30 Σεπ 2015

Στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Φανούρη

- ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΚΑΜΟΥΜΕ  μία Λειτουγία στοῦ  Ἁγίου Φανούρη; Τὸ’χῶ τάξιμο.
- Καὶ τὸ ρωτᾶς; Γιὰ πότε θέλετε;
- Τὴν Τετάρτη μπορεῖτε; 
Εἶναι τοῦ Ἄη Γιάννη ἡ σύλληψις,βεβαίως!
Ὅμως ἡ Θ.Λειτουργία ἔμελε νὰ ἀναβληθεῖ ἕνεκεν τῆς προσφάτου ἐντόνου   βροχόπτωσεως ἀφοῦ τὸ ἐκλησάκι τοῦτο εἶναι ἰδιόκτητο καὶ εὑρίσκεται  ἐντὸς μίας μικρῆς αὐλῆς στὸ παλαιὸ Ἀνάπλι.Οὕτως ἐκ τῶν πραγμάτων οἱ φιλακούλουθοι θὰ ἐκάθηντο ἐντός της αὐλῆς καὶ θὰ ἐβρέχοντο.
Μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρας ἐσυνάντησα τὴν φιλέορτο κυρία καὶ μοῦ ἑξαναζήτησε νὰ λειτουργήσουμε τὸ δίχως ἄλλο τὴν ἐρχόμενη Τρίτη.
- Τί καὶ ἂν βρέξει καὶ  πάλι , τ’ ὄχω τάξιμο, θὰ φέρω καὶ μία μεγάλη ὀμπρέλα  καὶ ἃς καθίσουμε ὅλοι ἀπὸ κάτω νὰ ψάλλουμε.
Ἐθαύμασα τὴν φιλοτιμία της καὶ ἐκλείσαμε τὴν Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ το Ἀνὰχωρητο.
Δὲν εἶχε φέξει ἀκόμη , τέλος Σεπτέμβρη καὶ ἡ ἡμέρα εἶχε ἀρχίσει ἤδη νὰ φθίνει καὶ  ἑξὶ μίση ὥρα τὸ πρωὶ ἦτο ἀκόμη νύξ.
Τὰ γιασεμιὰ ποὺ εἶχαν  φτιάξει αὐτοσχέδια καμάρη εἰς τὰ σοκάκια τ’Ἀναπλιοὺ σὲ μεθοῦσαν φιλόξενα μὲ....

Περὶ τοῦ «ψάλλειν», «ὑμνεῖν» καὶ «ἄδειν» ὀλίγα

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
«Λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες εν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Εφεσ. 5,19) 
Ἀπόδοση στὴ νεοελληνική: «Νὰ τέρπετε τοὺς ἑαυτούς σας μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικές, τραγουδώντας καὶ ψάλλοντας μὲ τὴν καρδιά σας». Ἀπὸ τὸν παραπάνω ἀποστολικὸ στίχο παίρνουμε ἀφορμὴ καὶ παραθέτουμε σχόλια ψυχωφελή των ἁγίων τς Ἐκκλησίας μας. 
Ἡ συνήθεια τοῦ «ψάλλειν» εἶναι στὴ φύση μας καὶ βοηθάει στὴν τήρηση τῆς ἁρμονίας τῶν πραγμάτων στὴ ζωὴ μᾶς ἀλλὰ καὶ στὴ θεραπεία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Τὸ ἀπὸ καρδιᾶς «τραγούδι» στὸ Θεὸ εἶναι ἔνδειξη πνευματοφόρας ψυχῆς. Εἶναι ξεχείλισμα. «Κακοπαθεῖ τὶς ἐν ὑμίν; προσευχέσθω• εὐθυμεῖ τὶς; ψαλλέτω» (Ἰακ.5, 13) Ἡ καρδιὰ καὶ τὰ χείλη εἶναι τὰ καλύτερα ὄργανα, ποὺ παίζουν καὶ τραγουδοῦν γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία αἰῶνες τώρα. Μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα καὶ τὴν εὐκαιρία, νὰ συμμετέχουμε στὶς ἀκολουθίες της καὶ νὰ ψάλλουμε καὶ νὰ ὑμνοῦμε τὸ Θεό μας ἀπὸ καρδιᾶς. Δὶ` αὐτῶν εἰσερχόμαστε στὸν  ἑαυτό μας καὶ εὐκολότερα ὁδηγούμαστε σὲ κοινωνία  μὲ τὸ Θεό. Δὶ` αὐτῶν τελοῦνται τὰ ἅγια καὶ σωστικὰ Μυστήρια καὶ ὅλες οἱ ἱεροπραξίες, γιὰ κάθε....

28 Σεπ 2015

Νὰ γίνουν οἱ Γεωγραφίες, οἱ Ἱστορίες καὶ οἱ Γραμματικές, κηρύγματα Λευτεριᾶς

Γράφει  Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος, Κιλκὶς
«Εἴμασταν σχολιαρούδια καὶ ὁ τόπος μας ἀκόμα σκλαβωμένος στὴν Τουρκία. Καὶ Σχολάρχης μας, ὁ ἀξέχαστος ἐκεῖνος Σπύρος Ἀναγνώστου. Ἀπὸ τοὺς δασκάλους τοῦ ὑποδουλωμένου Γένους, ποὺ συντηροῦσαν μέσα στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν τὴν ἱερὴ φωτιὰ τῆς Μεγάλης Ἰδέας, καὶ ἔνιωθαν τούτη τὴν ἀποστολὴ σὰν τὴν πιὸ σπουδαία τς καριέρας τῶν τῆς παιδαγωγικῆς. Ἀφορμὲς γιὰ τὴν ἐθνικὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ ‘διναν ὅλα τα μαθήματα ποὺ μᾶς δίδασκε. Μᾶς ἔκαμε Γεωγραφία τοῦ νησιοῦ μας, καὶ σιγὰ-σιγὰ τὸ χέρι τοῦ περνοῦσε τὸ Αἰγαῖο, ὅπου τα νησιὰ μᾶς ἦταν κίτρινα ὅπως ὅλη ἡ Τουρκία καὶ ἡ κοντινή μας Μικρασία, καὶ ἔφτανε στὴν Ἑλλάδα, τὴν ἐλεύτερη τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἦταν τριανταφυλλιά. Ἕνα μικρὸ τριανταφυλλὶ σημάδι πανω στὸ μεγάλο χάρτη τῆς Εὐρώπης. Ἐκεῖ σταματοῦσε τὸ δάχτυλο τοῦ Ἀναγνώστου, κίτρινο ἀπὸ τὸ ἀδιάκοπο κάπνισμα. Σταματοῦσε δισταχτικὸ καὶ ἔκαμε ἀργὰ-ἀργὰ τὸν περίπατό του γύρω στὰ σύνορά το ἐλεύθερου κράτους. Τὰ σύνορα ἦταν κοντινά, ὁ περίπατος σύντομος.
Τότες ὁ Ἀναγνώστου πήγαινε καὶ κλείδωνε ἀπὸ μέσα τὴν πόρτα τῆς τάξης, καὶ μεῖς ἀναστενάζαμε μὲ ἀγαλλίαση. Γιὰ δύο λόγους. Πρῶτα γιατί θὰ ξεφεύγαμε ἀπὸ τὸ ἀνιαρὸ μάθημα τῆς Γεωγραφίας, ποὺ ἦταν μόνο ὀνόματα καὶ ἀριθμοί, καὶ δεύτερο γιατί ξέραμε πὼς....

