ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23 Μαρ 2017

"Ἄνομο" συνέδριο τοῦ Ποταμιοῦ ὑπὲρ τοῦ οὐδετερόθρησκου Κράτους!

Σχόλιο: Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος ποὺ λειτουργεῖ τὸ σύστημα γιὰ νὰ πλήξει τὶς ἀξίες καὶ τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Ἔθνους μας! Μὲ προσοχή, μελέτη, σχέδιο καὶ ὀργάνωση ἀποδομοῦν μὲ "ἐπιστημοσύνη" σὲ θεσμικὴ βάση (ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 καὶ τοῦ προοιμίου τοῦ Συντάγματος) ὅ,τι ἱερότερο κουβαλᾶ ὁ τόπος μας: τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνικὴ Παράδοσή του! Τὸ δυστυχέστερο πάντως εἶναι ἡ ἀνοχὴ ἢ ἀκόμα χειρότερο ἡ στήριξη πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση ποὺ παρέχουν Καθηγητὲς Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἀρχιερεῖς (στὸ συγκεκριμένο συνέδριο εἰσηγητὲς ἦταν καὶ οἱ Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς ΑΠΘ καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος)!

Μὲ πλούσιο προβληματισμὸ διεξήχθη ἡ συζήτηση ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου τοῦ Ποταμιοῦ μὲ θέμα τὴν ἀμοιβαία χειραφέτηση τοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης συζητήθηκαν διεξοδικὰ οἱ ἀναγκαῖες ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα, ὅπως ἐπίσης οἱ διοικητικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. 
Ὁ καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Νίκος Ἀλιβιζάτος στάθηκε στὰ βήματα προόδου ποὺ ἔχει κάνει ἡ Ἐκκλησία σὲ πολλὰ ζητήματα, ἀλλὰ ἀναφέρθηκε συγκεκριμένα σὲ....

Οἱ Νεομάρτυρες ἦταν τὸ μόνο ἀνάχωμα στόν ἀφελληνισμό τῶν Ρωμηῶν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Ἁγιασμένες μορφὲς τῶν Καυσοκαλυβίων»
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, τὸ μόνο ἀνάχωμα καὶ ἡ μόνη δύναμη ποὺ μποροῦσε νὰ ἀνακόψει τὸ συνεχῶς διογκούμενο κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ -ἀποτέλεσμα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς, βίας καὶ παντοδαποὺς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς- ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες. Αὐτοὶ ἀναζωογονοῦσαν τὴν κλονιζόμενη πίστη τῶν συγχρόνων τους χριστιανῶν, ἐπισφραγίζοντας καὶ ἀνακαινίζοντάς την. 
Τὰ Νεομαρτυρολογικὰ κείμενα, ὅπως αὐτὰ ποὺ συνέταξε ὁ Ἰωνάς, ὠφέλησαν πνευματικά τούς μοναχοὺς καὶ ταυτόχρονα συνέβαλαν στὴ διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συγγραφὴ καὶ ἡ ἀντιγραφὴ αὐτῶν, μαρτυροῦν τὴ μεγάλη συμβολὴ τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν στὴ διατήρηση ἀκμαίου...

