18 Δεκ 2018

Ὁ Προσκοπισμός, ἡ ἠθικὴ κατάπτωση καὶ τὰ λόγια τοῦ πατρός Ἀθανασίου Μυτιληναίου !

...Δυστυχῶς, ἔτσι ποὺ κατάντησε ὁ κόσμος, τὸ λιγότερο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν οἱ γονεῖς εἶναι νὰ προσέχουν πάρα πολύ, ὅταν πρόκειται νὰ παραδώσουν τὰ παιδιά τους σὲ ἄλλα χέρια...
Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Καθημερινὰ τὰ δελτία εἰδήσεων «διανθίζονται» ἀπὸ γεγονότα, ποὺ ἀποδεικνύουν «πανηγυρικὰ» τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κατάπτωση τοῦ σημερινοῦ κόσμου, τοῦ ὁποίου «ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία» ἔχει λάβει πλέον καθαρὰ ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο. Παραθέτουμε μία εἴδηση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γεγονὸς τεράστιας ἐμβέλειας, ἀλλὰ παράλληλα προκαλεῖ καὶ μεγάλη θλίψη. Θλίψη, ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς διαφθορᾶς, διαστροφῆς καὶ ἐντέλει τῆς ἐγκληματικότητας, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ σ` αὐτοὺς τοὺς ἀποκαλούμενους θρησκευτικούς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς, ἀθλητικούς, πολιτιστικοὺς καὶ λοιποὺς παγκόσμιους ὀργανισμούς. Ἡ εἴδηση προέρχεται ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ προσκοπισμοῦ. Ἂς τὴν διαβάσουν καλά, ὅσοι...

Βόμβα στὰ θεμέλια τῆς δημοκρατίας

Ὁ ἔγκριτος παγκόσμιος ἀμερικανικὸς ἐρευνητικὸς ὀργανισμὸς Pew Research Center, δημοσιοποίησε ἐκτενῆ ἔρευνα ποὺ διεξήγαγε σὲ 38 χῶρες, σχετικὰ μὲ τὸν ρόλο τῶν ΜΜΕ καὶ τὴν ἀξιοπιστία τους. Ἡ ἔρευνα δημοσιοποιεῖ ὅτι ἡ χώρα μας καταλαμβάνει τὴν τελευταία θέση καὶ ἀνακηρύσσει τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ὡς τὰ πιὸ ἀναξιόπιστα στὸν πλανήτη (δεῖτε ὁλόκληρη τὴν ἔρευνα στό pewglobal.org μέ πηγὴ Jodi Graphics). Ἡ δυσπιστία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἀγγίζει τὰ ποσοστὰ τοῦ 89%. Τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ εἶναι ὡς πρὸς τὴν ἀξιοπιστία, κάτω ἀπὸ χῶρες ὅπως Τανζανία, Φιλιππίνες, Ἰνδονησία, Κένυα, Σενεγάλη, Νιγηρία, Τουρκία, Τυνησία, Περοῦ, Χιλή, Κολομβία κ.λπ. Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη βόμβα στὰ θεμέλια τῆς Δημοκρατίας, καὶ ὄχι ἡ βόμβα στὸ “ΣΚΑΪ”.
Τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ καὶ οἱ διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης, ἴσως φέρουν τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν χώρα μας. Ἡ διαφθορὰ καὶ τὰ διαπλεκόμενα συμφέροντα...

Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανὸς ὁ Μάρτυς

Γεννήθηκε στὰ Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τὸ 250 μὲ 256 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του τὸν ἀνέθρεψαν μὲ μεγάλη χριστιανικὴ ἐπιμέλεια. Καθὼς ἦταν καὶ ἀπὸ γένος διακεκριμένο, εἵλκυσε τὴν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορος Καρίνου, ποὺ γρήγορα τὸν ἀνέδειξε σὰν στρατιωτικό. Ἔπειτα, ὁ Διοκλητιανὸς τὸν ἔκανε ἀρχηγὸ τοῦ πρώτου συντάγματος τῶν Πραιτοριανῶν.
Φιλάνθρωπη ψυχὴ ὁ Σεβαστιανός, ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ πολλὲς φορὲς ὑπῆρξε προστάτης τῶν φτωχῶν καὶ τῶν πασχόντων χριστιανῶν. Πρόθυμα ἐπίσης, βοηθοῦσε στὶς ἀνάγκες τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πάπας Γάϊος τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ ὑπερασπιστὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν ὅμως ἄρχισε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν, συνελήφθη μία ὁμάδα χριστιανῶν. Ὁ Σεβαστιανός, προκειμένου νὰ τοὺς ἐμψυχώσει τὴν ὥρα ποὺ αὐτοὶ δικάζονταν, πρὸς γενικὴ κατάπληξη ὅλων δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός. Ὁ Διοκλητιανὸς διέταξε τὸν θάνατό του. Καὶ ὁ Σεβαστιανὸς δὲν ἄργησε νὰ πέσει κάτω, τρυπημένος στὸ στῆθος ἀπὸ βέλος. Τὸ σῶμα του παρέλαβε κάποια εὐσεβὴς χήρα, ἡ Λουκίνα. Διαπίστωσε ὅμως, ὅτι ἀνέπνεε ἀκόμα.
Ἀφοῦ τὸν περιποιήθηκε, μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ Σεβαστιανὸς ἀνέκτησε τὴν ὑγεία του. Ἀλλὰ καὶ πάλι ἐπεδίωξε καὶ συνάντησε τὸν Διοκλητιανὸ καὶ τὸν ἤλεγξε γιὰ τὴ σκληρότητά του. Τότε αὐτὸς διέταξε καὶ τὸν μαστίγωσαν μέχρι θανάτου.
Ἔτσι, ὁ Σεβαστιανὸς ἔγινε παράδειγμα ἀγωνιστικότητας γιὰ τὴν πίστη «ἄχρι θανάτου».
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Συγκλήτου σφαλλομένης παριδὼν τὰ συνέδρια, Σεβαστιανὲ πανολβίαν, συναγείρεις συνέλευσιν, Μαρτύρων ἀληθῶς πανευκλεῶν, σὺν σοὶ καταβαλόντων τὸν ἐχθρόν, μεθ’ ὧν...

Ἀπελευθέρωση καὶ ὄχι διχοτόμηση τῆς Κύπρου!

