ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4 Σεπ 2015

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: «Ποιά εἶναι ἡ πραγματική αἰτία τῶν πολέμων;»

Ἐγώ μία καί μόνη εὐρίσκω αἰτία τῶν σημερινῶν πολέμων· τίς πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, τήν ψύξη καί τήν ἔλλειψη τῆς ἀγάπης. Αὐτή εἶναι ἡ κυρίως αἰτία καί ἀφορμή τῶν σημερινῶν πολέμων. Τό λέγει τό ἀψευδέστατο στόμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· "Καί διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἠ ἀγάπη τῶν πολλῶν"(Ματθ. 24, 12). Ἐννοήσατέ το καλύτερα· ὅπου σκότος φυγαδεύεται τό φῶς· ὅπου ψεῦδος φυγαδεύεται ἡ ἀλήθεια, ὅπου πόλεμος φυγαδεύεται ἡ ἀγάπη. 
Ἐφυγαδεύθη, λοιπόν, κατεφρονήθη καί ἐδιώχθη ἡ ἀγάπη ἀπό τούς σημερινούς ἀνθρώπους, καί τί μέλει γενέσθαι; Χωρίς ἄλλο θά γίνη ἐκεῖνο τό ὁποῖον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προεκήρυξε· "εἰ ἀλλήλοις δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε μήπως ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε" (Γαλ. 5, 15). 
"Ἐάν μή μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπωλεῖσθε" (Λουκ. 13, 3), εἶπεν ὁ Κύριος· καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: "Πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας" (Ἑβρ. 2, 2). 
Ἐάν κάθε παράβαση καί παρακοή ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου ἔλαβε τήν ἁρμόζουσα τιμωρία, πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς νά διαφύγουμε τήν τιμωρία, ἐάν παραμελήσουμε μιά τόση ἀνεκτίμητη σωτηρία; 
Ἀδίκως αἰτιῶνται οἰ ἄνθρωποι τόν ἕνα καί τόν ἄλλον ὡς αἰτίους τοῦ πολέμου, διότι ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἁμαρτία, πού ἀπομακρύνει τόν ἄνθρωπον ἀπό τόν Θεόν. Ἀπομακρυνθέντες σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν Θεόν ἀπολοῦνται. Τό λέγει καθαρά τό Πνεῦμα τό Ἅγιον διά τοῦ...

Ἀπὸ σήμερα τὸ βράδυ νὰ ἀνάβετε ἕνα κεράκι γιὰ τὴν Ἑλλάδα

φωτό "Ρωμαίικου"
Τὰ μάτια μας καὶ ἡ Πατρίδα μας
Ἀπὸ σήμερα τὸ βράδυ νὰ ἀνάβετε ἕνα κεράκι γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Στὶς 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2014 ἀρθρογραφούσαμε Τοῦρκοι καὶ Τοκογλύφοι «προθερμαίνονται» 
Σήμερα στὶς 3 Σεπτεμβρίου 2015 ἦρθε ἡ κρίσιμη στιγμὴ ποὺ Τοῦρκοι καὶ Τοκογλύφοι ¨ξεσάλωσαν¨. 
¨Χάος στὴν Μυτιλήνη - Λαθρομετανάστες συγκρούονται μὲ ἀστυνομικούς¨. 
¨Οἱ λαθρομετανάστες ἐξεγείρονται στὴν Κῶ καὶ φωνάζουν "τζιχὰντ-τζιχὰντ" – 
Viktor Orban: "Θὰ γίνει ἔκρηξη - Οἱ λαθρομετανάστες ἀπειλοῦν τὶς χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης". 
¨Σέ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε σήμερα στὴ γερμανικὴ ἐφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ὁ Β. Ὄρμπαν ἀνέφερε ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες διαφωνοῦν μὲ τὴ διαχείριση τῆς κρίσης ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν κυβερνήσεων. 
"Οἱ πολίτες περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κατάσταση καὶ νὰ προστατεύσουμε τὰ σύνορά μας", ἐπεσήμανε ὁ Οὖγγρος πρωθυπουργός. "Μόνο ἀφοῦ ἔχουμε προστατεύσει τὰ σύνορά μας μποροῦν νὰ τεθοῦν ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν μεταναστῶν ποὺ μποροῦμε νὰ ὑποδεχθοῦμε ἢ γιὰ τὸ ἂν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξουν ποσοστώσεις", τόνισε ὁ ἴδιος¨ pronews.gr 03/09/2015 
Ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι καὶ σήμερα δὲν ἔχουμε ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΠΙΛΑΤΟΥΣ; 
¨Δέν ὑπάρχει στρατιωτικὸς τρόπος γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς μεταναστευτικῆς κρίσης στὴν...

Νὰ ἐξετάζουμε τὴν συνείδησή μας γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν χαρὰ τῆς σωστῆς ἐξομολογήσεως

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Γρηγορίου «Μετάνοια καὶ Ἐξομολόγησις», Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἅγιον Ὅρος.
Γιὰ νὰ ὁμολογήσουμε στὸν Πνευματικὸ ὅτι ἔχουμε ἁμαρτήσει, πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὴν ἁμαρτία μας. Πῶς ἀποκτοῦμε ὅμως τὴν γνώση αὐτή; Μὲ τὴν γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεχῆ ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ μας κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ποὺ ἀγνοεῖ τὸν θεῖο νόμο, ἢ τὸν γνωρίζει ἀλλὰ δὲν ἐξετάζει συστηματικὰ τὸν ἑαυτό του, πιστεύει πὼς δὲν ἔχει φταίξει σὲ κάτι σημαντικὸ καὶ δὲν μετανοεῖ. Λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Μὴν θεωρῆς ἀσήμαντα τὰ ἁμαρτήματά σου, ἀλλὰ συγκέντρωσέ τα καὶ κατέγραψέ τα… Ἂς ἐξετάζουμε τὰ πάντα μὲ προσοχή, καὶ τότε θὰ διαπιστώσουμε ὅτι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ πολλὲς ἁμαρτίες». Ἂν λείπη ἡ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν «πῶς θὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ καὶ θὰ ζητήσουμε τὴν ἄφεση;… Ὅταν ἐσὺ ὁ ἴδιος δὲν θέλης νὰ μάθης ὅτι ἁμάρτησες, γιὰ ποιὰ σφάλματα θὰ παρακαλέσεις τὸν Θεό; Γι΄ αὐτὰ ποῦ δὲν γνωρίζεις;».
Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ μετανοήσουμε, ὁ Θεὸς τοποθέτησε μέσα μας τὴν συνείδηση ἡ ὁποία εἶναι ἡ φωνὴ Του μέσα μας. Εἶναι ἕνα εἶδος δικαστηρίου ποὺ μᾶς δικάζει, πρὶν μᾶς δικάση ὁ Θεός. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, «ὅταν δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, τοποθέτησε μέσα του τὴν συνείδηση ὡς ἀδιάλειπτο κατήγορο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σφάλη οὔτε νὰ ἐξαπατηθῆ. Καὶ ἂν ἀκόμη μπορέση κάποιος ποὺ ἁμάρτησε, νὰ διαφύγη τὴν προσοχὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων,… αὐτὸν τὸν κατήγορο δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ξεφύγη». 
Ἡ συνείδηση εἶναι ἕνα δῶρο τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. «Ἐὰν δὲν ἐπρόκειτο νὰ...

