11 Δεκ 2017

Μόσχα: «ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη δὲν εἶναι πανορθόδοξη, οὔτε οἱ ἀποφάσεις της μποροῦν νὰ γίνουν ἀποδεκτές, ὡς μὴ ἐκφράζουσες πανορθόδοξη ὁμοφωνία»!

Πάντες πλν Φαναρίου καὶ Ἀθηνν
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Στὶς 4 Δεκεμβρίου 2017 κορυφώθηκαν στὴ Μόσχα οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου καὶ στὴ μνήμη τῶν ὑπὸ τὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων Νεομαρτύρων.
Κορυφώθηκαν μὲ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία συμμετέσχον πάντες οἱ Πατριάρχες καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχῶν Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. Πάντες πλὴν τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου. Δὲν ἔστειλαν οὔτε ἐκπρόσωπό τους.
Πρὸ καιροῦ εἴχαμε γράψει γιὰ τὸν προβληματισμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς αὐλῆς του, ἂν ἔπρεπε νὰ συμμετάσχει ἢ ὄχι στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας. Τελικὰ ἐπεκράτησε...

10 Δεκ 2017

Ὅσο ξεμπαζώνουμε τὴν καρδιά μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες, τόσο νιώθουμε τὴν βοήθεια καὶ παρουσία τοῦ Θεοῦ

Ἀνάλυση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς στὴν θεραπεία τῆς συγκύπτουσας 
 Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ
Ἡ διήγηση τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, μᾶς περιγράφει τὴ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας, μίας γυναίκας ποὺ λόγω δαιμονικῆς ἐπήρειας, ἦταν κυρτωμένη καὶ ταλαιπωροῦνταν ἐπὶ δεκαοκτὼ ἔτη. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ Χριστός, ἕνα Σάββατο ποὺ δίδασκε στὴ Συναγωγή, τὴν σπλαγχνίστηκε, μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, καὶ μὲ ἕνα Του λόγο, χωρὶς αὐτὴ νὰ τὸ ζητήσει, τὴ θεράπευσε. Ὡστόσο τὸ θαῦμα αὐτὸ ἀντὶ νὰ κάνει τοὺς σκληρόκαρδους φαρισαίους νὰ θαυμάσουν μαζὶ μὲ ὅλο τὸ λαὸ τὰ μεγαλεία τοῦ Θεοῦ, κίνησε τὴν ἀγανάκτηση τοῦ ἀρχισυναγώγου, ποὺ τοὺς κάλεσε νὰ προσέρχονται τὶς ἄλλες μέρες γιὰ νὰ θεραπεύονται, καὶ νὰ μὴ “καταλύουν” τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου. “Υποκριτές”, ἀπαντᾶ ὁ Χριστός μας, “ὁ καθένας σας δὲν λύνει τὸ Σάββατο τὸ βόδι του ἢ τὸ γαϊδουράκι του γιὰ νὰ πάει νὰ τὸ ποτίσει; καὶ αὐτὴ ἡ γυναίκα, πού δὲν εἶναι ζωντανό, ἀλλὰ παιδὶ τοῦ Ἀβραάμ, δὲν ἔπρεπε λοιπὸν νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ πού ἐπὶ δεκαοχτὼ χρόνια τὴν εἶχε δέσει ὁ διάβολος, ἐπειδὴ σήμερα εἶναι Σάββατο;”
Καὶ ἐμεῖς σήμερα, ἀδελφοί μου, εἴμαστε καμπουριασμένοι πνευματικὰ καὶ δὲν μποροῦμε πραγματικὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε, διότι χάνουμε τὴν μάχη μὲ τοὺς ἀόρατους δαίμονες ἐξαιτίας τῆς μὴ ὀρθῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. 
Ὅλοι μας ἔχουμε πειρασμούς, δυσκολίες, ἀποτυχίες. Βλέποντας ὅμως...

Ἔναρξη Διεθνοῦς Συνεδρίου μὲ θέμα τὴν ἀνθρωπολογία τοῦ Λουθήρου (7 καὶ 8 Δεκεμβρίου 2017)

Σχολιάζει ὁ Ἠλιάδης Σάββας - Δάσκαλος – Κιλκὶς

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση:
Τὸ Μεταπτυχιακὸ Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ ἐν Σαμπεζὺ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης καὶ τὸ Ἐλβετογαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Συστηματικῆς Θεολογίας καὶ Ἠθικῆς (IRSE)
……………………………………...................................................................................
Ἀκολούθησε ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προϊσταμένου τοῦ ἐν Σαμπεζὺ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶπε: «Τὸ Συνέδριον ἀναφέρεται εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Λουθήρου, ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρὸς καὶ μοναχοῦ του 16ου αἰῶνος (1519), ἐπὶ τὴ συμπληρώσει πέντε ὁλόκληρων αἰώνων ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεταρρυθμίσεως».
Διοργανώνεται μὲ τὴν κοινὴν συναίνεσιν τοῦ ἡμέτερου Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ ἐν Σαμπεζὺ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης. Εἶναι δὲ καὶ ἐπιθυμία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος...

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Τὰ ὄπλα τοῦ Χριστιανοῦ»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Τὰ ὄπλα τοῦ Χριστιανοῦ», 10-12-17. Ἐξετάζει τὸ θέμα, πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ἀφ΄ ἑνὸς κανόνας πίστεως, καὶ ἀφ΄ ἑτέρου εἰκόνα πραότητος. Ἡ ἁγιοπνευματικὴ ζωὴ δηλαδή, συνίσταται στὸ νὰ μὴν ἐκπίπτουμε ἀπὸ τὰ ὀρθὰ δόγματα, ἀλλὰ καὶ στὸ νὰ διατηροῦμε τὴν ἄκτιστη θεία Χάρη.

9 Δεκ 2017

Προσπαθεῖ κανείς σήμερα νά κρατήσει λίγο τήν παράδοση, νά τηρεῖ τίς νηστεῖες, νά μή δουλεύει τίς γιορτές, να εἶναι εὐλαβής καί τόν λένε ἀναχρονιστικό καί ξεπερασμένο.


Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Σεβασμὸς στὴν Παράδοση

Συχνά γίνεται λόγος γιά ἀνανέωση στήν Ἐκκλησία· λές καί ἡ Ἐκκλησία γηράσκει καί χρειάζεται ἀνανέωση. Προσπαθεῖ κανείς σήμερα νά κρατήσει λίγο τήν παράδοση, νά τηρεῖ τίς νηστεῖες, νά μή δουλεύει τίς γιορτές, να εἶναι εὐλαβής καί τόν λένε ἀναχρονιστικό καί ξεπερασμένο. Σέ ποιά ἐποχή ζεῖς; Αὐτά δέν γίνονται τώρα. Πᾶνε αὐτά τά πράγματα! Εἶναι μερικές ἀπό τίς ἐκφράσεις πού ἀκούει κανείς ἀπό τόν κόσμο. Δηλαδή, σιγά σιγά οἱ ἄνθρωποι ὅλα αὐτά τά παίρνουν γιά παραμύθια. Ἀκόμη και τίς ἀξίες τίς λένε κατεστημένο τώρα και πᾶνε νά ἀντικαταστήσουν τίς ἀξίες με ἀταξίες. Μεγάλη διαστροφή ὑπάρχει στόν κόσμο! Τήν ὀμορφιά τήν πνευματική τήν θεωροῦν ἀσχήμια. Ἡ πνευματική ὀμορφιά δηλαδή...

Ὁ Καναδάς νομιμοποιεῖ τὴν εὐθανασία, ὥστε οἱ γονεῖς νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ θανατώσουν παιδιὰ μὲ ἀναπηρία ἢ ἄλλα προβλήματα ὑγείας !


Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ

Ὁ Καναδᾶς μόλις εἰσήγαγε ἕναν νέο νόμο ποὺ νομιμοποιεῖ τὴν εὐθανασία γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ θέλουν, οἱ γιατροί τους, νὰ σκοτώσουν τὰ ἄρρωστα, ἀναπηρικὰ ἢ ἑτοιμοθάνατα παιδιά τους. Ἡ εὐθανασία στὸν Καναδὰ εἶναι νόμιμη γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἀλλὰ οἱ παιδίατροι ἀνέφεραν μία «αὐξανόμενη ζήτηση» γιὰ εὐθανασία σε παιδιὰ καὶ βρέφη, κάτι ποὺ δὲν εἶχε προηγουμένως ἐπιτραπεῖ. Ὁ καναδικὸς νόμος ἐπέτρεψε τὴν «ὑποβοηθούμενη ἰατρικὴ αὐτοκτονία» γιὰ ἀσθενεῖς τελικοῦ σταδίου ἢ ταλαιπωρημένους ἐνήλικες ποὺ θὰ μποροῦσαν νόμιμα νὰ γίνουν ἐθελοντὲς καὶ νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους. Ὁ νόμος δὲν...

Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασολάδα καί χαλβά ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφιχτό;

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου»  (σελ. 127-130)
Ὁ Γέροντας εἶχε νὰ ἀπαντήσει συχνὰ σὲ προκλήσεις σχετικὰ μὲ τὴ νηστεία. Κάποτε τὸν ρώτησαν:
- Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σὲ περίοδο νηστείας, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασουλάδα, χαλβὰ κ.λπ., ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφικτό;
Χωρὶς περιστροφὲς ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
-Ὁ πρῶτος! Ὁ δεύτερος κάνει ἁπλῶς δίαιτα.
Καὶ τὸ αἰτιολογοῦσε:
-Ἡ νηστεία ἔχει δύο στόχους: τὴν ἄσκηση ἐγκρατείας στὸ σῶμα διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῶν πλούσιων σὲ θρεπτικὲς οὐσίες τροφῶν, καὶ τὴ συμμόρφωση στὶς ἐντολὲς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἄσκηση γιὰ τὴν ψυχή. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος τρώει ἕνα αὐγὸ σὲ περίοδο νηστείας, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν λόγοι ὑγείας, ὁπωσδήποτε ἀθετεῖ τὴν ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Σὰν αὐτοὺς ποὺ ἐπιδιώκοντας νὰ...

Φιλοκαλικὴ διάκριση Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως

Τοῦ πατρὸς Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
Ἐκ τοῦ βιβλίου «Η ΟΔΟΣ - κείμενα εἰσαγωγικὰ στὴν Ὀρθοδοξία»
Εἶναι γνωστό, ὅτι εἶναι ἀδύνατος ἕνας ἀκριβὴς ὁρισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς Ἐκκλησίας, διότι ἡ Ὀρθοδοξία - Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινο μέγεθος καί, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θεῖο στοιχεῖο της, ὑπέρκειται κάθε διανοητικῆς - λογικῆς σύλληψης. Ἂν θὰ θέλαμε, λοιπόν, κατὰ προσέγγιση, νὰ ὁρίσουμε τὴν Ὀρθοδοξία, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε τὸ ἑξῆς: Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ἀκτίστου στὸν κόσμο καὶ τὴν ἱστορία, καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ κτίσματος νὰ ἁγιασθεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ. Ἕνας (χριστιανικὸς) Deismus (Deus Creator, sed non Gubernator) εἶναι ὀρθόδοξα καθαρὴ πλάνη. Τὸ Ἄχρονο καὶ Ὑπέρχρονο εἶναι συνεχῶς μέσα στὸν κόσμο καὶ τὸ χρόνο, γιὰ νὰ ἁγιάζει τὸν χρόνο καὶ νὰ τὸν μεταμορφώνει σὲ χρόνο τῆς θείας βασιλείας, σὲ αἰωνιότητα (πρβλ. τὸν λόγο τοῦ ἀπ. Παύλου: «Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν...