Πληθαίνουν τὰ ψευτοδιλήμματα τοῦ τύπου «ὁμοσπονδία ἢ διχοτόμηση» ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ παριστάνουν τοὺς ρεαλιστές. Προσπαθοῦν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ περάσουν στὴ συνείδηση τοῦ Ἕλληνα τῆς Κύπρου πὼς ἡ μόνη ἐφικτὴ λύση γιὰ τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα εἶναι ἡ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι, εὐρύτερα στὴν κοινωνία, κυριαρχεῖ ἡ λογική τοῦ «ἐφικτοῦ» ποὺ στὶς πλεῖστες περιπτώσεις ταυτίζεται μὲ τὴν εὔκολη λύση.
Στόχος τῆς κοινωνίας μας ἀποτελεῖ τὸ μπάλωμα προβλημάτων μὲ λύσεις ἀπὸ ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν βεβιασμένα. Δυστυχῶς αὐτὰ τὰ ψευτοδιλήμματα ἀποσκοποῦν κάπου ἀλλοῦ. Δὲν ἀποκλείουν ἁπλὰ ὁποιαδήποτε οὐσιαστικὴ λύση, ἀλλὰ ἀφαιροῦν καὶ τὴν ἐλπίδα ἀπὸ τὰ μυαλὰ καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Χωρὶς τὴν ἐλπίδα ποὺ συνάπτεται μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐργατικότητα δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ καταφέρει τίποτα. Εἶναι σὰν ἕνα αὐτοκίνητο χωρὶς...

17 Δεκ 2018

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἑνώνει τοὺς σχισματικοὺς καὶ διασπᾶ τοὺς Ὀρθοδόξους

νάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικά»
Ἡ λεγόμενη «ἑνωτικὴ σύνοδος» τοῦ Κιέβου ποὺ πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας Ἐμμανουὴλ ἀποτελεῖ τὸ προτελευταῖο βῆμα τῆς διαδικασίας χορήγησης Αὐτοκεφάλου ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας. Ἀπομένει καὶ ἡ ἐπίδοση τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας στὸν ἐκλεγέντα ἀπὸ τὴν «ἑνωτικὴ σύνοδο» προκαθήμενο τῆς νέας Ἐκκλησίας στὴν ὁποία ἐντάχθηκαν οἱ σχισματικὲς ὁμάδες τῆς Οὐκρανίας.
Κι ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Φαναριῶτες διακηρύσσουν ὅτι οὐδὲν περισσότερο ἔπραξαν ἀπὸ τὸ νὰ χορηγήσουν αὐτοκεφαλία σὲ μία ἀκόμη Ἐκκλησία ὅπως καὶ σὲ ἄλλες στὸ παρελθόν, στὴν οὐσία μὲ τὶς ἐνέργειές τους δημιουργοῦν μέγα σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ πληγῆ τῆς ὁποίας ἡ ἐπούλωση θὰ χρειαστεῖ πολλὰ...

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: ἕνας διαπρύσιος πoλέμιος τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὅπως εἶναι σὲ ὅλους γνωστό, οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ἐργάσθηκαν καὶ ἐργάζονται γιὰ τὴν καθιέρωση καὶ ἐμπέδωση τῆς παναιρέσεως αὐτῆς μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα ταυτοχρόνως. Ἀφοῦ κατόρθωσαν μέσω τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης νὰ δώσουν δογματικὴ καὶ συνοδικὴ νομιμοποίηση στὴν παναίρεση, προσπάθησαν παράλληλα νὰ τὴν θεμελιώσουν καὶ νὰ τὴν κατοχυρώσουν σὲ λόγους τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ στόχο τους ἐπεχείρησαν νὰ διαστρεβλώσουν λόγους νεοφανῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα ἔχουν ἁγιοκαταταχθεῖ καὶ νὰ τοὺς παρουσιάσουν ὡς ἔχοντες δῆθεν οἰκουμενιστικὲς ἰδέες καὶ ἀντιλήψεις καὶ προωθοῦντες τὸν Οἰκουμενισμό.
Ὡστόσο ὅλοι οἱ νεοφανεῖς ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπῆρξαν φανερὰ καὶ ξεκάθαρα ἀντίθετοι μὲ τὶς γνωστὲς οἰκουμενιστικὲς θεωρίες, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν ἀναγνώριση καὶ ἀποδοχὴ τῶν...

Ἐπίθεση σὲ στέλεχος ἱστορικῆς χριστιανικῆς ἀδελφότητας τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ κρατοῦσε τὴν ἑλληνικὴ σημαία

"Ἤθελαν νὰ τὸν σκοτώσουν"! Σοκαριστικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν ἐπίθεση στὸν 29χρονο μὲ τὴ σημαία στὴ Θεσσαλονίκη
Σοκάρουν οἱ λεπτομέρειες τῆς δολοφονικῆς ἐπίθεσης ποὺ δέχτηκε νεαρὸς ἀπὸ ἀγνώστους το βράδυ τῆς Παρασκευής στήν ὁδὸ Ἰασωνίδου, στὴ Θεσσαλονίκη. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ ρεπορτὰζ οἱ δράστες τῆς ἐπίθεσης δὲν ἤθελαν ἁπλῶς νὰ τρομάξουν τὸν 29χρονο ἀλλὰ ἤθελαν νὰ τὸν σκοτώσουν. Τὸν χτυποῦσαν μὲ μανία στὸ κεφάλι καὶ σταμάτησαν μόνο ὅταν στὸ σημεῖο μαζεύτηκε κόσμος. Οἱ δύο τὸν κρατοῦσαν καὶ φώναζαν στὸν τρίτο νὰ τὸν χτυπᾶ στὰ γεννητικὰ ὄργανα. Μετὰ ὅλοι μαζὶ τὸν κλωτσοῦσαν στὸ κεφάλι. 

Ποιοὶ εἶναι οἱ δράστες τῆς ἐπίθεσης καὶ ποιὸ εἶναι τὸ κίνητρο τῆς πράξης τους; Ο νεαρὸς κατὰ τὴν ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν ὁμιλία Τσίπρα, ὅπου εἶχε πάει μαζὶ μὲ ἄλλα μέλη χριστιανικῶν σωματείων, ἔκρυψε τὴν ἑλληνικὴ σημαία μέσα ἀπὸ τὸ μπουφάν του. Αὐτὸ σημαίνει πὼς οἱ δράστες τὸν παρακολουθοῦσαν ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ Παλαί ντὲ Σπόρ...

