ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

20 Σεπ 2014

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν: "Σταυροφόροι - Νικηφόροι"

Φωτογραφία «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ», μὲ θέα τὴν Ἁγία Ἄννα τοῦ Ἁγίου Ὅρους
Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
 (Μαρκ. Ἡ' 34-Θ' 1)
Ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ συνοψίζει ὁλόκληρο τὸ κεφάλαιο τῆς πίστεως, πιστοποιώντας τὴν ἀνάσταση καὶ ὁδηγώντας πρὸς τὴ σωτηρία.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μέσα στὴν ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς πτώσεως καὶ τῶν παθῶν, ὁ ξεκάθαρος λόγος τοῦ Κυρίου περὶ τῆς ἄρσεως τοῦ σταυροῦ, ἴσως φαίνεται σκληρὸς καὶ βαρύς. Ὅμως, οἱ ἅγιοι τς Ἐκκλησίας μας ποὺ βίωσαν αὐτὴ τὴν ζωή, στὴν ὁποία προηγεῖται ὁ πόνος τοῦ Σταυροῦ γιὰ νὰ ἐπέλθει ἡ βιωματικὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἀποδεικνύουν ὅτι μόνο δι' αὐτῆς τῆς ὁδοῦ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ὁδηγηθεῖ καὶ νὰ...

19 Σεπ 2014

Πατερικὲς συμβουλὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πλησίον


Τοῦ ἀββᾶ Ἠσαΐα
Ἂν ἕνας ἀδελφός σο κάνει κακὸ καὶ τὸν κατηγορήσει κάποιος μπροστά σου, φύλαξε τὴν καρδιά σου, γιὰ νὰ μὴν ἀνανεωθεῖ μέσα σου ἡ κακία. Θυμήσου ἀμέσως τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔχεις κάνει ἐνώπιον το Θεοῦ καὶ ποὺ θέλεις νὰ σο συχγωρεθοῦν, καὶ μὴν ἀνταποδώσεις (τὸ κακὸ) στὸν πλησίον σου.
Ἂν ἀκούσεις ὅτι κάποιος εἶπε κακὸ λόγο γιὰ σένα, καὶ τὸν συναντήσεις κάπου ἢ σὲ ἐπισκεφθεῖ, δῶσε, ὅσο μπορεῖς, στὸ πρόσωπό σου ἔκφραση πρόσχαρη καὶ καλωσυνάτη καὶ μὴν τοῦ πεῖς τίποτε π΄ ὅσα ἄκουσες. Γιατί εἶναι γραμμένο: «Ὃς μνησικακεῖ παράνομος» (Παροιμ. 21:24).
Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐεργετινό, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου

Σεβασμιώτατε Σύρου ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση!

Ἀκούστηκαν τὸν προηγούμενο καιρὸ πολλὰ (δές δδδ) σχετικὰ μὲ τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἀντικανονικὴ κίνηση τοῦ Μητροπολίτου Σύρου, νὰ παρερευθεῖ στὴν χειροτονία τοῦ νέου αἱρετικοῦ παπικοῦ ἐπισκόπου τῆς Σύρου Πέτρου. Ἐπειδὴ τὸ ἐπίμαχο βίντεο «ἀνέβηκε» προσφάτως στὸ youtube μπορεῖτε νὰ βεβαιωθεῖτε γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν πληροφοριῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παρουσία του λοιπόν, ὁ Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος προσέφερε στὸν παπικὸ ἐπίσκοπο μία ἀρχιερατικὴ Μίτρα ὡς δῶρο καὶ τὸν προσφώνησε ἐπίσημα, ὡσὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, πλέκοντάς του μάλιστα στεφάνια μὲ πολλὰ ἐγκώμια καὶ ἐπαίνους. Τὸ ἀποκορύφωμα πραγματοποιήθηκε στὸ τέλος ὅταν φώναξε… «Ἄξιος» στὸν νεοχειροτονηθέντα!!!
Ἐπειδὴ ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ νεροκουβαλητὲς τοῦ οἰκουμενισμοῦ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἕνα καὶ ὅτι ἡ ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» εἶναι ἐφικτή, τοὺς λέμε τὸ ὅτι δὲν ἀσπαζόμαστε τὶς αἱρετικές τους δογματικὲς ἀπόψεις, ἀλλὰ μόνο τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων. Δεῖτε σχετικά…

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Τήν Γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνική"


18 Σεπ 2014

Ὁ Ὀμπάμα παραδέχτηκε ὅτι ὁ Ἄσαντ προστάτευε τοὺς Χριστιανοὺς στὴν Συρία

Στὴν φωτογραφία ποὺ τραβήχτηκε τὴν Κυριακή, 20 Ἀπριλίου 2014, ὁ Πρόεδρος τῆς Συρίας Μπασὰρ Ἄσαντ, ἐλέγχει ἕνα κατεστραμμένο ναὸ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ χριστιανικὸ χωριὸ Μααλούλα, κοντὰ στὴ Δαμασκὸ.
Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ἐξέπληξε τοὺς ἐπισκέπτες του, τὴν ἀντιπροσωπεία τῶν Ἀνατολικῶν Χριστιανῶν Πατριαρχῶν, τὴν Πέμπτη, ὅταν τοὺς εἶπε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Συρίας Μπασὰρ ἂλ-Ἄσαντ "προστάτευε τοὺς Χριστιανοὺς στὴ Συρία."
Ὁ Ὀμπάμα συναντήθηκε μὲ τὴν ἀντιπροσωπεία στὸ Λευκὸ Οἶκο γιὰ 35 λεπτά, κατὰ τὰ ὁποία, οἱ πατριάρχες παρουσίασαν ἕνα ἔγγραφο στὸ ὁποῖο ἐκτίθεται ἡ κατάσταση τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν, ποὺ ὀφείλονται ἐν μέρει στὴν ἐπέκταση τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτος στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία (ISIS).
Πηγὲς ἀνέφεραν στὴν ἀραβική Al-Akhbar, ὅτι το highlight τς συνάντησης ἦταν ὅταν ὁ Ὀμπάμα εἶπε τὴν ἑξῆς φράση: «Γνωρίζουμε ὅτι ὁ πρόεδρος Μπασὰρ ἂλ-Ἄσαντ στὴ Συρία προστάτευε τοὺς Χριστιανούς».
Ὁ Ὀμπάμα χρησιμοποίησε στὴ συνέχεια τὸν ὄρο "ἡ συριακὴ κυβέρνηση" ἀντὶ το "καθεστῶτος", τὸ ὁποῖο συνήθως χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ὅταν περιγράφουν τὴν κυβέρνηση στὴ Συρία.
Ἔκπληκτοι οἱ συμμετέχοντες δὲν μποροῦσαν νὰ πιστέψουν...

