31 Μαΐ 2020

Πρόταση γιὰ κοινὴ Εὐχαριστία Καθολικῶν-Ὀρθοδόξων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας ἀπὸ Ἐπίσκοπο τῆς Καθολικὴς Ἐκκλησίας τῶν Μαρωνιτῶν

Μὲ ποιὸ τρόπο πᾶνε νὰ παρακάμψουν τὶς δογματικὲς διαφορὲς 

Μὲ πρόσχημα τὴν πανδημία ἔρχονται στὸ φῶς πολλὰ καὶ ἐπικίνδυνα σχέδια σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν οἰκουμενισμό, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐξέφρασε ἐκ νέου τὴν ἐπιθυμία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐπιτύχει πλήρη χριστιανικὴ ἑνότητα (ἐδῶ)
Μία πρόταση ὄμως στο National Catholic Reporter ἀπὸ τὸν John D. Faris ὁ ὁποῖος εἶναι Χωρεπίσκοπος (θέση ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπο) στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τῶν Μαρωνιτῶν μπορεῖ νὰ ἀποδειχτεῖ ἱκανὴ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τί σχεδιάζεται. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ ὁ ἐν λόγω Ἱεράρχης εἶναι μέλος τῆς καθολικῆς ἀντιπροσωπείας γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς οἰκουμενικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθοδοξία, καθὼς καὶ μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὸν διεθνῆ διάλογο μὲ τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθοδοξία. 
Ἐκμεταλλευόμενος τὸ μεγάλο ζήτημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο μὲ τὴν προσφορὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὰ μέτρα προφύλαξης γιὰ τὸν κορονοϊὸ ἀναρωτιέται ἂν “μπορεῖ αὐτὴ ἡ περίσταση νὰ εἶναι καὶ μία ἐποχὴ βαθύτερης κοινωνίας μεταξύ μας;”. 
“Καθολικοί, Ὀρθόδοξοι καὶ Ἀνατολικοὶ Ὀρθόδοξοι ἱεράρχες, ποιμένες καὶ πιστοὶ συμφωνοῦν ὅτι ἡ Εὐχαριστία, τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν ἐκκλησία. Εἶναι ὑψίστης σημασίας γιὰ ἐμᾶς! Πὰρ 'ὅλα αὐτά, ἐνῶ μοιραζόμαστε τὴν ἴδια πίστη στὴν ὑπέρτατη σημασία τῆς Εὐχαριστίας, ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀποφεύγουμε νὰ μοιραζόμαστε τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο μεταξὺ μας ἐξαιτίας...

Ἑταιρεία ἢ αἵρεση;

τοῦ Ἄλκη Τζαφέρου 

Στὶς 14 Νοεμβρίου 2019 λίγο πρὶν ξεσπάσει τὸ ζήτημα τοῦ κορονοϊοῦ στὴν Κίνα, διοργανώθηκε στὴ Νέα Ὑόρκη ἕνα γκαλὰ κινεζοαμερικακὴς φιλίας στὸ ὁποῖο παρέστη καὶ μίλησε ὁ Χένρυ Κίσσινγκερ. Στὸ γκαλὰ συμμετεῖχαν 480 ἐπιχειρηματίες, στρατιωτικοὶ καὶ διπλωμάτες ἀπὸ τὶς δύο χῶρες. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ τιμήθηκε ὁ Ray Dalio, ἱδρυτὴς τῆς ἑταιρείας, Bridgewater Associates, LP, ἡ ὁποία εἶναι τὸ μεγαλύτερο hedge fund τοῦ κόσμου. Ο Ray Dalio εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ ἀποδέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Bill Gates νὰ «δωρίσει» τὴν περιουσία του. 
O Dalio εἶναι ἀνταγωνιστὴς καὶ «διάδοχός» του Georges Soros στὴν κορυφὴ τῶν χρηματοοικονομικῶν καὶ ἔχει τόσο ἰδιαίτερο τρόπο νὰ διοικεῖ τὴν ἑταιρεία του, ὥστε πολλοὶ λένε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἑταιρεία ἀλλὰ γιὰ «αἵρεση» (cult). Πάντως πρόσφατα ἄλλαξε τὸ ὄνομά του στὴν ἑταιρεία ἀπὸ CEO σὲ «μέντορα»! 
Τὸ ἵδρυμα Dalio χρηματοδοτεῖ γενναία τὸ Ἵδρυμα τοῦ Ντέιβιντ Λυντς γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση ποὺ στηρίζεται στὴν Συνειδητότητα καὶ γιὰ τὴν Παγκόσμια Εἰρήνη (David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace). Τὸ ἵδρυμα αὐτὸ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη καὶ δάσκαλο τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ Ντέιβιντ Λυντς γιὰ νὰ χρηματοδοτήσει τὴν διδασκαλία του στὰ σχολεῖα. 
Ὁ ὑπερβατισκὸς διαλογισμὸς ἦλθε στὴ μόδα στὶς Η.Π.Α. ὅταν τὸ 1959, ὁ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι ἐπισκέφθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴ χώρα ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Σὰν Φρανσίσκο. Ἦταν ἡ δεύτερη ἤπειρος ποὺ ἐπισκέφθηκε στὸ παγκόσμιο ταξίδι του γιὰ τὴν...

Γιὰ «καμαρώστε» ἀντίληψη ἑνὸς ὑπόδουλου νεογραικοῦ…

Ἐνῶ ἡ Ἀφρικὴ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Ἀναπνευστῆρες καὶ Ἐξοπλισμὸ Ἀτομικῆς Προστασίας, (PPE) μέσα στή πανδημία COVID-19, οἱ «ὁμάδες ὑποστήριξης» τῆς στέλνουν Σετ Ἀμβλώσεων!

Τὸ BBC ἀνέφερε πρόσφατα ὅτι οἱ Ἀφρικανικὲς Χῶρες δὲν διαθέτουν ἀρκετοὺς ἀναπνευστῆρες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν κοροναϊὸ (COVID-19). Ὁ Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ τὴ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας, Dr. Matshidiso Moeti, δήλωσε οτι «τὸ ζήτημα τῶν ἀναπνευστήρων εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ Χῶρες». Στα ἄλλα θέματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν, περιλαμβάνεται η ἔλλειψη ἐξοπλισμοῦ ἀτομικῆς προστασίας (Personal Protective Equipment – PPE) καθὼς και η ἀδυναμία πρόσβασης στὸ σαπούνι καὶ στὸ καθαρὸ νερό. Δυστυχώς, δὲν ὑπάρχουν ἱκανοποιητικὰ ἀποθέματα γιὰ κάθε Χώρα στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο, καὶ τὸ δημοσιογραφικὸ πρακτορεῖο «Associated Press» ἀναφέρει πὼς μία σημαντικὴ ἀποστολὴ βοήθειας περιελάμβανε μὲν «περισσότερους ἀπὸ 400 ἀναπνευστῆρες…, ἀλλὰ γιὰ κοινὴ χρήση καὶ στὶς 54 Ἀφρικανικὲς Χῶρες». 

Πῶς λοιπὸν ἀντέδρασε ἡ «Swedish International Development Cooperation Agency» (Sida) στὴν κρίση ποῦ ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἀφρικανοί; Ἐνῶ δημιούργησαν ἕνα σχέδιο βοήθειας ὕψους 2 ἑκατ. δολαρίων, ὡστόσο δὲν προορίζουν τὰ χρήματα γιὰ αὐτὲς τὶς ἐπείγουσες ἰατρικὲς ἀνάγκες. Ἀντ' αὐτοῦ, ἡ Sida σκοπεύει νὰ...

Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ παραμείνουν παιδιὰ

Σύλλογοι τῆς Λάρισας κατὰ τῆς εἰσαγωγῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα
Στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν Παιδεία, ἡ διαβούλευση τοῦ ὁποίου ὁλοκληρώθηκε, στὸ ἄρθρο 1 προβλέπεται δράση μὲ τίτλο “Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων”. Στὶς “Δεξιοτητες” περιλαμβάνεται ἡ “σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση”, ὡς μάθημα ἤδη ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ Δημοτικό. Ὑπάρχει ἐξαιρετικὴ ἀσάφεια στὸ τί ἀκριβῶς θὰ περιέχει τὸ σχετικὸ μάθημα. 

