4 Δεκ 2020

Σπύρος Ζακυνθινός: "Ἡ κυβέρνηση δὲν δρᾶ σύμφωνα μὲ τὶς προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς λοιμωξιολόγων"

Νά καθιερωθεῖ στό Δημοτικό σχολεῖο μάθημα ἐτυμολογίας

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκίς

«Ὅταν οἱ ἐχθροί σου θά ἔχουν ξεμάθει τήν ὀρθογραφία τους, νά ξέρεις ὅτι ἡ νίκη πλησιάζει». Βλαντιμίρ Βολκώφ, Ρῶσος λογοτέχνης

Ἄν εἴχαμε ὑπουργούς Παιδείας μέ ἰθαγένεια ἑλληνική καί μέ αἴσθηση τοῦ τί βάρους καί ποιότητας πολιτισμοῦ εἶναι φορεῖς καί ὄχι ἀχθοφόροι τυμπανιαίας ἀποφορᾶς ἰδεῶν, τό πρῶτο πράγμα πού θά καθιέρωναν στό Δημοτικό σχολεῖο εἶναι ἡ ἐτυμολογία. Ἕνα δίωρο τήν ἑβδομάδα, θά ἀφιερωνόταν στήν διδασκαλία τοῦ γοητευτικότατου καί πολύ εὐχάριστου στούς μαθητές, ταξιδιοῦ στά γενέθλια, στήν καταγωγή, στήν ἀλήθεια τῶν λέξεων. (Ἔτυμον σημαίνει ἀληθινό, πραγματικό). Θά μποροῦσε νά γραφτεῖ ἕνα μικρό ἐτυμολογικό λεξικό, γιά τίς δύο...

Πῶς ἐτέλεσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν «θείαν Εὐχαριστίαν» εἰς τὸν Μυστικὸν Δείπνον, μυστικῶς ἢ εἰς ἐπήκοον;

Γράφει ὁ Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
Ὁ ἠγαπημένος Μαθητής, ὁ Θεολόγος, ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Ἀπόστολος Ἰωάννης, ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιόν του μετὰ τῶν ἄλλων τριῶν Εὐαγγελιστῶν περὶ τὸ 90 μ.Χ.. Ἐνὼ ἀναφέρει ἐπιγραμματικὰ τὸν Μυστικὸν Δείπνον (κεφ. ιγʹ), παραλείπει τὴν διήγηση τῆς «Εὐχαριστίας», τὴν ὁποίαν ἀναφέρουν οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς Εὐαγγελιστὲς Ματθαῖος, Μάρκος καὶ Λουκᾶς. Γιὰ ποιὸν λόγο παραλείπει τὴν «Εὐχαριστία»; Δὲν γνωρίζουμε, καὶ εἰκασίες δὲν θὰ κάνουμε, αὐτὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ. 
Τὴν σήμερον, δυστυχῶς, ὑπάρχει ἰσχυρότερο ἀπὸ ποτὲ «ῥεῦμα» στὴν Ὀρθόξοξον Ἐκκλησίαν, κεκκαλυμένον μέν, ἐμφανές δέ, ὑπὲρ τῆς υἱοθετήσεως τῶν νεωτερισμῶν τῆς Βʹ Βατικάνειας Συνόδου, εἷς ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ κατάργηση τῆς μυστικῆς (ἤτοι τῆς μὴ εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ) ἀναγνώσεως τῶν Μυστικῶν Εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας. Προφανῶς, τὸ ῥεῦμα αὐτὸ παρασύρει καὶ πάρα πολλοὺς...
Διαβάστε ὁλόκληρη τήν μελέτη

Κυθήρων: Δέχονται εἰσηγήσεις ἰατρῶν - συμβούλων, οἱ ὁποῖοι ἀναρμοδίως ἀποφαίνονται ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τήν Θεία Κοινωνία. Ὀγκηράν ἀσέβειαν!

