31 Ιαν 2013

Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχὴ τοῦ πατρὸς Θεοφίλου, αἰωνία του ἡ μνήμη!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ π. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ Η ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑ 
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω στίς 29-1-2013 ὁ σεβαστός ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, πνευματικῶς προϊστάμενος τῆς ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππησία».
Γιά τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ μεταστάντος πατρός ἔχουν γραφεῖ πολλά καί ἀξιόλογα. Μέ τήν ἀδελφότητα πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε, πρόσφερε στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία πολλούς πνευματικούς καρπούς τόσο στήν ἐσωτερική ὅσο καί ἐξωτερική ἱεραποστολή, ἐκμεταλλευόμενος κάθε μέσο (περιοδικά, ἐκδόσεις, κατασκηνώσεις, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δορυφόρους καί διαδίκτυο) ἔτσι ὥστε τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου του, νά φτάσει στά πέρατα τῆς γῆς γιά νά ἐνισχύσει καί παρηγορήσει τούς ὁμογενεῖς καί ὁμοθρήσκους ἀδελφούς μας.
Ὡς ΣΦΕΒΑ καί ΠΑΣΥΒΑ ὡστόσο, αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη διότι μέ τή δεδομένη εὐαισθησία του στά ἐθνικά μας θέματα, ὁ π. Θεόφιλος ἀγκάλιασε καί προέβαλλε...

Πάλι μας δουλεύουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὴν σχολὴ τῆς Χάλκης


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος 
Πρὶν καλὰ τὰ «παπαγαλάκια» τῆς Ἄγκυρας πανηγυρίσουν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν εἴδηση ποὺ μετέδιδαν ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν ἀποφάσισε νὰ ἀνοίξει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης,  οἱ Τοῦρκοι ἔδειξαν ξανὰ τὸ ἀληθινό τους πρόσωπο καὶ τὸ πῶς μᾶς δουλεύουν «ψιλὸ γαζὶ» γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀφοῦ ἀπὸ τὸ 1996 καὶ μετὰ τουλάχιστον δέκα φόρες ἐξήγγειλαν ὅτι θὰ ἐπαναλειτουργήσει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης χωρὶς νὰ γίνει τίποτα. Εἶναι δὲ πολὺ χαρακτηριστικὸς ὁ τουρκικὸς τίτλος τῆς ἐφημερίδας Radikal γιὰ τὸ θέμα, «Heybeliada icin top Samaras’ ta»,  δηλαδή, «Ἡ μπάλα στὸν Σαμαρὰ γιὰ τὴν Χάλκη». 
Ἔτσι, ὅπως ἀνέφεραν τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχαν στὸ Κατὰρ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς κ Σαμαρὰς μὲ τὸν Ἐρντογᾶν, ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς δήλωσε στοὺς Τούρκους δημοσιογράφους πὼς ἔχει μὲν τὴ πρόθεση νὰ ἀνοίξει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἀλλά πρῶτα περιμένει νὰ κάνει ἡ Ἀθήνα μία δική της ἀνταποδοτικὴ κίνηση στὴν πρόθεση αὐτή. Καὶ σὰν μία ἀνταποδοτικὴ κίνηση ὁ Ἐρντογᾶν πρότεινε μὲ περισσὸ θράσος  στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ νὰ ἀνοίξει μεγάλο μουσουλμανικὸ τέμενος στὴν....

"Ἂν γλυτώσουμε τὴν λεβεντιὰ καὶ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά μας σὲ αὐτοὺς τοὺς χαλεποὺς καιροὺς τῆς βαρβαροκρατίας τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν, δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ σπιθαμὴ αἱματοβαμμένης ρωμαίικης γὴς"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὸς θὰ δικαιωθεῖ τελικά;
"Κύριε Προβόπουλε, ὑπάρχει ἀκόμη ἀρκετὴ δυσπιστία ἀπέναντι στὴ χώρα σας. Γιὰ ποιὸ λόγο πρέπει οἱ Εὐρωπαῖοι φορολογούμενοι νὰ δώσουν κι ἄλλα χρήματα στὴν Ἑλλάδα;"
Ὡς ἕλληνας πολίτης νιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω τοὺς εὐρωπαίους φορολογούμενους – 230 δισ. εὐρὼ εἶναι ἕνα τεράστιο ποσό. Στὸ παρελθὸν ἐφαρμόσαμε μέτρα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόσαμε ἐπαρκῶς διαρθρωτικὲς μεταρρυθμίσεις. Καθὼς γινόταν προφανὲς ὅτι τὸ πρόγραμμα βάδιζε ἐκτὸς στόχου, ἄρχισε νὰ μειώνεται καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴ χώρα μας. Ἑπομένως, κατανοῶ τὶς ἀνησυχίες τῶν εὐρωπαίων φορολογουμένων. Μπορῶ ὅμως νὰ τοὺς πῶ ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἐκπληρώσει τὶς ὑποχρεώσεις της. Ἡ χώρα ἀλλάζει. Οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ....

π. Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής: «Νὰ ὑπομένεις ἀνδρείως τοὺς πειρασμούς. Χωρὶς δικαιολογίες νὰ λέγεις “Εὐλόγησον”! Καὶ χωρὶς νὰ σφάλλεις νὰ μετανοεῖς ὅτι ἔσφαλες»

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής«Ὁ θυμὸς καθ' ἑαυτὸν εἶναι φυσικός. Ὅπως τὰ νεῦρα στὸ σῶμα. Εἶναι καὶ αὐτὸς νεῦρον ψυχῆς καὶ ὀφείλει νὰ τὸν μεταχειρίζεται ὁ καθεὶς ἐναντίον τῶν δαιμόνων, ἀνθρώπων αἱρετικῶν, καὶ παντὸς κωλύοντος ἀπὸ τὴν ὅδόν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ θυμώνεις κατὰ τῶν ὁμοψύχων ἀδελφῶν ἤ, ἐκτὸς ἑαυτοῦ γενόμενος, χαλᾶς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, γίνωσκε ὅτι κενοδοξίαν νοσεῖς καὶ κάμνεις παράχρησιν τοῦ νεύρου τῆς ψυχῆς. Ἁπαλλάττεσαι δὲ διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς πάντας καὶ ἀληθοῦς ταπεινώσεως.
Διὰ τοῦτο ὅταν σοὶ ἔλθει θυμὸς κλεῖσε τὸ στόμα σου δυνατὰ καὶ μὴ ὁμιλήσεις εἰς τὸν ὑβρίζοντα ἢ ἀτιμάζοντα ἢ ἐλέγχοντα ἢ πολυειδῶς σὲ πειράζοντα ἄνευ λόγου.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος ἥμερος καὶ λογικὸς καὶ ἑπομένως ὁ θυμὸς δὲν ἁρμόζει οὐδέποτε εἰς τὴν φύσιν του, ἐνῶ μὲ τὴν ἀγάπην πάντοτε εὐδοκιμεῖ καὶ ὑποτάσσεται. Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τὴν ἀγάπην μπορεῖς νὰ κάμεις πολλοὺς νὰ ἡμερέψουν καὶ ἂν κανεὶς εἶναι καλοπροαίρετος, τὸν κάμνεις ὀγλήγορα νὰ συμμορφωθεῖ, νὰ γένη Ἄγγελος Θεοῦ».
«Μὴ ζητήσεις ποτέ σου νὰ εὐρεῖς τὸ δίκαιον, διότι τότε ἔχεις τὸ ἄδικον. Ἀλλὰ μάθε νὰ ὑπομένεις ἀνδρείως τοὺς πειρασμούς, οἰουσδήποτε καὶ ἂν ἐπιτρέψει ὁ Κύριος. Χωρὶς πολλὲς δικαιολογίες νὰ λέγεις «Εὐλόγησον»! Καὶ χωρὶς νὰ σφάλλεις νὰ μετανοεῖς ὅτι ἔσφαλες. Ἐν ἐπιγνώσει ψυχῆς καὶ ὄχι ἀπ' ἔξω, δὶ΄ ἔπαινον, νὰ λέγεις πὼς ἔσφαλες καὶ μέσα νὰ...