Πατήρ Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος: «Πῶς πάει ὁ ζῆλος σου»;

Σ’ ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» (1-11-1956), τὸ ὁποῖο εἶχε φυλάξει στὸ ἀρχεῖο του ὁ ἀείμνηστος Γέροντας, πατὴρ Ἀρσένιος Κομπούγιας, τοῦ ἡσυχαστηρίου «Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος» στὴ Ναύπακτο, γράφει τὸ ἑξῆς σημαντικὸ γεγονός:
Ἕνας ἱερεὺς ζηλωτὴς, μὲ πλούσια δράση, εἶδε κάποτε ἕνα ὄνειρο. Ὁ ἴδιος μᾶς τὸ ἔχει περιγράψει ὡς ἑξῆς:
«Καθόμουνα στὴν πολυθρόνα μου, κουρασμένος κι ἐξαντλημένος ἀπὸ τὴν ἐργασία. Τὸ σῶμα μου πονοῦσε ἀπ’ τὴ μεγάλη κόπωση.
Πολλοὶ στὴν ἐνορία μου ζητοῦσαν τὸν πολύτιμο «Μαργαρίτη». Καὶ πολλοὶ τὸν εἶχαν βρεῖ. Ἡ ἐνορία μου προόδευε ἀπὸ κάθε ἄποψη. Ἡ ψυχὴ μου πλημμύριζε ἀπὸ χαρά, ἐλπίδα καὶ θάρρος. Τὰ κηρύγματά μου ἔκαναν μεγάλη ἐντύπωση. Πολλοὶ προσήρχοντο στὴν Ἐξομολόγηση. Ἡ ἐκκλησία μου ἦταν πάντοτε ἀσφυκτικὰ γεμάτη. Εἶχα κατορθώσει νὰ κινητοποιήσω ὁλόκληρη τὴν ἐνορία.
Ἱκανοποιημένος ἀπ’ ὅλα, ἐργαζόμουνα κάθε μέρα μέχρις ἐξαντλήσεως. Ἐνῷ σκεπτόμουνα ὅλα αὐτὰ, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, μὲ πῆρε ὁ ὕπνος. Τότε συνέβη τὸ ἑξῆς, ποὺ θὰ σᾶς περιγράψω:
Ἕνας ξένος μπῆκε στὸ δωμάτιο χωρὶς νὰ χτυπήσει τὴν πόρτα. Τὸ πρόσωπό του ἦταν γλυκὸ κι εἶχε μεγάλη πνευματικότητα. Ἦταν καλὰ ντυμένος καὶ κρατοῦσε στὸ χέρι του μερικὰ ὄργανα χημικοῦ ἐργαστηρίου. Ἡ ὅλη του ἐμφάνιση προκαλοῦσε παράξενη ἐντύπωση. Ὁ ξένος μὲ πλησίασε. Κι ἐνῷ μοῦ ἅπλωνε τὸ χέρι του γιὰ νὰ μὲ χαιρετήσει, μὲ ρώτησε:
-Πῶς πάει ὁ ζῆλος σου;
Ἡ ἐρώτηση αὐτὴ μοῦ προξένησε μεγάλη χαρά. Γιατὶ ἤμουν πολὺ ἱκανοποιημένος μὲ τὸ ζήλο μου. Καὶ δὲν εἶχα καμία ἀμφιβολία, πὼς κι αὐτὸς ὁ ξένος θὰ ἦταν πολὺ...

Περί εἰρήνης τῆς ψυχῆς

Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἡ καρδιά σου, ἀγαπητέ, κτίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μόνο γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, δηλαδὴ γιὰ νὰ ἀγαπᾶται καὶ νὰ κατοικῆται ἀπὸ Αὐτόν. Γι᾿ αὐτὸ καθημερινὰ σοῦ φωνάζει νὰ Τοῦ τὴν δώσῃς: «Υἱέ, δός μου τὴν καρδιά σου» (Παρ. 23,26).
Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Θεὸς εἶναι ἡ εἰρήνη ποὺ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε νοῦ, πρέπει ἡ καρδιὰ ποὺ πρόκειται νὰ τὸν δεχθῆ, νὰ εἶναι εἰρηνικὴ καὶ ἀτάραχη, ὅπως εἶπε ὁ Δαβίδ: «Ἐγενήθη ὁ τόπος σου ἐν εἰρήνῃ» (Ψαλμ. 75,2). 
Γι᾿ αὐτὸ πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ στερεώσῃς τὴν καρδιά σου σὲ μία εἰρηνικὴ κατάσταση, ὥστε ὅλες σου οἱ ἐξωτερικές σου ἀρετὲς νὰ γεννιῶνται ἀπὸ τὴν εἰρήνη αὐτὴ καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐσωτερικὲς ἀρετές, ὅπως εἶπε ἐκεῖνος ὁ μέγας ἡσυχαστὴς Ἀρσένιος: «Φρόντισε ὥστε ὅλη σου ἡ ἐσωτερικὴ ἐργασία νὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ νικήσῃς τὰ ἐξωτερικὰ πάθη». 
Διότι κι ἂν οἱ σωματικὲς σκληραγωγίες καὶ ὅλες οἱ ἀσκήσεις μὲ τὶς ὁποῖες ἀσκεῖται τὸ σῶμα εἶναι ἄξιες ἐπαίνου, ὅταν εἶναι μὲ διάκριση καὶ μέτριες -ὅπως ἁρμόζει στὸ πρόσωπο ποὺ τὶς κάνει- ὅμως ἐσὺ ποτὲ δὲν θὰ ἀποκτήσῃς καμία ἀληθινὴ ἀρετὴ μόνο διὰ μέσου τῶν ἀρετῶν ποὺ ἀναφέρθηκαν προηγουμένως, παρὰ ματαιότητα καὶ κενοδοξία, ἂν οἱ ἀσκήσεις αὐτὲς δὲν θά ἀντλοῦν δύναμη καὶ ζωὴ καὶ δὲν κυβερνοῦνται ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ψυχικὲς ἀρετές... 
Καὶ νὰ γνωρίζῃς τὸ ἑξῆς· τότε ξέρεις νὰ προσεύχεσαι καλά, ὅταν γνωρίζῃς νὰ ἐργάζεσαι καλὰ καὶ νὰ παραμένῃς εἰρηνικός, διότι καὶ ὁ ἀπόστολος παραγγέλλει νὰ προσευχώμαστε εἰρηνικά, χωρὶς ὀργὴ καὶ διαλογισμοὺς (Α´ Τιμ. 2,8). Ἔτσι σκέψου ὅτι κάθε ἐργασία σου πρέπει νὰ...