Παναγία μου, βοήθησε καὶ τούτην τὴν φορὰ τοὺς Ἕλληνες διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα
στοὺς καιροὺς τοὺς ὕστατους
θέλει ἕνα Καιάδα
γκρεμοτσακίστε τους»
 (Ν. Γκάτσος)
      «Ἔτσι γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες. Περάσανε ἀπὸ τὴν πλάτη μας ἄγριες ἀνεμοζάλες κάθε λογῆς, ἀγριάνθρωποι σκληροί, φονιάδες μὲ σπαθιὰ μὲ κοντάρια καὶ μὲ ἅρματα κάθε λογῆς, Πέρσες, Ἀλαμάνοι, Φράγκοι, Ἀραπάδες, Τοῦρκοι κι ἄλλοι. Μᾶς σφάζανε, μᾶς κομματιάζανε, μᾶς κρεμάζανε, μᾶς σουβλίζανε, μὰ δὲν πεθάναμε, γιατί μᾶς ἀτσάλωνε ὁ ἀγώνας, δίναμε φωτιὰ στὴ φωτιά…». (Φ. Κόντογλου, «Μυστικὰ Ἄνθη», σελ. 12, ἔκδ. «Ἀστὴρ»)
        Πρέπει, ἐμεῖς οἱ Ρωμηοί, νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας, τὰ καίρια καὶ τὰ οὐσιώδη του βίου. Εἴμαστε «καταδικασμένοι» ὡς ἔθνος ἱστορικὸ νὰ στραφοῦμε πίσω «ὅλα τὰ ἔθνη, γιὰ νὰ προοδεύσουν, πρέπει νὰ βαδίσουν ἐμπρός, πλὴν τοῦ ἑλληνικοῦ ποὺ πρέπει νὰ στραφεῖ πίσω», γράφει ὁ σοφὸς ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου. Νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ πάλι «τὸ ἄριστον ἐκεῖνο, Ἑλληνικὸς/ ἰδιότητα δὲν ἒχ’ ἡ ἀνθρωπότης τιμιωτέραν» (Καβάφης).
        «Νὰ σωθεῖ τὸ κράτος», ψελλίζουν τὰ....

22 Μαρ 2017

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ '21 καὶ οἱ Συντελεστές του»

Του πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ,
 «Ἑλληνισμὸς Μαχόμενος», Ἐκδόσεις Τῆνος
Ἀμφισβητήσεις καὶ ἐπακριβώσεις
Ἕνα ἀπὸ τὰ φοβερότερα ἀνοσιουργήματα στὸ χῶρο τῆς Ἱστορίας -αὐτόχρημα ἀναιρετικό τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης- εἶναι ἠ ιδεολογική ἑρμηνεία καὶ χρήση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων. Τότε ὁ Ἱστορικὸς δὲν κάνει ἐπιστήμη (ἀπροκατάληπτη δηλαδὴ καὶ ἐλεύθερη ἔρευνα), ἀλλὰ πολιτική. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, πρωταρχικῆς γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ σημασίας, ποὺ δεινοπαθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν ἰδεολογικοποιημένη ἱστορία, εἶναι τὸ 1821, ἡ Μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους/Ἔθνους καὶ ὁ ἀληθινὸς χαρακτήρας της. Τὸ '21 σηματοδοτεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ γι' αὐτὸ ὅλες oι ἰδεολογίες ζητοῦν νὰ τὸ παρουσιάσουν ὡς δικό τους, νὰ σφετερισθοῦν τὴ δόξα του. 
Μία ὁμάδα ἐρευνητῶν προσεγγίζουν τὸ '21 μὲ ἕνα πνεῦμα ἀμφισβητήσεως καὶ διάθεση ἀπορριπτικὴ γιὰ κοινωνικὲς ὁμάδες, ποὺ καταλέγονται στοὺς συντελεστές του. Γι' αὐτοὺς τὸ '21 εἶναι "σημεῖον ἀντιλεγόμενον (Λουκ. 2,34) καὶ ζητοῦν τήν ἀπομύθευσή του, στὰ πλαίσια τοῦ γνωστοῦ αἰτήματος "νὰ ξαναγραφεῖ ἡ ἱστορία". Διατυπώθηκαν μάλιστα θέσεις, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται αὐτούσιες ἀπὸ τοὺς συνεχιστές τους, ἰδιαίτερα στὸ χῶρο τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀνεύθυνης (ὑπάρχει καὶ τέτοια) δημοσιογραφίας.
Κυρίως πολεμεῖται ἡ θέση τοῦ "ἀνωτέρου" (λεγομένου) Κλήρου(1) στὸν Ἀγώνα καὶ ἀμφισβητεῖται γενικότερα ὁ ρόλος τοῦ Ράσου σ' αὐτόν. Ἐπισημαίνονται προδοσίες, χαρακτηρίζονται...

"Οἱ Νεομάρτυρες δώσαν στοὺς Ἥρωες τοῦ '21 τὸ μήνυμα ὅτι ὑπάρχει Ἐλπίδα καὶ Ἀνάσταση καὶ ἑδραίωσαν τὸ ἀδούλωτο φρόνημα"

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου τὴν Τρίτη 21 Μαρτίου! 

