ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

24 Οκτ 2014

Κωνσταντῖνος Γανωτής: Ὁ ἔρωτας τῶν γονέων

Snowden: "O κίνδυνος δὲν εἶναι ἡ τρομοκρατικὴ ἀπειλὴ ἀλλὰ ἡ παρακολούθηση τῆς μάζας"

Γράφει ὁ Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π.
Ἀπὸ τὸ Festival des Libertes ποὺ διοργανώνεται καὶ φέτος στὶς Βρυξέλλες μὲ θέμα τῶν φίλμ του καὶ τῶν συζητήσεων “Ὑπακοὴ ἢ Ἀνυπακοὴ ” δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λείψει ὁ Edwatrd Snowden. Ἡ διοργάνωση τῆς βιντεοδιάλεξης τοῦ ἔτυχε ἰδιαίτερου ἐνδιαφέροντος ἐξηγεῖ ὁ Mathieu Bietlot ὑπεύθυνός της διοργάνωσης. Στὸ Ἐθνικὸ Θέτρο τοῦ Βελγίου πολὺς κόσμος παρακολούθησε τὴν διάλεξή του καὶ συμμετεῖχε στὴ συζήτηση. Μπροστά σε ἕνα κοινὸ ἀπαιτητικὸ ποὺ ἀδημονοῦσε ὁ διάσημος πληροφορικάριος ἐπιχείρησε νὰ ἀποδώσει τὸν κίνδυνο τῆς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς ποὺ ἀποτελεῖ ἡ παρακολούθηση τοῦ μαζάνθρωπου.
Ἂν καὶ ἡ ἀπόφασή του γιὰ ἀνυπακοὴ ἦταν νόμιμή το τίμημα ποὺ πλήρωσε ἦταν βαρὺ: καταζητεῖται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ δικαιοσύνη,ἐνῶ δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθει στὴ χώρα του. Ἐπιδιώκοντας νὰ τοῦ δοθεῖ ἄσυλο κατέληξε στὴ Ρωσία ποὺ τοῦ τὸ παρέχει προσωρινά. Λάνσαρε ἕνα συναγερμὸ γιὰ....

Ἡ Μάνα τῶν πεσόντων ἡρώων τοῦ Ἀλβανικοῦ Ἔπους ξεσπᾶ: "Ἐγὼ τοὺς νεκρούς μου δὲν θὰ τοὺς προδώσω"!

Ἡ γυναίκα ποὺ ἐπὶ 74 χρόνια φροντίζει τοὺς τάφους τῶν Ἑλλήνων που ἔπεσαν τὸ ἔπος τοῦ 1940 !Ἐπὶ 74 χρόνια ἔχει τὸ δικό της καθῆκον, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ μὲ συνέπεια καὶ ἀφοσίωση. Φροντίζει τὰ μνήματα Ἑλλήνων ποὺ «ἔπεσαν» στὸ ἔπος τοῦ 1940. Εἶναι ἡ Ἐρμιόνη Πρίγκου, ἡ «Μάνα τῶν Πεσόντων», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν… Ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴ Χειμάρρα, ποὺ εἶχε βοηθήσει στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου καὶ τὰ τελευταῖα 74 χρόνια, στὸ νὰ φροντίζει τὰ μνήματα ἕξι Ἑλλήνων στρατιωτῶν ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους καὶ εἶναι ἐνταφιασμένοι στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της…Μετὰ ἀπὸ τὴ συνάντησή της μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας τίμησε τὴ κ. Πρίγκου γιὰ τὴν προσφορά της.
H 82χρονη κ. Ἐρμιόνη, δὲν σταμάτησε ποτὲ νὰ κλαίει τοὺς πεσόντες στὸ τελευταῖο ὀχυρό. Οἱ ἥρωες γι’ αὐτὴν ἔχουν πάντα ὄνομα «Ἐ, μὸ διάολε, τράβα τὸ δρόμο σου. Ἐγὼ τοὺς νεκρούς μου δὲν θὰ τοὺς προδώσω». Ἡ κ. Ἐρμιόνη Πρίγκου εἶχε ἀγριέψει. Ὁ Ἀλβανὸς ἀστυνομικὸς τὴν ἀπειλοῦσε μὲ φυλακή. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε νὰ τιμήσει -μὲ τὸ δικό της τρόπο, ἀλλὰ....

Σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου

Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη Ἐθνική μας ἑορτή. Γιορτάζουμε τὴν μεγαλειώδη νίκη μας κατὰ τῶν ἄνανδρων φασιστῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν «γῆ καὶ ὕδωρ», ἤτοι νὰ γίνουμε ὑπόδουλοί τους. Οἱ γενναῖοι ἀγωνιστές, ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες, ἔγραψαν λαμπρὲς σελίδες δόξας στὰ χιονισμένα καὶ δυσπρόσιτα βουνὰ τῆς ἑλληνικότατης Βορείου Ἠπείρου μας.
Μαζί τους μοιράστηκαν τὴ δόξα οἱ ἡρωικοὶ ἠπειρῶτες, καὶ ἰδιαιτέρως οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες προσέφεραν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὸν ἐθνικό μας αὐτὸν ἀγώνα. Πολεμοῦσαν ἄνισα μὲ μία σιδηροφράκτη ἑτοιμοπόλεμη καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένη αὐτοκρατορία.
Ἔχοντας ὡς κύρια ἐφόδια τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, κουρέλιασαν κυριολεκτικὰ τὸ ὑπερφίαλο γόητρο τῶν φασιστῶν εἰσβολέων καὶ σήμαναν τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τοῦ παρανοϊκοῦ δικτάτορα Μουσολίνι! Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰσβολῆς, 28 Ὀκτωβρίου, τὴν ἴδια ἡμερομηνία μπῆκε νικηφόρα στὴν «αἰώνια πόλη» ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ 312, συντρίβοντας τὸ ρωμαϊκὸ πνεῦμα καὶ ἐγκαινιάζοντας τὴν Ρωμιοσύνη, δηλαδὴ τὸ ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα, γεγονὸς ποὺ....

