ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8 Δεκ 2016

Γέροντας Χριστόδουλος Κουτλουμουσιανός: «Τί μοῦ κατέθεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὰ μελλούμενα σὲ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία»

Πατριαρχείο Βουλγαρίας: «Κάποια κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης περιέχουν θέσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας κατὰ τή συνεδρίασή της στὶς 15 Νοεμβρίου 2016 μελέτησε τὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο καὶ προχώρησε σὲ δημοσίευση πολὺ σημαντικῶν θεολογικῶν παρατηρήσεων ἐπὶ τοῦ κειμένου αὐτοῦ*. Ἀκολούθως κατέληξε στὰ ἑξῆς συμπεράσματα: 
1. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν εἶναι οὔτε Μεγάλη οὔτε Οἰκουμενικὴ λόγω τῆς μὴ συμμετοχῆς σὲ αὐτὴν μίας σειρᾶς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐξαιτίας ὀργανικῶν καὶ θεολογικῶν λαθῶν ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ τὴν προετοιμασία της. 
2. Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῶν κειμένων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι κάποια ἀπὸ αὐτὰ περιέχουν θέσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ δογματικὴ καὶ κανονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῶν...

Ὅσιος Παΐσιος: «Oἱ Τοῦρκοι στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅταν βλέπουν τοὺς Ἕλληνες, νιώθουν ὅτι ἔχουν ἕνα ἁρπαγμένο πράγμα καὶ κοιτᾶνε σὰν νὰ ἦρθε ὁ ἰδιοκτήτης»!

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄,  Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο,  
ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 1998
Τὸ ψεύτικο δὲν ἀναπαύει
- Γέροντα, ἂν κάποιος ἔχη κάνει ἕναν δικό του κόσμο, γιατί πιστεύει στὸν λογισμό του, μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν ἄλλων;
- Τί ἀνάγκη ἔχει νὰ βοηθηθῆ, ἀφοῦ ἔκανε ἕναν δικό του κόσμο;... Μικρὸ πράγμα εἶναι νὰ κάνη κανεὶς ἕναν ὁλόκληρο κόσμο δικό του;... Κοίταξε, ἂν κάποιος μὲ τὸν λογισμὸ του κάνη ἕναν δικό του κόσμο, νομίζεις ὅτι ἔχει ἀνάπαυση, ὅτι αἰσθάνεται δηλαδὴ χαρά; Ψέμα εἶναι. Τὸ ψέμα δὲν πληροφορεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ἂς ποῦμε, ἀναγκάζεται ἕνας νὰ πῆ ἕνα ψέμα, γιὰ νὰ γλυτώση κάποιον. Μπορεῖ νὰ τὸν γλύτωσε ἀκόμη καὶ ἀπὸ θάνατο, ἀλλὰ τὸ ψέμα ποὺ εἶπε δὲν παύει νὰ εἶναι...

Τουρκικὴ ἀντιπολίτευση: Θὰ πᾶμε στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου γιὰ νὰ κατεβάσουμε τὴν ἑλληνικὴ Σημαία καὶ νὰ ἀνεβάσουμε τὴν τουρκική!

Τοῦ Θεόφραστου Ἀνδρεόπουλου
Ἄγριος καβγὰς γιὰ ξένα πράγματα (κάτι ποὺ συνηθίζουν ἄλλωστε οἱ Τοῦρκοι) ξέσπασε στὴν τουρκικὴ Βουλή με πρωτοστατοῦντες τοὺς βουλευτὲς τοῦ CHP ποὺ καταγγέλουν τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση τοῦ ΑΚΡ ὅτι παρέδωσε τὰ 18 νησιὰ καὶ νησίδες τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ πᾶνε οἱ ἴδιοι στὰ νησιὰ αὐτὰ γιὰ νὰ κατεβάσουν τὴν ἑλληνικὴ Σημαία καὶ νὰ ἀνεβάσουν τὴν τουρκική!
Τὸν καβγὰ τὸν ξεκίνησε ὁ βουλευτὴς τοῦ CHP Tanju Ozcan ὁ oποῖος εἶπε ὅτι ἂν χρειαστεῖ «θὰ πάει ὁ ἴδιος νὰ ἀφαιρέσει τὴν ἑλληνικὴ Σημαία ἀπὸ τὰ νησιὰ αὐτά».
Συνέχισε καὶ ὁ βουλευτὴς τῆς Tekirdag  Emre Koprulu ποὺ κατηγόρησε τὴν τουρκικὴ...

