31 Ιουλ 2019

Τούς στρατηγοὺς τοὺς θέλουμε λιοντάρια... Ὄχι κομματικοὺς ὑποτακτικούς!

Γράφει ὁ Γεώργιος Εὐθ. Τάτσιος, 
πρώην πρέδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων
Μετὰ τὸν "πρόθυμο" Ναύαρχο Ἀποστολάκη (ποὺ ἔγινε σὲ ἕνα βράδυ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) ἕνας ἀκόμη ἀνώτατος Ἀξκος ε.α. ἔρχεται νὰ παρέχει στήριξη (αὐτὴν τὴ φορὰ στὴν Κυβέρνηση τῆς ΝΔ) σὲ κυβερνητικὲς θέσεις. Μόδα τῆς ἐποχῆς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ, μένει νὰ δοῦμε ΑΝ θὰ ἐξαργυρωθεῖ...
Τὴν Πέμπτη 25 Ἰουλίου 2019 στὴν ἰστοσελίδα enoplos.gr δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Στρατηγοῦ Κωσταράκου, ὁ ὁποῖος ἐξελίσσεται σὲ μέγα ὑποστηρικτὴ τῶν θέσεων περὶ ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ τῆς "συμφωνίας" τῶν Πρεσπῶν. Μὲ τὸ κάλυμμα τῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Ἀλέξη Τσίπρα ἀναπαράγει τὴν ἐπίσημη θέση τῆς ΝΔ γιὰ τὶς Πρέσπες, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ναὶ μὲν εἶναι κακὴ ἡ συμφωνία, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος ἀπὸ τὴν πιστὴ ἐφαρμογή της γιὰ τὸ... καλό τοῦ τόπου(;)! Εἶναι ἔτσι ὅμως τὰ πράγματα; Ἢ μήπως ἔτσι βολεύει στὴν Κυβέρνηση τῆς ΝΔ; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ "συμφωνία" ἀκυρώνεται, ἀλλὰ ἂν τὸ κάνει αὐτὸ ἡ κυβέρνηση τότε θὰ πρέπει νὰ....
ἀντιμετωπίσει τὸν ἐξωτερικὸ παράγοντα ποὺ ὁδήγησε στὴν ὑπογραφή της...

Ἂς δοῦμε ὅμως τί λέει ὁ Στρατηγὸς Κωσταράκος:
Ξεκινάει μὲ τὴν φράση: Ὄχι κ. Τσίπρα! Ἡ ἀντίθεσή μας στὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δὲν ἦταν προεκλογική. 
Μιλάει σὲ πρῶτο πληθυντικὸ πρόσωπο ὑπερασπιζόμενος τὴν Κυβέρνηση ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΝΔ... Μήπως ἀνακοινώθηκε ἡ συμμετοχή του σὲ κάποια θέση τῆς Κυβέρνησης ἢ τοῦ κόμματος καὶ δὲν τὸ μάθαμε;
Συνεχίζει μὲ 7 σημεῖα μὲ τὰ ὁποῖα δείχνει οὐσιαστικὰ ὅτι ὁ ΜΟΝΟΣ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας εἶναι ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση...

1. Ἡ Μακεδονία ξεπουλήθηκε ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

2. Οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι γιὰ ἐθνικὴ αὐτὴ μειοδοσία εἶναι οἱ κ. Τσίπρας, Κοτζιᾶς καὶ Καμμένος καθὼς καὶ ὅσοι τὴν ψήφισαν στὴ Βουλή. Αὐτὴ ἡ ἀθλιότητα θὰ πρέπει νὰ τοὺς συνοδεύει, αὐτοὺς καὶ τὰ κόμματά τους, στὴν ὑπόλοιπη ζωή τους. Ἀποδείχθηκαν «ἀνάξιοί της πατρίδας». Τίποτα δὲν πρέπει νὰ παραγραφεῖ καὶ τίποτα δὲν πρέπει νὰ ξεχαστεῖ.

3. Ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη μία ἀναίτια ἥττα ἀπὸ τὰ Σκόπια χωρὶς καν νὰ δώσει μάχη.

4. Ἀπὸ τὴ Συμφωνία αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα δὲν κερδίζει ΤΙΠΟΤΑ. Οὔτε στὴν οἰκονομία οὔτε στὴν ἀσφάλεια. Αὐτὰ εἶναι παραμύθια γιὰ μικρὰ παιδιά. Οἱ Σκοπιανοὶ ψωνίζουν καὶ κάνουν διακοπὲς στὴ Βόρειο Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἔχουν κάνει ἐπενδύσεις στὰ Σκόπια ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, καὶ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε πρόβλημα ἀπειλῆς ἢ ἀσφαλείας ἀπὸ τὰ Σκόπια. Κανένας δὲν περίμενε καμία Συμφωνία γιὰ νὰ λύσει τὸ ὁποιοδήποτε πρόβλημα. Τὸ ἂν τὰ Σκόπια ἔπρεπε νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ΝΑΤΟ ἢ/καὶ στὴν ΕΕ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ μπορούσαμε νὰ συζητήσουμε μὲ τοὺς συμμάχους καὶ τοὺς ἑταίρους μας. Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε πάντα ἀπόλυτα ἀξιόπιστος σύμμαχος καὶ ἑταῖρος τῆς Δύσης, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΕ καὶ ἔχει πληρώσει τρομακτικὸ τίμημα γι΄ αὐτό.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀλήθεια. Ἀλλά...καὶ οἱ προηγούμενες Κυβερνήσεις καλλιέργησαν τὸ ἔδαφος ἕως ὅτου βρεθοῦν οἱ "κατάλληλοι" γιὰ νὰ κάνουν τὴν "δουλειά". Καὶ βρέθηκε ὁ Τσίπρας μὲ τὴν παρέα του γιὰ νὰ κάνουν τὸ ἀδιανόητο. Στὰ ἑπόμενα 3 σημεῖα ὅμως ὁ Στρατηγὸς ἀναπαράγει τὴν ἐπίσημη θέση τῆς ΝΔ, μὲ τὴν ὁποία θέλουν νὰ πείσουν τὸν κόσμο ὅτι ἡ "συμφωνία" δὲν ἀκυρώνεται.

5. Ἡ Συμφωνία ἔχει ὑπογραφεῖ κατὰ νόμιμο τρόπο, ἀπὸ τὴ νόμιμη κυβέρνηση τῆς Χώρας καὶ ἔχει κυρωθεῖ ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, σὲ μία ψηφοφορία ὅπου οἱ βουλευτὲς-ὑπέρμαχοι τῆς Συμφωνίας πλειοψήφησαν.

