28 Φεβ 2022

Πανελλήνια ὀργή γιά τήν ἀπαράδεκτη δήλωση τῆς Κ. Σακελλαρόπουλου

Εἶναι δυνατόν πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς Δημοκρατίας νά διαγράφει τόν Ἀττίλα καί τήν σφαγή τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ;
Ἡ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τήν συνάντηση της μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε τά ἀκόλουθα:
«H εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία εἶναι ἡ πρώτη τόσο σημαντική ἐπίθεση ἐναντίον ἑνός ἀνεξάρτητου καί κυρίαρχου κράτους, μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στήν...

Τρεῖς Καππαδόκες ἑρμηνεύουν τήν Ἀποκάλυψη

(ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας, Ἀρέθας Καισαρείας,
Ὅσιος Παΐσιος ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας)
Πρωτ. Ἰωάννου Φωτοπούλου
Εἶναι ἐντυπωσιακό τό γεγονός ὅτι μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό καί τά προβλήματα πού δημιούργησε ἡ μέθοδος ἀντιμετωπίσεώς του στήν ὑγεία καί τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, σπεύδουν ὅλοι νά τοποθετηθοῦν ἔναντι τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ χαράγματός του.

Οἱ πιστοί στήν Ἀλήθεια τῆς ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως βιώνοντας μια παγκόσμια ὀργανωμένη...

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Γ΄

νθρονιστήριος λόγος (ΕΛ)[1]

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

«Οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παῦλου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς του ἀποτελοῦν ὑποθῆκες καὶ γιὰ τὴν δική μου ἀναξιότητα.»  Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ).

Λέγοντας  νέος ἀρχιεπίσκοπος τι ο ποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀποτελοῦν…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ Καλὸς Θεὸς οἰκονόμησε, ὥστε τὸ ἀνδρόγυνο νὰ συνδέεται μὲ τέτοιου εἴδους ἀγάπη, ποὺ νὰ ἐγκαταλείπουν ἀκόμη καὶ τοὺς γονεῖς τους καὶ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ἀγάπη, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν δική τους οἰκογένεια. 
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

27 Φεβ 2022

Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ. Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 13/26.02.2022
Ψυχοσάββατον πρό Κυριακή τῷ Ἀπόκρεῳ
Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ.Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου
Αἱ ἀλλεπάλληλαι ἐμφανίσεις τοῦ φερομένου ὡς ἡγουμένου τῆς ἐκτὸς τῶν τειχῶν Ἱ.Μονῆς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαίου εἰς τηλεοπτικὰς συζητήσεις καὶ διαδικτυακὰς δηλώσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὡς ἐπὶ παραδείγματος χάριν ἰατρικὰς ἀπόψεις (ἐμβόλια) καὶ γεωπολιτικὰς τοποθετήσεις (οὐκρανικό), ἐκφράζουν προσωπικὰς αὐτοῦ ἀπόψεις καὶ ἑτέρου ἑνός (!), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ ἀριθμητικὸν....

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης: "1. Οὐκρανία - 2. Κυριακή τῆς Κρίσεως"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2022]

Δημήτριος Τσελεγγίδης γιὰ Ἅγιο Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη: «Ὅσα εἴδαμε μὲ τὰ μάτια μας καὶ ἀκούσαμε μὲ τὰ αὐτιά μας»

Δημητρίου Ἰ. Τσε­λεγ­γί­δη, Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη» (6/12/1912-27/2/1998)
Α΄ Μέρος
Ὁ Ἅγιος Ἐ­φραίμ –στό μέ­τρο πού τόν γνώ­ρι­σα- ὑ­πῆρ­ξε γιά μέ­να ἡ πο­λύ εὐ­χά­ρι­στη ἐ­κεί­νη ἔκ­πλη­ξη, τήν ὁ­ποί­α γεύ­ε­ται ὁ κά­θε πι­στός, ὅ­ταν βρί­σκε­ται μπρο­στά στό ὀν­το­λο­γι­κῶς αὐ­το­νό­η­το τῶν πραγ­μα­τι­κά ζων­τα­νῶν με­λῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Μέ ἄλ­λα λό­για, ὁ Ἅγιος Ἐ­φραίμ ἦ­ταν αὐ­τό, πού λί­γο-πο­λύ ὅ­λοι μας ὀ­φεί­λου­με νά εἴ­μα­στε, ὡς ὀρ­γα­νι­κά μέ­λη τοῦ θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.
Εἰ­δι­κό­τε­ρα, θε­ω­ρῶ ὡς ξε­χω­ρι­στή εὐ­λο­γί­α τό γε­γο­νός, ὅ­τι εἶ­δα προ­σω­πι­κῶς καί...

Ὅταν ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης αἰσθάνθηκε στὴν προσευχὴ του δυσωδία γιὰ τὸν οἰκουμενισμό!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης», ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου
«Ἅγιος Ἐφραὶμ» Κατουνάκια Ἁγίου Ὅρους
Συχνὰ ἔλεγε ὅτι ὁρισμένες βαριὲς ἁμαρτίες τὶς αἰσθανόταν σὰν δυσοσμία. «Ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποφορά». Ἔτσι διηγεῖτο ὅτι ὁ γερο-Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς εἶχε αἰσθανθεῖ δυσωδία, ὅταν τὸν πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, καὶ μὲ τὴ συζήτηση ἀποδείχθηκε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης ἀποροῦσε πῶς δὲν αἰσθάνεται ἀποφορὰ ἀπὸ κάποιον ποὺ…

Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης: «Τὸ ἅπαν εἶναι ἡ εὐχή. Ὅ,τι ἄλλο κάνετε εἶναι ματαιοπονία. Δουλεύετε, ἀναπαύεσθε, εἶστε στὸν δρόμο ἢ στὸ αὐτοκίνητο; Νὰ λέτε τὴν εὐχή. Ἔτσι προκόβετε»!