Ἔχω ἕνα Ὅραμα

Τὶς προάλλες ἔκατσα μέχρι ἀργὰ στὸ διαδίκτυο παρακολουθώντας ποικίλες εἰδήσεις ἐγχώριες καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Αἰσθάνθηκα μιὰ πίκρα, ἕναν ἐγκλωβισμὸ καὶ μιὰ ἴσως ἀπόγνωση, ὅτι τὰ πράγματα δὲν πρόκειται ν’ ἀλλάξουν ποτέ! Μόλις κατάλαβα ὅτι ἡ ζοφώδης αὐτὴ κατάσταση πήγαινε νὰ μὲ πνίξει, προσπάθησα νὰ βρῶ τὸ ἀντίδοτό μου στὸ δηλητήριο αὐτὸ ποὺ εἶχε παραλύσει τὴν ψυχή μου. Προσπάθησα νὰ σκεφτῶ κάποια λύση, κάτι διαφορετικό, ἀλλὰ εἰς μάτην, εἶχα μόνιμα μέσα μου μιὰ ἀντίδραση καὶ ἐμμονὴ “τίποτα δὲν γίνεται κατάλαβέ το, εἶσαι πολὺ μικρὸς καὶ εἶναι μεγάλοι καὶ πολλοί, εἶναι δυνατοὶ καὶ βρίσκονται παντού”. Ἔσκυψα τὸ κεφάλι καὶ δάκρυσα, τὸ δηλητήριο εἶχε καταστρέψει κάθε ἰκμάδα τῆς ψυχῆς μου, κάθε σκέψη γιὰ ἀντίδραση ἦταν πλέον μάταιη. Σήκωσα τὸ κεφάλι καὶ κοίταξα τὸν ἔναστρο οὐρανό, καὶ τότε εἶδα ἀπὸ ‘κεῖ νὰ μοῦ χαμογελοῦν Λεωνίδες καὶ Μιλτιάδηδες, Καραϊσκάκηδες καὶ Κολοκοτρώνηδες, χαμένοι τότε κι αὐτοὶ στὸν καιρό τους, μικροὶ καὶ λίγοι. Μοῦ ἔγνεφαν μὲ χαμόγελο σὰν κάτι νὰ ἤθελαν νὰ μοῦ ποῦν: “ὀνειρέψου, ὀραματίσου”!
Ἕσφιξα τὰ χέρια, ἔκλεισα τὰ μάτια καὶ μὲ τὴν καρδιὰ μπροστὰ προχώρησα θαρρετὰ ἐγὼ κι ὅλη ἡ πατρίδα μαζί μου καὶ εἶδα, εἶδα τὴ νέα πατρίδα μὲ πόλεις ἀραιοκατοικημένες καὶ καθαρές, μὲ ἐλεύθερους χώρους καὶ πάρκα γιὰ ἄθληση καὶ ψυχαγωγία, μὲ ἀναγεννημένη τὴ γειτονιὰ ὅπου οἱ πολίτες ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ....

Ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν ὁ νέος τρομοκράτης;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κάποιοι ἔχουν τοὺς ἰδιαίτερους λόγους τους νὰ ταυτίζουν τὴν Ρωσία μὲ τὸν Πούτιν καὶ τὸν Πούτιν μὲ τὴν Ρωσία. Ἡ ἀνθρωπότητα μπροστὰ στὸ φάσμα μιᾶς Τρίτης Καταστροφῆς εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ παρακολουθεῖ τὶς ἀκραῖες θέσεις προπαγάνδας ὅλων των ἀντιμαχόμενων πλευρῶν ποὺ ἤδη συγκρούονται φανερὰ καὶ κρυφὰ σὲ ὅλα τα ἐπίπεδα. "Αν δὲν ὑπάρχει ὁ Πούτιν δὲν ὑπάρχει ἡ Ρωσία..."
Αὐτὰ δηλώνει ὁ πρῶτος Ἀναπληρωτὴς ἐπικεφαλῆς τῆς Προεδρικῆς Διοίκησης, Vyacheslav Volodin, μὲ τὴν ἐνδεικτικὴ φράση του "Ἐὰν ὑπάρχει Πούτιν - ὑπάρχει ἡ Ρωσία, ἂν δὲν ὑπάρχει Πούτιν - δὲν ὑπάρχει ἡ Ρωσία" γιὰ νὰ μεταφέρει  τὰ αἰσθήματα σχεδὸν τοῦ 90% τοῖς ἑκατὸ τῶν Ρώσων πολιτῶν. 
Καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο πᾶμε στὸ....

«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα»

Τοῦ πρεσβύτερου  Ἀθανασίου Mηνά
«Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» (Ρωμ.,1:18). Ὀργή πού ἔρχεται εἰς τήν παροῦσαν ζωήν καί ὁλοκληρώνεται ἐν τῇ μελλούσῃ. Ὀργή ὄχι ἀνθρώπου ἤ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ὀργή ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα δέ ὀργή τρομερωτέρα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καί τῆς ὁποίας τήν ἀπειλήν οὐδείς δύναται νά διαφύγει. Ὁ Ἅγιος Θεός δώρησε νοῦν καί σοφίαν ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν γνωρίζει ἀπό τόν ὁρατόν κτισθέντα κόσμον, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει νά βρίσκεται ἑνωμένος ἀσυγχύτως μέ τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, τοῦτ’ἔστιν τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσίαν Χριστόν. Ἄς εἶναι εὐλογητός ὁ Τριαδικός Θεός πού διά τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τό τέλος τοῦ προορισμοῦ μας ὥστε νά συνδοξασθῶμεν καί Αὐτός νά καταστεῖ ἡ αἰώνια ἀπόλαυσις καί χαρά μας.
Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν ὁ νοῦς σκοτισθεῖ ἀπό τόν τῦφον τῆς ὑπερηφανείας καί ἀντί ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιζητεῖ νά ζεῖ μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τήν Δόξαν τοῦ Θεοῦ, μετέρχεται κάθε εἴδους πλάνης καί δόλου ἐπιζητώντας τήν ἑαυτοῦ δόξαν ἀπορρίπτοντας τόν Θεόν; Ἐδῶ, ἀκριβῶς, ἔφθασε ἡ ὥρα νά γνωρίσουμε τί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μᾶς φανερώνει διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, δηλαδή σέ ποιά τρομερή πτώση καί....

