20 Αυγ 2018

Ταξίδι στήν παντερπνή ἐτυμολογία μας

"Σήμερα εἶναι σπάνιο νά δεῖς Ἕλληνες ἤ Ἑλληνίδες ἐπιβαίνοντες ὄνου, ἀλλά θά δεῖς πολλούς ὄνους ἐπιβαίνοντες Ἑλλήνων"
Εἶναι παραδεκτό ἀπ’ ὅλους ὅτι τό πιό γοητευτικό καί συναρπαστικό κεφάλαιο τῆς Γλώσσας μᾶς εἶναι ἡ ἐτυμολογία, ἡ ἀναζήτηση τῆς καταγωγῆς, τῶν «γενεθλίων» τῶν λέξεων. Εἶναι τόσο ὡραῖο τό ἐτυμολογικό ταξίδι πού ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ ἐνθουσιάζονται καί συναρπάζονται. Ἐάν εἴχαμε ὅπως ἔχω ξαναγράψει σοβαρό ὑπουργεῖο ἐθνικῆς Παιδείας καί ὄχι νεοταξικῆς Προπαγάνδας θά εἶχε γραφτεῖ ἕνα μικρό, εὔχρηστο ἐτυμολογικό λεξικό μέ λέξεις συχνόχρηστες. Οἱ ὠφέλειές του θά ἦταν πολλαπλές.
Πρῶτον: Θά κατανοούσαν  οι μαθητές  την συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὅτι "εἶναι κόρη ἀπό μεγάλη γενιά, εἶναι ἡ θυγατέρα τῆς γλώσσας τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων συγγραφέων, τό σόι τῆς βαστᾶ ἀπό τούς τραγικούς, τόν Πλάτωνα, τόν Θουκυδίδη κι ἀπό τήν Καινή Διαθήκη" σημειώνει  ο Γιῶργος Θεοτοκᾶς σέ....

«Δέν ὑπάρχει ἄλλη πιό εὐωδιαστή θυσία πρός τόν Θεό, σάν τήν ἁγνότητα τοῦ σώματος»

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ
Ὅταν μᾶς μιλοῦσε ὁ γέροντάς μας γιά τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί σώματος, ἔφερνε πάντοτε ὡς παράδειγμα τήν Παναγία μας. «Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω», ἔλεγε, «πόσο ἀρέσει στήν Παναγία μας ἡ καθαρότης καί ἡ σωφροσύνη. Ἐπειδή αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἁγνή Παρθένος, γι’ αὐτό καί ὅλους ἔτσι μᾶς θέλει καί μᾶς ἀγαπᾶ».
Καί πάλι ἔλεγε: «Δέν ὑπάρχει ἄλλη πιό εὐωδιαστή θυσία πρός τόν Θεό, σάν τήν ἁγνότητα τοῦ σώματος, πού ἀποκτᾶται μέ ἀγώνα καί αἷμα. Γι’ αὐτό βιασθεῖτε! Μή δέχεσθε καθόλου τούς αἰσχρούς λογισμούς!»

Ἡμερίδα: Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτE γιά τά νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη μέρα

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Μέγας Παρακλητικός Κανών Θεοτόκου (Γ')

18 Αυγ 2018

Κοινωνικά Παλαιῶν Διδασκάλων – Μέρος Β'

Ἄν καί ἀνησυχήσαμε λίγο, λόγῳ τοῦ τετραετοῦς διαστήματος ἕως ὅτου δοῦμε τήν συνέχεια τῆς μουσικῆς σειρᾶς «ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», εἴμαστε πλέον στήν εὐχάριστη θέση νά κρατήσουμε στά χέρια μας τόν δεύτερο τόμο τῆς σειρᾶς.

Κοινωνικά Παλαιῶν Διδασκάλων – Μέρος Β΄ ἐπιγράφεται ὁ ἐν λόγῳ τόμος, γιά τόν ὁποῖο μᾶς εἶχε προετοιμάσει, στά προλεγόμενα τοῦ πρώτου τόμου, ὁ φιλόπονος ἐπιμελητής τῆς μουσικῆς σειρᾶς Περσυνάκης Ἐ. Δημήτριος. Τώρα βλέπουν τήν δημοσιότητα τά ἐναπομείναντα Κοινωνικά τοῦ ἐνιαυτοῦ πού περιέχει τό χειρόγραφο ΜΠΤ 705, καθώς καί ὀκτώ Αἰνεῖτε τοῦ αὐτοῦ χειρογράφου (ἕνα σέ κάθε ἦχο). Ἐπιθυμία τοῦ κ. Περσυνάκη, ὅπως ἀναφέρει στόν πρόλογο, ἦταν ἡ αὐτοτέλεια καί αὐτοῦ τοῦ τόμου, πράγμα τό ὁποῖο ἐπετεύχθη μέ τήν προσθήκη τῶν ὀκτώ Αἰνεῖτε.
Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα γιά τήν ἐμφάνιση νέων φιλόμουσων συνεργατῶν στήν ἀξιέπαινη αὐτή...

Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἀποστασίας

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κικλκὶς
Ὁ ἄνθρωπος, «ὡς ἀνιάτως νοσήσας», σιχάθηκε τὴν ἀνθρωπιά του 

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες κατέκλυσε τὴν Ἑλλάδα δυσαρίθμητο καὶ πολυποίκιλο πλῆθος κοινωνικοπολιτικῶν, θρησκευτικῶν καὶ διαφόρων ἄλλων ἰδεολογιῶν. Τὶς ἀκούγαμε καθημερινὰ καὶ παντοῦ. Ἀκούγαμε θεωρίες, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζαμε κατασκευάσματα, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν οὐδέποτε νὰ ἔχουν καμιὰ σχέση, τουλάχιστον μὲ τὴν δική μας, τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν καμιὰ ἐφαρμογὴ στὴν κοινωνική, πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ζωὴ τῆς πατρίδας μας. Ἤμασταν ἀπολύτως βέβαιοι, πὼς δὲν θὰ ἐπέτρεπε ἡ κοινὴ λογικὴ νὰ μποῦν στὴ ζωή μας καὶ νὰ ζητήσουν θέση στὴν καθημερινότητά μας, στὴ ρύθμιση τοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τοῦ ζῆν. Μᾶς φαίνονταν σὰν παραμύθια, σὰν...

Ἡ μακαρία ἁπλότης

Λέγει ὁ Ἄπ. Παῦλος: δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς Κυρίοις κατὰ σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ» (Ἔφ. Στ 5). Δηλαδὴ μὲ ἁπλότητα καὶ εἰλικρίνεια τῆς καρδιᾶς σας, σὰν νὰ ὑπακούετε στὸν Χριστό. Ὁ Ἄγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μᾶς συμβουλεύει: «Ὅλοι ὅσοι ἐπιθυμοῦμε νὰ προσελκύσωμε πρὸς τὸ μέρος μας τὸν Κύριον, ἂς Τὸν πλησιάσωμε σὰν διδάσκαλο ποὺ κάνει μάθημα, «ἁπλῶς καὶ ἀπλάστως καὶ ἀποικίλως καὶ ἀπονήρως καὶ ἀπεριέργως». Ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι ἁπλοὺς καὶ ἀσύνθετος, θέλει καὶ οἱ ψυχὲς ποὺ Τὸν πλησιάζουν νὰ εἶναι ἁπλὲς καὶ ἀκέραιες. Καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικρύσης ποτὲ ἁπλότητα χωρὶς...

17 Αυγ 2018

Ὀλίγα περὶ Παραδείσου

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν Παράδεισο. Μέ πόνο πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι στήν σημερινή ἐποχή δέν ἀκούονται κηρύγματα γιά τόν Παράδεισο, οὔτε γιά τήν κόλαση, οὔτε γιά τήν παρθενική ζωή, ἐνῶ παλαιότερα θυμᾶμαι ἐγώ σάν παιδί, ὅτι οἱ ἱεροκήρυκες ὅλα τους τά κηρύγματα τά τελείωναν μέ τήν εὐχή νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, στόν Παράδεισο. Καί παλαιότερα ἀκόμη ἀκουόταν σάν κύρια καί καλύτερη εὐχή τό, «καλό παράδεισο»!
Γιά τόν Παράδεισο, λοιπόν, θά σᾶς μιλήσω σήμερα, ἀδελφοί, σέ ἕνα ὀλιγόλεπτο κήρυγμα. Καί λαμβάνω τήν ἀφορμή νά μιλήσω γιά τό θέμα αὐτό ἀπό τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού μᾶς εἶπε γιά κάποιον πού πλησίασε τόν Χριστό καί τόν ρώτησε, τί νά κάνει γιά νά κερδίσει τήν...

16 Αυγ 2018

Ὁ Πρόεδρος Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα!

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας κ. Ἰγκορ Ντόντον πραγματοποίησε τριήμερη προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὅρος, ἀπό 12 – 14 Αὐγούστου. Ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Κοινότητα, τίς Ἱερές Μονές Βατοπαιδίου, Ἰβήρων, Ἁγίου Παύλου καί Χιλιανδαρίου, καθώς κελλιά καί καλύβες στήν Προβάτα καί τήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Τό πρωί τῆς 13ης Αὐγούστου, συνοδευόμενος ἀπό ὁμάδα Μολδαβῶν προσκυνητῶν ξεκίνησε τήν ἀνάβαση πρός τήν κορυφή τοῦ Ἄθω ἡ ὁποία βρίσκεται σέ ὑψόμετρο 2033 μέτρων. Εἶναι ὁ πρῶτος Ἀρχηγός Κράτους πού ἐπιχειρεῖ αὐτό τό ἐγχείρημα.
Μαζί του μετέφερε καί ἀντίγραφο θαυματουργής εἰκόνας τῆς Παναγίας ἀπό τήν Μολδαβία, τό ὁποῖο ἄφησε στό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας σέ ὑψόμετρο 1500 μέτρων....

Ἄν μου δώσουν ὅλον τὸν κόσμο, δὲν τὸν ἀλλάζω μὲ τὴν εὐτυχία, ποὺ ζῶ ἐδῶ!


Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου

Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ λιμάνι τῆς σωτήριας καὶ βοήθησε πολὺ τὸν κόσμο καὶ τότε μὲ τὴν ἁγιότητα ποὺ εἶχαν ἐκεῖνοι οἱ μοναχοί, ἀλλὰ καὶ σήμερα. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἦταν καὶ εἶναι ἱερώτατη. Βλέπετε τὸ ἐπισκέπτονται ἄνθρωποι ἀδιάφοροι, ἁπλῶς ἀπὸ μία περιέργεια καὶ ἀλλάζουν καὶ ἀναγεννῶνται καὶ ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι τοὺς ἀλλοιωμένοι ἐντελῶς καὶ μεταφέρουν τὴν ὠφέλεια τῆς ἐμπειρίας τοὺς αὐτὴ καὶ στοὺς οἰκείους καὶ στοὺς γνωστούς. Ἔρχονται καὶ θαυμάζουν καὶ βλέπουν τοὺς μοναχοὺς καὶ προβληματίζονται αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ λένε. «Μά, αὐτὰ τὰ παιδία, αὐτὰ τὰ νειάτα, πὼς μποροῦν καὶ νικοῦν τὴν ἁμαρτία, πὼς μποροῦν καὶ διατηροῦν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἁγνὸ καὶ καθαρὸ καὶ ἀγγελικό; Πῶς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ἐγκρατευθοῦμε στὸ ἄλφα ἢ στὸ βήτα θέμα καὶ αὐτοὶ οἱ νεαροί, μὲ πτυχία μὲ ὀμορφιὲς ἀσκοῦνται ἐδῶ μέσα στὸ Ἅγιον Ὅρος, μέσα στὸ μοναστήρι, μέσα στοὺς τέσσερεις τοίχους! Τὴν νύχτα νὰ ἀγρυπνοῦνε, τὴν ἡμέρα νὰ ἐργάζωνται, νὰ κόβουν τὸ θέλημά τους, νὰ ἀσκοῦνται στὴν ἀρετή, νὰ ταπεινώνουν τοὺς ἑαυτούς τους, νὰ ἀρνοῦνται τὴν ἐλευθερία τοὺς χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ λάμπουν τὰ πρόσωπά τους ἀπὸ ἁγνότητα! Μὰ πὼς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ πράγμα».
Ὅταν ἤμουν στὴν ἔρημο ἦλθε ἕνας ἄνθρωπος καὶ μοῦ λέγει:
– Πάτερ, πὼς μπορεῖτε καὶ ζῆτε ἐσεῖς ἐδῶ· κι ἐμεῖς ράσο φοροῦμε!
Ἐγὼ τοῦ χαμογέλασα καὶ τοῦ εἶπα:...

15 Αυγ 2018

Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τρανή, πώς ὁ θάνατος ἔχει νικηθεῖ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ & ΤΟΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΛΑΟΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
 
Ὑπάρχουν στιγμές στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, τέτοιας μεγάλης σπουδαιότητος, οἱ ὁποῖες μοιάζει ἀδύνατον νά περιγραφοῦν μέσα ἀπό μία πεζή διήγηση. Ἡ ἐξιστόρησή τους ἀπαιτεῖ περισσότερα καί διεισδυτικότερα ἐκφραστικά μέσα. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά καταθέσει ὅλη τή δημιουργική του ἰκμάδα ὥστε νά καταφέρει κάπως νά μιλήσει γι’ αὐτά τά ἀκριβά καί μέγιστα. Γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἐπιστρατεύει συχνά τήν ποίηση καί τή μουσική γιά νά συμπληρώσουν τήν ἱστόρηση τῶν ἱερῶν γεγονότων, ὁδηγώντας τούς ἀκροατές τῶν ὕμνων πού προκύπτουν, στή γνώση καί στή μετοχή τῶν μυστηρίων τῆς ζωῆς.
Ἀνάμεσα στά μέγιστα γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ὀφείλουμε νά συμπεριλάβουμε καί ἐκεῖνο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Καί δέν πρέπει κανείς νά ἀπορεῖ γιά τοῦτο. Δέν πρέπει νά ἀναρωτιέται πώς ἡ θανή μίας ταπεινῆς γυναικός ἐπηρεάζει καίρια τή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τρανή, πώς ὁ θάνατος ἔχει νικηθεῖ· πώς ἡ ἰσχύς του ἔχει καταβληθεῖ· πώς τό κεντρί του ἔχει ὁριστικά νεκρωθεῖ.
Ὁ θάνατος δέν μπορεῖ νά κρατήσει τήν Παναγία στον...

14 Αυγ 2018

Σέ αὐτό τό ἀγέρωχο βλέμμα κρύβονταν μία Ἑλλάδα! Σᾶς ἀναμένουμε ἀδέρφια!


