31 Οκτ 2010

Ἐκπομπὴ τοῦ Kontra channel γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτηΜία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπὴ παίχτηκε στὸ νέο κανάλι kontra μὲ θέμα τὴν ἀπόταξη τῶν πέντε ἀστυνομικῶν λογω τῆς ἄρνησής τους νὰ παραλάβουν τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ἀλλὰ καὶ γενικότερά τους κινδύνους ποὺ αὐτὸς ὁ προπομπὸς τοῦ chip κρύβει.

Σᾶς συνιστοῦμε ἀνεπιφύλακτα νὰ τὴν παρακολουθήσετε ὅλη προκείμενου νὰ ἐνημερωθῆτε κατάλληλα γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα ἐπιβολῆς τῆς κάρτας. Στὴν ἐκπομπὴ μάλιστα συμμετέχουν δύο ἐκ τῶν ἀποτεχθεντων ἀστυνομικῶν, ὁ δικηγόρος τοῦ ἑνὸς ἐνῶ περιλαμβάνεται καὶ συνέντευξη τοῦ μητροπολίτη Πειραιως Σεραφεὶμ πάνω στὸ συγκεκριμένο θέμα.

Πατήστε να ανοίξει η ανάρτηση για να δείτε τα βίντεο...

Ἀπογοήτευση γιὰ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

 Βανδαλισμοί στην Ίμβρο

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπευθυνόμενος στὸ ἐκκλησίασμα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ξηρᾶς Κρήνης, ἐξέφρασε τὴν ἀπογοήτευσή του ἀπὸ τὴν εἴδηση τοῦ βανδαλισμοῦ στὸ χριστιανικὸ νεκροταφεῖο: «Ἔρχονται πάλι δυσάρεστα πράγματα, ὅπως εἴχαμε ἐχθὲς τὴν πληροφορίαν ὅτι ἔγινε εἰσβολὴ καὶ ἐπιδρομὴ σὲ ἕνα Κοιμητήριόν μας εἰς τὴν Ἴμβρον, εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς νήσου καὶ ἐβεβηλώθησαν πάρα πολλοὶ τάφοι, ἔσπασαν τοὺς Σταυροὺς «οἱ γνωστοὶ ἄγνωστοι», εἶπε ὁ Πατριάρχης καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα «ὅτι θὰ συλληφθοῦν καὶ θὰ τιμωρηθοῦν δεόντως οἱ ὑπεύθυνοι».

Ἐπιπλέον, δήλωσε ὅτι: «Μὲ τὸ ἀγωνιστικὸν φρόνημα τὸ ὁποῖον διακρίνει τὴν ἐδῶ ὁμογένειαν ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θὰ φθάσουμε εἰς τὸ ποθούμενον ἀποτέλεσμα, μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴν προοπτικήν της Τουρκίας καὶ μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς προσπάθειες τῶν ἁρμοδίων παραγόντων καὶ ἀρχῶν, ἐλπίζουμε ὅτι ὅλα θὰ βελτιωθοῦν».
newsbeast.gr

Πόσο Ἕλληνες θὰ γίνωνται οἱ νέοι χωρὶς Ἱστορία καὶ Θρησκευτικά;

τοῦ Ἀθανασίου Δέμου
Τὸ τελευταῖο διάστημα ἀκοῦμε κάποια πράγματα, ποὺ ἀναφέρονται στὴν Παιδεία καὶ δὲν πιστεύουμε στ’ αὐτιά μας. Διερωτώμαστε καὶ λέμε, εἶναι δυνατὸν νὰ λέγωνται, νὰ σχεδιάζωνται καὶ νὰ ἑτοιμάζωνται νὰ τὰ ἐφαρμόσουν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα; Νὰ γίνουν, δηλαδή, προαιρετικὰ τὰ μαθήματα τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν, στὴν Β΄ καὶ στὴν Γ΄ Λυκείου;
Παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μάλιστα, ὑποστηρίζουν μὲ ἔμφασι: Ἂν δὲν γίνουν αὐτὰ τὰ μαθήματα προαιρετικά, δὲν θὰ βγῆ ἡ πασιέντζα, τὴν ὁποία ρίχνει τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ νὰ μειώση τὰ ὑποχρεωτικὰ μαθήματα σὲ ἕξη ἢ ἑπτά!
Πρῶτα-πρῶτα, γιατί νὰ χωρίζουμε τὰ μαθήματα σὲ ὑποχρεωτικὰ καὶ προαιρετικά, ἐπιλογῆς; Ὅλα τὰ μαθήματα πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικά. Ἔπειτα ὁρίζουμε μαθήματα ἐπιλογῆς, ἐκεῖνα τὰ μαθήματα ποὺ μᾶς προσδιορίζουν σὰν Ἔθνος, σὰν Ἑλληνορθόδοξο λαό. Παραμέρισμα τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν σημαίνει ἀφελληνισμός…
Ἂν παραμερισθῆ ἡ Ἱστορία, ἡ ἔνδοξη Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ τὰ Θρησκευτικά, ποὺ εἶναι μαθήματα ἠθοπλαστικὰ καὶ φρονηματιστικά, οἱ νέοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ γαλουχηθοῦν Ἑλληνοπρεπῶς.
Ὁ ἀείμνηστος Ἀκαδημαϊκὸς Στρατῆς Μυριβήλης γράφει: «Εἶναι μοιραῖο γιὰ τὸ Ἔθνος μας, τὰ θρησκευτικά του ζητήματα νὰ εἶναι ἀδιάσπαστα συνδεδεμένα μὲ τὴν ἱστορικὴ μοῖρα τοῦ λαοῦ μας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ἔχει ταυτισθῆ μὲ τὴν ἐθνική μας ὑπόστασι, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐλευθερία μας». Ἔχει γίνει δηλαδὴ ἐθνικὴ θρησκεία, ὅπως τὸ Δωδεκάθεο τοῦ Ὀλύμπου ἦταν ἡ ἐθνικὴ θρησκεία τῶν ἀρχαίων προγόνων μας.
Ἡ Ἰωάννα Τσάτσου γράφει: «Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα μεγάλο γαλάζιο εἰκονοστάσι τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης. Καὶ πλανᾶται πολὺ μακρὰν τῆς πραγματικότητος –τῆς ἱστορικῆς καὶ τῆς σύγχρονης πραγματικότητος– ὅποιος ὑπόπτως πιστεύει καὶ εὐμεθόδως διαδίδει ἄλλα. Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς εἶναι ΕΝΑ.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χωρίσουμε τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ...