Ὁ Στρατηγὸς λέει ψέματα ἐν γνώση του ἢ δὲν ἔχει καλὴ πληροφόρηση; Στὶς 17 Ἰουνίου 2018 ὁ Κοτζιᾶς ὑπέγραψε μία διμερῆ συμφωνία ΧΩΡΙΣ νὰ ἔχει τὴν ἐξουσιοδότηση οὔτε ἀπὸ τὴν Βουλή, οὔτε καν ἀπὸ τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο γιὰ νὰ τὸ πράξει. Ὁ Κοτζιᾶς μὲ τὸν Ντιμιτρὸφ ὑπέγραψαν ἕνα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ κι ὄχι μία διεθνῆ συμφωνία. Αὐτὴ ἡ ὑπογραφὴ δέσμευσε τὴν Ἑλλάδα νὰ δεχτεῖ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων σὲ ΝΑΤΟ (ξεκίνησαν οἱ διαδικασίες 3 ἑβδομάδες μετὰ) καὶ ΕΕ. Ὁ Κοτζιᾶς παρανόμως ὑπέγραψε τὴ "συμφωνία". Στὶς 31 Μαίου 2018 (17 ἡμέρες πρὶν τὴν ὑπογραφὴ) κατέθεσα ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων μήνυση γιὰ προπαρασκευαστικὲς πράξεις ἐσχάτης προδοσίας. Συνημμένα κατατέθηκαν 43 ψηφίσματα Δημοτικῶν Συμβουλίων τῆς Μακεδονίας (τὸ 72% τῶν Δήμων τῆς Μακεδονίας) στὰ ὁποῖα γίνεται σαφὲς ὅτι οἱ Μακεδόνες ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ὁ Κοτζιᾶς μηνύθηκε γιὰ σφετερισμὸ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ κατάχρηση ἐξουσίας. Ὁ εἰσαγγελέας ΠΡΟΦΑΝΩΣ ἐντόπισε ποινικὰ ἀδικήματα καὶ ἔστειλε τὴν μήνυση στὴν Βουλὴ γιὰ διερεύνηση καὶ ἄρση βουλευτικῆς ἀσυλίας. Ἐπίσης ἡ κύρωση τῆς "συμφωνίας" ἔγινε ἐπίσης μὲ παράνομο τρόπο, ὅπως λέει ὁ καθηγητὴς συνταγματικοῦ Δικαίου κ.Παραρᾶς, καθὼς γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ ἐθνικὸ θέμα κι ἐνῶ ἡ ἐκπεφρασμένη ἄποψη τοῦ κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦταν ἀντίθετη μὲ τὴν "συμφωνία" ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὴν ὑπέγραψε ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ. Ἔπρεπε νὰ γίνει ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Ἐπειδὴ ὅμως ὅλοι ἤξεραν ὅτι ἡ βούληση τῶν Ἑλλήνων ἦταν κατὰ τῆς "συμφωνίας" δὲν τὸ ἔπραξαν... Προκύπτουν σαφεῖς εὐθύνες οἱ ὁποῖες πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ ἀποδοθοῦν. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τοὺς "πρόθυμους" βουλευτὲς ποὺ στήριξαν τοὺς 145 (κυβέρνηση μειοψηφίας) τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ κυρώθηκε ἡ προδοτικὴ "συμφωνία" ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ χρήζουν διερεύνησης ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη. Ἀναφέρομαι φυσικὰ στὶς δηλώσεις τοῦ Πάνου Καμμένου γιὰ ὑπέρογκα ποσὰ ποὺ διακινήθηκαν ἀπὸ κέντρα τοῦ Ἐξωτερικοῦ μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ. Ὅλα αὐτὰ ὁ κ.Κωσταράκος ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ;

6. Δύο παγκόσμιες καὶ ἀδιαμφισβήτητες ἀρχὲς τῶν διεθνῶν σχέσεων εἶναι:

α. Τὰ κράτη ἔχουν συνέχεια. Ἡ Συμφωνία δὲν ὑπογράφηκε ἀπὸ τὸν ἰδιώτη κ. Κοτζιὰ καὶ τὸ κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Ὑπογράφηκε, φεῦ, ἀπὸ τὴ νόμιμη κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας. Καὶ γι’ αὐτὸ καὶ περιβάλλεται μὲ τὴν ἰσχὺ ποὺ τῆς ἐξασφάλισε ἡ ἐπικύρωσή της ἀπὸ τὴν Βουλή. Καὶ γι’ αὐτὸ καὶ ἰσχύει διεθνῶς, νόμιμα καὶ ἐπίσημα.

