30 Ιουν 2018

E΄ Κυριακὴ Ματθαίου - Ἑρμηνεία τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς


Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία

1. 1η Ἰουλίου σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Σᾶς εὔχομαι καλό μήνα. «Καλό μήνα» ὅταν λέγω, ἐννοῶ καί καλά καί εὐχάριστα νά τά περάσουμε, μέ ὑγεία καί ἀγάπη μεταξύ μας, ἀλλά εὔχομαι καί τό καλύτερο ἀκόμη, τό μήνα αὐτό νά δώσει ὁ Θεός νά μᾶς συμβεῖ κάποια πνευματική εὐκαιρία, ὥστε νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί νά ἀνεβοῦμε πνευματικά. 
Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, λέγεται Ε´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου καί ἀναφέρεται στήν θεραπεία δύο δαιμονισμένων στήν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Τήν χώρα ὅμως αὐτή τό σημερινό Εὐαγγέλιο τήν ἔλεγε «Γεργεσηνῶν». Πραγματικά, ἡ πόλη, στήν ὁποία ἔγινε τό θαῦμα, λεγόταν «Γέργεσα» καί σ᾽ αὐτήν ἔδειχναν τόν...

Τήν ἐγχείρηση στήν ἔκανε τά ξημερώματα ὁ γέροντας Παΐσιος

Διήγηση Νικολάου Κουλούρη, Καθηγητοῦ στὸ Τμῆμα Νομικῆς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου:
«Τὸ ἔτος 2012, ὁ φοιτητής μου στὸ Τμῆμα Νομικῆς του Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου Στέλιος Κρεοῦζος, ὁ ὁποῖος εἶναι δημοσιογράφος τοῦ ΡΙΚ, διαγνώσθηκε μὲ ὑγρὸ στοὺς πνεύμονες καὶ στὴν καρδιά.
Ταλαιπωρήθηκε ἐπὶ ἔναμισυ ἔτος νοσηλευόμενος γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα σὲ Νοσοκομεῖο. Τελικά, ὁ θεράπων ἰατρὸς τοῦ συνέστησε νὰ ὑποβληθῆ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση γιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ ὑγροῦ, ὥστε νὰ σταματήση ἡ ταλαιπωρία του. Ἡ ἐπέμβαση αὐτὴ διακρίνεται ἀπὸ μὴ ἀμελητέο βαθμὸ ἐπικινδυνότητας, ὅπως ἀνέφερε στὸν φοιτητή μου ὁ χειρουργός. Τὴν παραμονὴ τῆς προγραμματισμένης ἡμέρας γιὰ τὴν ἐπέμβαση, ὁ φοιτητής μου ἔκανε εἰσαγωγὴ στὸ Νοσοκομεῖο. Τὸν εἶχε καταλάβει εὔλογη ἄγωνια γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ἐπέμβασης. Τὸ ἀπόγευμα τὸν ἐπισκέφθηκε μιὰ ξαδέλφη του καὶ τοῦ ἔφερε ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν Γέροντα καὶ ἤδη ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη, λέγοντάς του ὅτι ἡ ἀνάγνωσή του θὰ τὸν βοηθήση νὰ ἠρεμήση. Ὑπ’ ὄψη ὅτι ὁ φοιτητής μου μέχρι τότε εἶχε μόνο ἐπιδερμική, τυπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως δυστυχῶς οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Ὁ φοιτητής μου ἄρχισε νὰ....

Ἡ ἑλληνική παιδεία καί ὁ πολιτισμός στό Βυζάντιο

ἀρχιμ. Κύριλλου Κεφαλόπουλου
Στὴ βυζαντινὴ παιδεία ἡ Ἐκκλησία κατεῖχε σημαντικὸ ρόλο. Τὰ πρῶτα γράμματα τὰ μικρὰ παιδιὰ τὰ μάθαιναν σὲ σχολεῖα ποὺ διατηροῦσε ἡ Ἐκκλησία (ἀνάγνωση, γραφή, γραμματική, ψαλμούς, μουσική, ἱερὰ ἱστορία). Μετὰ τὴ βασικὴ αὐτὴ ἐκπαίδευση ἀκολουθοῦσε ἡ γενικὴ ἐγκύκλιος παιδεία, ὅπου τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ διδάσκονταν γραμματική, ρητορική, ποιητική, ἱστορία, φιλοσοφία καὶ μαθηματικά. Ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς διδάσκονταν Ὅμηρο, Ἡσίοδο, Πίνδαρο, κείμενα τοῦ Δημοσθένους, τοῦ Λυσίου, βασικὲς φιλοσοφικὲς ἀρχὲς τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, παράλληλα μὲ κείμενα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ (Ψαλτήριο, Παροιμίαι Σολομῶντος κ.ἄ.) καὶ τοὺς Πατέρες.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν ἀνώτερες σπουδὲς μποροῦσαν νὰ φοιτήσουν σὲ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ποὺ διατηροῦσαν τὸ κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία. Οἱ αὐτοκράτορες μερίμνησαν ἰδιαιτέρως γιὰ....

Οἰκουμενισμός: «Ὁ Ρουβίκωνας» τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Ἀρθρογράφου – Συγγραφέως
Τά τελευταία ἔτη, ὡς γνωστόν, ἐκτός τῶν μυρίων ἄλλων κακῶν, μόνιμη θέση στήν κοινωνική ζωή τῆς Ἑλλάδος καί στήν καθημερινότητα τῆς ἐγχώριας εἰδησεογραφίας ἔχει καταλάβει μία ἀναρχική ὁμάδα, αὐτοαποκαλουμένη «Ρουβίκωνας». Ἡ ἰδεολογία τῶν μελῶν τῆς ἀπηχεῖ σέ γενικές γραμμές αὐτή τοῦ λεγομένου ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου. Καί τί δέν κάνει ἡ ἀναρχική αὐτή ὁμάδα! Εἰσβάλλει σέ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἰδιωτικές ἑταιρεῖες, συμβολαιογραφικά γραφεῖα, πρεσβεῖες ξένων χωρῶν στήν Ἀθήνα, ἐνῶ προσέτι διαπράττει καί ἄλλες ἐγκληματικές ἐνέργειες, ὅπως τήν ἐπίθεση κατά τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας!
Ἀλλ’ ἐμεῖς, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, δέν πρόκειται νά σᾶς ἀπασχολήσουμε μέ τά γνωστά, ἄλλωστε, ἀπό τά Δελτία Εἰδήσεων κατορθώματα τῆς συγκεκριμένης αὐτῆς ἀναρχικῆς ὁμάδος. Πρόθεσή μας, σήμερα, εἶναι ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ μία ἄλλη ἐξ ἴσου ἀναρχική καί ἐπικίνδυνη ὁμάδα, αὐτή τῶν οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι δροῦν μέσα στόν ἐκκλησιαστικό μας χῶρο. Ναί! Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὁ «Ρουβίκωνας» ἐν δράσει κατά τῆς Ὀρθοδοξίας. Θέλετε ἀποδείξεις;
Τά μέλη τοῦ Ρουβίκωνα, ὅπου εἰσβάλλουν, κρατοῦν σφυριά, ρόπαλα καί βαριοποῦλες, σπᾶνε τζάμια καί πόρτες, πετοῦν ὑπολογιστές στό πάτωμα, ποδοπατοῦν ὅσα ἔγγραφα βρίσκουν, πετοῦν μπογιές στούς τοίχους τῶν κτηρίων, πετοῦν φέιγ βολάν ἔξω ἀπό τίς οἰκίες ξένων πρεσβευτῶν, ἐκτοξεύουν ἀπειλές καί δίδουν ἐξηγήσεις γιά τά κίνητρα τῶν ἐπιθέσεών τους σέ ἰστοσελίδες τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου.
Ἄς ἐπιστρέψωμε, ὅμως, στούς οἰκουμενιστές καί...

