20 Μαΐ 2024

Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ: "Βαδίζοντας πρὸς τὶς Εὐρωεκλογές"

«Κλεῖσε μέσα στὴν ψυχή σου τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ αἰσθανθεῖς μέσα σου νὰ λαχταρίζει κάθε εἴδους μεγαλεῖο», ἔλεγε ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμός. 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ψυχή μας τσαλακώθηκε ἀπὸ τὶς μικρότητες καὶ τὴν παρακμή, καλούμαστε νὰ ψηφίσουμε γιὰ τὴν θέση μας στὴν Εὐρώπη, στὴν Δύση. Μιὰ Εὐρώπη μὲ χαμἐνη ταυτότητα, πολιορκημένη καὶ ἀνασφαλῆ ἀπὸ τὴν παράνομη μετανάστευση, μιὰ Εὐρώπη λημέρι ἀντιχριστιανικῶν ἰδεοληψιῶν. 

Ἡ ΝΙΚΗ, τὸ εὐγενὲς Κίνημά μας, βαδίζει πρὸς τὶς ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Πνευματικὴ τόλμη καὶ ἀνδρεῖο φρόνημα"

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 19 Μαΐου 2024] 

Ἡ Ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππησία (20 Μαΐου †)

Ἡ μορφή τῆς ἁγίας Λυδίας, ξεπροβάλλει μέσα ἀπό τό ἱερό βιβλίο τῶν " Πράξεων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ", καθώς ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μέ τό λεπτό χρωστήρα τοῦ λόγου του ἀναφέρει ἐπιγραμματικά: "καί τις γυνή ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τόν Θεόν, ἤκουεν..." (Πράξη ΙΣΤ-14). Ἄν καί ὅλοι γνωρίζουμε τήν ἁγία Λυδία μέ τήν προσωνυμία "Φιλλιπησία" ὡστόσο ἡ καταγωγή της, ἦταν ἀπό τά Θυάτειρα τῆς Μικράς Ἀσίας.
Ἡ πόλη αὐτή, ἦταν φημισμένη γιά τή βιομηχανία παρασκευῆς τοῦ χρώματος τῆς πορφύρας ἀπό θαλάσσια κογχύλια ἤ ὄστρακα. Ἦταν ἐπίσης γνωστή, ἀπό τήν ἐποχή ἀκόμη τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τὸ μυστικὸ (στὴν ταπείνωση) εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῶν διαφόρων γεγονότων ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός.
Ἅγιος Παΐσιος

19 Μαΐ 2024

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Οἱ Μυροφόρες δὲν ὑπολόγισαν τίποτε, γιατὶ εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση καὶ ἐμπιστεύθηκαν στὸν Χριστό"

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄, «Πνευματικὴ ἀφύπνιση», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης 1999
Σήμερα λείπουν καὶ οἱ δυὸ παλληκαριές· οὔτε πνευματικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ἡ ὁποία γεννιέται ἀπὸ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ μιὰ δυσκολία μὲ πνευματικὸ τρόπο, οὔτε φυσικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ὥστε νὰ μὴ δειλιάση κανεὶς σὲ ἕναν κίνδυνο. Πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς πολλὴ ἁγιότητα, γιὰ νὰ φρενάρη ἕνα μεγάλο κακό, ἀλλιῶς ποῦ νὰ στηριχθῆ;
Μιὰ ψυχὴ σὲ ἕνα μοναστήρι ἂν ἔχη πνευματικὴ παλληκαριά, νὰ δῆς, τὸν ἄλλον ποὺ ἔρχεται μὲ κακὸ σκοπὸ θὰ τὸν καθηλώνη μὲ τὸ ἕνα πόδι μέσα ἀπὸ τὴν μάνδρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπ᾿ ἔξω ! Θὰ τὸν χτυπάη στὸ κεφάλι μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ τὸ κομποσχοίνι, μὲ τὴν εὐχή, καὶ ὄχι μὲ τὸ πιστόλι. Λίγη προσευχὴ θὰ κάνη, καὶ ὁ ἄλλος θὰ μένη ἐκεῖ ἔξω ἀκίνητος! Θὰ μένη γιά... σκοπός! Μιὰ ψυχή, ἂν ἔχη πνευματικὴ κατάσταση, καὶ τὸ κακὸ θὰ φρενάρη καὶ τὸν κόσμο θὰ...

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: "Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων"

Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου ᾿Αδάμ πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆ ἀπό τήν ὁποία ἐπλάσθηκε. ῞Οπως λοιπόν ἐκεῖνον στήν ἀρχή δέν τόν εἶδε κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί παίρνη ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν ὥρα, μετά δέ τήν λῆψι τῆς πνοῆς ζωῆς μέ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὔα· ἔτσι τόν δεύτερο ᾿Αδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, ὅταν ἀνίστατο ἀπό τούς νεκρούς, κανείς ἄνθρωπος δέν τόν εἶδε, ἀφοῦ δέν παρευρισκόταν κανείς...

Προσκυνοῦμεν τὰ πάθη τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος Κιλκίς
«Ἄν εξεράθη τὸ κλαδί, πάντα χλωρὴ εἶν' ἡ ρίζα» (Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.)
Γενάρης τοῦ 1952, πέρα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ πάνω στοὺς πρόποδες τοῦ Πάϊκου βρέθηκε μισοφαγωμένη ἀπὸ ἄγρια θηρία τοῦ βουνοῦ ἡ ενενηντάχρονη γριούλα Παλάσα Παχατουρίδου. Κανένας συγχωριανός της δὲν παραξενεύτηκε. Γνώριζαν καλὰ τὸ δρᾶμα τῆς μεγαλοκυράς ἀπὸ τὴν Χαμενία τοῦ Καρς πάνω στὸν Καύκασο. Ἡ δύστυχη ἔχασε δέκα γιους λεβέντες καὶ τὸν ἄνδρα της στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Τελευταία εἶχε χάσει καὶ τὸ...

Οἱ ὑπό τῶν παπικῶν τελειωθέντες δεκατρεῖς Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς Καντάρας (19 Μαΐου †)

Αποτέλεσμα εικόνας για μονη κανταρας οσιομαρτυρες
Ὀρθόδοξος Φιλόθεος μαρτυρία Ἔκδοσις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Τόν 13ο αιώνα ἡ Κύπρος καταδυναστευόταν ἀπὸ τοὺς τότε κατακτητὲς της Φράγκους (Λουζινιανούς). Ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος διωκόταν βάναυσα καὶ ὁ λαὸς ἐταλαιπωρεῖτο ἀφάνταστα, γιὰ νὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ φραγκέψει. Κύριο καὶ ρωμαλέο στήριγμα τοῦ λαοῦ στὸν ἀγώνα του νὰ μὴ χάσει τὴν ἐθνική του αὐτοσυνειδησία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη του ὑπῆρξαν, Ἅγιοι Μοναχοὶ μὲ χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα τοὺς 13 Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Κανταριώτισσας, ποὺ βρισκόταν στὴν ὁροσειρὰ τοῦ Πενταδακτύλου.
Ἠγούμενος τῆς Μονῆς αὐτῆς ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ὑπολοίπων ἦταν:...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐκεῖνος ποὺ συγχρόνως ἐπαινεῖ καὶ κατηγορεῖ τὸν ἄλλον αὐτὸς κατέχεται ἀπὸ κενοδοξία καὶ φθόνο. Καὶ μὲ τοὺς ἐπαίνους προσπαθεῖ νὰ κρύψει τὸν φθόνο, ἐνῷ μὲ τὶς κατηγορίες συνιστᾶ τὸν ἑαυτὸ τοῦ καλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνον.
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής

18 Μαΐ 2024

Δημήτριος Νατσιός: "Ἐμᾶς δὲν μᾶς στηρίζουν οὔτε ἐγκληματικὲς ὁμάδες, οὔτε ὕποπτες στοές"!

