21 Οκτ 2017

Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης: "Νὰ βλέπεις τοὺς ἄλλους ὡς ἁγίους"

Πολλοὶ πλησίαζαν τὸν Γέροντα γιὰ νὰ λύσουν τὶς πνευματικὲς ἀπορίες τους. Ἰδιαίτερα οἱ μοναχοὶ ἔθεταν τὸ θέμα τῶν σχέσεών τους μὲ τὸν Γέροντα καὶ τοὺς παραδελφούς τους. Στὴν σημερινὴ ἐποχὴ πλήθυνε τὸ δικαίωμα καὶ ὁ αὐταρχισμός. Ἡ νέα γενιὰ ζεῖ μέσα σὲ ἕνα κοσμικὸ περιβάλλον , ποὺ συνεχῶς ἐξαπλώνεται καὶ ποὺ διέκοψε τὴν ἐπαφὴ καὶ συνύπαρξη μὲ τὴν παλαιὰ γενεά. Αὐτὸ στὴν καλογερικὴ ζωὴ προκαλεῖ διακοπὴ καὶ ἀσυμφωνία. Οἱ παλαιότεροι Γέροντες, ποὺ εἶναι οἱ φορεῖς τῆς παραδόσεως, φαίνονται σήμερα στοὺς νέους πού… προσέρχονται στὸν μοναχισμὸ λίγο παράξενοι. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς νέους ἔχουν καταρτισθεῖ μὲ τὴν μελέτη τῶν Πατερικῶν κειμένων δὲν δυσκολεύονται , γιατί ἀντελήφθησαν τὸ θέμα τῆς πίστεως καὶ τῆς ὑπακοῆς στὸν Γέροντα. Στοὺς περισσότερους ὅμως γεννιοῦνται διλήμματα καὶ προβάλουν τὸ «γιατί;». Ἀφοῦ ὁ Γέροντας δὲν ἔχει δίκαιο , γιατί ἐπιμένει; Ἢ ἀφοῦ δὲν γνωρίζει καλά, γιατί θέλει νὰ τὸν ὑπακούομε; Σὲ αὐτὸ τὸ φαῦλο κύκλο τοῦ ὀρθολογισμοῦ στεκόταν, ὁ μακάριος, ὡς πραγματικὸς φάρος διακρίσεως. Ὅποιος πρόβαλλε ἐρωτήσεις καὶ λάθη ἢ ἐλαττώματα ἢ καὶ παραλείψεις τοῦ Γέροντος τοῦ ἀπαντοῦσε στερεότυπα: «Παιδί μου, ὁ καρπὸς τῆς ἡσυχίας ποὺ ἐπιδιώκεις εἶναι νὰ ἐπιδιώκεις νὰ...

Τὴ Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:00 μμ λέμε ΟΧΙ στὰ νέα θρησκευτικά!

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τὴν Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), καλεῖ σὲ παλλαϊκὴ κινητοποίηση-συγκέντρωση κατὰ τῶν νέων βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τη Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου, ἀπὸ ὅπου θὰ ξεκινήσει μιὰ εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας μὲ τελικὸ προορισμὸ τὸ κὰτ΄ εὐφημισμὸν ἀποκαλούμενο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων.
Ἡ εἰρηνικὴ καὶ δημοκρατικὴ ἀντίσταση, διαμαρτυρία, ἐγρήγορση καὶ μαρτυρία ἀποτελεῖ στάση εὐθύνης τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.
Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος, ὁ Ἁγιορείτης ἔλεγε: «Πρέπει νὰ ὁμολογοῦμε μὲ παρρησία τὸ «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε εὐθύνη, ἂν δὲν μιλήσουμε… Σ' αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μᾶς πρέπει νὰ κάνη ὅτι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅτι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο πού μπορούσαμε. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ προγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους. Εκείνοι ὑπέφεραν τόσα γιὰ τὴν πατρίδα και εμεῖς τί κάνουμε γι' αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν παράδοσή της, τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωές της, νὰ πολεμεῖται καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ μιλᾶμε! Εἶναι φοβερό!..Ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁμολογήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ (ἔνν. οἱ πολέμιοι) θὰ κάνουν χειρότερα. Ἐνῶ, ἂν ἀντιδράσουν, θὰ τὸ σκεφθοῦν… Ἐδῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε ἐμεῖς, καὶ ἐμεῖς νὰ ἀδιαφοροῦμε! Ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάει, γιὰ νὰ μὴν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ Μητροπολίτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ....

Μὲ λένε Lewis καὶ μεγάλωσα μὲ γκέι γονεῖς. Ἔχω λόγους νὰ λέω ΟΧΙ στὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων


Εἶμαι ὁ Lewis ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἕνα παιδὶ “γκέι γονιών” καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία μου ἀπὸ τοὺς γκέι γονεῖς. Ἡ μητέρα μου καὶ ὁ πατέρας μου δὲν ἦταν ποτὲ παντρεμένοι καὶ ἐνῶ ὁ πατέρας μου ἦταν ὁμοφυλόφιλος, ἡ μητέρα μου ἦταν “bi”, καὶ εἶχε περάσει ἀρκετὰ χρόνια ἔχοντας σχέση μὲ γυναίκα, πρὶν γεννηθῶ ἐγώ. Γεννήθηκα σὰν ἕνα "one night stand" ὅταν ἡ μαμὰ καὶ ὁ μπαμπὰς εἶχαν πιεῖ. Οἱ γονεῖς μου δὲν ἔζησαν ποτὲ μαζί, καὶ ἤμουν συνεχῶς σὲ ἀνάδοχη φροντίδα μέχρι ποὺ ἤμουν περίπου 8 ἐτῶν, καὶ μόνο περιστασιακὰ ζοῦσα ἢ ἔμενα μὲ τὴ μητέρα μου. Μέχρι τὰ 13 μοῦ, ἤμουν συνεχῶς σὲ ἀνάδοχους. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 2 ἐτῶν δὲν εἶχα γνωρίσει τὸν πατέρα μου, μέχρι ποὺ ἔγινα 13 χρονῶν. Τότε πῆγα νὰ ζήσω μὲ τὸν πατέρα μου καὶ τὸν ὁμοφυλόφιλο ἐραστή του, καθὼς ἡ μητέρα μου ἤθελε νὰ περάσω λίγο χρόνο μαζί του, καθὼς αὐτὸς δὲν εἶχε δείξει κανένα ἐνδιαφέρον ὅταν ἤμουν παιδί. Ποτὲ δὲν μοῦ ἄρεσε νὰ ζῶ μαζί τους. Ἡ "ὁμοφυλοφιλία" τοὺς (“gayness”) ἦταν κάτι σὰν θρησκεία, καὶ συνεχῶς ἔδειχναν σὰν νὰ ἤθελαν νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὸ ὅτι ἦταν "γκέι" μέσω τῶν πράξεών τους. Φαινόταν λὲς καὶ ἔπρεπε νὰ μοῦ ἀποδείξουν ὅτι ἦταν γκέι. Ἦταν σὰν μία θρησκεία, ἡ μόνη τους ταυτότητα, τὸ σῆμα τῆς....

20 Οκτ 2017

Ὁ Ἅγιος Συμεών σὲ ἀγώνα Europa League στή Σερβία!

Μπορεῖ ὁ Ἐρυθρὸς Ἀστέρας νὰ ἔχασε ἀπὸ τὴν Ἄρσεναλ 0-1, μὲ γκὸλ τοῦ Ὀλιβιὲ Ζιροῦ στὰ τελευταῖα στάδια τῆς ἀναμέτρησης, ὅμως μᾶς ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση τὸ πανὸ ποὺ σήκωσαν οἱ Σέρβοι! Μὲ τὴν ἔναρξη του β’ ημιχρόνου, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἐρυθροῦ Ἀστέρα σήκωσαν ἕνα τεράστιο πανὸ μὲ τὸν Ἅγιο Συμεών. Πανὸ ποὺ κράτησαν γιὰ περισσότερα ἀπὸ 5 λεπτὰ παρακαλῶ στὴν κερκίδα!
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ...

Καβάλα: Μαζικὲς ἀντιδράσεις γονέων γιὰ τὰ νέα Θρησκευτικά!

Ἰταλικὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν Ἀλβανοτσάμηδων!

Τὰ ἀλβανικὰ μέσα ἐνημέρωσης γράφουν γιὰ τὴν ἐπίσκεψη ἑνὸς ἡλικιωμένου Ἀλβανοτσάμη στὴν Παραμυθιά, τὴν ὁποία παρουσίασε ἡ ἰταλικὴ τηλεόραση «Italia 1». Ὁ τίτλος τοῦ δημοσιεύματος εἶναι: «Ὁ παπποὺς Ἀβδοὺλ ἔζησε τὸ ὄνειρο χάρη στὴν «Italia 1» ἐπισκέφθηκε μετὰ ἀπὸ 73 χρόνια τὴ γενέτειρα στὴν Παραμυθιά: Τώρα θὰ πεθάνω ἥσυχος». Ἀναφέρεται ὅτι τὸ ταξίδι ἦταν ἕνα αἴτημα τῆς νύφης τοῦ γιοῦ τοῦ Ἀβδούλ, ποὺ ταξίδευσε ἀπὸ τὴν Ἰταλία στὴν Ἀλβανία γιὰ νὰ πραγματοποιήσει τὸ μεγάλο ὄνειρο τοῦ παπποῦ, νὰ ἐπισκεφθεῖ μιὰ φορὰ πρὶν πεθάνει τὰ μέρη ποὺ γεννήθηκε. Κινηματογραφήθηκε ἀπὸ Ἰταλὸ δημοσιογράφο καὶ παρουσιάστηκε στὸ ἰταλικὸ κανάλι.
Γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα:
«Τὸ μεγαλύτερο ὄνειρο κάθε Ἀλβανοτσάμη εἶναι νὰ ξαναδεῖ τὴ γῆ τῶν προγόνων του. Ἐνῶ πολλοὶ Ἀλβανοτσάμηδες ἔχουν φύγει ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, μὲ αὐτὴν τὴν ὑπόσχεση, ὁ Ἀβδοὺλ Σουλεϊμάνι ἔκανε αὐτὸ τὸ ὄνειρο πραγματικότητα.  Μετὰ ἀπὸ 73 χρόνια κατάφερε νὰ....

Ὁ Δῆμος Λέρου ἐπικροτεῖ τὸ αἴτημα τῆς Μητρόπολης Λέρου γιὰ ἐπαναφορὰ τῶν περσινῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Ὁ Δήμαρχος Λέρου δηλώνει τὴν ἀμέριστη στήριξή του στὸ πρόσφατο ψήφισμα ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λέρου – Καλύμνου καὶ Ἀστυπάλαιας ὅσον ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες, πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης,
καὶ καλεῖ ὅλους τους ἐμπλεκόμενους νὰ ἀναγνωρίσουν τόσο τὴν ἀνησυχία τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, ὅσο καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν περσινῶν βιβλίων (περιόδου 2016-2017).
Ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Λέρου στηρίζει τὸ δίκαιο αἴτημα τῆς ἐκκλησίας περὶ ἀναδιαμόρφωσης τῶν στόχων τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μετὰ ἀπὸ....

