31 Οκτ 2013

Συμμετέχουμε – Στηρίζουμε - Ἀγωνιζόμαστε - Ἐνισχύστε μας

Μὲ τὴ συμμετοχὴ μας ο θεολόγοι, ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς ὡς τὶς δυτικὲς καὶ ἀπὸ τὶς βόρειες ὡς τὶς νότιες ἀκρώρειες τῆς Ἑλλάδας, στηρίζουμε:
1)   τὸ ψηφοδέλτιο τῆς ΠΕΘ,
2)   τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ 
3) τὸν θεολογικὸ ἀγώνα ποὺ διεξάγεται ἐνάντια σὲ κάθε προσπάθεια υποβίβασης το θεολογικοῦ λόγου καὶ τῆς δυνατότητας νὰ ἀκουστεῖ καθάριο τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ στὰ σχολεῖα τῆς πατρίδας μας. 
Ζητᾶμε τὴν ἐνεργὴ στήριξή σας: 
1) γιὰ τὴ δυναμικὴ συμμετοχή μας στὰ κέντρα λήψης τῶν ἀποφάσεων ποὺ μᾶς ἀφοροῦν,
2)  γιὰ νὰ ἀκουστεῖ δυνατὰ καὶ καθαρὰ ἡ φωνή, ἡ ἀγωνία καὶ οἱ προτάσεις καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδας καὶ
3)  γιὰ ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν σύγχρονα ὀρθόδοξο, πιστὸ στὴν ἁγιογραφικὴ καὶ πατερική μας παράδοση, ποὺ ἀφουγκράζεται τοὺς παλμοὺς τῆς καρδιᾶς τῶν νέων μας καὶ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ποὺ ὁραματίζεται τὸ αὔριο, ποὺ ὑποστασιάζει τὴν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα.
Ἀναλαμβάνουμε τὴν εὐθύνη καὶ δηλώνουμε τὴν ἀπόφασή μας νὰ δράσουμε μὲ ὅραμα, ταχύτητα ἀλλὰ καὶ ρεαλισμὸ καὶ πιστεύουμε ὅτι μὲ τὴν παρουσία μας στὸ νέο ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἀλλὰ καὶ τὴν συνεχῆ ἐπικοινωνία μας μὲ ὅλους...

Οἱ Ἥρωες τοῦ '40 περιμένουν...

Γράφει ὁ Χρύσανθος Σιχλιμοίρης
Ἑβδομήντα τρία χρόνια πέρασαν ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ ἐποποιία τοῦ 1940 καὶ τὶς περίλαμπρες νίκες μας στὰ χιονισμένα βορειοηπειρωτικὰ βουνά. Παρὰ τὸ πέρασμα τόσων δεκαετιῶν, ἐν τούτοις ὑπάρχει ἀκόμα μία ἐκκρεμότητα ἡ ὁποία δὲν τιμᾶ κανέναν Ἕλληνα. Στὰ ἀφιλόξενα αὐτὰ βουνά, ὑπάρχουν ἀκόμη τὰ ὀστᾶ 6000 Ἑλλήνων ἡρώων ποὺ «ἔπεσαν» γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδας μας, ὀστᾶ ποὺ «φωνάζουν» γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ ταφοῦν στὸ χῶμα ποὺ γεννήθηκαν. 
Ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια εἶχε κάνει προσπάθειες γιὰ τὴν ἐξεύρεση καὶ τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν ὀστῶν, ὅμως ἡ Ἀλβανία θέτει συνεχῶς ἐμπόδια… ἀφ’ ἑνὸς γιατί γνωρίζει ὅτι ἡ παρουσία τῶν ἡρώων μας ἐκεῖ «χρωματίζει» ἑλληνικὰ τὴν περιοχὴ ἀλλὰ καὶ ἀφ’ ἑτέρου προσπαθεῖ νὰ «ἰσοφαρίσει» τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὸ ἀνύπαρκτο θέμα τῶν ἐγκληματιῶν Τσάμηδων. 
Πρὶν μερικὰ χρόνια τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας εἶχε ἀνακινήσει τὸ θέμα καθὼς ἡ πίεση ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν ἡρώων ἦταν ἔντονη. Δυστυχῶς ὅμως καὶ τότε, δὲν ὑπῆρχε ἡ δέουσα ἀνταπόκριση σὲ ἕνα θέμα τουλάχιστον ἀνθρωπιστικό. Ἀνθρωπισμὸ ὅμως καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔδειξαν οἱ Ἕλληνες βορειοηπειρῶτες, ὅπως ὁ Δημήτρης Μπάκος ποὺ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του κρατοῦσε κρυφὰ τὸ πρόχειρο σχεδιάγραμμα μὲ τὶς θέσεις ταφῆς τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν στὸ χωριὸ του τὸ Βουλιαράτι, καθ’ ὅτι τὸ καθεστὼς Χότζα γκρέμισε τοὺς πρόχειρους σταυροὺς καὶ ὄργωσε τὰ χωράφια, προκειμένου νὰ ἐξαφανίσει τους… «μοναρχοφασίστες». Καὶ δὲν ἦταν ἡ μόνη περίπτωση… Διάσπαρτα τὰ σημεῖα σὲ ὅλη τη Βόρειο Ἤπειρο ποὺ....

ΠΕΘ: Τὰ ἐν χρήσει Προγράμματα Σπουδῶν καταδεικνύουν ἀναμφισβήτητα τὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὴν ἀποχριστιανοποίηση καὶ ἀποδόμηση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου

Τὸ θέμα ἀποτελεῖ εἴδηση, πρόσκληση καὶ πρόκληση. Εἶναι ἡ Ἡμερίδα γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τῆς Παιδείας μας μὲ ἀναφορὲς στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ στὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα Σπουδῶν, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε ὅτι ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια «ἑάλω» ἡ Παιδεία καὶ ἐκ τῶν ἔσω.
Ὕστερα ἀπὸ ἐπισταμένη μελέτη τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΦΕΚ τ. Β' 303/13.3.2003) καὶ ἀξιολόγηση ὅλων τῶν δεδομένων στοιχείων καὶ τῶν ἐνστάσεων κατὰ τῶν νέων σχολικῶν βιβλίων τῶν θεωρητικῶν μαθημάτων (φιλολογικῶν, Ἱστορικῶν καὶ θεολογικῶν) καὶ τῶν ἀντιστοίχων καὶ ὁμότιτλων αὐτῶν βιβλίων τοῦ "Ἐκπαιδευτικοῦ" καὶ τῶν "Τετραδίων τῶν μαθημάτων", καθὼς καὶ τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΦΕΚ τ. Β' 2335/17.10.2011) καθίσταται φανερὸ καὶ καθολικῶς ἀποδεκτὸ ὅτι γίνεται διείσδυση ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας Ἱστορίας, τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἤθους, τουτέστιν τῶν ἰδεωδῶν καὶ τῶν ἰδανικῶν τς Παιδείας μας. Τά ἐν χρήσει Προγράμματα Σπουδῶν καταδεικνύουν ἀναμφισβήτητα τὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὴν ἀποχριστιανοποίηση καὶ ἀποδόμηση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.
Μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ στὸ πρόσωπό σας καὶ στὴ γλώσσα, ἐπιτρέψατέ μας νὰ παραθέσουμε ἐλάχιστα παραδείγματα-ἐρανίσματα ἀπὸ τὴν ὁμάδα Ἐργασίας Φιλολόγων καὶ Θεολόγων, τὰ ὅποια "διδάσκονται" τὰ Ἑλληνόπουλα, γιὰ τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές:
Δεῖτε τὴ συνέχεια τοῦ ἄρθρου στὸ πατερικὸ ἰστολόγιο Θρησκευτικὰ

Παναγία τῶν Βλαχερνῶν

 Γράφει  Δήμητρα Ἀγγελίδου
Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πιὸ φημισμένους βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα προσκυνήματα τῆς Παναγίας.
Βασικὸς λόγος τῆς σημασίας ποὺ τῆς ἀποδίδεται ἦταν ὁ ρόλος ποὺ διαδραμάτισε στὴ διάρκεια τῆς Εἰκονομαχίας καὶ προπαντὸς ἐπὶ Κωνσταντίνου Ε΄. Ἐπειδὴ ἦταν τὸ λατρευτικὸ κέντρο τῶν Ὀρθοδόξων, παράλληλο μὲ τὴν Ἁγία Σοφία, τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα καταστράφηκε καὶ στὴν θέση του δημιουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους παραστάσεις δέντρων, πτηνῶν καὶ θηρίων.
Τότε ἔχουμε τὴν ἐξαφάνιση τῆς ξύλινης, ἀργυρόχρυσης καὶ ἱστορικῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ξαναβρέθηκε, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, τὸ 1030 κρυμμένη στὸν τοῖχο κατὰ τὶς ἐργασίες ἀνακαίνισης ποὺ ἔγιναν ἐπὶ Ρωμανοὺ Γ΄ Ἀργυροῦ.
Ἀπὸ τὸν ναὸ τῶν Βλαχερνῶν μάλιστα ξεκίνησε τὸ 843, μὲ τὸ τέλος τῆς εἰκονομαχίας, ἡ γιορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ καθιερώθηκε γιὰ τὸ θρίαμβο τῶν εἰκόνων.
Ἀκόμη πιὸ γνωστὴ ὅμως εἶναι ἡ σύνδεση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ μὲ ἕνα ἄλλο σημαντικὸ γεγονός. Ὅταν τὸ 626 ἡ Πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τῶν Ἀβάρων, ἡ εἰκόνα τῆς Βλαχερνίτισσας λιτανεύτηκε στὶς ἐπάλξεις ἀπὸ τὸ γιὸ τοῦ ἀπουσιάζοντος Ἡρακλείου, τὸν πατριάρχη Σέργιο (610-638) καὶ τὸ λαό. Ἡ πολιορκία λύθηκε, ἡ Πόλη σώθηκε καὶ ἡ σωτηρία ἀποδόθηκε στὴν Παναγία. Σύσσωμος ὁ λαὸς ὁδηγήθηκε μὲ τὴν εἰκόνα στὸν ἱστορικὸ ναὸ ὅπου ἀγρύπνησε ψάλλοντας τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο...

