20 Νοε 2017

π. Λουκᾶς Φιλοθεΐτης: Μακάριοι ὅσοι φρονηματίζονται στή ζωή τους

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: Ἡ καλογερική τῆς Παναγίας

Αρχιμ. Πορφυρίου, Ηγουμένου Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέροιας
Αὐτὴν τὴν γιορτὴ στὸ Ἅγιο Ὅρος οἱ πατέρες μου τὴν ὀνομάζουν «ἡ καλογερική της Παναγίας». Ὁ ΓερὸΓελάσιος πολὺ τὴν ἀγαποῦσε καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ παπαΘανάσης, ὁ Γέροντάς του, ὁ ἅγιος ἡγούμενος τῆς Γρηγορίου τὴν τιμοῦσε πάρα πολύ. Καὶ μία φορά, μία τέτοια ἡμέρα, ὁ γεροΓελάσιος, εἶδε τὸν Γέροντά μου νὰ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο, τὸν Ἀδελφόθεο. Αὐτὸν ποὺ διέσωσε καὶ τὴν σχετικὴ παράδοση. Ἡ Παναγία εἰσέρχεται στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Οἱ γονεῖς της, οἱ παποῦδες μας ὁ Ἅγιος Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἁγία Ἄννα, ἐκπληρώνουν τὸ τάμα τους. Καὶ πολλὰ κοριτσάκια τῆς Ἱερουσαλὴμ κρατοῦν λαμπάδες ἀναμμένες καὶ ἕνα κόκκινο πανὶ τὸ ἀνοίγουν, σὰν τὸ νυφοπάνι ποὺ ἔβαζαν παλαιότερα στοὺς γάμους στὶς πλάτες τοῦ ζευγαριοῦ, κατὰ τὴν ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Πόσοι συμβολισμοί;! Καὶ πόσους αἰῶνες περίμενε ὁ κόσμος αὐτὴν τὴν ὥρα; Νὰ εἰσέλθει ἡ ἀειπάρθενος σὲ τόπο ἠτοιμασμένο, ὅπου οἱ ἄνδρες ἀρχιερεῖς τρέμαν νὰ πλησιάσουν καὶ...

Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο

Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ ἐν δράσει...» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς τὴν Κυριακὴ 19 Νοεμβρίου 2017. Συμμετέχουν: • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ,
 • Ἀρχιμανδρίτης Δανιὴλ Ἀεράκης,
 • Δημήτριος Σωτηρόπουλος, Ἰατρός.

19 Νοε 2017

Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀναστάση, ποὺ ἐπέστρεψε τὰ θρησκευτικὰ στὸν κ. Ὑπουργό!

Ναύπακτος, 10 Νοεμβρίου 2017
Ἀγαπητοί μου συμμαθητές,
Αὐτὴ τὴν ἐπιστροφή μου ἀπὸ τὸ σχολεῖο στὸ σπίτι δὲν πρόκειται νὰ τὴν ξεχάσω ποτέ! Χοροπηδοῦσα ἀνάμεσα στὰ σοκάκια τοῦ χωριοῦ μας στὴ Ναύπακτο καὶ μαζὶ χόρευε καὶ ἡ καρδιά μου! Νὰ μποροῦσα νὰ ζωγράφιζα τὴν εὐτυχία ποὺ αἰσθανόμουν!
Θὰ ἀναρωτιέστε γιατί ἤμουν τόσο πολὺ χαρούμενος! Σήμερα ἦταν ἡ σημαντικότερη ἡμέρα τῆς ζωῆς μου! Ἀποφάσισα τί θέλω νὰ γίνω ὅταν μεγαλώσω! Θὰ γίνω Οὐρανοδρόμος! Ναί..ναὶ καλὰ ἀκούσατε! Οὐρανοδρόμος! Ἕνας ταπεινὸς κηπουρὸς ποὺ μὲ μία τσουγκράνα θὰ ἀπομακρύνω κάθε σκουπιδάκι ποὺ πλησιάζει τὶς ἀνθρώπινες καρδοῦλες καὶ θὰ δείχνω τὸν δρόμο γιὰ τὸν Οὐρανό! Ὅλα αὐτὰ παρέα μὲ μιὰ τσουγκράνα ποὺ θὰ΄ναὶ πλασμένη ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μας τὶς ἀρετὲς τὶς καλές!
Εὐχηθεῖτε μου νὰ τὰ καταφέρω!
Ξέρω πῶς γιὰ νὰ γίνει κάποιος ἕνας καλὸς καὶ ὠφέλιμος ‘’Οὐρανοδρόμος’’ θὰ πρέπει νὰ....

Θὰ ὑπάρξει καὶ φέτος θεματικὴ ἑβδομάδα στὰ σχολεῖα!

Γιά μία ἀκόμα φορᾶ τό ὑπουργεῖο παιδείας ἐπανέρχεται στό φλέγον ζήτημα τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας στά γυμνάσια τῆς χώρας μας. Τό πρόβλημα πού ὑφίσταται ἔχει ἀναφορά στόν τρίτο ἄξονα πού ἔχει σχέση μέ τίς ἔμφυλες ταυτότητες. Δυστυχῶς τό ὑπουργεῖο δείχνει ἀμετανόητο, παρά τήν γενική κατακραυγή, γονέων, πλῆθος φορέων, ξεκάθαρων καί ἀπαγορευτικῶν ἐπιστημονικῶν φωνῶν. Νά μήν ἀφήσουμε νά πραγματοποιηθεῖ ὁ τρίτος ἄξονας, αὐτός γιά τίς «ἔμφυλες ταυτότητες», ἀλλά ἡ θεματική ἑβδομάδα νά περιοριστεῖ στά ὑπόλοιπα.
Νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι γιά τό τί ἀκριβῶς κρύβεται πίσω ἀπό τόν τίτλο «ἔμφυλες ταυτότητες». Ὅσοι γνωρίζουν πρέπει νά μιλοῦν καί νά ἐνημερώνουν καί ἄλλους. Ἐδῶ ἡ σιωπή δέν εἶναι χρυσός.
Οἱ γονεῖς νά κάνουν δήλωση ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπό τήν παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου ἄξονα.
Οἱ ἐκπαιδευτικοί νά ἀρνηθοῦν νά διδάξουν τόν συγκεκριμένο ἄξονα καί νά δηλώσουν ὅτι ἔχουν ἀντίρρηση νά ὑλοποιήσουν στούς μαθητές τίς θεματικές ἑνότητες 2 καί 3 τοῦ 3ου θεματικοῦ ἄξονα μέ τίτλο « Ἔμφυλες Ταυτότητες», διότι ἔρχονται προδήλως σέ ἀντίθεση μέ τό....