"Ἡ ἀποδόμηση τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς οἰκογένειας, ὡς ὅρος χειραγώγησης, μέσω τῆς ὑπονόμευσης κάθε δυνατότητας συγκρότησης τοῦ ἀνθρώπου ὡς ὑποκειμένου"

Συνέντευξη ποὺ παραχώρησε ὀ Δημήτρης Πατέλης, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης στην Σοφία Τσέκου, τὴν Κυριακὴ 19-03-2017 τὸ ἀπόγευμα, προσκεκλημένος τν Θεολόγων καθηγητν τς Κορίνθου.
Το θέμα ἔχει σαφεῖς ἐπιστημονικὲς-φιλοσοφικές, ἰδεολογικοπολιτικὲς καὶ πρακτικὲς πτυχές, ποὺ δὲν διευθετοῦνται ποικίλους εὔκολους χαρακτηρισμοὺς καὶ “ταμπέλες”. Ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση, ἔχει καὶ ἐδῶ παραχωρήσει τὴ θέση της σὲ εὔκολες “θέσεις” καὶ “τοποθετήσεις”, χωρὶς ἐρευνητικὸ-μεθοδολογικὸ ἕρμα...
Διακρατικοὶ θεσμοί, ἑσμὸς ΜΚΟ κλπ. διαγκωνίζονται μὲ ἐθελοντές, μοντέρνα ἕως μεταμοντέρνα κόμματα, φορεῖς κλπ γιὰ τὴν ἐναρμόνιση μὲ ὁρισμένα ἐπιβεβλημένα πρότυπα καὶ προδιαγραφές.
Αὐτοὶ ποὺ ἐξαπολύουν πολέμους καὶ διαπράττουν γενοκτονίες, ἐπιβάλλουν καὶ τὰ LGBTQ πρότυπα - ταυτότητες, ὡς ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ στοιχεῖα “ριζοσπαστικότητας” καὶ ἐλευθερίας...
Κατακεραυνώνουν ἐκ τοῦ προχείρου ὡς “σεξιστὲς καὶ ὁμοφοβικούς” ὅλους/-eς τοὺς/-τὶς ἀντιφρονοῦντες ἔναντι αὐτοῦ τοῦ....

«Οἱ "σωτῆρες" μας δὲν ξέρουν τὴν ἀληθινὴ καταγωγή μας. Δὲν ξέρουν ὅτι εἴμαστε ἀπὸ κείνη τὴ γενιὰ τῶν Ἀθανάτων»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζά "Ἐν μέσω κρίσης"
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴ ζωὴ ἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν, περικυκλωμένοι ἀπὸ "σωτῆρες" ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴ νὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης, ὥστε ἀπὸ τὴν κατηγορία τῶν ὄντων νὰ περάσουμε σὲ κείνη τῶν μὴ ὄντων. Τῶν ἀπαθῶν καὶ ἀνέραστων καὶ ἄβουλων πλασμάτων, ποὺ πρῶτα τὰ τρομοκρατεῖς καὶ μετὰ τὰ μεταχειρίζεσαι καὶ τὰ διαχειρίζεσαι ὅπως θέλεις. Ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ἀκουστοῦν ἔκτακτα δελτία εἰδήσεων, χωρὶς νὰ φανοῦν ἐχθροί, χωρὶς ὑποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ὅτι εἴμαστε ὑπὸ κατοχή. Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς τὸν ἀργὸ θάνατο.
Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς μία σωρεία ἐντολῶν, ἀπειλῶν, συμβιβασμῶν, περικοπῶν πάσης φύσεως, ἱκανῶν νὰ πλήξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν Καρδιά μας. Ἔτσι ἔγινε: ἕνα πρωὶ μὲ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία μᾶς φορέσανε τὸ ἑωσφορικὸ σχέδιο: ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ὑγιῶν νὰ περάσουμε στὴν ἄλλη, τῶν κλινικὰ νεκρῶν. Ἔτσι τοὺς βόλευε: κλινικὰ νεκροὶ οἱ πολίτες, κλινικὰ νεκρὴ ἡ χώρα. Καὶ ἡ ζωή μας στὰ σκοτεινὰ σκοτεινιασμένη, στὰ εὐτελῆ ἐξευτελισμένη! Κι ἐμεῖς φοβισμένοι καὶ μουγγοί...
Νὰ τρῶμε χῶμα καὶ νὰ δοξάζουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἑξασφαλίζουν τὸ ἔδεσμα, χῶμα χωρὶς οὐρανό, χῶμα ἕως θανάτου. Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος: ἡ ζωή μας κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα! Ἐκεῖ τὴν ὁδηγοῦν καὶ περιμένουν χαιρέκακα τὴν ἕκ τοῦ φόβου γενικὴ....

