ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

5 Δεκ 2016

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γιὰ τὰ «συνέδρια ποὺ ζαλίζουν καὶ σκανδαλίζουν τοὺς πιστοὺς»...

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο» Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου – Λόγοι Α΄, ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Δυστυχῶς ὁ δυτικὸς ὀρθολογισμὸς ἔχει ἐπιδράσει  καὶ σὲ ἀνατολικοὺς ὀρθόδοξους ἄρχοντες καὶ ἔτσι βρίσκονται σωματικὰ μόνο στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ὅλο τὸ εἶναι τους βρίσκεται στὴ Δύση ποὺ τὴ βλέπουν νὰ βασιλεύη κοσμικά. Ἐὰν ἔβλεπαν τὴ Δύση πνευματικά, μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ τότε θὰ ἔβλεπαν τὸ πνευματικὸ ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, ποὺ χάνει σιγὰ-σιγὰ τὸ φῶς τοῦ νοητοῦ ἥλιου, τοῦ Χριστοῦ, καὶ προχωρεῖ γιὰ τὸ βαθὺ σκοτάδι. Μαζεύονται καὶ συνεδριάζουν καὶ κάνουν συζητήσεις ἀτελείωτες γιὰ πράγματα ποὺ δὲν χωράει συζήτηση, ποὺ οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐνέργειες εἶναι τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ ζαλίζουν καὶ νὰ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, καὶ νὰ τοὺς σπρώχνουν ἄλλους στὴν αἵρεση καὶ ἄλλους σὲ σχίσματα, καὶ νὰ...

Δημήτριος Τσελεγγίδης: «Δόγμα καὶ ζωή, μία ἀδιάρρηκτη συνύπαρξη»

Καλαμπάκα, Σάββατο 26-11-2016
Δόγμα καὶ ζωή, μία ἀδιάρρηκτη συνύπαρξη
Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Σήμερα, θά ἐπιχειρήσουμε νά ἐμβαθύνουμε λίγο στή σχέση τῆς ὀρθῆςπίστεως καί τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.
Καταρχήν, πρέπει νά προσδιορίσουμε μέ κάθε δυνατή ἀκρίβεια, τί εἶναι ἡ ἀλήθεια καθεαυτήν. Ἡ ἀλήθεια –στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας- εἶναι πρόσωπο καί ὄχι κάποια ἰδέα ἤ κάποια ἄποψη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι καθεαυτήν ὑποστατική. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀποκαλυπτόμενος μέσα στήν ἱστορία καί στή ζωή τοῦ πιστοῦ. Ἡ γνώση τῆς ἀλήθειας δέν εἶναι διανοητική, ἀλλά εἶναι...

Μνήμη Ἁγίων ἐνδόξων Ὁσιομαρτύρων Καρεωτῶν Μοναχῶν, ὑπὸ τῶν λατινοφρόνων καὶ παποφίλων ξίφει τελειωθέντων

Τοῦ πατρὸς Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
Ἡ Καθολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στὶς 5 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἠμῶν Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, ἑορτάζει καὶ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων ὁσιομαρτύρων Καρεωτῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τῶν ὑπὸ τῶν λατινοφρόνων ἀζυμιτῶν ξίφει τελειωθέντων καὶ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀγχόνη ἀπαιωρηθέντος. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Συναξαριστὴ[1]: «τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι ὁσιομάρτυρες οἱ ἐν τοῖς κελλίοις τοῦ Ἄθω κατοικοῦντες, οἱ τοὺς Λατινόφρονας ἐλέγξαντες, τὸν βασιλέα, φημί, Μιχαήλ, καὶ τὸν Πατριάρχην Βέκκον, ὁ μὲν πρῶτος ἀπηγχονίσθη, οἱ δὲ λοιποὶ ξίφει ἐτελειώθησαν». Οἱ στίχοι τοῦ Συναξαρίου ἀναφέρουν: «Τῇ τῶν ὁσίων πληθύι γνώμη μία, ὑπὲρ πατρώων δογμάτων τεθνηκέναι».
Ἂς δώσουμε, ὅμως, τὸν λόγο στὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη κυρὸ...

Μνήμη τῶν Ὁσίων Νεκταρίου καὶ Φιλοθέου τῶν Ἁγιορειτῶν

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὅρους» 
τοῦ μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Καρεώτης, ἦταν Γέροντας τοῦ Λαυρεωτικοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τοῦ Ἰάγαρη, Καρυῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ποὺ μέχρι σήμερα σώζεται, καὶ τοῦ Ὁσίου Νεκταρίου τοῦ Καρεώτου. Ἦταν «ἰδιώτης μὲν κατὰ τὸν λόγον, κατὰ δὲ τὴν ἀρετήν, ἄκρως γεγυμνασμένος». Ἀκόμη «στολισμένος μὲ τὸ διορατικὸν καὶ προγνωστικὸν χάρισμα».
«Ἀπέθανεν ἐν γήρει βαθεῖ στις 5 Δεκεμβρίου ὁ τωόντι θεοφιλὴς Φιλόθεος, καὶ ἀπῆλθε πρὸς τὸν ποθούμενον Χριστόν». Ἐτάφη στὸ Κελλί του. Ἀκολουθία ἐποίησε ὁ ὑμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαμμανίτης.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Καρεώτης, ὑποτακτικός τοῦ προαναφερθέντος Ἁγίου Φιλοθέου, γεννήθηκε στὸ Μοναστήρι (Βιτώλια) τῶν σημερινῶν Σκοπίων. Ὁ πατέρας του, μὲ τὴ συμφωνία τῆς συζύγου του, ἀναχώρησε μαζὶ μὲ τοὺς δύο υἱούς του, γιὰ τὴν πλησιόχωρη μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Καστοριᾶς καὶ ὅλοι μαζὶ ἀφοσιώθηκαν στοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες.
Ὁ Νεκτάριος ὅμως, ὁ κατὰ κόσμον Νικόλαος, ποθώντας τὴν ἀνώτερη ζωή, ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ὑποτάχθηκε στοὺς ὁσίους Γέροντες Φιλόθεο καὶ Διονύσιο, στὸ Κελλὶ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τοῦ Ἰάγαρη ἐπονομαζόμενο, στὶς Καρυές. Μὲ μεγάλη ἀγάπη τήρησε μέχρι τέλους τὶς...

