14 Νοε 2019

Ὅλα νὰ τὰ ἀνέχεσαι μὲ γενναιότητα γιὰ νὰ ἐπιτύχεις τὴν σωτηρία

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

''Μὴν παύσεις νὰ συμβουλεύεις τὸ ἀδελφό σου ,ὅταν τὸν βλέπεις νὰ φέρεται εἰς τὸν δρόμο τῆς ἀπώλειας, ἔστω καὶ ἂν σὲ ἐμπαίζει , ἔστω καὶ ἂν σὲ ὑβρίζει, ἔστω καὶ ἂν ὑπάρχει κίνδυνος νὰ γίνει ἐχθρός σου, ἔστω καὶ ἂν προκεῖται νὰ συμβεῖ ὁτιδήποτε δυσάρεστο. Ὅλα νὰ τὰ ἀνέχεσαι μὲ γενναιότητα γιὰ νὰ ἐπιτύχεις τὴν σωτηρία του .Καὶ ἂν αὐτὸς γίνει ἐχθρός σου ,ὁ Θεὸς θὰ εἶναι φίλος σου ,καὶ κατὰ τὴν ἥμερα ἐκείνη θὰ σὲ ἀνταμείψει μὲ μεγάλα ἀγαθὰ .Διότι μέγα ἀγαθὸ βεβαίως εἶναι τὸ νὰ ἐλέει κανεὶς τοὺς πτωχοὺς ,ἀλλὰ τίποτα δὲν εἶναι τόσο μεγάλο ,ὅσο τὸ νὰ ἁπαλλασει κάποιον ἀπὸ τὴν πλάνη. Διότι τίποτα ἄλλο δὲν εἶναι ἀντάξιό της ψυχῆς ,οὔτε ὁ κόσμος ὁλόκληρος.''

13 Νοε 2019

Ἡ Τουρκία τοὺς στέλνει, ἡ ΝΔ τοὺς ἐγκαθιστᾶ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοὺς καλωσορίζει, ΕΕ, ΟΗΕ καὶ Γερμανία χρηματοδοτοῦν!

Τὸ τμῆμα Προσφυγικῆς καὶ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔδωσε ραντεβοὺ στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες ποὺ ἔρχονταν μὲ τὸ «Νῆσος Χίος» ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη καὶ τὴ Σάμο ὡς δεῖγμα ἀλληλεγγύης ποὺ πάει κόντρα στὴν ἀκροδεξιὰ ρητορική. Τὸ ὀχηματαγωγὸ ἐπιβατηγὸ πλοῖο μετέφερε 84 μετανάστες καὶ πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι ἐπιβιβάστηκαν σὲ λεωφορεῖα μὲ προορισμὸ δομὲς φιλοξενίας.
«Ἡ συνάντηση μας εἶναι στὴν Ε7 (Πλατεία Καραϊσκάκη δίπλα στὸν Σταθμὸ ΗΣΑΠ) στὶς 23.00-23.30 μ.μ. καὶ θὰ κινηθοῦμε πρὸς τὶς ἀπέναντι προβλῆτες» σημείωσε στὸ Facebook, ὁ κ. Μπελαβίλας. 
«Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη, αἰχμάλωτή τς.....

Ἐνώπιόν της πρόκλησης τοῦ 2021

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Μὲ τὴ συγκρότηση ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ἑορτασμοῦ τῆς 200ετηρίδος ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Ἀνεξαρτησία τῆς Πατρίδας μας ξεκινᾶ ἡ προετοιμασία του. Πλὴν τῶν 31 προσώπων ποὺ συμμετέχουν στὴν Ἐπιτροπὴ   συμμετέχουν ἐπίσης οἱ ἀγωνιστές, οἱ λογοτέχνες καὶ οἱ ἱστορικοί του Ἀγώνα. Μεταξὺ αὐτῶν οἱ Κολοκοτρώνης, Ὑψηλάντης, Μακρυγιάννης, Ρήγας, Γρηγόριος Ε΄, Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανός, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,  Σαλώνων Ἠσαΐας, Κύπρου Κυπριανός, Σλαβινίου καὶ Χερσῶνος Εὐγένιος Βούλγαρης, Παπαφλέσσας, Διάκος, Κανάρης, Σολωμός, Κάλβος, Ζαμπέλιος, Σάθας καὶ Παπαρρηγόπουλος.
          Ὅλοι αὐτοὶ ἀγωνίσθηκαν, ἔψαλαν, ἔγραψαν ἔχοντας τὸ βίωμα ποὺ περιγράφει καὶ ὡς δικό του ὁ Ζήσιμος Λορεντζάτος (1915-2004): «Γεννήθηκα, ἔζησα καὶ θὰ πεθάνω στὴν πίστη τῶν πατέρων μου, στὴν πίστη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας... Γεννήθηκα, ἔζησα καὶ θὰ πεθάνω στὴ γλώσσα τῶν πατέρων μου, στὴ γλώσσα τοῦ Ὁμήρου καὶ τῶν Εὐαγγελίων... Καὶ πιστεύω πὼς θὰ περάσουν ἀκόμα ἀμέτρητοι αἰῶνες, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Σεφέρης βιάστηκε νὰ μοῦ παραδώσει τὴν ἀπαισιόδοξη μαντεῖα: “Φοβᾶμαι μήπως εἴμαστε οἱ τελευταῖοι ποὺ μιλᾶμε ἑλληνικά”».
          Ἐλπίζεται ὅτι στὴ λογική του ἑορτασμοῦ γιὰ τὸ 1821 δὲν θὰ ἀκολουθήσουμε τὴ σκέψη τῶν....

Ἡ παράνοια μὲ τὴν βλασφημία!

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης
Ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ δὲν προσπάθησε νὰ νομοθετήσει κάτι καινούργιο, δικό της. Προσπάθησε νὰ ἐπαναφέρει διατάξεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ποὺ κατήργησε o ΣΥΡΙΖΑ. Πρῶτα εἶπε ὅτι δὲν θὰ ἐπαναφέρει τὴ διάταξη περὶ βλασφημίας. Ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις καὶ ἀποφάσισε νὰ τὴν συμπεριλάβει. Μετά, ὑπῆρξαν νέες ἀντιδράσεις περὶ «σκοταδισμοῦ». Ἔτσι, ἀνακοίνωσε σήμερα ὅτι δὲν θὰ τὶς συμπεριλάβει!
Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς εἶπε καὶ ὅτι ὁ λόγος ποὺ ἤθελαν νὰ τὶς συμπεριλάβουν ἦταν ἡ προστασία τῶν μουσουλμάνων! Γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε, λέει, γεγονότα σὰν τὸ «πρόσφατο».
Ἐπὶ τῆς οὐσίας αὐτὸ ποὺ εἶπε ἦταν τὸ νομοθέτημα ποὺ....

