16 Μαρ 2018

Ἀναλήψεις ἀπὸ ΑΤΜ στὴν Κύπρο χωρὶς κάρτα, ἁπλὰ μὲ τὴ χρήση βιομετρικῶν στοιχείων !

Τὰ νέα ATM τῆς Ancoria Bank εἶναι σὲ λειτουργία καὶ ὀνομάζονται Self-Service Kiosks. 

Εἶναι βιομετρικὰ καὶ δὲν χρειάζεται ὁ πελάτης νὰ ἔχει μαζί του τὴν κάρτα του γιὰ νὰ κάνει ἀνάληψη χρημάτων ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη τραπεζικὴ συναλλαγή. Η Ancoria Bank μπαίνει στὴ νέα ἐποχὴ μὲ τὴν πρωτοποριακὴ ὑπηρεσία Self-Service Kiosks (SSK), καὶ αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ στὴν προσπάθειά της νὰ προσφέρει στοὺς πελάτες τῆς καινοτόμες ὑπηρεσίες ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀσφάλεια καὶ προσφέρουν εὐκολία. Γιὰ νὰ μπορέσει κάποιος πελάτης νὰ κάνει χρήση θὰ πρέπει ἀρχικὰ νὰ καταχωρήσει τὰ βιομετρικά του δεδομένα. 
Τεχνολογία αἰχμῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ βιομετρικὰ δεδομένα. Τὰ βιομετρικὰ δεδομένα ἀναφέρονται στὴ...

Βιώνοντας τὴν λειτουργικὴ ἡμέρα τῆς Τεσσαρακοστῆς στὸ Ἅγιον Ὅρος

Τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1971

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ἂν θέλει νὰ ζήσει κανεὶς τὸ λειτουργικὸ πλοῦτο, τὸ θαυμαστὸ μυστικὸ μεγαλεῖο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειά της. Ἐπιφάνεια εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπομε καὶ ποὺ γνωρίζομε ὅλοι μας κατὰ τὶς Κυριακές τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουν πράγματι κάτι ἰδιαίτερο οἱ Κυριακὲς αὐτὲς ἀπὸ τὶς ἄλλες Κυριακές τοῦ ὑπολοίπου ἔτους. Τὰ εἰδικὰ ἐορτολογικὰ θέματα, ἡ ὑμνογραφία των, ἡ λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ποὺ τελεῖται ἀντὶ τῆς λειτουργίας τοῦ Χρυσοστόμου, δίνουν σ’ αὐτὲς ἕνα ξεχωριστὸ χρῶμα. Ἀλλὰ οἱ Κυριακές τῆς Τεσσαρακοστῆς εἶναι ὀάσεις μέσα σ’ αὐτήν. Κατ’ οὐσίαν βρίσκονται ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Τὴ γοητεία τῆς ἀληθινῆς Τεσσαρακοστῆς θὰ τὴν αἰσθανθεῖ κανεὶς μέσα στὸ «πέλαγος» ἢ στὴν «αὐχμηρὰ ἔρημο», ὅπως τὴν ὀνομάζουν οἱ Πατέρες, αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Τεσσαρακοστῆς, δηλαδὴ τῶν καθημερινῶν, ἀπὸ τὴ Δευτέρα ὡς τὴν Παρασκευὴ τῶν ἔξι ἑβδομάδων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν.
Ἡ Ἐκκλησία μας στὶς μοναστηριακὲς ἀκολουθίες εἶδε πάντοτε ἕνα ἰδεώδη τρόπο λατρείας, γι΄αὐτὸ καὶ σὺν τῷ χρόνω ἀντικατέστησε τὶς παλαιὲς ἰδιαίτερες ἐνοριακὲς ἀκολουθίες μὲ τὶς μοναχικές. Ἰδιαιτέρως ὅμως κατὰ τὴν Τεσσαρακοστὴ προσπάθησε νὰ μεταφέρει...

Κάποιοι τὸ ‘χοῦν καβαλήσει τὸ καλάμι. Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι; (Βίντεο)

Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία καὶ βίντεο
...Ὅταν ὀ νοῦς μας εἶναι ἐκεῖ ὅπου ἐκλήθη κατεξοχὴν νὰ εἶναι. Καὶ ἐκεῖ ποῦ ἐκλήθη νὰ εἶναι, εἴναι ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοὺ καὶ αὐτὴ νὰ ἐκζητᾶ. Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεού ἐντὸς ἠμών ἐστὶ ἀλλὰ ἐντὸς ἠμῶν εἴναι εντός της καρδίας. Καὶ ὁ νοῦς ἑπομένως δὲν πρέπει νὰ ἀλητεύει ἀλλὰ νὰ εἶναι ἐντός τῆς καρδίας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι ἐντός τῆς καρδίας πρέπει νὰ εἴναι ἐν τῷ ὀνόματί Του. Γιατί μόνο ἐν τῷ ὀνόματι μένοντας ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἑνότητα μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία Του.
Ἐννοῶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὴν πάει τὸ μυαλό σας μὲ τὴν θεσμικὴ Ἐκκλησία, γιατί κάποιοι τὸ ‘χοῦν καβαλήσει τὸ καλάμι καὶ σοὺ λέει ἀφοῦ ἐγὼ εἶμαι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἐπίσκοπος, ὁ παπάς, ἢ οἱ ἐπίσκοποι ἐνδεχομένως στὸ σύνολό τους, ἐγὼ εἶμαι στὴν Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐκτός. Γιατί; Τὸ λένε ἐπισήμως, καὶ καθηγητὲς πανεπιστημίου τὸ λένε αὐτὸ τὸ πράγμα, τῆς θεολογίας.
Γιατί έχουνε τὴν πεπλανημένη ἀντίληψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἐπίσκοποι. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ πιστεύουνε οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς, τὸ πιστεύουνε καὶ κάποιοι θεολόγοι γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ πολλοί. Καὶ πολλοὶ πιστοί σοὺ λέει, ἐγὼ εἶμαι μὲ τὸν ἐπίσκοπο, ἄρα εἶμαι μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Γιατί δὲν εἶναι ἔτσι; Νὰ θυμίσω γιὰ ὅσους ἤσαν στὸ συνέδριο γιὰ τον Άγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά, ἐκεῖ ἀνέφερα...

