ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

30 Οκτ 2014

«Ἄνιση» σύγκριση ἡγετῶν καὶ γενεῶν!

Γράφει ὁ Bασ. Κόκκινος, Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου 
 Όσοι ἔζησαν τὰ γεγονότα τῆς ἑλληνικῆς ἐποποιίας στὰ ἀλβανικὰ βουνά, μοιραίως συγκρίνουν τοὺς ἡγέτες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης μὲ τοὺς σημερινούς, καθὼς καὶ τὴ σημερινὴ γενεὰ μὲ ἐκείνη τοῦ 1940. Ὁ Ἕλλην Κυβερνήτης Ἰωάννης Μεταξὰς ἐσχημάτισε κυβέρνηση κατόπιν ψήφου ἀνοχῆς τῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς. Τὴν 3η ὅμως Αὐγούστου 1940 ἔλαβε τὴν ἄδεια τοῦ Βασιλέως Γεωργίου νὰ ἀναστείλει τὶς ἐργασίες τοῦ Κοινοβουλίου καὶ τὶς συνταγματικὲς διατάξεις περὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ ἐνέργειά του αὐτὴ ὑπηγορεύθη ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ Κυβέρνηση, διαβλέπουσα τὸν ἐπικείμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἐπιθυμοῦσα νὰ ἐξασφαλίσει πολιτικὴ σταθερότητα στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ μὴν ἐμφανισθοῦν τὰ φαινόμενα τοῦ διχασμοῦ, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐμφανισθεῖ κατὰ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Γενικῶς, οἱ ἠγέτες τς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν εἶχαν τὴν ἐλαφρότητα ὁρισμένων σημερινῶν ἡγετῶν, διότι οὐδεὶς ἐξ ἐκείνων θὰ ...

Γέροντας Πορφύριος: «Δόξα τῷ Θεῷ, ἔχω καρκινο»!

τοῦ Γεωργίου Παπαζάχου (Ἐπίκ. Καθηγητὴ Καρδιολογίας)
Γράφω αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ ἀπὸ μία ἐσωτερικὴ πίεση νὰ μιλήσω γιὰ τὸν Γέροντα Πορφύριο, ποὺ κοιμήθηκε πρὶν ἀπὸ 40 μέρες (+1991). Ἔζησα τόσα γεγονότα 14 χρόνια κοντά του, σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς γιατρούς του, ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὸ κρύψω ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μου… Ο Γέροντας ἦταν πραγματικὰ ἄρρωστος. Μὲ πλῆθος ἀρρώστιες ἐπάνω του. Τὰ περισσότερα συστήματα ἔπασχαν. Προσωπικὰ διεπίστωσα: ἔμφραγμα μυοκαρδίου (προσθιοδιαφραγματικὸ μὲ πλαγία ἰσχαιμία), χρονία νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, ἕλκος δωδεκαδακτύλου (μὲ ἐπανειλημμένες γαστρορραγίες), χειρουργηθεῖς καταρράκτης (μὲ ἀποβολὴ τοῦ φακοῦ καὶ τύφλωση), ἕρπης ζωστὴρ στὸ πρόσωπο, σταφυλοκοκκικὴ δερματίτιδα στὸ χέρι, βουβωνοκήλη (μὲ συχνὴ περίσφιγξη), χρονία βρογχίτιδα, ἀδένωμα τῆς ὑποφύσεως στὸ... κρανίο.
Καὶ ἡ ὑπομονὴ τοῦ ἰώβειος. Ὅταν εἶχε τὸν ἕρπητα σὲ ἔξαρση καὶ ὅλο τὸ δεξιό του πρόσωπο (τριχωτὸ κεφαλῆς, παρειά, αὐτί, σαγόνι) ἦταν μία ἀνοιχτὴ πληγή, τὸν ἐρώτησα πόσο....

"Ὁ Ρωμηός οὐδέποτε ἐδέχθη νὰ γίνη ὁ γραικύλος ξένου πολιτισμοῦ"

Τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
Τὸ ρωμαΐικον φιλότιμον μετετράπη εἰς γραικυλιστικὴν ἀφέλειαν ἐξ αἰτίας τῆς ἐσφαλμένης ὑψηλῆς ἐκτιμήσεως καὶ τῆς ἀβασίμου ἐμπιστοσύνης τοῦ Γραικοῦ εἰς τὸν δυτικὸν πολιτισμόν. Ὁ νεοέλληνας μὲ τὴν ἐμπιστοσύνην του εἰς τὸ ἀνύπαρκτον φιλότιμον τῶν ξένων ἔχει τὴν πνευματικὴ δομὴ τοῦ προδότου. Ἀρκεῖ νὰ τοῦ δοθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ συνάψη φιλίαν μὲ «φιλότιμον φιλέλληνα». Ἀπὸ πατριωτικὸν ἐνθουσιασμὸν θὰ θελήση νὰ ὠφελήση καὶ νὰ σώση τὴν Ἑλλαδίτσα του καὶ νὰ ἐξασφαλίση τὴν ὑποστήριξιν τοῦ φιλέλληνος τούτου, τοῦ τὰ λέγει ὅλα. Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ ἀποκτήση ὄργανον, γίνεται ὄργανον. Δὲν ἀρκεῖ τούτου, ἀλλὰ καὶ πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι ἡ προδοσία του αὐτὴ εἶναι ὁ ὑψιστὸς πατριωτισμὸς. Οἱ ἔχοντες σχέσεις μὲ τοὺς Γραικύλους Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικάνοι βλέπουν σαφῶς τὸ φιλότιμον, ἀλλὰ δυστυχῶς στὴ δουλοπρεπή του μορφή, καὶ τὸ ἐκλαμβάνουν ὀρθῶς ὡς ....

