ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

19 Ιαν 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση...»

Σήμερα (19 Ἰανουαρίου) μνήμη ἐπιτελοῦμε τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄ (σελ. 347-349). Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.
Πολλοὶ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἂν κάποιος ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδὴ νὰ φέρη ἀποδείξεις στοὺς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τοὺς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πῶς νὰ μὴν ἔχω ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοὶ ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγὼ νὰ δεχθῶ μία ἀνοησία; Πῶς νὰ ἀνεχθῶ νὰ βρίζη ἕνας τούς Ἁγίους Πατέρες;» Νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν παράδοση. Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκὴ εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοὺ λένε, νὰ ὑπάρχη» καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα. 
Ἦρθαν καὶ σ΄ἐμένα μερικοὶ καὶ μοῦ εἶπαν: «Ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστό, νὰ κάνουμε μία θρησκεία». «Τώρα εἶναι σὰν νὰ μοῦ λέτε, τοὺς εἶπα, χρυσὸ καὶ μπακίρι, χρυσὸ τόσα καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν, νὰ τὰ μαζέψουμε πάλι καὶ νὰ τὰ κάνουμε ἕνα. Εἶναι σωστὸ νὰ τὰ ἀνακατέψουμε πάλι; Ρωτῆστε ἕναν χρυσοχόο: «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴν σαβούρα μὲ τὸν χρυσό;» Ἔγινε τόσος ἀγώνας, γιὰ νὰ λαμπικάρη τὸ δόγμα». 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς...

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος καὶ ἡ συνομιλία του μὲ τὸ κρανίο!

Ἐπιμέλεια κειμένου: Χριστόδουλος Ἠλιάδης
Ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπατοῦσε κάποτε στὴν ἔρημο, καὶ βρῆκε ἕνα κρανίο νεκροῦ πεταμένο στὸ ἔδαφος καὶ ὅταν τὸ κούνησε μὲ τὴν ράβδο του, τοῦ μίλησε τὸ κρανίο καὶ ὁ Ἅγιος του ἀπάντησε...
- Ποιὸς εἶσαι ἐσύ;
- Ἐγὼ ἤμουν ἀρχιερέας τῶν εἰδώλων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ ἀπέμειναν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἐσὺ δὲν εἶσαι ὁ Μακάριος ὁ πνευματοφόρος, ποὺ ὅποια ὥρα σπλαγχνισθεῖς τοὺς εὑρισκόμενους στὴν κόλαση καὶ εὐχηθεῖς γιὰ αὐτούς, ἀνακουφίζονται λίγο;
- Ποιὰ εἶναι ἡ ἀνακούφιση καὶ ποιὰ ἡ τιμωρία;
- Ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ, τόσο εἶναι τὸ πῦρ ἀπὸ κάτω μας, ἐνῶ στεκόμαστε μέσα στὸ πῦρ ἀπὸ τὰ ποδιὰ ἕως τὸ κεφάλι καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δεῖ κανεὶς τὸν ἄλλον πρόσωπο μὲ πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο τοῦ καθενὸς εἶναι κολλημένο πρὸς τὴν πλάτη τοῦ ἄλλου. Ὅταν λοιπὸν ἐσὺ εὔχεσαι γιὰ μᾶς, τότε βλέπει κανεὶς λίγο το πρόσωπο τοῦ ἄλλου. Αυτή εἶναι ἡ ἀνακούφιση.
Καὶ κλαίγοντας ὁ Ἅγιος εἶπε:
- Ἀλίμονο στὴν μέρα ποὺ γεννήθηκε ὁ ἄνθρωπος ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνακούφιση ἀπὸ....

18 Ιαν 2017

Ὅταν ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὡς παιδὶ μὲ τοὺς φίλους του, ἀντὶ γιὰ παιχνίδια πραγματοποιούσανε… χειροτονίες καὶ βαπτίσεις!

Κάποια μέρα, ποὺ οἱ χριστιανοὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, εἶχαν μεγάλη γιορτὴ εἰς μνήμην τοῦ ἐπισκόπου Πέτρου, ποὺ μαρτύρησε κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Μαξιμίνου, ὁ Ἀθανάσιος μὲ ἄλλα παιδιὰ παίζανε στὴν ἀκροθαλασσιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ παιχνίδια. 
Ἐκεῖ κοντὰ βρισκόταν καὶ τὸ σπίτι τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξάνδρου, Ἀλεξανδρείας. Ὁ Πατριάρχης ἐκείνη τὴν ἥμερα εἶχε καλέσει καὶ μερικοὺς ἄλλους κληρικοὺς νὰ φᾶνε μαζί του τὸ μεσημέρι. Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τοὺς περίμενε, κοιτάζει γιὰ μία στιγμὴ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ βλέπει τὰ παιδιὰ νὰ παίζουν ἕνα παιχνίδι. Τοῦ τράβηξε τὴν προσοχὴ ἰδιαίτερα τοῦτο τὸ παιχνίδι. 
Παρατηρεῖ, ὅτι τὰ παιδιὰ ἔπαιρνε τὸ κάθε ἕνα καὶ ἕνα ρόλο, θὰ ἔλεγε κανείς, τῶν ἀξιωματούχων τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἕνα ἦταν ἀναγνώστης, τὸ ἄλλο διάκονος, ἄλλο ἱερέας καὶ τὸ ἄλλο ἐπίσκοπος. Τὸν Ἀθανάσιο τὸν χειροτονήσανε Πατριάρχη καὶ στὸ τέλος παρατηρεῖ μὲ κατάπληξη, μὰ καὶ μὲ ἱερὴ συγκίνηση, ὅτι βαφτίζανε ἕνα παιδάκι. Ἡ ἔκπληξη καὶ ἡ χαρὰ τοῦ Πατριάρχη ἦταν ἀπερίγραπτη. Τὰ παιδιὰ κάνανε τὴ βάπτιση ἀκριβῶς κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ παιδιὰ βοηθήσανε, προΐστατο δὲ ὁ Ἀθανάσιος. Αὐτὸς καθοδηγοῦσε ὅλα τὰ ἄλλα τὰ παιδάκια πῶς καὶ τί νὰ κάνουν. Κατασυγκινημένος ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος, κάλεσε τὰ παιδάκια καὶ ἤλθανε κοντά του. Τὰ ἀγκάλιασε, τὰ ἀσπάσθηκε, τὰ εὐλόγησε, τοὺς ἔδωσε τὶς εὐχές του.
Ἡ παράδοση λέγει ὅτι ὕστερα, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔμαθε, ὅτι τὸ παιδάκι...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, μία εἶναι ἡ Κεφαλὴ ὁ Χριστὸς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει πολλὰ σώματα»!