Θαῦμα γιὰ τὴ Θεία Εὐχαριστία: ὁ αἱρετικὸς καὶ ἡ ἁγία μερίδα

Ἀπό τό «Λειμωνάριον» τοῦ μοναχοῦ Ἰωάννου Μόσχου, 
ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα - Ἅγιον Ὅρος 1983 
Κάπου τριάντα μίλια ἀπὸ τὶς Αἰγαιές, πόλη τῆς Κιλικίας, εἶναι δύο στυλίτες, ποὺ ἀπέχουν μεταξύ τους περίπου ἔξι μίλια. Ἀπ΄ αὐτοὺς ὁ μὲν ἕνας εἶχε μυστηριακὴ κοινωνία μὲ τὴν ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὁ δὲ ἄλλος, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ τὸν περισσότερο καιρὸ πάνω στὸ στύλο, κοντὰ σ΄ ἕνα χωριὸ ὀνομαζόμενο τοῦ Κασσιδωρᾶ, ἀνῆκε στὴν αἵρεση τοῦ Σεβήρου. Κι ὁ αἱρετικὸς κατηγοροῦσε μὲ διάφορα ἐπιχειρήματα τὸν ὀρθόδοξο ἐπιχειρώντας καὶ θέλοντας νὰ τὸν προσελκύσει στὴ δική του αἵρεση. Καὶ τὰ πολλὰ ποὺ ἔγραφε καὶ τοῦ ἔστελνε νόμιζε πὼς τὸν εἶχαν καταδικάσει. Ὁ ἄλλος, σὰν ἀπὸ θεία ἔμπνευση, τοῦ μήνυσε νὰ στείλει μερίδα τῆς δικῆς του κοινωνίας. Κι ἐκεῖνος μετὰ χαρᾶς, ἐπειδὴ τάχα τὸν εἶχε πλανέψει, τοῦ τὴ στέλνει στὴ στιγμή, χωρὶς νὰ διστάσει καθόλου. Κι ὅταν πῆρε ὁ ὀρθόδοξος τὴ μερίδα ποὺ τοῦ ἔστειλε...

Ὁ Mητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας γιά τά παιδιά

ΚΑΤΗΧΗΣΗ - Γιά τά παιδιά καί τούς νέους
Γιά τά παιδιά τῶν Σχολείων μας, τώρα πού δέν διδάσκονται τήν ὀρθόδοξη πίστη μας ὁμολογιακά
Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό – Ἀριθμ. φύλ. 2
Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας - IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ - ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
1. Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου φίλοι, νά βρεῖτε τόν Θεό καί ὄχι μόνο νά τόν βρεῖτε, ἀλλά καί νά τόν γευθεῖτε σωστά καί καρδιακά! Τότε σᾶς τό ὑπόσχομαι ὅτι θά νοιώσετε μεγάλη χαρά καί θά βρεῖ νόημα ἡ ζωή σας· γιατί εἴμαστε πλασμένοι γιά τόν Θεό, ὅπως τό ψάρι εἶναι πλασμένο γιά τό νερό.
2. Τόν λέμε «Θεό» ἀπό τό ρῆμα «θεῶμαι», πού σημαίνει «βλέπω» ἤ ἀπό τό ρῆμα «θέω», πού σημαίνει «τρέχω». Ναί, εἶναι «Θεός» γιατί ἡ παρουσία του φαίνεται παντοῦ. Καί λέγεται πάλι «Θεός», γιατί Αὐτός εἶναι κινητικός καί τρέχει γιά βοήθεια, ὅταν τόν ἐπικαλούμαστε (βοή-θέω = τρέχω). Ἀλλά ὑπάρχει καί μιά ἄλλη ἑρμηνεία. Λέγεται «Θεός» ἀπό τό ρῆμα...

Ἀποδοχὴ νόθων δογμάτων μὲ πρόσχημα τὴν ἀγάπη

«Ἀνάγκη πυκτεύειν καὶ μάχεσθαι» (Ἃγ. Ἰ. Χρυσόστομος)
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Μὲ πρόσχημα τήν «ἀγάπη» καὶ μὲ εὐθύνη ἀποκλειστικὴ συγκεκριμένων μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας, τὰ τελευταία χρόνια ἀνοίχτηκαν πάμπολλες κερκόπορτες στὴν καλοφυλαγμένη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας Ὀρθοδοξία. (1)
Ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ ’63 καὶ μετά, οἱ ἐκπρόσωποί μας στοὺς περιβόητους διαχριστιανικοὺς διαλόγους, δὲν ἔκαναν τίποτε ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ ὑπογράφουν κάθε τόσο, κοινὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἀποφάσεις, γεμάτες ἀπὸ πρωτοφανῆ δογματικὰ ὀλισθήματα καὶ ἀπὸ ἐντελῶς αὐθαίρετες ἀπόπειρες παραμόρφωσης τῆς Ἐκκλησιολογικῆς μας συνείδησης. Μὲ ἄλλα λόγια, ἀποφάσεις, ποὺ περιφρονοῦν ὑβριστικὰ την Ἁγιοπνευματικὴ Πατερική μας Παράδοση. (Σαμπεζύ, Μπαλαμάντ κ.α.) (2)
Ἔτσι, μέσα σὲ πέντε δεκαετίες περίπου, καὶ μὲ ἕνα ποίμνιο ἀκατήχητο καὶ ἀδιάφορο δογματικῶς, φτάσαμε καὶ στὴν «μεγάλη σύνοδο» τῆς Κρήτης. Δηλαδή, στὴν τελικὴ...

7 Δεκ 2016

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ζητᾶ τὴν καθαίρεση τοῦ πατρὸς Θεοδώρου Ζήση καὶ τῶν ὑπ΄ αὐτόν...

