18 Νοε 2018

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, «Ἕλληνες ξεσηκωθεῖτε!»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV- 18-11-2018

Ὁ ἄφρων πλούσιος

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΛΟΥΚΑ
1. Σᾶς εἶπα καί ἄλλοτε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας σάν φιλεύσπλαγχνος μητέρα πού εἶναι, αὐτήν τήν χειμερινή περίοδο, πού ἀπό παλαιά οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἦταν δύσκολες, βάζει ὡς κυριακάτικα εὐαγγελικά ἀναγνώσματα περικοπές πού κεντρίζουν τό ἐνδιαφέρον γιά τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας. Ἔτσι τήν προηγούμενη Κυριακή ἀκούσαμε τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου καί τήν σημερινή Κυριακή ἀκούσαμε πάλι τήν ὁμοία στό περιεχόμενο παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου. Σέ ἄλλο μου κήρυγμα στήν παραβολή αὐτή θυμᾶμαι ὅτι σᾶς ἀπέδειξα γιατί ὁ πλούσιος εἶναι ἄφρονας. Δέν θέλω νά ἐπαναλάβω...

16 Νοε 2018

Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται


AΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται. Γίνονται ἐγωιστές καί κενόδοξοι. Θά θέλουν σ' ὅλη τους τή ζωή νά τούς ἐπαινοῦν ὅλοι διαρκῶς, ἔστω κι ἄν τούς λένε καί ψέματα. Δυστυχῶς, σήμερα μάθανε ὅλοι νά λένε καί ψέματα καί τά δέχονται οἱ κενόδοξοι, εἶναι ἡ τροφή τους. «Πές το, κι ἄς εἶναι ψέμα, κι ἄς εἶναι εἰρωνεία», λένε. Ὁ Θεός αὐτό δέν τό θέλει. Ὁ Θεός θέλει τήν ἀλήθεια. Δυστυχῶς, αὐτό δέν τό καταλαβαίνουν ὅλοι καί κάνουν τό ἐντελῶς ἀντίθετο.

Τά παιδιά, ὅταν τά ἐπαινεῖς συνεχῶς, χωρίς διάκριση, τά πειράζει ὁ ἀντίθετος. Τούς ξεσηκώνει τό μυαλό τοῦ ἐγωισμοῦ καί, συνηθισμένα ἀπό μικρά στούς ἐπαίνους ἀπό γονεῖς καί δασκάλους, προχωροῦν ἴσως στά γράμματα, ἀλλά τί τό ὄφελος; Στή ζωή θά βγοῦν ἐγωιστές καί ὄχι Χριστιανοί. Οἱ ἐγωιστές δέν μποροῦν νά εἶναι ποτέ Χριστιανοί. Οἱ ἐγωιστές θέλουν διαρκῶς ὅλοι νά τούς ἐπαινοῦν, ὅλοι νά τούς ἀγαπᾶνε, ὅλοι νά λένε καλά γί αὐτούς, πράγμα πού ὁ Θεός μας, ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ Χριστός μας δέν τό θέλει.

Ἡ Θρησκεία μας δέν θέλει αὐτόν τόν τρόπο, αὐτή τήν ἀγωγή. Ἀντίθετα, θέλει τά παιδιά ἀπό....

15 Νοε 2018

Ἡ δύναμη τῆς νηστείας!

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Σαρακοστὴ σὲ ὅλους. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων νὰ πορευτοῦμε πρὸς τὴν Βηθλεέμ…

Γιατί ἄραγε τὰ δαιμόνια μπαίνουν μέσα στὸν ἄνθρωπο; Τί κερδίζουν;

Ὁ λόγος εἶναι, ὅτι «πεσμένα» ἀπὸ τὴν οὐράνια δόξα ποὺ εἶχαν ὡς ἄγγελοι, ἀποζητοῦν τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις! Ὅμως ὡς πνεύματα δὲν τὶς ἀπολαμβάνουν. Γιατί δὲν ἔχουν αἰσθητήρια ὄργανα ὑλικά, γιὰ νὰ νιώθουν ὅσα νιώθουμε. Καὶ ἡ γλυκύτητα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι γι’ αὐτὰ παρελθόν. Τα πνεύματα αὐτά, συγγενικὰ μὲ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, μετέχουν τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐκείνου ποὺ τὰ «φιλοξενεῖ» ὡς «ὄχημά» τους. Ἡ σύνδεσή τους μὲ τὸ πνεῦμα του, γίνεται γέφυρα και αντλουν ἐρεθίσματα ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις του. Τρώει ἐκεῖνος, κι αὐτὰ νιώθουν μαζί του τὴν ἡδονή, συνδεδεμένα μὲ τὸ πνεῦμα του. Ὁμοίως καὶ κάθε ἡδονὴ τοῦ βίου, τοὺς δίνει τὰ ἀνάλογα ἐρεθίσματα[*]. Κι αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος ποὺ ὠθοῦν τὸν ἄνθρωπο στὶς ἡδονές! Μὰ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀσκεῖται, νιώθουν μαζί του...

Ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Ἄγ. Ἀπόστολο Φίλιππο

Κλῆσις καὶ γνωρίσματα τοῦ Ἄπ.Φιλίππου - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -Μνήμη Ἄγ.Φιλίππου Ἀποστόλου-

14 Νοε 2018

Μεγάλες Βρετανικές Ἑταιρεῖες ἐπιθυμοῦν οἱ ὑπάλληλοί τους νά ἐμφυτεύσουν τσιπάκι στό χέρι τους!

Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα TELEGRAPH ὑπάρχει σοβαρό ἐνδεχόμενο νά ἐμφυτευθεῖ στό χέρι ἐργαζομένων, τσιπάκι, ἀπό τά ἀφεντικά τους. Οἱ Βρετανικές αὐτές ἐπιχειρήσεις σχεδιάζουν νά χρησιμοποιήσουν ἐμφυτεύματα ἀξίας £ 150 γιά νά ἐνισχύσουν τήν ἀσφάλεια τῶν Πληροφοριακῶν τους Συστημάτων. Ἡ ἑταιρεία Biohax βρίσκεται σέ συνομιλίες μέ ὁρισμένες Νομικές καί Χρηματοπιστωτικές Ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου γιά τήν ἐμφύτευση τοῦ προσωπικοῦ τους.
Οἱ συσκευές ἔχουν περίπου τό ἴδιο μέγεθος μέ ἕναν κόκκο ρυζιοῦ καί κοστίζουν περίπου £ 150. Μία σημαντική Ἐπιχείρηση Χρηματοπιστωτικῶν ὑπηρεσιῶν μέ ἑκατοντάδες ἐργαζόμενους εἶναι ἕνας δυνητικός πελάτης. Βρετανικές Ἑταιρεῖες σχεδιάζουν νά ἐμφυτεύσουν μικροτσίπ στό προσωπικό τους γιά νά....

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμάς - π.Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ

13 Νοε 2018

Ἡ πολιτική ὡς ἐπάγγελμα

Ἀπο τον Σαράντο Ι. Καργάκο, ἱστορικό, συγγραφέα
Ὁ φίλος μοῦ ἔρριξε μιά κοφτή ματιά πού θά μποροῦσε νά κάνει ἀκόμα καί τό βούτυρο νά... ξινίσει. Ἦταν βέβαια πάντα τόσο διακριτικός ὅσο καί μιά πέτρα πού σπάει ἕνα τζάμι. Μοῦ καταλόγισε γνωστική παρακμή γιατί τόλμησα νά θίξω τά φυντάνια τῆς τωρινῆς πολιτικῆς μας σκηνῆς.
Ὁ φίλος ἀδυνατοῦσε νά κατανοήσει ὅτι ἡ πολιτική στόν παρόντα καιρό ἔγινε ἐπάγγελμα, ὅπως ὁ γκανγκστερισμός στήν Ἀμερική τόν καιρό τῆς ποταπαγορεύσεως. Καί αὐτό ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά σέ πλεῖστες χῶρες τῆς γῆς. Ἡ ἔνταξη κάποιου νέου σέ μιά πολιτική παράταξη δέν γίνεται μέ γνώμονα κάποιο ἰδεολογικό πιστεύω ἀλλά μέ γνώμονα τίς προοπτικές καλύτερης οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀνελίξεως.
Παρατηρῶ, ὄντως μέ θαυμασμό, τούς ἑκάστοτε ἐκπροσώπους τῶν κομμάτων μας ὅταν βγαίνουν στό γυαλί. Μέ τήν ἴδια ἄνεση θά μποροῦσαν νά ποῦν ἀκριβῶς τά ἴδια, ἄν ἔκαναν μεταγραφή, ὅπως οἱ ποδοσφαιριστές, σέ ἄλλο κόμμα. Ἔχουν περίπου τόν ἴδιο στυλιζαρισμένο λόγο. Δέν εἶναι περίεργο αὐτό. Στόν παρόντα αἰῶνα οἱ ἰδεολογίες κατέρρευσαν, κάτι πού εἶχε ἀρχίσει νά γίνεται ἀπό τόν προηγούμενο αἰῶνα. Οἱ ἰδεολογίες σήμερα εἶναι σάν ἀποκριάτικη μάσκα καί γι’ αὐτό οἱ ἐκλογές παίρνουν παγκοσμίως καρναβαλιστικό χαρακτῆρα. Γιά παράδειγμα, ὁ λεγόμενος σήμερα προοδευτικός μπορεῖ νά εἶναι ἕνας...

