31 Ιουλ 2015

Ντοκιμαντὲρ γιά τόν Ἰωάννη ΚαποδίστριαἩ "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη" καὶ ὁ "Ἀχελῶος tv" παρουσιάζουν τὸ νέο ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα: 
«Ἰ. Καποδίστριας: ἡ ζωή, οἱ ἀγῶνες καὶ τὸ ἐγκώμιο τοῦ πρώτου ἐθνικοῦ κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας». 
Δεῖτε τὸ καταπληκτικὸ ντοκιμαντὲρ 
σὲ ἑπτὰ συνέχειες…

30 Ιουλ 2015

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Ὅπου ὑπάρχει ὑλικός πλοῦτος, ἐκεῖ ὑπάρχει πνευματική φτώχεια»

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἐπιστολές» 
τοῦ Γέροντος Παϊσίου, Α΄ Ἔκδοση 1994
Εἶπε ὁ γέροντας: Οἱ ἀκτήμονες συγκινοῦν ἀκόμη καί τούς ληστᾶς οἱ ὁποῖοι καί βοηθοῦν πολλές φορές τούς ἀκτήμονες ὅπως καί οἱ ἴδιοι οἱ ληστές βοηθιοῦνται ἀπό τό παράδειγμα τῆς ἀκτημοσύνης τους, ἀλλά κυρίως ἀπό τήν προσευχή τους νά τούς φωτίσει ὁ Θεός νά μετανοήσουν καί νά μή κλέβουν στό ἑξῆς. Ὅταν ξεγελαστοῦν ληστές καί πᾶνε νά τούς κλέψουν καί δέ βρίσκουν πράγματα τῆς προκοπῆς γιά νά πάρουν, διδάσκονται καί ἀπό τήν ἀκτημοσύνη τους πάλι, ἀλλά περισσότερο ἀπό τήν καλοσύνη τῶν ἀκτημόνων, πού λυποῦνται πού ἔκαναν τόσο κόπο οἱ ληστές καί φεύγουν μέ ἄδεια χέρια. Αὐτή ἡ λύπη εἶναι πολύ αἰσθητή καί ἀλλοιώνει τούς ληστές.

Ὅσοι ὅμως δέν τηροῦμε τήν ὑπόσχεση τῆς ἀκτημοσύνης καί μαζεύουμε ὑλικά πλούτη μαζεύουμε καί τούς... ληστές τή νύχτα, καί μᾶς δίνουν καί ξύλο, μᾶς παίρνουν καί τά πλούσια πράγματα καί μᾶς ἀφήνουν μόνο τά φτωχά, τά καλογερικά. Αὐτό δηλαδή πού δέν ἐφαρμόσαμε μέ τό Εὐαγγέλιο καί μέ τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων, τότε τό ἐφαρμόζουμε μέ τό ξύλο τῶν λήστων.
Νά μήν ἀναπαύουμε τό λογισμό μας, ὅταν ἀπό τό ξύλο τῶν ληστῶν μείνουμε ἀκτήμονες, ἀλλ΄ ἀντιθέτως θά πρέπει νά μᾶς πειράζη ἡ συνείδηση, πού δέν εἴχαμε τηρήσει τήν ἀκτημοσύνη καί δέ σκεφτήκαμε νωρίτερα νά τά δίναμε τά πράγματα μόνοι μας, μιᾶ πού χρειάζονται...

Πᾶρθεν ἡ Ρωμανία

Ἕναν πουλίν, καλὸν πουλὶν ἐβγαῖν' ἀπὸ τὴν Πόλην·
οὐδὲ στ' ἀμπέλια κόνεψεν οὐδὲ στὰ περιβόλια,
ἐπῆγεν καὶ-ν ἐκόνεψεν ἅ σου Ἠλὶ' τὸν κάστρον.
Ἐσεῖξεν τ' ἕναν τὸ φτερὸν σὸ αἷμα βουτεμένον,
ἐσεῖξεν τ' ἄλλο τὸ φτερόν, χαρτὶν ἔχει γραμμένον,
Ἀτὸ κανεὶς κι ἀνέγνωσεν, οὐδ' ὁ μητροπολίτης·
ἕναν παιδίν, καλὸν παιδίν, ἔρχεται κι ἀναγνώθει.
Σίτ' ἀναγνὼθ' σίτε κλαίγει, σίτε κρούει τὴν καρδίαν.
"Ἀλὶ ἐμᾶς καὶ βάι ἐμᾶς, πᾶρθεν ἡ Ρωμανία!"
Μοιρολογοῦν τὰ ἐκκλησιᾶς, κλαῖγνε τὰ μοναστήρια
κι ὁ Γιάννες ὁ Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται,
-Μὴ κλαῖς, μὴ κλαῖς Ἀϊ-Γιάννε μου, καὶ δερνοκοπισκᾶσαι
-Ἡ Ρωμανία πέρασε, ἡ Ρωμανία 'πάρθεν.
-Ἡ Ρωμανία κι ἂν περασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο.

(Δημοτικὸ τραγούδι τοῦ Πόντου)

29 Ιουλ 2015

Γιατί ἀνάβουμε τὸ καντήλι

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Πρῶτον: Γιατί ἡ πίστη μας εἶναι φῶς. Ὁ Χριστὸς εἶπε:«Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Τὸ φῶς τῆς κανδήλας μᾶς θυμίζει τὸ φῶς, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς καταυγάζει τὶς ψυχές μας.
Δεύτερον: Γιὰ νὰ μᾶς θυμίζει, ὅτι καὶ ἡ ζωὴ μας πρέπει νὰ εἶναι φωτεινὴ σὰν τῶν ἁγίων, δηλαδὴ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τοὺς ὀνομάζει «τέκνα φωτός».
Τρίτον: Γιὰ νὰ εἶναι ἔλεγχος στὰ σκοτεινά μας ἔργα καὶ στὶς κακές μας ἐνθυμήσεις καὶ ἐπιθυμίες. Καὶ ἔτσι νὰ τὰ ἐπαναφέρει ὅλα στὸ δρόμο τοῦ φωτὸς τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Γιὰ νὰ λάμψει «τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως εἴδωσιν ἡμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».
Τέταρτον: Εἶναι μία μικρὴ δική μας θυσία, σημεῖο καὶ δεῖγμα τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, ποὺ ὀφείλουμε στὸν Θεὸ γιὰ τὴ μεγάλη θυσία ποὺ ἔκαμε γιά μᾶς. Μὲ αὐτὴν καὶ μὲ τὴν προσευχή μας, τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ ζωή, γιὰ τὴ σωτηρία καὶ γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς χαρίζει ἡ θεϊκὴ καὶ ἄπειρη ἀγάπη του.
Πέμπτον: Γιὰ νὰ εἶναι φόβητρο στὶς δυνάμεις τοῦ σκότους, ποὺ μᾶς ἐπιτίθενται μὲ ἰδιαίτερη πονηρία πρὶν καὶ κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς καὶ θέλουν νὰ ἀπομακρύνουν τὴ σκέψη μας ἀπὸ τὸν Θεό. Οἱ δαίμονες ἀγαποῦν τὸ σκοτάδι καὶ τρέμουν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τό φῶς ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν τὸν Χριστό.
Ἕκτον: Γιὰ νὰ μᾶς παρακινεῖ σὲ αὐτοθυσία. Ὅπως δηλαδὴ μὲ τὸ λάδι καίγεται στὸ...

Τό κομποσχοίνι καί οἱ συμβολισμοί του

Τό κομποσχοίνι πού ἔχουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μοναχοί καί τό χρησιμοποιοῦν καί πολλοί ὀρθόδοξοι λαϊκοί, εἶναι συνήθως μάλλινο καί πλεγμένο σέ διάφορα μεγέθη.

Ἀπό πολύ μικρό, πού φοριέται στό δάχτυλο, ἕως πολύ μεγάλο: 33άρι (μέ 33 κόμπους), 50άρι (μέ 50 κόμπους), 100άρι, 300άρι κ.λπ.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ ὅσιος Παχώμιος τό 320 μ.Χ., ἵδρυσε μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τό πρῶτο μοναστήρι στήν Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Ἄρχισε νά ἀναζητεῖ τρόπο πού θά βοηθοῦσε τούς μοναχούς στήν αὐτοσυγκέντρωση τῆς προσευχῆς καί στήν ἀρίθμηση τῶν εὐχῶν.
Κατά τήν παράδοση πάντα, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐπισκέφθηκε στόν ὕπνο του τόν ὅσιο Παχώμιο καί τοῦ ἔδειξε πῶς θά φτιάξει τό ἐργαλεῖο πού θά ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες τῆς προσευχῆς. Τό ἐργαλεῖο αὐτό ἦταν τό κομποσκοίνι.
Στήν προσευχή μέ κομποσκοίνι, πού βοηθᾶ πολύ στή συγκέντρωση τοῦ νοῦ, ἀκολουθεῖται συγκεκριμένη τεχνική μέθοδος.
Σέ κάθε κόμπο πού περνᾶ ἀνάμεσα στά δάχτυλά του ὁ προσευχόμενος, λέει ἀλληλοδιαδόχως τίς εὐχές: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με, Ὑπεραγία Θεοτόκε Σῶσον ἠμᾶς, Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ὑμῶν.
Εἶναι δυνατόν νά λέγεται καί μόνη ἡ... εὐχή Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με...

