ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22 Οκτ 2014

Ἡ Ἀλβανία διαρκῶς ἀχάριστη ἔναντι τῆς Ἑλλάδας!

Γράφει ὁ ΒΑΣ. Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Ἐπιτ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου
*  Ἡ Ἑλλάδα περιβάλλεται ἀπὸ λαοὺς ἐχθρικῶς διακειμένους πρὸς αὐτήν. Ἡ Ἀλβανία, ἱδρύθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ο αἰώνα, κατόπιν ἐπιμονῆς τῆς Αὐστροουγγαρίας καὶ τῆς Ἰταλίας, οἱ ὁποῖες καὶ τὴν εὐνόησαν στὴν χάραξη τῶν Ἑλληνο-Ἀλβανικῶν συνόρων. Διότι ἐνῶ ἡ ἁρμοδία Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ χάραξη αὐτὴ ἔθετε ὡς τέρμα τῶν συνόρων ἕνα ἀκρωτήριο μετὰ τὴν Αὐλώνα, τελικῶς τὰ σύνορα κατέβηκαν πρὸς ὄφελος τῆς Ἀλβανίας στὴν εὐθεία γραμμὴ τῆς πόλεως τῆς Κερκύρας. Μάλιστα ἀπέναντι ἀκριβῶς ὑπῆρχε ἡ νῆσος Σώζων, τὴν ὁποίαν οἱ Ἄγγλοι ἔδωσαν στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὰς Ἰονίους νήσους, ἀλλὰ οἱ Ἰταλοὶ κατέλαβαν αὐτὴν αὐθαιρέτως καὶ στὴ συνέχεια τὴν παρέδωσαν στοὺς Ἀλβανούς.
Ὅταν ἡ Ἰταλία ἐπετέθη στὶς 7 Ἀπριλίου τοῦ 1939 κατὰ τῆς Ἀλβανίας, ὁ Μουσολίνι καθήρεσε τὸν τότε Βασιλιὰ τῆς Ἀχμὲτ Ζώγου, καὶ προσέφερε τὸ στέμμα τῆς χώρας αὐτῆς στὸ Βασιλέα τῆς Ἰταλίας Ἐμμανουήλ. Ὁ Ἀχμὲτ Ζώγου ἀναγκάσθηκε νὰ καταφύγει μὲ τὴν οἰκογένειά του εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ Κυβέρνηση Μεταξὰ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ φθάσει μέχρι τὴν Θεσσαλονίκη, ἀπ' ὅπου κατέφυγε ἀτμοπλοϊκῶς στὴν Ἀγγλία καὶ στὴ συνέχεια στὸ Παρίσι.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου ὁ ἀλβανικὸς στρατὸς ἀκολούθησε τὸν ἰταλικό, βοηθῶν αὐτόν. Τὰ ἀλβανικὰ στρατεύματα ἔφθασαν μέχρι τὴν Τσαμουριά. Κατὰ τὴν κατοχὴ ὁ Τζεμὶλ Ντίνο Μπέη, γαμβρὸς τοῦ....

Ὁ πολιτισμός τοῦ ΔΕΟΥΣ καὶ ὁ "πολιτισμός" τοῦ ΣΟΚ…

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Κρατῆστε τὰ κεφάλια σᾶς ἀκέραια, εἶναι πιὸ πολύτιμα ὅταν δὲν τὰ γεμίζουν μὲ κουτόχορτο. ΖΟΥΜΕ ἤδη ἀποκαλυπτικὲς στιγμές…
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τοῦ ΔΕΟΥΣ
Τὸ κεφάλι μιᾶς ἐκ τῶν δύο Σφιγγῶν βρέθηκε σὲ βάθος 0,15μ. ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους στὸν τέταρτο χῶρο ποὺ ἐρευνᾶ ἡ ἀρχαιολογικὴ ὁμάδα. Εἶναι ἀκέραιο μὲ ἐλάχιστη θραύση στὴ μύτη. Ἔχει ὕψος 0,60 μ. Τὸ κεφάλι ταυτίζεται καὶ ἀποδίδεται στὸν κορμὸ τῆς ἀνατολικῆς Σφίγγας, ὅπου ἦταν ἔνθετο. Πρόκειται γιὰ ἕνα γλυπτὸ ἐξαιρετικῆς τέχνης ποὺ ἀποδίδεται στὸν κορμὸ τῆς ἀνατολικῆς Σφίγγας. Τὸ κεφάλι στρέφεται πρὸς τῆς εἴσοδο, ἐνῶ ἔχει κυματιστοὺς βοστρύχους, ποὺ φέρουν ἴχνη κόκκινου χρώματος, οἱ ὁποῖοι πέφτουν στὸν ἀριστερὸ ὦμο της, ἐνῶ συγκρατοῦνται ἀπὸ....

21 Οκτ 2014

Γιατί προκαλεῖ ἡ Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Στὶς 11 Ὀκτωβρίου ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Sabah ἀνέφερε ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐγκρίνει γιὰ τὶς πολεμικὲς δαπάνες τῆς χώρας τὸ ἀστρονομικὸ ποσὸ τῶν 5,7 δὶς τουρκικῶν λιρῶν, δηλαδὴ περίπου δυὸ δισεκατομμύρια εὐρώ, πόσο ποὺ κρίνεται ὑπερβολικὰ μεγάλο γιὰ μιὰ οἰκονομία ὅπως ἡ τουρκικὴ ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ παρουσιάζει ἔντονα σημεῖα ὕφεσης ἐνῶ ἡ ἀνεργία καὶ ὁ πληθωρισμὸς ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀνεβαίνουν ἐπικίνδυνα. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὰ ποσὰ αὐτὰ ἐγκρίθηκαν μετὰ ἀπὸ σχετικὲς μυστικὲς εἰσηγήσεις καὶ ἀναφορὲς τῆς ΜΙΤ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν εὐρύτερη περιοχή, ἐνῶ καὶ ὁ προϋπολογισμὸς τῆς ΜΙΤ ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἐντυπωσιακά. 
Αὐτὴ ἡ κατάσταση στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἔχει δημιουργήσει στὴν «Νέα Τουρκία», ὅπως τὴν ἐπαγγέλθηκαν οἱ Ἐρντογᾶν Νταβούτογλου μετὰ τὴν μετακίνηση τοῦ πρώτου στὴν τουρκικὴ προεδρία, πολύπλοκα προβλήματα ποὺ ἔχουν προβληματίσει ἔντονά το τουρκικὸ καταστημένο ἐνῶ ἔχει ἐπανέλθει ἀπὸ τὸ παρελθὸν τὸ γνωστὸ ἄγχος τοῦ διαμελισμοῦ ποὺ κατατρέχει κατὰ καιροὺς τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία. Ἡ τεράστια ἀνάπτυξη τῆς τουρκικῆς στρατοκρατικῆς μηχανῆς, εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα χαρακτηριστικὸ σημάδι τῆς μεγάλης ἀνασφάλειας ποὺ ἐπικρατεῖ τὸν τελευταῖο καρὸ στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα. Σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἄρθρο τῆς....

