18 Μαρ 2018

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, γιά τίς ἀλλαγές στό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Τήν Ἑλλάδα μας, δέν μποροῦμε νά τήν ἰσοπεδώσουμε»

Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 11 Μαρτίου 2018, μεταδόθηκε τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Κρήτη TV γιά τόν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μέ ἀφορμή τήν ἀλλαγή τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος καί μία ἑβδομάδα μετά ἀπό τό Συλλαλητήριο πού πραγματοποιήθηκε στό κέντρο τῆς Ἀθήνας ἐνάντια στίς ἀλλαγές στό μάθημα.
Στήν ἐκπομπή συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Εἰρηναῖος, καθώς καί καλεσμένοι θεολόγοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων καί εἰδικός ἐπί τῆς νομικῆς διάστασης τοῦ θέματος, οἱ ὁποῖοι μίλησαν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τόσο ἀπό τήν πλευρά τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί θεολογίας, ὅσο καί ἀπό τήν πλευρά τῆς ψυχολογικῆς, κοινωνιολογικῆς, παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης, καθώς καί ἀπό τήν νομική του θεώρηση.
Παράλληλα, προβλήθηκαν ἀρκετά στοιχεῖα τῆς νέας ὕλης τοῦ μαθήματος, ἀπό τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες καί βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι μαθητές, καλοῦνται νά....

Ἀνίερη στοίχιση ἢ στοίχιση στὸ Ἅγιο Πνεῦμα!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Στοιχηθεῖτε! Ἕνα παράγγελμα, ποὺ μένει στὴ μνήμη μας ὡς μία ἀπὸ τὶς ὄχι καὶ τόσο γλυκὲς ἀναμνήσεις τοῦ σχολείου καὶ ἀκόμη χειρότερη γιὰ τοὺς ἄντρες, ἀπὸ τὴ θητεία στὸ στρατό. Στοιχηθεῖτε! Καὶ τὰ ὑπόλοιπα: ἡμιανάπαυσις, προσοχή, κλίνατε ἐπί…, κλίνατε ἐπί…, μεταβολή, ἐμπρὸς μάρς…
Αὐτὴν τὴν δοκιμασία περνάει καὶ ὁ σημερινὸς κόσμος. Δέχεται παραγγέλματα ἀπὸ «ἀόρατους ἐντολοδότες» καὶ κάνει ὑπακοὴ καὶ «στοιχίζεται» καὶ εὐθυγραμμίζεται ἀνίσχυρος καὶ σιωπηλός, χωρὶς νὰ γνωρίζει καν ποιὸς εἶναι ὁ «παραγγέλων». Ὅλα εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο καὶ κανεὶς δὲν ἀποκλίνει ἀπὸ τὰ παραγγελόμενα. Καὶ ὁ κόσμος ὁδηγεῖται ἄκων καὶ ἔμφοβος σὲ μία πρωτόγνωρη πορεία, ποὺ ἀντιλαμβάνεται πὼς δὲν εἶναι φυσιολογική, πὼς δὲν εἶναι ἀσφαλὴς γὶ` αὐτόν, ἡ ὁποία, κατὰ πάσα πιθανότητα, τοῦ ἐπιφυλάσσει...

Σκληραίνουν τὴν στάση τοὺς τὰ Τίρανα μὲ νέο μανιφέστο γιὰ «βῆμα-βῆμα» προώθηση τοῦ Τσάμικου

Ἕνα νέο μανιφέστο γιὰ «βῆμα-βῆμα» προώθηση τοῦ Τσάμικου ζητήματος ἀποκάλυψε ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν D. Bushati, λίγες ἡμέρες μετὰ τὴ δήλωση τοῦ E. Rama ὅτι τὸ Τσάμικο δὲν φεύγει ἀπὸ τὴν ἀτζέντα, καθὼς ὅπως ὅλα δείχνουν καὶ γιὰ λόγους ἐσωτερικῶν ἰσορροπιῶν ἡ ἀλβανικὴ ἡγεσία σκληραίνει τὴ στάση της καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ συντηρήσει θέμα Τσάμηδων, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ τελικὴ διαπραγμάτευση γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς ἑλληνοαλβανικῆς συμφωνίας ποὺ θὰ ἐπιλύσει τὰ ἐκκρεμῆ θέματα. 

Μιλώντας στὴν ἐκπομπὴ «Face to Face» τῆς κρατικῆς ἀλβανικῆς τηλεόρασης ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν ἀναφέρθηκε ἀναλυτικὰ στὶς ἐξελίξεις στὰ ἑλληνοαλβανικὰ καὶ ἔκανε εἰδικὴ μνεία στὸ πὼς ἀντιμετωπίζει καὶ προωθεῖ πλέον τὸ Τσάμικο ζήτημα ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση. 
Τὸ πλαίσιο ποὺ παρουσίασε ὁ κ. Bushati προβλέπει τὴν προβολὴ τοῦ τσάμικου ὡς ζητήματος ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, ὅπου θὰ νομιμοποιηθεῖ ὡς ζήτημα μὲ τὴν ἐξαίρεση μόνον ὅσων περιπτώσεων ὀνομαστικὰ ἀναφέρονται ὡς...