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος μιλάει γιὰ τὴ Θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν Πατέρων, ὡς αὐθεντικὴ Θεολογία, καὶ τὴν θεολογικὴ παράδοση τῆς...

17 Ιαν 2017

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀποκαλύπτει τὸν τόπο ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου!

Ἀντιγράφουμε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»
Τὸ κάτωθι ἀπόσπασμα περιέχεται στὸ νέο ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης “Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (Μαρτυρίες – Διηγήσεις – Νουθεσίες)” τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς “Ὀρθόδοξο βίωμα”. Ἡ πρώτη παρουσίαση τοῦ βιβλίου θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου στὴν Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης. Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐκδήλωση θὰ βρεῖτε ΕΔΩ!
«Μιά μέρα πού πήγαμε, μᾶς ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι μέ τό χάρισμα πού εἶχε ἀπό μικρός, διέκρινε ἀπό πολύ μακριά νερά, ἅγια Λείψανα, ἀρχαίους Ναούς, ἀρχαίους τάφους. Ἀκόμα καί γιά τόν τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μᾶς ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι οὔτε στήν Αἴγυπτο οὔτε ἐκεῖ πού τόν ψάχνουν, ἀλλά εἶναι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα κοντά στό ἀρχαῖο...

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας βάζει φρένο στὴν κατάργηση τῆς κυριακάτικης ἀργίας!

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη αργια ρωμαιικο
Ἀπὸ τὴ Βάσω Παλαιοῦ 
Ὁριστικὰ καὶ μὲ τὴ «βούλα» τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κρίθηκε παράνομη καὶ ἀκυρώθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης (τοῦ 2014) ποὺ ἐπέτρεπε τὴν πιλοτικὴ λειτουργία τοῦ συνόλου τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ χρόνου σὲ τρεῖς περιοχὲς (ὀκτὼ ὑποπεριοχὲς) τῆς χώρας (Ἀττική, κεντρικὴ Μακεδονία, νότιο Αἰγαῖο). Ἐπρόκειτο γιὰ μία ἀπόφαση ποὺ εἶχε ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων καὶ εἶχε «μπλοκαριστεῖ» ἡ ἐφαρμογή της ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μὲ ἀπόφαση τοῦ τμήματος ἀναστολῶν. 
Ὡστόσο, ἡ ὁριστικὴ κρίση τοῦ ΣτῈ ἐκδόθηκε τώρα. Σύμφωνα μὲ τὸ ἱστορικό τῆς ὑπόθεσης, μὲ τοὺς νόμους 4177/2013, 4208/2013 καὶ 4254/2014 προβλέφθηκε ὅτι μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης θὰ ὁρίζονται τρεῖς τουριστικὲς περιοχὲς τῆς χώρας ὅπου θὰ ἐπιτρέπεται πιλοτικὰ γιὰ ἕναν χρόνο ἡ προαιρετικὴ λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, χωρὶς...

Μέγας Ἀντώνιος: "Ἐγὼ γέρασα στὴν ἔρημο, ἵδρωσα, κοπίασα, ξυλοκοπήθηκα ἀπὸ δαίμονες, ἀλλὰ τὴν ταπείνωσή σου, δὲν τὴν ἔφθασα"