Ἀπαντώντας στὶς προσκλήσεις ποὺ δέχεται ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία

Καλεσμένος: Εὐστάθιος Ἀδαμόπουλος, Οἰκονομολόγος - Ἐκπαιδευτικός.
Συζήτηση ἐπὶ θεμάτων τῆς ἐπικαιρότητας:
- νομοσχέδιο ἀλλαγῆς φύλου,
- ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς καὶ ἀφορολόγητο,
- ἠλεκτρονικὸ εἰσητήριο,
- νέα θρησκευτικά.

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καί τά συλλείτουργα τῶν ἡμερῶν μας

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Δεκατρία χρόνια μετά τήν προδοτική ψευτοσύνοδο τῆς Φερράρας, ὁ συνυπογραφείς ἑνωτικός ὅρος ἐφαρμόζεται πλέον καί στήν πράξη: Ἀπεσταλμένοι τοῦ πάπα ἔρχονται στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς 12 Δεκεμβρίου 1452 (πέντε μῆνες πρίν ἀπό τήν Ἅλωση) συλλειτουργοῦν μέ τούς δικούς μας μέσα στήν Ἁγιά Σοφιά. 
Ἡ ὑβριστική αὐτή ἑνωτική λειτουργία σήμανε καί τό τέλος τῆς χιλιόχρονης Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ προδοσία τῆς Πίστεως, ὅπως μαθαίνουμε ἀπό τά Βιβλία μας τά Ἱερά, ποτέ δέν μένει ἀτιμώρητη. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σηκώθηκε ἀπό τήν Πόλη καί ἀντ’ αὐτῆς ἐγκαταστάθηκε ἡ χατζάρα τοῦ Τούρκου.
Στήν συγκεκριμμένη, ὅμως, ἀποστασία (συλλείτουργο μέ αἱρετικούς), κάποια παλληκάρια τῆς Πίστεώς μας διαμαρτυρήθηκαν καί ἀντέδρασαν σθεναρά. Ἀνάμεσά τους καί ὁ γνωστός σέ ὅλους μας θαυματουργός Ἁγιος τῆς νήσου Λέσβου, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. 
Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ ἦταν διορισμένος ἀπό τόν ἵδιο τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο ὡς σύμβουλός του καί...

Ὁλόκληρό το βίντεο τῆς διαμαρτυρίας γιὰ τὰ Θρησκευτικά της 23ης Ὀκτωβρίου

Ὅταν ἀνησύχει ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα ἐπειδὴ ἁμαρτάνει τὸ παιδί!

Τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ τοῦ Σιμωνοπετρίτη
Τό σκοτάδι, ὡς συνέπεια τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, δέν βγάζει ποτέ στό φῶς. Το φῶς διαλύει τό σκοτάδι, διότι τό σκοτάδι εἶναι ἀνυπόστατο, δέν ἔχει οὐσία. Ὑπάρχει ὅμως μία περίπτωσις τήν ὁποία πανσόφως ἐκμεταλλεύεται ὁ παντουργός Θεός γιά τό καλό μας, βγάζοντας καί ἀπό τό κακό καλό, ἀπό τό σκοτάδι φῶς. Πῶς; Δία τῆς μετανοίας. Βλέπω τήν κακία μου, τήν ἁμαρτία μου, μετανοῶ, κλαίω, θρηνῶ, ὁδηγοῦμαι στόν Θεόν, ἀναλαμβάνω τίς εὐθύνες μου, νήφω, καρτερῶ, καί μέσα μου καλλιεργεῖται ὁ καινούργιος ἄνθρωπος πού βγαίνει ἀπό τήν μετάνοια. Ἄρα, τό καλό δέν βγαίνει ἀπό τό κακό... ἀλλά ἀπό τήν μετάνοια, πού εἶναι ἄλλος νοῦς, ὁ νοῦς πού τόν παρέχει ὁ Θεός μέσα στήν καρδιά.
Ὅταν ἀνησυχεῖ, λόγου χάριν, ὁ πατέρας ἤ ἡ μητέρα, ἐπειδή ἁμαρτάνει τό παιδί, καί τό κτυπᾶ, ὁπωσδήποτε θά βγάλει ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Διότι, ἐάν τό παιδί κάνη ἁμαρτίες, σημαίνει ὅτι ζητάει τήν ἁμαρτία καί θά τά βάλει μέ σένα, πού γίνεσαι κῆρυξ τῆς ἀρετῆς. Καί τώρα μέν φοβᾶται νά ἁμαρτήσει, ἀλλά μόλις ἀπελευθερωθεῖ ἀπό σένα, θά ὁδηγηθεῖ ἀμέσως στό κακό. Ἡ βία, τό κακό, δέν μπορεῖ νά....

