31 Μαρ 2017

"Κοιμήθηκε" ὁ γερω-Νικόδημος τοῦ κελλιοῦ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στὶς Καρυὲς Ἁγίου Ὅρους! Τὴν εὐχή του νὰ' χουμε!

(ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες)
Παλαιὸ ἁγιορείτικο ρητό: " Ἂν πεθάνεις, πρὶν πεθάνεις, δὲν θὰ πεθάνεις, ὅταν πεθάνεις...

Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης: Παρακάλεσα καὶ γιὰ τὴν Κύπρο μας νὰ ἐλευθερωθεῖ κι ἐσένα θὰ σὲ ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ τὸ δεῖς

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: «Ξέρεις, δὲν πῆγα μόνο γιὰ σένα, ἔχω πολλοὺς ἀσθενεῖς. Ἀλλά, παρακάλεσα καὶ γιὰ τὴν Κύπρο μας νὰ ἐλευθερωθεῖ. καὶ ἐσένα θὰ σὲ ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ τὸ δεῖς». 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία ποὺ ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία σκιαγράφησε τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ Γέροντος Ἰακώβου, ὅπως ὁ ἴδιος Τὸν Ἔζησε. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τῆς Ἐνορίας Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ Μακαρίου Δασούπολης σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἀποστόλου Ἀνδρέα Συνοικισμοῦ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 3 Λευκωσίας Κύπρου στὶς 11 Φεβρουαρίου 2017.

Είναι η Ελλάδα ουδετερόθρησκο κράτος;

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 30ῃ  Μαρτίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΕΙΝΑΙ  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ  ΚΡΑΤΟΣ ;
Ἡ πρόταση τοῦ Ἐξοχ. Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Κατρούγκαλου καί τῶν συνυπογραψάντων ἐλλογιμωτάτων πέντε Καθηγητῶν γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ὅσον ἀφορᾶ στήν σχέση Κράτους-Ἐκκλησίας προβάλλει τήν «ρητή κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητος τοῦ Κράτους μέ ἀναγνώριση τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ἱστορικά ἐπικρατούσας θρησκείας». Ἡ πρόταση αὐτή ἐπιβάλλει τήν πληροφόρηση γιά τήν σημερινή νομική πραγματικότητα πού ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἡ χώρα εἶναι σαφέστατα οὐδετερόθρησκο Κράτος μέ τό ἰσχῦον νομικό πλαίσιο καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει τήν αὐτή νομική θέση καί ἐνδεχομένως κατωτέρα τῶν ἀναγνωριζομένων ὡς Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Μουφτειῶν τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητος καί τῶν Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων.
Τό ἄρθρο 110 τοῦ Συντάγματος ἐπιτρέπει ἀποκλειστικῶς καί μόνο τήν ἀναθεώρηση ὄχι ὅλων ἀλλά μόνον ὁρισμένων διατάξεων τοῦ Συντάγματος. Καί μάλιστα μετά παρέλευση πενταετίας ἀπό....

Προκαλεῖ ὁ ψευδομουφτὴς τῆς Ξάνθης: Μιλάει γιὰ τουρκικὴ μειονότητα

30 Μαρ 2017

«Ἕνα νησὶ ἀσφαλὲς»

Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνική: Σάββας Ἠλιάδης
(Λόγος παραβολικὸς Βαρλαὰμ  πρὸς Ἰωάσαφ)
Ὁ ὅσιος Ἰωάσαφ εἶπε πρὸς τὸν ὅσιο Βαρλαάμ: «… Παρακαλῶ, νὰ μοῦ ζωγραφίσεις εἰκόνα τῆς ματαιότητας αὐτοῦ το κόσμου καὶ νὰ μοῦ πεῖς πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ περάσει τὴ ζωὴ αὐτὴ μὲ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια». 
Ὁ δὲ Βαρλαὰμ ἔλαβε τὸ λόγο καὶ εἶπε:
«Γνωρίζω κάποια πόλη μεγάλη, τῆς ὁποίας οἱ πολίτες εἶχαν τὴν ἑξῆς πολὺ παλιὰ συνήθεια: Συνήθιζαν νὰ προσλαμβάνουν κάποιον ξένο καὶ ἄγνωστο ἄνδρα, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε καθόλου ἰδέα ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τὶς παραδόσεις τους καὶ νὰ τὸν ἐνθρονίζουν ὡς βασιλιά τους. Τοῦ ἔδιναν δὲ ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ ἐκτελοῦσαν χωρὶς κανένα ἐμπόδιο ὅλες τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ θελήματά του. Ἀλλά, καθὼς αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε βασιλικὴ ζωὴ τελείως ἀμέριμνος, διασκεδάζοντας καὶ σπαταλώντας ἀμύθητα ποσὰ καὶ νομίζοντας πὼς ἡ βασιλεία του δὲν θὰ εἶχε ποτὲ τέλος, οἱ πολίτες τῆς μεγάλης ἐκείνης πόλης ἐπαναστατοῦσαν ἐναντίον του. Τὸν ἔριχναν ἀπὸ τὸ θρόνο του καὶ ἀφοῦ τοῦ ἀφαιροῦσαν τὴ βασιλικὴ στολή, τὸν διαπόμπευαν γυμνὸ μέσα στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες τῆς πόλης. Ὕστερα τὸν ἔστελναν ἐξορία σὲ ἕνα μεγάλο καὶ μακρινὸ νησί, στὸ ὁποῖο δὲν εἶχε οὔτε τροφὲς οὔτε ροῦχα, ἀλλὰ ἔμενε ἐκεῖ βασανιζόμενος ἀπὸ....

28 Μαρ 2017

Ποιὸς ἦταν ὁ λόγος πού πῆρε τὸν ἀδελφό μου τὸν Πέτρο στὰ 24 του χρόνια;

Εἶναι Ὀρθόδοξοι οἱ Νεορθόδοξοι;

Τοῦ π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)
Ὁ π. Θεόκλητος ἀπαντᾶ εἰς τὸν κ. Γιανναράν
«Στὸ βιβλιαράκι του «ἐρωτικῶν ἀµφιλογίες» καὶ στὴ σελίδα 56, ἀπαντώντας στὸν ἰσχυρισµό µου ὅτι: «Ὁ ὅρος ἔρως δὲν ὑπάρχει στὴν πατερικὴ ὁρολογία γιὰ τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Ἔρως εἶναι ἡ φλογερὴ ἀγάπη, ποὺ ἀναφέρεται µόνον στὸν Θεὸ καὶ δὲν ἔχει καµµία θέση οὔτε πρὸ τοῦ γάµου, οὔτε µέσα στὸν γάµο», γράφει τὰ ἑξῆς: «∆ὲν ἔχει νόηµα νὰ παραθέσει κανεὶς τὶς πλήθουσες ἀναφορὲς τῆς πατερικῆς γραµµατείας στὸν ἀνθρώπινο ἑτερόφυλο ἔρωτα καὶ στὴ δυναµικὴ τῆς εἰκόνας τοῦ τριαδικοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς «κενώσεως» τοῦ Χριστοῦ, ποὺ αὐτὸς ὁ ἔρωτας ἀντανακλᾶ.
«∆ὲν ἔχει νόηµα;» ἀπαντᾶ ὁ πατήρ. «Ὄχι µόνο ἔχει, ἀλλὰ ἡ λύση τοῦ προβλήµατος εἶναι ἡ παράθεση τῆς σχετικῆς πατερικῆς γραµµατείας. Λοιπὸν «ὅπερ ἔδει δεῖξαι», ὅπως λένε καὶ οἱ µαθηµατικοί. Φέρε µας δύο, τρία, πέντε κείµενα Πατέρων, ποὺ ἀποδέχονται τὸν ἑτερόφυλο ἔρωτα ὡς ἀναµάρτητον, ὡς διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν θεῖον ἔρωτα καὶ ἰδοὺ οἱ νεορθόδοξοι εἶσθε πλέον ὀρθόδοξοι». Ἂν µπορῆτε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες νὰ φέρετε µαρτυρίες ὅτι....

Τὸ ἀφιέρωμα τοῦ STAR στὸν Ἅγιο Παΐσιο, τὴν Κόνιτσα καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου!

"...Πόσα ἀγαθὰ γεννᾶ γιὰ μᾶς ἡ ταπεινοφροσύνη! Τί θέλεις; Τὴν ἀνεξικακία, τὴν ἔλλειψη ὀργῆς, τὴ φιλανθρωπία, τὴ νηφαλιότητα, τὴν προσοχή;..."

