ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

7 Ιουλ 2015

Τσελεγγίδης: «Δογματικὴ καὶ Ἐκκλησιολογικὴ ἀναθεώρηση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου»


Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Δημήτριος Τσελεγγίδης προσεγγίζει ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου θεολογίας τὴν Β΄Βατικανή Σύνοδο. Ἡ εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε στὰ πλαίσια παρουσίασης τοῦ βιβλίου τοῦ π. Πέτρου Χὶρς μὲ τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ Ἀναθεώρηση τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου». pemptousia

Ἀπὸ τὸ mind control στὸ capital control καὶ σὲ λίγο στὸ War control

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Γιατί τόσα πολλὰ τηλεοπτικὰ συνεργεῖα ξένων ΜΜΕ ἀποφάσισαν νὰ κάνουν τὶς καλοκαιρινὲς διακοπές τους στὴν Ἑλλάδα;
Μήπως ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνισχύσουν τὸν Ἑλληνικὸ τουρισμό;
Ἢ περιμένουν τίποτε ἄλλα ἀφοῦ τὸ Δημοψήφισμα τελείωσε καὶ πῆραν τὴν κρυάδα;
¨Ξεκάθαρο προειδοποιητικὸ μήνυμα ἔστειλε στὸ ἑλληνικὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ΕΚΤ. 
Ἡ Ἑλλάδα ἢ προχωράει ἄμεσα σὲ συμφωνία ἢ ἕως τὸ τέλος τῆς τρέχουσας ἑβδομάδας χρεοκοπεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. 
Ἡ ΕΚΤ σήμερα 6 Ἰουλίου αὔξησε τὰ collaterals τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν κατὰ 10% μεσοσταθμικὰ ἀλλὰ σὲ οἰσμένες περιπτώσεις ἔφθασε στὸ 18% τὸ κούρεμα τῶν ἐγγυήσεων. 
Τί σημαίνει αὐτὸ πρακτικά; 
Οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες  διαθέτουν ἀπόθεμα ἐγγυήσεων 19 δισεκ. εὐρὼ γιὰ ρευστότητα μέσω ELA καὶ ἀπομένουν μετὰ τὸ haircut μὲ 5-6 δισεκ. πού εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο ἀπόθεμα ἐγγυήσεων. 
Κάθε αὔξηση τῶν haircuts 10% σημαίνει ἀνάγκη γιὰ νέες ἐγγυήσεις 8 δισεκ. καὶ οὐσιαστικὰ τὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι πλέον σὲ ὁριακὴ...

Προφητική ρήση τοῦ γέροντος Γαβριὴλ γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς βαβυλώνιας Εὐρώπης

Γράφει  π. Διονύσιος Ταμπάκης
Ἀπὸ τὶς φωτισμένες γραμμὲς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γαβριήλ, καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἤδη ἀπὸ ἔτος 1959, φαίνεται πόσο προφητικὰ διέβλεψε ὁ Γέρων τὰ ὅσα συνέβηκαν πρὸ καιροῦ μὲ τὴν καταρεύση τοῦ κομμουνισμοῦ,ἀλλὰ καὶ τὰ συμβαίνοντα στὶς ἡμέρες μας μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία μαστίζει τὴν καταρρέουσα καπιταλιστικὴ Εὐρώπη καθὼς καὶ τὴν ὑπὸ πτώχευση Πατρίδα μας. 
«...Ἡ ἀπρόοπτος καὶ συντομωτάτη καταστροφὴν τῆς «Βαβυλῶνος» καὶ τῆς «Πόρνης τῆς μεγάλης της καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν...
...πρόδηλον καθίσταται ὅτι τόσον ὁ ἄπληστος καπιταλισμός, ὁ ἀπομυζῶν πάσαν ἰκμάδα τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ, ὅσον καὶ ὁ ἄθεος κομμουνισμός, ὁ κατατυραννῶν τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ τῆς καλλιεργίας τοῦ μίσους καὶ.....

