18 Οκτ 2017

Κατὰ τοὺς Πατέρες, ὅποιος δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ κατάσταση φωτισμοῦ, εἶναι ψυχοπαθής.Ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ψυχιατρικῆς.

               Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Πατερικὴ Θεολογία",               τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη


Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ψυχοπαθὴς κατὰ τὴν Πατερικὴ ἔννοια. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι κάποιος σχιζοφρενὴς γιὰ νὰ εἶναι ψυχοπαθής. Ὁ ὁρισμὸς τῆς ψυχοπάθειας ἀπὸ Πατερικῆς ἀπόψεως εἶναι ὅτι ψυχοπάθεια ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνον ποὺ δὲν λειτουργεῖ σωστὰ ἡ νοερὰ ἐνέργεια μέσα του. Ὅταν δηλαδὴ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γεμάτος ἀπὸ λογισμούς, ὄχι μόνο κακοὺς λογισμούς, ἀλλὰ καὶ καλοὺς λογισμούς. Ὅποιος ἔχει λογισμούς, καλοὺς ἢ κακοὺς μέσα στὴν καρδιά του, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ Πατερικῆς ἀπόψεως εἶναι ψυχοπαθής. Ἂς εἶναι οἱ λογισμοὶ αὐτοὶ ἠθικοί, ἀκόμη καὶ ἠθικώτατοι, ἀνήθικοι ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. Δηλαδὴ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅποιος δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ κατάσταση φωτισμοῦ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ψυχοπαθής. Ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ψυχιατρικῆς. Ὁ ψυχοπαθὴς γιὰ τὸν ψυχίατρο εἶναι κάτι ἄλλο. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ πάσχει ἀπὸ ψύχωση, εἶναι ὁ σχιζοφρενής. Γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ὅμως ἕνας ποὺ δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ φωτισμό, εἶναι νορμὰλ ἢ δὲν εἶναι νορμάλ;...

17 Οκτ 2017

Ἐκδήλωση – Συνάντηση Θεολόγων στὸ Ἀγρίνιο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
 «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.  Σκέψεις καὶ προβληματισμοί».
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 11.00π.μ., στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου, συνάντηση θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐπίσης, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου, προσῆλθαν στὴ συνάντηση πολλοὶ ἐκπαιδευτικοί τς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς ἐν λόγω ἐκδηλώσεως εἶχε τὴ συνεργασία τοῦ παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων Νομοῦ Αἰτωλ/νίας, ἐνῶ ἡ ὅλη συνάντηση εἶχε ὡς ἀντικείμενο τὰ ἐφαρμοζόμενα ἀπὸ ἐφέτος νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰ βιβλία ὅλων τν τάξεων στὰ Σχολεῖα τῆς πατρίδας μας - Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια.
Στὴν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως μίλησε ὁ....

Κριτικὴ ἀξιόλογου συγγράμματος δογματικῆς

π. Γεωργίου Μεταλληνού, Ομ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνν
Ὃταν πῆρα γιά πρώτη φορά στά χέρια μου –εὐλογημένη ὣρα- τήν ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τοῦ ἀειμνήστου π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, αὐθόρμητα ἀναφώνησα: «Αὐτή εἶναι Δογματική ἂλλου εἲδους». Αὐτό ἀκριβῶς ἐπανέλαβα, παίρνοντας στά χέρια μου  πρίν  ἀπό  μέρες  καί  τήν  ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τοῦ ἐκλεκτοῦ Συναδέλφου, Καθηγητοῦ κ. Βασιλείου Τσίγκου, πού εἶχε τήν καλωσύνη νά στείλει στήν ταπεινότητά μου. Καί τοῦ¬το, διότι καί αὐτή συνεχίζει τήν συμβολή τοῦ π. Ἰ. Ρωμανίδη στήν ὑπέρβαση τοῦ σχολαστικισμοῦ, πού εἶχε κυριαρχήσει στὶς Θεολογικές Σχολές μας λόγω τῆς ἀπόλυτης σχεδόν αὐτοπαραδόσεώς μας καί στό χῶρο τῆς Θεολογίας στήν «καθολική μας μητρόπολη» (Κωστής Μοσκώφ), τήν Εὐρώπη. Εἶναι δέ σπουδαῖο καί ἐπαίνου ἂξιο, ὃτι ἐνῶ ἂλλοι Θεολόγοι μας, εὐεργετημένοι ἀπό τόν λόγο καί τά συγγράμματα τοῦ π. Ἰωάννου, προσπαθοῦν νά τόν ἐξαφανίσουν κυριολεκτικά, ὁ κ. Τσίγκος δέν διστάζει νά ἀναφέρει τά ἒργα του καί νά παραπέμπει σ’ αὐτά.
       Τό νέο ἒργο τοῦ κ. Τσίγκου, πού θά εἶναι διδακτικό Ἐγχειρίδιό του στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., διέπει μιά βασική ἀρχή: «Θεωροῦμε –γράφει- ὃτι ἒχει καταστεῖ ἐπιτακτική πλέον ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκ νέου προσέγγισης καί διερεύνησης τῶν θεμάτων, πού ἐμπεριέχει ἡ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (σ. 13). Στό ἐγχείρημά του αὐτό, σημαντικό ὁπωσδήποτε, ἒχει σημασία πῶς βλέπει ὁ συγγραφέας τό Δόγμα: «Τά δόγματα, λέγει, εἶναι ἒκφραση καί ὁριοθέτηση τῆς, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πίστεως καί ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὡς τέτοια δέ ἀποσκοποῦν στό νά ὁδηγήσουν τόν ἂνθρωπο στή....