Οἱ Νεογραικοί ὑπόδουλοι τῆς Δύσεως!


Ἐκ τῆς ρωμαίϊκης παραδόσεως οἱ Νεογραικοί ἐκληρονόμησαν τό ρωμαϊικον φιλότιμον. Ἐκ τῆς νεοελληνικῆς παιδείας ἐπίστευσαν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικάνοι εἶναι «προωδευμένοι» καί «φωτισμένοι» λαοί , τούς ὁποίους ὀφείλουν νά μιμοῦνται ὂχι μόνον εἰς τήν τεχνολογίαν ἀλλά εἰς ὃλα. Ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικάνοι οὔτε ἔχουν οὔτε γνωρίζουν τί εἶναι τό ρωμαΐικον φιλότιμον. Οὔτε ὑπάρχουν οἱ φιλέλληνες τῆς νεογραικικῆς μυθολογίας καί ὀνειροπολήσεως. Διά κάθε Ἄγγλον φιλέλληνα π.χ. ὑπάρχουν 5 Ἂγγλοι φιλότουρκοι, 5 Ἂγγλοι φιλοβούλγαροι, 5 Ἂγγλοι φιλοαλβανοί καί 15 Ἂγγλοι φιλοϊταλοί. Ἀκριβῶς τό ἲδιο ἰσχύει καί μέ τούς Ἀμερικάνους, Ρώσους, Γάλλους κ.τλ. Δυστυχῶς ὁ μῦθος περί ξένων φιλελλήνων εἶναι...

28 Ιουλ 2015

Θρήνοι τῆς Αγια-Σοφιᾶς

Σημαίνει ὁ Θιός, σημαίνει ἡ γής, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἅγια Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἐξηνταδυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπάς, κάθε παπὰς καὶ διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,
κι ἂπ΄τὴν πολλὴν τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες.
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νὰ 'βγει ὁ βασιλέας,
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ' ἀρχαγγέλου στόμα:...

Ἡ Ὁσία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου

Ὑπῆρξε στὰ χρόνια τῆς βασίλισσας Θεοδώρας, ποὺ ἀναστήλωσε τὶς ἅγιες εἰκόνες.

Ἡ Εἰρήνη καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ διακρινόταν ὄχι μόνο γιὰ τὴν εὐσέβειά της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωματικὴ ὡραιότητά της καὶ γιὰ τὴν εὐγενῆ ἀνατροφή της. Εἶχε ζητηθεῖ λοιπὸν σὲ γάμο, ἀπὸ διακεκριμένο ἄνδρα τοῦ παλατιοῦ καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ Βυζάντιο. Στὴ διαδρομὴ ὅμως, πέρασε ἀπὸ τὴ Μονὴ τοῦ Χρυσοβαλάντου καὶ τόσο ἑλκύστηκε ἀπὸ τὴ συναναστροφὴ τῶν καλογριῶν, ὥστε πῆρε τὴ μεγάλη ἀπόφαση νὰ παραμείνει μαζί τους. Ἔτσι ἀπέρριψε τὶς κοσμικὲς δόξες, γύρισε στὴν πατρίδα της, πούλησε τὰ ὑπάρχοντά της, βοηθώντας πολλοὺς φτωχοὺς καὶ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα τὰ ἐναπόθεσε στὴ Μονή.
Ἔγινε μοναχὴ καὶ ἡ ζωὴ τῆς μέσα στὸ μοναστήρι ὑπῆρξε πολὺ ἀσκητικὴ καὶ ἁγία. Ὅταν πέθανε ἡ ἡγουμένη, ἡ Εἰρήνη, παρὰ τὴν ἄρνησή της, ὁρίστηκε διάδοχός της. Ἀπὸ τὴ νέα της θέση, ἐπετέλεσε τὰ καθήκοντά της ἄριστα. Ὁ Θεὸς μάλιστα, τὴν προίκισε μὲ τὸ προφητικὸ καὶ θαυματουργικὸ χάρισμα. Ἔτσι διὰ τῆς προσευχῆς της, ἀπάλλαξε πολλοὺς ἀπὸ τὰ δαιμόνια.
Προαισθάνθηκε τὸν θάνατό της καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά, γεμάτη χαρὰ γιὰ τὸ εὐχάριστο...

27 Ιουλ 2015

Εἶ­ναι οἱ Ἑ­τε­ρό­δο­ξοι μέ­λη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας;

Ἄρθρο τοῦ Κα­θη­γη­τή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Δη­μη­τρί­ου Τσε­λεγ­γί­δη
Πρω­τί­στως πρέ­πει νά δι­ευ­κρι­νή­σου­με ὅ­τι ὡς Ὀρ­θό­δο­ξοι πι­στεύ­ου­με, σύμ­φω­να μέ τό Σύμ­βο­λο Πί­στε­ως τῆς Νι­καί­ας-Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως (381), «εἰς μί­αν, ἁ­γί­αν, ἀ­πο­στο­λι­κήν καί κα­θο­λι­κήν Ἐκ­κλη­σί­αν». Κα­τά τήν ἀ­δι­ά­κο­πη δογ­μα­τι­κή συ­νεί­δη­ση τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας, δη­λα­δή κα­τά τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α της, ἡ μί­α αὐ­τή Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη.
Ἡ ὁ­μο­λο­γί­α τοῦ Συμ­βό­λου ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι «μί­α» ση­μαί­νει πώς αὐ­τή εἶ­ναι βα­σι­κή ἰ­δι­ό­τη­τα τῆς ταυ­τό­τη­τάς της. Πρα­κτι­κῶς αὐ­τό ση­μαί­νει ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α δέν μπο­ρεῖ νά δι­αι­ρε­θεῖ, νά κομ­μα­τι­α­στεῖ, ἐ­πει­δή αὐ­τή εἶ­ναι τό μυ­στη­ρι­α­κό σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ. Καί ὁ Χρι­στός ὡς κε­φα­λή τοῦ σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας οὔ­τε πολ­λά σώ­μα­τα μπο­ρεῖ νά ἔ­χει οὔ­τε καί δι­η­ρη­μέ­νο σῶ­μα νά κα­τέ­χει. Στό σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ νι­κή­θη­κε καί αὐ­τός ὁ θά­να­τος. Ἔτ­σι, ὅ­ποι­ος ἐν­τάσ­σε­ται στό σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ καί πα­ρα­μέ­νει ζων­τα­νός σ' αὐ­τό μέ τά θε­ουρ­γά μυ­στή­ρι­α καί τήν ἀ­γα­πη­τι­κή τή­ρη­ση τῶν ἐν­το­λῶν, με­τα­βαί­νει ἀ­πό τόν βι­ο­λο­γι­κό θά­να­το στήν αἰ­ώ­νι­α καί ἀ­ΐ­δι­α ζω­ή τοῦ Τρι­α­δι­κοῦ Θε­οῦ. Καί ὅ­πως τά κλα­δι­ά τῆς ἀμ­πέ­λου δέν μπο­ροῦν νά ζή­σουν καί νά καρ­πο­φο­ρή­σουν, ἄν ἀ­πο­κο­ποῦν ἀ­πό τήν ἄμ­πε­λο, ἔτ­σι καί ὁ ἀ­πο­κο­μμέ­νος ἀ­πό τήν Ἐκ­κλη­σί­α πι­στός ἤ καί ὁ­λό­κλη­ρες κοι­νό­τη­τες πι­στῶν- ἀ­νε­ξάρ­τη­τα ἀ­πό τό ἀ­ριθ­μη­τι­κό τους πλῆ­θος- δέν μπο­ροῦν οὔ­τε νά ὑ­πάρ­ξουν ἐν Χρι­στῷ οὔ­τε νά συ­στή­σουν ἄλ­λη Ἐκ­κλη­σί­α. 
Ἡ πί­στη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας εἶ­ναι θε­ό­πνευ­στη καί ἀ­δι­α­πραγ­μά­τευ­τη. Σύμ­φω­να μέ τήν συγ­κε­κρι­μέ­νη πί­στη της, πολ­λές ἤ δι­η­ρη­μέ­νες Ἐκ­κλη­σί­ες δέν μπο­ροῦν νά ὑ­πάρ­χουν, ἐ­πει­δή ἀ­πο­τε­λεῖ...