4 Δεκ 2016

Βίντεο - ντοκουμέντο μὲ πραγματικὴ ἀερομαχία ἑλληνικῶν καὶ τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο

Βαδίζοντας πρὸς τὸ τέλος τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

Τελειωμένη ὑπόθεση εἶναι γιὰ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ κάθε διεκδίκηση γιὰ τὸ θέμα ἀρκούμενος στὶς ἐργασίες ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ γίνουν μεταξὺ τῶν ἐπιτροπῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὸ θέμα. Οὔτε καν συζήτηση δὲν ἔγινε γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὴν πρόσφατη συνάντηση Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Ἀρχιεπισκόπου ὅπως ρητὰ διαβεβαίωσε ὁ Κώστας Γαβρόγλου. 
Τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν ξεκίνησε ἀκόμη ἡ ἐπιμόρφωση Θεολόγων καὶ Δασκάλων ποὺ προγραμμάτιζε τὸ ΙΕΠ γιὰ τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο. Ἀσαφὴς παραμένει καὶ ὁ χρονικὸς ὁρίζοντας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν. Ὡστόσο ἐντολὴ ἐκτύπωσης τῶν σημερινῶν βιβλίων γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ δὲν ἔχει δοθεῖ οὔτε γιὰ τὸ Δημοτικὸ...

Σπέρνοντας ἀνέμους

Αποτέλεσμα εικόνας για συνοδος κρητης
Γράφει ὁ Πελίτης Ἰωάννης, Θεολόγος
Ὡς πεδίο ἀναμέτρησης Ὀρθοδοξίας καί οἰκουμενισμοῦ, ἡ «σύνοδος» Κρήτης δέν ἀπέδωσε ὅλα τά ἀναμενόμενα στούς ἐνδιαφερόμενους γιά μιά ψευδένωση ὡς προστάδιο συγκερασμοῦ τῶν θρησκειῶν μέ κεφαλή ἀντι-μεσσία.
Παρά τήν ἀδιαφάνεια καί τούς ἀποκλεισμούς πού καταλογίζονται στούς φιλοοικουμενιστές, γύρω στά δύο τρίτα ὑπολογίζονται οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἐκκλησιῶν πού ἀρνήθηκαν συμμετοχή, ἤ τήν ἀποκήρυξαν ἤ ἐπιφυλάχθηκαν νά τήν δεχτοῦν, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἀντιδράσεις μειώνοντας τήν στήριξη τοῦ Πατριάρχη. Ἡ ἀνακοίνωση ὅτι ὅσοι δέν ἀποδεχόμαστε τήν «σύνοδο» εἴμαστε αἱρετικοί, ὅπως καί οἱ προτάσεις ὁρισμένων γιά καθαίρεση καί ἀφορισμό, ἐκτός τῆς ταραχῆς τους δείχνουν καί ἔνδεια ἐπιχειρημάτων ἔναντι τῆς ἄρτια θεολογικῆς θεμελίωσης τῆς καταδίκης τῆς «συνόδου», πού κανένας Ἅγιος δέν θά τήν ὑπέγραφε.
Ἐρωτήματα πού προκαλοῦν: Εἶναι σέ θέση νά ἀφορίσει κάποιος πού ἐκκλίνει ἀπό θεμελιώδεις ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας; Ἀκόμη κι ἀπό ὄργανο ἀδιάβλητο; Ἔχει ἰσχύ ὁ ἀφορισμός...

Ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος μέσω προνομίων!


Κύπρια Ἐπίτροπος Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ: Νὰ τερματισθοῦν οἱ ἐπισκέψεις μαθητῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὰ Φυλακισμένα μνήματα γιατί ἐνισχύουν τὸν "ἐθνικισμό"!

