ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

27 Σεπ 2016

27 Σεπτεμβρίου 1831: Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ δολοφονία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀφηγηματικὸ ἀφιέρωμα μὲ ἀφορμὴ τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννη Καποδίστρια. Παραγωγή: ΕΛΑΙΑ ΑΜΚΕ | Copyright 2006-2016

25 Σεπ 2016

Τὸ 66% τῶν Ἐλβετῶν ὑπὲρ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τηλεφώνων καὶ διαδικτύου ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες!

Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια (Βενιαμὶν Φραγκλίνος)
Οἱ Ἐλβετοὶ εἶπαν μαζικὰ "ναὶ" σήμερα στὸν νόμο ποὺ δίνει στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τὸ δικαίωμα νὰ παρακολουθοῦν τὶς τηλεφωνικὲς ἐπικοινωνίες καὶ τὴ δραστηριότητα τῶν χρηστῶν στὸ διαδίκτυο προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν ἐνδεχόμενες τρομοκρατικὲς ἀπειλές.
Στὸ δημοψήφισμα ποὺ διενεργήθηκε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὸ 66% τῶν ψηφοφόρων ἐνέκρινε τὸν νόμο, σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις τοῦ ἰνστιτούτου δημοσκοπήσεων gfs.bern. Οἱ δημοσκοπήσεις τῶν προηγούμενων ἡμερῶν ἔδιναν ὡς δεδομένη τὴ νίκη τοῦ....

«Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια πατριαρχίας (1991-2016) στόν μαρτυρικό θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τήν διάρκεια τῆς πατριαρχίας του, ἔλαβαν χώρα, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί «σαράντα ἁγιοκατατάξεις στίς Ἁγιολογικές ∆έλτους τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»1. Στούς ἁγίους αὐτούς εἶναι ἀφιερωμένη καί ἡ ἐπετηρίς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τό 2016, στό προλογικό σημείωμα τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος «ἐκφράζει ἐκ τῶν μυχίων τῆς ὑπάρξεώς του τά “φιλάγια αἰσθήματα”, τήν βαθύτατη ἀγάπη καί εὐλάβειά του πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, τούς “φίλους τοῦ Θεοῦ” “τούς ἥρωας τούτους τῆς πίστεως”»2. «Μνείαν, λοιπόν, ποιούμεθα» γράφει, «πάντων τούτων τῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1991 ἕως σήμερον καταταγέντων δι’ ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν ἡμῶν καί Συνοδικῶν Πράξεων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπογραμμίζοντες συνοπτικῶς καί ἀξιομνημόνευτα χαρακτηριστικά τοῦ βίου αὐτῶν, εἰς ὑπόμνησιν καί παραδειγματισμόν ἡμῶν τῶν περιλειπομένων, τῶν συνεχιζόντων τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ σταθεροῦ θεμελίου τῆς ὁμολογίας καί τῆς σωτηριώδους προσφορᾶς καί τῶν Ἁγίων τούτων»3.
Γιά νά παραδειγματιστοῦμε λοιπόν ἅπαντες, κυρίως ἀπό τό ὁμολογιακό πνεῦμα τῶν νεοκαταταγέντων ἁγίων καί ἀπό τή στάση τους ἔναντι τῶν αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων, αὐτό δηλαδή πού τόσο λείπει στήν διεστραμμένη ἐποχή μας, θά ἀναφερθοῦμε, σταχυολογικῶς, σέ....

Οἱ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Κυνουρίας γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὶς ὁποῖες διώκεται!

Μετὰ τὸν Μητροπολίτη Χίου στὸ στόχαστρο ἔχει μπεῖ καὶ ὁ Μητροπολίτης Κυνουρίας Ἀλέξανδρος γιὰ δηλώσεις τοῦ περὶ τοῦ σύμφωνου συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν! Ἡ ἀπολογία του ὅπως ὁ ἴδιος ἔχει δημοσιοποιήσει ὁρίστηκε γιὰ τὶς 27 Σεπτεμβρίου! Πλέον μποροῦμε νὰ μιλήσουμε εὐθέως γιὰ διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποινικοποίηση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος! Μονὴ ὁδὸς ἡ μαζική μας ἀντίδραση!

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Τὰ μεταλλαγμένα θρησκευτικὰ ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων

Μητρ. Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Βασικά τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς» (1)

