31 Αυγ 2020

Ἐκπαιδευτικός: «Δηλώνω εὐθαρσῶς ὅτι ΔΕΝ πρόκειται οὔτε στιγμὴ νὰ συντελέσω στὸν ξεφτιλισμό αὐτοῦ τοῦ χώρου ποὺ τόσο ἀγαπῶ καὶ σέβομαι»

Ἀγαπημένοι μου φίλοι, 

Ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης τῆς φετινῆς σχολικῆς χρονιᾶς καταθέτω τὸν σοβαρὸ προβληματισμό μου πάνω στὸ θέμα τῶν μέτρων ποὺ προτείνει ἡ κυβέρνηση.
Δὲν εἶμαι γιατρός, ἐπιδημιολόγος ἢ λοιμωξιολόγος, ἀλλὰ διαβάζω προσεκτικὰ τὶς ἀπόψεις πολλῶν ἔγκριτων γιατρῶν καὶ βλέπω ὅτι οἱ ἀπόψεις διίστανται, μὲ σοβαρότατες ἀποκλίσεις πάνω στὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν προτεινόμενων μέτρων.
Δὲν θέλω νὰ μπῶ σὲ λεπτομέρειες, αὐτὸ ὅμως ποὺ θέλω νὰ ἐπισημάνω εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μαθητές, δηλαδὴ μὲ παιδιὰ 4-18 ἐτῶν.
– Τί εἴδους “σχολεῖο” θὰ ἀνοίξει γιὰ τὰ προνήπια-νηπιάκια; Αὐτό του “μὴν ἀκουμπᾶς-μὴν ἀγκαλιάζεις- μὴν μοιράζεσαι τὰ πράγματα σού”; Αὐτὸ ἀπὸ μόνο τοῦ ἀναιρεῖ ὅλη τὴν ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ! Γιὰ ποιὸν λόγο νὰ πάει λοιπὸν τὸ μικρὸ παιδὶ στὸ “νεκρὸ σχολεῖο”;
– Στὰ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ τί θὰ προσφέρει ἡ φετινὴ σχολικὴ χρονιά; Πόσο κάνει 1+1 ἢ μήπως πότε ἔγινε ἡ Μάχη τοῦ Μαραθώνα; Μά, αὐτὰ μποροῦν νὰ τὰ...

«Πιάστε τά ὅπλα τά ἱερά» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, Κυριακή 30 Αὐγούστου 2020

Δὲν Μολυνόμαστε στὴν Ἐκκλησία! Ἡ Μάσκα εἶναι Περιττη στὸν Ἱερὸ Ναό!
π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος: Ἡ Τιμία Ἐσθῆτα καὶ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκουπ. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος
Ἡ Τιμία Ἐσθῆτα καὶ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκου

Γιατί τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δὲν πρέπει νὰ φοροῦν μάσκες στὰ σχολεῖα

(Ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία μίας λογοπαθολόγου) 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΦΙΤΗ* 
Μὲ πρόσφατή του ἀνακοίνωση, διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ του, τὸ ΥΠΠΑΝ πληροφόρησε ἐκπαιδευτικούς, παιδιὰ καὶ γονεῖς ὅτι ὅλοι ἀνεξαιρέτως (ἡλικίας 6 χρονῶν καὶ ἄνω) θὰ πρέπει νὰ φοροῦν μάσκες ἐντὸς τῶν σχολικῶν χώρων. Κατὰ τὴν ἄποψή μου, εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι ποὺ καθιστοῦν αὐτὴ τὴν ἀπόφαση πρόχειρη καὶ λανθασμένη. Ἤδη, ἐκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι καὶ ἄλλοι ἔχουν παραθέσει ἐμπεριστατωμένα τὰ ὅσα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε πράξει τὸ ΥΠΠΑΝ σὲ θέματα ἐπιμόρφωσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀναβάθμισης τῆς ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς τῶν σχολείων καὶ ἀγορᾶς ἀναγκαίων προϊόντων γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ στὸ μεσοδιάστημα ποὺ προέκυψε πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. 
Ἡ χρήση μάσκας ἀπὸ ὅλους (ἄνω τῶν 6 χρονῶν), θυμίζει τὴν ἀπόφαση τοῦ ΥΠΠΑΝ ποὺ πάρθηκε ὅταν ἐπαναλειτούργησαν τὰ σχολεῖα μετὰ τὴ λήξη τῆς καραντίνας, ἡ ὁποία ἄφηνε ἐκτὸς σχολείων τὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Πιστεύω, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ ἔχει περάσει ἔστω μία μέρα σὲ ἕνα δημόσιο σχολεῖο, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλα τὰ παιδιὰ εἶναι...

Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν Τίμια Ζώνη τῆς Παναγίας;

Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴν ἔχετε ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνώτερη μόρφωση ποὺ ἀποκτήσατε στὸν κόσμο. Ὁ πολιτισμὸς στὸν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι κουλτούρα τῆς πτώσεως.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Έσσεξ

Ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

31 Αὐγούστου, Κυριακὴ 14 – Ματθ. (Ἀπόστ. Ἑβρ. 9, 1-7)

Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει γιά τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ποὺ ἀποτελεῖ ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου στὸ Ναό της στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἀπόφαση τῆς Θεομήτορος «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τὸ ρῆμα σου», καὶ ὅτι καὶ ἡ παροῦσα ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας θεωρεῖται κατάλληλη, γιὰ νὰ προβληθῆ ἡ μεγάλη ἀλήθεια, πὼς πρέπει δηλ. νὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς «ζώνη ἀσφαλείας» καὶ νὰ νομίζουμε τὸν Θεῖο Νόμο ὡς κλοιὸ ποὺ περισφίγγει καὶ προστατεύει τὴ ζωή μας.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἀφ᾿ ἑνός μὲν ἡ «Κεχαριτωμένη», τῆς ὁποίας ἡ ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος ἑλκύει τὶς ψυχές μας καὶ σαγηνεύει τὶς καρδιές μας καὶ αἰχμαλωτίζει τὴν εὐλάβειά μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μιὰ δυνατὴ καὶ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα. Περιζώννυται ὡς ρομφαία τὴν Τιμία Ζώνη της, ὅπως ἁρμόζει σὲ κάθε σεμνὴ γυναικεία ἐμφάνιση· καὶ εἶναι καθῆκον κάθε χριστινὸς νὰ περιζώνεται μὲ δύναμη καὶ θέληση ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀγωνίζεται «ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραότητας καὶ δικαιοσύνης». Καὶ περὶ ἀληθείας μέν, γιατί, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ προφήτης Ἠσαΐας, «ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη» (Ἠσαΐας 53, 6) καὶ ἐπὶ πλέον «πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόβουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3-13) καὶ ἔχουν λαθεμένη ἰδέα γιὰ τὴν ἀξία τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Τότε ἐπιστρατεύεται...

30 Αυγ 2020

Ὅλα τὰ εἴχαμε, οἱ μαζορέτες μᾶς ἔλειπαν!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ανδρώνης 
γιὰ τὴν Sportime
Νὰ τὰ λέμε ὅλα. 

Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία βρίσκεται σε top ἐπίπεδο. Ὅλοι τὸ γνωρίζουν αὐτό. Εἰδικὰ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς κυρίας Κεραμέως, ἡ ποιότητα ὀργάνωσης καὶ σχεδιασμοῦ τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης ἔχει ἐκτιναχθεῖ σὲ ἀσύλληπτα ἐπίπεδα… 


Μπορεί το ἐκπαιδευτικό μας σύστημα νὰ ἄγγιζε μὲν τὴν τελειότητα, ἀλλὰ τὸ Ὑπουργεῖο Ἃ – Παιδείας δὲν εἶχε πεῖ τὴν τελευταία του λέξη. Δὲν εἶχε βάλει τὸ κερασάκι στὴν τούρτα. Τώρα τὸ ἔβαλε ὅμως. Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ κερασάκι; 

Μὰ φυσικά να γνωρισουν οἱ μαθητές μας τὸ cheerleading! Δὲν θὰ μποροῦσαν ὅμως οἱ κυβερνῶντες νὰ φέρουν τὴν τέχνη τῆς μαζορέτας στὰ σχολεῖα, ἂν δὲν εἶχαν λύσει πρῶτα ὅλα τὰ ἄλλα θέματα τῆς παιδείας. Ἔτσι δὲν εἶναι; 

Ἔχουν λύσει το θέμα τοῦ μέσου ὄρου μαθητῶν ἀνὰ τάξη (μὲ δικά τους μαθηματικά). Ἔχουν βάλει τὸν κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη νὰ παρουσιάζει σχεδιαγράμματα μὲ 8 (!) θρανία σὲ κάθε σειρά, γιὰ νὰ αἰτιολογήσει πῶς μία τάξη τῶν 25 μαθητῶν δὲν αὐξάνει -σχεδὸν καθόλου- τὸν κίνδυνο μετάδοσης, σὲ σχέση μὲ...

Ἡ ζακέτα φοριέται μέ μάσκα

ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - Χειροτονία την εποχή του κορονοιου - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης 
Δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ

Διαβάζοντας τήν ἄποψη πού διατύπωσε πρόσφατα ὁ μητροπολίτης Γόρτυνος ὡς πρός τόν κίνδυνο μετάδοσης τοῦ κορωναϊού ἐντός τῆς ἐκκλησίας, καί ἀκολουθῶντας τή λογική του, ἐκφράζουμε ἄμεσα τήν ἀπορία μας περί τῆς ἀπραξίας του, ὡς πρός τή μή δημοσίευση κειμένων του, προκειμένου νά ἀρθεῖ τό νομικά ἐφάμαρτον τῆς σχετικῆς ΚΥΑ, πού εἰσάγει τή διάκριση μεταξύ τῶν πολιτῶν, παραβιάζοντας κατάφωρα τό ἄρθρο 4 τοῦ Συντάγματος- περί τῆς ἰσότητας τῶν Ἑλλήνων-.

Ἐκεῖ ἐξαιροῦνται τῆς ὑποχρέωσης χρήσης μάσκας ἐντός τοῦ ναοῦ οἱ ἱερεῖς καθώς καί τό βοηθητικό προσωπικό «τό ἀπαραίτητο γιά τήν τέλεση τῆς λατρείας», «κατά τήν ὥρα πού πραγματοποιεῖται ἡ λειτουργία ἤ ἄλλη λατρευτική σύναξη» (ΦΕΚ 3165/τ. Β'/31-7-2020).

Καί γεννᾶται τό ἐρώτημα, δέν ἀποτελοῦν ἐκεῖνοι πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κράτους, πού ἐνδέχεται νά μεταδώσουν τή νόσο;

Μόνο οἱ πιστοί, «ὁ λαός», θεωροῦνται φορεῖς τοῦ ἰοῦ; Ποιός ἔχει τό «δημοκρατικό» δικαίωμα τῆς διάκρισης τῶν πολιτῶν σέ ἄτρωτους καί μή;

Ἐπιστολὴ ἐκπαιδευτικοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ μασκοφορία

Κυρία ὑπουργέ, 

Ὡς ἐκπαιδευτικός της Μέσης Ἐκπαίδευσης ἐπὶ 33 χρόνια (τὰ 21 τελευταία στὸ δημόσιο λύκειο), σᾶς ἀπευθύνω αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ σχετικὰ μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολὴ τῆς μάσκας σὲ μαθητὲς καὶ διδάσκοντες τῶν σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς χώρας κατὰ τὴν ἐπικείμενη σχολικὴ χρονιὰ 2020-2021 κατὰ τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος.
Ἐπειδὴ στερεῖστε ὁποιασδήποτε διδακτικῆς ἐμπειρίας καὶ προφανῶς ἔχετε ἀφεθεῖ στὶς γνῶμες κάποιων μᾶλλον ἄσχετων μὲ αὐτήν, σᾶς ἐπισημαίνω ἀπολύτως καλοπροαίρετα τὴν καταστροφικὴ ἐπίδραση ποὺ θὰ ἔχει τὸ ἀνωτέρω μέτρο, σὲ συνδυασμὸ μάλιστα μὲ τὴν λεγόμενη ἀποστασιοποίηση ποὺ συγχρόνως ἐπιβάλλεται. Γιὰ τὰ προφανῆ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν δυσχέρεια στὴν ἀναπνοή, τὴν σύνολη ἐπικοινωνία, τὴν ἀσφάλεια τῆς ὑγείας τῶν μασκοφόρων μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δὲν θὰ ἀναφερθῶ. Οὔτε καὶ γιὰ τὰ εὐκόλως ἐννοούμενα περὶ τῶν συνεπειῶν στὴν κοινωνικοποίηση...

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: "Τὰ παιδιὰ στὸ στόχαστρο τῆς «Νέας Τάξης»"

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Αχελώος TV (Κυριακή 30 Αὐγούστου 2020)

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: "Νὰ μᾶς πεῖτε μερικοὺς τρόπους πὼς ἀνανεώνεται ὁ γάμος"

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
Νὰ μᾶς πεῖτε μερικοὺς τρόπους πὼς ἀνανεώνεται ὁ γάμος

Ἡ ματαιοδοξία στήν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν

Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Στό πρῶτο τμῆμα τῆς πραγματείας του «Περί κενοδοξίας καί νατροφς τῶν τέκνων», ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δείχνει ὅτι ἡ ἀγωγὴ τῶν νέων ἐπηρεάζεται ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα πράξη ζωῆς, ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψεως τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος, μέσα στήν ὁποίαν ἀναπτύσσεται ὁ νέος. Στό κλῖμα τῆς ζωῆς αὐτῆς τῆς ὁμάδος ἀναπνέει καὶ ἀναπτύσσεται ὁ νέος, καὶ ἀναποτρέπτως ἡ ἠθικὴ του ποιότητα, ἡ πνευματικὴ του ὀντότητα, προσδιορίζονται ἀπ' αὐτὸ τὸ κλῖμα. Τὴν νοσηρότητα τοῦ κλίματος αὐτοῦ ἐντοπίζει ὁ Χρυσόστομος στήν κενοδοξία, στή ματαιοδοξία δηλαδή, στήν ἐσφαλμένη ἀντιλήψη περὶ ἀξιοπρέπειας καὶ στή συνδεδεμένη μὲ αὐτὴ τάση γιά ἐπίδειξη πλούτου, ἐνδυμάτων, σπιτιῶν, ἐπιπλώσεων. 
Ἀναφέρεται κατ' ἀρχὴν στή συνήθεια πού εἶχε ἐπικρατήσει μεταξὺ τῶν πλουσίων νά κάμνουν ἐπίδειξη τῶν οἰκονομικῶν τους δυνατοτήτων, χρηματοδοτώντας θεατρικὲς παραστάσεις ἤ ὀργανώνοντας ἀγῶνες ἱπποδρόμου. Κίνητρο γι' αὐτὰ ἦταν τὰ χειροκροτήματα, οἱ ἐπευφημίες τοῦ λαοῦ, ἡ δόξα. Ὁ ἀνταγωνισμὸς αὐτὸς στήν ἐπίδειξη οἰκονομικῆς δυνάμεως εἶχε φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε μερικοὶ μόνο καὶ μόνο γιά νά μὴ δυσφημισθοῦν, ἔφθαναν στήν πτώχευση καὶ στήν ἀθλιότητα, σκορπώντας τὰ χρήματά τους ἀλόγιστα σ' αὐτές τίς ἐκδηλώσεις, τή στιγμή πού ὑπῆρχε πλῆθος ἀνθρώπων πού πέθαιναν ἀπὸ τὴν πεῖνα.
Ἡ τάση ὅμως αὐτὴ γιά ἐπίδειξη δέν ἦταν γνώρισμα ὀλίγων πλουσίων μόνον. εἶχε καταλάβει ὅλα τὰ στρώματα τῆς κοινωνίας. Ἀκόμη καὶ...