Ἡ κραυγὴ ὀργῆς ἑνὸς πολύτεκνου πατέρα σὲ ἕνα ἐθνοκτόνο κράτος

Εἶμαι ἕνας πατέρας ποὺ ὁ Θεὸς τοῦ χάρισε 7 παιδιά. Δὲν ἔχω κανένα παράπονο. Ἀλλὰ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω γιατί νὰ μὴν κάνετε μιὰ καταγγελία στὸν εἰσαγγελέα γιὰ τὸ ἔγκλημα ἐκ προμελέτης ποὺ συντελεῖται στοὺς ὑπερπολυτέκνους γονεῖς καὶ οἰκογένειες.
Δὲν εἶναι ἔγκλημα ὅταν ὁ ἄγαμος ἄνθρωπος ἔχει 9.000 εὐρὼ ἀφορολόγητο διὰ 12 μῆνες = 750 εὐρὼ τὸ μήνα διὰ 30 μέρες = 25 εὐρὼ τὴν μέρα καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ μία οἰκογένεια μὲ 9 ἀνθρώπους ἀντὶ νὰ ἔχει ἀφορολόγητο 9 Χ 9.000= 81.000 ναί!!! 81.000 εὐρὼ ἀφορολόγητο νὰ πληρώνει 540 εὐρὼ φόρο εἰσοδήματος στὰ 19.000 εὐρώ, ΕΝΦΙΑ 900 εὐρώ, νὰ ἔχει παρακράτηση φόρου ἀπὸ τὴν διακοπὴ τοῦ ἀφορολογήτου των παιδιῶν 220 εὐρὼ τὸ μήνα ἀπὸ τὸν μισθὸ κ.λ.π.
Ἃς μᾶς ἀπαντήσει ἕνας εἰσαγγελέας δὲν πρέπει νὰ κινηθεῖ αὐτεπάγγελτα; Αὐτὸ δὲν ἀντίκειται στὸ Σύνταγμα περὶ τῆς ἰσονομίας τῶν πολιτῶν ἀπέναντι στὴ φορολογικὴ ἀρχή; Τί ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ὁ νέος ἀντιρατσιστικὸς νόμος ὅτι ἕνα παιδὶ 3 , 5 , 9, 12 , 15, 17 ἐτῶν δὲν ἔχει ἀνάγκες καὶ τὸ βλέπει ὁ νόμος σὰν ζῶο ἢ ἀκόμη χειρότερα …. σὲ σχέση μὲ ἕναν ἐνήλικα 19, 22 ἢ 52 ἐτῶν; Ποιοὶ οἰκονομολόγοι ἔκαναν αὐτὲς τὶς εἰσηγήσεις; Ἂν ἔκαναν λάθος νὰ τὸ διορθώσουν καὶ νὰ ζητήσουν συγνώμη καὶ τελεία.
Ἂν ὅμως ἐπιμείνουν σ' αὐτὲς τότε....

Μοιρολόι γιὰ τούς πεσόντες τοῦ 'Ἔπους 40 ἀπ' τὸ ἀηδόνι τῆς Ἠπείρου Σάββα Σιάτρα στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου

Πανηγύρια τουρκολαγνων: ἐγκαινιάστηκε ξανὰ τὸ «πατρικό» του κεμαλ στὴν Θεσσαλονικη

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀπὸ τὶς 29 Ὀκτωβρίου 2014, ἐπέτειος τῆς ἀνακήρυξης τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας, ἄνοιξε ξανὰ γιὰ τὸ «φιλοθεάμων» κοινό το δεύτερο πάτωμα τῆς ὑποτιθέμενης πατρικῆς οἰκίας τοῦ ἱδρυτῆ τῆς σύγχρονης Τουρκίας καὶ μεγάλου σφαγέα τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς, Μουσταφᾶ Κεμάλ, στὴν ὁδὸ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Θεσσαλονίκη, πρὸς μεγάλη τέρψη τῶν ἐγχωρίων τουρκολάγνων, ἐγχώριων δημοτικῶν ἀρχόντων, κλπ.
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου, τὸ ἐδῶ καὶ καιρὸ λόγω σημαντικῶν ἔργων ἀνακίνησης κλειστὸ δεύτερο πάτωμα στὸ «πατρικὸ» σπίτι τοῦ Μουσταφά Κεμάλ, τοῦ ἐπονομαζόμενου Ἀτατοὺρκ δηλαδὴ «Πατέρα τῶν Τούρκων», ἄνοιξε τὴν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς ἀνακήρυξης τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας στὶς 29 Ὀκτωβρίου τοῦ 1923. Ὅπως ἀνέφερε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ, (στὴν Τουρκία αὐτοὶ οἱ δυὸ τομεῖς εἶναι συγχωνευμένοι σὲ ἕνα ὑπουργεῖο) καὶ σὲ ἀνταπόκριση τοῦ τούρκικου πρακτορείου εἰδήσεων Anadolu, οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης τοῦ «πατρικοῦ» του ἱδρυτῆ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας τελείωσαν μὲ....

28 Οκτ 2014

Παρέμβαση τοῦ δασκάλου Δημητρίου Νατσιοῦ στὸ κανάλι extra γιὰ ὅσα γράφονται στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ 4ο ΛΕΠΤΟ Κ΄ ΕΞΗΣ

 ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ....

Μήπως οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα ἔρθουν ἀπὸ τὴν Κύπρο;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἡ ἐπικαιρότητα ἔχει ταυτίσει τὴν ἡμερομηνία τῶν ἑπόμενων Ἑλληνικῶν ἐκλογῶν μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἀνάδειξης τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς συγκέντρωσης τῶν 180 ψήφων. Καὶ ἐνῶ ἡ παροῦσα κυβέρνηση καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ τὸ παραπάνω ζήτημα, ξαφνικὰ μέσα στὰ τόσα προβλήματα σκάει μύτη ὁ Τορκος στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ διεκδικεῖ αὐθαίρετα μερίδιο ἐπὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων χώρας μέλους τῆς ΕΕ.
Ἡ κρίση ποὺ ὑποβόσκει στὴν ἐνεργειακὴ λεκάνη τῆς ν. Μεσογείου-Αἰγαίου τείνει νὰ μετεξελιχθεῖ σὲ μεῖζον Ἐθνικὸ Ζήτημα γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν νέα παράμετρο, σήμερα καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ ὄχι μόνο ἡ Ἑλληνικὴ συμπολίτευση ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση φυσικὰ ἡ κάθε μιὰ ἀπὸ τὴν δική της σκοπιὰ μὲ γνώμονα λογικά το Ἐθνικὸ συμφέρον. Τὸ νέο αὐτὸ ζήτημα τοῦ Κυπριακοῦ ἔχει μπεῖ πλέον γιὰ τὰ καλὰ στὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς χώρας καὶ φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει μελλοντικὲς καταστάσεις .
Τὸ νὰ ἀποσύρει ὁ Τοῦρκος τὴν παράνομη παρουσία του στὸ νότιο τμῆμα τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ εἶναι πλέον ἀσθενὲς σενάριο μετὰ καὶ τὶς....

Μία λευκὴ σελίδα ἱστορίας μᾶς περιμένει ὅλους...

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Τερζής 
Κλείσανε οἱ οὐρανοὶ ἀπὸ τὰ σύννεφα ποὺ ἁπλώθηκαν πάνω ἀπὸ τούτη τὴν γῆ.
Σφίγγουν οἱ καρδιὲς ὅλων γιατί ξέρουν πὼς σιμώνει τὸ μεγάλο κακό. Χορεύουν οἱ δαίμονες γιατί κατάφεραν νὰ χωρίσουν ἀδερφούς, καὶ νὰ τοὺς βάλουν τὸν ἕνα ἀπέναντι στὸν ἄλλο. Κλείνει ὁ χρόνος κι ὅλοι ἑτοιμάζονται… Πρὶν σκύψουμε ἃς σκεφτοῦμε τί θὰ εἴμαστε, τί θὰ γίνουμε μετά... Φίλοι γιὰ τούτη τὴ χώρα δὲν ὑπῆρξαν ποτέ, οὔτε καὶ τώρα. Κάναμε φίλους ποὺ μετροῦσαν τὸ συμφέρον τους καὶ δίνανε τὰ χαμόγελά τους γιὰ νὰ πάρουν ἀσήμια καὶ χρυσαφικά.
Ἔρχεται ἡ ὥρα ποὺ θὰ μετρήσει ἡ ἱστορία γιὰ ὅλους. Γι΄ ἀνθρώπους καὶ γιὰ κτήνη. Μείναμε πάλι μονάχοι ἀπέναντι στὰ θηρία καὶ τὰ δουλικά τους. Ἐσύ, ἐγώ, ὅλοι μας, γυρίσαμε τὴν μαύρη σελίδα τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς καὶ τώρα ἔχουμε μπροστὰ μας μία λευκὴ σελίδα ἱστορίας ποὺ περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς νὰ γραφτεῖ…
Ἐσὺ κι ἐγὼ δὲν ἔχουμε ἄλλο δρόμο ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς ἀξιοπρέπειας, ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ θὰ μᾶς φέρει ἴσα μὲ ἄξιους προγόνους…
Ἐσύ, ἐγώ, ὅλοι μας, μείναμε μονάχοι νὰ παλέψουμε γιὰ νὰ κρατήσουμε ἐκεῖνα ποὺ μᾶς παραδόθηκαν, μὰ πιότερο γιὰ νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι στὶς σύγχρονες παγκόσμιες Θερμοπύλες, καὶ νὰ ξαναφέρουμε τὸ φῶς ποὺ....

