31 Ιουλ 2019

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἡ καλύτερη ἡλικία γιὰ νὰ παντρεύεται ὁ ἄνθρωπος»

Μόρφου μωρὲ καὶ πάλι Μόρφου...!

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Ὅπως ἤδη ἔχουμε γράψει, ὁ Μόρφου δὲν χρειάζεται τὴν ὑποστήριξη κανενός μας, καθὼς ἔχει τὴν προστασία τοῦ Κυρίου, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ποὺ ἀγωνίζεται νὰ διαδώσει τὸν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ βάλει στοὺς ἀνθρώπους τὴν καλὴ ἀνησυχία. Ἰδίως στὶς μέρες μας, ὅπου οἱ περισσότεροι κληρικοὶ -δὲν ἀναφέρομαι στοὺς αἱρετικούς, σχισματικοὺς καὶ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι οὕτως ἢ ἄλλως ἔχουν πουλήσει τὸν Χριστὸ- δὲν τολμοῦν νὰ ἐκφέρουν λόγο πνευματικὸ φοβούμενοι τὶς διώξεις καὶ ἔτσι συσχηματίζονται οἱ ταλαίπωροι μὲ τὸν κόσμο, ἡ χάρις τοῦ Κυρίου πέφτει μὲ τὸ καντάρι σὲ ὅσους δούλους του συνεχίζουν νὰ κηρύττουν τὴν Ἀλήθεια. 
Αὐτό, ὅμως, ποὺ θὰ ἤθελα νὰ παρατηρήσω εἶναι ἡ πρωτοφανὴς παρέμβαση τῆς κυπριακῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τύπου ζητᾶ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου νὰ...

διαΣΤΑΥΡΩΣΗ: Ἀπροσδόκητα μηνύματα ἐλπίδας ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχασαν σχεδὸν τὰ πάντα!

Στὶς 23 Ἰουλίου τοῦ 2018 ἡ τραγικὴ φωτιὰ ποὺ θέρισε Νέο Βουτζά, Μάτι καὶ Ραφήνα βρῆκε τοῖχο πάνω σὲ μία ἐκκλησία. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στὴν διασταύρωση τῆς Ραφήνας. Ἕνα χρόνο μετὰ τὸ τραγικὸ χτύπημα τῆς φωτιᾶς, πολὺς βασανισμένος πυροπληκτος λαὸς συνεχίζει καὶ στηρίζει τὴν ἐλπίδα του ἐκεῖ ὡς σανίδα σωτηρίας, καθὼς ἡ δράση τῆς ἐνορίας μέσω τῶν ἐθελοντῶν καὶ τῶν δωρητῶν εἶναι διαρκὴς καὶ ἀσταμάτητη...

Τούς στρατηγοὺς τοὺς θέλουμε λιοντάρια... Ὄχι κομματικοὺς ὑποτακτικούς!

Γράφει ὁ Γεώργιος Εὐθ. Τάτσιος, 
πρώην πρέδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων
Μετὰ τὸν "πρόθυμο" Ναύαρχο Ἀποστολάκη (ποὺ ἔγινε σὲ ἕνα βράδυ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) ἕνας ἀκόμη ἀνώτατος Ἀξκος ε.α. ἔρχεται νὰ παρέχει στήριξη (αὐτὴν τὴ φορὰ στὴν Κυβέρνηση τῆς ΝΔ) σὲ κυβερνητικὲς θέσεις. Μόδα τῆς ἐποχῆς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ, μένει νὰ δοῦμε ΑΝ θὰ ἐξαργυρωθεῖ...
Τὴν Πέμπτη 25 Ἰουλίου 2019 στὴν ἰστοσελίδα enoplos.gr δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Στρατηγοῦ Κωσταράκου, ὁ ὁποῖος ἐξελίσσεται σὲ μέγα ὑποστηρικτὴ τῶν θέσεων περὶ ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ τῆς "συμφωνίας" τῶν Πρεσπῶν. Μὲ τὸ κάλυμμα τῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Ἀλέξη Τσίπρα ἀναπαράγει τὴν ἐπίσημη θέση τῆς ΝΔ γιὰ τὶς Πρέσπες, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ναὶ μὲν εἶναι κακὴ ἡ συμφωνία, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος ἀπὸ τὴν πιστὴ ἐφαρμογή της γιὰ τὸ... καλό τοῦ τόπου(;)! Εἶναι ἔτσι ὅμως τὰ πράγματα; Ἢ μήπως ἔτσι βολεύει στὴν Κυβέρνηση τῆς ΝΔ; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ "συμφωνία" ἀκυρώνεται, ἀλλὰ ἂν τὸ κάνει αὐτὸ ἡ κυβέρνηση τότε θὰ πρέπει νὰ....

30 Ιουλ 2019

Ἡ “Ὑπεροχὴ” τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔναντι τῆς Εὐρωπαικῆς καὶ ἡ Σχέση της μὲ τὴν Δημοτικὴ Μουσικὴ

Τοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας 
καί Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν* 
«Εἶναι καλό νά ἀκοῦς μουσική. Ἀνώτερη ἀπ᾿ ὅλες εἶναι ἡ βυζαντινή μουσική, γιατί δέν ταράσσει τήν ψυχή, ἀλλά τήν ἑνώνει μέ τό Θεό καί τήν ἀναπαύει τελείως. Ἄν ὅμως τό θέλεις πολύ, μπορεῖς ν᾿ ἀκοῦς καί κοσμική μουσική, ἀλλά ἐγώ λέω, εἶναι προτιμότερο ν᾿ ἀκοῦς μουσική πού δέν ἔχει λόγια» (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 3 2003, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι Ἀττικῆς, σελ. 449). 
Μιά πρώτη παραδοχή· 
Καί ἡ Ἑλληνική Ἀνατολική μονοφωνική Μουσική, ὡς Βυζαντινό Μέλος, μετά τήν μεταφορά τῆς ἕδρας τῆς πρωτεύουσας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας στήν Κωνσταντινούπολη, καί ἡ Εὐρωπαϊκή Δυτική μονοφωνική Μουσική, μέ κέντρο τήν Ρώμη, ὡς Γρηγοριανό Μέλος κυρίως, εἶναι δυό ἀρχαιότατες, παραμόνιμες καί διαχρονικά σεβάσμιες μουσικές παραδόσεις στόν ἱερό χῶρο τῆς χριστιανικῆς λατρείας, στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία καί στήν...

Φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα στὸν Ὅσιο Παΐσιο!

Δημιουργήσαμε φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα στὸν Ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη. 
Τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ποὺ δημοσιεύουμε, περιέχει εἰκόνες ἀπὸ σύνολη τὴν ζωὴ του. 
Ἠχητικά: 1. Ψέλνει τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ὁ Ὅσιος Παΐσιος. 2. Κοινωνικὸ «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον» Χρυσάφου τοῦ νέου, ἦχος πλ΄ δ. 3. Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Παϊσίου «Τῆς ἐνθέου ἀγάπης», ἦχος πλ΄ α. Ἀξίζει νὰ τὸ δεῖτε!

Πορεία Μνήμης Τάσου Ἰσαὰκ - Σολωμοῦ Σολωμοῦ

Χρέος καὶ καθῆκον Μνήμης Ἡρώων Ἑλληνισμοῦ: Τάσου Ἰσαὰκ καὶ Σολομοῦ Σολομοῦ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ – ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΟΥΛΑΜΕ – Σάββατο 10 Αὐγούστου 2019
Ἦταν Αὔγουστος τοῦ 1996 ὅταν ὁ κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς ἀποφάσισε νὰ ἐκπυρσοκροτήσει τὴ χειροβομβίδα τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ νὰ κινήσει γιὰ τὰ μονοπάτια ποὺ πᾶν στὴ λευτεριά. Ἦταν τότε, αἰσίως 23 χρόνια πρίν, ὅταν ὁ Τάσος καὶ ὁ Σολωμός, δύο παιδιὰ ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Ἀμμοχώστου, ἔφθαναν ἀπὸ πολὺ μακριὰ καὶ ὑπέγραφαν τὴν ἀντίσταση. Ἦταν τότε, ποὺ ἡ Κύπρος δεχόταν στὰ χώματά της ἄλλους δύο ἥρωες, ἀντάξιους τῆς χιλιόχρονης ἱστορίας της, ὑπόλογους μόνο στὴν ἴδια τὴν Πατρίδα. Ἡ Πρωτοβουλία Μνήμης Ἰσαὰκ - Σολωμοῦ ἐπιμένει νὰ προφυλάσσει τὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Μὲ χρέος ἀπέναντι στοὺς μάγκες, Τάσο Ἰσαὰκ καὶ Σολωμὸ Σολωμοῦ, προτάσσει τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ στέκεται καλὰ ἀντίκρυ ἀπὸ τὴν κατεχόμενη Ἀμμόχωστο καὶ...