Σουηδία: Οἱ Σοσιαλδημοκράτες προτείνουν τὴν ἀπαγόρευση τῶν θρησκευτικῶν σχολείων

Τὸ κυβερνῶν Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα τῆς Σουηδίας πρότεινε νὰ σταματήσουν τὰ θρησκευτικὰ σχολεῖα στὴ χώρα ὡς μέρος τοῦ μανιφέστου του. “Οι θρησκευτικὲς ἐπιρροὲς δὲν ἔχουν θέση στὰ σχολεῖα τῆς Σουηδίας. 
Οἱ Σοσιαλδημοκράτες θέλουν τὸ σχολεῖο νὰ παρέχει σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καλὴ ἐκπαίδευση ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὑπόβαθρο, τὸ φύλο ἢ τὴ θρησκεία”, ἐξηγεῖ τὸ κόμμα σὲ δελτίο τύπου ποὺ ἐξέδωσε. 
Ἐνῶ τὰ περισσότερα σχολεῖα τῆς Σουηδίας διευθύνονται ἀπὸ τὸν τοπικὸ δῆμο, ὑπάρχει ἐπίσης ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνεξάρτητων σχολείων (friskolor), τὰ ὁποία χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ δημόσιο καὶ πρέπει νὰ...

Μὴν κοιτάζεις πῶς θὰ κάνεις τὸ παιδὶ σου νὰ προκόψει μὲ τὴν ἔννοια πού τὸ κοσμικὸ φρόνημα θεωρεῖ προκοπή, φρόντισε νὰ ἀξιωθεῖ νὰ ζήσει τὴν ἀτέλειωτη καὶ αἰώνια ζωὴ!

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ὅταν πρόκειται, γιὰ τὴν φροντίδα τῆς ἀνατροφῆς καὶ τὴν παιδαγωγία τῶν παιδιῶν μας, ἂς παίρνουν ὅλα τὰ ἄλλα δεύτερη θέση καὶ σημασία. Ἂν τὸ παιδὶ διδαχτεῖ ἀπὸ μικρὸ νὰ σκέπτεται μὲ σωστὸ τρόπο, τότε ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεγάλο πλοῦτο καὶ δόξα.
Δὲν θὰ ἔχεις κατορθώσει τίποτα τὸ σπουδαῖο, ἂν ἔχεις μάθει τὸ παιδί σου κάποια τέχνη ἡ τὴν ἀρχαία φιλοσοφία, μὲ τὴν ὁποία θὰ κερδίσει ἐνδεχομένως χρήματα. Τὸ σπουδαῖο θὰ εἶναι ἂν τὸ ἔχεις διδάξει τὴν τέχνη νὰ περιφρονεῖ τὰ χρήματα. Ἂν θέλεις νὰ τὸ κάνεις πλούσιο,...

15 Μαρ 2018

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Μανουὴλ ἀπὸ τὰ Σφακιὰ τῆς Κρήτης

Aγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστής, τ. Δ΄, εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη-Ἅγιον Ὅρος, σ. 90-92
Αὐτὸς ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ Μανουὴλ ἦταν ἀπὸ τὰ Σφακιὰ τῆς Κρήτης γεννημένος ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. Καὶ ὅταν ἦταν νέος ἀκόμη στὴν ἡλικία, σκλαβώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ ὁποῖοι πῆγαν καὶ ὑπέταξαν τὰ Σφακιά, ὅταν ἀποστάτησαν. Καὶ ὅταν τὸν εἶδαν οἱ Ἀγαρηνοί, ὅτι ἦταν ἐπιδέξιος στὴν ὑπηρεσία τους τὸν ἔκαναν Τοῦρκο μὲ τὴν βία καὶ τοῦ ἔκαναν καὶ περιτομή, σύμφωνα μὲ τὴν συνήθειά τους. Ἀλλὰ ὁ εὐλογημένος Μανουήλ, ἐπειδὴ ἦταν θεοσεβής, ἔβαλε τὰ δυνατά του καὶ ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πῆγε στὴν νῆσο Μύκονο καί, ἀφοῦ ἐξομολογήθηκε τὴν ἁμαρτία του καὶ ἔκανε μὲ προθυμία τὸν πρέποντα κανόνα καὶ μυρώθηκε, ἦταν πάλι Χριστιανός.

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸ χρόνο παντρεύτηκε καὶ νόμιμη γυναίκα ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔκανε καὶ ἔξι παιδιὰ μαζί της. Ἐπειδὴ ὅμως κατάλαβε, ὅτι αὐτὴ προδιδε τὴν τιμή της καὶ ἔκανε μοιχεία μὲ ἄλλον, καθὼς φοβήθηκε τὸν Θεό, δὲν τὴν κακοποίησε, οὔτε τὴν ἔκανε θέαμα. Ἀλλά, ἀφοῦ ἐπῆρε τὰ παιδιά του, ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι της καί, ἀφοῦ ἐνοικίασε ἄλλο σπίτι, καθόταν μὲ τὰ παιδιὰ του ἡσυχάζοντας. Εἶχε ὅμως καὶ μπατζανάκη, ἄνθρωπο πάρα πολὺ κακὸ καὶ μιαρό. Ὁ ὁποῖος πάντοτε τὸν φοβέριζε, ὅτι θὰ τὸν κακοποιήσει γιὰ τὴν περιφρόνηση ποὺ ἔδειξε στὴν ἀδελφή τῆς γυναίκας του. Ἀλλὰ τί ἀκολούθησε; Κατέβαινε ὁ Μανουὴλ ἀπὸ τὴν Σάμο στὴν Μύκονο μὲ ἕνα πλοῖο, φορτωμένο ξύλα. Καὶ κατὰ τύχη συναντᾶ στὴν θάλασσα ἕνα...

14 Μαρ 2018

Νικόλαος Ζαΐρης (τ. ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου): «Φαινόμενα μεταμέλειας στή δίκη τῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη»

Πρόκληση Ἀρμένιου Ἐπισκόπου: ''Τὸ Ἅγιο Φῶς τὸ ἀνάβουν ἀπὸ μία λάμπα λαδιοῦ''


Κάθε χρόνο λίγες ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα βλέπουμε καὶ διαβάζουμε νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἄλλοι νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἐνῶ ἄλλοι νὰ ἀνακαλύπτουν ἐντελῶς τυχαία ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια.

