21 Απρ 2018

Κυριακή των Μυροφόρων (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟ*

1. Ἑορτάζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τό λαμπρό γεγονός τῆς πίστης μας, τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι και δική μας ἀνάπλαση καί ἐπαναφορά στήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου Ἀδάμ, πού εἶχε στόν παράδεισο, προτοῦ νά ἁμαρτήσει. Κανείς δέν εἶδε τόν Ἀδάμ τότε ὅταν τόν δημιουργοῦσε ὁ Θεός, ἀλλά ὅταν ἔλαβε τήν πνοή τῆς ζωῆς μέ τό θεῖο φύσημα, πρώτη ἀπ᾽ ὅλους τόν εἶδε μία γυναίκα. Ἡ Εὔα! Ἔτσι θά ποῦμε σήμερα, τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, ὅτι ἡ πρώτη πού εἶδε τόν ἀναστάντα Κύριο, τόν δεύτερο Ἀδάμ, ἦταν μία γυναῖκα, ἡ Μητέρα Του Παναγία, ἡ Θεοτόκος.
Αὐτό βέβαια δέν φαίνεται καθαρά στά Εὐαγγέλια, λέγεται ὅμως «συνεσκιασμένως», ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς· καί μέ τήν ἑρμηνεία πού κάνει τό πράγμα γίνεται φανερό. Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος, «πρώτη ἀπ᾽ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἦταν σωστό καί δίκαιο, τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τό δέχθηκε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο ἡ Θεοτόκος καί αὐτή εἶδε πρίν ἀπ᾽ ὅλους τόν ἀναστάντα καί ἀπήλαυσε τήν θεία Του ὁμιλία. Καί ὄχι μόνο τόν εἶδε μέ τούς ὀφθαλμούς Της καί Τόν ἄκουσε, ἀλλά και...

«Στό σπίτι μας μιλᾶμε μόνο ρωμαίικα…»


“Καταλαβαίνω ἑλληνικά μά δέν θέλω νά τά μιλάω . Φοβᾶμαι πώς ἄν μιλήσω ἑλληνικά θά ξεχάσω τά ρωμαίικα, θά ξεχάσω τήν γλώσσα μου καί δέν θέλω. Πρέπει νά συνεχίσω νά τήν μιλάω, Ἄν δέν τό κάνω ἐγώ ποιός θά τό κάνει; ” μοῦ ἔλεγε ἡ Μερβέ.
Δηλαδή στό σπίτι τί μιλᾶτε; ” Μόνο ρωμαίικα. Τουρκικά καθόλου. Ὅταν μέ πάρει ἡ μάνα μου τηλέφωνο καί μιλήσω τουρκικά καταλαβαίνει ἀμέσως πώς εἶμαι μέ κάποιον ἄλλον μαζί καί μοῦ τό λέει”.
Ἡ Μερβέ εἶναι ἀπό τό Caykara μία περιοχή στόν ἀνατολικό Πόντο πού παράγει καλό τσάι, καί ἔχει τά περισσότερα ἑλληνόφωνα χωρία στήν περιοχή. Kadahor λέγεται στήν τοπική γλώσσα. Κατωχώρια δηλαδή, γιατί εἶναι....

«Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!»: ΗΜΕΡΙΔΑ ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων

6 Μαΐου 2018, Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν 
Τὸ νέο κίνημα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχει ἀγκαλιαστεῖ ἀπὸ Φορεῖς, Σωματεῖα καὶ γενικότερα ἀπ’ ὅσους σέβονται τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, ἀπὸ τὴ σύλληψή του, ὀργανώνει Ἡμερίδα, μὲ θέμα τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.
Ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες μαίνεται στὴ Χώρα μας ἡ φοβερὴ μάστιγα τῶν ἐκτρώσεων, ποῦ:
Ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ ἀγέννητο παιδὶ τὸ πιὸ βασικό του δικαίωμα: τὸ δικαίωμα στὴ ζωή.
Ἔχει λάβει διαστάσεις μαζικῆς ἐξόντωσης τοῦ πληθυσμοῦ καὶ δημιουργεῖ συνθῆκες δημογραφικῆς κατάρρευσης, μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες ποῦ ἔχει γιὰ τὸ Ἔθνος μας. Μέσα στὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια, ἔχει χαθεῖ μία ὁλόκληρη Ἑλλάδα!
Ἀφήνει πίσω της ἀνθρώπινα ναυάγια, διότι...

Νέες ψηφιακὲς ταυτότητες μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2018 (βίντεο)

Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη προχωρᾶ ἄμεσα τὶς διαδικασίες, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς Κομισιὸν
Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν περισσότερα μέτρα ἀσφάλειας στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἀναβαθμίζει τὰ ἔγγραφα ταυτοποίησης τῶν ἀνθρώπων ποὺ κινοῦνται στὸ ἔδαφός της. Συγκεκριμένα, ἡ ὁδηγία ποὺ ἐκδόθηκε χθὲς ἀπὸ τὴν Κομισιὸν ζητάει ἀπὸ τὰ κράτη-μέλη νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ δημόσια ἔγγραφα ἀναγνώρισης τῶν πολιτῶν μὲ ἕνα ἑνιαῖο τύπο ἀστυνομικῆς ταυτότητας, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν εὐρωπαϊκῶν διαβατηρίων, ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει ψηφιακὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προσπαθεῖ νὰ...

