30 Απρ 2019

Τά ἐρωτήματα τά ὁποῖα προκαλεῖ ἡ μυθιστορηματική αὐτοβιογραφία τοῦ Κλάους Κένεθ

Βιβλιοκριτική Πρεσβυτέρου π. Σταύρου Τρικαλιώτη
Ὅταν διαβάζεις κάποιο βιβλίο, στό τέλος ἀναρωτιέσαι: καί τώρα τί μοῦ ἔμεινε, τί ἀποκόμισα; Τό ἴδιο ἐρώτημα ἔθεσα στόν ἑαυτό μου, ὅταν τό φετινό καλοκαίρι τέλειωσα τό πολυδιαφημιζόμενο βιβλίο τοῦ Κλάους Κένεθ: «Χιλιάδες μίλια πρός τόν δρόμο τῆς καρδιᾶς. ᾿Από τό σκοτάδι τοῦ μίσους στόν Γέροντα Σωφρόνιο» (ἐκδ. ᾿Εν πλῷ, ᾿Αθήνα 2009). ῾Η ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτό τό βιβλίο μέ προβλημάτισε πολύ καί μοῦ γέννησε ὁρισμένα ἐρωτηματικά, τά ὁποῖα θεώρησα σκόπιμο νά θέσω στήν κρίση τοῦ ὀρθόδοξου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, μιά καί σέ αὐτό κυρίως ἀπευθύνεται ἡ μετάφρασή του στά ἑλληνικά.

῾Ο συγγραφέας τοῦ βιβλίου Κλάους Κένεθ γράφει χαρακτηριστικά ὁλοκληρώνοντας τό βιβλίο του: «Σκοπός τοῦ παρόντος βιβλίου εἶναι νά ἀποτελέσει μιά μαρτυρία γιά το ὅτι ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων μας καί ἡ ἐσωτερική μας ἀναγέννηση θά εἶναι πράγματα ἐφικτά, παντοῦ καί πάντα, ὅσο ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος θά συγκινεῖ τήν καρδιά μας (...)» (σ. 412). Δέν εἶμαι σίγουρος ἄν...

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καταρρίπτει τά ἐπιχειρήματα τῶν ἐχθρῶν της Ἀνάστασης

Ἕνα πρωινό συζητᾶ ὁ γέροντας μέ δύο-τρεῖς ἐπισκέπτες στό σπίτι του. Ὁ ἕνας εἶναι ἰδεολόγος κομμουνιστής...

Ὅλο τό οἰκοδόμημα τοῦ Χριστιανισμοῦ στηρίζεται στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό δέν τό λέω ἐγώ. Τό λέει ὅ Ἀπόστολος Παῦλος: «Εἰ Χριστός οὐκ ἔγηγερται, ματαῖα ἤ πίστις ἠμῶν» (Ἅ' Κόρ. ἴε' 17). "Ἄν ὅ Χριστός δέν ἀνέστη, τότε ὅλα καταρρέουν. Ὅ Χριστός ὅμως ἀνέστη, πράγμα τό ὅποιο σημαίνει ὅτι εἶναι Κύριος της ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ἄρα Θεός. 
- Ἐσεῖς τά εἴδατε ὅλα αὐτά; Πῶς τά πιστεύετε; 
- Ὄχι, ἐγώ δέν τά εἶδα. Τά εἶδαν ὅμως ἄλλοι, οἱ Ἀπόστολοι. Αὐτοί στή συνέχεια τά γνωστοποίησαν καί μάλιστα προσυπέγραψαν τή μαρτυρία τους μέ τό αἷμα τους. Κι ὅπως ὅλοι δέχονται, ἤ μαρτυρία τῆς ζωῆς εἶναι...

Οἱ θεοφιλεῖς σκέψεις

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς μας ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἐπιθυμίες μας. Οἱ καλὲς σκέψεις διευκολύνουν τὴ ζωή. Ὅταν λέμε καλὲς σκέψεις, ἐννοοῦμε αὐτὲς ποὺ στηρίζονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὄχι μόνο. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ βεβαιότητα ὅτι τίποτα δὲν συμβαίνει δίχως τὴν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ. Οἱ θεοφιλεῖς σκέψεις κάνουν τὰ διάφορα βιωτικὰ προβλήματα εὐκολότερα στὴ λύση τους. Πάντα ὅμως ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὑπάρχει καλὴ προαίρεση καὶ σταθερότητα στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ μένει μόνο στὶς καλὲς σκέψεις. Χρειάζεται νὰ προχωράει καὶ στὶς καλὲς πράξεις. Καὶ νὰ θυμᾶται συνεχῶς ὅτι οἱ σκέψεις ἔρχονται εὔκολα στὸ νοῦ, ἀλλὰ καὶ εὔκολα λησμονοῦνται καὶ παραχωροῦν τὴ θέση τους σὲ...

Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη: Οἱ νεοφανεῖς καί ἔνδοξοι Νεομάρτυρες

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού 

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προσκυνήματα στήν χώρα μας εἶναι καί αὐτό της Θέρμης Μυτιλήνης, ὅπου τιμῶνται τρεῖς νεοφανεῖς Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἅγιοιΡαφαηλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη. Ἐκεῖ στήν περίφημη Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, βρέθηκαν, ὕστερα ἀπό θαυμαστά γεγονότα, τά ἱερά τους λείψανα, ὅπου καί φυλάσσονται, ἁγιάζοντας τούς πολυάριθμους προσκυνητές.Πρόκειται γιά ἔνδοξους Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀμέσως σχεδόν μετά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στούς Τούρκους. Ἐλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά τούς βίους τους. 
Ο Ραφαήλ καταγόταν ἀπό τό χωριό Μυλοί της Ἰθάκης, ὅπου γεννήθηκε τό ἔτος 1410. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἤταν Γεωργιος καί τό ἐπώνυμο του Λάσκαρης η Λακαριδης. Ὁ πατέρας ὀνομαζόταν Διονυσιος. Κατατάχτηκε στόν βυζαντινό στρατό, ὅπου ἀποφάσισε νά κάνει καριέρα στρατιωτικοῦ. Ἔφτασε μάλιστα καί σέ μεγάλο ἀξίωμα. Ὅμως ἡ γνωριμία του μέ...

29 Απρ 2019

O Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀπαγόρευσε στούς σχισματικούς ἐγκάθετους Οὐκρανούς νά λειτουργήσουν τό Πάσχα στούς Ἁγίους Τόπους

Τά ἴδια πού ἐπιχείρησαν νά κάνουν οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων στά Ἱεροσόλυμα, ἀποπειράθηκαν καί τώρα τίς Ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα. Προσπαθοῦν μέ κάθε μέσο νά συλλειτουργήσουν, ὥστε νά φανεῖ ὅτι γίνονται ἀποδεκτοί. Εὐτυχῶς, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀντίδραση τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τά σχέδια τούς κατέρρευσαν. 

Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος ἀπαγόρευσε στά μέλη της μή κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας νά πραγματοποιήσουν λειτουργίες-ἀκολουθίες τό Πάσχα στούς Ἁγίους Τόπους. 
Ὁ πατριάρχης Θεόφιλος Γ' δέν θά ἐπιτρέψει στούς διαφωνοῦντες ἀπό τήν Ο.Α.Κ. νά εἰσέλθουν στήν Ἁγία Γῆ στήν λειτουργία τοῦ Πάσχα, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς...

Οἱ Τοῦρκοι καί ὁ Ἀη-Γιώργης !


Χιλιάδες Τοῦρκοι ἐπισκέπονται κάθε χρόνο τή φημισμένη Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κουδουνά στήν Πρίγκηπο, γιατί ὅπως λένε «ὁ ἅγιος δέν ξεχωρίζει Ρωμιούς ἀπό ἀλλόθρησκους καί τούς φροντίζει ὅλους». Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνοι τοῦ ζητοῦν ὅ,τι ἔχουν περισσότερο ἀνάγκη. Γιατί, ὅμως, οἱ Τοῦρκοι πιστεύουν τόσο βαθειά στόν Ἅγιο Γεώργιο; 
Τό 963 μ.Χ., ἐπί Βυζαντίου ἀκόμα, ἕνας Βοσκός εἶδε στόν ὕπνο τοῦ τόν Ἅγιο Γεώργιο. Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε νά πάει σέ ἕνα βουνό καί νά σκάψει ἐκεῖ πού θά ἀκούσει τά «κουδούνια». Ὁ βοσκός ἔσκαψε καί βρῆκε τήν εἰκόνα του. Ἡ εἰκόνα τοῦ ἔμεινε ἄφθαρτη καί ὁ βοσκός τοῦ ἀφιέρωσε μία μονή. Πῆρε τό προσωνύμιο «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς» καί ἡ εἰκόνα τοῦ βρίσκεται σήμερα στήν Πρίγκηπο, τό μεγαλύτερο νησί ἀπό...

To Πάσχα τοῦ Μεχμὲτ Μπέη (κρυφὸς χριστιανὸς). Μιὰ συγκλονιστικὴ ἱστορία μὲ κρυπτοχριστιανοὺς!


