29 Φεβ 2024

Ἡ ψῆφος τῶν πολιτῶν εἶναι συνυπεύθυνη γιὰ τὰ νομοθετήματα τῶν πολιτικῶν!

Γράφει ὁ Δημήτριος Καμπούρογλου 
Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη ἐπιβάλλει στὸν Πυθαγόρα νὰ ἐλέγχει τὸν ἑαυτό του λέγοντας: «Ποὶ παρέβην, τί δ’ ἔρρεξα, (ἔπραξα) τί δὲ μοὶ δέον (πρέπον) οὐκ ἐτελέσθη». Στὴν ἐλευθερία τῶν πράξεών μας στηρίζεται ἡ εὐθύνη. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη: «τῶν πράξεων ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους κύριοι ἐσμεν». 
Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη καὶ ἡ ἔννοιά της ἔγινε στὶς ἡμέρες μας εὐρέως γνωστὴ ἐξ ἀφορμῆς τοῦ κορωνοϊοῦ, σὲ μιὰ προπαγανδιστικὴ προσπάθεια περιορισμοῦ τῆς αὐξανομένης μετάδοσής του. Ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ ὀνομαζόμαστε εὐσυνείδητοι πολῖτες καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἂν εἴχαμε τὴν ὅντως ἐνσυναίσθηση (σὺν καὶ αἴσθηση, ὑποδηλώνοντας τὴν ἐπέκταση τῆς αἴσθησης τοῦ ἀτόμου πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό του), τὴν ἔννοια αὐτὴ ὄχι μόνο ἔπρεπε νὰ τὴν γνωρίζαμε ἤδη ἀπὸ ἄποψη ἐτυμολογικὴ καὶ σημασιολογική, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πραγμάτωσή της στὴν καθημερινή μας βιοτή. 
Οἱ πράξεις, οἱ ἀποφάσεις, οἱ σκέψεις καὶ ἄλλα πράγματα ποὺ διέπουν τὸν ἄνθρωπο, ἀποτελοῦν τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη. Οἱ πράξεις μας καὶ ὅλα...

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Ἄν πενήντα φορές τήν ἡμέρα ἁμαρτήσῃς, ἄν πενήντα φορές ντροπιασθῇς, ἄν πενήντα τάφους σκάψῃς σήμερα, μόνο φώναξε: «Κύριε, δός μου μετάνοια. Πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με»

Μετάφρασις ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους: απόσπασμα ἀπό τό βιβλίο Πασχαλινές Ὁμιλίες, Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Βελιγράδι 1998.
Προσευχή! Τί εἶναι ἡ προσευχή; Εἶναι ἡ μεγάλη ἀρετή πού σέ ἀνασταίνει καί μέ ἀνασταίνει. Σηκώθηκες μήπως γιά προσευχή, ἔκραξες πρός τόν Κύριο νά καθαρίσῃ τήν ψυχή σου ἀπό τίς ἁμαρτίες, ἀπό τό κάθε κακό, ἀπό κάθε πάθος; Τότε οἱ τάφοι σου καί οἱ τάφοι μου ἀνοίγουν καί οἱ νεκροί ἀνασταίνονται. Ὅ,τι εἶναι ἁμαρτωλό φεύγει, ὅ,τι σύρει πρός τό κακό ἐξαφανίζεται.
Ἡ ἁγία προσευχή ἀνασταίνει τόν καθένα ἀπό μᾶς, ὅταν εἶναι εἰλικρινής, ὅταν φέρνει ὅλη τήν ψυχή στόν οὐρανό, ὅταν ἐσύ μέ φόβο καί τρόμο λέγῃς στόν Κύριο: Δές, δές τούς τάφους μου, ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ τάφοι μου, Κύριε! Μέσα σέ κάθε...

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: "Κάθε χρόνο θὰ βαφτίζουμε παιδιὰ στὴν Ἀφρικὴ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν θυμάτων"

Tέμπη: Δημήτρης Νατσιὸς καὶ βουλευτὲς συμπροσευχήθηκαν ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων

Παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ μεγάλη Μάνα, τὴν Παναγία ποὺ εἶναι τῶν θλιβομένων ἡ χαρὰ καὶ τῶν ἀδικουμένων ἡ προστασία.
Στὸ τρισάγιο ποὺ τελέστηκε στὸν τόπο τῆς σιδηροδρομικῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν βρέθηκαν σήμερα ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ὁ βουλευτὴς Λάρισας Γιῶργος Ρούντας καὶ ὁ βουλευτὴς Ἀχαΐας Σπύρος Τσιρώνης, οἱ ὁποῖοι συμπροσευχήθηκαν ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων καὶ σιωπηρὰ τίμησαν τοὺς κεκοιμημένους.
Οἱ τρεῖς ἄνδρες -ὡς γονεῖς καὶ οἱ ἴδιοι- συναισθάνθηκαν τὸν πόνο τῶν συγγενῶν των θυμάτων, συνομίλησαν μαζί τους καὶ ὑποσχέθηκαν πὼς θὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη ὥστε νὰ βγοῦν στὸ φῶς τὰ πραγματικὰ αἴτια τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος ποὺ ὁδήγησαν στὸ θάνατο 57 ψυχές. Παράλληλα...

Ὁ σεβαστός Γέρων Γαβριήλ ὁ Ἁγιορείτης μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ προτρέπει σὲ μετάνοια!

Γράφει ὁ Γέρων Γαβριὴλ Ἁγιορείτης
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀποδειχθήκατε μισθωτοὶ ποιμένες
Καρυές, 17 Φεβρουαρίου 2024 (π. ἡμ.)
Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς,
1. Στίγμα καὶ ἐντροπὴ ὁ Σοδομικὸς νόμος
Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Γαβριήλ, Γέροντας τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, συμμετέχω ἐκ βαθέων στὴν στενοχώρια, στὴν θλίψη καὶ στὸν πόνο, ποὺ προκάλεσε ἡ ὑπερψήφιση στὴ Βουλή, στὶς 15 Φεβρουαρίου τρέχοντος ἔτους, τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου ποὺ νομιμοποιεῖ τὸ θεομίσητο καὶ κορυφαῖο ἁμάρτημα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας. Θὰ παραμείνει ὡς στίγμα ἐντροπῆς αἰώνιο καὶ πρωτοφανὲς στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, κακὸ παράδειγμα ἀπὸ μία μέχρι τώρα ὀρθόδοξη χώρα, ἐπαινούμενο ἀπὸ δυτικοὺς χριστομάχους καὶ ἀθέους καὶ ἐπικρινόμενο μὲ πίκρα καὶ ἀπορία ἀπὸ ὁμοδόξους Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς ἄλλων χωρῶν. Οἱ τελευταῖοι διερωτῶνται πῶς ἐπέτρεψε ἡ Ἑλλαδικὴ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Εἶδα ἕνα ὄνειρο ὅτι πῆγα στὸ χωριό μου, ἐκεῖ ποὺ γεννήθηκα. Καὶ δὲν πῆγα στὸ πατρικό μου σπίτι, ἀλλὰ πῆγα στὴν ἐκκλησία. Μπῆκα στὴν ἐκκλησία, προχώρησα καὶ μπῆκα στὸ Ἱερό. Ἐκεῖ εἶδα τὴν κολυμβήθρα, ἐκεῖ ποὺ βαπτίσθηκα, ἐκεῖ ποὺ ἦρθε ἡ χάρις. Γονάτισα, τὴν ἀγκαλίασα, τὴ φίλησα, τὴ φίλησα, τὴ φίλησα μὲ πολλὰ δάκρυα.
Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

28 Φεβ 2024

Γέρων Χρυσόστομος Καθηγούμενος Ὁσίου Νικοδήμου, ἀνάλυψη Ψαλμοῦ: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται»

Ὁμιλία τοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου, Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στὴν Γουμένισσα, μὲ θὲμα τὴν ἀνάλυση τῶν Μακαρισμῶν καὶ τὸν στίχο: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται».

