ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

25 Μαΐ 2015

Ἡ Δίκη Τῶν Δικαστῶν (1974)


Σάν σήμερα στίς 25 Μαΐου 1834 καταδικάστηκαν οἱ Θ. Κολοκοτρώνης καί Δ. Πλαπούτας εἰς θάνατον ἀπό τό κράτος τῶν Βαυαρῶν ὡς ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας!

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συρρέουν καθημερινὰ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ λείψανο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες)


Πλῆθος κόσμου ἐξακολουθεῖ νὰ συρρέει στὸν Ι.Ν Ἁγίας Βαρβάρας στὴν Ἀθήνα ὅπου ἔχει τεθεῖ σὲ προσκύνηση τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς Ἁγίας. Ἀκόμη καὶ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες παρατηροῦνται οὐρὲς προσκυνητῶν ποὺ καταφθάνουν ἀπὸ διαφορετικὲς πόλεις γιὰ νὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια καὶ τὴν προστασία τῆς Ἁγίας.
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ....

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης μιλάει γιὰ τόν Μέγα Κωνσταντίνο, τὴν αἵρεση καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους

Παρακαλουθεῖστε τὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ κόσμος» τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη ἀπὸ τὸ κανάλι Bee Channel, μὲ θέμα τὴν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, διάφορα περὶ αἱρέσεως καὶ τέλος δίνει ἐξηγήσεις σχετικὰ μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους

Ἡ «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν» ἐνστερνίζεται τή ρουμανική Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Προσφάτως, πρό ὀλίγων μηνῶν, ἡ Ρουμανική Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξέδωσε καί κυκλοφόρησε δικό της ἐξαίρετο ὁμολογιακό κείμενο κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπογεγραμμένο ἀπό τό σύνολο τῶν Μοναχῶν τῆς Σκήτης μαζί μέ τούς Προεστῶτες καί Πνευματικούς τους· τό κείμενο αὐτό εἶχε λαμπρή ἀπήχηση στό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καί εὐρύτερα. Μέ τό εἰσαγωγικό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» ἐπαινεῖ, ἐνστερνίζεται, προσυπογράφει καί προβάλλει τήν Ὁμολογία Πίστεως τῆς Ρουμανικῆς Σκήτης, πού ἤδη κυκλοφορεῖται καί στά ἑλληνικά.
Δεῖτε τὴν νέα ὁμολογία πίστεως ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ…

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Κύριοι, ξυπνῆστε! Ἡ Χώρα καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύουν, θὰ πληρώσουμε πολὺ ἀκριβὰ μία ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ καταστροφή»

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις: 

«Πολλὲς φορὲς ἔχω τονίσει, ὅτι οι Ἀλβανοὶ φέρονται μὲ ἰταμότητα καὶ θρασύτητα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Κι’ αὐτὸ τὸ ἀποδείκνυαν ἀλλεπάλληλα γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τώρα, ὅμως, ὅπως ἔγραψε μὲ πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους ἡμερήσια γιαννιώτικη ἐφημερίδα, ἔγκυρη καὶ μὲ εὐρύτατη κυκλοφορία (Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015), «κάθε ὅριο ἔχει ξεπεράσει τὸ θράσος τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ μετὰ τὸ θέμα μὲ τὴν ὑφαλοκρηπῖδα ποὺ... ἐπινόησε, ἀντιδρῶντας οὐσιαστικὰ στὶς ἔρευνες ποὺ θὰ κάνει ἡ Χώρα μας γιὰ ὑδρογονάνθρακες στὸ Ἰόνιο, τὰ Τίρανα, μέσῳ διαβήματος, ζήτησαν καὶ τοὺς χάρτες χερσαίων ἐρευνῶν γιὰ ὑδρογονάνθρακες, ποὺ θὰ γίνουν στὴν Ἤπειρο, ἐγείροντας ἐπὶ τῆς οὐσίας θέμα συνόρων». 
Ναί! «ΘΕΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ!». Διότι δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει ποτὲ τὰ σχέδιά της γιὰ τὴν δημιουργία τῆς... «Μεγάλης Ἀλβανίας». Καὶ ξεχνάει, ὅτι καὶ τὰ σημερινὰ σύνορά της, πρὸς Νότον τοὐλάχιστον, προέρχονται ἀπὸ τὴν κλοπὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν βοήθεια κυρίως τῆς Ἰταλίας τὸ 1914. Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ἀποτελεῖ καὶ θρασύτητα...

