1 Απρ 2020

Κοντογιώργης: Ἡ «Ἐπιτροπὴ 2021» εἶναι μονομερῶς συγκροτημένη ἀπὸ φορεῖς τῆς ἑνιαίας σκέψης καί προάγει ἰδεολογίες ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση τὴν ἑλληνικὴ ἱστορικὴ πραγματικότητα

Τό Ἐθνικό φρόνημα καί τό χριστιανικό ἦθος τῶν ἠρωομαρτύρων τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα 1955 - 1959

Ἡ ἐποποιία τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί ἐνδοξότερες σελίδες τῆς τρισχιλιετοῦς ἱστορίας, τοῦ μαρτυρικοῦ ἀλλά ἀδάμαστου στίς συμφορές λαοῦ μας. Τό θαυμαστό αὐτό ἔπος γράφτηκε ἀπό τήν ἁγνή καί ἄδολη νεότητα, πού γαλουχήθηκε μέ τά νάματα τῶν ἀθάνατων ἰδανικῶν τς πατρίδας καί τῆς θρησκείας. Ὁ χαρακτήρας καί ἡ προσωπικότητα τῶν νέων διαμορφώνονται μέ τή σωστή ἀγωγή καί τήν εὐεργετική περιρρέουσα κοινωνική ἀτμόσφαιρα, μέ τήν δημιουργία «καλῶν καί ἀγαθῶν νέων» πρόθυμων νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν εὐδαιμονία τοῦ συνόλου, ἐμπνεόμενοι ἀπό ὑψηλά ἰδανικά προσφορᾶς καί θυσίας. Καί τό ἀγαστό τοῦτο γεγονός εὐδόκησε ἡ Θεία Πρόνοια νά ἐπιτευχθεῖ καί νά καρποφορήσει στήν Κύπρο μας τήν ἱστορική δεκαετία τοῦ 1950.
Οἰκογένεια, Παιδεία καί Ἐκκλησία ἐργάστηκαν ἁρμονικά γιά τή δημιουργία τοῦ θαύματος. Ἡ ἰδέα τῆς ἐλευθερίας δονοῦσε τίς ψυχές τῶν νέων τς μικρῆς μας πατρίδας καί τό νόημά της καλλιεργήθηκε καί ἐμπεδώθηκε ἀπό....

Ἡ ζωὴ σὲ καραντίνα μὲ 11 παιδιά!

Σχεδιάζεται μιὰ παγκοσμιοποίηση ὄχι μόνο χωρὶς Χριστὸ ἀλλὰ κατὰ τοῦ Χριστοῦ...

*Ὁ Μακαριστὸς Γέροντας Γεώργιος Καψάνης σὲ μία ὁμιλία ποὺ ἔγινε πρὶν 22 χρόνια, προειδοποιοῦσε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε σήμερα, στὸ ὄνομα τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἕνας ἐπίκαιρος καὶ συγκλονιστικὸς λόγος ἑνὸς σπουδαίου Γέροντα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ μᾶς προετοίμαζε καὶ μᾶς προϊδέαζε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔβλεπε νὰ ἔρχονται… Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ βρίσκεται. 

…Πολλοὶ σήμερα μιλοῦν γιὰ παγκοσμιοποίηση. Ἐνῶ κάποιοι ὀλίγοι τὴν σχεδιάζουν καὶ τὴν προετοιμάζουν. Παγκοσμιοποίηση στὴν οἰκονομία, στὴν δημιουργία ἑνὸς ὑπερκράτους, στὴν θρησκεία. 
Ἡ παγκοσμιοποίησις φαίνεται νὰ εἶναι καὶ ὁ στόχος τοῦ κινήματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀντικατάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο. Ἡ βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου, κατὰ τοὺς νεοεποχίτας, θὰ ἀρχίσει μὲ τὴν γ΄ χιλιετία μ. Χ. Ο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ (Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτὴρ) θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν Ὑδροχόο (σύμβολο τοῦ ἀντιχρίστου).
Ἡ παγκοσμιοποίησις δὲν θὰ εἶναι ἐφικτή, ἐὰν οἱ καὶ θρησκεῖες δὲν παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀξίωσή τους, ὅτι ἔχουν τὴν ἀπόλυτη...