6 Ιουλ 2015

Εἰσαγγελικὴ παρέμβαση γιὰ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς

Δικαστικὴ ἔρευνα ξεκινᾶ ἡ εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν τῆς Ἀθήνας προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ καὶ ἄλλα ΜΜΕ παραβίασαν τὴν ἐκλογικὴ νομοθεσία μὲ τὸν τρόπο ποὺ χειρίστηκαν τὸ θέμα τοῦ δημοψηφίσματος. Συγκεκριμένα θὰ διερευνηθεῖ ἐὰν ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ τὰ συγκεκριμένα Μέσα Ἐνημέρωσης κάλυψαν τὸ σύνολο τῶν ἐξελίξεων τῆς περασμένης ἑβδομάδας (κλείσιμο τραπεζῶν, ΑΤΜ, διαχείριση δημοσιευμάτων περὶ κουρέματος καταθέσεων ἀλλὰ καὶ σχετικὰ μὲ τὸ διακύβευμα τοῦ δημοψηφίσματος καὶ τὸ τί μέλλει γενέσθαι σὲ ἕνα πιθανὸ «ὄχι») ἔχουν διαπραχθεῖ ἀδικήματα ὅπως: ἀπόπειρα ἐπηρεασμoὺ ψηφοφόρων καὶ ἀπόπειρα νόθευσης ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος. Στὸ μικροσκόπιο τοῦ Εἰσαγγελέα θὰ μπεῖ καὶ ἡ μετάδοση δημοσκοπήσεων καὶ συγκεκριμένα ἐὰν ἔγιναν σὲ χρόνο, ποὺ ἀπὸ τὸν νόμο ἀπαγορεύτεται.
Στὰ χέρια τοῦ εἰσαγγελέα ἔχουν φτάσει ἔγραφες καταγγελίες ποὺ ἀφοροῦν κυρίως ὅσα διαδραματίστηκαν μέχρι τὶς 4 Ἰουλίου. Οἱ καταγγελίες αὐτὲς προκάλεσε τὴν....

Ἔξω οἱ φασιστόφραγκοι ἀπ' τὴν Ἑλλάδα μας...

Τὸ συντριπτικὸ ὑπὲρ τοῦ ΟΧΙ ἀποτέλεσμα στὸ δημοψήφισμα δημιουργεῖ ἐξελίξεις.
Οἱ γερμανοτσολιάδες ἢ κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο τὰ γερμανοτσογλάνια πᾶνε στὸν ἀγύριστο.
Τὰ πολιτικὰ πτώματα ποὺ τόλμησαν νὰ βγοῦν ἀπ' τοὺς πολιτικούς τους τάφους καὶ νὰ ἐπιχειρήσουν νὰ τρομοκρατήσουν τὸν λαὸ θὰ ξαναμποῦν μέσα στὰ πολιτικά τους φέρετρα γιὰ πάντα…
…Ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐνθουσίασε εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες, παρόλη τὴν τρομοκρατία, εἶπαν ἕνα βροντερὸ ΟΧΙ στοὺς ξένους τοκογλύφους καὶ στὰ ἐδῶ τσιράκια τους.
Μακάρι αὐτὸ τὸ ΟΧΙ νὰ προεκταθεῖ καὶ γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ' τὴν φασίζουσα Ε.Ε. καὶ τὸ καταραμένο εὐρώ τους.
Ὁ ἀγώνας ὅσων στηρίζουν τὴν ἐπιστροφή μας στὴν ἀγαπημένη μας δραχμὴ τώρα ἀρχίζει, τώρα θὰ ἀρχίσουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι τρομοκρατημένοι καὶ παραπλανημένοι Ἕλληνες πολίτες νὰ προβληματίζονται σχετικὰ μὲ τὸ ΝΑΙ στὸ ἐθνικό μας νόμισμα, ΝΑΙ στὴν...

Ἡ Κόνιτσα τιμᾶ τόν γέροντα Παΐσιο


Ἡ Ρωμηοσύνη εἶπε ΟΧΙ στή δουλική Φραγκοκρατία


Δόξα τῶ Θεῶ, ὁ Λαός μας φάνηκε ἀντάξιος τῆς Ἱστορίας του!

Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός μιλᾶ γιά τήν οἰκονομική κρίση καί τήν Παιδεία

VIDEO PLAYER by video hosting

5 Ιουλ 2015

Τό «ΟΧΙ» ὡς ἱστορικὴ καὶ πνευματικὴ ὑποχρέωση τοῦ Ἔθνους μας

Τὴν Κυριακὴ καλούμαστε νὰ ποῦμε ἕνα ΝΑΙ ἢ ἕνα ΟΧΙ. Τί σημαίνουν ὅμως αὐτὲς οἱ δύο μικρὲς λέξεις; Ναὶ ἢ Ὄχι στὴν πρόταση τῶν θεσμῶν; Ναὶ ἢ Ὄχι στὴν Εὐρώπη; Στὸ Εὐρώ; Στὴν Πτώχευση καὶ τὴν Πείνα ἢ στὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀντιπολίτευση; Ὁ καθένας μας προσπαθεῖ νὰ ἑρμηνεύσει μέσα ἀπὸ τὶς καθημερινές του ἀγωνίες καὶ ἐπιθυμίες τὸ νόημα καὶ τὶς συνέπειες τῆς ψήφου του καὶ παίρνει θέση. Κάποιοι ἄλλοι φοβούμενοι νὰ πάρουν θέση, ἔχουν φθάσει νὰ ἀρνοῦνται τὸ ἴδιο τὸ δημοψήφισμα, τὸ δικαίωμα ἐπιλογῆς τους.
Δὲν ὑπάρχει ὅμως οὐδεὶς ποὺ νὰ ἀρνεῖται τὴν ἱστορικὴ κρισιμότητα τῶν ἡμερῶν ποὺ ζοῦμε. Δὲν εἶναι κάτι φοβερό. Εἶναι κάτι τὸ φυσικό. Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος στὴ μακραίωνη ἱστορία του ἐπιβίωσε ἀντιμετωπίζοντας διαρκῶς τέτοιες καταστάσεις καὶ πλανᾶται οἰκτρὰ ὅποιος πιστεύει...