Αὐτὴ τὴν φορὰ εἴδαμε δημοσιογράφο Ἰσραηλινοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου, νὰ προσπαθεῖ νὰ καλύψει σὲ μορφὴ ντοκιμαντὲρ τὴν μυστηριακὴ ἱστορία τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅμως ὅτι ὁ δημοσιογράφος, ἀντὶ νὰ ρωτήσει ἕναν Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη γιὰ τὴν....

Συγχαρητήριο γράμμα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸν Πάπα Φραγκίσκο


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ὁ Πατριάρχης εἶναι ποιμένας, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται σοβαρὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί, ὅταν μιλάει γὶ` αὐτὰ πού χουν σχέση μὲ τὴν πίστη, καὶ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς τὰ πρόβατά του, τὸν κοιτᾶμε στὸ στόμα μὲ ἀγωνία, ἰδιαίτερα αὐτὸν τὸν καιρό, πού τὸ οἰκουμενιστικὸ ρεῦμα σαρώνει τὰ πάντα. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται δὲ νὰ σιωπήσουμε, ἔστω καὶ μὲ τὶς ἐλάχιστες γνώσεις πού διαθέτουμε. Σαφῶς τὴν γνωρίζουν τὴν Ἀλήθεια οἱ παπικοί, ἀλλὰ δὲν τὴν θέλουν, δὲν τὴν ἀποδέχονται. Καὶ αὐτὴ ἡ μέθοδος τῶν συζητήσεων τοὺς βολεύει, διότι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν τίποτε, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ ὑπερισχύσει τὸ δικό τους θέλημα…

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση:
Η Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπὶ τῆ πέμπτη ἐπετείω ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τὸν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀπέστειλε πρὸν τὴν Α. Ἁγιότητα θερμὸν ἀδελφικὸν συγχαρητήριον Μήνυμα, δὶ’ οὗ ἐξαίρεται τὸ...

13 Μαρ 2018

Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση–Ἐξέταση» καί ἡ σχέση της μέ τήν Ἔκτρωση!

Ἰωάννη Γ. Θαλασσινοῦ, μαθηματικοῦ, Ἀντιπροέδρου Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση» («Preimplantation Genetic Diagnosis»–PGD) καί ἡ «Προεμφυτευτική Γενετική Ἐξέταση» («Preimplantation Genetic Screening»–PGS) πραγματοποιοῦνται κατά τή διάρκεια τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης, πρίν ἀπό τή μεταφορά τοῦ ἐμβρύου στή μήτρα, ὥστε νά ἐπιλέγονται ἔμβρυα χωρίς γονιδιακές (PGD) ἤ χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις (PGS). Ἀκόμα καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς μεθόδου αὐτῆς ἀναφέρουν ὅτι: «… ὁ ὅρος “διάγνωση” στήν PGD εἶναι κατά κυριολεξία ἀτυχής, διότι τό ἐξεταζόμενο ἔμβρυο οὔτε συμπτώματα ἐκδηλώνει, οὔτε πάσχει (ἀκόμη) ἀπό τό νόσημα. Ἑπομένως, PGD καί PGS πρέπει νά νοοῦνται μέθοδοι ἀνίχνευσης γενετικῶν χαρακτηριστικῶν ἤ μέθοδοι ἐπιλογῆς ὠαρίων ἤ ἐμβρύων, καί ὄχι στήν κυριολεξία “διαγνωστικές” ἐξετάσεις».2
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ αὐτά πού ἀναφέρουν οἱ πιστοποιημένες γιά τίς ἐξετάσεις αὐτές Κλινικές, διαφημίζοντας τά «προϊόντα»...

Εὐαγόρας Παλληκαρίδης: "Ὅ,τι ἔκαμα τὸ ἔκαμα ὡς Ἕλλην Κύπριος ὅστις ζητεῖ τὴν Ἐλευθερίαν του"

Τὰ μεσάνυχτα τῆς 13ης Μαρτίου 1957 ὁδηγεῖται στὴν ἀγχόνη. Τραγουδᾶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. Δύο λεπτὰ ἀργότερα (14 Μαρτίου) ἡ καταπακτὴ ἀνοίγει καὶ ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης περνᾶ στην αἰωνιότητα. 
Ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης εἶναι ἕνας ἀκόμα Μάρτυρας τοῦ ἀγώνα τῶν ἑλληνοκυπρίων γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ ζυγοῦ καὶ τὴν Ἕνωση τῆς Μεγαλονήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Γεννήθηκε στὶς 27 Φεβρουαρίου 1938 στὸ χωριὸ Τσάδα, τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Μπῆκε νωρὶς στὸν ἀγώνα, ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρόνια κιόλας. Τὸ 1953, σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν, κατεβάζει καὶ τεμαχίζει τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὸ Κολέγιο τῆς Πάφου, κατὰ τὴν ἡμέρα στέψης τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ στὸ Λονδίνο. 
Δύο χρόνια ἀργότερα,...

Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς - 13 Μαρτίου


Η μνήμη τῆς Ὁσίας καὶ Θεοφόρου μητρὸς ἠμῶν Ὑπομονῆς,

τελεῖται στις 13 Μαρτίου καὶ στις 29 Μαΐου

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Ἡ Ἁγία Ὑπομονή, κατὰ κόσμον Ἑλένη Δραγάση, καὶ ἀργότερα, ὡς σύζυγος τοῦ Μανουὴλ Β' Παλαιολόγου, «Ἑλένη ἡ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῶ αὐγούστα καὶ αὐτοκρατόρισσα τῶν Ρωμαίων ἡ Παλαιολογίνα», ἦταν θυγατέρα τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἡγεμόνες - κληρονόμους τοῦ μεγάλου Σέρβου κράλη (=βασιλιᾶ) Στεφάνου Δουσάν. Καταγόταν ἀπὸ βασιλικὴ καὶ εὐλογημένη γενιά. Στοὺς προγόνους της συγκαταλέγονται ἄνθρωποι ποὺ ἁγίασαν (π.χ. ὁ Στέφανος Νεμάνια, σέρβος βασιλέας καὶ κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους = ὅσιος Συμεὼν ὁ Μυροβλύτης). Ὁ Κωνσταντῖνος Δραγάσης ἀνέλαβε τὴν ἡγεμονία τοῦ σημερινοῦ βουλγαρικοῦ τμήματος τῆς βόρειο - ἀνατολικῆς Μακεδονίας, στὴν περιοχὴ μεταξὺ τῶν ποταμῶν Ἀξιοῦ καὶ Στρυμῶνος.

