22 Ιαν 2018

Σέρβος γυναικολόγος ὁμολογεῖ δημοσίως γιὰ τὶς ἐκτρώσεις: "Εἶμαι ἰατρός, εἶμαι ἔνοχος δὶ’ ὄλας τὰς φρικαλεότητας ποὺ ἔκανα καὶ γνωρίζω ὅτι ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη"

Μετάφρασις ἀπὸ τὰ σερβικά: Μιλίτσα Βεσκωφ
Ὁ ἰατρὸς Στόγιαν Ἀδάσεβιτς εἶναι ἕνας γυναικολόγος στὴν Σερβία, ὁ ὁποῖος δημοσίως ὁμολόγησε ὄτι η ἔκτρωση εἶναι φόνος. Παράλληλα, ἀναφέρθηκε καὶ στὴν ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση. Παραθέτουμε ἕνα μέρος, σὲ μορφὴ συνέντευξης, ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἡ ἁγιότης τῆς ζωῆς», τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν ἐνδομήτρια παιδοκτονία καὶ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας «Ὀρθοδοξία»:
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ποία ἦταν ἡ στιγμή, ποὺ καταλάβατε ὅτι ἐκτελοῦντες τὴν ἔκτρωσιν, φονεύετε τὸ ἀνθρώπινον ὄν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Εἶμαι ἰατρός, γνωρίζω τὰς πράξεις μου, εἶμαι ἔνοχος δὶ’ ὄλας τὰς φρικαλεότητας ποὺ ἔκανα ἐργαζόμενος ὡς γυναικολόγος καὶ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ μαρτυρήσω, νὰ ἀφυπνίσω, νὰ προειδοποιήσω ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης οὐσιαστικῶς εἶναι φόνος τοῦ ἀγεννήτου ἀνυπερασπίστου παιδιοῦ. Εἰς τὰς ὁριζομένας ὑποχρεώσεις τῆς ἐργασίας μου ἤσαν καὶ αἳ νόμιμοι ἐκτρώσεις. Τότε δὲν ἐγνώριζα ὅτι πράττω φόνον...

21 Ιαν 2018

«Ἡ Μακεδονία θὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα γιατί κάποια Ἑλλάδα ἀποφάσισε νὰ αὐτοκτονήσει»

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ...

Ζωντανὴ μετάδοση τοῦ συλλαλητηρίου στὴν Θεσσαλονίκη


Ἅγιος Μάξιμος: Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τὴν κίνηση πρὸς ἡδονή, ἀλλὰ τί ἡδονή; Τοῦ «ἐράσθαι τὸν Θεόν»!

Τοῦ πρωτοπρεσβύτερου πατρὸς
Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Εἶναι κάτι πράγματι καταπληκτικό, ποὺ εἶναι γραμμένο ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρες, τὸν Μάξιμο καὶ τὸν Παλαμά. Νὰ διαβάσω τὸ κείμενο τοῦ Μαξίμου. «Ὁ Θεός», λέει, «ὁ ὁποῖος δημιούργησε τὴν ἀνθρώπινη φύση, δὲν ἔβαλε μέσα της ἡδονὴ» -μὴν τὸ παρεξηγήσετε, ἀκοῦστε πῶς τὸ ἑρμηνεύει- «ἀλλὰ κάποια νοερὴ δύναμη πρὸς ἡδονή». Θέλω νὰ σταθῶ ἕνα λεπτό, ἔχει καίρια σημασία. Εἴμαστε γεμάτοι ἀπὸ αἰσθήσεις. Βλέπουμε, ἀκοῦμε, αἰσθανόμαστε τὰ πάντα, ὅλα εἶναι αἰσθήσεις. Οἱ αἰσθήσεις εἶναι ἀπ' τὸ Θεό, ἀλλὰ ὁ Θεός, λέει, δὲν ἔδωσε ἡδονὴ στὴν κάθε αἴσθηση. Προσέξτε, ἔδωσε κίνηση πρὸς ἡδονὴ πρὸς τὸ Θεό. Ἂν οἱ αἰσθήσεις στραφοῦν στὸν Θεὸ καὶ κινηθοῦν πρὸς τὸν Θεό, ὅλες οἱ αἰσθήσεις -αὐτὸ ποὺ κάνει ἡ Ὀρθοδοξία μας. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τὴν κίνηση πρὸς ἡδονή, τὸ 'χει μέσα του, ἀλλὰ τί ἡδονή; Αὐτὴ ἡ ἡδονὴ τοῦ «ἐράσθαι τὸν Θεόν», λέει ὁ Μάξιμος, νὰ ἀγαπᾶς τὸ Θεό. Ἂν ἔχουμε τὴν κίνηση πρὸς ἡδονή, ὅλα τ' ἄλλα εἶναι αἰσθήσεις (ἡ γεύση κτλ), ἂν ἡ κίνηση γιὰ ἡδονὴ δὲν πάει στὸν Θεό, ὑπάρχει ὅμως μέσα, τότε στρέφεται καὶ γίνεται ἡδονὴ τῶν αἰσθήσεων καὶ ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ ἁμαρτία. 
Βλέπετε, καίριο σημεῖο αὐτὸ σὲ μία ψυχοθεραπευτικὴ διαδικασία καὶ μάλιστα τονίζει ὁ Μάξιμος «καὶ ἐπειδὴ εἶδε ὁ Θεὸς πὼς ὁ ἄνθρωπος ἔτρεψε ὅλη τὴν ἡδονή, τὴν κίνηση πρὸς ἡδονὴ ποὺ εἶχε πρὸς τὸ Θεό, τὴν ἔτρεψε τώρα πρὸς τὶς αἰσθήσεις του, ὁ Θεὸς ἔβαλε ἕνα φάρμακο καὶ...

