16 Αυγ 2017

Ἀμαθείας... ἄνοδος!

Γράφει  Σαράντος Ι. Καργάκος, στορικός-συγγραφέας
Ξέρω ὅτι θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι σᾶς τὰ εἶπαν ἄλλοι, ἀλλὰ δὲν πειράζει νὰ σᾶς τὰ εἰπῶ κι ἐγὼ, ἔτσι γιὰ τὸ καλὸ, ὅπως λέμε στὰ κάλαντα. Ἔχω τὴ διαβεβαίωση ὅτι πρόκειται περὶ πραγματικοῦ περιστατικοῦ, ὅμως, κι ἄν δὲν εἶναι, ἰσχύει τὸ ἰταλικὸ: si non è vero, è ben trovato (=Κι ἄν δὲν εἶναι ἀληθινὸ, εἶναι πάντως καλὰ εὑρημένο, καλοειπωμένο). Ἰδοὺ το: μιὰ νεόπλουτη καὶ ὀψιμαθὴς κυρία λέει σὲ μιὰ «ὁμοιαθῆ» της ὅτι διαβάζει ἕνα βιβλίο μὲ πολλή φιλοσοφία.
Καὶ ὅταν ἡ ἄλλη τὴ ρώτησε, ποιὸ εἶναι αὐτὸ, ἡ κυρία ἀποκρίθηκε ἐμβριθῶς: «Εἶναι τὸ «Τάδε» τῆς Ἔφης Ζαρατούστρα»! Ἐδῶ δὲν γελᾶνε, κλαῖνε, χύνουν τόσο δάκρυ ὥστε νὰ σχηματισθεῖ Κωκυτὸς, ποὺ ἦταν ποταμὸς τῶν δακρύων στὸν Ἅδη. Ἡ κυρία διάβαζε, τρόπος τοῦ λέγειν τὸ «Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας» τοῦ Νίτσε καὶ ἐξέλαβε τὸ «Τάδε» σὰν τίτλο καὶ τὶς δύο ὑπόλοιπες λέξεις σὰν ὄνομα καὶ ἐπώνυμο κάποιας συγγραφέως.
Ἄμ τὸ ἄλλο! Ἀνέβαινε τὶς σκάλες τῆς αἴθουσας τελετῶν τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου μιὰ....

Βέλγιο: Πλαστικὸ χρῆμα καὶ POS στὰ παγκάρια τῶν ναῶν!

Σχόλιο ID-ont: Quiz: Πόσο καιρὸ θὰ κάνει νὰ ἐμφανιστεῖ καὶ σὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Μὴν "τσιμπᾶτε"! Τὸ πλαστικὸ χρῆμα καὶ ἡ εὐκολία ποὺ προσφέρει εἶναι ὁ δούρειος ἵππος γιὰ τὶς ἑπόμενες μορφὲς συναλλαγῶν: ἐμφυτεύσιμες καὶ μή... 
Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας στὴν Ἀμβέρσα τοῦ Βελγίου ἀπέδειξε πὼς βρίσκεται χρόνια μπροστά. Ὁ λόγος; Ἔβαλε POS καὶ δίνει τὴ δυνατότητα στὸ ποίμνιο νὰ πληρώσει στὸ παγκάρι μὲ χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα. «Βάζετε τὴν κάρτα στὴν ἐσοχή, ὅπως κάνετε σὲ ὁποιοδήποτε κατάστημα, βάζετε τὸ ποσὸ ποὺ θέλετε, γιὰ παράδειγμα πέντε εὐρώ, πατᾶτε οκ καὶ ἡ συναλλαγὴ πραγματοποιεῖται».
Ἀρκετοί, εἰδικὰ οἱ νέοτεροι, χρησιμοποιοῦν κάρτες ὅμως οἱ μεγαλύτεροι ἐπιλέγουν τὰ....

Ζευγάρι, 91 ἐτῶν, ἔκανε ταυτόχρονη εὐθανασία

Ὁ Νὶκ καὶ ἡ Τρὶς Ἐλντερχορστ, 91 ἐτῶν καὶ οἱ δυό τους, πέθαναν μαζὶ στὴν πατρίδα τους -στὸ Ντίνταμ τῆς Ὀλλανδίας- ἔπειτα ἀπὸ 65 χρόνια γάμου. Τὸ ζευγάρι ἀντιμετώπιζε τὴν ἐπιδείνωση τῆς σωματικῆς ὑγείας τοῦ τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια: ὁ σύζυγος εἶχε μειωμένη κινητικότητα ἔπειτα ἀπὸ ἕνα ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ποὺ ὑπέστη τὸ 2012, ἐνῶ τὸ περπάτημα εἶχε γίνει ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο καὶ γιὰ τὴ σύζυγό του – εἶχε ἀπώλεια μνήμης.
«Σύντομα ἔγινε σαφὲς ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ζήσουν πολὺ περισσότερο ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες», δήλωσε ἡ κόρη τοῦ ζευγαριοῦ.
«Ὁ γιατρὸς τοὺς ἀπεφάνθη ὅτι ἡ μητέρα μας ἦταν ἀκόμα διανοητικὰ ἱκανή. Ὡστόσο, ἐὰν ὁ πατέρας μας πέθαινε, θὰ ἔχανε τὴ γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της καὶ θὰ κατέληγε μὲ....