Γράφει ὁ Χριστόδουλος Ἠλιάδης, φιλόλογος
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος βάδιζε σταθερὰ πάνω στὸ δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης. Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο, πέρα ἀπὸ τὸ ὅραμα μὲ τὶς παγίδες, ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε ἀκόμη μία θαυμαστὴ ἔνδειξη. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἄσκηση καὶ πολλὴ καρτερία στοὺς πειρασμοὺς ἄρχισε νὰ σκέπτεται σὲ τί πνευματικὰ μέτρα ἄραγε νὰ ἔφθασε. Καὶ ἂν ὑπῆρχε κάποιος ἀνώτερος γιὰ νὰ τὸν διδάξει κάτι περὶ ταπεινώσεως ποὺ ἐκεῖνος δὲν τὸ ἐγνώριζε. Καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Θεὸ ἦρθε τάχιστα. Τοῦ ἀπεκάλυψε ὁ Θεὸς ὅτι πράγματι ὑπῆρχε ἕνας ἄνθρωπος ἁπλὸς καὶ μάλιστα λαικός… ἕνας τσαγκάρης στὴν Ἀλεξάνδρεια, στοῦ ὁποίου τὰ μέτρα τῆς ταπεινώσεώς του ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε φτάσει. Τὸ ἑπόμενο κιόλας πρωϊ ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος πῆρε τὸ ραβδί του καὶ ξεκίνησε νὰ τὸν βρεῖ.
Ἤθελε νὰ γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὸν περίφημο μπαλωματὴ καὶ νὰ δεῖ τὶς ἀρετές του. Μὲ δυσκολία κατάφερε νὰ βρεῖ τὸ μαγαζάκι του καὶ μπαίνοντας κάθισε δίπλα στὸν πάγκο καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ρωτᾶ γιὰ τὴν ζωή του. Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἤξερε καν ποιὸς ἦταν ὁ γέροντας μπροστά του, ἀπαντοῦσε ἁπλά, τοῦ ἀνέφερε ὅτι ὅσα χρήματα βγάζει τὰ χωρίζει στὰ τρία, τὸ ἕνα μέρος τὸ δίνει στοὺς φτωχούς, τὸ ἄλλο στὴν ἐκκλησία, καὶ τὸ τρίτο το κρατάει γιὰ τὴν συντήρησή του. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ὅμως δὲν....

Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσας (17 Ἰανουαρίου)

Γράφει ὁ Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Θεολόγος
Οἱ χιλιάδες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν ἡρωική τους μαρτυρία στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, εἶναι ἰσάξιοι μὲ τοὺς Μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὀ άγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
Γεννήθηκε στὸ χωριό Τσουρχλί τῶν Γρεβενῶν, σημερινὸ «Ἅγιος Γεώργιος» στὰ 1808. Οἱ γονεῖς του, Κωνσταντίνος καί Βασιλική, ἁπλοϊκοὶ καὶ φτωχοὶ γεωργοί, εἶχαν πίστη στὸ Θεὸ καὶ βίωναν τὴν Ὀρθοδοξία. Μεγάλωσαν καὶ ἀνάθρεψαν τὸ παιδί τους μὲ εὐσέβεια καὶ προσήλωση στὴν σώζουσα πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας.
Σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν ἔχασε τοὺς ἀγαπημένους του γονεῖς καί, γιὰ νὰ ζήσει, κατέβηκε στὰ Ἰωάννινα νὰ ἐργαστεῖ. Προσλήφτηκε ὡς ἱπποκόμος σὲ κάποιον Χατζή Ἀβδουλά, ἀξιωματικὸ τοῦ Εμὶν Πασά, ἐργαζόμενος γιά περίπου ὀκτὼ χρόνια, δείχνοντας ἀσυνήθιστη τιμιότητα, εὐγένεια καὶ ἀφοσίωση, ὥστε νὰ τὸν ἐκτιμήσουν οἱ τοῦρκοι καὶ νὰ τὸν θεωροῦν «δικό» τους. Μάλιστα τὸν ἀποκαλούσαν «Χασᾶν Ἀγά», ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἐξισλαμίζονταν.
Στά 1836 ὁ Γεώργιος ἀρραβωνιάστηκε μὲ μία εὐσεβῆ Γιαννιώτισσα νέα, την Ελένη. Τότε ἕνας ραδιοῦργος χότζας τῆς περιοχῆς θύμωσε, διότι εἶδε τὸν Γεώργιο νὰ μὴν προτιμᾶ καὶ νὰ καταφρονεῖ τὴν θρησκεία του καὶ ἔτρεξε ἀμέσως στὶς ἀρχὲς καὶ τὸν συκοφάντησε, ὅτι δῆθεν εἶχε....

Τὸ μπαταρισμένο καράβι – τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Δοχειαρίου

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Γέροντος Γρηγορίου
Δὲν εἶναι οὔτε τὸ Μοσχάνθη, οὔτε τὸ Ἄνδρος, οὔτε τὸ Δεσποινάκι, οὔτε τὸ Κυκλάδες, οὔτε τὸ Κατερίνη, οὔτε τὸ Παντελῆς. Εἶναι ἡ ἔνδοξη καὶ περιώνυμη Ἑλλάδα! Εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ κόσμου, εἶναι ὁ βράχος στὴν ἀκροθαλασσιά, ποὺ τὸν χτυπᾶν αἰῶνες τὰ κύματα, καὶ ὅμως δὲν μετακινήθηκε καὶ κόλλησαν ἀπάνω του ὅλα τὰ στρείδια καὶ μύδια τοῦ πελάγους καὶ διασώθηκαν· δὲν τὰ κατέφαγαν τὰ μαλάκια. Εἶναι τὸ ψηλὸ βουνό, ποὺ ἔδειξε στὸν κόσμο πῶς νὰ σκέπτωνται καὶ νὰ ζοῦνε οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ ἑστία, εἶναι τὸ τζάκι, ποὺ συγκέντρωσε γύρω του ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἀπολαύση θαλπωρή. Στὸ τραπέζι της ἤπιαν λιαστὸ κρασὶ ὅλα τὰ ἔθνη.
Ἀπὸ χρόνια εἶναι ὁ συλημένος οἶκος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ ψευτοπολιτισμένοι ἔκλεψαν ἀκόρεστα ὅ,τι ὁ ὑψηλὸς νοῦς ἔφτιαξε τῶν Ἑλλήνων. Γέμισαν τὰ μουσεῖα τους, τὰ σπίτια τους, μὲ τὰ καμώματα τῆς ὑψηλῆς σκέψης καὶ τῆς ἀριστοτεχνίας τῶν Ἑλλήνων. Ὅπου καὶ νὰ πᾶς στὴν Εὐρώπη, θὰ σκοντάψης στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, γιὰ νὰ ξυπνήσης. Μὲ τὴν ἴδια ἀριστοτεχνία καὶ ἐπιδεξιότητα συνέχισε τὰ χρόνια τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανισμοῦ ἡ Ρωμιοσύνη. Ὅταν ἀκόμα οἱ πολιτισμένοι Εὐρωπαῖοι ἔτρωγαν μὲ τὰ χέρια, οἱ πρόγονοί μας σκάλιζαν στὰ....