Οἱ Τοῦρκοι ἀπαντοῦν μὲ εἰσβολὴ στὸ Αἰγαῖο γιὰ πετρέλαια!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Ἐνῶ ὁ κ Σαμαρὰς συναντιόνταν μὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ στὸ Κατάρ, (γιὰ πολλοὺς ἡ συνάντηση αὐτὴ εἶχε κανονιστεῖ ἀπὸ τὴ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ ΓΑΠ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἐρντογᾶν), οὐσιαστικὰ γιὰ νὰ τοῦ ὑποβάλλει ὁ Ἐρντογᾶν τὰ ἀπαράδεκτα αἰτήματά του μὲ μία θρασύτατη ἄμεση ἀνάμειξη στὰ ἐσωτερικά τς Ἑλλάδας, ἡ Τουρκία ἀνήγγειλε νέα εἰσβολὴ στὸ Αἰγαῖο, μὲ ἕνα νέο ὑπερσύγχρονο πλοῖο γιὰ νὰ ἀρχίσει νέες γεωτρήσεις γιὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα.
Σύμφωνα μὲ τὴν  ἀνακοίνωση τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐνέργειας, Taner Yldz, τὸ νέο ὑπερσύχρονο πλοῖο ἐρευνῶν ἔχει τὴν ὀνομασία, «Polarkus Samur» ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι τὸ ἔχουν βαφτίσει χαρακτηριστικὰ μὲ τὴν ὀνομασία, «Barbaros Hayrettin Pasa», στὴν μνήμη τοῦ γνωστοῦ Τούρκου αἱμοβόρου ἀεροπειρατῆ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ λυμαίνονταν τὶς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου καὶ ἔβαψε μὲ αἷμα Ἑλλήνων τὸ πέρασμά του.  Τὸ πλοῖο αὐτό, μήκους 85 μέτρων καὶ τὸ ὁποῖο ἀγοράστηκε ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ 130 ἑκατομμύρια δολάρια, πέρασε ἀπὸ τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου στὶς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 2013, καὶ ὥρα 17.30 μμ, μὲ κύρια ἀποστολὴ τὴν διενέργεια...

400 Ἱερεῖς προσλαμβάνει ἐσπευσμένα τὸ ρωσικὸ ΥΠ.ΑΜ - Πᾶνε σὲ Συρία καὶ Α. Μεσόγειο

Τὸ ὑπουργεῖο Ἄμυνας τῆς Ρωσίας θὰ προσλάβει περὶ τοὺς 400 στρατιωτικοὺς ἱερεῖς, καθὼς τὰ 2/3  τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἀξιωματικῶν τῶν ρωσικῶν ἐνόπλων δυνάμεων δηλώνουν βαθιὰ θρησκευόμενοι καὶ πιστοὶ ὀρθόδοξοι.
Ἤδη, ὅπως μεταδίδει τό RIA Novosti, ὀχτὼ στρατιωτικοὶ ἱερεῖς ἀποφασίστηκε νὰ σταλοῦν στον Στόλο τῆς Βαλτικής στή Δυτικὴ Στρατιωτικὴ Περιφέρεια, ὡς μέρος τοῦ προγράμματος γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ θεσμοῦ τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων στὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας που ἴσχυε ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα μέχρι τὰ πρῶτα χρόνια τς Σοβιετικῆς Ἕνωσης.
Ἀποστολὴ τους εἴναι νά ἐνισχύσουν τὸ ἠθικὸ καὶ τὴν πειθαρχία στὶς τάξεις τοῦ στρατεύματος. Οἱ δύο ἀπὸ τοὺς ὀχτὼ στρατιωτικοὺς ἱερεῖς, ἔχουν ἤδη σταλεῖ καὶ ὑπηρετοῦν στήν ταξιαρχία ἀεράμυναςτου Στόλου τῆς Βαλτικῆς καὶ σὲ ἕνα τμῆμα πεζικοῦ το Στόλου (πεζοναῦτες) καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἔξι σὲ ἄλλες μονάδες καὶ τό Ναυτικὸ Ἰνστιτοῦτο Βαλτικῆς, ὅλα μὲ ἕδρα τὸν ρωσικὸ θύλακα τοῦ...

30 Ιαν 2013

Mητροπολίτου Λεμεσοῦ "ὁμιλία γιά τόν γάμο"


ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ... Θερμή παράκληση ἰστολογίου: "ΑΣ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΥΜΦΕΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΥΠΑΝΤΡΕΣ!!!"

Εἶναι οἱ Ἑτερόδοξοι μέλη τῆς Ἐκκλησίας;

Ἄρθρο τοῦ Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Δ. Τσελεγγίδη
Πρωτίστως πρέπει νὰ διευκρινήσουμε ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε, σύμφωνα μὲ τὸ Σύμβολο Πίστεως τῆς Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως (381), «εἰς μίαν, ἁγίαν, ἀποστολικὴν καὶ καθολικὴν Ἐκκλησίαν». Κατὰ τὴν ἀδιάκοπη δογματικὴ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, δηλαδὴ κατὰ τὴν αὐτοσυνειδησία της, ἡ μία αὐτὴ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη.
Ἡ ὁμολογία τοῦ Συμβόλου ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «μία» σημαίνει πὼς αὐτὴ εἶναι βασικὴ ἰδιότητα τῆς ταυτότητάς της. Πρακτικῶς αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ διαιρεθεῖ, νὰ κομματιαστεῖ, ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι τὸ μυστηριακὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁ Χριστὸς ὡς κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας οὔτε πολλὰ σώματα μπορεῖ νὰ ἔχει οὔτε καὶ διηρημένο σῶμα νὰ κατέχει. Στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ νικήθηκε καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος. Ἔτσι, ὅποιος ἐντάσσεται στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ παραμένει ζωντανὸς σ’ αὐτὸ μὲ τὰ θεουργὰ μυστήρια καὶ τὴν ἀγαπητικὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν, μεταβαίνει ἀπὸ τὸν βιολογικὸ θάνατο στὴν αἰώνια...

Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς : Ἑβραϊκὸ λόμπυ ἐπιβάλλει κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

«Ἑβραϊκὸ λόμπι, ἐπιβάλλει τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς στὴν Ἑλλάδα», σχολίασε στὸ IONION FM, ὁ μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός, σὲ μία συνέντευξη ἒφ ὅλης τς ὕλης.
Χαρακτήρισε ἀνεξήγητη τὴν ἐμμονὴ τῆς κυβέρνησης στὴν κατάργηση τῆς Κυριακάτικης ἀργίας καὶ τὴν θέσπιση ἀργίας τὴν Παρασκευὴ ἢ τὸ Σάββατο. Ὁ Μητροπολίτης ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία συμπαρατάσσεται μὲ τοὺς ἐργαζόμενους καὶ τοὺς μικροεπειχειρηματίες ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὡραρίου καταστημάτων καὶ τὴν Κυριακή.
Χαρακτήρισε τὴν κρίση ποὺ βιώνει ἡ χώρα κυρίως ἠθικὴ ποὺ ὁδήγησε στὴν οἰκονομική. Χρήματα καὶ ἀγαθὰ ὑπάρχουν δὲν χάθηκαν, ἀντιθέτως ἔχουν συγκεντρωθεῖ στὰ χέρια ὀλίγων, ποὺ δὲν ἐφαρμόζουν τὸ θεῖο νόμο, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου. «Μᾶς συνήθισαν σὲ μαλθακότητα καὶ ὄχι στὴν ἀγωνιστικότητα τῆς ζωῆς. Ἀποχαυνωθήκαμε καὶ παίρνουμε δάνεια», σημείωσε ὁ Σεβασμιότατος.
Γιὰ τὸ Κοινωνικὸ ἔργο τῆς Μητρόπολης Ἠλείας, ἀνέφερε ὅτι συνεχίζεται τὸ ἔργο ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν...

Ποιὸς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες;

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε  ἑορτὴ αὐτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἶναι ἡ ἕξης: Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε βασιλιὰς μετὰ τὸν Βοτανειάτη, γύρω στὸ 1100 ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸν καιρό, λέω, ἐκεῖνο, προέκυψε στὴν Κωνσταντινούπολη διαφορὰ καὶ φιλονικία ἀνάμεσα στοὺς λόγιους καὶ ἐνάρετους ἄνδρες.
Δηλαδή, ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ἔλεγαν ἀνώτερο τὸν Μέγα Βασίλειο, ἐπειδὴ μὲ τοὺς λόγους του ἐρεύνησε τὴν φύση τῶν ὄντων, μὲ τὶς ἀρετὲς του ὅμως ἐμοίαζε καὶ συναγωνιζόταν τοὺς Ἀγγέλους. Διότι δὲν συγχωροῦσε εὔκολα, ὅσους ἁμαρτάνουν, ἀλλὰ ἦταν σοβαρὸς στὸ ἦθος καὶ δὲν εἶχε μέσα τοῦ κανένα γήϊνο. Κατώτερο ὅμως ἀπὸ τὸν Βασίλειο ἔλεγαν τὸν θεῖο Χρυσόστομο. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος, κατὰ κάποιον τρόπο, ἦταν ἀντίθετος μὲ τὸν Βασίλειο καὶ εὔκολα συγχωροῦσε τοὺς ἁμαρτάνοντες, καὶ τὸ ἦθος του ἦταν ἑλκυστικὸ στὴν μετάνοια. Ἄλλοι πάλι ἀντίθετα ὕψωναν τὸν θεῖο Χρυσόστομο καὶ τὸν ἔλεγαν ἀνώτερο ἀπὸ τὸν Βασίλειο καὶ τὸν Γρηγόριο, διότι χρησιμοποιεῖ...