Ποιμαντορική ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ 
«Γνωρίζει πᾶσα ὑφήλιος, Νικόλαε τρισμάκαρ τά θαύματα, τῶν σῶν ἀρετῶν τό πέλαγος, πένητες τόν προστάτην, καί ὀρφανοί, χῆραι τόν τροφέα, καί τυφλοί τόν ὁδηγόν, πάντες τόν πρόμαχον». (Τροπάριον τοῦ β’ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου) 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· 
Ἄς εἶναι εὐλογημένον παρά Κυρίου καί τό προκείμενον εἰς ἡμᾶς δεύτερον ἥμισυ τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, λιταῖς καί ἱκεσίαις τοῦ παγκοσμίως τιμωμένου σήμερον μεγάλου Ἱεράρχου καί προσφιλεστάτου Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
Ἐφθάσαμεν μέ τήν Χάριν τοῦ Εὐλογητοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν εἰς τό μέσον τῆς ἱερᾶς καί κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων...

Προβληματίζομαι…

Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, 
Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Ἄνω Μακεδονίας 
Προβληματίζομαι με τά ὅσα συμβαίνουν στόν τόπο μας. 
Προβληματίζομαι με τήν τρομοκρατία καί τόν φόβο πού ἀσκεῖται στόν ἐλεύθερο στή σκέψη καί ἀδούλωτο στήν καρδιά Ἕλληνα Ὀρθόδοξο. 
Καί ποιός δέν προβληματίζεται τίς ἡμέρες αὐτές, ἀπό τόν ἀπρόσκλητο ἐπισκέπτη, τόν ἰό, πού καθήλωσε τήν ἔπαρση ὅλων μας, τήν ὀφρύν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί ἀκόμη καί αὐτήν τήν ἐπιστήμη; Ἦρθε νά μᾶς θυμίσει πόσο ἀδύναμοι εἴμαστε καί πόσο μικροί μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ. Δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα ἀπολύτως χωρίς τήν παρουσία Του στή ζωή μας: «Χωρίς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε...

Ἅγιος Παΐσιος: «Τῆς… κακοφάνηκε τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, γιατί εἶπα κανα - δυὸ λόγια μὲ παράπονο!»

Φωτογραφία Ρωμαίικου: Τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὴν Κόνιτσα
ὅπου ὁ Ἅγιος εἶχε τὴν πρώτη του θεοπτία σὲ παιδικὴ ἡλικία...
Καθένας ἀπὸ κάποιο γεγονὸς ποὺ τοῦ ἔχει συμβῆ μὲ τὴν βοήθεια ἐνός Ἁγίου, ἔχει καὶ μία ἰδιαίτερη ἀγάπη στὸν Ἅγιο αὐτόν. Μπορεῖ νὰ εἶναι σοβαρὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἁπλό. Νά, ἐγὼ ἐπειδὴ ἀπὸ μικρὸς πήγαινα στὸ Ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἐκεῖ στὴν Κόνιτσα, ἔχω σὲ μεγάλη εὐλάβεια τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Ἡ Ἁγία μὲ βοήθησε καὶ στὸν στρατό, ὅταν μὲ πῆραν στοὺς ἀσυρματιστές, ἐνῶ ἤμουν ἀγράμματος μὲ βοήθησε ὕστερα καὶ στὸ Σανατόριο μετὰ τὴν ἐγχείριση στοὺς πνεύμονες. Τότε οἱ γιατροί μοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι, μόλις θὰ καθάριζε ὁ πνεύμονας, θὰ ἀφαιροῦσαν τὰ λάστιχα καὶ τὸ μηχάνημα. Καὶ ἐνῶ θὰ τὰ ἔβγαζαν σέ πέντε μέρες, εἶχαν περάσει εἴκοσι πέντε μέρες καὶ δὲν τὰ εἶχαν ἀφαιρέσει, καὶ ὑπέφερα πολύ. Τὸ Σάββατο 3 Δεκεμβρίου περίμενα τοὺς γιατρούς, γιὰ νὰ μὲ ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο αὐτό, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν φάνηκαν.
Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, ποὺ ἦταν ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας…
Δεῖτε καὶ ἄλλες ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
στὴν Κόνιτσα τὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς (4 Δεκεμβρίου †)