Τὴν μόνη ΜΗΤΕΡΑ ποὺ θὰ φοβηθεῖ ἡ νέα κυβέρνηση θὰ εἶναι ἡ ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἔρχονται ἀλλαγές, ἀνατροπὲς καὶ συγκρούσεις; Μήπως εἶναι καὶ αὐτὲς μεταρρυθμίσεις γιὰ τὸ καλό μας; Ἂν δὲν θέλετε παπάδες, ἀλλάξτε τὸ Σύνταγμα (εδώ).
"Ενοποίηση Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου, Ἀριθμοῦ Δελτίου Ταυτότητας καὶ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης προανήγγειλε ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλὴς μιλώντας στὸν ραδιοσταθμὸ Παραπολιτικά. Ὅπως ἀνέφερε τὸ σχέδιο τὸ εἶχε ξεκινήσει ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Νίκος Βούτσης μὲ στόχο τὴ σύγκρουση μὲ τὴ γραφειοκρατία.
"Πρέπει νὰ συγκρουστοῦμε μὲ τὸ τέρας τῆς γραφειοκρατίας" ποὺ ἀπορροφᾶ τὸ 6% τοῦ ΑΕΠ, εἶπε ὁ κ. Κουρουμπλής. Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι τὴν Τετάρτη εἶπε θὰ συναντηθεῖ μὲ τὴ διοίκηση τῆς ΚΕΔΕ, καθὼς ἐπιδιώκει νὰ ἀντιμετωπιστοῦν τὰ προβλήματα ἀπὸ τὸν Καλλικράτη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ θεσμικὸ πλαίσιο καὶ ὄχι -ὅπως διευκρίνισε- τὸ χωροταξικό.
Ἐξήγησε πὼς ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν εἶναι καὶ ὁ Διοικητικὸς Κώδικας καθὼς ἐμφιλοχωροῦν λογικὲς ποὺ δὲν συνάδουν σὲ ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ἔφερε ὡς παράδειγμα τὴν μὴ καταβολὴ προστίμων, καθὼς οἱ ἁρμόδιοι γιὰ....

Φώτης Κόντογλου – Ὁ «Ἔγκλειστος» Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Κύπριος

Αὐτὸς ὁ ἅγιος ἤτανε βλάστημα τῆς μοσκοβολημένης Κύπρου. Γεννήθηκε στὰ 1134 στὸ χωριὸ Λεύκαρα, ποὺ τώρα τὸ λένε Κάτω Δρῦ, κοντὰ στὴ Λάρνακα. Ἡ Κάτω Δρῦ χτίσθηκε ὕστερα ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου. Ἡ γενιά του λεγότανε Καταμούτηδες καὶ βρίσκεται ἀκόμα. Ἀπὸ μικρὸς ἤτανε διαλεγμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ γίνει ἅγιος. Γιατὶ δὲν συνήθιζε σὰν τ᾿ ἄλλα τὰ παιδιὰ ποὺ παίζουνε καὶ διασκεδάζουνε, παρὰ ὁ μονάχος πόθος τοῦ ἤτανε νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸν Χριστὸ καὶ τὴ θρησκεία του. Σὰν γίνηκε 18 χρονῶν, οἱ γονιοί του τὸν ἀρραβωνιάσανε. Μὰ ὁ Νεόφυτος ἔφυγε ἀπὸ τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ μοναστήρι τοῦ Χρυσοστόμου στὸ βουνὸ Κουτζουβέντη. Ὕστερα ἀπὸ δυὸ μῆνες τὸν βρήκανε οἱ δικοί του καὶ γύρισε στὸ σπίτι τους, μὰ δὲν ἔστερξε νὰ παντρευτεῖ, παρὰ ἤθελε νὰ καλογερέψει. Βλέποντας οἱ γονιοί του αὐτὴ τὴ στερεὴ ἀπόφασή του, τὸν ἀφήσανε λεύτερον....

27 Σεπ 2015


Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ Ῥωμηοσύνη

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνο
Πολλοὶ ἔχουν πεῖ πως ὁ Καποδίστριας ἦταν ἕνας Εὐρωπαϊστής, ἕνας ἄνθρωπος πού «ἤθελε νὰ μετατρέψει τοὺς Ρωμηοὺς σὲ Ἕλληνες», ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο;
Τὸ 1819 γράφει στὸν Πατέρα του: «Εἶναι ἔργον μοναδικόν τῆς προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων ποὺ ἀναξίως ἐπεκαλέσθην μὲ δάκρυα εἰλικρινοῦς καρδίας καὶ ἀφοσιωμένης» προσθέτοντας τὴν φράση: «Πίπτων εἰς τοὺς πόδας τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου μας καὶ τῆς Ἀειπαρθένου Πλατυτέρας (=Θεοτόκου)»[1] Εἶναι ἔκδηλη ἡ ἡσυχαστική του συνείδηση (βλ. τὶς σημειωμένες φράσεις) σὲ ἕνα ἰδιωτικὸ γράμμα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀποκαλύψει τὰ μύχια της καρδιᾶς του. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι ἔβλεπε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη τοῦ Γένους ζυμωμένη μὲ τὴν πίστη.
Γράφει σὲ ἄλλη περίπτωση: «Ἡ Χριστιανικὴ Θρησκεία ἐσυντήρησεν εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ γλώσσα καὶ πατρίδα καὶ ἀρχαίας ἔνδοξους ἀναμνήσεις καὶ ἑξαναχάρισεν εἰς αὐτοὺς τὴν πολιτικὴν ὕπαρξιν τῆς ὁποίας εἶναι στύλος καὶ ἑδραίωμα».[2] Συνδύαζε δηλαδὴ ὁ Καποδίστριας τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν...

Θέλω νὰ λὲς «ΝΑΙ» ἀκόμα καὶ στὴν καταστροφή σου...

ΝΑΙ σὲ ὅλα. Παλιά, μποροῦσα νὰ σὲ ἐξοντώσω μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Νὰ σὲ φυλακίσω, νὰ σὲ βασανίσω, νὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία.
Παλιά, εἶχα δωσίλογους καὶ καταδότες, εἶχα στρατὸ καὶ ἀστυνομία.
Ἀκόμα τοὺς ἔχω.
Γενικά, σοῦ δίνω πάντα τὴν εὐκαιρία νὰ συμμορφωθεῖς: θὰ σὲ πάω μὲ τὸ καλό, θὰ προσπαθήσω νὰ σὲ πείσω, νὰ σὲ φοβίσω, νὰ σὲ ἀπειλήσω.
Ἂν τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν πιάσει, θὰ σὲ ἐξολοθρεύσω....
Ἔχω τὴν οἰκονομικὴ δύναμη, κάνω ὅ,τι θέλω.
Ἀκόμα καὶ τώρα, ποὺ κάποιες ἀλήθειες γίνονται φανερὲς καὶ κάποια δικαιώματα κατοχυρώνονται.
Ἀκόμα καὶ τώρα ὑπάρχει τρόπος νὰ σὲ ἐλέγχω.
Τώρα ἔχω τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης.
Τώρα εἰσχωρῶ στὸ μυαλό σου. Στις πιὸ ἐνδόμυχες ἐπιθυμίες καὶ φόβους σου. Τώρα σὲ κάνω σύμμαχό μου. Τώρα εἶμαι σὲ....