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ἔχω διωχθεῖ ἀδιάκοπα γιὰ τὰ πιστεύω μου καὶ τὸ ἔργο μου..!!

Ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ Βουλὴ τὸ ἀποτεφρωτήριο νεκρῶν στὸν Ἐλαιώνα

Πράσινο φῶς γιὰ τὴ δημιουργία κέντρου ἀποτέφρωσης νεκρῶν στὸν Ἐλαιώνα ἔδωσε ἡ Βουλή. Συγκεκριμένα, στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ αὐθαίρετα ποὺ ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ βουλή, περιλαμβάνεται ἄρθρο μὲ τὸ ὁποῖο ἀλλάζει ἡ χρήση γῆς καὶ διευθετοῦνται χωροταξικὲς ἐκκρεμότητες ποὺ ἀπαιτοῦνταν γιὰ νὰ ξεκινήσει ἡ κατασκευὴ τοῦ κέντρου ἀποτέφρωσης, στὸ χῶρο τὸν ὁποῖο ἔχει παραχωρήσει ὁ Δῆμος Ἀθηναίων. 
Συγκεκρμένα τὸ ἐπίμαχο ἄρθρο ἀναφέρει:
«Ἐπιτρέπεται ἐφεξῆς, ἡ χωροθέτηση Κέντρων Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν (ΚΑΝ) καὶ σὲ χώρους κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν λειτουργιῶν, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται μέσα στοὺς ὁριζόμενους κοινόχρηστους χώρους τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐλαιώνα, μὲ τοὺς προβλεπόμενους ὅρους καὶ προϋποθέσεις».  
Ὅπως προαναφέρθηκε, τὸ οἰκόπεδο ποὺ θὰ κατασκευαστεῖ τὸ ἀποτεφρωτήριο νεκρῶν εἶναι στὸν Ἐλαιώνα, ἔκτασης περίπου δέκα στρεμμάτων, καὶ τὸ ὁποῖο βρίσκεται σχεδὸν δίπλα στὸ ὑπὸ κατασκευὴ τζαμὶ μὲ εἴσοδο ἀπὸ τὴν....

Ἔλεγα στὸ Θεό: "Ξέρω πῶς μὲ ἔχεις φτιάξει. Δὲν πρόκειται νὰ τὸ δεχτῶ αὐτό. Θὰ ξαναφτιάξω τὸν ἑαυτό μου!"

Τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαξιώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ προετοιμάζουν γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πλάνης

Γράφει ὁ  Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θεολογίας
Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι ἡ παιδεία ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια, καθόσον εἶναι ταγμένη νὰ ἱκανοποιῆ μία βαθύτατη ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴν τῆς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας. Αὐτὴ ἡ τόσο κοινότοπη καὶ καθολικὴ ἀλήθεια περιφρονεῖται προκλητικὰ ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστές, τοὺς συγγραφεῖς καὶ τοὺς ἔχοντες τὴν πολιτικὴ βούληση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέσω τῶν νέων βιβλίων.
Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ ἱκανὰ σημεῖα τοῦ περιεχομένου τοῦ συνόλου τῶν βιβλίων. Ἀρκοῦν κάποιες χαρακτηριστικὲς ἐπισημάνσεις.
Ἄς λάβουμε ὡς παράδειγμα ἀπὸ τὸ βιβλίο (φάκελο) τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Β΄ Γυμνασίου τὴ θεματικὴ ἑνότητα, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ταυτότητα τοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ γενικὸ τίτλο, «Ποιὸς εἶναι ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν; "Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;"». Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ τίτλος ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν προσανατολισμὸ νὰ ἀναζητηθῆ ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός καὶ παραπέμπει στὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ Θεὀς τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς Θεοὺς τῶν διαφόρων Θρησκειῶν.
Ἡ ταυτότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτὴ συμπεραίνεται στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ πῶς ὁ ἴδιος αὐτοαποκαλύπτεται μὲ τὶς θεοφάνειες καὶ ἀπὸ τὸ πῶς μαρτυροῦν γι̉ αὐτὸν αὐθεντικοὶ καὶ ἔγκυροι αὐτόπτες μάρτυρες, τὸν ἐμφανίζει ὡς τέλειο Θεό, καὶ μάλιστα τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, ὁ ὁποῖος ἔγινε καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ὅμοιος κατὰ πάντα μὲ ἐμᾶς, ἐκτὸς ἀπὸ....

Ἀνθή Βούλγαρη: "Ὅταν ἤμουν στὸ χειρουργεῖο εἶδα τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Ρῶσο"

Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ δημοσιογράφος Ἀνθή Βούλγαρη μίλησε γιὰ τὴν περιπέτεια τῆς ὑγείας της, μετὰ τὸ χειρουργεῖο στὸν ἐγκέφαλο γιὰ τὴν ἀφαίρεση ὄγκου.
«Θὰ τὸ πῶ, τώρα τὸ πιστεύετε δὲν τὸ πιστεύετε, ἐγὼ τὸ πιστεύω. Τὸ λέω κι ἀνατριχιάζω. Ὅταν ἤμουν στὸ χειρουργεῖο καὶ ἤμουν κοιμισμένη, τὸ λέω καὶ ἀνατριχιάζω, εἶδα μία μορφή, εἶδα ἕναν νέο ἄνθρωπο, ἔλαμπε τὸ πρόσωπό του, καὶ κατάλαβα ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος. Καὶ ἤξερα ὅτι ἦταν ὅλα καλά. Μετὰ ἀπὸ δύο μέρες ποὺ περπάτησα, βγῆκα στὸ διάδρομό του νοσοκομείου νὰ περπατήσω μὲ τὴ βοήθεια τῆς μαμᾶς μου καὶ πὼς γυρνάω τὸ κεφάλι μου καὶ βλέπω μία εἰκόνα, καὶ λέω στὴ μαμά μου ποιὸς εἶναι καὶ μοῦ εἶπε ὅτι ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος… Θὰ πάω καὶ στὸ μοναστήρι. Ἐγὼ τὸ εἶδα…

