30 Νοε 2021

Γέρων Εὐθύμιος: Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός

Παρακαλουθώντας τά ὅσα ἀνήκουστα συμβαίνουν καί ἀνακοινώνονται, κρίνουμε ἀπαραίτητη τήν ἀναδημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ γέροντος Εὐθυμίου μέ σκοπό τήν ἀφύπνιση καί τήν ἐπαγρύπνηση ὅλων.

KEIMENO TOY ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.
Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.
Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκολο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπάντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο εἶναι γνωστές (διαβάστε ἐδῶ τήν περσινή ἐπιστολή τοῦ γέροντος), καί αὐτά περίπου λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν...

Καταστροφή γιά τή δημόσια ὑγεία: Ὁδηγία γιά ἀναστολή ἀκόμα καί ἔκτακτων χειρουργείων στό «Ἱπποκράτειο»!

Βουλευτής τῆς ἀντιπολίτευσης παρουσίασε ἔγγραφο πού ἐστάλη στό «Ἱπποκράτειο» νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, καί δίνεται ὁδηγία γιά ἀναστολή ἀκόμα καί τῶν ἔκτακτων non covid χειρουργείων!
Ἀναστολή χειρουργείων: Δύο ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τήν καταστροφή τοῦ δημόσιου συστήματος Ὑγείας στή Θεσσαλονίκη, ἔφερε στό φῶς ἡ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δῶρα Αὐγέρη. Δέν ἔχουν περάσει πολλές μέρες ἀπό τότε πού δόθηκε ὁδηγία τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας (μέ ὑπογραφή τῆς Μίνας Γκάγκα), ὅπου τά non covid χειρουργεῖα ἀναστέλλονται κατά 80%.

Τότε ἡ Μίνα Γκάγκα εἶχε σπεύσει (ἀνεπιτυχῶς) νά...

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ οἱ σημαῖες Σκωτίας καὶ Ἡνωμένου Βασιλείου!

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 30 Νοεμβρίου, καταγόταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας. Ἦταν ψαρὰς στὴ λίμνη Τιβεριάδα καὶ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κάλεσε νὰ γίνει μαθητής του, ἐξ οὗ καὶ ὀνομάστηκε «Πρωτόκλητος». 
Μετὰ τὸ πολύχρονο ἀποστολικό του ἔργο, τοῦ ὁποίου σταθμὸς ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀρχαία πόλη τοῦ Βυζαντίου, ὅπου ἵδρυσε καὶ τὴν πρώτη ἐκκλησία, μαρτύρησε στὴν Πάτρα σὲ μία περίοδο ὅπου ὡς τοπικὸς ἄρχοντας ἀναφέρεται κάποιος ὀνόματι Λέσβιος τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε ὁ Αἰγεάτης, πιθανολογεῖται ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ διωγμοῦ τοῦ Νέρωνα, ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Οἱ δήμιοί του μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀποφάσισαν νὰ τὸν θανατώσουν σὲ σταυρὸ σὲ σχῆμα Χ, ὡς εἰρωνεία στὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ τὸν ὁποῖο κήρυττε. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οἱ δήμιοι ἐκεῖνοι δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὸ περίφημο «Χ», θὰ ἀναρτιόταν περήφανα, αἰῶνες μετά, ὡς σημαία μεγάλων χριστιανικῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπως εἶναι ἡ Σκωτία καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σημαία τῆς Σκωτίας, μὲ τὸ ἄσπρο Χ σὲ μπλὲ φόντο εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Αὐτὸ ἔχει προκύψει ὡς ἑξῆς:...