Κωστὴς Παλαμᾶς: Ὁ ποιητής τῆς Ῥωμηοσύνης

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, πρόεδρος τῆς Νίκης
Μεγάλος, πολὺ μεγάλος ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς. Ἔζησε ὅλες τὶς κρίσιμες στιγμὲς τοῦ Ἔθνους. Καὶ τὸ βοήθησε. Τὸ ὕμνησε, τὸ ἐνθάρρυνε, κατακεραύνωνε τοὺς «τροπαιούχους τοῦ ἄδειου λόγου», ποὺ ροκάνιζαν τὰ σωθικά του.
Τὶς ἀνθρωποκάμπιες (Κόντογλου), τοὺς νάνους καὶ τοὺς ἀρλεκίνους τῆς κομματοκρατίας. Τὸν λησμονήσαμε ὅμως. Ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία εἶναι προγραμμένος. Ἔχει «κουσούρι» ἀσυγχώρητο: εἶναι ἐθνικὸς ποιητής. Σολωμός, Βαλαωρίτης, Κάλβος, Παλαμᾶς, οἱ ἐθνικοί μας ραψωδοί, περιφρονοῦνται ἀπὸ τὴν δημόσια ἐκπαίδευση.
Ἐνῶ, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, θὰ συναντήσεις κείμενα τοῦ γίγαντα...

Ἕνας χρόνος ἀπὸ τὸ ἔγκλημα στὰ Τέμπη: Tιμοῦμε τὴν μνήμη τῶν μαρτύρων καὶ συμπαραστεκόμαστε στὸν ἀγῶνα γιὰ δικαίωση

Τέμπη: Κάθε μέρα στὸ πρωτοσέλιδο τοῦ Sportime βρίσκονται οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ ὀνόματα ὅσων θυσιάστηκαν στὸν βωμὸ τῶν «ἀγνώστων» συμφερόντων. 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἔγκλημα στὰ Τέμπη: Ἦταν 28 Φεβρουαρίου 2023, στὶς 23:21 τὸ βράδυ, ὅταν ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας ξαφνικὰ ἔχασε 57 χτύπους. Ὅταν τὸ διεφθαρμένο ἑλληνικὸ κράτος καταδίκασε 57 ἀνθρώπους σὲ ἕνα μαρτύριο μὲ πύρινες λαμαρῖνες καὶ ἀδιευκρίνιστες εὐθύνες. 
Ἦταν ἐκείνη ἡ στιγμὴ ποὺ ράγισε ὁ χρόνος, στὰ ἀγωνιώδη δευτερόλεπτα πρίν τη σύγκρουση, τὸν ἐκκωφαντικὸ κρότο ἀπὸ μέταλλα ποὺ συνθλίβονται, καὶ τὸ «μανιτάρι» φωτιᾶς ποὺ φώτισε τὸν οὐρανὸ τῶν Τεμπῶν σὰν εἰκόνα Ἀποκάλυψης. Μιὰ στιγμὴ ὠμῆς φρίκης, μικρὴ σὰν τὴν τελευταία ἀνάσα καὶ μεγάλη σὰν αἰωνιότητα. 
Πάγωσε ὁ χρόνος στὸ σημεῖο μηδὲν καὶ ἔπειτα ἔγινε ἀκαριαῖα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα σέ ἀκοῦν ἐάν ὅσα τούς λές, συμφωνοῦν μέ τό δικό τους τό μυαλό. Ἐάν ὅμως δέν συμφωνοῦν, δέν σέ ἀκοῦν.
Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

27 Φεβ 2024

Ἡ πολύτεκνη μάνα καὶ βουλευτὴς τῆς Νίκης Ἀσπασία Κουρουπάκη, τορπιλίζει τὸν ὑπουργὸ οἰκονομικῶν γιὰ τὴν ἀνάλγητη πολιτικὴ Μητσοτάκη εἰς βάρος τῶν πολυτέκνων!

Καὶ ἐπισήμως ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ Κυριακοῦ Μητσοτάκη, στρέφεται κατὰ τῆς στήριξης τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν! Ἡ πολύτεκνη μάνα καὶ βουλευτὴς τοῦ Β1 Βορείου τομέως Ἀθηνῶν τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τῆς Νίκης κ. Ἀσπασία Κουρουπάκη, μὲ ἐπίκαιρη ἐρώτησή της πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς οἰκονομίας καὶ οἰκονομικῶν, μὲ θέμα "φορολογικὴ ἐπιβάρυνση πολυτέκνων οἰκογενειῶν", ἀποκάλυψε ἀδικαιολόγητες δαπάνες καὶ ἐπεσήμανε ὅτι:
Τὸ Δημογραφικὸ πρόβλημα εἶναι τὸ σημαντικότερο ζήτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ ἔθνος μας. 
Συνιστᾶ ζήτημα ἐπιβίωσης. Ἡ ἀσάλευτη θέση τῆς Νίκης εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ὑποστηριχθεῖ ὁ ἀγῶνας τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνάσχεση τοῦ δημογραφικοῦ μαρασμοῦ ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ. 
Πιστεύουμε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει τὴν ὑποχρέωση...

«Μιὰ βασικὴ διαφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὶς Θρησκεῖες, ποὺ ἀφορᾶ στὴ σωτηρία μας, κατὰ τὸν Καθηγητὴ π. Ἰω. Ρωμανίδη»

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, 
Πολλὲς φορές, παρακολουθῶντας τὶς θέσεις καί τις ἀπόψεις, ποὺ ἐκφράζονται ἀπὸ κάποιους παράγοντες τοῦ Τύπου ἢ ἐκπροσώπους διαφόρων φορέων, γιὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ πλεῖστοι ἀπὸ αὐτοὺς δὲν γνωρίζουν τὸν πραγματικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν κατανοοῦν ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴ φύση της ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς της, ἡ Ἐκκλησία εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε «Θρησκεία» ἢ «Θρησκεῖες». 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καλεῖ τοὺς πιστούς της στη μόνη Ὁδό, στὴν μόνη Ζωὴ καὶ στη μόνη Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸ τρόπο ζωῆς γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἀνθρώπων. Ὄντως ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων δὲν ἔρχεται διὰ Μαγείας στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ μέσῳ τῆς Ἀσκήσεως καὶ τῆς Καθάρσεως, δηλαδή, μέσῳ τῆς θεραπείας...

Ὅσιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης: «Ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει πνεῦμα πονηρίας καί κυριαρχεῖται ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα»!

Μαρτυρία Ὁσίου Ἐφραίμ Κατουνακιώτου στόν καθηγητή τῆς Θεολογικῆς κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη.
Στήν συνέχεια, θά πῶ κάτι, τό ὁποῖο ἔχει νά κάνει μέ προσωπική κατάθεση. Συνδεόμουνα ἐπί δεκαετίες μέ τόν π. Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τοῦ ὁποίου τό ἦθος καί τό φρόνημα εἶναι ἐγνωσμένα. Εἶναι ἐγνωσμένο, ἐπίσης, ὅτι εἶχε κι αὐτός «πνευματική τηλεόραση». Ὅσον ἀφορᾶ ἐμένα, πολλές φορές πήγαινα μέ τήν πρόθεση, νά θέσω κάποια ἐρωτήματα πολύ συγκεκριμένα, μέ μία ἀξιολογική σειρά, καί χρησιμοποιώντας τό δικό μου λεξιλόγιο. Καί ὅταν πήγαινα κοντά του, χωρίς νά τοῦ θέσω κἄν τήν ἐρώτηση, μοῦ ἀπαντοῦσε μέ αὐτήν τήν διαδοχή τῶν ἐρωτημάτων πού εἶχα καί μέ τό λεξιλόγιό μου. Τό λέω, ὡς προσωπική πείρα. Δέν ἀποτελεῖ κάτι καινοφανές. Αὐτό συνέβαινε καί μέ πολλούς ἄλλους.
Κάποτε, λοιπόν, νεαρός τότε καθηγητής στήν Θεολογική, μιλᾶμε τώρα πρίν ἀπό τριάντα χρόνια, τοῦ εἶπα τό ἑξῆς. Ἐπειδή καί στήν Θεολογική Σχολή, ἰδιαίτερα τῆς Θεσσαλονίκης, τό κλῖμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀνθεῖ, εἶχα κάποια ἔντονα...