Ἁμαρτία, ἡ ἀρρώστια τῆς ψυχῆς

Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου
Ὅπως εἶναι ἡ ἀρρώστια στὸ κορμί, ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ἁμαρτία στὴν ψυχή. Γι’ αὐτό η ἰατρικὴ τῶν ψυχών δεν καταγίνεται μὲ τίποτ’ ἄλλο, παρὰ μόνο μὲ την καταπολέμηση τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν αἰτιῶν της, τῶν παθῶν.
Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. Γιατί στὴ φοβερὴ ὥρα τῆς Κρίσεως τί ἀπολογία θὰ δώσουμε; Επιμεληθήκαμε ἄραγε τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας ῆ μήπως ἀγωνιστήκαμε σ’ ὅλη μας τὴ ζωὴ γιὰ τὴν πολύμορφη μάταιη ἀπόλαυση; 
Ἂν δὲν γνωρίζουμε τὴν ἀρρώστια τῆς ψυχῆς μας καὶ δὲν αἰσθανόμαστε τοὺς πόνους καὶ τὸ κακὸ ποὺ...

Ἐγκώμιο στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

Χαίρετε, ἅγιοι Ἀπόστολοι, βασιλεῖς τοῦ Χριστοῦ· διότι σ’ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπουράνια καὶ τὴν ἐπίγεια βασιλεία. Σᾶς ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ κυβερνᾶτε καὶ νὰ φροντίζετε καὶ τοὺς δύο θρόνους, θέλοντας ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κληρονομιὰ τῆς ἐπίγειας βασιλείας, ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀστράψει ἡ δόξα, νὰ πλεονάσει ἡ ὀμορφιά, νὰ φανερωθεῖ τὸ φῶς, νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ μυστήρια, νὰ κηρυχθεῖ ἡ δύναμη τῆς ἐπουράνιας βασιλείας. 
Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ ἅλας τῆς γής, ποὺ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴ δύναμή του. Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Μάτθ. 5:13-14), ποὺ μένει στὴν ἀνατολὴ καὶ λάμπει παντοῦ, ποὺ φωτίζει αὐτοὺς ποὺ...

29 Ιουν 2018

Συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια: Μία νέα ἐθνικὴ ταπείνωση

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 28η Ἰουνίου 2018 
Εισήλθαμε προφανέστατα σὲ μία νέα φάση ἐθνικῶν περιπετειῶν μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας μεταξύ τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων στὶς 17 Ἰουνίου 2018. Μίας συμφωνίας ποὺ θὰ παραμείνει στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία ὡς συμφωνία στρατηγικῆς ἥττας καὶ ἐθνικῆς ταπείνωσης, ποὺ θὰ μᾶς στιγματίζει γιὰ πάντα. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα γεγονὸς κατ’ ἐξοχὴν συνταρακτικό, ποὺ προκάλεσε τὴν κάθετη ἀντίθεση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ἐνῶ βύθισε στὸ πένθος καὶ τὴν ὀδύνη τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὸν ὅπου γὴς Ἑλληνισμό. Σύσσωμο τὸ Ἔθνος, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἀντέδρασε αὐθόρμητα καὶ δυναμικὰ μὲ ἁγνὸ πατριωτισμό. Πλήθη λαοῦ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς ἱεράρχες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, βγῆκαν στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ βροντοφωνάξουν ἕνα μεγάλο ΟΧΙ (!) στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας, ἀψηφώντας τὰ ΜΑΤ, τὰ χημικὰ καὶ τὰ ρόπαλα τῶν ἀστυνομικῶν. Οἱ καμπάνες τῶν γύρω χωριῶν στὶς Πρέσπες κτυποῦσαν πένθιμα τὴν...

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.

Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν διαφορετικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: ὁ ἀπόστολος Πέτρος – λένε -  τονίζει τά ἔργα ὡς δρόμο σωτηρίας, γεγονός πού τόν σχετίζει περισσότερο μέ τήν ᾽Ιουδαϊκή παράδοση, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει κυρίως τήν πίστη, ἄρα εἶναι ὁ ρηξικέλευθος καί ὁ ἀληθινός χριστιανός. Τόν Πέτρο εἶδαν πολλοί ὡς πρότυπο τῆς θεολογίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἡ ὁποία πράγματι ὑπερτονίζει τά καλά ἔργα εἰς βάρος συχνά τῆς πίστεως, καί τόν Παῦλο ἀπό τήν ἄλλη σχέτισαν μέ τόν Προτεσταντισμό, ὁ ὁποῖος ὑποβαθμίζει τά....

Τό ὄραμα τοῦ Παύλου καί ἡ μετάβαση στήν Μακεδονία


6 Διελθόντες δέ τήν Φρυγίαν καί τήν Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τόν λόγον ἐν τῇ Ἀσία, 7 ἐλθόντες κατά τήν Μυσίαν ἐπείραζον κατά τήν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καί οὐκ εἴασεν αὐτούς τό Πνεῦμα. 8 παρελθόντες δέ τήν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. 9 καί ὄραμα διά τῆς νυκτός ὤφθη τῷ Παύλῳ· ἀνήρ τίς ἦν Μακεδών ἑστώς, παρακαλῶν αὐτόν καί λέγων· διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.

ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τήν Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἠμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτοὺς (Πράξ. ιστ΄ 6-10)
Ἑρμηνεία 
Ἀφοῦ δὲ ὁ Παῦλος καὶ οἱ σύνοδοι τοῦ διῆλθον τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴ χώραν, ἐπειδὴ ἀπὸ ἐσωτερικὴν ἔμπνευσιν καὶ φωτισμόν, τὸν ὁποῖον τοὺς ἐνέβαλε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἠμποδίσθησαν νὰ λαλήσουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν τὴ Ἀσία, ἦλθον εἰς τὰ σύνορά της Μυσίας, καὶ ἐκεῖ ἔκαναν δοκιμᾶς καὶ ἀποπείρας νὰ πορευθοῦν εἰς Βιθυνίαν. Ἀλλὰ καὶ πάλιν δὲν τοὺς ἀφῆκε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀφοῦ δὲ ἐπέρασαν χωρὶς χρονοτριβὴν τὴν Μυσίαν, κατέβησαν εἰς τὴν Τρωάδα. Καὶ ἐκεῖ ἐνεφανίσθη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτὸς ὀπτασία εἰς τὸν Παῦλον. Κάποιος δηλαδή, ποὺ ἀπὸ τὴν ἐνδυνασίαν του ἢ καὶ τὴν προφορὰν τοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἦτο Μακεδών, ἐστέκετο ὄρθιος καὶ παρεκάλει τὸν Παῦλον λέγων. Πέρασε ἀπὸ τὴν Ἀσιατικὴν ἀκτὴν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ βοήθησέ μας. Ὅταν δὲ εἶδε τὴν ὀπτασίαν αὐτὴν ὁ Παῦλος, ἀμέσως ἐζητήσαμεν πληροφορίες καὶ πλοῖον διὰ νὰ ἀναχωρήσωμεν εἰς τὴν Μακεδονίαν. Καὶ ἐλάβομεν τὴν ἀπόφασιν τοῦ ταξιδίου αὐτοῦ, διότι συνεπεράναμεν ἀπὸ τὸ ὅραμα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰς λοιπᾶς περιστάσεις, ὅτι ὁ Κύριός μας ἔχει προκαλέσει νὰ κηρύξωμεν τὸ εὐαγγέλιον εἰς αὐτούς, ποὺ κατώκουν τὴν Μακεδονίαν. 