Μᾶθε νά ἀγαπᾶς (σωστά)

Ἦταν ἕνα τραγουδάκι πού τό τραγουδοῦσα στά παιδιά μου. Ὅλα τό ἀγάπησαν πολύ. Θυμᾶμαι μάλιστα ἕνα μου παιδί πού μέ τίς χοῦφτες του, τίς μικρές τρυφερές χοῦφτες του, μοῦ σκέπαζε τό στόμα ὥστε νά μή πῶ τό τέλος τῆς ἱστορίας πού ἦταν ἕνα τέλος θλίψης, τέλος πού δέν εἶχε τό «ζήσανε αὐτοί καλά κι ἐμεῖς καλύτερα», τό τέλος δηλαδή τῶν παραμυθιῶν.
Πιστεύω πάντα καί κάθεφορᾶ μέ ἕνα καινούργιο γεγονός ἑδραιώνεται αὐτή ἡ πίστη μου, πώς δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει ἕνα τέλος καλό ἄν ἡ πορεία εἶναι λαθεμένη.
Γί΄ αὐτό, χωρίς νά θέλω νά πικράνω τά παιδιά μου, ἐπέμενα νά ἀκούσουν καί τό τέλος. Τό τραγούδι, λοιπόν,μιλοῦσε γιά ἕνα εὐτυχισμένο ἀρκουδάκι πού μαζί μέ τήν μάνα τοῦ χαιρόταν τόν κόσμο. Μά τό βόλι τοῦ κυνηγοῦ σκοτώνει τή μητέρα. Τό ἀρκουδάκι μου, «πίνει νερό, πικραίνεται καί πάει, εἶναι μονάχο καί γί΄ αὐτό πονάει». Μία μέρα στό μικρό ρυάκι, ἕνα σκιουράκι συναντᾶ, παιχνίδια κάνουνε τρελά. Θέ μου, νά μήτελειώσει αὐτή ἡ χαρά. Τό ἀρκουδάκι μᾶς ξαναγίνεται εὐτυχισμένο. «Πίνει νερό, δροσίζεται καίπάει, ἔχει ἕναν φίλο καί τόν ἀγαπάει!»....

18 Νοε 2017

"Ποιὸς εἶναι «ψυχοπαθής», κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας"

(Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου (†) Καθηγητοὺ Πανεπιστημίου)
''Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ψυχοπαθὴς κατὰ τὴν Πατερικὴ ἔννοια. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι κάποιος σχιζοφρενὴς γιὰ νὰ εἶναι ψυχοπαθής. Ὁ ὁρισμὸς τῆς ψυχοπάθειας ἀπὸ Πατερικῆς ἀπόψεως εἶναι ὅτι ψυχοπάθεια ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνον ποὺ δὲν λειτουργεῖ σωστὰ ἡ νοερὰ ἐνέργεια μέσα του. Ὅταν δηλαδὴ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γεμάτος ἀπὸ λογισμούς, ὄχι μόνο κακοὺς λογισμούς, ἀλλὰ καὶ καλοὺς λογισμοὺς Ὅποιος ἔχει λογισμούς, καλοὺς ἢ κακοὺς μέσα στὴν καρδιά του, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ Πατερικῆς ἀπόψεως εἶναι ψυχοπαθής. Ἂς εἶναι οἱ λογισμοὶ αὐτοὶ ἠθικοί, ἀκόμη καὶ ἠθικώτατοι, ἀνήθικοι ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. Δηλαδὴ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅποιος δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρσι τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ κατάστασι φωτισμοῦ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ψυχοπαθής. Ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ψυχιατρικῆς. Ὁ ψυχοπαθὴς γιὰ τὸν ψυχίατρο εἶναι κάτι ἄλλο. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ...

''Ό πόλεμος κατά τῶν ἀκαθάρτων παθῶν τῆς σαρκός''

Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής καί Σπηλαιώτης (1897–1959†)
Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας – επιστολή 37. σελ, 223
''Ἠρχισαν οἱ ἄγριοι πόλεμοι, ὅπου δέν μέ ἄφηναν ἡσυχίαν ἡμέρα καί νύχτα. Ἄγριοι πόλεμοι! Μήτε ὥραν νά ἡσυχάσω. Ἐπίσης καί ἐγώ μέ μανίαν εἰς αὐτούς. Ἕξ ὥρας καθήμενος εἰς προσευχήν τόν νοῦν δέν ἐσυγχώρουν νά ʹβγῇ ἀπό τήν καρδίαν. Ἀπό τό σῶμα μου ὁ ἰδρώτας ἔτρεχε βρύσις. Ξύλον ἀλύπητα. Πόνος καί δάκρυα. Νηστεία ἄκρα καί ὁλονύκτιος ἀγρυπνία. Καί ἐπιτέλους κατέπεσα.Ὅλα ἔτη ὀκτώ κάθε νύκτα μαρτύριον. Ἔφευγαν οἱ δαίμονες καί ἐφώναζαν. Μᾶς ἔκαψε! Μᾶς ἔκαψε! Ὅπου ἔτυχε μίαν νύχτα...

17 Νοε 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ὀρθόδοξη Κατήχηση Α'

Καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης στοὺς χορηγούς τῆς νέας ταινίας γιὰ τὸν θεοσοφιστὴ Καζαντζάκη!

