21 Ιουλ 2018

Παρασκηνιακὸ «παιχνίδι» γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη ἐνόψει του διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων. Οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τοῦ ἐγγράφου ἔχουν καθοριστεῖ καί, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες, εἶναι ζήτημα ἡμερῶν τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νὰ ἀπευθύνει πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος στὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου παγκοσμίως. Τὸ ἔργο ἔχει συνολικὸ προϋπολογισμὸ ποὺ ἀγγίζει τὰ 350 ἑκατ. εὐρώ, καθὼς ἐκτὸς τῶν νέων ταυτοτήτων προβλέπει τὴ σύναψη συμφωνίας μὲ τὸν ἀνάδοχο καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίων. Ἡ σύμβαση μὲ τὴν ἑταιρεία ποὺ προμηθεύει μὲ ἀναλώσιμα τὴ Διεύθυνση Διαβατηρίων λήγει τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει σὲ...

20 Ιουλ 2018

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὴν χήρα ποὺ φιλοξένησε τὸν Προφήτη Ἠλία

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄,
ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνουμε τὸ καλό, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὅλος ἀγάπη. Εἶδες ἡ χήρα πού φιλοξένησε τὸν προφήτη Ἠλία; Εἰδωλολάτρης ἦταν, ἀλλὰ τί ἀγάπη εἶχε μέσα της! Ὅταν ὁ Προφήτης πῆγε καὶ τῆς ζήτησε ψωμί, τοῦ εἶπε: «Ἔχουμε λίγο λάδι καὶ ἀλεύρι· αὐτὸ θὰ φάω μὲ τὰ παιδιά μου καὶ μετὰ θὰ πεθάνουμε». Δὲν τοῦ εἶπε: «Δὲν ἔχουμε νὰ σοῦ δώσουμε». Καὶ ὅταν ὁ Προφήτης, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν προαίρεσή της, τῆς εἶπε νὰ φτιάξη ψωμὶ πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον καὶ μετὰ γιὰ τὰ παιδιά της, ἡ καημένη ἀμέσως τοῦ ἒφτιαξε.
Ἂν δὲν εἶχε μέσα της ἀγάπη, θὰ ἔβαζε λογισμούς. «Δὲν φτάνει ποὺ τοῦ λέω ὅτι ἔχουμε λίγο, θὰ ἔλεγε, ζητάει νὰ φτιάξω πρῶτα γιὰ ἐκεῖνον!».
Φάνηκε ἡ προαίρεσή της, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς παραδείγματα. Ἀλλὰ ἐμεῖς διαβάζουμε...

19 Ιουλ 2018

Ἅγιος Παΐσιος: «Νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια»!

Εἰκόνα «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ Ἀρετὲς», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, 
ἔκδοσις Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
- Γέροντα, ζηλεύω μία ἀδελφή.
- Ξέρω ποιὰ ἀδελφὴ ζηλεύεις... Ἔμαθα ὅμως ὅτι κι ἐκείνη ζηλεύει ἐσένα! Ἐγὼ θὰ εὔχωμαι καὶ οἱ δυό σας νὰ ζηλεύετε τὸν ζηλωτὴ Ἠλία καὶ ἐκεῖνος νὰ σᾶς διώξη τὴν ζήλεια καὶ νὰ σᾶς δώση ἀπὸ τὸν δικό του θεῖο ζῆλο. Ἀμήν.
- Ὅταν, Γέροντα, ζηλεύω, προσπαθῶ νὰ τοποθετηθῶ λογικά.
- Ἂν ἐξ ἀρχῆς προσπαθήσης νὰ μὴ ζηλέψης, δὲν εἶναι πιὸ καλά; Ἡ ζήλεια εἶναι γελοῖο πράγμα. Λίγη σκέψη χρειάζεται, γιὰ νὰ ξεπεράση τὴν ζήλεια κανείς· δὲν χρειάζεται νὰ κάνη μεγάλους ἀγῶνες καὶ πολλὴ ἄσκηση, γιατί εἶναι ψυχικὸ πάθος. Πρόσεξε, μὴν ἀφήσης ποτὲ τὸ πάθος τῆς ζήλειας νὰ σὲ κυριέψη, γιατί εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πάθη. Ξέρεις ἀπὸ τὴν ζήλεια ποῦ μπορεῖ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος; Στὸν φθόνο καὶ στὴν διαβολή. Καὶ οἱ διαβολὲς κάνουν πολὺ...

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ ἀδιάκριτη ἀγάπη ἀχρηστεύει τὰ παιδιά

Ἔχω προσέξει ὅτι τὰ σημερινά παιδιά, ἰδίως αὐτὰ ποὺ σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά ἀπὸ τὰ σπίτια τους. Ἐνῶ εἶναι καλά παιδιά, ἀχρηστεύονται. Δὲν σκέφτονται, ἔχουν μία ἀναισθησία. Τὰ χαραμίζουν, τὰ χαλοῦν οἱ γονεῖς. Ἐπειδή οἱ γονεῖς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ μή στερηθοῦν ἐκεῖνο, νὰ μή στερηθοῦν τὸ ἄλλο. Δὲν καλλιεργοῦν τὸ φιλότιμο στὰ παιδιά, ὥστε νὰ χαίρωνται ὅταν στεροῦνται. Φυσικά μὲ καλό λογισμό τὸ κάνουν. Τὸ νὰ τὰ στερήσουν ἀπὸ κάτι, χωρίς τὰ παιδιά νὰ τὸ καταλαβαίνουν, εἶναι βάρβαρο. Ἀλλά νὰ τὰ βοηθήσουν νὰ ἀποκτήσουν μοναχική συνείδηση καὶ μόνα τους νὰ χαίρωνται ποὺ στεροῦνται κάτι, αὐτὸ εἶναι πολύ καλό. Τώρα μὲ τὴν καλωσύνη τους, μὲ τὴν ἀδιάκριτη καλωσύνη τους, τὰ ἀποβλακώνουν. Τὰ συνηθίζουν νὰ τούς τὰ πηγαίνουν ὅλα στὸ χέρι, ἀκόμη καὶ τὸ νερό, γιὰ νὰ διαβάσουν καὶ νὰ μή χασομερήσουν, καὶ τὰ ἀχρηστεύουν, καὶ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια. Ἔπειτα τὰ παιδιά, καὶ ὅταν δὲν διαβάζουν, τὰ θέλουν ὅλα στὸ χέρι. Καὶ τὸ κακό ἀρχίζει ἀπὸ τὶς μανάδες. «Ἐσύ, παιδί μου, νὰ διαβάσης. Ἐγώ θὰ σοῦ φέρω καὶ τὶς κάλτσες, θὰ σοῦ πλύνω καὶ τὰ πόδια. Πάρε τὸ γλυκό, πάρε τὸν καφέ»! Καὶ δὲν καταλαβαίνουν τὰ παιδιά πόσο κουρασμένη εἶναι ἡ μάνα ποὺ τὰ προσφέρει ὅλα αὐτά, ἐπειδή δὲν κοπιάζουν. Μετά ἀρχίζουν, μίας χρήσεως πιάτα, μίας χρήσεως ροῦχα, πίτσες νὰ τρῶνε –οὔτε νὰ τὶς τυλίγουν στὸ χαρτί δὲν ξέρουν!... Ἔτσι γίνονται τελείως...

