19 Σεπ 2021

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ἐνάντια στό μάθημα τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα: Μαρούσι - Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 5:00 μ.μ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ, 20/9/2021, 5:00 Μ.Μ.
12 Σεπτεμβρίου 2021
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς καί Παιδιά», τό ὁποῖο ἔχει στόχο τήν ἀνάδειξη, τήν ὑπεράσπιση καί τήν προώθηση τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν της Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, μέ ἀφορμή τήν ἐπιβολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ μαθήματος τῆς «Ὁλοκληρωμένης ἤ Συμπεριληπτικῆς» Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία, καλεῖ ὅλους, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά καί κάθε συνειδητοποιημένο Ἕλληνα πολίτη, σέ μία εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 καί ὥρα 5μμ, στήν πύλη τοῦ…

Ἡ ἀποστολική χάρη καί διαδοχή δέν ἀποδεικνύεται μέ τό «χειροτονητήριο», ἀλλά μέ τή ζωή τοῦ κληρικοῦ

Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου
Νά τί σᾶς ζητῶ λοιπόν: Μάθετε ὅλα αὐτά ἐσεῖς πού ἐπονομάζεσθε τέκνα τοῦ Θεοῦ καί νομίζετε ὅτι εἶστε Χριστιανοί, ἐσεῖς πού διδάσκετε τούς ἄλλους κούφια λόγια καί νομίζετε, ψευδῶς, ὅτι εἶστε ἱερεῖς καί μοναχοί, πού μπορεῖτε νά καθοδηγεῖτε. Καλέσατε τούς πρεσβυτέρους καί τούς ἀρχιερεῖς σας καί...

Εἰς τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Καψάνη, 
στὴν τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, το 1985
Ἀκούσαμε καὶ πάλι σήμερα, ἀδελφοί μου, στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο τὸν λόγο τοῦ Κυρίου• «εἰ τὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἐαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ΄ 24). Αὐτὴ εἶναι ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Προχθὲς εἴχαμε τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία σήμερα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Να μὴν κάθεσθε τὴν ὤρα τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὁ νοῦς σας να μὴν πετάει ἐδώ κὶ ἐκεῖ. Ὅσο θα εἷσθε στὴν ἐκκλησία να τὸ πάρετε ἀπόφασι, να διαθέσετε ὅλο τὸν χρόνο στὴν προσευχὴ.
Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης

18 Σεπ 2021

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης: Ὁ γονιός ξέρει καί ὁ γονιός ἀποφασίζει γιά τήν ἀθώα ψυχή τοῦ παιδιοῦ του!

Τό κράτος παραμερίζει τόν ἱερό ρόλο τοῦ γονιοῦ καί ἐπεμβαίνει στίς οἰκογένειες μέ τό ἔτσι θέλω. Ἀδημονοῦν νά δημιουργήσουν «γενίτσαρους» τῆς νέας «κανονικότητας». Δέν πρέπει νά τό ἐπιτρέψουμε.
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Μία ζωτικῆς σημασίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τοῦ μαθήματος Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης πού προωθεῖ ἡ Νίκη Κεραμέως, πρόκειται νά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στίς 5 μ.μ. στήν πύλη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, στό Μαρούσι.
Τά Ὀρθοδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ τό Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς καί Παιδιά», ἑνώνουν τίς φωνές τους γιά νά ὑπερασπιστοῦν τόν ἱερό θεσμό τῆς...

Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου «Οἰκογενειακὴ ζωὴ» Λόγοι Δ΄, ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν 
«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 
Ἔχω παρατηρήσει ὅτι μερικοὶ Πνευματικοὶ λένε στοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές: 
«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει. 
Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε προβλήματα μὲ τὴν γυναίκα του. Πήγαιναν γιὰ χωρισμό. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἦταν καὶ οἱ δύο δάσκαλοι, εἶχαν καὶ δύο παιδάκια. Δὲν ἔτρωγαν ποτὲ στὸ σπίτι. Σὲ ἄλλο ἑστιατόριο ἔτρωγε ὁ ἕνας μετὰ τὸ σχολεῖο, σὲ ἄλλο ὁ ἄλλος, καὶ...

Διαδικτυακή ἡμερίδα ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, με θέμα: "Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα"

Τήν Κυριακή 19/9/2021, 4.30 μμ – 8.30 μμ, θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διαδικτυακή ἡμερίδα μέ θέμα:
«Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα»,
ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
Στήν ἡμερίδα θά συμμετέχουν οἱ ἐκλεκτοί ὁμιλητές:
-πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱ.Μ. Μεγάλου Μετεώρου,
-Πρωτ. Πέτρος Χίρς, Δρ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ, καθηγητής θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίας Τριάδος, Jordanville, NY
-κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, τ. Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ
-κ. Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας
-κ. Ἰωάννης Μαρκάς, πτυχιοῦχος Θεολογίας Α.Π.Θ. (M. Th.)

Ἡ ἡμερίδα θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό orthros.eu
Δεῖτε παρακάτω τό βίντεο τῆς ζωντανῆς μετάδοσης...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καλύτερα εἶναι νὰ μὴ στηριζώμαστε μόνο στὶς δικές μας ἀνθρώπινες προσπάθειες, ἀλλὰ νὰ προσευχώμαστε καὶ νὰ ἀφήνουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐνεργῆ.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

17 Σεπ 2021

Ἔχει ξεκινήσει ἕνα θανατικὸ ποὺ συνεχῶς ἐπιδεινώνεται!

Γράφει ὁ Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος, Δρ. Ἰατρικῆς
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 5ΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ Covid-19.
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τὴν ἄνοιξη ποὺ μᾶς πέρασε εἶχα κάνει μία...

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
«Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος»
Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο: “Ἐ­σύ δέν τά λές κα­λά! Ἐ­κεῖ­νος ὁ ἄλ­λος ὁ πα­πάς (ἕ­νας ἄλ­λος Ἱ­ε­ρέ­ας ἐξ ἐγ­γά­μων πού εἶ­χαν πά­ει πρω­τύ­τε­ρα) τά λέ­ει κα­λύ­τε­ρα. Μό­νο μεταλα­βιά (θεί­α Κοι­νω­νί­α), δέν χρει­ά­ζον­ται δι­α­βά­σμα­τα (ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση) “.
"Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα".
«Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνάμε»

Μιά κυ­ρί­α ἀ­πό ἕ­να χω­ριό, ἦρ­θε πρίν με­ρι­κά χρόνια νά...