19 Ιαν 2018

«ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» Β΄

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Μετὰ τὴν άπαραίτητη εἰσαγωγή (βλέπε ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ Α΄) γιὰ τὸ πῶς καὶ γιατὶ γράφτηκε ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἐφέσου Μάρκου στὸν Πάπα (κατόπιν πιέσεων τοῦ Καρδιναλίου Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Μυτιλίνης ὥστε μὲ ἐγκωμιαστικὰ λόγια νὰ τὸν προτρέψει-ὁ ἅγιος Μάρκος τὸν Πάπα- νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο γιὰ τὴν ἕνωσι) ἄς δοῦμε πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ λεγόμενα τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἀγαθάγγελου Σίσκου (στὸ ἐξῆς: π.Ἀ.Σ.):
... όσοι διαφωνούν με το Διάλογο της Ορθοδόξου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αλλά και με τις άλλες Προτεσταντικές Ομολογίες...(1)
Κανεὶς καὶ ποτέ δὲν διαφωνοῦσε οὔτε διαφωνεῖ μὲ τὸν διάλογο μέ ὁποιονδήποτε. ( Ἐννοῶ τοὺς ἁγίους τῆς ἐκκλησίας, τοὺς ὄντως θεολόγους καὶ ὅσους πιστεύουν ὑγιῶς στὸν Θεό). Μὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν στοχοθεσία τοῦ διαλόγου ποὺ κάνουν οἱ οἰκουμενιστὲς διαφωνοῦν ὅσοι ἔχουν στοιχειώδη ὀρθόδοξη αἴσθησι. Αὐτὸ σὰν ὑπενθύμησι. Ἄν χρειαστὴ μπορεὶ νὰ τεκμηριωθῆ εὔκολα αὐτὴ ἡ αὐτονόητη θέσι.
Ἰσχυρίζεται ὁ π.Ἀ.Σ. ὅτι ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός:
αναγνωρίζει και ονομάζει τον Πάπα Ρώμης Αγιώτατο(2)
Ὅποιος ἀκούσει τὰ λόγια τοῦ π. Ἀ.Σ. συμπεραίνει ὅτι ὁ ἅγιος Μάρκος ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα ὡς ἁγιώτατο...

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς μέσα ἀπὸ τὰ τρία τροπάριά του, ὅπως μᾶς τὰ ἄφησε ὁ Μέγας Ὑμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Στὶς 19 Ἰανουαρίου ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρκου, Ἐπισκόπου Ἐφέσου, τοῦ Εὐγενικοῦ.
Ὁ μέγας Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας, Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης, στὸν «Ἐνιαύσιο Στέφανο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», στὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἔχει καὶ τὴν ἔγκριση κυκλοφορίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γράφει τὸ ἀπολυτίκιο, τὸ κοντάκιο καὶ τὸ μεγαλυνάριο τοῦ ἁγίου...:

18 Ιαν 2018

Γέροντας Σωφρόνιος: «Πῶς νὰ Νικᾶτε τοὺς λογισμοὺς»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀγώνας Θεογνωσίας», τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γέροντος Σωφρονίου
Πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἰδιαίτερα στὴν σύγχρονη ἐποχή, ὑποφέρουν ἀπὸ ψυχικὲς ἀσθένειες γιὰ ἀσήμαντες αἰτίες. Ἡ αἰτία εἶναι συνήθως ἕνας λογισμός, τὸν ὁποῖο δὲν μπόρεσαν νὰ νικήσουν. Στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τὸ 1932 στὸν Δαβὶδ Μπάλφουρ μᾶς δίνει πολὺ ἁπλὲς καὶ πρακτικὲς συμβουλὲς γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ νικᾶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς λογισμούς:
«Οἱ λογισμοὶ εἶναι «δαιμόνια» (δαιμονικὴ ἐνέργεια). Ὅπως ὑπάρχουν ἄνθρωποι, τοὺς ὁποίους εἶναι ἀδύνατο νὰ πείσεις μὲ ὁ,τιδήποτε, ἔτσι καὶ χειρότερα ἀκόμη συμβαίνει μὲ τὰ δαιμόνια. Ἂν συνδιαλέγεσαι μὲ τοὺς λογισμούς, ἂν ἀντιστέκεσαι σὲ αὐτούς, θὰ τοὺς ἀναγκάσεις, στὴν καλύτερη περίπτωση, νὰ ἀποχωρήσουν γιὰ κάποιο σύντομο διάστημα.
Ἔπειτα ὅμως αὐτοὶ πάλι ἐπίμονα καὶ ἀνένδοτα προτείνουν τὸ δικό τους...

Μητρῶο Πολιτῶν: Ἕνα ἀκόμη βῆμα πρὸς τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

Σχόλιο ID-ont: Ἑνοποιοῦνται τὰ Ληξιαρχεῖα τῆς χώρας καὶ δημιουργεῖται τό Μητρῶο Πολιτῶν. Δημιουργεῖται δηλ. μία μεγάλη βάση δεδομένων μὲ ...ὅλους μας μέσα. Ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει ἡ Ηλεκτρονικὴ Ταυτότητα (Κάρτα τοῦ Πολίτη), γιὰ νὰ λειτουργεῖ, πρέπει νὰ ἐπικοινωνεί μέ μία μεγάλη ἢ καὶ πολλὲς μικρὲς βάσεις δεδομένων. Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο βρισκόμαστε σήμερα, τῆς δημιουργίας μίας ἀπὸ τὶς μεγάλες βάσεις δεδομένων (μήπως καὶ τὴ μοναδική;), μὲ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν, ἀρχικά, πολλοὶ κρατικοὶ φορεῖς ...
«Νόμισε κανεὶς ὅτι σταμάτησαν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Ὄχι βέβαια! Οἱ Ὑπηρεσίες δουλεύουν πυρετωδῶς, ἁπλὰ δὲν δημοσιοποιεῖται ἡ «πρόοδος» ποὺ ἔχει γίνει...», λέγαμε ἀπὸ το 2013, ὅταν ἐξαγγέλθηκε τὸ Μητρῶο Πολιτῶν (βλ. id-ont2014). 
huffingtonpost.gr: «Εὐέλικτη καὶ ἀποτελεσματικὴ δημόσια διοίκηση», «ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατίας», «ἄμεση ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη», «ἁπλούστευση καὶ ἐπιτάχυνση διαδικασιῶν στὴ λειτουργία τοῦ κράτους». Ἔννοιες ποὺ ἀκούγονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὡς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις, ἀρχίζουν νὰ ἀποκτοῦν ὑπόσταση μὲ το Μητρῶο Πολιτῶν, ποὺ...

