ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

30 Μαρ 2015

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Λέμε ΟΧΙ στὴν Κάρτα φακελώματος τοῦ Πολίτη»!


Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης σὲ ἀποκλειστική συνέντευξη ποὺ μᾶς παρεχώρησε, ἀναλύει ὅλα ὅσα πρέπει νὰ γνωρίζουμε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἀναφέρει ὅτι ὀφείλουμε νὰ ὀρθώσουμε τὸ ἀνάστημά μας καὶ νὰ ποῦμε σὲ ὅλους ὅσοι δουλεύουν γιὰ τὴ πιβολή τῆς νέας τάξεως πραγμάτων: "Κύριοι δηλώνω ἀντιρρησίας συνειδήσεως, ὅταν τὴ Θεοσδοτη ἐλευθερία μου πάτε νὰ τὴν καταργήσετε μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Ἔτσι, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἰκοδομεῖται συστηματικὰ ἕνα παγκόσμιο σύστημα ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου, τὸ ὁποῖο πάει ὅλα νὰ τὰ καταπιεῖ. Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν θὰ δώσουμε νομιμοποίηση. Ἀντιθέτως, θὰ ποῦμε ὄχι στὴν κάρτα φακελώματος τοῦ πολίτη".

Βιβλιοπαρουσίαση: Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση, Οἰκουμενισμός: Πορεία κατὰ κρημνῶν

Μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση μὲ τίτλο: «Οἰκουμενισμός: Πορεία κατὰ κρημνῶν». Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιατί ἀπαρνεῖται βασικὰ γνωρίσματα τῆς πίστης μας καὶ ἀποτελεῖ αἵρεση. Ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα ὠχριοῦν μπροστὰ σὲ αὐτό. Ἐκεῖνα λύνονται εὔκολα, ἐνῶ ὁ οἰκουμενισμὸς ἀντιμετωπίζεται πολὺ δύσκολα, γιατί ἔχει πρωταγωνιστὲς μεγαλόσχημους κληρικούς, καὶ ἰδίως τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει πρὸ πολλοῦ τὴν αἴσθηση τοῦ ἐκ τοῦ παπισμοῦ καὶ προτεσταντισμοῦ κινδύνου.
Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ κλυδωνισμὸ μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ψυχραίνει τὶς σχέσεις τοῦ λαοῦ μας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μειώνει τὸ σεβασμὸ πρός  τὴ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ πληγώνει βαθιά τούς ζηλωτὲς καὶ συνειδητοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνέχονται νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀνυψώνεται ὁ παπισμὸς καὶ ὁ προτεσταντισμὸς σὲ ἰσότιμες «ἐκκλησίες». Οἱ οἰκουμενιστὲς ξεχνοῦν δολίως ὅτι οἱ αἱρετικοὶ δὲν ἀποτελοῦν ἐκκλησία καὶ οὔτε μποροῦν νὰ γίνουν μέλη τῆς μίας Ἐκκλησίας, ἐὰν δὲν ἀπαρνηθοῦν τὶς αἱρετικές τους διδασκαλίες.
Στὸ παρὸν βιβλίο συγκεντρώθηκαν διάφορα ἀντιοικουμενιστικὰ ἄρθρα τοῦ...

Ὁ ἐπίσκοπος ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ «ἀνατρέπει» τοὺς ἱεροὺς Κανόνες;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 30η Μαρτίου 2015
Μὲ λύπη καὶ ἀνησυχία παρατηροῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ λεγόμενη «μεταπατερικὴ καὶ μετακανονικὴ θεολογία» προωθεῖται ἁλματωδῶς στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ δυστυχῶς, ἀπὸ Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ εἶναι οἰ Ηρακλείδες τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, νὰ βαδίζουν πάνω στὰ χνάρια τῶν ἁγίων Πατέρων μας, νὰ σέβονται καὶ νὰ τηροῦν τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσαν κατὰ τὴ χειροτονία τους, ὅτι θὰ εἶναι φύλακες τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων χωρὶς τὴν παραμικρὴ παρέκκλιση. 
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ πρόσφατη συνέντευξη  Μητροπολίτου, σὲ τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμό, πρὶν λίγες ἡμέρες, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε σὲ διάφορες ἰστοσελίδες καὶ ἱστολόγια καὶ προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις. Ἦταν πολλὰ τὰ θέματα ποὺ τέθηκαν στὸν Σεβασμιώτατο. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν τὸ ἑξῆς: «Εἶστε ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὸ ἂν (οἱ πιστοὶ) ἐρχόμαστε νὰ σᾶς ἀκούσουμε κι ἂν εἴμαστε καλὰ ἐκπαιδευμένοι νὰ ἀκοῦμε τὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας;». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Χρειάζεται ἕνα ὑγιὲς ἐκκλησιολογικὸ φρόνιμα, ὅπως λέμε στὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν τάξη της, ἔχει τὶς ἀρχές της, κι ἔχει τοὺς Κανόνες της, ἔχει τὴν ἐμπειρία της […].Στὴν περίπτωση τῆς Ἐκκλησίας σήμερα, δὲν εἶναι ὁ λόγος τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἐπισκόπου, εἶναι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ποὺ λέμε ἐμεῖς, δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπ’ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός. Οπότε, ἔχει νὰ κάμει ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐκφωνεῖ τὰ λόγια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μὲ τὸν ἴδιο τὸ...

