26 Σεπ 2017

"Ἀλλά, χριστιανοί μου, τί βιβλία Θρησκευτικῶν μαθημάτων εἶναι αὐτές οἱ παλιοφυλλάδες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, πού κυκλοφοροῦν στά παιδιά μας ἀπό ἐφέτος;"

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΡΑΥΓΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
1. Ἀδελφοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, τά κηρύγματα τά ὁποῖα σᾶς ἀπευθύνω κάθε Κυριακή ἀναφέρονται στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Παρακαλῶ νά τά παρακολουθεῖτε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατί πρέπει νά μάθουμε τό τί πιστεύουμε. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ὅμως, ἀδελφοί, τό σημερινό μου κήρυγμα νά ἀναφέρεται σέ ἕνα ἄλλο σοβαρό θέμα, γιά τό ὁποῖο δέν πρέπει νά σιωπήσουμε, γιατί ἡ σιωπή μας θά εἶναι ἀδιαφορία, πού γιά μᾶς τούς ἱερεῖς συνιστᾶ μεγάλη ἁμαρτία. Ναί! Πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά ἄνομα καί παράνομα πού διαπράττονται στήν χώρα μας. 
Τά χρόνια πού ζοῦμε, ἀδελφοί, εἶναι χρόνια δύσκολα καί πονηρά• ζοῦμε σέ «πονηρές ἡμέρες», ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. 5,16). Ἡ ἁμαρτία ἔχει πληθυνθεῖ. Αὐτό βέβαια γιά μᾶς, πού μελετᾶμε τήν Ἁγία Γραφή, δέν πρέπει νά μᾶς ξενίζει. Γιατί ὅπως στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή ὑπῆρχαν δύο ρεύματα, τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, ἔτσι καί στήν σημερινή μας ἐποχή, συμβαίνει τό ἴδιο. Καί ὅσο περνοῦν τά χρόνια τό κακό γίνεται περισσότερο κακό, ἀλλά καί ἡ ἀρετή αὐξάνεται καί αὐτή (βλ. Ἀποκ. 22,11). Καί ὅπως βλέπουμε σήμερα πολλούς νά....

Τὸ 93% τῶν Κούρδων τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας

Σχεδὸν τὸ 93% ἐξ ὅσων συμμετεῖχαν στὸ δημοψήφισμα ποὺ διεξήχθη τὴ Δευτέρα στὸ ἰρακινὸ Κουρδιστάν τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τὸ Ἰράκ, μεταδίδουν κουρδικὰ ΜΜΕ ἐπικαλούμενά τα ὡς τώρα ἀποτελέσματα. Σύμφωνα μὲ τὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο Rudaw, ἔχουν καταμετρηθεῖ μέχρι στιγμῆς περίπου 282.000 ψῆφοι ἀπὸ τὰ συνολικὰ 3,3 ἑκατομμύρια.
Μὲ βάση τα ὡς τώρα ἀποτελέσματα μόλις τὸ 2% τῶν ψηφοφόρων στὴν πόλη Ἀμαντίγια τάχθηκε ἐναντίον τῆς ἀνεξαρτησίας, ἐνῶ τὸ «ναὶ» συγκέντρωσε τὸ 99% τῶν ψήφων στὴν Ἄκρι, τὸ 96% στὴ Σακλάουα, τὸ 95% στὴ Χαλάμπτζα, τὸ 90% στὴν Κάλαρ, ἐνῶ τὸ ποσοστὸ ἐκείνων ποὺ ἐναντιώθηκαν στὴν ἀνεξαρτησία ἔφθασε τὸ....

«Ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν μιλάη, γιά νά μήν ἔρθη σέ ρήξη μέ τό κράτος, τότε ποιός θά μιλήση;»

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, σ. 37.
Ἄν οἱ Χριστιανοί δέν ὁμολογήσουν, δέν ἀντιδράσουν, αὐτοί θά κάνουν χειρότερα. Ἐνῶ ἄν ἀντιδράσουν, θά τό σκεφθοῦν. Ἀλλά καί οἱ σημερινοί Χριστιανοί δέν εἶναι γιά μάχες. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦταν γερά καρύδια· ἄλλαξαν ὅλο τόν κόσμο. Καί στήν
βυζαντινή ἐποχή μιά εἰκόνα ἔβγαζαν ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀντιδροῦσε ὁ κόσμος. Ἐδῶ ὁ Χριστός σταυρώθηκε, γιά νά ἀναστηθοῦμε ἐμεῖ§ς, καί ἐμεῖς νά ἀδιαφοροῦμε! Ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν μιλάη, γιά νά μήν ἔρθη σέ ρήξη μέ τό κράτος, ἄν οἱ μητροπολίτες δέν μιλοῦν, γιά νά τά ἔχουν καλά μέ ὅλους, γιατί τούς βοηθᾶνε στά Ἱδρύματα κ.λπ., οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι ἄν δέν μιλοῦν, γιά νά μήν τούς κόψουν τά ἐπιδόματα, τότε ποιός θά μιλήση;»

«... Καί τό αἷμα ἐκ χειρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω»