Ὅμως: ἡ ἰατρικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἐμπειρία, ἡ ἔρευνα σὲ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα στὸ ἐξωτερικὸ ἢ σὲ ἐγχώριες ἀναφορὲς καταδεικνύουν, χωρὶς περιστροφές, ὅτι, ὅπου διδάσκεται, ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» οὐσιαστικὰ λειτουργεῖ ὡς παρότρυνση πρὸς τὴν πρόωρη σύναψη σεξουαλικῶν σχέσεων ἢ τὸν “πειραματισμό”. Καταγράφηκε αὔξηση τῶν ἀμβλώσεων σὲ μικρὴ ἡλικία. Ἔμμεσα διαφημίζονται ὁ πανσεξουαλισμός, ἡ πορνογραφία καὶ οἱ διαστροφές. Ἀκόμη κι ἂν δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ στόχευση– ποιὰ εἶναι ἄραγε; – πάντως αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει. Προσβάλλει βίαια καὶ ἀναίτια τὴν ἀθωότητα τῶν νηπίων καὶ διακόπτει τὴ φυσιολογική τους ψυχοσωματικὴ ἐξέλιξη. Στερεῖ τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα νὰ ὡριμάσουν στὸν καθορισμένο ἀπὸ τὴ φύση τοὺς χρόνο καὶ νὰ χαροῦν τὴ σταδιακὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνακάλυψη τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τοῦ ἄλλου. Διακινδυνεύει ἀποδεδειγμένα ἢ καὶ βλάπτει, λιγότερο ἢ περισσότερο, τὴν ψυχικὴ καὶ σωματική τους ὑγεία. Ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα κι ἀπὸ σχόλια στὴ διαβούλευση, συνάγεται ὅτι τὸ μάθημα προπαγανδίζει σκοποὺς τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος μὲ κατεύθυνση ὄχι τὴν γνώση, ἀλλὰ τὴν...

Στόμα Ποὺ Εὐχαριστεῖ Πάντοτε Τὸν Θεόν, Οὐ Μὴ Στερηθῆ Τῶν Εὐλογιῶν Τοῦ Θεοῦ

Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης 
Στόμα ποὺ εὐχαριστεῖ πάντοτε τὸν Θεόν, οὐ μὴ στερηθῆ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ στόμα ποὺ γογγύζει καὶ πληγώνει τὸν μέγαν Εὐεργέτην Του, εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ τὸν παιδεύση ὁ Θεός. Αὐτὸς μας ἔδωσε τὸ εἶναι μας. Αὐτὸς μας χορηγεῖ τὴν ζωήν. Αυτός μᾶς τὴν διατηρεῖ μὲ τὴν ποικίλην θείαν Τοῦ πρόνοιαν. 

Αὐτός, ἐχθροὺς ὄντας πρότερον, διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ μας κατήλλαξε καὶ μᾶς ἔκανε υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας Του! Αὐτὸς μας καθαρίζει καὶ ἁγιάζει διὰ μέσου τῶν ἁγίων Του Μυστηρίων! Αὐτὸς μας δίδει τὴν οὐράνιον καὶ ἁγιωτάτην βρῶσιν καὶ πόσιν, δηλαδὴ τὸ Πανάγιόν Του Σῶμα καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα Του! 

Αὐτὸς ἄγγελον ἐπέστησε φύλακα εἰς ὅλην τὴν ζωήν μας! Αὐτὸς θὰ παραλάβη καὶ τὴν ψυχήν μας καὶ θὰ τὴν ὁδηγήση εἰς τὴν αἰώνιον κληρονομίαν! Ἀλλὰ τί ποιῶ; Ἐπιλείψει μὲ ὁ χρόνος διηγούμενον, θὰ εὑρεθῶ ματαιοπονῶν, θέλοντας νὰ μετρήσω τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, τὰς ἀπείρους εὐεργεσίας τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ! Κατόπιν λοιπὸν τόσων ἀμετρήτων ἀγαθῶν νὰ ἔχωμεν καὶ γογγυσμῶν! Ὢ Θεέ μου, πάριδε τὴν ἠμῶν ἀγνωμοσύνην καὶ διανοιξον ἠμῶν τὸν νοῦν, ἴνα ἐννοήσωμεν τὸ τί μᾶς ἐχάρισεν ἡ πατρική Σου καρδία καὶ ἀποδώσωμεν μικρᾶν εὐχαριστίαν, ὅπως εὔρωμεν συγγνώμην καὶ ἔλεος.

Ἅγιοι Πατέρες: Τὰ στόματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Θεολογικὸ Σχόλιο στὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Ἡ ἕβδομη Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἀποκαλεῖται Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἃ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἁγία καὶ μεγάλη αὐτὴ Σύνοδος συγκλήθηκε τὸ 325, στὴ Νίκαια τῆς Βηθυνίας, ἀπὸ τὸν πρῶτο χριστιανὸ αὐτοκράτορα, Μ. Κωνσταντῖνο, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν Ἀρειανισμό, μία ἀπὸ τὶς πλέον δαιμονικὲς αἱρέσεις, ἡ ὁποία συντάραξε τὴν Ἐκκλησία τὸν 4ο μ. Χ. αἰώνα καὶ ἀπείλησε αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή της. 
Ἰθύνων νοῦν τῆς ἕνας ἐπιφανὴς κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὁ διαβόητος Ἄρειος, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὴ θύραθεν παιδεία καὶ κόμπαζε ὅτι ἦταν μέγας θεολόγος καὶ φιλόσοφος. Καταλήφτηκε ἀπὸ ἑωσφορικὸ ἐγωισμό, ὅπως ὅλοι οἱ αἱρεσιάρχες καὶ πίστεψε ὅτι μόνο αὐτὸς κατανόησε τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία, ἀρνοῦνταν νὰ δεχτεῖ ὅτι μείχτηκαν δύο διαφορετικὲς φύσεις, τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου στὸ πρόσωπο τοῦ Λόγου. Γιὰ τὸν ἀρχαῖο σταγιρείτη φιλόσοφο αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο καὶ γι’ αὐτὸ ἀρνήθηκε τὴ θεότητα τοῦ Λόγου, θεωρώντας Τὸν ὡς κτίσμα, τὸ πρῶτο κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἄρνησή του αὐτὴ χτύπησε στὴν καρδιὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Πρόσβαλε τὸ θεμελιῶδες δόγμα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, τὸ τριαδικὸ δόγμα καὶ ταυτόχρονα προσπάθησε νὰ κατεδαφίσει τὸ ὅλο οἰκοδόμημα τῆς θείας οἰκονομίας. Ἀρνούμενος τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναιρεῖ τὸ ἐπὶ γὴς ἀπολυτρωτικό Του ἔργο, διότι ὁ Χριστὸς σώζει ὡς Θεάνθρωπος, ὡς ἀληθινὸς καὶ τέλειος Θεὸς καὶ συνάμα ὡς ἀληθινὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Ἡ ὑποβίβασή Του στὴν κατηγορία τῶν κτισμάτων Τοῦ ἀφαιρεῖ τὴ δύναμη νὰ σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ Σατανᾶ, τὴ δουλεία τῆς...

Ἐντοπισμὸς πολλαπλῶν κενῶν ἀσφαλείας σὲ συσκευὲς smart home

Ἡ ὁμάδα ἐρευνητῶν τῆς ESET γιὰ τὸ IoT (Internet of Things) ἐντόπισε πολλαπλὰ σοβαρὰ κενὰ ἀσφαλείας σὲ τρεῖς διαφορετικὲς κεντρικὲς μονάδες smart home, τὶς Fibaro Home Center Lite, HomeMatic Central Control Unit (CCU2) καὶ eLAN-RF-003. 

Οἱ συγκεκριμένες κεντρικὲς μονάδες (hub) χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς συνδεδεμένες συσκευὲς στὰ “ἔξυπνα σπίτια” καὶ σὲ ἄλλα περιβάλλοντα σὲ χιλιάδες νοικοκυριὰ καὶ ἑταιρεῖες σὲ Εὐρώπη καὶ ὅλο τὸν κόσμο. 
Ὁρισμένα κενὰ ἀσφαλείας θὰ μποροῦσε νὰ τὰ ἐκμεταλλευτεῖ κάποιος εἰσβολέας γιὰ νὰ πραγματοποιήσει ἐπιθέσεις MitM (Man-in-the-middle), ὑποκλοπὲς καὶ παρακολούθηση, δημιουργία backdoors, ἢ καὶ νὰ ἀποκτήσει πλήρη πρόσβαση (root access) σὲ συσκευὲς καὶ στὸ περιεχόμενό τους. Στὴ χειρότερη τῶν περιπτώσεων, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιτρέψουν σὲ κάποιον εἰσβολέα νὰ ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τῶν κεντρικῶν μονάδων καὶ ὅλων τῶν περιφερειακῶν συσκευῶν ποὺ ἐλέγχουν. 
Ἂν καὶ συγκεκριμένες κεντρικὲς μονάδες χρησιμοποιοῦνται κυρίως σὲ σπίτια καὶ μικρὰ γραφεῖα, ἀποτελοῦν παράγοντα...