Ἡ γέννησή της τοποθετεῖται στὰ ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατο τὸ Δουσὰν χρόνια. Ἡ ἀνατροφή, ἡ μόρφωση, ἡ ἀγωγή της, ἦταν διαποτισμένα μὲ ὅ,τι ἀνώτερο ὑπαγόρευε τὸ βυζαντινὸ ἰδεῶδες, διότι οἱ Σέρβοι εἶχαν ἐπηρεαστεῖ πολὺ ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ πολιτισμό. Ἐνοίωθε τὸν ἑαυτὸ τῆς περισσότερο ταυτισμένο μὲ τὸν...

Ἡ Παναγία προειδοποιεῖ ἁγιορείτη μοναχὸ ποὺ ἀπήγγειλε συνεχῶς τοὺς Χαιρετισμούς, ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Της, οἱ παπικοί, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸν Πάπα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ μαρτύρια.
Μερικοὶ δειλοὶ ὑπέκυψαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως μοναχοὶ ἀρνήθηκαν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα ὡς τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὰ σαθρά του δόγματα, γι΄ αὐτὸ ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τὴν ὁμολογία τους. Σ΄ αὐτὴ τους τὴν προσπάθεια οἱ Λατίνοι εἶχαν δυστυχῶς συνεργοὺς τὸν...

"Εκείνοι ποὺ ὁμιλοῦν πληθωρικὰ περὶ ἀγάπης νοθεύουν τὸ περιεχόμενό της γιά νὰ περιπτυχθοῦν ὅλους τούς αἱρετικοὺς ὅλων τῶν ἀποχρώσεων"

Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου (Ἀριζόνας)
(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ἔνθρονιστήριον λόγον τοῦ Γέροντος, 1974)
* Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν, ὅτι κατέχει ὅλο το πλήρωμα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς χάριτος διὰ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ κόσμου καὶ ἐπὶ πλέον εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι «δυνάμει» τείνει, ὄχι νὰ κατακτήση, ἀλλὰ νὰ ἁγιάση τὸν κόσμον. Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς καὶ ἠμεῖς μέλη ἐκ μέρους συνδεόμενοι διὰ τῆς κοινῆς πίστεως «ἐν τῷ συνδέσμω τῆς ἀγάπης».
* Όσο περισσότερο ἁγιάζομε ὁ καθένας τὸν ἐαυτόν μας, τόσο περισσότερο αγιαζεταί το σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τὸν ἀνθρώπινο χαρακτήρα της, διότι κατὰ τὸν θεῖον τῆς χαρακτήρα εἶναι τόσον ἁγία ὅσον καὶ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἱστορία ἀγῶνος ἐξαγιασμοῦ τῶν πιστῶν της.
* Όλοι ὅσοι πιστεύουν ἀληθινά, ἀγαποῦν ἐν ἀληθεία ὅσοι δὲν πιστεύουν ἀληθινὰ ἀγαποῦν ἐν ὑποκρίσει. Εμείς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀγαποῦμε ὅλους καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔρθουν σὲ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας. Ἔτσι μᾶς δίδαξε «ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης» ἔτσι ἀναπαύεται ἡ συνείδησίς μας. Δὲν ἐχθραινόμεθα πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξ αἰτίας τῆς αἱρέσεως ἥ τς ἀπιστίας των, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἀγαπήσωμεν ποτὲ τὴν ἀπιστίαν ἡ τὴν αἵρεσιν χάριν τῶν ἀνθρώπων, διότι θὰ ἀποξενωθοῦμε ἀπὸ τὸν Θεόν.
* Ὁ Θεὸς διοχετεύει τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης Του, ὅταν προσκυνήται «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθεία».
* Εκείνοι ποὺ ὁμιλοῦν πληθωρικὰ περὶ....

12 Μαρ 2018

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι κατ' ἐξοχὴν μάθημα οἰκολογικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἔστω, τὰ προσχήματα! Οὔτε αὐτά; Ἔστω, ἡ σιωπή! Οὔτε αὐτή; Ἄλλαξαν τὰ δεδομένα! Καὶ ἐκτός, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας! Αὐτὲς εἶναι προκλήσεις πλήρεις ἀναίδειας καὶ ἀσέβειας στὴν ἁγία Παράδοση. Εἶστε οἱ ποιμένες, ποὺ θὰ φυλάξετε τὴν Ἀλήθεια καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα! Καταλαβαίνετε τί κάνετε; Ἀλήθεια, ποῦ ζεῖτε; Προφανῶς σὲ ἄλλη πραγματικότητα! Προδοσία τύπου Ἰούδα Ἰσκαριώτη. Καὶ ἔτι περισσότερο! 
Διαβάστε παρακάτω ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν εἰσήγησή του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Ἡμερίδα «Ἡ θάλασσα ποῦ μᾶς ἑνώνει», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης:

Στὴ σημασία τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης καὶ τῆς συνεννόησης, στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκολογικῆς συνείδησης καὶ στὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο, ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν εἰσήγησή του στὴν Ἡμερίδα «Ἡ θάλασσα ποὺ μᾶς ἑνώνει», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης. Ὑπογράμμισε δὲ ὅτι οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες τῆς Εὐρώπης δοκιμάζονται σήμερα «στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος» τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν προσφύγων. 

Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
Στὴν εἰσήγησή του δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὴ σημασία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν κατεύθυνση τῆς εὐαισθητοποίησης τῶν νέων γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς συνόλης Δημιουργίας. «Ἀκριβῶς, ὡς θεολογικὸν μάθημα, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι...