Τοῦ Κωστάκη Ἀντωνίου
Μαχητὲς νέοι στὸν Βορρᾶ, ἄψυχοι νεανίες στὸν Νότο...
Ἐπὶ δύο συνεχεῖς ἡμέρες, οἱ Τουρκοκύπριοι μαθητὲς κατέρχονται σὲ διαδηλώσεις καὶ ζητοῦν τὴν παραὶτηση τῆς ψευδοκυβέρνησης, ὡς ὑπεύθυνης γιὰ τὸ τραγικὸ δυστύχημα τῆς ἀπώλειας συμμαθητῶν τους σὲ τροχαῖο. Ἄν, ὅ μὴ γένoιτο, εἴχαμε παρόμοια τραγωδία στὴν ἐλεύθερη περιοχή, εἶναι πολὺ μφίβολο ἐὰν οἱ καλοἀναθρεμμένοι νέοι μας ἀποφάσιζαν νὰ κατεβοῦν στοὺς δρὸμους καὶ νὰ ζητῆσουν παραίτηση τῶν ὑπευθύνων. Θὰ προτιμοῦσαν νὰ περάσουν τὶς ὧρες του σὲ κάποια καφετερία, παρέα μὲ τὸ φραπεδάκι τους... 
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, συνομιλώντας μὲ κάποιον ἑστιάτορα ἐμπορικοῦ δρόμου τῆς Λευκωσίας, καὶ σὲ ἐρώτησή μου γιὰ τὶς ἐπισκέψεις Τουρκοκυπρίων στὶς ἐλεύθερες περιοχές, ἔλαβα μίαν ἀπάντηση, ἐνδεικτική τοῦ ἐπιπέδου ποὺ χωρίζει τοὺς νέους στὶς δύο πλευρές. «Θὰ σᾶς πῶ κάτι ποὺ θὰ σᾶς ἐκπλήξει», μοῦ ἀνέφερε. «Ἔρχονται στὸ ἑστιατόριό μου καὶ Τουρκοκύπριοι φοιτητὲς καὶ δικοί μας. Ἀκούω συζητήσεις ποὺ γίνονται καὶ μὲ ἐντυπωσιάζει τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδό τν Τουρκοκυπρίων. Οἱ συζητήσεις τους στρέφονται σὲ ἀκαδημαϊκὰ θέματα ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ διεξάγονται μέσα σὲ πραγματικὸ κλίμα διαλόγου καὶ ἀντιπαράθεσης ἐπιχειρημάτων. Ξέρετε ποιὸ εἶναι τὸ κυρίαρχο θέμα πού δεσπόζει στὶς....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἡ Ἐκκλησία Βουλγαρίας ἀπορρίπτει τὴ “Συνοδο” τῆς Κρήτης - Μητρ. Κυθήρων: Ἄλλα εἴπαμε στὴν Ἱεραρχία

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV, ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακὴ 4η Δεκεμβρίου 2016.

3 Δεκ 2016

Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Κιλκίς: Ἡ ἐν Κρήτῃ σύνοδος ἐνεργώντας ἀντίθετα καί ἀντιπατερικά, ἀγνοώντας τίς ἀποφάσεις τῶν πρό αὐτῆς Συνόδων, ἀνύψωσε τίς αἱρέσεις καί τίς ἀναγνώρισε ὡς Ἐκκλησία

Κείμενο Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς 
περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου
Ἐρωτώμενοι ἀπό ἀδελφούς μας ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», θά θέλαμε νά καταθέσουμετά ἑξῆς:
Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, ἀδελφοί μου, ζοῦμε καθημερινά τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στό ἀναλόγιο καί ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀπό τήν ἀναστροφή μας μέ τά ἱερά κείμενα (Παρακλητική, Μηναῖον κλπ), διδασκόμεθα ἐμπειρικά τήν δογματική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μέ πόνο ἀντικρίζουμε τά κείμενα τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου ὡς ξένα πρός τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» δέν εἶναι «Σύνοδος», δέν ἐπορεύθη τήν ὁδόν τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ δέν ἐπεκύρωσε τίς προηγούμενες Συνόδους. Δέν εἶναι «ἑπόμενη τοῖς Ἁγίοις Πατράσι». Ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ἔφερε μιά ἀνατροπή στήν...

Χρ. Γιαλλουρίδης: «Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενο μὲ τὴν Τουρκία»

Ὁμιλία τοῦ πατρὸς Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου στὴν Πάτρα γιὰ τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης»

Φωτογραφία τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» (ΣΕΦ 23 Μαρτίου 2016)
Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, θὰ πραγματοποιήσει τὸ Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 7:00 μμ διάλεξη στὴν «Διακήδειο σχολὴ λαοῦ Πατρῶν» (Κανάρη 58 – Πάτρα) μὲ θέμα: Σύνοδος Κρήτης «Πῶς δ’ αὖθις Ἁγία καί Μεγάλη, ἧν οὔτε…,  οὔτε…,  οὔτε…;».

Ἡ διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἡ θεραπεία της κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση


Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῶν Ὅρων κατ᾽ ἐπιτομήν 225, 226 καί 229 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, τό Σάββατο 14-01-2006.
Συνεχίζοντας τίς ὁμιλίες μας αὐτές, μετά ἀπό τή σύντομη ἑορταστική διακοπή, νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας καλή κι εὐλογημένη χρονιά νά ἔχετε. Δέν λέμε χρόνια πολλά, πού εἶναι κάτι πολύ σχετικό γιά τά μέτρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφόσον τά χρόνια τά πολλά ἔρχονται σέ μιά, θά ᾽λεγα ἔτσι, διανοητική ἀντιπαλότητα μέ τό στοιχεῖο τῆς αἰωνιότητας, ἀλλά νά ᾽ναι χρόνια εὐλογημένα, πού θά σᾶς ὁδηγήσουν αὐτά τά χρόνια στό χῶρο τῆς αἰωνιότητας. Χρησιμοποιοῦμε τό χρόνο γιά νά φτάσουμε στήν αἰωνιότητα, ὄχι ὁ πολλαπλασιασμός τοῦ χρόνου, πού θά μᾶς κάνει κάτι καλύτερο. Ὅπως λέει καί ἡ Γραφή, «γῆρας τό τίμιον οὐ τό πολυχρόνιον», ἕνας πού καταξιώθηκε ἤ χαριτώθηκε νά ᾽χει χρόνια, πού εἶναι γεροντικῆς ἡλικίας, δέν σημαίνει πού καταξιώθηκε λόγω ἀκριβῶς τῆς χρονικῆς του παρουσίας πάνω στή γῆ, ἀλλά γιά ἐκεῖνο, τό ὁποῖο εἶναι εὐλογημένο κι ἁγιασμένο. Οὐ, λοιπόν, τό πολυχρόνιο, ἀλλά τό εὐλογημένο μετράει γιά μᾶς.
Μέσα ἀπ᾽ αὐτές τίς χρονολογικές εὐχές μας, πού εὐχόμαστε ἀπό τή σχετικότητα τοῦ χρόνου νά πᾶνε στήν ἀπολυτότητα τῆς αἰωνιότητας, νά συνεχίσουμε...

Mητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: Γιά τά παιδιά τῶν Σχολείων μας, τώρα πού δέν διδάσκονται τήν ὀρθόδοξη πίστη μας ὁμολογιακά

ΚΑΤΗΧΗΣΗ - Γιά τά παιδιά καί τούς νέους. Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό – Ἀριθμ. φύλ. 1
Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας. Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
1. Πρέπει, ἀγαπητά παιδιά, νά μάθουμε τί εἶναι ὁ Θεός μας, ὅπως μᾶς τό ἀποκαλύπτει τό βιβλίο Του, ἡ Ἁγία Γραφή. Μερικοί νομίζουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μιά ἀνώτερη δύναμη, πού ἀπό ἐκεῖ ψηλά κυβερνάει τόν κόσμο. Ὄχι! Ὁ Θεός δέν εἶναι καμμιά ἀφηρημένη δύναμη, ἀλλά εἶναι πρόσωπο, γι᾽ αὐτό καί λέγεται ὁ Ὤν. Εἶναι ὁ Ζωντανός Θεός. Ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί ὅλη ἡ κτίση γύρω μας καί αὐτοί οἱ ἄγγελοι ἀκόμη, ἤμασταν μή ὄντα. Δέν ὑπήρχαμε. Καί γίναμε ὄντα, δηλαδή, ὑπάρχουμε, ἀπό τόν Ὄντα Θεό. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, ἀπό τήν ἀρχή ὅτι πρέπει νά κάνουμε διάκριση μεταξύ κτιστοῦ (πού εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς καί ἡ γύρω φύση μας) καί ἀκτίστου (πού εἶναι...

Φιλοκαλικὴ διάκριση Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως

Τοῦ πατρὸς Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
Ἐκ τοῦ βιβλίου «Η ΟΔΟΣ - κείμενα εἰσαγωγικὰ στὴν Ὀρθοδοξία»
Εἶναι γνωστό, ὅτι εἶναι ἀδύνατος ἕνας ἀκριβὴς ὁρισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς Ἐκκλησίας, διότι ἡ Ὀρθοδοξία - Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινο μέγεθος καί, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θεῖο στοιχεῖο της, ὑπέρκειται κάθε διανοητικῆς - λογικῆς σύλληψης. Ἂν θὰ θέλαμε, λοιπόν, κατὰ προσέγγιση, νὰ ὁρίσουμε τὴν Ὀρθοδοξία, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε τὸ ἑξῆς: Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ἀκτίστου στὸν κόσμο καὶ τὴν ἱστορία, καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ κτίσματος νὰ ἁγιασθεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ. Ἕνας (χριστιανικὸς) Deismus (Deus Creator, sed non Gubernator) εἶναι ὀρθόδοξα καθαρὴ πλάνη. Τὸ Ἄχρονο καὶ Ὑπέρχρονο εἶναι συνεχῶς μέσα στὸν κόσμο καὶ τὸ χρόνο, γιὰ νὰ ἁγιάζει τὸν χρόνο καὶ νὰ τὸν μεταμορφώνει σὲ χρόνο τῆς θείας βασιλείας, σὲ αἰωνιότητα (πρβλ. τὸν λόγο τοῦ ἀπ. Παύλου: «Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν...

2 Δεκ 2016

2 Δεκεμβρίου: Μνήμη Γέροντος Ἀναστασίου τοῦ Κουδουμιανοῦ

Υἱικὸν ὄφλημα εἰς τὸν Ἅγιον Γέροντα Ἀναστάσιον τὸν Κουδουμιανόν, τὸν ἡσυχαστὴν καὶ Θεολόγον
Ἀναστασίου Κουδουμιανοῦ σήμερον ἡ μνήμη, Ἁγίου Γέροντος τῆς Κρήτης
Σήμερα 2-12-2016 κλείνει συναπτὴ τριετία, ἀπὸ τῆς ὀσιακῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Γέροντος Ἀναστασίου τοῦ Κουδουμιανοῦ! Ὑπῆρξε, παγκόσμιος εὐεργέτης μὲ τὴν διάπυρη προσευχὴ καὶ τὴν ἐμπειρικὴ διδασκαλία του. Μεγίστη, ἀφανής, προφητικὴ μορφή! Ἁγιοπατερικὸ ἀνάστημα, ἀνεπιτήδευτης ἁπλότητας, ἀρχοντιᾶς, θεολογίας καὶ θεοπτίας!
Μὲ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη, σήμερα, γιὰ ὅσα ἔπραξε γιὰ ὅλη τὴν ἐκκλησία, τὸν καθικετεύω καὶ τὸν παρακαλῶ: Γέροντά μου! Πνευματοφόρε καὶ Ἐν - Χριστωμένε, ὁ τῶν πάλαι ὁσίων ἰσοστάσιε καὶ πάντων τῶν θεουμένων ἰσόκυρε, τῆς Θηβαϊκῆς ἐρήμου νοερὸν ἐκβλάστημα καὶ τῶν ἐκείνης ἀββάδων ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἐφάμιλλε, ἀκαταπόνητε σκυταλοδρόμε τοῦ Πνεύματος καὶ γλυκόφθογγη λύρα τοῦ φθέγματος, Ἐραστὰ τῆς κατὰ Χριστὸν ἀτιμίας καὶ τῆς Χριστομιμήτου ταπεινώσεως ἀπροκάλυπτε ἐκφραστά, Τῆς Χριστοειδοὺς ἀγάπης κρυστάλλινε ἀγωγὲ καὶ εἰς τὴν...

