31 Αυγ 2022

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος: Ἡ Τιμία Ἐσθῆτα καὶ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκουπ. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος
Ἡ Τιμία Ἐσθῆτα καὶ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκου

Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν Τίμια Ζώνη τῆς Παναγίας;

Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε...

Ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει γιά τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ποὺ ἀποτελεῖ ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου στὸ Ναό της στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἀπόφαση τῆς Θεομήτορος «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τὸ ρῆμα σου», καὶ ὅτι καὶ ἡ παροῦσα ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας θεωρεῖται κατάλληλη, γιὰ νὰ προβληθῆ ἡ μεγάλη ἀλήθεια, πὼς πρέπει δηλ. νὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς «ζώνη ἀσφαλείας» καὶ νὰ νομίζουμε τὸν Θεῖο Νόμο ὡς κλοιὸ ποὺ περισφίγγει καὶ προστατεύει τὴ ζωή μας.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἀφ᾿ ἑνός μὲν ἡ «Κεχαριτωμένη», τῆς ὁποίας ἡ ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος ἑλκύει τὶς ψυχές μας καὶ σαγηνεύει τὶς καρδιές μας καὶ αἰχμαλωτίζει τὴν εὐλάβειά μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μιὰ δυνατὴ καὶ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα. Περιζώννυται ὡς ρομφαία τὴν Τιμία Ζώνη της, ὅπως ἁρμόζει σὲ κάθε σεμνὴ γυναικεία ἐμφάνιση· καὶ εἶναι καθῆκον κάθε χριστινὸς νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος θέλει περισσότερη Χάρη, πρέπει νά προετοιμαστεῖ καλύτερα γιά τούς πειρασμούς.
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ

30 Αυγ 2022

Τὰ ὅπλα τοῦ Χριστιανοῦ στὸν πνευματικό ἀγώνα

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov, Ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας
Ὅπως στεκόταν στὸν παράδεισο (Γέν. 3:24), ἔτσι στέκεται καὶ τώρα ἀπειλητικὸς ἀπέναντι στὸν ἄνθρωπο ὁ θανάσιμος ἐχθρός του, τὸ πεσμένο «Χερουβείμ», μὲ τὸ περιστρεφόμενο πύρινο ξίφος. Ἀδιάκοπα καὶ ἀδιάλλακτα πολεμάει τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, προσπαθώντας νὰ τὸ παρασύρει στὴν παράβαση τῶν ἐντολῶν Του καὶ σὲ ὄλεθρο μεγαλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνον τῶν προπατόρων μας. Δυστυχῶς, μὲ κάθε ἐπιτυχία του ὁ ἐχθρὸς ἐνθαρρύνεται καὶ γίνεται πιὸ ἐπιθετικός.
Τὸ περιστρεφόμενο πύρινο ξίφος ποὺ ἔχει στὸ χέρι του ὁ ἄρχοντας τοῦ ἀέρα, εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ὁσίου Μακαρίου του Μεγάλου, (1) ἡ δυνατότητα τῶν δαιμόνων νὰ περιστρέφουν τὴ διάνοια καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, σαλεύοντας καὶ φλογίζοντάς τες μὲ ποικίλα πάθη. Ὁ ἀπόστολος κάνει λόγο γιὰ «τὰ φλογισμένα βέλη τοῦ πονηροῦ» (Ἐφ. 6:16), ἐνῶ ὁ προφήτης παρομοιάζει...

Ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ μεγάλος ἐπίσκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Πολλοὶ ἅγιοι ἱεράρχες λάμπρυναν μὲ τὴν προσωπικότητά τους καὶ τὸ ἔργο τοὺς τὴν πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴ δισχιλιόχρονη ἱστορική της πορεία. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴ δική του σφραγίδα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ μία ἐποχὴ κρίσιμη γιὰ ἐκείνη.
Γεννήθηκε στὴν ἁγιοτόκο Μ. Ἀσία περὶ τὸ 239 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀνάθρεψαν χριστιανικά, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ θεωροῦνταν ἀσυγχώρητο ἔγκλημα νὰ εἶναι κανεὶς Χριστιανός, διότι ἡ θνήσκουσα εἰδωλολατρία, διὰ τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας καταδίωκε μὲ ἰδιαίτερη μανία τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Χριστιανούς, μὲ στόχο νὰ τοὺς ἐξαφανίσει ἀπὸ προσώπου γής. Ὁ ἴδιος, νεαρὸ παιδί, δοκίμασε τοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἀκακία καί ἡ ἁπλότητα περισσότερο ἀπό ὅλες τίς ἀρετές, προσελκύουν τή Χάρη καί τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Παρθένιος τῆς Όπτινα

29 Αυγ 2022

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ τὴν ἀποτομὴ τῆς ἁγίας κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου

«Ἐν ἐκείνω τῷ καιρῶ ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ (:ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ἄκουσε ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, ὁ τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καὶ τῆς Περαίας, τὴ φήμη τοῦ Ἰησοῦ)»[Μάτθ.14,1]· διότι ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης, ὁ πατέρας του, ποὺ εἶχε φονεύσει τὰ νήπια της Βηθλεὲμ καὶ τῶν περιχώρων της, εἶχε πεθάνει.
Ὁ εὐαγγελιστὴς δὲν σημειώνει ἁπλῶς καὶ χωρὶς αἰτία τὸν καιρό, ἀλλὰ γιὰ νὰ πληροφορηθεῖς τὴν ἀλαζονεία καὶ τὴν ἀδιαφορία τοῦ τυράννου· διότι δὲν πληροφορήθηκε ἀπὸ νωρὶς τὰ σχετικὰ μὲ Αὐτόν, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολὺ χρόνο. Τέτοιοι δηλαδὴ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν καὶ περιβάλλονται ἀπὸ πολὺ μεγάλη ὑλικὴ δύναμη. Τὰ πληροφοροῦνται αὐτὰ πολὺ ἀργά, ἐπειδὴ δὲν ἀσχολοῦνται καὶ πολὺ μὲ αὐτά. Ἐσὺ ὅμως, σὲ παρακαλῶ, πρόσεξε πόσο σπουδαῖο πράγμα εἶναι ἡ ἀρετή· διότι μολονότι εἶχε πλέον πεθάνει ὁ ἐνάρετος Ἰωάννης, τὸν φοβᾶται, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο φιλοσοφεῖ καὶ γιὰ τὴν...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: Ὁ Μείζων ἐν Γεννητοίς Γυναικῶν