Καλεσμένος βρέθηκε ὁ Δημήτριος Νατσιός, Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ στὸ OPEN καὶ στὴν ἐκπομπὴ "ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ", μὲ τοὺς δημοσιογράφους Σπύρο Χαριτάτο καὶ Εὐλαμπία Ρέβη (18/05/2024). 

Ἔρχεται ὁ Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι. Ἔντονος προβληματισμὸς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων!

Τοῦ Νικοδήμου Καλλιντέρη, 
Διευθυντοῦ τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΙΚΗΣ 
Στὶς 20 Μαΐου 2024 τίθεται σὲ ἰσχὺ ὁ νέος Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι (Digital Identity Regulation, eIDAS 2.0)! Πρόκειται ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς (application) ἐγκατεστημένης στὰ «ἔξυπνα» (smart) κινητά μας τηλέφωνα, ἡ ὁποία θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ περιέχει κυριολεκτικὰ τὰ πάντα: τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα, τὸ διαβατήριο, τὸν ψηφιακὸ ἰατρικό μας φάκελο, τὸ πιστοποιητικὸ γέννησης, τὰ οἰκονομικά μας δεδομένα, τὴν ἄδεια ὁδήγησης, τὴν φοιτητικὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ ταυτότητα καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο προσωπικὸ διαπιστευτήριο! 
Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ προσχεδίου τοῦ Κανονισμοῦ Romana Jerkovic δήλωσε πέρσι ἐπὶ λέξει στὸ Εὐρωκοινοβούλιο: «Ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα δὲν εἶναι πλέον...

Ἀσπασία Κουρουπάκη: Δωρέα Λάτση γιὰ ἀμοιβὲς ἀρχιτεκτόνων ὕψους 40 ἑκατ. εὐρὼ ἀντὶ νὰ πληρωθεῖ ὁ φόρος εἰσοδήματος ὅλων τῶν πολύτεκνων τῆς χώρας γιὰ δύο χρονιές (βίντεο)

Σὲ δωρεὰ γιὰ τοὺς μισθοὺς τεσσάρων ἀρχιτεκτονικῶν γραφείων, ὕψους 40 ἑκατ. εὐρὼ καὶ μάλιστα ἐκτὸς τῆς ἐγκεκριμένης διαδικασίας, προέβη ὁ Σπύρος Λάτσης καὶ ἡ συζυγός του, πρὸς τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο. 

«Ἂν δὲν σᾶς βρίσκονται 40 ἑκατ. γιὰ νὰ γίνει τὸ ἔργο αὐτό, τότε γιὰ ποιά ἰσχυρὴ οἰκονομία μιλάμε;», διερωτήθηκε ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη, κοινοβουλευτικὴ ἐκπρόσωπος τῆς ΝΙΚΗΣ. 

«Φαίνεται ὅτι κάποιοι μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν μία προνομιακὴ μεταχείριση, προκειμένου νὰ ἐπιβάλουν τοὺς ὅρους τους. Ἂν κάποιος ἐπιθυμεὶ νὰ δορίσει ἂς τὸ κάνει ἄνευ...

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Ἡ Εὐθύνη ποὺ γεννᾷ ἡ Ἀνάσταση»

«Ἡ Εὐθύνη ποὺ γεννᾷ ἡ Ἀνάσταση» 
Παρέα τῆς Τρίτης, 14 Μαΐου 2024 
Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινά, στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου 

Ὁ λίθος

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'
Ἔλεγαν μεταξύ τους οἱ Μυροφόρες: «Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον;» (Μάρκ. 16,3). Καί προχωροῦσαν μ' αὐτό τό σκεπτικό, ἐκεῖνο τό πρωϊνό, «λίαν πρωΐ τῆς μιᾶς σαββάτων» (Μάρκ. 16,2). Ποιός θά μᾶς ἀποκυλίσει τόν μεγάλο λίθο, πού βρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ μνημείου, ἐκεῖ ὅπου εἶχε ταφεῖ ὁ Χριστός μέ τήν μέριμνα τοῦ Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί τοῦ Νικοδήμου; Ἡ συγκεκριμένη εὐαγγελική περικοπή πληροφορεῖ ὅτι ὁ λίθος «ἦν γάρ μέγας σφόδρα» (Μάρκ. 16,4). Ποιός θά τόν σηκώσει καί θά ἀνοιχθεῖ ἡ θύρα, θά ἀρθεῖ τό ἐμπόδιο αὐτό γιά τήν...

Εἰς μνημόσυνον τῆς γιαγιᾶς Βεατρίκης Καλαϊτζῆ, συμμαθήτριας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου (17/5/2020 †)

Σάν σήμερα ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν (Κυριακὴ 17/5/2020†) ἡ γιαγιὰ Βεατρίκη Καλαϊτζή. Ὅσοι τὴν γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ ἔχουν νὰ μαρτυρήσουν πολλὰ γιὰ τὴν ἀγάπη της καὶ τὴν πνευματικότητά της. Πολύτεκνη μητέρα, γιαγιὰ μὲ πολλὰ ἐγγόνια καὶ δισέγγονα, ἐπιστήμονες, οἰκογενειάρχες, κληρικοὺς καὶ Μοναχούς στό Ἅγιον Ὅρος. Ὁ λόγος της πάντοτε παραμυθητικὸς γεμᾶτος ἀγάπη καὶ Λόγο Θεοῦ. Ὑπῆρξε συμμαθήτρια τοῦ Ἁγίου Παΐσίου, τὸν ὁποῖο καὶ εὐλαβοῦνταν ἰδιαιτέρως καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο πάντοτε εἶχε κάτι νὰ θυμηθεῖ καὶ νὰ ὑπενθυμίσει καὶ σὲ ἐμᾶς. Παραθέτουμε βίντεο μὲ μία συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ ὁμάδα νέων τὸ 2015 (πρὶν τὴν αγιοκατάταξη) μὲ σκοπὸ νὰ θυμηθοῦμε ὅλοι μας καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὶς μαρτυρίες καὶ τὶς ἐμπειρίες της σχετικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο. 

Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή της. 
Αἰωνία ἡ μνήμη!