24 Μαΐ 2015

Οἱ σωτήριες συνέπειες τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Το πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου
Ἡ ἐπισφράγησις τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου ἦταν τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως. Μέ τήν Σάρκωσί Του ὁ Θεός Λόγος προσέλαβε τήν ἀνθρωπίνη φύσι καί μέ τήν Ἀνάληψί Του ἐξῆλθε τοῦ κόσμου τούτου πρός τόν Οὐρανό ''πλουσιώτερος'', συναποκομίζοντας τήν ἀνθρωπίνη φύσι. Σέ αὐτήν ἐμπεριέχεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα. Ἔτσι, συναπεκόμισε ὅλα τά λάφυρα-ἀνθρώπους πού ἅρπαξε ἀπό τον Διάβολο καί δυνάμει τούς ἀνέβασε στόν Οὐρανό.Αὐτό γιά νά γίνη καί ἐνεργείᾳ ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς. Νά γίνη δηλαδή γεγονός, ὅταν θά ξαναέλθη ὁ ἀναληφθείς Χριστός ὡς ἄνθρωπος κατά τήν τελική Κρίσι.

Ὁ ἀναληφθείς Χριστός δέν ἀπέβαλε τήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, ἀλλά τήν ἐπῆρε ἀχωρίστως μαζί Του καί δέν νοεῖται πλέον χωρίς τήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, καθ᾽ ὅτι οἱ δύο Του φύσεις δέν ''σπάζουν'' καί δέν διαχωρίζονται ποτέ μεταξύ τους.
Ὅταν τά τροπάρια λέγουν «οἱ οὐρανοί ἡτοίμασαν τόν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τήν ἐπίβασιν αὐτοῦ», ἐννοοῦν ὅτι ἑτοιμάσθηκε ὁ θρόνος διά τήν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὡς Θεός ἦτο πάντα κυρίαρχος.
Λέγοντας ὁ Χριστός «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς», ἀνεφέρετο στήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, καθ᾽ ὅτι ὡς Θεός πάντα εἶχε ἀπεριόριστη ἐξουσία. Ὁ Χριστός ἀνέβασε τήν ἀνθρωπίνη μας φύσι στό ὕψος τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς προσέδωσε...

Στὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση τώρα καὶ οἱ τσάμηδες μὲ παρέμβαση τῆς Τουρκίας

Σφίγγει ἀπειλητικὰ ὁ κλοιὸς γύρω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ βρίσκεται γιὰ ἀκόμη μία φορὰ στὴν Ἱστορία της στὸ ἐπίκεντρό των ἀλυτρωτικῶν διαθέσεών των... γειτόνων. Μετὰ τὸ ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Τουρκίας, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία μας στὴ Θράκη, στὸ «παιχνίδι» μπαίνει δυναμικὰ καὶ ἡ Ἀλβανία. Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἐντι Ράμα ἐνέταξε ἐπίσημα στὴν κυβέρνηση τὸ ἀνθελληνικὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων (PDIU), βάζοντας φωτιὰ στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις. Ἡ κατάσταση μυρίζει μπαρούτι τὰ τελευταῖα 24ωρα, ἐνῶ τὸ κόμμα ΚΕΑΔ, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν κυβέρνηση Ράμα, ἀποχώρησε ἀπὸ τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμὸ σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας καὶ ὁ πρόεδρός του Βαγγέλη Ντοῦλες παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς.
«Ὑπάρχει ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Τουρκίας πίσω ἀπὸ τὶς κινήσεις τοῦ Ράμα. Ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν προσωπικὰ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἐγκαινίασε τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ τῶν Βαλκανίων στὰ Τίρανα, ἀσκώντας πολιτικὴ μὲ ὀθωμανικὰ κριτήρια. Τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, μὲ ἀφετηρία τὴν ἀδυναμία τῆς Ἑλλάδας στὴ διεθνῆ πολιτικὴ σκακιέρα, ἡ Τουρκία ἐξαπολύει ἕνα τρομερὸ σχέδιο σὲ βάρος μας. Σύμμαχός της σὲ αὐτὸ εἶναι το....

