ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22 Ιουλ 2014

Στὸν Ἅγιο Πορφύριο βρίσκουν καταφύγιο σωτηρίας οἱ Παλαιστίνιοι

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Εἶναι πραγματικὰ συγκλονιστικὴ ἡ εἴδηση ποὺ μεταδίδει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Star, στὸ φύλο της στὶς 22 Ἰουλίου, ὅτι μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῶν ἰσραηλινῶν ὀβίδων ποὺ σὰν βροχὴ σκορπίζουν φρικτὸ θάνατο σὲ ἑκατοντάδες Παλαιστινίους στὴν λωρίδα τῆς Γάζας, σὰν ὕστατη σανιδὰ σωτηρίας γιὰ τοὺς ἀπροστάτευτους κατοίκους καὶ τὰ γυναικόπαιδα, ἀναδεικνύεται ὁ ἑλληνορθόδοξος ναὸς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τῆς Γάζας, δηλαδὴ τὸ καθολικό τς ἱστορικῆς  ὁμώνυμης μονῆς ποὺ βρίσκεται στὴν βομβαρδισμένη περιοχὴ τῆς Sucaiyye.
Ὅπως ἀναφέρει μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, οἱ πύλες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος ἔζησε στὴν περιοχὴ καὶ ἁγίασε τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἐξάπλωσης τοῦ χριστιανισμοῦ, ἄνοιξαν γιὰ τοὺς κυνηγημένους ἀπὸ τοὺς ἰσραηλινοὺς βομβαρδισμοὺς κατοίκους ποὺ ἔτρεξαν νὰ βροῦν καταφύγιο κάτω ἀπὸ τὴν στοργικὴ στέγη τοῦ Ἁγίου. Σύμφωνα μὲ ἀνταπόκριση τῆς Muna Cindiyye, ἀνταποκρίτριας τοῦ τουρκικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων, Anadolu Haberajansi, ὁ ναὸς αὐτός, ποὺ μάλιστα βρίσκεται στὴν ἴδια περιοχὴ ὅπου γίνονται οἱ σφοδροὶ βομβαρδισμοὶ τῶν Ἰσραηλινῶν, ἔχει γίνει τὸ σωτήριο καταφύγιο τῶν κυνηγημένων Παλαιστινίων. Τὸ μεγάλο θαῦμα, ὅπως ἀναφέρεται, εἶναι ὅτι ἐνῶ οἱ γύρω δρόμοι εἶναι γεμάτοι πτώματα καὶ τραυματισμένους ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀεροπλάνων τῶν Ἰσραηλινῶν, ἐνῶ παντοῦ ἀκούγονται θρῆνοι καὶ κλαυθμοί, ὁ ναὸς αὐτὸς σὰν νὰ ἔχει τὴν θεία προστασία παραμένει....

Ἡ οἰκογένεια ὡς μέσον ἐξαγιασμοῦ καὶ τελειώσεως

Γράφει  Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Θὰ πρέπει νὰ ζεῖ κανεὶς ἐκτὸς πραγματικότητος γιὰ νὰ μὴν βλέπει πὼς περισσότερο ἀπ' ὅλους τους θεσμοὺς τῆς κοινωνίας μας, αὐτὸς ποὺ ἔχει χτυπηθεῖ εἶναι ὁ γάμος. Ἀλλὰ τὸ παράδοξο εἶναι πὼς καὶ σ' αὐτὸν τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας κάποιες φορὲς ἀκούονται γνῶμες ἀντιφατικὲς καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.
Ὅσοι δὲν γνώρισαν τὴν Εὐαγγελικὴ ἀλήθεια καὶ ὅσοι ἀπέκοψαν ἐξ' αὐτῆς, ἔχουν τὶς δικές τους ἀντιλήψεις, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα τὶς πληρώνουν πολὺ ἀκριβά. Γιὰ τοὺς πιστοὺς ὅμως Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σημασία τί φρονοῦν ἢ πῶς πορεύονται οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ σημασία καὶ μάλιστα πρωταρχικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος ἔχει τί διδάσκει ὁ Χριστὸς καὶ πῶς ἐφαρμόζεται αὐτὸ ἐντός τς Ἐκκλησίας μας. 
Ἃς ἐπικεντρώσουμε λοιπὸν τὴν προσοχή μας σὲ μιὰ χαρακτηριστικὴ παραβολή. Στὴν παραβολὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἐδίδαξε ὅτι «ὁμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπω βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῶ αὐτοῦ. (Ματθ. ΚΒ' 2).
Χρησιμοποίησε δηλ. τὴν εἰκόνα τοῦ γάμου γιὰ νὰ ἐξεικονίσει τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! 
Καὶ εὐλόγως, ὁ καθένας διερωτᾶται, ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ γάμος μὲ τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; Φυσικὰ ἔχει μεγάλη σχέση, διότι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς θεωρεῖ τὸν γάμο καὶ τὸν παρουσιάζει στὶς σωστές του πάντοτε προδιαγραφές, δηλ. τὴν...