Ὁ Νεοϊερομάρτυρας καὶ Ἐθνομάρτυρας Ἅγιος Μελέτιος ἐπίσκοπος Κίτρους (18 Μαΐου †)


Τὸν Μάρτιο 1821, ξεσπᾶ ἡ ἐπανάσταση στὴν Πελοπόννησο. Ἡ φλόγα της, κατὰ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ, μεταδίδεται σὲ Στερεὰ Ἑλλάδα, Αἰγαῖο, Θεσσαλία, Μακεδονία καὶ ἀλλοῦ. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1820 ὑπάρχει ἕνα κλίμα ἐνθουσιασμοῦ στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν ἐπερχόμενη ἐπανάσταση. Ὁ ἱεροδικαστὴς (μουλᾶς) τῆς Θεσσαλονίκης Χαϊρουλὰχ καταγράφει στὸ Ὁδοιπορικό του (δηλαδὴ στὸ Ἡμερολόγιο δράσης καὶ γεγονότων). Γράφει, λοιπόν, στὸν σουλτάνο Μαχμοὺτ τὸν Β΄ «ἔχουν ἕνα, δύο σχολειὰ καὶ μερικὲς ἐκκλησίες ποὺ ἡ πιὸ μεγάλη εἶναι αὐτὴ ποὺ ὀνομάζουν Μήνα ἐφέντη καὶ ποὺ μέσα στὰ κελιὰ της μαζεύονται ὅλοι οἱ πρόκριτοι καὶ συζητοῦν γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ τὸ Φανάρι καὶ γιὰ τὸν Μοριά. Τὴν μέρα ποὺ ἔφθασα καὶ πῆγα στὸ κονάκι, εἶχαν φέρει ἐκεῖ μπροστὰ στὸν Γιουσοὺφ μπέη ἕναν μεσήλικα ἄπιστο, Μεστανὲ ἐφέντη, γιατί, λέγει, μάθαινε στὰ παιδιὰ τους ἕνα τραγούδι, γραμμένο ἀπὸ ἕναν ἄπιστο τῆς Θεσσαλίας...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δίνε συμβουλὴ βέλτιστη καὶ ὄχι ἤδιστη.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

17 Μαΐ 2024

Δημοκρατικὸ Πατριωτικὸ κίνημα "ΝΙΚΗ": Πλησιάζει ἡ συνεκμετάλλευση τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ μέσῳ τοῦ οἰκονομικοῦ «ἀρραβῶνος» μὲ τὴν Τουρκία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Μητσοτάκη στὴν Τουρκία κινήθηκε στὰ δεδομένα βήματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ΝΔ. 
Μυστικὴ διπλωματία, ἀδιαφανεῖς στόχοι, καμία ἔγκριση ἀπὸ τὸν κυρίαρχο λαό, καμία διαβούλευση κοινοβουλευτικῶν κομμάτων, ὑποχωρητικότητα σὲ προκλήσεις τῆς Τουρκίας παρὰ τὰ συμφωνηθέντα στὴ Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν γιὰ ἀποφυγὴ προκλήσεων, χαμόγελα, ἀμφίσημες δηλώσεις καὶ στὸ...

Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων: "Οὐδέποτε στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐπετράπη ἡ συμμετοχὴ γυναικὸς στὴ Θεία Λειτουργία καὶ μάλιστα νὰ μεταδίδει τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ Τίμιο Αἷμα τοῦ Σωτῆρος στοὺς πιστούς!!!"

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἐφησυχάζων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Πατριαρχείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ Προδρόμου ΧΩΡΑΣ
852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-GREECE
Πρός
Τὴν Α.Θ.Μ.
Τὸν Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς
κ.κ. Θεόδωρο Β'
Εἰς Ἀλεξάνδρειαν.
P.O.BOX 2006
Alexandria- Egypt

E-mail:
patriarxeio.alexandreias@gmail.com

Μακαριώτατε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ O ΚΥΡΙΟΣ!

Σᾶς γράφω μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀδελφικὴ ἀγάπη γιὰ θέματα ποὺ θίγουν τὸ κῦρος τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν, τοῦ ὁποίου ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος Σᾶς κατέστησε ὡς Προκαθήμενο τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Τὸ πρῶτο ζήτημα εἶναι ποὺ ἅπτεται τὴν βασικὴ...

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο17: Woke Agenda: Αφύπνιση ή Αποδόμηση;


Τίτλος Ἐκπομπῆς: «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» 
Νο17: Woke Agenda: Αφύπνιση ή Αποδόμηση; 
Καλεσμένος: Ὁ Ὀσιολογιώτατος μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Φιλοσοφίας. 
------------------------------------------------------------------------ 
«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». 
Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν 
Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη. 

Τακτικές ἐκπομπές μέ θεματολογία γύρω ἀπό τίς μεγάλες προκλήσεις πού βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία μας καί ἡ Ἑλλάδα σήμερα. - Σημεῖα τῶν Καιρῶν. 
- Ἐπικαιρότητα. 
- Παράδοση καί Διδασκαλεία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
- Σύγχρονες Προκλήσεις. 
- Ἐθνικά Θέματα. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΧΟΡΩΔΙΑ «ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» ΣΧΟΛEION ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Tὰ δόγματα ἐμφανίζονται, καθορίζονται, ἀλλὰ δὲν ἐξελίσσονται. Τὸ δένδρον τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν φυλλορροεῖ δογματικῶς στούς αἰώνες

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἅγιον Ὅρος - Οἰκουμενισμὸς καὶ κόσμος», τοῦ Μοναχοῦ Λουκᾶ Φιλοθεΐτη
Τὸ «πιστεὺω» ἀνήκει εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι καὶ βιωματικῶς τὸ ἐκφράζουν
Εἰς τὴν ζυγαριὰν τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ πράγματα ἰσορροποῦν μὲ εἰλικρίνειαν καὶ ἁπλότητα: Ὅσον φιλοτιμεῖται ὁ χριστιανὸς – ὁ μοναχὸς – ὁ ἱερωμένος εἰς τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τόσον ὑγιὴς καὶ εὐαίσθητος εἶναι καὶ εἰς τὰ δόγματα τῆς εὐσεβείας.
Κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον· - Οὐδὲν ὄφελος βίου καθαροῦ, ὅταν τὰ δόγματα εἶναι διεφθαρμένα. Ὅπως καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου· οὐδὲν ὄφελος δογμάτων ὑγιῶν, ὅταν ὁ βίος εἶναι διεφθαρμένος.
Βίος διεφθαρμένος πονηρὰ γεννᾶ δόγματα.
Μέγας ὁ βίος ἀγαπητοί… δηλοποιῶν σαφῶς διὰ τῶν ἔργων τοὺς πιστεύοντας ἢ...

Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ἐκ Μετσόβου (17 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
Η ἠπειρωτικὴ γῆ, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Βαλκανική, ἀνάδειξε πολλοὺς Νεομάρτυρες στὰ μαῦρα χρόνια της τουρκοκρατίας. 
Στὶς τραχιὲς καὶ ἀπομονωμένες ἠπειρώτικες περιοχὲς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καλλιέργησαν καὶ κράτησαν τὸ θησαυρὸ τῆς ἀληθινῆς μας πίστεως στὸ Χριστὸ καὶ ἔδωσαν τὴν μαρτυρία τους, ὅταν χρειάστηκε, μὴ λογαριάζοντας τὸ κόστος τῆς ὁμολογίας τους, τὸ ὁποῖο συχνὰ ἄγγιζε καὶ αὐτὴ τὴ ζωή τους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλίνικους ἠπειρῶτες Νεομάρτυρες ὑπῆρξε καὶ ὀ άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ἐκ Μετσόβου, ἕνας...

