ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12 Φεβ 2016

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος ἐναντίον τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ταράζει τὰ λιμνάζοντα ἐκκλησιαστικὰ ὕδατα, μὲ τὴν γνήσια πατερικὴ ἐπιστολὴ του!

Σοβαρὰ κενὰ θεολογικῶν καὶ νομοκανονικῶν ζητημάτων στὴν ἐπερχόμενη σύγκληση τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου διαπιστώνει ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος.
Σὲ ἐπιστολή του ὁ ἔγκριτος ἱεράρχης θεωρεῖ πὼς δὲν τίθεται κανένα ζήτημα νὰ ἐπανέλθει ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν ἀφοῦ δὲν διασπάστηκαν, κατὰ τὴν ἄποψή του, οἱ χριστιανοὶ ἁπλῶς κάποιοι ἐπέλεξαν μία διαφορετικὴ ὁδὸ ἀπὸ τὴν γνήσια Ὀρθόδοξη ἀλήθεια ποὺ ἀκολουθοῦμε.
Δὲν ὑπάρχουν Ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες, ἁπλῶς ἀποκόπησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ πρέπει νὰ θεωροῦνται αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ Σεβασμιώτατος ἐκφράζοντας ἀπορία γιὰ ποιὸν λόγο ἔχουν ἀγνοηθεῖ τόσο σοβαρὰ ζητήματα.
Ἡ θέση τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος ἐπικαλεῖται τὸ δικαίωμα τοῦ ἑκάστου ἱεράρχη νὰ ἐκφράσει τὴν ἄποψή του ἐνόψει του τόσο σπουδαίου γεγονότος εἶναι βέβαιο πὼς θὰ...

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, γιὰ τρέχοντα ἐκκλησιαστικὰ ἐθνικὰ θέματα.

11 Φεβ 2016

Συνοδικὸ σύστημα, ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἐκκλησιολογία

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Τὸ σχέδιο κειμένου ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Ε΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξο Διάσκεψη (Σαμπεζὺ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015) μὲ τίτλο "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον" ἀποτελεῖ ὁπωσδήποτε τὸ πιὸ κρίσιμο ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ πρὸς υἱοθέτηση ἀπὸ τὴ Μεγάλη Σύνοδο.
Καὶ τοῦτο γιατί στὰ 24 ἄρθρα του περιέχονται θέσεις καινοφανεῖς γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ θεολογία. Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου φαίνεται πὼς στοχεύει σὲ μία πανορθόδοξη νομιμοποίηση ἀρχῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσω τῆς Μεγάλης Συνόδου. Παρόλο ποὺ σὲ πολλὰ σημεῖα διατυπώνονται θέσεις ὀρθὲς καὶ πατερικές, σὲ ἄλλα, μὲ τρόπο πλάγιο καὶ...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ἱεροὶ Κανόνες καί σχόλια»


Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα floga.gr, μὲ θέμα τούς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας (1ος Ἀποστολικὸς Κανόνας), στὰ πλαίσια τῆς ἑρμηνείας πού ἔγινε στὸ κήρυγμα τοῦ Σαββάτου στὶς 23-1-2016.
Ὁ σκοπὸς τῆς θεολογίας εἶναι ἡ κατάργηση τῆς θεολογίας. Ἡ θεολογία ποὺ στηρίζεται στὸν στοχασμό, τὴν φιλοσοφία καὶ τὴν λογική, θὰ πρέπει ν’ ἀλλάξει, καὶ ν’ ἀκολουθήσει τὴν ἐμπειρικὴ δογματικὴ τῶν θεοφόρων Πατέρων. Τί εἶναι σύνοδος. Ποιὸς εἶναι ὁ ἐπίσκοπος; Τί σημαίνει ἐμπειρία θεώσεως; Οἱ θεούμενοι εἶναι γέφυρα μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων!

11 Φεβουαρίου: Μνήμη Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἐκ Σκλαβαίνων πού ἐμφανίστηκε στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη

Φωτό: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπό τό βιβλίο: «Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Ἅγιον Ὅρος, 2004
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστίνος Κατσαμπίρης εἶχε ἐπανειλημμένως παρακαλέσει τὸν Γέροντα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ νὰ τοῦ ἐμφανιστεῖ ὁ νεοφανῆς Ἅγιος Βλάσιος ὁ ἐκ Σκλαβαίνων. Ἐπιθυμοῦσε νὰ γνωρίσει τὰ χαρακτηριστικά του γιὰ νὰ τὸν ἁγιογραφήσουν.
Ἦταν ἡ 21η Ἰανουαρίου 1980, Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, πρὸς Δευτέρα. Ὁ γέροντας ἐνῶ προσευχόταν τὸ βράδυ στὸ Κελλί του μὲ κομποσχοίνι, βλέπει νὰ παρουσιάζεται μπροστά του μέσα σὲ φῶς ἕνας Ἅγιος ἄγνωστος ποὺ φοροῦσε μανδύα καλογερικό. Δίπλα του στὸν τοῖχο τοῦ Κελλιοῦ του, πάνω ἀπὸ τὴν σόμπα φαίνονταν ἐρείπια Μοναστηριοῦ. Αἰσθανόταν ἀπερίγραπτη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση καὶ σκεφτόταν «ποιὸς Ἅγιος εἶναι;». Τότε ἄκουσε φωνὴ ἀπὸ τὴν...