Λόγος γιά τήν Μετάνοια τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

Ἀπό το βιβλίο: «Η πρώτη Ανάσταση», λόγος τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, ἔκδ. «Ἑτοιμασία» 
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Καρέα
 Ἄς μήν κυριευόμαστε λοιπόν ἀπό ἐκεῖνο τό φόβο πού ἔχει σχέση μέ τά πράγματα καί τίς καταστάσεις τοῦ μάταιου αὐτοῦ κόσμου. Νά μήν φοβόμαστε δηλαδή ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φόβος (Α’Ιωάν. 4, 18). Γιατί ποιός ἀνθρώπινος φόβος μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τό θεῖο φόβο; Καί ποιά φθαρτή ἀνθρώπινη δόξα μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν μεγαλωσύνη, τήν ἀνέκφραστη δύναμη καί τήν ἄφθαρτη δόξα τοῦ Θεοῦ;
Ἐπειδή ὅμως μᾶς παρασύρουν τά γήινα πράγματα, δέν μποροῦμε, μέ τή δύναμη τῆς πίστης καί τό φωτισμό τῆς γνώσης, νά προσηλώσουμε τό νοῦ μας στά ἀόρατα.
Ἄν λοιπόν, ἔστω καί μόνο ἀπό τή θέα τῶν ὁρατῶν πραγμάτων ὁδηγούμαστε στήν κατανόηση τῆς ἀνέκφραστης δύναμης τοῦ ἄφθαρτου Θεοῦ, ἄς σταθοῦμε ἐνώπιόν Του μέ δέος καί ἄπειρο σεβασμό.
Ἄν κάποιος θελήσει νά μετακινήσει ἕνα βράχο, ἔστω κι ἄν ὁ ἴδιος εἶναι βασιλιάς, δέν θά μπορέσει νά τό κάνει μέ ἄλλον τρόπο, παρά μονάχα ἄν χρησιμοποιήσει διάφορους μοχλούς καί σχοινιά. Ὁ Θεός ὅμως μπορεῖ νά κάνει τή γῆ νά τρέμει καί μόνο μέ τό βλέμμα Του (πρβλ.Ψαλμ. 103, 32). Δέν ἀπορεῖ ὁ νοῦς σου;
Τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ καί μόνο νά κάνει τά βουνά νά τρέμουν κι ἄλλα βαριά...

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Ἁγιογροφία Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Γοργοεπηκόου - Μάνδρα Ἀττικῆς

Φωτό: "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ"
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωϋσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μὲ τὴν λίγη τροφὴ νίκησε τὸ κέρας τοῦ τύφου τῆς οἰήσεως καὶ τῆς κενοδοξίας, πάθη πολὺ λεπτὰ καὶ δυσδιάκριτα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐμπλέκονται στὶς κοσμικὲς ἐνασχολήσεις. Μὲ τὴν ἡσυχία, νοερὰ καὶ σωματική, ἔσβησε τὴν φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας. Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν δικό του ἀγώνα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν δουλεία στὰ εἴδωλα. Ἀνέστησε τὴν ψυχή του ἀπὸ τὸν θάνατο ποὺ τὴν ἀπειλοῦσε. Μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς προσπάθειας καὶ μὲ τὴν αἴσθηση τῶν ἀΰλων καὶ οὐρανίων ἔκοψε τὰ δεσμὰ τῆς λύπης. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔγινε ὁ κατεξοχὴν ἄνθρωπος, ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πλασμένος καὶ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀνακαινισμένος. Καὶ μὲ ὅσα ἔγραψε δὲν μετέφερε σὲ ἐμᾶς μόνο τὶς ἀνθρώπινες γνώσεις ἀλλὰ τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη, γι’ αὐτὸ ὁ λόγος του εἶναι...

17 Μαρ 2018

Ἡ (βυζαντινή) τάξη τοῦ κόσμου μέσα ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου

Γράφει ὀ Μάριος Νοβακόπουλος, φοιτητής Παντείου
Γνωρίζοντας τόν Ἅγιο
Ἡ μορφή τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου εἶναι πολύ γνωστή καί ἀγαπητή στόν πιστό κόσμο.  Ὁ γιγαντόσωμος ἄνδρας πού διακινδυνεύει τή ζωή του γιά νά περάσει τό μικρό Χριστό ἀπό τό ποτάμι ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ προστάτη τῶν ὁδοιπόρων, γιά αὐτό καί τό εἰκόνισμα τοῦ ἀπαντᾶται συχνά σέ αὐτοκίνητα.

Ὁ Χριστόφορος εἶναι ἕνας ἅγιος της ἀνατολικῆς χριστιανικῆς παράδοσης, μάρτυρας τῶν ρωμαϊκῶν διωγμῶν.  Ὅμως ἡ γνωστή ἐκδοχή τῆς μυθιστορίας τοῦ εἶναι δυτικῆς προελεύσεως.  Ἡ παραδοσιακή ἀπεικόνιση τοῦ εἶναι ὡς στρατιωτικοῦ ἁγίου, καί συγκεκριμένα ἔτσι:

Ο Ἅγιος Χριστόφορος μέ τόν Ἅγιο Στέφανο, ἑλληνική εἰκόνα τοῦ 17ου αἰῶνος.


Κατά κανόνα καί ἐπί αἰῶνες, ὁ Ἅγιος Χριστόφορος εἶχε τό μοναδικό "προνόμιο" νά ἀπεικονίζεται με κεφάλι σκύλου. 

Ἡ πρώτη τέτοια ἐμφάνιση γίνεται τόν ἕκτο αἰώνα, ἀλλά πλῆθος ἀντιστοίχων ἁγιογραφιῶν θά φιλοτεχνηθοῦν στήν Ἑλλάδα ἐπί Τουρκοκρατίας καί στή Ρωσία.  Ἦταν τέτοια ἡ κακή ἐντύπωση πού προκάλεσε αὐτή ἡ εἰκόνα (πού θυμίζει πιό πολύ τόν Αἰγύπτιο θεό Ἀννουβι παρά μάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας) πού τό 18ο αἰώνα ἡ Ρωσική ἱεραρχία τήν ἀπαγόρευσε.  Σήμερα προφανῶς δέν ἐμφανίζεται πουθενά, καί ἄν κανείς τυχαία πέσει πάνω της (ὅπως ὁ γράφων ὡς μαθητής σέ ἐπίσκεψη στό Βυζαντινό μουσεῖο τῆς Ἀθήνας) εὐκολότερα θά νιώσει κατάπληξη παρά κατάνυξη.

Ἡ ἀπεικόνιση αὐτή προέρχεται ἀπό παραδόσεις τοῦ βίου του, οἱ ὁποῖες τονίζουν τήν ἀγριότητα τοῦ πρίν βαπτιστεῖ, ἀλλά καί τή μακρινή του καταγωγή.  Κατά τήν ἀρχαιότητα καί τό Μεσαίωνα ἦταν σύνηθες νά ἀποδίδονται σέ ἀπομακρυσμένους καί βαρβαρικούς λαούς τερατόμορφα χαρακτηριστικά.  Ὑπάρχουν μύθοι γιά πολέμους τοῦ....

Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν

Τοῦ Πρωτοπρ. Πατρὸς Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πατερικὴ Θεολογία»
Νομίζω τὴν βασικὴ διαφορὰ μποροῦμε νὰ τὴν κατανοήσωμε, ἂν πάρωμε γιὰ παράδειγμα τὴν Ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Ἐκεῖ ἔχομε τοὺς γιατροὺς ποὺ ἀνήκουν στὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο. Ἂν δὲν εἶναι κάποιος γιατρὸς μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασκήση τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ. Γιὰ νὰ εἶναι ἕνας γιατρὸς νόμιμος, πρέπει ὄχι μόνο νὰ εἶναι ἀπόφοιτος μίας ἀνεγνωρισμένης Ἰατρικῆς Σχολῆς, ἀλλὰ καὶ μέλος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου. Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς δικηγόρους. Στὶς ἐπιστῆμες αὐτὲς ὑπάρχει μία συνεχὴς δοκιμασία· διότι, ἂν παρεκτραπῆ κάποιος, ὡς πρὸς τὴν ὀρθὴ ἐξάσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός του, τότε δικάζεται ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο ὄργανο τοῦ ἐπαγγελματικοῦ Συλλόγου στὸν ὁποῖο ἀνήκει καὶ ἀποβάλλεται τοῦ ἐπαγγελματικοῦ Σώματος.
Τὸ ἴδιο ὅμως συμβαίνει καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ἡ ἀντίστοιχη διαδικασία μέσα στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀποβολὴ δηλαδὴ ἢ ἀποκοπῆ κάποιου μέλους Της, ὀνομάζεται ἀφορισμός· προκειμένου δὲ περὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος, καθαίρεσις. Ἔτσι οἱ αἱρετικοὶ ἀφορίζονται ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως στὸν ἰατρικὸ χῶρο σὲ ἕναν κομπογιαννίτη (ψευτογιατρὸ) δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ...

Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν;
 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα πού ἐκτείνεται ἀπό τόν πυθμένα τῆς κολάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τήν κορυφή τοῦ παραδείσου.
Ἐβίωσε καί ἔγραψε. Ἄνθρωπος πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαγμένος. Ἄνθρωπος πού ὡδήγησε τήν ψυχή του εἰς τάς ὁδούς τοῦ Χριστοῦ, πού τήν ὡδήγησε ὁλόκληρη ἀπό τήν κόλασι στόν παράδεισο, ἀπό τόν διάβολο στόν Θεό, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀναμαρτησία, καί πού θεόσοφα μᾶς περιέγραψε ὅλη αὐτή τήν πορεία, τί δηλαδή βιώνει ὁ ἄνθρωπος πολεμώντας μέ τόν κάθε διάβολο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.
Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται. Ὄχι! Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται! Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου. Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ; Ὤ, Κλίμακα...

ὁ Ἄγγελος Συρίγος γιά τίς σχέσεις μας μέ τήν Ἀλβανία καί τήν εὐρύτερη περιοχή

Σὲ μία ἐκκλησία τοῦ Γαλατὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 1954

Τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ Διονυσιάτου
Σέ μία Ἐκκλησία τοῦ Γαλατά στήν Πόλη, ὅπου συχνάζουν οἱ ναυτικοί καί ταξιδιῶται ν’ ἀνάψουν τό κεράκι τους γιά τούς δικούς τους καί τό καλό ταξείδι πρός τίς φουρτουνιασμένες θάλασσες τοῦ Πόντου. Ἐκεῖ τή Μεγάλη Σαρακοστή τοῦ 1954 πῆγε νά λειτουργήση καί νά ξομολογήση τούς Χριστιανούς κάποιος Γέρων Πνευματικός*, γιά πρώτη φορά ἐπισκεπτόμενος τήν Πόλη. Ὁ τακτικός ἐφημέριος, ἐξυπηρετῶν καί ἄλλην Ἐκκλησίαν εἰς γειτονικόν Ἁγίασμα, ἀφοῦ τόν κατετόπισε εἰς τά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τοῦ ἔδωσε καί μερικές δεκάδες ὀνομάτων «ζώντων καί τεθνεώτων», τόν ὠδήγησε εἰς συνεχόμενον σκοτεινόν Παρεκκλήσιον, καί ἀφοῦ τοῦ ἔδειξε μικρᾶν κλίμακα ἀνερχομένην ἑλικοειδῶς τά κατηχούμενα τοῦ Ναοῦ, τοῦ εἶπεν ἐμπιστευτικῶς, ὅτι τόν περιμένουν ἐπάνω καμμιά δεκαριά ἄνθρωποι γιά νά ἐξομολογηθοῦν καί εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀνεβῆ νά τούς ἐξομολογήση καί μεταλάβουν εἴτα εἰς τήν Λειτουργίαν, διότι ἐπείγονται νά φύγουν τό βράδυ μέ τό πλοῖον τῆς γραμμῆς, εἶναι ξένοι ἀπό μακρυά. Ἀνέβαινε ὁ Γέρων συλλογιζόμενος τό δύσκολον ζήτημα τῆς....