«Ἡ Φραγκοκρατία καὶ ἡ Τουρκοκρατία ἤσαν ὑποδούλωσις τοῦ σώματος. Ὁ Γραικισμὸς καὶ Νεογραικισμὸς εἶναι ὑποδούλωσις τοῦ πνεύματος»

Γράφει ὁ π. Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης
Κατὰ παράκληση φίλων ἠτοίμασα δι΄ ἐκτύπωσιν τὸ παρὸν δοκίμιον χάριν ἐκείνων ποὺ συγκινοῦνται μὲ τὴν Ρωμηοσύνην μας, πὰρ΄ ὅλην τὴν ὠργανωμένην καὶ ἔντονον πλύσιν ἐγκεφάλου ποὺ ὑφιστάμεθα, διὰ νὰ τὴν ἐγκαταλείψωμεν καὶ τὴν ἀντικαταστήσωμε μὲ τὸν Γραικισμόν, τὸν ὁποίων προσπαθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰώνα καὶ οἱ Ρῶσοι μετὰ τὴν Ἅλωσιν, ὡς περιγράφομεν ἐν τῷ δοκιμίο τοῦτο.
Τὸ πόνημα οὖτο εἶναι περιλιψις τῶν ὅσων διδάσκω περὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ ἰδεολογικῶν πλαισίων καὶ θεμελίων της Ρωμαίϊκης ὑποστάσεως τοῦ Γένους.
Ὁ ἀναγνώστης θὰ διαπιστώσει ὅτι πολλὰ ἐκ τῶν ἐκτιθέμενων ἐνταύθα, ἑρμηνευτικὰ ἀλλὰ καὶ ἱστορικά, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ ἐν χρήσει ἐγχειρίδια τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐν Ἑλλάδι ἱδρυμάτων ὡς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἐμφάνισις τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.  Τὰ ἐν λόγω ἑρμηνευτικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα ὡς ἐμφανίζονται ἐν Ἑλλάδι εἶναι πιστὴ παραλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς, ρωσικῆς καὶ ἀμερικανικῆς περὶ τῶν ἐν προκειμένω θεμάτων ἐπιστήμης.  Τὰ περισσότερα ἐν τῷ δοκιμίω τούτω ἀναφερόμενα γεγονότα ὡς γεγονότα δὲν δημοσιεύονται διὰ πρώτην φοράν. Ἔχουν σχεδὸν ὅλα δημοσιευθῆ καὶ ὑπάρχουν κατεσπαρμένα εἰς παλαιὰ καὶ νέα βιβλία, ξένα καὶ Ἑλληνικά.
Ἡ προσφορὰ τοῦ βιβλίου τούτου εἶναι ἡ Ρωμαίϊκη σύνθεσις καὶ ἑρμηνεία τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γνωστῶν στοιχείων.  Ἀκριβῶς εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ μελέτη αὐτὴ εἶναι ἀντίθεσις καὶ διαμαρτυρία κατὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς, ρώσικης, καὶ ἀμερικανικῆς συνθέσεως καὶ ἑρμηνείας, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπεδουλώθη ἡ Ρωμηοσύνη μέσω....

Ὁ Διαφωτισμός καταστρέφει τήν Ρωμηοσύνη

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
Ἀπό τόν 18ο αἰῶνα ἕνα νέο πνεῦμα ἔρχεται ἀπό τά «πεφωτισμένα» ἔθνη, ἀντίθετο μέ τό ὀρθόδοξο, τό κοινοτικό, τό ρωμαίικο. «Ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα εἰσβάλλει στήν “καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολήν” ἕνας νέος κόσμος, προϊόν τῶν ἰδεολογικοπολιτικῶν διαδικασιῶν καί ἐξελίξεων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, πού ἐπιδιώκει, μέσῳ τῶν ἐδῶ φορέων τοῦ ἀλλοτριωμένου πνεύματός του, νά ἀναπροσανατολίσει καί νά ἀναμορφώσει τήν ρωμαίικη-ὀρθόδοξη κοινωνία. Εἶναι ὁ Διαφωτισμός, ἡ νέα καθολική στάση ζωῆς καί ριζοσπαστική ἀνανοηματοδότηση ὅλων τῶν ἐκφάνσεων τοῦ βίου, πού ἐμβολιάζει τήν ὀρθόδοξη συνείδηση μέ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς ταυτότητάς της (θρησκευτικό ἀδιαφορισμό, ἀθεϊστικές τάσεις, ἐνδοκοσμικό μονισμό)122.
Ὁ εὐρωπαϊκός νέο-ουμανισμός ἐπεκτείνει τήν ἐπιρροή του καί στά λαϊκά στρώματα, μέσῳ τῆς συνεχῶς ἐκδυτικιζόμενης παιδείας ἀπό τούς μαθητές καί ὁπαδούς τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, μέ κορυφαίους τόν Θεόκλητο Φαρμακίδη καί τόν Θεόφιλο Καΐρη. Τό πνεῦμα τοῦ Διαφωτισμοῦ, συνδεόμενο μέ τήν ἐκκοσμίκευση, προκαλεῖ ρήξη στίς παραδοσιακές πνευματικές καί κοινωνικές σχέσεις, προτείνοντας νέες, θεμελιούμενες στήν νέα νοοτροπία, πού ἐμπνέει καί νέα ανθρωπολογία καί σωτηριολογία, στίς ὁποῖες τό λογικό καταλαμβάνει τήν θέση τῆς Χάρης καί ἡ ἀπολυτοποιημένη ἐνδοκοσμική γνώση ἀπομακρύνει....

30 Οκτ 2013

"Εἰκόνες ἀλησμόνητες ἰσόβια μεσ’ τὸ μυαλό μου, μεσ’ τοῦ Βοσπόρου τὰ στενὰ ξεκίνησε τὸ ὄνειρο"Ἀκοῦστε τὸ νέο συγκλονιστικὸ σύνθημα τῆς ΑΕΚ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἕνωσης καὶ τὶς προσφυγικές της ρίζες: 
"Πέρα κι Ἀϊβαλὶ ἔγινε καταστροφὴ μὰ μία ἰδέα ἀπὸ τὸν ξεριζωμό, γεννήθηκε ἀπὸ Πρόσφυγες ἐδῶ. Μία ἱστορία ἀπὸ τὴν Πόλη μᾶς μεγαλώνει ἀπὸ παιδιά. Τὸ μεγαλεῖο σου δὲν ἔχει τελειωμό, ΑΕΚ, ἰδέα μοναδική. Εἰκόνες ἀλησμόνητες ἰσόβια μεσ’ τὸ μυαλό μου, μεσ’ τοῦ Βοσπόρου τὰ στενὰ ξεκίνησε τὸ ὄνειρο, μοῦ τὸ φέραν οἱ παπποῦδες μας στῆς Φιλαδέλφειας τὰ μέρη. Ἐκεῖ σὲ πρωτογνώρισα, ὁλόκληρη ἡ γῆ τὸ ξέρει"

Dnvenik: «Σλαβο-Ἀλβανικὴ Μακεδονία πρότεινε ἡ Ἑλλάδα»


Τὴν ὀνομασία «Σλαβο-Ἀλβανικὴ Μακεδονία» φέρεται νὰ πρότεινε γιὰ τὰ Σκόπια στὸν εἰδικὸ ἀπεσταλμένο τοῦ ΓΓ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ὀνομασία, Μάθιου Νίμιτς, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας στὴ Νέα Ὑόρκη, πρέσβης Ἀδαμάντιος Βασιλάκης. Αὐτὸ ὑποστηρίζει σημερινὸ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Dnevnik τῶν Σκοπίων, ποὺ εἶναι γνωστὴ γιὰ τὶς σχέσεις της μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ Νίκολα Γκρούεφσκι. 

