ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

25 Νοε 2014

Ἁγία Αἰκατερίνα καὶ Ὑπατία

Τοῦ Ἀποστόλου Παπαδημητρίου
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα ἀνήκει στὴν τελευταία γενιὰ τῶν πρώτων μαρτύρων τῆς χριστιανικῆς πίστης, καθὼς μαρτύρησε τὸ 304 μ.Χ. Τὸ 323 ὁ μέγας καὶ ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐξέδωσε τὸ διάταγμα περὶ ἀνεξιθρησκείας καὶ οἱ διωγμοὶ τερματίστηκαν. Ὅμως οἱ τελευταῖοι διωγμοί, τοὺς ὁποίους εἶχε κηρύξει ὁ Διοκλητιανὸς τὸ 303 μ.Χ. καὶ συνέχισαν οἱ διάδοχοί του, ἤσαν οἱ ἀγριότεροι. Μάλιστα εἶχε θέσει ὁ ἐμπαθὴς αὐτοκράτορας σὲ κυκλοφορία νόμισμα στὸ ὁποῖο ἀνέγραφε «Christiani delendi sunt» (Οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐξολοθρευτοῦν). Δὲν πρόφθασε νὰ δεῖ τὸ ὄνειρό του νὰ πραγματοπoιεῖται, καθὼς δύο ἔτη ἀργότερα παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν θρόνο καὶ τὸ 308 μ.Χ. πέθανε.
 Αἰκατερίνα, κατὰ τὸν συναξαριστή της, ἦταν κόρη ἄρχοντα τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου πλούσια καὶ πανέμορφη. Σὲ ἡλικία μόλις δεκαοκτὼ ἐτῶν εἶχε γίνει κάτοχος τς παιδείας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς καὶ ἀρκετῶν γλωσσῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν ὑποψήφια νύμφη μὲ πλεῖστες ὅσες προτάσεις. Εἶχε μητέρα χριστιανή, ἀπὸ τὴν ὁποία διδάχθηκε τὴν πίστη, γιὰ εὐνόητους ὅμως λόγους ἡ πίστη τους δὲν ἦταν γνωστὴ εὐρύτερα. Ὅταν ἐντάθηκε ὁ διωγμὸς δὲν ἦταν πλέον δυνατὸν νὰ παραμείνουν στὴν ἀφάνεια. Ἡ Αἰκατερίνα ὁμολόγησε τὴν πίστη της...

Ὑπενθύμιση γιὰ τὴν αὐριανὴ ἡμερίδα σχετικὰ μὲ τὶς «Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς» στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Α.Π.Θ.

Αὔριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στὴν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ἡμερίδα μὲ θέμα: «Ἰσλαμικὲς σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Α.Π.Θ.».
Διοργανώνεται ἀπὸ φοιτητὲς τοῦ Α.Π.Θ. ποῦ ἀντιτίθενται στὶς Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης π. Ἄνθιμος, θὰ ἀπευθύνει χαιρετισμό, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφείμ.
Ἐκλεκτοὶ Ὁμιλητές, ὅπως ὁ Χρ. Οἰκονόμου, Βεν. Καρακωστάνογλου, Κων. Ζουράρις καὶ Γ. Παῦλος, θὰ πλαισιώσουν τὴν ἐκδήλωση ἀναπτύσσοντας ἀποκαλυπτικὰ θέματα.
Ἡ παρουσία ὅλως μας κρίνεται ἀπαραίτητη!

Ἀρχίζει τὸ μάτς! Τρόικας - Τουρκίας.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Το παιχνίδι σίγουρα δὲν θὰ εἶναι φιλικὸ ΚΑΙ θὰ παιχτεῖ σὲ ¨ξένο γήπεδο¨, μᾶλλον δίχως διαιτητὴ καὶ κανόνες.¨
¨Προπωλούνται εἰσιτήρια καὶ τὰ προγνωστικὰ ὀργιάζουν¨
Ἄντε λοιπὸν νὰ προσεγγίσουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν ἐπικαιρότητα τῶν γεγονότων κάποια σημεῖα ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸς ὁ ἀγώνας.
Μέχρι τὸν περασμένο Ὀκτώβριο ἡ συγκυβέρνηση ἦταν τόσο σίγουρη γιὰ τὸ success story ¨ποὺ κάναμε τὸν Σταυρὸ μας¨ ἂν τελικὰ θὰ ἀφήναμε πίσω τὴν κατάθλιψη τῶν μνημονίων καὶ θὰ ξανανοιγόμασταν πάλι στὰ πέλαγα τῶν διεθνῶν ἀγορῶν.
Προσκρούει στὴν κοινὴ λογικὴ ἂν αὐτὸ λεγόταν ἔτσι ἢ ἂν ἀπὸ πίσω του ὑπῆρχαν ἰσχυρὲς διεθνεῖς διαβεβαιώσεις ὅτι τελικὰ ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Φυσικὰ αὐτὴ ἡ τοποθέτηση ἦταν ὅπλο στὴν φαρέτρα τῆς  συγκυβέρνησης νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κ Τσίπρα ποὺ σήκωνε κεφάλι στὶς δημοσκοπήσεις ἀλλὰ καὶ νὰ προλειάνει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν Προεδρικὴ Ἐκλογή.
Καὶ ὅλα πήγαιναν ¨ὡραῖα καὶ καλά¨… ὄχι ὅμως τόσο καλὰ γιὰ τοὺς χειμαζόμενους Ἕλληνες!!
Ξαφνικὰ σκάει ¨μύτη¨ ὁ Τοῦρκος ¨γιὰ ἔρευνα στὸ πλιάτσικο¨…
Κανεὶς δὲν ἔδωσε τὴν δέουσα σημασία ὅταν βγῆκε τὸν Ὀκτώβριο...