8 Δεκ 2017

«Κι ἐσεῖς ἀποφασίσατε νὰ μείνετε ἔγκυος παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι χρωστούσατε στὴν τράπεζα;»

Εἶναι στὸ Εἰρηνοδικεῖο μιὰ Δευτέρα πρωὶ καὶ ἐκδικάζονται ὑποθέσεις ὑπερχρεωμένων νοικοκυριῶν ποὺ ἔχουν κάνει αἴτηση νὰ μποῦν στὸ νόμο Κατσέλη. Ἡ διαδικασία ξεκινάει στὶς 9 ἀκριβῶς καὶ ὁ κόσμος ἔχει ἤδη συγκεντρωθεῖ ἔξω καὶ μέσα στὴν αἴθουσα. Ἀπὸ τὴν πρώτη ὑπόθεση ποὺ ἐκδικάζεται γίνεται ἀμέσως σαφὲς ὅτι ἡ ἕδρα εἶναι ἀρνητική. Ἡ εἰρηνοδίκης ἔχει ἕνα μόνιμο ὕφος εἰρωνίας καὶ ἐπίθεσης ἐνάντια στοὺς ἀγχωμένους δανειολῆπτες, ποὺ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο διαδέχονται στὴν ἐξέταση ἀπὸ τὴν ἕδρα γιὰ τὴν ὑπόθεσή τους.
Ἡ κάθε ὑπόθεση διαρκεῖ τὸ πολὺ 20 λεπτά. Ἡ πρόεδρος φωνάζει τὸ ὄνομα τοῦ αἰτοῦντος, ποὺ πρέπει νὰ πεῖ, εἴτε ὁ ἴδιος, εἴτε διαμέσου τοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου του, ἂν παρίσταται ἢ ὄχι καὶ μετὰ τὰ ὀνόματα τῶν πιστωτῶν, ποὺ εἶναι ὅλες τράπεζες, Ἐθνική, Eurobank, Alphabank, Πειραιῶς, Citybank, Ἀγροτική, Ἐμπορική. Ἀπὸ αὐτὲς ἀπαντοῦν οἱ δικηγόροι ἂν....

7 Δεκ 2017

Ὅταν ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀναστάτωσε μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Θράκη τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ταξίδι στὴ Θράκη μὲ τὸν Ὅσιο Παΐσιο» τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ
Μετὰ ἀπὸ ἐκεῖ φύγαμε γραμμὴ γιὰ ἕνα μοναστηράκι ποὺ θὰ μᾶς φιλοξενοῦσε (τν Ὅσιο Παΐσιο κα τν θανάσιο Ρακοβαλλ). Ἦταν λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Κομοτηνή.
Πεντακόσια μέτρα πρὶν τὴν εἴσοδο τοῦ μοναστηριοῦ, ἕνα Ι.Χ. αὐτοκίνητο, μὲ μιά μεγάλη κεραία στὸ πίσω μέρος του μᾶς περίμενε. Μᾶς σταμάτησαν, ὁ ὁδηγὸς καὶ ὁ συνοδηγὸς ποὺ φοροῦσαν μαῦρα γυαλιά.
- Ἀστυνομία, μοῦ λένε… σταμάτησα. Ἀφοῦ μᾶς ρώτησαν μερικὰ πράγματα πῆγαν νὰ φύγουν.
- Καλὰ βρὲ παιδιὰ πότε τὸ μάθατε, ἀπόρησα.
- Ἒ, μαθαίνονται αὐτὰ τὰ πράγματα, εἶπαν καὶ ἔφυγαν.
Μὰ τί στὸ καλὸ θέλανε; ἀπόρησα.
Τότε δὲν γνώριζα τί γίνεται στὴν Θράκη. Μετὰ ἔμαθα γιὰ τὶς δραστηριότητες τῶν Τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου ποὺ ἁλωνίζουν στὴν Θράκη. Προσπαθοῦν νὰ ξεσηκώσουν τοὺς μουσουλμάνους ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ "Τουρκοποιήσουν" τοὺς Πομάκους. Οἱ Πομάκοι εἶναι πρώην Χριστιανοί, βίαια ἐξισλαμισμένη ὀρεσίβια φυλὴ καὶ ἀποτελοῦν πάνω ἀπὸ τὸ μισό τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θράκης. Μέχρι σήμερα...

Ἡ πίστη τοῦ λαοῦ

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος
Ὁ Νοέμβριος μήνας σημαδεύθηκε ἀπό τήν ἔλευση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου σέ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἶναι ἀπό τά τιμιώτερα «κειμήλια» τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί ἀφορᾶ ἕνα μέρος τῶν ἐνδυμάτων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕνα «θησαύρισμα» πού ἔχει μεγάλη Χάρη, γιατί κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογία ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ διαπορθμεύεται καί στόν ὑλικό κόσμο, ὅπως καί τά ἱμάτια τοῦ Χριστοῦ στό Ὄρος Θαβώρ ἔγιναν λευκά «ὡς τό φῶς». Αὐτό δέν τό βλέπουμε μέ κοσμική νοοτροπία, ἀλλά μέ θεολογική προοπτική.
Τίς ἡμέρες αὐτές μέ συγκίνησε ἰδιαιτέρως ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων καί ἡ βαθειά ἐκκλησιαστική συνείδησή τους. Παρέμειναν πολλοί ἄνθρωποι ὑπομονετικά γιά πολλές ὧρες, σχηματίζοντας μιά μεγάλη «οὐρά», γιά νά ἀσπασθοῦν τήν ἁγία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἔχω ὑπ’ ὄψη μου μιά κυρία πού κατέχει μεγάλη θέση στήν κοινωνία, ἡ ὁποία λόγῳ τῆς θέσεώς της ἀσπάσθηκε τήν Τιμία Ζώνη σέ μικρό χρονικό διάστημα, ἀλλά τελικά προτίμησε πάλι νά....

Αὐτὸ πού συμβαίνει αὐτὴ τὴ στιγμή, εἶναι ἕνας διεθνὴς διασυρμὸς τῆς Ἑλλάδας - Ποιὸς ξευτιλισμένος ὀργάνωσε αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψη;

Τὴ στιγμὴ αὐτὴ ὁ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν θέτει εὐθέως ζητήματα ἀμφισβήτησης τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάνης, προκαλεῖ μὲ τὶς δηλώσεις του γιὰ τὴ Θράκη καὶ προκαλεῖ τὴν Πατρίδα μας.
Ὁ πολιτικὸς ὑπεύθυνος ποὺ ὀργάνωσε αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψη, πρέπει ΤΩΡΑ νὰ παραιτηθεῖ.
Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τώρα, εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐξευτελισμὸς τῆς Ἑλλάδας.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, σοβαρὴ εὐθύνη ἔχει καὶ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, ποὺ δὲν προειδοποίησε ἐγκαίρως γιὰ τοὺς κινδύνους αὐτῆς τῆς ἐπίσκεψης.
Ντροπὴ σας ξευτιλισμένοι πολιτικοί, ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ ὑποστηρίξετε τὴν...

