31 Ιαν 2017

ΙΜΙΑ 1996, ἡ ἑσχάτη προδοσία!


Ὑπουργὸς Παιδείας: Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες εἶναι ὑποχρεωτικὴ (ἄρα χωρὶς ἀπαλλαγές)!

Τὴ διαβεβαίωση ὅτι θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Θεματικὴ Ἑβδομάδα, ποὺ «εἶναι ὑποχρεωτικὴ» ἔδωσε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου κατὰ τὴν παρουσία του στὴν ἐκδήλωση τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση, πρὸς τιμὴν τῶν 24 μαθητῶν ποὺ κατάφεραν νὰ διακριθοῦν στὶς Ἐπιστημονικὲς Ὀλυμπιάδες τοῦ 2016. 
Ὁ ὑπουργὸς τόνισε πὼς στὰ «σχολεῖα θέλουμε νὰ συζητηθοῦν οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια, στοὺς ἄντρες καὶ τὶς γυναῖκες, ἡ ἰσότητα τῶν φύλων», ἐνῶ ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ θέματος ἀνέφερε πώς: «ἡ Ἱεραρχία ἔχει τὴ σοφία νὰ καταλάβει καὶ τὶς ἐγκυκλίους καὶ τὶς διευκρινίσεις καὶ κυρίως νὰ ὑποστηρίξει τὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ πολύμορφο πλαίσιο στὸ ὁποῖο θὰ συζητηθοῦν τὰ ὑπόλοιπα ζητήματα».

Ἅγιος Παΐσιος: Οἱ Ἅγιοι δὲν παρεξηγοῦνται

Πατερικὰ χωρία Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, 
ἐπιμέλεια Χριστόδουλος Ἠλιάδης
Οἱ Ἅγιοι δὲν παρεξηγοῦνται ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν εὐλαβούμεθα περισσότερο ἕνα μικρότερο Ἅγιο ἀπὸ ἕνα μεγαλύτερο, γιατί εἶναι Ἅγιοι καὶ δὲν ἔχουν τὶς ἀνθρώπινες μικρότητες.
Οἱ Ἅγιοι ἔχουν φυσικὰ τὴν ἀνθρώπινη Ἁγιότητα καὶ ὄχι τὴν θεϊκὴ Τελειότητα, ποὺ ἔχει ὁ Χριστός. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ σκανδαλιζόμαστε, ὅταν βλέπουμε καμιὰ μικρὴ ἀτέλεια μέσα στὶς πολλὲς ἀρετὲς τῶν Ἁγίων. Οὔτε πάλι νὰ παίρνουμε ὡς παράδειγμα μία ἀτέλεια ποὺ εἶχαν στὶς ἀρχὲς τοῦ πνευματικοῦ τους ξεκινήματος, καὶ νὰ δικαιολογοῦμε τὶς ἀδυναμίες μας, διότι στὶς ἀρχὲς τῆς πνευματικῆς τους ἐκπαιδεύσεως, τοὺς ἐκπαίδευε καὶ ὁ Θεός, παίρνοντας γιὰ λίγο τὴν Χάρη Του, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία τους, νὰ ταπεινωθοῦν καὶ μετὰ νὰ δεχτοῦν διπλὴ Χάρη, καὶ γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς παραδείγματα.
Ἀλλὰ ποῦ νὰ ξέρουμε ἐὰν οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες πού παρουσίαζαν οἱ Ἅγιοι δὲν ἦταν προσποιητές, γιὰ νὰ καλύψουν τὴν Ἁγιότητά τους; Διότι, ἐὰν οἱ Ἅγιοι πουλοῦσαν τὴν Ἁγιότητα, δὲν θὰ εἶχαν Ἁγιότητα καὶ δὲν θὰ ἦταν φυσικὰ τότε καὶ Ἅγιοι.
Γι΄ αὐτὸ σὲ πολλὴ εὐλάβεια θὰ πρέπει νὰ τοὺς ἔχουμε καὶ πολλὴ εὐγνωμοσύνη πρέπει νὰ χρεωστοῦμε καὶ στοὺς ἀνώνυμους ἀκόμη Ἁγίους, ποὺ μᾶς βοηθᾶνε σιωπηλὰ μὲ τὶς πρεσβεῖες τους καὶ μὲ τὸ σιωπηλό τους παράδειγμα τῆς μεγάλης τους ταπεινοφροσύνης, ποὺ παρεκάλεσαν τὸν Θεὸ ἐπίμονα ἔτσι μοῦ λέει ὁ λογισμὸς νὰ μείνουν ἄγνωστοι, γιὰ νὰ μὴν...

30 Ιαν 2017

Πατήρ Νικόλαος Πέττας καί ἡ πρεσβυτέρα του Ἀνθή

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΤΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ!
Ἡ πρώτη γνωριμία μου μέ τόν π. Νικόλαο Πέττα.
Δέν γνώριζα καθόλου γιά τόν π. Νικόλαο Πέττα, τόν πατρινό σημειοφόρο, οὔτε εἶχα ἀκούσει κάτι. Κάποια Δευτέρα στό Εὐχέλαιο στήν Παναγία τήν Κολοκυνθοῦ, ἡ κυρία Σταυρούλα Λιωτσάκη (τηλ: 0030 2104513617), μοῦ ἔδωσε μία μικρή πλαστικοποιημένη εἰκονίτσα τοῦ ἱερατικού ζεύγους, καί ἀπό τήν πίσω πλευρά φέρει ἕνα κομματάκι ἀπό τό ἁγιασμένο ἄμφιό του. 
Ἡ φωτογραφία μέ τό λευιτικό ζεῦγος εὐωδιάζει.
Ἀφοῦ πῆγα στό σπίτι μου τήν ἀσπάσθηκα καί τήν ἔβαλα στό εἰκονοστάσι μου. Τό πρωί τήν πῆρα στά χέρια μου καί ἔνιωσα δέος. Εἶχε δέ μία ἁπαλή εὐωδία καί ἀκόμα τήν διατηρεῖ...

Διαμαρτυρία τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὰ σχολεῖα

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ΄ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μὲ μεγάλη ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε γιὰ τὴν πρόσφατη ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας[1] μὲ θέμα «Ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης», μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ ταυτότητα». Συγκεκριμένα, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2016 οἱ Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, τὰ Γυμνάσια τῆς χώρας, οἱ ὑπεύθυνοι ἀγωγῆς ὑγείας καὶ οἱ ὑπεύθυνοι συμβουλευτικῶν σταθμῶν νέων ἔλαβαν ἐπείγουσα ἐγκύκλιο γιὰ τὴν ὑλοποίηση θεματικῆς ἑβδομάδας, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τρεῖς θεματικοὺς ἄξονες: α) τὴ διατροφὴ καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς, β) τὴν πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τῶν ἐξαρτήσεων καὶ...

Ἀνακοίνωση: Ὁμιλία Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ γιά τόν πατέρα Ἰωάννη Ρωμανίδη

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ σᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐκδήλωση ποὺ θὰ πραγματοποιήσει τὴν Τρίτη 31 Ἰανουαρίου 2017, στὶς 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο. Θέμα τῆς ὁμιλίας θὰ εἶναι: «Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἕνας σύγχρονος Καππαδόκης Θεολόγος καὶ σύγχρονοι ἐμπειρικοὶ Θεολόγοι».
Θὰ ἀκολουθήσει καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας Ρωμανὸς ὁ Μελωδός.

Συναμφότερη Ἀ-Παιδεία

Γράφει  Θεοφάνης Μαλκίδης
1. Ἡ Ὕβρις ἔναντι τν νέων Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων
Τριῶν Ἱεραρχῶν σήμερα καὶ Ἑλλαδικῆς Ἀ-Παιδείας (καὶ) τοῦ συναμφότερον... Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς παρότρυνε τοὺς γονεῖς νὰ μαθαίνουν στὰ παιδιὰ τους γράμματα, γιατί ὅσα καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ νὰ ἀφήσουν μετὰ θάνατον σ΄ αὐτά, τὰ παιδιὰ θὰ τοὺς "ὠπισολογοῦν". Καλύτερα, ἔλεγε "τὰ παιδιά σας νὰ εἶναι φτωχὰ καὶ γραμματισμένα παρὰ πλούσια καὶ ἀγράμματα". Ποιὰ εἶναι ὅμως τὰ "γράμματα" ποὺ πρότεινε ὁ Πατροκοσμᾶς καὶ ποιὰ τὰ σημερινά; 
Ἀπουσία ὁμάδων τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, ὅπως οἱ Πόντιοι, ὁ Θρακιῶτες, οἱ Μικρασιάτες καὶ τοῦ μαζικοῦ ἐναντίον τους ἐγκλήματος. ἀρνητὲς τῆς Γενοκτονίας, Ἑλληνοφοβικοί, ἀποδομητὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ φαιδροὶ ποὺ ἀναλαμβάνουν θέσεις Ὑπουργῶν, Ἀναπληρωτῶν Ὑπουργῶν καὶ Ὑφυπουργῶν στὸ Ὑπουργεῖο τῆς πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας.
Συνταγὲς μαγειρικῆς ἀντὶ γιὰ Ἑλλάδα καὶ Ἑλληνισμό, Ὀρθοδοξία καὶ Ἅγιοι ποὺ....