Γεώργιος Ρωμανός: «Δρομολογεῖται μία ὑπόγεια συμφωνία Ἑλλάδος-Τουρκίας μὲ τὴν πίεση τῶν ΗΠΑ, τῆς Γερμανίας καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐλὶτ»

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐὰν ὁ Θεὸς δὲν ἔβαζε τὴ ντροπὴ μέσα στή γυναῖκα, κανένας δὲν θὰ σωζόταν.

Τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ ἔρθει, ὅταν ἐκλείψει ἡ ντροπὴ ἀπὸ τὶς γυναῖκες...
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ μεγάλος ἐπίσκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ 

Πολλοὶ ἅγιοι ἱεράρχες λάμπρυναν μὲ τὴν προσωπικότητά τους καὶ τὸ ἔργο τοὺς τὴν πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴ δισχιλιόχρονη ἱστορική της πορεία. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴ δική του σφραγίδα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ μία ἐποχὴ κρίσιμη γιὰ ἐκείνη. 

Γεννήθηκε στὴν ἁγιοτόκο Μ. Ἀσία περὶ τὸ 239 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀνάθρεψαν χριστιανικά, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ θεωροῦνταν ἀσυγχώρητο ἔγκλημα νὰ εἶναι κανεὶς Χριστιανός, διότι ἡ θνήσκουσα εἰδωλολατρία, διὰ τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας καταδίωκε μὲ ἰδιαίτερη μανία τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Χριστιανούς, μὲ στόχο νὰ τοὺς ἐξαφανίσει ἀπὸ προσώπου γής. Ὁ ἴδιος, νεαρὸ παιδί, δοκίμασε τοὺς...

29 Αυγ 2020

Οἱ Τοῦρκοι πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια: Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς εἶναι ὁ καλύτερος τοῦ κόσμου

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος -Κιλκὶς


Νυχθημερὸν παρελαύνουν στὶς ὀθόνες μας πρωτοσέλιδα τουρκικῶν ἐφημερίδων. Ὅλες, σχεδόν, υἱοθετοῦν, προβάλλουν καὶ χρησιμοποιοῦν τὰ ἐπιχειρήματα καὶ τὸ λεξιλόγιο -δίκην κερκίδας φανατικῶν -τοῦ Ερντογάν καὶ ὅλων τῶν παλαβῶν ποὺ τὸν δορυφοροῦν. Ἀπειλές, πολεμικὲς ἰαχές, εἰρωνεῖες, κραυγές, βελάσματα, γαβγίσματα, ὑλακές, μυκηθμοί, ρεκάσματα, γρυλλισμοί, κοασμοί, ογκανίσματα καὶ λοιπὰ ηχομιμητικά λεξίδια, μὲ τὰ ὁποῖα ἐμπλούτισε τὴν γλῶσσα μας, τὸ ζωικὸ βασίλειο.

Νὰ μιλήσεις γιὰ ἐλευθερία τοῦ τύπου ἢ ἀνεξάρτητη καὶ ἀντικειμενικὴ δημοσιογραφία στὴν Τουρκία τοῦ Ερντογάν καὶ τοῦ κρετίνου Μπαχτσελί; Ἀστεῖα πράγματα. Δεκάδες Τοῦρκοι ἐκδότες καὶ δημοσιογράφοι σαπίζουν στὶς φυλακές, γιατί ἔγραψαν...

Ἡ συγκινητικὴ ἱστορία μιᾶς κοπέλας καὶ ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἡ πραγματικὴ αὐτὴ ἱστορία ποὺ περιγράφει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ἀφορᾶ μιὰ κοπέλα ποὺ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ γίνει μοναχή, οἱ γονεῖς της τὴν κακοποίησαν. Καὶ πὼς ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς ἐμφανίστηκε σὲ αὐτὴν στὸ νοσοκομεῖο καὶ τὴν παρηγόρησε. Μιὰ ἀληθινή, συγκινητικὴ ἱστορία, ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἔγινε πρὸς τοὺς φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, στὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1998.

Καταγγελία-διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων, λόγω τοῦ covid-19, στήν Αὐτοδιοίκητη Ἁγιορετική Πολιτεία

ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 13/8-31/7/2020

Σεβαστοί ἅγιοι ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερών Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Διά τῆς παρούσης, οἱ ὑπογράφοντες ἁγιορεῖτες Πατέρες, καταγγέλουμε ἐνώπιον ὑμῶν τά ἑξῆς, ἐχόντων τόν χαρακτῆρα τοῦ κατεπείγοντος συμφώνως πρός τό ἄρθρο 18 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ΚΧΑΟ):
Μετά τήν λῆψιν ἐκτάκτων μέτρων ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὑποχρεωτικῶν ἀνά πᾶσαν τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, ἕνεκα τῆς λεγομένης πανδημίας τοῦ ἰοῦ covid–19, οἱ ἁγιορεῖτες μοναχοί ἔγιναν μάρτυρες τῆς ἐπιβολῆς τους στά δημόσια καί ἰδιωτικά καταστήματα τῶν Καρυῶν (καί τῆς Δάφνης), ὁπότε καί ἀπαιτήθηκε ἡ ὑπό τῶν μοναχῶν συμμόρφωσις, τουτέστιν ἡ μασκοφορία ἐντός αὐτῶν.
Ὡς γνωστόν, ἡ Ἱερά Ἐπιστασία (ΙΕ) ἀποτελεῖ τήν Ἐκτελεστική Ἐξουσία τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος (ΙΚ) τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ΑΟ), βάσει τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ ΚΧΑΟ. Συγχρόνως, ἀποτελεῖ Δημαρχιακή Ἀρχή γιά τήν πόλιν τῶν Καρυῶν, ἐπιβλέποντας “τὴν εὐπρεπῆ καί κοσμίαν συμπεριφοράν, ἀπαγορεύουσα τάς ἀταξίας” (ἄρθ. 37 ΚΧΑΟ). Οὐδείς ἕτερος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δύναται νά ἀναλάβει τά κεκανονισμένα καθήκοντα τῆς ΙΕ, ἀναφορικῶς πρός τίς δημαρχιακές της ὑποχρεώσεις.
Σέ δύο ξεχωριστές περιπτώσεις μοναχῶν (ἐκ τῶν ὑπογραφόντων τήν παροῦσα), τήν Τετάρτη 23/7 (π. ἡμ.) καί τήν Παρασκευή 25/7 (π. ἡμ.) κατά τήν εἴσοδό τους στά ΕΛΤΑ Καρυῶν, ἀπαιτήθηκε...

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ τὴν ἀποτομὴ τῆς ἁγίας κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου

«Ἐν ἐκείνω τῷ καιρῶ ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ (:ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ἄκουσε ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, ὁ τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καὶ τῆς Περαίας, τὴ φήμη τοῦ Ἰησοῦ)»[Μάτθ.14,1]· διότι ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης, ὁ πατέρας του, ποὺ εἶχε φονεύσει τὰ νήπια της Βηθλεὲμ καὶ τῶν περιχώρων της, εἶχε πεθάνει. 

