31 Οκτ 2023

Λεφτὰ γιὰ τὰ κανάλια ὑπάρχουν! Ἡ κυβέρνηση μοιράζει 6,8 ἑκατομμύρια στοὺς καναλάρχες ἐξ αἰτίας τῆς... Οὐκρανίας

Μὲ νέα χρηματοδότηση τὸ Μαξίμου προσπαθεῖ νὰ ἐλέγξει τα κανάλια.
Από τις λίστες Πέτσα, στὴ λίστα... Μπρατάκου, λεφτὰ γιὰ τὰ κανάλια ὑπάρχουν! Τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀποφάσισε νὰ μοιράσει 6,8 ἑκατομμύρια στοὺς καναλάρχες, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι ἐπλήγησαν οἰκονομικὰ ἐξ αἰτίας τοῦ... πολέμου στὴν Οὐκρανία. Τὴν ὥρα ποὺ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐκτίθεται ἐπανειλλημένα ἀπὸ τὴν ἄρνησή της νὰ βοηθήσει τὰ ἑλληνικὰ νοικοκυριὰ μὲ δραστικὰ μέτρα κατὰ τῆς ἀκρίβειας καὶ τῆς αἰσχροκέρδειας, μοιράζει ζεστὸ χρήματα σὲ 7 κανάλια πανελλαδικῆς ἐμβέλειας, γιὰ νὰ πληρώσει τὶς εἰσφορὲς στὸν Δημοσιογραφικὸ Ὀργανισμὸ Ἐπικουρικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) γιὰ τὸ περασμένο ἔτος. 

Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ DataJournalists, τὴν ἀπόφαση...

Περὶ τοῦ Εἰκονοστασίου καὶ τῆς ἐν αὐτῷ θέσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων

Γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου
Τὸ εἰκονοστάσιον, κοινῶς τέμπλον, τοῦ ἱεροῦ ναοῦ χωρίζει τὸ Ἅγιον Βῆμα ἀπὸ τὸν κυρίως ναόν. Πρέπει δὲ νὰ εἶναι χαμηλόν, διὰ νὰ φαίνεται ἡ Θεοτόκος Πλατυτέρα, καὶ νὰ ἔχη τρεῖς θύρας, ἤγουν εἰς τὸ μέσον τὴν Ὡραίαν Πύλην, καὶ δύο πλαγίας μικρότερας θύρας. Νὰ ἔχη καὶ θυρίδας, εἰς τὰς ὁποίας νὰ μπαίνουν αἱ εἰκόνες, ζωγραφισμένες ἐπάνω εἰς σανίδι.
Ἡ δὲ θέσις τῶν Ἱερῶν εἰκόνων εἶναι αὕτη: Δεξιόθεν τῆς Ὡραίας Πύλης ἵσταται ἡ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης καὶ ἀριστερόθεν ἡ εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ. Εἰς τὴν θυρίδα ὁπού εὑρίσκεται παραπλεύρως τῆς Παναγίας ἐκ δεξιῶν, ἵσταται ἡ εἰκὼν τοῦ ἁγίου ἢ τῆς ἑορτῆς εἰς τὴν ὁποίαν ἀφιέρωται ὁ ναός, εἰς δὲ τὴν θυρίδα ὅπου εὑρίσκεται παραπλεύρως τοῦ Κυρίου, ἵσταται ὁ Τίμιος Πρόδρομος. Εἰς τὰς...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς καὶ ἡ ἀντίδρασή του ὅταν ἔμαθε γιὰ τὶς σατανικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Halloween

Στὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχει ἕνα ἔθιμο κατὰ τὸ ὁποῖο διοργανώνουν πανηγυρισμοὺς Halloween ὅπου οἱ νέοι βρίσκουν τὴν εὐκαιρία νὰ ντυθοῦν μὲ στολὲς μάγων, δαιμόνων, φαντασμάτων καὶ νὰ ἐπικαλοῦνται σκοτεινὲς δυνάμεις....
Μία ὁμάδα Ρώσων διοργάνωσαν μία τέτοια ἐκδήλωση, ἕνα σαββατόβραδο, ἐνῶ στὸν καθεδρικὸ Ναό τοῦ Σὰν Φρανσίσκο γινόταν ἡ πρώτη ὁλονυκτία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης.
Μὲ λύπη παρατήρησε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς ὅτι πολλοὶ ἔλειπαν ἀπὸ τὴν ὁλονυκτία. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία λοιπὸν πῆγε στὸν χῶρο ὅπου ἤξερε ὅτι θὰ γινόταν ἡ χοροεσπερίδα, μπῆκε στὴν αἴθουσα ἀφήνοντας ἔκπληκτους τούς παρευρισκομένους μὲ τὴν παρουσία του ἐκεῖ !
Ἡ μουσικὴ ἀμέσως σταμάτησε, ἐνῶ ὁ Ἅγιος ξεκίνησε σιγὰ - σιγὰ  νὰ περιφέρεται στὸν...

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ἀπὸ τὴ Χίο (31 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Μία ἀπὸ τὶς πλέον πρόσφορες μεθόδους ἐξισλαμισμοῦ, στὰ μαῦρα χρόνια της δουλείας, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ Τοῦρκοι, ἦταν ἡ συκοφαντία. Συκοφαντοῦσαν κάποιον Χριστιανὸ ὅτι δῆθεν ἀσπάστηκε τὸ Ἰσλὰμ καὶ κατόπιν τὸν κατέδιναν ὡς «ἀποστάτη», πού, ἂν δὲν γινόταν μουσουλμάνος, τὸν σκότωναν! Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ Νεομάρτυρας Ἅγιος Νικόλαος ἀπὸ τὴ Χίο. 
Γεννήθηκε στὶς Καρυὲς τῆς νήσου Χίου, στὰ 1731. Γονεῖς τοῦ ἦταν οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ καὶ ὀνομάζονταν Πέτρος καὶ Σταματού. Ἀπὸ μικρὸς ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, ἀλλὰ πρόκοψε σὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐγώ ἀπό τήν ὑγεία μου δέν εἶδα κανένα καλό, μόνο ἀπό τίς ἀρρώστιες ὠφελήθηκα.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

30 Οκτ 2023

Ἅγιος Πορφύριος: «Ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά κλείσει ἡ Χάλκη, διότι οἱ μαθητές μετά, στέλνονταν στά δυτικά πανεπιστήμια καί γινόντουσαν ἄθεοι θεολόγοι»!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Ἐγνώρισα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», Μαρτυρίες γιά τίς συμβουλές καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, ἔκδοση «Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι 2018.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Μάξιμος ἦταν οἰκογενειακός φίλος, καί μία μέρα ζήτησε ἀπό τόν πατέρα μου νά τόν πάει γιά νά γνωρίσει τόν Γέροντα Πορφύριο. Πῆγαν μαζί καί εἶπε στόν πατέρα μου ὅτι γιά «ἀστεῖο» θά ἔκρυβε τό ἐγκόλπιο, γιά νά μήν καταλάβει ὁ Γέροντας ὅτι ἦταν δεσπότης. Μπαίνοντας στό κελλάκι, λέει ὁ δεσπότης: «Τήν εὐχή σας, Γέροντα», καί ὁ Γέροντας Πορφύριος τοῦ ἀπαντάει: «Τήν δική σας, Σεβασμιώτατε…»… Ἔμειναν ἀρκετή ὥρα μέσα καί βγαίνοντας ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης ἦταν συγκλονισμένος καί ἀνέφερε ὅτι ἕνα ἀπό τά θέματα πού συζήτησαν ἦταν καί γιά τήν Σχολή τῆς Χάλκης, τῆς ὁποίας…

Φρίκη: Βάζουν τόν Ἅγιο Πορφύριο καί τόν Ἅγιο Παΐσιο νά «διαφωνοῦν» μεταξύ τους!