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, Ἁγίου Νεοφύτου του Ἔγκλειστου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΒΙΟ 
Αδελφοί καὶ Πατέρες, 
Σήμερα εἶναι μία ἐορτή μεταξυ δύο φωτεινῶν καὶ σωτηρίων ἑορτῶν (τῆς Ἀναλήψεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς). Σήμερα, μεταξὺ δύο μεγάλων μέχρι τὸν οὐρανὸ πανηγύρεων παρουσιάζονται οἰ πολύφωτοι ἀστέρες. Σήμερα, μεταξὺ τῶν δύο ἁρμάτων ποὺ ἔχουν δρόμο τὸν οὐρανό, ἐμφανίζονται τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἁρματηλάτες, ὄχι βέβαια γιὰ νὰ διευθύνουν τὴν ὁρμὴ αὐτῶν τῶν δύο κατευθυνομένων ἁρμάτων, ἀλλά για νὰ διευθύνουν αὐτοὺς ποὺ ἀπιστούν για Ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνεβεῖ ἐπάνω στὰ ἅρματα, καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν πίστη, γιὰ τὸ ὅτι τὸ μὲν ἕνα ἅρμα ἀνέβασε ἀπὸ τὴ γῆ πρὸς τὶς οὐράνιες ἁψίδες καὶ τοὺς κόλπους τοῦ Πατέρα ἀπὸ τὴ γῆ τὸν σαρκοφόρο Θεὸ Λόγο, τὸ δὲ ἄλλο ἅρμα, ὅτι τὸν «ἄλλο Παράκλητο» (Ἰω. Ἰδ’ 16) (τὸ Ἅγιο Πνεῦμα), ἀντὶ γιὰ τὸν Χριστὸ ποὺ ἀναλήφθηκε, Τὸν κατέβασε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ «σὰν ἄνεμος ποὺ φυσοῦσε δυνατὰ» (Πράξ. β’ 3), γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔλεγε ὅτι «σᾶς συμφέρει νὰ φύγω ἐγώ. Γιατί, ἂν ἐγὼ δὲν φύγω, δὲν θὰ ἔλθει σ’ ἔσας ὁ Παράκλητος, ἐνῶ ἂν πάω ἐκεῖ θὰ Τὸν στείλω σ’ ἐσᾶς. Καὶ ὅταν ἔλθει Ἐκεῖνος, θὰ ἐλέγξει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἁμαρτία, γιὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ γιὰ τὴν κρίση» (Ἰω. ἴε’ 7-8). 
Αὐτά, λοιπόν, ποὺ συνέβησαν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατέρα, δηλαδὴ ὁ μὲν Χριστὸς ποὺ ἀνέβηκε μὲ ἀπερίγραπτο τρόπο μὲ τὴ σάρκα Τοῦ ἐπάνω σὲ ἅρμα νέφους, τὸ δὲ Πνεῦμα ποὺ κατέβηκε μὲ ἀκατάληπτο τρόπο μὲ ἦχο «σὰν ἄνεμος ποὺ φυσοῦσε δυνατὰ» (Πράξ. β’ 2) καὶ μοίρασε πύρινες γλῶσσες στοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Άν δὲν προσέξουν οἱ γονεῖς ποῦ στέλνουν καὶ τί μαθαίνουν τὰ παιδιά τους, θά ‘ρθει ἡ ὥρα, ποὺ θὰ κλαύσει τὸ Γένος πικρὰ πάνω σε ἐρείπια!
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς A΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Αρχ. Ἀχρίδος
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ' 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι' αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ...

30 Μαΐ 2020

Ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ στὴ Μητρόπολη Λουξεμβούργου, μὲ σύσταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη !

Εἰσαγωγικὸ σχόλιο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ: Δὲν ἔχει τελειωμὸ ἡ κατρακύλα τῶν ἡγετῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Μητροπόλεων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Στὴ λίστα τῶν ἀπαγορευσάντων τὴν ἱερὰ λαβίδα προστέθηκε καὶ ἡ Μητρόπολη Λουξεμβούργου, μὲ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρα. Στὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισημαίνει τὸ ἑξῆς: "Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τῆς ἱερᾶς λαβίδος γιὰ τὴν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στοὺς πιστοὺς" καὶ συνεχίζει "Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μᾶς Πατριάρχης μᾶς καλεῖ νὰ ὑπακούσουμε στοὺς νόμους τῶν χωρῶν ὅπου ζοῦμε καὶ νὰ ἐπιδείξουμε ὑπομονὴ ἕως νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ μία κανονικὴ ζωή. Δὲν εἶναι ἕνα ζήτημα ἐπέμβασης σὲ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς θρησκείας, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν Κυβέρνηση εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας." 
Διαβάστε παρακάτω τὸ μήνυμα...

Πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τὸ Μέγα Δουκᾶτον τοῦ Λουξεμβούργου.
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
Χριστὸς Ἀνέστη!
Μὲ τὸ παρόν μήνυμα σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι μετά ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου, οἱ τόποι λατρείας τῆς χώρας ἀνοίγουν πάλιν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2020.
Γνωρίζετε ὅτι λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ κατόπιν σχετικῶν ὁδηγιῶν τῆς Κυβέρνησης οἱ ἐκκλησίες μας ἦταν...

"Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός..." Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων της Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου


Δοξαστικὸ τῶν αἴνων εἰς τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων 
"Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορὸς" σὲ ἦχο πλ. Δ' 
σὲ μελοποίηση τοῦ ἄρχοντος πρωτοψάλτου 
τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας 
Θρασύβουλου Στανίτσα (+1987)

Τὰ εὐτράπελα τοῦ κορωναϊού !

Δέν µπορεῖς νά βγεῖς ἀπό τό σπίτι γιά κανέναν λόγο, ἀλλά ἐάν πρέπει βγεῖς, τότε µπορεῖς νά βγεῖς.

Ὅλα τά Καταστήµατα κλειστά! Ἐκτός ἀπό τά ἀνοιχτά.
Δέν πρέπει νά πηγαίνεις σέ νοσοκοµεῖα ἐκτός ἐάν πρέπει νά πᾶς. Δέν µπορεῖς νά πᾶς καί στό γιατρό, ἀρκεῖ νά µήν εἶσαι πολύ ἄρρωστος.
Οἱ µάσκες εἶναι ἄχρηστες! Ἀλλά τό νά φορᾶς µία, µπορεῖ νά σοῦ σώσει τή ζωή. Τά γάντια δέν θά σέ βοηθήσουν, ἀλλά µπορεῖ καί ναί.
Αὐτός ὁ ἰός θά ἐξαφανιστεῖ τό καλοκαίρι, ἀλλά ἴσως καί νά παραµείνει γιά πάντα. Δέν ἔχουµε καταλήξει ἀκόµα σέ κάτι συγκεκριµένο.
Θά πρέπει νά παραµείνουµε κλειδαµπαρωµένοι ἕως ὅτου φτάσουµε στήν ἀνοσία ἀγέλης, πού σηµαίνει ὅτι πρέπει νά µολύνθουν ὅλοι, ἀλλά παραµένοντας κλειδωµένοι στό σπίτι τους.
Ἑτοιµάζουν ἐµβόλιο γιά νά µᾶς ἐφοδιάσουν µέ ἀντισώµατα, γιά ἕναν ἰό πού ἀλλάζει συνέχεια καί δέν δηµιουργεῖ ἀντισώµατα. Ἐν τῷ µεταξύ, ὅσοι ἔχουν ἀναρρώσει δέν θά ἀρρωστήσουν ξανά, ἀλλά µπορεῖ καί ναί.
Ὁ ἰός δέν ἐπηρεάζει τά παιδιά, ἐκτός ἀπό αὐτά πού ἀρρωσταίνουν.
Τόν ἰό τόν πήραµε ἀπό τά ζῶα, ἀλλά τά ζῶα δέν µποροῦν νά κολλήσουν … (ἐκτός ἀπό τή βέλγικη γάτα πού...

H ἱστορικὴ μνήμη μέσῳ τῆς αἰωνόβιας «Ἁγίας Σοφίας» δὲν τιθασεύεται

Σταμάτης Πορτελάνος 

π. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 
Ἐξόργισε ὅλη τὴ Χριστιανοσύνη, καὶ ὄχι μόνο, ἡ χθεσινὴ κενοφανὴς «φιέστα» τοῦ Τουρκικοῦ Φανατισμοῦ γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ὅμως ἡ ἱστορικὴ μνήμη μέσω τῆς αἰωνόβιας «Ἁγίας Σοφίας» δὲν τιθασεύεται. 
Τὸ ὅτι διάβασαν… ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κοράνι μέσα στὸ μνημεῖο Σύμβολο, Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Πόλης δὲν εἶναι μόνο βεβήλωση Οἰκουμενικοῦ μνημείου κληρονομιᾶς, ἀλλὰ καὶ προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς ἱστορικῆς μνήμης. Ὁ Ναὸς αὐτὸς ἐσωκλείει λειτουργίες, προσευχές, ἀγωνίες ψυχῶν, ἱστορικὰ γεγονότα, δοξολογίες, καημοὺς καὶ μνῆμες ἄσχετες καὶ ἑτεροβαρεῖς μίας ἄλλης θρησκείας ποὺ ἴδια τὶς ἐκτόπισε, ὅπως καὶ τὸ συναφῆ πολιτισμό τους. Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποίησης ἐπιχειρεῖ νὰ γκρεμίσει ἀναγωγὲς νοήματος ζωῆς ποὺ συνεπάγονται ἀντίσταση στὸ ἐφήμερο καὶ τὸν πεσιμισμό, οἱ διεθνεῖς Ὀργανισμοὶ μένουν θεατές, ἐνῶ ἐπαγγέλλονται ὅτι προασπίζουν τὸν παγκόσμιο πολιτισμό. Ποῦ εἶναι οἱ δυναμικὲς ἐπίσημες ἐγχώριες καὶ διεθνεῖς παραστάσεις, εὐαισθησίες καὶ οἱ κραυγὲς ἀγανάκτησης στὰ ἀδίκως καὶ ἀπολιτίστως τελούμενα; 
Τὸ σύμβολο πραγματοποιεῖ τὴν ἐκφραστικὴ λειτουργία ἑνὸς νοήματος καὶ γίνεται χῶρος ἐκφραστικὸς μίας παρουσίας, ἑνὸς Λόγου γιὰ τὸν ὁποῖο κατασκευάστηκε. Ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας συμπυκνώνει τὴν ἄσκηση γιὰ τὴν ὄρθωση τοῦ κάλλους ἑνὸς ἀνατέλλοντος διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μὲ ἀέναο...

