6 Μαρ 2021

Nὰ εἶσαι παράδειγμα στὰ καλὰ ἔργα, χάρη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης!

Τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ
Ἂν κατοικεῖς μαζὶ μὲ (ἄλλους) ἀδελφούς, μὴ θέλεις νὰ τοὺς διατάζεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ εἶσαι παράδειγμα γι᾿ αὐτοὺς στὰ καλὰ ἔργα (πρβλ. Τίτ. 2:7), κάνοντάς τους ὑπακοὴ σ᾿ αὐτὰ ποὺ σοῦ λένε. Ἂν ὅμως παρουσιαστεῖ ἀνάγκη νὰ μιλήσεις, πὲς (τὴν ἄποψή σου) σὰν νὰ δίνεις μία ταπεινὴ συμβουλή. Ἂν πάλι ἕνας ἄλλος ἀδελφὸς φέρει ἀντίρρηση σ᾿ αὐτὰ ποὺ ἐσὺ λές, νὰ μὴν ταραχθεῖς, ἀλλὰ νὰ ἐγκαταλείψεις τὸ θέλημά σου γιὰ χάρη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης καὶ ν᾿ ἀπαντήσεις μὲ πραότητα σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ σοῦ ἔφερε ἀντίρρηση:
«Ἐγώ, εὐλογημένε, μίλησα σὰν ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ἔτσι σκέφτηκα, καὶ συγχώρεσέ με, γιατὶ μίλησα ἐνῷ εἶχα ἄγνοια (τοῦ ζητήματος), γι᾿ αὐτὸ ἂς γίνει ὅπως εἶπες ἐσύ».
Καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ φύγει ἄπρακτος καὶ ντροπιασμένος ὁ διάβολος, ποὺ ὑποκινεῖ τὶς ταραχές. Γιατὶ τὸ νὰ φιλονικεῖ κανεὶς καὶ νὰ ὑποστηρίζει τὸ δικό του θέλημα ξεσηκώνει ταραχὲς καὶ θυμὸ δυσκολογιάτρευτο. Καὶ ὁ θυμός, λέει...

Ἅγιος Παίσιος:"Οἱ κεκοιμημένοι ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν Χριστό, νὰ ζήσουν πέντε λεπτά, γιὰ νὰ μετανοήσουν "

-Γέροντα, οἱ ὑπόδικοι νεκροὶ μποροῦν νὰ προσεύχονται; 
-Ἔρχονται σὲ συναίσθηση καὶ ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὅσοι βρίσκονται στὸν Ἅδη μόνον ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν Χριστό: νὰ ζήσουν πέντε λεπτά, γιὰ νὰ μετανοήσουν. Ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε, ἔχουμε περιθώρια μετανοίας, ἐνῶ οἱ καημένοι οἱ κεκοιμημένοι δὲν μποροῦν πιὰ μόνοι τους νὰ καλυτερεύσουν τὴν θέση τους, ἀλλὰ περιμένουν ἀπὸ μᾶς βοήθεια. Γι' αὐτὸ ἔχουμε χρέος νὰ τοὺς βοηθοῦμε μὲ τὴν προσευχή μας. 

Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι μόνον τὸ δέκα τοῖς ἑκατὸ ἀπὸ τοὺς ὑπόδικους νεκροὺς βρίσκονται σὲ δαιμονικὴ κατάσταση καί, ἐκεῖ ποὺ εἶναι, βρίζουν τὸν Θεό, ὅπως οἱ δαίμονες. Δὲν ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ καὶ δὲν δέχονται βοήθεια. Γιατί, τί νὰ τοὺς κάνη ὁ Θεός; 
Σὰν ἕνα παιδὶ ποὺ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν πατέρα του, σπαταλάει ὅλη τὴν περιουσία του καὶ ἀπὸ πάνω βρίζει τὸν πατέρα του. Ε, τί νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ὁ πατέρας του; 
Οἱ ἄλλοι ὅμως ὑπόδικοι, ποὺ ἔχουν λίγο φιλότιμο, αἰσθάνονται τὴν ἐνοχή τους, μετανοοῦν καὶ ὑποφέρουν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Ζητοῦν νὰ βοηθηθοῦν καὶ βοηθιοῦνται...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅταν ὁ Θεὸς θελήσει νὰ βοηθήσει μία ψυχὴ βασανισμένη, δὲν τὴν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς θλίψεις, ἀλλὰ τῆς χαρίζει ὑπομονή.
Ἁγιος Εφραὶμ Κατουνακιώτης

5 Μαρ 2021

Ἀπαγορεύονται τὰ μνημόσυνα!

