13 Απρ 2024

Ποιούς ὑποψηφίους Εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ θὰ ψηφίσετε; (ἕως 4 σταυροί)

Σκληρὴ Κόντρα Εὐρωεκλογῶν - Συμμετέχει ὁ Χιωτακάκος Δημήτριος, Ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς ΝΙΚΗΣ

Πόσο Μπιμπίλας εἶσαι; Ὑμνεῖς τὰ ὑγειονομικὰ χαρατσώματα τῶν γερόντων καὶ γελοιοποιεῖς ἁγίους – Καὶ μετὰ μιλᾶς γιὰ σεβασμὸ δικαιωμάτων;

Βλάσφημος καὶ ὑπέρμαχος τῶν ὑγειονομικῶν ἐκβιασμῶν - Ὁ «δικαιωματιστὴς» Σπύρος Μπιμπίλας δὲν ἔχει ἀφήσει δικαίωμα γιὰ δικαίωμα ὄρθιο!
 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὁ Σπύρος Μπιμπίλας γιὰ πολλὰ χρόνια συντηροῦσε τὴ δημοφιλία του πουλῶντας τὸ προφὶλ ἑνὸς προσιτοῦ ἀνθρώπου, ἑνὸς «ἀνθρώπου τοῦ λαοῦ» ποὺ ἔτρεχε γιὰ νὰ λύσει προβλήματα τῶν συναδέλφων του. Ἦταν τὸ «καλὸ παιδὶ γιὰ ὅλους», ὅπως λέει ὁ ἴδιος σήμερα. 
Ὅμως μὲ τὸ ποὺ ἔπιασε στασίδι στὴ Βουλὴ αὐτὸ τὸ «καλὸ παιδί», ἔδειξε ἕνα ἄλλο πρόσωπο. Ἕνα ἀποκρουστικὸ πρόσωπο. Καὶ μᾶλλον αὐτὸ τὸ πρόσωπο τὸν ἀντιπροσωπεύει πολὺ περισσότερο. Τὸ ἔχει αὐτὸ τὸ κακὸ ἡ ἐξουσία, νὰ μεγεθύνει τὶς ἐμμονὲς καὶ τὰ συμπλέγματα γιὰ ὅποιον δὲν συντηρεῖ πνευματικὲς ἄμυνες. Ἴσως τὰ μυαλὰ τοῦ κ. Μπιμπίλα παραφούσκωσαν μὲ τὸ διακομματικὸ χειροκρότημα τῶν συστημικῶν κομμάτων ποὺ ἀπέσπασε ἡ δακρύβρεχτη...

Σπυρίδων Τσιρώνης τῆς ΝΙΚΗΣ: «Σὲ ἀπάντηση στὴν "μαύρη" πολιτική σας, ἐρχεται τέτοιο "μαῦρο" στὶς Εὐρωεκλογές, ποὺ θὰ προκαλέσει καὶ πάταγο καὶ ἐξελίξεις! Συνεχίστε ἔτσι...»!

«Μαῦρο» στὶς Εὐρωεκλογὲς γιὰ τὴν «μαύρη» πολιτική σας!
Ὁμιλία τοῦ Σπύρου Τσιρώνη, βουλευτοῦ Ἀχαΐας τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ «Μέτρα γιὰ τὴ διαφύλαξη καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἄϋλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, τὴν προστασία καὶ ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνόφωνου τραγουδιοῦ καὶ τῶν ἠχογραφημάτων νέων δημιουργῶν ἢ καλλιτεχνῶν, καθὼς καὶ τὴν προστασία καὶ διάχυση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, στὸ πλαίσιο τῆς διαφύλαξης καὶ ἀνάδειξης τῆς ἄϋλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς -Ρυθμίσεις γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχείρισης καὶ Ἀνάπτυξης Πολιτιστικῶν Πόρων καὶ λοιπὲς διατάξεις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ» (12/4/2024).
Δεῖτε τὴν ὁμιλία...

