ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

29 Μαΐ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγια Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων»

Τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ ἀπέστειλε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 σὲ κάποιον νέο ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς κοντά του.
«Ἀγαπητέ μου ἀδελφὲ Ἰωάννη, 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ δώση γρήγορα νὰ ἔλθη ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ. Ἀμήν. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δύο χρόνια πού προσευχήθηκα στὴν Ἁγία Σοφιά μας καὶ εἶπα τὰ παράπονά μου στὸν καλὸν Θεόν. Μὲ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καὶ μὲ ἔδιωχνε ἔξω κ.τ.λ. καὶ πρόσθεσα καὶ ἄλλα παράπονα στὸν Θεόν. Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγία Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαὸς σὰν τοὺς γύφτους, βρώμικος καὶ φοβιτσιάρικος. Τώρα δὲν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρὶν πιστεύανε στὸν Μωάμεθ, ἀργότερα στὸν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στὸ Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως καὶ εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καὶ στὸν Κεμὰλ πιστεύουν, ἄλλα στὴν σαρκολατρεία. Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔχει συνέχεια τὴν θεϊκή Του ἀξία. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πάντα ἰδανικὰ καὶ τὸν Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία μαζί του. 
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ Μοναχὸς Παϊσιος»
Σημείωσις: Προκειμένου νὰ διευκολυνθῆ ὁ ἀναγνώστης, κρίθηκε σκόπιμο ὥστε, τὸ ἰδιόγραφο «κοχλιοειδὲς» κείμενο (γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία) τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου νὰ στοιχειοθετηθῆ σὲ ὁριζόντια διάταξη. Σημειωτέον ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει ἀκριβῶς τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Γέροντα.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ....

28 Μαΐ 2017

Νέες ἀκραῖες ἐνέργειες Ἀλβανῶν εἰς βάρος τῆς Βορείου Ἠπείρου!

Τὸ "πράσινο φῶς" ἀπὸ τὸ ΕΣΡ γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ διαφημιστικοῦ μηνύματος τοῦ φετινοῦ Athens Pride!

Ὑπάρχει ἄραγε κανένας θεσμὸς τοῦ κράτους ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἐνδώσει στὰ κελεύσματα τῆς "πολιτικῆς ὀρθότητας" καὶ τῆς προώθησης τῆς ἀντζέντας τῆς Νέας Ἐποχῆς;
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...

Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ καὶ τὸ «ἑνωτικὸ» συλλειτουργὸ Ὀρθόδοξων καὶ Λατίνων στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ἕξι μῆνες πρὶν τὴν ἅλωση!

Τὸ ἔτος 1452 μ.Χ. τὸ Ἔθνος ὑπέστη μία μεγάλη δοκιμασία, τὴν ψευδοένωση τῶν «ἐκκλησιῶν». Στήν Κωνσταντινούπολη, στὶς 12 Δεκεμβρίου 1452, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (εἶχε τὴν ἀπατηλὴ ἐντύπωση ὅτι ἔτσι ἐξυπηρετοῦσε τὸ ἔθνος, ξεχνώντας ὅτι ὁ μόνος φίλος καὶ ἀνίκητος σύμμαχος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας Χριστὸς) γίνεται «ἑνωτικὴ λειτουργία», παρόντος τοῦ καρδιναλίου Ἰσιδώρου (ἀπεσταλμένου τοῦ Πάπα).
Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὀργάνωσε τὸ ἐπίσημο συλλείτουργο στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας παρουσία τοῦ ἀντιπρόσωπου τοῦ Πάπα καρδινάλιου Ἰσίδωρου, στὰ πλαίσια τῆς «ἑνωτικῆς πολιτικῆς» ποῦ ἐφάρμοζε, ἔχοντας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι θὰ σωθεῖ ἡ Βασιλεύουσα μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Πάπα, ἀπὸ τὸν ἐξαιρετικὰ ἀσφυκτικὸ τουρκικὸ κλοιό.
Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ πρωτοσύγκελος ἀρχιμανδρίτης Ραφαήλ, ἀλλὰ καὶ ὁ διάκονος Νικόλαος βρίσκονταν στὴν Κωνσταντινούπολη. Στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, ἀνήμερά το ἁγίου Σπυρίδωνος, ἔλαβε χώρα τὸ συλλείτουργο αὐτό... Ὅμως, ὁ πρωτοσύγκελος Ραφαὴλ δὲν θέλησε νὰ παραστεῖ καὶ οὔτε καὶ τὸν διάκονό του ἄφησε νὰ πάει... Γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὸ θὰ ἦταν προδοσία τῆς Πίστεως, ἐπέλεξε νὰ....