Ὁ εὐαγγελιστὴς δὲν σημειώνει ἁπλῶς καὶ χωρὶς αἰτία τὸν καιρό, ἀλλὰ γιὰ νὰ πληροφορηθεῖς τὴν ἀλαζονεία καὶ τὴν ἀδιαφορία τοῦ τυράννου· διότι δὲν πληροφορήθηκε ἀπὸ νωρὶς τὰ σχετικὰ μὲ Αὐτόν, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολὺ χρόνο. Τέτοιοι δηλαδὴ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν καὶ περιβάλλονται ἀπὸ πολὺ μεγάλη ὑλικὴ δύναμη. Τὰ πληροφοροῦνται αὐτὰ πολὺ ἀργά, ἐπειδὴ δὲν ἀσχολοῦνται καὶ πολὺ μὲ αὐτά. Ἐσὺ ὅμως, σὲ παρακαλῶ, πρόσεξε πόσο σπουδαῖο πράγμα εἶναι ἡ ἀρετή· διότι μολονότι εἶχε πλέον πεθάνει ὁ ἐνάρετος Ἰωάννης, τὸν φοβᾶται, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο φιλοσοφεῖ καὶ γιὰ τὴν ἀνάσταση· διότι λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς παρακάτω: «καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτος ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἳ δυνάμεις ἐνεργούσιν ἐν αὐτῶ(:καὶ εἶπε στοὺς αὐλικούς του: “Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής? αὐτὸς ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς μὲ νέα ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ γι’ αὐτὸ οἱ ὑπερφυσικὲς δυνάμεις...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: Ὁ Μείζων ἐν Γεννητοίς Γυναικῶν

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἀνήκει στὴ χωρία τῶν μεγάλων προφητῶν καὶ ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς μας. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τὸν χαρακτήρισε ὡς τὸ μέγιστο ἄνθρωπο ποὺ φάνηκε στὸν κόσμο: «ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικὼν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Μάτθ.11,11). Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὸν ἔθεσε σὲ τιμὴ μετὰ τὴ Θεοτόκο, μάλιστα στὴν εἰκονογραφία παριστάνεται μαζὶ μὲ τὴν Παναγία μας νὰ ἱκετεύει γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ γνωστὴ εἰκονογράφηση τῆς «δεήσεως». Ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄνδρας πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ πρόδρομος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, αὐτὸς ποὺ ἄνοιξε τὸ δρόμο νὰ περάσει ὁ Λυτρωτής μας. Εἶναι ὁ μεγάλος ἀγγελιοφόρος τῆς πιὸ χαρμόσυνης καὶ ἐλπιδοφόρας ἀγγελίας ὅλων τῶν ἐποχῶν: τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἶναι ὁ κομιστὴς καὶ ὁ διαπρύσιος κήρυκας τῆς μετάνοιας καὶ ὁ ἄτεγκτος ἐλεγκτὴς τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἁμαρτίας. 
Σύμφωνα μὲ τὶς ἁγιογραφικὲς μαρτυρίες ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὑπῆρξε κορυφαῖο ὄργανο τῆς θείας πρόνοιας καὶ τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, διαδραματίζοντας...

Πολύτεκνη μητέρα ἀπαντᾶ μέ παρρησία στόν Εὐαγγελᾶτο γιά τήν μή χρήση μάσκας

Μόρφου Νεόφυτος: «Βρεῖτε τρόπο τὰ παιδιά σας νὰ μὴν βάλουν ποτέ τους μάσκα»

Γιὰ τὶς μάσκες στὰ σχολεῖα μίλησε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στὴν σύναξη τῆς Παναγίας Καταφυγιώτισσας στὸ χωριὸ Πλατανιστάσα.

Ὁ Πανιερώτατος ἐρωτηθεῖς γιὰ τὶς μάσκες στὰ σχολεῖα ἀπάντησε: "Τὰ παιδιά σας καὶ τὰ μάτια σας! Καὶ τὰ μάτια καὶ τὸ στόμα, θέλουν πρόσωπο ποὺ νὰ βλέπει τὸν Θεὸ χωρὶς μάσκα! Ἐὰν μάθουμε τὰ παιδιά μας ἀπὸ τώρα, μὲ τὶς μάσκες, θὰ γίνει μία Κοινωνία μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια, "δαιμόνων"! Ὄχι ἀνθρώπων! "Δαιμόνων"!"

Στὴν συνέχεια ὁ κ. Νεόφυτος πρόσθεσε: "Ἡ γνώμη μου εἶναι εὕρετε τρόπο τὰ παιδιά σας νὰ μὴν βάλουν ποτὲ τοὺς μάσκα! Αὐτὴ εἶναι ἡ γνώμη μου. Ὑπεύθυνά σας τὸ λέω! Εἶναι προτιμότερο νὰ μείνουνε, λίγα χρόνια, λίγους μῆνες χωρὶς τὰ γράμματα, τὰ λεγόμενα, τῆς Εὐρώπης. Σιγὰ τὰ γράμματα, «Ὁ Τοτὸς καὶ οἱ Τοτοί»". 
"Κάμετε ἐσεῖς κατ' οἶκον σχολεῖα, ἀκοῦτε; Κάμετε κατ' οἶκον ἐκκλησίες. Κάμετε κατ' οἶκον φαρμακεία. Θὰ δεῖτε σὲ λίγο, θὰ σᾶς λὲν σὲ λίγο «τελείωσαν τὰ φάρμακα». Θέλουν νὰ ἐξωθήσουν τὴν κοινωνία εἰς τὸ χάος. Καὶ τρομαγμένοι καὶ χαομένοι, νὰ ποῦμε: «τὸ ἐμβόλιο! Φέρτε μᾶς καλὲ ἕνα ἐμβόλιο»! Ἄρα θέλουν τὸ θέλημά μας, θέλουν τὴν ἐλευθερία μας. Θέλουν τὴν ψυχὴ μᾶς" - τόνισε ὁ Πανιερώτατος.
Δεῖτε στὸ παρακάτω βίντεο τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα:

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ξέρετε ὅτι δὲν σκοτώνουν μόνο μὲ ὅπλα οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ὅτι φονιᾶδες δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ ποὺ σκοτώνουμε μόνο μὲ ὅπλα; Ξέρετε ὅτι μὲ μιὰ κακὴ λέξη μπορεῖτε νὰ σκοτώσετε τὸν πλησίον σας; Καὶ γι' αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ φόνου πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ὑπεύθυνοι.
Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας

28 Αυγ 2020

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000

Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι «ὁ ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων» δηλ. «ὁ πιό μεγάλος ἀπ’ ὅσους γεννηθήκανε ἀπό γυναίκα» κατά τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό κ’ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὥρισε νά μπαίνει τό εἰκόνισμά του πλάγι στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό εἰκονοστάσιο τῆς κάθε ὀρθόδοξης ἐκκλησιᾶς.
Ὁ ἱερός Λουκᾶς ἀρχίζει τό Εὐαγγέλιό του μέ τήν ἱστορία τοῦ Προδρόμου καί λέγει «Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιᾶ»: «Στίς μέρες τοῦ Ἡρώδη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας ἤτανε ἕνας ἱερέας Ζαχαρίας ἀπό...

Γονιὸς παλληκάρι: «κ. Ευαγγελάτο δὲν μπορῶ νὰ δεχτῶ ὅτι δημοσίως ζητήσατε νὰ διώκεται ποινικὰ ὅποιος ἀρνεῖται τὸ ἐμβόλιο»!