Ἡ Ἁγία Σοφία καὶ οἱ ἅγιες κόρες της, Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, θεολόγου - καθηγητοῦ
Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ πρώτιστη ἀξία γιὰ τὴν χριστιανική μας πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὡς «κατ΄ οἶκον ἐκκλησία». Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἅγιες οἰκογένειες ὑπῆρξε καὶ αὐτὴ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
Ἔζησαν τὸν 2ο μ. Χ. αἰώνα, ὅταν βασίλευε στὴ Ρώμη ὁ εἰδωλολάτρης καὶ ἔκφυλος αὐτοκράτορας Ἀδριανὸς (117-138). Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Ἡ Σοφία εἶχε εὐγενή καταγωγή. Χήρεψε πολὺ νέα, μένοντας μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της. Ζοῦσε ἐνάρετη καὶ ἁγνὴ ζωή, μεγαλώνοντας τὰ τρία βλαστάρια της ὡς ἀληθινὲς Χριστιανὲς κόρες, διαφέροντας ἀπὸ τὶς κόρες τῶν εἰδωλολατρῶν, τὶς ὁποῖες μεγάλωναν μέσα στὴν ἀκολασία, ποὺ ὑπαγόρευε ἡ λατρεία τῶν ἀνήθικων «θεῶν» τους. Τοὺς ἔδωσε, ὄχι τυχαία, τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν κορυφαίων χριστιανικῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη» (Α΄ Κορ.13,13).   
Γιὰ κάποιο λόγο ἀναγκάστηκε νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τὶς κόρες της νὰ ζήσει στὴ Ρώμη, στὴ μεγάλη πόλη, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἄκμαζε ἡ ἀκολασία, ὅπου συνέχιζαν νὰ βιώνουν μὲ ἀκρίβεια τὴ χριστιανικὴ ζωή, χωρὶς νὰ τὶς ἀγγίζει ἡ ἠθικὴ κατάπτωση...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν λοιπὸν κάποιος σὲ συμβουλέψει κάτι ἀπὸ τὰ πρέποντα, ἔστω κι ἂν εἶναι δοῦλος, δέξου τὴν παραίνεση· ἂν ὅμως συμβουλέψει κάτι ἀπὸ τὰ ὀλέθρια, ἔστω κι ἂν κατέχει πάρα πολὺ μεγάλο ἀξίωμα, ἀπόρριψε τὴ γνώμη του. Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ προσέχουμε τὴν ποιότητα τῶν προσώπων πού συμβουλεύουν, ἀλλὰ νὰ προσέχουμε παντοῦ τὴν ἴδια τὴ φύση τῆς συμβουλῆς.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

16 Σεπ 2021

S.Bhakdi στοὺς Ἕλληνες: «Σταματῆστε νὰ ἀκοῦτε τὴν ἐγκληματικὴ κυβέρνηση - Τὸ ἐμβόλιο θὰ σκοτώσει τὰ παιδιά σας»

«Δὲν ἔχω ἄλλη συμβουλὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες παρὰ μόνο ὅτι πρέπει νὰ ἀντιδράσουν»
Tό δικό του μήνυμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἔστειλε ὀ διακεκριμένος ἰολόγος καὶ ἐπιδημιολόγος, Δρ. Sucharit Bhakdi, ὁ ὁποῖος τόνισε χαρακτηριστικὰ πὼς οἱ Ἕλληνες «πρέπει νὰ σταματήσουν νὰ ἀκοῦν τὴν ἐγκληματικὴ καὶ διεφθαρμένη κυβέρνηση».
Ο S. Bhakdi τόνισε «ὀ ιὸς δὲν θὰ σκοτώσει τὰ παιδιά σας, τὸ ἐμβόλιο θὰ τὰ σκοτώσει. Θὰ πρέπει νὰ σταματήσει ἡ κυβέρνηση αὐτὴ τὴν τρέλα. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ σταματήσετε νὰ κλαῖτε τὴ μοῖρα σας καὶ νὰ...

Μέρες Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς...

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Τέτοιες μέρες ἀπὸ παιδὶ αἰσθάνομαι ἕνα βάρος... μία δυσθυμία δυσεξήγητη... Κάποιος θὰ πεῖ εἶναι τῆς ἐποχῆς... τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ φθινοπώρου... Δὲν εἶναι, ὅμως, τουλάχιστον γιὰ μένα μόνον αὐτό... Εἶναι ἡ Καταστροφὴ καὶ ἡ Γενοκτονία, ὁ Ξεριζωμὸς τῶν παππούδων μου ἀπὸ τὴν γῆ μας...

Ἐπιστολή 160 προσωπικοτήτων πρός Μητσοτάκη γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ

Ἐκφράζουν τήν διαφωνία τους μέ τό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Σισιλιάνου ὑπέρ τῆς θεσμοθετήσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ μετά τήν παρουσίαση στόν Πρωθυπουργό τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐθνική Στρατηγική Ἰσότητος τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος ἀνοίγει ἡ συζήτησις γιά τόν πολιτικό γάμο μεταξύ ὁμοφυλοφίλων. Ἡ «Ἑστία» εἶχε ἀποκαλύψει τά τέλη Ἰουνίου ὅτι ἡ ἔκθεσις πού συνέταξε ἡ Ἐπιτροπή ὑπό τόν καθηγητή Ἀλέξανδρο Λῖνο Σισιλιᾶνο ἐπικεντρώνεται στό φλέγον αὐτό ζήτημα, σημειώνοντας ὅτι θά προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἡ πρώτη ἀντίδρασις εἶναι πλέον γεγονός καί μάλιστα ἀφορᾶ ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων τῶν Τεχνῶν καί...

Ἐμβόλιον καί…ἐκτρώσεις !

