30 Σεπ 2016

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀρνεῖται συνάντηση μὲ Προτεστάντη!

Ὁ κ. Τσολάκης Βασίλειος, Ἀστυνομικὸς ἀπὸ τὴν Ἀριδαία, διηγεῖται: Κάποιος γνωστός μου εἶχε πάει στὸ ἐξωτερικό. Δυστυχῶς ἐκεῖ ἔμπλεξε μὲ Προτεστάντες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρνηθεῖ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ γίνει Προτεστάντης. Μιὰ μέρα μὲ ἐπισκέφτηκε στὸ γραφεῖο μου καὶ βλέποντας τὴ φωτογραφία τοῦ π. Παϊσίου μου εἶπε ἔντρομος: Αὐτὸν τὸν ξέρω. Πρὶν 10 χρόνια πῆγα στὸ Κελλί του μὲ ἄλλους δύο. Μόλις φθάσαμε, μόνο ἐμένα δὲν μοῦ ἐπέτρεψε νὰ μπῶ. Διότι μου εἶπε ὅτι εἶμαι αἱρετικός, γιατί δὲν πιστεύω στὴν Παναγία καὶ στοὺς Ἁγίους!
(Ἀπὸ τὸ Βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου, σέλ. 611)

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας γιά τήν δικαστική δίωξη τοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου

1. Σέ ὅλη τήν ἱερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλῆρο καί λαό, ἀλλά καί σέ ὅλους γενικά τούς χριστιανούς, προκάλεσε ἀγανάκτηση ἡ δικαστική δίωξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ γιά τόν σωστό Του λόγο περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ὁμοφυλοφίλων. 
Ὅλοι λέγουμε μέ ἀπογοήτευση: Ποῦ καταντήσαμε!... Ἀντί νά ξεσηκωθοῦμε ἐμεῖς κατά τῆς αἰσχρῆς ὁμοφυλοφιλίας, πού προσβάλλει τήν δημοσία αἰδώ καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, καλεῖται στίς ἡμέρες μας σέ δίκη ὁ Ἀρχιερεύς τοῦ Χριστοῦ καί πνευματικός Πατέρας τῆς Ἀρκαδίας κ. Ἀλέξανδρος, κατηγορούμενος γιατί εἶπε, ὅπως ἔπρεπε νά πεῖ, τά «σῦκα σῦκα» καί τήν «σκάφη σκάφη»! Γιατί χαρακτήρισε, δηλαδή, τήν ὁμοφυλοφυλία ὡς «ψυχική ἀρρώστια» καί γιατί ἐξέφρασε ὡς καλός Ποιμένας τήν λύπη Του καί τόν πόνο Του γιά τούς πάσχοντας ἀπό τήν πνευματική αὐτή ἀσθένεια ἀδελφούς. 
2. Πρός Θεοῦ! Ποῦ εἶναι τό φταίξιμο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας πατρός Ἀλεξάνδρου; Τό ὅτι εἶπε τήν ὁμοφυλοφιλία «πνευματική ἀρρώστια»; Ἀλλά ἔτσι εἶναι. Κατά τήν Βίβλο τῆς Ἐκκλησία μας, τήν Ἁγία Γραφή, πᾶσα ἁμαρτία ἀποτελεῖ ψυχική ἀρρώστια καί....

29 Σεπ 2016

Ὁ οἰκουμενισμὸς – τά ἀκάθαρτα Πνεύματα καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Φωτογραφία: Ὁ Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ Βατοπαιδινὸ
Μία Σύνοδος, ἀκόμα καὶ ἂν συνεκλήθη ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη καὶ Οἰκουμενικὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν συμμετεχόντων ἐπισκόπων ἀξιολογεῖται τελεσίδικα ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ κυρίως σέ ἀναφορά μέ τίς ἀποφάσεις της. Τὸ ἴδιο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ τὴν ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη» καὶ Πανορθόδοξο συγκληθεῖσα Σύνοδο τῆς Κρήτης.  Ἀσφαλῶς, δέν εἴμαστε ἐμεῖς ἁρμόδιοι, οὔτε εἶναι τοῦ παρόντος ἡ ἀξιολόγηση τῆς Συνόδου. Θέτουμε ὅμως ἕναν ἁπλοϊκὸ ἀλλὰ καίριο προβληματισμό: 
Γιά πρώτη φορά σέ ἐπίσημο συνοδικό κείμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτιμᾶται θετικά ἡ Οἰκουμενική Κίνηση, καὶ ἡ Σύνοδος ἐπιχαίρει καὶ ἐγκρίνει τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν σὲ αὐτή! Μὲ ἰδιαίτερα θετικὰ λόγια ἡ Σύνοδος ἀναφέρεται στὸν....

Γιατί γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία θρησκειολογικὴ σούπα;

Τὴν Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, μίλησε στοὺς Μπάμπη Παπαπαναγιώτου καὶ Ἀργύρη Παπαστάθη, γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ προωθεῖ ὁ κ. Φίλης:
«Μία ἑλληνικὴ πολιτεία, νὰ παραβιάζει μὲ τρόπο ἀπαράδεκτο, τὶς ἀρχὲς τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὴν ἰσότητα, τὴν ἰσονομία, τὴ δημοκρατικὴ εὐστάθεια καὶ νὰ μᾶς θεωρεῖ τοὺς ὀρθοδόξους ὡς πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀνεκτὸ χωρὶς κάποια διαμαρτυρία. Γιατί γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία θρησκειολογικὴ σούπα, τὴν ὁποία θέλει ὁ κ. Ὑπουργὸς νὰ ἐπιβάλλει χωρὶς διάλογο μὲ τὴν ἐκκλησία; Ἑπομένως αὐτὰ δὲν μπορεῖ τόσο ἁπλὰ νὰ γίνουν δεκτά, ἐπειδὴ κάποιος ἔτσι θέλει, ἢ ἐπειδὴ ἔχει μία θέση αὐτὴ τὴ συγκεκριμένη στιγμή. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία, παρακαλεῖ καὶ ζητεῖ θεσμικὰ ἀπὸ....

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν

Γράφει  πρωτ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, 
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (2016) κάνει ἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὸ ΠΣΕ (§§ 16-21) καὶ στὴ συμβολή του στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση μὲ ἔκδηλο ἐνθουσιασμό.
1. Ἰδιαιτέρως ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐκφράζει θετικὴ ἐκτίμηση γιὰ τὴν «θεολογικὴ προσφορὰ» τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ ΠΣΕ καί σημειώνει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία … ἐκτιμᾶ θετικῶς τὰ ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέντα θεολογικὰ κείμενα … τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀξιόλογον βῆμα εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν» (κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο» § 21). Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τῆς παρούσης ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ στὰ κείμενα τῆς Ἐπιτροπῆς. Εἶναι ὅμως ἐπιτρεπτὴ μία τόσο γενικόλογη προσέγγιση ἐκ μέρους τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου; Ἐπιτρέπεται ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη» Σύνοδος χωρὶς εἰδικὴ καὶ λεπτομερή μελέτη νὰ «ἐκτιμᾶ θετικῶς τά θεολογικὰ κείμενα» τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» καί τήν ἐν γένει «θεολογικὴ προσφορὰ» τοῦ ΠΣΕ, ὅταν αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κείμενα εἶναι γεμάτα ἀπὸ προτεσταντικὲς κακοδοξίες καὶ γι’ αὐτὰ τὰ κείμενα πολλὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουν διατυπώσει κατ’ ἐπανάληψιν σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν....

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ-Ὁμολογία γιὰ τὴ «συνοδὸ» τῆς Κρήτης

Πρὸς: 
1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμον
2. Σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,
Ἡ ἀπὸ πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνῆλθε καὶ ἐπεράτωσε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἀπὸ 19-26 Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.
Μολονότι βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Συνόδου», κατὰ τοὺς ὀργανωτές της, ἦταν ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ φανέρωση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, δυστυχῶς κατορθώθηκε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἡ διαίρεση καὶ ἡ διάσπαση, καὶ σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ στὸ χῶρο τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν.
1. Ἡ «Σύνοδος» καταστρέφει τὴν ἑνότητα καὶ προκαλεῖ διαιρέσεις
Ἀπὸ τὶς δεκατέσσαρες (14) αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες ἀπουσίαζαν οἱ τέσσαρες (4), δηλαδὴ οἱ ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὲς ἀπουσίαζε βέβαια καὶ τὸ ποίμνιο ποὺ ἐκπροσωποῦν, μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἡ ἀπουσία τους δὲν ὀφειλόταν σὲ λόγους ἀνάγκης, λόγῳ δυσμενῶν συνθηκῶν στὶς περιοχές τους, πολεμικῶν συγκρούσεων, φυσικῶν καταστροφῶν, ἐπιδημιῶν κ.τ.λ., ἀλλὰ....