15 Αυγ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: “Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ εὐαισθησία”

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου περὶ μελαγχολίας
Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ εὐαισθησία, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται νὰ ἐξομολογηθῆ, γιὰ νὰ μπορέση νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ τὸν πνευματικό. Γιατί, ἂν εἶναι εὐαίσθητος, μπορεῖ τὸ σφάλμα ποὺ ἔκανε νὰ εἶναι πολὺ μικρό, ἀλλὰ ὁ ἐχθρὸς διάβολος νὰ τὸ μεγαλοποιῆ· νὰ τοῦ τὸ δείχνη μὲ μικροσκόπιο, γιὰ νὰ τὸν ρίξη στὴν ἀπελπισία καὶ νὰ τὸν ἀχρηστέψη. Μπορεῖ νὰ τοῦ πῆ λ.χ. ὅτι τάχα στενοχώρησε πολὺ τοὺς ἄλλους, ὅτι τοὺς δυσκόλεψε κ.λπ., καὶ νὰ τὸν κάνη νὰ στενοχωριέται πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅσο ἀντέχει...

14 Αυγ 2017

Τὴν τρέλα τους νὰ εἴχαμε, ἐλεύθεροι θὰ ζούσαμε!

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

Οἱ πατέρες τοῦ κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τά Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α΄
Στιχηρὰ Προσόμοια, Ἦχος α' Αὐτόμελον
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος.
Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

13 Αυγ 2017

Τὰ πανηγύρια μας…

Γράφει ἡ Αἰκατερίνη Ντότη
 Με ἀφορμὴ τὶς γιορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια πρὸς τιμὴ τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαίτερα τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 15 Αὐγούστου, θὰ γυρίσω πολλὰ χρόνια πίσω, τότε ποὺ οἱ γιορτὲς τῆς ἐκκλησίας ἦταν πανηγύρια καὶ πανηγύρι σήμαινε γιορτὴ γιὰ τὸ κάθε σπίτι, γιὰ ὅλο το χωριὸ καὶ γιὰ ὅλη τὴν περιοχή, ἀφοῦ ἔρχονταν καὶ ἀπὸ τὰ περίχωρα οἱ Χριστιανοὶ νὰ πάρουν τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ν’ ἀνταμώσουν μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους στὴν ἐκκλησία, στὸ μεσοχώρι καὶ στὸ ὁλοήμερο γλέντι. 
Οἱ ξενιτεμένοι, ποὺ δὲν ἦταν λίγοι, περίμεναν τὸ πανηγύρινα ἔρθουν στὸ χωριὸ καὶ ἦταν μεγάλη ἡ χαρὰ καὶ αὐτῶν ποὺ ἔρχονταν καὶ αὐτῶν ποὺ τοὺς ὑποδέχονταν.
Ὅλη τὴν ἑβδομάδα καθαρίζονταν κι ἀσπρίζονταν τὰ σπίτια, οἱ αὐλὲς καὶ οἱ ἄλλοι χῶροι, ἐνῶ τὴν παραμονὴ ἔκαναν τὸ «κουμάντο» γιὰ τὸ γιορτινὸ τραπέζι ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἔλειπαν οἱ λαχταριστὲς πίτες μὲ τὰ ἀρωματικὰ χόρτα καὶ τὰ ντόπια αὐγοτύρια, τὸ ψητὸ ἀρνὶ καὶ ἡ κότα καὶ βέβαια ἡ χωριάτικη ντοματοσαλάτα ἀπὸ τὸν κῆπο ποὺ ἀπὸ τὸν....

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ τὸ Θαῦμα...

Τοῦ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὡς «τεκοῦσα τῶν πάντων ἁγίων ἁγιωτάτον Λόγον» ἔχει ἄπειρον πρὸς Θεὸν παρρησίαν. Φυσικὸ ἐπακόλουθό τῆς παρρησίας εἶναι τὸ θαυματουργικό της χάρισμα. Ἔτσι «οὐδεὶς προστρέχων πρὸς Αὐτὴν κατησχυμμένος παρ’ αὐτῆς ἐκπορεύεται ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως».
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι ἀναφέρονται συχνὰ στὰ «ἱερὰ θαυμάσια τῆς θεομήτορος». Γιὰ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας ἡ Παναγία εἶναι «βρύσις ἀπείρων θαυμάτων», «μεταβολὴ τῶν θλιβομένων», «ἀπαλλαγῆ τῶν ἀσθενούντων», «τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς», «τῶν νόσων ἰατρός, ποὺ ἐπιχέει στοὺς ἀνθρώπους», «τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλές». Δικαιολογημένα, ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος μὲ δέος ἀναφωνεῖ: «Οὐκ ἔστιν ἀριθμήσασθαι δυνατόν, μεγαλεία τα Σά, Θεονύμφευτε… τῶν ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων Σου, τῶν τετελεσμένων διηνεκῶς».
Στὸ σημερινὸ γιορταστικὸ ἄρθρο θὰ προσεγγίσουμε τὴν....