29 Ιαν 2013

Μάθημα Θρησκευτικῶν: πολλὴ θρησκεία καὶ καθόλου Χριστὸς

«...ἄνθρωπος γὰρ ἐστιν, οὒχ ὅστις ἁπλῶς χείρας καὶ πόδας ἔχει ἀνθρώπου, οὐδ’ ὅστις ἐστὶ λογικὸς μόνον, ἂλλ’ ὅστις εὐσεβείαν καὶ ἀρετὴν μετὰ παρρησίας ἀσκεῖ» (ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)
Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος Κιλκὶς
Εἶναι γνωστὸ πὼς τρία σχολικὰ μαθήματα ἀποτελοῦν «σκόλοπα τὴ σαρκὶ» τῶν ποικιλώνυμων ἐθνομάχων καὶ νεοφανῶν Γραικύλων: ἡ Ἱστορία, ἡ Γλώσσα καὶ τὰ Θρησκευτικά. Στὴν Ἱστορία τὶς εἴδαμε τὶς «προκοπὲς» τοὺς μέσω τοῦ ρεπούσειου ἄγους. Ἡ πολύπαθη «Γλώσσα», διὰ τῶν νῦν βιβλίων-περιοδικῶν ποικίλης ὕλης, συνεχίζει νὰ ταλαιπωρεῖ δασκάλους καὶ νὰ δηλητηριάζει μαθητές· γιὰ τὸ δὲ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, θέτουν ἀπροκάλυπτα τὸ (ψευτο)δίλημμα: ἢ καταργεῖται ἢ μετατρέπεται σὲ «θρησκειολογικὸ χυλό». Ἔχω διαβάσει τὸ «πρόγραμμα σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ» γιὰ τὸ Νέο Σχολεῖο, ποὺ εὐαγγελιζόταν ἡ κ. Διαμαντοπούλου -ὁ πιὸ σκληρὸς πυρήνας τῆς Νέας Τάξης ἐν Ἑλλάδι. Ἐν πρώτοις ἡ γλώσσα καὶ οἱ λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ συντάκτες του. Σὲ πολλὰ σημεῖα διαβάζουμε λέξεις καὶ φράσεις ὅπως: αὐτοδιαμόρφωση τῆς συνείδησής τους, αὐτοβελτίωση (τῶν μαθητῶν), αὐτοσυνειδησία καὶ αὐτοπραγμάτωση, αὐτοπροσδιορισμὸς τῆς προσωπικῆς τους ταυτότητας, αὐτοστοχαστικὸς τρόπος γνώσης, αὐτογνωσία. Πανταχοῦ παρὸν τὸ «ἐγώ», ὁ ἐαυτός, πουθενὰ τὸ....

Ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς τούρκους κομάντος τῶν Ἰμίων

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Ἐπειδὴ τελευταία  πολλὰ γράφονται καὶ προβάλλονται σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν Τούρκων κομάντο τῶν Ἰμίων καὶ ὅτι ὅλοι βρίσκονται ἐν ζωή,  ὅσοι τὰ γράφουν αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι τὸν  Φεβρουάριο τοῦ 2003, ὁ Alaattin Koseler, δήμαρχος τῆς περιοχῆς τοῦ Beykoz, στὴν ἀσιατικὴ ἀκτὴ τῆς  Βοσπόρου. ἐγκαινίασε τὸ λεγόμενο,  «KARDAK SEHITLERI PARKI»,  δηλαδὴ γιὰ ὅσους δὲν ξέρουν τουρκικά, τὸ «ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ», δηλαδὴ τὸ πάρκο τῶν σκοτωθέντων ἀπὸ τοὺς κομάντος τῶν Ἰμίων.
Τὸ πάρκο αὐτὸ κατασκευάστηκε σὰν μνημεῖο τῶν πεσόντων στὶς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1996, ὅταν τὸ πολεμικὸ ἑλικόπτερο ποὺ μετέφερε τοὺς κομάντος τῶν Ἰμίων ἔπεσε στὴν θάλασσα τῆς Μαρμαρίδας. Ὅλοι οἱ κομάντος βρῆκαν τὸν θάνατο καὶ μάλιστα τότε κάποιοι Τοῦρκοι δημοσιογράφοι ἔγραψαν ὅτι ὑπῆρχε ἑλληνικὸς δάχτυλος γιὰ τὸ περίεργο ἐκεῖνο δυστύχημα
Τὰ ὀνόματα τῶν Τούρκων  «μαρτύρων» τῶν Ἰμίων, ὅπως ἀναγράφονται σὲ ἐπιγραφὴ μέσα στὸ πάρκο αὐτὸ τῶν μαρτύρων τῶν Ἰμίων, εἶναι τὰ ἑξῆς: Bulent Usta,  Toprak Karistir, Ihsan Cakmak, Ahmet Selcuk καὶ Aykut Tetik. Ὅσοι εἶναι περίεργοι μποροῦν νὰ ἐπισκεφτοῦν αὐτὸ τὸ πάρκο στὴν περιοχὴ τοῦ Beykoz.
Στὴ συνέχεια, στὶς 13/11/96, πάλι ἀπὸ πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου στὸν κόλπο τῆς Μαρμαρίδας,  βρῆκε τὸν θάνατο ὁ Selcuk Esedoglu, ὑπαρχηγὸς τῆς ἐπιχείρησης τῶν Ἰμίων, δεξὶ χέρι καὶ στενὸς φίλος του Zeki Sen, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐπιχείρησης καθὼς καὶ....

Ἡ θέση ἑνὸς ὀρθοδόξου γιὰ τὰ τεκταινόμεναΓράφει ὁ Ἰωάννης Νεονάκης
Στὶς κρίσιμες ἐποχὲς ποὺ ζοῦμε διακυβεύεται ἡ ὕπαρξη τοῦ γένους μας ὡς συλλογικότητα. Ὀφείλομε λοιπὸν ὅλοι νὰ λάβομε καθαρὴ θέση ἀπέναντι στὰ γεγονότα καὶ νὰ τοποθετηθοῦμε συγκεκριμένα καὶ χωρὶς ἀστερίσκους καὶ ἀναμονές. Καὶ ὄχι μόνο νὰ διατυπώσομε τὶς θέσεις μας, ἀλλὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε γὶ αὐτές, γιατί ἀλλιῶς δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως κανένα μέλλον οὔτε γιὰ μας οὔτε γιὰ τὰ παιδιά  μας.
  θέση μου εἶναι καθαρή: θεωρῶ καὶ τὰ τρία μνημόνια ποὺ προηγήθηκαν ὡς πράξεις ἐσχάτης προδοσίας καὶ ὡς πράξεις ἀπροσχημάτιστης ἐθνοκτονίας. Ἀποτελοῦν δε τὴν κατάληξη ἑνὸς καλὰ ἐξυφασμένου σχεδίου πλήρους καθυπόταξης, ἐξαθλίωσης καὶ ἐλέγχου ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ μας ἄλλα ὅλων τῶν λαῶν παγκοσμίως. Σχεδίου ποὺ δολίως καὶ ἀφανῶς ἐκτελεῖται δεκαετίες τώρα ἀπὸ ἐξωνημένες πολιτικές, οἰκονομικὲς καὶ ἀκαδημαϊκὲς ἐλίτ. Βασικὸς ἄξονας τοῦ σχεδίου αὐτοῦ εἶναι ἡ μὲ κάθε τρόπο καὶ πρόσχημα ἀποσάρθρωση καὶ διάλυση ὁποιασδήποτε συγκροτημένης συλλογικότητας ὁδηγώντας τὸν καθένα ἀπὸ μας σὲ πλήρη ἀπομόνωση καὶ ἀπώλεια κάθε δυνατότητας ἀντίστασης. Ἄνθρωποι χωρὶς δουλειά, χωρὶς προοπτικές, χωρὶς ὑποστήριξη, ἀπαίδευτοι, μονάχοι, φοβισμένοι,...