Ἡ πάνσοφος Νύμφη τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνα

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὶς ἀρχὲς το 4ου αιωνα μ.Χ. Εἶχε βασιλικὴ καταγωγή. Ἦταν ἀπόγονος τῶν Πτολεμαίων, τῶν βασιλέων τῆς Αἰγύπτου. Ἀνῆκε σὲ πολὺ πλούσια κι ἔνδοξη οἰκογένεια. Οἱ γονεῖς της ἦταν εἰδωλολάτρες.
Ἀπὸ μικρὴ ἔδειξε μεγάλη κλίση στὰ γράμματα. Μέχρι τὰ δεκαοκτώ της χρόνια ἔμαθε τέλεια τὴν Ἑλληνικὴ καί Ρωμαϊκη παιδεία καὶ Ἐπιστήμη. Ἔμαθε τοὺς μεγάλους ποιητές, τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Βιργίλιο. Σπούδασε τὴν Ἰατρικὴ καὶ διάβασε τὸν Ἱπποκράτη καὶ τὸν Γαληνό, τοὺς ἰατρούς. Περισσότερο ὅμως ἀσχολήθηκε μὲ τὴν φιλοσοφία. Μελέτησε προπαντὸς τὰ βιβλία ὅλων τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων. Θαύμαζε τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ μπορούσε ν’ ἀνοίξει διάλογο μὲ ὁποιονδήποτε πάνω στὰ φιλοσοφικὰ θέματα.
Ἔμαθε ἐπίσης τὴν ρητορικὴ τέχνη καὶ πολλὲς γλῶσσες. Ἦταν τόσο μορφωμένη ὅσο καμιὰ ἄλλη στὴν ἡλικία της μέσα στὴν Ἀλεξάνδρεια.
ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα διακρινόταν γιὰ τὴν ὀμορφιά της. Ὅλοι τὴν θαύμαζαν στὴν Ἀλεξάνδρεια. Εἶχε καὶ τὰ τέσσερα πράγματα ποῦ θαυμάζουν συνήθως οἱ ἄνθρωποι: πλούτη, ὀμορφιά, μόρφωση, δόξα.
Ἡ μητέρα της, ποῦ σκεπτόταν κοσμικά, καὶ οἱ συγγενεῖς της τὴν πίεζαν...

Ὅταν οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶναι λέοντες

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ἀρχιερεῖς (δηλαδή οἱ φιλόδοξοι ἀρχιμανδρίτες) συνήθως δέν ἐκδηλώνονται σχετικά μέ τήν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων. Δέν διατυπώνουν δημοσίως τήν ἀντίθετη γνώμη τους πρός τήν τακτική τῶν κρατούντων, δέν ἐλέγχουν συγκεκριμένες πράξεις ἀναξίων κληρικῶν καί ἐπισκόπων καί προπαντός οἰκουμενιστικές ἐκδηλώσεις τῶν μεγαλοσχήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καί συμβαίνει αὐτό, γιατί περιμένουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ἀνέλθουν στό ὑψηλό βάθρο τῆς ἀρχιερωσύνης, χωρίς νά ἔχουν τή συναίσθηση τῶν μεγάλων εὐθυνῶν, πού θά ἀναλάβουν, ἀλλά καί χωρίς τόν πνευματικό ἐξοπλισμό πού ἀπαιτεῖ τό ἀξίωμα.
Ἀπό αὐτή τή ζύμη τῶν πρός ἀρχιερατείαν κληρικῶν δέν πρέπει νά περιμένουμε σπουδαῖα πράγματα. Θά διαιωνίζεται ἡ κακοδαιμονία στήν Ἐκκλησία καί θά ἐκλείψει κάθε ἐλπίδα βελτιώσεως. Ἐκτός καί ἄν ὁ Θεός βάλει τό χέρι του καί ἀνατρέψει τά ὅσα ἀπαράδεκτα συμβαίνουν στήν Ἐκκλησία.
Τήν ἴδια τακτική τηροῦν καί οἱ Μητροπολίτες, παρόλο πού ἡ μεγάλη τους ἐπιθυμία ἔχει ἐκπληρωθεῖ. Τό ὄνειρό τους νά γίνουν δεσποτάδες πραγματοποιήθηκε καί τό ἀπολαμβάνουν καθημερινά μέσα στίς πολυτελέστατες ἀρχιερατικές τους στολές, κάτω ἀπό...

Ἡ γιόγκα καὶ οἱ γκουρού

Ἡ γιόγκα στὴν ἐποχή μας, προβάλλεται περιέργως ὡς μόδα καὶ λύση προβλημάτων, χαρίζοντας δῆθεν ὑγεία, ὀμορφιὰ κ.ο.κ. Ὄντως, στὴν ἀρχὴ αἰσθάνεται κανεὶς εὐεξία ὅπως ὅταν ἀθλεῖται, κόψει κάπνισμα, πολυφαγία, πιοτό. Ὅμως, ὁ κύριος στόχος τῆς γιογκικῆς γυμναστικῆς καὶ τῶν γιογκικῶν στάσεων δὲν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μυϊκοῦ συστήματος καὶ ἡ εὐλυγισία, ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς βιοχημικῆς ἰσορροπίας τοῦ ὀργανισμοῦ μὲ ἀσάνες, δηλαδὴ περίεργες γιογκικὲς στάσεις, ἀφύσικες γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἐμπνευσμένες ἀπὸ στάσεις ζώων: Σαλαμπασάνα= στάση ἀκρίδας, Μπουντζαυγκασάνα= στάση κόμπρας, Κουκοντασάνα= στάση κόκορα, Οὔχταν Πριστασάνα= στάση σαύρας κ.α. Γιὰ νὰ κατορθώσει κανεὶς νὰ «κάτσει» σωστὰ σ’ αὐτὲς τὶς γιογκικὲς στάσεις, ἐξασκεῖται πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ στρίψουν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματος ἀφύσικα. Ἀρκετοὶ τραυματίζονται (ρήξη συνδέσμων, μηνίσκος, τραυματισμὸς τενόντων), χαλᾶν γόνατα, μέση κ.α.! Τὰ σωματικὰ προβλήματα ὡς συνέπεια τῆς γιόγκα βεβαιώνουν τὰ «ἱερὰ» μυστικιστικὰ Ἰνδουιστικὰ κείμενα ποὺ λένε ὅτι ὅποιος παραπονεθεῖ ἢ βαρυγκωμήσει γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκαλοῦνται εἶναι ἀνάξιος γιὰ τὴ γιόγκα...
Τό «οὐσιῶδες» εἶναι ὅτι ὁ καθήμενος σ’ αὐτὲς τὶς στάσεις, ἀσκεῖ πίεση σὲ ὄργανα...