12 Αυγ 2017

Φεύγετε ὅσον δύνασθε τὴν Εὐρώπην

Ἁγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν στέρησιν τῆς ἔξω σοφίας, ὥστε ὁπού καὶ τυφλὸν καὶ σκοτεινὸν καὶ ἐλεεινὸν καὶ μυρίων δακρύων ἄξιον τὸ ὀνομάζουσι, τόσος φαίνεται νὰ εἶναι ὁ ζῆλος των. Ἀλλὰ τάχα ὁ ζῆλος αὐτῶν οὗτος, εἶναι ἕνας ζῆλος ἐπαινετὸς ἢ ὄχι;
Ἀδόκιμος κρίνεται ὁ ζῆλος οὗτος. Διατί; Ἐπειδὴ τοῦ λείπει ἡ ἐπίγνωσις. Ἤγουν διατὶ δὲν αἰσθάνονται, οὔτε διακρίνουσι τί θέλει νὰ εἰπῆ γῆ, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ οὐρανός· τί θέλει νὰ εἰπῆ σῶμα καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ ψυχή· τί θέλει νὰ εἰπῆ κόσμος, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ Ἐκκλησία· τί θέλει νὰ....

π. Ιωάννης Ρωμανίδης: Οἱ φιλοσοφοῦντες ἀλλάζουν τὴν παράδοση, ἐξ αἰτίας λογικῶν σχημάτων ποὺ κάνουν

Οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ποὺ ἔχουν προσωπικὴ πείρα τοῦ Θεοῦ, ἔχουν πάντοτε τὴν ἴδια θεολογία, δὲν τὴν ἀλλάζουν, ὅπως τὸ κάνουν οἱ φιλόσοφοι...
Οἱ φιλοσοφοῦντες ἀλλάζουν τὴν παράδοση, ἐξ αἰτίας λογικῶν σχημάτων ποὺ κάνουν, ἔχουν πιὸ πολὺ ἐμπιστοσύνη στὴν λογική τους, παρὰ στὴν ἐμπειρία τῶν θεουμένων, συλλαμβάνουν κάτι μὲ τὴν λογική τους, καὶ ταυτίζουν αὐτὸ μὲ τὴν πραγματικότητα περὶ Θεοῦ. Ὅλες οἱ αἱρέσεις προέρχονται ἀπὸ τέτοια ἐσφαλμένη βάση.
Οἱ θεούμενοι, ὅσοι μετέχουν τῆς φωτιστικῆς καὶ θεοποιοῦ ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, ἔχουν κοινὴ ἐμπειρία γιὰ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν κόσμο μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του. Αὐτὸ εἶναι θέμα ἐμπειρίας, καὶ ὄχι στοχαστικὴ καὶ φανταστικὴ διδασκαλία.

Στήν Θεομάνα μας νά στραφούν καί πάλι οἱ ελπίδες μας. Ἡ Θεοτόκος εἶναι Ἑλληνοσώτειρα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
«Ἡμεῖς νικῶμεν, νικώντων τῶν ἄλλων»
ἅγιος Νκόλαος Καβάσιλας
Παραπέμπω, ἐν πρώτοις, σ’ ἕνα ἔξοχο κείμενο τοῦ τροπαιούχου νομπελίστα μας ποιητῆ Γιώργου Σεφερη. Ἔλεγε τὸ 1936: «Ὅσο προχωρεῖ ὁ καιρὸς καὶ τὰ γεγονότα, ζῶ ὁλοένα μὲ τὸ ἐντονότερο συναίσθημα, πὼς δὲν εἴμαστε στὴν Ἑλλάδα, πὼς αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα, ποὺ τόσο σπουδαῖοι καὶ ποικίλοι ἀπεικονίζουν καθημερινά, δὲν εἶναι ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἕνας ἐφιάλτης μὲ ἐλάχιστα φωτεινὰ διαλείμματα, γεμάτα μὲ μία πολὺ βαρειὰ νοσταλγία. Νὰ νοσταλγεῖς τὸν τόπο σου, ζώντας στὸν τόπο σου, τίποτε δὲν εἶναι πιὸ πικρό». Κι ἂν αὐτὰ λέγονται λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ ἔνδοξο ’40, ὅπου οἱ Ἕλληνες μποροῦσαν ἀκόμη νὰ «μεθύσουν» ἀπὸ «τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα», τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸ σήμερα;
Σήμερα  ἡ νοσταλγία  ἔγινε  θλίψη  ἀνείπωτη, θρηνωδία ἀσίγαστη γιὰ  τὸν ξεσπεσμὸ τῆς  Πατρίδας μας.
Ὅμως «τὸ πιὸ  πυκνὸ  σκοτάδι, εἶναι λίγο πρὶν ξημερώσει  ὁ Θεός», ἔλεγε ὁ Κολοκοτρωνης. «Τὸ  Γένος μας  καὶ  ἄλλες  φορὲς  σταυρώθηκε, ἀλλὰ  ἰδοὺ  ζῶμεν». Ὅταν ἔπεσε ἡ βασιλεύουσα Πόλη, «ἡ χαρὰ καὶ ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων», ὁ λαός μας δὲν ζητεῖ παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ Θεομάνα μας, τὴν Παναγία, ἀλλὰ....