Ἀπαγορεύεται ἡ μάνα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὸ παιδί της καὶ νὰ μετάσχει στὴ Θ. Λειτουργία, ἀπαγορεύεται τὰ παιδιὰ νὰ ἀνάψουν τὸ καντήλι στὸ μνῆμα γιὰ τοὺς γονεῖς τους, ἀπαγορεύεται τὰ ἀδέλφια νὰ κάνουν τρισάγιο στὸν ἀδελφό τους, ἀπαγορεύεται ἡ ἐκκλησία (κλήρος + λαος) νὰ προσφέρει κόλλυβα ὡς μαρτυρία θανάτου καὶ ἀναστάσεως τῶν κεκοιμημένων.

Μποροῦμε νὰ κάνουμε σωματικὴ ἄσκηση, μποροῦμε νὰ βγάλουμε τὰ κατοικίδιά μας βόλτα, μποροῦμε νὰ συνωστιζόμαστε στὰ ΜΜΜ, μποροῦμε νὰ περιμένουμε...

Ἡ ἀκραία ἀνηθικότητα στὴν ἐποχή μας

Γράφει ὁ Γεώργιος Βλάχος, ἐρευνητὴς
Ἡ ἀνθρωπότητα διανύει σήμερα μία περίοδο ἀποστασίας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μὲ: 1) ἔλλειψη πίστης στὸ Θεό, 2) ἔλλειψη ἀγάπης στὸ συνάνθρωπο, 3) ἀκραία ἀνηθικότητα, 4) οἰκονομικὴ διαφθορά. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις ἀποστασίας, ἀλλὰ κατὰ τὴ γνώμη μου πιστεύω πὼς αὐτὲς εἶναι οἱ κυριότερες.
Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ παραθέσω τὶς μορφὲς ἀκραίας ἀνηθικότητας ποὺ προωθοῦνται καὶ ἐφαρμόζονται. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι, ὅταν ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ἡ κτηνοβασία εἶχε φτάσει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ (ἡ ὁμοφυλοφιλία στὰ Σόδομα καὶ ἡ κτηνοβασία στὰ Γόμορα), ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐξοργίστηκε τόσο πολὺ ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἐξοντώσει ὅλους τούς κατοίκους στὶς δύο αὐτὲς πόλεις, ἀφοῦ οἱ προσπάθειές του γιὰ νὰ τοὺς συνετίσει, ἀπέτυχαν. Τὴν κατάληξη ὅλων...

Ὁμιλία τοῦ Δρ. Θεόφιλου Πουταχίδη: «ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι»

Ὁ Θεόφιλος Πουταχίδης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, (Παθολογοανατομίας στὴν Κτηνιατρικὴ Σχολὴ) στὴν ἐν λόγω ὁμιλία ἀπὸ τὸ 52: 50 μιλᾶ γιὰ τὸ ἐμβόλιο.

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Ἐξομολόγηση καὶ ψυχοθεραπεία

Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Εἰσαγωγή
Ἔχουμε μπροστά μας ἕνα θέμα πάρα πολύ καίριο πραγματικά, πολύ λεπτεπίλεπτο, πού πρέπει νά τό δοῦμε μέ πλεονάζουσα σοβαρότητα, γιατί ἀκριβῶς αὐτή ἡ συγκριτική πού θέτει τό θέμα μπροστά μας, «Ψυχοθεραπεία καί ἐξομολόγηση», μπορεῖ νά δημιουργήσει συγχύσεις ἤ ἀκόμη καί περιττές ἀντιπαλότητες. Ἐπειδή τό θέμα εἶναι πάρα πολύ μεγάλο, στά λίγα λεπτά πού διαθέτω μπροστά μου, θά προσπαθήσω νά τό σκιαγραφήσω πολύ ἁπλά, πολύ ἁδρά, νά πῶ πολύ μεγάλες ἔννοιες μέ ἁπλά λόγια, νά τό ὁρίσω στήν ἀγάπη σας καί νά ᾽χετε κάποιο στοιχεῖο, κάποιο ἐπίπεδο, γιά νά μπορεῖτε ὅταν γίνονται αὐτές οἱ ἀναλύσεις νά τίς καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα.
Πρῶτα-πρῶτα, ποῦ στοχεύει αὐτή ἡ συγκριτική; Τί στόχο ἔχει; «Ἐξομολόγηση ἤ ψυχοθεραπεία». Πρῶτα-πρῶτα γιά ἕνα ξεκαθάρισμα ἐννοιῶν, νά ξέρουμε τί ἔχουμε μπροστά μας καί ποιές εἶναι...