Ἀλλά δέν πειράζει ...μένεις Εὐρώπη!


4 Ιουλ 2015

Τὸ πνεῦμα τοῦ 21 μέσα στὶς ψυχὲς τοῦ 2015;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὅταν παραμονὲς κρίσιμων ἐπιλογῶν ἀκοῦς τέτοια...
¨Οἱ τράπεζες δὲν θὰ ἀνοίξουν πρὶν νὰ ὑπάρξει συμφωνία - Ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία ἁπλὰ δὲν θὰ ἀνοίξουν.... Μὲ ἐντολὴ SSM τοῦ μόνιμου ἐποπτικοῦ μηχανισμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν δὲν θὰ ἀνοίξουν οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία μὲ τοὺς θεσμούς, ἀναφέρει ἔγκυρη πηγή.  «Ἔχει ὑπάρξει ρητὴ ἐντολὴ ἀπὸ τὸν SSM νὰ μὴν ἀνοίξουν οἱ τράπεζες στὴν Ἑλλάδα ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία τελικὴ καὶ ἐπίφαση ἢ πρόθεση συμφωνίας.¨ 04/07/2015 - bankingnews.gr
Τότε σὲ πιάνει ἕνα πνεῦμα, μὰ τί πνεῦμα σκέτο ¨μπαρούτι καὶ λαύρα¨ καὶ ἀναθυμᾶσαι τὸ ἡρωικὸ 21 ἐπιθυμώντας νὰ εἶσαι ¨ἁρματολὸς καὶ κλέφτης¨ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ...

Μήνυμα Ἁγιορείτου Μοναχοῦ: "Πᾶρε τίς τῦχες τῆς Πατρίδας σου στά χέρια σου, ...σταμᾶτα νά κομματιάζεις τό ἅγιο καί καταπληγωμένο κορμί τῆς δύστυχης πατρίδας…"

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΕΝΟΙ ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
«Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κι’ ἀγαπημένε, πάντα εὐκολόπιστε καί πάντα προδομένε» 
(Ἐθνικός ποιητής, Διονύσιος Σολομός) 
Ὅλα γύρω μας εἶναι μιά πληγή. Ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, τό Γένος μας. Ὅπου ν’ ἀγκουμπήσης πονᾶς. Μέ παίρνει τό παράπονο, σάν παιδί. Σηκώνω τά μάτια μου ψηλά καί λέω: Θεέ μου ὡς πότε! Ποῦ φτάσαμε! Ποῦ πᾶμε!
Καί θυμήθηκα τά σοφά κι’ ἅγια λόγια τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου «Τήν Ὀρδοδοξία μας σάν Ἕλληνες τήν ὀφείλουμε στόν Χριστό καί τούς ἁγίους Μάρτυρες καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καί τήν ἐλευθερία μας τήν ὀφείλουμε στούς ἥρωες τῆς πατρίδας μας, πού ἔχυσαν...

π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: "Νὰ μὴ σκεφτοῦμε τὸ προσωρινό μας συμφέρον καὶ γίνουμε προδότες τῆς Πατρίδος, τὴν προσωρινὴ ἀνακούφιση θὰ τὴν συνοδεύσῃ φρικτότερη και μονιμότερη σκλαβιά"


Ὅταν οἱ μασόνοι πολιτικοί μᾶς ἔβαζαν στὴν ΕΟΚ, ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μαζὶ μὲ ἀγνοὺς ἑλληνες πατριῶτες, ποὺ θεωροῦσαν τὴν ἔνταξι τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ ὡς ἐθνικὴ αὐτοκτονία, ζητοῦσε δημοψήφισμα. Νὰ ἀποφασίσῃ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἄν θέλει νὰ μπῇ σ᾽ αὐτὴ τὴ συμμορία τῶν ληστῶν. Τότε ἔγραψε στὸ περιοδικό του, τὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα» ποὺ ἐξέδιδε, ἀπὸ τὸ 1943, στὸ φυλλο 386, τὸν Ἱούνιο-Ἰούλιο 1977, (πρὶν ἀπὸ 48 χρόνια), ἄρθρο μὲ θέμα ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.
Δὲν εἰσακούσθηκαν τότε οἱ ἀγνές φωνὲς τῶν Ἑλλήνων οὔτε τοῦ Γέροντα ἀγωνιστῇ ἱεράρχη. Οἱ πολιτικοί μας, χωρὶς τὴ γνώμη τοῦ λαοῦ προχώρησαν στὴν ἔνταξη καὶ ἔκαναν σκλάβο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Σήμερα κάθε ἕλληνας πολίτης καὶ τὸ μικρὸ ἀκόμα ἑλληνόπουλο, χρωστᾶ...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου π.Ἱερόθεος: "Ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου"


