30 Ιουν 2012

Δὲν ἔχω δάκρυα νὰ κλάψω καὶ γι' ἄλλη μία χαμένη πατρίδα…

Γράφει ὁ Βασίλης Τριανταφυλλίδης (Χάρρυ Κλὺνν)
Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι ἡ Γῆ τῶν Ἑλλήνων. Δὲ χωράει στὸ ψέμα ἡ ἀλήθεια… Οὔτε τὸ φῶς στὸ σκοτάδι… Δὲ φτάνει ὁ κίβδηλος λόγος νὰ δαμάσει τὰ ἀφηνιασμένα ἄλογα, νὰ γητέψει τὰ τρομοκρατημένα ὄνειρα… Μὲ τὸ πηχτὸ σκοτάδι νὰ ἁπλώνεται στὴ νεκρικὴ κοιλάδα τῶν μοιραίων καὶ τῶν δοσίλογων, ὁδοιποροῦμε τὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου. Σὲ κάθε σταυροδρόμι τὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα τῶν τοκογλύφων, σὲ κάθε ἀνηφοριὰ οἱ φονιάδες τῆς ἱστορίας ὑψώνονται φαντάσματα δυσθεώρητα μὲ μάτια κόκκινα, μὲ στόματα γλοιώδη καὶ λαίμαργα. Μᾶς ἐκφοβίζουν, μᾶς τρομοκρατοῦν… Μᾶς πυροβολοῦν μὲ λόγους δόλιους ἀπὸ τὶς τηλεοπτικὲς ὀθόνες τὰ ἀδειανὰ κουστούμια καὶ τὰ παραγεμισμένα στόματα. Μᾶς φτύνουν οἱ ἀρουραῖοι τῶν ἐφημερίδων, οἱ ἀρθρογράφοι τοῦ μεγάλου κενοῦ, οἱ ἐθνοφθόροι καὶ οἱ Ἑλληνόφοβοι. «Θέμα χρόνου» ἀποφαίνονται οἱ εἰδήμονες μὲ τοὺς ὑπερσύγχρονους ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, τὰ ἀτσαλάκωτα κουστούμια καὶ τὰ ἁρπακτικὰ χέρια ποὺ στάζουν αἷμα. Καλὰ κρατεῖ ὁ χορὸς τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐφιαλτῶν…τὸ πανηγύρι τῆς ἐκφορᾶς τῶν ἐλπίδων καὶ τῶν ὁραμάτων. Ἡ μεγάλη ὁμήγυρη τῶν ἀδημονούντων τὴν ἀπώλεια τοῦ ἔθνους τῶν ἀνυπότακτων ἔχει κιόλας παραταχθεῖ μὲ....

Γέροντας Παΐσιος: "Δὲν θὰ περάσουμε μιὰ κατοχὴ ἑνὸς Χίτλερ ἢ ἑνὸς Μουσολίνι, ἀλλὰ θὰ δώσουμε ἐξετάσεις γιὰ τὸν Χριστὸ"

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς σελίδες  332-336 τοῦ βιβλίου: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ  ΛΟΓΟΙ  Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ  ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατί ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ τραβήξη τὴν πορεία του. Χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐγκατάλειψη ὁ Θεός. Οἱ ψυχὲς  νὰ ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σας τιμάει. Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα. Τόσα σᾶς λέω, τόσο σκληρὰ ἔχω μιλήσει! Ἐμένα  κάτι νὰ μοῦ ἔλεγαν, θὰ προβληματιζόμουν, θὰ σκεφτόμουν γιατί μου τὸ εἶπαν, τί ἤθελαν. Γιὰ νὰ μὴν πῶ βράδυα, ἕνα βράδυ δὲν θὰ κοιμόμουν. Ἂν δὲν ἔβλεπα τὰ δύσκολα χρόνια ποῦ ἔρχονται, δὲν θὰ ἀνησυχοῦσα τόσο. Ἀλλὰ αὐτὸ ποῦ βλέπω εἶναι ὅτι ἀργότερα θὰ δυσκολευθῆτε πολύ. Δὲν μὲ καταλαβαίνετε. Τότε θὰ μὲ καταλάβετε.
- Ἂν βρεθῆ, Γέροντα, μόνος του κανεὶς σὲ δύσκολα χρόνια, τί θὰ κάνη;
- Ἄρχισε τώρα νὰ κάνης πρῶτα ὑπακοή, νὰ ἀπόκτησης διάκριση, καὶ τότε θὰ δοῦμε. Γι' αὐτὸ εἴπαμε νὰ κόψουμε τὰ κουσούρια πρῶτα. Ἂν ἔχη κανεὶς κουσούρια, δὲν θὰ τὰ βγάλη πέρα. Ἂν τώρα γκρινιάζη γιὰ ὅλα καὶ νομίζη ὅτι αὐτὸς εἶναι λεβεντόπαιδο καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι χάλια, τότε ...; Κοιτάξτε νὰ διορθωθῆτε, γιὰ νὰ δικαιοῦσθε τὴν....

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Γράφει  ὁ  π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
(Μάτθ. Ἡ΄ 5-13)
Δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία θὰ παύσει νὰ ὑφίσταται ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καθαρὰ στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Δ΄Κυριακῆς του Ματθαίου.  Ὁ Ρωμαῖος Ἑκατόνταρχος, δὲν ἦλθε νὰ παρακαλέσει οὔτε γιὰ τὸν ἑαυτό του, οὔτε γιὰ τὴ σύζυγό του ἢ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ γιὰ τὸν δοῦλο του. Δήλ. γιὰ μία ὕπαρξη ἡ ὁποία κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, δὲν ἐθεωρείτω καν ἄνθρωπος. Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ρίξει μία ματιὰ στὴν ἱστορία ἐκείνης τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, καὶ ἀμέσως θὰ διαπιστώσει τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Περισσότερη ἀξία ἔδιναν οἱ πλούσιοι στὰ ζῶα τοὺς παρὰ στοὺς ταλαίπωρους δούλους τους.
Ὁ ἑκατόνταρχος ὅμως, ξεκινᾶ μὲ κίνητρο τὴν ἀγάπη. Τὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη. (Καὶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι δὲν ἀνήκει στὸν «ἐκλεκτὸ λαὸ» τοῦ Ἰσραήλ).
Ἂς τὸν ἀκούσουμε: «Κύριε, εἶπε πρὸς τὸν Χριστό, ὁ δοῦλος μου εἶναι κατάκοιτος στὸ σπίτι μου, παράλυτος καὶ βασανίζεται ἀπὸ τρομεροὺς πόνους». Στη συνέχεια,καθὼς ξεδιπλώνει τὸ μεγαλεῖο της καρδιᾶς του, δείχνοντας μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη, ταπείνωση καὶ κυρίως πίστη στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, ἔλαβε αὐτὸ ποὺ ποθοῦσε. Δήλ. τὴ θεραπεία τοῦ δούλου του. «Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχω, ὕπαγε καὶ ὡς ἐπιστευσας γενηθήτω σοί, καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τὴ ὥρα ἐκείνη» (Μάτθ. Ἡ΄ 13). Καὶ εἶπε ὁ Ἰησοῦς στὸν ἑκατόνταρχο: Πήγαινε στὸ σπίτι σου καὶ ὅπως ἐπίστευσες, ὅτι δήλ. μὲ μόνο...

29 Ιουν 2012

Οἰκουμενιστικὲς παρεκτροπὲς καὶ ἔνοχη σιωπή....!

Πρὸς Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ
Βλέπω αὐτὲς τὶς ἡμέρες πολλὰ πανηγύρια. Γίνονται ἑτοιμασίες, γεύματα, φωτογραφίες μέ ἐπισήμους, χαμόγελα καὶ χειραψίες.... Ἀνούσια πράγματα ποὺ σκανδαλίζουν. Ἀνακαινίζουν ἐπισκοπεία καὶ ξοδεύουν πολλὰ χρήματα, κατὰ-σκανδαλίζοντας τὸ ποίμνιο, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἁπλὸς λαὸς πεινάει καὶ ὑπάρχουν χιλιάδες ἀδέλφια μας ποὺ αὐτοκτονοῦν καθημερινῶς (κάνουν μεγάλο λάθος).
Ἄκουσα λοιπόν, διάφορα σχόλια γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ἐπισκοπείου τῆς Μητροπόλεως Κοζάνης. Μοῦ ἦρθαν στὸ μυαλό, τὰ λόγια καὶ ἡ ἄρνηση ἑνὸς ἀκρίτα Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς πρόσφατες ἐκδηλώσεις, ἐξακολουθεῖ νὰ κατοικεῖ σὲ ἕνα παμπάλαιο ἐπισκοπεῖο, νὰ μὴν ἐπιθυμεῖ νὰ τό ἀνακαινίσει καὶ νὰ προτιμᾶ νὰ ζεῖ ἁπλὰ καὶ καλογερικὰ προσφέροντας τὰ χρήματα στὸ ἱερὸ ἔργο τῆς Μητρόπολής του γιὰ τὸ ποίμνιό του.
Τὶς ἴδιες μέρες, παρατηρῶ τὸν «Μητροπολίτη» Γαλλίας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὸ Βατικανὸ καὶ εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ πλαίσιο τῆς οἰκουμενιστικῆς συνήθειας τῶν τελευταίων ἐτῶν νὰ ἀποστέλλονται ἀντιπροσωπεῖες στὶς θρονικὲς ἑορτές, νὰ προσκυνᾶ τὸν Πάπα καὶ νὰ προβαίνει σὲ ἀπίστευτες καὶ κυριολεκτικὰ ἀπαράδεκτες...

Ὁ γέροντας Πορφύριος γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση

Δύο περιστατικὰ μὲ τὸν ἅγιο Γέροντα ποὺ καταδεικνύουν τὴν διάκριση μὲ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸν πλησίον
Ἡ κοπέλα μὲ τὸ “σοῦπερ μίνι” ἔχει ὑπέροχη ψυχή!
Πρὸ ἐτῶν,  ὅταν ὁ Γέροντας ὑπηρετοῦσε ἀκόμη στὴν Πολυκλινικὴ Ἀθηνῶν, μιὰ μέρα, καθὼς περπατοῦσε στὴν περιοχὴ τῆς Ὁμόνοιας μαζὶ μὲ δύο δικές του κοπέλες, πνευματικά του παιδιά, εἶδε ἀπὸ ἀπέναντι νὰ ἔρχεται μιὰ νεαρὴ μὲ προκλητικὴ ἐμφάνιση. Φοροῦσε τὸ γνωστὸ “σοῦπερ μίνι”, ποὺ ἦταν μόδα. Μόλις τὴν ἀντίκρισαν, λέει ὁ Γέροντας:
- Τι λέτε; Τί σκέπτεσθε; Τήν κατακρίνετε αὐτὴ τὴν κοπέλα;
- Ὄχι, Γέροντα, ἀπάντησαν αὐτές, γνωρίζοντας τὶς θέσεις του.
- Καλά κάνετε καὶ δὲν τὴν κατακρίνετε, είπε ὁ Γέροντας. Νά μὴν κρίνετε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση. Αὐτὴ ἡ κοπέλα ποὺ βλέπετε ἔχει θαυμάσια ψυχή!  Ἔχει δυναμισμὸ ψυχῆς. Αὐτὸ ποὺ κάνει τώρα, δηλαδὴ ποὺ προκαλεῖ, ὀφείλεται στὴ δύναμη τῆς ψυχῆς της. Φαντασθεῖτε τί θὰ γίνει ἂν αὐτὴ ἡ κοπέλα γνωρίσει τὸν Χριστό, ἐὰν μάθει ὅλα ὅσα ἐσεῖς ξέρετε. Τότε ἀσφαλῶς θὰ φθάσει πολὺ ψηλά!
Αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος τῆς συμβουλευτικῆς καὶ τῆς παιδαγωγικῆς τοῦ πατρὸς Πορφυρίου. Καθοδηγοῦσε τοὺς....