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στά Δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Τά Δόγματα αὐτά, γιά τά ὁποῖα σᾶς μίλησα γενικά στό προηγούμενο κήρυγμά μου, εἶναι οἱ σωστές γραμμές, ἄς τό πῶ ἔτσι, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες πρέπει νά βαδίζουμε, γιά νά ζοῦμε τόν Θεό μας, γιά νά πετύχουμε τήν σωτηρία μας. Μέ τά Δόγματα ἐκφράζεται ὅλη ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, πού λέγεται «Δογματική» διδασκαλία. 
Ἤθελα ὅμως ἀπό τήν ἀρχή νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, μερικές γενικές ἀρχές, πού ἀποτελοῦν τήν βάση τῆς Ὀρθόδοξης Δογματικῆς διδασκαλίας. Ἡ πρώτη βάση εἶναι αὐτό πού εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν δημιουργοῦμε καινούργια Δόγματα, καινούργιες ἀλήθειες. Αὐτό τό κάνουν οἱ Παπικοί, πού τό σύστημά τους, σάν νά εἶναι μιά μηχανή, ὅλο καί παράγει καινούργια δόγματα, ὅπως τό δόγμα τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα. Ἐμεῖς στήν Ὀρθοδοξία κρατοῦμε τήν παραδοθεῖσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά προσθέτουμε οὔτε καί νά ἀφαιροῦμε τίποτε ἀπό αὐτήν. Γι᾽ αὐτό λοιπόν, ὡς πρώτη βάση θά ποῦμε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, πού γράφει στήν ἀρχή τῆς Δογματικῆς του: «Ἐρῶ ἐμόν οὐδέν»! Δηλαδή, δέν θά πῶ, λέγει ὁ ἅγιος, τίποτε τό δικό μου. Καί λέγει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος...

Τὸ «ΟΧΙ» τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ, Ὁμότιμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρώτον: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος -ἡγεσία καὶ σῶμα- συντάχθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἀπάντησή το τότε πρωθυπουργοῦ, ποὺ τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη περίοδο ἐξέφραζε τὸ συλλογικὸ φρόνημά μας στὴν ἰταμὴ ἀλαζονεία τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα. Ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ἤδη ἔχει καταγράψει τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἱεροῦ κλήρου στὸν πόλεμο, μὲ πολλὰ θύματα, ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχειά του, τὴν ἐπάρατη Κατοχὴ (γερμανικὴ - ἰταλικὴ - βουλγαρική), μὲ θυσίες αἵματος (ἐκτελέσεις κληρικῶν) ἀλλὰ καὶ προσωπικῆς ἀναλώσεως γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ (συνεχεῖς παραστάσεις στὶς ἡγεσίες τῶν κατοχικῶν δυνάμεων, ὀργάνωση συσσιτίων, περίθαλψη ἀσθενῶν καὶ ἀναξιοπαθούντων) τόσο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας (Ἀρχιεπίσκοποι Χρύσανθος καὶ Δαμασκηνός, ὁ τότε Ἰωαννίνων καὶ μετὰ Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων κ.α.) ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἁπλοῦ παπᾶ, ποὺ σήκωσε γιὰ ἀκόμη μία φορά, μὲ καθαρὰ ἐθναρχικὴ συνείδηση, σὲ καιροὺς καθολικῆς ἀρρυθμίας, τὸν σταυρὸ τοῦ Γένους/Ἔθνους μας. Ὁ ὀρθόδοξος ἑλλαδικὸς κλῆρος φάνηκε πάλι ἄξιος τς ἀποστολῆς του.
Γι' αὐτὸ ἔχει κάθε δικαίωμα ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία νὰ συμμετέχει στὸν πανηγυρισμὸ τῆς ἐθνικῆς νίκης ἀπέναντι στὶς ὀρδὲς τοῦ νεοφραγκικοῦ Ἀττίλα, ποὺ δίκαια καθιέρωσε τὸ Ἔθνος ὡς γιορτή του καὶ ἀφορμὴ συλλογικῆς μνήμης καὶ αὐτοπαιδαγωγίας. Καὶ δὲν συμμετέχει μόνο μὲ τὴν πανηγυρικὴ δοξολογία στὶς 28 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ ἔπους, ἀλλὰ καὶ μὲ....

Ὁ ΚΥΡ γιά τά Θρησκευτικά!

24 Σεπ 2016

Μητροπολίτης στὸ ἑδώλιο γιὰ "ὁμοφοβικὲς" δηλώσεις!


Στὸ ἑδώλιο ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας γιὰ τὶς δηλώσεις του γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους!
Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ Ἀλέξανδρος γνωστοποίησε, πὼς ἔχει δεχτεῖ ἐξώδικο καὶ σύντομα θὰ  παραστεῖ στὸ δικαστήριο,γιὰ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἀναφορικὰ μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε ὁ ἴδιος πηρε προθεσμία νὰ ἀπολογηθεῖ τὴν Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου.
Ἀκολουθοῦν οἱ δηλώσεις ποὺ εἶχε κάνει ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας:
"Εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἀνωμαλίας καὶ αὐτὴ καταδικάζεται ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κοινωνία. Τοὺς λυπᾶμαι, προσεύχομαι νὰ τοὺς συγχωρήσει ὁ Θεός, νὰ μετανοήσουν, νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ καὶ νὰ γίνουν τίμια μέλη τῆς κοινωνίας μας. Η Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κατάσταση τῆς φύσεως, ὁ καθένας ποὺ ἔχει τὸ κουσούρι του δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐμφανίζει δημόσια καὶ νὰ μὴν ντρέπεται» ὑποστήριξε καὶ ἐπανέλαβε ὅτι....