23 Οκτ 2014

Οἱ μεγάλοι Ἕλληνες διανοούμενοι ἦταν ἀδιάφοροι γιὰ τὴν πατρίδα τους;

«Μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως οἱ συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχναι τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς διανοουμένους τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου ὅπως γνωστοποιήσουν εἰς αὐτοὺς τὴν τραγωδίαν χιλιάδων οἰκογενειῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πόντου. ξηρά, ἐξηκριβωμένα καὶ ἀναμφισβήτητά τα γεγονότα εἶναι τὰ ἑξῆς: 
Οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως Μερζιφοῦντος, ἀφοῦ τὴν ἐλεηλάτησαν καὶ τὴν ἐπυρπόλησαν. Τοὺς προσπαθήσαντας νὰ διασωθοῦν ἐτυφέκισαν καὶ ἐθανάτωσαν καταλαβόντες τὰς διόδους. Μετετόπισαν ὅλον τὸν ἄρρενα πληθυσμὸν τῶν πόλεων Τριπόλεως, Κερασοῦντος, Ὀρδούς, Οἰνόης, Ἀμισοῦ καὶ Πάφρας καὶ καθ' ὁδὸν κατέσφαξαν τοὺς πλείστους ἐξ αὐτῶν. Ἔκλεισαν ἐντός το ναοῦ τοῦ χωρίου Ἔλεζλη ἐν Σουλοὺ-Τερὲ 535 Ἕλληνας καὶ τοὺς κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους ἔσφαξαν 7 Ἱερεῖς διὰ πελέκεως πρὸ τῆς θύρας τοῦ ναοῦ. Ἀπηγχόνισαν ἐν Ἀμασεία 168 προκρίτους Ἀμισοὺ καὶ Πάφρας. Ἐβίασαν ὄλας ἀνεξαιρέτως τὰς γυναίκας, τὰς παρθένους καὶ τὰ παιδία τῶν ἄνω πόλεων, τὰς ὡραιοτέρας δὲ παρθένους καὶ νέους ἔκλεισαν εἰς τὰ....

Ὁ Τοῦρκος δὲν ρυθμίζει πλέον τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τῆς μεταπολίτευσης

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μές το Αἰγαίου τα νερὰ τὸ ἑπόμενο τουρκικὸ σήριαλ… Σοῦ λέει ὁ Τοῦρκος βλέπει ποὺ βλέπει ὁ Ἕλληνας μανιωδῶς τὰ τουρκικὰ σήριαλ. Ἃς τοῦ δώσω λοιπὸν καὶ ἕνα νέο σήριαλ πλοκῆς καὶ δράσης στὶς ἀκτὲς τῆς Κύπρου καὶ ἴσως ἀμέσως καὶ στὸ Αἰγαῖο…
«Ἡ Τουρκία, μὲ βάση τὴ συμφωνία ποὺ ἔκανε μὲ τὸ ψευδοκράτος, ἔχει δικαίωμα νὰ κάνει ἔρευνες φυσικοῦ ἀερίου στὰ ἀνοιχτά της Κύπρου καὶ αὐτὸ τὸ δικαίωμα θὰ τὸ χρησιμοποιεῖ πάντα. Ἔχουν ληφθεῖ ὅλα τα ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν προστασία τοῦ "Μπάρμπαρος". Κανεὶς νὰ μὴν προσπαθήσει νὰ προκαλέσει κρίση» (Ἀχμὲτ Νταβούντογλου, 22 Ὀκτωβρίου 2014)
ΠΟΤΕ μὴν ξεχάσετε αὐτὴ τὴν ἡμερομηνία. Ἀκριβῶς γιατί αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἡ ἀλεποῦ βγῆκε στὸ παζάρι καὶ ψάχνει νὰ βρεῖ τὶς κότες μὲ τὰ ἐνεργειακὰ αὐγά. Ὁρίστε κύριοι πολιτικοὶ μὲ ποῖον συνομιλούσατε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ....

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀκραίου ἐθνικισμοῦ στὴ γειτονιά μας

Τῆς Ἀλίκης Κοτζιά
Τὰ ἐπικίνδυνα παιχνίδια στὰ ὁποῖα ἐπιδίδονται ὁμάδες ὑπερεθνικιστῶν μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς πολιτικῆς ἐλὶτ στὴ γείτονα χώρα ἀποδεικνύουν πὼς ἡ Ἀλβανία ἔχει ἀκόμη πολὺ δρόμο νὰ διανύσει ὡς τὸ κατώφλι τῶν Βρυξελλῶν, μέχρι νὰ πάψει νὰ ὁραματίζεται προσαρτήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴ Σερβία, τὴν ΠΓΔΜ καὶ ἀλλαγὲς συνόρων στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια.
Τὰ ἐπεισόδια ποὺ σημειώθηκαν πρὸ ἡμερῶν στὸ γήπεδο «Παρτιζάν» τοῦ Βελιγραδίου στὴ διάρκεια τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα Σερβίας – Ἀλβανίας ἐπανέφεραν στὸ προσκήνιο τὰ ἄλυτα ζητήματα καὶ τὸν ἀναλλοίωτο στὸν χρόνο μεγαλοϊδεατισμὸ τῶν Ἀλβανῶν. Ἡ σημαία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» ποὺ ἀνέμιζε μὲ ἕνα τηλεκατευθυνόμενο ἀεροπλανάκι στὸ γήπεδο, δὲν ἦταν ἀνόητη φάρσα οὔτε «πατριωτικὴ» ἀκρότητα μεμονωμένων ὀπαδῶν, ἀλλὰ ὀργανωμένο σχέδιο πολιτικῶν «κύκλων», πού, ὅπως φαίνεται, καλλιεργοῦν τὸν ἐθνικισμό, προφανῶς γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους.
Τὰ εἰρωνικὰ σχόλια τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας, Ἔντι Ράμα, γιὰ τοὺς Σέρβους –«ἐξευτελίστηκαν διεθνῶς μέ τὴν ἐμφάνισή τους»- ἦτα σαφὴς ἔνδειξη τῆς ὑποδαύλισης τοῦ ὑπερεθνικισμοῦ τῆς νέας γενιᾶς Ἀλβανῶν, πράγμα ποὺ....

Μίσθο δὲν θὰ ἔχει αὐτὸς ποὺ γνώριζε τὸ νικηφόρο ἀποτέλεσμα μιᾶς μάχης...

...ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ ἀγωνίστηκε γιὰ νὰ διαμορφωθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό!
Ὁ σκοπὸς τῶν προφητειῶν εἶναι νὰ γίνουμε σωστοὶ χριστιανοί, νὰ ἔλθουμε σὲ μετάνοια, νὰ ἀποκτήσουμε ζωντανὴ σχέση μὲ τὸ Χριστό. Νὰ προσευχόμαστε θερμά, νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὰ ἐπερχόμενα διότι θὰ εἶναι πολὺ σκληρὰ καὶ διαφορετικὰ δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ τὰ ἀντέξουμε.  Μπορεῖ νὰ γνωρίζουμε σὲ γενικὲς γραμμὲς πολλὰ μελλούμενα, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς, σὰν τοὺς τηλεθεατὲς ἑνὸς ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἐνεργοὶ στρατιῶτες. 
Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ἐνεργὸς καὶ ἑτοιμοπόλεμος στατιώτης; Εἶναι ὁ προσευχόμενος χριστιανός. Ὁ βιωματικὸς χριστιανός. Αὐτὸς ποὺ βλέπωντας καθημερινὰ τὴ μάχη τοῦ καλοῦ μὲ τὸ κακὸ δὲν ἀδιαφορεῖ, ἀλλὰ μπαίνει στὸ μέτωπο. Κάνει τὸ πόνο τῶν συνανθρώπων του, δικό του πόνο, καὶ θερμὰ παρακαλεῖ τὸ Θεό. Εἶναι ὁ ἀσυρματιστὴς ποὺ ἐνεργοποιεῖ τὶς Θεῖες Δυνάμεις. Δὲν πρέπει λοιπόν, ποτὲ νὰ....

Ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε Ἕλληνες Ὄρθοδοξοι;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλάδακης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἂν αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τὸ ἔκανε κάποιος πρὶν ἀπὸ τρεῖς περίπου δεκαετίες, θὰ τὸν κοιτοῦσαν παράξενα μὴ ἀντιλαμβανόμενοι τί ἐννοεῖ καὶ κάποιοι ἴσως νὰ τὸν θεωροῦσαν καί… φρενοβλαβῆ. Ἀπὸ τότε φαίνεται πὼς πέρασαν πολλοὶ «αἰῶνες». Ἀπὸ τότε ποὺ ἐκεῖνος ὁ περίφημος τέως ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν των ΗΠΑ, ὁ πολὺς Χένρι, (ποὺ φαίνεται πώς… ξέχασε νὰ ἀποδημήσει εἰς Κύριον ὅπου θέλει δὲν θέλει κάποτε θὰ δώσει ἀπολογισμὸ τῶν ἔργων του), εἶχε δηλώσει πὼς θὰ πρέπει νὰ ἐξαφανίσουμε τὶς ἑλληνικὲς πολιτιστικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀξίες, ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται ἕνα μεγάλο σχέδιο ἀποταύτισής μας ποὺ τὴν ἀποκορύφωση του τὴν βλέπουμε σήμερα. Τὸ σχέδιο αὐτὸ κλήθηκαν νὰ τὸ ὑλοποιήσουν μιᾶς σειρὰ ἀπὸ πολιτικοὺς προδότες, οἱ ὁποῖοι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν βρεῖ σὰν πολύτιμο στήριγμα καὶ σύμμαχο στὶς προδοτικές τους ἐπιλογὲς καὶ...

Τὸ ΣΔΟΕ ψάχνει μαῦρο χρῆμα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στή Μεγάλη Μασονική στοά τῆς Ἑλλάδας

Στὸ στόχαστρο τῆς Ἀρχῆς γιὰ τὸ Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος μπῆκε ἡ Μεγάλη Μασονικὴ Στοὰ τῆς Ἑλλάδας, καθὼς τὸ ΣΔΟΕ μὲ ἐντολὴ τοῦ ἀντεισαγγελέα Παναγιώτη Νικολούδη προχωρᾶ σὲ ἐνδελεχῆ ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν του, μετὰ τὶς καταγγελίες γιὰ ξέπλυμα ἑκατομμυρίων εὐρὼ μέσω χορηγιῶν καὶ ἄλλων οἰκονομικῶν πράξεων. Ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Παραπολιτικά, ἡ Ἀρχὴ γιὰ τὸ Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζήτησε ἀπὸ τὸ ΣΔΟΕ νὰ γίνει ἔρευνα στὸ «Τεκτονικὸ Ἵδρυμα», ὥστε νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἔχει διακινηθεῖ «μαῦρο» χρῆμα καὶ γιὰ ποιοὺς σκοπούς.
Οἱ ἐλεγκτὲς καλοῦνται νὰ «σπάσουν» τὸ ἄβατό τς Μεγάλης Στοᾶς καὶ νὰ ἀποκαλύψουν ἂν εὐσταθοῦν οἱ καταγγελίες γιὰ ἔκνομο χορὸ ἑκατομμυρίων. Τὸ «Τεκτονικὸ Ἵδρυμα» ἐμφανίζει μέχρι τὸ 2012 ἔντονη φιλανθρωπικὴ δράση μοιράζοντας ἀφειδῶς χορηγίες σὲ ἀναγνωρισμένες δομές, ὅπως τὸ «Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ», ὁ Ὀργανισμὸς Ἀστέγων το Δήμου Ἀθηναίων, ἱδρύματα καὶ σύλλογοι. Παράλληλα, οἱ τέκτονες εἶχαν ἀποφασίσει νὰ....

22 Οκτ 2014

Ἡ Ἀλβανία διαρκῶς ἀχάριστη ἔναντι τῆς Ἑλλάδας!

Γράφει ὁ ΒΑΣ. Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Ἐπιτ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου
*  Ἡ Ἑλλάδα περιβάλλεται ἀπὸ λαοὺς ἐχθρικῶς διακειμένους πρὸς αὐτήν. Ἡ Ἀλβανία, ἱδρύθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ο αἰώνα, κατόπιν ἐπιμονῆς τῆς Αὐστροουγγαρίας καὶ τῆς Ἰταλίας, οἱ ὁποῖες καὶ τὴν εὐνόησαν στὴν χάραξη τῶν Ἑλληνο-Ἀλβανικῶν συνόρων. Διότι ἐνῶ ἡ ἁρμοδία Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ χάραξη αὐτὴ ἔθετε ὡς τέρμα τῶν συνόρων ἕνα ἀκρωτήριο μετὰ τὴν Αὐλώνα, τελικῶς τὰ σύνορα κατέβηκαν πρὸς ὄφελος τῆς Ἀλβανίας στὴν εὐθεία γραμμὴ τῆς πόλεως τῆς Κερκύρας. Μάλιστα ἀπέναντι ἀκριβῶς ὑπῆρχε ἡ νῆσος Σώζων, τὴν ὁποίαν οἱ Ἄγγλοι ἔδωσαν στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὰς Ἰονίους νήσους, ἀλλὰ οἱ Ἰταλοὶ κατέλαβαν αὐτὴν αὐθαιρέτως καὶ στὴ συνέχεια τὴν παρέδωσαν στοὺς Ἀλβανούς.
Ὅταν ἡ Ἰταλία ἐπετέθη στὶς 7 Ἀπριλίου τοῦ 1939 κατὰ τῆς Ἀλβανίας, ὁ Μουσολίνι καθήρεσε τὸν τότε Βασιλιὰ τῆς Ἀχμὲτ Ζώγου, καὶ προσέφερε τὸ στέμμα τῆς χώρας αὐτῆς στὸ Βασιλέα τῆς Ἰταλίας Ἐμμανουήλ. Ὁ Ἀχμὲτ Ζώγου ἀναγκάσθηκε νὰ καταφύγει μὲ τὴν οἰκογένειά του εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ Κυβέρνηση Μεταξὰ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ φθάσει μέχρι τὴν Θεσσαλονίκη, ἀπ' ὅπου κατέφυγε ἀτμοπλοϊκῶς στὴν Ἀγγλία καὶ στὴ συνέχεια στὸ Παρίσι.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου ὁ ἀλβανικὸς στρατὸς ἀκολούθησε τὸν ἰταλικό, βοηθῶν αὐτόν. Τὰ ἀλβανικὰ στρατεύματα ἔφθασαν μέχρι τὴν Τσαμουριά. Κατὰ τὴν κατοχὴ ὁ Τζεμὶλ Ντίνο Μπέη, γαμβρὸς τοῦ....