Τὸ ξέπλυμα τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἔριξε καὶ τὴ μάσκα τῆς κυβέρνησης

Ἄραγε ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι ποῦ πιστεύουν πῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μὲ ὁτιδήποτε (καλὸ μπορεῖ νὰ) πρεσβεύει ἕνα δεξιὸ πολιτικὸ κόμμα; 

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποῦ πιστεύουν ἀκόμα πῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ἀνήκει στὸν χῶρο τῆς δεξιᾶς ἢ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὸν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς; 
Ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιοι «ρομαντικοὶ» ποὺ θεωροῦν πὼς ὑφίσταται ἀκόμα Δεξιὰ καὶ Ἀριστερὰ στὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς; 
Τὸ εἰσαγγελικὸ αἴτημα ποὺ κατατέθηκε γιὰ ψήφιση στὸ κοινοβούλιο σχετικὰ μὲ τὴν ἄρση ἀσυλίας τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ 53 ἀκόμα ἐν ἐνεργεία βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ μήνυση δύο πολιτῶν. Ἡ μήνυση αὐτὴ ἐπεδίωκε νὰ δικαστοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν οἱ πολιτικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας. 
Σὲ σύνολο 219 βουλευτῶν, κατὰ τῆς ἄρσης ἀσυλίας ψήφισαν 207, ἐνῶ 11 μόλις βουλευτὲς τάχθηκαν ὑπὲρ καὶ ἕνας δήλωσε παρών. Οἱ βουλευτὲς τῆς Ν.Δ., τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΚΙΝ.ΑΛ., τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ ΜέΡΑ25, ἀποφάνθηκαν ὁμόφωνα πὼς τέτοιου εἴδους...

Ἡ κοίμηση τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ (30/5/1826 †)

Σὰν σήμερα πρὶν 194 χρόνια (30/5/1826) ἐκοιμήθη ὁ Μεγάλος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς πού ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος. Ἄφοβος, ἀντρειωμένος! Τα λείψανὰ του ἀναπαύονται στὴν ἰδιαίτερὴ του πατρίδα τὴ Δημητσάνα στὴν ὁποία καὶ γεννήθηκε στὶς 25/3/1771 ἡμέρα Μεγάλη Παρασκευή. Ἦταν παιδὶ χαριτωμένο, νέος ἔξυπνος, σοφός, συνετός, μεγαλοπρεπής, μεγαλόψυχος, συγχωρητικὸς καὶ προπαντὸς ἄνθρωπος θυσίας, ἀγάπης καὶ προσφορᾶς. Πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔμεινε κοντὰ στὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄. Σε ἐκείνον ἔγινε διάκονος καὶ κληρικός. Ἦταν τὸ δεξὶ του χέρι, ἡ ἀνάσα του καὶ ἡ ἀναπνοὴ του σὲ ὅλα τὰ δεινὰ πού πέρασε ὁ Γρηγόριος Ε΄. Το 1806 ἐξελέγη καὶ χειροτονήθηκε μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν, ἐνῶ ὁ Γρηγόριος ἦταν τότε ἐξόριστος. Ἤξερε νὰ φέρεται ὁ π.Γερμανός γι αὐτὸ καὶ ἦταν σὲ ὅλους ἀγαπητός. Το 1818 μπῆκε στὰ μυστικὰ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ ἔγινε ἡ ψυχὴ τῆς Ἐπαναστάσεως του 1821.

Ὁ Μεγάλος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς κρατοῦσε στὰ χέρια του ὅλη τὴ Πελοπόνησο καὶ ὅλη τὴν Ἐπανάσταση. (γι αὐτὸ οἱ σημερινοὶ «γνῶστες» τῆς Ἱστορίας τὸν ἔχουν ἀφανίσει ἀπὸ τὰ ἀλλοιωμένα γραπτὰ τους). Στην Ἐπανάσταση εὐλόγησε τὰ ὄπλα, εὐλόγησε τοὺς ἀγωνιστές. Ἔγραφε καὶ ἔλεγε ὅτι ὅσοι πέθαιναν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» πᾶνε στὸν Παράδεισο. Ἀκολούθησε βλέπετε τὸν Κωνσταντίνο Παλαιολόγο πού λίγο πρὶν...

Μὲς τὴν Ἅγια Σοφιὰ θὰ βρεθοῦμε ξανὰ λειτουργία μελλοντικὴ οἱ Ἕλληνες μαζὶ...Θάρθεις σὰν ἀστραπὴ 
θάχει ἡ χώρα γιορτὴ 
θάλασσα γῆ καὶ οὐρανὸς 
στὸ δικό σου φῶς. 
Θὰ ντυθῶ στὰ λευκὰ 
νὰ σ' ἀγγίξω ξανὰ 
φῶς ἐσὺ καὶ καρδιά μου ἐγὼ
πόσο σ' ἀγαπῶ. 
Βασιλεὺς Βασιλέων, Βασιλεῖ Βοήθει, ἔλεος, ἔλεος Ἐπουράνιε Θεὲ Κωνσταντῖνος Δραγάτσης Παλαιολόγος, ἔλεω Θεοῦ Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων. Στὴν πύλη τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ, καβαλικᾶ τὴν φάρα τοῦ τὴν ἀσπροποδαράτην, Τέσσερα Βήτα, ἔλεος, ἔλεος, Μαρμαράς, Βόσπορος καὶ Μαύρη Τρίτη Φρίξον ἥλιε, στέναξον γῆ, Ἑάλω ἢ πόλη, Ἑάλω ἡ πόλη Βασιλεύουσα, πύλη χρυσὴ κι ὁ πορφυρογέννητος στὴν κόκκινη μηλιά. 
Ἡ πόλη ἦταν τὸ σπαθί, ἡ πόλη τὸ κοντάρι, ἡ πόλη ἦταν τὸ κλειδὶ τῆς Ρωμανίας ὅλης Σώπασε Κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴν πολυδακρύζεις, πάλι μὲ χρόνια μὲ καιρούς, πάλι δικά Σου θάναι. 
Στὴν πύλη τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ ἔφυγες γιὰ ἀλλοῦ κι ἄγγελος θὰ σὲ φέρει ἐδῶ στὸν σωστὸ καιρό. Μὲς τὴν Ἅγια Σοφιὰ θὰ βρεθοῦμε ξανὰ λειτουργία μελλοντικὴ οἱ Ἕλληνες μαζὶ

Ἀξιωματοῦχος τοῦ ΟΗΕ ἐγκαταλείπει τὴν θέση της λόγῳ ψευδοῦς βιογραφικοῦ καὶ σταδιοδρομεῖ σὲ ὀργάνωση ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων καὶ κατὰ τῆς οἰκογένειας

Εἰσαγωγικὸ Σχόλιο: H κ. Kate Gilmore διορίστηκε Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (International Planned Parenthood Organization), μίας ὀργάνωσης ποὺ ἀποτελεῖ κόκκινο πανὶ γιὰ ὅσους εἶναι ὑπὲρ τῆς στήριξης τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς μητρότητας. H Kate Gilmore διορίστηκε στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τὸ 2015 καὶ ὑπηρέτησε ἐκεῖ ὡς τὸ 2019 στὸν τομέα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ γιατί εἶχε δώσει ψεύτικο βιογραφικό. Ἡ ἀμοιβὴ τῆς αὐτὰ τὰ χρόνια ἦταν ἀστρονομική. Ἐν τῷ μεταξὺ τοποθετήθηκε ἐπικεφαλῆς τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ, ἡ ὁποία τρέχει τὰ προγράμματα ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. ὡς τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἀφρική. Καὶ ἀπὸ τὴν νέα θέση ἐξαπολύει ἐπίθεση σὲ ὅσους στὸν Ο.Η.Ε. ἀντιστέκονται σὲ ὅσα προωθεῖ. Παραθέτουμε σχετικὸ ἄρθρο τῆς διδάκτορος Susan Yoshihara, ποὺ δημιοσιεύτηκε στὶς 22 Μαίου 2020 στὴν σελίδα του FAM (Center for Family and Human Reproduction).
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΑΦΗΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ἀθόρυβα ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ θέση τῆς μία κορυφαία ἀξιωματοῦχο καὶ ἀκτιβίστρια τῆς ὑπεράσπισης τοῦ δικαιώματος στὴν ἄμβλωση, ἀντὶ νὰ τῆς ζητήσει νὰ λογοδοτήσει ἐπειδὴ παραποίησε τὰ τυπικὰ τῆς προσόντα ὥστε νὰ δικαιολογήσει τὸ ὑψηλό της ἀξίωμα καὶ τὶς ὑψηλὲς ἀπολαβές της. 
Η Kate Gilmore ἐπρόκειτο νὰ ἐκτίσει μία ἀκόμη θητεία στὴ θέση τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπάτης Ἀρμοστοῦ γιὰ τὴν Προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀξίωμα ποὺ κατεῖχε τὴν περίοδο 2015-2019, ὅμως τῆς ἐπετράπη νὰ προΐσταται στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Οἰκογενειακοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν θέλει ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἕως τὴ Δύση τοῦ ἡλίου, νὰ φτάσει στὴν ἁγιότητα!
Μέγας Ἀντώνιος

29 Μαΐ 2020

Δαιμονισμένος εἶπε "Ἐγώ σᾶς ἔκλεισα τίς ἐκκλησίες, γιατί ἀπ' ὅλα με πειράζει τό Σῶμα τοῦ Μανώλη!"