Ἡ κλήρωση συνεχίζεται γιά 2 βιβλία τοῦ π. Ἀνδρέα Κονάνου πού μόλις κυκλοφορήθηκαν!

Τὸ ἰστολόγιό μας χαρίζει σὲ δύο ἀναγνώστες του, τὸ νέο βιβλίο τοῦ πατρὸς Ἀνδρέα Κονάνου, ποὺ κυκλοφορήθηκε τελευταία μὲ τίτλο «Ἀγάπη γιά πάντα», τὸ ὁποῖο περιέχει ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ ἴδιου  καθώς καὶ δίσκο μὲ ὁμιλίες σὲ ἠχητικὴ μορφὴ. Δήλωσε συμμετοχὴ στὴν κλήρωση ποὺ θὰ πραματοποιήσουμε, στέλνοντας ἕνα ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὴν διεύθυνση orthodoxosellhnas@gmail.com.
 Ἡ κλήρωση θὰ γίνει σέ τὶς προσεχεῖς ἡμέρες!

Οἱ τρεῖς γέροντες: ὄμορφη διδακτικὴ ἱστορία

Μία φορὰ κι ἕναν καιρὸ μία γυναίκα φρόντιζε τὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ της, ὅταν ξαφνικὰ βλέπει τρεῖς γέροντες, φορτωμένους μὲ τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς, νὰ τὴν πλησιάζουν στὴν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ. Παρόλο ποὺ δὲν τοὺς γνώριζε, τοὺς εἶπε: Δὲν σᾶς γνωρίζω, ὅμως πρέπει νὰ πεινᾶτε. Περάστε, ἂν θέλετε, νὰ φᾶτε κάτι.
Αὐτοὶ τὴν ρωτᾶνε: Ὁ ἄντρας σου εἶναι στὸ σπίτι; Ὄχι δὲν εἶναι ἐδῶ, ἀπάντησε ἐκείνη. Τότε δὲν μποροῦμε νὰ ἔρθουμε, τῆς λένε οἱ γέροντες. Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ σύζυγος, ἡ γυναίκα τοῦ περίγραψε τὸ περιστατικό. Ἂς ἔρθουν, τώρα ποὺ ἐπέστρεψα!
Ἡ γυναίκα βγαίνει ἔξω νὰ προσκαλέσει ξανὰ τοὺς γέροντες στὸ τραπέζι, μίας καὶ ἦταν ἀκόμη ἐκεῖ. Δὲν μποροῦμε νὰ ἔρθουμε ὅλοι, τῆς λένε οἱ τρεῖς γέροντες. Ἡ γυναίκα, ἔκπληκτη, τοὺς ρωτᾶ γιατί!
Ὁ πρῶτος, λοιπόν, ἀπὸ τοὺς τρεῖς της ἐξηγᾶ ξεκινώντας νὰ τῆς συστήνεται: Εἶμαι ὁ Πλοῦτος, τῆς λέει. Τῆς συστήνει, μετά, τὸν δεύτερο ποὺ εἶναι ἡ Εὐτυχία. Καί, τέλος, τὸν τρίτο ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη. Τώρα, τῆς λένε, πήγαινε στὸν ἄνδρα σου καὶ διαλέξτε ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς μας θὰ ἔρθει νὰ φάει μαζί σας. Ἡ γυναίκα ἐπιστρέφει στὸ σπίτι καὶ διηγεῖται στὸν ἄντρα τῆς αὐτὰ ποὺ τῆς εἶπαν οἱ γέροντες.
Ὁ ἄνδρας ἐνθουσιάζεται καὶ λέει: Τί τυχεροὶ ποῦ εἴμαστε! Νὰ ἔρθει ὁ Πλοῦτος! Ἔτσι θὰ ἔχουμε ὅλα ὅσα ἐπιθυμοῦμε! Ἡ σύζυγος τοῦ ὅμως δὲν συμφωνοῦσε: Καὶ γιατί νὰ μὴν ἔχουμε τὴ χαρὰ τῆς Εὐτυχίας; Ἡ κόρη τους ποῦ ἄκουγε ἀπὸ μία γωνιά, τότε, τοὺς λέει: Δὲ θὰ τᾶν καλύτερα νὰ καλούσαμε τὴν Ἀγάπη; Τὸ σπίτι μας θὰ εἶναι πάντα γεμάτο ἀγάπη! Ἂς ἀκούσουμε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ κόρη μας, λέει ὁ σύζυγος στὴ...

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.

Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν διαφορετικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: ὁ ἀπόστολος Πέτρος – λένε -  τονίζει τά ἔργα ὡς δρόμο σωτηρίας, γεγονός πού τόν σχετίζει περισσότερο μέ τήν ᾽Ιουδαϊκή παράδοση, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει κυρίως τήν πίστη, ἄρα εἶναι ὁ ρηξικέλευθος καί ὁ ἀληθινός χριστιανός. Τόν Πέτρο εἶδαν πολλοί ὡς πρότυπο τῆς θεολογίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἡ ὁποία πράγματι ὑπερτονίζει τά καλά ἔργα εἰς βάρος συχνά τῆς πίστεως, καί τόν Παῦλο ἀπό τήν ἄλλη σχέτισαν μέ τόν Προτεσταντισμό, ὁ ὁποῖος ὑποβαθμίζει τά....

28 Ιουν 2012

Δελτίο τύπου τῆς ΠΕΟΦ γιὰ τὴν ἐκδήλωση διαμαρτυρίας στὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο


Γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἔπεσαν οἱ μάσκες καὶ εἴδαμε τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Ἑλληνικοῦ καθεστῶτος. Ἀποφασίσαμε νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἐνάντια στὴν ἐπίσκεψη τοῦ φασίστα Ντεβλὲτ Μπαχτσελί, ὄχι μόνο ἐπειδὴ εἶναι σῶφρον ἕνα κράτος ποὺ λέγεται ἑλληνικὸ νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδο στὴ χώρα μᾶς ἑνὸς ἐγκληματία δολοφόνου Τούρκου ἐθνικιστῆ, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ δὲν πρόκειται νὰ κλείσουμε τὸ στόμα μπροστὰ στὴν ὑποδούλωση, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται ἡ τακτικὴ πολλῶν Ἑλλήνων.
Ἐνῶ λοιπόν, ἐμεῖς, ὡς Παγκύπρια Ἑνιαία Ὀργάνωση Φοιτητῶν (Π.Ε.Ο.Φ.), συγκεντρωθήκαμε στὶς 10 τὸ πρωὶ τῆς 28ης Ἰουνίου γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε εἰρηνικὰ ἐνάντια στὴν ἐπίσκεψη τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἐπεκτατικῶν Γκρίζων Λύκων, Μπαχτσελί, οἱ ἐντολὲς ποὺ δόθηκαν στὴν «ἑλληνικὴ» ἀστυνομία ἦταν ξεκάθαρα γιὰ ἐπίθεση κι ὄχι γιὰ ἀσφάλεια. Μὲ τὸ ποὺ συγκεντρωθήκαμε ἀπέναντι ἀπὸ τὸ προξενεῖο τῆς ντροπῆς, μᾶς εἶπαν πὼς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἴμαστε ἐκεῖ καὶ νὰ μετακινηθοῦμε γύρω στὰ 100 μέτρα μακριά. Ἀπὸ πότε ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου ποινικοποιεῖται; Ὅταν ἀρνηθήκαμε νὰ φύγουμε ἀπ’ τὸ σημεῖο οἱ ἐντολοδόχοι ὑπάλληλοι τοῦ βαθέoς τουρκικοῦ κράτους μᾶς ἐπιτέθηκαν μὲ τὶς ἀσπίδες καὶ τὰ χημικά τους.
Φυσικά, στὸ πλάι τῶν ἐχθρικῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων φαίνεται νὰ βρίσκονται τὰ κόμματα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ τόπου ἀφοῦ δὲν εἴδαμε καὶ πολλὴ ἀντίθεση στὴν προκλητικὴ ἐπίσκεψη τοῦ ἰμπεριαλιστῆ Μπαχτσελί. Δὲν εἴδαμε κανέναν ἀριστεριστὴ ἢ ἀντιεξουσιαστὴ νὰ ἐναντιώνεται στὴν περιοδεία τοῦ φασίστα Γκρίζου Λύκου, ἀλλὰ κάποιοι ὅταν δοῦν ἑλληνικὴ σημαία οὐρλιάζουν γιὰ τὸν ἐθνικισμὸ ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ποὺ μαστίζει τὴν κοινωνία. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι καλέσαμε στὴ συγκέντρωση τὸν ἁπανταχοῦ ἑλληνισμό, τοὺς Κούρδους καὶ τοὺς Ἀρμένιους. Δὲν καλέσαμε κανένα πολιτικὸ κόμμα νὰ διαδηλώσει μαζί μας καὶ....

Ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὴν σημερινὴ διαμαρτυρία τῶν Κυπρίων Φοιτητῶν ἔξω ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο Θεσσαλονίκης

Πολλὰ συγχαρητήρια στοὺς νέους της ΠΕΟΦ! Τὰ συνθήματά τους καὶ ὁ πατριωτικός τους παλμὸς σίγουρα ἔφτασαν στὰ αὐτιὰ τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Τούρκων ἐθνικιστῶν καὶ τῶν ἐγχώριων καὶ ξένων ἀκολούθων του που περιδιαβαίνουν τη Θράκη και τη Μακεδονία μας με την ανοχή του ελληνικού κράτους κάνοντας προκλητικές δηλώσεις. Λυπούμαστε, ὅμως,  γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη στάση τῆς ἀστυνομίας ποὺ ἀναίτια ἔριξε χημικὰ στοὺς Κυπρίους φοιτητὲς καὶ τοὺς ἀπέκλεισε πολλὰ μέτρα μακρυὰ ἀπὸ τὸ προξενεῖο γιὰ νὰ μὴ θορυβηθεῖ ὁ φυσικὸς καὶ ἠθικὸς αὐτουργὸς  πολλῶν ἐγκλημάτων κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὴ διαμαρτυρία τῶν φοιτητῶν τῆς ΠΕΟΦ...