Ἐν ὄψει δημοψηφίσματος (Σχόλιο τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου")

Τήν προσεχῆ Κυριακή 5 Ἰουλίου ἡ Χώρα µας ὁδηγεῖται σέ δηµοψήφισµα, γιά νά ἀποφασίσουν οἱ Ἕλληνες πολίτες, ἐάν θά δεχθοῦν ἤ ὄχι τήν δέσµη τῶν σκληρῶν µέτρων πού ζητοῦν οἱ θεσµοὶ νά λάβη ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση. ∆υστυχῶς γιά τήν Πατρίδα µας ἡ εἴσοδός της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχε τεράστιες ἐπιπτώσεις γιά τήν ἐθνική της φυσιογνωµία.
Ἀποδεικτικό εἶναι τό ἄρθρο πού δηµοσιεύθηκε στόν Ο.Τ. στίς παραµονές τῆς ὑπογραφῆς γιά τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Οἰκονοµική Κοινότητα µέ τίτλο ∆ΑΥΪ∆ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ (Ἡ Κοινή Ἀγορά καί ἡ Ἑλλάς), τόν Μάϊο τοῦ 1979, ὅπου µεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρονται: «Ἡ τυχόν ἀποτυχία τοῦ ὑψηλοῦ τούτου σκοποῦ θά σηµάνη, καθώς ἐπισήµως διακηρύσσεται, τήν οἰκονοµικήν καί κατά συνέπειαν ἐθνικήν ἐξουθένωσιν τῆς Ἑλλάδος καί τόν ἀναπόφευκτον ἀφελληνισµόν τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος θά µεταβληθῆ εἰς τόπον διακοπῶν πανσπερµίας ἀλλοδαπῶν, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες θά µεταναστεύσουν εἰς ξένας προηγµένας βιοµηχανικῶς χώρας ἤ καί ἀποµακρυσµένας ἡµιαγρίας ἀποικίας».
Τριάντα πέντε χρόνια µετά ἡ Ἑλλάδα ἔχει χάσει τήν ὀρθόδοξη καί ἐθνική της ταυτότητα, ὁ Ἕλληνας ἔχει φραγκιέψει, οἰκονοµικά ἔχει χρεωκοπήσει, ἡ ἐθνική...

3 Ιουλ 2015

Μάθετε γιατί ἀγχώνονται οἱ νενέκοι...


Μετὰ τὸ δημοψήφισμα χρειαζόμαστε ἐπειγόντως «ἁγίους πολιτικοὺς καὶ ἁγίους ψηφοφόρους»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἂν τὸ καταλάβατε καὶ ἐσεῖς ἔχουν ¨ξεπατώσει¨ ὅλες τὶς πολιτικὲς καὶ πολιτιστικὲς φίρμες νὰ βγαίνουν στὸ τηλεοπτικὸ κρύσταλλο καὶ νὰ ἀνακοινώνουν ὅτι θὰ ψηφίσουν ΝΑΙ.
ΚΑΛΗ τους ΩΡΑ ἀλλὰ ξεχνοῦν ἱστορικὰ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ὅταν ὑποτιμᾶτε καὶ ποδοπατεῖτε μὲ βάναυση ἀδικία βλ. πέντε χρόνια σκλαβιᾶς μνημονίων ψηφίζει ΟΧΙ.
Τώρα ποὺ ἔφτασε τὸ αὐγὸ …θυμήθηκαν οἱ ἄρχοντες τῶν δακτυλιδιῶν τῆς ἐξουσίας τὸ Δημοψήφισμα.
Ἔπρεπε νὰ μάθουν πρῶτα ἀπὸ τὸ ΔΝΤ ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Χρέος εἶναι μὴ βιώσιμο… λὲς καὶ  δὲν τὸ ἤξεραν;
¨Ὁ μισθὸς νὰ πέφτει… ὁ δικός μας νὰ βολεύεται καὶ ἂς γιὰ τὴν πατρίδα νὰ μιλοῦν καὶ νὰ νοιάζονται ἄλλοι ποὺ εὔκολα μποροῦμε νὰ τοὺς κατατάξουμε στὴν χορεία τῶν γραφικῶν χριστιανῶν¨.
Ζούσαμε σὲ μία χώρα μὲ πολιτικοὺς στρουθοκαμήλους… καὶ σὲ λίγο θὰ ζοῦμε σὲ μία χώρα δίχως πολιτικοὺς ἀκριβῶς γιατί ὅπως τὸ πῆγαν δὲν θὰ ὑπάρχει Ἐθνικὴ πολιτική.. ΘΕΟΣ φυλάξει.
Καὶ ἂν τὸ δημοψήφισμα αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι κομμάτι εὐρύτερου γεωπολιτικοῦ...