Τό ὕπουλο σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά δύο κράτη στήν Μεγαλόνησο

Ὀχυρωματικά ἔργα τῆς Λευκωσίας γιά ἀποτροπή παρανόμων μεταναστῶν
ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΝΟΡΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΙΣΒΟΛΕΣ μπορεῖ νά γίνουν μέ πολλούς τρόπους. Εἰσβολή ἦταν ἡ ἐπίθεσις τοῦ Ἀττίλα στήν Κύπρο τό 1974. Εἰσβολή εἶναι οἱ παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στήν ΑΟΖ τῆς Μεγανονήσου. Εἰσβολή εἶναι καί ἡ διείσδυσις μουσουλμάνων παρανόμων μεταναστῶν στά ἐλεύθερα ἐδάφη τῆς Μεγαλονήσου. Ἡ Ἄγκυρα σχεδίασε καί ἐξαπέλυσε τόν Ἀττίλα, ἡ Ἄγκυρα μεθοδεύει σήμερα ἕνα ὕπουλο σχέδιο μέ στόχο νά ἐξωθήσει τήν Κυπριακή Δημοκρατία σέ ἐνέργειες, πού ναί μέν συνιστοῦν στοιχειώδη μέτρα αὐτοπροστασίας, οἱ Τοῦρκοι ὅμως θά τά διαστρεβλώσουν καί θά τά ἐπικαλεσθοῦν γιά ὑποστήριξη τῆς εἰλημμένης ἀποφάσεώς τους νά διχοτομήσουν τήν Κύπρο...

Ἡ ὑπεράσπιση τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ σκοταδιστικὸς μεσαίωνας ἢ ὕψιστη ἔκφραση πολιτισμοῦ καὶ ἀνθρωπισμοῦ;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὅταν σκοτώσεις ἕνα ζῶο (κακῶς ἂν τὸ κάνεις) πᾶς φυλακὴ καὶ πληρώνεις ὑπέρογκο πρόστιμο, ἐνῶ ἂν σκοτώσεις ἕνα παιδί, τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε τὴν τύχη νὰ γεννηθεῖ, παίρνεις εὔσημα καὶ θεωρεῖσαι «ἀνθρωπιστής», «δημοκράτης» καὶ «ὑπερασπιστὴς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων»! Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ πραγματικότητα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, ἡ ὁποία βιώνει προφανῶς τὴν χειρότερη πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάπτωση τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ κατάντησε ἀπίστευτα «φθηνή», τόσο φθηνή, ἡ ὁποία ὑστερεῖ σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ τῶν ζώων!
Θέμα τῆς παρούσας ἀνακοίνωσής μας εἶναι ὁ, ἀκατανόητος ἀπὸ ὑγιεῖς νόες, θόρυβος γιὰ τὴν πρόσφατη καθιέρωση, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, «ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» καὶ ἡ ὁποία θὰ «ἑορτάζεται», σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωσή της, τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζοντας μὲ τρόμο, φρίκη καὶ...

Ἀνεξάρτητο τουρκικό κράτος θέλει ἡ Ἀκσενέρ στήν Θράκη!

Ἡ Μεράλ Ἀκσενέρ κατά τήν ὁμιλία της ζήτησε «ἀνεξάρτητο» τουρκικό κράτος στήν Θράκη
«Κλαῖμε καί σᾶς ζητᾶμε συγγνώμη γιά τήν διάλυση τοῦ προηγουμένου»
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ἔχουμε παρατράγουδα στήν Θράκη. Τό μνημόσυνο τοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ εἶναι ἡ ἀφορμή γιά τήν κορύφωση τῶν τουρκικῶν ἐθνικιστικῶν ἐκδηλώσεως εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος. Τήν ὁποία θέλουν νά θέσουν ὑπό κατοχήν. Καί κάθε χρόνο ἔχουμε κλιμάκωση. Κάθε χρόνο θέτουν νέους «προωθημένους» στόχους. Ἐφέτος ξεπέρασαν κάθε ὅριο. Τώρα θέλουν «ἀνεξάρτητο» κράτος γιά τήν Θράκη. Κάτι πού ἐτέθη ξεκάθαρα καί χωρίς περιστροφές ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ ἀκραίου κόμματος IYI Μεράλ Ἀκσενέρ: «Σάν Τοῦρκοι τῆς δυτικῆς Θράκης δύο φορές στήν ἱστορία ἱδρύσατε ἀνεξάρτητο κράτος μέ τήν ὀνομασία Ἀνεξάρτητο Τουρκικό κράτος τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ἀλλά αὐτά τά κράτη, καί τά δύο, δέν εἴχανε μεγάλη διάρκεια ζωῆς. Ἐμεῖς φταῖμε πού ὡς τουρκικό κράτος τότε δέν σᾶς στηρίξαμε ὅπως...

29 Ιουλ 2019

Σχολιασμός γιὰ τὴν διεθνῆ δημοσιογραφικὴ διαστρέβλωση τῶν λόγων τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου περὶ ὁμοφυλοφιλίας

Ἐπηρεάζουν τὰ πάθη τῶν γονέων τὰ παιδιά τους; 
Πῶς προκύπτουν ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὰ πάθη τῶν γονέων τους;
Ἀπὸ ἐχθὲς (26-7-2019), γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς διεθνοῦς Κυβερνομπούλινγκ σὲ βάρος τοῦ Σεβ. Μητρ. Μόρφου Νεοφύτου ἀπὸ Δημοσιογράφους καὶ ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ παίρνοντας ἀπόσπασμα μίας ὁμιλίας του, διαστρέβλωσαν τὸ νόημα καὶ τὸ ἀπολυτοποίησαν σὲ μία "πιπεράτη" (γιὰ τὰ αὐτιὰ τῶν ἀπίστων) δήλωση, ὅτι δῆθεν "ὁ τρόπος" ποὺ προκύπτουν "οἱ" ὁμοφυλόφιλοι, εἶναι ἡ πρωκτικὴ σχέση τῶν γονέων τους.
Ὁμοφυλοφιλία λοιπόν, τὸ ἀγαπημένο θέμα τῶν "προοδευτικῶν" τῆς ἐποχῆς μας, μαζὶ μὲ "πιπεράτο" θέμα, ἄρα πουλάει δημοσιογραφικά! Κυρίως ἐπειδὴ νομίζουν ὅτι ἔχουν "στριμώξει στὴν γωνία" τὴν Ἐκκλησία, σὲ ἕνα "παρωχημένο" καὶ δῆθεν "ἀντιεπιστημονικὸ" θέμα, ἀφοῦ οἱ νόμοι τῆς κληρονομικότητας δὲν ἑρμηνεύουν κάτι τέτοιο.
Ὅμως πόσο ἀκριβὲς εἶναι αὐτὸ πού διαδίδεται; Καὶ τί διδάσκουν στὴν πραγματικότητα...

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ἀπάντηση περὶ ὁμοφυλοφιλίας

Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σε ἐρώτημα γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία 
Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σε ἐρώτημα γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν E΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Ἰουνίου, 2019 στὴν αἴθουσα πολλαπλῆς χρήσης τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου.

Ἡ ἡρωίδα μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἒδιωξε τοὺς Ἀλβανοὺς δημοσιογράφους ἀπὸ τὸ μνημόσυνό του!

Ἐπεισόδιο μὲ Ἀλβανοὺς δημοσιογράφους σημειώθηκε σήμερα στὸ 9μηνο μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, ποὺ πραγματοποιήθηκε στοὺς Βουλιαράτες.
Οἱ Ἀλβανοὶ δημοσιογράφοι συνεχίζουν νὰ δηλητηριάζουν τὴν ἀλβανικὴ κοινὴ γνώμη διεγείροντας διεθνιστικὸ μίσος εἰς βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Γιὰ ἄλλη μία φορὰ δὲν σεβάστηκαν τὴν ἐπιθυμία τῆς οἰκογένειας ποὺ δὲν ἤθελε νὰ τραβήξουν πλάνα ἀπ' τὸ μνημόσυνο.
Αὐτὸ ἐξόργισε τὴν ἡρωίδα μάνα τοῦ Κωνσταντίνου ἡ ὁποία 9 μῆνες τώρα ζητᾶ δικαίωση περιμένοντας τὸ πόρισμα τῶν ἀλβανικῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση τοῦ παλικαριοῦ της ἀπὸ τὶς ἐπίλεκτες δυνάμεις RENEA τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας.
Ἡ προκλητικὴ ἐπενεμφάνιση τῶν αὐτουργῶν τῆς δολοφονίας τοῦ γιοῦ της στὸν τόπο...

