ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23 Οκτ 2016

Ἐκκλησία Συνόδου ἐστὶν ὄνομα. Οἱ Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι

Μέ ἀφορμή τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης καί στά πλαίσια τῆς διακονίας κατηχήσεως τοῦ λαοῦ μας στά βασικά ζητήματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως προγραμματίσαμε φέτος στίς ἀνά μήνα ὁμιλίες στό ἐνοριακό πνευματικό μας Κέντρο νά ἀσχοληθοῦμε συστηματικά μέ τὸ συνοδικὸ θεσμὸ καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὴν πλέον ἁγιοπνευματικὴ καὶ χαρισματική του ἔκφραση, τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τήν προσφορά τους στήν ζωή καί τή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Τὴν προσεχή Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου, 6:30 μμ στὸ Κέντρο Ἐνοριακῆς Διακονίας (Μητρ. Παρθενίου 18), στὴν πρώτη ὁμιλία τοῦ κύκλου αὐτοῦ, θὰ μιλήσει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐάγγελος Πριγκιπάκης (διδάκτωρ Θεολογίας) μὲ θέμα: 
«Οἱ Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι».

Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ὁ ἐκκλησιασμός τῶν μαθητῶν στήν Κύπρο

22 Οκτ 2016

«ΟΧΙ» στὸ τζαμὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Βοτανικοῦ!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἕνα μεγάλο ὄχι στὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ ἑτοιμάζονται νὰ φωνάξουν οἱ κάτοικοι τοῦ Βοτανικοῦ τὸ Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2016. Ἡ Ἐπιτροπὴ Κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βοτανικοῦ ἔχει ὀργανώσει γιὰ τὸ προσεχὲς Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου στὶς 14.00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἐνάντια στὴν ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ, στό Σταθμὸ Μετρὸ Ἐλαιώνα.
Στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση ἡ Ἐπιτροπὴ Κατοίκων σὲ ἀνακοίνωσὴ της ἀναφέρει:
«Ἔπειτα ἀπὸ 400 χρόνια σκλαβιᾶς καὶ καταπίεσης, ἔπειτα ἀπὸ ποταμοὺς αἵματος Ἡρώων, ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ σκλαβιά, ἡ ἡμισέληνος ἐπιστρέφει στὰ ἱερά μας χώματα.
Ὁ Βοτανικός, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐρωτηθοῦν οἱ Ἕλληνες κάτοικοί του, μετατρέπεται σὲ κέντρο ἰσλαμιστῶν λαθρομεταναστῶν.
Ἐντελῶς καταχρηστικὰ καὶ ἀντιδημοκρατικὰ ἀποφασίστηκε νὰ στηθεῖ...

π.Ἀνανίας Κουστένης: "Ἡ κυρὰ Παναγιὰ στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους"

Ἡ ὁμιλία τοῦ π. Ἀνανία Κουστένη στὰ πλαίσια
τῶν "Δημητρίων 2016" στὸν Ἅγιο Δημήτριο Πειραιῶς!

21 Οκτ 2016

Ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος, κατὰ κόσμο Ἰωάννης, γεννήθηκε τὸ 1020 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Θεόδωρο καὶ τὴν Ἄννα. Ἀνατράφηκε ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια στὴν μοναχικὴ πολιτεία καὶ ἀσκήτεψε στὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας καὶ στὴν Παλαιστίνη. Ἔπειτα ἀπῆλθε στὸ ὄρος Λάτρον τῆς Καρίας τῆς Μ. Ἀσίας, στὴ μονὴ τοῦ Στήλου, ὅπου ἵδρυσε βιβλιοθήκη καὶ συγκέντρωσε γύρω του πολλοὺς μοναχούς. Ἐξαιτίας τῆς παραμονῆς του στὸ ὄρος τοῦ Λάτρου, ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος προσονομάζεται «Λατρηνός». Λόγω ὅμως τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν κατέφυγε, τὸ ἔτος 1079, στὴν Πάτμο, ὅπου μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α’ τοῦ Κομνηνοῦ (1081 – 1118) ἀνήγειρε τὴν περιώνυμη μονὴ καὶ βιβλιοθήκη.
Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ ὑποθέσεις τῆς μονῆς καὶ ἀργότερα, ἀφοῦ παραιτήθηκε ἀπὸ ἡγούμενος, ἦλθε στὸ Στρόβιλο, πόλη κοντὰ στὴν ἀκτὴ τῆς Μ. Ἀσίας καὶ ἀνέλαβε ἐκεῖ τὴν φροντίδα τῆς μονῆς τοῦ Ἀρσενίου. Ἀπὸ τὸ Στρόβιλο μετέβη ἀργότερα στὴ νῆσο Κῶ. Ἐκεῖ ἵδρυσε μονὴ τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, στὴν ὁποία κατόπιν ἐνεργειῶν του ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἀλέξιος Α’ ὁ Κομνηνός, δώρισε προάστια τῆς νήσου Λέρου καὶ τὴ νῆσο Λειψώ.
Ἀπὸ τὴν Κῶ μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀφοῦ συνάντησε τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α’ Κομνηνό, τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσει ἄδεια νὰ ἱδρύσει μονὴ στὴ νῆσο Πάτμο...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» ἀπὸ τὴν ἱερὰ νῆσο Πάτμο, 
τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ τὰ λείψανα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου…

Δεκανίκι τοῦ Φίλη ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος, στὸ θέμα τῆς στάσης τῆς Ἐκκλησίας στὴ δικτατορία & στὴν Κατοχή;


Νερὸ στὸ μύλο τῆς συριζικῆς προπαγάνδας περὶ σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μέ τή Χούντα καὶ τὶς κατοχικὲς δυνάμεις ρίχνει - ἄθελά του (;) θέλουμε νὰ πιστεύουμε -ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος μέ χθεσινὴ ὁμιλία του στὸ Σαλαμίνιο Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο στὸ Παραλίμνι Κύπρου....
Ἐπιδιώκοντας στὴν ὁμιλία του μὲ θέμα "Μία θεολογικὴ ματιὰ στὴν Εἰρήνη"  νὰ τονίσει ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ Χριστιανοῦ ἀπέναντι καὶ στοὺς ἐχθρούς του, ἀρχικώς παρατηρει πὼς ὁ ἄνθρωπος "ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφάνισής του ἐπιθυμεῖ καὶ εὔχεται γιὰ τὴν εἰρήνη, ἐντούτοις ὅλο τὸ φάσμα τῶν διαπροσωπικῶν, κοινωνικῶν καὶ ἄλλων σχέσεών του διαποτίζεται ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεση, τὴν ὠμὴ βία, συχνὰ δὲ καὶ τὸν πόλεμο".
Ἰδιαίτερη ἐντύπωση ὅμως προκαλεῖ μία ἑπόμενη ἀναφορά του:...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης: Μαρτύρησε γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν νηστεία του!