Ὁ Στρατηγὸς μαχητὴς τῆς Λευκωσίας τὸ 1974 Δ. Ἀλευρομάγειρος προτείνει τὸ ΟΧΙ στὸ δημοψήφισμα


Ὁ διοικητὴς τοῦ 336 Τάγματος πού κράτησε τὴν Λευκωσία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τὸ 1974, ὀ στρατηγὸς Δημήτρης Ἀλευρομάγειρος, παίρνει θέση γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ δημοψηφίσματος τῆς Κυριακῆς. Θέση σαφῶς ἀντίθετη ἀπ΄ αὐτὴ ποὺ ἔχουν λάβει ἄλλοι ἀνώτατοι καὶ ἀνώτεροι ἀξιωματικοί. Σ΄ ἕνα κείμενὸ του ἐπισημαίνει καὶ ἐξηγεῖ γιατί εἶναι ὑπὲρ τοῦ Ὄχι. 
“Ὅταν τὸν περάσμενο Δεκέμβρη ἡ Εὐρώπη ἀποφάσισε νὰ πετάξει τὸν Σαμαρά, ὁ τελευταῖος κατέφυγε σὲ ἐκλογὲς μέσω τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιατί ἀκόμα καὶ αὐτὸς δὲν ἄντεξε τὴν πίεση. 
Ὁ Ἀλέξης Τσιπρας ἄρχισε μία διαπραγμάτευση μὲ τοὺς λύκους καὶ ὅταν ἔφτασε στὸ παρὰ πέντε μίας ὀδυνηρῆς συμφωνίας ἡ Εὐρώπη τὸν πίεσε σὲ πλήρη ὑποταγὴ καὶ ὁδηγηθήκαμε στὸ σημερα”, ἐπισημαίνει ὁ στρατηγὸς Ἀλευρομάγειρος καὶ προσθέτει: 
“Δέν θὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας εἴτε μὲ τὸ ΟΧΙ εἴτε μὲ τὸ ΝΑΙ γιατί ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη τῶν Λαῶν ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη τοῦ ἄθλιου ἱερατείου τῶν Βρυξελλων. Τὸ ὁλοκληρωτικὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἑλλάδας τὸ ἄρχισε ὁ Σημίτης μὲ τὴν ἔνταξη στὸ εὐρὼ [ὁ κ. Σημιτης τοῦ ΝΑΙ σήμερα] καὶ τὸ ὁλοκλήρωσε ὁ Γ.Α.Παπανδρεου [τοῦ ΝΑΙ σήμερα] μὲ τὸ ἔγκλημα τοῦ Καστελοριζου. Ψηφίζω λοιπὸν ΟΧΙ γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τοὺς...

"Μερικὲς φορὲς αἰσθάνομαι ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀρκετὸ σαπούνι σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο γιὰ νὰ καθαριστῶ ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔκανα ἐν ὀνόματι τοῦ ΔΝΤ"

Διαβάστε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ παραίτησης ἑνὸς οἰκονομολόγου τοῦ ΔΝΤ ὀνόματι Buhdoo, στὴν ὁποία ἀποκαλύπτει πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες μεθόδους ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ ταμεῖο ἐξολοθρεύοντας κράτη καὶ λαοὺς:
"Σήμερα παραιτοῦμαι ἀπὸ τὸ προσωπικό του Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὕστερα ἀπὸ δώδεκα χρόνια καὶ ἔπειτα ἀπὸ χίλιες μέρες ἐργασίας στὸ ἐξωτερικὸ ὡς ἀξιωματοῦχος τοῦ Ταμείου, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων, μὲ ὄπλα τὰ φάρμακά σας καὶ τὰ κόλπα σας, ἐφορμοῦσα σὰν γεράκι ἐναντιὸν τῶν κυβερνήσεων τῶν λαῶν τῆς Λατινικῆς ἀμερικῆς, τῆς Καραϊβικῆς καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Γιὰ μένα ἡ παραίτησή μου εἶναι μία ἀνεκτίμητη ἀπελευθέρωση, ἐπειδὴ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο κάνω τὸ πρῶτο μεγάλο βῆμα ποὺ θὰ μοῦ ἐπιτρέχει νὰ ἐλπίζω ὅτι θὰ μπορέσω νὰ ξεπλύνω τὰ χέρια μου ἀπὸ αὐτὸ ποὺ στὰ μάτια μου εἶναι τὸ αἷμα ἐκαταομμυρίων φτωχῶν καὶ πεινασμένων ἀνθρώπων. Ξέρετε τὸ αἷμα εἶναι τόσο πολύ, ποὺ κυλάει σὲ ποτάμια. Κι ὅταν στεγνώσει, σχηματίζει πάνω μου κρούστα. Μερικὲς φορὲς αἰσθάνομαι ὅτι....