Ὁ πολιτισμός τοῦ ΔΕΟΥΣ καὶ ὁ "πολιτισμός" τοῦ ΣΟΚ…

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Κρατῆστε τὰ κεφάλια σᾶς ἀκέραια, εἶναι πιὸ πολύτιμα ὅταν δὲν τὰ γεμίζουν μὲ κουτόχορτο. ΖΟΥΜΕ ἤδη ἀποκαλυπτικὲς στιγμές…
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τοῦ ΔΕΟΥΣ
Τὸ κεφάλι μιᾶς ἐκ τῶν δύο Σφιγγῶν βρέθηκε σὲ βάθος 0,15μ. ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους στὸν τέταρτο χῶρο ποὺ ἐρευνᾶ ἡ ἀρχαιολογικὴ ὁμάδα. Εἶναι ἀκέραιο μὲ ἐλάχιστη θραύση στὴ μύτη. Ἔχει ὕψος 0,60 μ. Τὸ κεφάλι ταυτίζεται καὶ ἀποδίδεται στὸν κορμὸ τῆς ἀνατολικῆς Σφίγγας, ὅπου ἦταν ἔνθετο. Πρόκειται γιὰ ἕνα γλυπτὸ ἐξαιρετικῆς τέχνης ποὺ ἀποδίδεται στὸν κορμὸ τῆς ἀνατολικῆς Σφίγγας. Τὸ κεφάλι στρέφεται πρὸς τῆς εἴσοδο, ἐνῶ ἔχει κυματιστοὺς βοστρύχους, ποὺ φέρουν ἴχνη κόκκινου χρώματος, οἱ ὁποῖοι πέφτουν στὸν ἀριστερὸ ὦμο της, ἐνῶ συγκρατοῦνται ἀπὸ....

21 Οκτ 2014

Γιατί προκαλεῖ ἡ Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Στὶς 11 Ὀκτωβρίου ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Sabah ἀνέφερε ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐγκρίνει γιὰ τὶς πολεμικὲς δαπάνες τῆς χώρας τὸ ἀστρονομικὸ ποσὸ τῶν 5,7 δὶς τουρκικῶν λιρῶν, δηλαδὴ περίπου δυὸ δισεκατομμύρια εὐρώ, πόσο ποὺ κρίνεται ὑπερβολικὰ μεγάλο γιὰ μιὰ οἰκονομία ὅπως ἡ τουρκικὴ ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ παρουσιάζει ἔντονα σημεῖα ὕφεσης ἐνῶ ἡ ἀνεργία καὶ ὁ πληθωρισμὸς ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀνεβαίνουν ἐπικίνδυνα. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὰ ποσὰ αὐτὰ ἐγκρίθηκαν μετὰ ἀπὸ σχετικὲς μυστικὲς εἰσηγήσεις καὶ ἀναφορὲς τῆς ΜΙΤ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν εὐρύτερη περιοχή, ἐνῶ καὶ ὁ προϋπολογισμὸς τῆς ΜΙΤ ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἐντυπωσιακά. 
Αὐτὴ ἡ κατάσταση στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἔχει δημιουργήσει στὴν «Νέα Τουρκία», ὅπως τὴν ἐπαγγέλθηκαν οἱ Ἐρντογᾶν Νταβούτογλου μετὰ τὴν μετακίνηση τοῦ πρώτου στὴν τουρκικὴ προεδρία, πολύπλοκα προβλήματα ποὺ ἔχουν προβληματίσει ἔντονά το τουρκικὸ καταστημένο ἐνῶ ἔχει ἐπανέλθει ἀπὸ τὸ παρελθὸν τὸ γνωστὸ ἄγχος τοῦ διαμελισμοῦ ποὺ κατατρέχει κατὰ καιροὺς τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία. Ἡ τεράστια ἀνάπτυξη τῆς τουρκικῆς στρατοκρατικῆς μηχανῆς, εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα χαρακτηριστικὸ σημάδι τῆς μεγάλης ἀνασφάλειας ποὺ ἐπικρατεῖ τὸν τελευταῖο καρὸ στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα. Σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἄρθρο τῆς....

Μιὰ ὄμορφη προσπάθεια ξεκινᾶ: Δημιουργήθηκε διαδικτυακὸ forum συζητήσεων γιὰ ἱερεῖς καὶ κατηχητές!

Στὴν ἰστοσελίδα μας λειτουργεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα κλειστὸ forum (χῶρος συζητήσεων) ἀποκλειστικὰ γιὰ ἱερεῖς καὶ κατηχητές! Κλειστὸ forum σημαίνει ὅτι πρόσβαση σὲ αὐτὸ ἔχουν μόνο πιστοποιημένοι ἱερεῖς καὶ κατηχητές, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συζητοῦν ἐλεύθερα καὶ διακριτικά τα θέματα ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν καὶ νὰ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις.
Ἐὰν εἶστε ἱερέας ἢ κατηχητὴς στεῖλτε e-mail στὴν συναντικὴ μᾶς ὁμάδα ὥστε νὰ γίνετε μέλος (eyxhgr@gmail.com).
Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα ΕΔΩ

Ποιὸς θέλει νὰ βάλει φωτιὰ στὰ Βαλκάνια;