Ἦταν υἱὸς ἱερέα καὶ γεννήθηκε στὸ χωριὸ Γεράκι τῆς Μονεμβασιᾶς.
Τὸ 1770 ὅταν οἱ Ἀλβανοὶ ἦλθαν στὴν Πελοπόννησο, ἔσφαξαν τὸν πατέρα του, καὶ αὐτὸν μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του, τοὺς ἀπήγαγαν στὴ Λάρισα. Ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης 15 χρονῶν. Ἐκεῖ πουλήθηκε μαζὶ μὲ τὴ μητέρα του σὲ κάποιο Τοῦρκο. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Τοῦρκος αὐτὸς δὲν εἶχε παιδιά, θέλησε νὰ υἱοθετήσει τὸν Ἰωάννη ἀφοῦ τὸν ἐξισλαμίσει. Οἱ τεράστιες καὶ ποικίλες προσπάθειες τοῦ Τούρκου γιὰ νὰ ἐξισλαμίσει τὸν Ἰωάννη, δὲν ἔφεραν κανένα καρπό. Ὁ νέος μὲ ὑψηλὸ φρόνημα, διαρκῶς ἔλεγε: «ἐγὼ Τοῦρκος δὲν γίνομαι, ἐγὼ εἶμαι χριστιανὸς καὶ χριστιανὸς θέλω νὰ πεθάνω».
Τότε ὁ Τοῦρκος, μέσα στὸ σπίτι του, ἄρχισε νὰ βασανίζει σκληρὰ τὸν Ἰωάννη. Τὴν περίοδο τοῦ δεκαπενταύγουστου τὸν πίεζε νὰ καταλύσει, καὶ μάλιστα εἶχε βάλει καὶ τὴ μητέρα του νὰ τὸν παρακαλέσει νὰ φάει ἀπὸ τὰ δελεαστικὰ φαγητά. Ἀλλὰ ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε: «ἐγὼ εἶμαι γιὸς παπὰ καὶ πρέπει νὰ φυλάττω καλύτερα ἀπὸ τοὺς γιοὺς τῶν λαϊκῶν τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας».
Ἐξαγριωμένος ὁ σκληρὸς Τοῦρκος ἀπὸ τὴν στάση τοῦ Ἰωάννη, τὸν μαχαίρωσε στὴν...

Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου (2016)

Ἡ πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Ευδοκίμου τοῦ Βατοπαιδινοῦ στὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου καὶ συγχορατούντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Στὸ δεξιὸ χορὸ ἔψαλλαν οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου μαζὶ μὲ τὸν Γέροντα Ἀντίπα τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίας Ἄννης Καρυῶν, ἐνῶ στὸν ἀριστερὸ χορὸ οἱ Πατέρες τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Καρυῶν τῆς συνοδείας τοῦ Γέροντος Γρηγορίου.

Ἡ ἀποτυχία τῆς συνάντησης τοῦ Κιέτι, ὑπὸ τὸ πρίσμα παπικοῦ ἀρθρογράφου

Ἱερὰ Μηγτρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὅπως εἶναι γνωστὸ πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, (16 ἕως 22 Σεπτεμβρίου 2016), συνῆλθε ἡ 14η Ὁλομέλεια τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν στὸ Κιέτι τῆς Ἰταλίας ἡ ὁποία κατήρτισε ἕνα τελικὸ κείμενο κοινῆς ἀποδοχῆς μὲ τίτλο: «Συνοδικότητα καὶ Πρωτεῖο κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία: καθ’ ὁδὸν πρὸς μία κοινὴ κατανόηση στὴν ὑπηρεσία τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας». Ἐπειδὴ πρόκειται τὸ κείμενο αὐτὸ νὰ συζητηθεῖ συνοδικὰ σὲ προσεχῆ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, πρὸς τὸ παρὸν δὲν θὰ καταπιαστοῦμε μὲ αὐτό. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ ἁρμόζον καὶ πρέπον, τὸ νὰ μὴν προτρέχουμε ἐμεῖς νὰ ἐκφράσουμε πρῶτοι τὴ γνώμη μας, ἀλλὰ νὰ ἀφήσουμε νὰ ἀποφανθεῖ πρῶτα ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Ἱεραρχία. Θὰ περιοριστοῦμε μόνον νὰ σχολιάσουμε τὴ συνάντηση τοῦ Κιέτι ἀπὸ τὴν σκοπιὰ ἑνὸς παπικοῦ ἀρθρογράφου, τοῦ Mark Woods, ὁ ὁποῖος δημοσίευσε στὸ ἰστολόγιο «Christiantoday.com», ἕνα ἄρθρο μὲ...