Λόγοι Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου - περὶ ταπεινοφροσύνης
Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος
Ταπεινοφροσύνη εἶναι, ὅταν κάποιος, ἐνῶ συναισθάνεται ὅτι ἔχει ἐπιτύχει πολλὰ καὶ μεγάλα κατορθώματα, παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν μεγαλοφρονεῖ καθόλου γιὰ ὅλα αὐτά. Εἶναι αὐτὴ ποὺ μαζὶ μὲ τὴν ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτημάτων τοθ εἰσήγαγε τὸν ληστὴ στὸν παράδεισο πρὶν ἀπ’ τοὺς Ἀποστόλους. Τίποτα δὲν εἶναι ὑψηλότερο ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τίποτα χαμηλότερο ἀπ' τὴν ἀλαζονεία. Ἡ ταπεινοφροσύνη μᾶς μεταβάλλει ἀπὸ ἁμαρτωλοὺς σὲ ἐνάρετους. Ὁποιαδήποτε ἀρετὴ καὶ ἂν ἔχεις, ἀκόμη κι ἂν νηστεύεις καὶ προσεύχεσαι καὶ δίνεις ἐλεημοσύνη κι εἶσαι εὐσεβής, ὅλα ἐξανεμίζονται καὶ χάνονται ἂν δὲν σὲ διακρίνει ἡ ταπεινοφροσύνη. Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Φαρισαίου.
Ὅπως ἡ ἀλαζονεία εἶναι ἡ πηγὴ ὅλων τῶν ἐλαττωμάτων, ἔτσι καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι τὸ θεμέλιό της εὐσεβείας.
Πόσα ἀγαθὰ γεννᾶ γιὰ μᾶς ἡ ταπεινοφροσύνη! Τί θέλεις; Τὴν ἀνεξικακία, τὴν ἔλλειψη ὀργῆς, τὴ φιλανθρωπία, τὴ νηφαλιότητα, τὴν προσοχή; Ὅλα τ' ἀγαθὰ αὐτὰ προέρχονται ἀπ' τὴν ταπεινοφροσύνη, καὶ τὰ ἀντίθετα ἀπ' τὴν ἀπόγνωση.
Γιὰ νὰ ταπεινωνόμαστε ἔστω καὶ χωρὶς τὴν θέλησή μας, ὁ Κύριος οἰκονόμησε καὶ τοῦτο: Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ βλέπει τὰ τραύματά του, ὅπως τὰ βλέπει ὁ πλησίον του. Ἔτσι εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ χρεωστοῦμε τὴν θεραπεία μας ὄχι στὸν ἐαυτόν μας, ἀλλὰ στὸν πλησίον καὶ στὸν Θεόν. Ἐκεῖνος ποὺ ἀπέκτησε ταπεινὴ καρδιὰ ποτὲ δὲ θὰ μπορέσει νὰ....

Δημήτριος Μεταλληνός: «O “ἄγνωστος” Ἰωάννης Καποδίστριας»

Ἡ ὁμιλία ποὺ πραγματοποίησε ὁ Δημήτριος Μεταλληνός, Διδάκτωρ Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, μὲ θέμα: «O “ἄγνωστος” Ἰωάννης Καποδίστριας». 
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύνδεσμο Ἐπιστημόνων Πειραιῶς, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων «Εὐαγγελίστρια 2017» τὴν Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017.

Νέο βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης: «Γέρων Χρυσόστομος ὁ Σταυρονικητιανὸς»

Στὸν ὄγδοο τόμο τῆς σειρᾶς «Ὀρθόδοξο βίωμα» ἠ Ενωμένη Ρωμηοσύνη παρουσιαζει τὸν βίο, τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς διδαχὲς τοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου του Σταυρονικητιανοῦ (1926–2009).
Ἀναθρεμμένος σὲ μιὰ χριστιανικὴ οἰκογένεια, ποῦ ὁ παπποὺς τοῦ ἦταν ἱερέας, μυήθηκε ἀπὸ τὴν μικρή του ἡλικία στὴν λατρεία καὶ στὴν ἀσκητικὴ ζωή. Πέρασε δύσκολα παιδικὰ χρόνια. Ἔγινε μοναχὸς στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀλλὰ παρὰ τὴν θέλησή του βρέθηκε στὴν πολύβουη πρωτεύουσα. Τοὺς ἁγίους Πατέρες ποῦ γνώρισε καὶ τὴν “καλὴ μαγιὰ” ποῦ πῆρε ἀπὸ τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας τὰ διαφύλαξε στὴν καρδιά του ὡς πολύτιμη κληρονομιὰ καὶ πάντα μιλοῦσε γιὰ τὸ Ὅρος.
Ἔζησε στὸν κόσμο ὡς μοναχὸς ἁγιορείτης. Σὰν χαριτωμένο ἄνθος ποῦ μεταφυτεύτηκε, εὐωδίασε καὶ ἀπέδωσε καρπούς. Ὠφέλησε πολλοὺς μὲ τὶς παραστατικὲς καὶ ζωντανὲς διηγήσεις του, μεταρσίωνε τοὺς πιστοὺς μὲ τὶς κατανυκτικὲς Λειτουργίες του καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ ἐμπείρου Πνευματικοῦ ἀνεγέννησε πολλούς.
Συνδύαζε τὴν ἀσκητικὴ ἀκρίβεια στὸν ἑαυτό του καὶ τὴν στοργὴ καὶ συμπάθεια στούςαλλους, τὴν μεγαλοπρέπεια μὲ τὴν ἁπλότητα, τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀρχοντιὰ καὶ τὴν ἀφάνεια, τὴν δύναμη καὶ τὴν ταπείνωση.
Εἶχε γίνει γνωστὸς ὁ Γέροντας, ἂν καὶ ἔκρυβε τὸν ἑαυτό του καὶ τὰ χαρίσματά του, καὶ...

27 Μαρ 2017

Συγκλονίζουν τὰ Βορειοηπειρωτόπουλα ἀνήμερα τῆς φετινῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου!

Ἡ κρίση συμπαρασύρει τὴν οἰκογένεια ἢ ἡ οἰκογένεια ἐλέγχει τὴν κρίση

To Κωνσταντίνου Γανωτῆ,
φιλολόγου-συγγραφέως
Κρίση λέμε μία χρονικὴ περίοδο μεγάλων προβλημάτων ποὺ βάζουν σὲ κίνδυνο τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πρώτη κρίση ξέσπασε μέσα στὸν Παράδεισο κιόλας, ὅπου ὁ Ἀδὰμ ἄκουσε τὸ «Ἀδάμ, ποῦ εἶ;» καὶ ἐφοβήθηκε. Αὐτὸς ὁ φόβος ἦταν ἡ πρώτη κρίση. Οἱ πρωτόπλαστοι ἦταν ἤδη οἰκογένεια. Κι ἀκολουθοῦν ἱδρῶτες, ἀγκάθια, τριβόλια, πόνοι τῆς γέννας καὶ ἀποστροφὴ τῆς Εὔας στὴν ἐξουσία τοῦ ἄντρα της. Τί ἐδίδαξε αὐτὴ ἡ πρώτη οἰκογένεια στὰ παιδιά της;
Τὸ ἕνα ἦταν ὁ ἀθῶος Ἄβελ, τὸ ἄλλο ὁ φονιὰς Κάιν. Ἡ οἰκογένεια σὲ κορύφωση κρίσης: Προβλήματα οἰκονομικά, ἠθικά, ὑπαρξιακά. Ὁ θάνατος παρὼν ἤδη. Ὁ Κάιν εἶχε ἀκόμα τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἔπρεπε κάπου νὰ κρύψει τὸ τρέμουλο, ποὺ τὸν κατεῖχε («ἔσει στένων καὶ τρέμων»), κάπου νὰ κρύψει τοὺς στεναγμούς του. Καὶ… «ὁ δὲ Κάιν ἦν οἰκοδομῶν πόλιν». Κι ἔτσι μὲ τὴν πρώτη πόλη ἄρχισε ὁ πολιτισμός. Ὁ πολιτισμὸς εἶναι μία διαχρονικὴ παγκόσμια κρίση. Εἶναι μιὰ ὑποκατάσταση τοῦ Παραδείσου. Ὁ Ἀδὰμ ἐγκαταστάθηκε κατέναντι τοῦ Παραδείσου, τὸν ἔβλεπε μὲ τὶς πύλες του κλεισμένες καὶ θρηνοῦσε. Ὁ Κάιν ὅμως εἶχε στρέψει τὶς πλάτες του στὸν Παράδεισο κι ἔβλεπε πρὸς ἕνα μέλλον ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸν ἴδιο κι ἀπέβλεπε...