«Φόνος ἡ θανάτωση κατεψυγμένων ἐμβρύων»!

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἀλαμπάμα ὅρισε πὼς τὰ γονιμοποιημένα ὠάρια σὲ δοκιμαστικοὺς σωλῆνες εἶναι παιδιά, προκαλῶντας χάος στὶς θεραπεῖες γονιμότητας!
Αἴσθηση ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου της Ἀλαμπάμα ὅτι τὰ κατεψυγμένα ἔμβρυα σὲ δοκιμαστικοὺς σωλῆνες πρέπει νὰ θεωροῦνται παιδιά. Ἡ ἀπόφαση προκαλεῖ πολλὲς συζητήσεις στὸν κόσμο τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἰατρικῆς, θέτοντας ἀμφιβολίες γιὰ τὶς ὑπηρεσίες γονιμότητας γιὰ ἐπίδοξους γονεῖς στὴν πολιτεία καὶ ἐγείροντας περίπλοκα νομικὰ ἐρωτήματα μὲ συνέπειες ποὺ ἐκτείνονται πολὺ πέρα ἀπὸ τὴν Πολιτεία της Ἀλαμπάμα. 
Τὴν Τρίτη, ἡ Κάριν Ζάν-Πιερ, ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, δήλωσε ὅτι ἡ ἀπόφαση θὰ προκαλέσει «ἀκριβῶς τὸ εἶδος τοῦ χάους ποὺ περιμέναμε ὅταν τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφαση Roe ἐναντίον Wade (ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση γυναικῶν στὶς ἀμβλώσεις) καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο...

Γάμος μεταξύ δευτεροεξαδέλφων

Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Γάμος μεταξύ δευτεροεξαδέλφων* 
(Σχολιασμός στό «περί συνοικεσίων» κεφάλαιο τοῦ Πηδαλίου)
Πολλές φορές Ἀρχιερεῖς ἀλλά καί πνευματικοί καλούμαστε νά δώσουμε ἄδεια ἤ εὐλογία γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου μεταξύ δευτεροεξαδέλφων. Παρά τή σαφή θέση τῆς Ἱ. Συνόδου ὅτι δέν ὑφίσταται κώλυμα οὔτε κατά ἀκρίβεια γιά τόν γάμο αὐτό[1], πολλοί πιστοί ἐκφράζουν τίς ἀντιρρήσεις τους ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση δέν τόν ἐπιτρέπει. Μάλιστα στηρίζουν τήν ἂποψή τους αὐτή στό Ἱ. Πηδάλιο, τό ὁποῖο στήν «σύντομον ὁμοῦ καί ἀκριβῆ διδασκαλία περί συνοικεσίων»[2] χαρακτηρίζει ὡς «ἐμποδισμένον» τόν Γάμο μεταξύ δευτεροεξαδέλφων.
Πῶς, ὅμως, εἶναι δυνατόν ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιτρέπει τόν γάμο, τόν ὁποῖο τό Πηδάλιο θεωρεῖ ἀπαγορευμένο;

Ἐπικλήσεις βουντού καί μαγικοί χοροί στά σχολικά βιβλία μουσικῆς!

Εἶναι γνωστό, ὅτι τά σχολικά βιβλία τοῦ ὑπουργείου παιδείας, ἔχουν ἐκπέσει ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἀπό τόν συνταγματικό σκοπό τους, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν καί ὁδηγοῦν τούς μαθητές σκοπίμως σέ ἐντελῶς ἀντίθετη κατεύθυνση. Ἡ παρακάτω περίπτωση, ὅμως, σοκάρει μέ τή θρασύτητα τῶν ἁρμοδίων νά καλοῦν μαθητές νά συμμετέχουν σέ μαγικές τελετουργίες.
Ἐνημερωθήκαμε ἀπό γονεῖς μαθητῶν, ὅτι στό τετράδιο ἐργασιῶν τῆς β’ γυμνασίου, στή σελίδα 9 τοῦ βιβλίου, οἱ μαθητές καλοῦνται νά τραγουδήσουν μέ παλαμάκια ἕναν τελετουργικό ὕμνο στή θεά τῆς γονιμότητας Ondjou. Ἕνας μαθητής τραγουδάει ὡς ἐρώτηση καί ὅλη ἡ τάξη ἐπαναλαμβάνει ὡς ἀπάντηση! Πρόκειται ξεκάθαρα γιά συμμετοχή σέ μαγική τελετή, πού ἔρχεται σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τήν δεύτερη ἐντολή[1] ἀπό τόν Δεκάλογο καί μέ ὅλη ἐν γένει τή χριστιανική διδασκαλία...

Δημήτριος Τσελεγγίδης γιὰ Ἅγιο Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη: «Ὅσα εἴδαμε μὲ τὰ μάτια μας καὶ ἀκούσαμε μὲ τὰ αὐτιά μας»

Δημητρίου Ἰ. Τσε­λεγ­γί­δη, Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη» (6/12/1912-27/2/1998)
Α΄ Μέρος
Ὁ Ἅγιος Ἐ­φραίμ –στό μέ­τρο πού τόν γνώ­ρι­σα- ὑ­πῆρ­ξε γιά μέ­να ἡ πο­λύ εὐ­χά­ρι­στη ἐ­κεί­νη ἔκ­πλη­ξη, τήν ὁ­ποί­α γεύ­ε­ται ὁ κά­θε πι­στός, ὅ­ταν βρί­σκε­ται μπρο­στά στό ὀν­το­λο­γι­κῶς αὐ­το­νό­η­το τῶν πραγ­μα­τι­κά ζων­τα­νῶν με­λῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Μέ ἄλ­λα λό­για, ὁ Ἅγιος Ἐ­φραίμ ἦ­ταν αὐ­τό, πού λί­γο-πο­λύ ὅ­λοι μας ὀ­φεί­λου­με νά εἴ­μα­στε, ὡς ὀρ­γα­νι­κά μέ­λη τοῦ θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.
Εἰ­δι­κό­τε­ρα, θε­ω­ρῶ ὡς ξε­χω­ρι­στή εὐ­λο­γί­α τό γε­γο­νός, ὅ­τι εἶ­δα προ­σω­πι­κῶς καί...

Ὅταν ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης αἰσθάνθηκε στὴν προσευχὴ του δυσωδία γιὰ τὸν οἰκουμενισμό!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης», ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου
«Ἅγιος Ἐφραὶμ» Κατουνάκια Ἁγίου Ὅρους
Συχνὰ ἔλεγε ὅτι ὁρισμένες βαριὲς ἁμαρτίες τὶς αἰσθανόταν σὰν δυσοσμία. «Ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποφορά». Ἔτσι διηγεῖτο ὅτι ὁ γερο-Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς εἶχε αἰσθανθεῖ δυσωδία, ὅταν τὸν πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, καὶ μὲ τὴ συζήτηση ἀποδείχθηκε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης ἀποροῦσε πῶς δὲν αἰσθάνεται ἀποφορὰ ἀπὸ κάποιον ποὺ…

Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης: «Τὸ ἅπαν εἶναι ἡ εὐχή. Ὅ,τι ἄλλο κάνετε εἶναι ματαιοπονία. Δουλεύετε, ἀναπαύεσθε, εἶστε στὸν δρόμο ἢ στὸ αὐτοκίνητο; Νὰ λέτε τὴν εὐχή. Ἔτσι προκόβετε»!