Ἀθανάσιος Ρακοβαλής: "Ὁ Ὅσιος Παίσιος, ὅπως τὸν ἔζησα"

Καθήλωσε μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ λόγου του στὴν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Σχολῆς Γονέων - Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κατερίνης τὴν Δευτέρα 6-3-2017 ὁ ὁμιλητής κ. Ἀθανάσιος Ρακοβαλής, φυσικὸς καὶ Ἁγιογράφος μὲ τὴν διάλεξη ποὺ ἔδωσε μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Παίσιος ὅπως τὸν ἔζησα». Ὁ κ. Ρακοβαλὴς ξεκίνησε τὴν ὁμιλία τοῦ δίνοντας συγχαρητήρια στὴν Σχολὴ Γονέων γιὰ τὴν προσφορά της καὶ εὐχαρίστησε τὸν κόσμο γιὰ τὴν συμμετοχή του, προτρέποντας τὸν ταυτόχρονα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὁμιλίας του, γιατί, ὅπως τόνισε, αἰσθανόταν δέος καὶ φόβο νὰ ἀναφερθεῖ σὲ ἕναν Ἅγιο παγκόσμιας φήμης καὶ ὁ ὁποῖος θεωροῦνταν Ἅγιος ἐνῶ ἦταν ἀκόμη ἐν ζωή. Ἀνέφερε ὅτι πλῆθος κόσμου τὸν ἐπισκέπτονταν συνεχῶς καὶ ὅτι ἔφευγαν ἀναπαυμένοι λόγω τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐνεργοῦσε. Τόνισε ὅτι ἦταν πηγὴ ὄχι μόνο πνευματικῆς ἀλλὰ καὶ ἀληθινῆς εὐωδίας.

Τὰ τρία Δεκάρια τῆς Παναγίας μας

Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, θεολόγος
Μέσα στὸ ὑπέρλαμπρο διπλὸ πανηγύρι τοῦ Μαρτιοῦ, τῆς σωματικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὸν βάρβαρο καὶ δυσβάσταχτο τουρκικὸ ζυγό, καὶ τῆς πνευματικῆς ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου, ξέχωρα πάντοτε θὰ δεσπόζει ἡ ἁγιασμένη μορφὴ τῆς Ὑπεραγίας μας Θεοτόκου.
Στὴ γιορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τῆς ἀφιερώνουμε ταπεινὰ τὰ τρία ἄριστα Δεκάρια ποὺ ἄλλαξαν τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, καὶ τῆς προσωπικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι ἐπίκαιρη ἡ εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ  νὰ στοχαστοῦμε στὰ μεγάλα γεγονότα, νὰ πάρουμε κι ἐμεῖς ἅγιες ἀποφάσεις…
Τὸ πρῶτο Δεκάρι, δηλαδὴ τὶς 10 λέξεις, τὶς μεταφέρει ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ στὴν...

Γέροντας Ἐφραὶμ Βατοπαιδινός: «Θέλουμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἔχουν δυνατὴ προσευχὴ»

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, μιλάει στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης στό Γαλάτσι σὲ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου.

Τὸ 52% τῶν Ἑλλήνων θὰ προτιμοῦσαν νὰ πληρώνουν μὲ μετρητὰ!