Ἀπὸ τὸ Ἀναγνωστικό τῆς Στ' Δημοτικοῦ τοῦ 1947

Εἶναι τρεῖς ἡ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ σπάνιοι οἱ διαβάτες στὸ δρόμο. Εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ γυρίζουν ἀπὸ τὴν πρώτη Ἀνάσταση καὶ πηγαίνουν βιαστικοὶ στὰ σπίτια τους. Σὲ λίγο τίποτε πιὰ δὲν ἀκούεται καὶ νεκρικὴ σιγὴ βασιλεύει σ’ ὅλη τὴν τουρκική συνοικία τοῦ Ἡρακλείου. Ξαφνικά, ἀνοίγει ἀθόρυβα ἡ αὐλόπορτα ἑνὸς μεγάλου σπιτιοῦ καὶ προβάλλει ἀνθρώπινο...

Τ' Ἅη Γιωρκοῦ - Ἀλκίνοος ἸωαννίδηςΔευτέρα ἤτουν τῆς Καθαρᾶς ποὺ κάμνουν τὴν νομάδαν
Μὲς τὸ καράβιν ἔμπηκεν τὴν πρώτην ἐφτομάδαν
Τζαὶ τρεῖς ἡμέρες ἔκαμεν νὰ ρέξει τὸ Βερούτιν
Ψουμίν, νερὸν ἐν ἐβρέθηκεν μεσὰ στὴν χώραν τούτην

Ψουμὶν νερὸν εἶχεν πολλὺν κάτω μακρὰ στὸ πλάτος
Τζειμέσα ἐκατώκησεν ἕνας μεάλος δράκος
Τζαὶ δὲν τ' ἀφήνει τὸ νερὸν στὴν χώραν τους νὰ πάει
Ταΐνιν τοῦ ἐκάμνασιν...

Ὁ γνήσιος δοῦλος καὶ στρατιώτης τοῦ ἐπουρανίου Bασιλέως Ἅγιος Γεώργιος

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ, εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
Γεώργιος ὁ μεγάλαθλος καὶ πολύαθλος καὶ πανένδοξος τοῦ Χριστοῦ πολυνίκης στρατιώτης καὶ στρατιάρχης, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, συνεκάλεσε τὴ σημερινὴ κοσμοχαρμόσυνη ὁμήγυρη μαζὶ καὶ πανήγυρη, καὶ ὡς καλὸς ἑστιάτορας ἐπιδαψιλεύει στοὺς πιστοὺς τὸ νέκταρ τῆς χάριτος· Γεώργιος, ὁ δοξασμένος ἀριστέας τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ Θεοῦ·
Γεώργιος, ὁ ταχὺς εἰς βοήθειαν καὶ πολὺς εἰς τὰ θαύματα· Γεώργιος, τὸ γλυκὺ στοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς καὶ πράγμα καὶ ὄνομα· Γεώργιος, ὁ μέγας στεφανίτης τῶν μαρτύρων καὶ τροπαιοφόρος κατὰ τοῦ διαβόλου μαχητής, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἡ λαμπρὰ καὶ ἡ λαμπρότητα τῶν θαυμαστῶν ἄθλων του συνεκλαμπρύνονται μὲ τὸ ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, καὶ μᾶς συνεκάλεσε στὸν παλαίφατο τοῦτο ναό του, γιὰ νὰ τὸν μεγαλύνουμε μὲ ἤχους καὶ ὕμνους λαμπρούς, μεγαλύνοντας τὸν ἀγωνοθέτη καὶ στεφοδότη του Χριστόν, «τὸν ἐνδοξαζόμενον ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ», γιὰ νὰ συλλαμπρυνθοῦμε ὡς τέκνα φωτὸς καὶ ἀναστάσεως.
Ὁ οὐρανοπολίτης ἅγιος Γεώργιος, τοῦ ὁποίου πατρίδα ἐπίγεια ὑπῆρξε ἡ ἁγιοτρόφος καὶ περιλάλητος Καππαδοκία, ἄκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τῶν μεγάλων διωκτῶν τῶν χριστιανῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων τῆς Ἀνατολῆς Διοκλητιανοῦ καὶ Γαλερίου Μαξιμιανοῦ (284-305). Οἱ γονεῖς τοῦ ἁγίου ὑπῆρξαν εὐγενεῖς καὶ λαμπροὶ κατὰ κόσμον, ἀλλὰ καὶ...

28 Απρ 2019

Φώτης Κόντογλου: Ἀνέστη Χριστός, Ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ

Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σὰν τὸ χρυσάφι στὸ χωνευτήρι. Ἀπ᾿ ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο ἀπὸ τὸ λογικό μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ δαῦτο. Μὰ ἴσια-ἴσια, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα πράγμα ὁλότελα ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη μας γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ᾿ τὸ μυαλό μας. Ἀλλὰ τότε, δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ λογική. Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.
Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἄπιστοι. Οἱ ἴδιοι οἱ μαθητάδες τοῦ Χριστοῦ...

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀσφαλέστερη ἐγγύηση γιά τήν πραγματοποίηση καί τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως

Γιατί νά ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πεθαίνουν νέοι καί μικρά παιδιά; Θά ὑπάρξει Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;
Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Δογματικῆς, Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
 Ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ὁ Θεός, δηλαδή, παρέχει τή ζωή, ἀλλά καί θέτει τά ὅριά της. Μόνος αυτός γνωρίζει ὅλα τά δεδομένα, ἀλλά καί ὅλες τίς προθέσεις τῶν λογικῶν ὄντων, πρίν κἄν αὐτά ἔρθουν στήν ὕπαρξη. Ταυτόχρονα, ὁ Θεός ἀγαπᾶ σέ ἀσύλληπτο βαθμό ὅλους τούς ἀνθρώπους. Μάλιστα, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεωρεῖ τόν Χριστό ὡς τόν μανιωδέστερο τῶν ἐραστῶν τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Κατά τήν Ἁγία Γραφή, ἄλλωστε, ὁ Θεός θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά σωθοῦν καί νά τόν γνωρίσουν ὡς τήν ὐποστατική Ἀλήθεια («πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»). Μέ τίς παραπάνω προϋποθέσεις, κατανοεῖται εὔκολα, ὅτι ὁ Θεός, ὡς ὁ κατεξοχήν καί κατά...

27 Απρ 2019

Τὸ Πάσχα τῶν Ἀρχαίων

Αὐτοτελὲς ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου» τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, Σελίδες 49-64, ἐκδόσεις «Φιλοκαλία», Μάϊος 2002
Τὸ Πάσχα ἐκείνη τὴ χρονιὰ εἶχε πέσει νωρίς. Ἀρχὲς Ἀπριλίου. Τὸ Πάσχα πάντα θυμίζει μία ἔξοδο ἀπὸ τὴ χειμερινὴ νάρκωση. Ὅταν, μάλιστα, τὸ Πάσχα ἔρθει νωρίς, ἡ αἴσθηση αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς εἶναι πολὺ ἔντονη. Ἰδιαίτερα πάνω στὰ παιδιά. Ἔτσι νιώσαμε κι ἐμεῖς ἐκεῖνο τὸ Πάσχα. Θυμᾶμαι ἀκόμη τὸν ἄκρατο ἐνθουσιασμὸ ποὺ ἐπικρατοῦσε ἐκεῖνο τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου στὸ σχολεῖο. Τὰ παιδιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ κρατηθοῦν στὰ θρανία τους. Τὰ ἀστεία στοὺς καθηγητὲς πέρα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα. Κι ἐμεῖς ξεθαρρέψαμε, ὅταν παρατηρήσαμε πὼς οἱ καθηγητὲς ἦταν συγκαταβατικοί.
Πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ εἶχαν ἠρεμήσει μὲ τὴν προσδοκία τῶν διακοπῶν. Θὰ ἦταν γιὰ 15 ὁλόκληρες μέρες ἐλεύθεροι ἀπό μᾶς. Αὐτὴ ἦταν σίγουρα ἡ αἰτία ποὺ ἔκανε τὸν καθηγητὴ τῶν μαθηματικῶν κ. Ἰσίδωρο νὰ μὴν θυμώσει ὅταν, τὴν ὥρα ποὺ ἀπεδείκνυε ἕνα θεώρημα τῆς...