Τελετὴ ἀπόσυρσης ἀεροσκαφῶν A-7 ἀπό τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία


Ἡ Πολεμικὴ Ἀεροπορία (Π.Α.), διοργανώνει τελετὴ ἀπόσυρσης τῶν ἀεροσκαφῶν A-7, στὴν 116 Πτέρυγα Μάχης (116 ΠΜ)/Ἀεροπορικὴ Βάση Ἀράξου, τὴν Παρασκευὴ 17 Ὀκτωβρίου 2014, μετὰ ἀπὸ 39 χρόνια παρουσίας στοὺς ἑλληνικοὺς οὐρανούς.
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνε στατικὴ ἔκθεση...

Στὴν Ἑλλάδα τὴν ἀμφισβητοῦμε καὶ στὴν Αὐστραλία τιμοῦν τὴν μνήμη τῶν θυμάτων τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας!

Ἡμέρα μνήμης γιὰ τοὺς Ἕλληνες τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
στὴν βουλὴ τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας στὴν Αὐστραλία
Tοῦ  Σ. Χατζημανώλη
Τὰ θύματα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Ἀνατολίας καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τιμήθηκαν σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὴ πολιτειακὴ Βουλὴ τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας.
Οἱ Ποντιακοὶ σύλλογοι τῆς Πολιτείας, «Ποντοξενιτέας», «Παναγία Σουμελὰ» καὶ «Διογένης» (Wollongong), τίμησαν ἀπὸ κοινοῦ τὴ μνήμη τῶν προγόνων τους, καθὼς καὶ αὐτοὺς ποὺ πρωτοστάτησαν στὰ πρόσφατα ψηφίσματα ἀναγνώρισης τῆς γενοκτονίας στὸ...

Γιγαντιαία ἐπιχείρηση ἀπὸ CIA, ΜΙ6 καὶ ΕΥΠ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ πυρήνων τῶν τζιχαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα

Σὲ πλήρη ἐξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία ἐπιχείρηση ἑλληνικῶν καὶ ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ Πυρήνων καὶ μηχανισμῶν τῶν τζιχαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ παράλληλά τα πρῶτα ἀποτελέσματα ἀπὸ τὶς ἔρευνες ἐμφανίζουν τὴ χώρα μας ὡς σταθερὸ καὶ προνομιακὸ προορισμὸ τῶν ἀκραίων ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων. Τὰ κλιμάκια τῆς Ἀμερικανικῆς CIA, τῆς Βρετανικῆς ΜΙ6 καὶ τῆς ΕΥΠ ἔχουν ἐντοπίσει μέχριν σήμερα ἑκατοντάδες τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι «στάθμευσαν» γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ συνέχεια μέσω Τουρκίας πέρασαν στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Συρία.
Ἡ ἔρευνα ποὺ συνεχίζεται, δείχνει πυρῆνες τζιχαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὴ στρατολόγηση ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποδοχὴ ἀκραίων ἰσλαμιστῶν, ποὺ ἔχουν στρατολογηθεῖ στὸ Κόσοβο, τὴν Ἀλβανία καὶ σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Οἱ πράκτορες ποὺ συμμετέχουν στὴν ἐπιχείρηση, ἔχουν καταγράψει τὶς κινήσεις καὶ τὶς τηλεφωνικὲς συνομιλίες τῶν τζιχαντιστῶν, ἐνῶ ἰδιαίτερο βάρος δίνουν στὴν....

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου μέ θέμα: «Ἀγάπη καὶ διάκριση μέσα στὸν γάμο»

Τὴν πρώτη μέρα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῶν Ἁγίων Σαράντα τῆς Βορείου Ἠπείρου

