31 Μαρ 2023

Μοναχὸς Νικόδημος Καψαλιώτης (1937-2022) †

Μοναχὸς Νικόδημος Καψαλιώτης (1937-2022)
Γράφει ὁ Γεώργιος Χατζηδιγενῆς
Σὲ ἀπόσταση δεκαοκτώ χιλιομέτρων ἀπὸ τὴν Κόνιτσα, στὶς δασωμένες πλαγιὲς τοῦ ὄρους Δοῦσκον (Νεμέρτσικα) καὶ σὲ μία πανέμορφη θέση μὲ πανοραμικὴ θέα πρὸς τὸν ποταμὸ Ἀῶο καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ Μπουραζανίου, εἶναι κτισμένο τὸ χωριὸ Ἀηδονοχώριον.

Τὸ Ἀηδονοχώρι βρίσκεται κυριολεκτικῶς μιὰ ἀνάσα ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. 

Σὲ αὐτὸ τὸ χωριό, γεννήθηκε στὶς 15 Ἰουνίου τοῦ 1937 ὁ κατὰ κόσμον Δημήτριος Ράγγας. Ὁ πατέρας του λεγόταν Λάζαρος καὶ ἡ μητέρα του Μάρθα καὶ εἶχαν ὀκτὼ...

Ἡ Παναγία προειδοποιεῖ ἁγιορείτη μοναχὸ ποὺ ἀπήγγειλε συνεχῶς τοὺς Χαιρετισμούς, ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Της, οἱ παπικοί, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸν Πάπα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας  στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν  καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας ἔχουν πολλὴ Χάρη"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ ΣΤ' «Περὶ Προσευχῆς»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἡ εὐλάβεια πρὸς τὴν Παναγία
– Πέστε μας, Γέροντα, κάτι γιὰ τὴν Παναγία.

– Τί νὰ σᾶς πῶ; Μὲ φέρνετε σὲ πολὺ δύσκολη θέση. Γιὰ νὰ μιλήση κανεὶς γιὰ τὴν Παναγία, πρέπει νὰ Τὴν ζήση.

– Γέροντα, καὶ τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας ἔχει δύναμη πνευματική, ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ;

– Ναί. Ὅποιος ἔχει πολλὴ εὐλάβεια στὴν Παναγία, ἀκούει τὸ ὄνομά Της καὶ ἀλλοιώνεται. Ἤ, ἂν τὸ βρῆ κάπου γραμμένο, τὸ ἀσπάζεται μὲ εὐλάβεια καὶ σκιρτάει ἡ καρδιά του. Μπορεῖ νὰ κάνη ὁλόκληρη Ἀκολουθία μὲ ἕναν συνεχῆ ἀσπασμὸ στὸ ὄνομα τῆς Παναγίας[1]. Καὶ ὅταν προσκυνᾶ τὴν εἰκόνα Της, δὲν ἔχει τὴν...

Ἅγιος Πορφύριος: Τόν Κολοκοτρώνη τόν ἔχω δεῖ στόν Παράδεισο!

(Ἐπιμέλεια Στέλιος Κοῦκος)
Εἶπε ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης, π. Ἀνανίας Κουστένης:

Ὁ Γέροντας Πορφύριος [νῦν ἅγιος Πορφύριος] ἔλεγε, «Ὁ Κολοκοτρώνης ἤτανε πολύ μεγάλος. Ὅσο λίγοι. Ὅσο κανένας ἄλλος. Ἐγώ τόν ἔχω δεῖ στόν Παράδεισο. Μαζί μέ ἄλλους ἀγωνιστές».

Ἐκεῖ εἶναι ὁ Κολοκοτρώνης ἀδελφοί.

Ἐκεῖ εἶναι ὁ Κολοκοτρώνης μας!

Γι' αὐτό καί κάθε Ἕλληνας καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Φιλέλληνες καί οἱ καλοί ἄνθρωποι τῆς γῆς, ὅπου ἀγαθοί, θά...

Σηκώνει τό γάντι ὁ Λεωνίδας Παππᾶς καί ἀπαντᾶ στήν ΟΜΟΝΟΙΑ

Δημόσια ἀπάντηση ἔδωσε ὁ ὑποψήφιος δήμαρχος τοῦ δήμου Φοινικαίων, Λεωνίδας Παππᾶς στά ὅσα τοῦ καταλογίζει ἡ ὀργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ μέσῳ ἀνακοίνωσης πού δημοσίευσε χθές τό βράδυ. Ἡ σκληρή ἀνακοίνωση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ ἀποκαλεῖ τόν κ. Παππᾶ μεταξύ ἄλλων ἄνθρωπο τοῦ Ράμα, παρόλο πού ὁ ἴδιος στό παρελθόν ἔχει διατελέσει πρόεδρος τῆς ὀργάνωσης. Ὅλα αὐτά τήν στιγμή πού ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ ἔχει ὡς ὑποψήφιο ἄνθρωπο πού ἀναδείχθηκε δήμαρχος σέ συνεργασία μέ τό Ράμα.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπάντηση τοῦ Λεωνίδα Παππᾶ:

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ
Ὑπηρετῶντας γιά δύο δεκαετίες τήν ὀργάνωση τῆς Ὁμόνοιας, αἰσθάνομαι πραγματικά ἄβολα νά ἔρχομαι σέ...