Σωκράτης Γκιόλιας: Ὀκτὼ χρόνια μετὰ τὴ δολοφονία του (†19/07/2010)

Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ δολοφόνησαν τὸν Σωκράτη Γκιόλια.  
troktiko - ἡ ἀληθινὴ ἱστορία (2013)
Ἡ «Σέχτα Ἐπαναστατῶν» εἶναι ἡ τρομοκρατικὴ ὀργάνωση ποὺ ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση τοῦ δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια στὶς 19 Ἰουλίου 2010. Τὰ ἐρωτηματικὰ παραμένουν ἀναπάντητα γιὰ τὸν ρόλο τόσο ὁρισμένων ποινικῶν κακοποιῶν ὅσο καὶ γιὰ μέλη τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. Τελικὰ ἦταν ἕνα συμβόλαιο θανάτου πού ἁπλὰ βρῆκε πρόθυμους ἐκτελεστὲς στὸ περιβάλλον τῆς «Σέχτας»; 
Οκτώ χρόνια μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια καὶ τὸ μυστήριο «στοιχειώνει» τὴν ὑπόθεση...
Ὅπως λένε καλὰ πληροφορημένες πηγές, δὲν κλήθηκε νὰ δώσει λεπτομερῆ κατάθεση ὁ μοναδικὸς ἄνθρωπος ποὺ ἔζησε δευτερόλεπτο πρὸς δευτερόλεπτο τὸ σκηνικό τοῦ θανάτου. Μοιάζει ἀπίστευτο, ἀλλὰ ἡ σύζυγος τοῦ Σωκράτη Γκιόλια δὲν ἐξετάστηκε ποτὲ ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικούς. Στὸν φάκελο ποὺ ἔχει ἡ Ἀστυνομία ὑπάρχει μία μονοσέλιδη κατάθεση, ἡ ὁποία, ὅμως, ἔχει μόνο μὲ μερικὲς κουβέντες ποὺ μπόρεσε νὰ ἐκστομίσει ἡ σύζυγος τοῦ δολοφονηθέντος δημοσιογράφου στοὺς ἀστυνομικοὺς τὴ στιγμὴ ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀμέσως μετὰ τὴ δολοφονία. Κανεὶς ἔμπειρος ἀξιωματικὸς δὲν τὴν πλησίασε νὰ τῆς ζητήσει λεπτομέρειες γιὰ νὰ μάθει περισσότερα στοιχεῖα ἢ νὰ τῆς ἀνασύρει ἀπὸ τὴ μνήμη περιστατικὰ ἢ συμβάντα ποὺ τυχὸν συνέβησαν πρὶν ἀπὸ τὴ δολοφονία καὶ...

Ἅγιοι Βασιλόπαιδες Ρομάνοφ. Στήν ὁδό τοῦ αἵματος καί τῆς ἀγάπης.

18 Ιουλ 2018

Πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ ἀποκαλύπτει: «Ὅλα ἦταν σχεδιασμένα. Ἐπεδίωξαν τὴν δημογραφικὴ κατάρρευση γιὰ νὰ ἔλθει ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴ νέα παγκόσμια τάξη»

Ἐκεῖνοι ποὺ συμβουλεύουν αὐτὴν τὴν ὥρα τὴν "κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας" εἶναι ὑποστηρικτὲς τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως ὁ Paul Ehrlich, ὁ Jeffrey Sachs καὶ ὁ πρώην Γενικὸς Γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Ban Ki-moon - ἄνθρωποι ποὺ ὀνομάζει «γνωστικοὺς προφῆτες», οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν «θεϊκὴ γένεση σὲ γνωστικὴ γένεση».
Ἡ δημογραφικὴ κατάρρευση τῆς Δύσης τὶς τελευταῖες δεκαετίες σχεδιάστηκε γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ λειτουργία μία νέα παγκόσμια τάξη καὶ οἱ συντάκτες αὐτῆς τῆς κατάρρευσης ἐπηρεάζουν τώρα τὴν ἐκκλησία, δήλωσε ὁ πρώην πρόεδρος τῆς τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ. 

Μιλώντας στὸ πρῶτο διεθνὲς συνέδριο τῆς ἀκαδημίας τοῦ Ἰωάννη Παύλου ΙΙ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὴν οἰκογένεια, ὁ Ἰταλὸς οἰκονομολόγος καὶ τραπεζίτης Ettore Gotti Tedeschi δήλωσε ὅτι οἱ προσπάθειες γιὰ μείωση τοῦ...

Κολλυβάδες Πατέρες: Οἱ ἀναγεννητές τῆς Ἑλληνορθοδοξίας

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ παπα-Γιώργη Δ. Μεταλληνοῦ
Στήν ἁγία μνήμη τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί Κολλυβᾶ († 14/7/1809) ἀφιερώνεται αὐτό τό σημείωμα. Ἡ ἐμφάνιση τῶν Κολλυβάδων τόν 18ο αἰώνα στόν ἁγιορειτικό, καί εὐρύτερα στόν ἑλλαδικό χῶρο σημειώνει μία δυναμική ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Τό «κίνημά» τους, ὅπως ὀνομάσθηκε, ἦταν ἀναγεννητικό, ὡς παραδοσιακό καί προοδευτικό, ὡς πατερικό μέ μία λέξη: γνήσια ὀρθόδοξο. Στόν δύσκολο γιά τήν ἐθνική μας Ἱστορία 18ο αἰώνα θέλησαν οἱ Κολλυβάδες νά ἀντιτάξουν στό ρεῦμα τοῦ ἄθεου διαφωτισμοῦ τή μυστική ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς μόνης πού σώζει τόν ἄνθρωπο. Μία ὁμάδα μοναχῶν, πού ζεῖ μέσα στήν ἀποστολική καί στήν πατερική παράδοση τῆς νοερᾶς προσευχῆς, παίρνει τήν ἀφορμή ἀπό κάποιο συγκεκριμένο γεγονός (τήν τέλεση τῶν μνημοσύνων τό Σάββατο), ὄχι χωρίς θεολογικές προεκτάσεις, γιά νά φωτίσει τή σωστή πορεία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄλλη ἀφορμή δόθηκε μέ τή δημοσίευση τό 1777 ἑνός βιβλίου, πού μιλοῦσε γιά τήν ἀνάγκη...