Ἀκούγαμε στό ραδιόφωνο αὐτές τίς ἡμέρες ὅτι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, γιά νά προωθήσει τίς συναλλαγές μέ πλαστικό χρῆμα (φαίνεται ὅτι ὁ κόσμος δέν ἀνταποκρίνεται στό βαθμό, πού περίμεναν), θά ὀργανώνει «λοταρίες» (ἔτσι ἀκριβῶς τίς ὀνόμαζε τό Δελτίο Τύπου), στίς ὁποῖες ἀπό τό σύνολο τῶν συναλλασσομένων μέ κάρτες θά ἐπιλέγονται διά κληρώσεως χίλιοι κάθε φορά, οἱ ὁποῖοι θά κερδίζουν ἀπό χίλια εὐρώ ἕκαστος!
Ἔχουμε λοιπόν ἕνα κράτος πού ἐκπίπτει σέ καζίνο. Καί μάλιστα μέ κυβέρνηση «τῆς γιά πρώτη φορά ἀριστερᾶς». Μπροστά στό ἀπίστευτο κατάντημα πού βιώνουμε ὡς κοινωνία καί τή σχεδιασμένη ἐκθεμελίωση τῶν πάντων, διερωτᾶται κάθε πιστός: Τί σκέπτεται ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας καί παραμένει νωθρή, ἀπαθής καί ἄβουλη; Μήπως ἔτσι διευκολύνει τήν κατεδάφιση;
Τί νά πεῖ κανείς γιά τή διαφήμιση, παραδείγματος χάριν, τῆς ὁμοφυλοφιλίας στά σχολεῖα μέσῳ τοῦ προγράμματος τῶν «ἔμφυλων ταυτοτήτων»;
Τί νά πεῖ γιά τήν προδοσία πού συνετελέσθη στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
Τί νά πεῖ γιά τήν οὐσιαστική κατάργηση τοῦ....

25 Σεπ 2017

Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ἱδρύθηκε μιὰ νέα χώρα ποὺ θὰ λέγεται Κουρδία τότε θὰ ἐπιστρέψετε πίσω χωρὶς πόλεμο

Ἰράκ: Ἄρχισε ἡ ψηφοφορία γιὰ τὸ κουρδικὸ δημοψήφισμα

Ἡ ψηφοφορία ἄρχισε γιὰ τὸ σημερινὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία ποὺ ὀργανώνει ἡ Κουρδικὴ Περιφερειακὴ Κυβέρνηση (KRG) στὰ βόρειά το Ἰράκ, πάρα τοὺς φόβους ποὺ ἐκφράζονται διεθνῶς, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ αὐτὸ νὰ ἔχει στὴν περιφερειακὴ ἀσφάλεια τόσο τῆς περιοχῆς, ὅσο καὶ τῆς εὐρύτερης Μέσης Ἀνατολῆς.  Τὰ ἐκλογικὰ τμήματα ἄνοιξαν στὶς 08:00 τοπικὴ ὥρα, ἐνῶ θὰ παραμείνουν ἀνοιχτὰ μέχρι τὶς 18:00. Τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα ἀναμένεται ν΄ ἀνακοινωθεῖ μέσα σὲ 72 ὧρες. 

Τὸ δημοψήφισμα ἀναμένεται μὲ ἄνεση νὰ εἶναι ὑπὲρ τοῦ «ναὶ» γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία, ἐνῶ δὲν ἔχει δεσμευτικὸ χαρακτήρα. Ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ....

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ

Ἁγ. Παΐσιος: «Ὁ κόσμος θέλει νὰ ἁμαρτάνη καὶ θέλει τὸν Θεό καλό. Αὐτός νὰ μᾶς συγχωράη καὶ ἐμεῖς νὰ ἁμαρτάνουμε»

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α’ «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη» - 24 -
Οἱ ἀπομακρυσμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Θεό πάντα ἀπαρηγόρητοι βρίσκονται καὶ διπλά βασανίζονται. Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸν Θεό καὶ στὴν μέλλουσα ζωή, ἐκτός ποὺ μένει ἀπαρηγόρητος, καταδικάζει καὶ τὴν ψυχή τοῦ αἰώνια. Σὲ ὅποιο ἀφεντικό δουλεύεις, ἀπὸ ἀτό θὰ πληρωθῆς. Ἄν δουλεύης στὸ μαῦρο ἀφεντικό, σοῦ κάνει τὴν ζωή μαύρη ἀπὸ ἐδῶ. Ἄν δουλεύης στὴν ἁμαρτία, θὰ πληρωθῆς ἀπὸ τὸν διάβολο. Ἄν ἐργάζεσαι τὴν ἀρετή, θὰ πληρωθεῖς ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ ὅσο ἐργάζεσαι στὸν Χριστό, τόσο θὰ λαμπικάρεσαι, θὰ ἀγάλλεσαι. Ἀλλά ἐμεῖς λέμε:...

24 Σεπ 2017

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης χρησιμοποιοῦσε ἕναν ψαλμό γιὰ καθεμιὰ περίπτωση

Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν, κατὰ τὸν Ὅσιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, σὰν ἱερέας ποὺ ἦταν, χρειαζόταν νὰ διαβάζει εὐχὲς γιὰ διάφορες περιπτώσεις. Οἱ εὐχὲς ὅμως τοῦ Εὐχολογίου δὲν ἀρκοῦσαν, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλὲς περιπτώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπῆρχε ἀνάλογη εὐχή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος χρησιμοποιοῦσε ὅλους τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Ψαλτηρίου, ὁρίζοντας ἕναν ψαλμό, γιὰ καθεμιὰ περίπτωση.
Αὐτὴ τὴ χρήση τοῦ Ψαλτηρίου σύμφωνα μὲ τὸν Ὅσιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη, παραθέτουμε ὡς μιὰ κατάσταση ποὺ ἐξηγεῖ σὲ ποιὲς περιπτώσεις ἐνδείκνυται ὁ κάθε ψαλμός.

ΨΑΛΜΟΙ:
  1. Ὅταν φυτεύουν δένδρα ἢ ἀμπέλι, γιὰ νὰ καρποφορήσουν. 
  2. Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πηγαίνουν σὲ συνέδρια. 
  3. Γιὰ νὰ φύγει ἡ κακία ἀπὸ ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν ἄδικα τοὺς συνανθρώπους τους. 
  4. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, ποὺ ἀρρώστησαν ἀπὸ μελαγχολία ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν σκληρόκαρδων ἀνθρώπων. 
  5. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ πληγωμένα, χτυπημένα μάτια ἀπὸ κακὸ ἄνθρωπο. 
  6. Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τὸν μαγεμένο ἄνθρωπο. 
  7. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν ἀπὸ φοβία ἀπὸ τὶς φοβέρες καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν κακῶν ἀνθρώπων. 
  8. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν κακὸ ἀπὸ δαίμονες ἢ ἀπὸ πονηροὺς ἀνθρώπους... 