Ἡ ἥττα καί τά δακτυλικά της ἀποτυπώματαΣαράντος Ι. Καργάκος, Ιστορικός, συγγραφέας
Χωρίς τίς ἑλληνικές ἐπενδύσεις τά Σκόπια δέν θά εἶχαν οἰκονομικό ὀξυγόνο

Δέν ἤμουν ὑπέρ τοῦ κάποτε κατά τῶν Σκοπίων ἐπιβληθέντος «ἐμπάργκο»· καί τή διαφωνία αὐτή τήν εἶχα ἐκφράσει ἔντονα στήν τηλοψία πρός τόν τότε πολιτικό τοῦ ΠΑΣΟΚ, τόν κ. Μπαντουβᾶ, πού ἦταν ἕνας ἐκ τῶν ἐμπνευστῶν τοῦ μέτρου αὐτοῦ. Ὁ λόγος ἦταν ἁπλός: τό «ἐμπάργκο» ἦταν διάτρητο, ἄρα ἀναποτελεσματικό. Κι ἀκόμη θά εὐνοοῦσε -ὅπως καί εὐνόησε- τό λαθρεμπόριο. Αὐτό πού εἶχα γράψει στόν «Ἐλεύθερο Τύπο», μόλις ἔπεσαν τά κομμουνιστικά καθεστῶτα, ἦταν τό «πέσιμο» τῆς φορολογίας σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἐπιχειρήσεις στό 10%. Τότε θά γέμιζε ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά λεφτά πού εἶχαν συγκεντρώσει μέ μύριους τρόπους τά εὐφυέστερα -ὄχι καί εὐγενέστερα- μυαλά πού δροῦσαν στό κομμουνιστικό μπλόκ.
Ἀντίθετα τά νέα καθεστῶτα τῶν γειτονικῶν χωρῶν χαμήλωσαν τή φορολογία καί τότε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ μας κόσμου -ἀκόμη καί ἐπιχειρήσεις γιά σουτιέν!- σάν σμῆνος πουλιῶν πέταξε πρός τίς γειτονικές χῶρες. Κι ἕνα μέρος τῶν ἐπιχειρήσεων -μέ πρῶτο κάποιο γνωστό τότε σοῦπερ μάρκετ-μετακινήθηκε πρός τά Σκόπια. Ἄλλες ἐπιχειρήσεις στράφηκαν πρός τήν Ἀλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία καί Κύπρο (εὐτυχῶς!). Ἄς περιοριστοῦμε στά Σκόπια. Ἄν δέν ὑπῆρχε σέ ἀλπικά μεγέθη μεγάλη φορολογία, δέν θά ἔφευγαν οἱ ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις γιά τά Βαλκάνια καί εἰδικά γιά τά κακόβουλα Σκόπια. Καί χωρίς τίς ἑλληνικές ἐπενδύσεις τά Σκόπια δέν θά εἶχαν οἰκονομικό ὀξυγόνο.
Ἀπό εἰδήμονα τότε περί τά οἰκονομικά -ἀπό αὐτούς πού ἔκαναν τήν οἰκονομία μας «γυαλιά-καρφιά»- μοῦ εἶχε παρατηρηθεῖ πώς ἄν δεν...

Ὅταν κοινωνοῦμε τό Σῶμα τοῦ Κυρίου, θηλάζουμε γάλα τῆς Παναγίας!


Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής:
Ὅταν κοινωνοῦμε τό Σῶμα τοῦ Κυρίου, θηλάζουμε συνεχῶς τό γάλα τῆς Παναγίας, ὅποτε τί γίνεται σέ μας; Γινόμαστε γνήσια τέκνα τῆς Παναγίας καί ἀδελφοί του Χριστοῦ καί κατά Χάριν υἱοί καί τέκνα Θεοῦ.

Ἐπαίρονται πύλαι οὐράνιοι ἐπί τῇ ἐνδόξω Κοιμήσει

Ἀπό τό βιβλίο  ''Παναγία καί Ὑπεραγία'' τοῦ Φ. Κόντογλου- Ἐκδόσεις Ἁρμός
Μέσα στόν δροσερόν ἀέρα εἶναι χυμένη μία μελωδία πού τήν ἀκοῦνε οἱ εὐλαβικές ψυχές κι ὄχι τά αὐτιά τῆς σαρκός: «Ἰδού ἥμερα ἔνδοξος ἐξέλαμψεν! Ἐπαίρονται πύλαι οὐράνιοι… Σήμερον ἄσατε λαοί Δαϋιτικήν ὠδήν ἐπί τῇ ἐνδόξω Κοιμήσει…»
Πῶς λοιπόν νά μήν σκιρτᾶ ἀπό χαρά σήμερα ἡ κτίσις πού ἀναστέναζε ὅλη καί πονοῦσε μαζί μέ τούς ἀνθρώπους, ὁρατά κι ἀόρατα, ἔμψυχα κι ἄψυχα; …Φῶς γεμίζει τήν οἰκουμένη, φῶς γεμίζει καί τίς ψυχές, φῶς κατεβαίνει ὡς τά βάθη τῆς θάλασσας, φῶς μπαίνει μέσα στίς σκοτεινές σπηλιές, φωτερά γινήκανε ὅλα τά σκοτεινά, ἀφοῦ ὁ θάνατος νικήθηκε ἀπό τήν Πηγή τῆς Ζωῆς.
Γι’ αὐτό, ἡ Κοίμησις πού γιορτάζουμε σήμερα δέν εἶναι....