Τὸ Ὀρθόδοξο πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ καταστροφικὴ ἐπιρροὴ τῆς Δύσης

Γράφει ὁ Ἠλίας Θεοχαράκης - Θεολόγος
-Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:
«Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες. Νὰ σκεφτόμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἁγίας ἡμέρας καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή». 
Νὰ μελετάει καὶ νὰ ζεῖ τὰ θεία γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανεὶς μελετάει τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἑορτῆς, φυσιολογικὰ θὰ...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, ὁ Πρωτόκλητος (30 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἀνδρέας, ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα καὶ ἀδελφός του Ἀποστόλου Πέτρου, ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν πατέρα τοῦ τὸν ἔλεγαν Ἰωνά. Ἐπειδὴ κλήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο πρῶτος στὴν ὁμάδα τῶν μαθητῶν, ὀνομάστηκε πρωτόκλητος.
Ὁ Ἀνδρέας (μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν εὐαγγελιστὴ) ὑπῆρξαν στὴν ἀρχὴ μαθητὲς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα, ποὺ βρισκόντουσαν στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη κι ὁ Πρόδρομος τοὺς ἔδειξε τὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς εἶπε «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», οἱ δύο ἁπλοϊκοὶ ἐκεῖνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ, ποὺ χωρὶς κανένα δισταγμὸ κι ἐπιφύλαξη ἀφήκαν ἀμέσως τὸν δάσκαλό τους κι ἀκολούθησαν τὸν Ἰησοῦ. 
Ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνδρέα μέχρι τὴν Σταύρωση, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη, ὑπῆρξε σχεδὸν ἴδια μὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Οἱ ὑποθέσεις καὶ τὰ πράγματα τοῦ κράτους εἶναι ἄσχημα καὶ αἰτία δὲν εἶναι τόσο ἡ ἀβουλία τῶν κυβερνώντων, ὅσο ἡ δικὴ μας ἁμαρτία, ἡ συνέπεια τῶν ἁμαρτιῶν μας. Αὐτὴ ἔκανε τὰ πάντα ἄνω κάτω, αὐτὴ ἔφερε ὅλα τὰ κακά. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

29 Νοε 2021

Ὁ καθηγητής Μικροβιολόγος Dr. Sucharit Bhakdi: "Tα ἐμβόλια κατά τῆς COVID-19 ἀπέτυχαν γιατί ἀγνόησαν θεμελιώδεις ἀρχές τῆς ἀνοσολογίας"

Ὁ Dr. Sucharit Bhakdi, MD, Γερμανο-ταϋ
λανδέζος Καθηγητής Ἰατρικῆς Μικροβιολογίας στό Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg Mainz, κι ἐπιδημιολόγος, στήν τελευταία δήλωση του σχετικά μέ τά ἐμβόλια Covid ἀποφαίνεται ὅτι τά ἐμβόλια κατά τῆς COVID19 ἀπέτυχαν γιατί ἀγνόησαν θεμελιώδεις ἀρχές τῆς ἀνοσολογίας!: «Δέν ὑπάρχει κανένα ἐμβόλιο πού νά βάζετε στούς μῦς σας πού νά μπορεῖ ποτέ νά σᾶς προστατεύσει ἀπό μιά λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ... ὅποιος λέει τό ἀντίθετο εἴτε εἶναι ἀδαής εἴτε ψεύδεται».
Δεῖτε παρακάτω τό βίντεο...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Τό τέρας τοῦ Ναζισμοῦ ἀναβιώνει"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021)

Βίος Ἁγίου Φιλουμένου (1913-1979) (29 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης, ἦταν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου. Γεννήθηκε στὶς 15 τοῦ Ὀκτώβρη τοῦ ἔτους 1913 στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία. Ἡ καταγωγὴ του ὅμως ἦταν ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς ἐπισκοπῆς Μόρφου, Ὁροῦντα. Γόνος εὐλαβῶν γονέων –τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Μαγδαληνῆς Χασάπη- καὶ «ὑποτακτικός» τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, ὁ Ἅγιος Φιλούμενος μυήθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς σ’ ἕνα μοναχικὸ τυπικὸ ζωῆς.
Παιδιόθεν ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ συναξάρια μὲ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτὴ τόσο τὸν εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντονη ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ζήσει τὴν κατὰ Θεὸ μοναχικὴ ζωή.
Ἔτσι, τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1927 ἐγκατέλειψε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀλέξανδρο (τὸν μετέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ Σταυροβούνι ὅπου παρέμεινε γιὰ 5 χρόνια ὑποτασσόμενος «ἐν παντὶ» στὸν τότε ἡγούμενο, μοναχὸ Βαρνάβα.
Τὸ 1934 -Θεοῦ τῇ νεύσῃ- ἀναχώρησε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, ἀπὸ τὴ Μονὴ  τοῦ Σταυροβουνιοῦ καὶ μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ στὸ Γυμνάσιο τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου. Στὸν τρίτο χρόνο φοίτησής του στὸ Γυμνάσιο ἐκάρη μοναχός, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη καὶ λίγους μῆνες μετὰ χειροτονήθηκε διάκονος. Τὸ 1943 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἔξι χρόνια...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἐλπίδα εἶναι ὁ φερέγγυος ἐγγυητὴς τῆς θείας βοήθειας, ὑποσχόμενος τὴν συντριβὴ τῶν ἀντιπάλων δυνάμεων 
Ὅσιος Μάξιμος Ὁμολογητὴς