Νὰ μὴ τὸ πιστέψετε… (ἡ ΤΡΟΙΚΑ), θὰ φύγει πίσω;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Στερνή μου γνώση νὰ σὲ εἶχα πρώτη¨. Σοφὴ κουβέντα ἀπὸ παλαιοὺς.
«Θάρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο· νὰ μὴ τὸ πιστέψετε· θὰ φύγη πίσω». 
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» 
τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Τὰ φώναζε ἐδῶ καὶ τρεῖς αἰῶνες, ποῖος ὅμως τὸν ἄκουγε;
Ἐμεῖς ὄχι μόνο ὅμως τὸ πιστέψαμε, τὸ ¨ψευτορωμαίϊκο¨ καὶ πακέτα πήραμε καὶ συνεργασθήκαμε καὶ τώρα ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ.
Τὰ παρακάτω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο ¨Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ρήξης μὲ τοὺς δανειστές!¨ ἀπὸ τὸ  antinews  εἶναι ἐνδεικτικό το τί μᾶς ξημερώνει.
¨Η τρόικα, αὐτὴ ἡ συντομογραφία τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου ποὺ ἀσκεῖται ἐδῶ καὶ μία πενταετία στὴ χώρα, παίζει τὰ ρέστα της.¨
¨Το πρόγραμμα ὁλοκληρώνεται στὸ τέλος τοῦ χρόνου καὶ ξέρουν ὅτι εἶναι ἡ τελευταία τους εὐκαιρία νὰ πιέσουν ἀσφυκτικά, νὰ ἐκβιάσουν ἀποφάσεις, νὰ ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο σὲ...

24 Νοε 2014

Ἡ πορεία τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ


ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ -Ἡ πορεία τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ
Τὸ ἐπεισόδιο παρακολουθεῖ τὴν πορεία τῶν μοναχῶν ἀσκητῶν. 
Ὁ Συμεὼν ὁ Στυλίτης, ζεῖ γιὰ χρόνια πάνω σὲ ἕνα στύλο, συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοῦ μεταφέρει τὶς προσευχὲς τῶν ἀνθρώπων. Τὸ σῶμα ἅγιο μετέχει στὸν ἀγώνα τους. «Δὲν εἴμαστε σωματοκτόνοι, εἴμαστε παθοκτόνοι». 
Γεμίζουν λοιπὸν οἱ ἔρημοι καὶ οἱ σπηλιὲς καὶ τὰ ἄνυδρα βουνὰ ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Ἀθλητὲς τοῦ...

Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου ἀρχιμ. κυρὸς Ἐφραὶμ (1940-21.11.1984)

 Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Στὸ λίγο διάστημα ποὺ νέος ἔμεινα στὴ μονὴ Φιλόθεου, ἄκουγε κάθε βράδυ τοὺς λογισμούς μου μὲ προσοχή, ὑπομονή, ἀγάπη, καλοσύνη κι εὐγένεια. Εἶχε μία γλυκύτητα στὴν καρδιά του καὶ μία χάρη στὸν λόγο του ποὺ σ’ αἰχμαλώτιζε. Ἐπρόκειτο πράγματι γιὰ σεβάσμιο κι ἐνάρετο Ἱερομόναχο. Γεννήθηκε στὸν Βόλο τὸ 1940 ὁ κατὰ κόσμον Ἀπόστολος Γεωργίου Κουτσιμπός.
Τὸ 1963 προσῆλθε στὴ συνοδεία τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ στὸ Λαυριώτικο Κελλὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου στὴν Προβάτα. Ἐκάρη μοναχὸς τὸ 1964. Κατόπιν ἀκολούθησε τὸν Γέροντά του στὴ μονὴ Φιλόθεου. Ἡ ὑπακοὴ του ἦταν πάντοτε ὁλόθερμη καὶ ἄμεμπτη. Παρὰ τὴν ὄχι καλή του ὑγεία, ζοῦσε μὲ μισὸ νεφρό, ἦταν πρόθυμος σὲ κάθε διακονία. Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δοκιμασίες τὸν καλλιέργησαν. Τὸ 1971 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος. Τὸ 1980 προσῆλθε στὴ μονὴ Ξηροποτάμου. Στὶς 9.3.1981 κατεστάθη πρῶτος ἡγούμενος τῆς κοινοβιακῆς πλέον μονῆς.
Ἀγωνίσθηκε καὶ δημιούργησε ἕνα λαμπρὸ κοινόβιο. Κατὰ μαρτυρίες πολλῶν, «χωρὶς ἐνδοιασμοὺς θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία γνήσια ὀσιακὴ καὶ πατερικὴ προσωπικότητα, ποὺ συνδύαζε πολλὰ φυσικὰ καὶ ψυχικὰ χαρίσματα μὲ ἕνα πλοῦτο ταπεινώσεως καὶ πνευματικῆς διακρίσεως, ποὺ ὁ ἀγώνας του καὶ ἡ πολύπλευρη μοναχικὴ πείρα του τοῦ ἐχάρισαν».
Μία συντροφιὰ νέων ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε, γράφει περὶ αὐτοῦ:...

Τό Ἑλληνικό Μυστικό!


Ὁλόκληρο βίντεο χρειάστηκαν οἱ "Φράγκοι" γιά νά ἐξηγήσουν αὐτό πού ἔλεγε ὁ γερο-Παΐσιος πώς δέν ὑπάρχει σέ κανέναν ἄλλο λαό, τό Φιλότιμο!
*Ἐάν δέν ἐμφανίζονται οἱ ὑπότιτλοι, πατῆστε στό κάτω δεξιά μέρος τοῦ βίντεο, δίπλα ἀπό τό ροδάκι.