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ
Ἱεροκήρυκος
Ὀκτώβριος 2023

Φρίκη: Βάζουν τόν Ἅγιο Πορφύριο καί τόν Ἅγιο Παΐσιο νά «διαφωνοῦν» μεταξύ τους! 

Λύπη καί πόνος καταλαμβάνει τήν ψυχή μας, ὅταν ἀρκετοί ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας φέρνουν τούς δύο λαοφιλεῖς καί θεοφόρους Ἁγίους, τόν Ἅγιο Πορφύριο καί τόν Ἅγιο Παΐσιο, «νά διαφωνοῦν» μεταξύ τους.
 Τό φοβερό κακό εἶναι ὅτι, ἐμεῖς «οἱ ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ» (Ἐφεσ.4,18), προσπαθοῦμε νά ἑρμηνεύσουμε καί νά ἐξηγήσουμε τούς ἀειλαμπεῖς ἀστέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 Καί οἱ δύο Ἅγιοι εἶχαν ἀγάπη στό Χριστό, στήν Παναγία, στούς Ἁγίους. Ἦταν βαθειά προσηλωμένοι στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, στό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, στίς Ἅγιες Οἰκουμενικές Συνόδους, ἐμπνέονταν καί διδάσκονταν ἀπό τό μαρτυρικό φρόνημα τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων καί τῶν Ὁσίων.

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἡ ἀνδρεία τοῦ '40 καὶ ἡ ἀφωνία του σήμερα"

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 29 Ὀκτωβρίου 2023] 

Ἅγιος Ἀπόστολος Κλεόπας ὁ Ἀδελφόθεος (30 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Σημαντικὴ θέση στὴ χωρία τῶν ἁγίων τῆς Καινῆς Διαθήκης κατέχουν καὶ οἱ λεγόμενοι Ἀδελφόθεοι. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Κλεόπας, ἢ Σίμων, ἢ Συμεῶν. Τὰ πολλὰ ὀνόματα ἦταν συνηθισμένα στὴν ἰουδαϊκὴ κοινωνία, ἀλλὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση μᾶς εἶναι περισσότερο γνωστὸς ὡς Κλεόπας. 
Ὡς Ἀδελφόθεοι χαρακτηρίζονται τὰ παιδιά του Μνήστορα Ἰωσήφ, τέκνα ἀπὸ τὴν πρώτη γυναῖκα του, ἡ ὁποία εἶχε κοιμηθεῖ: ὁ Ἰάκωβος, ὁ Ἰωσής, ὁ Ἰούδας καὶ ὁ Κλεόπας – Σίμωνας- Συμεῶν. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτοὶ ἔζησαν καὶ μεγάλωσαν μαζὶ μὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μέσα στή θλίψη σου, ἄρχισε νά ξεχύνεις ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς σου, ἄρχισε νά ἐπαναλαμβάνεις, χωρίς νά σκέφτεσαι τίποτε, τά λόγια: Δόξα τῷ Θεῷ!
Θά δεῖς σημεῖα. Θά δεῖς θαύματα. Τά λόγια τοῦτα θά φέρουν στήν καρδιά σου παρηγοριά, διώχνοντας τή λύπη.
Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

29 Οκτ 2023

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία ἡ ὁσιομάρτυς (29 Ὀκτωβρίου †)

Ἀνάμεσα στά μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου πού ἀφιέρωσαν ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή τους στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί πού λάμπουν ὡς φαεινοί ἀστέρες μέσα στό πνευματικό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καί ἡ τιμώμενη στίς 29 Ὀκτωβρίου ἔνδοξος καί καλλιπάρθενος Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ ὁποία ἀναδείχθηκε το «Μαρτύρων τό ἥδυσμα», των «ἀσκουσῶν ἡ καλλονή» καί τῶν «παρθένων τό ἀγλάϊσμα καί τό σεμνολόγημα», ὅπως χαρακτηριστικά ὑμνεῖται καί γεραίρεται μέσα ἀπό τό ἀπολυτίκιό της. Ἡ πολύαθλος καί πανεύφημος ὀσιοπαρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία γεννήθηκε καί ἔζησε στή Ρώμη τόν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ ἀντίχριστος θά προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα τήν πιό μεγάλη ἐπίγεια εὐημερία καί εὐδαιμονία, θά προσφέρει τιμές, πλούτη, μεγαλεῖα, σωματικές ἀνέσεις καί σαρκικές ἡδονές. Ὅσοι ἐπιζητοῦν τά ἐπίγεια ἀγαθά, θά τόν δεχθοῦν καί θά τόν ὀνομάσουν κύριό τους.
Ἁγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

28 Οκτ 2023

Δημήτρης Νατσιός: «Ότι κερδήθηκε με αίμα δεν μπορεί να ξεπουληθεί με το μελάνι μιας υπογραφής»

Οι δηλώσεις του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού αμέσως μετά την πανηγυρική δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου.

Ἥρωες 1940-2021 - Τό Βορειοηπειρωτικό μέτωπο

O ἑλληνικός στρατὸς ἀπολαμβάνει τῆς ἰδιαιτέρας προστασίας τῆς Παναγίας καὶ οἱ νίκες του ὀφείλονται εἰς τὴν ἐπέμβασίν της

Michael Palairet
Ἄγγλος πρεσβευτὴς στὴν Ἑλλάδα τὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου τοῦ 1940
Από τὴ Βρετανικὴ Πρεσβεία                                                          ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος 9, 1940 
Κύριέ μου,
Εἰς τὴν ἐπιστολήν μου Νὸ 293 τῆς 23ης Νοεμβρίου, ἀνέφερα τὴν εὐρέως παραδεχομένην πίστιν ἐδῶ ὅτι ὁ ἑλληνικός· στρατὸς ἀπολαμβάνει τῆς ἰδιαιτέρας προστασίας τῆς Παναγίας της Τήνου καὶ ὅτι οἱ νίκες του, οἱ ὁποῖες δύνανται ἀσφαλῶς νὰ ὀνομαστοῦν θαυματουργικές, ὀφείλονται εἰς τὴν ἐπέμβασίν της. 
Αὐτὴ ἡ πίστις ἔχει γίνει τώρα πεποίθησις καὶ ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἱστορίες τῆς παρουσιάσεων τῆς Εὐλογημένης Παρθένου εἰς στρατιώτας εἰς τὸ μέτωπον ἐνθαρρύνοντάς τους εἰς τὴν μάχην, μὲ ὑποσχέσεις ὅτι ἡ ἱεροσυλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς εἰς τὸν Ναὸ τῆς κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως θὰ ἐτιμωρεῖτο ἀπὸ μία μεγάλη ἥττα…

«Ἕλληνες, εὐλογημένος ὁ ἀγώνας σας!»: Πῶς εἶδε ὁ τουρκικὸς Τύπος τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ '40