31 Μαρ 2020

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: "Δέν μέ συνέλαβε ἡ Ἀστυνομική ἀρχή, οὔτε μέ ὁδήγησε (αἰχμάλωτο) στήν Ἀστυνομία μετὰ τήν τέλεσιν τῆς Γ' στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ (31.03.2020)
ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
Θεωρῶ καθῆκον καί ὑποχρέωσίν μου νά ἀναιρέσω τίς κάτωθι ἐσφαλμένες πληροφορίες, πού θίγουν τήν ἠθική ὑπόστασι καί τήν ἀξιοπιστία μου ὡς Ἐπισκόπου καί Ποιμένος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Οἱ πρωτεργάτες τῆς πρόσφατης ποινικῆς διώξεώς μου, μετέφεραν στά Μ.Μ.Ε. τίς ἑξῆς ἀναληθεῖς εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες ἀδικοῦν τήν πραγματικότητα καί τόν ὑποφαινόμενο*.
1. «Συνελήφθη ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ». «Παραβαίνει πλήρως τίς ἐντολές τῆς κυβέρνησης σέ ὅτι ἀφορᾶ τίς συνάξεις στις ἐκκλησίες καί τίς ἱεροπραξίες καί αὐτή τή στιγμή εἶναι στήν ἀστυνομία…».
Δέν μέ συνέλαβε ἡ Ἀστυνομική ἀρχή, οὔτε μέ ὡδήγησε (αἰχμάλωτο) στήν Ἀστυνομία. Μετά τήν τέλεσιν τῆς Γ’ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἐσταυρωμένου στή Χώρα Κυθήρων (20-3-2020) ἐπέστρεψα στό Ἐπισκοπεῖο. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, περί ὥραν 8 π.μ., ἐνῶ ἱερουργοῦσα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν, ὁ Διοικητής τοῦ Α.Τ. Κυθήρων κ.Τριαντάφυλλος Πηλίκος μέ ἐκάλεσε στό κινητό τηλέφωνο. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπικοινώνησα μέ τόν κ.Διοικητή καί ὅταν ἔμαθα γιά τόν σκοπό τοῦ τηλεφωνήματός του τοῦ εἶπα ὅτι...

Κάτοικος Θεσσαλονίκης ἐθεάθη ἀπὸ τὴν κόρη του σὲ ρεπορτὰζ καναλιοῦ νὰ περπατάει στὴν παραλία τῆς πόλης, ἐνῶ ἐκεῖνος ἔχει νὰ μεταβεῖ στὴν παραλία ἀπὸ τὶς 17/3 (ἠχητικὸ)

Σὲ μιὰ ἀπίστευτη καταγγελία προέβη σήμερα τὸ πρωὶ σὲ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Θεσσαλονίκης κάτοικος τῆς πόλης. Συγκεκριμένα ἀνέφερε ὅτι τοῦ τηλεφώνησε ἡ κόρη τοῦ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τοῦ ἀνέφερε πὼς τὸν εἶδε σὲ βίντεο ἀπὸ ρεπορτὰζ καναλιοῦ νὰ περπατάει στὴ νέα παραλία τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ ρεπορτὰζ ἀφοροῦσε τὴν ΜΗ τήρηση τῶν μέτρων ποὺ ἔχει λάβει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορονοϊού ἀπὸ τοὺς κατοίκους. Ὁ ἴδιος δήλωσε κατηγορηματικὰ καὶ φανερὰ ἐνοχλημένος πὼς ἔχει νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι του καὶ νὰ μεταβεῖ στὴν παραλία ἀπὸ τὶς 17/3.
Ἀκοῦστε παρακάτω τὸ ἀπόσπασμα...

Λέμε ὄχι καὶ στῆς... Πρωταπριλιάς τὰ ψέματα!

Γράφει ὁ Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Δὲν εἶναι, φίλοι, μόνο ἡ γιορτὴ τοῦ «Ἁγίου Βαλεντίνου». Εἶναι καὶ μιὰ ἄλλη, νὰ αὐτὴ τῆς Πρωταπριλιάς! Τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» κι αὐτή! Ποὺ εἶναι ξενόφερτη βέβαια κι αὐτή,αὐτῇ, ἀλλὰ κάποιοι θέλουν νὰ καθιερωθεῖ καὶ νὰ γίνει ὄχι μόνον Ἑλληνική, ἀλλὰ καὶ παγκόσμια! Ἀξίζει νὰ τὴν δοῦμε, γιατί ὅλοι μας, λίγο ὡς πολλοί, συμμετέχουμε μὲ τὶς πλάκες μᾶς σ αὐτὴ καὶ νὰ εἴμαστε πληροφορημένοι σ ὅλα αὐτὰ τὰ «παγκόσμια γλέντια». Κι ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρὰ τους...

Τὸ γεγονός!


Δυστυχῶς, ἔχει καθιερωθεῖ πιά, τὴν 1η Ἀπριλίου νὰ γιορτάζει τὸ ψέμα καὶ νὰ περιπαίζεται ἡ ἀλήθεια! Μὲ βάση τὸ ψέμα, νὰ γίνονται...

Ὁ κορωνοϊός μᾶς φέρνει καὶ τὸν Μεγάλο Ἀδερφὸ

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος, Ὑπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Ζωηρὴ συζήτηση ἔχει προκύψει τὶς τελευταῖες ἡμέρες σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ κορωνοϊού στὴ χάραξη κρατικῶν πολιτικῶν σὲ διαφορετικὰ πεδία, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ στὴ διείσδυση μὲ σύγχρονες ψηφιακὲς τεχνολογίες στὸν ἰδιωτικὸ βίο τῶν πολιτῶν ὡς μέτρο ἐντοπισμοῦ τῆς πορείας μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ χαρτογράφησης τῆς διασπορᾶς του. Κράτη τῆς Ἀσίας ἤδη ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ψηφιακὴ κατόπτευση τῶν κοινωνιῶν, κυρίως δια τῆς καταγραφῆς τοῦ γεωγραφικοῦ στίγματος κάθε πολίτη μέσῳ τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν τηλεφώνων τους, ἐπέδρασε καταλυτικὰ στὴν ἀποτελεσματικὴ καὶ ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊού.