28 Νοε 2021

Ὅσιος Πορφύριος: «Γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Καὶ νὰ ἔρθουνε πάλι στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις»

Συγκλονιστικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα διὰ στόματος τοῦ ἴδιου του Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου: «Μπορεῖ ὅμως, μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔρθει, νὰ ἔρθει ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀποκτήσουν μία ἐπίγνωση, νὰ ἰδοῦνε τὸ χάος ὁλόφωτο, ὁλοζώντανο μπροστά τους, νὰ ποῦνε: Ἔεε! Πέφτουμε στὸ χάος, χανόμαστε. Ὅλοι πίσω, ὅλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Καὶ νὰ ἔρθουνε πάλι στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Αὐτὸ ἐμεῖς ἐπιδιώκομε καὶ ἔτσι θέλομε τὰ πράγματα σιγὰ σιγὰ νὰ γίνουνε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἐργάζεται μυστικά. Δὲν θέλει νὰ ἐπηρεάσει τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἐλευθερία. Τὰ φέρνει ἔτσι καὶ σιγὰ-σιγά, σιγὰ σιγὰ πάει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ ποὺ πρέπει.»

«Χοῦντα» εἰς Ζάκυνθον;

Μετὰ τοὺς Σεβ. Μυτιλήνης καὶ Ἐλευθερουπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἠπείλησαν τοὺς ἱερεῖς τους εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν ἐμβολιασθοῦν καὶ δὲν τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τὰ πολιτικὰ μέτρα, ἠκολούθησε καὶ ὁ Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονύσιος, ὁ ὁποῖος θὰ θέση εἰς ἀργίαν ὅποιον δὲν κάνει τὸ ἐκτρωματικὸν ἐμβόλιον. Τὸ Εὐαγγέλιον ἢ μήπως οἱ ναζὶ ἦσαν ὑπὲρ τῶν ὑποχρεωτικῶν ἰατρικῶν πράξεων; Κάποτε προκάτοχός του ἔσωσε τοὺς Ἑβραίους καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος θέλει νὰ φορέση τὸ στίγμα εἰς τοὺς ἱερεῖς του; Ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην, ἂν κληρικός του πάθη κάτι σοβαρόν; Διχόνοια ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνσπείρη; Μήπως νὰ τὸν ἐγκαλέση ἡ Ἱ. Σύν­οδος, διότι δὲν ὑπακούει εἰς τὰ μέτρα ποὺ αὐτὴ ἔχει ὁρίσει; Πάντως ἄγνωστοι...

Μνήμη τῶν πολιούχων τοῦ Κιλκὶς Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων καί ἡ Στρώμνιτσα (†28 Νοεμβρίου)

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός

Οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα ἱερομάρτυρες, πού τιμῶνται ἰδιαιτέρως καί εἶναι πολιοῦχοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς, ἀνήκουν στήν εὐρύτερη χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰδικότερα τῶν μαρτύρων.