H θαυμαστὴ ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὸν Ἅγιο Παΐσιο


Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, 
Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΔΑΣ
Τὸ 1979 ὁ Γέροντας Παϊσιος μετακόμισε ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸ κουτλουμουσιανὸ κελὶ τῆς Παναγούδας. Ἦταν 3 Ἰουνίου καὶ ὁ Γέροντας λόγω τῆς μετακόμισης δὲν εἶχε βγάλει ἀπὸ τὰ κιβώτια τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία καὶ δὲν ἤξερε ἀκριβῶς τὴν ἡμερομηνία οὔτε φυσικὰ καὶ τὸν ἑορταζόμενο ἅγιο. Ἔκανε τὶς ἀκολουθίες μὲ κομποσχοίνι καὶ ὅταν ἄρχισε νὰ εὔχεται καὶ γιὰ τὸν ἅγιό της ἡμέρας, τὸν ἀπασχόλησε ὁ λογισμὸς ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ ἅγιος. Τότε ἐμφανίστηκαν μέσα στὸ ἐκκλησάκι δύο ἅγιοι, ὁ ἕνας μπροστὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀπὸ πίσω. Ὁ δεύτερος ἤταν ο ἅγιος Παντελεήμων, τὸν ὁποῖο ἀναγνώρισε ὁ Γέροντας. Ὁ πρῶτος ὅμως τοῦ ἦταν ἄγνωστος.

Ἀπὸ τὴν ἀπορία τὸν ἔβγαλε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος ποὺ τοῦ εἶπε: «Γέροντα, εἶμαι ὁ Λουκιλιανός.» Ὁ Γέροντας δὲν πρόσεξε καλὰ τὸ ὄνομα καὶ ρώτησε: «Πῶς; Λουκιανός;». «Ὄχι, Γέροντα. Εἶμαι ὁ Λουκιλιανός.» Καὶ ἀμέσως οἱ δύο ἅγιοι ἐξαφανίστηκαν. Ὁ Γέροντας ἐντυπωσιάστηκε καὶ βρῆκε τὸ μηναῖο τοῦ Ἰουνίου γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ ἂν γιόρταζε ο ἅγιος Λουκιλιανός..
Πράγματι ἦταν ἡ μνήμη του.

26 Ιουλ 2015

26 'Ιουλίου 1822: Οἱ Ἑλληνες κατατροπώνουν τόν Δράμαλη στά Δερβενάκια


Ἀναδημοσιεύουμε τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα ἀπό τήν πολύ καλή ἱστορική σειρά "Χώματα μέ ἱστορία"

Ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρὴς (1888-1970)

Ἁγιογραφία Ἱ.Μ.Εὐαγγελισμοῦ – Πάτμος 
(φωτὸ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ)
Ἡ κοίμηση τοῦ ὁσίου Ἀμφιλοχίου 
καὶ σημεῖα τῆς ἁγιότητός του 
Ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ» τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Νικηταρᾶ. 
Σ' ὅλη του τὴ ζωὴ ἐβασανίζετο ἀπὸ ἀρρώστιες, ἦταν εὐαίσθητος στὰ κρυολογήματα καὶ κάθε χρόνο τὸν ἐπισκέπτετο ἡ γρίππη... Τέλη Μαρτίου 1970 προσεβλήθηκε ἀπὸ πνευμονία· ἦταν Μ. Τεσσαρακοστὴ καὶ μὲ δυσκολία δέχθηκε νὰ πάρη λίγο γάλα. Ἔδωσε σὲ ὅλους τὶς συμβουλὲς ποὺ ὁ καθένας εἶχε ἀνάγκη. Εἶχε τὸ προορατικὸ χάρισμα. Στὴν προσπάθεια τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν νὰ τὸν κρατήσουν μὲ ὀροὺς λίγες μέρες στὴν ζωή, παρακαλοῦσε κι ἔλεγε: ἀφῆστε με καλά μου παιδιὰ νὰ φύγω, ἦρθε ἡ ὥρα μου. Γιατί, Γέροντα, τούλεγα, δὲν μένεις μαζί μας τοῦτο τὸ Πάσχα; Δίσταζε νὰ μοῦ ἀπάντηση, καὶ δεύτερη καὶ τρίτη φορὰ τὸν παρεκάλεσα νὰ μοῦ πῆ πῶς ξέρει ὅτι θὰ φύγη σύντομα κι ἐκεῖνος μὲ δυσκολία μοῦ ἀπεκάλυψε: εὐλογημένε Παῦλε, εἶδα τὴν Παναγία καὶ τὸν Θεολόγο πρὸ ὀλίγου καὶ τοὺς παρεκάλεσα νὰ μείνω κοντὰ στὰ παιδιά μου κι αὐτὸ τὸ Πάσχα, ἀλλά μοῦ εἶπαν: «Δὲν γίνεται ἄλλο, ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις, Πάσχα θὰ κάμης στοὺς Οὐρανοὺς μαζί μας» κι αὐτὸ τὸ λέγω σὰν ἐξομολόγηση, ἐπειδὴ μὲ βιάζεις, μὴ τὸ εἰπεῖς σὲ ἄλλους.
Κι ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ματαιότητος, ἀφοῦ ἔδωσε τὴν ζωήν του γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ ἐργάσθηκε σὰν καλὸς ἐργάτης στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἀρίστευσε στὶς ἐξετάσεις του στὸ στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀσκήσεων, ἀφοῦ ὑπηρέτησε καὶ Ἐκκλησία καὶ Πατρίδα σὰν καλὸς χριστιανὸς καὶ ἀκέραιος Ἕλληνας. Κοιμήθηκε στὶς 16 Ἀπριλίου 1970 σὲ πλήρη...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ, τῶν ἁγιογραφιῶν καὶ τοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀμφιλοχίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Πάτμου…

Σήμερα ἐπιτελοῦμε τὴ μνήμη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, διαβάστε ἕνα πρόσφατο θαῦμα τῆς Ἁγίας

Τὸ θαῦμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς σὲ μένα

«Φίλοι μου, μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ κείμενο θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὸ θαῦμα ἐκεῖνο, ποὺ ἔζησα στὰ ὀκτώ μου χρόνια καὶ ποὺ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ ἡ χάρη ποὺ πῆρα ἀπὸ αὐτὸ διατηρεῖται, χάρη στὶς δεήσεις τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως σήμερα.
Ἀπὸ δύο ἐτῶν ἔπασχα ἀπὸ στραβισμὸ ἰδιαίτερα σοβαρᾶς μορφῆς καὶ , ὅπως ἔλεγαν οἱ γιατροί μου μὲ εἶχαν ἐξετάσει σὲ Ἀθήνα καὶ Κόρινθο, θὰ ἔπρεπε νὰ φοράω τὰ γυαλιὰ γιὰ ὅλη μου τὴ ζωή.
Οἱ γονεῖς μου συνήθιζαν νὰ μὲ πηγαίνουν κάθε χρόνο, παραμονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, σὲ ἕνα μικρὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ποὺ βρίσκεται στὴν Ἀρχαία Κόρινθο. Ἐκεῖ, ἀπὸ τρίων σχεδὸν χρονῶν ἔκανα τὴν μικρή μου ἀλλὰ τόσο περιεκτικὴ σὲ παράκληση προσευχούλα μου : " Ἁγία μου Παρασκευή, κᾶνε μου καλὰ τὰ ματάκια μου " . Ἄναβα λοιπὸν τὴ λαμπάδα μου καὶ ἤλπιζα πολὺ σὲ αὐτήν.
Καὶ τελικά, στὰ ὀκτώ μου χρόνια, ἡ Ἁγία Παρασκευή,ἔκανε τὸ θαῦμα της, ἔξω ἀπὸ τὸ μικρὸ αὐτὸ ἐκκλησάκι. Μία ξαφνικὴ σκέψη μέσα μου, σὰν ἀστραπή, μὲ ὤθησε νὰ βγάλω τὰ γυαλιά μου καὶ μὲ διαβεβαίωσε ὅτι πλέον δὲ θὰ μοῦ χρειάζονταν ἄλλο! Ἔβγαλα λοιπὸν τὰ γυαλιά μου καὶ διαπίστωσα ὅτι πράγματι, δὲν εἶχα τὸ παραμικρὸ πρόβλημα! Ἔβλεπα πάρα πολὺ καλά, χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἴχνος στραβισμοῦ! Αὐτόματα, τὰ ἔδωσα στὴ μητέρα μου καὶ τῆς εἶπα ὅτι δὲ θὰ τὰ ξαναφοροῦσα πιά! Οἱ δικοί μου, στὴν ἀρχὴ νόμιζαν...