Γράφει ὁ Γεώργιος Ἀγγελετόπουλος*
Ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση τῆς Ἑλλάδας στὴν ἀπόπειρα τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας νὰ εἰσβάλει στὸ ἔδαφός της, ποὺ ξεκίνησε τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940, ἀλλὰ καὶ ἡ προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν ὑπὸ κατοχὴ ἀλβανικὴ ἐνδοχώρα προκάλεσαν τὸν θαυμασμὸ ὄχι μόνο τῶν δυτικῶν συμμάχων, ἀλλὰ καὶ τῆς γείτονος Τουρκίας. Ἡ ἀρθρογραφία τῶν τουρκικῶν ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς ἀποτελεῖ ἀψευδῆ μάρτυρα τῶν αἰσθημάτων συμπαράστασης καὶ τῶν ἐπαίνων ποὺ εἶχαν προκαλέσει τὰ ἑλληνικὰ κατορθώματα ἐναντίον ἑνὸς σαφῶς ὑπέρτερου, ὑλικὰ καὶ ἀριθμητικά, ἀντιπάλου. Πρόκειται γιὰ μία περίοδο ποὺ ὁ Ἰσμὲτ Ἰνονού, ἔχοντας ὑπερισχύσει στὸν ἀγώνα ἐξουσίας ποὺ εἶχε λάβει χώρα μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ τὸν Νοέμβριο 1938, εἶχε ἀναγορευθεῖ σὲ «ἐθνικὸ ἡγέτη» (Milli Sef) τῆς Τουρκίας.
Ἡ ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἐννέα μῆνες ἀργότερα, διευκόλυνε τὸν, οὕτως ἢ ἄλλως, ἀσφυκτικὸ ἔλεγχο ποὺ ἀσκοῦσε στὸν Τύπο τὸ «μονοκομματικὸ καθεστὼς» (Tek Parti Rejimi) καί, κατὰ συνέπεια, μπορεῖ βασίμως νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι οἱ δημοσιευόμενες ἀπόψεις ἀπηχοῦσαν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς θέσεις τῶν πολιτικὰ ἰθυνόντων.
Πράγματι, ὁ τουρκικὸς Τύπος παρακολουθοῦσε στενὰ τὶς ἐξελίξεις μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Ἰταλίας καὶ εἶχε λάβει θέση ὑπὲρ τῆς πρώτης, τόσο στὴν περίπτωση τῆς δολοφονίας τοῦ....

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου»

Φωτογραφία: Τὸ Ἅγιον Ὅρος γιορτάζει μὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη Πατρίδα! Μία γιγαντιαία σημαία ἀναρτᾶται στὴ Βίγλα τῆς ἁγιωνύμου Πολιτείας!
Ἀκοῦστε τὴν ὁμιλία κάτωθι…

Μοιρολόϊ γιὰ τὶς γυναῖκες τῆς Πίνδου τοῦ 1940

Τὸ μοιρολόϊ μίας Ἠπειρώτισσας γυναίκας γιὰ νὰ τιμήσει τὶς γυναῖκες τῆς Πίνδου ποὺ ἔδωσαν τὰ πάντα στὸ Βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο τοῦ 1940!

Σὲ αὐτὰ τὰ χώματα γράφτηκαν οἱ χρυσὲς σελίδες τοῦ ἔπους 1940!

Καλπάκι, Ἰωάννινα, Μπουραζανι, Μονὴ Βελλᾶς, ἄνω Παρακάλαμος, Μονὴ Σωσίνου, Κόνιτσα!
Στὸ βίντεο θὰ δεῖτε τὸ "ΟΧΙ" στὸν Λόφο Καλπακιοῦ ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησαν ὅλα. Τὸ μνημεῖο τοῦ Ἕλληνα μαχητῆ. Τὸ μνημεῖο τῶν 43 πεσόντων ἀξιωματικῶν καὶ εὐζώνων. Τὸ πεδίο τῆς μάχης στὸ Καλπάκι καὶ τὸ μνημεῖο μὲ τοὺς ξεχασμένους ἀθάνατους ἥρωες. Στρατηγεῖο Χαρ. Κατσιμητρου. Ἡ Μονὴ Σωσσίνου στὸν Ἄνω Παρακάλαμο Πωγωνίου ἀπὸ ὅπου λόγο τῆς στρατηγικῆς του τοποθεσίας λόγο τοῦ ὑψώματος ὅπου καὶ βρίσκεται, τὸ Πυροβολικὸ μας ἔβγαζε τῆς συντεταγμένες κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν. Μονὴ Βελλᾶς. Πεδίο ἀναπαράστασης Μάχης καλπακιοῦ. Ἡ Μεσογέφυρα στὸ Μπουραζάνι. Στὸ σημεῖο ποὺ ὁ ἐπαρχιακὸς δρόμος ἀπὸ τὸ Μπουραζάνι πρὸς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δέν πρέπει νά σημειώνουμε τόν Σταυρό ἁπλά μέ τά δάχτυλά μας, ἀλλά προηγουμένως μέ μεγάλη πίστη νά σημειώνουμε αὐτόν στή σκέψη μας καί τήν καρδιά μας, καί κατόπιν νά τόν σημειώνουμε στό πρόσωπό μας.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

27 Οκτ 2023

Σὲ κάθε μπαλκόνι νὰ ἀνεμίσει περήφανα καὶ μιὰ Ἑλληνικὴ σημαία, σὲ πεῖσμα ὅσων τὴ θεωροῦν σύμβολο τοῦ «χθές»

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὅλα τὰ σπίτια ἂς ὑποδεχτοῦν μὲ μιὰ Ἑλληνικὴ σημαία τὴν Ἐθνικὴ Ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου - Εἶναι χρέος μας νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ὅσους ἀποδομοῦν τὴ γαλανόλευκη. 
Μὲ τὴν ἔλευση τῆς φετινῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ», εἶναι εὐκαιρία νὰ δώσουμε μιὰ συμβολικὴ ἀπάντηση σὲ ὅσα «ἀπολειφάδια» τοῦ διεθνισμοῦ θεωροῦν «ξεπερασμένη» τὴν τιμὴ στὴν ἑλληνικὴ σημαία. Εἶναι εὐκαιρία νὰ δώσουμε ἕνα δυνατὸ στίγμα ἀντίστασης στὰ σχέδια τους. 

Ἂν αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ κατεδαφίσουν τὴν ἐθνικὴ παιδεία, ἐμεῖς θὰ τὴν ἀναστηλώνουμε μέσα ἀπὸ τὶς οἰκογενειακὲς...

Ταλμούδ, Κοράνι καί διαστρέβλωση τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ αὐτοτιμωρία τῆς ἀνθρωπότητας

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μέ κομμένη τήν ἀνάσα παρακολουθοῦμε ὅσα τραγικά συμβαίνουν στή Μέση Ἀνατολή, μέ κύρια θύματα τόν ἄμαχο πληθυσμό.
Φανατικοί Ἰσλαμιστές καί Ἑβραῖοι, μπολιασμένοι ἀπό τίς ἀξίες τῶν θρησκειῶν τους, τή βία καί τήν ἐξόντωση τοῦ ἐχθροῦ, ξεσποῦν πάνω σέ παιδιά, γυναῖκες, ἡλικιωμένους, ἄοπλους. Στά μέρη ὅπου ἡ ἀνθρωπότητα διέπραξε τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ἱστορίας, καταδικάζοντας σέ θάνατο τόν ἀθῶο Θεάνθρωπο, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.