Μὲ ἄθεους, μὲ ἐκκλησιομάχους, μὲ καταδιεφθαρμένους πολιτικούς «το ἔθνος δὲν στέκη»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς
Στὸν 2ο τόμο τῶν «Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Κολοκοτρώνη» - (εκδ. Γ. Βαλέτα, σελ. 323 )-ἐντόπισα ἕνα πολὺ ὡραῖο καὶ διδακτικὸ ἐπεισόδιο, ποὺ διαδραματίζεται κατὰ τὴν Ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ΄21. Τὸ διηγεῖται ὁ Γεώργιος Τερτσέτης -τί σπουδαῖος ἄνθρωπος- σὲ λόγο του στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1855, στὴν τότε Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Τὸ μεταφέρω, ὡς ἔχει:
«Κύριοι ἀκροαταί, εἰς τὰ 1822 πολεμιστής, στρατιώτης περίφημος ἐπῆγε εἰς σεβάσμιον πνευματικὸν νὰ ξομολογηθεῖ, νὰ μεταλάβει.
Ἐξωμολογήθη ὁ πνευματικός του εὐχήθη, τὸν ἐχαίδευσεν, ἀλλὰ τοῦ εἶπε: δὲν ἠμπορῶ νὰ σὲ δώσω μεταλαβιά.
- Διατί;
- Χύνεις αἷμα ἀνθρώπινο...!
Ὠργίσθη ὁ στρατιώτης καὶ ἔτρεξε παραπονούμενος εἰς τὸν ἐπίσκοπον Μεθώνης. Τοῦ εἶπε ὅσα λέγει ὁ πνευματικὸς , ὁ στρατιώτης ἦτο θυμώδης. Τὸν ἤκουσεν ὁ ἐπίσκοπος. Τὴν Κυριακή του λέγει, ἤσου (=νὰ εἶσαι) εἰς τὴν λειτουργίαν, ἤσου πλησίον μου.
Ἦλθε ἡ Κυριακή, ψάλλεται ἡ λειτουργία. Ὁ Δεσπότης εἰς τὴν μεσινὴ θύρα, εἰς τὴν ὥρα τῆς μεταλαβιᾶς, κρατώντας τὸ δισκοπότηρο, φωνάζει τὸν στρατιώτη.
Ἔλα, τοῦ λέγει, πάρε, κράτει τὸ δισκοπότηρο, μετάλαβε μὲ τὰ ἴδια σου τὰ χέρια, τὰ χέρια σου εἶναι πλέον ἀθώα, πλέον εὐεργετικὰ εἰς τὴν πατρίδα ἀπὸ τὰ ἐδικά μας. Ἠμεῖς οἱ ἱερεῖς δεόμεθα τὸν Ὕψιστο μὲ τὴ φωνή, ἐσύ, σταίνοντας τὰ....

16 Οκτ 2017

Μπέν Σαπίρο: Δὲν μπορεῖς νὰ θυσιάζεις τὴν ἀλήθεια ἐπειδὴ κάποιοι μπορεῖ νὰ ὑποφέρουν ἐξαιτίας της

Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: Χάρη στὸν Ἅγιο Πορφύριο ἐπέστρεψαν οἱ ἀστροναῦτες τοῦ Apollo 13 πίσω στὴ γη!

Καὶ λιβανισον αὐτοὺς τρεῖς φοράς!

Γράφει ὁ π. Διονύσιος Ταμπάκης
ΑΦΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ νὰ σπάσουν τὰ φτερὰ τῶν παιδιῶν μας. Ἀφοῦ βάλανε μπρὸς τ’ ἀλέτρι γιὰ νὰ ἀποκόψουν καὶ εὐνουχίσουν τὰ 15χρονα. Τώρα μεγαλουργοῦν  καὶ πάλι θέλοντας διακαῶς μὲ νόμους καὶ ὑπο-νόμους νὰ μαστουριάσουν μὲ χασὶς καὶ ἀποχαζέψουν  τὸ ὅσο μυαλὸ ἔμεινε στὴν νεολαία… Στὸ δικό τους λοιπὸν  χασισολολίβανο  «εἰς ὀσμὴν δυσωδίαν δαιμονικῆς» ἃς τοὺς λιβανίσουμε μὲ τὸ δικό μας Ὀρθόδοξο λιβάνι, λιβάνι καλὸ κι’ ἁγιορείτικο…
Καὶ νὰ τώρα  3 ὡραῖες ἱστορίες ποὺ ἔχω νὰ σᾶς λέω:
1η: Ἡ κυρία Γεωργία, ράφτρα γνωστὴ ἐκεῖ στὴν παλιὰ Κοκκινιὰ μὲ τὴν μικρασιάτικη πύρινη εὐλάβεια ,καρδιὰ φιλόξενο ἀρχονταρίκη γιὰ ὅλη τὴν γειτονιά. Ἢ θὰ ἕραβε ἢ θὰ προσεύχονταν στὶς λιβανοκαπνισμένες δεκάδες εἰκόνες  ποὺ’χὲ στὸ προσφυγικὸ κελλάκι της.
Κάθε Πάσχα τὸ λοιπὸν τόση ἦταν ἡ χαρά της ποὺ ἔπαιρνε τὸ μαγκάλι, τὸ γέμιζε ὅλο κάρβουνα καὶ ὕστερόν τοῦ ’ρίχνε ἀπὸ πάνω 5 κιλὰ λιβάνι νὰ....

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ θάνατος καὶ ὁ Χριστὸς ἡ ζωὴ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς- Μηνύματα στὸ λαὸ» 
Ἐκδόσεις: «Ὀρθόδοξη Κυψέλη»
Σχόλιο εἰσαγωγικό: Εἶναι θλιβερὴ καὶ ἀπογοητευτικὴ ἡ κατάσταση στὴν πατρίδα μας. Ὑπάρχει μεγάλος πόνος καὶ ἀγωνία στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἐρήμην του, ψηφίζουν, οἱ ψηφισθέντες ἀπ` αὐτόν, τὴν καταστροφή του. Ἀλλὰ δυστυχῶς, ὅλα τα δεδομένα εἶναι ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν της πίστης καὶ τῆς πατρίδας. Δὲν μπορεῖ νὰ προκύψει οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει διαχρονικὴ ἰσχύ, ἂν δὲν διδαχθεῖ ὁ ἁπλὸς Ρωμηὸς (Ὀρθοδοξος + Έλληνας) ὀργανωμένα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐξ  ἀρχῆς  τὴν καθαρὴ Ἀλήθεια. Οἱ σημερινὲς κάθε εἴδους ἀντιδράσεις εἶναι ὄντως ὁμολογιακές, ἔχουν φρόνημα ἀγωνιστικό, ἀλλὰ δὲν πείθουν, δὲν φοβίζουν τοὺς ἀντιπάλους ἐχθρούς. Παρόμοιες ἔγιναν καὶ μὲ τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ μὲ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας κ.α. ὅμως μὲ τὸ χρόνο, ἀντὶ νὰ ἀποβληθοῦν μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Ἕλληνα, σιγὰ σιγὰ ἐπικράτησαν καὶ σήμερα, γιὰ παράδειγμα, οἱ πολιτικοὶ γάμοι εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς καὶ ἡ μοιχεία κατέστη «ἄθλημα πρὸς καύχηση» στὴν καθημερινότητα τοῦ Ἕλληνα. 
     Πρέπει νὰ μάθει ὁ Ρωμιὸς ποιὸ εἶναι τὸ αἷμα του, οἱ πρόγονοί του, ἡ ἱστορία του. Ἀλλὰ κυρίως ἡ πίστη του. Νὰ μὴν ἀφήνεται αἰωρούμενος σὲ μιὰ κατάσταση μετέωρη, χωρὶς νὰ εἶναι βέβαιος γιὰ τὴ μοναδικότητα τῆς πίστης του καὶ τῆς γενιᾶς του. Νὰ μὴν τοῦ ἀφήνεται ἡ ἐντύπωση πὼς εἶναι ἴδια μὲ τὴν πίστη τῶν Εὐρωπαίων παπικῶν καὶ προτεσταντῶν. Ἢ ὅτι ἔχουμε μικροδιαφορὲς καὶ τὰ παρόμοια. Νὰ μάθει ὅτι εἴμαστε ἑνωμένοι σὲ ἕναν συνεργατικὸ συνασπισμὸ μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἡ πίστη καὶ ἡ παράδοσή μας εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ....