Στήν φωτογραφία τοῦ 1977 εἶναι ὁ πατήρ Διονύσιος Τάτσης, 
 πατήρ Νικόλαος Μέμος (τότε λαϊκός),  Ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης, καὶ  Κ. Σκούρτης
Τοῦ π. Διονυσίου Τάτση «Ἐν ὄρεσι πλανώμενος - Βιωματικὲς ἐμπειρίες»
Τὸν Αὔγουστο τὸ 1977 πραγματοποίησα ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ὅταν στὸ κείμενό μου λέω Ἅγιον Ὅρος, ἐννοῶ περισσότερο τούς μοναχοὺς καὶ λιγότερο τὴν φύση, τὰ οἰκοδομήματα καὶ τὰ κειμήλια. Μὲ συγκινεῖ ἡ ἀσκητικότητα τῶν μοναχῶν, ἡ ἁπλότητα στὴν συμπεριφορά τους, ἡ μαχητικότητά τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ἀμεριμνία τους, ἡ κατάνυξή τους, ὁ μεταθανάτιος στοχασμός τους, ἡ προσευχή τους καὶ γενικὰ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους.Ξεκινήσαμε γιὰ τὴν ἠσυχαστικότερη περιοχὴ τοῦ Ὅρους, τὴν ἔρημο, ὅπου ζοῦν...

Σὰν σήμερα τὸ 1998, κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης (27 Φεβρουαρίου †)

Ὁ παπα-Ἐφραιμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε τὸ 1912 στὸ Ἀμπελοχώρι Θηβῶν. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Ἰωάννης Παπανικήτας καὶ ἡ μητέρα του Βικτορία. Ὁ Γέροντας εἶχε σὰν κοσμικὸς τὸ ὄνομα Εὐάγγελος. Τελείωσε τὸ Γυμνάσιο ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔκλεινε στὸν Εὐάγγελο τὶς κοσμικὲς θύρες τῆς ἀποκατάστασης.
Στὴν Θήβα, ὅπου εἶχε μετακομίσει ἡ οἰκογένειά του, ὁ Εὐάγγελος γνώρισε τοὺς γεροντάδες του τὸν Ἐφραὶμ καὶ τὸν Νικηφόρο.
Ἡ ζωὴ τοῦ Εὐάγγελου ἦταν καλογερική. Ἀγωνίζονταν πνευματικὰ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὶς μετάνοιες, τὴν νηστεία καὶ κυρίως μὲ τὴν ὑπακοή.
Ἡ μητέρα του ἀξιώθηκε νὰ λάβει πληροφορία ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἐφραὶμ τὸν Σύρο ὅτι τὸ θέλημα τοῦ υἱοῦ της νὰ γίνει μοναχὸς ἦταν καὶ θέλημα Θεοῦ καὶ πώς ὁ Εὐάγγελος θὰ τιμήσει...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ χάρις διατηρεῖται μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν εὐχαριστία εἰς τὸν Θεό.
Ἡ ταπείνωσις ὅτι «ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄξιος κληθῆναι υἱός Σου, ποίησόν με ὡς ἕνα ἐκ τῶν δούλων σου» (Λουκ. 15,19).
Ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

26 Φεβ 2024

Οἱ ἱεροί Πατέρες ἐξέχεαν αἷμα καί ἱδρῶτες καί δάκρυα γιά τούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καί δέν τά "φόρτωσαν" ὅλα στόν ἐφησυχασμό...

Δημοσιεύουμε δύο σχόλια ἀναγνωστῶν μας προς προβληματισμό:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος πολύ ὀρθῶς καί ὡραῖα μᾶς ἀναπτύσσει τά περί ἀκαταλύτου τῆς Ἐκκλησίας, κατά τά ἀψευδή τοῦ Κυρίου λόγια, καί τόν εὐχαριστοῦμε! Ἄν ὅμως "πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσι τῆς Ἐκκλησίας", τοῦτο δέν συνεπάγεται καί ὅτι οἱ κατά τόπους Ἐκκκλησίες τοῦ Θεοῦ, οἱ Τοπικές Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, εἶναι ὁπωσδήποτε ἀκατάλυτες καί διαμένουσαι εἰς αἰῶνας αἰώνων. Μάρτυρες, οἱ καταλυθεῖσες ἀρχαῖες Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού ἀναφέρονται στά πρῶτα κεφάλαια τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως· ἐπίσης, ἠ ἄλλοτε Ὀρθόδοξη Ρώμη, τῆς Ἰταλίας, ἠ ὁποία διέσωσε μέν πολλάκις τήν Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς αἱρετικῆς τότε καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὡς λ.χ. ἐπί τοῦ Ἀρειανισμοῦ (4ον αἰῶνα) καί τῆς Εἰκονομαχίας (8ο - 9ο αἰῶνες), ἀλλά τελικῶς ὑπέκυψε στήν ἀνομία τοῦ αἱρετικοῦ Παπισμοῦ. Συνεπῶς, δέν ὑπάρχει...

Τριώδιο καὶ Καρναβάλι … Ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους!

Γράφει ὁ Ἠλίας Ἀθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Λέγει ὁ Κύριος: «...οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἡ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἡ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑταίρου καταφρονήσει οὗ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνὰ» (κατὰ Ματθ. Κεφ.6 παρ. 24), δηλαδὴ δὲν μπορεῖς χριστιανέ μου ἐὰν θέλεις νὰ λέγεσαι ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ δουλεύεις δύο κυρίους γιατί ἡ τὸν ἕναν θὰ μισήσεις καὶ τὸν ἄλλον θὰ ἀγαπήσεις ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθεῖς καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσεις δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν μαμωνὰ…

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Εἶστε ἀνεπιθύμητοι»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Εἶστε ἀνεπιθύμητοι», Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2024.

Ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί ἡ Ἁγία οἰκογένειά της (26 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τά βιβλικά πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουν ἰδιαίτερη θέση στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι' αὐτό, διότι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στήν ἐποχή πού ἔζησε στή γῆ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ περισσότεροι σχετίστηκαν μέ Αὐτόν. Ἕνα ἀπό αὐτά τά πρόσωπα ὑπῆρξε καί ἡ ἁγία Φωτεινή ἡ Ἰσαπόστολος καί Μεγαλομάρτυρας, ἡ γνωστή μας Σαμαρείτιδα.
Ἔζησε λοιπόν τον 1ο μ. Χ. αἰῶνα στήν Παλαιστίνη. Γεννήθηκε καί ἔζησε στήν πόλη Συχάρ, ἡ ὁποία βρισκόταν βόρεια τῆς Ἰουδαίας καί κατοικοῦνταν ἀπό Σαμαρεῖτες, οἱ ὁποῖοι ἦταν μέν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τά σώματά σας ἄς σᾶς τά κάψουν, τά πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάρουν, δέν εἶναι δικά σας, μή σᾶς μέλλει! Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζεται, αὐτά τά δύο δέν μπορεῖ νά σᾶς τά πάρει κανείς, ἐκτός κι ἄν τά δώσετε μόνοι σας!
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

25 Φεβ 2024

Τὸ ἀκατάλυτον τῆς Ἐκκλησίας

Του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'
Εἶναι γεγονός ὅτι μία πικρία ἐπικρατεῖ σέ πολλούς ἀνθρώπους. Καί τό πρόβλημα κάθε φορά καί σέ κάθε πνευματική κρίση εἶναι τό ζήτημα, πώς μποροῦμε νά διαπλεύσουμε τό ταραγμένο πέλαγος τῶν καιρῶν. Πώς τόν παραπικρασμό θά τόν μεταβάλλουμε σέ ἀγαλλίαση. Πώς ἀντί νά γευόμαστε στυφά σταφύλια, θἄχουμε τήν γλυκύτητα αὐτῶν.
*
Πράγματι, πολλοί χριστιανοί θλίβονται, χάνουν τό θάρρος τους, βυθίζονται σέ μιά ἡττοπάθεια, ἀπογοητεύονται καί ἀπελπίζονται. Βλέπουν τό κακό νά θριαμβεύει, ἡ ἁμαρτία νά προβάλλεται καί νά νομιμοποιεῖται. Αἰσθάνονται, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τίθεται στό περιθώριο, δέν τήν ὑπολογίζουν, δέν τήν θέλουν νά ἐκφέρει γνώμη ἀλλά καί πολύ...