28 Ιουλ 2019

Διάσκεψη Ὀρθοδόξων καί Οὐνιτῶν εἰς ἀναζήτηση κινήτρων γιά κοινή συναίνεση!

Συμμετέχοντες στήν διάσκεψη γιά τήν ἀναζήτηση κινήτρων συμφιλίωσης μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἑλληνόρυθμων -Φωτογραφία ἀπό τήν ἰστοσελίδα τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν UGCC 

На конференции православных и греко-католических Церквей участники призвали принять новуюэкклезиологическую реальность.
Στήν διάσκεψη τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἑλληνόρυθμων Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ συμμετέχοντες ζήτησαν τήν υἱοθέτηση μίας νέας ἐκκλησιολογικῆς πραγματικότητας.) 
Στίς 19 ἕως 21 Ἰουλίου τοῦ 2019 πραγματοποιήθηκε διασκεψη στήν Ρωμαιοκαθολική Ἀκαδημία τῆς Ἐπισκοπής Ροτενμπουργκ – Στουτγκάρδης (Γερμανία), σκοπός τῆς ὁποίας ἦταν «ἡ ἀναζήτηση νέων κινήτρων γιά διάλογο καί [ἀνάπτυξη] σχέσεων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀνατολικῶν Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν». Αὐτό ἀναφέρει η ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς «Οὐκρανικῆς Ἑλληνόρυθμης Καθολικῆς Ἐκκλησίας -UGCC» [σ.σ. Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας].  
Λέγεται ὅτι ὁ ἐκκινητής καί διοργανωτής τοῦ συνεδρίου ἦταν τό Πανεπιστήμιο Georgetown (Οὐάσινγκτον, ΗΠΑ) σέ συνεργασία μέ τό Διεθνές Ἐρευνητικό Δίκτυο Ἐκκλησιολογικῶν Σπουδῶν, τό Καθολικό Πανεπιστήμιο τῆς Λέουβεν, τό Οὐκρανικό Καθολικό Πανεπιστήμιο, τήν Ἑλληνική Θεολογική Ἀκαδημία Βόλου καί ἀρκετά ἄλλα ἱδρύματα πού ἐργάζονται στόν τομέα τοῦ διαλόγου μέ τούς Καθολικούς. [σ.σ. βρήκα ΕΔΩ περισσοτερες πληροφορίες στήν ἰστοσελίδα τοῦ Διεθνοῦς Ἐρευνητικοῦ Δικτύου Ἐκκλησιολογικῶν Σπουδῶν -ἀρχική σελίδα: Ecclesiological Investigations International Research Network] 
Σύμφωνα μέ τήν πηγή της UGCC, [σ.σ. τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν] τό συνέδριο δημιούργησε ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά «εὔκολη ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἑλληνόρυθμων Καθολικῶν». Σημειώνεται ὅτι...

Ἀρετές καί χαρίσματα

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται 
ἀπό τά κανάλια Atlas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019)

Θεολογική καί ἱστορική κριτική τῆς παπικῆς ἑορτῆς τῆς «Ἁγίας Δωρεᾶς».


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Ἐν Πειραιεῖ τή 26η Ἰουλίου 2019 

Η Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἦταν στήν πρώτη μεταχριστιανική χιλιετία μια ἀξιοσέβαστη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὀρθοτομοῦσε τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ὁ θρόνος τῆς Ρώμης ἀνάδειξε μία πλειάδα ἁγίων Παπῶν ὁμολογητῶν, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 
Αφότου, ὅμως, ἡ Δυτική Ἐκκλησία ὑποτάχτηκε στούς βαρβάρους καί αἱρετικούς Φράγκους, προοδευτικά ἀπό τόν 9ο αιώνα ὡς τό ἔτος 1009 ἤ 1012, καί ἀποσχίστηκε (τό 1054) ἀπό τήν μία καί ἀδιαίρετη Ἐκκλησία, ἀπώλεσε τήν ἐκκλησιαστικότητά της καί ἀποτέλεσε ἴδια θρησκευτική κοινότητα, μέ δικά της ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα ἐπέβαλαν σ’ αὐτή οἱ κακόδοξοι Φράγκοι. Ἀμέσως μετά τήν κατάληψή της, τῆς ἐπιβλήθηκαν σοβαρές αἱρετικές πλάνες, ἀλλά καί ριζική ἀλλοίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅπως ἀλλαγή τῶν πατροπαράδοτων ἐθίμων, καί ἐπιβολή τῶν ἀπολίτιστων φραγκικῶν. Λεπτομερής μελέτη ἀποδεικνύει ἀβίαστα πώς, ἀμέσως μετά τό σχίσμα τοῦ 1054, ἡ Δυτική Ἐκκλησία διαφοροποιεῖται πλήρως ἀπό τήν...

Παρακάμπτουν τήν σύνθετη ἐπιβάλλουν τό «μακεδονικός»

Προ μίας δυσάρεστης ἐκπλήξεως εὑρέθη ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἤδη ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων της. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», οἱ Σκοπιανοί παραβιάζουν καταφώρως τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί προσπαθοῦν νά παρακάμψουν τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ: χρησιμοποιοῦν συνεχῶς σέ ἐπίσημα ἔγγραφά τους τό ἐπίθετο «μακεδονικός», ἐκεῖ ὅπου θά ἔπρεπε νά κάνουν χρήση τοῦ ὅρου «βορειομακεδονικός».

Ἀγωνιώδη μηνύματα καί προειδοποιήσεις γιά τήν κατάσταση αὐτή ἔχουν ἀπευθύνει Ἕλληνες διπλωμάτες, ὄχι μόνον προφορικά ἀλλά καί μέ ἐπίσημα ἔγγραφα πού ἔχουν ὑποβάλει στήν κεντρική ὑπηρεσία. Μέ αὐτά ἐπισημαίνεται ὅτι σέ κάθε περίπτωση, εἴτε πρόκειται γιά τήν γλῶσσα, εἴτε γιά τήν ἐθνικότητα, εἴτε γιά τόν στρατό, εἴτε γιά τά προϊόντα, οἱ Σκοπιανοί ἐπιμένουν στήν χρήση τοῦ ἐπιθέτου «μακεδονικός», τό ὁποῖο καί θέλουν νά ἐπιβάλλουν. Καί ὅμως τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν δίδει ἀκόμη τήν δέουσα προσοχή στίς σχετικές ἀναφορές τῶν...

Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου - μνήμη 28 Ἰουλίου

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ
Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους μας ἔχουν τὴ φήμη τῶν θαυματουργῶν, διότι ἀξιώθηκαν νὰ προικιστοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ κάνουν θαύματα στὸ ὄνομά Του. Μέσα στὴ χορεία τῶν θαυματουργῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ξεχωριστὴ θέση κατέχει ἠ αγία Εἰρήνη, ἡ ἀποκαλουμένη Χρυσοβαλάντου.
Γεννήθηκε στήν Καππαδοκία στά 828 καὶ ἐκεῖ ἔζησε τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικά της χρόνια. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα βασίλευε ὁ αὐτοκράτορας Θεόφιλος (829-843), ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστό, ἦταν φανατικὸς εἰκονομάχος καὶ διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ πατέρας τῆς Εἰρήνης ὀνομαζόταν Φιλάρετος, ἦταν εὐγενοῦς καταγωγῆς, πατρίκιος καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ τοῦ Θέματος τῆς Καππαδοκίας, ὡς εὐνοούμενος καὶ ἔμπιστος τῆς εὐσεβούς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας. Ἡ μητέρα της ὀνομαζόταν Ζωῆ, ἦταν πατρικία καὶ πολὺ ὄμορφη, ἐνάρετη καὶ πιστὴ γυναίκα, τὴν ὁποία ὑπολήπτονταν ὅλη ἡ Καππαδοκία. Ἀπέκτησαν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Εἰρήνη καὶ ἕνα ἄλλο κορίτσι τήν Καλλινίκη. Μετὰ τὴ γέννηση τῆς Εἰρήνης πέθανε ξαφνικὰ ἡ μητέρα τους Ζωὴ καὶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀνάθεσε ὁ Φιλάρετος στὴν πατρικία Σοφία, τὴ μεγαλύτερη ἀδελφή του.  
Τό 839 εἶχε φτάσει στὴν Καισάρεια, γιὰ κρατικὲς ὑποθέσεις ὁ νεαρὸς ἀδελφός τς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας,  καίσαρας Βάρδας. Ἐκεῖ γνώρισε τὴν δεκατετράχρονη Καλλινίκη, τὴν ὁποία ζήτησε σὲ γάμο. Ὁ Φιλάρετος συγκατατέθηκε καὶ αὐτὸς πραγματοποιήθηκε μὲ...