Ἀκτήμων Φιλάρετος Καρουλιώτης

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση
Ὁ γε­ρω–Φι­λά­ρε­τος ὁ Κα­ρου­λι­ώ­της γεν­νήθ­η­κε τό 1889 στό Ρύσιον Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως ἀ­πό τόν Ἀ­πό­στο­λο Μπα­σμα­τσί­δη καί τήν Μα­ρί­α. Στήν βά­πτι­ση τοῦ δό­θη­κε τό ὄ­νο­μα Φώτιος. Φα­ί­νε­ται ὅ­τι ἔ­λα­βε κα­λές ἀρ­χές ἀ­πό το­ύς γο­νεῖς του καί ἔ­μα­θε ἀρ­κε­τά γράμ­μα­τα. Αἰ­σθάν­θη­κε πό­θο γιά τήν μο­να­χι­κή ζωή καί ἄ­φη­σε σέ ἡ­λι­κί­α 19 ἐ­τῶν γο­νεῖς καί πα­τρί­δα καί ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος στήν Μο­νή Σταυ­ρο­νι­κή­τα στίς 17 Αὐ­γο­ύ­στου 1908. Τό ἑ­πό­με­νο ἔ­τος ἔ­γι­νε μο­να­χός ὀ­νο­μα­σθε­ίς Φι­λή­μων ἀ­πό τόν ἱ­ε­ρο­δι­ά­κο­νο Ἱ­ε­ρε­μί­α. Στίς 10 Αὐ­γο­ύ­στου 1918 ἐ­κά­ρη με­γα­λό­σχη­μος ἀ­πό τόν γέ­ρον­τα Κύριλλο (ἀ­όμ­μα­το) με­το­νο­μα­σθε­ίς Φι­λά­ρε­τος. Στίς 8 Μαρ­τί­ου 1919 ἔ­γι­νε προ­ϊ­στά­με­νος. Στήν ἀρχή εἶ­χε τό δι­α­κό­νη­μα τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ καί στό κελ­λί του ἔ­κα­νε με­γά­λους ἀ­γῶ­νες. Ἐ­πι­θυ­μοῦ­σε νά ζή­ση στήν ἔ­ρη­μο ὡς ἐ­ρη­μί­της ἀ­σκη­τής καί βρῆ­κε τό ἰ­δι­όρ­ρυθ­μο ὡς κα­τάλ­λη­λο πε­ρι­βάλ­λον γιά νά προ­ε­τοι­μα­σθῆ.
Ὁ πα­πα–Χρυ­σό­στο­μος, πα­λαι­ός Σταυ­ρο­νι­κητι­τια­νός, δι­η­γεῖ­το ὅ­τι, ὅ­ταν πῆ­γε νά κοι­νο­βιά­ση στήν Σταυ­ρο­νι­κή­τα, ὁ γε­ρω–Φι­λά­ρε­τος τόν πε­ρι­έ­βαλ­λε μέ τήν ἀ­γά­πη του. Τόν δε­χό­ταν καί στό κελ­λί του καί τοῦ ἔ­κα­νε τρά­πε­ζα. Μα­γεί­ρευ­ε φα­σό­λια γιά δύ­ο ἄ­το­μα σ᾿ ἕ­να μπρί­κι πού ἔ­ψη­νε κα­φέ. Ἀλ­λά στήν ἀ­σκη­τι­κή τρά­πε­ζά του ὁ γε­ρω–Φι­λά­ρε­τος πα­ρέ­θε­τε στό νέ­ο μο­να­χό καί τήν...

12 Νοε 2018

Ἀπορριπτέα ἡ πρόθεση ἀπόλυσης τῶν Ἱερέων μας ἀπὸ τὸ Δημόσιο

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Κανείς νουνεχὴς πολίτης δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ μὴν κατανοεῖ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ λεγόμενη πρόταση ἢ πρόθεση τῆς Πολιτείας, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν Ιερέων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ χώρα μας κρύβεται στὴν οὐσία μία ἀκόμη δίωξη καὶ ἀπαξίωση τοῦ πνευματικοῦ χώρου τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐκεῖνοι ἐκφράζουν.
Η δίωξη αὐτὴ ἀποτελεῖ μοναδικὸ φαινόμενο σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀνερμήνευτη ἐχθρότητα,ποὺ ἐπιδεικνύει πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ κληρονομιὰ ἡ σημερινὴ πολιτειακὴ ἀρχὴ ἡ ὁποία, καθὼς φαίνεται, ἐφαρμόζει ἕνα σχέδιο ποὺ ἐπιδιώκει νὰ μετατρέψει ἄρον - ἄρον τὴν ὀρθόδοξη κοινωνία τῆς Ἑλλάδος σὲ οὐδετερόθρησκη εἴτε μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν πολυθρησκειακῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἴτε μὲ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες εἴτε μὲ τὴν πρόθεση ἀποπομπῆς τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ὅ, τί αὐτὸς ἐκφράζει ἀπὸ τὸν Δημόσιο βίο.
Η δολιότητα τῶν ὑποσχέσεων τῆς Πολιτείας φανηκε ἄμεσα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἕνας ἐρευνητής θεολόγος καί ἐκφραστής τῆς Ρωμηοσύνης»

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος στὴν βιβλιοπαρουσίαση: «Ὀνομάζομαι Γεώργιος Μεταλληνός» τῶν ἐκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ. Στὸ Σπίτι τῆς Κύπρου, Ξενοφῶντος 2Α Σύνταγμα, Ἀθήνα. Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ὑπάρχουν ὅρια στήν διάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος; Θεολογική καί ἐπιστημονική προσέγγιση


Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Ἱερόθεος στις 30-03-2018 συμμετεῖχε στήν Διημερίδα Βιοηθικῆς, πού διοργανώθηκε ἀπό τά Ἀρσάκεια Σχολεῖα Πατρῶν σέ συνεργασία μέ τό Τμῆμα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Στήν συνέχεια δημοσιεύουμε τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τό θέμα πού μοῦ δόθηκε νά ἀναπτύξω στήν Διημερίδα αὐτή Βιοηθικῆς εἶναι: «Ὑπάρχουν ὅρια στήν διάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος; Θεολογική καί ἐπιστημονική προσέγγιση». Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε τό θέμα αὐτό εἶναι μεγάλο καί θά ἀρκεσθῶ σέ μερικές ἀπαραίτητες ἐπισημάνσεις.
Κατ’ ἀρχάς διαβάζοντας τήν ἐρωτηματική πρόταση καί τήν καταφατική πρόταση πού μοῦ δόθηκε, ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἀπό ἐμένα θέλετε νά σᾶς πῶ γιά τήν «διάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος», δηλαδή τίς μεταμοσχεύσεις, γιά τό ἄν «ὑπάρχουν ὅρια» σέ αὐτήν τήν διάθεση καί ποιά εἶναι αὐτά, καθώς ἐπίσης νά κάνω μιά μικρή θεολογική καί ἐπιστημονική προσέγγιση τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ θέματος καί ὅλα αὐτά σέ χρονικό διάστημα εἴκοσι λεπτῶν. 
Ἐν πάσῃ περιπτώσει θά τονίσω μερικά σημεῖα καί στήν συζήτηση πού θά γίνη θά δώσω εὐρύτερες ἐξηγήσεις. Στήν ἀρχή θά τονίσω τά...

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος: Ὁ Πατριάρχης ποὺ ζοῦσε γιὰ νὰ ἐλεεῖ

Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στὸ νησὶ τῆς Κύπρου. Ὁ πατέρας του ἦταν ἔπαρχος, ὁ ἐπιφανὴς Ἐπιφάνιος. Ὁ Ἰωάννης ἀνατράφηκε παιδιόθεν ὡς ἀληθινὸς χριστιανὸς καὶ παρὰ τὴ θέλησή του, ἐξαιτίας τῆς ἐπιμονῆς τῶν γονέων του, νυμφεύθηκε καὶ ἀπέκτησε παιδιά. Κατὰ Θεία Πρόνοια, τόσο ἡ σύζυγος ὅσο καὶ τὰ παιδιὰ του ἔφυγαν σύντομα ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ὁ Ἰωάννης ἄρχισε σύντομα νὰ γίνεται γνωστὸς γιὰ τὴ μεγάλη εὐσπλαχνία καὶ θεοσέβειά του, μὲ ἀποτέλεσμα ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου νὰ ἐκλεγεῖ πατριάρχης Ἀλεξάνδρειας (610). Ἐπὶ μία δεκαετία κυβέρνησε ἀσφαλῶς, ὡς ἀληθινὸς ποιμένας, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας, διασφαλίζοντας τὴν ἀπὸ κινδύνους εἰδωλολατρῶν καὶ αἱρετικῶν. Μιλώντας κάποτε στὸ ποίμνιό του ὁ ἐνάρετος ἅγιος Ἰωάννης, εἶπε: «Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε νὰ εἶστε εὐγενεῖς, μὴν ἀναζητεῖτε τὴν εὐγένεια στὸ αἷμα ἀλλὰ στὶς ἀρετές, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ εὐγένεια!».
Ὅλοι οἱ ἅγιοι διακρίνονταν γιὰ τὸ ἔλεός τους, ἀλλὰ ὁ ἅγιος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἦταν ἀπολύτως ἀφιερωμένος στὴ θαυμάσια ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης. Ἐξ οὐ καὶ ἐπονομάστηκε «ὁ Ἐλεήμων». Κάποτε, ἐνῶ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, ἀναλογίστηκε τὰ λόγια το Χριστοῦ: «Γι’ αὐτό, ὅταν προσφέρεις τὸ δῶρο σου στὸ ναὸ κι ἐκεῖ θυμηθεῖς πὼς ὁ ἀδελφός σου ἔχει κάτι ἐναντίον σου, ἄφησε ἐκεῖ, μπροστὰ στὸ θυσιαστήριο τοῦ ναοῦ, τὸ δῶρο σου, καὶ πήγαινε νὰ συμφιλιωθεῖς πρῶτα μὲ τὸν ἀδελφό σου, καὶ ὕστερα ἔλα νὰ...

11 Νοε 2018

Ἡ ἀλήθεια δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πλῆθος.Ἔστω καὶ ἕνας φτάνει!

Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (11 Νοεμβρίου)

Ἐπιστολὴ 48 (ΜΗ) στὸ τέκνο του Ἀθανάσιο...

... Πρόσεχε λοιπόν, ἀδελφέ, τί λέγει ὁ μέγας Βασίλειος σ΄ἐκείνους ποὺ κρίνουν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ πλῆθος.

«Αὐτὸς ποὺ δὲν τολμᾶ», λέγει, «νὰ δικαιολογήσει τὴ συζήτηση ποὺ γίνεται, οὔτε ἔχει νὰ παρουσιάσει ἀποδείξεις, καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ καταφεύγει στὸ πλῆθος, ὁμολογεῖ τὴν ἥττα του, ἐπειδὴ δὲν ἔχει κανένα ἐφόδιο θάρρους». 