Ἡ Συνοδικότητα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
Τό Συνοδικό σύστημα εἶναι ὁ τρόπος διοικήσεως καί λειτουργίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τό χαρακτηριστικό καί διακριτικό της γνώρισμα ἀπό τίς κοινότητες τῶν ἑτεροδόξων χριστιανῶν. Ἡ Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Προκαθημένου της, διοικεῖ μέ τό Συνοδικό σύστημα τήν Αὐτοκέφαλη, Αὐτόνομη ἤ Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία, κατά τό ἀρχέγονο μητροπολιτικό καί ἐν συνεχείᾳ τό ἀρχιεπισκοπικό ἤ πατριαρχικό σύστημα.
Μετά τήν Ἀποστολική Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων (48μ.Χ.), καί ἀφοῦ σέ διάφορες πόλεις καί περιοχές τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Ἱεροσόλυμα, Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια, Κύπρο, Μικρά Ἀσία, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη,Βέροια, Ἀθῆνα, Κόρινθο, Πάτρα, Κρήτη, Ρώμη κ.ἀ.), ἱδρύθησαν Ἀποστολικές Ἐκκλησίες, μέ τήν χειροτονία Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, σύν τῷ χρόνῳ, ἐνῷ ἐπλήθαιναν οἱ Ἐπισκοπές, συγκροτήθηκαν Ἐπαρχιακές καί Τοπικές Σύνοδοι μέ τήν εὐθύνη καί πρωτοβουλία τοῦ ἑκασταχοῦ Μητροπολίτου.
Ἀπό τόν 4ο καί μέχρι τόν 8ο αἰῶνα, μέ βασιλικές διαταγές Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, συνεκλήθησαν ἑπτά (7) Ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι σέ....

Ὁ Ἐρντογᾶν βάζει τὸ Ἰσλὰμ καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα !

Ὁ Ἐρντογᾶν βάζει τὸ Ἰσλὰμ στὰ νηπιαγωγεῖα
Ἡ κατήχηση στὴν Τουρκία στὸ σουνιτικὸ Ἰσλὰμ θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα ἐνῶ θὰ αὐξηθοῦν οἱ ὧρες θρησκευτικῆς διδασκαλίας στὸ δημοτικό, σύμφωνα μὲ τὸ ρωσικὸ Interfax. Ὅπως ἀναφέρει τὸ ρωσικὸ δημοσίευμα, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Τουρκίας ἀποφάσισε, μαζὶ μὲ τοὺς μουφτῆδες πολλῶν ἐπαρχιῶν, νὰ αὐξήσει τὶς ὧρες διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν. Ἐπικαλούμενο τὴν εἰδησεογραφικὴ ἰστοσελίδα NewsTurk, τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο μεταδίδει ὅτι....

Ἠλεκτρονικὲς ἄδειες διαμονῆς γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες καθιερώνει τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς

Μία νέα ἠλεκτρονικὴ κάρτα ἀντικατέστησε τὸ γνωστὸ μέχρι σήμερα αὐτοκόλλητο ἀνανέωσης τῆς ἄδειας διαμονῆς γιὰ τοὺς πολίτες τρίτων χωρῶν ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ κάρτα, σὲ μέγεθος τραπεζικῆς κάρτας, περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ ἀλλοδαποῦ, τὰ στοιχεῖα ποὺ προσδιορίζουν τὸ καθεστὼς διαμονῆς του καὶ τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ ὑπογραφή). Παρουσιάζοντας τὴ Δευτέρα τὴν κάρτα σὲ συνέντευξη τύπου, ὁ ὑπουργὸς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, Γιάννης Μουζάλας, τὴ χαρακτήρισε «μία τομή, μία τεράστια προσπάθεια, ὥστε νὰ βελτιώσουμε τὴ ζωὴ αὐτῶν ποὺ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μένουν στὴν Ἑλλάδα». Ὁ κ. Μουζάλας ἄφησε αἰχμὲς κατὰ τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων, καθὼς «αὐτὸ εἶναι ἕνα ἔργο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσει τὸ 2008 καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 2012, δηλαδὴ ὅταν ἡ χώρα ἦταν σὲ μία κανονικότητα. Ξεκίνησε καὶ τελείωσε τώρα ποὺ ἡ χώρα δὲν εἶναι σὲ κανονικότητα». Ὁ ἴδιος πρόσθεσε: «Ἡ χώρα εἶναι σὲ καλύτερη κατάσταση, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπέχει ἀπὸ τὴν κανονικότητα. Καὶ αὐτὸ τὸ λέω γιατί ἄλλα κράτη καὶ εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες προσπαθοῦν νὰ...

