22 Απρ 2019

Ἀπό τήν Μεγάλη Δευτέρα μέχρι καί τήν Μεγάλη Τετάρτη

Φωτογραφία τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπό τό βιβλίο: «Η Μεγάλη Εβδομάδα», Ἔκδ. Ἀκρίτας, Πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν
Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἡμέρες, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει Μεγάλες καὶ Ἅγιες, ἔχουν, μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἕναν καθοριστικὸ σκοπό. Τοποθετοῦν ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες στὴν προοπτική του Τέλους· μᾶς ὑπενθυμίζουν τὸ ἐσχατολογικὸ νόημα τοῦ Πάσχα. Συχνὰ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα χαρακτηρίζεται σὰν περίοδος γεμάτη μὲ «ὡραιότατες παραδόσεις» καὶ «ἔθιμα», σὰν ξεχωριστὸ τμῆμα τοῦ ἑορτολογίου μας. Τὰ ζοῦμε ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴν παιδική μας ἡλικία σὰν ἕνα ἐλπιδοφόρο γεγονὸς ποὺ γιορτάζουμε κάθε χρόνο, θαυμάζουμε τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀκολουθιῶν, τὶς ἐπιβλητικὲς πομπὲς καὶ προσβλέπουμε μὲ κάποια ἀνυπομονησία στὸ Πασχαλινὸ τραπέζι… Καὶ ὑστέρα, ὅταν ὅλα αὐτὰ τελειώσουν, ξαναρχίζουμε τὴν κανονική μας ζωή.
Ἀλλὰ ἄραγε καταλαβαίνουμε πὼς ὅταν ὁ κόσμος ἀρνήθηκε τὸν Σωτήρα του, ὅταν ὁ Ἰησοῦς «ἤρξατο ἀδημονεῖν» καὶ ἔλεγε: «περίλυπος ἐστὶν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου», καὶ ὅταν...

21 Απρ 2019

Οὐκρανία: Ἔχασε τὶς ἐκλογὲς ὁ Οὐνίτης Ποροσένκο ὁ πρωτεργάτης τοῦ "Αὐτοκεφάλου" τῶν σχισματικῶν

Τὴ μεγάλη ἥττα του ἀπὸ τὸν κωμικὸ Βολοντίμιρ Ζελένσκι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς ποὺ διεξήχθησαν σήμερα παραδέχτηκε ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο.
Ὁ οὐνίτης Ποροσένκο εἶχε πρωτοστατήσει στὴ διαδικασία χορήγησης Αὐτοκεφάλου στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐξασφαλίζοντας πρὸς τοῦτο τὴ σύμφωνη γνώμη καὶ τὴν ἐνεργὸ δράση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Συμμετεῖχε στὴ λεγόμενη "Ἑνωτικὴ Σύνοδο", ἐπισκέφθηκε οὐκ ὀλίγες φορὲς τὸ Φανάρι ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν δίστασε νὰ μεταδώσει σὲ αὐτὸν τὴν Θεία Κοινωνία! Τώρα γνωρίζει μεγάλη ἥττα ἀπὸ ἕνα....

Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος γιὰ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ τοὺς ἀμφισβητίες τοῦ θαύματος!

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Ὅλα τά τροπάρια τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων θεολογοῦν

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Νά ἀναλύσουμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς λεγομένης Βαϊοφόρου, δηλαδή τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ τήν ἡμέρα τῶν Ἱεροσολύμων στήν πόλη αὐτή, πού ἀκολούθησε μετά ὁ σταυρός καί ὅλα τά γεγονότα τοῦ πάθους.
Βέβαια, ἐπειδή μπαίνουμε ἤδη στά γεγονότα τοῦ πάθους, ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἀποκαλυπτόμενο μυστήριο. Ὅ,τι κάνει ὁ Θεός εἶναι μυστήριο, ἀλλά ἀποκαλυπτόμενο καί τό μυστήριο αὐτό τό κατανοοῦμε κατά τά μέτρα τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων πού ἔχουμε, κατά τά μέτρα τῆς καθάρσεως πού ἔχουμε καί πολλά ἄλλα σημεῖα δέν τά κατανοοῦμε. Ἔτσι μπαίνουμε σέ ἕνα χῶρο καταληπτοῦ τε καί ἀκαταλήπτου. Ὅλα εἶναι ἔτσι. Ἀλλά θέλω νά πῶ ὅτι ὅσο πλησιάζουμε στά γεγονότα τά κορυφαῖα τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ μας, τά γεγονότα γίνονται πιό ἀκατάληπτα καί χρειάζονται ἀκόμα περισσότερο κάθαρση γιά νά τίς καταλάβουμε αὐτές τίς ἐκφράσεις. Βλέπετε οἱ μαθητές ἄκουγαν τόν Χριστό ὅταν ἐκήρυττε. Μερικά δέν τά καταλάβαιναν καί τοῦ ἔλεγαν δέν καταλαβαίνουμε καί γιατί τά λές καί μέ παραβολές μάλιστα; Ἐνῶ ὁ Χριστός ἔλεγε τίς παραβολές γιά νά ἦταν πιό εὔκολα, πιό βατά, πιό διδακτικά. Αὐτοί οὔτε τίς παραβολές δέν καταλάβαιναν κι ὁ Χριστός ἑρμήνευε τίς παραβολές καί αὐτοί καταλάβαιναν λίγα. Πόσω μᾶλλον ὅταν φτάνουμε στό ἀκατανόητο τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀναστάσεώς Του. Ὅσο λοιπόν, προχωροῦμε τά πράγματα ἑρμηνευτικά γίνονται πιό δύσκολα καί χρειάζεται περισσότερη κάθαρση ἡ κατανόηση.
Θέλω νά πῶ τώρα γιά μᾶς, πού ἄν κάποτε γίνετε ἁγιογράφοι καί ἁγιογραφεῖτε τά...

Ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τίς συζυγικές σχέσεις19 Απρ 2019

Νίκος Φίλης, Πολιτικὴ σκοπιμότητα, ὄχι ἐκπαιδευτικὴ ἀνάγκη ἡ διατήρηση μαθήματος Θρησκευτικῶν στὴ Γ΄ Λυκείου


O βουλευτὴς Νίκος Φίλης μίλησε στὴ Διαρκῆ Ἐπιτροπὴ Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς, ὡς εἰσηγητὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπὶ τοῦ πολυνομοσχεδίου γιὰ τὴν παιδεία. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρθηκε καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Εἶπε σχετικά:....

Πoῦ ἀποβλέπει ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἰσχύοντος ποινικοῦ κώδικα;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 18η Απριλίου 2019
Βιάζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με δεκανίκια άλλων κομματικών παρατάξεων κρατιέται ακόμη στην εξουσία, να ολοκληρώσει το έργο της. Μια μικρή μειοψηφία βάλθηκε να ξεριζώσεικάθε τι που θυμίζει Ορθοδοξία και Ελλάδα.Να ξεθεμελιώσει τον Ελληνοχριστιανικό μας Πολιτισμό, να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να κατεδαφίσειτα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συμβιώσεως της ελληνικής κοινωνίας. Μ’ ένα πρωτοφανήζήλο εργάζεται πυρετωδώς να θέσει σε εφαρμογή τα εθνομηδενιστικά σχέδια της Νέας Τάξεως πραγμάτων.
Ένα από τα «κάστρα» που απόμεινε τώρα για κατεδάφιση είναι ο χώρος της δικαιοσύνης. Αυτόν επέλεξε η κυβέρνηση να πλήξει, με την ανακοινωθείσα αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, (βλ. Εφ. «Έθνος», 14.3.2019): «Για πρώτη φορά από το 1950 επιχειρούνται αλλαγές, ενώ προτείνεται η κατάργηση 170 από τις 463 διατάξεις του Π.Κ., [ποινικού κώδικα] και η προσθήκη 30 νέων. Τα σηµεία τριβής έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται, µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, σε ρόλο ‘πυροσβέστη’, να τονίζει ότι το θέµαπαραµένει ανοιχτό, ότι οι επικείµενες αλλαγές βρίσκονται στη....

18 Απρ 2019

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἡ ζωὴ στὸ σπίτι τίς Σαρακοστὲς

Στίς Σαρακοστὲς καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζεις μόνο ἐκκλησία καὶ σπίτι, τίποτ’ ἄλλο. Φτάνεις, λοιπόν, στὸ σπίτι. Τί θὰ κάνεις ἐκεῖ; Θὰ ἀγωνιστεῖς μ’ ὅλη σου τὴ δύναμη νὰ διατηρήσεις τὴν προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸν Κύριο. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκκλησία, τρέξε στὸ δωμάτιό σου καὶ κᾶνε ἀρκετὲς μετάνοιες, ζητώντας εὐλαβικὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σὲ βοηθήσει , ὥστε νὰ ἀξιοποιήσεις τὸ χρόνο τῆς παραμονῆς σου στὸ σπίτι μὲ τρόπο ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σου. 
Ὕστερα κάθησε καὶ ξεκουράσου γιὰ λίγο. Ἀλλὰ καὶ τότε μὴν ἀφήνεις τοὺς λογισμούς σου νὰ ξεστρατίζουν. Διώχνοντας κάθε σκέψη, ἐπαναλάμβανε νοερὰ τὴν εὐχή : “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ! Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ!”. Ἀφοῦ ξεκουραστεῖς πρέπει ν’ ἀσχοληθεῖς μὲ κάτι, εἴτε προσευχὴ εἴτε ἐργόχειρο. Τί ἐργόχειρο θὰ κάνεις δὲν ἔχει σημασία, ξέρεις ἤδη τί σοῦ ἀρέσει. Εἶναι, βλέπεις, ἀδύνατο νὰ ἀσχολεῖσαι ὅλη τὴν ὥρα μὲ πνευματικὰ πράγματα. χρειάζεται νὰ ἔχει καὶ κάποιο εὐχάριστο ἐργόχειρο. Μ’ αὐτὸ θὰ καταπιάνεσαι, ὅταν ἡ ψυχή σου εἶναι κουρασμένη, ὅταν δὲν ἔχεις τὴ δύναμη νὰ διαβάσεις ἢ νὰ προσευχηθεῖς. Ἄν, βέβαια, οἱ πνευματικές σου ἐνασχολήσεις πηγαίνουν καλά, τὸ ἐργόχειρο δὲν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἐκπληρώνει μόνο τὴν...