Λάμπρου Σκόντζου, 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁρισμένοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τὴν προσωνυμία Μεγαλομάρτυρες, διότι ὑπέστησαν ἰδιαίτερα σκληρὰ βασανιστήρια, κατὰ τὴν ὁμολογία τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἀσπασθοῦν ἀλλότριους ψεύτικους «θεοὺς» καὶ νὰ θυσιάσουν στὰ ἄψυχα εἴδωλα. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγεται ἡ Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, μία ἡρωικὴ κόρη, ἡ ὁποία ἀντάλλαξε τὶς δόξες τοῦ κόσμου μὲ τὴν πίστη της καὶ τὴν προσήλωσή τους στὸ Σωτήρα Χριστό. 
Γεννήθηκε καὶ ἔζησε σὲ καιρούς, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (286-305), ὅπου εἶχε λάβει χώρα ὁ μεγαλύτερος καὶ σκληρότερος διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο καὶ δαιμονικὸ Ρωμαϊκὸ Κράτος. Ἦταν κόρη ἑνὸς φανατικοῦ εἰδωλολάτρη, ὀνόματι Διοσκούρου, ὁ ὁποῖος συγκαταλέγονταν στοὺς εὐγενεῖς, πλουσίους καὶ ἀξιωματούχους τῆς μεγάλης πόλεως Ἡλιουπόλεως τῆς Αἰγύπτου. Ὁ Διόσκουρος φρόντισε νὰ τὴν μεγαλώσει μὲ τὴν εὐσέβεια στὰ δαιμονικὰ εἴδωλα καὶ τοὺς ἀνύπαρκτους, διεφθαρμένους «θεούς», οἱ ὁποῖοι ὑπαγόρευαν στοὺς ἄτυχους λατρευτές τους κάθε ἀνηθικότητα καὶ κακουργία. Νὰ τοὺς μοιάζουν οἱ ἄνθρωποι, νὰ γίνουν μιμητές τους. Φρόντισε ἐπίσης νὰ τῆς δώσει τὴν πιὸ μεγάλη ἐκπαίδευση, στέλνοντάς την στὶς ὀνομαστὲς σχολὲς τῆς Ἀλεξάνδρειας. Εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες κόρες τῆς περιοχῆς. 
Ὅταν ἔφτασε στὴν ἐφηβεία, παρουσίασε ἀσυνήθιστο σωματικὸ κάλλος, γεγονὸς ποὺ ἀνάγκασε τὸν Διόσκουρο νὰ τὴν κλείσει στὸν πύργο του, ἀπὸ φόβο μήπως τὴν ἀπαγάγουν, σύμφωνα...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς : Ὁ μεγάλος θεολόγος καὶ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας (4 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἔβαλαν τὴ δική τους σφραγίδα ὁ καθένας στὴ διατύπωση τῆς ἀποκαλυμμένης καὶ σώζουσας ἀλήθειας. Εἶναι ὄντως θαυμαστὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε χρόνος στὴ δισχιλιόχρονη πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μὴν ὑπάρχουν Πατέρες καὶ διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὴν αὐτοσυνειδησία Της.
Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες πατερικὲς μορφὲς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ ἔδρασε σὲ μία κρίσιμη ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅπου ἡ εἰκονομαχία συγκλόνιζε τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Παρατηροῦμε ὁ ἕνας τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου, ὄχι γιὰ νὰ κλάψουμε γι' αὐτούς, ἀλλὰ γιὰ νὰ κατηγορήσουμε. Οὔτε γιὰ νὰ θεραπεύσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ μεγαλώσουμε ἀκόμη περισσότερο τὴν πληγὴ καὶ γιὰ νὰ ἔχουμε ὡς δικαιολογία γιὰ τὶς δικὲς μας κακίες, τὰ τραύματα τοῦ διπλανοῦ. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

3 Δεκ 2020

Μέ αὐτό τό φρόνημα πρέπει νά μιλᾶνε οἱ Ἐκκλησιαστικοί ταγοί! Πατριαρχεῖο Ρουμανίας: «Δέν μπορεῖ ἡ Εὐρώπη νά μᾶς ὑποδείξει πῶς θά λειτουργοῦν οἱ Ναοί». Ἀκοῦτε Μακαριώτατε Ἀθηνῶν;;

Ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας Βασίλειος Μπασέσκου, ἐξέφρασε κατηγορηματικα τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, γιά τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐν ὄψει τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Ἀφορμή γιά τίς δηλώσεις τοῦ κ. Βασιλείου Μπασέσκου στάθηκε, ἡ ὑπόδειξη τῆς ΕΕ πρός τήν κυβέρνηση τῆς Ρουμανίας, γιά τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν. 
"Δέν μπορεῖ καμμία ΕΕ πλέον, νά μᾶς ὑποδείξει, πῶς θά λειτουργήσουν οἱ Ἱεροί Ναοί. Συντασσόμαστε μέ τά μέτρα προστασίας...