Νίκος Λυγερός: Ἡ Ἔξυπνη Παιδεία

Καθήλωσε γιὰ 3 ὧρες τοὺς φίλους τῆς Σχολὴ Γονέων - Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κατερίνης ὁ Στρατηγικὸς Σύμβουλος & Καθηγητὴς Σρατηγικῆς κ. Νίκος Λυγερὸς στὴν διάλεξη ποὺ ἔδωσε τὴν Δευτέρα 20-11-2017 μὲ τὸ ἐνδιαφέρον θέμα "Ἡ Ἔξυπνη Παιδεία" Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ κ. καθηγητὴς ἀναφέρθηκε στὸ ὕφος καὶ τὸ ἦθος τῆς κλασσικῆς παιδείας ποὺ ἔχει σήμερα ἡ ἐκπαίδευση, καταλήγοντας ὅτι οἱ καιροὶ ἐπιβάλλουν νὰ προσανατολιστοῦμε πρὸς νέες σύγχρονες καὶ πιὸ ἔξυπνες μεθοδολογίες. Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς αὐτῆς τῆς προσαρμογῆς θὰ εἶναι ἡ λειτουργία καὶ ἀνάπτυξη μιᾶς πιὸ ἔξυπνης Παιδείας μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία ἑνὸς πιὸ ἔξυπνου παιδιοῦ ποὺ θὰ μαθαίνει μὲ μικρότερο κόστος. Μετὰ ὁ καθηγητὴς ἀνέπτυξε τὸ περιεχόμενο τοῦ ὄρου Ἔξυπνη Παιδεία.

Ὅσιος Παΐσιος: Oἱ Τοῦρκοι ὅταν βλέπουν τοὺς Ἕλληνες νιώθουν ὅτι ἔχουν ἕνα ἁρπαγμένο πράγμα καὶ κοιτᾶνε σὰν νὰ ἦρθε ὁ ἰδιοκτήτης!

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, 
Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης, 1998
«Τὸ ψεύτικο δὲν ἀναπαύει, γιατί δὲν ἔχει Χάρη Θεοῦ. Καὶ ὁ ἄδικος ποὺ ἀδίκησε καὶ λέει: αὐτὸ εἶναι δικό μου, δὲν ἀναπαύεται. Νά, οἱ Τοῦρκοι στὴν Κωνσταντινούπολη, ἂν καὶ πέρασαν τόσα χρόνια ἀπὸ τὴν Ἅλωση, ὅταν βλέπουν τοὺς Ἕλληνες πού πηγαίνουν ἐκεῖ, νιώθουν ὅτι ἔχουν ἕνα ἁρπαγμένο πράγμα καὶ κοιτᾶνε σὰν νὰ ἦρθε ὁ ἰδιοκτήτης! Καὶ εἶναι Τοῦρκοι καὶ πέρασαν τόσα χρόνια!»

Ὑψῶστε τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία στὴν Θράκη καὶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα!

Καλοῦν σὲ ἐξέγερση τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης... 
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔβαλε τὴ μαριονέτα (βλ. Προκόπης Παυλόπουλος) νὰ καλέσει τὸν Ἐρντογᾶν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ συνέχεια νὰ προχωρήσει ὁ τοῦρκος σουλτάνος σὲ μία ἐπίδειξη δύναμης ἰσχύος μέσα στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη. Κανεὶς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε σὲ αὐτονόητα ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τοὺς λόγους κλήσης τοῦ τούρκου προέδρου - σουλτάνου, σύγχρονου ἐκδοροσφαγέα ἀμάχων στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ πολιτικοῦ δικτάτορα τῆς Τουρκίας ποὺ φυλακίζει πολιτικοὺς ἀντιπάλους καὶ δολοφονεῖ ἀτιμώρητος Κούρδους.
Καὶ τὸ κατόρθωσαν οἱ πολιτικοί μας ταγοὶ μὲ αὐτὴ τὴν "πρωτοβουλία" (σύμφωνα μὲ ἀναλυτὲς πρόκειται γιὰ ἐντολὴ Τρὰμπ ὥστε ἡ Ἑλλάδα νὰ γίνει ἡ ἀφετηρία ἐπανάκαμψης τῶν σχέσεων Ἐρντογᾶν μὲ τὴ Δύση); Δυστυχῶς, ἔδωσαν δύναμη σὲ ἐπικίνδυνα στοιχεῖα τῆς Τουρκίας...

Εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ τιμᾶται ὁ Ν. Καζαντζάκης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ζώντας σὲ καιροὺς ἀποκαλυπτικούς, βιώνουμε μία πρωτοφανῆ παραδοξότητα.Οἱ εὐγενεῖς ἀνθρώπινες ἐνασχολήσεις νὰ ὑπηρετοῦν τὸ σύγχρονο κακό. Νὰ προάγουν τὴν πλάνη καὶ νὰ γίνονται δίαυλοι, μέσω τῶν ὁποίων ὁ μέσος ἄνθρωπος νὰ ὁδηγεῖται μακριὰ ἀπὸ τὸ Σωτήρα Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ νὰ μυεῖται στὰ φοβερὰ διδάγματα καὶ τὶς πρακτικές τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τοῦ διεθνοῦς σκηνικοῦ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, δηλαδὴ τῆς δαιμονολατρίας. Μία ἀπὸ τὶς εὐγενεῖς αὐτὲς ἀνθρώπινες ἐνασχολήσεις, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, εἶναι καὶ ἡ λογοτεχνία, καὶ δὴ ὅταν γίνεται δημόσιο θέαμα, διὰ τῆς «Ἕβδομης Τέχνης», δηλαδὴ τοῦ κινηματογράφου. Τὸ πλέον τραγικὸ εἶναι, ὅταν, αὐτῆς τῆς δόλιας πρακτικῆς, γίνονται συνήγοροι καὶ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, καὶ ἰδίως μεγαλόσχημοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι γίνονται...

Ἡ ὁμιλία τοῦ πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ στὴν κηδεία τοῦ πατρός Ἰωάννη Ρωμανίδη

Τὴν 1η Νοεμβρίου 2001 ἐκοιμήθη ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογίας, ὁ «διδάσκαλος τῆς Ρωμαίϊκης ὑποστάσεως τοῦ Γένους», ὁ «Κορυφαῖος Δογματικός Θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας» (Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος). Ἡ κηδεία του ἔγινε τὴν Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2001, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν.
Ὁ π. Ἰωάννης κοιμήθηκε, ὅμως δὲν ἔπαψε νὰ μιλᾶ: «Μύσας ὁ ... Ἰωάννης τὸ στόμα, ἀφῆκεν ἡμῖν ἄλλο τάς βίβλους στόμα» (στίχοι στὸν ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο). Ὁ λόγος του, λόγος...