Ἡ Θεσσαλονίκη θὰ φιλοξενήσει τὸ πανευρωπαϊκὸ gay pride τὸ 2020!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἡ ἀδιάλειπτη σιωπὴ ἐκ μέρους τῶν ταγῶν μας ἔχει τὰ ἀποτελέσματά της! Οἱ πνευματικὲς (;) ἐνοριακὲς ὁμιλίες περιορίζονται πλέον σὲ ἀναφορὲς γιὰ τὴν ἀγάπη στὰ ζῶα, στὸν περιβάλλον, τὴν ἀνεκτικότητα στὸ διαφορετικὸ καὶ πάει λέγοντας! Ψάχνουμε νὰ βροῦμε λόγο ρωμαίικο μὲ δυναμισμὸ καὶ παρρησία γιατί ξέρουμε ὅτι ἡ Πατρίδα μας κουβαλᾶ μιὰ ἱστορία ὑγιοῦς ἀντιδράσεως σὲ ὅ,τι βλαπτικὸ γιὰ τὴν Ψυχή μας! Ἂν δὲν ἀφυπνιστοῦμε ἡ ὁλοκληρωτικὴ ὑποδούλωση τοῦ Πνεύματος δὲν ἀργεῖ!

Στὸ Thessaloniki Pride ἀνέθεσαν τὴ διοργάνωση τοῦ EuroPride 2020 οἱ ἐκπρόσωποι τῶν εὐρωπαϊκῶν Prides σὲ ψηφοφορία ποὺ ἔγινε στὴν ἐτήσια συνέλευσή τους στὸ Γκέτεμποργκ τῆς Σουηδίας. Τὸ EuroPride εἶναι τὸ κεντρικὸ φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας στὴν Εὐρώπη ποὺ προωθεῖ τὴν ἰσότητα, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὁρατότητα τῶν LGBTI (γκέι, λεσβιῶν, ἀμφί, τράνς, ἴντερσεξ) κλπ., ποῦ φιλοξενεῖται κάθε χρόνο σὲ διαφορετικὴ εὐρωπαϊκὴ πόλη.
Ὁ θεσμὸς τοῦ EuroPride ξεκίνησε τὸ 1992 καὶ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ φιλοξενηθεῖ στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη. Ἡ Θεσσαλονίκη ἐπικράτησε τελικὰ ἄνετα ἔναντί τν τριῶν ἀνθυποψηφίων της, τοῦ Ἀμβούργου, τοῦ Μπέργκεν καὶ τῶν Βρυξελλῶν. Στὴν ἐπικράτηση αὐτὴ συνέβαλε τὸ γεγονὸς ὅτι....

23 Σεπ 2017

Τὸ ἤξερες ὅτι εἶσαι σκοταδιστὴς καὶ μισαλλόδοξος ἂν δὲν θὲς νὰ διδαχθεῖ τὸ Κοράνι τὸ παιδί σου;

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Τάδε ἔφη ἡ Γενικὴ Γραμματέας Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης κ. Μαρία Γιαννακάκη στὸν λογαριασμό της στὸ Twitter! Ἐμεῖς ἐπεκτείνουμε τὴν πρότασή της καὶ εἰσηγούμεθα τὴν δημιουργία κατάλληλου νομοθετικοῦ πλαισίου γιὰ ἀφαίρεση τῆς ἐπιμέλειας τέκνων διὰ τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ ἀπ' ὅσους γονεῖς τὰ ἀνατρέφουν κατὰ τὴν Παράδοση τοῦ Γένους μας! Δὲν εἶναι δυνατὸν ἐν ἔτει 2017 νὰ γαλουχοῦνται τὰ παιδιά μας μὲ Παπαδιαμάντη, Ἅγιο Κοσμᾶ Αἰτωλό, Μακρυγιάννη καὶ τὰ παραδείγματα τῶν Ἐθνομαρτύρων καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας! Κι αὐτὸ γιατί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ ἀφυπνιστοῦν οἱ συνειδήσεις τους καὶ νὰ ἀποτινάξουν τὴν πνευματικὴ σκλαβιὰ ποὺ ἔχει ἐνσκήψει στὴν Πατρίδα μας! 

Μάθημα Θρησκευτικῶν: Ἀντιδρᾶ ἕνας λεβέντης Δήμαρχος ἀλλὰ σιωπᾶ συναινετικά ἡ Ἱεραρχία! Τί συμβαίνει;

Ἡ Δράμα καὶ τὸ σύγχρονο ἐκκλησιαστικὸ δράμα
Ὁ δήμαρχος τῆς ἀκριτικῆς Δράμας, διερμηνεύοντας τὴ θέληση καὶ τὸ φρόνημα τῆς πλειοψηφίας τῶν συμπολιτῶν του, ἀπέστειλε μία εὐγενικὴ μεν, πεπαρρησιασμένη δέ, ἐπιστολή στον ὀλετήρα τῆς πάλαι ποτὲ Ἐθνικῆς μας παιδείας (ποὺ διὰ τὰς ἁμαρτίας μας κατέχει τὸ σχετικὸ ὑπουργικὸ θῶκο), μὲ αἰτία καὶ ἀφορμὴ τὴ διδακτέα ὕλη τῶν "νέων Θρησκευτικῶν" τς Δ' Τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ποὺ ὑπηρετεῖ ἄριστα καὶ ἀποδοτικά το συγκρητιστικὴς ὑφῆς πανθρησκειακὸ "ἰδεῶδες" συντελώντας, κὰτ αὐτὸν τὸν τρόπο, στὴ θρησκευτική, ἐθνικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἰσοπέδωση καὶ ὁμογενοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἡ ἐν λόγω ὁμολογιακὴ παρέμβαση ἀποτελεῖ ὄαση ἐν μέσω τῆς αὐχμηρᾶς ἐρήμου τοῦ συγχρόνου ὠχαδελφισμοῦ, ραγιαδισμοῦ, δενμεμελισμοῦ ποὺ ἐν πολλοῖς διατρέχει τὴ δομὴ τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας, ἀπὸ κεφαλῆς ἕως καὶ ποδῶν αὐτῆς, καὶ διαμορφώνει καὶ χαρακτηρίζει τὴν ὄλη  στάση  καὶ συμπεριφορὰ της ἀπέναντί σε ἀκανθώδη, φλέγοντα καὶ ζέοντα ζητήματα ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἐθνικοθρησκευτικὴ μας ὑπόσταση καὶ....