Μιὰ νέα ταινία ἐρχεταὶ στὸ κινηματογραφικὸ προσκήνιο τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. Πρόκειται γιὰ τὴν ταινία "Καζαντζάκης" τοῦ σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδῆ μὲ τὴν ὁποία σκιαγραφεῖται ἡ ζωὴ τοῦ βλάσφημου καὶ θεοσοφιστὴ συγγραφέα ποὺ δυστυχῶς ἀναχώρησε ἀμετανόητος γιὰ τὴν ἄλλη ζωή.
Τὸ ἀκόμα μεγαλύτερο ζήτημα εἶναι ὅτι στοὺς ὑποστηρικτὲς καὶ χορηγούς τς ἐν λόγω ταινίας ἐμφανίζεται πλὴν αὐτῶν ποὺ στηρίζουν τὶς ἐκδηλώσεις τῶν Gay Pride καὶ  Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης!  Τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ πιστὸς λαὸς ἀγωνιᾶ γιὰ τὴν ἀνόθευτη διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησευτικῶν στὶς νεανικὲς ψυχές, κάποιοι ἄλλοι ἔχουν ἐπιλέξει ἀπὸ ἐπιστημονικὲς ἕδρες Θεολογίας νὰ ἀλλοιώνουν τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας καὶ νὰ προβάλουν προσωπικότητες πνευματικὰ διεστραμμένες.
Γιὰ τὸ ζήτημα "Καζαντζάκης" μᾶς ἔχουν διαφωτίσει μὲ τὸν διαυγῆ λόγο τοὺς μεγάλες μορφὲς τῆς πίστης μας. Γράφει ὁ σπουδαῖος Φώτης Κόντογλου σὲ ἐπιστολή του: "Ὁ Καζαντζάκης ὑπῆρξε πολὺ στενὸς φίλος μου, εἶνε καλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶνε ἐπιπόλαιος, καὶ ἀγαπᾶ τοὺς βερμπαλισμοὺς καὶ τὶς φωνές. Ἀντίποδα τῶν ὅσων πιστεύουμε καὶ ἀγαποῦμε! Ἐπαιξὲ μὲ ὅλα, μὲ βουδδισμούς, μὲ νιτσεϊσμούς, μὲ χριστιανισμούς, μὲ ὅ,τι θελεῖς. Τὰ γραφόμενά του εἶνε κούφια, κοινοτοπίες κι’ ὁλοένα γινονταὶ χειρότερα. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐλεήσει."
Ἀλλὰ καὶ ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἱερομόναχος Ἰσαὰκ γράφει  «ὁ π. Παΐσιος ἀποστρεφόταν τὸν Καζαντζάκη, λόγω τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν βλασφημιῶν του καὶ δὲν ἠθελὲ οὔτε νὰ....

Ἀγόρια μὲ φούστα καὶ τιάρα θέλει ἡ Ἀγγλικανικὴ "Ἐκκλησία"!

Σὲ μιὰ ἀπίστευτη προτροπὴ προχώρησε ἡ "Ἐκκλησία" τῆς Ἀγγλίας, ὑπὸ τὸ κάλυμμα τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ ὁμοφοβικοῦ ἐκφοβισμοῦ, καλωντᾶς τοὺς γονεῖς νὰ ἀφήνουν τὰ παιδιά τους νὰ φοροῦν γυναικεία ἢ ἀνδρικὰ ροῦχα κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀνεξαρτήτως φύλου.
«Εἴτε πρόκειται γιὰ τιάρα εἴτε γιὰ φούστα μπαλέτου ἀπὸ τούλι καὶ τακούνια, πυροσβεστικὸ κράνος ἢ κάπα ὑπερήρωα, τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια θὰ πρέπει νὰ φορᾶνε ὅ,τι ἐπιθυμοῦν χωρὶς νὰ ὑπακοῦν σὲ στερεότυπά των φύλων» ἐπισήμανε ἡ Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία σὲ ἔκθεσή της, τονιζοντᾶς ἀκόμα πὼς ἰδίως τὰ σχολεῖα θὰ πρέπει νὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἀσφαλὲς καταφύγιο γιὰ «ἐξερεύνηση καὶ παιχνίδι».
Ἡ ἔκθεση τῶν Ἀγγλικανῶν ἐσταλῆ σὲ 4.700 θρησκευτικὰ σχολεῖα (μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Κάντερμπουρι) καὶ περιγράφει διάφορους τρόπους γιὰ νὰ παταχθεῖ ὁ ἐκφοβισμὸς εἰς βάρος ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων καὶ διεμφυλικῶν μέσα στὶς σχολικὲς αἴθουσες. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Βρετανία εἶναι μία ἀπὸ τὶς λιγοστὲς χῶρες ὅπου τα μέλη τῆς κοινότητας ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι καὶ Τρὰνς) ἔχουν συνταγματικὰ ἴσα....

Εκδήλωση στη Λάρισα με θέμα: «Συμπεράσματα ἐπί τῆς ψυχοσωματικῆς διακρίσεως τῶν δύο φύλων ἀπό τήν μελέτην τοῦ ἐγκεφάλου»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καί οἱ ἐννέα συνεργαζόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι τῆς πόλης σᾶς προσκαλοῦμε στήν ἐκδήλωση πού διοργανώνουμε τήν Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 καί ὥρα 6.00 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαρίσης «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Ἀνθίμου Γαζῆ 35) γιά τήν ψυχοσωματική διάκριση τῶν δύο φύλων.
Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ διακεκριμένος Ὁμότιμος Καθηγητής Νευρολογίας καί πρ. Διευθυντής Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς ΑΠΘ κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα:
«Συμπεράσματα ἐπί τῆς ψυχοσωματικῆς διακρίσεως τῶν δύο φύλων ἀπό τήν μελέτην τοῦ ἐγκεφάλου».
Ἡ ἐκδήλωση ἀποσκοπεῖ νά ἐνημερώσει καί νά προβληματίσει κυρίως γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς. Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη γιά τό κοινό.
Μέ τιμή
Οἱ Συνδιοργανωτές

