31 Δεκ 2011

Σκέψεις γιά τό νέο ἔτος…

ντελς λανθασμένα ορτάζουμε μες ο χριστιανοί τήν λλαγή το χρόνου τήν 1η ανουαρίου. κανονική λλαγή πού χει θεσπίσει κκλησία μς εναι στίς 1 Σεπτεμβρίου (ρχή τς νδίκτου). λα ατά πού γίνονται τίς μέρες τς «κοσμικς»  λλαγς το χρόνου, εναι ξενόφερτα καί δέν χουν καμμία σχέση μέ τήν ρθόδοξη παράδοσή μας. Δυστυχς μες εθυνόμαστε γιά τήν μετατροπή ατή, πως καί γιά τή γενικότερη σημερινή θλιότητα σέ λα τά πίπεδα. Ασθάνομαι μήχανα, καθώς παρατηρ τήν κκλησία νά δέχεται μέ νεξήγητη πάθεια τήν εσοδο φραγκικν καί χι μόνο προτύπων καί δραστηριοτήτων στή ζωή μας. Τό πλέον τραγικό, τό ποο μέ κάνει νά δακρύζω πολλές φορές, εναι τό γεγονός τι τά δεχόμαστε καί τά χουμε βάλει σέ πρώτη θέση, διαφορώντας γιά τά...

Πολλαπλὰ μηνύματα ἀπὸ τὶς δηλώσεις Γιλμὰζ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, 
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Ἡ ἀποκάλυψη τῆς χρονιᾶς ἦλθε στὸ τέλος αὐτῆς τῆς χρονιᾶς. Ὁ Μεσοὺτ Γιλμάζ, ἔστω κι ἂν προσπαθεῖ νὰ τὰ «μαζέψει» ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐπιβεβαίωσε αὐτὸ ποὺ ὅλοι ὑποψιαζόμασταν. Ὅτι Τοῦρκοι πράκτορες ἔβαζαν φωτιὲς στὴν Ἑλλάδα μὲ χρηματοδότηση ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τῆς Πρωθυπουργοῦ Τανσοῦ Τσιλὲρ κατὰ τὴν περίοδο 1993-96. Μᾶς ἔδωσε καὶ μία ἄλλη ἐνδιαφέρουσα πληροφορία. Ὅτι ἀπὸ τὰ ἴδια κονδύλια χρηματοδοτήθηκε καὶ ἕνα πραξικόπημα στὸ Ἀζερμπαϊτζᾶν. Προσωπικὰ διαβάζω πολλὰ καὶ χρήσιμα μηνύματα μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποκαλύψεις καὶ συγκεκριμένα τὰ ἑξῆς:
Ἂς μείνουμε πρῶτα στὸ πραξικόπημα. Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση χρησιμοποιοῦσε χρῆμα καὶ πράκτορες γιὰ νὰ ἀνατρέπει κυβερνήσεις σὲ γειτονικές της χῶρες ὅπου πίστευε ὅτι ἔχει ζωτικὰ συμφέροντα. Ἄρα ὄντως ἐπιχειροῦσε νὰ δημιουργήσει μία ζώνη ἐπιρροῆς μὲ μουσουλμανικοὺς ἢ τουρκόφωνους λαούς. Δὲν εἶναι, λοιπόν, ψευδαίσθηση ἢ ὑπερβολικὴ ἀνησυχία ὁρισμένων Ἑλλήνων τὸ τουρκικὸ (μουσουλμανικὸ) τόξο. Τὸ βλέπουμε νὰ ὑλοποιεῖται καὶ σήμερα στὴν πράξη μὲ τὴν στρατιωτικὴ συνεργασία Ἄγκυρας-Σκοπίων, μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Τουρκίας ποὺ...

2012 μ.Χ Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει νὰ ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κάτι δὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς ποὺ ἄλλαξε κι ἀντικατέστησε τὸ 2011. Εἶναι τὰ δύο γράμματα ποὺ ἀκολουθοῦν: «μ.Χ».