13 Νοεμβρίου: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Συνοπτικὸς βίος τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἠμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
γίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου
Αὐτὸς ὁ μέγας φωστὴρ καὶ μεγαλόφωνoς τς οἰκουμένης διδάσκαλος κατήγετο ἀπὸ τὴν μεγαλόπολιν Ἀντιόχειαν, υἱὸς ὧν γονέων εὐσεβῶν, πατρὸς μὲν Σεκούνδου ἀρχιστρατήγου, μητρὸς δὲ Ἀνθούσης. Εὐθὺς λοιπὸν κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ζωῆς τοῦ πολλὴν ἀγάπην καὶ ἔρωτα εἶχεν ὁ Ἅγιος αὐτὸς εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰ μαθήματα, διὸ εἰς ὀλίγον καιρὸν ἐπέρασεν ὅλην τὴν σοφίαν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Χριστιανῶν καὶ ἔγινεν ἄκρος κατὰ τὴν λογικὴν καὶ ρητορικὴν τέχνην καὶ πάσαν ἐπιστήμην. Ὅθεν διὰ τὴν προκοπὴν καὶ ἀρετήν του ἀπὸ μὲν τὸν ἅγιον Μελέτιον τὸν πατριάρχην Ἀντιοχείας ἔγινεν ἀναγνώστης, ἀπὸ δὲ τὸν Ἀντιοχείας Φλαβιανὸν ἔγινε διάκονος καὶ πρεσβύτερος. Πολλοὺς δὲ λόγους συνέταξεν ὁ χρυσοὺς αὐτοῦ κάλαμος, σχεδὸν ὑπερβαίνοντας ἀριθμόν, περὶ τὲ μετανοίας καὶ περὶ τῆς τῶν ἠθῶν εὐκοσμίας καὶ καταστάσεως, καὶ πάσαν σχεδὸν ἠρμήνευσε τὴν Θεόπνευστον Γραφήν. Ἐπειδὴ δὲ Νεκτάριος ὁ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω, διὰ τοῦτο μὲ τὴν ψῆφον τῶν ἐπισκόπων καὶ μὲ τὴν προσταγὴν τοῦ βασιλέως Ἀρκαδίου προσεκλήθη ὁ μακάριος αὐτὸς Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ ἔγινε κανονικῶς πατριάρχης τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Τόσον δὲ πολλὰ ἐπέδωκεν ὁ ἀοίδιμος τὸν ἑαυτὸν του εἰς τὴν ἄσκησι καὶ ἐγκράτεια, ὥστε ἔτρωγε μόνον τὸν...

Πῶς θὰ τιμήσουμε τὴν 200η ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας

Τὸ ὑπέροχο κείμενο τοῦ Σταμάτη Σπανουδάκη προσφέρει ἐρέθισμα προβληματισμοῦ γιὰ ἐναλλακτικοὺς τρόπους ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μπροστὰ στὸ ἀποτρόπαιο φάσμα βεβήλωσης τῆς Μνήμης τῶν Ἡρώων καὶ Ἐθνομαρτύρων ποὺ ἔδωσαν κρατικὴ ὑπόσταση, ταυτότητα καὶ ἀξιοπρέπεια στὸν Λαὸ αὐτῆς τῆς χώρας.
Σωστὰ ὁ Σπανουδάκης διερωτᾶται «πῶς», ἕνας ἰδεοπολτὸς ἀπάτριδων ποῦ δὲν ἀντέχει νὰ προφέρει οὔτε ἕνα ὄνομα Ἀγωνιστή, Μάχης ἢ Θυσίας — χωρὶς νὰ ὑποστεῖ ἀλλεργικὸ σὸκ — «θὰ καταφέρετε νὰ βγάλετε,....

Μία στατιστικὴ γιὰ τὸν «πόλεμο ἠθικῆς» τῶν ἐγκρίτων

Γράφει ὁ Βασίλης Στοϊλόπουλος
Μετὰ τὴν «Ἀσχημοσύνη τῆς Ν. Φιλαδέλφειας» ποὺ κυριάρχησε στὸν Τύπο τοῦ Σαββατοκύριακου πρὶν μία ἑβδομάδα, χθὲς καὶ προχθὲς ἦταν ξανὰ τὸ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ποὺ ὑπερπροβλήθηκε: ΕΝΤΕΚΑ ἄρθρα ΓΝΩΜΗΣ (καὶ νουθεσιῶν) στὴν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (1-11), ΠΕΝΤΕ στὸ «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (12-16) καὶ ΕΝΤΕΚΑ στὰ σαββατιάτικα «ΝΕΑ» (17-27). Μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀπίστευτο, ἀλλὰ στὶς τρεῖς βασικὲς ἐφημερίδες ποὺ ἐκφράζουν τὴν καθεστωτικὴ ἐλὶτ τῆς χώρας ὑπῆρχαν συνολικὰ 27 ΑΡΘΡΑ ΓΝΩΜΗΣ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ ! Μόνο 5-6 ἀπὸ αὐτὰ προσπαθοῦν νὰ ἑστιάσουν κάπως ἰσορροπημένα στὴν πολυπλοκότητα τοῦ θέματος. Τὰ ὑπόλοιπα κινοῦνται λίγο-πολὺ στὴ γνωστὴ μανιχαϊστικὴ λογικὴ «οἱ ρατσιστὲς Ἕλληνες καὶ οἱ δυστυχεῖς πρόσφυγες» - ἐνίοτε μὲ χαζοχαρούμενες ὑπεραπλουστεύσεις καὶ ἀκατάσχετη....