10 Φεβ 2016

Θεολογικὴ-Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα: «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» Μεγάλη προετοιμασία, χωρὶς προσδοκίες

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιῶς καί ἡ σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν, σᾶς προσκαλοῦν τήν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 καί ὥρα 9:00 π.μ. στήν Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας Πειραιῶς, σέ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, τήν ὁποία συνδιοργανώνουν, μέ θέμα:
«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ», Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες.
Δεῖτε τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῆς ἡμερίδος…

«Νάρκη» οἱ νέες χῶρες διὰ τὴν Μεγάλη Σύνοδο;

Ὅταν ἐναυάγησεν ἡ προσυνοδικὴ ἐπιτροπὴ εἰς Ἀθήνας κατὰ τὸν Νοέμβριον ἀπεφάσισε νὰ ἀναλάβη δράσιν ὁ ἴδιος ὁ Οἰκ. Πατριάρχης, ὥστε νὰ μὴ τεθῆ εἰς καμίαν περίπτωσιν εἰς κίνδυνον ἡ σύγκλησις τῆς Μεγάλης Συνόδου.
Ἔλαβε τὴν πρωτοβουλίαν νὰ συγκαλέση τὴν Πανορθόδοξον εἰς Γενεύην, ὥστε νὰ δώση ὁ ἴδιος προσωπικῶς μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπον λύσιν εἰς κάθε ἐμπόδιον. Πράγματι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐδέχθη συμβιβασμοὺς καὶ προέβη εἰς πολλᾶς «ὑποχωρήσεις» ἀπὸ πλευρᾶς του, διὰ νὰ ἐπιτύχη κάτι ἄλλο.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ἡ Κυβέρνησις
Κατὰ πρῶτον, ἐνῶ ἐπιθυμοῦσε ὡς τόπον συγκλήσεως τὴν Κωνσταντινούπολιν αἱ ἀντιδράσεις ἤσαν καταλυτικαί, ὡς τὰς συμπυκνώνει ὁ δημοσιογράφος Γ. Παπαθανασόπουλος:
«Τουλάχιστον τρεῖς Ἐκκλησίες (Ἀντιοχείας, Ρωσίας καὶ Σερβίας) δήλωσαν ὅτι ἂν ἡ Σύνοδος διεξαχθεῖ στὴν Πόλη οἱ Ἐκκλησίες τους δὲν θὰ συμμετάσχουν. Οἱ δύο πρῶτες μὲ τὴν αἰτιολογία πὼς οἱ χῶρες τους βρίσκονται σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ τὴν Τουρκία καὶ ἡ Σερβία μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν μπορεῖ σὲ μία Χριστιανικὴ Σύνοδο στὴ θέση τοῦ Αὐτοκράτορος νὰ εἶναι ὁ Κεμὰλ ἢ /καὶ ἡ τουρκικὴ σημαία» (aktines.blogspot.gr 29.1.2016).
Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης προεγνώριζεν ὅτι ἡ ἀντιπρότασις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας διὰ...

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ ὀρθόδοξη γιορτὴ τῆς μάνας»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, γιὰ τὴν ὀρθόδοξη γιορτὴ τῆς μάνας.

Ἡ σπουδαία ὁμιλία τοῦ πρώην εἰσαγγελέα κ. Σακκᾶ στὴν συγκέντρωση κατὰ τῶν νέων ταυτοτήτων!

«Ἀπαιτεῖται γενικὴ ἐπιστράτευση τῶν Χριστιανῶν 
κατὰ τῆς ὑποκρισίας τοῦ πολιτικοῦ κυβερνητικοῦ θηρίου»
Τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στὰ Προπύλαια τῶν Ἀθηνῶν στὴν ὁμολογιακὴ συγκέντρωση ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν «Πανελλήνια Κληρικολαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Ἀγῶνος» γιὰ νὰ διαδηλώσει ἐνάντια στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
Οἱ ὁμιλητές, ἔστειλαν σαφῆ μήνυμα κατὰ τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία θέλει νὰ ὑποδουλώσει τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία ὑποχρεώνοντας ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες νὰ φακελωθοῦν, μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη. Τὸ δυναμικὸ παρὼν στὴ συγκέντρωση ἔδωσαν κληρικοί, μοναχοὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καθὼς καὶ χιλιάδες λαϊκοί.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε πορεία πρὸς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.
Δεῖτε βίντεο ἀπὸ τὴν ἐπιτυχημένη συγκέντρωση μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ ὁμιλία τοῦ πρώην εἰσαγγελέα κ. Σακκά...

9 Φεβ 2016

Δημήτριος Τσελεγγίδης: «Ἐπιχειρεῖται θεσμικὴ νομιμοποίηση τοῦ Χριστιανικοῦ Συγκρητισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὴν Μεγάλη Σύνοδο»

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης ἀπέστειλε πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς τὶς πρῶτες θεολογικὲς παρατηρήσεις του ἐπὶ τοῦ κειμένου: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον».
Θεσσαλονίκη 3/2/2016
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἐμφανίζει κατὰ συρροὴ τὴν θεολογικὴ ἀσυνέπεια ἢ καὶ ἀντίφαση. Ἔτσι, στὸ ἄρθρο 1 διακηρύσσει τὴν ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, θεωρώντας αὐτὴ –πολὺ σωστὰ– ὡς τὴν «Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». Ὅμως, στὸ ἄρθρο 6 παρουσιάζει μία ἀντιφατικὴ πρὸς τὸ παραπάνω ἄρθρο (1) διατύπωση. Σημειώνεται χαρακτηριστικά, ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν μὴ εὐρισκομένων ἐν κοινωνία μετ’ αὐτῆς».
Ἐδῶ γεννᾶται τὸ εὔλογο θεολογικὸ ἐρώτημα: Ἂν ἡ Ἐκκλησία εἶναι «ΜΙΑ», κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (Ἄρθρ. 1), τότε, πῶς γίνεται λόγος γιὰ ἄλλες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες; Εἶναι προφανές, ὅτι αὐτὲς οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες εἶναι ἑτερόδοξες.
Οἱ ἑτερόδοξες ὅμως «Ἐκκλησίες» δὲν μποροῦν νὰ κατονομάζονται καθόλου ὡς...