2012 μ.Χ Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει νὰ ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κάτι δὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς ποὺ ἄλλαξε κι ἀντικατέστησε τὸ 2011. Εἶναι τὰ δύο γράμματα ποὺ ἀκολουθοῦν: «μ.Χ». Ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὸ προνόμιο τὸ γεγονὸς ὅτι ζοῦμε τὴ μετὰ Χριστὸν ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος. Ἤδη τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ διέλυσε τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ὁ ἐρχομός Του στὸν κόσμο ἄνοιξε γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Κι εἶναι ἀλήθεια τραγικὸ ἐνῶ ζοῦμε στὴ μετὰ Χριστὸν ἐποχή, στὴν οὐσία νὰ πορευόμαστε χωρὶς τὸν Χριστό… Καιρὸς νὰ ἀλλάξουμε πορεία! Νὰ ζήσουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ μέσα στὴν Ἐκκλησία Του. Τότε πραγματικὰ θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε. Τότε θὰ ἀλλάξουν πολλά. Πρῶτα μέσα μας καὶ ἔπειτα γύρω μας. Ἀρκεῖ νὰ ἀκούσουμε τὴ θεϊκὴ προτροπή του: «Μετανοεῖτε…»
Περιοδικό πρός τήν Νίκην

Τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»

16.jpgγίου Συμεών, ρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
Ατή, λοιπόν, θεία προσευχή, πίκληση το Σωτήρα μας, τό «Κύριε ησο Χριστέ Υέ το Θεο λέησόν με» εναι καί προσευχή καί εχή καί μολογία πίστεως καί μεταδίδει τό γιο Πνεμα καί χορηγε τίς θεες δωρεές, εναι καί κάθαρση τς καρδις, διώχνει τούς δαίμονες καί κατοικίζει μέσα της τόν ησο Χριστό, εναι πηγή πνευματικν σκέψεων καί θείων λογισμν, πολύτρωση τν μαρτιν, θεραπεία τν ψυχν καί τν σωμάτων, χορηγός θείου φωτισμο, νάβρυση το λέους το Θεο καί βραβεύτρια μέ ποκαλύψεις καί θεες μυήσεις το ταπεινο νθρώπου, καί μόνη σωτηρία, πειδή περιέχει τό σωτηριδες νομα το Θεο μας, τό ποο εναι τό μόνο νομα πού πικαλούμεθα, δηλαδή το ησο Χριστο το Υο το Θεο. Καί δέν πάρχει λλο νομα μέ τό ποο νά μπορομε νά σωθομε, πως λέει πόστολος.
            Γι’ ατό καί εναι καί προσευχή, διότι μ’ ατήν ζητομε παρακλητικά τό θεο λεος, εναι καί εχή πειδή παραδίδουμε τούς αυτούς μας στό Χριστό μέ τό νά Τόν πικαλούμεθα. Εναι μολογία, διότι…

31 Δεκεμβρίου 1956. Μιχαηλ Γεωργάλλας: "Μάστρε μου πεθαίνω. Ζήτω ἡ Ἑλλάς!"

Τὸ 1935, στὸ κατεχόμενο σήμερα χωριὸ Μαραθόβουνο, γεννήθηκε ὁ Μιχαὴλ (Μάκης) Γεωργάλλας. Στὶς 31 Δεκεμβρίου 1956 ὁ 21χρονος Μάκης ξεψυχοῦσε μὲ τὸ ὄνομα τῆς Μάνας Ἑλλάδας στὰ χείλη…
Φοιτοῦσε ἀκόμη στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο, ὅταν πρωτοστατοῦσε σὲ μαχητικὲς διαδηλώσεις κατὰ τῶν ἀποικιοκρατῶν. Δὲν μποροῦσε ἡ ἑλληνική του ψυχὴ νὰ δεχτεῖ πὼς ἡ Κύπρος ἦταν σκλαβωμένη. Σὲ κάθε χριστιανικὴ καὶ ἐθνικὴ κίνηση μέσα ἦταν κι ὁ Μάκης. Συνελήφθηκε καὶ κλείστηκε στὰ κρατητήρια τῆς Κοκκινοτριμιθιᾶς. Μὰ πῶς μποροῦσε νὰ χωρέσει ἡ ἐλεύθερη ψυχή του στὶς φυλακὲς ἐκεῖνες; Μὲ μεγάλη τόλμη πέτυχε νὰ δραπετεύσει στὶς 13 Σεπτεμβρίου 1956 καὶ νὰ καταφύγει στὰ βουνά. Ἀμέσως μετά, κατάφερε νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου, ὅπου παρέμεινε μέχρι τὸ θάνατό του, τρεῖς μῆνες ἀργότερα.
Ὁ Ἀρχηγὸς Γρίβας, χαρακτηρίζει τὸν Γεωργάλλα «γενναῖο παλικάρι, ἁγνὸς καὶ ἐνθουσιώδης ἀγωνιστής, ὅστις, μολονότι λαμπροῦ ἤθους καὶ ἐξαιρέτου ἐπιδόσεως, ἀπεβλήθη, ὡς μὴ ὤφειλε, τοῦ Σχολείου, εἰς τὸ ὁποῖο ἐφοίτα, λόγω τῆς ζωηρῆς συμμετοχῆς τοὺς εἰς τὰς μαθητικᾶς πατριωτικᾶς ἐκδηλώσεις». Ἡ ὁμάδα τοῦ Αὐξεντίου καταδιωκόταν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους καὶ μετακινεῖτο συνεχῶς. Τὸ βράδυ τῆς 30ης πρὸς 31 Δεκεμβρίου 1956 βρισκόταν στὸ χωριὸ Ζωοπηγὴ τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, στὸ...