Ὄχι στὴν ἐπίσκεψη Ἐρντογάν στὴν Θράκη!

Ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα ὁ «νεοσουλτάνος» Ταγὶπ Ἐρντογᾶν καὶ μάλιστα ὄχι μόνο στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ στὴν Θράκη! Λίγες μέρες μετὰ τὴν περιοδεία τοῦ Χακᾶν Τσαβούσογλου στὴν περιοχή, τὶς διχαστικές του κραυγὲς καὶ πρὶν ἀκόμη ἡσυχάσει ἡ τοπικὴ κοινωνία, θὰ μᾶς φέρουν καὶ τὸ …ἀφεντικό του.
Ἀναρωτιόμαστε, ἔχει κάτι νέο νὰ πεῖ στὸν τόπο μας; Θὰ μᾶς φέρει κάτι ἀπὸ τὴν δημοκρατία πού «χαίρονται» οἱ Τοῦρκοι πολίτες; Ἀπὸ τὴν ἐλευθεροτυπία πού «ἀπολαμβάνουν» 170 ἔγκλειστοι δημοσιογράφοι στὴ χώρα του; Ἀπὸ τὰ δικαιώματα ποὺ «ἔχουν» 20.000.000 Κοῦρδοι καὶ 20.000 φυλακισμένα μέλη τοῦ HDP στήν Τουρκία; Θὰ πεῖ τίποτε γιὰ τὴν ἐπὶ 43 χρόνια Κατεχόμενη ἀπὸ τὸν στρατὸ του Κύπρο; Γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὸν βρώμικο ρόλο τῆς Ἄγκυρας στὸ μεταναστευτικὸ - προσφυγικό; Μήπως γιὰ τὴν τύχη τοῦ Πόντιου συμπατριώτη μας  Γιάννη – Βασίλη Γιαϊλαλὶ καὶ τῆς Κούρδισσας συντρόφου του Μερὰλ Γκεϋλανί; Μᾶλλον ὄχι.
Ἔρχεται λοιπὸν μόνο γιὰ νὰ φανατίσει, γιὰ νὰ «γκριζάρει» τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία στὴν περιοχὴ καὶ γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὰ πιὸ ἀκραία μειονοτικὰ στοιχεῖα. Ἡ Κυβέρνηση φέρει μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπιτρέπει μία τέτοιαν κλιμακούμενη πρόκληση, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ θέσει ἕνα τέρμα στὸν κατήφορο τῶν ἐπισκέψεων ποὺ ξεκίνησε τὸ 2004.  
Ἐμεῖς ἀπευθυνόμαστε στὴν τοπικὴ κοινωνία καὶ τὴν καλοῦμε νὰ ἐκδηλώσει εἰρηνικά, μὰ καὶ ξεκάθαρα, τὴν ἀντίθεσή της σὲ κάθε ἐξωχώριο σχεδιασμό. Ζοῦμε σὲ μία...

6 Δεκ 2017

Ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς περί προσευχῆς

Εἰκόνα «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς» Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, 
Βίος – Διδασκαλία «Ἡ δωδεκάφωνος σάλπιγξ» Ψυχοφελὴ Βατοπαιδινὰ 1
Θὰ μακρυγορούσαμε, ἂν θέλαμε νὰ περιγράψουμε ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τὸ θέμα αὐτὸ σὲ σχέση μὲ τὸ Γέροντά μας. Ἡ προσευχὴ ἦταν γιὰ τὸν Γέροντα ἕνα ἀπέραντο κεφάλαιο καὶ τὸ κύριο μέλημά του. Σὲ αὐτὴν εἶχε δοθεῖ ὁλόκληρος. Ὅλη τὴν ζωή του, ὅλη τὴν ἐπίδοση καὶ τὸν ἐνθουσιασμό του, ὅλη τὴν φροντίδα καὶ τὴν προσπάθειά του, ὅλο του τὸ εἶναι τὰ εἶχε ἀποθέσει στὴν ἀρετὴ τῆς προσευχῆς. Τί μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ νὰ περιγράψουμε ἀπὸ τὰ δυσπρόσιτα καὶ ἀπροσπέλαστα μυστήρια ποὺ ἀγνοοῦμε ἐμεῖς οἱ ταπεινοί, πτωχοὶ καὶ ἀδύνατοι ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴν κατάστασή μας;
Βλέπαμε ἐξωτερικὰ τὴν πρακτικὴ ζωή του. Παρατηρούσαμε, πόσο ἀνελέητα φερόταν πρὸς τὸν ἑαυτό του καὶ ἀνάλογα συλλογιζόμασταν. Ποιὸς ὅμως ἦταν δυνατὸν νὰ δεῖ ἢ νὰ περιγράψει τὸν ἐσωτερικό του κόσμο καὶ τοὺς ἀλαλήτους στεναγμούς του καὶ ὅλα ὅσα ἡμέρα καὶ...

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ βαπτίσματος τῶν ἑτερόδοξων ὡς βάση, μιᾶς νέας ἐκκλησιολογίας

«Βαπτισματική Ἑνότητα» καί ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
 Πέτρου Ἄλμπαν Χίρς
Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατανόηση τοῦ ἑτεροδόξου βαπτίσματος πηγάζει καί καθορίζεται ἀπό τήν ἐπίγνωση τῆς ὕπαρξής της ὡς τῆς «μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς ἐκκλησίας», πού ἀποκλειστικά τελεῖ τό ἕνα βάπτισμα στόν θάνατο καί στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό ἐπειδή «σημαίνεται ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίοις».[1] «Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει καί συνεχῶς μορφοῦται ἐν τοῖς μυστηρίοις καί διά τῶν μυστηρίων. Οἱ διαβιοῦντες ἐκτός τῆς μυστηριακῆς ζωῆς εἶναι ἐκτός τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».[2]
Τό «Ἕνα Βάπτισμα» καί τό Βάπτισμα τῶν Αἱρετικῶν
Τό Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι ἡ εἴσοδος στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καί ὡς ἐκ τούτου τό θεμέλιο καί ἡ προϋπόθεση ὅλων τῶν ἐπακόλουθων μυστηρίων. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» [3]. Ἡ αὐτογνωσία τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζεται πρωτίστως στό Σύμβολο τῆς Πίστεως [4], ἀλλά ἐπίσης καί στά αἰώνια λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι ὑπάρχει «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα· εἷς Θεός καί πατήρ πάντων, ὁ ἐπί πάντων καί διά πάντων καί ἐν πᾶσιν». [5] «Σ’ αὐτήν τήν ἀδιάσπαστη ἑνότητα ἀνήκει τό χριστιανικό βάπτισμα, σ’ αὐτήν στηρίζεται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».[6] «Ὁ ἕνας Κύριος, ἡ μία πίστη, τό ἕνα βάπτισμα» καί τά τρία...