Οὐκ ἑάλω ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάς

(Σκέψεις πρὸς Ἱερέα) 
π. Παῦλος Καλλίκας 
Τοὺς εἶδες στὴν Βουλή, παππᾶ μου. Τοὺς ἄκουσες νὰ μπουρδολογοῦν καὶ νὰ μιξοκλαῖνε οἱ ψεῦτες, οἱ ἠθοποιοί. Ψήφισαν οἱ «δημοκράτες». Χλωροφόρμιο μὲ μιᾶς ἡ αἴθουσα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς μύρισε. Βουτιὰ πίσω, σὲ βάραθρο αἰώνων. Νέκρα καὶ σιγή. 

Ἦταν βράδυ. Θὰ γύρισες νὰ κοιτάξεις τὰ σπλάγχνα σου, ποὺ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ζητὰς νὰ ἀναστήσεις, τὰ σταύρωσες καὶ ἀναρωτήθηκες σὲ τί κοινωνία, Θεέ μου, θὰ μεγαλώσουν; Θὰ τὰ ἀφήσεις νὰ γίνουν ραγιᾶδες – νενέκηδες μιᾶς ἀνώμαλης ἀτζέντας; Μὴ γένοιτο, εὐχήθηκες καὶ ἡσύχασες κοιτῶντας τὸ καντήλι στὰ εἰκονίσματα. 

Ἄγρια σκυλιὰ καὶ προβατόσχημοι λύκοι χίμηξαν λυσσασμένα στὸ μαντρί σου, παππᾶ μου. Ἔστερξες νὰ δεῖς τους προεστῶτες νὰ τρέχουν, νά..., νά... Μά, ὄχι. Κάτι ψέλλισαν, κάτι...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου


ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα) 
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 
(Ἀρχή Τριῳδίου) (25-02-2024)

Καλό Τριώδιο

Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
Δύο πράγματα ἀπαιτοῦνται ἀπὸ ὅλους τούς ἀνθρώπους, νὰ κατακρίνουμε τὰ ἰδικὰ μας ἁμαρτήματα καὶ νὰ συγχωροῦμε τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. Διότι ἐκεῖνος πού βλέπει τὰ ἰδικὰ του ἁμαρτήματα, συγχωρεῖ πιὸ εὔκολα τούς ἄλλους· ἐνῶ ἐκεῖνος πού κατακρίνει τοὺς ἄλλους, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του κατακρίνει καὶ καταδικάζει, ἔστω καὶ ἂν ἔχη πολλὲς ἀρετές. Ἀληθῶς μεγάλο πράγμα εἶναι τὸ νὰ μὴ κατακρίνουμε τοὺς ἄλλους, ἀλλά τούς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί. Ἐμεῖς ὅμως, ἀφήνοντας τὶς δικὲς μας ἁμαρτίες, τοὺς ἄλλους ἰδίως κατακρίνουμε, τοὺς ἄλλους ἐξετάζουμε, μὴ γνωρίζοντας ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν εἴμεθα δικαιότεροι ἀπὸ ὅλους, ἐὰν κατακρίνουμε τοὺς...

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...» (Ἱερά Μονή Γρηγορίου)

Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς Γρηγορίου ψάλλουν 
τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς το Τελώνου καὶ Φαρισαίου
«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...», σὲ ἦχο πλάγιο το τετάρτου, 
μέλος τοῦ Πέτρου Φιλανθίδου
Ἦχος πλ. δ'
Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι' ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Δανιηλαῖοι: «Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς», Πέτρου Φιλανθίδου

«Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί». 
Ιδιόμελο εσπερινού της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος α΄.
Συμψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι μοναχοὶ Ἀκάκιος καὶ Στέφανος (2015)

Φαρισαῖος καί Τελώνης (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου †)

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
«…Ἔχεις ὅμως καί τρίτη ὁδό μετάνοιας. Κι ἀνέφερα πολλές ὁδούς μετάνοιας, γιά νά σοῦ κάνω μέ τήν ποικιλία τῶν ὁδῶν εὔκολη τή σωτηρία. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ τρίτη ὁδός; Ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἔχε ταπεινό φρόνημα καί ἐξάλειψες τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. Ἔχεις καί γι᾽ αὐτήν ἀπόδειξη ἀπό τή θεία Γραφή, ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς παραβολῆς τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου (Λουκᾶ 18, 10 ἐε. ). Ἀνέβηκαν, λέγει, ὁ Φαρισαῖος καί Τελώνης στό ναό νά προσευχηθοῦν καί ἄρχισε ὁ Φαρισαῖος ν᾽ ἀπαριθμεῖ τίς ἀρετές του. Ἐγώ δέν εἶμαι, λέγει, ἁμαρτωλός ὅπως ὅλος ὁ...

Ἅγιος Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ὁμολογητής (25 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ μεγάλη εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὸ Βυζάντιο (726-842) ἀνέδειξε μεγάλους Πατέρες καὶ ὁμολογητές, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τιτάνιους ἀγῶνες γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ταράσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ὁμολογητής, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴ δική του σφραγῖδα στὴν διάσωση τῆς σώζουσας ὀρθόδοξης πίστης τὴν ταραγμένη ἐκείνη ἐποχή. 
Γεννήθηκε περὶ τὸ 730 στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὐγενεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Γεώργιος, ὁ ὁποῖος ἦταν πατρίκιος καὶ ὑπηρέτησε ὡς ἔπαρχος τῆς Βασιλεύουσας καὶ δικαστής. Ἡ μητέρα του ὀνομάζονταν Εὐκρατία καὶ ἦταν πολὺ εὐσεβής. Αὐτὴ μετέδωσε στὸν Ταράσιο βαθιὰ πίστη στὸ...

Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ρηγίνος Ἐπίσκοπος Σκοπέλου (25 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ παρουσία τῶν Πατέρων τοῦ ταραγμένου 4ου μ. Χ. αἰῶνα εἶναι πολὺ σημαντική, διότι κατόρθωσαν νὰ ἀναδείξουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη καμπή, ὡς τὸ νέο πνευματικὸ σχῆμα τῆς ἀνθρωπότητας, τὸ ὁποῖο διαδέχτηκε τὸν καταρρέοντα ἐθνισμό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ρηγίνος, ἐπίσκοπος Σκοπέλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα θύματα τῆς εἰδωλολατρίας. 
Ἦταν ἕλληνας στὴν καταγωγὴ καὶ γεννήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰῶνα στὴ Λειβαδιὰ τῆς Βοιωτίας ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους γονεῖς. Ἔχοντας αὐτοὶ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ θέση στὴν τοπικὴ κοινωνία, ἔδωσαν στὸ γιό τους...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γιὰ τὸν Θεό, ὅλες οἱ ἁμαρτίες εἶναι σὰν τὰ βότσαλα στὴ θάλασσα - δὲν ὑπάρχει τέτοια ἁμαρτία πού νὰ ξεπερνᾶ τὸ ἔλεὸς Του. 
Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ Ὁμολογητὴς 