17 Απρ 2019

«…τόν βλάσφημο οὔτε ἡ γῆ δέν τόν δέχεται»

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς 

«Ἄν ὑβρίσεις τήν μάνα μου καί τόν πατέρα μου σέ συγχωρῶ, ἄν βλαστημήσεις τήν Παναγία καί τόν Χριστό, δέν ἔχω μάτια νά σέ δῶ» 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός 

Ἀποτυχημένοι διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί μέ προσόντα ἀκρίδας, ἐκκλησιομάχοι, καντιποτένιοι νεοσταλινικοί, ἡμιμαθεῖς, μετατρέπουν τήν πατρίδα σέ «ράκος ἀσθμαῖνον», σέ ρημαδιό. 
Ἄνοιξαν τίς φυλακές -ὁ νόμος τοῦ ἀπίθανου αὐτοῦ τύπου Παρασκευόπουλου- καί ἀμόλησαν στυγερούς ἐγκληματίες γιά νά συνεχίσουν τό ἔργο τους, τίς ἀνομίες τους. 
Ὁ Κουφοντίνας, τρισάθλιο ὑποκείμενο, δολοφόνος ἀμετανόητος, λές καί ὑπηρετοῦσε τήν θητεία του σέ στρατόπεδο νεοσυλλέκτων, ἔπαιρνε ἄδειες καί προκλητικά, σεργιανοῦσε γιά ψώνια στήν ἀγορά τῆς Ἀθήνας. (Καί ὁ γιός του, τό ζαγάρ’, «νά βγάζει τήν γλώσσα» στούς διαφωνοῦντες ἤ νά ἐλεεινολογεῖ καί νά εἰρωνεύεται ὅσους συμμετεῖχαν στά ἐθνικά συλλαλητήρια κατά τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας μας). 
Τώρα ἑτοιμάζονται νά καταργήσουν τά ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, στήν καθύβριση θρησκευμάτων καί στήν περιύβριση τῶν νεκρῶν. Καί ποιά «θεία» βλασφημοῦνται στήν πατρίδα μας; Τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Οὔτε ὁ Μωάμεθ οὔτε...

16 Απρ 2019

Δέκα χρόνια «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό»!

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸ, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας εἶναι δηλαδὴ δυτικοτραφῆ. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς διεθνιστικὲς πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γι΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς ωμηοσύνης στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀγωγῆς.
Ἡ κοινωνία μᾶς ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς ὑφέρποντες ἀσυνειδήτως κακοποιοῦντες ἄρχοντες, εἶναι μπολιασμένη μὲ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς ταυτότητος τοῦ Γένους. Ὁ φιλοδυτικισμὸς ποὺ ἐνίσχυσε ἀσυγκράτητη ξενοφιλία καὶ ξενομανία, συνέβαλε στὸ νὰ γίνει ἡ χώρα μας...

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν "κουφή" ἑβδομάδα

Συχνά ἀκοῦμε τήν ἄποψη ὅτι  ἡ ἑβδομάδα πού διανύουμε (πρίν δηλαδή τή Μεγάλη Ἑβδομάδα) ἀποκαλεῖται "κουφή" ἤ "βουβή" ἐπειδή δέν ὑπάρχουν ἀκολουθίες ἐν ἀναμονή τῶν Παθῶν. Εἶναι ὅμως ἀληθές αὐτό;
Ὁ εὐσεβής λαός ἀποκαλεῖ συχνά τήν ἑβδομάδα αὐτή «κουφή»     «βουβή» μέ μοναδική δικαιολογία ὅτι τήν Ἑβδομάδα αὐτή δέν τελοῦνται Ἀκολουθίες καί ὡς ἐκ τούτου δέν χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἱερῶν ναῶν. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἀρκετά διαφορετική. Ἀρκεῖ νά ρίξει κανείς μία ματιά στά Λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά πεισθεῖ ὅτι, ὄχι «βουβή» καί «κουφή» δέν εἶναι αὐτή ἡ Ἑβδομάδα ἀλλά ἀντίθετα εἶναι  πλήρης μηνυμάτων καί θεολογικῶν ἐννοιῶν γύρω ἀπό τό Μυστήριο τοῦ θανάτου ἐν ὄψει ἄλλωστε καί τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνάστασης τοῦ Λαζάρου. Παλαιότερα ἡ παραπάνω λαθεμένη ἄποψη γιά τήν "κουφή" ἑβδομάδα ἐκαλλιεργεῖτο καί ἀπό τούς ἴδιους τους ἱερεῖς σάν μία δικαιολογημένη ἴσως προσπάθεια γιά λίγη ξεκούραση λίγο πρίν τόν μεγάλο κόπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό Τυπικό της Ἐκκλησίας μᾶς ὑπαγορεύει καί...