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, 
Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν
Δὲν κατηγορῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο. Θὲς διότι “πείσθηκαν” περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητός του, θὲς διότι ἀπειλήθηκαν, θὲς διότι δωροδοκήθηκαν, θὲς διότι… !
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ θέλω νὰ κατηγορήσω, εἶναι, ἡ προσπάθεια ὅλων αὐτῶν, νὰ πείσουν καὶ ἄλλους, ἔστω καὶ ἂν εἶναι τόσες οἱ κραυγὲς τῆς ἀγωνίας, γιὰ τὶς τόσες ἐκτρώσεις ποὺ ἤδη ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ ποὺ εἶναι… προγραμματισμένες, προκειμένου νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν πρέπει ὁ προϊστάμενος νὰ κάνει κατάχρηση τῆς ἐξουσίας του καὶ νὰ προσβάλλει τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ὑφισταμένων του· οὔτε νὰ δείχνει ἀλαζονεία ἀπέναντὶ τους· ἀλλὰ τὸ ἀξίωμὰ του νὰ γίνεται ἀφορμὴ νὰ φέρεται ταπεινὰ ἀπέναντὶ τους.
Μέγας Βασίλειος

15 Σεπ 2021

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο - φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ 
Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία
Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, τιμώντας τήν μνήμην τοῦ μεγάλου Ἕλληνα Καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη! Ἀλλ’ ἐν ταυτῶ μεγάλη πικρία δοκίμασε ἡ ψυχή κάθε Ἕλληνα χριστιανοῦ, βεβαίως δέ καί ἡ δική μας, ὅταν σέ μία φωτογραφία, τήν ὁποίαν καί Σᾶς...

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἔχει δεχθεῖ ἀπειλές, διωγμούς καί καταστάσεις πού βλέπουμε σέ ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα"

«Μάρτυρές» μας οἱ μάρτυρες καί οἱ ὁμολογητές τοῦ Χριστοῦ!

Ἐπιμέλεια: 
Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος-Κιλκίς
Στόν καιρό τοῦ πειρασμοῦ, στίς δύσκολες αὐτές ὧρες τοῦ διωγμοῦ, δέν φτάνει μόνο ἡ πίστη! Ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά μας ἄς στραφοῦν στούς ἁγίους μάρτυρες καί ὁμολογητές τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτοί εἶναι ἡ παρηγοριά μας, ἡ ἐλπίδα μας, οἱ προπορευθέντες διδάσκαλοι, οἱ ὁδοδεῖκτες, οἱ ὁποῖοι μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τοῦ Οὐρανοῦ ἀλλά καί τόν τρόπο, τήν τέχνη τῆς διάβασής του. Μᾶς καθοδηγοῦν νά τόν περπατήσουμε καί συνεχίζουν νά μᾶς παραστέκονται, νά μᾶς περιβάλλουν, ἀφοῦ μᾶς ἐμψυχώνει ἡ μελέτη τῆς γήινης...

«Μέ τί νά ἀρχίσουμε τήν νέα σχολική χρονιά; Μέ τήν τουαλέτα κυρία»

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
Νέα σχολική χρονιά. Μέ μάσκες, μέ ὑγειονομικό ἔλεγχο ἄδειας εἰσόδου σέ δασκάλους καί μαθητές, μέ τήν ἀκολουθία τοῦ «Ἁγιασμοῦ» σέ λίγους μαθητές πού θά παραστοῦν στόν προαύλιο χῶρο. «Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή» καί φόβος. (Ἡ πρωινή προσευχή, ὅπως καί ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας μας μέ ταυτόχρονη ἀπαγγελία τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου εἶναι πιά παρελθόν. Ἐπιτέλους, θά μονολογήσει ἡ ἐθνομηδενιστική κακοήθεια, γλιτώσαμε ἀπό τά σκοταδιστικά κατάλοιπα. Τό σχολεῖο ὅσο περνᾶ ὁ καιρός τούς μοιάζει. Οὔτε ἱερότητα ἀναδίδει οὔτε «συλλαβίζουν» οἱ μαθητές τά πολυτίμητα μαθήματα τοῦ Γένους. Οὔτε ἑλληνικά γράμματα, οὔτε τοῦ Θεοῦ τά πράματα, μόνο θεάματα καί παιδεία γιά… κλάματα). Πρώτη μέρα στό σχολεῖο καί θυμήθηκα παλαιότερό μου κείμενο. (Τοῦ 2010). Τό μεταφέρω...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Aς εἴμαστε λοιπὸν πάντοτε εὐγενικοί. Ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη μας νὰ μὴ βγεῖ λόγος κακός, λόγος ποὺ δὲν εἶναι ἁλατισμένος μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι ἀγαθοί, λόγοι ποὺ μαρτυροῦν τὴν κατὰ Χριστὸν εὐγένεια καὶ τὴν ψυχική μας καλλιέργεια.
Ἅγιος Νεκτάριος

14 Σεπ 2021

Πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ πού ζήτησε νά ἐμβολιαστοῦμε ὅλοι

Γράφει ὁ Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Συγγραφέας - Ἐκδότης
Πολυσέβαστε Γέροντα,
Μέ αἰσθήματα ἀγωνίας παρακολούθησα, ὅπως καί πάρα πολύς ἀκόμα κόσμος, τήν πρόσφατη περιπέτεια ὑγείας σας, ὅταν νοσήσατε μέ τόν κορωνοϊό: Ἀνησύχησα, στενοχωρήθηκα ὅταν τά πράγματα δέν πήγαιναν καλά καί χάρηκα ἰδιαίτερα πού μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεπεράσατε τό πρόβλημα καί εἶστε πλέον ὑγιής.
Δέν εἴμαστε ἄγνωστοι. Ἔχω φιλοξενηθεῖ δεκάδες φορές στό Βατοπαίδι. Ἔχω ὠφεληθεῖ ἀπό τίς πνευματικές συζητήσεις μαζί σας, τόσο ἐνώπιον ἄλλων προσκυνητῶν, ὅσο καί κατ' ἰδίαν. Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, εἶχα τήν τιμή νά προλογίσετε ἕνα ἀπό τά βιβλία μου. Μέ ἁπλά λόγια, σᾶς αἰσθάνομαι ὡς δικό...

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν...