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἄλλα: «Ἄς μου δείξει τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀλήθειας, ἔστω καὶ ἕνας, καὶ πολὺ σύντομα θὰ πεισθῶ. Ὅμως πλῆθος πολὺ χωρὶς ἀποδείξεις, εἶναι βέβαια ἱκανὸ νὰ ἀπειλήσει, ἀλλὰ νὰ πείσει καθόλου. Οἱ πόσες μυριάδες θὰ μὲ πείσουν νὰ πιστέψω ὅτι ἡ ἡμέρα εἶναι νύχτα, ἢ τὸ χάλκινο νόμισμα νὰ τὸ θεωρήσω χρυσὸ καὶ ἔτσι νὰ δεχθῶ, ἢ νὰ πιστέψω ὁλοφάνερο δηλητήριο, ἀντὶ γιὰ κατάλληλη τροφή;».
Ἔπειτα, ἐξαιτίας γήινων πραγμάτων δὲν θὰ φοβηθοῦμε τοὺς πολλοὺς ποὺ ψεύδονται, καὶ γιὰ χάρη τῶν δογμάτων θὰ ἀκολουθήσω μὲ νεύματα ἀναπόδεικτα, ἐγκαταλείποντας ἐκεῖνα ποὺ παραδόθηκαν ἀπὸ παλιὰ καὶ ἀπὸ μακρὸ χρόνο μὲ πολλὴ συμφωνία καὶ τὶς μαρτυρίες τῶν ἁγίων Γραφῶν;
Δὲν ἀκούσαμε τὸν Κύριο ποὺ λέγει...

Ἐθνικό ρίγος! Τό μοιρολόι γιά τόν Κωνσταντῖνο!

Οἰκουμενισμός, ὁ ἐχθρός τῶν θείων ἀρετῶν

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Ὁ Οἰκουμενισμός, πού ἀποτελεῖ τό ὄργανό τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν ἄλλων κακῶν, ἐργάζεται μεθοδικά γιά τήν ἀλλοίωση, κατάργηση καί ἀντικατάσταση(;!) τῶν ἁγίων ἀρετῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί μάλιστα ἐκ τῶν ἔσω. Ἀγωνίζεται, ἐπί παραδείγματι, γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἀγάπης ὡς κορυφαίας ἀρετῆς καί παράλληλα ἀπαξιώνει καί σχετικοποιεῖ τήν πίστη στήν Ἀλήθεια. Ἀγάπη ὅμως δίχως πίστη στήν Ἀλήθεια εἶναι ψέμα καί ἀπάτη. Ἐνεργεῖ καταχρηστικῶς, ἀφοῦ καπηλεύεται μέ περισσό θράσος αὐτές τίς θεοσδοτες, ζωογόνες καί ἀληθεῖς ἀρετές, ὅπως ἐξαρχῆς καί διά παντός φανερώνονται καί ἐνεργοῦν μέσα στήν Παράδοση, μέ τήν πλήρη καί καθαρή μορφή, ἀλλά καί μέ τήν οὐσιώδη καί σωστική δύναμή τους.
Οἱ ἐργάτες του τίς ἰδιοποιοῦνται καί τίς διδάσκουν αὐθαίρετα, χωρίς νά ἔχουν ζήσει τήν ἐμπειρία τους. Καί ἐπιπλέον, ἐνῶ ἀποσιωποῦν καί βάζουν στό περιθώριο βασικές εὐαγγελικές ἀρετές, ἀνακαλύπτουν και...

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: Ὁ ἀσυμβίβαστος ὁμολογητὴς τῆς Ἐκκλησίας μας (11 Νοεμβρίου)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ σεβαστὲς τάξεις τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι οἱ ὁμολογητές. Σὲ αὐτὴ τὴν τάξη ἀνήκουν οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴ μαρτυρία τῆς πίστεώς τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίσουν τὶς συνέπειες τῆς ὁμολογίας τοὺς αὐτῆς. Δὲ θὰ ἦταν ὑπερβολικὸ νὰ ὑποστηρίξουμε πὼς ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἀπόλυτα στηριγμένη στοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν Της, στὴ δισχιλιόχρονη πορεία Της στὴν ἱστορία.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ὁμολογητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ ὁποῖος ἔδρασε σὲ μιὰ πολὺ ταραγμένη γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἱστορικὴ περίοδο. Πρόκειται γιὰ τὴν φοβερὴ εἰκονομαχικὴ ἔριδα, ἡ ὁποία συντάραξε τὴ βυζαντινὴ κοινωνία γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕναν αἰώνα, μὲ ἀφόρητες διώξεις τῶν ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους αὐτοκράτορες (726-843). Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 759 ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν νὰ τοῦ δώσουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐσέβεια καὶ κατὰ κόσμον παιδεία, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀργότερα τὴν χρησιμοποίησε γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Σπούδασε μὲ ἐπιμέλεια τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ....

Τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ γιὰ τὴν βοήθειά του στὶς μάχες ἐναντίον τοῦ Ρόμμελ

Ὅταν τὸ 1942, ὁ ἀρχηγὸς τῶν χιτλερικῶν στρατιῶν Ρόμμελ, καταλαμβάνοντας τὴν Βόρειο Ἀφρική, ἔβαλε στόχο καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια, δόθηκε στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν ἡ μάχη τῶν Γερμανῶν μὲ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ γερμανικὲς ὀρδὲς νικήθηκαν, τράπηκαν ντροπιασμένοι σὲ ἄτακτη φυγὴ καὶ συνελήφθησαν ἅπαντες αἰχμάλωτοι. Ἡ ἐξέλιξη τῆς μάχης αὐτῆς ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλοί, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν προῆλθε στὰ Ἀραβικὰ ἀπὸ τὸ ὄνομα Ἅγιος Μηνᾶς, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχε ναὸς τοῦ Ἁγίου, ἴσως καὶ ὁ τάφος του, ποὺ ἀποτελοῦσαν μεγάλο προσκύνημα γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς καὶ σημειώθησαν πάμπολλα θαύματα! Ἕνα ἐξ’ αὐτῶν συνέβη καθὼς οἱ στρατιὲς τοῦ Ρόμμελ κατευθύνονταν πρὸς τὴν Ἀλεξάνδρεια, τῆς ὁποίας ἡ πτώση ἐθεωρεῖτο βεβαῖα. Πρὶν ἐπιτεθοῦν τὸ πρωὶ οἱ Γερμανοί, στρατοπέδευσαν τὴ νύχτα στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν καὶ κατὰ τὰ μεσάνυχτα εἶδαν πολλοὶ νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν ἐρειπωμένο ναὸ του ὁ Ἅγιος Μηνᾶς καὶ νὰ ὁδηγεῖ καμῆλες, ποὺ ὅρμησαν στὸ στρατόπεδο τῶν Γερμανῶν, πανικοβάλοντας καὶ...

10 Νοε 2018

Ὁ ἄσπλαγχνος πλούσιος

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ E´ ΛΟΥΚΑ
1.Ἕνα θέμα πολυλέγεται ἀπό πολλούς καί μάλιστα λέγεται ἀπό πολύ παλαιά, ἀδελφοί χριστιανοί. Τό θέμα αὐτό εἶναι τό κατά πόσο εἶναι δίκαιος ὁ Θεός, ἀφοῦ ἄλλοι εὐτυχοῦν καί ἄλλοι ὑποφέρουν. Καί μάλιστα συμβαίνει νά ὑποφέρουν οἱ καλοί καί νά εὐτυχοῦν οἱ κακοί. Τό θέμα αὐτό λέγεται «θέμα θεοδικίας». Γι᾽ αὐτό τό θέμα μιλάει ἀπό παλαιά ἡ Ἁγία Γραφή, ἀφοῦ μάλιστα ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ, εἶναι ἀφιερωμένο σ᾽ αὐτό. Ἀλλά τό θέμα αὐτό τό λύνει καθαρά ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού μᾶς λέει καί μᾶς τονίζει ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλη ζωή πέρα ἀπό αὐτή τήν παροῦσα. Στήν παροῦσα ζωή, εἶπε κάποιος, τά πράγματα πού συμβαίνουν εἶναι σάν ἕνα περσικό χαλί στρωμένο ἀνάποδα. Ἀνάποδα τό περσικό χαλί δέν φαίνεται ὡραῖο, ἀλλά καί δημιουργεῖ καί ἀπορίες, πῶς καί γιατί αὐτή ἡ ραφή ἐδῶ, καί πῶς καί γιατί αὐτή ἡ ραφή ἐκεῖ; Ἀλλά στήν ἐμποσθία ὄψη...

Ὅταν ὁ Χρουστσόφ ἀντίκρισε τούς Ἕλληνες τῶν Ἁγίων Σαράντα

Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἀπόρρητο προσωπικό ἡμερολόγιο τοῦ Σοβιετικοῦ ἡγέτη Νικήτα Χρουστσόφ, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν Ἀλβανία στίς 25 Μαΐου τοῦ 1959 καί παρέμεινε ἐκεῖ γιά 12 ἡμέρες. "...Κατά τήν ἐπίσκεψή μου στήν Ἀλβανία κινήθηκα σχεδόν σ' ὁλόκληρη τή χώρα και διαπίστωσα μεγάλες διαφορές αναμεσα στίς βόρειες καί τίς νότιες περιοχές της. 

Στή νότια Ἀλβανία ἡ πολιτιστική ἀνωτερότητα, ἀλλά καί ἡ ἐθνική ἰδιαιτερότητα εἶναι καταφανέστατη, ἀφοῦ ὁ πληθυσμός στή συντριπτική του πλειοψηφία ἀποτελεῖται ἀπό ΕΛΛΗΝΕΣ. Σε ἀντίθεση μέ τή βόρεια Ἀλβανία, οἱ νότιες περιοχές, χάρις στό Ἑλληνικό στοιχεῖο, παρουσιάζουν μια...Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ἂν τὸν παρακαλᾶς, κοκκαλώνει καὶ τοὺς κλέφτες»!