Ἅγιοι, ἐνέχεσθε ἔναντι τῶν ἐπιγόνων σας, διότι ἐργαστήκατε πλημμελῶς κατὰ τῶν αἱρετικῶν, ἐπιδοθέντες μετ` αὐτῶν εἰς ἀγόνους ἀντιπαραθέσεις!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος στοὺς ἀνόμως παρευισκομένους ἐντός του ὀρθοδόξου ναοῦ αἱρετικοὺς παπικούς, κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, εἶπε: «Φαίνεται ὅμως ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νὰ ἀσχοληθῶμεν ἐπιμελῶς καὶ μὲ τὰ ἐμπόδια εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν ἠμῶν, ὄχι διὰ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ἀγόνους ἀντιπαραθέσεις τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ διὰ νὰ ἀναλύσωμεν ὁμοὺ τὰ ζητήματα αὐτὰ καὶ νὰ ὁδηγηθῶμεν εἰς λύσεις, ἀποδεκτᾶς ἑκατέρωθεν». Ὁ λόγος αὐτός, συνδυαζόμενος μὲ παλιότερες δηλώσεις του, προκαλοῦν τὸ ὀρθόδοξο αἴσθημα καὶ δημιουργοῦν ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνησυχία στοὺς πιστούς.
Ὁ Πατριάρχης εἶναι ποιμένας, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται σοβαρὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί, ὅταν μιλάει γὶ` αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν πίστη, καὶ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἐκτός της Ἐκκλησίας, ἐμεῖς τὰ πρόβατά του, τὸν κοιτᾶμε στὸ στόμα μὲ ἀγωνία, ἰδιαίτερα αὐτὸν τὸν καιρό, ποὺ τὸ οἰκουμενιστικὸ ρεῦμα σαρώνει τὰ πάντα. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται δὲ νὰ σιωπήσουμε, ἔστω καὶ μὲ τὶς ἐλάχιστες γνώσεις ποὺ διαθέτουμε. Διότι, χάριτι Θεοῦ, διαθέτουμε συγχρόνως καὶ ἐλάχιστο ὀρθόδοξο κριτήριο, γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν...

5 Δεκ 2017

Ἡ συγκλονιστικὴ συνάντηση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη μὲ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου


Ὅταν ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης συνάντησε τὸν πρώην πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδας Ἀνδρέα Παπανδρέου στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν ''Γ. Γεννηματάς'', τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1990. Ὁ Πατὴρ Ἀρσένιος περιγράφει ἕνα συγκλονιστικὸ περιστατικό, ἔτσι ὅπως τοῦ τὸ μετέφερε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης. Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ συνέβη στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν ''Γ. Γεννηματᾶς'' τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1990.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὴν μέλλουσα ζωὴ

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Δ΄ - Οἰκογενειακὴ Ζωή, ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης
– Γέροντα, ἔφερα γλυκὰ νὰ κεράσετε.
– Δὲς πὼς χαίρονται! Στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ λέμε: «Μὲ τί χαζὰ χαιρόμασταν! Τί μᾶς συγκινοῦσαν τότε!». Ἐνῶ τώρα σκιρτάει ἡ καρδιὰ γι’ αὐτά.
– Γέροντα, πῶς θὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ ἀπὸ τώρα;
– Ἅμα τὸ καταλάβετε αὐτὸ ἀπὸ τώρα, δὲν θὰ τὸ πεῖτε μεθαύριο στὴν ἄλλη ζωή. Πάντως, ὅσοι βρίσκονται ἐκεῖ ἐπάνω, καλὰ περνοῦν. Ξέρεις τί ἐργόχειρο κάνουν ἐκεῖ στὸν Οὐρανό; Συνέχεια δοξολογοῦν τὸν Θεό.
– Γέροντα, γιατί τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ λέγεται «λείψανο»;
– Γιατί εἶναι ὅ,τι μένει ἐδῶ στὴ γῆ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο μετὰ τὸν θάνατο. Ὁ κυρίως...