15 Απρ 2019

Κώστας Πάσσαρης: Ὁ κόσμος θὰ ἦταν καλύτερος ἂν δὲν εἶχα γεννηθεῖΛίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος γιὰ τὴ μεταφορά του στὴν Ἑλλάδα προκειμένου νὰ δικαστεῖ γιὰ τὴ δολοφονία τῶν δύο ἀστυνομικῶν στὴ συμπλοκὴ τὸ 2001, ὁ Κώστας Πασσαρης μιλᾶ στὸ ΘΕΜΑ ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς φυλακές για τὴν ὀργὴ καὶ τὸν φόβο ποὺ τοῦ ὅπλιζαν τὸ χέρι καὶ τὰ ἐγκλήματα για τὰ ὁποία ζητᾶ νὰ δικαστεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα 
Ὁ διαβόητος Κωστας Πασσαρης σὲ μία σπάνια ἐξομολόγησή του μέσα ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας μιλάει στὸ «ΘΕΜΑ» γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Γιὰ τὰ παιδικά του χρόνια ποὺ τὸν στιγμάτισαν, γιὰ τὴ λυσσαλέα κόντρα μὲ τοὺς ἀστυνομικούς, γιὰ τὸ κίνητρο ποὺ ὅπλισε τὸ χέρι του. Γιὰ τὶς ἀθῶες ψυχὲς ποὺ δὲν γυρίζουν πίσω, γιὰ τὴ γνωριμία του μὲ τοὺς δύο κληρικοὺς ποὺ τὸν ἔπεισαν νὰ πιστέψει στὴ λύτρωση τῆς ψυχῆς μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή...

Ἔρευνα: Αὐξήθηκαν λόγω τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν οἱ σημαῖες στὰ μπαλκόνια!

Κατόπιν συνέκριναν τὰ εὐρήματά τους μὲ ἄλλες δύο χρονικὲς περιόδους (2008-2009 καὶ 2014-2015), γεγονὸς ποὺ κατέστη ἐφικτὸ χάρη στὴν ὑπηρεσία Google Earth. Προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἕνα μέτρο σύγκρισης, ἐπανέλαβαν τὰ παραπάνω γιὰ μία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ πόλη (σὲ κρίση), τὴ Λισσαβώνα.
Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐντυπωσιακά. Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, οἱ δύο πόλεις ἐμοίαζε νὰ συμβαδίζουν σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συγκεκριμένη πρακτικὴ ἐκδήλωσης πατριωτισμοῦ. Τὴν περίοδο 2008-2009, στὴν Ἀθήνα ὑπῆρχαν κατὰ μέσον ὄρο 0,31 σημαῖες ἀνὰ δρόμο, ἐνῶ στὴ Λισσαβώνα 0,44 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Τὴν περίοδο 2014-2015, οἱ σημαῖες καὶ στὶς δύο πρωτεύουσες αὐξήθηκαν: στὴν Ἀθήνα μετρήθηκαν 1,04 σημαῖες ἀνὰ δρόμο καὶ στὴ Λισσαβώνα 0,80 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Στὴ φετινὴ καταμέτρηση, ὅμως, οἱ σημαῖες στὴν πορτογαλικὴ πρωτεύουσα ὑποχώρησαν σημαντικά, στὶς 0,14 σημαῖες ἀνὰ δρόμο κατὰ μέσον ὄρο. Στὴν Ἀθήνα ἀντίθετα καταγράφηκε ἐκρηκτικὴ....

14 Απρ 2019

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναιος: Ἡ γνώση τοῦ δόγματος μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὸ τέρας τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Βαρυσήμαντος ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα 12 Ἁγιορειτῶν Γερόντων διὰ τὸ Οὐκρανικὸν

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 17ῃ Μαρτίου 2019

Σεβαστὴν Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, εἰς Καρυὰς
Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, εὐλογεῖτε.
Μετὰ πολλῆς λύπης καὶ ἀνησυχίας πληροφορούμεθα ὅσα λαμβάνουν χώραν ἐν τῇ καθόλου Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀντικανονικῆς ἀποδόσεως αὐτοκεφαλίας εἰς τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, ἄνευ συναινέσεως τῆς κανονικῆς αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τῆς ὑπὸ τὸν μητροπολίτην Ὀνούφριον, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρῆ σχισματικοὺς τοὺς νέους αὐτοκέφαλους, νὰ μὴ ἔχῃ κοινωνίαν μετ’ αὐτῶν, βάσει δὲ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καὶ μὲ ὅσους κοινωνοῦν μὲ τοὺς σχισματικούς. Ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει διακόψει τὴν κοινωνίαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον αὐτογνωμόνως παρεχώρησε τὸ αὐτοκέφαλον, ἐπεμβαῖνον ὑπερορίως εἰς ξένην δικαιοδοσίαν, παρὰ τὴν ρητὴν ἀπαγόρευσιν τῶν «ἱερῶν Κανόνων. Θὰ πράξουν δὲ τὸ ἴδιο καὶ ἄλλαι αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ὅπως ἤδη ἔχουν δηλώσει. Ἀπειλεῖται ἔτσι διεύρυνσις καὶ ἐξάπλωσις τοῦ σχίσματος, εἰς ἔκτασιν παρομοίαν ἐκείνης τοῦ 1054.
Δὲν ἔκλεισαν ἀκόμη αἱ πληγαὶ καὶ τὰ τραύματα, ποὺ προεκλήθησαν ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐκκλησιοποίησιν τῶν αἱρέσεων καὶ τὴν ὑποστήριξιν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διέρρηξε κάθε σχέσιν μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Πατερικὴν καὶ συνοδικὴν Παράδοσιν, τὴν καταδικάζουσαν τὰς αἱρέσεις. Εὑρισκόμεθα πρὸ νέων πληγῶν εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἀποκλειστικὸν ὑπεύθυνον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ μὲ δικαίωσιν τώρα ὄχι τῶν....