Στήν φωτογραφία τοῦ 1977 εἶναι ὁ πατήρ Διονύσιος Τάτσης, 
 πατήρ Νικόλαος Μέμος (τότε λαϊκός),  Ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης, καὶ  Κ. Σκούρτης
Τοῦ π. Διονυσίου Τάτση «Ἐν ὄρεσι πλανώμενος - Βιωματικὲς ἐμπειρίες»
Τὸν Αὔγουστο τὸ 1977 πραγματοποίησα ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ὅταν στὸ κείμενό μου λέω Ἅγιον Ὅρος, ἐννοῶ περισσότερο τούς μοναχοὺς καὶ λιγότερο τὴν φύση, τὰ οἰκοδομήματα καὶ τὰ κειμήλια. Μὲ συγκινεῖ ἡ ἀσκητικότητα τῶν μοναχῶν, ἡ ἁπλότητα στὴν συμπεριφορά τους, ἡ μαχητικότητά τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ἀμεριμνία τους, ἡ κατάνυξή τους, ὁ μεταθανάτιος στοχασμός τους, ἡ προσευχή τους καὶ γενικὰ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους.Ξεκινήσαμε γιὰ τὴν ἠσυχαστικότερη περιοχὴ τοῦ Ὅρους, τὴν ἔρημο, ὅπου ζοῦν...

Σὰν σήμερα τὸ 1998, κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης (27 Φεβρουαρίου †)

Ὁ παπα-Ἐφραιμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε τὸ 1912 στὸ Ἀμπελοχώρι Θηβῶν. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Ἰωάννης Παπανικήτας καὶ ἡ μητέρα του Βικτορία. Ὁ Γέροντας εἶχε σὰν κοσμικὸς τὸ ὄνομα Εὐάγγελος. Τελείωσε τὸ Γυμνάσιο ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔκλεινε στὸν Εὐάγγελο τὶς κοσμικὲς θύρες τῆς ἀποκατάστασης.
Στὴν Θήβα, ὅπου εἶχε μετακομίσει ἡ οἰκογένειά του, ὁ Εὐάγγελος γνώρισε τοὺς γεροντάδες του τὸν Ἐφραὶμ καὶ τὸν Νικηφόρο.
Ἡ ζωὴ τοῦ Εὐάγγελου ἦταν καλογερική. Ἀγωνίζονταν πνευματικὰ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὶς μετάνοιες, τὴν νηστεία καὶ κυρίως μὲ τὴν ὑπακοή.
Ἡ μητέρα του ἀξιώθηκε νὰ λάβει πληροφορία ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἐφραὶμ τὸν Σύρο ὅτι τὸ θέλημα τοῦ υἱοῦ της νὰ γίνει μοναχὸς ἦταν καὶ θέλημα Θεοῦ καὶ πώς ὁ Εὐάγγελος θὰ τιμήσει...

Κυριακή της Ἀπόκρεω: Περὶ τῆς φοβερᾶς Κρίσεως

Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Τρεῖς μῆνες συνεχίζεται τώρα στὴ Νυρεμβέργη ἡ φοβερὰ δίκη στὴν ὁποία δικάζονται οἱ ἐγκληματίες ποὺ δὲν ἔχει ξαναδεῖ ὁ κόσμος, δίκη φοβερὰ γι’ αὐτούς, διότι ξέρουν ὅτι τοὺς περιμένει ἡ καταδίκη σὲ θάνατο. Τὴν ἔσχατη ποινὴ γι’ αὐτοὺς ἀπαιτεῖ ἡ συνείδηση ὅλων τῶν λαῶν, ὅλης της ἀνθρωπότητος, διότι ὁ κόσμος ἔχει συνταραχθεῖ ἀπὸ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματά τους! Ποτὲ πρὶν δὲν ἦταν τόσο συνταραγμένος ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγράψει ὁ ἀνθρώπινος λόγος. Ἔχουν ἀφανιστεῖ δεκάδες ἑκατομμύρια ἀμάχου πληθυσμοῦ – δὲν ἀναφέρω αὐτοὺς ποὺ σκοτώθηκαν στὸ μέτωπο – . Μόνο στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ὀσβέντσιμ ἔχουν σκοτωθεῖ 5.121.000 ἄνθρωποι. Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος ἀγανάκτηση καὶ περιμένει τὴν ὥρα ὅταν τὸ δικαστήριο θὰ βγάλει τὴν ἀπόφασή του γι’ αὐτοὺς τοὺς ἐγκληματίες…. Ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ἀπαιτεῖ γι’ αὐτοὺς καταδίκη σὲ θάνατο, ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ἀπαιτεῖ αὐτὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα νὰ μὴν μείνουν ἀτιμώρητα. 
Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Πώς ὁ Κύριος ἀντέχει αὐτὸ τὸ κακό; Κι ἂν εἶναι τόσο τρομερὸ καὶ μεγάλο αὐτὸ τὸ κακό, εἶναι ὅμως, μόνο μία...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα σέ ἀκοῦν ἐάν ὅσα τούς λές, συμφωνοῦν μέ τό δικό τους τό μυαλό. Ἐάν ὅμως δέν συμφωνοῦν, δέν σέ ἀκοῦν.
Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

26 Φεβ 2022

π. Γεώργιος Μεταλληνός: " Ὅποιος προδίδει τήν ἀλήθεια, προδίδει καί τήν ἀγάπη. Πῶς εἶναι δυνατόν νά χωρίσουμε ἀπό τήν ἀγά­πη μας τήν ὀρθή Πίστη;"

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ (2009), 
Φῶς ἐκ Φωτός
Κηρυγματικές σκέψεις στά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, 
Θεσσαλονίκη: Ὀρθόδοξος Κυψέλη.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ,
Ματθαίου κέ', 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ Ποιά ΑΓΑΠΗ;
«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κέ' 40).
1. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίσει μιά μεγάλη ἀλήθεια. Τήν περασμένη Κυριακή μίλησε τό ἱερό Εὐαγγέλιο γιά τήν ἀγαθότη­τα τοῦ Θεοῦ - Πατέρα, πού περιμένει τό πλάσμα του νά ἐπιστρέψει. Αὐτό ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς κάμει νά ξεχάσουμε καί τήν δικαιοσύνη Του. Ὁ Θεός δέν εἶναι μονάχα στοργικός Πατέρας. Εἶναι καί δίκαιος Κριτής. «Οὔτε ὁ ἔλεος αὐτοῦ...

Ἡ Δύση καταρρέει - Ἡ Ἀνατολή καραδοκεῖ - Οἱ «πλανητάρχες» δέν ὑπάρχουν πιά

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τά γεγονότα πού ἐξελίσσονται στήν Οὐκρανία, δείχνουν πώς πέρασε ἀνεπιστρεπτί ἡ ἐποχή τῶν «πλανηταρχῶν» καί μπαίνουμε σέ περίοδο πολλῶν «παικτῶν» στήν παγκόσμια σκακιέρα.
Πόλεμος στήν Οὐκρανία: Ὁ Ρωσο - Οὐκρανικός πόλεμος ἀπέδειξε μέ τόν πλέον ἐμφατικό τρόπο πώς ἡ ἐποχή τῶν «πλανηταρχῶν» ἔχει λάβει τέλος γιά τά καλά. Ὅσο καί ἄν τά δυτικά κέντρα ἐξουσίας ἐργάστηκαν σκληρά στόν καιρό τῆς πανδημίας γιά νά χτίσουν ἕνα (καί μόνο) διεθνές τεχνοφασιστικό σύστημα ἀπόλυτου ἐλέγχου, ἡ παγκόσμια σκακιέρα ἔδειξε πώς ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἰσχυροί παῖκτες πού χαράζουν τή δική τους πορεία, καί μάλιστα...

