30 Οκτ 2012

Φράγκος Φραγκούλης: «Ὁ πιὸ ἀριστερὸς στὴν Τουρκία εἶναι φασίστας μὲ τὰ δικά μας δεδομένα»

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ἔφευγα προβληματισμένος ἀπὸ τὸ πνευματικὸ μνημόσυνο τοῦ Νεοκλῆ Σαρρῆ, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν στὴν Καλλιθέα. Σκεφτόμουν ὅτι δὲν ἔχουμε πλέον εἰδικοὺς τουρκολόγους ὅπως ἦταν ὁ Σαρρής, ποὺ νὰ γνωρίζουν καλὰ τὴ γλώσσα, τὴν ἱστορία, τὴν ψυχοσύνθεση καὶ τὶς στρατηγικὲς βλέψεις τῶν Τούρκων.
Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες κατάλαβα ὅτι εὐτυχῶς ὑπάρχουν συνεχιστές. Εἶχα τὴν εὐκαιρία στὶς 25 Ὀκτωβρίου νὰ παρακολουθήσω στὴν Παλιὰ Βουλὴ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ποιὰ Τουρκία, ποιοὶ Τοῦρκοι», τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Φραγκούλης Φράγκος. Ὁ Στρατηγὸς εἶναι κάτοχος Διδακτορικοῦ τίτλου καὶ ὅπως εἶπαν οἱ ὁμιλητὲς τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ μία πιὸ ἐκλαϊκευμένη μορφὴ τῆς διατριβῆς του.
Σὲ μία αἴθουσα ποὺ ἦταν ἐντυπωσιακὰ ὑπερπλήρης μὲ τὸν κόσμο μέχρι τὰ σκαλιὰ τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου- τὸ ἔργο τοῦ σεμνοῦ Στρατηγοῦ παρουσίασαν ἡ Λιάνα Κανέλλη, ἡ Σοφία Βούλτεψη, ὁ Γιῶργος Λιάνης, ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Μάζης, ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Φωτιάδης καὶ φυσικὰ ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεύς. Ὁ Στρατηγὸς διετέλεσε Στρατιωτικὸς Ἀκόλουθος τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἄγκυρα κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ τότε ταξίδεψε σὲ πολλὰ μέρη τῆς γνωστῆς ἄγνωστης, τῆς γειτονικῆς μας χώρας. Ἐπισκέφθηκε μέρη μὲ ἑλληνόφωνους Μουσουλμάνους, μὲ Κρυπτοχριστιανούς, μὲ....

Ἀντικατοχικὴ Ἐκδήλωση Καταδίκης Ἀνακήρυξης Ψευδοκράτους

Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς 29ης τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς ἀνακήρυξης τοῦ ψευδοκράτους τῆς Τουρκίας στὴ Μαρτυρικὴ Μεγαλόνησο, ἡ Αὐτόνομη Φοιτητικὴ Κίνηση Τόλμη Ἰωαννίνων διοργανώνει Ἀντικατοχικὴ Ἐκδήλωση ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012 στὶς 18:30, στὸ Μέγαρο τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν (Παρασκευοπούλου 4).
Ἐπίσημος προσκεκλημένος καὶ κύριος ὁμιλητῆς θὰ εἶναι ὁ βετεράνος τοῦ 1974 καὶ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου «Βετεράνοι Κύπρου 1974 – Ἀεὶ Μάχιμοι», Νίκος Ἀργυροπουλος ὁποῖος θὰ μιλήσει γιὰ τὸ φλέγον θέμα τῆς τούρκικης κατοχῆς στὴν Κύπρο καὶ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἐπὶ 38 ἔτη διαπράττουν οἱ Ἀττίλες στὸ νησί μας.

Θέλεις νὰ κάνεις τὸ καλό; Ἑτοιμάσου γιὰ πειρασμό...

Τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου
ΟΤΑΝ ΘΕΛΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΡΧΗ ΚΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ
Ὅταν θελήσεις νὰ κάνεις ἀρχὴ καλοῦ ἔργου, πρῶτα νὰ ἑτοιμάσεις τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν, ποὺ πρόκειται νὰ ἔρθουν ἐναντίον σου.
Γιατί ὁ ἐχθρός, ὅταν δεῖ κάποιον ν' ἀρχίζει μὲ θερμὴ πίστη μία θεάρεστη ζωή, συνηθίζει νὰ τοῦ ἐπιτίθεται μὲ διάφορους καὶ φοβεροὺς πειρασμούς, ὥστε νὰ δειλιάσει ἀπ' αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν καλή του πρόθεση. Καὶ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ πέσει σὲ πειρασμὸ γιὰ νὰ χτυπήσεις ἐπίμονα τὴ θήρα (τοῦ ἐλέους) Του καὶ γιὰ νὰ ριζώσει μέσα στὸ νοῦ σου, ἀπὸ τὸ φόβο τῶν θλίψεων, ἡ μνήμη Ἐκείνου, καὶ γιὰ νὰ Τὸν πλησιάσεις μὲ τὶς προσευχές, ὥστε ν' ἁγιασθεῖ ἔτσι ἡ καρδιά σου ἀπὸ τὴν ἀκατάπαυστη ἐνθύμησή Του. Καὶ ὅταν Τὸν ἐπικαλεῖσαι, θὰ σὲ ἀκούσει. Καὶ θὰ μάθεις ἔτσι, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ σὲ λυτρώνει.
Καὶ τότε θὰ νιώσεις τὴν παρουσία Ἐκείνου ποὺ σ' ἔπλασε καὶ σὲ δυναμώνει καὶ σὲ προστατεύει. Γιατί ἡ σκέπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀγκαλιάζει ὅλους τους ἀνθρώπους. Δὲν γίνεται ὅμως ὁρατὴ παρὰ μόνο σ' ἐκείνους ποὺ καθάρισαν τὸν...

100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ, ὅπως καὶ ἡ Μακεδονία! Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ἀπελευθερωτικῶν Πολέμων 1912-13 οἱ ἐπιτυχίες, τὸ σθένος καὶ τὰ κατορθώματα τῶν Ἑλλήνων δὲν περιγράφονται! Ἡ Ἑλλάδα ἔφτανε πιὰ ὡς τὴ Χειμάρρα, ποὺ ἐλευθερώθηκε στὶς 5-11-1912! Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες ἡμερομηνίες εἶναι δύσκολο νὰ ἐξακριβωθοῦν πλήρως, ἐπειδὴ οἱ διάφορες πηγὲς δὲν συμφωνοῦν, ἐνῶ ὑπάρχει καὶ τὸ μεταγενέστερο μπέρδεμα τῶν Ἡμερολογίων, ὅπου εἶχαν ἀρχίσει νὰ προσθέτουν σὲ ὅλες τὶς ἐπετείους 13 ἡμέρες. Οἱ παραπάνω ἡμερομηνίες, εἶναι οἱ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀξιόπιστες καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴ Δνσὴ Ἱστορίας τοῦ Στρατοῦ μας.
Μὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι, ὅτι ἡ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἑορτάζει τὴν Ἐλευθερία τῆς ἀνελευθέρωτη ἀκόμη, παρότι ἐλευθερώθηκε τρεῖς φορὲς στὴν....