Ἑτοιμάζουν τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων παρὰ τὴν ἀντίθετη ἄποψη τοῦ Ἀρείου Πάγου

Μετὰ τὴν Ἰρλανδία σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ὁμοφύλων καὶ στὴν Ἑλλάδα Οἱ Ἰρλανδοὶ μὲ 62,3% ψήφισαν «ναὶ» στὸ γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Στὴν Ἀθήνα στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή, ἐνῶ ὁ Ἄρειος Πάγος ἀντιδρᾶ
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἰρλανδία ἔγινε ἡ πρώτη χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἐπέτρεψε -μὲ εὐρεία πλειοψηφία 62,3% μέσω δημοψηφίσματος τὸν γάμο μεταξὺ ὁμοφύλων, γυρίζοντας τὴν πλάτη στὸν συντηρητισμὸ ποὺ ἐνσαρκώνεται ἀπὸ τὴν Καθολικὴ ἐκκλησία, τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἐπεκτείνει τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἐνῶ βελτιώνει καὶ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ἑτερόφυλων ζευγαριῶν.
Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου στὸ Δουβλίνο, ἄνδρες καὶ γυναῖκες κάθε ἡλικίας ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῆς πόλης γιὰ νὰ γιορτάσουν «μιὰ πολιτιστικὴ ἐπανάσταση» ὅπως εἶπε ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Λίο Βάραντκαρ. Πολλοὶ μίλησαν γιὰ μιὰ τεράστια νίκη γιὰ τὴν ἰσότητα στὴν Ἰρλανδία, ἡ ὁποία θὰ μείνει στὴν Ἱστορία τῆς χώρας.
Στὴν Ἑλλάδα πάλι, ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ διευρυμένο σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης βάζει τὶς τελευταῖες πινελιὲς καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή.
Ὁ Ἄρειος Πάγος ὡστόσο ἐπαναλαμβάνει μὲ νέα εἰσήγησή του ὅτι δὲν νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ....

23 Μαΐ 2015

Παρουσίαση τοῦ βιβλίου "Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων" στήν ἈθήναΣᾶς προσκαλοῦμε νὰ παραστῆτε στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου "Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων" ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τρίτη 26 Μαΐου 2015 καί ὥρα 19.00 στὴν αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (πλατεία Γεωργίου Καρύτση).
Εἰδικοὶ ἐπιστήμονες θὰ παρουσιάσουν τὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε πρόσφατα ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Ἐπίλεκτες χορωδίες θὰ παρουσιάσουν ὑποδειγματικὲς ἐκτελέσεις τῶν περιεχομένων τοῦ βιβλίου.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ....

Τζόναθαν Τζάκσον: «Τί σημαίνει γιὰ μένα ἡ Ὀρθοδοξία» (μέρος β’)

Ὁ Ἰωναθαν Jakson σὲ συνέντευξή του στὴν Πεμπτουσία μιλάει γιὰ τὴν σχέση του μὲ τὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ τὴν θέση τῆς ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική.
Δεῖτε τὸ Α΄ μέρος τῆς συνεντεύξεως…

Εὐγένιος Ροντιόνωφ, ὁ 19χρονος νεομάρτυς τῶν ἡμερῶν μας (23 Μαΐου 1996)

 νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ ἦταν στρατιώτης στὸν πρῶτο πόλεμο τῆς Τσετσενίας ἐπὶ ἐπαράτου Γέλτσιν. Συνελήφθη ἀπὸ τσετσένους ἀντάρτες, βασανίστηκε,σφάχτηκε σὰν ἀρνὶ καὶ ἀποκεφαλίστηκε ὅταν ἀρνήθηκε νὰ γίνει μουσουλμάνος καὶ νὰ πολεμήσει ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ δήμιος  στὴ μητέρα του. 
Ἀποκεφαλίστηκε τὸ 1996 τὴ μέρα ποὺ γινόταν 19 ἐτῶν. Παρόλο ὅτι δὲν μεγάλωσε σὲ ἕνα εὐσεβὲς περιβάλλον δὲν ἀποχωριζόταν ποτὲ τὸν μικρὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ἡ γιαγιά του στὰ 11α γενέθλια του. Ἀπὸ αὐτὸ τὸν μικρὸ σταυρὸ ἀναγνώρισε ἡ μητέρα τοῦ τὸ σῶμα του ποὺ κειτόταν σὲ ἕναν ὁμαδικὸ τάφο μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους συστρατιῶτες του. Γιὰ τὴν γενναία ἄρνησή του νὰ ἀποχωριστεῖ αὐτὸ τὸ σταυρὸ καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη στὸν Ἐσταυρωμένο ἐσφάγη ὡς ἀμνός  στὶς 10/23 Μαΐου 1996. Ἡ κομμένη κεφαλὴ τοῦ εἶχε ταφεῖ ἀπὸ....