20 Οκτ 2016

Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγματος

Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας, Ὑποστρ/γος ΕΛ.ΑΣ
Ἐδημοσιεύθη τὴν 5-6-2016 ὡς ἔνθετό τς «Καθημερινῆς» ἕνα Σχέδιο Συντάγματος, προτεινόμενον πρὸς ψήφισιν, μὲ τίτλο «Ἕνα καινοτόμο Σύνταγμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα». Ἡ πιὸ σημαντικὴ τομὴ τοῦ ἐν λόγω σχεδίου εἶναι ἡ ἀφαίρεση ἀπὸ τὸ ἐν ἰσχύι Σύνταγμα τοῦ προοιμίου μὲ τὴν ἐπίκλησιν τῆς «Ἁγίας Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», ἡ κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, τῆς διατάξεως τῆς σχετικῆς μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκείαν τοῦ ἄρθρου 3 καὶ τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 16, ποὺ ἐπιτάσσει παιδείαν τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἀποβλέπουσα στὴν «…ἠθική…ἀγωγὴ καὶ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση». Φρονῶ ὅτι ἡ τομὴ αὐτὴ εἶναι θανατηφόρος γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
1) Στὸ ἄρθρο 1 τοῦ Σχεδίου διαβάζουμε: «Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸ Ἔθνος». Ἡ καρδιὰ ὅμως τοῦ κάθε ἔθνους εἶναι ἡ θρησκεία. Ἄρα ἡ ἐξουσία τοῦ νομοθετεῖν πρέπει νὰ πηγάζει ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν νοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Ἔθνους. «Ἄκαρδο» ἔθνος δὲν ὑπάρχει. Ἄρα τὸ ἐν λόγω Σχέδιο πλήττει τὴν καρδιὰ τοῦ Ἔθνους.
2) «Ἀρχὴ παντὸς συλλογισμοῦ τὸ τί ἐστι», λέει ὁ Ἀριστοτέλης. «Τί ἐστι», λοιπόν, ἐπίκλησις τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ ἐν ἰσχύι Σύνταγμα; Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ φωνὴ τοῦ ποταμοῦ αἵματος τῶν προγόνων μας, ποὺ....

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: "Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος εἶχε βρεῖ τὸν ὀρθόδοξο τρόπο νὰ εἶναι διαρκῶς νέος καὶ νὰ ζεῖ εἰς αἰώνας αἰώνων! Ἀπόδειξη; Τὸ ἄφθαρτο σκήνωμά του!"

Πρέπει νὰ δεχόμαστε τὸ αὐτομαστίγωμα στὸν Πειραιά;

Γράφει  Χριστίνα Ταχιάου
Ὁμολογῶ ὅτι ἀγνοοῦσα πὼς ἀπὸ τὸ 1978 Σιίτες Μουσουλμάνοι αὐτομαστιγώνονται στὸν Πειραιὰ προκειμένου νὰ γιορτάσουν τὴν Ἀσούρα, νὰ τιμήσουν τὴ μνήμη τοῦ μάρτυρά τους. Προφανῶς ὅσες φορὲς εἶχε τύχει στὸ παρελθὸν νὰ δῶ κάποια σχετικὴ εἴδηση, θεώρησα ὅτι ἀφοροῦσε τὸ Ἰρᾶν ἢ κάποια ἄλλη μουσουλμανικὴ χώρα καὶ τὸ προσπέρασα, ὅπως κάνω κι ὅταν ἀκούω γιὰ σταύρωση μὲ ἀληθινὰ καρφιὰ Χριστιανῶν στὶς Φιλιππίνες. Φέτος, ὅμως, ἦταν τέτοιος ὁ βομβαρδισμὸς μὲ εἰκόνες στὴν τηλεόραση καὶ τὰ site, ποὺ θέλοντας καὶ μὴ ἔμαθα ὅτι τόσο στὸν Πειραιὰ ὅσο καὶ σὲ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις τηρεῖται τὸ «ἔθιμο» αὐτό.
Δὲν ξέρω πόσοι θὰ ἤθελαν νὰ πέσουν στὸ δρόμο ἐπάνω σε μιὰ πομπὴ ὅπου πετάγονται τὰ αἵματα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ξεσκίζουν σὲ κοινὴ θέα τὶς σάρκες τους. Κάπου διάβασα ὅτι δὲν τοὺς ὑποχρεώνει ἡ θρησκεία τους νὰ αὐτομαστιγώνονται μὲ τέτοια ἔνταση, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι θέλουν καὶ τὸ κάνουν. Κάποιος μὲ πληροφόρησε ὅτι τὸ ἔθιμο αὐτὸ δὲν εἶναι Σιιτικό, ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν νοτιοανατολικὴ Ἀσία. Λίγο μὲ ἐνδιαφέρει αὐτό. Ὅποιος κι ἂν τὸ κάνει, τὸ θέμα μου εἶναι ἐὰν πρέπει νὰ ἀποδεχόμαστε ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ λαμβάνει χώρα σὲ κοινὴ θέα στοὺς δρόμους τῶν ἑλληνικῶν πόλεων. Μιὰ ἀπόπειρα ἀπαγόρευσης θὰ προσέκρουε στὴν καταπάτηση τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας;
Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία θεωρεῖται ὡς....

Ἀνάμεσα στὴ Σκύλλα τῆς οἰκονομικῆς χρεοκοπίας καὶ τὴ Χάρυβδη τῆς πνευματικῆς πτώχευσης

Γράφει  Θεοφάνης Μαλκίδης 
Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ προθυμία τῆς  ἀποκαλούμενης πολιτικῆς τάξης, ἡ ὁποία αφου κατανάλωσε  καὶ ἐξευτέλισε ἀνερυθρίαστα κάθε τί ἑλληνικό, σημαντικὸ καὶ σπουδαῖο, πέτυχε νὰ ὑποδουλώσει καὶ νὰ ξεπουλήσει  τὸν  ἐθνικό, πολιτισμικό, δημόσιο καὶ κοινωνικὸ πλοῦτο τῆς Ἑλλάδας. Εἶναι ἐκπληκτικό το πὼς αὐτοὶ ποὺ παριστάνουν τὸ πολιτικὸ προσωπικό τς χώρας, ἀφοῦ ἔχουν δέσει χειροπόδαρα τὸ λαό μας, ἀπὸ τοὺς ἀγέννητους καὶ τὶς νέες γενιὲς μέχρι τοὺς συνταξιούχους,  νὰ πωλοῦν ἀντὶ πινακίου φακῆς, κάθε τί ποὺ οἰκοδομήθηκε μὲ κόπο, μόχθο καὶ ἱδρώτα. Ὁ φυλακισμένος στὸ κολαστήριό το Νταχάου Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς καὶ ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης τὸν ὁποῖον ἐσχάτως πολλοὶ τὸν ἐκχυδαΐζουν, γράφουν πολλὰ γιὰ τὸν κόπο τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰδικότερα τῶν Ἑλλήνων...
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ποτὲ δὲν ἐμφανίστηκε στὴν Ἑλληνικὴ γῆ,  αὐτὴ ποὺ δημιουργήθηκε καὶ ἀπελευθερώθηκε μὲ θυσία καὶ ἀντίσταση, μία τόσο ἐθελόδουλη καὶ ἐλεεινὴ «πνευματικὴ» ὁμάδα,  ἡ ὁποία ἀφοῦ συνέφαγε στὴν....