Μητροπολίτης Κυθήρων: "Τά μάτια μας πρέπει νά εἶναι στραμμένα στήν ἄλλη φωτιά, τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ"

Τό πανέμορφο νησί τῶν Κυθήρων δοκιμάσθηκε πολύ μέσα στήν ἱερή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἔπειτα ἀπό τό ξέσπασμα τῆς φοβερῆς πυρκαγιᾶς τῆς Παρασκευῆς 4ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., πού κράτησε γιά 4 ἡμέρες καί κατέκαυσε 25 περίπου χιλιάδες στρέμματα, δηλ. τό 1/8 σχεδόν τῆς ἐκτάσεως τοῦ νησιοῦ μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Σεραφείμ διεκτραγωδεῖ αὐτό τό φρικτό γεγονός τῆς πυρκαγιᾶς σέ δύο συνεντεύξεις του - ἠχητικά ντοκουμέντα, τά ὁποῖα καί παραθέτουμε. Ἡ πρώτη ἀνταπόκρισις τοῦ ζητήθηκε ἀπό τόν Ρ/Σ «Ἄλφα» στίς 8/8 καί ἡ ἄλλη ἀπό τόν σταθμό τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» στίς 10/8. Σ’ αὐτές τίς ραδιοφωνικές ἐπικοινωνίες φαίνεται ὁ βαθύς πόνος καί ἡ ἐναγώνια ἀνησυχία τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἀδόκητη αὐτή συμφορά.
Στίς ἡμέρες αὐτές τῆς φρικτῆς δοκιμασίας ἀναρτήθηκε στό....

Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός φύλακας της Πίστεως της Παραδόσεως

† Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Εἰς τήν Ἐγκύκλιον Ἀπάντησιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ 1895 πρός τόν πάπα Λέοντα ΙΓ΄ ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Βαθέως θλίβεται καί ὀδύνῃ συνέχεται μεγάλῃ πᾶσα εὐσεβής καί ὀρθόδοξος ψυχή εἰλικρινῶς ζηλοῦσα τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα ὅτι ὁ μισόκαλος καί ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τόν σῖτον. ῎Ενθεν τοι καί ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καί λυμαίνονται τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καί ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρά καί μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπό τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Πράγματι, αἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦν ζιζάνια πού ἐνσπείρει ὁ πονηρός εἰς τόν ἀγρόν τῆς Ἐκκλησίας διά νά ματαιώσῃ τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν αἱρέσεων σημαντική ὑπῆρξεν ἡ συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ.
Οἱ μοναχοί ἐξέρχονται τοῦ κόσμου διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, διά νά ζήσουν μίαν κατά τό δυνατόν τελείαν χριστιανικήν ζωήν, διά νά ἐφαρμόσουν τό Εὐαγγέλιον χωρίς συμβιβασμούς. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθοῦν τάς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν τό πανάγιον πρόσωπον τοῦ Κυρίου, τήν διδασκαλίαν Του καί τήν Ἐκκλησίαν Του; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφορήσουν, ὅταν ἡ πίστις εἶναι τό....

"Δέν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιά νά ὑποτιμοῦν καί νά παραθεωροῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, ἀλλά πρέπει μαζί μέ αὐτόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμοῦν"

Ἀναστατωμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού ὑπηρετῶ, καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός της, γιά τά ὑποτιμητικά πρός τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια, λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση. Τοιαῦτα λόγια, λεγόμενα ἀπό ἄρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστοῦν βλασφημία καί ἀγνωμοσύνη κατά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχουν ἐξεγερθεῖ πολλοί Ἱεράρχες γιά τήν ἀσέβεια αὐτή, κάθε δέ Ἱεράρχης ἄς μή θεωρηθεῖ ὡς ἕνα μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί ὁ τίτλος του, ὁ ὁποῖος τόν καθορίζει, δείχνει ὅτι σαρκώνει ἐν ἑαυτῷ καί ὅλο τό ποίμνιό του. Ἐκφράζουμε λοιπόν καί ἐμεῖς, ὡς ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ εὐλογημένο καί πιστό στίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καί τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ἐκφράζουμε, λέγω, ὄχι ἁπλῶς τήν διαφωνία μας στά λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί τήν ἀποστροφή μας σ᾽ αὐτά.
Ὁ κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ὡς νά ἀγνοεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία διήκει ὅλες τίς σελίδες τῆς ἔνδοξης ἑλληνικῆς ἱστορίας μας, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι στενά δεμένη μέ τήν....

Ἀντέξαμε!

Γράφει ὁ π. Λάμπρος Χριπάτσιος
Ἀντέξαμε. Ὄχι 400 ἀλλὰ 500 καὶ πλέον χρόνια.
 Χωρὶς βασιλιὰ 
Χωρὶς ἄρχοντα 
Χωρὶς βουλὴ
Χωρὶς ἐφορίες
Χωρὶς δημοτολόγια
Χωρὶς τράπεζες 
Χωρὶς δάνεια
Μὲ ἕναν παπὰ
Μὲ ἕναν δεσπότη
Μὲ ἕναν πατριάρχη
Μὲ μιὰ καμπάνα
Μὲ ἕνα ὀκταήχι
Ἂπ αὐτὸ μας ἔμαθαν γραφὴ κ' ἀνάγνωση
Στὶς ἐκκλησίες κρυφτήκαμε
Μὲ τὰ κεριὰ διαβάζαμε
Ὀρθοδοξία βυζάξαμε
Τὴν ἱστορία μας σώσαμε...