17 Ιουλ 2018

«Ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε»

Φώτης Κόντογλου, Κατὰ Ἑνωτικῶν
Μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν τοῦ δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχὴ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε. Γιατί, στὰ ἀληθινά, δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλος ἀντίμαχος τῆς φυλῆς μας, κι ἐπίμονος ἀντίμαχος, πού, σώνει καὶ καλά, θέλει νὰ σβήσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Οἱ δεσποτάδες ποὺ εἶπα πὼς τοὺς ἔπιασε, ἄξαφνα κι ἀναπάντεχα, ὁ ἔρωτας μὲ τοὺς Λατίνους, λένε πὼς τὸ κάνουνε ἀπὸ 'ἀγάπη'. Μὰ αὐτὸ εἶναι χονδροειδέστατη δικαιολογία καὶ καλὰ θὰ κάνουνε νὰ παρατήσουνε αὐτὰ τὰ ροσόλια τῆς 'ἀγάπης', ποὺ τὴν κάνανε ρεζίλι. Ὁ διάβολος, ἅμα θελήσει νὰ κάνει τὸ πιὸ πονηρὸ παιγνίδι του, μιλᾶ, ὁ ἀλιτήριος γιὰ ἀγάπη. Ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, τὸ λέγει κι αὐτὸς κάλπικα, γιὰ νὰ ξεγελάσει.
Τώρα, στὰ καλὰ καθούμενα, τοὺς ρασοφόρους μας στὴν Πόλη, τοὺς ἔπιασε παροξυσμὸς τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς Ἰταλιάνους, ποὺ στέκουνται, ὅπως πάντα, κρύοι καὶ περήφανοι καὶ δὲν γυρίζουνε νὰ τοὺς δοῦνε αὐτοὺς τοὺς 'ἐν Χριστῷ ἀδελφούς', ποὺ ὅσα τοὺς κάνανε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Σταυροφόρων ἴσαμε τώρα, δὲν τοὺς τἄκανε μήτε Τοῦρκος, μήτε Τάταρος, μήτε Μωχαμετάνος. Ἴσως καὶ οἱ δικοί μας νὰ κάνουν ἀπὸ παρεξηγημένη καλωσύνη.
Ὅπως εἶπα, οἱ περισσότεροι...

Τό ἔθνος τῶν Ῥωμηῶν

Γράφει ὁ  Ἀθανάσιος, Μητροπολίτης Λεμεσο
 Εἶναι γεγονὸς ὅτι καυχόμαστε γιὰ τὴν ἑλληνική μας καταγωγὴ καὶ τὴν σχέση μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ὄχι ἀδίκως βέβαια, παρόλο ποὺ καμιὰ φορᾶ εἴμαστε λίγο ὑπερβολικοί, ὅμως ἡ ἱστορία δικαιώνει τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.
Πάρα πολλοὶ λαοὶ ἄκουσαν τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πάρα πολλοὶ λαοὶ δέχθηκαν τὶς ἐπισκέψεις τῶν Ἀποστόλων, πρὸς στιγμὴν ἔγιναν χριστιανοί, ἀλλὰ...στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων εἴτε χάθηκαν γιατί ὑποδουλώθηκαν ἀπὸ ἄλλους λαούς, εἴτε ἄλλαξαν θρησκεία ἐξολοκλήρου, εἴτε προσχώρησαν σὲ αἱρέσεις καὶ ἄλλες κακοδοξίες οἱ ὁποῖες νόθευσαν τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἑλληνικὴ φυλή, τὸ ἑλληνικὸ γένος, οἱ Ἕλληνες, παρὰ τὶς πολλὲς δυσκολίες ποὺ εἶχαν, κράτησαν τὸ Εὐαγγέλιο, κράτησαν τὴν πίστη στὴν Ἐκκλησία, στὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ ὄχι μόνο δὲν τὴν....

Οἱ Σκοπιανοὶ μᾶς νίκησαν γιατί τοὺς περισσότερους ὑποστηρικτὲς τοὺς βρῆκαν στὴν Ἑλλάδα!

Ἀπὸ τον Σαράντο Ι. Καργάκο 

Πρὸ καιροῦ ἐπισκέφθηκε τὰ Σκόπια καὶ ὁ ἐπανεκλεγεῖς πρόεδρος τῆς Οὐγγαρίας καὶ συνετάχθη, ὅπως καὶ πλεῖστοι ἄλλοι ἀρχηγοὶ κρατῶν, μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν Σκοπιανῶν. Ἀπορῶ καὶ ρωτῶ, ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ταχθεῖ κανείς; Ἀπὸ τὸ 1912-13 ἡ ἱστορικὴ Μακεδονία σὲ ἔκταση χώρου περὶ τὸ 70% εἶναι ἀναπόστατο τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ὅλες οἱ ἀρχαῖες ἱστορικὲς μαρτυρίες καὶ οἱ νεώτερες ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες δείχνουν ὅτι οἱ Μακεδόνες ἤσαν ἀείποτε τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. Αὐτὰ δὲν μετρᾶνε στὶς ἐκτιμήσεις τῶν τωρινῶν πολιτικῶν; Ὁ πρωθυπουργός μας κάποτε εἶχε πεῖ ὅτι ἡ ἀρχαιολογία εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικό μας. Γιατί αὐτὸ τὸ πυροβολικὸ ἔχει σιγήσει; Γιατί δὲν λαλοῦν οἱ ἀρχαιολόγοι μας καὶ οἱ ἐπίσημοι ἱστορικοί μας; Μήπως οἱ δύο ἀρχαῖες πρωτεύουσες τῆς Μακεδονίας καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ κέντρα τῶν Μακεδόνων δὲν βρίσκονται ἐπὶ...