«Νά σταθῶ στά πόδια μου», Λεωνίδας Μπαλάφας - Γιῶργος Νικηφόρου Ζερβάκης


3 Σεπ 2015

Ἐσχατολογικὴ Ἐκκλησία


Τοῦ πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου 
Οἱ πεντηκοστιανοὶ ἰσχυρίζονται πὼς ἀπoστoλὴ τους εἶναι νὰ συγκροτήσουν τὴν ἐκκλησία τῶν ἐσχάτων καιρῶν, τὴν ἐκκλησία ποὺ θὰ παραλάβει ὁ Κύριος καὶ ἐπικαλoῦvται τὴν δῆθεν ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς πεντηκοστιανὲς ὁμάδες τοῦ αἰώνα μας.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι σύμφωνα μὲ τὴ Γραφὴ ἡ ἐκκλησία ὑφίσταται διὰ μέσου τῶν αἰώνων καί, συνεπῶς, δὲν μπορεῖ νὰ πρωτοεμφανίστηκε στὸν αἰώνα μας, παρατηροῦμε πὼς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁδηγεῖ στὴν ἑνότητα καὶ ὄχι στὴ διαίρεση (Ἰω. ιστ' 13. Ἐφεσ. δ' 3-5. 13). 
Οἱ διάφορες πεντηκοστιανὲς ὁμάδες δὲν ἔχουν «μία πίστη», ἀλλὰ παρουσιάζουν μεγάλες διαφορὲς στὴ δογματικὴ διδασκαλία, ἀκόμη καὶ στὸ βασικὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
Γενικὰ παρατηροῦμε πὼς ἡ κίνηση τῶν πεντηκοστιανῶν δὲν συνέβαλε στὴν ἑνότητα, ἀλλὰ στὴ μεγαλύτερη διαίρεση τῶν προτεσταντικῶν ὁμάδων. 
Οἱ πεντηκοστιανοὶ διακρίνουν τὸ «μικρὸ ποίμνιο», τὸ ὁποῖο ταυτίζεται δῆθεν μὲ τὴν ἐκκλησία τῶν «ἐκλεκτῶν», ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῶν «μαζῶν», ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν «κόσμο», εἶναι λένε, ἡ «κατ' ὄνομα ἐκκλησία», ποὺ δὲν ἐναρμονίζεται μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ὅμως ἡ ἄποψη αὐτὴ δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἁγία Γραφή. 
Τὸ «μικρὸ ποίμνιο» τοῦ Λουκ. ιβ' 32 ἀναφέρεται στὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ὄχι στὴ σημερινὴ ἐποχή. Τότε ἡ ἐκκλησία εἶχε τὴ συναίσθηση πὼς βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὴ μεγάλη πλειoψηφία τῆς κοινωνίας, ποὺ δὲν εἶχε δεχθεῖ τὴ Χριστιανικὴ πίστη. 
Ὅμως σὲ κάποια στιγμή, σὲ πoλλὲς περιοχὲς τῆς γῆς, ἔπαυσε νὰ ἀπoτελεῖ μειονότητα. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς «ἀποστάτησε». 
Ἂν δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν ἄποψη τῶν πεντηκοστιανῶν, πρέπει νὰ συμπεράνουμε πὼς...

Οἱ λαθρομετανάστες ἐξεγείρονται στὴν Κῶ καὶ φωνάζουν «τζιχὰντ-τζιχὰντ» - Ἀποκαλυπτικὸ βίντεο!

Τὸ πρόβλημα τῶν λαθρομεταναστῶν λαμβάνει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις πλέον, ἰδιαίτερα στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, ἀφοῦ πίσω ἀπὸ τὶς θλιβερὲς εἰκόνες μὲ τὶς μάνες μὲ τὰ μικρὰ παιδιὰ κρύβονται σχέδια δημιουργίας θυλάκων τζιχαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα. Σχέδια ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ τοὺς διακινεῖ πρὸς τὴ χώρα μας. 
Τὸ ρωσικὸ κρατικὸ κανάλι RT κατέγραψε μὲ τὴν κάμερά του καὶ παρουσίασε ἕνα ἀπίστευτο βίντεο στὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀκούγονται οἱ λαθρομετανάστες ποὺ φτάνουν στὴ Κῶ νὰ φωνάζουν «τζιχὰντ-τζιχάντ». Τὸ τζιχὰντ σημαίνει ἱερὸς πόλεμος τοῦ Ἰσλὰμ ἐναντίον τῶν ἀπίστων.
Οἱ λαθρομετανάστες εἶχαν φτάσει στὴν Κῶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ οἱ διαθέσεις τους φάνηκαν μὲ τὰ ἐπεισόδια ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὴν ἐξέγερσή τους στὸ νησί, ἀναγκάζοντας...
Δεῖτε τὸ ἀποκαλυπτικὸ βίντεο…

Τουρκικὸς Ἀντιπερισπασμὸς στὴν Κρήτη καὶ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτό;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τὸ ἱστορικό τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ τῆς ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ καὶ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὶς ἡμέρες μας.
Ἐδῶ ποὺ φτάσαμε πρέπει νὰ τὰ ἐξετάζουμε ὅλα καὶ νὰ λαμβάνουμε τὰ κατάλληλα μέτρα γιατί ὅπως οἱ ΑΓΙΟΙ τῆς Κρήτης δὲν κοιμοῦνται ποτὲ ἔτσι καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ γρηγοροῦμε.
Πολλοὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν Ἁγιοτόκο καὶ Λεβεντογέννα Κρήτη.
Νατοϊκοὶ καὶ Ρῶσοι εἶναι σφόδρα ¨ἐρωτευμένοι¨ μαζί της γιατί ¨παλαντζάρει¨ τὸν γεωστρατηγικὸ ἄξονα Στενὰ Βοσπόρου – Πέρασμα Σουέζ.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀεροπλανοφόρο τῆς Μεσογείου εἶναι καὶ τὸ ἐν δυνάμει ¨ἐνεργειακὸ  πρατήριο¨ ὅλων τῶν γεωπολιτικῶν παικτῶν.
Σήμερα ἀνάμεσα στοὺς ἰσχυροὺς λογίζονται καὶ ¨οἱ ξεθωριασμένοι νεοθωμανοὶ γείτονες¨  ποὺ στὴν σημερινὴ συγκυρία βλέπουν τὰ πράγματα μὲ  τὴν ἱστορικὰ ληστρικὴ ματιά τους.
Ἕνα μικρὸ ἱστορικὸ τῶν ἡμερῶν μας καὶ τῶν προθέσεων τῶν θαλασσόλυκων τούρκων ποὺ δὲν θὰ διστάσουν νὰ σκεφτοῦν νὰ πράξουν ἐνέργειες ἀντιπερισπασμοῦ, ἀφοῦ διαθέτουν τὴν κατάλληλη...

Πρὸς ὄφελος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τὰ ἀκαδημαϊκὰ στοιχεῖα περὶ τῆς ἑλληνικότητας τῆς Ρώμης καὶ τῶν Ρωμαίων

Στὴν ἐποχή μας ἡ νέα τάξη πραγμάτων θέλει νὰ μᾶς πάρει τὴ Μακεδονικὴ κληρονομιὰ μας προσπαθώντας κομμάτι - κομμάτι νὰ μᾶς ἀποκόψει ἀπὸ τὶς ρίζες μας. Ἀκόμα καὶ ἂν ὅλος ὁ κόσμος ἀναγνωρίσει τοὺς σλάβους τῶν σκοπίων ὡς Μακεδονία, ἂν ἐμεῖς δὲν τοὺς δώσουμε τὸ ὄνομα καὶ ἂν ἐμεῖς δὲν χάσουμε ἀπὸ τὴ συνείδησή μας τὴν ἀλήθεια, τότε ἡ ἀντίχριστη τάξη πραγμάτων δὲν θὰ ἔχει καταφέρει τίποτα.  Ὅπως δὲν θὰ τοὺς χαρίσουμε ποτὲ τὸ ὄνομα Μακεδονία, ἔτσι δὲν θὰ τοὺς χαρίσουμε ποτὲ καὶ τὸ ὄνομα Ρωμαῖος. Τὸ ὄνομα Ρωμαῖος, τὸ ὁποῖο οἱ γερμανοὶ ἔκλεψαν τὸν Μεσαίωνα ὀνομάζοντας τὴ σκοτεινὴ χώρα τους Ἁγία Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.
Εἴμαστε Ἕλληνες. Οἱ αἰῶνες καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς φυλῆς μας ὅμως μᾶς ἔδωσαν καὶ ἄλλα ὀνόματα. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ Πελασγοί. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ Μυκηναῖοι, οἱ Δωριεῖς, οἱ Ἴωνες, οἱ Ἀχαιοί, οἱ Αἰωλεῖς, οἱ Μακεδόνες. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ Γραικοί. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ Ρωμαῖοι.
Κρατῆστε το στὴν καρδιά σας καὶ διαδῶστε το παντοῦ.
Σχόλιο Βασιλειος Μακεδών: Τὰ ἀκαδημαϊκὰ στοιχεῖα περὶ τῆς ἑλληνικότητας τῆς Ρώμης καὶ τῶν Ρωμαίων πρὸς ὄφελος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀντιμετώπισης τῆς προπαγάνδας, ποὺ ἔκαναν τὰ παλαιὰ χρόνια οἱ Φράγκοι.
Πρὸς ὄφελος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τὸ βίντεο δὲν παρουσιάζει τίποτα τὸ ὁποῖο εἶναι ἔστω καὶ λίγο ἀμφισβητίσιμο.
 Δεῖτε τὸ βίντεο…

2 Σεπ 2015

Βίντεο μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα νὰ κάνει κομποσχοίνι!