Τὸ μεῖζον μέρος τοῦ Τιμίου Ξύλου τοῦ Ζωηφόρου Σταυροῦ στὸ Ἅγιον Ὅρος

Ὁ Τίμιος Σταυρός, γνωστὸν ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων Σωκράτους, Θεοδωρήτου, Σωζομένου, Ρουφίνου, Ἱερωνύμου, Σουπληκίου, Ἀμβροσίου, ἐξιστορούντων ἀπαραλλάκτως πάσας τὰς λεπτομερείας, ὄτε ἀνεκαλύφθη τῷ 325 μ. Χ. ὑπὸ τῆς αὐτοκράτειρας τοῦ Βυζαντίου Ἁγίας Ἑλένης μετὰ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ Λαβάρου ὁ τὲ μεταβάσα εἰς Ἱεροσόλυμα κατεδάφισε τὸν...

Δύναμη, Σημασία καὶ Θαύματά τοῦ Σταυροῦ

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός" - Ο Άρχων

Πρὶν ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες ὁ σταυρὸς ἦταν ὄργανο ἀτιμωτικῆς τιμωρίας καὶ φρικτοῦ θανάτου. Οἱ Ρωμαῖοι καταδίκαζαν στὴν ποινὴ τῆς σταυρώσεως τοὺς πιὸ μεγάλους ἐγκληματίες.Σήμερα ὁ σταυρὸς κυριαρχεῖ σ᾿ ὁλόκληρη τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν χριστιανῶν, σ᾿ ὁλόκληρη τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς ὄργανο θυσίας, σωτηρίας, χαρᾶς, ἁγιασμοῦ καὶ χάριτος. Ὅπως γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος...

Ἡ σημασία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν !

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι ἕνας ἀκόμα σημαντικὸς ἐορτολογικὸς σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ πιστοὶ τὴν ἡμέρα αὐτὴ καλοῦνται νὰ τιμήσουν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ὥστε νὰ ἀντλήσουν δύναμη καὶ χάρη ἀπὸ αὐτόν. Ἡ μεγάλη αὐτὴ Δεσποτικὴ ἑορτὴ δίνει ἐπίσης τὴν εὐκαιρία σὲ ὅλους μας νὰ...

Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ: «Ὁ ἀριθμὸς τηλεφώνου τοῦ Θεοῦ»

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Εἶναι ἀμέτρητοι οἱ χαρακτηρισμοί, ποὺ προτάσσει στὸ ὄνομα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡ  ὑμνολογία μας καὶ οἱ ἰδιότητες καὶ οἱ θεῖες ἐνέργειες ποὺ χαρίζει πλουσίως στὰ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Προσπαθήσαμε νὰ  καταγράψουμε κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπὸ τὸ Μηναῖο τοῦ Σεπτεμβρίου, ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως: 
1.Ἄχραντος Σταυρὸς 
2.θεῖος Σταυρὸς 
3.ἀήττητον τρόπαιον 
4.θυρεὸς (μεγάλη ἀσπίδα) ἀπροσμάχητος 5.σκῆπτρον (σύμβολο ἐξουσίας) ἔνθεον 6.πανάγιος Σταυρὸς 
7.σκέπη κραταιὰ
8.τριμερὴς Σταυρὸς (ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς Π. Διαθήκης μὲ τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Λὼτ) 
9.ζωηφόρον ξύλον 
10.φυλακτήριον θεῖον
11.ἀπροσμάχητον τεῖχος 
12.σωτήριον ξύλον 
13.τῶν πιστῶν καύχημα 
14.ἀθλητῶν στήριγμα...

Πῶς γίνεται μέσα στὴν καρδιά μας ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Χειραγωγία στὴν πνευματικὴ ζωὴ», Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου
«Τὸν 7ο αἰώνα ὑψώθηκε πανηγυρικὰ ὁ τίμιος Σταυρὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει ὅλος ὁ λαός. Ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἀνάμνηση εἶναι ἡ τελετὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, ποὺ γίνεται κάθε χρόνο, στίς 14 Σεπτεμβρίου, στοὺς ἐνοριακοὺς καὶ μοναστηριακοὺς ναούς. Αὐτὴ ἠ Ὓψωση, ὅμως, εἶναι ἐξωτερική. Ὑπάρχει, θὰ λέγαμε, καὶ μία πνευματική Ὓψωση τοῦ Σταυροῦ πού συντελεῖται μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.
Πότε; Ὅταν κάποιος σταθερὰ ἀποφασίζει νὰ αὐτοσταυρωθεῖ, νεκρώνοντας τὰ πάθη του. Ὅποιος δὲν τὸ κάνει, δὲν εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός. Τὸ λέει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος: «Οἱ τοῦ Χριστοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι μερικὲς φορὲς κάνουμε σὰν νὰ μὴν ὑπάρχη Θεός· δὲν ἀφήνουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐνεργήση. Ὁ Θεὸς ξέρει πῶς δουλεύει. Ἐνῶ ὑπάρχουν δηλαδὴ πνευματικὰ μέσα, γιὰ νὰτακτοποιοῦνται οἱ δύσκολες καταστάσεις μὲ πνευματικὸ τρόπο, ἐμεῖς πᾶμε νὰ ἐνεργήσουμε κοσμικά.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ἀναζήτησις καί εὕρεσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐπί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Ἁγίων καί πρώτων ἐν Χριστιανοῖς Εὐσεβεστάτων Βασιλέων

Τῷ τριακοσιοστῷ εἰκοστῷ ἔτει ἀπὸ τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ζήτησις καὶ ἀνεύρεσις ἐγένετο ἐν ᾧ (Σταυρῷ) ἐκρεμάσθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον βασιλεύοντος Κωνσταντίνου τοῦ θεοφιλεστάτου ἀνδρός, ὃν ἔτεκεν ἡ σεμνοτάτη Ἑλένη ἡ φιλόχριστος. Αὕτη ζήτησιν ἐποίησεν περὶ τοῦ πεποθημένου Τιμίου καὶ Ἁγίου ξύλου, ἐφ᾿ ᾧ ὁ Χριστὸς ἐκρεμάσθη. Κοιλοπονοισάσης γὰρ ἐμπόνως τὴν ἐνανθρώπισιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ὕψωσιν καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν αὐτοῦ Ἀνάστασιν, οὐκ ἐκαρτέρησεν ἡ σεμνοπρεπεστάτη, ἀλλ᾿ ὅλῃ τῇ ψυχῇ καὶ τῇ διανοίᾳ χρησαμένῃ, ἔσπευσεν τοῦτον ἀναζητῆσαι, καὶ ἄχραντον δῶρον τῷ κόσμῳ ἀναδεῖξαι· τοιούτῳ γὰρ ζήλῳ εὐτρόπῳ καὶ δυσευρέτῳ ἐπεπόθει τὸ ἁγιασθέν ξύλον.
Ἐπορεύθη ἐν Ἰερουσαλήμ ἐν τῷ μηνὶ δευτέρῳ, ὀγδόῃ καὶ εἰκάδι σὺν στρατιώταις ἅμα πολλοῖς, καὶ ἐκκλησίαν συγκροτήσασα ἐκάλεσεν πάντας τοὺς εὑρισκομένους Ἰουδαίους ἐν Ἰερουσαλήμ καὶ ὅσους ἦσαν περιληφθέντες εἰς τὰς πέριξ...