Ἀκοῦστε τὸν πατέρα Θεόδωρο Ζήση, σὲ ἀποκλειστικὴ συνέντευξη στὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό», ἀποκαλύπτει τὰ ὅσα ἔζησε καὶ βίωσε κοντὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ εἶναι ποτὲ οἰκουμενιστής. Ἀναφέρει ἐπίσης, ὅτι ὅταν συνειδητοποίησε τὴν σκληρὴ ἀντιπατερικὴ οἰκουμενιστικὴ πραγματικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διέκοψε ἀμέσως κάθε ἐπαφή, καὶ τὸ Φανάρι μονομιᾶς ξεκίνησε διωγμούς…
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ ἰστολογίου Κατάνυξις, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπανέρχεται καὶ ζητᾶ μὲ ἐπιστολή του ἀπὸ τὴν ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (7-9 Δεκεμβρίου 2016), τὴν καθαίρεση τοῦ πατρὸς Θεοδώρου Ζήση καὶ τῶν ὑπ΄ αὐτόν, τὴν ὁποία φέρεται νὰ ἀπαιτεῖ προσωπικὰ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Ἐπιθυμεῖ νὰ φιμώσει δηλαδή, ὅλους ὅσοι ἀντιστρατεύονται τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου.
Νὰ γνωρίζει ὅμως ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ ὑπ΄ αὐτὸν, καθὼς καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ὁ πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ μαθητές του μὲ τὴν εὐρύτερη καὶ στενότερη ἔννοια τοῦ ὄρου, δὲν φοβόμαστε τὶς ποικίλες διώξεις ποὺ ἐκσφενδονίζουν, ἀλλὰ οὔτε θὰ μπορέσουν νὰ καταφέρουν τὸ παραμικρὸ, διότι ὅποιος κατέχει τὴν Ἀλήθεια δὲν ὑπολογίζει τὶς ἀπειλὲς τους. Πλησίον στὸν πατέρα Θεόδωρο αἰσθανόμαστε «ὡς ἡ ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς»! Στῶμεν καλῶς Ἀρχιερεῖς!

Τὸ ΔΝΤ μὲ ἐπιστολὴ του ἀπαιτεῖ ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ χρόνου ἀνοικτὰ τὰ καταστήματα!

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη αργια ρωμαιικο
Ἀπελευθέρωση τῆς λειτουργίας τῶν καταστημάτων ἀπαιτεῖ τὸ ΔΝΤ. Μὲ e-mail ζήτησε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ προχωρήσει μέσα στὸν Δεκέμβριο στὴ νομοθέτηση τοῦ ἀνοίγματος τῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ ἔτους. Τί ἀπαντᾶ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομίας.
Νέα τορπίλη ἀπὸ το Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμείο στις διαπραγματεύσεις μὲ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς δεύτερης ἀξιολόγησης, καθὼς αἰφνιδιαστικὰ καὶ μὲ τὴν ἀποστολὴ ἑνὸς email ἄνοιξε θέμα πλήρους ἀπελευθέρωσης τῆς κυριακάτικης λειτουργίας τῶν καταστημάτων.
Σύμφωνα το Έθνος, «τὸ Ταμεῖο τὴν περασμένη Παρασκευὴ 2 Δεκεμβρίου καὶ χωριστὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους θεσμοὺς ἔστειλε email στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομίας καὶ Ἀνάπτυξης ζητώντας νὰ νομοθετήσει ἐντός τοῦ Δεκεμβρίου τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὶς 52 Κυριακές τοῦ χρόνου».
Ἡ ἄμεση ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἦταν πάντως ἀρνητική, διευκρινίζουν...

6 Δεκ 2016

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, τὸ χαστούκι στὸν Ἄρειο καὶ οἱ «ἀγάπες» τῶν οἰκουμενιστῶν

Ὑπάρχει μία τάση ἀπὸ νεοπαγανιστὲς νὰ σπιλωθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐπειδὴ χαστούκισε τόν αἰρετικὸ Ἄρειο εἰς τὴν Α΄ Σύνοδο τῆς Νίκαιας το 325 μ.Χ. ἀντιβαίνοντας τὸ Κατὰ Ματθαῖον, Κεφ Ε΄«38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμὶν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σὲ ραπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·». Ἐπίσης θεωροῦν ὑποκριτικὸ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἐνῶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιο δίδει τὴν ἐντολὴ νὰ μὴν κάνεις ποτὲ κακὸ εἰς ἐπιστροφὴ στοὺς κάνοντας κακὸ εἰς ἐσέ, ἐπισκέπτεται τὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν φυλακή του καὶ τὸν συγχωροῦν.
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἐμφανίζεται καὶ ὁ αἱρετικὸς Ἄρειος. Ὃ Ἄρειος πρέσβευε καὶ διαλαλοῦσε περίτρανα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς ἀλλὰ κτίσμα καὶ ποίημα τοῦ Θεοῦ. Ἂν καὶ καθαιρεῖται, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποστηρίζει σθεναρὰ τὴν ἄποψή του μὲ συνέπεια νὰ παρασύρονται ἀρκετοὶ ἀπὸ τὰ κηρύγματά του καὶ νὰ ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας μεγάλη σύγχυση. Βλέποντας ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τὸ πρόβλημα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ συγκαλεῖ σὲ σύσκεψη ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς πρώτους τῶν...