"Οἱ ἔγγαμοι ἔχουν ὑποχρέωση νὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐγκρατεύονται, γιὰ νὰ μὴ μεταδώσουν τὸ σαρκικὸ πάθος καὶ στὰ παιδιά τους"

Ἁγίου Παΐσιου Ἁγιορείτου - Οἰκογενειακὴ ζωὴ
Δὲν δικαιολογοῦνται οἱ ἔγγαμοι, ἐπειδὴ ἀκολούθησαν τὸν ἔγγαμο βίο, νὰ ξεχνοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σάρκα, ἀλλὰ εἶναι καὶ πνεῦμα, καὶ νὰ ἀφήνουν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἀχαλίνωτο. 
Πρέπει νὰ ἀγωνίζονται νὰ ὑποτάξουν τὴν σάρκα στὸ πνεῦμα. Ἂν προσπαθοῦν νὰ ζοῦν πνευματικά, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ τους, θὰ ἀρχίσουν νὰ γεύονται σιγὰ-σιγὰ καὶ ἀνώτερες χαρές, πνευματικές, οὐράνιες, καὶ δὲν θὰ ἀναζητοῦν τὶς σαρκικές.  Ἔχουν ὑποχρέωση νὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐγκρατεύονται, γιὰ νὰ μὴ μεταδώσουν τὸ σαρκικὸ πάθος καὶ στὰ παιδιά τους. 
Ἕνα παιδάκι, ποὺ οἱ γονεῖς του ἔχουν πολὺ σαρκικὸ φρόνημα, ἔχει ἀπὸ μικρὸ τέτοιες τάσεις, γιατί....

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας

Γράφει ὁ πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός
Τὰ αἴτια τῆς πτώσης
Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν πρώτη της δύναμη καὶ ὅλα ἔδειχναν πὼς βαδίζει στὴν τελικὴ πτώση. Τὸ φραγκικὸ πλῆγμα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μιὰ πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ».11 Ἡ ἅλωση ἦταν ἐξάλλου ἡ κατάληξη μιᾶς μακροχρόνιας ἀποσύνθεσης τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ὑπόστασης τοῦ Γένους. Ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ὁ Ἑλληνισμὸς εἶχε διασπαστεῖ καὶ διαμοιραστεῖ, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, σὲ ξένους δυνάστες. Οἱ διεισδύσεις, ἔπειτα, μισθοφόρων στὸ στρατὸ καὶ ἀλλοφύλων στὸ διοικητικὸ μηχανισμό του εἶχαν προκαλέσει τὴν ἐθνολογική του ἀλλοίωση. Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι...

Μέχρι τίς 12 Ἰουνίου ἡ δημόσια διαβούλευση γιὰ τὸ νομοσχέδιο ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου!

Μέχρι τὶς 12 Ἰουνίου θὰ εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἠλεκρονικὴ πλατφόρμα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης περὶ τοῦ πρὸς ψήφιση νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου μὲ ἁπλούστατη διαδικασία ἐνώπιόν τῶν εἰρηνοδικείων! Παρακαλοῦμε θερμῶς τοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ καταθέσουν ἐκεῖ τους προβληματισμούς τους γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς λογικῆς, τῆς ἀνθρωπολογίας καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα της ἱερότητας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου!

Μητροπολίτης Μόρφου: Ὁ ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης. Ἕνας σύγχρονος Ἅγιος

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος καὶ ὁ π. Γεώργιος Σεργίδης εἶναι φιλοξενούμενοι στὴν ἐκπομπὴ "Μαζί" της Ἐλίτας Μιχαηλίδου καὶ συνομιλοῦν γιὰ τὸν ὅσιο Γεώργιο Καρσλίδη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως στὴν Κύπρο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου Του. Ἡ ἐκπομπὴ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ ΡΙΚ1 στὶς 25 Μαΐου 2017.

27 Μαΐ 2017

Ἡ κακοποίηση καὶ διαστρέβλωση τῆς προσευχῆς τοῦ Xριστοῦ «ἴνα πάντες ἓν ὦσιν»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου (νῦν Μητρ. Ναυπάκτου) «Ὀσμὴ Γνώσεως» Ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1985, σελ. 99-102
«Στὴν Ἀρχιερατικὴ προσευχὴ δὲν γίνεται λόγος γιὰ μιὰ ἐξωτερικὴ ἑνότητα, ἀλλὰ γιὰ ἑνότητα στὸΣῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δόθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς».
«Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς» (Ἰω. ιζ´ 11)
Στὴν προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν-Χριστιανῶν. Ὁ Χριστὸς παρακαλεῖ τὸν Πατέρα Του νὰ τηρῆ τοὺς μαθητὰς ἐν τῷ ὀνόματί Του «ἵνα ὦσιν ἓν». Τὸ χωρίον αὐτὸ χρησιμοποιεῖται συχνὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἕνωσι τῶν «Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὶς περισσότερες φορές, ἂν ὄχι πάντοτε, κακοποιεῖται καὶ διαστρεβλώνεται. Διότι ἐδῶ ὁ Κύριος δὲν παρακαλεῖ γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἑνότητα τῶν «Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ γιὰ τὴν ἑνότητα «ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ», ποὺ δίδεται στοὺς ἁγίους καὶ εἶναι παροῦσα πραγματικότητα μέσα στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὴ τὴν βαθειὰ σημασία τοῦ αἰτήματος τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ θὰ προσπαθήσουμε νὰ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Περὶ οἰκουμενικῶν συνόδων