Ἐκδήλωση στὰ Ἰωάννινα γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων

Μὲ ἀφορμὴ τὴν 19η Μαίου, ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, σᾶς προσκαλοῦμε στὴν ἐκδήλωσή μας μὲ θέμα : «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ 3.000 ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ», στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα (Παπαδοπούλου 11, 2ος ὄροφος) τὴν Πέμπτη 28 Μαίου 2015 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.
Ὁμιλητὲς: Γ. Παναγόπουλος (Ἐπ. Καθηγητὴς Α.Ε.Σ. Βελλᾶς Ἰωαννίνων) καί  Θ. Μαλκίδης (Διδάκτορας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν)
Διοργάνωση: - Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη
- Πρωτοβουλία Φοιτητῶν γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν γενοκτονιν 
- Ὁμάδα Πολιτῶν Εὐτοπία

23 Μαΐου 2006: Ὁ σμηναγός Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης «πέφτει» ὑπεραπιζόμενος τούς αἰθέρες τοῦ Αἰγαίου. Ἀθάνατος!

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα σέ πενθεῖ μά πιό πολύ ἡ Κρήτη, πού ἔχασε τόν Σταυραετό ἀπό τόν Ψηλορείτη.
Εἰς τούς αἰθέρες σκόρπισε τό ἀκριβό σου σῶμα, τήν δόξα καί τήν ἀντρειά δέν τήν σκεπάζει χῶμα!
Ἦταν Μάιος τοῦ 2006 λίγο μετά τήν ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Κώστα Ἡλιάκη, λίγο μετά τήν ἡμέρα πού ὁ σμηναγός ἔκανε τό ἀδιανόητο γιά τόν ἁπλό ἄνθρωπο, αὐτόν πού ἔχει ὡς μέτρο τό ἀνθρώπινο, πού πῆγε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς του, ἡμέρα Κυριακή καί ἐνῶ δέν εἶχε ὑπηρεσία, νά πετάξει γιά τίς ἐκδηλώσεις ἀπό τή Μάχη τῆς Κρήτης! 
Ἦταν δύο 24ωρα ἀπό τή γιορτή πού γιόρτασε στό Μάλεμε τιμώντας τή...

Ἁπλῶς ἡ πλειοψηφία τῆς Συνόδου ἢ οἱ Θεούμενοι;

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα  Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Πράξ. Ἀποστ. Κ΄ 16-18 & 28-36)
Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325 στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας.
Ὁ Ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ συγγραφέας τοῦ Βιβλίου τῶν Πράξεων, καταγράφει ἐπακριβῶς καὶ μὲ δέος τοὺς τελευταίους αὐτοὺς λόγους τοῦ Ἀπ. Παύλου, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ προφητικοί, ἀφοῦ ἀναφέρεται στὴν ἔλευση τῶν λύκων, «λύκοι βαρεῖς» μετὰ τὴν ἄφιξή μου.
Ἐπισημαίνει πὼς ὀφείλουν καὶ ὅτι πρέπει νὰ παραμένουν ἄγρυπνοι οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ προστατεύουν τὸ ποίμνιο.
Αὐτὸ λοιπὸν τὸ δυναμικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη κείμενο, καλεῖ τὸν κάθε πιστὸ χριστιανό, ἀφ' ἑνὸς νὰ γνωρίσει σωστὰ τὴν Ἀποστολική μας πίστη, ἀφ' ἑτέρου νὰ προσέχει ὥστε νὰ μὴ βαδίζει ἀμέριμνος στὴν πνευματική του στράτα. Ἡ ἀμεριμνησία στὰ πνευματικὰ ἀποτελεῖ μεγάλο κακὸ καὶ τοῦτο διότι καιροφυλακτοῦν οἱ «βαρεῖς λύκοι» γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ λογικὸ ποίμνιο καὶ φυσικὰ νὰ τὴν κατασπαράξουν.
Ὅμως, εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι, αὐτὸ τὸ Ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα εἶναι ἀφιερωμένο στὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ θυμόμαστε καὶ κυρίως νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τοὺς ἱερούς τους ἀγῶνες.
Μᾶς δίνεται λοιπὸν ἡ εὐκαιρία νὰ ὑπογραμμίσουμε κάποιες ἀλήθειες καὶ γιὰ τὴν...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: "Ποιµένες καὶ λύκοι"