Ὁ Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος ὁ ἐκ Ραψάνης (5 Μαρτίου †)

Τοῦ Κωνσταντίνου 
θ. Οἰκονόμου δασκάλου
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ: Ὁ Νεομάρτυρας Ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε στὴ Ραψάνη τὸ 1798 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Χατζη-Λάσκαρης καὶ ἡ μητέρα του Σμαράγδα Σακελλαρίδου. Στὴν παλαιὰ ἀργυρὴ λειψανοθήκη τοῦ Ἁγίου (19ου αι.) διαβάζουμε κατὰ λέξη: «Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΗΣΑΣ ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1818 ΕΠΙ ΒΑΛΗ ΠΑΣΙΑ ΥΙΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΙΑ ΗΤΟΝ ΥΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΥΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΟΥ ΨΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ».

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: Μορφώθηκε στὴ φημισμένη ὑψηλοῦ ἐπιπέδου Σχολὴ τῆς γενέτειράς του (στὴν ὁποία δίδασκε ὁ ἱερέας Χριστόδουλος Καραζήσης, γαμπρὸς τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Εὔκολα ἐξαπατᾶ καθετὶ πού περιέχει ἡδονή.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

4 Μαρ 2021

Ἡ Κυπριακὴ κυβέρνηση διορίζει τὸ συμβούλιο τοῦ ΡΙΚ ποὺ ἐνέκρινε τὸ τραγούδι στὴν Eurovision τὸ ὁποῖο ὑμνεῖ τὸν διάβολο! Ἐμπαιγμὸς ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία!

Σᾶς πιάνω ἀδιάβαστο κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλε
Γράφει ὁ Καθηγητὴς Χρῆστος Κ. Οἰκονόμου, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τ. Πρόεδρος καὶ Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Κύριε Διευθυντὴ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας,
Ἡ δήλωσή σας, γιὰ τὸ τραγούδι ποὺ θὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Κύπρο στὴ Eurovision, θὰ παραμείνει στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας τῆς Κύπρου, ὡς ἡ πλέον ἀνεύθυνη τοποθέτηση γιὰ ἕνα μείζονος σημασίας θέμα.
Καὶ αὐτὸ γιατί ἡ οὐσία καὶ ἡ ἀπόρριψη ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ τοῦ ἐν λόγω τραγουδιοῦ, δὲν εἶναι ὁ τίτλος, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὰ ὅσα αὐτὸ πρεσβεύει. Φαίνεται ὅτι δὲν μπήκατε στὸν κόπο νὰ τὸ ἀκούσετε οὔτε μία...

Τὸ βραχιολάκι κορωνοϊοῦ εἶναι γεγονὸς - Ἡ νέα νοοτροπία Rantar

Οἱ Ἰσραηλινοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν στὴν χώρα τους ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἀποφεύγουν πλέον τὴν ὑποχρεωτικὴ καραντίνα σὲ ξενοδοχεῖα ἐπιλέγοντας τὸ ἠλεκτρονικὸ βραχιόλι παρακολούθησης ποὺ εἰδοποιεῖ τὶς ἀρχὲς ἂν τυχὸν παραβιαστεῖ ἡ ὑποχρεωτικὴ κατ’ οἶκον ἀπομόνωση. Αὐτὴ ἡ νέα νοοτροπία πόσο πολὺ ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα κράτη;

Αὐτοὶ μὲ τὸν Κουφοντίνα, ἐμεῖς μὲ τὴν… Μπουμπουλίνα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς

Οἱ λεγόμενοι ἀντεξουσιαστές, ὄνομα ποὺ ὑποκρύπτει τὴν ἐπώνυμη καὶ ἀνώνυμη προδοσία τῆς πατρίδας, ὄνομα, καρύκευμα τοῦ κάθε ἀνισόρροπου χαραμοφάη, στὶς πορεῖες τους γιὰ τὸν δολοφόνο Κουφοντίνα, κρατοῦσαν καὶ ἕνα πανί, ποὺ ἔγραφε: «Ὅταν οἱ ἀντάρτες θὰ μποῦνε στὴν Ἀθήνα τὸ Σύνταγμα θὰ λέγεται πλατεία Κουφοντίνα». Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ παραφράσσουμε καὶ νὰ βροντοφωνάξουμε: «Ὅταν οἱ Ἕλληνες κυβερνήσουν τὴν Ἀθήνα, τὸ Σύνταγμα θὰ λέγεται πλατεία… Μπουμπουλίνας».