Μιὰ ὄμορφη προσπάθεια ξεκινᾶ: Δημιουργήθηκε διαδικτυακὸ forum συζητήσεων γιὰ ἱερεῖς καὶ κατηχητές!

Στὴν ἰστοσελίδα μας λειτουργεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα κλειστὸ forum (χῶρος συζητήσεων) ἀποκλειστικὰ γιὰ ἱερεῖς καὶ κατηχητές! Κλειστὸ forum σημαίνει ὅτι πρόσβαση σὲ αὐτὸ ἔχουν μόνο πιστοποιημένοι ἱερεῖς καὶ κατηχητές, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συζητοῦν ἐλεύθερα καὶ διακριτικά τα θέματα ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν καὶ νὰ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις.
Ἐὰν εἶστε ἱερέας ἢ κατηχητὴς στεῖλτε e-mail στὴν συναντικὴ μᾶς ὁμάδα ὥστε νὰ γίνετε μέλος (eyxhgr@gmail.com).
Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα ΕΔΩ

Ποιὸς θέλει νὰ βάλει φωτιὰ στὰ Βαλκάνια;

Εἶναι φῶς φανάρι πὼς δὲν εἶναι τυχαία ὅσα συμβαίνουν τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν Μέση Ἀνατολή, στὶς  Ἀσιατικὲς χῶρες καὶ εὐρύτερα. Τὸ σκηνικό, συμφέρει νὰ πάρει διαστάσεις καὶ στὰ Βαλκάνια. Καὶ βρῆκαν τὸ δόλωμα. Τὴν Ἀλβανία. Βρῆκαν τὴν Ἀλβανία, βασιζόμενοι σὲ δύο βασικοὺς ἄξονες: στὸν τρομερὸ ἐθνικισμὸ καὶ μεγαλοϊδεατισμὸ  τῶν Ἀλβανῶν καὶ στὸ φιλοαμερικανικὸ πρόσωπό τους. Τὸ νὰ κάνεις τὸν τσαμπουκὰ μέσα σὲ σερβικὸ ἔδαφος, μέσα σ’ ἕνα γήπεδο ποὺ εἶναι κατακλεισμένο ἀπὸ Σέρβους καὶ λιγοστοὺς Ἀλβανοὺς (δὲν ἀνέλαβε τὴν προσωπικὴ ἀσφάλειά  τους ἡ ἀστυνομία), τὸ νὰ προβάλεις  ἀλυτρωτικοὺς πόθους μὲ τὸ σύμβολο τῆς μεγάλης Ἀλβανίας,  διεκδικώντας τὰ μισὰ Βαλκάνια, δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο καὶ τυχαῖο. Κάποιος κρύβεται πίσω τους. Κάποιο δάκτυλο τοὺς κατευθύνει.
Κι αὐτὸ τὸ δάκτυλο περίμεναν, γιὰ νὰ ξεσπάσουν δημοσίως. Ὄχι πὼς μέχρι τώρα ἔκρυβαν τὰ οὐτοπικὰ σχέδιά τους.  Ἀπεναντίας. Ἐρχόντουσαν κάθε χρόνο καὶ κάθε μήνα σὲ....

Ἐσύ, παππού, πολέμησες στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα;

Γράφει  Μιχαὴλ Φώτιος, Ἰατρὸς
- Αὐτὴν τὴν Κυριακή, καλό μου ἐγγονάκι, τιμοῦμε τὴν ἐπέτειο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Στὶς ἐκκλησιές μας θὰ γίνουν μνημόσυνα γιὰ τοὺς Μακεδονομάχους καὶ θὰ ψαλοῦν δοξολογίες. Τὰ σπίτια καὶ τὰ δημόσια κτίρια θὰ σημαιοστολιστοῦν. Οἱ δάσκαλοι, στὰ σχολεῖα, θὰ μιλήσουν στὰ παιδιὰ γιὰ τὶς θυσίες καὶ τὰ μαρτύρια τῶν ἀγωνιστῶν καὶ οἱ προτομὲς τῶν μακεδονομάχων θὰ στολιστοῦν μὲ δάφνινα στεφάνια.
- Καὶ γιατί ὅλα αὐτά, παππού; Τόσο σημαντικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπέτειος;
- Εἶναι πολὺ σημαντική, παιδί μου, ἀλλὰ δυστυχῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν τῆς ἔχουμε δώσει τὴν ἀξία καὶ τὴν λαμπρότητα ποὺ τῆς πρέπει. Ἀρκεῖ νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἡ ἐπέτειος αὐτὴ τιμᾶται μονάχα ἐδῶ, στὰ χώματα τῆς Μακεδονίας μας, ἐνῶ σὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα δὲν γίνεται οὔτε ἡ παραμικρὴ ἀναφορά. Κι ἃς ἔχουνε πεῖ γνωστοὶ ἱστορικοὶ καὶ μεγάλοι πολιτικοὶ ἄνδρες ὅτι....

Βιβλίο ντοκουμέντο τῆς γενοκτονίας τοὺς στέλνουν οἱ Ἀρμένιοι στοὺς… Ἐρντογάν-Νταβούτογλου

Γράφει ὁ Νίκος Χειλάδακης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Παραδειγματικὸ μάθημα ἱστορίας σκοπεύουν νὰ παραδώσουν οἱ Ἀρμένιοι στοὺς Τούρκους, καθὼς μὲ μιὰ καταπληκτικὴ πρωτοβουλία τοὺς ἑτοιμάζουν νὰ ἀποστείλουν ἕνα πρότυπο ἐνδεικτικὸ βιβλίο ποὺ περιγράφει τὴν φρικτὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Κεμαλικοὺς στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, στὸν… ἴδιο τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας, Ταΐπ Ἐρντογάν, καθὼς καὶ στὸν πρωθυπουργὸ  Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Meblut Cavusoglu.
Σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Milliyet, o διευθυντὴς τοῦ «Ἀρμενικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ Μουσείου» τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας, Hayk Demoyan, ἀνακοινῶσε ὅτι θὰ ἐκδώσουν ἕνα καινούργιο τόμο ποὺ θὰ περιγράφει μὲ ἀποκλειστικὲς λεπτομέρειες καὶ ἀδιάσειστες ἱστορικὲς ἀποδείξεις τὴν φρικτὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἀρμένιοι. Τὸ πιὸ καταπληκτικὸ ὅμως στὴν ἀνακοίνωση αὐτή, εἶναι ὅτι παράλληλα μὲ αὐτὸν τὸν τόμο οἱ Ἀρμένιοι σκοπεύουν νὰ ἐκδώσουν καὶ τρία «εἰδικὰ ἀντίτυπα» τὰ ὁποῖα θὰ...