Ἡ Θράκη εἰς τὸ ἔλεος τῶν ἐθνοκτόνων

Γράφει  Γεώργιος  Εμ. Δημητράκης
Τοὺς Πομάκους τοὺς γνωρίζομε ὅλοι. Οἱ ἀνόητοι κυβερνοῦν τὸ Κράτος τῶν Ἀθηνῶν, καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζομε. Ἀλλὰ πρῶτα ἃς μείνομε εἰς τοὺς Πομάκους μας. Εἶναι πράγματι γεγονός, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπιστημονικῶς ἀδιάψευστα στοιχεῖα περὶ τῆς καταγωγῆς των. Κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισύ το 19ου αἰῶνος ἡ Σόφια ἐκμεταλλεύτηκε τὸ γεγονὸς αὐτὸ  καὶ ἰσχυρίσθηκε, ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι ἐξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τὸν ἰσχυρισμὸ αὐτὸν τὸν ἀπέρριψαν Βούλγαροι ἱστορικοὶ ὡς ὁ καθηγητὴς Στρασιμίρωφ. Προηγουμένως, τὸ 1789, ὁ Τσέχος καθηγητὴς Γίρατσεκ, διατελέσας ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Ἡγεμονίας τῆς Βουλγαρίας,  κατέληξε εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι μᾶλλον Ἕλληνες. Εἰς τὸ συμπέρασμα αὐτὸ κατέληξε ὁ Γίρατσεκ βάσει γλωσσολογικῶν, μᾶλλον, παρὰ ἱστορικῶν ἐρευνῶν. Ἔκτοτε ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ξεπέρασε τὰ ὅρια ποὺ ἔθεσε ἡ ἔρευνα τοῦ Γίρατσεκ.
Ἐπιστημονικῶς ἀναμφισβήτητο εἶναι, ὅτι εἰς τὴν ἀρχαιότητα ζούσανε εἰς τὴν περιοχὴ ποὺ ζοῦνε σήμερα οἱ....

19 Οκτ 2016

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ γιὰ τὸ τέμενος στὸ Βοτανικὸ καὶ τὴν Κατεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἀφιέρωμα στοὺς ἐπιχαίροντας γιὰ τὴν ἔναρξι ἀνεγέρσεως ἰσλαμικοῦ τεμένους στὸ Βοτανικὸ καὶ στὸ θεολογικὸ τμῆμα τοῦ Α.Π.Θ. γιὰ τὴν δημιουργία κατευθύνσεως μουσουλμανικῶν σπουδῶν
Ἐπειδή πολλή παραπληροφόρησις καί συσκότησις τῶν πραγμάτων ὑφίστανται καί ὡραιοποιοῦνται ἀνθρωποπαθεῖς «κατασκευαί» ἐμφανιζόμενες δῆθεν ὡς ἔνθεες ἀποκαλύψεις, ἀφιερώνουμε στούς ἐπιχαίροντες καί συγχαίροντες γιά τήν ἔναρξι ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό, ἐπάνω σέ αἱματοπότιστη ἀπό τό αἷμα χιλιάδων νεομαρτύρων γῆ, πού ἀρνήθηκαν τόν ἐξισλαμισμό στά τέσσερα μαῦρα ἑκατόχρονα τῆς δουλείας, γιά νά παραμείνουν Χριστιανοί καί Ἕλληνες ποτίζοντας τό δένδρον τῆς ἐλευθερίας μας, ἀλλά καί στούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητάς καί καθηγήτριες τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ., πού «γιόρτασαν» τήν ἐπίσημη...

Ἡ λίστα μὲ τοὺς "ἀξιόπιστους συμμάχους" στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Soros! Καὶ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς μέσα!

Οἱ Σουηδοὶ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι γνωστοὶ γιὰ τὴν προτίμησή τους στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὴν «διαφορετικότητα», εἶναι οἱ πιὸ πιστοὶ «σύμμαχοι» τοῦ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς γεννημένου στὴν Οὐγγαρία μεγαλοεπιχειρηματία Τζόρτζ Σόρος ὁ ὁποῖος εἶναι πρόεδρος τοῦ ἱδρύματος Ἀνοικτὴ Κοινωνία, ὅπως ἀποκαλύπτουν ἔγγραφα ποὺ διέρρευσαν. Τό Ίδρυμα Οpen Society τοῦ Σόρος βρέθηκε νὰ ἔχει προσλάβει μιὰ ἑταιρεία συμβούλων γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν μελῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῆς ὑποστήριξής τους σύμφωνα μὲ τὶς «ἀξίες» τοῦ ἱδρύματος μέχρι τὸ τέλος τῆς θητείας τους τὸ 2019, ἀνέφερε ἡ σουηδικὴ εἰδησεογραφικὴ ἰστοσελίδα Fria Tider, σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο ποὺ διέρρευσε.
Ἕνας ἀναλυτικὸς κατάλογος τῶν εὐρωβουλευτῶν ἀνέφερε ὅτι οἱ Σουηδοὶ πολιτικοὶ εἶναι μακρὰν οἱ πιὸ πιστοὶ στὶς πολιτικὲς φιλοδοξίες τοῦ George Soros. 13 ἀπὸ τοὺς 20 Σουηδοὺς εὐρωβουλευτὲς (ἰσοδύναμο μὲ τὸ 65 τοῖς ἑκατὸ) ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς «πιστοὶ σύμμαχοι». Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ὁ κατάλογος τῶν Σουηδῶν νομιμόφρονων στὸν Σόρος περιλαμβάνει ἐκπροσώπους κομμάτων καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, ποὺ φέρονται ὡς....