25 Ιουλ 2015

Νάνα Μούσχουρη "πυρρίχιος"


Διδαχές Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ

* Νὰ μὴ φοβᾶται κανεὶς τὸ κακὸ ποὺ ὁλοένα ἐξαπλώνεται, γιατί δὲν θὰ ἀφήσει ὁ Θεὸς τοὺς δικούς του ὅσο καὶ ἂν τὸ κακὸ εἶναι ὀργανωμένο, γιατί «μείζων ἐστι ὁ ἐν ἠμὶν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμω».
* Μὴ φοβάστε, δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖτε. Μᾶς στηρίζει ὅλους ἡ χάρη τοῦ Ἰησοῦ μας καὶ οἱ εὐχὲς τῶν πατέρων καὶ γεροντάδων μας.
* Μέρα-νύχτα μένω μαζί σας, σᾶς κρατῶ στὴν ἀγκαλιά μου καὶ πάσχω γιὰ σᾶς· σᾶς παρακολουθῶ καὶ κλαίοντας παρακαλῶ γιὰ σᾶς, τὰ παιδιά μου. 
* Ἐφόσον μπήκατε στὴν ὑπακοή, μὴ φοβάστε τοὺς πειρασμούς. Τί θὰ σᾶς κάνουν; Σταγονίδια, σάλια μόνο σᾶς πετοῦν! Μὴ φοβάστε, οὔτε θὰ προδώσετε, οὔτε θὰ ὑποχωρήσετε. 
* Ποῦ μποροῦσα νὰ φανταστῶ ἐγώ, ἕνας ἄσημος χωρικός, ὅτι ἡ χάρις θὰ μὲ ἀξίωνε νὰ ἀποχτήσω τόσα πνευματικὰ παιδιὰ καὶ τέτοια συνοδεία; Γι’ αὐτὸ κλαίω καὶ παρακαλῶ: «Ἄνες Κύριε, τὰ κύματα τῆς χάριτός σου…». 
* Ὁ ἄνθρωπος, ἰδιαίτερα σήμερα, θέλει τὰ σπλάχνα τῶν οἰκτιρμῶν. Βέβαια λιγόστεψαν οἱ τέτοιοι ἄνθρωποι στὸ κόσμο· ποτὲ ὅμως δὲν ὑπῆρχαν... πολλοί. 
* Βρισκόμαστε ὅλοι μέσα στὴ χούφτα τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι γεμάτος ἀγάπη· ἂς μᾶς κάνει ὅ,τι θέλει! 
Δεῖτε τὶς ὑπόλοιπες διδαχὲς καὶ ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες 
ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Γέροντος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου…

Τὸ ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινούπολης

Θρῆνος κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη,
Θλίψις ἀπαραμύθητος ἐπεσεν τοῖς Ρωμαίοις.
Ἐχάσασιν τὸ σπίτιν τους, τὴν Πόλιν τὴν ἁγία,
τὸ θάρρος καὶ τὸ καύχημα καὶ τὴν ἀπαντοχήν τους.
Τὶς τὸ 'πεν; Τὶς τὸ μήνυσε; Πότε 'λθεν τὸ μαντάτο;
Καράβιν ἐκατέβαινε στὰ μέρη τῆς Τενέδου
καὶ κατέργον τὸ ὑπάντησε, στέκει καὶ ἀναρωτᾶ τό:...

24 Ιουλ 2015

Ἅγιος Παΐσιος: «Νὰ λέμε τὸ “δόξα σοι ὁ Θεὸς”, ὄχι μόνο ὅταν εἴμαστε καλά, ἀλλὰ καὶ ὅταν περνᾶμε δοκιμασίες»

Ἁγιογραφία τοῦ Ἡσυχαστηρίου 
Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικῆς
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Περὶ προσευχῆς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄. 
Ἐκδόσεις Ἱ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.
Τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» νὰ μὴ λείπη ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη σας. Ἐγώ, ὅταν πονάω, τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» ἔχω γιὰ χάπι τοῦ πόνου· τίποτε ἄλλο δὲν μὲ πιάνει. Τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» εἶναι ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Ἔλεγε ὁ Παπα-Τύχων: «Τὸ “Κύριε ἐλέησον” ἔχει ἑκατὸ δραχμές, τὸ “δόξα σοι ὁ Θεὸς” ἔχει χίλιες δραχμές· εἶναι δηλαδὴ πολὺ πιὸ ἀκριβό». Ἤθελε νὰ πῆ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζητάει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀνάγκη, ἐνῶ δοξολογεῖ τὸν Θεὸ ἀπὸ φιλότιμο, καὶ αὐτὸ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Συνιστοῦσε μάλιστα νὰ λέμε τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς», ὄχι μόνο ὅταν εἴμαστε καλά, ἀλλὰ καὶ ὅταν περνᾶμε δοκιμασίες, γιατί καὶ τὶς δοκιμασίες τὶς ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ φάρμακα τῆς ψυχῆς.
-Γέροντα, μερικὲς φορές, ὅταν λέω «δόξα τῷ Θεῷ», νιώθω μέσα μου ἕνα φτερούγισμα. Τί εἶναι αὐτό;
-Ἀγαλλίαση πνευματικὴ εἶναι. Τώρα, ἐπειδή μοῦ ἔδωσες χαρὰ ποὺ λὲς «δόξα τῷ Θεῷ», ἀπὸ τὴν χαρά μου θὰ ἀρχίσω νὰ... γράφω «δόξα τῷ Θεῷ, δόξα τῷ Θεῷ», καὶ θὰ γεμίσω μία κόλλα χαρτὶ μὲ τὸ «δόξα τῷ Θεῷ»! Ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἀξιώση στὴν ἄλλη ζωὴ νὰ εἶσαι μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους ποὺ δοξολογοῦν συνέχεια τὸν Θεό. Ἀμήν.

23 Ιουλ 2015

Ἡ μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ


Ὁ Γέροντας Δανιὴλ Κατουνακιώτης μιλάει γιὰ τὸ ἔργο τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴ μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως.

Σάμος: Εἰκόνα τῆς Παναγίας προκαλεῖ δέος!


Αἷμα στὸ πρόσωπο εἰκόνας τῆς Παναγίας 
στὴν Ἁγία Εἰρήνη στὴν Σάμο;
Ἔκπληκτοι μένουν οἱ ἐπισκέπτες στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὴν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ τῆς Σάμου, ὅπου τὶς τελευταῖες ἡμέρες μία εἰκόνα τῆς Παναγίας βρέθηκε νὰ εἶναι (ὅπως φαίνεται) γεμάτη μὲ αἵματα!
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Σάμου Ἰκαρίας καὶ Φούρνων ἔβγαλε καὶ σχετικὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θέμα, ζητώντας πρὸς ἀποφυγὴ τῆς ὅποιας παρερμηνείας τοῦ φαινομένου, νὰ ὑπάρξει σιωπὴ μέχρι νὰ δοθεῖ ἐξήγηση.
Ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου Ἰκαρίας καὶ Φούρνων κ.κ. Εὐσέβιος μάλιστα, ἐπισκέφθηκε τὸ σημεῖο καὶ ἐτέλεσε δέηση. 
Πλῆθος πιστῶν ἐπισκέπτονται τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα! 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ:… 

22 Ιουλ 2015

Ποιὰ «ΟΧΙ» ὀφείλει καὶ πρέπει ν'ἀντιτάξει σήμερα ὁ Ρωμηός, ἂν θέλει νὰ κρατήσει ἀλώβητη τὴν Ὀρθόδοξη Ρωμαίϊκη Παράδοσή του


Παρουσιάζει ὁ π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Στὸ τηλέφωνο:....

Κιβωτὸς ἀλληλεγγύης καὶ ἀνθρωπιᾶς τοῦ ἱεραποστολικοῦ συνδέσμου "Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός"

Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ὁ Ἱεραποστολικός μας Σύνδεσμος ἀπὸ τὸ 1990 στηρίζει τὶς ἐπάλξεις τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς σὲ 35 κράτη ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τὸ πολυσχιδὲς πνευματικὸ καὶ κοινωνικοανθρωπιστικὸ ἔργο τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστόλων. Τὴν τελευταία ὅμως πενταετία καὶ καθὼς τὰ μαῦρα σύννεφα τῆς κρίσης σκέπαζαν τὴν πατρίδα μας, ἀποφασίσαμε νὰ ἀνοίξουμε τὰ φτερά μας καὶ στὴν Ἐσωτερικὴ Ἱεραποστολή. Ἔτσι ἀπὸ τὸ 2010 δημιουργήθηκε μιὰ Κιβωτὸς ἀγάπης, ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης γιὰ τοὺς ἐνδεεῖς καὶ ταλανισμένους συνανθρώπους μᾶς τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τοῦ Σωματείου. 
Ἡ σκέψη ἦταν ἁπλή: δὲν πρέπει ἐπιδεικνύοντας πνευματικὴ πρεσβυωπία καὶ προσηλωμένοι στοὺς εὑρισκόμενους στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης νεοφωτίστους ἀδελφούς μας, νὰ παραβλέψουμε τὶς ἀνάγκες τῶν ἐμπερίστατων ποὺ δίπλα μας πονοῦν καὶ ὑποφέρουν. 
Τὴν πενταετία αὐτὴ μὲ τὴ συνδρομὴ πολλῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων δωρητῶν μᾶς συντελέστηκε ἕνα μικρὸ θαῦμα, καθὼς ἑκατοντάδες συμπολίτες μᾶς βρῆκαν στὸν Σύνδεσμό μας ἀνακούφιση, παρηγοριὰ καὶ χείρα βοηθείας στὴν....