13 Ἀπριλίου 1204: Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φραγκολατίνους

Γράφει ὁ μακαριστός πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν
Ἐκεῖνον τὸν Ἀπρίλιο... (Ἡ ἅλωση τοῦ 1204)
Ἂν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους. Τὸ δεύτερο γεγονὸς δὲν ὑστερεῖ καθόλου σὲ σημασία καὶ συνέπειες ἔναντι τοῦ πρώτου. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κοινὴ διαπίστωση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη, καὶ σύνολη ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης, δὲν μπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ τὴν πρώτη της δύναμη. Τὸ φραγκικὸ χτύπημα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἔκτοτε ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μία πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ» (Ἑλ. Ἀρβελέρ). Ἀξίζει, συνεπῶς, μία θεώρηση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἔστω καὶ στὰ περιορισμένα...

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν  ἐπιθέσεων  τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά...

Ἅγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης ὁ Ὁμολογητὴς (13 Ἀπριλίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
 Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τὸ παλαίφατο καὶ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης, πρὶν καταληφτεῖ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Φράγκους (1009) καὶ ἀποσχιστεῖ ἀπὸ τὴν Μία καὶ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία (1054), ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα ἁγίων παπῶν, ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες ὁ θεματοφύλακας τῆς σώζουσας ἀλήθειας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάπες ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Ρώμης ὁ θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν ζωή του γιὰ τὴν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη.
Γεννήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα, στὴν πόλη Τόδι Ὀμβρικῆς, τῆς κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ ἔζησε στὴν ἐποχὴ ποὺ βασίλευε ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος (610-641), ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστὸ ὑποστήριζε τὴν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Ἔζησε ἐπίσης στὰ χρόνια τοῦ Κώνστα Β΄ (641-668), ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ τῶν προκατόχων του καὶ μάλιστα ἔγειρε διωγμὸ κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ Κώνστας μάλιστα, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη Σεργίου, εὐνοούμενο τοῦ Ἡράκλειου, ἀνέβασε στὸν θρόνο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἄν τὸ παιδὶ μάθει νὰ σκέπτεται σωστὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ, ἀπέκτησε πλοῦτο μεγαλύτερο ἀπὸ κάθε ἄλλο πλοῦτο καὶ δόξα δυνατότερη, ἀπὸ κάθε ἄλλη δόξα.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

12 Απρ 2024

Καταιγιστικὸς ὁ Δημήτρης Νατσιὸς στὴν Νάουσα γιὰ τὴ λασπολογία ποὺ δέχεται ἡ ΝΙΚΗ!

Μὲ στόχο τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν ἀφύπνιση τῶν πολιτῶν στὸν «πόλεμο ποὺ δέχεται ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης» μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας, τοῦ ψηφιακοῦ χρήματος, τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων κ.ἄ., συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ἡ περιοδεία τοῦ Προέδρου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 
Ἑπόμενος σταθμὸς τῆς περιοδείας, ἡ Ἡρωικὴ Πόλη Νάουσας. Ἡ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ἡ Τοπικὴ Κοινότητα ΝΙΚΗΣ Νάουσας μὲ θέμα: «Ἡ Ρωμιοσύνη ἐνάντια στὸν ὁλοκληρωτισμό», πραγματοποιήθηκε

"Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία, χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία"

"Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία,
χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία"
(Χαῖρε Παναγία, ποὺ εἶσαι ἡ θεραπεία τοῦ σώματός μου 
καὶ ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μου)
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Δ' Σταση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου)

λη ἡ ἱστορία τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἔχει καταγράψει ἄπειρο ἀριθμὸ θαυμάτων ἀπὸ τὶς φιλεύσπλαχνες ἐπεμβάσεις της Παναγίας γιὰ τὴ θεραπεία ὅλων τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν ποὺ ἔχουν ἀναφανεῖ στὸ ἀνθρώπινο γένος, κάθε φορὰ βεβαίως ποὺ ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη πρὸς τοῦτο προϋπόθεση: ἡ πίστη πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴν Ἴδια. Ὁ λαός μας τὸ γνωρίζει πολὺ καλά: «Πολὺ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου». Κι ἴσως...

Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία εἰσάγει ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση

Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση παρουσίασε τὴν Τετάρτη (10 Ἀπριλίου) τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑποβοήθηση τοῦ θανάτου καὶ ἡ ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Ὑγείας Catherine Vautrin περιέγραψε τὶς λεπτομέρειες τοῦ μελλοντικοῦ νόμου ποὺ θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἀσθενεῖς τελικοῦ σταδίου ποὺ πάσχουν ἀπὸ μακροχρόνιες ἀσθένειες νὰ ἀποφασίσουν νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους. 

Τὸ νομοσχέδιο εἶχε καθυστερήσει ἀπὸ καιρό, ἰδίως μετὰ τὶς ἐργασίες ποὺ διεξήγαγε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2022 ἡ Συνέλευση τῶν πολιτῶν γιὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ 150 πολῖτες ποὺ κληρώθηκαν τυχαία. 

Στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, ὁ Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron ἀνακοίνωσε ὅτι ἑτοιμάζεται ἕνα νομοσχέδιο... 

Τί κρύβεται για τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Δημήτρης Καιρίδης θριαμβολογοῦσε. Τό ὑπουργεῖο τοῦ ὁποίου προΐσταται ἔδωσε στήν δημοσιότητα τά στοιχεῖα τοῦ Μαρτίου γιά τούς μετανάστες ἀπό τήν Τουρκία, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν παρανόμως ἀφιχθέντων τόν Μάρτιο, ἀνῆλθε σέ 2.231 ἔναντι 3.828 τόν Φεβρουάριο, μειωμένος...

Λόγος τοῦ Γέροντος Παρθενίου, Ἡγουμένου τῆς Ι.Μ. Ἁγίου Παύλου, εἰς τὴν πανήγυρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ψυχωφέλιμος λόγος τοῦ Γέροντος Παρθενίου 
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὅρους, 
τὴν Γ' Κυριακή τῶν νηστειῶν,
 εἰς τὴν πανήγυρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
καὶ εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
ὅπου φέτος συνέπεσαν μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο
(25/3/2024 π.η. 7/4/2024 ν.η.) 

Ἅγιος Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής: "Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ μὴν ἀφήνεις τὴ θέση σου"

Καὶ τώρα ποὺ νικήθηκες καὶ ἔπεσες μία φορὰ νὰ εἶσαι ἄγρυπνος στὸ ἑξῆς σὲ αὐτὸ τὸ πάθος. Διότι ὁ πειρασμὸς πάντοτε στέκει πλάϊ σου· καὶ σ’ ὅποιον πόλεμο νικήθηκε μία φορὰ -καὶ ἑκατὸ χρόνια νὰ περάσουν- μόλις ἔλθει ὁ ἄνθρωπος σ’ ἐκεῖνο τὸ πράγμα, ποὺ νικήθηκε τὴν πρώτη φορά, ἀμέσως τὸν ρίχνει καὶ πάλι.

Γι’ αὐτὸ λέω σὲ σένα καὶ σ’ ὅλους τους ἀδελφούς, ὅτι σὲ κάθε πόλεμο τοῦ ἐχθροῦ πρέπει νὰ βγεῖς νικητής. Ἢ νὰ πεθάνεις στὸν ἀγώνα· ἢ μὲ τὸ Θεὸ νὰ νικήσεις. Ἄλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει. 

Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ μὴ ἀφήνεις τὴ θέση σου· μὴ λιποτακτήσεις· μὴ θελήσεις νὰ δείξεις τοῦ ἄλλου τὸ σφάλμα· μὴ ζητήσεις τὸ δίκαιο· ἀλλὰ σιωπώντας μέχρι θανάτου νὰ περάσεις τὸν πειρασμὸν...

Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Νέος ὁ Καυσοκαλυβίτης (12 Ἀπριλίου †)

Eι καί νέος σύ Aκάκιε τοῖς χρόνοις,
Aλλ' οὖν παλαιούς ὑπερήρας τοῖς πόνοις.
Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ἔζησε καί ἀνεδείχθη κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας. Γεννήθηκε μᾶλλον λίγα χρόνια μετά τό ἔτος 1630 μ.Χ., στό χωριό Γόλιτσα τῶν Ἀγράφων, τῆς (τότε) ἐπαρχίας Φαναρίου καί Νεοχωρίου, στή σημερινή κοινότητα Ἁγίου Ἀκακίου τοῦ νομοῦ Καρδίτσας. Οἱ γονεῖς του, εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι Χριστιανοί, μέ τήν ἐργασία τους κατόρθωσαν στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια νά ἐξασφαλίσουν τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς τους μέ αὐτάρκεια καί στοργικά εἶχαν ἀφοσιωθεῖ στήν ἀνατροφή τῶν δύο παιδιῶν τους πού τούς χάρισε ὁ Θεός. Ὅμως ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ πατέρα συγκλόνισε τήν οἰκογένεια καί ἐπισκίασε τήν εὐτυχία τους.