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας:«Νά διαμαρτυρηθεῖτε καί νά ἀσκήσετε τό καθῆκον σας ὡς γονείς»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
1.Σᾶς γράφω μέ πόνο πολύ καί ἀνησυχία μεγάλη στήν παροῦσα μου ἐγκύκλιο πρός σᾶς.
Τά Σχολεῖα μας ἀγαπητοί μου, εἶναι χῶροι ἱεροί, στά ὁποῖα πηγαίνουν τά ἀγαπητά καί χαριτωμένα σας παιδιά, γιά νά μορφωθοῦν καί νά διαπλάσουν καλό καί ἐνάρετο χαρακτήρα, γιά νά γίνουν καλοί καί ὠφέλιμοι ἄνθρωποι στήν κοινωνία. Ναί! Στήν εὐλογημένη μας πατρίδα, τήν ἔνδοξη καί ἀθάνατη Ἑλλάδα μας, ἡ παιδεία άπό παλαιά δέν θεωρεῖτo μόνον ὡς προσφορά γνώσεων, ἀλλά ἀπέβλεπε καί στό νά μορφώσει τήν ψυχή τοῦ μαθητοῦ, στό νά τόν διαπλάσει ἐνάρετο ἄνθρωπο καί χρηστό πολίτη. Εἶναι ὡραῖο τό ἀρχαῖο ἐκεῖνο ρητό πού χαρακτηρίζει τήν ἑλληνική μας παιδεία: «Πᾶσα παιδεία χωριζομένη ἀρετῆς, πανουργία καί οὐ σοφία φαίνεται».
2. Ἀλλά τί εἶναι, χριστιανοί μου, αὐτή ἡ ἐγκύκλιος, πού μᾶς ἦρθε τώρα τελευταῖα στά Σχολεία μας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας; Κατά τήν ἐγκύκλιο αὐτή οἱ μαθητές τῶν...

Ναυπάκτου: «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἐμπειρικός θεολόγος»

Μιά ξεχωριστή ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου στό ἀμφιθέατρο τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. Πρόκειται γιά τήν βιβλιοπαρουσίαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἐμπειρικός θεολόγος». Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στά πλαίσια τῶν προγραμμάτων πολιτιστικῶν δραστη¬ριοτήτων, ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ διευθυντῆ τοῦ Σχολείου κ. Ἀντωνίου Μπέκου, τῆς θεολόγου κ. Βασιλικῆς Σιάσου, τοῦ φιλολόγου κ. Ἀριστείδη Λαδιᾶ καί τοῦ φυσικοῦ καί ὑποδιευθυντῆ κ. Δημητρίου Καλογερῆ.
Μετά τήν εἰσαγωγή καί τό καλωσόρισμα τοῦ κ. Διευθυντῆ, οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου παρουσίασαν μέ λόγο, ἀναπαράσταση, προβολή φωτογραφιῶν καί βίντεο τόν βίο τοῦ ἁγίου Παϊσίου. Ἔπειτα παρουσίασαν τίς περιλήψεις πού εἶχαν κάνει τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου τοῦ Μητροπολίτου.
Ἐνδιάμεσα μιά μαθητική χορωδία μέ συνοδεία....

"Τρεῖς Ἱεράρχες" π. Ἀνανίας Κουστένης


29 Ιαν 2017

ΗΠΑ: Ἑκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν κατὰ τῶν ἐκτρώσεων!

Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀκτιβιστὲς ὑπὲρ τῆς ζωῆς συγκεντρώθηκαν στὴν Οὐάσινγκτον τὴν Παρασκευὴ γιὰ τὴν 44η-ἐτήσια «Πορεία γιὰ τὴ Ζωή», (March for Life), τὴ μεγαλύτερη ἐτήσια διαδήλωση στὸν κόσμο κατὰ τῶν ἀμβλώσεων. Ἡ πορεία διοργανώνεται κάθε χρόνο στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τῆς ἀπόφασης 1973 τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ὅπου νομιμοποιήθηκαν οἱ ἀμβλώσεις. «Εἴμαστε εὐχαριστημένοι μέχρι στιγμῆς μὲ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε δεῖ, σὲ λιγότερο ἀπὸ μία ἑβδομάδα, κυβέρνησης Trump», εἶπε ἡ Jeanne Mancini, πρόεδρος τῆς Πορείας γιὰ τὴ Ζωὴ στὸ LifeSiteNews.
Μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες πράξεις τοῦ Τρὰμπ ὡς πρόεδρος ἦταν νὰ ἐπαναφέρει τὴν Πολιτικὴ τῆς Πόλης τοῦ Μεξικοῦ, ἡ ὁποία ἀποκόπτει τὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια σὲ διεθνεῖς ὁμάδες ὑγείας ποὺ προωθοῦν ἢ παρέχουν ἀμβλώσεις. Ἔχει ἐπίσης δεσμευθεῖ νὰ διορίσει μόνο δικαστὲς ποὺ εἶναι «ὑπὲρ τῆς ζωῆς» στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο καὶ ἃ διακόψει τὴ χρηματοδότηση τῆς Planned Parenthood ἡ ὁποία κάνει ἀμβλώσεις.
«Σὲ μία καὶ μόνο ἑβδομάδα, τὸ ἔθνος μᾶς ἔχει λάβει οὐσιαστικὰ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου», δήλωσε ὁ γερουσιαστὴς Orrin Hatch, ἀπὸ τὴν Γιούτα. «Ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐκτελεστικὰ διατάγματά του, ὁ Πρόεδρος Trump ὑπαναχώρησε ἀπὸ....

28 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκὸ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη

Στις 27 Ἰανουαρίου συμπληρώθηκαν 28 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκὸ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, ποὺ σὲ ἡλικία 47 ἐτῶν σκοτώθηκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυστύχημα στὸ Κονγκὸ τῆς Ἀφρικῆς.
Ὁ πατὴρ Κοσμᾶς, ποὺ ἔζησε καὶ μεγάλωσε στὴ Σταυρούπολη τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Ἱεραπόστολος τοῦ Κολουέζι τοῦ Κονγκὸ καὶ ὁ ἐμπνευστὴς ἑνὸς μεγάλου πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου στὴν καρδιὰ τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου. Κατήχησε καὶ βάπτισε περισσότερους ἀπὸ 15.000 ἰθαγενεῖς. Πέραν τῆς ἀνέγερσης Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἱδρυμάτων, προχώρησε στὴν ἀνοικοδόμηση Δημοτικῶν Σχολείων. Ἐπίσης, γιὰ τὴν ἀνάβαθμιση τοῦ βιωτικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ ἐπιπέδου του λαοῦ τοῦ Κονγκὸ ἵδρυσε Τεχνικὴ Ἀγροτικὴ Σχολή, ἀναπτύσσοντας ταυτόχρονα γεωργικὰ καὶ κτηνοτροφικὰ προγράμματα στὸ....

Ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες

Γιὰ ποιὰ περιουσία μας κλαῖμε;

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Σιωπή. Νεκρικὴ σιωπὴ σκέπασε τὴ γῆ  καὶ τὸν οὐρανὸ  τῆς πατρίδας μας. Δὲν ἀκούγεται ἄχνα. Μόνο πόνος. Μουγγός, ἐσώψυχος ὁ πόνος. Καὶ τὸ κλάμα τοῦ λαοῦ ἀφανέρωτο. Βασίλισσα στέκει ἡ σιωπή, παρακολουθώντας τὴν ἄρδην ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Σιωπᾶ καὶ κλαυθμυρίζει ὁ Νεοέλληνας: «Μᾶς ἔλειψε, λέει, ἡ περιουσία μας. Μᾶς ἔφυγε ἡ οὐσία καὶ μᾶς ἔμεινε τὸ περί. Μείναμε γύρω γύρω, ἀπ` ἔξω καὶ μακριὰ ἀπ` αὐτήν. Περὶ τὴν οὐσία, ἀλλὰ ὄχι μέσα στὴν οὐσία. Χαθήκαμε, σβήσαμε. Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ὑπάρχουμε χωρὶς τὴν οὐσία. Τὰ πάντα ἔγιναν ἀνούσια.  Ὅλη  ἡ ζωὴ  ἔχασε τὸ νόημά της. Γιατί νὰ ζοῦμε; Γιατί νὰ ὀνειρευόμαστε; Γιατί νὰ συνεχίζουμε αὐτὸ τὸ βάσανο, ἀφοῦ μὲ πολλὴ δυσκολία ἐξασφαλίζουμε ἀκόμη κι αὐτὸν τὸν ἐπιούσιο; Ὅ,τι θέλει ἃς γίνει, ἀφοῦ δὲν ἔχει οὐσία πιὰ τίποτε». 
     Ἡ κάθε μέρα ποὺ ξημερώνει, ἐπιβεβαιώνει αὐτὴν τὴν πραγματικότητα μέσα ἀπὸ τὰ ἀπονενοημένα λόγια καὶ ἔργα πολλῶν συνανθρώπων μας.
     Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι: Γιὰ ποιὰ ἀπωλεσθεῖσα  περιουσία ὀδυνᾶται ἀψοφητὶ καὶ «αὐτοκτονεῖ» πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ ὁ Νεοέλληνας; Μήπως γὶ` αὐτὴν ποὺ προέρχεται ἀπὸ....