Σὰν ἔρθει ἡ στιγμὴ τῆς Θείας Κοινωνίας

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Κασν ρθει στιγμτς θείας Κοινωνίας καπρόκειται νπλησιάσεις τν γία Τράπεζα, πίστευε κλόνητα πς κεεναι παρν Χριστός, ὁ Βασιλις τν λων.
ταν δες τν ερέα νσο προσφέρει τσμα καταμα τοΚυρίου, μνομίσεις τι ὁ ἱερέας τκάνει ατό, ἀλλπίστευε τι τχέρι ποὺ ἁπλώνεται εναι τοΧριστοῦ.
Ατς πολάμπρυνε μτν παρουσία Του τν τράπεζα τοΜυστικοΔείπνου, Ατς κατώρα διακοσμετν Τράπεζα τς θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικκαὶ ἐξετάζει τοκαθενς τν προαίρεση καπαρατηρεποις πλησιάζει μελάβεια ταιριαστστὸ ἅγιο Μυστήριο, ποις μπονηρσυνείδηση, μσκέψεις βρωμερς καὶ ἀκάθαρτες, μπράξεις μολυσμένες.
ναλογίσου, λοιπόν, κι σποιὸ ἐλάττωμά σου διόρθωσες, ποιν ρετκατόρθωσες, ποιν μαρτία σβησες μτν ξομολόγηση, στί γινες καλύτερος. Ἂν συνείδησή σου σπληροφορεῖ ὅτι φρόντισες ρκετγιτν πούλωση τν ψυχικν σου τραυμάτων, ἂν κανες κάτι περισσότερο πτνηστεία, κοινώνησε μφόβο Θεοῦ. Ἀλλις, μενε μακριὰ ἀπτὰ ἄχραντα Μυστήρια. Καὶ ὅταν καθαριστες π' ὅλες τς μαρτίες σου, τότε νπλησιάσεις.
Νπροσέρχεστε, λοιπόν, στθεία Κοινωνία μφόβο κατρόμο, μσυνείδηση καθαρή, μὲ...

16 Μαρ 2018

Ἀναλήψεις ἀπὸ ΑΤΜ στὴν Κύπρο χωρὶς κάρτα, ἁπλὰ μὲ τὴ χρήση βιομετρικῶν στοιχείων !

Τὰ νέα ATM τῆς Ancoria Bank εἶναι σὲ λειτουργία καὶ ὀνομάζονται Self-Service Kiosks. 

Εἶναι βιομετρικὰ καὶ δὲν χρειάζεται ὁ πελάτης νὰ ἔχει μαζί του τὴν κάρτα του γιὰ νὰ κάνει ἀνάληψη χρημάτων ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη τραπεζικὴ συναλλαγή. Η Ancoria Bank μπαίνει στὴ νέα ἐποχὴ μὲ τὴν πρωτοποριακὴ ὑπηρεσία Self-Service Kiosks (SSK), καὶ αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ στὴν προσπάθειά της νὰ προσφέρει στοὺς πελάτες τῆς καινοτόμες ὑπηρεσίες ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀσφάλεια καὶ προσφέρουν εὐκολία. Γιὰ νὰ μπορέσει κάποιος πελάτης νὰ κάνει χρήση θὰ πρέπει ἀρχικὰ νὰ καταχωρήσει τὰ βιομετρικά του δεδομένα. 
Τεχνολογία αἰχμῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ βιομετρικὰ δεδομένα. Τὰ βιομετρικὰ δεδομένα ἀναφέρονται στὴ...

Βιώνοντας τὴν λειτουργικὴ ἡμέρα τῆς Τεσσαρακοστῆς στὸ Ἅγιον Ὅρος

Τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1971

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ἂν θέλει νὰ ζήσει κανεὶς τὸ λειτουργικὸ πλοῦτο, τὸ θαυμαστὸ μυστικὸ μεγαλεῖο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειά της. Ἐπιφάνεια εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπομε καὶ ποὺ γνωρίζομε ὅλοι μας κατὰ τὶς Κυριακές τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουν πράγματι κάτι ἰδιαίτερο οἱ Κυριακὲς αὐτὲς ἀπὸ τὶς ἄλλες Κυριακές τοῦ ὑπολοίπου ἔτους. Τὰ εἰδικὰ ἐορτολογικὰ θέματα, ἡ ὑμνογραφία των, ἡ λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ποὺ τελεῖται ἀντὶ τῆς λειτουργίας τοῦ Χρυσοστόμου, δίνουν σ’ αὐτὲς ἕνα ξεχωριστὸ χρῶμα. Ἀλλὰ οἱ Κυριακές τῆς Τεσσαρακοστῆς εἶναι ὀάσεις μέσα σ’ αὐτήν. Κατ’ οὐσίαν βρίσκονται ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Τὴ γοητεία τῆς ἀληθινῆς Τεσσαρακοστῆς θὰ τὴν αἰσθανθεῖ κανεὶς μέσα στὸ «πέλαγος» ἢ στὴν «αὐχμηρὰ ἔρημο», ὅπως τὴν ὀνομάζουν οἱ Πατέρες, αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Τεσσαρακοστῆς, δηλαδὴ τῶν καθημερινῶν, ἀπὸ τὴ Δευτέρα ὡς τὴν Παρασκευὴ τῶν ἔξι ἑβδομάδων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν.
Ἡ Ἐκκλησία μας στὶς μοναστηριακὲς ἀκολουθίες εἶδε πάντοτε ἕνα ἰδεώδη τρόπο λατρείας, γι΄αὐτὸ καὶ σὺν τῷ χρόνω ἀντικατέστησε τὶς παλαιὲς ἰδιαίτερες ἐνοριακὲς ἀκολουθίες μὲ τὶς μοναχικές. Ἰδιαιτέρως ὅμως κατὰ τὴν Τεσσαρακοστὴ προσπάθησε νὰ μεταφέρει...

Κάποιοι τὸ ‘χοῦν καβαλήσει τὸ καλάμι. Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι; (Βίντεο)

Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία καὶ βίντεο
...Ὅταν ὀ νοῦς μας εἶναι ἐκεῖ ὅπου ἐκλήθη κατεξοχὴν νὰ εἶναι. Καὶ ἐκεῖ ποῦ ἐκλήθη νὰ εἶναι, εἴναι ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοὺ καὶ αὐτὴ νὰ ἐκζητᾶ. Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεού ἐντὸς ἠμών ἐστὶ ἀλλὰ ἐντὸς ἠμῶν εἴναι εντός της καρδίας. Καὶ ὁ νοῦς ἑπομένως δὲν πρέπει νὰ ἀλητεύει ἀλλὰ νὰ εἶναι ἐντός τῆς καρδίας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι ἐντός τῆς καρδίας πρέπει νὰ εἴναι ἐν τῷ ὀνόματί Του. Γιατί μόνο ἐν τῷ ὀνόματι μένοντας ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἑνότητα μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία Του.
Ἐννοῶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὴν πάει τὸ μυαλό σας μὲ τὴν θεσμικὴ Ἐκκλησία, γιατί κάποιοι τὸ ‘χοῦν καβαλήσει τὸ καλάμι καὶ σοὺ λέει ἀφοῦ ἐγὼ εἶμαι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἐπίσκοπος, ὁ παπάς, ἢ οἱ ἐπίσκοποι ἐνδεχομένως στὸ σύνολό τους, ἐγὼ εἶμαι στὴν Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐκτός. Γιατί; Τὸ λένε ἐπισήμως, καὶ καθηγητὲς πανεπιστημίου τὸ λένε αὐτὸ τὸ πράγμα, τῆς θεολογίας.
Γιατί έχουνε τὴν πεπλανημένη ἀντίληψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἐπίσκοποι. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ πιστεύουνε οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς, τὸ πιστεύουνε καὶ κάποιοι θεολόγοι γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ πολλοί. Καὶ πολλοὶ πιστοί σοὺ λέει, ἐγὼ εἶμαι μὲ τὸν ἐπίσκοπο, ἄρα εἶμαι μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Γιατί δὲν εἶναι ἔτσι; Νὰ θυμίσω γιὰ ὅσους ἤσαν στὸ συνέδριο γιὰ τον Άγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά, ἐκεῖ ἀνέφερα...

Σουηδία: Οἱ Σοσιαλδημοκράτες προτείνουν τὴν ἀπαγόρευση τῶν θρησκευτικῶν σχολείων

Τὸ κυβερνῶν Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα τῆς Σουηδίας πρότεινε νὰ σταματήσουν τὰ θρησκευτικὰ σχολεῖα στὴ χώρα ὡς μέρος τοῦ μανιφέστου του. “Οι θρησκευτικὲς ἐπιρροὲς δὲν ἔχουν θέση στὰ σχολεῖα τῆς Σουηδίας. 
Οἱ Σοσιαλδημοκράτες θέλουν τὸ σχολεῖο νὰ παρέχει σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καλὴ ἐκπαίδευση ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὑπόβαθρο, τὸ φύλο ἢ τὴ θρησκεία”, ἐξηγεῖ τὸ κόμμα σὲ δελτίο τύπου ποὺ ἐξέδωσε. 
Ἐνῶ τὰ περισσότερα σχολεῖα τῆς Σουηδίας διευθύνονται ἀπὸ τὸν τοπικὸ δῆμο, ὑπάρχει ἐπίσης ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνεξάρτητων σχολείων (friskolor), τὰ ὁποία χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ δημόσιο καὶ πρέπει νὰ...

Μὴν κοιτάζεις πῶς θὰ κάνεις τὸ παιδὶ σου νὰ προκόψει μὲ τὴν ἔννοια πού τὸ κοσμικὸ φρόνημα θεωρεῖ προκοπή, φρόντισε νὰ ἀξιωθεῖ νὰ ζήσει τὴν ἀτέλειωτη καὶ αἰώνια ζωὴ!

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ὅταν πρόκειται, γιὰ τὴν φροντίδα τῆς ἀνατροφῆς καὶ τὴν παιδαγωγία τῶν παιδιῶν μας, ἂς παίρνουν ὅλα τὰ ἄλλα δεύτερη θέση καὶ σημασία. Ἂν τὸ παιδὶ διδαχτεῖ ἀπὸ μικρὸ νὰ σκέπτεται μὲ σωστὸ τρόπο, τότε ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεγάλο πλοῦτο καὶ δόξα.
Δὲν θὰ ἔχεις κατορθώσει τίποτα τὸ σπουδαῖο, ἂν ἔχεις μάθει τὸ παιδί σου κάποια τέχνη ἡ τὴν ἀρχαία φιλοσοφία, μὲ τὴν ὁποία θὰ κερδίσει ἐνδεχομένως χρήματα. Τὸ σπουδαῖο θὰ εἶναι ἂν τὸ ἔχεις διδάξει τὴν τέχνη νὰ περιφρονεῖ τὰ χρήματα. Ἂν θέλεις νὰ τὸ κάνεις πλούσιο,...

15 Μαρ 2018

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Μανουὴλ ἀπὸ τὰ Σφακιὰ τῆς Κρήτης

Aγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστής, τ. Δ΄, εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη-Ἅγιον Ὅρος, σ. 90-92
Αὐτὸς ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ Μανουὴλ ἦταν ἀπὸ τὰ Σφακιὰ τῆς Κρήτης γεννημένος ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. Καὶ ὅταν ἦταν νέος ἀκόμη στὴν ἡλικία, σκλαβώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ ὁποῖοι πῆγαν καὶ ὑπέταξαν τὰ Σφακιά, ὅταν ἀποστάτησαν. Καὶ ὅταν τὸν εἶδαν οἱ Ἀγαρηνοί, ὅτι ἦταν ἐπιδέξιος στὴν ὑπηρεσία τους τὸν ἔκαναν Τοῦρκο μὲ τὴν βία καὶ τοῦ ἔκαναν καὶ περιτομή, σύμφωνα μὲ τὴν συνήθειά τους. Ἀλλὰ ὁ εὐλογημένος Μανουήλ, ἐπειδὴ ἦταν θεοσεβής, ἔβαλε τὰ δυνατά του καὶ ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πῆγε στὴν νῆσο Μύκονο καί, ἀφοῦ ἐξομολογήθηκε τὴν ἁμαρτία του καὶ ἔκανε μὲ προθυμία τὸν πρέποντα κανόνα καὶ μυρώθηκε, ἦταν πάλι Χριστιανός.