11 Αυγ 2017

Προσευχητάριον γιὰ 300 περιστάσεις τῆς ζωῆς μας κατὰ τὴν παράδοση τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καὶ Παϊσίου

ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸν Ι.Ναὸ Παναγίας παλαιοῦ Ναυπλίου το ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Ἕνα εὐλογημένο καὶ χρήσιμο βιβλίο θερμῆς προσευχῆς γιὰ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τοὺς Ἀγγλόφωνους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
 Τηλ. 2752024166


THE PSALTER of the prophet David is a divinely inspired and very heart touching book. It was written with divine light that makes reference to all needs, difficulties and which often reposed and gave rest to people that suffered life’s pains throughout its long path.
 The Psalter has so many powerful and deep meanings, that even if you gather all the theologists and philologists together, they won’t be able to write a psalm with meanings like these. And even if they do write something, it will be like a paper flower. Prophet David wasn’t a Harvard Professor, but what he wrote had so....

10 Αυγ 2017

Θράσος καὶ ποταπότης Ἄρχοντος ἀναιδοῦς!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
«… Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ κάθε ἄνθρωπο κάτι ἰδιαίτερο. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ὄχι «ταλιμπᾶν τῆς Ὀρθοδοξίας». Οἱ παραδόσεις σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ κρατοῦνται ὅσο τὶς κρατάει ἡ ἐποχή τους», εἶπε ἕνας ἀπ` αὐτοὺς ποὺ «κυβερνᾶνε» τὴ χώρα. 
Πρόκειται γιὰ θρασύδειλη κίνηση. Ὁ θρασύδειλος μεταμορφώνεται σὲ παλικάρι, ἀφοῦ πρῶτα κάνει ἐκτίμηση τῆς κατάστασης καὶ καταλάβει πὼς ὑπάρχει χῶρος νὰ ξεδιπλώσει τὴ δειλία του. Καὶ σήμερα ὑπάρχει ἡ ἀνάλογη ἀνοχὴ καὶ τὸ πρόσφορο ἔδαφος, νὰ μιλάει ὁ κάθε ἀσεβής, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει νόμους, ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀναστολὲς καὶ κυρίως σεβασμὸ στὴν ἀξία τοῦ προσώπου καὶ σὲ κάθε διαχρονικὴ ἀξία. 
Σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος ἀπαντᾶ μὲ τὴ σιωπή του στὴ βλασφημία αὐτὴ ἢ τὸ πολὺ πολὺ μὲ μισόλογα καὶ ὑπαινιγμούς, μόνο καὶ μόνο νὰ κερδίσει τὰ γνωστὰ τιποτένια πράγματα, ἀπὸ μιὰ πρώτης τάξεως εὐκαιρία. Ὁ δὲ «πνευματικὸς» κόσμος, δεδηλωμένος στὴν πλειοψηφία του ἀρνητὴς τῆς πίστεως, δὲν συμμετέχει καν στὸ παιχνίδι. Τοῦ ταιριάζει μιὰ χαρὰ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Θὰ ἐκφράζεται πλέον πιὸ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Παρακλητικὸς Κανὼν Θεοτόκου

9 Αυγ 2017

Ὁ Γαβρόγλου, ποὺ ἔβαλε στὴ λοταρία τὴ σημαία, δὲν τὴν ὑπηρέτησε!

Δὲν πέρασαν λίγες ὧρες ἀπὸ τὶς βαρύγδουπες δηλώσεις το υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου -ὁ ὁποῖος σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν... κλήρωση τῆς σημαίας στὰ δημοτικὰ ἔλεγε πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες πηγαίνουν στὸν στρατὸ καὶ ὄχι μόνο οἱ ἄριστοι- καὶ ὁ ἴδιος διέψευσε τὸν ἑαυτὸ του προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης!
Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ὅπως ἀποκάλυψε κυριακάτικη ἐφημερίδα, ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὑπηρέτησαν τὴ σημαία, καθὼς φέρεται ὅτι τὸ 1971 εἶχε κάνει χρήση τοῦ εὐεργετικοῦ διατάγματος 720/70 ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πληρώνοντας ενα ποσὸ γιὰ νὰ μὴ στρατευθεῖ ἐπειδὴ βρισκόταν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ σπουδές. Σὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ὁ ὑπουργός, δὲν ἀναφέρει λέξη γιὰ τὴ μὴ στράτευσή του, ἐνῶ ἐπιτίθεται στὴ Ν.Δ., ἀποδίδοντάς της προθεση «νὰ συντηρήσει ἕνα πολεμικὸ κλίμα ἀπίστευτων διαστάσεων ἀπὸ κοινοῦ μὲ....