Πουλάκης (ΣΥΡΙΖΑ): Νὰ καταργηθεῖ ἡ προσευχὴ στὰ σχολεῖα!

«Εἶναι κατάλοιπο τῆς ἀντίληψης "Ἑλλάς, Ἑλλήνων, Χριστιανῶν» δηλώνει ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ ζητᾶ τὸ κράτος νὰ ἀποκτήσει σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις «κοσμικὰ χαρακτηριστικὰ» Τὴν «ἔχθρα» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατὰ τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα ἐπαναφέρει στὸ προσκήνιο ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Κώστας Πουλάκης ζητώντας τὴν κατάργησή της.  ΓΓ τοῦ ΥΠΕΣ ὑποστηρίζει σὲ συνέντευξή του στὴ Βραδυνῆ ὅτι ἡ σχολικὴ προσευχὴ εἶναι «κατάλοιπο μιᾶς ἀπολύτως ἀντιδραστικῆς ἀντίληψης περί… "Ἑλλάδος Ἑλλήνων Χριστιανῶν"». 
Ἐπιμένοντας στὴ γραμμὴ τοy ὅλοι ἴσοι κάνει λόγο γιὰ ἀνάγκη «τὸ κράτος σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις ἐπιτέλους νὰ.....

Ἕλληνα ξύπνα. Ἦρθε ἡ ὥρα. Ἀντίσταση τώρα!

Τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γεν. Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
Ἡ διανομὴ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στοὺς μαθητὲς/τριες τῶν ἑλληνικῶν  σχολείων τῶν νέων βιβλίων-«Φακέλων μαθητὴ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, συνιστᾶ τὸν ἀπόλυτο διασυρμὸ-ἐξευτελισμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, διότι διαμέσου αὐτῶν τῶν «Φακέλων» οὐσιαστικά:
1. H Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία αὐτοπαραιτεῖται πλέον ἀπὸ τὸ δικαίωμά της νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἡ Ἐκκλησία, ἐκχωρώντας στὴν πολιτεία τὸ δικαίωμα ἀφενὸς νὰ τὴν χαρακτηρίζει ὡς μία των Θρησκειῶν καὶ  ὄχι ὡς τὴν Ἐκκλησία, τὴν κατέχουσα τὴν μόνη ἐξ Ἀποκαλύψεως Ἀλήθεια καὶ ἀφετέρουνα διδάσκει, νὰ κατηχεῖ καὶ νὰ προπαγανδίζει τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς μαθητὲς/τρίες μὲ πολυθρησκειακὴ διδασκαλία ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τὸ διαθρησκειακὸ πνεῦμα, τὴ σύγχυση καὶ τὸν συγκρητισμό.
2. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὑποταγμένη καὶ....

Συνάντηση Ποταμιοῦ μὲ τὴν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα!

 συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ πρωτοβουλία τοῦ Ποταμιοῦ στὸ πλαίσιο τῆς ἐπικείμενης συζήτησης στὴ Βουλὴ γιὰ τὸ νομοσχέδιο ποὺ ἀφορᾶ τὴ «νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου»
«Εἴμαστε μαζί σας καὶ αὐτὸ τὸ ἔχουμε ἀποδείξει στὴν πράξη . Καὶ ἡ προηγούμενη ζωὴ μας τὸ μαρτυρὰ αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἡ μέχρι τώρα πορεία μας στὴν πολιτική. Δὲν θὰ προδώσουμε τὰ πιστεύω μας καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ δίνουμε τὴ μάχη γιὰ τὰ ἀτομικὰ καὶ κοινωνικὰ δικαιώματα καὶ στὴ Βουλὴ ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνία. Ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε σὲ μιὰ πολιτικὴ Δευτέρα Παρουσία. Ἡ ζωὴ ἐξελίσσεται τώρα, ἄρα ἂν μποροῦμε νὰ διορθώσουμε κάτι θὰ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε» τόνισε ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης σὲ συνάντησή του μὲ ἐκπροσώπους φορέων καὶ συλλογικοτήτων τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς στὸ....

22 Σεπ 2017

Συνάντηση Μητσοτάκη μὲ ΛΟΑΤΚΙ ὀργανώσεις τὸν Ἰούλιο γιὰ νὰ προετοιμάσει τὸ ἔδαφος!

Μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, συναντήθηκαν στὶς 11 Ἰουλίου 2017 οἱ ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφισεξουαλικοί, τρασέξουαλ, κουηρ, Ἰντερσεξ) ὀργανώσεις, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ ἴδιου.
Στὴ συνάντηση συμμετεῖχαν οἱ ὀργανώσεις: Οἰκογένειες Οὐράνιο Τόξο, Colour Youth, Athens Pride, Thessaloniki Pride, Ὁμοφυλοφιλικὴ Λεσβιακὴ Κοινότητα Ἑλλάδας (ΟΛΚΕ), Πολύχρωμο Σχολεῖο, Ὑπερήφανοι Γονεῖς καὶ Σωματεῖο Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν.
Στὰ πλαίσια τῆς συνάντησης, ὁ κ. Μητσοτάκης συμφώνησε ὄτι τα ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν πρέπει νὰ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο πλειοψηφικῆς ἀντιμετώπισης. Ταυτόχρονα δεσμεύτηκε γιὰ τὴν ὑπερψήφιση ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴ Νομικὴ Ἀναγνώριση Ταυτότητας Φύλου καὶ τὴν ἐπίσημη δημοσίευση τῶν θέσεων τοῦ κόμματος γιὰ τὰ....