Δεῖτε τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ ποὺ βρίσκεται σήμερα στὴν Ἀριζόνα, προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου καὶ ὑποτακτικός τοῦ μεγάλου Ὁσίου ἀσκητοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ, νὰ λέει τὴν εὐχὴ καὶ νὰ κάνει κομποσχοίνι.
Ἐπίσης, δεῖτε ΕΔΩ σχετικὸ ρωσικὸ ντοκυμαντὲρ γιὰ τὴν Ἀριζόνα καὶ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ.
Δεῖτε τὸ ὑπέροχο βίντεο…
Ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν ταχέως στὴν Κωνσταντίνου-ΠΟΛΗ…

Στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὶς ἐκλογὲς καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μνημονιακῶν μεταρρυθμίσεων.
Στὴν Τουρκία ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου καὶ στὸ ξεκαθάρισμα τοῦ Κουρδικοῦ.
Στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ ἀτζέντα ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὴν ΠΟΛΗ καὶ στὴν ἀναδιάταξη τῶν συνόρων ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Οὐκρανία μέχρι τὴν Μέση Ἀνατολή.
Τὸν Τοῦρκο τὸν βάλανε νὰ παίξει στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ σκηνὴ καὶ σήμερα αὐτὸς κατάλαβε ὅτι δὲν τοῦ δώσανε ρόλο πρωταγωνιστῆ ἀλλὰ κομπάρσου… ἀκριβῶς γιατί ὁ πρωταγωνιστὴς τῶν ἡμερῶν μας εἶναι οἱ Κοῦρδοι καὶ τὸ Κουρδικό.
¨Ἡ Ἀστυνομία καὶ ὁ Στρατὸς τῆς Τουρκίας συνεχίζουν νὰ μαζεύουν πτώματα ἀπὸ τοὺς δρόμους καὶ πέριξ τῶν στρατιωτικῶν μονάδων ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις ποὺ συνεχίζουν νὰ δέχονται ἀπὸ τοὺς Κούρδους μαχητὲς ὡς ἀπάντηση στοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τοῦ PKK στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας.
Οἱ νάρκες εἶναι ὁ μεγάλος φόβος τῶν Τούρκων καθὼς οἱ Κοῦρδοι φέρονται νὰ ἔχουν τοποθετήσει χιλιάδες σὲ κομβικὰ σημεῖα περιοχῶν τῆς Τουρκίας, ὅπως ὁδικοὺς ἄξονες, κοντὰ σὲ στρατιωτικὲς μονάδες καὶ ἀστυνομικὰ φυλάκια, ὅπως καὶ δημόσια κτίρια. 
Οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ μέχρι στιγμῆς ἔχουν πραγματοποιήσει οἱ ἀρχὲς ἀσφαλείας τῆς...

Πῶς ἀμυνόμαστε στοὺς πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ;

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Νεανικὲς Ἀναζητήσεις - Α’ Τόμος: Ζητήματα πίστεως» (σελ. 186-187), Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου Παναγιώτου, 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου
Μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα καὶ τὰ ὄπλα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία. Ὂταν κανεὶς ἀγωνίζεται νὰ σβήσει τὰ πάθη ἀπὸ μέσα του καὶ ἀνοίγει τὴν καρδιά του στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ πονηρὸς δὲν πλησιάζει. Κι ἂν πλησιάζει καὶ πειράξει, δὲν κάνει κακό. Η χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἦρθε μὲ τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρίσμα καὶ μετά διατηρεῖται καὶ αὐξάνει μὲ τὴν τακτικὴ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν κατανυκτικὴ προσευχή, τὴ βαθιὰ Μετάνοια ποὺ συνοδεύεται μὲ εἰλικρινῆ Ἐξομολόγηση καὶ τὴν ἐπιμελημένη συχνὴ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία. 
Ἔλεγε ὁ γέροντας Πορφυριος: «Ἀγαπώντας τὸν Χριστό, τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη χάνουν τὴ γοητεία καὶ τὴ δύναμή τους μπροστὰ στὴ χαρὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ». 
Ὅπως στὴ διάρκεια μίας μάχης δὲν μπορεῖ ἕνας στρατιώτης νὰ πεὶ «ἂς ξεκουραστῶ λίγο καὶ μετὰ θὰ συνεχίσω», ἔτσι καὶ στὴν πνευματικὴ μάχη χρειάζεται συνεχὴς ἐπαγρύπνηση. Να προσέχουμε κάθε στιγμὴ καὶ σὲ κάθε περιστατικὸ τὴ συμπεριφορά μας. Αὐτὸ οἰ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τό λένε «νήψη». Ἡ νήψη-ἐγρήγορση κατορθώνεται μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ὅποιος προσεύχεται καὶ ἐπικαλεῖται συνέχεια τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, κατατροπώνει κάθε πειρασμό. Ἡ προσευχὴ...

«Ἀφήκαν οἱ ἄνθρωποι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ περὶ τῶν οὐρανίων ἐρευνῶσιν»

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας,
Δάσκαλος - Κιλκίς
Τὸ ἀνωτέρω πατερικὸ ἀπόφθεγμα εἶναι παρμένο ἀπὸ τὸν Εὐεργετινό, Ὑπόθεσις ΙΖ΄: «Ὅτι δὲν πρέπει κινούμενοι ἀπὸ ὑπερηφάνεια νὰ πολυπραγμονοῦμε περὶ τὰ ὑψηλὰ νοήματα τῆς Γραφῆς καὶ περὶ τὰ δογματικὰ καὶ ὑπέρτερα τῆς λογικῆς ἢ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐννοήσουμε τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ».
Κάποτε ἐπισκέφτηκαν τὸν Ἀββᾶ Ζήνωνα μερικοὶ ἀδελφοὶ καὶ τοῦ ὑπέβαλαν τὴν ἑξῆς ἐρώτηση:
-Τί σημαίνει, Ἀββᾶ, αὐτὸ ποῦ γράφεται στὸ βιβλίο τοῦ Ἰώβ: «οὐρανὸς δὲ οὐ καθαρὸς ἐναντίον αὐτοῦ»; (Ἰὼβ ιε,15)
Ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
-Οἱ ἄνθρωποι ἔπαυσαν νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἔρευνα τῶν οὐρανῶν. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ρητοῦ ποὺ ζητήσατε εἶναι: «μόνο ὁ Θεὸς εἶναι καθαρός». Γι` αὐτὸ εἶπε ἡ Γραφὴ ὅτι ὁ οὐρανὸς δὲν εἶναι καθαρὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. (Εὐεργετινός, ἔκδ. Ματθαίου Λαγγῆ, τόμος Δ΄)
Μὲ ἀφορμὴ τὸ ὡς ἄνω πατερικὸ ἀπόφθεγμα ὁ νοῦς μας τρέχει ἀβίαστα καὶ στὸν ἀξιοσέβαστο ἐπιστημονικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται νυχθημερόν, ἀγωνιωδῶς καὶ πεισματωδῶς...