Παράνοια. Τί νὰ πεῖ κανείς; Οἱ Τοῦρκοι - τὸ λυσσασμένο σκυλὶ - ἀπειλεῖ καὶ ὀνειροφαντάζoνται «γαλάζιες πατρίδες» καὶ τὰ ἀπολειφάδια τῆς πολιτικῆς, ἀσχολοῦνται μὲ τὸν μεγαλύτερο κατὰ συρροὴν ἐγκληματία τῆς ἱστορίας μας. Θὰ...

Λαβρόφ: Ἡ ἰδέα τοῦ ὑγειονομικοῦ διαβατηρίου ἀντιτίθεται στὴν ἐθελοντικὴ βάση τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Ἀντίθετος στὴν ἰδέα τῶν διαβατηρίων ἐμβολιασμοῦ ἐμφανίζεται ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Ἐπικριτικὸς ἀπέναντι στὴν πρόθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νὰ ἐκδώσει διαβατήρια ἐμβολιασμοῦ γιὰ ὅλους ὅσοι τὸ ἔκαναν, ἐμφανίστηκε ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικών Σεργκέϊ Λαβρόφ.
Ὅπως τόνισε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ρωσικῆς διπλωματίας σήμερα, Τρίτη, ἡ ἰδέα τῆς ΕΕ ἀντίκειται στήν ἐθελοντική φύση των ἐμβολιασμῶν.
«Πολλοὶ λένε ὅτι ἡ ἰδέα ἀντίκεται στοὺς κανόνες τῆς Δημοκρατίας, γιατί ὑπάρχει μία ἀπόφαση στὴν ΕΕ ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι ἐθελοντικός. Ἐὰν ὑπάρξει αὐτὸ τὸ διαβατήριο Covid, αὐτὸ θὰ ἀντίκεται στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐθελοντισμοῦ. Ἄρα, οἱ πολίτες θὰ ἀναγκαστοῦν (σ.σ. νὰ ἐμβολιαστοῦν). Θὰ δοῦμε πῶς θὰ τελειώσει...

Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς ἀποτελειώνουν τοὺς Ἕλληνες: Μετὰ τὸ βαθὺ κόκκινο ἔρχεται τό… μαῦρο!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς: Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ ὁ Ὑφυπουργὸς Πολιτικῆς Προστασίας βάλθηκαν νά… ξεκάνουν τοὺς Ἕλληνες μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τους. Κοροϊδία τὰ ὅσα δηλώνουν ἐπανειλημμένως.
«Τὸ πιὸ βαθὺ σκοτάδι εἶναι πρὶν τὴν αὐγή», δήλωσε μέ… τρεμάμενη φωνὴ ὁ κ. Κικίλιας στούς Ἕλληνες πολίτες, στὴν ἀνακοίνωση τῶν νέων σκληρότερων μέτρων καὶ μᾶς θύμισε τὶς γραφικὲς ἐκφράσεις ποὺ εἶχε ὀ Κυριάκος Μητσοτάκης πού μιλοῦσε γιά… «φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ», γιὰ «ἔξοδο ἀπὸ τὸ τοῦνελ» καὶ γιὰ τὸν… «ἥλιο τοῦ ἐμβολίου ποὺ φωτίζει τὴν ἑπόμενη μέρα»… Ἔχουν χάσει...

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης (4 Μαρτίου †)

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης παρουσιάζει τὸ βίο τοῦ Ὁσίου, σ' ἕνα ὑπέροχο βίντεο, γιὰ παιδιὰ (καὶ ὄχι μόνο)…
Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης γεννήθηκε στὴ Λυκία τὸν 5ο αἰώνα μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ταπεινοὺς γονεῖς καὶ ἐκ βρέφους ἀφιερώθηκε στὸν Θεό. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἀσπάσθηκε τὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν παρασυρόμενος ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ αἱρετικοῦ ψευδοπατριάρχη Θεοδοσίου, φανατικοῦ μονοφυσίτου Αἰγύπτιου μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἀπουσία τοῦ Πατριάρχη Ἰουβεναλίου (422 - 458 μ.Χ.), βοηθούμενος καὶ ὑπὸ τῆς βασιλίσσης Εὐδοκίας, πρὸ τῆς μεταστροφῆς της στὰ ὀρθόδοξα δόγματα, κατόρθωσε νὰ καταλάβει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῶν Ἱεροσολύμων καὶ νὰ προβεῖ σὲ ἀνεκδιήγητες σκληρότητες ἐπὶ εἴκοσι μῆνες (451 - 453 μ.Χ.). Ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ πανίερος ναὸς τῆς Ἀναστάσεως ἔγινε θέατρο ἀπερίγραπτων σκηνῶν καὶ ἐπιπλέον ἡ ταραχὴ ἐξαπλώθηκε ἀνὰ τὴν Παλαιστίνη.
Οἱ Μονοφυσίτες δὲν παραδέχονται ὅτι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅταν ὁ Χριστὸς βλέπει ὅτι κάποιος ἀντέχει μία βαρειὰ ἀρρώστεια, τοῦ τὴν δίνει, ὥστε μὲ τὴν λίγη ταλαιπωρία στὴν ἐπίγεια ζωὴ νὰ ἀνταμειφθεῖ πολὺ στὴν Οὐράνια, τὴν Αἰώνια Ζωή. Ὑποφέρει ἐδῶ, ἀλλὰ θὰ ἀνταμειφθεῖ ἐκεῖ, στὴν ἄλλη ζωή, γιατὶ ὑπάρχει Παράδεισος, ὑπάρχει καὶ ἀνταμοιβή.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