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἀνήκει στὴ χωρία τῶν μεγάλων προφητῶν καὶ ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς μας. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τὸν χαρακτήρισε ὡς τὸ μέγιστο ἄνθρωπο ποὺ φάνηκε στὸν κόσμο: «ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικὼν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Μάτθ.11,11). Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὸν ἔθεσε σὲ τιμὴ μετὰ τὴ Θεοτόκο, μάλιστα στὴν εἰκονογραφία παριστάνεται μαζὶ μὲ τὴν Παναγία μας νὰ ἱκετεύει γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ γνωστὴ εἰκονογράφηση τῆς «δεήσεως». Ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄνδρας πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ πρόδρομος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, αὐτὸς ποὺ ἄνοιξε τὸ δρόμο νὰ περάσει ὁ Λυτρωτής μας. Εἶναι ὁ μεγάλος ἀγγελιοφόρος τῆς πιὸ χαρμόσυνης καὶ ἐλπιδοφόρας ἀγγελίας ὅλων τῶν ἐποχῶν: τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἶναι ὁ κομιστὴς καὶ ὁ...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000
Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Τά πάντα εἶναι δυνατά γιά τόν Κύριο, ὄχι μόνο τόν ἀπελπισμένο ἄρρωστο νά γιατρέψει, ἀλλά καί τόν νεκρό νά ἀναστήσει.
Γιά τοῦτο καί ἀποθέστε κάθε σας ἐλπίδα στόν Κύριο, στόν ὁποῖο τόσο γιά ἐσᾶς, ὅσο καί γιά ὅλους, περισσεύει ἔλεος μέγα...
Ὅσιος Ἀντώνιος τῆς Όπτινα

28 Αυγ 2022

Μεθοδεύουν τήν κατάργηση τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, χάριν τοῦ ὁδοστρωτῆρα τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σέ πλήρη ἀπαξίωση ὁδηγοῦν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ὁ τελικός στόχος κατάργησης τούς.
Θρησκευτικά: Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀναμφισβήτητα ἔχει δεχθεῖ ἕναν λυσσαλέο πόλεμο ἀπό τούς γνωστούς ἀντιχριστιανικούς κύκλους κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες, καί ὅπως δείχνουν οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις βρισκόμαστε πιό κοντά ἀπό ποτέ στήν ὁριστική κατάργηση τοῦ, στά πλαίσια ἑνός ὀργανωμένου...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ὅλοι στήν συγκέντρωση 1-9-2022 στόν Λευκό Πύργο 6:30 μ.μ."

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 28 Αὐγούστου 2022]

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ IA' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (28-08-2022)

Ἡ Ναυμαχία τοῦ Γέροντα – 28 Αὐγούστου 1822

Ἔλαβε χώρα στις 29 Αὐγούστου 1824 απεναντι ἀπὸ τη Λέρο, ἀνάμεσα στὸν τουρκοαιγυπτιακὸ στόλο, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία του Ιμπραήμ καὶ του Χοσρὲφ Πασά, καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ, ποὺ ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ πυρπολικὰ ἀπὸ τὴν Ὕδρα καὶ τις Σπέτσες καὶ ποὺ διοικοῦσε ὀ Ανδρέας Μιαούλης. Τὴν ναυμαχία παρακολούθησαν πολλοὶ κάτοικοι τῆς Λέρου ἀπὸ τὰ ὑψώματα τοῦ νησιοῦ. Πολλὰ τουρκικὰ πλοῖα χάθηκαν, ἐνῶ ὁ Ὑδραίος Κυριακος Βατικιώτης πυρπολησε μιὰ τυνησιακὴ φρεγάτα. Ὁ Τουρκικὸς στόλος διασπάσθηκε, ἐνῶ μετὰ τὴν πυρπόληση τολμηροὶ ψαράδες πλησίασαν μὲ τὰ καΐκια τους καὶ λαφυραγώγησαν τὸ πεδίο τῆς μάχης. Μὲ τὸ τέλος τῆς μέρας ὁ τουρκικὸς στόλος ἀποσύρθηκε πρὸς την Αλικαρνασσό.
Ἡ ναυμαχία τοῦ Γέροντα ἐξασφάλισε τή Σάμο από τὸν...

Ἡ συγκινητικὴ ἱστορία μιᾶς κοπέλας καὶ ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἡ πραγματικὴ αὐτὴ ἱστορία ποὺ περιγράφει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ἀφορᾶ μιὰ κοπέλα ποὺ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ γίνει μοναχή, οἱ γονεῖς της τὴν κακοποίησαν. Καὶ πὼς ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς ἐμφανίστηκε σὲ αὐτὴν στὸ νοσοκομεῖο καὶ τὴν παρηγόρησε. Μιὰ ἀληθινή, συγκινητικὴ ἱστορία, ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἔγινε πρὸς τοὺς φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, στὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1998.

Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως 
τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης» τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε! 
Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες, ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.
Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους. Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους, γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα, ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.
Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ Χάρη τῶν Ἁγίων μας, ἀκόμη καί πάνω στά ξύλα τῶν Ἁγίων Εἰκόνων ὑπάρχει. Κάποτε
στήν Μικρά Ἀσία, ἕνας Τοῦρκος κτηνοτρόφος προσπάθησε μέ τό τσεκούρι του, νά σχίσει
παλιό ξύλο εἰκόνας. Μέ τήν πρώτη τσεκουριά, τό ξύλο ἄρχισε νά αἱμορραγεῖ. Ὁ Τοῦρκος τότε πανικόβλητος, παρέδωσε τήν εἰκόνα στούς Χριστιανούς, διηγούμενος τό θαῦμα.
Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης

27 Αυγ 2022

Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/1959 †)

Ἀναρτοῦμε τὴν ἀκολουθία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ σὲ μέλος τοῦ σεβαστοῦ δασκάλου τῆς ψαλτικῆς τέχνης, Πρωτοψάλτου Ἰωάννη Χασανίδη.
Δεῖτε τὴν ἀκολουθία…

Ἐκπομπή ἀφιέρωμα στόν Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ

Ἐκπομπή ἀφιέρωμα στόν 
Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ. Παρουσιάζει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς.