Στὶς 15 Σεπτεμβρίου ἄνοιξαν οἱ πύλες τῶν σχολείων  ὅλων τῶν βαθμίδων στὴν ἀλβανικὴ ἐπικράτεια. Μαζί τους καὶ οἱ πύλες τῶν σχολείων ποὺ φοιτοῦν τὰ Βορειοηπειροτόπουλα.
Μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια προσπαθοῦν νὰ κρατηθοῦν στὴ ζωὴ τὰ ὑπάρχοντα σχολεῖα. Ὑπάρχει ἀκόμα ἕνας ἀριθμὸς μαθητῶν ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἡ Ἑλληνική μας Κοινότητα εἶναι δύσκολα νὰ σβήσει, πὼς οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι δύσκολα νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ ἅγια χώματά τους καὶ δίνουν μάχη μὲ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες, μὲ τὶς πιέσεις καὶ τὶς φοβέρες, μὲ τὴν ἀμέλεια καὶ τὴν ἀνευθυνότητα μερικῶν, τὶς μέθοδες συρρίκνωσης καὶ ἀφομοίωσης ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κατεστημένο καὶ πὼς ἡ μάχη γιὰ ἐπιβίωση καὶ γιὰ πρόοδο εἶναι τεράστια. Εἶναι γιγαντιαία.
Βρεθήκαμε στὸ ἐννιάχρονο σχολεῖο τῶν Ἁγίων Σαράντα. Ένα σχολεῖο ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ἔχει βγάλει μία πλειάδα μαθητῶν, ἕνα σχολεῖο ποὺ βουίζει ἀπὸ Βορειοηπειροτόπουλα μαθητὲς καὶ μαθήτριες, ἕνα σχολεῖο, ὅμως, ποὺ ἔμεινε στὴν ἀφάνεια.
Τονίσαμε πὼς ἔχει βγάλει μία πλειάδα μαθητῶν καὶ τὸ ἐννοοῦμε. Κάθε χρόνο ἄνω τῶν εἴκοσι μαθητῶν καὶ μαθητριῶν συνέχισαν στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀλβανικὰ πανεπιστήμια, λέγοντας μὲ ὑπερηφάνεια πὼς προέρχονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ...

17 Σεπ 2014

Γεωπολιτικοὶ λαθρέμποροι μὲ στρατιωτικὲς φόρμες γυμνάζονται στὸ Αἰγαῖο

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τελειώνει ἡ καλοκαιρινὴ σεζὸν καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἔρθουν τὰ τελευταῖα φθινοπωρινὰ γκροὺπ μὲ τουρίστες. Ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ λαθρέμποροι τῆς ἱστορίας καὶ τῶν γενοκτονιών.
 Τοῦρκοι Εὐέλπιδες ἀσκήθηκαν σὲ ἀσκήσεις Κομάντος ἀπὸ Ἀξιωματικούς των Εἰδικῶν Δυνάμεων καὶ μοναδικὸ ἀντικείμενο εἶχαν τὴν προσέγγιση, ἀπόβαση καὶ κατάληψη νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. (πηγή: Βετεράνος, olympia spyr)
Καὶ γιατί δὲν πᾶνε νὰ κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων στὴν οὐδέτερη ζώνη ποὺ θέλει νὰ ἀνοίξει ἡ Τουρκία εἰς βάρος τῶν συνόρων της Συρίας καὶ τοῦ Ἰράκ; Ἀπὸ χθὲς τὸ λαθρεμπόριο μὲ τὰ συνεταιράκια τοὺς τζιχαντιστὲς τελείωσε ἐν ὄψη τῶν συμμαχικῶν βομβαρδισμῶν ποὺ ἤδη ξεκίνησαν. Σοῦ λέει ἐκεῖ σε λίγο "θὰ φάει μύγα ΣΙΔΕΡΟ καὶ τὸ κουνούπι ΑΤΣΑΛΙ" μὲ τὴν φωτιὰ τῶν συμμάχων καὶ τῶν Ρώσων ποὺ πάει νὰ πέσει .Ἀλλὰ καὶ ποὺ ξέρεις τί γίνεται μὲ τοὺς Κούρδους ποὺ....

Τούρκικη ἐπιτροπὴ ἔρχεται νὰ μᾶς … «μαλώσει» γιὰ τὸ ἀντιρατσιστικὸ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ τουρκικὸ θράσος φαίνεται πὼς δὲν ἔχει ὅρια καὶ μεγαλώνει ἀκόμα περισσότερο ὅταν οἱ γείτονες αἰσθάνονται πὼς μὲ τὰ νταηλίκια θὰ πάρουν αὐτὰ ποὺ θέλουν καθὼς οἱ ἄλλοι θὰ σκύβουν ραγιαδίστικα τὸ κεφάλι. Αὐτὴ τὴν φορὰ τὸ τουρκικὸ θράσος ἔχει σὰν ἐπίκεντρό το περίφημο ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο. Παρόλο ποὺ δὲν τόλμησαν οἱ συντάκτες τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ νὰ ἀναφέρουν συγκεκριμένα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν χριστιανῶν καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, ἂν καὶ ἀνέφεραν τὸ ἑβραϊκὸ ὁλοκαύτωμα, οἱ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν ἱκανοποιηθεῖ καὶ γιὰ αὐτὸ ἑτοιμάζουν… κάθοδο στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα. Καὶ μόνο ποὺ τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ κάνει μιὰ ἀφηρημένη νύξη γιὰ τὴν μὴ ἀναγνώριση τῶν γενοκτονιῶν ποὺ ψηφίστηκαν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, φαίνεται πὼς ἔχει ἐξαγριώσει κάποιους στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ γι’ αὐτὸ ἑτοιμάζονται νὰ κάνουν προκλητικὴ παρέμβαση στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aydinlik, (17/9), μιὰ τουρκικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ μάλιστα ἔχει καὶ τὸ προκλητικὸ ὄνομα, «Ἐπιτροπὴ Ταλαὰτ Πασά»,  δηλαδὴ τοῦ ἀρχιγενοκτόνου τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πρόκειται νὰ....

Παρουσίαση Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Ἁμαρίου Κρήτης


Σὲ αὐτὴ τὴν ἐκπομπὴ θὰ γνωρίσουμε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων τοῦ δήμου Ἁμαρίου στὴν Κρήτη. Πρόκειται γιὰ ἕνα μοναστήρι μέ ιδιαίτερη ἱστορία ἀλλὰ καὶ παράδοση ὅπου ἀξίζει νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖτε. Παραγωγὴ B.A.N.G Productions.