Κραυγή ἐκ βαθέων ἢ παράφρονος παραλήρημα (τῆς Συνόδου ἀποτελέσματα)

“Νὰ μὴ μιμώμεθα πότε τοὺς Παπικοὺς καὶ πότε τοὺς Προτεστάντας. Νὰ μὴ χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωμεν καὶ νὰ τιμῶμεν τὰ πάτρια.”
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Ἔβλεπε ὁ κυρ Ἀλέξανδρος, στὸν καιρό του, τὴν περιφρόνησι πρὸς τὰ οὐσιώδη συστατικὰ τοῦ βίου τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ συνεχῶς, μὲ τὸν τρόπο του ἀπὸ τὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων, ὅπου ἐδημοσιεύοντο τὰ διηγήματά του, σχολίαζε, διαμαρτυρόταν καὶ ἐπρότεινε τρόπους ἀντιμετωπίσεως.
Ἔβλεπε τὸν ξενισμό, τὸν πιθηκισμό, τὸ φράγκεμα τοῦ λαοῦ. Ἔβλεπε τὴν ἀνωτέρα τάξι, τοὺς πολιτικοὺς, τοὺς λογίους, τοὺς ἐπιστήμονες, τοὺς δημοσιογράφους νὰ περιφρονοῦν «ὅ,τι παλαιόν, ὅ,τι έγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν».
Ἔβλεπε τοὺς κληρικοὺς νὰ χάνουν τὴν θερμουργὸ πίστι καὶ «μηχανικῶς, ἀπροσέκτως, ραθύμως, καὶ ὡς ἀγγαρείαν τινὰ ἐκτελοῦντες τὰ τυπικὰ χρέη των», τοὺς ἐπισκόπους νὰ μετατρέπονται σὲ «νευρόσπαστα» - δηλαδὴ μαριονέτες – «τῶν πολιτικῶν», νὰ ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὶς τελετουργίες, νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ζωή τοῦ λαοῦ. Ἔβλεπε τὴν....

"Χριστιανὸς δὲν σημαίνει καλοπέραση καὶ χαροῦλες! Σήμερα ἔχουμε καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ εἴμαστε Χριστιανοί;"

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ τὴν Τρίτη 20/09/2016 μὲ θέμα «Ἀκολοῦθα τὸν Χριστὸ στὴν Πράξη»
"Σήμερα ἔχουμε καταλάβει πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ εἴμαστε Χριστιανοί; Ἂν τὸ ἔχουμε καταλάβει φοβᾶμαι ὅτι οἱ μισοὶ ἀπὸ ἐσὰς θὰ σηκώνονταν νὰ φύγουνε! Ἴσως γι' αὐτὸ ἀκόμη ὁ Χριστὸς ἐπιτρέπει νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνουμε! Σᾶς σκεπάζει μὲ ἕνα συννεφάκι γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρετε καλὰ-καλὰ χαμπάρι γιατί θὰ κιοτέψετε, θὰ δειλιάσετε! Θὰ ἔχετε πρόβλημα! Γιατί; Γιατί δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ζήσουμε τὸν Χριστὸ στὴν πράξη! Δὲν εἴμαστε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ σὲ αὐτὰ τὰ στάδια: τοῦ Λόγου, τῆς Πράξης, τῆς Ὁμολογίας καὶ τῆς Θυσίας"!
eulogia

"Ἄνευ τῆς μετανοίας καὶ εἰσδοχῆς στὴν Ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀφύσικο καὶ ἀδιανόητο νὰ ὁμιλῆ τις περὶ τῆς ἑνώσεως «τῶν Ἐκκλησιῶν»"

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς», 
Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Ἀρχαγγέλων Τσέλιε - Βάλιεβο, Σερβία
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κοινὸν ὄνομα διὰ τοὺς ψευδοχριστιανισμούς, διὰ τὰς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὐμανισμῶν (ἀνθρωπισμῶν), μὲ ἐπὶ κεφαλής τὸν Παπισμόν. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι οἱ ψευδοεκκλησίαι, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγγελικὸ ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι στὸ διάστημα τῆς ἱστορίας οἱ διάφορες αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἢ παραμορφώνουν ἰδιώματα τινὰ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Κυρίου Ἰησοῦ, οἱ δὲ εὐρωπαϊκὲς αὐτὲς αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρο τὸν Θεάνθρωπο καὶ στὴν θέση του τοποθετοῦν τὸν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. 
Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφορὰ μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τὸ ὄνομα «λεγεών». Τὸ ὀρθόδοξο δόγμα, μᾶλλον τὸ πανδόγμα περὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπερρίφθη καὶ ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ λατινικοῦ αἱρετικοῦ παν-δόγματος περὶ τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς παναιρέσεως γεννήθηκαν καὶ....

"Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς στὰ Θρησκευτικὰ ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τὴν κοινωνία, θεωρῶ ὅτι αὐτὸ εἶναι καταστροφὴ καὶ αὐτοκτονία τῶν Ἑλλήνων"

Ἄδειες γιά «χαζοκούτια»

1. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων.
2. Ἐὰν ἀντιθέτως ἀνήκει σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακίδες», «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀκολουθοῦντες τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ὅπως τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα, καὶ ἐν γένει οἱ ψόφιοι ὀργανισμοί, εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ ἐν γένει τὴν ἀκεραία Πατρίδα.
3. Ὡς γνωστό, οἱ λαοὶ ἔχουν μία ἀδυναμία νὰ συναθροίζωνται καὶ  νὰ βοοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι, οἱ τραπεζίτες, ἐκμεταλλεύονται ἄγρια τὸν λαὸ ἀπομυζοῦντες τὸν ἱδρῶτα τῶν μοχθούντων. Οἱ «πολιτικάντηδες» προσφέρουν ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ ἀχρειοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν πολτοποιοῦν, νὰ τὸν κάνουν «κιμά», ἄλλοτε δὲ νὰ....

Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Ὁ ΟΣΙΟΣ Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες τοῦ ἁγιορειτικοῦ καὶ γενικότερα τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. 
Γεννήθηκε τὸ 1866 στὴ Ρωσία ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὕστερα ἀπὸ διάφορες μεταπτώσεις τῶν πρώτων νεανικῶν του χρόνων, ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν ἔκανε νὰ μετανοήσει βαθιὰ καὶ νὰ ποθήσει τὴν ἰσάγγελη μοναχικὴ πολιτεία.
Τὸ 1892 ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχὸς ἔγινε τὸ 1896 καὶ μεγαλόσχημος τὸ 1911.
Ἡ ζωή του στὸν Ἄθωνα, διαποτισμένη ἀπὸ τὴ διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ξεχώριζε γιὰ τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκρὶβειά της τόσο στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες ὅσο καὶ στὶς μοναστηριακὲς διακονίες.
Ὑπομονετικὸς καὶ μακρόθυμος, πράος καὶ ἄκακος, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος ὁ ὅσιος Σιλουανός, κέρδισε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν συμμοναστῶν του, ἀλλὰ καὶ δέχτηκε πολλὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς φθονεροὺς καὶ μισόκαλους δαίμονες.
Ἔχοντας παραδώσει τὸν ἑαυτὸ του ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό, πολὺ σύντομα ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὸ δῶρο τῆς ἀκατάπαυστης εὐχῆς ἀπὸ τὴν Κυρία Θεοτόκο, ἀλλὰ καὶ νὰ δεῖ τὸν ζῶντα Χριστὸ μέσα στὸ ναὸ τοῦ προφήτη Ἠλία, στὸ μυλώνα τῆς μονῆς.
Ἡ θεοφάνεια ἐκείνη ἦταν ὁ σημαντικότερος σταθμὸς τῆς ζωῆς του. Ἀπὸ τότε ἡ ὀξεία...

23 Σεπ 2016

Ἀπόστολος Παῦλος - Πορεία ἀπό τήν Δαμασκό μέχρι τήν Ἀκρόπολη

Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ ἡ Ἱεραρχία τῶν Παπικῶν ἀποφασίζουν γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν θεολόγων τους στὰ σχολεῖα!

Δυὸ μέτρα καὶ δυὸ σταθμὰ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας!
Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 4386/2016 τῆς 11η Μαΐου τὸ ὑπουργεῖο νομοθέτησε ὥστε νὰ διορίζονται, κατ' ἐξαίρεση καὶ ἐκτὸς πινάκων τῶν ἀναπληρωτῶν, θεολόγοι τοῦ Ἑβραϊκοῦ καὶ τοῦ Παπικοῦ Δόγματος κατόπιν ὑπόδειξης ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος! Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ  μὲ τοὺς μουσουλμανόπαιδες καθὼς καὶ ἐκεῖ τὸν λόγο γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τοὺς διδάσκοντες ἔχουν οἱ μουσουλμανικὲς μουφτεῖες! Συνεπῶς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Παπικοὺς παραμένει ὁμολογιακὸ καὶ οἱ θρησκευτικές τους ἡγεσίες ἔχουν λόγο γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν θεολόγων τους στὰ σχολεῖα!
Εἶναι ξεκάθαρη ἡ μεροληψία εἰς βάρος τοῦ Ὀρθόδοξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ποὺ ἀφορᾶ ἄνω τοῦ 95% τῶν μαθητῶν) καθὼς μόνον τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας χωρὶς τὴν παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφασίζει γιὰ τὸ περιεχόμενο (μὴ ὁμολογιακὸ καὶ κατηχητικὸ) καὶ τοὺς διδάσκοντες! Εἶναι πλέον πρόδηλη και πασιφανής ἡ ἄοκνη προσπάθεια γιὰ τὴν προώθηση καὶ ἐπιβολὴ κάθε ἀλλότριου δόγματος στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο μὲ ταυτόχρονη περιθωριοποίηση καὶ ἐξοβελισμὸ τοῦ Ὀρθόδοξου Μαθήματος! Γι' αὐτὸ γρηγορεῖτε!
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ....