Τὸ δημοσίευμα ἀναφέρει ἐπίσης πὼς ἡ νέα ὀνομασία προτάθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν τελευταία συνάντηση τοῦ ἀπεσταλμένου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, μὲ τοὺς διαπραγματευτὲς τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν Σκοπίων, πρέσβεις Ἀδαμάντιο Βασιλάκη καὶ Ζόραν Γιόλεφσκι. 
Ἡ ἑλληνικὴ πλευρά, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ ρεπορτὰζ τῆς Dnevnik, ἀπαίτησε ἡ προτεινόμενη ὀνομασία νὰ ἰσχύει ἔναντι ὅλων (erga omnes). Ἕως αὐτὴ τὴ στιγμή, δὲν ὑπάρχει καμία ἐπιβεβαίωση τῆς φερόμενης ἑλληνικῆς πρότασης γιὰ....

Στὶς 6 Νοεμβρίου ὁμιλία τοῦ κ.Νατσιοῦ στὸ Βόλο


Τὴν Τετάρτη 6 νοεμβρίου καὶ ὥρα 7 τὸ ἀπόγευμα, θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία στὸ πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτήριο Δελμούζου αἴθουσα Η2 στὸ Βόλο.
Ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ κύριος Δημήτριος Νατσιός, δάσκαλος. 
Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας εἶναι: «Νέος καὶ πτυχιοῦχος στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα».
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Ἀποκλειστικὴ συνέντευξη τοῦ Σταμάτη Σπανουδακη στὴν "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη"

1. Τί προτείνετε στοὺς νέους ποὺ βλέπουν τὴν πατρίδα τους νὰ ξεπουλιέται καὶ νὰ ἐξευτελίζεται;
Κουράγιο, δύναμη, τρέλα, ἐφευρετικότητα καὶ γερὲς ἀρχὲς ριζωμένες σὲ παραδείγματα μεγάλων Ἑλλήνων ποὺ προϋπῆρξαν. Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως, πίστη στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὸν καθένα τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ βέβαια καθόλου φόβο. Ἀκόμη καὶ στὸ βαθύτερο σκοτάδι.

2. Τί κάνετε σὲ περιστάσεις ποὺ κλονίζεται ἡ πίστη σας καὶ ταυτόχρονα λόγω ἀθυμίας – ραθυμίας δὲν μπορεῖτε νὰ προσευχηθεῖτε;
Παίζω μουσική. Εὐτυχῶς αὐτὴ ἡ εὐλογία μου δόθηκε, σὰν ἐργόχειρο, σὰν προσευχή, σὰν τρόπος ἐπικοινωνίας καὶ πρὸς τὰ κάτω, ἀλλὰ καὶ κυρίως πρὸς τὰ πάνω.

3. Γιατί ἐπιλέξατε ὡς μουσικὸ θέμα στὸν δίσκο σᾶς τὸν Μαρμαρωμένο Βασιλιά;
Γιατί τὸν ἀγάπησα πολύ. Καὶ τὸν περιμένω. Νάρθει σὰν ἀστραπή!!!

4. Ἡ λέξη “ἀλήθεια” ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ “Α”(στερητικὸ)+ “Λήθη”. “Αλήθεια” σημαίνει “ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ”.  Πῶς μέσω τῆς μουσικῆς μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἱστορική μας μνήμη;
Ντύνοντας μὲ πολλὴ γερὰ μουσικὰ θέματα, ἢ μελωδίες ἂν θέλετε, ποὺ νὰ ἀντέχουν στὸν χρόνο, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς συγκινοῦν καὶ ποὺ οἱ ὀρδὲς τῶν ἀνθελλήνων προσπαθοῦν νὰ....

"Κάγκελα στὸν Ἅγιο Δημήτριο, κάγκελα στὴν παραλιακὴ λεωφόρο τῆς στρατιωτικῆς παρέλασης καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ γίνονται οὐσιαστικὰ ἔβαλαν κάγκελα στὴν ἴδια τὴν ζωή μας!"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τιμῆστε δεόντως τὴν ἡμέρα τοῦ προδότη γιὰ νὰ σουρουπώσει ἡ προδοσία!
- Ἔφυγαν καὶ οἱ γιορτές, μᾶς ἄφησαν τὰ τριήμερα καὶ οἱ Ἐθνικοὶ ἐπέτειοι  καὶ μείναμε ἀπαρηγόρητοι καὶ μὲ τὴν πίκρα στὸ στόμα ἀπὸ τὶς δηλώσεις κάποιων ποὺ θέλουν νὰ καταργήσουν τὶς παρελάσεις καὶ πιθανῶς καὶ τὶς ἐκδηλώσεις μνήμης ἱστορικῶν γεγονότων. Οἱ θιασῶτες αὐτῶν τῶν ἀπόψεων θὰ μποροῦσαν νὰ ἰσχυρισθοῦν "καὶ τί κερδίζουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς γιορτές;" Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιτάξουμε "μνήμη ἡρώων, μίμηση ἠρώων".
-Ναί, ἀλλὰ "βόδια" πᾶμε καὶ "βόδια" γυρίζουμε, μὲ τὸ συμπάθειο.
-Γιατί, ποιὸς στὶς ἡμέρες μας μετὰ ἀπὸ συγκινησιακὰ φορτισμένες ἐκδηλώσεις μνήμης ἡρωικῶν καὶ ἱστορικῶν γεγονότων γυρίζει στὸ σπίτι τοῦ ἀλλοιωμένος καὶ τὸ πρωὶ στὴν καθημερινότητα τοῦ ξυπνάει καὶ συμπεριφέρεται σὰν "ἤρωας"; Διότι ἂν γύριζε σὰν "ἤρωας" τὰ πράγματα τοῦ Ἔθνους μας δὲν θὰ ἔφταναν σὲ αὐτὸ τὸ χάλι.
Αὐτά μου εἶπε ἡ θεία μου ἡ Καλλιόπη ἀπὸ τὴν Νύμφη τοῦ Βορρᾶ ποὺ παρακολούθησε τὸ ἑορταστικὸ πενταήμερο τῶν ἐκδηλώσεων πίσω  ἀπὸ τὰ κάγκελα.
-Παιδάκι μου, κάγκελα στὸν Ἅγιο Δημήτριο, κάγκελα στὴν παραλιακὴ λεωφόρο τς....

Διατὶ ὑποφέρουν οἱ ἐνάρετοι;

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση 
Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού διερωτῶνται, γιατί ὑποφέρουν οἱ δίκαιοι καί ἐνάρετοι; Ἀφοῦ ὅλα στή ζωή τά ρυθμίζει ὁ Θεός, γιατί ἐπιτρέπει τά δυσάρεστα στούς ἀνθρώπους, πού τηροῦν τίς ἐντολές του καί ἔχουν πνευματικό ἀγώνα; Ποῦ εἶναι ἡ πρόνοιά του, γιατί ἐπιτρέπει νά ἀφαιρεῖται ἀπό τή ζωή τῶν δικῶν του ἀνθρώπων ἡ χαρά καί ἡ μακαριότητα; Στά ἐρωτήματα αὐτά οἱ Γέροντες ἔδιναν διάφορες ἀπαντήσεις, προσπαθώντας νά δείξουν τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά σημειώσω ἐπιγραμματικά μερικές.
Ὁ πόνος καί οἱ θλίψεις, ὅταν ἀντιμετωπίζονται μέ πίστη καί ὑπομονή ἔχουν θετικά ἀποτελέσματα στήν πνευματική ζωή. Ὁ Γέροντας Ἐπιφάνιος ἔλεγε ὅτι καθαρίζουν καί τά ελάχιστα ἴχνη τῶν παθῶν μας καί μᾶς ἑτοιμάζουν μεγαλύτερο στεφάνι στόν οὐρανό. Μᾶς καθιστοῦν καθαρούς, μᾶς φέρνουν πιό κοντά στό Θεό καί νιώθουμε τήν ἀδυναμία μας.
Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά αὐξάνεται ἡ προσευχή μας. Δέν πρέπει δέ καθόλου νά γογγύζουμε, ἀντίθετα πρέπει νά θυμόμαστε ὅτι ὁ Κύριός μας πέθανε πάνω στό σταυρό. Ἄν ἐκεῖνος πού ἦταν ἀναμάρτητος ὑπέφερε τόσα πολλά, τί νά ποῦμε γιά τόν ἑαυτό μας πού εἶναι βυθισμένος στήν ἁμαρτία;
Ὀ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι τά χτυπήματα εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, γιατί....