Ἡ "ἀδελφὴ ἐκκλησία" καὶ ὁ ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ὡς γνωστόν, σύνοδοι συγκροτοῦνταν πάντοτε μὲ ἀφορμὴ τὴν διατάραξη τῆς εἰρήνης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, λόγω τῆς ἐμφάνισης καὶ τῆς διάδοσης κάποιας αἱρέσεως.(1) 
Πῶς, λοιπόν, ὁ λαὸς μας ὁ πιστὸς νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ‘’ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου’’, ἡ ὁποία οὔτε ἐπεσήμανε οὔτε καὶ καταδίκασε κάποια αἵρεση;
Πῶς οἱ φιλότιμοι παπάδες μας καὶ ὁ ἁπλὸς πιστὸς ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ποῦνε τὸ ‘’ναὶ’’ σὲ ἀποφάσεις μιᾶς συνόδου, ποὺ ἀντὶ νὰ καταδικάσει τὶς αἱρέσεις, τὶς ὀνόμασε ‘’ἐκκλησίες’’ καὶ ἀντὶ νὰ ἀναθεματίσει τοὺς αἱρετικούς, τοὺς ἔβαλε καὶ κάθισαν σὲ θέσεις τιμητικές, ὄχι μονάχα μέσα στὴν αἴθουσα τῶν συνεδριάσεων, ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν Θεία Λειτουργία, ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς;(2)  
Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐφησυχάζει, ὅπως διακαῶς θὰ ἐπιθυμοῦσαν μερικοί. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀγρυπνεῖ. Καὶ γιὰ τὴν ἐπαγρύπνηση αὐτή, ὅλως παραδόξως, φρόντισαν οἱ ἴδιοι οἱ διοργανωτὲς τοῦ Κολυμπαρίου!(3)
Ὁ δογματικὸς ἐνδοτισμὸς καὶ ἡ ἐκκλησιολογικὴ μειοδοσία τῆς ‘’συνόδου’’ τῆς Κρήτης, ἀντὶ νὰ....

28 Σεπ 2016

Ἑτερόδοξες «ἐκκλησίες», δηλαδὴ αἱρέσεις

Γράφει ὁ Ἠλιάδης  Σάββας, Δάσκαλος
 «Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιν προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν  καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν».
     Στοὺς πρωτόγνωρους καὶ ἀπερίγραπτους σὲ ἀπανθρωπιὰ καὶ ἐγκατάλειψη καιρούς, ποὺ ὁ Θεὸς παραχώρησε νὰ `ρθοῦν καὶ νὰ ἀλλάξουν ἄρδην καὶ «ἐντυπωσιακῶς» τὴ ζωή μας, ἀντὶ νὰ νιώθουμε τὴν ἄνεση καὶ τὴ χαρὰ τῆς συσπείρωσης κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἀκολουθώντας τοὺς ποιμένες μας, βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε πολλοὺς ἀπ` αὐτούς, νὰ προσπαθοῦν, πάση θυσία, νὰ κάνουν τὸ ἀντίθετο. Νὰ μᾶς ἀνεβάσουν, ἄκοντες ἐκόντες, στὸ ἅρμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὴ αἰσθανόμενοι (;) τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ ἀπέναντι στὸ ποίμνιό τους καὶ στὸ Θεό, ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκε αὐτὴν τὴ διακονία. 
     Εἶναι, λέει ὁ ὀρθόδοξος ποιμένας,  ὁ παπισμός, ὁ δεύτερος πνεύμονας, ποὺ ἀναπνέει ἡ «ἐκκλησία». Ναί, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ πνεύμονας πάσχει βαρέως. Ἀσθενεῖ καὶ χρειάζεται θεραπεία, δηλαδὴ μετάνοια. Καὶ ἀφοῦ θεραπευθεῖ, μπορεῖ νὰ προσαρμοστεῖ στὸ σῶμα  καὶ νὰ προσφέρει «τὸν ὑγιῆ ἀέρα». Ἀλλιῶς θὰ τὸ μολύνει. Ἔτσι μᾶς λένε οἱ ἅγιοι. 
     Πῶς ὅμως νὰ γίνει αὐτό, ἀφοῦ παντοῦ καὶ πάντοτε  σιωπᾶται ἠχηρῶς καὶ ἀπολύτως καὶ σκοπίμως ἡ λέξη «αἵρεση» καὶ χρησιμοποιεῖται  καὶ....

Δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας γιὰ τὴν ἐκδήλωση στή Βέροια σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν

Βέροια, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς 24/09/2016 σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
Τὸ Σάββατο 24/9/2016 πραγματοποιήθηκε στὴ Βέροια Ἡμερίδα μὲ θέμα «Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ κρίση», μὲ ἀφορμὴ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος, ποὺ μὲ βιασύνη ἔθεσε σὲ ἰσχὺ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὶς 13/9/2016. Τὴν Ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», καὶ συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴν καθηγητὲς τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ τῶν δύο βαθμίδων, κληρικοί, γονεῖς καὶ μαθητὲς (http://schoolpalmos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html). 
Οἱ ὁμιλητές τῆς ἡμερίδας μίλησαν γιὰ «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ θρησκευτικά: Κατήχηση στὴν πολυθρησκεία, ἀποορθοδοξοποίηση, προσηλυτισμὸς καὶ....

Θεσσαλονικη: Βγαίνει σὲ πλειστηριασμὸ ἡ μοναδικὴ κατοικία πολύτεκνου οἰκογενειάρχη μὲ 85% ἀναπηρία!

Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος ἔχει φτάσει στὸ ἀποκορύφωμά του! Χτυπώντας τὴν ἰδιοκτησία, χτυπᾶνε αὐτὸν τὸν ἱερὸ τόπο, τὴν Πατρίδα μας! Χρειάζεται ἄμεσα ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ καὶ ἐγρήγορση γιὰ νὰ ἀντισταθοῦμε!
Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀκινήτου ποὺ πλειστηριάζεται, Μιχάλης Π. ἀπέστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Συντονισμὸ Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, δημοσιοποιώντας τὴν ἱστορία του. Τονίζει ὅτι εἶναι ἄπορος, μὲ 85% πιστοποιημένη ἀναπηρία. «Δὲν ἔχω κανένα ἔσοδο, διότι ἐνῶ κατέθεσα τὰ δικαιολογητικὰ καὶ τὴν αἴτηση γιὰ κρίση ἀπὸ ἐπιτροπὴ γιὰ χορήγηση ποσοστοῦ ἀναπηρίας γιὰ συνταξιοδότηση τὸ 2010, λόγω κατάργησης τῶν ἐπιτροπῶν καὶ τὴν δημιουργία τῶν ΚΕΠΑ, μοῦ ἐπέστρεψαν μὲ συστημένο τὸν φάκελο ποὺ εἶχα καταθέσει, ἐνημερώνοντας μὲ ὅτι πρέπει νὰ....

Ὁ σύλλογος "ΕΣΒΗ 1914" στὴ Συνδιάσκεψη τοῦ ΟΑΣΕ: Αὐτονομία στὴ Βόρειο Ἤπειρο γιὰ νὰ προστατευθεῖ ὁ Ἑλληνισμός!

Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ὁ Ἐθνικὸς Σύλλογος Βόρειος Ἤπειρος 1914 ἔδωσε τὸ παρὼν στὴν ἐτήσια Συνδιάσκεψη τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Σταθερότητα στὴν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ), ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν Βαρσοβία ἀπὸ τὶς 19 Σεπτεμβρίου, ἐκπροσωπώντας διεθνῶς τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Στὴν συνεδρία 10 ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες, τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΕΣΒΗ 1914 κ. Νικόλαος Κολίλας, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Χιμάρα, ἔκανε τὴν ἀκόλουθη παρέμβαση στὸ πλαίσιο τῶν δυόμισι λεπτων ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν συντονιστὴ σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ὁμιλοῦντες. 
«Εὐχαριστῶ κύριε συντονιστη. Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι, τὸ σημαντικότερο ζήτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία διαβιεῖ στὴν περιοχὴ μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία Βόρειος Ἤπειρος, εἶναι αὐτὸ τῆς ἰδιοκτησίας.
Τὰ Δικαστήρια καὶ ἄλλοι ἀλβανικοὶ κρατικοὶ φορεῖς, εὐνοοῦν τοὺς πλαστογράφους ποὺ ἐμφανίζονται ὡς πρώην ἰδιοκτῆτες καὶ ὠφελοῦνται τεράστιες ἐκτάσεις ποὺ κανονικὰ ἀνήκουν σὲ Ἕλληνες μειονοτικούς.
Γιὰ παράδειγμα στὸν Δῆμο Φοινίκης ποὺ ἔχει ἀμιγῆ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἡ Κρατικὴ Ὑπηρεσία Ἐπιστροφῆς Περιουσιῶν ἀναγνώρισε περισσότερα ἀπὸ....