Ἡ ἱστορία τῆς οἰκονομικῆς ἀπάτης στὴν Ἑλλάδα


-Ἡ Χούντα τὸ 74 παραδίδει στὸν "Ἐθνάρχη" ὑγιὲς χρέος 330 ἑκατ. (ὑγιὲς διότι λόγω μεγάλης βιομηχανικῆς καὶ ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης τὸ χρέος αὐτὸ-ἐξοφλεῖτο).
-Ὁ "Ἐθνάρχης" (Κῶν/ὃς Καραμανλὴς) μετατρέπει τὸ χρέος μετὰ ἀπὸ 7 χρόνια σὲ 8ΔΙΣ
-Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου κλείνει μὲ δύο τρόπους (ὑπὲρ-πολλαπλασιασμὸς μισθῶν καὶ εἰσφορῶν μέσα σὲ μία νύχτα & τῶν ἀπεργιῶν) ὅλες τὶς τεράστιες βιομηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΛΙΝΤΑ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, ΧΡΩΠΕΙ κτλ κτλ κτλ), καὶ ἐφαρμόζει τὸ οἰκονομικὸ τερτίπι ποὺ λέγεται "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους, δηλαδὴ παίρνει δάνεια (ἀπὸ τὶς Ἑβραϊκὲς Τράπεζες τοῦ Ροκφέλερ ποὺ πρωτύτερα εἶχαν σχεδιάσει ὀργανώσει καὶ χρηματοδοτήσει τὴν δημιουργία τοῦ ΠΑΣΟΚ) καὶ μοιράζει τὰ χρήματα στοὺς πολίτες, δηλαδὴ γεμίζει τὴν ἀγορὰ μὲ χρῆμα (ὄχι ὅμως ὑγιῆ ἀλλὰ δανεικὰ μὲ ἀσύλληπτους τόκους)...
Αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἑλλάδα νὰ καταναλώνει περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παράγει, βυθίζοντας τὴν πολὺ περισσότερο στὸ DEBT BASE BANKING SYSTEM.
Σκοπὸς τοῦ "Τσοβόλα δώστα ὅλα" δὲν εἶναι ἡ φιλανθρωπία ὅπως πιστεύει ὁ ἑλληνικός λαος, ἀλλὰ στὸ ὅτι:
1ον πρέπει νὰ ἀρχίσει ὁ λαὸς τὰ μεγάλα ἔξοδα καὶ νὰ συνηθίσει στὰ μεγάλα ἔξοδα
2ον πρέπει νὰ "δέσει" τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ δάνεια στὶς ὁμόφυλές του Ἑβραϊκὲς Τράπεζες
3ον καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἐν καιρῶ τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο φυσικῶν προσώπων καὶ πολὺ ἀργότερα τὸ "TIGHT MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο πρῶτα φυσικῶν προσώπων καὶ ἀργότερα σὲ ἐπίπεδο Κράτους.
- Ὁ Μητσοτάκης βασιζόμενος στὴν κατάντια τῶν ΔΕΚΟ ποὺ εἶχε φέρει ὁ Παπανδρέας θέλησε νὰ ἁρπάξει τὴν εὐκαιρία καὶ νὰ τὶς "χαρίσει" σὲ ἰδιῶτες μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά.
- ὁ Σημίτης (Ἀαρὸν Ἀβουρὶ) φέρνει τὴν ὁμόφυλή του Ἐβραικῆ Goldman Sachs γιὰ νὰ φτιάξει ἕνα SWAP (Δημιουργικὴ Λογιστικὴ) γιὰ νὰ καλύψει τὸ χρέος στὰ χαρτιὰ καὶ νὰ μποῦμε στὸ Εὐρώ. Η Goldman Sachs γιὰ αὐτὸ τὸ SWAP πῆρε πάνω ἀπὸ 1 ΔΙΣ εὐρὼ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ Σημίτης λοιπὸν κάνει τὴν συμφωνία μὲ τὴν Goldman Sachs μέσω τοῦ...

"ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" ΤΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ

 «Τ ατια τς σύγχρονης ποικιλόμορφης κρίσης» 
Σιατίστης Παύλος 
Σάββατο, 09 κτώβριος 2010
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι γιοι δελφο
Μ δέος νέρχομαι τς βαθμίδες το ερο τούτου βήματος δι ν μιλήσω νώπιόν του ερο Σώματος τς εραρχίας τς καθ’ λλάδα γιωτάτης του Χριστο κκλησίας κα ν κθέσω τος προβληματισμος κα τς νησυχίες μου δι τ θέμα τ ποον νετέθη ες τν λαχιστότητά μου π τς Διαρκος ερς Συνόδου μ τν τίτλον «Τ ατια τς σύγχρονης ποικιλόμορφης κρίσης».  Αισθάνομαι ελικριν πολ μικρός, πευθυνόμενος ες πολιος ρχιερες μ τη πολλ ες τν ρχιερατικ διακονία κα εθύνη, μ κανότητες κα γνώσεις κα μπειρία, π τς ποες πόρρω πέχω. Ασθάνομαι λοιπν τν νάγκη ν εχαριστήσω τν Μακαριώτατο Πρόεδρο κα τ μέλη τς Διαρκος ερς Συνόδου δι τν πιδειχθεσα πρς μ μπιστοσύνη κα καλομαι ατ τν ρα ν ναμετρηθ μ τν εθύνη μου.
Θέλω πίσης π τ θέση ατ ν εχαριστήσω τος Σεβασμιωτάτους δελφος μετ τν ποίων συνεργασθήκαμε δι τν καταρτισμ τν βασικν συνιστωσν τς παρούσης εσηγήσεως τοι τος Σεβασμιωτάτους δελφος Φθιώτιδος κ. Νικολάο, Μεσογαίας κα Λαυρεωτικς κ. Νικολάο, καθς κα τος Σέβ. Ζακύνθου Χρυσόστομο, Ναυπάκτου κ. ερόθεο κα Δημητριάδος κ. γνάτιο. Τ θέμα εναι πολ μεγάλο, ν ο καταστάσεις τς ποες διερχόμεθα εναι ντως κρίσιμες. να μεγάλο μέρος το λαο χει τν ασθηση τι χουμε δη ργήσει ν μιλήσουμε κα μ γωνία ναμένει τ λόγο τς κκλησίας.  Ο εθύνες μας  εναι πολ μεγάλες. Καλούμεθα πίσης ν μιλήσουμε σ μία ποχ κατ τν ποία πάρχουν δυνάμεις  στν τόπο μας, ο ποες πιτίθενται μετ μανίας ναντίον τς...

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (1881-1949)


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (1881-1949)

     Στά 1881 γεν­νή­θη­κε στήν σκλα­βω­μέ­νη Κο­μο­τη­νή. Ἡ ζω­ή του πέ­ρα­σε μέ­σα ἀ­πό συμ­πλη­γά­δες, μά θά μεί­νει βα­θει­ά στήν μνή­μη τῆς ἱ­στο­ρί­α τό βῆ­μα του, για­τί ὁ ἱ­ε­ράρ­χης τῶν Πον­τί­ων, ὁ Μη­τρο­πο­λί­της Τρα­πε­ζούν­τας Χρύ­σαν­θος, στή­θη­κε στη­τός καί εἶ­πε ΟΧΙ, ὅ­ταν ὅ­λοι λέ­γα­νε ΝΑΙ ἀπ’ ἄ­κρου σ’ ἄ­κρου στήν Εὐ­ρώ­πη.
     Τι­μη­μέ­νος ὅ­σο κα­νέ­νας, ὡς Μη­τρο­πο­λί­της Τρα­πε­ζούν­τας, στά δύ­σκο­λα χρό­νι­α (1913-1923), στά­θη­κε στόν Ἑλ­λη­νι­σμό τοῦ Εὐ­ξεί­νου Πόν­του καί στίς πα­τρο­γο­νι­κές ἑ­στί­ες ἀλ­λά καί με­τά στήν προ­σφυ­γιά. Πρω­τα­γω­νί­στη­σε γιά τή σω­τη­ρί­α τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ στή Μα­κε­δο­νί­α. Ἀ­πο­κρι­σά­ρι­ος τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου στήν Ἀ­θή­να, ὑ­πεύ­θυ­νος σέ πολ­λές ἀ­πο­στο­λές ἐ­θνι­κῆς ση­μα­σί­ας στήν Τι­φλί­δα, τήν Ἀλ­βα­νί­α, τό Βε­λι­γρά­δι, τή Συ­ρί­α καί ἀλ­λοῦ. Λό­γι­ος καί γλωσ­σο­μα­θής, ἀ­φι­έ­ρω­σε τό τα­λέν­το του σέ με­λέ­τες γιά τήν ἐκ­κλη­σί­α τῆς Τρα­πε­ζούν­τας (1933). Tό 1937 ἀ­να­γο­ρεύ­τη­κε ἐ­πί­τι­μος δι­δά­κτωρ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῶν Ἀ­θη­νῶν καί τό 1940 ὀ­νο­μά­στη­κε Ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κός. Ἀ­πό τό 1938 – 1941 ἦ­ταν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν. Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος τοῦ '40.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 40

     Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Χρύ­σαν­θος σ’ αὐ­τόν τόν πό­λε­μο πο­λέ­μη­σε μα­ζί μέ τό μα­χό­με­νο ἔ­θνος ἀ­πό τήν πρώ­τη στιγ­μή καί κα­τά τοῦ Ἰ­τα­λοῦ ἀλ­λά καί κα­τά τοῦ Γερ­μα­νοῦ εἰ­σβο­λέ­α. Δέν ὑ­πῆρ­ξε ἐ­νέρ­γει­α πού ἔ­πρε­πε νά κά­νει Ὀρ­θό­δο­ξος Ἱ­ε­ράρ­χης πού νά μή τήν ἔ­κα­νε, δί­πλα στόν μα­χη­τή ἀλ­λά καί δί­πλα στόν τραυ­μα­τί­α. Πα­ρη­γο­ρη­τής τῆς χή­ρας καί ἐμ­ψυ­χω­τής τοῦ πο­λε­μι­στῆ, ἀ­κού­ρα­στα στή­ρι­ξε τόν ἄ­νι­σα μα­χό­με­νο Ἑλ­λη­νι­σμό, καί ὅ­ταν πλη­σί­α­ζαν τά δύ­σκο­λα, πι­ό πει­σμα­τι­κά πύ­κνω­νε τίς γραμ­μές, μή καί ....

Γιάννης Ζωγράφος: Ἀπέταξαν τὸν ἀρχιφύλακα γιατί εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός!


Τὸ σύστημα κλιμακώνει τὴν ἐπίθεσή του κατὰ ὅσων τολμοῦν νὰ ἀντιδράσουν στὶς μεθοδεύσεις του καὶ στὴν ἀπόπειρα θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἀποχρωματισμοῦ ποὺ καταβάλλεται ἀπὸ διεθνῆ κέντρα καὶ τοὺς ἐγχώριους λακέδες τους. Αὐτὴ τὴ φορά, ἡ ὁλοκληρωτικοῦ τύπου καταστολή, δὲν ἀφήνει ἀμφιβολίες γαὶ τὶς προθέσειςέ τους. Ὁ ἀρχιφύλακας τῆς ΕΛΑΣ Δημήτρης Ἀνδρεάκος τοὺς κοίταξε στὰ μάτια καὶ φυσικά, "πληρώνει". Ὅμως, ἡ ἀντίσταση τροχιοδρομήθηκε.

συνέντευξη στὸν Δημήτρη Ζαφειρόπουλο

Πληροφορηθήκαμε ὅτι τὴν περασμένη Παρασκευή, ἀπετάχθη ἕνας ἀρχιφύλακας ἀπὸ τὴν ΕΛΑΣ γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀφοροῦν στὴν ὑπηρεσιακή του ἐπάρκεια, ἀλλὰ στὴ θρησκευτική του συνείδηση. Χειριστήκατε τὴν ὑπόθεσή του ὡς συνήγορος. Ἀληθεύει τὸ γεγονός;

Ἀληθεύει πλήρως. Ὁ ἀρχιφύλακας Δημήτρης Ἀνδρεάκος, ἕνας ὑποδειγματικὸς κὰθ΄ὅλα ἀστυνομικὸς μὲ 20ετή ὑπηρεσία στὴν ΕΛ.ΑΣ., χωρὶς καμία πειθαρχικὴ παράβαση καὶ μὲ εὐδόκιμη θητεία, ἀποτάσσεται ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ παραλάβει τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη», τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα ποὺ ἡ κυβέρνηση προωθεῖ καὶ γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ἀπὸ ἐμᾶς, ἐντός του 2011.

Πρόκειται γιὰ τὴ λεγόμενη «ἔξυπνη κάρτα» ποῦ θὰ περιέχει κωδικοποιημένα σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, στοιχεῖα τοῦ κατόχου της;

Πρόκειται πράγματι γιὰ τὴν κάρτα ποὺ θὰ ἐνσωματώνει ὅλα τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα ἑνὸς πολίτη σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ (barcode ἢ τσιπάκι ἀνάλογα μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ θὰ υἱοθετηθεῖ), στὴ διαχείριση τῶν πληροφοριῶν τῶν ὁποίων δὲν θὰ ἔχει πρόσβαση οὔτε καν ὁ φορέας τους! Δηλαδὴ τὸ κεντρικὸ σύστημα θὰ διαχειρίζεται ἕνα πλῆθος πληροφοριῶν τοῦ πολίτη (ΑΦΜ, ἀσφαλιστικὴ ἐνημερότητα, στοιχεῖα περιουσιακῆς κατάστασης, στοιχεῖα ἰατρικοῦ φακέλου, καταναλωτικὲς συνήθειες κλπ), χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ...

«ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ» «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΚΟΠΙΑ» κ. ΑΧ. ΛΑΖΑΡΟΥ

 «ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ»
 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΚΟΠΙΑ»
κ. ΑΧ. ΛΑΖΑΡΟΥ 

Ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ τὰ ἐλ­λείμ­μα­τα στὰ χρή­μα­τα, και­ρὸς εἶ­ναι νὰ ποῦ­με καὶ τί ἐλ­λείμ­μα­τα κά­να­με στὰ Ἐ­θνι­κὰ θέ­μα­τα. Εἴ­μα­στε ἡ χώ­ρα ποὺ ἀ­να­πτέ­ρω­σε τὸ φρό­νη­μα ὅ­λων τῶν λα­ῶν μὲ τὴν ἐ­πο­ποι­ΐ­α τοῦ 1940. Μί­α χώ­ρα μι­κρή, μὲ μι­κρὴ προ­πα­ρα­σκευ­ή, ἀλ­λὰ μί­α χώ­ρα ποὺ ἦ­ταν βε­βα­ί­α ὅ­τι θὰ ἡτ­τη­θῆ τε­λι­κά, ἀλ­λὰ δὲν ἐν­νο­οῦ­σε νὰ πα­ρα­δο­θῆ ὅ­πως τὸ ζη­τοῦ­σε ὁ Μου­σο­λί­νι τὸ χρό­νο ἐ­κεῖ­νο. Δὲ θὰ σᾶς πῶ τί εἶ­παν οἱ λα­οὶ ἢ οἱ ἀρ­χη­γοὶ τῶν λα­ῶν, θὰ σᾶς πῶ τί εἶ­παν οἱ ἴ­διοι οἱ Ἰ­τα­λοί. Ὁ ἀρ­χη­γὸς τοῦ Ἰ­τα­λι­κοῦ ναυ­τι­κοῦ με­τὰ τὴν ἀν­τί­στα­σή μας στὴ Βό­ρει­ο Ἤ­πει­ρο, γύ­ρι­σε καὶ εἶ­πε στὸ στε­νὸ πε­ρι­βάλ­λον καὶ ὄ­χι δη­μό­σια: «Εὐ­γνω­μο­νῶ τοὺς Ἕλ­λη­νες, δι­ό­τι μᾶς ἔ­βγα­λαν ἀ­πὸ τὴν πλά­νη ὅ­τι ὁ φα­σι­σμὸς τοῦ Μου­σο­λί­νι ἦ­ταν παν­το­δύ­να­μος. Καὶ ἀ­πο­δεί­χθη­κε μὲ τὴν ἀν­τί­στα­ση τῶν Ἑλ­λή­νων ὅ­τι ἦ­ταν φε­νά­κη, ἦ­ταν ψέμ­μα. «Αὐ­τὸ ποὺ εἶ­πε ἕ­νας, τὸ ἐ­πα­νέ­λα­βε δι­πλω­μά­της, ὅ­λοι οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι. Οἱ Ἰ­τα­λοὶ ὁ­μο­λο­γοῦν ὅ­τι σώ­θη­καν χά­ρη στοὺς Ἕλ­λη­νες, χά­ρη στὴν ἀν­τί­στα­ση τῶν Ἑλ­λή­νων. Βέ­βαι­α χαί­ρο­μαι ποὺ ὑ­πάρ­χουν στὸ ἀ­κρο­α­τή­ριο νέ­οι, ἀλ­λὰ ἐ­γὼ ἔ­ζη­σα κι αὐ­τὸ ἀ­κό­μη τὸ φαι­νό­με­νο. Εἶ­δα τὸν παλ­μό, εἶ­δα τὴ συγ­κί­νη­ση, εἶ­δα τὴ συ­να­δέλ­φω­ση, εἶ­δα τὴν πα­τρι­ω­τι­κὴ στά­ση ὅ­λων τῶν Ἑλ­λή­νων. Ὅ­ταν τε­λεί­ω­σε ὁ πό­λε­μος, εἴ­πα­με ὁ κα­θέ­νας τὸ κον­τό του καὶ τὸ μα­κρύ του, Δό­ξα καὶ Τι­μὴ στοὺς Ἕλ­λη­νες. Τε­λεί­ω­σε ὁ πό­λε­μος. Εἴ­χα­με τὴν ἀ­τυ­χί­α, ἐ­μεῖς κατ᾿ ἐ­ξαί­ρε­ση ἀ­πὸ ὅ­λους το­ύς ἄλ­λους λα­οὺς λό­γῳ κα­κο­δαι­μο­νί­ας, νὰ ἔ­χου­με μί­α ἄλ­λη πε­ρι­πέ­τεια ἡ ὁ­ποί­α ἔ­λη­ξε τὸ 1949 καὶ ἡ ὁ­ποί­α Ἐ­θνι­κὴ πε­ρι­πέ­τεια ἐ­στοί­χι­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πὸ τὴ συμ­με­το­χή μας στὸ Β΄ Παγ­κό­σμιο Πό­λε­μο. Αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ ἀ­λή­θεια.  
Με­τὰ τὸ 1949 προ­σπα­θή­σα­με νὰ ἀ­να­συγ­κρο­τη­θοῦ­με, νὰ γνω­ρί­ζου­με τοὐ­λά­χι­στον βα­σι­κὰ ποι­ὰ ἦ­ταν τὰ στοι­χεῖ­α ποὺ μᾶς ἐ­πέ­τρε­ψαν καὶ ποι­ὰ τὰ...