Κυριακὴ ΙΑ’ Λουκᾶ- Περὶ Θείας Κοινωνίας

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία

1. Τό ἱερό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς μιλοῦσε παραβολικά γιά τό Δεῖπνο τῆς Θείας Κοινωνίας. Τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Τό Δεῖπνο αὐτό, πού τό ἀπολαμβάνουμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία, ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή τό εἶπε «μέγα». Καί εἶναι πραγματικά «μέγα» καί «μέγιστον» τό Δεῖπνο αὐτό, ἀσύγκριτα μεγαλύτερο ἀπό κάθε ἄλλο δεῖπνο, πού ἑτοιμάζουν οἱ βασιλεῖς καί οἱ μεγιστᾶνες, γιατί στό Δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας μας παρατίθεται ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός! Τό πανάγιο Σῶμα Του καί τό πανάσπιλο Αἷμα Του! Τό εἶπε καθαρά, χριστιανοί μου, ὁ Χριστός μας αὐτό, ὅταν κοινώνησε τούς μαθητές Του τήν νύχτα τῆς Μ. Πέμπτης. «Λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστι τό Σῶμά μου»· καί «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμά μου», τούς εἶπε. Καί εἶναι πραγματικά τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ αὐτό πού προσφέρει ὁ ἱερέας κοινωνώντας τούς πιστούς καί δέν εἶναι ψωμί καί κρασί, ὅπως τό λένε μερικοί ἀκατήχητοι.

Στά μάτια μας βέβαια φαίνεται ὡς ψωμί καί κρασί αὐτό πού κοινωνοῦμε, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ΣΩΜΑ καί ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἀλλά, ἄς ρωτήσουμε: Γιατί φαίνεται ὡς ψωμί καί κρασί αὐτό πού κοινωνᾶμε καί δέν φαίνεται ὡς Σῶμα καί Αἷμα, ὅπως τό πιστεύουμε ὅτι εἶναι; Χριστιανοί μου, ἀκοῦστε: Ἄν ὁ ἱερέας...

Ο ἅγιος ποὺ εἶπε ψέματα γιὰ νὰ σώσει τὸ φονιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του

Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανὸς
Ἅγιος Διονύσιος, ἐπίσκοπος Αἰγίνης ὁ θαυματουργός,  ἐκ Ζακύνθου (17 Δεκεμβρίου)
Ἕνας νέος ἀπὸ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια ἀφήνει τὰ ἐγκόσμια καὶ πηγαίνει στὸ μοναστήρι. Αὐτὸ βέβαια δὲν εἶναι συνηθισμένο καὶ φυσικό, ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε καιρό. Τὸ φυσικὸ καὶ συνηθισμένο εἶναι μία καλὴ κοινωνικὴ ἀποκατάσταση, νὰ ἀκολουθήσει τὸ παιδὶ τὸ ἔργο τοῦ πατέρα καὶ νὰ συνεχίσει τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση. Ἀλλ’ ὅμως βρίσκονται νέοι, κι ἂς διαμαρτύρονται κι ἂς ἀντιδροῦν οἱ γονεῖς των, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὴ συνήθεια καὶ ξεπερνᾶνε τὰ ἀνθρώπινα μέτρα. Εἶναι, καθὼς λέγει ὃ Ἰησοῦς Χριστός, «οἱ δυνάμενοι χωρεῖν». Ποτὲ βέβαια μὲ τὴ δική τους μόνο θέληση καὶ δύναμη, ἀλλὰ πάντα ὁπλισμένοι καὶ δυνατοὶ μὲ τὴ θεία χάρη.
Ὁ Μέγας Βασίλειος, γιὰ τὸ νέο ποὺ ἀποφασίζει νὰ ἀκολουθήσει τὸ δρόμο τῆς μοναχικῆς πολιτείας λέγει τὰ ἑξῆς· «Ὁ τοίνυν ὑπακοῦσαι Χριστῷ προηρημένος καὶ πρὸς τὸν πτωχὸν καὶ ἀπερίσπαστον βίον ἐπειγόμενος, θαυμαστὸς ὡς ἀληθῶς καὶ μακαριστός».
Θαυμαστὸς λοιπὸν καὶ μακαριστὸς εἶναι κι ὁ ἅγιος Διονύσιος, ποὺ ἀναφάνηκε στὰ νεώτερα χρόνια ἀστέρας φαεινότατος, μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους μάρτυρες καὶ ὅσιους, μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἦταν οἰκονομία τῆς θείας Πρόνοιας νὰ στηριχθεῖ στὴ δοκιμασία τοῦ τὸ αἰχμάλωτο γένος τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν. Ὁ ἅγιος Διονύσιος γεννήθηκε στὴ Ζάκυνθο στὰ 1547 ἀπὸ γονεῖς ποὺ ξεχώριζαν στὸ νησὶ γιὰ τὴ λαμπρή τους κοινωνικὴ θέση καὶ τὴν οἰκονομική τους κατάσταση. Ὁ ἅγιος του Θεοῦ σὲ νεαρὴ ἡλικία τὰ ἄφησε ὅλα, καὶ κοινωνικὴ θέση καὶ πλοῦτο, κι ἔφυγε...

16 Δεκ 2018

Μήπως πολλές ἀπ΄ τὶς «ποιμαντικὲς μας δραστηριότητες», εἶναι μία ἀποφυγὴ ἢ λησμοσύνη τοῦ κέντρου τῆς θεραπείας;