Ἐκδηλώσεις στὸ Μεσημέρι Θεσ/νικης γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο

Στὶς 26 Ἰουλίου καὶ ὥρα 6:45 μμ στὸν πανυγηρίζοντα Ι.Ν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Μεσημερίου, θὰ ὑποδεχθοῦμε τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἀπὸ τὴν Ι.Μ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὅρους. Θὰ ἀκολουθήσει πανηγυρικὸς ἑσπερινός το Ἁγίου Παντελεήμονος καὶ περιγορὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου.
Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο:
Α. Προβολὴ μὲ τὸν βίου τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
Β. Ὁμιλία μὲ θέμα "Ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ οἱ νέοι" ἀπὸ τὸν π. Φιλόθεο Κουτλουμουσιανὸ
Γ. Παραδοσιακὸ σχῆμα μὲ τραγούδια Καππαδοκίας καὶ Μ. Ἀσίας. Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια Θ. Ξενούδης
Δ. Χοροὶ ἀπὸ τὰ Φάρασα καὶ τὴν Καππαδοκία ἀπὸ τὸν χορευτικὸ καὶ λαογραφικὸ σύλλογο Ν.Ρυσίου "ἡ Ἀρετσοὺ"
Ε. Μουσικὸ νεανικὸ σχῆμα μὲ ἔντεχνο καὶ παραδοσιακὸ μουσικὸ πρόγραμμα

Οὔτε δo-λι-οι οὔτε δο-λιοι ἀλλὰ ἄδολοι δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ

Γράφει ο Ἠλιάδης Σάββας, 
Δάσκαλος Κιλκίς
Ὁ ἄνθρωπος πασχίζει ἀγωνιωδῶς καὶ ἀναλώνεται, γιὰ νὰ διεκπεραιώσει τὶς τρέχουσες καθημερινὲς ἐργασίες του, ἄλλες ποὺ χρειάζονται πλῶς δικό του μόνο κόπο, σωματικὸ καὶ πνευματικὸ καὶ ἄλλες ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸν πλησίον καὶ χρειάζονται λύση σὲ ἐπίπεδο διαπροσωπικὸ καὶ γενικῶς καὶ πέρα π΄ αὐτόν. Εἶναι ἡ μοίρα του. ««Εν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου»».(Γεν. 3,19) Ἰδιαίτερα σήμερα μὲ τὶς δημιουργηθεῖσες πλασματικὲς ἀνάγκες τοῦ τρέχοντος πολιτισμοῦ, ποὺ τρέχει καὶ δὲν προλαβαίνει.
Κατὰ τὴ διαρκή αὐτὴ διαδικασία προκύπτουν ἠθικὰ διλήμματα. Διλήμματα, ποὺ κουράζουν, ἐξουθενώνουν πολλὲς φορὲς τὸν ἄνθρωπο, στὴν προσπάθειά του νὰ δώσει λύση κατὰ συνείδηση. Νὰ μὴ χάνει τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν μυκτηρίζει (κοροϊδεύει) τὸ Θεό. Δὲ γίνεται λόγος βέβαια γὶ΄ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν αὐτοσκοπὸ τὴν ἀπάτη καὶ τὴν περιθωριακοῦ τύπου συμπεριφορὰ σὲ κάθε διαδικασία τοῦ «δοῦναι λαβεῖν». Ἂν καὶ τὰ παρακάτω γραφόμενα μποροῦν νὰ τοὺς «θίξουν» καὶ αὐτοὺς καὶ νὰ τοὺς προβληματίσουν. Θέλει νὰ τελειώσει τὴ δουλειὰ του ἀναπαυμένος ὁ κάθε εὐσυνείδητος καὶ νὰ....

21 Ιουλ 2015

Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ
Στὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς στρέφει τὴν προσοχή µας τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσµα τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς (Τίτ. 3, 8-15). Πολλὲς ἑρµηνεῖες ἔχει λάβει ὁ Ὅρος «αἱρετικὸς» ἀπὸ τοὺς ἑρµηνευτές, καὶ µάλιστα τοὺς νεωτέρους, στὸ χῶρο τῆς Κ. ∆ιαθήκης.
Ὑπάρχει ὅµως καὶ ἡ συγκεκριµένη σηµασία, ποὺ ἔλαβε ὁ Ὅρος στὴ γλώσσα τῶν Ἁγίων Πατέρων, στὴ γλώσσα τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας µας «αἱρετικὸς» σηµαίνει: διαστρεβλωτὴς τῆς πίστεως, τῆς ἀποκεκαλυµµένης Ἀληθείας, τοῦ θεόθεν δεδοµένου τρόπου σωτηρίας. Αἵρεση δέ, εἶναι ἀλλοτριωµένη ἐκδοχὴ τοῦ Προσώπου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴ σωτηρία, στὴ θέωση, τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ λυτρώσει ἀπὸ τὸ κακὸ τὸν κόσµο. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ἐν Χαλκηδόνι ∆´ Οἰκουµενικῆς Συνόδου (451), ποὺ τιµᾶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σ᾽ ὅλο τὸν κόσµο, αὐτὴ τὴ σηµασία τοῦ ὅρου ἐπιβάλλουν νὰ κρατήσουµε καὶ µεῖς στὶς παρακάτω σκέψεις. 
Οἱ ἅγιοι Πατέρες, γνήσιοι θεολόγοι 
Γιὰ νὰ κατανοήσουµε τὴν τραγικότητα, µέσα στὴν ὁποία ζοῦν καὶ κινοῦνται οἱ αἱρετικοί, πρέπει νὰ δοῦµε τὸ διαµετρικὰ ἀντίθετό τους µέγεθος, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους Πατέρες, στὸ κύριο ἔργο τους, τὴν θεολογία. Βέβαια ὁ ἐγκλωβισµένος στὰ κοινωνιολογικὰ σχήµατα τῶν καιρῶν µας θὰ σπεύσει ἐδῶ νὰ διαµαρτυρηθεῖ, µὴ µπορώντας νὰ ἐννοήσει, ὅτι ὅλο τὸ ἔργο τῶν...

«Ὁ κατακτητὴς Γερμανὸς θὰ φύγει καὶ θὰ ξανάρθει καὶ μετὰ θὰ πάτε στὴν Πατρίδα μὲ χαρὰ μεγάλη»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ κλάμα ἑνὸς μωροῦ ἐλπίδα μέσα στὴν δυστυχία.. τότε, τώρα καὶ γιὰ πάντα.
Ἐκεῖ ποὺ σερφάριζα μέσα στὴν δυστυχία τῆς καθημερινῆς ἐπικαιρότητάς μας μὲ τὶς οἰμωγὲς τὸ τί θὰ μᾶς κάνουν καὶ τί ἔχουμε νὰ πάθουμε ἀπὸ τοὺς νέους οἰκονομικοὺς κατακτητές;
Τὸ μάτι μου ἔπεσε στὴν παραπάνω εἰκόνα μὲ τὸ γνωστὸ τουριστικὸ ἀξιοθέατο τῆς Χίου…
Τὸ μυαλὸ κόλλησε καὶ μεταφέρθηκε πολλὰ χρόνια πίσω στὴν ἀφηγηματικὴ ροὴ τῶν λόγων τοῦ μακαρίτη Πατέρα μου.
- Παιδί μου μέσα σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνεμόμυλους εἶδα τὸ φῶς τῆς ζωῆς ὅταν τὶς ἡμέρες τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῆς προσφυγιᾶς ἡ βάρκα ποὺ μετέφερε τὴν ἐγκυμονούσα μητέρα  μου σὲ ἐμένα μᾶς ἄφησε στὴν προβλήτα αὐτή.
- Ἡ γιαγιά σου ἡ Ἀγγελικὴ καὶ ὁ παππούς σου Κώστας ἐκεῖνο τὸ πρῶτο βράδυ δὲν μποροῦσαν νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴν δυστυχία ποὺ τοὺς περικύκλωνε μαζὶ μὲ ὅλους τούς ἄλλους συνεπιβάτες-προσφυγὲς ὁμοιοπαθεῖς.
- Λίγες ὧρες πρὶν ἐγκατέλειψαν τὸ σπιτικό τους στὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὸν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Χίο Τσεσμὲ (Ἑλληνιστὶ Κρήνη) γλυτώνοντας στὸ παρα-πέντε ἀπὸ τὶς φανατικὲς ὀρδὲς...