Τὸ μήνυμα τοῦ σμηναγοῦ Στράλη ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης: Χρόνια πολλὰ Μακεδονία! Χρόνια πολλὰ Ἑλλάδα! Ἕλληνες σηκῶστε ψηλά το Κεφάλι!

Μάγεψε τὸ F-16  ΖΕΥΣ μὲ τις μανοῦβρες, τὶς χαμηλὲς διελεύσεις, τὰ 9 G καὶ τίς κλειστὲς στροφὲς κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονα! Ἀλλὰ τὴν παράσταση ἔκλεψε ὁ Σμηναγός  (I) Στράλης χειριστής τοῦ F-16 ποὺ μιλώντας  μέσα ἀπὸ τὸ πιλοτήριο τοῦ ΖΕΥΣ συγκίνησε μὲ τὸ μήνυμά του!
"Χρόνια πολλὰ Θεσσαλονίκη, Χρόνια πολλὰ Μακεδονία, Χρόνια πολλὰ Ἑλλάδα… Ἕλληνες σηκῶστε ψηλά το Κεφάλι!" 
Ἀμέσως μετὰ ἀκούστηκαν οἱ νότες  τοῦ Σκουλᾶ Ἥλιος Θεὸς ποὺ φτάνουν στὰ παλληκάρια μας στὸ Ποτάμι στὰ βράχια ,στὶς βραχονησίδες καὶ τὰ φυλάκια τοῦ Αἰγαίου !
Ὁ Σμηναγός (Ἰ) Σωτήριος Στράλης (πρώτη του ἐπίδειξη ἦταν στο Μάλεμε) ποὺ ὕστερα ἀπὸ τὸ πέρας τῆς ἐκπαίδευσής του, παραλαμβάνει τὴ σκυτάλη τῆς ὁμάδας τὸ 2015 ὡς ἐπικεφαλῆς Σμηναγὸ Ἀνδρουλάκη. Γιὰ τὸ ὑπόλοιπό της σαιζὸν 2014 ἡ ὁμάδα θὰ ἔχει δύο DEMO PILOT στὴ διαδικασία παράδοσης – παραλαβῆς, ποὺ θὰ δώσουν τὸ καλύτερο ἑαυτό τους γιὰ ἄψογες ἐπιδείξεις, προβάλλοντας ἔτσι μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν ὁμάδα, τὴν ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ καὶ τὴν ΕΛΛΑΔΑ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ....

Ἐθνικὴ ἐπέτειος στὰ…κάγκελα

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀλήθεια τί εὐτυχία νὰ εἶσαι σήμερα Ἕλληνας, (σσς μὴ μᾶς ἀκούσουν),  κάτοικος αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ ἔχει πιάσει τὸ «νόημα» τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς προόδου καὶ εὐτυχισμένος ἀπολαμβάνει τὰ «ἀγαθά» της Τρόικας καὶ τῶν μνημονίων, μέ τα… χρέη νὰ τὸν πνίγουν μέχρι τὸ λαιμὸ καὶ μὲ τὶς πρόσφατα ἀπίστευτες καταιγίδες καὶ πλημμύρες!  
Μόλις πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς πὼς θὰ ἔρχονταν μέρα ποὺ ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, θὰ γιορτάζονταν μὲ ἑκατοντάδες ὁπλισμένα μᾶτ, μὲ σιδερόφρακτους φράκτες, μὲ πρωτοφανῆ μέτρα ἀσφαλείας, μὲ φρουρὲς πρακτόρων μὲ ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ μαῦρα γυαλιά, μὲ ἀμέτρητες κάμερες ἀσφαλείας καὶ μὲ τὸν κόσμο ποὺ ὑποτίθεται πὼς γι’ αὐτὸν τιμᾶται ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος, ἀπομακρυσμένο μὲ βίαιο τρόπο σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων. Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ παρέλαση ποὺ γίνεται ἔτσι ὅπως γίνεται, εἶναι γιὰ τοὺς ἐπισήμους, γιὰ τοὺς....

27 Οκτ 2014

Ἡ Ἁγία Σκέπη

Ὁμιλία τοῦ π. Ἀρσενίου Κατερέλου
Σήμερα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου προσκυνηταί, ὡς γνωστόν, ἑορτάζει τήν Σκέπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀφορμή καί αἰτία τῆς καθιερώσεως αὐτῆς τῆς Θεομητορικῆς μεγάλης ὄντως ἑορτῆς ἐστάθη ἕνα ὑπερφυές ὅραμα, τό ὁποῖο εἶδε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός. Αὐτό τό ὅραμα, περιληπτικά, ἔχει ὡς ἑξῆς:
Στήν νότια πλευρά τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν, ὑπῆρχε τό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ, ὅπου ἐκεῖ ἐφυλάσσοντο ἡ Ἐσθῆτα, ὁ Πέπλος καί μέρος τῆς Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ λοιπόν, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ, σέ μία ὁλονυκτία, πῆγαν κάποτε, ὁ μακάριος Ἀνδρέας μέ τόν μαθητή του Ἐπιφάνιο. Κατά τήν διάρκεια ἐκείνης τῆς ἀγρυπνίας, ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ''βλέπει'', μέ τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πνευματική του ὅρασι, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά προχωρῆ, ἀπό τίς βασιλικές πύλες πρός τό Ἅγιο Θυσιαστήριο. 
Φαινόταν, ὅπως ἀναφέρεται στόν θαυμαστό καί σπανιώτατο βίο τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα - οἱ περιπτώσεις τῶν διά Χριστόν σαλῶν εἶναι ὄντως μετρημένες στά δάχτυλα, διότι ὁ διά Χριστόν σαλός εἶναι μία πολύ σπανία καί εἰδική περίπτωσις Ἁγίου -, φαινόταν λοιπόν ἡ Παναγία Μητέρα μας πολύ ὑψηλή καί εἶχε λαμπρή, λαμπρότατη, τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Ἁγίων.  Ἄλλωστε, ὅραμα ἦταν, πού σημαίνει, ὅτι....