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Συμβουλὲς πρὸς τὸν σύζυγον

Νὰ τῆς λές: ἀπὸ ὅλα τὴ δική σου ἀγάπη προτιμῶ καὶ τίποτε δὲν μοῦ εἶναι τόσο βασανιστικὸ ἡ δυσάρεστο, ὅσο τὸ νὰ βρεθῶ κάποτε σὲ διάσταση μαζί σου. Κι ἂν ὅλα χρειασθεῖ νὰ τὰ χάσω, κι ἂν γίνω φτωχότερος ἀπὸ τὸν Ἴρο, κι ἂν βρεθῶ στοὺς ἐσχάτους κινδύνους, ὁ,τιδήποτε κι ἂν πάθω, ὅλα μοῦ εἶναι ἀνεκτὰ καὶ ὑποφερτά, ὅσο ἐσὺ μοῦ εἶσαι καλά. Καὶ τὰ παιδιὰ τότε θὰ μοῦ εἶναι περιπόθητα, ἐφόσον ἐσὺ μᾶς συμπαθεῖς… Ἴσως κάποτε σοῦ πεῖ: Ποτὲ ὡς τώρα δὲν ξόδεψα ἀπὸ τὰ δικά σου, ἔχω ἀκόμη τὰ δικά μου, ποὺ μοῦ ἔδωσαν οἱ γονεῖς μου. Τότε πές της: Τί λὲς καλή μου; Ἔχεις ἀκόμη τὰ δικά σου; Ποιὰ λέξη μπορεῖ νά εἶναι χειρότερη ἀπὸ αὐτή; Σῶμα δὲν ἔχεις πιὰ δικό σου κι ἔχεις χρήματα; Δὲν εἴμαστε δύο σώματα μετὰ τὸ γάμο, ἀλλὰ γίναμε ἕνα. Δὲν ἔχουμε δύο περιουσίες, ἀλλὰ μία… Ὅλα δικά σου εἶναι, κι ἐγὼ δικός σου εἶμαι, κορίτσι μου. Αὐτὸ μὲ συμβουλεύει ὁ Παῦλος, λέγοντας ὅτι ὁ ἄνδρας δὲν ἐξουσιάζει τὸ σῶμα του, ἀλλὰ ἡ γυναίκα.
Κι ἂν δὲν ἔχω ἐγὼ ἐξουσία στὸ σῶμα μου, ἀλλὰ ἐσύ, πόσο μᾶλλον δικά σου εἶναι τὰ χρήματα… Ποτὲ νὰ μὴν τῆς μιλᾶς μὲ πεζὸ τρόπο, ἀλλὰ μὲ φιλοφροσύνη, μὲ τιμή, μὲ ἀγάπη πολλή. Νὰ τὴν τιμᾶς καὶ δὲν θὰ βρεθεῖ στὴν ἀνάγκη νὰ ζητήσει ἐπαίνους ἀλλοῦ, ἂν ἔχει τοὺς δικούς σου. Νὰ τὴν προτιμᾶς ἀπὸ ὅλους γιὰ ὅλα, γιὰ τὴν ὀμορφιά, γιὰ τὴ σωφροσύνη της, καὶ νὰ....

27 Ιαν 2017

Ἡ νύχτα τῶν Ἰμίων ἔφερε τήν νύχτα τῶν Μνημονίων

Γράφει ὁ Δρ. Kωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τόσα χρόνια μετά ἀπό τήν τραγωδία τῶν Ἰμίων ποιός μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι γνωρίζει τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τό τί συνέβη ἐκείνη τή μοιραία γιά τούς τρεῖς ἀξιωματικούς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί γιά τή χώρα νύχτα; Πόσοι μποροῦν μέ βεβαιότητα νά ὑποστηρίξουν ὅτι ἔχουν ἀπόλυτα πειστεῖ ἀπό τήν ἀλήθεια ποῦ ἔχει παρουσιαστεῖ κατά καιρούς; Καί ὅμως πέρα ἀπό τά γεωπολιτικά, τίς γκρίζες ζῶνες καί τά ὑποθαλάσσια ἐνεργειακά κοιτάσματα τῆς περιοχῆς πού εἶναι μιά ἁπτή πραγματικότητα στίς ἡμέρες μᾶς ψηλαφᾶμε καί μία ἄλλη διάσταση πού δρομολογήθηκε  ἐκείνη τήν κρίσιμη νύχτα καί ἔφερε μετέπειτα ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις. 
Δυστυχῶς ἐκείνη ἡ νύχτα δρομολόγησε τήν "μεγάλη νύχτα τῶν λαμογιῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐξοπλισμών". Κάποιοι ἀποφάσισαν νά τρέξουν στό γκράν-πρί τῆς μίζας τῶν ἐξοπλισμῶν καί νά παίξουν κορῶνα γράμμα τήν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας σέ κρίσιμες ἐποχές. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητας τῆς  χώρας θεωρεῖται εὔλογη ἀνάγκη καί μεγίστη προτεραιότητα. Ἐκεῖνες τίς στιγμές πού τό αἴσθημα τοῦ Ἕλληνα πληγώθηκε καί ὁ Ἐθνικός συναισθηματικός του χῶρος  κατέρρευσε μέ τόν θάνατο τῶν τριῶν παλληκαριῶν τό βράδυ τῶν ΙΜΙΩΝ  κάποιοι ξεκινοῦσαν τό marketing  τῆς....

26 Ιαν 2017

Ὠμὴ προώθηση τῆς νεοταξίτικης ἀντζέντας ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας!

Τὰ "εἶπα.... ξεῖπα" τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιὰ τὴ "Μακεδονία"

Πλῆθος ἀντιδράσεων προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψη ὅτι ὁ νέος πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Antonio Tajani, λίγο πρὶν ἐκλεγεῖ ἀποκαλεῖ τὰ Σκόπια «Μακεδονία» καὶ ἀναφέρεται μάλιστα στὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ τὸν Φίλιππο Β' ὡς προγόνους τῶν Σκοπιανῶν. Μὲ σημερινὸ δελτίο Τύπου ὡστόσο, ὁ κ. Tajani ὑπογράμμισε ὅτι ἐπιβεβαιώνει τὴν πάγια θέση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ὅτι τὸ Σῶμα ἀναγνωρίζει ὡς μόνη ὀνομασία τῆς χώρας τὴ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη «Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».
Ἀναλυτικὰ οἱ δηλώσεις τοῦ An. Tajani ὅπως ἔχουν καταγραφεῖ στὸ βίντεο ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ὁ ANT1:
«Ἡ Μακεδονία εἶναι μιὰ ὄμορφη χώρα. Ὅλοι στὴν Ἰταλία γνωρίζουν τὴν Μακεδονία. Γιατί; Γιατί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Φίλιππος ὁ Μακεδὼν εἶναι πολὺ δημοφιλεῖς πρόγονοί σας. Χωρὶς τὸν Ἀλέξανδρο δὲν ἔχουμε τὴν Εὐρώπη, γιατί ἦταν ὁ πρῶτος βασιλιὰς ποὺ σταμάτησε τὴν εἰσβολὴ ἀπὸ τὸ Ἰρᾶν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς χῶρες. Γι' αὐτὸ τὸν λένε Μέγα Ἀλέξανδρο, γιατί....

Τὸ μῆλο τοῦ Παραδείσου- Γέροντας Τιμόθεος ὁ Ρῶσος (+1848)

Εἴχαμε κάποτε στὸ Βαλαὰμ (νησὶ τῆς Ρωσίας μὲ περίφημο κοινόβιο μοναστήρι) ἕναν καλόγερο πνευματικό μου ἀδελφό. ποῦ μου ἄνοιξε τὴν καρδιά του καὶ μοῦ εἶπε ὅτι ὡς ἐκείνη τὴν στιγμήπροσευχοταν ἔχοντας ἀφιερώσει στὴν προσευχὴ ὅλη του τὴν διάνοια καὶ μὲ τὴν καρδιὰ νὰ καίγεται ἀπὸ θεία φλόγα ἀγάπης καὶ γινόταν ἄλλος ἄνθρωπος, ἄλλαζε ὁλοκληρωτικὰ συχνὰ βρισκόταν σὲ ἔκσταση καὶ φαινόταν νὰ΄ ναὶ μαζὶ μ΄ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονταν κιόλας στὸν Παράδεισο.  Έβλεπε πλήθη ἀγγέλων, ἁγίων καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν του Θεοῦ, ἔβλεπε δέντρα διάφορα μὲ ὑπέροχους καρπούς, μὰ πιὸ πολὺ ἂπ΄ ὅλα τραβοῦσε τὴν προσοχὴ τοῦ ἕνα καὶ μοναδικὸ δέντρο, τὸ πιὸ ὑπέροχο ἂπ΄ ὅλα, ποὺ οἱ καρποὶ τοῦ μοιάζανε συνηθισμένα μῆλα. Αὐτὸ τὸ δέντρο τὸ ἐθαύμαζε ἰδιαίτερα καὶ δὲν ἤθελε νὰ κουνήσει ἀπὸ κοντά του. 
Ἔρχεται λοιπὸν καὶ τὸν πλησιάζει ἕνα παλληκάρι μὲ λαμπρὴ φορεσιὰ καὶ χρυσὸ ζωνάρι κι τὸν ρωτάει:....

Ἡ ἔνοχη σιωπὴ τῶν καλοβολεμένων

Γράφει ὁ Μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης (+ 2014)
Ἐπιτρέψτε μου παρακαλῶ σήμερα μία δημόσια ἐξομολόγηση - ἂν καὶ θὰ μποροῦσα νὰ πῶ πὼς ὅλα τα κείμενα ποὺ ὑπογράφω εἶναι ἄλλα λιγότερο καὶ ἄλλα περισσότερα ἐξομολογητικά.
Σὲ κάποιο προηγούμενο ἄρθρο μου εἶχα γράψει γιὰ μία ἀνεπίτρεπτη σιωπὴ τῶν ἰθυνόντων. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει μία ἰσχυρὴ πλειοψηφία ποὺ σιωπᾶ καὶ παρακολουθεῖ ἀπὸ μακριά. Ἡ ἠχηρὴ οὐδετερότητα κάποιων -πολλῶν- καλοβολεμένων εἶναι ἀρκετὰ ἐνοχλητική. Πρόκειται γιὰ καλοὺς ἀνθρώπους ποὺ λένε “ναὶ” σὲ ὅλα, γιὰ νὰ τὰ πηγαίνουν καλὰ μὲ ὅλους καὶ νὰ περνᾶνε καλά.
Δὲν γνωρίζω, ἀλήθεια, πόσο καλοὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὅταν μάλιστα ἔχουν καὶ ὑπεύθυνες θέσεις καὶ δὲ θέλουν νὰ τὰ χαλάσουν μὲ κανέναν. Νὰ μὴν ἔχεις ἄποψη γιὰ τίποτε, νὰ σιωπᾶς συνεχῶς, νὰ συμφωνεῖς καὶ ὅταν δὲν συμφωνεῖς, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ περνᾶς καλά, εἶναι ἄνανδρο καὶ ἀνέντιμο. Ἀκόμη καὶ ὅταν προσκαλοῦνται γιὰ νὰ μιλήσουν καὶ κοιτοῦν πῶς νὰ....