26 Σεπ 2015

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος δὲν συμφωνοῦσε νὰ σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στὴν Δύση, ...οὔτε νὰ πραγματοποιοῦν «διαλόγους» μὲ τοὺς ἑτεροδόξους!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2015                                                       Ὁ Πατὴρ Παΐσιος δὲν συμφωνοῦσε νὰ σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στὴν Δύση, διότι ἔβλεπε τὸν κίνδυνο νὰ μεταφέρουν ἀπὸ ἐκεῖ «πνευματικὰ μικρόβια» καὶ νὰ μολύνουν τὴν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας. «Τί θὰ πάτε νὰ πάρετε ἀπὸ ἐκεῖ; ἔλεγε. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τίποτε, τὰ ἔχουν γκρεμίσει ὄλα». 
     Καὶ σὲ ἕναν Ὀρθόδοξο Γάλλο ἱερομόναχο ποὺ τὸν ρώτησε σὲ τί διαφέρουν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σὰν αὐτὸ τὸ Καλύβι ποὺ βλέπεις, φτιαγμένο ἀπὸ πέτρες, λάσπη καὶ ζωνάρια. Οἱ Καθολικοὶ ἀφαίρεσαν τὴν λάσπη, οἱ Προτεστάντες ἀφαίρεσαν τὰ ζωνάρια. Μποροῦν τώρα νὰ σταθοῦν οἱ πέτρες μόνες τους;».
Στενοχωριόταν καὶ ὅταν μάθαινε ὅτι...

Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος

Πέρα ἀπὸ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, ὁ μήνας Σεπτέμβριος περιλαμβάνει τὴ μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ μήνας ποὺ μᾶς μεταφέρει στὸ γνωστὸ σκηνικό τς Σταύρωσης, ὅπου τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου δένονται μυστικὰ καὶ πνευματικά. Ὁ Χριστὸς ἀπευθυνόμενος πρῶτα στὴ μητέρα Του, «ΓΥΝΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΣΟΥ» καὶ ἔπειτα στὸ μαθητή Του, «ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ» (ω. 19,27), ἀναδεικνύει καὶ ὑπερυψώνει τὸν Ἰωάννη ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλους τούς μαθητές Του. Ἔτσι, οἱ μέρες τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου χαριτώνονται περισσοτέρως καὶ μᾶς ἐξαίρουν λατρευτικὰ καὶ τιμητικὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἠγαπημένου Μαθητῆ καὶ Ἐπιστηθίου Φίλου το Χριστοῦ, Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστο Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν γιὸς τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τῆς Σαλώμης, καὶ νεώτερος ἀδελφός το ἀποστόλου Ἰακώβου. Στὴν ἀρχὴ ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, καὶ κατόπιν ἔγινε μαθητὴς τοῦ Κυρίου. Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, καὶ μάλιστα μαθητὴς «ὂν ἠγαπα ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάννου ια΄ 20), δηλαδή, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀπένειμε τὴν προσωνυμία τοῦ Θεολόγου, καὶ στὴν ἁγιογραφία εἰκονίζεται μὲ ἕναν ἀετό, λόγω τῆς ὑψηλῆς θεολογίας τοῦ Εὐαγγελίου του, κοντὰ...

Δελτίο τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) σχετικὰ μὲ δηλώσεις τῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ τῆς ΟΛΜΕ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ἀριθμ. Πρωτ.: 125
Μὲ ἀφορμὴ ἀφενὸς ὅσα δήλωσε ἡ νέα Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας, κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου, σὲ συνέντευξή της «Στὸ Κόκκινο» καὶ ἀφετέρου ἕνα Δελτίο Τύπου τῆς ΟΛΜΕ, σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωση νὰ ὑπενθυμίσει πρὸς ὅλους ὅτι τὸ ζήτημα ἔχει λυθεῖ ὁριστικὰ μὲ τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων, ποὺ δεσμεύουν τὴ διοίκηση καὶ ἑπομένως τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἅπαντες οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων ἀλλὰ καὶ οἱ συνάδελφοι συνδικαλιστὲς ὀφείλουν νὰ μελετήσουν σὲ βάθος τὸ περιεχόμενο τῆς τελευταίας Ἐγκυκλίου καθὼς καὶ τῶν σχετικῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, πρὶν προβοῦν σὲ προτάσεις καὶ διατυπώσουν ἀπόψεις γιὰ τὸ ζήτημα.
Ἡ ἐν λόγω Ἐγκύκλιος τοῦ τ. Ὑπουργοῦ Παιδείας Ἀ. Λοβέρδου γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀποτελεῖ ἀκριβῶς συμμόρφωση τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων ποὺ προέκυψε μετὰ ἀπὸ ἐντατικὴ ἐνασχόληση μὲ τὸ ζήτημα στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τὶς σχετικὲς ἀπαραίτητες παρεμβάσεις τῆς Πανελλήνιας...

25 Σεπ 2015

Ἡ μεταπατερικότητα, εἶναι στὴν οὐσία της ἀντιπατερικότητα, διότι ἡ προτεσταντίζουσα αὐτὴ κίνηση ἀποδυναμώνει τὴν πατερικὴ μας παράδοση χωρὶς τὴν ὁποία ἡ Ὀρθοδοξία παραμένει ἀθωράκιστη