Τῶν συγχρόνων ἡρωομαρτύρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ισαακ σολωμου
Γεώργιος Ἔξαρχος, ἐκπαιδευτικός
Ἡ θυσία τους ἁγνή. Ξεπερνᾶ κάθε ὅριο καὶ φραγμό. Στὸ μυαλὸ τους τὴν στιγμὴ τῆς θυσίας τους ἦταν μόνο ἡ πατρίδα. Ξέχασαν ὅτι εἶχαν οἰκογένεια καὶ ὅτι μποροῦσαν σήμερα νὰ εἶναι μεταξύ μας καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐποχῆς. Τὰ ἀψήφησαν ὅλα. Θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ποτίσουν μὲ τὸ δικό τους αἷμα τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾱς. Θυσιάστηκαν γιατί πίστεψαν ὅτι θὰ συνεχίζαμε τὸν ἀγώνα, ὅτι θὰ παίρναμε τὴ σκυτάλη ἀπὸ τὰ χέρια τους γιὰ νὰ τὴν παραδώσουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας σὲ ἄλλους. Καὶ ἀντὶ αὐτοῦ μείναμε θεατές. Σταθήκαμε στὶς τηλεοράσεις. Καὶ ὅσοι παρευρέθηκαν στὴν κηδεία τους καὶ τόλμησαν νὰ φωνάξουν «Ἰσαὰκ, Σολωμέ, δὲν θὰ σᾶς ξεχνῶ ποτέ», χαρακτηρίστηκαν ἀκροδεξιοὶ καὶ φασίστες. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἀπέδωσαν αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμοὺς...

Ἦταν τρελός-Νότης Σφακιανάκης (γιά τόν Σολωμό Σολωμοῦ)

13 Αυγ 2018

Εγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου 2018

Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,
Πλήθη πιστῶν κατακλύζουν σήμερα τούς Ἱερούς Ναούς καί τά Ἱερά Προσκυνήματα τά ἀφιερωμένα στήν Παναγία μας καί γόνυ κλίνουν μπροστά στήν πανσεβάσμια καί θαυματουργή Της Εἰκόνα, τήν ἱστορηθεῖσαν τό πρῶτον, ὑπό τοῦ Ἀποστόλου, Λουκᾶ Ἱερωτάτου, τήν Ὁδηγήτριαν. Ἕνα ἀνθρώπινο ποτάμι μέ δάκρυα στά μάτια, μέ κεριά ἀναμμένα, μέ θυμίαμα αἰσθητό καί πνευματικό, μέ τῆς καρδιᾶς τά μῦρα, προχωρεῖ μέ δέος καί ἱερό συγκλονισμό στίς αὐλές τῶν Μοναστηριῶν τῆς Παντοβασίλισσας, τῆς μεγάλης μας Μάνας καί ἀφήνει πόνους, πόθους, λαχτάρες καί στεναγμούς στά πανάχραντα χέρια Της. Μικροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, Κλῆρος ἅπας καί Λαός, ἱκετευτικά προσβλέπουν στήν πανακήρατη καί πανσεβάσμια μορφή Της.
Ἐφέτος ἡ Πατρίδα μας, πενθοῦσα ἀφήνει τά δάκρυα καί τήν ἐλπίδα της στήν Παναγία καί δέεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδελφῶν μας οἱ ὁποῖοι φρικτῶς ἐτελειώθησαν ὑπό τῆς πυρᾶς στήν Ἀττική καί ὑπέρ ἐκείνων πού στά νοσοκομεῖα νοσηλεύονται ἐξ’ αἰτίας τῆς μεγάλης αὐτῆς συμφορᾶς ἢ ἒχασαν περιουσίες, πολλῷ δέ μᾶλλον πρόσωπά τους ἀγαπημένα.
Τά μάτια Της ἀγκαλιάζουν σπλαχνικά...

Πολιτικὴ ὑποτέλειας μὲ εὐρωπαϊκὸν ἔνδυμα

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
Γράφει ὁ πρωτοπρ. πατήρ Γεώργιος ∆. Μεταλληνός
Τό γένος µας ἐλευθερώθηκε µετά ἀπό δουλεία αἰώνων σέ βαρβάρους ὂχι µόνο τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά καί τῆς ∆ύσης, πού ἐργάζονταν καί αὐτοί γιά τόν πνευµατικό θάνατο τοῦ Ἑλληνισµοῦ µέ τήν ἀποσύνδεσή του ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. ∆υναµογόνος πηγή τοῦ Ἐθνικοῦ µας ἀγώνα ὑπῆρξε ἡ ἂσβεστη συνείδηση ὃτι «εὒδαιµον τό ἐλεύθερον»1. Ὁ Ἑλληνισµός δέν ἒπαυσε, καί στήν µακρόσυρτη περίοδο τῆς δουλείας, νά εἶναι φορέας καί συνεχιστής ἑνός παγκόσµιας ἐµβέλειας πολιτισµοῦ, πού δέν ἒσβησε οὒτε καί στήν πολυώνυµη δουλεία του: ἀραβοκρατία, φραγκοκρατία, ἑνετοκρατία, τουρκοκρατία καί ἀγγλοκρατία.
Ἡ πολιτιστική ταυτότητα τοῦ Ἒθνους µας εἶναι προϊόν τῆς συζεύξεως Ἑλληνικότητας καί Ὀρθοδοξίας, σέ µία ἓνωση θεανθρώπινη, στήν ὁποία θεῖο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἒνσαρκη Ὀρθοδοξία - Ἰησοῦς Χριστός καί ἀνθρώπινο ὁ Ἑλληνισµός, ὡς ἱστορική σάρκα αὐτῆς τῆς...