Ὁ Ἀναστάσιος, αὐτό ἦταν τό κοσμικό ὄνομα τοῦ Ὁσίου, ἔμεινε ὀρφανός σέ πολύ μικρή ἡλικία. Ἡ μητέρα τους μέ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Μερικοί, ἐνῶ δὲν τηροῦν τὶς ἐντολές, νομίζουν ὅτι πιστεύουν ὀρθά. Μερικοὶ πάλι πού τὶς τηροῦν, περιμένουν τὴ Βασιλεία σὰν μισθὸ πού τοὺς τὸν χρεωστεῖ ὁ Θεός. Καὶ οἱ δύο βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. 
Ὅσιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς

11 Απρ 2024

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι...

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος
 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι συζητοῦν καὶ διαπραγματεύονται μὲ τὴν Τουρκία ποὺ κάθε τρεῖς καὶ λίγο βρυχᾶται γιὰ τὴ «Γαλάζια Πατρίδα», γιὰ τὰ «σύνορα τῆς καρδιᾶς μας», γιὰ τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν μας, γιὰ τὴ Θράκη καὶ γιὰ τὴν Κύπρο... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κρατοῦν στὰ χέρια τους τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας μας... 
Aυτοὶ οἱ ἄνθρωποι προασπίζονται τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα σὲ Αἰγαῖο καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ὑποτίθεται ὅτι ἐργάζονται ἐκ τῆς θέσης τους ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἕρμαια καὶ ἐνεργούμενα ἄλλων κέντρων... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σύνδεση μὲ τὸν πόνο καὶ τὶς ἔγνοιες τοῦ ἁπλοῦ πλὴν ὑπερήφανου ἑλληνικοῦ λαοῦ... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐξευτελίζουν καὶ μᾶς ἐξανδραποδίζουν...

Πρόεδρος ΝΙΚΗΣ: Προστατέψτε τοὺς δασκάλους! Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο. Εἶναι φιλότιμοι οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί!

«
Προστατέψτε τοὺς δασκάλους. Σεβαστεῖτε τους. Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο»!
«Τὰ παιδιά μας σήμερα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ θεριὰ ἀνήμερα. Σήμερα οἱ σχολικὲς αἴθουσες πολλὲς φορὲς εἶναι ἐκτροφεία βίας. Ἔχει χαθεῖ ὁ σεβασμὸς στὸν καθηγητὴ ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία ποὺ ἀσκοῦν πολλὲς φορὲς κακομαθημένοι γονεῖς».
Τὴν εἰκόνα αὐτὴ μετέφερε σήμερα στὴ Βουλὴ ὁ πρόεδρος (ἐκπαιδευτικὸς) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας «ΝΙΚΗ», ἀναφερόμενος στὰ μέτρα κατὰ τῆς Σχολικῆς Βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τὰ ὁποῖα ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, καὶ τόνισε τὰ ἑξῆς:...

Μέτρα γιὰ τὴ σχολικὴ βία: Κύριοι τῆς κυβέρνησης, ἡ νεολαία «ξερνάει» τὸ δηλητήριο ποὺ τὴν ποτίζετε – Μὴ μᾶς κάνετε τοὺς κοινωνικοὺς εὐεργέτες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Μὲ μέτρα καταστολῆς καὶ ὄχι οὐσίας, ἡ κυβέρνηση δῆθεν «καταπολεμὰ» τὴν ἐνδοσχολικὴ βία - Διέλυσαν τοὺς κοινωνικοὺς δεσμοὺς καὶ τώρα «ψάχνουν» τί φταίει.
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε μετὰ ἀπὸ 5 χρόνια καταστροφῆς τῆς νεολαίας, ὅτι πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ φαινόμενα ἐνδοσχολικῆς βίας. Προκειμένου νὰ ἀνακοινώσει τὰ μέτρα ποὺ ἀποφασίστηκαν, ἔστησε μιὰ κωμικοτραγικὴ φιέστα στὸ 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης, μὲ καθαρὰ προεκλογικὸ περιτύλιγμα καὶ καθόλου οὐσία. 