Στὴ Νότια Κορέα, ἐπὶ παραδείγματι, χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς δεδομένα γεωεντοπισμού σὲ συνδυασμὸ μὲ...

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

1. Ἐξοχότατη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνα Σακελλαροπούλου.

2. Ἐξοχότατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Πάτρα, 29.3.2020

-Πὲς μου παπποῦ μου, Ἡρόδοτε, ποιὰ εἶναι τὰ θεμέλια γιὰ ἕνα Ἔθνος;
-Παιδί μου, τὸ ὅμμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόθρησκον (Ἡροδότου Ιστ. 8. 144. 2).

Κυρία Πρόεδρε,
Μὲ μεγάλη προσοχὴ παρακολούθησα τὸ μήνυμά σας γιὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία ποὺ ἀπευθύνατε στὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό. Ἔμεινα δὲ ἔκπληκτος μὲ μιὰ τοποθέτηση, ἡ ὁποία κατὰ τὴν γνώμη πολλῶν ἱστορικῶν εἶναι...

Θεία Κοινωνία και μεταδοτικές ασθένειες (Ὁμιλία πρώτη)


Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου μὲ θέμα: «ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ...»

(έκτακτη ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 28-2-1988 ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεως τοῦ βουλευτοῦ Β. Αγοράστη πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Παιδείας καὶ Ὑγείας σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο παρέχεται ἡ Θεία Κοινωνία)

Τὴν ἀφορμή, ἀγαπητοί μου, τοῦ παρόντος θέματος μᾶς ἔδωσε μία πρόταση ἑνὸς βουλευτοῦ, ποὺ ἔκανε στὴ Βουλὴ καὶ ποὺ ἀναφέρεται στὸ θέμα τοῦ τρόπου τῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Κοινωνίας. Καὶ ὅτι ὁ τρόπος αὐτὸς ἐγκυμονεῖ κινδύνους τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ.
Βέβαια θὰ ἀπαντήσουμε, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ ὀφείλουμε χάριτες σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ ἀναταράσσουν πολλὲς φορὲς τέτοιες καταστάσεις, διότι δίδουν τὴν εὐκαιρία νὰ μείνουμε καὶ σὲ θετικὲς πλευρές. Ὅπως εἶναι ἡ γνώση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ποὺ δίδεται ἡ ἀφορμὴ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικό, γιὰ νὰ μάθει καὶ νὰ πληροφορηθεῖ ὁ χριστιανικός μας λαὸς ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, διότι...

Τὰ μέτρα περιορισμοῦ καὶ ἐλέγχου κυκλοφορίας λόγῳ κορονοϊού, τελικὰ δὲν ἰσχύουν γιὰ ὅλους (;)

ΦΕΚ B' 985/ 22-03-2020
Ἐνῶ ἡ χώρα μαστίζεται ἀπὸ μία γενικὴ παράνοια λόγῳ ἑνὸς ἰοῦ, ἐνῶ ἤδη ἐφαρμόζονται μέτρα ἐλέγχου καὶ περιορισμοῦ - ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ἐνῶ περιορίζονται ἀτομικὲς ἐλευθερίες προκειμένου νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ὑγεία ὅλων μας καὶ νὰ περιορίσουμε ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερο τοὺς θανάτους, ἡ κυβέρνηση ἐντελῶς ἀψυχολόγητα στὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΦΕΚ B' 985/22-03-2020, προβαίνει σὲ μία ἀνεξήγητη νομοθετικὴ ρύθμιση ἀναιρῶντας ἡ ἴδια ὅσα μέτρα ἔχει λάβει.

Συγκεκριμένα στὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ στὴν δεύτερη σελίδα ὁρίζεται ὅτι:...

Ὁ Συσχηματισμός μετὰ τοῦ «αἰῶνος» καὶ ἡ ἀπάτη αὐτοῦ, τοῦ ἀπατεῶνος!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κιλκὶς
Ἐκπέσαμε! Ἐκπέσαμε τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ προορισμοῦ μας! Ἐπτωχεύσαμεν φόδρα! Συσχηματιστήκαμε μετὰ τοῦ παρόντος αἰῶνος, τοῦ ἀπατεῶνος καὶ εἰσπράττουμε τὰ ἐπίχειρα αὐτῆς τῆς ἐκπτώσεως. Σύμφωνα μέ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἁγίας Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ γίνει, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, «σύμμορφος τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ». (Ρωμ. 8,29). Ἢ ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «Αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Μονογενὴς Υἱὸς κατὰ φύση, αὐτὸ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατὰ χάρη». Πῶς ὅμως μᾶς τὸ δίδαξαν αὐτὸ οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας; Μᾶς τὸ δίδαξαν, πολιτευόμενοι κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ...

Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... ἐκκλησιές δίχως ἀνθρώπους κι ἀμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει...


Στρατάκης Νίκος:
Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... σοκάκια ἐρημωμένα
μὲ παραθύρια σφαλιχτά κι αὐλὲς δίχως βεγγέρα

Μαρτσάκης Ἀντώνης:
Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... νὰ μὴ βλογούνται γάμοι
κεριὰ νὰ μὴν ἀνάβουνε, ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσει

Σπυριδάκης Δημήτρης:
Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... (ἐ)κκλησιές δίχως ἀνθρώπους
κι αμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει...