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, 
Ὁμοτίμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας δηλαδὴ παρουσία μέσα στὴν Εὐρώπη. Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι πρώτιστα πολιτικὸ ἢ οἰκονομικό, ἀλλὰ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικό. Διότι τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι, ποιὸν ἄνθρωπο καὶ ποιὰ κοινωνία μπορεῖ νὰ παραγάγει ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη, καὶ τελικὰ ποιὸν πολιτισμό.
Εἶναι πράγματι γεγονός, ὅτι μέσα στὴν νέα μεγάλη μας Πατρίδα κρίνεται ἡ ταυτότητά μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορική μας συνέχεια καὶ συνεπῶς ἡ ἱστορικὴ (μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτὸ) ἐπιβίωσή μας. Ἡ ἀποτίμηση ὅμως τῆς Εὐρώπης, ὡς μητέρας τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου, εἶναι....

Ἡ ἐργασία κατὰ τὴν θεολογικὴ σκέψη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Ἡ ἐργασία ὡς φυσικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ὄχι μόνο καταφάσκει στὸ καθαυτὸ εἶναι του, ἀλλὰ ἐκφράζει σὲ ἰδιαίτερα σημαντικὸ βαθμὸ καὶ τὴν ἐσώτερη-πνευματικὴ ποιότητά του.
Σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἐκκοσμικευμένη θεώρηση τῆς ζωῆς, ὁ χαρακτήρας τῆς ἐργασίας εἶναι κατεξοχὴν οἰκονομικὸς καὶ κοινωνικός. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ἐργάζεται γιὰ νὰ καλύψει τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες του καὶ νὰ καταξιώσει κοινωνικὰ τὴν ὕπαρξή του.
Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου ἐμπλουτίζεται θεολογικὰ καὶ συνδέεται ὀργανικὰ μὲ τὸν γενικότερο ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τῶν πιστῶν. Εἰδικότερα, ὁ θεολογικὸς ἐμπλουτισμὸς τῆς ἔννοιας τῆς ἐργασίας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες σὲ συνάρτηση μὲ τὸν ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τους προσφέρουν σαφῶς εὐρύτερο καὶ κυρίως...

Πρόκληση Ἔντι Ράμα μὲ ἀφορμὴ τοὺς ἑπτὰ στρατιῶτες ἀλβανικῆς καταγωγῆς

25 Ιαν 2017

Δήλωση ἁπαλλαγῆς τοῦ τέκνου μου, ἀπὸ τὴν θεματικὴ ἑβδομάδα «Ἔμφυλες ταυτότητες»!

Δήλωση ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν θεματικὴ ἑβδομάδα. Δὲν ἐπιθυμῶ τὸ τέκνο στὸ ὁποῖο ἀσκῶ ὡς γονέας νομίμως τὴν ἐπιμέλεια καὶ γενικῶς τὴ γονικὴ μέριμνα νὰ παρακολουθήσει καὶ νὰ συμμετέχει καθ’ οἱονδήποτε τρόπο στὴν παρουσίαση τοῦ τρίτου ἄξονα μὲ τίτλο «Ἔμφυλες ταυτότητες»! 
Διαβάστε καὶ διαδῶστε τὴν δήλωση ἀπαλλαγῆς…

Γιὰ τὸ καίριο ζήτημα τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Κύπρο

Τοῦ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου
 Νὰ θυμίσω κατ’ ἀρχήν, σὲ ὅσους τυχὸν δὲν τὸ ἀντιλήφθηκαν, ὅτι ἡ Διάσκεψη τῆς Γενεύης ὄχι μόνο δὲν ἔχει τελειώσει, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται νὰ τελειώσει παρὰ μόνον ἂν ἐπέλθει συμφωνία, μὲ δική μας μάλιστα πρωτοβουλία αὐτό. Εἶναι open ended, διαρκῆς θεσμός, ὅπως ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση, καὶ θὰ παραμείνει ὡς Δαμόκλειος Σπάθη πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέχρι, εἴτε νὰ κόψει τὸ κεφάλι τοῦ κυπριακοῦ κράτους, εἴτε νὰ ἀποφασίσει κάποιος νὰ τὴ διακόψει.
Ἡ κυπριακὴ καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὑποστηρίζουν ὅτι προσέρχονται στὴ Γενεύη ἀνυποχώρητες στὸ θέμα τῶν ἐγγυήσεων καὶ ξένων στρατευμάτων στὴν Κύπρο.
Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς τὸ μόνο κρίσιμο θέμα – διότι δὲν ἀρκεῖ νὰ φύγουν τὰ στρατεύματα, πρέπει νὰ μᾶς προκύψει στὸ τέλος καὶ κάποιας μορφῆς κράτος στὸ νησί, ὄχι μπάχαλο. Εἶναι ὅμως...

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καλεῖ τοὺς γονεῖς νὰ ζητήσουν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὴν θεματικὴ ἑβδομάδα γιὰ τὴν «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων στερεοτύπων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Ἀκολουθεῖ ἡ Ἐγκύκλιος τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ νά ἀναγνωσθῆ στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς του Περιφερείας τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. μέ τήν ὁποία καλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες μαθητῶν Γυμνασίου νά ὑποβάλουν δηλώσεις ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπό τήν θεματική ἑβδομάδα γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων στερεοτύπων» τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Κων/νον Γαβρόγλου.
᾿Αριθμ. Πρωτ. 91                                      ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Ἰανουαρίου 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  15
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως
Νά ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς ἀντί κηρύγματος κατά τήν Κυριακή 29η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ καί νά εὑρίσκωνται εἰς τό Ἐπιτροπᾶτο φωτοτυπημένες οἱ συνημμένες δηλώσεις γιά νά παραληφθοῦν ἀπό τούς πιστούς γονεῖς ἤ κηδεμόνες μαθητῶν Γυμνασίου:...

Μιθριδατισμός: ἡ χειρότερη νόσος τοῦ Νεοελληνισμοῦ

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,
δάσκαλος - Κιλκὶς
Ἄκουγα τὶς προάλλες μία συζήτηση μὲ θέμα τὶς ἐκλογές. Εἰπώθηκε ὅτι πολλοὶ βουλευτὲς δὲν τὶς θέλουν, ὄχι γιὰ ἄλλο λόγο, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο γιατί θὰ χάσουν τὴν παχυλὴ ἀποζημίωσή τους. 10.000 εὐρὼ τὸ μήνα, προνόμια, ἀσυλίες, ἀτέλειες, λακέδες ποὺ τοὺς δορυφοροῦν αὐτὰ εὔκολα δὲν τὰ ἀποχωρίζεσαι. Τώρα τὰ περὶ ἐθνικῆς ἑνότητας καὶ πατρίδας ποὺ ψυχορραγεῖ... Ποιὰ πατρίδα; Τί εἶναι αὐτό; Τρώγεται;
«18 Ὀκτωβρίου 1926 καὶ περὶ ὥρα 2 μ.μ., τὰ εἰς τὴν θέσιν Δεμὶρ Κάπου, παρὰ τὸ ὅρος Μπέλες, εὑρισκόμενα βουλγαρικὰ στρατεύματα ἤνοιξαν πῦρ κατὰ τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 69 ἑλληνικοῦ φυλακίου, κειμένου μεταξὺ Δεμὶρ Ἰσὰρ (Σιδηρόκαστρον) καὶ Δοϊράνης εἰς τὸν τομέα Πορροΐων. Δύο Ἕλληνες στρατιῶται ἐφονεύθησαν ἀπὸ τὰς βουλγαρικᾶς σφαίρας. Ἡ δύναμις τοῦ ἑλληνικοῦ φυλακίου ἀπήντησεν εἰς τὸ βουλγαρικὸν πῦρ. Ὁ διοικητὴς ὅμως τοῦ συνοριακοῦ τμήματος λοχαγὸς Χαρ. Βασιλειάδης, σπεύσας εἰς τὸν τόπον τῆς συμπλοκῆς, διέταξε τὰς ἑλληνικᾶς δυνάμεις νὰ σταματήσουν τὸ πῦρ. Ὑψώσας δὲ λευκὴν σημαίαν, κατευθύνθη  πρὸς τὰς βουλγαρικᾶς γραμμᾶς. Ἀλλὰ οἱ Βούλγαροι συνέχισαν τοὺς πυροβολισμοὺς καὶ τὸν ἐφόνευσαν. Ἐν συνεχείαν δε ἐπετέθησαν καὶ κατέλαβαν τὸ φυλάκιον. 
Ὁ Πάγκαλος μόλις ἐπληροφορήθη τὸ ἐπεισόδιον, ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς τὸ Γ΄ Σῶμα Στρατοῦ νὰ προελάση εἰς Βουλγαρίαν... Ἐντὸς ἐλαχίστων ὡρῶν, τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα προήλασαν...