Κύπριοι μήνυσαν τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ γιὰ... "προσηλυτισμὸ" τοῦ γιοῦ τους!

Φωτογραφία: Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος μὲ τὸν ἡγούμενο 
τῆς Ἱ. Μ. Μαχαιρὰ ἐπίσκοπο Λήδρας Ἐπιφάνιο 
Ἀπαντήσεις στὶς κατηγορίες ἐναντίον του ὅτι κινεῖ τὰ νήματα κυκλώματος «στρατολόγησης μοναχῶν» ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος. Μιλώντας στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Σίγμα «μεσημέρι καὶ κάτι», ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ ἀπέρριψε κατηγορηματικά τα ὅσα τοῦ καταλογίζουν συγγενεῖς μοναχῶν, χαρακτηρίζοντας τὰ περὶ κυκλώματος φανταστικά. «Ἃς τὸ ἀποδείξουν», ἀνέφερε, «διότι ἐγὼ ἀδυνατῶ νὰ μπῶ σὲ αὐτὴ τὴ λογική». 
Στὸ ἐρώτημα γιατί οἱ μοναχοὶ εἶναι στὴν πλειοψηφία τους ἄνθρωποι ἄνω τῶν 30 ἐτῶν μὲ πολλὰ πτυχία, ὁ Πανιερώτατος τόνισε ὅτι ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής. «Εἶναι μιὰ ἐπιλογὴ πολὺ σημαντικὴ καὶ πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς καλλιεργημένος γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ βάθος καὶ τὸ νόημα τῆς μοναχικῆς ζωῆς», ἐπεσήμανε. Προχωρώντας ἕνα βῆμα πιὸ πέρα καὶ καταρρίπτοντας τοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι....

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ἐὰν ἡ διαπαιδαγώγηση χωριστεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τοῦ Χριστοῦ, δὲν χάνεται ἡ ἐπιστήμη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἡ διαπαιδαγώγηση, καὶ οἱ πραγματικοὶ ἄνθρωποι»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Δὲν φτάνει μόνο ἡ πίστη…» 
Ἱεραποστολικὲς Ἐπιστολὲς Β΄, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Σ΄ ἕναν καθηγητὴ γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν 
Θυμώνετε μὲ κάποιους φίλους σας, οἱ ὁποῖοι δυσαρεστοῦνται μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἔχετε δίκαιο. Ὁ θυμὸς σας εἶναι δίκαιος θυμός. Τέτοιος θυμὸς ἔχει ἀξία μπροστὰ στὸν Θεό. Ὅμως δὲν ὠφελεῖ μόνο ὁ θυμός, οὔτε μόνον ἡ πειθώ. Πρέπει καὶ νὰ προσεύχεστε γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἀφροσύνη τους ξεσηκώνονται ἐναντίον τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ στὰ σχολεῖα. Νὰ τοὺς ἀνοίξει ὁ Θεὸς τὰ μάτια, ὥστε νὰ δοῦν ὅτι κόβουν τὸ κλαδὶ πάνω στὸ ὁποῖο κάθονται. Διότι ὅλη ἡ διαπαιδαγώγηση τῆς χριστιανικῆς νεολαίας βασίζεται πάνω στὸν ἀταλάντευτο βράχο τῆς ἐπιστήμης τοῦ Χριστοῦ. Σ΄ ἐκεῖνον βασιστήκαμε καθ΄ ὅλη τὴ χιλιετία τῆς βαπτισμένης ἱστορίας μας, σ΄ ἐκεῖνον πρέπει νὰ βασιστοῦμε καὶ σήμερα καὶ αὔριο καὶ...

Ὁ Ὅσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος, πού ἀντιστάθηκε στήν φραγκιά

Ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως

Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ἐμεῖς δεν θά πάψουμε ν᾽ ἀναφερόμαστε σε ἱερές, ὁδηγητικές μορφές τοῦ παρελθόντος, πρός ἐνίσχυση, ἐνδυνάμωση καί ἀναψυχή. Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 ἔτη ἀπό την ὁσιακή κοίμηση τοῦ Παπουλάκου. Πολέμησε ὁλόψυχα ξένες ἐπιδράσεις, δυτικές παραδόσεις, ξένες πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Καυτηρίασε τόν ἑτερόδοξο μονάρχη, πού ἔκλεισε πολλά μοναστήρια καί γκρέμισε βυζαντινούς ἱ. ναούς. Γιά τά φλογερά κηρύγματά του, διώχθηκε, ταλαιπωρήθηκε, ἐξορίσθηκε καί φυλακίσθηκε. 
Οἱ τότε ἐκσυγχρονιστές τόν κατηγόρησαν ὡς ἀγύρτη, γιατί τούς ἐνοχλοῦσαν τά λόγια του. Ὁ λαός ἀκολουθοῦσε τόν ἄδολο μαχητή, τόν ἀκέραιο ἱεροκήρυκα, τόν ἀκτήμονα μοναχό, τόν ὁμολογητή ρασοφόρο. Ἀπό νωρίς ὁ Παπουλάκος, κατάλαβε καλά ὅτι ἡ δυτική θεολογία ἦταν ἀνορθόδοξη καί ἀντιορθόδοξη. Ἡ δυτική θεολογία ἤθελε να κατεβάσει τόν οὐρανό στή γῆ, να διατηρεῖ τούς χριστιανούς στή σκλαβιά, νά καλλιεργεῖ τόν ἀλλαζονικό οὑμανιστικό ἀνθρωπισμό, πού ἔφερνε τόν ἀθεϊσμό. Ἀποφάσισε ἔτσι νά διδάξει τόν λαό μεγάλες ἀλήθειες μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του. Ἡ Βαυαροκρατία ἦταν σκληρή ἀπέναντι στόν ὀρθόδοξο κλῆρο. Ἤθελαν νά φραγκέψουν τά πάντα. Ἀντιστάθηκαν σθεναρά, ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης, ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτος, οἱ Κολλυβάδες, Φιλοκαλικοί, Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί ὁ ἄφοβος Παπουλάκος.
Ὁ Χριστoφόρος Παναγιωτόπουλος ἤ Χριστοπανάγος ἤ Παπουλάκος ἤ Παπουλάκης γεννήθηκε στό μικρό χωριό Ἄρμπουνα τῶν Καλαβρύτων περί τό 1780. Ζοῦσε μέτρια καί...