Ἡ τελετή ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός – Ζωντανά

Παρακαλουθῆστε σέ ἀπευθείας μετάδοση τήν τελετή ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τόν πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα 

Ἡ Πασχαλινή Λαμπάδα

Φωτογραφία τοῦ
«Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
«Πασχαλινή Λαμπάδα εἶναι ἔθιμο πού ἔχει σχέση μέ τήν παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας νά τελεῖ τό Βάπτισμα τῶν νέων μελῶν Της τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.
Πράγματι, ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία τελοῦσε τό Βάπτισμα τῶν φωτιζομένων τέκνων Της τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. Μέ τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας γινόταν ἡ τελετή τοῦ ἀνάματος τῶν λαμπάδων, τό πλῆθος τῶν ὁποίων, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, «ἔκανε τή μυστική διανυκτέρευση τῶν πιστῶν πιό φωτεινή κι ἀπό τήν πιό φωτόλουστη ἡμέρα» (ΒΕΠΕΣ 24, 182).
Ὁ Ναός ἦταν κατάφωτος ἀπό τούς πολυελαίους καί τά πολυπληθή κηροπήγια. Κάθε πιστός ἐπίσης εἶχε τή δική του λαμπάδα. Ὅλοι γιόρταζαν τή διπλή Λαμπρή: Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνάσταση τόσων ψυχῶν, πού θ᾿ ἄφηναν ὁριστικά τήν πλάνη καί θά προσχωροῦσαν στήν Ποίμνη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι εἶχαν ἐπίσης κάτι νά θυμηθοῦν, ἴσως τή δική τους ἤ κάποιου ἀγαπημένου τους προσώπου, γενέθλια ἡμέρα στήν «καινή» ζωή.
Οἱ Φωτιζόμενοι, μέ ἀναμμένες τίς λαμπάδες τους ἀναχωροῦσαν μαζί με τόν Ἐπίσκοπο, τούς ἱερεῖς, τίς διακόνισσες καί τούς ἀναδόχους τους, γιά τό Βαπτιστήριο, ἐνῶ οἱ Πιστοί παρέμεναν στό Ναό προσευχόμενοι.
Ἀπό τήν ὅλη αὐτή μυσταγωγία καί πανήγυρη τῆς εἰσόδου τῶν πιστῶν στήν...

26 Απρ 2019

Οἱ μαυροφορεμένες Βορειοηπειρώτισσες προσμένουν τὴν Ἀνάσταση!


Δωδεκάορτο - Μεγάλη Παρασκευή

Στίχοι: π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης 
Μουσική: Χρίστος Τσιαμούλης 
Τραγούδι: Μανώλης Μητσιᾶς

Πάντα τήν Μεγάλη Παρασκευή
νά ’σαι μόνος σάν τόν Χριστό, 
προσμένοντας τό τελευταῖο καρφί, τό ξύδι, τήν λόγχη. 

Τίς ζαριές νά ἀκοῦς ἀτάραχα 
στό μοίρασμα τῶν ὑπαρχόντων σου 
τίς βλαστήμιες, τίς προκλήσεις, τήν ἀδιαφορία...

Ὅσιος Παΐσιος: «Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ἐὰν θέλη κάποιος νὰ νιώση κάτι, δὲν πρέπει νὰ κάνη τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ προσευχὴ»

- Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ ζήση κανεὶς πνευματικὰ τὶς γιορτές;
- Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες. Νὰ σκεφτώμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἅγιας ἡμέρας (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κ.λπ.) καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή.
Οἱ κοσμικοὶ ζητοῦν νὰ καταλάβουν τὰ Χριστούγεννα μὲ τὸ χοιρινό, τὸ Πάσχα μὲ τὸ ἀρνί, τὶς Ἀποκριὲς μὲ τὸ κομφετί. Οἱ ἀληθινοὶ μοναχοὶ ὅμως κάθε μέρα ζοῦν τὰ θεία γεγονότα καὶ ἀγάλλονται συνέχεια. Κάθε ἑβδομάδα ζοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευὴ ζοῦν τὴν Μεγάλη Τετάρτη, τὴν Μεγάλη Πέμπτη, τὴν Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδὴ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ, καὶ κάθε Κυριακὴ τὸ Πάσχα, τὴν Ἀνάσταση. Τί, θὰ πρέπη νὰ ἔρθη...

Γερόντισσα Μακρίνα: «Νὰ μὴ φύγη σήμερα ἡ μέρα μὲ ἀργολογίες, νὰ λέμε τὴν "εὐχή"»

Ὁμιλία τῆς Γερόντισσας Μακρίνας Βασσοπούλου, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Λόγια Καρδίας», 
ἐκδόσεις Ἱ.Μ. Παναγίας Ὁδηγητρίας Πορτιαριὰ Βόλου
Δὲν χορταίνονται τὰ «γράμματα» τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος! Ἕνας Θεὸς δὲν μπόρεσε νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο λεῖο. Τὸν ὕβρισαν καὶ Τὸν ἐβλασφήμησαν. Εἴδατε τί ἔλεγε. «Διψῶ», «Κύριε, ἰνατὶ μὲ ἐγκατέλιπες;». Εἶχε πόνο τὴν ὥρα τοῦ Σταυροῦ, γιατί γνώριζε ὅτι ναὶ μὲν θὰ σταυρωθῆ, ἀλλὰ καὶ πάλι θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν θὰ ἐκτελοῦν τοὺς λόγους Του. Τί ὡραία γραμματάκια! Τί ὡραία ποὺ συνομιλοῦσε μὲ τὸν Πατέρα Του! Τί ὡραία λόγια ἔλεγε στοὺς Ἀποστόλους! Τί συμβουλὲς τοὺς ἔδινε! Δὲν Τὸν καταλάβαιναν, τοὺς νικοῦσε ὁ ὕπνος, εἶχαν σκοτοδίνη. Τί ὡραῖο αὐτὸ τὸ Εὐαγγέλιο! Πολὺ μ΄ ἀρέσει. Τί ὡραία ποὺ συμβουλεύει καὶ παρακαλεῖ τοὺς Μαθητᾶς!
Ὅταν ὁ νοῦς μας εἶναι καθαρὸς καὶ βρίσκεται συνέχεια σὲ θεωρία κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ κάνουμε πνευματικὸ ἀγώνα, γιὰ νὰ μὴ δεχώμαστε ὅ,τι θὰ μᾶς φέρη ὁ διάβολος, ὅπως λογισμοὺς καὶ διάφορα ἄλλα, τότε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι κοντά μας. Θὰ βλέπουμε καὶ θὰ...

Ὁμιλία εἰς τὴν Μεγάλην Παρασκευὴν – Φοβερὰ καταδίκη του Θεοῦ

Ἁγίου  Ἰουστίνου Πόποβιτς
Ποτέ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν εἶχε λιγώτερο Θεό μέσα του ὁ ἄνθρωπος ἀπό σήμερα. Ποτέ λιγώτερος Θεός ἀπό σήμερα. Σήμερα ὁ διάβολος “σαρκώθηκε” μέσα στόν ἄνθρωπο, γιά νά ἀποσαρκώσῃ τόν Θεάνθρωπο. Σήμερα ὅλο τό κακό μπῆκε στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά ἀποδιώξῃ τόν Θεό ἀπό τό σῶμα. Σήμερα ὅλος ὁ Ἅδης μεταφέρθηκε στήν γῆ. Ποιός νά θυμᾶται ὅτι ἡ γῆ κάποτε ἦταν παράδεισος; Ἡ σημερινή πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀπό τήν πρώτη πτῶσι [τοῦ Ἀδάμ]. Τότε ὁ ἄνθρωπος ἀποστάτησε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά σήμερα ἐσταύρωσε τόν Θεό, σκότωσε τόν Θεό. Ἄνθρωπε, πῶς ἀλλοιῶς νά σέ ὀνομάσω παρά διάβολο; Μά καί αὐτό εἶναι ὕβρις γιά τόν διάβολο. Ὁ διάβολος ποτέ δέν ὑπῆρξε τόσο κακός, τόσο ἔντεχνα κακός ὅπως ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Κύριος κατέβηκε καί στόν Ἅδη, μά ἐκεῖ δέν τόν ἐσταύρωσαν. Ἐμεῖς ὅμως τόν ἐσταυρώσαμε! Δέν εἶναι λοιπόν οἱ ἄνθρωποι χειρότεροι ἀπό τόν διάβολο; Δέν εἶναι ἡ γῆ χειρότερος Ἅδης ἀπό τόν Ἅδη; Ἀπό τόν Ἅδη δέν ἔδιωξαν τόν Χριστό, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι σήμερα τόν ἔδιωξαν ἀπό τήν γῆ, τόν ἔδιωξαν ἀπό τό σῶμα τους, ἀπό τήν ψυχή, ἀπό τήν πόλι τους…
Στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς μου, ἀδελφοί, κουλουριάσθηκε σάν φίδι ἕνα πονηρό ἐρώτημα καί χαιρέκακα μέ ἐρωτᾶ: Ὑπῆρξε ἄραγε ποτέ καλός ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ μπόρεσε νά...

Οἱ πληγὲς τοῦ Χριστοῦ

Φωτογραφία τοῦ
«Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Μοῦ γράφεις ὅτι ἄκουσες ἀπό τήν γιαγιά σου κάτι (σάν παραμύθι!), γιά τίς πέντε πληγές τοῦ Χριστοῦ. Καί ρωτᾶς: Ποία εἶναι ἡ πραγματικότητα; Διάβασε τήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι ντροπή νά μήν ξέρωμε τήν Πίστη μας. Ἄφησε στήν ἄκρη κάθε ἄλλο διάβασμα! Ἄρχισε τήν μελέτη σου ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια. Αὐτή εἶναι ἡ πιό σπουδαία καί ἡ πιό λυτρωτική μελέτη. Πρώτη στήν σειρά, ἔρχεται ἡ γνώση τῆς Πίστεως. Καί μετά ἡ κάθε ἄλλη γνώση.
 Νά τόν μελετᾶς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δίνει ἀξία στόν δικό μας λόγο. Ὅπως τά διαμάντινα στά γυναικεῖα κοσμήματα.
Ἡ ἁγία Γραφή δέν μᾶς τό λέει καθαρά ὅτι οἱ πληγές τοῦ Χριστοῦ εἶναι πέντε. Μά εἶναι ἡ φοβερή πραγματικότητα: δύο στά χέρια˙ δύο στά πόδια˙ καί μία στά πλευρά. Ἀπό τά καρφιά. Καί ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. Τρυπημένα τά χέρια πού εὐλογοῦσαν! Τρυπημένα τά πόδια πού βάδιζαν τόν δρόμο τῆς ἀλήθειας! Τρυπημένη ἡ πλευρά, πού ἄναψε τήν θεία καί ἱερή φλόγα τῆς ἀγάπης! Ἔτσι τό θέλησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
 -Νά Τοῦ τρυπηθοῦν τά χέρια, γιά τίς ἁμαρτίες πού ἐκάμαμε μέ τά χέρια μας- (φόνους, κλεψιές, βιαιότητες).
-Νά Τοῦ τρυπήσουν τά πόδια, γιά τίς ἁμαρτίες πού ἔκαμαν τά πόδια, (ἕνα δάσος...