Διακεκριμένος Καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας καταρρίπτει τοὺς μύθους γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ μασκοφορία, τὸ lockdown καὶ τὰ περιοριστικὰ μέτρα


Μὲ τὴν ἐπιχείρηση φίμωσης κάθε φωνῆς διαφορετικῆς στὸ κεντρικὸ ἀφήγημα περὶ ἀντιμετώπισης τοῦ νέου κορονοϊού νὰ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη -τόσο σὲ μιντιακό ὅσο ὅμως καὶ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο- κάποιοι ἐπιστήμονες ἐπιμένουν. Ἐπιμένουν τεκμηριωμένα νὰ ἐκφράζουν τὴν ἄποψή τους, ἀκόμη κι ἂν αὐτὴ πηγαίνει κόντρα στὸ ρεῦμα ποὺ ἀπαιτεῖ πιὰ ἀπὸ τοὺς πολῖτες σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτη ἁπλῶς νὰ υπακούν.

Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ Sucharit Bhakdi, καθηγητὴς στὸ Johannes-Gutenberg Universität Mainz, εἰδικὸς στὴ Μικροβιολογία, ἐπιδημιολόγος καὶ μικροβιολόγος. Aπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐπιστήμονες τοῦ κλάδου του στὴ γερμανόφωνη πανεπιστημιακὴ κοινότητα, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε τὸν περασμένο Μάρτιο ἐν μέσῳ τῆς ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας ἀνοικτῇ ἐπιστολῇ στὴν καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, ζητῶντας της...

Ἡ Ναυμαχία τοῦ Γέροντα – 28 Αὐγούστου 1822


Ἡ ναυμαχία αὐτὴ ἦταν ἡ μεγαλύτερή της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 καὶ ἔλαβαν μέρος 100 Τουρκικά, Αἰγυπτιακά, Ἀλγερινὰ καὶ Τυνησιακὰ πλοῖα ἐναντίον 75 περίπου Ἑλληνικῶν πλοίων. Ὁ Ἰσλαμικὸς στόλος συνετρίβη καὶ μάλιστα συνελήφθη αἰχμάλωτος ὁ ναύαρχος τῆς Τυνησίας.

Ἔλαβε χώρα στις 29 Αὐγούστου 1824 απεναντι ἀπὸ τη Λέρο, ἀνάμεσα στὸν τουρκοαιγυπτιακὸ στόλο, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία του Ιμπραήμ καὶ του Χοσρὲφ Πασά, καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ, ποὺ ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ πυρπολικὰ ἀπὸ τὴν Ὕδρα καὶ τις Σπέτσες καὶ ποὺ διοικοῦσε ὀ Ανδρέας Μιαούλης. Τὴν ναυμαχία παρακολούθησαν πολλοὶ κάτοικοι τῆς Λέρου ἀπὸ τὰ ὑψώματα τοῦ νησιοῦ. Πολλὰ τουρκικὰ πλοῖα χάθηκαν, ἐνῶ ὁ Ὑδραίος Κυριακος Βατικιώτης πυρπολησε μιὰ τυνησιακὴ φρεγάτα. Ὁ Τουρκικὸς στόλος διασπάσθηκε, ἐνῶ μετὰ τὴν πυρπόληση τολμηροὶ ψαράδες πλησίασαν μὲ τὰ καΐκια τους καὶ λαφυραγώγησαν τὸ πεδίο τῆς μάχης. Μὲ τὸ τέλος τῆς μέρας ὁ τουρκικὸς στόλος ἀποσύρθηκε πρὸς την Αλικαρνασσό.

Ἡ ναυμαχία τοῦ Γέροντα ἐξασφάλισε τή Σάμο από τὸν...

Φοροῦσε λανθασμένα (;) τὴ μάσκα του καὶ τὸν συνέλαβε ἡ ἀστυνομία

π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης (παιδοψυχίατρος): Ἔχουμε λάβει ὑπόψη τὶς ψυχολογικὲς βλάβες λόγῳ τοῦ ἐγκλεισμοῦ ἀλλὰ καὶ εἰδικότερα τῶν παιδιῶν


ΕΛΙΑΜΕΠ: Ὁ Σημίτης ἐπικεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν Χάγη!


Τόν φωτογραφίζει μέ ἄρθρο του ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ Ἱδρύματος πρέσβυς Κακλίκης 
Τόν παρομοιάζει μέ τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ πράγματα συμβαίνουν στό παρασκήνιο τῆς ἐγχώριας πολιτικῆς σκηνῆς. Ἀπίστευτα καί ὅμως ἑλληνικά πού ἐπιβεβαιώνουν πλήρως τήν ἐκτίμηση τῆς «Ἑστίας», πώς ἐάν ὁ Ἐρντογάν δέν πράξει τό ἀπονενοημένο ὁδηγούμεθα μετά βεβαιότητος μέ σφραγῖδα Μέρκελ στό Ἑλσίνκι 2. Ἔτσι ἐνῶ:
– οἱ Ἀμερικανοί μᾶς παίζουν διπλό παιγνίδι μετέχοντας πλήν τῶν δικῶν μας καί στίς στρατιωτικές ἀσκήσεις τῶν Τούρκων μαζί μέ τούς Ἰταλούς νοτίως τῆς Κρήτης
– οἱ Γερμανοί παίζουν μαζί μας διπλό παιγνίδι λεονταρίζοντας κατά τῶν Τούρκων ἀπό τήν μία ἀλλά ἀρνούμενοι νά τούς ἐπιβάλλουν αὐστηρές κυρώσεις ὅσο διαρκεῖ ἡ Προεδρία τους
– οἱ Γάλλοι –δυστυχῶς– καί αὐτοί παίζουν διπλό παιγνίδι καθώς ἡ πρέσβυς τους στήν Λιβύη ἐπέδωσε πρόσκληση στόν φιλότουρκο Σάρρατζ νά ἐπισκεφθεῖ τό Παρίσι καί νά συναντηθεῖ μέ τόν Πρόεδρο Μακρόν
– ἡ Κομμισιόν σταμάτησε νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κυρώσεις» καί ὁμιλεῖ γιά «ἐπιλογές»
– οἱ Αἰγύπτιοι παίζουν καί αὐτοί διπλό παιγνίδι καθώς ἠρνήθησαν νά στείλουν (ἐπιφυλάχθηκαν ἀκριβέστερα) μαχητικά ἀεροσκάφη, ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀθήνα ἔχουμε ἀρχίσει νά συζητᾶμε τούς ὅρους τοῦ ἐπώδυνου συμβιβασμοῦ.
Καί ὄχι μόνο αὐτό. Συζητᾶμε ποιός θά εἶναι ὁ ἀρχιτέκτων....

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ: "Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστὴς"

Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς


Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως 
τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης» τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε! 

Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες, ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.

Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους. Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους, γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα, ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.
Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ ὁλονύκτια προσευχὴ ἂν ἦταν χειμώνας, κι ἂν ἦταν καλοκαίρι στὴν ὕπαιθρο σὲ ἀπόστασι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Ἄρχιζαν μὲ τὸ «Τρισάγιο», τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸν «Ν΄ ψαλμό». Κατόπιν καθόντα λίγο καὶ ἀδολεσχοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο, τὴν κόλασι, τὴν χαρὰ τῶν Δικαίων στοὺς οὐρανοὺς καὶ ψυχωφελεῖς θεωρίες. Καὶ κατέληγαν μὲ τὴ σκέψι πὼς ὅλοι θὰ σωθοῦν καὶ μόνον αὐτοὶ θὰ πᾶνε στὴν κόλασι. Ἔτσι ἤρχοντο σὲ κατάνυξι, σὲ πένθος καὶ μετάνοια. Δὲν ἔμεναν ὅμως γιὰ πολὺ σ΄ αὐτὲς τὶς σκέψεις. Μόλις συγκεντρωνόταν ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ συνετρίβετο, ἄρχιζαν τὴν εὐχή…
Συνήθως ἔκαναν Νοερὰ προσευχὴ ὄρθιοι, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν ὕπνο γιὰ 7-8 ὧρες, μὲ ἀπόλυτη συγκέντρωσι, ταπείνωσι καὶ συντριβὴ βυθίζοντας τὸ νοῦ μέσα στὴν καρδιά. Κατόπιν ἄρχιζαν τὶς μετάνοιες, ποὺ ἤσαν περίπου 3.500 γιὰ τὸν καθένα τους, καὶ ἐὰν ἔκανε κρύο καὶ περισσότερες! Διότι σπανίως ἀναβαν σόμπα, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πολεμᾶ ὁ ὕπνος. Μετὰ τὶς μετάνοιες ἀκολουθοῦσε ὁ ἀπαραίτητος μοναχικὸς κανόνας μὲ κομποσχοίνια.
Κατόπιν, ἐὰν ἦταν δυνατόν, πήγαιναν σὲ...
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους 