18 Οκτ 2016

Ὅσιος Παΐσιος: «Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Πατὴρ Παΐσιός μοῦ εἶπε», 
τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ
– Γέροντα, στὴν Πάτρα πρὶν ἀπὸ 2 μῆνες ἔκανε σεισμό! Δυνατὸ σεισμό, ράγισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες!
– Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;
– Μᾶς ξύπνησε, μᾶς ξύπνησε γέροντα!
– Ὅμως πάλι θὰ κοιμηθεῖτε.
– Ναί, ναί, γέροντα.
– Καὶ ΄δῶ βλέπει κανεὶς τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Γυρίζει τὸ κουμπὶ μέχρι τὸ πέντε, δὲν τὸ γυρίζει παρὰ πάνω, θὰ μποροῦσε νὰ πάει μέχρι τὸ δώδεκα καὶ δὲν θά ἔμενε τίποτα ὄρθιο. Γυρίζει τὸ κουμπί, μέχρι ἐκεῖ ποὺ θὰ ὠφελήσει.
Ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέσα σὲ τρία λεπτὰ νὰ μετανοήσουν, ἂν γύριζε ἂς ποῦμε τὸ κουμπὶ καὶ ἔκανε σεισμὸ σὲ ὅλη τὴν γῆ. Ἀμέσως θὰ φώναζαν ὅλοι «ἥμαρτον, ἥμαρτον» καὶ θὰ ΄καναν προσευχὲς καὶ τάματα. Μετὰ ἀπὸ μία βδομάδα ὅμως… θὰ τρεχαν πάλι στὰ μπουζούκια.
* Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, εἶναι ἁγιογράφηση τῆς συνοδείας 
τοῦ Γέροντος Εὐφροσύνου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Τιμίου Προδρόμου, Καρυές Ἁγίου Ὅρους

Μόρφου Νεόφυτος: «Μετὰ τὰ μεγάλα γεγονότα θὰ κληθοῦμε νὰ κηρύξουμε Ὀρθοδοξία, φροντίστε νὰ εἶστε μέ Ὀρθόδοξο φρόνημα»!

Ὁμιλία Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν θὰ εἴμαστε ἁπλῶς θαυμαστὲς προφητῶν καὶ προφητειῶν. Πρέπει νὰ διαχειριστοῦμε τὰ πράγματα. Οὔτε νὰ εἴμαστε φοβισμένοι γύρω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ τελεσιουργοῦνται μήπως μᾶς πιάσει κι ἐμᾶς καμιὰ σφαίρα. Μπορεῖ νὰ μὴν μᾶς πιάσει σφαίρα νὰ μᾶς πιάσει σεισμός, νὰ μᾶς πιάσει μία πείνα. Δηλαδή, κάποιες ἐπιπτώσεις θὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς. Ἄρα χρειάζεται διαχείριση, ἐσωτερικὴ διαχείριση. Ὄχι νὰ γεμίσουμε τὰ ψυγεῖα μας, κάποτε θὰ ἀδειάσουν…
Ὑπάρχει κάτι ὡραῖο στὴ Δεύτερη πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ λέει: “ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι”. Ἔξω γίνονται μάχες, μέσα μου γίνονται...

Κεμάλ, Ἐρντογᾶν, Θράκη καὶ Ἑλλάδα...

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Γράφει  Θεοφάνης Μαλκίδης
Ἀντὶ νὰ μιλήσεις γιὰ τὸ φασίστα Μουσταφὰ Κεμὰλ στὴ στιγμὴ ποὺ πρέπει, τὸν ἀνέχεσαι, τὸν προτείνεις γιὰ Νόμπελ Εἰρήνης (!!!!), τοῦ χαρίζεις ἕνα ψεύτικο σπίτι στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἀφοῦ θαυμάζεις τὸ "ἔργο" του, βιώνεις τὰ "μαθήματα" ἐξόντωσης τῶν λαῶν ποὺ ἔδωσε στὸν πιστό του μαθητῆ Ἀδόλφο Χίτλερ. Σμύρνη, Τραπεζούντα, Δίστομο, Καλάβρυτα, Κάνδανος, Κερδύλλια, Χορτιάτης, Πύργοι, Μεσοβουνό. 
Ἀντὶ νὰ ἀποκαλύψεις τὸν Κεμαλισμὸ καὶ τὴ συνέχειά του τὸν Ναζισμό, καταθέτεις στεφάνι στὸ Μαυσωλεῖο τοῦ σφαγέα, εἰσάγεις τὴ μορφή του στὰ ἑλλαδικὰ σχολικὰ βιβλία καὶ τὸν θεωρεῖς παγκόσμιο ἡγέτη.... Ἔτσι εἶναι ἑπόμενο νὰ  βιώνεις καὶ τὰ πολιτικὰ "μαθήματα " ποὺ παρέδωσε ὁ Κεμαλισμὸς στὸν Ταγὶπ Ἐρντογᾶν ὁ ὁποῖος μὲ Ὀθωμανικὸ προσωπεῖο συνεχίζει τὸ...