Τό Ἰσραήλ, μάλιστα, δέν ἀρκέστηκε στήν ἐξόντωση ἀμάχων τῆς Παλαιστίνης, ἀλλά βομβάρδισε τό Ναό τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ...

π. Ἀνανίας Κουστένης: "Ἡ κυρὰ Παναγιὰ στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους"

Ἡ ὁμιλία τοῦ π. Ἀνανία Κουστένη στὰ πλαίσια
τῶν "Δημητρίων 2016" στὸν Ἅγιο Δημήτριο Πειραιῶς!

Ἕνα θαῦμα ἔζησαν οἱ στρατιῶτες τοῦ 51ου τάγματος στὴν κορυφογραμμὴ Ροντένη

Ἀπὸ τὶς 22 Ἰανουαρίου καὶ κάθε βράδυ στὶς ἐννέα καὶ εἴκοσι ἀκριβῶς, τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῶν ἀντιπάλων ἄρχιζε βολὴ ἐναντίον τοῦ τάγματος. Ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ οἱ ἀπώλειες ἦταν πολλές. Οἱ τολμηροὶ ἀνιχνευτὲς δὲν μποροῦσαν νὰ ἐντοπίσουν τὰ ἐχθρικὰ πυροβόλα, προφανῶς γιατί κάθε βράδυ οἱ ἀντίπαλοι τὰ μετακινοῦσαν. Ἡ κατάσταση ἦταν πιεστική. Ἕνα βράδυ τοῦ Φεβρουαρίου ἀκουστήκανε πάλι τὰ ἐχθρικὰ κανόνια.
«Παναγιά μου, βοήθησέ μας, σῶσε μας», φώναξε ἐντελῶς αὐθόρμητα ὁ ταγματάρχης Πετράκης. Ἀμέσως στὸ βάθος πρόβαλε ἕνα φωτεινὸ σύννεφο καὶ σιγὰ-σιγὰ δημιουργήθηκε κάτι σὰν φωτοστέφανο καὶ ἐμφανίστηκε ἡ μορφὴ τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ γέρνει πρὸς τὴ γῆ καὶ....

27 Ὀκτωβρίου 1940, Ἡμέρα Κυριακὴ – Στρατηγὸς Κατσιμῆτρος: «Δὲν θὰ περάσουν οἱ Ἰταλοὶ ἀπὸ το Καλπάκι»

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΩΡΑΙ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940. ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Προσεγγίζει ἤδη ἡ κρίσιμος ἡμέρα, διότι ὧραι πλέον μᾶς χωρίουν ἀπὸ τὴν σύρραξιν.
Τὰ πάντα μαρτυροῦν ὅτι εὐρισκόμεθα εὐγγύτατα πρὸς τὰς παραμονὰς σοβαρότατων γεγονότων. Ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας συνεργάζεται μετὰ τοῦ Ἐπιτελάρχου του Ἀντισ. ΔΡΙΒΑ ΧΑΡ. εἰς τὸ γραφεῖον του, παρόντος τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ III ἐπιτελικοῦ Γραφείου ταγ/χου ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΟΠΟΥΛΟΥ Π. καὶ λαμβάνουσι γνῶσιν τῶν τελευταίων πληροφοριῶν τῶν Μονάδων προκαλύψεως περὶ τῶν κινήσεων τῶν Ἰταλῶν.
Μετ’ ὀλίγην ὥραν κατέφθασεν καὶ ὁ Ἀρχηγὸς πυροβολικοῦ Συν/χης ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ἐπιστρέψας ἐκ τῆς μεθορίου ὅστις, ἐπεβεβαίωσε τὰς πληροφορίας ταύτας, προσθέσας καὶ ἐκ τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ παρατηρήσεως τὰ ἑξῆς:
Τὰ ἐπὶ τῆς μεθορίου κατὰ μῆκος τῶν πυραμίδων ἐγκατεστημένα Ἰταλικὰ τμήματα (Διμοιρίαι καὶ λόχοι) ἔλαβον διατάξεις μάχης, ἐγκαταστήσαντα ἐπὶ ἐπικαίρων θέσεων, τὰ πολυβόλα, ὁπλοπολυβόλα καὶ τοὺς ὅλμους αὐτῶν ἕτοιμα διὰ βολήν.
Τὸ πεδινὸν καὶ ὀρειβατικὸν πυροβολικόν, εἶχε ταχθῆ ἐγγύς τῆς μεθορίου καὶ ἐξετέλει εἰκονικὴν βολήν, πρὸς ἐξάσκησιν τῶν ἀνδρῶν του, εἶχον δὲ ἐγκαταστήση τὰ παρατηρητήρια τῶν πυρ/χιῶν των μὲ διόπτρας, χάρτας καὶ σχεδιαγράμματα ἐπ’ αὐτῆς ταύτης τῆς ὁροθετικῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πρέπει νά σεβόμαστε τήν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Ὅτι γίνεται μέ τήν βία δέν ἀντέχει στόν χρόνο καί τήν αἰωνιότητα.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

26 Οκτ 2023

Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον

Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἐγκλείστου ἐγκωμιαστικὸς λόγος στὸν ἅγιο καὶ ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Δημήτριο, καθὼς καὶ σχετικὰ μὲ τὸ μαρτύριο, τὰ θαύματα καὶ τὸν σεβάσμιο ναό του.
1. Ὁ ἔνδοξος Δημήτριος καὶ συμμέτοχος στὴν οὐράνια δόξα, μᾶς χάρισε σήμερα τὴν πανήγυρή του ὡς ὑπέρτατο δῶρο. Ἐμπρὸς λοιπὸν καὶ ἐμεῖς, ποὺ ἀποτελοῦμε τὸν θίασο ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν τὸν μάρτυρα, ἂς τὸν τιμήσουμε μὲ θεόπνευστους ὕμνους καὶ ἐγκώμια, γιὰ νὰ μᾶς ὠφελήσει ὁ φίλος καὶ μάρτυρας ὡς μεσολαβητὴς στὸν βασιλέα Χριστό. Ἂς τονίσουμε λοιπὸν καὶ τὸν θεϊκό του ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὰ ἐνάρετα προτερήματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἂς γεμίσουμε μὲ θεϊκὴ χαρὰ ὅπως ἔχει γραφεῖ, ἐπειδὴ ἀναφέρεται ὅτι, ὅταν ἐγκωμιάζεται ὁ δίκαιος, γεμίζουν μὲ εὐφροσύνη οἱ λαοί. Μακάρι ὅμως νὰ μὴν γεμίσουμε μόνο μὲ ἀγαλλίαση, ἀλλὰ νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὶς ὁμιλίες καὶ τὶς...

Ἁρματωμένος τὴν ἁρματωσιὰ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλήτης
Σήμερα εἶναι ἡ γιορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μεγάλη γιορτὴ γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, πλὴν ἰδιαίτερα γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη, ποὺ εἶναι κ’ ἡ πατρίδα του. Ἐκεῖ γίνεται φέτος μεγαλύτερη πανήγυρη, ἐπειδὴ γιορτάζουνε τὰ ἐγκαίνια τῆς φημισμένης ἐκκλησιᾶς του, ποὺ κάηκε στὰ 1917 καὶ τώρα εἶναι πάλι ξανακαινουργιευμένη ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ ὑπουργείου τῆς Παιδείας.