ΟΧΙ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὰ ἀντίγραφα εἰκόνων

Νὰ ἀποφεύγουν τὴν παραγωγὴ καὶ ἐγκαθίδρυση πιστῶν ἀντιγράφων τῶν Θαυματουργῶν Εἰκόνων σὲ Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ Ἐνορίες εἰδοποίησε μὲ Ἐγκύκλιό της, τὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ Ἱερὰ Κοινότητα. 
Νὰ ἀναφερθεῖ ὄτι οπως τονίζει στὴν ἐγκύκλιό της ἡ Ἱερὰ Κοινότητα προβαίνει σὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς Ἱερότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐνώ το ἐν λόγω ζήτημα παραπέμφθηκε γιὰ τὴν ἑπόμενη ΕΔΙΣ. 
Διαβάστε παρακάτω τὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος:

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μόνο ἁγίους, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ὀνόμασε: «Θεολόγο», λόγω τῆς ἐμπειρίας Θεοῦ μὲ τὴν ὁποία τὸν στόλισε ὁ Θεός.
Στὴ Μικρασιάτικη Γαλάτεια τῆς Παφλαγονίας τὸ ἔτος 957 βλέπει τὸ φῶς τῆς ζωῆς ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος. Οἱ γονεῖς του, εὐγενεῖς καὶ διακεκριμένοι στὴν ἐπαρχία ποὺ ζοῦσαν, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὴν ἀγωγὴ τοῦ μικροῦ Συμεών. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ τὸν στέλνουν 6 μόλις ἐτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ συγγενικά τους πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατεῖχαν θέσεις μέσα στὰ ἀνάκτορα. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἡλικία δέχεται τὰ πρῶτα μαθήματα καὶ σύντομα ἐπιδίδεται στὴν ταχυγραφία καὶ καλλιγραφία.
Ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ θείου του ἀποδέχεται τὸ ἀξίωμα τοῦ σπαθαροκουβιλάριου, καθὼς καὶ τὴ διάκριση νὰ γίνει μέλος τῆς Συγκλήτου. Βέβαια ποτὲ δὲν τὸν ἔθελξαν τέτοιες κοσμικὲς θέσεις. Καὶ ἂν ἐδέχθη κάτι τέτοιο, τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσει τὸν θεῖο του. Ἡ ἐφηβικὴ καρδιὰ τοῦ Συμεὼν δὲν συγκινεῖται ἀπὸ τὴ θέση ποὺ κατέχει οὔτε ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη ποὺ προδιαγράφεται γι’ αὐτόν. Ἡ γνωριμία του μὲ τὸν πνευματικό του, ἅγιο Συμεὼν τὸν Εὐλαβή τὸν Στουδίτη, ἔχει ἀνοίξει ἄλλους ὁρίζοντες καὶ διαφορετικοὺς πόθους στὴν καρδιά του.
Γι’ αὐτὸ καὶ μόλις τοῦ δίνεται ἡ κατάλληλη εὐκαιρία, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ (969), ἐγκαταλείπει τὴ θέση του στὰ ἀνάκτορα καὶ σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν πηγαίνει στὴν περίφημη...

11 Μαρ 2018

Μετάνοια σημαίνει...

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστὼφ
Νὰ κρατᾶς ἀδιάκοπα τὴν ψυχή σου σὲ κατάστασι μετανοίας καὶ πένθους. Διαπίστωσε καὶ τὶς πιὸ ἀσήμαντες ἀδυναμίες σου καὶ πολέμησε τές. Ἂν ἀδιαφορήσης γιὰ τὶς μικρὲς πτώσεις καὶ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα, νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι θὰ δὴς κάποτε τὸν ἑαυτό σου ν ἀδιαφορῆ καὶ γιὰ τὰ μεγάλα. Ἀπὸ τὴν πιὸ φευγαλέα καὶ λεπτὴ ἁμαρτωλὴ σκέψι γεννιέται κάποτε τὸ πιὸ σοβαρὸ ἁμάρτημα.

Ἀρχὴ τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς μετανοίας. Ἀρχὴ τῆς μετανοίας εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἀρχὴ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία εἶναι ἡ καλὴ πρόθεσις, ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις.
Ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις γεννᾶ τοὺς κόπους. Οἱ κόποι γεννοῦν τὶς ἀρετές. Οἱ ἀρετὲς γεννοῦν τὴν πνευματικὴ ἐργασία. Ἡ πνευματικὴ ἐργασία, τέλος, ὅταν εἶναι συχεχὴς καὶ ἐπίμονη, μονιμοποιεῖ στὴν ψυχὴ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κάνει φυσικὴ κατάστασί της. Ὅταν φθάσης σ αὐτὴ τὴν τελευταία βαθμίδα, λίγο θ ἀπέχης ἀπὸ τὴν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»


Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως».
Μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV, 11-03-2018.
Ἡ προβολὴ τοῦ σταυροῦ στὴ μέση τῆς Σαρακοστῆς μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ σκοπὸ τῆς βαθύτερης καὶ ἐντατικότερης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Σαρακοστῆς.


π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν
Ἀπὸ τὰ παμπάλαια χρόνια, τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου τῆς τρίτης ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ σταυρὸς μεταφέρεται στὸ κέντρο τῆς ἐκκλησίας, καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀκόλουθη ἑβδομάδα εἶναι γνωστὴ ὡς ἑβδομάδα τοῦ Σταυροῦ.

Ξέρουμε πὼς ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ μία προετοιμασία γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε ποὺ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀνακαλέσει στὴ μνήμη τῆς τὸν πόνο, τὴ σταύρωση καὶ τὸ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ σταυρό. Ἡ προβολὴ τοῦ σταυροῦ στὴ μέση της Σαρακοστῆς μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ σκοπὸ τῆς βαθύτερης καὶ ἐντατικότερης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Σαρακοστῆς. Ἔτσι εἶναι ὁ κατάλληλος τόπος ἐδῶ γιὰ νὰ σκεφτοῦμε τὸ ρόλο τοῦ σταυροῦ, αὐτοῦ του σημαντικότατου καὶ χαρακτηριστικότατου ὅλων τῶν Χριστιανικῶν συμβόλων. 
Τὸ σύμβολο αὐτὸ ἔχει δύο στενὰ ἀλληλένδετες σημασίες. Ἀφενὸς εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸ τὸ ἀποφασιστικὸ ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο...