Ἄν μου δώσουν ὅλον τὸν κόσμο, δὲν τὸν ἀλλάζω μὲ τὴν εὐτυχία, ποὺ ζῶ ἐδῶ!

Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου
Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ λιμάνι τῆς σωτήριας καὶ βοήθησε πολὺ τὸν κόσμο καὶ τότε μὲ τὴν ἁγιότητα ποὺ εἶχαν ἐκεῖνοι οἱ μοναχοί, ἀλλὰ καὶ σήμερα. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἦταν καὶ εἶναι ἱερώτατη. Βλέπετε τὸ ἐπισκέπτονται ἄνθρωποι ἀδιάφοροι, ἁπλῶς ἀπὸ μία περιέργεια καὶ ἀλλάζουν καὶ ἀναγεννῶνται καὶ ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι τοὺς ἀλλοιωμένοι ἐντελῶς καὶ μεταφέρουν τὴν ὠφέλεια τῆς ἐμπειρίας τοὺς αὐτὴ καὶ στοὺς οἰκείους καὶ στοὺς γνωστούς. Ἔρχονται καὶ θαυμάζουν καὶ βλέπουν τοὺς μοναχοὺς καὶ προβληματίζονται αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ λένε. «Μά, αὐτὰ τὰ παιδία, αὐτὰ τὰ νειάτα, πὼς μποροῦν καὶ νικοῦν τὴν ἁμαρτία, πὼς μποροῦν καὶ διατηροῦν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἁγνὸ καὶ καθαρὸ καὶ ἀγγελικό; Πῶς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ἐγκρατευθοῦμε στὸ ἄλφα ἢ στὸ βήτα θέμα καὶ αὐτοὶ οἱ νεαροί, μὲ πτυχία μὲ ὀμορφιὲς ἀσκοῦνται ἐδῶ μέσα στὸ Ἅγιον Ὅρος, μέσα στὸ μοναστήρι, μέσα στοὺς τέσσερεις τοίχους! Τὴν νύχτα νὰ ἀγρυπνοῦνε, τὴν ἡμέρα νὰ ἐργάζωνται, νὰ κόβουν τὸ θέλημά τους, νὰ ἀσκοῦνται στὴν ἀρετή, νὰ ταπεινώνουν τοὺς ἑαυτούς τους, νὰ ἀρνοῦνται τὴν ἐλευθερία τοὺς χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ λάμπουν τὰ πρόσωπά τους ἀπὸ ἁγνότητα! Μὰ πὼς ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ πράγμα».
Ὅταν ἤμουν στὴν ἔρημο ἦλθε ἕνας ἄνθρωπος καὶ μοῦ λέγει:
– Πάτερ, πὼς μπορεῖτε καὶ ζῆτε ἐσεῖς ἐδῶ· κι ἐμεῖς ράσο φοροῦμε!
Ἐγὼ τοῦ χαμογέλασα καὶ τοῦ εἶπα:...

19 Οκτ 2017

Ὁ Στ. Κοντονὴς ἀνοίγει τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας ...ἄρχισαν «τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα»...

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἂς τὸ πάρουμε χαμπάρι ὅλοι μας. Τώρα ἄρχισαν «τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα», καὶ μετὰ πάσης βεβαιότητος, τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ θὰ δώσουν βαρύτερα καὶ ὀδυνηρότερα χτυπήματα στὴν πλάτη τῆς ἱερῆς Παράδοσης τοῦ Γένους μας. Ἑτοιμαστεῖτε, Πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὅσοι ἔχετε ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς καὶ τῆς διακονίας σας.
Ἡ ἱστορία θὰ μᾶς διδάξει καὶ πάλι: Εἶναι ἕτοιμος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ διαβόλου; Κι ἂν εἶναι ἕτοιμος, ἂν ὑπάρχουν ψυχὲς ἀναμμένες μὲ τὴ συνεχῆ καὶ ἄσβηστη φλόγα τῆς πίστης- καὶ βέβαια ὑπάρχουν-, πῶς θὰ γίνει ἡ καθοδήγησή του; Μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς σχετικοποίησης τῶν Ἀληθειῶν τῆς πίστεως ἢ μὲ τὴν ἀπαραχάρακτη πορεία ἐπάνω στὰ χνάρια τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας; Δυστυχῶς, εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάσταση. Τὸ ρεῦμα τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τοῦ ἐκδυτικισμοῦ, ἐν πάση περιπτώσει, «ἔχει τὸ πάνω χέρι». Εἴθε, χάριτι Θεοῦ, νὰ γίνει τὸ θαῦμα καὶ νὰ διαψευσθοῦν ὅλες οἱ τοιούτου εἴδους προβλέψεις.

Ἰδοὺ τὸ ἑπόμενο χτύπημα:

Τὸ ζήτημα τῆς εὐθανασίας στὴν Ἑλλάδα θὰ...