Κάλαντα Ἰκαρίας Πρωτοχρονιᾶς. Ἔλα ἡ Ρωμηοσύνη!


ν χεις κόρη μορφη βάλτην νά μς κεράσει, νά εχηθομε λοι μας νά ζήσει νά γεράσει!
Κι ν χεις γιό στά γράμματα βάλτονε στό ψαλτήρι, καί ν΄ξιώσει Θεός νά βάλει πετραχήλι.

Στίς θλίψεις ὁ Θεός δίνει τήν ἀληθινή παρηγοριά.

Θεός βλέπει πό κοντά τίς ταλαιπωρίες τν παιδιν Του καί τά παρηγορε σάν καλός Πατέρας. Γιατί, τί νομίζεις, θέλει νά βλέπη τό παιδάκι Του νά ταλαιπωρται; λα τά βάσανά του, τά κλάματά του, τά λαμβάνει π’ ψιν Του καί στερα πληρώνει. Μόνον Θεός δίνει στίς θλίψεις τήν ληθινή παρηγοριά. Γι’ ατό, νθρωπος πού δέν πιστεύει στήν ληθινή ζωή, πού δέν πιστεύει στόν Θεό, γιά νά Το ζητήση τό λεός Του στίς δοκιμασίες πού περνάει, εναι λο πελπισία καί δέν χει νόημα ζωή του. Πάντα μένει βοήθητος, παρηγόρητος και βασανισμένος σ’ ατήν τήν ζωή, λλά καταδικάζει καί αώνια τήν ψυχή του.
Ο πνευματικοί μως νθρωποι, πειδή λες τίς δοκιμασίες τίς ντιμετωπίζουν κοντά στόν Χριστό, δέν χουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τίς πολλές πίκρες τν λλων, λλά παράλληλα μαζεύουν καί τήν πολλή γάπη το Θεο. ταν ψάλλω τό τροπάριο «Μη καταπιστεύσης μέ νθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα», καμμιά φορ σταματ στό «λλά δέξαι δέησιν το κέτου σου...». φο δέν χω θλίψη, πώς νά π «θλίψις γάρ χει μέ, φέρειν ο δύναμαι»; Ψέμματα νά π; Στήν πνευματική ντιμετώπιση δέν πάρχει...

Ρωμηοὶ καὶ Γραικύλοι

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου
Ἡ ἱστορία ἑνὸς Ἔθνους συνδέεται πολὺ στενὰ μὲ τὰ ὀνόματά του, ὁπότε μελετῶντας κανεὶς τὰ ὀνόματα μπορεῖ νὰ ἐξακριβώση τὰ ἱστορικὰ δεδομένα,ἀλλὰ κυρίως τὴν πολιτιστικὴ ζωὴ ἑνὸς χώρου. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴνἙλλάδα, μὲ τὴν πολύχρονη ἱστορία της. Ἑπομένως, οἱ περιπέτειες ἑνὸςἜθνους ἔχουν σχέσι καὶ μὲ τὶς περιπέτειες τῶν ὀνομάτων του.
Μεταξὺ τῶν ὀνομάτων ποὺ ἐχαρακτήριζαν τοὺς Ἕλληνες εἶναι καὶ τὸ Γραικός, τὸ ὁποῖο μνημονεύει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ βεβαίως ὁ Γραικὸς γενεαλογεῖταιἀπὸ τὸν Δευκαλίωνα, ὅπως καὶ ὁ Ἕλλην. Οἱ Δυτικοὶ - Λατῖνοι ἐγνώριζαν τοὺςἝλληνας κυρίως ὡς Γραικούς. Ὅταν ὅμως ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἔκανε τεράστια ἐντύπωσι στοὺς Λατίνους, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νὰ τοὺς μιμοῦνται καὶ νὰὑποτιμοῦν τοὺς ἑαυτούς τους, χαρακτηρίζοντάς τους ὡς βαρβάρους, τότεὑπῆρξε ἀντίδρασις ἐκ μέρους τῶν πατρικίων, ἀφοῦ προσβαλλόταν ὁἐθνικισμός τους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ὁμιλοῦν περιφρονητικῶς γιὰ τοὺς Γραικοὺς - Ἕλληνας καὶ βεβαίως γι’ αὐτοὺς ποὺ μαγεύονταν ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.
Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς Παναγιώτης Χρήστου γράφει: «ἐκδικούμενοι τοὺς πνευματικοὺς εἰσβολεῖς οἱ Ρωμαῖοιἐσχημάτισαν καὶ...