Μεταδόθηκε στίς 26/8/2022 ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ι.Μ. Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς,
Ἱεροκῆρυξ

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Φανούριος ὁ θαυματουργός (27 Αὐγούστου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Κάποιοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπολαμβάνουν ἰδιαίτερης τιμῆς ἀπό τούς πιστούς. Θεωροῦνται δημοφιλεῖς, διότι τούς αἰσθάνεται ὁ λαός κοντά του καί ἀρωγούς στά προβλήματά του. Ἕνας ἀπό τούς πλέον δημοφιλεῖς ἁγίους εἶναι καί ὁ ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυς καί Θαυματουργός.
Ὁ ἅγιος αὐτός ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστος στήν Ἐκκλησία μας. Κανένα συναξάρι δέν τόν ἀνέφερε καί καμιά τιμή δέν τοῦ ἀπένειμε ὁ πιστός λαός. Αὐτά ὡς τά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ὅταν οἱ Ἀγαρηνοί εἶχαν καταλάβει τό νησί τῆς Ρόδου. Ἐπιχειρῶντας...

27 Αὐγούστου / 9 Σεπτεμβρίου 1922: Ἡ Σμύρνη στὶς φλόγες

Τὸ χρονικὸ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 26ης Αὐγούστου 1922 (8 Σεπτεμβρίου ν.η.) οἱ Τοῦρκοι μπαίνουν στὸν Μπουρνόβα, ἕνα μαγευτικὸ προάστιο τῆς Σμύρνης, γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὸ ἀπάνθρωπο ἔργο τους. Ὁρμοῦν, σφάζουν, βιάζουν καὶ λεηλατοῦν χωρὶς οἶκτο. Ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς Ἀριστείδης Στεργιάδης (αἰνιγματικὴ φυσιογνωμία, προδότης τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης) τὴν ἴδια μέρα ἐγκαταλείπει τὴ Σμύρνη. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς...

27 Αὐγούστου 1922 ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης "φεύγει" ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος

Κορυφαῖος μάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης. Στὴν ἀπροστάτευτη Σμύρνη, ποὺ ὅλοι οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες τὴν ἐγκαταλείπουν προστρέχει νὰ βρεῖ καταφύγιο ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν τὴν ὑστάτη ὥρα, στὶς 25 Αὐγούστου [πατρῶο ἢ παλαιὸ ἡμερολόγιο], τοῦ ἐξασφαλίζει θέση σὲ ἀτμόπλοιο καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν καταδικασμένη πόλη γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Τούρκων, ἐκεῖνος ἀτάραχος ἀπαντᾶ: «Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ χρέος τοῦ καλοῦ ποιμένος εἶναι νὰ παραμείνει μὲ τὸ ποίμνιόν του». Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων ἀτάκτων Τσετῶν ὑπὸ τὸν Κιορ Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τὴν ἑπομένη τελεῖ λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ...

Γιατί φτιάχνουμε τὴν Φανουρόπιτα;

Γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τὸν ὁποῖο τιμᾶμε μὲ τὴν πιὸ γνωστὴ νηστίσιμη πίτα, τη Φανουρόπιτα, δὲν ὑπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ρόδο ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ μέσα σὲ ἐρείπια γκρεμισμένης ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἐπισκευὴ τῶν τειχῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Η λατρεία ἐξαπλώθηκε στὰ γύρω νησιὰ καὶ στὴν Κρήτη καὶ ἀργότερα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Μέσα στὰ ἐρείπια τῆς παλιᾶς ἐκκλησίας, βρέθηκαν πολλὲς εἰκόνες. Ὅλες ἦταν φθαρμένες, ἐκτὸς ἀπὸ μία ποὺ ἦταν σὲ ἀνεξήγητα ἄριστη κατάσταση, λὲς καὶ εἶχε ἁγιογραφηθεῖ ἐκείνη τὴ στιγμή. Ἡ εἰκόνα ἔδειχνε στὴ μέση ἕνα παλικάρι, ντυμένο σὰν Ρωμαῖος στρατιωτικός, ποὺ κρατοῦσε στὸ δεξί του χέρι σταυρό, πάνω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔκαιγε λαμπάδα, ἐνῶ γύρω ὑπῆρχαν 12 παραστάσεις μὲ τὰ 12 μαρτύρια τοῦ ἄγνωστου μέχρι τότε Ἁγίου. Στὶς 12 παραστάσεις ὁ Ἅγιος παρουσιαζόταν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πίστη εἶναι νά πιστεύεις αὐτό πού δέν βλέπεις, ἡ ἀνταμοιβή εἶναι νά δεῖς αὐτό πού πιστεύεις.
Νά μή λατρεύεις τό Θεό πού ἐσύ δημιούργησες, ἀλλά τό Θεό πού δημιούργησε ἐσένα.
Ἅγιος Αὐγουστῖνος

26 Αυγ 2022

Μέ πρόσχημα τούς Ἁγίους της Θάσου στήνουν ἀντορθόδοξες - σχισματικές ἑορτές

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
1. Τὸ πράσινο νησὶ καὶ ὁ «πράσινος» πατριάρχης
ἡ Θάσος, τὸ πανέμορφο νησὶ τοῦ Βορείου Αἰγαίου, τὸ πράσινο στὴν κυριολεξία νησί, θὰ ὑποδεχθεῖ στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τόν «πράσινο», ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ποὺ συμπρωταγωνιστεῖ μὲ τοὺς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Νεοταξίτες, μὲ τὴν ἐλὶτ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, εἰς τὸ νὰ εἰδωλοποιήσουν τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος μὲ τὸ κίνημα τῆς πολυδιαφημισμένης Οἰκολογίας. Ἐλησμόνησαν ἢ ἔθεσαν σὲ δευτερεύουσα θέση αὐτοί, οἱ ἀδύναμοι «παντοδύναμοι», τὸν Δημιουργὸ καὶ Προνοητὴ τοῦ Σύμπαντος, ὁ ὁποῖος ἠμπορεῖ, μόνον Αὐτός, σὲ κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου νὰ σώσει ἢ νὰ καταστρέψει τὴν δημιουργία κατὰ τὸν σωτηριώδη σχεδιασμό Του.