Τοῦ πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ
Εἶναι, λοιπόν, φανερό, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποδείχθηκε πλέον ὡς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση, ὡς ἕνας «δαιμονικὸς συγκρητισμός», ποὺ ἐπιδιώκει μία ὁμοσπονδιακὴ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν δυτικὴ αἱρετικὴ πανσπερμία. Ἔτσι ὅμως, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἐπηρεάζει σωτηριολογικὰ τὸν μὴ ὀρθόδοξο κόσμο, διότι ἔχει ἐγκλωβισθεῖ αὐτή, στὰ πρόσωπα τῶν κατὰ τόπους Ἡγεσιῶν της, στὶς παγίδες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ κατεργάζονται τὴν φθορὰ καὶ τὴν ἀλλοτρίωσή της.
Ἀντὶ λοιπόν, ἡ ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία μας, νὰ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων μας Πατέρων στὴν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς μόνης δυνατότητος σωτηρίας ἀνθρώπου καὶ κοινωνίας, πράττει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: συμφύροντας τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὴν αἵρεση, στὰ ὅρια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ οὐσιαστικὰ καταξιώνοντας τὴν αἱρετικὴ πλάνη, ἐπιφέρει τὴν ἄμβλυνση τῶν κριτηρίων τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος καὶ στερεῖ καὶ αὐτὸ καὶ τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν δυνατότητα σωτηρίας.
Στὴν κατεύθυνση δὲ αὐτὴ ἀκριβῶς ἀποδεικνύεται δαιμονικὴ ἡ παρέμβαση τῆς λεγομένης «Μεταπατερικῆς Θεολογίας», ἡ ὁποία προσφέρει θεολογικὴ κάλυψη καὶ στήριξη στὴν οἰκουμενιστικὴ μας ὑστερία καὶ στὴν κατεδάφιση τῶν πατερικῶν καὶ παραδοσιακῶν μας θεμελίων. Αὐτὸ δὲν γίνεται, βέβαια, μὲ τὴν κατ΄ εὐθείαν πολεμικὴ κατὰ τῆς συνοδικῆς καὶ πατερικῆς πίστεως –τοὐναντίον αὐτὴ συχνὰ ἐπαινεῖται ὑποκριτικὰ καὶ ἐξαίρεται- ἀλλὰ μὲ τὴν ἀμφισβήτηση τῶν νηπτικῶν προϋποθέσεών της, τὴν ἀποφυγὴ τῆς καταδίκης τῶν αἱρέσεων καὶ τὴν de facto, ἔτσι, ἀναγνώρισή τους ὡς Ἐκκλησίας, σωτηριολογικοῦ δηλαδὴ μεγέθους, ἰσοτίμου μὲ τὴν...

Ὁ Πανορμίτης φαίνεται νὰ ἀποτρέπει τουρκικὸ πολεμικὸ σκάφος φέτος παραμονὴ τῆς Παναγίας

Φωτό: «Ῥωμαίικου»
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πολλὲς φορὲς δὲν μπορεῖς νὰ ταιριάξεις τὴν συγκίνηση, τὴν λογικὴ καὶ τὴν ἔκπληξη. 
Αὐτὸ σήμερα συνέβη καὶ σὲ ἐμένα ὅταν ὁ φίλος μου Ἀναστάσης ζήτησε νὰ μὲ δεῖ γιὰ νὰ μοῦ δείξει κάτι ἀπὸ τὸ προσωπικό του ἀρχεῖο φωτογραφιῶν ποὺ τράβηξε φέτος παραμονὴ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ καὶ συγκεκριμένα στὴν παραλία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δυσάλωνας τῆς νήσου Σύμης. 
Ἔτσι καὶ ὁ ἴδιος μοῦ ξεδίπλωσε τὴν ἐσωτερική του συγκίνηση καὶ ἔκπληξη. 
- Παραμονὴ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ βρέθηκα στὴν Σύμη γιὰ νὰ προσκυνήσω τόν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ τὸν Πανορμίτη ποὺ εὐλαβοῦμαι ἰδιαιτέρως. 
- Ἡ ζέστη τοῦ μεσημεριοῦ ἦταν ἀνυπόφορη καὶ μετὰ τὸ προσκύνημα ἀποφάσισα νὰ κάνω μία βουτιὰ στὴν πανέμορφη παραλία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δυσάλωνας. 
- Μετὰ τὴν δροσιὰ τῆς θάλασσας καὶ ἐνῶ ξεκουραζόμουν βλέπω νὰ ¨σκάει μύτη¨ ἀπὸ τὴν δεξιὰ βραχώδη ἀπόληξη τοῦ κόλπου καὶ στὸ βάθος σὲ ἀπόσταση ὁρατὴ ἕνα τουρκικὸ πολεμικὸ σκάφος. 
- Ἡ ἔκπληξή μου μεγάλη ἀλλὰ ἀποκορυφώθηκε ὅταν μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους λουόμενους εἴδαμε ὅτι τὸ τουρκικὸ ἐπιβράδυνε τὴν πορεία του καὶ ἀμέσως ἔκανε ἀναστροφὴ ἐπὶ τόπου γιὰ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν ἴδια πλευρὰ ποὺ εἰσῆλθε. 
- Ἀποφάσισα τότε νὰ τὸ φωτογραφίσω καὶ νὰ τραβήξω αὐτὲς τὶς πέντε φωτογραφίες. 
- Βρὲ τοὺς τουρκαλάδες εἶπα μέσα μου, τί νὰ σκαρώνουν παραμονὴ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας καὶ...
Δεῖτε τὶς φωτογραφίες…

Ἡ νέα Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου ὀνειρεύεται… ἀπαλλαγὲς μαθητῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ

Στὴν πρώτη της συνέντευξη "Στὸ Κόκκινο" ἡ ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου ἀναφέρθηκε καὶ στὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ ἀπαντώντας σὲ σχετικὴ ἐρώτηση δημοσιογράφου.
Ἡ κ. Ἀναγνωστοπούλου προανήγγειλε ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος κρίνοντας ὡς λανθασμένη τὴν πρόβλεψη τῆς ἰσχύουσας ἐγκυκλίου γιὰ τὴν ἀναφορὰ σὲ Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ κηδεμόνα ὅτι δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος. Ἀνέφερε σχετικὰ ἡ Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς: "Δὲν πρέπει νὰ δηλώνει κανεὶς σὲ δημόσιο ἔγγραφο τί εἶναι ἢ τί δὲν εἶναι. Θὰ πρέπει νὰ δηλώνει ἕνας γονιὸς ὅτι θὰ ἤθελε τὸ παιδί του νὰ μὴν κάνει Θρησκευτικὰ" χωρὶς καμία ἀναφορὰ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ στὸ θρήσκευμα. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ὅτι "Κακῶς δὲν τὸ ἀλλάξαμε ὡς τώρα, θὰ τὸ ἀλλάξουμε".
Σχόλιο ἰστολογίου «θρησκευτικά»: Προφανῶς ἡ νέα Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς ἀγνοεῖ τὶς σχετικὲς μὲ τὸ θέμα δικαστικὲς ἀποφάσεις ποὺ εἶναι δεσμευτικὲς γιὰ τὴ διοίκηση καὶ ἑπομένως καὶ γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἑρμηνεύει τὰ πράγματα ὅπως ἴσως θὰ ἐπιθυμοῦσε ἐκείνη νὰ ἰσχύουν ἀλλὰ δὲν ἔχει πλήρη γνώση τοῦ ζητήματος ποὺ ἀπασχόλησε ἐκτενῶς τὴν ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ 2008 καὶ ἐντεῦθεν, ἐπιλύθηκε δὲ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα μὲ δικαστικὲς ἀποφάσεις καὶ τὴν ἰσχύουσα τελευταία ἐγκύκλιο Λοβέρδου ποὺ ἀποτέλεσε ἐνσωμάτωση τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων σὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση. Ὁποιαδήποτε ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος θὰ φέρει...