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης - 23 Σεπτεμβρίου

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ ἦταν Τοῦρκος Μουσουλμάνος. Γιός «σέχη», δηλαδὴ γιὸς ἡγουμένου ἰσλαμικοῦ τάγματος τῶν δερβίσιδων, εἶχε γαλουχηθεῖ στὸ ἰσλὰμ καὶ εἶχε γίνει καὶ δερβίσης.
Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν βρέθηκε στὰ Ἰωάννινα καὶ ἔπειτα στὸ Βραχώρι (Ἀγρίνιο). Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ὁ κρυφός του πόθος νὰ γίνει Χριστιανός, ὅμως ἔβρισκε ἐμπόδιο τὸν τουρκικὸ νόμο ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε στοὺς κληρικοὺς τὴν ποινὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, ἂν τολμοῦσαν νὰ βαπτίσουν κάποιον μουσουλμάνο.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κατευθύνθηκε στὴν Ἰθάκη. Ἐκεῖ βαπτίστηκε καὶ κατηχήθηκε, γιατί τὰ Ἑπτάνησα τότε ἦταν ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῶν Ἄγγλων.
Ἀφοῦ βαπτίσθηκε ἐπέστρεψε στὸ Ἀγρίνιο καὶ νυμφεύθηκε μία ταπεινὴ καὶ εὐσεβῆ Χριστιανή. Ἐγκαταστάθηκε στὸ χωριὸ Μαχαλά, στὶς σημερινὲς Φυτεῖες Ἀγρινίου, ὅπου ἐργάσθηκε ὡς δραγάτης (ἀγροφύλακας).
Σὲ μικρὸ διάστημα, πληροφορήθηκε ὁ πατέρας του τὴ μεταστροφή του στὸν Χριστιανισμὸ καὶ θέλησε νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὸ ἰσλάμ.
Ὅλες οἱ προσπάθεις πῆγαν χαμένες, διότι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης δὲν δέχθηκε τοὺς δερβίσιδες ποὺ τοῦ εἶχε στείλει ὁ πατέρας του, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἀλλάξουν.
Ὅταν ἀκόμη κλήθηκε στὸ δικαστήριο ἀπὸ τὸν πασᾶ τοῦ Ἀγρινίου νὰ ἀπολογηθεῖ, ὁ Ἅγιος διετράνωσε:
Χριστιανὸς εἶμαι καὶ ὀνομάζομαι Ἰωάννης.
Μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ὁμολογιακῶν ἀπαντήσεων, ὁ πασᾶς διέταξε νὰ τὸν κλείσουν στὴ...

Πόσο μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ σκλαβιά; Ἡ Ἑλληνικὴ Τράπεζα Κύπρου δείχνει τὸν δρόμο...Διαφήμιση τοῦ Payband, ἑνὸς βραχιολιοῦ ποὺ χορηγεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Τράπεζα Κύπρου μὲ τὸ ὁποῖο γίνονται ἀνέπαφα (contactless) οἱ συναλλαγές!

Τὶς παραιτήσεις τῶν Φίλη καὶ Γιαγκάζογλου ἀναμένει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων!

Δελτίο τύπου τς ΠΕΘ
Τὶς παραιτήσεις τῶν κ.κ. Ν. Φίλη καὶ Στ. Γιαγκάζογλου, ἀναμένει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ζητώντας τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς ἔχουν νόμιμο δικαίωμα καὶ συνειδησιακὴ ὑποχρέωση νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὰ νέα ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα Προγράμματα Σπουδῶν.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὶς δηλώσεις (20/9/2016) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὅτι τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΦΕΚ ὑπ. ἀριθ. 143575/Δ2 ΥΑ 13.09.2016), ποὺ βεβιασμένα ἐπιβάλλει στὰ σχολεῖα ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ν. Φίλης, «εἶναι ἀπαράδεκτα, εἶναι...

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: «Ἀνιστόρητες καὶ συμπλεγματικὲς» οἱ ἀπόψεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας γιὰ τὴν Ἐκκλησία

«Ἀνιστόρητες καὶ συμπλεγματικὲς» οἱ ἀπόψεις τοῦ ὑπουργοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία
Ἱερώνυμος: Χωρὶς συναίσθηση μιλᾶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁ Φίλης
Διαβάστε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νίκο Βούτση
Ἠχηρὴ ἀπάντηση δίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὰ ὅσα εἶπε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης γιὰ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας σὲ κρίσιμες ἱστορικὰ στιγμές. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, μιλώντας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Kontra ἀναρωτήθηκε γιὰ τὸ ρόλο πού ἔπαιξε ἡ Ἐκκλησία σὲ κρίσιμες, ὅπως εἶπε, ἱστορικὲς στιγμές, λέγοντας χαρακτηριστικὰ «Ποῦ ἦταν ἡ Ἐκκλησία στὴ Χούντα; Ποῦ ἦταν ἡ Ἐκκλησία στὴν κατοχή; Δὲν μποροῦμε νὰ προσκυνᾶμε καὶ νὰ λέμε ὅτι εἶναι ἐκ προοιμίου ἱερά. Δὲν εἶναι ἱερά, ἀνθρώπινο εἶναι ἡ Ἐκκλησία».
Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νίκο Βούτση ἀποστέλλεται τόμος ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τίτλο «Μνῆμες καὶ Μαρτυρίες ἀπὸ τὸ 40 καὶ τὴν Κατοχή», ζητώντας νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ βουλευτὲς «γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἡ ὁποία ἀποτυπώνει μὲ ἀκρίβεια ὅλα ὅσα τὰ ἀξιότιμα μέλη τοῦ κοινοβουλίου μας εἶναι ὠφέλιμο νὰ γνωρίζουν».
Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Νίκο Βούτση:...