Ὅσιος Παΐσιος: «Τὸ μεγαλύτερο βάλσαμο τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ποὺ συντρίφθηκε ὁ διάβολος»

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 1998
– Γιατί ὁ διάβολος φοβᾶται τόσο πολύ τὸν Σταυρό;
– Γιατί, ὅταν ὁ Χριστός δέχθηκε τούς ἐμπτυσμούς, τὰ ραπίσματα καὶ τὰ χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε τὸ βασίλειο καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου. 
Μὲ τί τρόπο νίκησε ὁ Χριστός! «Μὲ τὸ καλάμι συντρίφθηκε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου», λέει κάποιος Ἅγιος. Ὅταν δηλαδή Τοῦ ἔδωσαν τὸ τελευταῖο χτύπημα μὲ τὸ καλάμι στὸ κεφάλι, τότε συντρίφθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Δηλαδή ἡ ὑπομονή εἶναι ἡ πνευματική ἄμυνα καὶ ἡ ταπείνωση τὸ μεγαλύτερο ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου. Τὸ μεγαλύτερο βάλσαμο τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ποὺ συντρίφθηκε ὁ διάβολος. Μετά τὴν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πιά ὅπως...

25 Απρ 2019

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Οἱ Ἰοῦδες τῆς Ἐκκλησίας καταγγέλλουν τὴν εὐσέβεια σὰν ὑπερβολή, τὴν ἐμμονὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῶν Πατέρων ὡς «εὐσεβισμό»!

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
1. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Χριστὸς ἔρχεται στὴ Βηθανία. Ἐπισκέπτεται τὸν φίλο του Λάζαρο καὶ τοὺς ἄλλους φίλους του ἐκεῖ σὲ μιὰ ἀποχαιρετιστήρια ἐπίσκεψη πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του. Κάποιος μάλιστα κάλεσε τὸν Χριστὸ σὲ δεῖπνο.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μαρία, κυριευμένη ἀπὸ τὴν μυστικὴ ἀγαλλίαση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἀφήνει νὰ ξεχειλίσει ἡ εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ἀδελφοῦ της. Παίρνει, λοιπόν, ἕνα πολύτιμο μύρο καὶ ἀλείφει μ᾽ αὐτὸ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τοῦ μύρου δείχνουν τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση τῆς γυναίκας πρὸς τὸν Διδάσκαλο. Γι᾽ αὐτὸ ἡ πρωτοβουλία της, ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς λατρείας καὶ τιμῆς πρὸς τὸν Μεγάλο Εὐεργέτη τοῦ ἀνθρώπου Χριστό, ἀσφαλῶς θὰ συγκίνησε, ὅπως συγκινεῖ καὶ σήμερα, σὰν ἐκδήλωση πίστεως καὶ εὐλαβείας.
2. Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάποιος, ποὺ σκέπτεται διαφορετικά. Εἶναι ὁ σκοτεινὸς Ἰούδας, ποὺ...

Φώτης Κόντογλου: Χαρμολύπη ἢ τὸ Χαροποιὸν Πένθος

«Ταῦτα λελάληκα ὑμὶν ἴνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμὶν μείνη καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῆ» (Ἰω. ΙΕ’.11). «Ἡ γυνὴ ὅταν τίκτη, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτής• ὅταν θὰ γεννήση τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ὑμεῖς οὒν λύπην μὲν νῦν ἔχετε• πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν.» (Ἰω. ΙΣΤ’. 20).
Ἀληθινὴ κι’ ὄχι ψεύτικη χαρὰ νοιώθει μονάχα ὅποιος ἔχει τὸν Χριστὸ μέσα του, κ’ εἶναι ταπεινός, πράος, γεμάτος ἀγάπη. Ἀληθινὴ χαρὰ ἔχει μονάχα ἐκεῖνος ποὺ ξαναγεννήθηκε στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ... Κι’αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ χαρὰ βγαίνει ἀπὸ καρδιὰ ποὺ πονᾶ καὶ θλίβεται γιὰ τὸν Χριστό, καὶ βρέχεται ἀπὸ τὸ παρηγορητικὸ δάκρυο τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνωρίζουνε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, κατὰ τὸν ἅγιο λόγο ποὺ εἶπε τὸ στόμα τοῦ Κυρίου : «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι...

24 Απρ 2019

Στρατηγόπουλος: Ἀποκτῆστε μία ἄλλη νοοτροπία καὶ βοηθῆστε τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Μὴ σκανδαλίζετε τοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
ἀπὸ τὴν 3η καλοκαιρινὴ ὁμιλία πού πραγματοποίησε 25/07/13.
Νομίζουμε ὅτι πάντα ἐμεῖς κάνουμε κάτι σπουδαῖο. Ἂν εἶναι σπουδαῖο, τὸ ξέρει ὁ Θεός, μπορεῖ καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι γιὰ λίγο. Πίσω ἀπ΄ αὐτὸ εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὸ ἐπιτρέψει νὰ γίνει καὶ νὰ τὸ καταλάβω, ἀλλοίμονο ἂν πῶ τὸ ἔκανα ἐγώ. Ξέρετε πόσο τραγικὸ εἶναι νὰ πεῖτε σ΄ ἕναν ἱερέα μετὰ τὴν Λειτουργία «ἂχ πάτερ, πόσο ὡραία Λειτουργία κάνατε!», εἶναι Κόλαση αὐτό. «Πόσο ὡραία λειτουργία κάνατε»… Ὁ Θεὸς δὲν ἔκανε τὴν Λειτουργία; «Ἂχ πάτερ, τί ὡραῖο Εὐχέλαιο κάνετε, ἐλᾶτε νὰ μοῦ κάνετε σπίτι». Λέω «ἐγὼ δὲν ἐνορίτης», «σᾶς παρακαλῶ, ἐγὼ ἐσᾶς θέλω». «Γιατί βρὲ παιδάκι μου, νὰ μὲ κολάσεις;». Τὸ πιάνετε; Μὴ σκανδαλίζετε τοὺς ἐργάτες...

Ἡ θεία δικαιοσύνη δὲν ἀπαιτεῖ ἱκανοποίηση σὰν νὰ εἶχε προσβληθῆ ἡ Θεία οὐσία, ἀλλὰ φανεροῦται ἐν Χριστῷ διὰ τῆς καταστροφῆς τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ζωοποιήσεως. Ὁ Χριστὸς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀνέλαβε καὶ ἐξαφάνισε τίς ἁμαρτίες μας!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ἐγχειρίδιον» - Ἀλληλογραφία, πατρός Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου & καθηγητή Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ἐκδόσεις «Ἁρμός». [1] 
…«ἄνθρωποι δίκαιοι ἀναφέρονται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, οἵτινες δὲν εἶχον ἀνάγκην τῆς σταυρικῆς θυσίας, διὰ νὰ γίνουν δίκαιοι». Δηλαδὴ ἤσαν δίκαιοι, ἀλλὰ εἶχον ἀνάγκην δικαιώσεως, διότι ἀδίκως ἐκρατοῦντο ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἑπομένως ἡ δικαίωσις αὐτῶν τῶν δικαίων ἦτο ἡ ζωοποίησις αὐτῶν καὶ ἡ ζωοποιὸς αὔτη δύναμις καὶ ἐνέργεια ἐξεπήγασεν ἐκ τῆς σταυρικῆς θυσίας.
…ζωοποίησις καὶ δικαίωσις εἶναι ταυτόν. …Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρχον πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ δίκαιοι, ἐν τούτοις ἐκρατοῦντο οὗτοι ἀδίκως ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἂν καὶ «ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην» (Ρωμ. δ΄ 9), ἐν τούτοις ὁ δίκαιος Ἀβραὰμ δὲν ἐσώθη τότε ποὺ ἐπίστευσε. Ἡ τῷ Ἀβραὰμ δοθεῖσα ἐπαγγελία περὶ σωτηρίας ἐπληρώθη...