31 Αυγ 2015

Θεοφάνης Μαλκίδης: «Δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ κατανοήσουν πόσο ἱερὸ καὶ μεγάλο εἶναι τὸ ζήτημα τῆς Γενοκτονίας»

Ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Θ. Μαλκίδη στὴν 11η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακῆς Νεολαίας
«Τὰ τελευταία τοῦτα χρόνια στὸν τόπο αὐτὸ
εἰπώθηκαν τὰ χειρότερα ψέματα τῆς Ἱστορίας.
Εἰπώθηκαν ψέματα ποὺ ντράπηκαν καὶ τὰ ἴδια,
μία καὶ δὲν ντρέπονταν τὰ στόματα ποὺ τὰ 'λεγαν»
(Μενέλαος Λουντέμης, «Ὁδὸς Ἀβύσσου- Ἀριθμὸς Ο»)
Ἀφοῦ εἶπαν τόσα ψέματα, ἀφοῦ δὲν μπόρεσαν νὰ κατανοήσουν τὸ πόσο ἱερὸ καὶ μεγάλο εἶναι τὸ ζήτημα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἀναμενόμενο νὰ “ἀποσύρουν” τὸ κεφάλαιο γιὰ τὸ μαζικὸ ἔγκλημα ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία. Ἀντιθέτως στὸ βιβλίο τῆς Στ΄ δημοτικοῦ αὐτὸ ποὺ ἀντικατέστησε τὸ γνωστὸ-ὑβριστικὸ περὶ “συνωστισμοῦ” ἐπέτρεψαν ὁλόκληρη ἀναφορὰ καὶ μάλιστα σὲ πλαίσιο γιὰ τὸν βασικὸ ὑπεύθυνο τῆς Γενοκτονίας, τὸν Κεμάλ. Ἐκεῖ ὁ δάσκαλος τοῦ Χίτλερ θεωρεῖται ὁ δημιουργός τῆς σύγχρονης Τουρκικῆς Δημοκρατίας!!!!
Δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ καταλάβουν τὴν δολοφονία τοῦ λαοῦ μας στὴν Σμύρνη, στὴν Τραπεζούντα, στὴν Ἀδριανούπολη, γιὰ αὐτὸ χωρὶς αἰδῶ κατέθεσαν στεφάνια, τιμώντας τὸν Κεμάλ. Τὰ ψέματα γιὰ τὴν "διπλωματικὴ" ὑποχρέωση καὶ ἐδῶ περίσσεψαν...
Δὲν ἀντιλήφθηκαν τί ἔγινε τὸ 1919, τὸ 1922, τί καταστράφηκε στὰ βουνὰ τῆς Σάντας, στὴν πλατεία τῆς Ἀμάσειας, στὴν παραλία τῆς Σμύρνης, τί βαρβαρότητα ὑπῆρξε, ἡ ὁποία ἀφοῦ δὲν καταδικάστηκε, αὐτὴ ἐπαναλήφθηκε καὶ ἐπαναλαμβάνεται. Οἱ διεφθαρμένοι, οἱ ἀποτυχημένοι, ὑπονόμευσαν ἕνα ἱερὸ καὶ μεγάλο ζήτημα, ἀφήνοντάς το νὰ σύρεται, νὰ καταναλώνεται, νὰ εὐτελίζεται, ὅπως οἱ ζωές τους.
Μπροστὰ στὸ ψέμα, τὴν ἄρνηση, τὴν ὑπονόμευση, τὴν ἀπουσία, τὴν...

Παναγία: «Νὰ περιμένετε νὰ ΄ρθεῖ ἡ Τρίτη καταστροφὴ»

Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης
στὸ Κελλὶ τῶν Καρυῶν «Τυπικαριό»
Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΝΑ ποῦ θηλάζει τὸ παιδί της… τὴν Ἑλλάδα;
Γιατί τὸ ¨παιδί¨ της ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ νὰ πίνει τὸ γάλα αὐτό, τὸ χύνει;
Ἂς μεταφερθοῦμε στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 50 καὶ δὴ στὸ 1959 στὶς ἡμέρες τῆς ἐκφαντορικῆς ἀποκάλυψης τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ λόφο τῶν Καρυῶν τῆς Θερμῆς Λέσβου στὸ καινοφανὲς συναξάρι ἐκείνων τῶν στιγμῶν ὅπως μᾶς τὸ περιγράφει γιὰ πρώτη φορὰ ὁ κυρ. Φώτης Κόντογλου καὶ μᾶς ἀποδίδεται ἀκόμη σήμερα αὐθεντικὰ μέσα ἀπὸ ἐμπεριστατωμένες ἐκδόσεις.
¨-Βρὲ Δούκα, ποιός σοῦ τὰ λέει αὐτὰ τὰ λόγια;
- Ἡ Μαυροφόρα ποὺ κάθεται δίπλα μου, μοῦ λέει νὰ σᾶς πῶ
¨Θὰ ἔρθουν ἀνίατες ἀρρώστιες.¨
¨Θὰ γίνουν πόλεμοι.¨
¨Νὰ μετανοήσετε.¨
¨ Ἂν δὲν μετανοήσετε, νὰ περιμένετε νὰ ρθεῖ ἡ Τρίτη καταστροφή.¨
* Ποιὰ θὰ εἶναι, Δούκα, αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφὴ μὲ ρώτησε ὁ Μάρκος.
* Ποῦ νὰ ξέρω, Μάρκο, τί εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφή; Αὐτά μοῦ λένε νὰ σᾶς πῶ, αὐτὰ λέω.¨
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 συνέβησαν πάνω στὶς Καρυὲς- Θερμῆς Λέσβου καὶ ἄλλα πράγματα συγκλονιστικὰ ἀφετηρία σημαντικῶν καὶ ἀπρόβλεπτων ἐξελίξεων...

«Δέν εἶσαι μόνος» Τό σωματίδιο τοῦ θεοῦ


Πῶς ξεκίνησε τό σύμπαν; Τί ὑπῆρχε πρίν ἀπό αὐτό;Ὑπῆρχε χρόνος πρίν ἀπό τόν χρόνο; 
Οἱ ἐπιστήμονες εἶναι διχασμένοι. Ἀκόμα προσπαθοῦν νά λύσουν αὐτό τό πανάρχαιο αἴνιγμα. Στήν Ἐλβετία χιλιάδες ἐπιστήμονες ἐργάζονται στό μεγαλύτερο πείραμα τοῦ κόσμου. Ἀναζητοῦν τό «μποζόνιο τοῦ Χίγκς», ἤ ἀλλιῶς, τό «σωματίδιο τοῦ Θεοῦ». 
Ἔχει νά προσφέρει σήμερα ἡ Πατερική Θεολογία στήν ἀνθρώπινη ἀναζήτηση γιά τήν Ἀρχή τοῦ Κόσμου; Ποιά εἶναι ἡ προσφορά της στήν ἱστορία τῆς Ἐπιστήμης;