Νικήτας Τσακίρογλου: "Ἠταν σοβαρό λάθος ἡ ἀπόπειρα κάποιων ὑπουργῶν νά καταργήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν"

Τά σχολεῖα ὀφείλουν νά δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἠταν σοβαρό λάθος ἡ ἀπόπειρα κάποιων ὑπουργῶν νά τό καταργήσουν. Ἐάν συνέβαινε αὐτό, τότε θά μιλούσαμε γιά θανάσιμο λάθος.
Ὁ κορυφαῖος ἠθοποιός μιλᾶ γιά τόν ρόλο τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη, τόν ὁποῖο καί ὑποδύεται στή δημοφιλῆ τηλεοπτική σειρά
Ὁ Νικήτας Τσακίρογλου, ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους Ἑλληνες ἠθοποιούς, πρωτοεμφανίστηκε στό θέατρο τό 1962 καί ἀπό τότε ἔχει πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλά ἔργα, τόσο στό...

Ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου

Μητροπολίτης Θεοδόσιος: «Ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου»
Ὁ Μητροπολίτης Τσερκασί καί Κανέβ Θεοδόσιος τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καλεσμένος στήν ἐκπομπή «Τό δικαίωμα στήν πίστη» στό κανάλι перший козацький ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέβαλε τήν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, γιατί θέλει νά ἀνακόψει ὅλους τούς ἀντίθετους μέ τήν ἑνότητα μεταξύ...

Ἅγιος Παίσιος:"Οἱ κεκοιμημένοι ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν Χριστό, νὰ ζήσουν πέντε λεπτά, γιὰ νὰ μετανοήσουν "

-Γέροντα, οἱ ὑπόδικοι νεκροὶ μποροῦν νὰ προσεύχονται; 
-Ἔρχονται σὲ συναίσθηση καὶ ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὅσοι βρίσκονται στὸν Ἅδη μόνον ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν Χριστό: νὰ ζήσουν πέντε λεπτά, γιὰ νὰ μετανοήσουν. Ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε, ἔχουμε περιθώρια μετανοίας, ἐνῶ οἱ καημένοι οἱ κεκοιμημένοι δὲν μποροῦν πιὰ μόνοι τους νὰ καλυτερεύσουν τὴν θέση τους, ἀλλὰ περιμένουν ἀπὸ μᾶς βοήθεια. Γι' αὐτὸ ἔχουμε χρέος νὰ τοὺς βοηθοῦμε μὲ τὴν προσευχή μας. 

Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι μόνον τὸ δέκα τοῖς ἑκατὸ ἀπὸ τοὺς ὑπόδικους νεκροὺς βρίσκονται σὲ δαιμονικὴ κατάσταση καί, ἐκεῖ ποὺ εἶναι, βρίζουν τὸν Θεό, ὅπως οἱ δαίμονες. Δὲν ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ καὶ δὲν δέχονται βοήθεια. Γιατί, τί νὰ τοὺς κάνη ὁ Θεός; 
Σὰν ἕνα παιδὶ ποὺ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν πατέρα του, σπαταλάει ὅλη τὴν περιουσία του καὶ ἀπὸ πάνω βρίζει τὸν πατέρα του. Ε, τί νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ὁ πατέρας του; 
Οἱ ἄλλοι ὅμως ὑπόδικοι, ποὺ ἔχουν λίγο φιλότιμο, αἰσθάνονται τὴν ἐνοχή τους, μετανοοῦν καὶ ὑποφέρουν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Ζητοῦν νὰ βοηθηθοῦν καὶ βοηθιοῦνται...

Ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί ἡ Ἁγία οἰκογένειά της (26 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τά βιβλικά πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουν ἰδιαίτερη θέση στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι' αὐτό, διότι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στήν ἐποχή πού ἔζησε στή γῆ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ περισσότεροι σχετίστηκαν μέ Αὐτόν. Ἕνα ἀπό αὐτά τά πρόσωπα ὑπῆρξε καί ἡ ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί Μεγαλομάρτυρας, ἡ γνωστή μας Σαμαρείτιδα.
Ἔζησε λοιπόν τον 1ο μ. Χ. αἰῶνα στήν Παλαιστίνη. Γεννήθηκε καί ἔζησε στήν πόλη Συχάρ, ἡ ὁποία βρισκόταν βόρεια τῆς Ἰουδαίας καί κατοικοῦνταν ἀπό Σαμαρεῖτες, οἱ ὁποῖοι ἦταν μέν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τά σώματά σας ἄς σᾶς τά κάψουν, τά πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάρουν, δέν εἶναι δικά σας, μή σᾶς μέλλει! Ψυχή καί Χριστός σας χρειάζεται, αὐτά τά δύο δέν μπορεῖ νά σᾶς τά πάρει κανείς, ἐκτός κι ἄν τά δώσετε μόνοι σας!
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

25 Φεβ 2022

Πατριάρχη Βαρθολομαῖε, αὐτά τά παιδιά πού ὑποφέρουν ἐδῶ καί 8 χρόνια δέν ἔχουν ψυχή;

Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔβγαλε μία ἀνακοίνωση ντροπῆς, ἡ ὁποία θά στέκει ὡς μαύρη κηλῖδα στήν ἱστορία τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως.
Συγκλονισμένος ἀπό τήν εἰσβολή τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Ρωσίας στό ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας σήμερα τά ξημερώματα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπικοινώνησε τηλεφωνικά μέ τόν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιο, ἐκφράζοντας τή βαθειά του θλίψη γί᾽ αὐτή...

Ὁ μακαριστός Αἰτωλίας Κοσμᾶς γιά τόν Ἅγιο Παΐσιο

Κήρυγμα ἀπο τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου τή 12η Ἰουλίου 2021 ἑορτή Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου.