Ε΄ Ἑβδομάδα Νηστειῶν

Τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας

(Ἀναφορὰ στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Αἰγυπτία)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
       Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καὶ ἰδιαίτερά της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι γιὰ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἡ ἱερότερη χρονικὴ διάρκεια τοῦ ἐνιαυτοῦ. Εἶναι τὸ νοητὸ στάδιο ὅπου ὁ κάθε πιστὸς καλεῖται νὰ δώσει τὸν προσωπικό του ἀγώνα γιὰ τὴν ψυχοσωματική του κάθαρση ἀπὸ τοὺς ρίπους τῆς ἁμαρτίας. Νὰ βιώσει τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν ἀνάκτηση τῆς αὐθεντικῆς του φύσεως, ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἁμαρτία, «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Eφ. 4,13). Ἡ προπαρασκευή μας γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ταυτόσημη μὲ τὴν πνευματική μας προαγωγὴ καὶ ὡρίμανση, ὥστε νὰ καταστοῦμε «συμμορφοι τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ (τοῦ Θεοῦ)» (Ρωμ. 8,29).   Ὁλόκληρο τὸ πνευματικὸ κλίμα, οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες, τὰ τιμώμενα πρόσωπα καὶ οἱ....

13 Απρ 2019

Η Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας


Γράφει ὁ Ἠλίας Θεοχαράκης, Θεολόγος
Φτάσαμε ἤδη στὴν προτελευταία Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τὴ ζωὴ τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι ἀπορίας Ἄξιον. Θὰ περίμενε κανεὶς νὰ μᾶς προβάλλει κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους Ἅγιους, ὅπως τοὺς Ἀποστόλους, ἢ κάποιον μεγαλομάρτυρα πολυάθλο ἢ ἴσως κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους διδασκάλους, ὅπως τὸν Μέγα βασίλειο, ἢ ἕναν βασιλέα Ἅγιο, ὅπως ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Παραδόξως ὅμως, ψάλλει τὴν Ἀκολουθία μιας γυναίκας, ποὺ πέθανε «ξεχασμένη ἀπὸ ὅλους» στὴν ἔρημο. Μιας γυναίκας, ἡ ὁποία ἀρχικὰ ἦταν μία πόρνη. Ποιὸς ἄραγε νὰ εἶναι ὁ λόγος; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα γιὰ τὸ ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ γράψει ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο γιὰ νὰ τὸ ἀπαντήσει. Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως λίγο πῶς μᾶς προετοίμασε ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς. Μᾶς ξεκίνησε μὲ τὸ κατανυκτικὸ Τριώδιο, μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ τὴν ἀμέσως ἑπόμενη μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, ψάλλοντας ἀπὸ τότε κάθε Κυριακὴ στὸν ὄρθρο: "τῆς μετάνοιας ἄνοιξὸν μοὶ πύλας ζωοδότα", προβάλλοντας τὴν μετάνοια ὡς τὴν μόνη ἀσφαλῆ Ὁδὸ σωτηρίας. Τονίστηκε, ἐπίσης, ἡ ταπείνωση ὡς μητέρα τῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴ μετάνοια. Κανεὶς δὲν φτάνει στὴ νίκη τῆς ὑπερηφάνειας ἐὰν πρῶτα...

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα.

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν  ἐπιθέσεων  τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά συμμετάσχει σ΄αὐτό τον Σταυρό πολεμώντας τά πάθη γιά νά κάνει δική του τή νίκη τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος.
 Ριζική πάντως καί τελειωτική νίκη κατά τῶν τριῶν αὐτῶν ἐχθρῶν τοῦ χριστιανοῦ, τῆς σάρκας τοῦ κόσμου καί τοῦ διαβόλου ἐπιτυγχάνουν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες. Ἀψηφοῦν τή «γλυκειά» ζωή, τήν ὁποία ὡς εὐάρεστη  θυσία τήν προσφέρουν στόν Θεό καταλαμβανόμενοι ἀπό θεῖον ἔρωτα. Δίνουν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως στόν Θεάνθρωπο Χριστό ἐλπίζοντας στά ἀγαθά πού νοῦς δέν τό φαντάστηκε, μάτι δέν εἶδε κι αὐτί δέν ἄκουσε. Κατά τή διάρκεια τοῦ μαρτυρίου τους ἤ καί μετά τήν....