Παῦλος: Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 
Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος δὲν ἀνῆκε στὴ χορεία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Δὲ γνώρισε τὸν Κύριο ὅσο ζοῦσε στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀποκαλύφτηκε κατόπιν σὲ αὐτὸν καὶ κλήθηκε νὰ γίνει ἀπόστολός Του, ὄντας αὐτὸς πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας. 
Γεννήθηκε γύρω στὸ 15 μ. Χ. στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας ἀπὸ Ἰουδαίους γονεῖς. Ὀνομαζόταν Σαούλ, ἔχοντας καὶ τὸ ρωμαϊκὸ ὄνομα Παῦλος. Οἱ εὔποροι γονεῖς τοῦ ἔδωσαν ὑψηλὴ παιδεία. Ἐπίσης τὸ ἀξιόλογο ἑλληνιστικὸ πνευματικὸ κλίμα τῆς Ταρσοῦ ἐπέδρασαν θετικὰ στὴν διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του. Ἀνῆκε δὲ στὴν αἵρεση τῶν Φαρισαίων. 
Γύρω στὸ 34 μ. Χ. βρέθηκε στὴν Ἱερουσαλὴμ νὰ σπουδάζει κοντὰ στὸν ὀνομαστὸ νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Ὁ νεαρὸς φαρισαῖος Παῦλος ἔδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο γιὰ τὴ διάσωση τῆς θρησκείας του. Τὸν συναντοῦμε συμμέτοχο...

28 Ιουν 2018

"Νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ τὴν γῆ, γιὰ νὰ ζήσεις τὰ παιδιά σου"

Πολύτεκνος οἰκογενειάρχης στὶς ἀρχὲς τοῦ 2008 σὲ συζήτηση μὲ τὸν π. Σεραφεὶμ τὸν ρώτησε:
- Γέροντα, ἔχω κάποιες οἰκονομίες. Νὰ ἀρχίσω νὰ κτίζω κάτι γιὰ τὰ παιδιά; Τί νὰ κάνω;
- Ὄχι, παιδί μου, Νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ τὴ γή, γιὰ νὰ ζήσεις τὰ παιδιά σου. Γιατί, νά, θὰ κοιμηθοῦμε ἕνα βράδυ καὶ θὰ τὰ ἔχουμε ὅλα, καὶ τὸ πρωὶ θὰ ξυπνήσουμε καὶ δὲ θὰ ἔχουμε τίποτε.
Σὲ συνέχεια τοῦ διαλόγου αὐτοῦ ὁ π. Σεραφεὶμμ εἶχε γράψει στὸ βιβλίο του «Ρήματα Ζωῆς», πού κυκλοφόρησε τὸ 2008, λίγο μετὰ τὸ θάνατό του, τὰ ἀκόλουθα: «Ὅλοι διαισθανόμεθα ὅτι τὰ χρόνια τς ἀφθονίας καὶ τοῦ πλούτου γρήγορα θὰ παρέλθουν καὶ ὁ ἄνθρωπος θὰ εὑρεθεῖ σὲ...

ΗΠΑ: Ἀπόφαση κατὰ τῶν ἀμβλώσεων ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ προσέφερε σήμερα μία νίκη στοὺς ἀντιπάλους τῶν ἀμβλώσεων καταργώντας νόμο τῆς Καλιφόρνια ποὺ ἐπέβαλλε σὲ κλινικὲς νὰ ἐνημερώνουν τὶς ἐγκύους πελάτισσές τους ὅτι μποροῦν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἄμβλωση ἢ νὰ λάβουν ἀντισυλληπτικὰ μέσα δωρεὰν ἢ σὲ χαμηλὲς τιμὲς σὲ ἐπιδοτούμενους ἀπὸ τὸ κράτος ὀργανισμούς. 
Ὁ νόμος αὐτὸς παραβιάζει τὸ Σύνταγμα, ἔκρινε τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο στὴν ἀπόφασή του, ἡ ὁποία ἐλήφθη μὲ πλειοψηφία πέντε δικαστῶν ἔναντι...

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ γιὰ τὸν χωρισμὸ Κράτους - Ἐκκλησίας

Ιερομόναχος Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης (1913 - 28 Ἰουνίου 1996)

Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περὶ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος: «Ὁ Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης ἦταν ἀπὸ τοὺς τελευταίους παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες, ποὺ στὸ πρόσωπό του συγκέντρωσε τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀσκήσεως, τὴν ἐμμονὴ στὴ μοναχικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τοῦ γνησίου Ἁγιορείτικου μοναχικοῦ πνεύματος…».
Κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος τοῦ Χαραλάμπους καὶ τῆς Βασιλικῆς. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Καλλιάνοι τῆς Κορινθίας τὸ 1913. Μόλις πέντε ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Φλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον ’Ὅρος τὸ 1929 καὶ ὑποτάχθηκε στὸν Γέροντα Γαβριὴλ (†1959), ποὺ μόναζε μὲ τὸν αὐτάδελφό τοῦ Μιχαὴλ (†1952), τοὺς ὁποίους διακόνησε ἀφοσιωμένα καὶ δὲν ἔπαυε νὰ λέει ὅτι ἦταν γι’ αὐτὸν οἱ δύο φύλακες ἀρχάγγελοι. Στὴν πανήγυρη τῆς Καλύβης τους, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ 1930, ἐκάρη μοναχός. Ἀπὸ τότε ἐπιδόθηκε μὲ περισσότερο ζῆλο στὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ νέκρωση τῶν ἀντιθέων παθῶν. Τὸ 1933 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ....

27 Ιουν 2018

“Οἱ προδότες ἦταν μᾶλλον μαθητές μας…” (ἡ ἐπιστολή μιᾶς Μακεδόνισσας δασκάλας)

"Εἶμαι δασκάλα, τὸ Σάββατο μοῦ ἔστειλε ἡ ΔΟΕ μία ἀνακοίνωση νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν μὴ ἀξιολόγηση. 

Τοὺς ἀπάντησα: 

Καλοί μου συνάδερφοι, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ δασκάλες μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἔδιναν μάχη γιὰ τὰ ἰδανικά τους, στὴν Μακεδονία. 

Η Παιδεία ἦταν αὐτὴ ποὺ σήκωσε ἕνα μεγάλο βάρος ἀπὸ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα. 

Ἑλληνίδες δασκάλες σκοτωθῆκαν ἀκόμα καὶ μέσα στὰ σχολεῖα (Λίλη Βλάχου, Σουλτάνα Κανδηλιάρη) προσυπογράφοντας μὲ τὸ αἷμα τους ὅσα πίστευαν κι ὅσα...

Παπα-Γιάννης Καλαΐδης: "Οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι πεντακόσια χρόνια δεν μπόρεσαν νὰ μᾶς κάνουν Τούρκους καὶ τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας θὰ μᾶς ἀλλαξοπιστήσουν"

Φωτογραφία: Δεξιὰ ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Σισανίου & Σιατίστης καὶ ἀριστερὰ ὁ ἐπίσης μακαριστὸς Παπα-Γιάννης Καλαΐδης

Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας - οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι - μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς κατέστρεψαν. Ἐξαιτίας τοὺς χάσαμε τὴν Πόλη ἀλλὰ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Ἐξαιτίας τους εἴχαμε τουρκοκρατία γιὰ πεντακόσια χρόνια. Ἀλλὰ ἀντέξαμε κι ὁ λαὸς ἔμεινε πιστὸς στὴ ρωμιοσύνη καὶ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὰ κρυφὰ σχολεῖα ὅπου τὰ ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ψαλτήρι κι ἄλλα ἱερὰ βιβλία. Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ δύναμη καὶ τὰ ὄπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό. 
 Τοὺς δώσαμε τὸν πολιτισμό. Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Τὰ Εὐαγγέλια γράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὸ Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σὲ Ἕλληνα Πατριάρχη καθὼς ὅταν τὸ προσπάθησαν οἱ Παπικοὶ (Σταυροφόροι) καὶ οἱ Ἀρμένηδες, τότε ἔσπασε τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ....