Γνωμοδότηση Ἀνωτάτου Δικαστικοῦ: Οἱ Θεολόγοι ὑποχρεοῦνται καὶ δικαιοῦνται νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ἀποστόλου Φ. Βλάχου, Ἐπιτίμου Προέδρου Ἐφετῶν, Χαλάνδρι, 26/9/2016
Ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) μοῦ ἐτέθησαν τὰ κάτωθι ἐρωτήματα καὶ μοῦ ἐζητήθη ἡ ἐπ' αὐτῶν ἐπιστημονική μου ἄποψη:
1) Ἡ νέα ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ εἰσαγομένη στὶς σχολικὲς μονάδες διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 143575/Δ2/2016 καὶ 143579/Δ2/2016  ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας στὸ Φ.Ε.Κ. Β΄/13/9/16 εἶναι σύμφωνες πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν νόμο;
2) Σὲ ἀρνητικὴ ἀπάντηση (ἐὰν δηλ. εἶναι ἡ ἐν λόγω ὕλη ἀντίθετη πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὸ νόμοι) οἱ καθηγητές, ποὺ καλοῦνται, νὰ τὴν διδάξουν, δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω ὑπουργικῶν ἀποφάσεων καὶ ἂν ναί, εἰς ποῖες διατάξεις θὰ στηριχθοῦν;
Ἡ ἐπιστημονική μου ἄποψη ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω ἐρωτημάτων εἶναι ἡ ἀκόλουθη:....

27 Σεπ 2016

Σπανουδάκης: "Τὴν ἔμπνευσή μου τὴν ἀντλῶ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἥρωες καὶ τὴν ἀγαπημένη μου Πατρίδα"

Ὁ καταξιωμένος συνθέτης, μὲ ἀφορμὴ τὴ συναυλία του στὸ Ἠρώδειο τὸ Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου 2016, μὲ τίτλο «Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα», μίλησε στο zougla καὶ τόνισε τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς συναυλίας καθὼς καὶ τί σηματοδοτεῖ γιὰ τὸν ἴδιο. Ὁ ταλαντοῦχος καλλιτέχνης ἐπιπλέον ἀνέφερε ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὴν ἔμπνευση γιὰ τὴ μουσική του καὶ ἐξήγησε ποιὰ εἶναι ἡ διαδικασία σύνθεσης ἑνὸς ἔργου. Παράλληλα ἐπεσήμανε πῶς θὰ ἦταν δομημένος ἕνας ἰδανικὸς κόσμος γιὰ κεῖνον καὶ ἀποκάλυψε τί τοῦ δίνει χαρὰ στὴν καθημερινότητά του καὶ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ γιὰ νὰ εἶναι καλά. 

- Πεῖτε μᾶς λίγα λόγια γιὰ τὴ συναυλία σας μὲ τίτλο «Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα» ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἠρώδειο. Ποιὲς οἱ ἰδιαιτερότητες αὐτῆς τῆς συναυλίας καὶ τί σηματοδοτεῖ γιὰ σᾶς;
Σταμάτης Σπανουδάκης: Θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ «ἰδιαιτερότητα» σ' αὐτὴν τὴ συναυλία εἶναι πιὸ πολὺ προσωπικὴ καὶ ἐσωτερική. Πῶς ἐγώ, δηλαδή, αὐτὴ τὴ μέρα καὶ σ' αὐτὴν τὴ «λάθος ἐποχή», ποὺ ὅλοι ζοῦμε, νὰ εἶμαι πιὸ ἤρεμος, πιὸ ἀγαπητικός, πιὸ κοντὰ στὸν Ἀγαπημένο καὶ τοὺς ἀγγέλους Του. Κι ἔτσι νὰ βοηθήσω (ἢ νὰ βοηθηθῶ) μέσω τῆς μουσικῆς ὅσους θὰ εἶναι ἐκεῖ, νὰ ζήσουμε δύο ὧρες προσευχῆς καὶ ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ....

Ἐπίσκεψη τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Κογκρέσου στὸν Πάπα γιὰ νὰ συζητήσουν γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ!

Ἡ ἡγεσία τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Κογκρέσου μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν χώρα μας (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πάπα στὸ Βατικανὸ τὴν περασμένη Δευτέρα! Στὴν ὁμιλία του, ὁ Πάπας μίλησε γιὰ τὴν πρόκληση νὰ προωθήσει τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο καὶ γιὰ τὴν κρίση τῶν προσφύγων. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ἡ Εὐρώπη συχνὰ ξεχνᾶ ὅτι ἔχει ἐμπλουτιστεῖ ἀπὸ τοὺς μετανάστες. Ἡ Εὐρώπη αὐτοπεριορίζεται. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἔλλειψη δημιουργικότητας. Ἡ Εὐρώπη ἔχει μιὰ πτώση τῆς γεννητικότητας, καὶ τὰ προβλήματα τῆς ὑψηλῆς ἀνεργίας». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει νὰ προβληματιστοῦμε σχετικὰ μὲ τὴν ἔνταξη τῶν προσφύγων. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ διέπραξαν τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Βέλγιο δὲν ἦταν κατάλληλα ἀφομοιωμένοι». 
Ἐπανέλαβε ἐπίσης αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ Lauder (πρόεδρος τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Κογκρέσου)  σὲ μιὰ προηγούμενη συνεδρίαση, ὅτι ἕνας καλὸς Χριστιανὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ....

Μητροπολίτης Κυνουρίας: "Ἡ δίωξη κατὰ τοῦ προσώπου μου σκοπεύει στὸν ἐκφοβισμὸ τῶν πολιτῶν"

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος εἶναι κατηγορούμενος βάσει τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ" νόμου γιὰ περσινές του δηλώσεις σχετικὲς μὲ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων!

Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Καποδίστρια ποὺ ἀπαγόρευε στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου νὰ εἶναι Τέκτονες!

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 2953
Πρὸς τὸ Πανελλήνιον 
Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινὲς ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαὶ Ἐταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τὴν Πατρίδα, ἢ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπὸ τὴν ὁποία συνδεόμενοι μεταξύ των ἄνθρωποι διὰ μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νὰ ἀπολαύσωσιν ἐντὸς Πατρίδος των καὶ διὰ τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμᾶς, καὶ τὸ πλέον τύχην, ὃ ἐστὶ χρήματα.
Ὅσον καὶ ἂν ἐλεεινολογῆ ἡ Κυβέρνησις τὴν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπὸ τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δὲν ἤθελε δώσει τὴν προσοχήν της, ἂν δὲν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὄλεθρια ἄποτελεσματα δύναται νὰ φέρη ες τὴν κρίσιμον ταύτην στιγμὴν ἢ περὶ τούτων γνώμη, τὴν ὅποιαν οἱ ἔχθροί τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καὶ τὸν Κόσμον, καὶ ες τὰς Εὐρωπαϊκᾶς Κυβερνήσεις.
Ἂν ἡ Ἑλλὰς ἔγκατελειφθη ἀπό τό 1821 ἕως τὸν Ἰούλιον μήνα τοῦ τελευταίου ἔτους, τοῦτο προῆλθε διότι....

Γιατί ἡ Γενοκτονία καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν ὑπάρχουν;

Τί θὰ ἔκανες ἂν ζοῦσες σὲ μία χώρα πού ἀπαγόρευαν τὴ θρησκεία σου; Μπορεῖ βέβαιά το ἐρώτημα νὰ μὴν σ' ἐνδιαφέρει γιατί εἶσαι σὲ μία δημοκρατία. Τί θὰ ἔκανες ὅμως ἂν ἔχανε τὰ χαρακτηριστικά της ἐπειδὴ ἡ ἐξουσία θὰ ἄλλαζε μὲ ὕπουλο τρόπο τὴ νομοθεσία καὶ τὸ ἐπίσημο πρόγραμμα; Τώρα θὰ δεῖς τί θὰ ἔκανες.
Ὅποιος κατηγορεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ ἔλλειψη καινοτομίας εἶναι σίγουρα ἀπαράδεκτος. Διότι γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ἕνας Ὑπουργὸς ὅτι ἡ Γενοκτονία καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουν, εἶναι ὄντως μιὰ καινοτομία καὶ μάλιστα βαρβαρότητας.  Ἔτσι ἂν μερικοὶ εἶχαν ἀκόμα κάποια ἀμφιβολία γιὰ τὸ ἐπίπεδό το γνωστικό το Ὑπουργοῦ, τώρα τὸ ἔχουν καὶ μὲ βούλα.  Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι πιὰ αὐτός, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός. Διότι πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη φορὰ ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματικὸς καὶ τὸ πρέπον εἶναι τουλάχιστον νὰ παραιτηθεῖ καὶ μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἂν ὑπάρχει ὄντως μιὰ δυσκολία. 
Πάντως σὲ κάθε περίπτωση δὲν πρόκειται ν’ ἀφήσουμε ἀπροστάτευτούς τους μικροὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ....