Ἀστυνόμευση τῶν πιστῶν;

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὀμ. Πολυχρονιάδης
Λόγος του Χαλκίδος ὡς ἀπάντηση στό δελτίο τύπου (21/2/2022) της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης.
Ἕνα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου Λαρίσης τήν Κυριακή 20/2/2022. Ὅπως διαβάζουμε σέ σχετικό δελτίο τύπου τῆς τοπικῆς μητροπόλεως, λόγῳ τῆς μή συμμόρφωσης τριῶν γυναικῶν «πρός τάς ὑποδείξεις», περί τῆς μασκοφορίας τους, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐκλήθη ἡ Ἀστυνομία ἡ ὁποία, ὅπως γράφεται, «ἀναγκάσθηκε [...] νά πραγματοποιήσει ἔλεγχο...

Φωνάζοντας "ἐλευθερία" ἀποχαιρέτησαν τόν Λούκ Μοντανιέ

Συγκλόνισαν χιλιάδες Γάλλοι πού ἔδωσαν τό παρών στό νεκροταφεῖο Pere Lachaise στό Παρίσι προκειμένου νά ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στόν Luc Montagnier τον, Γάλλο βιολόγο καί ἰολόγο, βραβευμένο μέ Νόμπελ ἰατρικῆς. Φωνάζοντας τήν λέξη «Ἐλευθερία» πολλές φορές ἀποχαιρέτησαν γιά μιά

Προσόμοιο Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, ψάλλει ὁ μακαριστός Αἰτωλίας Κοσμᾶς

Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς ψάλλει προσόμοιο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας σέ Ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γιὰ τὸν Θεό, ὅλες οἱ ἁμαρτίες εἶναι σὰν τὰ βότσαλα στὴ θάλασσα - δὲν ὑπάρχει τέτοια ἁμαρτία πού νὰ ξεπερνᾶ τὸ ἔλεὸς Του. 
Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ Ὁμολογητὴς 

24 Φεβ 2022

Πορτοσάλτε καί Σκυλακάκης κατέληξαν: Ἄν εἶσαι «ἄνθρωπος τῶν 500 εὐρώ» ξέχνα τή βενζίνη καί τράβα γιά λεωφορεῖο

Ὁ Ἄρης Πορτοσάλτε βαδίζει στά ὑπερήφανα χνάρια τοῦ Θόδωρου Σκυλακάκη, καί καλεῖ τούς παρακατιανούς των «500 εὐρώ» νά πάρουν λεωφορεῖο καί νά μήν γκρινιάζουν.
Ἕνα ἀπό τά δημοσιογραφικά «στόματα» τῆς κυβέρνησης, ἴσως τό πιό ξεδιάντροπο, αὐτό του Ἄρη Πορτοσάλτε, ἀποτύπωσε τόν τρόπο πού ἀντιλαμβάνεται ἡ νομενκλατούρα της «Ἀριστείας», τόν χαμηλόμισθο...

Ἁγία Ἀλυπία, ἡ δια Χριστόν σαλή τοῦ Κιέβου: Προεῖδε τήν πυρηνική καταστροφή τοῦ Τσερνομπίλ καί τό οὐκρανικό σχίσμα

Ἁγία Ἀλυπία τοῦ Κιέβου (Avdeyeva,1910- 1988) ἡ δια Χριστόν σαλή
Ἐκοιμήθη στίς 30 Ὀκτωβρίου 1988
«ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν, ...καί πεινῶμεν καί διψῶμεν καί γυμνητεύομεν καί κολαφιζόμεθα καί ἀστατοῦμεν...· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. »( Α Κορ. δ': 10-13 )

«Ὅτι ὁ Θεός ἐπείρασεν αὐτούς, καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς.» (Σοφίας Σολομῶντος Κεφ. 3, 5-6)

Ἡ μάτουσκα Ἀλυπία ὀκτώ χρονῶν ἔμεινε ὀρφανή, φιλοξενήθηκε γιά λίγο στή θεία της καί μετά ἀπό τίς σπουδές στό σχολεῖο πῆρε το σταυρό της καί ἀκολούθησε τόν Χριστό, μέ σιωπή καί ἀδιάλειπτη προσευχή. Ζοῦσε μέ ὅ,τι τῆς ἔστελνε ὁ Θεός, καί ἦταν φορές πού περνοῦσε τή νύχτα στήν ὕπαιθρο.
Οἱ σκληρές δοκιμασίες δέν σκλήρυναν τήν συμπονετική καρδιά της, ἀλλά τήν ἔκαναν ἀκόμα πιό φιλεύσπλαχνη. Ἡ ἀπέραντη...

Οἱ θέσεις τοῦ π.προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη γιά τό ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης
Ὁ ἐκλιπών Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  Χρῆστος Σαρτζετάκης, οἱ θέσεις του γιά τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα καί ἡ σχέση του μέ τόν μητροπολίτη Σεβαστιανό.
Στίς 3 Φεβρουαρίου ἔφυγε ἀπό τή ζωή ὁ πρώην Πρόεδρος  τῆς  Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστος Σαρτζετάκης.  Στόν Τύπο καί τά Μ.Μ.Ε. γράφτηκαν πολλά γιά τόν χαρακτῆρα καί τήν διαδρομή τοῦ διακεκριμένου δικαστικοῦ ἀνδρός, ἀπό τίς  αἴθουσες τῶν δικαστηρίων στό ὕπατο πολιτειακό ἀξίωμα, διαδρομή πού χαρακτηρίστηκε ἀπό ἦθος, ἐντιμότητα καί ὑπευθυνότητα.  Πολύ συχνά οἱ θέσεις καί ἡ στάση του σέ διάφορα θέματα...

Ἐξαμίλια ἐννοοῦμε στό Αἰγαῖο. Δέν θά μείνουν γιά πολύ. Θά φύγουν ἆρον - ἆρον, καθώς θά τούς χτυπήσουν οἱ Ρῶσοι, γιατί θά ἔχουν θίξει τά συμφέροντά τους...

(2012), Μαρτυρίες προσκυνητῶν - τόμος Β', Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Ἁγιοτόκος Καππαδοκία: Θεσσαλονίκη.
Μαρτυρία Κουρή Ματθαίου, Κέρκυρα
Σέ κάποια συνάντηση, ρωτήσαμε: "Γέροντα, οἱ Τοῦρκοι θά φτάσουν στά ἐξαμίλια. Ἀλλά, Ἐξαμίλια ἔχει καί στήν Κόρινθο καί στή Δρᾶμα. Λοιπόν, Γέροντα, μέχρι ποῦ θά φτάσουν, τελικά;" Ἡ ἀπάντησή του ἦταν: "Οὔτε στή Δρᾶμα οὔτε στήν Κόρινθο θά φτάσουν. Ἐξαμίλια ἐννοοῦμε αὐτά πού εἶναι στό Αἰγαῖο. Ἀλλά δέ θά μείνουν γιά πολύ. Θά φύγουν ἆρον - ἆρον, καθώς θά τούς χτυπήσουν οἱ Ρῶσοι, γιατί...