26 Ιουν 2018

Ὁ γάμος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Ἐπιλογὴ ἀποσπασμάτων – τίτλοι – μετάφραση:
π. Χρίστου Κυριαζόπουλου
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἀφιερώνει πάρα πολλὲς σελίδες τῶν ἔργων του σὲ θέματα γάμου. Παραθέτουμε σὲ μετάφραση ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα ἀποσπασμάτων (οἱ ἐντὸς παρενθέσεων ἀριθμοὶ παραπέμπουν στὴν Ἑλληνικὴ Πατρολογία τοῦ Migne):
ΤΙΜΙΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ
Καὶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐθνικοί, θεωροῦμε τίμιο πρᾶγμα τὸν γάμο. Καὶ εἶναι τίμιο (61, 103).
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
Γιὰ τὴ γυναῖκα ἂς μὴν ὑπάρχει τίποτε πιὸ πολύτιμο ἀπὸ τὸν ἄνδρα της, γιὰ τὸν ἄνδρα τίποτε πιὸ ἐπιθυμητὸ ἀπὸ τὴ γυναῖκα του. Ἡ ὁμόνοια ἀνάμεσα στὴ γυναῖκα καὶ στὸν ἄνδρα συγκρατεῖ τὴ ζωὴ καὶ συνέχει τὸν κόσμο ὁλόκληρο… Ὅταν ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα μαλώνουν μεταξύ τους, τότε δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ τοὺς εὐχαριστήσει οὔτε ὁ πλοῦτος οὔτε τὰ καλὰ παιδιὰ οὔτε τὰ πολλὰ παιδιὰ οὔτε ἡ δύναμη καὶ ἡ ἐξουσία οὔτε ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ οὔτε οἱ ἀπολαύσεις καὶ ἡ πολυτέλεια οὔτε κάποια ἄλλη εὐτυχία (51, 369). Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος, αὐτὴ ἡ πιὸ....

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους περὶ τοῦ θέματος τῆς Μακεδονίας

Καρυαὶ τὴ 13η/26η Ἰουνίου 2018 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ θλίψεως ἐπληροφορήθη τὴν, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις συσσώμου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, συνυπογραφὴν τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν περὶ τῆς ὀνομασίας τῆς γείτονος χώρας τῶν Σκοπίων. 
Ἀσφαλῶς ὡς χριστιανοὶ ὀφείλομεν νὰ ἐπιδιώκωμεν μὲ ὄλας τὰς δυνάμεις μας τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, τὴν θεραπείαν τῶν σχισμάτων, τὴν εἰρηνικὴν κατάστασιν καὶ τὴν παντὶ τρόπω ἀποφυγὴν δημιουργίας ἑστιῶν θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνοφυλετικοὺ φανατισμοῦ καὶ μίσους. Οὕτως ἡ ἐπίλυσις τοῦ χρονίζοντος προβλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καὶ ἡ πλήρης ἀποκατάστασις τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν εἶναι...

«Σὰν ἔγινε σκουπίδι ἡ μάνα τῶν Μακεδονία»

Ἀπὸ τον Σαράντο Ι. Καργάκο

Ἡ φράση ἤ μᾶλλον ὁ στίχος δέν εἶναι κάποιου σύγχρονου ποιητῆ. Ὤ, οἱ σύγχρονοι προβεβλημένοι ποιητές κρατοῦν πάνω στά μεγάλα ἐθνικά θέματα αἰδήμονα σιγή, φοβούμενοι μπάς καί κάποιο κομματικό ἤ δημοσιογραφικό τσόφλι τούς πεῖ ...ἐθνικιστές. Ὁ στίχος, λοιπόν, εἶναι τοῦ Κων/νου Καβάφη πού λίγα χρόνια πρίν πεθάνει εἶχε δηλώσει εὐθαρσῶς: «Κι ἄν μέ ποῦν σωβινιστή, καθόλου δέν θά μοῦ κακοφανεῖ. Τόσο τό καλύτερον»! Σέ τί ὅμως ἀναφέρεται ὁ στίχος αὐτός πού τόσο πολύ ταιριάζει στόν παρόντα κακό μας καιρό;
Ὁ Καβάφης, καί ὅταν ἀναφερόταν στό παρελθόν, σάν στόχο εἶχε τό παρόν. Στή συγκεκριμένη περίπτωση μέ τό ποίημα «Ἡ μάχη τῆς Μαγνησίας» πού ἔγραψε...

«…Λένε ἡ Ἑλλάδα δὲν πεθαίνει ἀλλὰ τὴν πεθάναμε τὴν Ἑλλάδα…»

...Ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα, Χριστός. Ἐδῶ εἶναι ἰδανικά, ἀξίες. Δὲν περνᾶτε. Θὰ πέσουμε ἐμεῖς ἀλλὰ τὰ ἰδανικὰ δὲν θὰ τὰ ἀρνηθοῦμε... 

τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.κ.Κοσμὰ
Δὲν ἔχουμε κρίση οἰκονομική. Πάντα τὸ λέμε καὶ θὰ τὸ λέμε. Ὑπάρχει κρίση πνευματική, γιατί αὐτοὶ ποὺ θέλησαν τάχα νὰ κρατοῦν τὸ πηδάλιο τῆς χώρας -οἱ πάσης φύσεως, ποτὲ δὲν κομματίσαμε καὶ δὲν κομματίζουμε- ἔχουν ἄλλους προσανατολισμούς. Νὰ μὲ συγχωρέσει ὁ Θεός, παρουσιάζονται ὡς ἄδειοι ἄνθρωποι. Καὶ ἀφοῦ εἶναι ἄδειοι καὶ ἔχουν τὸ νοῦ τοὺς ὄχι σὲ ἀξίες, γι’ αὐτὸ καὶ ὁδήγησαν καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα στὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Καὶ ὅπως εἶπα καὶ σήμερα τὸ πρωὶ στὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἀλλοῦ, λένε ἡ Ἑλλάδα δὲν πεθαίνει ἀλλὰ τὴν πεθάναμε τὴν Ἑλλάδα, γιατί δὲν ἔχουμε δυστυχῶς ἰδανικὰ καὶ ἀξίες, καὶ φροντίζαμε καὶ φροντίζουμε νὰ ξεριζώσουμε ὅ,τι ἀπόμεινε ἀπ’ τὶς καρδιὲς τῶν...