Πατρικὲς νουθεσίες Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Ἀπὸ πατρικὲς νουθεσίες του
- Μία θρησκεία μόνον εἶναι, ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Θρησκεία. Καὶ τὸ πνεῦμα αὐτὸ τὸ ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές. Τὰ ἄλλα πνεύματα, εἶναι πνεύματα πλάνης καὶ οἱ διδασκαλίες εἶναι μπερδεμένες.
- Καί διάβολος ὑπάρχει καὶ ὅλα ὅπως τὰ γράφει ἡ Γραφὴ ὑπάρχουνε. Καὶ διάβολος καὶ κόλαση καὶ ὅλα.
- Ὁ ἄνθρωπος ἔχει φτιάξει πολλοὺς θεούς, καὶ οἱ θεοὶ εἶναι πάρα πολλοί. Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ ἄσωτοι, οἱ ἄθεοι πιστεύουνε στὸν Θεό, ὄχι στὸν ἀληθινό, ἀλλὰ εἰς τὴν σάρκα, εἰς τὰ πάθη, στὴν ὕλη..., ὅλοι κάτι λατρεύουνε... Σ' αὐτὸ ποὺ λατρεύει κανεὶς σ' αὐτὸ δουλεύει. Δηλαδὴ εἶσαι πόρνος, εἶσαι ἄνθρωπος τῆς σαρκός, δουλεύεις γιὰ τὴν σάρκα, γιὰ τὴν ὕλη.
- ...ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴν Ὀρθοδοξία... Ὑπάρχουν πολλὰ φῶτα, ποὺ βλέπει κανεὶς καὶ ἐντυπωσιάζεται, μὰ ἕνα εἶναι τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν... ἀξίζει νὰ λατρέψει κανεὶς τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, τὸν Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦν Χριστόν... Οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὶς ἔχει πεῖ, ἀπὸ τὴν ἀρχή, αὐτὲς εἶναι. Δὲν ὑπάρχουνε ἄλλες ἀλήθειες, νέες, ἐπειδὴ ὁ κόσμος προόδεψε καὶ ἡ ἐπιστήμη καὶ οἱ ἄνθρωποι πήγανε στὰ ἄστρα...
-  Μόνο ἡ Θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει καὶ ὅλοι πρέπει νὰ προσευχόμαστε νὰ ἔρθουνε σ' αὐτή. Ἔτσι θὰ γίνει ἕνωσις, ὄχι μὲ τὸ νὰ πιστεύεις ὅτι ὅλοι εἴμαστε τὸ ἴδιο καὶ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τὸ ἴδιο. Δὲν εἶναι τὸ ἴδιο... προσεύχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δώσει φώτιση νὰ καταλάβετε ὅτι δὲν ἔχει σχέση ἡ Θρησκεία, ἡ Ὀρθοδοξία μας, μὲ ἄλλες θρησκεῖες.
- ...Ἂν ἀρνηθεῖς (σημ. τὴν ὕπαρξη) τὸ σατανᾶ, θὰ πεῖ ὅτι δὲν εἶσαι ὀρθόδοξος... Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσει ὅλους, νὰ τὸν γνωρίσουμε καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσουμε.
-  «...Τί νὰ σοῦ κάνη ἡ μόρφωση; Μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, μόνο ἡ ἀληθινὴ...

Ἅγιος Πορφύριος: «Μόνο τὸ πνεῦμα τὸ Ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθὲς»

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μιλᾶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία σὲ σχέση μὲ ὅλες τὶς ἄλλες θρησκεῖες.

1 Δεκ 2016

Διπλὴ ὀργὴ γιὰ Τσαβουσογλου καὶ βιβλίο Ἱστοριας Γ΄ Γυμνασίου ποὺ "δίνει" τὰ Ἴμια στὴν Tουρκία!

Μετὰ τὶς ἐξοργιστικὲς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ ὅτι "τὰ Ἴμια εἶναι τουρκικὸ ἔδαφος", ἔρχεται τὸ ἑλληνικὸ Βιβλίο Ἱστορίας τῆς Γ΄ Γυμνασίου, νὰ ρίξει νερὸ στὸν μύλο τῆς Ἄγκυρας, προκαλώντας διπλὴ ὀργὴ καὶ πίκρα γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀτέλειωτης ὑπονόμευσης! Συγκεκριμένα, 20 ὁλόκληρα χρόνια μετὰ τὴν Τραγωδία τῶν Ἰμίων ἐπὶ Σημίτη, Πάγκαλου, Ἀρσένη, τὸ βιβλίο "Νεότερη καὶ Σύγχρονη Ἱστορία" τῆς Γ΄ Γυμνασίου, μαθαίνει σήμερα στὰ Ἑλληνόπουλα, μέσα σὲ τέσσερις μόλις μισογραμμὲς τῆς σελίδας 163, ὅτι:....

Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σὲ περίοδο νηστείας, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασουλάδα, χαλβὰ κ.λπ., ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφικτό;

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου» - Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας (σέλ. 127-130)
Ὁ Γέροντας εἶχε νὰ ἀπαντήσει συχνὰ σὲ προκλήσεις σχετικὰ μὲ τὴ νηστεία. Κάποτε τὸν ρώτησαν:
- Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σὲ περίοδο νηστείας, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασουλάδα, χαλβὰ κ.λπ., ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφικτό;
Χωρὶς περιστροφὲς ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
-Ὁ πρῶτος! Ὁ δεύτερος κάνει ἁπλῶς δίαιτα.
Καὶ τὸ αἰτιολογοῦσε:
-Ἡ νηστεία ἔχει δύο στόχους: τὴν ἄσκηση ἐγκρατείας στὸ σῶμα διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῶν πλούσιων σὲ θρεπτικὲς οὐσίες τροφῶν, καὶ τὴ συμμόρφωση στὶς ἐντολὲς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἄσκηση γιὰ τὴν ψυχή. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος τρώειενα αὐγὸ σὲ περίοδο νηστείας, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν λόγοι ὑγείας, ὁπωσδήποτε ἀθετεῖ τὴν ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Σὰν αὐτοὺς ποὺ ἐπιδιώκοντας νὰ...