Ἡ ΝΔ κατηγορεῖ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὅτι δὲν ἐκδίδει τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη!

Σχόλιο ID-ont: Γιὰ νὰ μὴν νομίζει κανεὶς ὅτι μὲ τὴ ΝΔ τὰ πράγματα θὰ ἔχουν θετικὴ πορεία...
Ἀνακοίνωση ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ γραφεῖο τύπου τῆς ΝΔ μὲ ἀφορμὴ τὴν καθυστέρηση στὴν ἔκδοση νέων ἀσφαλῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων πὼς «ἡ κυβέρνηση Τσίπρα καθήλωσε καὶ αὐτὴν τὴν προσπάθεια καθὼς ἐγκατέλειψε τὸ θέμα τὸ 2015, συγκρότησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2016 ἐπιτροπὲς γιὰ νὰ τὸ ἐξετάσουν ἐκ τοῦ μηδενὸς καὶ περιφέρει, ἐδῶ καὶ 9 μῆνες, τὰ σχετικὰ πορίσματα ἀνάμεσα στὰ συναρμόδια Ὑπουργεῖα».
Ἀναλυτικά:
«Ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ παραπέμπει τὴν ἔναρξη ἔκδοσης τῶν νέων ἀσφαλῶν ταυτοτήτων μετὰ τὸ 2019, παρότι ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς παραδέχεται ὅτι οἱ ὑφιστάμενες δὲν παρέχουν τὴν ἀπαιτούμενη ἀσφάλεια κατὰ τῶν πλαστογράφων. Ἐνῶ ἡ σχετικὴ προετοιμασία εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 2014, μὲ τὴ συνεργασία τοῦ νῦν Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη – τότε Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης – μὲ τοὺς συναρμόδιους Ὑπουργούς, ἡ Κυβέρνηση...

Δοξολογία μαζὶ μὲ ἑτεροδόξους ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν!

«Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, εὐλογημένα, δημιουργικὰ καὶ εἰρηνικὰ» εὐχήθηκε μέσω τοῦ 89,5 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀμέσως μετὰ τὴν Δοξολογία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν γιὰ τὴν Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Στὴν Δοξολογία παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων καὶ Ἐκκλησιῶν, Ἀρχηγοὶ κομμάτων, βουλευτές, πολιτευτές, διπλωμάτες, ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. 
Τελετάρχης ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Βολιώτης.

Τὸ κοσμικὸ κράτος καὶ τὸ σαμποτάρισμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Ἀνδραλης, δικηγόρος
Μέσα στὶς πυρετώδεις ἐργασίες ἀποχριστιανοποίησης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους[1], ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ ἐθνικὲς ἐπέτειοι ποὺ μᾶς θυμίζουν ἀπὸ ποῦ ἐρχόμαστε καὶ ποὺ πᾶμε νὰ καταλήξουμε. Ἀπὸ Ἔθνος ἡρώων, σὲ ἔθνος μπαταχτσήδων! Καὶ δὲν ἐννοῶ ὡς πρὸς τοὺς ἐκ Δύσεως τοκογλύφους, ὅπως προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν τὰ ἐγχώρια ὄργανά τους. Μπαταχτσῆδες ὡς πρὸς τὸ χρέος μας στὸ Θεὸ καὶ τοὺς προγόνους μας.
Ὅταν ἕνας σοβαρὸς καὶ εὐσυνείδητος ἄνθρωπος ἔχει μία ὀφειλή, δὲν ἡσυχάζει ἡ συνείδησή του, ἂν δὲν ἐξοφλήσει ὁλοσχερῶς τὸ χρέος του[2].
Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει μία ὀφειλὴ σχεδὸν δύο αἰώνων, τὴν ὁποία κρατᾶ ἀνεξόφλητη, ἐκμεταλλευόμενο κουτοπόνηρα τὴ μακροθυμία τοῦ Εὐεργέτη του. Πρόκειται γιὰ τὸ τάμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ‘21 ποὺ καταγράφεται στὶς....

26 Μαρ 2017

Τουρκικὴ τράπεζα βγάζει στὸ σφυρὶ περιουσία Ἕλληνα στὴ Ρόδο

Παλιγγενεσία

 Παλιγγενεσία εἶναι ὁ ὅρος ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἢ χρησιμοποιούσαμε μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες δεκαετίες γιὰ νὰ δηλώσουμε τὴν μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἀνασύσταση ἑλληνικοῦ κράτους, γιὰ τὴν ὁποία χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων. Ὁ ὅρος αὐτὸς τείνει νὰ ἐξοβελιστεῖ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τοῦ Νεοέλληνα σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ὄρο Ἀναγέννηση, ποὺ ὑποδηλώνει τὴν κίνηση τῶν λαῶν τῆς Δύσης πρὸς ἀνατροπὴ τῆς φεουδαρχίας. Εἶναι τόσο καταθλιπτικὴ ἡ ὑποταγή μας στὸ πνεῦμα τῆς Δύσης, ὥστε νὰ συμπεριφερόμαστε ὅπως ὁ ὀργανισμὸς ποὺ πάσχει ἀπὸ αὐτοάνοσο νόσημα: Στρέφεται ἐναντίον τοῦ ἐαυτοῦ του, καὶ ὄχι κατὰ τῶν ἐπικινδύνων εἰσβολέων, αὐτοκαταστρεφόμενος.
 Ἡ ἐπέτειος τῆς Παλιγγενεσίας τιμᾶται κατὰ τὴν 25η Μαρτίου. Οἱ ἀναθεωρητὲς τῆς ἱστορίας μας, ἐθνομηδενιστὲς ὄντες καὶ τρέφοντες ἀπύθμενο πάθος κατὰ τῆς πίστης τοῦ λαοῦ μᾶς διέδωσαν κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἐλήφθη ἀπὸ τοὺς Βαυαροὺς τοῦ Ὄθωνα, προκειμένου νὰ ἐξυψωθεῖ τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, κατ’ αὐτούς, δὲν προσέφερε κάτι τὸ οὐσιῶδες στὸν ἀγώνα! Ὑπὸ τὸ πνεῦμα αὐτὸ Πολιτεία, πανεπιστημιακοὶ καὶ διανόηση ἀπαξιώνουν τὸν πρώτιστο ἑορτασμὸ τῆς ἡμέρας, τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. Ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὸ ὑλιστικὸ ἢ ἰδεαλιστικὸ «πνεῦμα» τῆς Δύσης ὄχι μόνο ἀπορρίπτουν τὴν πίστη τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ....

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Τὸ ΄21 σήμερα»

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,   
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Περὶ προσευχῆς»

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τήν προσ­ευχή. Καί πρῶτα-πρῶτα θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι προσευχή εἶναι τό πιό ὡραῖο καί τό πιό εὐχάριστο γιά τήν ἀνθρώπινη ψυχή. Γιατί, ἄν εἶναι εὐχάριστο γιά τό παιδί νά μιλάει μέ τήν μάνα του καί ἡ μάνα μέ τό παιδί, ἄν εἶναι εὐχάριστο νά ὁμιλοῦν δύο ἀγαπημένα πρόσωπα, πιό εὐχάριστο καί πιό γλυκό δέν ὑπάρχει ἀπό τό νά μιλάει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό της. Αὐτό εἶναι προσευχή, χριστιανοί μου: Εἶναι ἡ γλυκιά συνομιλία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Καί ἡ συνομιλία αὐτή, ἄν εἶναι σωστή, κατεβάζει τόν μεγάλο Θεό στήν μικρή καρδιά μας, καί ἀνεβάζει...