Σκέψεων μοίρασμα…

Ὼς ἄνθρωποι λογικοὶ, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ πού είμαστε όλοι μας, ἀπὸ τὸν πρῶτο τὴ τάξη μέχρι τὸν ἐλάχιστο, ἔχουμε τὸ μέτρο, ἔχουμε τὸ κριτήριο, ἔχουμε τὴν στάθμη μὲ τά ὁποία μετροῦμε, διακρίνουμε, σταθμίζουμε τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακὸ, τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ λάθος.
Εἶναι τὸ κριτήριο ποῦ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μᾶς Χορήγησε. Τὸ κριτήριὸ μας αὐτὸ πρέπει νὰ παραμένει καθαρὸ, διαυγὲς! Ποιὸς τολμᾶ νὰ...

Πατήρ Παῦλος Ντανᾶς σέ Μητσοτάκη: Ὅλα αὐτά δέν θά τά κάνατε, ἐάν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ὑποχωροῦσε στίς ἀντιχριστιανικές, ἀνθελληνικές καί ἀπολυταρχικές σας ἐνέργειες!

Ἀνοικτή Ἐπιστολή στόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριάκον Μητσοτάκην 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς ἁπλός κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἀναφέρω τά κάτωθι: 
1. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ὁρκισθήκατε Πρωθυπουργός, δώσατε τήν εἰκόνα τοῦ πολιτικοῦ πού σέβεται τά ἱερά θέσμια τῆς Πατρίδος μας καί ὁρκισθήκατε μέ τήν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου μέ θρησκευτικό ὅρκο. Ὡστόσο, οἱ πράξεις σας ἀπέδειξαν τήν ὑποκριτική σας συμπεριφορά ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία. Μοῦ θυμίζετε τά λόγια τοῦ Εὐριπίδη (Ἱππόλυτος): «Ἡ γλῶσσ’ ὁμώμοχ’ ἡ δέ φρήν ἀνώμοτος». «Ἡ γλώσσα μου ὁρκίστηκε, ἀλλά ὁ νοῦς μου δέν δεσμεύτηκε...

Νέα λίστα Πέτσα, part 3 ! 3.000.000 € σὲ φιλικὰ μέσα

Ἀπίστευτο κι ὅμως ἀληθινό! Μοιράζουν πάλι «ζεστὸ» χρῆμα μὲ δικαιολογία τὴν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ (δυόμισι χρόνια πρὶν ἀπὸ τὶς κάλπες)
Ἡ καθολικὴ κατακραυγὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μαξίμου νὰ μοιράσει «ζεστὸ» χρῆμα σέ ΜΜΕ τῆς ἀρεσκείας του, προκειμένου νὰ ἀποσιωπηθοῦν οἱ κυβερνητικὲς ἀνεπάρκειες στὴ διαχείριση τῆς πανδημίας στὴ χώρα, δὲν φαίνεται νὰ πτοεῖ την κυβέρνηση.
Ὅπως ἀποκαλύφθηκε χθές, μία νέα λιστα Πετσα, ὕψους μόλις… 3.000.000 εὐρὼ αὐτὴ τὴ φορά, βρίσκεται ἤδη στὰ σκαριὰ πρὸς διανομὴ ἕως τὰ τέλη τοῦ 2020, μὲ στόχο νά…

Ὁ καθηγητής φαρμακολογίας Κούβελας μιλάει γιά χάραγμα καί δίνει ἀποστομωτική ἀπάντηση στόν Βασιλακόπουλο!

Ζηλεύω τούς... παπικούς!

Γράφει ὁ πατήρ Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος

ΦΩΤΟ: Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ (ἀριστερά), τό Γαλλικό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (κέντρο),                                                     ὁ ἀπροσπέλαστος γιά τούς πιστούς Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν στή μνήμη Του (δεξιά).