Βασικὸ θέμα συζήτησης Trump-Τσίπρα οἱ νέες βιομετρικές ταυτότητες!

Ἠλεκτρονικὴ κάρτα ταυτότητας «ὅλα-σὲ-ἕνα» στὶς Μαλδίβες

Ἅγιος Παΐσιος: "Θὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μ' αὐτές. Κι ὅταν κάποτε ὅλα τα συγκεντρώσουν σὲ μιὰ κάρτα (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) αὐτὸ θὰ εἶναι το σφράγισμα, νὰ μὴν τὸ πάρετε".
Μιὰ πολὺ προχωρημένη καὶ ἐξεζητημένη ὑλοποίηση συστήματος ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας ὑλοποίησε ἡ κυβέρνηση στὶς ἐξωτικὲς Μαλδίβες. Οἱ πολίτες στὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ δὲν χρειάζεται πλέον νὰ κουβαλᾶνε πολλὲς καὶ διαφορετικὲς ἠλεκτρονικὲς κάρτες καὶ ταυτότητες. Ἡ νέα κάρτα πολλαπλῶν χρήσεων θὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ φυσικὰ γιὰ ταυτότητα, γιὰ τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας, γιὰ δίπλωμα ὁδήγησης, γιὰ διαβατήριο (!) καὶ γιὰ πληρωμὲς φυσικά.
Τὸ πλαστικὸ ποὺ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ μπορεῖ νὰ διαρκέσει μέχρι δέκα ἔτη ἐνῶ μπορεῖ νὰ....

Σχεδὸν ἕτοιμο τό νομοσχέδιο γιὰ τὴν εὐθανασία ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης!

Ἡ πόρτα γιὰ ἕνα ζήτημα-τομή, ποὺ ἀναμένεται νὰ προκαλέσει θόρυβο, ἀνοίγει τὸ ἑπόμενο διάστημα καὶ ἀφορᾶ τὸ λεγόμενο «δικαίωμα στὸ θάνατο». Απαντώντας σὲ ἐρώτηση τοῦ Γιώργου Ἀμυρᾶ, ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἀποκάλυψε πὼς τὸ θέμα τῆς δημιουργίας θεσμικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν εὐθανασία θὰ συζητηθεῖ ἐνόψει τς θέσπισης τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα.
Σύμφωνα μὲ τὴν γραπτὴ ἀπάντηση τοῦ κ. Κοντονή, ἡ Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπεξεργάζεται τὸ σχέδιο τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα ἔχει ἤδη ἐνημερωθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ αἴτημα τοῦ κ. Ἀμυρὰ γιὰ τὴν εὐθανασία καὶ τὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία. Μάλιστα, ὅπως ἐνημέρωσε τὸν βουλευτὴ τοῦ Ποταμιοῦ, ὁ κ. Ἀμυρᾶς θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ πάρει μέρος στὴ διαβούλευση ποὺ θὰ ὑπάρχει γιὰ τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας στὸ πλαίσιο τῆς σύνταξης τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα.
Ὁ βουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ τόνισε ἀπὸ τὴν πλευρά του ὅτι...

π. Λουκᾶς Γρηγοριάτης: "Η ψυχή ὅλων μας γεμίζει μέ πικρία, θλίψη καί ἀπορία γιά ὅσα γίνονται τόν τελευταῖο καιρό στήν πατρίδα μας μέ τήν διδασκαλία ἐφέτος θρησκειολογίας στὰ δημοτικὰ σχολεῖα"

Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο ἁγιορείτη Ἱερομόναχο π. Λουκᾶ Γρηγοριάτη, τήν Παρασκευή 13η Ὀκτωβρίου στό Ἀριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερισσοῦ, σέ Πανελλήνια Συνάντηση Νέων πού διοργάνωσαν ἀπό κοινοῦ τό ὀρθόδοξο Σωματεῖο «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» (ΕΡΩ) καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις, παρόντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ. (http://www.im-ierissou.gr/)


Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ
Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. κ. Θεόκλητο, τόσο γιά τήν ὁλόθυμη ἀρχιερατική του εὐλογία νά ὁμιλήσω στήν ἀποψινή ἐκδήλωση τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ὅσο καί γιά τήν τιμητική παρουσία του σέ αὐτήν. Τόν εὐχαριστῶ γιά τήν καρδιακή ἀναφορά του στό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καί Καθηγουμένου μας, Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, τοῦ ὁποίου τήν πνευματική παρακαταθήκη ἡ Ἱερά Μονή μας αἰσθάνεται ὡς μεγάλη εὐλογία. Ἡ τιμή πού ἀφειδώλευτα ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε πρός τό πρόσωπο τοῦ ὁμιλοῦντος ἀντανακλᾶ τήν μεγάλη του ἀγάπη καί τόν εὐχαριστῶ.

Συγχαίρω τόν Πρόεδρο τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καί τούς συνεργάτες του γιά τήν διοργάνωση τῶν τριήμερων ἐκδηλώσεων «Στούς πρόποδες τοῦ Ἄθωνα» στήν ὄμορφη καί ἱστορική πόλη τῆς Ἱερισσοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς....