Μητροπολίτης Πατρῶν σὲ Τσίπρα: «Εἶναι πρόκληση καὶ ὕβρις ἡ στάση τοῦ Ὑπουργοῦ Φίλη, νά τόν ἀνακαλέσετε τάχιστα στὴν τάξη»

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Σᾶς γράφω μὲ πολὺ πόνο ψυχῆς τὶς γραμμὲς αὐτὲς θέλοντας νὰ ἐκφράσω τὴν προσωπική μου δυσαρέσκεια, ὡς Ἕλλην Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, ὅσο καὶ τὴν δυσαρέσκεια τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, σχετικῶς μὲ τὴν ὅλη στάση καὶ συμπεριφορὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Φίλη, ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Προσευχῆς.
Ἡ ἐπιστολή μας αὐτή εἶναι συνέχεια, τῶν ὅσων κατά καιρούς, ἐν συνειδήσει εὐθύνης ἔχομεν εἴπει καί ἔχομε γράψει περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος.
Στὶς δύσκολες ὧρες καὶ καταστάσεις ποὺ βιώνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, κ. Πρωθυπουργέ, ἀγωνιστήκαμε καὶ ἀγωνιζόμαστε θυσιαστικῶς, ὅπως καί Σεῖς, γιὰ νὰ ξεπεραστῇ ἡ κρίση καὶ νὰ σταθῆ ὁ τόπος μας στὰ πόδια του.
Συμμεριζόμαστε τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἀγωνία Σας γιὰ τὸ καλό τῆς Πατρίδος μας καὶ κάνομε κατάθεση ψυχῆς γιὰ νὰ βοηθήσωμε τούς ἀνθρώπους ὄχι μόνο ὡς πρὸς τὴν...

22 Σεπ 2016

Ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν Ἐπίτροπο Διοικήσεως γιὰ προσκύνημα λειψάνων ἀπὸ νηπιαγωγεῖο στὴν Λευκωσία

Γράφει ὁ Μιχάλης Χατζηστυλιανο
Τὸν μπελὰ του βρῆκε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ ποὺ δέχθηκε κατσάδα ἀπὸ τὴν Ἐπίτροπο Διοικήσεως καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Ἐλίζα Σαββίδου λόγω τῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἔλαβε ἡ Διεύθυνση ἑνὸς δημόσιου νηπιαγωγείου νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ παιδιὰ ἐκκλησία γιὰ προσκύνημα ἱερῶν λειψάνων κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ διδακτικοῦ χρόνου καὶ ἐν ἀγνοία τῶν γονιῶν. Ἡ Ἐπίτροπος παρενέβη ἐπὶ τοῦ θέματος μετὰ ἀπὸ παράπονο ποὺ ὑποβλήθηκε ἐνώπιόν της ἀπὸ τὴν πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου Ἀνθρωπιστῶν Κύπρου Βιάνα Ἔρικσον. Τὸ παράπονο στρεφόταν κατὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ.
Στὴν ἔκθεσή της ἡ κ. Σαββίδου, ἡμερ. 30/8/2016 ποὺ κοινοποιήθηκε χθὲς στὴ Βουλὴ γιὰ σκοποὺς ἐνημέρωσης, ἀφοῦ στηλιτεύει τὸ γεγονός, ὑποδεικνύει μὲ ἔμφαση ὅτι τέτοιου εἴδους δραστηριότητες, ποὺ συνδέονται μὲ τὸ δόγμα μιᾶς θρησκείας, δὲν πρέπει νὰ ἔχουν θέση στὰ σχολεῖα. Καλώντας, παράλληλα, τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Καδὴ νὰ....

Πατήρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης: «Ἐὰν οἱ Ὀρθόδοξοι στὴν Τουρκοκρατία ἦταν αὐτοὶ ποὺ εἶναι σήμερα, θὰ εἶχε σβήσει ἡ Ὀρθοδοξία»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου, «Ἐμπειρικὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη» Τόμος Β΄
Στὴν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος.
«Γι' αὐτὸν τὸν λόγο, ἐπειδὴ εἴχαμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλη τὴν Τουρκοκρατία, γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἔσβησε ἡ Ὀρθοδοξία. Ἐὰν οἱ Ὀρθόδοξοι τότε στὴν Τουρκοκρατία ἦταν αὐτοὶ ποὺ εἶναι σήμερα, θὰ εἶχε σβήσει ἡ Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἱστορικὸ πικρὸ γεγονός.
Λοιπόν, ἐλεύθερος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ λέμε στὴν Ἐκκλησία «Εἰρήνη πάσι», διότι ἔτσι ἔχει τὴν εἰρήνη.
«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμὶν» (Ἰω Ιδ’, 27). Καὶ ὅταν λέει ὅτι σᾶς δίδω εἰρήνη, σημαίνει ὅτι σᾶς δίδω Πνεῦμα ἅγιον, προσευχὴ στὴν καρδιά, καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύει, ἔχει τὴν δικαίωση. Ἔχει τὴν καταλλαγὴ μὲ τὸν Θεό. Ἀρχίζει νὰ γίνεται φίλος τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν φωτισμὸ καὶ μετὰ...

Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Δέν εἶχα τήν πολυτέλεια πού εἶχε ὁ Γιάγκου νά ἔχω πρόσβαση στά κείμενα, ἐνῶ στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας τά τελικά κείμενα περιῆλθαν λίγους μῆνες πρίν τήν Σύνοδο»

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀναφορά στόν δημόσιο διάλογο γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, μιά ἀπάντηση 
στόν καθηγητή Θεόδωρο Γιάγκου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰερόθεο
Διάβασα τό κείμενο τοῦ κ. Θεόδωρου Γιάγκου μέ τίτλο «Πτυχές πού ἀποσιωπήθηκαν στόν δημόσιο διάλογο περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Β΄ μέρος)», καί τά ὅσα ἀναφέρονται σέ ἐμένα. Παρατηρῶ ὅτι ὁ ἀρθρογράφος λέει μερικές ἀλήθειες, ἀλλά συγχρόνως συγχέει τά πράγματα.
1. Πρός τό τέλος τῶν ὅσων γράφει γιά ἐμένα, ἀναφέρεται στό ὅτι στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀνεγνώρισα ὅτι τό κείμενο στό ὁποῖο γινόταν ἀναφορά στό ἀνθρώπινο πρόσωπο συντάχθηκε τό 1986, ὅταν ὁ Μητροπολίτης Περγάμου δέν ἦταν οὔτε Πρόεδρος οὔτε μέλος τῆς διασκέψεως ἐκείνης. Ἀλλά μέχρι νά τό γράψη αὐτό ἀφήνει κάποιο κενό ὡς πρός τήν σκοπιμότητά μου.
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς παρεμβάσεώς μου στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐπεσήμανα...

"Τῇ 22α Σεπτεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων εἴκοσιν ἓξ ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, τῶν ἐλεγξάντων τοὺς Λατινόφρονας Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Παλαιολόγον Η' καὶ τὸν Πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Βέκκον"

Τὸ προσκυνητάρι τῆς Ι.Μ Ζωγράφου 
μὲ τοὺς 26 Ὁσιομάρτυρες
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ μαρτύρια. Μερικοὶ δειλοὶ ὑπέκυψαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως μοναχοὶ ἀρνήθηκαν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα ὡς τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὰ σαθρά του δόγματα, γι΄ αὐτὸ ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τὴν ὁμολογία τους. Σ΄ αὐτὴ τους τὴν προσπάθεια οἱ Λατίνοι εἶχαν δυστυχῶς συνεργοὺς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Παλαιολόγο καὶ τὸν πατριάρχη Ἰωάννη Βέκκο. 
Ἀφοῦ ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν στὶς ἄλλες μονές, πέρασαν τελευταία κι ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Ζωγράφου. Ἐκείνη τὴν περίοδο ἀσκήτευε κοντὰ στὸ μοναστήρι ἕνας μοναχός, ποὺ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ διαβάζει πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς....

"Χρησιμοποίησες τὰ πάντα γιὰ νὰ μὲ θάψεις, ἀλλὰ δὲν κατάλαβες ὅτι εἶμαι Σπόρος καὶ μάλιστα Ρωμηός"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Βημάτιζα στὸ κέντρο τῆς Αθήνας. Λὲς καὶ περιδιάβαινα ἀνάμεσα στοὺς τάφους ἑνὸς οἰκονομικοῦ νεκροταφείου. Ἄραγε ἔτσι ἦταν ἡ Ἀθήνα στὰ τελευταῖα της Γερμανικῆς Κατοχῆς; Κυκλοφοροῦσαν ψυχὲς παγωμένες , βλέμματα ἀνέκφραστα, θολωμένα μυαλά…
Ξαφνικὰ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ὀπτικό μου πεδίο ξεπρόβαλε τὸ πρόχειρα ζωγραφισμένο γκράφιτι μιᾶς βιτρίνας ἑνὸς κλειστοῦ καταστήματος. Μιὰ ἀκτίνα μέσα ἀπὸ τὴν σημερινὴ συννεφιὰ τῆς Πόλης τῶν Ἀθηναίων ξεπρόβαλλε καὶ ἔπεσε στὴν σκονισμένη βιτρίνα γιὰ νὰ μπορέσω νὰ διαβάσω καλύτερα αὐτὸ ποὺ ἔγγραφε: "Χρησιμοποίησες τὰ πάντα γιὰ νὰ μὲ θάψεις, ἀλλὰ δὲν κατάλαβες ὅτι εἶμαι ΣΠΟΡΟΣ καὶ μάλιστα ΡΩΜΗΟΣ"
Καὶ στὸ μυαλό μου  μέσα ἀνέβλυσε μόνο του....