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων δὲν θὰ ὑποδέχεται ὅσους πολιτικοὺς τοποθετηθοῦν ὑπὲρ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου!

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΑΞΕΩΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, συναχθήκαμε σήμερα 21-9-2017 ἐν ὄψει τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ. Πλήν τῆς συζητήσεως περί τήν Πολιοῦχον τῶν Κυθήρων Θεομήτορα, τήν σύναξή μας ἀπασχόλησαν τρία προβλήματα ἀναφορικά μέ νευραλγικά θέματα τῆς κρίσιμης ἐποχῆς μας.
1ον Παρακαλοῦμε ἐκτενῶς τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία καί τήν Ἀνώτατη Πολιτική μας ἡγεσία νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τά μαθήματα τῶν Θρησκευτικῶν, τῆς Γλώσσας καί τῆς Ἱστορίας, τόσο στήν Στοιχειώδη, ὅσο καί στήν Μέση Ἐκπαίδευση. Εἰδικώτερα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νά παραμείνει μάθημα πού καλλιεργεῖ (χωρίς νά ἐξαναγκάζει) τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική συνείδηση τῶν μαθητῶν καί ὄχι νά εὐνοεῖ τήν πολυθρησκευτικότητα.
2ον Ἡ καθυστερημένη πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων γιά ἐκπαιδευτικούς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως τῆς νήσου μας ἐπιβάλλει τήν ταχεῖα διαδικασία διορισμοῦ ἀναπληρωτῶν.
3ον Ἡ ἀτυχής δήλωση ἀπό ἡγετικά πρόσωπα τοῦ Κυβερνητικοῦ χώρου, ἀλλά καί ἀπό ἐκλεγμένα μέλη τῆς....

21 Σεπ 2017

Σὲ 22 ἀπὸ τὶς 29 εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὁμολογιακό!

Τοῦ Ματθαίου Τσιμιτάκη 
Τὰ Θρησκευτικὰ στὴν Εὐρώπη
Ἡ συζήτηση γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν δὲν ἀπασχολεῖ μόνο τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ἔχουν δοθεῖ ἕως σήμερα ποικίλλουν πολὺ πέραν τῆς διάκρισης ἀνάμεσα στὴ θρησκειολογικὴ καὶ τὴν κατηχητικὴ θέση ποὺ πόλωσαν τὴ συζήτηση στὴ χώρα μας.
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τὴ χαρτογράφηση τοῦ μαθήματος σὲ 29 χῶρες, ποὺ ἔκανε γιὰ λογαριασμό του ἡ θεολόγος ἐκπαιδευτικὸς κ. Ὄλγα Γριζοπούλου, δὲν ὑπάρχει ἑνιαία γραμμὴ γύρω ἀπὸ τὸ θέμα, ἀκόμα καὶ σὲ κοινωνίες οἱ ὁποῖες προσομοιάζουν στὴν ἑλληνική, ὅπως ἡ ἰρλανδικὴ ἢ ἡ ἰταλική. Σὲ 22 ἀπὸ τὶς 29 εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὸ μάθημα διδάσκεται μὲ ὁμολογιακὸ (κατηχητικὸ) τρόπο, ἐνῶ μόνον σὲ 7 προτιμᾶται ὁ θρησκειολογικὸς καὶ συγκεκριμένα στὶς: Ἀγγλία, Δανία, Ἐσθονία, Οὐαλλία, Σκωτία, Σλοβενία καὶ Σουηδία.
Τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα ἀπευθύνεται καταρχὴν σὲ μέλη τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας μὲ σκοπὸ νὰ....

Ἡ ἁγιαστικὴ καὶ σωστικὴ δύναμη τῆς μελέτης τῶν ψυχωφελῶν βιβλίων, κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
     Στὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου "ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ" καὶ στὸ εἰσαγωγικό του κείμενο μὲ τίτλο: "Τοῖς ἀναγινώσκουσιν",  ὁ ἅγιος ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὴν ἀνάγκη τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν καὶ γενικά των ψυχωφελῶν βιβλίων.  Δὲν δικαιολογεῖ αὐτὴν τὴν ἀμέλεια καὶ ἀντικρούει τὶς συνήθεις «διαχρονικὲς» προφάσεις, οἱ ὁποῖες προβάλλονται, μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ πολὺ διδακτικό. Τονίζει τὴ σοβαρότητα τοῦ  πράγματος καὶ τὶς πνευματικὲς συνέπειες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Φέρνει δὲ ὡς ἀπλανῆ μάρτυρα σὲ ὅλα αὐτά, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο. 
     Ὀφείλουμε νὰ μελετοῦμε πολύ, ἰδιαίτερα σήμερα, ποὺ οἱ καιροὶ εἶναι ἄκρως πονηροὶ καὶ προσβάλλεται ἡ πίστη, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ὑπεύθυνα πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὴν ὕπουλη παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος σαρώνει τὰ πάντα, "εὐθείας ποιῶν τὰς τρίβους τοῦ ἀντιχρίστου" καὶ μὲ τὶς ἄνομες παραχωρήσεις στὰ θελήματα τοῦ δόλιου Καίσαρα, ἔγινε πλέον ἡ ζωὴ μας «ἀχρίστιανη». Μελετώντας, θὰ εἴμαστε ἀσφαλισμένοι μὲ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων, γιὰ νὰ μὴν πέσουμε στὶς....