Ἰταλία: Παρουσιάστρια "διώκεται" γιατί φορᾶ σταυρὸ στὰ στὰ δελτία εἰδήσεων!

Παρουσιάστρια στὸ ἰταλικὸ κρατικὸ κανάλι TG1 δέχθηκε «ἐπίθεση», ἐπειδὴ φόρεσε σταυρὸ κατὰ τὴν διάρκεια παρουσίασης τῶν εἰδήσεων. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Daily Mail, ἡ δημοσιογράφος καὶ παρουσιάστρια Μαρίνα Ναλέσο, ἡ ὁποία ἐργάζεται καὶ στὴn κρατικὴ RAI, καὶ στὸ παρελθὸν εἶχε φορέσει τὰ σύμβολα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ἀναφέροντας πὼς τὸ κάνει «γιὰ τὴν πίστη της».
Οἱ δῆθεν «προοδευτικοί», ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ ὑποστηρίζουν συνειδητὰ ἢ ἀνεπίγνωστα τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀθεΐας τῆς Νέας Τάξης, τὴν κατηγόρησαν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ τηρεῖ τὰ θρησκευτικὰ σύμβολά της στὶς ἰδιωτικές της ἐκδηλώσεις μόνο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σφοδρότερους ἐπικριτὲς τῆς ἦταν ὁ....

«Προσέχετε τὶς οἰκογένειες λευκῶν, φυσιολογικῶν, χαρούμενων ἀνθρώπων ποὺ μαθαίνουν τὰ παιδιά τους νὰ κρατᾶνε τὶς παραδόσεις. Εἶναι τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνοι μὲ τοὺς τρομοκράτες»!

Τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ γιὰ γονείς “Baby und Familie” (Μωρὸ & Οἰκογένεια) λέει στοὺς ἀναγνῶστες του νὰ προσέξουν τὶς οἰκογένειες ποὺ εἶναι «ἀφανεῖς» καὶ «χαρούμενες», καθὼς ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν προειδοποιητικὰ σημάδια ὅτι εἶναι «ἀκροδεξιοὶ» καὶ ἄρα «ἐπικίνδυνοι».
Μὲ εἰκόνες ποὺ δείχνουν ἀποκλειστικά ξανθες γυναικες καὶ ξανθὰ παιδιά, τὸ ἄρθρο ἀναφέρει ὅτι «συνηθισμένοι γονεῖς» πρέπει νὰ ἀναλάβουν δράση ἐναντίον «δεξιῶν οἰκογενειῶν» (“rechte familie”) καὶ νὰ καταστήσουν σαφὲς ὅτι ἡ ἰδεολογία τους δεν ἔχει θέση στὸν κόσμο.
Ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ ὅρος «δεξιὰ πτέρυγα» «ἐγείρει ἀνησυχίες» καὶ φέρνει στὸ νοῦ «ἐμπρησμοὺς κέντρων προσφύγων», σκίνχεντ, καὶ τὴν νεοναζιστικὴ ὁμάδα NSU (National Socialist Underground) ποὺ πραγματοποίησε μιὰ σειρὰ ἀπὸ βίαιες ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀλλοδαπῶν, τὸ «Μωρὸ & Οἰκογένεια» σημειώνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι «σπάνια τὴν συνδέουν μὲ γυναῖκες, οἰκογένειες καὶ παιδιά».
Αὐτὸ τὸ ὑψηλῆς κυκλοφορίας γερμανικὸ περιοδικὸ δηλώνει, αὐτὸς «εἶναι ἀκριβώς ο μεγάλος κίνδυνος», καθὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἴναι εξισου ἐπικίνδυνοι, ἂν ὄχι περισσότερο ἐπικίνδυνοι, ἀπὸ τὶς συμμορίες τῶν ναζὶ σκίνχεντ. Τὰ στοιχεῖα ταυτότητας τῶν δεξιῶν οἰκογενειῶν, ὑποστηρίζει, εἶναι ὅτι εἶναι οἰκογένειες «ἀφανῶν, ξανθῶν, χαριτωμένων καὶ δεσμευμένων» ἀτόμων.
«Πρῶτα ἂπ 'ὅλα, εἶναι ὡραῖες καὶ ἀφοσιωμένες», ὑποστηρίζει ἠ Michaela Kottig, κοινωνιολόγος καὶ ἐρευνήτρια τοῦ «δεξιοῦ ἐξτρεμισμοῦ» στὸ Πανεπιστήμιο....

27 Σεπτεμβρίου 1831: Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ δολοφονία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀφηγηματικὸ ἀφιέρωμα μὲ ἀφορμὴ τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννη Καποδίστρια. Παραγωγή: ΕΛΑΙΑ ΑΜΚΕ | Copyright 2006-2016

25 Σεπ 2016

Τὸ 66% τῶν Ἐλβετῶν ὑπὲρ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τηλεφώνων καὶ διαδικτύου ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες!

Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια (Βενιαμὶν Φραγκλίνος)
Οἱ Ἐλβετοὶ εἶπαν μαζικὰ "ναὶ" σήμερα στὸν νόμο ποὺ δίνει στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τὸ δικαίωμα νὰ παρακολουθοῦν τὶς τηλεφωνικὲς ἐπικοινωνίες καὶ τὴ δραστηριότητα τῶν χρηστῶν στὸ διαδίκτυο προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν ἐνδεχόμενες τρομοκρατικὲς ἀπειλές.
Στὸ δημοψήφισμα ποὺ διενεργήθηκε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὸ 66% τῶν ψηφοφόρων ἐνέκρινε τὸν νόμο, σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις τοῦ ἰνστιτούτου δημοσκοπήσεων gfs.bern. Οἱ δημοσκοπήσεις τῶν προηγούμενων ἡμερῶν ἔδιναν ὡς δεδομένη τὴ νίκη τοῦ....

«Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια πατριαρχίας (1991-2016) στόν μαρτυρικό θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τήν διάρκεια τῆς πατριαρχίας του, ἔλαβαν χώρα, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί «σαράντα ἁγιοκατατάξεις στίς Ἁγιολογικές ∆έλτους τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»1. Στούς ἁγίους αὐτούς εἶναι ἀφιερωμένη καί ἡ ἐπετηρίς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τό 2016, στό προλογικό σημείωμα τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος «ἐκφράζει ἐκ τῶν μυχίων τῆς ὑπάρξεώς του τά “φιλάγια αἰσθήματα”, τήν βαθύτατη ἀγάπη καί εὐλάβειά του πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, τούς “φίλους τοῦ Θεοῦ” “τούς ἥρωας τούτους τῆς πίστεως”»2. «Μνείαν, λοιπόν, ποιούμεθα» γράφει, «πάντων τούτων τῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1991 ἕως σήμερον καταταγέντων δι’ ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν ἡμῶν καί Συνοδικῶν Πράξεων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπογραμμίζοντες συνοπτικῶς καί ἀξιομνημόνευτα χαρακτηριστικά τοῦ βίου αὐτῶν, εἰς ὑπόμνησιν καί παραδειγματισμόν ἡμῶν τῶν περιλειπομένων, τῶν συνεχιζόντων τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ σταθεροῦ θεμελίου τῆς ὁμολογίας καί τῆς σωτηριώδους προσφορᾶς καί τῶν Ἁγίων τούτων»3.
Γιά νά παραδειγματιστοῦμε λοιπόν ἅπαντες, κυρίως ἀπό τό ὁμολογιακό πνεῦμα τῶν νεοκαταταγέντων ἁγίων καί ἀπό τή στάση τους ἔναντι τῶν αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων, αὐτό δηλαδή πού τόσο λείπει στήν διεστραμμένη ἐποχή μας, θά ἀναφερθοῦμε, σταχυολογικῶς, σέ....

Οἱ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Κυνουρίας γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὶς ὁποῖες διώκεται!

Μετὰ τὸν Μητροπολίτη Χίου στὸ στόχαστρο ἔχει μπεῖ καὶ ὁ Μητροπολίτης Κυνουρίας Ἀλέξανδρος γιὰ δηλώσεις τοῦ περὶ τοῦ σύμφωνου συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν! Ἡ ἀπολογία του ὅπως ὁ ἴδιος ἔχει δημοσιοποιήσει ὁρίστηκε γιὰ τὶς 27 Σεπτεμβρίου! Πλέον μποροῦμε νὰ μιλήσουμε εὐθέως γιὰ διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποινικοποίηση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος! Μονὴ ὁδὸς ἡ μαζική μας ἀντίδραση!