Δύο αἰῶνες ἐθνικῶν ἀτιμώσεων

Γράφει  Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
Μωριᾶς 1825. Ὁ αἱμοσταγὴς Αἰγύπτιος Ἰμπραὴμ πασὰς μὲ τοὺς «παλιαραπάδες» του, ὅπως ἀποκαλοῦσαν οἱ δυστυχεῖς Ἕλληνες τὸ ἀσκέρι του, δηώνει καὶ ρημάζει τὸν τόπο. Ἡ Ἐπανάσταση τρεμοσβήνει. «Δεκαπέντε χιλιάδες τακτικοί το πολέμου, τέσσαρες χιλιάδες καβαλαραῖοι (Αἰγύπτιοι) καὶ ἄλλοι τόσοι πεζοὶ ἄτακτοι Τοῦρκοι Πελοποννήσιοι τοὺς ὁποίους ηὖρε ὁ Μπραΐμης εἰς τὰ φρούρια, καὶ οἱ Κρητικοὶ Τοῦρκοι, οἵτινες ἦρθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν Πελοπόννησον, ὅλοι αὐτοὶ ἐσκέπασαν τὰ βουνὰ καὶ τὶς ράχες, καὶ τὰ ρεύματα ὅλα ἐσκεπάσθησαν ἀπὸ τὴν Βυτίνα ἕως τὰ Μαγούλιαναν. Τίποτε ἄλλο δὲν ἀκούετο παρὰ φωναὶ ἀνθρώπων, χλιμιντρίσματα ἀλόγων, τουφεκίσματα ἀδιάκοπα, γογγυσμοὶ ἑνωμένοι μὲ τοὺς κρότους τῶν τυμπάνων τοῦ τακτικοῦ. Ἀπὸ τὸν φόβον μας ἐφαίνετο ὅτι ὁ τόπος ὅλος ἐσείετο καὶ ἐπήγαινε νὰ γκρεμισθεῖ εἰς τὸ βάραθρον». (Φωτάκου, «Ἀπομνημονεύματα», σελ. 535 – 536).
Κυβέρνηση δὲν ὑπῆρχε, οἱ ἐμφύλιες διαμάχες διέλυσαν «τὴν μεγάλη ὁμόνοια ποὺ ὑπῆρχε εἰς τὸν πρώτον χρόνον τῆς Ἐπαναστάσεως» (Κολοκοτρώνης), ποὺ θὰ γράψει στὴν «Διήγηση» ὅτι «εἰς ἐκείνη τὴν περίσταση εἴμεθα ἀπελπισμένοι». Τὰ χρήματα τῶν ληστρικῶν δανείων εἶχαν σπαταληθεῖ. Παρένθεση. Τὰ λεγόμενα εὐφημιστικῶς «δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας» εἶναι ἀπὸ...

15 Ιαν 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Νὰ ἀρνηθοῦμε τὴ μετατροπὴ τοῦ σχολείου σὲ διαφθορεῖο

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,  ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη.

Φωτογραφικὸ ὁδοιπορικὸ στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπὸ τὴν Guardian!

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ....

Τὰ Μοναστήρια θεματοφύλακες τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας

Θεώνης Μαρίνου Μπούρα,
θεολόγου-ἐκπαιδευτικοῦ, Master στὴν Πατερικὴ θεολογία
«Χάρη στοὺς μοναχοὺς καὶ τὸ ἀντιγραφικό τους ἔργο ὑπάρχουν οἱ φιλόλογοι. Οἱ φιλόλογοι δὲν θὰ εἶχαν ἀντικείμενο, ἐὰν οἱ μοναχοὶ μὲ τὸ ἀκούραστο ἔργο τους δὲν εἶχαν φροντίσει νὰ διασώσουν ὣς σήμερα τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων». Αὐτὰ περίπου εἶναι τὰ λόγια τοῦ καθηγητῆ μου καὶ ὁμότιμου πιὰ καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κυρίου Σπυρίδωνα Κοντογιάννη. Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἀρχικὰ (ὅταν ἀγνοοῦσα τὴν ἱστορική ἀλήθεια) θεώρησα τὶς διαπιστώσεις τοῦ καθηγητῆ ὑπερβολικὲς καὶ ἕνα εἶδος «ἀλληλουίσματος» ἡμῶν τῶν θεολόγων πρὸς τὰ μοναστήρια. Ἂς  παραθέσουμε τὰ ἱστορικὰ δεδομένα ποὺ συναντήσαμε ἐρευνώντας τὸ θέμα, καὶ ἐσὺ ἀναγνώστη θὰ ἀποφανθεῖς.
20.000 χειρόγραφα φυλάσσουν οἱ βιβλιοθῆκες τῶν μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ μονὴ Μεγίστης Λαύρας διαθέτει 2.242 χειρόγραφα κατέχοντας τὴν 3η θέση σὲ χειρόγραφα παγκοσμίως, ἐνῷ ἡ 1η   θέση ἀνήκει ἐπίσης σὲ μοναστήρι, τὴ μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ Σινὰ ποὺ διαθέτει 4.500 χειρόγραφα ἀπὸ....