26 Μαΐ 2017

Ἐσὺ, τί συμπέρασμα βγάζεις;

Τὰ τέσσερα «…ἀλλ' οὐκ…»

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Στοὺς σημερινοὺς ἔσχατους καὶ δυσκαρτέρητους καιρούς, φόβος, συστολὴ καὶ σιωπὴ ἐπέπεσε  στὰ στόματα, τὰ ὁποῖα τάχθηκαν νὰ διαφυλάξουν καὶ νὰ κηρύξουν τὴν μοναδικότητα τῆς Ἀλήθειας, τὴν ὁποία διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας. Καὶ δὲ σταματοῦν ἐδῶ, ἀλλὰ ἀντιθέτως, κηρύττουν ἀνερυθριάστως καὶ σκληροκαρδίως ὡς «ἀλαζονικὴ ἀποκλειστικότητα» τὴν πίστη στὴ μοναδικότητα τῆς ἀποκεκαλυμμένης στοὺς ἁγίους μας Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως, μᾶς παρηγορεῖ, ἀπὸ προσωπικὴ πείρα, νὰ μὴν χάνουμε τὴν ἐλπίδα καὶ τὸ θάρρος τῆς ὁμολογίας γιὰ τὴν πίστη στὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων του. 
Τὰ τέσσερα «ἀλλ' οὐκ» μᾶς τὰ καταθέτει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή. Μ` αὐτὰ δηλώνει τὴν ἀδιάλειπτη παρουσία τοῦ Θεοῦ στὸ ἐπίπονο ἔργο του. Ἐνῶ δηλαδὴ δοκιμάζεται ἀπὸ τὶς θλίψεις στὸ ἔργο τῆς κήρυξης τοῦ....

«Ἡ Ρωμηοσύνη τῶν Ἑλλήνων»

Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀγρίνιο στὶς 06-05-2017 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Νεαπόλεως Ἀγρινίου.
Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ ὀσιολογιότατος γέροντας Μάξιμος Ἰβηρίτης.

Ἀντίδραση Ἀλβανοτσάμηδων σὲ ἐκπομπὴ τῆς τηλεόρασης ‘Σκάι’ γιὰ τοὺς Τσάμηδες


Ἀντιδράσεις παρουσιάσθηκαν στὰ σχόλια τοῦ δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μπογδάνου «ποὺ ἐπὶ πέντε λεπτὰ ἀναφέρθηκε στὴ «συνεργασία» (τὰ εἰσαγωγικὰ στὸ κείμενο)  τῶν Ἀλβανοτσάμηδων καὶ Γερμανῶν ναζιστῶν, παρουσιάζοντας κάποια ἀρχεῖα, στὰ ὁποῖα ἡ πρόσβαση εἶναι κοινή, ὅπου παρουσιάζεται ὁ Μουφτὴς τῆς Παλαιστίνης μὲ Παλαιστίνιους στρατιῶτες ποὺ φοροῦν στολὴ  τῶν SS, ἀλλὰ καὶ κάποιες ἄλλες εἰκόνες ποὺ μόνο Ἀλβανοτσάμηδες δὲν εἶναι», σημειώνει τὸ ἀλβανικὸ δημοσίευμα.
Τὸ δημοσίευμα, ἀναφέρεται σὲ στοιχεῖα τοῦ Ἀλβανοτσάμη ἱστορικοῦ συγγραφέα, Ἄρμπεν Λάλα, ὁ ὁποῖος ἔχει δημοσιεύσει βιβλίο γιὰ τὴ ‘συνεργασία’ τῶν Ἀλβανῶν Τσάμηδων μὲ τὴ φασιστικὴ Ἰταλία καὶ τὴ ναζιστικὴ Γερμανία, καὶ ἐπιμένει ὅτι δὲν ὑπῆρξε καμία ἐπίσημη ἢ εὐρέως νοούμενη συνεργασία.
Ὁ Ἀλβανὸ-τσάμης ἐρευνητὴς  παρουσιάζει τὶς....

Θαυμαστὴ ἐμφάνιση ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ σὲ Σιατιστης Ἀντώνιο: Ὁ Πάπας δὲν εἶναι Ἐκκλησία!