Ἀνακρίβειες καί παραπληροφόρηση σέ δημοσιεύματα γιά τίς ἀπαλλαγές ἀπό τά Θρησκευτικά

Σχόλιο ἱστολογίου 
thriskeftika: 
Μέ δύο μέρες καθυστέρηση καί προφανῶς στό πλαίσιο τῆς καθοδηγούμενης πληροφόρησης πολλά ΜΜΕ σήμερα ἀποφάσισαν νά ἀσχοληθοῦν μέ τίς τελευταῖες ἐξελίξεις γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἐπίκεντρο τῶν δημοσιευμάτων ἡ Γνωμοδότηση τῆς ΑΠΔΠΧ πού προβάλλεται ὅμως σέ πολλά ΜΜΕ ὡς ἤδη ληφθεῖσα Ὑπουργική Ἀπόφαση, θεωρεῖται δεδομένο τό δικαίωμα Ὀρθοδόξων μαθητῶν νά παίρνουν ἀπαλλαγή ἀπό τά Θρησκευτικά καί σέ πολλά ἄρθρα δέν γίνεται κἄν λόγος γιά τήν ἀναμενόμενη Ὑπουργική Ἀπόφαση πού θά ὁρίσει τό πλαίσιο τῶν ἀπαλλαγῶν. Μεταξύ τῶν...

Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς πόλης Σόφιας

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
17 ἐτῶν
18 Αὐγούστου 2022
Ἡ Θράκη εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ δια μέσου τῶν αἰώνων. Ἡ ἀρχαία Θράκη ἐκτεινόταν ἀπό τό Αἰγαῖο ὡς τό Δούναβη καί ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο ἕως τά ὅρια τῆς Μακεδονίας. Ὡς πρῶτοι κάτοικοί της φέρονται διάφορα Ἑλληνικά (Πελασγικά) φῦλα ὅπως Ἤδωνες, Δίοι, Ὀδρύσαι, Κίκονες, Γέτες κ.α. τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιότερους λαούς τῆς Εὐρώπης. Τόν 7ο αἰῶνα π.Χ. οἱ Ἕλληνες ἀποίκισαν τό Αἰγαῖο, τόν Ἑλλήσποντο καί τόν Εὔξεινο Πόντο. Στά παράλια τῆς Θρακικής γῆς ἱδρύθηκαν καί ἄκμασαν σημαντικές ἰωνικές ἀποικίες: Μαρώνεια, Ἄβδηρα, Βυζάντιο, Ἀγχίαλος, Ἀπολλωνία, Μεσημβρία, Ὀδησσός.

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, οἱ ἁγιασμένοι σύζυγοι…

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.
Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Αρχικά,η  Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.
Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία, ὁδηγήθηκε στὴν εὐσέβεια. Σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, εἶδε 23 νέους, πιστοὺς Χριστιανοὺς, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Μαρτύριο, ἐνῶ τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Οἱ "Βίοι τῶν Ἁγίων" εἶναι μία ἰδιόμορφος ὀρθόδοξος ἐγκυκλοπαίδεια. Σ' αὐτούς μπορεῖ νά βρεῖ κανείς ὅλα ὅσα χρειάζονται σέ μία ψυχή πεινασμένη καί διψασμένη γιά τήν αἰώνια Δικαιοσύνη καί αἰώνια Ἀλήθεια μέσα σ' αὐτόν τόν κόσμο• πεινασμένη καί διψασμένη γιά τήν Θεία ἀθανασία καί τήν αἰώνια ζωῆ. Οἱ "Βίοι τῶν Ἁγίων" δείχνουν πολυάριθμους ἀλλά πάντοτε βεβαίους δρόμους σωτηρίας, φωτισμοῦ, ἁγιασμοῦ, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως.
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

25 Αυγ 2022

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: ὁ πνευματικός του Εἰκοσιένα

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
«Ρώτησαν κάποιον 100χρονίτη, εὐσεβῆ γέρο Ἠπειρώτη, πού ξεψυχοῦσε στό Γηροκομεῖο τῶν Ἰωαννίνων, τό 1872, τί χαράχτηκε βαθύτερα στήν ψυχή του ἀπ' ὅσο ἔζησε. Ἀπάντησε ὁ πολιός γέροντας: Ὅταν μικρός ἄκουσα τή διδαχή του πάτερ Κοσμᾶ καί φίλησα τό χέρι του». (Φ. Μιχαλόπουλος, «Ἅγιο Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», 1940).

Μέ τό στόμα του νομίζω μιλοῦσε ὅλη ἡ Ρωμηοσύνη, ἐκφραζόταν ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Γένους στόν μεγάλο ἐθναπόστολο.

Ἄς μήν τό ξεχνοῦμε αὐτό, τά λιοντάρια τοῦ '21 ἦταν, μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλο τρόπο, πνευματικοπαίδια τοῦ Ἁγίου. Ὁ...

Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς, Γιά τήν ἀνέγερση ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ὁ μακαριστός καί Ἁγιασμένος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς μᾶς μιλᾶ γιά τόν πόθο ἀνέγερσης περικαλλοῦς Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν γενέτειρά του, Μεγάλο Δένδρο Αἰτωλίας.