«Πρῶτο τραπέζι πίστα»

 Ἀπὸ τὸ βιβλίο: "ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΙΟΥΜΟΡ" (π. Διονύσιος Ταμπάκης)
Η ΕΟΡΤΗ τῆς Παναγία μας καταφθάνει καὶ τὸ δίχως ἄλλο οἱ ἀξιότιμοι Βουλευτὲς καὶ ἄξιοι θεματοφύλακες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τῆς ὁμοφυλοφιλίας  καὶ τῶν ἐκτρώσεων θα πλαισιώσουν μὲ λαμπρότητα τὰς θρησκευτικᾶς πανηγύρεις καὶ λιτανείας(κατὰ τὸ λαϊκόν: «ὅπου Γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη»). Γι' αυτὸ καὶ τώρα θυμήθηκα ἕνα ἔξυπνο ἀνέκδοτο πού μου ἀνέφερε κάποιος χιουμορίστας Καλόγερος:
Ένας Πολιτικὸς ἐπεσκέπτετο καθ’ἔτος τὴν πανήγυρι μίας Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς ἄγραν ψήφου, κατὰ τὸ εὐαγγελικόν: «βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὐρήσετε.» (Ἰωάνν. κα',6).
-Σύνηθες ἄλλωστε φαινόμενο νὰ συναντᾶς σὲ Θρησκευτικὲς πανηγύρεις μετ’ἀρτοκλασίας καὶ Θείου κηρύγματος, «πρῶτο τραπέζι πίστα» πολιτικοὺς καμαρωτοὺς καὶ ἀκάμπτους λὲς καὶ ἔχουν καταπιεῖ ἀγγούρι .-
Οἱ Μοναχοὶ ἐνοχλημένοι τότε ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ πολιτικάντη ζήτησαν ἀπὸ τὸν....

Ἅγιος Πορφύριος: «Μὴν πᾶς σ’ αὐτὸ τὸ συνέδριο, γιατί θὰ σὲ ἀναγκάσουν σὲ συμπροσευχὴ»

Θὰ σᾶς πῶ δύο ἱστορίες ποὺ ἴσως δὲν εἶναι πολὺ γνωστές. Μιὰ φορὰ ἕνα βράδυ στὴ Γερμανικὴ κατοχή, γύριζε πίσω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ πάει στὰ Τουρκοβούνια ποὺ ἔμενε καὶ στὸ δρόμο βλέπει ἕνα Γερμανὸ ποὺ εἶχε πιάσει μιὰ Ἑλληνοπούλα καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὴ βιάσει.
Ὁ Γέροντας δὲν ἤξερε γερμανικά, ἦταν ἄοπλος, δὲν ἤξερε τίποτα. Λυπήθηκε ἡ ψυχή του καὶ ξέρετε τί ἔκανε; Πῆγε καὶ ἔπεσε μπροστὰ στὰ γόνατα τοῦ Γερμανοῦ καὶ γονάτισε καὶ τὸν παρακαλοῦσε. Ὁ Γερμανὸς εἶδε ἕναν Ἱερέα νὰ πέφτει μπροστὰ στὰ γόνατά του, συγκινήθηκε καὶ ἀντὶ νὰ τοῦ δώσει μιὰ κλωτσιᾶ καὶ νὰ τοῦ «σπάσει τὰ μοῦτρα» καὶ ἀντὶ νὰ βγάλει τὸ πιστόλι καὶ νὰ τὸν σκοτώσει, ἄφησε τὴν κοπέλλα καὶ ἔφυγε.
Μιὰ ἄλλη φορᾶ καὶ θὰ σᾶς τὸ πῶ ὀνομαστικὰ αὐτό, γιατί πρέπει νὰ ἔχουν κοιμηθεῖ, οἱ παλιότεροι ἀπὸ σᾶς ἴσως νὰ τὸ ξέρετε, ἤτανε τὸ γνωστὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Κάουφμαν στὴν Ἀθήνα, στὴν ὁδὸ Σταδίου. Αὐτὸς ἤτανε Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, καὶ ὅπως ξέρουμε οἱ Γερμανοὶ κυνηγοῦσαν τοὺς Ἑβραίους. Ξέρετε, λοιπόν, τί ἔκανε στὴν κατοχὴ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του; Πῆρε....

«Ἑωσφόρος» ὁ καύσωνας, καθότι εὔηχον!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
     «Τὸ ἀνατριχιαστικὸ προσωνύμιο «Ἑωσφόρος» ἔδωσε ὁμάδα ἐπιστημόνων στὸν πρωτοφανῆ καύσωνα ποὺ πλήττει τὴν Ἰταλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Προβληματίζουν τόσο οἱ ὑψηλὲς θερμοκρασίες, καθὼς ὁ ὑδράργυρος σὲ πολλὲς περιοχὲς ἔχει κολλήσει στοὺς 46 βαθμούς, ὅσο καὶ ἡ διάρκεια τοῦ ἀκραίου φαινομένου. Τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν καὶ ἐπίσημα ὅτι ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴ συμφωνία γιὰ τὸ κλίμα, οἱ προειδοποιήσεις τῶν εἰδικῶν εἶναι δραματικές. Ἂν δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀπὸ ἀκραία καιρικὰ φαινόμενα θὰ αὐξηθεῖ στὴν Εὐρώπη κατὰ 50 φορὲς ἕως τὸ τέλος τοῦ αἰώνα». (Εἰδήσεις ΕΡΤ).
     Ἐκπλήσσει, πραγματικά, ἡ προσωνυμία ποὺ προσέδωσαν οἱ ἐπιστήμονες στὸν καύσωνα, ποὺ σαρώνει τὴν Εὐρώπη. «Ἑωσφόρος», λέει, τουτέστιν διάβολος. Λεκτικὸ παιχνίδι μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ὑπαρκτοῦ πνευματικοῦ ὄντος, τοῦ πλέον μισητοῦ ἐχθροῦ του ἀνθρώπου. Ἡ ἴδια ἡ φύση χαρακτηρίζεται διάβολος, καταστροφέας τοῦ ἐαυτοῦ της, ὅπως τὸ ἀόρατο πρόσωπο, ὁ Σατανᾶς, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν....