Ἅγιον Ὅρος: τὸ ἱερὸ βουνὸ τῆς ὈρθοδοξίαςΤοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ ἱερὸ βουνὸ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ Κέντρο τοῦ Πανορθόδοξου Μοναχισμοῦ. Τὸ δεύτερο μετὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους μεγάλο ὀρθόδοξο προσκύνημα.
Σ’ αὐτὸ διατηρεῖται ἀναλλοίωτη ἡ ὀρθόδοξη μοναστικὴ βυζαντινὴ παράδοση ἀπὸ τὸν δέκατο αἰώνα μετὰ Χριστὸν ὡς τὶς μέρες μας. Δηλαδὴ πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια!
Ἡ ἔναρξη τοῦ ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ τοποθετεῖται στὸ ἔτος 963 μ.χ. τότε, ποῦ κτίστηκε τὸ πρῶτο μεγάλο μοναστικὸ οἰκοδόμημα. Τὸ μοναστήρι τῆς Μεγίστης Λαύρας στὸν Ἀκράθω καὶ συγκεκριμένως στὴν τοποθεσία Μελανά. Τότε χτίστηκε καὶ ὁ ναὸς τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυές, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Εἶναι ἄξιο θαυμασμοῦ ὅτι τὸ Ἅγιον Ὅρος συμπλήρωσε χίλια χρόνια ζωῆς καὶ εἰσῆλθε ἤδη στὴ δεύτερη χιλιετία τοῦ διατηρώντας ἀπαράλλακτα τὸ τυπικό του. Τὴν ὀρθόδοξη βυζαντινὴ ἁγιορείτικη παράδοση.
Χίλια χρόνια ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ! Συναγωνίζονται τὰ χρόνια διάρκειας τῆς Ἑλληνορθόδοξης βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Ἐκείνη βέβαια ὑπέκυψε στὸν...

Νὰ τεθοῦν ἐκποδῶν οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Δύο περίπου μῆνες πρὶν τὴ δημοσίευση τῆς ἀπόφασης ΣτΕ 660/2018 γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριος Ρίζος συμμετεῖχε σὲ ἡμερίδα τῆς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας μὲ θέμα: «Θρησκευτικὴ Συνείδηση: Συνταγματικὲς & Ἐκπαιδευτικὲς Προσεγγίσεις». Ἐρωτηθεῖς σχετικὰ μὲ τοὺς Φακέλους Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀναμενόμενη τότε ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Ρίζος τόνισε:
«Ἀναμένεται …ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ διότι ἔχουν προσβληθεῖ οἱ ἀποφάσεις τοῦ προηγούμενου Ὑπουργοῦ οἱ ὁποῖες σχετίζονται μὲ τὰ βιβλία αὐτὰ καὶ ἑπομένως φαντάζομαι ὅτι ἂν ἐμμείνει τὸ ΣτΕ στὴν μέχρι τώρα νομολογία, θὰ κάνει καὶ τὴν ὑπαγωγὴ καὶ θὰ μᾶς πεῖ ἂν τὰ βιβλία αὐτὰ ἔχουν κατηχητικὸ περιεχόμενο, ὁμολογιακὸ ἢ ἔχουν θρησκειολογικὸ περιεχόμενο, ὁπότε...

20 Απρ 2018

Ἡ UNESCO υἱοθετεῖ καὶ προωθεῖ διδασκαλίες τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῶν παραθρησκειῶν

Ἐνημέρωση τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας περὶ τῆς UNESCO
Ἡ Οὐνέσκο εἶναι ἕνας διεθνὴς ὀργανισμὸς τοῦ ΟΗΕ, ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε τὸ 1945 καὶ ἔχει πολυποίκιλη δράση σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου.
Παρότι συχνὰ παρουσιάζουν ἕνα χριστιανικὸ ἢ φιλοχριστιανικὸ προφίλ, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι συνδέονται μὲ ὀργανώσεις ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή, ὄπως το Ρόταρυ καὶ ἡ Μασονία.
Συγκεκριμένα, ὁ πρῶτος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας στὸν νεοϊδρυθέντα ὀργανισμὸ Οὐνέσκο, τὸ 1948, ἦταν ταυτόχρονα ἀντιπρόεδρος τῆς Οὐνέσκο καὶ μέλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος[1]. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα μελή τῆς Ἑλληνικῆς Οὐνέσκο ὑπῆρξαν τέκτονες, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ἐπίσημων ἰστοσελίδων.
Ἐπίσης:  «Ἡ συνεργασία μεταξὺ τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τῆς Unesco...

Ἡ πλήρης ἀλήθεια περί τοῦ ἐπαίνου τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση γιά τόν Ἀθηναγόρα

Γράφει ὁ πατήρ Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
Μέ ἀφορμή τό διεθνές οἰκουμενιστικό συνέδριο[1], πού διεξάγεται αὐτές τίς ἡμέρες (19/20-4-2018) στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. πρός «τιμήν» τοῦ μεγάλου οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα, τό ἱστολόγιο «Φῶς Φαναρίου» δημοσίευσε στίς 19-4-2018 ἄρθρο μέ τίτλο «Ὅταν ὁ ὑπό καθαίρεσιν Κληρικός Θεόδωρος Ζήσης ἐγκωμίαζε τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα»[2]. Τό ἴδιο ἄρθρο ἐπαναδημοσίευσε καί τό ἱστολόγιο «Βῆμα Ὀρθοδοξίας»[3].
Ἐπειδή στό ἐν λόγῳ ἄρθρο λέγεται ἡ μισή ἀλήθεια, μέ στόχο νά πληγεῖ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καί νά παρουσιαστεῖ ὡς φιλοπατριαρχικός καί φιλοαθηναγοριστής, γι’ αὐτό ἐπανεκδίδουμε και ἐπαναδημοσιεύουμε παλαιότερο ἄρθρο μας μέ τίτλο «Ἡ ἔξοδος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση ἀπό το οἰκουμενιστικό περιβάλλον τοῦ Φαναρίου», ὅπου διευκρινίζονται και τά περί ἐπαίνου...

Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ

Φωτογραφία «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀνάλυση στὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολή, τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
Χριστιανὸς σημαίνει μικρὸς Χριστὸς κι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἄρα χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ. Γι΄ αὐτὸ εἶναι ἀνάρμοστο καὶ ξένο στὸν χριστιανὸ νὰ ἀναζητᾶ τὶς εὐκολίες καὶ τὴν ἀνάπαυση. Ὁ Κύριός σου καρφώθηκε στὸ σταυρὸ κι ἐσὺ ἐπιζητᾶς τὴν ἄνεση καὶ ζῆς μὲ πολυτέλεια;
Ἂν ἀγαπᾶς τὸν Κύριό σου, πέθανε ὅπως Ἐκεῖνος. Σταύρωνε τὸν ἑαυτό σου, ἔστω κι ἂν δὲν σὲ σταυρώνει κανείς. Καὶ σταυρὸς εἶναι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς κακίας καὶ τῆς ζήλειας σου. Σταυρώνεις τὸ «ἐγώ» σου, ὅταν ἀρνεῖσαι νὰ ἱκανοποιήσεις τὶς κακὲς ἐπιθυμίες σου. Κρεμᾶς τὸν ἑαυτό σου στὸ σταυρό, ὅταν ἀφήνεις τὸν Θεὸ νὰ κατευθύνει τὴ ζωή σου χωρὶς τὶς δικές σου λογικὲς παρεμβάσεις. Πεθαίνεις σὰν τὸν Κύριό σου, ὅταν ὑποτάσσεσαι...

Ἡ ἐθνική μας ἄμυνα εἰς τὴν «Νέαν Ἐποχὴν»

Γράφει ὁ πατήρ Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς
Στὴν μακρὰ ἱστορική μας πορεία ἡ ἄμυνα ὑπὲρ Πατρίδος νοεῖται ὡς ὑπέρτατο καθῆκον καὶ θυσία γιὰ τὸ Ἔθνος, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς τιμῆς, τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἱστορικῆς συνέχειάς του. Νοεῖται παράλληλα ὡς ἐθνικὴ αὐτοπροστασία, μὲ τὴν διαφύλαξη τῶν συνόρων τῆς Πατρίδας ὑπὸ τὴν διπλὴ ἔννοιά τους, τὴν γεωγραφικὴ καὶ τὴν συνειδησιακὴ - καρδιακή. Αὐτὸ σημαίνει διάσωση τῶν ὁρίων τῆς ἐθνικῆς μας ὕπαρξης καὶ συνάμα δυνατότητα συνέχειας τῆς ταυτότητάς μας μὲ ὅλα τὰ συστατικά της, χωρὶς τὰ ὁποία οὔτε ἡ διάσωση τῶν γεωγραφικῶν μας συνόρων εἶναι δυνατή. Μόνο ὁ ψυχικὰ ἀλλοτριωμένος Ἑλληνισμὸς εἶναι εὐάλωτος, καὶ αὐτὸ τὸ ἔχουν κατανοήσει καὶ οἱ διάφοροι ἐχθροί μας, παλαιότεροι καὶ νεώτεροι, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμφανίζονται συχνὰ ὡς φίλοι καὶ σύμμαχοί μας. Γι’ αὐτὸ ἡ ἅλωση καὶ διαστροφὴ τοῦ ἐθνικοῦ μας φρονήματος εἶναι ὁ στόχος τους, γιατί εἶναι ὁ εὐκολότερος τρόπος διαλύσεώς μας. Ἡ ἅλωση τοῦ φρονήματος γεννᾶ...

19 Απρ 2018

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο. Ἐπέτειος χαρᾶς ἢ ὀδύνης;

Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας κάθε κεκοιμημένος, δίκαιος ἢ ἄδικος, παραδίδεται στὴ φιλάνθρωπη κρίση καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας κηδεύει ὅλους καὶ μετὰ θάνατον δὲν ἀναφέρεται πλέον στὰ ἁμαρτωλὰ πεπραγμένα καὶ φυσικὰ δὲν καταδικάζει κανένα μετὰ θάνατον. Ἡ πάγια αὐτὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει μόνο μία ἐξαίρεση: τοὺς αἱρετικούς! Καὶ αὐτό, διότι, ἐνῶ κάθε ἄνθρωπος μὲ τὸ θάνατό του σταματᾶ νὰ βλάπτει τοὺς ἄλλους, δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὸν αἱρετικό. Ὁ αἱρετικὸς συνεχίζει νὰ βλάπτει ψυχὲς ἀνθρώπων, διότι τὸ αἱρετικὸ καὶ πλανεμένο φρόνημά του ἐπιζεῖ καὶ μετὰ τὸ θάνατό του.
Ἔτσι, ὡς Χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ σιωποῦμε καὶ νὰ μὴν ἀσχολούμαστε μὲ τὰ ἁμαρτήματα τῶν κεκοιμημένων, ἀλλὰ ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ ζητήματα πλανεμένου ἤθους καὶ αἱρέσεως, ἀναλόγως τῆς θέσεως ποὺ ἔχουμε στὴν Ἐκκλησία καὶ τῶν ψυχικῶν καὶ πνευματικῶν μας χαρισμάτων ὑποχρεούμαστε νὰ ἐνεργοῦμε, ὥστε τὸ αἱρετικὸ καὶ πλανεμένο φρόνημα νὰ μὴ συνεχίζει τὸ ψυχοφθόρο ἔργο του στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ φυλλάδιο αὐτὸ μας ἔδωσε ἡ διοργάνωση διεθνοῦς συνεδρίου ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ θέμα:...