29 Μαρ 2015

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ ἀνεκπλήρωτο ’21»


Ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, μίλησε στὴν Ἔδεσσα τὶς 19/3/15 σὲ ἐκδήλωση τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» μὲ θέμα: “Τὸ ἀνεκπλήρωτο ’21” 
Δεῖτε τὴν ὁμιλία…

28 Μαρ 2015

Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Ε' Κυριακῆς Νηστειῶν (Ἑβρ. θ΄ 11-14)
Ὅσο κι ἂν προσπάθησαν οἱ ἄνθρωποι στὸ παρελθόν, δὲν κατόρθωσαν νὰ ἐκδιώξουν τὴν ἐνοχὴ ποὺ βάραινε τὴν συνείδησή τους. Οὐδεμία θυσία ἔδωσε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸ βάρος ποὺ αἰσθάνονταν. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν ἀπελπισία τους ἐπάνω κάποιοι ἔφθασαν ἕως καὶ τὴν ἀπαισιωτέρα της μορφή, δηλ. τὴν ἀνθρωποθυσία.
Μόνο μία θυσία ὑπῆρξε πράγματι ἐξιλαστήρια γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους, ἡ θυσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τὸ αἷμα του τὸ ἐκχυθὲν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Αὐτὸ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ μόνο αὐτὸ καθαρίζει τὴν συνείδηση ἀπὸ τῶν νεκρῶν ἔργων, παρέχοντας τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴν ζωὴ τὴν αἰώνιον, ὅπως μᾶς περιγράφει καὶ τὸ Ἀποστολικὸ κείμενο ποὺ θὰ ἀναγνωστεῖ στὴ λατρευτική μας σύναξη.
Βεβαίως, εἶναι τόσες οἱ δωρεὲς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπέρρευσαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν σταυρικὴ θυσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὥστε εἶναι ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ συλλάβει ἔστω καὶ μὲ τὴν σκέψη τὶς ὕψιστες αὐτὲς δωρεές.
Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ σταθοῦμε στὴν μοναδικὴ δωρεὰ ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἐκ τοῦ πάθους καὶ ἐκ τοῦ ὀδυνηροῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει πιστὸς ὁ ὁποῖος νὰ ἀγνοεῖ ἔστω καὶ θεωρητικῶς πὼς ἡ ἁμαρτία ἀποτελεῖ περιφρόνηση καὶ παράβαση τοῦ νόμου ποὺ ἔδωσε ὁ Θεός. Περιφρόνηση δηλ. αὐτῆς...

27 Μαρ 2015

Συμβαίνει τώρα... «Πυρετὸς» Τζιχὰντ στὴν Γερμανία;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Τώρα ποὺ μᾶς τελείωσε ἡ λογικὴ καὶ ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ὁ παραλογισμὸς… μπαίνουν σὲ ἰσχὺ οἱ πνευματικοὶ νόμοι.
«Ἡ πράξη τοῦ συγκυβερνήτη μᾶς ἀφήνει ἄφωνους καὶ σὲ κατάσταση σὸκ» δήλωσε σὲ συνέντευξη Τύπου ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁμίλου τῆς Lufthansa, Carsten Spohr, μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ εἰσαγγελέα τῆς Μασσαλίας ὅτι ὁ συγκυβερνήτης τοῦ μοιραίου Airbus, τὸ ὁδήγησε ἐσκεμμένα στὴν κάθοδο καὶ τὴ συντριβὴ στὸ ἔδαφος, ὁδηγώντας στὸν θάνατο...

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Στὴν ἐπίσημη λειτουργικὴ γλώσσα ἡ ἀκολουθία αὐτὴ ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος Ὕμνος» ἢ μονολεκτικὰ «Ἀκάθιστος» ἀπὸ τὴν ὀρθία στάση, ποὺ τηροῦσαν οἱ πιστοὶ καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ψαλμωδίας της. Ἔτσι καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ στάση τοῦ σώματος ἐκφράζεται ἡ τιμή, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, ἡ εὐχαριστία πρὸς ἐκείνη, πρὸς τὴν ὁποία ἀπευθύνουμε τοὺς χαιρετισμούς μας.
Εἶναι δὲ ἡ ἀκολουθία αὐτὴ στὴ σημερινὴ λειτουργική μας πράξη ἐντεταγμένη στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου, ὅπως ἀκριβῶς τελέσθηκε ἀπόψε. Ἔτσι γίνεται κάθε Παρασκευὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν, ἀκόμα καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε’ Ἑβδομάδος, ποὺ μετὰ τὴν τμηματικὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες ψαλμωδία του, ἀνακεφαλαιώνεται ὁλόκληρος ὁ ὕμνος. Στὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ στὴ σημερινὴ ἐνοριακὴ πράξη καὶ παλαιότερα κατὰ τὰ διάφορα Τυπικά, ἔχουμε καὶ ἀλλὰ λειτουργικὰ πλαίσια γιὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ ὕμνου: τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τοῦ ἑσπερινοῦ, τῆς παννυχίδος ἢ μίας ἰδιόρρυθμης Θεομητορικῆς Κωνσταντινουπολιτικῆς ἀκολουθίας, τὴν «πρεσβεία». Σ΄ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις σ΄ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο τῆς κοινῆς ἀκολουθίας γίνεται μία παρεμβολή. Ψάλλεται ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου καὶ ὁλόκληρο ἢ τμηματικὰ τὸ κοντάκιο καὶ οἱ οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου.
Θὰ παρατρέξωμε τὸ διαφιλονικούμενο, ἐξ ἄλλου, θέμα τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως καὶ τοῦ ποιητοῦ τοῦ Ἀκαθίστου. Πολλοὶ φέρονται ὡς ποιηταί του: ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ὁ...

Ἡ Ἁγια-Σοφιὰ καὶ ὁ Παρθενώνας, οἱ μῆτρες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 21

Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι τὸ 1821 πραγματοποιήθηκαν πάνω ἀπὸ 100 κατὰ τόπους ἐπαναστατικὰ κινήματα καὶ τουλάχιστο 6 ὀργανωμένες ἐπαναστάσεις. 
Τὸ 1462 ἐπαναστατεῖ ἡ Λέσβος. 
Τὸ 1481 ξεσηκώνεται ἡ Ἤπειρος. 
Τὸ 1571 ἐπαναστατοῦν Ρούμελη καὶ Ἤπειρος μαζί. 
Τὸ 1585 ἐπαναστατεῖ ἡ Ἀκαρνανία. 
Τὸ 1617, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπίσκοπο Σταγὼν Διονύσιο, ἀπελευθερώνονται τὰ Τρίκαλα. 
Τὸ 1678 ἐπαναστατεῖ ἡ Πιερία μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἐπίσκοπο Κίτρους Νικόλαο. κ.ο.κ. 
Λένε μερικοί, ὅτι τάχα ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21 εἶναι ἀπότοκος τοῦ λεγομένου Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. 
Ἀλήθεια, στὰ 1462 καὶ στὰ 1481 τί ἐπικρατοῦσε στὴν Εὐρώπη; Ἐπικρατοῦσε Διαφωτισμὸς ἢ μήπως μεσουρανοῦσε μαῦρος καὶ ἀπάνθρωπος Μεσαίωνας; Ἀσφαλῶς, Μεσαίωνας, ἀπολυταρχικός, φεουδαρχικὸς καὶ προπάντων φράγκικος στὰ μέτρα τοῦ Καρλομάγνου καὶ τῶν αἱρετικῶν ἀπογόνων του. Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ, λοιπόν, τὸ Ἀπελευθερωτικὸ Κίνημα τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Τούρκων εἶναι ''πνευματικό τέκνο τοῦ διαφωτισμοῦ''; 
Ἐδῶ εἶναι, ποὺ ὁ Λόγος τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἀκυρώνει ἐντελῶς κάθε παρόμοια ἀντίληψη: ’’Ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος’’. Ἐπανάσταση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν...

Φθάσαμε «μετα-πατερικῶς» καί στόν «ἀντι-παλαμισμό»;

Δεῖτε τὸ Α΄ μέρος (ΕΔΩ) καί Β΄ μέρος (ΕΔΩ)
Μέ ἀφορμή μία ἐπιστολή Ἀρχιμανδρίτου...
Tοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
(ΜΕΡΟΣ Γ')
8. Τό Θαβώριον Φῶς δέν εἶναι κτιστό.
Ἡ θέση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου πρός τόν «Ἐφημέριο», ὅτι τό Θαβώριον Φῶς εἶναι κτιστό καί γι΄ αὐτό ἔγινε ὁρατό - ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι «φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώπων, οὐδέ ἰδεῖν δύναται»[72] - δεικνύει μονομερῆ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς· τόσο ἡ παραπάνω ἁγιογραφική ρήση, ὅσον καί τό ὅτι «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε»[73]συμπληρώνονται ἀπό ἀντίθετες διαπιστώσεις, ὅτι «ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός», ὅτι «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» καί ὅτι «ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστι»[74]. Πῶς ἐπιλύεται ἡ φαινομενική αὐτή ἀντίφαση;  Ἐπιλύεται, καθώς μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἱεροί Κανόνες, μέ τή μόνη ἐπιτρεπτή ἑρμηνευτική μέθοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν καταφυγή στίς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ἄλλωστε, ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ὑποδεικνύει πώς μόνον τῶν θεωθέντων, τῶν ἁγίων, ἡ ἑρμηνεία εἶναι ἡ κατάλληλη γιά τήν κατανόηση τῶν προφητειῶν[75]. Γράφει λοιπόν ὁ 19ος ἱ. Κανών τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου· «ἄν ἀνακινηθεῖ ἁγιογραφικό θέμα, νά μή τό ἑρμηνεύσουν διαφορετικά, παρά ὅπως οἱ φωστῆρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας παρέθεσαν διά...

26 Μαρ 2015

ΟYKάδες: «Χτυποῦν λαλοῦν καμπαναριὰ, θυμᾶμαι τὴν Ἁγια-Σοφιά»!

Ἐπειδὴ πολὺς λόγος γίνεται περὶ τῶν συνθημάτων ἀπὸ τοὺς ΟΥΚάδες στὶς παρελάσεις, δεῖτε τὸ ἀποκλειστικὸ βίντεο τοῦ ρωμαίικου ὁδοιπορικοῦ ἀπὸ παλαιότερη παρέλαση. Χτυποῦν λαλοῦν καμπαναριά, θυμᾶμαι τὴν Ἁγια-Σοφιά, καὶ κείνη τὴν γλυκιὰ κυρὰ ποὺ τὴν ἐλὲν ἐλευθεριά, θὰ ΄ρθεῖ ξανά!

Ἀνοῖξτε τὰ ταμεῖα ἔρχονται πακέτα «Διαφωτισμοῦ»...

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
¨…ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση πνευματικὸ τέκνον τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης ἀπότοκο τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ τοῦ Λαοῦ μας ὅρισε τὸ πλαίσιο τὸ ἀξιακό….¨.
Ἀπόσπασμα ἐπισήμων δηλώσεων μετὰ τὸ πέρας τῆς παρέλασης τῆς 25 Μαρτίου στὸ Σύνταγμα.
Ο Διαφωτισμός αποτελεί σημαντικὸ πνευματικὸ κίνημα, ποὺ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα καὶ ἀρχὲς τοῦ 18ου, τὸν ὁποῖο οἱ ἴδιοι οἱ Γάλλοι Διαφωτιστὲς ἀπεκάλεσαν «Siecle des lumieres», θεωρώντας ἑαυτοὺς ὡς φωτοδότες. el.wikipedia.org
Πάντα εἶχα μία ἀπορία ἂν αὐτοὶ οἱ "φωτοδότες τοῦ Διαφωτισμο" εἶχαν ἢ ἔχουν καμία σχέση μὲ τὶς τοκογλυφικὲς ἀγορὲς τῆς σημερινῆς Εὐρώπης πού γαλούχησε ὁ περίφημος Διαφωτισμός;
Ἂν αὐτὰ  τὰ πράγματα ταυτίζονται τότε…
Μέχρι σήμερα τὰ οἰκονομικὰ πακέτα ἔρχονται ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω "φωτοδότες" τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τοὺς ¨ὀφείλουμε¨ εὐγνωμοσύνη ἂν καὶ τὸ τελευταῖο διάστημα μᾶς κάνουν...

Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας τιμοῦν τοὺς ἥρωες τοῦ 1821

Τὸ Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ σᾶς παρουσιάζει ἀποκλειστικά τὶς ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στὴν Δερβιτσάνη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Πλῆθος κόσμου τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τοὺς ἥρωες οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία.
Tὴν Ἐθνικὴ ἑορτὴ πραγματοποίησαν οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Δερβιτσάνης καθὼς καὶ σχολεῖα ἀπὸ ἄλλες περιοχές τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπιπροσθέτως, ἡ παρουσία ἐπισήμων ὅπως τοῦ προέδρου τῆς «Ὁμόνοιας» Λεωνίδα Παππά, τοῦ πρέσβεως μαζὶ μὲ πολλοὺς ἐπισκέπτες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀνάμεσά τους καὶ κλιμάκια τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, τόνωσαν τὸ ἠθικὸ τῶν κατοίκων τῆς Βορείου Ἠπείρου, δείχνοντάς τους ὅτι δὲν τοὺς ξεχνᾶ ἡ Μητέρα Πατρίδα. 
Δεῖτε ἀποκλειστικό φωτογραφικὸ ὑλικὸ καί βίντεο…

Ὁ σεσοφισμένος δισταγμὸς τῆς Παναγίας κατὰ τὸν Εὐαγγελισμό της

Κατά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν πλευρά τῆς Παναγίας, δεσπόζει ὁ ἀρχικός θεοφιλής δισταγμός Της στά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Ἡ ταραχή Της δέν ἦτο προϊόν ἀπιστίας, ἀλλά ὠφείλετο στόν φόβο μή τυχόν πλανηθῆ, ὅπως ἡ Εὔα παλαιότερα. Ἐάν ἀπιστοῦσε, δέν θά ἔλεγε μετά τό «νά, ἡ δούλη Κυρίου, ἄς μοῦ γίνη κατά τόν λόγο σου».

Ἦταν δέ τόσο μεγάλος ὁ συντελεστής ἀσφαλείας πού ἡ Παναγία ''ἀπαιτοῦσε'' διά τοῦ ἀγγέλου νά ἔχη ὁ ἑαυτός Της, ὥστε ἐρωτᾶ τόν ἄγγελο ''πῶς αὐτά θά μοῦ συμβοῦν;'' καί ὁ ἄγγελος, χαίρων, βλέποντας τήν σύνεσί Της, γιά νά τήν πείση καί ἑδραιώση μέσα Της τήν ἀλήθεια τῶν λόγων του, Τήν ἔστειλε στήν Ἐλισάβετ, τήν μητέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου πού ἦταν ἕξη μηνῶν ἔγκυος, στήν Ὀρεινή τῆς Ἰουδαίας.
Ἐκεῖ, ὅσα θά ἐλάμβαναν χώρα (τό σκίρτημα τοῦ ἐμβρύου Ἰωάννου - τά ἀποκαλυπτικά λόγια τῆς Ἐλισάβετ), ἐπειδή ἡ Παναγία θά ἠμποροῦσε ἀμέσως νά τά διαπιστώση, θά ἦσαν ἡ προσωπική Της ἐγγύησις γιά τήν Σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου μέσα Της. Ἐδῶ βλέπομε πῶς, κάποιες φορές, μεγαλύτεροι Ἅγιοι βοηθοῦνται ἀπό μικροτέρους.
Σέ ὅλα τά ἐξαίσια γεγονότα πού συνέβησαν στήν Ὀρεινή, ἐάν κάνωμε μία χρονική ἀποτίμησι, ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ἔχομε ἐκ μέρους τῶν Ἐλισάβετ-Προδρόμου σαφεστάτη προφητεία, ἡ ὁποία ὅμως ἐλέχθη λίγο ''μετά'' ἀπό τό προφητευόμενο...

25 Μαρ 2015

"Τό ἀνολοκλήρωτο 1821" (π. Γ. Μεταλληνός)


Οἱ ἀφανεῖς ἥρωες τοῦ Εἰκοσιένα

Αποτέλεσμα εικόνας για 1821 χαρτης επαναστατημενων περιοχων
Τοῦ Ἄντρου Παυλίδη*
Κύπριοι ἐθελοντὲς ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας.Ὁ πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο Γ. Σ. Μενάρδος κατήρτισε, τὸ 1866, μητρῷο Ἑλλήνων ὑπηκόων τῆς Κύπρου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους μερικοὶ ἤσαν παλαιοὶ ἐθελοντὲς ἀγωνιστὲς στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. 
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Βρέθηκαν καὶ πολέμησαν ἐθελοντὲς Κύπριοι ἀγωνιστὲς.
ΠΕΝΗΤΕΣ ρακένδυτοι, δυστυχοῦντες, ἔχοντας ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ πολυμελεῖς οἰκογένειες γιὰ νὰ συντηρήσουν, περιφερόμενοι σὲ διάφορα μέρη τοῦ νεοϊδρυθέντος μικροῦ ἑλληνικοῦ κράτους, μὲ τὶς πληγὲς τοὺς παράσημα ποὺ εἶχαν προστεθεῖ σὲ ἀριστεῖα ἀνδρείας τὰ ὁποία κερδήθηκαν μὲ αἷμα, ἔζησαν τὸ ὑπόλοιπό της ζωῆς τοὺς ἀθόρυβα καὶ ἥσυχα πολλοὶ Κύπριοι ἐθελοντὲς πού, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐπανάστασης, παρέμειναν στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ὁποίας εἶχαν ἀγωνιστεῖ καὶ οἱ ἴδιοι. Ὅταν πέρασαν ἀρκετὰ χρόνια, πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, γέροντες πλέον, ἔσπευσαν νὰ ὑποβάλουν στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ κράτους τὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἀγώνων τους, ὑπογραμμένα ἀπὸ διάφορους γνωστοὺς ὁπλαρχηγούς, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν ὁποίων εἶχαν πολεμήσει, προκειμένου νὰ τοὺς δοθεῖ κάποια πενιχρὴ σύνταξη. Χάρη σ' αὐτὰ τὰ πιστοποιητικά, ποὺ διασώθηκαν στὰ ἑλληνικὰ κρατικὰ ἀρχεῖα, γνωρίζουμε σήμερα τὰ...

Κώστας Ζουράρις «1821 - 1922 - 1974»Διάλεξη τοῦ Κώστα Ζουράρι μέ θέμα «1821 - 1922 - 1974», ἡ ὁποία ἔγινε στίς 23 Μαρτίου 2015 στό Ἀνοιχτό Πανεπιστήμιο Ἀσπροπύργου.