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπαναστάτης ἢ Θεάνθρωπος Λυτρωτής;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς,
Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὁ θεοδόχος Συμεών, ὁ πολιός, βιβλικὸς καὶ ἅγιος ἐκεῖνος ἄνδρας, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νὰ κρατήσει στὰ γεροντικά του χέρια τὸν Θεάνθρωπο Λυτρωτὴ μας Χριστό, ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, προεφήτευσε γιὰ τὸ Θεῖο Πρόσωπο τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅτι «οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λούκ.2,34). Δηλαδὴ τὸ θεανδρικὸ Του Πρόσωπο θὰ γίνει αἰτία πνευματικῆς πτώσεως καὶ ἀναστάσεως πολλῶν μεταξὺ τῶν ἰσραηλιτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀντικείμενο διαφωνίας καὶ διαμάχης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Τὴν ἴδια αὐτὴ ἀλήθεια ἐκφράζουν καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος στὴν Α΄ Καθολική του ἐπιστολή, (2,7), καθὼς καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του, (9,33), ὅπου χαρακτηρίζουν τὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας ὡς «λίθο προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου». Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος - Χριστός, ποὺ βαστάζει ὅλο τὸ πνευματικὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας, γίνεται ὁ «λίθος» πάνω στὸν ὁποῖο σκοντάφτουν οἱ ἄπιστοι καὶ γκρεμίζονται στὴν ἀπώλεια. Καὶ τοῦτο διότι ἡ πεπερασμένη ἀνθρώπινη φύση δὲν μπορεῖ, μὲ τὶς δικές της μόνο δυνάμεις νὰ εἰσχωρήσει στὸ βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ἡ ἱστορία εἶναι ὁ ἀψευδὴς μάρτυρας. Κανένα ἄλλο πρόσωπο τῆς ἀνθρώπινης...

Τὸ βδέλυγμα ἐν τόπω ἁγίω: Τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ

Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, 
παράρτημα Νομοῦ Λαρίσης
Τὰ παιδιά μας ἀπὸ φέτος καλοῦνται νὰ ἐπιλέξουν στο μηχανογραφικὸ καὶ Ἰσλάμ!
Ἀπὸ τὸ 1941 λειτουργεῖ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ), ὑπηρετώντας τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παραδοση  καὶ στελεχώνοντας μὲ θεολόγους Ἐκπαιδευτικοὺς τὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Β/θμιας Ἐκπαίδευσης 
Στὴ Θεολογικὴ Σχολή ἡ Θρησκειολογία ἦταν καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ μαθήματα καὶ ἀντικείμενα τοῦ προγράμματός της.
Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ διαχρονικὴ ὁμαλότητα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ θραύεται τὴ φετινὴ χρονιά, ἐξαιτίας τῆς ἐπέμβασης τῆς Πολιτείας. Ἡ Πολιτεία, παραβιάζοντας τὸν...

Ἡ Μεγάλη Σύνοδος καὶ οἱ προσυνοδικὲς ἀποφάσεις

Περιοδικὸ "Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος", ἐτήσια ἔκδοση 
Ι. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, ΤΕΥΧΟΣ 40, σελ. 176-179)
Ἡ πορεία πρὸς τὴ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας βαίνει πρὸς τὸ τέλος της. Τὴν Πεντηκοστή τοῦ 2016, ἐκτὸς ἀπρόοπτου. Ἐλπίδα καὶ ἀγωνία, ἀνάμεικτα συναισθήματα, γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς συνόδου. Κάθε σύνοδος εἶναι μία διακινδύνευσις. Θὰ τὴν ἀποδεχθεῖ ἄραγε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἢ θὰ ὑπάρξουν σχίσματα;
Ἕνα εἶναι τὸ ἀδιαφιλονίκητο κριτήριο: ἡ ὀρθοδοξία τῶν ἀποφάσεών της, ἡ πιστότης στὴν διδασκαλία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ὅπως τὸ διατύπωσε ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: «Ἐκείνας οἶδεν ἁγίας καὶ ἐγκρίτους συνόδους ὁ εὐσεβής της Ἐκκλησίας κανών, ἃς ὀρθότης δογμάτων ἔκρινεν» (PG 90, 148).
Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις, τὶς διαδικασίες καὶ τὶς ἀποφάσεις της. Προσευχόμαστε ὅλα νὰ γίνουν ἁγιοπνευματικὰ καὶ ὄχι μὲ μεθόδους τοῦ κόσμου τούτου, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι δυστυχῶς ἄγνωστες στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. Ἡ ἐκκοσμίκευσης καὶ ὁ ἀνθρωποκεντρισμὸς εἶναι κακὲς καὶ ἐπικίνδυνες προϋποθέσεις. Τὸ «ἑπομένοι τοῖς ἁγίοις πατράσι» καὶ ἡ ἐκζήτησις τοῦ θείου θελήματος εἶναι ἀσφαλεῖς προϋπόθεσης. «Ὄτε ὠμίλουν ἐκ τοῦ νοός μου, συνέβαινον λάθη», ἔλεγε ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ.
Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔχουν τὴν εὐθύνη. Ἐμεῖς οἱ μοναχοί, μαζὶ μὲ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἐκκλησίας, μποροῦμε νὰ....