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, ΛΟΓΟΙ  ΣΤ΄ «Περί Προσευχς», 
Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης
– Γέροντα, φοβᾶμαι, ὅταν διακονῶ μόνη μου στὸν ξενώνα.
– Νὰ  κάνης  κομποσχοίνι  στὸν  Χατζεφεντῆ, γιὰ  νὰ  σοῦ  πῆ  μετὰ  καὶ «εὐλόγησον» ὁ κλέφτης*!
– Ἐγώ, Γέροντα, φοβᾶμαι τὰ ταγκαλάκια.
– Νὰ παρακαλᾶς τὸν Χατζεφεντῆ νὰ τὰ κοκκαλώνη. Τί λές, δὲν μπορεῖ;
– Πῶς δὲν μπορεῖ, Γέροντα!
– Τὸ ξέρεις ὅτι κοκκάλωσε ἕνα αὐτοκίνητο; Εἶχε ξεχάσει ὁ ὁδηγὸς τὰ κλειδιὰ στὴν πόρτα τοῦ αὐτοκινήτου καὶ τὸ ἔκλεψαν. Μόλις  ἐπικαλέσθηκε  τὸν  Ἅγιο, κοκκάλωσε τὸ αὐτοκίνητο στὴν μέση τοῦ δρόμου, κι ἔτσι ἀναγκάστηκαν οἱ κλέφτες νὰ τὸ παρατήσουν καὶ νὰ τὸ βάλουν στὰ πόδια.
– Γέροντα, οἱ γιατροὶ εἶπαν ὅτι πρέπει νὰ κάνω ἐγχείρηση στὸ κεφάλι...

Ἀνεπιθύμητος ὁ Τσίπρας στὸ Ἅγιο Ὅρος – Ἀντιπρόσωπος τῆς Μ. Ξηροποτάμου: «Δὲν σκοπεύω νὰ παραστῶ σὲ ἐνδεχόμενη ὑποδοχὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ»

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Δεδομένου ὅτι δὲν μπόρεσαν νὰ πάρουν ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες πρόσκληση γιὰ ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὸ Ἅγιον Ὅρος, οἱ σύμβουλοί του μὲ πρωτεργάτη τὸν Κ. Δήμτσα, νέο διοικητὴ Ἁγίου Ὅρους καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, διέρρευσαν πληροφορίες γιὰ δῆθεν δηλώσεις Ἁγιορειτῶν ὅτι «τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι σπίτι τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργο” καὶ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ ὅποτε θέλει χωρὶς πρόσκληση.
Φαίνεται ὅμως ὅτι τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι: Στὴν Ἱερὰ Κοινότητα ὑπάρχει ἔντονος προβληματισμὸς καὶ πολλὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη ἐπίσκεψη. Πολλοὶ Ἀντιπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν κατέθεσαν τὶς ἀντιρρήσεις τους στὴν Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Χαρακτηριστική τοῦ κλίματος ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι ἡ γραπτὴ γνώμη τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου, ποὺ γράφει:  
«Πιστεύω ὅτι ἡ προσεχὴς ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα στὸ Ἅγιον Ὅρος δὲν τιμᾶ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας μας. Τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους θεωρῶ ὅτι γνωρίζει κάθε πιστὸς προσκυνητὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ τοὺς ἀναφέρω ὅταν ζητηθῆ ἐπισήμως ἡ ἐπίσκεψις. Προσωπικῶς, δὲν σκοπεύω νὰ παραστῶ σὲ ἐνδεχόμενη ὑποδοχὴ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ στὸν τόπο μας”.
Μένει νὰ δοῦμε ἂν ὁ Πρωθυπουργὸς ἐπιμείνει στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐπίσκεψης. Ἄραγε πόσοι θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν καὶ ποιὲς ἀντιδράσεις θὰ ὑπάρξουν; Μήπως ἔχουμε...

π. Γ. Κωνσταντίνου: «Οἰκτίρουμε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ἐνήργησε μόνος του. Ἂν δὲν μπορεῖ, νὰ παραιτηθεῖ καὶ νὰ δώσει τὴν σκυτάλη»


Μὲ τὶς συζητήσεις καὶ τὴ συμφωνία μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Συνόδου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, φαλκιδεύει τὸ Συνοδικὸ σύστημα!

Ἡ «μαύρη Τρίτη» γιτν κκλησία
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ἄρχισε τὸν προεκλογικό του ἀγώνα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου.
Ὁ πιστὸς λαὸς ἐμβρόντητος εἶδε καὶ ἄκουσε τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀλ. Τσίπρα πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πρὸς αὐτὸν ὕμνους τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ἡ φιέστα τῆς Τρίτης, 6ης Νοεμβρίου 2018, στὸ Μέγαρο Μαξίμου εἶχε σεναριογράφο, σκηνοθέτη καὶ πρωταγωνιστῆ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ βοηθὸ του (supporter) τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἦταν σὲ φόρμα. Θύμισε τὸ 2014, ὅταν ὑποσχόταν ὅτι τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς ὁ βασικὸς μισθὸς θὰ ξαναγύριζε στὰ 750 Εὐρώ, ὅτι οἱ συντάξεις θὰ ἐπανέλθουν στὰ πρὸ τῶν μνημονίων ἐπίπεδα, ὅτι οὐδεμία...