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ 
«Eἰσελεύσονται... λύκοι βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 20, 29-30) 
ΚΑΙΡΙΑ σηµασία γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου, ποὺ µᾶς παρέδωσε ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ βιβλίο τῶν «Πράξεων». Μὲ τὸν θεῖο φωτισµὸ του ὁ Ἀπόστολος προδιαγράφει τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, τὶς περιπέτειές της µέσα στὸν κόσµο. Καὶ τονίζει ἀπερίφραστα ὅτι τὸ µεγαλύτερο κακὸ θὰ εἶναι ἡ ἐµφάνιση τῶν «λύκων», ποὺ θὰ τολµοῦν θρασύτατα νὰ παίρνουν τὴν θέση τῶν Ποιµένων. Ποιµένες καὶ «λύκοι» παρουσιάζονται παράλληλα ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο, γιὰ νὰ φανεῖ ἡ οὐρανοµήκης...

Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: «Μετάνοια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη»
Ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινὸς (+2009) περιγράφει τὴν πνευματικὴ ζωὴ ὡς ἄθλημα ταπείνωσης καὶ ἀγάπης. Θέμα ὁμιλίας: «Μετάνοια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη».
Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ Γέροντος…

22 Μαΐ 2015

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος πρό ἡμερῶν εἶχε πεῖ ὅτι «νομίζουν πώς κοιμᾶμαι μέσα στή λάρνακα, πεθαμένος ἤ ὅτι εἶμαι νεκρός. Ἐγώ ὅμως εἶμαι ζωντανός...»

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός ὕπαρξης τῶν Ἁγίων Λειψάνων στήν Ὀρθοδοξία μας καί πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε καί νά ἀξιοποιήσουμε τήν ἰαματική τους Χάρη καί εὐλογία. Συνέντευξη μέ τόν μακαριστό γέροντα π.Ἰάκωβο Τσαλίκη, προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας.
Τό ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τήν ἐκπομπή Ράδιο-Παράγκα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τήν ἐκπομπή παρουσίαζε ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος.
π. Ἰάκωβος: Μιά μέρα θ᾽ ἀναστηθοῦν π. Κωνσταντῖνε μου, κατά τή βουλή καί τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ πού μᾶς εἶπε καί ὁ Χριστός μας «καί πάντες ἀναστήσονται». Καί ὅτι ὀστέα γυμνά ἐκβλύζουν ἰάματα, ἀλλά μέσα σ᾽ αὐτά τά λείψανα, τά ἱερά, κατοικοῦσε ἤ κατοικεῖ ψυχή ἀθάνατος κι ὅσο καί νά φθαροῦν μέσα στό χῶμα καί μέσα στή γῆ κάποτε μιά μέρα θά λάβουν ζωή αὐτά τά λείψανα καί τά ὀστά αὐτά, πάτερ Κωνσταντῖνε, καί θά ἀναστηθοῦν καί θά παρουσιαστοῦν πάλι στόν Δεσπότη Χριστό ὅπως, μέ συγχωρεῖτε, ἤμασταν καί πρῶτα ἀλλά καί μέ τό σῶμα, κι ὅτι θά λάβουν ζωή τά λείψανα αὐτά. 
π.Κ.Σ.: Πάτερ Ἰάκωβε, ἔχετε ἐκεῖ τά λείψανα τοῦ ὁσίου Δαυίδ. Μήπως μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε μερικά πράγματα γιά τήν ἐνέργεια πού κάνουν τά λείψανα...