Ἦταν μιὰ ἐπικοινωνιακὴ φανφάρα χωρὶς ἀρχὴ καὶ μέση, ἀλλὰ μόνο μὲ τέλος. Τὸ «τέλος» ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ...

Τουρκικὸ κολέγιο στὴν Ἀθήνα!

Ἡ Ἀγκυρα ἑτοιμάζει ἀπόβαση καὶ στὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς χώρας μας, ἱδρύοντας τὸ «Yunus Emre» καὶ διαφημίζοντας τὴ δωρεὰν παράδοση μαθημάτων τῆς γλώσσας τους! 
Παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες προειδοποιήσεις πὼς οἱ Τοῦρκοι ἑτοιμάζονται νὰ κάνουν ἀπόβαση καὶ στὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς χώρας, ἡ κυβέρνηση ἔμεινε ἄπραγη καὶ πλέον εἶναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος ἡ Ἀγκυρα νὰ προχωρήσει στὴν ἵδρυση τοῦ τουρκικοῦ κολεγίου «Yunus Emre» στὴν Ἀθήνα. Μάλιστα, οἱ Τοῦρκοι νιώθουν τόσο ἄνετα μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὸν ἄπλετο χῶρο ποὺ τοὺς δίνει τὸ Μαξίμου, στὸ πλαίσιο τῶν καλῶν σχέσεων ποὺ προωθεῖ, ποὺ βάζουν τὴν τουρκικὴ πρεσβεία στὴν Ἀθήνα νὰ προπαγανδίζει πὼς τὸ συγκεκριμένο κολέγιο θὰ προχωρήσει σὲ δωρεὰν παράδοση μαθημάτων τῆς τουρκικῆς γλώσσας...

Νέο Βιβλίο σχετικὰ μὲ τὴν Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση στὰ σχολεῖα, ἀπὸ τὸ «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά»!

«ΑΔΕΞΙΕΣ... ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, Συμπεριληπτικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση, Τί μαθαίνουν τὰ παιδιά...» 
Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, 
Ἰατροῦ, Μέλους τοῦ κινήματος «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά» 
Τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιὰ» σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», προχωρήσαμε στὴν παροῦσα ἔκδοση μὲ τίτλο «Ἀδέξιες Δεξιότητες - Συμπεριληπτικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση - Τί μαθαίνουν τὰ παιδιά...» γενόμενοι ἀποδέκτες τῶν διαστρεβλωμένων ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα ποὺ κατακλύζουν προοδευτικὰ τὰ σχολεῖα μας. Ψεύδη καὶ ἀθλιότητες διδάσκονται στὰ παιδιά μας ὡς νὰ εἶναι οἱ πλέον ἔγκυρες ἐπιστημονικὲς θέσεις, στὰ πλαίσια τῶν «σεξουαλικῶν δεξιοτήτων», διαβρώνοντας μέρα μὲ τὴ μέρα τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά τους. 
Ἡ ἀρχικὴ ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἀναπαραγωγή, τὴν οἰκογένεια, τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἄμβλωσης, τὴ πρόληψη τῆς κακοποίησης καὶ τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σύντομα ἔδωσε τὴν θέση της στὴν κατάργηση τῶν...