Γερμανικὸ πλοῖο βγάζουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ ἔρευνες στὴν ἀνατολικὴ μεσόγειο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Σὲ νέα προκλητικὴ κίνηση προχωροῦν οἱ Τοῦρκοι, αὐτὴ τὴν φορὰ μὲ τὴν συνεργασία τῶν «σωτήρων» τῆς χώρας μας, τῶν Γερμανῶν, βγάζοντας ἕνα εἰδικὸ γερμανικὸ πλοῖο γιὰ ἔρευνες κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου καὶ συγκεκριμένα τῶν ἐφημερίδων, Sabah, Milliyet, καὶ Yeni Safak, (30/10), τὸ γερμανικὸ ἐρευνητικὸ πλοῖο μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἑλληνικὴ ὀνομασία, «POSEIDON», ἔφτασε στὴν Σμύρνη καὶ πρόκειται νὰ κατευθυνθεῖ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο γιὰ ἔρευνες σὲ πρώτη φάση γιὰ ἴχνη ἔνυδρου μεθανίου τὰ ὁποία εἶναι σημάδια γιὰ ὕπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου. Οἱ ἔρευνες αὐτὲς τῶν Τούρκων γίνονται σὲ συνεργασία τῶν εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν τμημάτων τοῦ πανεπιστήμιου τῆς Σμύρνης, «Dokuz Eylul», καὶ τοῦ Κέντρου Θαλασσίων καὶ Περιβαλλοντολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ γερμανικοῦ πανεπιστήμιου τῆς Βρέμης. 
Οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ γερμανικὸ πλοῖο ποὺ ἀναμένεται νὰ πλεύσει στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μόλις ἔφτασε στὴ Σμύρνη τὸ ἐπισκέφτηκε ὁ Γερμανὸς πρόξενος Σμύρνης, Margit Haberle, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι τὸ πλοῖο αὐτὸ θὰ συνεχίσει τὶς ἔρευνές του καὶ κατὰ τὸ 2014 στὰ πλαίσια τῆς στενῆς συνεργασίας τῶν τουρκικῶν καὶ γερμανικῶν ἐπιστημονικῶν ὁμάδων στὸ τομέα τῆς ἔρευνας ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων. Τὸ πλοῖο εἶναι ἐξοπλισμένο μὲ....

29 Οκτ 2013

Ἡ παρέλαση τῶν ἁρμάτων μάχης καὶ τῶν μηχανοκίνητων μονάδων.


Παρακολουθεῖστε τὴν παρέλαση τῶν  ἁρμάτων μάχης καὶ τῶν μηχανοκίνητων μονάδων στὴν Θεσσαλονίκη.
Δεῖτε καὶ δεύτερο βίντεο…

28 Οκτ 2013

Ἕνα τραγοῦδι ἀπό ξένους γιά τούς ἀγωνιστές τοῦ ΄40!Sabaton - Coat of Arms
Οἱ Sabaton, εἶναι Σουηδοὶ χωρὶς νὰ ἔχουν ἑλληνικὴ καταγωγὴ καὶ ὅμως... Τὰ λόγια στὰ ἀγγλικά:....

Οἱ Εὐέλπιδες τραγουδοῦν τὸ «Μακεδονία ξακουστὴ» μέ… ἰσοκράτημα τὸν ἦχο τῶν ἑλληνικῶν πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν...


Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ εὐέλπιδες τραγουδοῦν τὸ «Μακεδονία ξακουστή» στὴν παρέλαση τῆς Θεσσαλονίκης, τοὺς αἰθέρες τῆς Θεσσαλονίκης σχίζουν τὰ Ἑλληνικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη…

Παρέλαση ΛΕΦΕΔ: Πολίτης ὁπλίτης γιὰ πάντα στὴ ζωή, Πατρίδα Θρησκεία Καθῆκον καὶ Τιμή!


Συνθήματα ἀπὸ τὴν ΛΕΦΕΔ στὴν παρέλαση τῆς Θεσσαλονίκης…

Δεῖτε πλούσιο – ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ παρέλαση τῆς Θεσσαλονίκης.Τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» παρευρέθηκε καὶ παρακολούθησε τὴν μεγάλη στρατιωτικὴ παρέλαση στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ σᾶς μεταδίδει πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό. 
Συγκλονιστικὴ ἦταν ἡ μαζικὴ συμμετοχὴ χιλιάδων Θεσσαλονικέων καὶ τὸ θερμὸ καὶ ἀδιάκοπο χειροκρότημα τῶν στρατευμένων παιδιῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ἀπὸ τὸ πλῆθος.
Καλὴ θέαση...

Ὁ Ἄδωνις τοὺς διώχνει ἡ… Τουρκία τοὺς «ἀγκαλιάζει»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Λαμπρὸ» ἐπαγγελματικὸ μέλλον γιὰ τοὺς Ἕλληνες γιατρούς, ὅπως τοὺς κατάντησε ἡ πολιτικὴ τοῦ κ Ἄδωνη χωρὶς δουλειὰ καὶ χωρὶς κανένα μέλλον καὶ προοπτική, φαίνεται πὼς ἀνοίγεται στὴν γειτονικὴ Τουρκία, ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, (28/10). Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, σὲ ὁμιλία του ποὺ ἔκανε στὸ προάστιο Kucukcesmece τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ στὰ ἐγκαίνια τοῦ καινούργιου ὑπερσύγχρονου Κέντρου Ὀδοντιατρικῆς καὶ Στοματολογίας, ὁ Τοῦρκος συνάδελφος τοῦ Ἄδωνι, Mehmet Muezzinoglu, ὁ ὁποῖος εἶναι δυτικοθρακιώτικης καταγωτης καὶ γνωρίζει ἄριστα τὴν ἑλληνκη γλσωσσα, κάλεσε τοὺς Ἕλληνες γιατροὺς  ποὺ εἶναι χωρὶς δουλειὰ νὰ ἔρθουν νὰ ἐργαστοῦν στὴν Τουρκία. Σύμφωνα μὲ τὸν κ Muezzinoglu, σήμερα στὴν Ἑλλάδα 10.000 Ἕλληνες γιατροὶ εἶναι χωρὶς δουλεία καὶ δὲν ὑπάρχει καμία προοπτικὴ γιὰ νὰ βροῦν κάτι στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον. Γιὰ τοὺς ἄνεργους αὐτοὺς Ἕλληνες γιατρούς, ὅπως διακήρυξε ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς ὑγείας, τὸ μέλλον τοὺς εἶναι στὴν....

Tό OXI τοῦ 1940 - Ἔκτακτο Ἀνακοινωθέν


Ἡ Ἁγία Σκέπη

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
Σήμερα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου προσκυνηταί, ὡς γνωστόν, ἑορτάζει τήν Σκέπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀφορμή καί αἰτία τῆς καθιερώσεως αὐτῆς τῆς Θεομητορικῆς μεγάλης ὄντως ἑορτῆς ἐστάθη ἕνα ὑπερφυές ὅραμα, τό ὁποῖο εἶδε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός. Αὐτό τό ὅραμα, περιληπτικά, ἔχει ὡς ἑξῆς:
Στήν νότια πλευρά τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν, ὑπῆρχε τό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ, ὅπου ἐκεῖ ἐφυλάσσοντο ἡ Ἐσθῆτα, ὁ Πέπλος καί μέρος τῆς Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ λοιπόν, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ, σέ μία ὁλονυκτία, πῆγαν κάποτε, ὁ μακάριος Ἀνδρέας μέ τόν μαθητή του Ἐπιφάνειο. Κατά τήν διάρκεια ἐκείνης τῆς ἀγρυπνίας, ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ''βλέπει'', μέ τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πνευματική του ὅρασι, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά προχωρῆ, ἀπό τίς βασιλικές πύλες πρός τό Ἅγιο Θυσιαστήριο.
Φαινόταν, ὅπως ἀναφέρεται στόν θαυμαστό καί σπανιώτατο βίο τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα - οἱ περιπτώσεις τῶν διά Χριστόν σαλῶν εἶναι ὄντως μετρημένες στά δάχτυλα, διότι ὁ διά Χριστόν σαλός εἶναι μία πολύ σπανία καί εἰδική περίπτωσις Ἁγίου -, φαινόταν λοιπόν ἡ Παναγία Μητέρα μας πολύ ὑψηλή καί εἶχε λαμπρή, λαμπρότατη, τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Ἁγίων. Ἄλλωστε, ὅραμα ἦταν, πού σημαίνει, ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶχε μετασχηματισθῆ, στά μάτια τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα, σέ αὐτές τίς μεγάλες διαστάσεις, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πάντα.
Εἰς τό ὅραμα, ἀνάμεσα στούς ἐκεῖ φαινομένους Ἁγίους ἐξεχώριζαν ὁ Τίμιος Πρόδρομος ὁ Βαπτιστής τοῦ Χριστοῦ, καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης...

Ἑλλάδα μου

Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος
Ἂς βρουμε λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας αὐτὲς τὶς μέρες  νὰ σκεφτοῦμε μὲ εὐγνωμοσύνη ὅλους αὐτοὺς  ποὺ ἔκαναν κάτι μεγάλο ἢ μικρὸ γι' αὐτὴ τὴν πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα μας!...
Πού πείνασαν, κρύωσαν, φοβήθηκαν, τρόμαξαν,  μὰ τὰ ξεπέρασαν, οἱ περισσότεροι, καὶ πολέμησαν.  Πού βγῆκαν ἀπ' τὴ στενὴ μικρή τους οἰκογένεια,  καὶ σκέφτηκαν κάτι εὐρύτερο. Πού αἰσθάνθηκαν ἑνωμένοι σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ ὅλους. Πού ἀγάπησαν ἀρκετὰ ἁγνά, καὶ ἔδωσαν χρόνο, χρῆμα,  δάκρυ, αἷμα, μέλλον κι ὄνειρα,  γιὰ τὸ γενικὸ καλό του τόπου.
Ἂς βάλουμε νοερὰ μία βαθιὰ μετάνοια,  ἂς φιλήσουμε τὸ χῶμα ποὺ πατᾶμε, κι ἂς νιώσουμε τὰ πνεύματα αὐτῶν τῶν πεινασμένων καὶ τυμπανισμένων κορμιῶν νὰ μᾶς ραίνουν καὶ νὰ μᾶς φυσοῦν τὸ δικό τους ἀέρα, τῆς λεβεντιᾶς καὶ τοῦ θάρρους. Κι ἂς δοῦμε, νοερὰ καὶ προσευχητικά, τὴν Ἑλλάδα τῆς....