Μητρόπολη Λέρου γιὰ Θρησκευτικά: "Εἶναι ἡ ὥρα τῶν γονέων, καιρὸς ἐγρήγορσης, καιρὸς ἑλληνορθόδοξης ἀφύπνισης, καιρὸς ἀνάληψης εὐθυνῶν"

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ ἱερεῖς, ὡς μοναδικοὶ καὶ γνήσιοι ἐκφραστὲς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀφουγκραζόμενοι τοὺς κραδασμοὺς τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀγωνία μαθητῶν, γονέων, κηδεμόνων καὶ ἐκπαιδευτικῶν των νησιῶν μας γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικών σε ὅλες τὶς βαθμίδες, πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, καὶ ἀφοῦ ἔγινε σχετικὴ μελέτη καὶ ἀνάλυση τῶν «Φακέλων Μαθήματος», ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, κατέληξε στὰ ἑξῆς:
Α) Οἱ φάκελοι μαθήματος δὲν παρέχουν στὴν μαθητιώσα νεολαία ἑλληνορθόδοξη ἀγωγὴ καὶ ἐκπαίδευση, καθόσον ἀπουσιάζει τὸ Ἀληθινὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ παρουσιάζεται ἕνας «Χριστὸς» παραμορφωμένος κατὰ τὰ πρότυπά τς Νέας Τάξης Πραγμάτων, προβάλλεται ἡ εἰκόνα ἑνὸς ἀπροσώπου ἀφηρημένου Θεοῦ, σχετιζομένου μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες τῆς γῆς, οὐσιαστικὴ ἄρνησή της καθὼς ἐστὶ ἱστορικῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν παρουσιάζεται ὁ Χριστὸς ὡς ἄξονας τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ ὡς ἕνα σχετικὸ πρόσωπο μέσα στὴν ἱστορία καὶ σύμβολο ἀφηρημένου....

18 Οκτ 2017

Ἡ Ἕβδομη Οἰκουμενικὴ Συνοδὸς καὶ τὸ σήμερα


Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνου πού ἐκφωνήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντίπα Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τὴν Πέμπτη 14 Ὀκτωβρίου 2017 μὲ θέμα οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τὸ σήμερα!

Δὲν θὰ πάει στὴ μαθητικὴ παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὁ Μπουτάρης: Περπατοῦν σὰν «ρεμπὲτ ἀσκέρ»

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικο: Ἐθνικὴ κατάντια καὶ Πνευματικὴ ἀποτελμάτωση. Τί ἄλλο νὰ σχολιάσει κανείς, ὅταν ἕνας πολιτικὸς ταγὸς ἐξυμνεῖ τὶς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ταυτόχρονα ἀπαξιώνει παντελῶς τὶς ἐθνικὲς παρελάσεις. Γιὰ τὸ δήμαρχο Θεσσαλονίκης οἱ «ἥρωες» ὁμοφυλόφιλοι ἀξίζουν μεγαλύτερης ἐκτίμησης ἀπὸ τοὺς ἥρωες τοῦ ’40 ἢ τοῦ ’21.

Παρακάτω ἡ εἴδηση...
Τὴν ἀντίθεσή του στὶς μαθητικὲς παρελάσεις ἔσπευσε νὰ ἐκφράσει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.
Ὁ κ. Μπουτάρης μίλησε στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων «Πρακτορεῖο 104.9 FM» καὶ ἐξήγησε τοὺς λόγους τῆς ἀντίθεσής του ξεκαθαρίζοντας, μάλιστα, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ παραστεῖ στὴν παρέλαση τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ποὺ γίνεται στὴν πόλη στὶς 27 τοῦ μηνός. Βέβαια, ἔσπευσε νὰ διαχωρίσει τὴ στάση του σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς ὑπόλοιπες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν πολιοῦχο Ἅγιο Δημήτριο, τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, καὶ τὴν ἐπέτειο τοῦ «Ὄχι».
«Ἐγὼ εἶμαι κάθετα ἀντίθετος στὴν μαθητικὴ παρέλαση, ἡ ὁποία γίνεται στὶς 27 τοῦ μηνός. Δὲν πηγαίνω. Μία φορὰ πῆγα γιὰ νὰ δῶ τὸν ἐγγονό μου. Καὶ πῆγα νὰ τὸν δῶ πῶς περπατάει, δὲν πῆγα νὰ τιμήσω τὴν μαθητικὴ παρέλαση» εἶπε ὁ Γιάννης Μπουτάρης καὶ ὑπογράμμισε: «Θεωρῶ ὅτι οἱ μαθητικὲς παρελάσεις εἶναι...

π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης: «Οἱ Πειρασμοὶ στὴν Ζωή μας»

Τό ἀδούλωτο ἐν Χριστῷ φρόνημα

Πρωτοπρεσβύτερου Θωμᾶ Βαμβίνη
Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους (τόν Ἀδάμ παγγενῆ), ἀλλά καί ἐλεύθερος ἀπό ὅλους. Δέν τόν δεσμεύει, οὔτε τόν ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τοῦ κόσμου. Ἔχει προσανατολίσει τά ἐνδιαφέροντά του, «ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καί διανοίᾳ», στίς ἐπαγγελίες τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ὅμως δέν τόν ὁδηγεῖ στό νά παραθεωρῇ ἤ νά βλέπῃ ὑπεροπτικά τούς ἄλλους, ἰδιαίτερα τούς μή ὁμόφρονες. Τόν ἐνδιαφέρει μόνον ἡ ἐνυπόστατη ἀλήθεια καί ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ὁ Χριστός. Ἐν Χριστῷ καί γιά τόν Χριστό εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλους καί χωρισμένος ἀπ’ ὅλους.
Ὁ ὥριμος Χριστιανός μπορεῖ καί ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐπειδή, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, δέν ἀγαπᾶ τίποτε τό ἀνθρώπινο.
Βέβαια, στίς μέρες μας, κυρίως ὅσοι μιλοῦν γιά τήν «ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου», βλέπουν τήν διάσωση τῆς ἀξιοπρέπειάς του στήν ἱκανοποίηση ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιθυμιῶν του, δηλαδή στήν ἐλευθερία του νά βυθίζεται στήν ἀλογία ὅλων τῶν «ἀνθρωπίνων παθῶν» του, τά ὁποῖα νομιμοποιοῦνται ἀπό τόν «κοινωνικό φιλελευθερισμό», ὁ ὁποῖος ἐπαγγέλλεται, ὡς ἐλευθερία, τόν πλουραλισμό, χωρίς κριτήρια ἀλήθειας, μέ παραθεώρηση ἀκόμη καί....