Μάρτυρες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει τούς ἀγωνισαμένους μέχρι ψυχῆς καί αἵματος καί μαρτυρήσαντας τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ. (ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων). Μάρτυρας εἶναι αὐτός πού ὑπομένει θεληματικά τόν σωματικό θάνατο, προκειμένου νά παραμείνει πιστός στήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του στόν Χριστό. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀποκαλεῖ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Μαρτύρων, τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, γενέθλια ἡμέρα, διότι αὐτήν τήν ἡμέρα εἰσῆλθαν στεφανηφόροι στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό οἱ πιστοί πανηγυρίζουν καί ἑορτάζουν μέ χαρά τήν ἡμέρα μνήμης τῆς ἀθλήσεως τῶν μαρτύρων.

«Ὁ θάνατος τῶν μαρτύρων εἶναι παρηγοριά τῶν πιστῶν, παρρησία τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ κόσμος δὲν καρφώνει στὸν σταυρὸ ἐκεῖνον πού συμφιλιώνει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι καὶ τὸ καλὸ μὲ τὸ κακό. Τον Χριστὸ ὅμως ὁ κόσμος Τον σταύρωσε ἐπειδὴ δὲν ἐξίσωσε, δὲν ἀνακάτωσε, δὲν ἔκανε πολιτικὴ μὲ τὴν ἀλήθεια. 
Ἅγιος Νικόλαος Άχρίδος

27 Νοε 2021

Κραυγή ἀγωνίας ἀπό τόν διάσημο Βέλγο ἰολόγο Geert Bossche: «Ἔρχεται καταστροφή ἀπό τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς»

Κραυγή ἀγωνίας ἀπό τόν διάσημο Βέλγο ἰολόγο Geert Vanden Bossche DVM, PhD γιά τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς καί ἰδιαίτερα τῶν παιδιῶν.
Σέ συνέντευξή του ὁ Bossche «κρούει τόν κώδωνα τοῦ κίνδυνου» γιά τούς ἐμβολιασμούς τῶν παιδιῶν, λέγοντας ὅτι αὐτοί θά ἔχουν καταστροφικά ἀποτελέσματα, γιά νά συμπληρώσει «ἐάν κάνω λάθος τότε νά μέ βάλετε στή φυλακή»
Μιλῶντας στό HighWire καί σέ ἐρώτηση γιά τό ποιό εἶναι τό χειρότερο δυνατό σενάριο ἀπό τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς πού προβλέπει ὁ Βέλγος ἰολόγος ὁ ἴδιος ἀπάντησε λέγοντας:
«Δέν μπορῶ νά μιλήσω γιά συγκεκριμένους ἀριθμούς ἀλλά...

Ἂν οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν εἶχαν τὴ νοοτροπία τῶν ἐπισκόπων σήμερα, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ εἶχε οὔτε ἕνα μάρτυρα

Ἡ Κυβέρνηση θὰ κλείσει πάλι τούς Ναούς;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ὅλα τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα τὴ λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἀποδείχτηκαν περιττὰ καὶ ἀναποτελεσματικά. Δυσ­τυχῶς, ἡ Κυβέρνηση δὲν κάλεσε ἕνα ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ ἐκκλησιάζεται τακτικά, νὰ ἀκούσει τὶς συμβουλές του καὶ νὰ ὑπενθυμίσει στοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς καθηγητὲς πράγματα ποὺ τὰ γνωρίζουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιά!
Γίνομαι ἀναλυτικός:
Ὁ Ἱ. Ναὸς δὲν εἶναι αἴθουσα ἑστίασης, οὔτε διασκέδασης, οὔτε θεατρικῶν παραστάσεων καὶ γενικὰ διαφόρων κοσμικῶν δραστηριοτήτων. Ὁ Ναὸς...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ οἱ καθημερινὲς προεκτάσεις

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»
Ὁ κόσμος συνήθως γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα, σὰν τὴ γιορτὴ  μίας βολικῆς ἀγάπης, ποὺ αἰωρεῖται μέσα στὸ φαρισαϊκὸ  καὶ ὑπὸ πτώχευση «φάντασμα-πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων».  Καθιερώθηκαν δυστυχῶς τὰ Χριστούγεννα ὡς τὸ ἐπαιτειακὸ πυροτέχνημα μίας ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ ἀτελής, καρπὸς κάθε σκοτισμένης καὶ ἐγκλωβισμένης στὰ ἀνικανοποίητα πάθη ψυχῆς.
Ὁ «ἄχριστος» (χωρὶς Χριστὸ) χριστιανός, ἀγνοεῖ ὅτι...