Ὁ ἅγιος Θεοφάνης, ἐπίσκοπος Σολίας (17 Μαΐου †)

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακεὶμ
Ἡ κατάληψη τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν Ριχάρδο Α΄ τὸν Λεοντόκαρδο κατὰ τὸ 1191, ἡ πώλησή της στοὺς Ναΐτες ἱππότες καὶ ἡ μετὰ τὴν ἐπιστροφή της στὸν Ριχάρδο πώλησή της ἀπ᾽ αὐτὸν τὸ 1192 στὸν Γάλλο εὐγενὴ Γουΐδο ντὲ Λουζινιάν, πατριάρχη τοῦ οἴκου τῶν Λουζινιανῶν κυριάρχων τοῦ νησιοῦ, σημάδεψε τὴν ἀπαρχὴ μιᾶς σειρᾶς ἀπὸ δεινὰ γιὰ τὸ δύστυχο νησί μας.
Μὲ τὴν ἐγκατάσταση μάλιστα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Φραγκοκρατίας λατινικοῦ κλήρου στὸ νησὶ καὶ μὲ τὶς συνδυασμένες προσπάθειες τῆς κρατικῆς παπικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν παπικῶν ἐκπροσώπων της, ἄρχισε μιὰ συστηματικὴ προσπάθεια, μὲ ποικίλα μέσα, γιὰ ἐκλατίνιση τοῦ τοπικοῦ Ὀρθοδόξου πληθυσμοῦ. Ἀνάμεσα στὰ μέσα τοῦτα ἦταν καὶ ἡ βίαιη προσπάθεια γιὰ ὑπαγωγὴ τῆς τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ λατινικὴ ἱεραρχία, ποὺ ἐγκαταστάθηκε στὸ νησί. Μὲ σχετικὴ βούλλα τοῦ πάπα Ἰννοκεντίου Γ΄, οἱ 14 ἐπισκοπὲς τῆς Κύπρου μειώνονται σὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Καὶ ἡ ἀγάπη διάκριση θέλει. Νὰ ἡ μαϊμοὺ ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἀγάπη πρὸς τὰ μαϊμουδάκια της τὰ σφίγγει γερὰ καὶ στὸ τέλος τὰ πνίγει!
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

16 Μαΐ 2024

Ζήτημα «τουρκικῆς μειονότητος» στά Δωδεκάνησα ἔθεσε γιά πρώτη φορά ὁ Ἐρντογάν

Γιά τουρκική μειονότητα «τῆς Ἑλλάδος» ὁμίλησε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, γιά μουσουλμανική μειονότητα «τῆς Θράκης» ὁ Πρωθυπουργός – Ἔθαψαν τόν βυζαντινό πολιτισμό γιά χάρη τοῦ …Ἰσλάμ – Συμβιβασμός Μητσοτάκη μέ τήν ἀπόφαση γιά μετατροπή τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σέ τζαμί μέ ἀντάλλαγμα …ἐπισκέψεις σέ συγκεκριμένες ὧρες!

Η ΛΕΞΙΣ «Αἰγαῖο» δέν ἠκούσθη κἄν κατά τίς δηλώσεις στίς ὁποῖες προέβησαν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, μετά τήν χθεσινή συνάντησή τους στήν τουρκική πρωτεύουσα. Ὡς ἐκ τούτου, οὐδόλως στοιχειοθετεῖται ὁ ἰσχυρισμός τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς Κυβερνήσεως, ὅτι ἡ...

Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ Ῥωμηοσύνη

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς 
Πολλοὶ ἔχουν πεῖ πῶς ὁ Καποδίστριας ἦταν ἕνας Εὐρωπαϊστής, ἕνας ἄνθρωπος ποῦ «ἤθελε νὰ μετατρέψει τοὺς Ρωμηοὺς σὲ Ἕλληνες», ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο; 
Τὸ 1819 γράφει στὸν Πατέρα του: «Εἶναι ἔργον μοναδικόν της προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων ποὺ ἀναξίως ἐπεκαλέσθην μὲ δάκρυα εἰλικρινοῦς καρδίας καὶ ἀφοσιωμένης» προσθέτοντας τὴν φράση: «Πίπτων εἰς τοὺς πόδας τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου μας καὶ τῆς Ἀειπαρθένου Πλατυτέρας (=Θεοτόκου)»[1] Εἶναι ἔκδηλη ἡ ἡσυχαστική του...

Δημήτριος Νατσιός: «Τὰ νταηλίκια τοῦ Μητσοτάκη στὸ ἐσωτερικό, διπλωματικοὶ τεμενάδες στὴν Τουρκία»!

Ὁμιλία τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ: «Κύρωση τῆς σύμβασης δωρεᾶς μεταξὺ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ τοῦ νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο», ὡς δωρεοδόχων, καὶ τῶν Σπυρίδωνα Ι. Λάτση καὶ Ντόροθυ σύζ. Σ. Λάτση, ὡς δωρητῶν, σχετικὰ μὲ τὴ χρηματοδότηση, ἐκ μέρους τῶν δωρητῶν, τῆς ἐκπόνησης μελετῶν γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ ἐπέκταση τοῦ κτιρίου ποὺ στεγάζει τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο» (15/05/2024). 
Δεῖτε τὴν ὁμιλία... 

Συμβολισμοὶ καὶ νοήματα πίσω ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη Ράμα στὴν Ἀθήνα

Ἄρθρο Γνώμης τοῦ Ἀντιστρατήγου ε.α. Σταύρου Κουτρή, 
Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ μὲ τὴν ΝΙΚΗ 
Ἡ ὑποτιθέμενη ἀμηχανία τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ ἀνικανότητά της νὰ διαχειριστεῖ τὴν πρόθεση τοῦ Ράμα νὰ ἔρθει στὴ Ἀθήνα, μόνο τυχαῖα δὲν εἶναι. 
Ὁ Ράμα ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν προσέγγιση μὲ τοὺς ὁμοεθνεῖς του ἐκτὸς Ἀλβανίας ἐν ὄψει τῶν Ἀλβανικῶν ἐκλογῶν, ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ αὐτὲς καὶ στὴν ἐπέτειο τῆς φυλάκισης Μπελέρη. Τὴν χαρακτηρίζει «ἰδιωτικὴ» ἐπίσκεψη, ἡ ὁποία βέβαια περιλάμβανε καὶ συνοδεία περίπου 150 ὑπουργῶν, δημάρχων του καὶ λοιπῶν κολαούζων καὶ βέβαια πούλμαν ὀπαδῶν ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Αὐτὴ δὲν ἦταν ἰδιωτικὴ ἐπίσκεψη ἦταν παρέλαση. 
Στὴν ὁμιλία του ἀνέφερε ὅτι κανένας Ἕλληνας τῆς Ἀλβανίας δὲν διώχθηκε τὰ τελευταῖα 10 χρόνια, ὅτι γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει θέμα Μπελέρη, ἀποκάλεσε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Κακά ἔργα ἀνθρώπων οὔτε νά βλέπεις οὔτε νά ἀκοῦς.
Ἁγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

15 Μαΐ 2024

Σὲ ἰσχὺ σὲ λίγες μέρες ὁ Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος
Στὶς 20 Μαΐου 2024 τίθεται σὲ ἰσχὺ ὁ νέος Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι (Digital Identity Regulation, eIDAS 2.0)! Πρόκειται ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς (application) ἐγκατεστημένης στὰ «ἔξυπνα» (smart) κινητά μας τηλέφωνα, ἡ ὁποία θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ περιέχει κυριολεκτικὰ τὰ πάντα: τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα, τὸ διαβατήριο, τὸν ψηφιακὸ ἰατρικό μας φάκελο, τὸ πιστοποιητικὸ γέννησης, τὰ οἰκονομικά μας δεδομένα, τὴν ἄδεια ὁδήγησης, τὴν φοιτητικὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ ταυτότητα καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο προσωπικὸ διαπιστευτήριο!

Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ προσχεδίου τοῦ Κανονισμοῦ Romana Jerkovic δήλωσε πέρσι ἐπὶ λέξει στὸ Εὐρωκοινοβούλιο: «Ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα δὲν εἶναι πλέον ἁπλὰ ἕνα καλὸ ἀντικείμενο

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης ὁ Θαυματουργὸς (15 Μαΐου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ὁ ἀναχωρητισμὸς εἶναι μία διαχρονικὴ πρακτική τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. Μοναχοὶ ἐπέλεξαν νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἀσκηθοῦν σὲ ἐρήμους, ὅπου «ἐνώπιοι ἐνωπίῳ» μὲ τὸν Θεό, ἀγωνίστηκαν νὰ καθαριστοῦν, νὰ ἁγιαστοῦν καὶ νὰ θεωθοῦν. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης, ὁ ἐν Καλάνᾳ τοῦ Βάλτου τῆς Ἀκαρνανίας. Μία μεγάλη ἀσκητικὴ μορφή, ὁ ὁποῖος σφράγισε μὲ τὴν πνευματική του ἀκτινοβολία τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος.
Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μονοδένδρι τῆς Ἠπείρου τὸ 1209. Κάποιοι θέλουν ὡς πατρίδα του τὸ χωριὸ Συβίστα τῆς Εὐρυτανίας. Καταγόταν ἀπὸ φτωχὴ ἀλλὰ εὐσεβῆ οἰκογένεια, ὅπου διαπλάστηκε στὴν εὐσέβεια καὶ τὴν πίστη στὸν Θεὸ ὁ χαρακτήρας του. Ἀπὸ μικρὸς ἦταν ἀναγκασμένος νὰ ἐργάζεται σκληρὰ στὰ κτήματα τοῦ πατέρα του. Ταυτόχρονα φρόντιζε νὰ συχνάζει στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ καὶ νὰ συμμετέχει μὲ κατάνυξη στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες.
Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου κατά την πανήγυρίν του…

Ἅγιος Ἀχίλλειος Λαρίσης ὁ Θαυματουργός (15 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ξεχωριστή χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὅσοι ἔλαβαν μέρος στίς Μεγάλες Οἰκουμενικές Συνόδους, στίς ὁποῖες, μέ τήν καθοδήγηση καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθόρισαν τά ὅρια τῆς σωστικῆς ὀρθοδόξους πίστεώς μας. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος, ἐπίσκοπος Λαρίσης, ὁ ὁποῖος εἶχε τή δική του συμβολή στίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας Ἀ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Καταγόταν ἀπό τήν Καππαδοκία καί γεννήθηκε περί τό 270 μ. Χ. Δέν γνωρίζουμε πολλά γιά τήν καταγωγή του καί τήν παιδική του ἡλικία. Φαίνεται πώς ἦταν γόνος εὔπορων καί εὐσεβῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν νά τόν σπουδάσουν στά ὀνομαστά σχολεῖα τῆς περιοχῆς. Περισσότερο ὅμως φρόντισαν νά τόν μορφώσουν πνευματικά. Νά τοῦ ἐνσταλάξουν στήν παιδική του ψυχή τήν ἀκράδαντη πίστη στόν ἀληθινό Τριαδικό Θεό, στόν Σωτῆρα Χριστό καί τά σωτήρια διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου. Νά γίνει...

Ἅγιος Παχώμιος ὁ Μέγας: Ὁ ἱδρυτής τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ (15 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἀνάμεσα στίς μεγάλες μορφές τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ ξεχωρίζει καί ὁ ἅγιος Παχώμιος, τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας τόν προσαγόρευσε Μέγα, τόσο γιά τήν προσωπική του ἀσκητική ὁσιότητα, ὅσο καί γιά τήν συμβολή του στή διαμόρφωση τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους.
Γεννήθηκε τό 292 στήν περιοχή τῆς Κάτω Θηβαΐδος τῆς Αἰγύπτου ἀπό εἰδωλολάτρες γονεῖς. Ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μ. Κωνσταντίνου (306-337) καί σέ ἡλικία 20 ἐτῶν κατετάγη στόν αὐτοκρατορικό στρατό καί συμμετέσχε στόν ἐμφύλιο πόλεμο ἐναντίον τοῦ Λικινίου. Γιά τόν Χριστιανισμό ἄκουσε γιά πρώτη φορά στό στράτευμα καί εἶδε τή διαφορετική ζωή καί τό ἦθος τῶν Χριστιανῶν καί ἐντυπωσιάστηκε. Χριστιανοί στρατιῶτες τόν κατήχησαν στή...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἂν ἔχεις κοπέλα καὶ λὲς ὅτι τὴν ἀγαπᾶς, γιὰ νὰ δεῖς ἂν πραγματικὰ τὴν ἀγαπᾶς, φαντάσου τὸ πρόσωπο τῆς καμμένο καὶ παραμορφωμένο σὲ μία ἄμορφη καὶ ἄσχημη μᾶζα. Ἂν βλέποντας τὸ ἄσχημο πρόσωπο, συνεχίζεις νὰ τὴν ἀγαπᾶς τὸ ἴδιο, ὅπως πρίν, τότε νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι ἀληθινὰ τὴν ἀγαπᾶς.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

14 Μαΐ 2024

Τὰ μεγάλα μηδενικά

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Ζητεῖται σκύλος νοήμων, ἀλλὰ νὰ μὴν γαυγίζει. 

Πλήρης διατροφή καὶ προστασίαἈνυπακοὴ ἵσον φόλα.

Ἡ ἱστοσελίδα Ἐξάψαλμος δημοσίευσε ἕνα σχόλιο «ἑνὸς θαρραλέου καὶ μηχητικοῦ εράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου», χωρὶς νὰ δημοσιεύει τὸ ὄνομά του, σχετικῶς μὲ ὅσα γράφεται στὸν τύπο  ὅτι συμβαίνουν μεταξὺ ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Τὸ θάρρος καὶ ἡ μαχητικότης εἶναι σπάνια στὴν ἐποχή μας καὶ εἶναι πολὺ ὡφέλιμα ἄν…

Ἅγιος Θεράπων ὁ Ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Κύπρου (14 Μαΐου †)