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Ἄσωτοι ἀλλά μετανοοῦντες»

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινά στόν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου
«Ἄσωτοι ἀλλά μετανοοῦντες» 
Παρέα τῆς Τρίτης, 22 Φεβρουαρίου 2022

Πατριάρχης... κατώτερος τῶν περιστάσεων

Ὅσο κι ἄν μᾶς βολεύει νά τό ξεχνᾶμε, ἡ κρίση στήν Οὐκρανία δέν εἶναι καθόλου ἄσχετη μέ τή διχαστική καί ἔξωθεν ἐπιβληθεῖσα πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου
νά ἀναγνωρίσει τό Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, συντείνοντας στήν ἀποξένωση τοῦ πολυπληθοῦς ρωσικοῦ στοιχείου ἀπό τίς θρησκευτικές δομές τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Πολὺ βοηθάει στὴν ὁμόνοια τῆς οἰκογενείας, ὁ ἄνδρας νὰ ἀγαπάη τὴν γυναίκα του περισσότερο ἀπὸ τὴν μητέρα του καὶ ἀπὸ κάθε ἀγαπητὸ καὶ συγγενικό του πρόσωπο. Ἡἀγάπη του πρὸς τοὺς γονεῖς του νὰ διοχετεύεται διὰ μέσου τῆς γυναίκας του. Τὸ ἴδιο φυσικὰ πρέπει νὰ κάνη καὶ ἡ γυναίκα. 
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

23 Φεβ 2022

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου - Ἁγιοπνευματικές ρήσεις ἀσκητικῆς σοφίας γιά τόν ἀγῶνα τῆς Σαρακοστῆς

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Δυνατός εἶναι ἐκεῖνος, πού εὐχαριστεῖται στίς πρόσκαιρες θλίψεις καί στενοχώριες, διότι σ' αὐτές κρύβεται ἡ ζωή καί ἡ δόξα τῆς νίκης του!...
Φωτισμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού γνώρισε τήν πίκρα, πού ὑπάρχει στά "γλυκέα" τούτου τοῦ κόσμου καί ἀσχολεῖται πάντοτε μέ τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του!...
Φρόνιμος εἶναι ἐκεῖνος, πού προσπαθεῖ νά ἐξέλθει ἀπό τήν παροῦσα ζωή, κερδίζοντας τήν αἰώνια!...
Ἀνόητος εἶναι ἐκεῖνος, πού προσπαθεῖ διαρκῶς, πώς θά κερδίσει τά τῆς πρόσκαιρης ζωῆς!...
Ἀπάρνηση ἑαυτοῦ εἶναι τό νά μισήσουμε τούτη τή ζωή, ἀνεβαίνοντας στό σταυρό γιά νά ἀποθάνουμε γιά τήν ἐπιθυμία τῆς μέλλουσας ζωῆς!...
Κόσμος εἶναι μία πόρνη, πού προσπαθεῖ μέ τά κάλλη της νά μᾶς ἑλκύσει κοντά της καί νά μᾶς γυμνώσει ἀπό κάθε ἀρετή, πετῶντας μας ἔξω ἀπό...

Μηδέν σεβασμός γιά τήν Ἑλληνική σημαία: H N. Κεραμέως τήν ἔσυρε στό ἔδαφος σά νά ἦταν πανί γιά πέταμα!

Ἡ Ν. Κεραμέως παρευρέθηκε σέ ἀποκαλυπτήρια μνημείου στή Ξάνθη, καί συμπεριφέρθηκε στή γαλανόλευκη σά νά ἦταν ἕνα ἀδιάφορο πανί.
Ὁ τρόπος πού μεταχειρίζεται ἕνα πρόσωπο ἐξουσίας τήν Ἑλληνική σημαία, ἀποκαλύπτει πολλά γιά τό πόσο σέβεται τήν ἱστορία καί τό αἷμα πού κουβαλάει ἡ γαλανόλευκη. Ἐνδεικτικό γιά τήν πλήρη ἀπαξίωση τῶν ἱερῶν συμβόλων καί τῶν πατριωτικῶν ἀξιῶν, ἦταν ἕνα θλιβερό στιγμιότυπο στό ὁποῖο πρωταγωνίστησε...

Βόμβα Κ. Βαθιώτη: "Δέν ἐπιτρέπουν σέ ἀνεμβολίαστους δικαστές νά ἀναλάβουν ὑποθέσεις ὑγειονομικῶν σέ ἀναστολή"

Ἀποκαλυπτικός καί σήμερα ὁ πρώην Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου , Κωνσταντῖνος Βαθιώτης στόν Focus Fm καί τήν ἐκπομπή τοῦ Στέφανου Δαμιανίδη.
Ὁ κός Βαθιώτης ἀποκάλυψε ὅτι σέ συνάντηση πού εἶχε μέ κάποιους λαμπρούς, ὅπως τούς χαρακτήρισε, δικαστές, ἐνημερώθηκε ὅτι, ἄν καί ὑπάρχουν τμήματα πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἀνεμβολίαστους δικαστές, δέν ἔχουν χρεωθεῖ ποτέ ὑπόθεση...

Νὰ «αὐτοτεθῆ» εἰς ἀργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Μυτιλήνης

Δὲν ὀφείλει νὰ ὑπακούση εἰς τὴν ΔΙΣ ὁ Σεβ. Μυτιλήνης, ἡ ὁποία εἶπεν ὅτι δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμός; Δὲν θὰ ἔπρεπε μόνος του, διὰ νὰ δείξη ὅτι συμπάσχει μὲ τὸν ἱερέα νὰ θέση εἰς τὸν ἑαυτὸν του τὸν ἴδιον «κανόνα»; Εἶναι ἀνεπίτρεπτον νὰ παραβιάζη τὴν συνείδησιν τῶν κληρικῶν του, ὅταν μάλιστα πρόκειται, ὡς ὁ ἴδιος εἶχεν εἴπει, διὰ ἰατρικὸν θέμα καὶ ὄχι...