24 Φεβ 2024

Ἢ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἢ ζευγᾶς-ζευγᾶς

Τοῦ Ἰωάννη Μπούτση, Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Διαβάζουμε πὼς ἀμέσως μετὰ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸν ριζικὸ ἐπανακαθορισμὸ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ νομικοῦ περιεχομένου τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου γιόρτασε μαζὶ μὲ κυβερνητικὰ στελέχη καὶ πολίτες-ἀκτιβιστὲς ὑπὲρ τοῦ νομοσχεδίου τὰ ἐπινίκια σὲ οἰνοπωλεῖο πέριξ τῆς ὁδοῦ Φιλελλήνων, μὲ ἐξαιρετικὴ θέα στὸν πασίγνωστο γιὰ τὶς κουφικὲς διακοσμήσεις του Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος τῆς ρωσόφωνης παροικίας.
Ὡς πολίτης, ὁμολογῶ ὅτι κοντοστάθηκα στὴν εἴδηση. Ἐξ ἐπόψεως νηστείας, τὴν Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου εἴχαμε «κατάλυσιν εἰς πάντα»: δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ἀφορμὴ τῆς ἔκπληξής μου.
Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ μετρήσω τὶς φορὲς ποὺ ἔχω ἀκούσει πὼς τὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἶναι ὑπερκομματικό, ἑνωτικό, ἀξίωμα ἐγγύησης τῆς ἑνότητας, ἀξίωμα ἐξ ὁρισμοῦ μακριὰ ἀπὸ τὶς καθημερινὲς μάχες...

Κυθήρων Σεραφείμ: «Τό ζήτημα τοῦ ἀφορισμοῦ τῶν βουλευτῶν, δέον ὅπως ἀντιμετωπισθῇ ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί ἀποφασισθῇ διά τῶν ²/₃ τῶν ψήφων αὐτῆς»!

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2024
Ἀριθ. Πρωτ.: 67
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΟΥ ΤΡΙῼΔΙΟΥ (ὑπ’ ἀριθ. 235/2024)
Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Εὐλογημένη, εἰρηνική, χαριτοφόρα καί καλλίκαρπη ἡ ἁγία περίοδος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου.
Ἡ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν κατηύθυνε τά διαβήματά μας εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. Τῆς περιόδου τῶν 70 ἡμερῶν, ἡ ὁποία ὑποδιαιρεῖται εἰς τάς ὑποπεριόδους: α)τήν προκαθάρσιμον, ἀπό τῆς παρούσης Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου μέχρι καί τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, β) τήν ἱεράν καί κατανυκτικήν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπό τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας μέχρι τήν Παρασκευήν πρό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου καί γ) τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα, ἀπό τῆς Μεγάλης Δευτέρας ἕως τοῦ Μεγάλου...

Ἡ ἑπόμενη μέρα μετὰ τὸ κατάπτυστο νομοσχέδιο

Τὸ νομοσχέδιο γιὰ τοὺς «γάμους» τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀποτελεῖ ἤδη παρελθόν. 
Συγχαίρουμε καὶ εὐχαριστοῦμε τοὺς βουλευτὲς ποὺ τὸ καταψήφισαν. Γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸ ὑπερψήφισαν προσευχόμαστε νὰ τοὺς συγχωρέσει ὁ Θεός. Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀπεῖχαν, ἀφιερώνουμε τοὺς στίχους τοῦ Ἰταλοῦ ποιητῆ Δάντη: «Οἱ πιὸ καυτὲς θέσεις στὴν κόλαση εἶναι κρατημένες γι’ αὐτοὺς πού, σὲ καιροὺς μεγάλης ἠθικῆς κρίσης, διατηροῦν οὐδέτερη στάση». 
Ἡ ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς κομματοκρατίας δὲν πρέπει νὰ εἶναι τὸ τέλος, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ τῶν ἀγώνων γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ δὲν ἀπεμπολεῖ τὶς ἀξίες της καὶ ποὺ διαθέτει ἀκόμα συνείδηση καὶ ἐγρήγορση. 
Χωρὶς ἀμφιβολία, γιὰ τὴ ΝΙΚΗ ἡ μέρα τῆς ψήφισης τοῦ νομοσχεδίου ἦταν μιὰ ἀποφράδα ἡμέρα. Ὅμως ἡ Πίστη μας δὲν δικαιολογεῖ τὴν θλίψη. Ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου μᾶς δείχνει τὸν δρόμο. Καὶ ἂν ἀνθρωπίνως πέφτουμε, ἐπιβάλλεται...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Οἱ μητέρες ξέρουν νὰ ἀγχώνονται, νὰ συμβουλεύουν, νὰ λένε πολλά, ἀλλὰ δὲν ἔμαθαν νὰ προσεύχονται. Οἱ πολλὲς συμβουλὲς καὶ ὑποδείξεις κάνουν πολὺ κακό. Ὄχι πολλὰ λόγια στὰ παιδιά. Τα λόγια χτυπᾶνε στ' αὐτιά, ἐνῶ ἡ προσευχὴ πηγαίνει στὴν καρδιά... 
Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

23 Φεβ 2024

Ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα "The Sun" διαφημίζει ὡς «τουρκικὸ» τὸ Καστελλόριζο ἀναπαράγοντας τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος
 
Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἐγγύτητα τοῦ ἀκριτικοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ (ἐν. τὴ Μεγίστη) μὲ τὰ τουρκικὰ παράλια ἡ ἐφημερίδα τὸ παρουσιάζει στὸ εὐρὺ ἀναγνωστικό της κοινὸ μὲ τὴν τουρκικὴ ὀνομασία του! 
Τὸ πρόβλημα θὰ ἦταν πιὸ περιορισμένο ἂν παρεμφερεῖς θέσεις ποὺ θωπεύουν τὴν τουρκικὴ διεκδικητικότητα δὲν ἐξέφραζαν σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ ἐγχώριου ἀκαδημαϊκοῦ καὶ πολιτικοῦ κατεστημένου! 
Ἐνῷ τὸ διεθνὲς δίκαιο τῆς θάλασσας (UNCLOS) εἶναι κρυστάλλινο ὡς πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία καὶ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα σὲ Αἰγαῖο καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, κάποιοι δημοσιολογοῦντες καὶ δυστυχῶς κατέχοντες νευραλγικὲς θέσεις ὡς πρὸς τὴν διαμόρφωση καὶ λήψη ἀποφάσεων στὰ πεδία τῆς ἐξωτερικῆς...

Καρπενησίου Γεώργιος: «Ἐκφράζω τὴν λύπη μου γιὰ τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔστησε ἡ κυβέρνηση. Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ ἦταν ἡ σφράγιση τῆς ταφόπλακας. Μᾶς ὁδηγεῖτε σὲ μιὰ παγκοσμιοπολτοποίηση»!

Γάμος ὁμοφυλοφίλων, μιὰ προσέγγιση στὸ θέμα 
Τὴν ἑβδομάδα ποὺ πέρασε ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ψήφισε τὸ σχετικὸ μὲ τὸ γάμο των ὁμοφυλοφύλων νομοσχέδιο. Ἀρχικὰ δὲν εἶχα τὴν πρόθεση νὰ ὀργανώσω κάποια δράση, γιατί μὲ κάλυπτε ἀπόλυτα ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ λάβαμε κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 23 Ἰανουαρίου 2024. Μὲ ἐνόχλησαν ὅμως πολλὰ καὶ κυρίως οἱ σχετικὲς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ περὶ Ἐκκλησίας, ὅπως τὸ ὅτι «ἢ παπᾶς παπᾶς ἢ ζευγᾶς ζευγᾶς». Θυμᾶμαι ἔντονα τὶς δηλώσεις του στὸ διάστημα τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὴν προσπάθεια νὰ μᾶς πείσει ὡς Ἐκκλησία νὰ συμπορευθοῦμε στὴ διαχείριση τοῦ προβλήματος. Γράφοντας δὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις στὸ γραφεῖο μου, φέρνω ὡς εἰκόνα ἀπέναντί μου ὑπουργὸ ποὺ μὲ ἐπισκέφτηκε ἐκείνη τὴν περίοδο μὲ ντόπιους παράγοντες, προσπαθῶντας νὰ μὲ πείσει γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς συνεργασίας πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ διερωτῶμαι:...

Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Βουλευτὲς τῆς Περιφέρειας Ν. Τρικάλων ποὺ Ὑπερψήφισαν τὸ Ν/Σ Σχετικὰ μὲ τὸν «Γάμο» τῶν Ὁμοφυλοφίλων

π. Παναγιώτης Μίχος, Πρωτοπρεσβύτερος, Γονιός, Θεολόγος MSc Eκπαιδευτικὸς M.E. καί Ποιμένας τῶν πιστῶν τοῦ χωριοῦ Aγία Κυριακὴ Τρικάλων. 
Ἀρνούμενος νὰ σᾶς προσφωνήσω μὲ ὅποιον τιμητικὸ τίτλο, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ θὰ ἐξηγήσω παρακάτω, δημόσια καὶ μὲ παρρησία, ὡς Ἱερέας τοῦ Θεοῦ, Ὀρθόδοξος Χριστιανός, Γονέας καὶ Ἐκπαιδευτικὸς σᾶς ἀπευθύνομαι λέγοντας: 
1. Ἐπειδὴ ὅλοι σας εἶστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, προερχόμενοι ἀπὸ παραδοσιακὲς οἰκογένειες (Μάνα-Πατέρας), καὶ ἐπιπλέον, ἔχετε ΟΡΚΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ γιὰ νὰ ὑπηρετεῖτε τὸ συμφέρον τῆς Χώρας καὶ ὅλα τὰ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ αὐτῆς. 
2. Ἐπειδὴ ὑπόκεισθε, ὅπως καὶ ὁ κάθε Ἕλλην Πολίτης, στὸ ΙΕΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ποὺ ἔχει ὡς προμετωπίδα τὴν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
3. Ἐπειδὴ Συνταγματικὰ κατοχυρώνεται ἡ προστασία τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὡς καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. Ἐπειδή συνεπικουρεῖτε, ὑποτασσόμενοι...

Δημήτριος Νατσιός: «Ἡ ἀδιαντροπιὰ καὶ ἡ ἀδικία καταστρέφουν τὶς πολιτεῖες»!

Φρονοῦμε πὼς πρέπει νὰ ὑπάρξει μιὰ πανστρατιὰ ἀπὸ ὅλους μας, μὲ συνειδητοποίηση τῆς σοβαρότητας τῆς κατάστασης καὶ διάθεση οὐσιαστικῆς παρεμβατικῆς πολιτικῆς. Καλὰ τὰ τάμπλετ στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ δὲν ἀρκοῦν μονάχα αὐτά. 
Ἡ ὁμιλία τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, γιὰ τὸ σχέδιο νόμου του τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης «Παρεμβάσεις στὸν Ποινικὸ Κώδικα καὶ τὸν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση καὶ τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς ποινικῆς δίκης - Ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν πρόληψη καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας» (22/2/2024). 

Κυθήρων Σεραφείμ: «Νομικὸ ἐξάμβλωμα καὶ τερατούργημα ἀπὸ πλευρᾶς ἠθικῆς αὐτο ποὺ ψήφισαν οἱ βουλετές»!

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ, στὸν Ἑσπερινὸ στὸν Ἅγιο Λέοντα στοὺς Ἀλεξανδράδες Κυθήρων 16-02-2024, ἐκφώνησε πύρινο λόγο, ἐκφράζοντας τὸν πόνο του γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων και τῆς τεκνοθεσίας, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο καὶ τὸ χαρακτήρισε μεταξὺ ἄλλων «Νομικὸ ἐξάμβλωμα καὶ τερατούργημα ἀπὸ πλευρᾶς ἠθικῆς αὐτο ποὺ ψήφισαν οἱ βουλετές».

Μητρόπολη Πειραιῶς: Διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας βουλευτάς ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος!

Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2024
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ».
Στόν Πειραιᾶ σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2024 ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 11η πρωϊνή στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς συνήλθαμε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς, Φαλήρου, Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σέ ἔκτακτη ἱερατική σύναξη μέ θέμα: « Ἀντιμετώπισις τῶν συνεπειῶν ψηφίσεως τοῦ νόμου διά τόν “γάμον” ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου», N. 5089 ΦΕΚ Α΄ 27/17.2.2024.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἐτοποθετήθη δεόντως ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος ζητήματος ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς «woke» ατζέντας διά τήν ἀποδόμηση τοῦ χριστιανικοῦ...

Ἅγιος Πολύκαρπος: "Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ Μάρτυρας" (23 Φεβρουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γι' αὐτὸν πού πέρασε τὴν ζωὴ του κάνοντας τὶς πιὸ μεγάλες εὐεργεσίες, ἀλλὰ στὸ τέλος ἐξόκειλε στὸ κακό, ὅλοι οἱ προηγούμενοι κόποι του εἶναι ἀνώφελοι, ἐπειδὴ ἔγινε ἀνίκανος γιὰ ἀγώνα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἔργου του. 
Μέγας Ἀθανάσιος

22 Φεβ 2024

Στὸ στόχαστρο ὅ,τι πιὸ τρυφερό: ἡ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὴ Βρετανία τὸ Τμῆμα Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Sussex (University of Sussex Hospitals NHS Trust) ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ γάλα ποὺ παράγεται ἀπὸ διεμφυλικές/τρὰνς γυναῖκες (δηλ. βιολογικὰ ἄνδρες) κατόπιν χορήγησης συνδυασμοῦ φαρμάκων εἶναι ἐξίσου θρεπτικὸ μὲ τὸ μητρικὸ γάλα μιᾶς γυναίκας ποὺ παράγεται φυσιολογικὰ μετὰ τὸν τοκετό!Στὸ πλαίσιο προώθησης αὐτῆς τῆς ἀλλόκοτης καὶ ἀφύσικης θέσης γίνεται προσπάθεια νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ «ἄφυλος» ὅρος chestfeeding ἀντὶ τοῦ breastfeeding (ποὺ παραπέμπει στὸ γυναικεῖο στῆθος) καθὼς ὁ πρῶτος θεωρεῖται πιὸ «συμπεριληπτικός»!
Σημειωτέον ὅτι γιὰ τὴν παραγωγὴ γάλατος ἀπὸ τὸ στῆθος τοῦ ἄνδρα προηγεῖται εἰδικὴ ὀρμονοθεραπεία καὶ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀδένων! Βέβαια, κατόπιν ἔντονων ἀντιδράσεων ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ τὴν...

Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου: "Μητσοτάκη φύγε, εἶσαι ἀνίκανος, εἶσαι καταστροφέας τῆς Πίστεως, τῆς Πατρίδος καὶ τῶν κατοίκων της. ΦΥΓΕ, ΦΥΓΕ! Ἀνάξιοι Πολιτικοί!"

Ἀρχιμανδρίτης Σεραφίμ Δημητρίου 19-2-2024: "Μητσοτάκη φύγε, εἶσαι ἀνίκανος, εἶσαι καταστροφέας τῆς Πίστεως, τῆς Πατρίδος καὶ τῶν κατοίκων της. ΦΥΓΕ, ΦΥΓΕ! Ἀνάξιοι Πολιτικοί! Νὰ φύγετε, ὁ Θεὸς θὰ σᾶς ἐξαφανίσει. Θὰ πάψετε νὰ ὑπάρχετε μὲ αὐτὰ ποὺ κάνετε...!" 