Οἱ βάρβαροι ἔρχονται… Ποιὸς θὰ τοὺς σταματήσει;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀποθρασύνθηκε ἡ Τουρκία καὶ κάνει πράξη τὶς ἀπειλές της! Θὰ τοὺς σταματήσουν οἱ Ρῶσοι, οἱ Ἀμερικάνοι ἢ οἱ Ἰσραηλινοὶ στὰ πλαίσια προγραμματισμένων ἀσκήσεων; Σπεύδει ἀκόμα καὶ ὁ Αἰγυπτιακὸς στόλος… Κρίσιμες οἱ στιγμές… Ἡ Τουρκία δὲν θέλει ἁπλῶς νὰ δημιουργήσει τετελεσμένα στὴν ΑΟΖ ἀλλὰ διὰ μέσω αὐτῶν νὰ προκαλέσει ρῆγμα στὸ πολιτικὸ σκηνικό της Ἑλλάδος καὶ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα ὅλα τα μέχρι σήμερα οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς μνημονιακῆς Ἑλλάδος-Κύπρου.  ΞΕΡΕΙ ΑΥΤΗ καὶ ἔχει προετοιμαστεῖ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ δράσει σὲ τέτοια κατάλληλη συγκυρία.
Μόλις σήμερα συμφώνησε μὲ....

Ἀπόγονοι τοῦ Γκαῖμπελς εἶναι ἰδιοκτήτες τῶν σοῦπερ-μάρκετ Lidl καὶ Aldi

lidl2
Ἕλληνές ψωνίζετε μόνον ἑλληνικά προϊόντα!
Στὰ 1931 ὁ Joseph Goebbels ὁ Ὑπουργὸς Προπαγάνδας τῶν ναζὶ παντρεύτηκε τὴν Magda Quandt. Επτά δεκαετίες ἀργότερα οἱ ἀπόγονοί του συμεπεριλαμβάνονται μεταξὺ τῶν πιὸ πλούσιων οἰκογενειῶν τῆς Γερμανίας. Τὰ παιδιὰ τῆς Magda ἀπὸ τὸν πρῶτο της γάμο κληρονόμησαν κληρονόμησαν τὴν οἰκογενειακὴ περιουσία ποὺ ἡ σημερινή της ἀξία ἐκτμᾶται σὲ 40 δὶς δολάρια.  Ἡ οἰκογένεια Quandt κατέχει τὸ 46,7% τῆς BMW καὶ εἶναι ἰδιοκτήτρια τῶν γνωστῶν σοῦπερ-μάρκετ Lidl καὶ Aldi. 

Τὸ 1921 ἡ Magda παντρεύτηκε τὸν Gunther Quandt ἕναν γερμανὸ βιομήχανο μὲ τὸν ὁποῖο ἀπέκτησε τὸν πρῶτο της γιὸ τὸν Harald. Μετὰ ἀπὸ 8 χρόνια διαζεύχθηκε τὸν Gunther γιὰ νὰ παντρευτεῖ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Χίτλερ...

19 Οκτ 2014

Ἡ ἀκολουθία τῶν «Τυπικῶν» ἀπὸ τὸ ψαλτικὸ σύνολο Ρωμαίικο


Ὁ βυζαντινὸς χορὸς ΡΩΜΑΙΪΚΟ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Δρ. Γιώργου Μπιλάλη ἑρμηνεύει τὴν Α΄ Στάση τῶν «Τυπικῶν» σὲ μέλος Πέτρου Ἐφεσίου καὶ ἦχο πλ. δ΄ ἑπταφωνούντα.

Στὴν Ἀλβανία τὸ μεγαλύτερο τέμενος τῶν Βαλκανίων

Τὸ τέμενος δίπλα ἀπὸ τὴ Βουλὴ στὰ Τίρανα θὰ ἔχει καὶ ἕνα δυόροφο μουσεῖο. Τὸ μεγαλύτερο τέμενος στα Βαλκάνια θα ἀνεγερθεῖ στὴν Ἀλβανία. Ἀπέδωσαν καρποὺς οἱ προσπάθειες τοῦ Θρησκευτικοῦ Βακουφιοῦ τῆς Τουρκίας ποὺ συνεχίζονταν ἐπὶ χρόνια γιὰ ἀνέγερση τοῦ τεμένους. Τὸ τέμενος ποὺ θὰ κατασκευαστεῖ βάσει τὴν ὀθωμανικὴ ἀρχιτεκτονική, θὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ δύο χρόνια.
Στὸ τέμενος ποὺ θὰ οἰκοδομηθεῖ πάνω σε οἰκόπεδο 10 στρεμμάτων δίπλα ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς Βουλῆς στὰ Τίρανα καὶ θὰ....