Ναυπάκτου Ἱεροθεος: Τό πρόσωπο καί ἡ «διόρθωση τοῦ φύλου»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Τό νομοσχέδιο μέ τίτλο «Νομική Ἀναγνώριση τῆς Ταυτότητας τοῦ Φύλου» πού συζητήθηκε ἔντονα τόν τελευταῖο καιρό καί ψηφίσθηκε ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καί μετά τήν ὑπογραφή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τήν δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι νόμος τοῦ Κράτους, ἔχει πολλά σημεῖα τά ὁποῖα δέχονται κριτική ἀπό θεολογικῆς, ἀνθρωπολογικῆς καί ψυχολογικῆς πλευρᾶς. Παρά τό ὅτι ἔχει γίνει κριτική ἀπό πολλούς στό νομοσχέδιο αὐτό, ἐν τούτοις δέν ἔχει ἐντοπισθῆ ἕνα ἐνδιαφέρον σημεῖο, γιά τό ὁποῖο θά ὑπογραμμισθοῦν ἐδῶ τά δέοντα μέ σύντομο τρόπο, ἐννοῶ τήν «φιλοσοφία» τοῦ νομοσχεδίου.
Σέ κάθε νομοσχέδιο πού εἰσάγεται πρός ψήφιση στήν Βουλή γιά νά γίνη νόμος τοῦ Κράτους, στά πρῶτα ἄρθρα δίνονται οἱ ἀπαραίτητοι ὁρισμοί, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα ἄρθρα πού ἀκολουθοῦν, ἑρμηνεύονται ἀπό τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» πού τό συνοδεύει.
Νομίζω, λίγοι διάβασαν προσεκτικά ὅλο τό νομοσχέδιο μέ τίς ὑπογραφές τῶν Ὑπουργῶν καί ἴσως ἐλάχιστοι διάβασαν τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση». Ἔτσι, πολλοί ὁμίλησαν χωρίς οὐσιαστική γνώση τοῦ νομοσχεδίου, ἴσως ἀρκέσθηκαν σέ ἀναλύσεις ἄλλων, γι’ αὐτό καί ἀστόχησαν στούς λόγους τους. Γιά παράδειγμα στό νομοσχέδιο δέν γινόταν λόγος γιά «ἀλλαγή φύλου», ἀλλά γιά...

Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου - πορεία διαμαρτυρίας: Λέμε ΟΧΙ στά νέα θρησκευτικά!

Nά ὑπερασπισθοῦμε τήν ὀρθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἔναντι τοῦ Νέου Προγράμματος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Νά διαδηλώσουμε τήν προσήλωση μας σέ μιά Παιδεία ἑλληνική καί ὀρθόδοξη. 
Να καταπολεμήσουμε εἰρηνικά τήν ἀναλγησία καί τήν ἀδιαφορία τῶν σχεδιαστῶν ἑνός οὐδετερόθρησκου σχολείου παρά τήν ἀγωνία καί διαμαρτυρία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων. 
Νά ἀπαιτήσουμε ὡς ἕλληνες πολίτες τήν τήρηση τοῦ ἄρθρου 3 καί 16, 2 τοῦ Συντάγματος πού προβλέπει τήν ἀνάπτυξη ὀρθοδόξου θρησκευτικῆς συνειδήσεως γιά τά ἑλληνόπουλα. 
Καλοῦμε ὅλους σέ συσπείρωση, εἰρηνική διαμαρτυρία καί πορεία ἀπό τό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τή Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 5μ.μ. 
Ἄς μή θρηνοῦμε τήν σχεδιαζόμενη καταστροφή τῆς πατρίδος μας μέ κροκοδείλια δάκρυα. Μέ πίστη στό Θεό καί ἀνδρεία ἄς ἀντισταθοῦμε ἐνεργά ἔναντι τῶν ἐπιθέσεων τῆς Νέας Ἐποχῆς στίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες μας. Ὁδηγός μας ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης : 
Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω, κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν. 
Χωρίς ἀρετή καί θρησκεία δέν σκηματίζεται κοινωνία, οὔτε βασίλειον. Καί πράμα τζιβαϊρικόν...

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: "Στὰ σχολεῖα γίνεται ἀπὸ τὰ ἐπίσημα προγράμματα ἀντικατήχηση καὶ προσπάθεια νὰ ξεριζωθεῖ ὁ Χριστὸς"


Προς τοὺς γονεῖς τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων τῆς καθ’ ἠμᾶς Ι. Μητροπόλεως 

Ἀγαπητοὶ συμπρεσβύτεροι καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
Χαίρετε ἐν Κυρίω! 

Μὲ τὴν ἐγκύκλιό μου αὐτὴ θέλω μὲ καρδιακὴ εἰλικρίνεια, μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ μὲ πόνο ψυχῆς νὰ ἀπευθυνθῶ στοὺς καλούς μας καὶ ἀγωνιστὲς γονεῖς. Σήμερα, κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ἀκούσαμε τὴν γνωστὴ Παραβολὴ τοῦ Σπορέως. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὤρισε αὐτὴ τὴν Κυριακὴ νὰ ἀρχίζει στὶς λατρευτικὲς καὶ τὶς κατηχητικές της συνάξεις, στὰ θεία κηρύγματα καὶ στοὺς ἁγιογραφικοὺς κύκλους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πυκνότερη πνευματικη σπορά. Ἀπὸ σήμερα ἰδιαιτέρως ὁ μεγάλος οὐράνιος Γεωργὸς ἔρχεται νὰ σπείρη τὸν ἅγιό Του Σπόρο. Μὲ πίστι, ταπείνωσι καὶ πνεῦμα μαθητείας ὑποδεχώμαστε τὸν μεγάλο καὶ θεῖο Σπορέα. Δὲν εἶναι ἕνας σοφὸς καὶ ἰκανώτατος κοσμικὸς γεωργός. Εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ πάνσοφος, ὁ παντοδύναμος καὶ παντογνώστης Κύριος, ὁ Ἕνας της Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μᾶς Ἰησοῦς Χριστός. Ἔρχεται νὰ...