Ἐκδήλωση στὴν Θεσσαλονίκη μὲ θέμα "Ἡ Γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς"


Τὴν Κυριακὴ 21 Σεπτεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μμ διοργανώνεται ἐκδήλωση μὲ θέμα: "Ἡ Γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς". Κεντρικοὶ ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ Μοναχὸς Φίλιππος ἀπὸ τὴν Μικρὴ Ἁγία Ἄννα Ἁγίου Ὅρους καὶ ὁ Νίκος Χειλαδάκης (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος). 
Στὴν ἐκδήλωση συμμετέχουν ὁ καλλιτεχνικὸς χορευτικὸς ὅμιλος "Πύρριχος" καὶ ὁ Βυζαντινὸς χορὸς τῶν ἀναλογίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλευθέριου.
Διοργανωτές: "Ἐθνεγερσία" Μακεδονίας Θράκης καὶ Ἠπείρου καὶ τὸ Κίνημα Ἐλευθερίας

16 Σεπ 2014

Σκωτία: Σκω(ο)τείνιασε ἡ ὁρατότητα στὴν Εὐρώπη;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε σκωτσέζικο ντούς; Ποιὸς μᾶς λέει ὅτι τὰ χονδρὰ μάλλινα πουλόβερ τῆς Μ. Βρετανίας δὲν ξηλώνονται; Ποιὸς μᾶς λέει ὅτι στὸ μέλλον ὁ Ἐγγλέζος τελετάρχης Συνόδων καὶ Συνεδρίων δὲν θὰ προσφωνεῖ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τς Σκωτίας δίχως νὰ κάνει λάθος ὅπως ἔκανε μὲ αὐτὸν τῶν Σκοπίων ποῦ καπηλεύθηκε τὴν ὀνομασία τῆς Μακεδονίας; Ποιὸς μᾶς λέει ὅτι κάποια πράγματα σήμερα δὲν πληρώνονται τοῖς μετρητοῖς; Τελικὰ ὅλο μπελάδες αὐτὴ Εὐρώπη στὸ κεφάλι της.
Ἐκεῖ ποὺ ἔλεγε κανεὶς ὅτι τουλάχιστον στὴν ΕΕ ὑπάρχει μιὰ αὐτάρκης ἐνεργειακὴ χώρα ὅπως τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο κάποιοι ἐπιδιώκουν νὰ τὸ ξεχαρβαλώσουν. Μήπως τελικὰ ὅλο το παιχνίδι περὶ τῆς ἀνεξαρτησίας ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἐνεργειακὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης ποὺ προοιωνίζεται δυσοίωνο λόγω Οὐκρανίας καὶ σύντομα λόγω Ἰρὰκ-Συρία-Μ. Ἀνατολή; Ὅλοι οἱ κακεντρεχεῖς ἑταῖροι ἑτοιμάζονται νὰ χαροῦνε τὴν ἐπαύριον τῆς Πέμπτης βλέποντας τὸ Ἐγγλέζικο φλέγμα νὰ....

Στὰ σχολεῖα ἡ πατρίδα ἀργοπεθαίνει...

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
Ὁ Ἀθηναῖος ἀγωνιστὴς τοῦ Εἰκοσιένα Γεώργιος Ψύλλας στὰ «Ἀπομνημονεύματα τοῦ βίου του» (Ἀθήνα 1974, σέλ. 286-287), καταγράφει ἕνα χαριτωμένο ἀξιομνημόνευτο περιστατικό: «Ἕνας Θεσσαλὸς προεστός, ἐντελῶς ἀναλφάβητος, χρησιμοποιεῖ τὸν δάσκαλο τοῦ χωριοῦ καὶ ὡς γραμματικό του. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ δάσκαλος δὲν ἦταν σὲ ὅλα ὑπάκουος, ὁ προεστὸς προτείνει στὴν γενικὴ συνέλευση τῶν κατοίκων τὴν ἀπόλυσή του. Γιατί, ρωτάει ὁ δάσκαλος ἐμβρόντητος. Γιατί δὲν ξέρεις γράμματα, ἀπαντᾶ ὁ δημογέρων. Καὶ ποιὸς τὸ λέει αὐτό; Ἐγώ! Ἀπαντᾶ ὁ προεστός. Γράψε τὴν λέξη βόδι νὰ δοῦμε ἂν ξέρεις. Ὁ δάσκαλος ἔγραψε σ’ ἕνα χαρτί, βόδι. Τότε ὁ προεστὸς ζωγραφίζει σ’ ἕνα ἄλλο χαρτὶ ἕνα βόδι, τὸ δείχνει στοὺς χωριανοὺς -τὸ ἴδιο ἀναλφάβητους- καὶ ρωτάει:
-Πέστε μέ, ποιὸ χαρτὶ γράφει βόδι;
-Τὸ δικό σου, ἀπαντοῦν ὅλοι. Καὶ ἔδιωξαν τὸν ταλαίπωρο τὸν δάσκαλο».
Τὴν ἴδια πονηρὴ τακτικὴ ἀκολουθεῖ, τρόπον τινά, καὶ ὁ ἡμέτερος προεστός, τὸ πολύπαθο ὑπουργεῖο Παιδείας. Σὲ ὅλες τὶς διαμαρτυρίες ποὺ γίνονται γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων Γλώσσας, ἡ ἀπάντηση εἶναι... τὸ χαρτὶ μὲ τὸ βόδι.
Στὰ ἀκαταμάχητα καὶ τεκμηριωμένα ἐπιχειρήματα τῶν διαφωνούντων τὸ ὑπουργεῖο καὶ....

Μόλις κυκλοφορήθηκε: Κοινωνικὰ παλαιῶν διδασκάλων (Μέρος Α')Κυκλοφορηθηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς "Ἑνωμένης Ρωμηοσυνης" τὸ βιβλίο "Κοινωνικὰ Παλαιῶν διδασκάλων" (Τόμος A΄), ἀπὸ τὴ μουσικὴ σειρὰ "Ψαλτικὴ παράδοση" (ἐπετειακὴ ἔκδοση). Πρόκειται γιὰ μιὰ καλαίσθητη ἔκδοση ἡ ὁποία συνδιάζοντας τὴν χειρόγραφη παράδοση μὲ τὴν τεχνολογικὴ τελειότητα ἀναδεικνύει τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἔντυπου βιβλίου ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικό. Τὸ βιβλίο περιέχει 400 σελίδες καὶ τιμᾶται στὰ 16 εὐρώ.