Κάποτε φτάνει στὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου ἢ ἑνὸς λαοῦ ἡ ὥρα τοῦ μεγάλου ΟΧΙ

Γράφει ὁ  Ἀθανάσιος Γιαλουρής, Ἰατρὸς
Ὁ Ὀκτώβριος εἶναι  ὁ μήνας πού μᾶς θυμίζει τὸ ἔπος τοῦ '40, τὸν ἀγώνα τοῦ ἔθνους μας, τὴν δόξα καὶ τὸν πόνο του, μὰ πιὸ πολὺ τὸ μεγάλο του ὄχι. Ἐκείνη τὴ δύσκολη περίοδο πολλοὶ λαοὶ βρέθηκαν στὴ διατύπωση - μὲ λιγότερο ἢ περισσότερο εὔσχημο τρόπο - τῆς ἀπειλῆς:  "Ἂν δὲν ὑποκύψετε θὰ σᾶς συντρίψουμε μὲ τὴ στρατιωτική μας ἰσχύ".
Χῶρες πλούσιες καὶ δυνατὲς ἔσκυψαν καὶ ἄνοιξαν ὑποταχτικὰ τὴν πόρτα στὸν κατακτητή. Κάποιοι γείτονες μας ἔσπευσαν νὰ δώσουν «γῆν καὶ ὕδωρ» προσδοκώντας ἴσως καὶ ὁρισμένα ὀφέλη εἰς βάρος μας. Ὅμως ὁ δικός μας λαὸς σὰν ἦρθε ἢ ὥρα νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὸ εὔκολο ναὶ καὶ τὸ μεγάλο ὄχι βροντοφώνησε ἐκεῖνο τὸ ξημέρωμα τῆς 28ης - μὲ τὸ στόμα του τότε κυβερνήτη τοῦ Ἰωάννη Μεταξὰ - τὴν ἀπόφασή του νὰ μείνει λεύτερος καὶ περήφανος ἔστω κι ἂν οἱ ὑπέρτερες δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ κατόρθωναν νὰ τὸν νικήσουν στὸ πεδίο τῆς μάχης.
Δὲν ἦταν βέβαια ἡ πρώτη φορὰ  στὴν  ἱστορία μας πού ἀρθρώσαμε ἕνα τέτοιο ὄχι. : Τὸ «μολών λάβε» τοῦ Λεωνίδα, τὸ «πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν» τοῦ Παλαιολόγου ἦταν παρόμοιες ἤρωϊκες ἀρνήσεις ποῦ ἄσχετα μὲ τὴν πρόσκαιρη ἐπικράτηση τῶν βαρβάρων πέρασαν στὴν ἱστορία καὶ ἔχτισαν τὸ μεγαλεῖο του ἑλληνικοῦ ἔθνους.
Κάποτε φτάνει ἴσως καὶ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἢ ὥρα τοῦ μεγάλου ὄχι. Ὅσοι καταφέρνουν νὰ....

27 Οκτ 2013

«Ω τοῦ παραδόξου θαύματος»: Μήπως ζοῦμε προδρομικὲς ἡμέρες τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897; Ἀλλὰ τώρα μαζὶ μὲ τὸν Ταξιάρχη.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
"-Πόσων χρονῶν εἶναι ἡ εἰκόνα γνωρίζεται;
Τὸ 1896."
ΑΝΗΜΕΡΑ τοῦ Αι-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Δάκρυσε ἡ εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη στὴν Ἰαλυσό Ρόδου
Μὲ ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονὸς ἦρθαν ἀντιμέτωποι τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου οἱ πιστοὶ στὴν Ἰαλυσό.
Συγκεκριμένα στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ταξιάρχη… στὸ παλαιὸ Νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου ἄρχισε νὰ...

"Τρέμουν μήπως τέτοιες μέρες ἀνάψει ἡ σπίθα γιὰ ἐλευθερία, μήπως οἱ ἀποδεκατισμένοι καὶ διχασμένοι Ἕλληνες ἑνωθοῦν αὐθόρμητα πρὸς ἕνα καὶ μοναδικὸ στόχο: νὰ πάρουν πίσω τὴν πατρίδα τους καὶ τὴν ζωή τους"

Γράφει ἡ Θωμαὴ Στεφανοπούλου, Νηπιαγωγὸς
Νὰ γιατί φοβοῦνται τὶς παρελάσεις!
Ὁ οὐρανὸς τῆς Θεσσαλονίκης γέμισε μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἐδῶ καὶ μέρες. Ὁ ἐπιβλητικὸς ἦχος τοὺς πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια συμπλήρωνε τὴν ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν. Τώρα εἶναι ἕνας δυνατὸς , θλιμμένος-θλιβερὸς ἦχος. Ὑπενθυμίζει τὴν Ἑλλάδα ποὺ πρέπει νὰ μάχεται , ποὺ ὀφείλει νὰ ἀντιστέκεται , καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δίκαιά της, ἀλλὰ ἡ καρδιὰ βαραίνει ὅταν συνειδητοποιεῖ τὴν ντροπιαστικὴ πραγματικότητα τῆς χαμένης ἐλευθερίας…
Ὁ θόρυβός τους ξεσήκωσε τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου καὶ στὸ πέρασμά τους, φώναζαν καὶ χειροκροτοῦσαν μὲ ἐνθουσιασμό: «Κυρία κοίτa τὰ ἀεροπλάνα γιὰ τὴν παρέλαση…» Μπῆκα στὴν τάξη μετὰ τὸ διάλειμμα μὲ μία βαριὰ διάθεση. Ξεκίνησα τὸ μάθημα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Εἶναι διαφορετικὰ νὰ μιλᾶς γιὰ ἥρωες καὶ γιὰ ἀντίσταση τοῦτα τὰ χρόνια. Οἱ πράξεις αὐτοθυσίας ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων γίνονται κόμπος στὸ λαιμό…γιατί ξέρεις ὅτι ἀνήκεις σὲ μία δύσμοιρη γενιὰ ποὺ δὲν πολέμησε, σὲ μία γενιὰ ποὺ ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ παρέδωσε τὴν πατρίδα ἀμαχητί. Σὲ μία γενιὰ φιλοτομαριστῶν Ἑλλήνων ποὺ....

Ἡ κυβέρνηση καταργεῖ τὸ ἔνδοξο Β΄ Σῶμα Στράτου ποὺ τσάκισε τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1940!

Καταργούν πλήρως σὲ λίγες ἡμέρες τὸ ἔνδοξο Β΄ Σῶμα Στρατοῦ, ποῦ τσάκισε τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1940 καὶ ἔφθασε προελαύνοντας νικηφόρα ὡς τὴν ἡρωικὴ Χειμάρρα τῆς Βορείου Ἠπείρου! Ἡ ἀπόφαση ἔχει παρθεῖ - ὅπως εἶναι γνωστὸ - ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ καὶ καθὼς πλησιάζει ἡ ἡμερομηνία θανάτου στὰ τέλη Νοεμβρίου, κορυφώνεται ἡ ἀντίδραση ὅσων ἔχουν ἀκόμη συνείδηση καὶ δὲν ὑποκλίνονται στὶς διαταγὲς περικοπῶν τῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ, ποῦ ὡς τώρα δὲν ἔχει πληρώσει τὰ Ἐγκλήματα, τὰ Ὁλοκαυτώματα, τὰ Δάνεια καὶ τὶς Ἐπανορθώσεις της πρὸς τὴν Ἑλλάδα!
Τὸ Β' Σ.Σ. συγκροτήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 17 Αὐγούστου 1913 καὶ τὸ Δεκέμβριο τοῦ ἴδιου ἔτους, ἀναδιοργανώθηκε καὶ ἐγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Ἔλαβε μέρος, στὸν A' Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἡ συμμετοχή του στὸ "Μακεδονικὸ Μέτωπο", μὲ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις τῆς ΑΝΤΑΝΤ, ἤταν καθοριστικη, συμβάλλοντας ἀποφασιστικὰ στὴ συμμαχικὴ νίκη, ἀφού απετελεσε τὴν "αἰχμὴ τοῦ δόρατος", στὶς διεξαχθεῖσες ἐπιχειρήσεις.  Ἔλαβε ἐπίσης μέρος στὴ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία. Ἀνασυγκροτήθηκε κατόπιν στὶς 7 Σεπτεμβρίου 1922, στὴν Ἀνατολική Μακεδονια καὶ....

Δέν ξεχρεώνετε μέ ἕναν ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ...

Γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ εἴδαμε τὸ οἰκτρὸ θέαμα, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος νὰ ἔχει μετατρέψει τὴν γιορτὴ τοῦ πολιούχου τῆς πόλης, Ἁγίου Δημήτριου, σὲ πριβὲ συνάντηση τῶν ἀνάξιων ἡγετῶν τῆς χώρας, μὲ τοὺς καθημαγμένους πιστοὺς ἀποκλεισμένους, ἀκόμη κι ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁπλὴ ἐκδήλωση τῆς λατρείας στὸν Ἅγιό τους.
Ὁ μητροπολίτης φέρθηκε γιὰ μία φορὰ ἀκόμη ὡσὰν ὁ Ἅγιος καὶ ὁ Ναὸς νὰ εἶναι κτήματά του. Φαίνεται δὲν πῆρε πέρυσι τὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου ποὺ δὲν ἄνοιγε ἡ λάρνακά του...
Σὲ κάθε περίπτωση ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ συνιστοῦν παράπτωμα ὁλκῆς καὶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ συνέπειες γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους θὰ φανοῦν σύντομα ὅταν τὸ τσουνάμι τῆς λαϊκῆς ὀργῆς δὲν θὰ τὸ....

Πότε ὁ ἅγιος Δημήτριος γιόρτασε δίχως τὸν λαό του; Θέμα ἐξεταστικῆς περιόδου 2022...

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Νεόκτιστο A΄ Ἑλληνικὸ Λύκειο   Κωνσταντινουπόλεως  "Τὸ Ποθούμενο". Πιθανὸ θέμα  ἐξεταστικῆς περιόδου 2022.
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Πότε ὁ ἅγιος Δημήτριος γιόρτασε ἀνήμερα τῆς πανηγύρεως Του ΔΙΧΩΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ δίπλα στὸν Τάφο Του στὴν Θεσσαλονίκη καὶ μάλιστα δίχως νὰ μεσολαβήσει φυσικὴ καταστροφὴ ἡ πολεμικὴ ἐνέργεια;
Α. ἐπὶ Ρωμαιο-κρατίας;
Β. ἐπὶ Λατινοκρατίας;
Γ.  ἐπὶ Τουρκοκρατίας;
Δ.   ἐπὶ  Γερμανοκρατίας βλ .κατοχή;
Ε.  ἐπὶ Μνημόνιο-κρατίας βλ. τμῆμα περιόδου νεώτερης Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σὲ  περίπτωση λανθασμένης ἀπάντησης βαθμολογεῖσθε ἀρνητικά.
ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ο Ι. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου χτίστηκε στὰ μέσα  τοῦ 5ου αἰώνα (413), πάνω στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου, ἀπὸ τὸν ἔπαρχο τοῦ Ἰλλυρικοῦ Λεόντιο, ὁ ὁποῖος θεραπεύτηκε ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια. Στὸ χῶρο αὐτὸ βρισκόταν τὸ «στάδιο» ὅπου γίνονταν μονομαχικοὶ ἀγῶνες. Σ’ αὐτὸ τὸ στάδιο μονομάχησε ὁ πιστὸς μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Νέστορας, καὶ....

26 Οκτ 2013

Γιορτὴ χωρὶς λαό, δὲν εἶναι γιορτὴ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ζήσαμε τὸ φαινόμενο ἡ μεγάλη γιορτὴ τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ μεγαλομάρτυρα  ἁγίου Δημητρίου, νὰ γίνεται μὲ αὐστηρὰ ἀστυνομικὰ μέτρα, μὲ τὸν κόσμο νὰ μὴν τολμᾶ νὰ πλησιάσει τὸν ἱερὸ ναὸ καὶ μὲ τοὺς ἐπισήμους νὰ καμαρώνουν τὴν μοναξιὰ τοὺς ἐκφωνώντας λόγους ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. Ἄραγε ὁ μεγάλος αὐτὸς ἅγιος ἔτσι θὰ ἤθελε νὰ τιμᾶται ἡ μνήμη του, μὲ τρεῖς χιλιάδες ἀστυνομικοὺς νὰ φυλάγουν τοὺς ἐπισήμους καὶ τὸν κόσμο νὰ συνωστίζεται μακριὰ ἀπὸ τὸν ναὸ μὴ μπορώντας οὔτε ἕνα κερὶ νὰ ἀνάψει στὴν μνήμη τοῦ ἁγίου του; Τὰ σιδερένια κάγκελα καὶ τὰ ἔνστολα τείχη δὲν ταιριάζουν στὸν ἅγιο Δημήτριο, δὲν ταιριάζουν στὴν Θεσσαλονίκη, δὲν ταιριάζουν σὲ τέτοιες γιορτὲς ποὺ σὲ τίποτα δὲν θυμίζουν τὶς αὐθόρμητες λαϊκὲς γιορτὲς ἄλλων ἐποχῶν, ὅταν σύσσωμος ὁ κόσμος μετεῖχε χωρὶς ἀστυνομικοὺς ἀποκλεισμούς. Σήμερα μοναχὰ μία ψυχρὴ πρόσκληση ἦταν στὴν γιορτή, μία αὐστηρὰ ἐπιλεγμένη καὶ ἐλεγχόμενη πρόσκληση. Ὑπῆρξαν προσκυνητὲς ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ μακριὰ γιὰ νὰ μετάσχουν τῆς θείας λειτουργίας. Κρίμα. Ἡ θεία λειτουργία στὴν ἐπέτειο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἦταν λειτουργία… prive. Ἡ μεγάλη γιορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης μας, ἦταν γιορτὴ prive. Ὅσο καὶ ἂν δὲν μὲ ἀρέσει αὐτὸς ὁ ξενικὸς ὅρος  τὸν χαρίζω στοὺς ἐπισήμους, αὐστηρὰ ἐπιλεγμένους ποὺ βρίσκονταν ἀποκλεισμένοι, μόνοι τους, μέσα στὸν ναό.
Φέτος ὅμως ἡ γιορτὴ αὐτὴ εἶχε ξεχωριστὴ σημασία γιατί παρευρέθηκε καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Τί κρίμα ποὺ ὁ Παναγιώτατος δὲν κατάλαβε ὅτι ὁ λαός, δηλαδὴ τὸ ἐκκλησίασμα, ἦταν ἐκτὸς ἐκκλησίας, ἦταν ἀπῶν καὶ μονὰ οἱ φανταχτερὲς στολὲς καὶ....

"Ἦρθα ἀπὸ τὸ Θεαγένειο μὲ τὰ πόδια γιὰ τὸν Ἅγιο καὶ δὲν μὲ ἀφήνουν νὰ μπῶ στὸ ναὸ αὐτοὶ πού πολεμοῦν τὸν Ἅγιο"


Γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ ἐπαναλήφθηκε τὸ θλιβερὸ σκηνικὸ ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Του. Χιλιάδες θεσσαλονικεῖς ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας λειτουργίας ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ καὶ στριμωγμένοι πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα ἀνέμεναν νὰ ἀποχωρήσουν οἱ ἐπίσημοι γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀνάψουν ἕνα κερί. Σὲ κάποιες στιγμὲς προκλήθηκε μεγάλη ἔνταση μεταξύ του ἁπλοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀστυνομικῶν καὶ γιὰ λίγο ἀποφεύχθηκαν τὰ χειρότερα ἐνῶ σημειώθηκαν καὶ κάποιες λιποθυμίες. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση ἑνὸς ἡλικιωμένου πού τὸν ἀκούσαμε νὰ ψιθυρίζει ὀργισμένος: "Ἦρθα ἀπὸ τὸ Θεαγένειο μὲ τὰ πόδια γιὰ τὸν Ἅγιο καὶ δὲν μὲ ἀφήνουν νὰ μπῶ στὸ ναὸ αὐτοὶ πού πολεμοῦν τὸν Ἅγιο".
Τέτοια περιστατικὰ πραγματικά μας θλίβουν καὶ ἀποδεικνύουν πόσο ξεκομμένη εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία ἀπὸ τὸν πιστὸ λαό.  Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ δηλαδὴ οἱ "εὐσεβεῖς" πολιτικοὶ γιὰ νὰ μὴν διαταραχθεῖ ἡ "ἤρεμη χριστιανικὴ συνείδησή" τους ἀποφάσισαν νὰ ἀποκλείσουν μὲ κάγκελα ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ πού ἦρθε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου ὄχι γιὰ "τὸ θεαθῆναι", ἀλλὰ γιὰ νὰ ζητήσει τὴν βοήθειά Του καὶ νὰ προσευχηθεῖ σὲ Αὐτόν.
Καὶ κάτι τελευταῖο πού μᾶς εἶπε πρόσφατα κάποιος φίλος του ἰστολόγιου καὶ ταιριάζει στὴν συγκεκριμένη περίσταση: Ὅσο ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ταυτίζεται καὶ συμπλέει μὲ τὴν ἐξουσία πού καταδυναστεύει τὸν λαό, θὰ τὸν ἔχει ἀπέναντί της...
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ...

Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῶ

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα 
Κυριακής Ζ' Λουκᾶ (Β' Κορ. Θ' 6 – 11)
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ κλείνουν περισσότερο πρὸς τὴ θεωρία καὶ ἄλλοι ποὺ ἀρέσκονται στὴν πράξη. Οἱ λεγόμενοι θεωρητικοὶ καὶ οἱ πρακτικοί. Φυσικὰ καὶ τὰ δύο χρειάζονται καὶ εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο.
Στὴ σημερινὸ ὅμως Ἀποστολικό μας Ἀνάγνωσμα, βλέπουμε πὼς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, μᾶς καθοδηγεῖ στὸ πῶς, ἐνῶ γνωρίζουμε τὴν «θεωρία» τῆς Πίστεως, ταυτοχρόνως θὰ συνδυάσουμε καὶ τὴν πράξη τῆς Χριστιανικῆς μας ζωῆς.
Καὶ ὁμολογουμένως, δὲν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος, ἀπὸ τὸ νὰ δείξουμε τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη, μέσω τῆς εὐλογημένης ἐλεημοσύνης.
Ὄχι μόνο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς καθοδηγεῖ στὴν οὐράνια αὐτὴ ἀρετή, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει Πατέρας ἢ Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ νὰ μὴν κήρυξε ἢ νὰ μὴν ἔγραψε γι' αὐτὴ τὴν θυγατέρα τῆς ἀγάπης.
Νὰ σταθοῦμε στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο; Τόμοι ὁλόκληροι ἀπαρτίζουν τὶς ἐμπνευσμένες του ὁμιλίες ἐπάνω στὸ θέμα αὐτό. Ὑπάρχουν μάλιστα θέματα ποὺ ἀναπτύσσει, τὰ ὁποῖα, ἐνῶ εἶναι ὑψηλοῦ θεωρητικοῦ ἐπιπέδου, «ἡ σάλπιγγα τῆς Ἐκκλησίας», στὸ τέλος καταλήγει μὲ τὸ ἀναγκαῖο...

Θερμὸ Ἑλληνοτουρκικὸ ἐπεισόδιο στὶς 25 Ὀκτωβρίου;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Θερμὸ ἐπεισόδιο μεταξὺ τῶν πλοίων τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς τουρκικῆς ἀκτοφυλακῆς στὴν θαλάσσια περιοχὴ μεταξὺ τῶν νησίδων Ἴμια καὶ τῆς Λέρου, ἔγινε στὶς 25 Ὀκτωβρίου, σύμφωνα μὲ τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, «Doğu Haberajansı», (πρακτορεῖο εἰδήσεων Ἀνατολία).
Ὅπως ἀναφέρει τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ἡ τουρκικὴ εἰδησεογραφικὴ ἰστοσελίδα, haber7com καὶ τὸ πρωτοσέλιδό της τουρκικῆς ἐφημερίδας Milliyet, (26/10), στὶς 25 Ὀκτωβρίου καὶ κατὰ τὶς μεταμεσημβρινὲς ὧρες σὲ νηοπομπὴ ἱστιοφόρων θαλαμηγῶν στὴν γραμμὴ Muğla-Yalıkavak καὶ ἐνῶ οἱ θαλαμηγοὶ πλησίαζαν τὶς νησίδες τῶν Ἴμια, ἐμφανίστηκαν δύο πλοῖα τῆς ἑλληνικῆς ἀκτοφυλακῆς τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους, παραβίασαν τὰ τουρκικὰ χωρικὰ ὕδατα. Μόλις αὐτὸ ἔγινε ἀντιληπτὸ στὸν τουρκικὸ ναύσταθμο τοῦ Gumusluk, σήμανε συναγερμὸς καὶ στὴν περιοχὴ ἔσπευσαν πλοῖα τῆς τουρκικῆς ἀκτοφυλακῆς μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ ἀπομακρύνουν τὰ ἑλληνικά. Μάλιστα ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Τοῦρκοι, τὰ πλοῖα τῆς ἑλληνικῆς ἀκτοφυλακῆς ποὺ εἶχαν ὑποτίθεται παραβιάσει τὰ τουρκικὰ χωρικὰ ὕδατα, εἶχαν τὰ νούμερα 512 καὶ 613. Τὰ τουρκικὰ πλοῖα πλησίασαν...

Ἀφιέρωμα στὸν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης

Ὀρθόδοξο ἀφιέρωμα στὸν μεγάλο Ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μας τὸν μυροβλύτη καὶ μεγαλομάρτυρα Δημήτριο.

25 Οκτ 2013

Μία προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀνέργους ἀδελφούς μας...

Γράφει ὁ πατὴρ Ἀνδρέας Κονάνος
Ἂς ποῦμε μία εὐχὴ γιὰ τοὺς ἄνεργους τῶν ἡμερῶν μας νέους καὶ μεγαλύτερους, ποὺ νιώθουν ἄχρηστοι, ἀνίκανοι, ἀνασφαλεῖς, ἀβέβαιοι. Πο νιώθουν τὰ ὄνειρά τους νὰ μαραίνονται, καὶ τὶς ἐλπίδες τους νὰ σβήνουν. 
Πο δὲν μποροῦν νὰ δημιουργήσουν κάτι, νὰ ζήσουν τὴν ἀγάπη τους, νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν ἔρωτά τους, νὰ κάνουν τὸ σπίτι τους.
Πο τρελαίνονται ἀπ' τὸ ἄγχος, ποὺ νιώθουν ἀνάξιοι, ἀνίκανοι, ἕνα μηδενικό.
Πο ντρέπονται νὰ βγοῦν στὴ γειτονιὰ καὶ νὰ κυκλοφορήσουν.
Πο ὧρες ὧρες σκέφτονται νὰ δώσουν ἕνα τέλος σ' ὅλα αὐτά, καὶ στὴ ζωὴ τὴν ἴδια. 
Μελαγχολία φούλ. 
Σ' αὐτούς, Κύριε, δῶσε τὸ Φῶς Σου νὰ νιώσουν ἄξιοι καὶ σπουδαῖοι, ἔστω καὶ χωρὶς δουλειά.
Δὲν εἶναι ἡ δουλειὰ ἡ ἀξία σου, ἀδερφέ μου! Ἡ ἀξία σου εἶναι ἡ ὕπαρξή σου! Τὰ μάτια, τὸ βλέμμα καὶ τὸ χαμόγελό σου!
Νὰ νιώσουν ἐλπίδα, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ....

1940- ΟΧΙ σὲ ὅλα! 2010- ΝΑΙ σὲ ὅλα! 2013- Πάρτε τὰ ὅλα ἡ φύγετε τώρα...

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πολλὲς φορὲς ἡ ἐπικεφαλίδα εἶναι ἀπὸ μόνη της κείμενο, δίχως νὰ χρειάζονται  περισσότερα λόγια.  Ὅμως θὰ ἐπιμείνουμε στὴν ἱστορικὴ λέξη ΟΧΙ  τοῦ ἔπους τοῦ '40  ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς φιλοτιμήσει ὄψιμα νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν πνευματικὸ "ἀεροψεκασμό" τῆς σημερινῆς ἀκηδίας μας. Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἂν τὸ ΟΧΙ τοῦ '40  θὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο ΟΧΙ ποὺ εἶπε ἡ Ρωμαίικη Ράτσα. Λοιπὸν λεβέντες καὶ λεβέντισσες  πᾶμε παρακάτω...
Ἤμουν ἀπὸ τοὺς τυχεροὺς γιατί τὰ πρῶτα παραμύθια ποὺ ἄκουσα καὶ ζωγραφίσθηκαν μὲ ἀνεξίτηλα χρώματα στὴν παιδικὴ ψυχὴ ἦταν τοῦ μακαρίτη παπποῦ  μου Κώστα ποὺ συμμετεῖχε σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Βόρειο Ἤπειρο τὸ '40 καὶ τὶς μετέτρεψε σὲ ἱστορικὰ ἀκούσματα. Κάθε φορᾶ ὅμως ποὺ σὰν παιδάκι ἀντίκριζα τὸ πληγωμένο χέρι τοῦ καταλάβαινα ὅτι δὲν ἦταν παραμύθια ἀλλὰ μία μεγάλη ἀλήθεια ποὺ θὰ μὲ ζύμωνε  μὲ τὴν ἱστορία. Καὶ μετὰ ὅταν μεγάλωσα λίγο ἄρχισα νὰ  συγκρατῶ καὶ κάποιες ἰδιαίτερες ἐκφράσεις του.
- Ξέρεις γιατί ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ μᾶς ἐμφανιζόταν πολλὲς φορὲς δίπλα μας; Γιατὶ εἴπαμε ΟΧΙ  ΣΕ ΟΛΑ! Δεν εἴπαμε μόνο  τὸ ΟΧΙ στὸ Μουσολίνι καὶ τὸν φασισμὸ ἀλλὰ καὶ στὴν κακοδοξία τῆς Δυσης.
ΠΑΝΑΓΙΑ μᾶς γνώριζε ὅτι δὲν κατεβαίνουν μόνο οἱ φασίστες  ἀλλὰ καὶ  οἱ αἱρετικοὶ ὀρθοδοξομάχοι  κάτι ποὺ ἀπέδειξαν μὲ τὸν ἄνανδρο τορπιλισμὸ τῆς Ἕλλης ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς ΤΗΣ στὰ γαλάζια νερὰ τῆς Τήνου καὶ ἀργότερα μὲ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματα  ποὺ....