"Διάφοροι φορείς τρομοκρατοῦν τόν λαό μας! Ὅποιος ἀντιδράσει, θὰ πονέσει. Ἀλλὰ ἐγὼ ξέρω ὅτι σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ὑπάρχει μιὰ ἱστορία ἀντιδράσεως!"

Τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
Δρ. Θεολογίας καὶ Οἰκονομικῶν
Ὁ π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος κάνει μιὰ μνημειώδη ἀναφορὰ στὴν εὐρωζώνη, τὸ εὐρώ, τὶς ἀδηφάγες τράπεζες ὡς μασωνοδαιμονικὲς δομὲς καὶ στὴν δέουσα ἀντίδρασή μας ἔναντί τους στὶς κάλπες.
«Ἔχω καὶ μία παρατήρηση. Γιὰ χίλιους λόγους, διάφοροι φορεῖς -ὁποιοιδήποτε- ὅλο αὐτὸν τὸν καιρό τρομοκρατούν τό λαό μας, μὲ διάφορους ἐκφοβισμούς. Καὶ αὐτὸς ὁ ἐκφοβισμὸς εἶναι διπλός. Ὁ ἕνας ἐκφοβισμὸς εἶναι τί θὰ γίνει ἂν θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ ὁ ἄλλος εἶναι τί θὰ γίνει ἂν δὲν θὰ φύγουμε.  Προσέξτε, κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μεγέθη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει στοιχεῖο ἐκφοβισμοῦ. Θὰ τὸ ἀναλύσω τώρα. Γιατί καλῶ τὸ λαὸ νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Καὶ ἐπειδὴ βρισκόμαστε σὲ μιὰ καίρια καμπὴ τῆς ἱστορίας, ποὺ τώρα θὰ τὴ δηλώσω κατὰ τὴ γνώμη μου, καὶ καλὸ εἶναι νὰ πάρετε θέση, θέλετε δὲν θέλετε, ὄχι μπροστά μου, στὸ νοῦ σας.
Θέλω νὰ σᾶς τονίσω τὰ ἑξῆς. Πρῶτα-πρῶτα, ἡ θέση μου γιὰ....

Τό μήνυμα τοῦ λογίου Μοναχοῦ π. Ἀβραάμ Ἁγιορείτου


Ὁ πολύ γνωστός συγγραφέας Ἁγιορείτης Μοναχός π.Ἀβραάμ στέλλει μήνυμα ΕΝΟΤΗΤΑΣ τοῦ Ἑλληνισμο καί ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στά σχέδια τῶν Εὐρωπαίων. Εἶναι Εθνικοθρησκευτικό θέμα καί ΟΜΟΛΟΓΙΑ Πίστεως νά δηλώσουμε μέ θάρρος ''ΟΧΙ'' στούς ἰσοπεδωτές τῆς ἔνδοξης καί Ἁγίας φυλῆς μας, τῆς Ἑλλάδας μας!