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὑποστηρίζει τὸν νόμο τῆς Σαρία περὶ βλασφημίας

    Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - το οποίο έχει δικαιοδοσία σε 47 ευρωπαϊκές χώρες και του οποίου οι αποφάσεις δεσμεύουν νομικά και τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχει νομιμοποιήσει αποτελεσματικά έναν ισλαμικό κώδικα περί βλασφημίας για την «διατήρηση της θρησκευτικής ειρήνης» στην Ευρώπη.
    Η απόφαση καθιερώνει αποτελεσματικά ένα επικίνδυνο νομικό προηγούμενο, το οποίο εξουσιοδοτεί τα ευρωπαϊκά κράτη να περιορίσουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, εάν μια τέτοια ομιλία θεωρείται προσβλητική για τους μουσουλμάνους και επομένως αποτελεί απειλή για τη θρησκευτική ειρήνη.
    «Με άλλα λόγια, το δικαίωμά μου να μιλάω ελεύθερα είναι λιγότερο σημαντικό από την προστασία των θρησκευτικών συναισθημάτων των άλλων». - Elisabeth Sabaditsch-Wolff.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) απεφάνθη ότι η κριτική κατά του Μωάμεθ, ιδρυτή του Ισλάμ, αποτελεί υποκίνηση του μίσους και ως εκ τούτου δεν θα προστατεύεται στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) απεφάνθη ότι η κριτική κατά του Μωάμεθ, ιδρυτή του Ισλάμ, αποτελεί υποκίνηση του....

«Σεβασμιώτατε, κατανοεῖτε τί λέγετε; Δὲν γνωρίζετε ποῖος εἶναι αἱρετικὸς καὶ γενικώτερα τί εἶναι αἵρεση;»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο σχετικά με κήρυγμά του στον Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια στις 14/7/2019, απέστειλε ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος της Ι.Μ. Πατρών.
Η επιστολή του Αρχιμ. Κυρίλλου έχει ως εξής:
Πάτραι 2/11/2019
Σεβασμιώτατε,
πληροφορηθήκαμε μὲ θλίψη βαθυτάτη ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο καὶ τὸν ἔντυπο περιοδικὸ Τύπο τὰ ὅσα ἀντιορθόδοξα εἴπατε στὸ κήρυγμά Σας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀστόρια Νέας Ὑόρκης, στὶς 14 Ἰουλίου 2019.
Ἐκεῖ ἀκούσθηκε ἡ ἀθεολόγητη αἱρετική - θὰ λέγαμε - καὶ ἀντιεπιστημονικὴ ἄποψη περὶ τοῦ ποῖος εἶναι ὁ αἱρετικός. Εἴπατε ὅτι «αἱρετικὸς εἶναι ὁ καυγατζής. Αὐτὸς ποὺ φέρνει τὸν διχασμό. Αὐτὸς ποὺ προκαλεῖ τὰ μίση [...] οἱ ἀδελφοί μας οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι δὲν εἶναι αἱρετικοί».
Σεβασμιώτατε, κατανοεῖτε τί λέγετε; Δὲν γνωρίζετε ποῖος εἶναι αἱρετικὸς καὶ γενικώτερα τί εἶναι αἵρεση; Ὁ ὅρος «αἵρεση» εἶναι παράγωγο τοῦ ρήματος «αἱροῦμαι» ποὺ σημαίνει «ἐκλέγω, προτιμῶ». Ἡ προσπάθεια προτίμησης μέρους τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἀπολυτοποίησή του ὡς ὅλον....

Ἐρντογάν: Ἐπιτυχίες καὶ «ἐπιτυχίες»…

Γράφει ὁ Λεωνίδας Κουμάκης
Ὁ ὄψιμος δικτατορίσκος τῆς Τουρκίας, ἔχει καβαλήσει γιὰ τὰ καλὰ τὸ καλάμι παριστάνοντας τὸν χαλίφη τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων, τὴν ὑπερδύναμη ποὺ καθορίζει κατὰ τὸ δοκοῦν τὶς τύχες τοῦ κόσμου καὶ εἰσβάλλει σὲ ξένες χῶρες μὲ τὴν βία τῶν ὅπλων ἢ τὴν διπλωματία, χωρὶς κανένα «τίμημα». Θεωρεῖ τὴν Τουρκία «σὰν μία μεγάλη οἰκογένεια 300 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπὸ τὴ  Ἀδριατικὴ μέχρι τὸ Μέγα Σινικὸ Τεῖχος» (Μολδαβία, Ὀκτώβριος 2018). Καὶ ἀντιγράφει πιστὰ τὶς μεθοδεύσεις διάσημων δικτατόρων τοῦ παρελθόντος ποὺ αἱματοκύλισαν τὸν πλανήτη καὶ ἔφαγαν τὸ κεφάλι τους.
Ἡ σημερινὴ Τουρκία διαθέτει πολὺ ἰσχυρὲς Τουρκικὲς μειονότητες σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπως ἡ Ὀλλανδία, ἡ Γαλλία, ἡ Αὐστρία καὶ ἄλλες. Μόνο στὴν Γερμανία ἡ Τουρκία ἐλέγχει 900 ἀπὸ τὰ 2.400 τεμένη ποὺ λειτουργοῦν νόμιμα. Τὰ τεμένη αὐτὰ ἀποτελοῦν «Ἰσλαμικὰ κέντρα», κέντρα κατασκοπείας καὶ στοχεύουν ὄχι μόνο στὴν μὴ ἐνσωμάτωση τῶν 4 ἑκατομμυρίων περίπου Τούρκων μεταναστῶν στὴν....

Ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο

Ἕνα κομμάτι τῆς οἰκογενείας ποὺ συγκινοῦσε ἰδιαίτερα τὸν ἅγιο Χρυσόστομο ἦταν τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι. Γιὰ τὴν καλὴ ἡ κακὴ πνευματικὴ στάθμη τῆς νεολαίας ἔχουν εὐθύνη οἱ μεγαλύτεροι. Μέσα στὸ περιβάλλον τῶν μεγαλυτέρων ζοῦν, ἀναπτύσσονται καὶ διαμορφώνονται οἱ νέοι.
Ὁ Χρυσόστομος ἔχει ἀνυπέρβλητες περιγραφὲς καὶ ἀναλύσεις τῆς καταστάσεως τῆς νεολαίας τῆς ἐποχῆς του. Ἀναφέρει: «Ἡ νεότητα εἶναι μία δύσκολη ἡλικία, ποὺ εἶναι ἀσταθής, ποὺ ἐξαπατᾶται εὔκολα, ἐπιρρεπὴς στὴν πτώση καὶ ποὺ ἀπαιτεῖ πολὺ δυνατὰ χαλινάρια»35. «Ἡ νεότητα εἶναι ἄγριο πράγμα… μοιάζει μὲ ἄλογο ἀδάμαστο καὶ θηρίο ἀτίθασο»36. Εἶναι φωτιὰ ποὺ μεταδίδεται εὔκολα καὶ καίει τὰ πάντα. Μοιάζει μὲ πέλαγος τρικυμιῶδες, λόγω τῆς ἀπερισκεψίας καὶ τῆς φυσικῆς ἀστάθειας, ποὺ τὴν διακρίνει. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ κάνουν ἀσχήμιες χειρότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν ἄγριων γαϊδουριῶν, ζώντας σὰν μέσα στὴν ἔρημο καὶ κλωτσώντας37. Σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση βρίσκεται ἡ πλειοψηφία τῶν νέων. Γι’ αὐτὸ καὶ φώναζε ὁ ἅγιος: Πρώτη φροντίδα μας ἡ οἰκογένεια, τὰ παιδιά. «Πάντα ἠμὶν δεύτερα ἔστω τῆς....

Οἱ Ἀφγανοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ!

12 Νοε 2019

Σὲ Ἱερὲς Μονὲς θὰ φιλοξενοῦνται μετανάστες!


Οἱ πρῶτοι πρόσφυγες φτάνουν στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα, στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ ζητήματος καὶ τὸν διασκορπισμό τους, προκειμένου νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ νησιὰ ἀπὸ τὸ κύμα τῆς προσφυγικῆς ροῆς ποὺ συνεχίζεται καὶ ἔχει κατακλύσει τὶς ἀντίστοιχες δομές.
Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ patrasevents.gr οἱ πρῶτοι πρόσφυγες πρόκειται νὰ πᾶνε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πορετσοὺ στὰ σύνορά της ὀρεινῆς Ἀχαΐας καὶ τῆς Ἠλείας, κοντὰ στὸ χωριὸ Ἀγράμπελα.
Ὅπως ἀναφέρουν μαρτυρίες κατοίκων τῆς περιοχῆς ποὺ ζοῦν κοντὰ στὴ Μονή, πρόκειται γιὰ γυναικόπαιδα καὶ οἰκογένειες ποὺ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὴ Συρία καὶ ἔχουν....

Πίσω ὁλοταχῶς ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση γιὰ τὴν βλασφημία λόγω τῆς κατακραυγῆς ἀπὸ τοὺς δικαιωματιστές…To πρόβλημα δὲν εἶναι μόνον ἡ ταχύτατη ὑπακοὴ τῆς κυβέρνησης στὶς ἀντιδρῶσες φωνὲς τῶν «δικαιωματιστῶν» ὅσο ἡ ὁμολογηθεῖσα ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ στόχευση τῆς ἐν λόγω διάταξης: ἡ προστασία τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων! Γιὰ τὴν προστασία τῆς πλειοψηφία πάντως δὲν φαίνεται νὰ κόπτεται κανείς…

Τὴν ἀπόσυρση τῆς διάταξης περὶ κακόβουλης ἐξύβρισης τῶν θείων ἀπὸ τὶς τροποποίησεις ποὺ δρομολογεῖ ἡ κυβέρνηση στὸν Ποινικὸ Κώδικα, ἀνακοίνωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, μετὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν.  Σὲ συνέντευξή του στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΣΚΑΪ, ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τονισε ὅτι...

Γεν. Γραμματέας Σύρων Ἑλλάδας: "Μπίζνα τὸ προσφυγικό. Νὰ μή γίνει χαλιφάτο ἡ Ἑλλάδα. Γκάνγκστερ οἱ ΜΚΟ!"

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος: Ὁ Πατριάρχης ποὺ ζοῦσε γιὰ νὰ ἐλεεῖ

Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στὸ νησὶ τῆς Κύπρου. Ὁ πατέρας του ἦταν ἔπαρχος, ὁ ἐπιφανὴς Ἐπιφάνιος. Ὁ Ἰωάννης ἀνατράφηκε παιδιόθεν ὡς ἀληθινὸς χριστιανὸς καὶ παρὰ τὴ θέλησή του, ἐξαιτίας τῆς ἐπιμονῆς τῶν γονέων του, νυμφεύθηκε καὶ ἀπέκτησε παιδιά. Κατὰ Θεία Πρόνοια, τόσο ἡ σύζυγος ὅσο καὶ τὰ παιδιὰ του ἔφυγαν σύντομα ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ὁ Ἰωάννης ἄρχισε σύντομα νὰ γίνεται γνωστὸς γιὰ τὴ μεγάλη εὐσπλαχνία καὶ θεοσέβειά του, μὲ ἀποτέλεσμα ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου νὰ ἐκλεγεῖ πατριάρχης Ἀλεξάνδρειας (610). Ἐπὶ μία δεκαετία κυβέρνησε ἀσφαλῶς, ὡς ἀληθινὸς ποιμένας, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας, διασφαλίζοντας τὴν ἀπὸ κινδύνους εἰδωλολατρῶν καὶ αἱρετικῶν. Μιλώντας κάποτε στὸ ποίμνιό του ὁ ἐνάρετος ἅγιος Ἰωάννης, εἶπε: «Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε νὰ εἶστε εὐγενεῖς, μὴν ἀναζητεῖτε τὴν εὐγένεια στὸ αἷμα ἀλλὰ στὶς ἀρετές, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ εὐγένεια!».
Ὅλοι οἱ ἅγιοι διακρίνονταν γιὰ τὸ ἔλεός τους, ἀλλὰ ὁ ἅγιος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἦταν ἀπολύτως ἀφιερωμένος στὴ θαυμάσια ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης. Ἐξ οὐ καὶ ἐπονομάστηκε «ὁ Ἐλεήμων». Κάποτε, ἐνῶ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, ἀναλογίστηκε τὰ λόγια το Χριστοῦ: «Γι’ αὐτό, ὅταν προσφέρεις τὸ δῶρο σου στὸ ναὸ κι ἐκεῖ θυμηθεῖς πὼς ὁ ἀδελφός σου ἔχει κάτι ἐναντίον σου, ἄφησε ἐκεῖ, μπροστὰ στὸ θυσιαστήριο τοῦ ναοῦ, τὸ δῶρο σου, καὶ πήγαινε νὰ συμφιλιωθεῖς πρῶτα μὲ τὸν ἀδελφό σου, καὶ ὕστερα ἔλα νὰ...