Ὁ μακάριος αὐτός ἄνδρας, καταγόταν ἀπό τήν χώρα τῶν Ἀλεμάνων (Δουκάτο στήν περιοχή τῆς Γερμανίας), ἀπό εὐγενείς καί ευσεβείς γονείς. Καταφρόνησε ὅλες τίς ἀνάγκες τῆς ζωῆς γιατί ἐκπαιδεύτηκε στά Ἱερά Γράμματα κατανοώντας τα πλήρως. Περνοῦσε κάθε ἡμέρα, ὅλο τόν χρόνο του στίς ἱερές Ἐκκλησίες, μελετώντας τίς Γραφές. Ἡ ζωή του ἦταν πολύ λιτή καί ἁπλή. Ἤθελε νά ἀρέσει στόν Θεό καί γιά νά ἀποκτήσει τήν ἐπίδοση τῶν ἀρετῶν, σκληραγωγοῦσε τόν ἑαυτό του σέ ἐγκράτεια καί πολλούς ἀγῶνες. Ἔγινε ἔνθερμος κήρυκας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἀλεμανίας τόν κάλεσε – ἀφοῦ ἔμαθε γιά τήν ζωή του – καί μέ τήν συνεργία τῆς Θείας Πρόνοιας καί τήν ψήφο τοῦ λαοῦ χειροτονήθηκε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἐξομολόγησις εἶναι τὸ δεύτερον βάπτισμα. Καὶ καθὼς γίνεται καθαρὸς ὁ ἄνθρωπος ὅταν βαπτισθεῖ, ἔτσι καὶ ἡ καθαρὰ ἐξομολόγησις ξαναβαπτίζει τὴν ψυχήν, ἡ δὲ χεὶρ τοῦ πνευματικοῦ, τὴν ὁποία θέτει εἰς τὴν κεφαλήν του, τοῦ μεταδίδει τὴν θείαν χάριν, γιὰ νὰ τὸν φωτίζει, νὰ τὸν ἁγιάζει καὶ νὰ τὸν στηρίζει καὶ νὰ τὸν ἐνδυναμώνει.
Ὅσιος Ἄνθιμος ἐν Χίῳ

13 Μαΐ 2024

Ἡ κυρά της Ρω: Μάνα τῆς Ρωμιοσύνης - Κόρη τῆς ἀθάνατης Ἑλλάδας

Σέ μιά ἐποχή πού βασιλεύει ὁ ἐνδοτισμός στά ἐθνικά θέματα, τό ἀσυμβίβαστο πνεῦμα πού δίδαξε ἡ κυρά της Ρω, εἶναι πιό ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ.
Τέσσερεις ὁλόκληρες δεκαετίες κύλησαν στό αὐλάκι τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀπό τότε πού μιά γυναῖκα - σύμβολο, ἡ κυρά της Ρω, ἔφυγε ἀπό τήν ἐπίγεια πατρίδα της πού τόσο λάτρεψε, γιά νά ταξιδέψει στήν οὐράνια.

Ἦταν 13 Μαΐου τοῦ 1982.

Ὁ χρόνος μπορεῖ νά εἶναι ἀμείλικτος, ἄλλα ἡ φθορά του δέν...

Συμβιβασμένοι μέ τούς πολιτικούς

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πάντα προκαλοῦν οἱ πολιτικοί τῆς πατρίδας μας μὲ διάφορους νόμους ποὺ ψηφίζουν καὶ ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰδικότερα τὴ χριστιανικὴ ἠθική. Καὶ εἶναι πολλοὶ οἱ ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι ποὺ ἰσχύουν καὶ αὐτοὶ ποὺ πρόκειται νὰ προωθηθοῦν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ πνευματικὴ ὑποβάθμιση τοῦ λαοῦ. Οἱ ἐθνοπατέρες θεωροῦν ἐκσυγχρονισμὸ καὶ πρόοδο τὴν «ἀπελευθέρωση» ἀπὸ τοὺς ἠθικοὺς κανόνες, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν – κατὰ τὸν παραλογισμό τους – σὲ καθυστέρηση τὸ λαὸ καὶ τὸν ὁδηγοῦν πολλοὺς αἰῶνες πίσω, ὅταν πυκνὸ ἦταν τὸ σκοτάδι κλπ. Νομίζουν ὅτι ἡ ἁμαρτωλὴ ζωὴ φέρνει τὴν εὐτυχία στὸν ἄνθρωπο, ἐνῷ δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἐγκληματικότητα καὶ τὴν παρακμή. Δυστυχῶς, οἱ πολιτικοὶ πιὰ δὲν εἶναι παραδείγματα πρὸς μίμηση, ἀλλὰ παραδείγματα πρὸς ἀποφυγὴ...

Ἔκθεση τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τοῦ Καναδᾶ ἐπιβεβαιώνει ὅτι τὰ μετρητὰ παραμένουν στὸ προσκήνιο

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τοῦ Καναδᾶ σὲ πολὺ πρόσφατη ΕΚΘΕΣΗ της (Μάρτιος 2024) δηλώνει ὅτι «τὰ μετρητὰ καὶ οἱ ψηφιακὲς πληρωμὲς συνεχίζουν νὰ συνυπάρχουν στὰ σημεῖα πώλησης» μὲ τὸ ποσοστὸ τῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ τὸ υἱοθετοῦν αὐτὸ νὰ παραμένει ἀκόμα ὑψηλό! 
Ἡ Ἔκθεση [1] δείχνει ὅτι τὸ 96% τῶν ἐπιχειρήσεων ἀποδέχονται τὰ μετρητὰ στὶς συναλλαγές τους μὲ τοὺς καταναλωτές, ἐνῷ τὸ 89% αὐτῶν εἶναι σὲ θέση νὰ διεκπεραιώνουν συναλλαγὲς μὲ κάρτες. Ἐπίσης, ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα, συγκεκριμένα τὸ 92% τῶν ἐπιχειρήσεων, δὲν σκέφτεται ἢ δὲν σχεδιάζει νὰ ἀποκλείσει τὸ συμβατικὸ χρῆμα (χαρτονομίσματα καὶ κέρματα) ἀπὸ τὶς συναλλαγές. 
Καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τόσο οἱ πληρωμὲς μὲ μετρητὰ ὅσο καὶ οἱ ἠλεκτρονικές/ψηφιακὲς πληρωμὲς ἔχουν νὰ διαδραματίσουν σπουδαῖο...

Κώστας Κυριακοῦ: ὁ ζωντανὸς θρῦλος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα, ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ

Ἀφιέρωμα στὸν Κώστα Κυριακοῦ, ὁ ὁποῖος ἔζησε πολύχρονες φυλακίσεις καὶ ἀνείπωτα βασανιστήρια στὰ κολαστήρια τοῦ ἀλβανικοῦ καθεστῶτος, διότι πάντοτε κρατοῦσε ἀναμμένη τὴ φλόγα τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἀξιοπρέπειας στὴν καρδιά του. Οἱ ἀναμνήσεις τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα, τὸν ὁποῖο θεμελίωσε καὶ ἄνδρωσε ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σεβαστιανός, ξυπνοῦν σὰν Ἐρινύες τὶς ἐνδοτικὲς σημερινὲς κυβερνήσεις, καὶ ἐπιβεβαιώνουν τοὺς λόγους ποὺ ὁ Κώστας Κυριακοῦ μπορεῖ νὰ ἀναδείξει τὰ δίκαια τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου στὰ ἕδρανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Κάθε μέρα καὶ μιὰ νέα Ἐθνικὴ προσβολὴ μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς Κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ράμα καὶ ἡ ἐπίδειξη δύναμης στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας μὲ αἰχμὲς καὶ κατηγορίες ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ὑποδαυλίζει τὴν διχόνοια μεταξὺ τῶν δύο γειτονικῶν λαῶν ἀποκλειστικὰ γιὰ ἐπίτευξη μικροπολιτικῶν συμφερόντων ἀπὸ μέρους τῆς Ἀλβανίας. 
Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος βρίσκεται σὲ χέρια ἀνίκανων ἀνθρώπων. Σὲ χέρια ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἐπαφὴ μὲ τὸν πολιτισμό, τὴν ἱστορία, τὶς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Βρίσκεται σὲ χέρια ἀνθρώπων ποὺ προσπαθοῦν νὰ καταπολεμήσουν τον «νατιβισμὸ» τῆς χώρας τοὺς (προστασία τῶν συμφερόντων τῶν ἰθαγενῶν πολιτῶν ἑνὸς κράτους) ὅπως εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀλλὰ δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸν ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ ἄλλων λαῶν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος...