1.ΗΠΑ25.11.20: Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ (Supreme Court of the United States), ἀντίστοιχο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας,μέ τήν ἱστορική ἀπόφασή του «Ρωμαιοκαθολική Ἐπισκοπή τοῦ Μπρούκλιν  κατά A. Cuomo, Κυβερνήτη τῆς Ν. Ὑόρκης» (25.11.20)[1]διακήρυξε μέ πανηγυρικό τρόπο: «ἀκόμα καί σέ μία πανδημία, τό Σύνταγμα δέν μπορεῖ νά τεθεῖ στήν ἄκρη καί νά λησμονηθεῖ». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγματική τήν παραβίαση τοῦ συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ἐλευθερίας τῆς λατρείας μέ τόν περιορισμό...

Γλῶσσες ἱερατικές, λόγος… ἀνίερος

Γράφει  Γεώργος Κ. Τζανάκης
Ὅλα διαβήκαν ἀπ’ τὶς γλῶσσες τὶς στραγγαλίστριες. 
Ὅμως ἐγὼ σ᾿ ἀφουγκράστηκα σὰν λεξουλα ἑνὸς ἀγνώστου 
καὶ ὄχι σὰν μέρος τοῦ λόγου τους καὶ τοῦ δικοῦ τους πόστου. 
Τοπίο μυστικό. Δ. Σαββόπουλος 
Ὅσο μεγαλώνει ἡ πίεσι πρὸς τοὺς λαοὺς νὰ ὑποκύψουν στὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν, τόσο μεγαλώνει καὶ ἡ προσπάθεια τῶν ἐντὸς ἐκκλησίας συνεργατῶν τους νὰ ἐξαπατήσουν καὶ νὰ πλανήσουν τὸν λαό τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀποδεχτῇ ἀδιαμαρτύρητα τὸν διωγμὸ τῆς πίστεως καὶ τὴν σκλαβιὰ ποὺ ἔρχεται. Στὴν προσπάθειά τους αὐτὴν ὅχι μόνο οἱ ἴδιοι προδίδουν τὴν πίστι, ἀλλὰ συκοφαντοῦν ὅσους ἀντιδροῦν (μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦν καὶ στὸν βαθμὸ ποὺ μποροῦν) στὸν διωγμὸ. 
Ἐπιβάλλουν ὅποιο παράλογο ἤ ἐξευτελιστικὸ τῆς πίστεως μέτρο ἀποφασίζουν...

Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Ἀργεῖος Νεομάρτυρας (3 Δεκεμβρίου †)

Στὶς 3 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Νεομάρτυρα Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου. Θεωρεῖται προστάτης για τους ἐμπειρικοὺς ἰατρούς, τοὺς παλαιστὲς ἀλλὰ καὶ ὅσους παρουσιάζουν ψυχολογικὰ προβλήματα.
Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας μαρτύρησε στὴ Χίο. Ἡ καταγωγὴ του ἦταν ἀπὸ τὸ Ἄργος τῆς Πελοποννήσου καὶ ζοῦσε στὸ Κουσάντασι (Ἔφεσο) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐργαζόταν ὡς πρακτικὸς γιατρός. Ἦταν ἄνθρωπος ἥσυχος, εὐλαβής, φιλακόλουθος καὶ ἐλεήμων. 
Κάποια μέρα σὲ μία συνάντηση ἔτυχε νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Αὐτὸς πού κακολογεῖ τοὺς ἄλλους, ἐξοργίζει τὸν Κύριο.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

2 Δεκ 2020

Περί ἀπογνώσεως (δηλαδή, περί ἀπελπισίας)

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Τό βιβλίο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ» ἀποτελεῖ ἀποθησαύριση μελετῶν, στό ὁποῖο ἀποκαλύπτεται τό πνεῦμα τῶν ἁγίων Γραφῶν γιά κάθε ἀρετή καί κακία μέσα σέ 130 Κεφάλαια. Γράφτηκε ἀπό τόν Μοναχό Ἀντίοχο τόν Πανδέκτη (τόν ἐκ Γαλατίας) καί ἐκδόθηκε μέ τήν ἐγγυητική σφραγίδα καί ὑπογραφή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Ὅμως, ἐπειδή καθίσταται δυσανάγνωστο καί δυσνόητο ἀπό τούς περισσότερους χριστιανούς, λόγω τῆς ἀρχαίας πού χρησιμοποιεῖ, δέν κυκλοφορεῖται ὅσο τοῦ ἀξίζει καί παραμένει ἄγνωστο. Ἐμεῖς προσπαθοῦμε, σύν Θεῷ καί στό κατά δύναμη, νά ἀποσπάσουμε ἐπίκαιρα θέματα καί νά τά δημοσιεύσουμε, μεταφέροντάς τα στήν Νεοελληνική. Καί νομίζουμε πώς, μέ τούς καιρούς πού...