Ἀγορὲς μὲ κάρτες πραγματοποιοῦν ἑπτὰ στοὺς 10 Ἕλληνες...
Γιὰ τὰ καλὰ ἔχει μπεῖ στὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων –ἔστω καὶ μὲ σχετικὰ βίαιο τρόπο καὶ δὴ μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐλέγχων στὴν κίνηση κεφαλαίων– τὸ «πλαστικὸ χρῆμα», καθὼς πάνω ἀπὸ δύο στοὺς τρεῖς δηλώνουν ὅτι κάνουν τὶς συναλλαγές τους μὲ πιστωτική, χρεωστικὴ ἢ προπληρωμένη κάρτα. Αὐτό, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι τὴν ἴδια ὥρα δὲν ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ χρήση τοῦ «πλαστικοῦ χρήματος», καθὼς ἂν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἡ πλειονότητα θὰ προτιμοῦσε νὰ πληρώνει μὲ μετρητά, κυρίως διότι ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Τὴν ἴδια ὥρα, πάντως, διαπιστώνεται ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ νὰ γίνουν ἀκόμη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐγκατάσταση μηχανημάτων ὑποδοχῆς καρτῶν, τὰ γνωστά μας POS, καθὼς στὸ 20% τῶν περιπτώσεων ποὺ...

21 Μαρ 2017

Τὴν νομοθέτηση τοῦ δικαιώματος στὴν εὐθανασία ζητᾶ βουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ!

Σχόλιο: Ποτάμι ἢ χείμαρρος καταστροφῆς;
Τὴν προώθηση νομοθετικῶν ρυθμίσεων ποὺ θὰ νομιμοποιοῦν στὴ χώρα μας τὸ δικαίωμα στὴν εὐθανασία μὲ σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Ποταμιοῦ, Γιῶργος Ἀμυράς. 

Μὲ ἐρώτηση ποὺ κατέθεσε πρὸς τὸν Σταῦρο Κοντονή, ὁ κoς Ἀμυρᾶς, ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἠθική τῆς εὐθανασίας συνεχίζει νὰ παραμένει ἕνα ἐπίμαχο ζήτημα διεθνῶς», προσθέτοντας ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες ἐξετάζουν τὴ νομιμοποίησή της ὑπὸ προϋποθέσεις, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε πρὶν τὴν ἀφετηρία. 
«Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017, τὸ δικαίωμα στὸν θάνατο φαντάζει ὡς ἐπιστημονικὴ φαντασία, καθὼς δὲν ὑπάρχουν νομικὲς ρυθμίσεις ποὺ νὰ ἀναφέρονται στὰ δικαιώματα τοῦ ἀνιάτως πάσχοντος καὶ στὶς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις τοῦ ἰατρικοῦ καὶ....

Ἐκπομπὴ γιὰ τὶς "ἔμφυλες ταυτότητες"

Τὴν Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, στὴν ἐκπομπὴ "ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ" τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει ὁ δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, στὶς 9 τὸ βράδυ, καλεσμένος εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ διευθυντὴς τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος τῆς "Πειραϊκῆς Ἐκλησίας" κ. Λυκοῦργος Μαρκούδης μὲ θέμα "τὸ σχολεῖο στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα". Ἡ ἐκπομπὴ ἀναφέρεται στὸ θέμα τῶν λεγόμενων "ἔμφυλων ταυτοτήτων".

Ἀθῶος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ καὶ ὅλοι οἱ συγκατηγορούμενοί του λέει τὸ Δικαστήριο!

Τὸ τριμελὲς ἐφετεῖο κακουργημάτων Ἀθηνῶν μὲ ἡμερομηνία 21 Μαρτίου 2017, ἔκρινε ἀθώους ὅλους ὅσοι εἶχαν κατηγορηθεῖ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους. Μὲ τὴν παρέλευση ὀκτὼ (8) συκοφαντικῶν χρόνων δοκιμασίας καὶ σὲ συνδυασμὸ δύο (2) χρόνων συνεδριάσεων καὶ ἑξήντα (60) δικάσιμων, ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητός μας Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Βατοπαιδινός, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν πανηγυρικὰ ἀθῶοι!
Νὰ ἀναφέρουμε ἀκόμη ὅτι ἡ εἰσαγγελέας, γιὰ τὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση τῆς Μονῆς, εἶχε πραγματοποιήσει ἀθωωτικὴ εἰσήγηση πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα.
Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός

Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ Ἰσλὰμ μὲ ἄλλο τρόπο;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Τὸ Ἰσλὰμ καλπάζει κατακτώντας τὸν δυτικὸ κόσμο! Ὁ ἰσλαμικὸς ἐπεκτατισμὸς καὶ ἡ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη διείσδυσή του στὶς δυτικὲς κοινωνίες, κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, εἶναι πλέον μία ἀναντίρρητη πραγματικότητα, ὁρατὴ καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, ἀπόλυτα ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὸν ἀλλοτριωμένο Χριστιανισμὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ θέλοντας νὰ πληρώσει τὸ ὑπαρξιακὸ κενό, ποὺ δημιούργησε στὴν ψυχή του ἡ αὐξανόμενη ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ ἄθεος «Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός», στρέφεται μὲ κλειστὰ μάτια πρὸς τὸ Ἰσλάμ, ἀναζητώντας λύτρωση καὶ σωτηρία σ’ αὐτό. Στὴν κατάλληλη αὐτὴ χρονικὴ συγκυρία, πλῆθος μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, ὅπως ἡ «Παγκόσμια Ὀργάνωση Εὐρωπαίων Μωαμεθανῶν», ἡ «Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα», τὸ «Συμβούλιο Ἰσλαμικοῦ Προσανατολισμοῦ» κ.ἂ. φιλοδοξοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν...

20 Μαρ 2017

Ἀριστοτέλειο μὲ καθηγητὲς τοῦ Ἐρντογᾶν: Θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης!

Ὕπουλη διείσδυση μὲ τὴ δημιουργία Παιδαγωγικοῦ Τμήματoς στὸ ΑΠΘ ὅπου οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης - Τὴν ἴδια ὥρα τὸ π. Παιδείας βάζει στὰ δημόσια νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τὴν τουρκικὴ γλώσσα μὲ πιλοτικὸ πρόγραμμα
Σὲ Τούρκους πανεπιστημιακοὺς ποὺ ἐλέγχονται ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, καὶ προφανῶς ἀπὸ τὸ καθεστώς Ἐρντογᾶν, ἐκχωρεῖ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας στὴ Θράκη, προχωρώντας σὲ μία ἀκατανόητη ἱκανοποίηση ἑνὸς πάγιου αἰτήματος τῆς γείτονος, τὸ ὁποῖο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπορριπτόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. 
Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ «ΘΕΜΑ», τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ἱδρύει, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἕδρες καθηγητῶν Τουρκικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας, καθὼς καὶ Μουσουλμανικῆς Θρησκείας στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα του, σὲ συνεργασία μὲ τουρκικὰ πανεπιστήμια! Ἕδρες τὶς ὁποῖες θὰ καταλάβουν καθηγητὲς ἐρχόμενοι ἀπευθείας...

Οἱ θεριστὲς καὶ τὸ δρεπάνι

Γράφει ὁ Γέροντας Γρηγόριος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους
Βέβαια, δὲν εἶναι ἐποχὴ θερισμοῦ. Θεριστὴς στὶς μεσογειακὲς χῶρες ὀνομάζεται ὁ Ἰούνιος μήνας καὶ ὁ Ἰούλιος ἁλωνάρης. Ἡ παλιακὴ μάννα, ποὺ δὲν γνώριζε τὰ ὀνόματα τῶν μηνῶν, τοὺς χαρακτήριζε ἀπὸ τὴν ἐργασία ποὺ ἔκαναν.
− Πότε γεννήθηκα, μάννα;
− Τὸν θεριστὴ, παιδί μου.
Ἂν καὶ Μάρτιος μήνας λοιπόν, θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν θεριστὴ καὶ τὸ δρεπάνι σ᾽ αὐτὴν τὴν μικρὴ προσλαλιὰ. Ἄλλωστε, καὶ ὁ Χριστός, ὅταν πείνασε καὶ πλησίασε τὴν συκιὰ καὶ δὲν βρῆκε σῦκα, γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ὑπάρχουν σῦκα. Δὲν τὸν ἔμελε τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν ἀκαρπία τῆς συκιᾶς, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀκαρπία τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἄφησε σ᾽ αὐτὸ τὸ ὄμορφο δένδρο μία ἄσχημη εὐχή.
Ἂς προσγειωθοῦμε τώρα σιγά - σιγὰ στὴν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ δὲν ἔχει...