Ποιὰ εἶναι ἡ βαθύτερη σημασία τῆς «διορθώσεως» τῆς «Κυριακῆς προσευχῆς» ἀπὸ τὸν κ. Φραγκίσκο;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Τὸ Βατικανὸ δὲν εἶναι ἐκκλησία, ἀλλὰ κρατικὴ ὀντότητα, ὀργανωμένο κράτος, μὲ σαφῆ φεουδαρχικὴ δομὴ καὶ μὲ ἀπόλυτο μονάρχη του τὸν «πάπα», ὁ ὁποῖος δὲν διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ τοὺς φεουδάρχες Φράγκους τοῦ μεσαίωνα. Τὸ κρατίδιο αὐτὸ ἀποτελεῖ πιστὴ ἀντιγραφή, ἢ μᾶλλον ἐπιβίωση, τῶν φεουδαρχικῶν μεσαιωνικῶν ἡγεμονιῶν, ὅπου ὁ φεουδάρχης, ὡς ἀπόλυτος ἡγεμόνας, ἐνσάρκωνε καὶ συγκέντρωνε ὅλες τὶς ἐξουσίες στὸ πρόσωπό του, ἤτοι: τὴν πολιτική, τὴν νομοθετική, τὴ θρησκευτική, τὴν ἐκτελεστική, κλπ. Ὁ «πάπας» ἀποτελεῖ μία θλιβερὴ ἐπιβίωση τοῦ μεσαιωνικοῦ φεουδαρχισμοῦ, ὁ ὁποῖος κυβερνᾶ τὸ «κράτος τοῦ Θεοῦ», «ἐλέῳ Θεοῦ», ἰσόβια, χωρὶς ἀντιπολίτευση, χωρὶς κριτικὴ στὶς ἐπιλογές του, ἐνσαρκώνοντας ταυτόχρονα καὶ τὴν ὕπατη ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία, τὴν ὁποία ἀνήγαγε σὲ ἀπόλυτη παγκόσμια κυριαρχία! Ἀπὸ τὸ 1012, δυστυχῶς, τὸ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως καταλήφθηκε ἀπὸ τὸν φραγκικὸ φεουδαρχισμὸ καὶ ὑποτάχθηκε στὸν φράγκο ὑπερηγεμόνα, ὁ ὁποῖος σφετερίζεται καὶ τὴν ἱερατικὴ...

17 Ιαν 2018

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: Ἀγώνας Πολυμέτωπος (16/01/2018)

Πρέπει νὰ βροντοῦν καὶ νὰ ἀστράφτουν οἱ ἄμβωνες γιὰ τὴν Μακεδονία...

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος
«Σὲ θέματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας δὲν χωρᾶνε ὑποχωρήσεις. Πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερὸς»
Ἃγιος Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης
Στὸν βιβλίο τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ Λεων. Φιλιππίδου, «ὁ Σμύρνης Χρυσόστομος, ὁ μεγαλομάρτυρας Μητροπολίτης» - ὁ Φιλιππίδης διετέλεσε προσωπικῶς γραμματέας τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος- διαβάζουμε στὴν σελ. 35: «Οἱ τελευταῖοι του λόγοι πρὸς τοὺς προτρέποντας αὐτὸν νὰ φύγει ἦταν: ΟΧΙ! Παράδοσις τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν εἶναι ἡ φυγὴ ἐν ὄψει κινδύνου, ἀλλ΄ ὁ ἀγὼν μέχρις ἐσχάτων καὶ ἡ θυσία. Ἐὰν μὲν ὁ ἐχθρὸς φεισθῆ (λυπηθεῖ) τοῦ ποιμνίου μου, ποῖος θὰ τὸ περιθάλψη; Ἐὰν δὲ σφαγὴ πῶς ἠμπορῶ ἐγὼ νὰ ἐπιζήσω; Εἴτε τὸ ἕνα εἴτε τὸ ἄλλο, ἡ θέσις μου εἶναι ἐδῶ, μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιό μου». Αὐτὴ εἶναι ἀπάντηση...

16 Ιαν 2018

Συνέντευξη Ν. Λυγεροῦ μέ ἀφορμή τό Συλλαλητήριο στόν Λευκό Πύργο γιά τήν Μακεδονία