Κωνσταντινούπολη: Ἡ ἀρχοντικὴ καὶ βασιλικὴ πολιτεία

τοῦ Φώτη Κόντογλου

Τί ἤτανε, ἀληθινά, ἐκεῖνο τὸ Βυζάντιο, ἐκείνη ἡ Κωνσταντινούπολη; Παραμυθένιος κόσμος! Ὄχι μοναχὰ ἡ ἀρχαία πολιτεία, μὰ κι ἡ καινούρια, ὣς τοῦ σουλτάν-Χαμὶτ τὰ χρόνια.
Εἶχα γνωρίσει ἕναν χριστιανὸ Ἀνατολίτη κοσμογυρισμένον, ποὺ ἔζησε πολλὰ χρόνια στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική, στὴ Λόντρα, στὸ Παρίσι, στὴ Ρώμη, στὴ Νέα Ὑόρκη.
«Ὅλες αὐτὲς οἱ μεγάλες πολιτεῖες, μοῦ ἔλεγε, εἶναι σπουδαῖες, μὰ σὰν τὴν Κωνσταντινόπολη δὲν ὑπάρχει ἄλλη στὴν οἰκουμένη, κι οὔτε βρίσκεται στὸν ντουνιὰ τέτοια ἐπίσημη ἀρχοντικιὰ καὶ βασιλικὴ πολιτεία».
Στὰ χρόνια τῶν Βυζαντινῶν «ἡ βασιλεύουσα Πόλις» θὰ εἶχε μιὰ ἐξωτικὴ κι ἀλλόκοτη μεγαλοπρέπεια. Χίλιοι κουμπέδες (τροῦλλοι) κατάχρυσοι λαμποκοπούσανε μέσα στὴ βλογημένη αὐτὴ ἀφεντοπολιτεία.
Στὴ μέση στεκότανε, σὰν ἥλιος, ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, καὶ γύρω της ἤτανε σκορπισμένες οἱ ἄλλες ἐκκλησίες μὲ τοὺς χρυσοὺς κουμπέδες, σφαῖρες οὐράνιες, ποὺ λὲς καὶ γυρίζανε γύρω στὸν ἥλιο.
Δὲν φαινόντανε πὼς ἤτανε κτίρια καμωμένα ἀπὸ τὸν...

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἀντίδοτο στὴ σύγχυση

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Αχελώος TV (Κυριακή,Κυριακῇ 31 Μαΐου 2020)...

Πελαργός προσκύνησε τήν Θεοτόκο σέ Λιτανεία στήν Λευκορωσία!


Στήν Λευκορωσία ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ διόλου οἱ Ἐκκλησίες, ὁ δέ Πρόεδρος Ἀλεξάντερ Λουκασένκο, ἦταν καί εἶναι ἀνένδοτος νά ΜΗΝ κλείσουν οἱ Ἐκκλησίες! Ἔγινε 4 ὧρες Λιτανεία τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος τῆς Κας Θεοτόκου στήν Λευκορωσία καί στά τελευταῖα 12 χιλιόμετρα ἐνσωματώθηκε μαζί τους, ‘θαυμαστῶ τῶ τρόπῳ' καί ἕνας ...πελαργός, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε τήν λιτανεία μέχρι τέλους!
Ὁ πελαργός προπορεύεται σημαιοφόρος τῆς Λιτανείας!!!

Ἡ Κωνσταντινούπολη διαχρονικὰ καὶ ἡ ἅλωσή της τὸ 1453

Τοῦ Στεφάνου Καρανίκα, καθηγητοῦ Θεολόγου
Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς Τούρκους στίς 29 Μαΐου τοῦ 1453 ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες καί Ρωμηούς φυσικά, ἡμέρα θρήνου καί μνήμης. Ἡμέρα θρήνου, διότι ἡ Βασιλίδα τῶν πόλεων, ἡ Θεοφύλακτος πόλη, ἡ Κωνσταντινούπολη, κατελήφθη (ἤ ἁλώθηκε) ἀπό χέρια ἐχθρικά γιά δεύτερη φορά. Εἶναι ὅμως καί ἡμέρα μνήμης, διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τήν εἴσοδο τοῦ Γένους μας σέ μία ἀπό τίς μελανότερες σελίδες τῆς μυριόχρονης ἱστορίας μας: τήν Τουρκοκρατία.
Γιά πάνω ἀπό χίλια χρόνια, ἡ Κωνσταντινούπολη ἀποτέλεσε πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς πιό μακροχρόνιας ἴσως ἀπό ὅλες ὅσες δημιουργήθηκαν στό πέρασμα τῶν αἰώνων. Ὑπῆρξε τό λίκνο τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Προσέφερε τά μέγιστα στή διαμόρφωση ὄχι μόνο τῆς δικῆς μας ρωμαίικης εὐσυνειδησίας καί ταυτότητας, ἀλλά καί στήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι πολύ δύσκολο νά φανταστοῦμε πῶς θά ἦταν ἡ Εὐρώπη σήμερα, ἄν δέν ἦταν τό Βυζάντιο σέ ρόλο κυματοθραύστη ἀπέναντι στίς βαρβαρικές ἐπιδρομές. Βασιλεῖς ὑποχώρησαν, αὐτοκρατορίες λύγισαν καί ἐχθροί κατατροπώθηκαν, δοκιμάζοντας τήν ἰσχύ καί τό μεγαλεῖο τῆς Ρωμηοσύνης. Ἡ ἴδια ἡ Πόλη πολιορκήθηκε 29 φορές ἀπό βάρβαρους ἐπιδρομεῖς καί ἐπίδοξους σφετεριστές, ἀλλά....

Γιά τήν πολιτεία οἱ Ἱεροί Ναοί μας εἶναι, χωρίς συζήτηση, τόπος μολυσμού.

Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Ἁμαρουσίου
Γιά τήν πολιτεία οἱ Ἱεροί Ναοί μας εἶναι, χωρίς συζήτηση, τόπος μολυσμού. Ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ μέχρι τήν Ὡραία Πύλη, ὅλα εἶναι πηγή μετάδοσης λοιμώξεων. Δέν γίνεται διάκριση ἄν εἶναι πόμολα καί διακόπτες, ἤ εἰκόνες καί θεία Μετάληψη, τά πάντα εἶναι ἐπικίνδυνα. Μέ αὐτό τό πνεῦμα συντάχθηκε ἡ πρόσφατη Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1816 - 12/05/2020). Πολλοί θά ἀντιτάξουν ὅτι οἱ διατάξεις τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως ἀφοροῦν κάθε εἶδος ὀργανωμένου λατρευτικοῦ τυπικοῦ, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος ἤ ὁμολογίας. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στήν προμετωπίδα κάθε ἀποφάσεως τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, τυπώνεται τό ἐθνόσημο μέ τόν Σταυρό πού παραπέμπει στόν ἀνώτατο νόμο καί πηγή ὅλων τῶν νόμων τῶν Ἑλλήνων, τό Σύνταγμα, τό ὁποῖο ἀναπτύσσεται «Εἰς τό ὄνομα τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος».

Ἡ ἐφαρμογή τῆς Ἀποφάσεως σέ δόγματα καί θρησκεύματα ἑπομένως, ἔρχεται μόνον ὡς συνέπεια, παρεπόμενη τοῦ χαρακτήρα της πού ἀφορᾶ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν μόνη ἀλήθεια πού ἀναγνωρίζουν καί οἱ συντάκτες τοῦ Συντάγματός μας. Ἐφαρμόζεται στά θρησκεύματα, ἐπειδή ἐφαρμόζεται στήν Ἐκκλησία.
Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος λοιπόν τά πάντα εἶναι μιαρά στόν Ὀρθόδοξο Ναό, σύμφωνα μέ τούς νομοθέτες μας. Γιά τήν θεία Μετάληψη δέ, ὅσα αἰσχρά δέν τολμοῦν ἀκόμα νά γράψουν, ἀφήνουν σέ «ἐκλεκτούς εἰδικούς» νά τά ποῦν ἀπό τά Μέσα ἐνημερώσεως, ξανά καί ξανά, γιά νά συμπληρωθεῖ...

Ὁ τολμηρός Κρητικός Παπάς πού λειτούργησε στήν Ἁγιά Σοφιά τό 1919!