27 Ιουλ 2019

Ἡ ἄκαιρη λύπη (Ἄγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς). Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ της Καπερναούμ

Ἀπό τήν ΚΘ’ ὁμιλία τοῦ Ἄγ. Γρηγορίου στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου τῆς ΣΤ’ Κυριακῆς γιά τήν «κατά Θεόν λύπη» 
Ὅσοι ἁμαρτήσαμε ἔχουμε ἀνάγκη πάλι ἀπό τή λύπη καί τόν πόνο τῆς μετάνοιας γιά τά ἁμαρτήματα πού ἔχουμε διαπράξει. Πρέπει νά μετανοήσουμε καί νά πέσουμε στά γόνατα, γιά νά ἀκούσει καθένας μᾶς μυστικά μέσα στήν καρδιά του, ὅπως ὁ Παράλυτός του Εὐαγγελίου, «ἔχε θάρρος, τέκνο». Και ἔτσι, ἀφοῦ πληροφορηθεῖ ἡ καρδιά μας ὅτι ἔχουμε λάβει τή συγχώρηση, νά μεταστρέψουμε τή λύπη σέ χαρά. Διότι αὐτή εἶναι ἡ λύπη, τό μέλι τό πνευματικό, πού θηλάζουμε ἐμεῖς ἀπό τή στερεά πέτρα, σύμφωνα μέ τό ἀποστολικό ρητό: «ΕΘήλασαν μελί ἀπό πέτρα» (Δεύτ. 32, 13) «ἡ δέ πέτρα εἶναι ὁ Χριστός» (Ἅ’ Κόρ. 10, 4). Να μή σᾶς κάνει ὅμως ἐντύπωση πού ἀποκάλεσα τή λύπη «μέλι». Γιατί αὐτή εἶναι ἡ λύπη γιά τήν ὁποία ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ἡ κατά Θεόν λύπη προκαλεῖ ἀμεταμέλητη μετάνοια για τη σωτηρία» (Β’ Κόρ. 7, 10). 
Ὅπως δηλαδή σ’ αὐτόν πού ἔχει τραυματισμένη γλώσσα τό μέλι θά τοῦ φανεῖ πικρό -ἀλλά ὅταν θά...

Ὁ "πράσινος" καί φεμινιστικός χαρακτήρας τῆς σχεδιαζόμενης πανθρησκείας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τή 25η Ἰουλίου 2019 

Ο «ἀνθρωποκτόνος ἀπ’ ἀρχῆς» (Ἰωάν.8,9), ὁ μισόκαλος διάβολος, ὀρέχτηκε νά γίνει Θεός, νά πάρει τή θέση τοῦ Πλάστη τοῦ Θεοῦ καί νά λατρευτεῖ ὡς Ἐκεῖνος. 
Βεβαίως αὐτοῦ του εἴδους ἡ ὕβρη δέν θά μποροῦσε νά γίνει ἀνεκτή ἀπό τό Θεό καί γιά τοῦτο ὁ Ἑωσφόρος, μαζί μέ τό ἀγγελικό τάγμα, πού τόν ἀκολούθησε, κατακρημνίστηκε στήν ἄβυσσο καί ἡ φύση τοῦ διαστράφηκε στό κακό. Στό ἑξῆς δύο θά εἶναι οἱ δόλιοι στόχοι του, ἡ καταστροφή τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ καί ἤ «ἁρπαγή» τοῦ θρόνου τῆς μεγαλοσύνης Του, νά Τόν ἐκθρονίσει καί νά πάρει τή θέση Του. Μέσα στόν ἀπόλυτο σκοτασμό του καί τήν ὑπέρμετρη ὑπερηφάνειά του δέν μπορεῖ νά καταλάβει ὅτι ματαιοπονεῖ. 
Ἀφοῦ παρέσυρε τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία, τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τό Θεό καί τόν ἔκανε ὑποκείμενο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, κατόρθωσε νά τόν κάνει λατρευτή του. Ὁ πτωτικός ἄνθρωπος, ἀλλοτριωμένος ἀπό τήν αὐθεντική του φύση καί τή σκοτισμένη διάνοιά του, γρήγορα λησμόνησε...

Οἱ βάνδαλοι ξαναχτύπησαν τήν Ἐθνική Ἑλληνική Μειονότητα

Οἱ κλοπές, οἱ διαρρήξεις καί οἱ βίαιες πράξεις ἔναντί της Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας δέ λένε νά κοπάσουν. Ἄν καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας, Ἔντι Ράμα, στήν προεκλογική συνάντηση στό Καραχάτζι, μέ τούς κατοίκους τοῦ Δήμου Φοινίκης, τόνισε πώς ἡ Ἑλληνική Μειονότητα χαίρει τό δικαίωμα νά ἀναρτήσει δίπλα στήν ἀλβανική καί τήν ἑλληνική σημαία καί οἱ πινακίδες νά εἶναι δίγλωσσες, οἱ ἐθνικιστές καί οἱ βάνδαλοί του παρακράτους, ἀφοῦ ἔληξαν οἱ τοπικές ἐκλογές, ἄρχισαν τίς βιαιοπραγίες τους. 
Μουντζούρωσαν, ὅπως τό 'χουν συνήθεια, τά ὄνομα τῶν κοινοτήτων στήν ἑλληνική γλώσσα, σέ ὅλη τή διαδρομή τοῦ φαραγγιοῦ τῆς Μπίστρισσας, μέχρι στή Μουζίνα. 
Ξημερώματα τῆς Τρίτης, 23 Ἰουλίου, τίναξαν στον ἀέρα τό μνημεῖο τοῦ θρυλικοῦ Καπετάνιου καί Ὁπλαρχηγοῦ Θύμιου Λιώλη στήν Κρανιά. Ἀφοῦ δέν κατόρθωσαν...

Καθιέρωση ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἡμέρας ὑπέρ τῆς Ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ

Δελτίο Τύπου 
Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης ὑποδεχθήκαμε τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά καθιερωθεῖ ἡ πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα ὡς ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ. 
Το κίνημά μας, «Ἀφῆστε μέ νά ζήσω», πιστό στό Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, διακηρύττει τήν ἀλήθεια, ὅτι τό ἀγέννητο παιδί εἶναι ἄνθρωπος, εἰκόνα Θεοῦ, ἐξ ἄκρας συλλήψεως καί ἀγωνίζεται γιά τήν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ χωρίς ὅρους καί προϋποθέσεις. 
Δοξάζουμε τόν Πανάγαθο Θεό καί εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού τήν ἀπαρτίζουν καί ἰδιαιτέρως τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, γιά τήν ἱστορική αὐτή ἀπόφαση. Μέ τήν καθιέρωση τῆς Ἡμέρας ὑπέρ τῆς Ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ, ἀποδίδεται...

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη

Τό 1979 ὁ Γέροντας Παϊσιος μετακόμισε ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό στό κουτλουμουσιανό κελί τῆς Παναγούδας. 
Ἦταν 3 Ἰουνίου καί ὁ Γέροντας λόγω τῆς μετακόμισης δέν εἶχε βγάλει ἀπό τά κιβώτια τά ἐκκλησιαστικά βιβλία καί δέν ἤξερε ἀκριβῶς τήν ἡμερομηνία οὔτε φυσικά καί τόν ἑορταζόμενο ἅγιο. Ἔκανε τίς ἀκολουθίες μέ κομποσχοίνι καί ὅταν ἄρχισε νά εὔχεται καί γιά τόν ἅγιό της ἡμέρας, τόν ἀπασχόλησε ὁ λογισμός ποιός ἦταν αὐτός ὁ ἅγιος. Τότε ἐμφανίστηκαν μέσα στό ἐκκλησάκι δύο ἅγιοι, ὁ ἕνας μπροστά καί ὁ ἄλλος ἀπό πίσω. Ὁ δεύτερος ἤταν ο ἅγιος Παντελεήμων, τόν ὁποῖο ἀναγνώρισε ὁ Γέροντας. Ὁ πρῶτος ὅμως....

26 Ιουλ 2019

Πᾶς Ἐκκλησία; Ἐσύ μπορεῖ νά μήν θυμᾶσαι πόσο συχνά, οἱ ἑταιρεῖες ὅμως γνωρίζουν...

-Τό πόσο προσεκτικά παρακολουθούσαν τη λειτουργία, μποροῦν νά τό μάθουν; 
-Πόσα χρηματα ἔριξαν στο παγκάρι, μποροῦν νά τό μάθουν; 
Μήν ἀνησυχεῖτε, ὑπάρχουν συστήματα καί γιά αὐτά.Σιγά-σιγά ἐφαρμόζονται. 
Γιά παράδειγμα, στην Κίνα δοκιμάζονται συστήματα καταγραφής του βαθμού προσοχής των μαθητών στο μάθημα, στη Σουηδία, στο Βέλγιο καί στην Αγγλία ηδη οἱ πιστοί ρίχνουν "κέρματα" στοηλεκτρονικό παγκάρι με την Κάρτα τους 
Τό 2018, ὁ πρώην "στρατηγός" τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ Trump, Steve Bannon, χρησιμοποίησε δεδομένα τοποθεσίας (θέσης) κινητῶν τηλεφώνων, γιά νά στείλει προεκλογικές διαφημίσεις γιά τόν Trump σέ ἀνθρώπους ποῦ τό κινητό τους δείχνει ὅτι ἐκκλησιάζονται - σύμφωνα μέ αὐτά τά δεδομένα τοποθεσίας (θέσης) ποῦ καταγράφει...