H πρώτη ἐκκλησιὰ ἤτανε ἕνα χτίριο ἀπὸ τὰ πιὸ ἀρχαῖα τῆς χριστιανοσύνης, χτισμένη ἑκατὸ χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὰ 313 μ.X., ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἀλλὰ κάηκε ὕστερα ἀπὸ...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
σὲ μία πρωτότυπη παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube 
Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιού στο YouTube 
ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος: Ὁ ἡρωικός Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ (26 Ὀκτωβρίου †)

 ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Οἱ Μάρτυρες κατέχουν τήν πρωτοπορία στή χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι ἔδωσαν τή μαρτυρία τους γιά τό Χριστό καί τήν ἐπισφράγισαν μέ τό μαρτύριό τους. Ἀντάλλαξαν τή ζωή τους μέ τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό, δίνοντας ἔμπρακτα τό παράδειγμα τοῦ πιό μεγάλου ἡρωισμοῦ στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἀψηφῶντας τούς φρικτούς διωγμούς τῶν εἰδωλολατρῶν.
Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ Μεγαλομάρτυς ἅγιος Δημήτριος. Γεννήθηκε καί ἔζησε στή Θεσσαλονίκη στά χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284-304) καί Μαξιμιανοῦ (286-305), σέ μιά ἐποχή ἐξαιρετικά δύσκολη γιά τήν Ἐκκλησία, διότι...

Γιατί ὁ Ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης σέ κόκκινο ἄλογο;


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος δημητριος
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος συχνά ἀπεικονίζεται μπροστα στόν Μαξιμιανό, στήν φυλακή, εὐλογώντας τό Νέστορα, ἀλλά ἐπιπλέον ἐπειδή ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς στρατιωτικούς καί συγχρόνως προστάτης τῆς Θεσσαλονίκης, πού πολλές φορές ἔσωσε ἀπό διάφορους κινδύνους, οἱ παραστάσεις, στίς ὁποῖες ὁ ἅγιος εἰκονίζεται στρατιωτικός, εἴτε πεζός εἴτε καβαλάρης, εἶναι συνηθισμένες στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἁγιογραφιῶν ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἀπεικονίζεται καί ἔφιππος σέ κόκκινο ἄλογο, σέ ἀντίθεση μέ τό λευκό ἄλογο τοῦ Ἅη Γιώργη. Στήν εἰκόνα αὐτή ὁ ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης μέ στρατιωτική στολή πάνω σέ κόκκινο ἄλογο φονεύοντας μέ τό δόρυ του τόν τσάρο τῶν Βουλγάρων Σκυλογιάννη. Πρόκειται γιά τό θαῦμα πού ἔγινε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1207 ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ὁ τσάρος τῶν Βουλγάρων Ἰωαννίτζης πού οἱ Βυζαντινοί ἀποκαλοῦσαν Σκυλογιάννη, φονεύτηκε κατά τήν παράδοση ἀπό τόν ἅγιο Δημήτριο, ὅταν ἐκεῖνος πολιορκοῦσε τήν Θεσσαλονίκη. Στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἡ Θεσσαλονίκη βλέπει πάντοτε τόν προστάτη της, τό στήριγμά της. (Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἀπό τούς Τούρκους τό 1912 συνέπεσε μέ τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ ἁγίου μας)....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν ἀρχίζει κανείς νά ζεῖ κατά Χριστόν, τότε τόν ἀποβάλλει ἡ κοινωνία. Ὅμως, τότε ἀποκτᾶ ἄλλη κοινωνία, γιατί καί ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε τήν δική Μας κοινωνία. Δέν χάνουμε τίποτε καί σ' αὐτόν τόν κόσμο.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

25 Οκτ 2023

Ἅγιος Παΐσιος: "Μᾶς πήγαιναν στὴν Ἐκκλησία οἱ δάσκαλοι στὶς γιορτές, καὶ ἃς χάναμε κανένα μάθημα. Σκοπὸς τους τώρα εἶναι νὰ ἀπομακρύνουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία"

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’, 
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999
Μικρὸ παιδάκι, πόσο μὲ βοηθοῦσε ποὺ πήγαινα στὴν Ἐκκλησία! Εἴχαμε καλὸ δάσκαλο στὸ Δημοτικὸ καὶ μᾶς βοηθοῦσε καὶ αὐτός. Μᾶς μάθαινε ἐθνικὰ ἄσματα καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους. Στὴν Ἐκκλησία τὶς Κυριακὲς ψάλλαμε τὴν Δοξολογία, «Ταῖς πρεσβείαις….», «Ἅγιος ὁ Θεός», τὸ Χερουβικό.
- Καὶ τὰ κοριτσάκια ψάλλανε;...
- Ναί, ὅλα μαζί τα παιδιά. Παλιά, ἡ Ἐκκλησία ἦταν δίπλα στὸ σχολεῖο καὶ παίζαμε γύρω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, στὴν αὐλή της. Μᾶς πήγαιναν στὴν Ἐκκλησία οἱ δάσκαλοι στὶς γιορτές, καὶ ἃς χάναμε κανένα μάθημα. Προτιμοῦσε ὁ δάσκαλος νὰ χάση μιὰ ὥρα, γιὰ νὰ λειτουργηθοῦν τὰ παιδιά. Ἔτσι τὰ παιδιὰ διδάσκονταν, ἁγιάζονταν, γίνονταν ἀρνάκια. Εἴχαμε καὶ ἕναν δάσκαλο Ἑβραῖο, ἀλλὰ θρησκευτικὰ δὲν μᾶς δίδασκε• ἐρχόταν μιὰ δασκάλα καὶ μᾶς ἔκανε θρησκευτικά. Παρ’ ὅλο ὅμως ποὺ ἦταν Ἑβραῖος, μᾶς πήγαινε μέχρι τὴν Ἐκκλησία. Καὶ στὴν Ἐκκλησία ὅλα τα παιδιὰ στεκόμασταν ὄρθια, ἥσυχα.
Καὶ βλέπω σήμερα ποὺ ἀπομακρύνουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πὼς ἔχουν ἀγριέψει! Ἐνῶ στὴν Ἐκκλησία τὸ παιδάκι θὰ ἠρεμήση, θὰ γίνη καλὸ παιδί, γιατί δέχεται τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζεται. Δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ....

Οἱ εὐκολόπιστοι «ἄπιστοι»

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Συχνὰ ἀκοῦμε στὶς συζητήσεις τῶν ἀνθρώπων νά γίνεται λόγος γιὰ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ πόση ἀξία ἔχει στὴ ζωή τους. Διατυπώνονται ἐπιπόλαιες ἀπόψεις ἢ ἐπαναλαμβάνονται ἰδέες διαφόρων «σοφῶν» τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι ποτὲ δὲν εἶχαν ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία! Πολλοὶ ἀρέσκονται νὰ ἐμφανίζονται ὅτι δέν τούς ἐνδιαφέρει τὸ θέμα καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε ἠθικὸ φραγμό. Τὰ ὅσα λέγονται μὲ ἐπιμονή, ἀποδεικνύουν ὅτι μόνο ἐλεύθεροι δὲν εἶναι. Οἱ προτιμήσεις τους, οἱ ἰδέες καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων: Ἔγκλημα πολέμου τὸ κτύπημα στὴν Μονὴ Ἁγίου Πορφυρίου "

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 22 Ὀκτωβρίου 2023] 