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Τὰ μεταλλαγμένα θρησκευτικὰ ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων

Μητρ. Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Βασικά τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς» (1)

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στά Δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Τά Δόγματα αὐτά, γιά τά ὁποῖα σᾶς μίλησα γενικά στό προηγούμενο κήρυγμά μου, εἶναι οἱ σωστές γραμμές, ἄς τό πῶ ἔτσι, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες πρέπει νά βαδίζουμε, γιά νά ζοῦμε τόν Θεό μας, γιά νά πετύχουμε τήν σωτηρία μας. Μέ τά Δόγματα ἐκφράζεται ὅλη ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, πού λέγεται «Δογματική» διδασκαλία. 
Ἤθελα ὅμως ἀπό τήν ἀρχή νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, μερικές γενικές ἀρχές, πού ἀποτελοῦν τήν βάση τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς διδασκαλίας. Ἡ πρώτη βάση εἶναι αὐτό πού εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν δημιουργοῦμε καινούργια Δόγματα, καινούργιες ἀλήθειες. Αὐτό τό κάνουν οἱ Παπικοί, πού τό σύστημά τους, σάν νά εἶναι μιά μηχανή, ὅλο καί παράγει καινούργια δόγματα, ὅπως τό δόγμα τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα. Ἐμεῖς στήν Ὀρθοδοξία κρατοῦμε τήν παραδοθεῖσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά προσθέτουμε οὔτε καί νά ἀφαιροῦμε τίποτε ἀπό αὐτήν. Γι᾽ αὐτό λοιπόν, ὡς πρώτη βάση θά ποῦμε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, πού γράφει στήν ἀρχή τῆς Δογματικῆς του: «Ἐρῶ ἐμόν οὐδέν»! Δηλαδή, δέν θά πῶ, λέγει ὁ ἅγιος, τίποτε τό δικό μου. Καί λέγει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος...

Τὸ «ΟΧΙ» τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ, Ὁμότιμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρώτον: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος -ἡγεσία καὶ σῶμα- συντάχθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἀπάντησή το τότε πρωθυπουργοῦ, ποὺ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη περίοδο ἐξέφραζε τὸ συλλογικὸ φρόνημά μας στὴν ἰταμὴ ἀλαζονεία τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα. Ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ἤδη ἔχει καταγράψει τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἱεροῦ κλήρου στὸν πόλεμο, μὲ πολλὰ θύματα, ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχειά του, τὴν ἐπάρατη Κατοχὴ (γερμανικὴ - ἰταλικὴ - βουλγαρική), μὲ θυσίες αἵματος (ἐκτελέσεις κληρικῶν) ἀλλὰ καὶ προσωπικῆς ἀναλώσεως γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ (συνεχεῖς παραστάσεις στὶς ἡγεσίες τῶν κατοχικῶν δυνάμεων, ὀργάνωση συσσιτίων, περίθαλψη ἀσθενῶν καὶ ἀναξιοπαθούντων) τόσο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας (Ἀρχιεπίσκοποι Χρύσανθος καὶ Δαμασκηνός, ὁ τότε Ἰωαννίνων καὶ μετὰ Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων κ.α.) ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἁπλοῦ παπᾶ, ποὺ σήκωσε γιὰ ἀκόμη μία φορά, μὲ καθαρὰ ἐθναρχικὴ συνείδηση, σὲ καιροὺς καθολικῆς ἀρρυθμίας, τὸν σταυρὸ τοῦ Γένους/Ἔθνους μας. Ὁ ὀρθόδοξος ἑλλαδικὸς κλῆρος φάνηκε πάλι ἄξιος τς ἀποστολῆς του.
Γι' αὐτὸ ἔχει κάθε δικαίωμα ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία νὰ συμμετέχει στὸν πανηγυρισμὸ τῆς ἐθνικῆς νίκης ἀπέναντι στὶς ὀρδὲς τοῦ νεοφραγκικοῦ Ἀττίλα, ποὺ δίκαια καθιέρωσε τὸ Ἔθνος ὡς γιορτή του καὶ ἀφορμὴ συλλογικῆς μνήμης καὶ αὐτοπαιδαγωγίας. Καὶ δὲν συμμετέχει μόνο μὲ τὴν πανηγυρικὴ δοξολογία στὶς 28 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ ἔπους, ἀλλὰ καὶ μὲ....

Ὁ ΚΥΡ γιά τά Θρησκευτικά!

24 Σεπ 2016

Μητροπολίτης στὸ ἑδώλιο γιὰ "ὁμοφοβικὲς" δηλώσεις!


Στὸ ἑδώλιο ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας γιὰ τὶς δηλώσεις του γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους!
Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ Ἀλέξανδρος γνωστοποίησε, πὼς ἔχει δεχτεῖ ἐξώδικο καὶ σύντομα θὰ  παραστεῖ στὸ δικαστήριο,γιὰ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἀναφορικὰ μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε ὁ ἴδιος πηρε προθεσμία νὰ ἀπολογηθεῖ τὴν Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου.
Ἀκολουθοῦν οἱ δηλώσεις ποὺ εἶχε κάνει ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας:
"Εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἀνωμαλίας καὶ αὐτὴ καταδικάζεται ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κοινωνία. Τοὺς λυπᾶμαι, προσεύχομαι νὰ τοὺς συγχωρήσει ὁ Θεός, νὰ μετανοήσουν, νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ καὶ νὰ γίνουν τίμια μέλη τῆς κοινωνίας μας. Η Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κατάσταση τῆς φύσεως, ὁ καθένας ποὺ ἔχει τὸ κουσούρι του δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐμφανίζει δημόσια καὶ νὰ μὴν ντρέπεται» ὑποστήριξε καὶ ἐπανέλαβε ὅτι....

Κραυγή ἐκ βαθέων ἢ παράφρονος παραλήρημα (τῆς Συνόδου ἀποτελέσματα)

“Νὰ μὴ μιμώμεθα πότε τοὺς Παπικοὺς καὶ πότε τοὺς Προτεστάντας. Νὰ μὴ χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωμεν καὶ νὰ τιμῶμεν τὰ πάτρια.”
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Ἔβλεπε ὁ κυρ Ἀλέξανδρος, στὸν καιρό του, τὴν περιφρόνησι πρὸς τὰ οὐσιώδη συστατικὰ τοῦ βίου τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ συνεχῶς, μὲ τὸν τρόπο του ἀπὸ τὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων, ὅπου ἐδημοσιεύοντο τὰ διηγήματά του, σχολίαζε, διαμαρτυρόταν καὶ ἐπρότεινε τρόπους ἀντιμετωπίσεως.
Ἔβλεπε τὸν ξενισμό, τὸν πιθηκισμό, τὸ φράγκεμα τοῦ λαοῦ. Ἔβλεπε τὴν ἀνωτέρα τάξι, τοὺς πολιτικοὺς, τοὺς λογίους, τοὺς ἐπιστήμονες, τοὺς δημοσιογράφους νὰ περιφρονοῦν «ὅ,τι παλαιόν, ὅ,τι έγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν».
Ἔβλεπε τοὺς κληρικοὺς νὰ χάνουν τὴν θερμουργὸ πίστι καὶ «μηχανικῶς, ἀπροσέκτως, ραθύμως, καὶ ὡς ἀγγαρείαν τινὰ ἐκτελοῦντες τὰ τυπικὰ χρέη των», τοὺς ἐπισκόπους νὰ μετατρέπονται σὲ «νευρόσπαστα» - δηλαδὴ μαριονέτες – «τῶν πολιτικῶν», νὰ ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὶς τελετουργίες, νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ζωή τοῦ λαοῦ. Ἔβλεπε τὴν....