Προσωπική Γεθσημανή: Ἡ καρδιά τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ Σωτηρίας

Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος, Γρηγοριάτης
Ὅλα τά χρόνια τῆς διακονίας μου στό Μυστήριο τῆς Σωτηρίας, ἀλλά περισσότερο τώρα πού βρίσκομαι στό τέρμα τῆς ἐπίγειας παρουσίας μου, μέ ἀπασχολοῦσε καί μέ ἀπασχολεῖ τό βασικό αὐτοκριτικό ἐρώτημα: ποιό εἶναι τό αἴτιο πού κάνει ἰσχνή καί, καμιά φορά, ἀνύπαρκτη τήν ἱκανότητα τῶν χριστιανῶν νά εἴμαστε «φῶς», «ἁλάτι» καί «ζύμη», γιά τήν κοινωνία μέσα στήν ὁποία ζοῦμε καί δραστηριοποιούμαστε, ὅπως ζητεῖ ἀπό τόν καθένα μας –καί μάλιστα ἀπό ἐμᾶς τούς ἱερωμένους- ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός;
Τήν ἀπάντηση σέ αὐτό τό τόσο σημαντικό ἐρώτημα τήν πῆρα ἀπό τήν προσεκτική μελέτη τῆς αὐτοπροαίρετης πορείας τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου μας πρός τήν Σταυροαναστάσιμη...

Μὲ ἕναν ἀπίστευτο λόγο οἱ Ἀλβανοὶ μπλοκάρουν τὸ πόρισμα τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα!

Γράφει ἡ Τασούλα Παπανικολάου* 
Ἀνήμερα τοῦ Πάσχα συμπληρώνονται 6 μῆνες ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα… Τυπικὰ ἡ Εἰσαγγελία Τιράνων θὰ πρέπει νὰ παραδώσει τὸ πόρισμα γιὰ τὸν θάνατό του. Ὄσοι γνωριζουν ὅμως πρόσωπα καὶ πράγματα ἐκτιμοῦν ὅτι θὰ ζητήσουν καὶ ἄλλο χρόνο. 

Γιὰ νὰ καθυστερήσουν προβάλλουν τώρα νέο ἐμπόδιο. Ζητοῦν ἀπὸ τὴν πρώην σύζυγο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα νὰ καταθέσει …τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πατέρας τοῦ Κωνσταντίνου, Γιάννης, ἔχει δηλώσει παράσταση στὴν ποινικὴ διαδικασία. Ἡ Εἰσαγγελία Τιράνων διεμήνυσε ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν πατέρα του ἄλλα τὴν …πρώην σύζυγο. 
Ἀπὸ καταθέσεις γνωρίζουν ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ἡ πρώην σύζυγός του τὰ τελευταία...

23 Απρ 2019

Νέο κροῦσμα ἀπὸ ὑποψήφια τῆς ΝΔ: Τεράστια ἀμηχανία προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὴν συνενοχὴ γιὰ τὴν ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς Μακεδονίας!

Μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποψήφια τῆς Ν.Δ. γιὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς ἀλλὰ ἡ Ἑλένη Παναγιωταρέα, κόρη τῆς Ἄννας Παναγιωταρέα ὄχι ἁπλὰ εἶναι ἀμήχανη ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἀδιάβαστη στὶς συνεντεύξεις Τύπου. Ὅπως φαίνεται καὶ στὸ βίντεο ἡ κυρία Παναγιωταρέα δὲν ἄντεξε στὴν ἁπλὴ ἐρώτηση ἂν ἐκλεγεῖ πῶς θὰ ἀποκαλεῖ τὴ Βόρεια Μακεδονία… Ἀρχικὰ δήλωσε πὼς δὲν καταλάβαινε τὴν ἐρώτηση, μετὰ τὴ χαρακτήρισε «ἄτοπη». Ἐνδιάμεσα προσπάθησε νὰ ρωτήσει τὸν δημοσιογράφο (Ἀντώνη Παραρὰ - Καστοριὰ) ἂν ἐνδιαφέρεται ὁ ἴδιος γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ νὰ εἰσπράξει τὴν ἀπάντηση «τὸ τί πιστεύω ἐγὼ μᾶλλον δὲν ἐνδιαφέρει κανέναν».
Προσπάθησε νὰ ξεφύγει, μίλησε γιὰ ἐκλεγμένη κυβέρνηση… ψέλλισε πὼς ἡ κυβέρνηση ἄφησε ἐκκρεμῆ μία....

Σκέψεις γιὰ τὴν πρόσφατη καταστροφὴ τῆς «Παναγίας Παρισίων»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῆ 22α  Ἀπριλίου 2019
Ἡ 15η Ἀπριλίου 2019 θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ἀποφράδα ἡμέρα γιὰ τὸν παγκόσμιο πολιτισμό, μὲ τὴν ἀπανθράκωση τοῦ ναοῦ τῆς «Παναγίας τῶν Παρισίων». Ἀναμφίβολα ὁ κάθε πολιτισμένος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει κρίση καὶ μπορεῖ νὰ κατανοήσει τὴ σημασία τῶν πολιτιστικῶν μνημείων, λυπᾶται, διότι ὁ κόσμος γίνεται φτωχότερος ἀπὸ πολιτισμικῆς ἀπόψεως, μὲ τέτοια θλιβερὰ συμβάντα.
Δὲν γνωρίζουμε, ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ μνημείου. Ἂν δηλαδὴ ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονός, ἢ μία σκόπιμη δολιοφθορά, δεδομένου ὅτι δεκάδες παπικοὶ καὶ προτεσταντικοὶ ναοὶ στὴ Γαλλία καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὑφίστανται βανδαλισμοὺς καὶ βεβηλώσεις. Αὐτὸ εἶναι ἔργο τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν νὰ τὸ διερευνήσουν. Καὶ δὲν ὑπαινισσόμαστε ἐδῶ μόνον τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀλλοθρήσκων ἀλλοδαπῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάθε λόγο νὰ μισοῦν καὶ νὰ θέλουν τὴν καταστροφὴ κάθε χριστιανικοῦ μνημείου στὴ γηραιὰ ἤπειρο καὶ γενικὰ τὸν δυτικὸ κόσμο, διότι αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ θρησκευτική τους πίστη, ἀλλὰ καὶ ἐγγενεῖς σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες μισοῦν τὸν....

Δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὸ μεγάλο ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου στὸ σχέδιο Ἀννὰν

Συμπληρώνονται αὐτὲς τὶς μέρες 15 χρόνια ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα τῆς 24ης Ἀπριλίου 2004 γιὰ τὸ Σχέδιο Ἀνᾶν καὶ τὴν ἔνταξη τῆς Κύπρου στὴν ΕΕ τὴν 1η Μαΐου 2004. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ὁδοφραγμάτων στὶς 23 Ἀπριλίου 2003 καὶ τὸ τί ἐπακολούθησε ἡ φιλοσοφία τοῦ Σχεδίου Ἀνᾶν δὲν ἀντικατόπτριζε τὶς νέες πραγματικότητες. Συγκεκριμένα, ἐνῶ γιὰ χρόνια ὁ Ραοὺφ Ντενκτᾶς ἐπιχειρηματολογοῦσε ὑπὲρ τῆς θέσης ὅτι ἡ ἰσχυρὴ διζωνικότητα ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ λόγους ἀσφαλείας, οἱ χιλιάδες διακινήσεις κάθε βδομάδα χωρὶς κανένα ἐπεισόδιο δὲν ἐπιβεβαίωσαν τὶς ὑποθέσεις ἐργασίας του. Ἀρκετοὶ ἐπίσης παραλλήλισαν τὰ γεγονότα μὲ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου. Στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου ὄχι μόνο δὲν ἐπῆλθε ἡ κατάρρευση τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος ἀλλὰ ἀντίθετα ἰσχυροποιήθηκε. Ἐπιπρόσθετα, γιὰ...

Ψηφιοποιοῦνται γιά πρώτη φορά χριστιανικά χειρόγραφα στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ

Ἀνάμεσά τους πρώιμα ἀντίγραφα τῶν Εὐαγγελίων
ΣΠΑΝΙΑ χριστιανικά χειρόγραφα ψηφιοποιοῦνται γιά πρώτη φορά στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ἀπό ὁμάδα Ἑλλήνων ἐπιστημόνων. Τό πιό διάσημο χειρόγραφο στήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς εἶναι ὁ «Σιναϊτικός Κῶδιξ», ἕνα ἑλληνικό χειρόγραφο τῆς Βίβλου πού περιλαμβάνει τήν παλαιότερη πλήρη Καινή Διαθήκη ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβιώσει, καί οἱ σελίδες του ἔχουν μοιρασθεῖ σέ πολλά ἱδρύματα. Ἕνα ἄλλο χειρόγραφο εἶναι ὁ «Συριακός Κῶδιξ», ἕνα ἀρχαῖο ἀντίγραφο τῶν Εὐαγγελίων στά συριακά, ἐνῶ ἄλλα χειρόγραφα καλύπτουν τήν ἐπιστήμη, τήν ἰατρική καί τούς Ἕλληνες κλασσικούς. Στόχος εἶναι νά δημιουργηθεῖ τό πρῶτο ψηφιακό ἀρχεῖο ὅλων τῶν 4.500 χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης, ξεκινώντας ἀπό περίπου 1.100 στήν συριακή καί ἀραβική γλῶσσα, τά ὁποῖα εἶναι ἰδιαιτέρως σπάνια. Μιά ὁμάς Ἑλλήνων...