Προστάτες Ἅγιοι τῆς μαρτυρικῆς Ἑλλάδας μας

Ἐπιμέλεια: π. Διονύσιος Ταμπάκης 
Ὄσιος  καὶ Θεοφόρος  Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης 
Ο ΟΣΙΩΤΑΤΟΣ Πατὴρ Ἀρσένιος γεννήθηκε γύρω στὰ 1840 στὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας. Ὑπῆρξε πνευματικὸς Πατὴρ τοῦ γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ,τὸν ὁποῖο κι ἐβάπτισε 40 ἡμερῶν στὴν ἁγία κολυμβήθρα.Μεγάλος Ἅγιος καὶ μεγάλος Πατριώτης μὲ ἀγάπη θερμὴ πρὸς τὴν μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Τὸ 1924 λίγο μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ  καταστροφὴ ἐκδιώχθηκε μαζὶ μὲ ὅλους τους Ἕλληνες Χριστιανοὺς ὅπου φθάσανε στὴν Κέρκυρα  ὅπως εἶχε προαναφέρει «Θὰ φτάσουμε σ’ἕνα Ἑλληνικὸ νησὶ καὶ μετὰ ἀπὸ 40 ἡμέρες θὰ πεθάνω» Πράγματι ἐκεῖ μετὰ ἀπὸ λίγο ἀρρώστησε καὶ μεταφέρθηκε στὸ Νοσοκομεῖο. Δύο λοιπὸν μέρες πρὶν τὴν κοίμησή του λέει στὸν Ψάλτη τοῦ τὸν Πρόδρομο «Ἔλα νὰ ἀποχαιρετηθοῦμε, Πρόδρομε, γιατί μεθαύριο φεύγω γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Ἦρθε η Παναγία χθὲς τὸ μεσημέρι καὶ μοῦ τὸ εἶπε καὶ μὲ γύρισε καὶ στὸ 'Ἅγιον Ὅρος καὶ εἶδα τὰ Μοναστήρια, πού πολὺ ἐπιθυμοῦσα νὰ ἰδῶ, ἀλλὰ δὲν....

«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ 
«Ὁ Πατροκοσμᾶς εἶναι ἀπό τις γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική εὐσέβεια ξένη πρός τήν ἀκαδημαϊκή θεολογία»--«Τά κηρύγματά του συγκλόνισαν τό Λαό τόσο ἀπό ἐθνική, ὅσο καί ἀπό θρησκευτική ἄποψη»--γι’ αὐτό ἐθεωροῦντο «ἀπό κοινωνικοπολιτική ἄποψη ἀνατρεπτικά»3. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στό στόμα τοῦ Λαοῦ καί τῶν Τραγουδιῶν του σώθηκε ὁ ἀπόηχος τῶν κηρυγμάτων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους...

Πῶς διέγραψε τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας ὁ Μεταξάς καὶ δικαιώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς δικαστήριο

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν τὸ 1936 ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς ανέλαβε πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ στὴν συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπικεφαλῆς. Διαβάστε πῶς ἔβαλε τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τοὺς δανειστὲς καὶ τὶς τράπεζες!
Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς : τὸ 1936, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἰωάννη Μεταξὰ ἀρνήθηκε νὰ συνεχίσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴ βελγικὴ τράπεζα «Societe Commerciale de Belgique».
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου προσέφυγε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο, ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα ὅτι ἀθετεῖ τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις.
Ἑλλάδα ἀπάντησε ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς δανειακές της ὑποχρεώσεις, διότι δὲν μπορεῖ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν κατάσταση τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς χώρας! Στὸ ὑπόμνημά της, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀνέφερε:
«Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος, ἀνήσυχη γιὰ τὰ ζωτικὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ ἄλλη ἐπιλογή....

18 Οκτ 2014

Τὰ Τίρανα ζητοῦν καὶ τὰ ρέστα μετὰ τὰ ἐπεισόδια στὴ Δερβιτσάνη! Ἀπαιτοῦν τὴν μὴ χρήση τοῦ ὄρου "Βόρειος Ἤπειρος"!

Τὰ «ρέστα» ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ζητᾶ τώρα ἡ Ἀλβανία, καθώς, ἀντὶ νὰ ἐκτιμήσει τὸν ἤπιο τόνο τῶν ἑλληνικῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὸ ἀνθελληνικὸ καὶ ἀλυτρωτικὸ ξέσπασμα, μὲ ἀφορμὴ τὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα Σερβίας–Αλβανιας, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια νὰ ἀνασκευάσει ἀναφορά του στὸν γεωγραφικὸ ὄρο τῆς «Βορείου Ἠπείρου».
Ὁ Ἕλληνας πρέσβης, Λ.Ροκανᾶς, προέβη σὲ διάβημα διαμαρτυρίας στὸ ἀλβανικὸ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ζητώντας νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοί των ἐπιθέσεων ἐναντίον τῶν ἑλλήνων μειονοτικῶν στὴν Δερβιτσάνη καὶ νὰ ληφθοῦν μέτρα, ὥστε νὰ τελεσθοῦν μὲ ἀσφάλεια οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου στὶς μειονοτικὲς περιοχές.
Ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ἀλβανικοῦ ὑπουργείου, Κυριάκο Κύρκο ἐπιχείρησε νὰ ὑποβαθμίσει τὰ ἐπεισόδια, λέγοντας ὅτι ἐπρόκειτο περὶ μεμονωμένου περιστατικοῦ, τὸ ὁποῖο καὶ....

«Πόρτα» τοῦ Πούτιν στὴν τουρκία καὶ ρωσικὴ προστασία στὸ Σινά

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλο ἐκνευρισμὸ προκάλεσε τὴν Ἄγκυρα μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ εἴδηση  ὅτι τὸ προγραμματισμένο γιὰ τὸν Νοέμβριο ταξίδι τοῦ Ρώσου προέδρου Βλαδιμὴρ Πούτιν στὴν Τουρκία, ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστο ἐνῶ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ὁ Ρῶσος πρόεδρος θὰ ἐπισκεφτεῖ, μὲ ὅτι αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὶς στρατηγικὲς ἐπιλογὲς τῆς Ρωσίας, τὴν Αἴγυπτο τοῦ πρόεδρου Σίσι, ποὺ εἶναι τὸ «κόκκινο πανὶ» γιὰ τὴν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν.
Σύμφωνα  μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Aydinlik, ἡ προγραμματισμένη γιὰ τὸν ἐρχόμενο Νοέμβριο σύγκληση τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου Συνεργασίας Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ Τουρκίας, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν προέδρων τῶν δυὸ χωρῶν, κατόπιν ρώσικης πρωτοβουλίας ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστο. Συνέπια αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης εἶναι ἡ ἀναβολὴ τῆς σύναψης μιᾶς σειρᾶς οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν συμφωνιῶν μεταξύ των δυὸ χωρῶν. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ «καίει» τούς Τούρκους, εἶναι πὼς ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναβάλλοντας τὴν σύνοδο ἔδειξε τὴν περιφρόνησή του πρὸς τὴν Ἄγκυρα καθὼς ἀκριβῶς τὴν ἴδια περίοδο προγραμμάτισε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Αἴγυπτο, ὅπου θὰ....