Λίγες σκέψεις γιά τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς

Τὸν Ἰώβ ἐπισκέπτονται τρεῖς ἐπιφανεῖς φίλοι του, ποὺ πληροφορήθηκαν τὴ δοκιμασία του. Λεπτομέρεια ἀπὸ χειρόγραφο.
Πηνειῶς Χριστοδούλου Νηπιαγωγοῦ Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, PhD, MSc

Κωνσταντίνου Χριστοπούλου Φοιτητῆ Νομικῆς Σχολῆς ἘΚΠΑ

Ὅπως ἡ ὅραση σύμφωνα μὲ τὸν Gibson (1966) εἶναι ἡ «βασίλισσα τῶν αἰσθήσεων», ἔτσι καὶ ἡ ὑπομονὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅτι εἶναι ἡ βασίλισσα, ἡ κορωνίδα, ἡ μητέρα καὶ τὸ ἐπιστέγασμα ὅλων τῶν ἀρετῶν. H ὑπομονὴ μπορεῖ νὰ παραλληλιστεῖ μὲ ἕνα ὡραῖο πολύχρωμο στεφάνι ποὺ ἐμπεριέχει στὴν κατασκευή του ὅλα τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὶς ὁποῖες ἀφενὸς προϋποθέτει καὶ ἀφετέρου καλλιεργεῖ καὶ ἐπαυξάνει.

Ἡ ὑπομονὴ εἶναι σύνθετη ἀρετή. Ἀποτελεῖ τὴ βάση, ἀλλὰ καὶ τὴν κορυφὴ στὴν πυραμίδα τῶν ἀρετῶν, καθὼς καθίσταται ταυτόχρονα συνιστῶσα καὶ συνισταμένη πολλῶν ἀρετῶν.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ διαθέτει ὑπομονὴ συνδυάζει τὸ θάρρος μὲ τὴ θέληση, τὴ μακροθυμία καὶ τὴν...

25 Ιουν 2018

Συνάντηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ Πάπα, στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, μὲ ἀφορμὴ μία προσευχὴ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μέση Ἀνατολή.

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ μέσα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: Μετὰ λύπης μου, ἀπὸ ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, διότι δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὀ Πάπας Φραγκίσκος θα συναντηθοῦν τὸ Σάββατο 7 Ἰουλίου 2018 στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, μὲ ἀφορμὴ μια προσευχὴ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκεῖ, γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μέση Ἀνατολή. 

Θὰ συμμετάσχουν ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πάπας στὸ συγχαρητήριο μηνυμα ποὺ ἀπέστειλε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη για τὰ ὀνομαστήριά Του, ἀναφέρθηκε...

Ὁ φωτισμένος κυβερνήτης, ὁ πιστός Χριστιανός Ἰωάννης Καποδίστριας

Κώστα Δ. Κονταξῆ

ἐπίκουρου Καθηγητῆ Λαογραφίας
Στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1831, λίγες μέρες πρὶν τὸ αἷμα του βάψει τὰ σκαλοπάτια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ναύπλιο, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἔγραψε στὸν ἐπιστήθιο φίλο του καὶ μεγάλο εὐεργέτη τῆς Ἑλλάδας, τὸν Ἑλβετὸ Ἰωάννη – Γαβριὴλ Eynard, καὶ τὴν ἀκόλουθη προφητικὴ γιὰ τὸν ἑαυτό του φράση: «Ἂς λέγουν καὶ ἂς γράφουν ὅ,τι θέλουν. Θὰ ἔλθη ὅμως κάποτε καιρός, ὅτε οἱ ἄνθρωποι κρίνονται ὄχι σύμφωνα μὲ ὅσα εἶπον ἢ ἔγραψαν περὶ τῶν πράξεών των, ἀλλὰ κατ’ αὐτὴν τὴν μαρτυρίαν τῶν πράξεών των. Ὑπ’ αὐτῆς τῆς πίστεως ὡς ἀξιώματος δυναμούμενος, ἔζησα μέσα εἰς τὸν κόσμον μέχρι τώρα, ὁπότε εὑρίσκομαι εἰς τὴν δύσιν τῆς ζωῆς μου, καὶ ὑπῆρξα πάντοτε εὐχαριστημένος διὰ τοῦτο. Μοῦ εἶναι ἀδύνατον πλέον νὰ ἀλλάξω τώρα. Θὰ συνεχίσω ἐκπληρῶν πάντοτε τὸ χρέος μου, οὐδόλως φροντίζων περὶ τοῦ...

Ἐξισώνουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο μὲ τὴν Τσαμουριὰ

Σημεῖα τῆς συμφωνίας ποὺ κυοφορεῖται μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Ἀλβανίας, ἀποκαλύπτουν τὰ «Νέα» μὲ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, ὑπὸ τὸν τίτλο «ἐξισώνουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο μὲ τὴν Τσαμουριά». 

Τὰ σημεῖα συμφωνίας παραμένουν «ἑπτασφράγιστο μυστικὸ» ὡστόσο ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ὑπὸ τὶς ἔντονες πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας, δὲν δείχνει νὰ βιάζεται καὶ νὰ συμμερίζεται τὴν σπουδὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν ἄμεση ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας. 
Ἡ συμφωνία, ὅπως ἀναφέρουν τὰ Νέα σὲ ἄρθρο ποὺ ὑπογράφει ὁ Γιῶργος Παπαχρῆστος, ἐπικεντρώνεται σὲ τρία σημεῖα κι αὐτὸ ποὺ ...

Γιατί δὲν ἔγινε Δημοψήφισμα γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας;

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ 

Ἀκούσαμε τὶς τελευταῖες μέρες τὸν κ. Πρωθυπουργὸ νὰ ἀρνεῖται τὸ δημοψήφισμα γιὰ ἕνα τόσο μεγάλο ἐθνικὸ θέμα, τὴν ὥρα ποὺ τὰ Σκόπια, μία χώρα ὄχι πιὸ δημοκρατικὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, σέβεται τὸν λαό της καὶ θὰ διενεργήσει δημοψήφισμα. Μάλιστα, τὸν εἴδαμε νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι σχεδὸν τὸ θέμα δὲν μᾶς ἀφορᾶ, ὅτι «δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κάνουμε δημοψήφισμα γιὰ τὸ πῶς θὰ λέγεται μία ἄλλη χώρα» καὶ ὅτι, «ἂν ἀλλάζαμε κάτι ἐμεῖς, τότε θα κάναμε δημοψήφισμα». Τον ἀκούσαμε, ἐπίσης, νὰ λέει στὶς Πρέσπες ὅτι ἡ διένεξη μὲ τὰ Σκόπια, ὅλα αὐτὰ τὰ προηγούμενα χρόνια, ἦταν «μία ἄγονη διένεξη» καὶ ὄτι η συμφωνία ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία τῶν δύο λαῶν. 
Ὡστόσο, διερωτᾶται κανεὶς ποιὰ μορφὴ εὐημερίας ἐννοεῖ ὁ κ. Πρωθυπουργός; Μήπως ἐννοεῖ εὐημερία σὰν αὐτὴν ποὺ πρόσφερε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὰ (3) χρόνια ποὺ κυβερνᾶ, ἐφαρμόζοντας μία οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ τὸν ἔφερε σὲ κατάσταση ἀπογοήτευσης, φτώχιας καὶ μιζέριας; Αν, ὅμως, ἐννοεῖ κάποια μέλλουσα εὐημερία, ποὺ ἐλπίζει νὰ ἔλθει, μέσω τῆς συμφωνίας μὲ τὰ Σκόπια, γιατί ἄραγε ἔπρεπε νὰ...