Ἁγία Ταβιθά: Ἡ φιλάνθρωπος κόρη τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας (25 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φιλανθρωπία εἶναι συνώνυμα μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ἡ βάση τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ὅποιες ἰδιαιτερότητές τους. Τίποτε δὲ μπορεῖ νὰ μπεῖ ἐμπόδιο στὴν ἄσκηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, οὔτε τὸ φύλο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ φυλή, οὔτε ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομική του κατάσταση. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὄχι μόνο δίδαξε τὴν ἀγάπη πρὸς ὅλους, ἀλλὰ καὶ ἔθεσε ὡς προϋπόθεση τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης, σὲ ὅσους ἤθελαν καὶ θέλουν νὰ εἶναι δικοί Του, «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμὶν ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἴνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτω γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. 13, 34-35). Ἐπίσης ἔδωσε ὁ Ἴδιος τὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Γιατί κρίνουμε τούς ἀδελφούς μας;
Διότι δέν προσπαθοῦμε νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας.
Ὅποιος καταγίνεται μέ τή γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του,
δέν προλαβαίνει νά παρατηρεῖ τούς ἄλλους.
Κατάκρινε τόν ἑαυτό σου καί θά παύσεις νά κατακρίνεις τούς ἄλλους.
Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ

24 Οκτ 2023

Ἀπάντηση σέ ἀθεολόγητη ἐγκύκλιο τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνοῦ

Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, θεολόγου
Ἕνα καλὸ στὴν ἐποχή μας εἶναι τὸ ὅτι μποροῦμε νὰ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ γράφουν ἢ λέγουν πολιτικὰ ἢ θρησκευτικὰ πρόσωπα. Ἔτσι ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα «μήνυμα» τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνοῦ γιὰ τὴν Κυριακὴ 10 Σεπτεμβρίου 2023. Ἀφορᾶ τὸ τρίτο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγελίου, δηλ. τὸν διάλογον τοῦ Κυρίου μας μὲ τὸν φαρισαῖο Νικόδημο. Γράφει λοιπὸν ὁ Σεβασμιώτατος μεταξὺ ἄλλων:

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρέθας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες (24 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ σημερινὴ ἀραβικὴ χερσόνησος, πρὶν κατακτηθεῖ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἀκμάζουσες χριστιανικὲς κοινότητες. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἀπέναντι ἀφρικανικὴ χώρα τῆς Αἰθιοπίας, ἡ ὁποία παραμένει ὡς τὰ σήμερα, ἡ μόνη χριστιανικὴ χώρα τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου. 
Στὰ χρόνια ποὺ βασίλευε στὸ Βυζάντιο ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστίνος Α΄ (518-527), ἦταν βασιλιὰς τῆς Αἰθιοπίας ἕνας εὐσεβὴς ἡγεμόνας ὁ Ἐλεσβαᾶν. Ἀντίθετα στὴν ἀντίπερα Ὑεμένη, στὸ ἀρχαῖο βασίλειο τῆς Σαβᾶ, βασίλευε ἕνας τυραννικός, κακοῦργος καὶ αἰμοδιψὴς βασιλιάς, ὁ Δοὺ-Νοουᾶς. Εἶχε ἀσπασθεῖ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μέσα στήν βοή καί τόν χαλασμό τῆς ἁμαρτίας, μέσα στήν μέθη ἀπό τήν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, οἱ ἄνθρωποι ἀναγορεύουν σέ χαρές τῆς ζωῆς πλεῖστες ἀνοησίες καί ἀσήμαντα πράγματα. Γιατί εἶναι ἀνόητα καί ἀσήμαντα ὅλα ἐκεῖνα πού ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Κύριο καί Χριστό, ὅσα δέν τοῦ ἐξασφαλίζουν τήν ἀθανασία καί τήν ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ.
Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

23 Οκτ 2023

Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος: Ὁ Πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (23 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά ἀπό τίς σπουδαιότερες προσωπικότητες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί συγγραφέας τῆς ὁμωνύμου Καθολικῆς Ἐπιστολῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Ἦταν Ἰουδαῖος τήν καταγωγή καί σύμφωνα μέ τήν παράδοση, γιος τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἦταν παντρεμένος πρίν μνηστευθεῖ την Παρθένο Μαρία καί εἶχε χηρέψει. Εἶχε δέ ἑπτά παιδιά, τόν Ἰάκωβο, τόν Ἰωσή, τόν Ἰούδα, τόν Σίμωνα ἤ Συμεῶν, τήν Ἐσθήρ, τήν Μάρθα καί τή Σαλώμη, ἡ ὁποία ἀργότερα ἔγινε ἡ μητέρα τῶν ἀποστόλων Ἰακώβου καί Ἰωάννη. Ὁ Ἰωσήφ μετά τή χηρεία του μνηστεύτηκε, κατά θεία οἰκονομία, τήν Παρθένο Μαρία, γιά νά μεγαλώσει τά παιδιά του, ἀλλά κυρίως νά γίνει ὁ θετός ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Λέγε συνεχῶς μέσα στήν καρδιά σου: «Ὁ Χριστός εἶναι Ἀγάπη». Ἔτσι, θά ἀγαπᾶς ὅλους τούς ἀνθρώπους, θυσιάζοντας χάριν αὐτῆς τῆς Ἀγάπης, ὅ,τι ἔχεις ἀκριβό, ἀκόμη καί τήν ἴδια σου τή ζωή.
Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης

21 Οκτ 2023

Ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (21 Ὀκτωβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος, κατὰ κόσμο Ἰωάννης, γεννήθηκε τὸ 1020 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Θεόδωρο καὶ τὴν Ἄννα. Ἀνατράφηκε ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια στὴν μοναχικὴ πολιτεία καὶ ἀσκήτεψε στὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας καὶ στὴν Παλαιστίνη. Ἔπειτα ἀπῆλθε στὸ ὄρος Λάτρον τῆς Καρίας τῆς Μ. Ἀσίας, στὴ μονὴ τοῦ Στήλου, ὅπου ἵδρυσε βιβλιοθήκη καὶ συγκέντρωσε γύρω του πολλοὺς μοναχούς. Ἐξαιτίας τῆς παραμονῆς του στὸ ὄρος τοῦ Λάτρου, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος προσονομάζεται «Λατρηνός». Λόγω ὅμως τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν κατέφυγε, τὸ ἔτος 1079, στὴν Πάτμο, ὅπου μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α’ τοῦ Κομνηνοῦ (1081 – 1118) ἀνήγειρε τὴν περιώνυμη μονὴ καὶ βιβλιοθήκη.
Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ ὑποθέσεις τῆς μονῆς καὶ ἀργότερα, ἀφοῦ παραιτήθηκε ἀπὸ ἡγούμενος, ἦλθε στὸ Στρόβιλο, πόλη κοντὰ στὴν ἀκτὴ τῆς Μ. Ἀσίας καὶ ἀνέλαβε ἐκεῖ τὴν φροντίδα τῆς μονῆς τοῦ Ἀρσενίου. Ἀπὸ τὸ Στρόβιλο μετέβη ἀργότερα στὴ νῆσο Κῶ. Ἐκεῖ ἵδρυσε μονὴ τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, στὴν ὁποία κατόπιν ἐνεργειῶν του ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἀλέξιος Α’ ὁ Κομνηνός, δώρισε προάστια τῆς νήσου Λέρου καὶ τὴ νῆσο Λειψώ.
Ἀπὸ τὴν Κῶ μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀφοῦ συνάντησε τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α’ Κομνηνό, τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσει ἄδεια νὰ ἱδρύσει μονὴ στὴ νῆσο Πάτμο...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» ἀπὸ τὴν ἱερὰ νῆσο Πάτμο, 
τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ τὰ λείψανα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου…