Βίντεο κοπῆς πίτας νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης - 2017


Στὶς 21-1-2017, μέσα σὲ ἕνα ζεστὸ καὶ εὐχάριστο κλίμα ὁ Τομέας Νεότητας τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ἔκοψε τὴν πίτα γιὰ τὸ νέο ἔτος καὶ περίπου 200 νέοι καὶ νέες ἀπὸ ὅλη τὴ χώρα ἔδωσαν τὸ παρὸν μὲ ἀφορμὴ καὶ τὴν ἔνατη Πανελλήνια Σύναξη τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος χτυπάει τὸ παραπάτημα κληρικῶν καὶ μοναχῶν

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Στυλιανοῦ Παπαδόπουλου, καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
«Ο ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΑΕΤΟΣ» (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)
Δὲν τοῦ `φτανε  ἡ ἀρρώστια καὶ οἱ δυσκολίες τῆς ἄσκησης, ἦρθε καὶ ἡ κατακραυγὴ τοῦ κόσμου. Λὲς καὶ ὅλοι ὅλα τὰ περίμεναν ἀπ` αὐτόν. Σήμερα κληρικοὶ ἀπὸ τὴ μία πόλη· αὔριο μοναχοὶ ἀπὸ τὸ τάδε μοναστήρι. Εἶχε παραγίνει τὸ κακὸ καὶ τρέχανε στὸ Γρηγόριο. Ἂν ἐπενέβαινε, ἂν συμβούλευε αὐτός, κάτι θὰ γινότανε, θὰ τὸν ἄκουγαν ἀρκετοί. Οἱ πιστοὶ σκανδαλίζονταν μὲ τὴν ἄθλια συνήθεια.
Ποιὰ ἦταν ἡ συνήθεια; Τῶν συνεισάκτων. Ναί, ὑπῆρχαν ἄγαμοι κληρικοὶ καὶ προπαντὸς μοναχοὶ καὶ μοναχές, ποὺ στὸ σπίτι τους εἴχανε συνείσακτες καὶ συνεισάκτους. Ἕνας μοναχός, δηλαδή, ἐκεῖ ποὺ ἀσκήτευε εἶχε καὶ μοναχή, μία γυναίκα ποὺ ἐπίσης ἀσκήτευε. Τὸ ἴδιο καὶ μία μοναχή, συνέβαινε στὸ σπίτι ποὺ ἀσκήτευε νὰ ἔχει καλέσει κι ἕναν μοναχό. Ὁ Γρηγόριος δὲν κατηγοροῦσε τὸν ἄλφα ἢ τὸν βήτα μοναχὸ ἢ μοναχή, ὅτι τάχα ἔχουνε σχέσεις σαρκικές. Ἀλλὰ...

22 Ιαν 2017

Ἡ ἔλλειψη καθαρότητας εἶναι ἡ βίαιη εἰσβολή στό νοῦ μας. Θέλουμε τόν ἄνθρωπο τοῦ Εὐαγγελίου, τόν Ζακχαῖο, ὁ ὁποῖος συγκλονίζεται ἀπό τόν Χριστό καί ἀπό τούς Ἁγίους πού βλέπει στή ζωή του

 «Τρομοκράτης» 
Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Γιά νά μπορέσω νά προσεγγίσω καλύτερα, ἑρμηνευτικά καί σύντομα, στήν ἀγάπη σας καί τά δυό κείμενα πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο, τοῦ Λουκᾶ καί τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πιθανῶς νά πρέπει νά κάνω ἕνα ξεκίνημα παράξενο καί νά θυμηθῶ κείμενα παλιᾶς τραγικῆς, φουτουριστικῆς, ἀπελπιστικῆς λογοτεχνίας πού μιλοῦσαν γιά μελλοντικές καταστάσεις πού τά πράγματα θά εἶναι δύσκολα, κείμενα Ὀργουελικά τά λέγαμε παλιά· ὅπου τά μοντέλα ἦταν διπλά. Πρῶτα ὑπῆρχε μιά βίαια εἰσβολή στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου σέ ὁποιαδήποτε δεδομένα στήν οἰκογένειά του, στήν περιουσία του, στό εἶναι του καί δεύτερο μιά βίαια εἰσβολή στό νοῦ του. Προσέξτε, αὐτές οἱ τρομακτικές λογοτεχνίες, πού ἦταν γιά μᾶς παραμύθια τότε, ἀλλά δυστυχῶς σήμερα δέν εἶναι παραμύθια εἶναι γεγονότα ὁρατά, κρίνονται σέ δύο στοιχεῖα: στήν εἰσβολή στήν πράξη τῆς ζωῆς, σ᾽ αὐτό πού ἔχεις, περιουσία τήν εἶπα, ὅπως θέλετε πεῖτε την καί σ᾽ αὐτό πού ἔχεις στό νοῦ σου, τή σκέψη σου καί τό μυαλό σου. Εἶναι ἕνα ξεκίνημα πού μπορεῖ νά βοηθήσει τώρα τήν κατανόηση τῆς διπλῆς ἑρμηνευτικῆς προσπάθειάς μου στά δυό τά κείμενα πού ἀκούσαμε.
Ὁ Χριστός περπατάει στό δρόμο, στήν Ἰεριχώ καί βλέπει τό Ζακχαῖο. Ὁ Ζακχαῖος Τόν προσεγγίζει, κατεβαίνει κάτω καί δίνει μία ὑπόσχεση. Λέει, τή μισή μου περιουσία τή δίνω...

Ἡ μετάνοια ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωὴλ 
«Ὁ ἐπιούσιος Ἄρτος»
Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν μία πολὺ κακὴ ἀντίληψη γιὰ τοὺς τελώνες· τοὺς θεωροῦσαν πολὺ ἁμαρτωλούς. Ἦταν διαδεδομένη ἄποψη στὸν λαὸ πὼς οἱ τελῶνες ἦταν ταυτισμένοι μὲ τοὺς φιλάργυρους καὶ ἄπληστους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς Πατέρες γράφει: «τοῖς τελώναις γὰρ ὁ βίος οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ δακρύων πτωχικῶν», δηλαδὴ ἡ περιουσία τῶν τελωνῶν προέρχεται ἀπὸ τὰ δάκρυα τῶν πτωχῶν. Ἄλλωστε μία ἀπὸ τὶς κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ ἦταν πὼς εἶναι φίλος τῶν τελωνῶν καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν (Ματθ. 11, 19). Ὁ σημερινὸς ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος ζήτησε νὰ δεῖ τὸν Χριστό. Ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μαζί του καὶ σώθηκε.
Δὲν ὑπάρχει ἁμαρτωλὸς 
πού νά μὴν ἔχει χαρίσματα
Πράγματι ὁ Ζακχαῖος, ἂν καὶ ἦταν μπλεγμένος στὴν ἁμαρτία, δὲν ἦταν τελείως διεφθαρμένος. Παρόλο ποὺ ζεῖ μία ζωὴ ἀδικίας καὶ ἁρπαγῆς καὶ ἀνάξια γιὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἐν τούτοις μέσα στὴν ψυχὴ του ὑπάρχει μία λαχτάρα νὰ δεῖ τὸν Χριστό. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει πὼς «εἶχε ψυχὴν ἐπιτηδείαν πρὸς ἀρετήν», δηλαδὴ ἡ ψυχὴ του παρόλες τὶς ἁμαρτίες του ἦταν κατάλληλη γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸν σπόρο τοῦ Θεοῦ. Εἶχε κάποια ἀρετή. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, ὅσο καὶ ἁμαρτωλὸς νὰ εἶναι, ποὺ μέσα στὴν ψυχή του νὰ μὴν διατηρεῖ τὰ ἴχνη τῆς εὐγένειας τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Ὅπως ἐπίσης δὲν ὑπάρχει...

Γόρτυνος Ἱερεμίας: Ἂν θέλουμε νά σωθοῦμε καί νά δοῦμε Πρόσωπο Θεοῦ, ἄς μήν κατηγοροῦμε κανένα, γιά νά μᾶς φανεῖ ἵλεως ὁ Θεός

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Ἀπὸ τὸ Συναξάριο τῆς Κυριακῆς
1. Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔλεγε γιά κάποιο ἁμαρτωλό, Ζακχαῖο στό ὄνομα, πού ἔκλεβε καί ἀδικοῦσε, ἀλλά εἶχε τό πόθο νά δεῖ τόν Χριστό καί νά γίνει δικός Του. Καί ὅταν ὁ Χριστός πῆγε στήν πόλη τοῦ Ζακχαίου, τήν Ἱεριχώ, αὐτός, γιά νά δεῖ καλά τόν Χριστό, ἀνεμπόδιστα ἀπό τόν ὄχλο, γιατί ἦταν κοντός, ἔκανε μία ἐξευτελιστική πράξη γιά τήν θέση του· γιατί ἦταν τελώνης, ἐπίσημο ἐπάγγελμα τήν τότε ἐποχή. Λές καί ἦταν ἕνας χωριάτης νέος, ἀνέβηκε σέ μιά συκομωριά καί ἀπό ἐκεῖ ψηλά ἔβλεπε καλά ὅλη τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ Χριστός τόν ἐπῄνεσε γιά τόν πόθο του καί γιά τήν ταπεινή του αὐτή πράξη, γιά νά ἐκπληρώσει τόν πόθο του, καί τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά πάει σπίτι του. Ὁ δέ Ζακχαῖος, ἐκεῖ μπροστά σ᾽ ὅλο τόν κόσμο, ἐξομολογήθηκε τά ἁμαρτήματά του, τίς κλοπές του καί τίς ἀδικίες του καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά τίς διορθώσει μέ τό παραπάνω. Ἐπειδή, χριστιανοί μου, σέ λίγο θά μποῦμε στό Τριώδιο, πού εἶναι περίοδος μετανοίας, γι᾽ αὐτό, σάν μία εἰσαγωγή σ᾽ αὐτή τήν περίοδο, ἡ Ἐκκλησία ἔβαλε σήμερα τήν εὐαγγελική περικοπή περί τοῦ Ζακχαίου. 
2. Μετά τήν σύντομη αὐτή ἀναφορά στό σημερινό Εὐγγέλιο, ἀδελφοί, θέλω τώρα, ὅπως τό κάνω στήν νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, νά ἀναφερθῶ σέ μερικούς ἁγίους τῆς...