24 Μαρ 2017

Τὸ Ἀνολοκλήρωτο ’21

Τοῦ πρωτοπρ. πατρός Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΑΠΟ χρόνια δουλεύω αὐτό τό θέμα καί ἔχει συγκεντρωθεῖ ἕνα τεράστιο ὑλικό, ἀρχειακό, ἀδημοσίευτο ἤ καί δημοσιευμένο. Σκοπός τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι νά λειτουργήσειὡς πρόκληση στούς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες. Εἶναι βέβαιο, ὅτι θά δημιουργηθοῦν ὄχι μόνο εὔλογες ἀπορίες, ἀλλά καί ἀντιδράσεις, διότι τό κείμενο συμβάλλει στην ὑπέρβαση τῆς «σιδερωμένης» ἱστορίας, πού θά ᾽λεγε καί ὁ ἀείμνηστος Μακρυγιάννης, ἡ ὁποία διδάσκεται καί ἀναπαράγεται στή σχολική μας ἐκπαίδευση. Ἀλλ᾽ αὐτό εἶναι φυσική ἀπόληξη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀναγνώσεως τῆς ἱστορίας μας.
Χρειάζεται γι᾽ αὐτό καί ἡ ρωμαίικη-ἑλληνορθόδοξη ἀνάγνωσή της, ἐπί τῇ βάσει τῶν πηγῶν, πού ὄχι μόνο ὑπάρχουν, ἀλλά εἶναι καί πλούσιες. Μιά τέτοια ἀνάγνωση εἶχε πραγματοποιήσει ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ρωμανίδης († 2001), καί ἀντιμετωπίσθηκε ἀπό κάποιους μέ βιαιότητα καί κακία, διότι ἐτάραξε τά λιμνάζοντα ὕδατα τῆς καθιερωμένης ἱστοριογραφίας, ἀλλά καί τῆς πολιτικῆς ἀκαμψίας. Σήμερα ὅμως ἴσως εἶναι εὐνοϊκότερες οἱ ἐθνικοκοινωνικές συνθῆκες, γιά νά ἐπαναληφθεῖ τό ἐγχείρημα ἐκείνου. Διότι ἡ Εὐρώπη, στήν ὁποία εἴχαμε ἐναποθέσει «τήν πᾶσαν ἐλπίδα» μας, ἀπεκάλυψε (καί στήν ἐποχή μας) τό ἀληθινό πρόσωπό της.
Ἰσχυρή πρόκληση γιά την Ἑλληνική συνείδηση εἶναι, ἄν πέτυχε ἡ Ἑλληνική ἐπανάσταση τούς σκοπούς της, πού ἦταν σκοποί ὅλου τοῦ Γένους/Ἔθνους. Τό ἐρώτημα αὐτό ἔχει τεθεῖ...

Τὸ 1821 τοῦ Ὑψηλάντη, τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τοῦ Κολοκοτρώνη: Ἐπιτρέπεται νὰ μιλᾶμε, νὰ γράφουμε, νὰ σκεφτόμαστε;

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Ἡ χυδαιότητα τῆς ἀποδόμησης 
Στὴν ἀρχὴ ἡ  ἀποδόμηση ξεκίνησε ἔγινε μὲ τὴ «θεωρία» πὼς Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες, δηλαδὴ καταπιεστὲς καὶ καταπιεζόμενοι περνοῦσαν  καλὰ καὶ πὼς κάτι «ἐθνικιστὲς ποὺ δὲν ἦταν ἀλλὰ ἐπέλεξαν νὰ εἶναι Ἕλληνες (!)» κατέστρεψαν τὴν εἰδυλλιακὴ αὐτὴ εἰκόνα.  Μετὰ γράφτηκε ὅτι οἱ Σουλιῶτες «πουλοῦσαν προστασία» στὰ ἑλληνικὰ χωριὰ καὶ πὼς τὸ Ζάλογγο δὲν ἔγινε ποτέ. Ὕστερα ἦρθαν τὰ σχολικὰ βιβλία ποὺ ἀναφέρονται στὴν 25η Μαρτίου τοῦ Βαγγελάκη ποὺ «εἶχε τὴν ἐθνική του ἑορτή», στὸ «τραγουδήσαμε τὸν ἐθνικὸ ὕμνο καὶ στὴ σκορδαλιά», στοὺς «κάτι Κολοκοτρώνηδες καὶ στὶς κάτι σημαῖες»  στὴ λογοκρισία τῆς ὁμιλίας του Κολοκοτρώνη στὴν Πνύκα, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι πλούτισε κατὰ τὴν Ἐπανάσταση, κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὸν Καποδίστρια ὁ ὁποῖος  χρηματιζόταν. 
Καὶ στὸ τέλος ἔστειλαν τὰ Ἑλληνόπουλα παραμονὲς τῆς 25ης Μαρτίου ἐπίσκεψη στὸ μουσεῖο τοῦ Μοχάμετ Ἄλι,  πατέρα τοῦ Ἰμπραήμ, τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ βιαστῆ τῶν Ἑλληνίδων καὶ τῶν παιδιῶν!
Ἀλήθεια ἐπιτρέπεται νὰ....

23 Μαρ 2017

"Ἄνομο" συνέδριο τοῦ Ποταμιοῦ ὑπὲρ τοῦ οὐδετερόθρησκου Κράτους!

Σχόλιο: Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος ποὺ λειτουργεῖ τὸ σύστημα γιὰ νὰ πλήξει τὶς ἀξίες καὶ τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Ἔθνους μας! Μὲ προσοχή, μελέτη, σχέδιο καὶ ὀργάνωση ἀποδομοῦν μὲ "ἐπιστημοσύνη" σὲ θεσμικὴ βάση (ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 καὶ τοῦ προοιμίου τοῦ Συντάγματος) ὅ,τι ἱερότερο κουβαλᾶ ὁ τόπος μας: τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνικὴ Παράδοσή του! Τὸ δυστυχέστερο πάντως εἶναι ἡ ἀνοχὴ ἢ ἀκόμα χειρότερο ἡ στήριξη πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση ποὺ παρέχουν Καθηγητὲς Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἀρχιερεῖς (στὸ συγκεκριμένο συνέδριο εἰσηγητὲς ἦταν καὶ οἱ Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς ΑΠΘ καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος)!

Μὲ πλούσιο προβληματισμὸ διεξήχθη ἡ συζήτηση ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου τοῦ Ποταμιοῦ μὲ θέμα τὴν ἀμοιβαία χειραφέτηση τοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης συζητήθηκαν διεξοδικὰ οἱ ἀναγκαῖες ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα, ὅπως ἐπίσης οἱ διοικητικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. 
Ὁ καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Νίκος Ἀλιβιζάτος στάθηκε στὰ βήματα προόδου ποὺ ἔχει κάνει ἡ Ἐκκλησία σὲ πολλὰ ζητήματα, ἀλλὰ ἀναφέρθηκε συγκεκριμένα σὲ....

Παναγία μου, βοήθησε καὶ τούτην τὴν φορὰ τοὺς Ἕλληνες διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα
στοὺς καιροὺς τοὺς ὕστατους
θέλει ἕνα Καιάδα
γκρεμοτσακίστε τους»
 (Ν. Γκάτσος)
      «Ἔτσι γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες. Περάσανε ἀπὸ τὴν πλάτη μας ἄγριες ἀνεμοζάλες κάθε λογῆς, ἀγριάνθρωποι σκληροί, φονιάδες μὲ σπαθιὰ μὲ κοντάρια καὶ μὲ ἅρματα κάθε λογῆς, Πέρσες, Ἀλαμάνοι, Φράγκοι, Ἀραπάδες, Τοῦρκοι κι ἄλλοι. Μᾶς σφάζανε, μᾶς κομματιάζανε, μᾶς κρεμάζανε, μᾶς σουβλίζανε, μὰ δὲν πεθάναμε, γιατί μᾶς ἀτσάλωνε ὁ ἀγώνας, δίναμε φωτιὰ στὴ φωτιά…». (Φ. Κόντογλου, «Μυστικὰ Ἄνθη», σελ. 12, ἔκδ. «Ἀστὴρ»)
        Πρέπει, ἐμεῖς οἱ Ρωμηοί, νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας, τὰ καίρια καὶ τὰ οὐσιώδη του βίου. Εἴμαστε «καταδικασμένοι» ὡς ἔθνος ἱστορικὸ νὰ στραφοῦμε πίσω «ὅλα τὰ ἔθνη, γιὰ νὰ προοδεύσουν, πρέπει νὰ βαδίσουν ἐμπρός, πλὴν τοῦ ἑλληνικοῦ ποὺ πρέπει νὰ στραφεῖ πίσω», γράφει ὁ σοφὸς ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου. Νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ πάλι «τὸ ἄριστον ἐκεῖνο, Ἑλληνικὸς/ ἰδιότητα δὲν ἒχ’ ἡ ἀνθρωπότης τιμιωτέραν» (Καβάφης).
        «Νὰ σωθεῖ τὸ κράτος», ψελλίζουν τὰ....