Ἡ ἀποτελεσματικὴ προσευχή

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΥΚΟΛΑ µιλᾶµε γιά τήν προσευχή. Χρησιµοποιοῦµε µάλιστα καί παραδείγµατα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τά πατερικά κείµενα καί τούς βίους τῶν Ἁγίων. Τονίζουµε τήν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς, ἀλλά στήν πράξη σχεδόν ὅλοι σκοντάφτουµε. Τό µεγάλο ἐµπόδιο εἶναι ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ κατά τήν προσευχή! Νά περιοριστεῖ καί νά στραφεῖ µέ θερµότητα στά αἰτήµατα τῆς προσευχῆς, γιά νά γαληνέψει καί ἡ καρδιά µας. Εἶναι ἕνα δύσκολο ἔργο, ὄχι µόνο γιά τούς ἐν τῷ κόσµῳ χριστιανούς, ἀλλά καί γιά τούς µοναχούς. 
Κανένας πιστός δέν ἀρνεῖται τήν προσευχή. Πολλοί ὅµως τήν ἐγκαταλείπουν, γιατί δέν µποροῦν νά ξεπεράσουν τή δυσκολία νά συγκεντρώσουν τό νοῦ τους. Θεωροῦν τήν προσευχή µαταιοπονία. Ἐπειδή δέν γεύτηκαν ποτέ τή γλυκύτητά της, δέν πείθονται εὔκολα ἀπό τίς προτροπές τῶν πνευµατικῶν καί τῶν ἱεροκηρύκων. Ὅµως πρέπει νά διευκρινίσω ὅτι ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ δέν εἶναι κάτι πού τό πετυχαίνουµε µιά φορά καί µετά τό διατηροῦµε χωρίς κόπο καί προϋποθέσεις. Ὁ νοῦς ἐπηρεάζεται ἀπό πολλούς ἐξωτερικούς, ἀλλά καί ἐσωτερικούς, παράγοντες, γι᾿ αὐτό καί ἡ προσπάθεια πρέπει νά εἶναι διαρκής. Ἡ ἐπιτυχία ἄλλοτε θά εἶναι µεγάλη καί ἄλλοτε µικρή. Ὅµως προσοχή! ∆έν πρέπει νά ἀπογοητευόµαστε, ὅταν ἡ προσευχή µας δέν φέρνει τούς καρπούς πού περιµένουµε. Ἰδιαίτερα στό θέµα τῆς ἱκανο- ποίησης τῶν αἰτηµάτων µας. Πρέπει νά γνωρίζουµε ὅτι ὁ Θεός ἐκτιµᾶ τήν προαίρεσή µας καί ἀναγνωρίζει τίς...

Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Χ. Φλωράκη


Μέ ἀφορμή τό ὅτι κλεἰνουν σήμερα 10 χρὀνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Χ. Φλωράκη, τό "Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό" θυμᾶται τήν ἐποικοδομητική ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου γιά τήν συνάντηση του μέ τόν Χ. Φλωράκη
Δεῖτε τὸ δεύτερο μέρος...

Υἱοθέτηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μνημείων ἀπό τήν Ῥωμηοσύνη


Λόγω τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀναπαράγουμε πάλι τό κάτωθι ἄρθρο γιά τίς ἀντιεπιστημονικές κατηγορίες τῶν νεοπαγανιστῶν, ἀφοῦ ὡς γνωστόν τόν Μ. Κωνσταντίνο πολεμοῦν μέ μανία στήν Δύση οἱ Φράγκοι (Εὐρωπαῖοι) καί στήν Ἀνατολή οἱ Ἀρχαιολάτρες.
Γράφει ὁ Γεώργιος Ἔξαρχος
Δέν θά ἀναφερθῶ καθόλου λόγω στενότητος χώρου στίς νεοειδωλολατρικές προπαγάνδες, ὅπως ἐπί παραδείγματι σέ ἔργα "ἀνθελλήνων" ἱεραρχῶν(!) σάν κι αὐτό τοῦ Μ. Ἀθανασίου «κατά Ἑλλήνων». Ὁ τίτλος αὐτός προσετέθη ἀργότερα ἀπό τούς ἐκδότες, ὁ ἀρχικός τίτλος τοῦ Ἁγίου ὅπως τόν συνέγραψε ὁ ἴδιος ἦταν «κατά εἰδώλων», ὁπότε εὔκολα μπορεῖ νά κατανοήση ὁ καθένας τό θεολογικό καί συνάμα ἀντιεπιστημονικό ὑπόβαθρο παρομοίων ἐνεργειῶν. Θά ἀρκεστῶ ἐπιγραμματικῶς σέ μερικά στοιχεία σύζευξης ἑλληνισμοῦ-χριστιανισμοῦ γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Κατ' ἀρχάς ἡ μεταφορά «εἰδωλολατρικῶν» μνημείων στήν νέα πρωτεύουσα (Κωνσταντινούπολη-Νέα Ῥώμη) γιά τήν διακόσμησί της, ναί μέν ἐμποδίζει τήν συνέχεια τῶν τοπικῶν λατρειῶν, ἀλλά τά ἀναδεικνύει ἀκόμη περισσότερο στήν ἴδια τήν χριστιανική πρωτεύουσα. Ὡς τήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ εἰσέρρεαν ἀρχαῖα ἐθνικά μνημεῖα στήν Κωνσταντινούπολη. 
Τά ἀρχαία μνημεῖα τῶν Ἀθηνῶν καί τῶν Δελφῶν ἔμειναν ἀπείραχτα ἀπό τούς χριστιανούς. Ἡ μετατροπή τους σέ χριστιανικές ἐκκλησίες δείχνει περίτρανα τήν συνείδηση τῆς Ἱστορικῆς συνέπειας. Ὅσο καί ἄν αὐτό δέν ἱκανοποιεῖ τούς σημερινούς ἀρχαιολάτρες. Πατέρες ὅπως οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὄχι μόνο Ἕλληνες ἦταν, ἄλλα καί....