Νέος Ἰσπανὸς Οὐνίτης «ἐπίσκοπος» Ἀθηνῶν!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, 
Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Μὲ πραγματικὴ ὀδύνη καὶ θλίψη διαπιστώνουμε συνεχῶς ὅτι τὸ θηρίο τῆς Ρώμης φορώντας δορὰ προβάτου προχωρεῖ ἀκάθεκτο στὴν κατασπάραξη τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὁ ὑπερφίαλος βασιλιὰς τοῦ «κράτους τοῦ Βατικανοῦ» καὶ καταληψίας τοῦ σεβασμίου Πατριαρχείου τῆς Δύσεως, πάπας Φραγκίσκος, συνεχίζει ἀκάθεκτος τὸ ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες ἔργο τῶν προκατόχων του, νὰ ὑποτάξει ὡς «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν» του πάσα ἀρχὴ ἐξουσία, καὶ φυσικὰ τὴν φιλτάτη Ὀρθοδοξία μας.
Μία ἀπὸ τὶς πλέον δόλιες μεθόδους καὶ πρακτικὲς ποὺ ἐπενόησε ποτὲ ὁ Παπισμὸς ἐδῶ καὶ ἑπτακόσια τόσα χρόνια ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπορρόφηση καὶ τελικὰ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὸν Παπισμό, ὑπῆρξε ἡ Οὐνία, τὴν ὁποία δίκαια κάποιοι ἀποκαλοῦν ὡς «πέμπτη φάλαγγα» καὶ ὡς «δούρειο ἵππο» τοῦ Παπισμοῦ. Αἰῶνες τώρα προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀφελεῖς μὲ τὸ νὰ ντύνει τοὺς φραγκοπαπάδες του μὲ τὰ ἐνδύματα τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν, νὰ χτίζει παπικοὺς ναοὺς μὲ βυζαντινὸ ρυθμὸ καὶ διακόσμηση καὶ νὰ τελεῖ τὰ «μυστήρια» καὶ τὶς ἀκολουθίες του, χρησιμοποιώντας τὸ Ὀρθόδοξο τυπικό. Ἡ ἱστορικὴ πορεία καὶ δράση της μέσα στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι συνδεδεμένη μὲ γεγονότα θλιβερὰ ποὺ προκαλοῦν φρίκη καὶ ἀποτροπιασμό. Γεγονότα στὰ ὁποῖα ὁ δόλος καὶ ὁ φανατισμὸς συναγωνίζονται τὴν βία καὶ τὴν θηριωδία μὲ σκοπὸ τὴν ὑποδούλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν...

8 Φεβ 2016

"Γράμματα Σπουδάματα": ἡ ἀλήθεια γιά τούς λαθρομετανάστες

Mέ τόν Δάσκαλο καί Θεολόγο Δημήτρη Νατσιό καί τόν Λυκοῦργο Μαρκούδη, διευθυντή τοῦ ρ/σ τῆς Πειραϊκῆς ἐκκλησίας.

Ἔρως ἔρωτι νικᾶται

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων, ποὺ γίνονται κάθε χρόνο στὴν πατρίδα μας, γιὰ εὐνόητους λόγους, εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπολογισθεῖ.  Πάντως, τὰ περισσότερα δημοσιεύματα μιλᾶνε γιὰ περίπου 300-350 χιλιάδες! Ἡ εἴδηση ἀπὸ μόνη της εἶναι φρικτή. Καθίσταται, ὅμως, ἀκόμα πιὸ δραματική, ἐὰν λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας, ὅτι οἱ 40.000 ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκτρώσεις πραγματοποιοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο τους ἀπὸ κορίτσια 14-17 χρονῶν! 
Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ λεγόμενες προγαμιαῖες σχέσεις πληρώνονται κάθε χρόνο μὲ 40.000 δολοφονίες ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν!(*)
Καὶ νὰ ἤτανε μονάχα οἱ 40.000 ἐκτρώσεις τὸ ἀντίτιμο τῶν προγαμιαίων σχέσεων; Μᾶλλον ὄχι. Διότι, ὅπως φαίνεται, ὁ κατάλογος τῶν παράπλευρων ἀπωλειῶν στὶς σχέσεις αὐτὲς -ὅσο καὶ ἂν σκοπίμως ἀποσιωποῦνται- εἶναι πολὺ μακρύς: ἀπογοητεύσεις, καταθλίψεις, τύψεις, ἀθυμίες, ἀντιπαλότητες, ἀντιζηλίες, ὀργανονευρώσεις, ἀγιάτρευτα σωματικὰ τραύματα ἀπὸ....

Ὑποχρεωτικὲς οἱ συναλλαγὲς μὲ κάρτες

Μὲ βαριὲς «καμπάνες» κινδυνεύουν ὅσοι δὲν ἀποδεχθοῦν τὶς πληρωμὲς μὲ κάρτες!
Μὲ στόχο τὴ σταδιακὴ ἐξάπλωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν συντάσσει σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση ἡ ὁποία θὰ συνδέει τὶς πληρωμὲς μὲ κάρτες μὲ τὸ ἀφορολόγητο καὶ τὶς ἐκπτώσεις δαπανῶν. Στον σχεδιασμὸ τῆς κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται ἡ ἐπιβολὴ τῆς χρήσης εἰδικῶν μηχανημάτων καρτῶν γιὰ ὅλες τὶς συναλλαγὲς λιανικῶν πωλήσεων σὲ ἐπιχειρήσεις. Ἡ ἀρχὴ θὰ γίνει ἀπὸ ἐπιχειρήσεις ὅπως χῶροι ἑστίασης, ξενοδοχεῖα καὶ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἐπιτηδευματίες, ὅπως γιατρούς, μηχανικούς, ὑδραυλικοὺς κ.ο.κ.
Στὸ μεταξύ, σχεδιάζεται ὁ περιορισμὸς πληρωμῶν μὲ μετρητά. Ἕνα σενάριο ποὺ βρίσκεται ὑπὸ ἐξέταση εἶναι ἡ ἐπιβολὴ πλαφὸν στὶς πληρωμὲς μὲ μετρητὰ μὲ ὅριο τὰ 200-300 εὐρώ. Ὑπενθυμίζεται πὼς οἱ ἀγορὲς ἀπὸ ἰδιῶτες ἐξοφλοῦνται μόνο μὲ χρεωστικές, πιστωτικὲς ἢ ἐπιταγές, ὅταν....