30 Δεκ 2011

ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ», Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

Ναλπάντη Γεωργίου, Θεολόγου
1.   ταπεινοφροσύνη προϋπόθεση κάθε ρετς  
  ρθόδοξη διδασκαλία θεωρε σν βάση κα προϋπόθεση τς εσέβειας κα κάθε ρετς, τν ταπεινοφροσύνη ( τν ταπεινότητα). Στν ντίποδα ατς, βρίσκεται  ψηλοφροσύνη,  παρση, τ λαζονικ φρόνημα, μ λλα λόγια  «Φαρισαϊσμός» (ρος πο βγκε π τν σπουδαία παραβολ το Κυρίου, το «Τελώνου κα Φαρισαίου).
   Μ τν παραβολ ατ  Χριστς θέλησε ν μς προφυλάξει π τν μεγάλη ρρώστια πο πειλε τν γι θρησκευτικότητα κα εσέβεια, τν «Φαρισαϊσμό».Τ πιτυγχάνει νατέμνοντας δύο χαρακτηριστικος τύπους νθρώπων, τν ρα τς προσευχς. ........

Νέο βιβλίο τοῦ π.Χαραλάμπους Παπαδόπουλου «ὁ Κινέζος, Ὁ Θεός καί ἡ μοναξιά».

Σού προτείνω να νέο πολύ καλό βιβλίο το φίλου μου, π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, π' τήν Κρήτη, πού βγκε π' τίς κδόσεις Ἁρμός
Τό βιβλίο λέγεται « Κινέζος,  Θεός καί  Μοναξιά».  

Εμαι σίγουρος τι θά σέ προβληματίσει, θά σέ βοηθήσει, θά νοίξει τό μυαλό σου στόν Ορανό τς λήθειας, θά μαλακώσει τήν καρδιά σου π' τή σκληράδα το καθωσπρεπισμού  τς ποχς μας, πού λέγεται μέν χριστιανική, μά Χριστός εναι πολύ...πν. Μερικές φορές βρίσκεις τό Θεό, κε πού δέν περιμένεις.  Καλή νάγνωση.
Πατήρ νδρέας Κονάνος - atheataperasmata.com

Ἀνακοίνωση τῆς Ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου.

δικη προφυλάκιση το Γέροντά μας φραίμ συγκλόνισε τίς καρδιές των αδελφν τς ερς μας Μονς, τό γιον ρος, τήν κκλησία καί κάθε πνευματικο καί σκεπτόμενο νθρωπο.
 Ποιός θά μποροσε νά σκεφτε τι νθρωποι ο ποοι θυσιάζονται στην διακονία το πλησίον, πού ζον νιδιοτελς μέ φ΄ ρου ζως πακοή, νηστεία καί προσευχή, νά μεταχειρίζονται ς κοινοί γκληματίες καί γι’ατό νά φυλακίζονται; Ποιός θά φανταζόταν ναν φορέα τς θείας Χαριτος, ργάτη καί δάσκαλο τς ρετς, νά τόν προπηλακίζουν, νά τόν φυλακίζουν, πειδή κάποιοι νομίζουν τι μέ τόν τρόπο ατό πηρετούν τους νόμους τς Δικαιοσύνης;
 λες ο νέργειες το Γέροντα εχαν τήν γκριση, ποδοχή και υποστήριξη λης της δελφότητάς μας.
 Πληροφορομε τόν πιστό λαό το Θεο τι λη δελφότητα εναι...