Ἐκκλησιασμὸς τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν; Ἡ ἐρώτηση στὴ Βουλὴ καὶ ἡ "ἀπάντηση" (...) τοῦ ὑπουργείου

Ὅλοι θυμόμαστε, ὅτι πάντα τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τὸ σχολεῖο πήγαινε στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ τιμήσει τοὺς Προστάτες τῆς Παιδείας μας. Ὅλα αὐτὰ μέχρι... πέρσι. Πέρσι λοιπὸν ἐκδόθηκε μία ἐγκύκλιος ποὺ μετέτρεπε τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν σχολείων τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σὲ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (διαβάστε ἀναλυτικὰ ἐδῶ) . Φέτος ἔγινε μία ἐρώτηση στὴ Βουλή, πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας: «Περὶ ἐπίσημης Ἐπάρσεως τῆς Σημαίας στὰ Σχολεῖα, Πρωινῆς Προσευχῆς καὶ  Ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν»    μὲ τὴν ὁποία ὁ βουλευτὴς (τῆς Χρ. Αὐγῆς) κ. Ἀντώνιος Γρέγος ἀναφερόμενος στὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ποὺ μὲ τὴν περσινὴ ἐγκύκλιο: 8855/Γ2/26-01-2012,  ἔγινε προαιρετικὸς) ἐπισημαίνει (τὰ ἀποσπάσματα ποὺ ἀκολουθοῦν προέρχονται ἀπὸ τὸ Ἰστολόγιο τοῦ βουλευτῆ):
«9.Ἐκκλησιασμὸς
Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῶν μαθητῶν κατὰ σχολεῖο ἢ τάξη πραγματοποιεῖται μὲ ἀπόφαση τοῦ συλλόγου διδασκόντων καὶ μὲ τὴ συνοδεία τῶν ἒκπ/κῶν στὶς παρακάτω περιπτώσεις:
α. Τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὶς ἐθνικὲς ἑορτές, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 4 αὐτοῦ
τοῦ....

28 Ιαν 2013

Παπα-Γιάννης Καλαΐδης: "Οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι πεντακόσια χρόνια δεν μπόρεσαν νὰ μᾶς κάνουν Τούρκους καὶ τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας θὰ μᾶς ἀλλαξοπιστήσουν"Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας - οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι - μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς κατέστρεψαν. Ἐξαιτίας τοὺς χάσαμε τὴν Πόλη ἀλλὰ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Ἐξαιτίας τους εἴχαμε τουρκοκρατία γιὰ πεντακόσια χρόνια. Ἀλλὰ ἀντέξαμε κι ὁ λαὸς ἔμεινε πιστὸς στὴ ρωμιοσύνη καὶ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὰ κρυφὰ σχολεῖα ὅπου τὰ ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ψαλτήρι κι ἄλλα ἱερὰ βιβλία. Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ δύναμη καὶ τὰ ὄπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό. 
 Τοὺς δώσαμε τὸν πολιτισμό. Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Τὰ Εὐαγγέλια γράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὸ Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σὲ Ἕλληνα Πατριάρχη καθὼς ὅταν τὸ προσπάθησαν οἱ Παπικοὶ (Σταυροφόροι) καὶ οἱ Ἀρμένηδες, τότε ἔσπασε τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ βγῆκε στὸν Ἕλληνα Πατριάρχη ποὺ ἦταν ἀπ' ἔξω. Τὰ περισσότερα Πανάγια προσκυνήματα στὰ Ἱεροσόλυμα εἶναι ἑλληνικά
 Τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ τοὺς ταράζουν καὶ θέλουν νὰ μᾶς χτυπήσουν, νὰ μὴν ἔχουμε οὔτε θρησκεία οὔτε γλώσσα οὔτε πατρίδα. Θέλουν νὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ....

Ὡς τὸ τέλος τῆς δεκαετίας ἡ ἀλλαγὴ θὰ ἔλθει καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνει τὸ καμάρι τῆς Εὐρώπης! Γιατί; Ἂς τὸ ξαναπῶ: Γιατί ἔτσι θέλει ὁ Θεός της!

τοῦ Χρήστου Πασαλάρη, Δημοσιογράφου
Ἀνάβει τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς νέας «σωτήριας» δόσης τῶν 9,2 δισ. εὐρώ, ποὺ θὰ σημάνει (καθ’ ἠμᾶς) ἀκόμη ἕνα τύλιγμα τοῦ βρόχου γύρω ἀπὸ τὸν λαιμὸ τῆς πατρίδας, χρήσιμο εἶναι νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ πῶς ξεκίνησε αὐτὴ ἡ ὑποδούλωση στοὺς ξένους «προστάτες», μάλιστα τώρα ποὺ ἔληξε, ὅπως ἔληξε, αὐτὴ ἡ ἀπερίγραπτη ὀπερέτα στὴ Βουλή, μὲ μόνο παραπεμπόμενο τὸν Γ. Παπακωνσταντίνου…
ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ, λοιπόν, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1833, ὁ Βαυαρὸς πρίγκιπας Ὀθων μαζὶ μὲ τὰ τρία μέλη τῆς ἀντιβασιλείας τοῦ ἔφταναν στὸ Ναύπλιο συνοδευόμενοι ἀπὸ 4.000 πάνοπλους Βαυαροὺς στρατιῶτες. Ἡ ξένη «προστασία» ἔθεσε ἀπὸ τότε τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ στυγνὴ κατοχὴ καὶ πάταξε ἀμέσως  κάθε ἀντίσταση, ἀφοῦ ἔφτασε νὰ καταδικάσει σὲ θάνατο ἀκόμη καὶ τὸν Κολοκοτρώνη!...
ΑΤΙΘΑΣΟΣ, ὅμως, ὁ λαὸς μας ἀπάντησε μὲ δύο ἐπαναστάσεις: Μία στὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1843 ποὺ ἐπέβαλε στὸν Ὀθωνα τὸ Σύνταγμα καὶ μία δεύτερη τὸ 1862 ποὺ τὸν ἐξαπόστειλε στὴν πατρίδα του μαζὶ μὲ τὴν Ἀμαλία.... Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ ξένοι «προστάτες» δὲν τὸ ἔβαλαν κάτω, συνέχισαν τὴν «προστασία».Τὰ χρόνια πέρασαν, πόλεμοι μεσολάβησαν... Μετὰ τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς Ἀγγλους, ἦλθαν οἱ Ἀμερικανοί, μπῆκαν στὸ παιγνίδι καὶ οἱ Σοβιετικοί. Ἡ πατρίδα βυθίστηκε σὲ αἱματηροὺς ἐμφυλίους πολέμους, πλήρωσε μὲ πολὺ αἷμα καὶ....

Θέλουν νὰ ξανακάνουν τζαμὶ τὴν Ἁγία Σοφία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος- Τουρκολόγος
Ἐνῶ ὁ Ἐρντογάν συνεχίζει ἐπαξίως τὸ «παιχνίδι» τῶν προκατόχων του μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, (ἀφοῦ ἀπὸ τὸ 2000 καὶ μετὰ τουλάχιστον 10 φορὲς ἔχει ἀνοίξει καὶ κλείσει), σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου, (ἐφημερίδες Star καὶ τῆς φιλοκυβερνητικῆς Yeni Safak), ἡ ἰσλαμικὴ κυβέρνηση τοῦ Ταΐπ Ἐρντογάν σκοπεύει νὰ μετατρέψει ξανὰ τὴν Ἁγία Σοφία σὲ ἰσλαμικὸ τέμενος.
Ὅπως ἀναφέρει ὁ τουρκικὸς τύπος, ἔχει ἤδη σχηματιστεῖ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας στὴν τουρκικὴ βουλὴ ποὺ ἐπεξεργάζεται σχέδιο μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συμβόλου τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἡ κοινοβουλευτικὴ αὐτὴ ἐπιτροπὴ σχηματίστηκε κατόπιν τυπικῆς αἰτήσεως, (γιὰ νὰ κρατηθοῦν καὶ τὰ προσχήματα),  ἑνὸς κατοίκου τῆς πόλης τοῦ Kahramanmaras καὶ συγκεκριμένα τοῦ Talip Bozkurt, ὁ ὅποιος ὑπέβαλλε ἐπίσημα αἴτηση στὴν τουρκικὴ βουλὴ γιὰ νὰ ξαναλειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία σὰν μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐκ νέου μετατροπὴ τῆς ἁγίας Σοφίας σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος, εἶναι ἕνα πάγιο αἴτημα τῶν ἰσλαμιστῶν τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ πολλὲς φορὲς ἔχει....