29 Οκτ 2012

"Οἱ πιστοὶ ἐρωτοῦν, Σεβασμιώτατε: Γιατί παρασημοφορήσατε τοὺς ἄρχοντες; Αὐτοὶ δὲν εἶναι οἱ πρῶτοι καὶ οἱ μεγάλοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς Ἑλλάδος;"

Τοῦ θεολόγου Γεωργίου N. Βλαχογιάννη
ΠPOΣ TON MHTPOΠOΛITH ΘEΣΣAΛONIKHΣ κ. ANΘIMO
Σεβασμιώτατε, κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ ἐθνικὴ ἑορτὴ διαπράξατε ἕνα τεράστιο ἄτοπο, τὸ ὁποῖο προξένησε θλιβερὴ ἐντύπωση σὲ μένα καὶ σὲ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι σκέπτονται καὶ αἰσθάνονται ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐθνικά. Παρασημοφορήσατε καὶ θωπεύσατε τὸν πολιτειακὸ ἄρχοντα κ. Κάρολο Παπούλια, καὶ τὸν πολιτικὸ ἄρχοντα κ. Ἀντώνιο Σαμαρά, ὅταν ὑπὸ δρακόντεια ἀστυνομικὰ μέτρα προσῆλθαν στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιὰ τὴν καθιερωμένη δοξολογία, ὄχι γιὰ ἐκκλησιασμὸ καὶ λατρεία τοῦ Θεοῦ ὅπως οἱ πιστοί. Καθὼς φαίνεται, οἱ ἄρχοντες μιᾶς γωνίας τῆς γὴς δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου Σύμπαντος! 
Οἱ πιστοὶ ἐρωτοῦν, Σεβασμιώτατε: Γιατί παρασημοφορήσατε τοὺς ἄρχοντες; Αὐτοὶ δὲν εἶναι οἱ πρῶτοι καὶ οἱ μεγάλοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς Ἑλλάδος, τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ποῦ ὁδηγεῖ σὲ χιλιάδες αὐτοκτονίες, καὶ τὸν Διεθνῆ ἐξευτελισμὸ τῆς χώρας μας; Αὐτοὶ πρὸ πάντων καὶ κυρίως δὲν εὐθύνονται καὶ γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως μὲ....

28 Οκτ 2012

ΟYKάδες στὴ Θεσσαλονίκη: «Χτυποῦν λαλοῦν καμπαναριὰ, θυμᾶμαι τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ»

Ὁ Σμηναγὸς Καραχάλιος μὲ τὸ F16 Block 52 plus "κεντάει" στοὺς αἰθέρες τῆς Θεσσαλονίκης


Σεισμὸς στὴ Θεσσαλονίκη: Οἱ Εὐέλπιδες μαζὶ μὲ τὸν λαὸ τραγουδοῦν τὸ "Μακεδονία Ξακουστὴ"

Γέροντας Παΐσιος: "Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡρωισμός, δὲ γίνεται τίποτε. Καὶ νὰ ξερετε, ὁ πιστὸς εἶναι καὶ γενναῖος"


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Λόγοι Γέροντος Παϊσίου, Τόμος Β, Πνευματικὴ Ἀφύπνιση" σέλ. 204-205
Θυμᾶμαι στὸν στρατὸ τὸ σύνολο εἶχε ἕναν κοινὸ σκοπό. Προσπαθοῦσα ἐγώ, ἀλλὰ ἡ θυσία υπῆρχε καὶ στοὺς ἄλλους, ἄσχετα ἂν πίστευαν ἢ ὄχι στὴν ἄλλη ζωὴ "Γιατί νὰ σκοτωθῆ ὁ ἄλλος; Εἶναι οἰκογενειάρχης", ἔλεγαν καὶ πήγαιναν αὐτοὶ σὲ μία ἐπικίνδυνη ἐπιχείρηση. Ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν αὐτοὶ εἶχε μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴν θυσία ποὺ ἔκανε ἕνας πιστός. Ὁ πιστὸς πίστευε στὴν θεία δικαιοσύνη, στὴν θεία ἀνταπόδοση, ἐνῶ αὐτοὶ δὲν γνώριζαν ὅτι δὲν πάει χαμένη ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν καὶ ὅτι θὰ ἔχουν νὰ λάβουν γι' αὐτὴν στὴν ἄλλη ζωή.
Στὴν κατοχή, τότε μὲ τὸν Δαβάκη, οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν κάνει συλλήψεις νέων ἀξιωματικῶν, τοὺς ἔβαλαν σὲ ἕνα καράβι καὶ τοὺς βούλιαξαν. Ὕστερα, τοὺς πρώτους τους ἐπίασαν, τοὺς βασάνισαν, γιὰ νὰ μαρτυρήσουν ποιοὶ ἔχουν ὄπλα. Ἐκεῖ νὰ δεῖτε κοσμικοὶ ἄνθρωποι τί θυσία ἔκαναν! Στὴν Κόνιτσα, κοντὰ στὸ σπίτι μας, ἐκεῖ ποὺ ἔχτισαν τώρα τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πρῶτα ἦταν τζαμί. Τοὺς ἔκλειναν μέσα στὸ τζαμὶ καὶ τοὺς ἔδερναν ὅλη τὴν νύχτα μὲ βούρδουλα ποὺ εἶχε ἐπάνω κολτσίδες ὅλο ἀγκάθια ἢ μὲ καλώδια γδαρμένα. Ἔβγαιναν ἔξω τὰ σύρματα, ἔδεναν καὶ στὴν ἄκρη μολύβια καὶ μ' αὐτὰ τοὺς χτυποῦσαν. Κι αὐτὸ τὸ ἀτσαλένιο σύρμα πήγαινε καὶ....

27 Οκτ 2012

Τὰ παλικάρια τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τραγουδοῦν τὸ "Μακεδονία ξακουστὴ" στὴ Θεσσαλονίκη!

Βίντεο: Νοεῖται ἀγώνας γιὰ τὴν πατρίδα χωρὶς ἑλληνικὴ σημαία;


Τὸ παραπάνω βίντεο τραβήχτηκε ἀκριβῶς μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς σημερινῆς μαθητικῆς παρέλασης στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἐνῶ μερίδα 30-40 ἀριστεριστῶν ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας. Τότε κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς πολίτες ἄρχισαν νὰ τοὺς ρωτοῦν εὔλογα γιατί ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρξει λεκτικὴ ἀντιπαράθεση.

Αλήθεια, πῶς χρησιμοποιοῦν στὰ λεγόμενά τους φράσεις "θὰ σώσουμε τὴν πατρίδα" καὶ ταυτόχρονα ἀρνοῦνται κάθε τί πατριωτικὸ καὶ ὀρθόδοξο; Μήπως ἐκ τῶν ἔργων ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ λόγια τους εἶναι κενὰ περιεχομένου; Πραγματικά, εἶναι ἀπορίας ἄξιον πώς κάποιοι θεωροῦν ὅτι ἀγωνίζονται γιὰ τὸν τόπο αὐτὸ χωρὶς νὰ κρατοῦν τὸ σύβολο ποὺ πιστοποιεῖ ὅτι ἡ πατρίδα αὐτὴ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ πίστευαν σὲ Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα καὶ ὅτι μόνο μὲ τὰ ἰδανικὰ αὐτὰ θὰ....

Ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἀναπαράσταση τῆς παράδοσης τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης
Χρόνια πολλά!!! Ἂς κρατήσουμε ὅλοι στὶς καρδιές μας τὸ πνεῦμα τοῦ μετώπου!!!
Δεῖτε παρακάτω πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὶς σημερινὲς ἐκδηλώσεις στή Θεσσαλονίκη....

Οἱ εὔζωνοι παρελαύνουν μπροστὰ στὸν Λευκὸ Πύργο

Βίντεο: Παρέλαση κατὰ τὴ σημερινὴ ἀναπαράσταση τῆς παράδοσης τῆς Θεσσαλονίκης

26 Οκτ 2012

Θεσσαλονίκη 1912-2012. Ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ στὴν Τροϊκανικὴ σκλαβιά

Σημερινὴ εἰκόνα ντροπῆς ἔξω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο: Τὰ Μὰτ ἐμποδίζουν τούς πιστούς νὰ προσκυνήσουν λόγω τῆς ἄφιξης τῶν "ἐπισήμων"...