30 Μαρ 2020

Γνωστὸς ἠθοποιὸς γιὰ τὸν κορονοϊό: «Ὅσο δὲν ἀνοίγουν οἱ ναοί, τόσο θὰ παρατείνεται τὸ κακό…»

Γνωστὸς ἠθοποιός, ὁ ὁποῖος ἔγινε γνωστὸ στὸ εὐρὺ κοινὸ μέσα ἀπὸ τὴν συμμετοχή του σὲ ἐπιτυχημένη σειρὰ τοῦ ΑΝΤ1, μέσα ἀπὸ μία μακροσκελῆ ἀνάρτηση ποὺ ἔκανε στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ Facebook γιὰ τὶς ἐκκλησίες ποὺ ἔκλεισαν λόγω κορονοϊού, δηλώνοντας πῶς ὅσο παραμένουν κλειστὲς δὲν θὰ σταματήσει ὅλο αὐτὸ ποὺ ζοῦμε. 
Διάβασε ἀναλυτικὸ τὸ μήνυμά του: 
Δὲν θέλω νὰ ἀπογοητεύω κανένα. Ἀπεναντίας…!!! Γι’αὐτό, θέλω νὰ πῶ τὸ ἑξῆς: Ὅσο δὲν ἀνοίγουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί, τόσο θὰ παρατείνεται τὸ κακὸ μὲ τὸν κορωνοϊό. Πρέπει σὰν λαὸς καὶ σὰν χριστιανοὶ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτό…!!! 
Ὅπως οἱ ὑπεραγορὲς ἀνοίγουν μὲ κριτήρια, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀνοίξουν καὶ οἱ ναοὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ἱερεῖς καὶ ψάλτες… Πρέπει νὰ ξυπνήσουμε!!! Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνο ζήσεται ἄνθρωπος». Γιατί νὰ ὑπάρχει μόνο ἡ μέριμνα γιὰ τὶς σωματικὲς ἀνάγκες…!!!? Πρέπει γρήγορα νὰ ξυπνήσουμε!!! Εἶναι δοκιμασία καὶ ἔχουμε ἀποτύχει ὡς...

Ἀνακοίνωση Μόρφου: Τί νὰ κάνουμε στὸ σπίτι μας αὐτὲς τὶς ὧρες δοκιμασίας...

Νέο "συγχωροχάρτι" ἀπὸ τὸ Βατικανό: Ἡ χωρὶς προσωπικὴ μετάνοια "ἄφεση ἁμαρτιῶν" στὰ θύματα τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊού!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἕν Πειραιεῖ τῇ 30η Μαρτίου 2020

ΝΕΟ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ: Ἡ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ» ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ !
Κάποιοι ἀπὸ τοὺς «Ὀρθοδόξους», κληρικοί, ἢ λαϊκοί, ἐμποτισμένοι ἀπὸ τὸ δηλητήριο τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐξακολουθοῦν νὰ τρέφουν αὐταπάτες καὶ ψευδαισθήσεις, ὅτι ὁ Παπισμὸς δῆθεν ἄλλαξε. Ὅτι ἔχει ἀναθεωρήσει πολλὲς κακοδοξίες καὶ ἔχει προσεγγίσει τὴν Ὀρθοδοξία, χάρις στοὺς μακροχρόνιους διμερεῖς Διαχριστιανικοὺς Διαλόγους μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Ὡστόσο ἡ τραγικὴ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Παπισμός, ἀφότου ἀποσχίστηκε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τὸν 11ο αἰῶνα, ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει μέχρι σήμερα ἀμετακίνητος στὶς δεκάδες κακοδοξίες, τὶς ὁποῖες ἐπισώρευσε στὰ χίλια τῆς ἱστορικῆς του πορείας. Κακοδοξίες, οἱ ὁποῖες ἀνατρέπουν στὸ σύνολό τους τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ μας Παράδοση.
Ἕνα ἀκόμη γεγονὸς ποὺ ὑπογραμμίζει καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν παρὰ πάνω ἀλήθεια, ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου νὰ δώσει, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, «δίκην σκούπας», «ἄφεση ἁμαρτιῶν» στὰ...