Γράμματα σπουδάματα: Φάκελος μαθήματος θρησκευτικά


15 Οκτ 2017

Εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ μικρὰ τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν τὸν τακτικὸ ἐκκλησιασμό

Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Οἱ γονεῖς ἀξίζει ἀπὸ μικρὰ νὰ ὁδηγοῦν τὰ παιδιὰ τοὺς τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ συνηθίζουν, νὰ λειτουργοῦνται, νὰ ἀσπάζονται τὶς εἰκόνες, νὰ κάνουν σωστὰ τὸ σταυρό τους, νὰ κοινωνοῦν τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ἂς εἶναι ζωηρὰ καὶ ἄτακτα, ἂς κλαῖνε, δὲν πειράζει, μαθαίνουν, μυρίζουν τὰ ροῦχα τοὺς λιβάνι, εὐλογοῦνται, ἁγιάζονται. Μὲ μεγάλη μου λύπη εἶδα σὲ ὀρθόδοξους ναοὺς στὴν Ἀμερική, τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας νὰ εἶναι στὸ ὑπόγειο τὰ παιδάκια μὲ τὴν νηπιαγωγό, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν στὸ ναὸ τοὺς προσευχόμενους… Εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ μικρὰ τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν τὸν τακτικὸ ἐκκλησιασμό. Ἂς μὴ καταλαβαίνουν, ἡ χάρη ἐνεργεῖ πλούσια ἐντός τους.
Μὲ τὸ «δὶ’ εὐχῶν» δὲν τελειώνει ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὰ «θρησκευτικά μας καθήκοντα». Χριστιανοὶ δὲν εἴμαστε μόνο στὴν ἐκκλησία. Ἡ ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ στὸ σπίτι μας. Νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ τὸ προσευχητάρι, ὄχι μόνο γιὰ τὶς δύσκολες ὧρες, ἀλλὰ καθημερινά. Ἐκεῖ ν’ ἀρχίζει καὶ νὰ τελειώνει ἡ ἡμέρα. Μακάρι νὰ εἶναι ὅλη μαζὶ ἡ οἰκογένεια. Ἂν εἶναι δύσκολο κι ἕνας ἕνας. Τί ὡραῖο νὰ συνδεθεῖ κανεὶς ἀπὸ μικρὸς μὲ τὴν προσευχή. Δὲν θάχει ποτὲ μοναξιά. Θάχει ἀνοικτὸ μόνιμο δίαυλο μὲ τὸν Θεό. Ἂν κανεὶς παραπονεῖται ἀπὸ ἔλλειψη χρόνου, μπορεῖ νὰ προσεύχεται καὶ στὸν...

Ἂν ἡ ψυχή θεραπεύσει τὴν ἀναπηρία πού ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμίας, τότε καὶ τὰ πιὸ μικρὰ σφάλματα τὰ θεωρεῖ πολὺ μεγάλα, καὶ χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μὲ πολλὴ εὐχαριστία

Ἅγιος Διάδοχος, ἐπίσκοπος Φωτικὴς

Πολὺ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ γνωρίζουν μὲ ἀκρίβεια καὶ διακρίνουν τὰ σφάλματά τους καὶ τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ποτὲ δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ. Τὰ μάτια μας, ὅταν ἔχουν τὴν ὑγεία τους, μποροῦν καὶ βλέπουν τὰ πάντα, μέχρι καὶ τὰ μικρὰ κουνούπια στὸν ἀέρα· ἐνῶ ἂν χάσουν τὴν ὑγεία καὶ τὴ διαύγειά τους κι ἀρχίσουν νὰ βλέπουν θολά, τότε ἂν εἶναι κάτι μεγάλο μπροστά τους τὸ βλέπουν ἀμυδρά, καὶ τὰ μικρὰ δὲν τὰ βλέπουν διόλου. Ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, ἂν θεραπεύσει μὲ τὴ μεγάλη προσοχὴ τὴν ἀναπηρία ποὺ ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμίας της, τότε καὶ τὰ πιὸ μικρὰ σφάλματά της τὰ θεωρεῖ πολὺ μεγάλα, καὶ χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μὲ πολλὴ εὐχαριστία. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Οἱ δίκαιοι θὰ δοξολογήσουν τὸ ὄνομά Σου»(Ψάλμ. 139, 14). Ἂν ὅμως ἡ ψυχὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὸ κοσμικὸ φρόνημα, τότε καὶ φόνο ἂν διαπράξει, ἢ κανένα ἄλλο ἁμάρτημα ἄξιο μεγάλης τιμωρίας, μόλις τὸ αἰσθάνεται· ἐνῶ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ καν τὰ ἀντιλαμβάνεται, ἀλλὰ καὶ ὡς κατορθώματα πολλὲς φορὲς τὰ νομίζει καὶ δὲν ντρέπεται ἡ ἄθλια νὰ τὰ διηγεῖται μὲ καύχημα.Ἡ πιὸ εὔκολη ἁμαρτία… Ἡ κατάκριση!


Πρὶν βιαστεῖς νὰ βγάλεις συμπέρασμα γιὰ κάποιον…
Κάποτε στὸ Ἅγιον Ὅρος ἦταν ἕνας μοναχὸς πού διέμενε στὶς Καρυές.
Ἔπινε καθημερινὰ καὶ μεθοῦσε καὶ γινόταν αἰτία νὰ σκανδαλίζονται οἱ προσκυνητές.
Κάποια στιγμὴ πέθανε καὶ ἀνακουφισμένοι κάποιοι πιστοὶ πῆγαν στὸν Ἅγιο Παΐσιο νὰ τού ποῦν μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ὅτι ἐπιτέλους λύθηκε αὐτὸ τὸ τεράστιο πρόβλημα.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος τοὺς ἀπάντησε ὅτι γνώριζε γιὰ τὸ θάνατο τού μοναχοῦ, ἀφοῦ εἶδε ὁλόκληρο τάγμα ἀγγέλων πού ἦρθαν νὰ παραλάβουν τὴν ψυχή τοῦ.
Οἱ προσκυνητὲς ἀπόρησαν καὶ διαμαρτυρήθηκαν καὶ κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ ἐξηγήσουν στὸν Ἅγιο γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς μιλοῦσαν, νομίζοντας ὅτι δὲν κατάλαβε ὁ Ἅγιος.
Τότε ὁ Ἅγιος Παΐσιος τοὺς διηγήθηκε:
«Ὁ συγκεκριμένος μοναχὸς γεννήθηκε στὴ Μ. Ἀσία, λίγο πρὶν τὴν καταστροφὴ ὅταν οἱ Τοῦρκοι μάζευαν ὅλα τὰ ἀγόρια.
Γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ, αὐτοὶ τὸ ἔπαιρναν μαζί τούς στὸ θερισμὸ καὶ γιὰ νὰ μὴν κλαίει, τού ἔβαζαν λίγο ρακὶ στὸ γάλα γιὰ νὰ...