Γράφει ο  Νίκος Χειλαδάκης, Τουρκολόγος  
Σὰν γέννημα καὶ θρέμμα αὐτῆς τῆς πόλης, σὰν ἕνας Θεσσαλονικιὸς ποὺ μεγάλωσε στὶς γειτονιὲς τῆς Κασσάνδρου, τοῦ μαρμαρένιου Διοικητηρίου, τῆς Ὀλύμπου, τῆς παλιᾶς Πρίγκηπος Νικόλαου, τοῦ Φαλήρου καὶ τῆς Βασιλέως Γεωργίου, αἰσθάνομαι τὸ λιγότερο ντροπὴ νὰ βλέπω πὼς ἡ ἀποκορύφωση τῶν ἑκατοντάχρονών της ἀπελευθέρωσης ἔγιναν μὲ συνοδεία 2000 ἀστυνομικῶν καὶ μὲ τὴν πλήρη ἀπουσία τοῦ λαοῦ αὐτῆς τῆς πόλης. Λὲς καὶ οἱ γιορτὲς ἔγιναν ἀποκλειστικὰ γιὰ ὅλο αὐτὸ τὸ κατεστημένο ποὺ μᾶς ὁδήγησε στὴν τροϊκανικὴ  συμφορά. Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ ἕνα πρωθυπουργὸ ποὺ ἀποδείχτηκε ὁ μεγαλύτερος χαμαιλέοντας τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἱστορίας, (ζήλεψε ἀκόμα καὶ τὸν ΓΑΠ), μὲ ἕνα πολιτικὸ σύστημα ποὺ καθημερινὰ ἐπιβεβαιώνει ξεδιάντροπα τὸν ρόλο του σὰν μία συμμορία ἀνικάνων καὶ ἐθνόπροδοτων, μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς χειροτέρους δημάρχους τῆς ἱστορίας τῆς πόλης,  ποῦ ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους γιὰ τοὺς τουρκολάγνους παρὰ γιὰ τὰ σκουπίδια ποὺ ἔχουν γίνει μόνιμο γραφικὸ εἶδος τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ ἕνα μετρὸ ποὺ....

Ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς εὐχαριστοῦν τὸν ἅγιο Δημήτριο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Ἡ ἐπέτειος τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν ἀπόδοση τῆς ὀφειλομένης τιμῆς στή μνήμη τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ πόλη εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τον Ἅγιο. Ἐκεῖ διοίκησε ὡς Ρωμαῖος Ἀνθύπατος, ἐκεῖ μαρτύρησε τό 305 μ.Χ., ἐκεῖ βρισκόταν καί βρίσκεται μετά ἀπό περιπέτειες καί καταστροφές ὁ περικαλλής Ναός του, ἐκεῖ σήμερα προσκυνοῦμε τά λείψανά του.
Εἶναι συμβολικό τό γεγονός ὅτι τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στίς 26 Ὀκτωβρίου 1912, ὑπεγράφη ἡ συνθηκολόγηση ἀπό τόν Τοῦρκο στρατηγό Ταχσίν πασᾶ. Πάλι 26 Ὀτωβρίου ἦταν ὅταν τό 1944 ἔφυγε καί ὁ τελευταῖος Γερμανός στρατιώτης ἀπό τήν πόλη. Καί στίς 20 Ἰυυνίου 1978, τήν ἥμέρα τοῦ φονικοῦ σεισμοῦ στή Θεσσαλονίκη, μία Ἑλληνίδα  Ἀρχαιολόγος ἐντόπισε σέ  ἰταλική Ἐκκλησία τά λείψανα τοῦ Ἁγίου πού....

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Ὁ Μυροβλήτης καὶ Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Δημήτριος

25 Οκτ 2012

Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν λιτάνευση τῆς εἰκόνας «Ἄξιον ἐστὶ» καὶ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη


Σήμερα 25 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστι» καθώς  καὶ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Πλῆθος κλήρου καὶ λαοῦ συμμετεῖχε στὶς ἱερὲς ἐκδηλώσεις.
Δεῖτε πλούσιο – ἀποκλειστικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν λιτανεία…

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ «Τὰ νεοταξικὰ βιβλία γλώσσας Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου»


ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 6985085012 - 2310552207
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θὰ προσφύγω, κατ᾿ ἀρχάς, σὲ τρία κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Παιδεία. Κείμενο πρῶτο Διονυσίου Σολωμοῦ. Γράφει ὁ ἐθνικός μας ποιητής σέ γράμμα του στόν Τερτσέτη, τό 1842, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Γένους: «Εἶναι εἰκοσιένα χρόνια πού σάν σήμερα ἡ Ἑλλάδα ἔσπασε τίς   ἁλυσίδες. Ἡ μέρα αὐτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι μέρα γιά χαρά καί δάκρυα. Χαρά γιά τά μελλούμενα, δάκρυα γιά τή σκλαβιά τήν περασμένη. Καί γιά σήμερα τί νά πῶ; Ἡ διαφθορά εἶναι τόσο γενική κι ἔχει ρίζες τόσο βαθιές πού σέ κάνει νά σαστίζεις. Μόνο ὅταν τά αἴτια τῆς διαφθορᾶς ἐξολοθρευτοῦν πέρα γιά πέρα, θά μπορέσουμε νά ἔχουμε μιά ἠθική ἀναγέννηση. Τότε τό μέλλον μας θά εἶναι μεγάλο, ὅταν ὅλα στηριχτοῦν στήν ἠθική, ὅταν θριαμβεύσει ἡ δικαιοσύνη, ὅταν τά γράμματα καλλιεργηθοῦν, ὄχι γιά μάταιη ἐπίδειξη, παρά γιά ὄφελος τοῦ λαοῦ, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό Παιδεία καί ἀπό μόρφωση ἐθνική. Τότε θά ἔχουμε −ἤ μᾶλλον θά ἔχουν τά παιδιά μας− μιάν ἠθική ἀναγέννηση καί τό μέλλον τῆς πατρίδας μας θά εἶναι μεγάλο». Ἤλπιζε ὁ ποιητής ὅτι θἄ ᾿ρθει μιά τέτοια μέρα, ὅμως «ἀπό τότε δέσποζε ἡ ἀπροκάλυπτος περιφρόνησις τῶν πατρίων μας καί τῆς θρησκείας μας ὡς δεῖγμα εὐρωπαϊκῆς προόδου», ὅπως ἔλεγε τό 1855 περίπου ὁ ἀγωνιστής τοῦ ᾿21, συγγραφέας καί....

Σηκώνοντας τὸ χέρι καὶ ψηφίζοντας ΝΑΙ στὰ ἐπάρατα αὐτὰ μέτρα ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑΣ, διαγράφεις κάθε σχέση σου μὲ τὸ Θεό, τὴν Ἐκκλησία, τὴν Ἑλλάδα

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ, 5:29), κύριε βουλευτὰ! Πάνω ἀπὸ τὴ κομματικὴ πειθαρχία ὑπάρχει ὁ Θεὸς καὶ ἡ συνείδησή σου!
Μαθαίνω, κύριε Βουλευτά, ὅτι ἑτοιμάζεσαι νὰ ψηφίσεις ἕνα νέο πακέτο μέτρων ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων, μὲ κατάργηση τοῦ ἀφορολογήτου γιὰ τὰ παιδιά, κατάργηση τῶν ἐπιδομάτων γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ γελοία εἰσοδηματικὰ κριτήρια (καὶ παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ προηγουμένων ἐτῶν), τὴν κατάργηση δώρων Χριστουγέννων καὶ Πάσχα, τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὸ πανάκριβο πετρέλαιο θέρμανσης μεγάλων τμημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κοινῶς, κύριε βουλευτά, ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΣ μὲ τὶς ὑποσχέσεις σου καὶ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ κόμματός σου ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἑτοιμάζεσαι νὰ προβεῖς σὲ μία ἔμμεση ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ (τὴν ὥρα ποὺ μαθαίνεις ὅτι ἑκατοντάδες γονεῖς -ἤδη- τρέχουν καὶ ζητοῦν νὰ κλείσουν τὰ παιδιά τους σὲ ἱδρύματα, λόγω οἰκονομικῆς ἀνέχειας, ἐνῶ ἑκατοντάδες ἄλλα παιδιὰ ἔχουν μείνει ΟΡΦΑΝΑ ἀπὸ “ξαφνικὴ” ἀναχώρηση τοῦ ἑνὸς γονιοῦ, λόγω τῶν οἰκονομικῶν μέτρων τῆς προηγούμενης τριετίας) τῶν Ἑλληνοπαίδων !!!
Ναί, σὲ ἐσένα μιλάω, ὄχι στοὺς ἄλλους. Σὲ ἐσένα ποὺ ἔτρεχες καὶ τρέχεις στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησιές, πρώτη μούρη, γιὰ νὰ δείξεις τὴν ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία! Γιατί ἔκανες τοὺς μεγαλοσταυροὺς;  Γιατί ἔτρεχες ἀπὸ ναὸ σὲ ναὸ; Γιατί πήγαινες στὸ Ἅγιο Ὅρος, σὲ μοναστήρια, σὲ ὀρθόδοξες χριστιανικὲς ἀδελφότητες, σὲ....