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἰάκωβος ὁ Πέρσης (27 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἰάκωβος γεννήθηκε ἀπό χριστιανούς γονεῖς στήν περ­σική πόλη Ἔλαπα ἤ Βηλάτ, ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς Πίστεως καί νυμφεύθηκε μιά χριστιανή κοπέλα. Ὁ Πέρσης βασιλιᾶς Ἰσζδιγέρδης ἐκτιμοῦσε τόν Ἰάκωβο γιά τά χαρίσματα καί τίς δεξιότητες τοῦ καί τόν κατέστησε ἀξιωματοῦχο στήν αὐλή του. Κολακευμένος ὁ Ἰάκωβος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ βασιλιᾶ, παραπλανήθηκε καί ἄρχισε νά θυσιάζει κι αὐτός στά εἴδωλα πού προσκυνοῦσε ὁ Πέρσης ἡγεμόνας.
Πληροφορήθηκαν τό γεγονός ἡ μητέρα καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἰακώβου. Τοῦ ἔγραψαν τότε μιά ἐπιστολή ἐπιτιμητική, θρη­νολογώντας γιά τό κατάντημά του νά γίνει ἀποστάτης τῆς Πίστεως καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅπως ἡ ὅραση εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ ὅλες τὶς αἰσθήσεις, ἔτσι καὶ ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ πιὸ θεϊκὴ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀρετές. 
Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴς

26 Νοε 2021

Κων/νος Βαθιώτης: «Βγῆκαν ὅλοι οἱ πρόθυμοι συνεργοί τῆς δικτατορίας γιά νά κανιβαλίσουν τόν Α.Σερβετάλη»

Ὁ Νομικός, πρώην Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, ἐπικρότησε τον Ἄρη Σερβετάλη γιά τήν κίνηση τοῦ νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν παράταση «Ρινόκερος», ἐνῶ παράλληλα ἀναφέρθηκε καί σέ αὐτούς πού τόν κατακρίνουν, τούς ὁποίους τούς χαρακτήρισε ὡς «πρόθυμους συνεργούς τῆς δικτατορίας».
Γιά τήν ἀπόφαση τοῦ ἠθοποιοῦ Ἄρη Σερβετάλη νά μή συμμετέχει σέ παράσταση καθώς ὅπως εἶπε δέν ἤθελε νά παίζει μόνο γιά ἐμβολιασμένους ὁ καθηγητής ἀνέφερε μιλῶντας στό Focus FM: «Θέλω νά συγχαρῶ δημοσίως τόν κύριο Σερβετάλη...

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης...

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος -Κιλκίς
Ἔχουμε πλούσια καί ὡραία ἱστορία. Εἶναι παιδαγωγός τά παθήματα τοῦ λαοῦ μας. Καί τά μεγαλεῖα καί οἱ ἀθλιότητες. Τό ἱστορικό ὑφαντό μας ἔχει καί τά τσαλακώματα καί τούς λεκέδες του «ἕως ἄν ἡ αὐτή φύσις ἀνθρώπων εἰ», γιατί δέν ἀλλάζει ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων κατά τόν Θουκυδίδη. Μία περίοδος πού ἐνδιαφέρει τήν τωρινή ἐποχή εἶναι ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Γιατί φτάσαμε σ' αὐτήν; Γιατί δέν ἀπετράπη; Ποιοί παράγοντες συνετέλεσαν ὥστε νά ἁπλωθοῦν πάνω ἀπό τό Γένος τά σκοτάδια τοῦ Ἰσλάμ; Ὑπάρχουν ὁμοιότητες μέ τό σήμερα; Ἀπαριθμῶ:
Πρῶτον: Ἡ φυγή τῶν γραμματισμένων, τῶν λογίων...

Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ἦταν γιὸς πλουσίων γονέων (ποὺ μᾶλλον γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι σίγουρο, διότι ἐκεῖ φυλασσόταν καὶ ἱερὸ λείψανό του), διδάχτηκε νωρὶς ἀπ' αὐτοὺς νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ νὰ θεωρεῖ τὸ χρῆμα μέσο γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ περίθαλψη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀρρώστων.
Ἀφοῦ ἔτσι ἀνατράφηκε, καὶ οἱ γονεῖς τοῦ πέθαναν, διαμοίρασε ὅλη τὴν κληρονομιά του καὶ πῆγε σὰν ἀσκητὴς στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ ἄλλους ἀσκητές, ποὺ ζοῦσε μαζί τους μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη, χριστιανικὴ συγκατάβαση καὶ ἐπιείκεια. Δὲν λύπησε ποτὲ κανένα, μεγάλη του χαρὰ μάλιστα, ἦταν νὰ...

Ἅγιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στὸ χωριὸ Πολυτσιάνη (περιοχὴ Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ἔμεινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως (περιοχὴ Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου, Χειμάρρας).
Τὸ 1672 μ.Χ. ἵδρυσε στὸ τοπικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σχολεῖο. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοὶ ἦταν ἰδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν κατάσταση περιόδευε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ γιὰ νὰ πείσει τὸν κόσμο νὰ διατηρήσει τὶς παραδόσεις καὶ τὴν θρησκεία του. Τὸ 1711 μ.Χ., λίγους μῆνες πρὶν τὸν θάνατό του, παραιτεῖται ἀπὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα καὶ γίνεται μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ κηρυκτικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο.
Λόγω τὸ χαρακτήρα του ἦταν ἰδιαίτερα σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μαρτυρεῖται μάλιστα ἡ περίπτωση μίας νεαρῆς μουσουλμάνας, ποὺ ἀπελπισμένη προσέφυγε στὸν Ἅγιο, ἀδυνατώντας νὰ βρεῖ τὸ κεντημένο μὲ χρυσὰ φλουριὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀφαίρεσέ μας τὴν αὐτεξουσιότητα, καὶ οὔτε εἰκόνα τοῦ Θεοῦ θὰ γίνουμε, οὔτε ψυχὴ λογικὴκαὶ νοερὴ θὰ ἔχουμε, καὶ πραγματικὰ θὰ καταστραφεῖ ἡ φύση μας, ἐπειδὴ δὲν θὰ ἦταν αὐτὸ πού ἔπρεπε.
Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς

25 Νοε 2021

Πρόεδρος ΕΝΙΘ: «Σέ λίγο θά ἔχουμε πανδημία ἐμβολιασμένων - Λάθος νά ἀφήνουμε τούς ἐμβολιασμένους ἀνεξέλεγκτους»

Tραγική ἡ κατάσταση στά νοσοκομεῖα ἐξαιτίας τῶν ἐλλείψεων, εἶπε ἀκόμα ἡ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Νοσοκομειακῶν Ἰατρῶν Θεσσαλονίκης.
«Ἡ πολιτική του "ἀφήνω ἐλεύθερο τόν ἐμβολιασμένο νά μπεῖ ὁπουδήποτε καί νά κάνει ὁτιδήποτε χωρίς μέτρα σάν ἐπιβράβευση καί σάν κίνητρο γιά τόν ἐμβολιασμό" εἶναι τελείως ἐπικίνδυνη καί δέν εἶναι κατά τῆς διασπορᾶς, εἶναι μέτρο ὑπέρ τῆς διασπορᾶς, αὐτό τό λέμε πολύ καιρό...» τόνισε μιλῶντας στή δημοσιογράφο Δέσποινα Μποτίτση ἡ πρώην πρόεδρος τῆς ΕΝΙΘ, Δάφνη Κατσίμπα σημειώνοντας ὅτι «σέ λίγο μπορεῖ νά ἔχουμε πανδημία μέ ἐμβολιασμένους μόνο».