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ὑπογράφουμε: ΟΧΙ στήν ἠλεκτρονική σκλαβιά"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 21 Αὐγούστου 2022]

Βοήθα μας Ἀη Γιώργη καὶ σὺ Ἅγιε Κοσμᾶ νὰ πάρουμε τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ

Ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ρωμηῶν,
ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ἑλλήνων, τῶν Γραικῶν,
ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
στάθηκες παλληκάρι, βράχος τῆς πίστης 
καὶ ἄστραψε ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἀρετή σου 
καὶ ἀντρείεψαν οἱ σκλάβοι τῆς γῆς, 
ψυχώθηκαν τὰ παλληκάρια, 
οἱ γέροι ἀκούμπησαν γερὰ στὶς βακτηρίες τους, 
οἱ μανάδες συνοφρυώθηκαν κι ἔστειλαν 
τοὺς γυιοὺς τους ἀκρίτες στὰ κάστρα. 
“Ἐδῶ νὰ νικήσετε, εἶπαν, ἢ νὰ πεθάνετε, 
ὅπως πεθάναμε κι ἐμεῖς καὶ σᾶς γεννήσαμε”. 
Ἔτσι ἔγινε μία ἡσυχία στὸν κόσμο 
γιὰ πάνω ἀπὸ....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη: Νά ἑνώσεις τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό. Ὅσα παιδί μου, περισσότερα ὀνόματα μνημονεύεις, τόσο περισσότερο μισθό λαμβάνεις.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης

24 Αυγ 2022

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς: "Χωρὶς θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλώσσα, διαλύεται ἡ Πατρίδα μας"

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα. Ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἀλβανικῆς καὶ βλάχικης γλώσσας, διότι ὑποχωροῦσε ἡ ἑλληνική. Στὸ Μέτσοβο ἐπὶ παραδείγματι τοὺς προέτρεψε νὰ διατηρήσουν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο «διαλύεται ἡ Πατρίδα μας». Εἶπε ὅτι, ἂν διατηρηθοῦν αὐτά, ὁ Θεὸς θὰ φέρη καλύτερες μέρες γιὰ τὴ χώρα μας.
Χάρισμα προφητείας
Ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ἦταν ἀκόμη καὶ μεγάλος...

122 προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός
1. «Αὐτό μιά μέρα θά γίνη Ρωμαίικο καί καλότυχος ὅποιος ζήση σέ κεῖνο τό βασίλειο.»
(Συνήθιζε νά λέγη εἰς διάφορα μέρη τῆς ὑποδούλου Ἑλλάδος, τά ὁποῖα μετά ταῦτα ἀπηλευθερώθησαν)
2. «Ὦ εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θά σώσης ὅταν ἔλθουν τά χαλεπά χρόνια !»
(Εἶπε τήν προφητείαν αὐτήν ἐν Σιατίστῃ καί ἀλλαχοῦ ἀντικρύζων τά βουνά, τά ὁποῖα κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἔγιναν κρησφύγετα τῶν γυναικοπαίδων).
3. «Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τά ψηλά βουνά, διότι αὐτά θά σᾶς φυλάξουν ἀπό πολλά δεινά. Θά ἀκοῦτε καί δέν θά βλέπετε τόν κίνδυνο. Τρεῖς ὧρες ἤ τρεῖς μέρες θά ὑποφέρετε.»
(Ἐλέχθη εἰς τήν περιφέρειαν Σιατίστης)
4. «Τό ποθούμενο θά γίνη στήν τρίτη γενεά. Θά τό ἰδοῦν τά ἐγγόνια σας.»
(Ἐλέχθη ἐν Χειμάρρᾳ – Ἡ σπουδαιοτάτη αὕτη προφητεία τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ἔτρεφε τήν γλυκυτέραν ἐλπίδα τοῦ ὑποδούλου Γένους, ἔλαβε καταπληκτικήν ἐπαλήθευσιν. Διότι οἱ χρόνοι τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἔθνους εἶναι...

Βουλιαράτες: Μία ξεχωριστὴ γιορτὴ στὸ χωριὸ ποὺ ἐπισκέφθηκε καὶ δίδαξε ὁ Πατροκοσμᾶς τὸ 1777

Ὅπως δήλωσε, στὴν κάμερα τοῦ epirus-tv-news ὁ πρόεδρος τῆς Τ.Κ, οἱ κάτοικοι στοὺς Βουλιαράτες θρέφουν μεγάλη  ἀγάπη γιὰ τὸν Πατροκοσμὰ καὶ τὸν θεωροῦν προστάτη τοῦ χωριοῦ τους! Ἔτσι κάθε χρόνο τιμοῦν τὴν Ἑορτή του, μὲ τὴ φετινὴ ὅμως γιορτὴ νὰ ἔχει κάτι τὸ διαφορετικὸ! Στὸ σημεῖο μπροστὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ, πλάι στὸ εἰκόνισμα ποὺ στέκει ἐκεῖ γιὰ νὰ...

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς (†) μιλάει γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό...

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός: Ψυχὴ καὶ Χριστός σᾶς χρειάζονται

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἕνας ἀπό τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο μέ σῶμα καί ψυχή, δηλαδή μέ ἕνα στοιχεῖο ὑλικό καί μέ ἕνα πνευματικό, εἶναι καί τοῦτος: ὅταν κυριεύεται ἀπό τήν ἀλαζονεία, νά ταπεινώνεται ἀπό τήν εὐτέλεια τοῦ φθαρτοῦ σώματος, καί ὅταν τοῦ ἔρχεται λογισμός ἐξευτελιστικός γιά τή θεόπλαστη φύση του, νά ἐνθαρρύνεται ἀπό τήν εὐγένεια τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του.
Ἱερός Χρυσόστομος

23 Αυγ 2022

«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός (†), ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Ὁ Πατροκοσμᾶς 1 εἶναι ἀπό τίς γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας 2, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική...