Τί ἐστί Οἰκουμενισμός

Ἐπιμέλεια: Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς 
Μικρὴ συλλογὴ ἀποφθεγματικῶν περιγραφῶν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ σύγχρονους Πατέρες καὶ διδασκάλους
Μία θρησκεία μόνο εἶναι, ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανική Θρησκεία. Καὶ τό πνεῦμα αὐτό τὸ ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές.Τὰ ἄλλα πνεύματα εἶναι πνεύματα πλάνης καὶ οἱ διδασκαλίες τους εἶναι μπερδεμένες. 
Πρέπει νὰ δοῦμε ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια.Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴν Ὀρθοδοξία.Ἐγώ τὴν ἔχω ζήσει καὶ τὴν ξέρω, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔχω ζήσει, μέσα σὲ ἁγίους ἀνθρώπους, ποὺ πέφτουν, στὸ πνεῦμα αὐτό τῆς ἀληθείας.Ὑπάρχουν πολλά φῶτα ποὺ βλέπει κανείς καὶ ἐντυπωσιάζεται. Μὰ ἕνα εἶναι τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινό.Πρέπει νὰ τὰ σκεφτοῦμε αὐτά....
                                                                     ( Ἅγιος Πορφύριος)

Ζητοῦμε τὴν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, στὴν κοινωνικὴ ἕνωση, στὴν ἐμπορικὴ ἕνωση, στὴν πολιτισμικὴ ἕνωση καί, προπαντῶς, εἰς τὴν θρησκευτική ἕνωση, αὐτὸ ποὺ ἀκριβῶς λέμε Οἰκουμενισμός. Στὴ χοάνη αὐτὴ νὰ ρίξουμε ὅλες τὶς θρησκεῖες, νὰ βγάλουμε αὐτὸ ποὺ λέμε Οἰκουμενισμός. Θέτουμε, λοιπόν, «ἐκ ποδῶν» τὸν Θεόν, ποὺ σταμάτησε τὴν πυργοποιΐα, τότε, καὶ μᾶς ἔδωσε τὴν Πεντηκοστή. Τὸν διώχνουμε τὸν Θεό, δὲν τὸν χρειαζόμαστε τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα εἶναι....

17 Οκτ 2016

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας καὶ οἱ ἀποστάτες, ποὺ θέλουν νὰ τὴν νοθεύσουν

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
(Φώτης Κόντογλου, «Μυστικὰ Ἄνθη»)
 Ἔχω τὴ γνώμη πὼς ὅποιος παίρνει τὸ Χριστιανισμὸ σὰν ἕνα ἠθικὸ σύστημα, τὸν κατεβάζει στὶς ἀνθρώπινες καὶ κοσμικὲς σκοπιμότητες, γιὰ νὰ τὸν κάνει πιὸ βολικόν, ἐπειδὴ δὲν ἔχει μέσα του τὴ φωτιά, ποὺ τὸν κάνει νὰ πετὰ στὸν ὑπερφυσικὸ κόσμο, ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Κύριος κι οἱ ἅγιοί του. Καὶ γι` αὐτὸ ὁ τέτοιος ἄνθρωπος  εἶναι ψυχρός, ἀκατάνυκτος καὶ ἄπιστος στὰ μεγαλεῖα το Θεοῦ καὶ ξεπέφτει σὲ  ἄδειες γενικότητες καὶ ἠθικολογίες. Ἐμᾶς, οἱ τέτοιοι «φιλελεύθεροι» χριστιανοί, μᾶς λένε μισαλλόδοξους, φανατικούς, παλιοημερολογίτες. Ἐκεῖνοι εἶναι ὅλο ἀγάπη καὶ γι` αὐτὸ ζητᾶνε, τάχα τὸ ἀδέλφωμά μας μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τὸ θέλουνε γιὰ νὰ γίνουμε εὐρωπαϊκοί, μοντέρνοι χριστιανοί. Γι' αὐτὸ ποτὲ δὲ μιλᾶνε γιὰ τὴν ἕνωσή μας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους τς Ἀνατολῆς, ποὺ τοὺς περιφρονοῦμε. Λοιπόν, αὐτοὶ δὲν εἶναι μισαλλόδοξοι σὰν τὸν ἅγιο Βασίλειο, σὰν τὸν Ἀθανάσιο, σὰν τὸν Φώτιο, σὰν τὸν Συμεὼν τὸν νέον Θεολόγο, σὰν τὸν Μάρκο τὸν Εὐγενικό. Μάλιστα, τοῦτοι οἱ νέοι κήρυκες, νοιώθουνε μέσα τους περισσότερη ἀγάπη κι ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ καταδίκασε τὸν Ἑωσφόρο καὶ τὸν Ἰούδα καὶ γι` αὐτὸ μιλᾶνε μὲ συμπάθεια γι` αὐτοὺς καὶ γιὰ κείνους ποὺ παραμορφώσανε τὴ χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν κάνανε ἕνα κοσμικὸ σύστημα. Αὐτοὶ μυρίζουνε ἀπὸ μακριὰ τὴ μούχλα, ποὺ μυρίζουνε τὰ ὀρθολογιστικὰ ἐκτρώματα τῆς....

Ῥωμανίδης: «Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται κανείς γιὰ νὰ ἀποκτήσει νοερὰ προσευχὴ εἶναι νὰ ἔχει Πνευματικὸ Πατέρα μέ νοερὰ προσευχή»

Φωτογραφία: Γέροντας Ἰωσὴφ ἡσυχαστὴς (1897-1959) μὲ τὴ συνοδεία του
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμπειρικὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας 
κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη» τόμος Β΄,  
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου
Προκειμένου νὰ ἀποκτήσει κανεὶς τὸν φωτισμὸ τοῦ νοῦ καὶ τὴν ἀδιάλειπτη νοερὰ προσευχή, ποὺ εἶναι ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παρουσία Πνευματικοῦ Πατρός, ποὺ γνωρίζει τὰ θέματα αὐτὰ ἐμπειρικῶς καὶ μπορεῖ νὰ καθοδηγήσει πνευματικὰ τὸν ἄνθρωπο.
«Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀποκτήσει νοερὰ προσευχὴ εἶναι νὰ ἔχει Πνευματικὸ Πατέρα ποὺ ἔχει νοερὰ προσευχή. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ βασικό. Διότι εἶναι ἀδύνατο ἢ τουλάχιστον σχεδὸν ἀδύνατον νὰ μάθει κανεὶς τὴν νοερὰ προσευχή, διαβάζοντας περὶ νοερᾶς προσευχῆς. Μὲ τὴν ἀνάγνωση δὲν βγαίνει τίποτε. Πρέπει νὰ ἔχει Πνευματικὸ Πατέρα. Αὐτὸ εἶναι σαφές».
Ὁ Πνευματικὸς Πατέρας λέγεται Κατηχητής, ποὺ καθοδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο, μὲ τὴν...