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ 2ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος στὸν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.
Ὁ κοινὸς ἄξονας ποὺ διακρατεῖ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ διατηρεῖ τὴν συνοχή της, ὁ ἕνας καὶ μοναδικός της ἄξονας ἐπάνω σ΄ ὅλα τὰ θέματα ποὺ τὴν ἀπασχολοῦν καὶ ὁ ὁποῖος τοποθετεῖ τὰ πάντα σὲ ὀρθὴ βάση, εἶναι μόνο αὐτός: «Κάθαρση – Φωτισμὸς – Θέωση» τίποτε ἄλλο. Χωρὶς αὐτὸ τὸ σχῆμα, ὅλα τ΄ ἄλλα εἶναι μία γελοιοποίηση τῆς Ὀρθοδοξίας.
Οἱ Πατέρες δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ στὸν ἄνθρωπο μετὰ θάνατον ἀποκλειστικά, ἀλλὰ ἐκεῖνο κυρίως ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ τί θὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος σ΄ αὐτὴν τὴν ζωή. Μετὰ θάνατον δὲν ὑπάρχει θεραπεία τοῦ νοός, ὁπότε πρέπει νὰ ἀρχίσει σ΄ αὐτὴν τὴν ζωὴ ἡ θεραπεία. …Λοιπὸν βλέπετε αὐτὸ τὸ συγκλονιστικό, τοὺς Πατέρες δὲν τοὺς νοιάζει τί θὰ γίνει μετά, τὸ μετὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Τοὺς νοιάζει τί θὰ γίνει «τώρα» καὶ ἂν σ΄ αὐτὸ τὸ «τώρα», τὸ σκληρὸ τὸ «τώρα», μπορεῖ νὰ γίνει θεραπεία.
Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς πράξη θεραπείας, θέλει νὰ θεραπεύσει τὸ «τώρα». Αν δεν κάνει αυτό το «τώρα» τι θα κάνει; Ποῦ θὰ πάει τοὺς ἀνθρώπους; Πῶς θὰ ἀσχοληθεῖ μαζί τους; Ἔχει ἄλλο ἔργο νὰ κάνει; Μήπως πολλὰ ἀπ΄ αὐτὰ ποὺ κάνουμε καὶ ὡς ποιμαντικὲς δραστηριότητες, εἶναι ἀκριβῶς μία ἀποφυγὴ ἢ λησμοσύνη τοῦ κέντρου τῆς θεραπείας; Ἂν ὑπάρχει τὸ κέντρο τῆς θεραπείας, τὰ ἄλλα ἁπλῶς μποροῦν νὰ προστεθοῦν ἔτσι ἁπαλά. Ἂν ὅμως, μετατεθεῖ στὸ ἁπαλὸ – στὸ...

Ἁγία Θεοφανῶ ἡ Θαυματουργὴ σύζυγος τοῦ Βασιλιᾶ Λέοντος Σοφοῦ

Ἑορτάζει στὶς 16 Δεκεμβρίου
Ἡ Ἁγία Θεοφανῶ ἦταν μία εὐσεβέστατη καὶ ἐνάρετη βασίλισσα, ποὺ ἐξυμνήθηκε πολὺ ἀπὸ τοὺς χρονογράφους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, γιὰ τὴν εὐαγγελική της ζωή, τὶς ἐλεημοσύνες της καὶ τὴν ἄκρα εὐσέβειά της.
Ἦταν κόρη τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μαρτινακίου, τοῦ Ἰλλουστρίου καὶ τῆς Ἄννας. Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀνατράφηκε μὲ ἐπιμέλεια.
Σὲ κατάλληλη ἡλικία, ὁ βασιλιὰς Βασίλειος ὁ Μακεδόνας τὴν ἔδωσε γιὰ σύζυγο στὸν γιὸ του Λέοντα τὸν Σοφὸ (886 – 912 μ.Χ.), μὲ τὸν ὁποῖο γιὰ 12 χρόνια ζοῦσε μὲ ἀφοσίωση συζυγικὴ καὶ ἀναγνωρίστηκε ἀμέσως ἀπὸ τοὺς συγχρόνους της σὰν ἁγία καὶ θαυματουργὴ γιὰ τὰ πολλὰ ἔργα ἀγάπης ποὺ ἔκανε.
Παρ’ ὅλο τὰ μεγαλεία καὶ τὸν πλοῦτο ποὺ τὴν πλαισίωνε, διατήρησε τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν μετριοφροσύνη ποὺ τὴν χαρακτήριζε πρίν. Προτιμοῦσε νὰ εἶναι ἁπλὰ ντυμένη καὶ νὰ βρίσκεται δίπλα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὴν χρειαζόντουσαν. Γι’ αὐτὸ ντυνόταν ἁπλὰ γιὰ νὰ μὴν ἀναγνωρίζεται καὶ μὲ τὴν συνοδεία δύο ἔμπιστων ὑπηρετριών της, γύρναγε στὰ σπίτια τῶν φτωχῶν καὶ κατατρεγμένων καὶ πρόσφερε τὴν βοήθειά της. Ἦταν τόση ἡ πίστη της ποὺ ἀξιώθηκε νὰ θαυματουργήσει. Ὅταν ἐγκατέλειπε ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη κάποιον ἀσθενῆ διότι δὲν μποροῦσε νὰ τὸν θεραπεύσει, τοῦ ἐπανέφερε τὴν ὑγεία του ἡ Ἁγία μὲ τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς της. Παρ’ ὅλο τὶς πίκρες ποὺ δέχθηκε στὴν ζωή της ἡ Ἁγία Θεοφανῶ ὑμνοῦσε τὸν Κύριο μὲ μία ἄσβεστη φλόγα.
Ὅταν πέθανε, ὁ σύζυγός της, ἔκτισε ὡραιότατο ναό, κοντὰ στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου ἐναποτέθηκε τὸ τίμιο...

15 Δεκ 2018

Γερμανία: Νομιμοποιήθηκε τὸ «τρίτο φύλο» στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης

Ἱστορικὴ εἶναι ἡ σημερινὴ μέρα γιά τὴν Γερμανία πού νομιμοποίησε τὸ «τρίτο φύλο» στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης, κάνοντας τὴν χώρα πρόδρομο στὴν Εὐρώπη ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀναγνώριση τῶν ἴντερσεξ προσώπων. Δίπλα στὸ «θῆλυ» καὶ τὸ «ἄρρεν», θὰ μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται ἡ ἐπιλογὴ «ἄλλο» γιὰ τὰ ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα μὲ τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ ποὺ υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴ βουλή. 
Ἡ κυβέρνηση συνασπισμοῦ μεταξὺ τῶν συντηρητικῶν τῆς Ἀνγκέλα Μέρκελ καὶ τῶν σοσιαλδημοκρατῶν ἐφαρμόζει ἔτσι μία ἀπόφαση ποὺ εἶχε λάβει...

Guardian: Οἱ ἐντάσεις Ρωσίας - Οὐκρανίας ἀγγίζουν τὸ Ἅγιον Ὅρος!