Ὁ σύνδεσμος φιλάθλων τῆς Ἀνόρθωσης Ἀμμοχώστου δὲν ξέχασε τὴν ἡμέρα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς!

Ἡ Δρόβιανη τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατροκοσμά...

Γράφει ὁ Νίκος Θ. Ὑφαντής
Ἡ Ἠπειρωτικὴ κωμόπολη Δρόβιανη, ἀπέχουσα ἐλάχιστα χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ ὑποθετικὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα, πολὺ κοντὰ στὸ ξακουστὸ μοναστήρι τοῦ Δρυάνου, ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ Ζερβάτες τῆς Δερόπολης, κατὰ τὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση τοῦ 1913, μὲ τὸ πλῆθος τῶν διανοουμένων της, ἐξέπεμπε πνευματικὸ φῶς, ποὺ διαχέονταν σὲ ὁλόκληρο τὸν ἠπειρωτικὸ καὶ ἑλλαδικὸ χῶρο.
Ἡ κωμόπολη γειτονεύει μὲ τὶς δύο Λεσινίτσες (Πάνω καὶ Κάτω), μὲ τὶς ὁποῖες διατηροῦσε καὶ συνεχίζει νὰ διατηρεῖ συγγενικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμούς, μὲ τὸ χωριὸ Κρὰ καὶ Μουζίνα (τὴ συναντᾶμε στὸ δρόμο πρὸς τοὺς Ἁγίους Σαράντα, μετὰ τοὺς Γεωργουτσάτες).
Εἶναι ἀπλωμένη σε μία δασωμένη κοιλάδα περιστοιχισμένη ἀπὸ ἀπότομα καὶ δύσβατα βουνά, ἀπὸ τὶς κορυφὲς τῶν ὁποίων ἡ θέα πρὸς τοὺς Ἁγίους Σαράντα, τὸ Ἰόνιο καὶ τοὺς Κορφοὺς εἶναι μοναδική. Ἀπὸ τοὺς χειμάρους ποὺ....

21 Ιουλ 2014

Τοῦρκος τὸ νέο «ἀφεντικὸ» τοῦ ΔΝΤ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀπὸ ἕνα Τοῦρκο, (ἐκεῖ μας ὁδήγησαν οἱ κατοχικές μας κυβερνήσεις),  θὰ ἐξαρτόμαστε πλέον ἀπὸ τὸ ἂν τὸ ΔΝΤ θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς δίνει τὶς «δόσεις» μας, (σὰν κλασικοὶ ναρκομανεῖς ὅπως μᾶς κατάντησαν), γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμέ τα πρὸς τὸ ζῆν, ὅπως μᾶς τονίζουν συνεχῶς  οἱ ὑπεύθυνοι κυβερνῆτες αὐτῆς τῆς ἄμοιρης χώρας.
Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Taraf, ὁ Τοῦρκος Ibrahim Halil Canakci, μέχρι τώρα βασικὸς σύμβουλος τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Τουρκίας, θὰ εἶναι ὁ καινούργιος ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τοῦ ΔΝΤ, μὲ ἀποφασιστικὴ ἂν ὄχι καθοριστικὴ γνώμη στὶς ἑπόμενες δανειοδοτήσεις τοῦ μεγάλου αὐτοῦ οἰκονομικοῦ ὀργανισμοῦ καὶ συνεπῶς καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες δανειοδοτήσεις ποὺ κατὰ πάσα πιθανότητα θὰ ἐπιδιώξει ἡ χώρα μας ἀπὸ τὸ ΔΝΤ. Ἡ τοποθέτησή του στὴν καίρια αὐτὴ θέση θὰ ἀρχίσει νὰ ἰσχύει ἀπὸ τὴν 1 Νοεμβρίου ὅταν ἡ Αὐστρία, ἡ μέχρι τώρα χώρα ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη  τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΔΝΤ, θὰ παραδώσει τὰ ἡνία τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς στὴν Τουρκία. Ὁ Τοῦρκος οἰκονομικὸς παράγοντας ἀναμένεται ἐντός....

Πειραιῶς Σεραφείμ: «Προάγγελος ἐπερχομένων δεινῶν ἡ ἀντιχριστιανική συμπεριφορά τῶν Σαμαρά-Βενιζέλου! Ποδοπατοῦν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ»