Ἔτσι κερδίζονται οἱ νίκες...

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
Ξεφύλλιζα αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἕναν τόμο, τιτλοφορεῖται: «Ἡ ἐποποιΐα 1940-41», ἐκδόσεις «Ἀρχεῖον Ἱστορικὸν Σελίδων» (τοῦ 1965), ὁ ὁποῖος περιέχει, σὲ φωτοτυπίες, πρωτοσέλιδα ἐφημερίδων τῆς ἐποχῆς τοῦ 1940-41, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεγαλειώδους νίκης. Σὲ πολλὰ διαβάζουμε κείμενα πολεμικῶν ἀνταποκριτῶν.
Σ’ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ ὁ Ἀλέκος Λιδωρίκης (δημοσιογράφος καὶ γνωστὸς θεατρικὸς συγγραφέας 1907-1988), τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1941, γράφει στὴν ἐφημερίδα «Η ΝΙΚΗ», γιὰ «τὸ μεγάλο μυστικό τν πολεμιστῶν μας». Ζεῖ μὲ τοὺς στρατιῶτες, μοιράζεται τὰ πάθια καὶ τοὺς καημούς τους, χαίρεται καὶ καμαρώνει τὴν ἀντρειοσύνη τους. «Κάπου στὸ μέτωπο», ὅπως σημειώνει, συναντᾶ ἕναν φαντάρο.
Ἀντιγράφω: «Αὐτὸ πού μου ‘κᾶνε κατάπληξη, πού μου ‘δῶσε συγκίνηση, ποὺ ἔκθαμβο μὲ κράτησε γιὰ ἀρκετὰ λεπτά, ἦταν τὸ θέαμα ἑνὸς φαντάρου, ποὺ κουρασμένος, τσακισμένος, μὲ γένεια ἀτίθασα καὶ ἄτακτα, αἱματωμένος, λασπωμένος, εἶχε τραβήξει μοναχὸς κάτω ἀπὸ ἕνα δέντρο καὶ κάτι χάραζε σ’ ἕνα χαρτί. Πλησίασα γιὰ νὰ τὸν δῶ, βέβαιος πὼς γράφει στὴν μάνα, στὴ γυναίκα του, στὸ σπίτι... Μὰ τί μεγάλο λάθος! Μὲ τὴ ὀρθογραφία ποὺ κρατῶ, διάβασα αὐτοὺς τοὺς στίχους:
“Βρε τὴ κανόνια, τὴ ντουφέκια, τὴ κακὸ/στοὺς Ἰταλοὺς σκορπίσαμαι παντοῦ τὸν πανικὸ/Βόηθα Χριστὲ καὶ Παναγιὰ καὶ σύ ἅγιου Ἀνδρέα/στὴ χάρη σου νὰ....

π. Παΐσιος: "Ἔτσι ἀπὸ μερικὰ παλληκάρια κρατήθηκε τὸ Ἔθνος!"

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Λόγοι Γέροντος Παϊσίου, Τόμος Β, Πνευματικὴ Ἀφύπνιση" σελ. 204-205
Θυμᾶμαι στὸν στρατὸ τὸ σύνολο εἶχε ἕναν κοινὸ σκοπό. Προσπαθοῦσα ἐγώ, ἀλλὰ ἡ θυσία υπῆρχε καὶ στοὺς ἄλλους, ἄσχετα ἂν πίστευαν ἢ ὄχι στὴν ἄλλη ζωὴ "Γιατί νὰ σκοτωθῆ ὁ ἄλλος; Εἶναι οἰκογενειάρχης", ἔλεγαν καὶ πήγαιναν αὐτοὶ σὲ μία ἐπικίνδυνη ἐπιχείρηση. Ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν αὐτοὶ εἶχε μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴν θυσία ποὺ ἔκανε ἕνας πιστός. Ὁ πιστὸς πίστευε στὴν θεία δικαιοσύνη, στὴν θεία ἀνταπόδοση, ἐνῶ αὐτοὶ δὲν γνώριζαν ὅτι δὲν πάει χαμένη ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν καὶ ὅτι θὰ ἔχουν νὰ λάβουν γι' αὐτὴν στὴν ἄλλη ζωή.
Στὴν κατοχή, τότε μὲ τὸν Δαβάκη, οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν κάνει συλλήψεις νέων ἀξιωματικῶν, τοὺς ἔβαλαν σὲ ἕνα καράβι καὶ τοὺς βούλιαξαν. Ὕστερα, τοὺς πρώτους τους ἐπίασαν, τοὺς βασάνισαν, γιὰ νὰ μαρτυρήσουν ποιοὶ ἔχουν ὄπλα. Ἐκεῖ νὰ δεῖτε κοσμικοὶ ἄνθρωποι τί θυσία ἔκαναν! Στὴν Κόνιτσα, κοντὰ στὸ σπίτι μας, ἐκεῖ ποὺ ἔχτισαν τώρα τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πρῶτα ἦταν τζαμί. Τοὺς ἔκλειναν μέσα στὸ τζαμὶ καὶ τοὺς ἔδερναν ὅλη τὴν νύχτα μὲ βούρδουλα ποὺ εἶχε ἐπάνω κολτσίδες ὅλο ἀγκάθια ἢ μὲ καλώδια γδαρμένα. Ἔβγαιναν ἔξω τὰ σύρματα, ἔδεναν καὶ στὴν ἄκρη μολύβια καὶ μ' αὐτὰ τοὺς χτυποῦσαν. Κι αὐτὸ τὸ ἀτσαλένιο σύρμα πήγαινε καὶ....

Τρέμουν μήπως τέτοιες μέρες ἀνάψει ἡ σπίθα γιὰ ἐλευθερία, μήπως οἱ ἀποδεκατισμένοι καὶ διχασμένοι Ἕλληνες ἑνωθοῦν!

Γράφει ἡ Θωμαὴ Στεφανοπούλου, Νηπιαγωγὸς
Νὰ γιατί φοβοῦνται τὶς παρελάσεις! 
Ὁ οὐρανὸς τῆς Θεσσαλονίκης γέμισε μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἐδῶ καὶ μέρες. Ὁ ἐπιβλητικὸς ἦχος τοὺς πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια συμπλήρωνε τὴν ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν. Τώρα εἶναι ἕνας δυνατὸς , θλιμμένος-θλιβερὸς ἦχος. Ὑπενθυμίζει τὴν Ἑλλάδα ποὺ πρέπει νὰ μάχεται, ποὺ ὀφείλει νὰ ἀντιστέκεται, καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δίκαιά της, ἀλλὰ ἡ καρδιὰ βαραίνει ὅταν συνειδητοποιεῖ τὴν ντροπιαστικὴ πραγματικότητα τῆς χαμένης ἐλευθερίας… 
Ὁ θόρυβός τους ξεσήκωσε τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου καὶ στὸ πέρασμά τους, φώναζαν καὶ χειροκροτοῦσαν μὲ ἐνθουσιασμό: «Κυρία κοίτα τὰ ἀεροπλάνα γιὰ τὴν παρέλαση…» Μπῆκα στὴν τάξη μετὰ τὸ διάλειμμα μὲ μία βαριὰ διάθεση. Ξεκίνησα τὸ μάθημα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Εἶναι διαφορετικὰ νὰ μιλᾶς γιὰ ἥρωες καὶ γιὰ ἀντίσταση τοῦτα τὰ χρόνια. Οἱ πράξεις αὐτοθυσίας ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων γίνονται κόμπος στὸ λαιμό…γιατί ξέρεις ὅτι ἀνήκεις σὲ μία δύσμοιρη γενιὰ ποὺ δὲν πολέμησε, σὲ μία γενιὰ ποὺ ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ παρέδωσε τὴν πατρίδα ἀμαχητί. Σὲ μία γενιὰ φιλοτομαριστῶν Ἑλλήνων ποὺ....