Ἡ τελευταία λειτουργία στήν Ἁγιά Σοφιά ἔγινε τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, ὕστερα ἡ Πόλη ἀλώθηκε. Κι ὅμως, ἕνα τολμηρός κρητικός παπάς, τό 1919, κατάφερε νά κάνει τό ὄνειρό του πραγματικότητα καί νά λειτουργήσει στήν Ἁγία Σοφιά.

Πρωταγωνιστῆς αὐτοῦ τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς, τῆς λειτουργίας στήν Ἁγιά Σοφιά, ἦταν ἕνα ἀληθινό παλικάρι, ἕνα βλαστάρι τῆς λεβεντογέννας Κρήτης, ὁ παπά – Λευτέρης Νουφράκης ἀπό τίς Ἅλωνες Ρεθύμνου.
Ὁ πάπα-Λευτέρης Νουφράκης ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικός ἱερέας στή Β’ Ἑλληνική Μεραρχία, μία ἀπό τίς δύο Μεραρχίες πού συμμετεῖχαν στίς ἀρχές τοῦ 1919 στό «συμμαχικό» ἐκστρατευτικό σῶμα στήν Οὐκρανία. Η Μεραρχία αὔτη στό δρόμο πρός τήν Οὐκρανία στάθμευσε γιά λίγο στήν Κωνσταντινούπολη, τήν Πόλη τῶν ὀνείρων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία τήν ἐποχή ἐκείνη βρισκόταν ὑπό «συμμαχική ἐπικυριαρχία», ὕστερα ἀπό τό τέλος τοῦ Ἅ’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μία ὁμάδα Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν μέ ἐπικεφαλῆς 4ο γενναῖο κρητικό καί μαζί του τόν ταξίαρχο Φραντζή, τόν Ταγματάρχη Λιαρομάτη, τό Λοχαγό Σταματίου καί τόν Ὑπολοχαγό Νικολάου ἀγνάντευαν ἀπό τό πλοῖο τήν πόλη καί τήν Ἅγια-Σοφιά, κρύβοντας βαθιά μέσα στήν καρδιά τούς τό μεγάλο μυστικό τους, τή μεγάλη ἀπόφαση πού εἶχαν πάρει τό περασμένο βράδυ, ὕστερα ἀπό πρόταση καί ἔντονη ἐπιμονή τοῦ τολμηροῦ Κρητικοῦ πάπα-Λευτέρη Νουφράκη. Νά βγοῦν δηλαδή στήν πόλη καί νά λειτουργήσουν στήν Ἅγια-Σοφιά.
Ὅλοι τους ἦταν διστακτικοί, ὅταν ἄκουσαν τόν πάπα-Λευτέρη νά τούς προτείνει τό μεγάλο ἐγχείρημα. Ἤξεραν ὅτι τά πράγματα ἦταν πολύ δύσκολα.
Ἤ Ἅγια-Σοφιά ἦταν ἀκόμη τζαμί καί σίγουρα κάποιοι φύλακες θά ἦταν ἐκεῖ, κάποιοι ἄλλοι θά πήγαιναν γιά προσευχή, δέν ἦταν δύσκολο ἀπό τή μία στιγμή στήν ἄλλη νά γεμίσει ἡ ἐκκλησία. Ὕστερα ἦταν καί οἵ ἀνώτεροί τους, οἱ ὁποῖοι δέν θά ἔβλεπαν μέ καλό μάτι αὐτή τήν ἐνέργεια, ἤ ὁποία σίγουρα θά προκαλοῦσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπό τούς «συμμάχους» γιά τήν «προκλητικότητά» της.
Ἴσως, μάλιστα, νά δημιουργοῦνταν καί διπλωματικό ἐπεισόδιο, τό ὁποῖο φυσικά θά ἔφερνε σέ δύσκολη θέση τήν Ἑλληνική κυβέρνηση καί τόν τότε πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο.
Ὅμως ὁ πάπα-Λευτέρης εἶχε πάρει τήν ἀπόφασή του...

«ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ» Α΄ - Τὸ νέκταρ … τοῦ Νεκταρίου…

Γράφει  Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων 29.5.2020

«Καθὲ μέρα καὶ ὅλη μέρα. Κάθε μέρα καὶ ἕνα καινούργιο. Κάθε μέρα καὶ ἕνα νεώτερο ἀκούγομε, καὶ βγαίνουν. Ὕστερα, τελευταῖα, θὰ μᾶς κάνουν τρομερὸ πόλεμο καὶ θὰ γίνουμε ἔτσι (σηκῶνει τὰ χέρια πρὸς τὰ πάνω καὶ στρέφει πρὸς τὰ κάτω δείχνοντας τὸ ἀνακάτωμα, τὸ γκρέμισμα) Καὶ ἡ Ἑλλάδα… θὰ σβήσῃ τὸ ὄνομά της, καὶ θὰ βγάλουνε ἕνα δικό τους ὄνομα. Θὰ πάρουνε ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ὁ σατανὰς ἔχει κίνησι, ἔχει δύναμι μεγάλη».(π. Εὐμένιος Λαμπάκης. 2002,μεταγραφὴ ἀπὸ βιντεοταινία). 

«Κάθε μέρα καὶ ὅλη μέρα. Κάθε μέρα καὶ ἕνα καινούργιο». Αὐτὰ ἔλεγε ὁ ἅγιος Γέροντας Εὐμένιος ἀπὸ τὰ Ρούστικα Ρεθύμνου γιὰ τὴν κατάστασι ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε καὶ ἐπικρατεῖ -πολὺ ἐντονώτερα- καὶ σήμερα, τὴν καθημερινὴ καὶ ὁλοήμερη ἐπίθεσι ἐναντίον τῆς...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας


Φωτογραφία: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ», γράφει ὁ πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός

Τὰ αἴτια τῆς πτώσης

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν πρώτη της δύναμη καὶ ὅλα ἔδειχναν πὼς βαδίζει στὴν τελικὴ πτώση. Τὸ φραγκικὸ πλῆγμα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μιὰ πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ».11 Ἡ ἅλωση ἦταν ἐξάλλου ἡ κατάληξη μιᾶς μακροχρόνιας ἀποσύνθεσης τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ὑπόστασης τοῦ Γένους. Ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ὁ Ἑλληνισμὸς εἶχε διασπαστεῖ καὶ διαμοιραστεῖ, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, σὲ ξένους δυνάστες. Οἱ διεισδύσεις, ἔπειτα, μισθοφόρων στὸ στρατὸ καὶ ἀλλοφύλων στὸ διοικητικὸ μηχανισμό του εἶχαν προκαλέσει τὴν ἐθνολογική του ἀλλοίωση. Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πραότητα σημαίνει νὰ παραμένει ἀκίνητη καὶ ἀτάραχη ἡ ψυχή, τόσο στὶς ἀτιμίες ὅσο καὶ στοὺς ἐπαίνους.
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

π. Γεώργιος Μεταλληνός "Ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης"

Ἡ Ἁγία Ὑπομονὴ (29 Μαΐου), μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ τὸ θαῦμα κοντὰ στὸ Λουτράκι!

Ἡ ἁγία Ὑπομονὴ ἐμφανίσθηκε ὡς μοναχὴ σὲ κάτοικο τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἐργαζόταν σὲ ταξί. Τὸ σταμάτησε καὶ ζήτησε νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὸ Λουτράκι. Ὁ ταξιτζὴς εἶχε καρκίνο τοῦ δέρματος στὰ χέρια του καὶ βρισκόταν σὲ μεγάλη ἀπελπισία. Καθ’ ὁδὸν ἡ μοναχὴ ποὺ φοροῦσε ἕνα κουκούλι μὲ κόκκινο σταυρὸ τὸν ρώτησε... 

"Γιατί εἶσαι μελαγχολικός"; Καὶ ἐκεῖνος δὲν δίστασε νὰ ὁμολογήσει ὅλη τὴν ἀλήθεια. Μετὰ τὸν ρώτησε ἂν θέλει νὰ τὸν σταυρώσει γιὰ νὰ γίνει καλὰ καὶ ἐκεῖνος δέχθηκε. Σὲ λίγο ὅμως τὸν...

Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά στήν ἀγρυπνία τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, 27 Μαΐου 2020

28 Μαΐ 2020

Μπίζνες τῆς Ἐκκλησίας μὲ ΜΚΟ γιὰ δημιουργία κέντρου μεταναστῶν

Παραχωρεῖ ἐκτάσεις μὲ τὸ ἀζημίωτο. Ἔτσι ἐξασφάλισαν τή… σιωπή της; Βράζουν στὰ Μέγαρα 

Σάλος ἔχει προκληθεῖ στὴν τοπικὴ κοινωνία τῶν Μεγαρέων ἔπειτα ἀπὸ τὸ ἔκτακτο δημοτικὸ συμβούλιο τῆς περασμένης Παρασκευῆς, ὅπου ἀποκαλύφθηκε ὅτι πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ δομὴ μεταναστῶν στὸ πρώην στρατόπεδο 75 ΜΕ καί, μάλιστα, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀκούστηκαν στὸ ἔκτακτο δημοτικὸ συμβούλιο, διὰ στόματος τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη Ἀττικῆς Λευτέρη Κοσμοπούλου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει σκοπὸ νὰ νοικιάσει κτίριά της σὲ ΜΚΟ ἀντὶ 9.000 εὐρώ, προκειμένου νὰ φτιαχτεῖ δομὴ ὑποδοχῆς μεταναστῶν στὴ Νέα Πέραμο. 
Ὅσα κατήγγειλε ὁ ἀντιπεριφερειάρχης προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι τὸ ἴδιο βράδυ συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Νέας Περάμου γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν. Ἤδη οἱ ἑπόμενες κινήσεις τῶν κατοίκων προβλέπονται ἐντονότατες, ἐνῶ στὸ δημοτικὸ συμβούλιο συμμετεῖχε καὶ ὁ βουλευτὴς τῆς Ν.Δ. Εὐάγγελος Λιάκος, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι θὰ μεταφέρει ὅλα τὰ αἰτήματα στοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς. 
Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν -ὅπως φαίνεται- στήνει μπίζνες μὲ ΜΚΟ, προωθώντας -μὲ τὸ ἀζημίωτο- τὴ μεταφορὰ λαθρομεταναστῶν στὴν ἐνδοχώρα. Τὰ ἐρωτήματα, ἀσφαλῶς, εἶναι τεράστια. Γιατί ὁ κ. Ἱερώνυμος σπεύδει νὰ «βάλει πλάτη» στὰ κυβερνητικὰ σχέδια γιὰ τὸ Μεταναστευτικό; Μήπως αὐτὲς οἱ μπίζνες μὲ τὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα ἀλλὰ καὶ τὶς ΜΚΟ ἐξηγοῦν -ἐν μέρει- τὴν ἀφωνία τοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς καραντίνας, ποῦ ἀφοροῦσαν τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν; Ἐπίσης, μὲ ποιὲς ΜΚΟ συνεργάζεται ἡ Ἐκκλησία; Τίποτα δὲν ἔχει ἀκούσει γιὰ τὸν «περίεργο» ρόλο τους, τὰ σκοτεινὰ συμφέροντα ποὺ ἐξυπηρετοῦν ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν καὶ...

Γέρων Εὐμένιος: Ἕνα Μνημόσυνο ποὺ Μεταβλήθηκε σέ Πανήγυρι


Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου π. Νεοφύτου, κατά τὸ Μνημόσυνο τοῦ Γέροντος Εὐμενίου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ἱερὸν Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στὴν Περιστερώνα Μόρφου, το Σάββατο 23 Μαΐου 2020.

«Τῆς ἁλώσεως προηγεῖται ἡ ἀποστασία καὶ τῆς ἀποστασίας ἕπεται ἡ ἅλωσις»


Ὁμιλία ποὺ ἐκφώνησε ὁ δάσκαλος κ. Σάββας Ἠλιάδης στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου στὸ Κιλκὶς τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας τὸν πρῶτο στίχο ἀπὸ τὸ 4ο κεφάλαιο, τῆς Ἃ΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινὲς τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων…», γράφει: «Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὰ λέγει διὰ τοὺς ὕστερον γενομένους αἱρετικούς, (…) καὶ διὰ ὅλους τούς ἄλλους, τὸς καταγομένους ἀπὸ τὴν πονηρᾶν φατρίαν τῶν αἱρετικῶν τούτων. Βλέπε δὲ ἀγαπητέ, ὅτι ὁ Παῦλος εἶπε, πὼς οἱ αἱρετικοὶ πρῶτον ἔχουν νὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὴ πίστιν καὶ τότε νὰ ξεράσουν τὰς κακοδοξίας αὐτῶν, διὰ νὰ δείξει πὼς ἡ πίστις εἶναι ὡσὰν ἄγκυρα καὶ ὅταν τινὰς ξεπέσει ἀπὸ τὴν ἄγκυραν, ναυαγεῖ καὶ καταποντίζεται εἰς τὴν ἀπώλειαν, κατὰ τὸν θεῖον Χρυσόστομον». 

Καὶ συνεχίζει παρακάτω: «Ἐκεῖνα ὁπού οἱ αἱρετικοὶ οὗτοι ψεύδονται, δὲν τὰ ψεύδονται κατὰ ἄγνοιαν, ἀλλὰ γνωρίζοντες ὅτι εἶναι ψευδῆ, ὑποκρίνονται πὼς διδάσκουσι ταῦτα ὡς ἀληθινὰ καὶ βέβαια». Κρατῆστε καλὰ αὐτὴν τὴν...

Τό κλειδί πού Ἑλκύει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ - Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Μὲ μάσκα καὶ γάντια οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς στὴν Ἰταλία

Λίγο πρὶν τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν μὲ τὴ συμμετοχὴ πιστῶν στὴν Ἰταλία, ποὺ συνέβη ἀκριβῶς τὴν ἴδια Κυριακὴ μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὸ ἰταλικὸ κράτος ἐξέδωσε ἕνα πρωτόκολλο, ποὺ θὰ ἐπέτρεπε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στὶς λατρευτικὲς συνάξεις καὶ τὰ μυστήρια γιὰ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς ὁμολογίες. Στὸ πρωτόκολλο αὐτὸ ὑπάρχουν σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐνῶ ἀναφέρεται ρητὰ πὼς οἱ κληρικοὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς πιστοὺς κατὰ τὸ Μυστήριο!
Τὸ κείμενό του πρωτοκόλλου ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συνεργασίας μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, ἐνῶ βρίσκεται ἀνηρτημένο στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς αὐτῆς Μητροπόλεως.
Στὴν παράγραφο, ποὺ τιτλοφορεῖται ὡς «Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche» (Παρατηρήσεις ποὺ πρέπει νὰ προσεχθούν στὶς λειτουργικὲς πρακτικὲς) ἀναφέρονται ὅλες οἱ ἀλλαγὲς ποὺ πρέπει νὰ γίνουν ἀναφορικὰ μὲ τὴν τέλεση ἑσπερινοῦ, Θείας λειτουργίας καὶ ἀκολουθιῶν ἐν γένει.
Στὴν 2.1 ἀναφέρεται πὼς πρέπει νὰ μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἱερέων, προκειμένου νὰ τηρηθοῦν οἱ κανονισμοὶ σχετικὰ μὲ τὶς ἀποστάσεις ἀσφαλείας. Στὴν 2.2. ἀναφέρεται ὅτι...

Γιατί τόσοι πολλοὶ ἐρευνητὲς δὲν παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐμπειρίες γυναικῶν ποὺ ἔκαναν ἔκτρωση;


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Γράφει ἡ Samantha Kamman
Μιὰ μετα-ανάλυση1 ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 2011 στὸ British Journal of Psychiatry (Βρετανικὸ Περιοδικὸ τῆς Ψυχιατρικῆς) ἀναζωπύρωσε τὴ διαμάχη γιὰ τὴν ἔκτρωση καὶ τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν ψυχικὴ ὑγεία. Ἡ ἐρευνητικὴ ψυχολόγος Δρ. Priscilla Coleman συνδύασε τὰ εὑρήματα 22 μελετῶν καὶ ἡ ἀνασκόπησή της βρῆκε ὅτι οἱ γυναῖκες ποὺ ἔχουν κάνει ἔκτρωση εἶναι 81% πιὸ πιθανὸ νὰ παρουσιάσουν προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας ἀπὸ αὐτὲς ποὺ δὲν ἔχουν κάνει ἔκτρωση. Αὐτὴ ἡ ἀναλυτικὴ ἀνασκόπηση πολλαπλῶν μελετῶν συμπεριλάμβανε δεδομένα ποὺ συλλέχθηκαν μεταξὺ 1995 καὶ 2009 γιὰ 877.181 γυναῖκες ἀπὸ ἕξι διαφορετικὲς χῶρες.

Ἡ ἔκτρωση συσχετίζεται μὲ ὑψηλότερα ποσοστὰ...