Ξενομανίας τὸ ἀνάγνωσμα: Δυτικολατρία


Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος Κιλκίς
Ξενομανίας τὸ ἀνάγνωσμα. 
Γίναμε δυτικολάτρες. (Φώτης Κόντογλου) 
Ὁ Φώτης Κόντογλου (+ 1965), τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τῆς ἐποχῆς ποὺ περιγράφει μὲ τὴ σημερινή, εἶναι πολὺ ἐπίκαιρος. Ἀξίζει νὰ πάρουμε μία γεύση ἀπὸ τὴ δική του ματιά, ἀπὸ τὴ ματιὰ τοῦ γνήσιου φορέα τῆς ρωμαίικης παράδοσης, μιᾶς καὶ οἱ μέρες ποὺ περνᾶμε κινοῦνται στὸ ρυθμό: «Ναὶ στὴν Εὐρώπη». «Ὄχι στὴν Εὐρώπη». Παραθέτουμε ὅλο τὸ κείμενο, ὅπως εἶναι γραμμένο στὸ βιβλίο «Μυστικὰ Ἄνθη», ἐκδόσεις «Ἀστέρος». 
«Ξενομανία δὲν θὰ πεῖ τίποτα. Μία φορὰ κι ἕναν καιρὸ εἴχαμε ξενομανία, δηλαδὴ κάποια λαφριὰ ψυχικὴ ἀρρώστια, ἕνα συνάχι. Τώρα πάθαμε μία πολὺ βαριὰ ἀρρώστια, θὲς πανούκλα, θὲς γρίπη κακοηθέστατη, μὰ ὄχι ἀσιατική, ἀλλὰ εὐρωπαϊκή. Πῶς νὰ τὴν ποῦμε; Ξενολατρία; Ξενοπροσκύνημα; Ἐγὼ τουλάχιστο, μ΄ ὅλο ποὺ λένε πὼς εἶμαι καλὸς λογομάστορας, δὲν μπορῶ νὰ βρῶ κάποια ὀνομασία, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ δώσει μία μικρὴ ἰδέα γι΄ αὐτὴ τὴ θανατηφόρα ἀρρώστια ποὺ μᾶς δέρνει καὶ ποὺ ὅλο καὶ χειροτερεύει. 
Καὶ δὲν εἶναι σωστὴ ἡ ὀνομασία ξενολατρία. Σωστὴ θὰ ἤτανε, ἂν τὴ λέγαμε Δυτικολατρία. Γιατί μονάχα τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα ἢ καλύτερα τὰ δυτικὰ εἶναι γιὰ μᾶς οὐρανοκατέβατα, ὅλα ὅσα ἔρχουνται ἀπὸ κεῖνες τὶς χῶρες, ποὺ βρίσκουνται κατὰ τὸ βασίλεμα τοῦ ἥλιου, ἐνῶ δὲν ἔχουμε τὴν παραμικρὴ ἐκτίμηση σὲ ὅ,τι ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Εἴμαστε γυρισμένοι κατὰ τὸ βασίλεμα τοῦ...

Τό μήνυμα ἑνός Ἰάπωνα Ὀρθοδόξου Ἱερέα γιά τήν Ελλάδα


"Ἀγαπητοί μου Ἑλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ἀγωνιζόμενοι ἐν Χριστῶ μετά παρρησίας καὶ ὑπομονῆς. Ἡ γενναιοδωρία σας εἶναι τόσο μεγάλη καὶ ἀνεκτίμητη. Αὐτό γνωρίζω πολύ καλά ἀπὸ τὴ δική μου ἐμπειρία. Μετά μεγάλης ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης, ἀποδέχθηκε όχι μόνο ἑμένα, ἀλλά καὶ ὅλους ὅσους ἔρχονται σὲ σάς, καλούς ή κακούς. Ποτέ δὲν παραπονέθηκε ἀκόμη καὶ ὅταν κάποιοι ξένοι ἔκαναν κάτι δυσάρεστο γιὰ ἑσάς. Αὐτό ὁφείλεται στὸ γεγονός ὅτι ξέρετε τὶ εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Ἁπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, μας ἔχετε δώσει τὸ φῶς...
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου ποὺ ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεό, τὸ ὁποίο εἶναι ἀπόρθητο ἀπό κανέναν. Εἶναι τὸ φῶς νὰ φωτίσει τόν κόσμο καὶ νὰ λάμψει τὶς ψυχές τῶν ἀνθρῶπων. Αὐτό γιατί ἠ Ἑλλάδα ἀναφέρεται καὶ γράφεται ὠς 希臘 στὰ Ἰαπωνικά: τὸ αἰώνιο φῶς τῆς ἐλπίδος. Τὸ φῶς αὐτό εἶναι τόσο λαμπρό καὶ φωτεινό, ποὺ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπό αὐτό.
Ἄν κάποιος εἶναι πρόθυμος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ φωτιστεῖ ἀπό αὐτό, τὸ μυαλό καὶ ὁ νοῦς του, θὰ ἀνοίξει καὶ δεῖ τόν κόσμο, πραγματικό καὶ ἀληθινό κόσμο, μπροστά του. ντίθετα, ἄν κάποιος εἶναι ἀπρόθυμος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ, θὰ ἐπιστρέψει στὸ σκοτάδι, ἀκόμα καὶ μὲ τὰ...

Δεῖτε τό ἐξαιρετικό ντοκυμαντέρ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης πρίν ψηφίσετε


Τό ντοκυμαντέρ τῶν Harald Schumann καί Árpád Bondy πού ἐξέπεμψε στίς 9/3/15 τό 1ο κανάλι τῆς γερμανικῆς κρατικῆς τηλεόρασης ARD καί ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων. 