Φρένο στὰ σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ἡ λεγομένη ‘’Ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος’’ τῆς Κρήτης, ὡς ἐκκλησιαστικὸ ἱστορικὸ γεγονός, ἀποτελεῖ πλέον παρελθόν. Δὲν ἀποτελοῦν, ὅμως, παρελθὸν τὰ ἀποτελέσματα καὶ οἱ συνέπειές της. Ἤδη, τὰ πορίσματα καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς ‘’συνόδου’’ ἄρχισαν νὰ μπαίνουν σὲ ἐφαρμογή. Μιὰ ἐφαρμογή, ποὺ ξαναφέρνει ζωηρὰ στὸ προσκήνιο τὴν προαιώνια διελκυστίνδα φιλενωτικοὶ-ἀνθενωτικοί, οἰκουμενιστὲς-παραδοσιακοί. Ἔτσι, τὸ μὲν ἀκατήχητο μέρος τοῦ λαοῦ μας, ἔχει περιπέσει σὲ πρωτοφανῆ σύγχυση, ὁ δὲ ἔντιμος κλῆρος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν πιστοὶ βρίσκονται σὲ κατάσταση πνευματικῆς ἑτοιμότητας καὶ ἔντονου προβληματισμοῦ. 
Τὰ γεγονότα, τὰ μετασυνοδικά, μιλᾶνε ἀπὸ μόνα τους:
α) Ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἀλλὰ καὶ παππάδες Ἱερῶν Μητροπόλεων, συκοφαντοῦνται, διώκονται καὶ τρομοκρατοῦνται, γιὰ τὸν ἀγώνα τους τὸν ἀντιαιρετικό, γιὰ τὴν καταπολέμηση κυρίως τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιὰ τὸ Πατερικό τους φρόνημα. (1,2)
β) Πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καὶ μητροπολίτες, ἀπροκάλυπτα πλέον, θαυμάζουν καὶ ἐπαινοῦν τὴν διοργάνωση ἀπὸ αἱρετικούς, χριστιανικοῦ τάχα συνεδρίου στὴν ‘’μεικτὴ μοναστικὴ κοινότητα’’ τοῦ Μποζέ. (3,4)
γ) Ἕλληνες μητροπολίτες δηλώνουν περιχαρεῖς καὶ ἀνερυθρίαστα, ὅτι ‘’ἐπιτέλους λύθηκε τὸ πρόβλημα τῶν μεικτῶν γάμων καὶ ἔτσι οἱ χριστιανοί (;) θὰ μποροῦν νὰ....

21 Σεπ 2016

Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν Ἀσίζη: "Ἡ ἀποτυχία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐμποδίζει τὸ ἔλεος"

Μετάφραση: Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό
"Οἱ Ἐκκλησίες ποὺ δὲν συμβιβάζονται ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη ἀποδυναμώνουν τὴν ἐμπειρία τοῦ ἐλέους ποὺ ἑνώνει τοὺς πιστοὺς μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸν πλησίον", ἰσχυρίστηκε ὁ Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος Justin Welby τοῦ Καντέρμπουρυ. "Μὲ τὸ νὰ μὴν συμφιλιωνόμαστε μὲ τὸν ἄλλο, ἡ λατρεία μας ἐξασθενεῖ καὶ ἡ ἱκανότητά μας νὰ φθάσουμε στὸν Θεὸ μειώνεται», εἶπε στὶς 20 Σεπτεμβρίου στὴν Ἀσίζη κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς συζήτησης γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό. Ἐπίσης ὑποστήριξε ὅτι "ἡ ἀποτυχία το Οἰκουμενισμοῦ φυλακίζει ἔλεος καὶ ἐμποδίζει τὴν ἀπελευθέρωσή του καὶ τὴν ἐξουσία του μὲ ἕνα ἄλλο".
Μιλώντας, πρὶν ὁ Πάπας Φραγκίσκος φτάσει στὴν Ἀσίζη γιὰ μιὰ διαθρησκευτικὴ συνάντηση γιὰ τὴν Παγκόσμια Ειρήνη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Welby συναντήθηκε μαζὶ μὲ ἄλλους ἡγέτες χριστιανικῶν ὁμολογιῶν βιώνοντας πῶς ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία καὶ τὸ ἔλεος προωθοῦν τὴν εἰρήνη καὶ....

Πειραιῶς Σεραφείμ: «Ὁ Φίλης πάσχει ἀπὸ "θρησκευτικὸ ρατσισμὸ" καί διαπράττει "ἔγκλημα καθοσιώσεως" εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας»

Λάβρος ἐμφανίστηκε στὸν Alpha 989 ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ ἐναντίον τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Πάνου Καμμένου καὶ τοῦ Νίκου Φίλη γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν:
«Νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του ὁ πρωθυπουργὸς καὶ νὰ μὴν «παίζει κρυφτούλι» μὲ τὸν κ. Φίλη. Καὶ ὄχι μόνο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Πάνος Καμμένος. Προτάγμα τοῦ κόμματος τῶν ΑΝΕΛ εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης ἰδιοπροσωπίας τοῦ λαοῦ μας. Πῶς θὰ διατηρηθεῖ ἡ ἰδιοπροσωπία τοῦ λαοῦ; Κάνοντας «σούπα» τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν; Κρύπτεται ὁ Πάνος Καμμένος» εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ πρόσθεσε «δὲν μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ παραδίδεται βορὰ στὴν ἰδεοληψία τοῦ κάθε κυρίου Φίλη. Δὲν εἶναι ἡ πατρίδα ἰδιοκτησία τοῦ κ. Φίλη οὔτε τοῦ πρωθυπουργοῦ οὔτε κανενός».
«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιδρᾶ πολὺ σωστά. Εἶναι καὶ θέμα Δημοκρατίας. Εἶναι ἕνα...

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...