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ μικρὴ ἀμέλεια γεννᾶ μεγάλη ἁμαρτία καὶ ἡ μικρὴ προσοχὴ ἀπομακρύνει πολλὴ ζημία.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

Ἡ κοίμηση τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/59)

Ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης περιγράφει τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ ὅπως τὴν ἔζησε. Ἡ λήψη ἔγινε στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου στὴν Ἀριζόνα τῶν ΗΠΑ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 καὶ ἀποτελεῖ ἕνα μικρὸ μόνο μέρος ἀπὸ τὴν πλούσια περιγραφὴ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ.

27 Αυγ 2020

Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/1959)

Ἀναρτοῦμε τὴν ἀκολουθία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ σὲ μέλος τοῦ σεβαστοῦ δασκάλου τῆς ψαλτικῆς τέχνης, Πρωτοψάλτου Ἰωάννη Χασανίδη.
Δεῖτε τὴν ἀκολουθία…

Μοντέρνος διωγμὸς μὲ ἀρχαία συνταγὴ

Γράφει ὁ Γεώργος Κ. Τζανάκης,

Ἀκρωτήρι Χανίων - 27.8.2020

Ὁ διωγμὸς… ποὺ δὲν ὑπάρχει

Πρὶν λίγο καιρὸ οἱ ἐκκλησίες ἔκλεισαν. Ἡ Θεία Λειτουργία, ὡς ἔργο τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ -τοῦ ὁποίου ὁ ἁγιασμὸς εἶναι ὁ μόνος σκοπός της- διεκόπη καὶ ἔγινε ἕνα παράξενο δαιμονικὸ κατασκεύασμα-θέαμα  ὅπου ὁ ἱερεὺς μὲ τοὺς ψάλτες «λειτουργοῦσαν» σὲ ἄδειους ναούς χωρὶς τὸν λαό. Στὸν λαὸ δὲν ἐπετρέπετο νὰ μπῇ. Ἀστυνομία φρουροῦσε τοὺς ναούς, συνελάμβανε τοὺς ἀπειθοῦντες, τρομοκρατοῦσε καὶ ἔβαζε πρόστιμα. Ἒπειδὴ ὁ διωγμὸς τῆς πίστεως καὶ τῶν πιστῶν ἦταν φανερὸ πλέον γεγονός, πολλοὶ ἱεράρχες διατυμπάνιζαν ὅτι δὲν ὑπάρχει διωγμός. Προσπαθοῦσαν δηλαδὴ νὰ πείσουν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μεγαλοβδομαδιάτικα προσπαθοῦσαν νὰ πάνε στὴν ἐκκλησία καὶ ἀντιμετώπιζαν τὴν βία τῆς ἀστυνομίας, τὰ πρόστιμα καὶ τὶς συλλήψεις ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένας διωγμός, ἀλλὰ ὅλα βαίνουν καλῶς. Μερικοὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἔφτασαν σὲ τετοιο σημεῖο παραλογισμοῦ καὶ ἐμφανοῦς  «σοφίας» ποὺ ἕνας ἔγραψε τὸ ἀπίθανο:
 «Το να θεωρείται η απόφαση αυτή της πολιτείας ως έναρξη διωγμού, και πρόβα τζενεράλε για την επιβολή της πανθρησκείας, είναι αφελές και να το συζητάμε.
Η Σύνοδος και το σώμα των επισκόπων το ξεκαθαρίσαμε. Κανείς δε μας ζήτησε να αρνηθούμε την πίστη μας. Ως χριστιανοί θα έπρεπε να τηρήσουμε...

Ὁ μασκοφορεμένος ἀσπασμὸς τῶν ΕἰκόνωνΓράφει ὁ Ἀναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης στὴν Romfea.gr
Δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ

Σύγχρονη Εἰκονομαχία
Σὲ κεντρικὸ ναὸ μεγάλου ἀστικοῦ κέντρου ὑπάρχουν ἀναρτημένες περισσότερες ἀνακοινώσεις περὶ τῆς ὑποχρεωτικότητας εἰσόδου μὲ μάσκα παρὰ εἰκόνες.

Τοῦτο καὶ μόνο ὡς θέαμα προβάλλει ἀποκρουστικό. Εἰσέρχονται, λοιπόν, ἄνθρωποι μασκοφορούντες, ἀσπαζόμενοι τὶς εἰκόνες.

Μὲ τὴ στάση αὐτὴ φανερώνεται ὅτι βρισκόμαστε σὲ μιὰ νέα εικονομαχική περίοδο, ὅπου ἡ τιμὴ δὲν ἀποδίδεται στὸ εἰκονιζόμενο πρόσωπο, ἀλλὰ στὸ ὑλικὸ μέσο.

Ἔχουμε, δηλαδὴ ἐνώπιόν μας, τὴ νέου τύπου «θεολογία», ἐκείνη τῶν κλειστῶν ἐκκλησιῶν, ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν περὶ εἰκόνων διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅπου ἀναφέρεται ρητὰ...

Βιοεξουσίας ΔεκάλογοςΓράφει ὁ Λαζαράτος Πάνος, Καθηγητὴς Διοικητικοῦ Δικαίου της Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

1. ΟΡΙΣΜΟΣ: εἶναι ἡ ἄσκηση κρατικῆς ἐξουσίας καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ πληθυσμοῦ μὲ βάση τὴν «ἐπιστημονικὴ» γνώση καὶ ὄχι τὴν ἄμεση βία.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: Τὸ σῶμα ἐλέγχεται διαρκῶς ὥστε νὰ εἶναι συνεχῶς ὑπάκουο, ἐλαφρῶς φοβισμένο, στενὰ «μαρκαρισμένο» καὶ κερδοφόρο γιὰ τὴν ἐξουσία.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ: Οἱ ζωτικὲς δυνάμεις μὲ βάση τὴν ἀναπνοὴ ἐλέγχονται διαρκῶς. Ὁ ἐργασιακὰ καὶ κοινωνικὰ ἐξαρτώμενος ἔχει ὅλο καὶ λιγότερο...