Ἅγιος Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν (31 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἰδιαίτερη τιμητική θέση κατέχουν στήν Ἐκκλησία μας οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι πῆραν μέρος στίς Ἅγιες Οἰκουμενικές Συνόδους, καί μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποφάνθηκαν γιά τή σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἅγιος Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πάρει μέρος στήν Ἀ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί διακρίθηκε ὡς φλογερός πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπί πλέον ἀξιώθηκε καί τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τῆς λύπης τά εἴδη εἶναι τέσσερα: 
ἄχος, ἄχθος, φθόνος, ἔλεος.  
ἄχος εἶναι λύπη πού προξενεῖ ἀφωνία,  
ἄχθος εἶναι λύπη πού δίνει βάρος,  
φθόνος εἶναι λύπη γιὰ τὰ ξένα ἀγαθὰ καὶ  ἔλεος εἶναι λύπη γιὰ τὰ ξένα κακά. 
Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς

30 Μαρ 2023

Τεχνητή ἀκρίβεια - Τεχνητή κρίση: Οἱ Ἕλληνες ἀδειάζουν τούς λογαριασμούς τους γιά νά ζήσουν - Λεηλατοῦν τίς καταθέσεις γιά νά φτιάξουν τέλειους «σκλάβους»

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τεχνητή ἡ ἀκρίβεια - Σαρώνονται καί οἱ τελευταῖες ἀποταμιεύσεις τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν - Φτωχοποιούν τόν κόσμο γιά νά ὑποδεχθεῖ τό ψηφιακό νόμισμα
Ἀκρίβεια - Καταθέσεις: Ἕναν χρόνο πρίν, τόν Μάρτιο τοῦ 2022, ὅταν ἡ «καταιγίδα» τῶν ἀνατιμήσεων εἶχε διανύσει τούς πρώτους της μῆνες στήν ἑλληνική ἀγορά, ὁ διοικητής τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας, Γιάννης Στουρνάρας εἶχε ἐκφράσει δημόσια μιά αὐτοεκπληρούμενη «προφητεία» σχετικά μέ τό πῶς θά ἀντιμετωπίσουν οἱ Ἕλληνες τό τσουνάμι ἀκρίβειας πού ξεκίνησε νά ὀρθώνεται τότε, καί σήμερα ἔχει ὁδηγήσει...

Εὐλαβικό μνημόσυνο στά λαμπρά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός
δάσκαλος- Κιλκίς
«Τά σπίτια πού εἶχα μου τά πῆραν», ἔλεγε μέ ἐκείνη τήν χαρακτηριστική σάν λονδρέζικη ὁμίχλη θλίψη του ὁ ποιητής-ὑπονοῶντας πολύ περισσότερα ἀπό τούς τέσσερις τοίχους τῶν σπιτιῶν. Στίχος πού ταιριάζει σήμερα στούς σύγχρονους Ἕλληνες. Στίχος πού ἀνακαλεῖ ἐν πολλοῖς ὅλες τίς χαμένες πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τά σπίτια ὅμως ἔχουν ψυχή, εἶναι «στοιχειά καί μᾶς προσμένουν». Τέτοια «ἐθνικά ὀσπήτια», ὅπως ἔλεγαν τούς ἐρειπιῶνες τοῦ Ἀναπλιοῦ, πού στοίβαζαν τίς χῆρες καί....

Διωγμός στούς μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Ἀπηνής διωγμός στούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου
Θρῆνος καί ὀδυρμός
Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
Ἐθρηνήσαμε πρόσφατα χιλιάδες νεκρῶν μετά τόν συνταρακτικό καί καταστρεπτικό σεισμό στήν ὁμόδοξη Συρία καί Τουρκία. Δέν ἦταν μικρότερος ὁ πόνος καί λιγότερος ὁ θρῆνος γιά τά θύματα τῆς τραγῳδίας τῶν Τεμπῶν.

Καί μαζί μέ αὐτά τά θλιβερά γεγονότα ἔρχεται καί ἕνα ἄλλο πολύ λυπηρό γεγονός πνευματικῆς ὑφῆς καί σημασίας, ὁ προαγγελθείς σκληρός καί ἀδυσώπητος διωγμός διακοσίων Μοναχῶν καί δοκίμων τῆς περιώνυμης Λαύρας τοῦ Κιέβου, κατόπιν διαταγῆς τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας. Δέν φθάνει ὁ ἀσίγαστος πόλεμος μεταξύ τῶν ὁμοδόξων λαῶν...

Ἀνάγκη ἀξίων κληρικῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ χριστιανοὶ ποὺ ἐκκλησιάζονται τακτικὰ παρακολουθοῦν καὶ τοὺς κληρικοὺς, γιὰ τοὺς ὁποίους συχνὰ σχηματίζουν ἀρνητικὴ εἰκόνα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ ὅταν λειτουργεῖ ἀρχιερέας ἢ ὅταν ὑπάρχει ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, συνήθως σὲ πανηγύρεις. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τοὺς δημιουργεῖ πολλοὺς λογισμοὺς καὶ ταλαντεύονται, ἂν πρέπει νὰ συνεχίζουν νὰ πηγαίνουν σὲ κάποιον ἄλλο ναὸ νὰ προσ­ευχηθοῦν. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι γιὰ ὅλους εὔκολο, οὔτε μποροῦν μονίμως νὰ μετακινοῦνται σὲ ἄλλες ἐνορίες, γιὰ νὰ βροῦν τὸ ναὸ ποὺ θέλουν.

Ὁ Χριστὸς ἀπευθυνόμενος στὰ πλήθη τοῦ λαοῦ καὶ στοὺς μαθητές του, ἔλεγε γιὰ τοὺς νομοδιδασκάλους καὶ Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι ἦταν γνωστοὶ στὸ λαὸ ὡς...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ( 30 Μαρτίου †)

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωϋσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ φθόνος εἶναι ἡ σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.  
Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης

29 Μαρ 2023

Νέα Τάξη Πραγμάτων: Ὁ φασισμός τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας» ἐπιβάλλει λογοκρισία σέ λογοτεχνικά βιβλία - Ἀντίσταση στήν παράνοια τούς

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μέ τό πρόσχημα τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας» ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων «διορθώνει» λογοτεχνικά ἀριστουργήματα, ἀπαλείφοντας λέξεις πού «ἐνοχλοῦν»!
Νέα Τάξη Πραγμάτων: Ἕνα ἀδιαμφισβήτητο δίδαγμα πού μᾶς ἄφησε τό πέρασμα τοῦ χρόνου, εἶναι πώς ὅλα τά φασιστικά καί ἀπολυταρχικά καθεστῶτα πού ἐμφανίστηκαν στόν ροῦ τῆς ἱστορίας, γρήγορα στρέφονταν ἐναντίον τῆς τέχνης καί ἐπέβαλλαν καθολική λογοκρισία σέ αὐτήν, προκειμένου νά μήν διαταράσσονται τά ἰδεολογικά προτάγματα τῶν δικτατόρων.