«Τοὺς μισεῖ ὁ κόσμος»

Τοῦ κ. Φώτη Κόντογλου
«Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου» (Ματθ. 10, 22). «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν» (Ἰωάν. 15, 18).
Ἡ κίνηση ποὺ ἄρχισε νὰ γίνεται ἀνάμεσα στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὸ Βατικανό, μὲ τὴ συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ τοῦ Πάπα Παύλου, ἔστρεψε κατὰ κεῖ τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου. Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι ὅλο θεαματικὲς σκηνοθεσίες, γιατί ὁ κόσμος σήμερα ἔχει μανία μὲ τὸ θέατρο, κι ὅλοι, εἴτε πολιτικοὶ εἶναι, εἴτε ἐπιστήμονες, εἴτε καλλιτέχνες, ἀκόμα καὶ κάποιοι παπάδες, παρουσιάζονται σὰν νὰ εἶναι ἠθοποιοί, καὶ τοὺς παίρνουνε φωτογραφίες καὶ κινηματογραφικὲς ταινίες, καὶ ποζάρουνε μέσα στὶς ἐφημερίδες, ποὺ τοὺς ἱστορίζουνε μὲ ὅλα τὰ καθέκαστα. Ἔτσι ἔγινε καὶ μὲ τοὺς δύο μεγάλους ἀρχηγοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ πήγανε μὲ πομπή, σὰν ἄρχοντες, ἐκεῖ ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός, πάμφτωχος μέσα σὲ ἕνα παχνί, σ΄ ἕνα φτωχικὸ μαντρί. Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔγινε ὕστερα ἀπὸ πολλὲς τυμπανοκρουσίες, ἀληθινὰ μὲ σεμνότητα ποὺ θύμιζε τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ!
Κι΄ ὁ κόσμος χειροκρότησε τοὺς δύο ἀρχηγοὺς ποὺ διακηρύξανε, πὼς οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἑνωθοῦνε, καὶ πὼς αὐτοὶ δίνουνε τὸ σύνθημα, παραμερίζοντας κάθε...

23 Νοε 2014

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ π. Αθανάσιος μιλᾶ στό sigmalive γιά τίς δύσκολες μέρες πού ἔρχονται


Ρωμηοί τοῦ Λιβάνου ἵδρυσαν ποδοσφαιρική ὁμάδα!Τὰ μέλη τῆς ὁμάδας, ἐπέλεξαν τὴν ὀνομασία Galaktikos, πρὸς τιμὴν τῆς πόλης τους ποὺ ξεχωρίζει μέσα στὴν μουσουλμανικὴ πλημμυρίδα.
Τὸ κόμμα τῆς «Καθ΄ Ἠμᾶς Ἀνατολῆς» τοῦ Λιβάνου, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τοὺς Ρωμιοὺς (Ἑλληνορθοδόξους) τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀπέκτησε καί… ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα.
Μέλη καὶ φίλοι τοῦ κόμματος ἀπὸ τὴν Συρία, ὅπου οἱ ἐκεῖ Ρωμιοὶ βρίσκονται στὴν δίνη τοῦ καταστροφικοῦ ἐμφυλίου καὶ τῆς μανίας τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους, προχώρησαν στὴν ἵδρυση τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας Galaktikos, μὲ ἕδρα τὴν πόλη Mhardeh.
Ἡ πόλη βρίσκεται στὴν βόρεια Συρία καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶναι Ρωμιοί. Ἀπὸ τὴν Mhardeh καταγόταν ὁ προηγούμενος Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος Δ’ (+2012)....

Ἕνα ταξίδι στήν Κωνσταντινούπολη

"καινά καί παλαιά" μέ τήν Σοφία Χατζῆ στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας

Μεταδοτικὸ μικρόβιο τὸ παπικὸ πρωτεῖο...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ συνάντηση στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ἔρχεται σὲ ἡμέρες, ποὺ ὁ μὲν ἡγεμόνας τοῦ Βατικανοῦ διακηρύσσει ὅτι ἡ μόνη καὶ «ὑγιὴς» Ἐκκλησία εἶναι μόνο ἡ ὑπὸ τὴν ἡγεσία του, ὁ δὲ Πατριάρχης ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποκτήσει παπικὸ πρωτεῖο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ἡ πολὺ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας φιλοδοξία τοῦ Φαναρίου νὰ ἀποκτήσει τύπου Πάπα πρωτεῖο στὴν Ὀρθοδοξία διατυπώθηκε μὲ ἔντονο τρόπο κατὰ τὴ δέκατη τρίτη συνάντηση τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀμμᾶν τῆς Ἰορδανίας ἀπὸ τὶς 15 ἕως τὶς 23 παρελθόντος Σεπτεμβρίου 2014. Τὰ ὅσα καινοφανῆ ὑποστηρίχθηκαν ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ συμπροεδρεύοντα στὸν διάλογο Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη συντάραξαν τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σημειώνεται ὅτι παρόντες ἤσαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες πλὴν τῆς Βουλγαρίας, ποὺ ἀπέχει διαφωνώντας μὲ τὸν διάλογο. Παρόντες ἤσαν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, μὲ μία ἔμμεση...