Ἡ συμμετοχὴ τῶν Κυπρίων στὸν Ἀγώνα τοῦ 1821

Τοῦ Παρασκευᾶ Σαμαρά 
καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἱστορικός
Μετὰ ἀπὸ χρόνια μελέτης τῆς κυπριακῆς Ἱστορίας μέσα ἀπὸ βοηθήματα καὶ γνωστές, ἀλλὰ καὶ ἄγνωστες πηγές, ἐντοπίστηκε ἕνα κενό. Αὐτὸ δηλαδή, ποὺ ἀφορᾶ μία δυναμικὴ σχέση Ἑλλάδας – Κύπρου. Μία σχέση ποὺ ταυτόχρονα ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ δυναμικὰ συσχετίζει Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, ἄσχετα μὲ τὴν ξεχωριστὴ κρατική τους ὀντότητα. Δυστυχῶς ἐλάχιστα μόνο ἔργα θὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης ἀναδιφώντας στὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀφορᾶ τὴν καθολικὴ θεώρηση τῆς κυπριακῆς Ἱστορίας, μὲ ἀναφορὲς στὴν ἔμπρακτη συμμετοχὴ τῶν Κυπρίων στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες.
Μὲ ἐρέθισμα τὰ πιὸ πάνω ξεκίνησα μία διαδικασία συλλογῆς ὑλικοῦ στὸ ὁποῖο, ὅπως διαπιστώνω, διαφαίνεται ἀλλὰ καὶ δικαιώνεται ξεκάθαρα ἡ προσφορὰ τῶν Κυπρίων πρὸς τὸ μητροπολιτικὸ κορμό. Θὰ τολμοῦσα νὰ ἐκφράσω τὴν ἄποψη ὅτι στοὺς Ἕλληνες τῆς περιφέρειας ἀνήκει ἡ πατρότητα τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Τὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν παροῦσα μελέτη ἀντλεῖται ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία καὶ τὸ ἀρχειακὸ ὑλικό. Ἔγινε ἔρευνα στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τς Ἑλλάδας, στὸ Ἀρχεῖο Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, καὶ ἀλλοῦ, μὲ ἐνδιαφέρουσα ἀποτελέσματα. Ἐδῶ παραθέτουμε πολὺ λίγα στοιχεῖα, ἱκανὰ ὅμως νὰ βοηθήσουν τὸν ἀναγνώστη νὰ ...

"Δὲν εἶσαι μόνος"


Εὐαγγελίζου Ἑλλάδος Γή Χαρὰ Μεγάλη

Γράφει  Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καὶ σὰν Παραμυθία καὶ Φοβερὰ Προστασία καὶ Ὁδηγήτρια τοῦ Νοῦ τοῦ Ἔθνους μας, τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πεῖ; ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΕΛΛΑΣ σὲ λίγο θὰ χαμογΕ(λ)λᾶς. Τί ταράζεσαι μικρὸ ποίμνιο; Γιατί κλαῖς καὶ πονᾶς; Μήπως βλέπεις τὸν ἐχθρὸ νὰ προσμένει νὰ σὲ κατασπαράξει; Ναὶ, αὐτὸ βλέπεις! ἀλλὰ δὲν βλέπεις καὶ κάτι ἄλλο, τὴν φονικὴ ἀδημονία του νὰ σὲ ἀποτελειώσει τώρα ποὺ σὲ ἔχει χαμαὶ κάτω. Τί συμβαίνει παιδιά μου;
Τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα  χαμαὶ κάτω , ὁ ἀγαπητὸς Λαὸς  ΜΟΥ πεσμένος στὸ χῶμα καὶ τὴν  κεφαλή του νὰ τὴν  πατάει πιεστικὰ ἡ μπότα τοῦ τοκογλύφου "δυτικοῦ σταυροφόρου" γιὰ νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ φάει ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὸ  τὸ ἴδιο  ἅγιο χῶμα της. Αὐτὸς ἦταν  ἀνέκαθεν  ὁ διαχρονικὰ ἱστορικὸς πόθος τῶν  ἐχθρῶν του ΥΙΟΥ μοῦ,  νὰ θέλουν  ἡ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ νὰ βρίσκεται  μέσα στὴν Παγκόσμιο ἱστορία καὶ στὸ καθημερινὸ γίγνεσθαι κάτω καὶ νὰ τὴν τσαλαπατοῦν.
Ἀλλοίμονο ὅμως σὲ αὐτοὺς γιατί πάντα μὲ τὶς ὀφθαλμοφανεῖς πλέον ἀδικίες καὶ δόλιες ἁρπαγὲς τοὺς κατορθώνουν τὸ ἀκατόρθωτο γιὰ τὴν φυλὴ σας …ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ποὺ τὴν σφυρηλατοῦν μὲ....

Ὅσιος Γέρων Παΐσιος: Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν παραδεισένια χαρὰ

– Γέροντα, μπορεῖτε νὰ μᾶς ψάλετε τὸ Μεγαλυνάριο ποῦ εἴχατε γράψει γιὰ τὴν Παναγία[1];
– Ἔλα νὰ τὸ ψάλουμε μαζί. «Εὖρες πολλὴν Χάριν παρὰ Θεοῦ, Μῆτερ τοῦ Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, φρούρει τοὺς δούλους σου». Νὰ σοὺ πῶ τώρα καὶ ἕνα δογματικό: Ἡ Παναγία ἦταν Κόρη καὶ Μητέρα, Δούλη καὶ Βασίλισσα, Βασίλισσα ὅλου του κόσμου. Χωράει στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου αὐτό; Καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου εἶναι κάτι τὸ ὑπερφυσικό, ἔξω της λογικῆς. Εὔχομαι ἡ Παναγία νὰ σοὺ δώση τὴν χαρὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ὁ Ἄγγελος νὰ σὲ εὐλογήση, γιὰ νὰ ἔχης πνευματικὴ πρόοδο. Ἀμήν.
– Γέροντα, ἕνα τροπάριο λέει: «Χαῖρε ἥ της Εὕας χαρά• ἡ γὰρ ἐκείνης λύπη διὰ τοῦ τόκου σου πέπαυται, Ἁγνὴ»[2].
– Ὅ,τι καλὸ κι ἂν βρῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ πῆ γιὰ τὴν Παναγία, δὲν θὰ μπορέση νὰ ἐκφράση τὸ μεγαλεῖο Της. Ἡ Παναγία μὲ τὴν ὑπακοὴ Τῆς ἄνοιξε πάλι γιὰ μᾶς τὸν Παράδεισο, πού τὸν εἶχε....