22 Μαρ 2017

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ '21 καὶ οἱ Συντελεστές του»

Του πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ,
 «Ἑλληνισμὸς Μαχόμενος», Ἐκδόσεις Τῆνος
Ἀμφισβητήσεις καὶ ἐπακριβώσεις
Ἕνα ἀπὸ τὰ φοβερότερα ἀνοσιουργήματα στὸ χῶρο τῆς Ἱστορίας -αὐτόχρημα ἀναιρετικό τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης- εἶναι ἠ ιδεολογική ἑρμηνεία καὶ χρήση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων. Τότε ὁ Ἱστορικὸς δὲν κάνει ἐπιστήμη (ἀπροκατάληπτη δηλαδὴ καὶ ἐλεύθερη ἔρευνα), ἀλλὰ πολιτική. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, πρωταρχικῆς γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ σημασίας, ποὺ δεινοπαθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν ἰδεολογικοποιημένη ἱστορία, εἶναι τὸ 1821, ἡ Μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους/Ἔθνους καὶ ὁ ἀληθινὸς χαρακτήρας της. Τὸ '21 σηματοδοτεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ γι' αὐτὸ ὅλες oι ἰδεολογίες ζητοῦν νὰ τὸ παρουσιάσουν ὡς δικό τους, νὰ σφετερισθοῦν τὴ δόξα του. 
Μία ὁμάδα ἐρευνητῶν προσεγγίζουν τὸ '21 μὲ ἕνα πνεῦμα ἀμφισβητήσεως καὶ διάθεση ἀπορριπτικὴ γιὰ κοινωνικὲς ὁμάδες, ποὺ καταλέγονται στοὺς συντελεστές του. Γι' αὐτοὺς τὸ '21 εἶναι "σημεῖον ἀντιλεγόμενον (Λουκ. 2,34) καὶ ζητοῦν τήν ἀπομύθευσή του, στὰ πλαίσια τοῦ γνωστοῦ αἰτήματος "νὰ ξαναγραφεῖ ἡ ἱστορία". Διατυπώθηκαν μάλιστα θέσεις, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται αὐτούσιες ἀπὸ τοὺς συνεχιστές τους, ἰδιαίτερα στὸ χῶρο τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀνεύθυνης (ὑπάρχει καὶ τέτοια) δημοσιογραφίας.
Κυρίως πολεμεῖται ἡ θέση τοῦ "ἀνωτέρου" (λεγομένου) Κλήρου(1) στὸν Ἀγώνα καὶ ἀμφισβητεῖται γενικότερα ὁ ρόλος τοῦ Ράσου σ' αὐτόν. Ἐπισημαίνονται προδοσίες, χαρακτηρίζονται...

"Οἱ Νεομάρτυρες δώσαν στοὺς Ἥρωες τοῦ '21 τὸ μήνυμα ὅτι ὑπάρχει Ἐλπίδα καὶ Ἀνάσταση καὶ ἑδραίωσαν τὸ ἀδούλωτο φρόνημα"

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου τὴν Τρίτη 21 Μαρτίου! 

"Ἡ ἀποδόμηση τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς οἰκογένειας, ὡς ὅρος χειραγώγησης, μέσω τῆς ὑπονόμευσης κάθε δυνατότητας συγκρότησης τοῦ ἀνθρώπου ὡς ὑποκειμένου"

Συνέντευξη ποὺ παραχώρησε ὀ Δημήτρης Πατέλης, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης στην Σοφία Τσέκου, τὴν Κυριακὴ 19-03-2017 τὸ ἀπόγευμα, προσκεκλημένος τν Θεολόγων καθηγητν τς Κορίνθου.
Το θέμα ἔχει σαφεῖς ἐπιστημονικὲς-φιλοσοφικές, ἰδεολογικοπολιτικὲς καὶ πρακτικὲς πτυχές, ποὺ δὲν διευθετοῦνται ποικίλους εὔκολους χαρακτηρισμοὺς καὶ “ταμπέλες”. Ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση, ἔχει καὶ ἐδῶ παραχωρήσει τὴ θέση της σὲ εὔκολες “θέσεις” καὶ “τοποθετήσεις”, χωρὶς ἐρευνητικὸ-μεθοδολογικὸ ἕρμα...
Διακρατικοὶ θεσμοί, ἑσμὸς ΜΚΟ κλπ. διαγκωνίζονται μὲ ἐθελοντές, μοντέρνα ἕως μεταμοντέρνα κόμματα, φορεῖς κλπ γιὰ τὴν ἐναρμόνιση μὲ ὁρισμένα ἐπιβεβλημένα πρότυπα καὶ προδιαγραφές.
Αὐτοὶ ποὺ ἐξαπολύουν πολέμους καὶ διαπράττουν γενοκτονίες, ἐπιβάλλουν καὶ τὰ LGBTQ πρότυπα - ταυτότητες, ὡς ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ στοιχεῖα “ριζοσπαστικότητας” καὶ ἐλευθερίας...
Κατακεραυνώνουν ἐκ τοῦ προχείρου ὡς “σεξιστὲς καὶ ὁμοφοβικούς” ὅλους/-eς τοὺς/-τὶς ἀντιφρονοῦντες ἔναντι αὐτοῦ τοῦ....

Ἀθανάσιος Ρακοβαλής: "Ὁ Ὅσιος Παίσιος, ὅπως τὸν ἔζησα"

Καθήλωσε μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ λόγου του στὴν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Σχολῆς Γονέων - Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κατερίνης τὴν Δευτέρα 6-3-2017 ὁ ὁμιλητής κ. Ἀθανάσιος Ρακοβαλής, φυσικὸς καὶ Ἁγιογράφος μὲ τὴν διάλεξη ποὺ ἔδωσε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Παίσιος ὅπως τὸν ἔζησα». Ὁ κ. Ρακοβαλὴς ξεκίνησε τὴν ὁμιλία τοῦ δίνοντας συγχαρητήρια στὴν Σχολὴ Γονέων γιὰ τὴν προσφορά της καὶ εὐχαρίστησε τὸν κόσμο γιὰ τὴν συμμετοχή του, προτρέποντας τὸν ταυτόχρονα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὁμιλίας του, γιατί, ὅπως τόνισε, αἰσθανόταν δέος καὶ φόβο νὰ ἀναφερθεῖ σὲ ἕναν Ἅγιο παγκόσμιας φήμης καὶ ὁ ὁποῖος θεωροῦνταν Ἅγιος ἐνῶ ἦταν ἀκόμη ἐν ζωή. Ἀνέφερε ὅτι πλῆθος κόσμου τὸν ἐπισκέπτονταν συνεχῶς καὶ ὅτι ἔφευγαν ἀναπαυμένοι λόγω τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐνεργοῦσε. Τόνισε ὅτι ἦταν πηγὴ ὄχι μόνο πνευματικῆς ἀλλὰ καὶ ἀληθινῆς εὐωδίας.

Τὰ τρία Δεκάρια τῆς Παναγίας μας

Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, θεολόγος
Μέσα στὸ ὑπέρλαμπρο διπλὸ πανηγύρι τοῦ Μαρτιοῦ, τῆς σωματικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὸν βάρβαρο καὶ δυσβάσταχτο τουρκικὸ ζυγό, καὶ τῆς πνευματικῆς ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου, ξέχωρα πάντοτε θὰ δεσπόζει ἡ ἁγιασμένη μορφὴ τῆς Ὑπεραγίας μας Θεοτόκου.
Στὴ γιορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τῆς ἀφιερώνουμε ταπεινὰ τὰ τρία ἄριστα Δεκάρια ποὺ ἄλλαξαν τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, καὶ τῆς προσωπικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι ἐπίκαιρη ἡ εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ  νὰ στοχαστοῦμε στὰ μεγάλα γεγονότα, νὰ πάρουμε κι ἐμεῖς ἅγιες ἀποφάσεις…
Τὸ πρῶτο Δεκάρι, δηλαδὴ τὶς 10 λέξεις, τὶς μεταφέρει ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ στὴν...