7 Φεβ 2016

Πνευματικὰ ἐπεῖγον: Στὰ Προπύλαια τὴν Κυριακὴ θὰ στριμώχνονται οἱ Ἄγγελοι

Εἶναι μεσημέρι πρὸς ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου. Ἔχω βάλλει τὸ πληκτρολόγιο στὰ  γόνατα καὶ προσπαθῶ νὰ γράψω αὐτὸ πού μου μεταφέρθηκε πρὶν ἀπὸ λίγο καὶ σχετίζεται μὲ τὴν συγκέντρωση διαμαρτυρίας –ὁμολογίας  ποὺ θὰ γίνει στὰ Προπύλαια τὴν Κυριακὴ γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες. Τόσο καιρὸ προσπαθοῦσα νὰ ἔρθω σὲ ἐπικοινωνία μὲ ἕνα γεροντάκι ποὺ ἀσκητεύει σὲ μιὰ ἀνεμοδαρμένη βραχώδη ἀπόληξη τῶν Κυκλάδων καὶ δὲν μποροῦσα.  Ο λόγος ποὺ τὸν ἤθελα ἦταν νὰ τὸν ρωτήσω ἂν πῆρε τὸ πακετάκι μὲ τὰ μελισσοκέρια ποὺ τοῦ ἔστειλα.
Τὸ τηλέφωνο τοῦ Γέροντα μᾶλλον ἦταν κομμένο καὶ ἔτσι παρεκάλεσα ἕνα βοσκὸ ποὺ ἔχει ποιμνιοστάσιο κοντά του νὰ πάει μὲ τὸ κινητὸ στὸ ἀσκητήριό του γιὰ νὰ τὸν βρεῖ καὶ νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί του. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ ἐπικοινωνία μὲ....

6 Φεβ 2016

π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ: Ἡ Ὀρθόδοξη Νηπτικὴ Παράδοση ὡς θεμέλιο τῆς Ῥωμηοσύνης

Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ἐ.Κ. Πανεπιστημίου
Εἰσήγηση στό Θεολογικό Συνέδριο «Θεολογία καί Ποιμαντική».
Στό πλαίσιο τῆς ἐμψυχούμενης ἀπό τίς ἡσυχαστικές πρακτικές παράδοσης εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ἒγκυρα ἡ ἐθνική, κοινωνική, πολιτιστική, ἀλλά καί πολιτική ἱστορία τῆς Ἑλληνορθοδοξίας. Ἡ «Βυζαντινή» καί «Μεταβυζαντινή» διάρκεια δέν μπορεῖ νά ἀποτιμηθεῖ σωστά χωρίς γνώση τῆς πατερικῆς Θεολογίας, πού δέν εἶναι ἂσαρκη, στοχαστική-διανοητική θεολόγηση, ἀλλά καρπός εὒχυμος τῆς ἡσυχαστικῆς πράξης, ὡς ἂσκησης...

5 Φεβ 2016

Πανορθόδοξη τιμωρία τῶν «ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας»

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ εἰσαγωγικὴ εἰσήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴ Γενεύη ἀποτελεῖ πράγματι μία κραυγὴ ἀγωνίας.
Τῆς προσωπικῆς δικῆς του ἀγωνίας μήπως τὸ ἐγχείρημα τῆς σύγκλησης τῆς Μεγάλης Συνόδου ἀποτύχει. Στὴν εἰσήγησή του αὐτὴ ὁ Πατριάρχης παρέθεσε τὰ πολλὰ μικρὰ καὶ μεγαλύτερα προβλήματα ποὺ προέκυψαν κατὰ τὶς ἐργασίες προετοιμασίας τῆς Μεγάλης Συνόδου καὶ τὰ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητο ἄμεσα νὰ ἐπιλυθοῦν ἂν πράγματι ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐπιθυμοῦν τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου τὸν προσεχῆ Ἰούνιο.
Μεταξὺ τῶν ζητημάτων ποὺ ἔθεσε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἦταν καὶ ἐκεῖνο τῆς αὐθεντίας τῆς Συνόδου. Ἀνέφερε σχετικά: «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος θέλει πραγματοποιηθῆ εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ θεσμοὶ γενικῶς διέρχονται κρίσιν αὐθεντίας, ἀμφισβητούμενοι ὑπὸ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, τοῦτο δὲ τείνει νὰ ἐπηρεάσῃ, δυστυχῶς, καὶ τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας. Συνοδικαὶ ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ἄλλοτε ἐγένοντο σεβασταὶ ὑπὸ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ὡς φωνὴ Θεοῦ («ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» {Πράξ. ιε’, 28}), σήμερον ἀμφισβητοῦνται ὑπὸ μερίδος πιστῶν, ἐνίοτε πρὶν ἢ ληφθοῦν καὶ ἀνακοινωθοῦν. Εἶναι γνωστὸν...

π. Ἀβραὰμ Ἁγιορείτης: «Ἀρνοῦμαι τὴν παραχάραξη τῶν ἐπίβουλων τῆς Ρωμηοσύνης»

Ὁ πολὺ γνωστὸς συγγραφέας Ἁγιορείτης Γέροντας π. Ἀβραὰμ στέλνει σοβαρὸ μήνυμα πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ γιὰ τὰ ἐπίκαιρα θέματα τῆς ἀριθμοποίησης τοῦ ἀνθρώπου μέσω τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ τῶν ἀχρήματων συναλλαγῶν!