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης: Μαρτύρησε γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν νηστεία του! (21 Ὀκτωβρίου †)

Ἦταν υἱὸς ἱερέα καὶ γεννήθηκε στὸ χωριὸ Γεράκι τῆς Μονεμβασιᾶς.
Τὸ 1770 ὅταν οἱ Ἀλβανοὶ ἦλθαν στὴν Πελοπόννησο, ἔσφαξαν τὸν πατέρα του, καὶ αὐτὸν μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του, τοὺς ἀπήγαγαν στὴ Λάρισα. Ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης 15 χρονῶν. Ἐκεῖ πουλήθηκε μαζὶ μὲ τὴ μητέρα του σὲ κάποιο Τοῦρκο. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Τοῦρκος αὐτὸς δὲν εἶχε παιδιά, θέλησε νὰ υἱοθετήσει τὸν Ἰωάννη ἀφοῦ τὸν ἐξισλαμίσει. Οἱ τεράστιες καὶ ποικίλες προσπάθειες τοῦ Τούρκου γιὰ νὰ ἐξισλαμίσει τὸν Ἰωάννη, δὲν ἔφεραν κανένα καρπό. Ὁ νέος μὲ ὑψηλὸ φρόνημα, διαρκῶς ἔλεγε: «ἐγὼ Τοῦρκος δὲν γίνομαι, ἐγὼ εἶμαι χριστιανὸς καὶ χριστιανὸς θέλω νὰ πεθάνω».
Τότε ὁ Τοῦρκος, μέσα στὸ σπίτι του, ἄρχισε νὰ βασανίζει σκληρὰ τὸν Ἰωάννη. Τὴν περίοδο τοῦ δεκαπενταύγουστου τὸν πίεζε νὰ καταλύσει, καὶ μάλιστα εἶχε βάλει καὶ τὴ μητέρα του νὰ τὸν παρακαλέσει νὰ φάει ἀπὸ τὰ δελεαστικὰ φαγητά. Ἀλλὰ ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε: «ἐγὼ εἶμαι γιὸς παπὰ καὶ πρέπει νὰ φυλάττω καλύτερα ἀπὸ τοὺς γιοὺς τῶν λαϊκῶν τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας».
Ἐξαγριωμένος ὁ σκληρὸς Τοῦρκος ἀπὸ τὴν στάση τοῦ Ἰωάννη, τὸν μαχαίρωσε στὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μακάριος ὁ ἄνθρωπος πού γνωρίζει τίς ἀδυναμίες του, γιατί αὐτή ἡ γνώση γίνεται σέ αὐτόν θεμέλιο καί ρίζα καί ἀρχή κάθε ἀγαθωσύνης.
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

20 Οκτ 2023

Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ γίνεται μάθημα στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα – Ἑτοιμάζουν τοὺς αὐριανοὺς πολῖτες νὰ δεχτοῦν τὸν «πράσινο» ἀπολυταρχισμό

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 
Ἡ καταστροφολογία εἰσβάλλει στὶς σχολικὲς αἴθουσες καὶ γίνεται μάθημα γιὰ νὰ ἐξοικειώσει τὶς νέες γενιὲς μὲ τὴν ἀτζέντα τῆς «πράσινης μετάβασης».
Μάθημα γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή: Εἴχαμε ἀναφέρει σὲ κάποιο προηγούμενο ἄρθρο ὅτι οἱ διεφθαρμένες ἐξουσίες τοῦ κόσμου παρουσιάζουν τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» μὲ τόσο δογματικὸ τρόπο ποὺ ὁμοιάζει μὲ ἐκδικητικὸ «θεὸ» μὲ ἠμί – ἐπιστημονικὸ μανδύα, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἐξευμενιστεῖ μὲ θυσίες δικαιωμάτων, ἐλευθεριῶν καὶ κεκτημένων. 

Ἔφτασε ἡ ὥρα λοιπὸν ποὺ αὐτὸ τὸ θεοποιημένο ἀφήγημα, ἀποκτᾶ καὶ τὸ ἀνάλογο μάθημα «θεολογίας» (καὶ) στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὥστε οἱ νέες γενιὲς νὰ διαποτιστοῦν μὲ τὴν...

Κράτημα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Ἦχος Α΄

 Κράτημα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, 
Ἦχος Α΄

Ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυές Ἁγίου Ὄρους

Περὶ τοῦ μοναχικοῦ ἀγῶνος

Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Φιλοθέου
Ὁμιλία στὸ Σικάγο στὶς 20 Μαρτίου 1994
Εὐλογημένα μου παιδάκια,
Εὔχομαι ἐγώ, ὁ ταπεινὸς καὶ ἀνάξιος πατέρας σας, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἐλεεινῆς μου ψυχῆς, τὸ ἔλεος καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας, νὰ μὴ σᾶς ἐγκαταλείψῃ ποτὲ ἕως ὅτου φθάσετε στὴν Ἄνω Ἱερουσαλὴμ στὴν πόλη τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ δίνουν ὑποσχέσεις στὸ Θεὸ κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Ὅσοι ὅμως ἀσπάζονται τὸ...

Ἅγιος Γεράσιμος: Ὁ νέος ἀσκητὴς τῆς Κεφαλονιᾶς (20 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, 
Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ὁ μοναχισμὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ὁ Χριστιανὸς στὴν ζωή του, ἤτοι τὸν ἔγγαμο ἢ τὸν ἄγαμο βίο. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ δρόμοι εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἰσότιμοι καὶ εὐλογημένοι, καὶ ὁδηγοῦν ἐξίσου στὴ θέωση. Ὁ μοναχισμὸς εἶναι μία δυναμικὴ παρουσία στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν ὁποῖο ἁγίασαν ἀμέτρητα πλήθη ὁσίων, ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολυάριθμους ἁγίους μοναχοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Γεράσιμος, ὁ Νέος Ἀσκητής, ὁ ὁποῖος ἀναδείχτηκε ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες μοναστικὲς μορφὲς τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐφάμιλλος τῶν μεγάλων μοναχῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. 
Γεννήθηκε τὸ 1506 στὰ Τρίκαλα τῆς Κορινθίας. Καταγόταν ἀπὸ...