Σὲ χθεσινό του ἐκτενὲς ρεπορτὰζ (14.12.2018) τὸ γνωστὸ διεθνὲς πρακτορεῖο εἰδήσεων ἀναλύει ἐνδελεχῶς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα στὴν Οὐκρανία καὶ προβλέπει ἐντάσεις καὶ βίαιες συγκρούσεις ἐντός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ποὺ θὰ φτάσουν μέχρι καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Μὲ συνεντεύξεις τοῦ ἀπεσταλμένου τοῦ Guardian στὴν χερσόνησο τοῦ Ἄθωνος ἀναδεικνύονται οἱ διαφορετικὲς ἀπόψεις ποὺ ἔχουν προκύψει σὲ μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποφάσισε τὴν ἀνακήρυξη τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐπεμβαίνοντας σὲ ζητήματα ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἶναι πάντως ἀξιοπρόσεκτο τὸ γεγονὸς ὅτι....

Ἀκτημοσύνη

Ἀπὸ τὸ Γεροντικό…
Ἀγάπα, ἀδελφέ, τὰ φτωχικὰ ἐνδύματα, ἂν θέλεις νὰ διώξεις ἀπὸ τὴν καρδιά σου τὴν ὑψηλοφροσύνη. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν πολυτέλεια, εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποκτήσει ταπεινοφροσύνη. Εἶναι φυσικὸ νὰ διαμορφώνεται ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος σύμφωνα μὲ τὸν ἐξωτερικό. 
Σ' ἕνα νέο, ποὺ εἶχε ἀποφασίσει νὰ μονάσει σὲ Κοινόβιο, ὁ Ἀββὰς Ποιμὴν ἔδωσε τὴν ἀκόλουθη συμβουλή: 
- Ἂν θέλεις, ἀδελφέ, νὰ γίνεις καλὸς μοναχὸς καὶ μάλιστα κοινοβιάτης, κράτησε καλὰ στὸ νοῦ σου αὐτὰ τὰ δύο: Πρῶτον, ἀπόφευγε τὶς περιττὲς κουβέντες, καί, δεύτερον, μὴν ἀποκτήσεις ποτὲ δικό σου πράγμα, οὔτε μικρὸ λαγήνι γιὰ νερό, καὶ θὰ εἶσαι σ' ὅλη σου τὴ ζωὴ ἀναπαυμένος. 
Ἕνας νέος Μοναχὸς ρώτησε μία μέρα τὸν Γέροντά του: 
-Μὲ ζημειώνει τάχα, Ἀββᾶ, τὸ ν' ἀποκτήσω δύο χιτῶνες; 
-Ἀπόκτησε δύο χιτῶνες, ἀποκρίθηκε ὁ διακριτικὸς Γέροντας, καὶ μὴν ἀποκτᾶς κακίες. Ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὶς...

Ἅγιος Ἐλευθέριος: Ὁ ἡρωικὸς ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητο
Οἱ ἱερομάρτυρες ἀποτελοῦν μία εἰδικὴ τάξη στὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ βασανιστήρια καὶ μαρτύρησαν γιὰ τὸ Χριστό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος. 
Γεννήθηκε στὴ Ρώμη τὸ 2ο μ. Χ. αἰώνα ἀπὸ εὐγενεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας του κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ ὑπάτου. Ἡ μητέρα του ὀνομαζόταν Ἀνθία. Εἶχε γνωρισθεῖ μὲ μαθητὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ἔγινε ἔνθερμη χριστιανή. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἄνδρα της ἀνάλαβε αὐτὴν τὴν ἀνατροφὴ τοῦ μικροῦ Ἐλευθερίου, στὸν ὁποῖο ἔδωσε σπουδαία μόρφωση καὶ τὸν κατήχησε στὸν Χριστιανισμό. Φρόντισε μάλιστα νὰ τὸν συνδέσει μὲ τὸν ἐπίσκοπό τῆς Ρώμης Ἀνίκητο (155-166), γιὰ νὰ ἀποκτήσει καὶ χριστιανικὴ μόρφωση καὶ παιδεία. Ὁ ἐπίσκοπος διεῖδε στὸν εὐγενῆ ἔφηβο Ἐλευθέριο βαθιὰ πίστη, εὐσέβεια καὶ ἀφοσίωση στὴν Ἐκκλησία καὶ γι’ αὐτὸ τὸν χειροτόνησε διάκονο στὰ 15 του χρόνια. Λίγο ἀργότερα στὰ 17 του τὸν χειροτόνησε πρεσβύτερο καὶ τρία χρόνια μετὰ...

14 Δεκ 2018

Δὲν ἀγαποῦν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοῦ φέρονται ἐχθρικὰ ὅσοι δὲν τὸν ἀπέτρεψαν νὰ προχωρήσει στὴν συμφωνία μὲ τὸν Τσίπρα

Οἱ ἐχθροί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἐνοχλεῖται ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ ἀνοικτὰ διαφωνοῦν μαζί του. Ἐπίσης δυσανασχετεῖ μὲ ὅσους θεωρεῖ ὅτι προβάλλονται ὡς δελφίνοι τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Ἀκόμη δυσαρεστεῖται ἀπὸ φῆμες, ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. 
Ὅμως ὁ κ. Ἱερώνυμος στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ἐχθρούς, ὅπως εἶχε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ἔχει ὅμως κόλακες, ποὺ τὸν περιβάλλουν, ὅπως κάθε ἡγέτη πολιτικὸ ἢ θρησκευτικό. Αὐτοὺς τοὺς κόλακες, συνιστᾶ ὁ Πυθαγόρας, ὁ κάθε ἡγέτης νὰ τοὺς θεωρεῖ τοὺς «χειρότερους ἐχθρούς του». 
Τὸ σοβαρότερο ὀλίσθημα τῶν κολάκων, ποὺ ἐκθέτει καὶ πλήττει προσωπικὰ τὸν...