Κεντρικὴ διάθεση: 'Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη", Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη
Τήλ: 2310552207, 2105227967, 216930355

Πανισλαμισμὸς: Ἡ νεοοθωμανικὴ τουρκικὴ ἀπειλὴ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἕνα καινούργιο καὶ ἀρκετὰ ἐπικίνδυνο στοιχεῖο ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὸν ὁλοένα καὶ αὐξανόμενο νοεοθωμανικὸ πανισλαμικὸ ἐπεκτατισμὸ τῆς Τουρκίας. Μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογάν στὴν προεδρία  καὶ τὴν πρωθυπουργοποίηση τοῦ νοοεθωμανιστῆ, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, φαίνεται πὼς «λύθηκαν» τὰ χέρια τῶν νεοοθωμανιστῶν πανισλαμιστῶν γιὰ τὰ ἑπόμενα βήματα τῆς προώθησης τῆς πολιτικῆς τους. Αὐτὴν τὴν φορὰ ἐκεῖνος ποὺ πρωτοστατεῖ στὴ νοεοθωμανικὴ καὶ πανισλαμικὴ ἐκστρατεία, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ  θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας, ὁ Mehmet Gornez. 
Σὲ ἕνα πολὺ ἐνδεικτικὸ δημοσίευμα τῆς ἰσλαμικῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Yeni Safak, ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτη τῆς Τουρκίας μὲ ἄκρατο κομπασμὸ καὶ χαρακτηριστικὴ ὑπεροψία, ἀνακοινῶσε ὅτι ἡ Τουρκία θὰ «πάει» παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν μουσουλμάνοι καὶ μουσουλμανικὲς μειονότητες γιὰ νὰ κάνει ἔντονη τὴν παρουσία της, κάτι σὰν ὁ προστάτης τοῦ παγκοσμίου Ἰσλάμ. Προφασιζόμενος τὴν....

Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Φωτογραφία «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικο», ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἁγία Ἄννα τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
Ἡ σωτηριολογική ἐνέργεια τοῦ Σταυροῦ ὀφείλεται στόν σαρκί σταυρωθέντα Θεό - τόν ἀπαθῆ Θεότητι - πού θυσιάσθηκε ἐπ᾽ Αὐτοῦ καί Τόν κατέστησε τρισμακάριστο ξύλο.
Σέ κάθε ἁγιαστική πρᾶξι, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό γιά νά θυμίζη στούς πιστούς ὅτι ἡ κατά Θεόν θυσία εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις εἰσόδου μας στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι καί ἐνίσχυσις τῶν πιστῶν, διότι ὁ Χριστός, μέ δόλωμα τόν Ἑαυτόν Του καί ἄγγιστρο τόν Σταυρό συνέλαβε τόν Διάβολο.
Οἱ πρωτόπλαστοι, πίπτοντες στόν πειρασμό τῆς αὐτοθεώσεως - τῆς ἰσοθεΐας ἐρήμην τοῦ Θεοῦ - πρωτοεγεύθησαν τόν ''καρπόν'' τῆς ἔνοχης ἡδονῆς - ἡ ἐνοχή ἔγκειτο μόνον...

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες αἱρέσεις»

Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἀναλύει τὴν ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ τὴν κάνει νὰ ξεχωρίζη ἀπὸ κάθε ἄλλη θρησκεία καὶ Χριστιανικὴ Ὁμολογία. Μέσα στὴν Ἐκκλησία μπορεῖ κανεὶς νὰ ζήση τὸ μυστήριο του Σταυροὺ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου Φωτός, ἡ αἴσθηση τῆς θείας Χάριτος κατὰ τὴν θεία Λειτουργία καὶ τὴν ἄσκηση, ἡ ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ ἡ πληροφορία, ἡ ἱερὴ ἡσυχία καὶ ἡ προσευχὴ κ.ἂ., ὅλα αὐτὰ δείχνουν τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ποὺ ὑπάρχει πλούσια μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Γι' αὐτὸ καὶ σὲ ἐπιστολὴ του συνδέει στενά: δόγμα, Ἐκκλησία καὶ ἄσκηση. Ἀλλοῦ γράφει «ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διακρίνεται ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ἐκκλησίες σὲ τρία ἐπίπεδα, γιατί: α) μόνη αὐτὴ ἀληθεύει πλήρως στὴν θεολογία της, β) μόνη αὐτὴ γνωρίζει τὸ μυστήριο τῆς χάριτος, τῆς ἁγίας ζωῆς, καὶ διαφυλάσσει στὴν πληρότητα τὴ θεία χάρη, καὶ γ) εἶναι ἡ ἀρχαιότερη, ἡ θεμελιώδης, ἡ βασική, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποσχίσθησαν κατὰ καιροὺς μεγαλύτερα ἡ μικρότερα τμήματα». 
Ὡς ὀρθόδοξος ἐμπειρικὸς θεολόγος δὲν μπορεῖ νὰ δεχθῆ τὸν περιορισμὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν θεωρία τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὸν ὁποῖο θεωρεῖ ὠς «μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες αἱρέσεις»...
Ἡ προσπάθεια μερικῶν νὰ δημιουργήσουν μία «παγκόσμια καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία» εἶναι μία πλανεμένη προσπάθεια. Τὸ ἴδιο πλανῶνται καὶ ἐκεῖνοι ποὺ προσπαθοῦν νὰ ζήσουν «κάποιο εἶδος ὑψηλοῦ μυστικισμοῦ, ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς...