«Δι' αὐτὰ» πολέμησαν οἱ ἱδρυτὲς τοῦ κράτους μας;

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
«Ἕνα ἔθνος ἔχει τὸ δίκαιον παντοντε νὰ μετασχηματίση καὶ νὰ μεταλλάξη τὴν νομοθεσίαν του. Μίας γενεᾶς πρόσωπα δὲν ἠμποροῦν νὰ καθυποτάξουν εἰς τοὺς νόμους των τὰ πρόσωπα ὁποῦ θέλουν γεννηθῆ κατόπι τους». Ρήγας Φερραῖος "Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις" ἄρθρο 28
Δηλαδή, μᾶς κανοναρχεῖ ὁ «πρωτομάρτυρας» τῆς λευτεριᾶς μας, οἱ ἔχοντες τὰ «ὀφίκια τῆς πατρίδος», βουλευτὲς καὶ κυβερνῆτες δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ὑπογράψουν μὲ «χέρια καὶ ποδάρια» νόμους - μνημόνια μὲ τὰ ὁποῖα καθυποτάσσονται γενεές, ἀγέννητων, Ἑλλήνων. Στρώθηκα καὶ μελέτησα τὰ πρῶτα, τὰ γενέθλια συντάγματα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
Ποιὰ πατρίδα ὁραματίστηκαν οἱ «ματοκυλισμένοι» (Μακρυγιάννης) πρόγονοί μας; Γιατί 1.000.000 περίπου ἡρωικοὶ ραγιάδες -ἀπὸ τὰ 3.000.000 πού ζοῦσαν, ὅπως ὑπολογίστηκε τότε στὴν Ἐπικράτεια- ἔδωσαν τὴν ζωή τους;
«Ἡ ἀνάγνωση τῶν συνταγματικῶν κειμένων καὶ τῆς ἱστορίας τους, δὲν εἶναι ἕνα τυπικὸ καθῆκον ἀπέναντι στὴν συνταγματική μας ἱστορία, ἀλλὰ ἕνα οὐσιαστικὸ χρέος ἀπέναντι στὴν νεοελληνική μας ἱστορία, ποὺ τὶς ἐπιπτώσεις της ἀντιμετωπίζουμε ἄμεσα καὶ στὶς μέρες μας.
Ὅπως ἡ Ἀθήνα δὲν χτίστηκε σὲ μία μέρα, ἔτσι καὶ ἡ σημερινὴ θέση τοῦ Νεοέλληνα δὲν μπορεῖ νὰ στοιχειοθετηθεῖ καὶ ἑρμηνευτεῖ σωστὰ χωρὶς τὴν συστηματικὴ καὶ πολύχρονη...

Ποῦ θὰ πάει; Θὰ νικήσει ἡ ἁπλότητα τῆς Ἀλήθειας!

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Τὸ οὐσιῶδες ἐρώτημα πρὸς τοὺς οἰκουμενιστὲς εἶναι τὸ ἂν πιστεύουν σ` αὐτὰ ποὺ λένε καὶ πεισματωδῶς κατεργάζονται. Ἂν εἶναι στὰ καλά τους, ποὺ προφανῶς εἶναι, τότε δυστυχῶς τοὺς πλάνεψε ὁ διάβολος καὶ τοὺς ἔχει τυφλούς «τά τ` ὦτα, τὸν τὲ νοῦν τὰ τ` ὄμματα», τὴν τὲ καρδίαν. Ἐν πλήρη ἐπιγνώσει, προδοτικῶς καὶ ἐσκεμμένως, ἐγκαταλείπουν τὴν κιβωτὸ τῆς σωτηρίας. Στρεβλώνουν τὴν Ἀλήθεια καὶ προσπαθοῦν νὰ ὑποστηρίξουν τὴ διεστραμμένη ὁδὸ τῆς ἀπώλειας μὲ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα, εἶναι μὲν «λογικοφανή», προσδίδουν συνήθως στὰ λεγόμενά τους τὴν εἰκόνα τῆς ἐπικράτησης τῆς γνώμης, ἀλλὰ δὲν πείθουν τὴν ἁπλὴ καρδιά, τὸν ἁπλὸ πιστό, τὸν καλοπροαίρετο, τὸν εἰλικρινῆ Ρωμιό, αὐτὸν μὲ τὴ λεβέντικη στάση ἀπέναντι στὴν ἱστορία, στὴν παράδοση καὶ στὴν Ἀλήθεια. 
Πολὺ ξεκάθαρα καὶ ἐνθαρρυντικά τά γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, διαχωρίζοντας τὸν πλανεμένο λόγο, τὸν κακόβουλο, ἀπὸ τὸν ἁπλό, τὸν καλοπροαίρετο: «Ὅταν ἐν σοφία λόγων γένηται ἀπόδειξις, πολλάκις καὶ οἱ φαυλότεροι κρατούσι τῶν ἐπιεικεστέρων, δεινότεροι λέγειν ὄντες». Ἐπικρατοῦν κατὰ τὰ φαινόμενα στὸ λόγο, λέει, καταχρώμενοι τὸν....

Οἱ Βορειοηπειρῶτες τῆς Χειμάρρας καὶ πάλι στὸ στόχαστρο!