Στόχος τῆς ΕΕ εἶναι νὰ σπάσει τὰ ἔθνη

Μὲ ἔκπληξη οἱ κάτοικοι μᾶς κοινότητας στὴ Βαυαρία τὸ 2014, εἶδαν νὰ παραδίδονται κρεβάτια σὲ ἕνα διαμέρισμα σὲ ἕνα μικρὸ κτιριακὸ συγκρότημα: δώδεκα κρεβάτια, τακτοποιημένα σὰν σὲ κοιτῶνες, σὲ ἕνα διαμέρισμα δύο ὑπνοδωματίων μὲ μία τουαλέτα. Τὸ διαμέρισμα αὐτὸ θὰ φιλοξενοῦσε δώδεκα Ἀφρικανοὺς "αἰτοῦντες ἄσυλο". Ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ φοιτητικὸ κατάλυμα, ἡ ρύθμιση αὐτὴ δὲν θὰ κάλυπτε τὶς ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις, διότι οἱ κανονισμοὶ σχεδιασμοῦ στὴ Γερμανία ἀπαγορεύουν τόσους πολλοὺς κατοίκους σὲ ἕνα μικρὸ διαμέρισμα. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ προφανῶς, ξεχάστηκαν. Δὲν ὑπῆρξε καμία προηγούμενη ἀνακοίνωση, καμία ἀναζήτηση συμφωνίας, καμία ἀκρόαση γιὰ ἀντιρρήσεις, καμία διαβούλευση, τίποτα ἀπολύτως. Ἐπιβλήθηκε μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» σὲ ἐκείνους τοὺς Βαυαρούς. Καὶ προφανῶς θὰ ἔρθει σύντομα σὲ ἕνα διαμέρισμα κοντά σας.
Ἐδῶ ἔχουμε μία ΕΕ ποὺ σχέδιό της εἶναι νὰ «σπάσει» τὰ ἔθνη. Μία μεγάλη, ὁλοκληρωτικοῦ τύπου, ἀντιδημοκρατική, συνωμοσία κατὰ τῶν γηγενῶν Εὐρωπαίων, διεξάγεται μὲ σκοπὸ νὰ δεχθοῦν εἰσβολὴ οἱ αὐτόχθονες κοινότητες τῶν κρατῶν τῆς ΕΕ καὶ νὰ ἐκτεθοῦν σκόπιμα οἱ πολιτισμοί τους σὲ....

Παρέλαση μὲ μαῦρα στὴ Χίο μετὰ τὸ κάψιμο Ἁγίας Τράπεζας!

«Θέλουμε πίσω τὴ ζωή μας καὶ τὴν κανονικότητά μας»
Φωνὴ διαμαρτυρίας ἀλλὰ καὶ πανὸ μὲ συνθήματα παρέλασαν μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων οἱ κάτοικοι τοῦ Χαλκειούς, στὴ Χίο ποῦ μὲ ἀφορμὴ τὴ βεβήλωση τοῦ Ι.Ν. τοῦ Ἁγίου Χαράλαμπου ἀπὸ ἄγνωστους δράστες, ντύθηκαν στὰ μαῦρα στέλνοντας τὸ δικό τους μήνυμα.
Μὲ σύνθημα «θέλουμε πίσω τὴ ζωή μας καὶ τὴν κανονικότητά μας» ἀλλὰ καὶ πανὸ μὲ φωτογραφίες τὴν καμένη Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἁγίου Χαράλαμπου, οἱ κάτοικοι προχώρησαν σὲ εἰρηνικὴ διαμαρτυρία ἀμέσως μετὰ τὴν παρέλασή τους, στεκόμενοι ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων ὅπου....

Γιατί ἡ συνηγορία ὑπὲρ τοῦ Μαζάουερ*

Τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ ἀπὸ τὸ Ἄρδην τ. 91
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Γιάννη Ταχόπουλου (Ἡ Θεσσαλονίκη, ὁ Μαζάουερ καὶ τὰ φαντάσματα τοῦ ὀθωμανισμοῦ), ξαναδιάβασα τὸ βιβλίο τοῦ Μὰρκ Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, πόλη τῶν φαντασμάτων, καὶ ἐνίωσα πολὺ μεγαλύτερη ἀπορία ἀπ’ ὅ,τι στὴν πρώτη, πρὶν ἀπὸ χρόνια, ἀνάγνωσή του. Καὶ ὄχι μόνο γιατί τὸ διάβασα προσεκτικότερα, ἀλλὰ κυρίως διότι, στὰ ἀρκετὰ χρόνια ποὺ μεσολάβησαν ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοσή του στὰ ἑλληνικά, τὸ 2006, δὲν παρουσιάστηκε ποτὲ μία σοβαρὴ κριτικὴ ἀποτίμηση τοῦ συγκεκριμένου ἔργου, ἐνῶ συνεχίζονταν οἱ διθύραμβοι, καὶ κατέστη πλέον, μέσα σὲ ἐλάχιστα χρόνια, σχεδὸν κλασικό, τουλάχιστον γιὰ τοὺς ἱστορικούς, καὶ ὡς τὸ βιβλίο «ἀναφορᾶς» σχετικὰ μὲ τὴ νεώτερη Θεσσαλονίκη.
Καὶ ἡ ἀπορία μου –ἡ ὁποία κάποιες στιγμὲς μετατρέπεται σὲ ὀργὴ– ἑδράζεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ Μαζάουερ ἐντάσσεται τόσο ἐμφανῶς στὸ εἶδος τοῦ ἱστορικοῦ ἀφηγήματος καὶ ὄχι τῆς ἱστορίας, καὶ μάλιστα μὲ τὴ σύγχρονη ἔννοια τοῦ ὄρου, ὥστε εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτη ἡ ἀποδοχή του ὡς ἑνὸς βιβλίου ἱστορίας, ποὺ συνιστᾶ μάλιστα τομὴ στὴν ἱστοριογραφία. Καὶ μόνο ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ, Ἰωάννης Τουλουμάκος, θὰ ἐπιχειρήσει μία συνοπτική, ἀλλὰ....