Ὁ διωγμός τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπό τούς Φράγκους καί τόν Κοραή

Συνεχίζουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τίς ὁμιλίες πού κάνουμε ἀπό τήν Πατερική Θεολογία τοῦ π. Ἰωάννου τοῦ Ρωμανίδη τό κεφάλαιο περί Φραγκοκρατίας καί περί Ἡσυχασμοῦ. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Φραγκοκρατία ἀρχίζει ἀπό τό 1204, ὅταν τό λεγόμενο Βυζάντιο ἔπεσε γιά πρώτη φορά ἐξ αἰτίας τῆς Δ΄ Σταυροφορίας στά χέρια τῶν Φράγκων καί οὐσιαστικά ὑποδουλώθηκε. Αὐτό δέν συνέβη μόνο στήν Κωνσταντινούπολη ἀλλά καί σέ πολλές περιοχές τῆς Αὐτοκρατορίας κυριάρχησαν οἱ Φράγκοι καί ἔκαναν διωγμό ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Λέγαμε τήν προηγούμενη φορά ὅτι γύρω στά 1000 μ.Χ. -δηλαδή 200 χρόνια πρίν ἔρθουν οἱ Φράγκοι- ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἔκανε μιά ἐπανάσταση, ὄχι μέ τά ὅπλα, ἀλλά πνευματική ἐπανάσταση. Μίλησε γιά τήν ἐκτροπή πού ἐπικρατοῦσε στήν Ἐκκλησία, τήν ἐκκοσμίκευση, τήν ἀλλοτρίωση καί τό γεγονός ὅτι ἐκλέγονταν Ἐπίσκοποι ἀκατάλληλοι, καθώς καί ὅτι ὑπῆρχαν Πνευματικοί χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα.
Ἐπεκράτησε ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Συμεών καί «καθιερώθηκε οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας νά λαμβάνωνται ἀπό τούς μοναχούς τῆς Ἡσυχαστικῆς παραδόσεως, τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως», νά εἶναι δηλαδή θεραπευμένοι πνευματικά καί νά ἔχουν φτάσει ἐκεῖ πού πρέπει γιά νά ἐκλεγοῦν ἐπίσκοποι. Τό ‘ἐκεῖ πού πρέπει’ βέβαια, μᾶς τό λένε οἱ Πατέρες καί εἶναι ἡ θέωση. «Αὐτή ἡ γραμμή διατηρήθηκε σ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί κατά τήν Φραγκοκρατία». Δηλαδή παρ’ ὅλους τούς διωγμούς καί παρ’ ὅλες τίς ἀντιξοότητες ἄρχισαν νά....

Ἅγιος Παΐσιος: "Ὁ Γέροντας Πορφύριος εἶναι ἔγχρωμη δορυφορικὴ τηλεόραση ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι ἀσπρόμαυρη"

"Ἀπόλαυση ἦταν νὰ βλέπει κανείς το πῶς ὁ Γέροντας Παΐσιος καὶ ὁ Γέροντας Πορφύριος σκεφτόντουσαν ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο.
- Γέροντα, εἶπε κάποιος ἀδελφὸς στὸν Γέροντα Παΐσιο, θέλω νὰ σᾶς δῶ γιὰ κάποιο μου πρόβλημα ποῦ τὸ συζήτησα καὶ μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο.
- Ἂν τὸ συζήτησες μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο δὲν χρειάζεται καὶ μ' ἐμένα, γιατί ἐκεῖνος εἶναι ἔγχρωμη δορυφορικὴ τηλεόραση, ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι ἀσπρόμαυρη.
Ἔτσι ταπεινὰ φρονοῦσε ὁ Γέροντας. Ὁ δὲ Γέροντας Πορφύριος μᾶς ἔλεγε:
- Ἡ Χάρη ποῦ ἔχει ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴ δική μου, γιατί αὐτὴ τὴν ἀπέκτησε μετὰ ἀπὸ κόπο καὶ ἀσκητικοὺς ἱδρῶτες, ἐνῶ ἐμένα ὁ Θεός μου τὴν ἔδωσε ἐντελῶς δωρεὰν ὅταν ἤμουν πολὺ μικρός, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ ἀδελφοί".
Πηγή: Ἱερομονάχου Χριστοδούλου, Σκεῦος ἐκλογῆς, 1996, σέλ. 379

30 Νοε 2016

Ἡ ἐπιστολὴ θαυμασμοῦ τοῦ Φιντὲλ Κάστρο πρὸς τὸν Γρίβα Διγενή τῆς ΕΟΚΑ!