21 Ιαν 2017

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ὅσες Σύνοδοι ἦταν ληστρικὲς, ἔπασχαν ἀπὸ ἔλλειψη ἐμπειρίας τῆς θεραπευτικῆς καὶ τῆς νηπτικῆς πράξης τοῦ ἡσυχασμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας»

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
τῆς ὁμιλίας «Λόγος περὶ τῆς Ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς Γ΄»ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Πατερικὴ Θεολογία» τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Ρωμανίδου, κφωνήθηκε στίς 21/07/2005.
Ἐπανάσταση στὸ θέμα τῆς χειροτονίας τῶν κληρικῶν σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἄρχιζε διαφθορά, ἔκανε ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος. Καὶ πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέσα καὶ ἀπ΄ αὐτὸ τὸν ὀνόμασε Νέο Θεολόγο, ἔκανε τρομερὴ ἐπανάσταση. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μέχρι σήμερα, ἔγινε μία διαμάχη ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐκλογὴ τῶν κληρικῶν καὶ τῶν Ἐπισκόπων. Ἀκόμα καὶ τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων, εἶναι ἀκριβῶς ἡ μετάδοσις αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας τῆς θεραπευτικῆς. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους, ὄχι ὁ μόνος ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ κάποιο αἰώνα ἀποφάσισε νὰ ἐκλέγει Ἐπισκόπους ἀγάμους, ὑπάρχουν καὶ πρακτικοὶ λόγοι ποὺ τοὺς ἔχω πεῖ ἄλλη φορᾶ, δὲν τοὺς ἀναιρῶ, ἀλλὰ ἕνας ἀπ΄ τοὺς λόγους εἶναι ὅτι ἐὰν...

Τσελεγγίδης: «Παραμένουμε στὴν Ἐκκλησία ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς. Ἔμεινε στὴν Ἐκκλησία ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία»

Παραθέτουμε ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν συνέντευξη ποὺ μᾶς εἶχε παραχωρήσει ὁ δογματολόγος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, σχετικὰ μὲ τὶς δογματικές του διαφωνίες γιὰ τὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης».
ρώτημα:
Ἂν τελικὰ ἐγκριθεῖ τὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ἀπὸ τὴ «Μεγάλη Σύνοδο» χωρὶς σοβαρὲς ἀλλαγές, τί θὰ πρέπει νὰ γίνει ἔπειτα; Ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι, ἡ ἐνδεδειγμένη ἀντίδραση (ἱεραρχῶν καὶ ἁπλῶν πιστῶν) στὴν περίπτωση αὐτή;
Ἀπάντηση:
Ἐμεῖς παραμένουμε στὴν Ἐκκλησία, θὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ πιστοὶ στὸ πρόσωπο κάποιων συγκεκριμένων Ἁγίων, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ ὁ ὁποῖος καὶ μόνον αὐτὸς δὲν εἶχε πνευματικὸ πρόβλημα στέγασης δηλαδὴ ἐκκλησιαστικῆς ἐπειδὴ διαφωνοῦσε μὲ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη ἀνατολή, μὲ ὅλους τούς πατριάρχες τῆς ἀνατολῆς καὶ ὅλους τούς ἐπισκόπους καὶ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα. Ἁπλῶς ἔμεινε στὴν Ἐκκλησία ἀσυμβίβαστος μὲ μία αἱρετικὴ διδασκαλία ποὺ ἦταν τοῦ μονοθελητισμοῦ καὶ μονοενεργητισμοῦ. Τὸ ἴδιο πράγμα ἔκανε καὶ ὁ...

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ: Λόγοι περί ἀγάπης

Ἀπὸ τὴ σειρὰ τῶν φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ
Τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἀγάπη εἶναι μία ἀγαθὴ διάθεση τῆς ψυχῆς, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴν προτιμάει τίποτ’ ἄλλο περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ γνωρίσει τὸ Θεό. Εἶναι ἀδύνατον ὅμως ν’ ἀποκτήσει σταθερὰ μέσα του αὐτὴ τὴν ἀγάπη, ὅποιος ἔχει ἐμπαθῆ προσκόλληση σὲ κάτι ἀπὸ τὰ γήινα.
Μὴν πεῖς ὅτι καὶ μόνο ἡ πίστη μου στὸ Χριστὸ μπορεῖ νὰ μὲ σώσει. Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, ἂν δὲν ἀποκτήσεις καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη. Ἡ ἁπλὴ πίστη, ποὺ δὲν συνοδεύεται μὲ ἔργα ἀγάπης, σὲ τίποτα δὲν ὠφελεῖ, ἀφοῦ καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουν καὶ τρέμουν.
***
Ὅπως ἡ μνήμη τῆς φωτιᾶς δὲν ζεσταίνει τὸ σῶμα, ἔτσι καὶ ἡ πίστη χωρὶς ἀγάπη δὲν φωτίζει τὴν ψυχὴ μὲ τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ.
***
Ἐκεῖνο ποὺ ἀγαπάει κανείς, σ' αὐτὸ καὶ εἶναι προσηλωμένος, καί, γιὰ νὰ μὴν τὸ στερηθεῖ, καταφρονεῖ ὅλα ὅσα τὸν ἀποσποῦν ἀπ' αὐτό. Ἔτσι κι ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει τὸ Θεό, καλλιεργεῖ τὴν καθαρὴ προσευχὴ καὶ διώχνει ἀπὸ μέσα τοῦ κάθε πάθος ποὺ τὸν ἐμποδίζει ἀπ' αὐτήν.
***
Ὁ νοῦς ποὺ ἑνώνεται μὲ τὸ Θεὸ καὶ παραμένει μαζί του μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀγάπη, αὐτὸς γίνεται σοφός, ἀγαθός, δυνατός, φιλάνθρωπος, σπλαχνικός, μακρόθυμος. Μ' ἕνα λόγο, ἔχει πάνω του ὅλα τὰ θεία γνωρίσματα. Ὅταν ὅμως ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ προσκολλᾶται...

Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος 1453 - 1821

Τοῦ Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ,
Δρ. Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
Μs Φιλοσοφίας
Ἡμέρα Δευτέρα 28 Μαΐου 1453, ὁ τελευταῖος μας αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος ὁμιλεῖ γιὰ τελευταία φορὰ πρὸς τὸν λαὸ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία σὲ λίγο δὲν θὰ εἶναι πιὰ ἐλεύθερη. Δίνει τὶς τελευταῖες ὁδηγίες στὸν λαὸ καὶ στοὺς στρατιῶτες του, προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἐμψυχώσει, τοὺς ἀποκαλεῖ «ἀπογόνους Ἑλλήνων καὶ Ρωμαίων», ὀνομάζει τὴν Κωνσταντινούπολη «ἐλπίδα καὶ χαρὰν πάντων τῶν Ἑλλήνων, τὸ καύχημα πᾶσι τοῖς οὖσιν ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνατολήν (1)». Τοὺς προτρέπει νὰ προτιμήσουν τὸν τιμημένο θάνατο ἀπὸ τὴ ζωή.
Ἂς διαβάσουμε τὰ αὐθεντικὰ λόγια του, ὅπως μᾶς τὰ διασώζει ὁ χρονογράφος Γεώργιος Φραντζῆς: «καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσαρά τινα ὀφειλέται κοινῶς ἐσμεν πάντες ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὑπὲρ τῆς Πατρίδος, τρίτον δὲ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, ὡς χριστοῦ κυρίου καὶ τέταρτον ὑπὲρ συγγενῶν καὶ φίλων. λοιπόν, ἀδελφοί, ἐὰν χρεῶσταί ἐσμεν ὑπὲρ ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀγωνίζεσθαι ἕως θανάτου, πολλῷ μᾶλλον ὑπὲρ πάντων τούτων ἡμεῖς, ὡς βλέπετε...

20 Ιαν 2017

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τοῦ Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας μὲ ἀφορμὴ Ἐγκύκλιό του στὰ Γυμνάσια τῆς Χώρας «περὶ ἐμφύλων ταυτοτήτων καὶ ἀποδόμησης ἐμφύλων στερεοτύπων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
κ. Σεραφείμ πρός τόν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων 
κ. Κων/νον Γαβρόγλου μέ ἀφορμήν Ἐγκύκλιόν του στά Γυμνάσια τῆς Χώρας 
«περί ἐμφύλων ταυτοτήτων καί ἀποδόμησης ἐμφύλων στερεοτύπων».
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,
Ἐκζητῶν τήν Ὑμετέραν ἐπιείκειαν διά τήν ὄχλησιν τῆς ἡμετέρας ἐπιστολῆς ὀφείλω νά ἀναφέρω ὅτι μετ’ αἰσθημάτων χαρᾶς καί ἀγαθῆς ἐλπίδος ἐπληροφορήθημεν τήν εἴδησιν τῆς ἀναλήψεως τῶν Ὑμετέρων Ὑπουργικῶν καθηκόντων, διότι ἡ Ὑμετέρα ἐξαίρετος προσωπικότης ἀναγνωρίζεται διά τήν βαθύτητα τῆς ἐπιστημονικῆς Της πληρότητος καί τήν πολυσήμαντον συμβολήν Της εἰς τά ἀκαδημαϊκά δρώμενα. Εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικόν τό γεγονός ὅτι κοσμεῖσθε ὑπό ἐξαιρέτου ἤθους καί φέρετε ὡς προσωπικήν περιουσίαν πέραν τῶν Ὑμετέρων ἐπιστημονικῶν περγαμηνῶν καί τά τιμαλφέστατα θησαυρίσματα τοῦ Γένους, ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων.
Τυγχάνω Μητροπολίτης τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς καί κατά ταῦτα ταπεινός...