Οἱ Δολοφόνοι τοῦ Σολωμοῦ καὶ τοῦ Τάσου Ἰσαάκ, συνομιλοῦσαν μὲ τοὺς ξεπουλημένους πολιτικούς μας γιὰ «Λύση» στὸ Κυπριακό!

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Οἱ Δολοφόνοι τοῦ Σολωμοῦ  Σολωμοῦ καὶ τοῦ Τάσου Ἰσαάκ, οἱ συνομιλητές τους γιὰ τὴ «Λύση»!
Ἡ ἀναφορὰ τῆς «Πορείας Μνήμης Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ», τῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὴν ἀπόδοση δικαιοσύνης γιὰ τὶς δολοφονίες ἀπὸ τὸ κατοχικὸ καθεστὼς τῶν συμπατριωτῶν μας τὸ 1996, εἶναι ἀποκαλυπτικὴ καὶ δὲν ἔχει διαψευσθεῖ. 
Ὁ συνομιλητὴς τῶν προπαγανδιστῶν τῆς «Λύσης», δηλαδὴ τῆς νομιμοποίησης καὶ κατοχῆς τῆς φασιστικῆς Τουρκίας ἐπὶ τῆς Κύπρου, εἶναι ὁ Χαλὶλ Σατραζάμ, συνταγματάρχης ἐν ἀποστρατεία καὶ σύμβουλος τοῦ ἐκπροσώπου τῶν κατακτητῶν Ἀκιτζῆ, γιὰ θέματα ἀσφαλείας. Ὁ Σατραζάμ, σύμφωνα μὲ τὴν κατάθεση τοῦ ψευτουπουργοῦ καὶ αὐτουργοῦ γιὰ τὴ...

Πολλοί λεπροί μπορεῖ νά γίνουν καλά, ἀλλά τό θαῦμα δέν ἀρκεῖ, ἄν δέν ὑπάρχει βαθιά θεραπευτική τῆς προαιρέσεως καί αὐτῆς τῆς εὐχαριστιακῆς θεραπείας

«Φωτισμός: Ἡ εὐχαριστιακὴ θεραπευτικὴ»
Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Ὁ ἀκροατής τῆς πολύ γνωστῆς περικοπῆς πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο, ἄν δέν προσεγγίσει λίγο βαθύτερα τήν ἑρμηνευτική καί τίς βαθιές τομές τοῦ κειμένου αὐτοῦ, πιθανότατα νά σκεφτεῖ ἀνάποδα καί νά νομίζει πού ὁ Χριστός ἀπαιτοῦσε ἕνα εὐχαριστῶ γιά νά ἱκανοποιήσει κάποιο, φυσικά ἀνύπαρκτο, ἐγωιστικό στοιχεῖο Του. Καί ὅμως τό κείμενο, ὅπως συμβαίνει σέ ὅλα τά κείμενα τῆς Γραφῆς, ὅσον ἀφορᾶ τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἔχει τή δική του μοναδική πρόταση γιά τή θεραπευτική τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό τό πολύ σπουδαῖο στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς μας μές στήν Ἐκκλησία. Καί περιγράφει αὐτόν τόν δρόμο τῆς θεραπευτικῆς σ᾿ αὐτήν την περίπτωση, μ᾿ ἁδρούς καί συγκεκριμένους τρόπους.
Κοιτάξτε, πάντοτε ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη ἀπό πόνους, ἀπό δυσκολίες καί πολλές φορές ἀναγκαζόμαστε νά στραφοῦμε πρός τά ἔξω γιά νά βροῦμε βοήθεια. Ἄν εἴμαστε κλεισμένοι στόν ἑαυτό μας, αὐτό εἶναι μιά κατάσταση δαιμονιώδης καί κολασμένη. Ἀλλά τουλάχιστον...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: Ἀπὸ τὸ Συναξάριο τῆς Κυριακῆς

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγας αντωνιος
Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως 
Τὸ κήρυγμα τῆς Κυριακῆς
1. Στό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀκούσαμε γιά τό θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν θεραπεία στούς δέκα λεπρούς ἄνδρες. Ἀλλά λέπρα εἶναι καί ἡ ἁμαρτία, ἀπό τήν ὁποία ὅλοι, ἄλλος λίγο καί ἄλλος πολύ, βασανιζόμαστε. Γι᾽ αὐτό ἄς κράξουμε καί ἐμεῖς στόν Χριστό, ὅπως οἱ λεπροί: «Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς». Καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός θά μᾶς πεῖ, ὅπως εἶπε καί στούς δέκα λεπρούς, νά πᾶμε στούς ἱερεῖς καί νά δείξουμε τόν ἑαυτό μας σ᾽ αὐτούς. Νά πᾶμε στούς ἐξομολόγους ἱερεῖς, γιά νά δείξουμε μέ μετάνοια τίς πληγές τῆς λέπρας μας, τά ἁμαρτήματά μας δηλαδή, καί θά καθαριστοῦμε ἀπ᾽ αὐτά μέ τήν συγχωρητική τους εὐχή. Καί μετά, σάν τόν εὐγνώμονα λεπρό, πού εἶπε σήμερα τό Εὐαγγέλιο, ἄς εὐχαριστοῦμε γιά πάντα τόν Χριστό μας γιά τήν ψυχική ὑγεία πού μᾶς χάρισε μέ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
2. Ἀλλά στά ὀλίγα λεπτά τοῦ κηρύγματος πού ἔχουμε, θέλω, ἀγαπητοί μου, νά σᾶς πῶ ὀλίγα καί ἀπό τό Συναξάριο τῶν ἁγίων τῆς ἑβδομάδας πού μᾶς ἔρχεται. Παρακαλῶ ἀκοῦστε τα: Τήν Τρίτη, 17 τοῦ μηνός, θά γιορτάσουμε τόν ἅγιο ἀββᾶ Ἀντώνιο. Τόν εἶπαν «μέγα» Ἀντώνιο. Καί πραγματικά εἶναι πολύ μεγάλος ἅγιος. Τό πόσο μεγάλος εἶναι φαίνεται ἀπό αὐτό πού θά σᾶς πῶ: Γράφει τό Γεροντικό γιά ἕναν διακριτικό Γέροντα, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τόν Θεό νά δεῖ τούς...