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ ὁ ἐπίσκοπός της στὰ πρακτικὰ καὶ στὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 
Ἡ ἐπιστημονικὴ ἐνασχόληση μὲ τὰ πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, δίχως καμιὰ ἀμφιβολία, προκαλεῖ ἱερὴ συγκίνηση καὶ δέος, ὅταν ὁ συντάκτης της ἀναλογίζεται ὅτι καλεῖται νὰ μελετήσει καὶ νὰ "ἐπεξεργαστεῖ" κείμενα -ὄντας μάλιστα ὁ ἴδιος ἄμοιρός των χαρισμάτων τοῦ Παρακλήτου- μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐνήργησε τὸ Πανάγιο Πνεῦμα καὶ καθόρισε τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  Τὸ δέος αὐξάνεται ἐπειδὴ τὸ θέμα τῆς μελέτης "Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ ὁ ἐπίσκοπός της στὰ πρακτικὰ καὶ στὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων" εἶναι ἕνα ζήτημα μὲ τὸ ὁποῖο ὄχι μόνο ἔχουν ἀσχοληθεῖ διαχρονικὰ μὲ πλῆθος συγγραφῶν τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ μεγαλύτεροι θεολόγοι καὶ ἱστορικοὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ἀλλὰ προπαντὸς ἐπειδὴ εἶναι ζήτημα ποὺ ἔχει ταλαιπωρήσει ὅσο κανένα ἄλλο τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴ δισχιλιετὴ παρουσία καὶ ζωή Της. 
Εἶναι κοινὸς ἱστορικὸς τόπος ὅτι τὸ θέμα τοῦ παπικοῦ πρωτείου ἦταν ἡ βασικότερη αἰτία τοῦ Μ. Σχίσματος καθὼς καὶ τοῦ περαιτέρω κατακερματισμοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Δύση μὲ τὴ Μεταρρύθμιση, καὶ παραμένει μέχρι σήμερα ἕνα ἀπὸ τὰ δυσεπίλυτα προβλήματα γιὰ τὴν εἰλικρινῆ καὶ ἐν ἀληθεία ἐπανένωση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρώμης μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ὡς συντάκτης τῆς παρούσης ἐργασίας θεωροῦμε ἰδιαίτερη εὐλογία ὅτι ἀξιωθήκαμε, Χάριτι Θεοῦ, νὰ μελετήσουμε ἐπισταμένως τὰ ἴδια τὰ διασωθέντα μέχρι σήμερα πρακτικά τῶν....

5 Δεκ 2016

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γιὰ τὰ «συνέδρια ποὺ ζαλίζουν καὶ σκανδαλίζουν τοὺς πιστοὺς»...

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο» Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου – Λόγοι Α΄, ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Δυστυχῶς ὁ δυτικὸς ὀρθολογισμὸς ἔχει ἐπιδράσει  καὶ σὲ ἀνατολικοὺς ὀρθόδοξους ἄρχοντες καὶ ἔτσι βρίσκονται σωματικὰ μόνο στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ὅλο τὸ εἶναι τους βρίσκεται στὴ Δύση ποὺ τὴ βλέπουν νὰ βασιλεύη κοσμικά. Ἐὰν ἔβλεπαν τὴ Δύση πνευματικά, μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ τότε θὰ ἔβλεπαν τὸ πνευματικὸ ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, ποὺ χάνει σιγὰ-σιγὰ τὸ φῶς τοῦ νοητοῦ ἥλιου, τοῦ Χριστοῦ, καὶ προχωρεῖ γιὰ τὸ βαθὺ σκοτάδι. Μαζεύονται καὶ συνεδριάζουν καὶ κάνουν συζητήσεις ἀτελείωτες γιὰ πράγματα ποὺ δὲν χωράει συζήτηση, ποὺ οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐνέργειες εἶναι τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ ζαλίζουν καὶ νὰ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, καὶ νὰ τοὺς σπρώχνουν ἄλλους στὴν αἵρεση καὶ ἄλλους σὲ σχίσματα, καὶ νὰ...

Δημήτριος Τσελεγγίδης: «Δόγμα καὶ ζωή, μία ἀδιάρρηκτη συνύπαρξη»

Καλαμπάκα, Σάββατο 26-11-2016
Δόγμα καὶ ζωή, μία ἀδιάρρηκτη συνύπαρξη
Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Σήμερα, θά ἐπιχειρήσουμε νά ἐμβαθύνουμε λίγο στή σχέση τῆς ὀρθῆςπίστεως καί τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.
Καταρχήν, πρέπει νά προσδιορίσουμε μέ κάθε δυνατή ἀκρίβεια, τί εἶναι ἡ ἀλήθεια καθεαυτήν. Ἡ ἀλήθεια –στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας- εἶναι πρόσωπο καί ὄχι κάποια ἰδέα ἤ κάποια ἄποψη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι καθεαυτήν ὑποστατική. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀποκαλυπτόμενος μέσα στήν ἱστορία καί στή ζωή τοῦ πιστοῦ. Ἡ γνώση τῆς ἀλήθειας δέν εἶναι διανοητική, ἀλλά εἶναι...

Μνήμη Ἁγίων ἐνδόξων Ὁσιομαρτύρων Καρεωτῶν Μοναχῶν, ὑπὸ τῶν λατινοφρόνων καὶ παποφίλων ξίφει τελειωθέντων

Τοῦ πατρὸς Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
Ἡ Καθολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στὶς 5 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἠμῶν Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, ἑορτάζει καὶ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων ὁσιομαρτύρων Καρεωτῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τῶν ὑπὸ τῶν λατινοφρόνων ἀζυμιτῶν ξίφει τελειωθέντων καὶ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀγχόνη ἀπαιωρηθέντος. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Συναξαριστὴ[1]: «τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι ὁσιομάρτυρες οἱ ἐν τοῖς κελλίοις τοῦ Ἄθω κατοικοῦντες, οἱ τοὺς Λατινόφρονας ἐλέγξαντες, τὸν βασιλέα, φημί, Μιχαήλ, καὶ τὸν Πατριάρχην Βέκκον, ὁ μὲν πρῶτος ἀπηγχονίσθη, οἱ δὲ λοιποὶ ξίφει ἐτελειώθησαν». Οἱ στίχοι τοῦ Συναξαρίου ἀναφέρουν: «Τῇ τῶν ὁσίων πληθύι γνώμη μία, ὑπὲρ πατρώων δογμάτων τεθνηκέναι».
Ἂς δώσουμε, ὅμως, τὸν λόγο στὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη κυρὸ...