Ἡ Κομισιόν μας προτρέπει νά τρῶμε ἔντομα - Νέα ἀηδιαστικά ἤθη σέ μιά κουλτούρα «κινεζοποίησης»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σκουλήκια, γρύλοι καί ἀκρίδες εἶναι ἡ νέα πρόταση τῆς Κομισιόν στήν «πράσινη» διατροφή, καί κάπως ἔτσι γυρίζουμε καί ἐπίσημα στήν ἐποχή τῶν σπηλαίων.
Κομισιόν - διατροφή: Ἡ σταδιακή κινεζοποίηση πού ἐπιβάλει ἡ νεοταξική «ἐλίτ» στούς λαούς τῆς Εὐρώπης, πέρα ἀπό τούς βασικούς στόχους γιά μαζική χειραγώγηση τῶν πολιτῶν, δέν θά μποροῦσε νά ἀφήσει ἔξω καί τό ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν ὥστε νά ταιριάζει στό...

Ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδούνου: Ὁ Οἰκουμενικός πατέρας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας (23 Αὐγούστου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ὁρισμένοι ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔλαβαν τόν τίτλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου, διότι ἡ προσφορά τους σέ Αὐτή ὑπῆρξε καθοριστική γιά τήν διατύπωση τῆς διδασκαλίας Της. Ἡ δράση τους ξεπέρασε τά στενά γεωγραφικά ὅρια καί τήν ἐποχή, πού ἔζησαν καί ἔδρασαν, ἐπιδρῶντας καταλυτικά στήν διαμόρφωση τῆς οἰκουμενικῆς διαστάσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς μεγάλους Πατέρες καί οἰκουμενικούς διδασκάλους ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος Λουγδούνου.
Καταγόταν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς...

Ἡ Παναγία ἡ Προυσιώτισσα, ἡ Ἀρχόντισσα τῆς Ρούμελης (23 Αὐγούστου †)

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Προυσού, γνωστὴ ὡς Παναγία Προυσιώτισσα, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ πανηγυρίζει στὶς 23 Αὐγούστου, στὴν Ἀπόδοση τῆς Κοίμησης.
Ψηλά, στὶς ἐλατόφυτες βουνοκορφὲς τῆς νοτιοδυτικῆς Εὐρυτανίας, καὶ σφηνωμένη ἀνάμεσα σὲ κάθετους γκριζωποὺς βράχους μὲ ἄγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Προύσου. Εἶναι σταυροπηγιακὸ καὶ ἱστορικὸ μοναστήρι, μὲ μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχει σπήλαιο λαξευμένο, ποὺ φιλοξενεῖ στὸ ἐσωτερικό του τὸν πρῶτο καὶ παλαιὸ ναὸ τῆς μονῆς. Μέσα σ’ αὐτὸν φυλάσσεται ἡ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δέν ὑπάρχει τίποτα τό ἀκατόρθωτο καί ἀδύνατον στόν ἄνθρωπο, πού ἔχει τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Ὅσιος Ἄνθιμος τῆς Χίου

22 Αυγ 2022

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: "Πέστε το στὴν Παναγία μας"

«Αὐτὰ ποὺ θέλετε νὰ πεῖτε στὰ παιδιά σας, νὰ τὰ λέτε μὲ τὴν προσευχή σας.Τὰ παιδιὰ δὲν ἀκοῦν μὲ τὰ αὐτιά, μόνο ὅταν ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις ποὺ τὰ φωτίζει, τότε ἀκοῦνε αὐτὰ ποὺ θέλουμε νὰ τοὺς ποῦμε. Ὅταν θέλετε νὰ πεῖτε κάτι στὰ παιδιά σας, πέστε τὸ στὴν Παναγία κι αὐτὴ θὰ ἐνεργήσει.Ἡ προσευχὴ σᾶς αὐτὴ θὰ γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικὸ χάδι, ποὺ χαϊδεύει, ἀγκαλιάζει, ἕλκει τὰ παιδιά…» 

Ὁ π. Πορφύριος πίστευε στὴν ἀξία ποὺ ἔχει ἡ προσευχὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ συμβούλευε τὰ πνευματικά του παιδιὰ πὼς νὰ προσεύχονται:«Νὰ εὔχεσαι ἔτσι ἁπλά, ἁπλὰ καὶ ταπεινά, μὲ πίστη ἁπλή, χωρὶς νὰ περιμένεις νὰ σοὺ ἀπαντήσει ὁ Θεός. Χωρὶς νὰ δεῖς τὸ χέρι Του ἢ τὸ πρόσωπό Του ἢ τὸ φωτισμό Του.Τίποτα! Νὰ πιστεύεις! Ἐφ’ ὅσον μιλᾶς μὲ τὸ Θεό, μιλᾶς πραγματικὰ μὲ τὸ Θεό». 

Ὁ πατὴρ Ἰσαὰκ (Ἀτάλλα): «Δὲν θὰ μὲ δελεάσουν τὰ πλούτη ὅλου τοῦ κόσμου. Ἡ θέση μου εἶναι στὸ Μοναστήρι»

Γράφει ὁ Ἱερέας Μιλχὶμ Ἂλ Χαουρανὶ
Στὶς 16 Ἰουλίου τοῦ 1998 ἐκδήμησε εἰς Κύριον ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες ποὺ τιμᾶται ἰδιαίτερα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας. Πρόκειται γιὰ τὸν ἱερομόναχο Ἰσαὰκ (Ἀτάλλα), ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὸν Λίβανο, τὸν μαθητὴ τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη. Τὸ πρῶτο βιβλίο μὲ τὴν βιογραφία τοῦ γέροντα Παϊσίου, ποὺ ἔχει καταγράψει μεγάλη ἀπήχηση καὶ δημοτικότητα καὶ ποὺ ἔχει μεταφραστεῖ σὲ πολλὲς γλῶσσες, ἦταν κυρίως ἔργο τοῦ ἱερομόναχου Ἰσαάκ [1]. Ὅμως, γιὰ τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα δὲν γνωρίζουμε πολλὰ πράγματα*. Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο ὑπάρχουν, βέβαια, διάσπαρτες βιογραφικὲς ἀναφορές. Προτείνουμε στοὺς ἀναγνῶστες νὰ...