15 Σεπ 2014

Καλημερα Ἑλλάδα! Καλημερα Κωνσταντινούπολη!

Γράφει  Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀπομένει νὰ  μᾶς ποῦν  ὤρα  σύγκρουσης στὴν Συρία γιὰ νὰ περιμένουμε καὶ τὰ ἄλλα;
10 Σεπτεμβρίου 2014: «Ἔχω καταστήσει σαφὲς ὅτι θὰ κυνηγήσουμε τοὺς τρομοκράτες ποὺ ἀπειλοῦν τὴ χώρα μας, ὅπου κι ἂν αὐτοὶ βρίσκονται», δήλωσε ὁ Ὀμπάμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχεδὸν δεκαπεντάλεπτης ὁμιλίας του ἀπὸ τὸ Λευκὸ Οἶκο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν θὰ διστάσω νὰ ἀναλάβω δράση ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στὴ Συρία, καθὼς καὶ στὸ Ἰρὰκ» (Πηγή: reuters)
13 Σεπτεβρίου 2014 – Παραμονὴ τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Ὁ Ποντίφικας δήλωσε ὅτι  ὁ πόλεμος εἶναι κάτι τὸ παρανοϊκὸ καὶ ἐπεσήμανε ὅτι ἴσως βρισκόμαστε μπροστὰ στὸν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
14 Σεπτεμβρίου 2014- Ἀνήμερά το ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
«Ὄχι δὲν θὰ συντονίσουμε (τὴν ἀεροπορικὴ ἐκστρατεία) μὲ τὴ Συρία. Σίγουρα θὰ ἐξασφαλίσουμε ὅτι θὰ ἀποφευχθοῦν οἱ παρεμβάσεις καὶ ὅτι θὰ μᾶς διαβεβαιώσουν ὅτι Σύροι δὲν θὰ κάνουν κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μετανιώσουν ἀκόμα περισσότερο» δήλωσε ὁ Κέρι σὲ μιὰ συνέντευξη ποὺ....

Σφάγια ἱερὰ γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη
Τὸ Καρακὸς εἶναι μιὰ πόλις τοῦ Ἰρὰκ κοντὰ στὴ Μοσούλη, ποὺ οἱ περισσότεροι κάτοικοί της εἶναι χριστιανοί. Δέχτηκαν τὴν ἐπίθεση τῶν «τζιχαντιστῶν», τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων, ποὺ ἡ ὀργάνωσις τους ISIS (ποὺ ἔχει διώξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς κοινότητες τῆς ἀνατολικῆς Συρίας) ἐξαπλώθηκε καὶ στὸ κεντρικὸ καὶ βόρειο Ἰράκ. Οἱ τζιχαντιστὲς πυρπολοῦν μοναστήρια καὶ ναούς, βασανίζουν τοὺς χριστιανούς, διαπομπεύουν δημόσια, ἀκόμα καὶ ἀποκεφαλίζουν. Διώκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφάμιλλοί το Νέρωνα, τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ θηρίων τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, μὲ χειρότερο τὸν Στάλιν.
Τὸ χριστιανικὸ αἷμα χύνεται ποτάμι στὸ Ἰράκ. Γιὰ νὰ διακρίνουν τὰ φανατισμένα τοyς πιόνια, ποιὰ σπίτια εἶναι χριστιανικά, μπογιάτισαν τὶς ἐξώπορτες μὲ....

Δήμαρχος Λειψῶν: «Δύσκολα θὰ βρεῖτε ἐδῶ ζευγάρι ποὺ νὰ ἔχει λιγότερα ἀπὸ τρία παιδιὰ»

Φωτογραφία: Ὁ δήμαρχος μὲ τὴν πολύτεκνη οἰκογένειά του
Λειψοί: κάτοικοι 784, παιδιά 200!
Ἡ Μαρίνα παίζει μὲ τὴν κούκλα της στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της• τὴ χτενίζει, τῆς μιλάει. Εἶναι ὀκτὼ ἐτῶν, ἡ μικρότερη ἀπὸ τὰ ὀκτὼ παιδιὰ τῆς οἰκογένειας Παπαδέλια. Ἡ μητέρα τῆς βγαίνει στὸ κατώφλι καὶ μᾶς καλησπερίζει. Μᾶς μιλάει γιὰ τὰ ἄλλα τῆς παιδιά, γιὰ τὴ Σαββίνα ποὺ ὀνειρεύεται νὰ γίνει δασκάλα χοροῦ καὶ τὴ μεγάλη, τὴ δεκαεξάχρονη Φιλίτσα, ποὺ θέλει νὰ σπουδάσει Βιολογία• εἶναι καλὴ μαθήτρια, κάνει τὴν προσπάθειά της χωρὶς καμιὰ βοήθεια, χωρὶς φροντιστήριο καὶ ἰδιαίτερα μαθήματα. Πῶς τὰ φέρνει βόλτα ἡ ἴδια μὲ τόσα παιδιά; «Ε, δὲν εἶναι καὶ πολλά. Ἡ προγιαγιὰ τοῦ ἄντρα μου εἶχε γεννήσει 24!»
H Βαρβάρα εἶναι ἡ νεότερη δημότις Λειψῶν. Γεννήθηκε πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες, στὶς 30 Μαΐου, καὶ πῆρε τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας ποὺ στὸ νησὶ θεωρεῖται προστάτις τῶν μωρῶν. Ἡ μητέρα της, Μαρία Κλάψη, κατάγεται ἀπὸ τὴν Κάλυμνο. Εἶχε συγγενεῖς στοὺς Λειψούς, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ταξίδια της γνώρισε τὸν ἐργολάβο Χαράλαμπο Μακρή, ἐρωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν καὶ....

Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ ὁ ρόλος τῶν Θρακῶν

Τὴν Κυριακὴ 14 Σεπτεμβρίου 2014 σὲ μία σεμνὴ ἐκδήλωση στὸ δημοτικὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Διδυμοτείχου, τιμήθηκε ἡ ἐπέτειος συμπλήρωσης 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας (14 Σεπτεμβρίου 1814), τῆς ὀργάνωσης ποὺ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν ἔκρηξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 καὶ στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Ἡ διοργάνωση καὶ ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ἄλλη μία πρωτοβουλία δράσης τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση καὶ Δράση». Κεντρικὸς Ὁμιλητῆς τς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ Θρακιώτης διδάκτορας Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, Θεοφάνης Μαλκίδης.
Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε προβολὴ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ καὶ ἐπετειακὴ ὁμιλία ἀπὸ μέλος τοῦ Συλλόγου. Η διάλεξη τοῦ κ. Μαλκίδη εἶχε ὡς θέμα: «200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ ἡ καθοριστικὴ συμμετοχὴ τῶν Θρακῶν». Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀρχῶν. Ἰδιαίτερα λάμπρυναν τὴν....

Πρὸς κ. Ρεπουση καὶ «σια»: Ἀκόμα καὶ Τοῦρκοι ἀναγνώρισαν τὴν σφαγὴ τῶν Ρωμηῶν τῆς Σμύρνης

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἀκούγεται ἐκπληκτικό, κυρίως γιὰ τοὺς διάφορους θλιβεροὺς τουρκολάγνους ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅμως εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὴν σημερινὴ Σμύρνη ἔγινε… τελετὴ ἀπὸ Τούρκους γιὰ τὴν μεγάλη πυρκαγιὰ καὶ τὴν σφαγὴ τῶν χριστιανῶν κατὰ τὰ γεγονότα τῆς ἄτακτης εἰσόδου τῶν κεμαλικῶν στὴν πόλη ἐκεῖνες τὶς μέρες, 13-18 Σεπτεμβρίου τοῦ 1922. Μάλιστα γὰ τὴν ἐπέτειο τῆς καταστροφῆς τῆς ἑλληνικότατης Σμύρνης τὸ 1922, ἔγινε καὶ προβολὴ αὐτῆς τῆς τελετῆς μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ὀνομασία, «Buyuk Izmir Yangini», δηλαδή, «Ἡ Μεγάλη Πυρκαγιὰ τῆς Σμύρνης».
Ὅπως ἀναφέρεται σὲ ἕνα πραγματικὰ  ἐκπληκτικὸ δημοσίευμα τῆς μεγαλύτερης κυκλοφορίας τουρκικῆς ἐφημερίδας, Zaman, ἔγινε στὴν Σμύρνη, (ἀκοῦστε κύριοι τουρκολάγνοι), τελετὴ γιὰ τὰ θύματα τῆς μεγάλης πυρκαγιᾶς καὶ τῆς σφαγῆς τῶν χριστιανῶν τῆς ἱστορικῆς ἑλληνικῆς πόλης κατὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1922! Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ στὴν τελετὴ αὐτή, εἶναι ὅτι ἀναρτήθηκε καὶ πανὸ τὸ ὁποῖο ἔγραφε στὰ τουρκικά, «13-18 Σεπτεμβρίου 1922. Τιμοῦμε τὴν μνήμη τῶν ἀπολεσθέντων συντρόφων μaς κατὰ τὴν πυρκαγιὰ τῆς Σμύρνης». Ἡ τελετὴ μνήμης τῶν θυμάτων τῆς....

Ἐπετειακή Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί Χριστοφόρος ὁ Παπουλᾶκος: Οἱ ἐθνομάρτυρες καί προστάτες τῆς Ρωμηοσύνης»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ....

Ποῦ θὰ κτυπήσουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν Συρία;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
"Τὸ τρελοκομεῖο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἄνοιξε καὶ μᾶς περιμένει"
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ: Μὲ τὸ Ρὸζ εἶναι ἡ περιοχὴ ποὺ ἐλέγχει ὁ κυβερνητικὸς Στρατὸς τῆς Συρίας. Μὲ τὸ κίτρινο εἶναι ἡ περιοχὴ ποὺ ἐλέγχουν Κοῦρδοι τῆς Συρίας. Μὲ τὸ γκρί εἶναι ἡ περιοχὴ μέσα στὴν ὁποία ἐνεργεῖ ἡ ISIS στὴν Συρία (τὸ πρώην Ἰσλαμικὸ κράτος τοῦ Ἰρὰκ τοῦ Λεβάντε). Μὲ τὸ πράσινο εἶναι οἱ θύλακες στοὺς ὁποίους δραστηριοποιοῦνται οἱ τζιχαντιστὲς παλαιᾶς κοπῆς ἢ λεγόμενη ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ ἄλλες ἀμφιλεγόμενες ἰσλαμικὲς ὁμάδες.
Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Βρετανοῦ δημοσιογράφου ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου διαμήνυσε ὅτι ἡ ISIS δὲν εἶναι μουσουλμάνοι ἀλλὰ τέρατα καὶ ὅτι ἡ χώρα του συμμετέχει ἐνεργὰ στὸν συνασπισμὸ τῶν χωρῶν ἐναντίον τς ISIS. Άργησε λίγο ἀλλὰ τὸ κατάλαβε ὅτι....