π. Θεόδωρος Ζήσης: "Ἡ Θεσσαλονίκη ἀπὸ πόλη τῆς σπουδῆς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε πόλη τῆς μεταπατερικῆς ἐποχῆς καὶ τῆς ἀριστερίζουσας θεολογίας"


Δεῖτε ὁλόκληρη τὴν χθεσινὴ ὁμιλία τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση μὲ θέμα «Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, βασικὰ γνωρίσματα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου του». Πέρα ἀπὸ τὴν βιοτὴ τοῦ Ἁγίου πρὸς τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας γίνονται ἀναφορὲς στὰ φλέγοντα ἐπίκαιρα θέματα ὅπως τὸν οἰκουμενισμό, τὴν μεταπατερικὴ θεολογία, τὸ συνέδριο Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερά, τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα καὶ πολλὰ ἄλλα.

27 Ιαν 2013

Πρὸς τὰ ποῦ βαδίζει ἄραγε ἡ Εὐρώπη;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τί ζητᾶ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Κάμερον; Νὰ διοργανώσει δημοψήφισμα γιὰ νὰ ἀκουστοῦν οἱ πραγματικὲς ἐπιθυμίες τῶν Βρετανῶν γιὰ τὴν παρουσία τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ νὰ ὑπονομεύσει τὴν Ἕνωση γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει ἀμερικανικὰ συμφέροντα; Ἂν ἀποχωρήσει ἡ Βρετανία ἀπὸ τὴν Ε.Ε., θὰ διασφαλίσει περισσότερο τὰ συμφέροντά της ἢ τότε θὰ ἀναπτυχθοῦν ἀποσχιστικὲς τάσεις, διότι ἡ Σκοτία θέλει νὰ παραμείνει στὴν Ε.Ε.; Ἔφτασε ἡ ἐποχὴ τῶν «μεταεθνικῶν» σχηματισμῶν ἢ τὸ ἐθνικὸ κράτος καὶ ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία δὲν ξεριζώνονται εὔκολα ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν πολιτῶν καὶ ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῶν πολιτικῶν; 
 Αὐτὲς οἱ σκέψεις εἶναι μία πρώτη ἀντίδραση στὸν εὐρωσκεπτικισμὸ τοῦ Κάμερον καὶ πολλῶν Βρετανῶν. Ἀντὶ γιὰ τὸ GREXIT, τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ εὐρώ, τώρα τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἀνακάλυψαν τὸ BREXIT, δηλαδὴ τὴν ἔξοδο τῆς Βρετανίας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Εἶναι, πάντως, μία εὐκαιρία νὰ προβληματιστοῦμε γενικότερα γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἕνωσης. Προσωπικὰ θεωρῶ ἀπαραίτητη τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Ε.Ε., ἀλλὰ διαφωνῶ μὲ τοὺς ὑπὲρ-εὐρωπαϊστὲς ποὺ ἐξωραΐζουν θεσμοὺς καὶ....

Οἱ δρόμωνες τῆς Ρωμιωσύνης καὶ ἡ ΑΟΖ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
Γράφει ὁ Δρ. Βαρδάκας Κωνσταντῖνος
Ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες  τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας σχεδιάσθηκε στὶς δεξαμενὲς σκέψης τῶν ἐπιδοτούμενων στρατηγικῶν ἱδρυμάτων ἀπὸ τὶς πλανητικὲς (πολυεθνικὲς) ἐταιρίες τοῦ ἄπληστου κεφαλαίου. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ του σχεδιασμοῦ ἦταν ἡ χάραξη γεωπολιτικῶν καὶ ἐνεργειακῶν διαδρόμων καὶ ἡ παράλληλη διαμόρφωση κυβερνητικῶν ἐθνικῶν, πολιτικῶν ἐπιλογῶν κατὰ τὸ μῆκος τῆς χάραξης αὐτῶν. Οἱ συνέπειες αὐτοῦ του σχεδιασμοῦ ἔφεραν τοπικὲς συρράξεις, κοινοβουλευτικὲς ἀνατροπές, κοινωνικὲς ἀνωμαλίες, οἰκονομικὲς διαταραχές, μετακινήσεις καὶ πληθυσμιακὲς ἀλλοιώσεις, ἐξαθλίωση καὶ πτώχεια.
Ἐδῶ στὴν πατρίδα μᾶς ἔφεραν καὶ  ἄλλα "δῶρα", νέες ἔννοιες ὅπως τὴν πολυδιαφημιζόμενη ΑΟΖ καὶ τὴν νεόφερτη ΕΟΖ καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ μία πρωτόγνωρη κοινωνικὴ ἐξαθλίωση στὸ ἐπίπεδό της πείνας.  Σήμερα οἱ γεωπολιτικοὶ παῖκτες σὰν τὰ μαῦρα κοράκια στέκονται καὶ περιμένουν πάνω ἀπὸ τὸ θήραμά τους ποὺ λέγεται  ΕΛΛΑΔΑ.
Γνωρίζουν ὅτι εἶναι τὸ καλύτερο ἐνεργειακὰ παχυλὸ θήραμα ποὺ στέκεται στὴν κεντρικότερη γεωστρατηγικὴ γέφυρα τοῦ κόσμου. Ὅμως οἱ παῖκτες αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία....

Ὁ «Σουλεϊμᾶν», ἡ Παναγία καὶ οἱ σύγχρονοι ῥαγιάδες

Ο “Σουλεϊμάν”, η Παναγία και οι σύγχρονοι ραγιάδεςΣτὴν μακραίωνη Ἱστορία του τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὸ λίκνο τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ, γνώρισε ἀναρίθμητες στιγμὲς Ἡρωισμοῦ καὶ Δόξας. Πάντοτε οἱ Ἕλληνες, μὲ τὰ πεπραγμένα τους, ἄφηναν παρακαταθήκη στὶς νεότερες γενιές, γενναῖες πράξεις ὡς παράδειγμα. Μια ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες αὐτὲς στιγμές, οἱ ὁποῖες γιγάντωσαν τὸν Ἑλληνισμὸ στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἀποτελεῖ καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῆς Κουτσούφλιανης, στὶς 13 Μαΐου 1898. Ἡ ἥττα μας στὸν Ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897 εἶχε ὡς ἐδαφικὴ ἀπώλεια, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ ὀρεινὸ αὐτὸ χωριὸ τῆς Πίνδου, ἀνάμεσα στὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, μὲ ἀποτέλεσμα -ὅταν ἐπικυρώθηκε ἡ παράδοση τοῦ χωριοῦ στὴν τουρκία-, οἱ κάτοικοί του νὰ κάψουν τὰ σπίτια τους καὶ παίρνοντας μαζί τους τὰ ὀστᾶ τῶν προγόνων τους νὰ φύγουν γιὰ τὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ ἔδαφος, δημιουργώντας ἕνα νέο χωριό, τὴν σημερινὴ Παναγία, στὸν Νομὸ Τρικάλων.
Λέγεται ὅτι ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα, ἐνῶ ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ὡς τραγωδία, ὅταν τὰ Ἔθνη ξεχνοῦν τὴν...

Συγκλονιστικὴ μαρτυρία ἀπὸ βατραχάνθρωπο τῶν Ἰμίων: «Τὰ βράδια μαζευόμασταν γύρω ἀπὸ τὴ σημαία καὶ κάναμε τὴν προσευχή μας»


«Τὸ εἴχαμε πάρει ἀπόφαση ὅτι ἦταν ἡ τελευταία μας νύχτα. Ἀρχίσαμε νὰ γράφουμε στὰ ροῦχα μας, στὰ παπούτσια μας καὶ σὲ ὅ,τι ἀντικείμενο εἴχαμε ὥστε ἂν τά βρίσκανε νὰ εἶχε κάτι ἡ οἰκογένειά μας».
Ἀκοῦστε τὸ βατραχάνθρωπο ποὺ ἔζησε τὰ γεγονότα τῶν Ἰμίων νὰ περιγράφει συγκινημένος τὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1996. Περιγράφει τὴν μετάβαση τῶν βατραχανθρώπων στὴ μία βραχονησίδα καὶ τὴν ἀπόφασή τους νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος μέχρι θανάτου. Ἀναφέρεται στὶς προδοτικὲς ἐντολὲς ποὺ....