Ἡ Ἁγία Κασσιανή... καὶ τὸ τροπάριό της! Ἰδοὺ ἡ ἀληθινὴ της ἱστορία

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,  τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,  ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.  Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,  ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.  Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,  ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·  κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,  ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.  Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,  ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·  ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,  κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.  Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους  τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;  Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.
(Φώτη Κόντογλου - μεταγραφὴ) 
"Κύριε, ἡ γυναίκα ποὺ ἔπεσε σὲ πολλὲς ἁμαρτίες, σὰν ἔνοιωσε τὴ θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα καὶ σὲ ἄλειψε μὲ μυρουδικὰ πρὶν ἀπὸ τὸν ἐνταφιασμό σου κι ἔλεγε ὀδυρόμενη: 
Ἀλλοίμονο σὲ μένα, γιατί μέσα μου εἶναι νύχτα κατασκότεινη καὶ δίχως φεγγάρι, ἡ μανία τῆς ἀσωτείας κι ὁ ἔρωτας τῆς ἁμαρτίας. 
Δέξου ἀπὸ μένα τὶς πηγὲς τῶν δακρύων, ἐσὺ ποὺ μεταλλάζεις μὲ τὰ σύννεφα τὸ νερὸ τῆς θάλασσας. Λύγισε στ' ἀναστενάγματα τῆς καρδιᾶς μου, ἐσὺ ποὺ ἔγειρες τὸν οὐρανὸ καὶ...

Μόρφου Νεόφυτος: Νὰ ἀγαπήσουμε τὸν σταυρό μας γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν Ἀνάσταση

22 Απρ 2019

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης καὶ τοὺς Βουλευτᾶς περὶ τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗ 9η/22α Ἀπριλίου 2019
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχαὴλ Καλογήρου καὶ Βουλευτᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἰς Ἀθήνας
Ἐξοχώτατοι Κύριοι,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ θέσωμεν ὑπ  ὄψιν Ὑμῶν τὰ κάτωθι:
Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὰς σχεδιαζομένας μεταβολᾶς τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, μὲ τὰς ὁποίας καταργοῦνται τὰ ἄρθρα 198, 199 καὶ 201, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν κακόβουλον βλασφημίαν, τὴν καθύβρισιν θρησκευμάτων καὶ τὴν περιΰβρισιν νεκρῶν, ἀντιστοίχως.
Ἡ προτεινομένη κατάργησις τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων θὰ ἔχη σοβαρᾶς ἀρνητικᾶς συνεπείας εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν καὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγοῦσα πολλάκις εἰς τὴν ἀπευκταίαν χρῆσιν τῆς αὐτοδικίας, ἐλλείψει ποινῆς ὑπὸ τοῦ Νόμου. Ὠσαύτως, ἡ ἱστορία καὶ...

Τὸ Πάσχα τῶν Ρωμιῶν τῆς Πόλης μέσα ἀπὸ τὶς μνῆμες μίας Κωνσταντινουπολίτισσας

Πάσχα στὴ Κωνσταντινούπολη, στὰ γαλάζια νερὰ τοῦ Βοσπόρου, σὲ μία πόλη ὄνειρο. Πόσο διαφορετικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ τὸ Πάσχα στὴν Ἑλλάδα;
Μία Κωνσταντινουπολίτισσα, ἡ κ. Μαίρη Μαυρομμάτη, ποὺ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, περιγράφει τὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, ὅπως τὸ ἔζησε ἡ ἴδια γιὰ δεκαετίες. «Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα στὴν Πόλη ἄρχιζε με αυστηρὴ νηστεία ποὺ τελείωνε τὸ Μεγάλο Σάββατο. Τρώγαμε νερόβραστα φαγητά. Στὸ τραπέζι κυριαρχοῦσαν οἱ ἐλιές, ὁ ταραμάς, τὰ λαχανικά, τὰ ὄσπρια, τὸ χοσάφι, δηλαδὴ ἡ κομπόστα ἀπὸ ξερὰ φροῦτα, ξερὰ βερίκοκα, δαμάσκηνα, σταφίδες. Οἱ φακὲς ἦταν τὸ φαγητὸ τῆς Μεγάλης Πέμπτης καὶ ὅσοι μεταλάμβαναν, συνήθως τὰ παιδιά, τὶς ἔτρωγαν μὲ λάδι.
Οἱ νοικοκυρὲς ἀπὸ τη Μεγάλη Δευτέρα αρχιζαν τὶς προετοιμασίες γιὰ τὸ Πάσχα. Τὰ πρωινὰ καθάριζαν καὶ συγύριζαν τὰ σπίτια καὶ κάθε ἀπόγευμα, ὅλη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, πήγαιναν στὴν ἐκκλησία.
Τη Μεγάλη Πέμπτη εβαφαν αὐγὰ καὶ μαγείρευαν φακές. Τὸ πρῶτο αὐγὸ ποὺ ἔβαφαν κόκκινο τὸ ἔβαζαν στὸ εἰκονοστάσι καὶ πετοῦσαν αὐτὸ ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὸ προηγούμενο Πάσχα στὴ θάλασσα -ὄχι στὰ σκουπίδια. Τὰ σπιτικὰ πολίτικα τσουρέκια τὰ ζύμωναν μὲ....

Ἀπό τήν Μεγάλη Δευτέρα μέχρι καί τήν Μεγάλη Τετάρτη

Φωτογραφία τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπό τό βιβλίο: «Η Μεγάλη Εβδομάδα», Ἔκδ. Ἀκρίτας, Πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν
Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἡμέρες, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει Μεγάλες καὶ Ἅγιες, ἔχουν, μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἕναν καθοριστικὸ σκοπό. Τοποθετοῦν ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες στὴν προοπτική του Τέλους· μᾶς ὑπενθυμίζουν τὸ ἐσχατολογικὸ νόημα τοῦ Πάσχα. Συχνὰ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα χαρακτηρίζεται σὰν περίοδος γεμάτη μὲ «ὡραιότατες παραδόσεις» καὶ «ἔθιμα», σὰν ξεχωριστὸ τμῆμα τοῦ ἑορτολογίου μας. Τὰ ζοῦμε ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴν παιδική μας ἡλικία σὰν ἕνα ἐλπιδοφόρο γεγονὸς ποὺ γιορτάζουμε κάθε χρόνο, θαυμάζουμε τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀκολουθιῶν, τὶς ἐπιβλητικὲς πομπὲς καὶ προσβλέπουμε μὲ κάποια ἀνυπομονησία στὸ Πασχαλινὸ τραπέζι… Καὶ ὑστέρα, ὅταν ὅλα αὐτὰ τελειώσουν, ξαναρχίζουμε τὴν κανονική μας ζωή.
Ἀλλὰ ἄραγε καταλαβαίνουμε πὼς ὅταν ὁ κόσμος ἀρνήθηκε τὸν Σωτήρα του, ὅταν ὁ Ἰησοῦς «ἤρξατο ἀδημονεῖν» καὶ ἔλεγε: «περίλυπος ἐστὶν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου», καὶ ὅταν...

21 Απρ 2019

Οὐκρανία: Ἔχασε τὶς ἐκλογὲς ὁ Οὐνίτης Ποροσένκο ὁ πρωτεργάτης τοῦ "Αὐτοκεφάλου" τῶν σχισματικῶν

Τὴ μεγάλη ἥττα του ἀπὸ τὸν κωμικὸ Βολοντίμιρ Ζελένσκι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς ποὺ διεξήχθησαν σήμερα παραδέχτηκε ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο.
Ὁ οὐνίτης Ποροσένκο εἶχε πρωτοστατήσει στὴ διαδικασία χορήγησης Αὐτοκεφάλου στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐξασφαλίζοντας πρὸς τοῦτο τὴ σύμφωνη γνώμη καὶ τὴν ἐνεργὸ δράση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Συμμετεῖχε στὴ λεγόμενη "Ἑνωτικὴ Σύνοδο", ἐπισκέφθηκε οὐκ ὀλίγες φορὲς τὸ Φανάρι ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν δίστασε νὰ μεταδώσει σὲ αὐτὸν τὴν Θεία Κοινωνία! Τώρα γνωρίζει μεγάλη ἥττα ἀπὸ ἕνα....

Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος γιὰ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ τοὺς ἀμφισβητίες τοῦ θαύματος!