Πότε μέ συλλήψεις συγγραφέων, πότε μέ ἐγκλεισμούς καλλιτεχνῶν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης, πότε μέ ἀπαγορεύσεις θεατρικῶν ἔργων καί ταινιῶν, πότε...

Ὁ Μέγας Κανών

Ἡ Πέμπτη ἑβδομάς τῶν Νηστειῶν εἶναι τό λειτουργικό ἀποκορύφωμα τῆς Τεσσαρακοστῆς. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι μακρότερες καί ἐκλεκτότερες. Στή συνήθη ἀκολουθία τῶν λοιπῶν ἑβδομάδων θά προστεθοῦν δύο νέες ἐκτενεῖς ἀκολουθίες·τήν Πέμπτη ὁ Μέγας Κανών καί τό Σάββατο ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Κανονικά τό ἀποκορύφωμα αὐτό θά ἔπρεπε νά ἀναζητηθῇ στήν ἑπομένη, στήν ἕκτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, πού εἶναι καί ἡ τελευταία τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀλλά ὅλα στή λατρεία μας ἔχουν τακτοποιηθῆ ἀπό τούς Πατέρας μέ πολλή μελέτη καί περίσκεψι. Μέ «διάκρισι», κατά τήν ἐκκλησιαστική...

Μητροπολίτης Ἀντινόης κ. Παντελεήμων: Προσευχή γιά τήν ὀρθόδοξη Μονή τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων πού διώκεται

Θερμή παράκληση νά ἀπευθύνουμε πρός τόν Ἅγιο Θεό ὑπέρ τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων πού βρίσκεται στήν Οὐκρανία, ἡ ὁποία διώκεται ἀπό τό καθεστώς Ζελένσκι.
Ἡ Μονή ἀποτελεῖ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τον 11ον αἰῶνα καί ἀνεδείχθησαν πολλοί Ἅγιοι Πατέρες τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα μένουν ἄφθαρτα γιά νά μαρτυρήσουν τήν ὀρθότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τούς.
Ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος, κλῆρος καί λαός, ὀφείλουμε...

Οἱ Ἅγιοι Ἰωνάς καί Βαραχήσιος, ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Χατζεφεντής ὁ Καππαδόκης καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος (29 Μαρτίου †)

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
Μού παρουσιάσθηκε καί δεύτερη φορά ὁ καλός Πατέρας, μέ τήν διαφορά πώς ἦταν νύκτα, σέ ἀγρυπνία. Ἦταν 29η Μαρτίου 1971, μνήμη τῶν Ὁσιομαρτύρων Βαραχησίου καί Ἰωνά, παραμονή Βαΐων. Ἐνῶ ἔλεγα τήν εὐχή καθιστός, τά μεσάνυχτα, δέν κατάλαβα ἐάν μέ εἶχε πάρει ὁ ὕπνος ἤ ἤμουν ξυπνητός! Εἶδα ἕναν ἀπέραντο κάμπο μέ σιτάρι ἕτοιμο γιά θέρο καί πολλοί ἐργάτες νά θερίζουν προαιρετικά, χωρίς νά ἐπιστατῆ κανείς. Ἀπέναντι δέ ἦταν ἕνας κοινός τάφος ἀπό τήν μιά ἄκρη μέχρι τήν ἄλλη ἄκρη τοῦ μεγάλου κάμπου. Στήν ἄλλη ἐπίσης πλευρά τοῦ κάμπου ἦταν ἕνα...

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἀρεθουσιῶν καί οἱ σύν αὐτῷ (29 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά ἀπό τίς ἡρωικότερες χρονικές περιόδους τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ, σύντομη εὐτυχῶς, βασιλεία τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη (361-363), κατά τήν ὁποία ἀναδείχτηκαν πλῆθος ὁμολογητῶν καί μαρτύρων. Ἡ ἀπέλπιδα προσπάθεια τοῦ ἀνεδαφικοῦ νεαροῦ, ἄπειρου καί θρησκομανή αὐτοκράτορα νά νεκραναστήσει τήν θνήσκουσα ἀρχαία εἰδωλολατρική ἐθνική θρησκεία, τόν ὁδήγησε σέ πράξεις ἀνείπωτης θηριωδίας κατά τῶν Χριστιανῶν. Χιλιάδες Χριστιανοί μάρτυρες ἔχυσαν τό αἷμα τους καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἄν ὑποφέρεις καί θλίβεσαι, νά κατηγορεῖς τίς ἁμαρτίες σου καί τό διάβολο, μά κυρίως τόν ἑαυτό σου. Γιατί ὁ διάβολος δέν θά μποροῦσε νά σοῦ κάνει κανένα κακό, ἄν δέν ἔβρισκε αἰτία σέ σένα πού νά τοῦ δίνει αὐτό τό δικαίωμα.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

28 Μαρ 2023

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ψηφῖδες ἀπό τή ζωή καί τή θεολογία του

Βιβλιοπαρουσίαση
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ψηφῖδες ἀπό τή ζωή καί τή θεολογία του
Ἕνα νέο θεολογικό πόνημα τοῦ ἱερομονάχου Γρηγορίου γιά τόν Ἅγιον Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἀπό τίς ἐκδόσεις τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ Ἅγιος πού συγκαταλέγεται καί στίς δύο ἱερές τριάδες τῆς Ἐκκλησίας: τῶν τριῶν Θεολόγων καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ ζωή του ἦταν ἕνα διαρκές βίωμα ἀγάπης πρός τόν Τριαδικό Θεό καί πρός τούς ἀνθρώπους. Ὁ λόγος του στήριξε καί στηρίζει διαχρονικά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Μελετῶντας τά κείμενά του γνωρίζουμε καί τήν ἁγία ζωή του: ζωή διακονίας τῶν ἀνθρώπων καί δοξολογικής ἀφιερώσεως στόν Θεό. Ὁ Ἅγιος ἀναδείχθηκε πραγματικά λαμπρός ἀπό τοῦ βίου καί τῶν πραγμάτων, λαμπρός ἀπό τοῦ λόγου καί τῶν δογμάτων, ὅπως τόν ὑμνεῖ ἡ ἁγία μας...