«Λόγια Ἀγάπης» Α΄

Γράφει  Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Ἡ χώρα πουλιέται, διαλύεται, ἐποικίζεται· ἁπὸ κάθε μεριὰ τὰ χτυπήματα εἶναι συνεχὴ καὶ ἀσταμάτητα. Ἡ παιδεία ἀνύπαρκτη καὶ ἐπικίνδυνη στὰ χέρια ἀκατάλληλων ἀνθρώπων, ἡ οίκονομία χρεωκοπημένη, οἱ πολιτικοὶ ὂργανα ἀλλοτρίων συμφερόντων· αραδοκοῦν οἱ Τούρκοι, ἐτοιμάζονται οἱ Ἀλβανοί, στὸ ἐπίκεντρο οἱ Σκοπιανοί καὶ ἡ παραχώρησις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας... καὶ ἒπονται ἄλλα. Ὁπότε τὸ νὰ μιλᾶ κανεὶς γιὰ τὰ κατορθώματα τῶν ἡμετέρων οἰκουμενιστῶν φαντάζει ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. Ὅμως ἡ ὀμίχλη μπαίνει ἀπὸ παντοῦ στὸ σπίτι. Ἄλλοι γκρεμίζουν τοίχους, ἄλλοι ὑποσκάπτουν θεμέλια, ἄλλοι βγάζουν τὰ κεραμίδια, ἄλλοι σπᾶνε τὰ παράθυρα... Ἄλλοι βασανίζουν τὸ σῶμα καὶ ἄλλοι σκοτώνουν τὴν ψυχή. Αὐτὴ τὴν ἔχουν ἀναλάβει οἱ πνευματικοὶ μας ἡγέτες καὶ τὰ ὀργανά τους.
Διάβαζα πρὸ ἡμερῶν τὴν ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξι ἑνὸς ἀρχιμανδρίτου τοῦ «Οἰκουμενικοῦ θρόνου» ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ διαδίκτυο.[1]
Δὲν μοῦ ἔκαναν ἐντύπωσι τὰ χιλιοειπωμένα οἰκουμενιστικὰ «ἐπιχειρήματα» ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχω ἀπαυδήσει πλέον νὰ ἀκούω διαστρεβλωμένους μετέωρους καὶ κατακερματισμένους τοὺς λόγους τῶν ἁγίων εἶπα νὰ...

π. Γεώργιος Μεταλληνός: "Τὸ ἐκκλησιαστικὸν πνεῦμα, ἡ συγκρότηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καὶ ἡ θέση τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μέσα σὲ αὐτό"


Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ στὸν Ι.Ν Ἁγίου Ἀντίππα Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τὴν Πέμπτη 11 Ἰανουαρίου

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου διά τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ἡ μουσική τῆς φιλαυτίας

Νεόφυτος μοναχός Γρηγοριάτης
Α΄ Μέρος
Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπό δύο παράγοντες : Ἀπό τόν θεῖο καί τόν ἀνθρώπινο. Ὁ Θεός μᾶς ἀνοίγεται ἀγαπητικά καί ἐλεύθερα καί μᾶς καλεῖ νά ἀνοιχθοῦμε κι ἐμεῖς σ' Αὐτόν. 
Ὁ Θεός προσφέρεται μόνιμα, διότι γνωρίζει πώς ἡ σωτηρία μας χρειάζεται ἀγώνα καθημερινό καί συνεχῆ καί πώς ἔχουμε ἀνάγκη τῆς βοηθείας Του ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Τοῦ Θεοῦ τό ἄνοιγμα δέν κλείνει ποτέ. Ἡ ἄκτιστος θεία χάρις  κατεβαίνει «ὡς δρόσος Ἀερμών ἐπί τά ὄρη Σιών». Τό ἄνοιγμα, ὅμως, τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό δέν εἶναι μόνιμα φιλότιμο καί σταθερό. Ἄλλοτε ὑπάρχει καί ἄλλοτε ἐξαφανίζεται. Καμμιά φορά φαίνεται πώς ἐξαφανίζεται ὁριστικά. Τότε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀπειλεῖται ἄμεσα. Τό θεῖο δέν ἐπικοινωνεῖ μέ τό ἀνθρώπινο καί κάθε ἐλπίδα σωτηρίας λιγοστεύει.
Ἀλλ' ὅταν κανείς ἀγωνίζεται νά ἀφήνει τήν ἄκτιστο χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργεῖ μέσα του τά ἔργα ἁγιότητος, πού....

Ἡ Ἐκκλησία τότε παροῦσα! Σήμερα;


15 Ιαν 2018

Ἀπόστολοι καὶ Ἐκκλησία Χριστοῦ

Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀναφέρεται στὴν Ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ διδαχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, δηλαδὴ στὴν συνέχεια τοῦ ἁγιοπετερικοῦ βιώματος, ὅπως μοναδικὰ αὐτὸ ἐκφράζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μέμο.