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) χαιρετίζει τὴν πρωτοβουλία τῶν γονέων ποὺ ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα τὰ ἀντορθόδοξα «βιβλία» τῶν Θρησκευτικῶν

Δελτίο τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων χαιρετίζει θερμὰ τὴν αὐθόρμητη, θαρραλέα, ὁμολογιακή, ἀγωνιστική και ακτιβιστικη πρωτοβουλία τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γονέων καὶ κηδεμόνων τῶν μαθητῶν/τριῶν των σχολείων τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα, τοὺς «Φακέλους τοῦ μαθητῆ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», ζητώντας νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ τοὺς τὴν πίστη τοὺς ἀνόθευτη χωρὶς μείξεις καὶ χυλοποιήσεις μὲ ξένες θρησκεῖες.
Οἱ γονεῖς, προφανῶς, ἀντιδροῦν μὲ αὐτὸν τον πρωτοφανὴ καὶ ἐπαναστατικὸ τρόπο στην αὐταρχικὴ καὶ ἀντιδημοκρατικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὁποῖο, περιφρονώντας  ἐπιδεικτικά τα ὀρθόδοξα χριστιανικὰ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, προχώρησε στὴν ἔκδοση καὶ διανομὴ στοὺς μαθητὲς/τριες τῶν «Φακέλων τοῦ μαθητῆ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», τὸ περιεχόμενο τν ὁποῖων ειναι πολυθρησκειακὸ καὶ συγκρητιστικὸ καί, συνεπῶς, ἀντισυνταγματικό, ἀντιπαιδαγωγικὸ καὶ....

Στάρετς Σέργιος: "Ὅλοι οἱ ψυχικὰ ἀσθενεῖς ἔχουν ὡς κέντρο τὸν ἑαυτό τους, ὁ ἐγωισμός εἶναι ἡ αἰτία τῆς κατάθλιψης"


Ἕνας ἀκόμη σύγχρονος Στάρετς, ὁ Στάρετς Σέργιος, συμφωνεῖ μέ τά λεγόμενα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου καί τοῦ Γέροντος Παϊσίου, πού μόλις παρουσιάσαμε: «Στὴ βάση τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν», παρατηρεῖ ὁ Στάρετς Σέργιος, «βρίσκεται ἡ ὑπερηφάνεια. Θεμέλιο τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν εἶναι ἡ θεώρηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς κέντρου τῶν πραγμάτων. Ὅλοι οἱ ψυχικὰ ἀσθενεῖς ἔχουν ὡς κέντρο τὸν ἑαυτό τους». Ἐδῶ ὁ Γέροντας ταυτίζεται πλήρως μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, πού ὁμιλεῖ γιά τόν ἐγωισμό ὡς αἰτία τῆς κατάθλιψης. Καί συνεχίζει: «Αὐτό, βεβαίως, δέν σημαίνει ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι ὑπεύθυνοι για τὴν ἀσθένειά τους. Ἡ ὑπερηφάνεια, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα πάθη, ἔχουν στο ἄτομο ποικίλες προελεύσεις: τὴν προσωπικὴ βούληση, ἀλλὰ καὶ τὴν...

Ἀββᾶς Ἰσαάκ: "Προσπάθησε νά βρεῖς ἡσυχία, οἱ δουλειές δέν τελειώνουν ποτέ"

Τά πολλά ὑλικά πράγματα δένουν τόν ἄνθρωπο στήν γῆ αὐτή, καί δέν τόν ἀφήνουν νά δεῖ τήν Αἰώνια Βασιλεία. Ἡ ἀφθονία τῶν πραγμάτων εἶναι ἐχθρός τῆς ἐγκράτειας. Εἰναι εὐτυχισμένος ἐκεῖνος πού προσπαθεῖ νά βρεῖ ἡσυχία γιά νά ἔλθει σ'ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πολλές ἐργασίες. Γιατί ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος θά ἔχει δουλειές καί δέν θά σταματήσουν ποτέ. Βέβαια, καί ἡ ἐργασία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν προκοπή τῆς ψυχῆς. Οἱ Πατέρες μάλιστα ὁρίζουν ὅτι οἱ ἀρχάριοι στήν πνευματική ζωή πρέπει νά καταγίνονται πολύ μέ τή σωματική ἐργασία, γιά νά μή τούς πειράζει ὁ σατανᾶς, χωρίς φυσικά νά παραλείπουν καί τήν προσευχή. Καί προσευχή καί ἐργασία. Νά μήν ἀμελεῖς τίς μετάνοιές σου, γιατί αὐτό φοβίζει τόν σατανᾶ. Νά γνωρίζεις ὅτι θά σέ πολεμήσουν πολύ οἱ δαίμονες, ὅταν ἀρχίζεις νά προσκυνᾶς τόν Θεό σου. Κανένα πρᾶγμα στόν πνευματικό ἀγώνα δέν εἶναι ἀνώτερο ὅσο ἡ ἀσκητική προσπάθεια, πού τόσο φθονοῦν οἱ δαίμονες, γιατί καίγονται ὅταν βλέπουν τούς χριστιανούς νά πέφτουν γονατιστοί μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο. Νά ζητᾶς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί Αὐτός θά φωτίσει τό σκοτάδι τῆς καρδιᾶς σου καί θά κάνει ν’ ἀνθίσει μέσα σου ἕνας πνευματικός παράδεισος. Πρῶτα ὅμως πρέπει νά κόψεις κάθε ἁμαρτωλό πρᾶγμα πού σέ συνδέει μέ...

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: "Τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ τὶς θίξετε"

Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ... 
...Ὅλοι θέλομε νὰ δώσει ὁ Θεὸς ἑνότητα πίστεως στὸν κόσμο. Μὰ ἐσεῖς τὰ μπερδεύετε τὰ πράγματα. Ἄλλο ἡ συμφιλίωσις τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἄλλο ἡ συμφιλίωση τῶν θρησκειῶν. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐπιβάλλει ν' ἀγαπᾶμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιὰ τοὺς πάντες, ὅποια πίστη καὶ ἂν ἔχουν! Συγχρόνως ὅμως μᾶς διατάζει νὰ κρατᾶμε ἀλώβητη τὴν πίστη μας καὶ τὰ δόγματά της. Σὰν χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἐλεεῖτε ὅλο τὸν κόσμο, ὅλους τους ἀνθρώπους! Ἀκόμη καὶ τὴν ζωή σας νὰ δώσετε γὶ΄αὐτούς. Ἀλλὰ τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ τὶς θίξετε. Γιατί δὲν εἶναι δικές σας. Ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἰδιοκτησία μας νὰ τὴν κάνωμε ὅ,τι θέλομε.   