Εἶναι φῶς φανάρι πὼς δὲν εἶναι τυχαία ὅσα συμβαίνουν τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν Μέση Ἀνατολή, στὶς  Ἀσιατικὲς χῶρες καὶ εὐρύτερα. Τὸ σκηνικό, συμφέρει νὰ πάρει διαστάσεις καὶ στὰ Βαλκάνια. Καὶ βρῆκαν τὸ δόλωμα. Τὴν Ἀλβανία. Βρῆκαν τὴν Ἀλβανία, βασιζόμενοι σὲ δύο βασικοὺς ἄξονες: στὸν τρομερὸ ἐθνικισμὸ καὶ μεγαλοϊδεατισμὸ  τῶν Ἀλβανῶν καὶ στὸ φιλοαμερικανικὸ πρόσωπό τους. Τὸ νὰ κάνεις τὸν τσαμπουκὰ μέσα σὲ σερβικὸ ἔδαφος, μέσα σ’ ἕνα γήπεδο ποὺ εἶναι κατακλεισμένο ἀπὸ Σέρβους καὶ λιγοστοὺς Ἀλβανοὺς (δὲν ἀνέλαβε τὴν προσωπικὴ ἀσφάλειά  τους ἡ ἀστυνομία), τὸ νὰ προβάλεις  ἀλυτρωτικοὺς πόθους μὲ τὸ σύμβολο τῆς μεγάλης Ἀλβανίας,  διεκδικώντας τὰ μισὰ Βαλκάνια, δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο καὶ τυχαῖο. Κάποιος κρύβεται πίσω τους. Κάποιο δάκτυλο τοὺς κατευθύνει.
Κι αὐτὸ τὸ δάκτυλο περίμεναν, γιὰ νὰ ξεσπάσουν δημοσίως. Ὄχι πὼς μέχρι τώρα ἔκρυβαν τὰ οὐτοπικὰ σχέδιά τους.  Ἀπεναντίας. Ἐρχόντουσαν κάθε χρόνο καὶ κάθε μήνα σὲ....

Ἐσύ, παππού, πολέμησες στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα;

Γράφει  Μιχαὴλ Φώτιος, Ἰατρὸς
- Αὐτὴν τὴν Κυριακή, καλό μου ἐγγονάκι, τιμοῦμε τὴν ἐπέτειο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Στὶς ἐκκλησιές μας θὰ γίνουν μνημόσυνα γιὰ τοὺς Μακεδονομάχους καὶ θὰ ψαλοῦν δοξολογίες. Τὰ σπίτια καὶ τὰ δημόσια κτίρια θὰ σημαιοστολιστοῦν. Οἱ δάσκαλοι, στὰ σχολεῖα, θὰ μιλήσουν στὰ παιδιὰ γιὰ τὶς θυσίες καὶ τὰ μαρτύρια τῶν ἀγωνιστῶν καὶ οἱ προτομὲς τῶν μακεδονομάχων θὰ στολιστοῦν μὲ δάφνινα στεφάνια.
- Καὶ γιατί ὅλα αὐτά, παππού; Τόσο σημαντικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπέτειος;
- Εἶναι πολὺ σημαντική, παιδί μου, ἀλλὰ δυστυχῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν τῆς ἔχουμε δώσει τὴν ἀξία καὶ τὴν λαμπρότητα ποὺ τῆς πρέπει. Ἀρκεῖ νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἡ ἐπέτειος αὐτὴ τιμᾶται μονάχα ἐδῶ, στὰ χώματα τῆς Μακεδονίας μας, ἐνῶ σὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα δὲν γίνεται οὔτε ἡ παραμικρὴ ἀναφορά. Κι ἃς ἔχουνε πεῖ γνωστοὶ ἱστορικοὶ καὶ μεγάλοι πολιτικοὶ ἄνδρες ὅτι....

Βιβλίο ντοκουμέντο τῆς γενοκτονίας τοὺς στέλνουν οἱ Ἀρμένιοι στοὺς… Ἐρντογάν-Νταβούτογλου

Γράφει ὁ Νίκος Χειλάδακης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Παραδειγματικὸ μάθημα ἱστορίας σκοπεύουν νὰ παραδώσουν οἱ Ἀρμένιοι στοὺς Τούρκους, καθὼς μὲ μιὰ καταπληκτικὴ πρωτοβουλία τοὺς ἑτοιμάζουν νὰ ἀποστείλουν ἕνα πρότυπο ἐνδεικτικὸ βιβλίο ποὺ περιγράφει τὴν φρικτὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Κεμαλικοὺς στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, στὸν… ἴδιο τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας, Ταΐπ Ἐρντογάν, καθὼς καὶ στὸν πρωθυπουργὸ  Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Meblut Cavusoglu.
Σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Milliyet, o διευθυντὴς τοῦ «Ἀρμενικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ Μουσείου» τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας, Hayk Demoyan, ἀνακοινῶσε ὅτι θὰ ἐκδώσουν ἕνα καινούργιο τόμο ποὺ θὰ περιγράφει μὲ ἀποκλειστικὲς λεπτομέρειες καὶ ἀδιάσειστες ἱστορικὲς ἀποδείξεις τὴν φρικτὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἀρμένιοι. Τὸ πιὸ καταπληκτικὸ ὅμως στὴν ἀνακοίνωση αὐτή, εἶναι ὅτι παράλληλα μὲ αὐτὸν τὸν τόμο οἱ Ἀρμένιοι σκοπεύουν νὰ ἐκδώσουν καὶ τρία «εἰδικὰ ἀντίτυπα» τὰ ὁποῖα θὰ...

Οἱ βάρβαροι ἔρχονται… Ποιὸς θὰ τοὺς σταματήσει;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀποθρασύνθηκε ἡ Τουρκία καὶ κάνει πράξη τὶς ἀπειλές της! Θὰ τοὺς σταματήσουν οἱ Ρῶσοι, οἱ Ἀμερικάνοι ἢ οἱ Ἰσραηλινοὶ στὰ πλαίσια προγραμματισμένων ἀσκήσεων; Σπεύδει ἀκόμα καὶ ὁ Αἰγυπτιακὸς στόλος… Κρίσιμες οἱ στιγμές… Ἡ Τουρκία δὲν θέλει ἁπλῶς νὰ δημιουργήσει τετελεσμένα στὴν ΑΟΖ ἀλλὰ διὰ μέσω αὐτῶν νὰ προκαλέσει ρῆγμα στὸ πολιτικὸ σκηνικό της Ἑλλάδος καὶ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα ὅλα τα μέχρι σήμερα οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς μνημονιακῆς Ἑλλάδος-Κύπρου.  ΞΕΡΕΙ ΑΥΤΗ καὶ ἔχει προετοιμαστεῖ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ δράσει σὲ τέτοια κατάλληλη συγκυρία.
Μόλις σήμερα συμφώνησε μὲ....