Θὰ ξαναποῦμε ὄχι;

Ὁ ἑλληνισμὸς διέρχεται τὴν τρίτη μεγάλη παρακμὴ στὴ μακραίωνη ἱστορική του πορεία. Κατὰ τὶς δύο προηγούμενες κατέστη εὔκολη λεία εἰσβολέων, Ρωμαίων καὶ Τούρκων. Ἀποφεύγοντας νὰ ἐγκύψουμε στὰ αἴτια τῆς παρακμῆς καὶ νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὰ σφάλματα τῶν προγόνων μᾶς συνήθως ὑπερτονίζουμε τὴν προσφορὰ τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν μας στοὺς κατακτητές. Σήμερα δὲν διατρέχουμε κίνδυνο κατάκτησης τῆς ἴδιας μορφῆς μὲ τὶς ἄλλες τοῦ παρελθόντος, εἴμαστε ὅμως, δυστυχῶς, ἐν ἀγνοία μᾶς κατακτημένοι. Ἔχουμε ὑποταχθεῖ σὲ τρόπο βίου ἀλλοτριωτικό, τὰ πρότυπά το ὁποίου εἶναι ἡ παντελὴς λήθη τῆς παράδοσης καὶ τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν μας, ἡ παραίτηση ἀπὸ κάθε εἴδους δημιουργία, ὁ ἄκρατος καταναλωτισμὸς καὶ ὁ δουλοπρεπὴς μιμητισμός. Ὑποταγμένοι στὸ πλασματικὸ αὐτὸ εἶδος βίου, ἄβουλοι καὶ μοιραῖοι, προβαίνουμε σὲ ἀπόπειρα ἑορτασμοῦ τῶν λαμπρῶν ἐπετείων τοῦ παρελθόντος ὀκνοὶ καὶ ράθυμοι ὑπὸ τὴν ἐπήρεια κάποιων τύψεων γιὰ τὴν ἀναξιότητά μας ἔναντι ἐκείνων ποὺ...

26 Οκτ 2014

Στῆς Ἑλλάδος τὴν αὐλὴ ἔφτασε ἡ ὥρα ποὺ δὲν θὰ φτάνει το σκοινί

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ Αἰγαῖο -Ἁγιοτόκο-Ἀρχιπέλαγος σὰν γενεσιουργὸς τροφοδότης τοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μᾶς ἀνέλαβε τὸν ἄχαρο ρόλο νὰ μᾶς ξυπνήσει καὶ νὰ μᾶς φέρει στὰ ἴσα μας. ΠΩΣ;;;
Σήμανε ἡ ὥρα ποὺ Ἄγγελοι φτερουγοῦν μές το Αἰγαίου τα νερά. Καὶ εἶναι νοητοὶ Ἄγγελοι καὶ ἱπτάμενοι τῆς ΠΑ, οἱ Ναῦτες καὶ οἱ Στρατιῶτες Φύλακες μας, τὰ παιδιά μας. Αὐτὰ φυλᾶνε Θερμοπύλες καὶ ἔχουν χρεωθεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορία ἂν χρειαστεῖ νὰ ξαναγράψουν σελίδες λεβεντιᾶς καὶ τόλμης.
Τέτοιες ἡμέρες ἑορταστικὲς-Ὀρθόδοξες καὶ ἡρωικὲς οἱ ἐφιάλτες καὶ οἱ δαίμονες, τὰ μιάσματα τῶν τοκογλύφων φυγαδεύονται πνευματικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀκριβῶς γιατί φοβοῦνται ὅτι τὸ τέλος τους θὰ εἶναι σὰν τοῦ ἐπηρμένου Λυαίου μέσα στὸ στάδιο ἀπὸ τὸν μικρόσωμο Ἅγιο Νέστορα τὸν Μαθητὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου¨ καὶ σὰν τῶν φασιστο-ἰταλῶν ἀπὸ τὴν μικρὴ Ἑλλάδα τοῦ '40 στὸ Ἔπος τῆς Ἑλληνογέννας Βορείου Ἠπείρου. Τί φοβοῦνται ἄραγε;
Τὴν ὡραία τρέλα τοῦ Ἕλληνα ποὺ ὅταν καταλάβει παρόλο τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τὶς μπαμπεσιὲς πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη του θὰ σηκώσει τὰ....

Γιὰ τὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» ἔρχεται στὴν Tουρκία ὁ πάπας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱστορικὸ ταξίδι θὰ πραγματοποιήσει στὶς 28-30 Νοεμβρίου ὁ Πάπας τῆς Ρώμης στὴν Τουρκία, σύμφωνα μὲ σχετικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Milliyet, μὲ βασικὸ σκοπό, (amacini), τὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», (Kiliselerin Birlesmesi Temasi On Planda), θέμα ποὺ προωθεῖται, ὅπως τονίζεται καὶ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.
Σύμφωνα μὲ κυβερνητικὲς πηγὲς ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, τὸ πρόγραμμα τοῦ Πάπα κατὰ τὴν διήμερη ἐπίσκεψή του στὴν Τουρκία θὰ περιλαμβάνει τὴν πρώτη μέρα ἄφιξη στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα. Ἀμέσως θὰ μεταβεῖ στὸ μαυσωλεῖο τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ ὅπου καὶ θὰ καταθέσει στεφάνι τιμώντας τὸν ἱδρυτὴ τῆς σύγχρονης Τουρκίας καὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἀνατολῆς, τὸν μεγάλο σφαγέα τους. Στὴ συνέχεια θὰ ἔχει ἰδιαίτερη συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο, Ταΐπ Ἐρντογᾶν, τὸν πρωθυπουργό, Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ μετὰ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν θρησκευτικὸ ἡγέτη τῆς Τουρκίας, ἀρχιμουφτὴ Μεχμὲτ Γκιορμέζ. Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς συναντήσεις θὰ....