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Ὅλα τά τροπάρια τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων θεολογοῦν

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Νά ἀναλύσουμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς λεγομένης Βαϊοφόρου, δηλαδή τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ τήν ἡμέρα τῶν Ἱεροσολύμων στήν πόλη αὐτή, πού ἀκολούθησε μετά ὁ σταυρός καί ὅλα τά γεγονότα τοῦ πάθους.
Βέβαια, ἐπειδή μπαίνουμε ἤδη στά γεγονότα τοῦ πάθους, ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἀποκαλυπτόμενο μυστήριο. Ὅ,τι κάνει ὁ Θεός εἶναι μυστήριο, ἀλλά ἀποκαλυπτόμενο καί τό μυστήριο αὐτό τό κατανοοῦμε κατά τά μέτρα τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων πού ἔχουμε, κατά τά μέτρα τῆς καθάρσεως πού ἔχουμε καί πολλά ἄλλα σημεῖα δέν τά κατανοοῦμε. Ἔτσι μπαίνουμε σέ ἕνα χῶρο καταληπτοῦ τε καί ἀκαταλήπτου. Ὅλα εἶναι ἔτσι. Ἀλλά θέλω νά πῶ ὅτι ὅσο πλησιάζουμε στά γεγονότα τά κορυφαῖα τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ μας, τά γεγονότα γίνονται πιό ἀκατάληπτα καί χρειάζονται ἀκόμα περισσότερο κάθαρση γιά νά τίς καταλάβουμε αὐτές τίς ἐκφράσεις. Βλέπετε οἱ μαθητές ἄκουγαν τόν Χριστό ὅταν ἐκήρυττε. Μερικά δέν τά καταλάβαιναν καί τοῦ ἔλεγαν δέν καταλαβαίνουμε καί γιατί τά λές καί μέ παραβολές μάλιστα; Ἐνῶ ὁ Χριστός ἔλεγε τίς παραβολές γιά νά ἦταν πιό εὔκολα, πιό βατά, πιό διδακτικά. Αὐτοί οὔτε τίς παραβολές δέν καταλάβαιναν κι ὁ Χριστός ἑρμήνευε τίς παραβολές καί αὐτοί καταλάβαιναν λίγα. Πόσω μᾶλλον ὅταν φτάνουμε στό ἀκατανόητο τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀναστάσεώς Του. Ὅσο λοιπόν, προχωροῦμε τά πράγματα ἑρμηνευτικά γίνονται πιό δύσκολα καί χρειάζεται περισσότερη κάθαρση ἡ κατανόηση.
Θέλω νά πῶ τώρα γιά μᾶς, πού ἄν κάποτε γίνετε ἁγιογράφοι καί ἁγιογραφεῖτε τά...

Ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τίς συζυγικές σχέσεις19 Απρ 2019

Νίκος Φίλης, Πολιτικὴ σκοπιμότητα, ὄχι ἐκπαιδευτικὴ ἀνάγκη ἡ διατήρηση μαθήματος Θρησκευτικῶν στὴ Γ΄ Λυκείου


O βουλευτὴς Νίκος Φίλης μίλησε στὴ Διαρκῆ Ἐπιτροπὴ Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς, ὡς εἰσηγητὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπὶ τοῦ πολυνομοσχεδίου γιὰ τὴν παιδεία. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρθηκε καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Εἶπε σχετικά:....

Πoῦ ἀποβλέπει ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἰσχύοντος ποινικοῦ κώδικα;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 18η Απριλίου 2019
Βιάζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με δεκανίκια άλλων κομματικών παρατάξεων κρατιέται ακόμη στην εξουσία, να ολοκληρώσει το έργο της. Μια μικρή μειοψηφία βάλθηκε να ξεριζώσεικάθε τι που θυμίζει Ορθοδοξία και Ελλάδα.Να ξεθεμελιώσει τον Ελληνοχριστιανικό μας Πολιτισμό, να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να κατεδαφίσειτα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συμβιώσεως της ελληνικής κοινωνίας. Μ’ ένα πρωτοφανήζήλο εργάζεται πυρετωδώς να θέσει σε εφαρμογή τα εθνομηδενιστικά σχέδια της Νέας Τάξεως πραγμάτων.
Ένα από τα «κάστρα» που απόμεινε τώρα για κατεδάφιση είναι ο χώρος της δικαιοσύνης. Αυτόν επέλεξε η κυβέρνηση να πλήξει, με την ανακοινωθείσα αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, (βλ. Εφ. «Έθνος», 14.3.2019): «Για πρώτη φορά από το 1950 επιχειρούνται αλλαγές, ενώ προτείνεται η κατάργηση 170 από τις 463 διατάξεις του Π.Κ., [ποινικού κώδικα] και η προσθήκη 30 νέων. Τα σηµεία τριβής έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται, µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, σε ρόλο ‘πυροσβέστη’, να τονίζει ότι το θέµαπαραµένει ανοιχτό, ότι οι επικείµενες αλλαγές βρίσκονται στη....

18 Απρ 2019

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἡ ζωὴ στὸ σπίτι τίς Σαρακοστὲς

Στίς Σαρακοστὲς καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζεις μόνο ἐκκλησία καὶ σπίτι, τίποτ’ ἄλλο. Φτάνεις, λοιπόν, στὸ σπίτι. Τί θὰ κάνεις ἐκεῖ; Θὰ ἀγωνιστεῖς μ’ ὅλη σου τὴ δύναμη νὰ διατηρήσεις τὴν προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸν Κύριο. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκκλησία, τρέξε στὸ δωμάτιό σου καὶ κᾶνε ἀρκετὲς μετάνοιες, ζητώντας εὐλαβικὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σὲ βοηθήσει , ὥστε νὰ ἀξιοποιήσεις τὸ χρόνο τῆς παραμονῆς σου στὸ σπίτι μὲ τρόπο ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σου. 
Ὕστερα κάθησε καὶ ξεκουράσου γιὰ λίγο. Ἀλλὰ καὶ τότε μὴν ἀφήνεις τοὺς λογισμούς σου νὰ ξεστρατίζουν. Διώχνοντας κάθε σκέψη, ἐπαναλάμβανε νοερὰ τὴν εὐχή : “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ! Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ!”. Ἀφοῦ ξεκουραστεῖς πρέπει ν’ ἀσχοληθεῖς μὲ κάτι, εἴτε προσευχὴ εἴτε ἐργόχειρο. Τί ἐργόχειρο θὰ κάνεις δὲν ἔχει σημασία, ξέρεις ἤδη τί σοῦ ἀρέσει. Εἶναι, βλέπεις, ἀδύνατο νὰ ἀσχολεῖσαι ὅλη τὴν ὥρα μὲ πνευματικὰ πράγματα. χρειάζεται νὰ ἔχει καὶ κάποιο εὐχάριστο ἐργόχειρο. Μ’ αὐτὸ θὰ καταπιάνεσαι, ὅταν ἡ ψυχή σου εἶναι κουρασμένη, ὅταν δὲν ἔχεις τὴ δύναμη νὰ διαβάσεις ἢ νὰ προσευχηθεῖς. Ἄν, βέβαια, οἱ πνευματικές σου ἐνασχολήσεις πηγαίνουν καλά, τὸ ἐργόχειρο δὲν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἐκπληρώνει μόνο τὴν...

17 Απρ 2019

«…τόν βλάσφημο οὔτε ἡ γῆ δέν τόν δέχεται»

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς 

«Ἄν ὑβρίσεις τήν μάνα μου καί τόν πατέρα μου σέ συγχωρῶ, ἄν βλαστημήσεις τήν Παναγία καί τόν Χριστό, δέν ἔχω μάτια νά σέ δῶ» 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός 

Ἀποτυχημένοι διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί μέ προσόντα ἀκρίδας, ἐκκλησιομάχοι, καντιποτένιοι νεοσταλινικοί, ἡμιμαθεῖς, μετατρέπουν τήν πατρίδα σέ «ράκος ἀσθμαῖνον», σέ ρημαδιό. 
Ἄνοιξαν τίς φυλακές -ὁ νόμος τοῦ ἀπίθανου αὐτοῦ τύπου Παρασκευόπουλου- καί ἀμόλησαν στυγερούς ἐγκληματίες γιά νά συνεχίσουν τό ἔργο τους, τίς ἀνομίες τους. 
Ὁ Κουφοντίνας, τρισάθλιο ὑποκείμενο, δολοφόνος ἀμετανόητος, λές καί ὑπηρετοῦσε τήν θητεία του σέ στρατόπεδο νεοσυλλέκτων, ἔπαιρνε ἄδειες καί προκλητικά, σεργιανοῦσε γιά ψώνια στήν ἀγορά τῆς Ἀθήνας. (Καί ὁ γιός του, τό ζαγάρ’, «νά βγάζει τήν γλώσσα» στούς διαφωνοῦντες ἤ νά ἐλεεινολογεῖ καί νά εἰρωνεύεται ὅσους συμμετεῖχαν στά ἐθνικά συλλαλητήρια κατά τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας μας). 
Τώρα ἑτοιμάζονται νά καταργήσουν τά ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, στήν καθύβριση θρησκευμάτων καί στήν περιύβριση τῶν νεκρῶν. Καί ποιά «θεία» βλασφημοῦνται στήν πατρίδα μας; Τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Οὔτε ὁ Μωάμεθ οὔτε...

16 Απρ 2019

Δέκα χρόνια «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό»!Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸ, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας εἶναι δηλαδὴ δυτικοτραφῆ. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς διεθνιστικὲς πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γι΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ… ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ῥωμηοσύνης στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀγωγῆς.

Ἡ κοινωνία μᾶς ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς ὑφέρποντες ἀσυνειδήτως κακοποιοῦντες ἄρχοντες, εἶναι μπολιασμένη μὲ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς ταυτότητος τοῦ Γένους. Ὁ φιλοδυτικισμὸς ποὺ ἐνίσχυσε ἀσυγκράτητη ξενοφιλία καὶ ξενομανία, συνέβαλε στὸ νὰ γίνει ἡ χώρα μας «δορυφόρος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ».