Ἕνα παρασκήνιο ἀπὸ τὸ ταραγμένο 1959 ἔρχεται στὸ προσκήνιο, στὸν ἀπόηχο τοῦ θανάτου τοῦ Φιντὲλ Κάστρο. Καὶ αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ παρὰ τὴν μέσω ἐπιστολῶν ἐπικοινωνία τοῦ Κάστρο μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ΕΟΚΑ Γεώργιο Γρίβα ἢ «Διγενή». Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Ἔθνος τὸ 1959, ὁ Κάστρο εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴ ἐκφράζοντας τὸ θαυμασμό του γιὰ τὸν ἀγώνα τῶν κυπρίων.
Πιὸ ἀναλυτικά, ὁ Φάνος Κωνσταντινίδης, ὁ δημοσιογράφος ποὺ πῆρε τὴ συνέντευξη γιὰ τὸ Ἔθνος, ἀναφερόμενος στὸν Γ. Γρίβα καὶ στὰ ὅσα εἶχε κάνει μέχρι τότε, λέει πὼς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ «συνεκίνησε τὶς ψυχὲς ὅλων των ὅπου γῆς ἐπαναστατῶν πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ στρατηγὸς πῆρε ἀμέτρητες συγχαρητήριες ἐπιστολὲς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν πολὺ ἀρχηγὸ τῶν Κουβανέζων ἐπαναστατῶν, Φιντὲλ Κάστρο πού τοῦ ἔγραψε προχθὲς τὰ ἑξῆς: "Συνταγματάρχα ὁ ἀγώνας σου μὲ ἔχει γοητεύσει καὶ μαζὶ χρησιμεύσει ὡς παράδειγμα καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς δικῆς μου πατρίδας. Τὰ θερμά μου συγχαρητήρια. Εὔχομαι νὰ....

π. Εὐμένιος Σαριδάκης: "Ἡ Παναγία μᾶς ἐπιστράτευσε σὲ προσευχὴ γιὰ νὰ μὴν γίνει πόλεμος"

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Κύπρου κ. Νεόφυτος περιγράφει τὴν ἐμπειρία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Μακαριστὸ Γέροντα Εὔμενιο τὸν Σαριδάκη ὅταν ταξιδέψαν μαζὶ στὴν Ρωσία καὶ στὴν Οὐκρανία. Ὅταν ἔφτασαν στὸ Κίεβο ὁ Μακαριστὸς Γέροντας εἶπε στὸν Πανιερώτατο, ὅτι εἶχε ξαναέρθει μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο, τὸν Ἅγιο Παΐσιο καὶ τὸν γέροντα Ἰάκωβο τὸν Τσαλίκη, γιὰ νὰ κάνουν προσευχή, ὅπως τοὺς εἶχε πεῖ ἡ Παναγία. Χαρακτηριστικά τους εἶχε πεῖ ἡ Παναγία: «Κάντε προσευχὴ γιὰ νὰ μὴ γίνει τώρα ὁ μεγάλος ὁ πόλεμος, νὰ δώσουμε χρόνο μετανοίας στοὺς ἀνθρώπους».
Μήνυμα ἀπὸ τὴν Κυρία Θεοτόκο τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει χρόνο, ἐποχή, τόπο, καιροὺς καὶ συγκεκριμένους παραλῆπτες. Εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ ἀπευθύνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς παγκόσμιας ἀνησυχίας καὶ τν....

Ἑλληνικότητα ἢ βαρβαρότητα;

Τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη 
Μέρος τῆς ὁμιλίας στὸ συνέδριο τοῦ ἙλληνοΚαναδικοῦ Κογκρέσου. Τορόντο Νοέμβριος 2016.
Ὁ ἀνιδιοτελὴς ἀγώνας γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν προγόνων μας, ἢ συνεχὴς προσπάθεια σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χωρὶς χρήματα, ἀποτελεί νίκη τῆς ζωῆς ἔναντί το θανάτου, νίκη τῆς Ἑλληνικότητας ἔναντί τς βαρβαρότητας . 
Ἀποτελεῖ μία ἀνθρώπινη καὶ πολιτικὴ στάση καὶ πορεία, ἔναν μεγάλο καὶ εἰλικρινῆ διάλογο ποὺ ἔχουμε ἐδῶ καὶ χρόνια μὲ ἔντιμες, δημοκρατικὲς καὶ ἀγωνιστικὲς προσωπικότητες σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἀκόμη καὶ στὴν Τουρκία. Οἱ ἀναγνωρίσεις, ἀπὸ ἐδῶ τὸν Καναδὰ καὶ τὶς γειτονικὲς ΉΠΑ, μέχρι τὴν Ἀρμενία καὶ τὴ Σουηδία καὶ τὴν Αὐστραλία, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειάς μας ποὺ ἔχει συνέπεια, ἀνιδιοτέλεια, σοβαρότητα, εἰλικρίνεια, δὲν διαπραγματεύεται οὔτε ἀποσιωπᾶ τὴν ἀλήθεια, δὲν καταναλώνει οὔτε εὐτελίζει τὸ ζήτημα καὶ συνεργάζεται μεταξύ των ἄλλων καὶ μὲ δημοκράτες Τούρκους ποὺ γνωρίζουν τὴν πραγματικότητα.
Συνομιλήσαμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ ἀνθρώπους, μεταξύ των ἄλλων, ὅπως ὁ Τανὲρ Ἀκσάμ, ὁ Ραγκὶπ Ζαράκολου, ὁ Σαὶτ Τσετίνογλου, συνεργαστήκαμε σὲ...

Ἰνστιτοῦτο καταναλωτῶν: Οἱ κίνδυνοι ἀπὸ τὴν χρήση τῶν καρτῶν

O ἐκπρόσωπος τοῦ ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ) Ἄγγελος Πιλάτης, προσκεκλημένος στὸ KONTRA CHANNEL, στὴν ἐκπομπὴ Ἀστυνομία καὶ Κοινωνία, μὲ θέμα "προστασία καταναλωτὴ" στὶς 5/11/2016. Ἀναφέρεται σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς δράσεις τοῦ καταναλωτικοῦ κινήματος ΙΝΚΑ, καθὼς καὶ στὴν ἐπικινδυνότητα τῶν τραπεζικῶν καρτῶν, μὲ ἐπαφὴ καὶ ἀνέπαφες (τεχνολογίας RFID), καθὼς καὶ τοὺς τρόπους προστασίας ἀπὸ κλοπὴ τῶν δεδομένων τους.