13 Ἀπριλίου 1204: Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φραγκολατίνους

Γράφει ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν
Ἐκεῖνον τὸν Ἀπρίλιο... (Ἡ ἅλωση τοῦ 1204)
Ἂν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους. Τὸ δεύτερο γεγονὸς δὲν ὑστερεῖ καθόλου σὲ σημασία καὶ συνέπειες ἔναντι τοῦ πρώτου. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κοινὴ διαπίστωση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη, καὶ σύνολη ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης, δὲν μπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ τὴν πρώτη της δύναμη. Τὸ φραγκικὸ χτύπημα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἔκτοτε ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μία πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ» (Ἑλ. Ἀρβελέρ). Ἀξίζει, συνεπῶς, μία θεώρηση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἔστω καὶ στὰ περιορισμένα...

12 Απρ 2019

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Στὴν ἐπίσημη λειτουργικὴ γλώσσα ἡ ἀκολουθία αὐτὴ ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος Ὕμνος» ἢ μονολεκτικὰ «Ἀκάθιστος» ἀπὸ τὴν ὀρθία στάση, ποὺ τηροῦσαν οἱ πιστοὶ καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ψαλμωδίας της. Ἔτσι καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ στάση τοῦ σώματος ἐκφράζεται ἡ τιμή, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, ἡ εὐχαριστία πρὸς ἐκείνη, πρὸς τὴν ὁποία ἀπευθύνουμε τοὺς χαιρετισμούς μας.
Εἶναι δὲ ἡ ἀκολουθία αὐτὴ στὴ σημερινὴ λειτουργική μας πράξη ἐντεταγμένη στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου, ὅπως ἀκριβῶς τελέσθηκε ἀπόψε. Ἔτσι γίνεται κάθε Παρασκευὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν, ἀκόμα καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε’ Ἑβδομάδος, ποὺ μετὰ τὴν τμηματικὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες ψαλμωδία του, ἀνακεφαλαιώνεται ὁλόκληρος ὁ ὕμνος. Στὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ στὴ σημερινὴ ἐνοριακὴ πράξη καὶ παλαιότερα κατὰ τὰ διάφορα Τυπικά, ἔχουμε καὶ ἀλλὰ λειτουργικὰ πλαίσια γιὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ ὕμνου: τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τοῦ ἑσπερινοῦ, τῆς παννυχίδος ἢ μίας ἰδιόρρυθμης Θεομητορικῆς Κωνσταντινουπολιτικῆς ἀκολουθίας, τὴν «πρεσβεία». Σ΄ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις σ΄ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο τῆς κοινῆς ἀκολουθίας γίνεται μία παρεμβολή. Ψάλλεται ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου καὶ ὁλόκληρο ἢ τμηματικὰ τὸ κοντάκιο καὶ οἱ οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου.
Θὰ παρατρέξωμε τὸ διαφιλονικούμενο, ἐξ ἄλλου, θέμα τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως καὶ τοῦ ποιητοῦ τοῦ Ἀκαθίστου. Πολλοὶ φέρονται ὡς ποιηταί του: ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ὁ...

Γιατί δὲν εἰσακούει ὁ Θεὸς τὴν κατ' ἔτος καθιερωμένη "ἑβδομάδα προσευχῆς γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν";

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 11η Ἀπριλίου 2019 

Ὅπως εἶναι γνωστὸ, τὸ Βατικανὸ ἔχει καθιερώσει ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, (ἀπὸ τὸ 1908), μία παγκόσμια διοργάνωση, τὴν λεγόμενη «Παγκόσμια Ἑβδομάδα Προσευχῆς γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν», ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο ἀπὸ τὶς 18 ἕως τὶς 25 Ἰανουαρίου. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἐν Ἑλλάδι περιοδικὸ τῶν Παπικῶν –Ἰησουϊτών «Ἀνοιχτοὶ Ὁρίζοντες» (τ.1115 Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2019), σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Προσευχὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν», (σὲ ὀκτασέλιδο εἰδικὸ «ἔνθετο προσευχῆς»), πρόκειται γιὰ τὴν«μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση προσευχῆς ποὺ φέρει μαρτυρία τῆς ἴδιας τῆς προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ, [«ἴνα πάντες ἐν ὦσιν», (Ἰω. 17,21)], καὶ ποὺ πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο ἀπὸ τὶς 18 ἕως τὶς 25 Ἰανουαρίου, συσπειρώνοντας χριστιανοὺς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο». 

Ὁ ἀνώνυμος συντάκτης τοῦ ἄρθρου μεταξὺ ἄλλων παραθέτει τὴν ἱστορία τῆς...

Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο – Μέρος Ά - ιε΄. Ὁ κοσμοκαλόγηρος Δημήτριος ὁ καλυβίτης

Ο Δη­μή­τρης γεν­νή­θη­κε στίς 14 Νο­εμ­βρί­ου τοῦ 1903 στό χω­ριό Κου­ρα­μά­δες Κερ­κύ­ρας καί βα­πτί­στη­κε στίς 14 Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ 1904 στήν Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Κα­λυ­βί­του ἀ­πό τόν ἔ­χοντα φή­μη ἁ­γί­ου ἐ­φη­μέ­ρι­ο τοῦ χω­ριοῦ παπα–Κων­σταντῆ. Ἦ­ταν τό δεύ­τε­ρο παι­δί τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας τοῦ Σπύ­ρου Γραμ­μέ­νου τοῦ ἐ­πο­νο­μα­ζο­μέ­νου «Γαρ­δε­λῆ» καί τῆς Μα­ρί­ας Βέρ­γη. Ἡ για­γιά του (μη­τέ­ρα τοῦ πα­τέ­ρα του) λε­γό­ταν Λου­κί­α ἢ Λου­τσέ­τα, ὅ­πως τήν φώ­να­ζαν, καί ἦ­ταν ἐγ­γο­νή τοῦ παπα–Νι­κό­λα Κο­σκι­νᾶ.
Ἡ οἰ­κο­γέ­νεια τοῦ Δη­μή­τρη ἦ­ταν ἀ­πό τίς πλέ­ον εὐ­κα­τά­στα­τες τοῦ χω­ριοῦ. Εἶ­χαν σπί­τια, ἐ­λι­ές, ἀ­μπέ­λια, χω­ρά­φια, ζῶ­α, ἐ­λαι­ο­τρι­βεῖ­α. Ὁ πα­τέ­ρας του ἦ­ταν ση­μαῖ­νον πρό­σω­πο τοῦ χω­ριοῦ, ὁ δέ παπ­ποῦς του ἦ­ταν γι­ά χρό­νια προ­ε­στώς. Εἶ­χαν με­γά­λη πε­ρι­ου­σί­α καί...

11 Απρ 2019

Δύο ἀκαδημαϊκοὶ κατέθεσαν ὑπὲρ φιλοσκοπιανοὺ συλλόγου ὅτι οἱ Σερραῖοι εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ μιλοῦν τὴν σλαβικὴ γλώσσας!

Τὴν Τρίτη 9 Ἀπριλίου 2019 στὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο Σερρῶν  ἐκδικάστηκε ἡ ἀνακοπὴ τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Σερρῶν, μετὰ ἀπὸ μηνυτήρια ἀναφορὰ ποὺ κατέθεσε ἡ ΠΟΠΣΜ τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, κατὰ τῆς σύστασης  σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότητα Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» μὲ ἕδρα τὴν Ἡράκλεια  Σερρῶν καὶ σκοπούς, μεταξὺ τῶν ἄλλων,  τὴν διάδοση τῆς «ντόπιας» γλώσσας καὶ τὴν διοργάνωση ἐκδηλώσεων μνήμης γιὰ τοὺς «ντόπιους» ἥρωες.
Μάρτυρες ὑπεράσπισης τοῦ σωματείου ὁρίσθηκε  ὁ Τσιτσελίκης Κωνσταντῖνος – Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Μακεδονίας καὶ ἡ Ἰωαννίδου Ἀλεξάνδρα – καθηγήτρια στὸ τμῆμα Σλαβικῶν Σπουδῶν καὶ πρώην μέλος τῆς διακρατικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν σχολικῶν βιβλίων, ὅπως αὐτὴ ὁρίσθηκε ἀπὸ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίστηκαν ὅτι οἱ «Ντόπιοι» εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ἡ «ντόπια» γλώσσα εἶναι σλαβικὴ γλώσσα, προκαλώντας θυμιδία στὸ....

Τὸν κακό του τὸν… Καιρίδη! Ἀπὸ τὴν Σκύλλα (Σύριζα) στὴ Χάρυβδη (ΝΔ)!Σὲ προγενέστερη ἀνάρτηση μας κάναμε ἀναφορὰ στὸν ὑποψήφιο εὐρωβουλευτὴ τῆς ΝΔ κ. Καιρίδη καὶ στὸ ἀνθελληνικὸ παραλήρημά του… Δὲν εἴχαμε ὑπόψη ἄλλες θέσεις τοῦ πολὺ πιὸ μειοδοτικὲς ὅποτε ἐπανερχόμεθα στὸ ζήτημα…

Ὁ Δημήτρης Καιρίδης, μία προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας, καθηγητὴς Διεθνοῦς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, σὲ διάλεξή του στὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας στὶς 5 Μαΐου 2018 μὲ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα στὸν κόσμο Μύθοι καὶ ἀλήθειες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Κύπρος Αἰγαῖο Μακεδονικό», ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων:

Στο 7.34 του βίντεο: «Είμαστε διάδοχοι των Οθωμανών. Η Τουρκία ποσοτικά είναι η μόνη διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των....