Γέροντας Ἐφραὶμ Βατοπαιδινός: «Θέλουμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν δυνατὴ προσευχὴ»

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, μιλάει στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης στό Γαλάτσι σὲ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου.

Τὸ 52% τῶν Ἑλλήνων θὰ προτιμοῦσαν νὰ πληρώνουν μὲ μετρητὰ!

Ἀγορὲς μὲ κάρτες πραγματοποιοῦν ἑπτὰ στοὺς 10 Ἕλληνες...
Γιὰ τὰ καλὰ ἔχει μπεῖ στὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων –ἔστω καὶ μὲ σχετικὰ βίαιο τρόπο καὶ δὴ μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐλέγχων στὴν κίνηση κεφαλαίων– τὸ «πλαστικὸ χρῆμα», καθὼς πάνω ἀπὸ δύο στοὺς τρεῖς δηλώνουν ὅτι κάνουν τὶς συναλλαγές τους μὲ πιστωτική, χρεωστικὴ ἢ προπληρωμένη κάρτα. Αὐτό, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι τὴν ἴδια ὥρα δὲν ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ χρήση τοῦ «πλαστικοῦ χρήματος», καθὼς ἂν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἡ πλειονότητα θὰ προτιμοῦσε νὰ πληρώνει μὲ μετρητά, κυρίως διότι ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Τὴν ἴδια ὥρα, πάντως, διαπιστώνεται ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ νὰ γίνουν ἀκόμη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐγκατάσταση μηχανημάτων ὑποδοχῆς καρτῶν, τὰ γνωστά μας POS, καθὼς στὸ 20% τῶν περιπτώσεων ποὺ...

21 Μαρ 2017

Τὴν νομοθέτηση τοῦ δικαιώματος στὴν εὐθανασία ζητᾶ βουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ!

Σχόλιο: Ποτάμι ἢ χείμαρρος καταστροφῆς;
Τὴν προώθηση νομοθετικῶν ρυθμίσεων ποὺ θὰ νομιμοποιοῦν στὴ χώρα μας τὸ δικαίωμα στὴν εὐθανασία μὲ σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Ποταμιοῦ, Γιῶργος Ἀμυράς. 

Μὲ ἐρώτηση ποὺ κατέθεσε πρὸς τὸν Σταῦρο Κοντονή, ὁ κoς Ἀμυρᾶς, ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἠθική τῆς εὐθανασίας συνεχίζει νὰ παραμένει ἕνα ἐπίμαχο ζήτημα διεθνῶς», προσθέτοντας ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες ἐξετάζουν τὴ νομιμοποίησή της ὑπὸ προϋποθέσεις, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε πρὶν τὴν ἀφετηρία. 
«Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017, τὸ δικαίωμα στὸν θάνατο φαντάζει ὡς ἐπιστημονικὴ φαντασία, καθὼς δὲν ὑπάρχουν νομικὲς ρυθμίσεις ποὺ νὰ ἀναφέρονται στὰ δικαιώματα τοῦ ἀνιάτως πάσχοντος καὶ στὶς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις τοῦ ἰατρικοῦ καὶ....

Ἐκπομπὴ γιὰ τὶς "ἔμφυλες ταυτότητες"

Τὴν Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, στὴν ἐκπομπὴ "ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ" τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει ὁ δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, στὶς 9 τὸ βράδυ, καλεσμένος εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ διευθυντὴς τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος τῆς "Πειραϊκῆς Ἐκλησίας" κ. Λυκοῦργος Μαρκούδης μὲ θέμα "τὸ σχολεῖο στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα". Ἡ ἐκπομπὴ ἀναφέρεται στὸ θέμα τῶν λεγόμενων "ἔμφυλων ταυτοτήτων".

Ἀθῶος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ καὶ ὅλοι οἱ συγκατηγορούμενοί του λέει τὸ Δικαστήριο!

Τὸ τριμελὲς ἐφετεῖο κακουργημάτων Ἀθηνῶν μὲ ἡμερομηνία 21 Μαρτίου 2017, ἔκρινε ἀθώους ὅλους ὅσοι εἶχαν κατηγορηθεῖ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους. Μὲ τὴν παρέλευση ὀκτὼ (8) συκοφαντικῶν χρόνων δοκιμασίας καὶ σὲ συνδυασμὸ δύο (2) χρόνων συνεδριάσεων καὶ ἑξήντα (60) δικάσιμων, ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητός μας Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Βατοπαιδινός, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν πανηγυρικὰ ἀθῶοι!
Νὰ ἀναφέρουμε ἀκόμη ὅτι ἡ εἰσαγγελέας, γιὰ τὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση τῆς Μονῆς, εἶχε πραγματοποιήσει ἀθωωτικὴ εἰσήγηση πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα.
Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός

Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ Ἰσλὰμ μὲ ἄλλο τρόπο;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Τὸ Ἰσλὰμ καλπάζει κατακτώντας τὸν δυτικὸ κόσμο! Ὁ ἰσλαμικὸς ἐπεκτατισμὸς καὶ ἡ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη διείσδυσή του στὶς δυτικὲς κοινωνίες, κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, εἶναι πλέον μία ἀναντίρρητη πραγματικότητα, ὁρατὴ καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, ἀπόλυτα ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὸν ἀλλοτριωμένο Χριστιανισμὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ θέλοντας νὰ πληρώσει τὸ ὑπαρξιακὸ κενό, ποὺ δημιούργησε στὴν ψυχή του ἡ αὐξανόμενη ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ ἄθεος «Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός», στρέφεται μὲ κλειστὰ μάτια πρὸς τὸ Ἰσλάμ, ἀναζητώντας λύτρωση καὶ σωτηρία σ’ αὐτό. Στὴν κατάλληλη αὐτὴ χρονικὴ συγκυρία, πλῆθος μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ὅπως ἡ «Παγκόσμια Ὀργάνωση Εὐρωπαίων Μωαμεθανῶν», ἡ «Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα», τὸ «Συμβούλιο Ἰσλαμικοῦ Προσανατολισμοῦ» κ.ἂ. φιλοδοξοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν...

20 Μαρ 2017

Ἀριστοτέλειο μὲ καθηγητὲς τοῦ Ἐρντογᾶν: Θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης!

Ὕπουλη διείσδυση μὲ τὴ δημιουργία Παιδαγωγικοῦ Τμήματoς στὸ ΑΠΘ ὅπου οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης - Τὴν ἴδια ὥρα τὸ π. Παιδείας βάζει στὰ δημόσια νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τὴν τουρκικὴ γλώσσα μὲ πιλοτικὸ πρόγραμμα
Σὲ Τούρκους πανεπιστημιακοὺς ποὺ ἐλέγχονται ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, καὶ προφανῶς ἀπὸ τὸ καθεστώς Ἐρντογᾶν, ἐκχωρεῖ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας στὴ Θράκη, προχωρώντας σὲ μία ἀκατανόητη ἱκανοποίηση ἑνὸς πάγιου αἰτήματος τῆς γείτονος, τὸ ὁποῖο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπορριπτόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. 
Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ «ΘΕΜΑ», τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ἱδρύει, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἕδρες καθηγητῶν Τουρκικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας, καθὼς καὶ Μουσουλμανικῆς Θρησκείας στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα του, σὲ συνεργασία μὲ τουρκικὰ πανεπιστήμια! Ἕδρες τὶς ὁποῖες θὰ καταλάβουν καθηγητὲς ἐρχόμενοι ἀπευθείας...

Οἱ θεριστὲς καὶ τὸ δρεπάνι

Γράφει ὁ Γέροντας Γρηγόριος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους
Βέβαια, δὲν εἶναι ἐποχὴ θερισμοῦ. Θεριστὴς στὶς μεσογειακὲς χῶρες ὀνομάζεται ὁ Ἰούνιος μήνας καὶ ὁ Ἰούλιος ἁλωνάρης. Ἡ παλιακὴ μάννα, ποὺ δὲν γνώριζε τὰ ὀνόματα τῶν μηνῶν, τοὺς χαρακτήριζε ἀπὸ τὴν ἐργασία ποὺ ἔκαναν.
− Πότε γεννήθηκα, μάννα;
− Τὸν θεριστὴ, παιδί μου.
Ἂν καὶ Μάρτιος μήνας λοιπόν, θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν θεριστὴ καὶ τὸ δρεπάνι σ᾽ αὐτὴν τὴν μικρὴ προσλαλιὰ. Ἄλλωστε, καὶ ὁ Χριστός, ὅταν πείνασε καὶ πλησίασε τὴν συκιὰ καὶ δὲν βρῆκε σῦκα, γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ὑπάρχουν σῦκα. Δὲν τὸν ἔμελε τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν ἀκαρπία τῆς συκιᾶς, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀκαρπία τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἄφησε σ᾽ αὐτὸ τὸ ὄμορφο δένδρο μία ἄσχημη εὐχή.
Ἂς προσγειωθοῦμε τώρα σιγά - σιγὰ στὴν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ δὲν ἔχει...