24 Σεπ 2015

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Μασωνικὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εὐρὼ ἢ Ἐλεύθερη Ἑλλάδα;»

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος

Τοῦ πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, 
Δρ. Θεολογίας καὶ Οἰκονομικῶν
Ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος κάνει μία μνημειώδη ἀναφορὰ στὴν εὐρωζώνη, τὸ εὐρώ, τὶς ἀδηφάγες τράπεζες ὡς μασωνο - δαιμονικὲς δομὲς καὶ στὴν ἀντίδρασή μας ἔναντί τους.
Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα: 
Γιὰ χίλιους λόγους, διάφοροι φορεῖς ὅλο αὐτὸν τὸν καιρὸ τρομοκρατοῦν τὸ λαό μας, μὲ διάφορους ἐκφοβισμούς. Καὶ αὐτὸς ὁ ἐκφοβισμὸς εἶναι διπλός. 
Ὁ ἕνας ἐκφοβισμὸς εἶναι τί θὰ γίνει ἂν θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ ὁ ἄλλος εἶναι τί θὰ γίνει ἂν δὲν θὰ φύγουμε. 
Θέλω νὰ σᾶς τονίσω τὰ ἑξῆς. Πρῶτα-πρῶτα, ἡ θέση μου γιὰ τὰ μνημονιακὰ εἶναι σαφέστατη, τὴν ἔχω πεῖ χίλιες φορές. Τὸ εἶπα πρὶν ἀπὸ λίγο, τὸ θεωρῶ βαθύτατη προδοσία τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου. Αὐτὸ εἶναι δεδομένο. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρκεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασική μου ἀντίδραση. Τί παρακάτω ἔχω νὰ προσθέσω, γιὰ νὰ προσέξει ὁ λαός. 
Κοιτάξτε, τὸ δαιμονομασωνικὸ κίνημα τὸ ὁποῖο διοικεῖ τὴν Εὐρώπη, ὅπως τὸ λέω εἶναι -καθαρὰ ἔτσι- δὲν εἶναι μία γενικὴ ἱστορία. 
Ἡ Εὐρώπη διοικεῖται ἀπὸ κατεξοχὴν κέντρα μασωνικά, πρόσωπα μασωνικά· ἀπόδειξη ὅλοι ὅσοι προβάλλονται μέσα ἀπὸ τὴν ταραχή, τὴ βαβούρα, ὡς ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης ἀνήκουν σὲ μασονικὲς λέσχες.... 
Κοιτάξτε, κι ἂν ἀκόμη γιὰ μία στιγμὴ ξεφύγω ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ μνημονίου - ποὺ δὲν...

Ἡ Ἀμερικὴ ἐπιβάλλει «surer μνημόνιο» στὴν Γερμανία;

Πολλοὶ προσδιόριζαν γιὰ τὴν 23 Σεπτεμβρίου κάποιο κορυφαῖο γεγονὸς ποὺ θὰ εἶχε τὸν μέγιστο ἀντίκτυπο στὴν καθημερινότητα τοῦ πλανήτη μας ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα.
Μήπως λοιπὸν αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔσκασε ὀφθαλμοφανῶς μπροστά μας καὶ δὲν τὸ ἀξιολογήσαμε ὅσο ἔπρεπε;
¨Τὰ ἐπιχειρηματικὰ καὶ πολιτικὰ «θεμέλια» τῆς Γερμανίας ἔχει τραντάξει τὸ σκάνδαλο μὲ τὴ Volkswagen, σχετικὰ μὲ τὴν ἐξαπάτηση σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς ἐκπομπὲς ρύπων τῶν ὀχημάτων της.
«Ξαφνικά, ἡ Volkswagen ἔχει γίνει μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴ γερμανικὴ οἰκονομία ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κρίση», δήλωσε στὸ Reuters ὁ ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τῆς ING, Κάρστεν Μπρζέσκι. Ἂν οἱ πωλήσεις της βυθιστοῦν στὴ Βόρεια Ἀμερικὴ τοὺς ἑπόμενους μῆνες, αὐτὸ δὲν θὰ ἔχει ἀντίκτυπο μόνο στὴν ἑταιρεία, ἀλλὰ καὶ στὴ γερμανικὴ οἰκονομία στὸ σύνολό της», πρόσθεσε ὁ ἴδιος.
Ἡ συγκεκριμένη αὐτοκινητοβιομηχανία πούλησε σχεδὸν 600.000 αὐτοκίνητα στὶς ΗΠΑ πέρυσι, περίπου τὸ 6% τῶν παγκόσμιων πωλήσεών της, ποὺ φτάνουν στὰ 9,5 ἑκατ. δολάρια. Ἤδη ἡ Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ περιβάλλοντος στὶς ΗΠΑ προειδοποίησε...

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγωνίζεται φιλότιμα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ:

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Κακοπαθεῖ ὡς καλὸς στρατιώτης 
Ἀθλεῖται ὡς νόμιμος ἀθλητὴς 
Κοπιάζει ὡς καλὸς γεωργὸς 
Χωρὶς διάθεση ἐσχατολογικῆς τρομολαγνείας ἢ κινδυνολογίας (πάντοτε τὴν ἀπεχθανόμασταν), νομίζουμε πὼς εἶναι καιρὸς νὰ «σφίξουμε τὰ λουριὰ» τοῦ σώματος ἀλλὰ κυρίως τῆς ψυχῆς. Εἶναι ἀλήθεια καὶ φαίνεται ξεκάθαρα, πὼς ἡ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, ἀπαιτεῖ νέα στάση ἀπέναντι στὰ τρέχοντα. Μία λέξη μπορεῖ καὶ τὰ λέει ὅλα: «Ἑτοιμότητα». 
Κάτι συμβαίνει στὴν ἀνθρωπότητα. Κάτι πρωτόγνωρο, τὸ ὁποῖο «μαγειρεύεται», ἀλλὰ δὲ φαίνεται ἀκόμη καθαρά. Αὐτὴ ἡ φαινομενικὴ ἠρεμία, ἡ ἀγαπολογία, ἡ εἰρηνολογία, οἱ περίεργοι πόλεμοι, οἱ περίεργες «μεταναστεύσεις», τὰ σούρ` τα φέρ` τα ὅλων τῶν κατηγοριῶν καὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀνθρώπων (ἀκόμη καὶ οἱ δεσποτάδες καὶ οἱ παπάδες καὶ οἱ καλόγεροι πηγαινοέρχονται ἀνὰ τὸν κόσμο), τὰ συνέδρια, οἱ ἐκδηλώσεις, ὅλα τὰ νεοφανῆ ἐκπληκτικὰ ἀκούσματα καὶ θεάματα μᾶς ἀφήνουν ἐνεούς, ἄπραγους παρατηρητὲς μίας ἀναμενόμενης καταιγίδας, ποὺ μόνο ὁ Θεὸς ξέρει τὸ μέγεθός της καὶ τὴν καταστροφικὴ ὁρμή της. 
Γι` αὐτό, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπιλέξαμε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ θέμα αὐτό, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, θεωρώντας τὸ ἐπίκαιρο. «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί». 
Τρία ἐπαγγέλματα, ποὺ ἔχουν πολλὰ κοινὰ καὶ χρειάζονται κόπο, ζῆλο καὶ ὑπομονὴ πολλή, γιὰ νὰ τὰ ἀσκήσει κανεὶς καὶ ἀπὸ τὰ ὁποία πρέπει νὰ ἐμπνέεται ὁ Χριστιανὸς στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, μὲ τρία ἀντίστοιχα ρήματα, ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴ Β΄ πρὸς Τιμόθεο...