Ἐρωτήματα μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ὁλοκλήρωσε σήμερα τὶς τριήμερες συνεδριάσεις της. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μὲ «χειρουργικὴ» ἀκρίβεια καὶ διπλωματικοὺς ἑλιγμοὺς κατάφερε νὰ ἀπορρίψει τό αἴτημα γιά σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ποὺ εἶχε ὑποβάλει ἐπισήμως ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος ἀλλὰ ἀνέμεναν καὶ ἄλλοι Ἱεράρχες. 
Προκαταλαμβάνοντας τοὺς πάντες φρόντισε νὰ ἐπιδώσει μία ἐπιστολή γιά τὸ ζήτημα στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας μέσω τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων ποὺ ὅμως ἦταν Διμελής, καθὼς ἀπουσίαζε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, ὁ μόνος ἐκ τῶν τριῶν Ἀρχιερέων ποὺ ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσει κάποιο μικρὸ ἢ μεγάλο ἐμπόδιο στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ σχεδιασμὸ διατήρησης καλῶν σχέσεων μὲ τὸν Κώστα Γαβρόγλου καὶ τὴν κυβέρνηση. Ἡ συνάντηση τῶν Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας καὶ Ὕδρας μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας ἀλλὰ καὶ ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ ἐπιβεβαίωσαν τὴ συνέχιση τοῦ διαλόγου Ἐκκλησίας – Πολιτείας γιὰ τὰ Θρησκευτικά! 
Τὸ σχετικό Δελτιο Τύπου τῆς ΔΙΣ δημιουργεῖ ὡστόσο εὔλογα πλῆθος ἐρωτημάτων:...

Τσιάρτας γιὰ τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια: Ἄκου Βαλλιανάτο, δὲν θὰ μᾶς ἐπιβάλλετε τὶς ἀνώμαλες ἐπιθυμίες σας...

Τὸ σχέδιο νόμου, μὲ τίτλο «Μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῶν θεσμῶν τῆς ἀναδοχῆς καὶ υἱοθεσίας», τὸ ὁποῖο ἀνοίγει «παράθυρο» ἀναδοχῆς καὶ σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἔγινε ἀφορμὴ γιὰ ἕνα ἀκόμη αἰχμηρὸ σχόλιο τοῦ Βασίλη Τσιάρτα στὸ Facebook.
Ὁ παλαίμαχος ποδοσφαιριστὴς καὶ πρωταθλητὴς Εὐρώπης τὸ 2004 μὲ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλλάδος κατέκρινε δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Γρηγόρης Βαλλιανάτος (σ.σ. ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τὴ συγκεκριμένη ἐξέλιξη μὲ τὸ σχέδιο νόμου) καὶ χρησιμοποίησε ἐκφράσεις, ὅπως «ἀνωμαλίες» καὶ «ἀρρωστημένες ἐπιθυμίες».
Ἀναλυτικὰ ὅσα ἀναφέρει στὸ post του (μὲ τὴν σύνταξη καὶ τὴν ὀρθογραφία τοῦ πρωτότυπου κειμένου):
«Ἄκου Βαλλιανάτο γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὰ πράγματα. Κανένα νομοσχέδιο δὲ θὰ μᾶς ἐπιβάλει τὶς ἀνώμαλες καὶ...

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης γιὰ τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὸ Βάπτισμα τῶν ἑτεροδόξων

Τέσσερα ἐκπληκτικὰ περιστατικὰ ποὺ δείχνουν τὴν ξεκάθαρη θέση τοῦ Ἁγίου ἀπένταντι στοὺς ετερόδοξους

1. «Ὅταν ἔμεινε γιὰ διανυκτέρευση στὸ Μοναστήρι ἕνας παπικός, ὁ Γέροντας τοῦ φέρθηκε μὲ ἀγάπη. Ὁ ἐπισκέπτης ἦταν καλοπροαίρετος καὶ εἶχε πολλὲς ἀπορίες. Ὁ Γέροντας τοῦ ἐξηγοῦσε μὲ καλωσύνη καὶ πραότητα. Τότε τὸ Μοναστήρι δὲν εἶχε τὴν μεγάλη τράπεζα ποῦ ἔχει τώρα, καὶ ἔτρωγαν ὅλοι μαζὶ (μοναχοί, κληρικοί, λαϊκοὶ) σὲ μιὰ μικρὴ τράπεζα (τραπεζαρία) στὸ ἰσόγειο, δίπλα στὴ βρύση. Εἶχαν προπορευθῆ ὅλοι οἱ ἄλλοι. Κάθησαν στὴν τράπεζα καὶ περίμεναν τὸν Γέροντα. Ὅταν μπῆκε ὁ Γέροντας μέσα, ὅλοι σηκώθηκαν ἀπὸ σεβασμὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ γίνη ἡ συνηθισμένη προσευχὴ τῆς τραπέζης. Ὁ Γέροντας κάθησε, εἶπε καὶ στοὺς ἄλλους νὰ καθήσουν, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ ἄρχισε νὰ τρώη. Ὁ παπικὸς ἦταν πιστός. Παίρνει τὸ λόγο καὶ λέει στὸ Γέροντα: ”Γέροντα, δὲν θὰ κάνωμε προσευχή;”. Καὶ ὁ Γέροντας ἤρεμά του ἁπαντά: ”Καλύτερα νὰ κάνωμε σιωπή”. Καὶ συνέχισε τὸ φαγητό του. Ἂς κατανοήσουν τὸ πνεῦμα τοῦ ἁγίου Γέροντος ὅσοι ἐπιμένουν στὶς συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους».

2. Διηγεῖται ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: «Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι μᾶς ἕνας Προτεστάντης πάστορας. Ὅταν μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος εἶναι ἱερέας τῶν Προτεσταντῶν, τὸν πλησιάσαμε καὶ τὸν ξεναγήσαμε στὸ Μοναστήρι μας. Μετά, εἶπα νὰ...