16 Νοε 2017

«Πές μου τί διαβάζεις, νὰ σοὺ πῶ ποιὸς εἶσαι!»Σχόλια καὶ ἀπόδοση στὴν Νεοελληνική: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκὶς
    Βιβλία! Παντοῦ βιβλία! Ἑκατομμύρια ἑκατομμυρίων οἱ τίτλοι, μυριάδες μυριάδων οἱ συγγραφεῖς, χιλιάδες χιλιάδων οἱ ἐκδοτικοὶ οργανισμοί!
       Καὶ ὁ κόσμος; Ποιὸς εἶναι ὁ κόσμος; Πῶς εἶναι; Ποῦ πάει; Πόσο ὠφελεῖται; Πῶς διαμορφώνεται; Εἶναι ἀνάλογο τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συγγραφικῆς, «πνευματικῆς» οἰστρηλασίας, μὲ τὴν κατάσταση ποῦ βιώνει ἡ ἀνθρωπότητα, σ` ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἠθική της καί, ἁπλῶς εἰπεῖν, τὸν ἀνθρωπισμό της;
     Στὸν πρῶτο τόμο τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «Ἑρμηνεία εἰς τοὺς 150 Ψαλμοὺς τοῦ Προφητάνακτος Δαβὶδ» καὶ στὸ εἰσαγωγικὸ κείμενο: «Τοῖς ἐντευξομένοις Ὀρθοδόξοις», ὁ Ἀνώνυμος ἐπιμελητὴς τῆς Α΄ ἐκδόσεως, γράφει:
       «Ἡ ἐκτύπωση καὶ ἡ ἔκδοση τῶν διαφόρων συγγραμμάτων, τότε πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀναγκαία καὶ νὰ πραγματοποιεῖται, ὅταν ἡ χρήση τοὺς εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ ὠφέλεια ποὺ θὰ πάρουμε ἀπ` αὐτὰ πολὺ ξεκάθαρη. Τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ ἐκδίδονται μὲ κάθε ἄλλο τρόπο, θὰ ἦταν καλύτερο νὰ παραδίνονταν στὴ φωτιά, παρὰ πρὸς ἔκδοση. Ἀπὸ ἐδῶ γίνεται φανερό, ὅτι μόνο τὰ βιβλία ἐκεῖνα κρίνονται ἄξια, γιὰ νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ὅσα καθίστανται αἰτία γιὰ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὠφέλεια. Ὅσα προτείνουν τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἀλάνθαστη φιλοσοφία. Ὅσα καλλιεργοῦν τὸν νοῦ τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν ἀληθινὴ ἐξιστόρηση τῶν παρελθόντων γεγονότων καὶ ὅσα τελειοποιοῦν τὸν νοῦ μὲ τὴν ἄμεμπτη διδασκαλία τῆς ὀρθῆς ἠθικῆς...

Οἱ «σκληροπυρηνικοί» τῆς Πάτρας καὶ ὁ π. Βασίλειος Θερμός.

Διαβάσαμε πρὶν λίγες ἡμέρες στο Tempo24 για κάποια «ἐκκλησιαστικὴ σκληροπυρηνικὴ ὁμάδα» στὴν Πάτρα ποὺ «ὑπέστη νευρικὸ κλονισμὸ» καὶ ὀργάνωσε «ὁλόκληρη ἐκστρατεία ἀποτροπῆς τῶν πιστῶν» ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλιου ‘Έλξη καὶ Πάθος’ τοῦ π. Θερμοῦ. Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ κατατάχθηκε ἀπὸ τοὺς ‘εἰδικοὺς’ στὴν κατηγορία τοῦ «σκοταδισμοῦ» ποὺ «κερδίζει συνεχῶς νέο ἔδαφος» και δεν ἀφήνει τὸν κόσμο νὰ προοδεύσει. Γίναμε ὅλοι ἐμεῖς δηλαδὴ κάτι σὰν ὑπαίτιοι μίας γεωπλανητικῆς καὶ κοσμοϊστορικῆς ‘καραμπόλας’ διότι ὅλα αὐτὰ συνέβησαν: «ἐνῶ ὁ κόσμος γυρίζει ἀγνοώντας ὅσους πεισματικὰ προσπαθοῦν νὰ τὸν κρατήσουν πίσω ἢ κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν τὴν περιστροφή».
Ἀρχίσαμε λοιπὸν νὰ τσιμπιώμαστε για νὰ διαπιστώσουμε ἂν εἴμαστε ὄντως αὐτοὶ ποὺ νομίζαμε ὅτι εἴμαστε, ρίχνοντας ταυτόχρονα φευγαλέες ματιὲς πίσω μας μήπως κάποιο σκοτεινὸ φάντασμα μᾶς ὑπεδείκνυε τί πρέπει νὰ σκεφτόμαστε γιὰ τὶς θέσεις τοῦ π. Θερμοῦ.
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὸ φανταστεῖ; Να ἔχουμε φτάσει σὲ σημεῖο ὅπου ἡ προσήλωση στὸν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου νὰ θεωρεῖται σκοταδισμός, πρόκληση πανικοῦ καὶ συγχύσεως στοὺς τροχονόμους τῆς νέας πλανητικῆς τάξεως. Μόνο καὶ μόνο αὐτὴ ἡ σκέψη, τὸ νὰ παραμένουμε δηλαδὴ πιστοὶ στὸν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στοὺς θεοφώτιστους Πατέρες ποὺ Τὸν ἑρμήνευσαν, θεωρεῖται πιὰ «ὀπισθοδρομικὴ συμπεριφορὰ σκληροπυρηνικῶν» ἀπὸ τοὺς ‘ἐκσυγχρονιστὲς θεολόγους’.
Τὸ πρόβλημα μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μοντέρνους θεολόγους ειναι ὅτι ἔπαψαν νὰ πιστεύουν στὴν ἀπελευθερωτικὴ ἐσωτερικὴ ἀλλοίωση ποὺ ἐπιφέρει ἡ ζωὴ μέσα στὴν....