"Χριστιανὸς δὲν σημαίνει καλοπέραση καὶ χαροῦλες! Σήμερα ἔχουμε καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ εἴμαστε Χριστιανοί;"

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ τὴν Τρίτη 20/09/2016 μὲ θέμα «Ἀκολοῦθα τὸν Χριστὸ στὴν Πράξη»
"Σήμερα ἔχουμε καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ εἴμαστε Χριστιανοί; Ἂν τὸ ἔχουμε καταλάβει φοβᾶμαι ὅτι οἱ μισοὶ ἀπὸ ἐσὰς θὰ σηκώνονταν νὰ φύγουνε! Ἴσως γι' αὐτὸ ἀκόμη ὁ Χριστὸς ἐπιτρέπει νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνουμε! Σᾶς σκεπάζει μὲ ἕνα συννεφάκι γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρετε καλὰ-καλὰ χαμπάρι γιατί θὰ κιοτέψετε, θὰ δειλιάσετε! Θὰ ἔχετε πρόβλημα! Γιατί; Γιατί δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ζήσουμε τὸν Χριστὸ στὴν πράξη! Δὲν εἴμαστε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ σὲ αὐτὰ τὰ στάδια: τοῦ Λόγου, τῆς Πράξης, τῆς Ὁμολογίας καὶ τῆς Θυσίας"!
eulogia

"Ἄνευ τῆς μετανοίας καὶ εἰσδοχῆς στὴν Ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀφύσικο καὶ ἀδιανόητο νὰ ὁμιλῆ τις περὶ τῆς ἑνώσεως «τῶν Ἐκκλησιῶν»"

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς», 
Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Ἀρχαγγέλων Τσέλιε - Βάλιεβο, Σερβία
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κοινὸν ὄνομα διὰ τοὺς ψευδοχριστιανισμούς, διὰ τὰς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὐμανισμῶν (ἀνθρωπισμῶν), μὲ ἐπὶ κεφαλής τὸν Παπισμόν. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι οἱ ψευδοεκκλησίαι, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγγελικὸ ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι στὸ διάστημα τῆς ἱστορίας οἱ διάφορες αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἢ παραμορφώνουν ἰδιώματα τινὰ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Κυρίου Ἰησοῦ, οἱ δὲ εὐρωπαϊκὲς αὐτὲς αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρο τὸν Θεάνθρωπο καὶ στὴν θέση του τοποθετοῦν τὸν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. 
Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφορὰ μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τὸ ὄνομα «λεγεών». Τὸ ὀρθόδοξο δόγμα, μᾶλλον τὸ πανδόγμα περὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπερρίφθη καὶ ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ λατινικοῦ αἱρετικοῦ παν-δόγματος περὶ τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς παναιρέσεως γεννήθηκαν καὶ....

"Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς στὰ Θρησκευτικὰ ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τὴν κοινωνία, θεωρῶ ὅτι αὐτὸ εἶναι καταστροφὴ καὶ αὐτοκτονία τῶν Ἑλλήνων"

Ἄδειες γιά «χαζοκούτια»

1. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων.
2. Ἐὰν ἀντιθέτως ἀνήκει σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακίδες», «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀκολουθοῦντες τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ὅπως τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα, καὶ ἐν γένει οἱ ψόφιοι ὀργανισμοί, εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ ἐν γένει τὴν ἀκεραία Πατρίδα.
3. Ὡς γνωστό, οἱ λαοὶ ἔχουν μία ἀδυναμία νὰ συναθροίζωνται καὶ  νὰ βοοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι, οἱ τραπεζίτες, ἐκμεταλλεύονται ἄγρια τὸν λαὸ ἀπομυζοῦντες τὸν ἱδρῶτα τῶν μοχθούντων. Οἱ «πολιτικάντηδες» προσφέρουν ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ ἀχρειοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν πολτοποιοῦν, νὰ τὸν κάνουν «κιμά», ἄλλοτε δὲ νὰ....

Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Ὁ ΟΣΙΟΣ Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες τοῦ ἁγιορειτικοῦ καὶ γενικότερα τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. 
Γεννήθηκε τὸ 1866 στὴ Ρωσία ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὕστερα ἀπὸ διάφορες μεταπτώσεις τῶν πρώτων νεανικῶν του χρόνων, ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν ἔκανε νὰ μετανοήσει βαθιὰ καὶ νὰ ποθήσει τὴν ἰσάγγελη μοναχικὴ πολιτεία.
Τὸ 1892 ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχὸς ἔγινε τὸ 1896 καὶ μεγαλόσχημος τὸ 1911.
Ἡ ζωή του στὸν Ἄθωνα, διαποτισμένη ἀπὸ τὴ διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ξεχώριζε γιὰ τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκρὶβειά της τόσο στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες ὅσο καὶ στὶς μοναστηριακὲς διακονίες.
Ὑπομονετικὸς καὶ μακρόθυμος, πράος καὶ ἄκακος, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος ὁ ὅσιος Σιλουανός, κέρδισε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν συμμοναστῶν του, ἀλλὰ καὶ δέχτηκε πολλὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς φθονεροὺς καὶ μισόκαλους δαίμονες.
Ἔχοντας παραδώσει τὸν ἑαυτὸ του ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό, πολὺ σύντομα ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὸ δῶρο τῆς ἀκατάπαυστης εὐχῆς ἀπὸ τὴν Κυρία Θεοτόκο, ἀλλὰ καὶ νὰ δεῖ τὸν ζῶντα Χριστὸ μέσα στὸ ναὸ τοῦ προφήτη Ἠλία, στὸ μυλώνα τῆς μονῆς.
Ἡ θεοφάνεια ἐκείνη ἦταν ὁ σημαντικότερος σταθμὸς τῆς ζωῆς του. Ἀπὸ τότε ἡ ὀξεία...

23 Σεπ 2016

Ἀπόστολος Παῦλος - Πορεία ἀπό τήν Δαμασκό μέχρι τήν Ἀκρόπολη

Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ ἡ Ἱεραρχία τῶν Παπικῶν ἀποφασίζουν γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν θεολόγων τους στὰ σχολεῖα!

Δυὸ μέτρα καὶ δυὸ σταθμὰ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας!
Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 4386/2016 τῆς 11η Μαΐου τὸ ὑπουργεῖο νομοθέτησε ὥστε νὰ διορίζονται, κατ' ἐξαίρεση καὶ ἐκτὸς πινάκων τῶν ἀναπληρωτῶν, θεολόγοι τοῦ Ἑβραϊκοῦ καὶ τοῦ Παπικοῦ Δόγματος κατόπιν ὑπόδειξης ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος! Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ  μὲ τοὺς μουσουλμανόπαιδες καθὼς καὶ ἐκεῖ τὸν λόγο γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τοὺς διδάσκοντες ἔχουν οἱ μουσουλμανικὲς μουφτεῖες! Συνεπῶς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Παπικοὺς παραμένει ὁμολογιακὸ καὶ οἱ θρησκευτικές τους ἡγεσίες ἔχουν λόγο γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν θεολόγων τους στὰ σχολεῖα!
Εἶναι ξεκάθαρη ἡ μεροληψία εἰς βάρος τοῦ Ὀρθόδοξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ποὺ ἀφορᾶ ἄνω τοῦ 95% τῶν μαθητῶν) καθὼς μόνον τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας χωρὶς τὴν παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφασίζει γιὰ τὸ περιεχόμενο (μὴ ὁμολογιακὸ καὶ κατηχητικὸ) καὶ τοὺς διδάσκοντες! Εἶναι πλέον πρόδηλη και πασιφανής ἡ ἄοκνη προσπάθεια γιὰ τὴν προώθηση καὶ ἐπιβολὴ κάθε ἀλλότριου δόγματος στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο μὲ ταυτόχρονη περιθωριοποίηση καὶ ἐξοβελισμὸ τοῦ Ὀρθόδοξου Μαθήματος! Γι' αὐτὸ γρηγορεῖτε!
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ....

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης - 23 Σεπτεμβρίου

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ ἦταν Τοῦρκος Μουσουλμάνος. Γιός «σέχη», δηλαδὴ γιὸς ἡγουμένου ἰσλαμικοῦ τάγματος τῶν δερβίσιδων, εἶχε γαλουχηθεῖ στὸ ἰσλὰμ καὶ εἶχε γίνει καὶ δερβίσης.
Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν βρέθηκε στὰ Ἰωάννινα καὶ ἔπειτα στὸ Βραχώρι (Ἀγρίνιο). Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ὁ κρυφός του πόθος νὰ γίνει Χριστιανός, ὅμως ἔβρισκε ἐμπόδιο τὸν τουρκικὸ νόμο ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε στοὺς κληρικοὺς τὴν ποινὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, ἂν τολμοῦσαν νὰ βαπτίσουν κάποιον μουσουλμάνο.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κατευθύνθηκε στὴν Ἰθάκη. Ἐκεῖ βαπτίστηκε καὶ κατηχήθηκε, γιατί τὰ Ἑπτάνησα τότε ἦταν ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῶν Ἄγγλων.
Ἀφοῦ βαπτίσθηκε ἐπέστρεψε στὸ Ἀγρίνιο καὶ νυμφεύθηκε μία ταπεινὴ καὶ εὐσεβῆ Χριστιανή. Ἐγκαταστάθηκε στὸ χωριὸ Μαχαλά, στὶς σημερινὲς Φυτεῖες Ἀγρινίου, ὅπου ἐργάσθηκε ὡς δραγάτης (ἀγροφύλακας).
Σὲ μικρὸ διάστημα, πληροφορήθηκε ὁ πατέρας του τὴ μεταστροφή του στὸν Χριστιανισμὸ καὶ θέλησε νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὸ ἰσλάμ.
Ὅλες οἱ προσπάθεις πῆγαν χαμένες, διότι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης δὲν δέχθηκε τοὺς δερβίσιδες ποὺ τοῦ εἶχε στείλει ὁ πατέρας του, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἀλλάξουν.
Ὅταν ἀκόμη κλήθηκε στὸ δικαστήριο ἀπὸ τὸν πασᾶ τοῦ Ἀγρινίου νὰ ἀπολογηθεῖ, ὁ Ἅγιος διετράνωσε:
Χριστιανὸς εἶμαι καὶ ὀνομάζομαι Ἰωάννης.
Μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ὁμολογιακῶν ἀπαντήσεων, ὁ πασᾶς διέταξε νὰ τὸν κλείσουν στὴ...