Ναυπάκτου Ἰερόθεος: ''Οἱ πρόσφατες ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν"

Το Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Ἡ ἐκλογή ἑνός Ἐπισκόπου γιά νά ποιμάνη μιά Ἱερά Μητρόπολη εἶναι σοβαρή ὑπόθεση τῆς Ἱεραρχίας, γιατί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι διάδοχος τῶν θρόνων τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά πρέπει νά εἶναι καί μέτοχος τῶν τρόπων τῶν Ἀποστόλων, ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ἁγίων Ἐπισκόπων.
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον οἱ ἱεροί Κανόνες δίνουν ἰδιαίτερη σημασία στόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων. Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ ι΄ Κανόνας τῆς Σαρδικῆς, ὅπου μεταξύ ἄλλων διαλαμβάνει: «Καί τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω, ἵνα μετά πάσης ἀκριβείας καί ἐπιμελείας ἐξετάζοιτο... ἐάν περ ἄξιος νομισθείῃ εἰς τήν ἁψίδα τῆς ἐπισκοπῆς κατά προκοπήν διαβῆναι δυνηθείῃ». Δηλαδή, ἑρμηνεύει ὅτι πρέπει νά ἐξετάζεται ἡ ὀρθή πίστη τοῦ ὑποψηφίου πρός Ἀρχιερατείαν, ἡ ἀγαθότητα τῶν τρόπων του, ἡ σταθερότητα τοῦ φρονήματός του καί ἡ ἐπιείκειά του, καί ἔτσι νά εἰσέλθη στήν ἁψίδα τῆς ἐπισκοπῆς, ἤτοι «εἰς τήν ἀκρότητα τοῦ ὕψους τῆς ἀρχιερωσύνης διαβῇ κατά προκοπήν, προκόπτων καί προβαίνων ἀπό τῶν χθαμαλοτέρων ἐπί τά ὑψηλότερα».
Ἐπίσης, ὁ Ζωναρᾶς ἑρμηνεύοντας τόν α΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος συνιστᾶ....

Κατὰ τοὺς Πατέρες, ὅποιος δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ κατάσταση φωτισμοῦ, εἶναι ψυχοπαθής.Ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ψυχιατρικῆς.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Πατερικὴ Θεολογία", τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ψυχοπαθὴς κατὰ τὴν Πατερικὴ ἔννοια. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι κάποιος σχιζοφρενὴς γιὰ νὰ εἶναι ψυχοπαθής. Ὁ ὁρισμὸς τῆς ψυχοπάθειας ἀπὸ Πατερικῆς ἀπόψεως εἶναι ὅτι ψυχοπάθεια ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνον ποὺ δὲν λειτουργεῖ σωστὰ ἡ νοερὰ ἐνέργεια μέσα του. Ὅταν δηλαδὴ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γεμάτος ἀπὸ λογισμούς, ὄχι μόνο κακοὺς λογισμούς, ἀλλὰ καὶ καλοὺς λογισμούς. Ὅποιος ἔχει λογισμούς, καλοὺς ἢ κακοὺς μέσα στὴν καρδιά του, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ Πατερικῆς ἀπόψεως εἶναι ψυχοπαθής. Ἂς εἶναι οἱ λογισμοὶ αὐτοὶ ἠθικοί, ἀκόμη καὶ ἠθικώτατοι, ἀνήθικοι ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. Δηλαδὴ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅποιος δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ κατάσταση φωτισμοῦ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ψυχοπαθής. Ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ψυχιατρικῆς. Ὁ ψυχοπαθὴς γιὰ τὸν ψυχίατρο εἶναι κάτι ἄλλο. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ πάσχει ἀπὸ ψύχωση, εἶναι ὁ σχιζοφρενής. Γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ὅμως ἕνας ποὺ δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη καὶ δὲν ἔχει φθάσει σὲ φωτισμό, εἶναι νορμὰλ ἢ δὲν εἶναι νορμάλ;...

17 Οκτ 2017

Ἐκδήλωση – Συνάντηση Θεολόγων στὸ Ἀγρίνιο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
 «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.  Σκέψεις καὶ προβληματισμοί».
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 11.00π.μ., στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου, συνάντηση θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐπίσης, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου, προσῆλθαν στὴ συνάντηση πολλοὶ ἐκπαιδευτικοί τς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς ἐν λόγω ἐκδηλώσεως εἶχε τὴ συνεργασία τοῦ παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων Νομοῦ Αἰτωλ/νίας, ἐνῶ ἡ ὅλη συνάντηση εἶχε ὡς ἀντικείμενο τὰ ἐφαρμοζόμενα ἀπὸ ἐφέτος νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰ βιβλία ὅλων τν τάξεων στὰ Σχολεῖα τῆς πατρίδας μας - Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια.
Στὴν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως μίλησε ὁ....