Ἀλὶ καὶ τρισαλί, οἰκουμενιστές, ποὺ συνεχίζετε τὴν χαμαιλεόντεια πορεία σας!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Περιερχόμενος τὸ διαδίκτυο, διάβασα, κατὰ σύμπτωση, μίαν εἴδηση, ἡ ὁποία ἀκολουθοῦνταν καὶ ἀπὸ φωτογραφία, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Μίαν εἴδηση πολὺ ἐπίκαιρη καὶ γιὰ τὰ σημερινὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, καθὼς οἱ καιροὶ «οὒχ εἰσὶ μενετοί».
Ὁ ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος Προύσης εἰσήγαγε ἐντός τοῦ ἱεροῦ βήματος τοῦ ὀρθοδόξου ναοῦ τὸν παπικό, ὁ ὁποῖος προσκυνάει τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ ἐκεῖνος καμαρώνει στεκάμενος πλάι του. Τὸν ἔβαλε μέσα στὸ Ἄδυτον, στὸ Ἄβατον τοῖς πάσιν, πλὴν τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν, νὰ μαγαρίσει τὰ Ἅγια! Καὶ αὐτός, ἐκεῖ δίπλα, καμαρώνει γιὰ τὸ ἐπιτυχὲς ἄθλημά του!
Αὐτὸς ὁ ἐπίσκοπος καὶ ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων, τάχθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ φυλάγει τὸ ποίμνιο, ἀλλὰ μᾶλλον προτιμᾶ νὰ ἀσελγεῖ εἰς βάρος τοῦ ποιμνίου. Εἶναι σὰν νὰ λέμε πὼς ἕνας πατέρας βάζει μέσα στὸ σπίτι ἕναν ξένο ἄγνωστο, ὁ ὁποῖος ἀτιμάζει τὰ ἱερά του καὶ ἔχει τὴν ἀξίωση μετὰ νὰ τὸν ἐμπιστεύεται ἡ οἰκογένειά του. Ἀσελγεῖ καὶ ζητάει ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοὴ ἀπὸ τὰ θύματά του. Ὑπάρχει πιὸ παράλογο πράγμα!
Μαγάρισες τὸ σπίτι τὸ πατρικό, ἐσὺ ὁ ἴδιος ὁ πατέρας; Λοιπόν, κατέστρεψες τὴ...

Ὁ Ροναλντίνιο ἀρνήθηκε νὰ παίξει μπάλα στα κατεχόμενα!

«Ἔχω κολλητὸ Ἑλληνοκύπριο μὲ σπίτι στὴν Κερύνεια, ὁ ὁποῖος τὸ ἔχασε στὴν εἰσβολὴ» ἡ ἀφοπλιστικὴ ἀπάντηση τοῦ Βραζιλιάνου ἄσου σὲ ὑποψήφιο «βουλευτὴ» τοῦ ψευδοκράτους, ποὺ τοῦ πρόσφερε 500.000 δολάρια
Ἕνα τεράστιο «ὄχι» εἰσέπραξε ὑποψήφιος «βουλευτὴς» τοῦ ψευδοκράτους ἀπὸ τὸν βετεράνο ἄσο τοῦ ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, ὅταν τοῦ πρότεινε τὸ ἀστρονομικὸ ποσὸ τῶν 500.000 δολαρίων γιὰ νὰ παίξει 90 λεπτὰ σὲ φιλικὸ ἀγώνα στὰ κατεχόμενα - χρήματα ποὺ θὰ ἔδινε ἑταιρεία καζίνο ὡς χορηγός.
 «Δὲν ἐνδιαφέρομαι, ἔχω φίλους στὴν Κύπρο, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία καὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ τὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου. Ἔχω, δέ, κολλητὸ Ἑλληνοκύπριο μὲ σπίτι στὴν Κερύνεια, ὁ ὁποῖος τὸ ἔχασε στὴν εἰσβολή. Λύστε πρῶτα τὸ πρόβλημά σας καὶ θὰ ἔρθω νὰ...

Σ’ ἐκεῖνον ποῦ ἀποδέχεται τοὺς λογισμούς, μπορεῖ νὰ προκαλέσουν θάνατο. Σ’ ἐκεῖνον ποῦ τοὺς ἀποστρέφεται καὶ τοὺς πολεμᾶ χαρίζουν ζωή, καὶ αὐξάνουν τὸν μισθό του στὸν οὐρανὸ