11 Νοε 2019

Σώτη Τριανταφύλλου: Τοὺς ὅρους τῆς φιλοξενίας τοὺς θέτουν οἱ οἰκοδεσπότες

 
Oι ομάδες και τα άτομα που, δυνάμει, επιθυμούν να καταβάλουν προσπάθεια συμμετοχής στην ελληνική κοινωνία πρέπει να μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα δηλώνει στο Liberal.gr η Σώτη Τριανταφύλλου με αφορμή το μεταναστευτικό-προσφυγικό προσθέτοντας όμως ότι «τους όρους της φιλοξενίας του θέτουν οι οικοδεσπότες. Ταυτόχρονα ασκεί κριτική στη στάση της αριστεράς τονίζοντας πως «η αριστερά είναι μια κακοήθης δύναμη που έχει δημιουργήσει ένα αμείλικτο Κατεστημένο με μύθους και ψέματα».
Η γνωστή συγγραφέας τονίζει πως «Όσοι θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, όσοι αντιλαμβάνονται ότι στη δεινή θέση όπου έχουν βρεθεί δεν έχουν επιλογές και δεν μπορούν να διεκδικήσουν το βέλτιστο, πρέπει να μείνουν μαζί μας» Διευκρινίζει όμως ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη «η δεινή εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που για να μην τις χαρακτηρίσουν μισαλλόδοξες και αυταρχικές, έχτισαν τζαμιά στην κάθε γειτονιά. Με καταστροφικά αποτελέσματα στην....

Ἡ καμμένη από μετανάστες Ἁγία Τράπεζα στὴ Χίο ὡς οἰωνὸς ἑνὸς ἐφιαλτικοῦ μέλλοντος…

Δὲν εἶναι τὸ πρῶτο κροῦσμα καὶ βέβαια σίγουρα δὲν θὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο. Αὐτὴ ὅμως εἰδικὰ ἡ καμένη Ἁγία Τράπεζα στὴν ἐκκλησία τῆς Χίου ἀποτελεῖ βασανιστικὰ χαρακτηριστικὸ τεκμήριο τοῦ ζοφεροῦ παρόντος μας καὶ κυρίως ἐκκωφαντικὰ εὔγλωττο οἰωνὸ ἑνὸς ἐφιαλτικὰ μακάβριου μέλλοντος, ἂν καὶ ἐφόσον δὲν συμβεῖ ἐπιτέλους κάτι δραστικό. Ἡ χώρα δὲν τελεῖ ἁπλῶς ὑπὸ τὴν ἄμεση ἀπειλὴ ἀσύμμετρου καὶ ὑβριδικοῦ πολέμου, βρίσκεται ξεκάθαρα πλέον σὲ συνθῆκες ἐν ἐξελίξει ἅλωσης ἀπὸ ἀποκτηνωμένες ὀρδὲς βασιβουζούκων. Ὀρδὲς ποὺ τὶς βάζουν ἐντὸς τῶν τειχῶν οἱ δούρειοι ἵπποι τῶν καλοπληρωμένων συμμοριῶν τοῦ Σόρος, τῶν ἐθνομειοδοτικῶν κυβερνήσεων τοῦ ἄθλιου προτεκτοράτου, ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐπίσης τῶν ὑπολοίπων γηγενῶν εὐτελισμένων καὶ ξεχαρβαλωμένων ἐπίσημων θεσμῶν. Ὀρδὲς ποὺ τὶς προστατεύει κι ἕνα ὁλόκληρο δίκτυο ἀπὸ ξεπουλημένα ΜΜΕ, ἐγκάθετους γραφιάδες, μίσθαρνους «δικαιωματάδες», ἐπαγγελματίες «προοδευτικοὺς» καὶ κάθε λογὴς ἀκόμη καθεστωτικὰ μαντρόσκυλα, ποὺ (ἔχοντας τὴ συναίνεση ἑνὸς πραγματικὰ τεράστιου ἀριθμοῦ ἀπὸ ἰσοκρατοῦντες «χρήσιμους ἠλίθιους», οἱ ὁποῖοι αὐτοφαντασιώνονταί τους…εὐαίσθητους δημοκράτες) ἀσκοῦν τὴν πιὸ ἀκραία φασιστικὴ ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ἀπέναντι σὲ ὅποιον τολμᾶ νὰ ὑψώσει τὴ φωνὴ τῆς λογικῆς καὶ νὰ ψιθυρίσει ἁπλῶς τὰ προφανῆ καὶ αὐτονόητα. Καὶ αὐτὴν τὴν κατάσταση τὴ συντηρεῖ βεβαίως καὶ ἡ δική μας εὐθύνη: ἡ ἀδιαφορία ἢ ἡ φοβικὴ ἀδράνεια τοῦ λαοῦ, ποὺ πλὴν κάποιων ἐξαιρέσεων ἀρνεῖται ἀκόμη νὰ ἀντιδράσει. Σὲ αὐτὴν τὴν εὐθύνη ἔγκειται ὅμως πραγματικὰ καὶ ἡ μείζων σημασία. Γιατί ἁπλούστατα κανεὶς ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες φορεῖς καὶ θιασῶτες τῆς μισελληνικῆς καὶ θεομαχικὴς ἀθλιότητας δὲν θὰ συνετιστεῖ, δὲν θὰ ἐξαναγκαστεῖ σὲ ἀλλαγὴ πλεύσης καὶ δὲν θὰ....