11 Αυγ 2018

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Μέγας Παρακλητικός Κανών Θεοτόκου Β'

«Θυμός», «Ὀργὴ» καὶ «Τιμωρία» τοῦ Θεοῦ

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
1. Παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά προσέξετε τά ὅσα θά σᾶς πῶ σήμερα, σάν ἕνα ταπεινό κήρυγμα στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή. 
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς μίλησε παραβολικά καί μᾶς εἶπε ὅτι πρέπει νά συγχωροῦμε τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων, γιά νά συγχωρέσει ὁ Θεός καί τά δικά μας ἁμαρτήματα. Καί τά πταίσματα τῶν ἄλλων ἀπέναντί μας, ἀγαπητοί, εἶναι λίγα, ἐνῶ τά ἁμαρτήματα τά δικά μας ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ εἶναι πολλά καί μεγάλα. Eἶπε λοιπόν ὁ Κύριός μας στό σημερινό Εὐαγγέλιο γιά ἕναν βασιλιά, ὁ ὁποῖος θέλησε νά λογαριαστεῖ μέ τούς δούλους του στά χρέη τους. Ἔτσι τοῦ ἔφεραν ἕναν χρεώστη, ὁ ὁποῖος ὄφειλε δέκα χιλιάδες τάλαντα. Πολύ μεγάλο ποσό, γιά τήν ἐποχή μάλιστα ἐκείνη! Δέν εἶχε ὅμως τήν δύναμη ὁ χρεώστης νά τό...

Ἡ θαυμαστή ἐμφάνιση τῆς Παναγίας στόν Ἅγιο Παΐσιο

Περί Προσευχής - Λόγοι Παϊσίου
– Γέροντα, ποιά εἰκόνα τῆς Παναγίας Τήν ἀποδίδει περισσότερο;
– Ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυμίτισσα. 
Μία φορά Τήν εἶδα ἐκεῖ στό Καλύβι, στήν Παναγούδα… Ἄν σου τό πῶ, σέ πόσους θά τό πῆς;
– Σέ κανέναν, Γέροντα.
– Λοιπόν, εἶδα σέ ὅραμα ὅτι θά πήγαινα μακρινό ταξίδι καί ἔπρεπε νά ἑτοιμάσωτά χαρτιά μου, διαβατήριο, συνάλλαγμα κ.λπ., ἀλλά οἱ ὑπάλληλοι δέν μοῦ ἔκαναν τά χαρτιά. Ἐκεῖ ἦταν πολλοί ἄνθρωποι, ὅμως δέν ὑπῆρχε κανείς νά μέ βοηθήση. «Ποιός θά μέ βοηθήση; λέω. Μά δέν βρίσκεται κανένας, γιά νά ἐνδιαφερθῆ;». Εἶχα μία ἀγωνία!... Καί ξαφνικά παρουσιάζεται μία Γυναίκα μέ λαμπερό πρόσωπο, ντυμένη στά χρυσαφένια. Εἶχε μία ὡραιότητα! Ἄστραφτε ὁλόκληρη! «Μήν ἀνησυχῆς, ἐγώ θά σέ βοηθήσω· ὁ Γυιός μου εἶναι Βασιλιάς», μοῦ λέει καί μέ χτύπησε ἁπαλά στόν ὦμο. Παίρνει τά χαρτιά καί μέ μία....

Στήν Ἑλλάδα τά χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων ἐκτός γάμου στήν ΕΕ

Ἡ Ἑλλάδα συνεχίζει νά καταγράφει τά χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων ἐκτός γάμου, σύμφωνα μέ ἔρευνα τῆς Eurostat στίς 28 χῶρες-μέλη τῆς ΕΕ. Ποσοστό 9,4% τῶν γεννήσεων τό 2016 στήν Ἑλλάδα, ἔναντι 8,8% τό 2016, ἀφοροῦσαν ζευγάρια ἐκτός γάμου καί μονογονεϊκές οἰκογένειες. Μετά τήν Ἑλλάδα, ἀκολουθοῦν ἡ Κροατία (18,9%) καί ἡ Κύπρος (19,1%).
Σκιαγραφώντας τήν ἐξέλιξη τῶν ποσοστῶν γεννήσεων ἐκτός γάμου στή χώρα μας, κατά τή διάρκεια τῶν τελευταίων περίπου 60 ἐτῶν, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, τό 1960 ἦταν 1,2%, τό 1980 1,5%, τό 2000 4%, τό 2007 5,2%, τό 2010 7,3% γιά νά ἀνέλθει στό ὑψηλότερο σημεῖο τούς χρονικά τό 2016 στό 9,4%.
Σημειώνεται ὅτι σέ ὀκτώ κράτη-μέλη τῆς ΕΕ, τό 2016, οἱ γεννήσεις ἐκτός γάμου ἦταν....