Γράμματα Σπουδάματα - Ὁ Ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

24 Μαρ 2015

Οἱ «φιλέλληνες» καὶ τὸ… Ψευτορωμέῃκο

Πολὺ πρὶν τὴν ἐπαναστάση τοῦ 1821 ὁ Ῥήγας εἶχε ὀραματισθῆ μία ἀναγεγενημένη Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἕνας γίγαντας μὲ πήλινα πόδια. Οἱ ἐξισλαμισμοὶ πληθαίνουν. Τὸ γένος φαίνεται ἔτοιμο νὰ ἀνταπεξέλθῃ στὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης θυσιάζει τὴν στρατιωτικὴ του σταδιοδρομία στὸν βωμὸ τῆς Λευτεριᾶς καὶ βροντοφωνάζει τὸ σύνθημα «μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»  στὸ Ἰασιο τῆς Μολδοβλαχίας. Ὀξυδερκὴς ὢν καὶ πεφωτισμένος στρατιωτικὸς ἐπιλέγει τὴν καταλληλοτερη τοποθεσία, ἐκεῖ… δίπλα στὴν Βασιλεύουσα.
Λίγους μῆνες πρωτύτερα, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Τούρκων στὸν προσφατο ῥωσσο-τουρκικὸ πόλεμο, ὁ Τσάρος εἶχε συνυπογράψῃ μὲ τὸν Σουλτάνο τὴν μὴ διατήρησι, γιὰ οἰονδήποτε λόγο, τουρκικῶν δυνάμεων στὶς αὐτονομες πλέον παραδουνάβιες ἠγεμονίες. Μὲ τὴν κήρυξι ὅμως....

Τό τραγούδι τοῦ Καραϊσκάκη


Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους, Μακρυγιαννης ὡς σημερινὸ πρότυπο

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος
Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε-δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἠρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μᾶς ἦταν γνωστά, ἂν ὁ γενναῖος στρατηγὸς δὲν συνέγραφε τὸ ἐκπληκτικὸ κείμενο τῶν Ἀπομνημονευμάτων του. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Μακρυγιαννης σημειώνει ἀναμνήσεις καὶ κρίσεις ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ἕως τὸ ἔτος 1851. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὁ ἀγωνιστὴς τὸ φύλαγε σὲ χειρόγραφες σημειώσεις στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ του.
Ὁ Γ. Βλαχογιάννης τὸ 1904 ἐξέδωσε, ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα μετέγραψε τὸ ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ.  Ὡστόσο τὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἔμενε περαιτέρω στὴν ἀφάνεια ἂν ὁ Γ. Σεφερης τὸ 1943 δὲν διέγειρε μέσα ἀπὸ ἄρθρα καὶ ἐργασίες του τὸ ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο μεγάλου κύκλου διαννοουμένων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρυτέρου κοινοῦ γιὰ τὸν Μακρυγιαννη. Ὁ νομπελίστας μας ποιητὴς γράφει: «τὸ Α καὶ τὸ Ω στὴν ζωὴ μου εἶναι ὁ Μακρυγιάννης…». Ὁ Σεφέρης λοιπόν, τολμᾶ....

Τραγουδώντας τὸ ΄21

Μεγάλο μέρος τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης εἶναι ἡ μουσική της καὶ τὰ τραγούδια της. Κάποιες φορὲς μάλιστα οἱ ρίζες αὐτῶν τῶν τραγουδιῶν εἶναι τόσο βαθιὲς καὶ μᾶς πᾶνε τόσο πίσω στὸν χρόνο, ποὺ δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τοὺς δημιουργούς τους. Αὐτὰ εἶναι τα ελληνικὰ παραδοσιακὰ δημοτικὰ τραγούδια.
Τὰ δημοτικὰ τραγούδια χωρίζονται σὲ πολλὲς κατηγορίες: γάμου, ξενιτιᾶς, νανουρίσματα κ.α. Ὅμως ὑπάρχει καὶ μία κατηγορία τραγουδιῶν ποὺ ἀναφέρεται στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἐπανάστασης τοῦ 1821: τα κλέφτικα τραγούδια. Αυτά τραγουδοῦν τὴν ἀγωνία καὶ τὶς κακουχίες τοῦ ἑλληνισμοῦ στὰ χρόνια της σκλαβιᾶς ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Οἱ κλέφτες ἦταν ἔνοπλες ὁμάδες τῶν βουνῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν «τὴ μαγιὰ τῆς λευτεριᾶς», ὅπως ἔγραψε ὁ στρατηγὸς Γιάννης Μακρυγιάννης. Οἱ συνθῆκες διαβίωσης ἦταν πολὺ σκληρές, γιατί ἔπρεπε νὰ μετακινοῦνται πολὺ συχνὰ καὶ νὰ βρίσκονται συνεχῶς σὲ ἐπιφυλακή.
Ἕνα γνωστὸ κλέφτικο δημοτικὸ τραγούδι ἔχει τὸν τίτλο «Στὰ Τρίκορφα». Στούς στίχους του ἀναφέρονται δύο μεγάλοι ἥρωες τῆς ἐπανάστασης: ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ ὁ ἀνιψιὸς του Νικηταρᾶς.  Ἡ μάχη στὰ Τρίκορφα ἔγινε στὶς 24 Ἰουνίου 1825, κι ἐκεῖ οἱ Ἕλληνες ἀντιμετώπισαν τὰ αἰγυπτιακὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραΐμ. Ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄνδρες του ἀμύνθηκαν μὲ θάρρος, ὅμως ἡ μάχη ἔληξε μὲ νίκη τοῦ Ἰμπραΐμ. Ὁ Κολοκοτρώνης κατάφερε νὰ διαφύγει, ὅμως πολλοὶ Ἕλληνες χάθηκαν σὲ ἐκείνη τὴ μάχη. Ὅπως λέει τὸ τραγούδι «μὲς στὰ Τρίκορφα στὴ ράχη, πάει τὸ αἷμα σὰν αὐλάκι».
κουσε τὸ παρακάτω ἀπὸ τὴν ἐρευνήτρια καὶ ἑρμηνεύτρια δημοτικῶν τραγουδιών, 
Δόμνα Σαμίου:

Τό ᾽21 στά σχολικά βιβλία Γλώσσας: τό ὕπουλο παιδομάζωμα!