Ἁγία Μαρίνα ἡ μεγαλομάρτυς: Ἡ πανέφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ

Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ὑστέρησαν σὲ ἡρωικὸ φρόνιμα ἀπὸ τοὺς ἄνδρες. Ὑπέδειξαν τὸ ἴδιο μὲ ἐκείνους ἡρωισμὸ ἢ καὶ τοὺς ξεπέρασαν πολλὲς φορές. Γι’ αὐτὸ καὶ τιμῶνται τὸ ἴδιο λαμπρὰ μὲ ἐκείνους. 
Μία ἀπὸ τὶς μεγαλομάρτυρες γυναῖκες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Μαρίνα. Γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας τῆς Μ. Ἀσίας περὶ τὸ 255 μ. Χ. ἀπὸ ἐπιφανεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Αἰδέσιος ἦταν ὁ ἐπίσημος ἱερέας τῶν εἰδώλων τῆς περιοχῆς. Ἡ μητέρα της πέθανε λίγες μέρες μετὰ τὴ γέννα τῆς μονάκριβης κόρης της, τὴν ὁποία ὀνόμασαν Μαρίνα. Ὁ πατέρας της, μὴ μπορώντας νὰ φροντίσει τὸ βρέφος τὸ παρέδωσε σὲ μία γυναίκα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ νὰ τὸ φροντίζει μέχρι νὰ μεγαλώσει. Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦταν κρυφὴ καὶ ἔνθερμη Χριστιανή. Ἡ μικρὴ Μαρίνα ἄκουγε στὸ χριστιανικὸ ἐκεῖνο σπίτι νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ τὸν λατρεύουν μὲ εὐλάβεια καὶ σεμνότητα. Ἄκουγε ἱστορίες γιὰ τὴ θαυμαστὴ ζωή του, γιὰ τὰ θαύματά του, γιὰ τὴ διδασκαλία του, γιὰ τὴ...

16 Ιουλ 2018

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, "Ἡ φιλοπατρία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου"Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV- 15-7-2018

Ὁ «Ἀττίλας» καὶ ἡ νέα «πληγὴ» γιὰ τὸ ἔθνος

Ἡ τραγωδία στὴν Κύπρο το 1974 δὲν ἔγινε μάθημα, ὅπως ἔδειξε ἡ συμφωνία για τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων

Ἀπὸ τον Δημήτρη Γαρούφα* 
Στὶς 20/7/2018 συμπληρώνονται 44 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ τουρκικὰ στρατεύματα εἰσέβαλαν στὴν Κύπρο, καταλαμβάνοντας μικρὴ ἔκταση στὴν ἀρχὴ ἀλλὰ πολὺ μεγαλύτερη τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974, μὲ τὸν «Ἀτίλλα 2», τὴν ὁποία κατέχουν ἀκόμα. 
Πρὶν ἀπὸ χρόνια ἄρχισαν νὰ δημοσιοποιοῦνται στοιχεῖα ἀπὸ ἀρχεῖα ἀλλὰ καὶ ἀπομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του τότε ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χ. Κίσινγκερ, ἀπὸ ὅπου, μὲ διασταύρωση στοιχείων καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ γεγονότα ἀλλὰ καὶ μαρτυρίες ἄλλων πρωταγωνιστῶν τῶν γεγονότων, εἰκάζεται ὅτι μᾶλλον ἦταν γνώστης σχεδίου ποὺ πρόβλεπε πραξικόπημα ἀνατροπῆς τοῦ Μακαρίου ἀπὸ τὸν «ἀόρατο» δικτάτορα τῆς Ἑλλάδας Δ. Ἰωαννίδη -τὸν ὁποῖο κάποιοι (ποιοὶ ἄραγε;) εἶχαν διαβεβαιώσει ὅτι θὰ πετύχαινε ἔτσι...

20 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ βιογράφου τοῦ ὁσίου Παϊσίου Ἱερομ. Ἰσαάκ τοῦ Λιβανέζου Ἁγιορείτη Πνευματικοῦ

1937–16/7/1998, ν.η

Ὁ κατά κόσμον Φάρες Ἀττάλα γεννήθηκε στό Ναμπάυ τοῦ πολύπαθου Λιβάνου τό 1937. Νέος μόνασε στήν πατρίδα του. Στή συνέχεια ἦλθε γιά σπουδές στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τήν περίοδο αὐτή γνωρίσθηκε καί συνδέθηκε πνευματικά μέ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί κυρίως μέ τόν μακαριστό Γέροντα Παΐσιο (f 1994), τοῦ ὁποίου στάθηκε καλός βιογράφος.

Τό 1979 ἔλαβε τό μέγα καί ἀγγελικό σχῆμα καί ἀπό Φίλιππος ὀνομάσθηκε ‘Ἰσαάκ. Τό μοναχικό σχῆμα τοῦ τό ἔδωσε ὁ Γέροντας Παΐσιος. Διετέλεσε Πνευματικός τῶν μαθητῶν τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς καί πολλῶν ἀνθρώπων. Ἄφησε ἀγαθό παράδειγμα ἀγωνιστού στήν εὐλογημένη συνοδεία τοῦ Σταυρονικητιανοῦ Κελλιοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν Κάτω Καψάλα.

Ἄνθρωπος εὐφυής, γλυκομίλητος, φιλόπονος, φιλότιμος, ψάλλοντας θαυμάσια μέ τήν ὡραία φωνή του. Ὑπῆρξε ἀγαθός παρηγορητής Ἑλλήνων καί Ἀράβων. Γιά τούς δεύτερους εἶχε ἀρχίσει μεταφράσεις πατερικῶν βιβλίων πρός....

15 Ιουλ 2018

Πολωνία: «Ὅποιος προσβάλει τὴν σημαία καὶ τὰ ἐθνικά μας σύμβολα θὰ στέλνεται στὸν εἰσαγγελέα»

«Ὅποιος ἀνεμίζει μία σημαία μὲ τὸν Λευκὸ Ἀετὸ - ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐθνικὸ σύμβολο - καὶ τὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου θὰ στέλνεται στὸν εἰσαγγελέα γιὰ ἐξύβριση καὶ προσβολὴ ἐθνικοῦ συμβόλου», ἔγραψε στὸ twitter τὴν Κυριακὴ ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν της χώρας Joachim Brudzinski, μόλις πληροφορήθηκε ὅτι στὴν πρόσφατη «παρέλαση ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφάνειας» στὴ Βαρσοβία, ἐμφανίστηκε μία σημαία μὲ τὸ ἐθνόσημο τῆς Πολωνίας στὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου.  Λευκός Ἀετὸς εἶναι τὸ ἐθνικὸ σύμβολο τῆς Πολωνίας. 

 Brudzinski ἀπάντησε σὲ ἕνα χρήστη τοῦ Twitter ὁ ὁποῖος παρατήρησε ὅτι ἡ πολωνικὴ ἀστυνομία δὲν ἀντέδρασε ὅταν βεβήλωσαν τὴν σημαία μὲ τὸν Λευκὸ Ἀετό, ἡ ὁποία εἶχε τὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου, τὰ...