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Ναυπάκτου γιὰ τὴν ψευτοσύνοδο στὸ Κολυμπάρι

Μιὰ θεολογικὴ μελέτη μὲ ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα πού ἀξίζει νὰ διαβασθῆ ἀπὸ ὅσους θέλουν νὰ μάθουν γιὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντί τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ τῆς ἱστορίας καὶ μὲ θεολογικὸ τρόπο προσφέρει στὸν ἀναγνώστη εἰλικρινῆ καταγραφὴ τῶν ὅσων συνέβησαν στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, στὴν ὁποία ὄχι ἁπλῶς ἦταν παρών, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς φορὲς ὁμίλησε.
Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως ἐκφράσθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες εἶναι ἐμπειρικὴ καὶ κὰτ ἐξοχὴν προφητική, ἀποστολικὴ καὶ πατερική, δηλαδὴ ἐκκλησιαστική. Μιὰ τέτοια θεολογία πρέπει νὰ εἶναι ἡ βάση τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ τοῦ ὀρθοδόξου διαλόγου μὲ τοὺς ἑτεροδόξους Χριστιανούς.
Δὲν πρέπει νὰ γίνωνται ἐκπτώσεις ἀπὸ τὴν ἀποκεκαλυμμένη πίστη, ὅπως τὴν παρέλαβαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν διατύπωσαν σὲ ὅρους οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ τὴν διεφύλαξε ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν παραθεωρῆται ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας πού ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ βρεθοῦν μερικὰ...

18 Απρ 2018

Τo μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ Ἐκκλησία


Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου
Μετὰ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, γίνεται πάλι συζήτηση, ἡ ὁποία βέβαια δὲν εἶχε κλείσει ἀπὸ πλευρᾶς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς πολλῶν θεολόγων, ποὺ διδάσκουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι πολύπλευρο. Στὴν παροῦσα φάση τρία σημεῖα εἶναι ἐνδιαφέροντα.
Τὸ πρῶτο σημεῖο, ὅτι, ὅπως ἔχω τονίσει ἐπανειλημμένως, ὑπάρχουν δύο προγράμματα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Τὸ πρῶτο, τὸ λεγόμενο Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα, ἴσχυε μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καὶ στηριζόταν στὴν ἀναλυτικὴ μέθοδο ἀπὸ πλευρᾶς μεθοδολογικῆς, ἱστορικῆς καὶ γνωσιολογικῆς. Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ δὲν ἦταν κατηχητικὸ καὶ ὁμολογιακό, ὅπως δυστυχῶς λεγόταν, ἀλλὰ γνωσιολογικό, πολιτιστικὸ καὶ θρησκειολογικό. Τὸ δεύτερο πρόγραμμα ἰσχύει ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καὶ μετά, ὀνομάζεται Πρόγραμμα Σπουδῶν καὶ στὴν πραγματικότητα καταργεῖ τὴν ἀναλυτικὴ μέθοδο, εἰσάγει τὴν θεματικὴ καὶ κάνει τὸ μάθημα περισσότερο πολυθρησκειακὸ καὶ συγκρητιστικό.
Τὸ δεύτερο σημεῖο εἶναι ὅτι τὸ προηγούμενο πρόγραμμα - Ἀναλυτικὸ - ἦταν προσανατολισμένο στὰ συγκεκριμένα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος καὶ στὴν Σύμβαση τῆς Ρώμης καὶ ἔχουν ἐκδοθῆ δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ (1995, 1998) καὶ μία ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Χανίων (2012). Σύμφωνα μὲ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων τῆς χώρας μας, τὰ βιβλία ποὺ διδάσκονταν στὰ σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, βάσει τοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος, μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 ἦταν σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ ἐκινοῦντο στὴν πλουραλιστική, πολυφωνικὴ καὶ πολυπολιτισμικὴ προοπτική.
Τὸ τρίτο σημεῖο εἶναι ὅτι ἡ...

Διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ἀθηναγόρας καὶ Οἰκουμένη» στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘΣχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Μὲ ἀφορμὴ τὸ διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο, μὲ θέμα: «Ἀθηναγόρας καὶ Οἰκουμένη», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ (http://blogs.auth.gr/moschosg/2018/04/16/διεθνές-επιστημονικό-συνέδριο-με-θέμ-11/), ἂς θυμηθοῦμε τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε στείλει ὁ δάσκαλος τοῦ Γένους Φώτης Κόντογλου στὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1965.

«Ἡ ἐπιθυμία τῆς ὑμ. Παναγιότητος καὶ τῶν σὺν ὑμῖν νὰ ὑποταχθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὸν Πάπαν καὶ ἡ ἐκ μέρους σας ἀνεξήγητος σπουδή, ἐπλήρωσε τὴν καρδίαν μας ἀφάτου θλίψεως καὶ ἀθυμίας. Τὰ ὦτα μας ἀκόμη συρίζουν ἀπὸ τὸ φρικτὸν τοῦτο ἄκουσμα.
Ἡ Ὀρθόδοξος ποίμνη ἐδιχάσθη. Οἱ μὲν σᾶς ἠκολούθησαν εἰς τὸν ὀλισθηρὸν δρόμον τὸν ἀπάγοντα εἰς τὴν ἀπώλειαν, οἱ δὲ παρέμειναν ἑδραῖοι καὶ ἀσάλευτοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν πατέρων των, ἀποτροπιαζόμενοι καὶ εἰς μόνην τὴν σκέψιν ὅτι ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης ἐνηγκαλίσθη τὸν Πάπαν καὶ ἐμολύνθη ἀπὸ τὸ βδέλυγμα τοῦτο τῆς ἀσεβείας.
Ἐκεῖνοι, οἵτινες σᾶς ἠκολούθησαν, ἤσαν...