Γέροντα, οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πῶς δὲν πιστεύουν τὸν Χριστό;


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Λόγοι Γέροντος Παϊσίου, Τόμος Β', Πνευματικὴ ἀφύπνιση" 
- Γέροντα, οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πῶς δὲν πιστεύουν τὸν Χριστό;
- Δεν πᾶς νὰ τὸ πεῖς αὐτὸ στοὺς Ἑβραίους; Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν ἀνέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἐγωισμὸς ποὺ τοὺς τυφλώνει.  Ἂν προσεχαν λίγο, δὲν θὰ παρέμενε κανένας Ἑβραῖος. 
 -Αὐτὰ ποῦ διάβαζαν, πῶς τὰ ἐρμνήνευαν;
- Πῶς τὰ ἐμήνευαν καὶ πὼς τὰ ἐρμνηνεύουν! Τὰ πνευματικὰ νοήματα τὰ κάνουν ὑλικά. αὐτὸ λ.χ ποὺ λέει  ὁ προφήτης Ἠσαΐας "ἑξανθήσει ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου", νὰ δεῖς πὼς τὸ ἑρμήνευσαν. Γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἀνθησε ἡ ἔρημος, γύρισαν κάποιον ποταμό, ἔκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, ἐφτίαξαν ὅλο περιβόλια, ὅποτε λένε "ἀνθησε ἡ ἔρημος"! Ὅλα ἔτσι τὰ ἑρμηνεύουν. Ἐνῶ οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Προφήτου ἀναφέρονται στὴν ἀναγέννηση τοῦ κόσμου μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ λουτρὸ τῆς παλιγγενεσίας.
- Τώρα περιμένουν τὸν ἐπίγειο βασιλιά;
- Ναί, τὸν Ἀντίχριστο. Οἱ ραββίνοι ξέρουν ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας καὶ ὅτι Τὸν σταύρωσαν. Ἀφοῦ ἔχω μάθει ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ὅτι ὅταν ψυχοραγγεῖ ἕνας Ἑβραῖος, πάει ὁ ραββίνος καὶ τοῦ λέει στὸ αὐτί: "Ὁ Μεσσίας ἦρθε". Βλέπεις, τοὺς πειράζει ἡ συνείδηση, γιατί αἰσθάνονται ἐνοχή, ἀλλὰ δὲν....

Κρυπτοχριστιανοί σέ τουρκική τηλεοπτική σειρά!!!

ἐνῶ τά δικά μας κανάλια προβάλλουν τήν ὀθωμανική προπαγάνδα, τά τουρκικά προβάλλουν σειρές μέ κρυπτοχριστιανούς...

26 Ιαν 2013

Σ᾽ ἀποζητοῦμε, Χριστόδουλε!…

Γράφει ο Σαράντος Καργάκος
Ὅταν ἔφυγε ἔγραψα: «Σέ κλαίει ὁ λαός!». Σήμερα, μετά ἀπό τήν παρέλευση τόσων ἐτῶν ἀπό τή θανή του εἶμαι ὑποχρεωμένος νά γράψω: «Σέ θέλει ὁ λαός!».
Στό διάστημα τῆς ἐπίγειας ἀπουσίας του «ἔφυγαν κι ἄλλοι πολλοί, μεγάλοι καί τρανοί, πού ἦσαν πασίγνωστοι ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ὅλους ὅμως τούς πῆρε τό ποτάμι τῆς Λήθης. Μόνον ὁ Χριστόδουλος ζῆ -ἄσβηστο καντήλι στήν ψυχή τοῦ ἁγνοῦ λαοῦ πού πονεῖ γιά τήν ἔρμη πατρίδα.
Ὅσο ζοῦσε ὁ Χριστόδουλος ὁ λαός εἶχε μιάν ἐλπίδα: εἶχε ἕναν ἡγέτη! Ἦταν γιά τό λαό μας ὅ,τι καί ὁ Χρυσόστομος γιά τόν ἐγκαταλελειμμένο λαό τῆς Σμύρνης. Καί οἱ δύο ὁδηγήθηκαν στό μαρτύριο: ὁ Σμύρνης ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο, ὁ Ἀθηνῶν καί Ἑλλήνων πάντων ἀπό τόν δημοσιογραφικό καί χαμηλοπολιτικό ὄχλο.
Ὁ ἕνας πέθανε βασανισμένος, ὁ ἄλλος πέθανε φαρμακωμένος.
Κανείς δέν ἤπιε τόσο φαρμάκι ὅσο ὁ Χριστόδουλος. Γιατί εἶχε Παπαφλέσσειο ἀνάστημα καί ὕψωνε φωνή ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος. Κουβαλοῦσε μέσα του τήν παράδοση τοῦ 1821. Μέ τόν λόγο του ξαναζωντάνευε τ᾽ ἀρματολίκι, τούς καιρούς τῆς...

Ὁμιλία τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο

Τὴν Κυριακὴ 27 Ἰανουαρίου 2013 στὶς 6 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ὁδὸς Ἀλεξ. Σβώλου 42, Θεσσαλονίκη, θὰ μιλήσει  ὀ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότ.Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. μὲ θέμα: «Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, βασικὰ γνωρίσματα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου του».
θρησκευτικά

Διδαχὲς πάπα-Χαραλάμπους Διονυσιάτη

Τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου Ἀθανασίου 
Χριστιανὸς χωρὶς ἐκκλησιασμό, χωρὶς προσευχή, χωρὶς ἐξομολόγησιν, χωρὶς Θ. Κοινωνία, εἶναι ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι, ὅπου ἀνὰ πάσαν στιγμὴν ἡ πόρτα εἶναι ἀνοιχτὴ νὰ μποῦν μέσα οἱ κλέφτες, δηλαδὴ οἱ δαίμονες, νὰ τὸ ἁλωνίσουν.
Λοιπόν, ἀγαπητέ, λέγομεν, ὅτι ὁ Χριστιανὸς ὅταν βαπτιστεῖ βάζει μέσα του τὴν θείαν χάριν βάζει μέσα του τὸν Χριστόν.
Ὅμως μὲ τὴν ἁμαρτίαν, τὸν διώχνει πάλιν ἔξω. Χριστὸς καὶ ἁμαρτία, πράματα ἀντίθετα.
Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ βροῦμε μέσα μας τὸν Θεόν, ὅσον στέκει μπροστὰ σὰν τοῖχος ἡ ἁμαρτία. Ὅμως, εὐτυχῶς, ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸ κατάλληλο φάρμακο, γιὰ νὰ πέση αὐτὸς ὁ τοῖχος. Αὐτὸ εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἐξομολόγησις. Ἔρχονται πολλοὶ καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ νοερᾶν προσευχήν.
Ἐμεῖς πρῶτα λέγομεν: «Ἐξομολογήθηκες καμιὰ φορᾶν; κοινωνᾶς; ζεῖς χριστιανικά;» κλπ. Ἂν πῆ ναί, τότε προχωροῦμε. Ἂν ὄχι, μὴ χάνουμε λόγια ἄδικα.
Πρῶτα λοιπόν, τέκνον, βάζουμεν ἀρχὴν μὲ τὴν μετάνοιαν καὶ ἐξομολόγησιν. Κατόπιν ἀκολουθοῦμε τὴν συμβουλὴν ἑνὸς κατάλληλου πνευματικοῦ.
Ὅπως ὅταν ἕνας ἰσχυρὸς μαγνήτης κολλήση μὲ τὸ ...

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ: «Κάθε φορᾶ ποὺ σμίγουμε τὰ χείλη στὸ Θεῖο Ποτήρι, ὁ Χριστὸς εἶναι ποὺ μᾶς καλεῖ»

Γράφει, Ἀρχιμανδρίτης πατήρ ωλ Κωνστάνταρος
(Ἑβραίους ζ΄ 26 - ἡ΄ 2)
Ὑψηλὲς καὶ ἀποκαλυπτικὲς οἱ ἀλήθειες ποὺ καταγράφει ὁ Ἀπόστολος στὴν περικοπὴ τὴν ὁποία θὰ ἀκούσουμε στοὺς ναούς μας.
Μς μιλάει γιὰ τν τέλειο ρχιερέα κα γιὰ τν λατρεία στος ορανούς.
Πράγματι, δὲν πάρχει λλος τέλειος κα πόλυτος ρχιερέας π τν Κύριό μας ησο Χριστό. περοχ του εναι σύγκριτη. Εναι αώνιος κα μοναδικς σὲ σχέση μὲ τος ρχιερες τς Παλαις Διαθήκης. Κα ατό, διότι δὲν εναι νας κοινς νθρωπος, λλὰ Θες πο γινε κα νθρωπος. δικός μας πλέον αώνιος ρχιερέας εναι Θεάνθρωπος Κύριός μας ησος Χριστός, ποος πρόσφερε τ αμα του θυσία, «πὲρ τς το κόσμου ζως κα σωτηρίας»!
Πόσο συγκινητικὰ ποστολικ γραφίδα χαράσσει τν αώνια ατ λήθεια «τοιοτος γὰρ μν πρεπεν ρχιερεύς, σιος, κακος, μίαντος» δίχως χνος μαρτίας. Γί΄ αὐτὸ καὶ ἡ μοναδική του θυσία λυτρώνει ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ θέλουν νὰ...