3 Μαρ 2021

Τὸ Μολῶν Λαβὲ τοῦ Αὐξεντίου καὶ ὁ ἐπικήδειος τῆς μάνας, τοῦ Π. Ἥφαιστου

Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1957 οἱ Βρετανοὶ ἔκαψαν ζωντανὸ τὸν ὑπαρχηγὸ τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αὐξεντίου στὴ Μονὴ Μαχαιρᾶ, ὅπου εἶχε βρεῖ καταφύγιο. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Κύπριου ἀγωνιστοῦ θέλω νὰ παραθέσω τρία βίντεο. Ἕνα συγκλονιστικὸ ντοκιμαντὲρ τῆς μάχης τοῦ Μαχαιρᾶ ὅπου ἔπεσε ὑπὲρ Ἐλευθερίας ὁ Γρηγόρης Μαχαιρᾶς, ὁ συναρπαστικὸς σπαρτιάτικος ἐπικήδειος τῆς μάνας του καὶ ὁ ἀποχαιρετισμὸς τοῦ Γιάννη Ρίτσου.

Ἐξ ἀντικειμένου καὶ τὰ τρία εἶναι ἱστορικῆς σημασίας καὶ μεγάλης ἀξίας γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες. Ἰδιαίτερα ἐπειδὴ τὰ κράτη τους ἀπειλοῦνται καὶ ἐπειδὴ δοκιμάζεται ἡ ἐλευθερία γιὰ τὴν ὁποία πάλεψαν οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπανάστασης...

Ἐθνομηδενιστὲς τῆς Ἀριστερᾶς ἀπειλοῦν τὸν Εὔρυτο! 200 χρόνια μετὰ καὶ ἀκόμα κάποιοι μένουν πνευματικὰ ραγιάδες...

Ὁλομέτωπη ἐπίθεση στὸν νεαρὸ καλλιτέχνη γκράφιτι, ποὺ ζωγραφίζει τούς ήρωες τοῦ 1821. Τὸν στοχοποιοῦν μὲ ψεύτικες φωτογραφίες.

Ἀλλεργία σὲ ὁτιδήποτε πατριωτικὸ φαίνεται ὅτι ἔχουν κάποιοι στὴ χώρα, καθὼς ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες τους ἐπιθυμοῦν νὰ «ἀκυρώσουν» ὁτιδήποτε θυμίζει στοὺς Ἕλληνες τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Αὐτὸ μόνον μπορεῖ νὰ συμπεράνει κάποιος ἀπὸ τὴν ὁλομέτωπη ἐπίθεση ἀπὸ μερίδα τῆς ἄκρας Ἀριστερᾶς στόν νεαρὸ καλλιτέχνη τοῦ γκράφιτι Εὔρυτο, ποὺ διακοσμεῖ μὲ μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοίχους τῆς Ἀθήνας, συμμετέχοντας μὲ...

Κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ: Ἄσμα διαβολικὸν ἠκούσθη… ἐν μέσῳ … εὐσεβείας καὶ ἁγιότητος

Μὲ τὴν ὑποχωρητικότητά μας μπροστὰ στὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἐξουσιῶν δείχνουμε ὅτι ἔχουμε πνεῦμα δειλίας καὶ ἔλειψι ἀνδρείας καὶ διαθέσεως νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν πίστι μας.
Μὲ τὴν ὑποχωρήτικότητά μας αὐτὴν δουλώσαμε τὴν Ἐκκλησία στὶς σατανοκίνητες μαριονέτες ποὺ κυβερνοῦν.
Μὲ τὴν μετατροπὴ τῶν ναῶν ἀπὸ χώρους χάριτος, ἁγιότητος καὶ θεραπείας σὲ χώρους μολύνσεως καὶ ἀπιστίας καὶ τρομοκρατήσεως, σπείραμε τὴν ἀμφιβολία καὶ τὸν φόβο στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Κλωνίσαμε τὴν πίστι, παγώσαμε τὶς καρδιὲς κάναμε τὸν φόβο παντοδύναμο στὰ μάτια τους.
Μὲ τοὺς μασκοφορεμένους δεσπότες καὶ παπάδες, μὲ τὴν ἀπαγόρευσι τῆς τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν λειτουργιῶν, μὲ τὰ κορδελάκια καὶ τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Μία μόνο ἀληθινὴ ἡδονὴ καὶ ἀνάπαυση ὑπάρχει: τὸ νὰ διατηρεῖ κανεὶς τὴν ψυχὴ του καθαρή.
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης

2 Μαρ 2021

Ὁ καθηγητὴς Νομικῆς Πανεπιστήμιου Θράκης Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, ἐναντίον τοῦ Μητσοτάκη: «Ντροπή σου, ἀπατεώνα, μέγιστε τύραννε τούτου τοῦ αἰώνα!»

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, καθηγητὴς Νομικῆς Πανεπιστήμιου Θράκης
Σημερινὸς Κυριάκος Μητσοτάκης: «Γνωρίζω πάρα πολὺ καλὰ ὅτι ὑπάρχει μεγάλη κούραση. Ὅμως πρέπει νὰ κάνουμε μία προσπάθεια ἀκόμα, εἰδικὰ αὐτὲς τὶς δύο ἑβδομάδες, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπανέλθουμε σὲ κανονικοὺς ρυθμοὺς λειτουργίας τῆς οἰκονομίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκπαίδευσης. Θὰ τὸ σχεδιάσουμε, ἐφόσον τὸ ἀποφασίσουμε, μὲ ἔξυπνες λύσεις καὶ μὲ μία νέα ἀμοιβαία συμφωνία ἐμπιστοσύνης μὲ τοὺς πολίτες: ἡ οἰκονομία νὰ ἐπαναλειτουργήσει σταδιακὰ καὶ ὅλοι μας νὰ πειθαρχήσουμε στοὺς κανόνες ὥστε αὐτὴ νὰ παραμείνει ἀνοιχτή. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν κρίση εἶναι πιὰ ὁρατή, ἀλλὰ τὸ πόσο γρήγορα θὰ φτάσουμε ἐκεῖ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ προσεκτικὰ βήματα τὰ ὁποῖα θὰ κάνουμε στὴν τελικὴ εὐθεία, γιατί ἔχουμε μπεῖ πιὰ στὴν τελικὴ εὐθεία».

Αὐτὰ τόλμησε νὰ δηλώσει σήμερα ὁ αἰσχρὸς ψεύτης! Ὁ πιὸ ἀνάλγητος καὶ ἐπικίνδυνος πρωθυπουργὸς ποὺ βρέθηκε ποτὲ στὸ πηδάλιο τῆς...

Δημήτριος Τσελεγγίδης γιὰ Ἅγιο Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη: «Ὅσα εἴδαμε μὲ τὰ μάτια μας καὶ ἀκούσαμε μὲ τὰ αὐτιά μας» - Γ΄ Μέρος

Δημητρίου Ἰ. Τσε­λεγ­γί­δη, Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐν­τός μας, κα­τά τόν Ἅγιο Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη» (6/12/1912-27/2/1998)
Γ΄ Μέρος (Διαβάστε το Α΄ μέρος καί τό Β΄ μέρος)
Καρ­πός τῆς ὑ­πα­κο­ῆς, κα­τά τόν Ἅγιο Ἐ­φραίμ, εἶ­ναι ἡ νο­ε­ρά προ­σευ­χή. Κα­τ’ αὐ­τήν ὁ νοῦς τοῦ ἀν­θρώ­που γί­νε­ται τό νο­ε­ρό θυ­σι­α­στή­ριο, ἀ­π’ ὅ­που ἀ­να­πέμ­πε­ται ἡ λο­γι­κή λα­τρεί­α μας πρός τό Θε­ό.
Ὅ­πως ἡ ἀ­δι­ά­λει­πτη νο­ε­ρά προ­σευ­χή ἀ­πο­τε­λεῖ ἐν­το­λή τοῦ Θε­οῦ πρός ὅ­λους τούς πι­στούς, σύμ­φω­να μέ τίς Βι­βλι­κές μαρ­τυ­ρί­ες, ἐ­ξί­σου καί ὁ με­τε­ω­ρι­σμός τοῦ νοῦ κα­τ’ αὐ­τήν ἀ­πο­τε­λεῖ σα­φῆ ἀ­πα­γό­ρευ­ση ἐκ μέ­ρους τοῦ Χρι­στοῦ. Κα­τά τόν Ἅγιο Ἐ­φραίμ, ἡ πνευ­μα­τι­κή ποι­ό­τη­τά μας προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται ἀ­πό τήν ποι­ό­τη­τα τῆς προ­σευ­χῆς μας. Ἡ προ­σευ­χή μᾶς προ­ά­γει πνευ­μα­τι­κῶς, κα­τά τρό­πο βι­ω­μα­τι­κό. Δι’ αὐ­τῆς...

Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸν Εὔρυτο!

Ἔνας ταλαντουχος νέος, εὐρύτερα γνωστὸς μὲ τὸ ψευδώνυμο Εὔρυτος, ἀσχολεῖται μὲ τὸ γκράφιτι καὶ ἀποδίδει στοὺς Ἕλληνες τὸν δημόσιο χῶρο κεκοσμημένο μὲ τὶς μορφὲς τῶν ἡρώων τῆς Επανάστασης τοῦ 1821.
Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τὸ ἐθνικό, καλλιτεχνικὸ ἔργο του συκοφαντεῖται καὶ ἔχει τεθεῖ ὑπὸ διωγμὸ ἀπὸ ὁμάδες ἀνθρώπων ποὺ κινοῦνται στὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ περιθώριο.
Ὁ Εὔρυτος εἶναι ἕνας 18χρονος Ἕλληνας, ὁ ὁποῖος ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν ἅγιο καὶ τίμιο ἀγώνα τῶν ἀνθρώπων ποὺ λευτέρωσαν τὸ Γένος μας ἀπὸ τὶς ἄτιμες ἁλυσίδες τῶν Τούρκων. Μὲ τὴν τέχνη ποὺ γνωρίζει, τὸ γκράφιτι, ζωγραφίζει σὲ ἐπιφάνειες...

Ἕνα πνευματικὸ φυτώριο! (Ἅγιος Νικόλαος Πλανᾶς, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ Μωραϊτίδης)

Οἱ ἀγρυπνίες τοῦ Ἁγίου Ἐλισαίου σταθήκανε πνευματικὸ φυτώριο. Μέσα στὸ ταπεινὸ αὐτὸ ἐκκλησάκι, στοὺς Ἀγέρηδες, τὸ ἰδιωτικό, τὸ ἀνύπαρκτο τώρα πιά, ἀφοῦ τὸ γκρέμισε ἡ σκαπάνη τῆς οἰκονομικῆς σκοπιμότητος, ὁ Ὅσιος παπα-Νικόλας ὁ Πλανᾶς, ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης καὶ μία πλειάδα ταπεινῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, εἴχανε ὀργανώσει αὐτὲς τὶς ἀγρυπνίες.

Λειτουργὸς ὁ ἀκούραστος παπα-Πλανᾶς, δεξιὸς ψάλτης ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, κι ἀριστερὸς ψάλτης ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης. Καὶ γύρω τους ἕνα ἐκκλησίασμα ἀπὸ ταπεινοὺς Χριστιανούς, ποὺ δὲν κουραζόντανε, οὔτε...

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς (2 Μαρτίου †)

Τὸ διήγημα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Ἱερεῖς τῶν Πόλεων καὶ Ἱερεῖς τῶν χωρίων», ποὺ ἔγραψε τὸ 1896, ἀναφέρεται σὲ ἕναν ὄντως συνειδητοποιημένο καὶ ἄοκνο ἱερουργό, ποὺ μὲ τὴν ἀπεριόριστη καλοσύνη του, τὴν ὑπερβολική του ἀφιλοχρηματία, τὸ ἀκτινοβόλο ἱερατικό του ἦθος, τὴν ταπείνωσή του, καταξιώθηκε στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ ὡς Ἅγιος πολυαγαπημένος καὶ θαυματουργός. Ἕνα πρότυπο ἱερέα, ἁπλό, γνήσιο, ἀληθινό.
Ὁ πρῶτος ποὺ δίδει γραπτὲς μαρτυρίες γιὰ τὸν παπα-Νικόλα εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Στὰ Ἀθηναϊκά του διηγήματα γράφει γιὰ τὸν ταπεινὸ ἱερέα ποὺ γνώρισε στὸ παρεκκλήσι τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, στὸ Μοναστηράκι, τὰ ὅσα μαζὶ μὲ τὸν τριτεξάδελφό του, Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη, ἔζησαν στὶς ἀκολουθίες, ἑσπερινούς, ὄρθρους καὶ ἀγρυπνίες, στὶς ὁποῖες...