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἀρτέμιος (20 Ὀκτωβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,  Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Πολλοὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας κατεῖχαν ὑψηλὰ ἀξιώματα στὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες τῶν χωρῶν τους. Στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια μία πλειάδα ἁγίων ἦταν ἀνώτατοι κρατικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ ἀξιωματοῦχοι τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ Μεγαλομάρτυρας ἅγιος Ἀρτέμιος
Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ γεννήθηκε περὶ τὸ 310. Καταγόταν ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια καὶ ἔτυχε μεγάλης μόρφωσης. Παράλληλα οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ γονεῖς του φρόντισαν νὰ τὸν μεγαλώσουν μὲ τὴν πίστη καὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν ποθεῖς τήν ἐλευθερία, τότε προσπάθησε πρῶτον νά ἐλευθερωθεῖς ἀπό τόν ἴδιο σου τόν ἑαυτό.
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

19 Οκτ 2023

Θεσσαλία: Ἡρωισμὸς καὶ ὄχι ἡμίμετρα! - Δημήτρης Νατσιὸς

«Ὁ ἀδύναμος συνάνθρωπός μας εἶναι τὸ μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη ποὺ δείχνουμε ὡς πολιτεία καὶ ὡς κοινωνία ἀπέναντι στοὺς ἀδύναμους συμπολίτες μας, εἶναι πραγματικὰ ὁ καθρέπτης τοῦ πολιτισμοῦ μας.
Τώρα πρέπει νὰ προστρέξουμε στοὺς συμπολίτες μας! Ὄχι αὔριο, ὄχι τοῦ χρόνου. Τώρα! Ἀναμένουμε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ ξεφύγει λίγο ἀπὸ τὸν ἑαυτό της καὶ νὰ κάνει κάτι ἔξω ἀπὸ τὰ ἡμίμετρα, κάτι πολὺ πιὸ γενναῖο, κάτι μακρόπνοο, κάτι βαθιὰ ἡρωικό».
Ἡ ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιοῦ στὴν Βουλή, γιὰ τὸ...

Ἅγιοι Τόποι: Οἱ Ἁγιοταφίτες ἀκλόνητοι κρατοῦν τὴν Ἑλληνορθοδοξία ἀκόμα καὶ στὴν ἀντάρα τοῦ πολέμου – Μᾶς θέλουν στὸ πλευρό τους!

Ἐνῶ ἡ Μέση Ἀνατολὴ γίνεται «μπαρουταποθήκη», οἱ Ἁγιοταφίτες παραμένουν ἀμετακίνητοι στὴν ἱερὴ ἀποστολὴ τους - Δοκιμάζονται, ἀλλά δὲν ἐγκαταλείπουν.
Συντάκτης: Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἁγιοταφίτες: Τὰ μαῦρα σύννεφα τοῦ πολέμου ἔχουν ἁπλωθεῖ πυκνὰ πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Γῆ τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Παλαιστίνης καὶ ὅλων τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων ὅπου γεννήθηκε, περπάτησε, δίδαξε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός.
Ὁ ἀτελείωτος κύκλος αἵματος στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔχει περιζώσει ὅλους τοὺς ἡρωικοὺς ἀκρίτες τῆς Ὀρθοδοξίας: ἱερεῖς, μοναχούς, λαϊκοὺς καὶ ἐθελοντὲς ποὺ μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας κρατάνε Θερμοπύλες στὸ σημεῖο μηδέν τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Ὄντας μαθημένοι στὸν κίνδυνο, τὶς ἀπειλὲς καὶ τὰ ἔνοπλα ξεσπάσματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀκόμα καὶ ἐκεῖνοι μιλοῦν τώρα γιὰ μία πρωτοφανῆ κλιμάκωση τῆς κατάστασης, καὶ βλέπουν μία ἀτμόσφαιρα νὰ μυρίζει μπαρούτι καὶ θάνατο...

Γεώργιος Ρούντας - Ἡ φωνὴ τῶν πλημμυροπαθῶν τῆς Θεσσαλίας

Ἡ ὁμιλία στὴν ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς τοῦ κ. Γεωργίου Ρούντα, βουλευτοῦ Λαρίσσης τῆς ΝΙΚΗΣ, γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης μὲ θέμα "Ἐπείγουσες διατάξεις γιὰ τὴν ἀναστολὴ μέτρων ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης καὶ τὴν μετάθεση τῆς ἡμερομηνίας ἀνακήρυξης συνδυασμῶν γιὰ τὶς δημοτικὲς καὶ περιφερειακὲς ἐκλογὲς τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 2023 στὴν Περιφέρεια Θεσσαλίας" (Α’ 150) (18/10/2023).

Bόρειος Ἤπειρος: Καταγγελία τῶν παραβιάσεων στὴν διαδικασία τῆς Ἀπογραφῆς

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 
ΟΜΟΝΟΙΑ 
Δελτίο Τύπου 
Θέμα: Συνάντηση ἀντιπροσωπείας τῆς ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ μὲ Διευθύντρια INSTAT. Καταγγελία τῶν παραβιάσεων στὴν διαδικασία τῆς Ἀπογραφῆς. 

Χθές, Δευτέρα, 16 Ὀκτωβρίου, στὰ γραφεῖα τῆς Ἀρχῆς Κρατικῶν Στατιστικῶν – INSTAT, ποὺ ἔχει καὶ τὴν εὐθύνη ἐφαρμογῆς τῆς διαδικασίας Γενικῆς Ἀπογραφῆς Πληθυσμοῦ καὶ Νοικοκυριῶν –Cens 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ἀντιπροσωπείας τῆς ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ Φορέα κα. Ἔλσα Δούλη. Τὴ συνάντηση εἶχε ζητήσει ἁρμοδίως ὁ Πρόεδρος τῆς ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ. Βασίλης Κάγιος, μὲ σκοπὸ ἐπισήμως νὰ καταγγελθοῦν οἱ παραβιάσεις...

Ἡ παιδεία μας εἶναι φῶς!

Τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορησσίας Κέας εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσει σήμερα στὴν Βουλὴ ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιὸς στὸ περιθώριο τῆς συνεδρίασης τῆς Ὁλομελείας.
«Δὲν ὑπάρχει καλύτερο πράγμα ἀπὸ τὴν σχολικὴ αἴθουσα» εἶπε στοὺς μαθητὲς ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ καὶ τοὺς ἐνημέρωσε πὼς μέχρι πέρυσι δίδασκε ὡς δάσκαλος σὲ σχολικὴ αἴθουσα στὸ Κιλκὶς . Ἐξηγώντας τους τὴν ἑτοιμολογία τῆς λέξης «αἴθουσα» ἀνέφερε πὼς βγαίνει ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ρῆμα «αἴθω» ποὺ σημαίνει φωτίζω. Ὅπως ἐξήγησε στὰ παιδιά:
«Οἱ πρόγονοὶ μας εἶπαν «αἴθουσα» τὸν χῶρο ποὺ μαθαίνουμε γράμματα γιατί...

Ὁ Προφήτης Ἰωήλ (19 Ὀκτωβρίου †)

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτη Ἰωήλ. Ὁ Ἰωὴλ εἶναι ὁ τέταρτος στὴ σειρὰ ἀπὸ τοὺς δώδεκα ἐλάσσονες Προφῆτες. 

Ὁ προφήτης Ἰωὴλ ἔζησε καὶ προφήτεψε στὴν Ἱερουσαλὴμ στὰ 830 ἕως 750 πρὸ Χριστοῦ, εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους Προφῆτες. 

Περισσότερα δὲν ξέρουμε γιὰ τὸν προφήτη Ἰωὴλ παρὰ μόνο πὼς ἦταν γιὸς κάποιου Βαθουήλ, καθὼς ἀναφέρεται στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου του· «Λόγος Κυρίου, ὡς ἐγεννήθη πρὸς Ἰωήλ τον τοῦ Βαθουὴλ»» δηλαδὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινε στὸν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Εἶναι ἀνόητο, τρελό καί παράλογο νά κυνηγᾶ κανείς σκιές, ὅπως εἶναι ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, ἡ δύναμη, οἱ ἡδονές.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.