«Θὰ Ξεσηκωθεῖ κάθε Κράτος νὰ κάνει ὅ,τι τοῦ λέει ὁ Λογισμὸς»

φωτό :"Ρωμαίικου"
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Σίγουρα ὁ Ἁγιοπνευματοκίνητος Νοῦς τοῦ Γέροντος Παϊσίου  ¨διαβαζε¨ πρὶν τριάντα χρόνια τὶς πληροφορίες καὶ τὰ κείμενα ποὺ ἀναρτῶνται σήμερα στὸ διαδίκτυο. Γιατί πς μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ διαφορετικὰ στοὺς τεχνοκράτες καὶ ὀρθολογιστὲς τῶν ἡμερῶν μας ἡ ἀκρίβεια τῆς πραγματοποίησης τῶν τεχθέντων γεγονότων;
Θὰ Γίνει Τρελλοκομεῖο
¨Τὴν ἀποχώρησή της ἀπὸ τὴν Συνθήκη Περιορισμοῦ τῶν Συμβατικῶν Ὅπλων στὴν Εὐρώπη (CFE Treaty) ποὺ εἶχε ὑπογραφεῖ στὴν 19 Νοεμβρίου τοῦ 1990 μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις 18 ἐτῶν μεταξύ το ΝΑΤΟ καὶ τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας καὶ εἶχε συνδέσει τὴν ἔναρξή της μὲ τὸ τέλος τοῦ "ψυχροῦ πολέμου (ἀμέσως μετὰ διαλύθηκε τὸ Σύμφωνο τς Βαρσοβίας), ἀνακοίνωσε  σήμερα ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Σεργκέι Λαβρόφ.
Ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς δήλωσε  ὄτι "Ἡ Συνθήκη εἶναι νεκρὴ γιὰ ἐμᾶς καὶ δὲν θὰ ξαναγυρίσουμε ποτὲ σὲ αὐτή", σηματοδοτώντας κατ' αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν μεγαλύτερη κούρσα συμβατικῶν ἐξοπλισμῶν τὴν τελευταία 25ετία καὶ ἀλλάζοντας πολλὰ ἀπὸ τὰ δεδομένα ἀκόμα καὶ στὸ ἑλληνοτουρκικὸ στρατιωτικὸ ἰσοζύγιο: Ἡ Τουρκία δεσμευόταν ἀπὸ τὴν CFE σὲ συγκεκριμένες ὀροφὲς ὁπλικῶν συστημάτων καὶ ἀνάπτυξής τους στὴν δυτικὴ Τουρκία, κάτι ποὺ πλέον δὲν ἰσχύει!
" CFE δὲν λειτουργεῖ πλέον γιὰ ἐμᾶς. Μετὰ τὴν διάλυση τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας καὶ ἡ παλιὰ συμφωνία συμβατικῶν δυνάμεων ἐπαναπροσδιορίστηκε μὲ τὴν...

22 Νοε 2014

Ὁλόκληρη ἡ ἐκδήλωση γιά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους πού ἔγινε στό Πολεμικό Μουσεῖο


Μητροπολίτης Γόρτυνος: Νὰ μένουμε μέχρι τέλους καὶ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ο ΕΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν σειρά τῶν ὁμιλιῶν πού κάνω, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἔνατο ἀποστολικό κανόνα. Τό μήνυμα τοῦ κανόνα αὐτοῦ εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει νά κοινωνοῦν συχνά τά Ἄχραντα Μυστήρια. Νά κοινωνοῦν πολύ συχνά! Ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι τόσο πολύ προσεκτικός στήν ζωή του, ὥστε νά μπορεῖ νά κοινωνεῖ σέ κάθε θεία Λειτουργία πού θά εὑρεθεῖ. Οἱ χριστιανοί μας πρέπει νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλῆ προσευχή, πού μπορεῖ νά τήν κάνουν καί στό σπίτι τους, ἀλλά εἶναι Τραπέζι! Πραγματικά! Χωρίς Ἁγία Τράπεζα δέν γίνεται θεία Λειτουργία. Καί τό τραπέζι σημαίνει τροφή. Ποιά εἶναι ἡ τροφή στήν θεία Λειτουργία; Εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Φωνάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες στά κηρύγματά τους καί φωνάζουν οἱ ἅγιοι Κανόνες γιά συχνή Θεία Κοινωνία. Ἀλλά καί ὅποιος...

Ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τῆς Ἑλληνικῆς μας γλώσσας

Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα ἐπινοήθηκαν τὴν ἐποχὴ ποὺ ἄλλαζε ἡ προφορὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ οἱ γλωσσολόγοι τῆς ἐποχῆς ἤθελαν νὰ συγκρατήσουν μιὰ γραπτὴ ἀπόδοση αὐτῆς τῆς προφορᾶς. Σὲ παλαιότερη ἐποχὴ τοῦ Ἑλλληνισμοῦ, τὸ τελικὸ Ω τοῦ ρήματος ΕΡΩΤΩ προφερόταν διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ ὀνόματος ΕΡΑΤΩ. Αὐτὴ τὴ διαφορὰ εἰσήγαγαν στὴ γραφὴ οἱ ἐπινοητὲς τῶν τόνων γράφοντας ῶ στὴ πρώτη περίπτωση καὶ ὼ ἢ ώ στὴ δεύτερη. Ὅσο γιὰ τὴ δασεία, αὐτὴ ἦταν οὐσιαστικὰ ἕνα γράμμα ποὺ προφερόταν παλαιότερα πάνω-κάτω ὅπως τὸ γερμανικὸ h (καὶ γραφόταν Η). Ὅταν ἔπαψε νὰ προφέρεται, ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ δασεία σὰν πιὸ διακριτικὸς τρόπος γιὰ νὰ σημειωθεῖ ἡ θέση τοῦ Η. Ἡ δὲ ψιλὴ ἦταν τὸ συμμετρικὸ τῆς δασείας: ἡ ἔλλειψη τοῦ παλαιότερου Η. Ἡ ἐπινόηση τῆς ψιλῆς ἦταν σοφὴ ἰδέα: ἂν ὑπῆρχε μόνο δασεία θὰ δινόταν ὑπερβολικὴ σημασία στὸ γράμμα ποὺ ἀντικαθιστοῦσε· μέσα ἀπὸ τὴ συμμετρία ψιλὴ/δασεία τὸ μάτι βλέπει πάντα ἕνα πνεῦμα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀναγνωρίσει ἀμέσως τὸ ἀρχικὸ φωνῆεν ἢ τὴν ἀρχικὴ δίφθογγο μιᾶς λέξης καί, ταυτόχρονα, μὲ πιὸ διακριτικὸ...