Ὁ Ἕλληνας ἀξιωματικός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ποὺ ἀρνήθηκε νὰ συμμετάσχει στὸν πόλεμο τοῦ ΝΑΤΟ για λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως!

Μάρτυρας ὑπεράσπισης στὸ Ναυτοδικεῖο ἦταν ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός!
Ὁ Μαρίνος Ριτσούδης, ὁ ὁποῖος τὸ 1999 ἀρνήθηκε νὰ συμμετάσχει στὴ βομβιστικὴ ἐπίθεση τῆς Σερβίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, 18 χρόνια ἀργότερα λέει ὅτι εἶναι ὑπερήφανος γιὰ ἐκείνη τὴ στιγμή.  Μιλώντας προσφάτως στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα Blic τοῦ Βελιγραδίου, ὁ Ἕλληνας πρώην ἀξιωματικός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ δήλωσε ἐπίσης ὅτι ἦταν «ἕνα φανταστικὸ συναίσθημά» το νὰ στηρίξει τὴ Σερβία «στὸν ἀγώνα της ἐναντίον ὅλων».  Ὁ Ριτσούδης, ἦταν τότε καπετάνιος τοῦ πολεμικοῦ πλοίου «Θεμιστοκλῆς» ἀρνήθηκε τὶς διαταγές του νὰ συμμετάσχει στὸν πόλεμο τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ἐπέστρεψε τὸ πλοῖο στὸ λιμάνι του. 

«Εἶμαι πολὺ περήφανος γιὰ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔδωσα τόσο στὸν ἑαυτό μου ὅσο καὶ στὸν λαό σας. Αὐτὴ εἶναι ἡ κοινὴ ἱστορία μεταξὺ ἐμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ μου καὶ τῆς κουλτούρας σας», δήλωσε στὴν ἐφημερίδα, προσθέτοντας: «Εἶμαι πολὺ χαρούμενος ποὺ ἔχω βρεῖ φίλους στὴ Σερβία καὶ μοιραζόμαστε μαζὶ τὶς ἀναμνήσεις». 

«Ἦταν ἕνα φανταστικὸ συναίσθημα νὰ ἀποφασίσουμε νὰ στηρίξουμε ἕνα ἔθνος ποὺ πολεμοῦσε ἐναντίον ἑνὸς πολὺ ἀνώτερου ἐχθροῦ», δήλωσε ὁ Ριτσούδης. 
Ἡ ἀπόφαση τοῦ κόστισε τὴ σταδιοδρομία του – ἀναγκάστηκε νὰ....

Colour Youth: Καλεῖ ΝΔ - ΔΗΣΥ νὰ στηρίξουν τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου

Τὴ Νέα Δημοκρατία καὶ τὴ Δημοκρατικὴ Συμπαράταξη καλεῖ   Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Ἀθήνας νὰ ὑπερψηφίσουν τὸ σχεδίου νόμου τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴ Νομικὴ Ἀναγνώριση τῆς Ταυτότητας Φύλου μὲ ἀφορμὴ τὰ δημοσιεύματα ποὺ θέλουν τὰ δύο κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης νὰ ἔχουν ἀποφασίσει νὰ καταψηφίσουν ὅσα σχέδια νόμου τῆς κυβέρνησης δὲν ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τοῦ κόμματος τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων.
«Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ ἀκραία δεξιὸ κόμμα τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων συνηθίζει νὰ μὴν ὑπερψηφίζει νόμους ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ διασφάλιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καλοῦμε τὴ Νέα Δημοκρατία καὶ τὴ Δημοκρατικὴ Συμπαράταξη, σὲ περίπτωση ποὺ τὰ δημοσιεύματα εὐσταθοῦν, νὰ ἄρουν τὴν ἀπόφασή τους αὐτὴ ἄμεσα», γράφει στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ Colour Youth ὑπενθυμίζοντας ὅτι «μετὰ ἀπὸ συνάντηση μὲ τὶς ΛΟΑΤΚΙ ὀργανώσεις, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε, ὁ τελευταῖος μας διαβεβαίωσε ὅτι βλέπει θετικά το σχέδιο νόμου».
«Εἶναι δημοκρατικὸ καθῆκον κάθε κόμματος ποὺ θέλει νὰ....

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τοῦ Δημάρχου Δράμας γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τοῦ Δημάρχου Δράμας πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τς Δ' Δημοτικοῦ.
Ὁ Δήμαρχος Δράμας στὴν ἐπίστολή του μεταφέρει τὴν ἀνησυχία τῶν συμπολιτῶν του, τονίζοντας ὅτι συντάσεται μαζί τους ποὺ ἀντιδροῦν μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν κεφαλαίων ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἰσλὰμ-μουσουλμανισμὸ καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες.
Ἀκολουθεῖ ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου

Δράμα, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, 
κ. Κώστα Γαβρόγλου
Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Δεχθεῖτε τοὺς εἰλικρινεῖς χαιρετισμούς μου καὶ τὶς θερμοτέρες εὐχές μου στὸ πρόσωπό σας.
Μὲ τὴν ἐπιστολή μου σᾶς μεταφέρω τὸ μήνυμα τῶν συμπολιτῶν μου ἀναφορικὰ μὲ τὴν ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν τς Δ΄ Δημοτικοῦ.
Συντάσσομαι μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν συνδημοτῶν μου ποὺ ἀντιδροῦν μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν κεφαλαίων ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἰσλὰμ-μουσουλμανισμὸ καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες.
Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἱστορία τῆς πατρίδας μας εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴν ὀρθοδοξία.
Γιὰ μᾶς ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τὰ παιδιά μας νὰ διδαχθοῦν τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ἐμπερικλείει ὁ χριστιανισμός.
Σίγουρα, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε τί πρεσβεύει ἡ κάθε θρησκεία, ὅμως ἕνας μαθητὴς τῆς ἡλικίας τῶν 10 ἐτῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ὡριμότητα γιὰ νὰ κρίνει κατάλληλα καὶ ἔτσι ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ δημιουργηθεῖ σύγχυση.
Ἃς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι διανύουμε μιὰ δύσκολη περίοδο ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει προκαλέσει καὶ κρίση τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν θεσμῶν.
Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ὀφείλουμε ὅλοι νὰ....