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Βόσκε τὰ ἀρνία μου»

«Βόσκε τὰ ἀρνία μου» 
Παρέα τῆς Τρίτης, 09 Ἀπριλίου 2024 
Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινά, στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου 

Ἅγιος Ἀντίπας Ἐπίσκοπος Περγάμου (11 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ Μικρά Ἀσία ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς κοιτίδες τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ, ὅπου θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί ἀνδρώθηκε ἀπό μιά πλειάδα μεγάλων ἁγίων. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἀντίπας, Ἐπίσκοπος Περγάμου.
Ἀναφέρεται ἀπό τόν ἱερό συγγραφέα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀνήκει δηλαδή στά ἱερά πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔγραψε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψόν· τάδέ λέγεί ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Αὐτὸ πού ἑνώνει περισσότερο τὸν ἄνδρα μὲ τὴν γυναίκα μέσα σὲ ἕνα γάμο, εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη. Ὁ ἕνας ἀγαπάει τὸν ἄλλον γι' αὐτὸ πού τοῦ χαρίζει. Ἡ γυναίκα δίνει στὸν ἄνδρα τὴν ἐμπιστοσύνη, τὴν ἀφοσίωση, τὴν ὑπακοή. Ὁ ἄνδρας δίνει στὴν γυναίκα τὴν σιγουριά, ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν προστατέψει. Ἡ γυναίκα εἶναι ἡ ἀρχόντισσα τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη ὑπηρέτρια. Ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ κυβερνήτης τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ χαμάλης. 
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

10 Απρ 2024

Δημήτριος Νατσιός: «Οἱ Τοῦρκοι ἀμφισβητοῦν κυριαρχία νησιῶν κι ἐσείς, μὲ συγχωρεῖτε, κατεβάζετε παντελόνια»

Ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν: «Κύρωση τοῦ Προσαρτήματος στὴ Σύμβαση Χρηματοδότησης τοῦ Μηχανισμοῦ Ἀνάκαμψης καὶ Ἀνθεκτικότητας μεταξὺ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐκπροσωπούμενης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ παραρτήματός του καὶ τοῦ Προσαρτήματος στὴ Δανειακὴ Σύμβαση τοῦ Μηχανισμοῦ Ἀνάκαμψης καὶ Ἀνθεκτικότητας μεταξὺ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐκπροσωπούμενης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν παραρτημάτων τοῦ» (10/4/2024). 

Γνήσια Ῥωμηοπούλα: Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ἀποκαλύπτει τὸ ἐθνομηδενιστικὸ νομοσχέδιο Μενδώνη γιὰ τὸ «Ἑλληνόφωνο» τραγούδι καὶ ὑπερασπίζεται τὴν ῥωμαίικη μουσική παράδοση!

Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ξεσκεπάζει τὸ στρεβλὸ καὶ ἄνευ οὐσίας ἀφήγημα τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ποὺ ἀρνεῖται νὰ κάνει χρήση τοῦ ὅρου «ἑλληνικὸ» τραγούδι! Ἡ προφανὴς ἐξήγηση ἀνάγεται στὸν ἐθνομηδενισμὸ τῆς κυβερνήσεως! Γιὰ τὴν κυβέρνηση (ἢ ἀλλιῶς ὅπως τὴν χαρακτήρισε, τὸ γαλάζιο ΠΑΣΟΚ), ἡ ἑλληνικότητα δὲν ὑφίσταται, ὑπάρχουν μόνο κάποιοι ἑλληνόφωνοι καλλιτέχνες! 
Ὅμως, ἡ κυρία Κουρουπάκη ἐξήγησε, ὅτι ἡ βυζαντινή, ἡ παραδοσιακὴ καὶ ἡ λαϊκὴ μουσική, εἶναι ἡ πραγματικὴ ἑλληνικὴ μουσική! Δυστυχῶς, γιὰ τὴν ἐθνομηδενιστικὴ κυβέρνηση καὶ τοῦ ὑπουργεῖο πολιτισμοῦ, ἡ πραγματικὴ μουσικὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ βρίσκεται στὸ περιθώριο, ἀπροστάτευτη, λοιδορούμενη, ἐνίοτε διωκόμενη! Σύμβολο τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ γιὰ αἰῶνες ἦταν ὁ δικέφαλος ἀετός! Οἱ γεωπολιτικὲς συγκυρίες ἐπέβαλαν τὸν ἀποκεφαλισμὸ του... Ἡ ἀνατολικὴ συνιστῶσα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἔπρεπε νὰ χλευαστεῖ, νὰ διωχθεῖ καὶ νὰ ἐξαφανιστεῖ... Γιατί γιὰ τοὺς δυτικοὺς καὶ τοὺς ἐγχώριους ἐντολοδόχους, δὲν ἔπρεπε κἂν νὰ ὑπάρχει! Ἀπὸ τὴν ἐποχή τῶν Βαυαρῶν ἐπιβλήθηκε ἡ δυτικότροπη Ἑλλάδα, εἰς βάρος τῆς ἀνατολίτικης φύσης της! 
Δεῖτε τὴν Ῥωμαίικη ὁμιλία τῆς κυρίας Κουρουπάκη...