Ἐλπίδα ἀναστάσεως ἢ ἀπαρχὴ αἰωνίου κολάσεως;

Γράφει  π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Γ' Λουκᾶ (Λουκ. Ζ' 11-16)
Δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἀντιμετωπίσει τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου μέσα στὸν κύκλο τῶν φίλων καὶ συγγενῶν του, ἕως ὅτου θὰ ἔλθει ἡ ὥρα καὶ ἡ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία θὰ βρεθεῖ καὶ ὁ ἴδιος πρόσωπο πρὸς πρόσωπο μὲ τὸν ἀνεπιθύμητο αὐτὸ ἐπισκέπτη. 
Ἀλλὰ καὶ μόνο οἱ σκέψεις αὐτὲς παγώνουν τὴν καρδιά μας καὶ ἕνα κύμα λύπης καὶ ἀθυμίας καλύπτει τὴν ὅλη ὕπαρξή μας. Καὶ δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα, ἀφοῦ ὁ θάνατος εἶναι κάτι τὸ ἀφύσικο. Εἶναι κάτι μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατον νὰ συμβιβαστεῖ, καὶ τοῦτο διότι ἐξ' ἀρχῆς ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ζωὴ καὶ ὄχι γιὰ τὸν θάνατο. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἀσυμβίβαστό το ἀνθρώπου μὲ τὸν μεγαλύτερό του ἐχθρό, τὸν θάνατο, τὸ βλέπουμε στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ τόσο ρεαλιστικὰ ἀλλὰ καὶ μὲ πνοὴ νικηφόρα καὶ θριαμβευτική μας περιγράφει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. 
Ἡ χαρούμενη συνοδεία τοῦ Χριστοῦ, τῶν μαθητῶν του καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀκολουθοῦσαν, συναντιέται “ὡς ἤγγισε τὴ πύλη τῆς πόλεως” μὲ μιὰ ἄλλη συνοδεία. Μὲ μιὰ συνοδεία ποὺ στὰ μάτια ὅσων ἀκολουθοῦσαν ἀποτυπωνόταν ὅλο τό....

Τό Ποντιακό ζήτημα στό “ΕΝΟΡΙΑ ἐν δράσει...”


Μία ἀκόμη ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴν ἱστορία τοῦ Πόντου, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 12 Ὀκτωβρίου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς. Περιελάμβανε ὁμιλία ἀπὸ τὴν Χριστίνα Χαφουσίδου, Γενικὴ Γραμματέα τῆς Ἕνωσης Ποντίων Πειραιῶς μὲ θέμα “ Τὸ Ποντιακὸ ζήτημα μέσα ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς τέχνες” καὶ θεατρικὸ μονόπρακτο ἀπὸ τὴν νεολαία τῆς Ἕνωσης.

17 Οκτ 2014

Ἡ κοσμοχαλασιὰ κοντὰ καὶ ἡ Ἀναλαμπὴ στὴν σειρά

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα περιμένουμε τὸν γείτονα μας Τοῦρκο νὰ μᾶς κάνει μεγάλο καλό. Καὶ ποιὸ θὰ εἶναι αὐτό; ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ  τὸν Κολοκοτρώνη ποὺ φέρουμε μέσα μας.
8 Ὀκτωβρίου 1838 στὴν Πνύκα  Ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ ὁμιλεῖ σὲ μαθητὲς στὴν Πνύκα: "Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἅρματα οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις οὔτε κανένας φρόνιμός μας εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση. 
Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναίκα τοῦ ἐζύμωνε, τὸ παιδὶ τοῦ ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ....

16 Οκτ 2014

Μητρ. Κονίτσης: "Ἐμεῖς, ὅμως, λέμε ὄχι νύχτα τρόμου, ἀλλὰ ἑκατὸ χρόνια ἀλβανικῆς τρομοκρατίας στὴν Ἑλληνικὴ Βόρειο Ἤπειρο"

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ Ἀλβανία ἔδειξε τὸ ἀληθινὸ πρόσωπό της. Τὴν περασμένη Τρίτη (14.10.2014) τὸ βράδυ, στὸν ἀγῶνα γιὰ τὸ Euro 2016, ποὺ ἔγινε στὸ Βελιγράδι, σημειώθηκαν σοβαρὰ ἐπεισόδια μεταξὺ τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων τῶν δύο χωρῶν. Γιατὶ στὸ 42ο λεπτὸ τοῦ ἀγῶνα, ἕνα μικρὸ τηλεκατευθυνόμενο ἀεροπλάνο ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του πάνω ἀπὸ τὸν ἀγωνιστικὸ χῶρο, μεταφέροντας τὴν ἀλβανικὴ σημαία καὶ τὸν χάρτη τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» ! 
Ὅμως, πέρα ἀπὸ τὴν σύρραξη ποὺ ἔγινε στὸ σερβικὸ γήπεδο, ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς ἐπετέθηκαν στὸ Ἑλληνόψυχο χωριὸ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ. Προερχόμενοι ἀπὸ τὸ γειτονικὸ Λαζαράτι, γνωστὸ ἀπὸ τὶς ἐκτεταμένες φυτεῖες χασίς, ποὺ καλλιεργοῦν καὶ διακινοῦν κυρίως στὴν Ἑλλάδα, καὶ φωνάζοντας συνθήματα ὅπως «θὰ σᾶς κάψουμε, χριστιανοί», προπηλάκισαν πολλοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ ἔκαψαν αὐτοκίνητά τους ! 
Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἦταν ὅτι χιλιάδες ἀλβανοὶ ὑποδέχθηκαν τὴν ὁμάδα τους στὰ Τίρανα μὲ τιμὲς ... ἡρώων, ἐνῷ ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα συγχάρηκε τοὺς....

Νύχτα κολάσεως στὴν Βόρειο Ἤπειρο! "Χριστιανοί, θὰ σᾶς κάψουμε" τὰ λόγια τῶν μαινόμενων Ἀλβανῶν!