Τώρα πού τό προσωπεῖο τῶν συγκυβερνώντων ἔπεσε. Τώρα πού ἀπεδείχθησαν οἱ «διατάκται καί ὑπεργολάβοι» τῶν διεθνῶν ἐντολέων τους. Τώρα πού δικαιώθηκαν πλήρως ὅλοι ὅσοι εἶχαν προείδει τό ψέμμα καί τήν καταδολίευση μέσα ἀπό τό προκάλυμμα καπνοῦ πού μέσα στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἔριχνε τό «δίδυμο τῆς ἐπιτυχίας» κ.κ. Χατζηγάκη –Σκορδᾶ, πού τώρα ὑπέστη τά ἐπίχειρα τῶν πράξεών του καί ὑπενθύμισε μέ τήν περιθωριοποίησή του τήν ρήση τοῦ Νοροντόμ Σιχανούκ γιά τήν μεταχείρησή του ἀπό τούς ἐρυθρούς Χμέρ καί τόν αἱμοδιψῆ ἡγέτη τους Πόλ Πότ, στήν μαρτυρική Καμπότζη: «Αἰσθάνομαι σάν τόν εὔχυμο καρπό τῆς κερασιᾶς πού τρῶς τήν εὐωδιαστή σάρκα του καί φτύνεις τό κουκούτσι» γιατί ἐνῶ ἐψηφίσθη τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων γιά 7 Κυριακές τό χρόνο καί μόνο γιά τήν μικρομεσαία ἐπιχειρηματικότητα μέ καταστήματα ἕως 250 τ.μ., ἡ πονηρά ὑπουργική Ἀπόφασις τοῦ δῆθεν ἐκπροσώπου τῆς λαϊκῆς Δεξιᾶς κ. Γιακουμάτου δῆθεν πιλοτικά ὑλοποιεῖ τόν ἀρχικό ἄθλιο σχεδιασμό γιά τήν πλήρη καταστρατήγηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἐκχωρώντας τήν ἐπιχειρηματικότητα στίς πολυεθνικές καί τά πολυκαταστήματα καί ὁδηγώντας ἀναπόδραστα τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους στόν ἀφανισμό καί τό λουκέτο.
Ὡς ἔσχατος τῶν Πειραιωτῶν, θέλω....

20 Ιουλ 2014

Ἀττίλας 1974


Ἑνα ντοκιμαντέρ γυρισμένο στήν Κύπρο ἀπό τόν Μιχάλη Κακογιάννη πού ἀποτελεῖ τήν προσωπική του μαρτυρία γιά τήν Κυπριακή τραγωδία καί γιά τά γεγονότα πού ὁδήγησαν στήν εἰσβολή τοῦ νησιοῦ ἀπό τόν Τουρκικό Στρατό.

Κῦπρος 1974-2014, σαράντα χρόνια σκλαβιᾶς καὶ κατοχῆς

Τοῦ Σεβ. Πατρῶν Χρυσοστόμου
«Σκοτῶστε μας καί γράψετε κι’ ἐμᾶς τόν σκοτωμόν μας.
Μά τοῦτοι οὗλ’ οἱ σκοτωμοί, ἔν οὗλοι γιά κακόν σας».
(Βασίλης Μιχαηλίδης)
Σαράντα χρόνια πέρασαν ἀπό τήν 20ή Ἰουλίου 1974, τήν θλιβερή ἡμέρα πού τό βάρβαρο πόδι τοῦ «Ἀττίλα» πάτησε τά ἁγιασμένα χώματα τῆς Κύπρου καί αἱματοκύλησε τό ὄμορφο Ἑλληνικό νησί, ἐξαἰτίας τῶν ὑποχθονίων σχεδίων τῶν μισελλήνων ξένων δυνάμεων, ἀλλά καί τῶν λαθῶν τῶν ἡμετέρων, ὅπως εἶναι ἡ διχόνοια, πού πάντοτε ὡδήγησε τό Ἔθνος μας σέ ὀδυνηρές περιπέτειες.
Ἔσφαξαν, κρέμασαν, βίασαν, σκότωσαν μέ ὅποιο ἄλλο τρόπο, καί ὡδήγησαν στήν σκλαβιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους τοῦ βορείου τμήματος τῆς νήσου. Ἔκαναν πρόσφυγες τούς σεμνούς καί τίμιους ἀδελφούς μας, πού ἐπί αἰῶνες κατοικοῦσαν τό πανέμορφο νησί. Ἀπολογισμός... 200.000 πρόσφυγες, 4.000 νεκροί, 1619 ἀγνοούμενοι.
Ρήμαξαν τίς Ἐκκλησιές καί ξεθεμέλιωσαν Προσκυνήματα, ἔκαψαν Μοναστήρια καί....