Συνέντευξη τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Σώκρατη Γκιολια ποὺ μαρτυρᾶ τὸ χριστιανικὸ του ἦθος


Ὁ Περικλῆς Γκιόλιας, ὁ ἀδελφός του δολοφονημένου Σωκράτη, λύνει τὴ σιωπή του...

Τρεῖς μῆνες μετὰ τὴ δολοφονία Γκόλια ὁ ἀδελφός του μιλάει γιὰ πρώτη φορά, μεταφέρει τὴ δική του ἐκδοχὴ γιὰ τοὺς δράστες καὶ τὰ κίνητρα τῆς δολοφονικῆς ἐπίθεσης, δηλώνει βέβαιος ὅτι οἱ δράστες δὲν ἦταν τρομοκράτες καὶ ἀπαντάει σὲ ὅσους δὲν δίστασαν νὰ ἐπιτεθοῦν στὸν νεκρὸ τὴν ἑπόμενη τῆς δολοφονίας.
Ἀκολουθοῦν τὰ σημαντικότερα σημεῖα τῆς συνέντευξης ποὺ δημοσιεύει σήμερα τὸ Πρῶτο Θέμα.

- Ἔχουν περάσει τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὴ δολοφονία τοῦ ἀδελφοῦ σου. Ποιὲς εἶναι οἱ σκέψεις σου;
Δύσκολες στιγμές, ὁ Σωκράτης μᾶς λείπει, λείπει στὴν οἰκογένειά του, λείπει στοὺς φίλους του. Πραγματικὰ εἶχε πολλοὺς ποὺ τὸν ἀγαποῦσαν. Σὲ τέτοιες στιγμές, ὅμως, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε τὴν πίστη μας, τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸν Θεὸ καὶ τὰ σχέδιά του. Τρεῖς μῆνες μετὰ συνεχίζω νὰ βιώνω τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Οἱ σκέψεις μου πλέον εἶναι πολὺ γαλήνιες καὶ εἰρηνικές. Εὔχομαι πραγματικὰ ὁ Θεὸς νὰ τοὺς συγχωρήσει, νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ μὴν τιμωρηθοῦν ἀθῶοι.

- Πῶς ἔμαθες τὴν εἴδηση τῆς δολοφονίας;
Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποτυπωθοῦν μὲ λόγια τέτοιες στιγμές…

- Ἔχεις σκεφτεῖ τί τοῦ εἶπαν τελικὰ ἐκείνη τὴ νύχτα καὶ τὸν ἔπεισαν νὰ κατέβει;
Μοῦ ἔχουν περάσει διάφορα σενάρια ἀπὸ τὸ μυαλὸ ἀλλὰ προσπαθῶ νὰ μὴν τὸ πολυσκέφτομαι γιατί ὅ,τι καὶ ἂν τοῦ εἴπανε, ἂν δὲν ἐπέτρεπε ὁ Θεός, δὲν θὰ κατέβαινε κάτω στὶς 5.20 τὸ πρωὶ γιὰ νὰ συναντήσει τοὺς δολοφόνους του. Πιστεύω ὅμως ὅτι τὸ ἐπέτρεψε, γιατί ὁ μαρτυρικὸς τρόπος θανάτου ἦταν τελικὰ γιὰ τὸν Σωκράτη διαβατήριο ἁγιασμοῦ.

- Πιστεύεις ὅτι ἦταν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση;
Γιὰ ἀτύχημα, νὰ τὸ συζητήσω, γιὰ τρομοκρατικὴ...

Βανδαλισμοὶ σὲ ὀρθόδοξο κοιμητήριο τῆς ἸμβρουἌγνωστοι εἰσέβαλαν στὸ νεκροταφεῖο τῆς Παναγίας καὶ οὐσιαστικὰ τὸ ἰσοπέδωσαν!
78 χριστιανικοὺς τάφους κατέστρεψαν βάνδαλοι ποὺ εἰσέβαλαν στὸ ἑλληνορθόδοξο κοιμητήριο στὶς 29 Ὀκτωβρίου, δηλαδὴ στὴν ἐπέτειο γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.

Οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς ποὺ διενήργησαν αὐτοψία, διαπίστωσαν τὴν τεράστια καταστρφή.

Σημειώνεται πὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια ποὺ σημειώνεται τέτοιας μεγάλης ἔκτασης ἐπίθεση μὲ στόχο τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Ἴμβρου.

Ἡ μάχη τοῦ Μαραθώνα στὸ logo τῆς Google
Μὲ ἀφορμὴ τὸν Μαραθώνιο ἡ Google ἀφιερώνει τὸ λογότυπό της στὴ μάχη τοῦ Μαραθώνα ὑπενθυμίζοντας πὼς ἡ ἀναμέτρηση τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Πλαταιῶν ἐναντίων της κραταιᾶς αὐτοκρατορίας τῶν Ἀχαιμενιδῶν, ἔσωσε ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν Βαρβάρων.