Πόσο μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ σκλαβιά; Ἡ Ἑλληνικὴ Τράπεζα Κύπρου δείχνει τὸν δρόμο...Διαφήμιση τοῦ Payband, ἑνὸς βραχιολιοῦ ποὺ χορηγεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Τράπεζα Κύπρου μὲ τὸ ὁποῖο γίνονται ἀνέπαφα (contactless) οἱ συναλλαγές!

Τὶς παραιτήσεις τῶν Φίλη καὶ Γιαγκάζογλου ἀναμένει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων!

Δελτίο τύπου τς ΠΕΘ
Τὶς παραιτήσεις τῶν κ.κ. Ν. Φίλη καὶ Στ. Γιαγκάζογλου, ἀναμένει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ζητώντας τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς ἔχουν νόμιμο δικαίωμα καὶ συνειδησιακὴ ὑποχρέωση νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὰ νέα ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα Προγράμματα Σπουδῶν.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὶς δηλώσεις (20/9/2016) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὅτι τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΦΕΚ ὑπ. ἀριθ. 143575/Δ2 ΥΑ 13.09.2016), ποὺ βεβιασμένα ἐπιβάλλει στὰ σχολεῖα ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ν. Φίλης, «εἶναι ἀπαράδεκτα, εἶναι...

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: «Ἀνιστόρητες καὶ συμπλεγματικὲς» οἱ ἀπόψεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας γιὰ τὴν Ἐκκλησία

«Ἀνιστόρητες καὶ συμπλεγματικὲς» οἱ ἀπόψεις τοῦ ὑπουργοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία
Ἱερώνυμος: Χωρὶς συναίσθηση μιλᾶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁ Φίλης
Διαβάστε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νίκο Βούτση
Ἠχηρὴ ἀπάντηση δίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὰ ὅσα εἶπε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης γιὰ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας σὲ κρίσιμες ἱστορικὰ στιγμές. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, μιλώντας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Kontra ἀναρωτήθηκε γιὰ τὸ ρόλο πού ἔπαιξε ἡ Ἐκκλησία σὲ κρίσιμες, ὅπως εἶπε, ἱστορικὲς στιγμές, λέγοντας χαρακτηριστικὰ «Ποῦ ἦταν ἡ Ἐκκλησία στὴ Χούντα; Ποῦ ἦταν ἡ Ἐκκλησία στὴν κατοχή; Δὲν μποροῦμε νὰ προσκυνᾶμε καὶ νὰ λέμε ὅτι εἶναι ἐκ προοιμίου ἱερά. Δὲν εἶναι ἱερά, ἀνθρώπινο εἶναι ἡ Ἐκκλησία».
Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νίκο Βούτση ἀποστέλλεται τόμος ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τίτλο «Μνῆμες καὶ Μαρτυρίες ἀπὸ τὸ 40 καὶ τὴν Κατοχή», ζητώντας νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ βουλευτὲς «γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἡ ὁποία ἀποτυπώνει μὲ ἀκρίβεια ὅλα ὅσα τὰ ἀξιότιμα μέλη τοῦ κοινοβουλίου μας εἶναι ὠφέλιμο νὰ γνωρίζουν».
Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νίκο Βούτση:...

Μητροπολίτης Πατρῶν σὲ Τσίπρα: «Εἶναι πρόκληση καὶ ὕβρις ἡ στάση τοῦ Ὑπουργοῦ Φίλη, νά τόν ἀνακαλέσετε τάχιστα στὴν τάξη»

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Σᾶς γράφω μὲ πολὺ πόνο ψυχῆς τὶς γραμμὲς αὐτὲς θέλοντας νὰ ἐκφράσω τὴν προσωπική μου δυσαρέσκεια, ὡς Ἕλλην Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, ὅσο καὶ τὴν δυσαρέσκεια τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, σχετικῶς μὲ τὴν ὅλη στάση καὶ συμπεριφορὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Φίλη, ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Προσευχῆς.
Ἡ ἐπιστολή μας αὐτή εἶναι συνέχεια, τῶν ὅσων κατά καιρούς, ἐν συνειδήσει εὐθύνης ἔχομεν εἴπει καί ἔχομε γράψει περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος.
Στὶς δύσκολες ὧρες καὶ καταστάσεις ποὺ βιώνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, κ. Πρωθυπουργέ, ἀγωνιστήκαμε καὶ ἀγωνιζόμαστε θυσιαστικῶς, ὅπως καί Σεῖς, γιὰ νὰ ξεπεραστῇ ἡ κρίση καὶ νὰ σταθῆ ὁ τόπος μας στὰ πόδια του.
Συμμεριζόμαστε τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἀγωνία Σας γιὰ τὸ καλό τῆς Πατρίδος μας καὶ κάνομε κατάθεση ψυχῆς γιὰ νὰ βοηθήσωμε τούς ἀνθρώπους ὄχι μόνο ὡς πρὸς τὴν...

22 Σεπ 2016

Ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν Ἐπίτροπο Διοικήσεως γιὰ προσκύνημα λειψάνων ἀπὸ νηπιαγωγεῖο στὴν Λευκωσία

Γράφει ὁ Μιχάλης Χατζηστυλιανο
Τὸν μπελὰ του βρῆκε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ ποὺ δέχθηκε κατσάδα ἀπὸ τὴν Ἐπίτροπο Διοικήσεως καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Ἐλίζα Σαββίδου λόγω τῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἔλαβε ἡ Διεύθυνση ἑνὸς δημόσιου νηπιαγωγείου νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ παιδιὰ ἐκκλησία γιὰ προσκύνημα ἱερῶν λειψάνων κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ διδακτικοῦ χρόνου καὶ ἐν ἀγνοία τῶν γονιῶν. Ἡ Ἐπίτροπος παρενέβη ἐπὶ τοῦ θέματος μετὰ ἀπὸ παράπονο ποὺ ὑποβλήθηκε ἐνώπιόν της ἀπὸ τὴν πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου Ἀνθρωπιστῶν Κύπρου Βιάνα Ἔρικσον. Τὸ παράπονο στρεφόταν κατὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ.
Στὴν ἔκθεσή της ἡ κ. Σαββίδου, ἡμερ. 30/8/2016 ποὺ κοινοποιήθηκε χθὲς στὴ Βουλὴ γιὰ σκοποὺς ἐνημέρωσης, ἀφοῦ στηλιτεύει τὸ γεγονός, ὑποδεικνύει μὲ ἔμφαση ὅτι τέτοιου εἴδους δραστηριότητες, ποὺ συνδέονται μὲ τὸ δόγμα μιᾶς θρησκείας, δὲν πρέπει νὰ ἔχουν θέση στὰ σχολεῖα. Καλώντας, παράλληλα, τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Καδὴ νὰ....

Πατήρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης: «Ἐὰν οἱ Ὀρθόδοξοι στὴν Τουρκοκρατία ἦταν αὐτοὶ ποὺ εἶναι σήμερα, θὰ εἶχε σβήσει ἡ Ὀρθοδοξία»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου, «Ἐμπειρικὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη» Τόμος Β΄
Στὴν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος.
«Γι' αὐτὸν τὸν λόγο, ἐπειδὴ εἴχαμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλη τὴν Τουρκοκρατία, γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἔσβησε ἡ Ὀρθοδοξία. Ἐὰν οἱ Ὀρθόδοξοι τότε στὴν Τουρκοκρατία ἦταν αὐτοὶ ποὺ εἶναι σήμερα, θὰ εἶχε σβήσει ἡ Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἱστορικὸ πικρὸ γεγονός.
Λοιπόν, ἐλεύθερος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ λέμε στὴν Ἐκκλησία «Εἰρήνη πάσι», διότι ἔτσι ἔχει τὴν εἰρήνη.
«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμὶν» (Ἰω Ιδ’, 27). Καὶ ὅταν λέει ὅτι σᾶς δίδω εἰρήνη, σημαίνει ὅτι σᾶς δίδω Πνεῦμα ἅγιον, προσευχὴ στὴν καρδιά, καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύει, ἔχει τὴν δικαίωση. Ἔχει τὴν καταλλαγὴ μὲ τὸν Θεό. Ἀρχίζει νὰ γίνεται φίλος τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν φωτισμὸ καὶ μετὰ...

Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Δέν εἶχα τήν πολυτέλεια πού εἶχε ὁ Γιάγκου νά ἔχω πρόσβαση στά κείμενα, ἐνῶ στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας τά τελικά κείμενα περιῆλθαν λίγους μῆνες πρίν τήν Σύνοδο»

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀναφορά στόν δημόσιο διάλογο γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, μιά ἀπάντηση 
στόν καθηγητή Θεόδωρο Γιάγκου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰερόθεο
Διάβασα τό κείμενο τοῦ κ. Θεόδωρου Γιάγκου μέ τίτλο «Πτυχές πού ἀποσιωπήθηκαν στόν δημόσιο διάλογο περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Β΄ μέρος)», καί τά ὅσα ἀναφέρονται σέ ἐμένα. Παρατηρῶ ὅτι ὁ ἀρθρογράφος λέει μερικές ἀλήθειες, ἀλλά συγχρόνως συγχέει τά πράγματα.
1. Πρός τό τέλος τῶν ὅσων γράφει γιά ἐμένα, ἀναφέρεται στό ὅτι στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀνεγνώρισα ὅτι τό κείμενο στό ὁποῖο γινόταν ἀναφορά στό ἀνθρώπινο πρόσωπο συντάχθηκε τό 1986, ὅταν ὁ Μητροπολίτης Περγάμου δέν ἦταν οὔτε Πρόεδρος οὔτε μέλος τῆς διασκέψεως ἐκείνης. Ἀλλά μέχρι νά τό γράψη αὐτό ἀφήνει κάποιο κενό ὡς πρός τήν σκοπιμότητά μου.
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς παρεμβάσεώς μου στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐπεσήμανα...

"Τῇ 22α Σεπτεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων εἴκοσιν ἓξ ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, τῶν ἐλεγξάντων τοὺς Λατινόφρονας Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Παλαιολόγον Η' καὶ τὸν Πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Βέκκον"

Τὸ προσκυνητάρι τῆς Ι.Μ Ζωγράφου 
μὲ τοὺς 26 Ὁσιομάρτυρες
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ μαρτύρια. Μερικοὶ δειλοὶ ὑπέκυψαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως μοναχοὶ ἀρνήθηκαν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα ὡς τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὰ σαθρά του δόγματα, γι΄ αὐτὸ ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τὴν ὁμολογία τους. Σ΄ αὐτὴ τους τὴν προσπάθεια οἱ Λατίνοι εἶχαν δυστυχῶς συνεργοὺς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Παλαιολόγο καὶ τὸν πατριάρχη Ἰωάννη Βέκκο. 
Ἀφοῦ ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν στὶς ἄλλες μονές, πέρασαν τελευταία κι ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Ζωγράφου. Ἐκείνη τὴν περίοδο ἀσκήτευε κοντὰ στὸ μοναστήρι ἕνας μοναχός, ποὺ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ διαβάζει πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς....

"Χρησιμοποίησες τὰ πάντα γιὰ νὰ μὲ θάψεις, ἀλλὰ δὲν κατάλαβες ὅτι εἶμαι Σπόρος καὶ μάλιστα Ρωμηός"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Βημάτιζα στὸ κέντρο τῆς Αθήνας. Λὲς καὶ περιδιάβαινα ἀνάμεσα στοὺς τάφους ἑνὸς οἰκονομικοῦ νεκροταφείου. Ἄραγε ἔτσι ἦταν ἡ Ἀθήνα στὰ τελευταῖα της Γερμανικῆς Κατοχῆς; Κυκλοφοροῦσαν ψυχὲς παγωμένες , βλέμματα ἀνέκφραστα, θολωμένα μυαλά…
Ξαφνικὰ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ὀπτικό μου πεδίο ξεπρόβαλε τὸ πρόχειρα ζωγραφισμένο γκράφιτι μιᾶς βιτρίνας ἑνὸς κλειστοῦ καταστήματος. Μιὰ ἀκτίνα μέσα ἀπὸ τὴν σημερινὴ συννεφιὰ τῆς Πόλης τῶν Ἀθηναίων ξεπρόβαλλε καὶ ἔπεσε στὴν σκονισμένη βιτρίνα γιὰ νὰ μπορέσω νὰ διαβάσω καλύτερα αὐτὸ ποὺ ἔγγραφε: "Χρησιμοποίησες τὰ πάντα γιὰ νὰ μὲ θάψεις, ἀλλὰ δὲν κατάλαβες ὅτι εἶμαι ΣΠΟΡΟΣ καὶ μάλιστα ΡΩΜΗΟΣ"
Καὶ στὸ μυαλό μου  μέσα ἀνέβλυσε μόνο του....

Φρένο στὰ σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ἡ λεγομένη ‘’Ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος’’ τῆς Κρήτης, ὡς ἐκκλησιαστικὸ ἱστορικὸ γεγονός, ἀποτελεῖ πλέον παρελθόν. Δὲν ἀποτελοῦν, ὅμως, παρελθὸν τὰ ἀποτελέσματα καὶ οἱ συνέπειές της. Ἤδη, τὰ πορίσματα καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς ‘’συνόδου’’ ἄρχισαν νὰ μπαίνουν σὲ ἐφαρμογή. Μιὰ ἐφαρμογή, ποὺ ξαναφέρνει ζωηρὰ στὸ προσκήνιο τὴν προαιώνια διελκυστίνδα φιλενωτικοὶ-ἀνθενωτικοί, οἰκουμενιστὲς-παραδοσιακοί. Ἔτσι, τὸ μὲν ἀκατήχητο μέρος τοῦ λαοῦ μας, ἔχει περιπέσει σὲ πρωτοφανῆ σύγχυση, ὁ δὲ ἔντιμος κλῆρος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν πιστοὶ βρίσκονται σὲ κατάσταση πνευματικῆς ἑτοιμότητας καὶ ἔντονου προβληματισμοῦ. 
Τὰ γεγονότα, τὰ μετασυνοδικά, μιλᾶνε ἀπὸ μόνα τους:
α) Ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἀλλὰ καὶ παππάδες Ἱερῶν Μητροπόλεων, συκοφαντοῦνται, διώκονται καὶ τρομοκρατοῦνται, γιὰ τὸν ἀγώνα τους τὸν ἀντιαιρετικό, γιὰ τὴν καταπολέμηση κυρίως τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιὰ τὸ Πατερικό τους φρόνημα. (1,2)
β) Πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καὶ μητροπολίτες, ἀπροκάλυπτα πλέον, θαυμάζουν καὶ ἐπαινοῦν τὴν διοργάνωση ἀπὸ αἱρετικούς, χριστιανικοῦ τάχα συνεδρίου στὴν ‘’μεικτὴ μοναστικὴ κοινότητα’’ τοῦ Μποζέ. (3,4)
γ) Ἕλληνες μητροπολίτες δηλώνουν περιχαρεῖς καὶ ἀνερυθρίαστα, ὅτι ‘’ἐπιτέλους λύθηκε τὸ πρόβλημα τῶν μεικτῶν γάμων καὶ ἔτσι οἱ χριστιανοί (;) θὰ μποροῦν νὰ....

21 Σεπ 2016

Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν Ἀσίζη: "Ἡ ἀποτυχία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐμποδίζει τὸ ἔλεος"

Μετάφραση: Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό
"Οἱ Ἐκκλησίες ποὺ δὲν συμβιβάζονται ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη ἀποδυναμώνουν τὴν ἐμπειρία τοῦ ἐλέους ποὺ ἑνώνει τοὺς πιστοὺς μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸν πλησίον", ἰσχυρίστηκε ὁ Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος Justin Welby τοῦ Καντέρμπουρυ. "Μὲ τὸ νὰ μὴν συμφιλιωνόμαστε μὲ τὸν ἄλλο, ἡ λατρεία μας ἐξασθενεῖ καὶ ἡ ἱκανότητά μας νὰ φθάσουμε στὸν Θεὸ μειώνεται», εἶπε στὶς 20 Σεπτεμβρίου στὴν Ἀσίζη κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς συζήτησης γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό. Ἐπίσης ὑποστήριξε ὅτι "ἡ ἀποτυχία το Οἰκουμενισμοῦ φυλακίζει ἔλεος καὶ ἐμποδίζει τὴν ἀπελευθέρωσή του καὶ τὴν ἐξουσία του μὲ ἕνα ἄλλο".
Μιλώντας, πρὶν ὁ Πάπας Φραγκίσκος φτάσει στὴν Ἀσίζη γιὰ μιὰ διαθρησκευτικὴ συνάντηση γιὰ τὴν Παγκόσμια Ειρήνη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Welby συναντήθηκε μαζὶ μὲ ἄλλους ἡγέτες χριστιανικῶν ὁμολογιῶν βιώνοντας πῶς ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία καὶ τὸ ἔλεος προωθοῦν τὴν εἰρήνη καὶ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.