Ἡ νέα διοικητικὴ διαίρεση στὴν Ἀλβανία, οἱ Τσάμηδες καὶ οἱ ἀντιδράσεις μας γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο

Προτάσεις  γιὰ τὴν νέα διοικητικὴ διαίρεση τῆς χώρας  ἀπὸ τὰ κόμματα  καὶ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, περίμενε ἡ Ἐπιτροπὴ Διοικητικῆς Διαίρεσης τῆς Ἀλβανίας. Συνεργασία μὲ τὴν ἀντιπολίτευση πρότεινε καὶ  Κυβέρνηση, μπροστὰ στὴν τόσο δύσκολη, γιὰ τὰ μέτρα τῆς χώρας, μεταρρύθμιση.
Ἀσφαλῶς καὶ οἱ δικοί μας ἔδωσαν τὶς δικὲς τους  προτάσεις. Στὴν μὴ δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων ἀπὸ δύο δήμων στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα, ἐπέμεναν νὰ γίνει ἡ ἕνωση τῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιών  στοὺς Ἁγ. Σαράντα καὶ Ἀργυροκάστρο ὅπως ἔχει. Συμφώνησαν στὴν ἀρχὴ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, μάλιστα καὶ γιὰ τὴν ὀνομασία καὶ τὸ κέντρο τῶν νέων δήμων. Μέχρι ἐδῶ, ὅλα καλά.
Νὰ πού, ὅμως, οἱ ἀλβανοὶ ἐθνικιστές, μὲ πρωτεργάτες τοὺς Τσάμηδες, ἔβαλαν σὲ κίνηση θεοὺς καὶ δαίμονες γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἀρχικὴ προβλεψη  καὶ....

Οἱ τζιχαντιστὲς τῆς Οἰκονομίας καὶ τῶν Δρόμων

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω (Ἰω. 8,7)
Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἐλέγχουν τὴν ἐπαρχία Ράκα τῆς Συρίας λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου μία γυναίκα ἡ ὁποία εἶχε κατηγορηθεῖ γιά… «μοιχεία», ὅπως ἀνέφερε ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Συριακὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα μὲ τὴν ὀργάνωση αὐτή, πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη «ἐκτέλεση» αὐτοῦ το εἴδους ποὺ διαπράττει τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος (ΙΚ) τὸ ὁποῖο ἵδρυσε πρόσφατα ἕνα «χαλιφάτο» στὰ ἐδάφη ποὺ ἐλέγχει, στὴν ἀνατολικὴ Συρία καὶ τὸ δυτικὸ Ἰράκ.
«Ἡ κατάσταση ἐδῶ ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ὁ λιθοβολισμὸς εἶναι ἡ χειρότερη τιμωρία στὴν Ἱστορία. Ἡ οἰκογένεια αὐτῆς τῆς γυναίκας δὲν γνώριζε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ τὴν ἐκτελέσουν» (ereunitiko.blogspot.gr)
Παράλληλη σκηνὴ ἀπὸ τοὺς "τζιχαντιστὲς τῆς οἰκονομίας". «Πῶς οἱ Ἕλληνες ὀλιγάρχες λεηλατοῦν τὸ κράτος τους», εἶναι ὁ τίτλος στὸ περιοδικὸ Focus ποὺ θεωρεῖ πὼς....

Διπρόσωπος καὶ ἄθλια ὑποκριτὴς ὁ Ἐρντογάν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ἐρντογάν, ὁ μεγάλος κατήγορος τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὶς βιαιότητές του στὴν λωρίδα τῆς Γάζας, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ὁ μεγάλος «ἐκλεκτός» των Ἑβραίων καὶ τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ. Ἐνῶ συνεχίζει τὶς καταδικαστικὲς δηλωσεις του πρὸς τὸ Ἰσραήλ, ἀποκλειστικὰ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου καὶ ὄχι μόνο, ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ σημερινὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας καὶ ἐπίδοξος ἑπόμενος πρόεδρός της, εἶναι ἕνα ἀπό τα… μεγαλύτερα στηρίγματα τοῦ Ἰσραήλ. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πρὶν ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες ὁ τελείως ἄγνωστος τότε σὲ ὅλους Ἐρντογάν, ἀνέβηκε μὲ τόση ταχύτητα ὅλα τα ἀξιώματα γιὰ νὰ διεκδικεῖ σήμερα μὲ μεγάλες ἀξιώσεις τὸν προεδρικὸ θῶκο τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας.
- Στὶς 16 Ἰουλίου τοῦ 2002, λίγους μῆνες δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 3 Νοεμβρίου 2002 ποὺ ἔβγαλαν τὸν Ἐρντογάν γιὰ πρώτη φορὰ νικητὴ ἀλλάζοντας τὸ πολιτικὸ σκηνικό της Τουρκίας, ὁ Ἐρντογάν εἶχε πάει στὶς ΗΠΑ. Ἐκεῖ  παρουσιάστηκε στὸ πασίγνωστο καὶ πανίσχυρο «Ἰνστιτοῦτο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας» τῶν Ἑβραίων, τὸ γνωστὸ ὡς JINSA, καὶ ἐκεῖ πῆρε τὴν «ἔγκριση» γιὰ νὰ ἀνέλθει στὴν....