10 Μαρ 2018

Ἡ ΚΥΑ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες βρίσκεται στό τελικό στάδιο


Σχόλιο ID-ont: Ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη κός Τόσκας, (ὑποστράτηγος ἐ.α.) ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση βουλευτῶν τῆς ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πού "ἀγωνιοῦσαν" γιατί δέν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀκόμη ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη (Νέα Ἠλεκτρονική Ταυτότητα), ἔδωσε τήν κατωτέρω ἀπάντηση, στήν ὁποία τονίζει ὅτι ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (ΚΥΑ) εἶναι στό τελικό της στάδιο. Ἡ Νέα Δημοκρατία "κόβει" καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ "ράβει":

"Σέ ἀπάντηση τῆς ἀνωτέρω ἐρώτησης, ὑπενθυμίζεται ὅτι σύμφωνα μέ τό 2000/C 301/01 Ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἡ προθεσμία ἐναρμόνισης τῶν Κρατῶν-Μελῶν της γιά τήν ἔκδοση νέων δελτίων ταυτότητας ἔληγε τήν 01-02-2006. Παρόλα αὐτά, οὐδεμία πρόοδος συντελέστηκε γιά περισσότερο ἀπό μία δεκαετία ἀπό τίς προηγούμενες Κυβερνήσεις, παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διαρκεῖς τούς διακηρύξεις. 
Ἡ παροῦσα πολιτική Ἡγεσία κινήθηκε ἄμεσα καί ἔθεσε τέλος στά χρόνια ἀδράνειας πού μάστιζαν, μεταξύ ἄλλων, καί τόν τομέα τῆς ἀσφάλειας. Γνωρίζεται λοιπόν ὅτι, δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν.1599/1986 (ΦΕΚ A΄-75), ὅπως αὐτό τροποποιήθηκε μέ τό ἄρθρο τοῦ ν. 4483/2017 (ΦΕΚ A΄-107) καί ἰσχύει, ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες τοῦ Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἔχει ἐκπονηθεῖ σχέδιο Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης (ΚΥΑ) γιά τήν ἔκδοση τοῦ νέου δελτίου ταυτότητας Ἑλλήνων πολιτῶν, μέ στοιχεῖα καί....

Ὅταν ἡ θεολογία γίνεται ἀγαπολογία…

Συχνὸς ὁ λόγος τινῶν θεολόγων, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τινῶν χριστιανῶν, γιὰ τὴν ὑπερβολικὴ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς ἁμαρτωλούς. Ὑποστηρίζουν, λόγου χάριν: «Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ τὴν πόρνη καὶ ἔσωσε τὸν ληστή. Ναί, αὐτὸν ποὺ βίασε, ποὺ ἔκλεψε, ποὺ σκότωσε. Μίλησε μὲ τοὺς ἅρπαγες, μὲ τοὺς παρίες, μὲ τοὺς ἀλλόθρησκους… Ἀγαπάει ὅλους χωρὶς ὅρια. Ἀγαπάει τὸν Μουσουλμάνο, τὸν Βουδιστή, τὸν Ἰεχωβά. Ἀγαπάει τὴν πόρνη καὶ ἂς πουλάει κάθε τὸ σῶμα της ποὺ εἶναι ναός του. Ἀγαπάει τὸν ὁμοφυλόφιλο…»![1] 

Και ὁ συχνὸς λόγος γιὰ τὸν ἀπερίγραπτο Λόγο, ἀπ’ ὅτι φαίνεται, γίνεται γιὰ συγκεκριμένο λόγο: γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ καὶ ν’ «αὐγατήσει» ἡ ἁμαρτία καὶ ὄχι γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ. Ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ, πὼς ἡ πολλή, ἄνευ ὁρίων, ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀγκαλιάζει καὶ τὴν ἁμαρτία· μὴ γένοιτο! Μὲ ἄλλα λόγια, χρησιμοποιεῖται, ἡ ἄδολη καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη τοῦ Κυρίου, ὡς ἀγάπη «χωρὶς ὅρια», γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε...

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ»;
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι οἱ θλίψεις καί τά βάσανα τῆς γήινης ζωῆς, πού γιά τόν καθένα μας εἶναι δικά του. «Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί ἄλλα εὐλαβῆ κατορθώματα, μέ τά ὁποῖα ταπεινώνεται ἡ σάρκα καί ὑποτάσσεται στό πνεῦμα. Τά κατορθώματα αὐτά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τοῦ καθενός καί στόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι δικά του.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι τά ἁμαρτωλά ἀσθενήματα, ἤ πάθη, πού – στόν κάθε ἄνθρωπο – εἶναι δικά του! Μέ ἄλλα ἀπ᾽ αὐτά τά πάθη γεννιόμαστε καί μ᾽ ἄλλα μολυνόμαστε στήν πορεία τοῦ γήινου βίου μας.
«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Μάταιος καί ἄκαρπος εἶναι «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» – ὅσο βαρύς καί ἄν εἶναι – ἐάν δέν μεταμορφωθεῖ σέ «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» μέ τό ν᾽ ἀκολουθοῦμε τόν...

Τὸ Facebook θὰ ξέρει κάποια στιγμὴ ἂν εἶσαι πλούσιος ἢ μπατίρης!

Ὁ κοινωνικὸ-οἰκονομικὸς ἀλγόριθμος ἀναπτύσσεται ἤδη

Ἦταν τὸ 2016 ὅταν ὁ κολοσσὸς τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης κατέθεσε αἴτηση γιὰ νὰ πατεντάρει ἕνα νέο σύστημα ποὺ μὲ τὴ βοήθεια ἀλγόριθμου τεχνητῆς νοημοσύνης θὰ καθορίζει τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ χρήστη. Τὸ θέμα ἦρθε στὴ δημοσιότητα βέβαια πολὺ πρόσφατα καὶ μάθαμε πὼς τὸ Facebook ἀναλύει τὶς ἀπαντήσεις ποὺ δίνουν οἱ χρῆστες σὲ συγκεκριμένες ἐρωτήσεις, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ μαζεύει πληροφορίες ἀπὸ τὴν online δράση μας. Κι αὐτὸ γιὰ νὰ μᾶς κατατάξει σὲ τρεῖς διακριτὲς κατηγορίες: ἐργατικὴ τάξη, μεσαία τάξη καὶ ἄρχουσα τάξη. 
«Τὸ online σύστημα χρησιμοποιεῖ κατηγορίες ὥστε νὰ προβλέψει τὴν κοινωνικὸ-οἰκονομικὴ κατηγορία τῶν χρηστῶν», λέει...

Σὰν αὔριο τῆς Σταυροπροσκύνησης γεννήθηκα. Ἦταν ἡ μέρα ποὺ ἦρθα στὴν ζωή. Προσπάθησαν νὰ μὲ ρίξουν πολλὲς φορές. Κανεὶς δὲν χάρηκε. Δεν ἤθελαν ἄλλο παιδί. Ἀπὸ τύχη γεννήθηκα.

Περπατοῦσε μέρα καὶ νύχτα στοὺς δρόμους τῆς πόλης σὰν ἀερικό. Στὸ ἕνα χέρι ἕνα ποτήρι μπίρα καὶ στὸ ἄλλο ἕνα ἀτελείωτο τσιγάρο. Γελοῦσε καὶ κουβεντίαζε μὲ σκιές. 