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ
Πόλεμος τῶν λογισμῶν
Ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ποὺ πολεμοῦν τὸν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιὸ σκληροί: τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καὶ τῆς πορνείας. Γιὰ νὰ κοπάση αὐτὸς ὁ πόλεμος, πρέπει πρῶτα νὰ γνωρίζης πότε ἁμαρτάνεις καὶ πότε ὄχι: Δὲν ἁμαρτάνεις ὅταν ὁ νοῦς, ἡ βούλησις, δὲν συγκατατίθεται στοὺς λογισμούς, πολὺ περισσότερο ὅταν τοὺς ἀποστρέφεται ἢ τοὺς περιφρονῆ. Ἁμαρτάνεις, κάποτε καὶ θανάσιμα, ὅταν ὁ νοῦς αὐτοπροαίρετα συγκρατῆ τοὺς λογισμοὺς καὶ ἡ καρδιὰ ἠδύνεται καὶ εὐχαριστεῖται μ’ αὐτούς. Ὅποιος πολεμεῖται ἀπὸ πονηροὺς λογισμοὺς καὶ δὲν τοὺς ἀποδέχεται, ταράσσεται ὅμως νομίζοντας ὅτι ἁμάρτησε, αὐτὸς εἶναι μικρόψυχος, ἐμπαίζεται ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ δὲν γνωρίζει νὰ διακρίνη μεταξὺ προσβολῆς καὶ συγκαταθέσεως. Μὴν παραξενεύεσαι ποὺ οἱ ἴδιοι λογισμοὶ φέρνουν μαζί τους καὶ θάνατο καὶ ζωή, αἰώνιο θάνατο ἢ αἰώνια ζωή. Σ’ ἐκεῖνον ποὺ τοὺς ἀποδέχεται προκαλοῦν θάνατο. Σ’ ἐκεῖνον ποὺ τοὺς ἀποστρέφεται καὶ τοὺς πολεμᾶ χαρίζουν ζωή, καὶ αὐξάνουν τὸν μισθό του στὸν οὐρανό. Συμβαίνει κάποτε νὰ ἔρχωνται λογισμοὶ ἀπιστίας ἢ βλασφημίας κατὰ τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου...

13 Ιαν 2018

Οἱ «σαλτιμπάγκοι» τῆς θεολογίας

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου 
Ἡ λέξη «σαλτιμπάγκος», κατά τό «Μικρό λεξικό τῆς Νέας Ἑλληνικῆς γλώσσας» τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη, σημαίνει «πλανόδιος διασκεδαστής πού ἐκτελεῖ διάφορα κωμικά νούμερα σέ ἀνοικτούς χώρους». Πρόκειται γιά μιά ὁμάδα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κάνουν διάφορα παιχνίδια, μέ σκοπό νά διασκεδάσουν τά μικρά παιδιά καί τούς μεγάλους, κυρίως σέ πανηγύρια, σέ λούνα πάρκ, σέ ἐμποροπανηγύρεις. Τόν ὅρο αὐτόν χρησιμοποιῶ ἐδῶ γιά νά χαρακτηρίσω μερικούς ἐκκλησιαστικούς παράγοντας, Κληρικούς ἤ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι κάνουν λογοπαίγνια καί ἁπλοποιοῦν ἤ καί γελοιποιοῦν τά μεγάλα θέματα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἕνα μυστήριο πού δέν μπορεῖ κανείς νά τό βιώση μέ τήν λογική καί τίς σωματικές αἰσθήσεις, οὔτε βέβαια μέ τήν φαντασία.
Ἐπίσης, ἡ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι μιά σοβαρή ὑπόθεση πού δείχνει ποιός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ....

«Τὸ θέμα τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ» – Ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ “Γράμματα Σπουδάματα”

Ἡ Ντόροθι Κὶνγκ ὑπερασπίζεται τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας - Δὲν ντρέπονται λίγο οἱ πολιτικοὶ πού τὴν παζαρεύουν, δὲν ντρέπονται;


Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου: «ἐθνικὴ γραμμὴ πλεύσης σὲ μία ὀνομασία στὴν ὁποία δὲν θὰ περιέχεται ἡ λέξη "Μακεδονία" ἢ παράγωγό της»