Τὰ λόγια μιᾶς ἡρωίδας τῆς Πίνδου: "Οἱ ξένοι ἔχουν ὅπλα καὶ γρόσια. Ἐμεῖς ἔχουμε τὴν καρδιά μας καὶ τὴν ψυχή μας"

Βραβεύση τῆς ἡρωίδας γυναίκας τῆς Πινδου! ΦΟΥΡΚΑ 20/07/2015
Τὰ σοφὰ λόγια τῆς 94χρονης Ἀγορίτσας Φασούλη κατὰ τὴν βράβευσή της ἀπὸ τὸν Περιφερειάρχη Ἠπείρου Ἀλέκο Καχριμανη:
"Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν χαρὰ πού μοῦ δίνετε, ἀλλὰ θὰ σᾶς παρακαλέσω ἐσὰς ἐκεῖ κάτω νὰ τὰ βρεῖτε μεταξύ σας καὶ νὰ μὴν τσακώνεστε, νὰ κρένεστε! Ἐμεῖς τότε εἰμασταν ὅλες μονιασμένες... Ὑποφέραμε πολύ, εἶδαν πολλά τά ματιὰ μας τραυματίες νεκροὺς νέους ἀνθρώπους καὶ μικρὰ παιδιά. Ἐγὼ ἔζησα δύο πολέμους, τοὺς Ἰταλούς, τοὺς Γερμανοὺς καὶ τὸν Ἐμφύλιο. Σᾶς παραδώσαμε μιὰ ΕΛΛΑΔΑ ἐλεύθερη! Ἐλεύθερη νὰ τὴν δώσετε καὶ σεῖς στὰ παιδιὰ σας!
Οἱ ξένοι εἶναι μεγάλοι καὶ ἰσχυροί. Ἔχουν ὅπλα καὶ γρόσια! Ἐμεῖς ἔχουμε τὴν καρδία μας καὶ τὴν ψυχή μας. Νά 'χετε ΑΓΑΠΗ κι ΟΜΟΝΟΙΑ μεταξύ σας... Ποτέ νὰ μὴν περάσετε αὐτὰ ποὺ περάσαμε ἐμεῖς καὶ δοῦν τὰ ματιὰ σας αὐτὰ ποὺ εἶδαν τὰ δικά μας!
ΜΑΚΡΥΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ!

20 Ιουλ 2015

Εἶναι ντροπή μας νὰ κυβερνοῦν τὸν τόπο καὶ νὰ παρελαύνουν κάθε βράδυ ἀπὸ τὰ συνένοχα κοπροκάναλα, οἱ ἀφανιστὲς τῆς πατρίδας

«Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου…»
Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκίς

«Ὅτι μᾶς ἔφαγαν οἱ ξένοι ὡς γλάροι
Μακρυγιάννης
«Ποιὸς τὸ περίμενε στ’ ἀλήθεια
νὰ βγοῦν ψεουν τώρα πιὰ τὰ λόγια ἐκεῖνα τους,
ποὺ μᾶς τὰ ᾽λέγαν κάθε βράδυ ἀπ’ τὰ Λονδίνα τους.

Μὰ δὲν πειράζει, δὲν πειράζει,
δὲ θὰ τὸ βάλουμε μαράζι
καὶ δὲ θὰ κλάψουμε ποὺ πάλι μᾶς ξεχάσατε,
γιατί δὲν εἶν’ πρώτη φορὰ ποὺ μᾶς τὴ σκάσατε
καὶ στὴν ὑγειά σας μία ὀκαδούλα ἐμεῖς θὰ πιοῦμε
καὶ στὴ μικρὴ τὴν Ἑλλαδούλα μας θὰ ποῦμε:

Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου
κι ὅσο μπορεῖς κρατήσου
καὶ στὰ παλιὰ παπούτσια σου,
γράψε ὅσα λὲν οἱ ἐχθροί σου...

Je Suis Troktiko, ρὲ ὑποκριτὲς!

Θὰ τὸ στὸ πῶ ὅσο πιὸ ἁπλὰ κι ὅσο πιὸ σύντομα μπορῶ. Γιατί ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, στὴ χώρα τῆς ὑπέρτατης ὑποκρισίας ξεχνᾶμε γρήγορα. Ἀλλὰ δὲν ξεχνᾶμε ὅλοι. Κάποτε ὑπῆρχε ἕνα μπλὸγκ παγκόσμιο φαινόμενο, ποὺ ἀνάγκασε τὴν google νὰ ὑποκλιθεῖ μπροστὰ στὴ δυναμική του. Ξεπερνοῦσε σὲ ἀναγνωσιμότητα καὶ παρέμβαση 10 ἐφημερίδες, 5 ραδιόφωνα καὶ 3 κανάλια μαζί, μὲ 250.000(!!!) μοναδικοὺς ἀναγνῶστες καὶ 1 ἐκ. (!!!) ἐπισκέψεις τὴ μέρα (!!!). Τὸ θυμᾶσαι τὸ Τρωκτικό; Θυμᾶσαι τὸν ἱδρυτὴ του Σωκράτη Γκιόλια;
Θυμᾶσαι μία ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ποὺ "δημιουργήθηκε" μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ καθαρίσει τὸ Γκιόλια καὶ μετὰ ἐξαφανίστηκε; Ἂν τὰ θυμᾶσαι ὅλα αὐτά, γιὰ πές μου κι αὐτό. Θυμᾶσαι κανέναν Πρετεντέρη, κανέναν Εὐαγγελάτο, κανέναν Τριανταφυλλόπουλο, κάποιον τέλος πάντων δημοσιογράφο νὰ σήκωσε ταμπελάκι "εἴμαστε ὅλοι Τρωκτικὸ" ὅταν τὸ 2010 ἡ ΣΕΧΤΑ σκότωσε ἐν ψυχρῶ στὶς 5 τὰ ξημερώματα τὸn Γκιόλια...;; Θυμᾶσαι κάποιο μεγαλοδημοσιογράφο νὰ ἀσχολήθηκε σοβαρὰ μὲ....

Τὸ ψεῦδος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΤΟ ΠΡΩΤΙΣΤΟ καθῆκον κάθε ὀρθόδοξου εἶναι νά ὑπερασπίζεται τήν πίστη του δηµοσίως καί νά εἶναι προετοιµασµένος νά δεχτεῖ ἀπειλές, διωγµούς, χλευασµούς, περιφρόνηση κ.λπ. Ἰδιαίτερα εὐαίσθητος πρέπει νά εἶναι ἀπέναντι στόν οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος ἀνατρέπει τήν µόνη καί ἀκριβῆ πίστη στόν ἀληθινό Θεό.
Ὁ λόγιος ἁγιορείτης µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης χρησιµοποιοῦσε πολλές παροµοιώσεις, γιά νά ἀποκαλύψει τόν ὀλέθριο γιά τήν Ὀρθοδοξία οἰκουµενισµό. ∆υστυχῶς ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ ἐνθαρρύνεται καί διατηρεῖται ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, µέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀποτελέσει τήν σωσίβιο λέµβο στήν κρίσιµη καί πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη ἐποχή µας. Προφανῶς πρόκειται γιά πλάνη, τήν ὁποία δέν µποροῦν νά ἐγκαταλείψουν πολλοί κληρικοί καί θεολόγοι. 
Ὁ οἰκουµενισµός εἶναι κοκτέϊλ διαφόρων παράξενων θρησκευτικῶν δοξασιῶν καί ἐκκεντρικῶν φιλοσοφιῶν. Εἶναι ἀπαράδεκτος συγκρητισµός. Ὅλα χωρᾶνε µέσα. Ἡ ἀλήθεια καί τά ψέµατα. Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ αἵρεση. Ὁ οἰκουµενισµός µοιάζει µέ ἑτοιµόρροπη στέγη, κάτω ἀπό τήν ὁποία ὑπάρχουν ὅλα ὅσα µποροῦν νά σκεφτοῦν οἱ ἄνθρωποι. «Εἶναι ἕνα δυσθεώρητο ψεῦδος, ἀλλ᾿ ὡραῖο ψεῦδος, ὅπου θέτει εἰς δοκιµασίαν τάς συνειδήσεις, τάς πεποιθήσεις, τήν πίστιν. Εἶναι ἕνα γοητευτικόν µηδέν, ὅπου λαµβάνει ὑπόστασιν ὑπαρξιακήν εἰς τήν ψυχήν...

20 Ἰουλίου 1974: Οἱ ἥρωες τῆς Κύπρου - Ἡ ἀνατομία μιᾶς τραγῳδίας

Τοῦ Ὁμήρου Φωτιάδη
Σάββατο πρωί, τῆς 20ης Ἰουλίου 1974…τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς μαρτυρικῆς μας Κύπρου…τὸ ξημέρωμα βρῆκε τοὺς Ἕλληνες Στρατιῶτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τῆς 107 ΕΣΟ ποὺ μόλις τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχαν ἀφιχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, νὰ προετοιμάζονται γιὰ τὸ πρωινὸ ἐγερτήριό τους…Ἦταν 05.30΄ τὸ πρωί, ὅταν ἀπὸ τὴν ὁροσειρὰ τοῦ Πενταδάκτυλου φάνηκαν δύο Τούρκικα μαχητικὰ ἀεροσκάφη F-104, σὲ ἰδιαίτερα χαμηλὴ πτήση, νὰ κατευθύνονται μὲ ταχύτητα πρὸς τὸ στρατόπεδο τῆς Ἑλληνικῆς Δύναμης Κύπρου. Σπάζοντας τὸ φράγμα τοῦ ἤχου καὶ ἀγγίζοντας κυριολεκτικὰ τὶς κορυφὲς τῶν δένδρων τοῦ στρατοπέδου, ἐξαπέλυσαν τὸ φονικό τους...