Ἅγιος Βλαδίμηρος ὁ ἰσαπόστολος καὶ φωτιστῆς τῶν Ρώσων

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 
Ἡ ἐκχριστιάνιση των Ρως (Ρώσων) εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα γεγονότα τῆς ἱστορίας. Κι’ αὐτὸ διότι οἱ πολυάριθμοι λαοὶ τῆς βορειοανατολικῆς Εὐρώπης, γνώρισαν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἄφησαν ὁριστικὰ πίσω τὸν ἐφιαλτικὸ παγανισμὸ καὶ μαζί του τὸ βάρβαρο καὶ ἀπολίτιστο παρελθόν τους. Πρωτεργάτης σὲ αὐτὴ τὴν παλιγγενεσία ὑπῆρξε ὀ άγιος Βλαδίμηρος, ὁ Μέγας Πρίγκιπας τοῦ Κιέβου, τοῦ ὁποίου δίκαια ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ Ἰσαποστόλου. 
Γεννήθηκε περὶ το 950 καὶ ἦταν νόθος γιὸς τοῦ ἡγεμόνα τοῦ Κιέβου Σβιατοσλαβ Α΄ καὶ τῆς ὑπηρέτριας του Μαλούσας. Ἀνῆκε στηνβαραγγικὴ δυναστεία καὶ τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν σκανδιναβικῆς προέλευσης: Βαλνταμάρ, ἀργότερα ἐκσλαβίστηκε σε Βολοντίμιρ (Βλαδίμηρος), ποὺ σημαίνει: αὐτὸς ποὺ ἐξουσιάζει τὸν κόσμο. Ἐπειδὴ ὁ πατέρας του ἀπουσίαζε συνεχῶς σὲ...

Μνήμη τῆς Δ' ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Οἱ δύο φύσεις στὸ ἕνα πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία 
1. Σήμερα, ἀδελφοί, ἡ ἡμερομηνία εἶναι 15 Ἰουλίου. Καί ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε τήν Κυριακή μεταξύ 13ης καί 19ης Ἰουλίου, ὅπως δηλαδή εἶναι ἡ σημερινή Κυριακή, νά ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν θεοφόρων Πατέρων πού συνεκρότησαν τήν Τετάρτη Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Χαλκηδόνα τό 451 μ.Χ. Καί ἦταν 630 περίπου οἱ Πατέρες αὐτοί. Ἡ Σύνοδος αὐτή, ἀγαπητοί μου, πολέμησε καί ἀναθεμάτισε τόν μονοφυσιτισμό τοῦ Εὐτυχοῦς καί διετύπωσε μέ σαφήνεια τό δόγμα περί τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά νομίζω, καλοί μου χριστιανοί, ὅτι δέν καταλάβατε τίποτε ἀπό αὐτό πού σᾶς εἶπα τώρα τελευταῖα, γιά τόν «μονοφυσιτισμό» καί γιά τήν «ἕνωση τῶν δύο φύσεων στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ». Ἀλλά αὐτό εἶναι ἡ πίστη μας, τήν ὁποία διατύπωσαν στήν Χαλκηδόνα 630 ἅγιοι Πατέρες, αὐτό πού γιορτάζουμε σήμερα.

Σᾶς τό ἔχω πεῖ, χριστιανοί μου, πολλές φορές καί μέ πόνο ὅτι εἴμαστε ἀκατήχητοι. Δέν ξέρουμε τά «δόγματα» τοῦ «Πιστεύω» μας. Οἱ αἱρετικοί ὅμως μονοφυσῖτες μᾶς κάνουν καί σήμερα...

14 Ιουλ 2018

Ἡ νέα «εἰκόνα» τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ μέσα ἀπὸ τὰ λόγια του Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀπὸ τὸ «Ἑορτοδρόμιο», ὅπου ἑρμηνεύει τὸν ἰαμβικὸ κανόνα τῆς Πεντηκοστῆς: «Τὰ κακόδοξα φρονήματα καὶ τὰ παράνομα ἔθη τῶν Λατίνων καὶ τῶν ἄλλων αἱρετικῶν πρέπει νὰ μισῶμεν καὶ νὰ ἀποστρεφόμεθα, εἰ τί δὲ εὑρίσκεται ἐν αὐτοῖς ὀρθῶς ἔχον καὶ ὑπὸ τῶν Κανόνων τῶν Ἱερῶν Συνόδων βεβαιούμενον, τοῦτο δὲν πρέπει νὰ μισῶμεν.

Ὁ Πάπας ἐπεσκέφθη τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν εἰς Γενεύην, διὰ νὰ συνεορτάση τὰ 70 ἔτη ἐργασιῶν του. Προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἐτελέσθη συμπροσευχὴ παρόντων καὶ Ὀρθοδόξων. Εἰς τὸ Bossey ὁ Ὀρθόδοξος Ρουμάνος διευθυντὴς τοῦ ἰνστιτούτου π. Ioan Sauca καὶ ἀναπληρωτὴς γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΠΣΕ ἐφίλησε τὸ χέρι τοῦ Πάπα καὶ παρέδωσεν εἰς αὐτὸν εἰκόνα, ἡ ὁποία ὁμοιάζει πρὸς τὴν παράστασιν «ἡ ἄμπελος», ἀλλὰ περιλαμβάνει 20 πρόσωπα. Τὸ ΠΣΕ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ εἰκόνα εἶναι «σὰν σύμβολο τοῦ Bossey καὶ ἀπεικονίζει τὸν παγκόσμιο Χριστὸ νὰ φέρνει σὲ ἕνωση ὅλο τὸν κόσμο καὶ τὴ δημιουργία, μεταξὺ διαφορετικῶν πολιτισμῶν, ἐθνῶν καὶ ἡλικιῶν»! Εἰς τὴν φωτογραφίαν διακρίνεται ὁ Σέβ. Σασσίμων ποὺ κρατᾶ τὴν εἰκόνα μαζὶ μὲ τὸν Πάπαν, διὰ νὰ τὸν παροτρύνη νὰ ἀναγνώση τὴν ἀφιέρωσιν ὄπισθεν αὐτῆς.