Ὅταν χρειάζεται, μὲ τὸ φραγγέλιο στὸ χέρι, χτυπᾶμε ἀλύπητα τὸν καιροσκοπισμό, τὶς μικρότητες, τοὺς προσκυνημένους, τὴν ἐθνικὴ ἀναξιοπρέπεια, τὰ λαμπυρίζοντα ἀθύρματα τῆς Φραγκίας! Ἀντιτάσσουμε ῥωμαίικο ὅραμα στὸ πλαίσιο τῆς Κολλυβαδικῆς ἡσυχαστικῆς καὶ φιλοκαλικῆς ἀναγεννήσεως.

Προβάλλουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες: εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ὀργανωμένες Κοινότητες καὶ διεφύλαξε τὴν ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὸς δημιούργησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν χάσαμε ἀκόμη, τὰ «ἐργαστήρια παραγωγῆς ἁγίων», ὅ,τι πιὸ πετυχημένο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας τὰ ὁποία διατηροῦνται ἀκόμη. Σὲ αὐτὰ λοιπὸν μένουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε!

Εὔστοχα ἀναφέρει ὁ παπα-Γιάννης ὁ Ῥωμανίδης: Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι πολιτισμός, δὲν εἶναι θρησκεία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ θεραπεύει τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ Ἡσυχαστικὴ παράδοση, αὐτὴν ἐπιζητοῦμε νὰ ἀναδείξουμε. Διότι, ὅποιος ἔχει τὴν νοερὰ προσευχὴ στὴν καρδιά του δὲν φοβᾶται τίποτα, καθὼς ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πληροφορεῖ τὴν ἀληθινή του Πίστη καὶ τὰ ὀρθὰ του φρονήματα.

Συναντᾶμε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ΄ τοὺς καιροσκόπους καὶ τοὺς μικροπρεπεῖς. Οἱ ῥαδιοῦργοι ποὺ ἐργάζονται στὸ παρασκήνιο, ἐπιδιώκουμε νὰ μὴ κατορθώσουν τίποτε στὸ τέλος. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ παρεμβάσεις στὰ δύσκολα καὶ ἀκανθώδη ζητήματα ποὺ προκύπτουν. Ἡ σύγχρονή τους εἰρωνικὴ ἀφιλαδελφία κατονομάζει συχνὰ «ἀκραῖο» τὸν ἀγώνα μας διότι καταῤῥίπτουμε παγιωμένους μύθους καὶ παραδοσιακὲς πλάνες καὶ ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καὶ προκλήσεων.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ῥωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.

Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Δηλαδή οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Καταδιώξαμε τὴν Ἡσυχαστικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀνατικαταστήσαμε μὲ τὰ δόγματα ἢ μὲ τὴν ἠθικὴ (εὐσεβισμό), γι΄ αὐτὸ χρειάζεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ ξεδιπλώσει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας βάσει τῆς Πατερικῆς μεθοδολογίας.

Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια τῆς μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.

Σήμερα εἶναι περισσότερο προφανὴς ἡ ἀνάγκη ἀναθέρμανσης τῆς παραδόσεως, καθὼς ἡ σταδιακὴ παραίτηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ὁλοθυμη ὑπακοὴ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ ἡ ἐπικράτηση νέου ἀκηδιαστικοῦ φρονήματος, δημιουργοῦν κινδύνους. Ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς νέας νεκρωτικῆς τυποποίησης τῆς ζωογόνου παραδόσεως ἢ μιᾶς τελείως ἀποστροφῆς πρὸς αὐτήν.

Συνεχίζουμε δυναμικὰ γιὰ τὸν ἀληθῆ ἁγιοπατερικὸ καὶ ῥωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους!

Οἱ διαχειριστὲς τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Απρίλιος 2019

Δέκα χρόνια Ῥωμαίικης πορείας!

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν "κουφή" ἑβδομάδα

Συχνά ἀκοῦμε τήν ἄποψη ὅτι  ἡ ἑβδομάδα πού διανύουμε (πρίν δηλαδή τή Μεγάλη Ἑβδομάδα) ἀποκαλεῖται "κουφή" ἤ "βουβή" ἐπειδή δέν ὑπάρχουν ἀκολουθίες ἐν ἀναμονή τῶν Παθῶν. Εἶναι ὅμως ἀληθές αὐτό;
Ὁ εὐσεβής λαός ἀποκαλεῖ συχνά τήν ἑβδομάδα αὐτή «κουφή»     «βουβή» μέ μοναδική δικαιολογία ὅτι τήν Ἑβδομάδα αὐτή δέν τελοῦνται Ἀκολουθίες καί ὡς ἐκ τούτου δέν χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἱερῶν ναῶν. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἀρκετά διαφορετική. Ἀρκεῖ νά ρίξει κανείς μία ματιά στά Λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά πεισθεῖ ὅτι, ὄχι «βουβή» καί «κουφή» δέν εἶναι αὐτή ἡ Ἑβδομάδα ἀλλά ἀντίθετα εἶναι  πλήρης μηνυμάτων καί θεολογικῶν ἐννοιῶν γύρω ἀπό τό Μυστήριο τοῦ θανάτου ἐν ὄψει ἄλλωστε καί τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνάστασης τοῦ Λαζάρου. Παλαιότερα ἡ παραπάνω λαθεμένη ἄποψη γιά τήν "κουφή" ἑβδομάδα ἐκαλλιεργεῖτο καί ἀπό τούς ἴδιους τους ἱερεῖς σάν μία δικαιολογημένη ἴσως προσπάθεια γιά λίγη ξεκούραση λίγο πρίν τόν μεγάλο κόπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό Τυπικό της Ἐκκλησίας μᾶς ὑπαγορεύει καί...

15 Απρ 2019

Κώστας Πάσσαρης: Ὁ κόσμος θὰ ἦταν καλύτερος ἂν δὲν εἶχα γεννηθεῖΛίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος γιὰ τὴ μεταφορά του στὴν Ἑλλάδα προκειμένου νὰ δικαστεῖ γιὰ τὴ δολοφονία τῶν δύο ἀστυνομικῶν στὴ συμπλοκὴ τὸ 2001, ὁ Κώστας Πασσαρης μιλᾶ στὸ ΘΕΜΑ ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς φυλακές για τὴν ὀργὴ καὶ τὸν φόβο ποὺ τοῦ ὅπλιζαν τὸ χέρι καὶ τὰ ἐγκλήματα για τὰ ὁποία ζητᾶ νὰ δικαστεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα 
Ὁ διαβόητος Κωστας Πασσαρης σὲ μία σπάνια ἐξομολόγησή του μέσα ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας μιλάει στὸ «ΘΕΜΑ» γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Γιὰ τὰ παιδικά του χρόνια ποὺ τὸν στιγμάτισαν, γιὰ τὴ λυσσαλέα κόντρα μὲ τοὺς ἀστυνομικούς, γιὰ τὸ κίνητρο ποὺ ὅπλισε τὸ χέρι του. Γιὰ τὶς ἀθῶες ψυχὲς ποὺ δὲν γυρίζουν πίσω, γιὰ τὴ γνωριμία του μὲ τοὺς δύο κληρικοὺς ποὺ τὸν ἔπεισαν νὰ πιστέψει στὴ λύτρωση τῆς ψυχῆς μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή...

Ἔρευνα: Αὐξήθηκαν λόγω τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν οἱ σημαῖες στὰ μπαλκόνια!

Κατόπιν συνέκριναν τὰ εὐρήματά τους μὲ ἄλλες δύο χρονικὲς περιόδους (2008-2009 καὶ 2014-2015), γεγονὸς ποὺ κατέστη ἐφικτὸ χάρη στὴν ὑπηρεσία Google Earth. Προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἕνα μέτρο σύγκρισης, ἐπανέλαβαν τὰ παραπάνω γιὰ μία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ πόλη (σὲ κρίση), τὴ Λισσαβώνα.
Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐντυπωσιακά. Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, οἱ δύο πόλεις ἐμοίαζε νὰ συμβαδίζουν σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συγκεκριμένη πρακτικὴ ἐκδήλωσης πατριωτισμοῦ. Τὴν περίοδο 2008-2009, στὴν Ἀθήνα ὑπῆρχαν κατὰ μέσον ὄρο 0,31 σημαῖες ἀνὰ δρόμο, ἐνῶ στὴ Λισσαβώνα 0,44 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Τὴν περίοδο 2014-2015, οἱ σημαῖες καὶ στὶς δύο πρωτεύουσες αὐξήθηκαν: στὴν Ἀθήνα μετρήθηκαν 1,04 σημαῖες ἀνὰ δρόμο καὶ στὴ Λισσαβώνα 0,80 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Στὴ φετινὴ καταμέτρηση, ὅμως, οἱ σημαῖες στὴν πορτογαλικὴ πρωτεύουσα ὑποχώρησαν σημαντικά, στὶς 0,14 σημαῖες ἀνὰ δρόμο κατὰ μέσον ὄρο. Στὴν Ἀθήνα ἀντίθετα καταγράφηκε ἐκρηκτικὴ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.