Ἀπίστευτο: Ἕλληνες μουσουλμάνοι μαθητὲς τῆς Θράκης κάνουν μάθημα μὲ τουρκικὰ ἰσλαμικὰ βιβλία!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
Προπαγάνδα γιὰ τὸ Ἰσλὰμ στοὺς μειονοτικοὺς μαθητὲς τῆς Θράκης
Τὴν ὥρα ποὺ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας βρίσκεται στὰ χαρακώματα μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ θέμα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, χιλιάδες Ἕλληνες μαθητές, μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, ποὺ διαμένουν στὴ Θράκη κάνουν μάθημα γιὰ τὸ Ἰσλὰμ μὲ βιβλία ποὺ εἰσάγονται ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ δὲν ἐλέγχονται γιὰ τὸ περιεχόμενό τους ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος.
Τὸ ἀξιοσημείωτο δὲ εἶναι πὼς τὰ βιβλία αὐτὰ διδάσκονται ἀπὸ μουσουλμάνους δασκάλους καὶ καθηγητὲς ἀποφοίτους τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης σὲ δεκάδες Δημοτικὰ καὶ στὰ δύο Γυμνάσια-Λύκεια ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ξάνθη καὶ τὴν Κομοτηνὴ χωρὶς καμία παρέμβαση.
Πρόκειται γιὰ βιβλία ποὺ ἀφοροῦν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἄλλα ὅπως τὴν τουρκικὴ γλώσσα, ἐνῶ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Ἱστορία, καθὼς στὰ δίγλωσσα μειονοτικὰ...

Λόγος δογματικὸς περὶ τοῦ πνεύματος τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης

«Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας ἐκχεῖσθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἐπὶ τοὺς ἁγίους μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσεβεῖς, καὶ οὐκ ἐπὶ τούτους μόνον, ….ἀλλ’, ὢ τῆς δαιμονιώδους φρενοβλαβείας, και ἐπ’ αὐτὰ τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας» [1].
Τοῦ Ἰωάννη Ν. Μαρκά, πτυχιούχου θεολογίας Α.Π.Θ.
Ο ἔλεγχος ἐπὶ δογματικῶν ζητημάτων ἀποτελεῖ ἐντολὴ καὶ ὄχι ἐπιλογή
Εἶναι πράγματι συγκλονιστικὴ ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ 20ο κεφάλαιο τῶν Πράξεων, ἐκεῖ ὅπου ἀπευθυνόμενος στοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσσου οὐσιαστικά τούς θέτει πρὸ τῶν τεράστιων εὐθυνῶν ποὺ ἀναλαμβάνουν ὡς πηδαλιοῦχοι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διαμηνύοντάς τους τὰ ἑξῆς: «προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.» [2] . Δὲν θὰ μποροῦσε λοιπὸν νὰ εἶναι πιὸ...

16 Οκτ 2016

Θὰ μποροῦσαν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν Πάπα; Δὲν εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο πλεον!

Γράφει ὁ Mark Woods πό το Christiantoday.com
Βρίσκεται τὸ χιλιόχρονο ρῆγμα μεταξύ τς Καθολικῆς καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πιὸ κοντὰ στὸ νὰ ἀποκατασταθεῖ; Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τὸ ἱστορικό τς καχυποψίας, τῆς ἐχθρότητας, τῶν πολιτικῶν παιχνιδιῶν καὶ τῆς θεολογικῆς ἀδιαλλαξίας ποὺ σημάδεψαν τὴν ἕως τώρα πορεία, αὐτὸ φαίνεται ἀπίθανο. Ἔπειτα ὅμως ἀπὸ μιὰ σημαντικὴ συνάντηση μεταξὺ θεολόγων ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι πνέει ἄνεμος ἀλλαγῆς.
Ἡ 14η Συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἔγινε στὸ Κιέτι τῆς Ἰταλίας καὶ μόλις ὁλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες της. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἔχει ἐγκρίνει ἕνα κοινὸ ἔγγραφο πάνω στὴ βασικὴ αἰτία τῆς διαίρεσης μεταξύ των Ἐκκλησιῶν. Ὁ τίτλος του δὲν εἶναι πολλὰ ὑποσχόμενος  -Συνοδικότητα καὶ Πρωτεῖο κατὰ τὴν Πρώτη Χιλιετία: Στὴν Πορεία πρὸς Κοινὴ Κατανόηση στὴν Ὑπηρεσία τῆς Ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας - ἀλλὰ ἀσχολεῖται μὲ ἕνα θέμα ὕψιστης σημασίας: ποιὸς εἶναι ὑπεύθυνος; Σύμφωνα μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς αὐτὸς εἶναι....

Ὁ Bob Dylan, ποὺ τιμήθηκε φέτος μὲ τὸ Νόμπελ Λογοτεχνίας, παραδέχεται σὲ συνέντευξη ὅτι ἔχει κάνει Συμβόλαιο μὲ τὸν διάβολο!

- Γιατί συνεχίζεις νὰ τραγουδᾶς;
- Ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν μοίρα! Ἔχω κάνει μιὰ συμφωνία ἀρκετὸ καιρὸ πίσω! Καὶ θέλω νὰ τὴν τηρήσω μέχρι τέλους!
- Ποιὰ ἦταν ἡ συμφωνία σου;
- Νὰ φτάσω ἐδῶ ποὺ βρίσκομαι τώρα! 
- Θὰ μποροῦσα νὰ ρωτήσω μὲ ποιὸν ἔγινε ἡ συμφωνία; 
- Μὲ τὸν ἀρχηγὸ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀόρατου κόσμου!
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.... 

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἑνώσεις Θεολόγων: Ἀρνούμαστε νὰ διδάξουμε τὰ μεταλλαγμένα θρησκευτικὰ"

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου 2016.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...