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ἡ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν ἠσυχαστὴ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου γιὰ τὸν Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν ἡσυχαστή. Ὁ Σεβασμιώτατος περιγράφει τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Γέροντα καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀξιώθηκε νὰ κοινωνήσει ἀπὸ Ἄγγελο Κυρίου!

19 Μαρ 2017

Γέροντος Χρυσόστομος Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου: Διετυπωμένες ἐτεροδιδασκαλίες ὑπὸ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Χρυσόστομος Ν. Πῆχος, ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμπεριστατωμένο ὁμολογιακὸ καὶ ἀντὶ-οἰκουμενιστικὸ κείμενο, μὲ τίτλο: Κατάγνωσις ἐτεροδιδασκαλιῶν «Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου». Ὁ Γέροντας Χρυσόστομος καὶ ἡ θεοφιλὴς αὐτοῦ συνοδεία, ἐπισημαίνουν στὴν Ἱεραρχία τὶς Φαναριώτικες ἐκτροπὲς καὶ ζητοῦν τὴν καταδίκη τῶν κακοδοξιῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Διαβάστε τὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου….

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
…Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού μέ κάποιο τρόπο ἔτσι ἤ ἀλλιῶς σηκώνει μεγάλους ἤ μικρούς σταυρούς στή ζωή του. Ν᾽ ἀκούσουμε τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ κειμένου πραγματικά, γιά νά ὠφεληθοῦμε βαθύτατα γι᾽ αὐτή τήν προσωπική σταυρική μας πορεία, πού τή ζοῦμε μέσα στό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας.
Τό πρῶτο σημεῖο πού τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἐγώ ἔχω μονάχα ἕνα καύχημα. Τό καύχημα τοῦ σταυροῦ! Προσέξτε το, ἐδῶ εἶναι ἕνα πολύ βαθύ ξεκαθάρισμα. Ζοῦμε μέσα σέ δεκάδες προκλήσεις γιά νά καυχόμαστε, γιά ὁποιεσδήποτε ἐπιτυχίες μας, γιά...

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ: Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ»;
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι οἱ θλίψεις καί τά βάσανα τῆς γήινης ζωῆς, πού γιά τόν καθένα μας εἶναι δικά του. «Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί ἄλλα εὐλαβῆ κατορθώματα, μέ τά ὁποῖα ταπεινώνεται ἡ σάρκα καί ὑποτάσσεται στό πνεῦμα. Τά κατορθώματα αὐτά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τοῦ καθενός καί στόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι δικά του.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» εἶναι τά ἁμαρτωλά ἀσθενήματα, ἤ πάθη, πού – στόν κάθε ἄνθρωπο – εἶναι δικά του! Μέ ἄλλα ἀπ᾽ αὐτά τά πάθη γεννιόμαστε καί μ᾽ ἄλλα μολυνόμαστε στήν πορεία τοῦ γήινου βίου μας.
«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Μάταιος καί ἄκαρπος εἶναι «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου» – ὅσο βαρύς καί ἄν εἶναι – ἐάν δέν μεταμορφωθεῖ σέ «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» μέ τό ν᾽ ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό.
«Ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», γιά τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ γίνεται «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ», γιατί ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ εἶναι στερρά πεπεισμένος, ὅτι πάνω ἀπ᾽ αὐτόν...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ»