Σύγχρονη Γεωπολιτική καί Προφητικός Λόγος


Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου π. Νεόφυτος προσκεκλημένος στὴν Δεξαμενὴ Σκέψης τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, ἀναλύει τὴν σύγχρονη Γεωπολιτικὴ καὶ πὼς αὐτὴ συσχετίζεται μὲ τὸν προφητικὸ λόγο τῶν Ἁγίων Πατέρων, σύγχρονων Γερόντων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στὸν 20ο αἰώνα. Παρουσιάζει τὴν ἐμπειρικὴ σχέση τῆς πίστης μας μὲ τὸ χάρισμα τῆς προφητείας καὶ ἀναφέρεται σὲ μία σειρὰ γεωπολιτικῶν γεγονότων ποὺ ἔχουν συμβεῖ ἢ ἔιναι σὲ ἐξέλιξη στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου τὰ ὁποία συνδέονται μὲ τὶς προφητεῖες τῶν πιὸ πάνω ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα

Τὸ θανατηφόρο «παιγνίδι» τῆς πλεονεξίας

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Θ' Λουκᾶ 

(Λουκ. ΙΒ' 16-21) 
Προξενεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Εὐαγγελικὴ ἀλήθεια ἐπιμένει στὴν ἀπάτη τοῦ πλούτου. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει τόσες περικοπὲς μέσα στὸ λειτουργικὸ χρόνο, ποὺ ἡ καθεμιὰ τους φωτίζει τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τοῦ ὑλικοῦ πλουτισμοῦ. 
Ἀποκαλύπτει τὸ πόσο μάταιη, ἐπικίνδυνη, ἀλλὰ καὶ καταστροφικὴ ἀποβαίνει ἡ δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ ἀποκτήσει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα ἀγαθὰ τοῦ κόσμου τούτου. 
Ἔτσι λοιπὸν ἡ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Θ΄ Κυριακῆς ποὺ θὰ ἀκούσουμε μέσα στὴν εὐχαριστιακή μας σύναξη ὄχι ἁπλῶς ἐντυπωσιάζει ἀλλὰ συγκλονίζει ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι τὴν ἀκόρεστη δίψα τῆς ὕλης ἔχει ὄχι μόνο ὁ πλούσιος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ διαθέτει τὰ μετρημένα, γιὰ νὰ μὴν ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἀρκετὲς φορὲς καὶ ὁ πτωχός, στὴ συνείδησή του ἔχει ὑπερκεράσει στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸν ἄφρονα πλούσιο. 
Καιρὸς ὅμως νὰ περάσουμε στὸ κείμενο τοῦ θεόπνευστου Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ. Στὸν ἄφρονα πλούσιο ὁ ὁποῖος εἶχε ἐφεύρει τὸ μόνιμο βάσανο γιὰ τὴν ὅλη του ὕπαρξη, “διελογίζετο ἐν ἐαυτῶ λέγων· τί ποιήσω ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς...

21 Νοε 2014

Στὶς 21 Νοεμβρίου, Ἡμέρα τῆς Παναγίας, γιορτάζουν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ἀποστολὴ καὶ διαρκῆς ἐπιδίωξη τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς περιβάλλοντος ἀσφάλειας, σταθερότητας καὶ εἰρήνης. Μόνο σὲ ἕνα περιβάλλον ἀσφάλειας, ἀλλὰ καὶ περιφερειακῆς συνεργασίας, εἶναι δυνατὴ ἡ νηφάλια καὶ ἀνεμπόδιστη ἐνασχόληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ παραγωγικὲς καὶ δημιουργικὲς δραστηριότητες.
Μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἐπιδίωξη, οἱ Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ζοῦν, ἀγωνιοῦν καὶ ἀγωνίζονται, πρὸς ὄφελός της καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνισμοῦ γενικότερα. 
Ἐπιπλέον, οἱ Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἐκφράζοντας τὴ διαρκῆ ἐπιθυμία γιὰ εἰρήνη καὶ σταθερότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δροῦν καὶ σπεύδουν πρὸς συμπαράσταση καὶ πρὸς ὄφελος τῶν Ἑλλήνων, ὁπουδήποτε καὶ ὁποτεδήποτε. 
Σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ χώρα δίνει ἕναν πολυεπίπεδο καὶ διαρκῆ ἀγώνα στὰ ἐθνικὰ καὶ οἰκονομικὰ ζητήματα, οἱ Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις, μὲ τὸ ὅραμα καὶ τὴ διορατικότητα τῶν στελεχῶν τους, μὲ την αγόγγυστη προσπάθεια τῶν στρατευμένων νέων μας καὶ τὴ συμπαράσταση ὅλου του ἑλληνισμοῦ, βρίσκονται ἀνάμεσα στοὺς κυριότερους συντελεστὲς γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν τεθέντων στόχων καὶ ἐπιδιώξεων τῆς Ἑλλάδας.
Δεῖτε τὸ βίντεο-ἀφιέρωμα στὴν σημερινὴ ἡμέρα…

Διαφημιστικὸ βίντεο γιὰ τίς ἐκδηλώσεις τῶν 20χρονων (1994-2014) τοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης Σεβαστιανοῦ


ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Ἦταν στραβὸ τὸ "πολιτικὸ κλ(ί)ῆμα", τὸ 'φαγε κι ὁ γαίδαρος...