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὰ καμώματα τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:
«Ὀδυνηρὴ κατάπληξη ἐδοκίμασα ἀπὸ τὴν πληροφορία, ὅτι ἡ Ἀλβανία πρόκειται νὰ δεχθῇ ἑκατὸν πενῆντα χιλιάδες (150.000) πρόσφυγες, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ χρηματοδοτῆται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση!
Ἡ παραπάνω πληροφορία προέρχεται ἀπὸ λίαν ἀξιόπιστη πηγή. Πρὸς ἐπιβεβαίωση δὲ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, προστίθεται καὶ τὸ ὅτι ἐξέχον μέλος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ συνελήφθη γιὰ δῆθεν κατάχρηση δημοσίου χρήματος καὶ ἤδη βρίσκεται στὴν φυλακή.
Ἀλλὰ ἡ σύλληψη καὶ φυλάκιση τοῦ ἐν λόγῳ Βορειοηπειρώτη ἔχει σὰν αἰτία κυρίως τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν Ἑλλήνων καί, στὴν συνέχεια, τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὴν πατρογονική τους γῆ, προκειμένου νὰ ἐγκαταστήσῃ ἐκεῖ, τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς, τοὺς πρόσφυγες...
Ἄν, ὅμως, συμβῇ αὐτό, ἡ Βόρειος Ἤπειρος θὰ κινδυνεύσῃ τὰ ἔσχατα. Γιατὶ τόσο οἱ πιέσεις τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως, ὅσο καὶ οἰ ἀλλότριες συνήθειες καὶ τὰ διαφορετικὰ ἤθη τῶν ἐπήλυδων μουσουλμάνων προσφύγων, θὰ ἀναγκάσουν - ἐκ τῶν πραγμάτων - τοὺς Βορειοηπειρῶτες «νὰ πάρουν τὰ μάτια τους» καὶ νὰ ἐκπατρισθοῦν. Ὁπότε, τὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος καὶ ἡ κληρονομιά του

Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γέροντος Χριστοδούλου,
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὅρους
Ποιὰ ἦταν –ποιὰ εἶναι καὶ σήμερα– ἡ φωνή τοῦ ὁσίου Γέροντος; Ποιὰ εὐωδία ἀνέδιδε –καὶ ἀναδίδει ἀκόμα– ἡ παρουσία του στὴ μονή μας, στὴν ἀδελφότητά μας, καὶ σὲ ὅλη τὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Ποιὰ εἶναι ἐν τέλει ἡ κληρονομιὰ ποὺ μᾶς ἄφησε; Ξεχώρισα τέσσερα συναφῆ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα δὲν τονίζονται ὅσο θὰ ἔπρεπε στὶς ἀναφορὲς γιὰ τὸ πρόσωπό του.
Πρῶτον, εἶναι ἡ ἐπίγνωση, ποὺ γεννᾶται ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ θεολογία τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ τοῦ ἀκτίστου φωτὸς εἶχε ἀρχίσει νὰ παίρνει μορφὴ μόδας, καὶ ἀπὸ ἀληθινὴ ἐμπειρία νὰ γίνεται «φιλολογίες ἐξωτερικοῦ ἀνθρώπου» ἀπὸ μοναχοὺς καὶ κοσμικοὺς ποὺ νομίζουν ὅτι μὲ τὸ διάβασμα καὶ τὰ σχήματα εὐσεβείας γίνονται ἰσοστάσιοι τῶν νηπτικῶν Ἁγίων, ἦλθε ὁ γέροντας νὰ μᾶς προσγειώσει, καὶ νὰ μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νὰ στοχεύσουμε στὴ μετάνοια, στὴ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας, κι ὄχι σὲ φῶτα καὶ θεῖες δωρεές.
Δεύτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ Ὁσίου ἦταν τὸ μέτρο, καρπὸς κι αὐτὸ τῆς αὐτογνωσίας, δηλαδὴ τὸ ὅτι δὲν ἔκλινε δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ στὴν πνευματικὴ ζωή, ἀλλὰ φρόντιζε νὰ ἀκολουθεῖ σὲ ὅλα τὴ βασιλικὴ ὁδό.
Τρίτον, ἡ λεπτότητα τῆς ψυχῆς καὶ εὐαισθησία. Εὐαισθησία στὸ νὰ προσέχει τὴ συνείδηση τῶν ἄλλων, νὰ φροντίζει γιὰ ὅλα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ πολλὴ σπουδὴ καὶ σοβαρότητα νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν προκοπὴ καὶ οἰκοδομὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ἤμουν στὸ...