Ἡ Θράκη τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ 1922 καὶ τοῦ σήμερα

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Οἱ τραγικὲς ἐξελίξεις στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο, ἡ ἀλλαγὴ τῶν προσανατολισμῶν καὶ τῆς πολιτικῆς ἔναντι τῶν Κεμαλικῶν ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις, εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ὑπογραφεῖ ἡ συνθήκη ἀνακωχῆς τῶν Μουδανιῶν, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς διατάχθηκε νὰ ἐκκενώσει ὄχι μόνο τὴν Ἰωνία, ὅπου ἐκεῖ πλέον γραφόταν ὁ ἐπίλογος μίας παρουσίας αἰώνων, ἀλλὰ μέσα σὲ 15 μέρες καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη, ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρχαν μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις του καὶ εὔρωστο ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀνέφερε σὲ σχετικό του τηλεγράφημα τὰ ἑξῆς: «Ἀνακοινώσατε, παρακαλῶ τηλεγράφημα εἰς πληρεξουσίους Θράκης. Ἀνατολικὴ Θράκη ἀπωλέσθη ἀτυχῶς δι’ Ἑλλάδα καὶ ἐπανέρχεται εἰς ἄμεσον κυριαρχίαν Τουρκίας…. Ἐπὶ πλέον ὑποχρεούμεθα νὰ ἐκκενώσωμεν ἀπὸ τοῦδε Θράκην. Ὁλόκληρος προσπάθειά μου στρέφεται πὼς χάνοντες Θράκην νὰ σώσωμεν ἐν μέτρω δυνατῶ Θράκας…. Ὅσον τραγικὸν καὶ ἂν εἶνε, ἀνάγκη Θράκες νὰ ἐγκαταλείψωσιν τὴν γῆν, ἢν τόσων αἰώνων κατοικούσιν αὐτοὶ καὶ πρόγονοί των, δὲν ὑπάρχει ἄλλο μέσον σωτηρίας δι’ αὐτούς ….». 
Στὶς 30 Σεπτεμβρίου τοῦ 1922 ὁ ἀναπληρωτὴς τοῦ γενικοῦ διοικητῆ Θράκης Κ. Γεραγᾶς ἀνέλαβε καὶ ἐπίσημα νὰ συντονίσει τὸ ἔργο τοῦ ξεριζωμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ποὺ ἀφοροῦσε πάνω ἀπὸ 200.000 Ἕλληνες, ἐνῶ τὸ στρατηγεῖο τῆς στρατιᾶς Θράκης ἔφυγε ἀπὸ τὴ...

Ὅσιος Κόπρις: τὸ μωρὸ ποὺ γεννήθηκε πάνω στην κοπριά…

Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης
Ὁ θαυμαστὸς βίος τοῦ ἁγίου ποὺ γεννήθηκε πάνω σὲ ἕνα σωρὸ κοπριὰ καὶ ἀξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων:
Μεγάλωσε μὲ τὸ γάλα μίας κατσίκας ποὺ ἡ Χάρη τοῦ θεοῦ τὴν ὁδηγοῦσε κοντὰ του ὅταν ἔπρεπε νὰ θηλάσει. Τὰ ἄγρια θηρία τὸν ὑπάκουαν, τὸ βραστὸ νερὸ τὸν σεβάστηκε, ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης ἐμφανιζόταν καὶ συνομιλοῦσε μαζί του μετὰ τὸν θάνατό του….
Ὁ βίος του σὲ ἁπλὴ μεταφραση ἀπὸ τὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 
Ὁ Ἅγιος Κόπρις γεννήθηκε πάνω σὲ ἕναν σωρὸ ἀπὸ κοπριὰ ποὺ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἡ μητέρα του καταδιώκονταν ἀπὸ Ἀγαρηνοὺς μαζὶ μὲ ἄλλους συγχωριανούς της. Καὶ καθὼς ἔτρεχε πρὸς τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὰ χέρια τους, τὴν πιάσαν οἱ πόνοι τῆς γέννας. Βρῆκε τότε ἐκεῖνο τὸν σωρὸ τῆς κοπριᾶς καὶ ἐγένννησε πάνω του. 
Ἀφοῦ ἔφυγαν οἱ Ἀγαρηνοί, βρῆκαν οἱ μοναχοὶ τὸ βρέφος πάνω στὸ σωρὸ τῆς κοπριᾶς. Κατὰ προσταγὴ τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τὸ πῆραν στὸ μοναστήρι τους καὶ τὸ ὀνόμασαν Κόπρη. 
Τὸ μωρὸ αὐτὸ τρεφόταν μὲ τὸ γάλα μίας κατσίκας, ἡ ὁποία ἔβοσκε μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες κατσίκες σὲ ἕνα κοπάδι. Ὅταν ὅμως ἐρχόταν ἡ ὥρα τοῦ μωροῦ νὰ θηλάσει, τότε ἀπὸ μόνη της ἔφευγε ἀπὸ τὸ κοπάδι καὶ κατέβαινε ἀπὸ τὸ βουνό. Ἀφοῦ πήγαινε καὶ θήλαζε τὸ παιδί, πάλι γυρνοῦσε στὴ βοσκή. Αὐτὸ τὸ ἔκανε μέχρι ποὺ μεγάλωσε τὸ μωρὸ καὶ ἄρχισε νὰ τρώει στερεὰ τροφή. 
Ὅταν ὁ Κόπρης ἔφτασε σὲ μεγαλύτερη ἡλικία, ἔγινε πολὺ ἀγαπητὸς ἀπὸ τὸν Ὅσιο Θεοδόσιο. Καὶ ἐπειδὴ ἐφύλαξε ἀμόλυντον τὸ κατ΄ εἰκόναν, ἀξιώθηκε ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κονίτσης - 23 Σεπτεμβρίου

23 Σεπ 2015

Διδάγματα ἱστορίας

Γράφει ἡ Παύλου  Αθ. Ζαχαρούλα
"Νὰ γιατὶ ὅταν οἱ λαοὶ ξεχνοῦν τὴν ἱστορία τους καὶ δὲν παραδειγματίζονται ἀπὸ τὰ διδάγματά της  εἶναι καταδικασμένοι νὰ τὴν ξαναζήσουν...."
Ἕνα ἀπὸ τὰ κρατίδια ποὺ δημιουργήθηκαν μετὰ τὴν πρώτη ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Φράγκους τὸ 1204 ἦταν ἡ αυτοκρατορία τῆς Νίκαιας ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Λάσκαρη. Ὅταν τὰ ἡνία τῆς διακυβέρνησης ἀνέλαβε ὁ Ἰωάννης Γ΄Δούκας Βατάτζης , ἕνας πολὺ ἰκανὸς καὶ εὔστροφος διάδοχος στὴν ἡγεσία τῆς αυτοκρατορίας τῆς Νικαίας, ἔθεσε ξεκάθαρα ἕναν στόχο: τὴν ἀνακατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης. Πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπέκτασης τῆς ἔκτασης τοῦ κρατιδίου του σκόπευε και στὴν οικονομικὴ αὐτάρκεια τῆς χώρας του, γιατὶ γνώριζε πὼς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικότερους δρόμους ποὺ θὰ τοὺ ἐξασφάλιζαν τὴν κατάκτηση τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων.« Ἐπιζήτησε νὰ προστατεύσει τὴν αυτοκρατορία ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ ξένων προϊόντων καὶ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ μονοπώλιο τῶν ἰταλικῶν κτήσεων. Ἀπαγόρευσε μὲ κάθε αὐστηρότητα στοὺς ὑπηκόοους του νὰ....