Στρουθοκαμηλίζοντας στὰ ἑλληνοτουρκικά...

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Ἐν ὄψει τῆς πολυθρυλούμενης καὶ πολυαναμενόμενης ἐδῶ καὶ μῆνες συνάντησης τοῦ Τούρκου Προέδρου μὲ τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα 13 Μαΐου, ὁ πρῶτος σὲ γραπτὴ συνέντευξή του στὴν «Καθημερινὴ» δηλώνει ὅτι «ἡ ἔγερση ζητημάτων κυριαρχίας δὲν εἶναι μιὰ κατάσταση ποὺ βλάπτει τὸ ἔδαφος τοῦ διαλόγου καὶ ἐμποδίζει τὴν πρόοδό του». 
Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος θεωρεῖ ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ τὶς σκληρὲς δηλώσεις/ἀπειλὲς ἡ Τουρκία ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία ἐπὶ νήσων καὶ βραχονησίδων τοῦ Αἰγαίου, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ αὐτὴ ἡ στάση της τροχοπέδη στὸν ἑλληνοτουρκικὸ διάλογο... 
Ω τῆς παραφροσύνης! Στὴν ὁποία εὐθυγραμμίζονται οἱ σημερινοὶ...

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ Κύπρος καὶ ἐμεῖς

Ἄρθρο Γνώμης τοῦ Ἀντιστρατήγου ε.α. Σταύρου Κουτρή* 
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἱστορικὸ γεγονὸς παγκοσμίου σημασίας καὶ ἐμβελείας. Ἀποτελεῖ τὸ ἐπιτυχημένο ἀποκορύφωμα σειρᾶς ἄλλων ἀπελευθερωτικῶν προσπαθειῶν τοῦ Ἔθνους μας ὅλους τοὺς αἰῶνες τῆς Ὀθωμανικῆς δουλείας. 
Τί ἔγινε τὸ μακρυνό ’21; 
Σταδιακὰ τὸ ὑπόδουλο γένος μας: 
  • Ἐπιμορφώθηκε ἀπὸ σοφοὺς δασκάλους ἀλλὰ καὶ ἁπλοϊκοὺς ἱερεῖς καὶ μοναχούς. 
  • Δημιούργησε στρατιωτικὰ τμήματα, στόλο μὲ πολεμικὴ ἐμπειρία καὶ στρατιωτικοὺς ἀρχηγοὺς μὲ στρατηγικὴ εὐφυία καὶ ἡγετικὲς ἱκανότητες στὴ...

Ἁγία Γλυκερία ἡ Μεγαλομάρτυς (13 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες καὶ μάλιστα οἱ νεαρὲς παρθένες, Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἐπέδειξαν τὸν ἴδιο ἡρωισμὸ μὲ τοὺς ἄνδρες κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, ὅπου ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ διώκονταν μὲ δαιμονικὴ μανία ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο εἰδωλολατρικὸ παρηκμασμένο κόσμο. Μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπῆρξε ἡ ἁγία Μάρτυς Γλυκερία. 
Ἔζησε τὸν 2ο μ. Χ. αἰώνα στὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ Ἀντωνίνος ὁ Εὐσεβὴς (138-161). Γεννήθηκε στὴν πόλη Τραϊανούπολη καὶ ἦταν κόρη τοῦ ὑπάτου τῆς πόλεως Μακαρίου. Ὅταν ἀκόμα μικρὴ κατηχήθηκε κρυφὰ ἀπὸ θερμοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἔγινε ἔνθερμη Χριστιανή. Ὡς ἔφηβη εἶχε ἀναπτύξει ἀξιοθαύμαστη κατηχητικὴ δράση, μεταστρέφοντας στὴν Ἐκκλησία πλῆθος νεανίδων εἰδωλολατρῶν. 
Ἡ δράση της ἔγινε γνωστὴ στοὺς ἀδίστακτους ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, οἱ ὁποῖοι τὴν κατήγγειλαν στὸν φανατικὸ εἰδωλολάτρη ἡγεμόνα Σαβίνο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὴ συλλάβουν καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν μπροστά του. Ἡ νεαρὴ Γλυκερία, πρὶν τὴν παρουσιάσουν στὸν τύραννο εἶχε σημειώσει στὸ μέτωπό της τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ὁμολόγησε μὲ ἡρωισμὸ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νὰ ἀνέχεσαι τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων, γιὰ νὰ ἀνεχτεῖ καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά σου. Εἴμαστε ὅλοι ἕνα σῶμα μὲ τὸ Χριστὸ καὶ πρέπει νὰ δείχνεις ὑπομονὴ στὰ ἀδύνατα μέλη.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

12 Μαΐ 2024

To Εὐρωκοινοβούλιο καὶ τὸ πανίσχυρο λόμπυ ὑπὲρ τῆς προώθησης τῶν ἐκτρώσεων

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Tὸ 2000 ὁ Νeil Datta ἵδρυσε τὸ «Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβουλευτικὸ Φόρουμ γιὰ τὸν Πληθυσμὸ καὶ τὴν Ἀνάπτυξη» ("European Parliamentary Forum on Population and Development") μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς πανίσχυρης διεθνοῦς ὀργάνωσης International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
Ἀκολούθως ἐργάστηκε στὸ εὐρωπαϊκὸ σκέλος τῆς συγκεκριμένης ὀργάνωσης (IPPF European Network) συντονίζοντας τὸ πρόγραμμα lobbying στὸ εὐρωκοινοβούλιο! Ὁ διακηρυγμένος στόχος τοῦ προγράμματός του εἶναι νὰ συντονίσει τὰ μέλη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου ὥστε νὰ προωθήσουν τὰ «σεξουαλικὰ καὶ ἀναπαραγωγικὰ δικαιώματα»! Πολλὰ μέλη ἐθνικῶν κοινοβουλίων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρωκοινοβουλίου προερχόμενα σχεδὸν ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ τὶς εὐρωομάδες, μετέχουν στὴν ὀργάνωση καὶ ἀποτελοῦν τοὺς πιὸ ἐνεργοὺς συντάκτες καὶ ὑποστηρικτὲς διαφόρων κειμένων καὶ ἐκθέσεων ὑπὲρ τῆς προώθησης...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ κ. Μητσοτάκη μὲ ἱερατικὸ σταυρὸ στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Ἡ κ. Μητσοτάκη μὲ ἱερατικὸ σταυρὸ στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν», Κυριακή 05 Mαΐου 2024.