Ἡ μάχη τοῦ Μαραθώνα διεξήχθη τὸ 490 π. Χ. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἐκ μέρους τῶν Ἑλληνικῶν λαῶν τῆς ἐποχῆς ἀνέλαβαν νὰ ματαιώσουν τὶς προθέσεις τοῦ Μεγάλου Βασιλιᾶ Δαρείου Ἰ νὰ κυριαρχήσει στὴν Εὐρώπη.

10.000 Ἀθηναῖοι καὶ περίπου 1.000 Πλαταεῖες ἀναμετρήθηκαν μὲ τὴν τεράστια περσικὴ στρατιὰ καθὼς οἱ Λακεδαιμόνιοι δὲν ἔστειλα ἐγκαίρως βοήθεια ἀφοῦ μεσολαβοῦσαν τὰ ἱερά τους μυστήρια, τὰ Κάρνεια.

Ἕνας στρατιώτης, σὲ συνέχεια τῆς νίκης τῶν Ἀθηναίων στὴ Μάχη τοῦ Μαραθώνα μετέφερε, τρέχοντας ἀπὸ τὸ Μαραθώνα στὴν Ἀθήνα, τὸ μήνυμα τῆς νίκης καὶ ξεψύχησε ψιθυρίζοντας «Νενικήκαμεν».

Πρὸς τιμὴν τοῦ διοργανώνεται ὁ Μαραθώνιος ποὺ σήμερα συγκεντρώνει ρεκὸρ συμμετοχῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.
Πηγη:Πρωτο Θεμα

Τί δήλωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ Ἱερώνυμος κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τοὺς ἀποταχθέντες ἀστυνομικοὺςἩ Ἐκκλησία εἶναι σύμφωνη μὲ ὁποιαδήποτε κίνηση προστατεύει τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, εἶπε ὁ Μακαριώτατος στὴ συνάντησή του μὲ τοὺς πέντε ἀστυνομικοὺς ποὺ δὲν δέχτηκαν τὴ νέα τους ταυτότητα (30.10.2010)
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος συναντήθηκε σήμερα στὶς 12 τὸ μεσημέρι στὴν Ι. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν μὲ τοὺς πέντε ἀστυνομικοὺς ποὺ δὲν δέχθηκαν νὰ παραλάβουν τὴ νέου τύπου ὑπηρεσιακή τους ταυτότητα. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μακαριωτάτου καί, ὅπως τόνισε ἀπευθυνόμενος στοὺς πέντε ἀστυνομικούς, ὁποιαδήποτε κίνηση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς προστασίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου βρίσκει σύμφωνη τὴν Ἐκκλησία.
Ὑπογράμμισε δὲ πὼς...

30 Οκτ 2010

Ὁ Ὅσιος Χατζηανανίας.

Τὸ βιβλίο «Ὁ Ὅσιος Χατζηανανίας - Ὁ κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἑξακουστῆς Ἱεράπετρας» ἀποτελεῖ νέα ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας (ἀριθ. ἔκδοσης 5). Συγγραφέας εἶναι ὁ Ἀντώνιος Ἔμμ. Στιβακτάκης, ἐκπαιδευτικὸς καὶ συγγραφέας, ὁ ὁποῖος μὲ μοναδικὴ γλαφυρότητα καταγράφει τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Χατζὴ-Ἀνανία, ὑποτακτικοῦ του Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Γεροντογιάννη καὶ κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἑξακουστῆς Μαλλῶν Ἱεράπετρας. Ἰδιαίτερο μέρος τοῦ βιβλίου καταλαμβάνει ἡ καταγραφὴ θαυμαστῶν γεγονότων τῆς ἐπίγειας πορείας τοῦ Γέροντα Χατζὴ-Ἀνανία, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ λαϊκὴ παράδοση ἔχει διασώσει πολλὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ μαρτυροῦν τὸ προορατικὸ χάρισμα καὶ τὸ χάρισμα ἰαμάτων τοῦ Ὁσίου. Ἐπίσης στὸ πόνημα τοῦ κ. Στιβακτάκη ἐμπεριέχονται πολλὲς μαρτυρίες θαυμαστῶν γεγονότων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν Ὅσιο Χατζὴ-Ἀνανία. ποολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες διέσωσε ἀπὸ διηγήσεις αὐτοπτῶν καὶ αὐτοκόων μαρτύρων ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος Ἀνδρουλάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει συντάξει καὶ τὴ σχετικὴ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου. Τὸ βιβλίο πλαισιώνεται ἀπὸ ἀνέκδοτες φωτογραφίες μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας καὶ μὲ εἰδικὸ κεφάλαιο μὲ τὶς....

Γερὸ Παΐσιος: Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο ...


Στ Κοινόβιο πο μουν, ποιος κανε τν πι πολλ δουλει κρυβόταν. Μάζευε νας δελφς δυ τσουβάλια λις κα λεγε τι μάζεψε να καλαθάκι κα τι λλος μάζεψε πολλ τσουβάλια. Ατ εναι γάπη.