Βούτσης: Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος.

Σχόλιο: Ὁμοιότητα φρασεολογίας μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς παρατηροῦμε! Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμπτωση! Ἄραγε ποιὸς εἶναι ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς ποῦ τοὺς συντονίζει ὅλους; 
Στὴν ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Νίκος Βούτσης ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἐπιτέθηκε στὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀσκεῖ ἀντιπολίτευση σημειώνοντας πὼς ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη.
Ἀναλυτικὰ ὁ κ. Βούτσης ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀριστείας ποὺ ἔχει προκύψει σημείωσε: «Ὅλοι ἔχουν ἐπίγνωση πὼς ὁ συναγωνισμὸς εἶναι μία ἔμφυτη καὶ δημιουργικὴ διαδικασία. Ἀλίμονο ἐὰν δημιουργοῦμε «σφραγίδες» γιὰ τὸν ἄριστο. Λέμε ὄχι στὶς σκιαμαχίες μέσα ἀπὸ ταμπέλες.
Ἡ ἀντιπολίτευση ποὺ ὑπῆρξε καὶ γιὰ τοὺς 3 ὑπουργοὺς παιδείας ἦταν πολεμική. Μιλᾶμε γιὰ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση σὲ λεπτὰ ζητήματα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παίρνουν τέτοιες διαστάσεις. Ἡ ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βαθύτατα συντηρητική. Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ....

Μπαμπινιώτης γιὰ σημαιοφόρους: Καταστρατηγεῖται ἡ ὁμηρικὴ ἀρχὴ "αἰέν ἀριστεύειν"

Πῶς μπορεῖ νὰ γνωρίσει κάποιος ἐὰν ἐργάζεται μὲ τὴν μὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐλπίδα στὸν Θεό


Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης - Ἀόρατος Πόλεμος
Πολλὲς φορὲς νομίζουν μερικοὶ αὐθάδεις ὅτι δὲν ἔχουν κανένα θάρρος στὸν ἑαυτό τους καὶ ὅτι ὅλη τους τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησι, τὴν ἔχουν στὸν Θεό· ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι· καὶ γι᾿ αὐτὸ βεβαιώνονται ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἔρχεται σὲ αὐτοὺς ἀπὸ τὸν ξεπεσμό τους, ὅταν συμβῇ. Γιατὶ ἂν ἴσως αὐτοὶ λυποῦνται στὸν ξεπεσμό τους καί, κατὰ κάποιο τρόπο, ἀπελπίζονται καὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν στὸ ἑξῆς νὰ κάνουν καλό, αὐτὸ εἶναι σίγουρο σημεῖο, ὅτι καὶ πρὸ τοῦ ξεπεσμοῦ τους πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ ὄχι στὸν Θεό. Καὶ ἐὰν ἡ λύπη καὶ ἡ ἀπελπισία τους εἶναι μεγάλη, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι καὶ πολὺ πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ λίγο στὸ Θεό, γιατὶ ὅποιος δὲν ἐμπιστεύεται πολὺ στὸν ἑαυτό του καὶ ἐλπίζει στὸ Θεό, ὅταν ξεπέσει, δὲν ἀπορεῖ τόσο πολύ, οὔτε λυπᾶται ὑπερβολικά, ἐφόσον γνωρίζει, ὅτι αὐτὸ τοῦ συμβαίνει γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ γιὰ τὴν λίγη ἐλπίδα ποὺ ἔχει στὸν Θεὸ μάλιστα τότε ἀπιστεῖ περισσότερο στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ περισσότερη ταπείνωσι ἐλπίζει στὸ Θεὸ καὶ μισώντας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον τὰ ἄτακτα πάθη, ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ξεπεσμοῦ του, μὲ ἕνα μεγάλο πόνο ἥσυχο καὶ εἰρηνικό, γιὰ τὴ λύπη τοῦ Θεοῦ, ἀποκτᾷ βέβαια τὴν ἀπιστία στὸν ἑαυτό του, καταδιώκει ὅμως τοὺς ἐχθρούς του μέχρι θανάτου μὲ μεγαλύτερη γενναιότητα καὶ ἀποφασιστικότητα...

6 Αυγ 2017

Τραγούδι γιὰ τὴν Μεταμόρφωση

(Φύλλα ψυχῆς ὀρθάνοιχτα) τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη ἀπὸ τὸ CD «Δωδεκάορτο».
Συναυλία στὸ Μέγαρο Μουσικῆς.
Τραγούδι: Γιάννης Χαρούλης. Στίχοι: Ἄρης Ἀποστολόπουλος.
Πρωὶ στὸ Μέγα Σπήλαιο πρωτάκουσα τ’ ἀηδόνι
κι ἔτρεχε γάργαρο νερὸ στῆς Ζαχλοροὺς τὸ ρέμα
κι εἶδα στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ πῶς σβήνουνε οἱ πόνοι
κι αὐτῆς τῆς μίζερης ζωῆς ξανὰ τὸ μέγα ψέμα...