«Ἡσυχίας καρποί»: τὸ νέο βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Γ. Μαντζαρίδη

Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου τὸ νέο βιβλίο τοῦ πολιοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ τοῦ Τμ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Γεωργίου Μαντζαρίδη. Τὸ νέο πόνημα τοῦ ἀκάματου ἐργάτη τῆς Θεολογίας μας φέρει τὸν τίτλο «Ἡσυχίας καρποὶ» καὶ μέσα σὲ 10 συνολικὰ κείμενα περιγράφει τοὺς πλούσιους καὶ εὔχυμους καρποὺς ποὺ κομίζει στὸν ἄνθρωπο ἡ σπουδὴ στὴν ἡσυχαστικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης.
Ὅπως σημειώνει ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου, τὸν ὁποῖο ὑπογράφει, «Ἡ ἡσυχία κατὰ τὸ Μ. Βασίλειο εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸν ἑαυτό του, νὰ δεῖ τὰ ἐλαττώματά του, τὶς ἀδυναμίες του, τὶς ἁμαρτίες του, οὔτε νὰ ἔχει μετάνοια, ἂν δὲν ἡσυχάσει... Καρποὶ τῆς ἡσυχίας εἶναι τὸ θαῦμα, ἡ θεολογία, ἡ ὑπὲρ φύση ζωή, οἱ Ἅγιοι. Σὲ αὐτοὺς ἀναφέρεται τὸ νέο βιβλίο τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας καθηγητο, τὸ ὁποῖο ἀποπνέει τὸ ἄρωμα τῆς ἡσυχαστικῆς παραδόσεως».
Κατὰ τὸ συγγραφέα, ἡ ἡσυχία εἶναι μιὰ δυναμικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ἐνεργοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ κορυφώνεται στὴ νήψη. Ἡ ἴδια κυοφορεῖ τὴ Θεολογία ἀλλὰ καὶ τὴ γνώση τοῦ θείου θελήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ χαρακτηρίζει τὸ σύνολο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, καὶ ψηλαφεῖται λ.χ. στοὺς βίους τῶν ἁγίων ἢ στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης. Δὲν ἀποτελεῖ κάποια συγκυριακὴ ἔκφραση τοῦ....

π. Πρόδρομος Καρεώτης: "Μὴν κατονομάζουμε πεμπτοφαλαγγίτες ὅσους μὲ πόνο καὶ ἀγωνία προσεύχονται νὰ μὴν δοθοῦν τὰ Ἅγια στοὺς Λατίνους"

Μὲ ἀφορμὴ τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ὁ Γέροντας Πρόδρομος ἀπὸ τὶς Καρυες Ἁγίου Ὅρους ἔγραψε τὸ ἑξῆς σχόλιο: 
Στὰ δογματικὰ θέματα δὲν ὑπάρχει ὑπακοὴ σὲ ἀνθρώπους. Αὐτὸς ποὺ ἀκολουθεῖ λάθος δρόμο ἐκπίπτει τῆς Ἐκκλησίας διότι συστέλλεται εἰς αὐτὸν ἡ χάρις Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!  Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τὸ καταλαβαίνουν αὐτὸ καὶ ἔχουν μεγάλη ἀγωνία καὶ εὐθύνη νὰ ἐνημερώσουν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν πονηρία τοῦ διαβόλου. Δὲν ὑπάρχει θέμα ἐγωισμοῦ καὶ φανατισμοῦ. (σήμ: ἀναφορὰ περὶ 5ης φάλαγγας). Εἶναι ἕνα πολὺ σοβαρὸ σωτηριολογικὸ ζήτημα. Ἐὰν ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν μυστικὴ θεολογία καὶ ὀρθόδοξη βιοτὴ ποὺ παρελάβαμε ἀπὸ τοὺς ἅγιους πατέρες, τότε τέλος οἱ Ἅγιοι στὴν Ἐκκλησία μας. Σὲ μία βαρετὴ ἀνθρώπινη ΜΚΟ ὀργάνωση θὰ καταλήξουμε μὲ ἁρμόνια μὲ τραγουδάκια καὶ ἀλληλεγγιους. 
O Ἅγιος Εἰρηναῖος, (2ο αι.) λέγει:  Ὅτι αὐθεντίες στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι τὰ ὑπογεγραμμένα κείμενα, ἀλλὰ εἶναι ὁ θεούμενος, ὁ ἅγιος. Αὐτὸς εἶναι....

29 Νοε 2016

Ὁ π. Ἰουστίνος αποκλειστικά στο "Ρωμαίικο" γιά τίς δολοφονικές ἀπόπειρες ἐναντίον του και τίς θαυματουργικές ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου (29 Νοεμβρίου)

Στό παρόν βίντεο μιλᾶ ὁ π. Ἰουστίνος, διάδοχός του Ἁγίου Φιλουμένου, ὁ ὁποῖος κατακρεουργήθηκε τό 1979 ἐνῶ τελοῦσε τόν ἑσπερινό στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ στούς Ἁγίους Τόπους. Ἀκοῦστε τόν νά περιγράφει δύο ἀπό τίς πάνω ἀπό δεκαπέντε δολοφονικές ἐπιθέσεις πού ἔχουν γίνει ἐναντίον τοῦ καθώς καί τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου ποῦ τόν ἔσωσε ἀπό βέβαιο θάνατο. Σχολιάζει ἐπίσης τήν τραγική κατάσταση στήν ὁποία  ἔχει περιέλθει ἡ Ἑλλάδα λόγω τῆς ἀπώλειας τῆς γλώσσας, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Τέλος, ἐπισημαίνει ὅτι οὐδέποτε κατέβηκε ἡ ἑλληνική σημαία ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ὅπως εἶχε διαδοθεῖ παλαιότερα ἐνῶ ἀναφέρεται καί στήν....

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...