Γέροντος Ἀναστασίου Κουδουμιανοῦ: Ἡ ἀγαπολογία τῶν «θεολογούντων» ἄνευ Θεοῦ…

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ Γέροντος Ἀναστασίου Κουδουμιανοῦ ποὺ ἐκοιμήθη ὀσιακῶς στὶς 2 Δεκεμβρίου 2013. (Παράθεμα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Γέροντα).
Ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστὸς εἴχαμε σὰν χαρακτηριστικὸ γνώρισμα στοὺς «θεολογοῦντες» ἄνευ Θεοῦ τῆς ἐποχῆς  ἐκείνης, στείρα ἐκνομίκευση τῆς πίστεως, τὴν ὑποκρισία θεμελιωμένη πάνω στὶς ἐξωτερικὲς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.
Σήμερα ἔχουμε τὴν ἐκφιλοσόφηση τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν πλήρη ἀντινομισμὸ τῆς πίστεως, τὴν ὑποκρισία βασιζομένη στὸν περὶ ἀγάπης νόμο! Μίας ἀγάπης ἰδεολογικοποιημένης καὶ ὄχι βιωματικῆς γιατί βασίζεται στὴν ἀμνήστευση τῶν παθῶν κατὰ ἀπομίμηση τῶν διατάξεων τοῦ βοθρικοῦ Κορανίου καὶ ὄχι στὴ μετοχὴ μέσω σταυρικῆς πορείας στὴν Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι γνήσια Ἀγάπη. Ἔχουμε ἕνα ἐπιθετικὸ «ἀγαπισμό», γιατί εἶναι ἰδέα ποὺ κατοχυρώνει πάθη, δὲν εἶναι βίωμα ποὺ ἀποκρυπτογραφεῖ ἐσωτερικὴ ἀναγέννηση… Ἄλλο ἀγάπη ἔστω σὰν ἔμπνευση ἀσκητικῆς προσπάθειας νὰ προσλάβω ἀπαθῶς τὸν συνάνθρωπο σὰν ὁμοσύστατο ἀδελφό, σὰν εἰκόνα Θεοῦ καὶ ἄλλο ἀγαπολογία ποὺ δείχνει ἀνασφάλεια καὶ ψυχικὴ ἀνισορροπία καὶ ἐπιβάλλει μὲ ἕνα σπασμωδικὸ τρόπο τὸν περὶ ἀγάπης νόμο, ἀκριβῶς γιὰ νὰ κατοχυρώσει ἰδεολογικὰ τὸ ἀσταύρωτο τῆς νοσηρῆς ἀνθρώπινης παθολογίας… Αὐτὸ μπορεῖ νὰ βολεύει τὶς αἰσθησιακὲς ἀντιλήψεις μίας ἐκθρησκευμένης χριστιανικῆς πίστεως ἀλλὰ δὲν βολεύει τὴν ἀποστολοπαράδοτη δισχιλιετὴ μέθοδο τῆς προσαγωγῆς τοῦ κτιστοῦ στὸ Ἄκτιστο γεγονὸς ποὺ συνιστᾶ τὴ σωτηρία τοῦ...

Ζοῦμε πράγματι Χριστιανικά; Πῶς μεγαλώνουμε τὰ παιδιά μας;

Μαρίνος Μητραλέξης, ἕνας ἥρωας ἀεροπόρος


Γράφει ὁ Δημήτρης Περδίκης 
2 Νοεμβρίου 1940. Ὁ ἑλληνοιταλικὸς πόλεμος ἔχει ἀρχίσει πρὶν 4 ἡμέρες.
Ἡ 22η Μοίρα Δίωξης μὲ πολωνικὰ καταδιωκτικὰ ἀεροπλάνα PZL ἑδρεύει στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Μεγάλης Μίκρας, κοντὰ στὴν Θεσσαλονίκη, ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται καὶ τὸ σημερινὸ ἀεροδρόμιο. Φυσικὰ βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους ἐπιφυλακῆς.
Δίνεται τότε διαταγὴ γιὰ ἀπογείωση 6 ἀεροπλάνων PZL καθὼς 15 ἰταλικὰ βομβαρδιστικὰ μὲ συνοδεία 7 καταδιωκτικῶν πλησιάζουν τὴν Θεσσαλονίκη μὲ σκοπὸ νὰ τὴν βομβαρδίσουν. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἕξη PZL πιλότος εἶναι ὁ ὑποσμηναγὸς Μαρίνος Μητραλέξης, 24 ἐτῶν.
Σφοδρὴ ἀερομαχία ἀρχίζει μετὰ ἀπὸ λίγο πάνω ἀπὸ τὸν Λαγκαδά. Τὰ ἀντιαεροπορικὰ πυροβόλα βάλουν ἀκατάπαυστα ἐνισχύοντας ἀπὸ τὸ ἔδαφος τὴν ἑλληνικὴ δύναμη πυρός. Ἡ ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἰταλῶν μετατρέπεται σὲ λίγο σὲ ἰταλικὴ τραγωδία καὶ ἑλληνικὴ ἐποποιία.
Ἕνα τρικινητήριο ἰταλικὸ βομβαρδιστικὸ προσπαθεῖ νὰ διαφύγει. Ὁ Μητραλέξης μὲ τὸ PZL τὸ καταδιώκει πολυβολώντας τὸ συνεχῶς. Ὅμως τὰ πυρομαχικὰ τοῦ σύντομα τελειώνουν. Τότε ὁ γενναῖος ἀεροπόρος ἐπιχειρεῖ τὸ ἀδιανόητο. Πλησιάζει, ἐμβολίζει τὸ ἐχθρικὸ ἀεροπλάνο καὶ μὲ τὸν ἕλικά του ἀρχίζει νὰ καταστρέφει τὸ πηδάλιο τῆς οὐρᾶς τοῦ ἰταλικοῦ. Τὸ ἐχθρικὸ...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Οἱ διαφορὲς μεταξὺ τοῦ πνευματικοῦ πατέρα καὶ τοῦ... ψυχολόγου»

Δεῖτε τὴν συνέντευξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Doxologia τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, μὲ θέμα τὶς διαφορὲς μεταξὺ ἑνὸς πνευματικοῦ πατέρα καὶ ἑνὸς ψυχολόγου...

Ἢ μὲ τὸν Νενέκο ἢ μὲ τὸν Κολοκοτρώνη

Αποτέλεσμα εικόνας για παιδεια ελλαδα ρωμαιικοΓράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,
δάσκαλος-Κιλκὶς
«Τώρα, ἂς ποῦμε καὶ τὰ σημερινά μας. Τὰ σχολειά, ἂν βγάλει κανένας λίγα στὴν μπάντα, τ΄ ἄλλα ὅλα δουλεύουν γιὰ νὰ βγάλουνε λεβαντίνους κι ὄχι Ἕλληνες, μ΄ ὅλα τὰ ψευτοελληνικὰ ἐξωτερικὰ πασαλείμματα. Οἱ περισσότεροι ἀπ΄ αὐτοὺς ποὺ διδάσκουνε τὰ παιδιὰ μας κινήσανε ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ πέσανε μὲ τὰ μοῦτρα στὰ “μοντέρνα”. Γινήκανε θεριακλῆδες τοῦ μοντερνισμοῦ. Ὁ νοῦς καὶ ὁ λογισμός τους, μέρα - νύχτα, στριφογυρίζει στὶς μοντέρνες ἀνοησίες. Τὴν Ἑλλάδα δὲν θέλουνε μηδὲ νὰ τὴν ἀκούσουνε, τὴν “Ψωροκώσταινα”! Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀντιπαθητικὸ καὶ πιὸ μικρόμυαλο πλάσμα ἀπὸ τὸν ξιππασμένο ἄνθρωπο, ποὺ ἀρνήθηκε τὸ γάλα τῆς μάνας του καὶ ρεμπεύεται (=καμαρώνει) κιόλας  γι΄ αὐτὸ τὸ κατόρθωμα. Λοιπόν, ἀπὸ τέτοιους δασκάλους τί θὰ μάθουνε τὰ παιδιά μας, τὰ κακόμοιρα τὰ παιδιά μας; Θὰ μάθουνε, πὼς γιὰ νὰ γίνει κανένας σπουδαῖος καὶ γιὰ νὰ φαίνεται πὼς εἶναι ἔξυπνος, πρέπει νὰ μὴν ἔχει τίποτα ἑλληνικὸ ἀπάνω του...».
Ὄντως δὲν ὑπάρχει πιὸ μικρόμυαλο καὶ γελοῖο πλάσμα, ὅπως γράφει ὁ Κόντογλου στὰ «Μυστικὰ Ἄνθη» του,  ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἀρνεῖται καὶ φτύνει τὸ γάλα τῆς μάνας του. Μάνα εἶναι ἡ πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, ὄχι τὸ κράτος τὸ σημερινὸ τῶν Γραικύλων καὶ προσκυνημένων. Αὐτὸ τὸ κράτος ἐπιτίθεται μὲ λύσσα κατὰ τὴν Παιδείας, θέλει νὰ μετατρέψει τὰ σχολεῖα σὲ στρατόπεδα γενιτσάρων καὶ τοὺς δασκάλους σὲ πειθήνια ὄργανα ἀφελληνισμοῦ καὶ ἀθεΐας. Ἔλεγε ὁ...