Δέν γίνεται νά συμπορευτοῦμε μέ ...αὐτούς

ΜΠΡΑΒΟ στόν Κλέωνα Γρηγοριάδη πού μίλησε ἔξω ἀπό τά δόντια στούς ραγιάδες τῶν τοκογλύφων


"Ο Χαΐνης"

Ὡσάν τό ἔρημο δεντρί
πού `ναι στ’ ἀόρι ἀπάνω
μ’ ἀρέσει νά `μαι ἀμοναχός
μέ τσί πολλούς δέν κάνω

2 Ιουλ 2015

Γέρων Νεκτάριος Ἁγιορείτης: «Τὸ ΟΧΙ μας ἂς στρέφεται κατὰ τῶν ληστρικῶν ἀποφάσεων τῶν σχεδιασμένων ἀπὸ τοὺς σατανιστὲς ἐβραιομασόνους καὶ Ἰλουμινάτι πολιτικούς τῆς Ἑσπερίας»

Χαίρετε ἀδελφοί μου πονεμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι.
Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 5/7/2015 Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθω, ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων σοφῶν, στοὺς ὁποίους σπερματικὰ χαρίσθηκε ἡ θεία σοφία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ διέλαμψαν καὶ διαλάμπουν φιλοκαλικὰ ἕως καὶ στὶς ἡμέρες μας, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τοῦ ἐκλεκτοῦ σκεύους τοῦ Θεοῦ ἠμῶν, μεγάλου καὶ ἀνυπέρβλητου στρατηλάτη Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, οἱ φίλοι Μακεδόνες, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων, εὐεργετῶν καὶ ἡρώων Ἀρβανιτῶν, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων καὶ ἡρώων Ποντίων, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων καὶ ἡρώων Κρητῶν καὶ Θεσσαλῶν, Ἠπειρωτῶν καὶ οἱ Θράκες καὶ οἱ Νησιῶτες καὶ οἱ Μοραΐτες, οἱ Κύπριοι καὶ οἱ...

Δὲν σὲ παραξενεύει ποὺ ἡ ἐγχώρια ἐλὶτ τῆς NTΠ, ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι ποὺ μᾶς ἔφεραν ἐδῶ, ὅλα τὰ βοθροκάναλα καὶ οἱ τηλεοπτικοὶ ἀνθέλληνες ἔχουν λυσσάξει νὰ σὲ πείσουν νὰ ψηφίσεις ΝΑΙ;

Γράφει ὁ Γιῶργος Θαλάσσης 
Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ΟΧΙ δὲν εἶναι γιατί πιστεύω ὅτι θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ' τὴν φτώχεια ἢ ἐπειδὴ θὰ μᾶς συμφέρει οἰκονομικά. 
Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ΟΧΙ εἶναι σύμβολο καὶ θέμα ἀξιοπρέπειας. Καλύτερα ἕνα ἡρωικὸ ΟΧΙ καὶ μία ἀντίσταση στοὺς εὐρωγερμανοὺς παρὰ μία ταπεινωτικὴ ἐθελούσια συνθηκολόγηση. Θὰ πεθάνουμε σὰν οἰκονομία ἔτσι καὶ ἀλλιῶς, ἂς πεθάνουμε σὰν Ἕλληνες.
Τὸ νὰ ὑπολογίζουμε ποὺ θὰ ὑπάρχει μεγαλύτερος οἰκονομικὸς Γολγοθὰς καὶ ποὺ θὰ ὑποφέρουμε λιγότερο δὲν ἁρμόζει σὲ ἀνθρώπους ποὺ φορᾶνε τὸ Σταυρό.
Ἀδερφὲ ποὺ θὰ ψηφίσεις ΝΑΙ, καταλαβαίνω ὅτι δὲν βλέπεις τὸ ΝΑΙ ὅπως τὸ βλέπω ἐγώ, δηλαδὴ ὡς προδοσία καὶ ταπεινωτικὴ ὑποτέλεια στὸν ἐχθρό. Τὸ καταλαβαίνω. Δὲν σὲ παραξενεύει ὅμως ποὺ ὅλη ἡ ἐγχώρια ἐλὶτ τῆς νέας τάξης πραγμάτων, ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι ποὺ μᾶς ἔφεραν ὡς ἐδῶ, ὅλα τὰ βοθροκάναλα καὶ οἱ τηλεοπτικοὶ ἀνθέλληνες ἔχουν λυσσάξει νὰ σὲ πείσουν νὰ ψηφίσεις ΝΑΙ;
Ἀδερφὲ κλεῖσε τὴν τηλεόραση καὶ ἄνοιξε τὸ προσευχητάρι. Ἡ προσευχή, ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεὸ θὰ σὲ δυναμώσει καὶ δὲν θὰ φοβᾶσαι καμιὰ κρίση, καμιὰ πείνα καὶ καμιὰ χρεοκοπία. Θὰ κλείσεις τὰ μάτια στὴν τηλεόραση καὶ θὰ τὰ ἀνοίξεις στὴν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...