24 Ιουν 2018

«Ἡ ἐκ τῆς Δύσεως ἀλλοτρίωση»

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου
Εἶναι μεγάλη ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν Ἀνατολή καί τήν Δύση. Δέν μιλῶ γεωγραφικά, ἀλλά πνευματικά καί πολιτιστικά.
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ἔκφραση ζωῆς ἔχει ἄλλη πορεία καί ἄλλη προοπτική ἀπό ἐκείνη τῆς Δύσεως, ἡ ὁποία ἀλλοτριώθηκε μέσα ἀπό τόν σχολαστικισμό καί νομικισμό, τήν ἀπολυτοποίηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καί τήν πλήρη ἐκκοσμίκευση.
Ἀποστασιοποιήθηκε ἡ Δύση ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἀποκάλυψης καί ἀπεσχίσθη ἀπό τή Μία καί Ἁγία πίστη μέ τά φρικτά ἀποτελέσματα τά ὁποῖα ἐπηρέασαν τήν πορεία της, ὄχι μόνο τήν πνευματική, ἀλλά καί τήν γενικώτερη.
Σέ αὐτό τό πνεῦμα ἀντιτάχθηκε ἡ Ὀρθοδοξία μέ πρώτη τήν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία παρέμεινε στίς σταθερές βάσεις τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ἔχουσα τήν συνείδηση ὅτι κέντρο τοῦ...

Γέροντας Ἰωσήφ, Βατοπαιδινός: "Ἐσὰς τοὺς νέους σᾶς πολεμᾶ πολὺ ἡ ἀποθάρρυνση"

Ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς (+2009) ἀναφέρεται στὴν προσπάθεια ποὺ πρέπει νὰ καταβάλει ὁ πιστὸς εἴτε λαΪκὸς εἴτε μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀποθάρρυνση καὶ τὴν ἀπογοήτευση ποὺ ἔρχεται στὶς πτώσεις καὶ στὰ λάθη. Ὁ Γέροντας περιγράφει τὴν ἀποθάρρυνση καὶ τὴν ἀπογοήτευση ὡς ὄργανα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς προσευχῆς, τῆς ἄσκησης καὶ τελικὰ τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Ὁ Γέροντας κλείνει τὴν ὁμιλία του περιγράφοντας ἕναν τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ κάθε χριστιανὸς προκειμένου νὰ ἀποκρούει τὶς προσβολὲς αὐτὲς τῆς ἀπογοήτευσης στὸν καθημερινὸ ἀγώνα. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι ἡ...

Γιατί σήμερα μέ μεγάλη εὐκολία χωρίζουν τά ἀνδρόγυνα;

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Π. Τύμπα
Αὐτὴν τὴν ἐρώτηση ἀπηύθυνε κάποτε κάποιος στὸν γέροντα Παΐσιο καὶ αὐτὸς ἀπάντησε: «Οἱ ἄνθρωποι, βρὲ παιδί μου, χωρίζουν ἀπὸ τὴ φιληδονία τους καὶ ἀπὸ τὸν ἐγωισμό τους. Ὅλους τοὺς ἄλλους λόγους τοὺς ἐμπνέονται ἐκ τῶν ὑστέρων, γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τοὺς ἑαυτούς τους».
Μὴν βρίσκουμε λοιπὸν ὅλοι μας «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις». Ζοῦμε σὲ μιὰ εἰκονικὴ πραγματικότητα. Μιὰ πραγματικότητα γεμάτη λαγνεία καὶ φιληδονία. Ἀπὸ τὸ πρωὶ ποὺ θὰ ἀνοίξει κανεὶς τὰ μάτια του ἕως τὸ βράδυ ποὺ θὰ τὰ κλείσει πρέπει νὰ ἀγωνίζεται νὰ τὰ προφυλάξει ἀπὸ τὴ γύμνια καὶ κάθε εἴδους προκλητικὲς εἰκόνες. Μακάριος καὶ ἤρεμος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν θὰ ἀνοίξει καθόλου τηλεόραση. Οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι γι’ αὐτὸ ὀνόμασαν τὶς ματιὲς τῶν ὀφθαλμῶν κόρες, διότι συμβούλευαν τοὺς νέους νὰ εἶναι παρθένες, καὶ ὁ Θεὸς μὲ τὴ σοφία Του τοποθέτησε πάνω τους τὰ βλέφαρα γιὰ νὰ τὶς προστατεύουμε ἀστραπιαῖα. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔγινε ὁρατὸ φέρνει μέσα μας τὴν εἰρήνη. Ἀντίθετα, ὅ,τι δέχεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου διεγείρει τὴ φαντασία. Ἡ φαντασία μὲ τὴ σειρὰ της διεγείρει ὅλα τὰ σαρκικὰ πάθη καὶ ἔτσι....

Δημοσκόπηση: 86 % κατά τῆς προδοτικῆς συμφωνίας μέ τά Σκόπια

Κόλαφος γιά τήν κυβέρνηση ἡ νέα δημοσκόπηση πού διενεργήθηκε στή Β.Ἑλλάδα γιά τή συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ γιά τό Μακεδονικό. Σύμφωνα μέ τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας πού διενεργήθηκε σέ ὅλους τους νομούς τῆς ἀνατολικῆς, κεντρικῆς καί δυτικῆς Μακεδονίας γιά τή «Βόρεια Μακεδονία», τό 86% τῶν ἐρωτηθέντων τάχθηκαν κατά τῆς συμφωνίας.
Τή δημοσκόπηση πραγματοποίησε ἡ ἐταιρία Interview καί δημοσίευσε τό The President. Βάσει τῆς ἔρευνας, τό 86% τῶν ἐρωτηθέντων κάνουν λόγο γιά κακή συμφωνία, ἔναντί του 12% πού τή θεωρεῖ καλή.
Στήν ἴδια δημοσκόπηση, τό 83% πιστεύει ὅτι...

23 Ιουν 2018

Τὸ Γενέθλιό του Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ἸωάννουΜητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία

1. Ἡ περίοδος αὐτή, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐκκλησιαστικά λέγεται περίοδος τοῦ Ματθαίου, γιατί εἴπαμε ὅτι τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα εἶναι ἀπό τό κατά Ματθαῖον ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἀλλά σήμερα ἀκούσαμε εὐαγγελική περικοπή ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. Γιατί ἄλλαξε ἡ σειρά; Γιατί σήμερα, χριστιανοί μου, ἔχουμε ἑορτή, ἔχουμε μεγάλη ἑορτή. Σήμερα ἑορτάζουμε τό γενέθλιο τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Καί χάριν αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορτῆς ἄλλαξε γιά σήμερα ἡ σειρά τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. Ἀλλά μή νομίζετε ὅτι σέ κάθε ἑορτή θά μποροῦμε νά ἀλλάζουμε τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Μόνο ἡ Παναγία, μόνο ὁ Πρόδρομος καί οἱ ἑορτές τῶν Ἱεραρχῶν ἔχουν τήν δύναμη νά ἀλλάζουν τό Εὐαγγέλιο. Ἔτσι, λοιπόν, τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα σήμερα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, πού μιλάει γιά τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου.

2. Ἀλλά κάποιο ἄλλο σχετικό θέμα ἤθελα νά θίξω τώρα, ἀδελφοί. Γνωρίζουμε ὅτι τούς ἁγίους ἑορτάζουμε τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, τήν ἡμέρα τῆς τελευτῆς τους. Γιατί, λοιπόν, σήμερα ἑορτάζουμε τό γενέθλιο τοῦ Προδρόμου; Ἀκοῦστε, χριστιανοί! Τά γενέθλια, πραγματικά, δέν εἶναι χριστιανική ἑορτή. Κανενός ἁγίου ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἑορτάζει γενέθλια, πλήν μόνο τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Προδρόμου. Γιατί ἡ γέννηση τῆς Παναγίας καί τοῦ Προδρόμου προμηνύουν τόν...

Ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Μακεδονίας μας

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς 
(Ὁ πανηγυρικὸς γιὰ τὴν 105η Ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Κιλκίς, ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴν Μητρόπολη Κιλκίς, τὴν 21 Ἰουνίου 2018) Το Κιλκὶς εἶναι ὁ πιὸ εὔφορος τόπος τῆς Μακεδονίας μας. Δὲν ἔχει νερά, δὲν ἔχει ποτάμια, γιὰ νὰ ἀρδεύουν τὰ χωράφια του. Καὶ ὅμως εἶναι ἡ πλουσιότερη γῆ. Γιατί; 
Διαβάζω ἕνα ὡραῖο κείμενο, γραμμένο πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια. Ὁ συγγραφέας του, Σταῦρος Λίβας, ζεῖ, γύρω στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 20, τὰ παιδικά του χρόνια στὸ Κιλκίς. 
«Ἕνα ἀπέραντο “Ἐθνικὸ Νεκροταφεῖο”, ποὺ κρύβει στὰ σπλάχνα τοῦ τὰ κορμιὰ χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καὶ πάνω στὰ κορμιὰ αὐτὰ στήθηκαν τὰ θεμέλια αὐτῆς τῆς πόλης. Καὶ τὸ σιτάρι ποὺ...

Νέες ταυτότητες: Ἡ σύγχρονη ἠλεκτρονικὴ δουλεία!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 21η Ιουνίου 2018
ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!
Ἡ νέα «ὀργουελικὴ ἐποχὴ» ἀποτελεῖ πλέον μία χειροπιαστὴ πραγματικότητα. Εἶναι γνωστὸ τὸ κλασσικὸ «προφητικὸ» βιβλίο τοῦ μεγάλου βρετανοῦ συγγραφέα, λογοτέχνη καὶ δημοσιογράφου Τζωρτζ Ὄργουελ, μὲ τίτλο «1984 - Ὁ μεγάλος ἀδελφὸς» τὸ ὁποῖο συνέγραψε τὸ 1949, περιγράφοντας πρὶν ἀπὸ 69 χρόνια μὲ καταπληκτικὲς λεπτομέρειες, γεγονότα τὰ ὁποῖα ζοῦμε σήμερα.
Στὸ μυθιστόρημα τοῦ Ὄργουελ: τηλεοθόνες ἐλέγχουν τὴν κάθε κίνηση τῶν πολιτῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν μελῶν τοῦ «Κόμματος». Ἀσκεῖται ἰδεολογικὴ χειραγώγηση, προπαγάνδα, ἐνῶ τιμωροῦνται μὲ φυλάκιση ὅποιοι ὑποπέσουν σὲ ἐγκλήματα σκέψης. Ἐπικρατεῖ κρατικὴ τρομοκρατία καὶ συνεχόμενοι πόλεμοι, μὲ πρόσχημα τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. Κάποιοι θεώρησαν τὸ βιβλίο αὐτὸ ὡς...

Νὰ μὴν ἀναγράφεται τὸ θρήσκευμα στὰ Ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν ζητοῦν 29 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἐρώτηση 29 βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγραφὴ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Ὑπουργὸ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
Θέμα: Ἀναγραφὴ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης
Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 2472/1997 (ἄρθρο 2) οἱ θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις ἀποτελοῦν εὐαίσθητο προσωπικὸ δεδομένο καὶ ὅπως ὅλα τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα ἀπαγορεύεται νὰ τυγχάνει καταγραφῆς καὶ ἐπεξεργασίας (στὸν ἴδιο νόμο, ἄρθρο 7), ἐκτὸς κι ἂν αὐτὸ τεκμαίρεται ὡς...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Στίς Πρέσπες οἱ προδότες• στή Βίγλα οἱ πατριῶτες

22 Ιουν 2018

Φώτης Κόντογλου: Ἡ ἁγιασμένη ἐπανάσταση τῶν Ελλήνων!


Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πονεμένη Ρωμιοσύνη», Ἐκδόσεις Ἀστήρ
«Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἡ πιὸ πνευματικὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔγινε στὸν κόσμο. Εἶναι ἁγιασμένη»
Ἡ σκλαβιὰ ποὺ ἔσπρωξε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦνε καταπάνω στὸν Τοῦρκο δὲν ἤτανε μονάχα ἡ στέρηση κι ἡ κακοπάθηση τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, ἀπάνω ἀπ᾿ ὅλα, τὸ ὅτι ὁ τύραννος ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν πίστη τους, μποδίζοντάς τους ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ χρέη τους, ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καὶ σφάζοντας ἢ κρεμάζοντάς τους, ἐπειδὴ δὲν ἀρνιότανε τὴν πίστη τους γιὰ νὰ γίνουνε μωχαμετάνοι. Γιὰ τοῦτο πίστη καὶ πατρίδα εἴχανε γίνει ἕνα καὶ τὸ ἴδιο πρᾶγμα, κ᾿ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθούσανε δὲν ἤτανε μοναχὰ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθοῦνε ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες, ἀλλὰ ἡ λευτεριὰ νὰ φυλάξουνε τὴν ἁγιασμένη πίστη τους, ποὺ μ᾿ αὐτὴν ἐλπίζανε νὰ σώσουνε τὴν ψυχή τους. Γιατί, γι᾿ αὐτούς, κοντὰ στὸ κορμί, ποὺ ἔχει τόσες ἀνάγκες καὶ ποὺ μὲ τόσα βάσανα γίνεται ἡ συντήρησή του, ὑπῆρχε κ᾿ ἡ ψυχή, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς πὼς ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὸ σῶμα, ὅσο περισσότερο ἀξίζει τὸ ροῦχο ἀπ᾿ αὐτό.

Ἐκεῖνες οἱ ἁπλὲς ψυχές, ποὺ ζούσανε στὰ βουνὰ καὶ στὰ ρημοτόπια, ἤτανε διδαγμένες ἀπὸ τοὺς πατεράδες τους στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καὶ γνωρίζανε, μ᾿ ὅλο ποὺ ἤτανε ἀγράμματες, κάποια ἀπὸ τὰ λόγια του, ὅπως εἶναι τοῦτα:...

22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης: Διακόπτουμε ὁποιαδήποτε συνεργασία μέ τίς ἑταιρεῖες - χορηγούς τοῦ gay pride Θεσσαλονίκης


Διακόπτουμε ὁποιαδήποτε συνεργασία μέ τίς ἑταιρεῖες - χορηγούς τοῦ gay pride Θεσσαλονίκης

Μέ θλίψη ἀλλά καί ἀγανάκτηση, τά 22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης, παρακολουθοῦμε τίς προετοιμασίες γιά τήν τέλεση γιά μία ἀκόμη φορά τοῦ ἐτήσιου “Φεστιβάλ Ὑπερηφανείας” (GayPride), στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν Ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη.

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι στή συγκεκριμένη ἐκδήλωση δέν γίνεται διεκδίκηση κανενός “δικαιώματος”, ὅπως διατείνονται οἱ διοργανωτές, ἀλλά προβάλλεται μέ ξεδιάντροπο καί προκλητικό τρόπο τό ἐπονείδιστο, κατά τήν Ἁγία Γραφή, πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Φέτος εἰδικά, καί στό πνεῦμα τῆς πρόσφατης ἀπόφασης ντροπῆς τοῦ κοινοβουλίου, οἱ ἐκδηλώσεις θά εἶναι ἀφιερωμένες στήν...