13 Σεπ 2021

Νέα σχολική χρονιά: Τό κράτος «καταργεῖ» ἄτυπα τήν πρωινή προσευχή τῶν μαθητῶν – Θά τό ἐπιτρέψουμε;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ πρωινή προσευχή κινδυνεύει νά «σβήσει» ἀπό τόν χάρτη τῶν σχολείων μας, μέ τό κράτος νά τήν ἀφήνει στήν εὐχέρεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τούς περισσότερους ἐκπαιδευτικούς νά ἀδιαφοροῦν γιά τήν τέλεσή της.
Πρωινή προσευχή: Στίς 13 Σεπτεμβρίου θά ἔχουμε τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μέ τούς μαθητές νά ἐπιστρέφουν στά θρανία μετά ἀπό τήν τραγική περσινή χρονιά, κατά τήν ὁποία ἡ Ἑλλάδα ὡς χώρα μέ τά σκληρότερα lockdown στήν Εὐρώπη, κατέστρεψε τήν ποιότητα ἐκπαίδευσης μέ σχολεῖα νά ἀνοιγοκλείνουν, τήν τηλεκπαίδευση νά ὑπολειτουργεῖ καί κατά συνέπεια νά...

π.Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης- Δρ. Yeadon: «Γονεῖς προστατέψτε τά παιδιά σας»

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021)

Ντροπή: Ὁ Λευτέρης Αὐγενάκης ἔβγαλε τόν σταυρό ἀπό τήν Ἑλληνική Σημαία, στήν ἀφίσα τοῦ Ράλι Ἀκρόπολις!

Ὁ ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ Λευτέρης Αὐγενάκης, δημοσίευσε στά social τήν ἀφίσα τοῦ Ράλι Ἀκρόπολις, μέ σημαία πού δέν ἔχει σταυρό καί παραπέμπει σέ κάποια... ἄλλη χώρα.
Φαίνεται πώς κάποιους τούς ἐνοχλεῖ πολύ ὁ Σταυρός πού ὑπάρχει στήν Ἑλληνική Σημαία. Τούς χαλάει τήν αἰσθητική. Τούς πιάνει σύγκρυο καί μόνο στή θέα του. Τό εἴδαμε καί στό ἄθλιο σῆμα τῆς ἐπιτροπῆς γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τό 1821, μέ μία κακόγουστη γαλανόλευκη… κορδέλα (ἄνευ Σταυροῦ φυσικά), τό βλέπουμε καί τώρα στήν ἀφίσα τοῦ ὑφυπουργείου ἀθλητισμοῦ γιά...

Ὅσιος Ιερόθεος ὁ Ιβηρίτης: Μιὰ ὁλόφωτη πνευματικὴ μορφὴ (13 Σεπτεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ ἀληθινὴ σοφία, ἡ ὁποία ἔχει κύρος καὶ δὲν καταπίπτει, εἶναι ἡ κατὰ Θεὸν σοφία. Αὐτὴ εἶναι καρπὸς καὶ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ ἀνθρώπους πιστοὺς καὶ ταπεινοὺς στὴν καρδιά, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους. Οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησίας μᾶς ὑπερέβησαν τὴν κοσμικὴ σοφία καὶ ἔφτασαν στὸ θεῖο φωτισμό, λάμποντας οἱ ἴδιοι καὶ φωτίζοντας τοὺς ἄλλους. Μία τέτοια φωτεινὴ προσωπικότητα, σὲ μαύρους χρόνους, ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Ἰερόθεος ὁ Ἰβηρίτης, ὁ ὁποῖος σημάδεψε μὲ τὴν προσωπικότητά του τὴν πνευματικὴ πορεία πολλῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρξε ἕνας φωτισμένος νοῦς, μία ὁλοκληρωμένη πνευματικὴ προσωπικότητα. Ἕνας φωτεινὸς φάρος στὰ δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Γεννήθηκε στὴν Καλαμάτα τῆς Πελοποννήσου στὰ 1686, ἀπὸ πλούσιους, γονεῖς τοὺς ὁποίους διέκρινε ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ ἀρετή. Ὁ πατέρας τοῦ ὀνομαζόταν Δῆμος καὶ ἡ μητέρα τοῦ Ἀσημίνα. Οὖσα ἔγκυος ἡ μητέρα του, κάποιος ἅγιος ἀσκητὴς τῆς ἀποκάλυψε ὅτι τὰ παιδὶ ποὺ θὰ γεννοῦσε θὰ γινόταν σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς τοῦ τοῦ μετέδωσαν τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τοῦ δίδαξαν τὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς. Μάλιστα, ἔχοντας τὰ οἰκονομικὰ μέσα, τοῦ ἔδωσαν σοβαρὴ μόρφωση. Τὸν ἔστειλαν στὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος ὑποστηρίζει ἕνα ἀντίχριστο σύστημα συντασσόμενος μαζί του, αὐτοπροσδιοριζόμενος πλέον μέσα ἀπό αὐτό… θεωρεῖται σφραγισμένος, ἀσχέτως ἄν δέν ἔχει λάβει τό τελικό σφράγισμα...
Ἁγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης

12 Σεπ 2021

Σ.Γονίδης: «Γιατί νὰ μὴ γίνει μία λιτανεία καὶ γιατί οἱ ἐκκλησίες νὰ γίνουν ἐμβολιαστικὰ κέντρα;»

Ὁ γνωστὸς τραγουδιστῆς Σταμάτης Γονίδης, μίλησε ἐκτὸς τῶν ἄλλων γιὰ τὴ νέα κατάσταση τὴν ὁποία ζοῦμε μὲ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὴν μετατροπὴ τῶν ἐκκλησιῶν... σὲ ἐμβολιαστικὰ κέντρα.
«Ἔχουμε συχνοὺς ἐλέγχους στὰ μαγαζιὰ μὲ τὸν κορωνοϊό, καὶ μὲ παραξενεύει πού ἕνα θέμα ὑγείας μπορεῖ νὰ σοὺ στερήσει ὅλα τὰ ὄμορφα», ἀνέφερε ὁ γνωστὸς τραγουδιστῆς, ἐνῷ πρόσθεσε ὅτι...