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: ἕνας διαπρύσιος πoλέμιος τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὅπως εἶναι σὲ ὅλους γνωστό, οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ἐργάσθηκαν καὶ ἐργάζονται γιὰ τὴν καθιέρωση καὶ ἐμπέδωση τῆς παναιρέσεως αὐτῆς μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα ταυτοχρόνως. Ἀφοῦ κατόρθωσαν μέσω τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης νὰ δώσουν δογματικὴ καὶ συνοδικὴ νομιμοποίηση στὴν παναίρεση, προσπάθησαν παράλληλα νὰ τὴν θεμελιώσουν καὶ νὰ τὴν κατοχυρώσουν σὲ λόγους τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ στόχο τους ἐπεχείρησαν νὰ διαστρεβλώσουν λόγους νεοφανῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα ἔχουν ἁγιοκαταταχθεῖ καὶ νὰ τοὺς παρουσιάσουν ὡς ἔχοντες δῆθεν οἰκουμενιστικὲς ἰδέες καὶ ἀντιλήψεις καὶ προωθοῦντες τὸν Οἰκουμενισμό.
Ὡστόσο ὅλοι οἱ νεοφανεῖς ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπῆρξαν φανερὰ καὶ ξεκάθαρα ἀντίθετοι μὲ τὶς γνωστὲς οἰκουμενιστικὲς θεωρίες, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν ἀναγνώριση καὶ ἀποδοχὴ τῶν...

Μόρφου: Ἐκφράζω διαφωνία στὸ ἀνακοινωθέν, τὸ ὁποῖο συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιαστοῦν καὶ διατηρῶ ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὰ συστατικὰ καὶ τὴ δράση τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων!

Ἀνακοίνωσις Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου 
Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Μὲ τὸ παρόν, θὰ ἤθελα να πληροφορήσω τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, εὐρύτερα, ὅτι ἀναφορικὰ πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετὰ τὴ σημερινὴ (1/12/2020) ἔκτακτη συνεδρία της μὲ θέμα τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ σύσταση ποὺ περιλαμβάνεται γιὰ ἐμβολιασμὸ τῶν πιστῶν δὲν εἶναι ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ. Καὶ τοῦτο, καθότι κατὰ τὴ σημερινὴ Σύνοδο συνήλθαμε μὲν γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε σχετικὰ...

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν συμφωνοῦσε μὲ τοὺς διαλόγους, οὔτε μὲ τὶς μεταβάσεις τοῦ Πατριάρχη στὴν Ρώμη!

Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὅρος
Ὁ γράφων, ὡς γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἅγιον Πορφυριον, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960, ὄτε οὗτος ἦτο ἐφημέριος εἰς τὴν Πολυκλινικὴν Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, καὶ διατηρήσας τὴν πνευματικὴν ἐπικοινωνίαν, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος δὲν συνεφώνει μὲ τὰς μεταβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ρώμην οὔτε μὲ τοὺς διαλόγους, καθ’ ὂν τρόπον γίνονται. Τούτο μοὶ ἀνέφερε ἀπὸ τηλεφώνου, καὶ κατὰ μήνα Δεκέμβριον τοῦ 1987.
Αἴφνης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, κατὰ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1987, ὄτε ἠσχολούμην, μὲ τὴν κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱ. Κοινότητος, ὡς Ἀρχιγραμματεύς, σύνταξιν τοῦ σχεδίου τῆς ἐπιστολῆς, δι’ ἢς ὁμοφώνως ἡ Ἱ. Κοινότης ἀντέδρασεν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν ἐπίσκεψιν ἐν Ρώμη καὶ τὰ ἐκεῖ γενόμενα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀκούω τὸ τηλέφωνον καὶ τὸν Γέροντα Πορφύριον νὰ...