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης: «Πρὶν γεννηθεῖ ὁ Χριστός, Ἄγγελος Κυρίου θανάτωσε ὅλους τούς ὁμοφυλόφιλους, καθὼς εἶναι Θεομίσητη ἁμαρτία»

Σὲ σημείωση τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στὰ Προλεγόμενα τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπὸ τὸ Ἑορτοδρόμιο (τόμος Α’, σελ. 145), ἀναφέρονται τρία θαύματα ποὺ ἀκολούθησαν τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Παραθέτουμε ἐδῶ τό τρίτο συγκλονιστικὸ θαῦμα: «Τρίτον δὲ καὶ τελευταῖον θαῦμα ἠκολούθησεν ἐν τῇ Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γὰρ ἕνας Διδάσκαλος, ὅτι τὴν νύχτα ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποία ἐγεννήθη ὁ Δεσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕνα Ἄγγελον καὶ ἐθανάτωσεν ὅλους τούς αρσενοκοίτας, ὅπου ἤσαν εἰς τὸν Κόσμον, καὶ ἔπειτα ἐγεννήθη, διὰ νὰ μὴ εὑρεθῇ τότε εἰς τὴν γῆν μία τοιαύτη Θεομίσητος ἁμαρτία (παρὰ Ἱερονύμῳ)»...

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του"

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ: 
Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντίφωνον Β΄
«Εἰς τὰ ὅρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἴνα ὑμνῶ σε».
Ὁ μὲν Θεοπάτωρ Δαβὶδ ἔτσι ἄρχισε τὸν β΄ Ψαλμὸ τῶν Ἀναβαθμῶν: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὅρη, ὅθεν ἤξει ἡ βοήθειά μου» (Ψαλμ. 120,1), ἐννοώντας ὅρη τοὺς οὐρανούς, ἐπειδὴ εἶναι ψηλοὶ καὶ στέκονται πάνω ἀπ` αὐτὸν τὸν κόσμο, ὅπως λένε ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Εὐθύμιος. Διότι οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ ἦταν αἰχμάλωτοι στὴν Βαβυλώνα, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς ἔλπιζαν νὰ ἔλθει ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν πατρίδα τους, τὴν Ἱερουσαλήμ. Ὁ δὲ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ μελουργὸς τῶν Ἀναβαθμῶν αὐτῶν, ὡς ὅρη ἐννοεῖ τοὺς νόμους καὶ τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή, ὅπως τὰ ψηλὰ βουνὰ στέκονται ψηλότερα ἀπὸ τὴ χαμηλὴ γῆ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ γήινα, ἔτσι καὶ οἱ νόμοι καὶ οἱ προσταγὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι ψηλότερα ἀπὸ κάθε γήινο νόημα καὶ μᾶς ἀνεβάζουν στὰ ὕψη τῆς πρακτικῆς καὶ τῆς θεωρητικῆς ἀρετῆς, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὅλοι μας καὶ ὁλοκληρωτικὰ εἴμαστε προσηλωμένοι σ` αὐτὲς καὶ τὶς ἐργαζόμαστε μὲ προθυμία(1).
Καὶ μὲ ἄλλα λόγια δέ, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ νόμοι καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μοιάζουν μὲ ἕναν μεγάλο φάρο, ὁ ὁποῖος ἀνάβει πάνω σὲ ψηλὸ μέρος, γιὰ νὰ ὁδηγεῖ...

Ὁ Χριστὸς θεράπευε μὲ ἔλαιο κάνναβης;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 12η Ιουλίου 2018 
Προφανῶς δὲν ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, τὸ ὁποῖο νὰ δέχτηκε τὰ περισσότερα πυρά, νὰ συκοφαντήθηκε καὶ νὰ πολεμήθηκε τόσο, ὅσο ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς μᾶς Ἰησοῦς Χριστός. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα οἱ ἐχθροί του Τὸν πολεμοῦν λυσσαλέα, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ σβήσουν τὴ μνήμη Του ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα, τῆς ὁποίας ἡ πλειοψηφία, ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες τῆς σ’ Αὐτόν. 
Αὐτὴ ἡ ἀσίγαστη πολεμικὴ ἔχει προφητευτεῖ ἀπὸ τον θεοδόχο Συμεών, ὅταν Τὸν κράτησε στὴ γεροντική του ἀγκαλιὰ ὡς βρέφος σαράντα ἡμερῶν στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Ὁ ἅγιος προφήτης, ὂ «κεχρηματισμένος ὑπὸ τοῦ Πνεύματος» (Λούκ.2,26), εἶπε: «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ...

Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, θεόπνους διδάσκαλος τῆς εὐσεβείας, ἔνθεος ὑφηγητὴς τῶν ἀρετῶν


Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης δὲν ἔγραφεν ἁπλῶς. Οὔτε τοῦ ἔφθανεν ἡ ἱκανοποίησις ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἀληθειῶν, ποὺ ἔγραφε. Τὸ κίνητρον ὅλου τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου, ὑπῆρξεν ὁ ὑπέρτατος νόμος τῆς ζωῆς τῆς ψυχῆς: ἡ Ἀγάπη. Ὁ θεῖος Νικόδημος ἠγάπα περιπαθῶς, διὸ καὶ ἔγραφε γλαφυρῶς. Δὲν ἔδιδε ξηρὰς συνταγάς· αἱ τρέμουσαι ὀστεώδεις χεῖρες του, παρεσκεύαζον τὰ φάρμακα διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν συνανθρώπων του, καὶ ἡ μεγάλη καὶ καθαρὰ καρδία του ἐφλέγετο εἰς τὴν κάμινον τῆς προσευχῆς, διὰ νὰ γίνουν λυσιτελῆ. Ὁ ἱερὸς πατὴρ ἔζησεν, ἤθλησε νομίμως, ἐφωτίσθη, ἠγάπησε καὶ ἔγραψεν. Ὡς κοπιῶν γεωργός, εἰς τὸ νοητὸν τοῦ Κυρίου γεώργιον, ἐγεύετο αὐτὸς πρῶτος τὸν καλλίκαρπον τῆς χάριτος καί, ἠλλοιωμένος ἀπὸ τὴν θείαν ἐνέργειαν, τὸν μετέδιδεν...