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὄχι μόνο δὲν διασφαλίζει τὴν ἑνότητα, ἀλλὰ προχωρώντας μὲ παπικὸ «ἀέρα» σχίζει τὴν Ἐκκλησία

Ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Γιὰ τὸ ἐρχόμενο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου ἔχει προγραμματίσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τὴ σύγκληση τῆς λεγόμενης «Ἑνωτικῆς Συνόδου» στὸ Κίεβο.
Σὲ αὐτὴν θὰ συμμετάσχουν οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας, τοὺς ὁποίους ἀντικανονικὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποκατέστησε καὶ ἔχουν ἐπικεφαλῆς τὸν Φιλάρετο καὶ τὸν Μακάριο. Ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κιέβου Ὀνούφριος ποὺ ἀνήκει στὴ Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπέστρεψε ἀσχολίαστη τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μὲ τὴν ὁποία τὸν καλοῦσε νὰ μετέχει στὴν «Ἑνωτικὴ Σύνοδο», νὰ θέσει ἐφόσον ἐπιθυμεῖ ὑποψηφιότητα γιὰ τὴ θέση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς νέας Ἐκκλησίας καὶ νὰ γνωρίζει ὅτι πλέον δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκαλεῖται Ἀρχιεπίσκοπος Κιέβου!
Κι ἐνῶ οἱ Φαναριῶτες φαίνεται πὼς προσπαθοῦν νὰ ἐπισπεύσουν τὴν ὅλη διαδικασία χορηγώντας Αὐτοκέφαλο στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καὶ ἀγνοώντας ἐπιδεικτικὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἀλλὰ καὶ τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ὀνούφριο, τὰ πράγματα δὲν φαίνονται καθόλου ἁπλά. Σήμερα ὁ σχισματικὸς Φιλάρετος, ἐπικεφαλῆς τῆς μεγαλύτερης σχισματικῆς ὁμάδας, δήλωσε πὼς δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ πατριάρχη, δήλωση ποὺ ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὰ φαναριώτικα...

Πῶς ἀπήντησαν οἱ Ἅγιοι Πορφύριος καὶ Παΐσιος στὸ δίλημμα: γάμος ἢ παρθενία


Ἅγιος Πορφύριος:
Σ' ἕνα φίλο, ποῦ ἀντιμετώπιζε δίλημμα γάμου ἢ παρθενίας, ὁ Γέροντας πρόσφερε πολλὲς προοπτικὲς σωτηρίας καὶ τὸν ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ ἄγχος τοῦ διλήμματος, πρὶν ἀκόμη διαλέξει ὁτιδήποτε, λέγοντάς του:

«Μὴν ταλαιπωρεῖσαι ἄδικα, καταπιέζοντας τὸν ἑαυτό σου ν' ἀποφασίσεις τώρα νὰ διαλέξεις. Ἄφησε τὸν ἑαυτό σου ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν ἐπίμονη αὐτὴ σκέψη καὶ δῶσε ὅλη τὴν προσοχή σου, πῶς νὰ ἀγαπήσεις τὸ Χριστό, ποὺ σὲ ἀγαπᾶ. Ὅλα του Χριστοῦ εἶναι, παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον μας, ὅπου φανερώνεται ἡ Πρόνοιά Του, μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια τῆς ζωῆς μας.
Μπορεῖ νὰ κάνεις οἰκογένεια, μπορεῖ νὰ πᾶς ὅπου σου ἀρέσει νὰ ἀφιερωθεῖς. Μπορεῖ ὅμως καὶ νὰ μὴν κάνεις τίποτε ἀπ' αὐτά, νὰ μείνεις στὸ σπίτι σου, ὅπως εἶσαι τώρα. Πάλι σώζεσαι, φτάνει ν' ἀγαπᾶς τὸ Χριστό. Ο Χριστὸς θὰ φέρει τὴ λύση ποῦ σου ταιριάζει περισσότερο, ποὺ θὰ μιλήσει καθαρὰ στὴν ψυχή σου. Μὴ στενοχωρεῖσαι. Καὶ τώρα ἐπάνω στὸ δρόμο τοῦ Χριστοῦ εἶσαι».

Διαβάστε καὶ τί εἶπε ὁ 
Ἅγιος Παΐσιος...

Ἡ πορεία μας πρὸς τὰ Χριστούγεννα

Π. Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ - Ἡ πορεία μας πρὸς τὰ Χριστούγεννα

Τό 1999 ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδας «Ἐπενδυτής» προβλέπει πώς «ἡ ὑγεία τοῦ Χριστοδούλου μπορεῖ νὰ ἐπιβαρυνθεῖ...». Ὁ συντάκτης τοῦ ρεπορτὰζ συνεργάζεται σήμερα σὲ διεύθυνση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς...

Ἐκκλησία: Δελφινολογίας τὸ ἀνάγνωσμα
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ ἀρχιεπισκοπικὴ δελφινολογία φούντωσε στὸν Τύπο τὸν τελευταῖο καιρό. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τίθεται μὲ τόση ἔνταση τὸ θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ἐνοχληθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ Μητροπολίτες, ποὺ φέρονται ὡς «δελφίνοι» καί  πού ἀντέδρασαν ἔντονα στὴ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα. Μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στὶς 23 Νοεμβρίου 2018, διατύπωσε αἰχμὲς σὲ βάρος τους, λέγοντας: «Ἀποκλείετε ἐσεῖς ὅτι ὑπάρχουν ἐπιδιώξεις, ἢ ἄλλες σκέψεις;» Βεβαίως τὸ ρητορικὸ καὶ δηκτικὸ ἐρώτημά του εἶναι πλήρως ἀποδυναμωμένο ἀπὸ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς δικῆς του ψήφου,  κατὰ τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα.
Ἀναμφίβολα εἶναι ἐνοχλητικὸ καὶ καθόλου χριστιανικὸ καὶ ἀνθρώπινο νὰ μαθαίνει ὁ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Παγκόσμιο Σύμφωνό τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ τὴν «Μετανάστευση»