Ὁ καλὸς προβληματισμὸς ἑνὸς Ἱερέα 2

Γράφει ὁ παπα-Παῦλος Καλλίκας
Ὀργανώνουν συσσίτια χρόνια τώρα ἀσκώντας τὴν φιλανθρωπία, μὰ ἄφησαν τώρα τὸν πιστὸ νηστικό, χωρὶς τὸ Ζωοποιὸ Σῶμα καί ΑἵμαΤοῦ Χριστοῦ. Ἀπανθρωπιά;
Κάνουν διαδικτυακὲς ὁμιλίες γιὰ τὸν Χριστό, μὰ τώρα βάζουν πάνω ἀπὸ ὅλα τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἰὸ καὶ τὸν γιατρό, δυστυχῶς, μέχρι «ἁγιοποιήσεως».
Ταξιδεύουν μέσω τῆς τεχνολογίας στὰ πέρατα τῆς γῆς νὰ φέρουν ἕναν πιστὸ στὴν Ἐκκλησία, μὰ μετὰ τοῦ κλείνουν τὴν πόρτα, ὡς ὑπεράριθμου.
Λένε ὅτι δὲν πέρασαν τὶς κόκκινες γραμμὲς καὶ κρεμᾶνε τὶς κόκκινες κορδέλες στὰ στασίδια καὶ στὰ ἀπολυμασμένα προσκυνητάρια. Ἕπεται καὶ συνέχεια;...

Ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης ὁ ἐξ Ἰθάκης (2 Μαρτίου †)

(ἐγεν. 1786 Καλύβια Ἰθάκης - 
ἐκοιμ. 2 Μαρτίου 1868 Βαθὺ Ἰθάκης)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στοιχεῖα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Π. Κανέλλου 
Ὁ Ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης γεννήθηκε στὸ μικρὸ χωριουδάκι Καλύβια, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Σταυρὸ τῆς Ἰθάκης, τὸ ἔτος 1786.
Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἄγγελος καὶ Ἁγνὴ καὶ ἦσαν πιστοὶ χριστιανοί. Ὁ μικρὸς Ἰωάννης (ἔτσι ὀνομαζόταν ὁ Ἅγιος πρὶν γίνει μοναχός) πέρασε δύσκολα παιδικὰ χρόνια, διότι πέθανε ἡ μητέρα του ὅταν αὐτὸς ἦταν ἀκόμα πολὺ μικρός, ὁπότε ὁ πατέρας του Ἄγγελος ξαναπαντρεύτηκε μιὰ σκληρὴ γυναῖκα, ἡ ὁποία δὲν ἔχανε εὐκαιρία νὰ τιμωρεῖ καὶ νὰ βασανίζει τὸν μικρὸ Ἰωάννη. Ὁ Ἰωάννης ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ξεχώριζε ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς ἡλικίας του. Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ δυνατὴ πίστη στὸ Χριστό, δὲν ἔλειπε ποτὲ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, νήστευε, προσευχόταν συνεχῶς καὶ σκορποῦσε ἀγάπη καὶ καλωσύνη στοὺς ἀνθρώπους. Μὲ πολὺ ζῆλο μελετοῦσε θρησκευτικὰ βιβλία καὶ κυρίως τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο.
Νέος ἐργάστηκε ὡς ναυτικός. Σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ταξίδια του, ἔφυγε ἀπὸ τὸ πλοῖο καὶ πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἔκει ἔγινε μοναχὸς στὴν Ἱ. Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ ἀπὸ Ἰωάννης...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Δὲν εἶναι δυνατὸν ἐκεῖνος πού ἁμάρτησε νὰ ξεφύγει, παρὰ μὲ τὴν μετάνοια πού ἁρμόζει στὸ σφάλμα του.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς

1 Μαρ 2021

Ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὸν κορωνοϊὸ (ψηφίστε)

Αἰτωλίας: Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ πρότυπο καὶ κανόνα ἱερατικῆς διακονίας γιὰ κάθε ἱερέα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ζεῖ μέσα στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ

Μνήμη Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου καὶ Χειροτονιὰ νέου διακόνου στὸ Ἀγρίνιο
Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρώτη πανήγυρη τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου, τὸ Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἀγρινίου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου τὸν λαμπαδάριο τοῦ Ναοῦ κ. Ἰωάννη Γκιάφη.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν γνωριμία του μὲ τὸν νέο διάκονο, στὴν εὐλάβειά του, στὶς σπουδὲς καὶ τὰ προσόντα του ποὺ πάντοτε τὰ διέθετε μὲ ζῆλο στὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας. Τὸν παρότρυνε πλέον νὰ τὰ θέσει...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.