14 Οκτ 2017

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος καλεῖ σὲ "ἐξέγερση" γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου - Πένθιμα οἱ καμπάνες γιὰ μία ἑβδομάδα

Σὲ σύναξη κληρικῶν στὸ Αἴγιο, ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος κάλεσε σὲ "ἐξέγερση" καὶ ἀποφασίστηκε λήψη μέτρων διαμαρτυρίας, μετὰ τὴ ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου.
Στὴ σύναξη, ἀποφασίστηκε ἡ λήψη μέτρων διαμαρτυρίας, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ τὸ πένθιμο χτύπημα ἀπὸ τὶς καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, γιὰ μία ἑβδομάδα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Κυριακή.
Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θέμα ἀναφέρει:
"Παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀμβροσίου, πραγματοποιήθηκε στὸ Κέντρο Νεότητος 'Νέοι Ὁρίζοντες' σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ὅπου ἀποφασίστηκε ἡ λήψη μέτρων διαμαρτυρίας μὲ ἀφορμὴ τὸ ψηφισθὲν (πλέον) Νομοσχέδιο γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου, τὸ ὁποῖο ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀτυχῶν κυβερνητικῶν ἐπιλογῶν ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἀποδόμηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τὴν κατάρρευση τῶν ἠθικῶν κανόνων καὶ ἰδεωδῶν της Ἑλλάδας.
Ἀρχικὰ τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐξήγησε, συγκάλεσε ἐκτάκτως τὴν ἱερατικὴ αὐτὴ σύναξη μὲ σκοπὸ νὰ μεταφέρει στοὺς ἱερεῖς τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ Ὀρθοδοξία βρίσκεται ὑπὸ διωγμὸ στὴ χώρα μας. "Δυστυχῶς, ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ καταπατεῖται μὲ νόμους, ἡ Ἑλλάδα παύει νὰ εἶναι χώρα πολιτισμοῦ καὶ γίνεται χώρα ἀσυδοσίας, ἀνηθικότητας καὶ ἀνομίας. Ἡ κυβέρνηση, κοντά της καὶ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα, περνοῦν συνεχῶς νομοσχέδια τὰ ὁποῖα εἶναι κόντρα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ", δήλωσε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ πρόσθεσε:
"Τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμῶ εἶναι νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὴν ἀγωνία τῆς ψυχῆς μου, ὥστε αὐτὴ τὴν ἀγωνία νὰ τὴν μετατρέψουμε σὲ μία...

Τατουὰζ καὶ Χριστιανὸς

Ἠλίας Ἄθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Διαπιστώνουμε ὅτι τὰ τελευταία χρόνια τὸ τατουὰζ (δερματοστιξία) λαμβάνει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως στοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ σὲ μεγαλύτερης ἡλικίας ἀνθρώπους. Ἐμφανίζονται μὲ διάφορες παραστάσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος. Τὰ προηγούμενα, χρόνια τὰ τατουὰζ ἦταν «προνόμιο» τῶν ναυτικῶν, τῶν φυλακισμένων καὶ ἀτόμων περιθωριακῶν. Σήμερα τὰ βλέπουμε παντοῦ, σὲ ἠθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, μαθητές, Ἀστυνομικούς, Στρατιωτικούς, σὲ ὅλες τὶς τάξεις ἐνίοτε καὶ σὲ ἄτομα ποὺ θεωροῦνται τῆς «ὑψηλῆς κοινωνίας».
Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοὶ καὶ τὸ χειρότερο ὅτι κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, θεωροῦν ἑαυτοὺς πολὺ πιστοὺς καὶ τὸ τατουὰζ δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πίστη στὸ Χριστό. Δυστυχῶς τόσο βαθιὰ ἔχει εἰσχωρήσει στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας τὸ πνεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης. Ἀκοῦμε νὰ λέγεται εἶναι μόδα, τὸ κάνουν ὅλοι, γιατί ὄχι κι’ ἐγώ, ἄλλωστε εἶναι καὶ μία ἔκφραση ἐλευθερίας. Λένε λοιπόν, ἐγὼ ἔκανα τὸν Χριστό, ἐγὼ τὴν Παναγία, ἐγὼ ἕναν Ἄγγελο κ.α. ποῦ ἔχουν σχέση μὲ τὴ θρησκεία μας, δὲν εἶναι ἁμαρτία. Τόσο πολὺ ἔχουν μπερδευτεῖ τὰ πράγματα καὶ ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ ὁ σημερινὸς Χριστιανός. Ἔχασε κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν γνήσια ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν πατερικὴ παράδοση. Ὁ Ἀληθινὸς ὅμως Χριστιανὸς...

13 Οκτ 2017

Ἐκφοβίζουν ὅσους γονεῖς καὶ μαθητὲς ἐπιστρέφουν τὰ νέα βιβλία Θρησκευτικῶν, καταγγέλλουν οἱ Θεολόγοι