Ἔβριζε τὴν μοίρα του καὶ κοιμόταν ὅπου ἔβρισκε. 
Τὸ καλοκαίρι σὲ παγκάκια κάτω ἀπὸ δέντρα καὶ τὸ χειμώνα σὲ εἰσόδους πολυκατοικιῶν. Εἶχε σπίτι. 
Τὸ πατρικό του, ἀλλὰ σπάνια πήγαινε. 
Ἄντε γιὰ κανένα μπάνιο. 
Ἴσως σὲ κάποια μεγάλη ἐπέτειο, ὅπως ἔλεγε. Δίπλα του σὲ κάθε βῆμα ὑπῆρχαν σκυλιά. Ἄλλοτε γάτες. 
Μερικὲς φορὲς κρατοῦσε ποντίκια. 
Τὰ μεγάλωνε μέσα στὶς μεγάλες καὶ βαθιὲς τσέπες τοῦ σκισμένου καὶ λιγδιασμένου σακακιοῦ του. 
Σόκαρε. 
Τοῦ ἄρεσε νὰ προκαλεῖ τὸν φόβο στοὺς νοικοκυραίους. 
Στοὺς «καθὼς πρέπει» πολίτες, ποὺ σέβονταν τοὺς νόμους καὶ κυρίως ἦταν «ἐχέφρονες». Ἐνῶ ἐκεῖνος γιὰ ὅλους ἦταν ὁ «τρελός» τῆς γειτονιᾶς. Ἐγὼ τὸν γνώρισα στὸ καφενεῖο. Καθόταν ὅπως πάντα μόνος. Βυθισμένος στὶς σκέψεις. 
Στὸ δεξί του χέρι ἕνα ποτήρι ἀλκοόλ. 
Στὸ ἀριστερὸ ἕνα τσιγάρο τὸ ὁποῖο δὲν ἔσβηνε ποτέ. 
Λὲς καὶ εἶχε τάμα τὴν...

9 Μαρ 2018

Μὲ τέτοια σχολικὰ κείμενα, γιατί νὰ ὑπερασπιστεῖς τὴν πατρίδα;

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιὸς – Δάσκαλος Κιλκὶς
Ἴσως ἡ πατρίδα μᾶς ἀναγκαστεῖ νὰ ὑπερασπιστεῖ -ἴσως πολὺ σύντομα- τὴν ἐθνική της ἀξιοπρέπεια. Νὰ πολεμήσουν τὰ παιδιά της. Θέλω ὅμως νὰ ρωτήσω. Είναι δυνατὸν νὰ ζοῦμε περιτριγυρισμένοι ἀπὸ ἁρπακτικὰ καὶ στὰ σχολεῖα νὰ διδάσκεται, μέσω τῶν ἄθλιων βιβλίων, ἡ δειλία καὶ ἡ ἠττοπάθεια; Tι μαθαίνουν τὰ νιάτα τῆς πατρίδας γιὰ τὰ δύο κορυφαία κατορθώματα τοὺς ἔθνους-’21 καὶ ’40-41- ποὺ μόνο περηφάνια καὶ φιλοπατρία μᾶς γεμίζουν; Γιατί ἀφήνουμε τόσα χρόνια τους ποικιλώνυμους ἐθνομηδενιστὲς νὰ ροκανίζουν τὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ μας, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἔρθουμε ἀντιμέτωποι μὲ τὴν Τουρκιὰ καὶ τότε θὰ στραφοῦμε γιὰ θάρρος καὶ παρηγοριὰ στὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά μας; Ἂς τὸ καταλάβουμε, δὲν προασπίζουν τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα μόνο οἱ ἔνοπλες δυνάμεις. Τὶς προασπίζει ὁ λαός, μὲ τὴν ὁμηρικὴ καὶ θουκυδίδεια ἔννοια. Ὄχι ὁ φιλοπόλεμος, ἀλλὰ ὁ ἑτοιμοπόλεμος, ὁ ψυχικὰ ἁρματωμένος, ὁ νηφάλιος. Ὁ πεπαιδευμένος πολίτης ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ ὁπλίτης. Τί μαθαίνει ὅμως ὁ Ἑλληνόπουλο, ὁ αὐριανὸς ὁπλίτης, γιὰ τὰ τιμαλφῆ τοῦ Γένους; Με τέτοια χαμερπῆ κείμενα θυσιάζεσαι γιὰ τὴν πατρίδα; 
Ἂς δοῦμε κάποιες ἀπὸ τὶς ἀσχημονίες. 

Τὸ ἔπος τοῦ ’40: 
Στὴν σελίδα 44 τοῦ ἃ’ τεύχους τοῦ βιβλίου Γλώσσας Ἐ’ δημοτικοῦ, περιέχεται κείμενο μὲ τίτλο: «Ἡ Ἰταλία μᾶς κήρυξε τὸν πόλεμο!» Καὶ ὑπότιτλο: «Κι ἐμεῖς πήγαμε στὸ ὑπόγειο». Και ἀφοῦ κρύφτηκαν στὸ ὑπόγειο, διαμείβονται οἱ ἑξῆς ἄθλιοι διάλογοι: «Μετὰ γύρισε...

Οἱ νέοι Φάκελοι προτείνουν χωρισμὸν Ἐκκλησίας – Πολιτείας!