14 Ιαν 2017

Δόγμα καὶ Ἠθική. H ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως. Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως κατὰ τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

Εἰσήγηση στὴν Α΄ συνάντηση (23.11.2016) τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ε΄ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους  (2016-2017)    
Εἰσηγητής: Πρεσβύτερος Νεκτάριος Χατζημιχαὴλ
Ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη» (τόμος Α/, 2η ἔκδοση: σελ. 102-269)
Πανιερώτατε,
Σᾶς εὐχαριστῶ πού μοῦ ἐμπιστευτήκατε τὴν παρουσίαση τῶν θεμάτων ‘‘Δόγμα καὶ Ἠθική. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως. Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως’’. Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως, γιατί μοῦ δώσατε τὸ ἔναυσμα νὰ μελετήσω τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου Βλάχου, Ἐμπειρικὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς Προφορικὲς παραδόσεις τοῦ Π. Ἰωάννου Ρωμανίδη καὶ νὰ ἔλθω σὲ μία πρώτη ἐπαφὴ καὶ γνωριμία μὲ τὴν Θεολογία τοῦ...

Γέροντας Ζαχαρίας: Ἡ παρουσία τῶν ἐσχάτων στὴ Θεία Λειτουργία

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου μιλάει γιὰ τὸ μυστήριο τῶν ἐσχάτων στὴ Θεία Λειτουργία ὡς παρουσία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας. Στὸ λόγο του ὁ πατήρ Ζαχαρίας τονίζει τὴν ἐνέργεια τοῦ μυστηρίου τῆς ἐσχάτης ἡμέρας πρὶν τὴν ἔλευση τῶν Ἐσχάτων, ὅπως...

Ἔνατη Πανελλήνια σύναξη νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης

Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2017 ἡ Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη θὰ πραγματοποιήσει τὴν 9η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης μὲ θέμα “Ὁ ἅγιος Πορφύριος καὶ οἱ νέοι”!  Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ ἀκολουθήσουν οἱ ἀκόλουθες εἰσηγήσεις:
- Δρ. Βασίλειος Γαϊτάνης (Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν): Οἱ θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
- Κωνσταντῖνος Γανωτὴς (πτυχιοῦχος Φιλοσοφικῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, συγγραφέας καὶ συνεργάτης ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας): Ὁ Ὅσιος Πορφύριος, ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ ἀνατροφή τῶν παδιῶν
- Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Φωτόπουλος (Θεολόγος, Νομικός, Μr Κανονικοῦ Δικαίου, τέως δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ): Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῶν νεῶν κατὰ τὸν Ὅσιο Πορφύριο
Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης θὰ δοθεῖ δωρεὰν τὸ νέο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης γιὰ τὸν Ὅσιο Πορφύριο.
ΕΡΩ

Σημαντικὴ Ἡμερίδα στὴ Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: «Ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τὸ Παράρτημα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων Θεσσαλονίκης, καὶ τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. συνδιοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ὑπο την αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τὸ Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 17.00 - 20.00 στὴν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Βογατσικού 7) μὲ θέμα: «Ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»
***
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2016
Ὥρα 17.00
Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Κωνσταντῖνος Χρήστου, Καθηγητής, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς...

Ἡ διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴ βα(ρ)υαρικὴ ἀντιβασιλεία (1832-1835)

Τοῦ Δημητρίου Γ. Μεταλληνοῦ,
Δρ. Ἱστορίας, πτ. Θεολογίας καὶ Γερμανικῆς Φιλολογίας
Ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ταξίδι, μία περιήγηση, στὸν χρόνο, ὅπου ὁ μελετητής της μεταφέρεται νοερὰ σὲ κάποια συγκεκριμένη κοινωνικὴ πραγματικότητα καὶ μάλιστα σ’ ἔνα συγκεκριμένο χρονικὸ πλαίσιο. Ὅσες φορὲς λησμονεῖται ἀπὸ τὸν μελετητὴ τῆς ἱστορίας ἡ ἀναγκαία αὐτὴ ἐπιστημονικὴ ἀρχή, ὁδηγεῖται ὀ ἐρευνητὴς σὲ ἐσφαλμένα, δηλαδὴ ἀνιστόρητα, συμπεράσματα.
Γιὰ νὰ προσεγγίσουμε λοιπὸν τὴν περίοδο τῆς διακυβέρνησης τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς Βαυαρούς, θὰ πρέπει νὰ μεταφερθοῦμε ἀρχικὰ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1831 καὶ μάλιστα ἀμέσως μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Κυβερνήτη της Ἰωάννη Καποδίστρια (27.9//9.10.1831). Ἡ ἐπανάσταση...