29 Αυγ 2015

Ἐγκώμιον εἰς τήν ἀποτομήν τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τοῦ μεγάλου Βαπτιστοῦ καί Προδρόμου τοῦ Χριστοῦ


τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ ΣτουδίτουΑποτέλεσμα εικόνας για Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
Πνευματικὴ πανήγυρις
Ὄντως λαμπρὰ καὶ θεϊκῆς χαρμοσύνης πλήρης ἡ σημερινὴ σύναξη, ποὺ μᾶς συγκέντρωσε ὅλους ἐμᾶς, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί, γιὰ νὰ γιορτάσουμε σήμερα τὸ πνευματικὸ πανηγύρι. Καὶ δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά, ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐπώνυμο τοῦ ἁγίου, τοῦ ὁποίου τελοῦμε τὴν μνήμη, μιὰ καὶ εἶναι καὶ θεωρεῖται «λύχνος φωτός». Χωρὶς ἀμφιβολία δὲν πρόκειται γιὰ λύχνο, ποὺ περιαυγάζει τοὺς σωματικούς μας ὀφθαλμοὺς μὲ γήϊνη ἀκτινοβολία. Γιατὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ λάμψη θὰ ἦταν παροδική, μὲ συνεχεῖς διακοπὲς ἀπὸ κάθε ἐμπόδιο, ποὺ θὰ παρεμβαλλόταν σὰν σκιά. Ἀντίθετα, πρόκειται γιὰ φῶς, ποὺ καταυγάζει μὲ τὴν ἀκτινοβολία τῆς θείας Χάριτος τὶς καρδιὲς ὅλων ἐκείνων, ποὺ ἀνέκαθεν ἔχουν συναχθεῖ στὴν ἑορτή, γιὰ φῶς, ποὺ ἀνυψώνει τὸν νοῦ στὴ θεωρία τῆς ἀθλήσεως τοῦ δικαίου. Κι ἔτσι, καθὼς μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας θὰ ἀτενίζουμε τὸ μακάριο τοῦτο πάθος, θὰ δημιουργοῦμε παράλληλα καὶ τὴν προϋπόθεση τῆς προσωπικῆς μας εὐφροσύνης. Γιατὶ τὸ αἷμα...

28 Αυγ 2015

"Γέρων Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής" Μητροπολίτης Λεμεσοῦ π.Ἀθανάσιος


Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τίς προσυνοδικὲς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου: «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2015
Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπιο». Καί, ὅταν κάποιος τοῦ ἀνέφερε ὅτι μία ἀπὸ τὶς προτάσεις ἦταν νὰ ἐλαττωθοῦν οἱ καθιερωμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νηστεῖες, ἐπειδὴ ὁ κόσμος δὲν τὶς κρατάει, ὁ Ὅσιος εἶπε:...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Ἱερόσυλε καί θρασύτατε Ἔντι Ράμα, στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν καί σήμερα πολλοί Σπυρομήλιοι….. Γι’ αὐτό σοῦ ξαναλέμε: Φρόνιμα!»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: 
«Τελικά ὁ ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, ἀποδεικνύεται καί ἱερόσυλος καί θρασύτατος. Διότι, χθές, 26 Αὐγούστου, λίγο μετά τίς 4 τά ξημερώματα, μέ τίς δικές του "εὐλογίες" ἡ πολεοδομική ἀστυνομία ὡλοκλήρωσε τόν στόχο τοῦ δημάρχου Χειμάρρας, γκρεμίζοντας τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στό χωριό Δρυμάδες τῆς Χειμάρρας. Ὅπως εἴχαμε τονίσει σέ πρόσφατες δηλώσεις μας, τήν ἐκκλησία αὐτή τήν εἶχε κατεδαφίσει τό βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο καθεστώς τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβέρ Χότζα. Ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες κάτοικοι τῶν Δρυμάδων, τήν ξανάκτισαν το 1992, δηλαδή μετά τήν παταγώδη πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος. 
Κι’ ὁ μέν Χότζα καί κομμουνιστής ἦταν καί δικτάτορας. Δέν πίστευε τίποτα κι’ ἔκανε ὅ,τι ἤθελε. Ὁ σημερινός, ὅμως, ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, πού παρουσιάζεται σάν δημοκρατικός ἡγέτης, συνεχίζει, δυστυχῶς, τήν τακτική τοῦ Χότζα. Κι’ ἔτσι ἀποδεικνύεται...

Σὰν σήμερα, στὶς 28/15 Αὐγούστου 1959, κοιμήθηκε ὁ Ὅσιος Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς


Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ δεῖτε καὶ ἐδῶ σχετικὴ ἀνάρτηση
Τὰ περὶ τῆς κοιμήσεώς του τὰ περιγράφει πολὺ γλαφυρὰ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ο Φιλοθεΐτης εἰς τὸ βιβλίον «Προθύμως Ἀνάβαινε», τὸ ὁποῖον εἶναι ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου:
«Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὴν Παναγίαν μας εἶναι ἀνωτέρα πάσης περιγραφῆς. Μόνον ποὺ ἀνέφερε τὸ ὄνομά της τὰ μάτια του ἔτρεχαν. Τὴν παρακαλοῦσε ἀπὸ καιρόν, νὰ τὸν πάρη, νὰ ξεκουρασθῆ. Καὶ τὸν εἰσήκουσεν ἡ Παντάνασσα. Τὸν ἐπληροφόρησε ἕνα μήνα πρὶν διὰ τὴν ἀναχώρησίν του. Μὲ ἐκάλεσε τότε ὁ Γέροντας καὶ μοῦ ὑπέδειξε τί νὰ ἑτοιμάσωμε. Ἐπεριμέναμε.
Τὴν παραμονὴν τῆς κοιμήσεώς του -14 Αὐγούστου 1959- ἐπέρασε νὰ τὸν ἴδη ὁ κ. Σχοινᾶς ἀπὸ τὸν Βόλον· ἦσαν γνώριμοι πολύ.
-Τί κάμετε, τοῦ λέγει, πῶς ἔχει ἡ ὑγεία σας;
-Αὔριον, Σωτήρη, ἀναχωρῶ διὰ τὴν αἰώνιαν πατρίδα. Ὅταν ἀκούσῃς τὶς καμπάνες, νὰ ἐνθυμηθῆς τὸν λόγον μου.
Τὸ βράδυ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας ὁ Γέροντας συνέψαλλε ὅσον ἠδύνατο μὲ τοὺς πατέρας. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν τὴν ὥραν ποὺ ἐκοινώνησε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια εἶπε· «ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου».
Ξημέρωσε 15η Αὐγούστου. Ὁ Γέροντας κάθεται στὴν μαρτυρική του πολυθρόνα στὴν αὐλὴ τοῦ ἡσυχαστηρίου μας. Περιμένει τὴν ὥραν καὶ τὴν στιγμήν.
Εἶναι σίγουρος διὰ τὴν πληροφορίαν ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ἡ Παναγία μας, ἀλλὰ...