«Λύτρον ψυχῆς ἀνδρός ὁ ἴδιος πλοῦτος» - Ἀσκητὲς μέσα στόν κόσμο Α'

Χρῆ­στος Μ., γνω­στός μέ τό πα­ρω­νύ­μιο «παπ­ποῦς Τά­κας», ὑ­πῆρ­ξε ὁ με­γα­λύ­τε­ρος Αὐ­ρι­ώ­της εὐ­ερ­γέ­της. Ἀ­πό νέ­ος ξε­νη­τεύ­θη­κε στήν Ἀ­με­ρι­κή, ὅ­που μέ τήν ἐρ­γα­τι­κό­τη­τα καί τήν ἐ­ξυ­πνά­δα του ἄ­νοι­ξε δι­κό του κα­τά­στη­μα μέ με­γά­λη κί­νη­ση. Εἶ­χε ὡς συ­νε­ταῖ­ρο ἕ­ναν ἔμ­πι­στο Ἰ­τα­λό, τόν Δο­μή­νι­κο, καί γι­ά ὑ­πάλ­λη­λους ἔ­παιρ­νε φτω­χά παι­διά ἀ­πό τό χω­ριό. Γύ­ρι­σε στήν γε­νέ­τει­ρά του μέ πολ­λά χρή­μα­τα. Ἀλ­λά τόν πλοῦ­το δέν τόν κρά­τη­σε γι­ά νά περ­νᾶ ἄ­νε­τα αὐ­τός σάν τόν πλού­σιο τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου. Ὁ μπαρ­μπα–Χρῆ­στος ἀ­να­δεί­χθη­κε κα­λός οἰ­κο­νό­μος. Ἀ­πέ­δει­ξε ἔμπρα­κτα ὅ­τι «ἀ­γα­θός ὁ πλοῦ­τος, ᾧ οὐκ ἔ­στιν ἁ­μαρ­τί­α»[1]. Δά­νει­ζε σέ ὅ­λους τούς χω­ρι­κούς ἄ­το­κα χρή­μα­τα γι­ά με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα. Ἔρ­χονταν νά δα­νει­σθοῦν, πάντα χω­ρίς τό­κο, καί ἀ­πό τά γύ­ρω χω­ριά, ἀ­πό πολ­λά μέ­ρη τῆς Θεσ­σα­λί­ας ἀ­κό­μη καί ἀ­πό τήν Ἤ­πει­ρο.

Ἦ­ταν μί­α πραγ­μα­τι­κή τρά­πε­ζα πού δά­νει­ζε ἄ­το­κα σέ ὅ­λους ἀ­δι­α­κρί­τως. Ἔτσι δι­ευ­κό­λυ­νε καί βο­η­θοῦ­σε τούς φτω­χούς σέ κεῖ­να τά δύ­σκο­λα χρό­νια. Ἐ­πί πλέ­ον πλή­ρω­νε μέ δι­κά του ἔ­ξο­δα μα­στό­ρους καί ἔ­φτια­χναν δρό­μους καί καλ­ντε­ρί­μια στό χω­ριό. Ἔντυ­νε φτω­χά παι­διά καί προί­κι­ζε ὀρ­φα­νά κο­ρί­τσια. Δώ­ρη­σε τό οἰ­κό­πε­δο ὅ­που κτί­στη­κε τό και­νού­ργιο σχο­λεῖ­ο, κα­θώς καί ἄλ­λο οἰ­κό­πε­δο 14 στρεμ­μά­των καί ἕ­να χω­ρά­φι, τά λε­γό­με­να σχο­λι­κά, γι­ά νά ἔ­χη ἔ­σο­δα καί πό­ρους τό σχο­λεῖ­ο. Γι᾽ αὐ­τό στήν κη­δεί­α του...

Ἡ Ἔνδοξος Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους
Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι μεγαλοπρεπής. Οἱ Μαθηταὶ ἐξεπλάγησαν, καὶ μὲ ἀπερίγραπτον χαρὰν καὶ θαυμασμὸν παρακολουθοῦσαν τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς οὐρανούς. Οἱ Μαθηταὶ δὲν εἶδαν τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ κανεὶς δὲν εἶδε τὸ Χριστὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐξήρχετο ἀπὸ τὸ μνημεῖον. Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὴν Ἀνάστασίν Του, ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε πολλὲς φορὲς εἰς αὐτούς. Τὴν Ἀνάληψιν ὅμως τοῦ Κυρίου οἱ Μαθηταὶ τὴν εἶδον ἀπὸ τὴ ἀρχήν.

Οἱ Μαθηταὶ ἀτενίζουν πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ βλέπουν ἀναλαμβανόμενον τὸν ἀγαπητόν τους Διδάσκαλον. Καὶ ἐνῶ ἀποχωρίζεται ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Κύριος, εἰς τὸ κέντρον τῆς Συνάξεως τῶν Ἀποστόλων εὑρίσκεται ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστού1. Ἡ Παναγία εἶναι τὸ πιὸ ἀγαπητὸν πρόσωπον εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τοὺς Χριστιανούς. Ποτὲ δὲν διεκδίκησε καμμίαν θέσιν μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Εἶναι ὅμως τὸ κέντρον τῆς θείας λατρείας καὶ ὁ πιὸ πολύτιμος θυσαυρὸς ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας.

Πάντα ὁ Κύριος προετοίμαζε τοὺς Μαθητές Του ὅτι θὰ φύγη ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτόν. Καὶ ὅταν ἐπλησίαζε ἡ ὥρα τῆς Σταυρικῆς Του θυσίας, ἔλεγε πρὸς αὐτοὺς ὅτι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν μᾶς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ξέρουμε καὶ πότε θὰ γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, διότι, ὅταν πεθάνει κανείς, κρίνεται ἀνάλογα στὴν κατάσταση ποὺ τὸν βρίσκει ὁ θάνατος.
Άγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς - 28 Μαΐου

Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέου συντάχθηκε ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Νικηφόρο τς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, περὶ τὰ μέσα τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. (956 – 959 μ.Χ.), ἐπὶ βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογέννητου.
Ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας, ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, καταγόταν ἀπὸ τὴν Σκυθία καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ (886 – 912 μ.Χ.). Ἀπὸ παιδικὴ ἡλικία εἶχε πουληθεῖ ὡς δοῦλος σὲ κάποιον πρωτοσπαθάριο καὶ στρατηλάτη τῆς Ἀνατολῆς, ὀνομαζόμενο Θεογνωστό, ἄνδρα ἐνάρετο καὶ εὐσεβῆ, ὁ ὁποῖος τόσο ἀγάπησε τὸν μικρὸ Ἀνδρέα, ὥστε τὸν μεταχειρίστηκε ὡς υἱό του, φροντίζοντας γιὰ τὴν ἐπιμελῆ καὶ θεοσεβῆ μόρφωση αὐτοῦ.
Τὸν Ἀνδρέα εἵλκυαν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο τὰ ἱερὰ γράμματα καὶ ἰδιαίτερα οἱ Βίοι καὶ τὰ Μαρτύρια τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Τέτοιος ὑπῆρξε ὁ ζῆλος του πρὸς αὐτά, ὥστε ἀποκλήθηκε «σαλὸς» (μωρός), διότι ὁ ζῆλος του αὐτὸς τὸν ὠθοῦσε πολλὲς φορὲς στὸ νὰ ὑπομένει ἐμπαιγμούς, ταπεινώσεις καὶ βαριὲς ὕβρεις καὶ νὰ προβαίνει σὲ διαβήματα ποὺ κρίνονται ὡς ἀνισόρροπα καὶ ἐκκεντρικά. Ἀλλὰ ἐκεῖνος ὑπέμενε τοὺς ἐξευτελισμούς, παρηγορούμενος ἀπὸ τὸ ὅτι πολλὲς φορὲς πετύχαινε νὰ ἐπαναφέρει στὴν εὐθεία ὁδὸ παραστρατημένες ὑπάρξεις.
Ἀλλὰ ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας διακρινόταν καὶ γιὰ τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν ἀγαθοποιΐα του. Ὄχι μόνο μοιραζόταν τὰ ὑπάρχοντά του μὲ τοὺς φτωχούς, ἀλλὰ προσέφερε ὅτι εἶχε καὶ ὁ ἴδιος ἔμενε νηστικὸς καὶ γυμνός. Σὲ ἐκείνους ποὺ τὸν παρατηροῦσαν γιὰ τὶς ὑπερβολικὲς ἀγαθοεργίες του, ὑπενθύμιζε τοὺς λόγους τοῦ...

27 Μαΐ 2020

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης
1. Σὰν γλυκὺς συνοδοιπόρος τοῦ ἀνθρώπινου βίου ὁ προφήτης Δαβὶδ βρίσκεται σὲ ὅλους τους δρόμους τῆς ζωῆς καὶ ἀναστρέφεται πρόσφορα μὲ ὅλες τὶς πνευματικὲς ἡλικίες καὶ εἶναι κοντὰ σὲ κάθε παράταξη ποὺ προκόβει. Παίζει μὲ ὅσους νηπιάζουν, ὅπως θέλει ὁ Θεός, μὲ τοὺς ἄνδρες συναγωνίζεται, παιδαγωγεῖ τὴ νεότητα, ὑποστηρίζει τὰ γηρατειά, γίνεται στοὺς πάντες τὰ πάντα. Γίνεται τὸ ὅπλο τῶν στρατιωτῶν, ὁ προπονητὴς τῶν ἀθλητῶν, ἡ παλαίστρα ὅσων γυμνάζονται, τὸ στεφάνι τῶν νικητῶν, ἡ χαρὰ τοῦ τραπεζιοῦ, ἡ παρηγοριὰ στὶς κηδεῖες. Δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀπὸ τὴ ζωή μας ποὺ νὰ εἶναι ἀμέτοχο ἀπὸ αὐτὴ τὴ χάρη. Ποιὰ δυνατὴ προσευχὴ γίνεται, ποῦ δὲν ἔχει σχέση μ’ αὐτὴ ὁ Δαβίδ; Ποιὰ εὐφροσύνη γιορτῆς δοκιμάζομε χωρὶς νὰ τὴ χαροποιεῖ ὁ Δαβίδ; Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ διαπιστώσομε καὶ τώρα· ὅτι δηλαδή, ἐνῶ καὶ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.