19 Ιουλ 2014

Κλειστὸς ὁ φάκελλος τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου τεσσαράκοντα ἔτη μετά

Συνεπληρώθησαν τεσσαράκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν προδοσίαν τῆς Κύπρου. Ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου παρὰ τὰς ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν δὲν ἤνοιξε ποτέ, διότι, προφανῶς ἐμπλέκονται καὶ πολιτικοί. Ἡ προδοσία τῆς Κύπρου ὡδήγησεν εἰς τὴν κατάρρευσιν τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου καὶ τὴν ἔλευσιν τῆς μεταπολιτεύσεως (Ἰούλιος 1974). Παρὰ τὰ ἐγκληματικὰ λάθη τοῦ καθεστῶτος κατὰ τὴν πρώτην εἰσβολὴν ὑπῆρξε καθολικὴ ἀντίστασις ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Κύπρον. Κατὰ τὴν δευτέραν εἰσβολὴν (14ην καὶ 15ην Αὐγούστου) δὲν ὑπῆρξεν οὐσιαστικὴ ἀντίστασις, διότι ἡ κυβέρνησις ἐθνικῆς ἑνότητος ὑπὸ τὸν Κων. Καραμανλῆν καὶ ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τὸν κ. Γεώργιον Μαῦρον (μετέπειτα Ἀρχηγὸν τῆς Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου ΕΔΗΚ) δὲν ἀπέστειλαν βοήθειαν εἰς τὴν Κύπρον, διότι αὕτη ἦτο μακράν, ὡς ἐτόνισεν εἰς τηλεοπτικὸν μήνυμά του ὁ Κων. Καραμανλῆς. Πολὺ ἀργότερον ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου εἶχε σχέσιν μὲ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ τότε Ἀρχηγὸς τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Ναύαρχος Π. Ἀραπάκης εἶχε δηλώσει εἰς συνέντευξίν του ὅτι ἐκείνας τὰς δυσκόλους ὥρας εἶχεν εἰς τὸ μυαλόν του τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὴν Δημοκρατίαν. Ἐδικαιολόγησε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὰς κατηγορίας ἐναντίον του ὅτι μὲ ὑπόδειξιν τῶν Ἀμερικανῶν δὲν ἐκτύπησε τὰ τουρκικὰ ὑποβρύχια, τὰ ὁποῖα εὑρίσκοντο εἰς....

20 Ἰουλίου 1974: Διχοτόμηση τῆς Κύπρου μας!


Σάββατο 19 Ἰουλίου 2014 – Μνημόσυνο στὸν Ι.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἡλιούπολης γιὰ τὰ 4 χρόνια τοῦ Σωκράτη Γκιόλια


Σάββατο 19 Ἰουλίου 2014 08:00 π.μ θὰ ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους Ἡλιούπολης καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ ἀκολουθήσει μνημόσυνο στὴν μνήμη τοῦ Σωκράτη. 
Στὶς 10:00 π.μ θὰ τελεστεῖ τρισάγιο στὸ κοιμητήριο Ἡλιούπολης.
Εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ ἔχει τὸν Σωκράτη ἀναπαυμένο, νὰ δίνει δύναμη στὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἔργο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης ξεκίνησε. 
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ....

Ἐνασχόληση μὲ τὰ ψευδοπροβλήματα ἢ θεραπεία ἐκ τῆς ἁμαρτίας;

Γράφει  Ἀρχιμ. Ἰωὴλ  Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακὴ ΣΤ' Ματθαίου (Ματθ. Θ' 1-8)
Τὸ ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο φωτογραφίζει τὴν πραγματικότητα σὲ κάθε ἐποχή, τὸ ὅτι ἀγγίζει τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς του εἶναι ἀλήθεια ἀναντίρρητη. Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον φαίνεται νὰ δημιουργεῖ θέμα εἶναι τὸ κατὰ πόσον οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα αὐτοὶ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕτοιμοι νὰ προσαρμόσουν τὴν ζωὴ τοὺς ἀκριβῶς σὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα θεωροῦνται δεδομένα.
Ἀλλ' ἃς περάσουμε στὸν Εὐαγγελικὸ λόγο. Ὁ Κύριος γνώριζε στὴν ἐντέλεια τὰ συναισθήματα ποὺ πλημμύριζαν τὴν καρδιὰ τοῦ παραλυτικοῦ. Ἄλλωστε Αὐτὸς εἶναι ὁ «ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων νεφροὺς» (Ἱερεμ. ΙΖ' 10). Γνώριζε τὴν ὅλη θλιβερὴ πνευματική του κατάσταση καὶ τοὺς δισταγμούς του ποὺ ἐπήγαζαν ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐσωτερικό του μαρτύριο, γι' αὐτὸ καὶ τοῦ ἀπευθύνει λόγους ἐνθαρρυντικούς. Λόγους ποὺ ἀγγίζουν τὴν οὐσία τῆς ψυχοσωματικῆς του καταστάσεως. «Θάρσει, τέκνον• ἀφέωνται σοὶ αἳ ἁμαρτίαι σου». Ἔχε θάρρος, παιδί μου, μὴν ἀνησυχεῖς. Οἱ ἁμαρτίες σου ποὺ σὲ ἔφεραν σὲ....