Ὁ Ἡρωϊκός Ἀντισυνταγματάρχης τῆς ΕΛΔΥΚ Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος


19 Ιουλ 2015

Εἶναι παράβασις τὸ ν΄ ἀνοίγη τὸ κατάστημά του ὁ Χριστιανὸς τὴν Κυριακή, ἔστω κι ἂν ὁ νόμος τοῦ κράτους τοῦ τὸ ἐπιτρέπη!

Δυστυχῶς ἡ νέα συμφωνία κυβέρνησης – δανειστῶν ἡ ὁποία ψηφίστηκε προσφάτως στὴν Βουλὴ προέβλεπε ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις (Σαμαρὰ κλπ) ἔτσι καὶ ἡ τωρινὴ, πολιτεύεται ἀντεκκλησιαστικά καὶ ἀντενθικά, ἐπιβεβαιώνοντας τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Τί νὰ τὸ κάνω τὸ δεξὶ ἢ τὸ ἀριστερὸ χέρι, ἂν δὲν κάνη σταυρό;», ἀπορρίπτοντας ἔτσι τοὺς ἀθέους πολιτικοὺς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τους τοποθέτηση..
Ὁ λόγος τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη πάντα διαχρονικός. Ἀπὸ τότε φώναζε γιὰ τὸν ἐκ Δυσμῶν κίνδυνο τῶν φραγκολατίνων: «Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Και ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον.
Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα:...

Ἡ Ῥωμαίικη Παράδοση, ὁ Ῥωμαίικος πολιτισμός, εὑρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ γνωρίζουν αὐτὸ καλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τὸν πολεμοῦν μὲ μανία

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου: «Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό»
«Χρειάζεται, λοιπόν, μία δυναμικὴ ἀναθεώρηση τῶν ἱστορικῶν μας δεδομένων. Χρειάζεται, θὰ ἔλεγα, μία ἐπανάσταση ποὺ πρέπει νὰ κάμει ὁ καθένας στὸν ἑαυτό του. Χρειάζεται ἀποτοξίνωση ἀπὸ τὰ πλέγματα τοῦ κακομοίρικου ἑλλαδίτικου πνεύματος. Καιρὸς νὰ ξαναζήσει τὸ Πνεῦμα τῆς Ῥωμηοσύνης. Τὸ πνεῦμα ποὺ μᾶς κληροδότησαν ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ προπάτορες τοῦ γένους μας ὡς ἀκαταμάχητο ὅπλο πνευματικῆς ἔνσαρκης σωτηρίας».
Τὰ παραπάνω λέγονται ἀπὸ χείλη πατριωτῶν ποὺ εἶναι γνῶστες τῆς Ἱστορίας μας ἀλλὰ παρ΄ ὅλη τὴν καλή τους προαίρεση, ἀποτελοῦν ἕνα εὐχολόγιο μᾶλλον θὰ ἔλεγα, γιατί καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά μας, ἐξαιτίας τῆς ἀποστασίας τῶν περισσοτέρων ἀπὸ τὴν Παράδοσή μας, ἀλλὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων, ποὺ εἶναι ἀντίθετοι πρὸς αὐτὴν (τὴν Παράδοση) δὲν εἶναι ἐφικτὴ...

Κυκλοφορήθηκε ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Σουρωτῆς! Διαδῶστε…

Πρόλογος Καθηγουμένης Φιλοθέης Μοναχς, Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 
«Εὐαγγελιστο Ἰωάννου το Θεολόγου» 
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ ὕστερα ἀπὸ ἐργασία πολλῶν χρόνων, ἡ Ἀδελφότητά μας, προβαίνει στὴν ἔκδοση τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπὸ ἱερὴ ὑποχρέωση πρὸς τὸν Ἅγιο, ὁ ὁποῖος ἐπὶ εἴκοσι ὀκτὼ ἔτη τὴν καθοδηγοῦσε καὶ ποικιλοτρόπως τὴν εὐεργέτησε.
Εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε καὶ ἐμεῖς «ἐν τινι μέτρῳ» τὴν ὑπέρμετρη ἀγάπη τοῦ Ὁσίου γιὰ τὸν Θεό, τὴν μοναχική του ἀκρίβεια, τὴν τέλεια αὐταπάρνησή του, τὴν δύναμη τῆς φλογερῆς προσευχῆς του. Ζήσαμε ἀπὸ κοντὰ τὴν ἁγία του ἁπλότητα καὶ τὴν βαθειὰ ταπείνωσή του, τὴν θεοφώτιστη διάκρισή του, τὴν ἀρχοντική του ἀγάπη γιὰ κάθε ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τὴν μετὰ σπουδῆς ἀπόκρυψη τῆς ἀρετῆς του.
Θεωρήσαμε λοιπὸν χρέος μας νὰ ἀξιοποιήσουμε ὅσα στοιχεῖα διαθέταμε καὶ νὰ...

Σωκράτης Γκιόλιας: δολοφονία ἐλεύθερης φωνῆς († 19/07/2010)

Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ Σωκράτης Γκιόλιας ἄλλαξε ἄρδην τὸν τρόπο ἐνημέρωσης στὴν Ἑλλάδα "μπαίνοντας σφίνα" στὸ διεφθαρμένο μιντιακὸ σύστημα καί δημοσιεύοντας "ἀπαγορευμένες εἰδήσεις". Ὅσο δὲ γιὰ τὴν ἐν ψυχρῶ δολοφονία του 19/07/2010, ἀρκεῖ νὰ ἐπισημάνει κανεὶς τὴν σκανδαλώδη ἀδιαφορία τῶν ἀρχῶν ὡς πρὸς τὴν διερεύνησή της ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Ἴσως τὰ κέντρα ποὺ τὴν σχεδίασαν καὶ τὴν ὑλοποίησαν (πιθανὸν μυστικὲς ὑπηρεσίες ἢ μεγάλα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα) χρησιμοποίησαν τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια ὥστε νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ ποὺ ἐπικρατεῖ... Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύει τὴν ψυχή του καὶ ἂς παρηγορεῖ τοὺς συγγενεῖς του.
Δεῖτε σχετικές ναρτήσεις:

18 Ιουλ 2015

Σύγχρονη παιδεία καί θρησκευτική ἐκπαίδευση στήν Ἑλλάδα

Ὁ Δάσκαλος καὶ Θεολόγος κ. Δημήτριος Νατσιὸς στὴν ἐκπομπὴ του «Γράμματα σπουδάματα», ἔχει καλεσμένο τὸν Δρ. Θεολογίας κ. Ευάγγελος Πεπέ, μέ θέμα τήν σύγχρονη παιδεία καί τήν θρησκευτική ἐκπαίδευση στήν Ἑλλάδα

Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ δὲν ἔκλεισε καὶ δὲν θὰ κλείσει Ἕλληνες!

Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ δὲν κλείνει ποτέ.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ σὲ περιμένει στὸ μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ σὲ περιμένει σὲ ἕνα συμπόσιο ἄφεσης ἁμαρτιῶν καὶ ζωῆς αἰώνιας.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ δὲν ζητᾶ καταθέσεις ὑλικὲς καὶ δεσμέυσεις, ἀλλὰ μιὰ καρδιὰ ἀγαπητική.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ ἐκεῖ ἐπάνω προσφέρεται ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος προσωπικὰ σὲ μιὰ θυσία πραγματική.
Ἡ μόνη τράπεζα ὅπου ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεὸς κατὰ χάριν.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ ἡ ἀγκαλιὰ τῆς εἶναι ἀνοιχτὴ γιὰ τὸν μετανοοῦντα ἄνθρωπο.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ εἶναι εὐχαριστιακή, ἀγαπητική, θυσιαστική.
Ἡ μόνη τράπεζα ὅπου δὲν περιμένεις ἐσύ, ἀλλὰ σὲ περιμένει ἐκείνη.
Ἡ μόνη τράπεζα... Ἡ Ἁγία Τράπεζα!
Εἶναι ἡ μόνη Ἐλπίδα μας, τώρα Ἕλληνες!