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ὅ,τι καὶ ὅσα λένε οἱ γέροντες, εἶναι πολὺ πιὸ ἀληθινά, σημερινὰ καὶ ἐπίκαιρα ἀπὸ ὁποιοδήποτε "ἐπίκαιρο" τίτλο ἢ συμβάν, σημερινῆς ἐφημερίδας ἢ τηλεόρασης.Παρουσιάζουμε τὴν συνέντευξη  ποῦ παρεχώρησε στὸ ἤγγικεν ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης:
- Όλοι καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ κρίση ποὺ βιώνουμε πρωτίστως εἶναι πνευματική. Σε ποιὸν βαθμὸ θεωρεῖτε πὼς σὲ αὐτὴν συνετέλλεσε ἡ ἀλλαγὴ στὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἐπιβίωσης τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν συγκέντρωση τοῦ πληθυσμοῦ στὶς πόλεις καὶ τὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν αὐτάρκεια τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς;
Μακάρι νὰ τὸ καταλαβαίναμε ὅλοι. Οἱ περισσότεροι ὅμως ἀπὸ ἐμᾶς, ἀκόμα μετρᾶνε ἀνύπαρκτα κουκιὰ καὶ τσακώνονται γιὰ τὸ ξεφτισμένο καὶ ἐπικίνδυνο ἀπὸ καιρό, εὐρωπαικὸ πάπλωμα. Ἤτοι τὴν πνευματικά αλλοθρησκη καὶ ἐχθρικὴ τρόικα, τοὺς ἐγχώριους καὶ ξένους στρατιῶτες της, τὰ μικροκομματικὰ καὶ προσωπικὰ θλιβερὰ ἐγχώρια συμφέροντα καὶ τὶς διαρκεῖς καὶ τόσο βαρετὲς ἀπὸ τηλεοράσεως "ἀποκαλύψεις" καὶ διαπιστώσεις, ἀπὸ τοὺς "εἰδικούς" μας. Ἔχουμε ὅλοι γίνει, σχολιαστὲς καὶ παρατηρητές, τῆς μιζέριας μας. Ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ ἀνθρώπινες μονάδες καὶ ψυχές, σὲ ἀπρόσωπα νούμερα καὶ στατιστικές, εἶναι ἡ χειρότερη συμφορὰ ποὺ μᾶς βρῆκε καὶ εἶναι ἀπολύτως ἀταίριαστη μὲ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ διαχρονικὴ πραγματικότητά της. Πολλοὶ ἐξ ἠμῶν δέ, τὴν θεωροῦν....

Ὁ «Γκρίζος λύκος» Ντεβλὲτ Μπαχτσελι συνεχίζει τὶς προκλήσεις.

"Γκρίζος λύκος" : Είστε Τούρκοι και μητέρα σας είναι η Τουρκία!Πιὸ συγκεκριμένα, εἶπε σὲ σημερινὴ ὁμιλία του πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους τῆς Θράκης «Εἶστε Τοῦρκοι καὶ μητέρα σᾶς εἶναι ἡ Τουρκία!» Ἐπιτέλους κύριοί τῆς κυβερνήσεως, ἕως πότε θὰ ἀνεχόμαστε τὶς τουρκικὲς προκλήσεις; Κύριε Ἀβραμόπουλε, γιὰ ποιὰ Ἑλληνοτουρκικὴ φιλία μᾶς μιλούσατε;
Στὴ Θράκη «ἁλωνίζει» ὁ ἡγέτης τῶν «Γκρίζων Λύκων» Ντεβλὲτ Μπαχτσελ καὶ μιλᾶ συνέχεια γιὰ τὴν παρουσία...«Τούρκων» στὴ δυτικὴ Θράκη καὶ πὼς «ἡ μητέρα πατρίδα αὐτῶν εἶναι ἡ Τουρκία».
Ἡ αὐριανὴ ἀντίδραση τῶν Κυπρίων φοιτητῶν ἀλλὰ καὶ τῶν πατριωτῶν ἐλπίζουμε νὰ εἶναι δυναμικὴ (δὲς ΕΔΩ).
Δεῖτε καὶ τὴ χειρονομία ποὺ ἔκανε μέσα ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο ποὺ μετακινούνταν. Προκλητικὸς καὶ ἐμετικὸς ἐμφανίστηκε στὴν Κομοτηνὴ καὶ μετὰ στὴν Ξάνθη ὁ Μπαχτσελί, χωρὶς καμμία ἀντίδραση τῆς «χειρουργημένης» καὶ  ἀνύπαρκτης Κυβέρνησής μας. 
Δεῖτε τὴν φωτογραφία...

27 Ιουν 2012

ΟΛΟΙ στὸ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκης τὴν ΠΕΜΠΤΗ 28/6 στὶς 10 τὸ πρωὶ


Δελτίο τύπου τῆς Παγκύπριας Ἑνιαίας Ὀργάνωσης Φοιτητῶν Θεσσαλονίκης
Ἐν τέλει σ’ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ λέγεται κι ἑλληνικό, τίποτα δὲν λειτουργεῖ πρὸς ὄφελος τοῦ ἔθνους, ὅπως θὰ ‘πρεπε. Ὅπως ἔγινε γνωστό, ὁ ἀρχηγὸς τῶν «Γκρίζων Λύκων», Ντεβλὲτ Μπαχτσελί, θὰ πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη στὴν ἑλληνικὴ Ἀνατολικὴ Θράκη. 
Τὴν Τετάρτη 27 Ἰουνίου, ὁ Μπαχτσελὶ θὰ βρίσκεται στὸ Μεγάλο Δέρειο τοῦ Ἔβρου, ἐνῶ θὰ σταματήσει σὲ Διδυμότειχο, Ἀλεξανδρούπολη, Κομοτηνῆ, Ξάνθη καὶ θὰ συνεχίσει τὴν «περιοδεία» του σὲ πόλεις τῆς Μακεδονίας ὅπως ἡ Καβάλα καὶ ἡ Θεσσαλονίκη.
Καὶ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρηθεῖ «Persona non Grata» στὴ χώρα μας, ὁ κύριος Μπαχτσελί, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ἐχθρότητες ἐναντίον Ἑλλήνων στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ἀλλὰ καὶ στὴν Κύπρο, στὴ Δερύνεια ὅπου μέλη τοῦ κόμματος τῶν «Γκρίζων Λύκων» χτυποῦσαν μέχρι θανάτου τὸ 1996 τον Τάσο Ἰσαάκ, τὴν δολοφονία τουΘεόφιλου Γεωργιάδη, πρόκειται νὰ περπατήσει σὲ κόκκινο χαλὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2012.
Εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο ὁ ἀρχηγὸς τῶν πιὸ σκληροπυρηνικῶν Τούρκων ἐθνικιστῶν νὰ πραγματοποιεῖ ἐπίσκεψη στὴ χώρα μας κι ἐμεῖς, σὰν κράτος, ἄβουλοι ὡς συνήθως, νὰ κρατᾶμε τὸ στόμα μᾶς κλειστό. Ἐὰν βέβαια ὑπῆρχε ἐθνικὸ κράτους δικαίου, ὁ ἐν λόγω κύριος μὲ τὴν εἴσοδό του...

Ὁ χωρικός, ὁ γέροντας Πορφύριος καὶ οἱ νέοι

Ἕνα πρωινὸ Κυριακῆς ὁ γέροντας κατηφόριζε, μαζὶ μ' ἕνα γνωστό του ἡλικιωμένο χωρικὸ πρὸς τὴν ἐκκλησία ἑνὸς χωριοῦ. Στὸ δρόμο συνάντησαν μία παρέα ἔξι-ἑπτὰ νεαρῶν ποὺ βάδιζαν πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση. Ὁ χωρικὸς ρώτησε τοὺς νεαρούς: "Ποῦ πάτε παιδιά;" Ἐκεῖνοι ἀπάντησαν: "Στὸ καφενεῖο". Τότε ὁ χωρικὸς (ποῦ ἦταν πολὺ αὐστηρός) τους εἶπε: "Δὲ ντρέπεστε, Κυριακὴ πρωὶ σήμερα, ἀντὶ νὰ βρίσκεστε στὴν ἐκκλησία, πηγαίνετε στὸ καφενεῖο; Χριστιανοὶ εἶστε σεῖς;" Καὶ τοὺς ἐξαπέλυσε ἕνα ὑπαίθριο ζηλωτικὸ κήρυγμα. Οἱ νεαροί του μίλησαν ὑβριστικὰ καὶ συνέχισαν τὸ δρόμο τους. Ὁ Γέροντας σιωποῦσε. Ὁ χωρικός, γεμάτος ἔξαψη καὶ αὐταρέσκεια, εἶπε στὸ Γέροντα: "Καλὰ τὰ εἶπα στὰ παλιόπαιδα;" Κι ὁ γέροντας: "Δὲν τὰ εἶπες καλά". Ὁ χωρικός, ποὺ περίμενε συγχαρητήρια, πικράθηκε ἀπ'τὴν ἀπάντηση τοῦ γέροντα. Ἔφτασαν στὴν ἐκκλησία. Ὁ γέροντας μπῆκε στὸ ἱερὸ καὶ ὁ χωρικὸς ἐπίασε ἕνα στασίδι. Δὲ πέρασε μισὴ ὥρα καὶ νὰ'σοὺ ὅλοι οἱ νεαροί της παρέας καὶ μπαίνουν στὴν ἐκκλησία. Ὁ χωρικὸς ἔτριβε τὰ χέρια του ἀπὸ ἱκανοποίηση. Μόλις τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ βγῆκε ὁ γέροντας ἀπ'τὸ ἱερό, ὁ χωρικὸς ἔσπευσε νὰ....

Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: Γάμος καὶ οἰκογένεια

«Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναίκας ἑαυτῶν»
Στὴ συζυγία ἡ ἀγάπη ἐπιβάλλεται καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο, ἂς ποῦμε καλύτερα ἀπὸ κάποια ἰδιαιτερότητα. Αὐτὸς εἶναι ἡ φύση τῆς γυναίκας, ποὺ ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι γέννημα καὶ προϊὸν ἀγάπης (δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ ποὺ ἦταν κοντὰ στὸ μέρος τῆς καρδιᾶς) καὶ ἑπομένως δὲν ἰσορροπεῖ, ὅταν τὴ στερεῖται. Ἡ ἴδια πηγάζει ἀγάπη μέσω τῆς μητρότητάς της καὶ δίκαια ἀπαιτεῖ νὰ ἀγαπᾶται, ἀφοῦ καὶ ἡ ἴδια κατὰ φύση καὶ θέση ἀγαπᾶ. Ἡ ἱστορία καὶ τὰ πράγματα μαρτυροῦν ὅτι ἂν οἱ σύζυγοι θέλουν νὰ πετύχουν τὴν ἁρμονία καὶ τὴν ὁμαλότητα μεταξύ τους, πρέπει νὰ ὑπάρχει μόνιμα μεταξύ τους ἡ ἀγάπη. Εἰδικὰ ὅμως τοῦ ἄνδρα πρὸς τὴ γυναίκα του. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία του. Παρέδωσε τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ τὴν καταστήσει ἔνδοξη. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, αὐτὸς ὁ μέγιστος ἱεράρχης, προκαλεῖ τὸν ἄνδρα νὰ μὴν κουράζεται νὰ δείχνει στὴ σύζυγό του τὴν ἀγάπη του καὶ ὅτι ὅλη ἡ θέληση καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ εἶναι ἡ εὐτυχία της.
Αὐτό, δυστυχῶς, πολὺ ἀπουσιάζει σήμερα καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀπελπιστικά. Ἡ σημασία καὶ ἡ φύση τῆς συζυγίας παραχαράχθηκε ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κυκεώνα, ποὺ τίποτε δὲ σεβάστηκε ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες, ποὺ οἱ προγονοί μας μὲ αὐτοθυσία κράτησαν. Ἐπειδὴ ἡ αὔξηση τῶν ἀνθρώπων γίνεται μὲ τὴ νόμιμη συζυγία μὲ λύσσα ὁ ἀδίστακτος ἐχθρός του ἄνθρωπου, ὁ διάβολος, προσπαθεῖ νὰ διαλύσει τὰ ἤθη καὶ νὰ καταλύσει τὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας. Τὸ τόσο σοβαρὸ θέμα τοῦ γάμου δὲν πρέπει νὰ παραμεληθεῖ μὲ....

26 Ιουν 2012

Ἡ ὁμιλία τοῦ Jonathan Jackson κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου!

Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν το Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς!
Ὅλοι ἔχουν μείνει ἄφωνοι μὲ τὴν ἀπίστευτη πραγματικὰ ὁμιλία τοῦ Jonathan Jackson κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς τῶν βραβείων Emmy. Διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης παίζουν καὶ ξαναπαίζουν τὸ βίντεο τοῦ γνωστοῦ ἠθοποιοῦ θαυμάζοντας καὶ σχολιάζοντας τὸ θάρρος του νὰ ὁμολογήσει τὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν καὶ ὄχι μόνο τηλεθεατῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν τὴν τελετή. Ἤδη στὸ βιογραφικό του στὴν διαδικτυακὴ ἐγκυκλοπαίδεια wikipedia προστέθηκε τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα: In his acceptance speech for his 2012 Emmy for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series he thanked the monks on Mount Athos.
Τελικὰ ὁ Θεὸς στέλνει τοὺς ἀνθρώπους του σὲ ὅλους τους τομεῖς καὶ ἐπαγγέλματα καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Μᾶς στέλνει παραδείγματα ἀνδρείας δείχνοντας τὸν....

Ἄσκησης Βολῶν Ἀέρος-Ἀέρος «Φιλοκτήτης 1/12» τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας

Τὴν Τετάρτη 20 καὶ τὴν Πέμπτη, 21 Ἰουνίου 2012, πραγματοποιήθηκε μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, ἡ ἄσκηση βολῶν Ἀέρος-Ἀέρος μὲ πραγματικὰ πυρομαχικά, «Φιλοκτήτης 1/12» τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας (ΠΑ).
Ἡ ἄσκηση, ἔλαβε χώρα στὰ πεδία βολῆς Ζακύνθου καὶ Ψαθούρας, συμμετεῖχαν ἀεροσκάφη F-16, Mirage 2000, Mirage 2000-5 καὶ F-4E καὶ ἐξαπολύθηκαν βλήματα AIM-9 καὶ Magic II.
Σκοπὸς τῶν βολῶν ἦταν ἡ ἐξέταση τῆς ἄρτιας λειτουργίας τῶν ὁπλικῶν συστημάτων τῆς ΠΑ καθὼς καὶ ἡ ἀπόκτηση ἐμπειρίας ἀπὸ τὸ Ἱπτάμενο καὶ Τεχνικὸ προσωπικό.

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ ἐπικριτές της

Ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς παρουσιάσουμε την συνέντευξη του κ. Μιχάλη Μανωλόπουλου, ὁ ὁποῖος εἶναι Παρουσιαστής, στὸν σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ διακονεῖ τὴν ἐκπομπή  «Ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἐπιστητοῦ». Αυτή ἡ συνέντευξη ἀφοροῦσε τὴν εἰδικὴ ἐκπομπὴ καὶ ἀφοροῦσε μὲ τίτλο «Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ ἐπικριτές της» καὶ τὴν ἔλαβε ὁ παρουσιαστὴς ἀπό το ἱερομόναχο τῆς Μονῆς Γρηγορίου , π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη
Συνέντευξη:
ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἡ πολεμικὴ Πάτερ Αρτεμιε, ἐναντίον της  Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ Νεοεποχίτες, Νεοειδωλολάτρες κ.λ.π., ἔχει τελευταία αὐξηθεῖ καὶ ἐνταθεῖ, θὰ ἔλεγα.  Ποῦ ὀφείλεται αὐτὸ ἄραγε, Πάτερ Ἀρτέμιε;
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Λοιπόν, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ ποῦμε ὅτι ἡ πολεμικὴ αὐτὴ δὲν εἶναι σημερινή.  Ὑπῆρχε καὶ παλαιοτερααπὸ τοὺς Γνωστικούς, ἀπὸ τοὺς Μανιχαίους καὶ κατα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτόν, ἀπο τους Γερμανοὺς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀντισημίτες, θέλησαν νὰ διαγράψουν, νὰ περιφρονήσουν τελείως καὶ νὰ μὴν ἀσχολοῦνται καθόλου μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.  Νομίζω στοιχεῖα καὶ ἀπ’ αὐτὰ τὰ τρία ἔχουν ὅλοι οἱ Νεοεποχίτες, δηλαδή....

25 Ιουν 2012

Jonathan Jackson: «Εὐχαριστῶ τοὺς Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς ποὺ προσεύχονται ἀδιαλείπτως γιὰ τὸν κόσμο»


Εἴχαμε γράψει παλαιότερα γιὰ τὴν μεταστροφὴ στὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ γνωστοῦ ἠθοποιοῦ  Jonathan Jackson (δὲς ΕΔΩ).
Στὸ παραπάνω βίντεο δεῖτε τὸν παγκοσμίου φήμης ἠθοποιὸ νὰ  κάνει τὸν Σταυρό του καὶ νὰ εὐχαριστεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπονομῆς τῶν Βραβείων Emmy μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα ἑκατομμυρίων τηλεθεατῶν. Στὸ τέλος μάλιστα τὴ σύντομης ὁμιλίας τοῦ εὐχαριστεῖ θερμά τους Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς ποὺ προσεύχονται γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ὁμολογία πίστεως!

ΙΝΚΑ: «Μὴν παραλάβετε τὴν Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη»

 Ινστιτούτο Καταναλωτὼν (ΙΝΚΑ): "καλεῖ τοὺς πολίτες νά MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου"
 ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
GENERAL CONSUMERS' FEDERATION OF GREECE
Κέντρο Πληροφοριῶν:Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Ἀθῆνα 10432όρ. 5οςτηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976
Ἀνοιχτὴ Γραμμή: 11711 email: inka - http://www.inka.gr/
40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΙΝΚΑ ΔΤ 275/04.09.10
Δέν μας ἔφταναν ἡ καταργηση καὶ μείωσῃ τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, αὐξήσεις φόρων, καταργηση δικαιωμάτων καὶ αὐξήσεις στά εἴδη πρώτης ἀνάγκης.
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἀπὸ ἔγκριτες ἐφημερίδες, καὶ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ δύο μέτρα, σὺν τοῖς ἄλλοις πολυέξοδα γιά τὸ κράτος :
1ο Θέλει να ἀντικαταστήσει τὴν Ταυτότητα τὴν μὲ «κάρτα πολίτη», ποὺ πολὺ σωστὰ ἔχει χαρακτηριστεῖ Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία μάλιστα δεν ἔγινε δεκτὴ στην Ἀγγλία, λόγῳ μεγάλου καὶ ἄσκοπου κόστους καὶ τῶν ἀντιδράσεων για τὴν προστασία...

24 Ιουν 2012

Οἱ Ῥωμηοὶ τῆς Συρίας καὶ ἡ Ἑλληνορθόδοξη Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Σεντνάγια

Γιά τοὺς περισσότερους ἀπὸ μας τοὺς Ἕλληνες, ἡ λέξη Ῥωμιοὶ ἔχει συνδεθεῖ μὲ ὅλους τοὺς ἑλληνόφωνους Ὀρθόδοξους Χριστιανούς πού ζούσαν κατὰ τὸ διάστημα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας πού ὀνομαζόταν Ῥωμανία καὶ οἱ κάτοικοί τῆς Ῥωμιοί. Τὸ ἴδιο ὄνομα εἴχαμε ὅταν ἤμασταν κάτω ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ κυριαρχία, δεδομένου ὅτι μας ἀποκαλοῦσαν καὶ μας χαρακτήριζαν οἱ Μουσουλμάνοι Ὀθωμανοὶ κατακτητὲς μας ὡς "Ῥωμιούς". Ἡ λέξη Ῥωμιοὶ γιά τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἔχει γίνει συνώνυμη μὲ τή λέξη Ἕλληνες. Ὅμως, ὅταν οἱ Ὀθωμανοὶ ἐφάρμοσαν τὸ ὄνομα "Ῥωμιοί", γι' αὐτοὺς ὅπως καὶ γιά τοὺς Βυζαντινούς, ἡ λέξη δέν εἶχε ἐθνικὴ ἔννοια, ἀλλὰ θρησκευτική, καὶ γι' αὐτὸ τὸ λόγο περιλαμβάνονταν ὡς Ῥωμιοὶ καὶ ὅλοι οἱ λαοί πού ἀνήκαν στήν Ἑλληνικὴ Ὀρθοδόξῃ Ἐκκλησία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ τοὺς προέλευση, ἢ τή μητρικῇ τοὺς γλῶσσα. Ἔτσι, ὅλα τὰ ἄτομά πού βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἀνήκαν στήν Ἑλληνικὴ Ὀρθοδόξῃ Ἐκκλησία ὀνομάζονταν Ῥωμιοί, καὶ ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ψευδῶς πιστεύομε. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο, ὅλα τὰ ἄτομά πού μιλοὺν ἀραβικὰ καί πού ἀνήκουν στήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία εἲναι ἐπίσης Ῥωμιοὶ καὶ αὐτοαποκαλοῦνται ὡς Ῥωμιοὶ μέχρι...