Αποτέλεσμα εικόνας για φάκελοι μαθηματος θρησκευτικων
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νίκ. Γκουρβέλος, Καθηγητὴς θεολόγος
«Ἡ ἴδια ἡ συμπεριφορὰ τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ νοοτροπία της καὶ οἱ ἀπαιτήσεις της θέτουν ἐπιτακτικὰ τὸ ζήτημα ἀλλαγῆς τῶν σχέσεων αὐτῶν (σήμ. σχέσεων Κράτους – Ἐκκλησίας). Ἐμφανίζεται νὰ ἐκπροσωπεῖ κοινωνικὲς ἰδέες καὶ νοοτροπίες ποὺ εἶναι ξεπερασμένες στὴν ἐποχή μας. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι οἱ ἀντιλήψεις ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι συντηρητικὲς κοινωνικὲς ἢ ἠθικιστικὲς ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες στὴν πραγματικότητα δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἴδια τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔχοντας ὅμως ὡς τακτικὴ νὰ μὴ διαλέγεται μὲ κανένα, ἀναπαράγει ἐσωτερικὰ τὶς ἀντιλήψεις της, μάλιστα μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς τιμωρίας ἐκείνων ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ διαφοροποιηθοῦν. Γι’ αὐτὸ λειτουργεῖ ὡς ἀνασταλτικὸς παράγοντας στὶς κοινωνικὲς ἐξελίξεις. Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ σοβαρούς, γιὰ νὰ προχωρήσει ὁ χωρισμὸς τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ χωρισμὸς θὰ βοηθήσει καὶ τὴν ἴδια. Θὰ ἀναγκαστεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ διαλεχθεῖ ρεαλιστικὰ μὲ τὴ σύγχρονη ἐποχὴ καὶ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ καὶ ἐθνικὸ σύνδρομο, ποὺ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὴν ὁδηγεῖ σὲ ἐθνικιστικὴ ρητορεία ἡ σὲ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν πνευματικὸ σκοπὸ τῆς» (Φάκελος μαθήματος Θρησκευτικῶν Β Γενικοῦ Λυκείου, ἐκδόσεις «Διόφαντος», Ἀθήνα 2017, σέλ. 111).
Ὅσο κι ἂν φαίνεται ἀπίστευτο, τὸ θρασὺ καὶ προσβλητικὸ γιὰ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὸ κείμενο, προερχόμενο ἀπὸ τὴν γραφίδα καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιέχεται στὸ...

Οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες τῆς Σεβαστείας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Οἱ μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι τὸ καύχημά Της, διότι ὁμολόγησαν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τους. Ἀντάλλαξαν τὴν πρόσκαιρη γήινη ζωή τους μὲ τὴν αἰώνια ἀληθινὴ ζωή, ποὺ δίνει ὁ ζωοδότης Χριστός.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγονται καὶ οἱ Ἅγιοι Σαράντα Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν στὴ Σεβάστεια τῆς Μ. Ἀσίας στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα, ὅταν αὐτοκράτορας τῆς Ἀνατολῆς ἦταν ὁ ρωμαῖος εἰδωλολάτρης Λικίνιος (307-324). Ἦταν ὅλοι τοὺς νεαροὶ ἔφηβοι στρατιῶτες καὶ ἀνῆκαν στὸ πιὸ ἐπίλεκτο στρατιωτικὸ τάγμα τῆς περιοχῆς.
Οἱ σκληρότεροι διωγμοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ποὺ εἶχε ἀρχίσει ὁ δεισιδαίμων Διοκλητιανὸς (284-305), συνεχίζονταν καὶ ἐπὶ Λικινίου. Οἱ διοικητὲς τῶν ἐπαρχιῶν εἶχαν ἐπιφορτιστεῖ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ διατάγματος, ποὺ προέβλεπε τὴν ἀναγκαστικὴ θυσία στοὺς εἰδωλολατρικοὺς «θεοὺς» ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑπηκόους τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ τὴ χορήγηση πιστοποιητικοῦ! Ὅσοι ἀρνοῦνταν νὰ θυσιάσουν ὁδηγοῦνταν μὲ τὴ βία μπροστὰ στὰ εἴδωλα, προκειμένου νὰ ἐξαναγκαστοῦν εἴτε μὲ ὑποσχέσεις, εἴτε μὲ βασανιστήρια νὰ προσφέρουν τὴ θυσία. Ὅσοι δὲν ὑπέκυπταν στοὺς ἐκβιασμοὺς ὁδηγοῦνταν σὲ...

8 Μαρ 2018

Μιλᾶς χωρὶς φόβο καὶ πάθος; Λοιπόν, καθάπτεσαι τῆς πίστεώς μου καὶ ἀντιπαρατάσσομαι παρομοίως!

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος - Κιλκὶς
Πῶς νὰ σιωπήσει κανείς, βλέποντας γύρω του καὶ παντοῦ τὶς μπουλντόζες καὶ τοὺς ὁδοστρωτῆρες τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ πάντων τῶν αἱρέσεων νὰ σκάβουν ἐκ θεμελίων τὰ ἀπὸ αἰώνων ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς Παραδόσεώς μας; Πῶς νὰ ἀντέξει τὴν «πρόταση» - ἐντολὴ- τῶν «ἐχόντων τὸν νοῦν»: «Μὴ μιλᾶτε, δὲν εἶναι δική σας δουλειὰ αὐτή. Ἐσεῖς νὰ κάνετε προσευχὴ καὶ ὁ Θεὸς θὰ στηρίξει καὶ θὰ σώσει τὴν Ἐκκλησία του. Ὑπάρχουμε ἐμεῖς, «οἱ ἔχοντες τὸν νοῦν»!
Ἔχουν τὸν νοῦ τους! Μάλιστα! Δηλαδή, ἂν ἔχουν τὸν νοῦ τους, πῶς δὲν συμμαζεύουν τουλάχιστον αὐτοὺς ποὺ ἀποθρασύνονται καὶ κηρύττουν ὅ,τι θέλουν, ὅπου θέλουν, ὅποτε θέλουν καὶ ὅπως θέλουν; Καὶ μολύνονται ψυχές! Ὅπως μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀκόμη καὶ ἐπισκόπων, καὶ ἕνας, ὅπως ἔγραφε, ἀρχιμανδρίτης τῆς Ι.Μ. Ἱερισσού. Παρακολούθησα σὲ βίντεο τὸν «κατηχητικό του λόγο» στὸ «μικτὸ» κατηχητικὸ παιδιῶν τῆς Κέρκυρας καὶ λυπήθηκα πολύ. Λέγοντας «μικτό», δὲν ἐννοῶ ἀγόρια καὶ κορίτσια μόνο, ἀλλὰ Ὀρθόδοξα καὶ Ρωμαιοκαθολικά. Κλασικὴ οἰκουμενίζουσα περίπτωση! Ποῦ εἶναι «οἱ ἔχοντες τὸν νοῦν»;
Ἔδωσε ρεσιτὰλ ἀγαπολογίας. Ἔβγαλε, μὲ σωστὴ «λογική», τὸν μέσο ὄρο τῆς πίστης αὐτῶν καὶ ἠμῶν καὶ τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνέφερε τὸ γνωστὸ οἰκουμενιστικὸ σλόγκαν: «Εἶναι περισσότερα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν». Ἐνοχοποίησε τοὺς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.