Ἀμήχανη σιωπὴ γιὰ Στυλιανίδη

Ὁ νέος ὑπουργὸς Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς καὶ Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης δεν δημιούργησε εἰδήσεις, ἀλλὰ ἔχει γίνει ὁ ἴδιος εἴδηση ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἔραιναν μὲ χρῆμα οἱ Ἀμερικανοὶ διάφορους παράγοντες σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, γιὰ νὰ περάσει τὸ ἄθλιο καὶ ἐθνοκτόνο Σχέδιο Ἀνᾶν, τὸ ὁποῖο θὰ...

Ἰσλαμικός προσηλυτισμός καί Ὀρθοδοξία

Γράφει ὁ Ἱερεύς Σωτήριος Ὀ. Ἀθανασούλιας
Οἱ Νεομάρτυρες καί τό δοῦλον Γένος
(Κείμενο ἀπό τό ἔντυπο «Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τεῦχ. 115, Ἀπρ. - Ἰούν. 2021).
Ἡ Ὀρθοδοξία σέ καθεστώς δουλείας
Συνεχίζοντας τό ἀφιέρωμά μας στήν ἔνδοξη Ἑλληνική Ἐπανάσταση, μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξή της (1821), καθώς καί στίς συνθῆκες, ἀπό τίς ὁποῖες...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ διάβολος, ὅταν θέλη νὰ πολεμήση ἕναν ἄνθρωπο, στέλνει πρῶτα ἕνα διαβολάκι «ἀναισθησιολόγο», γιὰ νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο πρῶτα ἀναίσθητο, καὶ μετὰ πηγαίνει ὁ ἴδιος καὶ τὸν πελεκάει, τὸν κάνει ὅ,τι θέλει... Ἀλλὰ προηγεῖται ὁ... «ἀναισθησιολόγος». Μᾶς βάζει ἔνεση ἀναισθησίας καὶ ξεχνοῦμε.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

11 Σεπ 2021

Ποιμένες καὶ Ποίμνιο

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης - θεολόγος
Χαράσσονται οἱ παρακάτω σκέψεις μὲ τὴν ἀφορμὴ τοῦ ἀκούσματος τοῦ ΙΑ΄Ἑωθινοῦ τὴν Κυριακή, 5 -8-2021.
...Φανερῶν σεαυτὸν, τοῖς Μαθηταίς σου Σωτὴρ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν...
...¨Ων ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε ἐκ λύκων λοιμαινομένων αὐτήν...
Ὁ ὑμνογράφος, ἐδῶ, παρακαλεῖ τὸν...

Γιὰ τὰ νέα σχολικὰ προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2021

Ἐλάβαμε μέ πολλή χαρά καί ἱκανοποίησι τήν παρακάτω ἐπιστολή – ἔντονη καί εὐπρεπῆ διαμαρτυρία ἀπό τήν...

Τὰ κρούσματα ἀπὸ ἐμβολιασμένους ὑγειονομικοὺς στὸ ΑΧΕΠΑ, κάνουν τὴν ὑποχρεωτικότητα νὰ μοιάζει γελοία

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τὸ μίνι – outbreak ποὺ συνέβη στὸ νοσοκομεῖο «ΑΧΕΠΑ», ὅπου ἐντοπίστηκαν τὴν Κυριακὴ ἑπτὰ κρούσματα κορονοϊού σε ἰατρικὸ-νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τὸ ὁποῖο ἦταν πλήρως ἐμβολιασμένο, εἶναι μία ἀκόμα τρανταχτὴ ἀπόδειξη πὼς τὸ ἀφήγημα τῆς «ἀσφάλειας» σὲ ὑγειονομικοὺς χώρους μέσῳ τῶν καθολικῶν ἐμβολιασμῶν, εἶναι ἕνα...

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας (11/09 †)

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος, ἂν καὶ ἦταν ἀγράμματος, ἦταν ἀληθινὰ εὐσεβὴς καὶ πιστός. Ἔκανε οἰκονομίες μὲ στερήσεις τοῦ ἑαυτοῦ του, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνει ἐλεημοσύνες. Τὸ ἐπάγγελμά του, τοῦ ἐπέτρεπε νὰ τρώει πρῶτος τὰ καλύτερα φαγητά. Αὐτὸς ὅμως, δὲν θέλησε νὰ τὸ μεταχειριστεῖ ποτέ. Ἔτρωγε μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση τὰ χόρτα καὶ τὶς ἐλιές του, τὴ στιγμὴ ποὺ ἔβραζαν ἢ ἔψηναν μπροστά του τὰ ὀρεκτικότερα κρέατα καὶ τὰ προκλητικότερα ψάρια.Σὲ ἀνδρικὴ ἡλικία ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ εἰσῆλθε σὲ κοινόβιο, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ εἶχε τὸ διακόνημα τοῦ μαγείρου. Στὸ μοναστήρι ἒφτιαχνε μετριότατο φαγητό.Σὲ μερικοὺς ποὺ τὸν εἰρωνεύονταν γι' αὐτὴ του τὴν κατάσταση, ὁ Εὐφρόσυνος μὲ πραότητα ἀπαντοῦσε: «Ἡ καλὴ μαγειρικὴ δὲν εἶναι τόσο καλὸς βοηθὸς γιὰ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τὴν πολλὴ εὐφροσύνη ποὺ ζητοῦν τὰ σώματα, θὰ τὴ χάσουν κατ' ἀνάγκην οἱ ψυχές. Καὶ ἐγὼ δὲν ἔχω ἐδῶ προορισμὸ νὰ σᾶς κολάσω». Περιφρονημένος ἀπὸ τοὺς συμμοναστές του γιὰ τὴν ἀπαιδευσία καὶ τὴν ἁπλοϊκότητά του, ἐγκολπώθηκε τὴν...