13 Ιαν 2017

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Θαύματα»

Ἡ θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ δημιουργία τῆς κτίσεως καὶ τῶν ἀγγέλων κατὰ τὶς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη

Εἰσήγηση στὴν Β΄ συνάντηση (19.12.2016) τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ε΄ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους (2016-2017). Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακεὶμ
Παρουσίαση τῶν ὁμωνύμων κεφαλαίων ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη» (τόμος Β´, 2η ἔκδοση, σελ. 47-145) 
Πανιερώτατε,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Συνεχίζουμε σήμερα, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐντρύφηση καὶ ἀναδίφηση στὸ σπουδαῖο δίτομο ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη», ποὺ θὰ ἀπασχολήσει στὸ σύνολό τους τὶς Συναντήσεις τοῦ Σεμιναρίου μας κατὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος.
Τὸ θέμα, μᾶλλον τὰ θέματα τῆς σημερινῆς μας Συνάντησης, εἶναι βασικὰ δύο: «Ἡ θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος» καί, «Ἡ δημιουργία τῆς κτίσεως καὶ τῶν ἀγγέλων», σύμφωνα...

Σὰν σήμερα ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου!

Ἀς σταματήσουμε τὸν Νέρωνα τῆς Κύπρου!

Ὁ νῦν Προεδρος Νίκος Ἀναστασιάδης, ἀφοῦ πρῶτα πολέμησε μὲ μένος τον Έλληνα Ἐθνάρχη τοῦ ΟΧΙ Τάσσο Παπαδόπουλο (2004), ἐκμεταλλευόμενος καὶ τὴν ρηχὴ μνήμη τοῦ λαοῦ καὶ τὴν Οἰκονομικὴ Κρίση του, κατάφερε νὰ ἑλιχθεῖ καὶ νὰ γίνει "Αὐτοκράτωρ" τῆς Κύπρου μας, τάζοντας σκληρὲς καὶ ἀνυποχώρητες διαπραγματεύσεις, ὄπου δηθεν δὲν θὰ ἀποδεχόταν "προόδους", "χρονοδιαγράμματα" καὶ "νομιμοποιήσεις" ἄνευ ρητοῦ θετικοῦ χάρτη στὸ ἐδαφικό, οὔτε πολυμερῆ Διεθνῆ Συνδιάσκεψη ἐὰν δὲν εἶχαν κλείσει ὅλα τα βασικὰ ζητήματα, ὥστε νὰ συζητηθεῖ ἐκεῖ μόνο το θέμα "ἐγγυήσεων καὶ ἀσφάλειας", δηλαδὴ τῆς ἀποχώρησης τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων καὶ τῆς κατάργησης τοῦ ρόλου τῶν Ἐγγυητριὼν Δυνάμεων, ποὺ ὁδήγησε στὴν παράνομη καὶ ἐγκληματικὴ εἰσβολὴ Τουρκικοῦ Στρατοῦ στὴν ἑλληνικὴ μεγαλόνησο (Στρατιωτικὴ Ἐπιχείρηση "Ἀττίλας" 1974).
Καὶ τώρα πιά, σὰν ἄλλος "Νέρωνας" ἑτοιμάζεται νὰ....

Ἡ μητέρα τοῦ ἐμπειρικοῦ δογματολόγου πατρὸς Ἰωάννη Ρωμανίδη

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος συνομιλεῖ μὲ τὸν κ. Κλεῖτο Ἰωαννίδη μὲ θέμα τὴν «Κάθαρση, τὸν Φωτισμὸ καὶ τὴν Ἁγιότητα» στὴν Ὀρθόδοξη πίστη, στὴν ἑβδομαδιαία ζωντανὴ ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ «Ἐλεύθερο βῆμα» (5/10/2016) τοῦ Α΄ Ραδιοφωνικοῦ Προγράμματος τοῦ ΡΙΚ.
Στὸ παρὸν ἀπόσπασμα ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κάνει ἀναφορὰ στὸν ἐμπειρικὸ θεολόγο τῆς σύγχρονης ἐποχῆς μακαριστὸ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν κατὰ σάρκα μητέρα του. Ἡ μητέρα τοῦ πατρὸς Ἰωάννη Ρωμανίδη ἦταν μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα Εὐλαμπία, στὸ μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο καθοδηγοῦσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Γίνεται λόγος γιὰ κάποια θαυμαστὴ ἐπικοινωνία τοῦ Γερόντισσας μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγίορειτη.
Καὶ στὴν περίπτωση τοῦ σύγχρονου αὐτοῦ θεολόγου πατρὸς Ἰωάννη Ρωμανίδη φαίνεται ξεκάθαρα ὁ καθοριστικὸς ρόλος τῶν γονέων καὶ κυρίως τῆς μητέρας ὅπως ἀναφερόταν συχνὰ ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης στὴν....

12 Ιαν 2017

Κυπριακό: «Εὐνουχισμένοι διανοούμενοι, μικροὶ ἀνίκανοι καὶ τυφλοὶ κυβερνῆτες.....»

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Οἱ συζητήσεις γιὰ τὴ «Λύση» στὸ Κυπριακὸ φανερώνουν (γιὰ ἀκόμη μία φορὰ) τὴν ἀνεπάρκεια, τὴν ἀνικανότητα, τὸ χαμηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο, τὴν ἀπουσία γνώσης τοῦ ἱστορικοῦ ρόλου τοῦ λεγόμενου πολιτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τὸν εὐνουχισμὸ τῶν ἀποκαλούμενων διανοούμενων, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὴν Κύπρο. Τόσο βεβαίως γιὰ τὸ ζήτημα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς καὶ εἰσβολῆς τῆς φασιστικῆς - χουντικῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐθνική, οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ δημογραφικὴ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Οἱ προτάσεις καὶ οἱ σκέψεις, οἱ θέσεις καὶ οἱ ἀπόψεις τῆς πολιτικῆς τάξης, ἀποτελοῦν μνημεῖα ἀνακολουθίας σὲ σχέση μὲ τὸν ἱστορικὸ ρόλο καὶ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μία τάξη...