"Ξενιτεμέντσα Παναΐα"


"Ξενιτεμέντσα Παναΐα" - Τραγούδι τοῦ ὁποίου τό βίντεο κλίπ γυρίστηκε στήν Παναγία Σουμελά τοῦ Πόντου μέ τήν συμμετοχή Σπουδαίων Ποντίων ἑρμηνευτών

21 Μαΐ 2015

Νέο φυλλάδιο: Κάρτα τοῦ Πολίτη: Τί, Πῶς, Γιατί;

Σχόλιο ΙD-ont: Μία πραγματικὰ ἐξαιρετικὴ ἔκδοση τῆς Εστίας Πατερικῶν Μελετῶν. Πλήρως διαφωτιστική, ἄκρως ἐπίκαιρη καὶ μὲ ἄριστη εἰκονογράφηση. Μπορεῖτε νὰ κατεβάστε τὸ φυλλάδο αὐτό, σὲ μορφὴ pdf (πατώντας τὸ βελάκι ποὺ δείχνει πρὸς τὰ κάτω, στὸ πάνω δεξιὸ μέρος τοῦ φυλλαδίου) καὶ νὰ τὸ διανείμετε μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖτε (e-mail, ἐκτύπωση κλπ). 
Πρέπει νὰ ἐνημερωθοῦν ὅλοι. Δεῖτε τὸ φυλλάδιο καὶ διαδῶστε…

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης μιλάει γιὰ τὰ Ἱερὰ λείψανα, τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καὶ διάφορα ἐπίκαιρα θέματα

Παρακαλουθεῖστε τὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ κόσμος» τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη ἀπὸ τὸ κανάλι Bee Channel, μὲ θέμα τὰ Ἱερὰ λείψανα, τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καὶ διάφορα ἐπίκαιρα 

Δελτίο τύπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μέ θέμα: «Στὸν καιρὸ τοῦ παλαιολόγου»

Στὶς 2 Μαΐου 2015, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 7.00΄ τὸ ἀπόγευμα στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε μιὰ ἰδιαίτερη ἐκδήλωση –τελετή.
Ὡς «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ ἡ κριτικὴ ἐπιτροπή, καλέσαμε στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν ἕδρα τοῦ Σωματείου, γιὰ νὰ τοὺς τιμήσουμε, ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στὸν λογοτεχνικὸ διαγωνισμὸ ποὺ εἴχαμε προκηρύξει τὸ 2014 ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Σύλλογο Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν μὲ τίτλο «Στὸν καιρὸ τοῦ Παλαιολόγου». Ὀργανώσαμε μιὰ γιορτή, προκειμένου νὰ προβληθεῖ ἡ κατάθεση ψυχῆς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ μετὰ ἀπὸ μελέτη κατέθεσαν σὲ ἕνα διήγημα τὸν προβληματισμὸ καὶ τὴν εὐαισθησία τους γιὰ τὸν...

Οἱ πρόγονοί μας γνώριζαν τούς στυλοβάτες τῆς Ρωμηοσύνης καὶ θεωροῦσαν τοὺς ἑαυτοὺς τους πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἁγίας Ἑλένης

Καταπληκτικὸ ἄρθρο ἀπὸ τὸν ἀγαπητό μας φίλο Δρ. Κωνσταντῖνο Βαρδάκα, 
τὸ ὁποῖο εἶναι "σφαλιάρα" στοὺς φραγκολεβαντίνους καὶ τοὺς οἰκουμενιστὲς 
Ὁ  Μέγας Κωνσταντῖνος χάραξε καὶ γιὰ τὶς ἡμέρες μας γεωπολιτικὲς γραμμές…
Οἱ Τοκογλύφοι βεβηλώνουν καθημερινὰ τὴν ζωή μας, οἱ Τοῦρκοι ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ βεβηλώσουν τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ καὶ ταυτόχρονα ξεσαλώνουν στὸ Αἰγαῖο… ὅλοι ξεσάλωσαν καὶ μένει νὰ ¨ξεσαλώσουν¨ οἱ πραγματικοὶ φίλοι το ΧΡΙΣΤΟΥ, οἱ Ἅγιοί μας.
Γιὰ ἕναν τέτοιο ΑΓΙΟ θὰ μιλήσουμε ποὺ εἶναι Μέγας φίλος τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ...