π. Κ. Στρατηγόπουλος: Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς «κρίνεται» γιατί δέν πίστεψε στήν Ἐκκλησία. Ἡ «καλή ἀπιστία» ὅμως ἦταν εὐεργετική γιά τό ἀνθρώπινο γένος

Ἡ Ψηλάφισις τοῦ Θωμᾶ
Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Νά ἀναλύσουμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς Ψηλαφήσεως τοῦ Θωμᾶ, πού λέγεται, κατά τά μέτρα τῆς λειτουργικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας μας, «Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα», γιατί εἶναι ἡ ἑπομένη, ἡ ὀγδόη μέρα ἀκριβῶς μετά ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπου συντελεῖται αὐτό τό γεγονός τῆς...

Ἡ Πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο μᾶς προσφέρει μιὰ μεγαλειώδη ἀπόδειξη τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ ἀπόδειξη πού πιστοποιεῖται μὲ τὴν πίστη τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, ἀλλά καὶ μὲ τὴν πίστη χιλιάδων ἄλλων χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ἀρχή τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας ἴσαμε σήμερα.

«Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. (Ἰωάν. κ’19).

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας εἶναι ἡ ἑπόμενη τοῦ Σαββάτου. Αὐτὸ εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιο, ὅπου...

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου - Ὁ μεγάλος ἀντιαιρετικὸς Πατέρας (12 Μαΐου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἁγίους μας χαρακτηρίζονται ὡς Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Κι’ αὐτὸ διότι διακρίθηκαν, πέρα ἀπὸ τὴν ἁγιότητά τους, καὶ γιὰ τὴν μεγάλη προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία. Ἔχοντας τεράστια...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Καὶ ἂν εἶσαι σὲ δρόμο, καὶ ἂν εἶσαι στὸ κρεβάτι, ὅπου καὶ ἂν εἶσαι, νὰ προσεύχεσαι. Εἶσαι ναὸς τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν ζητᾶς τόπο· χρειάζεται μόνο διάθεση.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

11 Μαΐ 2024

π. Γεώργιος Μεταλληνός - 11 Μαΐου 330 μ.Χ. - Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως

Οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος: Οἱ φωτιστές τῶν Σλάβων (11 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Σλαβικῶν λαῶν εἶναι ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα γεγονότα, τόσο γιά τήν Ἐκκλησία, ὅσο καί γιά τήν πολιτική ἱστορία. Ἡ μεγάλη ὁμοεθνία τῶν Σλάβων ἄφησαν πίσω τους τό βάρβαρο καί εἰδωλολατρικό παρελθόν καί ἐντάχτηκαν στόν πολιτισμένο κόσμο καί τό σπουδαιότερο: γνώρισαν τή σώζουσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, χάρις στούς δύο μεγάλους ἄνδρες, τούς ἁγίους Θεσσαλονικεῖς ἀδελφούς Κύριλλο καί Μεθόδιο.
Ἔζησαν τον 9ου αἰῶνα. Ἦταν δύο ἀπό τά ἑπτά παιδιά ὀνομαστῆς οἰκογένειας τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ πατέρας τους Λέων ὁ δρουγγάριος, εὐσεβής ἄνθρωπος, κατεῖχε ὑψηλή...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀγάπη εἶναι νὰ βρῶ ἕναν λεπρὸ καὶ νὰ τοῦ δώσω εὐχαρίστως τὸ σῶμα μου καὶ νὰ πάρω ἐγὼ τὸ δικό του! Ἀγάπη εἶναι νὰ ταπεινώνεσαι, νὰ ὑπηρετεῖς τὸν συνάνθρωπό σου καὶ νὰ ἐπωμίζεσαι τὰ βάσανα καὶ τὰ πάθη του, κατὰ τὸ πρότυπό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ σήκωσε πάνω στὸν Σταυρό Του, ὅλες τὶς ἁμαρτίες τῆς ἀνθρωπότητας καὶ θυσιάστηκε γι' αὐτήν.
Ὅσιος Ἀγάθων

10 Μαΐ 2024

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Σίμων ὁ Κανανίτης ἤ Ζηλωτής (10 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ Θεολόγος - Καθηγητής
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τυγχάνουν ἰδιαίτερης τιμῆς ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, διότι εἶχαν τήν ὑπέρτατη εὐλογία ἀπό τό Θεό νά ἐπιλεγοῦν καί νά γίνουν μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Νά δοῦν καί νά ζήσουν τά θαύματά Τοῦ καί νά ἀκούσουν τό κήρυγμα τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Κι ἀκόμα διότι ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι συνεχιστές τοῦ ἔργου Του. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ ἅγιος ἀπόστολος Σίμων, ὁ ἐπονομαζόμενος Καναναῖος, ἤ Κανανίτης, ἤ Ζηλωτής.
Τό ὄνομά του ἀναφέρεται στά λεγόμενα συνοπτικά Εὐαγγέλια, ἤτοι: τοῦ Ματθαίου, τοῦ Μάρκου καί τοῦ Λουκᾶ καί στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.  Στούς καταλόγους τοῦ Ματθαίου καί τοῦ Μάρκου κατατάσσεται ἑνδέκατος στή σειρά, καί στόν κατάλογο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐπαινῶ τὴ δόξα πού μὲ περιμένει στὸν οὐρανό, ἀντιζύγι δίκαιο, καλὸ ἀληθινότατο, ἡ ἐδῶ δόξα εἶναι ἀεράκι καὶ κούφια χάρη γιὰ κούφια πράγματα, ὅταν εἶναι δίκαιη δὲν προσθέτει τίποτα, ὅταν δὲν εἶναι ἀληθινὴ γίνεται βλάβη.
Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος

9 Μαΐ 2024

Woke Agenda: Ἀφύπνιση ἤ Άποδόμηση; Συνέντευξη ἀπὸ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη

Τίτλος Ἐκπομπῆς: «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο17: Woke Agenda: Αφύπνιση ή Αποδόμηση; Καλεσμένος: Ὁ Ὀσιολογιώτατος Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Φιλοσοφίας.

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς θείας ἀποκαλύψεως

Τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη
Στήν ἐποχὴ μας λησμονεῖται ἡ ἀνάσταση. Παραμερίζεται ἀκόμα καὶ ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ οἱ ἐπιστήμονες πού ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀνθρωπίνη ψυχὴ δέν τὴν ἀντιμετωπίζουν συνήθως ὡς ὀντολογικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς βιολογικὴ λειτουργία του. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ζεῖ καὶ πεθαίνει χωρὶς καμία ἰδιαίτερη προοπτικὴ πέρα ἀπὸ τὴν βιολογικὴ ὕπαρξη καὶ τὴν βιογραφικὴ δραστηριότητά του. Μέσα στό πλαίσιο αὐτὸ δέν εἶναι δύσκολο νά κατανοηθεῖ καὶ ἡ διάχυτη ἀπαισιοδοξία του, ὅσο καὶ ἂν θέλει καὶ προσπαθεῖ νά ἀφήσει τὴν ἐλπίδα του νά πεθάνει τελευταία.
Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη καὶ μονιμότερη ἀπειλή γιά τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ δέν τὸν προσβάλλει μόνο ἄμεσα μὲ τὴν ἔλευσή του ἀλλὰ καὶ ἔμμεσα. Τὸν προσβάλλει σὲ κάθε φάση καὶ καμπὴ τῆς ζωῆς του. Μὲ κάθε ἀρρώστια...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.