Ἀργεντινή: «Ὄχι» τῆς Γερουσίας στὴν ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης

Δὲν πέρασε ἀπὸ τὴ Γερουσία τῆς Ἀργεντινῆς τὸ σχέδιο νόμου μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀποποινικοποιοῦνταν ἡ ἄμβλωση, μετὰ τὴν καταψήφισή του ἀπὸ τὴν πλειοψηφία. Ἐναντίον τοῦ κειμένου τοῦ νομοσχεδίου κινητοποιήθηκε μαζικὰ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ ἱεραρχία, διαγράφοντας τὶς ἐλπίδες τῶν φεμινιστικῶν ὀργανώσεων, ποὺ εἶχαν ἀναπτερωθεῖ ὅταν τὸ νομοσχέδιο εἶχε ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴ Βουλὴ τὸν Ἰούνιο. Τριάντα ὀκτὼ μέλη τῆς Γερουσίας ψήφισαν «ὄχι» στὸ κείμενο αὐτό, ποὺ ἐπέτρεπε τὸν οἰκειοθελῆ τερματισμὸ τῆς ἐγκυμοσύνης μέσα στὶς πρῶτες 14 ἑβδομάδες τῆς κύησης, 31 ψήφισαν «ναὶ» καὶ δύο ἀπεῖχαν.

Ὅλοι παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς καὶ τοῦ Ἔθνους...

Ὁ Τάσος Ἰσαὰκ πού δολοφονήθηκε σὰν σήμερα πρὶν 20 χρόνια, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους σύγχρονους μάρτυρες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Σολωμὸ Σολωμοῦ καὶ τὸν Βορειοηπειρώτη Ἀριστοτέλη Γκούμα, συγκροτοῦν τὴν τριάδα τῶν Ἐθνομαρτύρων πού θυσιάστηκαν κι οἱ τρεῖς τους τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ τὰ ἰδανικά τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Ἔθνους.
Τὸν Τάσο τὸν σκοτώσανε στὶς 11/8/1996... 
Τὸν Σολωμὸ στὶς 14/8/1996... 
Καὶ τὸν Ἀριστοτέλη στὶς 12/8/2010... 
Ὅλοι λίγο πρὶν τῆς Παναγιᾶς... Ὅλοι παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς... Γι' αὐτὸ κι ΑΘΑΝΑΤΟΙ! 
Δὲν προβάλανε βία. Ἁπλὰ διψούσανε γιὰ Ἐλευθερία!

10 Αυγ 2018

Πρὸς ὅσους ἐπιδίδονται στὰ φοβερὰ ἁμαρτήματα τῶν Σοδόμων, τὰ ὁδηγοῦντα στὸν ὄλεθρο καὶ τὴν αἰώνια κόλαση

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Λόγος ΙΘ΄ 

«Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πάσι τοῖς ποιούσιν αὐτὴν»[1], λέγει ὁ θεῖος ψαλμωδός. Καὶ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποῦ ὁδηγεῖται ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Κυρίου, διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ ψαλμωδὸς λέγοντας σὲ ἄλλο χωρίο: «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα»[2], δηλαδὴ θὰ τὶς ἀγαπήσει, θὰ κατευθύνει μὲ ζῆλο τὴν ζωὴ τοῦ σύμφωνα μὲ αὐτὲς καὶ θὰ διδάσκεται ἀπὸ αὐτές, ὅπως πάλι λέγει ὁ ἴδιος: «Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μου ἐστιν»[3]. Καὶ ἀλλοῦ πάλι λέγει: «Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου»[4]. 
Ἔχουν ἀγαθὸ νοῦ αὐτοὶ ποῦ ἔχουν ὁδηγὸ τοὺς τὸν φόβο τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ ἐκτελοῦν ἔμπρακτα τὶς ἅγιες ἐντολές Του. Ἀντιθέτως, ὅσοι τὶς παραβαίνουν...

Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (11 Αὐγούστου)

Ὁ ἅγιος Νήφων ἔζησε στά μέσα τοῦ 15ου καί τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο, ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς καί κυρίως εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους, τόν Μανουήλ καί τήν Μαρία. Τό ὄνομά του ἦταν Νικόλαος καί κατά τήν μοναχή του κουρά ἔλαβε τό ὄνομα Νήφων. Πρῶτος Γέροντάς του ἦταν ὁ μοναχός Ἀντώνιος. Μετά τήν κοίμησή του ὑποτάχθηκε στόν ἐνάρετο Ἁγιορείτη Ἱερομόναχο Ζαχαρία, μαζί μέ τόν ὁποῖο ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή τῆς Θεοτόκου στήν Ἀχρίδα. Ὅταν, ὅμως, ὁ Ἱερομόναχος Ζαχαρίας ἐκλέχθηκε Μητροπολίτης Ἀχρίδος, ὁ Νήφων ἀνεχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Διονυσίου. Κατόπιν κλήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία νά γίνη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καί πράγματι ἀνῆλθε στόν θρόνο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. Ἔπειτα ἐκλέχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἡ Πατριαρχία του ἦταν κατά πάντα θεάρεστη, ἀλλά, ὅπως συμβαίνει πάντοτε μέ τούς Ἁγίους, πολεμήθηκε πάρα πολύ ἀπό τόν διάβολο καί τά ὄργανά του, συκοφαντήθηκε καί ἀπομακρύνθηκε δύο φορές ἀπό τόν θρόνο του. Κατέφυγε στήν Βλαχία καί ἀπό ἐκεῖ στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τήν τελευταία φορά πού κλήθηκε στόν Οἰκουμενικό θρόνο δέν πῆγε, ἀλλά παρέμεινε στήν ἐν λόγῳ Ἱερά Μονή, ὅπου θέλησε νά ζήση τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του καί νά περατώση τόν ἐπίγειο βίο του ὡς ἁπλοῦς μοναχός, καί ὄντως ἀνεδείχθη πρότυπο ἀληθοῦς ταπεινώσεως.
Ἐνῶ, ὅμως, ἔκρυβε τόν ἑαυτό του γιά νά ἀποφύγη τόν ἔπαινο καί τήν δόξα τῶν ἀνθρώπων, τόν φανέρωσε ὁ Χριστός διά τῆς Θεοτόκου. Τότε οἱ συμμοναστές του ἔμειναν ἔκπληκτοι ἀπό τήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωσή του, καί ἔγινε γι’ αὐτούς φωτεινό παράδειγμα καί πρότυπο ζωῆς.
Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία του μᾶς δίνουν τήν ἀφορμή νά τονίσουμε τά ἀκόλουθα:
Πρῶτον. Ἐκτός ἀπό την...