Τί τοῦ εἶπε γιὰ τὸν Πάπα; Ἀκοῦστε:
ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "Ἦρθε ὁ παπποὺς στὸν ὕπνο μου, μέσα σὲ πολὺ φῶς. Πῶ, πῶ τί φῶς ἦταν ἐκεῖνο! Πολὺ φῶς!
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ: "Ποιὸς παπποὺς Δεσπότη μου";
ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἦταν! Μοῦ εἶπε πὼς μᾶς ἔχει ἔννοια στὴ Σύνοδο... Με τὸ ἕνα χέρι ἔπαιρνε τὴ σύνταξη, μὲ τὸ ἄλλο τὴν ἔδινε σὲ φιλανθρωπίες. Σαρακοστὲς τσάι καὶ παξιμαδάκι, τὸν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου"!
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ: "Παραξενεύτηκα, ἐνῶ ἐκεῖνος δὲν μιλοῦσε γιὰ λίγα λεπτά... Γυρνάει ξαφνικὰ καὶ μοῦ λέει".
ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "Ξέρεις γιατί ἔπλεε μέσα στὸ φῶς ὁ Σεραφείμ";
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ: "Γιατί Σεβασμιώτατε";
ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: "Διότι ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸν Πάπα, εἶπε ὅτι....

24 Μαΐ 2017

Εἰς τήν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.Ὁμιλία Α' Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ Α’
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ποιὰ εἶναι ἡ σημερινὴ ἑορτή; Εἶναι σεπτὴ καὶ μεγάλη, ἀγαπητέ, καὶ ὑπερβαίνει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ εἶναι ἀντάξια τῆς γενναιοδωρίας τοῦ Θεοῦ πού τὴν καθιέρωσε. Γιατί σήμερα ἔγινε συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Σήμερα διαλύθηκε ἡ παλιὰ ἔχθρα καὶ τελείωσε ὁ μακροχρόνιος πόλεμος. Σήμερα ἐπανῆλθε κάποια θαυμάσια εἰρήνη πού ποτὲ δὲν τὴν περίμεναν προηγουμένως οἱ ἄνθρωποι. Γιατί ποιὸς θὰ ἔλπιζε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπρόκειτο νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο; Ὄχι ἐπειδὴ ὁ Κύριος μισοῦσε τὸν ἄνθρωπο, ἀλλ’ ἐπειδὴ ὁ ὑπηρέτης ἦταν ἀδιάφορος· οὔτε ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἦταν σκληρός, ἀλλ’ ἐπειδὴ ὁ δοῦλος ἦταν ἀχάριστος.
Θέλεις νὰ μάθεις πῶς ἐξοργίσαμε αὐτὸν τὸν φιλάνθρωπο καὶ ἀγαθὸ Κύριό μας; 
Γιατί, πραγματικὰ, πρέπει νὰ μάθεις τὴν αἰτία τῆς προηγούμενης ἔχθρας μας, ὥστε, ὅταν δεῖς ὅτι μᾶς τίμησε, ἐνῶ ἤμασταν ἐχθροί του καὶ πολέμιοι, νὰ θαυμάσεις τὴ φιλανθρωπία αὐτοῦ πού....

«Διὰ τοῦ Σταυροῦ Χαρὰ ἐν ὄλῳ τῷ Κόσμῳ»


Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου τὴν Τρίτη 23/05/2017

Ποῦ βαδίζουν τὰ ἐθνικὰ θέματα;

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε καταιγιστικὲς ἐξελίξεις στὰ ἐθνικά μας θέματα, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν μεγάλη ἀνησυχία στὴν Χώρα. Ἐξ Ἀνατολῶν ἔχουμε συνεχεῖς προκλητικὲς δηλώσεις, τόσο ἀπὸ τὸν νεοσουλτάνο Ταγὶπ Ἐρντογάν, πρόεδρο τῆς Τουρκίας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν ἀντιπρόεδρο Νουμὰν Κουρτουλμοὺς καὶ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς γείτονος. Ἀπὸ Βορρᾶ, ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα.
- Α -
         Ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ὁ δὲ τοῦρκος Ἀντιπρόεδρος, μὲ νέες ἐπιθετικὲς δηλώσεις του, καὶ υἱοθετῶντας τὶς θέσεις τοῦ Ἐρντογὰν περί…«συνόρων τῆς καρδιᾶς» , ἀνέφερε χαρακτηριστικά, ὅτι «ὁ ὁρίζοντας τῆς νέας Τουρκίας δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ τὰ ἐδάφη της». Βέβαια, δήλωσε ταυτόχρονα, ὅτι «δὲν ἔχουμε βλέψεις γιὰ τὰ ἐδάφη τῶν ἄλλων. Ξεπέρασε, ὅμως, κάθε προηγούμενο, μιλῶντας γιὰ τὸν «πυλώνα τοῦ πολιτισμοῦ», ὁ ὁποῖος – σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο – σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα νὰ....

"Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου"

Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - Φιλόλογος
Στὶς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 1972, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἔστειλε μιὰ ἐπιστολὴ στὶς μοναχὲς στὴ Σουρωτή, ξεκινώντας ἔτσι τὸ λόγο του... «Σήμερα μὲ ἐπίασε μιὰ τρέλα καὶ πῆρα τὸ μολύβι, ὅπως κάνει ὁ τρελὸς ποὺ γράφει τὰ ξεσπάσματά του στοὺς τοίχους»... Συνεχίζοντας, μᾶς παρέθεσε τοὺς δικούς του μακαρισμοὺς ποὺ εἶναι πολὺ παρηγορητικοὶ καὶ ἐλπιδοφόροι γιὰ τὴν ἐδῶ καὶ τὴν ἄλλη ζωή...
Μακάριοι ὅσοι ἀγαπήσανε τὸν Χριστὸ περισσότερο ἀπ’ ὅλα τά τοῦ κόσμου καὶ ζοῦν μακριά το κόσμου καὶ σιμὰ στὸν Θεό, μὲ τὶς παραδεισένιες χαρές, ἐπὶ τῆς γῆς.
Μακάριοι ὅσοι κατόρθωσαν νὰ ζοῦν στὴν ἀφάνεια καὶ ἀπέκτησαν μεγάλες ἀρετὲς καὶ δὲν ἀπέκτησαν οὔτε καὶ μικρὸ ὄνομα.
Μακάριοι ὅσοι κατόρθωσαν νὰ κάνουν τὸν παλαβὸ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο προφύλαξαν τὸν πνευματικό τους πλοῦτο.
Μακάριοι ὅσοι δὲν κηρύττουν μὲ λόγια τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ τὸ ζοῦνε καὶ κηρύττουν μὲ τὴν σιωπή τους, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία καὶ τοὺς προδίδει.
Μακάριοι ὅσοι χαίρονται, ὅταν τοὺς κατηγοροῦν ἀδίκως, παρὰ ὅταν τοὺς ἐπαινοῦν δικαίως γιὰ τὸν ἐνάρετο βίο τους. Ἐδῶ εἶναι τὰ σημάδια τῆς ἁγιότητος καὶ ὄχι στὸν ξερὸ ἀγώνα τῶν σωματικῶν ἀσκήσεων καὶ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ τῶν ἀγώνων, ποὺ ὅταν δὲν γίνονται μὲ ταπείνωση καὶ μὲ σκοπὸ τὴν ἀπέκδυση τοῦ παλαιοῦ μας ἀνθρώπου, μόνον ψευδαισθήσεις δημιουργοῦν.
Μακάριοι αὐτοὶ ποὺ....

Περίεργη σκηνὴ μὲ πρωταγωνιστή τὸν Trump στὸ Παγκόσμιο Κέντρο γιὰ τὴν Καταπολέμηση τῆς Ἐξτρεμιστικῆς Ἰδεολογίας

Ἀπίστευτη (καὶ ὀλίγον ἀνατριχιαστικὴ) σκηνή: ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ, πλαισιωμένος ἀπὸ τοὺς ὁμολόγους του τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, θέτει τὰ χέρια του σὲ μιὰ λαμπερὴ σφαίρα (orb). Εἶναι μιὰ σκηνὴ ποὺ λὲς καὶ ἔχει βγεῖ ἀπὸ ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἢ ταινία τρόμου. Πολλοὶ βλέπουν μιὰ δυνατὴ εἰκόνα διαφήμισης τῆς νέας παγκόσμιας τάξης ἢ ἀκόμα καὶ κάποιου εἴδους «ἐπίκλησης» (σὲ ποιόν;).
Τὸ “orb” εἶναι μιὰ φωτιζόμενη ὑδρόγειος ποὺ βρίσκεται στὸ «» στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Στὸ πλαίσιο τῆς τελετῆς ἔναρξης τοῦ Κέντρου, ὁ Trump, ὁ βασιλιὰς Σαλμᾶν τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου Abdel Fattah el-Sisi ἔβαλαν τὰ χέρια τοὺς πάνω στὴ φωτιζόμενη μπάλα.
Στὴν ἴδια ἐκδήλωση ὁ Τρὰμπ ἔκανε μιὰ ὁμιλία στοὺς μαζεμένους ἡγέτες γιὰ τὸν ἰσλαμικὸ ἐξτρεμισμό. Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι....

Ἀκραῖοι Ἀλβανοὶ βεβήλωσαν τὸ ἑλληνικὸ μνημεῖο στὴν Κρανιὰ Βορείου Ἠπείρου!

Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: «Ὁ οἰκουμενισμὸς κυριαρχεῖται ἀπὸ ἀκάθαρτα πνεύματα»

Μαρτυρία πατρός Ἐφραίμ Κατουνακιώτη στόν καθηγητή κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη 
Στή συνέχεια, θά πῶ κάτι, τό ὁποῖο ἔχει νά κάνει μέ προσωπική κατάθεση. Συνδεόμουνα ἐπί δεκαετίες μέ τόν π. Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τοῦ ὁποίου τό ἦθος καί τό φρόνημα εἶναι ἐγνωσμένα. Εἶναι ἐγνωσμένο, ἐπίσης, ὅτι εἶχε κι αὐτός «πνευματική τηλεόραση». Ὅσον ἀφορᾶ ἐμένα, πολλές φορές πήγαινα μέ τήν πρόθεση, νά θέσω κάποια ἐρωτήματα πολύ συγκεκριμένα, μέ μία ἀξιολογική σειρά, καί χρησιμοποιώντας τό δικό μου λεξιλόγιο. Καί ὅταν πήγαινα κοντά του, χωρίς νά τοῦ θέσω κἄν τήν ἐρώτηση, μοῦ ἀπαντοῦσε μέ αὐτήν τή διαδοχή τῶν ἐρωτημάτων πού εἶχα καί μέ τό λεξιλόγιό μου. Τό λέω, ὡς προσωπική πείρα. Δέν ἀποτελεῖ κάτι καινοφανές. Αὐτό συνέβαινε καί μέ πολλούς ἄλλους. 
Κάποτε, λοιπόν, νεαρός τότε καθηγητής στή Θεολογική, μιλᾶμε τώρα πρίν ἀπό...

Μνήμη Σμηναγοῦ Κώστα Ἡλιάκη

Ἡ ἄνοδος τοῦ ἀνθρωπου

Τοῦ π. Δημητρίου Μπόκου 
Χί­λια χρό­νια πρὸ Χρι­στοῦ ὁ βα­σι­λιὰς Δαυ­ῒδ καὶ ὀ­χτα­κό­σια ὁ προ­φή­της Ἡ­σα­ΐ­ας, μὲ τὴν ἔλ­λαμ­ψη τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος προ­φη­τεύ­ουν τὸ συγ­κλο­νι­στι­κὸ γε­γο­νός, ποὺ ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή μας πα­ρά­δο­ση ταυ­τί­ζει μὲ τὴν Ἀ­νά­λη­ψη τοῦ Κυ­ρί­ου. Βλέ­πουν τὸν Μεσ­σί­α-Χρι­στὸ μὲ τὴ μορ­φὴ ἰ­σχυ­ροῦ πο­λε­μι­στῆ, νὰ ἐ­πι­στρέ­φει μὲ γρή­γο­ρο καὶ στι­βα­ρὸ βά­δι­σμα - ἔν­δο­ξος νι­κη­τὴς - ἀ­πὸ τὸ πε­δί­ο τῆς μά­χης, ντυ­μέ­νος μὲ κόκ­κι­νη πο­λε­μι­κὴ στο­λή. Ἔρ­χε­ται ἀ­πὸ τὴν Ἐ­δώμ, τὴν Ἰ­δου­μαί­α (συμ­βο­λι­κὸ τό­πο τῶν ἐ­χθρῶν τοῦ λα­οῦ τοῦ Θε­οῦ) καὶ εἰδικώ­τε­ρα ἀ­πὸ τὴν πρω­τεύ­ου­σά της, τὴ Βο­σόρ. 
Ἡ ἐ­πι­στρο­φὴ τοῦ νι­κη­τῆ Χρι­στοῦ στὸν τό­πο του, τὸν οὐ­ρα­νό, με­τὰ τὴ συν­τρι­βὴ τῶν ἐ­χθρῶν του, πε­ρι­γρά­φε­ται πλη­θω­ρι­κὰ στὴν ὑ­μνο­λο­γί­α τῆς ἑ­ορ­τῆς. Οἱ οὐ­ρά­νιοι ἄγ­γε­λοι ἐκ­πλήτ­τον­ται σὲ ὑ­πέρ­τα­το βαθ­μὸ βλέ­πον­τας ἄν­θρω­πο νὰ ἀ­νε­βαί­νει πά­νω ἀ­πὸ αὐ­τοὺς καὶ δι­ε­ρω­τῶν­ται μὲ τὰ λό­για τῶν προ­φη­τῶν: «Ποι­ὸς εἶ­ναι αὐ­τὸς ποὺ ἔρ­χε­ται ἀ­πὸ τὴν Ἐ­δώμ; “Τίς ἐ­στιν οὗ­τος ὁ ὡ­ραῖ­ος ἀ­νήρ;” Καὶ δὲν εἶ­ναι ἄν­θρω­πος μό­νο, ἀλ­λὰ Θε­ὸς καὶ ἄν­θρω­πος». Τὴν ἀ­πάν­τη­ση ἀ­να­λαμ­βά­νει νὰ δώ­σει ὁ ἴ­διος ὁ Χρι­στός: «Ἐ­γὼ εἶ­μαι ἐ­κεῖ­νος, ποὺ ὁ­μι­λῶ γιὰ δι­και­ο­σύ­νη καὶ ἔ­χω τὴ δύ­να­μη νὰ φέ­ρω τὴ σω­τη­ρί­α». 
Οἱ ἄγ­γε­λοι ξα­να­ρω­τοῦν: «Για­τί τὰ ἱ­μά­τιά σου εἶ­ναι ἐ­ρυ­θρὰ καὶ τὰ ἐν­δύ­μα­τά σου σὰν νὰ ἐ­ξῆλ­θες ἀ­πὸ πα­τη­τή­ρι στα­φυ­λι­ῶν;» Καὶ ὁ Χρι­στὸς ἀ­παν­τᾶ: «Ἔρ­χο­μαι “ἐκ Βοσόρ, ὅ­περ ἐ­στὶ τῆς σαρ­κός”, (ἀ­πὸ τὴ σάρκα, ἀπὸ τὸν τό­πο ὅ­που ἔ­δρα­σα ὡς ἄν­θρω­πος). Εἶ­ναι ἐ­ρυ­θρὰ τὰ ἱ­μά­τιά μου, δι­ό­τι “λη­νὸν ἐ­πά­τη­σα μο­νώ­τα­τος”. Τὸ πα­τη­τή­ρι ἦ­ταν γε­μά­το καὶ κα­νέ­νας ἄλ­λος δὲν μὲ...