28η Ὀκτωβρίου 2012, 6:30 μμ, Προσκλητήριο ἀγώνα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Σὲ ἐκδήλωση διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν συντελεστῶν τῆς ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας τηλεοπτικῶν σταθμῶν καὶ τῶν χορηγῶν τους.
Τὴν Κυριακὴ 28η Ὀκτωβρίου 2012,  ὥρα 18:30, τὴν 72η ἐπέτειο τοῦ Ἔπους τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀλβανία καὶ τοῦ θρυλικοῦ ΟΧΙ.
Ὅσοι Ἕλληνες αἰσθάνονται γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν Ἡρώων προγόνων μας, ποὺ κοσμοῦν τὴν Ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν παγκόσμια Ἱστορία μὲ τοὺς ἀπαράμιλλους καὶ ἔνδοξους θριάμβους τοὺς κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ τοῦ ὀλέθρου. Ὅσοι Ἕλληνες αἰσθάνονται τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ποὺ ἔχουμε ΟΛΟΙ νὰ διατηρήσουμε ἀλώβητη τὴν πολιτιστική μας κληρονομιὰ καὶ νὰ συνεχίσουμε τὸ τεράστιο ἔργο τῶν σπουδαίων προγόνων μας
Κ α λ ο ύ ν τ αι νὰ παραστοῦν στὴν πλατεία AGORA CENTER  Λ. Κηφισίας 10-12 στὸ Μαρούσι, ἔξω ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ ὁμίλου ΑΝΤ-1 (Ἀνθελληνικὴ Νεοτουρκικὴ Τηλεόραση Νὸ1) ὅπου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θὰ διατρανώσουμε τὴν ἀταλάντευτη Πίστη μας στὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια του Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀδιαπραγμάτευτη προσήλωσή μας στὶς Ἀξίες τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Τιμῆς καὶ τῆς Ἀξιοπρέπειας, τὸν ἀπέραντο καὶ αἰώνιο σεβασμὸ καὶ θαυμασμό μας στοὺς Ἀγῶνες καὶ τὶς Θυσίες τῶν Ἡρωικῶν προγόνων μας καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά μας νὰ....

Ὑποτροφίες τοῦ παπικοῦ «Ποντιφικοῦ Συμβουλίου» χορηγεῖ ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Ἁρμονικὴ συνεργασία λοιπὸν μεταξὺ παπικῶν καὶ Ὀρθοδόξων στὶς θεολογικὲς σπουδές; Καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Τὸ περιεχόμενο τῶν σπουδῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ θεολόγων στὴ Ρώμη δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς Συνοδικούς;
Ἡ σχετικὴ εἴδηση στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρει (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας):
Τρεῖς ὑποτροφίες γιὰ μεταπτυχιακὲς θεολογικὲς σπουδὲς κατὰ τὸ προσεχὲς ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2013-2014 χορηγεῖ ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, μὲ τὴν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τὶς ὑποτροφίες διαθέτει στὸν Ὀργανισμὸ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας το Ποντιφικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Αἰτήσεις μποροῦν νὰ ὑποβάλουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νὰ ἔχουν ὁλοκληρώσει τὶς βασικὲς θεολογικὲς σπουδές τους καὶ νὰ μὴν ὑπερβαίνουν τὸ 30ο ἔτος ἡλικίας (ὁ περιορισμὸς στὴν ἡλικία ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς λαϊκούς).
Οἱ αἰτήσεις γιὰ τὶς ὑποτροφίες πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν 20η Δεκεμβρίου 2012. Οἱ αἰτήσεις θὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας κατὰ τὸν μήνα...

24 Οκτ 2012

Οἱ Ἕλληνες ὡς Φράγκοι

Τοῦ Μόσχου Ἐμμανουὴλ Λαγκουβάρδου
Στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα μου, στὴ Δεσκάτη Γρεβενῶν, ὅπου πέρασα τὰ παιδικά μου χρόνια, ὅταν κάποιος γινόταν "ἐκτὸς ἑαυτοῦ" ἐξαιτίας κάποιου πάθους, κυρίως θυμοῦ, δὲν λέγαμε "αὐτὸς ἔγινε τοῦρκος". Ὅταν κάποιος γινόταν "ἐκτὸς ἑαυτοῦ" λέγαμε "αὐτὸς ἔγινε φράγκος, αὐτὸς φράγκεψε".
Ἡ ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς τοῦ ἕλληνα ἦταν μεγαλύτερη ὡς φράγκος παρὰ ὡς τοῦρκος. Πῶς εἶναι οἱ ἕλληνες ὡς φράγκοι; Γιὰ τοὺς συμπατριῶτες μου στὴ Δεσκάτη, οἱ ἕλληνες ὡς φράγκοι ἔχουν πλήρη σύγχυση καὶ δὲν ξέρουν τί τοὺς γίνεται. Ὅσο διαρκεῖ ἡ ἐπιρροὴ τῆς φραγκιᾶς στὴν ψυχή τους καὶ στὸν χαρακτήρα τοὺς τὰ πράγματα πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο καὶ κανεὶς δὲν ξέρει ποῦ θὰ τοὺς ὁδηγήσει ἡ κατάσταση αὐτή.
Ἕως τώρα ἡ κατάληψη αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοῦ ἕλληνα ἀπὸ τὸν φράγκο γινόταν καλυμμένα. Ἤδη ἡ κατάληψη καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ ἕλληνα γίνεται ἀπροκάλυπτα. Πολλοὶ ἕλληνες εἶναι τόσο ζαλισμένοι ποὺ νομίζουν ὅτι ἔγιναν κιόλας φράγκοι. Φυσικὰ δὲν φράγκεψαν ἂπ΄ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη. Ἁπλῶς τώρα ἡ ἀλλοίωσή τους γίνεται αἰσθητὴ ἐπειδὴ δὲν εἶναι οὔτε ἕλληνες οὔτε φράγκοι. Στὴν Ἑλλάδα νιώθουν φράγκοι καὶ στὴ φραγκιὰ νιώθουν οἱ Ἕλληνες. Ἔχουν κρίση ταυτότητας. Στὴν Ἑλλάδα μιλοῦν φράγκικα καὶ....

Ἡ ἀπάντησή μας στοὺς πολιτικούς, πού μᾶς ἐκβιάζουν μὲ τὸ ψευτοδίλημμα «Ἢ στὴν Εὐρώπη καὶ σκλάβοι ἢ ἔξω καὶ φτωχοὶ»10.000-12.000 λαοῦ τὴν ἥμερα προσκυνάει τὴν εἰκόνα «Ἄξιον ἐστί»


Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη
Δέκα μὲ δώδεκα χιλιάδες ἄνθρωποι καθημερινὰ καταφθάνουν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης γιὰ νὰ καταθέσουν μία εὐχὴ στὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου «Ἄξιον Ἐστί», ἐναποθέτοντας τὶς ἐλπίδες τους στὴ χάρη της. Ἀναζητοῦν μία ἀχτίδα φωτὸς στὸ γκρίζο σκοτάδι ποὺ ἔχει σκεπάσει τὴν Ἑλλάδα…
Ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος μεταφέρθηκε στὴ συμπρωτεύουσα σὲ μία δύσκολη ἐποχὴ γιὰ τὴν χώρα μᾶς προσελκύοντας πλήθη λαοῦ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.  Δεκάδες ποῦλμαν ἀπὸ Βουλγαρία καὶ Ρουμανία  γεμάτα μὲ πιστοὺς κάθε ἡλικίας, κατακλύζουν τὴ γύρω περιοχή. Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς τῶν πιστῶν προέρχεται  ἀπὸ τὴ Ρωσία.
Κάθε λεπτὸ 10 ἄνθρωποι προσκυνᾶνε τὴν Εἰκόνα, ἐνῶ καθημερινὰ φθάνουν στὶς  12.000 χιλιάδες, σύμφωνα  τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους.  «Μία μάνα μὲ τὸ παιδί της ποὺ πάσχει ἀπὸ λευχαιμία, ἦρθε μαζὶ μὲ τὸ παιδί, ἔπεσε πάνω στὴν εἰκόνα καὶ ἔκλαιγα ἀπαρηγόρητα. Της λέω, μὴν κλαῖς,  ἡ Παναγία σὲ ἔφερε ἐδῶ. Πλέον ἔχεις τὴν....