Τοῦ  Γιώργου Τραπεζιώτη
Φωτιὰ στὰ Βαλκάνια ἀπειλοῦν -ἀπροκάλυπτα πιὰ- νὰ βάλουν οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστές, ποὺ χρόνια καραδοκοῦν, γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν τὸ διόλου κρυφὸ σχέδιό τους: Τὴ δημιουργία τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας, μιᾶς «ἰδέας» τὴν ὁποία διδάσκονται ὅλοι οἱ μαθητὲς τῆς χώρας μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν ἀνιστόρητων σχολικῶν βιβλίων τους, ὅπου περιγράφονται ὡς «ἀλβανικὰ ἐδάφη» γεωγραφικὲς περιοχὲς ποὺ νότια συμπεριλαμβάνουν τὴν Ἤπειρο, τὴ δυτικὴ Μακεδονία καὶ τὴν Κέρκυρα!
Στὸν βωμὸ τῆς ὑλοποίησης τῆς «ἰδέας» αὐτῆς δέ, οἱ Ἀλβανοὶ φασίστες μάλιστα φέρεται ὅτι εἶναι ἱκανοὶ γιὰ ὅλα!  Δὲν διστάζουν νὰ προκαλέσουν μὲ τὴ στάση τους τοὺς πάντες, ἀκόμη καὶ στὴ διάρκεια ἑνὸς ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα, ὅπως ἦταν αὐτὸς ποῦ διεξήχθη (;) προχθὲς ἀνάμεσα στὴν Ἐθνικὴ ὁμάδα τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν ἀντίστοιχή τς Σερβίας στὸ Βελιγράδι, γιὰ τὰ προκριματικά το Euro 2016.
Δὲν διστάζουν, λίγες ὧρες μετά, νὰ εἰσβάλουν στὸ μικρὸ μειονοτικὸ χωριὸ τῶν 2.000 κατοίκων, στὴ Δερβιτσάνη τῆς βόρειας Ἠπείρου, προβαίνοντας στὸν....

Προϋποθέσεις ἐπιτυχίας γιὰ τὸν Γάμο καὶ τὴν συζυγία


Ὁ Κωνσταντῖνος Γανωτὴς μιλάει γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ Γάμου στὴ σημερινὴ ἐποχὴ καὶ τὴν προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς νέους γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου. 

Νέα ἀλβανικὴ πρόκληση: Βαφτίζουν τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο στὸ Βουθρωτό... Τσαμουριά!

Σὲ ἀπόσταση 20 περίπου χιλιομέτρων ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Σαράντα βρίσκεται ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος τοῦ Βουθρωτοῦ, ὅπου τὸν 7ο π.Χ. αἰώνα ἱδρύθηκε ἑλληνικὴ ἀποικία, ἡ ὁποία ἀργότερα στὴ Ρωμαϊκὴ ἐποχὴ γνώρισε ἐπίσης μεγάλη ἄνθηση ἐνῶ στὴ συνέχεια ἀπέκτησε καὶ χριστιανικὴ ἐπισκοπή. Σήμερα ὅμως βρίσκεται στὸ...ἔλεος τοῦ Ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ μεγαλοιδεατισμού, καθὼς στὴν εἴσοδο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τοὺς τουρίστες ὑποδέχεται μιὰ ἄθλια τοιχογραφία, ἡ ὁποία μὲ αὐθαίρετο καὶ προκλητικὸ τρόπο, βαφτίζει τὸ Βουθρωτὸ τῆς βορείου Ἠπείρου σε... Τσαμουριά! Ἡ ἀποκαλυπτικὴ φωτογραφία, εἶναι τοῦ Θεσπρωτού Μιχαλη Πασιάκου. Για τὴν ἱστορία θυμίζουμε ὅτι οἱ Τσάμηδες ἔφτασαν στὴν περιοχὴ τοῦ Βουθρωτοῦ, ὅταν ἐκδιώχτηκαν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ....

Ἡ ὑγιὴς καὶ ἡ νόθος πνευματικότης - Μέρος Ε'

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΡΗ ΕΔΩ
Ραδιοφωνικὴ συνέντευξις εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν Μητροπόλεως Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
ΜΕΡΟΣ Ε´ 
Π. ΙΩΗΛ - ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΚΤΗ: Π. Ἀρσένιε, θά ἦταν δυνατόν νά μᾶς πῆτε ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάσις τῶν πιστῶν ἔναντι κάποιων προσώπων πού φαίνονται ὡς ὑπεύθυνοι καθοδηγητές σέ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας; Εἴτε αὐτοί εἶναι πατριάρχες, ἐπίσκοποι, ἱεροκήρυκες, πνευματικοί, καθηγούμενοι, μοναχοί, λαϊκοί θεολόγοι, κλπ. Ποιά κριτήρια δηλαδή πρέπει νά πληροῦν οἱ ἀνωτέρω, ὥστε οἱ πιστοί νά τούς ἐμπιστεύωνται καί νά ἀποδέχωνται τόν λόγο τους καθώς καί τί γενικῶς χρειάζεται νά προσέχουν οἱ πιστοί;
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Ἄς ἀρχίσωμε, σεβαστέ μου π. Ἰωήλ, ἀπό τό τελευταῖο τμῆμα τῆς ἐρωτήσεώς σας. Τί γενικῶς πρέπει νά προσέχουν οἱ πιστοί. Θά πρέπη νά ἐξετάζουν ἐάν οἱ διάφοροι ἑκάστοτε καθοδηγητές ὀρθοτομοῦν καί ὀρθοπρακτοῦν τόν λόγον τῆς ἀληθείας σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Θά πρέπη νά ἀναζητοῦν διδασκάλους πού....

Ἑβραῖοι πολεμοῦν στὶς τάξεις τῶν τζιχαντιστῶν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν πραγματικὰ καταπληκτικὴ εἴδηση ποὺ δείχνει καὶ τὴν μεγάλη ὑποκρισία στὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν ἀνοίξει ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ Τζιχαντιστὲς ὅτι Ἑβραῖοι βρίσκονται στὶς τάξεις τους καὶ μάλιστα μετέχουν ἐνεργὰ στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων, ἀποκαλύπτει ἡ πρώτη σὲ κυκλοφορία τουρκικὴ ἐφημερίδα, Zaman, ἡ ὁποία μάλιστα ἐπικαλεῖται σχετικὸ δημοσίευμα τῆς ἴδιας τς γνωστῆς ἰσραηλινῆς ἐφημερίδας, Haaretz. 
Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποκαλυπτικὸ αὐτὸ δημοσίευμα, στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στῶν Τζιχαντιστῶν ποὺ στὴν μὲν Συρία πολιορκοῦν ἐδῶ καὶ μέρες τὴν κουρδικὴ πόλη τοῦ Κομπανί, ἐνῶ στὸ Ἰρὰκ ἔχουν φτάσει προελαύνοντας στὴν πρωτεύουσα Βαγδάτη, μετέχουν καὶ Ἑβραῖοι πολεμιστὲς ποὺ πολεμοῦν στὸ πλευρὸ τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων. Ὅπως ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα τῆς Zaman, περίπου 1.000 Γάλλοι ὑπήκοοι μεταξύ τν ὁποίων καὶ πολλοὶ Ἑβραῖοι τῆς Γαλλίας ἔχουν παρουσιαστεῖ καὶ ἔχουν καταταχτεῖ στὰ τάξεις τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ μάλιστα μετέχουν ἐνεργὰ στὶς τελευταῖες πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὴν εἴδηση αὐτὴ τὴν μετέδωσαν γνωστὰ ἰσραηλινὰ ΜΜΕ μεταξύ τν ὁποίων ἡ πολὺ γνωστὴ ἰσραηλινὴ ἐφημερίδα Haaretz καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ΤΗΝ ἔκανε γνωστή τό....