19 Μαρ 2017

Γέροντος Χρυσόστομος Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου: Διετυπωμένες ἐτεροδιδασκαλίες ὑπὸ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Χρυσόστομος Ν. Πῆχος, ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμπεριστατωμένο ὁμολογιακὸ καὶ ἀντὶ-οἰκουμενιστικὸ κείμενο, μὲ τίτλο: Κατάγνωσις ἐτεροδιδασκαλιῶν «Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου». Ὁ Γέροντας Χρυσόστομος καὶ ἡ θεοφιλὴς αὐτοῦ συνοδεία, ἐπισημαίνουν στὴν Ἱεραρχία τὶς Φαναριώτικες ἐκτροπὲς καὶ ζητοῦν τὴν καταδίκη τῶν κακοδοξιῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Διαβάστε τὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου….

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
…Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού μέ κάποιο τρόπο ἔτσι ἤ ἀλλιῶς σηκώνει μεγάλους ἤ μικρούς σταυρούς στή ζωή του. Ν᾽ ἀκούσουμε τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ κειμένου πραγματικά, γιά νά ὠφεληθοῦμε βαθύτατα γι᾽ αὐτή τήν προσωπική σταυρική μας πορεία, πού τή ζοῦμε μέσα στό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας.
Τό πρῶτο σημεῖο πού τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἐγώ ἔχω μονάχα ἕνα καύχημα. Τό καύχημα τοῦ σταυροῦ! Προσέξτε το, ἐδῶ εἶναι ἕνα πολύ βαθύ ξεκαθάρισμα. Ζοῦμε μέσα σέ δεκάδες προκλήσεις γιά νά καυχόμαστε, γιά ὁποιεσδήποτε ἐπιτυχίες μας, γιά...

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ: Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ»;
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι οἱ θλίψεις καί τά βάσανα τῆς γήινης ζωῆς, πού γιά τόν καθένα μας εἶναι δικά του. «Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί ἄλλα εὐλαβῆ κατορθώματα, μέ τά ὁποῖα ταπεινώνεται ἡ σάρκα καί ὑποτάσσεται στό πνεῦμα. Τά κατορθώματα αὐτά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τοῦ καθενός καί στόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι δικά του.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι τά ἁμαρτωλά ἀσθενήματα, ἤ πάθη, πού – στόν κάθε ἄνθρωπο – εἶναι δικά του! Μέ ἄλλα ἀπ᾽ αὐτά τά πάθη γεννιόμαστε καί μ᾽ ἄλλα μολυνόμαστε στήν πορεία τοῦ γήινου βίου μας.
«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Μάταιος καί ἄκαρπος εἶναι «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» – ὅσο βαρύς καί ἄν εἶναι – ἐάν δέν μεταμορφωθεῖ σέ «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» μέ τό ν᾽ ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», γιά τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ γίνεται «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ», γιατί ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ εἶναι στερρά πεπεισμένος, ὅτι πάνω ἀπ᾽ αὐτόν...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ»

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό σημεῖο καί τήν σημαία τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν σφραγίδα τῆς πίστης μας, πού εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός.
Σχηματικά ὁ Σταυρός εἶναι δύο γραμμές, ἡ μία κατακόρυφη καί ἡ ἄλλη ὁριζόντια γραμμή! Πάνω σ᾽ αὐτό τό σχῆμα, χριστιανοί μου, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός καρφώθηκε, σταυρώθηκε, προσφέροντας τόν Ἑαυτό Του θυσία γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἔτσι ὁ Σταυρός λέγεται καί «ἁγία Τράπεζα», γιατί πάνω σ᾽ αὐτόν τελέστηκε ἡ ἐξιλαστήρια θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά μᾶς.
2. Ὁ Σταυρός, ἀδελφοί, ἐκφράζει ὅλη τήν πίστη μας, ὅλη τήν θεολογία μας. Καί ἡ θεολογία αὐτή εἶναι ἡ ἑξῆς: (α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς, (β) ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς καί (γ) σωθήκαμε σταυροειδῶς. Τά ἐξηγῶ αὐτά τά τρία, πού εἶναι ὅλη ἡ πίστη μας:
(α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς σημαίνει ὅτι πλαστήκαμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό καί ἑνωμένοι μέ τούς ἀνθρώπους. Γιατί ὁ Σταυρός εἴπαμε εἶναι δύο γραμμές, ἡ μία κατακόρυφη...

18 Μαρ 2017

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,  
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

17 Μαρ 2017

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης: Ἡ Παναγία μας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ συμβουλές», Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης  Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη
Ταπείνωση τῆς Παναγίας
Τί ἀνύψωσε τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ δημιουργήματα; Ἡ ταπείνωση. Ὁ Θεὸς «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1, 48), καὶ γι’ αὐτὴ τὴν ἐπιβραβευμένη ταπείνωσή Της τὴν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενιές. Καὶ ἐσὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα προσπάθησε νὰ ἀποκτήσεις ταπείνωση. Ὁ Θεὸς στοὺς ταπεινοὺς δίνει τὴ χάρη, ἐνῶ στοὺς ὑπερήφανους ἀντιτάσσεται.
Ἡ Παναγία εὐεργετεῖ
Ἡ Παναγία εἶναι καὶ σήμερα ζωντανή. Καὶ ὄχι μόνο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ ζωοποιεῖ καὶ θεραπεύει τὶς ψυχὲς καί, ἂν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς, καὶ τὰ σώματα ἐκείνων τῶν πιστῶν ποὺ...

Προγαμιαῖες σχέσεις Μεταγαμιαίων ἀνθρώπων

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ βιβλίο: 
«Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ κῆπος τῶν τέρψεων» τῶν ἐκδόσεων «Ἐγρήγορση»
Τὸ ἐρωτικὸ πλάσμα
Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι πλάσμα ἐρωτικό. Ἔχει τὴν τάση νὰ κινεῖται πρὸς ἕνωση. Τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ ἕνωση αὐτὴ εἶναι τριπλό. Κινεῖται πρὸς ἕνωση μὲ τὸ Θεό, μὲ τὸ συνάνθρωπο, καὶ ἑνώνει μὲ τὰ ψυχικὰ καὶ διανοητικά του χαρίσματα ὅλες τὶς δυναμικὲς ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν προσωπικότητά του. Πιὸ πρακτικὰ δοσμένο αὐτὸ τὸ σχῆμα θέλει τὸν ἄνθρωπο:
α) Νὰ ἔχει ἀναζητήσεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο καὶ γιὰ τὰ πέρα ἀπὸ τὴν ὁριζόντια πραγματικότητα,
β) Νὰ θέλει νὰ ἔχει κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,
γ) Νὰ προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει τοὺς ἐσωτερικοὺς διχασμοὺς ποὺ τὸν ταράσσουν καὶ τὸν κομματιάζουν.
Ἡ προσπάθεια γιὰ τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ προηγούμενα εἶναι ἐρωτική. Ἡ ἐρωτικὴ πορεία κρύβει πάντα μέσα της μία ἔξοδο. Ἔξοδο πρὸς τὸ Θεό, τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τὴν...

16 Μαρ 2017

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: «Ἀνάγκη γιὰ Πατέρες»

Ἐκδήλωση «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης Γαλατσίου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ Βατοπαιδινὸ

Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου 2017Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη πραγματοποιεῖ ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Νααὸ Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερὰ Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα "Ἐμπειρία Ἁγίου Ὅρους". Ἡ ἐκδήλωση θὰ λάβει χώρα μετὰ τὸν ἑσπερινὸ στὶς 7μ.μ. 