Γράφει ὁ Νατσιός Δημήτριος, δάσκαλος Κιλκίς
Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κ᾽ ἠγαπημένε πάντοτ’ εὐκολόπιστε καί πάντα προδομένε (Διονύσιος Σολωμός).
Λίγο πρίν ἀπό την Ἐπανάσταση ὁ ἀπροσκύνητος Κλέφτης, Θεόδωρος Γρίβας, συλλαμβάνεται ἀπό τό «θηρίο» τῶν Ἰωαννίνων, τόν περιβόητο Ἀλῆ πασᾶ καί καταδικάζεται σέ θάνατο δι᾽ ἀπαγχονισμοῦ. Ὁ σπουδαῖος ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου, στό Βιογραφικόν Σχεδίασμα (ἐκδ. «Βεργίνα», Ἀθήνα, σ. 18) γιά τόν ἀγωνιστή τοῦ ᾽21 Θ. Γρίβα, διασώζει ἕνα χαρακτηριστικό ἐπεισόδιο: «Ὅταν ὁ δήμιος ἐπλησίασε κρατῶν τό σχοινίον, ὁ Γρίβας ἐκάλυψε τήν κεφαλήν του διά τοῦ ἐνδύματός του. Ὁ σατράπης διέταξε τότε τόν δήμιον νά σταθῇ, τόν δέ Θεόδωρον νά πλησιάσῃ· καί τῷ εἶπε: Γιατί σκέπασες τό κεφάλι σου, φοβήθηκες τόν θάνατον; Δέν ἤξερες ὅτι ἀφοῦ ἀκολούθησες τή δουλειά τοῦ πατέρα σου αὐτή θά ἦταν ἡ τύχη σου; Δέν φοβήθηκα τόν θάνατο, ἀπεκρίθη ὁ Θεόδωρος, τόν φόβο τόν ἄφησα στήν κοιλιά τῆς μάνας μου, οὔτε θά μείνω χωρίς ἐκδίκησι· καί πατέρα ἔχω καί τέσσερεις ἀδελφούς· μά ντρέπομαι τόν κόσμο πού θά μέ ἰδῇ νά πεθάνω ἔτσι καί ἀπό τά χέρια τέτοιων παληανθρώπων (καί ἔδειξε τούς Γύφτους, οἵτινες συνήθως μετήρχοντο τό ἐπάγγελμα τοῦ δημίου). Ἐζήτησα τόν θάνατο, ὅπου ἔπρεπε, ἀλλ᾽ αὐτός μέ ἀρνήθηκε. Ἡ ἀπάντησις αὕτη τόσην ἐντύπωσιν ἔκαμεν εἰς τόν Ἀλῆ, ὥστε διέταξε νά μήν τόν ἀπαγχονίσωσι, ἀλλά νά τόν ρίψωσιν εἰς τάς φυλακάς».
Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς Πατρίδας. Ξακουστή, «ὄμορφη, πλούσια, κι ἄπαρτη καί σεβαστή κι ἁγία», στέκεται ἁλυσοδεμένη ἐνώπιον τῶν δημίων της καί....

23 Μαρ 2015

Εἰς τό Μανιάκι...

Εἰς τό Μανιάκι, ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου, ἐκ τῶν τριακοσίων μαχητῶν δέν ἀπέμεινεν οὔτε εἷς ζωντανός.
Ὁ ἥλιος, προβάλλων ἀπό τάς χιόνας τῶν βουνῶν, τούς ἐχαιρέτισεν ὀρθίους ὅλους. Ἐφώτισε τάς λευκάς φουστανέλλας. Ἐχάιδευσε τάς μαύρας κόμας των. Ἀπήστραψεν εἰς τούς φλογερούς ὀφθαλμούς των. Ἐχρύσωσε τάς λαβάς τῶν ὅπλων των. Καί τώρα, δύων ἐκεῖ κάτω, μέσα εἰς τό πέλαγος, τούς ἀποχαιρετίζει λυπημένος νεκρούς, σκορπισμένους ἐπάνω εἰς τό χῶμα. Καί χάνεται ἀργά – ἀργά καί σβήνει, ὡσάν νά θέλῃ νά ρίψῃ ἀκόμη τελευταῖον βλέμμα πρός τούς γενναίους.
Ὅλην τήν ἡμέραν, ἄσιτοι καί ἄποτοι, ἐπάλαισαν πρός τήν θύελλαν τῶν ἐχθρικῶν σφαιρῶν, ἀντέστησαν εἰς τήν χάλαζαν τῶν βομβῶν. Κατῄσχυναν τήν βροχήν τῶν μύδρων. Ἐχλεύασαν τήν ὁρμήν τῆς ρομφαίας καί τήν βίαν τῆς λόγχης. Ἀφοῦ ἔφαγον τήν πυρίτιδα μέ τήν φούκταν· ἀφοῦ καί τό τελευταῖον σπυρί της ἐσώθη εἰς τάς παλάσκας των· ἀφοῦ ἐρραγίσθη καί τοῦ τελευταίου ὅπλου των ἡ κάννη· ἀφοῦ καί τό τελευταῖον γιαταγάνι ἔσπασεν εἰς τάς χεῖρας των, ἔπεσαν. Ἄψυχοι ναί, ἡττημένοι ὄχι. 
Καί εἰς τό μέσον αὐτῶν ὁ Παπαφλέσσας, ὁ πρῶτος ἀρχίσας τήν σφαγήν καί τελευταῖος σταματήσας, εὑρίσκετο ἐξηπλωμένος μέ πλατεῖαν πληγήν ἐπί τοῦ στήθους. Κρατεῖ ἀκόμη μέ σφιγκτά δάκτυλα τό θραυσμένον καί αἱμοστάζον γιαταγάνι του. 
Καί ὁ Αἰγύπτιος ἀναβαίνει μέσῳ τοῦ καλπασμοῦ τῶν ἵππων καί τοῦ ἤχου τῶν...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ περνᾶμε, νὰ φροντίζουμε νὰ ἀνανεώνουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα»