Συμπαραστεκόμαστε στούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Κιέβου

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μέ μεγάλη κατ’ ἄνθρωπον θλίψη, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα στόν πανταχοῦ Παρόντα Κύριο, παρακολουθοῦμε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τόν προαναγγελλόμενο διωγμό τῶν μοναχῶν τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό «Ἅγιον Ὄρος» τῆς Οὐκρανίας καί στήν ὁποία θησαυρίζονται τά ἄφθορα σώματα τῶν Ἁγίων Οὐκρανῶν Πατέρων πού διαχρονικά ἁγίασαν μέ τή βιωτή καί τήν προσευχή τους...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γιά νά ἔχεις ἐπαφῆ μέ τό Χριστό, πρέπει νά ἀναπαύεται ὁ Χριστός μέ ὅλη τή ζωή σου. Καί ὁ Χριστός ἀναπαύεται, ὅταν ἀναπαύεις τόν πλησίον σου, μέ τήν καλή ἔννοια. Γι΄αυτό τονίζω τήν πνευματική ἀρχοντιά, τήν θυσία. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι τόν πόνο τοῦ ἄλλου νά τόν κάνουμε δικό μας πόνο. Καί ὅταν ἐνδιαφερόμαστε γιά τόν ἄλλον, ὑποχρεώνουμε τόν Χριστό νά ἐνδιαφέρεται γιά ἐμᾶς.
Ἅγιος Παϊσιος ὁ ἁγιορείτης

27 Μαρ 2023

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου, οἱ «ὀρθόδοξες» ἱέρειες καί ὁ κορυφαῖος Μητροπολίτης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσαν οἱ ἀπό τηλοψίας δηλώσεις τῆς πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἄννας Διαμαντοπούλου, περί ἱερωσύνης γυναικῶν. Μεταξύ ἄλλων, ἡ κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε γιά τήν Ἐκκλησία: «Εἶναι ἕνας κόσμος τῶν ἀνδρῶν, μεταξύ τους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά διαφεντεύουν τά τῆς ἰδιωτικῆς ἀντίληψης τῶν ἀνθρώπων, τῆς θρησκείας, γιατί εἶναι ἰδιωτικός χῶρος τοῦ καθενός, χωρίς νά ὑπάρχει τό βίωμα τῆς μισῆς κοινωνίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει ἡ μισή...

Τὰ καμώματα τῶν δαιμόνων μὲ τὴ Γερόντισσα Γαλακτία

«ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΤΑ! 
ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ»
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ: «Οἱ δαίμονες εἶναι τέρατα… Τελείως παραμορφωμένοι… Δὲν καταδέχονται νὰ δείχνουν τὴν ἀσχήμια τους ἀλλὰ σ’ ἐμένα ἔρχονται ὅπως εἶναι… Εἰδικὰ τὰ βράδια… Ὅταν κάθε βράδυ μιλῶ στὸ τηλέφωνο μὲ τὸν Ἀντώνη μου (Μωραϊτάκη) νάτους! Μὲ τριγυρίζουν ἀλλὰ δὲν μὲ αγγίζουν… Κάνουν κάτι σκέρτσα (παράξενες κινήσεις)… Σοῦ ’ρχεται νὰ γελάς… Τὸ λέω στὸν Ἀντώνη καὶ τοὺς περιγράφω… Κάποια στιγμὴ χαϊδεύω μὲ τὸ χέρι μου τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου ποὺ ἔχω δίπλα μου… Τοὺς κοιτάζω ταυτόχρονα μὲ αὐστηρότητα καὶ φεύγουν πανικόβλητοι…

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἀνεκπλήρωτοι οἱ στόχοι τοῦ '21"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023]

Ἁγία Μάρτυς Ματρώνα τῆς Θεσσαλονίκης (27 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Οἱ γυναῖκες Μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὑπῆρξαν τὸ ἴδιο ἡρωικὲς μὲ τοὺς ἄνδρες. Ἐπέδειξαν στοὺς ἄδικους διῶκτες τους ἕνα ἄλλο ἦθος, πρωτόγνωρο γιὰ τὸν ἀρχαῖο προχριστιανικὸ κόσμο, τὸν ἡρωισμό, τὴν ὁμολογία τῆς πίστης στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀνεξικακία πρὸς τοὺς τυράννους τους. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς γενναῖες Μάρτυρες ὑπῆρξε καὶ ἡ ἁγία Ματρώνα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ καύχημα τῆς συμπρωτεύουσας.
Ἔζησε στὰ δύσκολα, μὰ ἡρωικά, χρόνια τῶν πρωτοχριστιανικῶν διωγμῶν. Ὅταν ἡ ψυχορραγοῦσα ἐφιαλτικὴ εἰδωλολατρία, εὑρισκόμενη σὲ ἄμυνα κατὰ τοῦ εὔρωστου...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἐλπίδα τονώνει τίς καρδιές καί τίς ἀναδεικνύει ἰσχυρές καί ἀντρεῖες γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς συμφορές. ἡ ἐλπίδα στό Θεό, δίνει ζωή σ' αὐτόν ποῦ ἤδη ἔχει ἀποκάμει ἀπό τήν κούραση καί μέ νέες δυνάμεις ἀναζωογονεῖ τά καταπονημένα νεῦρα του. ἡ ἐλπίδα στό Θεό ἀπομακρύνει τή μαύρη καί φρικτή ἀπελπισία καί ἀποσπᾶ τό θεῖο ἔλεος καί τή σωτηρία.
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

26 Μαρ 2023

Οἱ θεατρίνοι τῶν συμπροσευχῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ οἰκουμενιστὲς συχνὰ συμπροσεύχονται μὲ αἱρετικούς καὶ ἀλλόθρησκους, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», ἡ εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ ἡ προσέγγιση τῶν θρησκειῶν, γιὰ κοσμικοὺς καὶ πολιτικοὺς σκοπούς.

Αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν στὶς συμπροσευχὲς εἶναι τέλειοι θεατρίνοι καὶ δὲν πιστεύουν στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἰσακούονται οἱ προσευχές τους. Εἶναι θεατρικὲς παραστάσεις γιὰ …

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης"

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν;
 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα πού ἐκτείνεται ἀπό τόν πυθμένα τῆς κολάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τήν κορυφή τοῦ παραδείσου.
Ἐβίωσε καί ἔγραψε. Ἄνθρωπος πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαγμένος. Ἄνθρωπος πού ὡδήγησε τήν ψυχή του εἰς τάς ὁδούς τοῦ Χριστοῦ, πού τήν ὡδήγησε ὁλόκληρη ἀπό τήν κόλασι στόν παράδεισο, ἀπό τόν διάβολο στόν Θεό, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀναμαρτησία, καί πού θεόσοφα μᾶς περιέγραψε ὅλη αὐτή τήν πορεία, τί δηλαδή βιώνει ὁ ἄνθρωπος πολεμώντας μέ τόν κάθε διάβολο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.
Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται. Ὄχι! Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται! Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου. Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ; Ὤ, Κλίμακα...

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ἡ πόλις ποὺ ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε τὸν θεῖον αὐτὸν ἄνδρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀθλητικὴ καὶ ἀσκητική του ζωὴ δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀσφάλεια. Τὴν πόλι ὅμως ὅπου τώρα ζῆ καὶ ἡ ὁποία τὸν τρέφει μὲ ἀμβροσία, τὴν ἐγνώρισε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος· διότι ὁπωσδήποτε εὑρίσκεται τώρα καὶ αὐτὸς σ᾿ ἐκείνη τὴν ἐπουράνιο Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, τῶν ὁποίων «τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».
Ἐκεῖ χορταίνοντας τὰ ἀχόρταστα μὲ ἄϋλη αἴσθησι καὶ βλέποντας τὰ ἀθέατα κάλλη, ἀπολαμβάνει τὶς ἀντάξιες ἀμοιβὲς τῶν ἱδρώτων του. Καὶ ἀφοῦ σὰν ἄκοπο βραβεῖο τῶν κόπων τοῦ ἐκέρδισε τὴν οὐράνιο κληρονομία, χορεύει αἰώνια μαζὶ μ᾿ ἐκείνους, τῶν ὁποίων πλέον «ὁ ποὺς ἔστη ἐν εὐθύτητι». Πῶς δὲ κέρδισε αὐτὴν τὴν μακαριότητα ὁ ἀοίδιμος, αὐτὸ θὰ τὸ ἐκθέσω στὴν συνέχεια...

Ἑλλάδα, χώρα συνταιριασμένη μέ τήν εὐλογία καί τό μαρτύριο - Ὁ ἀθάνατος παλμός τοῦ '21, χτυπᾶ ἀκόμα ζωντανός!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τό ψευτορωμαίικο μπορεῖ νά φαίνεται πώς κυριαρχεῖ σήμερα. Ὅμως τό αἷμα τῶν ἡρώων πού χύθηκε στήν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα, χτυπᾶ ἀκόμα στίς φλέβες τοῦ λαοῦ.
Τί καί ἄν τά ὁρατά καί τά ἀόρατα κέντρα ἐξουσίας ἀγωνίζονται νά σύρουν τήν Ἑλλάδα πίσω ἀπό τό μαῦρο ἅρμα τῆς παγκοσμιοποίησης; Τί καί ἄν τό ψευτορωμαίικο ἔχει κατακλείσει τούς ἐξουσιαστικούς θώκους καί σπρώχνει τή χώρα στόν γκρεμό τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ; Τί καί ἄν οἱ προσκυνημένοι προβάλλουν...

Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

Τὴν 26η τοῦ μηνὸς Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τὴ σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καὶ ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτὸς διακόνησε στὸ θεῖο καὶ ὑπερφυὲς καὶ ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.
Κατὰ τὴ σημείωση μάλιστα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου στὸν Μέγα Συναξαριστή του, Γαβριήλ θὰ πεί Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, (ἄνθρωπος Θεοῦ δηλαδή), κατὰ τὸν Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο. Γι᾽ αὐτὸ κι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀλήθεια, ὅλο τό νόημα τῆς ζωῆς βρίσκεται στό νά ζεῖ ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά μᾶς μέ τόν Θεό· νά γίνει ὁ Θεός ἡ ζωή μας. αὐτό καί μόνο ὁ Ἴδιος ζητᾶ. Γι' αὐτό καί δημιουργηθήκαμε, γιά νά ζήσουμε τή ζωή Του, καί μάλιστα σέ ὅλη τήν ἀπειρότητά της... Μήν ξεχνᾶτε αὐτά τά λόγια. ὁ Θεός σᾶς ἔδωσε χρόνο γιά νά οἰκοδομήσετε τήν αἰώνια σωτηρία σας. Μήν τόν σπαταλᾶτε!
ὁ σκοπός ποῦ θέτουμε στή ζωή μᾶς ἐμποτίζει ὅλες τίς πράξεις μας.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

25 Μαρ 2023

Ὁ Χριστός κατεβαίνει τήν ὥρα τοῦ Εὐχαριστιακοῦ Εὐαγγελισμοῦ στήν Παρθένο Ἐκκλησία, κι ἡ Ἐκκλησία γίνεται γῆ ἀγαθή πού βλαστάνει τόν ἄρτο τῆς Ζωῆς

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Ἰερομόναχου Γρηγορίου, ἐκ τοῦ βιβλίου «Ἡ Θεία Λειτουργία», Ἱερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἅγιον Ὄρος
Ὅταν ὁ Χριστός μίλησε γιά πρώτη φορά στούς ἀνθρώπους γιά τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὀνόμασε τόν ἑαυτό του ἄρτο τῆς ζωῆς, πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό γιά νά προσφερθεῖ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς: «Ἐγώ εἰμί, εἶπε, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς... ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων... Ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγη ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα. Καί ὁ ἄρτος δέ ὅν...