18 Ιουλ 2014

«Ἑκατοντάδες Ἕλληνες μουσουλμάνοι τῆς Θράκης δίνουν καθημερινὰ ἀγώνα γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες»

Τοῦ Πομάκου Δημοσιογράφου Σ. Καραχότζα
Xρονικὰ περιθώρια γιὰ ἄλλη καθυστέρηση δὲν ὑπάρχουν. Μόνο ἂν ἑνωθοῦμε μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν κατάσταση στὴ Θράκη. Μετὰ τὴν σκληρὴ προσπάθεια καὶ τὸν ἀδιάκοπο ἀγώνα μας ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μποροῦμε πλέον νὰ ποῦμε πὼς ἔχουμε φτάσει σὲ σημεῖο νὰ γνωρίζουν ἂν ὄχι ὅλοι τουλάχιστον οἱ περισσότεροι συμπατριῶτες μας Ἕλληνες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ Θράκη κυρίως ἀναφορικὰ μὲ τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα. Μέσα ἀπὸ τὴ συνεχῆ ἐνημέρωση ποὺ παρέχουμε, τόσο μέσα ἀπὸ κείμενα σὰν κι αὐτὸ ὅσο καὶ μὲ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιοῦνται σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν ὡς βασικό τους θέμα τοὺς Ἕλληνες μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶ τὴν συστηματικὴ προσπάθεια ἐκτουρκισμοῦ τους, πλέον κανένας δὲ μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς δὲ γνωρίζει τί ἀκριβῶς γίνεται στὴ Θράκη. Ἂν κάποιος τὸ πεῖ αὐτό, ἢ ψέματα θὰ λέει ἢ ἁπλὰ δὲν ἐνδιαφέρθηκε ὁ ἴδιος νὰ μάθει.
Φυσικὰ σκοπὸς μας πάντα ἦταν νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ ἁπλοὶ Ἕλληνες, οἱ ἁπλοὶ πολίτες γιὰ τὴ Θράκη καὶ ὄχι ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ πολιτεία, ἡ ὁποία ἔτσι κι ἀλλιῶς γνωρίζει τὰ πράγματα καλύτερα κι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Θεωρούσαμε καὶ θεωροῦμε πὼς εἶναι ὄχι ἁπλὰ χρήσιμο ἀλλὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ....

Σὲ ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς ἀντιπολίτευσης

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλη αἴσθηση ἔχει προκαλέσει στὴν Τουρκία ἡ κίνηση τοῦ προέδρου τῆς τουρκικῆς ἀντιπολίτευσης καὶ ἀρχηγοῦ τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος τῆς Τουρκίας, Kemal Kilicdaroglu, νὰ ἐπισκεφτεῖ μιὰ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησιὰ κατὰ τὴν διάρκεια πρόσφατης περιοδείας του στὴν Γερμανία καὶ νὰ παρακολουθήσει τὴν θεία λειτουργία καὶ μάλιστα νὰ ἀνάψει ἕνα κερὶ σὰν νὰ εἶναι κάποιος πιστὸς ἑλληνορθόδοξος. 
Ἡ ἐντυπωσιακὴ πράγματι αὐτὴ κίνηση τοῦ Kemal Kilicdaroglu, ὁ ὁποῖος σημειωτέον σήμερα ἐκπροσωπεῖ τὸ κεμαλικὸ κόμμα τῆς Τουρκίας, ἔγινε κατὰ τὴν διάρκεια πρόσφατης ἐπίσκεψής του στὴν Γερμάνια καὶ στὴν πόλη τῆς Κολωνίας Ὁ Τοῦρκος ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης τῆς Τουρκίας, ἀποφάσισε ξαφνικὰ  νὰ ἀλλάξει τὸ πρόγραμμά του καὶ νὰ βρεῖ ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi, νὰ ἀνάψει ἕνα κερὶ σὰν ἕνας κοινὸς πιστός, νὰ παρακολουθήσει μέρος τῆς θείας λειτουργίας καὶ στὸ τέλος νὰ ξεναγηθεῖ ἀπὸ....