Γιατί προκαλοῦν ἀντιδράσεις τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Ι. Ἀντωνόπουλος, θεολόγος M.Th.
Φουντώνουν οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ μιὰ ἐπαναστατικὴ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνηση, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν βιβλίων-Φακέλων ποὺ δόθηκαν στὰ παιδιὰ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος.
Οἱ ἀντιδρῶντες γονεῖς, ὑποστηρίζουν τεκμηριωμένα ὅτι ὑπάρχει ἄνιση μεταχείριση ἀνάμεσα στοὺς ὀρθόδοξους καὶ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ ἐτερόθρησκους μαθητές, καθὼς οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες στὴν Ἑλλάδα, ὅπως τῶν Μουσουλμάνων, Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ἰουδαίων, μὲ νόμους τοῦ κράτους ἔχουν τὴν εὐχέρεια νὰ ἐπιλέγουν τὰ διδακτικὰ ἐγχειρίδια γιὰ τὴν κατηχητικὴ-ὁμολογιακὴ διδασκαλία τῆς θρησκείας τους στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, ἐνῶ οἱ ὀρθόδοξοι, ἂν καὶ πλειοψηφία, δὲν ἔχουν τέτοια ἐπιλογή.
Χρησιμοποιεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ δικαιοῦται καὶ τὸ ἀπολαμβάνει ὁ Ἑβραῖος, ὁ Μουσουλμάνος καὶ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς μαθητής, δηλαδὴ τὴ διδασκαλία τῆς δικῆς του πίστεως, γιὰ ποιὸν λόγο ἡ πολιτεία νὰ τὸ στερεῖ στὸν ἑλληνορθόδοξο μαθητή; Παραβιάζει δηλαδὴ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσονομίας καὶ ἰσοπολιτείας. Μεροληπτεῖ εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἐφαρμόζοντας ρατσιστικὴ καὶ παντελῶς ἀνεξήγητη μεταχείριση τῆς πλειοψηφίας.
Οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες, τὶς ὁποῖες διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ δὲν ἔχουν καμία....

Οἱ ἀξίες ποὺ καλλιεργοῦν τὰ «ΟΧΙ» καὶ ἡ σύγχρονη ἀπαξίωση τῶν ἀξιῶν

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς –Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ
Στὴν ἱστορική του διαδρομὴ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κλήθηκε πολλὲς φορὲς νὰ ἐπιδείξει καὶ νὰ ἀναδείξει τὰ δικά του ἐθνικὰ καὶ πολιτισμικὰ «ΟΧΙ», ἐκφράζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὶς ἀτελείωτες καὶ ἀνεξάντλητες ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς. Ἀξίες εἶναι οἱ πνευματικές, πολιτισμικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀρχὲς καὶ παρακαταθῆκες, ποὺ ἐμπνέουν καὶ καθορίζουν τὶς ἀξιολογικὲς κρίσεις καὶ προσδιορίζουν τὰ κριτήρια τοῦ ἐπιθυμητοῦ το κάθε ἀνθρώπου. Στὴν παιδαγωγικὴ διαδικασία, οἱ ἀξίες συνδέονται μὲ τὰ πρότυπα ἡ δὲ βίωσή τους θεωρεῖται ἀπαραίτητη γιὰ νὰ μορφωθεῖ καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Πρόκειται γιὰ ἕνα σύνολο προϋπαρχόντων ἐθνικῶν, ἠθικοθρησκευτικῶν, πολιτισμικῶν καὶ κοινωνικῶν κανόνων, μὲ τοὺς ὁποίους παιδαγωγοῦνται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν παιδική τους ἡλικία καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζουν τὴν ἀναπτυσσόμενη δομὴ τοῦ χαρακτήρα τοὺς καθὼς καὶ τὸν τρόπο τῆς σκέψης, τῆς βούλησης καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τους στὸ παρὸν καὶ στὸ μέλλον. 
Ἡ κοινὴ μόρφωση, μὲ βάση κοινὲς ἀρετές, ἀξίες καὶ πρότυπα δημιουργεῖ καὶ τὶς ἀπαραίτητες καὶ ἐπικρατοῦσες παιδαγωγικὲς συνθῆκες γιὰ τὴν ὁμαλὴ καὶ γόνιμη συμβίωση τῶν....

15 Νοε 2017

Τί ἦταν ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος;

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου.
«ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ»
«Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῶ· Ἀκολούθει μοί. καὶ ἀναστᾶς ἠκολούθησεν αὐτῶ» (Μάτθ. 9,9).
Ἐάν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἐὰν κάποιος σᾶς πεῖ, ὅτι ἕνα κάρβουνο ἔγινε διαμάντι, ὅτι ἕνα σκουλήκι ἔγινε ἀετός, ὅτι ἕνας λύκος ἔγινε ἀρνί, θὰ τὸ πιστέψετε; Ἀσφαλῶς ὄχι. Διότι τὸ κάρβουνο, ὅπως βγαίνει ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς γής, μένει κάρβουνο, τὸ σκουλήκι μένει σκουλήκι καὶ ὁ λύκος μένει λύκος. Δὲν ἀλλάζει ἡ φύση τους.
Ἀλλ’ αὐτὸ ποὺ δὲν παρατηρεῖται στὸν φυσικὸ κόσμο, γίνεται στὸν ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο, στὸν κόσμο τῆς θείας χάριτος. Σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο γίνονται...

Μόρφου π.Νεόφυτος:"Οἱ πόλεμοι πού θά ξεκινήσουν, θά ἀναχαιτίσουν τήν κατεδάφιση τῆς Ρωμηοσύνης"

5.000 € στὸ 4ο παιδὶ ἀπὸ τὸν Δῆμο Γλυφάδας

Ὁ δήμαρχος Γ. Παπανικολάου στηρίζει ἔμπρακτα τούς πολυτέκνους.
Σὲ μία κίνηση πρωτίστως οὐσίας ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερου συμβολισμοῦ προχωρᾶ ὁ Δῆμος Γλυφάδας, ποὺ συνεχίζει νὰ ἀποδεικνύει ὅτι βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῶν πολιτῶν ποὺ ἔχουν ἀνάγκη καὶ ἔχουν πληγεῖ ἀπὸ τὰ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Συγκεκριμένα, προσφέρει μία τεράστια ἀνάσα σὲ νέες πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀρχίζοντας τὴ χορήγηση ἐφάπαξ βοηθήματος, ὕψους 5.000 εὐρώ (!), σὲ μητέρες ποὺ ἀποκτοῦν τέταρτο τέκνο, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἐπιπλέον τέκνο. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση θὰ ἦταν κάτι παραπάνω ἀπὸ σημαντικὸ νὰ βρεῖ μιμητές, καθὼς στὶς μέρες μας τὰ νέα ζευγάρια θεωροῦν βουνὸ ἀκόμη καὶ τὴ σκέψη νὰ...