Ὁ ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν Μακρυγιάννη

Μὰ γιατί νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο τὸ νὰ βλέπει θεϊκὰ ὁράματα ἕνας τόσο καλὸς ἄνθρωπος ὅπως ὁ Μακρυγιάννης μὲ ψυχικὴ καθαρότητα, εἰλικρίνεια, θεϊκὴ δικαιοσύνη, ἀρχοντιὰ πνευματική, φιλότιμο, θυσία κ.ἅ; 
Ἀπὸ μικρὸ παιδάκι ἔκανε ἐδαφιαῖες μετάνοιες ἀντὶ γυμναστική, προσκυνοῦσε τὸν Θεὸ μὲ εὐλάβεια, μέχρι τὰ γεράματά του μετάνοιες μὲ τὶς ὧρες, παρόλο ποὺ εἶχε καὶ...

Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους Μακρυγιάννης ὡς σημερινὸ πρότυπο

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος, Κλασσικός Φιλόλογος, ΜΑ Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Λογοτεχνίας, Ὑπ. Διδάκτωρ Ἱστορίας Παν. Ἰωαννίνων
Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε-δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἠρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μᾶς ἦταν γνωστά, ἂν ὁ γενναῖος στρατηγὸς δὲν συνέγραφε τὸ ἐκπληκτικὸ κείμενο τῶν Ἀπομνημονευμάτων του. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Μακρυγιαννης σημειώνει ἀναμνήσεις καὶ κρίσεις ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ἕως τὸ ἔτος 1851. Τὸ ἔργο αὐτὸ...

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ '21 καὶ οἱ Συντελεστές του»

 
«Ἑλληνισμὸς Μαχόμενος», Ἐκδόσεις Τῆνος
Ἀμφισβητήσεις καὶ ἐπακριβώσεις
Ἕνα ἀπὸ τὰ φοβερότερα ἀνοσιουργήματα στὸ χῶρο τῆς Ἱστορίας -αὐτόχρημα ἀναιρετικό τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης- εἶναι ἠ ιδεολογική ἑρμηνεία καὶ χρήση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων. Τότε ὁ Ἱστορικὸς δὲν κάνει ἐπιστήμη (ἀπροκατάληπτη δηλαδὴ καὶ ἐλεύθερη ἔρευνα), ἀλλὰ πολιτική. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, πρωταρχικῆς γιὰ τὸν...

Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ - Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. 
To πρῶτο εἶναι ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, τὸν ὁποῖο ἑορτάζουμε σήμερα μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ μὲ δέος ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται «κεφάλαιον» (δηλαδὴ ἀρχὴ) τῆς σωτηρίας μας.
Ἐννέα μῆνες μετὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ πραγματοποιήθηκε καὶ τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ σημαντικότερα γεγονότα, ἡ κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρίστου. Κορυφὴ καὶ ὁλοκλήρωση τῆς σωτηρίας μας θὰ εἶναι ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρίστου μετὰ ἀπὸ ἕνα φρικτὸ θάνατο πάνω στὸ Σταυρό.
Ὄχι μόνο μία φορὰ ἀλλὰ πολλὲς φορὲς φανερώθηκαν στοὺς ἁγίους...

Ἰ. Μακρυγιάννης: "Ἐχρειάστηκε νὰ θυσιάσουμε ἀρετὴ καντάρια καὶ κόπους καὶ αἵματα γι’ αὐτὴ τὴν ἐλευθερία. Τηρᾶτε νὰ ‘χετε τὸ νοῦ καθαρὸ καὶ Ὀρθόδοξο καὶ τὸ σῶμα τυραννισμένο, γιὰ νὰ ἀντέχει τοὺς κόπους"

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη πρὸς τοὺς Νέους
"Ἡ Ἐπανάσταση δὲν ἔγινε μονάχα τὸ ’21…"
Ἀγαπητά μου Παιδιά,
Μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ἄξιους καὶ γενναίγους Ἕλληνες πολεμήσαμε καὶ λευτερώσαμε τοῦτο τὸν τόπο ποὺ πατᾶτε ἐσεῖς, καὶ νὰ στοχάζεστε πὼς τὸν λευτερώσαμε γιὰ σᾶς ποὺ γεννηθήκατε σὲ πατρίδα ἐλεύθερη, γιατί ἐμεῖς λίγο τὴν ἀπολάψαμε, ὅτι, μόλις ἐδιώξαμε τοὺς Τούρκους, ἀρχίσαμε νὰ τρῶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον κι ἔτσι μᾶς βρῆκαν διαιρεμένους οἱ Μπαυαροὶ καὶ μᾶς τζαλαπάτησαν.
Μὰ ὁ Θεός, τὸ ἔλεός του μεγάλο, δὲν συνερίστη τὰ κρίματά μας καὶ στερίωσε τὸ ἔθνος, ὅπου καταφανίστηκε τόσους χρόνους στὴ σκλαβιὰ καὶ ἦρθε ὁ καιρὸς πάλι νὰ δικαιωθεῖ. Ὅτι τὸ δίκιο μας μᾶς τὸ ‘δίνε ὂ Θεὸς καὶ τὸ χαλούσαμε ἐμεῖς. Κι ἀπ’ τὸ λίγο ποὺ δὲν προκάναμε νὰ χαλάσουμε ἐστερεώθη τὸ...