Ὁ «μπαχαλακηδισμὸς» ἢ «κουκουλοφορία» καὶ ὁ «φασισμὸς»

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Αὐτοὶ χαρακτηρίζονται «ἀναρχικοί», «μπαχαλάκηδες» ἢ ἁπλῶς «κουκουλοφόροι». Μάλιστα! Τότε ποιοὶ εἶναι οἱ «φασίστες»; Ποιὸς εἶναι ὁ «φασισμὸς» καὶ πῶς ὁρίζεται; Ἀπὸ ποιὲς συμπεριφορὲς καὶ ποιὰ νοοτροπία; Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ εὐνομούμενη καὶ δημοκρατικὴ πολιτεία, ποὺ δὲν ἔχει τὴν πυγμὴ νὰ ἐπιβάλει τὴν νομιμότητα καὶ τὴν τάξη; Τί θὰ πεῖ ἀναρχικός; Κατὰ τὴν ἐννοιολογικὴ ἀνάλυση τῶν δυὸ λέξεων «ἀναρχία» καὶ «φασισμός», ποιὰ ἔχει τὴν μείζονα ἀντιδημοκρατικὴ βαρύτητα; 
Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ πλασάρονται στὰ μέσα ἐνημερώσεων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν κρατοῦσα πολιτικὴ νομενκλατούρα, ἐμεῖς τουλάχιστον, ποὺ ἔχουμε κάποια ἡλικία, ξέρουμε πολὺ καλά, πὼς γὶ` αὐτούς, ὁ χειρότερος ἀναρχικὸς εἶναι ἕνας ἄγγελος μπροστὰ στὸν καλύτερο  φασίστα! 
Μήπως  ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ ἀπάνθρωπη φασιστικὴ συμπεριφορὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε; Βαφτίζουμε μὲ ὑποκρισία φασίστες ὅποιους ἐμεῖς θέλουμε, γιὰ νὰ τοὺς βγάλουμε ἀπὸ τὴ μέση, καθὼς ἐμποδίζουν τὰ βρώμικα σχέδιά μας.  Βάζουμε τὴν εὔκολη ταμπέλα, ποὺ....

22 Μαΐ 2017

Βίντεο ἐκδήλωσης μέ θέμα «Ὁ χαρισματοῦχος Ἅγιος Πορφύριος», Κατερίνη 30-4-2017

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη συνδιοργάνωσε μέ τήν Γ. Ε. Χ. Α. Κατερίνης, τόν Ἱεραποστολικό Σύλλογο «ΚΥΡΙΑΚΗ», τήν Ἕνωση Θεολόγων Ν. Πιερίας ἐκδήλωση τιμῆς καί σεβασμοῦ στόν Ἅγιο Πορφύριο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Κατερίνης «ΕΚΑΒΗ».
Ὁμιλητής εἶναι ὁ πρωτοπρ. π. Λάμπρος Φωτόπουλος (θεολόγος, δρ. νομικῆς). Ἀποδώθηκαν ὕμνοι ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου, ἀπό τήν χορωδία «Βυζαντινοί Μελωδοί» τῆς Γ. Ε. Χ. Α. Κατερίνης.