Παράθυρο γιὰ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ἀνοίγει σχέδιο νόμου τοῦ ὑπουργείου ἘργασίαςΤὸ δικαίωμα νὰ γίνουν ἀνάδοχοι γονεῖς δίνει σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια τὸ σχέδιο νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν Προώθηση τῶν Θεσμῶν τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας» τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης ποὺ κατατέθηκε στὴν Βουλή.
Σύμφωνα μὲ τὶς προωθούμενες ρυθμίσεις διευρύνεται τὸ πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀναδοχῆς ὥστε ἐκτὸς ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συζύγους νὰ γίνονται ἀνάδοχοι γονεῖς καὶ ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι μὲ νόμο τοῦ 2015 σύμφωνο συμβίωσης μποροῦν νὰ συνάπτουν καὶ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 8 – «Ἀνάδοχοι Γονεῖς – Προϋποθέσεις», τοῦ νομοσχεδίου: «Κατάλληλοι γιὰ νὰ γίνουν ἀνάδοχοι σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις εἶναι οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συζύγους ἢ ἔχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μὲ ἢ χωρὶς παιδιά, ἢ μεμονωμένα ἄτομα, ἄγαμα, ἢ διαζευγμένα ἢ σὲ χηρεία μὲ ἢ χωρὶς παιδιά, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι συγγενεῖς ἐξ αἵματος ὁποιουδήποτε βαθμοῦ μὲ τὸ ἀνήλικο τέκνο (συγγενικὴ ἀναδοχή).
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ὑφιστάμενη ρύθμιση, ἐκτός τοῦ ὅτι δὲν προβλέπει τὰ σύμφωνα συμβίωσης, ἐπισημαίνει ὅτι...

Ξαναχτίζεται ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ εἶχε κατεδαφιστεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς

Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ εἶχε κατεδαφιστεῖ (Α + Β) ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, ξαναχτίζεται. Πρὶν τρία χρόνια, ὁ ναὸς γκρεμίστηκε απο τὴν «ἐθνικὴ ἐπιθεώρηση ἄμυνας τῆς ἐπικράτειας» καὶ εἶχαν μείνει ἐρείπια. Οἱ εἰκόνες τότε εἶχαν κάνει τὸ γύρο τοῦ κόσμου.  Η ἐπίσημη δικαιολογία ἦταν τότε, πὼς ἡ νέα ἐκκλησία (ποὺ χτίστηκε μετὰ τὸ 1990 στὰ ἐρείπια παλαιότερου ποὺ προϋπῆρχε καὶ καταστράφηκε ἐπὶ χοτζικοῦ καθεστῶτος) «ἦταν σὲ χῶρο ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ πολιτιστικὸ μνημεῖο». Η ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Ἀλβανίας Μιρέλα Κουμπάρο, ἐποπτεύει ἡ ἴδια τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κατεστραμμένου...

17 Απρ 2018

Τσελεγγίδης: «Ἡ πνευματικὴ προσφορὰ τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου»

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, καταθέτει τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία του ἀπὸ τὴ γνωριμία καὶ πνευματικὴ συναναστροφὴ μὲ...

«Τὸ ἄγγιγμα τοῦ πνεύματος», ἀπὸ τὸ ἰσλαμικὸ Ἰρᾶν στὴν Ὀρθοδοξία

"Χαρὰ καὶ εὐλογία τὸ γεγονὸς τῆς μεταστροφῆς ἑνὸς μουσουλμάνου στὴν Ὀρθοδοξία. Ἰδιαίτερα στὴν ἐποχὴ τοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς ἰσοπέδωσης τῶν θρησκειῶν στὴν ὁποία ζοῦμε, κάποιοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πνευματικὴ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἀλλοδόξους, μποροῦν νὰ λάβουν ἕνα μήνυμα ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Περσία".
Κάθε χρόνο, ὁ Χρυσόστομος Σελαχβάρτζι ἐπισκέπτεται τὴ Μονή μας μὲ τὴν Νορβηγὴ σύζυγό του καὶ τὰ δύο τους παιδιά. Ἀγαποῦν πολὺ τὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια καὶ αἰσθάνονται μεγάλο σεβασμὸ καὶ οἰκειότητα μὲ τὸν χῶρο καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Ὑπάρχει μία ἰδιαιτερότητα στὸν εὐλαβῆ αὐτὸν χριστιανό, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Νορβηγία στὴν Κρήτη. Ὁ Χρυσόστομος (Χουσεΐν) γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὸ Ἰρᾶν καὶ ἦταν μουσουλμάνος. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδήγησαν νὰ γνωρίσει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ βαπτιστεῖ Ὀρθόδοξος Χριστιανός.
Ἡ γνωριμία τοῦ Πέρση Χρυσοστόμου μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία θαυμαστὴ ἱστορία, μὲ μοναδικὴ χάρη καὶ ὀμορφιά. Σημαντικὰ σημεῖα καὶ βιώματα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς μεταστροφῆς του ὁ Χρυσόστομος τὰ μοιράζεται μὲ μεγάλη προθυμία καὶ χαρὰ μὲ τοὺς προσκυνητὲς τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς, κάθε φορᾶ ποὺ ἔρχεται στὸ μοναστήρι μας καὶ τὸν καλοῦμε νὰ μιλήσει στὴν κυριακάτικη σύναξη μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Εἶναι ὁ...

Σχόλιο στὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ ὅτι στέκεται στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ συνεχίζει νὰ ἀναδεικνύεται στοὺς ἐσχάτους χρόνους ποὺ ζοῦμε τὸ βάθρο τῆς διάσωσης τῆς ἐθνοθρησκευτικῆς μας ἰδιοπροσωπίας καὶ παραδόσεως. Ἀποτελεῖ τὸ ἀποκούμπι καὶ τὸ καταφύγιο τῶν ἐξαθλιωμένων πολιτῶν ἀπὸ τὶς ἄφρονες πολιτικὲς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων καὶ τὶς ποικιλότροπες ἐπιθέσεις κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς. Ὁ λόγος γιὰ τὴν πρόσφατη ἱστορικὴ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας νὰ ἀκυρώσει τὴν ὑπ' ἀριθμ. 14375/Δ2/7-9-2016 ἀπόφαση τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη μὲ τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο». Ὅπως εἶναι γνωστὸ μὲ τὴν παρὰ πάνω ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας οὐσιαστικὰ καταργήθηκε τὸ προηγούμενο γιὰ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι»