Δὲν γίνεται νὰ ζεῖς στὴ φύση καὶ νὰ εἶσαι ἄθεος

Χθὲς βράδυ κοιμηθήκαμε παρέα μὲ βροχὲς καὶ σκληροὺς ἀέρηδες. Τὸ νερὸ κτυποῦσε τὰ πορτοπαράθυρα καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν δυνατὸ ἄνεμο προσπαθοῦσε νὰ ξυπνήσεις τοὺς φόβους μας. Τὸ ἱλαρὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ καὶ ἡ εἰκόνα Ἐκείνου ποὺ μᾶς ἀγαπάει δὲν ἄφηναν περιθώρια στὶς σκιὲς νὰ ξεμυτίσουν. Ἕνα ζεστὸ κρεβάτι, μιὰ ὄμορφη συντροφιὰ καὶ ἡ θαλπωρὴ τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων, εἶναι γεύση παραδείσου, ποὺ ὅμως τὰ πάθη μας, καὶ ἡ τελειοθηρικὴ ἐμμονή μας γιὰ κάτι δῆθεν «ἀνώτερο» καὶ «ἰδιαίτερο» δὲν μᾶς ἀφήνουν ἐκτιμήσουμε καὶ νὰ χαροῦμε. Εἶναι αὐτὴ ἡ ἀδυναμία μας, νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν ἔλλειψη τῶν πραγμάτων, ποὺ μᾶς κάνει ἐξαντλητικὰ νὰ ἀναζητοῦμε τὸ τέλειο.
Ξημέρωσε ὁ Θεὸς τὴν κτίση του, ἡ βροχὴ κόπασε καὶ....

25 Οκτ 2014

Τρώγοντας ΑΟΖ Κύπρου ἔρχεται ἡ ὄρεξη καὶ γιὰ ἄλλα;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος  Βαρδάκας
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀντέξει ἕνα Barbaro  μέσα στὸ σπίτι του ἕνα 24ωρο; Σκεφτεῖτε νὰ τὸν ἔχετε στὸ κεφάλι σᾶς μέχρι τὴν 30η Δεκεμβρίου.
"Στὴ Λευκωσία ἐπικρατεῖ ἔντονη κινητικότητα καὶ ἡ προσοχὴ τῆς Κυπριακῆς κυβέρνησης εἶναι στραμμένη πλέον  στὶς τουρκικὲς κινήσεις νοτίου της Κύπρου καθὼς  ἐδῶ καὶ μερικὰ 24ωρα καὶ ἕως τὴν 30η Δεκεμβρίου ἡ Ἄγκυρα ἔχει δεσμεύσει περιοχὲς γιὰ σεισμικὲς ἔρευνες ἐντός της κυπριακὴ ΑΟΖ στὴ θαλάσσια περιοχὴ νοτίως το νησιοῦ ἐκεῖ ποὺ βρέθηκαν κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων".
Δηλ. τί θὰ κάνει  τόσο καιρὸ ὁ κουρσάρος πειρατής; Θὰ ποντίζει καλώδια νότια της Κύπρου  γιὰ σεισμικὲς ἔρευνες; Ἢ θὰ κάνει ἠλεκτροκαρδιογράφημα στὶς ἀντοχὲς τῆς....

Τά τέσσερα χαρακτηριστικά τοῦ ἁγίου Δημητρίου

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ
Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 26 τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός ἁγίου, ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. Πραγματικά, εἶναι πολύ ἀγαπητός ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἀφοῦ ἀπό παλαιά ὑπῆρχαν χριστιανοί πού τόν εὐλαβοῦντο καί τόν ἐπεκαλοῦντο ἰδιαίτερα, «Δημητριανοί» καλούμενοι.
1. Ὁ ἅγιος κατά πρῶτον ἦταν παρθένος, καί σχετίζεται γι᾿ αὐτό τό ὄνομά του μέ τήν Παρθένο Παναγία μας. Θά τό ἐξηγήσω αὐτό, γιατί ἔχει μιά ὡραία ἑρμηνεία. Τό ὄνομα «Δημήτριος» εἶναι παλαιό. Οἱ παλαιοί τήν γῆ τήν θεωροῦσαν ὡς μητέρα. Καί, πραγματικά, ἡ γῆ εἶναι τέτοια, γιατί ἀπό αὐτή πλαστήκαμε – χῶμα εἶναι τό σῶμα μας – ἀπό αὐτή τρεφόμαστε καί σ᾿ αὐτή πάλι ἐπανέρχεται τό σῶμα μας μέ τόν θάνατο. Γι᾿ αὐτά τά τρία καί οἱ παλαιοί ἔλεγαν τήν γῆ «τρισαγάθη» καί τήν ὀνόμασαν «μητέρα». Καί στήν Λατρεία μας, ἕνας ἀναβαθμός τοῦ πλ. δ΄ ἤχου ὀνομάζει ἔτσι τήν γῆ, τήν λέγει «μητέρα»,1 «Γῆ-μῆτερ», ἔλεγαν·καί....

“Ενδυμασία” ἁπλῶς ἠθικισμος ἢ ἀναγκαία προϋπόθεση;

Γράφει  Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΣΤ' Λουκᾶ (Λουκᾶ Η' 27-39)
Δὲν ὑπάρχει χειρότερο καὶ φρικτότερο θέαμα ἀπὸ τὸ νὰ βλέπεις ἕναν ἄνθρωπο νὰ βασανίζεται καὶ νὰ σπαράσσει ἀπὸ τὰ δαιμόνια. Ὅσοι ἔχουν γνωρίσει τέτοιου εἴδους καταστάσεις δὲν θέλουν οὔτε νὰ τὶς σκέπτονται.  Καὶ δικαίως, ἀφοῦ τὸ πανέμορφο δημιούργημα, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καταντᾶ ἕνα σωματικὸ καὶ ψυχικὸ ἐρείπιο στὸ ἄσπονδο μίσος τοῦ διαβόλου. 
Αὐτὸ βλέπουμε καὶ στὴν ἕκτη εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ μᾶς περιγράφει μὲ τὸν τέλειο ἑλληνικό του λόγο ὁ θεόπνευστος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Πράγματι ὁ δαιμονισμένος  ἄνδρας τῶν Γαδαρηνῶν εἶχε καταστεῖ ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποτροπιασμὸς τῶν κατοίκων ὁλοκλήρου τς περιοχῆς. Ἡ περιγραφὴ του συγκλονίζει: “Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους” (Λουκ. Η' 29). Δηλ. ἀπὸ πολλὰ χρόνια τὸν εἶχε κυριεύσει τὸ ἀκάθαρτο δαιμόνιο καὶ τοῦ δημιουργοῦσε ἄγρια ἔξαψη. Γι' αὐτὸ τὸν ἔδεναν μὲ ἁλυσίδες καὶ μὲ....