Ὁ Παναγιώτατος στὸ σπίτι τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
«Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχὴ τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ Ἀτατούρκ». Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Οἰκουμενικὸς  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νά ἀναπαύει τὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα τῆς ἐθνοκάθαρσης τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ στυγνοῦ δικτάτορα ποὺ κατέσφαξε ἑκατομμύρια Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Κούρδων καὶ Τούρκων ἀντιφρονούντων.  Τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ποὺ σήμερα στὴν ἴδια τὴν Τουρκία ἀποκαλύπτεται ὅτι ἦταν ἕνας διεστραμμένος ἀμφίβολου φύλου δικτάτορας καὶ ἕνας ἀδίστακτος μέθυσος. Ἀλήθεια τί θὰ αἰσθανόσασταν ἂν μαθαίνατε ὅτι ὁ ἀρχιραββίνος εὔχονταν ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὴν… ψυχὴ τοῦ Χίτλερ;
Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς δίδαξε νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς μισούντας ἠμῶν. Δίδαξε ὅμως καὶ ὅτι ὅποιος δὲν εἶναι μαζί μου εἶναι ἐναντίον μου. Ἐμεῖς μὲ ποιοὺς εἴμαστε; Μὲ τοὺς ἁγίους μας  ἢ μὲ τοὺς δολοφόνους τῆς πατρίδας μας καὶ τοὺς ὑπονομευτὲς καὶ ἐχθρούς της ὀρθόδοξης θρησκείας μας; Εἴμαστε μὲ τὸν Χριστό, ἢ μὲ τὸν «ἄρχοντα τοῦ κόσμου»;
Οἱ νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν ἔπρεπε νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν χριστιανισμό; Μποροῦσαν νὰ γίνουν Γενίτσαροι, νὰ ἀγαπᾶνε καὶ νὰ....

Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν λιτάνευση τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεσσαλονίκη


Σήμερα 25 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ μυροβλύτου Ἁγίου Δημητρίου πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐπίσης λιτανεύτηκε ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης. Κλῆρος καὶ λαὸς ἔδωσε τὸ "παρών" στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις. 
Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν λιτανεία…

24 Οκτ 2013

"Τὴν ἡμέρα τῆς παρέλασης συνάζεται ἡ ρωμέηκη κοινότητα, βλέπει, καμαρώνει τὰ παιδιά της καὶ ἐκφράζει τὴ χαρὰ καὶ τὴν ὑπερηφάνειά της"

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος Κιλκὶς
Παρελάσεις: ὑπόμνηση ἡρωισμοῦ καὶ φιλοπατρίας  
«Γιορτάζουμε τὸ ΟΧΙ, γιατί ἂν γιορτάζαμε τὸ ΝΑΙ, θὰ εἴχαμε κάθε μέρα ἐπέτειο»
«Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν τὴν κεφαλήν...» τῆς δύσμοιρης ἱστορίας ἐπὶ πίνακι ζητεῖ. Ἡ Ἡρωδιὰς τῆς πατρίδας μας, τὸ ΠΑΣΟΚ, δυσφορεῖ γιὰ τὴν παρουσία ἁρμάτων μάχης στὶς παρελάσεις. Βέβαια αὐτὸ εἶναι τὸ κέλυφος, τὸ πρόσχημα. Στόχος του ἡ κατάργηση τῶν ἐθνικῶν παρελάσεων. Ἐπειδὴ ψυχορραγεῖ καὶ κείτεται πτῶμα ἄταφο, τυμπανιαίας ἀποφορᾶς, πλειοδοτεῖ σὲ προοδομανία (ἢ προδοτικομανία) κάνοντας «τὰ γλυκὰ μάτια» στὸ ἕτερον κομματικὸ ἀπολειφάδι, τὴν ΔΗΜΑΡ. Τοὺς ἐνδιαφέρει μόνον νὰ μποῦν στὴν Βουλή, νὰ ἐκλεγοῦν… Ἡρωισμός; Τί εἶναι αὐτό; τρώγεται; Ἂς ἀφήσουμε ὅμως τά... ὑποκείμενα καὶ ἂς ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ κείμενα, γιὰ νὰ ἀνασάνουμε λίγο. Πόσο μπορεῖς νὰ ἀντέξεις τὶς λεκτικὲς ἀναθυμιάσεις τοῦ ψευτο-Βαγγέλη καὶ τῆς κυρὰ-συνωστισμένης;  
«...Δὲ θὰ μοῦ πήγαινε αὐτὸ τὸ ντουφέκι ἂν δὲν ἤσουν ἐσὺ/γλυκὺ χῶμα ποὺ νιώθεις σὰν ἄνθρωπος/ἂν δὲν ἦταν πίσω μίας λίκνα καὶ τάφοι ποὺ μουρμουρίζουν». Στοὺς τρεῖς αὐτοὺς ἐξαίσιους στίχους, ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος, συνοψίζει τὸ μεγαλεῖο του Ἔπους τοῦ ’40. Ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ἔχει μία ἰδιοτυπία, μοναδικὴ ἴσως στὴν οἰκουμένη. Εἶναι ἱστορία ἀδιάλειπτων ἀγώνων γιὰ ἐπιβίωση. Ἀμύνεται ἀπεγνωσμένα ὁ Ἑλληνισμὸς ἐπὶ εἴκοσι πέντε αἰῶνες, πάντοτε ὁλομόναχος. Χωρὶς φυλετικὲς συγγένειες καὶ ἀλληλεγγύη, χωρὶς ἱστορικοὺς συμμάχους, χωρὶς φιλία, ἐδαφικὴ καὶ πολιτιστική, ἐνδοχώρα. «Ἔθνος μονῆρες καὶ ἀνάδελφον» φαγώθηκε, φαγώνεται, ἀλλὰ μένει πάντα ἡ μαγιά. Σταυρώθηκε ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ ξένους καὶ βαρβάρους, πολιτισμένους καὶ ἀπολίτιστους, πολλὲς φορὲς ὅμως καὶ....

Ποιὸς θὰ σταματήσει τὴν Ἐθνικὴ προδοσία;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ εἴχαμε δυστυχῶς προβλέψει καὶ ὄχι μόνο ὁ ὑποφαινόμενος, ὅτι ἡ μνημονιακὴ «λαίλαπα» ποὺ ἐνέσκηψε στὴν χώρα μας εἶχε  διατεταγμένη ὑπηρεσία στὸ νὰ ξεπουλήσει ὅλα τὰ ἐθνικὰ  θέματα καὶ νὰ «κλείσει» μὲ καθαρὰ προδοτικὸ τρόπο.
Κατ’ ἀρχὴν δεχτήκαμε τὴν ὀνομασία Μακεδονία στὸ τεχνητὸ κρατικὸ μόρφωμα τῶν Σκοπιῶν καὶ σὰν ἀντάλλαγμα βλέπουμε τὸ πῶς μᾶς ἐμπαίζει εἰρωνικὰ ὁ ἀλαζόνας ἡγέτης τοῦ κρατιδίου ποὺ χρησίμεψε σὰν ἀποθήκη πυρηνικῶν ἀποβλήτων, ἕδρα λαθρεμπορίου ναρκωτικῶν καὶ τῆς τουρκικῆς μαφίας καὶ δὲν ὑπῆρξε δυστυχῶς καμία οὐσιαστικὴ ἀντίδραση. Δεχτήκαμε τὴν συζήτηση μὲ τὸν ἀνεκδιήγητο νεοοθωμανιστὴ Νταβούτολγου καὶ τὸν ὑπερφίαλο Ἐρντογᾶν, ποὺ ὀνειρεύεται συνεχῶς τὴν ἀνασύσταση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπὶ τῶν προβλημάτων τοῦ Αἰγαίου ὅπως τὰ θέτει ἡ Τουρκία, (γκρίζες ζῶνες,  ἐναέριος χῶρος, χωρικὰ ὕδατα, ὑφαλοκρηπίδα), ἐνῶ νομικὰ μόνο τὸ ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπίδας εἶναι ἐκκρεμῆ καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο εἶναι μὲ σαφῆ τρόπο ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν δικαίων. Καὶ τώρα ἔχουμε τὴν πρωτοφανῆ προδοσία τῆς ντενφάκτο ἀναγνώρισης τοῦ ψευδοκράτους, μὲ τὴν ἔναρξη γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημων συνομιλιῶν μὲ τοὺς ἐκπροσώπους οὐσιαστικά τς τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς τοῦ βόρειου τμήματος τῆς Κύπρου. Εἶναι πλέον ξεκάθαρο ὅτι ἡ μνημονιακὴ κλίκα ποὺ κυβερνᾶ τὴν χώρα σκοπεύει νὰ κλείσει ὅλα τὰ ἐθνικὰ θέματα ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ μπαίνει δὲν εἶναι τί κάνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «χαριεντίζοντες» ἀλλὰ ποιὸς μπορεῖ νὰ τοὺς ἀνακόψει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ κατηφόρα...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.