Ἀπόγονοι τοῦ Γκαῖμπελς εἶναι ἰδιοκτήτες τῶν σοῦπερ-μάρκετ Lidl καὶ Aldi

lidl2
Ἕλληνές ψωνίζετε μόνον ἑλληνικά προϊόντα!
Στὰ 1931 ὁ Joseph Goebbels ὁ Ὑπουργὸς Προπαγάνδας τῶν ναζὶ παντρεύτηκε τὴν Magda Quandt. Επτά δεκαετίες ἀργότερα οἱ ἀπόγονοί του συμεπεριλαμβάνονται μεταξὺ τῶν πιὸ πλούσιων οἰκογενειῶν τῆς Γερμανίας. Τὰ παιδιὰ τῆς Magda ἀπὸ τὸν πρῶτο της γάμο κληρονόμησαν κληρονόμησαν τὴν οἰκογενειακὴ περιουσία ποὺ ἡ σημερινή της ἀξία ἐκτμᾶται σὲ 40 δὶς δολάρια.  Ἡ οἰκογένεια Quandt κατέχει τὸ 46,7% τῆς BMW καὶ εἶναι ἰδιοκτήτρια τῶν γνωστῶν σοῦπερ-μάρκετ Lidl καὶ Aldi. 

Τὸ 1921 ἡ Magda παντρεύτηκε τὸν Gunther Quandt ἕναν γερμανὸ βιομήχανο μὲ τὸν ὁποῖο ἀπέκτησε τὸν πρῶτο της γιὸ τὸν Harald. Μετὰ ἀπὸ 8 χρόνια διαζεύχθηκε τὸν Gunther γιὰ νὰ παντρευτεῖ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Χίτλερ...

19 Οκτ 2014

Ἡ ἀκολουθία τῶν «Τυπικῶν» ἀπὸ τὸ ψαλτικὸ σύνολο Ρωμαίικο


Ὁ βυζαντινὸς χορὸς ΡΩΜΑΙΪΚΟ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Δρ. Γιώργου Μπιλάλη ἑρμηνεύει τὴν Α΄ Στάση τῶν «Τυπικῶν» σὲ μέλος Πέτρου Ἐφεσίου καὶ ἦχο πλ. δ΄ ἑπταφωνούντα.

Στὴν Ἀλβανία τὸ μεγαλύτερο τέμενος τῶν Βαλκανίων

Τὸ τέμενος δίπλα ἀπὸ τὴ Βουλὴ στὰ Τίρανα θὰ ἔχει καὶ ἕνα δυόροφο μουσεῖο. Τὸ μεγαλύτερο τέμενος στα Βαλκάνια θα ἀνεγερθεῖ στὴν Ἀλβανία. Ἀπέδωσαν καρποὺς οἱ προσπάθειες τοῦ Θρησκευτικοῦ Βακουφιοῦ τῆς Τουρκίας ποὺ συνεχίζονταν ἐπὶ χρόνια γιὰ ἀνέγερση τοῦ τεμένους. Τὸ τέμενος ποὺ θὰ κατασκευαστεῖ βάσει τὴν ὀθωμανικὴ ἀρχιτεκτονική, θὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ δύο χρόνια.
Στὸ τέμενος ποὺ θὰ οἰκοδομηθεῖ πάνω σε οἰκόπεδο 10 στρεμμάτων δίπλα ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς Βουλῆς στὰ Τίρανα καὶ θὰ....

Προστάτες Ἅγιοι τῆς μαρτυρικῆς Ἑλλάδας μας

Ἐπιμέλεια: π. Διονύσιος Ταμπάκης 
Ὄσιος  καὶ Θεοφόρος  Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης 
Ο ΟΣΙΩΤΑΤΟΣ Πατὴρ Ἀρσένιος γεννήθηκε γύρω στὰ 1840 στὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας. Ὑπῆρξε πνευματικὸς Πατὴρ τοῦ γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ,τὸν ὁποῖο κι ἐβάπτισε 40 ἡμερῶν στὴν ἁγία κολυμβήθρα.Μεγάλος Ἅγιος καὶ μεγάλος Πατριώτης μὲ ἀγάπη θερμὴ πρὸς τὴν μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Τὸ 1924 λίγο μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ  καταστροφὴ ἐκδιώχθηκε μαζὶ μὲ ὅλους τους Ἕλληνες Χριστιανοὺς ὅπου φθάσανε στὴν Κέρκυρα  ὅπως εἶχε προαναφέρει «Θὰ φτάσουμε σ’ἕνα Ἑλληνικὸ νησὶ καὶ μετὰ ἀπὸ 40 ἡμέρες θὰ πεθάνω» Πράγματι ἐκεῖ μετὰ ἀπὸ λίγο ἀρρώστησε καὶ μεταφέρθηκε στὸ Νοσοκομεῖο. Δύο λοιπὸν μέρες πρὶν τὴν κοίμησή του λέει στὸν Ψάλτη τοῦ τὸν Πρόδρομο «Ἔλα νὰ ἀποχαιρετηθοῦμε, Πρόδρομε, γιατί μεθαύριο φεύγω γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Ἦρθε η Παναγία χθὲς τὸ μεσημέρι καὶ μοῦ τὸ εἶπε καὶ μὲ γύρισε καὶ στὸ 'Ἅγιον Ὅρος καὶ εἶδα τὰ Μοναστήρια, πού πολὺ ἐπιθυμοῦσα νὰ ἰδῶ, ἀλλὰ δὲν....

«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ 
«Ὁ Πατροκοσμᾶς εἶναι ἀπό τις γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική εὐσέβεια ξένη πρός τήν ἀκαδημαϊκή θεολογία»--«Τά κηρύγματά του συγκλόνισαν τό Λαό τόσο ἀπό ἐθνική, ὅσο καί ἀπό θρησκευτική ἄποψη»--γι’ αὐτό ἐθεωροῦντο «ἀπό κοινωνικοπολιτική ἄποψη ἀνατρεπτικά»3. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στό στόμα τοῦ Λαοῦ καί τῶν Τραγουδιῶν του σώθηκε ὁ ἀπόηχος τῶν κηρυγμάτων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους...

