαφνικὰ βλέπει ὁ ἀδελφὸς μέσα στὸ δωμάτιο, κοντὰ στὸ παράθυρο, μία μέλισσα καὶ παίρνει ἕνα χαρτὶ καὶ τὴν κυνηγᾶ χτυπώντας νὰ φύγει ἔξω. Μάταιος ὅμως ὁ κόπος του! Βλέποντας τον ὁ Γέροντας τοῦ λέει:
  -Βρὲ εὐλογημένε, ἡ μέλισσα δὲν φεύγει, ἐπειδὴ δὲν τὴν διώχνεις μὲ καλὸ τρόπο! Νά! Κοίτα! Ἔτσι τὴν διώχνουν, μὲ καλὸ τρόπο!
 Πλησίασε κι ἔβαλε τὴν παλάμη του μπροστὰ ἀπὸ τὴ μέλισσα. Κάθισε ἡ μέλισσα πάνω στὸ χέρι του κι ἐκεῖνος ἔβγαλε τὸ χέρι του ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο. Ἡ μέλισσα πέταξε μακριά.
  -Ὁ καλὸς ὁ τρόπος βοηθᾶ καὶ στὶς χειρότερες περιστάσεις, τοῦ ἐξήγησε ὁ Γέροντας. Οἱ παλαιοὶ πατέρες τόνιζαν ὅτι ὁ καλὸς τρόπος κάνει καὶ τὸν κακὸ καλό, ἐνῶ ὁ κακὸς τρόπος κάνει καὶ τὸν καλὸ...

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)

Σύντομος βίος

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος γεννήθηκε περὶ τὸ 80 μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶφιλόθεους γονεῖς, τὸν Παγκράτιο καὶ τὴ Θεοδώρα, ποὺ εἶχαν ἐγκλειστεῖ στὴ φυλακὴ γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανὸς σὲ νεαρὴ ἡλικία.Ὑπῆρξε μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο, μαθητὴ τοῦ ΕὐαγγελιστοῦἸωάννη. Λίγο πρὶν ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸν πρόσκαιρο αὐτὸ βίο ὁ Ἅγιος Βουκόλος,Ἐπίσκοπος Σμύρνης († 6 Φεβρουαρίου), χειροτόνησε μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς διάδοχό του, τὸν Ἅγιο Πολύκαρπο καὶ μετὰ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.
Ὁ Ἅγιος παρακολούθησε μὲ ἀγωνία καὶ προσευχὴ τὴ σύλληψη τοῦ ἉγίουἸγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν θεοφόρο Πατέρα μαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ τὴν ὁποίαἔγραψε πρὸς τοὺς Φιλιππησίους. Σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ τοὺς συγχαίρει γιὰ τὴν φιλοξενία, τὴν ὁποία παρεῖχαν στὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο, ὅταν αὐτὸς διῆλθε ἀπὸ τὴν πόλη τους. Τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου διακρίνεται γιὰ τὸνἀποστολικό, θεολογικὸ καὶ ποιμαντικὸ χαρακτήρα του.
 Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, διακρινόταν γιὰ τὴν σωφροσύνη, τὴ θεολογικὴκατάρτιση καὶ τὴν ἀφοσίωση στὴ διδασκαλία τοῦ...

Ὁ Γέρων Πανάρετος Παντοκρατορινὸς

Στὴν Μονὴ Παντοκράτορος ὑπῆρχε ἕνας ἁπλούστατος γέροντας ἀγράμματος ἀλλὰ πολὺ καλόκαρδος, ὁ πατήρ Πανάρετος, -τὸν προλάβαμε κι μεῖς-. Αὐτὸς ἔκανε τὸν ταχυδρόμο τοῦ μοναστηριοῦ.
Τότε δὲν εἶχε δρόμους μὲ τὰ ζῶα πηγαίνανε. Αὐτὸς ὅμως ἐπειδὴ ἤτανε δυνατὸς στὸν ὀργανισμό, πήγαινε μὲ τὰ πόδια κάθε μέρα.
 Είχε ἕναν μεγάλο σάκκο.
Τοῦ εἶχε ἀναθέσει τὸ Μοναστήρι νὰ ἔρχεται ἐδῶ στὶς Καρυὲς νὰ παίρνη τὸ ταχυδρομεῖο καὶ νὰ τὸ πηγαίνη στὸ Μοναστήρι.
 Μάλιστα, γιὰ νὰ τὸν πειράξουνε λίγο, γιὰ νὰ γελᾶν οἱ πατέρες ἐκεῖ πέρα –ὁ π. Εὐθύμιος καὶ ἄλλοι προϊστάμενοι-, τοῦ ἀγοράσανε μία ντουντούκα, ὅπως εἴχανε οἱ παλιοὶ ταχυδρόμοι. «Ντούουου!», φυσοῦσε καὶ σφύριζε.
Τοῦ εἶπαν: «Ὅταν θὰ ἔρχεσαι πάνω στὸν Σταυρό, ἀπ’ ὅπου φαίνεται τὸ μοναστήρι, θὰ σφυρίζης, νὰ ἀκοῦμε ὅτι ἔρχεσαι». Αὐτὸς ὅμως εἶχε τέτοια παιδικὴ ψυχή, ποὺ ἔκανε τόσο μεγάλη χαρά, σὰν νὰ τοῦ εἶχαν δώσει τὸ πιὸ πολύτιμο...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.