Κριτικὴ ἀξιόλογου συγγράμματος δογματικῆς

π. Γεωργίου Μεταλληνού, Ομ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνν
Ὃταν πῆρα γιά πρώτη φορά στά χέρια μου –εὐλογημένη ὣρα- τήν ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τοῦ ἀειμνήστου π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, αὐθόρμητα ἀναφώνησα: «Αὐτή εἶναι Δογματική ἂλλου εἲδους». Αὐτό ἀκριβῶς ἐπανέλαβα, παίρνοντας στά χέρια μου  πρίν  ἀπό  μέρες  καί  τήν  ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τοῦ ἐκλεκτοῦ Συναδέλφου, Καθηγητοῦ κ. Βασιλείου Τσίγκου, πού εἶχε τήν καλωσύνη νά στείλει στήν ταπεινότητά μου. Καί τοῦτο, διότι καί αὐτή συνεχίζει τήν συμβολή τοῦ π. Ἰ. Ρωμανίδη στήν ὑπέρβαση τοῦ σχολαστικισμοῦ, πού εἶχε κυριαρχήσει στὶς Θεολογικές Σχολές μας λόγω τῆς ἀπόλυτης σχεδόν αὐτοπαραδόσεώς μας καί στό χῶρο τῆς Θεολογίας στήν «καθολική μας μητρόπολη» (Κωστής Μοσκώφ), τήν Εὐρώπη. Εἶναι δέ σπουδαῖο καί ἐπαίνου ἂξιο, ὃτι ἐνῶ ἂλλοι Θεολόγοι μας, εὐεργετημένοι ἀπό τόν λόγο καί τά συγγράμματα τοῦ π. Ἰωάννου, προσπαθοῦν νά τόν ἐξαφανίσουν κυριολεκτικά, ὁ κ. Τσίγκος δέν διστάζει νά ἀναφέρει τά ἒργα του καί νά παραπέμπει σ’ αὐτά.
       Τό νέο ἒργο τοῦ κ. Τσίγκου, πού θά εἶναι διδακτικό Ἐγχειρίδιό του στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., διέπει μιά βασική ἀρχή: «Θεωροῦμε –γράφει- ὃτι ἒχει καταστεῖ ἐπιτακτική πλέον ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκ νέου προσέγγισης καί διερεύνησης τῶν θεμάτων, πού ἐμπεριέχει ἡ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (σ. 13). Στό ἐγχείρημά του αὐτό, σημαντικό ὁπωσδήποτε, ἒχει σημασία πῶς βλέπει ὁ συγγραφέας τό Δόγμα: «Τά δόγματα, λέγει, εἶναι ἒκφραση καί ὁριοθέτηση τῆς, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πίστεως καί ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὡς τέτοια δέ ἀποσκοποῦν στό νά ὁδηγήσουν τόν ἂνθρωπο στή....

Μὲ ἄθεους, μὲ ἐκκλησιομάχους, μὲ καταδιεφθαρμένους πολιτικούς «το ἔθνος δὲν στέκη»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς
Στὸν 2ο τόμο τῶν «Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Κολοκοτρώνη» - (εκδ. Γ. Βαλέτα, σελ. 323 )-ἐντόπισα ἕνα πολὺ ὡραῖο καὶ διδακτικὸ ἐπεισόδιο, ποὺ διαδραματίζεται κατὰ τὴν Ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ΄21. Τὸ διηγεῖται ὁ Γεώργιος Τερτσέτης -τί σπουδαῖος ἄνθρωπος- σὲ λόγο του στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1855, στὴν τότε Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Τὸ μεταφέρω, ὡς ἔχει:
«Κύριοι ἀκροαταί, εἰς τὰ 1822 πολεμιστής, στρατιώτης περίφημος ἐπῆγε εἰς σεβάσμιον πνευματικὸν νὰ ξομολογηθεῖ, νὰ μεταλάβει.
Ἐξωμολογήθη ὁ πνευματικός του εὐχήθη, τὸν ἐχαίδευσεν, ἀλλὰ τοῦ εἶπε: δὲν ἠμπορῶ νὰ σὲ δώσω μεταλαβιά.
- Διατί;
- Χύνεις αἷμα ἀνθρώπινο...!
Ὠργίσθη ὁ στρατιώτης καὶ ἔτρεξε παραπονούμενος εἰς τὸν ἐπίσκοπον Μεθώνης. Τοῦ εἶπε ὅσα λέγει ὁ πνευματικὸς , ὁ στρατιώτης ἦτο θυμώδης. Τὸν ἤκουσεν ὁ ἐπίσκοπος. Τὴν Κυριακή του λέγει, ἤσου (=νὰ εἶσαι) εἰς τὴν λειτουργίαν, ἤσου πλησίον μου.
Ἦλθε ἡ Κυριακή, ψάλλεται ἡ λειτουργία. Ὁ Δεσπότης εἰς τὴν μεσινὴ θύρα, εἰς τὴν ὥρα τῆς μεταλαβιᾶς, κρατώντας τὸ δισκοπότηρο, φωνάζει τὸν στρατιώτη.
Ἔλα, τοῦ λέγει, πάρε, κράτει τὸ δισκοπότηρο, μετάλαβε μὲ τὰ ἴδια σου τὰ χέρια, τὰ χέρια σου εἶναι πλέον ἀθώα, πλέον εὐεργετικὰ εἰς τὴν πατρίδα ἀπὸ τὰ ἐδικά μας. Ἠμεῖς οἱ ἱερεῖς δεόμεθα τὸν Ὕψιστο μὲ τὴ φωνή, ἐσύ, σταίνοντας τὰ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.