Πνευματικὸ φῶς ἀπὸ τὴν Ἁγία Παρασκευὴ

Γράφει Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἐν Πειραιεῖ 25-7-2013
Στὶς 26 Ἰουλίου ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου Ὀσιοπαρθενομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἁγία ἔνδοξος Ὀσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ τὸ ἰδιαίτερο χάρισμα τῆς θεραπείας τόσο τῆς σωματικῆς ὅσο κυρίως τῆς πνευματικῆς ὁράσεως. Εἶναι ἡ προστάτις τῶν ματιῶν. Μᾶς χαρίζει τὸ φῶς. Βέβαια, τὸ χάρισμα αὐτὸ ἡ ἁγία ἔνδοξος Ὀσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ δὲν τὸ ἔχει κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ Χάριν, ὡς δωρεά, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ φωτός, ἀπὸ τὸ φυσικὸ φῶς, ἀπὸ τὸ αὐτοφῶς, τὸν Ἴδιο τὸν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε στεντορεία τὴ φωνὴ ὅτι «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ Φῶς τοῦ κόσμου»[1].
Πῶς, ὅμως, ἡ ἁγία ἔνδοξος Ὀσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἀξιώθηκε τοιούτου χαρίσματος; Σύμφωνα μὲ τὸ συναξάριο, ὁ εἰδωλολάτρης τότε βασιλιὰς Ἀντωνίνος, θέλοντας νὰ πείσει τὴν Ἁγία νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ βλέποντας τὴν σταθερὰ καὶ ἐπίμονη ἄρνησή της, πρόσταξε νὰ ἀνάψουν μιὰ μεγάλη φωτιὰ καὶ νὰ βάλουν ἕνα καζάνι γεμάτο πίσσα καὶ θειάφι νὰ βράζει καλὰ καὶ νὰ ρίξουν μέσα στὸ καζάνι τὴν Ἁγία, νὰ καεῖ. Ἡ Ἁγία χαρούμενη, ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸν ψεύτικο αὐτὸν κόσμο καὶ νὰ πάει στὸν ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο, ἔκανε τὸν σταυρό της καὶ μπῆκε μέσα. Περιμένοντας δυὸ καὶ τρεῖς ὧρες ὁ βασιλιάς, βλέπει ὅτι....

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τήν Ἁγία Παρασκευή

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
«Νὰ εἰποῦμεν καὶ διὰ τὴν καλὴν γῆν. Ἡ ἁγία Παρασκευὴ ἦτο δώδεκα χρονῶν κόρη ἀπὸ γένος εὐγενικόν. Μείνασα ὀρφανὴ ἐμοίρασεν ὅλην της τὴν περιουσίαν εἰς τοὺς πτωχούς, καὶ μὲ αὐτὰ ἠγόρασεν τὸν παράδεισον. Καὶ μετεχειρίζετο ὡς φτιασίδια τὰ δάκρυα, ἐνθυμουμένη τὰς ἁμαρτίας της.
Ὡς σκουλαρίκια εἶχε τὰ ὦτα της ἀνοικτὰ διὰ ν᾿ ἀκούη τὰς Ἁγίας Γραφάς.
Ὡς κορδόνι εἶχε τὰς πολλὰς νηστείας, ὁποὺ ἔκαμνον τὸν λαιμόν της καὶ ἔλαμπεν ὡς ἥλιος.
Ὡς δακτυλίδια τοὺς κόμβους τῶν δακτύλων της ἀπὸ τὰς πολλὰς μετανοίας ὁποὺ ἔκαμνεν.
Ὡς χρυσοῦν ζωνάριον τὴν παρθενίαν ὁποὺ ἐφύλαξεν εἰς ὅλην της τὴν ζωήν.
Ὡς φόρεμα τὴν ἐντροπὴν ὁποὺ εἶχε εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ὁποὺ τὴν ἐσκέπαζεν.
Ἔτσι ἐστολίζετο ἡ Ἁγία. Ἀνίσως καὶ εἶναι κανένα κορίτσι καὶ θέλη νὰ στολίζεται, ἂς στοχασθῆ τί ἔκαμνεν ἡ Ἁγία, νὰ κάμνη καὶ ἐκείνη, ἂν θέλη νὰ σωθῆ. Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία...

25 Ιουλ 2019

Ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ Ἅγιος τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης

(1844 -1925)

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος (ὁ Καλλίδης) γεννήθηκε στὶς 24 Ἰανουαρίου τοῦ 1844 ἀπὸ εὐλαβεῖς γονεῖς, τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Εὐφροσύνη, στὸ Κούμβαο τῆς ἐπαρχίας Ἡρακλείας, τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.

Ἀπὸ μικρὸς ἔδειξε κλίση πρὸς τὴν ἱερωσύνη καὶ ἔτσι προσλήφθηκε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας καὶ μετὰ Σεῤῥῶν Μελετίου Θεοφιλίδη τοῦ Θεσσαλονικέως, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔλαβε τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης στὶς 26 Φεβρουαρίου τοῦ 1862. Μαθήτευσε μὲ ἐπιμέλεια στὰ λαμπρὰ ἐκπαιδευτήρια τῶν Σεῤῥῶν, μὲ Διευθυντὴ τὸν Ἰ. Πανταζίδη, τὸν μετέπειτα καθηγητὴ Πανεπιστημίου καὶ ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του στὴ Ῥιζάρειο Σχολὴ καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Στὴν Ἀθήνα ὁ Μητροπολίτης Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος (1862-1873) τὸν προεχείρισε σὲ Ἀρχιδιάκονό του, ἐκτιμώντας τὴν προσωπικότητα καὶ τὰ σπάνια προσόντα του. Ἔτσι ἔλαβε μέρος στὴ δοξολογία γιὰ τὴν ἄφιξη τῆς νύμφης τότε βασίλισσας Ὄλγας καὶ ἀργότερα στὴ βάπτιση τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου. Κατὰ τὸ ἔτος 1873 βρίσκουμε τὸν Γρηγόριο Σχολάρχη στὴ Ῥαιδεστὸ, τὸ 1874 πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Ἡρακλείας Παναρέτου καὶ ἱεροκήρυκα, μέχρι νὰ λάβει τὸν τρίτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, ὀνομαζόμενος ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ στὶς 24 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1875. 

Ὡς βοηθὸς ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Ἡρακλείας, μὲ πολλὴ σύνεση, μαζὶ μὲ τοὺς...

24 Ιουλ 2019

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀντιστέκεται εἰς τὰ νομοσχέδια περὶ φύλου

Τὸ ζήτημα τῆς «ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου» εὑρίσκεται εἰς τὴν θεματολογίαν τῶν συζητήσεων τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς. Τὸ ὅλον θέμα ἀναβάλλεται τὴν τελευταίαν διετίαν λόγῳ ἀκριβῶς τῶν ἐνστάσεων ποὺ ἤγειρεν ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου. Ἂς λαμβάνη παράδειγμα πρὸς μίμησιν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Παραθέτομεν το ἔγγραφον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀπεκάλυψεν ἡ ἱστοσελὶς politis.com.cy τῆς 9ης Ἰουλίου 2019: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι τὸ φῦλο σὲ κάθε ἄνθρωπο εἶναι δῶρο δοσμένο ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς. Τὸ φῦλο προσδιορίζεται ἀπὸ τὴ φυσιολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἐπιλογῆς, αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἢ μεταβολῆς κατὰ βούληση.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ διακηρύσσει ὅτι δύο φῦλα, «ἄρσεν καὶ θῆλυ» «ἐποίησεν» ὁ Θεός. Ἀπορρίπτει, ἑπομένως τὶς θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ φύλου, ἢ ρευστότητας φύλου, ἢ ὕπαρξης...