Δὲν θὰ ἀφήσουμε νὰ περάσει ὁ σοδομισμὸς στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα! (πανελλήνια διαμαρτυρία)

Ἡ πρόσφατη (23-12-2016) ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὶς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καὶ ὅλα τά Γυμνάσια τῆς χώρας, μὲ βαθμὸ προτεραιότητας “Ἐξαιρετικὰ Ἐπεῖγον” (γιατί ἄραγε;), προωθεῖ σαφέστατα στὰ παιδιὰ τῶν 12-15 χρονῶν Σοδομισμὸ πολὺ χειρότερου τύπου ἀπὸ τὴ γνωστὴ ὁμοφυλοφιλία.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ οἱ μαθητὲς καθὼς καὶ οἱ γονεῖς τους καλοῦνται μὲ εἰδικὰ σεμινάρια ποὺ θὰ λάβουν χώρα μέσα στὰ πλαίσια τῶν διδακτικῶν ὡρῶν μιᾶς σχολικῆς ἑβδομάδας ὑπὸ τὸν τίτλο “Σῶμα καὶ Ταυτότητα” νὰ ἐνημερωθοῦν σχετικὰ μὲ τὸ φύλο τους. Τί ἄραγε ἐνημέρωση θὰ λάβουν; Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ περιλαμβάνει ὁ θεματικὸς ἄξονας τῶν “Ἔμφυλων Ταυτοτήτων” εἶναι: “Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ Φύλο”, “Ἀποδομώντας τὰ Ἔμφυλα Στερεότυπα”, “Φύλο, Σεξουαλικὸς Προσανατολισμὸς καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα”, “Ὁμοφοβία καὶ Τρανσφοβία στὴν Κοινωνία καὶ στὸ Σχολεῖο”.
Οὐσιαστικὰ καλοῦνται τὰ παιδιὰ νὰ διαλέξουν αὐτὰ τὸ φύλο τους (gender), ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸ ἐὰν ἔχουν γεννηθεῖ ἀγόρια ἢ κορίτσια (sex). Δηλαδὴ, ἐὰν κάποιο παιδὶ “δέν αἰσθάνεται καλὰ” μὲ τὸ ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἢ κορίτσι, νὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει τὸ ἀντίθετο καὶ νὰ τὸ κατορθώνει μὲ τὴ βοήθεια συγκεκριμένων ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν. Οἱ δὲ γονεῖς νὰ ἔρχονται ἀρωγοὶ στὶς ἐπιλογὲς αὐτὲς τῶν παιδιῶν τους, ἀφοῦ θὰ μάθουν νὰ “ἀποδομοῦν” μέσα τους τὰ...

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας (20 Ἰανουαρίου)

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε στὴ Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας τὸ ἔτος 377 μ.Χ. Οἱ γονεῖς τοῦ Παῦλος καὶ Διονυσία, ἀνῆκαν σὲ ἐπίσημη γενιά. Ἄτεκνοι ὄντες, ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδί, τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσαν στὴ διακονία τοῦ Θεοῦ στὸ ὁποῖο καὶ κατὰ θεία ἐπιταγὴ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Εὐθύμιος, ἀφοῦ μὲ τὴν γέννησή του τοὺς χάρισε τὴν εὐθυμία, τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίαση. Σὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ χήρα μητέρα τοῦ ἀνέθεσε τὴν ἀνατροφή του στὸν τοπικὸ ἐπίσκοπο Εὐτρώιο. Αὐτὸς τὸν ἐκπαίδευσε καλῶς καὶ σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν τὸν χειροτόνησε πρεσβύτερο.
Τὸ 406 ὁ Εὐθύμιος μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀσκήτευσε στὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου. Σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του Κύριλλο τὸν Σκυθοπολίτη, τὰ μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα γρήγορα τὸν ἀνέδειξαν καὶ ἡ φήμη του ὡς Ἁγίου ἁπλώθηκε παντοῦ. Πολλοὶ Σαρακηνοὶ (Ἄραβες) ἔγιναν χριστιανοί, ἐνῶ ἀρκετοὶ αἱρετικοί, ὅπως Μανιχαῖοι, Νεστοριανοὶ καὶ Εὐτυχιανοί, ἐπέστρεψαν στὴν ὀρθὴ πίστη. Ἀκόμη καὶ ἡ αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου Εὐδοκία (408-450), ποὺ λοξοκοίταζε πρὸς τὸν Μονοφυσιτισμό, ἀναγκάστηκε νὰ διακόψει κάθε σχέση μαζί του, ὅταν πείστηκε ἀπὸ τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Εὐθυμίου. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοὶ μοναχοί, ποὺ τὸν ἀνακήρυξαν ἡγούμενό τους.
Χριστιανὸς ἀσκητὴς καὶ ἱδρυτὴς μοναστικῶν κέντρων στὴν περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης, μία ἀπὸ....

«Ἡ νέα τάξις τῆς φύσεως»

Γράφει ὁ  Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ὁ κατὰ φύσιν ἄνθρωπος, ὁ ἔμφρων καὶ σώφρων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς παρουσίας τοῦ ἐπάνω στὴ γῆ, ἔζησε καὶ κατόρθωσε νὰ διαιωνίσει τὸ εἶδος τοῦ μέσα ἀπὸ μιὰ δεδομένη φυσικὴ πραγματικότητα. Πίστευε καὶ πιστεύει, πὼς γὶ` αὐτὸν ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ  ἕνας  συγκεκριμένος ἀριθμὸς «νόμων» καὶ ἔπρεπε νὰ ζήσει ὁπωσδήποτε ἰσορροπώντας μεταξύ των ἐπιθυμιῶν καὶ τοῦ θελήματός του καὶ τῆς δύναμης αὐτῶν τῶν νόμων. 
Ἀπόλαυσε αὐτὰ ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ φύση καὶ πάλεψε, γιὰ νὰ ἀποφύγει, ὅσο τοῦ ἦταν δυνατόν, τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβονταν πίσω ἀπὸ τὴ φοβερὴ δύναμή της. Τελικά, συνεργάστηκε μὲ τὴ φύση, σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα καὶ τὶς σταθερὲς ποὺ τοῦ φανέρωνε. Μὲ τοὺς κανόνες της  καὶ τὶς ἔκτακτες ἀποκλίσεις της ἢ τὶς κατ` ἐξαίρεση  ἐκφυγὲς ἀπὸ τὴν τάξη της, τὶς ὁποῖες εἶδε καὶ ἐπιβεβαίωσε μέσα στὸ χρόνο.  
Παρέμεινε ὅμως σταθερὸς συνεργάτης τῆς ἐπὶ αἰῶνες. Καὶ δὲν τὸ ἔκανε αὐτὸ ἀπὸ κανέναν ἄλλο λόγο, παρὰ ἀπὸ σωφροσύνη. Δὲν ἐπιχείρησε νὰ....

19 Ιαν 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση...»

Σήμερα (19 Ἰανουαρίου) μνήμη ἐπιτελοῦμε τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄ (σελ. 347-349). Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.
Πολλοὶ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἂν κάποιος ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδὴ νὰ φέρη ἀποδείξεις στοὺς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τοὺς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πῶς νὰ μὴν ἔχω ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοὶ ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγὼ νὰ δεχθῶ μία ἀνοησία; Πῶς νὰ ἀνεχθῶ νὰ βρίζη ἕνας τούς Ἁγίους Πατέρες;» Νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν παράδοση. Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκὴ εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοὺ λένε, νὰ ὑπάρχη» καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα. 
Ἦρθαν καὶ σ΄ἐμένα μερικοὶ καὶ μοῦ εἶπαν: «Ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστό, νὰ κάνουμε μία θρησκεία». «Τώρα εἶναι σὰν νὰ μοῦ λέτε, τοὺς εἶπα, χρυσὸ καὶ μπακίρι, χρυσὸ τόσα καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν, νὰ τὰ μαζέψουμε πάλι καὶ νὰ τὰ κάνουμε ἕνα. Εἶναι σωστὸ νὰ τὰ ἀνακατέψουμε πάλι; Ρωτῆστε ἕναν χρυσοχόο: «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴν σαβούρα μὲ τὸν χρυσό;» Ἔγινε τόσος ἀγώνας, γιὰ νὰ λαμπικάρη τὸ δόγμα». 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς...

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος καὶ ἡ συνομιλία του μὲ τὸ κρανίο!