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸ χρόνο παντρεύτηκε καὶ νόμιμη γυναίκα ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔκανε καὶ ἔξι παιδιὰ μαζί της. Ἐπειδὴ ὅμως κατάλαβε, ὅτι αὐτὴ προδιδε τὴν τιμή της καὶ ἔκανε μοιχεία μὲ ἄλλον, καθὼς φοβήθηκε τὸν Θεό, δὲν τὴν κακοποίησε, οὔτε τὴν ἔκανε θέαμα. Ἀλλά, ἀφοῦ ἐπῆρε τὰ παιδιά του, ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι της καί, ἀφοῦ ἐνοικίασε ἄλλο σπίτι, καθόταν μὲ τὰ παιδιὰ του ἡσυχάζοντας. Εἶχε ὅμως καὶ μπατζανάκη, ἄνθρωπο πάρα πολὺ κακὸ καὶ μιαρό. Ὁ ὁποῖος πάντοτε τὸν φοβέριζε, ὅτι θὰ τὸν κακοποιήσει γιὰ τὴν περιφρόνηση ποὺ ἔδειξε στὴν ἀδελφή τῆς γυναίκας του. Ἀλλὰ τί ἀκολούθησε; Κατέβαινε ὁ Μανουὴλ ἀπὸ τὴν Σάμο στὴν Μύκονο μὲ ἕνα πλοῖο, φορτωμένο ξύλα. Καὶ κατὰ τύχη συναντᾶ στὴν θάλασσα ἕνα...

14 Μαρ 2018

Νικόλαος Ζαΐρης (τ. ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου): «Φαινόμενα μεταμέλειας στή δίκη τῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη»

Πρόκληση Ἀρμένιου Ἐπισκόπου: ''Τὸ Ἅγιο Φῶς τὸ ἀνάβουν ἀπὸ μία λάμπα λαδιοῦ''


Κάθε χρόνο λίγες ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα βλέπουμε καὶ διαβάζουμε νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἄλλοι νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἐνῶ ἄλλοι νὰ ἀνακαλύπτουν ἐντελῶς τυχαία ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια.

Αὐτὴ τὴν φορὰ εἴδαμε δημοσιογράφο Ἰσραηλινοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου, νὰ προσπαθεῖ νὰ καλύψει σὲ μορφὴ ντοκιμαντὲρ τὴν μυστηριακὴ ἱστορία τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅμως ὅτι ὁ δημοσιογράφος, ἀντὶ νὰ ρωτήσει ἕναν Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη γιὰ τὴν....

Συγχαρητήριο γράμμα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸν Πάπα Φραγκίσκο


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ὁ Πατριάρχης εἶναι ποιμένας, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται σοβαρὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί, ὅταν μιλάει γὶ` αὐτὰ πού χουν σχέση μὲ τὴν πίστη, καὶ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς τὰ πρόβατά του, τὸν κοιτᾶμε στὸ στόμα μὲ ἀγωνία, ἰδιαίτερα αὐτὸν τὸν καιρό, πού τὸ οἰκουμενιστικὸ ρεῦμα σαρώνει τὰ πάντα. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται δὲ νὰ σιωπήσουμε, ἔστω καὶ μὲ τὶς ἐλάχιστες γνώσεις πού διαθέτουμε. Σαφῶς τὴν γνωρίζουν τὴν Ἀλήθεια οἱ παπικοί, ἀλλὰ δὲν τὴν θέλουν, δὲν τὴν ἀποδέχονται. Καὶ αὐτὴ ἡ μέθοδος τῶν συζητήσεων τοὺς βολεύει, διότι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν τίποτε, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ ὑπερισχύσει τὸ δικό τους θέλημα…

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση:
Η Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπὶ τῆ πέμπτη ἐπετείω ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τὸν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀπέστειλε πρὸν τὴν Α. Ἁγιότητα θερμὸν ἀδελφικὸν συγχαρητήριον Μήνυμα, δὶ’ οὗ ἐξαίρεται τὸ...

13 Μαρ 2018

Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση–Ἐξέταση» καί ἡ σχέση της μέ τήν Ἔκτρωση!

Ἰωάννη Γ. Θαλασσινοῦ, μαθηματικοῦ, Ἀντιπροέδρου Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση» («Preimplantation Genetic Diagnosis»–PGD) καί ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Ἐξέταση» («Preimplantation Genetic Screening»–PGS) πραγματοποιοῦνται κατά τή διάρκεια τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης, πρίν ἀπό τή μεταφορά τοῦ ἐμβρύου στή μήτρα, ὥστε νά ἐπιλέγονται ἔμβρυα χωρίς γονιδιακές (PGD) ἤ χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις (PGS). Ἀκόμα καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς μεθόδου αὐτῆς ἀναφέρουν ὅτι: «… ὁ ὅρος “διάγνωση” στήν PGD εἶναι κατά κυριολεξία ἀτυχής, διότι τό ἐξεταζόμενο ἔμβρυο οὔτε συμπτώματα ἐκδηλώνει, οὔτε πάσχει (ἀκόμη) ἀπό τό νόσημα. Ἑπομένως, PGD καί PGS πρέπει νά νοοῦνται μέθοδοι ἀνίχνευσης γενετικῶν χαρακτηριστικῶν ἤ μέθοδοι ἐπιλογῆς ὠαρίων ἤ ἐμβρύων, καί ὄχι στήν κυριολεξία “διαγνωστικές” ἐξετάσεις».2
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ αὐτά πού ἀναφέρουν οἱ πιστοποιημένες γιά τίς ἐξετάσεις αὐτές Κλινικές, διαφημίζοντας τά «προϊόντα»...

Εὐαγόρας Παλληκαρίδης: "Ὅ,τι ἔκαμα τὸ ἔκαμα ὡς Ἕλλην Κύπριος ὅστις ζητεῖ τὴν Ἐλευθερίαν του"

Τὰ μεσάνυχτα τῆς 13ης Μαρτίου 1957 ὁδηγεῖται στὴν ἀγχόνη. Τραγουδᾶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. Δύο λεπτὰ ἀργότερα (14 Μαρτίου) ἡ καταπακτὴ ἀνοίγει καὶ ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης περνᾶ στην αἰωνιότητα. 
Ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης εἶναι ἕνας ἀκόμα Μάρτυρας τοῦ ἀγώνα τῶν ἑλληνοκυπρίων γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ ζυγοῦ καὶ τὴν Ἕνωση τῆς Μεγαλονήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Γεννήθηκε στὶς 27 Φεβρουαρίου 1938 στὸ χωριὸ Τσάδα, τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Μπῆκε νωρὶς στὸν ἀγώνα, ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρόνια κιόλας. Τὸ 1953, σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν, κατεβάζει καὶ τεμαχίζει τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὸ Κολέγιο τῆς Πάφου, κατὰ τὴν ἡμέρα στέψης τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ στὸ Λονδίνο. 
Δύο χρόνια ἀργότερα,...

Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς - 13 Μαρτίου


Η μνήμη τῆς Ὁσίας καὶ Θεοφόρου μητρὸς ἠμῶν Ὑπομονῆς,

τελεῖται στις 13 Μαρτίου καὶ στις 29 Μαΐου

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Ἡ Ἁγία Ὑπομονή, κατὰ κόσμον Ἑλένη Δραγάση, καὶ ἀργότερα, ὡς σύζυγος τοῦ Μανουὴλ Β' Παλαιολόγου, «Ἑλένη ἡ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῶ αὐγούστα καὶ αὐτοκρατόρισσα τῶν Ρωμαίων ἡ Παλαιολογίνα», ἦταν θυγατέρα τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἡγεμόνες - κληρονόμους τοῦ μεγάλου Σέρβου κράλη (=βασιλιᾶ) Στεφάνου Δουσάν. Καταγόταν ἀπὸ βασιλικὴ καὶ εὐλογημένη γενιά. Στοὺς προγόνους της συγκαταλέγονται ἄνθρωποι ποὺ ἁγίασαν (π.χ. ὁ Στέφανος Νεμάνια, σέρβος βασιλέας καὶ κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους = ὅσιος Συμεὼν ὁ Μυροβλύτης). Ὁ Κωνσταντῖνος Δραγάσης ἀνέλαβε τὴν ἡγεμονία τοῦ σημερινοῦ βουλγαρικοῦ τμήματος τῆς βόρειο - ἀνατολικῆς Μακεδονίας, στὴν περιοχὴ μεταξὺ τῶν ποταμῶν Ἀξιοῦ καὶ Στρυμῶνος.

Ἡ γέννησή της τοποθετεῖται στὰ ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατο τὸ Δουσὰν χρόνια. Ἡ ἀνατροφή, ἡ μόρφωση, ἡ ἀγωγή της, ἦταν διαποτισμένα μὲ ὅ,τι ἀνώτερο ὑπαγόρευε τὸ βυζαντινὸ ἰδεῶδες, διότι οἱ Σέρβοι εἶχαν ἐπηρεαστεῖ πολὺ ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ πολιτισμό. Ἐνοίωθε τὸν ἑαυτὸ τῆς περισσότερο ταυτισμένο μὲ τὸν...

Ἡ Παναγία προειδοποιεῖ ἁγιορείτη μοναχὸ ποὺ ἀπήγγειλε συνεχῶς τοὺς Χαιρετισμούς, ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Της, οἱ παπικοί, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸν Πάπα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ μαρτύρια.
Μερικοὶ δειλοὶ ὑπέκυψαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως μοναχοὶ ἀρνήθηκαν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα ὡς τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὰ σαθρά του δόγματα, γι΄ αὐτὸ ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τὴν ὁμολογία τους. Σ΄ αὐτὴ τους τὴν προσπάθεια οἱ Λατίνοι εἶχαν δυστυχῶς συνεργοὺς τὸν...

"Εκείνοι ποὺ ὁμιλοῦν πληθωρικὰ περὶ ἀγάπης νοθεύουν τὸ περιεχόμενό της γιά νὰ περιπτυχθοῦν ὅλους τούς αἱρετικοὺς ὅλων τῶν ἀποχρώσεων"

Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου (Ἀριζόνας)
(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ἔνθρονιστήριον λόγον τοῦ Γέροντος, 1974)
* Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν, ὅτι κατέχει ὅλο το πλήρωμα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς χάριτος διὰ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ κόσμου καὶ ἐπὶ πλέον εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι «δυνάμει» τείνει, ὄχι νὰ κατακτήση, ἀλλὰ νὰ ἁγιάση τὸν κόσμον. Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς καὶ ἠμεῖς μέλη ἐκ μέρους συνδεόμενοι διὰ τῆς κοινῆς πίστεως «ἐν τῷ συνδέσμω τῆς ἀγάπης».
* Όσο περισσότερο ἁγιάζομε ὁ καθένας τὸν ἐαυτόν μας, τόσο περισσότερο αγιαζεταί το σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τὸν ἀνθρώπινο χαρακτήρα της, διότι κατὰ τὸν θεῖον τῆς χαρακτήρα εἶναι τόσον ἁγία ὅσον καὶ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἱστορία ἀγῶνος ἐξαγιασμοῦ τῶν πιστῶν της.
* Όλοι ὅσοι πιστεύουν ἀληθινά, ἀγαποῦν ἐν ἀληθεία ὅσοι δὲν πιστεύουν ἀληθινὰ ἀγαποῦν ἐν ὑποκρίσει. Εμείς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀγαποῦμε ὅλους καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔρθουν σὲ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας. Ἔτσι μᾶς δίδαξε «ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης» ἔτσι ἀναπαύεται ἡ συνείδησίς μας. Δὲν ἐχθραινόμεθα πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξ αἰτίας τῆς αἱρέσεως ἥ τς ἀπιστίας των, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἀγαπήσωμεν ποτὲ τὴν ἀπιστίαν ἡ τὴν αἵρεσιν χάριν τῶν ἀνθρώπων, διότι θὰ ἀποξενωθοῦμε ἀπὸ τὸν Θεόν.
* Ὁ Θεὸς διοχετεύει τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης Του, ὅταν προσκυνήται «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθεία».
* Εκείνοι ποὺ ὁμιλοῦν πληθωρικὰ περὶ....