Εὕρεση τῆς Ἁγίας κάρας τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ ἡγούμενου της Ἱερᾶς μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους τοῦ Μονοχίτωνος καὶ Ἀνυπόδητου (22 Αὐγούστου †)

Στὶς 19 Ἀπριλίου τοῦ 1594 μ.Χ. ὁ Ὅσιος Συμεὼν παρέδωσε τὸ πνεῦμα του, σὲ ἡλικία ὑπεράνω τῶν 100 ἐτῶν. Ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας ὁ Β' (1586 - 1595 μ.Χ.), κλῆρος καὶ λαός, τὸν κήδευσαν στὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου τῆς Χάλκης καὶ ὁ τάφος τοῦ ἔγινε πηγὴ θαυμάτων.
Δύο χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του, μοναχοὶ ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου ἐπισκέφτηκαν τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ κάνουν ἐκταφὴ καὶ νὰ μεταφέρουν τὰ ἱερά του λείψανα στὸν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του. Τὰ κόκκαλά του εὐωδίαζαν. Τὰ ἔπλυναν μὲ κρασὶ καὶ τὰ ἔβαλαν σὲ λάρνακα ἐνῶ τὴν ἁγία του κάρα τὴν ἔθεσαν σὲ εἰδικὸ πολύτιμο κουβούκλιο. Μετέφεραν τὰ λείψανα στὸ μοναστήρι, ὅπου καὶ ἔγιναν μεγάλο προσκύνημα ἀπὸ τοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου (1945 - 1949 μ.Χ.), δύο ἀντάρτες ἔκλεψαν τὸ πολύτιμο κουβούκλιο μὲ τὴν κάρα τοῦ Ὁσίου καθὼς καὶ πολύτιμα κειμήλια. Τὰ ἔκρυψαν προσωρινὰ μέσα σὲ ἕνα βαρέλι κοντὰ στὸ μοναστήρι.
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1952 μ.Χ., οἱ δύο ἀντάρτες-κλέφτες, πῆγαν νὰ πάρουν τὰ κλοπιμαία. Γιὰ κακή τους τύχη, ἕνα σμῆνος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ πολυλογία εἶναι καθέδρα τῆς κενοδοξίας. Καθισμένη ἐπάνω της ἡ κενοδοξία προβάλλει καί διαφημίζει τόν ἑαυτό της.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναϊτης

21 Αυγ 2022

Ἡ γερμανική κυβέρνηση παραδέχεται πώς ἕνας στούς 5000 ἐμβολιασμένους ἔχει σοβαρές παρενέργειες

Ἡ γερμανική κυβέρνηση παραδέχεται πώς ἕνας στούς 5000 ἐμβολιασμένους ἔχει σοβαρές παρενέργειες (ἤδη)!
Σύμφωνα μέ ἄλλες πηγές, τό νούμερο ἀνέρχεται στίς 5000 δόσεις, καί ὄχι στούς 5000 ἀνθρώπους (δηλαδή 1/1500 ἐνδεχομένως).

Ἄν παραδέχονται αὐτές οἱ μαριονέτες αὐτά τά πράγματα, τί θά λένε σέ λίγο; Ποιές θά εἶναι οἱ μακροχρόνιες συνέπειες; Ἄν λένε...

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προΐσταται σέ οἰκουμενιστική ἀκολουθία

O Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος χοροστάτησε γιά δεύτερη φορά (ἡ πρώτη ἦταν πέρυσι, τό 2021) στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό γιά τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στόν...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Ι΄ Ματθαίου


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ I' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21-08-2022)

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος γνώρισε τά παραπτώματά του, χαλιναγώγησε τή γλῶσσα του, ἐνῶ ὁ πολυλογᾶς δέν γνώρισε ἀκόμα καθώς πρέπει τόν ἑαυτό του.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναϊτης

20 Αυγ 2022

«Ἀφανίζει» σχολεῖα ἡ ὑπογεννητικότητα - Ὅπου κλείνει ἕνα σχολεῖο, μπαίνει ἀκόμα ἕνα καρφί στό φέρετρο τοῦ ἔθνους!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Δεκάδες σχολεῖα τῆς ἐπαρχίας βάζουν λουκέτο λόγῳ ἔλλειψης μαθητῶν - Ὥρα νά ἀφυπνιστοῦμε καί νά ξαναφέρουμε τίς χαρούμενες παιδικές φωνές πίσω στά θρανία.
«Ἀφανίζονται» τά σχολεῖα: Ὁ Βίκτωρ Οὐγκώ ἔγραψε πολύ σοφᾶ πώς ὅπου ἀνοίγει ἕνα σχολεῖο, κλείνει μιά φυλακή. Ὅμως, ὅπου κλείνει ἕνα σχολεῖο λόγῳ ἔλλειψης μαθητῶν, μπαίνει...

Ἀνώμαλες καταστάσεις καὶ ἄθεσμες βαπτίσεις στὴν αὐλὴ τῆς Ἐκκλησίας. (π. Ιωάννης Δρογγίτης)

Ἀνώμαλες καταστάσεις καὶ ἄθεσμες βαπτίσεις στὴν αὐλὴ τῆς Ἐκκλησίας. 
Μέρος Α'

Ἡ Μικρή Δοξολογία στό Ἀπόδειπνο

Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Ἡ Μικρή Δοξολογία στό Ἀπόδειπνο: «Καθ' ἑκάστην ἑσπέραν»«Καθ' ἑκάστην ἡμέραν»;
Στίς καθημερινές καί μή ἑορτάσιμες ἀκολουθίες διαβάζουμε στό τέλος τοῦ Ὄρθρου τήν Μικρή Δοξολογία. Ἡ Μικρή Δοξολογία διαβάζεται ἐπίσης καί τό βράδυ στό Ἀπόδειπνο. Μέ ἀπασχολεῖ ἐδῶ καί πολύν καιρό ἕνα σημεῖο αὐτῆς τῆς Δοξολογίας, στό ὁποῖο ζητῶ καί τήν συνδρομή τῶν εἰδικῶν, γιά νά μέ...