Μοῦ ἔσπασε τὸ κεφάλι γιὰ νὰ ἐγκρίνω τὸν ἐφάμαρτο δεσμό του!

Κάποτε προσῆλθε γιὰ ἐξομολόγηση εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ἕνας φοιτητὴς , μέλος γνωστῆς χριστιανικῆς νεολαίας. Ἐκεῖ ἤρχισε μία συζήτησις γιὰ διάφορα θέματα , ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὰ σαρκικά. 

- Γιατί πάτερ Ἐπιφάνιε νὰ ἀπαγορεύεται αὐτὸ καὶ κεῖνο καὶ τὸ ἄλλο, ὅταν πραγματοποιοῦνται ἀπὸ «εἰλικρινῆ ἀγάπη», ἐρωτοῦσε ὁ νέος γιὰ τὰ διάφορα σαρκικὰ παραπτώματα; Γιατί νὰ μὴν ἐπιτρέπονται οἱ «δεσμοὶ» τῶν νέων ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν; 
- Παιδί μου, ἀπαντοῦσε μὲ διάφορα ἐπιχειρήματα ἐκεῖνος, ἐπειδὴ τὸ λέγει ὁ Χριστός. Συγχρόνως νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέρεις δὲν ἀποτελοῦν πραγματικὴ ἀγάπη, ἀλλὰ...

9 Αυγ 2018

Γιὰ σας τοὺς παντρεμένους κομποσχοίνια καὶ μετάνοιες εἶναι τὰ παιδιά σας

Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη
Ἦταν κάποιο ἀνδρόγυνο εὐλαβὲς καὶ εἶχαν ἐννιὰ παιδιά. Ὁ σύζυγος ἦταν πάρα πολὺ εὐλαβὴς καὶ ὀλίγον τί ζηλωτὴς στὰ πνευματικά. Κατὰ γράμμα ἤθελε νὰ τὰ κάνει ὅλα σὰν καλόγερος. Ἡ γυναίκα παραπονιόταν στὸ Γέροντα ὅτι κουράζεται καὶ θέλει βοήθεια. Ὅταν ἐρχόταν στὴ Μονὴ τὸ βράδυ μόνη της ἡ σύζυγος μὲ τὰ παιδιὰ κλαίγανε, φώναζαν αὐτά, ἔκλαιγε καὶ αὐτὴ γιατί κουραζόταν... Αὐτὸς πήγαινε σ’ ἕνα παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἔκανε μετάνοιες, κομποσχοίνι καὶ ἀγρυπνοῦσε.

Ἡ σύζυγος παραπονιόταν καὶ ἔκλαιγε στὸν Γέροντα καὶ εἶχε δίκιο.

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Γέροντας μόλις τοὺς εἶδε στὴν αὐλὴ μαζὶ κατάλαβε ὅτι κάτι συμβαίνει καὶ ὅτι...

Βρέ ἄνθρωπε, δέν ἐξομολογήθηκες, μία σου ἁμαρτία δέν σοῦ συγχωρεῖται!

Ὁ ἄνθρωπος, ἀντί νά μετανοήσει, κάνει καλά ἔργα, εἶναι καλοσυνάτος, ἀνάβει καντήλια, πηγαίνει στά ἐρημοκκλήσια καί ἀνάβει κεριά ἴσα μέ τό μπόι του. Βρέ ἄνθρωπε, δέν ἐξομολογήθηκες, δέν μετανόησες, κάψε ὅλα τά κεριά τοῦ κόσμου, κάψε ὅλο τό λάδι τοῦ κόσμου, πήγαινε σέ ὅλά τά ἐρημοκκλήσια, μία σου ἁμαρτία δέν σοῦ συγχωρεῖται! Μπορεῖς νά τό καταλάβεις αὐτό τό πρᾶγμα; Ἐάν δέν πᾶς στόν Πνευματικό, νά σοῦ βάλει τό πετραχῆλι, νά βάλεις τό γόνατο κάτω καί νά πεῖς: Ναί, ἐγώ τό ἔκανα. Κάνε ὅ,τι θές, δέν πρόκειται νά....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.