Διεθνής ὑποκρισία γιά τό Κυπριακό

Ἡ Δύση
πάντοτε ὑπερασπίζεται τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῶν χωρῶν πού ἀπειλοῦνται ἀπό δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀντίθετα συμφέροντα μέ ἐκείνην. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ἡ Οὐκρανία. Οἱ δυτικοί ἀνταγωνίζονται μεταξύ τους σέ δηλώσεις ἀλλά καί σέ ἔργα ὑπέρ τῆς Οὐκρανίας ἀκριβῶς ἐπειδή βρίσκεται σέ...

«Ψευδεῖς εἰδήσεις» τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος

Εἰς τὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2022 ἐπέλεξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος, νὰ δημοσιεύση κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«…βρεθήκαμε ὅλοι ἐνώπιον μίας ὀδυνηρῆς πραγματικότητος, νὰ μετροῦμε καθημερινὰ δεκάδες νεκρούς, πρόσωπα προσφιλῆ καὶ ἀγαπητά… Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἕνα θέμα ὑγείας μεταβλήθηκε ἀπὸ μερικούς, σὲ κριτήριο πίστεως. Τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ κορυφὴ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπ’ ἀρχῆς δήλωσε πὼς...

Ἅγιος Πολύκαρπος: "Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ Μάρτυρας" (23 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἄν ὁ κόσμος εἶναι ἐνάντια στὴν Ἀλήθεια τότε εἶμαι ἐνάντια στὸν κόσμο.
Μέγας Ἀθανάσιος

22 Φεβ 2022

Ὁ ἐθνικός παραμυθατζής Τατσόπουλος, ἀποκάλεσε «παραμύθια» τά συγκλονιστικά θαύματα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου!

Ὁ ἐκφωνητής τῆς ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας γιά τό 1821 Πέτρος Τατσόπουλος, πού κατέκλυσε μέ ἱστορικά παραμύθια τόν λαό, τώρα... ἐνοχλεῖται ἀπό τόν βίο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου.
Εἶναι τοὐλάχιστον εἰρωνικό, ὁ ἐθνικός «παραμυθᾶς» τῆς χώρας Πέτρος Τατσόπουλος πού πρωτοστατοῦσε σέ ἐκεῖνα τά ντοκιμαντέρ γιά τό 1821 ὅπου ἀκούστηκαν τά πιό ἀντεθνικά ἱστορικά παραμύθια πού ἔχουν εἰπωθεῖ ἀπό καταβολῆς ἑλληνικῆς τηλεοράσεως, νά συνεχίζει νά μιλᾶ γιά «παραμύθια» τῆς θρησκείας. Ἕνας «συγγραφέας» πού παρουσίασε μιά...

Ἀπαντήσεις Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στό ἐρώτημα: «Σύγχρονοι ἅγιοι καί μυστική ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν στή Θεία Λειτουργία»

Ἀγαπητέ μου ...,
Χαίρομαι πού ἐρευνᾶς τούς τρόπους τῆς ἁγιότητας. Καί λέω τρόπους, μέ τή μουσική ἔννοια τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Τρόποι στή Μουσική τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς εἶναι οἱ ἦχοι, δηλαδή μουσικοί δρόμοι. Δρόμοι, πού ὁδηγοῦν τήν καρδία μας, ἀνάλογα μέ τό ὕφος καί τό ἦθος τους, ἄλλοτε στήν κατάνυξη, ἄλλοτε στήν εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ κι ἄλλοτε στή χαρά καί...

Κηθύρων Σεραφείμ γιά τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ

Τήν Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 στήν ἱερά ἀγρυπνία πού τελέσθηκε, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τῆς Μονῆς, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηθύρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος, κατά τήν ἀπόλυση, τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας κυροῦ Κοσμᾶ.
Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς πατέρες τῆς Μονῆς μέ καρδιακά λόγια γιά τόν ἀείμνηστο φίλο καί ἀδελφό του λέγοντας ὅτι ὑπῆρξε ἀρχιερέας καί ποιμένας φιλόστοργος καί φιλάνθρωπος καί ἄφησε παράδοση στήν Ἱερά Μητρόπολή του, ἀλλά καί σέ...

«Πάρτι» ἀπευθείας ἀναθέσεων ἀπό τήν κυβέρνηση Κ.Μητσοτάκη ἐν,ἕν μέσῳ πανδημίας: 6,65 δισ. εὐρώ σέ 22 μῆνες

Μιά τεράστια εὐκαιρία γιά ἀπευθείας ἀναθέσεις ἀποδείχθηκε ἡ ὑγειονομική κρίση γιά τήν κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς τήν ὥρα πού ὅλοι ἀσχολοῦνταν μέ τόν Covid-19 αὐτή μοίραζε χρήματα χωρίς κανέναν ἔλεγχο.
Ἡ κυβέρνηση τῶν «ἀρίστων» σύμφωνα μέ τα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἑνιαίας Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στό 18μηνο (ἀπό 1-1-2020 ἕως 30-6-2021) ἔκανε ἀπευθείας ἀναθέσεις ὕψους 2,17 δισ. εὐρώ καί...

Ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

Ἐνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...
Τό βίντεο ἐπιμελήθηκαν πνευματικά παιδιά τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Γέροντας Λουκᾶς Φιλοθεΐτης: "«Ἐάν οὖν ὁ υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώση ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε"

Στίς 10 Ἰανουαρίου ἐκοιμήθη ὁ μοναχός Λουκᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου. Ὁ γέροντας Λουκᾶς ὑπῆρξε προϊστάμενος καί ἐπίτροπος τῆς Μονῆς, καθώς καί Ἀντιπρόσωπος καί Ἐπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Ἦταν μέλος διάφορων Ἐπιτροπῶν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος πού ἐπιλαμβάνονταν θεμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶχε συμμετάσχει ὡς κεντρικός ὁμιλητής σέ πολλές ἐκδηλώσεις, κάνοντας γνωστή τήν ἁγιορείτικη παράδοση. Ἀπό τίς μαγνητοφωνημένες ὁμιλίες του ἔχουμε ἐπιλέξει τρία ἀποσπάσματα μέ διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο. Ἡ ἀπομαγνητοφώνηση καί ἡ ἐπιμέλεια πού κάναμε ἔχει σεβαστεῖ σέ μεγάλο βαθμό τό αὐθεντικό πατερικό ὕφος τοῦ προφορικοῦ λόγου τοῦ γέροντα Λουκᾶ. Τά δημοσιεύουμε ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς, ἀγάπης καί σεβασμοῦ στή μνήμη του.
Γιά τό χρόνο καί τό χρῆμα
Μοναχός Λουκᾶς Φιλοθεΐτης
- Νά μᾶς πεῖτε κάτι γιά το χρόνο καί τό χρῆμα; Τί σημαίνουν αὐτά;
- Πόσο χρόνο ξοδεύουμε γιά τό Θεό; Δέν τόν δικαιοῦται ὅλον; Ἀφοῦ Αὐτός μας τόν ἔδωσε. Μέσα στό χρόνο Του ὑπάρχουμε. Καί θά...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νά φοβᾶσαι ὄχι τήν ἐξωτερική ἀσθένεια, ἀλλά τά ἁμαρτήματα, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων προῆλθε ἡ ἀσθένεια, δήλαδή την ἀσθένεια τῆς ψυχῆς.
Ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας

21 Φεβ 2022

ΙΦΕΤ: Ἔστελναν στό ἐξωτερικό σκευάσματα γιά σοβαρές καί θανατηφόρες ἀσθένειες δημιουργῶντας ἔλλειψη στήν ἑλληνική ἀγορά.

Μετά τή Novartis, τό «πάρτι» στήν Ὑγεία συνεχίζεται. Ἔστελναν στό ἐξωτερικό σκευάσματα γιά σοβαρές καί θανατηφόρες ἀσθένειες δημιουργῶντας ἔλλειψη στήν ἑλληνική ἀγορά.
Πραγματικό σόκ προκαλεῖ τό περιεχόμενο πορίσματος ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου στό ΙΦΕΤ γιά παράνομες ἐξαγωγές φαρμάκων -καί δή, γιά πολύ σοβαρές καί θανατηφόρες ἀσθένειες-, περίεργες δοσοληψίες μέ ἐταιρίες καί στελέχη τους, κατατμήσεις προμηθειῶν, ἀγορές διαγνωστικῶν τέστ, ὑλικῶν καί μασκῶν γιά τόν...

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς μας πίστης καί τήν ἀγάπη τῆς πατρίδας μας, πού καί πάνω καί κάτω ἀπό τή γῆ της, ὑπάρχει ζωή"

Μιά συνέντευξη ἐφ΄όλης τῆς ὕλης παραχώρησε ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου. Μίλησε γιά τίς ἀνάγκες καί τούς κινδύνους τῆς ἐποχῆς ἀλλά καί γιά τούς σκοπούς αὐτῶν πού προωθοῦν τό "παγκόσμιο ἐμβόλιο".
"Τό πρόβλημα εἶναι ἐπιταχυνόμενο δυστυχῶς. Ἐγώ βλέπω ἕνα σταδιακό κολεκτιβισμό τῆς κοινωνίας μας, βλέπω ἕνα...

109 ἔτη ἐλευθερίας τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἡ συμβολὴ τῶν Μυλωνάδων τῆς Βελτσίστας - Κληματιᾶς

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χασόγιας, Θεολόγος τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
Τὴν 5η Ὀκτωβρίου 1912 ἡ πατρίδα μας ἔλαβε μέρος στὸν Α’ Βαλκανικὸ πόλεμο, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων ποὺ ὑπέμεναν τὴν ὀθωμανικὴ δουλεία. Ἡ Ἑλλάδα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ξεκινοῦσε ἕναν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγῶνα μαζὶ μὲ τοὺς συμμάχους της (Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία) μὲ ἐξοπλισμένο Στρατὸ καὶ Στόλο. Σύσσωμο τὸ ἔθνος λαχταροῦσε νὰ ἀπελευθερώσει «τοὺς σκλαβωμένους ἀδελφούς, στὸν σκλαβωμένο ἀγέρα», κατὰ τὸν ποιητή, ἐνῷ ταυτοχρόνως ὅλοι ἤθελαν νὰ...

Γέροντας Γρηγόριος: «Ἐμεῖς στεκόμαστε μπροστά στόν θάνατο μέ κάποιο φόβο, καί φυσικά ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ἡ ζωή μας δέν εἶναι σάν τήν ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν»

«Ὁμιλίες Γέροντος Γρηγορίου - Β'», (2021) Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος».
Γιατί εἶναι εὐλογία, εἶναι εὐεργεσία, εἶναι ζωή. Αὐτός ὁ θάνατος γι' αὐτούς εἶναι ζωή. Ἔτσι τό ἔβλεπαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί.
Ἀλλά γιά νά καταλάβουμε γιατί μποροῦσαν καί ἀντιμετώπιζαν ἔτσι τόν θάνατο, πρέπει νά δοῦμε τήν ζωή, τήν ἐδῶ ζωή, τήν ἐπίγεια ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ἐάν δοῦμε πῶς ζοῦσαν, θά καταλάβουμε γιατί τόν ἀντιμετώπιζαν ἔτσι τόν θάνατο, πού γι' αὐτούς ἦταν ζωή, δέν ἦταν θάνατος.
... το νά θρηνεῖ ἐπί πολύ γιά τόν θάνατο -ἔφυγε κάποιος δικός μας-, τό νά θρηνεῖ καί νά χτυπιέται αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει σοβαρά ἁμαρτήματα ανεξὁμολόγητα. Γι' αὐτό καί τόν ἀντιμετωπίζει κατ' αὐτόν τόν τρόπο. Γι' αὐτό θά πρέπει...

Αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ καθηγητῆ Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ καὶ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ (2021-2024), Χρυσόστομου Σταμούλη

1) Περὶ τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ ἔγγαμη γυναῖκα
Ο Χ. Σταμούλης στὸ βιβλίο του Ἔρως καὶ Θάνατος, (Ἀκρίτας, Ἀθῆνα 2009) καθὼς καὶ στὴν ἀνατύπωσή του (ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2019) γράφει: «ἀποτελεῖ κλασικὴ ἔκφραση μίας νοοτροπίας, ποὺ δημιούργησε συγκεκριμένο κλίμα ἐντός της Ὀρθόδοξης πνευματικότητας, ὅπου κυριαρχεῖ πλέον σχεδὸν ὁλοκληρωτικά, καὶ ὡς ἐκ τούτου καταθλιπτικά, ἡ συνήθεια, προκειμένου νὰ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης- Κ. Βαθιώτης: «Ἀπό τήν πανδημία στήν κλιματική ἀλλαγή»


Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022]

21 Φεβρουαρίου 1913 ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων

Φασούλη-Τσαμπαλᾶ Κωνσταντίνας, φιλολόγου
«Σ’ ὅλο τὸν κόσμο ξαστεριὰ
Σ’ ὅλο τὸν κόσμο ἥλιος