Ἐπιμέλεια κειμένου: Χριστόδουλος Ἠλιάδης
Ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπατοῦσε κάποτε στὴν ἔρημο, καὶ βρῆκε ἕνα κρανίο νεκροῦ πεταμένο στὸ ἔδαφος καὶ ὅταν τὸ κούνησε μὲ τὴν ράβδο του, τοῦ μίλησε τὸ κρανίο καὶ ὁ Ἅγιος του ἀπάντησε...
- Ποιὸς εἶσαι ἐσύ;
- Ἐγὼ ἤμουν ἀρχιερέας τῶν εἰδώλων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ ἀπέμειναν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἐσὺ δὲν εἶσαι ὁ Μακάριος ὁ πνευματοφόρος, ποὺ ὅποια ὥρα σπλαγχνισθεῖς τοὺς εὑρισκόμενους στὴν κόλαση καὶ εὐχηθεῖς γιὰ αὐτούς, ἀνακουφίζονται λίγο;
- Ποιὰ εἶναι ἡ ἀνακούφιση καὶ ποιὰ ἡ τιμωρία;
- Ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ, τόσο εἶναι τὸ πῦρ ἀπὸ κάτω μας, ἐνῶ στεκόμαστε μέσα στὸ πῦρ ἀπὸ τὰ ποδιὰ ἕως τὸ κεφάλι καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δεῖ κανεὶς τὸν ἄλλον πρόσωπο μὲ πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο τοῦ καθενὸς εἶναι κολλημένο πρὸς τὴν πλάτη τοῦ ἄλλου. Ὅταν λοιπὸν ἐσὺ εὔχεσαι γιὰ μᾶς, τότε βλέπει κανεὶς λίγο το πρόσωπο τοῦ ἄλλου. Αυτή εἶναι ἡ ἀνακούφιση.
Καὶ κλαίγοντας ὁ Ἅγιος εἶπε:
- Ἀλίμονο στὴν μέρα ποὺ γεννήθηκε ὁ ἄνθρωπος ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνακούφιση ἀπὸ....

18 Ιαν 2017

Ὅταν ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὡς παιδὶ μὲ τοὺς φίλους του, ἀντὶ γιὰ παιχνίδια πραγματοποιούσανε… χειροτονίες καὶ βαπτίσεις!

Κάποια μέρα, ποὺ οἱ χριστιανοὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, εἶχαν μεγάλη γιορτὴ εἰς μνήμην τοῦ ἐπισκόπου Πέτρου, ποὺ μαρτύρησε κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Μαξιμίνου, ὁ Ἀθανάσιος μὲ ἄλλα παιδιὰ παίζανε στὴν ἀκροθαλασσιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ παιχνίδια. 
Ἐκεῖ κοντὰ βρισκόταν καὶ τὸ σπίτι τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξάνδρου, Ἀλεξανδρείας. Ὁ Πατριάρχης ἐκείνη τὴν ἥμερα εἶχε καλέσει καὶ μερικοὺς ἄλλους κληρικοὺς νὰ φᾶνε μαζί του τὸ μεσημέρι. Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τοὺς περίμενε, κοιτάζει γιὰ μία στιγμὴ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ βλέπει τὰ παιδιὰ νὰ παίζουν ἕνα παιχνίδι. Τοῦ τράβηξε τὴν προσοχὴ ἰδιαίτερα τοῦτο τὸ παιχνίδι. 
Παρατηρεῖ, ὅτι τὰ παιδιὰ ἔπαιρνε τὸ κάθε ἕνα καὶ ἕνα ρόλο, θὰ ἔλεγε κανείς, τῶν ἀξιωματούχων τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἕνα ἦταν ἀναγνώστης, τὸ ἄλλο διάκονος, ἄλλο ἱερέας καὶ τὸ ἄλλο ἐπίσκοπος. Τὸν Ἀθανάσιο τὸν χειροτονήσανε Πατριάρχη καὶ στὸ τέλος παρατηρεῖ μὲ κατάπληξη, μὰ καὶ μὲ ἱερὴ συγκίνηση, ὅτι βαφτίζανε ἕνα παιδάκι. Ἡ ἔκπληξη καὶ ἡ χαρὰ τοῦ Πατριάρχη ἦταν ἀπερίγραπτη. Τὰ παιδιὰ κάνανε τὴ βάπτιση ἀκριβῶς κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ παιδιὰ βοηθήσανε, προΐστατο δὲ ὁ Ἀθανάσιος. Αὐτὸς καθοδηγοῦσε ὅλα τὰ ἄλλα τὰ παιδάκια πῶς καὶ τί νὰ κάνουν. Κατασυγκινημένος ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος, κάλεσε τὰ παιδάκια καὶ ἤλθανε κοντά του. Τὰ ἀγκάλιασε, τὰ ἀσπάσθηκε, τὰ εὐλόγησε, τοὺς ἔδωσε τὶς εὐχές του.
Ἡ παράδοση λέγει ὅτι ὕστερα, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔμαθε, ὅτι τὸ παιδάκι...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, μία εἶναι ἡ Κεφαλὴ ὁ Χριστὸς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει πολλὰ σώματα»!

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος μιλάει γιὰ τὴ Θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν Πατέρων, ὡς αὐθεντικὴ Θεολογία, καὶ τὴν θεολογικὴ παράδοση τῆς...

17 Ιαν 2017

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀποκαλύπτει τὸν τόπο ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου!

Ἀντιγράφουμε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»
Τὸ κάτωθι ἀπόσπασμα περιέχεται στὸ νέο ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης “Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (Μαρτυρίες – Διηγήσεις – Νουθεσίες)” τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς “Ὀρθόδοξο βίωμα”. Ἡ πρώτη παρουσίαση τοῦ βιβλίου θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου στὴν Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης. Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐκδήλωση θὰ βρεῖτε ΕΔΩ!
«Μιά μέρα πού πήγαμε, μᾶς ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι μέ τό χάρισμα πού εἶχε ἀπό μικρός, διέκρινε ἀπό πολύ μακριά νερά, ἅγια Λείψανα, ἀρχαίους Ναούς, ἀρχαίους τάφους. Ἀκόμα καί γιά τόν τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μᾶς ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι οὔτε στήν Αἴγυπτο οὔτε ἐκεῖ πού τόν ψάχνουν, ἀλλά εἶναι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα κοντά στό ἀρχαῖο...

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας βάζει φρένο στὴν κατάργηση τῆς κυριακάτικης ἀργίας!

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη αργια ρωμαιικο
Ἀπὸ τὴ Βάσω Παλαιοῦ 
Ὁριστικὰ καὶ μὲ τὴ «βούλα» τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κρίθηκε παράνομη καὶ ἀκυρώθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης (τοῦ 2014) ποὺ ἐπέτρεπε τὴν πιλοτικὴ λειτουργία τοῦ συνόλου τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ χρόνου σὲ τρεῖς περιοχὲς (ὀκτὼ ὑποπεριοχὲς) τῆς χώρας (Ἀττική, κεντρικὴ Μακεδονία, νότιο Αἰγαῖο). Ἐπρόκειτο γιὰ μία ἀπόφαση ποὺ εἶχε ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων καὶ εἶχε «μπλοκαριστεῖ» ἡ ἐφαρμογή της ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μὲ ἀπόφαση τοῦ τμήματος ἀναστολῶν. 
Ὡστόσο, ἡ ὁριστικὴ κρίση τοῦ ΣτῈ ἐκδόθηκε τώρα. Σύμφωνα μὲ τὸ ἱστορικό τῆς ὑπόθεσης, μὲ τοὺς νόμους 4177/2013, 4208/2013 καὶ 4254/2014 προβλέφθηκε ὅτι μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης θὰ ὁρίζονται τρεῖς τουριστικὲς περιοχὲς τῆς χώρας ὅπου θὰ ἐπιτρέπεται πιλοτικὰ γιὰ ἕναν χρόνο ἡ προαιρετικὴ λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, χωρὶς...

Μέγας Ἀντώνιος: "Ἐγὼ γέρασα στὴν ἔρημο, ἵδρωσα, κοπίασα, ξυλοκοπήθηκα ἀπὸ δαίμονες, ἀλλὰ τὴν ταπείνωσή σου, δὲν τὴν ἔφθασα"

Γράφει ὁ Χριστόδουλος Ἠλιάδης, φιλόλογος
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος βάδιζε σταθερὰ πάνω στὸ δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης. Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο, πέρα ἀπὸ τὸ ὅραμα μὲ τὶς παγίδες, ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε ἀκόμη μία θαυμαστὴ ἔνδειξη. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἄσκηση καὶ πολλὴ καρτερία στοὺς πειρασμοὺς ἄρχισε νὰ σκέπτεται σὲ τί πνευματικὰ μέτρα ἄραγε νὰ ἔφθασε. Καὶ ἂν ὑπῆρχε κάποιος ἀνώτερος γιὰ νὰ τὸν διδάξει κάτι περὶ ταπεινώσεως ποὺ ἐκεῖνος δὲν τὸ ἐγνώριζε. Καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Θεὸ ἦρθε τάχιστα. Τοῦ ἀπεκάλυψε ὁ Θεὸς ὅτι πράγματι ὑπῆρχε ἕνας ἄνθρωπος ἁπλὸς καὶ μάλιστα λαικός… ἕνας τσαγκάρης στὴν Ἀλεξάνδρεια, στοῦ ὁποίου τὰ μέτρα τῆς ταπεινώσεώς του ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε φτάσει. Τὸ ἑπόμενο κιόλας πρωϊ ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος πῆρε τὸ ραβδί του καὶ ξεκίνησε νὰ τὸν βρεῖ.
Ἤθελε νὰ γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὸν περίφημο μπαλωματὴ καὶ νὰ δεῖ τὶς ἀρετές του. Μὲ δυσκολία κατάφερε νὰ βρεῖ τὸ μαγαζάκι του καὶ μπαίνοντας κάθισε δίπλα στὸν πάγκο καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ρωτᾶ γιὰ τὴν ζωή του. Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἤξερε καν ποιὸς ἦταν ὁ γέροντας μπροστά του, ἀπαντοῦσε ἁπλά, τοῦ ἀνέφερε ὅτι ὅσα χρήματα βγάζει τὰ χωρίζει στὰ τρία, τὸ ἕνα μέρος τὸ δίνει στοὺς φτωχούς, τὸ ἄλλο στὴν ἐκκλησία, καὶ τὸ τρίτο το κρατάει γιὰ τὴν συντήρησή του. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ὅμως δὲν....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.