Ἡ ἄσκηση βίας ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία, καταγγέλλει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων.
Τὶς πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ ἐναντίον τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες καὶ μία μικρὴ μερίδα Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καθὼς καὶ κάποιων δασκάλων ἢ καθηγητῶν, καταγγέλλει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων μὲ ἀνακοίνωσή της.
Ἡ ἄσκηση βίας ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία στοὺς μαθητὲς τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία. Σὲ κάποιες περιπτώσεις ὑπάρχει καὶ ἄρνηση νὰ παραλάβουν τὰ ἐπιστρεφόμενα βιβλία.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἐπίσης χαιρετίζει τὴν ἀγωνιστικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ νόμο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου, ἀπορρίπτει τὰ διχαστικὰ κηρύγματα μίσους τῶν κυβερνητικῶν χριστιανομάχων καὶ προπαγανδιστῶν τῆς ἀτομικῆς θρησκείας καὶ τῆς ἀθεΐας, καταγγέλλει τὶς ἰδεοληπτικὲς πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τῶν κυβερνώντων καὶ μίας μικρῆς μερίδας Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καὶ δασκάλων ἢ καθηγητῶν, ἐναντίον μαθητῶν καὶ γονέων ποὺ ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα, τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἀπαράδεκτα, καὶ καλεῖ ὅλο τὸν λαὸ σὲ ἀγωνιστικὴ κινητοποίηση γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ἀντορθόδοξες κυβερνητικὲς πολιτικές.
Ἀναλυτικότερα ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΠΕΘ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Α) Η ΠΕΘ, ὅπως ἐξάλλου καὶ ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ μεγάλη ἱκανοποίηση καὶ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἀγαλλίασης, δέχθηκε τὴν ἀγωνιστικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ ὁποία:
1) ζητεῖ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, προτείνει νὰ ἀποσυρθεῖ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ταυτότητα ἀλλαγῆς φύλου στὰ 15 ἔτη καὶ νὰ κληθεῖ νὰ ἀποφανθεῖ ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς - προφανῶς μέσω δημοψηφίσματος,
2) ζητεῖ νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ τὰ σχολεῖα τὰ βιβλία (Φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν), ποὺ διδάσκουν ἕνα πανθρησκειακὸ μάθημα, πού, ὅπως ὑποστηρίζουν, ἐνσταλάζει ἐντέχνως στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν τὴν πεποίθηση ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι λίγο-πολὺ τὸ ἴδιο», καὶ...

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ὅσο σὲ ἕνα λαὸ ἡ ψυχὴ εἶναι ζωντανὴ καὶ δυνατή, τίποτε δὲν χάνεται

     Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς», (Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ)
Νὰ παραδοθεῖ, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς στὸ σατανᾶ γιὰ τὸ σωματικό του ἀφανισμό, ἔτσι ὥστε νὰ σωθεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου (Α΄ Κορινθ. 5,5).
     Τί εἶναι ἀκριβὸ καὶ τί φθηνό;
     Οἱ ἄνθρωποι μιλᾶνε καὶ τσακώνονται ἀσταμάτητα  γιὰ τὴν ἀξία καὶ τὴν τιμὴ κάθε πράγματος.
     Τί εἶναι φθηνό; Τί εἶναι ἀκριβό, ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἄνθρωπο;
     Ἡ περιουσία εἶναι λιγότερο ἀκριβῆ ἀπὸ τὸ σῶμα, τὸ σῶμα εἶναι πιὸ ἀκριβὸ ἀπὸ τὴν περιουσία καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι πιὸ ἀκριβῆ καὶ ἀπὸ τὰ δύο. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γεννιέται, ἡ περιουσία του ἔχει τὴν Τρίτη θέση, γιατί, ὅταν πεθαίνει, ἡ περιουσία τὸν ἐγκαταλείπει. Δηλαδή, τὴν ὥρα τοῦ θανάτου ὁ ἄνθρωπος ξεκολλάει πρῶτα ἀπὸ τὴν περιουσία καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν σάρκα. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς περιουσία καὶ χωρὶς σάρκα, δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει ὅμως χωρὶς ψυχή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μπαίνει ἀπὸ τὸν ἄυλο κόσμο σ` αὐτὸν τὸν ὁρατὸ κόσμο, μπαίνει μὲ σῶμα, ἀλλὰ χωρὶς περιουσία. Ὅταν βγαίνει ἀπὸ τὸν ὁρατὸ κόσμο, βγαίνει χωρὶς σῶμα καὶ χωρὶς περιουσία. Τὸν ἄνθρωπο μποροῦμε νὰ τὸν φανταστοῦμε καὶ χωρὶς περιουσία καὶ χωρὶς σάρκα, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν φανταστοῦμε χωρὶς ψυχή, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἅγιοί το Θεοῦ καὶ ὅλοι οἱ συγγενεῖς μας, ποὺ πέρασαν ἀπ` αὐτὸν τὸν κόσμο, στὸν ὁποῖο ἐμεῖς τώρα βρισκόμαστε, εἶναι μόνο ζῶσες ψυχὲς στὸν ἄλλο κόσμο, χωρὶς σῶμα καὶ χωρὶς περιουσία. Θὰ μείνουν ἔτσι μέχρι τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπότητας, μέχρι τὸ....

Τσελεγγίδης: «Δικαιική καί χαρισματική θεώρηση τῆς σωτηρίας. Θεολογική ἀντιπαράθεση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς πρός τήν ἑτερόδοξη Δύση»

23 Ὀκτωβρίου: Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικὰ - Εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας!
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τν Πολυτέκνων διοργανώνουν εἰρηνικὴ διαμαρτυρία, τὴν Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 5:00μ.μ., ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ θέμα: Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικά.

12 Οκτ 2017

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας π. Νικόλαος γιά τήν ἀλλαγή φύλου στούς Ἀταίριαστους


"Δὲν μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Σταυρὸ τῆς σημαίας νὰ τὴν κρατᾶ..."


Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις γιὰ τὶς κληρώσεις σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς σημαιοφόρους στὶς παρελάσεις ξεκίνησαν στὴν Ἀχαΐα.
Συγκεκριμένα σὲ δημοτικὸ σχολεῖο σὲ χωριὸ τῆς δυτικῆς Ἀχαΐας γιὰ μία ἀπὸ τὶς δύο παρελάσεις κληρώθηκε μία μαθήτρια τῆς ΣΤ' τάξης μὲ ἀλβανικὴ καταγωγὴ καὶ ἑλληνικὴ ἰθαγένεια. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα tempo24.news, ἡ ἀντίδραση τῶν γονέων δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν καταγωγὴ τῆς μαθήτριας οὔτε μὲ τὴ βαθμολογία της.
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἴδιες πηγὲς ἐνημέρωσης ἀρκετοὶ γονεῖς ἀντιδροῦν καθὼς ἡ συγκεκριμένη μαθήτρια, ποὺ κληρώθηκε ὡς σημαιοφόρος, ἔχει πάρει...