Ὅσιος Παΐσιος: Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν παραδεισένια χαρὰ

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι E΄, Πάθη καὶ Ἀρετές, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 2010, σ. 153
– Γέροντα, μπορεῖτε νὰ μᾶς ψάλετε τὸ Μεγαλυνάριο πού εἴχατε γράψει γιὰ τὴν Παναγία[1];
– Ἔλα νὰ τὸ ψάλουμε μαζί. «Εὖρες πολλὴν Χάριν παρὰ Θεοῦ, Μῆτερ τοῦ Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, φρούρει τοὺς δούλους σου». Νὰ σοῦ πῶ τώρα καὶ ἕνα δογματικό: Ἡ Παναγία ἦταν...

Οἱ «φιλέλληνες» καὶ τὸ… Ψευτορωμαίϊκο

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος, Κλασσικός Φιλόλογος, ΜΑ Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Λογοτεχνίας, Ὑπ. Διδάκτωρ Ἱστορίας Παν. Ἰωαννίνω
ν
Πολὺ πρὶν τὴν ἐπαναστάση τοῦ 1821 ὁ Ῥήγας εἶχε ὀραματισθῆ μία ἀναγεγενημένη Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἕνας γίγαντας μὲ πήλινα πόδια. Οἱ ἐξισλαμισμοὶ πληθαίνουν. Τὸ γένος φαίνεται ἔτοιμο νὰ ἀνταπεξέλθῃ στὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης θυσιάζει τὴν στρατιωτικὴ του σταδιοδρομία στὸν βωμὸ τῆς Λευτεριᾶς καὶ βροντοφωνάζει τὸ σύνθημα «μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος» στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδοβλαχίας. Ὀξυδερκὴς ὢν καὶ πεφωτισμένος στρατιωτικὸς ἐπιλέγει τὴν καταλληλότερη τοποθεσία, ἐκεῖ…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Πολύ λίγοι μποροῦν νά κρατήσουν τό νερό χωρίς κάποιο φράγμα καί κάποιο βοηθητικό μέσο. Ὀλιγώτεροι ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι ποῦ μποροῦν νά δαμάσουν ἕνα ἀπύλωτο στόμα.
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας

24 Μαρ 2023

"Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον..."

Απολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ
Ήχος δ΄, χρωματικός, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται, Διό σύν αὐτῷ τή Θεοτόκῳ βοήσωμεν, Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.

Ψάλλουν οἱ Βατοπαιδινοί πατέρες

Μητσοτάκης - Θεοδωράκης: Δημοσιογραφική μπουγάδα ξεπλύματος τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἄλλα ὁ λεκές ἀπό τό αἷμα 57 ἀνθρώπων δέν φεύγει μέ τίποτα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κυριάκος Μητσοτάκης - Σταῦρος Θεοδωράκης: Ὡς λάδι στή «φωτιά» τῆς κοινωνικῆς ὀργῆς, ἀποδείχθηκε ὅτι λειτούργησε τό δημοσιογραφικό «πλυντήριο» τοῦ Σταύρου Θεοδωράκη στόν πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος χωρίς νά ἔχει συμπληρωθεῖ οὔτε μῆνας ἀπό τό ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν, ἐμφανίστηκε νά δώσει συνέντευξη γιά νά περισώσει τό καταρρέον πολιτικό προφίλ του.

Τό πρῶτο σημάδι πώς ἡ ἐκπομπή - «ξέπλυμα» μετετράπη σέ...

Μόρφου Νεόφυτος: ''Ἀπειλεῖται τό λίκνο τῆς Σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας· ἡ Λαύρα τοῦ Κιέβου''

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἀπαντᾶ σέ ἐρώτημα γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα.

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν Κβ΄ Πνευματική σύναξη διαλόγου μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο «Ἀνάβοντας τόν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων», πού πραγματοποιήθηκε στίς 15 Μαρτίου, 2023 στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στήν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Στίς πνευματικές αὐτές συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν πού τοῦ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἡ ἀνώνυμα.

Τὸ μίσος τοῦ Κοραῆ καὶ τοῦ Βελουχιώτη πρὸς τὸν Καποδίστρια! Ἕνα πολύτιμο μάθημα γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ τὸν Βρετανὸ Christopher Woodhouse

Γράφει ὁ Παναγιώτης Γ. Παῦλος, Πανεπιστήμιο τοῦ Ὄσλο
Ὑπάρχουν προσωπικότητες τῶν ὁποίων τὸ ἔργο ὄχι μόνον εἶναι συνυφασμένο μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀλλὰ καὶ παρέχει τεκμήρια πολύτιμα γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία ἠμῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ὀρθὴ θέαση τοῦ μέγιστου ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ποὺ ἑορτάζει σήμερα ὅλος ὁ Ἑλληνισμός.
Τέτοια ἦταν καὶ ἡ προσωπικότητα τοῦ Βρετανοῦ πολιτικοῦ, στρατιωτικοῦ, ἀγωνιστῆ τῆς Ἀντίστασης κατὰ τοῦ Ναζισμοῦ, μέλους τῶν Βρετανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, διπλωμάτη καὶ...

Θ. Κολοκοτρώνης: «Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται εἰς τὴν Εὐρώπην»!

Ἀπομνημονεύματα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἂπαντα Τσερτσέτη, τόμ. Γ΄, 149-150
Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος, ἦτο μὲ ἕνα λαόν, ὅπου ποτὲ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νὰ ὁρκισθεῖ, παρὰ μόνο ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε ποτὲ νὰ θεωρήσει τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ὡς λαόν, ἀλλ' ὡς σκλάβους. Μία φοράν, ὅταν ἐπήραμε τὸ Ναύπλιο, ἦλθεν ὁ Ἂμιλτον νὰ μὲ ἰδεῖ. Μοῦ εἶπε ὅτι: «Πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ ζητήσουν συμβιβασμό, καὶ ἡ Ἀγγλία νὰ μεσιτεύσει». Ἐγὼ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὅτι: «Αὐτὸ δὲν γίνεται ποτέ, ἐλευθερία ἢ θάνατος. Ἐμεῖς, καπιτᾶν Ἂμιλτον, ποτὲ συμβιβασμὸ δὲν ἐκάμαμε μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε...