Ἀκόμη στὴν θέση του ὁ ἀπαράδεκτος Στυλιανίδης

Χάρισε μὲ τὰ λόγια -ποὺ στὴν διπλωματικὴ γλῶσσα ἰσοδυναμοῦν μὲ πράξεις- τὴν μισὴ Κύπρο στοὺς Τούρκους καὶ παραμένει στὴν θέση του ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης. Ὁ ὑπουργὸς Ναυτιλίας καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς ξεστόμισε ὅτι «ἡ μισὴ Κύπρος εἶναι ἤδη τουρκική», καὶ μόνο ἡ ἀντιπολίτευση ἀντέδρασε. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀντὶ νὰ ἀποπέμψει αὐτοστιγμεὶ τὸν ἀπαράδεκτο Στυλιανίδη, δὲν ἀντέδρασε. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀδιαφόρησε γιὰ τὴν προδοτικὴ δήλωση ἢ τὴν καλοδέχτηκε. 
Μάλιστα, ὁ ὑπουργός, ποὺ εἶναι Κύπριος, ἀρχικὰ προσπάθησε νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα, λέγοντας ὅτι τὴν ἐπίμαχη φράση τὴν εἶπε ἐντός... εἰσαγωγικῶν, ἀλλὰ γρήγορα ἐπανῆλθε στὴν ἀρχικὴ θέση του. Ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ δίνουμε μάχες γιὰ τὴν Κύπρο μὲ ρεαλισμό, ὑπολογίζοντας τὸν...

Γεώργιος Ρούντας: Τροποποίηση ποινικῶν κωδίκων, ἀδιαφορία γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδί, κακονομία καὶ ἀντισυνταγματικότητα

Τὸ νομοσχέδιο τῆς Κυβέρνησης γιὰ τὴν τροποποίηση τῶν ποινικῶν κωδίκων, εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς κακονομίας, τῆς πολυνομίας καὶ τῆς ἀντισυνταγματικότητας στοιχεῖα τὰ ὁποῖα προκαλοῦν ἀνασφάλεια δικαίου στὴν κοινωνία καὶ πλήττουν τὴν δημοκρατία. Παραβιάζει τὸ συνολικὸ πνεῦμα τοῦ ποινικοῦ δικαίου. Εἶναι ἡ 7η τροποποίηση τῆς κυβέρνησης ἀπὸ τὸ 2019 καὶ ἐνῷ στὴν Βουλὴ μιλᾶμε γιὰ δικαιώματα, δυστυχῶς ὑποκριτικὰ ἡ κομματοκρατία κάνει ὅ,τι δὲν βλέπει τὸ ἀγέννητο παιδὶ καὶ τὸ δικαίωμά του στὴν ζωή.
Ἡ ὁμιλία τοῦ Γεώργιου Ρούντα, βουλευτοῦ Λαρίσης τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, γιὰ τὸ σχέδιο νόμου του τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης «Παρεμβάσεις στὸν Ποινικὸ Κώδικα καὶ τὸν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση καὶ τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς ποινικῆς δίκης - Ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν πρόληψη καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας» (21/2/2024).
Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Ρούντα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νά φοβᾶσαι ὄχι τήν ἐξωτερική ἀσθένεια, ἀλλά τά ἁμαρτήματα, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων προῆλθε ἡ ἀσθένεια, δήλαδή την ἀσθένεια τῆς ψυχῆς.
Κλήμης Ἀλεξανδρεύς

21 Φεβ 2024

Ὁ Διάβολος χωρίς μάσκα στό φετινό καρναβάλι τῆς Πάτρας

Γράφει ἡ Μαρία Κοκολάκη - Τράπαλη, Καθηγήτρια Μουσικῆς
«Ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ»
Σύγχρονοι γέροντες ὀνόμασαν τό καρναβάλι «πομπή τοῦ σατανᾶ».
Ὁ σατανᾶς ἔχει τήν ἰδιότητα νά καμουφλάρεται, γιά νά ξεγελάει τά θύματά του στίς ἀρχικές ἀντιστάσεις τους. Μόλις, ὅμως, τούς βάλει στό χέρι, τότε σταδιακά ἀποκαλύπτεται. Ἔτσι, λοιπόν, τό καρναβάλι ἄρχισε ἀθῶα, μέ παιδάκια πού ντύνονταν μέ ἀθῶες στολές, σιγά - σιγά οἱ στολές ἔγιναν πρόστυχες καί ἀσεβεῖς, μέχρι πού φθάσαμε στό φετινό καρναβάλι, ὅπου ὁ σατανᾶς βγαίνει χωρίς προσωπεῖο, γιά νά εὐφρανθεῖ μέ τό λαό πού τόν προσκυνάει μέ τήν κάθε εὐκαιρία.
Δέν εἶναι ἀστεῖο, οὔτε παιδική γιορτούλα. Εἶναι ξεκάθαρη λατρεία τοῦ διαβόλου τόν ὁποῖο ἀποταχθήκαμε μέ τό βάπτισμά μας, ἀλλά δυστυχῶς πολλοί συντάσσονται μαζί του μέ τό βίο τους. Ἄς κρατήσουμε τά παιδιά καί τίς οἰκογένειές μας μακριά ἀπό τέτοιες πομπές, πού προκαλοῦν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Καί ἄς προσευχηθοῦμε νά φωτίσει ὁ Θεός ὅσους ἀπό ἐπιπολαιότητα καί ἀδιαφορία πέφτουν στήν παγίδα πού προσφέρει λίγες ὧρες ξέφρενης διασκέδασης, μέ ἀντάλλαγμα ἀθάνατες ψυχές. Διότι ὁ διάβολος δέν κάνει φίλους, ἀλλά μόνο θύματα, τά ὁποῖα ἐξαπατᾶ μέ ἐφήμερες ἀπολαύσεις, δόξα καί χρήματα, γιά νά τούς ἐξασφαλίσει τήν ἀτελεύτητη κόλαση.
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή μίας ὑπερπολύτεκνης μητέρας - ἐκπαιδευτικοῦ, ἡ ὁποία μᾶς ἐνημέρωσε γιά αὐτό τό πολύ θλιβερό θέμα...

Κόρη λεσβιῶν μιλὰ γιὰ τὸ δρᾶμα της μὲ μιὰ γκέϊ «οἰκογένεια» - "Ἡ μόνη στιγμὴ ποὺ ἔνιωσα ἰσορροπημένη, ἦταν ὅταν συνάντησα τὸν πατέρα" (Βίντεο)

Τὸ ὄνομά της εἶναι Μίλι. Εἶναι μιὰ κοπέλα 23 ἐτῶν ἀπὸ τὴ Μελβούρνη ποὺ μεγάλωσε μὲ δύο ὁμοφυλόφιλες γυναῖκες ὡς γονεῖς της, καὶ ἡ σύλληψή της ἔγινε ἀπὸ δωρητὴ σπέρματος. Ἡ Μίλι βγῆκε μπροστὰ γιὰ νὰ μιλήσει γιὰ τὴ σκοτεινὴ πλευρὰ τοῦ «οὐράνιου τόξου». Νὰ ἀποκαλύψει τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ «πολύχρωμα» ἀφηγήματα περὶ «ἀγάπης», «ἰσότητας» καὶ «φυσιολογικότητας» τῶν γκέϊ γονιῶν. Ὄχι μὲ πληροφορίες τρίτων, οὔτε μὲ στημένες ἐπιστημονικὲς ἔρευνες, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο τὸ βίωμά της. 

Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποῦ ὁδηγοῦν τὰ κοινωνικὰ πειράματα ποὺ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.