Ἐδῶ καὶ τώρα ξανακτίστε τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο Ἀλβανοί… μπλέξατε

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δυστυχῶς τὰ γεωπολιτικὰ 
ἀφεντικά σας… σᾶς μπλέξανε…
Ὅλα ἔγιναν ὄχι τυχαῖα, ἀλλὰ μὲ σχέδιο χρόνου καὶ συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
Προεκλογικὴ περίοδο στὴν Ἑλλάδα καὶ ξεράσατε τὸ φαγητὸ ποὺ σᾶς ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες ὅταν ἤρθατε ξυπόλητοι..
Σᾶς πληρώνει καλὰ ὁ Ἀνατολίτης μας γείτονας, ὅπως σᾶς πλήρωνε τότε τὸ 1821 καὶ πιὸ πρὶν στὰ Ὀρλωφικὰ γιὰ νὰ σφάζετε ἀλλὰ τζιχὰντ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα μέχρι τὸ Ταίναρο;
«ΠΕΘΑΝΕ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ…». Τὰ δραματικὰ λόγια τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στὴν Χειμάρρα ποὺ γκρέμισαν οἱ Ἀλβανικὲς Ἀρχὲς τὰ ξημερώματα!!
«Λίγο μετὰ τὶς 4 τὰ ξημερώματα ἡ πολεοδομικὴ ἀστυνομία ἔφτασε στὸ σημεῖο καὶ οἱ μπουντόζες ἔπιασαν δουλειά.» δήλωσε στο CRASHONLINE ὁ πρόεδρος τοῦ παραρτήματος Ὁμόνοιας στὴ Χειμάρρα, Διονύσης Μπελέρης.
Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀκούγοντας τὸν θόρυβο τῶν μηχανημάτων, δὲν πρόλαβαν νὰ ἀντιδράσουν.
«Τὸ μόνο ποὺ κατάφεραν οἱ πιστοὶ ἦταν μὲ πόνο ψυχῆς νὰ ἀνασύρουν ὅσες...

27 Αυγ 2015

"Οἱ ἄνθρωποι τῆς Κόνιτσας εἶδαν πολλὲς φορὲς τὸν Ζυλιὲν νὰ ἀνηφορίζει μὲ τὰ πόδια τὸ βουνὸ καὶ νὰ πηγαίνει στὴν Ι.Μ Στομίου"

«Εὐχαριστῶ τὴν Ἑλλάδα ποὺ μὲ στήριξε. Εὐχαριστῶ ὅλους ἐδῶ στὴν Κόνιτσα, ποὺ μὲ βοήθησαν νὰ σταθῶ στὴ ζωὴ καὶ νὰ προχωρήσω». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ 20χρονος Ζυλιέν, ποὺ «δραπέτευσε» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011 καὶ σήμερα εἶναι πρῶτος εἰσακτέος στὸ ΤΕΙ Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν Πειραιᾶ μὲ 18.500 μόρια, μιλᾶ στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ γιὰ τὸν δικό του προσωπικὸ ἀγώνα στὴ νέα πατρίδα του, ὅπως ἀποκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ζυλιὲν διαμένει τὰ τελευταῖα τρία χρόνια στὸ....

Σταγόνες ἀπὸ τὸν χείμαρρο τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ τῶν Νηπτικῶν γιὰ τὴν προσευχὴ

Φωτό: Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πατερικὰ Θησαυρίσματα» τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Ἁγιορείτου, ἐκδόσεις “Ὀρθόδοξος κυψέλη”
Μὲ τὴν προσευχὴ μιλάει ὁ ἄνθρωπος ἄμεσα μὲ τὸν Θεό. Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ ἄνθρωπος γίνεται παιδὶ τοῦ Θεοῦ! Μὲ τὴν προσευχὴ ξεπερνιοῦνται τὰ ἐμπόδια τοῦ βίου τούτου, δηλαδὴ οἱ θλίψεις, οἱ στενοχώριες, τὰ βάσανα, οἱ δυστυχίες, οἱ στερήσεις, οἱ μηχανορραφίες, οἱ ραδιουργίες, οἱ καταλαλιὲς καὶ οἱ συκοφαντίες. Μὲ τὴν προσευχὴ συντρίβονται τὰ βέλη τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.
Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦμε τὴ μακάρια ὑπομονὴ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτήρα Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦμε περισσότερη πνευματικὴ δύναμη!... Μὲ τὴν προσευχὴ παίρνουμε τὴν οὐράνια παρηγοριὰ καὶ παραμυθία τῆς ψυχῆς! Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦμε τὴν Οὐράνια Σοφία. Μὲ τὴν προσευχὴ τελοῦνται τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Μὲ τὴν προσευχὴ λαμβάνουμε τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, δηλαδὴ τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ πνευματικὰ ἀγαθά! Μὲ τὴν προσευχὴ ἀντλοῦμε περισσότερο θάρρος, ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα.
Μὲ τὴν προσευχὴ οἱ ἅγιοι ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐτέλεσαν θαύματα, νεκροὺς ἀνέστησαν, ἀσθενεῖς θεράπευσαν καὶ λογῆς-λογῆς βασανιστήρια ὑπέμειναν!... Μὲ τὴν προσευχὴ γινόμαστε ὅμοιοι μὲ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι νύχτα-μέρα ὑμνοῦν καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεό! Μὲ τὴν προσευχὴ γίνονται τὰ θαύματα! Μὲ τὴν προσευχὴ θεραπεύονται ἀνίατες ἀσθένειες καὶ ἐκδιώκονται τὰ δαιμόνια! Μὲ τὴν προσευχὴ μποροῦμε νὰ...

27 Αὐγούστου 1922 ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης "φεύγει" ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος

Κορυφαῖος μάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης. Στὴν ἀπροστάτευτη Σμύρνη, ποὺ ὅλοι οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες τὴν ἐγκαταλείπουν προστρέχει νὰ βρεῖ καταφύγιο ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν τὴν ὑστάτη ὥρα, στὶς 25 Αὐγούστου [πατρῶο ἢ παλαιὸ ἡμερολόγιο], τοῦ ἐξασφαλίζει θέση σὲ ἀτμόπλοιο καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν καταδικασμένη πόλη γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Τούρκων, ἐκεῖνος ἀτάραχος ἀπαντᾶ: «Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ χρέος τοῦ καλοῦ ποιμένος εἶναι νὰ παραμείνει μὲ τὸ ποίμνιόν του». Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων ἀτάκτων Τσετῶν ὑπὸ τὸν Κιορ Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τὴν ἑπομένη τελεῖ λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ προσεύχεται σὰν ταπεινὸς λευίτης καὶ ἐγείρεται ὡς ἅγιος. Εἶναι τὸ τελευταῖο κήρυγμά του «Ἡ Θεία Προνοια”, λέγει, “δοκιμάζει τὴν πίστιν μας καὶ τὸ θάρρος μας καὶ τὴν ὑπομονὴ μας τὴν ὥραν αὐτήν. Ἀλλ’ ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τοὺς χριστιανούς. Εἰς τὰς τρικυμίας ἀναφαίνεται ὁ καλὸς ναυτικὸς καὶ εἰς τὰς δοκιμασίας ὁ καλὸς Χριστιανός. Προσεύχεσθε καὶ θὰ παρέλθει τὸ ποτήριον τοῦτο. Θαρρεῖτε ὡς ἐμπρέπει εἰς καλοὺς χριστιανούς». Εἶχε τελειώσει ἡ λειτουργία, ὅταν ἕνας ὑπαστυνόμος τὸν πληροφόρησε ὅτι ὁ φρούραρχος τὸν ζητὰ στὸ φρουραρχεῖο. Γαλήνιος ὁ Χρυσόστομος ἀποχαιρετᾶ τὸ πλῆθος, καὶ ἀνεχώρησε μὲ τὸν «καβάση» (κλητήρα) του, Θωμὰ Βούλτσιο. Ἀπὸ τὴν κατάθεση...