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Δ΄ «Οἰκογενειακὴ Ζωὴ», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
– Γέροντα, ποιὸ πόνο λέτε ἀνυπόφορο;
– Τὸν πόνο πού κάνει νὰ τρέχουν δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια! Αὐτὰ τὰ δάκρυα δὲν εἶναι οὔτε μετανοίας οὔτε ἀγαλλιάσεως· ποῦ ὑπάγονται; Τί λέτε;
– Μαρτύριο δὲν εἶναι, Γέροντα;
– Ἔμ, μαρτύριο εἶναι!
–Γέροντα, ὅταν ἔχω δυνατὸ πόνο, δυσκολεύομαι νὰ πῶ «δόξα Σοι ὁ Θεός».
– Γιατί δυσκολεύεσαι; Νὰ σκέφτεσαι τί τράβηξε ὁ Χριστός. Ξύλο, ὀνειδισμούς, φραγγέλωμα, σταύρωση! Καὶ ὅλα τὰ ὑπέμεινε, «ἀναμάρτητος ὧν» , γιὰ τὴν σωτηρία μας. Καὶ ἐσύ, ὅταν πονᾶς, νὰ λές: «Γιὰ τὴν ἀγάπη Σου, Χριστέ μου, θὰ ὑπομείνω».
– Γέροντα, τί χρειάζεται γιὰ νὰ ξεπεράσεις τὸν πόνο;
– Παλληκαριά, βία χρειάζεται. 
– Καὶ τὸν ἀνυπόφορο πόνο πῶς τὸν ἀντιμετωπίζει κανείς;
– Ἂν εἶναι κοσμικός, μὲ τὸ τραγούδι, ἂν εἶναι πνευματικὸς ἄνθρωπος, μὲ τὴν ψαλμωδία...

Ἐπιτροπὴ Ἁγίου Ὅρους: «Δέν πρέπει μόνον νά ἐννοῆται, ἀλλά καί ρητῶς νά ἀντιδιαστέλλεται ἡ ἑτεροδοξία ἀπό τήν ἀποστολικήν ἀλήθειαν, πίστιν καί παράδοσιν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων»

Ἡ εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Ὅρους 
ἐπὶ τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 13/26-11-16
Τῇ σεβαστῇ Ἱερᾷ Κοινότητι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Τήν Ὑμετέραν Πανοσιολογιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ προσαγορεύομεν
Ἡ ὑπό στοιχεῖα ΣΓ΄/23.9.2016 Ε.Δ.Ι.Σ. ἔκρινεν ὅτι «δέον ὅπως τά ἐπίσημα τελικά κείμενα τῆς συνόδου μελετηθοῦν ἐν νηφαλιότητι καί ἀποτιμηθοῦν τά θετικά των στοιχεῖα, ἐπισημανθοῦν δ᾽ ἐν ταὐτῷ καί τυχόν ἐνυπάρχουσαι ἐν αὐτοῖς ἀσάφειαι αἱ ὁποῖαι χρήζουν διευκρινίσεων» ἀνετέθη ἡμῖν ἡ μελέτη καί ἀποτίμησις τῶν τελικῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου (16-27 Ἰουνίου ἐ.ἔ.) διά συντάξεως εἰσηγήσεως ἐπ᾽ αὐτῶν.
Συναισθανόμενοι τήν ἀσθένειαν ἡμῶν, τήν δυσχέρειαν τοῦ ἀνατεθέντος ἡμῖν ἔργου, ἀλλά καί τό βάρος τῆς εὐθύνης ἡμῶν ἔναντι τῆς ὑπερχιλιοχρόνου, ἀλλά καί προσφάτου...

Πειραιῶς Σεραφείμ: «Κατά τήν Ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Μονοφυσιτισμός δέν εἶναι «Ἐκκλησία», ἀλλά αἵρεσις, ἀναίρεσις καί πλήρης διαστροφή τῆς ἀληθείας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ στόν Κόπτη Πατριάρχη Θεόδωρο τόν Β΄ μέ ἀφορμή τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψι Του στήν Ἑλλάδα, πού μετεφράσθη εἰς τήν κοπτικήν καί ἀραβικήν γλῶσσαν. 
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 9ῃ Ἰανουαρίου 2017 
Τῶ ἐκλαμπροτάτω κ. Θεοδώρῳ Β΄, (Tawadros II) ἀρχηγῷ τῆς Κοπτικῆς Κοινότητος εἰς Κάϊρον Αἰγύπτου. 
Ἐκλαμπρότατε, μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης, 
Σᾶς ἀποστέλλουμε τήν παρούσα Ἐπισκοπική ἐπιστολή μας, ὁ σκοπός τῆς ὁποῖας δέν προέρχεται ἀπό κανένα ἄλλο ἰδιοτελές κίνητρο, παρά μόνο ἀπό καθαρή, ἄδολη καί ἀνιδιοτελῆ χριστιανική ἀγάπη, ἀπό χριστιανικό καθῆκον, ἀπό ἐντολή ἐπιβεβλημένη ἀπό τον Σωτῆρα μας Χριστό, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»[1], καί τέλος...

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...