Ἀνακοίνωση περὶ τῆς ὀνοματοδοσίας 
τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων
Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι φυσικὸ καὶ πνευματικὸ τμῆμα τῆς Μακεδονίας, καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀγωνίσθηκε ἐνάντια στὴν θέληση μεγάλων δυνάμεων προκειμένου νὰ παραμείνει μέρος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ἔχει λοιπὸν λόγο νὰ παρεμβαίνει σὲ πολιτικὰ δρώμενα ποὺ θίγουν ὅσα οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνες κατόρθωσαν στὴν νεότερη ἱστορία. Ἔτσι, μὲ ἀφορμὴ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μὲ τὰ Σκόπια γιὰ τὴν ἀναγνώριση ὀνομασίας τους, ἡ Μονὴ μας προβαίνει στὴν διατύπωση τῶν ἀκόλουθων θέσεων.
Δὲν κατανοοῦμε γιατί ἕνα ὄνομα ποὺ ἱστορικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἀνήκει σὲ ἕνα ἔθνος καὶ κράτος πρέπει νὰ παραχωρηθεῖ σὲ ἕνα ἄλλο κράτος (ἢ μᾶλλον πολυεθνικὸ κρατίδιο), οἱ πολίτες τοῦ ὁποίου οὐδεμία σχέση ἔχουν ἱστορική, φυλετικὴ ἢ πολιτιστική, μὲ τὸ ὄνομα αὐτό. Καὶ εἶναι εὐρύτατα γνωστὸ καὶ πολλαπλῶς ἐπαληθευμένο ὅτι οἱ πληθυσμοὶ τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων δὲν ἔχουν σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ ὅρος Μακεδονία καὶ συνεπῶς δὲν μποροῦν νὰ διεκδικοῦν γιὰ τὴν κρατική τους ὑπόσταση ὄνομα ποὺ νὰ περιέχει τὴν συγκεκριμένη λέξη.
Ἐκεῖνο ποὺ κατανοοῦμε μὲ ἁπλὸ ἀλλὰ καταρτισμένο νοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἐσπευσμένη αὐτὴ κίνηση ἀναγνώρισης γίνεται γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε τιμοῦν οὔτε συμφέρουν οὔτε στοιχοῦν μὲ τὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Μακεδόνων. Ἀντιθέτως, ἐνδεχόμενη Ἑλληνικὴ ἀναγνώριση τοῦ ὀνόματος σὲ ἐπικράτεια σλαβικῶν...

Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου στὸν Λευκὸ Πύργο, γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας!

Τὴν Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου 2018 στὶς 02:00 μ.μ. στὸν Λευκὸ Πύργο τῆς Θεσσαλονίκης, θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ μεγάλο συλλαλητήριο γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Ἂς δώσουμε ὅλοι ἕνα μεγάλο καὶ ἀγωνιστικὸ παρών!

12 Ιαν 2018

Μητρο-πολίτης ἢ ἑρημο-πολίτης;

ΕΙΝΑΙ θαυμάσια ἡ λειτουργικὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, μεστὴ ἀπὸ ἐτυμολογικὰ ἐφαλτήρια καὶ νοήματα.
Στὸν κανόνα τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου γράφει ὁ ὑμνογράφος:
«…Θεοδόσιος γεννηθεῖς διὰ Πνεύματος, ἐρημοπολίτης γέγονε, τῷ Ἰησοῦ ἑπόμενος.
Σὲ αὐτὸ λοιπὸν τὸ δίλλημα: «Μητροπολίτης ἢ Ἐρημοπολίτης» ὁ  Ὅσιος ἐπέλεξε μὲ ὅλη του τὴν καρδιά τὸ δεύτερο. Ὄμως  γιὰ νὰ μὴν ἀδικήσουμε καὶ τὸ πρῶτο, ἂς δημοσιεύσουμε λοιπὸν ἐπ’ αὐτοῦ ἕνα ὡραῖο καὶ ἔξυπνο κείμενο ποὺ μᾶς ἀπέστειλε κάποιος εὐλαβὴς Ἡγούμενος...

Ἡ «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία» ἀπειλεῖται μὲ λουκέτο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση

Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμὸς «Πειραϊκή Ἐκκλησία» ἐνημερώνει τοὺς ἀκροατὲς ὅτι στὸ ἄρθρο 220 τοῦ πολυνομοσχεδίου ποὺ κατατέθηκε στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων περὶ ἀδειοδοτήσεως τῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν, ΔΕΝ ἑξαιροῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ ραδιόφωνα.
Ἡ «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία» ἀπειλεῖται μὲ λουκέτο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Κάποιοι ἐπιθυμοῦν ἡ φωνὴ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας νὰ σιγήσει. Ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε ὅλοι. Ἡ «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία» δὲν εἶναι ἐμπορικὸ ραδιόφωνο.
Διαβάστε σχετικὰ καὶ ΕΔΩ

11 Ιαν 2018

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Ὄχι στὴ Σύγχυση» (Παρέα τῆς Τρίτης 9-1-2018)

Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Καλύμνου ἐνάντια στὰ νέα Θρησκευτικὰ

Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Καλύμνου, μὲ ψήφισμά του κοινοποιεῖ τὴν ταύτισή του μὲ τὴν ὀρθὴ στάση τῆς Μητρόπολης Καλύμνου ἐνάντια στὰ νέα θρησκευτικά, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Ὀρθοδόξου μας ταυτότητας.
Δεῖτε ἀναλυτικὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ συλλόγου…

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.