Ἀντίλογός της ΠΕΘ στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα 22 Ἰουλίου 2019 

Ἀριθμ. Πρώτ. 47 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ἀντίλογός της ΠΕΘ στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας 
γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος κατά καιρούς ἔχει προβεῖ σέ διάφορες δηλώσεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέ τίς ὁποῖες ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) διαφωνεῖ. Η ΠΕΘ ἀπέφυγε, ἕως σήμερα, νά σχολιάσει τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις. Ὁ Μητροπολίτης, ὅμως, συνεχίζει τίς δηλώσεις του γιά τό σοβαρό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 
Πρόσφατα, ἀπαντώντας σέ δημοσιογραφικό ἐρώτημα (ΣΚΑΪ, ἐκπομπή «Σήμερα», 17/7/2019) εἶπε ὅτι: «Γιά τό θέμα τῶν Θρησκευτικῶν δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει καμία μορφή συζήτησης, ἐάν πρῶτα δέν δημοσιευτοῦν καί δέν δοῦμε ποιές εἶναι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀπέναντι στίς προσφυγές, οἱ ὁποῖες κατετέθησαν κατά τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων τοῦ κ. Γαβρόγλου»! 
Ἡ συγκεκριμένη δήλωση ἐκτιμοῦμε ὅτι βρίσκεται στή γνωστή γραμμή στήριξης τῶν ἀκυρωμένων ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΈ) «Προγραμμάτων Φίλη – Γαβρόγλου», πού ἀκολουθεῖ συστηματικά ὁ Μητροπολίτης. Ἡ γραμμή αὐτή συνηγορεῖ στή μεθοδευμενη...

Ἁγία Χριστίνα ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν.

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Συρίας καὶ ἦταν κόρη τοῦ στρατηγοῦ Οὐρβανοῦ (περὶ τὸ 200 μ.Χ.). Ὁ πατέρας της, τῆς ἔχτισε ἕναν πύργο καὶ τὴν ἔβαλε μέσα σ' αὐτόν. Μάλιστα κατασκεύασε ἀγάλματα τῶν εἰδώλων καὶ τὴν διέταξε νὰ θυσιάσει σ' αὐτά. Χαρακτηριστικὴ ὅμως ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς νεαρῆς Χριστίνας στὸν ἄθεο πατέρα της: «Μὲ συμβουλεύεις νὰ προτιμήσω τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ φῶς. Ἐγὼ εἶμαι δούλη τοῦ Χριστοῦ. Γὶ αὐτὸ πῆρα τώρα καὶ τὸ ὄνομά του. Λέγομαι Χριστίνα. Ἑπομένως δὲν πείθομαι ἀπὸ τὰ ψεύτικα καὶ φαρμακερὰ λόγια, γιὰ νὰ προσκυνήσω τὰ ἀναίσθητα ξόανα» καὶ τὰ ἔκανε ὅλα κομμάτια. Γιὰ αὐτὲς τῆς τὶς πράξεις, ἡ ἁγία ὑποβλήθηκε σὲ βασανιστήρια ἀπὸ τὸν ἴδιο της τὸν πατέρα καὶ μετὰ φυλακίστηκε. Στὴν φυλακὴ τὴν ἄφησαν νηστικὴ γιὰ νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἁγία Χριστίνα θεωρεῖται...

23 Ιουλ 2019

Ὁ Πατριωτισμός κατά τόν ἔγγαμο ἱερέα π. Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο, τόν ἐξ Οἰκονόμων.

Ο π. Κωνσταντίνος κήδευσε στήν Ὀδησσό τόν Γρηγόριο τόν Ε΄ 
«… Λέγω πρῶτον ὅτι χρεωστεῖς, χριστιανέ, καθό χριστιανός, νά ἀγαπᾶς καί νά εὐεργετῆς τήν Πατρίδα. Σέ προστάζει ὁ θεῖος νόμος «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Πλησίον σου εἶναι βέβαια πᾶς ἄνθρωπος, ἀλλά ποῖος δύναται νά εἶναι πλησιέστερός σου παρά τούς συγγενεῖς καί ὁμοπίστους καί συμπολίτας σου; Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες συγκατοικούσι μετά σου εἰς μίαν καί τήν αὐτήν χώραν, ὡς ἐάν εἰς μίαν καί τήν αὐτήν οἰκίαν. Οὗτοι ἔχουσιν τόν αὐτόν καί σύ πατέρα, τόν Θεόν, τήν αὐτήν καί σύ μητέρα, τήν Ἐκκλησίαν, τό αὐτό γενέθλιον ἔδαφος, καί τάς αὐτᾶς τροφᾶς, τούς αὐτούς νόμους, τούς αὐτούς ἄρχοντας καί ποιιμένας καί διδασκάλους, τάς αὐτᾶς πρός τάς κοινᾶς πανηγύρεις καί ἀπολαύσεις καί λύπας καί χαρᾶς. Ὅσον, λοιπόν, εἰλικρινέστερον ἀγαπᾶς τούς συμπατριώτας καί τήν Πατρίδα, τόσον βεβαιότερον ἐκπληρώνεις τόν νόμον τοῦ Θεοῦ. Καί πάλιν ἐξ ἐναντίας ὅσον ἀμελεῖς καί προδίδεις πολλάκις τῆς...

23 Ἰουλίου: Ἡ Τῆνος καὶ ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία γιορτάζει τὸ ὅραμα τῆς Ἁγίας Πελαγίας

Ἡ Πελαγία ἦταν κόρη τοῦ παπᾶ Νικηφόρου Νεγρεπόντη. Ἡ μητέρα της ἦταν ἀπὸ τὸν Τριπόταμο τῆς Τήνου καὶ ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια Φραγκούλη. Γεννήθηκε τὸ 1752 μ.Χ. στὸ χωριὸ Κάμπο τῆς Τήνου καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Λούκια. Ἀπὸ διάφορα ἔγγραφα φαίνεται ὅτι εἶχε ἀκόμα τρεῖς ἀδελφές. Ἡ οἰκογένειά της διακρινόταν γιὰ τὴν ἁγνὴ πίστη καὶ τὴν προσήλωση στὰ θρησκευτικὰ ἰδεώδη. Λίγα χρόνια μετὰ τὴ γέννηση τῆς Λουκίας ὁ πατέρας της πέθανε. Ἦταν τότε 12 χρονῶν καὶ ἔδειχνε σημάδια ἔντονης ἐπιθυμίας νὰ ἀφιερωθεῖ καὶ νὰ ὑπηρετήσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς ἔκαναν τὴν μητέρα της νὰ τὴ στείλει στὸν Τριπόταμο, στὴν κάπως πιὸ εὐκατάστατη ἀδελφή της. Ἐκεῖ ἡ Λούκια ἔμεινε τρία χρόνια καὶ συχνὰ ἐπισκεπτόταν τὴν ἄλλη θεία της, ποὺ ἦταν μοναχὴ στὴ Μονὴ Κεχροβουνίου. Ἒνοιωσε τότε ἐπιτακτικὴ τὴν...
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα….

22 Ιουλ 2019

Μητσοτάκης: Καθιερώνεται νέα ψηφιακὴ ταυτότητα, ἄμεσα ὁ διαγωνισμὸς

Τὴν καθιέρωση τῆς νέας ψηφιακῆς ταυτότητας ποὺ θὰ συμβάλλει ἀποτελεσματικὰ στὴν καταπολέμηση τῆς γραφειοκρατεάις ἐξήγγειλε ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης κατὰ τὴν παρουσίαση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τῆς νέας κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, ὅπως ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέφερε, μὲ τὴ νέα ψηφιακὴ ταυτότητα κάθε πολίτης θὰ ἐνημερώνεται ἠλεκτρονικὰ γιὰ τὴν ἀσφαλιστική του κατάσταση καὶ θὰ μαθαίνει ὅ,τι θέλει ἀπὸ τὸ Δημόσιο, θὰ εἰσάγεται ἂν χρειαστεῖ στὸ νοσοκομεῖο. Οἱ ὑπεύθυνες δηλώσεις καὶ οἱ ὑπογραφές, μετατρέπονται σὲ ἠλεκτρονικὲς καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Δημόσιο θὰ γίνεται μόνον μία φορά. Μετά, θὰ εἶναι χρέος τῶν ὑπηρεσιῶν νὰ ἐνημερώνονται ἐσωτερικὰ χωρὶς νὰ...