Nὰ περιμένετε να 'ρθεῖ ἡ τρίτη καταστροφὴ

Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης
 στὸ Κελλὶ τῶν Καρυῶν “Τυπικαριό”
Γράφει   Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὰ ΜΑΝΑ θηλάζει τὴν Ἑλλάδα;  Γιατί ἡ Ἑλλάδα χύνει τὸ γάλα;
- Βρὲ Δούκα, ποιός σου τὰ λέει αὐτὰ τὰ λόγια;
-  Ἡ Μαυροφόρα ποὺ κάθεται δίπλα μου, μοῦ λέει νὰ σᾶς πῶ: "Θὰ ἔρθουν ἀνίατες ἀρρώστιες. Θὰ γίνουν πόλεμοι. Νὰ μετανοήσετε. Ἂν δὲν μετανοήσετε, νὰ περιμένετε νὰ ρθεῖ  ἡ Τρίτη καταστροφή".
- Ποιὰ θὰ εἶναι, Δούκα, αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφὴ μὲ ρώτησε ὁ Μάρκος.
- Ποῦ νὰ ξέρω, Μάρκο, τί εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφή; Αὐτά μου λένε νὰ σᾶς πῶ, αὐτὰ λέω.
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου  τοῦ 1959  συνέβησαν  πάνω στὶς Καρυὲς-Θερμης Λέσβου καὶ ἄλλα πράγματα συγκλονιστικὰ  ἀφετηρία σημαντικῶν καὶ ἀπρόβλεπτων ἐξελίξεων. (Σὲλ 137 ἀπὸ τὸ βιβλίο ¨ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ,  Μητροπολίτου Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου κ.κ Δημητρίου Α' ἔκδοση 2013  Σπαράγματα καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο "Σημεῖον Μέγα" τοῦ Φώτη Κόντογλου  Α' ἔκδοση 1962)
Ποῖος θηλάζει τὴν Ἑλλάδα; Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ στὴν ὁποία ψέλνουμε… "Στην κοιλιά σου δέχθηκες τὸν ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ, καὶ κράτησες αὐτὸν ποὺ κρατάει τὰ πάντα. Μὲ τὸ γάλα ἔθρεψες αὐτὸν ποὺ μ’ ἕνα του νεῦμα τρέφει ὅλη τὴν οἰκουμένη.  (Νεοελληνικὴ μετάφραση Ὠδή η',  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ, "εκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς....

Ὁ Ὁδυσσέας Ἐλύτης μιλᾶ γιά τήν σχέση Ἑλλάδος-Εὐρώπης

video

17 Ιουλ 2014

Ἡ τραγωδία τῆς Kύπρου καί τα… κουνούπια τῶν Tούρκων

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Στὶς 22 Ἰουλίου 2002 τὸ βράδυ, τὸ γνωστὸ τουρκικὸ κανάλι, NTV, διοργάνωσε μιὰ μεγάλη συζήτηση γιὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 στὴν Κύπρο, (τὸ βίντεο τῆς ἐκπομπῆς ὑπάρχει στὸ ἀρχεῖο μας), μὲ καλεσμένους κορυφαίους στρατιωτικοὺς παράγοντες τῆς Τουρκίας ποὺ εἶχαν πρωταγωνιστήσει στὰ γεγονότα ἐκείνου τοῦ καλοκαιριοῦ. Στὴν συζήτηση αὐτὴ ἀκουστῆκαν πάρα πολλὰ ἀποκαλυπτικά, ἀλλὰ ξεχώρισαν ὅμως κάποια ποὺ ἔδειξαν μιὰ ἄλλη τραγικὴ διάστασης τῆς φοβερῆς προδοσίας ποὺ παρέδωσε τὴν Μεγαλόνησο στοὺς στρατιῶτες τῆς «Μάστιγας τῶν Θεῶν», τοῦ Ἀττίλα τῶν Τούρκων. 
Πρῶτος μίλησε ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικός, Νετζατὶ Μπαγιάρ, ποὺ εἶχε πάρει μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἀττίλα Νο2 ὅταν οἱ Τοῦρκοι παραβιάζοντας τὴν ἀνακωχὴ ποὺ εἶχε τότε συμφωνηθεῖ εἶχαν προελάσει ἀνενόχλητοι μέχρι τὴν....

16 Ιουλ 2014

Ἡ τελευταία συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου: "Μακάρι νὰ γίνω μάρτυρας τοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος ποὺ γνώρισα ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὅρος"


"Μακάρι νὰ γίνω μάρτυρας τοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος ποὺ γνώρισα ἐδῶ στὸ Ἅγιο Ὅρος", τόνισε προφητικά, ἀνάμεσά σε ἄλλα πολὺ σημαντικά, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παῦλος στὴν τελευταία του συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὴν Πεμπτουσία, ὅταν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο στὴν Συρία καὶ τὴν ἀπαγωγή του.

ΑΙΓΑΙΟ… "Mᾶς παίζουν στὴν παραταση" καί "πᾶμε γιὰ πέναλτι";

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα οἰκόπεδα πρὸς χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΗ συντόμως.
Σοῦ λέει ὁ παμπόνηρος Τοῦρκος ἃς πάω στὴν ΕΕ νὰ καλύψω τὰ νῶτα μου. Ἔχασα ποὺ ἔχασα τὴν Μοσούλη καὶ τὸ Κιρκοὺκ μὲ τὰ ἐνεργειακὰ πηγάδια,  μὴν χάσω καὶ  τίς γκρίζες ζῶνες  στὸ Αἰγαῖο ποὺ κέρδισα ἀπὸ τοὺς γείτονες ποὺ μεγαλοπιανόταν τότε μὲ τὸν βαρύγδουπο τίτλο τῶν "ἐκσυγχρονιστών".
Ἤμουν στὴν Μυτιλήνη  τὸν Ἰούλιο τοῦ 1997 καὶ ἕνα ραδιοφωνάκι μπαταρίας  ἔφερνε στὰ αὐτιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀποφάσισαν οἱ δικοί μας στὴν Σύνοδο τῆς Μαδρίτης  μὲ τοὺς γείτονες μετὰ τὴν κρίση τῶν Ἰμίων. Ξαφνικά το Αἰγαῖο μαύρισε μπροστά μου καὶ ρώτησα τήν Θάλασσα...
- Θὰ βγάλεις καὶ ἄλλα ναυάγια; 
- Θὰ βγάλω καὶ ἄλλα πολλὰ μές το Αἰγαίου τα νερά, μέχρι νὰ φύγουν "οἱ τσούχτρες" ποὺ....