Ἀλβανικὴ "βαριοπούλα" μὲ ἄρωμα Ἀνατολῆς;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Φέτος ὁ χειμώνας προβλέπεται βαρὺς καὶ τὸ τέλος τοῦ μήνα καιρικὰ μπορεῖ νὰ μοιάζει μὲ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ '40. Γιὰ αὐτὸ καὶ κάποιοι ξεροκέφαλοι ἀλβανοὶ προθερμαίνονται καὶ βάλθηκαν νὰ μᾶς θυμίσουν μνῆμες ἀπὸ ἡρωικὲς καὶ ἔνδοξες στιγμές. Τὸ τί συμβαίνει τὶς τελευταῖες ὧρες στὰ βόρεια σύνορά μας τὸ ἐπισημαίνει ὁ πρόεδρος τῆς Σερβίας, Τόμισλαβ Νίκολιτς ποὺ  καταδίκασε ὀξύτατα τὸ χθεσινὸ ἐπεισόδιο στὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα τῶν ἐθνικῶν ὁμάδων Σερβίας καὶ Ἀλβανίας καὶ ζήτησε ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ἀσφάλειας, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ τὶς τελωνειακὲς ἀρχὲς "νὰ ἐκλάβουν τὸ γεγονὸς ὡς τελευταία προειδοποίηση" ἐπειδὴ ἑπόμενο τέτοιο συμβὰν "μπορεῖ νὰ ἔχει ἀνθρώπινα θύματα".
Τοὺς βόρειους γείτονες Ἀλβανοὺς μᾶλλον τοὺς τσίμπησε ἰσλαμικὴ-τζιχαντιστικὴ  μύγα τσὲ-τσὲ καὶ ἄρχισαν τὶς κουταμάρες.
Μὲ τὸ ζόρι θέλουν νὰ ἐπαληθεύσουν τὴν ΡΗΣΗ "ὅταν ἡ κατσίκα τρίβεται στὴν γκλίτσα  τοῦ τσομπάνη θέλει νὰ φάει ξύλο". Καὶ ἔτσι μιὰ νέα ἀλβανικὴ πρόκληση ἦρθε ἐχθὲς τὸ βράδυ κατὰ τῆς Ἐθνικῆς  μειονότητα στὴν Βόρειο Ἤπειρο λίγο μετὰ....

Σὰν σήμερα οἱ ἀντάρτες εἰσβάλλουν καὶ λεηλατοῦν τὸ Ἅγιον Ὅρος τὸ 1948

Τοῦ π. Γαβριὴλ Διονυσιάτου
«Ὀκτώβριος 1948. Ὁ συμμοριτοπόλεμος ἐμαίνετο καθ' ὅλην τὴν χῶραν, καὶ ἰδία εἰς τὰς βορείους ἐπαρχίας ὅπου ἦτο εὐκολότερος ὁ ἀνεφοδιασμὸς τῶν συμμοριτῶν ἀπὸ τὰς γειτονικᾶς κομμουνιστικᾶς χώρας. Εἰς τὴν Χαλκιδικὴν λόγω τῆς ὀρεινότητας καὶ τῆς εὔκολου ἐξοικονομίσεως τροφίμων ἐκ τῶν χωριῶν, εὐρίσκοντο 3 μὲ 4 συμμορίαι, τῶν ὁποίων σκοπὸς νὰ ἔχουν ὑπερφαλαγγισμένην τὴν Θεσσαλονίκην, νὰ ἐνεργοῦν μέχρι τῶν προθύρων αὐτῆς δολιοφθορᾶς καὶ νὰ στρατολογοῦν ἑκουσίως καὶ ἀκουσίως.
Ὁ πληθυσμὸς αὐτῆς ἐθνικόφρων κατὰ τὰ 9/10, ἴνα ἀποφύγει τὰς στρατολογίας, τὰς διώξεις καὶ τὰς ἐξοντώσεις ἐκ μέρους τῶν συμμοριτῶν, μετώκησεν εἰς τὰ μεγαλύτερα κέντρα, οἱ γεωργοὶ πρὸς τὴν Κασσάνδραν, πεδινὴν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἤδη μὲ τὴν τομὴν τοῦ ἰσθμοῦ εἰς τὴν Ποτίδαιαν νῆσον γενομένην καὶ εὐκόλως φρουρουμένην, οἱ ἀστοὶ καὶ βιοτέχναι διέρρευσαν πρὸς Θεσσαλονίκην, Πολυγύρον καὶ Ἀρναίαν, οἱ δὲ ἐργᾶται καὶ ὑλοτόμοι πρὸς τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὅπου πρὸ διετίας εἶχον εἰσρρεύσει καὶ οἱ κτηνοτρόφοι μὲ τὰς ἀγέλας καὶ τὰ ποίμνιά των.
Οὕτω ὁ πληθυσμὸς τετραπλασιάσθη, τῶν 2/3 αὐτοῦ ἀποτελουμένων προσφύγων χωρικῶν τς Χαλκιδικῆς, καὶ τούτων ὅλων ἀκμαίων ἀνδρῶν εἰθισμένων εἰς τὴν....

15 Οκτ 2014

Προκλητικὲς ἐπιθέσεις Ἀλβανῶν εἰς βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ ἀφορμὴ τὸν ἀγώνα μὲ τὴν Σερβία!