Ὅσο ὑπάρχουν ἐκτός Ἑλλάδος Ἕλληνες...

Ὑποκλιθεῖτε στήν Μεγάλη Ἑλλάδα" (Salutate la magna Grecia) ἔγραφε ἕνα πανό τῶν ὀπαδῶν τῆς Λάτσιο στήν Ἰταλία σέ ἀγὼνα τοῦ σαββάτου. Oἱ Ἕλληνες στόν ἱστορικό χῶρο τῆς πάλαι ποτέ χριστιανικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἔχουν συνείδηση ρωμαίικη, εἴτε στήν Κάτω Ίταλία, εἴτε στήν Ἀλβανία εἴτε στήν Τουρκία, εἴτε στήν Παλαιστίνη....

23 Οκτ 2012

5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης

Σάββατο 10 Νοεμβρίου στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας-Αἴθουσα "Μελινα Μερκούρη"

Πρόσκληση-Πρόγραμμα

Α’ μέρος

11:00 Ὑποδοχὴ-τακτοποίηση
11:30 Καλωσόρισμα-χαιρετισμοὶ
12:00 Εἰσηγήσεις

1η Εἰσήγηση: «Κρίση ἠθικῆς-κρίση ἄξιων», Εἰσηγητής: Ρούντας Γεώργιος, δικηγόρος/ ἐκπρόσωπος τοῦ Τομέα Νεότητος τῆς Ἀθήνας

13:00 2η Εἰσήγηση: Ἡ Ρωμηοσύνη θὰ χαθεῖ ὄντας ὁ κόσμος λείψει…
Εἰσηγητές: Σαρρὴς Βασίλειος, καθηγ. βυζαντινῆς ἱστορίας, διευθυντὴς Λύκειου Θέρμης Θεσσαλονικης καί Λουπίδου Μαρία, πολιτικὸς ἐπιστήμονας, ἐκπρόσωπος τοῦ Τομέα Νεότητος τῆς Θεσσαλονίκης (στὴν διάρκεια κάθε εἰσήγησης θὰ γίνονται παρεμβάσεις ἀπὸ τὸ κοινὸ)

14.00-15.30: γεῦμα

Β’ μέρος

16:00 Μουσικὸς Χαιρετισμὸς-καλωσόρισμα ἀπὸ....

Ἡ Θεσσαλονίκη προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας
Ἐπιτρέψτε μου, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, νὰ ἀποτίσω τὸν ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς στὴ γενέτειρά μου Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία στὶς 26 Ὀκτωβρίου ἑορτάζει τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή της, τὴν ἴδια ἡμέρα ποὺ τιμᾶ καὶ τὴ μνήμη τοῦ πολιούχου της. Ἡ πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Κάσσανδρο τὸ 315 π.Χ. καὶ ὀνομάσθηκε ἔτσι πρὸς τιμὴν τῆς συζύγου του, ἑτεροθαλοῦς ἀδελφῆς του Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἀποτέλεσε σημαντικὸ σταθμὸ στὸ ἀποστολικὸ ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα στὴν Ἃ΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολὴ τοῦ λέγει ὅτι οἱ Θεσσαλονικεῖς
ἔγιναν ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους τους πιστοὺς στὴ Μακεδονία καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τὸ 305 μ.Χ. ἔκανε τὴν πόλη ἐπίκεντρο πανορθοδόξου προσκυνήματος καὶ ἕως σήμερα ἡ λατρεία πρὸς τὸν Μυροβλήτη Ἅγιο συγκεντρώνει στὸν ναὸ τοῦ πιστοὺς ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία.
 Στὰ τείχη της μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες ἀποκρούουν δεκάδες ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων. Ἡ οἰκουμενική της ἀκτινοβολία ἀναδεικνύεται μὲ τὸν ἐκχριστιανισμὸ σλαβικῶν λαῶν ἀπὸ τοὺς Θεσσαλονικεῖς ἀδελφοὺς Κύριλλο καὶ Μεθόδιο τὸν 9ο αἰώνα. Ἡ νομοθεσία τοῦ...

Ὁ πατὴρ Ἀνδρέας Κονάνος γιὰ τὰ θέματα τοῦ γάμουἩ συνέντευξη μὲ τὸν πατέρα Ἀνδρέα Κονάνο δόθηκε στὸ Κυπριακὸ κανάλι ΡΙΚ καὶ στὴν Ἐλίτα Μιχαηλίδου, τῆς ἐκπομπῆς «μαζὶ στὸ ΡΙΚ»

Ἀξίζει νὰ τὴν δεῖτε πατώντας τὸ «διαβάστε περισσότερα»

Τελεσίγραφο Β.Πούτιν σέ Ρ.Τ.Ἐρντογᾶν - "Ἄν κτυπήσετε τήν Συρία κτυπᾶτε τήν Ρωσία"!


Ἐπιβεβαιώνεται πλήρως τό defencenet γιά τό τελεσίγραφο πού ἔστειλε ἡ Ρωσία σέ Τουρκία καί ΝΑΤΟ τίς δραμματικές ὧρες πού ἀκολούθησαν τήν ἀνταλλαγή πυρῶν πυροβολικοῦ καί τήν μεταμεσονύκτια συνεδρίαση τοῦ ΝΑΤΟ. Σύμφωνα μέ δημοσίευμα τῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας "ΑΙντινλινκ" ὁ Ρῶσος πρόεδρος Β.Πούτιν, εἶχε τηλεφωνική συνομιλία ἐκείνη τή νύχτα μέ τόν Τοῦρκο πρωθυπουργό Ρ.Τ.Ἐρντογᾶν, τόν ὁποῖο ἀπείλησε εὐθέως μέ κήρυξη πολέμου (!) σέ περίπτωση πού ἡ Τουρκία εἰσέβαλε στήν Συρία! 
Ὅπως γράφει ἡ ἐφημερίδα στήν τηλεφωνική συνομιλία ὁ Β.Πούτιν προειδοποιησε ὅτι τηλεφωνική συνομιλία ἔγινε ἐξελίχθηκε σέ κανονικό τελεσίγραφο τῆς Ρωσίας πρός τήν Τουρκία με τόν ἑξῆς διάλογο: 
Β.Πούτιν: "Σέ καμία περίπτωση δέν θά δεχθοῦμε εἰσβολή σέ συριακό ἔδαφος. Ἀκόμη καί ἕνας Τοῦρκος στρατιώτης νά μπεῖ στήν...

22 Οκτ 2012

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: "Παιδιά μου, νέοι μου, εἶστε ἀπόγονοι τῶν Ἡρώων τοῦ Ἔπους 1940-1941. Μὴ σᾶς ἐπηρεάζῃ ἡ μιζέρια τῶν καιρῶν. Ψηλὰ οἱ καρδιές"