Ὁ «πόλεμος» αὐτὸς ποὺ ἔφτασε στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ αὐτοκτονία τῆς Εὐρώπης

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τελειώνει ἡ Μεταπολίτευση;
Καὶ ἔγω πρέπει νὰ ¨ξεσκονίσω¨ τὰ ἀρχεῖα τῆς καρδιᾶς μου καὶ νὰ ἀποδώσω στὸ ἀγαπητὸ καὶ Χριστεπώνυμο κοινὸ λόγους ὠφέλιμους ἀπὸ στόμα Ὀρθόδοξου Ἀσκητῆ ποὺ βρίσκεται πολὺ μακριά μας καὶ μάλιστα σὲ ἐμπόλεμη ζώνη ὅπου δὲν πετάει οὔτε ταχυδρομικὸ περιστέρι.
Μᾶς πῶς τὰ ξέρει αὐτά;
Σηκώνει τὰ χέρια του ψηλὰ τὴν ὥρα ποὺ σφυρίζουν οἱ σφαῖρες γύρω του καὶ κατεβάζει ¨τὸν Οὐρανὸ¨.
Αὐτὴ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐξ αἰτίας τοῦ Ἑλληνικοῦ αἵματος ποὺ κυλάει στὶς φλέβες του καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθόδοξης Πίστης - Σχέσης ποὺ ἑνώνει σήμερα ἐν Χριστῷ τοὺς ἀνθρώπους.
Οἱ  λόγοι του ¨καμπάνες¨ γιὰ τοὺς πολιτικούς, τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἐμᾶς καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Προσπάθησα νὰ τοὺς ταξινομήσω ἀλλὰ δὲν μπόρεσα… ἀξιολογῆστε τους ἐσεῖς καὶ ταξινομῆστε τους μέσα στὴν καρδιά σας.
Ἀκολουθοῦν οἱ πνευματικὲς ἀποστάξεις αὐτοῦ τοῦ τίμιου Γέροντα ποὺ ἀποκορυφώνουν τὴν συγκίνηση καὶ μᾶς τροχοδρομοῦν πρὸς ἄλλες καταστάσεις ποὺ πρόκειται νὰ...

26 Αυγ 2015

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἡ σημασία του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ζωὴ»

Ἁγιογραφία τοῦ Ἡσυχαστηρίου
Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικῆς
Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
1. Ἀσκητικὴ Ἀνατολὴ καὶ ὑλιστικὴ Δύση
Ὁ εἰκοστὸς αἰώνας σημάδεψε ἀποφασιστικὰ τὴν ζωὴ ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, ἀναπόφευκτα δὲ καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς μόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ διαστροφὴ τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας ἀπὸ τοὺς Φράγκους θεολόγους τοῦ Παπισμοῦ μετὰ τὸ σχίσμα (1054) καὶ ὁ ἀπὸ ὀρθὴ ἀντίδραση, ἀλλὰ σὲ λάθος κατεύθυνση, προκύψας καὶ πορευθεὶς ἀνθρωποκεντρικὸς Προτεσταντισμὸς συνετέλεσαν στὴν δυσφήμηση καὶ ἀπαξίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ συνέπεια νὰ κυριαρχήσει στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἐπέκτασή της πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὁ ἄθεος καὶ ἐκκλησιομάχος Οὐμανισμὸς τῆς ἀναγεννήσεως καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ ἢ καλύτερα Διασκοτισμοῦ τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.
Οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς μόνης ἀληθινῆς θεϊκῆς ἀποκαλύψεως, ἔπαυσαν νὰ ἐπιδροῦν ἐπὶ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἐξημερώνουν καὶ νὰ ἐξυψώνουν τὰ ἤθη τῶν λαῶν, νὰ ὁδηγοῦν στὴν ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, τὴν ὀλιγάρκεια, τὴν καταλλαγή, τὴν συμφιλίωση, τὴν εἰρήνη. Ὁ ἀθεϊσμὸς μὲ τὸν συμπαρομαρτοῦντα ὑλισμὸ ἀγρίεψαν τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἔστρεψαν ἐγωϊστικὰ στὴν ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, στὴ σαρκολατρεία καὶ ἡδονοθηρία, στὸν ἀθέμιτο πλουτισμὸ καὶ στὴν ἐκμετάλλευση τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. Ἡ ἀπόκτηση χρημάτων καὶ ἡ ὑλικὴ εὐημερία, τὸ ὑλικὸ κέρδος καὶ ἡ κοσμικὴ δύναμη καὶ ἐξουσία, θεωρήθηκαν ὡς οἱ ἀπόλυτες ἀξίες τῆς ζωῆς, ὄχι μόνο στὰ φιλελεύθερα καπιταλιστικὰ...

Ἀλβανικὴ πρόκληση: Γκρέμισαν ξημερώματα τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο στοὺς Δρυμάδες Χειμάρρας!!!

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ himara, σήμερα τὰ ξημερώματα ὁλοκληρώθηκε ὁ στόχος τοῦ δημάρχου Χιμάρας νὰ γκρεμίσει τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμάδες.
Λίγο μετὰ τὶς 4 τὰ ξημερώματα ἡ πολεοδομικὴ ἀστυνομία ἔφτασε στὸ σημεῖο καὶ οἱ ἐκσκαφεῖς ἔπιασαν δουλειά. Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀκούγοντας τὸν θόρυβο τῶν μηχανημάτων, δὲν πρόλαβαν νὰ ἀντιδράσουν.
Ἀπαρηγόρητοι οἱ κάτοικοι τῶν Δρυμάδων σηκώθηκαν ἀπὸ νωρὶς τὰ ξημερώματα γιὰ νὰ μαζέψουν τὰ κομμάτια τοῦ ναοῦ, τὰ κομμάτια τῆς πίστης τους, τὰ κομμάτια τοῦ ἑαυτοῦ τους.
Τὰ πλάνα προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κανάλι top channel τὸ ὁποῖο πρὶν δύο χρόνια εἶχε ἀξιώσει δικαιώματα ἀπὸ ἀποκλειστικὸ βίντεο τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ καὶ εἶχε προκαλέσει προβλήματα στὸ διαδικτυακὸ μας κανάλι. 
Δεῖτε φωτογραφίες καί πλάνα τὴν ὥρα τοῦ γκρεμίσματος…

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, οἱ ἁγιασμένοι σύζυγοι…

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.
Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Αρχικά,η  Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.
Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία, ὁδηγήθηκε στὴν εὐσέβεια. Σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, εἶδε 23 νέους, πιστοὺς Χριστιανοὺς, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Μαρτύριο, ἐνῶ τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιασμένος ὁ Ἀδριανὸς ἀπὸ ὅσαεἶδε καὶ ἄκουσε, εἶπε στοὺς εἰδωλολάτρες, ὅτι καὶ αὐτὸς πλέον πιστεύει στὸν ἀληθινό Θεό. Συνελήφθη, ἐφυλακίσθη καὶ ἐβασανίσθη φρικτά.
Ἡ εὐσεβὴς Ναταλία, γεμάτη χαρὰ γιὰ τὴν μεταστροφὴ τοῦ συζύγου της στὴν εὐσέβεια, μὲ προσευχὲς καὶ λόγια θερμὰ καὶ μὲ τὴν παρουσία της στὴ φυλακή, στήριξε τὸν σύζυγό της, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγαλλίαση καί θαυμαστή καρτερία ὑπέστη θάνατον μαρτυρικό. Ἡ Ναταλία ἔζησε ἀπό κοντά τό μαρτύριο τοῦ συζύγου της καί μέ εὐλάβεια ἀσπαζόταν τά δεσμά του. Οἱ εἰδωλολάτρες θέλησαν νὰ κάψουν τὸ μαρτυρικό του σῶμα, μαζί μέ τά λείψανα τῶν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...