Καὶ στὰ καημένα Γιάννενα
Μαῦρο βαθὺ σκοτάδι».
Μαῦρο βαθὺ σκοτάδι σκέπασε τὰ Γιάννενα ἐπί πέντε ὁλόκληρους αἰῶνες, ἀπό τις 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 1430, ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ὁ Τοῦρκος κατακτητὴς εἰσῆλθε στὴν πόλη καὶ ἐξαπλώθηκε σ’ ὅλη τὴν περιοχή.
Ὅμως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, κανένας δὲν πίστεψε πὼς ὅλα ἀνῆκαν στὸ πυρωμένο ἀπὸ τὴ βία τοῦ τυράννου παρόν. Ὅλοι νωρὶς συνειδητοποίησαν τὴ διάρκεια τῆς φυλῆς κι ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὰ ἰδανικά, τοὺς γέννησαν τὴν ἐλπίδα πὼς «πάλι μὲ χρόνους μὲ καιροὺς πάλι δικά μας θἆναι».
Ὁ κατακτητὴς βέβαια ἦταν σκληρὸς καὶ ἀδυσώπητος. Ἔσφαζε, τυραννοῦσε, ἅρπαζε τὰ παλληκαρόπουλα γιὰ νὰ τὰ κάνει Γενίτσαρους, ἐχθροὺς τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πίστης. Μὰ οἱ Ἕλληνες κρατοῦσαν κι οἱ Γιαννιῶτες κρατοῦσαν. Κάποτε...

21 Φεβρουαρίου: Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων (ἀφιέρωμα)

Γιώργου Σουρῆ: Τὰ πήραμε τὰ Γιάννινα
Στὶς 21 Φεβρουαρίου τοῦ 1913, ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες οἱ ὁποῖες κράτησαν πάνω ἀπὸ τέσσερις μῆνες συνολικά, κυριεύει τὸ ὀχυρωμένο Μπιζάνι καὶ ἀπελευθερώνει τὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ εἶχαν ἤδη κλείσει πάνω ἀπὸ 480 χρόνια σκλαβιᾶς.
Ὁ Ἐσὰτ Πασὰς ἀναζητᾶ ὅλη τὴν νύχτα τὸ στρατηγεῖο τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου γιὰ νὰ παραδοθεῖ. Οἱ αἰχμάλωτοι φτάνουν τοὺς 30.000. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ ποιήματα ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἦταν τό:...

Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης (21 Φεβρουαρίου †)

Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἱερὸ πράγμα νὰ τιμᾶ κανεὶς τὴ μητέρα του. Ό καθένας ἔχει τὴ δικὴ του μητέρα. Κοινὴ ὅμως μητέρα ὅλων ἡ πατρίδα. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

20 Φεβ 2022

Μήπως ἀνήκουμε στήν κατηγορία τοῦ "πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ", στήν πραγματική δηλαδή ἀσωτία, πού ἐμφανίζεται ὡς ἁγιότης, χωρίς ἀνάγκη μετανοίας;

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ (2009), Φῶς ἐκ Φωτός - Κηρυγματικές σκέψεις στά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, Θεσσαλονίκη: Ὀρθόδοξος Κυψέλη.
Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου ἀποτελεῖ μικρογραφία τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου. Γιατί ὅλοι μας κάποτε ἐρχόμεθα στή θέση τοῦ "νεωτέρου υἱοῦ" καί ἀπομακρυνόμεθα ἀπό τόν Θεό γιά μικρότερο ἤ μεγαλύτερο χρόνο. Καί ἄν μέν ἀνήκουμε σ' αὐτήν τήν κατηγορία, ἔχουμε τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς. Ἀρκεῖ γι' αὐτό ἡ μετάνοιά μας. Ὅπου ὑπάρχει διάθεση μετανοίας, εἶναι εὔκολος καί ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς. Ὁ Θεός εἶναι πάντοτε ὁ στοργικός Πατέρας, πού περιμένει...

«Ὡς ὁ Ἄσωτος Υἱός, ἦλθον κἀγὼ Οἰκτίρμων»

(Θεολογικὸ σχόλιο στὴν Κυριακή του Ἀσώτου)
Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν τὴ δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριωδίου νὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν καταπληκτικὴ καὶ διδακτικὴ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (Λουκ. 15, 13-32). Σκοπὸς τους ἦταν νὰ τονισθεῖ στοὺς πιστοὺς ἡ ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ πλούσιο ἔλεος τῆς συγχώρεσης, ποὺ δίνει στοὺς μετανοοῦντες ἀνθρώπους. Νὰ διδάξει, σὲ ὅσους εἶναι ἀπελπισμένοι, ὅτι ὁ Θεὸς παραμένει μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες νὰ δεχτεῖ τὸν κάθε μετανοημένο ἁμαρτωλό, ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι. Ἂν ἡ προηγούμενη Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου εἶναι ἀφιερωμένη στὴ στηλίτευση τῆς παθολογικῆς ἐγωιστικῆς αὐτάρκειας καὶ τὴν κατάδειξη τῶν...

Δοξαστικὸ Αἴνων Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου «Πάτερ ἀγαθέ...», μέλος τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου.
«Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι' ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος.

Ὁ Ἄσωτος Υἱός ἔμοιαζε μέ νεκρό, προτοῦ πεθάνει σωματικά

Γραπτὸν θεῖον κήρυγμα
 - Κυριακὴ ΙΖ' Λουκᾶ
Πρεσβ. πατήρ Παῦλος Καλλίκας
Πόσο εἶναι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, χριστιανοί μου; Σίγουρα μεγαλύτερο ἀπό αὐτό τῆς μάνας πρός τό παιδί της. Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Θεό; Εἶναι ἕνα τίποτα, καί ὅλα ὅσα κατέχει, εἶναι τίποτα. Τί δίνει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός θελήσει νά χωριστεῖ ἀπό τό Θεό; Θά μποροῦσε, νά μήν τοῦ δώσει τίποτα. Καθώς, ὅμως, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπροσμέτρητα ἀνώτερο ἀπό τό ἔλεος πού ἔχει μιά μητέρα πρός τό παιδί της, ὁ Θεός δίνει στό ἁμαρτωλό παιδί Του κάτι περισσότερο ἀπό πηλό. Μαζί μέ τό σῶμα δηλαδή, τοῦ δίνει καί ψυχή, τοῦ ἀφήνει...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.