Μνήμη τῶν Ὁσίων Νεκταρίου καὶ Φιλοθέου τῶν Ἁγιορειτῶν

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὅρους» 
τοῦ μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Καρεώτης, ἦταν Γέροντας τοῦ Λαυρεωτικοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τοῦ Ἰάγαρη, Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ποὺ μέχρι σήμερα σώζεται, καὶ τοῦ Ὁσίου Νεκταρίου τοῦ Καρεώτου. Ἦταν «ἰδιώτης μὲν κατὰ τὸν λόγον, κατὰ δὲ τὴν ἀρετήν, ἄκρως γεγυμνασμένος». Ἀκόμη «στολισμένος μὲ τὸ διορατικὸν καὶ προγνωστικὸν χάρισμα».
«Ἀπέθανεν ἐν γήρει βαθεῖ στις 5 Δεκεμβρίου ὁ τωόντι θεοφιλὴς Φιλόθεος, καὶ ἀπῆλθε πρὸς τὸν ποθούμενον Χριστόν». Ἐτάφη στὸ Κελλί του. Ἀκολουθία ἐποίησε ὁ ὑμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαμμανίτης.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Καρεώτης, ὑποτακτικός τοῦ προαναφερθέντος Ἁγίου Φιλοθέου, γεννήθηκε στὸ Μοναστήρι (Βιτώλια) τῶν σημερινῶν Σκοπίων. Ὁ πατέρας του, μὲ τὴ συμφωνία τῆς συζύγου του, ἀναχώρησε μαζὶ μὲ τοὺς δύο υἱούς του, γιὰ τὴν πλησιόχωρη μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Καστοριᾶς καὶ ὅλοι μαζὶ ἀφοσιώθηκαν στοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες.
Ὁ Νεκτάριος ὅμως, ὁ κατὰ κόσμον Νικόλαος, ποθώντας τὴν ἀνώτερη ζωή, ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ὑποτάχθηκε στοὺς ὁσίους Γέροντες Φιλόθεο καὶ Διονύσιο, στὸ Κελλὶ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τοῦ Ἰάγαρη ἐπονομαζόμενο, στὶς Καρυές. Μὲ μεγάλη ἀγάπη τήρησε μέχρι τέλους τὶς...

4 Δεκ 2016

Βίντεο - ντοκουμέντο μὲ πραγματικὴ ἀερομαχία ἑλληνικῶν καὶ τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο

Βαδίζοντας πρὸς τὸ τέλος τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

Τελειωμένη ὑπόθεση εἶναι γιὰ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ κάθε διεκδίκηση γιὰ τὸ θέμα ἀρκούμενος στὶς ἐργασίες ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ γίνουν μεταξὺ τῶν ἐπιτροπῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὸ θέμα. Οὔτε καν συζήτηση δὲν ἔγινε γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὴν πρόσφατη συνάντηση Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Ἀρχιεπισκόπου ὅπως ρητὰ διαβεβαίωσε ὁ Κώστας Γαβρόγλου. 
Τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν ξεκίνησε ἀκόμη ἡ ἐπιμόρφωση Θεολόγων καὶ Δασκάλων ποὺ προγραμμάτιζε τὸ ΙΕΠ γιὰ τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο. Ἀσαφὴς παραμένει καὶ ὁ χρονικὸς ὁρίζοντας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν. Ὡστόσο ἐντολὴ ἐκτύπωσης τῶν σημερινῶν βιβλίων γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ δὲν ἔχει δοθεῖ οὔτε γιὰ τὸ Δημοτικὸ...

Σπέρνοντας ἀνέμους

Αποτέλεσμα εικόνας για συνοδος κρητης
Γράφει ὁ Πελίτης Ἰωάννης, Θεολόγος
Ὡς πεδίο ἀναμέτρησης Ὀρθοδοξίας καί οἰκουμενισμοῦ, ἡ «σύνοδος» Κρήτης δέν ἀπέδωσε ὅλα τά ἀναμενόμενα στούς ἐνδιαφερόμενους γιά μιά ψευδένωση ὡς προστάδιο συγκερασμοῦ τῶν θρησκειῶν μέ κεφαλή ἀντι-μεσσία.
Παρά τήν ἀδιαφάνεια καί τούς ἀποκλεισμούς πού καταλογίζονται στούς φιλοοικουμενιστές, γύρω στά δύο τρίτα ὑπολογίζονται οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἐκκλησιῶν πού ἀρνήθηκαν συμμετοχή, ἤ τήν ἀποκήρυξαν ἤ ἐπιφυλάχθηκαν νά τήν δεχτοῦν, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἀντιδράσεις μειώνοντας τήν στήριξη τοῦ Πατριάρχη. Ἡ ἀνακοίνωση ὅτι ὅσοι δέν ἀποδεχόμαστε τήν «σύνοδο» εἴμαστε αἱρετικοί, ὅπως καί οἱ προτάσεις ὁρισμένων γιά καθαίρεση καί ἀφορισμό, ἐκτός τῆς ταραχῆς τους δείχνουν καί ἔνδεια ἐπιχειρημάτων ἔναντι τῆς ἄρτια θεολογικῆς θεμελίωσης τῆς καταδίκης τῆς «συνόδου», πού κανένας Ἅγιος δέν θά τήν ὑπέγραφε.
Ἐρωτήματα πού προκαλοῦν: Εἶναι σέ θέση νά ἀφορίσει κάποιος πού ἐκκλίνει ἀπό θεμελιώδεις ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας; Ἀκόμη κι ἀπό ὄργανο ἀδιάβλητο; Ἔχει ἰσχύ ὁ ἀφορισμός...

Ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος μέσω προνομίων!


Κύπρια Ἐπίτροπος Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ: Νὰ τερματισθοῦν οἱ ἐπισκέψεις μαθητῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὰ Φυλακισμένα μνήματα γιατί ἐνισχύουν τὸν "ἐθνικισμό"!

Τοῦ Κωστάκη Ἀντωνίου
Μαχητὲς νέοι στὸν Βορρᾶ, ἄψυχοι νεανίες στὸν Νότο...
Ἐπὶ δύο συνεχεῖς ἡμέρες, οἱ Τουρκοκύπριοι μαθητὲς κατέρχονται σὲ διαδηλώσεις καὶ ζητοῦν τὴν παραὶτηση τῆς ψευδοκυβέρνησης, ὡς ὑπεύθυνης γιὰ τὸ τραγικὸ δυστύχημα τῆς ἀπώλειας συμμαθητῶν τους σὲ τροχαῖο. Ἄν, ὅ μὴ γένoιτο, εἴχαμε παρόμοια τραγωδία στὴν ἐλεύθερη περιοχή, εἶναι πολὺ μφίβολο ἐὰν οἱ καλοἀναθρεμμένοι νέοι μας ἀποφάσιζαν νὰ κατεβοῦν στοὺς δρὸμους καὶ νὰ ζητῆσουν παραίτηση τῶν ὑπευθύνων. Θὰ προτιμοῦσαν νὰ περάσουν τὶς ὧρες του σὲ κάποια καφετερία, παρέα μὲ τὸ φραπεδάκι τους... 
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, συνομιλώντας μὲ κάποιον ἑστιάτορα ἐμπορικοῦ δρόμου τῆς Λευκωσίας, καὶ σὲ ἐρώτησή μου γιὰ τὶς ἐπισκέψεις Τουρκοκυπρίων στὶς ἐλεύθερες περιοχές, ἔλαβα μίαν ἀπάντηση, ἐνδεικτική τοῦ ἐπιπέδου ποὺ χωρίζει τοὺς νέους στὶς δύο πλευρές. «Θὰ σᾶς πῶ κάτι ποὺ θὰ σᾶς ἐκπλήξει», μοῦ ἀνέφερε. «Ἔρχονται στὸ ἑστιατόριό μου καὶ Τουρκοκύπριοι φοιτητὲς καὶ δικοί μας. Ἀκούω συζητήσεις ποὺ γίνονται καὶ μὲ ἐντυπωσιάζει τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδό τν Τουρκοκυπρίων. Οἱ συζητήσεις τους στρέφονται σὲ ἀκαδημαϊκὰ θέματα ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ διεξάγονται μέσα σὲ πραγματικὸ κλίμα διαλόγου καὶ ἀντιπαράθεσης ἐπιχειρημάτων. Ξέρετε ποιὸ εἶναι τὸ κυρίαρχο θέμα πού δεσπόζει στὶς....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἡ Ἐκκλησία Βουλγαρίας ἀπορρίπτει τὴ “Συνοδο” τῆς Κρήτης - Μητρ. Κυθήρων: Ἄλλα εἴπαμε στὴν Ἱεραρχία

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV, ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακὴ 4η Δεκεμβρίου 2016.

3 Δεκ 2016

Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Κιλκίς: Ἡ ἐν Κρήτῃ σύνοδος ἐνεργώντας ἀντίθετα καί ἀντιπατερικά, ἀγνοώντας τίς ἀποφάσεις τῶν πρό αὐτῆς Συνόδων, ἀνύψωσε τίς αἱρέσεις καί τίς ἀναγνώρισε ὡς Ἐκκλησία

Κείμενο Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς 
περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου
Ἐρωτώμενοι ἀπό ἀδελφούς μας ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», θά θέλαμε νά καταθέσουμετά ἑξῆς:
Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, ἀδελφοί μου, ζοῦμε καθημερινά τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στό ἀναλόγιο καί ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀπό τήν ἀναστροφή μας μέ τά ἱερά κείμενα (Παρακλητική, Μηναῖον κλπ), διδασκόμεθα ἐμπειρικά τήν δογματική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μέ πόνο ἀντικρίζουμε τά κείμενα τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου ὡς ξένα πρός τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» δέν εἶναι «Σύνοδος», δέν ἐπορεύθη τήν ὁδόν τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ δέν ἐπεκύρωσε τίς προηγούμενες Συνόδους. Δέν εἶναι «ἑπόμενη τοῖς Ἁγίοις Πατράσι». Ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ἔφερε μιά ἀνατροπή στήν...

Χρ. Γιαλλουρίδης: «Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενο μὲ τὴν Τουρκία»

Ὁμιλία τοῦ πατρὸς Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου στὴν Πάτρα γιὰ τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης»

Φωτογραφία τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» (ΣΕΦ 23 Μαρτίου 2016)
Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, θὰ πραγματοποιήσει τὸ Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 7:00 μμ διάλεξη στὴν «Διακήδειο σχολὴ λαοῦ Πατρῶν» (Κανάρη 58 – Πάτρα) μὲ θέμα: Σύνοδος Κρήτης «Πῶς δ’ αὖθις Ἁγία καί Μεγάλη, ἧν οὔτε…,  οὔτε…,  οὔτε…;».