Πῶς διέγραψε τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας ὁ Μεταξάς καὶ δικαιώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς δικαστήριο

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν τὸ 1936 ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς ανέλαβε πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ στὴν συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπικεφαλῆς. Διαβάστε πῶς ἔβαλε τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τοὺς δανειστὲς καὶ τὶς τράπεζες!
Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς : τὸ 1936, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἰωάννη Μεταξὰ ἀρνήθηκε νὰ συνεχίσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴ βελγικὴ τράπεζα «Societe Commerciale de Belgique».
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου προσέφυγε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο, ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα ὅτι ἀθετεῖ τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις.
Ἑλλάδα ἀπάντησε ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς δανειακές της ὑποχρεώσεις, διότι δὲν μπορεῖ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν κατάσταση τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς χώρας! Στὸ ὑπόμνημά της, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀνέφερε:
«Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος, ἀνήσυχη γιὰ τὰ ζωτικὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ ἄλλη ἐπιλογή....

18 Οκτ 2014

Τὰ Τίρανα ζητοῦν καὶ τὰ ρέστα μετὰ τὰ ἐπεισόδια στὴ Δερβιτσάνη! Ἀπαιτοῦν τὴν μὴ χρήση τοῦ ὄρου "Βόρειος Ἤπειρος"!

Τὰ «ρέστα» ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ζητᾶ τώρα ἡ Ἀλβανία, καθώς, ἀντὶ νὰ ἐκτιμήσει τὸν ἤπιο τόνο τῶν ἑλληνικῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὸ ἀνθελληνικὸ καὶ ἀλυτρωτικὸ ξέσπασμα, μὲ ἀφορμὴ τὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα Σερβίας–Αλβανιας, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια νὰ ἀνασκευάσει ἀναφορά του στὸν γεωγραφικὸ ὄρο τῆς «Βορείου Ἠπείρου».
Ὁ Ἕλληνας πρέσβης, Λ.Ροκανᾶς, προέβη σὲ διάβημα διαμαρτυρίας στὸ ἀλβανικὸ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ζητώντας νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοί των ἐπιθέσεων ἐναντίον τῶν ἑλλήνων μειονοτικῶν στὴν Δερβιτσάνη καὶ νὰ ληφθοῦν μέτρα, ὥστε νὰ τελεσθοῦν μὲ ἀσφάλεια οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου στὶς μειονοτικὲς περιοχές.
Ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ἀλβανικοῦ ὑπουργείου, Κυριάκο Κύρκο ἐπιχείρησε νὰ ὑποβαθμίσει τὰ ἐπεισόδια, λέγοντας ὅτι ἐπρόκειτο περὶ μεμονωμένου περιστατικοῦ, τὸ ὁποῖο καὶ....

«Πόρτα» τοῦ Πούτιν στὴν τουρκία καὶ ρωσικὴ προστασία στὸ Σινά

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλο ἐκνευρισμὸ προκάλεσε τὴν Ἄγκυρα μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ εἴδηση  ὅτι τὸ προγραμματισμένο γιὰ τὸν Νοέμβριο ταξίδι τοῦ Ρώσου προέδρου Βλαδιμὴρ Πούτιν στὴν Τουρκία, ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστο ἐνῶ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ὁ Ρῶσος πρόεδρος θὰ ἐπισκεφτεῖ, μὲ ὅτι αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὶς στρατηγικὲς ἐπιλογὲς τῆς Ρωσίας, τὴν Αἴγυπτο τοῦ πρόεδρου Σίσι, ποὺ εἶναι τὸ «κόκκινο πανὶ» γιὰ τὴν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν.
Σύμφωνα  μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Aydinlik, ἡ προγραμματισμένη γιὰ τὸν ἐρχόμενο Νοέμβριο σύγκληση τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου Συνεργασίας Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ Τουρκίας, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν προέδρων τῶν δυὸ χωρῶν, κατόπιν ρώσικης πρωτοβουλίας ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστο. Συνέπια αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης εἶναι ἡ ἀναβολὴ τῆς σύναψης μιᾶς σειρᾶς οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν συμφωνιῶν μεταξύ των δυὸ χωρῶν. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ «καίει» τούς Τούρκους, εἶναι πὼς ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναβάλλοντας τὴν σύνοδο ἔδειξε τὴν περιφρόνησή του πρὸς τὴν Ἄγκυρα καθὼς ἀκριβῶς τὴν ἴδια περίοδο προγραμμάτισε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Αἴγυπτο, ὅπου θὰ....

Ἐλπίδα ἀναστάσεως ἢ ἀπαρχὴ αἰωνίου κολάσεως;

Γράφει  π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Γ' Λουκᾶ (Λουκ. Ζ' 11-16)
Δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἀντιμετωπίσει τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου μέσα στὸν κύκλο τῶν φίλων καὶ συγγενῶν του, ἕως ὅτου θὰ ἔλθει ἡ ὥρα καὶ ἡ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία θὰ βρεθεῖ καὶ ὁ ἴδιος πρόσωπο πρὸς πρόσωπο μὲ τὸν ἀνεπιθύμητο αὐτὸ ἐπισκέπτη. 
Ἀλλὰ καὶ μόνο οἱ σκέψεις αὐτὲς παγώνουν τὴν καρδιά μας καὶ ἕνα κύμα λύπης καὶ ἀθυμίας καλύπτει τὴν ὅλη ὕπαρξή μας. Καὶ δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα, ἀφοῦ ὁ θάνατος εἶναι κάτι τὸ ἀφύσικο. Εἶναι κάτι μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατον νὰ συμβιβαστεῖ, καὶ τοῦτο διότι ἐξ' ἀρχῆς ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ζωὴ καὶ ὄχι γιὰ τὸν θάνατο. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἀσυμβίβαστό το ἀνθρώπου μὲ τὸν μεγαλύτερό του ἐχθρό, τὸν θάνατο, τὸ βλέπουμε στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ τόσο ρεαλιστικὰ ἀλλὰ καὶ μὲ πνοὴ νικηφόρα καὶ θριαμβευτική μας περιγράφει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. 
Ἡ χαρούμενη συνοδεία τοῦ Χριστοῦ, τῶν μαθητῶν του καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀκολουθοῦσαν, συναντιέται “ὡς ἤγγισε τὴ πύλη τῆς πόλεως” μὲ μιὰ ἄλλη συνοδεία. Μὲ μιὰ συνοδεία ποὺ στὰ μάτια ὅσων ἀκολουθοῦσαν ἀποτυπωνόταν ὅλο τό....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...