Ἡ προδοσία σκάει μύτη;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
"Σώπασε κυρὰ Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις πάλι με χρονους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα 'ναι"
Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ ψηφιακὸ μελάνι τοῦ ἄρθρου τῆς 21 Σεπτεμβρίου: "Όπως πίεσαν μετὰ τὸ δημοψήφισμα ἔτσι θὰ πιέσουν τώρα περισσότερο μὲ ἐξελίξεις"
"Αν συμβεῖ κάτι τέτοιο τὸ ἑπόμενο διάστημα μὲ μεθοδευμένες πιέσεις  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  χροιᾶς… ἡ ὁποιαδήποτε προτροπὴ γιὰ κυβέρνηση εἰδικοῦ σκοποῦ ὥστε νὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ νέο μνημόνιο καὶ αὐτὰ ποὺ ἕπονται μὲ τοὺς ἐφαρμοστικοὺς νόμους θὰ προσβάλει κατάφορα ἀκόμη μία φορὰ τὴν νοημοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Ξημερώνουν μέρες ποὺ θὰ προκαλοῦν ἀηδία στοὺς Ἕλληνες.
Μέχρι νὰ περάσει ἡ πολιτικὴ ναυτία μας θὰ ταρακουνηθοῦμε ἀρκετά". ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ  ἤδη  τρικυμία ἐξελίξεων  μὲ ναυτία ποὺ σιγὰ-σιγὰ γίνεται ἀνυπόφορη....

Ἡ Μέρκελ παραδίδει τὸ Αἰγαῖο στὴν Τουρκία! "Ἡ Ἑλλάδα δὲ μπορεῖ νὰ φυλάξει τὰ σύνορά της ΕΕ χωρὶς τουρκικὴ βοήθεια"

Σὲ τί λυκοσυμμαχία ἔχεις μπλέξει Ἑλλάδα μας; Ἂν αὐτοὶ εἶναι οἱ "σύμμαχοί " μας τί νὰ τοὺς κάνεις τοὺς ἐχθρούς; 
Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ ἀπὸ μόνη της, χωρὶς τὴν στήριξη τῆς Τουρκίας, νὰ φυλάξει τὰ ἐξωτερικὰ σύνορά τς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τόνισε η καγκελάριος τῆς Γερμανίας Ἄγγελα Μέρκελ, κατὰ τὴ διάρκεια κοινῶν δηλώσεων μὲ τὸν Φινλανδὸ πρωθυπουργὸ Γιούχα Σίπιλα.
Ἐνόψει τς αὐριανῆς ἔκτακτης Συνόδου Κορυφῆς τῆς ΕΕ γιὰ τὴν προσφυγικὴ κρίση, ἡ καγκελάριος Μέρκελ κάλεσε ὅλα τα κράτη-μέλη νὰ σεβαστοῦν τὴν «ἠθική τους ὑποχρέωση» καὶ νὰ συνεισφέρουν στὴν προσπάθεια, ἐκτιμώντας πὼς γιὰ τὴν ὥρα ἡ διαχείριση τῶν προσφυγικῶν ροῶν γίνεται ἄτακτα. «Τώρα ὅμως ἔχουμε πρῶτα τὴν ἀποστολὴ νὰ δώσουμε καταφύγιο στοὺς ἀνθρώπους μὲ ἀξιοπρέπεια», πρόσθεσε.
Ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ἀνάγκη νὰ....

22 Σεπ 2015

Κείμενα ὀρθοδόξου περιεχομένου σὲ ὀκτὼ γλῶσσες ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη!

Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ διάστημα ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη δραστηριοποιεῖται στὴν μετάφραση κειμένων ὀρθοδόξου περιεχομένου σὲ ὀκτὼ ξένες γλῶσσες. Ὀρθόδοξοι ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διαβάζουν στὴν δίκή τους γλώσσα βίους ἁγίων ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων θεολογικῶν ἄρθρων ποὺ ἀναρτῶνται διαδικτυακά. 
Ἀξίζει πραγματικὰ κάθε ἔπαινος στὴν προσπάθεια αὐτὴ ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης στὴν οἰκουμενική της διάσταση! Στοὺς παρακάτω συνδέσμους μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφτεῖτε τὴν σελίδα κάθε γλώσσας:
Ρουμανικά: www.comuniuneortodoxa.ro/
Σλοβακικά: www.pravoslavnekrestanstvo.sk/
Ἀραβικά: www.roumortodox.org/
Ἀρμενικά: www.orthodoxkyanq.org/
Ἀγγλικά: www.orthodoxpath.org/
Ἀλβανικά: www.orthodhoksiaebashkuar.al/
Γερμανικά: www.orthodoxeeinheit.de/

Ὁ δάσκαλος τοῦ Γένους Φώτης Κόντογλου

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος-Θεολόγος
«Ὅποτε καθίσω καὶ λογαριάσω τί γερό, τί ἀκατάλυτο ἔχω στὴν βιβλιοθήκη μου, 
τί θὰ μποροῦσα νὰ πιάσω σὲ μίαν ὥρα ἀνάγκης καὶ νὰ στυλωθῶ, πιάνω τὸν Κόντογλου…»
(Γιῶργος Ἰωάννου)
Στὶς 13 Ἰουλίου τοῦ 1965 κλείνει γιὰ πάντα τὰ μάτια του ὁ Φώτης Κόντογλου, ὁ Δάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ «ἀρχαῖος» ἄνθρωπος τῆς Ἀνατολῆς. Κατὰ τὸ ξόδι του, ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χρυσόστομος, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Τοιοῦτον ἄνδρα προπέμπομεν σήμερον, ἀδελφοί, ἄνδρα, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ καταταγή, χωρὶς ὑπερβολήν, μεταξὺ τῶν ἁγίων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως. Διότι οἱ ὁμολογηταὶ τῆς Πίστεως αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαμνον, ὅ,τι ἔκαμνε καὶ ὁ ἀείμνηστος Φώτιος. Ἐστάθη εὐθυτενής, ἐστάθη γενναῖος ἀπέναντι τῶν πολεμίων τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Πίστεως καὶ ἐγκατάλειψεν εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν μίαν παράδοσιν, ἀλλὰ καὶ...