Συγκρητιστικὴ σούπα τὰ νέα Θρησκευτικά!

Σὲ ὠμὴ Πανθρησκεία καὶ Συγκρητισμὸ ἔχουν μετατρέψει τὸ νέο βιβλίο Θρησκευτικῶν Γ΄ Δημοτικού, ἐπιχειρώντας νὰ παρουσιάσουν στὰ μάτια μικρῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανόπουλων, σὰν Ἰνδιάνους τὴν Παναγιὰ καὶ τὸν Χριστό, στὸ κεφάλαιο 4 γιὰ τὰ Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στὴ σελίδα 64!
Πρόκειται γιά εμπαιγμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, παραποίηση τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ και για περιφρόνηση τῆς Βυζαντινῆς μας Ἁγιογραφίας, τὴν ὁποία παρέκαμψαν ἐπιδεικτικὰ οἱ ἁρμόδιοι, προκειμένου νὰ παρουσιάσουν τὸ συγκεκριμένο ζωγραφικο εργό το παπικοῦ κληρικού John Giuliani ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ποὺ ἀναφέρεται στην ινδιάνικη φυλὴ Τσεγιέν!
Φυσικά Αγιογραφίες καὶ Εἰκόνες ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεὲμ ἢ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποκλείστηκαν καὶ κρίθηκε σκόπιμο νὰ μπερδέψουν τὰ παιδιὰ μὲ Ἰνδιάνικα καὶ Γιαπωνέζικα ἔργα...
Εάν τέτοια προσβολὴ γινόταν σὲ....

19 Σεπ 2017

Περὶ ἐξομολογήσεως

Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Οἱ περιπέτειες ἑνὸς προσκυνητου"

18 Σεπ 2017

Κατατέθηκε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου! Θά ἀντιδράσει κανείς;

Σχόλιο: Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀντιχριστα νομοσχέδια τῆς μεταπολίτευσης! Πέραν ὅτι βάλλει κατὰ τῆς πίστης μας προσκρούει καὶ στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία ἀλλὰ καὶ τὴν λογική! Θὰ ἀντιδράσει ἄραγε κανεὶς  φορέας ἢ πάλι θὰ προτιμήσουμε τὴν ἔνοχη σιωπή;

«Νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου-Ἐθνικὸς Μηχανισμὸς Ἐκπόνησης, Παρακολούθησης καὶ Ἀξιολόγησης τῶν Σχεδίων Δράσης γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ νομοσχεδίου τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ τῶν συναρμόδιων ὑπουργείων ποὺ κατατέθηκε στὴ Βουλή.
Μὲ τὸ νομοσχέδιο εἰσάγονται ρυθμίσεις γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου καὶ ὁρίζεται, εἰδικότερα, ὅτι τὸ πρόσωπο ἔχει δικαίωμα: α) Στὴν ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου ὡς στοιχείου τῆς προσωπικότητάς του, β) στὸν σεβασμὸ τῆς προσωπικότητάς του μὲ βάση τὰ χαρακτηριστικά το φύλου του.
Ἐπίσης, προβλέπεται ὅτι ταυτότητα φύλου νοεῖται ὁ ἐσωτερικὸς καὶ προσωπικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸ ἴδιο το πρόσωπο βιώνει τὸ φύλο του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο ποὺ καταχωρήθηκε κατὰ τὴ γέννησή του μὲ βάση τὰ....

Ἅγιος Πορφύριος: «Ἡ μητέρα νὰ προσεύχεται σιωπηλὰ καί μὲ τὰ χέρια ψηλὰ πρός το Χριστό, ν' ἀγκαλιάζει μυστικά το παιδί της»

Κάθε φορᾶ, ποὺ ὁ Γέροντας μιλοῦσε γιὰ τὴν προσευχή, ἀντιλαμβανόμουν ὅτι δὲν ἐννοοῦσε μιὰ προσπάθεια ἐπιδερμικὴ καὶ ἀποσπασματικὴ , ἀλλὰ βαθιὰ καὶ διαρκῆ. Κάποτε ἀντιμετωπίζοντας τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ μίας γνωστῆς στὸ Γέροντα καὶ σὲ μένα μητέρας, ἡ ὁποία μου ζήτησε νὰ τὸν ρωτήσω σχετικά, μοῦ εἶπε: « Τὸ παιδὶ ἔχει ἕνα ἐσωτερικὸ πρόβλημα καὶ γι' αὐτὸ συμπεριφέρεται ἔτσι.  Τὸ παιδὶ εἶναι καλὸ, δὲν τὸ θέλει αὐτὸ ποὺ κάνει , ἀλλὰ ἀναγκάζεται , εἶναι δεμένο ἀπὸ κάτι. Δὲ διορθώνεται μὲ τὴ λογικὴ , δὲ μπορεῖς νὰ τὸ πείσεις μὲ συμβουλές, οὔτε νὰ τὸ ἀναγκάσεις μὲ ἀπειλές. Αὐτὸ θὰ κάνει τὰ ἀντίθετα.
Μπορεῖ νὰ γίνει χειρότερα, μπορεῖ νὰ μείνει ἔτσι, μπορεῖ καὶ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ αὐτό. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ, πρέπει νὰ ἐξαγιασθεῖ ἡ μητέρα του. Γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ, θέλει κοντά του ἕναν ἅγιο ἄνθρωπο, μὲ πολλὴ ἀγάπη, ποὺ δὲ θὰ τοῦ κάνει διδασκαλία, οὔτε θὰ τὸ φοβερίζει , ἀλλὰ θὰ ζεῖ μὲ ἁγιότητα, καὶ τὸ παιδί, ποὺ θὰ τὸν βλέπει, θὰ ζηλέψει καὶ θὰ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.