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 160ή
ΘΕΜΑ: Ἔπος 1940-1941- Αἰώνιο Σύμβολο. Παγκόσμια Δόξα
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Τώρα, ποὺ ζοῦμε μέσα σ' αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση. Τώρα, ποὺ οἱ ἔννοιες Ἐκκλησία καὶ Ἔθνος καὶ παραδόσεις γενναιότητος καὶ λεβεντιᾶς ἔχουν κάπως ξεθωριάσει στὴν συνείδηση καὶ στὴν σκέψη τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων. Τώρα, ποὺ ἡ νέα γενιὰ ἔχει οὐσιαστικὰ ξεκοπῆ ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς ἰδέες καὶ ἀπὸ τὰ αὐθεντικὰ σύμβολα τῆς ἀνεπανάληπτης ἐποχῆς τοῦ Ἔπους τοῦ 1940-1941.
Τώρα ἀκριβῶς, χρειάζεται νὰ γυρίσουμε πίσω, στὰ χρόνια τοῦ πολέμου ἐκείνου, ποὺ δόξασε τὴν μικρή μας Πατρίδα, ποὺ ἔδωσε στοὺς κατατρομαγμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης τὴν πρώτη ἐλπίδα τῆς τελικῆς νίκης τῆς Ἐλευθερίας πάνω στὶς δυνάμεις τοῦ «Ἄξονα», δηλαδὴ τῆς συμμαχίας τοῦ Ἰταλικοῦ Φασισμοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ Ναζισμοῦ.
Ὅταν τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, 28 Ὀκτωβρίου 1940, οἱ σειρῆνες ἔφερναν παντοῦ τὸ μήνυμα, ὅτι ἡ φασιστικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι, ἐπιτέθηκε ἀναίτια κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Λαὸς σύσσωμος, σὰν ἕνας ἄνθρωπος, ἐπανέλαβε τὴν ἀπάντηση τοῦ Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη πρὸς τὸν πρεσβευτὴ τῆς Ἰταλίας Ἐμμανουέλε Γκράτσι: ΟΧΙ. Ἡ Ἀθήνα καὶ ὅλες οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριὰ πλημμύρισαν ἀπὸ Σημαῖες Ἑλληνικὲς κι ἀπὸ....

Ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀνεβεῖ πάλι ἀπὸ τὶς κατακόμβες καὶ θὰ χτίσει πάλι τὴν Ἁγιά Σοφιά της

Γράφει ὁ Κώστας Γανωτὴς, φιλόλογος
Ἡ παγκοσμιοποίηση ποὺ δὲν ἔρχεται καλπάζοντας καὶ καλλιεργεῖται μεθοδικὰ ἀπὸ κυβερνητικὰ καὶ ἐπιχειρηματικὰ  στελέχη εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ σαρώσει θεσμοὺς καὶ παραδόσεις. Ἕνας θεσμὸς μόνο δὲν κινδυνεύει ἀπὸ καμιὰ παγκοσμιοποίηση καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Καὶ δὲν κινδυνεύει γιατί ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς εἶναι παγκόσμια, δὲν εἶναι ἐθνική. Τὸν ὁποιοδήποτε ἀλλοεθνῆ τὸν θεωροῦμε δυνάμει ἀδελφό μας καὶ ὅταν εἶναι βαπτισμένος εἶναι ἀδελφός μας καρδιακὸς καὶ τίποτε δὲν μᾶς χωρίσει ἀπ' αὐτόν. Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως τὸ γεγονός μας ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογεῖ τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες καὶ νὰ εὐνοεῖ τὴν ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση; Πῶς λέμε ὅτι τὸ ἔθνος μᾶς εἶναι συνυφασμένο μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ συμπορεύεται μαζί της; Γιατί ἡ ἐθνική μας σημαία προβάλλει τὸ σύμβολο τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ Σταυρό; 
Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς ὅτι μία Ἐκκλησία οἰκουμενικὴ δὲν εὐνοεῖ καμία ὑποδούλωση καὶ εὐνοεῖ κάθε ἀπελευθέρωση. Ὥστε ἡ θερμὴ συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς ἐθνικούς μας ἀγῶνες εἶναι μία παραχώρηση πρὸς τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ προβλήματα τοῦ λαοῦ, μία συμπαράσταση σὲ θέμα δικαιοσύνης, μία ἔξοδος τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ....

21 Οκτ 2012

Ἱεραποστολὴ στό Ταξί

Ακολουθεί μία διδακτικὴ ἱστορία ἀπὸ τὴ μοναχὴ Πορφυρία, τὴν πρώην ὁδηγὸ τάξι.
Ἐννέα ἡ ὥρα τὸ βράδυ, βρίσκομαι στὴν πλατεία Παγκρατίου. Ἕνα παιδὶ γύρω στὰ 17 μὲ σταματάει.
–Καλησπέρα, στὰ Village.
Ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τοῦ αὐτοκινήτου ἔχει ἀρχίσει τὸ ἀπόδειπνο. Τὸ παιδί, ποὺ κάθισε δίπλα μου, μοῦ λέει:
– Δὲν βγάζεις τὸν παπά, νὰ βάλεις τραγούδια;
– Γιατί, ἀγόρι μου, δὲν σοὺ ἀρέσει ἡ ἀκολουθία;
– Ἡ ἀκολουθία δὲν μὲ νοιάζει… Τοὺς παπάδες δὲν θέλω νὰ ἀκούω.
– Γιατί, τί σου ἔκαναν οἱ παπάδες;
– Ἐμένα τίποτε… Ὁ πατέρας μου τοὺς βρίζει, γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς θέλω.
– Ὁ πατέρας σου γιατί τοὺς βρίζει;
– Δὲν ξέρω.
– Ἔχεις πάει ποτέ σου στὴν Ἐκκλησία;
– Ὄχι! Ποτέ!
– Καλά, στὴν Ἀνάσταση δὲν πάτε; Τὰ…. Χριστούγεννα δὲν πάτε;
– Ὄχι!
– Σὲ γάμους, σὲ βαφτίσια, πάτε;
– Ναί, πᾶμε.
– Ἡ μανούλα σου δὲν σοὺ ἔχει μιλήσει γιὰ τὸν Θεό;
– Ὄχι!
– Οὔτε τὸ σταυρό σου κάνεις;
– Ὄχι!
Χριστέ μου, δὲν εἶναι δυνατόν!
– Ἀγόρι μου γλυκό, στὸ σχολεῖο θρησκευτικὰ δὲν κάνετε;
– Ἐ, κάνουμε κάτι λίγο....

Οἱ κουλτουριάρηδες ὑποστήριξαν τὴν ἀριστερά, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὴν ἀντιεκκλησιαστικότητα

Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσής, Ἁγιορείτης
Ἡ ἐποχὴ ποὺ διανύουμε δὲν πάσχει μόνο ἀπὸ σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κρίση ἀξιῶν. Ἀμφισβητοῦνται ἱστορικές, παραδοσιακὲς καὶ θεμελιώδεις ἀρχές. Ἀρκετοὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴ σιωπὴ τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων. Δὲν ὑπάρχει θαρρετὴ ὁμολογία, ὑπεύθυνη ἀντίσταση, λόγος ζωηρὸς καὶ βαθύς, ποὺ θὰ ἀναπαύσει ὅσους δακρύζουν, γιὰ τὸ ξεθεμελίωμα τῆς ἀγαπητῆς πατρίδος, τὸν εὐτελισμὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ξερίζωμα τῆς Παραδόσεως. Ἡ λήθη τοῦ παρελθόντος νοσεῖ τὸ παρόν.
Μοσχοθυμίαμα δὲν ὀσφραίνεται, τὸ εὐαγγέλιο ἀργεῖ, ἡ εὐλάβεια εἰρωνεύεται, οἱ γιαγιάδες δὲν λένε παραμύθια καὶ συναξάρια στὰ ἐγγονάκια τους, ἀλλὰ παρακολουθοῦν ἐναγώνια τουρκικὰ σίριαλ στὴν ἔγχρωμη τηλεόραση. Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ ἔφυγε ἀπὸ τοὺς τοίχους, ποὺ γέμισαν ἀπὸ ἡμίγυμνους, ἁλυσοδεμένους τραγουδιστές. Οἱ Μικρασιάτες λησμόνησαν καὶ λησμονήθηκαν. Οἱ Πόντιοι χορεύουν στὰ πανηγύρια καὶ οἱ Κρητικοὶ μὲ τοὺς Κύπριους βαστοῦν μία λύρα. Ἡ εὐμάρεια, ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ καλοπέραση, ὁ εὐδαιμονισμὸς ἐπηρέασαν τοὺς πάντες καὶ ἔφεραν ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Βάλανε πολλοὶ τακούνια καὶ νόμισαν ὅτι ψήλωσαν. Φόρεσαν μάσκες καὶ θεώρησαν ὅτι ὀμόρφυναν. Ὁ πλοῦτος, ἡ νεότητα, ἡ ὀμορφιὰ πουλᾶ σήμερα. Οἱ κουλτουριάρηδες ὑποστήριξαν τὴν....