14 Νοε 2017

Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ἕνα ἁμάρτημα τῶν νεοελλήνων: Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οὐμανισμοῦ ὡς ὑποκατάστατο τῆς Ἐκκλησίας!

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὶς 25/04 τοῦ 1983
Κἂν ὁλόκληρος δὲ λαὸς ἁμάρτῃ, οὐ νικᾷ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν. Ἐμοσχοποίησεν ὁ λαὸς, καὶ οὐκ ἀπέστη ὁ Θεὸς τῆς φιλανθρωπίας· ἠρνήσαντο οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ἑαυτὸν οὐκ ἠρνήσατο. Οὗτοι οἱ θεοί σου Ἰσραὴλ, εἰρήκασιν· καὶ πάλιν συνήθως ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, σωτὴρ αὐτῶν ἐγένετο. Καὶ οὐ μόνος δ’ ὁ λαὸς ἥμαρτε, ἀλλὰ καὶ Ἀαρὼν ὁ ἀρχιερεύς. Μωϋσῆς γάρ ἐστιν ὁ λέγων, Καὶ ἐπ’ Ἀαρὼν ἐγένετο ὀργὴ Κυρίου· καὶ ἐδεήθην, φησὶν, ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Εἶτα Μωϋσῆς μὲν αἰτῶν ὑπὲρ ἀρχιερέως ἁμαρτάνοντος, ἐδυσώπει τὸν Κύριον· Ἰησοῦς δὲ ὁ μονογενὴς, αἰτῶν ὑπὲρ ἡμῶν οὐ δυσωπεῖ τὸν Θεόν; Κἀκεῖνον μὲν διὰ τὸ πταισθὲν οὐκ ἐκώλυσεν ἐλθεῖν εἰς ἀρχιερωσύνην· σὲ δὲ ἐξ ἐθνῶν ἐλθόντα, κεκώλυκεν εἰσελθεῖν εἰς τὴν σωτηρίαν; Μετανόησον, ἄνθρωπε, λοιπὸν καὶ αὐτὸς ὁμοίως, καὶ οὐ κεκώλυταί σοι ἡ χάρις.
Ἀκόμη, λέγει, ὄχι μόνο ἄτομα ἀλλὰ καὶ λαὸς ὁλόκληρος ἀκόμη ἂν ἁμαρτήσει καὶ αὐτὸν ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ τὸν συγχωρήσει, διότι δεν νικοῦν τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ οἱ ἁμαρτίες ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ. Καὶ ἔχει τὸ παράδειγμα ἐδῶ τς μοσχοποιήσεως τοῦ Ἰσραήλ. Πρὶν προχωρήσω ὅμως γιὰ νὰ δοῦμε τὴν μοσχοποίηση τοῦ Ἰσραὴλ θὰ ‘θελα νὰ σᾶς ἔλεγα τὸ ἑξῆς.
Ἀλήθεια, ὁ λαὸς μᾶς αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχει πολλὲς ἁμαρτίες; Βέβαια κάθε λαὸς ἔχει ἁμαρτίες, ὄχι ὡς πρόσωπα ἀλλὰ ὡς λαός. Διότι ἔχει πάρα πολὺ σημασία αὐτό, τὸ νὰ δοῦμε ὄχι τὰ....

π. Ἀνανίας Κουστένης: Ἡ ὠφέλεια τῆς ταπείνωσης

Ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, τὸν ἔφτυσαν, τὸν ράπισαν, τοῦ φέρθηκαν σὰν νὰ εἶναι ὁ τελευταῖος ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς. Μᾶς ἔδειξε ὅτι αὐτὸς ὁ δρόμος ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπο. ("Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πράος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδία").  Ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ δέχεται τὴν ὑποτίμηση. Ὁ ταπεινὸς δὲν ἔχει νὰ πέσει ἀπὸ πουθενά, γιατί εἶναι κάτω ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ ὅλα καὶ γι' αὐτὸ σώζει ὅλους καὶ ὅλα. "Σήμερα στὴν ἐποχή μας ποὺ ὅλα εἶναι δύσκολα καὶ οἱ πάντες μας ὑποτιμοῦν καὶ μᾶς ὑποβιβάζουν εἶναι μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία νὰ μποῦμε στὴν ταπεινοφροσύνη".
epiaspalathon

Προθανάτεια ὁμολογία τοῦ Μητροπολίτου Μάνης κυροῦ Χρυσοστόμου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Τήν 8η Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ὅλων τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, κοιμήθηκε ὁ Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη Μητροπολίτης ἐπί Ἀρχιεπισκοπείας Σεραφείμ καί μάλιστα ἦταν ἡ τελευταία ἐκλογή τοῦ μακαριστοῦ ἐκείνου Ἀρχιεπισκόπου.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κορακίτης, πρίν γίνει Μητροπολίτης, ἦταν γνωστός σέ ὅλους μας, διότι ἐφημέρευε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου,
πού ΄ἦταν ὁ πρῶτος Μητροπολιτικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν, καί ὑπηρετοῦσε ὡς Γραμματεύς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γνωρίζαμε ὅλοι τήν εὐλάβειά του, τό ταπεινό του φρόνημα, τήν εὐγένεια τοῦ χαρακτήρα του, τόν ἀρχοντικό τρόπο ἐκφράσεώς του, ἀλλά καί τόν ἐκπληκτικό τρόπο μέ τόν ὁποῖον χειριζόταν τήν ἑλληνική γλώσσα, πού ὁμοίαζε μέ τήν γλώσσα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.
Προσωπικά ἐκτιμοῦσα τόν τότε Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Κορακίτη, ὅταν ὑπηρετοῦσα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ὡς Ἱεροκήρυξ καί Διευθυντής Νεότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί συνεργαζόμασταν γιά διάφορα ποιμαντικά θέματα τῆς ἁρμοδιότητός μου.
Ὅταν γίναμε καί οἱ δύο Ἀρχιερεῖς, σέ μιά συνοδική περίοδο συμπέσαμε ὡς Συνοδικοί Σύνεδροι καί ἔβλεπα τά χαρίσματά του, καθώς ἐπίσης τόν ὡραῖο τρόπο μέ τόν ὁποῖον διατύπωνε τίς ἀπόψεις του, μέ τήν χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, πού τό ἔκανε ἀνεπιτήδευτα. Στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδή μᾶς χώριζε μόνον ἕνας χρόνος ἐκλογῆς καί χειροτονίας μερικές φορές ἤμασταν πολύ κοντά στά....

Τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ

Ἡ Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς τίμησε τὸν Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλληνό. Γιὰ τὸν τιμώμενο μιλοῦν:
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός, Ἡγούμενος Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἀναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς, ὁ Κωνσταντῖνος Μπελέζος, Ἀν. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Λέων Μπράγκ, Δρ. Θεολογίας, Καθηγητὴς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Τὴν ἐκδήλωση κλείνει μὲ τὸν λόγο τοy ὁ τιμώμενος π. Γεώργιος.

13 Νοε 2017

Γονεῖς προσέφυγαν στὸ ΣτΕ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ σημαιοφόρων μέσω κλήρωσης


Στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας προσέφυγαν οἱ γονεῖς 7 ἀριστούχων μαθητῶν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ζητώντας νὰ καταργηθεῖ τὸ διάταγμα Γαβρόγλου, ποὺ προβλέπει ἐπιλογὴ τῶν σημαιοφόρων στὶς παρελάσεις μέσω κλήρωσης. Ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματικὸ τὸ σχετικὸ Προεδρικὸ Διάταγμα καὶ ὅτι παραβιάζει τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀναλογικότητας. Ὅπως ἀναφέρουν μεταξὺ ἄλλων στὴν προσφυγὴ τοὺς τὸ θέμα τῆς σημαίας δὲν μπορεῖ νὰ ρυθμίζεται κατὰ τὴν ἑκάστοτε βούληση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ εἰδικὰ ὅταν ἡ νομοθετικὴ ρύθμιση μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ χαρακτήρα «πολιτικοιδεολογικό», ὅπως ἐπίσης ὅτι μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ νομοθετικὸ πλαίσιο (νόμος 1566/1985) καθορίζονται οἱ ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἑλληνόπουλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ρητὰ ἀναφέρεται καὶ ἡ πίστη πρὸς τὴν πατρίδα, στοιχεῖο τῆς ὁποίας καὶ μάλιστα ἄκρως βασικό, εἶναι καὶ ἡ Ἑλληνικὴ σημαία. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα, οἱ γονεῖς γιὰ νὰ καταδείξουν τὴν σημασία τῆς σημαίας κάνουν εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν...

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Γιὰ κάθε ἕναν βιβλιοφάγο, γιὰ κάθε ἐραστὴ τοῦ βιβλίου, ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς πὼς ἡ ζωή του θὰ χωριστεῖ, σὲ πρὸ καὶ μετὰ Χρυσοστόμου ἐποχή, ἐὰν ἀξιωθεῖ τῆς μέγιστης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, νὰ γνωρίσει τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν τρισμακάριστον καὶ παμμακάριστον, αὐτὸν ποὺ οἱ Πατέρες τὸν ὀνόμασαν:
«Ὁ μέγας τς οἰκουμένης διδάσκαλος», « τς Ἐκκλησίας διδάσκαλος», «Ὁ νέος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», « τς Ἐκκλησίας φωστὴρ καὶ ποιμήν, « τς θείας εὐσπλαχνίας μιμητὴς καὶ ἐγγυητής», «Ὁ ἀληθής του Θεοῦ ἄνθρωπος καὶ γνήσιος κῆρυξ τῆς μετανοίας». «Τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ καὶ στόμα τοῦ Παύλου»• καὶ κατὰ τὸν συλλογισμὸ καὶ τὸ κοινὸ ἀπόφθεγμα, ποὺ λέγει: «Ἐὰν τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ στόμα τοῦ Παύλου, τὸ στόμα τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι Χριστοῦ καὶ Παύλου». Καὶ κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «εἶναι ὁ διδάσκαλος τῶν διδασκάλων».
Γράφτηκε ἐπίσης, πὼς ἐὰν ἐξαφανίζονταν μὲ κάποιο τρόπο ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ μόνο οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου θὰ ἔφθαναν γιὰ νὰ....

12 Νοε 2017

Ἡ Ἐσθονία "παγώνει" τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες λόγω κενῶν ἀσφαλείας!

Τὶς ταυτότητες τῶν κατοίκων της ἀναγκάστηκε νὰ “παγώσει” ἡ Ἐσθονία, ὕστερα ἀπὸ εὕρεση κενοῦ ἀσφαλείας, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σὲ ὑποκλοπὴ ταυτότητας. Ὡς γνωστόν, ἡ Ἐσθονία ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ ἔχουν μεταφέρει πολλὲς διαδικασίες τους online. Ἡ ταυτότητα τῶν κατοίκων χρησιμεύει γιὰ τὶς περισσότερες διεκπεραιώσεις ὅπως ἡ online πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, στὴν online ψηφοφορία καὶ στὸ web banking. Αὐτὸ ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ τὰ διάφορα πλεονεκτήματα, μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ μειονεκτήματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτά, ἀφορᾶ στὴν εὕρεση κενοῦ ἀσφαλείας στὸ τσὶπ τῆς ταυτότητας, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σὲ ὑποκλοπὴ τῶν στοιχείων τοῦ χρήστη ἂν τὸ ἀντιλαμβανόταν καὶ τὸ ἐκμεταλλευόταν κάποιος κυβερνοεγκληματίας.
Ἀπὸ τὸ κενὸ ἐπηρεάζονται 760.000 ἄτομα, σχεδὸν ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.