Βιὸς τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα Ἀρκαδίας (φωτο)

Κάθε χρόνο στὶς 11 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τὴ μνήμη τῆς Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα. Ἡ Ἁγία αὐτὴ εἶναι γνωστὴ πλέον ὄχι μόνο στὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς. Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ δρόμος ποὺ βάδισε καὶ ἔφθασε στὴν ἁγιότητα;
Θὰ ἀναφέρουμε μὲ συντομία ὅσα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία της, μὲ βάση τὰ ἱερὰ συναξάρια τῆς ἐκκλησίας μας, μὲ σκοπὸ ὁ καθένας μας νὰ τὴ "ζηλέψει" καὶ νὰ τῆς ὁμοιάσει.
Ἡ Ἁγία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο καὶ Ἠρωοτόκο Πελοπόννησο γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ὀνομάζεται Ἁγία Θεοδώρα ἡ "Πελοποννησία". Ὡς πρὸς τὴν καταγωγὴ της...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Τὰ χαριτωμένα λόγια τοῦ χριστιανοῦ χαρακτηρίζονται ἀπὸ λεπτότητα καὶ εὐγένεια. Αὐτὰ εἶναι ποὺ γεννοῦν τὴν ἀγάπη, φέρνουν τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρά. Ἀντίθετα, ἡ ἀργολογία γεννάει μίση, ἔχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχὲς καὶ πολέμους.
Ἅγιος Νεκτάριος

10 Σεπ 2021

Δὲν γίνεται οἰκονομία στὸ Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὀνόματι κάποιας ψευτοενώσεως

Ἀπομαγνητοφωνημένο πόσμα 1ης παιδαγωγικῆς ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, μὲ θέμα «Ἀποστολικοὶ Κανόνες Ι΄», ἐκφωνήθηκε 16-10-2004.
Ἡ θεραπευτικὴ εἶναι γιὰ ὅλους, ἔτσι οἱ Κανόνες ὅ,τι ἔχουν μέσα τὸ ἔχουν γιὰ λόγους θεραπευτικοὺς καὶ ἀκριβῶς γι΄ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ ἀκρίβεια τῶν Κανόνων περνάει καὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς οἰκονομίας. Ὑπάρχει ἀκρίβεια τῆς θεραπευτικῆς, ἀλλὰ κατὰ τὰ μέτρα τῆς...

"Θά ἔρθει ἕνα σύστημα τό ὁποῖο θά εἶναι τελείως ἐγκλωβιστικό γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅποιος ἀντιδράσει, θά πονέσει ! Ἀλλά ἐγώ ξέρω ὅτι σέ αὐτόν τόν τόπο ὑπάρχει μιά ἱστορία ἀντιδράσεως."

π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος (10/09/2018 †)
Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας
τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου ,
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, 
τήν Πέμπτη 24-05-2012 μὲ θέμα: "ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΚΑΙ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»" 
Οἱ λόγοι τοῦ π. Κωνσταντίνου, ὅπως πάντα, προφητικοί. Ὁρμώμενος ἀπὸ οἰκονομικὰ θέματα, ἀναλύει μὲ γλαφυρὸ τρόπο τὴν ἐγκλωβιστικὴ κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει...

Γέροντος Χρυσόστομος Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου: Διετυπωμένες ἐτεροδιδασκαλίες ὑπὸ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ μακαριστοῦ πλέον Γέροντος Χρυσοστόμου, δημοσιεύουμε παλιό κείμενο - παρεμβάση του
Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Χρυσόστομος Ν. Πῆχος, ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμπεριστατωμένο ὁμολογιακὸ καὶ ἀντὶ-οἰκουμενιστικὸ κείμενο, μὲ τίτλο: Κατάγνωσις ἐτεροδιδασκαλιῶν «Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου». Ὁ Γέροντας Χρυσόστομος καὶ ἡ θεοφιλὴς αὐτοῦ συνοδεία, ἐπισημαίνουν στὴν Ἱεραρχία τὶς Φαναριώτικες ἐκτροπὲς καὶ ζητοῦν τὴν καταδίκη τῶν κακοδοξιῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Διαβάστε τὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου….

Τούς ἡγέτες δέν τούς ἀναδεικνύουν τά διδακτορικά, ἀλλά ἡ φιλοπατρία

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος
-Κιλκίς
«Κοινωνίες μέ ριζικά ἀποδυναμωμένη καί φθαρμένη ἐθνική συνείδηση δέν ἔχουν πεδίο στρατηγικῆς λογικῆς, θέτουν σέ κίνδυνο τήν ἱστορική τους ὕπαρξη, περιθωριοποιοῦνται στήν διεθνῆ σκακιέρα». Ποιός τό γράφει αὐτό; Ὁ Ἀχμέτ Νταβούτογλου, στό περιβόητο βιβλίο του «Τό στρατηγικό βάθος», ὁ ἀκαδημαϊκός πού εὐτύχησε νά δεῖ οἱ σκέψεις του νά μεταμορφώνονται σέ κυρίαρχο δόγμα τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὁ πανέξυπνος Ἐρντογᾶν, ἄνθρωπος μέτριας παιδείας - οἱ νεανικές του σπουδές περιορίστηκαν σέ μεντρεσέδες (=μωαμεθανικά διδασκαλεῖα) - ἀναπλήρωσε αὐτήν του τήν θεωρητική του ὑστέρηση καί ἀγραμματοσύνη, υἱοθετώντας τήν...