«Ντροπή μου πού δὲν πῆγα στὸ Γκάζι γιὰ ὁμολογία Χριστοῦ …»

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
«Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ­πων ὁμολο­γήσω καγῶ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν του Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32).
Ὁ παραπάνω στίχος ἀποτελεῖ ἕνα ἀναφορικοϋπο­θε­τι­κὸ λόγο κατὰ τὸ θεσπέσιο ἑλληνικὸ συντακτικό.  Τὰ λόγια του Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν πάντοτε καθαρὰ καὶ ξάστερα.  Κάθε ἁπλός, καλὸς καὶ ἀπροκατάληπτος ἀναγνώστης ἀπολαμβάνει τὴ Χάρη τοῦ θείου λόγου Του καὶ τὶς θεανθρώπινες διαστάσεις Του.
Ὁ ὡς ἄνω στίχος εἶναι ἀδύνατον νὰ παρερμηνευθεῖ.  Καὶ ἀκριβῶς γιὰ νὰ μὴ παρερμηνευθεῖ, συμπλήρωσε ὁ Κύριος καὶ τὴν ἀντίθετη στάση.  «…ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηται μὲ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν καγῶ ἔμπροσθέν του πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».  Ὅποιος δὲν ἔχει τὴν ἁπλὴ στοιχειώδη διάθεση νὰ ὁμολογήσει ἀνοιχτὰ καὶ ἀρνεῖται τὸ Χριστὸ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἐγὼ θὰ τὸν παρουσιάσω σὰν δικό μου μπροστὰ στὸν Πατέρα μου τὸν Οὐράνιο. Φοβεροὶ οἱ λόγοι καὶ ἀπαρερμήνευτοι.
Πιὸ συγκεκριμένα πρέπει νὰ τὰ μεταφέρουμε στὴ σύγχρονη πραγματικότητα.  Κάποιος, κάπου, κάποτε, ποιὸς ξέρει γιὰ ποιοὺς λόγους ἐμπνεύστηκε ἕνα σενάριο.  Ἔγινε θεατρικὸ ἔργο. Παρουσιάζει τὴ....

Ἀφιέρωμα στὴ Μάχη τοῦ Λουδία τὸ 1912

Ἕνα ἀφιέρωμα στὴν ἄγνωστη τελευταία μάχη πρὶν τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1912. Τὸ ὑλικὸ ἐπιμελήθηκαν καθηγητὲς καὶ μαθητὲς τῆς Πολιτιστικῆς Ὁμάδας τοῦ 2ου Γυμνασίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Ἡ ἀφήγηση βασίζεται σὲ ἕνα παλιὸ βιβλίο τοῦ 1913. 

Καλπάκια 2012: Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ 1940

ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2012  - Προγραμμα 
Παρασκευὴ 26/10/2012 
ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
6.15 μ.μ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση 
6.20 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
7.00 μ.μ Χαιρετισμὸς Περιφερειάρχη Ἠπείρου κ. Ἄλ. Καχριμάνη 
Χαιρετισμὸς Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κ. Καψάλη 
7.15 μ.μ Ὁμιλία μὲ θέμα: « Οἱ πρῶτες ὧρες, οἱ πρῶτες μέρες τοῦ πολέμου τοῦ 1940 στὸ Πωγώνι» ἀπὸ τὸν κ. Κ. Κωστούλα - Συγγραφέα 
7.30 μ.μ Προβολὴ Ἱστορικοῦ Ντοκιμαντέρ 
Σάββατο 27/10/2010 
6.15 μ.μ Προσέλευση ἐπισήμων 
6.20 μ.μ. Ἐπιμνημόσυνη δέηση 
6.30 μ.μ. Προσκλητήριο νεκρών 
6.40 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων 
6.50 μ.μ. Καλωσόρισμα Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κ. Καψάλη 
6.55 μ.μ. Ὁμιλία μὲ θέμα : «28η Ὀκτωβρίου : Διαχρονικότητα καὶ συμβολισμοὶ» ἀπὸ τὸν κ. Ν. Ἀναστασόπουλο- Λέκτορα Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 
7.15 μ.μ. Ἀναπαράσταση τῆς...

Πρόγραμμα ἐκδηλώσεων στὴ Βόρειο Ἤπειρο γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

Ἀργυροκάστρο:
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Γενικοῦ Προξενείου Ἀργυροκάστρου 
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐπαρχία Ἄνω Δρόπολης 
 Κυριακή, 28 Ὀκτωβρίου 2012
Κλεισούρα:
09:30 – 10:15  Ἐπιμνημόσυνη δέηση (Νέα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου, Κλεισούρα Πρεμετής). Κατάθεση στεφάνου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στὰ Τίρανα
Βουλιαράτι:
08:15 – 11:00     Θεία Λειτουργία (Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου)
11:00 – 11:20     Δοξολογία (Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου)
11:30 – 12:00     Επιμνημόσυνη δέηση (Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Σκέπης)
Προσκλητήριο νεκρῶν
Ἑνὸς λεπτοῦ...

Ἡ μοναξιὰ τοῦ Χριστοῦ

«Καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε»
Ὁ  Κύριός μας  σιωπῶν καὶ πορευόμενος  πρὸς  τὰ φρικτὰ πάθη Τοῦ συνιστᾶ στοὺς μαθητές του πὼς δὲν ἔχει καμία ἀνάγκη ἀπὸ μαχαίρια, θάνατο καὶ βία , ἀφοῦ ἡ Βασιλεία Τοῦ  «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»(Ἰωανν. 18/36). Ἀλλὰ  παράλληλα ἐκφράζει μὲ θλίψη  καὶ τὸ παράπονό του "ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἴνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε• καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστι(Ἰωάν. 16/32). Στὸ Σταυρικὸ μονοπάτι ΤΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟΥ γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἤπιε ὁ Χριστός μας τὸ ποτήριον τῆς ὕβρεως καὶ πάλι στάθηκε  μόνος.
-Ποῦ ἦταν  τὸ πλῆθος Τῆς Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας;
-Ποῦ εὐεργετηθείς  λαὸς Τοῦ Θεοῦ;
-Ποῦ οἱ  οἱ Ποιμένες;
-Στὶς Πανηγύρεις  μετὰ ἀρτοκλασίας καὶ Θείου Κυρήγματος; 
Μονάχα κάποιοι μικροὶ , ἁπλοὶ , ἐλάχιστοι καὶ περιφρονημένοι  ποὺ σταθῆκαν μὲ ἀφοβία γιὰ νὰ δώσουν ὁμολογία ἀγάπης καὶ πίστης πρὸς τὸν Χριστό. Οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρὰ τοὺς καταφρονεθήκανε  μὲ πολλὰ περιφρονητικὰ σχόλια ἀπὸ....

20 Οκτ 2012

Νεοφιλελευθερισμός: ἡ δαιμονοκρατία τῆς "Νέας Ἐποχῆς"


Τοῦ θεολόγου Λάμπρου Σκότζου 
Ἀπογοητεύτηκαν οἰκτρὰ ὅσοι πίστευαν πὼς ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει μία ὁριζόντια πορεία προόδου.  Τὰ τελευταία δραματικὰ γεγονότα τῆς πρωτόγνωρης παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσεως φανέρωσαν τὴν ἀνείπωτη φρίκη, ἡ ὁποία καλυπτόταν ὡς τώρα κάτω ἀπὸ ἐπίπλαστη λαμπρὴ καλύπτρα.  Ἀναδύθηκε στὸ προσκήνιο τὸ ἀληθινὸ φρικτὸ πρόσωπο τῆς ἀνθρωπότητας, αὐτὸ ποὺ σμίλεψε ἡ ἁμαρτία χιλιάδες χρόνια τώρα, ὡς τεκμήριο ὅτι ὁ «ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν.16,11) ἔχει ἀκόμη μεγάλη δύναμη καὶ ἐξουσία στόν δύσμοιρο πλανήτη μας, τὴν ὁποία ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἐμμονή μας νὰ τὸν ἀναγνωρίζει «ὡς θεὸ» ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς ὑφηλίου. Τὸ «ξαφνικὸ» ξέσπασμα τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια, βρῆκε τὴν ἀνθρωπότητα ἐντελῶς ἀπροετοίμαστη νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν πρωτόγνωρη οἰκονομικὴ κατάρρευση.
Μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο ἐπιχειρηματικοὶ κολοσσοὶ «πτώχευσαν». Παγκόσμιες τράπεζες μὲ ἀμύθητα περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀνακάλυψαν ὅτι «δὲν ἔχουν πιὰ τίποτε» καὶ κατέρρευσαν. Πλούσια καὶ ἰσχυρὰ κράτη ὑποχρεώθηκαν νὰ....