Ἡ διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἡ θεραπεία της κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση


Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῶν Ὅρων κατ᾽ ἐπιτομήν 225, 226 καί 229 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, τό Σάββατο 14-01-2006.
Συνεχίζοντας τίς ὁμιλίες μας αὐτές, μετά ἀπό τή σύντομη ἑορταστική διακοπή, νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας καλή κι εὐλογημένη χρονιά νά ἔχετε. Δέν λέμε χρόνια πολλά, πού εἶναι κάτι πολύ σχετικό γιά τά μέτρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφόσον τά χρόνια τά πολλά ἔρχονται σέ μιά, θά ᾽λεγα ἔτσι, διανοητική ἀντιπαλότητα μέ τό στοιχεῖο τῆς αἰωνιότητας, ἀλλά νά ᾽ναι χρόνια εὐλογημένα, πού θά σᾶς ὁδηγήσουν αὐτά τά χρόνια στό χῶρο τῆς αἰωνιότητας. Χρησιμοποιοῦμε τό χρόνο γιά νά φτάσουμε στήν αἰωνιότητα, ὄχι ὁ πολλαπλασιασμός τοῦ χρόνου, πού θά μᾶς κάνει κάτι καλύτερο. Ὅπως λέει καί ἡ Γραφή, «γῆρας τό τίμιον οὐ τό πολυχρόνιον», ἕνας πού καταξιώθηκε ἤ χαριτώθηκε νά ᾽χει χρόνια, πού εἶναι γεροντικῆς ἡλικίας, δέν σημαίνει πού καταξιώθηκε λόγω ἀκριβῶς τῆς χρονικῆς του παρουσίας πάνω στή γῆ, ἀλλά γιά ἐκεῖνο, τό ὁποῖο εἶναι εὐλογημένο κι ἁγιασμένο. Οὐ, λοιπόν, τό πολυχρόνιο, ἀλλά τό εὐλογημένο μετράει γιά μᾶς.
Μέσα ἀπ᾽ αὐτές τίς χρονολογικές εὐχές μας, πού εὐχόμαστε ἀπό τή σχετικότητα τοῦ χρόνου νά πᾶνε στήν ἀπολυτότητα τῆς αἰωνιότητας, νά συνεχίσουμε...

Mητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: Γιά τά παιδιά τῶν Σχολείων μας, τώρα πού δέν διδάσκονται τήν ὀρθόδοξη πίστη μας ὁμολογιακά

ΚΑΤΗΧΗΣΗ - Γιά τά παιδιά καί τούς νέους. Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό – Ἀριθμ. φύλ. 1
Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας. Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
1. Πρέπει, ἀγαπητά παιδιά, νά μάθουμε τί εἶναι ὁ Θεός μας, ὅπως μᾶς τό ἀποκαλύπτει τό βιβλίο Του, ἡ Ἁγία Γραφή. Μερικοί νομίζουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μιά ἀνώτερη δύναμη, πού ἀπό ἐκεῖ ψηλά κυβερνάει τόν κόσμο. Ὄχι! Ὁ Θεός δέν εἶναι καμμιά ἀφηρημένη δύναμη, ἀλλά εἶναι πρόσωπο, γι᾽ αὐτό καί λέγεται ὁ Ὤν. Εἶναι ὁ Ζωντανός Θεός. Ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί ὅλη ἡ κτίση γύρω μας καί αὐτοί οἱ ἄγγελοι ἀκόμη, ἤμασταν μή ὄντα. Δέν ὑπήρχαμε. Καί γίναμε ὄντα, δηλαδή, ὑπάρχουμε, ἀπό τόν Ὄντα Θεό. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, ἀπό τήν ἀρχή ὅτι πρέπει νά κάνουμε διάκριση μεταξύ κτιστοῦ (πού εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς καί ἡ γύρω φύση μας) καί ἀκτίστου (πού εἶναι...

Φιλοκαλικὴ διάκριση Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως

Τοῦ πατρὸς Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
Ἐκ τοῦ βιβλίου «Η ΟΔΟΣ - κείμενα εἰσαγωγικὰ στὴν Ὀρθοδοξία»
Εἶναι γνωστό, ὅτι εἶναι ἀδύνατος ἕνας ἀκριβὴς ὁρισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς Ἐκκλησίας, διότι ἡ Ὀρθοδοξία - Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινο μέγεθος καί, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θεῖο στοιχεῖο της, ὑπέρκειται κάθε διανοητικῆς - λογικῆς σύλληψης. Ἂν θὰ θέλαμε, λοιπόν, κατὰ προσέγγιση, νὰ ὁρίσουμε τὴν Ὀρθοδοξία, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε τὸ ἑξῆς: Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ἀκτίστου στὸν κόσμο καὶ τὴν ἱστορία, καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ κτίσματος νὰ ἁγιασθεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ. Ἕνας (χριστιανικὸς) Deismus (Deus Creator, sed non Gubernator) εἶναι ὀρθόδοξα καθαρὴ πλάνη. Τὸ Ἄχρονο καὶ Ὑπέρχρονο εἶναι συνεχῶς μέσα στὸν κόσμο καὶ τὸ χρόνο, γιὰ νὰ ἁγιάζει τὸν χρόνο καὶ νὰ τὸν μεταμορφώνει σὲ χρόνο τῆς θείας βασιλείας, σὲ αἰωνιότητα (πρβλ. τὸν λόγο τοῦ ἀπ. Παύλου: «Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν...

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...