Ἡ ἐκκλησία τῆς καμπάνας καὶ τῶν σκηνωμάτων ἀναστατώνει τοὺς Tούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μιὰ λαξευτὴ ἐκκλησία ποὺ οἱ Τοῦρκοι τὴν ἔχουν ὀνομάσει, Canli Kilise, δηλαδὴ ἡ «Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας» στὴν περιοχὴ Ἄκσαραι τῆς Καππαδοκίας, κοντὰ στὴν πόλη Νίγδη, ἔχει προκαλέσει τεράστιο ἐνδιαφέρον ἀλλὰ καὶ δέος ἀπὸ τοὺς Τούρκους μελετητὲς καὶ ἐρευνητές, ἐνῶ στὴν περιοχὴ ἔχουν σπεύσει καὶ οἱ ἁρμόδιοί το τουρκικοῦ ὑπουργείου Τουρισμοῦ ποὺ ἀντιλήφτηκαν τὴν μεγάλη ἀξία τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς πλευρᾶς.
Ὅπως ἀναφέρει σὲ ἕνα πολὺ ἐνδεικτικό της ἄρθρο ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Sabah, ἡ Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας ἔχει χαρακτηριστεῖ «Bir Hazine», δηλαδή, «Ἕνας Θησαυρὸς» ἐξαιτίας τῶν πολλῶν σκηνωμάτων ποὺ ἔχουν ἀνεβρεθεῖ σὲ διάφορα μέρη τῆς λαξευτῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ὁποῖα ἀνάγονται πρὶν ἀπὸ αἰῶνες καὶ εἶναι σκηνώματα χριστιανῶν ποὺ θαφτῆκαν ἐκεῖ τὴν περίοδο ποὺ λειτουργοῦσε ἡ ἐκκλησία καὶ ἄκμαζε ὁ χριστιανισμὸς στὴν ἁγιοτόκο Καππαδοκία. Σύμφωνα μὲ ἀνταπόκριση τοῦ τουρκικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων, Anadolu, ὁ τοπικὸς διευθυντὴς τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ, Mustafa Dogan, δήλωσε πὼς ἡ λαξευτὴ  Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας ποὺ ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὸν τελευταῖο καιρό, βρίσκεται στὴν περιοχὴ ἀνάμεσα στὰ βουνὰ Hasan καὶ Erciyes καὶ ἔχει τεράστια σημασία καὶ ἀπὸ πολιτιστικῆς ἀλλὰ καὶ....

24 Οκτ 2014

Κωνσταντῖνος Γανωτής: Ὁ ἔρωτας τῶν γονέων

Snowden: "O κίνδυνος δὲν εἶναι ἡ τρομοκρατικὴ ἀπειλὴ ἀλλὰ ἡ παρακολούθηση τῆς μάζας"

Γράφει ὁ Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π.
Ἀπὸ τὸ Festival des Libertes ποὺ διοργανώνεται καὶ φέτος στὶς Βρυξέλλες μὲ θέμα τῶν φίλμ του καὶ τῶν συζητήσεων “Ὑπακοὴ ἢ Ἀνυπακοὴ ” δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λείψει ὁ Edwatrd Snowden. Ἡ διοργάνωση τῆς βιντεοδιάλεξης τοῦ ἔτυχε ἰδιαίτερου ἐνδιαφέροντος ἐξηγεῖ ὁ Mathieu Bietlot ὑπεύθυνός της διοργάνωσης. Στὸ Ἐθνικὸ Θέτρο τοῦ Βελγίου πολὺς κόσμος παρακολούθησε τὴν διάλεξή του καὶ συμμετεῖχε στὴ συζήτηση. Μπροστά σε ἕνα κοινὸ ἀπαιτητικὸ ποὺ ἀδημονοῦσε ὁ διάσημος πληροφορικάριος ἐπιχείρησε νὰ ἀποδώσει τὸν κίνδυνο τῆς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς ποὺ ἀποτελεῖ ἡ παρακολούθηση τοῦ μαζάνθρωπου.
Ἂν καὶ ἡ ἀπόφασή του γιὰ ἀνυπακοὴ ἦταν νόμιμή το τίμημα ποὺ πλήρωσε ἦταν βαρὺ: καταζητεῖται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ δικαιοσύνη,ἐνῶ δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθει στὴ χώρα του. Ἐπιδιώκοντας νὰ τοῦ δοθεῖ ἄσυλο κατέληξε στὴ Ρωσία ποὺ τοῦ τὸ παρέχει προσωρινά. Λάνσαρε ἕνα συναγερμὸ γιὰ....

Ἡ Μάνα τῶν πεσόντων ἡρώων τοῦ Ἀλβανικοῦ Ἔπους ξεσπᾶ: "Ἐγὼ τοὺς νεκρούς μου δὲν θὰ τοὺς προδώσω"!

Ἡ γυναίκα ποὺ ἐπὶ 74 χρόνια φροντίζει τοὺς τάφους τῶν Ἑλλήνων που ἔπεσαν τὸ ἔπος τοῦ 1940 !Ἐπὶ 74 χρόνια ἔχει τὸ δικό της καθῆκον, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ μὲ συνέπεια καὶ ἀφοσίωση. Φροντίζει τὰ μνήματα Ἑλλήνων ποὺ «ἔπεσαν» στὸ ἔπος τοῦ 1940. Εἶναι ἡ Ἐρμιόνη Πρίγκου, ἡ «Μάνα τῶν Πεσόντων», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν… Ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴ Χειμάρρα, ποὺ εἶχε βοηθήσει στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου καὶ τὰ τελευταῖα 74 χρόνια, στὸ νὰ φροντίζει τὰ μνήματα ἕξι Ἑλλήνων στρατιωτῶν ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους καὶ εἶναι ἐνταφιασμένοι στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της…Μετὰ ἀπὸ τὴ συνάντησή της μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας τίμησε τὴ κ. Πρίγκου γιὰ τὴν προσφορά της.
H 82χρονη κ. Ἐρμιόνη, δὲν σταμάτησε ποτὲ νὰ κλαίει τοὺς πεσόντες στὸ τελευταῖο ὀχυρό. Οἱ ἥρωες γι’ αὐτὴν ἔχουν πάντα ὄνομα «Ἐ, μὸ διάολε, τράβα τὸ δρόμο σου. Ἐγὼ τοὺς νεκρούς μου δὲν θὰ τοὺς προδώσω». Ἡ κ. Ἐρμιόνη Πρίγκου εἶχε ἀγριέψει. Ὁ Ἀλβανὸς ἀστυνομικὸς τὴν ἀπειλοῦσε μὲ φυλακή. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε νὰ τιμήσει -μὲ τὸ δικό της τρόπο, ἀλλὰ....

Σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου

Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη Ἐθνική μας ἑορτή. Γιορτάζουμε τὴν μεγαλειώδη νίκη μας κατὰ τῶν ἄνανδρων φασιστῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν «γῆ καὶ ὕδωρ», ἤτοι νὰ γίνουμε ὑπόδουλοί τους. Οἱ γενναῖοι ἀγωνιστές, ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες, ἔγραψαν λαμπρὲς σελίδες δόξας στὰ χιονισμένα καὶ δυσπρόσιτα βουνὰ τῆς ἑλληνικότατης Βορείου Ἠπείρου μας.
Μαζί τους μοιράστηκαν τὴ δόξα οἱ ἡρωικοὶ ἠπειρῶτες, καὶ ἰδιαιτέρως οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες προσέφεραν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὸν ἐθνικό μας αὐτὸν ἀγώνα. Πολεμοῦσαν ἄνισα μὲ μία σιδηροφράκτη ἑτοιμοπόλεμη καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένη αὐτοκρατορία.
Ἔχοντας ὡς κύρια ἐφόδια τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, κουρέλιασαν κυριολεκτικὰ τὸ ὑπερφίαλο γόητρο τῶν φασιστῶν εἰσβολέων καὶ σήμαναν τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τοῦ παρανοϊκοῦ δικτάτορα Μουσολίνι! Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰσβολῆς, 28 Ὀκτωβρίου, τὴν ἴδια ἡμερομηνία μπῆκε νικηφόρα στὴν «αἰώνια πόλη» ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ 312, συντρίβοντας τὸ ρωμαϊκὸ πνεῦμα καὶ ἐγκαινιάζοντας τὴν Ρωμιοσύνη, δηλαδὴ τὸ ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα, γεγονὸς ποὺ....