Τὸ ἀπόγειο τῆς διαφθορᾶς: Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Pfizergate, Quatargate καὶ Predatorgate, ἕνωσαν τὶς φωνές τους στὸ συνέδριο τῆς ΝΔ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Συνέδριο ΝΔ: «Σφάζονται» στὴν ποδιὰ τοῦ Κυριάκου, ποιός εὐρωπαῖος σκανδαλοποιὸς θὰ διαφημίσει πρῶτος τὸ δικό μας «καμάρι»! 
Ἐρώτηση: Μποροῦν νὰ συναπαντηθοῦν καμιὰ δεκαριὰ ἐγχώρια καὶ διεθνῆ σκάνδαλα, σὲ μιὰ καὶ μόνο αἴθουσα; Ἀπάντηση: Ἂν πρόκειται γιὰ συνέδριο τοῦ σημερινοῦ μορφώματος ποὺ κατ΄ευφημισμόν ἀποκαλεῖται ἀκόμα Νέα Δημοκρατία, βεβαίως καὶ μποροῦν! Καὶ ὅμως ἡ ΝΔ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη τὸ κατάφερε ΚΑΙ αὐτό. Μάζεψε ὅλη τὴν «ἀφρόκρεμα» τῆς εὐρωπαϊκῆς διαφθορᾶς (στὴν ὁποία συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς) γιὰ νὰ πεὶ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι...

EE καὶ ΗΠΑ εὐθυγραμμίζουν τὰ πρότυπά τους γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὸ δρόμο γιὰ μιὰ παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα; 
Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἄοκνα γιὰ νὰ καταστήσουν πλήρως συμβατὰ τὰ τεχνικὰ πρότυπα γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες/ψηφιακὰ πορτοφόλια. 
Μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας (Trade and Technology Council) στὸ Leuven τοῦ Βελγίου στὶς 4-5 Ἀπριλίου 2024, οἱ δύο πλευρὲς ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση, ἀναφέροντας λεπτομερῶς τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει σημειωθεῖ καὶ σκιαγραφῶντας τὰ μελλοντικὰ βήματα. 
Στὸ ἀνακοινωθὲν σημειώνεται ὅτι «ἡ ἑπόμενη φάση αὐτοῦ τοῦ ἔργου θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν πιθανῶν περιπτώσεων χρήσης...

10 Ἀπριλίου 1826 – Ἡ ἡρωϊκή ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

Ἡ Τρίτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (συχνὰ ἀναφέρεται καὶ ὡς δεύτερη πολιορκία) ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πολεμικὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἦταν τὸ γεγονὸς ποὺ ἔδωσε ἔμπνευση στὸ Διονύσιο Σολωμὸ νὰ γράψει τοὺς “Ἐλεύθερους Πολιορκημένους”. Ἔλαβε χώρα στὸ διάστημα ἀπὸ 25 Ἀπριλίου τοῦ 1825 ἕως 10 Ἀπριλίου τοῦ 1826 ὁπότε καὶ τερματίστηκε μὲ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ πολιορκία διακρίνεται σὲ δύο φάσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1825 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1825 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τοῦ Κιουταχῆ ἀπὸ κοινοῦ.
Τὸ Μεσολόγγι κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 20 Μαΐου 1821 μὲ τὸν ὁπλαρχηγὸ...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄: Ὁ ἱερομάρτυς καὶ ἐθνομάρτυς Πατριάρχης τοῦ Γένους μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου - Καθηγητο
Τὸ πρωτόθρονο καὶ σεβάσμιο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνάμεσά τους ὁ ἡρωικὸς ἱερομάρτυρας καὶ ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες μορφὲς τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος διέπρεψε καὶ ὡς λαμπρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας καὶ ὡς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.