13 Δεκ 2018

Ποιὸς Τσίπρας καὶ ποιὸς Ζάεφ; Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔχει ἀναγνωρίσει «μακεδόνες» μειονοτικοὺς στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ 20 χρόνια!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Σᾶς προτρέπουμε νὰ διαβάσετε μὲ προσοχὴ τὸ ἀκόλουθo ἐκτενὲς κείμενο τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων. Θὰ βρεῖτε λεπτομερῶς τὶς συνεχεῖς καταδίκες τῆς χώρας μας ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἐπειδὴ στεροῦσε τὸ δικαίωμα (;) σὲ «μειονοτικοὺς» στὴν Βόρεια Ἑλλάδα νὰ ἱδρύσουν συλλόγους «μακεδόνων» μέσω τῶν ὁποίων μποροῦσαν νὰ δράσουν οι σκοπιανοί κατά τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας τῆς Ἑλλάδος. Πλεῖστες παρόμοιες ἀποφάσεις ἔχει ἐκδώσει τὸ ἴδιο δικαστήριο καὶ γιὰ συλλόγους «τούρκων» μειονοτικῶν στὴ Θράκη!!! Κι ὅλα αὐτὰ ἐδῶ καὶ 20 χρόνια χωρὶς κανένας νὰ καταδεικνύει τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου ποὺ προκαλοῦν οἱ ἀποφάσεις τῶν δικαστῶν-τεχνοκρατῶν τοῦ Στρασβούργου!
-------------------------------
Το θέμα της ύπαρξης ή μη μακεδονικής εθνοτικής ταυτότητας και μιας εν Ελλάδι μειονότητας που αυτοπροσδιορίζεται σε αυτή, δεν προέκυψε, ως πραγματικό ζήτημα, με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών και τις δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ που προκαλούν αναστάτωση στην αντιπολίτευση. Είναι είναι θέμα που κάτα κάποιο τρόπο απασχολεί τα δικαστήρια, ελληνικά και ευρωπαϊκά σχεδόν 30 χρόνια, με την υπόθεση της....

Βέτο ἄσκησαν Οὐγγαρία καὶ Πολωνία σὲ εὐρωπαϊκὸ κείμενο ποὺ κατοχύρωνε τὰ δικαιώματα LGΤBQI!

Τὴν περασμένη Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου Οὐγγαρία καὶ Πολωνία «τορπίλισαν» μία δήλωση τοῦ Συμβουλίου Ὑπουργῶν Ἐργασίας τῆς  Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μὲ τὴν ὁποία θὰ κατοχυρώνονταν κάποια ἐργασιακὰ δικαιώματα στὴν σύγχρονη ψηφιακὴ ἐποχὴ λόγω ἀναφορῶν στὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῆς κοινότητας τῶν ὁμοφυλοφίλων, γνωστὴ διεθνῶς ὡς LGTBQI (Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Queer, Intersexual, Queer)! Ἀναμενόμενη ἦταν στὴν συνέχεια ἀντίδραση ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὑπόλοιπων κρατῶν τῆς ΕΕ οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι τὰ δικαιώματα LGTBQI βρίσκονται στὸν πυρήνα τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν! Σὲ μία προσπάθεια μάλιστα νὰ ὑποτιμήσουν τὶς θέσεις τῶν δύο ἀντιδρώντων χωρῶν, μὲ πρωτοβουλία τῆς Αὐστρίας ποὺ τὸ διάστημα αὐτὸ προεδρεύει στὴν Ἕνωση, προσέθεσαν ἐκ τῶν ὑστέρων τὴν ἐπίμαχη ἀναφορὰ χωρὶς ὅμως τὸ διορθωμένο κείμενο νὰ κατέχει κανονιστικὴ ἰσχύ.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπὸ μόνο τοῦ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ καταδείξει τὸ μένος τους τελευταίους μήνες ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐναντίον τῆς....

Ἡ ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ δωρεὰ ζωῆς!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Πέτρου Μπότση: «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα: «Ἡ δημοσίευση τοῦ παρόντος θαυμαστοῦ γεγονότος γίνεται γιὰ θέματα, ποὺ ἀποδεδειγμένα, ἡ ἐφαρμοσμένη ἐπιστήμη, διὰ τῶν ἀνήθικων λειτουργῶν της, ξεπέφτει ἀπὸ τὴν ἀποστολή της καὶ τὴν δεοντολογία της μὲ τρόπο ὑποκριτικὸ καὶ ἐξυπηρετεῖ πλεῖστες ὅσες ἀντιχριστες σκοπιμότητες καὶ σκοτεινοὺς κρυφοὺς σκοπούς. Πρόκειται γιὰ μία πνευματικὴ ἀπάντηση στὸ θέμα τῆς μεταμόσχευσης ὀργάνων καὶ ὅλων τῶν σχετικῶν, ποὺ ἔχουν μοναδικὸ καὶ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν παράταση τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ἀκόμη καὶ μὲ τρόπο ἀπάνθρωπο καὶ ἐγκληματικό, καθώς, αὐτοὶ ποὺ τὶς προωθοῦν, δὲν πιστεύουν στὴν κρίση, στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ στὴν αἰώνια ζωή».

Στὴν πατρίδα τοῦ γέροντα Ἱερώνυμου (1883-1966), στὸ Γκέλβερι τῆς Καππαδοκίας, ζοῦσε κάποιος Μισαήλ.
Γιὰ νὰ γίνει πιὸ εὔκολα κατανοητὴ ἡ ἱστορία, χρειάζεται νὰ σκιαγραφήσουμε τὴν προσωπικότητα αὐτή, σύμφωνα μὲ τὶς διηγήσεις τοῦ π. Ἱερωνύμου:

«Ὁ Μισαὴλ ἦταν μία πατριαρχικὴ μορφή, ἕνας ἀσκητικὸς τύπος ἀπ` αὐτοὺς ποὺ μόνο στὰ συναξάρια συναντᾶμε. Αὐστηρὸς ἀλλὰ καὶ πράος μαζί, ἐμοίαζε μὲ...

Ξεφεύγει ἡ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς γενοκτονίας τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν: "Προτιμῶ νὰ καλωσορίζω μετανάστες παρὰ νὰ ἀποκτήσω παιδιὰ"

Ἕνα σλόγκαν ποὺ ὑπῆρχε ἀπὸ πρίν, ἦταν αὐτὸ ποὺ λέει οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ κάνουν λιγότερα παιδιὰ γιὰ νὰ "βοηθήσουν τὸ περιβάλλον". Ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς ἔφτανε καὶ εἶπαν νὰ ξεσαλώσουν τελείως. 

Παραπάνω ἡ πρώτη σελίδα τῆς αριστερής γαλλικης ἐφημερίδας “Liberation” (τὸ 37% τῶν μετοχῶν κατέχει o Edouard deRothschild) τῆς Παρασκευῆς. 

Ὁ τίτλος λέει: "Λιγότερα παιδιὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ πλανήτης;" 

Παρακάτω: "Τὶς πάνες ἢ τὸ στρῶμα τοῦ ὄζοντος, πρέπει νὰ ἐπιλέξουμε;" ...