«Ἰσότιμη ἀντιμετώπιση, μά καί παράδοση»

Ἀπόστολος Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, διδάκτωρ Συνταγματικοῦ Δικαίου
Ἡ συζήτηση γιά τίς σχέσεις κράτους -ἐκκλησίας στή χώρα μας δέν μπορεῖ νά μή λαμβάνει ὑπόψη τῆς τό ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι τό ἑλληνικό ἔθνος συνδέεται στενά μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν ἱστορική του περιοδολόγηση. Τοῦτο ἀποτυπώνεται ἄλλωστε στά συνταγματικά κείμενα πού ἴσχυσαν κατά περιόδους Δέν εἶναι ἔτσι τυχαῖο ὅτι ἤδη ἀπό τό σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου τοῦ 1822 ἐμφανίζεται στό προοίμιό του ἡ ἀναφορά «Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος».ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται μέ μικρές παραλλαγές στά μετέπειτα συντάγματα τοῦ 1827, 1844, 1864, 1911, 1948, 1952 καθώς καί στό ἰσχῦον σύνταγμα τοῦ 1975. Ἐπιπλέον, ὅλα τά ἑλληνικά συντάγματα ἀναγνώριζαν τήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξή του Χριστοῦ Ἐκκλησία ὡς «ἐπικρατοῦσα θρησκεία». Μάλιστα τό ἰσχῦον σύνταγμα ἀφιερώνει τό Β Τμῆμα τοῦ πρώτου Μέρους τοῦ («Βασικές διατάξεις») στίς Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας (ἄρθρο 3) ἐνῶ στό ἄρθρο 16 πάρ. 2 προβλέπει ὡς σκοπό τῆς παιδείας τήν «ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης» καί στά ἄρθρα 33 καί 59 ὁρίζεται ὁ θρησκευτικός ὅρκος πού....

16 Απρ 2018

Τὸ Υπ. Παιδείας προσλαμβάνει 120 ἱεροδιδάσκαλους γιὰ νὰ διδάσκουν τὸ Ἰσλὰμ στὴ Θράκη !


Τὴν ὥρα πού ἠ Ελλάδα θρηνεῖ τὸ χαμὸ τοῦ Ἕλληνα πιλότου υστερα ἀπὸ ἀερομαχίες μὲ τουρκικὰ ἀεροπλάνα, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προκηρύσσει τὴν πλήρωση 120 θέσεων ἱεροδιδασκάλων ἰσλαμικῆς θρησκείας στίς μουφτεῖες τῆς Θράκης. Ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας οἱ ἱεροδιδάσκαλοι, θὰ διδάσκουν τὸ Κοράνι στὰ τεμένη τῆς Θρακης ῆ καὶ σὲ μαθητὲς - μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας πού φοιτοῦν σὲ δημόσια σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τοῦ νομοῦ.
Σύμφωνα μὲ τὴν προκήρυξη θὰ προσληφθοῦν μὲ σύμβαση ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου διάρκειας ἐννέα μηνῶν, καὶ ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν, κατόπιν σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Ἐκπαίδευσης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας - Θράκης, θὰ διδάσκουν καὶ μαθήματα θρησκευτικῆς μουσουλμανικῆς ἐξειδίκευσης, καθὼς καὶ τὴν ἀραβικὴ γλώσσα στὰ μουσουλμανικὰ ἱεροσπουδαστήρια τῆς Θράκης, ἐφόσον ἔχουν τὰ ἀναγκαία τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ προσόντα, ἔστω καὶ ἂν δὲν κατέχουν παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ ἐπάρκεια.
Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς προκήρυξης δημοσιεύτηκε στὴν...

Ἐπίσκεψη τοῦ ἐπικεφαλής τῆς ὑπηρεσίας θεμάτων διεθνοῦς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ΗΠΑ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο


Σχόλιο τοῦ Φώτη Κόντογλου (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχη Αθηναγόρα, Ἀπρίλιος 1965): «Ὑπετάξατε τὴν πίστιν εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμιῶν, οἵτινες ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸν σατανᾶν.
Παρεδόθητε καὶ παρεδώσατε τὰ πρόβατα εἰς τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, εἰς τὸν κατέχοντα τὴν ὕλην, τὸν χρυσόν, τὰς ἐφευρέσεις καὶ τὰς μηχανᾶς, αἱ ὁποῖαι καταπλήττουν τὰ πλήθη, ὡς θαύματα τοῦ ἀντιχρίστου.
Παρεδόθητε καὶ παρεδώσατε τὰ πρόβατα εἰς τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν, «τὴν κενὴν ἀπάτην», τὴν διδασκομένην εἰς τὰς χώρας τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπογνώσεως, ὅπου οὐκ ἔστιν οὐδὲ ὀσμὴ τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ταῦτα, διότι δὲν εἶσθε οἱ ποιμένες οἱ καλοί, οἱ θυσιάζοντες τὴν ζωὴν αὐτῶν ὑπὲρ τῶν προβάτων καὶ ὁδηγοῦντες αὐτὰ εἰς τοὺς εὐώδεις λειμώνας τῆς ἀθανάτου ζωῆς. Σεῖς εἶσθε οἱ μισθωτοὶ ποιμένες, καὶ κατὰ τὸ πανάγιον στόμα τοῦ Κυρίου «ὁ μισθωτὸς ποιμὴν οὐκ ἔστι ποιμὴν» (Ἰω. ι’, 12). Εἶσθε μισθωτοὶ τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὴν δόξαν καὶ τὸν πλοῦτον τῶν ὁποίων ἐργάζεσθε. Καὶ ἅπαξ εἶσθε οἱ δοῦλοι τοιούτων κυρίων, εἶσθε ὠπλισμένοι μὲ τὰ ὅπλα τῆς βίας, μὲ τὰ ὁποῖα ἀπειλεῖτε τὰ πιστὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ τὰ ἀναγκάσητε νὰ σᾶς ἀκολουθήσουν.
Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ μακάρια πρόβατα ἀπεκδέχονται τὸ μαρτύριον ὡς λύτρωσιν καὶ ὡς ἀψευδὲς σημεῖον, ὅτι θὰ λάβουν τὸν ἀμάραντον στέφανον ἀπὸ τὸν ἀγωνοθέτην Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.
Ναί! Εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ...