Παράλληλα, ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι καί οἱ ἐμβολιασμένοι ὑγειονομικοί θά πρέπει νά διενεργοῦν τακτικά...

Χριστουγεννιάτικο δένδρο: Εὐρωπαϊκὸ ἢ Ρωμαίικο ἔθιμο;

✞ Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος
Γιὰ τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο λίγοι ξέρουν ὅτι δὲν εἶναι εὐρωπαϊκὸ ἀλλὰ ἑλληνικό, βυζαντινὸ ἔθιμο. Ὑπάρχει ἕνα τροπάριο στὴν Προσκομιδὴ ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ δένδρον τῆς ζωῆς στὸν παράδεισο, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ βυζαντινοὶ ἔβαζαν μέσα στὴν Ἐκκλησία ἕνα δένδρο γιὰ νὰ δώσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς τὸ δένδρον τῆς ζωῆς. Εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δὲν δοκίμασε ὁ Ἀδάμ. Εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ διώξη τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισο γιὰ νὰ μὴν...

Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
 Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐξίσου ἡρωίδες μὲ τοὺς ἄνδρες μάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναποτελοῦν τὴν πιὸ ἐκλεκτὴ χορεία τῶν ἁγίων. Τὸ πρόβλημα τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων, λύθηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας στοὺς ἁγίους Της, ὅπως καὶ ἡ σύμπλευση γνώσης καὶ πίστης.
Στὶς κορυφαῖες γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνήκει καὶ ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Αἰκατερίνη. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ 294 ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια καὶ ὀνομαζόταν Δωροθέα. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Κώνστας ἢ Κέστος καὶ ἦταν...

Ἅγιος Μερκούριος ὁ Μεγαλομάρτυς (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου –Καθηγητοῦ 
Στὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν διεισδύσει σὲ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς Χριστιανῶν βρισκόταν στὸν στρατὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναδείχτηκαν Μεγαλομάρτυρες, γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μερκούριος. 
Γεννήθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα στοὺς χρόνους τῶν ἀσεβῶν καὶ σφοδρῶν διωκτῶν τῶν Χριστιανῶν αὐτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) καὶ Βαλεριανοὺ (253-259). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Γουρδιανός, ἦταν Σκύθης στὴν καταγωγή, κρυφὸς Χριστιανὸς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἕνα πράγμα μόνον ἂς φοβηθοῦμε, τὸ νὰ φοβηθοῦμε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰπροσβάλλουμε τὴν εἰκόνα μὲ τὴν κακία μας.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

24 Νοε 2021

Νίκος Ἀναδιώτης γιά Ἄρη Σερβετάλη: «Δέν θέλει νά διχάσει τό κοινό - Παίρνει ἔπαινο ἀπό μένα»

Ὁ ἠθοποιός Νίκος Ἀναδιώτης, κατά τήν διάρκεια τηλεοπτικῶν του δηλώσεων, ἀπάντησε σχετικά μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἄρη Σερβετάλη νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν παράσταση «Ρινόκερος».
«Ἐγώ βλέπω τόν πρῶτο ἄνθρωπο πού δέν θέλει νά διχάσει, ἀλλά θέλει νά ἑνώσει. Δέν ξέρω ἄν μπορῶ νά γίνω ἀντιληπτός ἀπό ὅλους», εἶπε ἀρχικά ὁ Νίκος Ἀναδιώτης.
Ὁ Νίκος Ἀναδιώτης εἶπε στήν συνέχεια: «Προφανῶς καί δέν θά γίνει, ἀλλά ἡ δική μου ὀπτική αὐτό βλέπει, ὅτι ἕνας πρωταγωνιστής, ὁ μόνος, πρός ὥρας, δέν θέλει νά διχάσει τό κοινό».
«Τό θεατρικό κοινό πού θέλει νά παρακολουθήσει τήν δική του παράσταση καί προτιμάει νά ἀποχωρήσει. Ἀπό μένα, ἔπαινο παίρνει», πρόσθεσε ἐπίσης ὁ Ἀναδιώτης.
Παρακολουθῆστε παρακάτω τό σχετικό ἀπόσπασμα

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.