Ὁ Ἅγιος Θεοχάρης ὁ Νεαπολίτης, ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία (20 Αὐγούστου †)

Τὸ ἔτος 1740 μ.Χ., ἐπὶ Σουλτάνου Ἀχμὲτ καὶ Ἰμπραὴμ Πασὰ γενικοῦ διοικητῆ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐκδόθηκε διάταγμα συγκέντρωσης τῶν ἀγοριῶν τῶν χριστιανῶν σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα σ' αὐτὰ βρέθηκε καὶ ὁ ὀρφανὸς Θεοχάρης. Κάποια μέρα ὅμως, ὁ δικαστὴς τῆς Νεάπολης (Νέβσεχηρ) Καππαδοκίας, εἶδε τὸν Θεοχάρη μέσα στὸ στρατόπεδο, τοῦ ἄρεσε καὶ τὸν πῆρε στὸ σπίτι του νὰ περιποιεῖται τὰ ζῶα του.
Ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ Θεοχάρη, ἔκαναν τὸν δικαστὴ νὰ τοῦ προτείνει νὰ γίνει γαμπρός του, ἀφοῦ ὅμως γίνει πρῶτα μωαμεθανός. Ὁ Θεοχάρης μὲ θάρρος ἀπάντησε. «Ἀφέντη μου, ἐγὼ γεννήθηκα χριστιανός, καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἀρνηθῶ τὴν πίστη τοῦ Σωτήρα μου καὶ τῶν πατέρων μου». Ὁ Ὀθωμανὸς δικαστής, θεώρησε τὴν ἀπάντηση προσβλητικὴ καὶ τὸν ἀπείλησε μὲ βασανιστήρια. Τότε ὁ Θεοχάρης ἔτρεξε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ μετάλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὅταν τοῦ ἔκανε καὶ πάλι πρόταση γάμου μὲ τὴν κόρη τοῦ ὁ δικαστής, ὁ Θεοχάρης σταθερὰ ἀρνήθηκε. Τότε μετὰ ἀπὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ πολυλογία εἶναι σημάδι ἀγνωσίας, πόρτα τῆς κατάκρισης, ὁδηγός στά εὐτράπελα, πρόξενος τῆς ψευδολογίας καί σκορπισμός της κατάνυξης.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναϊτης

19 Αυγ 2022

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ νέος καὶ θαυματουργὸς, ὁ ἐξ Ἰωαννίνων, πολιοῦχος τῆς Νάουσας (19 Αὐγούστου †)

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα μ.Χ. Ἀπὸ νέος ἔφυγε γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ κατατάχθηκε στὴν συνοδεία τῆς Μονῆς τοῦ Δοχειαρίου, ἀπὸ τὰ πρῶτα παραθαλάσσια μοναστήρια ποὺ ἀντικρίζει κανείς.
Διατηρώντας ὅσο περισσότερο μποροῦσε καθαρὸ τὸν νοῦ του ἀπὸ τὶς διαστροφὲς τοῦ δαίμονα, γλύκανε τὴν ψυχή του μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μεριμνώντας περισσότερο πὼς νὰ σώσει τὴν ψυχή του, παρὰ τὸ τί θὰ φάει καὶ θὰ πιεῖ. Κι ἡ ἀρετὴ αὐτὴ ποὺ σχεδὸν πάντα, ὅσο ἀποζητᾶς νὰ κρυφτεῖς τόσο σὲ φανερώνει, τὸν φανέρωσε στοὺς ἀδελφοὺς ποὺ τὸν κατέστησαν ἡγούμενό τους μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ προηγουμένου γέροντά τους. Ὁ Ἅγιος τοῦτος, καὶ σὰν ἡγούμενος, ἔλαμπε λές, ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ θείου θελήματος. Πιστὸς στὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν στοργικὴ πατρικὴ ἀγάπη πρὸς ὅλα τὰ τέκνα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὰ βάλει στὸν Παράδεισο! 
Σὲ κάποια ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ εὐλογημένα χρόνια, ἡ ἀδελφή του Ἁγίου, ἔστειλε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Αὐτό εἶναι τό γνώρισμα τῆς πίστεως, τό νά ἀφήνουμε κάθε ἐγκόσμια λογική, καί νά ζητᾶμε τό ὑπέρφυσικό, νά διώχνουμε τίς ἀδύνατες σκέψεις καί νά δεχόμαστε ὅτι ὅλα προέρχονται ἀπ' τή δύναμη τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

18 Αυγ 2022

Ὁ λόγος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μιὰ ʺΜακεδονικὴ Ἐκκλησίαʺ.

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, Θεολόγου

1. Ἀπὸ τὴν «ἐπαρχία τοῦ Βαρδάρη» στὴν «Βόρεια Μακεδονία».

Στὴν περιοχὴ τῆς γείτονος χώρας μὲ πρωτεύουσα τὰ Σκόπια ζοῦσαν στὴν ἀρχαιότητα διαδοχικὰ Ἕλληνες καὶ Ρωμαίοι, ἐνῶ ἐπὶ Ρωμανίας (Βυζαντίου) ἄρχισε ἀπὸ τὸν 6ο αἰώνα νὰ ἐποικίζεται ἀπὸ Σλαβικὰ φύλα. Στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα μὲ ἀρχὲς τοῦ 20ου ἀνάμεσα στοὺς Σλάβους τῆς εὐρύτερης περιοχῆς κάνει τὴν ἐμφάνισή του ὁ σλαβομακεδονικὸς ἐθνικισμὸς, ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια, μὲ τὴν γεωγραφικὴ διάσπαση τῆς περιοχῆς τῆς Μακεδονίας ἀνάμεσα...

Μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια

Περὶ «ἐλέῳ Θεοῦ» Ἐπισκόπων καὶ ἱερέων
Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Βλέπουμε μὲ ποιὸν τρόπο προσπαθοῦν οἱ ἐπίσκοποι (καὶ κατ᾿ ἀναλογίαν οἱ ὁμόφρονὲς τους ἱερεῖς)  νὰ ἐπιβάλλουν στοὺς ἀνθρώπους τὶς αὐθαίρετες δικὲς τους γνῶμες καὶ ἐπιλογὲς. Στὴν παροῦσα περιπέτεια μὲ τοὺς κορωνοϊοὺς καὶ τὰ ἐμβόλια ποὺ τείνῃ νὰ…

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.