21 Ιουν 2018

Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀμνηστεύει μέ ἄρθρο του τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Σχόλιο: Ζοῦμε σέ τραγικές ἐποχές! Ὀρθόδοξοι κληρικοί κηρύττουν καί γράφουν ὑπέρ ἑνός ἀπό τά πιό ἐπαίσχυντα κατά τούς Πατέρες πάθη: τήν ὁμοφυλοφιλία! Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά καινοτομήσουν εἰσάγοντας νεοποχίτικες ἀντιλήψεις ντυμένες μέ μανδύα θρησκευτικότητας! Ἀπό τό νά πέφτει κανείς στήν ἁμαρτία εἶναι πολύ χειρότερο νά τήν ἀμνηστεύει μέ «θεολογικό» λόγο καί μάλιστα ἀπό τόν θῶκο ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος!
Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "The Wheel" (τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν περιβόητη gay ἀκτιβίστρια Ἴνγκα Λεονόβα καί ἄλλους ἀκτιβιστές ὑπέρ τῆς κοινότητας τῶν LGBT) ὁ ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀγωνίζεται γιά τήν ἄδικη καί «βαριά θέση» πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοποθετεῖ τούς ὁμοφυλόφιλους καί ἐπικρίνει τόν «ἀμυντικό καί ἀντιδραστικό» τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀσχολεῖται μέ τούς ὁμοφυλόφιλους.
Γράφοντας τόν Πρόλογο γιά τό τεῦχος Ἄνοιξη / Καλοκαίρι 2018 τοῦ «The Wheel» , ὁ Ware ἀμφισβητεῖ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία σχετικά μέ τή....

Ἡ Μητρόπολη Κηφισίας γιὰ τὸ «Colour Day Festival», (Φεστιβὰλ τῶν Χρωμάτων).

Πληροφορούμαστε ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι στὶς 30 Ἰουνίου καί 1η Ἰουλίου θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση στὸ ΟΑΚΑ μὲ ὄνομα «Colour Day Festival», (Φεστιβὰλ τῶν Χρωμάτων). Παρουσιάζεται ὡς ἕνα νεανικὸ event ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ ζωντανὴ μουσικὴ καὶ χορὸ, περιλαμβάνει τὴ μαζικὴ ρίψη ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες χιλιάδων συσκευασιῶν (σακουλάκια) ἔγχρωμης σκόνης ποὺ θὰ σκεπάσει τοὺς παρευρισκόμενους.

Ἡ καθησυχαστικὴ διαβεβαίωση ὅτι ἡ ἐν λόγῳ σκόνη εἶναι ἐλεγμένη καὶ ἀκίνδυνη δὲν αἴρει τὸν βαθὺπροβληματισμὸ καὶ ἀπορία ποὺ προκαλεῖ ἡ παρουσίαση τῆς προέλευσης τοῦ φεστιβὰλ ἀπὸ τοὺς διοργανωτές: «Ἡἰδέα ἔρχεται ἀπὸ …

Ὁ Μακεδονομάχος, λεβέντης καπετάνιος Γ. Γιαγλής.

Θεοσεβής καί εὐλαβέστατος ὁ ἀτρόμητος καπετάνιος, ἐξέφρασε τήν ὕστατη ἐπιθυμία του νά καρεῖ μοναχός στό Ἅγιο Ὄρος, πράγμα πού ἔγινε. Περιγράφει ὁ συγγραφέας τήν τελευταία ἐξομολόγηση τοῦ γέροντα καπετάνιου, μοναχοῦ Γαβριήλ πλέον, στόν συνονόματο πνευματικό του παπα-Γαβριήλ.
«Περίδακρυς καί συντετριμμένος ἀπό μετάνοια τόν παρακαλοῦσε: [Ὁ διάλογος δέν εἶναι… λογοτεχνικός. Εἶναι ἀληθινός καί αὐθεντικότατος. Τόν ἀπεκάλυψε-χρόνια ἀργότερα- ὁ Πνευματικός. Μοῦ μεταφέρθηκε ἀπό μέλος τῆς συνοδείας του (π.Μελέτιος)].
-Θέλω ν΄ἀκούσουνε τ΄ἀφτιά μου τή διαβεβαίωσί σου. Πνευματικέ, γιά ν΄ἀναθαρρήση καί γλυκάνη ἡ ψυχή μου ἀπό ἐλπίδα πώς θά δῶ πρόσωπο Θεοῦ καί Παράδεισο… Δέν σκότωνα γιά νά...

20 Ιουν 2018

Ἡ Μάχη τοῦ Κιλκίς


Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου – Θεολόγου

«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ, ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἠμεῖς, ἄν δέν ἤμεθα τρελλοί, δέν ἐκάναμεν τήν ἐπανάστασιν, διατί ἠθέλαμεν συλλογισθῆ πρῶτον διά πολεμοφόδιαν, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες μας, τά μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογαριάσει τήν δύναμιν τῆν ἐδικήν μας, τήν τούρκικη δύναμη. Τώρα ὅπου ἐνικήσαμεν, ὅπου ἐτελιώσαμεν μέ καλό τόν πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, ἐπαινόμεθα. Ἄν δέν εὐτυχούσαμεν, ἠθέλαμεν τρώγει κατάρες ἀναθέματα…» («Ἅπαντα περί Κολοκοτρωναίων», ἐκ. «ΙΔΕΒ», σελ. 215) Ναί, ἡ ἴδια «τρέλλα», ὁ ἡρωισμός, ἡ «νηφάλιος μέθη» τῶν Ἑλλήνων, φανερώθηκε καί στή Σαλαμίνα καί στήν Πόλη καί στό Μεσολλόγι καί στό ἔνδοξο ’40.

Ἡ ελληνική ἱστορία ἔχει μία ἰδιοτυπία, μοναδική ἴσως στήν οἰκουμένη. Εἶναι ἱστορία ἀδιάλειπτων ἀγώνων γιά ἐπιβίωση. Μῆλον τῆς ἔριδος οἱ γεωγραφικές ἑστίες του στή συμβολή δύο ἠπείρων, ἀντιμετωπίζουν εἰσβολές, ἐπιθέσεις, κατοχές καί φρικτές σκλαβιές, ἐρημώσεις κατά....

Ι.Μ Κουτλουμουσίου γιά τό Σκοπιανό: Ἐκφράζουμε βαθειά λύπη γιά τό βαθύτατο πλῆγμα τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο γιά τήν προδοσία τῆς ἀλήθειας!

Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια οἱ ἀκτίνες τοῦ ἡλίου φωτίζουν στήν Ἑλλάδα ἔργα ἀνθρώπων πού μόνο ντροπή μποροῦν νά προκαλέσουν.  Αὐτό συνέβη καί μέ τήν πρόσφατη συμφωνία, κατά τήν ὁποίαν ἕνα κράτος ἄσχετο μέ τήν ἱστορία καί τή γλώσσα τῶν Μακεδόνων βαπτίσθηκε Μακεδονία.
Μία ἐξουσία ἀσθενική καί ἐγκλωβισμένη, κάτι σάν ἐκτελεστές – μέ ὅλη τήν πολυσημία τῆς λέξεως – ἤ προσομοιωτές, παρά τίς ὅποιες προθέσεις τους, μέ σειρά πολιτικῶν ἐπιλογῶν πού ἐκφράζουν χαμηλό δείκτη διανοητικῆς καί συναισθηματικῆς νοημοσύνης, ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν Ἑλλάδα σέ εἰκονική πραγματικότητα, δηλαδή προσομοίωση μίας Ἑλλάδας πού ἦταν κάποτε, πετώντας στό καλάθι τῶν ἀχρήστων ἱστορία, ἰδέες, ἀγῶνες, ἐθνική συνείδηση καί πνευματική ταυτότητα, καί ἀναρτώντας στή θέση τούς κάτι πού...

π. Γεώργιος Mεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς ΠόληςὉμιλία τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ πού ἐκφωνήθηκε στόν Ι.Ν τοῦ ἁγίου Ἀντίππα τῆς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τήν Πέμπτη 14 Ἰουνίου 2018 γιά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.