Σειρὰ ἀδικαιολόγητων καὶ ἀπρόκλητων ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν βίωσε το βράδυ τῆς 14ης Ὀκτωβρίου ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου. Συγκεκριμένα στόχος ἔγινε, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἡ Δερβιτσάνη Ἀργυροκάστρου, ὅπου ἑκατοντάδες φανατικῶν Ἀλβανῶν, ἀφοῦ πανηγύριζαν (!) γιὰ τὰ ἐπεισόδια στὸ Βελιγράδι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα αναμεσα στὴ Σερβία καὶ τὴν Ἀλβανία, ἀποφάσισαν νὰ εἰσβάλλουν με τὰ αὐτοκίνητά τους στὸ κεφαλοχώρι τῆς Δρόπολης, ἀνεμίζοντας ἀλβανικὲς σημαῖες καὶ φωνάζοντας διαρκως ἀνθελληνικὰ καὶ ἀπειλητικά συνθηματα κατὰ τῶν κατοίκων. 
Προέβησαν μάλιστα σὲ φθορὲς αὐτοκινήτων καὶ καταστημάτων, ἐνῶ πετοῦσαν πέτρες σὲ ὁποιονδήποτε Ἕλληνα περνοῦσε ἀπὸ τὸ δρόμο τους. Οἱ θρασύδειλοι ἀλβανοὶ ἀποχώρησαν ἀφοῦ συγκεντρώθηκε μεγάλος ἀριθμός κατοικών του χωριοῦ, μετὰ ἀπὸ τὶς καμπάνες τῆς ἐκκλησίας που χτύπησαν, προκειμένου νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν ἀποτελεσματικά.
Τὴν ἴδια ὥρα στὸ κοντινὸ χωριὸ Βάνιστα, ἄλλοι φανατικοι Ἀλβανοὶ ἔβγαλαν μὲ τὴ βία ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητό του τὸν Τ.Δ. ἀπὸ τὴ Δερβιτσάνη, ὀ οποῖος εἶχε μεταβεῖ ἐκεῖ, προκειμένου νὰ...

Ρατσισμὸς καὶ ρατσιστικό(!) νομοσχέδιο

Τοῦ πρεσβύτερου Ἀθανασίου  Μηνᾶ τῇ συνεργίᾳ τῆς γνωμοδοτήσεως τοῦ Χρήστου Παπασωτηρίου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ
Ρατσιστὴς ὁ ἐλεύθερος φιλόξενος χριστιανὸς Ἕλληνας; Καὶ βέβαια ἀλλοῦ το πάνε!
Σέ συνέχεια τῶν λόγων ἀνωτάτου ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ σέ κανάλι τῆς τηλεόρασης πρίν 2-3 χρόνια, πού χωρίς ντροπή συνέστησε στούς Ἕλληνες πολίτες τά  ἀπαίσια καί πρωτάκουστα «Ὅταν ἔρχονται ἐναντίον σας ἤ στά σπίτια σας λαθρομετανάστες νά σᾶς ληστέψουν, μήν προβάλλετε καμμία ἀντίσταση, μήπως κινδυνέψει καί ἡ ζωή σας...!!!», ἔρχεται τώρα ἐπικουρικά καί ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων νά νομοθετήσει καί τήν ἀτιμωρησία καί ἀσυδοσία αὐτῶν τῶν ὑβριστῶν, βιαστῶν καί ληστῶν τῶν Ἑλλήνων συμπατριωτῶν μας καί μάλιστα, τῶν ἀνυπεράσπιστων παίδων, παιδισκῶν, γερόντων καθώς καί τῶν  Ἑλληνίδων γυναικῶν, ἀγάμων ἤ ἐγγάμων. Ὑποθάλπεται δηλ. ἡ ἀτιμωρησία ἀπό τήν παράνομη ἀνοχή τῶν διωκτικῶν Ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες κατά παράβαση καθήκοντος δέν φροντίζουν γιά τήν παραδειγματική σύλληψη καί τιμωρία τῶν παρανομούντων καί ἤδη στίς πλέον κεντρικές περιοχές τοῦ κράτους, ὅπως οἱ πλατεῖες Συντάγματος καί Ὁμονοίας, ἡ περιοχή τῆς ὁδοῦ Πατησίων καί σέ ἀπόσταση 500 μέτρων ἀπό τά Δικαστήρια Πρωτοδικῶν τῆς πρωτευούσης, ἔξωθεν τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. Σημειώνεται ὅτι σέ προηγμένες κοινωνίες δυτικοῦ τύπου ἡ ἀπόλυτος τήρησις καί....

Ἕνα «φῶς» ἀπὸ τὶς στάχτες τῆς προδοσίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Οἱ περίφημοι «σωτῆρες» ποὺ μᾶς «ἔσωσαν», τώρα προσπαθοῦν νὰ βροῦν δίοδο διαφυγῆς γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιοι καθὼς τὸ καράβι βουλιάζει μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη στὴν καθημερινότητά μας. Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 2014, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια μαζικῆς λεηλασίας τῆς κοινωνίας, καταρράκωση ὅλων τν παραδοσιακῶν ἀξιῶν μας, ξεπούλημα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς ποιμένες μας τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μας, βρίσκεται πλέον στὸ φάσμα τῆς ὁλοκληρωτῆς καταστροφῆς καθὼς κανένα πρόγραμμα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν οἱ ξένοι ἀνθέλληνες τοκογλύφοι ὄχι μόνο δὲν διέσωσε τὴν χώρα, ἀλλὰ ἐπέφερε τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο της.  Οἱ φαντασιώσεις, οἱ ψευδαισθήσεις καὶ οἱ σκοπίμως καλλιεργηθέντες αὐταπάτες, ὅτι οἱ θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ  μᾶς βγάζουν ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ τοῦνελ, τώρα ποὺ ὁ χρόνος τελειώνει ἀναγκαστικὰ προσγειώνονται στὴν σκληρὴ πραγματικότητα ὅτι τίποτα δὲν ἔγινε γιὰ τὸ καλὸ αὐτοῦ το τόπου ἀλλὰ μονὸ γιὰ τὴν ἐξόντωσή του καὶ γιὰ τὶς τσέπες τῶν δανειστῶν του. 
Καὶ τώρα τί γίνεται; Πολλοὶ νομίζουν ὅτι μιὰ ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση θὰ βάλει τὰ πράγματα στὴν θέση τους. Ἀλλὰ σὲ ποιὰ θέση; Τὸ ἴδιο παιχνίδι μὲ τοὺς ἴδιους παῖκτες; Μὲ αὐτοὺς ποὺ συνέβαλαν στὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἀπὸ τὴν μιὰ ἕνας ἀδίστακτος, ἄθεος πολιτικός, ποὺ ἔχει φρόντισε νὰ ἀποκτήσει τὴν εὔνοια τῆς ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Ἀτλαντικοῦ καθὼς θεωρεῖται....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...