Νέα ταυτότητα, ἐνημέρωση, ἐγρήγορση, προσευχὴ

Τοῦ π. Σαράντη Σαράντου
Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται «δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ» ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας μέ νέου τύπου ταυτότητα.  Στό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς 14ης Ἰουνίου δέν ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλά «διαδικασίες ἔκδοσης νέου τύπου δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». Καί λίγο πιό κάτω τό δελτίο τύπου ἀναφέρει ὅτι «θά ἔχει τή μορφή πιστωτικῆς κάρτας μέ χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί ἐπίσης θά ἀναγνωρίζεται καί ὡς ταξιδιωτικό ἔγγραφο σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». 
Ὅλοι ὅσοι διάβασαν τό δελτίο τύπου μέ ἀνησυχία ὑποψιάζονται ὅτι πρόκειται γιά ὁλοκλήρωση διασύνδεσης τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν βάσεων δεδομένων (TAXIS, ἠλ. συνταγογράφηση, δημοτολόγιο …) καί σχέση τους μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἤδη στό διαδίκτυο ἔχουν δηλώσει περίπου ἑκατό χιλιάδες πολῖτες, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά παραλάβουν τήν Κάρτα τοῦ πολίτη (ΚτΠ). Ἡ ΠΡΑΟΣ (Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, μέ διάφορα δημοσιεύματα, ἀναρτήσεις σέ ἱστοσελίδες καί συζητήσεις σέ τηλεοπτικά κανάλια ἔχουν ἐκφράσει τούς σοβαρούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ἀρνοῦνται νά....

Ἐθνικὴ αἱμοραγία: 1.000.000 λιγότεροι Ἕλληνες μέσα σὲ μία δεκαετία!

Μήπως ἡ οἰκονομικὴ δὲν εἶναι τίποτα μπροστὰ στὴν δημογραφικὴ κρίση ποῦ πλήττει τὸν τόπο μας; Σημειωτέον ὅτι οἱ ἐκτρώσεις τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν πρέπει νὰ ξεπερνοῦν  τὰ 10 ἑκατομμύρια....
Ἀνατριχιαστικὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ ποὺ δόθηκαν στὴν δημοσιότητα καὶ δείχνουν μία Ἑλλάδα ποὺ ὄχι ἁπλῶς γερνάει, ἀλλὰ μία Ἑλλάδα ποὺ ἔχασε μέσα σὲ μόλις δέκα χρόνια περισσότερο ἀπὸ 1.000.000 Ἕλληνες (!) στὴν χειρότερη δεκαετία ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1940! Ἀκόμα καὶ στὴ δεκαετία τοῦ '40 γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν εἶχε ὑπάρξει τόσο μεγάλη ἀναλογικὰ πληθυσμιακὴ ἀπώλεια καθὼς οὔτε οἱ περίπου 350.000 νεκροὶ ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν πείνα, οὔτε οἱ 100.000 νεκροί του Ἐμφυλίου, οὔτε ἡ φυγὴ τῶν ἡττημένων κομμουνιστῶν στὶς χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ μπλὸκ ἔφεραν πληθυσμιακὴ ἀπώλεια ἑνὸς ἑκατομμυρίου Ἑλλήνων μέσα σὲ δέκα χρόνια. Καὶ τώρα, ἀπὸ τὴν μία πλευρά, ἡ κρίση καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἄρνηση τῶν Ἑλλήνων νὰ κάνουν παιδιὰ μᾶς ἔφεραν σὲ πληθυσμιακὰ ἐπίπεδα πρὸς εἰκοσαετίας! Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα "Νέος Κόσμος" στὸ σύνολο τῆς χώρας ἀπεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, ἐκ τῶν ὁποίων 5.303.690 ἄρρενες (49,2%) καὶ 5.484.000 θήλεις (50,8%) ὅπως ἀναφέρουν τὰ πρῶτα προσωρινὰ στοιχεῖα τῆς ἐπίσημης ἀπογραφῆς ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ (ΕΛΣΤΑΤ).
Στὴ γενικὴ ἀπογραφὴ τοῦ 2001 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας εἶχε καταμετρηθεῖ σὲ 10.964.020 ἄτομα, ἐνῶ τὸ 2009, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ, ὑπολογίσθηκε ὅτι ξεπέρασε τὰ 11.282.571 ἄτομα. Μπορεῖ νὰ φαίνεται μείωση πληθυσμοῦ σὲ σχέση μὲ τὸ 2001 μόνο 190.000 ἄτομα μόνο, ἀλλὰ νὰ ὑπολογίσουμε περισσότερο ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο ξένους οἱ ὁποῖοι δὲν....

Παραλίγο νὰ πνίξουν Βορειοηπειρώτη γιατί μιλοῦσε ἑλληνικὰ

Ξανὰ στὸ προσκήνιο οἱ ἐθνικιστές. Κοσσοβάροι καὶ μέλη τῆς ἐθνικιστικῆς Ἐρυθρόμαυρης Συμμαχίας κατέβηκαν καὶ στὴν πόλη τῶν Ἁγίων Σαράντα γιὰ νὰ κάνουν τὰ μπάνια τους. Μᾶλλον κάθε χρόνο ὅλο καὶ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιο  καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἀλβανίας κατεβαίνουν στὴν πόλη τοῦ Ἰονίου, γιατί τὰ νερὰ τῆς εἶναι πιὸ καθαρὰ ἀπὸ ἄλλες παραλίες τῆς Ἀδριατικῆς. Μείναμε πολὺ εὐχαριστημένοι δήλωσαν μερικὰ ἄτομα ἀπὸ τὸ Κόσσοβο, ποὺ πέρασαν μία βδομάδα στοὺς Ἄγ. Σαράντα. Τὸ μόνο ἀρνητικὸ ἦταν ποὺ ἀκούγαμε πάρα πολλὰ ἑλληνικὰ καὶ ἐνοχληθήκαμε.
Τὴν ἐνόχλησή τους οἱ κύριοι αὐτοὶ τὴν ἐκφράζουν στὶς ἄμεσες ἐπαφὲς μὲ ἑλληνικῆς καταγωγῆς πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἀμέριμνοι, εἰρηνόφιλοι καὶ νομοταγὴς συνεχίζουν τὴν καθημερινότητά τους, μὴν σκεφτόμενοι τὴν ἀπειλὴ ποὺ συμβαδίζει μαζί τους. Ὁ Νίκος ἀπὸ τὸ Μεσοπόταμο, μαζὶ μὲ τὶς δύο μικρὲς ἀξαδέρφες του, πῆγαν γιὰ μπάνια στοὺς Ἁγίους Σαράντα. Πλήρωσαν τὴν ξαπλώστρα καὶ τὴν ὀμπρέλα καὶ ἀπολάμβαναν τὴν ἁλμύρα τῆς θάλασσας καὶ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου.
«Σηκωθεῖτε καὶ φύγετε, τοὺς εἶπαν σὲ παραλιακὸ ξενοδοχεῖο,  ποὺ ἐκμεταλλεύεται καὶ τὴν παραλία, λὲς καὶ εἶναι δική του περιουσία καὶ ἡ θάλασσα καὶ ὁ ἥλιος. Ἐδῶ εἶναι Ἀλβανία καὶ ὄχι Ἑλλάδα. Ἐκεῖ νὰ πάτε νὰ....

Σήμερον, τὸ Γενέθλιον ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Κοντάκιον
Ἡ πρὶν στεῖρα σήμερον, Χριστοῦ τὸν Πρόδρομον τίκτει, καὶ αὐτὸς τὸ πλήρωμα, πάσης τῆς προφητείας ὅνπερ γάρ, προανεκήρυξαν οἱ Προφῆται, τοῦτον δή, ἐν Ἰορδάνῃ χειροθετήσας, ἀνεδείχθη Θεοῦ Λόγου, Προφήτης Κῆρυξ ὁμοῦ καὶ Πρόδρομος.
Οἶκος
Εὐφημήσωμεν νῦν τόν του Κυρίου Πρόδρομον, ὄν περ τῶν ἱερεῖ ἡ Ἐλισσάβετ ἔτεκεν, ἐκ μήτρας ἀκάρπου, ἀλλ΄οὐχὶ ἀσπόρου. Χριστὸς γὰρ μόνος χώραν διώδευσεν ἀδιόδευτον, ἄσπορον, τὸν Ἰωάννην στεῖρα ἐγέννησεν, ἄνευ δὲ ἀνδρὸς τοῦτον οὐκ ἔτεκεν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἐπισκιάσει Πατρὸς καὶ Πνεύματος θείου, Παρθένος ἔτεκεν ἁγνή, ἀλλὰ τοῦ ἐκ Παρθένου ἀνεδείχθη ὁ ἐκ στείρας, Προφήτης Κῆρυξ ὁμοῦ καὶ Πρόδρομος.
Ταῖς αὐτοῦ Ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

23 Ιουν 2012

Ὁ Γέροντας Παΐσιος, τὸ ἀεροπλάνο ποὺ κατέπεσε καὶ οἱ δύο ζωντανοὶ πιλότοι

Μεταφέρουμε τὸ σχετικὰ πρόσφατο συγκλονιστικὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Χριστοδούλου "Σκεῦος Ἐκλογῆς"
Ἴσως κάποιοι νὰ θυμοῦνται ὅτι στὶς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1987, ἡμέρα Πέμπτη καὶ στὶς 7.10 χάθηκε ἕνα στρατιωτικὸ ἀεροπλάνο μὲ δύο πιλότους, τὸν (Β....Χ...) καὶ τὸν (Β....Α....). Στις 7.10 τὰ ραντὰρ τῆς ἀεροπορίας μας καὶ ὁ πύργος ἐλέγχου, μὲ τὸν ὁποῖο διὰ ἀσυρμάτου ἦταν συνδεδεμένοι, ἔχασαν κάθε ἴχνος ἐπικοινωνίας μαζί τους. Ἡ στρατιωτικὴ ἀεροπορία κινητοποιήθηκε μὲ διάφορα μέσα, γιὰ νὰ ἐντοπίσει τὸ ἀεροπλάνο καὶ τοὺς δύο πιλότους, ἀλλὰ ὅλες οἱ προσπάθειές της ἦταν μάταιες. Ἀπὸ τότε μυστήριο κάλυψε τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἀεροπλάνου καὶ τῶν δύο πιλότων. Οἱ συγγενεῖς τους πήγαιναν συνεχῶς καὶ ρωτοῦσαν τὴν ἀεροπορικὴ βάση μήπως εἶχαν κάποιο νέο γιὰ τὰ δύο χαμένα παιδιά. Κάποια φορᾶ, λοιπόν, οἱ ἁρμόδιοί τους εἶπαν ὅτι πρέπει νὰ τοὺς 'ξεγράψουν", γιατί ἂν κάποιο ἀεροπλάνο χαθεῖ καὶ στὶς δέκα μέρες δὲν βρεθεῖ, τότε εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ὑπάρχουν ἐλπίδες. Οἱ συγγενεῖς τῶν δύο πιλότων βρέθηκαν σὲ πολὺ δυσμενῆ θέση.
Στην Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου τότε, στὸ γραφεῖο γραμματέας ἦταν ὁ πατὴρ (Ν....) καὶ ταμίας, ὡς προϊστάμενος τῆς Μονῆς, γράφων. Κάποια μέρα, πῆραν τηλέφωνο οἱ συγγενεῖς του πιλότου (Β....Α....) ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Στὸ τηλέφωνο ἦταν ἡ κυρία (Α...). Μοῦ διηγήθηκε μὲ πόνο τί εἶχε συμβεῖ μὲ τὸ ἀεροπλάνο καὶ μοῦ ζήτησε νὰ πάω στὸν Γέροντα καὶ νὰ τὸν παρακαλέσω νὰ τοὺς βοηθήσει. Μοῦ εἶπε ἀκόμα ὅτι ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοὺς τοὺς πίεζαν νὰ....