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΣΤ' Λουκᾶ

Γράφει ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Προς Γαλάτας Α' 11-19 
Γεμάτος συγκίνηση, καὶ μὲ σταθερὴ ὁμολογία ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καταγράφει στοὺς Γαλάτες ὅτι ἡ διδασκαλία ποὺ τοὺς ἐκήρυξε, δὲν ἦταν κάτι τὸ ἀνθρώπινο. Τὸ Εὐαγγέλιο τὸ παρέλαβε «δὶ' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ». Καὶ γιὰ νὰ τονιστεῖ ἡ ἀλήθεια αὐτή, στὴ συνέχεια τοὺς ἱστορεῖ τὴν δική του κατ' ἀρχὴν ἀναστροφὴ στὸν Ἰουδαϊσμό, καὶ κατόπιν τί ἀκριβῶς συνέβη ὥστε νὰ εἶναι τώρα Ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ ἀδελφοί μου τὸ γεγονός, ὅτι τονίζει ὁ Παῦλος πὼς τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἐκήρυξε δὲν εἶναι ἐπινόημα ἀνθρώπου. Φυσικὰ αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίζει ὁ Παῦλος, ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους τους ἄλλους Ἀποστόλους ποὺ ἐκήρυξαν στὴ γνωστὴ τότε οἰκουμένη, καὶ ὁπωσδήποτε ἰσχύει γιὰ τοὺς θεοπνεύστους συγγραφεῖς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.
 Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἡ μεγάλη αὐτὴ μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, κηρύττει ὅτι τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὁμιλεῖ διὰ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν, τῶν συγγραφέων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὅμως, ἂς σταθοῦμε γιὰ λίγο στὸ σημεῖο αὐτό, καὶ τοῦτο διότι ἀρκετοὶ ἀδελφοί μας, παρανοοῦν ἢ ἀγνοοῦν ἐντελῶς κάποιες βασικὲς ἀλήθειες, μὲ ἀποτέλεσμα, παρὰ τὴν καλή τους διάθεση, νὰ....

Ρῶσος ὀρθόδοξος ἱερέας σώζει 2000 βρέφη ἀπὸ ἄμβλωση

Ἕνας ὀρθόδοξος ἱερέας ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Βόλγκογκραντ (πρώην Στάλινγκραντ) τῆς Ρωσίας ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸ ρωσικὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας, γιὰ τὸ ἔργο του στὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀμβλώσεων στὴν περιοχή του. Μὲ τὶς προσωπικές του προσπάθειες μὲ παροχὴ συμβουλῶν καὶ βοηθώντας τὶς γυναῖκες νὰ κρατήσουν τὰ μωρά τους, τὰ ποσοστὰ ἀμβλώσεων ἔχουν μειωθεῖ στὴν περιοχὴ Volgograd κατὰ 25 τοῖς ἑκατὸ κατὰ τὰ τελευταία πέντε χρόνια. Ὁ πατέρας Alexis Tarasov ἄρχισε τὸ ἔργο διάσωσης ἀνθρωπίνων ζωῶν στὴ δική του ἐνορία στὴν πόλη Voljsk, ὅπου εἶπε ὅτι πέρασε ὧρες μιλώντας μὲ γυναῖκες ποὺ σκέφτονταν νὰ κάνουν ἄμβλωση. Μετὰ ἀπὸ μία περίοδο μὲ ἐπισκέψεις στὸ τοπικὸ νοσοκομεῖο, ἀποφάσισε μαζὶ μὲ ἄλλους ὁμοϊδεάτες τοῦ ἱερεῖς, νὰ δημιουργήσει ἕνα κέντρο κρίσης ἐγκυμοσύνης. Μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐπισκοπῆς του, πλησίασε τὶς τοπικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ....

Αὔριο ἡ μεγάλη συγκέντρωση κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος! Θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ!


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΡΤΟΦΑΚΕΛΩΜΑ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15:00 (3:00 μ.μ.) ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
"Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴ βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε θὰ σᾶς βροῦν" Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. «...Πάλι «ὁρισμένοι γνωστικοί», θὰ φασκιώνουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴν στεναχωριοῦνται’ «δὲν πειράζει αὐτό, δὲν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε!... Τέτοια δυστυχῶς λογική, εἶχαν καὶ ὁρισμένοι «γνωστικοὶ» στὰ χρόνια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων..» (Σημεῖα τῶν καιρῶν π. Παϊσιος)
Ἡ ἀνωτέρω ρήση τοῦ Ἁγιορείτη γέροντα Παϊσίου ποὺ περιλαμβάνεται σὲ γραπτὸ σημείωμά του γιὰ τὶς νέες ταυτότητες καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ποὺ συνέταξε τὸν Μάρτιο τοῦ 1987 ἔρχεται σήμερα νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ μὲ τὴν ἀδιαφορία ποὺ ἐπιδεικνύει ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου ἀπέναντι στὸ σοβαρότατο αὐτὸ ζήτημα! Πολλοὶ Ἱεράρχες ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ ἱερεῖς ὄχι μόνο ἀδιαφοροῦν ἀλλὰ καὶ ἐπιπλέον καθησυχάζουν τοὺς χριστιανοὺς ὑποστηρίζοντας πὼς ἡ Πολιτεία χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία γιὰ νὰ «ἐπιβάλλει» τοῦτες τὶς ἀναγκαῖες ἀλλαγὲς δῆθεν γιὰ....

Ἡ νεολαία χρειάζεται ὁδηγούς.

Στοὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε, ὑπάρχει μεγάλη ἀποστασία. Οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πασιφανές. Δηλαδή, ἐπειδὴ κυριαρχεῖ θὰ λέγαμε ἡ ἁμαρτία δημιουργοῦνται πολλὰ ἀρνητικὰ καὶ ἄσχημα. Γεγονὸς ἀπολύτως λογικό, διότι μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐπέρχεται μπέρδεμα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ νέου ποὺ δὲν διαθέτει πείρα.
Ἡ λύση στὸ προαναφερθὲν ζήτημα εἶναι μία. Νὰ κάνουμε πολὺ προσευχὴ καὶ νὰ ἔχουμε ἔμπρακτη μετάνοια ὥστε νὰ ἀναδείξει ὁ Θεὸς ἀπλανεῖς ὁδηγοὺς καὶ εὐλογημένους πνευματικοὺς πατέρες, γιὰ νὰ βοηθοῦν τὸ ποίμνιο νὰ πορεύεται στὸν δρόμο τῆς μετανοίας καὶ τῆς χάριτος. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἐπιθυμία πολλῶν παιδιῶν. Θέλουν δηλαδὴ νὰ ἔχουν ταπεινούς, τίμιους καὶ ἀγωνιστὲς κληρικούς.
Οἱ καλοὶ «ὁδηγοί», δὲν ἐμφανίζονται μὲ κάποιο μαγικὸ θὰ λέγαμε τρόπο. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι, σὲ ὅποια πνευματικὴ κατάσταση βρίσκεται ἡ κοινωνία σὲ αὐτὴν ἢ σὲ λίγο καλύτερη θὰ εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἂς μὴν μᾶς φαίνεται παράξενο αὐτό, διότι ἀπὸ τὴν οἰκογένεια προέρχονται καὶ οἱ κληρικοὶ ὅπως ὅλοι.
Ἑπομένως, ἂς ἀνατρέφουμε τὰ παιδιά μας «ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου», καὶ ἂς ἐναποθέσουμε τὶς ἐλπίδες στὸν πανάγαθο Τριαδικὸ Θεό. Λίγη μετάνοια ἂν δείξουμε, θὰ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.