14 Σεπ 2014

"Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη"

Το Φώτη Κόντογλου
Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος,  ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη.  Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας,  τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. Οἱ ἀδιάφοροι περνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι,  γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας,  ποὺ ἔχουν γιὰ "πιστεύω" τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις,  κι ἂς μὴν ἀπομείνῃ τίποτα ποὺ νὰ θυμίζῃ σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε,  ἀπὸ ποὺ κρατᾶμε, ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας. 
Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ ξενοδουλεία,  σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή,  κι ὅποιος ἔχῃ τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ παρμένη, λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος. Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποὺ πουλιοῦνται ὅλα,  σὲ ὅποιον θέλῃ νὰ τὸ ἀγοράσῃ. Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό,  ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας.  Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα.  Περισσότερο ἀντιστάθηκε σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ὁ λαὸς καὶ βαστάξε καμπόσο,  μὰ στὸ τέλος τὸν πῆρε τὸ ρεῦμα καὶ....

Εὐγένιος Ροντιόνωφ: Ὁ 19χρονος τῶν ἡμερῶν μας πού μαρτύρησε γιατί δὲν δέχτηκε νὰ ἀποχωριστεῖ τὸν ἐπιστήθιο σταυρό του!

Ὁ νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ ἦταν στρατιώτης στὸν πρῶτο πόλεμο τῆς Τσετσενίας ἐπὶ ἐπαράτου Γέλτσιν. Συνελήφθη ἀπὸ τσετσένους ἀντάρτες, βασανίστηκε,σφάχτηκε σὰν ἀρνὶ καὶ ἀποκεφαλίστηκε ὅταν ἀρνήθηκε νὰ γίνει μουσουλμάνος καὶ νὰ πολεμήσει ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ δήμιος  στὴ μητέρα του.  Ἀποκεφαλίστηκε τὸ 1996 τὴ μέρα ποὺ γινόταν 19 ἐτῶν. Παρόλο ὅτι δὲν μεγάλωσε σὲ ἕνα εὐσεβὲς περιβάλλον δὲν ἀποχωριζόταν ποτὲ τὸν μικρὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ἡ γιαγιά του στὰ 11α γενέθλια του. Ἀπὸ αὐτὸ τὸν μικρὸ σταυρὸ ἀναγνώρισε ἡ μητέρα του τὸ σῶμα του ποὺ κειτόταν σὲ ἕναν ὁμαδικὸ τάφο μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους συστρατιῶτες του. Γιὰ τὴν γενναία ἄρνησή του νὰ ἀποχωριστεῖ αὐτὸ τὸ σταυρὸ καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη στὸν Ἐσταυρωμένο ἐσφάγη ὡς ἀμνός  στὶς 10/23 Μαΐου 1996. Ἡ κομμένη κεφαλὴ του εἶχε ταφεῖ ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες σὲ ἄλλο σημεῖο.
Ἡ τραγικὴ μητέρα ἄρχισε νὰ ψάχνει μόνη της γιὰ νὰ βρεῖ τὸ γιὸ της ἀμέσως μόλις ἔμαθε ὅτι ἦταν αἰχμάλωτος στὰ μέσα Φεβρουαρίου τοῦ 1996 καὶ ἐπὶ 9 συνεχεῖς μῆνες. Πληροφορήθηκε ὅτι ἦταν νεκρὸς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996. Τότε ἔβαλε ὑποθήκη τὸ σπίτι της  στὴ Μοσχα γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει χρήματα, ἀπαραίτητα γιὰ τὶς συναλλαγὲς μὲ τοὺς ἀντάρτες καὶ....

Χαῖρε ΣΤΑΥΡΕ τῶν δολίων πολιτικῶν τὸ τραῦμα

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας    
Ἡ παραπάνω εὐχὴ δὲν ἀναφέρεται σὲ αὐτοὺς τοὺς ἐλάχιστους  ποὺ κόσμησαν ταπεινὰ τὴν πολιτικὴ   ἀλλὰ σὲ δόλιους πολιτικοὺς  καὶ στὰ παρακολουθήματά τους. Μήπως δὲν ἔχουμε τέτοιους καὶ δὲν τὸ ξέρουμε; Ὁ Λαὸς τοῦ ΘΕΟΥ  καὶ ἡ Παγκόσμιος Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐν μέσω τοῦ θηριώδους ἀποκορυφώματος τῆς ἀντιχρίστου Παγκοσμιοποιήσεως. Βάλθηκαν οἱ ἀντίχριστοι νὰ "ἁγιάσουν" ὅλη τὴν οἰκουμένη καὶ μὲ μιᾶς ἔγιναν σταυρωτὲς καὶ σήκωσαν τὰ λάβαρα τῆς ἥττας τους δηλ. Σταυροὺς μὲ ἀθώα θύματα ἀπὸ τὴν Συρία μέχρι τὴν Οὐκρανία καὶ κανεὶς δὲν ξέρει ποὺ ἀλλοῦ σε λίγο. Ἔτσι ἡ φετινὴ  Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἀποκτᾶ μιὰ ἰδιαίτερη σημειολογία μέσα στὴν καθημερινότητα  καὶ μᾶς δείχνει ἄπειρες σταυρικὲς διαδρομὲς συνανθρώπων μας ἀλλὰ καὶ Ἐθνῶν ποὺ καταλήγουν στὸ  ἴδιο το σημεῖο τοῦ Γολγοθά. Καὶ πᾶμε στὰ καθ' ἠμᾶς καὶ στὸν μνημονιακὸ Γολγοθὰ τῆς ἔρημης Πατρίδας. Πρὶν ἀνέβει ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Συρίας στὸν Σταυρὸ τῆς ἀνέβηκε ἡ μάνα Ρωμηοσύνη-Ἑλλάδα καὶ παραμένει μέχρι τὴν σήμερον "καρφωμένη" ἐκεῖ.
Ποιοὶ τὴν ἀνέβασαν πάνω στὸ Σταυρικὸ Ἰκρίωμα γιὰ νὰ παρακολουθεῖ  ἀπὸ τὸ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...