Αὐτὰ ἰσχύουν ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ὅταν γίνονται ὅλα μὲ σωστὸ καὶ νόμιμο τρόπο. Γιὰ νὰ ἔχει συνέχεια τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ΟΦΕΙΛΟΥΝ νὰ ἀφήσουν τὴν Δικαιοσύνη νὰ κάνει τὴ δουλειὰ τῆς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ καὶ νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν. Δὲν μπορεῖ νὰ παραβιάζονται οἱ νόμιμες διαδικασίες καὶ ΚΑΝΕΙΣ νὰ μὴν ἀντιδρᾶ. Δὲν μπορεῖ τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς χώρας (τὸ ΣτῈ) νὰ δηλώνει ἀναρμόδιο στὴν αἴτηση τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων γιὰ ἀκύρωση τῆς "συμφωνίας" καὶ νὰ χαρακτηρίζει ὡς κυβερνητικὴ πράξη τὴν παράδοση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ὅταν εἶναι γνωστὸ πόσο σημαντικὸ ἐθνικὸ θέμα ἀποτελεῖ. Νὰ θυμίσουμε ὅτι οἱ κυβερνητικὲς πράξεις ὡς δικαιολογία γιὰ δήλωση ἀναρμοδιότητας κάποιου δικαστηρίου εἶναι πρακτικὴ τριτοκοσμικῶν χωρῶν. Ἄραγε ἂν ἀποφάσιζε μία κυβέρνηση νὰ παραχωρήσει τὴν Ρόδο στὴν Τουρκία θὰ τὸ ἔκανε χωρὶς πρόβλημα; Κανένα δικαστήριο δὲν θὰ ἦταν ἁρμόδιο νὰ ἐπέμβει;

β. Οἱ διεθνεῖς συμφωνίες τηροῦνται. (Pacta sunt servanda). Ὅτι συμφωνήθηκε ἰσχύει ἐκτὸς φυσικὰ καὶ παραβιαστοῦν βασικὲς προβλέψεις καὶ προϋποθέσεις τῆς Συμφωνίας. Δὲν ἀλλάζουν κατὰ βούληση, ἐπειδὴ κάποιοι διαφωνοῦσαν ἢ εἶχαν ἄλλες ἀπόψεις καὶ ἁπλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐπίσημη ὑπογραφὴ ἀπὸ τοὺς ἔχοντες αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Ἡ Συμφωνία ἰσχύει καὶ ἤδη παράγει διεθνῆ ἀποτελέσματα, ὅπως ἡ ἐπικείμενη εἴσοδος τῆς ἑτέρας συμβαλλόμενης χώρας στὸ ΝΑΤΟ.

Κι ἄλλο λάθος κάνει ὁ Στρατηγός. Καμιὰ συμφωνία δὲν τηρεῖται ὅταν εἶναι κακή, μειοδοτική, προδοτική, ἐπαίσχυντη ὅπως τὴν χαρακτήριζαν πρωτοκλασσάτα στελέχη τῆς ΝΔ προεκλογικά. Νὰ θυμήσω ὅτι ὁ σερραῖος Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης κ.Κώστας Καραμανλὴς δήλωσε πρὶν μερικὲς ἡμέρες ὅτι Η ΝΔ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ. Ὅταν μία κυβέρνηση εἶναι ἀντίθετη μὲ μία συμφωνία γιὰ τοὺς παραπάνω ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ λόγους δὲν ἀρκεῖται νὰ παρακολουθεῖ πότε οἱ ἄλλη πλευρὰ θὰ τὴν παραβιάσει, οὔτε πὼς θὰ ἀμβλύνει τὶς καταστροφικές της συνέπειες, ἀλλά...ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ. Πολὺ πρόσφατα εἴχαμε τέτοιο παράδειγμα ἀκύρωσης συμφωνίας. Οἱ ἀλβανοὶ ἀκύρωσαν μονομερῶς τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ΑΟΖ ποὺ κύρωσαν τὰ κοινοβούλια καὶ τὸν δύο χωρῶν μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τὺ ἀνώτατου δικαστηρίου τῆς Ἀλβανίας ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. Ἄραγε τί συνέπειες εἶχε ἡ Ἀλβανία μετὰ τὴν ΜΟΝΟΜΕΡΗ ἀκύρωση ἐκείνης τῆς διεθνοῦς συμφωνίας; ΚΑΜΙΑ!!! Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ γνωρίζει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ νὰ μὴν πιάνεται κορόιδο μὲ τὶς δῆθεν συνέπειες περὶ μονομεροῦς ἀκύρωσης τῆς "συμφωνίας".