Τὸ ἀνακοινωθὲν «Πρὸς τὸ Λαὸ» τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ ὁ σχολιασμός του ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γ. Λαρεντζάκη

Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Πρ. Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, (17.1.2017), ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε Ἀνακοινωθὲν μὲ τίτλο: «Πρὸς τὸν Λαὸ γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης». Σύμφωνα μὲ τὸ Ἀνακοινωθέν: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τούς πιστοὺς προκειμένου νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 στὴν Κρήτη». Ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ γίνεται, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ συντάκτης, «μὲ βάση τὰ συμπεράσματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» σὲ δέκα παραγράφους, κατακλείεται δὲ μὲ ἕναν ἐπίλογο, στὸν ὁποῖο διακηρύσσεται ἡ προσήλωση...

Οἱ πονεμένες παρακλήσεις μίας μάνας στὴν Μάνα Παναγία - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας

Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου 
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἕνα λαμπρὸ καὶ φαιδρὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀνοίγει καὶ μᾶς καλεῖ ὅλους μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ προθυμία νὰ εἰσέλθουμε, γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε περισσότερο καὶ νὰ προσφέρουμε τὸν χρόνο μας ὡς δῶρο στὸν Θεὸ διὰ τῆς μετανοίας καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος.
«Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας», ὅπως ἀκούγεται στὴν κατανυκτικὴ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Τώρα λοιπόν, εἶναι καιρὸς εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεό, καιρὸς σωτηρίας καὶ καιρὸς μετανοίας. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ χαρακτηρίζεται γιὰ αὐτὴ τὴ χάρη τῆς μετανοίας, ἡ ὁποία ἑλκύει τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας θέτει ὡς θεμέλιο τὴ μεταξὺ μας συγχώρηση. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς λέγεται ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως. «Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμὶν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τὰ παραπτώματα ὑμῶν», ὅπως ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε. Γιατί κάθε ἀγώνας πνευματικὸς ἔχει ἀνάγκη τῆς παρουσίας τῆς Θείας χάριτος. Γιατί δὲν εἶναι ἕνας ἀγώνας ἀνθρώπινος. Ὁ ἀγώνας τῶν ἁγίων νηστειῶν δὲν εἶναι μία δίαιτα σωματική, τὴν ὁποία κάνει ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν ὑγεία του καὶ μὲ μόνη τὴ σωματική του δύναμη καὶ τὸ διατεταγμένο πρόγραμμα ποὺ ἔχει. Ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστὴ ἔχει ἕνα ἄλλο νόημα. Τὸ νόημα τῆς ἐλεύσεως...

«Μίλα μου»: τὸ σενάριο, οἱ ἐπιρροές, οἱ ἠθοποιοί, ἡ ἔμπνευση

Ὁ σεναριογράφος τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς «Μίλα μου», Γιῶργος Τσιάκκας, μιλάει στὴν Πεμπτουσία γιὰ τὸ πῶς ἐμπνεύσθηκε τὸ σενάριο τῆς σειρᾶς καὶ τὶς ἐπιρροὲς ποὺ εἶχε, καθὼς καὶ γιὰ τὴν σημασία ποὺ ἔπαιξαν οἱ ἠθοποιοὶ στὴν ἀπόδοση τῶν ρόλων καὶ στὴν ἐπιτυχία τῆς σειρᾶς.

Τί χρέος ἔχει σήμερα ὁ νέος πρὸς τὴν Ἑλλάδα

Τοῦ Γεωργίου Ρούντα
Πατρίδα! Ἡ πατρικὴ Γῆ, ἡ πατρογονικὴ ἑστία!
Μία ἔκταση γεωγραφική, ὁρισμένη καὶ διαμορφούμενη μέσα στὸν χρόνο τῆς ἱστορίας ἀλλὰ καὶ μία ἰδέα, ἕνα ἰδανικό, μία κιβωτὸς ἐντός τς ὁποίας ἐμπεριέχονται ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ ἑτερότητος ἑνὸς γένους. Θὰ λέγαμε, ὅτι πατρίδα εἶναι ἔνα ὅραμα πνευματικὸ καὶ αἰώνιο χωρὶς ὅρια ἢ σύνορα, τὸ ὁποῖο ἀποκτᾶ ὑπόσταση στὸν χωροχρόνο ἀλλὰ καὶ ὅτι πατρίδα εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι συναποτελοῦν τὸ ἔμψυχο συστατικό της. Εἶναι ἡ ἑκάστοτε κοινωνία, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο, μὲ τὰ δικά της ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κάθε φορὰ ἀλλὰ ὅμως μὲ τὰ ἴδια δομικὰ στοιχεῖα.
Πατρίδα εἶναι ἐπίσης ἡ κοινὴ ἐθνικὴ γλώσσα, τὰ κοινὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἡ κοινὴ ἐθνικὴ διανόηση, οἱ ἱστορικὲς παραδόσεις κάθε εἴδους, οἱ κοινοὶ ἀγῶνες καὶ θυσίες, οἱ κοινοὶ στόχοι καὶ...

Τί σημαίνει ὁ ὅρος ποὺ θέτει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ «Ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ» τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς –
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Στὸ Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας τοῦ Δ. Δημητράκου (τόμ. 10), «ὀρθόδοξος» εἶναι «ὁ  ἔχων ὀρθὴν γνώμην, ὀρθὴν δοξασίαν, ὁ ὀρθῶς πιστεύων, ὁ διατηρῶν τὴν ὀρθὴ πίστη, ὁ τὰς παραδόσεις τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εὐλαβούμενος, ὁ ἀκολουθῶν τὰ καθιερωμένα ἢ τὴν πρωταρχικὴ μορφὴ τῆς θεωρίας τοῦ δόγματος». Ἐπίσης, ὁ ὅρος «προσανατολισμός», ἀπὸ τὸ «προσ-ἀνατολίζω», σημαίνει προσδιορισμὸς ἢ στροφὴ τῆς θέσης ἢ τῆς πορείας κάποιου γιὰ νὰ λάβει ὁρισμένη κατεύθυνση. Ἡ Ἐκκλησία θέλει τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) νὰ ἔχει Ὀρθόδοξο Προσανατολισμό. Τὸ ΜτΘ εἶναι μία διδασκαλία πρὸς τοὺς μαθητές. Παράγοντες τῆς διδασκαλίας ἐκτὸς ἀπὸ τὸν διδάσκοντα καὶ τοὺς μαθητές, εἶναι ἡ...

Σημαντικὴ ἡμερίδα στὴν Ξάνθη γιὰ τὰ γεωπολιτικὰ

Tο ἐρχόμενο Σαββατο 18/3/2017 (ὥρα 5 τὸ ἀπόγευμα) διοργανώνεται στὴν Ξάνθη (καὶ συγκεκριμένα στὴ συνεδριακὴ αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου «Natassa») μία πολὺ σημαντικὴ ἡμερίδα μὲ θέμα «Γεωπολιτικὲς ἀναταράξεις καὶ κίνδυνοι στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο». Οἱ ἑπτὰ ὁμιλητὲς (καὶ συγκεκριμένα ἡ οἰκονομολόγος καὶ πρώην πρύτανης τοῦ ΠΑ.ΜΑΚ. Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ὁ πρέσβης ἐ.τ. καὶ πρώην διευθυντὴς τῆς ΕΥΠ Ιωάννης Κοραντής, ὁ καθηγητὴς Γεωπολιτικής Κωνσταντινος Γρίβας, ὁ δημιουργός του «Greek American News Agency» ἐρευνητὴς δημοσιογράφος Αλεξανδρος Στεφανόπουλος, ὁ Δρ Ἱστορίας Νεκταριος Δαπέργολας, ἡ δικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω Ειρηνη Μαρούπα καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου Εὐρωπαϊκῶν καὶ Ἀμερικανικῶν Μελετών Ιωαννης Νομικὸς) θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ συνθέσουν - ὁ καθένας ἀπὸ τὴν πλευρὰ του - πτυχὲς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ σημερινοῦ γεωπολιτικοῦ τοπίου στὰ Βαλκάνια, τὴν Κύπρο καὶ τὴ Μ. Ἀνατολή, καθὼς καὶ τοὺς κινδύνους καὶ τὶς εὐκαιρίες τῆς Ἑλλάδας, μὲ ἀναφορὰ φυσικὰ καὶ στὶς ἐσωτερικὲς οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς ἐξελίξεις. Οἱ 20λεπτης διάρκειας εἰσηγήσεις θὰ εἶναι οἱ ἑξῆς (μὲ τὴ σειρά):....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.