Ρουμάνοι ἀδελφοί μας γονατιστοί μέσα στό χιόνι γιά τόν Ἅγιο Ἀνδρέα. Ἐνῶ στήν Πάτρα «μείναμε σπίτι». Γιατί Σεβασμιώτατε;;

Μακάρι νά ἑορτάζονταν καί στήν Πάτρα ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας μέ ἀντίστοιχες καταστάσεις. Στήν Πάτρα ὅμως πῆγε στά σπίτια τῶν πιστῶν σύμφωνα μέ τόν Μητροπολίτη Πατρῶν... Ἀλήθεια Σεβασμιώτατε Πατρῶν, οἱ Ρουμάνοι ἀδελφοί μας πού δέν ἔμειναν στά σπίτια τους νά «περιμένουν τόν Ἅγιο», οὔτε δείλιασαν στό χιόνι, δέν ἐλέγχουν τήν συνείδησή μας;; 
Συγκινητικά φωτογραφικά στιγμιότυπα ἔρχονται στήν δημοσιότητα ἀπό τήν Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, προστάτου καί ἰδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, στόν Ναό ἔξω ἀπό τό σπήλαιό Του, ὅπου βρίσκεται κοντά στήν πόλη τῆς Κωνστάντζας. Ὁ Ἅγιος ἑορτάστηκε ἐν μέσῳ πανδημίας, μέ τήν...

2 Δεκεμβρίου: Μνήμη Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἁγιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς 
Χρυσοπηγῆς, Χανιὰ-Κρήτη
Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης εἶναι ἀπὸ τοὺς νεοτέρους ἁγίους ποὺ ἀνεκήρυξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ζωὴ του ὑπῆρξε φανέρωση καὶ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν σύγχρονο κόσμο. Προικισμένος μὲ πολὺ σπάνια πνευματικὰ χαρίσματα ὁ ἅγιος Πορφύριος δίδασκε μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸν λόγο του ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τῆς χαρᾶς, τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ· ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν.
Παραθέτουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Βίος καὶ Λόγοι» Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, τῆς Ἱ.Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων σύντομη Βιογραφία τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
Σύντομη Βιογραφία Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Ὁ ὅσιος Γέρων Πορφύριος, κατὰ κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στὶς 7 Φεβρουαρίου 1906, στὴν Εὔβοια, στὸ χωριὸ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς ἐπαρχίας Καρυστίας. Οἱ γονεῖς του, Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης καὶ Ἑλένη, τὸ γένος Ἀντωνίου Λάμπρου, ἦταν εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεοι ἄνθρωποι. Ὁ πατέρας του, μάλιστα, ἦταν ψάλτης στὸ χωριὸ καὶ εἶχε γνωρίσει προσωπικὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν πολυμελὴς καὶ οἱ γονεῖς, φτωχοὶ γεωργοί, δυσκολεύονταν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Να μὴν κάθεσθε τὴν ὤρα τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὁ νοῦς σας να μὴν πετάει ἐδώ κὶ ἐκεῖ. Ὅσο θα εἷσθε στὴν ἐκκλησία να τὸ πάρετε ἀπόφασι, να διαθέσετε ὅλο τὸν χρόνο στὴν προσευχὴ.
Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης

1 Δεκ 2020

Διάψευση δημοσιευμάτων περί λόγου τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου τῆς Καψάλας!