1o gay pride στὴ Θεσσαλονίκη: Ἡ σεξουαλικὴ παρεκτροπὴ ὡς "σημαία" στὴν πόλη μας. Ἀνακοίνωση-Κάλεσμα

Ἀπὸ τὴν Κίνηση Πολιτῶν Θεσσαλονίκης λάβαμε τὸ ἀκόλουθο κείμενο μαζὶ μὲ τὶς φωτογραφίες...
Μέσα σὲ μία πόλη ποὺ ΠΝΙΓΕΤΑΙ  ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση,  τὴν πολεοδομικὴ ἀθλιότητα  καὶ τὴν ὑποδαυλιζομένη κοινωνική,  πνευματικὴ καὶ  ἠθική της κατάρρευση, κάποιοι (διὰ)δηλώνουν περήφανοι.  - Γιατί;  Ναί, διαστροφικὰ περήφανοι γιὰ τὸ «κουσούρι» τους στὸ σεξουαλικὸ ἐπίπεδο! Στὴν νεκρὴ ἐμπορικὴ ἀγορὰ τῆς πόλης μας, ποὺ μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τοῦ δημάρχου ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ ἕνα ρυπαρὸ κι ἀλλότριο ἀνατολίτικο παζάρι μὲ ἀνενόχλητους "ἔγχρωμους" λαθρεμπόρους, στρωμένα σεντόνια στὰ πεζοδρόμια μὲ γυναικεῖες τσάντες, cd, dvd,  ἀθλητικὰ παπούτσια κλπ,  τὸ μόνο ποῦ ἀπέμενε πιὰ πρὸς διακίνηση εἶναι ἡ  «ἀγορὰ τῆς διαστροφῆς»; Δηλώνουμε ἐνάντιοι σὲ κάθε ἐπιθετικὴ προβολὴ ὁποιασδήποτε ἀνωμαλίας, ποὺ πάει νὰ διαγράψει ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σῶμα τὶς ἔννοιες τῆς νόρμας, τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς ντροπῆς. Δὲν ἔχουμε κανένα πρόβλημα μὲ ἀνθρώπους ποὺ βιώνουν καὶ διαχειρίζονται μὲ ἀξιοπρέπεια κάποιο ἀτομικό τους πρόβλημα, στὸν σεξουαλικὸ ἢ ὅποιον ἄλλον τομέα.  Παράλληλα ὅμως δὲν ἀνεχόμαστε τὴν «πολιτικὰ ὀρθὴ» ἀντίληψη ποὺ θέλει τὴν σεξουαλικὴ παρεκτροπὴ ὡς σημαία καὶ ποὺ συνοψίζει σ’ αὐτὴν τὴν ἀνθρώπινη ταυτότητα μὲ τὴν χαρακτηριστική του εἴδους αὐτοῦ ἐπιθετικὴ ἀναίδεια.
Εἰδικὰ μέσα στὴν δίνη τῶν τραγικῶν ἡμερῶν μας, ἔχοντας δίπλα μας τὶς εἰκόνες ἀπὸ κάθε εἴδους "σκουπίδια",  σεντόνια, τραπεζοκαθίσματα, ἀσιάτες καὶ ἀφρικανούς, εἶναι ἀπίστευτη πρόκληση ἕνα τέτοιο προκλητικό,  ἀηδιαστικὸ καὶ  κακόγουστο τσίρκο νὰ περιδιαβαίνει τὴν πόλη μας! Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ χῶρος (πεζόδρομος Πλ.Ἄγ.Σοφίας) ποὺ παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο γιὰ τὸ “gay pride”  εἶναι ὁ ἴδιος χῶρος  τὸν ὁποῖο πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα (19η Μαΐου 2012) ὁ κ.Μπουτάρης ΑΡΝΗΘΗΚΕ νὰ παραχωρήσει στὰ Ποντιακὰ Σωματεῖα γιὰ τὴν καθιερωμένη ἐκδήλωση ΜΝΗΜΗΣ γιὰ....

Κυριακὴ γ’ Ματθαίου: Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου

Γράφει ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Κάθε παιδὶ ποὺ ἔρχεται στὴν ὕπαρξη, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του, εἶναι δῶρον Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὅμως ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς εἶναι Τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, τόσο γιὰ τοὺς γονεῖς του, ὅσο καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία μας. 
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, μᾶς περιγράφει κατὰ τρόπο συναρπαστικὸ καὶ συγκινητικὸ τὰ περιστατικὰ μὲ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ τὸν Ζαχαρία, ἀλλὰ καὶ τὴ μητέρα τοῦ Προδρόμου, τὴν Ἐλισάβετ. 
Ὁ Γαβριὴλ «ὁ παρεστηκῶς ἐνώπιόν του Θεοῦ», ἀποστέλλεται γιὰ νὰ δώσει τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸν Ζαχαρία «ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαι σοὶ ταῦτα».
Ἀλλὰ ὁ πατέρας τοῦ Προδρόμου, διστάζει καὶ ἀπορεῖ: Μὲ ποιὸ σημεῖο θὰ βεβαιωθῶ γι’ αὐτά; Διότι ἐγὼ καὶ ἡ σύζυγός μου εἴμαστε ἡλικιωμένοι. Καὶ ὁ Ἀρχάγγελος ἀποκρίθηκε: Τὸ σημεῖο ποὺ ζητεῖς εἶναι, τὸ ὅτι θὰ μείνεις ἄλαλος ἕως ὅτου γίνουν ὅλα αὐτά. Διότι ὁ Θεὸς μὲ ἀπέστειλε νὰ σοὺ ἀναγγείλω τὸ μεγάλο καὶ χαρμόσυνο αὐτὸ γεγονός. Τὸ γεγονὸς δὴλ ὅτι ὄχι μόνο θὰ γεννηθεῖ τὸ παιδὶ ἀπὸ μία στείρα καὶ ἡλικιωμένη γυναίκα, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι ἀκούγεται ἐπιτέλους τὸ πρῶτο οὐράνιο μήνυμα τῆς λυτρώσεως καὶ τῆς ἐλπίδας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
Αὐτὸ ποὺ ὄχι μόνο ὁ Ἰσραὴλ συνειδητὰ προσδοκοῦσε, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ποὺ ὅλοι οἱ λαοὶ ἀνέμεναν. Τὸ γεγονὸς τῆς λυτρώσεως καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία μεγάλη ἀλήθεια, ἀφοῦ....

«Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δεν πεθαίνει», δεῖτε βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἀναμέτρηση τῆς Ἐθνικῆς…

(Βίντεο) Νκος Λυμπερόπουλος: «Ασθάνομαι ελογημένος…»


Δετε φωτογραφίες π διάφορα στιγμιότυπα… 

22 Ιουν 2012

Τὰ 10 ἀναπάντητα ἐρωτήματα ἑνὸς καθηγητῆ τοῦ Ἀριστοτελείου...

Ἐρωτήσεις ποὺ δὲν ἀπαντῶνται: Ἔχετε δανείσει 100 εὐρὼ σὲ ἕναν μὲ μισθὸ 100 εὐρὼ καὶ 500 εὐρὼ σὲ κάποιον μὲ μισθὸ 1000 εὐρώ. Ὁ πρῶτος σας χρωστάει τὸ 100% τοῦ μισθοῦ τοῦ ἐνῶ ὁ δεύτερός σας χρωστάει τὸ 50% τοῦ μισθοῦ του. Βάσει ποιᾶς λογικῆς θὰ κυνηγούσατε τὸν πρῶτο ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ πληρώσει τὸ χρέος του καὶ θὰ ἀφήνατε τὸν δεύτερο ποῦ ΜΠΟΡΕΙ νὰ πληρώσει; Γιατί προσπαθεῖτε νὰ πάρετε τὰ 100 καὶ ὄχι τὰ 500; Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ συμβαίνει μὲ τὸ ΔΝΤ. Εἶδα στὸ διαδίκτυο τὸν κατάλογο μὲ τὰ χρέη ὅλων τῶν χωρῶν τῆς γής. Ἐνδεικτικά...
-Ἡ Γερμανία μὲ 5 τρὶς ἔλλειμμα ἔχει χρέος στὸ 155% τοῦ ΑΕΠ της.
-Ἡ Γαλλία πάλι μὲ 5 τρὶς ἔχει χρέος στὸ 188% τοῦ ΑΕΠ της.
-Οἱ ΗΠΑ μὲ 13 τρὶς ἔλλειμμα ἔχουν χρέος στὸ 94% τοῦ ΑΕΠ τους.
Ὅποτε εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν ἔχει τόση σημασία τὸ μέγεθος τοῦ χρέους ὅσο τὸ ποσοστὸ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου ἐθνικοῦ προϊόντος. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς ματιὲς στὸν πίνακα προκύπτουν κάποιες ἀπορίες:
Ἐρώτηση 1. Πῶς γίνεται καὶ ἐνῶ τὸ Λουξεμβοῦργο, ἡ Ἀγγλία, ἡ Ἐλβετία, τὸ Βέλγιο, ἡ Γαλλία, ἡ Δανία καὶ ἡ Αὐστρία ἔχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστὸ χρέους ἀπὸ ἐμᾶς, αὐτοὶ νὰ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ σώσιμο, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔρχονται νὰ σώσουν ἐμᾶς;
Ἐρώτηση 2. Πῶς γίνεται τὸ Ἀφγανιστᾶν μὲ περίπου μισὸν αἰώνα συνεχεῖς πολέμους νὰ ἔχει μόνο 23% τοῦ ΑΕΠ τοῦ χρέος, τὴν στιγμὴ ποῦ....

Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης γιὰ τὸ gay pride festival


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ἀνακοινώνει τὰ ἑξῆς :
Ἐπληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ὅτι στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης διοργανώνονται αὔριο Παρασκευὴ 22 καὶ μεθαύριο Σάββατο 23 Ἰουνίου ἐκδηλώσεις (1ο gay pride festival) προκειμένου νὰ ἐμφανισθοῦν δημόσια καὶ νὰ δώσουν τὸ παρὸν στὴ ζωὴ τῆς πόλεως, ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλοι καὶ διακηρύσσουν αὐτή τους τὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς ἔχει καταθλίψει ἐπειδὴ αὐτὸ τοῦτο εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ διότι ἐν συνεχείᾳ δὲν μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε ὅτι ἐκτροπὲς καὶ διαστροφὲς στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὀφεί λονται σὲ σατανικὴ ἢ ἀνθρώπινη παρέμβαση, μποροῦν νὰ ἐπισημοποιοῦνται καὶ νὰ προβάλλωνται δημόσια, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ τὰ φαινόμενα αὐτὰ στὴν κοινὴ γνώμη.
Τὸ περισσότερον λυπηρὸν εἶναι ὅτι αἰφνιδίως ἐπληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ πορεία καὶ ἡ συγκέντρωση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν θὰ γίνῃ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἁγίας Σοφίας, ὅπου ὑπάρχει ἔνας πεζόδρομος, δηλαδὴ μεταξὺ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅτι αὐτοὶ θὰ διέλθουν μπροστὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολη, καὶ διὰ τῆς Λεωφόρου Νίκης θὰ κατευθυνθοῦν πρὸς τὸν Λευκό Πύργο.
Ἀποροῦμε, θλιβόμεθα, διαμαρτυρόμεθα, καὶ γνωρίζομε ὅτι πολῖτες ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἰδίως νέοι τῆς πόλεώς μας ἔχουν δηλώσει ὅτι θὰ ἀντιδράσουν ἔντονα σὲ....

21 Ιουν 2012

«Πὲς στὸν κόσμο γιὰ ἐλευθερία χωρὶς ἀγῶνες καί μετάνοια καὶ ὅλοι θὰ σὲ ἀγαπήσουν»

Στὸν κόσμο ἂν πεῖς δυσάρεστα πράγματα ἢ ἂν τὸν ἐλέγξεις δὲν ἀρέσει. Σὲ κατατάσσει στοὺς κακούς. Δὲς στὴν παλιὰ διαθήκη πόσους προφῆτες σκοτώσανε οἱ ἰσραηλίτες. Ἀκόμη καὶ τὸν Θεὸ τοὺς σκοτώσανε ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ τοὺς ἔλεγε δὲν χαιδεύανε τὰ αὐτιά τους. Πὲς στὸν κόσμο γιὰ ἐλευθερία χωρὶς ἀγῶνες, γιὰ αὐτὲς τὶς προφητεῖες περὶ ξανθοῦ γένους καὶ κόκκινης μηλιᾶς χωρὶς νὰ βάλεις μέσα τὴν λέξη μετάνοια καὶ ὅλοι θὰ σὲ ἀγαπήσουν. Μόλις βάλεις αὐτὴ τὴ λέξη ὅλοι θὰ ἀποστρέψουν τὸ πρόσωπό τους. Δὲν ἔχουμε συνηθίσει τὸν ἔλεγχο γιατί δὲν ἔχουμε ταπείνωση. Λέει στὴν παλιὰ διαθήκη "μὴ ἔλεγχε κακοὺς ἴνα μὴ μισησωσει σέ, ἔλεγχε σοφὸ καὶ ἀγαπήσει σέ".
Γιὰ τὸν κάθε ἕναν μας τὸ τέλος τοῦ κόσμου τούτου ἔρχεται μὲ τὴν κοίμησή του. Ἐκεῖ μόνοι μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ θὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὰ ἁμαρτήματά μας, γιὰ τὶς καλές μας πράξεις. Ὑπάρχει μία ζυγαριά, καὶ ἀπὸ τὴν μία μπαίνουν οἱ ἁμαρτίες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅλα τὰ καλὰ ποὺ ἔχουμε κάνει, οἱ ἀγῶνες ποὺ ἔχουμε δώσει γιὰ τὴν σωτηρία μας, ἡ πίστη μας. Ἀλλὰ ὅσο καὶ νὰ προσπαθήσουμε δὲν εἶναι πότε δυνατὸν νὰ καταφέρουμε νὰ γείρουμε τὴν ζυγαριὰ πρὸς τὸ μέρος ποὺ θέλουμε μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις. Πρέπει νὰ κρατᾶμε στὸ χέρι μας ἀκόμη μία....

Τό Κήρυγμα

Ποῖον κήρυγμα; Τὸ κήρυγμα ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἱεροκῆρυξ προσπαθεῖ νὰ θαμπώσῃ τοὺς ἀκροατὰς μὲ ῥητορικὰ σχήματα-πυροτεχνήματα; Ποῖον κήρυγμα; Τὸ κήρυγμα ἐκεῖνο, κατὰ τὸ ὁποῖον ὁ ἱεροκῆρυξ ὁμιλεῖ εἰς γλῶσσαν ὑψηλήν, ἀπρόσιτον καὶ ἀκατάληπτον ἀπὸ τὸν πολὺν λαόν; Ποῖον κήρυγμα; Τὸ κήρυγμα, τὸ ὁποῖον διαρκῶς κοινωνιολογεῖ καὶ οὐδέποτε ἀσχολεῖται μὲ τὸ κυριώτερον τῶν θεμάτων, τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν; Ὄχι. Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἶχε τὴν σφραγῖδα τοῦ γνησίου ἀποστολικοῦ κηρύγματος. Ἐν πρώτοις ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δι᾿ ἑαυτὸν καὶ τοὺς λοιποὺς Ἀποστόλους: ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα. (Β´ Κορ. 4, 13), εἶχε τὴν πλήρη ἐφαρμογήν του εἰς τὸν ἅγιον τοῦτον ἄνδρα.
Ὁ Κοσμᾶς ἐπίστευεν εἰς ὅλας τὰς σωτηριώδεις ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου. Ἐπίστευεν ἀκραδάντως. Ἐγὼ -ἐκήρυττεν- ἐδιάβασα πολλὰ περὶ Ἑβραίων, ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καὶ ἀθέων. Τὰ βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα. Ὅλες οἱ πίστες εἶνε ψεύτικες. Τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινά· μόνον ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων εἶνε καλὴ καὶ ἁγία, τὸ νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ βαπτιζώμεθα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦτο σᾶς λέγω εἰς τὸ τέλος· νὰ εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καὶ νὰ κλαίετε διὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς αἱρετικοὺς ὅπου περιπατοῦν εἰς τὸ σκότος. Καὶ τὴν πίστιν αὐτὴν ἐκήρυττε μὲ ἁπλότητα θαυμαστήν. Ἐκήρυττε τόσον ἁπλᾶ, ὥστε καὶ ἕνα παιδὶ ἀκόμα ἠδύνατο νὰ ἐννοήσῃ. Ἐκήρυττε μὲ συναίσθησιν. Ἐκήρυττε μὲ δάκρυα. Ἐκήρυττε κάτω ἀπὸ....

Ὁ Καποδιστριας σὲ ἕνα ἀπόκρημνο ὄνειρο τοῦ Rothschild

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ο David baron de Rothschild σηκώθηκε βαρύθυμος ἐκεῖνο τὸ πρωί, ζήτησε ἕναν δυνατὸ καφὲ καὶ τηλεφώνησε στὸν σύμβουλό του ἐπὶ ἱστορικῶν θεμάτων. Κάθισε στὴν παραλιακὴ βεράντα τῆς ἔπαυλής του, ποὺ ἐμοίαζε μὲ τὸν Παρθενώνα μεταμορφωμένο σὲ μικρὸ ἄλσος, ἀλλὰ ἦταν ἐξαιρετικὰ νευρικός. Τὰ μάτια τοῦ ἦταν κόκκινα ἀπὸ τὴν ἀϋπνία καὶ τὸ χέρι τοῦ ἔτρεμε βαστώντας τὸ φλυτζάνι τοῦ καφέ. Ὅταν ἐπιτέλους ὁ σύμβουλός του κατέφθασε, πετάχτηκε ἀπὸ τὴν ἀναπαυτικὴ πολυθρόνα του καὶ μὴ περιμένοντας τὸν νὰ καθήσει τὸν ρώτησε μὲ ἀγωνία :
"Τί ξέρεις γιὰ τὸν ἀσπρομάλλη,τὸν πρῶτο κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας, δὲν ξέρω κὰν τὸ ὄνομά του, εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶχε προειδοποιήσει τὸν Μετερνιχ;" O Jacob Strauss τὸν κοίταξε παραξενεμένος, σήκωσε (ὅπως συνήθιζε) τὰ φρύδια του καὶ μετὰ ἀπὸ μία παύση τὸν ρώτησε:
"Μιλᾶμε γιὰ τὸν Καποδίστρια;"
Τί μὲ ρωτᾶς ἀφοῦ μόλις σου εἶπα ὅτι δὲν ξέρω κὰν τὸ ὄνομά του; εἶπε μὲ φανερὴ σύγχυση ὁ Rothschild. Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι...χθές...ἀλλὰ καλύτερα νὰ σοὺ τὰ πῶ ἂπ΄τὴν ἀρχή. Πρόκειται γιὰ ἕνα ὄνειρο ποὺ εἶδα...τί λέω ὄνειρο, αὐτὸ ἦταν ὁ ὁρισμὸς τοῦ ἐφιάλτη! Στὴν ἀρχὴ ἦταν πολὺ ἐνθαρρυντικό, εἶδα ὅτι εἴχαμε φτάσει στὸν στόχο μας, νὰ ἐγκαταστήσουμε τὴν παγκόσμια κυβέρνηση. Ὁ γιός μου εἶχε ἀρχίσει νὰ σκέφτεται τὸν λόγο ποὺ θὰ ἐκφωνοῦσε ὡς ὁ πρῶτος παγκόσμιος κυβερνήτης στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ἀποδεχόμενος τὴν....

Ἂν εἶστε Ἕλληνες κρατεῖστε τὸν Φράγκο Φραγκούλη στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας

Δημοσιογράφοι ποὺ καλύπτουν τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Πενταγώνου καὶ ἀνώτατοι ἀξιωματικοί του ἑλληνικοῦ στρατοῦ τονίζουν ὅτι ὅσα ἔγιναν τὸν τελευταῖο μήνα στὸν τομέα τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας δὲν ἔγιναν τὰ τελευταία δέκα χρόνια. Ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Φράγκου Φραγκούλη σὲ αὐτὸ τὸ νευραλγικὸ πόστο ἔδωσε ἄλλη πνοὴ στὴν ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς χώρας. Ὁ ἴδιος ὅταν ἀκόμη ἦταν ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ εἶχε δώσει τὸ στίγμα τῶν προθέσεών του καὶ προχώρησε στὴν ὑλοποίηση καθοριστικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς δυναμικῆς τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Κορυφαία στρατιωτικὰ στελέχη δηλώνουν ὅτι ἡ παρουσία του καὶ μόνο στὴν καρέκλα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἀναπτέρωσε τὸ ἠθικὸ τῶν ἐνστόλων καὶ προκάλεσε ἀνησυχία στὴν Ἄγκυρα.