Π.Θεόδωρος Ζήσης: «Πρὸς “κοινὸν ποτήριον” Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν εἰς τὰς ἐκδηλώσεις διὰ τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων;»

Ἡ ἐμπλοκή τοῦ Πάπα εἰς τούς ἑορτασμούς ἀποσκοπεῖ εἰς τήν προβολήν τοῦ πρωτείου του καί τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
TO 2013 συμπληρώνονται χίλια ἑπτακόσια ἔτη (1700) ἀπό την ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ «Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων» (313), το ὁποῖο συνυπέγραψαν οἱ δύο τότε συναυτοκράτορες Μ.Κωνσταντῖνος και Λικίνιος. Με ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή ὀργανώνονται ἀπότήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, λόγῳ τοῦ ὅτι μία σερβική πόλις θεωρεῖται γενέτειρα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου.
1. Τό «Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων» εὐνοοῦσε τό Χριστιανισμό καί ἄνοιγε τόν δρόμο γιά τό πρῶτο στηνἱστορία χριστιανικό κράτος.
Κατά τήν ἐπικρατέστερη πράγματι στήν ἱστορική ἔρευνα ἄποψη ὁ Μ.Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στην Ναϊσσό τῆς Ἄνω Μοισίας, στήν σημερινή πόλη Νίς τῆς Σερβίας, ὄχι πρό τοῦ 280, ἴσως τό 288, ὡς υἱός τοῦ Ρωμαίου ἀξιωματικοῦ Κωνσταντίου Χλωροῦ, μετέπειτα καίσαρος καί αὐγούστου, καί τῆς Ἑλληνίδος Ἑλένης, ἀπό τό Δρέπανο τῆς...

25 Ιαν 2013

Ποιμένες χωρίς ἀγάπη

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση ἔχει ἐπηρεάσει βαθύτατα τό λαό καί πολλούς ἔχει ὁδηγήσει στή δυστυχία. Κανένας δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τήν πραγματικότητα. Ὅπως καί κανένας δέν μπορεῖ νά μείνει ἀπλήγωτος ἀπό τά βέλη μελαγχολίας καί ἀπελπισίας. Ἡ κρίση ἐπηρεάζει καί τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δηλώνει ὅτι πολλές κοινωνικές της δραστηριότητες, ἀλλά καί πολλά ἱδρύματά της, θά περιοριστοῦν. Ἡ κατάσταση αὐτή θά διαρκέσει χρόνια καί ἴσως νά ἐπιδεινωθεῖ. Μέσα σ᾽ αὐτό τό ζοφερό κλίμα ὑπάρχουν μερικοί πού παραδόξως μένουν ἀδιάφοροι!
α´. Πολλοί ὑπεύθυνοι Ἱερῶν Μονῶν, ἀγνοώντας τήν οἰκονομική κρίση καί τή δυστυχία τοῦ λαοῦ, συνεχίζουν τά οἰκοδομικά ἔργα καί τίς ἀναπαλαιώσεις τῶν Ἱ. Μονῶν μέ τόν ἴδιο ρυθμό, χωρίς νά αἰσθάνονται την ἀνάγκη νά βοηθήσουν οἰκονομικά τά ἱδρύματα τῶν Μητροπόλεων, στις ὁποῖες...

Ἐνεργειακοὶ Τόποι: Μία ἀκόμη νεοεποχίτικη δοξασία

Τοῦ Πρώτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀνορθολογικοῦ χαρακτήρα, νεοεποχίτικης καὶ ἀποκρυφιστικῆς προέλευσης σενάρια γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2012, ἀπὸ τὰ διάφορα ΜΜΕ προβλήθηκαν ἔντονα κάποιοι τόποι, ποὺ παρουσιάζονταν ὡς χῶροι προστασίας, γιατί, σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς αὐτῶν, ποὺ κατέφευγαν σ’ αὐτούς, εἶναι «ἐνεργειακοὶ τόποι ἢ σημεῖα».
Ἡ χρήση αὐτῆς τῆς ὁρολογίας, μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελεῖ βασικὴ πρακτικὴ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Νέας Ἐποχῆς νὰ χρησιμοποιοῦν ἀδιακρίτως, μαζὶ μὲ τοὺς θρησκευτικοὺς καὶ τοὺς ἀποκρυφιστικοὺς ὅρους καὶ ἐπιστημονικὴ ὁρολογία, μὲ μία ὅμως διαφορετικοῦ εἴδους νοηματοδότηση τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν ὅρων (Βλ. H. Hemminger, New Age und Naturwissenschaft, στὸ K. Bannach - K. Rommel (Hrsg), Religiose Stromungen unserer Zeit, 4η ἔκδ, 1992, σ. 32).
«Ἐνεργειακοὶ τόποι ἢ σημεῖα» στὸ χῶρο τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς θεωροῦνται, περιοχές, τόποι ἢ ἀντικείμενα, ποὺ ὑποτίθεται...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Ὁμοιότητες καὶ Διαφορὲς Ἐκκλησίας καὶ Ἀριστερᾶς»

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ"
τοῦ Τμήματος τῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ στὶς 22-23 Ἰανουαρίου 2013
Εὐχαριστῶ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κον Κον Ἱερώνυμον, ὅπως καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι μεταξύ τῶν ἄλλων πατέρων Ἱεραρχῶν ὅρισε καί τήν ταπεινότητά μου ὡς ὁμιλητή σ᾽ αὐτό τό ἐπιστημονικό Συνέδριο, πού διοργάνωσε ἡ κλεινή θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης γιά τό ἐπίμαχο πρόβλημα ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί ΑΡΙΣΤΕΡΑ καί μέ τό σημαντικό μάλιστα δοθέν εἰς ἐμέ ἐπί μέρους θέμα Ὁμοιότητες καί Διαφορές τῶν δύο, Ἐκκλησίας καί Ἀριστερᾶς.
Κατ᾽ ἀρχάς θέλω νά πῶ, καί μάλιστα νά τονίσω, αὐτά τά δύο βασικά, πρῶτον μέν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἐμπλέκεται στά πολιτικά κόμματα,δέν ταυτίζεται μέ καμμία πολιτική παράταξη, καί δεύτερον νά πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν παραθεωρεῖ τήν πολιτική, διότι θεωρεῖ τά πολιτικά κόμματα ὡς ἀνθρώπινες ἰδεολογίες, ἡ κάθε μιά ἀπό τίς ὁποῖες θέλει καί ἀγωνίζεται γιά μιά καλύτερη...

«Πρέπει ὅλοι νὰ βοηθήσουμε στὸ σκούπισμα...»


Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα 
Ἀνασκουμπωθεῖτε λοιπόν, ΟΧΙ μόνο καθαρὲς ἀκτὲς καὶ θάλασσες ὅπως μᾶς συστήνει  τὸ οἰκολογικὸ μήνυμα τῆς διαφήμισης, ἀλλὰ πιάστε σκοῦπες, φαράσια, σακοῦλες γιὰ νὰ ξεβρωμίσουμε τὴν πατρίδα ἀπὸ τὰ κάθε λογὴς σκουπίδια της ποὺ τὰ βλέπουμε, ἐδῶ καὶ ἐκεῖ,  μέσα στὸ διάβα τῆς καθημερινότητας. Γιὰ τὴν συλλογὴ τῶν συγκεκριμένων ἀπορριμμάτων δὲν χρειάζεται πολυέξοδη καμπάνια, ἀλλὰ ψυχὴ καὶ θέληση. Δὲν χρειάζονται ἐθελοντές, ἀλλὰ γνήσιοι λεβέντες καὶ λεβέντισσες... πατριῶτες. Ἡ λεβεντιὰ σήμερα εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς καθημερινῆς βιωτῆς  ἠμῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν μας ποὺ δέχεται τὸν πιὸ ὕπουλο καὶ ἀνηλεῆ πόλεμο ἀπὸ συστάσεως Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
 ΝΑΙ λοιπὸν στὴν καθαριότητα τῆς  πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας. Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε σήμερα φαντάζει σὰν μία συνεχόμενη ἀπεργία τῶν μέσων καθαριότητας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στοιβάζονται στὶς γωνίες τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, δίχως φυσικὰ νὰ τὸ ἐπιθυμοῦμε, δυσώδεις σωροὶ ἀπὸ τὰ πάσης φύσεως σκάνδαλα, κακουργηματικὲς παρανομίες  ἀπάτες, ἀπιστίες, διαπλοκές, προδοσίες κ.ἃ ποὺ ξεδιάντροπα ξεδιπλώνονται ἔμπροσθέν μας καὶ μὲ περισσὴ θρασύτητα γράφονται καὶ ἀκούγονται. Καὶ νὰ ἦταν μόνο αὐτό, ὅταν ὅλο αὐτὸ τὸ σκουπιδαριὸ ἔγινε ἡ αἰτία νὰ....