5 Αυγ 2017

"Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸν Θεό"

Ἀπόσπασμα ἀπό το  βιβλίο: Πατὴρ Ἰωάννης Καλαΐδης (1925-2009)
Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας - οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι - μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς κατέστρεψαν. Ἐξαιτίας τοὺς χάσαμε τὴν πόλη ἀλλὰ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Ἐξαιτίας τὺς εἴχαμε τουρκοκρατία γιὰ πεντακόσια χρόνια. Ἀλλὰ ἀντέξαμε κι ὁ λαὸς ἔμεινε πιστὸς στὴ ρωμιοσύνη καὶ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὰ κρυφὰ σχολεῖα ὅπου τα ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ψαλτήρι κι ἄλλα ἱερὰ βιβλία. Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ δύναμη καὶ τὰ ὅπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό. Τοὺς δώσαμε τὸν πολιτισμό.
Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Τὰ Εὐαγγέλια γράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὸ Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σὲ Ἕλληνα Πατριάρχη καθὼς ὅταν τὸ προσπάθησαν οἱ Παπικοὶ (Σταυροφόροι) καὶ οἱ Ἀρμένηδες, τότε ἔσπασε τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ βγῆκε στὸν Ἕλληνα Πατριάρχη ποὺ....

"Θέλω, πατέρα, μόλις γίνω καλά, νὰ πᾶμε στὸ μοναστήρι τοῦ Στομίου στὴν πατρίδα μας τὴν Κόνιτσα, ἀπ' ὅπου ξεκίνησε τὴν μοναχική του ζωὴ ὁ Ἅγιος Παΐσιος"

ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
–Σεισμός!
Πετάχτηκε ἀλαφιασμένη.
–Σεισμός!
Ἔτρεμε ὁλόκληρη.
Ἀπ᾿ τὶς φωνὲς καὶ τὴν τρομάρα της ξύπνησε κι ὁ ἄντρας της.
–Τί φωνάζεις ἔτσι, Γιώτα; Τί ἔπαθες;
–Ὁ σεισμός… τὸ σπίτι μας… γκρεμίστηκε…
–Εἶσαι καλά, γυναίκα; Ποιὸς σεισμός; Ποιὸ σπίτι; Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Ἡσύχασε… Ἡσύχασε…
–Δὲν ἔγινε σεισμός, Βασίλη;
–Δὲν ἔγινε σεισμός, γυναίκα, δὲν ἔγινε… Ὄνειρο εἶδες… ἔλα, ξάπλωσε.
–Μὰ ἐγώ… Θεέ μου! Δὲν εἶναι δυνατόν… Ἐγώ… Ἦταν σεισμός… Ἦταν φοβερό! Νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία, Βασίλη. Τῆς ἁγίας Μαρίνας σήμερα. Ἁγία Μαρίνα μου…
–Θὰ πᾶμε, θὰ πᾶμε, γυναίκα. Ἔλα, ξάπλωσε. Εἶναι νωρὶς ἀκόμα.
–Τί ὥρα εἶναι;
–Πέντε παρὰ τέταρτο.
–Πέντε παρὰ τέταρτο!...
Ὅταν γύρισαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τοὺς πρόφτασε καὶ τὸ νέο γιὰ τὸν «σεισμό»: Ὁ ἀγαπημένος τους ἐγγονός, ὁ Παντελής, εἶχε χτυπηθεῖ, τὸ παλληκάρι τους. Νεκρὸς ἦταν; Ζωντανός; Ἀκριβῶς στὶς πέντε παρὰ τέταρτο ἔγινε τὸ ἀτύχημα. Τὸ ἀκυβέρνητο ἁμάξι δύο μεθυσμένων ἔπεσε πάνω....

Πρόσω ὁλοταχῶς γιὰ τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!

 «Πρέπει νὰ σχεδιάσουμε ἀπὸ τώρα τὴ μεταμνημονιακὴ ἐποχὴ μὲ δημόσιες πολιτικὲς παντοῦ καὶ γιὰ ὅλα. Νὰ ἀφήσουμε τὸ ἀριστερό μας ἀποτύπωμα μὲ μιὰ νέα γενιὰ μεταρρυθμίσεων καὶ ἀλλαγῶν, ποὺ ἐνισχύουν τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, μειώνουν τὶς ἀνισότητες καὶ ἐνδυναμώνουν τὴν κοινωνικὴ συνοχή», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τὸ κείμενο τῆς πολιτικῆς ἀπόφασης τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς (ΚΕ) τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ συνεδρίασε στὶς 28 καὶ 29 Ἰουλίου.
Στὸ κείμενο τῆς ἀπόφασης, γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων, καὶ τονίζεται, μεταξὺ ἄλλων, πὼς «εἶναι ὥριμο νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ τομές, ὅπως ὁ πολιτικὸς γάμος ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὴν τεκνοθεσία».
 Ἀκόμα, ἡ ΚΕ τοῦ κόμματος ἐπισημαίνει πὼς «εἶναι ἀναγκαῖο μεταξὺ ἄλλων νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ θέμα σχέσεων κράτους καὶ ἐκκλησίας, νὰ ἀντιμετωπίσουμε συντεταγμένα μὲ σεβασμὸ καὶ ἀλληλεγγύη τὰ ζητήματα ποὺ ἀναδεικνύονται στὸ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.