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Καλά ἔκανε καὶ τὸ ἔφαγε γιὰ νὰ φυτευτεῖ ἄλλο…¨
Τί εἶναι αὐτὸ βρὲ παιδιά, τέτοιο πρεσάρισμα οὔτε ἡ πιὸ δύσκολη πεθερὰ τὸ κάνει…
Τὰ τελευταία 24ωρα ἡ χώρα ὑφίσταται ὁμοβροντία πιέσεων καὶ ἀπειλῶν. Σὰν νὰ ἦταν ¨συνεννοημένοι¨ οἱ  γνωστοὶ φίλοι στὴν Δύση καὶ οἱ γείτονες στὴν καθ΄ ἠμᾶς  Ἀνατολὴ  καὶ ¨τὸ παίζουν καλὰ μαζὶ μας¨.
Γιατί ὅμως τώρα τοὺς ἐπίασαν τόσες βιασύνες, τί ὀσμίζονται στὸν γεωπολιτικὸ ἀέρα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς;
Μήπως ξεχείλισαν τὰ πηγάδια τοῦ πετρελαίου στὸ Αἰγαῖο ἢ ἔσπασε ἡ φιάλη τοῦ κοιτάσματος τοῦ Φ.Α στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ;
¨Ο φίλοι¨ μας οἱ Τοῦρκοι.
¨Ὁ ΥΠΕΞ τς Τουρκίας μὲ δηλώσεις του σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξή του τόνισε τι ἡ Τουρκία “δὲν θὰ ἐπιτρέψει αὐτὸ ποὺ ἡ Ἑλλάδα, ἡ Κύπρος, τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Αἴγυπτος θέλουν νὰ κάνουν...

Μεγάλη ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὰ Σαρανταλείτουργα

Τοῦ Δανιὴλ Κατουνακιώτου  (1846-1929)
(Τὸ ἀξιοπρόσεκτο γεγονὸς ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ ἐλαφρὰ διασκευὴ τῆς γλώσσης τὸ ἀναφέρει ὁ διακριτικότατος ἀσκητὴς Δανιὴλ Κατουνακιώτης σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην. Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:)
Ἕνας γνωστός του καὶ ἐνάρετος οἰκογενιάρχης ἀπὸ τὴν Σμύρνη, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριο, ἀφοῦ κατάλαβε τὸ τέλος του κάλεσε τὸν υἱόν του Γεώργιο, ὁ μόνος εὐσεβῆς, διότι τὰ ἄλλα τρία του παιδιὰ καὶ ἡ γυναίκα του ζοῦσαν μὲ κοσμικότητα, καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε ὅσα ἀκολουθοῦν, καὶ τὰ ὁποῖα ὁ υἱός του ὁ πιστὸς φανέρωσε εἰς τὸν π. Δανιήλ.
Ἀφοῦ ὁ πατέρας μου ἔφθασε εἰς τὸ τέλος αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ ἐγνώρισε τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, ἐκείνην τὴν ἡμέρα ἐκάλεσε ἕνα σεβάσμιο ἱερέα, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριον, ἄνθρωπον πολὺ ἁπλὸν καὶ ἐνάρετον, εἰς τὸν ὁποῖον μὲ πολλὴ εὐλάβεια εἶπε· «ἐγὼ πνευματικέ μου πάτερ, σήμερα πεθαίνω, καὶ παρακαλῶ ὁδήγησέ με σὲ αὐτὴν τὴν κρίσιμη στιγμὴ τί ὀφείλω νὰ πράξω;» ὁ δὲ ἱερεὺς γνωρίζοντας τὴν θεάρεστον ζωὴν τοῦ πατέρα μου καὶ ὅτι...

Τὰ Εἰσόδια καὶ ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Ἀρσενίου Κατερέλου
Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, θά καταθέσωμε εἰς τήν ἀγάπη σας κάποιες πατερικές θέσεις, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται εἰς τό ἱερό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί ξεκινᾶμε ἀπό τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς, πού ἐδῶ καί λίγες ἡμέρες ἑορτάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, κατά τήν ὁποίαν ἑορτή πανηγυρίζομε τήν εἴσοδο τῆς Παναγίας Μητέρας μας εἰς τόν ναό τοῦ Σολομῶντος καί μάλιστα σέ αὐτά τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Καί αὐτό, ἐν προκειμένῳ, γιά νά ἀφιερωθῆ ἡ πάναγνος Κόρη εἰς τόν Θεόν σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν.
Οἱ γονεῖς της, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα κατήγοντο ἀπό τήν βασιλική φυλή τοῦ Δαυΐδ καί ἐπειδή ἐπί χρόνια πολλά δέν ἠμποροῦσαν νά τεκνοποιήσουν ὠνειδίζοντο ἀπό τό περιβάλλον τους καί μάλιστα πάρα πολύ. Καί αὐτό, ἐπειδή ἀκόμη τότε δέν ὑπῆρχε ἐλπίς ἀθανασίας, ἐφ᾽ ὅσον δέν εἶχε ἀκόμη γίνει ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Καί γι᾽ αὐτό ἡ διαδοχή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐφαίνετο κάτι τό ἀναγκαιότατο. Ἦταν δηλαδή, τρόπον τινά, μία παρηγοριά. Τότε, εἰς τούς Ἰσραηλῖτες ἡ ἀτεκνία ἐθεωρεῖτο τόσο μεγάλο κακό, ὥστε ἀκόμη καί αὐτοί οἱ δίκαιοι νά μήν ἐπαινοῦνται τόσο γιά τήν ἀρετή τους ἀπό ὅσο ὑβρίζοντο γιά τήν ἀτεκνία τους καί μάλιστα ἐπεριφρονοῦντο πάρα πολύ.
Ἐξ αἰτίας τῆς ἀφορήτου πλέον αὐτῆς καταστάσεως, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἐπεδόθησαν σέ διαρκεῖς καρδιακές καί ἀκατάπαυστες προσευχές καί πολυποίκιλες ἐν γένει πνευματικές ἀσκήσεις. Ἔτσι ὅμως, μέ τόν τρόπον αὐτόν, ἐξαγνίσθησαν πλήρως χωρίς καί οἱ ἴδιοι...

20 Νοε 2014

Ἀφιέρωμα στόν π. Παΐσιο στήν "Εκπομπή Live" μέ τήν Εἰρήνη Συράκη.