Ἔχω ἕνα Ὅραμα

Τὶς προάλλες ἔκατσα μέχρι ἀργὰ στὸ διαδίκτυο παρακολουθώντας ποικίλες εἰδήσεις ἐγχώριες καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Αἰσθάνθηκα μιὰ πίκρα, ἕναν ἐγκλωβισμὸ καὶ μιὰ ἴσως ἀπόγνωση, ὅτι τὰ πράγματα δὲν πρόκειται ν’ ἀλλάξουν ποτέ! Μόλις κατάλαβα ὅτι ἡ ζοφώδης αὐτὴ κατάσταση πήγαινε νὰ μὲ πνίξει, προσπάθησα νὰ βρῶ τὸ ἀντίδοτό μου στὸ δηλητήριο αὐτὸ ποὺ εἶχε παραλύσει τὴν ψυχή μου. Προσπάθησα νὰ σκεφτῶ κάποια λύση, κάτι διαφορετικό, ἀλλὰ εἰς μάτην, εἶχα μόνιμα μέσα μου μιὰ ἀντίδραση καὶ ἐμμονὴ “τίποτα δὲν γίνεται κατάλαβέ το, εἶσαι πολὺ μικρὸς καὶ εἶναι μεγάλοι καὶ πολλοί, εἶναι δυνατοὶ καὶ βρίσκονται παντού”. Ἔσκυψα τὸ κεφάλι καὶ δάκρυσα, τὸ δηλητήριο εἶχε καταστρέψει κάθε ἰκμάδα τῆς ψυχῆς μου, κάθε σκέψη γιὰ ἀντίδραση ἦταν πλέον μάταιη. Σήκωσα τὸ κεφάλι καὶ κοίταξα τὸν ἔναστρο οὐρανό, καὶ τότε εἶδα ἀπὸ ‘κεῖ νὰ μοῦ χαμογελοῦν Λεωνίδες καὶ Μιλτιάδηδες, Καραϊσκάκηδες καὶ Κολοκοτρώνηδες, χαμένοι τότε κι αὐτοὶ στὸν καιρό τους, μικροὶ καὶ λίγοι. Μοῦ ἔγνεφαν μὲ χαμόγελο σὰν κάτι νὰ ἤθελαν νὰ μοῦ ποῦν: “ὀνειρέψου, ὀραματίσου”!
Ἕσφιξα τὰ χέρια, ἔκλεισα τὰ μάτια καὶ μὲ τὴν καρδιὰ μπροστὰ προχώρησα θαρρετὰ ἐγὼ κι ὅλη ἡ πατρίδα μαζί μου καὶ εἶδα, εἶδα τὴ νέα πατρίδα μὲ πόλεις ἀραιοκατοικημένες καὶ καθαρές, μὲ ἐλεύθερους χώρους καὶ πάρκα γιὰ ἄθληση καὶ ψυχαγωγία, μὲ ἀναγεννημένη τὴ γειτονιὰ ὅπου οἱ πολίτες ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ....

Ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν ὁ νέος τρομοκράτης;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κάποιοι ἔχουν τοὺς ἰδιαίτερους λόγους τους νὰ ταυτίζουν τὴν Ρωσία μὲ τὸν Πούτιν καὶ τὸν Πούτιν μὲ τὴν Ρωσία. Ἡ ἀνθρωπότητα μπροστὰ στὸ φάσμα μιᾶς Τρίτης Καταστροφῆς εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ παρακολουθεῖ τὶς ἀκραῖες θέσεις προπαγάνδας ὅλων των ἀντιμαχόμενων πλευρῶν ποὺ ἤδη συγκρούονται φανερὰ καὶ κρυφὰ σὲ ὅλα τα ἐπίπεδα. "Αν δὲν ὑπάρχει ὁ Πούτιν δὲν ὑπάρχει ἡ Ρωσία..."
Αὐτὰ δηλώνει ὁ πρῶτος Ἀναπληρωτὴς ἐπικεφαλῆς τῆς Προεδρικῆς Διοίκησης, Vyacheslav Volodin, μὲ τὴν ἐνδεικτικὴ φράση του "Ἐὰν ὑπάρχει Πούτιν - ὑπάρχει ἡ Ρωσία, ἂν δὲν ὑπάρχει Πούτιν - δὲν ὑπάρχει ἡ Ρωσία" γιὰ νὰ μεταφέρει  τὰ αἰσθήματα σχεδὸν τοῦ 90% τοῖς ἑκατὸ τῶν Ρώσων πολιτῶν. 
Καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο πᾶμε στὸ....

«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα»

Τοῦ πρεσβύτερου  Ἀθανασίου Mηνά
«Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» (Ρωμ.,1:18). Ὀργή πού ἔρχεται εἰς τήν παροῦσαν ζωήν καί ὁλοκληρώνεται ἐν τῇ μελλούσῃ. Ὀργή ὄχι ἀνθρώπου ἤ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ὀργή ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα δέ ὀργή τρομερωτέρα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καί τῆς ὁποίας τήν ἀπειλήν οὐδείς δύναται νά διαφύγει. Ὁ Ἅγιος Θεός δώρησε νοῦν καί σοφίαν ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν γνωρίζει ἀπό τόν ὁρατόν κτισθέντα κόσμον, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει νά βρίσκεται ἑνωμένος ἀσυγχύτως μέ τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, τοῦτ’ἔστιν τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσίαν Χριστόν. Ἄς εἶναι εὐλογητός ὁ Τριαδικός Θεός πού διά τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τό τέλος τοῦ προορισμοῦ μας ὥστε νά συνδοξασθῶμεν καί Αὐτός νά καταστεῖ ἡ αἰώνια ἀπόλαυσις καί χαρά μας.
Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν ὁ νοῦς σκοτισθεῖ ἀπό τόν τῦφον τῆς ὑπερηφανείας καί ἀντί ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιζητεῖ νά ζεῖ μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τήν Δόξαν τοῦ Θεοῦ, μετέρχεται κάθε εἴδους πλάνης καί δόλου ἐπιζητώντας τήν ἑαυτοῦ δόξαν ἀπορρίπτοντας τόν Θεόν; Ἐδῶ, ἀκριβῶς, ἔφθασε ἡ ὥρα νά γνωρίσουμε τί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μᾶς φανερώνει διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, δηλαδή σέ ποιά τρομερή πτώση καί....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...