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀντίθετη στὴν "θρησκευτικὴ οὐδετερότητα" καὶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος μισθοδοσίας κληρικῶν

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Δεκεμβρίου 2018, στό Ἡράκλειο,
μετά ἀπό τήν πρόσφατη μετάβαση Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας Της στήν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε ἐπαφές μέ τόν Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, τούς Ἀρχηγούς - Ἐκπροσώπους τῶν Κομμάτων τῆς Βουλῆς καί Βουλευτές τῆς Κρήτης, στούς ὁποίους κατέθεσε Ὑπόμνημα γιά τίς θέσεις Της σχετικά μέ τή μελετούμενη τροποποίηση τοῦ Συντάγματος, πού ἀφορᾶ στήν Ἐκκλησία καί στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, μέ τή μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί μέ τήν Ἐκκλησιαστική Περιουσία.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμόφωνα ἀποφάσισε τά παρακάτω:

1. Νά μεταβεῖ, τίς ἑπόμενες ἡμέρες, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Ἀντιπροσωπεία πού θά ἀποτελεῖται ἀπό Ἀρχιερεῖς καί κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καθώς καί τό Νομικό Της Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, προκειμένου νά...

12 Δεκ 2018

Τὸ σχέδιο διωγμοῦ τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὸν Ἔντι Ράμα

Μία τραγωδία χωρίς κανένα μεγαλεῖο

Ἀπὸ τὸν Σαράντο Ι. Καργάκο, ἱστορικό, συγγραφέα

Δυστυχῶς, μιά χώρα σάν τή δική μας, πού εἶναι Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας καί ἤθελε ἡγέτη Μωυσῆ, βρῆκε στό πρόσωπο τοῦ κ. Τσίπρα ἡγέτη χαμηλῆς ὀροφῆς


Πρίν τρία χρόνια, σέ μιά κλειστή συντροφιά, πού τώρα δέν ὑφίσταται πιά, ἕνας εὐγενικός φίλος μοῦ ἔλεγε τά ἑξῆς στοχαστικά: «Καλά, νά ψηφίσουν τόν ΣΥΡΙΖΑ ἄνθρωποι φτωχοί, παρασυρμένοι ἀπό τά παχειά του λόγια, τό κατανοῶ. Νά τόν ψηφίσουν νέοι πού κατάπιαν τό δόλωμα τῶν 751 εὐρώ, ἐπίσης τό κατανοῶ, ὅπως κατανοῶ καί τήν περίπτωση τῶν εὐπίστων πού θεωροῦσαν εὔκολη δουλειά τήν κατάργηση τῶν μνημονίων καί τή διαγραφή τῶν δανείων μέ μιά μόνο μονοκονδυλιά. Ὅμως, τό νά ψηφίσουν τοῦτο τό πολιτικό συνονθύλευμα ἄνθρωποι καλοβαλμένοι, πού εἶχαν τό σπιτάκι τους, τό ἐξοχικούλι τους, τό αὐτοκινητάκι καί τίς αὐτοκινητάρες τους καί πλῆθος ἄλλα...

"Κάντε ὑπομονή, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων θὰ μᾶς φέρη ψάρια"

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων φροντίζει γιὰ τὴν Πανήγυρη

Κάποτε στὸ Κουτλουμουσιανὸ Κελλὶ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τὸ Κερκυραίικο ἐνῶ εἶχε πλησιάσει ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου, δὲν εἶχαν βρεῖ ἀκόμη ψάρια καὶ οἱ Πατέρες ἀνησυχοῦσαν. Τὰ Καλογέρια ἔλεγαν στὸν Γέροντα νὰ ἀγοράσουν βακαλάο, μία ποὺ δὲν βρῆκαν ψάρια. Ὁ Γέροντας τοὺς ἔλεγε: 

- Κάντε ὑπομονή, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων θὰ μᾶς φέρη ψάρια. Καὶ συνέχεια ἔκανε κομποσχοίνι. 

Ἐνῶ εἶχαν χάσει πιὰ τὴν ὑπομονὴ τους τὰ Καλογέρια καὶ ἦταν καταστεναχωρημένα, γιατί ἡ ὥρα εἶχε πλησιάσει καὶ ἔπρεπε νὰ μαγειρέψουν, ἀκοῦνε ξαφνικὰ νὰ χτυπᾶν τὴν πόρτα. Ἀνοίγουν καὶ τί νὰ ἰδοῦν! Δύο ψαράδες μὲ δυὸ πανέρια γεμάτα ψάρια νὰ ζητᾶνε τὸν Γέροντα. Φώναξαν οἱ ὑποτακτικοὶ τὸν Γέροντα, ἀλλὰ οἱ ψαράδες εἶπαν: 

- Δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ Γέροντας. Σ' ἐμᾶς ἦρθε ἕνας ἄλλος Γέροντας καὶ μᾶς εἶπε: "Νὰ πάτε τὰ ψάρια στὸ Κελλὶ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ποὺ πανηγυρίζει, καὶ θὰ πληρωθεῖτε μὲ καλὴ τιμή. Ἂν θέλετε, νὰ σᾶς δώσω καὶ καπάρο". 

Ὁ Γέροντας κατάλαβε τὸ θαῦμα καὶ...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα καὶ τὸ ἄφθαρτο λείψανο

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Στ΄, Περὶ Προσευχῆς, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 2012, σελ. 110
- Γέροντα, μπορεῖ ὁ ἅγιος Σπυρίδων νὰ ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μείνη ἄφθαρτο τὸ Λείψανό Του;
- Ὄχι, πῶς μπορεῖ νὰ γίνη αὐτό; Οἱ Ἅγιοι δὲν ζητοῦν τέτοια πράγματα. Ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ μείνη ἄφθαρτο τὸ Λείψανο, γιὰ νὰ βοηθιοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Καὶ βλέπετε πὼς τὰ ἔχει οἰκονομήσει ὁ Θεός! Ἐπειδὴ ἡ Κέρκυρα, ἡ Κεφαλονιά, ἡ Ζάκυνθος εἶναι κοντὰ στὴν Ἰταλία καὶ εὔκολα οἱ ἄνθρωποι θὰ μποροῦσαν νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὸν Καθολικισμό, ἔβαλε φράγμα ἐκεῖ πέρα τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸν Ἅγιο Γεράσιμο καὶ τὸν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.