13 Ιουλ 2018

Ὁ τάφος ἔχει ζωή καί θεραπεύειΜαρτυρία Δ. Σ.:
«Συνάντησα τόν γέροντα Παΐσιο γιά πρώτη φορά πρίν ἀπό περίπου 35 χρόνια, μαζί μέ τό φίλο μου Κ. Κ. Ἦταν μετά τίς ἐξετάσεις γιά τό Πανεπιστήμιο. Εἴπαμε νά ξεκουραστοῦμε μέ μιά ἐπίσκεψη στό Ἅγιον Ὄρος. Ἕνα ἀπόγευμα, ξεκινήσαμε ἀπό τό Κουτλουμούσι γιά τό Κελλί τοῦ Γέροντα μέσα στήν καταπράσινη φύση. Ὁ πορτάρης τοῦ Μοναστηριοῦ μᾶς εἶπε ὅτι δύσκολα θά τόν δοῦμε, γιατί τέτοια ὥρα ὁ Γέροντας ἀναπαύεται. Συναντήσαμε καί κάποιον ἀκόμη στό δρόμο κι αὐτός εἶχε τήν ἴδια ἄποψη, ὅτι ἡ ὥρα πού διαλέξαμε δέν ἦταν καί ἡ καλύτερη γιά νά δοῦμε τόν γέροντα Παΐσιο. Φτάσαμε στό Κελλί του καί πράγματι δέν ὑπῆρχε ψυχή καί ἡ πόρτα τῆς αὐλῆς κλειστή. Τραβήξαμε τό σχοινί πού χτυποῦσε ἕνα καμπανάκι–κουδούνι στό Κελλί καί ὤ! μέ ἔκπληξη φάνηκε ὁ Γέροντας ἀπό πάνω, μέ τό γλυκό χαμόγελο καί μᾶς ἄνοιξε.»
Καθήσαμε στήν αὐλή στά κούτσουρα καί ὁ Γέροντας ἔφερε ἕνα κουτί μέ λουκούμια καί μᾶς κέρασε. Μᾶς μίλησε γιά λίγο, ἀστειεύτηκε μαζί μας κι ἐμεῖς τόν ρωτήσαμε κάτι, ἀπό αὐτά τά πολλά πού ἀκούγονταν γι᾽ αὐτόν.
― Γέροντα, εἶναι ἀλήθεια ὅτι…

Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στό ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τούς νέους»

Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα θεολόγου (master στήν Πατρολογία)

Τό ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», εἶναι ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε ἐνώπιον νέων οἱ ὁποῖοι εἶχαν πρόθεση να ἱερωθοῦν ἤ νὰ ἀσκητεύσουν [1]. Δέν ἀποτελεῖ πραγματεία τῆς ὁποίας τά κίνητρα ἦταν θεωρητικά, ἀλλά ὁμιλία γιά πρακτικούς λόγους [2]. Γράφτηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 359 καί 362, ὅταν ὁ Μ. Βασίλειος ἀσκήτευε στά Ἄννησα καί στό ἀσκητήριο τοῦ Πόντου, ὅπου δεχόταν καί νουθετοῦσε νέους [3]. Ὁ καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος σχετίζει τή συγγραφή τῆς ὁμιλίας μέ τήν ἀπαγόρευση τοῦ Ἰουλιανοῦ στούς χριστιανούς νά διδάσκουν στίς δημόσιες σχολές [4]. Ὁ J. Gribomont [5] χαρακτηρίζει τό ἔργο «ἀπολογία» ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς ἄσκησης ἐπί τῇ βάσει παραδειγμάτων ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία καί τή φιλοσοφία.

Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ κειμένου εἶναι ἀναμφισβήτητη, ἀφοῦ καί σήμερα διατυπώνονται προβληματισμοί περί τῶν σχέσεων ἑλληνισμοῦ-χριστιανισμοῦ κι ἐκφράζονται ἀπόψεις ὅτι ὁ χριστιανισμός ἀπορρίπτει ἤ ἀπορροφᾶ τόν ἑλληνισμό. Θά ἐπιχειρηθεῖ ἐντρύφηση στό χαρακτηριστικό αὐτό ἐπί τοῦ θέματος κείμενο τοῦ Μ. Βασιλείου προκειμένου νά διερευνηθεῖ τί ὁ ἴδιος ὁ Πατέρας λέει ἀλλά καί τί ὁ ἴδιος πράττει, ὧστε νά προσδιοριστεῖ σύμφωνα μέ τό πατερικό πνεῦμα καί ἡ δική μας σὐγχρονη πρακτική.

Ὁ Μ. Βασίλειος ἀπευθύνεται στούς νέους γιά νά τούς...

Τό ἐθνικό συμφέρον

Τοῦ Ἀνδρέα Ματζάκου* 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἂν ἐρωτηθεῖ ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος στὸν δρόμο, γιὰ ποιὸ λόγο πιστεύει ὅτι γίνονται οἱ πόλεμοι σήμερα, θὰ ἀπαντήσει σίγουρα: «γιὰ τὰ συμφέροντα». Σὲ ὅλες τὶς δυτικὲς δημοκρατίες, οἱ πολῖτες ὄχι μόνο ἀκοῦν γιὰ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, ἀλλὰ καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους τους αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἔχει. Τὴν προώθηση τῶν συμφερόντων τοῦ κράτους τους μὲ τοὺς οικονομικότερους τρόπους. Ἀλλὰ τὶ εἶναι αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον; Ποιός τὸ καθορίζει; Πῶς τὸ μαθαίνουν οἱ πολῖτες; Πῶς τὸ ὑπερασπίζεται ἕνα κράτος; Σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα θὰ προσπαθήσει ἐντὸς συγκεκριμένων ὁρίων, νὰ ἀπαντήσει τὸ παρὸν ἄρθρο.
Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου θὰ ὁριστεῖ τὶ εἶναι...

Ἅγιος Παΐσιος: Ἐπικοινωνία μέ αὐτιστικά παιδιά


Διήγηση Ἠλία Βουτσινᾶ, ἀπό τήν Πάτρα: ... 
«Ἐργαζόμουν ὡς ἀναπληρωτής καθηγητής στό Εἰδικό σχολεῖο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου, τήν σχολική χρονιά 2009–2010. Σέ αὐτό τό σχολεῖο φοιτοῦν παιδιά ἀπό 13 ἕως 28 ἐτῶν ἔχοντας διάφορα προβλήματα ὑγείας, ὅπως σύνδρομο Down (μογγολισμός), βαριά–μέτρια ἐλαφριά νοητική ὑστέρηση, αὐτισμό, τυφλότητα, ὡς καί διάφορα ψυχολογικά καί ψυχιατρικά προβλήματα ἀπό ἐλαφριά ἕως καί μέ ἱστορικό σχιζοφρένειας. Κάποια ἀπό αὐτά τά παιδιά, λόγῳ τῆς ἀσθένειάς των, δέν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν κἄν, βγάζοντας ἄναθρες κραυγές καί λέγοντας μονολεκτικά κάποιες λέξεις.»
Σέ ἕνα τμῆμα ἔχουμε δύο παιδιά αὐτιστικά. Ἀπό αὐτά, ὁ μέν Δ. λέει μόνο κάποιες λέξεις, ὁ δέ Π. μιλάει τόσο σιγά, ὥστε καί ἀπόλυτη ἡσυχία νά γίνεται δέν μπορεῖς νά ἀκούσης τί λέει. Στήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς τούς διάβαζα κάποια παραμυθάκια, ἀλλά δέν ἔδειχναν ἐνδιαφέρον. Κοιτοῦσαν δεξιά καί ἀριστερά, σηκώνονταν, ἔκαναν φασαρία καί ἐν γένει δέν μποροῦσα μέ τίποτε νά τούς κάνω νά ἀκούσουν ἔστω καί γιά λίγα λεπτά. Ὅταν μετά ἀπό τήν πάροδο 2–3 μηνῶν εἶπα νά τούς διαβάσω τόν Βίο τοῦ γέροντος Παϊσίου, τότε ὁ Π. ἀπό ἐκεῖ πού ἔδειχνε νά εἶναι στόν κόσμο του, ἄρχισε να...