Τί ἔκανε ὁ Φράγκος τὶς 40 ἡμέρες ποῦ ἦταν ὑπουργός;
Στὶς 18 Μαΐου ὁ ὑπουργὸς ἐθνικῆς ἄμυνας Φράγκος Φραγκούλης «ἔκοψε» μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες ὁποιαδήποτε πιθανότητα νὰ ἀναλάβει τουρκικὴ ἑταιρεία τὴν πυρόσβεση. Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη ἀπόφαση τοῦ στρατηγοῦ ὡς ΥΕΘΑ, καθὼς σὲ ἐπικοινωνία του μὲ τὸν ὑπουργὸ Προστασίας τοῦ Πολίτη τόνισε ὅτι ὑπάρχουν σοβαρὰ θέματα ἀσφάλειας καὶ ζήτησε νὰ ἀποκλειστεῖ ὁποιαδήποτε δυνατότητα νὰ πετάξουν ἑλικόπτερα τουρκικῶν συμφερόντων πάνω ἀπὸ....

20 Ιουν 2012

"Ἡ Ρωσία δίνει 5 δὶς στὴ Κύπρο,μὲ ἀντάλλαγμα ναυτικὴ βάση"! Προετοιμασίες πολέμου για τη Συρία

Ἡ Κύπρος θὰ καταφέρει ὅπως ὅλα δείχνουν νὰ ἀποφύγει τὴν προσφυγὴ στὸ μηχανισμὸ στήριξης ποὺ ὅλοι πιὰ γνωρίζουμε ὅτι οὔτε στηρίζει ,οὔτε σώζει. Σύμφωνα μὲ τὸ STRATFOR, πηγὲς τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Ρωσίας, δήλωσαν ὅτι ἡ Μόσχα εἶναι ἕτοιμη νὰ δώσει δάνειο στὴ Κύπρο. Ἐπίσημες ἐκτιμήσεις τοποθετοῦν τὸ ποσὸ στὰ 5 δισ. εὐρὼ .Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀντάλλαγμα;Ὅπως ὑποστηρίζει τὸ Stratfor, μία ναυτικὴ βάση γιὰ τὴ Ρωσία στὴ Κύπρο,τώρα ποὺ τὸ Ταρτοὺς τῆς Συρίας,φαίνεται νὰ χάνεται. “Σε ἀντίθεση μὲ ἄλλες χώρες”, ἀναφέρει τὸ Stratfor “ἡ Κύπρος μπορεῖ νὰ κοιτάξει πέρα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια. Ἡ θέση τῆς χώρας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταρχικοὺς ὑπεράκτιους τραπεζικοὺς παραδείσους τῆς Ρωσίας, στὸ παρελθόν, ἔφερε τὴν βοήθεια στὴ Λευκωσία - ἔστω καὶ ὑπὸ ὅρους - ἀπὸ τὴ Μόσχα.  “Η στρατηγικὴ σημασία τῆς Κύπρου”,γράφουν ἔχει αὐξηθεῖ ἀπὸ τὶς ταραχὲς στὴ Συρία ποὺ ἀπειλοῦν τὸ στρατιωτικὸ ἔρεισμα τῆς Ρωσίας στὸ συριακὸ λιμάνι Ταρτοὺς , μόνη βάση τοῦ Στόλου τῆς Ρωσίας στὴ Μεσόγειο Θάλασσα.
Τὸ Κρεμλίνο ἐλπίζει νὰ χρησιμοποιήσει τὰ μεγάλα ἀποθέματα ρευστότητάς του ὡς μοχλὸ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μίας βάσης ὑποκατάστατο τοῦ Ταρτοὺς στὴν Κύπρο.  Ἡ Λευκωσία πιθανότατα θὰ ἐπιλέξει τὴ προσφορὰ τῆς Ρωσίας ἀντὶ τῆς διάσωσης τῆς ΕΕ, ἡ ὁποία θὰ....

Δήλωσε συμμετοχὴ στήν κλήρωση γιά 2 βιβλία τοῦ π. Ἀνδρέα Κονάνου πού μόλις κυκλοφορήθηκαν!


Τὸ ἰστολόγιό μας χαρίζει σὲ δύο ἀναγνώστες του, τὸ νέο βιβλίο τοῦ πατρὸς Ἀνδρέα Κονάνου, ποὺ κυκλοφορήθηκε τελευταία μὲ τίτλο «Ἀγάπη γιά πάντα», τὸ ὁποῖο περιέχει απομαγνητοφωνημένες  μιλίες τοῦ διου  καθώς καὶ δίσκο μὲ ὁμιλίες σὲ ἠχητικὴ μορφὴ. Δήλωσε συμμετοχὴ στὴν κλήρωση ποὺ θὰ πραματοποιήσουμε, στέλνοντας ἕνα ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὴν διεύθυνση orthodoxosellhnas@gmail.com.
 Ἡ κλήρωση θὰ γίνει σέ δύο ἐβδομάδες!

Γέροντας Παΐσιος: Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποῦ ἀρχίζουμε νὰ ἀγωνιοῦμε, ἐμποδίζουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐπέμβη

Ὅταν βλέπετε ὅτι σᾶς ἀπασχολοῦν πράγματα γιὰ τὰ ὅποια ἀνθρωπίνως δὲν ὑπάρχει λύση καὶ δὲν τὰ ἐμπιστεύεστε στὸν Θεό, νὰ ξέρετε ὅτι αὐτὸ εἶναι τέχνασμα τοῦ πειρασμοῦ, γιὰ νὰ ἀφήσετε τὴν προσευχή, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ ὃ Θεὸς νὰ στείλη ὄχι ἁπλῶς θεία δύναμη ἄλλα θεῖες δυνάμεις, καὶ ἢ βοήθεια τότε δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς θεία βοήθεια ἄλλα θαῦμα Θεοῦ. 
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποῦ ἀρχίζουμε νὰ ἀγωνιοῦμε, ἐμποδίζουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐπέμβη. Βάζουμε τὴν λογικὴ μπροστὰ καὶ ὄχι τὸν Θεό, τὸ θεῖο θέλημα, ὥστε νὰ δικαιούμαστε τὴν θεία βοήθεια.  Ο διάβολος προσπαθεῖ, κλέβοντας μὲ τέχνη τὴν ἀγάπη τοῦ μονάχου, νὰ τὸν κρατάη σὲ μιὰ κοσμικὴ ἀγάπη, σὲ μιὰ κοσμικὴ ἀντιμετώπιση καὶ κοσμικὴ προσφορὰ στὸν συνάνθρωπό του, ἐνῶ ὡς μοναχὸς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ κινῆται στὸν δικό του χῶρο, στὴν δική του εἰδικότητα, τοῦ Ἀσυρματιστοῦ, γιατί αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ διακόνημα ποῦ τοῦ ἔδωσε ο Θεός. Ὅλα τὰ ἄλλα, ὅσα κάνουμε μὲ τὶς ἀνθρώπινες προσπάθειες, εἶναι σὲ κατώτερη μοίρα. 
Ἐπίσης καλύτερα εἶναι ὃ μοναχὸς νὰ βοηθάη τοὺς ἄλλους μὲ τὴν προσευχὴ τοῦ παρὰ μὲ τὰ λόγια του. Ἂν δὲν ἔχη τὴν δύναμη νὰ συγκράτηση κάποιον ποῦ κάνει κακό, ἂς τὸν βοηθήση ἀπὸ μακριὰ μὲ τὴν προσευχή, γιατί διαφορετικὰ μπορεῖ καὶ νὰ βλαφθῆ.  Μιὰ εὐχὴ καλή, καρδιακή, ἔχει περισσότερη δύναμη ἀπὸ χιλιάδες λόγια, ὅταν οἱ ἄλλοι δὲν παίρνουν ἀπὸ λόγια. Παρόλο ποῦ λένε ὅτι βοηθῶ τὸν....

Ὑπογραφὲς καὶ ὑπογραφὲς

Γιώργος Καραγκούνης: "Θὰ κάτσουμε νὰ χάσουμε"

Κυκλοφόρησε τὶς τελευταῖες ἡμέρες μία δῆθεν δήλωση τοῦ Γιώργου Καραγκούνη μὲ ἀφορμὴ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου. Φυσικὰ κάτι τέτοιο δὲν εἰπώθηκε ποτὲ ἀπὸ τὸν παίκτη τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ εἶναι ἰδιαίτερα εὐφυὲς καθὼς καταδεικνύει τὸν ἐνδοτισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὶς κάλπες. Τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴν καταστροφολογία τῶν καθεστωτικῶν μμε ἐπιλέξαμε νὰ ὑποκύψουμε στοὺς ἐκβιασμοὺς καὶ νὰ κάνουμε Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανοὺς νὰ πανηγυρίζουν. Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ νόημα ἀποτυπώνει ἡ φερόμενη ὡς δήλωση τοῦ Καραγκούνη.
Δεῖτε τὴν....

Σὰν σήμερα ἔγινε ἡ καταστροφὴ τῶν Ψαρῶν

Κατ τ τέταρτο τος τς θνικς Παλιγγενεσίας, σουλτάνος Μαχμοτ βρισκόταν σ δυναμία να καταστείλει τν παναστάση κα ζήτησε τ βοήθει το ποτελος το Μεχμτ λ Πσα τς Αγύπτου. Τ Μάρτιο το 1824 συνήφθη μεταξ τν δύο νδρν συμφωνία, μ τν ποία Μεχμτ λ δεχόταν να συμπράξει, π τν ρο να το παραχωρηθε Κρήτη, Κύπρος κα να διορισθε θετς γιος τομπραήμ, διοικητς τς Πελοποννήσου. Τν δια ρα, ο λληνικς δυνάμεις, ερισκόμενες στ δίνη του Εμφυλίου Πολέμου, εχαν φθαρε κα ποσυντονισθε.
Ο Τουρκοαιγύπτιοι διδαν πρωταρχικ σημασία στις κατ θάλασσα πιχειρήσεις, γιατ ν δεν καταστρεφόταν λληνικς στόλος κα δεν ξουδετερώνονταν ο ναυτικς βάσεις τν λλήνων, δεν θ ταν δυνατ να εδοκιμήσουν ο κατ ξηρ προσπάθειες τούς. ποφασίσθηκε, λοιπόν, αγυπτιακς στόλος π τν περιβόητο Χουσεΐν να προσβάλλει τν Κάσο κα τουρκικς π τν Χοσρφ Πσα τ Ψαρά.
Τ Ψαρά, να μικρ νησ στα βορειοδυτικ τς Χίου, εχε σπουδαία θαλασσιν παραδοση κα ταν τρίτη ναυτικ δύναμη τς λλάδας, μετ τν δρα κα τς Σπέτσες, με....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.