Ἡ «Ἐπιτροπὴ 2021» ἑτοιμάζει μία ἐθνομηδενιστικὴ φιέστα…

Γράφει ὁ Μελέτης Μελετόπουλος
Στὴν Καθημερινή της Κυριακῆς ὁ ἀρθρογράφος κ. Τσιντσίνης στὴν στήλη τοῦ (σ. 14) γράφει ὅτι "Ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς σχεδὸν ἀποκλείει νὰ ἐξελιχθεῖ ὁ ἑορτασμὸς σὲ φιέστα ἐθνικιστικοῦ μπαρόκ. Πρόκειται γιὰ ἐπίλεκτους διανοούμενους, οἱ ὁποῖοι στὸ σύνολό τους ἔχουν ἐργαστεῖ γιὰ νὰ ἀποδομήσουν,ὁρισμένοι μὲ προσωπικὸ κόστος, τὰ ἁπλουστευτικὰ σχήματα τῆς αὐταρέσκειας."
Προφανῶς οἱ Ἕλληνες τοῦ '21 πολεμοῦσαν, σκοτώνονταν, ἀκρωτηριάζονταν, θυσιάζονταν στὰ Δερβενάκια, στὸ Βαλτέτσι, στὴν Τριπολιτσά, στὸ Μανιάκι, στὸ Μεσολόγγι, γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ κ. Τσιντσίνης νὰ ἀπαξιώνει τὸ συγκλονιστικὸ ἔπος τους ὡς "ἐθνικὴ αὐταρέσκεια", γιὰ νὰ κάνουν καριέρα στὸ πανεπιστήμιο διάφοροι ὑβριστὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ γιὰ νὰ ὀργανωθεῖ ὁ ἑορτασμὸς τῆς μεγάλης ἐπετείου σὲ....

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: Ὁ ἀσυμβίβαστος ὁμολογητὴς τῆς Ἐκκλησίας μας (11 Νοεμβρίου)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ σεβαστὲς τάξεις τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι οἱ ὁμολογητές. Σὲ αὐτὴ τὴν τάξη ἀνήκουν οἱ ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴ μαρτυρία τῆς πίστεώς τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίσουν τὶς συνέπειες τῆς ὁμολογίας τοὺς αὐτῆς. Δὲ θὰ ἦταν ὑπερβολικὸ νὰ ὑποστηρίξουμε πὼς ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἀπόλυτα στηριγμένη στοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν Της, στὴ δισχιλιόχρονη πορεία Της στὴν ἱστορία.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ὁμολογητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ ὁποῖος ἔδρασε σὲ μιὰ πολὺ ταραγμένη γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἱστορικὴ περίοδο. Πρόκειται γιὰ τὴν φοβερὴ εἰκονομαχικὴ ἔριδα, ἡ ὁποία συντάραξε τὴ βυζαντινὴ κοινωνία γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕναν αἰώνα, μὲ ἀφόρητες διώξεις τῶν ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους αὐτοκράτορες (726-843). Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 759 ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν νὰ τοῦ δώσουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐσέβεια καὶ κατὰ κόσμον παιδεία, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀργότερα τὴν χρησιμοποίησε γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Σπούδασε μὲ ἐπιμέλεια τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ....

Τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ γιὰ τὴν βοήθειά του στὶς μάχες ἐναντίον τοῦ Ρόμμελ


Ὅταν τὸ 1942, ὁ ἀρχηγὸς τῶν χιτλερικῶν στρατιῶν Ρόμμελ, καταλαμβάνοντας τὴν Βόρειο Ἀφρική, ἔβαλε στόχο καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια, δόθηκε στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν ἡ μάχη τῶν Γερμανῶν μὲ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ γερμανικὲς ὀρδὲς νικήθηκαν, τράπηκαν ντροπιασμένοι σὲ ἄτακτη φυγὴ καὶ συνελήφθησαν ἅπαντες αἰχμάλωτοι. Ἡ ἐξέλιξη τῆς μάχης αὐτῆς ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλοί, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν προῆλθε στὰ Ἀραβικὰ ἀπὸ τὸ ὄνομα Ἅγιος Μηνᾶς, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχε ναὸς τοῦ Ἁγίου, ἴσως καὶ ὁ τάφος του, ποὺ ἀποτελοῦσαν μεγάλο προσκύνημα γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς καὶ σημειώθησαν πάμπολλα θαύματα! Ἕνα ἐξ’ αὐτῶν συνέβη καθὼς οἱ στρατιὲς τοῦ Ρόμμελ κατευθύνονταν πρὸς τὴν Ἀλεξάνδρεια, τῆς ὁποίας ἡ πτώση ἐθεωρεῖτο βεβαῖα. Πρὶν ἐπιτεθοῦν τὸ πρωὶ οἱ Γερμανοί, στρατοπέδευσαν τὴ νύχτα στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν καὶ κατὰ τὰ μεσάνυχτα εἶδαν πολλοὶ νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν ἐρειπωμένο ναὸ του ὁ Ἅγιος Μηνᾶς καὶ νὰ ὁδηγεῖ καμῆλες, ποὺ ὅρμησαν στὸ στρατόπεδο τῶν Γερμανῶν, πανικοβάλοντας καὶ...

9 Νοε 2019

Ὅταν τὸ χέρι τοῦ Εἰσαγγελέα, ποὺ κουνοῦσε τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ξεράθηκε...

Πολλὰ ὅμως διεσπείροντο ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἀθήνα περὶ τοῦ Πενταπόλεως καὶ τῆς ἀνέγερσης τῆς Μονῆς (δηλαδὴ τῆς γυναικείας Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Αἴγινα, τῆς ὁποίας κατόπιν διετέλεσε ἐφημέριος καὶ πνευματικός).  Πολὺ ἐδοκιμάσθη ἀπὸ τοὺς διεστραμμένους, τοὺς μοχθηροὺς καὶ τοὺς συκοφάντες.Διέδιδαν συκοφαντίες ἀνηθικότητος ἀνηκούστους. Ἠσχολήθη μὲ αὐτὲς καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ὁ δὲ τότε Πρόεδρος αὐτῆς, ὁ Ἀθηνῶν Θεοκλητὸς μετέβη αὐτοπροσώπως ἐπιτοπίως τὸ 1908, διὰ νὰ ἐξετάση. Φεύγοντας ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ ἀναγκάσθηκε νὰ ὁμολογήση ὄτι «ἦτο ὄντως Θεῖον ἔργον». Πολὺ τὸν κατέτρεξε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Μελέτιος Μεταξάκης. Αυτός διετέλεσε καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς ἤτανε μασῶνος μοντέρνος, νεωτεριστὴς καὶ ἔκαμε πολὺ κακὸ στὴν Ἐκκλησία. Αυτός ἦταν καὶ κατὰ τοῦ μοναχισμοῦ. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἀγωνιζόταν μὲ τόσες δυσκολίες νὰ κτίση τὸ Μοναστήρι, ἐπῆγε καὶ τὸν ἀπέτρεπε...
- Τί κάνεις ἐδῶ; Μοναστήρι κτίζεις τώρα; Δεν βλέπεις ὅτι τόσα ἐξωκκλήσια γύρω ἐδῶ ἐρήμωσαν; Δὲν εἶναι γιὰ Μοναστήρια στὴ σημερινὴ ἐποχή.
Ὁ Πενταπόλεως ὅμως ἐξηκολούθησε, καὶ ἔγινε τὸ Μοναστήρι καὶ ἄλλα πολλὰ κατόπιν, ὥστε ἡ Αἴγινα σήμερον νὰ ἔχη τὰ περισσότερα Μοναστήρια.
Τὸ προεῖπεν ὁ Ἅγιος: «Θὰ γίνη, εἶπεν, ἡ Αἴγινα τὸ Ἅγιον Ὅρος τῶν Μοναζουσῶν». Καὶ ἤδη ἔχει ἐννέα Μοναστήρια γυναικών... Ἀλλὰ καὶ ποία διαφορὰ στὸ τέλος τῶν δύο Ἱεραρχῶν.
Ὁ Μεταξάκης, ποὺ ἔκαμε τόσα εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶχεν οἰκτρὸν τέλος. Τὸν βρῆκαν ἕνα πρωὶ κάτω ἀπὸ....