12 Μαρ 2018

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι κατ' ἐξοχὴν μάθημα οἰκολογικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἔστω, τὰ προσχήματα! Οὔτε αὐτά; Ἔστω, ἡ σιωπή! Οὔτε αὐτή; Ἄλλαξαν τὰ δεδομένα! Καὶ ἐκτός, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας! Αὐτὲς εἶναι προκλήσεις πλήρεις ἀναίδειας καὶ ἀσέβειας στὴν ἁγία Παράδοση. Εἶστε οἱ ποιμένες, ποὺ θὰ φυλάξετε τὴν Ἀλήθεια καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα! Καταλαβαίνετε τί κάνετε; Ἀλήθεια, ποῦ ζεῖτε; Προφανῶς σὲ ἄλλη πραγματικότητα! Προδοσία τύπου Ἰούδα Ἰσκαριώτη. Καὶ ἔτι περισσότερο! 
Διαβάστε παρακάτω ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν εἰσήγησή του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Ἡμερίδα «Ἡ θάλασσα ποῦ μᾶς ἑνώνει», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης:

Στὴ σημασία τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης καὶ τῆς συνεννόησης, στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκολογικῆς συνείδησης καὶ στὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο, ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν εἰσήγησή του στὴν Ἡμερίδα «Ἡ θάλασσα ποὺ μᾶς ἑνώνει», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης. Ὑπογράμμισε δὲ ὅτι οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες τῆς Εὐρώπης δοκιμάζονται σήμερα «στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος» τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν προσφύγων. 

Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
Στὴν εἰσήγησή του δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὴ σημασία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν κατεύθυνση τῆς εὐαισθητοποίησης τῶν νέων γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς συνόλης Δημιουργίας. «Ἀκριβῶς, ὡς θεολογικὸν μάθημα, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι...

ΟΧΙ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὰ ἀντίγραφα εἰκόνων

Νὰ ἀποφεύγουν τὴν παραγωγὴ καὶ ἐγκαθίδρυση πιστῶν ἀντιγράφων τῶν Θαυματουργῶν Εἰκόνων σὲ Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ Ἐνορίες εἰδοποίησε μὲ Ἐγκύκλιό της, τὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ Ἱερὰ Κοινότητα. 
Νὰ ἀναφερθεῖ ὄτι οπως τονίζει στὴν ἐγκύκλιό της ἡ Ἱερὰ Κοινότητα προβαίνει σὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς Ἱερότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐνώ το ἐν λόγω ζήτημα παραπέμφθηκε γιὰ τὴν ἑπόμενη ΕΔΙΣ. 
Διαβάστε παρακάτω τὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος:

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μόνο ἁγίους, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ὀνόμασε: «Θεολόγο», λόγω τῆς ἐμπειρίας Θεοῦ μὲ τὴν ὁποία τὸν στόλισε ὁ Θεός.
Στὴ Μικρασιάτικη Γαλάτεια τῆς Παφλαγονίας τὸ ἔτος 957 βλέπει τὸ φῶς τῆς ζωῆς ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος. Οἱ γονεῖς του, εὐγενεῖς καὶ διακεκριμένοι στὴν ἐπαρχία ποὺ ζοῦσαν, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὴν ἀγωγὴ τοῦ μικροῦ Συμεών. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ τὸν στέλνουν 6 μόλις ἐτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ συγγενικά τους πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατεῖχαν θέσεις μέσα στὰ ἀνάκτορα. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἡλικία δέχεται τὰ πρῶτα μαθήματα καὶ σύντομα ἐπιδίδεται στὴν ταχυγραφία καὶ καλλιγραφία.
Ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ θείου του ἀποδέχεται τὸ ἀξίωμα τοῦ σπαθαροκουβιλάριου, καθὼς καὶ τὴ διάκριση νὰ γίνει μέλος τῆς Συγκλήτου. Βέβαια ποτὲ δὲν τὸν ἔθελξαν τέτοιες κοσμικὲς θέσεις. Καὶ ἂν ἐδέχθη κάτι τέτοιο, τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσει τὸν θεῖο του. Ἡ ἐφηβικὴ καρδιὰ τοῦ Συμεὼν δὲν συγκινεῖται ἀπὸ τὴ θέση ποὺ κατέχει οὔτε ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη ποὺ προδιαγράφεται γι’ αὐτόν. Ἡ γνωριμία του μὲ τὸν πνευματικό του, ἅγιο Συμεὼν τὸν Εὐλαβή τὸν Στουδίτη, ἔχει ἀνοίξει ἄλλους ὁρίζοντες καὶ διαφορετικοὺς πόθους στὴν καρδιά του.
Γι’ αὐτὸ καὶ μόλις τοῦ δίνεται ἡ κατάλληλη εὐκαιρία, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ (969), ἐγκαταλείπει τὴ θέση του στὰ ἀνάκτορα καὶ σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν πηγαίνει στὴν περίφημη...

11 Μαρ 2018

Μετάνοια σημαίνει...

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστὼφ
Νὰ κρατᾶς ἀδιάκοπα τὴν ψυχή σου σὲ κατάστασι μετανοίας καὶ πένθους. Διαπίστωσε καὶ τὶς πιὸ ἀσήμαντες ἀδυναμίες σου καὶ πολέμησε τές. Ἂν ἀδιαφορήσης γιὰ τὶς μικρὲς πτώσεις καὶ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα, νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι θὰ δὴς κάποτε τὸν ἑαυτό σου ν ἀδιαφορῆ καὶ γιὰ τὰ μεγάλα. Ἀπὸ τὴν πιὸ φευγαλέα καὶ λεπτὴ ἁμαρτωλὴ σκέψι γεννιέται κάποτε τὸ πιὸ σοβαρὸ ἁμάρτημα.

Ἀρχὴ τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς μετανοίας. Ἀρχὴ τῆς μετανοίας εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἀρχὴ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία εἶναι ἡ καλὴ πρόθεσις, ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις.
Ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις γεννᾶ τοὺς κόπους. Οἱ κόποι γεννοῦν τὶς ἀρετές. Οἱ ἀρετὲς γεννοῦν τὴν πνευματικὴ ἐργασία. Ἡ πνευματικὴ ἐργασία, τέλος, ὅταν εἶναι συχεχὴς καὶ ἐπίμονη, μονιμοποιεῖ στὴν ψυχὴ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κάνει φυσικὴ κατάστασί της. Ὅταν φθάσης σ αὐτὴ τὴν τελευταία βαθμίδα, λίγο θ ἀπέχης ἀπὸ τὴν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»


Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως».
Μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV, 11-03-2018.
ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.