Γιατί προφυλακίσθηκε ὁ ἡγούμενος Ἐφραίμ;

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου  τῆς πολιτικῆς παράταξης συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια " ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Ἡ ἐφέτης εἰδική ἀνακρίτρια Εἰρήνη Καλοῦ ἐπικαλέσθηκε ὡς ἐπιχείρημα πρός τό Συμβούλιο Ἐφετῶν, προκειμένου νά τεκμηριώσει τήν πρότασή της γιά προφυλάκιση τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου Γέροντος π.  Εφραίμ, ὅτι ὁ τελευταῖος ἐκμεταλλεύτηκε  τῆς ἰδιότητά του ὡς Καθηγούμενου Ἁγιορείτικης Μονῆς παγκόσμιας ἀκτινοβολίας πρός ἐπηρεασμό πολιτικῶν προσώπων, ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν, καθώς καί ἀνωτέρων κρατικῶν λειτουργῶν καί ὑπαλλήλων.
Δηλαδή τί θέλει νά μᾶς πεῖ ἡ ἀνακρίτρια; Ὅτι ἕνας «πανοῦργος» μοναχός κατάφερε νά ξεγελάσει τόσους ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς, τόσα πολιτικά πρόσωπα σάν αὐτοί νά ἤσαν ἄβουλοι, χωρίς κρίση, χωρίς προσωπική τους εὐθύνη; Γιατί δέν προφυλακίζονται ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι ἕως ὅτου ἀποφανθεῖ ἡ δικαιοσύνη;
Μέ αὐτό τό σκεπτικό λοιπόν ὅλοι, (ἤ σχεδόν ὅλοι γιά νά μήν ἀδικήσουμε κανέναν!) οἱ Ὑπουργοί καί οἱ βουλευτές θά πρέπει νά κριθοῦν προφυλακιστέοι καθώς ἐκμεταλλεύονται χρόνια τώρα τήν πολιτική τούς θέση πρός ἴδιον καί οἰκογενειακό τους ὄφελος!
Ὁ γέρων Ἐφραίμ εἶναι...

Ἀγαπητέ μου Ἅι Βασίλη

Click to view full size image
Δετε τί ζήτησε να κοριτσάκι πό τόν γιο Βασίλη, τίς γιες ατές μέρες…

Ἀλ.Παπαδιαμάντης «Νά παύση ἡ συστηματική περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν»...

«Νά παύση συστηματική περιφρόνησις τς θρησκείας κ μέρους πολιτικν νδρν, πιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καί λλων. λεγομένη νωτέρα τάξις νά συμμορφωθ μέ τά θιμα τς χώρας, ν θέλη νά γκλιματισθ δ. Νά γίνη προστάτις τν πατρίων καί χι διώκτρια. Νά άσπασθ καί νά γκολπωθ τάς θνικς παραδόσεις. Νά μή περιφρον ναφανδόν ,τι παλαιόν, ,τι γχώριον, ,τι λληνικόν. Νά καταπολεμηθ ξενισμός, πιθηκισμός, φραγκισμός... Νά μή χάσκωμεν πρός τά ξένα»... «μύνθησαν περί πάτρης ο στοργοι πολιτικοί, ο κ περιτροπς μητρυιοί το ταλαιπώρου ρφανισμένου Γένους;... μυνα περί πάτρης δέν εναι α σπασμωδικαί, κακομελέτητοι καί κακοσύντακτοι πιστρατεται, οδέ τά σκωριασμένης πιδεικτικότητος θωρηκτά. μυνα περί πάτρης θά το εσυνείδητος λειτουργία τν θεσμν, θνική γωγή, χρηστή διοίκησις, καταπολέμησις τοῦ...

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Γεδεῶν ὁ Καρακαληνός

Ὁ ἅγιος Γεδεῶν γεννήθηκε τό 1766 στό χωριό Κάπουρνα, κοντά στήν Μακρυνίτσα τόν Βόλου. Σέ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν καί ἐνῶ ἐργαζόταν στό Βελεστίνο ξεγελάστηκε ἀπό τούς Τούρκους, ἀρνήθηκε τόν Χριστό, περιτμήθηκε καί ἔγινε Μουσουλμάνος.
Κατάλαβε μως τό παράπτωμα τόν καί δραπέτευσε πό τούς Τούρκους. πειτα πό πολλές ταλαιπωρίες ρχεται στό γιον ρος, στην Ιερά Μονή Καρακάλλου, που κάρη μοναχός καί πρε τό νομα Γεδεν.
Μετά τριάντα πέντε τη σκητικν γώνων στή Μονή ναψε στήν καρδιά το πόθος το μαρτυρίου. χοντας πρός τοτο πληροφορία κ Θεο καί μέ τήν ελογία τν Πατέρων, τρεξε στό...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.