Ἡδονὴ καὶ Ὀδύνη !

Ἐπιστολὴ Ὀρθόδοξης Ἀμερικανίδας, μέλους τῆς Ὀλυμπιακῆς ὁμάδας τῶν ΗΠΑ στὴν κωπηλασία πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεο

«Μὲ ἐνδιαφέρει πολὺ ἡ διάλεξη μὲ θέμα τὸ κύκλο θανάσιμης ἡδονῆς-ὀδύνης. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θηρία ποὺ κρατοῦν τὴν Ἀμερικὴ στὰ ματωμένα τους δόντια. Κάθε κύκλος τῆς δίνης ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἄβυσσο εἶναι ὅλο καὶ περισσότερο ὀδυνηρός, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ διδάσκουν στὴν Ἀμερικὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἡδονῆς. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι ἔχουν “ρυθμιστεὶ” νὰ ἁρπάζουν ὅλο καὶ περισσότερα, νὰ ἀμβλύνουν, ὅπως εἴπατε κι ἐσεῖς, τὸν πόνο. Καὶ τὰ δύο, καὶ ὁ πόνος καὶ ἡ ἡδονὴ τρέφονται τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ καθὼς μεγαλώνει ὁ πόνος περισσότερη ἡδονὴ χρειάζεται γιὰ νὰ τὸν ἀναισθητοποιήσει. Ἡ ἰδέα τοῦ νὰ σπάσει κανεὶς αὐτὸν τὸν φαῦλο κύκλο, ἀρνούμενος νὰ θρέψει τὴν πείνα τῶν αἰσθήσεων μὲ νηστεία καὶ προσευχή, μετάνοια καὶ ἡσυχία, ακούγεται...

12 Ιουλ 2018

Ἡ μέση καὶ βασιλικὴ ὁδὸς τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἔναντι τοῦ ποικίλου ζηλωτισμοῦ καὶ τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ

Ἡ κατωτέρω σοφή καί διακριτική ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου 
ἐστάλη στόν π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο τό 1969.
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 1969 
Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπε 
Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλον σάλον πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καί ἐγώ σάν τέκνον Της καί ἐθεώρησα καλόν, ἐκτός ἀπό τίς προσευχές μου, νά στείλω καί ἕνα μικρό κομματάκι κλωστή (πού ἔχω σάν φτωχός μοναχός), διά νά χρησιμοποιηθῆ καί αὐτό, ἔστω καί γιά μία βελονιά, διά τό πολυκομματιασμένο φόρεμα τῆς Μητέρας μας. Πιστεύω ὅτι θά κάμετε ἀγάπην καί θά τό χρησιμοποιήσετε διά μέσου τοῦ θρησκευτικοῦ σας φύλλου. Σᾶς εὐχαριστῶ. 
Θά ἤθελα νά ζητήσω συγγνώμην ἐν πρώτοις ἀπ' ὅλους, πού τολμῶ νά γράψω κάτι, ἐνῶ δέν εἶμαι οὔτε ἅγιος, οὔτε θεολόγος. Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή. Αὐτή ἡ ἀγάπη, πού ἀκούσθηκε ἀπό τήν Πόλι, βρῆκε ἀπήχησι σέ πολλά...

Ἅγιος Παΐσιος: «Μερικοὶ τί καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουν! Ἐνῶ ἄλλοι, πόσο βασανίζονται μὲ πράγματα ποὺ οὔτε κἄν ὑπάρχουν»


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πνευματικὸς ἀγώνας», 

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Γ΄, 
ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 
Νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ 
στοὺς λογισμοὺς ὑπόνοιας 
- Γέροντα, τί βοηθάει νὰ διώχνω τοὺς λογισμοὺς ὑπόνοιας; 
- Ὅλα εἶναι πάντα ἔτσι, ὅπως τὰ βλέπεις; Νὰ βάζης πάντα ἕνα ἐρωτηματικὸ σὲ κάθε λογισμό σου, μιὰ ποὺ ὅλα τὰ βλέπεις συνήθως ἀριστερά, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κανέναν καλὸ λογισμὸ γιὰ τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνης μὲ τὶς κρίσεις σου. 
Ἂν βάζης δύο ἐρωτηματικά, εἶναι πιὸ καλά. Ἂν βάζης τρία, εἶναι ἀκόμη καλύτερα. Ἔτσι κι ἐσὺ εἰρηνεύεις καὶ ὠφελεῖσαι, ἀλλά καὶ τὸν ἄλλον ὠφελεῖς. Ἀλλιῶς, μὲ τὸν ἀριστερὸ λογισμὸ νευριάζεις, ταράζεσαι καὶ στενοχωριέσαι, ὁπότε βλάπτεσαι πνευματικά. 
Ὅταν ἀντιμετωπίζης ὅ,τι βλέπεις μὲ καλοὺς λογισμούς, μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ θὰ δῆς ὅτι ὅλα ἦταν πράγματι ἔτσι, ὅπως τὰ εἶδες μὲ καλοὺς λογισμούς. Θὰ σοῦ πῶ ἕνα περιστατικό, γιὰ νὰ δῆς τί κάνει ὁ ἀριστερὸς λογισμός. Μιὰ μέρα ἦρθε στὸ Καλύβι ἕνας μοναχὸς καὶ μοῦ λέει: «Ὁ Γερο-Χαράλαμπος εἶναι μάγος· ἔκανε μαγικά». «Τί λές, μωρὲ χαμένε; Δὲν ντρέπεσαι;», τοῦ λέω. «Ναί, μοῦ λέει, τὸν εἶδα μιὰ νύχτα μὲ φεγγάρι ποὺ ἔκανε "μ, μ, μμμ..." καὶ ἔχυνε μὲ μία...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.