Πατρίδα μ' ἀραεύω σε!

«Στὰ ξένα εἶμαι Ἕλληνας καὶ στὴν Ἑλλάδα ξένος»
 

Mark Mazower: Ἕνας ὑμνητὴς τῆς Τουρκοκρατίας στὴν «Ἐπιτροπὴ 2021»!

Αὐτὸ μόνον στὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ. Στὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 χρόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 θὰ τοποθετηθεῖ ἱστορικὸς ὁποῖος ἔχουν καταφερθεῖ ἐναντίον αὐτῆς τῆς Ἐπανάστασης, τὴν ὁποία καὶ ἔχει ἐπὶ τῆς οὐσίας περιγράψει ὡςἐθνικιστικὴ ἐκδήλωση”, ἐνῶ ἀμφισβητεςὶ εὐθέως τὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους
Σύμφωνα μὲ τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν ἀναρτησαν πρὸ ὀλίγου οἱ καλοὶ συνάδελφοι τοῦ iefimerida, “Οἱ κορυφαῖες προσωπικότητες καὶ ἱστορικοὶ Μὰρκ Μαζάουερ καὶ Στάθης Καλύβας θὰ συμμετέχουν στὴν ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 2021».
Ὁ παγκοσμίου φήμης ἱστορικὸς Μὰρκ Μαζάουερ ἐπὶ χρόνια καθηγητὴς καὶ πρύτανης στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια τῆς Νέας Ὑόρκης συγγραφέας τοῦ μνημειώδους βιβλίου γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη «Πόλη τῶν Φαντασμάτων», καθὼς καὶ «Ἡ Ἑλλάδα τῆς Κατοχῆς» καὶ ὁ διεθνοῦς φήμης ἱστορικὸς Στάθης Καλύβας καθηγητὴς στὸ Γέιλ καὶ τὴν Ὀξφόρδη θὰ....

8 Νοε 2019

Ἅγιος Παΐσιος: «Τὸ σαρκικὸ φρόνημα τοῦ ἀνθρώπου»

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ (B΄)

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
 (Διαβάστε και το ΜΕΡΟΣ Α')
Ἀνακρίβειες καὶ δικαιολογίες
          Στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ γιὰ νὰ ἐγκριθεῖ ἡ ἐνέργεια τοῦ Οικ. Πατριάρχου  τὸ λυπηρὸ ἦταν πὼς χρησιμοποιήθηκαν καὶ ἀνακριβῆ στοιχεῖα, ὅπως ἐπίσης καὶ ἐκτὸς θέματος δικαιολογίες.
          Ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς ἐνεργείας τοῦ Οἴκ. Πατριάρχου, τὴν ὁποία μετέφερε στὴν Ἱεραρχία ὁ κ. Ἱερώνυμος,  στηρίχθηκε στὴ μελέτη τοῦ κ. Φειδά, ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 29 Νοεμβρίου 2018. Αὐτὴ ἐντοπίζεται κυρίως στὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὸ Φανάρι τὸ 1686 ἁπλῶς ἀνέθεσε στὸν Πατριάρχη Μόσχας  «ἐπιτροπικῶς» νὰ χειροτονεῖ καὶ νὰ ἐνθρονίζει τὸν Μητροπολίτη Κιέβου. Τὸ ἐπιχείρημα ἀπορρίπτεται μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς ρώσους ἱστορικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Ἕλληνες, ὅπως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ π. Αθ. Γκοτσόπουλος καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Πρὸς ἐνίσχυση τοῦ ἐπιχειρήματος ὁ συντάκτης τοῦ ὑπομνήματος τῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τὴ Σύνοδο ἐπικαλεῖται τὸν 120ό Κανόνα της στὴν Καρθαγένη Συνόδου. Οὐδεμία σχέση ἔχει ὁ ἐν λόγω Κανόνας μὲ τὸ Οὐκρανικό....
          Τὸ ἄλλο θέμα ποὺ τίθεται καὶ  γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπίσης ἐπιχειρηματολογήσει ὁ κ. Φειδᾶς, εἶναι ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει τὸ  «ἔκκλητο προσφυγῆς» καὶ παρὰ Ἀρχιερέων «ἑτέρου κλίματος», δηλαδὴ ἕνα παγκόσμιο προνόμιο ἐπὶ ὅλων τῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν....

Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ἡ κατεξοχὴν πνευματικὴ ἐργασία τοῦ Γέροντα Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστῆ ἦταν ἡ ἄσκηση τῆς νοερᾶς καὶ ἀδιαλείπτου εὐχῆς τοῦ Κυρίου»

 
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου στὴν ἐκδήλωση παρουσίασης ἐπετειακῆς ἐκδόσεως Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ «Ἐπιστολὲς καὶ Ποιήματα (60 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του)» στὸ Μέγαρο Μουσικῆς τὴ Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.