"Καὶ τὸ δεύτερο παιδάκι πού κυοφορεῖς ἐδῶ καὶ δυόμιση μῆνες εἶναι ἀπὸ τὴν σύλληψή του πλήρης ἄνθρωπος μὲ ψυχή…"

Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930-1989) διηγεῖτο ἀπὸ τὴν μεγάλη του ἐξομολογητικὴ ποιμαντικὴ πείρα τὸ ἑξῆς: "Κάποτε μιὰ μητέρα ἑνὸς ἑπτάχρονου –περίπου- ἀγοριοῦ ἔμεινε ἔγκυος γιὰ δεύτερη φορά. Βασανίστηκε ἀπὸ δαιμονόπληκτους λογισμοὺς νὰ κάνει ἔκτρωση. Τηλεφώνησε στὸν γυναικολόγο της, πνευματικοπαίδι τοῦ π. Ἐπιφανίου καὶ τῆς ἀνακοίνωσε τὸν προβληματισμό της νὰ "ρίξει" τὸ παιδάκι ποῦ κυοφοροῦσε. Ὁ γυναικολόγος τῆς φωτίσθηκε ἀστραπιαία ἀπὸ τὸν Χριστό μας καὶ τῆς συνέτισε μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: 

Δέχομαι, τῆς εἶπε ἀπὸ τὸ τηλέφωνο, νὰ σοὺ κάνω τὴν ἄμβλωση ποῦ θέλεις μὲ μιὰ προϋπόθεση, θὰ ἔλθεις αὔριο τὸ πρωὶ στὸ ἰατρεῖο μου μαζὶ μὲ τὸ πρῶτο σου παιδί, μὲ τὸ ἀγοράκι σου. Ἔκπληκτη ἡ μάνα συμφώνησε. 
Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔγκυος καὶ πρῶτο παιδὶ πιστοὶ στὸ ραντεβοὺ μὲ τὸν γυναικολόγο γιὰ τὴν ἔκτρωση. Τότε ὁ εὐλαβὴς χειρουργὸς-γυναικολόγος ἀπαίτησε...

Διακοπή τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὴν Κορυτσὰ

Στὴν ἀντεπίθεση φαίνεται νὰ περνᾶ ἡ Ἀλβανία καὶ ξεκίνησε ἤδη μὲ τὸ πρῶτο κροῦσμα ἐναντίον τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς. Ὁ νόμος περὶ Μειονοτήτων ποὺ πρόσφατα ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Βουλὴ ἀποτελοῦσε γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ραμα σημαία τῆς προόδου καὶ ἐκπλήρωσης ἑνὸς ἐκ τῶν ὅρων γιὰ τὸ καθεστὼς ἔνταξης στὴν ΕΕ ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ ΥΠΕΞ καὶ γενικότερα ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ προπαγάνδα.  Τὸ πρῶτο κροῦσμα ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ ἀλβανικὸ κατεστημένο ἄλλα ἐπαγγέλλεται καὶ ἐγγυᾶται κι ἄλλα πράττει στὴν οὐσία, ἔρχεται ἀπὸ τὴν Κορυτσά. 

Πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες στὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς οἱ ΥΠΕΞ τῶν δύο χωρῶν, Μπουσάτι καὶ Κοτζιᾶς ἤπιαν κρασὶ καὶ εὐχήθηκαν στὴν πρόοδο τῶν...

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ Ἅλωση τοῦ 1204 καὶ οἱ συνέπειές της

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πᾶν/μίου Ἀθηνῶν 

Ἀναφερόμενος στὴ Δ’ Σταυροφορία ὁ Η. Gregoire μιλεῖ γιὰ «αἶσχος τῆς Δύσεως», ὁ Colin Morris παρατηρεῖ ὅτι «the Latin capture of Constantinople was a disaster for Christendom», ὁ δὲ St. Ranciman, στὸ κλασικὸ ἔργο του γιὰ τὶς Σταυροφορίες, δὲν διστάζει νὰ γράψει, ὅτι «δὲν ὑπῆρξε ποτὲ μεγαλύτερο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴ Δ’ Σταυροφορία». 
Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τῶν σταυροφόρων μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης (13.4.1204) τεκμηριώνει αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμούς. Οἱ Φράγκοι «χριστιανοὶ» διέπραξαν ἀκατονόμαστες πράξεις ἀγριότητας καὶ θηριωδίας. Φόνευαν ἀδιάκριτα γέροντες, γυναῖκες καὶ παιδιά. Λεηλάτησαν καὶ διήρπασαν...

Ὁ Ἄγιος Σπυρίδων ὡς παράδειγμα ἁγιότητος στόν γάμο

Ὑπάρχουν ἔγγαμοι Ἅγιοι; Καὶ πῶς ἁγιάζεται κάποιος μέσα στὸν γάμο; Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴν δίνει ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας, μέσα ἀπὸ μιὰ ἐκπομπὴ ποὺ παρουσιάζει τὴν ἄγνωστη αὐτή πτυχὴ τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑνός ἀνθρώπου ποὺ ἁγίασε ἐνῶ ὑπῆρξε ἔγγαμος, ἑνός σπουδαίου Ἁγίου ποὺ μὲ τὸ παράδειγμά του ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἁγιοσύνη δὲν εἶναι προνόμιο κάποιων μόνο, ἀλλὰ, μπορεῖ νὰ γίνει καὶ στόχος ὅλων μας.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.