ταν μουν στ Κοινόβιο, γνώρισα ναν διάκο πο γέρασε κα πέθανε διάκος. ταν ταν κόμη νέος μοναχός, τ Μοναστήρι εχε νάγκη π διάκο κα τν χειροτόνησαν. ργότερα ρθαν νεώτεροι. Ο νεώτεροι γιναν διάκοι κα ερες κα κενος δινε συνέχεια τν σειρά του στος λλους κα παρέμενε διάκος. ταν το λεγαν ν γίνη ερεύς, λεγε: «Τώρα δν χει νάγκη τ Μοναστήρι. Δόξα τ Θε, πάρχουν ο νεώτεροι δελφοί». Τν βαλαν στ γραφεο. ταν ρθαν μορφωμένοι στ Μοναστήρι, παρακάλεσε κα φυγε κα π τ γραφεο. ταν τ Μοναστήρι περνοσε μία δυσκολία, παρακάλεσε ατς ελαβς διάκος ναν ερέα νάρετο ν ναλάβη τν γουμενία. κενος το επε: «Πς σ ποφεύγεις τς εθύνες κα τς φορτώνεις σ' μένα; Γίνε σ προϊστάμενος, γι ν γίνω κα γ γούμενος». τσι γινε νας γούμενος κα λλος προϊστάμενος. ταν τακτοποιήθηκαν τ πράγματα κα πήγαινε καλ τ Μοναστήρι, παραιτήθηκε πάλι π προϊστάμενος. Πολ μ βοήθησε ατς διάκος, εχε πολλ Χάρη Θεο. Ατν καλοσαν γι τ δύσκολα θέματα στν ερ Κοινότητα ν π τν φωτισμένη τοῦ...

Ζωηρὲς ἀντιθέσεις


Ζωηρς ντιθέσεις
Ο πονηρο κα ο πλεονέκτες τιμωρονται κα σ’ ατ κα στν λλη ζωή. δ τους βασανίζει γωνία γι τν αώνια καταδίκη τους, ποψία τν λλων κα δια μαρτία, πο καταστρέφει τν ψυχή τους. Στν λλη ζω μάλιστα ο τιμωρίες τος εναι βάσταχτες. π τ λλο μέρος ο δίκαιοι, ,τι κα ν ποφέρουν δ, εναι ετυχισμένοι γιατί δν τος λείπει μακάρια λπίδα. βεβαιότητα μλλον γι τ’ μέτρητα γαθ τς αωνιότητας, πως κριβς τ βρκε φτωχς Λάζαρος. Μ πιστέψετε πς μόνο Λάζαρος εχε πληγς κα καρκινώματα. Πληγιασμένος ταν κα πλούσιος κενος. Γεμάτος λκη ψυχικά, βρωμερώτερα π τ σωματικά. Κα πως τ σκυλι γλύφανε τς πληγς το φτωχο Λαζάρου, κείνου γλύφανε ο δαίμονες τ φρικτ μαρτήματα. Κα πως νας πεινοσε π ψωμί, λλος πεινοσε κα δν γεύθηκε ποτ το τ νοστιμι τς ρετς. Μ’ ατς τς σκέψεις ς χουμε μεγαλύτερη πνευματικότητα κα ς βλέπουμε ποι εναι ...

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 29.10.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον τῆς 29.10.10
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
 Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
  Αὐστηρά προειδοποίησις ὑπό νέων Ὀρθοδόξων πρός τόν Σεβ. Δημητριάδος. Μέ ἀνοικτήν ἐπιστολήν των ἐλέγχουν ὅλας τάς ἐκκλησιολογικάς παρεκτροπάς του.
Γριφώδης καί σιβυλλική ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.
Ἡ συγκλονιστικὴ εἰσήγησις τοῦ Μητροπολίτου Σισανίνου καὶ Σιατίστης εἰς τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν πολύμορφον κρίσιν.
Πεντακόσια ἔτη ἀπό τήν γέννησιν τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου ἐκ Καλάμου. Ἀρχιεπίσκοπος: Χρειάζεται ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς.
Ὁ Σεβ. Ζακύνθου ὑπερασπίζεται τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐπικαλούμενος τὸν Ἀντώνην Τρίτσην.
Ἡ κατάργησις τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν «κτυπάει» τήν Παράδοσιν.
«Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ». Εὐλαβικὴ ἀναφορὰ εἰς ἕναν ἅγιον τοῦ καιροῦ μας, τὸν Γέροντα Μᾶρκον Μανώλην. Τοῦ κ. Κων. Δεληγιάννη.
Αὐγουστῖνος Καντιώτης: ἡρωϊσμὸς καὶ παρρησία. Τοῦ...

Ἔκαψαν Ἐκκλησία στὰ Ἄνω Πατήσια


να τραγικ γεγονς συνέβη τ ξημερώματα 28 κτωβρίου 2010, που γνωστοι καψαν κα βεβήλωσαν κκλησία.
Συγκεκριμένα ερόσυλοι φο πρτα προκάλεσαν ζημιές, στ συνέχεια βαλαν φωτι στ στορικ ναϊδριο το γίου Γεωργίου στ λσος Προμπόνα στ νω Πατήσια.                                               ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.