25η Μαρτίου: Δυὸ γιορτὲς ὁρόσημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μεγάλος σταθμὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος. Εἶναι δυὸ γιορτές, ποὺ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικὸς λαός μας τὶς θεωρεῖ ἄρρηκτα συνδεδεμένες. Γιατὶ ἡ μιὰ σηματοδοτεῖ τὴν σωτηρία μας. Καὶ ἡ ἄλλη, τὴν ἀπαρχὴ τῆς λυτρώσεως τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο τουρκικὸ ζυγό.
Πράγματι! Ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἔφερε τὸ «εὐαγγέλιο», δηλαδὴ τὸ...

22 Μαρ 2015

Φέτος τριπλή Γιορτή; Εὐαγγελισμὸς - 25 Μαρτίου - 28 Ὀκτωβρίου μαζὶ καὶ ὁσονούπω καὶ ἄλλα;

Τοῦ Κωνσταντίνου  Βαρδάκα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ φέτος ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ οἰκονόμησε καὶ ἔδωσε μεγάλη χαρὰ στοὺς καταθλιμμένους Ἕλληνες  στὶς 13 Ἰανουαρίου μὲ τὴν Ἁγιοκατάταξη  τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἅγιος λοιπὸν ΑΥΤΟΣ ποὺ ¨εὐαγγελίσθηκε ἀπὸ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας ¨ τὴν  μελλοντικὴ πορεία τοῦ Ἔθνους μας.
Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προόρρησε ἔγιναν, ἄλλα γίνονται καὶ ἀλλὰ κατὰ τὴν Βουλὴ τοῦ ΘΕΟΥ  θὰ τρέξουν…
Παλαιότερα στὶς ἐποχὲς τῶν πλούσιων ἀγελάδων τῶν μιζῶν τῶν λαμογιῶν (συγχωρῆστε με γιὰ τὶς ἐκφράσεις διότι δὲν ταιριάζουν μὲ τὸ κείμενο) ἦταν ὅλα ¨μέλι γάλα¨ μὲ τοὺς φίλους καὶ ἑταίρους μας Γερμανούς.
Ξαφνικὰ πᾶνε οἱ ἀγάπες καὶ κρύωσαν οἱ καρδιές μας.
Τὸ προεῖπε ὅμως ὁ ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ;
¨Σταύρος Βαλίδης, πρώην διοικητὴς Ἀστυνομικοῦ τμήματος τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Θυμᾶμαι κάποια φορᾶ, πού εἶχα συνοδεύσει ὡς διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας τρεῖς ξένους ἐπισήμους, πού ἤθελαν νὰ γνωρίσουν τὸν "μεγάλο ἀσκητὴ Παΐσιο", μέσα ἀπὸ ὅσα εἶχαν ἀκούσει γι΄ αὐτὸν στὴν πατρίδα τους.
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τὸν ρώτησε γιὰ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, καὶ πῆρε τὴν...

Ὄχι! Δὲν θέλουμε νὰ σωθοῦμε!

Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς
Μιλώντας γιὰ τὴν 25η Μαρτίου καὶ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μᾶς ἀρέσει, συνήθως, νὰ λέμε λόγια φανταχτερά, γεμάτα θριαμβολογίες καὶ ἐπαίνους. Σπάνια ἀκούγεται λόγος, ποὺ νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ προβληματίζει. Ἡ ἐπέτειος, ὅμως, τῆς 25ης Μαρτίου δὲν εἶναι μόνον μία ἐπέτειος ἠρωϊκῶν ἀγώνων καὶ πολεμικῶν κατορθωμάτων. Εἶναι ταυτόχρονα καὶ μία πολὺ καλὴ ἀφορμή, νὰ κάνουμε ὅλοι μας μίαν ἄσκηση αὐτοκριτικῆς καὶ νὰ ἀναρωτηθοῦμε:
Τί εἶναι αὐτό, ποῦ μετράει περισσότερο γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ ’21; Εἶναι τὰ λόγιά μας τὰ μεγάλα, οἱ παρελάσεις καὶ ἡ κατάθεση στεφάνων; Ἢ μήπως οἱ ψυχὲς τους λαχταρᾶνε ἀπὸ ἐμᾶς ἄλλα πράγματα καὶ κυρίως νὰ τοὺς μιμηθοῦμε στὴν πράξη, καὶ ἡ ζωή μας νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὰ πιστεύω τους καὶ τὰ ἰδανικά τους;  
Στὰ χρόνιά μας, ἔχουμε κάνει, δυστυχῶς, τὴν Πατρίδα μας ἕνα ἀπέραντο ἐργαστήριο αὐτοκαταστροφῆς. Οἱ ἀλήθειες τοῦ ’21 παραποιοῦνται, τὰ πρόσωπα τῶν ἡρώων σπιλώνονται, ἡ Πίστη καὶ τὰ Ἰδανικὰ τῶν προγόνων μας θάβονται.  
Τὰ παιδιὰ μας μεγαλώνουν μέσα σὲ μία σύγχυση δαιμονική. Μπερδεύουν τὴν φιλοπατρία μὲ τὸν φασισμό. Βάζουν φωτιὰ στὴν τιμημένη καὶ ἔνδοξη Ἑλληνικὴ Σημαία, λὲς καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα ὁποιοδήποτε πανί.
Τρέφονται μὲ τὰ δηλητήρια τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ντρέπονται νὰ ποῦν, ὅτι γεννήθηκαν Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι.  
Τὶς θυσίες τῶν ἡρώων του ’21, τὰ ὁράματα, τὶς ἀξίες καὶ τὴν πίστη τους, φτάσαμε νὰ...

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...