4 Δεκ 2017

Ἅγιος Ἰωάννης Σιναΐτης: «Ἐκεῖνος ποὺ περιποιεῖται τὴν κοιλία του καὶ ἀγωνίζεται νὰ νικήση τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας, ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον πού προσπαθεῖ νὰ σβήση μεγάλη φωτιὰ μὲ λάδι»
Κλίμαξ - Περὶ γαστριμαργίας
Ὁ χορτασμὸς ἀπὸ φαγητὰ εἶναι πατὴρ τῆς πορνείας ἡ θλίψις δὲ τῆς κοιλίας εἶναι πρόξενος τῆς ἁγνότητος. Ἐκεῖνος ποῦ ἐκολάκευσε τὸν λέοντα, πολλὲς φορὲς τὸν ἡμέρωσε. Ἐκεῖνος ὅμως ποῦ περιποιήθηκε τὴν σάρκα, περισσότερο τὴν ἐξαγρίωσε.
Ἄν σο εἶναι εὔκολο, δίδε στὴν κοιλία σου τροφὴ χορταστικὴ καὶ εὐκολοχώνευτη, ὥστε μὲ τὸν χορτασμὸ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὴν ἀχόρταστη ὄρεξί της, ἐνῶ μὲ τὴν σύντομη χώνευσι νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴν σαρκικὴ πύρωσι σὰν ἀπὸ μάστιγα. Ἂς ἐξετάσωμε, καὶ θὰ βροῦμε πώς τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ φαγητὰ ποῦ «φουσκώνουν» ἐρεθίζουν τὴν σάρκα.
Ἐκεῖνος ποὺ περιποιεῖται τὴν κοιλία του καὶ ἀγωνίζεται νὰ νικήση τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας, ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον πού προσπαθεῖ νὰ σβήση μεγάλη φωτιὰ μὲ λάδι. Ὅταν θλίβεται ἡ κοιλία ταπεινοῦται ἡ καρδία. Ὅταν ὅμως δέχεται περιποιήσεις, θεριεύουν καὶ ἀλαζονεύονται οἱ λογισμοί.
Γνώριζε ὅτι πολλὲς φορὲς ὁ δαίμων τῆς γαστριμαργίας ἔρχεται καὶ κάθεται ἐπάνω στὸ στομάχι, καὶ κάνει ὥστε νὰ μὴ χορταίνει ὁ ἄνθρωπος, ἔστω καὶ ἂν φάγη ὁλόκληρη τὴν Αἴγυπτο καὶ πιῆ ὁλόκληρο τὸν Νεῖλο. Μετὰ τὸ φαγητὸ φεύγει ὁ ἀνόσιος καὶ μᾶς στέλνει τὸν δαίμονα τῆς πορνείας, ἀφοῦ τοῦ περιέγραψε τὸ συμβάν. «Νὰ τὸν συλλάβης, τοῦ λέγει, νὰ τὸν συλλάβης, νὰ τὸν ζαλίσης. Καθὼς ἡ κοιλία τοῦ εἶναι παραφορτωμένη, δὲν θὰ κουρασθῆς πολύ». Καὶ ἐκεῖνος μόλις ἦλθε χαμογέλασε. Καὶ ἀφοῦ μᾶς ἔδεσε «χειροπόδαρα» μὲ τὸν ὕπνο...

3 Δεκ 2017

Καρδινάλιοι καί ἐπίσκοποι, μέ ποιά Πίστη μπαίνουν στήν ἐκκλησιά μαζί;

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Γιά μιά χρονιά ἀκόμη, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Σεπτοῦ μας Πατριαρχείου ξαναμαγαρίστηκε: Μέσα στήν Θεία Λειτουργία, ἐπισήμως προσκεκλημένοι, παρέστησαν ἕνα σωρό καρδινάλιοι, ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη τοῦ πάπα.  
Τί μαχαιριά καί τούτη στίς καρδιές τῶν Ὀρθοδόξων, ὅσων ἀκόμα  κρατᾶνε κάπως ζωντανή τήν ἐκκλησιολογική τους συνείδηση!
Τό φωτογραφικό ὑλικό, πού φτάνει στά χέρια μας διά μέσου τοῦ διαδικτύου, εἶναι τό ὀλιγότερον σκανδαλῶδες: Περνᾶνε τά Ἅγια τῶν Ἁγίων στήν Μεγάλη Εἴσοδο μπροστά ἀπό τούς αἱρετικούς καί δέν διαμαρτύρεται οὔτε ἕνας ἀπό τούς παρευρισκομένους Ὀρθοδόξους ἱερεῖς καί ἐπισκόπους! Βγαίνει ὁ Πατριάρχης μας στήν Ὡραία Πύλη εὐλογῶντας ἀδιακρίτως Ὀρθοδόξους καί αἱρετικούς μαζί, λές καί δέν ἀκούστηκε τό ‘’τάς θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν’’! 
Ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμε ἀποφάσεις τῆς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.