Πῶς νὰ προσέχει ὅποιος ζεῖ στὸν κόσμο

Γράφει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov
Πῶς πρέπει νὰ προσέχει τὸν ἑαυτὸ του ὅποιος ζεῖ μέσα στὸν κόσμο (1)
Ψυχὴ ὅλων τῶν ἀσκήσεων, ποὺ γίνονται γιὰ τὸν Κύριο, εἶναι ἡ προσοχή. Δίχως προσοχή, ὅλες αὐτὲς οἱ ἀσκήσεις εἶναι ἄκαρπες, νεκρές. Ὅποιος ποθεῖ τὴ σωτηρία του πρέπει νὰ μάθει νὰ προσέχει ἄγρυπνα τὸν ἑαυτό του, εἴτε ζεῖ στὴ μόνωση εἴτε ζεῖ μέσα στὸν περισπασμό, ὁπότε καμιὰ φορά, καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλει, παρασύρεται ἀπὸ τὶς συνθῆκες.
Ἂν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ γίνει τὸ ἰσχυρότερο ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς, τότε πιὸ εὔκολα θὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας, τόσο στὴν ἡσυχία τοῦ κελιοῦ μας ὅσο καὶ μέσα στὸν θόρυβο ποὺ μᾶς κυκλώνει ἀπὸ παντοῦ.
Στὴ διατήρηση τῆς προσοχῆς πολὺ συμβάλλει ἡ συνετὴ μετρίαση τῆς τροφῆς, ποὺ μειώνει τὴ θέρμη τοῦ αἵματος. Ἡ αὔξηση αὐτῆς τῆς θέρμης ἀπὸ τὰ πολλὰ φαγητά, ἀπὸ τὴν ἔντονη σωματικὴ δραστηριότητα, ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τῆς ὀργῆς, ἀπὸ τὸ μεθύσι τῆς κενοδοξίας καὶ ἀπὸ ἄλλες αἰτίες προκαλεῖ πολλοὺς λογισμοὺς καὶ φαντασιώσεις, δηλαδὴ τὸν σκορπισμὸ τοῦ νοῦ. Γι’ αὐτὸ οἱ ἅγιοι πατέρες σ’ ἐκεῖνον ποὺ θέλει νὰ προσέχει τὸν ἑαυτὸ του συστήνουν πρὶν ἀπ’ ὅλα τὴ μετρημένη, διακριτικὴ καὶ διαρκῆ ἐγκράτεια ἀπὸ τὶς τροφὲς (2).
Ὅταν σηκώνεσαι ἀπὸ τὸν ὕπνο πρόκειται γιὰ μιὰ προεικόνιση τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, ποὺ περιμένει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους—, νὰ κατευθύνεις τὶς σκέψεις σου στὸν...

4 Φεβ 2016

Ἡ Πατρίδα μας μπροστὰ στὸν μεγαλύτερο κίνδυνο στὴν Ἱστορία της

Ἀνακοίνωση τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης
Σύμφωνα μὲ κυβερνητικὲς ἐξαγγελίες καὶ διαρροὲς σὲ δημοσιογραφικὰ μέσα, ἐντός τοῦ 2016 πρόκειται νὰ ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους μὲ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς μέσῳ καρτῶν. Ἐπίσης θὰ κληθοῦμε ὅλοι μας νὰ ἀλλάξουμε τὶς ταυτότητές μας μὲ μία κάρτα γνωστὴ ὡς Κάρτα τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ περιέχει ἠλεκτρονικὸ πλινθίο (chip) καὶ στὴν ὁποία θὰ ἐνσωματωθοῦν διάφορες πληροφορίες καὶ ἀριθμοὶ συναλλαγῆς μὲ τὶς Κρατικὲς Ὑπηρεσίες, ὅπως ὁ ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ἀριθμὸς Ταυτότητος κ.ἂ. Ὑπάρχει μάλιστα τεχνολογικὰ ἡ δυνατότητα αὐτὲς οἱ κάρτες νὰ ἑνοποιηθοῦν σὲ μία κάρτα, ποὺ θὰ εἶναι ταυτόχρονα ἡ ταυτότητά μας, τὸ πορτοφόλι μας ἀλλὰ καὶ τὸ βιβλιάριο ὑγείας καὶ τὸ δίπλωμα...

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ γενιὰ τῆς ἀδιαφορίας»


Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, γιὰ τὴν παιδεία μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀλλὰ καὶ τὶς προκλήσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς…

Μία ἄλλη πτυχὴ τοῦ ζητήματος τῶν ζηζιουλείων ληρημάτων...

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης
Ὀρθοτατη καὶ ἐπιβεβλημένη τυγχάνει, ἀναντιλέκτως, ἡ συγκεκριμένη ἐνέργεια ἀπ΄ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐγκρατοῦς τῆς Θεολογίας, μητροπολίτου Ναυπάκτου. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ καθίστανται δέκτες ὀθνείων διδασκαλιῶν, ἐτεροδιδασκαλιῶν μᾶλλον, ἀνατρεπουσῶν καὶ καταλυουσῶν τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα, οἱ φοιτῶντες στὶς «θεολογικὲς» σχολές, ἔνιοι τῶν ὁποίων, μάλιστα, προώρισται νὰ ἐνταχθοῦν στὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ κάποιοι ἄλλοι πρόκειται νὰ διδάξουν στοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων μας βασικὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως.
Πλήν, ὅμως, ὑφίσταται καὶ μία ἄλλη πτυχὴ τοῦ ζητήματος τῶν ζηζιουλείων ληρημάτων, οὐδόλως ὑποδεέστερη τῆς προδιαληφθείσης.
Καὶ αὐτὴ συνίσταται καὶ ἔγκειται στὴν, ἐν προκειμένω, στάση τῶν συνεπισκόπων του, γενικῶς, καὶ τῆς προισταμένης του, ἐκκλησιαστικῶς, ἀρχῆς.
Ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὡς τυγχάνει γνωστὸ στοὺς παρακολουθοῦντες τὰ θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, ποικίλες θέσεις καὶ ἀπόψεις τοῦ μητροπολίτου Περγάμου ἔχουν καταστεῖ ἀντικείμενα ἐξουθενωτικῆς καὶ καταλυτικῆς κριτικῆς ἀπ΄ τὴν πλευρὰ διακεκριμένων θεραπόντων τῆς Θεολογίας καὶ ὄχι μόνο.
Κατετέθη, μάλιστα, καὶ μήνυση ἐναντίον τοῦ ρηθέντος ἐπισκόπου ἀπὸ ἱκανὸ ἀριθμὸ...