Ὅπως πίεσαν μετὰ τὸ δημοψήφισμα ἔτσι θὰ πιέσουν τώρα περισσότερο μὲ «ἐξελίξεις»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Λαὸς δίχως νὰ τὸ καταλάβει πάλι τοὺς χάλασε τὰ σχέδια ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ δημοψήφισμα.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ πλανᾶται εἶναι γιατί ἔγιναν ἐκλογὲς καὶ μάλιστα μὲ τὶς ¨εὐλογίες τῶν ἐταίρων¨ ἀφοῦ ξαναβγῆκαν οἱ ἴδιοι καὶ σχεδὸν μὲ τὰ ἴδια περίπου ποσοστά;
Οἱ ξένοι ἔδωσαν τὴν ἄδεια νὰ γίνουν ἐκλογὲς γιατί στὸ ἀπώτερο σχεδιασμὸ εἶχαν μία ἰσοψηφία ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΝΔ ἢ τουλάχιστον μὲ ἀπόσταση μικρῆς διαφορᾶς.
Αὐτὸ εὐνοοῦσε τὴν συνεργασία τῶν δύο μεγάλων κομμάτων σὲ ἕνα εὐρύτερο κυβερνητικὸ σχηματισμὸ ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ ἐφαρμόσουν μὲ ἄνετες πλειοψηφίες τὸ ¨ὑπερμνημόνιο 3¨.
Ἄλλωστε ἡ ἀγαστὴ συνεργασία τῶν μεγάλων κομμάτων χέρι-χέρι ἀπὸ τὸ καλοκαίρι καὶ μετὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς 5 Ἰουλίου τοὺς ¨χαροποιοῦσε¨ ὅταν ἔβλεπαν νὰ ψηφίζονται ὅλα τὰ δυσβάστακτα μέτρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ οἰκονομικὴ πληγὴ ὅμως τῶν capital control εἶναι πλέον δίχως γιατρειὰ καὶ ἕπεται καὶ ἄλλο ἕλκος μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν Τραπεζῶν.
ΤΩΡΑ ΤΙ;
¨Τό μεσημέρι τῆς Δευτέρας ἡ ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβέρνησης Φιλιὰ καὶ ἐνθουσιασμὸς...

21 Σεπ 2015

Ἔργα Ρωμηῶν συνθετῶν


Ἡ ματαιοδοξία στήν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν

Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Στό πρῶτο τμῆμα τῆς πραγματείας του «Περί κενοδοξίας καί νατροφς τῶν τέκνων», ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δείχνει ὅτι ἡ ἀγωγὴ τῶν νέων ἐπηρεάζεται ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα πράξη ζωῆς, ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψεως τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος, μέσα στήν ὁποίαν ἀναπτύσσεται ὁ νέος. Στό κλῖμα τῆς ζωῆς αὐτῆς τῆς ὁμάδος ἀναπνέει καὶ ἀναπτύσσεται ὁ νέος, καὶ ἀναποτρέπτως ἡ ἠθικὴ του ποιότητα, ἡ πνευματικὴ του ὀντότητα, προσδιορίζονται ἀπ' αὐτὸ τὸ κλῖμα. Τὴν νοσηρότητα τοῦ κλίματος αὐτοῦ ἐντοπίζει ὁ Χρυσόστομος στήν κενοδοξία, στή ματαιοδοξία δηλαδή, στήν ἐσφαλμένη ἀντιλήψη περὶ ἀξιοπρέπειας καὶ στή συνδεδεμένη μὲ αὐτὴ τάση γιά ἐπίδειξη πλούτου, ἐνδυμάτων, σπιτιῶν, ἐπιπλώσεων.
Ἀναφέρεται κατ' ἀρχὴν στή συνήθεια πού εἶχε ἐπικρατήσει μεταξὺ τῶν πλουσίων νά κάμνουν ἐπίδειξη τῶν οἰκονομικῶν τους δυνατοτήτων, χρηματοδοτώντας θεατρικὲς παραστάσεις ἤ ὀργανώνοντας ἀγῶνες ἱπποδρόμου. Κίνητρο γι' αὐτὰ ἦταν τὰ χειροκροτήματα, οἱ ἐπευφημίες τοῦ λαοῦ, ἡ δόξα. Ὁ ἀνταγωνισμὸς αὐτὸς στήν ἐπίδειξη οἰκονομικῆς δυνάμεως εἶχε φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε μερικοὶ μόνο καὶ μόνο γιά νά μὴ δυσφημισθοῦν, ἔφθαναν στήν πτώχευση καὶ στήν ἀθλιότητα, σκορπώντας τὰ χρήματά τους ἀλόγιστα σ' αὐτές τίς ἐκδηλώσεις, τή στιγμή πού ὑπῆρχε πλῆθος ἀνθρώπων πού πέθαιναν ἀπὸ τὴν πεῖνα.
Ἡ τάση ὅμως αὐτὴ γιά ἐπίδειξη δέν ἦταν γνώρισμα ὀλίγων πλουσίων μόνον. εἶχε καταλάβει ὅλα τὰ στρώματα τῆς κοινωνίας. Ἀκόμη καὶ...

Ὁ Σιωνισμὸς εἶναι ὁ ἐξωτερικὸς ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό», τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου
Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικότερους ἐξωτερικοὺς προαιώνιους ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Σιωνισμός, τὸ πρωτοπαλίκαρο τοῦ Σατανᾶ, ποὺ ἀφοῦ ἐξετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων καὶ ἐσταύρωσε τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ (ὡς ἄνθρωπο), αὐτὴ ἡ συναγωγὴ τοῦ διαβόλου ἐπέσυρε τὴν κατάρα ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πάνω στὰ κεφάλια τους καὶ τὰ κεφάλια τῶν παιδιῶν τους, σὲ ὅλες τὶς γενεὲς ὡς καὶ τὴν συντέλεια. Αὐτοὶ ἀπὸ τότε ἦταν καὶ εἶναι διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔμμεσα καὶ ἄμεσα, πληρώνοντας ἢ διαβάλοντας τοὺς...

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀναφέρει σχετικά μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑἘπειδὴ περὶ βαπτίσματος ὁ λόγος, καλὸν νομίζω ἐνταῦθα νὰ ὑποβάλω πρακτικάς τινας παρατηρήσεις περὶ τοῦ τρόπου καθ᾿ ὃν τελεῖται παρ᾿ ἡμῖν τὸ Βάπτισμα. Οἱ παλαιοὶ πρακτικώτατοι καὶ μεμορφωμένοι ἱερεῖς, καίτοι ἀγράμματοι λεγόμενοι, εἴξευρον νὰ ἐκτελῶσι κανονικώτατα τὰς τρεῖς καταδύσεις καὶ ἀναδύσεις, κρατοῦντες τὸν βαπτιζόμενον ὄρθιον πρὸς ἀνατολὰς βλέποντα, ἐφαρμόζοντες τὴν δεξιὰν ἐπὶ τῆς μασχάλης τοῦ βρέφους ἀβρῶς ἅμα καὶ ἀσφαλῶς, φράττοντες δὲ διὰ τῆς ἀριστερᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ. Ἐφρόντιζον περὶ τῆς θερμοκρασίας τοῦ ὕδατος καὶ ἑκάστη κατάδυσις ἐγίνετο ἀκαριαία, τὸ δὲ διάλειμμα μεταξὺ τῶν καταδύσεων ἐγίνετο ἀρκετόν, ὥστε ν᾿ ἀναπνεύση τὸ βρέφος....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.