«Καιρὸς» γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Ἀπάντηση τοῦ ἰστολογίου «Θρήσκευτικά» στὸν καθηγητὴ Δημήτρη Μόσχο
Ὁ Δημήτρης Μόσχος, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΚΑΙΡΟΥ,
μὲ ἄρθρο του στὰ ΝΕΑ σχολιάζει τὴ νέα σελίδα στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας - Πολιτείας ποὺ ἐγκαινιάστηκε μετὰ τὶς ἐκλογές. Ἀναφέρεται καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσα ὅμως λέει ἀξίζουν ἑνὸς σχολιασμοῦ γιατί εἶναι πλέον ἀνυπόφορο αὐτοὶ ποὺ ὁδήγησαν τὸ μάθημα σὲ ὁδοὺς ἀντισυνταγματικότητας νὰ συνεχίζουν νὰ ἀποφαίνονται γι’ αὐτὸ ὡς εἰδήμονες κάνοντας μάλιστα νομικίστικες ἀκροβασίες καὶ προβαίνοντας σὲ χαρακτηρισμοὺς γιὰ ὅσους ἐργάστηκαν ὥστε τὸ μάθημα μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ ΣτΕ νὰ διατηρήσει τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικό του χαρακτήρα. Γράφει λοιπὸν ὁ Δημήτρης Μόσχος:
«Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑφίσταται μία ἐκτεταμένη ἀναμόρφωση ἐπὶ μία δεκαετία (καὶ ὄχι ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως γράφεται συχνὰ) μὲ στόχο νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους μαθητὲς καὶ νὰ ἀποτρέψει τὸν κατακερματισμὸ τῆς τάξης μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ μή. Συμπύκνωσε τὴν παιδαγωγικὴ ἀγωνία καὶ τὴν προεργασία πολλῶν κύκλων θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 2000. Παρὰ τὰ ὅσα διατυμπανίζονται (κυρίως ἀπὸ ἀκραίους ὀπαδοὺς τῆς θεολογίας ὡς θρησκόληπτης καταστολῆς), οἱ ἀποφάσεις (660/2018 καὶ 926/2018) τοῦ ΣτE γιὰ τὸ πῶς....

Ὑπὲρ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὁ νέος Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος Μαργαρίτης Σχοινᾶς ποὺ ἐπέλεξε ἡ Κυβέρνηση

21 Ιουλ 2019

Ἄνθιμος Ἀλεξανδρουπόλεως: «Ἀφουγκράζομαι τὸν λαὸ καὶ θὰ ὑπεραπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας ἀκόμα κι ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο»


Eἰς τὸ κανάλι τῆς Βουλῆς προβάλλεται ἡ ἀξιόλογος ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μυλωνᾶ «Ἀπὸ τόπο σὲ τόπο». Ὅταν ὁ κ. Μυλωνᾶς ἐπεσκέφθη τὴν Ἀλεξανδρούπολιν ἔλαβε συν­έντευξιν καὶ ἀπὸ τὸν τοπικὸν Ποιμενάρχην.
Δυστυχῶς, ὁ Σεβασμιώτατος ἀρνεῖται τὸ Εὐαγγέλιον! Δὲν ἀνεμέναμεν τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἡ πρώτη εἰσήγησίς του εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας ἦτο ἡ κατάργησις τοῦ ράσου! Δὲν ἀνέγνωσε ποτὲ ὡς Ἐπίσκοπος τὴν πρὸς Γαλάτας (1.7): «εἰ μὴ τινὲς εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦ­λος οὐκ ἂν ἤμην»! Ἐπιτέλους, δὲν ὑπάρχει ἕνας Ἱεράρχης νὰ τοῦ ζητήση τὴν παραίτησιν; Μόνον διὰ τὰς καλάς σχέσεις ἐνδιαφέρονται; Τόσον πολύ ἐλέγχει ἡ μασονία Ἱεράρχας; Δὲν ἔμεινε κανείς; Παραθέτομεν τὴν ἀπομαγνητοφώνησιν τῶν λόγων του τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2019, ποὺ προσφάτως ἔγιναν γνωστὰ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον diaforos:....

Ὁ νέος Γεν. Γραμματέας τοῦ Υπ. Ἀνάπτυξης ὑποστηρίζει τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς» μειoνότητας ἐν Ἑλλάδι!

Τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δημήτρης Σκάλκος! Εἶναι πολιτικὸς ἐπιστήμονας ποὺ τοποθετήθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴ θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Δημοσίων Ἐπενδύσεων καὶ ΕΣΠΑ τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπενδύσεων. Ὁ Δημήτρης Σκάλκος διετέλεσε γενικὸς γραμματέας τῆς Φιλελεύθερης Συμμαχίας ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὸ Οὐράνιο Τόξο στήριζαν ἐκδηλώσεις γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ἐθνικὰ ὡς.... «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» (σκέτο). Μάλιστα στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ 2007 ἦταν στὸ ψηφοδέλτιο ἐπικρατείας τῆς Φιλελεύθερης Συμμαχίας. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ προέδρου τῆς Φιλελεύθερης Συμμαχίας κ. Μανώλη Μανωλεδάκη τὸ 2008 σχετικὰ μὲ μία τέτοια ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε στὶς Βρυξέλλες: «Ἡ Φιλελεύθερη Συμμαχία σέβεται τὴν ἐπιλογὴ Ἑλλήνων πολιτῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ἐθνικὰ ὡς Τοῦρκοι ἢ Μακεδόνες ...»
Φαίνεται ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν διαδικασία ἐπιλογῆς Γενικῶν Γραμματέων τῶν Ὑπουργείων ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕ καὶ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕ πρόσωπα ποὺ στήριξαν καὶ στηρίζουν τὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» (δὲς καὶ Μαυρωτᾶς, ΓΓ Ἀθλητισμοῦ) καὶ πρόσωπα ποὺ στηρίζουν τὴν....

20 Ιουλ 2019

Τ' ὄνειρον (Κυπριακό τραγούδι)Τ' ὄνειρο, τοῦ Εὐαγόρα Καραγιώργη
Ἦρτες στ΄ ὄνειρόν μου νύχταν
τζὶ ἔφερνες μηνύματα
ἐψιθύρισές μου κάτι
τζὶ ἤμαστεν σ ἕναν παλάτιν
δίπλα ποὺ τὰ....

Tό μεγαλεῖο τῆς Πίστεως! (πραγματικὴ ἱστορία)

Ἦταν καλοκαίρι τοῦ 1974. Τὰ τουρκικὰ στρατεύματα εἰσβάλουν στὴν Κύπρο. Καὶ σκορποῦν τὸ θάνατο. Στὴ Μόρφου συμβαίνει ἕνα συνταρακτικὸ γεγονός. Τοῦρκοι στρατιῶτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς...
 Τοὺς φέρνουν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ ἑνὸς ἑλληνοκύπριου δάσκαλου, καὶ τοὺς καταδικάζουν σὲ θάνατο. Ἑτοιμάζουν τὰ ὄπλα. Καὶ στήνουν τοὺς αἰχμαλώτους (ἄνδρες, γυναῖκες, μικρὰ παιδιὰ) στὸν τοῖχο. Θρῆνος, κλαυθμός, ὀδυρμός. Τραγικὲς στιγμὲς γιὰ τοὺς μελλοθάνατους. Περιμένουν μέσα σὲ κλίμα φόβου καὶ ἀγωνίας τὸν Τοῦρκο ἀξιωματικὸ νὰ ἔλθει καὶ νὰ διατάξει «πῦρ».
Στρέφουν τότε τὸ νοῦ τους καὶ τὴν καρδιά τους στὴν ἐλπίδα τῶν ἀπελπισμένων. Καὶ προσεύχονται ὅλοι τους θερμὰ γιὰ τὸ τελευταῖο τους ταξίδι καὶ ἰδιαίτερα ὁ δάσκαλος, «Θεέ μου, συγχώρησέ μας καὶ δέξου μᾶς κοντά σου. Μνήσθητι ἠμῶν, Κύριε, ἐν τὴ Βασιλεία Σου.» Ὁ τοῦρκος ἀξιωματικὸς ἔρχεται. Κοιτάζει τοὺς στρατιῶτες του μὲ τὰ ὄπλα, κοιτάζει βλοσυρὸς καὶ τοὺς μελλοθάνατους. Ρίχνει μία ματιὰ πρὸς τὰ πάνω. Μία κληματαριὰ ἁπλώνεται καὶ σκεπάζει τὴν αὐλή. Ζητάει ἕνα τσαμπὶ σταφύλι, γιὰ νὰ παρατείνει ἔτσι σκόπιμα τὴν ἀγωνία τῶν αἰχμαλώτων. Παίρνει τὸ τσαμπί. Μά, ἐνῶ ἑτοιμάζεται νὰ τὸ φάει, ἀκούγεται δυνατὴ ἡ.....

20 Ἰουλίου 1974: Διχοτόμηση τῆς Κύπρου μας!


Ἅγιος Παΐσιος: «Τὸ Κυπριακὸ θὰ λυθεῖ κατ' εὐχὴν»

Χρόνια πικρὰ στὴν Κύπρο πίνουμε χολὴ κι ἡ διχοτόμηση σκλαβώνει τὴν καρδιά μας, ὅταν προδόθηκε ἐκεῖνο τὸ πρωὶ καὶ ὁ Ἀττίλας πάτησε τὰ χώματά μας!