Ἑλληνορθόδοξο μήνυμα αἰσιοδοξίας ἀπό τούς μαθητές μας

Γράφει ὁ Μυργιώτης Παναγιώτης, Μαθηματικός
Τή στιγμή πού ὁ μαθηματικός τῆς τάξεως ἑτοιμάζεται νά ὑποβάλλει τήν καθιερωμένη ἐρώτηση: «ποιό μάθημα ἔχουμε σήμερα;». Ἀκούγεται ἡ φωνή τῆς Φωτεινῆς «Κύριε, κύριε...». Ὁ σεβάσμιος, λόγω ἡλικίας, καθηγητής, ἀπευθύνεται πρός τήν Φωτεινή «Ὁρίστε Φωτεινή, τί ἔχεις νά μᾶς πεῖς…». Πολλά θυμήθηκε ὁ καθηγητής ἐκείνη τή στιγμή... μά πάνω ἀπό ὅλα τή γλυκιά του ἐγγονή, τή Φωτεινούλα, ὅπως μέ περισσή ἀγάπη τήν ὀνομάζει. Ἄκουσε καί εἶδε τή Φωτεινούλα νά τοῦ φωνάζει: «Παπποῦ, νά πῶ ἐγώ τήν προσευχή…»
Γρήγορα συνειδητοποίησε ὁ κ. καθηγητής ὅτι ἡ ἐγγονούλα τοῦ βρίσκεται μακριά του καί τώρα τοῦ μιλάει...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καὶ πολλοὶ φτωχοὶ θὰ πᾶνε στὴν Κόλαση, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ πλούσιοι θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο. Συνήθως βέβαια συμβαίνει τὸ ἀντίθετο. Οἱ πλούσιοι πού σώζονται εἶναι λίγοι, ἐνῶ οἱ φτωχοὶ πολλοί. Σκέψου καλὰ τὰ ἐμπόδια τοῦ πλούτου, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀρνητικὰ τῆς φτώχειας. Ποιὸ τὸ μειονέκτημα τῆς φτώχειας; Το ψέμα. Ποιὸ εἶναι τὸ μειονέκτημα τοῦ πλούτου; Ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ μητέρα ὅλων τῶν κακῶν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

9 Σεπ 2021

Δέν ἐνημέρωσε κανείς τόν Πρωθυπουργό ὅτι δέν εἶναι στό καφενεῖο γιά πρέφα;


Σταυροπόδι καί μέ τό χέρι ἀραχτό, λές καί περιμένει νά τοῦ πάρουν παραγγελία γιά καφέ
Ἄν καί δέν εἶναι τοῦ γούστου του Πρωθυπουργού τα καφενεῖα καί ἡ πρέφα -τρέ μπανάλ!- ἡ ἐμφάνισή του μέσα στήν ἐκκλησία στόν ἀποχαιρετισμό του Μίκη Θεοδωράκη, εἶναι τουλάχιστον τραγική!
Εἶναι αὐτή στάση σώματος καί μάλιστα μέσα στήν ἐκκλησία; Σταυροπόδι καί μέ τό χέρι ἀραχτό, λές καί περιμένει νά....

Οἱ πληγές, τά εἴδωλα καί ἡ φανερή ἐπέμβαση τῶν Ἁγίων

Μέσα στίς πολλές δοκιμασίες πού ἀντιμετωπίζουμε τά τελευταῖα χρόνια, προστέθηκαν οἱ καταστροφικές συνέπειες τῆς πυρκαγιᾶς σέ πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας. Προσευχόμαστε στό Θεό νά ἐπουλώσει τίς πληγές τῶν ἀνθρώπων πού ἔχασαν τό βιός τους μέσα στήν πύρινη λαίλαπα καί κυρίως νά κρατηθοῦν δυνατοί σέ αὐτήν τή δοκιμασία, ἀποκομίζοντας τό πνευματικό ὄφελος πού βρίσκεται πάντα πίσω ἀπό δύσκολες καταστάσεις.
Ὡστόσο, μέσα στό ζοφερό σκηνικό τοῦ φετινοῦ καλοκαιριοῦ, μέ τίς φυσικές καταστροφές, τήν ἐπικράτηση τῶν Ταλιμπάν στό Ἀφγανιστάν καί τήν ἀπειλή γιά περαιτέρω βίαιη...

27 Αὐγούστου / 9 Σεπτεμβρίου 1922: Ἡ Σμύρνη στὶς φλόγες

Τὸ χρονικὸ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 26ης Αὐγούστου 1922 (8 Σεπτεμβρίου ν.η.) οἱ Τοῦρκοι μπαίνουν στὸν Μπουρνόβα, ἕνα μαγευτικὸ προάστιο τῆς Σμύρνης, γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὸ ἀπάνθρωπο ἔργο τους. Ὁρμοῦν, σφάζουν, βιάζουν καὶ λεηλατοῦν χωρὶς οἶκτο. Ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς Ἀριστείδης Στεργιάδης (αἰνιγματικὴ φυσιογνωμία, προδότης τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης) τὴν ἴδια μέρα ἐγκαταλείπει τὴ Σμύρνη. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς...

Οἱ Ἅγιοι Θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα (9 Σεπτεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Σημαντικὴ τιμητικὴ θέση στὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μᾶς κατέχουν οἱ ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, ὁ προπάτορας καὶ ἡ προμήτορα τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σὲ κάθε σχεδὸν ἱερὴ ἀκολουθία γίνεται ξεχωριστὴ ἀναφορὰ στὰ σεπτά τους πρόσωπα, ἐπιζητώντας οἱ λειτουργοὶ τὶς πρεσβεῖες τους στὸν Θεό. Εἶναι οἱ γονεῖς τῆς Θεομήτορος, οἱ ὁποῖοι ἀξιώθηκαν νὰ γεννήσουν τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Οἱ πληροφορίες μας γι’ αὐτοὺς προέρχεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοση, καθότι δὲν ἀναφέρει τίποτε ἡ Καινὴ Διαθήκη. Ὅμως γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ Ἱερὰ Παράδοση εἶναι τὸ ἴδιο ἔγκυρη καὶ ἀξιόπιστη μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, διότι ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας μας διέσωσε μὲ σεβασμὸ ὅ,τί δὲν καταγράφηκε ἀπὸ τοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος εἶναι μετρημένος στὰ λόγια, εἶναι μετρημένος καὶ στὰ ἔργα. Ὅποιος ἐξετάζει τὰ λόγια ποὺπρόκειται νὰ πεῖ, ἐξετάζει καὶ τὶς πράξεις ποὺ πρόκειται νὰ ἐκτελέσει, καὶ ποτέ του δὲν θὰ ὑπερβεῖτὰ ὅρια τῆς καλῆς καὶ ἐνάρετης συμπεριφορᾶς.
Ἅγιος Νεκτάριος

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.