Ἀποκλειστικὸ ἠχητικό: Βίος Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία στὴν Σουρωτή


Ἀποκλειστικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Τὸ συναξάρι διαβάζει μοναχή τοῦ ἡσυχαστηρίου. Τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου νὰ ἔχουμε καθὼς καὶ τοῦ...

9 Νοε 2018

Ὅταν ὁ τυφλὸς δογματισμὸς περιφρονεῖ τὰ ὅρια τοῦ σεβασμοῦ τῆς πλειοψηφίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 8η Νοεμβρίου 2018 


Τὸ ἀντιχριστιανικὸ μένος, ὄχι μόνο δὲν λέει νὰ καταλαγιάσει στὴ χώρα μας, ἀλλὰ μᾶλλον γιγαντώνεται συνεχῶς. Ἀπὸ τὴ μία μεριὰ οἱ χριστιανομάχοι πολιτικοὶ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἐπίσης χριστιανομάχοι δημοσιογράφοι, βάλθηκαν νὰ ὁδηγήσουν τὴν πατρίδα μας σὲ μία ἄθρησκη κοινωνία, στὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶναι περιθωριοποιημένη καὶ ἀνίσχυρη νὰ ἐπιτελέσει τὸ σωστικό της ἔργο, ἐνῶ ἡ πίστη στὸ Θεὸ θὰ ἀποτελεῖ ὄνειδος. Ἡ τιτάνια προσπάθειά τους ἑστιάζεται πρωτίστως στὸ νὰ στερήσουν τοὺς νέους μας τὴν δυνατότητα νὰ διδάσκονται τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ὥστε νὰ καθίστανται ζωντανὰ καὶ δυναμικὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ στόχο τους, ἐπεδίωξαν, (καὶ ἐν πολλοῖς τὸ πέτυχαν), νὰ μεταβάλλουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, ἀπὸ ὁμολογιακό, ἀπὸ μάθημα συστηματικῆς διδασκαλίας τῶν βασικῶν καὶ θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ζωῆς καὶ τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ πολυθρησκειακό, ἀποκρύπτοντας τὶς ψευδεῖς καὶ προκλητικὲς δοξασίες τῶν ψευδοθρησκειῶν, ὅπως λόγου χάριν ὅτι ὁ Ἰνδουϊσμὸς ἔχει 350.000.000 θεότητες, ἢ ὅτι ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ἰσλὰμ εἶχε 9 συζύγους καὶ πλῆθος παλλακίδων. Τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν, δέσμια τῆς νεοεποχίτικης πολυθρησκειακῆς ἰδεολογίας, συνεξετάζουν τὸν Χριστιανισμὸ μὲ...

Ἀσυμβίβαστος! Περήφανος! Γεμάτος ἀγάπη γιά Πίστη καί Πατρίδα!


Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Λευτεριᾶς λίπασμα οἱ πρῶτοι νεκροί.

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV- 11-11-2018

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: «Πὼς ὁ Πάπας ἐξεθεμελίωσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸν Χριστὸ»

Ἁγ. Νεκταρίου: «Μελέτη ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος», ἐκδ. Ν. Παναγοπούλου, τόμ. Α΄., Ἀθῆναι
«Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστι Ἰησοῦς Χριστὸς» (Α΄ Κορ. γ΄11). «ἐποικοδομηθέντες τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν». «Τῷ θεμελίῳ», λέγει, “τῶν Ἀποστόλων” καὶ οὐχὶ τοῦ Πέτρου, καθὼς παραφρονεῖ ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία.Ἐὰν ὁ Κλήμης Ρώμης εἶναι διάδοχος τοῦ Πέτρου, διότι ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸν Πέτρο, τότε ὅσοι ἐπίσκοποι χειροτονήθησαν ἀπὸ τὸν Πέτρο εἶναι διάδοχοί του, καὶ ὄχι μόνο ὁ Κλήμης.Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐχειροτόνησε τὸν Πάπα Κλήμεντα ἐπίσκοπο Ρώμης μόνο, καὶ ὄχι τῆς οἰκουμένης ὅλης.
Ἐὰν ὁ θάνατος τοῦ Πέτρου ἔδωσε τέτοιο προνόμιο στὸν Πάπα νὰ εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μονάρχης ἐπάνω σὲ ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ εἰς τὰς Συνόδους, πολὺ περισσότερον πρέπει νὰ ἔχει αὐτὰ τὰ προνόμια ὁ Ἱεροσολύμων διὰ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Λέγοντας ὁ Πάπας πὼς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐξώρισε ἀπὸ τὴν δυτικὴ Ἐκκλησία τὸν Δεσπότη πάντων Χριστόν, καὶ ἔτσι ἔμεινε ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία χήρα ἀπὸ τὸν Χριστό.
Ὅταν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου ζήτησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ πρωτοκαθεδρία, νὰ καθήσουν ὁ ἕνας δεξιά του καὶ ὁ ἄλλος ἀριστερά του (Μάρκ.ι´35-38), ὁ Κύριος δὲν τοὺς εἶπε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, διότι τὴν πρωτοκαθεδρία τὴν ἔχω δώσει στὸν Πέτρο, ἀλλά, ὅτι...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.