7. Ἡ νέα κυβέρνηση συνεπῶς, ἀλλὰ καὶ ὁποιοιδήποτε κυβέρνηση, δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσει μονομερῶς ἢ νὰ ἀθετήσει ἢ νὰ προσβάλλει τὴ Συμφωνία μὲ μόνο αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν συμφωνεῖ. Τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔχει ἤδη παράγει δὲν ἀνατρέπονται. Ἀκόμα καὶ ἂν δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴ Συμφωνία ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ἐξέφρασε πρόσφατα ἐπίσημα τὴν βούλησή της στὶς ἐκλογές. Μπορεῖ ὅμως νὰ παρακολουθήσει τὴν ἀκριβῆ καὶ σχολαστικὴ τήρηση τῶν συμφωνηθέντων καὶ νὰ ἐμποδίσει τὴν περαιτέρω ἐπιδείνωση γιὰ τὴν Ἑλλάδα τῆς ἄθλιας μειοδοσίας ποὺ συμφωνήθηκε.

Ἂν ὑπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ φυσικὰ μπορεῖ νὰ ἀκυρωθεῖ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ἡ "συμφωνία" τῶν Πρεσπῶν. Τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἤδη παράγει αὐτὴ ἡ ΚΑΚΗ "συμφωνία" γιὰ τὴν χώρα μας θὰ εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανὸ μπροστὰ στὶς δυσάρεστες "ἐκπλήξεις" ποὺ μᾶς περιμένουν ἀπὸ τὴν πιστὴ ἐφαρμογή της. Ἤδη στὴν Μακεδονία ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια σύλλογοι ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀπόδειξη ὕπαρξης δῆθεν "μακεδονικῆς" μειονότητας στὴν Ἑλλάδα. Φλώρινα, Ἀριδαία, Ἔδεσσα, Ἡράκλεια Σερρῶν, Θεσσαλονίκη καὶ ΣΙΓΟΥΡΑ θὰ ἔχουμε συνέχεια... Ἐλάχιστοι αὐτονομιστὲς δημιουργοῦν τὴν ψευδαίσθηση τῆς μαζικότητας γιὰ τὴν ὕπαρξη μία ἀνύπαρκτης μειονότητας. Δυστυχῶς βλέπουμε κυβερνητικὰ στελέχη τῆς ΝΔ νὰ ἐπικροτοῦν αὐτὴν τὴν ἐθνικὰ ἐπικίνδυνη θέση (Σκάλκος καὶ Σκυλακάκης). Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ μεῖγμα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων καὶ γνωρίζουμε καλὰ ὅτι ἀποτελεῖ μία ἰδιαίτερα ΕΥΦΛΕΚΤΗ περιοχή. Τὸ χειρότερο ὅμως θὰ εἶναι ΑΝ ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση τῶν Σκοπίων ἀκυρώσει ΕΚΕΙΝΗ μονομερῶς τὴν "συμφωνία" τῶν Σκοπίων μὲ προφανῆ σκοπὸ τὴ χρήση τοῦ ἐπίσημου ὀνόματος ὡς "Μακεδονία" ΣΚΕΤΑ... Μήπως καὶ τότε θὰ μᾶς πεῖ ἡ κυβέρνηση ὅτι θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ὑλοποιήσουν; 

Ἄραγε ὁ Στρατηγὸς δὲν τὰ ξέρει αὐτά; Ἢ μήπως δὲν μπορεῖ νὰ "δεῖ" τί ἔρχεται στὸ ἐγγὺς μέλλον; Ἀρνοῦμαι νὰ τὸ πιστέψω... Ὁ Στρατηγὸς Κωσταράκος πραγματοποίησε ἀξιόλογη καριέρα κι ἔφτασε μέχρι τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαικῆς Ἕνωσης. Χαίρει τῆς ἐκτίμησης τῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Περιμένουμε ἀπὸ αὐτὸν νὰ φανεῖ ἀντάξιος του Πλαστήρα ποὺ ὑπηρέτησε τὴν Πατρίδα μὲ γνώμονα τὸ καλό της κι ὄχι νὰ ἐξυπηρετεῖ κομματικὰ συμφέροντα... Δὲν τοῦ ταιριάζει!

ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.