Ἡ οὐκρανικὴ ταινία γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρὸ μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους

Παλαιότερη ναφορά μας ΕΔΩ

Ἡ πρωτογενὴς παραγωγὴ

Οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἔχουν θεωρήσει τὸν τουρισμὸ ὡς τὴ ναυαρχίδα τῆς οἰκονομίας μας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶχαν κατασκευαστεῖ σειρὰ ξενοδοχείων ἤδη στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν καταντήσει ἐρείπια καὶ εἶχε λειτουργήσει τὸ καταστροφικὸ γιὰ ἀρκετοὺς παθιασμένους μὲ τὸν τζόγο καζίνο, ποὺ ἔφερε τὴν ἑλληνικότατη ὀνομασία «Μὸν Παρνές»! Ὅτι ἡ χώρα μᾶς εἶναι ἑλκυστική, ὅπως καὶ ἄλλες μεσογειακὲς χῶρες, γιὰ θερινὲς διακοπὲς εἶναι ἀναμφισβήτητο. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλουμε νὰ δεχθοῦμε εἶναι ὅτι οἱ «ἑταῖροι» μᾶς ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία ποὺ γράψαμε μᾶς προόριζαν γιὰ χώρα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν συνεδρίων. Θεωροῦσαν δηλαδὴ ὅτι δὲν ἤμασταν ἄξιοι γιὰ τίποτε ἄλλο παρὰ γιὰ νὰ τοὺς ὑπηρετοῦμε φορώντας τὴ στολὴ τοῦ ὑπηρέτη ποὺ ἀκούει στὸ ἑλληνικότατο ὄνομα «γκαρσόν»!  Καὶ ἐμεῖς ἀποδεχθήκαμε αὐτὸν τὸν ρόλο! Ἔκτοτε ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἐπιδιώκουν τὴν....

Οἱ ψιθυριστὲς καὶ οἱ ἰσχνόφωνοι

Tοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους Γέροντoς Γρηγορίου
Ἐνθυμοῦμαι τοὺς σεισμοὺς τοῦ ᾽57-᾽58 στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους. Πεντέμιση ἡ ὥρα τὸ πουρνό-πουρνὸ ἦρθε ἀνήκουστος θόρυβος. Οἱ μεγάλοι ἔλεγαν «Χριστὸς ἀνέστη». Ἔτσι ἔμαθαν νὰ προϋπαντοῦν τὸν σεισμό. Τὰ μοσχάρια μούγκριζαν ἄναρθρα καὶ σπαρακτικά. Ὅλοι ἀφήσαμε τὴν στρωμνή μας καὶ βγήκαμε στοὺς δρόμους. Χωρὶς νὰ τὸ καλοσκεφτοῦμε, ἄρχισε νὰ σείεται ἡ γῆ καὶ νὰ φουσκώνη ἡ θάλασσα. Φόβος καὶ τρόμος ἦρθε στὴν καρδιά μας καὶ σὲ μᾶς τὰ μικρὰ παιδιά. Ἤρξατο νὰ σείεται ἡ γῆ ὅπως τῆς καλαμιᾶς τὰ φύλλα. Χωρὶς νὰ λέγη κανένας τὴν λέξη σεισμός, μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὰ κτίσματα. Ράγισε ἡ γῆ, ράγισαν τοιχοποιΐες παλιὲς καὶ νέες πιὸ πολύ, καὶ ὅλοι περιμέναμε τὸ ἀποβησόμενο. Κι ἡ γιαγιὰ θυμήθηκε τὸν σεισμὸ τοῦ ᾽32 καὶ ἄρχισε νὰ λέγη τὸν στίχο «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν».
Αὐτὸν τὸν καιρὸ ὅμως ἔρχονται στ᾽ αὐτιά μας ψιθυρισμοί, κλαυθμυρισμοί, ἀναστεναγμοί, ἀνήκουστες κραυγές, λαχταρισμοὶ ἀπροσδιόριστοι, ὄχι ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς γῆς, ἀλλὰ ἀπὸ....

20 Μαΐ 2017

Ἡ ἑνότητα τῶν μυστηρίων εἶναι ἡ βάση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς

"Ἐμπειρικὴ Δογματική της Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄.  Τοῦ σέβ. Μητρ. Ναυπάκτου Ἰεροθέου
Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ καὶ κοινωνία Θεώσεως εἶναι μυστήριο καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου μέσα σὲ αὐτὴν εἶναι μέθεξη τοῦ μυστηρίου τῆς Θεώσεως. Ἔτσι, ὅ,τι γίνεται μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶναι μυστήριο, ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ προσευχή, ἀφοῦ ἡ νοερὰ προσευχὴ εἶναι ἔνδειξη ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει φθάσει στὸν φωτισμὸ τοῦ νοῦ, βιώνει τὴν φωτιστικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
 Γενικά, ὅπως εἴδαμε προηγουμένως, ὁ πιστὸς Χριστιανὸς διὰ τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς Θεώσεως, μετέχει τῆς καθαρτικῆς, φωτιστικῆς καὶ θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ εἶναι μέθεξη τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας.
«Ἡ θέωση εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριο. Καὶ ὁ φωτισμὸς εἶναι ἡ ἔκφανση τοῦ μυστηρίου τῆς Θεώσεως. Διότι θέωση εἶναι αὐτὴ ἡ Πεντηκοστή, ὅπως ἡ θέωση ἔχει φανεῖ κατὰ τὴν....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.