Σερβίων καὶ Κοζάνης Παῦλος: «Οἱ ἀσπασμοὶ δὲν χρειάζονται ὅταν ψηφίζονται τὰ αἰσχρά»


Σχόλιο Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος, ἐπέλεξε νὰ κρατήσει τέτοια στάση ἀπέναντι στὸν βουλευτή, ὅπως αὐτὴ ποὺ κράτησε ὁ Ἰησοῦς στὴ Χαναναία «…ὁ δὲ ἀποκριθεῖς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις…» (Μάτθ. ιε’ 26). Ἡ μὲν Χαναναία δοκιμάστηκε καὶ ἀμέσως ταπεινώθηκε στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τοὺς δὲ βουλευτὲς τοῦ τόπου μας… ὁ Κύριος ἀναμένει…
Ἰδοὺ ἡ εἴδηση…
«Οἱ ἀσπασμοὶ δὲν χρειάζονται ὅταν ψηφίζονται τὰ αἰσχρά». Αὐτὸ φέρεται νὰ εἶπε...

11 Οκτ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Αὐτοί πού δέν εἶναι καλά πνευματικά, εἶναι μερικοί ἱερωμένοι πού σπουδάζουν ψυχολογία, γιά νά βοηθήσουν τίς ψυχές (μέ ἀνθρώπινες τέχνες)».

Γέροντος Παϊσίου "Επιστολές" Α’ ἔκδοση 1994, σελ. 102-103
«Αὐτοί πού δέν εἶναι καλά πνευματικά, εἶναι μερικοί ἱερωμένοι πού σπουδάζουν ψυχολογία, γιά νά βοηθήσουν τίς ψυχές (μέ ἀνθρώπινες τέχνες). Καί τό παράξενο εἶναι πού οἱ δάσκαλοί τους, οἱ ψυχολόγοι, δέν πιστεύουν στόν Θεό καί δέν παραδέχονται οὔτε ψυχή, ἤ τήν παραδέχονται μέ ἕνα δικό τους τρόπο (σχεδόν ὅλοι). Ἀπό αὐτήν τήν πράξη τούς οἱ κληρικοί αὐτοί φανερώνουν ὅτι πνευματικά εἶναι ἄρρωστοι καί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό Ἁγιοπατερικές ἐξετάσεις, καί, ἀφοῦ θεραπευθοῦν, τότε θά διακρίνουν καί μόνοι τους τό ἄρρωστο αὐτό πνεῦμα καί θά γνωρίσουν παράλληλα καί τή θεία Χάρη, γιά νά χρησιμοποιοῦν στό ἑξῆς τίς ψυχές πού πάσχουν τήν θεία ἐνέργεια καί ὄχι τίς ἀνθρώπινες τέχνες.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βοηθηθεῖ νά πιστέψει στό Θεό καί στή μέλλουσα ζωή, τήν αἰώνιο – συλλάβει δηλαδή τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς – καί μετανοήσει, ἀλλάξει ζωή, ἔρχεται ἀμέσως ἡ θεία παρηγοριά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀλλοιώνει τόν ἄνθρωπο, διώχνοντας καί ὅλα τά κληρονομικά του. Ἔτσι ἔγινε σέ πολλούς ἀνθρώπους πού μετανόησαν, ἀγωνίστηκαν μέ φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν, ἔγιναν καί Ἅγιοι καί τούς προσκυνᾶμε τώρα μέ εὐλάβεια καί ζητᾶμε καί τίς πρεσβεῖες τους, ἐνῶ πρίν εἶχαν πολλά πάθη καί κληρονομικά.
Ἐπί παραδείγματι, ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ, ἐνῶ πρίν ἦταν ὁ πιό αἱμοβόρος ληστής, μέ κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στόν Θεό, μετανόησε, ἀσκήθηκε, ἔφυγαν ὅλα τά....

Ἀναδίπλωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σχετικὰ μὲ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ Ὑπουργεῖο διὰ τοῦ Ἄγγελου Βαλλιανάτου, σχολικοῦ συμβούλου Θεολόγων, καλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς νὰ προσαρμόσουν τὸ μάθημα στὶς ἀνάγκες τῶν συγκεκριμένων παιδιῶν ποὺ ἔχει κάθε ἐκπαιδευτικός, νὰ χρησιμοποιήσουν  τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ νὰ κρατηθοῦν στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ σχολείου ἀρκετὰ ἀντίγραφα ἀπὸ  τὰ παλαιὰ βιβλία.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως μερίδα διευθυντῶν ἐπιδίδεται σὲ ψυχολογικὸ πόλεμο σὲ βάρος γονέων ἀκόμη καὶ μαθητῶν ποὺ ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία.
Μὲ τὶς ὑπ’ ἀρίθμ. 1434/28-9-2017 Ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 2017-18 διευκρινίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι:
“Το περιεχόμενο τοῦ Φακέλου Μαθήματος δεν εἶναι βιβλίο. Δηλαδή, δὲν θὰ πρέπει νὰ διδαχθεῖ ὡς δοκίμιο, ὅπου τα παιδιὰ θὰ διαβάσουν καὶ θὰ μάθουν κάτι, οὔτε καὶ θὰ ἐξεταστοῦν στὸ περιεχόμενό του. Το ὑλικὸ ποὺ βρίσκεται στοὺς Φακέλους Μαθήματος εἶναι προτεινόμενο καὶ βοηθητικό, ὥστε νὰ ἔχουμε κάτι κοινὸ στὰ χέρια μας γιὰ νὰ....

Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ βοηθάει τὸν κόσμο νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ, ὁ κόσμος ὠθεῖ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικευθεῖ!


Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας 
π. Γεώργιος Καψάνης (Καθηγούμενος Ι. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους)

Σήμερα ἔχουμε ν ἀντιμετωπίσουμε μία ἄλλη Εἰκονομαχία, τὴν πίεση πού ἀσκεῖ ἡ ἐκκοσμικευμένη κοινωνία στὴν Ἐκκλησία νὰ προσαρμοστεῖ στὰ ἰδικὰ της μέτρα καὶ ἰδεώδη, ὥστε καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικευθεῖ. Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση εἶναι μεγάλος. Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ βοηθεῖ τὸν κόσμο νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ, ὁ κόσμος προσπαθεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴ μεταβάλλει σὲ κόσμο. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία θὰ κρατεῖ τὰ τυπικά της, ἀλλὰ θὰ χάσει τὴν πίστη της. Θὰ πάθει ὅ,τι ἔπαθε ὁ Παπισμός, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἔγραφε:«Διὰ τοῦ δόγματος τοῦ ἀλαθήτου ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἀπώλεσε τὴν πνευματικήν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.