Κρητικὸ τραγούδι γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Κύπρου

19 Ιουλ 2019

Ἀλλάζουν κυβερνήσεις ὁ Καλαντζὴς ἀμετακίνητος! Τί συμβαίνει;

ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ; Παραμένει στὴ ἴδια θέση ὡς γενικὸς γραμματέας θρησκευμάτων. Γιατί ἄραγε;

Μερτζάνη Νικολάου θεολόγου-ἠλεκτρονικοῦ (ΤΕ)         

Ὅταν ὁ Πανελλήνιος Θεολογικὸς Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» διοργάνωσε ἡμερίδα μὲ θέμα: «Μάθημα Θρησκευτικῶν καὶ Δημόσιος Χῶρος» τὸ Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 καὶ ὥρα 16:30-21:00 στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης» ὡς βασικὸς ὁμιλητής ὁ κ. Καλαντζὴς Γ. μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς:

«Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἂν ἔχει ἕνα λόγο ὕπαρξης δὲν  εἶναι νὰ μᾶς κάνει καλύτερους Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους. Αὐτὸ τὸ κάνει ἄλλος, τὸ κάνει ἡ μητέρα πρώτη καὶ καλύτερη, ὁ παπάς, ἡ Ἐκκλησία. Ὄχι τὸ σχολεῖο ὅμως. Δουλειὰ τοῦ σχολείου, πρῶτα καὶ κύρια, εἶναι νὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ γίνουμε δημοκρατικοὶ πολίτες, πολίτες  ποὺ μποροῦν νὰ καταλάβουν σὲ ποιὸ κόσμο ζοῦνε καὶ νὰ διαλεγόμαστε μαζί του.

Ἂν στὸν χῶρο τοῦ σχολείου ποὺ εἶναι δημόσιος χῶρος  ἡ ἀντίληψη εἶναι πώς θὰ ἐπιβάλλουμε ἕνα...

Ἅγιοι Βασιλόπαιδες Ρομάνοφ. Στήν ὁδό τοῦ αἵματος καί τῆς ἀγάπης.

18 Ιουλ 2019

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Περὶ ἐρωτικῆς πράξης - ἐπαφῆς»

O ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον οι Ὑπουργοί τῆς ΝΔ τοποτεθούνται ὑπὲρ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν! Ντροπὴ σας ἀπατεῶνες!

Στὴν φωτογραφία βλέπουμε τὸν νῦν Ὑπουργὸ Ἄμυνας νὰ διαδηλώνει στὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο κατὰ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στὴ Θεσσαλονίκη! Τώρα πού ὑπουργοποιήθηκε ἐκφράζει τὴν ἀμέριστη προσήλωσή του στὴν τήρηση τῆς Συμφωνίας ἐνώπιον μάλιστα τοῦ Ἀμερικανοῦ Πρέσβη. Ἂν δὲν αὐτὴ δὲν εἶναι συμπεριφορὰ κοινοῦ ἀπατεώνα, τότε τί εἶναι; Ἐκμεταλλεύτηκαν τὸν ἁγνὸ πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων πρὸς ἄγραν ψήφων καὶ τώρα λίγες μέρες μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἐκδηλώνουν τὰ πραγματικά τους φρονήματα ΥΠΟΤΑΓΗΣ καὶ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑΣ! Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι ἡ ὀργὴ τῶν Μακεδόνων θὰ τοὺς θάψει στὰ ἀζήτητά της Ἱστορίας!
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ....

Δούρειος ἵππος γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ Μητροπόλη Δημητριάδος;

Πολλὰ ἐρωτηματικὰ προκάλεσαν οἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις πρὸς τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ τὴν «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου». Ἔτσι, ἡ Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ ὁ βραχίονάς της ἡ «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου», συνεχίζουν μὲ πλεῖστες ὅσες προβληματικὲς θεολογικὲς θέσεις καὶ ἀντιλήψεις.
Ἐνῶ λοιπὸν ἀκόμα ἐπισήμως δὲν ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος, σπεύδει νὰ ἐπιμορφώσει τοὺς σχισματικοὺς κληρικούς της! Μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ποδοπατεῖ κάθε συνοδικὴ διαδικασία καὶ παρουσιάζει ἔντονα δείγματα γραφῆς τοῦ τρόπου λειτουργίας ὁρισμένων Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν! Ἄραγε, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη;
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ:...

17 Ιουλ 2019

Ποιός ἄνθρωπος εἶναι πραγματικά ἐλεύθερος καί εὐτυχισμένος; Τί σημαίνει πραγματική ἐλευθερία καί πῶς ἀποκτᾶται;

Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Δογματικῆς, Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Πραγματικά ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀπό τήν ἐπιρροή τοῦ πονηροῦ καί ἀπό τά πάθη του. Τότε μόνο μπορεῖ νά ζεῖ σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τῆς δημιουργίας του καί μόνο τότε μπορεῖ νά πραγματοποιεῖ τόν σκοπό, γιά τόν ὁποῖο τόν δημιούργησε ὁ Θεός, ἐπειδή μόνο τότε μπορεῖ νά ἀξιοποιεῖ ὅλες τίς δυνατότητες, πού ἔλαβε μέ τή δημιουργία του «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί μόνο τότε μπορεῖ νά εἶναι πραγματικά καί ἐξολοκλήρου εὐτυχισμένος.
Ἡ πραγματική ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως, παρέχεται μυστηριακά, ὡς δωρεά, μόνο μέσα στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου βιώνεται ἐμπειρικά καί ὐπαρξιακά «ἐν πάσῃ αἰσθήσει». Καί τοῦτο, ἐπειδή μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία ὑπερβαίνεται ὁ θάνατος, ὡς χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό, καί καταλύεται ὀ φόβος τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος...

Ἁγία Μαρίνα ἡ μεγαλομάρτυς: Ἡ πανέφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ

Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ὑστέρησαν σὲ ἡρωικὸ φρόνιμα ἀπὸ τοὺς ἄνδρες. Ὑπέδειξαν τὸ ἴδιο μὲ ἐκείνους ἡρωισμὸ ἢ καὶ τοὺς ξεπέρασαν πολλὲς φορές. Γι’ αὐτὸ καὶ τιμῶνται τὸ ἴδιο λαμπρὰ μὲ ἐκείνους. 
Μία ἀπὸ τὶς μεγαλομάρτυρες γυναῖκες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Μαρίνα. Γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας τῆς Μ. Ἀσίας περὶ τὸ 255 μ. Χ. ἀπὸ ἐπιφανεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Αἰδέσιος ἦταν ὁ ἐπίσημος ἱερέας τῶν εἰδώλων τῆς περιοχῆς. Ἡ μητέρα της πέθανε λίγες μέρες μετὰ τὴ γέννα τῆς μονάκριβης κόρης της, τὴν ὁποία ὀνόμασαν Μαρίνα. Ὁ πατέρας της, μὴ μπορώντας νὰ φροντίσει τὸ βρέφος τὸ παρέδωσε σὲ μία γυναίκα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ νὰ τὸ φροντίζει μέχρι νὰ μεγαλώσει. Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦταν κρυφὴ καὶ ἔνθερμη Χριστιανή. Ἡ μικρὴ Μαρίνα ἄκουγε στὸ χριστιανικὸ ἐκεῖνο σπίτι νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ τὸν λατρεύουν μὲ εὐλάβεια καὶ σεμνότητα. Ἄκουγε ἱστορίες γιὰ τὴ θαυμαστὴ ζωή του, γιὰ τὰ θαύματά του, γιὰ τὴ διδασκαλία του, γιὰ τὴ...

16 Ιουλ 2019

Ἀπαιτεῖται ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἄνευ διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία

μεση νάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Σύμφωνα μὲ τό ΑΠΕ-ΜΠΕ στή σημερινὴ συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο στὸ Μέγαρο Μαξίμου «συμφωνήθηκε ἡ ἀνάγκη ἄμεσης ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου Πολιτείας - Ἐκκλησίας, μὲ στόχο τὴ διευθέτηση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν τοὺς δύο θεσμούς, ὅπως ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας». Γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μπορεῖ ὄντως νὰ γίνει ἕνας οὐσιαστικὸς διάλογος καὶ νὰ δρομολογηθεῖ ἡ ἀξιοποίησή της ἐπ’ ὠφελεία ὅλων. Γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ὅμως;
Εἶναι γνωστὴ πλέον σὲ ὅλους ἡ προσφιλὴς στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τακτικὴ νὰ συγκροτεῖ ἐπιτροπὲς καὶ νὰ παραπέμπει σὲ διαλόγους ποὺ ἀρχίζουν - καὶ σήμερα γιὰ ἐπανέναρξη διαλόγου μίλησε - καὶ ποτὲ δὲν τελειώνουν, τὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποία δὲν ἐπιθυμεῖ ὁ ἴδιος ἄμεση λύση. Τί ἀλήθεια...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.