Ἐπειδή γίναμε δέκτες πολλῶν ἐρωτημάτων καί προβληματισμῶν γιά λόγο ἀποδιδόμενο στόν Γέροντα Εὐθύμιο τοῦ Κελλίου τῆς Ἀναστάσεως στήν Καψάλα σχετικό μέ τό ἐμβόλιο πού εὐρέως ἔχει διαδοθεῖ σέ ἰστοσελίδες καί κοινωνικά δίκτυα καί ἐπειδή ἔχει προκληθεῖ θόρυβος καί ἀναστάτωση σᾶς ἐνημερώνουμε ὑπεύθυνα γιά τά ἑξῆς: 
Ὕστερα ἀπό ἐπικοινωνία μας μέ τήν συνοδεία τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου σᾶς ἐφιστοῦμε τήν προσοχή διότι τό ἐν λόγῳ κείμενο καί ὁτιδήποτε παρεμφερές πού διαδίδεται ἀνεύθυνα καί ἀνωνύμως εἶναι ψευδῆ καί πλήρως ἀναξιόπιστα. Ὁ Γέρων Εὐθύμιος ἔχει καταθέσει τήν θέση του γιά τά τρέχοντα κρίσιμα συμβαίνοντα ἐνυπογράφως καί ἐπισήμως στίς 01-14/04/2020 (Διαβάστε τό κείμενο ΕΔΩ). Κάθε τι πέραν αὐτοῦ εἶναι ψευδεπίγραφο καί δέν συνδέεται μέ τόν Γέροντα. 
Παρακαλοῦμε θερμῶς ὅλους σας ὅπως ἐλέγχετε μέ ἰδιαίτερη προσοχή...

Ἅγιος Ἀνδρέας: Οἱ… «πολίτες δεύτερης κατηγορίας» πληρώνουν καί πάλι τό βαρύτερο τίμημα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πλέον μᾶς κοροϊδεύουν κατάμουτρα
Αὐτά πού προηγήθηκαν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ πολιούχου τῆς Πάτρας Ἁγίου Ἀνδρέα, ἀναδεικνύουν γιά μία ἀκόμη φορᾶ τήν φασίζουσα συμπεριφορά ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀκολουθεῖται μεθοδικά ἀπό τήν κυβερνητική παρέα τῆς «Ἀριστείας» καί τόν… ἀδιάβαστο Ὑπουργό Προ.Πο., ποῦ μέ τή συμπεριφορά του συνεχίζει νά ὑποτιμᾶ τή νοημοσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 
Ὁ κ. Χρυσοχοΐδης φροντιζει νά μᾶς ὑπενθυμίζει μέ ὅλους τούς τρόπους, πώς γιά ὅλους τούς περιορισμούς, τίς καταπατήσεις δικαιωμάτων, τά lockdowns, τήν ἄγρια κρατική καταστολή, τόν οἰκονομικό μαρασμό, τήν ἀσφυκτική ψυχολογική πίεση πού δέχεται ἡ κοινωνία, ὑπάρχουν αὐτοί πού μονίμως πληρώνουν...

Ἡ σοβαρότητα ἀργοπεθαίνει στήν Μ.Υ.Θ. (Μονάδα «ὑψηλῆς θεολογίας»)

Γράφει ὁ πατήρ Παῦλος Καλλίκας
Περίπτωση 1η 
Ἀκούστηκε δημόσια ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης: «…γέμισε ἡ κοινωνία μας ἀπό ἀνισόρροπους ἀνθρώπους… γιά νά εἶναι κανείς ἰσoρροπημένος ἤ πρέπει νά εἶναι μεγάλος ἐπιστήμονας (ἐν. πού νά πιστεύει στόν Θεό) ἤ πρέπει νά εἶναι μεγάλος Θεολόγος καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἀρχίζουν οἱ ἀνισορροπίες …».

Διερωτᾶται ὁ κοινός καί ἁπλούς νοῦς (καί μᾶλλον ἀνισόρροπος, ὅπως ὑπαινίσσεται ὁ ὁμιλητής):

- Ἄν ὁ ὁμιλητής, τουλάχιστον ἐπίσημα, δέν συγκαταλέγεται στίς δύο αὐτές κατηγορίες τοῦ ἰσορροπημένου ἀνθρώπου ὅπως ὁ ἴδιος τίς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καὶ μόνον ἂν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι μπαίνοντας στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ μπαίνει στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκεῖ δέχεται τὴν Θεία Χάρη καὶ ἁγιάζεται, εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ συγκλονιστεῖ. 
Ἅγιος Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης

30 Νοε 2020

Κυθήρων Σεραφείμ: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος νά ἀξιώσῃ τήν ἄρσιν τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς Θείας Λατρείας διά τούς πιστούς»!

Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐνόψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, γιά τόν κορωνοϊό καί τήν ἀπαγόρευση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν.
Διαβάστε τήν ἐπιστολή….

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.