Κύπρος: Ἡ ἐπιτήρηση τῶν κρουσμάτων ἀπὸ κορωνοϊὸ θὰ γίνεται μὲ βραχιόλι

Αὐστηροποίηση τῶν μέτρων ἀνακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (30/03) ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας Κωνσταντῖνος Ἰωάννου, μετὰ καὶ τὰ περιστατικὰ ἀνυπακοῆς ἀπὸ πολίτες καὶ τὰ αὐξημένα κρούσματα τοῦ ἰοῦ ποὺ ἀνακοινώθηκαν χθές, μὲ τὴ συντριπτική τους πλειοψηφία νὰ ἀφοροῦν ἐπαφὲς στὸ οἰκογενειακὸ καὶ φιλικὸ περιβάλλον τῶν ἀσθενῶν. 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ θορύβησε τὶς Ἀρχὲς καὶ σὲ νέα ἔκτακτη σύσκεψη τῆς Διυπουργικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Νίκο Ἀναστασιάδη, ἀποφασίστηκε ἄμεση δράση γιὰ τὴν ἐξάλειψη αὐτῶν τῶν φαινομένων. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Ἰωάννου σὲ δημοσιογραφικὴ διάσκεψη ἐνημέρωσε γιὰ τὰ νέα, αὐστηρότερα μέτρα τὰ ὁποία θὰ τεθοῦν σὲ ἰσχὺ ἀπὸ αὔριο τὸ πρωί, στὶς 06.00. 
Τί ἀλλάζει 
– Κατ’ ἐξαίρεση διακίνηση μόνο μία φορὰ τὴν ἡμέρα μὲ τὴν ἀποστολὴ sms 
– Χρήση ἐντύπου μόνο γιὰ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν 
– Αὔξηση τῆς ποινῆς ἀπὸ 150 στὰ 300 εὐρὼ γιὰ παραβίαση τῶν μέτρων 
– Ἀπαγόρευση τῶν συνάξεων σὲ σπίτια, ΕΚΤΟΣ ἀπ’ ὅσους...

"...ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως"

Ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη στὴν ΕΡΤ (30/3/2020) καὶ προανήγγειλε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἀκολουθίες κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα.

Ὁ νοῦς μας τρέχει κατευθεῖαν στὰ ὑπέροχα τροπάρια τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ὅπως τὸ ὑπέροχο Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς (ψάλλεται τὸ ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης κατὰ τὴν ἀκολουθία των "12 Εὐαγγελίων")

"Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως."

Θὰ τοὺς συντρίψω σὰν σκεύη κεραμέως. Θὰ τοὺς συντρίψω σὰν σκεύη κεραμέως, δηλαδὴ θὰ τοὺς κονιορτοποιήσω, θὰ τοὺς κάνω σκόνη, κομματάκια, θὰ τοὺς συντρίψω σὰν τὰ πήλινα δοχεῖα τοῦ κεραμοποιοῦ. 

Ὁ ψαλμικὸς στίχος...

π. Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ: Ἡ Κλῖμαξ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς

Τρία πράγματα μᾶς θυμίζουν τὸν χαμένο παράδεισο: τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, τὸ κελάϊδισμα τῶν πουλιῶν καὶ τὸ γέλιο τῶν παιδιῶν.
Ντοστογιέφσκι

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ γράφεται κυρίως γιὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου. Νὰ σημειώσω κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ ὄμορφο ποὺ γράφει ὁ μέγας διδάσκαλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: τὰ παιδιὰ εἶναι χρυσά ἀγάλματα ποὺ στολίζουν τὸ σπίτι∙ «Νόμισον ἀγάλματα χρυσά ἔχειν ἐπὶ τῆς οἰκίας τοὺς παῖδας». Τώρα βέβαια, λόγῳ συνθηκῶν, τὰ χρυσά μας ἀγάλματα καθηλώθηκαν «εἰς τὰς οἰκίας», τὰ σχολεῖα, τὰ φροντιστήρια ἔκλεισαν, ὁπότε τὸ κοχλάζον νεανικό τους αἷμα, ἀπαιτεῖ τιθάσευση ἢ κάπου νὰ διοχετευτεῖ.
Ὁ Ἀριστοτέλης στὴν «Ρητορικὴ» σημειώνει τὰ ἑξῆς, διαχρονικῶς εὔστοχα, γιὰ τὰ νιᾶτα: «Οἱ μὲν οὖν νέοι.... εὐμετάβολοι δὲ καὶ αψίκοροι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας, καὶ σφόδρα μὲν επιθυμοῦσι ταχέως δὲ παύονται· ὀξεῖαι γὰρ αἱ βουλήσεις καὶ οὐ,οὗ μεγάλαι, ὥσπερ αἱ τῶν καμνόντων δίψαι καὶ πεῖναι. καὶ θυμικοὶ καὶ ὀξύθυμοι καὶ οἷοι ἀκολουθεῖν τὴ ὀργή. καὶ ήττους εισὶ τοῦ θυμοῦ· διὰ γὰρ φιλοτιμίαν οὐκ ἀνέχονται ὀλιγωρούμενοι, ἀλλὰ ἀγανακτοῦσιν ἂν οίωνται ἀδικεῖσθαι». Καὶ σὲ μετάφραση: «Οἱ νέοι λοιπόν.... ἀλλάζουν εὔκολα ἐπιθυμίες καὶ τὶς χορταίνουν γρήγορα: οἱ ἐπιθυμίες τους εἶναι σφοδρές, ξεθυμαίνουν ὅμως γρήγορα· γιατί ἡ ὄρεξή τους γιὰ κάτι εἶναι ἔντονη, διαρκεῖ ὅμως λίγο, ὅπως ἀκριβῶς ἡ δίψα καὶ ἡ πεῖνα —κάθε λίγο καὶ λιγάκι— τῶν ἀρρώστων. Παραφέρονται εὔκολα, εἶναι εὐέξαπτοι καὶ ρέπουν στὸ νὰ...