Ὁ Γέροντας Γαβριὴλ Διονυσιάτης (+1983) γιὰ τὴ μετάδοση τῶν Μυστηρίων στοὺς παπικοὺς

επιμέλεια:  Νικόλαος Δ. Γεωργαντώνης
Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική είναι η ανοιχτή επιστολή που συνέγραψε το 1970 ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους, Γέρων Γαβριήλ, διαμαρτυρόμενος για το τρομερό ολίσθημα της Ρωσικής Διοικούσας Εκκλησίας, της υποκινούμενης εκείνη την εποχή από το άθεο καθεστώς, να μεταδώσει τα Άχραντα Μυστήρια στους ρωμαιοκαθολικούς της Ρωσίας.
Η απογοήτευση του γέροντα ήταν πολύ μεγάλη και αποτυπώνεται στην επιστολή αυτή που αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο (κατά τον χαρακτηρισμό του π. Θεοκλήτου) για την κατοχύρωσή της ιεροκανονικώς.
Με αφορμή μια πρόσφατη εκδήλωση που έγινε από κάποια Ιερά Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος, στην οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου ο αρχηγικός ρόλος του Γέροντα Γαβριήλ στον αγώνα κατά του Οικουμενισμού, παρά μόνο οι αγαθές σχέσεις που είχε με τον μακαριστό Αθηναγόρα, πριν μάλιστα ο τελευταίος αρχίσει να πραγματοποιεί τους αντικανονικούς και αντορθόδοξους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς, παραθέτουμε αυτολεξεί από το...

ΗΠΑ: Ἡ Βουλὴ τοῦ Ὀχάιο ποινικοποίησε τὶς ἐκτρώσεις ἐμβρύων μὲ καρδιακὸ παλμὸ

Christina Caron 
Ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, δηλαδὴ τὸ Νομοθετικὸ Σῶμα τῆς Πολιτείας τοῦ Ὀχάιο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν πόλη Κολόμπους, τὴν περασμένη ἑβδομάδα υἱοθέτησε νομοσχέδιο τὸ ὁποῖο πρακτικὰ ἀπαγορεύει στὶς γυναῖκες νὰ προχωροῦν σὲ ἔκτρωση, ὅταν διαπιστώνεται ἐμβρυϊκὴ καρδιακὴ λειτουργία.

Συγκεκριμένα, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Ὀχάιο τὴν περασμένη ἑβδομάδα ψήφισε ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον περιοριστικοὺς νόμους γιὰ τὴν ἔκτρωση σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, ἕνα νόμο ὁ ὁποῖος θὰ τιμωρεῖ ποινικά τους ἰατρούς, ποὺ θὰ ἐνεργοῦν ἐκτρώσεις, ἐνῶ θὰ ἔχει διαπιστωθεῖ λειτουργία τῆς καρδιᾶς τοῦ ἐμβρύου, καὶ θὰ ἀποτελέσει μία πρόκληση γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α. στὴν ὑπόθεση «Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ». 
Ὁ ἐμβρυϊκὸς καρδιακὸς παλμὸς μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ μὲ τὴ χρήση ἑνὸς ὑπερήχου, ὄχι νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἕκτη ἑβδομάδα κύησης, χρονικὸ σημεῖο μέχρι τὸ ὁποῖο οἱ περισσότερες γυναῖκες δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐγκυμονοῦν. 
Φυλάκιση ἕως ἕνα ἔτος καὶ χρηματικὸ πρόστιμο 2.500 δολαρίων, σὲ περίπτωση...

10 Απρ 2019

Ἡ Ῥωμαίικη Αὐτοκρατορία σκέφτηκε ἔξυπνα: Ἒκανε νόμους τοῦ κράτους, τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκλιπαρεῖ τὴν Ἐκκλησία νά θεραπεύει τὸ λαό. Τὸ κράτος εἶχε ἀνάγκη τὴν ἐμπειρία τῆς Θεώσεως

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, γιὰ τὸν χωρισμό κράτους - Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν 3η καλοκαιρινὴ ὁμιλία πού πραγματοποίησε 21/07/05.
Πολλοὶ λένε καὶ λάθος τὸ ἑρμηνεύουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶχε ταυτιστεῖ μὲ τὸ κράτος στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Αὐτοκρατορία, τὸ μεταγενέστερα ἀπ΄ τὸ 1526 ἀποκληθὲν Βυζάντιο. Εἶναι λάθος αὐτὸ ποὺ λένε. Ἁπλῶς τὸ κράτος σκέφτηκε ἔξυπνα. Γιατί; Ἐπειδὴ ξεκινώντας ἀπ΄ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, οἱ Αὐτοκράτορες εἶχαν σχετικὴ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς μεθόδου ποὺ ἡ Ἐκκλησία θεραπεύει. Τούς συνέφερε νὰ ὑπάρχει μία Ἐκκλησία ποὺ θεραπεύει τὸν λαό της. Αὐτὸ εἶναι τρομερὸ. Τὸ θέλει δηλαδή, γλυτώνει ἀπὸ δεκάδες ἄλλα προβλήματα γιατί θεραπεύεται ὁ λαός. Καὶ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται ταύτιση, δὲν ἦταν ταύτιση, ἦταν πρόκληση. Θὰ ΄λεγα, γονατιστοὶ ἤθελαν ἡ Ἐκκλησία νὰ θεραπεύει τὸν λαὸ αὐτόν. Ὅταν μεταγενέστερα μιλούσαν γιὰ χωρισμό, μιλοῦν γιὰ χωρισμὸ ἀπ΄ αὐτὸ τὸ πράγμα. Ἂν λοιπὸν σήμερα, ὑπάρχει ξέρω ΄γὼ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.