Τουρκικὴ ὀργάνωση ἐκτελεῖ ἐν ψυχρῶ Χριστιανοὺς στὴν Κωνσταντινούπολη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Μία ἄγνωστη τουρκικὴ ὀργάνωση φέρεται νὰ ἔχει δολοφονήσει πρόσφατα ἀνυπεράσπιστες χριστιανὲς μεγάλης ἡλικίας στὴν Κωνσταντινούπολη, σκορπώντας τὸν τρόμο στὸ εὐρύτερο χριστιανικὸ ποίμνιο τῆς Πόλης, σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Radkal.
Σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τῆς ἴδιας τς τουρκικῆς ἐφημερίδας, στὶς 28 Δεκεμβρίου βρέθηκε δολοφονημένη μὲ ἀπάνθρωπο τρόπο στὸ σπίτι της, ἡ Μαρίτσα Κιουτσούκη, 84 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἔμενε μονή της στὴν περιοχὴ Samatya τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὴν στυγνὴ αὐτὴ δολοφονία ἀκολούθησε αὐτὲς τὶς μέρες καὶ συγκριμένα στὶς 22 Ἰανουαρίου, ἡ δολοφονία τῆς ὀγδοντάχρονης Σουλτάνας Ἀϊκάρ, πάλι στὴν περιοχὴ Samatya. Οἱ πληροφορεῖς τῆς ἐφημερίδας ἀναφέρουν ὅτι καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Aksaray τῆς Κωνσταντινούπολης, ἔχουν σημειωθεῖ ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανῶν, κυρίως μεγάλης...

Ὁ κάτισχνος καὶ εἰρηνικὸς ἱεράρχης κι ἕνας σύγχρονος ποιητὴς

Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης
α) Ὅταν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος ἔφθανε, ὡς κουρασμένος καὶ κάτισχνος ἱεράρχης, τὸ 379, στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ἀντίπαλοι τῶν ὀρθοδόξων, τοὺς ὁποίους ὑποστήριζε ἡ αὐτοκρατορικὴ αὐλὴ καὶ ὁ στρατός, δὲν τοῦ ἔδωσαν σημασία καὶ δὲν ἀνησύχησαν. Προϊόντος του χρόνου, τὰ πράγματα ἀνατράπηκαν. Μὲ κέντρο τὸν ναΐσκο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἐκφώνησε θαυμάσιους λόγους, ἀπαύγασμα καθαρῆς καρδιᾶς καὶ φωτισμένου νοῦ, παίρνοντας μὲ τὸ μέρος τοῦ πλήθη λαοῦ, πολλοὺς σπουδαίους θεολόγους ἀκόμη καὶ κυνικοὺς φιλόσοφους.
β) Κι ἐνῶ ἡ Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος πανηγυρικὰ τὸν ἀνακήρυξε ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὴν προεδρία, μόλις ἐτέθησαν ζητήματα κανονικότητας -τὰ γνωστὰ διαδικαστικὰ ποὺ ἐγείρονται συχνὰ ἀσκόπως καὶ σήμερα ὅταν δὲν θέλουμε ἄμεσα ἀποτελέσματα- ἐκεῖνος παραιτήθηκε.
Ἀποχαιρετώντας τὸ ποίμνιο ποὺ διακόνησε, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ζητᾶ ὡς ἀμοιβὴ τὴν ἄδεια νὰ ἀποχωρήσει καὶ νὰ ἐπιδοθεῖ στὴν ἡσυχαστικὴ ζωὴ στὴν πατρίδα του! Χαιρετᾶ τοὺς χοροὺς τῶν μοναχῶν, τὴν ἁρμονία τῶν ψαλτῶν, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά, ἀλλὰ καὶ τὰ «μάτια τῶν πτωχῶν» ποὺ ἔβλεπαν ἱκετευτικὰ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς αὐτὸν τοὺς ἀκροατὲς τῶν λόγων του, τοὺς κρυφοὺς καὶ φανεροὺς...

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς γιὰ τὴν ἀνίδρυσιν εἰς τὸ Βερολίνον τῆς Γερμανίας «Διαθρησκειακοῦ Ναοῦ»

Διαπέμπομεν ἐπίκαιρον ἀνακοινωθὲν τῆς καθ’ ἠμᾶς Ι. Μητροπόλεως διὰ τὴν ἀνίδρυσιν εἰς τὸ Βερολίνον τῆς Γερμανίας «Διαθρησκειακοῦ Ναοῦ».
Εἰσαγωγὴ 
Μετ’ἀφάτου θλίψεως καὶ πόνου καὶ συνοχὴ καρδίας, πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ Μ.Μ.Ε.[1] ὅτι «ἕνας «Οἴκος Προσευχῆς καὶ Μαθητείας» γιὰ Χριστιανούς, Μουσουλμάνους καὶ Ἑβραίους πρόκειται νὰ κατασκευαστεῖ στὴν πλατεία Petriplatz (πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου) τοῦ Βερολίνου. Ο οἶκος προσευχῆς καὶ μαθητείας θὰ φιλοξενεῖ ὑπὸ τὴν ἴδια στέγη ἐκκλησία, συναγωγὴ καὶ τζαμί. Ὁ ναὸς δὲν θὰ ἔχει θρησκευτικὰ σύμβολα στὸ ἐσωτερικό του, ἐνῶ σὲ μία ἀπὸ τὶς αἴθουσες θὰ μποροῦν νὰ προσεύχονται μαζὶ πιστοὶ ἀπὸ διαφορετικὲς θρησκεῖες. Ὁ ναὸς αὐτὸς εἶναι μοναδικὸς ὄχι μόνο γιατί καλεὶ  Χριστιανούς, Μουσουλμάνους καὶ Ἑβραίους νὰ προσευχηθοῦν μαζί, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ θὰ ἔχει ἀνοικτὲς τὶς πόρτες του σὲ ὁποιονδήποτε θέλει νὰ προσευχηθεῖ, εἴτε ἀνήκει εἴτε δὲν ἀνήκει σὲ κάποια θρησκεία. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὸ Βερολίνο εἶναι μία μητρόπολη ποὺ δὲν πιστεύει, ἡ πρωτεύουσα τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀγνωστικιστῶν. 
Γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔργου, ἡ Ἑβραϊκὴ Κοινότητα τοῦ Βερολίνου, τὸ ἐκκλησιαστικὸ κολέγιο Ἀβραὰμ Γκάιγκερ τοῦ Πότσδαμ, τὸ Φόρουμ...

24 Ιαν 2013

Χάπια, ἠλεκτροσόκ καί ψυχιατρεῖο ἤ Ἐξομολόγηση

«Τί θά πεῖ ἄγχος, νεῦρα, ψυχασθένειες;» ἐρωτοῦσε ὁ π. Πορφύριος. Καί ἀπαντοῦσε: «Ἐγώ πιστεύω ὅτι ὑπάρχει διάβολος σ’ ὅλα αὐτά. Δέν ὑποτασσόμεθα στό Χριστό μέ ἀγάπη. Μπαίνει ὁ διάβολος καί μᾶς ἀνακατεύει»[1]. Αὐτά βέβαια (τά πάθη καί οἱ δαίμονες) δέν ἀπομακρύνονται μέ χάπια οὔτε μέ ἠλεκτροσόκ, ἀλλά μέ τό μυστήριο τῆς Γενικῆς Ἐξομολόγησης. Ὁ ἄνθρώπος θά πρέπει νά ἐξομολογηθεῖ μέ εἰλικρίνεια τά ἁμαρτήματα ὅλης του τῆς ζωῆς, τά κύρια γεγονότα πού τήν σημάδεψαν, καθώς καί τό πῶς ἐκεῖνος τά ἀντιμετώπισε ὅπως δίδασκε ὁ θεοφώτιστος Γέροντας Πορφύριος[2].
Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἐπίσης «ἐνῶ συνιστοῦσε στοὺς ἀσθενεῖς νὰ συμβουλεύωνται χριστιανοὺς ἰατροὺς -«διότι τοὺς φωτίζει ὁ Θεὸς» κατὰ τὸ λόγιό του- εἶχε ἐκφράσει ἐπανειλημμένως τὴν ἀπαρέσκειά του πρὸς τὰ «ψυχολογικὰ» βιβλία, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν «ψυχολογία» καὶ τὴν «ψυχιατρικὴ», ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὅπως δέχεται αὐτὴν ἡ θεολογία τῆς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.