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης" († Μνήμη 30 Μαρτίου)

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

29 Μαρ 2020

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: "Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Στάλιν ὅταν κινδύνεψε ἡ χώρα του, ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κλείσει… "

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
Πιστεύετε ὅτι τέτοιες εἰκόνες (ἀστυνομικὴ ἐπιχείρηση μὲ περιπολικὸ καὶ ἔξι ἀστυνομικοὺς «γιὰ προληπτικοὺς λόγους»!) (διαβάστε παρακάτω τὸ περιστατικὸ) ἔξω ἀπὸ Ι. Ναὸ κατὰ τὴν ὥρα τῶν Χαιρετισμῶν σᾶς τιμοῦν ὡς Πρωθυπουργὸ Εὐρωπαϊκῆς, Δημοκρατικῆς καὶ Ὀρθόδοξης χώρας; 

Τόσος μεγάλος κίνδυνος ὑπάρχει ἀπό τους… Χαιρετισμοὺς ἢ ἁπλῶς θέλετε νὰ ἀποδείξετε τὴν ἀποφασιστικότητά σας σὲ 20 ἀνυπεράσπιστους πιστούς; 

Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Στάλιν ὅταν κινδύνεψε ἡ χώρα τοῦ ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κλείσει… 
Μὴν ξεχνᾶτε τὸ ἀπόσταγμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας αἰώνων: «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος»… ἢ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ σχῆμα ὅτι μετὰ τὴν Ὕβρη ἀκολουθεῖ ἡ Νέμεση… 
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ καὶ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σὲ ὅλους μας!» 
π.Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἡ εἴδηση ὅπως τὴ διαβάσαμε στὸ inewsgr
Περιπολικὰ καὶ ἀστυνομικοὶ “στήθηκαν” λίγο μετὰ τὶς 19:00 τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικόλαου...

Ο Bill Gates δωρίζει πάνω ἀπὸ 11 ἑκατομμύρια δολάρια σὲ Ὀργανισμὸ ποὺ ὑποστηρίζει τὶς Ἀμβλώσεις καὶ πιέζει γιὰ τὸν Ἔλεγχο τοῦ Πληθυσμοῦ Παγκοσμίως !

Ἀφῆστε τὰ φιλελεύθερα μέσα ἐνημέρωσης νὰ θριαμβολογοῦν μοιράζοντας ἐπαίνους γιὰ τὴ «φιλανθρωπία» τῶν φιλελεύθερων δισεκατομμυριούχων, χωρὶς βέβαια νὰ δίνουν καὶ πάρα πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πόσα χρήματα ἔχουν λάβει τὰ ἴδια ὡς χρηματοδότηση ἀπὸ αὐτούς.

Ἡ φιλελεύθερη ἔκδοση «Verge» ἔκανε ἕνα λαμπρὸ ρεπορτὰζ γιὰ τὸ πῶς ὁ φιλελεύθερος δισεκατομμυριοῦχος καὶ ὁ συνιδρυτὴς τῆς Microsoft, Bill Gates, παραιτήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς ἑταιρείας του, κάνοντας μία στροφὴ ὁρόσημο προκειμένου νὰ ἐπικεντρωθεῖ «περισσότερο στὴν φιλανθρωπία».
Ἀλλὰ τὸ περιοδικὸ δὲν ἀπαριθμεῖ καμία ἀπὸ τὶς «φιλανθρωπικὲς» δράσεις ποὺ ἔχει ἤδη ἀναλάβει τὸ ἵδρυμα «Bill & Melinda Gates». Αὐτὸ ἴσως συμβαίνει ἐπειδὴ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς «φιλανθρωπίες» θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθούν ἀμφιλεγόμενες.
Τὸ ἵδρυμα τοῦ Gates ἔδωσε τουλάχιστον 11.381.171 δολάρια στὸ ἀριστερόστροφο καὶ ἐπικεντρωμένο στὸν «Ὑπερπληθυσμό», «Population Council» («Παγκόσμιο Συμβούλιο γιὰ τὸν Πληθυσμό»), μεταξὺ 2018 καὶ 2020, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ...

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἀντιλαϊκὸ μέτρο ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ 

Όλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ὑπεύθυνοι πολίτες, ἔχοντας ὡς βασικὸ στοιχεῖο τῆς πίστεώς τους τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὸν σεβασμὸ στὸν πλησίον, κατανοοῦν τὴ δύσκολη συγκυρία ποὺ βιώνει ἡ χώρα τους, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, στὴ διεξαγωγὴ τοῦ κοινοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰογενοῦς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Στο πλαίσιο αὐτό, ἀκολουθοῦν πιστὰ τὶς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν, ὅπως αὐτὲς μεταφέρονται ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας. Ὡστόσο, ἡ ἀπαγόρευση των Ακολουθιῶν τῆς Θ. Λατρείας, μὲ νομοθετικὴ πράξη τῆς Κυβέρνησης, εἶναι ἕνα ἀντιλαϊκό, μὴ ὀρθόδοξο καὶ ἀντισυνταγματικὸ μέτρο, σὲ βάρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τροφῆς τῶν Χριστιανῶν, τὸ ὁποῖο, καθὼς φαίνεται, ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ἀδυναμίας νὰ βρεθεῖ, μὲ κοινὴ συνεννόηση, Πολιτείας καὶ Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σοφὴ καὶ συνδυαστικὴ λύση. 
Διότι, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βρίσκονται ἀσφαλεῖς ὑγειονομικὰ ἀποδεκτοὶ ὄροι, προκειμένου νὰ παραμένουν ἀνοικτὰ τὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ νὰ τροφοδοτοῦνται οἱ καταναλωτὲς καὶ νὰ μὴ βρίσκονται παρόμοιοι ὄροι, γιὰ νὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ καὶ ἐν λειτουργία οἱ ναοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν χριστιανῶν. 
Υπενθυμίζουμε τὴ σοφὴ θέση ποὺ πῆρε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν διαπίστωνε ὅτι οἱ ὁμοεθνεῖς του ἀκολουθοῦσαν μὲν τὶς ἐπουσιώδεις διατάξεις τοῦ Νόμου, ἀλλὰ δὲν τηροῦσαν τὰ...

Μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, διανέμεται κρατικὴ χρηματοδότηση στὰ κόμματα καὶ στοὺς συνασπισμοὺς κομμάτων τῆς Βουλῆς ὕψους 13.500.000 εὐρώ!

Δὲν ἔχουν τὸν Θεὸ τοὺς ὧρες ὧρες ἐκεῖ στὴν κυβέρνηση καὶ ἐν μέσῳ τῆς κρίσης δίνουν χρήματα στὰ κόμματα, ἀντὶ νὰ στηρίξουν τὴ Δημόσια Ὑγεία προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν πανδημία. Συγκεκριμένα, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, διανέμεται κρατικὴ χρηματοδότηση στὰ κόμματα καὶ στοὺς συνασπισμοὺς κομμάτων τῆς Βουλῆς ὕψους 13.500.000 εὐρώ!

Σύμφωνα μέ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση (ὑπ' αριθμ. 19724/2020) καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ γενικοῦ διευθυντῆ Ἐσωτερικῶν καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης Θεόδωρου Οἰκονόμου, ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν τακτικὴ κρατικὴ χρηματοδότηση (11.250.000 εὐρὼ) καὶ τὴν κρατικὴ χρηματοδότηση γιά -ἄκουσον ἄκουσον- ἐρευνητικοὺς καὶ ἐπιμορφωτικοὺς σκοποὺς (2.250.000 εὐρὼ) σὲ πολιτικὰ κόμματα καὶ συνασπισμοὺς πολιτικῶν κομμάτων ἔτους 2020, μὲ βάση τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ στηρίχθηκε ἀρχικὰ στὸν νόμο 3023/2002.

Τὴν εἴδηση ἀνέδειξε πρώτη ἡ ἱστοσελίδα newsbreak.gr, ποὺ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν συνεργατῶν τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Τάκη Θεοδωρικάκου. Ενας ἐξ αὐτῶν, μάλιστα, ἐπικοινώνησε μὲ τὴν ἱστοσελίδα γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ, ἰσχυριζόμενος ὅτι εἶναι ἄδικο γιὰ τὸ ὑπουργεῖο τὸ θέμα ὅπως ...

Ἅγιος Παΐσιος: "Δυστυχῶς, ὁρισμένοι «Γνωστικοὶ» φασκιώνουν τὰ πνευματικὰ τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται. Δὲν πειράζει αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε"

Ἄν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται.
Δυστυχῶς, καὶ πάλι ὁρισμένοι «Γνωστικοὶ» φασκιώνουν τὰ πνευματικὰ τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται. «Δὲν πειράζει αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε»! Ἢ λένε: «Μὴν μιλᾶτε γι' αὐτὸ τὸ θέμα- γιὰ τὶς ταυτότητες, τὸ σφράγισμα- γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι». Ἐνῶ ἂν τοὺς ποῦν «νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά, νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν Χριστό, καὶ μὴ φοβᾶστε τίποτε, στὸ κάτω-κάτω θὰ πᾶμε καὶ μάρτυρες», θὰ τοὺς προετοιμάσουν κάπως. Ἄν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται. Πονάει γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση, προσεύχεται καὶ προσέχει νὰ μὴν πέσει σὲ καμιὰ παγίδα.

Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτὸς ποὺ δίνουν μερικοὶ δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καὶ αὐτοὶ σὰν κοσμικοί, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν τὴν πίστη, γιὰ νὰ νιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά. Ἀπορῶ, δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν; Γιατί δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Καὶ ἂν επιβοηθούν τὸν Ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς...

Μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἰωακεὶμ παραμένει ἀβλαβὴς μετὰ τὴν πόση δηλητηρίου


Ἐπειδὴ στὶς μέρες τοῦ κορονοϊοῦ ἀμφισβητεῖται ἡ ἁγιαστικὴ δύναμη τῶν Μυστηρίων καὶ ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στὴν Ἐκκλησία κρίνεται ὡς ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ διάδοση τοῦ ἰοῦ, θὰ πρέπει νὰ θυμοῦνται, τουλάχιστον ὅσοι πιστεύουν ἀληθινὰ στὸ Χριστό, τὶς θαυμαστὲς διηγήσεις τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων μας ποὺ φανερώνουν τὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες στὴ ζωῆς μας. Καὶ μόνο τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, πολὺ δὲ περισσότερο τὰ ἱερὰ Μυστήρια, ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἰσχυρὰ «ἀντίδοτα» σὲ κάθε ἰὸ καὶ δηλητήριο. Μεταφέρουμε ἐδῶ τὴ γνωστὴ διήγηση τῆς πόσης δηλητηριου απο τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ιωακειμ καὶ τὴ θαυμαστὴ διάσωσή του διὰ τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κατὰ τὸν 16ο αἰώνα (1536) στὴν Ἀλεξάνδρεια εἶχε γίνει ἕνα μεγάλο θαῦμα: Στὴν Ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία, ἐπὶ 75 χρόνια Πατριάρχης ἦταν «Ἰωακεὶμ ὁ πάνυ», δήλ. ὁ μέγας. Ἦταν ἐνάρετος, ταπεινός, ἁπλὸς καὶ ἀγαθὸς μὲ πολλὰ χαρίσματα πλουτισμένος καὶ κατὰ τὴ μακρόχρονη περίοδο τῆς Πατριαρχίας του, πολλὰ θαύματα ...

Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν;
 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα πού ἐκτείνεται ἀπό τόν πυθμένα τῆς κολάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τήν κορυφή τοῦ παραδείσου.
Ἐβίωσε καί ἔγραψε. Ἄνθρωπος πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαγμένος. Ἄνθρωπος πού ὡδήγησε τήν ψυχή του εἰς τάς ὁδούς τοῦ Χριστοῦ, πού τήν ὡδήγησε ὁλόκληρη ἀπό τήν κόλασι στόν παράδεισο, ἀπό τόν διάβολο στόν Θεό, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀναμαρτησία, καί πού θεόσοφα μᾶς περιέγραψε ὅλη αὐτή τήν πορεία, τί δηλαδή βιώνει ὁ ἄνθρωπος πολεμώντας μέ τόν κάθε διάβολο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.
Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται. Ὄχι! Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται! Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου. Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ; Ὤ, Κλίμακα...

28 Μαρ 2020

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος: «Μακαριώτατε, ἡ συνείδησή μου μὲ ἐλέγχει»

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ εφημέριου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμο Β', μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναστολὴ τῆς τέλεσης τῶν λατρευτικῶν συνάξεων σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς τῆς ἐπικράτειας, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊού.

Μία σειρὰ ἀπὸ σκέψεις καὶ προβληματισμοὺς γιὰ τὴν προσωρινὴ παύση τῶν ἱερατικῶν λειτουργικῶν καθηκόντων καταθέτει σὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ὁ ἐκπαιδευτικὸς καὶ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοκολάκης.
Ταυτόχρονα, μέσῳ τῆς ἐπιστολῆς του, ὁ π. Βασίλειος ζητᾶ ἀπὸ τὸν Πρωθιεράρχη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα ὥστε κλῆρος καὶ λαὸς νὰ ζήσουν ἐντὸς τῶν Ναῶν τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.
Ἀναλυτικά:
Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
Ἐν Χολαργῷ, 25-3-2020
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον Β΄
Μακαριώτατε,
Αἰτοῦμαι τίς πατρικές σας εὐχές.
Ὡς ἀνάξιος λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, σάν υἱός πρός Πατέρα καταθέτω μέ ἁπλά λόγια τίς ἀπορίες-σκέψεις μου, προβληματισμούς καί διαθέσεις μου, σέ Σᾶς πού ἔχετε ἀναλάβει...

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Σερβία ἀποφάσισε νὰ ΜΗΝ συμμορφωθεῖ μὲ τὶς συστάσεις τῆς πολιτείας γιὰ διακοπῆ τῆς λειτουργίας καὶ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας κοινωνίας.

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ διακόψει τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ δὲν θὰ πάψει νὰ προσφέρει τὴν Θεία Κοινωνία στοὺς πιστούς. Αὐτὰ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα θέματα διότι ἀποτελοῦν τὴν βάση τῆς πίστης μας στὸν Θεὸ» ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἐκκλησία στὴ Σερβία. 
Μάλιστα καλοῦνται οἱ πιστοὶ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προσέλθουν στοὺς ναούς, ἐξαιτίας τῆς ἀπαγόρευσης ἐξόδου ποὺ τοὺς ἐπιβλήθηκε, νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν ἱερέα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ποὺ ἀνήκουν νὰ πάει νὰ τοὺς κοινωνήσει στὴν οἰκία τους.
Στὸ μεταξὺ τὸ τελευταῖο 24ωρο ἐπιβεβαιώθηκαν 131 νέα κρούσματα κορονοϊοὺ στὴ Σερβία ἀνεβάζοντας στοὺς 659 τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ ἔχει μολύνει ὁ κορονοϊός. 
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀνέβηκε στοὺς 10 ἀφοῦ ἀπὸ χθὲς τὸ μεσημέρι κατέληξαν ἄλλοι δύο ἀσθενεῖς. Στὰ νοσοκομεῖα τῆς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.