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο


Ἡ κάρτα πολίτη ἦρθε «ἀπό τό παράθυρο»... καί οἱ οἰκουμενιστές θέλουν κοινωνία μέ τούς παπικούς

Κεντρικὸ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Παρακαταθήκη», Μαρτίου-Ἀπριλίου 2015 
῞Oσοι παρακολουθοῦν τίς ἐξελίξεις γνωρίζουν ὅτι μετά τό συντριπτικό ποσοστό (98%) ἀρνητικῶν σχολίων για τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στή διαβούλευση, πού ἔγινε τόν Μάρτιο 2015, ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τό ἐπίμαχο ἄρθρο 16 γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ὅτι θα τό ἐπαναφέρει ἀφοῦ τό μελετήσει ἐκ νέου.
Σ᾽ αὐτόν τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς «κάρτας» ἔδωσε τό παρόν καί ἡ Παρακαταθήκη μαζί μέ...

19 Μαΐ 2015

Θάματα καί Οράματα τῆς Ῥωμηοσύνης (Ἐκδηλώσεις Μαΐου)


PELLA-1

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ...
"Σὸν Πόντο ἐγένεθα ἐγώ, ἐκεῖ ἐν ἡ Πατρίαδαμ ἔτανε χρόνια ταραγά, διωγμοὺς καὶ πεῖναν εἶδα"


Ρωμέισα Καλομάνα
Μουσίκη: Χρῆστος Παπαδόπουλος
Στίχοι: Μιχάλης Νικολαϊδης
Τραγούδι: Πέλα Νικολαϊδου...

Ἐπιστολὴ πατρός Σεραφείμ Ρόουζ στοὺς γονεῖς του

Στὶς 14 Ἰουνίου τοῦ 1964, μία ἑβδομάδα ἀφότου κατέθεσε τὴ διπλωματική του ἐργασία, ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ ἔγραψε στοὺς γονεῖς του αὐτὸ τὸ γράμμα μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς ἐξηγήσει τοὺς λόγους γιὰ τὸ σχέδιό του
«Ἀγαπητοὶ γονεῖς,
Εἶναι μία καυτὴ μέρα - γιὰ τὸ Σὰν Φρανσίσκο μοιάζει πολὺ μὲ καλοκαίρι. Κατάφερα νὰ τελειώσω τὴν μεταπτυχιακὴ ἐργασία μου καὶ τὴν παρέδωσα τελικὰ τὴν προηγούμενη Παρασκευή, ἀλλὰ συνήθως γιὰ κάποιο λόγο δὲ στέλνουν τοὺς βαθμοὺς πρὶν ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο. Ἀσχολοῦμαι ἀκόμα μὲ τὰ κινέζικα, βοηθάω τὸν Κινέζο πρώην καθηγητή μου [Τζὶ-Μὶνγκ Σιὲν] νὰ μεταφράσει ἕνα ἄρθρο (ἀπὸ τὰ κινέζικα) μὲ θέμα τὴν κινέζικη φιλοσοφία, γιὰ ἕνα περιοδικὸ φιλοσοφίας. Ἢ ὑποκρισία τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου δὲν ὑπῆρξε ποτὲ τόσο ἀπροκάλυπτη ὅσο στὴν περίπτωσή του. Ὁ καθηγητής μου γνωρίζει περισσότερα γιὰ τὴν κινέζικη φιλοσοφία, ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο στὴν χώρα καὶ ἔχει σπουδάσει δίπλα σὲ ἀληθινοὺς φιλοσόφους καὶ σοφοὺς στὴν Κίνα.
Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ δουλειὰ σὲ κανένα ἀμερικανικὸ πανεπιστήμιο, ἐπειδὴ δὲν εἶναι πτυχιοῦχος ἀμερικανικοῦ πανεπιστημίου καὶ ἐπειδὴ δὲν ἀναλώνεται σὲ δημόσιες σχέσεις - μὲ δύο λόγια, ἐπειδὴ παραεῖναι τίμιος ἄνθρωπος! 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὴν ἀρχὴ ἐπέλεξα τὴν ἀκαδημαϊκὴ ζωή, διότι ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ἕνα μυαλὸ γιὰ νὰ Τὸν ὑπηρετῶ καὶ ὁ ἀκαδημαϊκὸς κόσμος εἶναι ὁ κατεξοχὴν χῶρος στὸν ὁποῖον...

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...