14 Ιουλ 2014

Φωτορεπορτὰζ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο στὴν Κόνιτσα

Πραγματοποιήθηκε στὴν Κόνιτσα τὸ τριήμερο (12-14 Ἰουλίου) ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο. Ἡ πρώτη ἡμέρα περιελάμβανε ανάμεσα στά ἂλλα ἐπίσκεψη στὸ σπίτι του καθὼς καὶ στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ὅπου εἶχε τὴν πρώτη θεϊκὴ ἐπίσκεψη. Τήν Κυριακή πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἔφτασαν στὴν ἀκριτικὴ κωμόπολη γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν μεγάλο καὶ σύγχρονο αὐτὸ ἀσκητή. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Μνημοσύνου, ἔγιναν οἱ προγραμματισμένες ὁμιλίες. Προλόγισε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος καὶ ἀκολούθησαν οἱ κεντρικὲς ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Φθιώτιδας καὶ τοῦ κ. Βασιλείου Νικοπούλου, πρ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τέλος, ὁ Γέροντας Κυπριανὸς ἀπὸ τὴν Ἱερά Μονή Ἁγίου Σεργίου Ραντονέζ, προλόγισε τίς ρωσικῆς παραγωγῆς βιντεοταινίες σχετικές μέ τὴν....

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη στήν Κόνιτσα

Παραθέτουμε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη ἀπὸ τὴν Κόνιτσα. Παρόντες οἱ Μητροπολίτες Κονίτσης Ἀνδρέας, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρανίας Κοσμᾶς καὶ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικς Νικόλαος. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἀξίζει νὰ κάνουμε στὸν Ρῶσο ἡγούμενο γέροντα Κυπριανὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σεργίου Ραντονέζ, ποὺ ἐπισκέφτηκε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα μαζὶ μὲ ὁμάδα ἀπὸ τὴν Ρωσικὴ γῆ. Ἐπίσης, παρόντες ἦταν ὁ ἡγούμενος τοῦ Ἡσυχαστηρίου Ἅγιος Ἀρσένιος Χαλκιδικς γέροντας Θεόκλητος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Φθιώτιδος γέροντας Ἀρσένιος καὶ πλῆθος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀπὸ διάφορες περιοχές.
Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Κόνιτσα…

13 Ιουλ 2014

Λαοθάλασσα στὴν ὁλονύκτια ἀγρυπνία γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο στὸ μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς (φωτογραφίες)

Ἡ Ἀστυνομία ἀναφέρει πώς λειτουργήθηκαν σχεδόν 50.000 πιστοί, ἐνῶ πάνω ἀπό 120.000 προσκύνησαν τόν τάφο τοῦ Γέροντα!!!
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ....

12 Ιουλ 2014

Προσκυνημα στὸν πατέρα Παΐσιο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Παρασκευὴ 11 Ἰουλίου βράδυ στὸ μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς. Πλῆθος πιστῶν περιμένει μέχρι καὶ πέντε ὧρες γιὰ νὰ προσκυνήσει τὸ μνῆμα τοῦ Ἁγίου πατρὸς Παϊσίου, τὸν ὁποῖο ὁ Πατριάρχης δὲν ἔχει ἀκόμα προχωρήσει στὴν ἐπίσημη ἁγιοποίησή του γιὰ κάποιους «λόγους». Πολλοὶ γνωστοὶ ἀλλὰ καὶ περισσότεροι ἄγνωστοι ποὺ ἔτυχε νὰ μὲ γνωρίζουν, πλησίαζαν καὶ μοῦ μιλοῦσαν γιὰ τὴν μεγάλη τους ἀγωνία, γιὰ ὅλα ὅσα γίνονται γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμᾶς, γιὰ τὸ πρόβλημα ἀκόμα καὶ τῆς ἐπιβίωσής τους, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ποὺ πολεμιέται ἀπὸ ἕνα ξεπουλημένο σύστημα μὲ χίλια μέσα, γιὰ τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὸ ποὺ ὁδηγεῖ μὲ τὶς συμπροσευχὲς ὁ Πατριάρχης, ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ρασοφόροι καὶ μή, εὐλαβούμενοι τὸν....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...