Δρομολογεῖται "ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν" μὲ βάση τὴν ψευδοσύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 20η Νοεμβρίου 2014
Με μεγάλη θλίψη καὶ πόνο ψυχῆς ἀναγνώσαμε στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο πρωτοφανεῖς δηλώσεις τοῦ Παν. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στήν αὐστριακὴ ἐφημερίδα «Κουρίρ», κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴν Αὐστρία. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ εἰδησεογραφικὸ ἰστολόγιο Defencenet: «Σὲ ἐπιστροφὴ στὴ Συμφωνία τῆς Φεράρας - Φλωρεντίας καὶ στὴν Ἕνωση τῶν δύο μεγάλων Ἐκκλησιῶν τῆς Χριστιανοσύνης, τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς Καθολικῆς, θέλει νὰ προχωρήσουμε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος 
σὲ συνέντευξή του στὴν αὐστριακὴ ἐφημερίδα “Κουρίρ”. Στὴν ἴδια συνέντευξη, ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054, (ποὺ διαίρεσε τὸν Χριστιανισμὸ σὲ Καθολικισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία), ὁ κ. Βαρθολομαῖος σημειώνει πὼς ἡ ἀποκατάσταση τῆς διάσπασης καὶ ἡ ἐπανένωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ μεγάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας καὶ παραπέμπει στὰ πρῶτα βήματα ποὺ ξεκίνησαν σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Ἕκτος καὶ ὁ...

«Ὅ,τι λάμπει στὴν ἀπληστία» εἶναι χρυσός…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δὲν μπορεῖ κάποια στιγμὴ ἡ οἰκονομικὴ ἱστορία θὰ τὸ γράψει…
Ποῖες οἰκονομίες χωρῶν πουλοῦσαν τόνους χρυσάφι στὴν δεκαετία τοῦ 90 μὲ τὶς τιμὲς ¨κτυπημένες¨ στὰ χαμηλὰ, μὲ σκοπὸ νὰ ¨συγκλίνουν¨ στὰ νέα δεδομένα τῆς ὑπὸ διαμόρφωσης Εὐρωζώνης;
Αὐτὲς οἱ χῶρες εἶχαν καημὸ νὰ μποῦνε στὸ παράδεισο τοῦ Εὐρώ.
Ποιὲς χῶρες τὴν ἴδια δεκαετία τοῦ 90 ἀγόραζαν ¨μισοτιμῆς καὶ πιὸ κάτω¨ μὲ σκοπὸ τὴν ἑπόμενη δεκαετία νὰ τὸ παίζουν ¨οἰκονομικὲς ὑπερδυνάμεις¨;
Πουλήθηκαν τὰ ¨ἀσημικὰ¨ τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ ποιὰ τιμὴ στὴν ¨ὡραία ἐκσυγχρονιστικὴ δεκαετία τῆς προετοιμασίας τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ¨;
Τελικὰ χάσαμε ἕνα ¨σίγουρο ΧΡΥΣΟ¨ ἐκείνη τὴν δεκαετία γιατί δὲν βάλαμε στὴν Ὀλυμπιάδα καὶ  τὸ ¨ἄθλημα τῆς λαμογιάς¨, σχῆμα λόγου καὶ πόνου.
Ἂς σοβαρευτοῦμε ὅμως  γιὰ νὰ δοῦμε τί συμβαίνει γεωπολιτικὰ μὲ τὸν χρυσό.
  ΡΩΣΙΑ
¨ κεντρικὴ τράπεζα τς Ρωσίας προσθεσε στὰ ἀποθέματά της, τὸ τρίτο...

Καὶ τοῦ πίστει οἰκοῦντος ἐν αὐτῇ – Ἡ θρησκευτικὴ ἐμπειρία τοῦ Μακρυγιάννη

Γράφει ὁ Παναγιώτης Ι. Νικολόπουλος
Βρισκόμαστε γύρω στὸ 1811 στὴ Δεσφίνα[1] τῆς Φωκίδας, στὸ πανηγύρι τ’ Ἀϊ Γιαννιο. Ἕνας νεαρὸς βοηθός, κρατᾶ τὸ ντουφέκι τοῦ ζαμπίτη[1] τῆς περιοχῆς. Ἐνθουσιασμένος ὁ νέος, θέλησε νὰ πυροβολήσει στὸν ἀέρα. Ἐξαιτίας τῆς ἀπειρίας του, ὅμως, τὸ ὅπλο τοῦ πέφτει ἀπὸ τὰ χέρια καὶ σπάει. Θυμωμένος ὁ ζαμπίτης τὸν πιάνει καὶ τὸν χτυπάει μπροστὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Γεμάτος ντροπή, ὁ νεαρὸς πηγαίνει στὸν μόνο ποὺ αἰσθανόταν κοντά του, γιὰ νὰ τοῦ πεῖ τὸν πόνο του· στὸν Ἅγιο Ἰωάννη. «Μπαίνω τὴν νύχτα μέσα εἰς τὴν ἐκκλησιά του καὶ κλείω τὴν πόρτα κι’ ἀρχινῶ τὰ κλάματα μὲ μεγάλες φωνὲς καὶ μετάνοιες· τί εἶναι αὐτὸ ὀπούγινε σ’ ἐμέναν, γομάρι εἶμαι νὰ μὲ δέρνουν; καὶ τὸν περικαλῶ νὰ μοῦ δώσει ἅρματα καλὰ κι ἀσημένια καὶ δεκαπέντε πουγγιὰ χρήματα, καὶ ἐγὼ θὰ τοῦ φκιάσω ἕνα μεγάλο καντήλι ἀσημένιον. Μὲ τὶς πολλὲς φωνὲς κάμαμεν τὶς συμφωνίες μὲ τὸν ἅγιον»[1]. Ὁ νεαρὸς αὐτὸς θὰ γίνει ἀργότερα ἕνας ἀπὸ τοὺς γνωστότερους ἀγωνιστὲς τῆς ἐπανάστασης τοῦ ΄21, ὁ στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης. Ἤδη ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία, ὁ Μακρυγιάννης εἶχε ἀποκτήσει μία οἰκειότητα μὲ τὴν θρησκευτικὴ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...