Θέλω νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ἐλπίδα

Θέλω νὰ μιλήσω κι ἐγὼ γιὰ τὴν ἐλπίδα. Τὴν ἐλπίδα μου στὸν ἄνθρωπο. Τὴν πίστη μου ὅτι, ἀκόμα καὶ στὰ πιὸ σκοτεινὰ χρόνια, αὐτὴ δὲν θὰ ἐκλείψει. Ἀκόμα κι ἀπέναντι στὶς συμφορὲς ποὺ μοιάζουν ἀνίκητες, αὐτὴ δὲν θὰ νικηθεῖ. Ἡ ἐλπίδα μπορεῖ νὰ περιγελαστεῖ. Νὰ γίνει τέχνασμα καὶ προεκλογικὸ σύνθημα τῶν ἐπιτήδειων ποὺ θέλουν νὰ ἐξαπατήσουν. Νὰ εἶναι ἀπατηλὴ καὶ ψεύτικη. Ἀλλὰ ἡ δύναμή της εἶναι ἀσύγκριτη.
Ἕνας ἄλλος δάσκαλος εἶπε κάποτε ὅτι πρέπει νὰ πιστεύουμε στὴ δύναμη τῆς ἀλλαγῆς. Εἶμαι κι ἐγὼ δάσκαλος. Πιστεύω κι ἐγὼ στὴν ἀλλαγή. Κυρίως, ὅμως πιστεύω στὴν ἐλπίδα. Μὰ δὲν πιστεύω στὴν ἐλπίδα ποὺ βρίσκεις στὴν ἀήθη, τὴν πιὸ ἀηδῆ μορφὴ τῆς «ἐπαγγελματικῆς» - μὲ τὴ χειρότερη σημασία τῆς λέξεως – πολιτικῆς. Πιστεύω στὴν ἐλπίδα ποὺ παρηγορεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ποῦ τὸν ἐνδυναμώνει νὰ παλέψει. Ποῦ τὸν κάνει νὰ αἰσθάνεται ἐλεύθερος, ἀκόμα καὶ μέσα στὰ δεσμὰ μιᾶς ἰδιότυπης κατοχῆς.
Εἶμαι ἕνας δάσκαλος ποὺ πιστεύει στὴν ἐλπίδα.
Εἶμαι δάσκαλος κι ἡ μεγαλύτερη εὐθύνη μου εἶναι νὰ διδάξω στὰ παιδιά, τὸ μέλλον μας, ὅτι τίποτε δὲν ἔχει χαθεῖ, ὅτι δὲν εἴμαστε καταδικασμένοι. Νὰ τοὺς διδάξω ὄχι τὴν ἀπογοήτευση, ἀλλὰ τὴν ἐλπίδα. Ὄχι τὴν ἐξαπάτηση, ἀλλὰ τὴν ἐντιμότητα. Ὄχι τὴν εὔκολη ἀποφυγὴ τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ τὴ....

Κόρη μου ΕΛΛΑΔΑ δὲν εἶδες ἐφιάλτη... Τὴν Προδοσία ξαναεῖδες!

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ στεγνὴ πραγματικότητα τοὺς δίνει στεγνὰ στὸν Λαὸ ποὺ θὰ περιτριγυρίζει  τὶς ἑπόμενες  μέρες τὴν Βουλή.
"Το νέο χρηματοδοτικὸ πρόγραμμα τῆς Ἑλλάδας θὰ ἀποτύχει, προειδοποιεῖ τὸ Βusiness Insider, παρακολουθώντας στενὰ τὶς ραγδαῖες ἐξελίξεις ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα. Ὅπως ἐπισημαίνει, ἡ νέα συμφωνία γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι καταδικασμένη νὰ ἀποτύχει γιατί τὸ νέο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα στήριξης τῆς χώρας δὲν διαφέρει πολὺ - ἀπὸ πλευρᾶς δομῆς - ἀπὸ τὰ δύο προηγούμενα πακέτα διάσωσης ποὺ ἔλαβε ἡ χώρα (τὸ 2010 καὶ τὸ 2012). 
Ἡ βούληση τῶν Ἑλλήνων νὰ παραμείνει ἡ χώρα τους στὸ εὐρὼ δὲν συγκίνησε τοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι δὲν προσέφεραν μιὰ καλὴ συμφωνία γιὰ τὴ μελλοντικὴ χρηματοδότηση τῆς χώρας. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνει στὸ εὐρώ, μόνο αὐτὴ τὴ συμφωνία μπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ. Ὅπως τονίζεται στὸ ἐν λόγω δημοσίευμα, ὁ κίνδυνος κατάρρευσης τῆς συμφωνίας ποὺ ἐπετεύχθη στὴ Σύνοδο τῆς Κυριακῆς εἶναι ὁρατός, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
- Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀποτύχει πολλὲς φορὲς νὰ ἐφαρμόσει μεταρρυθμίσεις
- Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ χώρα μὲ ὑπέρογκο χρέος καὶ χωρὶς ἀνάπτυξη
- Ἡ παραγωγὴ πρωτογενοῦς πλεονάσματος εἶναι μια....

Φαραὼ-Δανειστές: Οἱ δεινοὶ δυνάστες καὶ ἡ ὀδυνηρὴ Γενοκτονία

Γράφει ο Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος Κιλκίς
Στὴν τρέχουσα ἐπικαιρότητα, ποὺ ἤδη προβάλλουν  σκληρὰ καὶ ἀδυσώπητά τα ἐπερχόμενα δεινὰ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, βρίσκουμε κάτι ἀνάλογο νὰ συνταιριάζει ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, μὲ τὸν καταδυναστευόμενο ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους  λαὸ τῶν Ἑβραίων.
 Ὅταν ἄρχισε νὰ αὐξάνεται καὶ νὰ γίνεται πολὺ ἰσχυρός, ὄντας ὑποταγμένος καὶ ἐξορισμένος,  τότε ὁ βασιλιὰς Φαραώ, ποὺ δὲ γνώριζε τίποτε γιὰ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν προσφορά του στὴν Αἴγυπτο, ὑπὸ τὸ φόβο τῆς ἐπικράτησής τους, ἔδωσε  ἐντολὴ  νὰ συντριβεῖ τὸ ἔθνος τοῦ Ἰσραήλ. Διέταξε τὴ γενοκτονία του. (Βιβλίο Ἐξόδου)
Δυὸ μεθόδους σοφίστηκε ὁ Φαραὼ γιὰ τὴν ἐξόντωσή του, γιὰ τὴ γενοκτονία αὐτή.  «Δεῦτε οὒν κατασοφισώμεθα αὐτούς», εἶπε (Ἐξ.1,10).Τί σημαίνει «κατασοφισώμεθα»; Κατασοφίζομαι, σημαίνει ἐξαπατῶ, κάνω κακὸ μὲ τεχνάσματα, μὲ μεθόδους κρυφές. Πῶς ὅμως;
Ἡ πρώτη ἦταν σὲ μορφὴ καταπίεσης, τυραννίας καὶ βασανιστηρίων. Διέταξε νὰ τοὺς βάλουν σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα καὶ νὰ χτίζουν ἀσταμάτητα πολιτεῖες. Οἱ ἐπιστάτες τοὺς πίεζαν στὴν ἐργασία ὅλο καὶ περισσότερο καὶ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἐκκλησία καὶ κόσμος

17 Ιουλ 2015

Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής - Περὶ προσευχῆς


Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ»
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ
ΒΙΟΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-«Η ΔΕΚΑΦΩΝΟΣ ΣΑΛΠΙΓΞ»
ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΑ 

Θὰ μακρυγορούσαμε, ἂν θέλαμε νὰ περιγράψουμε ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τὸ θέμα αὐτὸ σὲ σχέση μὲ τὸ Γέροντά μας. Ἡ προσευχὴ ἦταν γιὰ τὸν Γέροντα ἕνα ἀπέραντο κεφάλαιο καὶ τὸ κύριο μέλημά του. Σὲ αὐτὴν εἶχε δοθεῖ ὁλόκληρος. Ὅλη τὴν ζωή του, ὅλη τὴν ἐπίδοση καὶ τὸν ἐνθουσιασμό του, ὅλη τὴν φροντίδα καὶ τὴν προσπάθειά του, ὅλο του τὸ εἶναι τὰ εἶχε ἀποθέσει στὴν ἀρετὴ τῆς προσευχῆς. Τί μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ νὰ περιγράψουμε ἀπὸ τὰ δυσπρόσιτα καὶ ἀπροσπέλαστα μυστήρια ποὺ ἀγνοοῦμε ἐμεῖς οἱ ταπεινοί, πτωχοὶ καὶ ἀδύνατοι ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴν κατάστασή μας;Βλέπαμε ἐξωτερικὰ τὴν πρακτικὴ ζωή του. Παρατηρούσαμε, πόσο ἀνελέητα φερόταν πρὸς τὸν ἑαυτό του καὶ ἀνάλογα συλλογιζόμασταν. Ποιὸς ὅμως ἦταν δυνατὸν νὰ δεῖ ἢ νὰ περιγράψει τὸν ἐσωτερικό του κόσμο καὶ τοὺς ἀλαλήτους στεναγμούς του καὶ ὅλα ὅσα ἡμέρα καὶ νύχτα προσέφερε στὸν Θεό;

Δικαιολογημένες ἀπαιτήσεις μποροῦσαν νὰ τοῦ ἀποσπάσουν ἀνάλογες ὑποχωρήσεις σὲ σχέση μὲ ὁ,τιδήποτε πρακτικὸ τὸν ἀπασχολοῦσε. Στὴν τάξη ὅμως καὶ τὸν τύπο τῆς προσευχῆς ἦταν ἀδύνατο νὰ γίνουν ὑποχωρήσεις....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.