27 Αὐγούστου 1922 ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης "φεύγει" ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος

Κορυφαῖος μάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης. Στὴν ἀπροστάτευτη Σμύρνη, ποὺ ὅλοι οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες τὴν ἐγκαταλείπουν προστρέχει νὰ βρεῖ καταφύγιο ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν τὴν ὑστάτη ὥρα, στὶς 25 Αὐγούστου [πατρῶο ἢ παλαιὸ ἡμερολόγιο], τοῦ ἐξασφαλίζει θέση σὲ ἀτμόπλοιο καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν καταδικασμένη πόλη γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Τούρκων, ἐκεῖνος ἀτάραχος ἀπαντᾶ: «Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ χρέος τοῦ καλοῦ ποιμένος εἶναι νὰ παραμείνει μὲ τὸ ποίμνιόν του». Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων ἀτάκτων Τσετῶν ὑπὸ τὸν Κιορ Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τὴν ἑπομένη τελεῖ λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ προσεύχεται σὰν ταπεινὸς λευίτης καὶ ἐγείρεται ὡς ἅγιος. Εἶναι τὸ τελευταῖο κήρυγμά του «Ἡ Θεία Προνοια”, λέγει, “δοκιμάζει τὴν πίστιν μας καὶ τὸ θάρρος μας καὶ τὴν ὑπομονὴ μας τὴν ὥραν αὐτήν. Ἀλλ’ ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τοὺς χριστιανούς. Εἰς τὰς τρικυμίας ἀναφαίνεται ὁ καλὸς ναυτικὸς καὶ εἰς τὰς δοκιμασίας ὁ καλὸς Χριστιανός. Προσεύχεσθε καὶ θὰ παρέλθει τὸ ποτήριον τοῦτο. Θαρρεῖτε ὡς ἐμπρέπει εἰς καλοὺς χριστιανούς». Εἶχε τελειώσει ἡ λειτουργία, ὅταν ἕνας ὑπαστυνόμος τὸν πληροφόρησε ὅτι ὁ φρούραρχος τὸν ζητὰ στὸ φρουραρχεῖο. Γαλήνιος ὁ Χρυσόστομος ἀποχαιρετᾶ τὸ πλῆθος, καὶ ἀνεχώρησε μὲ τὸν «καβάση» (κλητήρα) του, Θωμὰ Βούλτσιο. Ἀπὸ τὴν κατάθεση...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐὰν ἐπιθυμῇς ὁ Κύριος νὰ παραβλέψῃ τὰς ἁμαρτίας σου κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Κρίσεως, πρέπει καὶ σὺ νὰ προσέξῃς νὰ μὴ φανερώσῃς εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὰς ἀρετάς σου κατὰ τὴν παροῦσαν ζωήν· διότι αὐτὸ ποὺ θὰ κάμωμεν ἡμεῖς διὰ τὰς ἀρετάς μας, θὰ κάμῃ καὶ ὁ Θεὸς διὰ τὰς ἁμαρτίας μας.
Αββάς Ησαΐας

Γιατί φτιάχνουμε τὴν Φανουρόπιτα;

Γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τὸν ὁποῖο τιμᾶμε μὲ τὴν πιὸ γνωστὴ νηστίσιμη πίτα, τη Φανουρόπιτα, δὲν ὑπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ρόδο ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ μέσα σὲ ἐρείπια γκρεμισμένης ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἐπισκευὴ τῶν τειχῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Η λατρεία ἐξαπλώθηκε στὰ γύρω νησιὰ καὶ στὴν Κρήτη καὶ ἀργότερα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Μέσα στὰ ἐρείπια τῆς παλιᾶς ἐκκλησίας, βρέθηκαν πολλὲς εἰκόνες. Ὅλες ἦταν φθαρμένες, ἐκτὸς ἀπὸ μία ποὺ ἦταν σὲ ἀνεξήγητα ἄριστη κατάσταση, λὲς καὶ εἶχε ἁγιογραφηθεῖ ἐκείνη τὴ στιγμή. Ἡ εἰκόνα ἔδειχνε στὴ μέση ἕνα παλικάρι, ντυμένο σὰν Ρωμαῖος στρατιωτικός, ποὺ κρατοῦσε στὸ δεξί του χέρι σταυρό, πάνω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔκαιγε λαμπάδα, ἐνῶ γύρω ὑπῆρχαν 12 παραστάσεις μὲ τὰ 12 μαρτύρια τοῦ ἄγνωστου μέχρι τότε Ἁγίου. Στὶς 12 παραστάσεις ὁ Ἅγιος παρουσιαζόταν...

Αὐτοὶ ποὺ αὐταρχικὰ ἐπιβάλουν τὴν μάσκα δὲν ἀντέχουν οὔτε λίγα λεπτὰ μὲ αὐτή!


Κύπριος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν: "θά βγεῖ ἡ ψυχή μου μέ αὐτό ἐδῶ πέρα!"

26 Αυγ 2020

Παιδεία: κυβερνητικὸς σχεδιασμὸς ἐπιπέδου... παγουρίνο!


Τρομερὰ πράγματα ἀκούστηκαν ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση τῆς κυρίας Κεραμέως ἀλλὰ καὶ τὶς τοποθετήσεις τοῦ κυρίου Πέτσα.

Ζητούσαμε ἐπαρκῆ καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωση γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ἀνοίγματος τῶν σχολείων καὶ τελικὰ οἱ κατευθύνσεις ποὺ ἔλαβαν οἱ ἀνήσυχοι γονεῖς ξεπέρασαν κάθε προσδοκία,προσδοκίᾳ!

Ἔχουμε καὶ λέμε:

Ἡ κυρία Κεραμέως δήλωσε πὼς «δὲν ἀραιώνουμε τὶς τάξεις γιὰ νὰ μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς μαθητῶν ἀνὰ τάξη, διότι ὁ ἤδη ὑπάρχων μέσος μαθητῶν ἀνὰ τάξη εἶναι 17 μαθητές»!

Δηλαδὴ, παίρνουμε ἕνα δεῖγμα ἀπὸ μία τάξη...

Πανδημία κορωνοϊοὺ ἢ φαντασία;

Μόλις δημοσιεύτηκε τὸ βίντεο γιὰ τὸ Ἃ΄ μέρος τῆς σειρᾶς «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ» μὲ θέμα: «Πανδημία κορωνοϊοὺ ἢ φαντασία;»

Δεῖτε τό, διαδῶστε τὸ καὶ κάντε ἐγγραφὴ στὸ κανάλι! Λίαν συντόμως θὰ δημοσιευτοῦν καὶ τὰ ὑπόλοιπα βίντεο στὸ διαδίκτυο.

Ἐναλλακτικὸς σύνδεσμος στὴν πλατφόρμα Brighteon ἐδῶ

Ἡ AstraZeneca ποὺ φτιάχνει τὸ ἐμβόλιο τῆς Οξφόρδης, ζητᾶ αποποίηση εὐθυνῶν σὲ περίπτωση παρενεργειῶν


Ενα ἀσυνήθιστο αἴτημα ἀπὸ τὴν ἑταιρεία ποὺ ἑτοιμάζει τὸ φάρμακο γιὰ τὸν κορονοϊό

Ἕνα ἀσυνήθιστο, ὅπως τὸ χαρακτηρίζουν εἰδικοί, αἴτημα διατυπώνει ἡ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία AstraZeneca, ἡ ὁποία ἀναπτύσσει ἐμβόλιο κατὰ τοῦ νέου κορονοϊού καὶ ἔχει ἔρθει σὲ συμφωνία μὲ τὴν ΕΕ γιὰ τὴ διάθεσή του: Νὰ μὴν θεωρηθεῖ ὑπεύθυνη σὲ περίπτωση παρενεργειῶν.
Καθὼς τὸ ἐμβόλιο μπαίνει στὰ τελικὰ στάδια τῶν δοκιμῶν σὲ ἀνθρώπους, ἡ ἑταιρεία καταθέτει διάφορα αἰτήματα προκειμένου νὰ προστατευτεῖ ἀπὸ τυχὸν εὐθύνες στὸ μέλλον, ὅπως γράφει ἡ ἐφημερίδα The Brussels Times.
Ὅπως ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα, τὸ συγκεκριμένο αἴτημα προκάλεσε ἔκπληξη στὸ Βέλγιο, μὲ εἰδικοὺς στὰ θέματα ἰατρικῆς νομοθεσίας νὰ τὸ χαρακτηρίζουν ἀσυνήθιστο ἢ ἀκόμα καὶ σοκαριστικό.
«Στὶς ΗΠΑ εἶναι σύνηθες οἱ ἑταιρεῖες νὰ...

Ἐνημερωτικὸ Βίντεο τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας γιὰ τὶς Μάσκες καταρρίπτει τὶς ἐγχώριες ἀποφάσεις περὶ καθολικῆς ὑποχρεωτικότητάς τους

Ἄς ποῦμε καὶ μιὰ ἀλήθεια καὶ ἄς πέσει στὸ γιαλό...


Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης - Ἀκρωτήρι Χανίων

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης: Μὴ φορᾶτε μάσκα στὴν Ἐκκλησία

Εἶπε καὶ μιὰ ἀλήθεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, εἶπε τὸ ἐκκλησιαστικῶς αὐτονόητο ἀλλὰ... δὲν ἔπεσε στὸ γιαλό, κόντεψαν νὰ τὸν ρίξουν στὸν γιαλό. Θὰ τὸ ἔκαναν ἄν μποροῦσαν, ἀλλὰ ὡς προοδευτικοὶ ἄνθρωποι -ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχουν ξεκινήσει τοὺς ἐν θαλάσσει πνιγμοὺς τῶν «ἀντιπάλων» τους- περιορίστηκαν νὰ τὸν πνίξουν στοὺς χαρακτηρισμούς: «Απίστευτη προτροπή» «Απαράδεκτη προτροπή» «Βαθύ σκοτάδι από τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης» «απαράδεκτες και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία προτροπές» καὶ ὅλα αὐτὰ ... ἀπὸ τὸν γηραιό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Καὶ τί εἶχε πεῖ; «Μη φοράτε μάσκα, φυλακίζει την πίστη»! ἤ κατὰ ἄλλους: «Όσοι βρίσκεστε μέσα στην εκκλησία βγάλτε τις μάσκες. Η πίστη μας δεν φυλακίζεται, η Παναγία μας ελευθερώνει». (Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει τὸ βίντεο γιὰ ἐπαλήθευσι-ὅποιος τὸ ἔχει ἄς τὸ στείλει). Τὰ ἴδια εἶχε πεῖ καὶ τὸν...

Καὶ τὸ Αἰγαῖο καὶ ὁ ταραμᾶς καὶ ὁ Ἀγαμέμνων καὶ ὁ κιμᾶς, ὅλα τουρκικά...

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς

"Μῦθος ἐστὶ λόγος ψευδὴς εἰκονίζων τὴν ἀλήθειαν", πρεσβεύει ἡ ἀρχαία σοφία. Οἱ μῦθοι, οἱ παραβολὲς ἐξηγοῦν ἀριστοτεχνικὰ καὶ ἑρμηνεύουν μὲ σαφήνεια δυσπερίγραπτα γεγονότα.

Παραπέμπω σὲ ἕναν μῦθο τοῦ Αἰσώπου, ὁ ὁποῖος εξεικονίζει τὴν ἑλληνοτουρκικὴ διένεξη. Τίτλος: "Λύκος καὶ ἀρνί". Μάλιστα ἡ ὑπόθεση τοῦ μύθου "λαμβάνει χώρα" σὲ ποτάμι, σὲ ὕδατα.

"Ἕνας λύκος βλέποντας ἕνα ἀρνὶ νὰ πίνει νερὸ σὲ ποτάμι, ζητοῦσε νὰ βρεῖ εὔλογη αἰτία γιὰ νὰ τὸ φάει. Γι' αὐτὸ στάθηκε λίγο παραπάνω στὸ ποτάμι καὶ κατηγόρησε τὸ ἀρνὶ ὅτι θόλωνε τὸ νερὸ καὶ δὲν τὸ ἄφηνε νὰ πιεῖ. Τὸ ἀρνὶ ἀπάντησε ὅτι πίνει μὲ τὴν ἄκρη τῶν χειλέων του καὶ πὼς ἐξάλλου δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ θολώνει τὸ νερό, ἀφοῦ στεκόταν πιὸ χαμηλά. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποτυχία, εἶπε ὁ λύκος: πέρυσι ὅμως ἔβρισες τὸν πατέρα μου. Ὅταν ἀπάντησε ἐκεῖνο ὅτι δὲν εἶχε γεννηθεῖ ἀκόμη, ὁ λύκος του εἶπε: ἐπειδὴ ἐσὺ ἔχεις...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἔζησε στὸν κόσμο μὲ θλίψη καὶ σὺ θέλεις νὰ ζεῖς μὲ ἄνεση, δὲν βαδίζεις πλέον τὸν ἴδιο μ' Αὐτὸν δρόμο, ἀλλὰ διαφορετικό.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, οἱ ἁγιασμένοι σύζυγοι…

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.

Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Αρχικά,η  Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.

Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία, ὁδηγήθηκε στὴν εὐσέβεια. Σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, εἶδε 23 νέους, πιστοὺς Χριστιανοὺς, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Μαρτύριο, ἐνῶ τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιασμένος ὁ Ἀδριανὸς ἀπὸ ὅσαεἶδε καὶ ἄκουσε, εἶπε στοὺς εἰδωλολάτρες, ὅτι καὶ αὐτὸς πλέον πιστεύει στὸν ἀληθινό Θεό. Συνελήφθη, ἐφυλακίσθη καὶ ἐβασανίσθη φρικτά.

Ἡ εὐσεβὴς Ναταλία, γεμάτη χαρὰ γιὰ τὴν μεταστροφὴ τοῦ συζύγου της στὴν εὐσέβεια, μὲ προσευχὲς καὶ λόγια θερμὰ καὶ μὲ τὴν παρουσία της στὴ φυλακή, στήριξε τὸν σύζυγό της, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγαλλίαση καί θαυμαστή καρτερία ὑπέστη θάνατον μαρτυρικό. Ἡ Ναταλία ἔζησε ἀπό κοντά τό μαρτύριο τοῦ συζύγου της καί μέ εὐλάβεια ἀσπαζόταν τά δεσμά του. Οἱ εἰδωλολάτρες θέλησαν νὰ κάψουν τὸ μαρτυρικό του σῶμα, μαζί μέ τά λείψανα τῶν...

25 Αυγ 2020

Π.Ο.Υ: OXI μάσκα σὲ παιδιὰ κάτω τῶν 5 ἐτῶν. Σὲ παιδιὰ 12 κι ἄνω συνιστᾶται μάσκα ὑπὸ προϋποθέσεις!

Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (ΠΟΥ) συγκέντρωσε μία διεθνῆ καὶ διεπιστημονικὴ ὁμάδα ἐμπειρογνωμόνων γιὰ νὰ ἐξετάσει τὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ τὸ Covid-19 καὶ τὴ μετάδοσή του σὲ παιδιά, καθὼς καὶ τὰ περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα ὡς πρὸς τὴ χρήση μάσκας σὲ παιδιά.

Μὲ βάση αὐτὲς τὶς πληροφορίες καὶ ἄλλους παράγοντες, ὅπως οἱ ψυχοκοινωνικὲς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν, καθὼς καὶ τὰ διαφορετικὰ στάδια τῆς ἀνάπτυξής τους, ἡ παγκόσμια ἀρχὴ ὑγείας δημοσίευσε τὴν Παρασκευὴ λεπτομερες συστάσεις γιὰ τὰ παιδιά, ἀνὰ ἠλικιακὴ ὁμάδα.
Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ΠΟΥ συνιστᾶ “τὴ χρήση μάσκας γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ ἄνω ὑπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες μὲ τοὺς ἐνήλικες” ὑπὸ 2 προϋποθέσεις ” ἰδίως ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐγγυημένη ἀπόσταση τουλάχιστον 1 μ ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ἐὰν ἡ μετάδοση εἶναι γενικευμένη στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ ».
Τὰ παιδιὰ ἡλικίας 5 ἐτῶν καὶ κάτω δὲν πρέπει νὰ ὑποχρεοῦνται νὰ φοροῦν μάσκα. “Αυτή ἡ ἔνδειξη βασίζεται στὴν ἀσφάλεια καὶ τὸ γενικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ παιδιοῦ καὶ στὴν....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.