3 Φεβ 2016

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς

Προλογίζει ὁ Γέροντας Φιλόθεος Καρακαλλινὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ
Ὁ Νηπτικὸς Πατὴρ καὶ Διδάσκαλος
Πρόλογος
Χαῖρε ἅγιον ὅρος καὶ Θεοβάδιστον,
χαῖρε ἔμψυχε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε,
χαῖρε ἡ μόνη πρὸς Θεὸν κόσμου γέφυρα
ἡ μετάγουσα θνητοὺς πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν,
χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ ἀπειράνδρως τεκοῦσα
τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἠμῶν.
(Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α)
Μὲ τὸν ὑπέροχον αὐτὸν ὕμνον παρουσιάζει ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ἀλληγορικῶς τὴν Παναγίαν ὡς νοητὸν ὅρος, καὶ ἰδιαίτερα, ὡς τὸ ὅρος Σινά, ἐκεῖ ποὺ ὁ Προφήτης Μωϋσῆς ἔλαβε τὶς θεοχάρακτες πλάκες τοῦ Θείου Νόμου, τὶς Δέκα Ἐντολές. Τὸ ὅρος αὐτὸ συνδέεται ἀκόμη περισσότερο μὲ τὸ θαῦμα τῆς Βάτου, τῆς καιομένης καὶ μὴ καταφλεγομένης, τὴν ὁποίαν εἶδε ὁ Προφήτης Μωυσῆς καὶ ἡ ὁποία ἐσήμαινε προφητικῶς τὸ ἀειπάρθενόν της Παναγίας, καθὼς μέσω Αὐτῆς θὰ ἐγεννάτο ἀσπόρως ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος, ὁ νέος Μωϋσῆς, ὁ Ὁποῖος θὰ ἔδιδε στὸν κόσμο τὸν νέον, σωτήριον Εὐαγγελικόν τς Χάριτος Νόμον.
Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ ἔχουν σχέση μὲ τὸν Παλαιὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἔλθωμεν τώρα εἰς τὸν καιρὸν τῆς νέας Χάριτος, εἰς ἕνα ἄλλο ἅγιον ὅρος τὸ ὁποῖον διάλεξε ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον καὶ ξεχώρισε ἡ Παναγία, δίδουσα εἰς αὐτὸ τὴν χάριν καὶ εὐλογίαν Της, προκειμένου εἰς αὐτὸ νὰ δοξασθῆ ὁ Γιός Της, ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀπὸ ἀναρίθμητες ψυχὲς ποὺ Αὐτὴ...

Τί δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ σηκώσουμε κεφάλι...

Ὅ,τι ἀγαπᾶ κάποιος ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, αὐτὸ καταβαραίνει τὸν νοῦ του καὶ τὸν δεσμεύει καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ σηκώσει κεφάλι.
Σὲ αὐτὸν τὸ σταθμὸ καὶ τὴ ροπὴ καὶ τὸ ζύγι τῆς κακίας δοκιμάζεται ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, Χριστιανοὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν βουνῶν, τῶν μονῶν, τῶν ἀγρῶν ἢ τῶν ἐρήμων, ὅτι δελεαζόμενος ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ δικό του προσωπικὸ θέλημα, ἀγαπᾶ κάποιο πράγμα ἤ πάθος, καὶ δένεται σὲ αὐτὸ ἡ ἀγάπη του, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν προσφέρεται ὅλη στὸν Θεό.
Ἄλλος ἀγάπησε κτήματα,
ἄλλος χρυσὸ ἢ ἄργυρο,
ἄλλος τὴν κοιλιά του ἤ τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες,
ἄλλος τὴν κοσμικὴ σοφία γιὰ τὴν δόξα τῶν ἀνθρώπων,
ἄλλος ἐξουσία, δόξα καὶ τιμές,
ἄλλος ὀργὴ καὶ μῆνιν,
ἄλλος ἄκαιρες συντυχίες,
ἄλλος ζῆλο,
ἄλλος νὰ μετεωρίζεται ἡδονικὰ ὅλη μέρα,
ἄλλος νὰ ἀπατᾶται ἀπὸ ἀργόσχολους...

Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου: ἡ συστηματική παρερμηνεία τῶν ἁγίων Ἀθανασίου, Καππαδοκῶν καί Μαξίμου ἀπό τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα («Ἡ ὀντολογία τοῦ προσώπου»)

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας
φιλάει τὸ χέρι τοῦ Πάπα Φραγκίσκου
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου γιά τήν «ὀντολογία τοῦ προσώπου»
Στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση (Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: «Ἡ ὀντολογία τοῦ προσώπου») δημοσιεύθηκε κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου μέ τίτλο «"Ἡ ὀντολογία τοῦ προσώπου": ἡ συστηματική παρερμηνεία τῶν ἁγίων Ἀθανασίου, Καππαδοκῶν καί Μαξίμου ἀπό τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα».
Στό κείμενο αὐτό ἐπισημαίνονται οἱ παρακινδυνευμένες ἀπόψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου γι΄α τήν «ὀντολογία τοῦ προσώπου» καί κυρίως γιά τήν δῆθεν «μία ἐλεύθερη βούληση, αἰώνια, ἀΐδια» τοῦ Πατρός, γιά τό δῆθεν «ἐλεύθερο θέλημα τοῦ Πατρός», καί παρουσιάζονται οἱ συνέπειές τους.
Συγχρόνως παρατίθεται ἡ διδασκαλία βασικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐπισημαίνοντας ὅτι εἶναι θεολογικό λάθος καί θεολογικό ἀτόπημα νά συνδέεται ἡ φύση μέ τήν ἀνάγκη, ἡ βούληση μέ τό πρόσωπο, νά γίνεται λόγος γιά τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου, γιά προτεραιότητα τοῦ προσώπου ἔναντι τῆς οὐσίας, γιά κοινωνία προσώπων καί ὄχι γιά κοινωνία φύσεως.
Διαβάστε παρακάτω τὸ κείμενο: Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: «Ἡ ὀντολογία τοῦ προσώπου»...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...