Ἡ Μαυρογένους, ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄθλιοι...

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Οἱ σημιτικοὶ φιλελέφτ πανεπιστημιακοὶ ποὺ κατακλύζουν τὰ κανάλια μαζὶ μὲ τὰ ἱδρύματά τους καὶ τοὺς πράκτορες τῆς ΜΙΤ πολὺ σπουδαίους νεοελληνιστὲς (λέμε τώρα) ἔχουν βάλει στόχο ὄχι μόνον τὴν παραχάραξη στὶς συνειδήσεις γενικά τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ τὴν παραχάραξη τῆς μνήμης συγκεκριμένων ἡρώων. Αὐτὸ τὸ δεύτερο δὲν ἔχουν λάβει καμία γενικὴ ἐντολὴ νὰ τὸ κάνουν, οἱ πρεσβεῖες καὶ ὁ Σόρος δὲν τοὺς πληρώνουν γιὰ αὐτό, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴν γενικὴ παραχάραξη. Κάποιοι ἥρωες, ὅμως, τοὺς ἔχουν κάτσει στραβὰ γιατί ἔζησαν ἀκριβῶς μὲ τὸν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ Θεὸς αὐτὸν ποὺ ἁμαρτάνει καὶ δὲν μετανοεῖ, τὸν βάζει σὲ δοκιμασία... καὶ μὲ τὶς δοκιμασίες ἔρχεται σὲ ταπείνωση, καὶ μὲ τὴν ταπείνωση σώζεται χωρὶς ἄσκηση, ὅπως ὁ τελώνης, καὶ ὁ λῃστής..
Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης

23 Μαρ 2023

Μὲ θυμὸ καὶ ὀργὴ, (ἀπὸ ἀγάπη)

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Στὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε, μὲ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν πίστι καὶ τὸν δαιμονισμὸ στὴ ζωή, παρατηρῶ ἕναν κοινὸ τρόπο ἀντιμετωπίσεως ἀπὸ τοὺς ταγμένους νὰ ἀγρυπνοῦν καὶ νὰ ποιμαίνουν, ὅσων ταλαιπώρων ἀποροῦν καὶ διαμαρτύρονται, γιὰ ὅσα συμβαίνουν. Μιλῶ γιὰ τὶς…

Ἅγιος Νεομάρτυς Λουκᾶς ὁ ἐν Μυτιλήνῃ Μαρτυρήσας (23 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στή μεγάλη χωρία τῶν ἐνδόξων Νεομαρτύρων συγκαταλέγονται πολλά νέα παλληκάρια, τά ὁποῖα ἀψήφησαν τά νιᾶτα τους, ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στό Χριστό καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά Ἐκεῖνον. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Λουκᾶς ὁ ἐν Μυτιλήνῃ μαρτυρήσας.
Γεννήθηκε τό 1783 στήν Ἀδριανούπολη τῆς Θράκης ἀπό φτωχούς γονεῖς, τόν Ἀθανάσιο καί τή Δομνίστα. Σέ ἡλικία μόλις ἕξι ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα καί ἡ πάμφτωχη μητέρα τοῦ τόν παρέδωσε σέ ἕναν γνωστό της ἔμπορο πραματευτή, νά...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅταν ἐμπιστεύεσαι ἀνθρώπους εἶσαι ἀδύναμος, ἀλλά ἐμπιστευόμενος τόν Θεό εἶσαι δυνατός. Προσκολλήσου στόν Θεό καί ὅλη ἡ δύναμή Τοῦ θά εἶναι μαζί σου. Ὁμολόγησε τήν ἀδυναμία σου ἐνώπιόν Του κι Ἐκεῖνος θά σοῦ στείλει τήν παντοδύναμη Χάρη Του.
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

22 Μαρ 2023

Μητέρα 28χρονου στή Σῦρο: Μου εἶπαν οἱ γιατροί ὅτι γιά τόν θάνατό του φταίει τό ἐμβόλιο


«Ἐκκωφαντική» ἡ σιωπή ἀπό τους συμμετέχοντες στήν ἐκπομπή μόλις λέγονται οἱ ἐπίμαχες φράσεις ἀπό τή θρηνωδοῦσα μάνα... Ἄν κανείς θίξει ἤ ὑπονοήσει ὁτιδήποτε γιά τό «ἱερό τοτέμ» τοῦ καιροῦ μας ξαφνικά ὅλοι καταπίνουν τήν γλῶσσα τους... Γιατί ἡ αἰχμηρή ἀλήθεια πλέον δέν καταλείπει περιθώρια ἑλιγμῶν ἀλλά προκαλεῖ σέ ὅλους μας πόνο καί συντριβή γιατί δέ μιλήσαμε, γιατί ἀδιαφορήσαμε, γιατί δέν θέλαμε νά ἀκούσουμε τίς ἔντιμες φωνές, γιατί δέν ἀντιδράσαμε στίς ἐπιβολές, στίς ὑποχρεωτικότητες καί στήν κατευθυνόμενη προπαγάνδα...

Ἔκκληση ἀπό τούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου στά Ἑλληνικά ...

Ἔκκληση ἀπό τούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου στά Ἑλληνικά ......πρός πᾶσα διεθνῆ κοινότητα γιά τόν διωγμό τους ἀπό τήν κυβέρνηση Ζελένσκι καί τήν λήξη τοῦ τελεσίγραφου στίς 29 Μαρτίου ὥστε νά φύγουν ἀπό τήν Λαύρα.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.