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό σημεῖο καί τήν σημαία τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν σφραγίδα τῆς πίστης μας, πού εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός.
Σχηματικά ὁ Σταυρός εἶναι δύο γραμμές, ἡ μία κατακόρυφη καί ἡ ἄλλη ὁριζόντια γραμμή! Πάνω σ᾽ αὐτό τό σχῆμα, χριστιανοί μου, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός καρφώθηκε, σταυρώθηκε, προσφέροντας τόν Ἑαυτό Του θυσία γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἔτσι ὁ Σταυρός λέγεται καί «ἁγία Τράπεζα», γιατί πάνω σ᾽ αὐτόν τελέστηκε ἡ ἐξιλαστήρια θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά μᾶς.
2. Ὁ Σταυρός, ἀδελφοί, ἐκφράζει ὅλη τήν πίστη μας, ὅλη τήν θεολογία μας. Καί ἡ θεολογία αὐτή εἶναι ἡ ἑξῆς: (α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς, (β) ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς καί (γ) σωθήκαμε σταυροειδῶς. Τά ἐξηγῶ αὐτά τά τρία, πού εἶναι ὅλη ἡ πίστη μας:
(α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς σημαίνει ὅτι πλαστήκαμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό καί ἑνωμένοι μέ τούς ἀνθρώπους. Γιατί ὁ Σταυρός εἴπαμε εἶναι δύο γραμμές, ἡ μία κατακόρυφη...

18 Μαρ 2017

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,  
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

17 Μαρ 2017

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης: Ἡ Παναγία μας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ συμβουλές», Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης  Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη
Ταπείνωση τῆς Παναγίας
Τί ἀνύψωσε τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ δημιουργήματα; Ἡ ταπείνωση. Ὁ Θεὸς «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1, 48), καὶ γι’ αὐτὴ τὴν ἐπιβραβευμένη ταπείνωσή Της τὴν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενιές. Καὶ ἐσὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα προσπάθησε νὰ ἀποκτήσεις ταπείνωση. Ὁ Θεὸς στοὺς ταπεινοὺς δίνει τὴ χάρη, ἐνῶ στοὺς ὑπερήφανους ἀντιτάσσεται.
Ἡ Παναγία εὐεργετεῖ
Ἡ Παναγία εἶναι καὶ σήμερα ζωντανή. Καὶ ὄχι μόνο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ ζωοποιεῖ καὶ θεραπεύει τὶς ψυχὲς καί, ἂν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς, καὶ τὰ σώματα ἐκείνων τῶν πιστῶν ποὺ...

Προγαμιαῖες σχέσεις Μεταγαμιαίων ἀνθρώπων

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ βιβλίο: 
«Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ κῆπος τῶν τέρψεων» τῶν ἐκδόσεων «Ἐγρήγορση»
Τὸ ἐρωτικὸ πλάσμα
Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι πλάσμα ἐρωτικό. Ἔχει τὴν τάση νὰ κινεῖται πρὸς ἕνωση. Τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ ἕνωση αὐτὴ εἶναι τριπλό. Κινεῖται πρὸς ἕνωση μὲ τὸ Θεό, μὲ τὸ συνάνθρωπο, καὶ ἑνώνει μὲ τὰ ψυχικὰ καὶ διανοητικά του χαρίσματα ὅλες τὶς δυναμικὲς ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν προσωπικότητά του. Πιὸ πρακτικὰ δοσμένο αὐτὸ τὸ σχῆμα θέλει τὸν ἄνθρωπο:
α) Νὰ ἔχει ἀναζητήσεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο καὶ γιὰ τὰ πέρα ἀπὸ τὴν ὁριζόντια πραγματικότητα,
β) Νὰ θέλει νὰ ἔχει κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,
γ) Νὰ προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει τοὺς ἐσωτερικοὺς διχασμοὺς ποὺ τὸν ταράσσουν καὶ τὸν κομματιάζουν.
Ἡ προσπάθεια γιὰ τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ προηγούμενα εἶναι ἐρωτική. Ἡ ἐρωτικὴ πορεία κρύβει πάντα μέσα της μία ἔξοδο. Ἔξοδο πρὸς τὸ Θεό, τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τὴν...

16 Μαρ 2017

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: «Ἀνάγκη γιὰ Πατέρες»

Ἐκδήλωση «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης Γαλατσίου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ Βατοπαιδινὸ

Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου 2017Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη πραγματοποιεῖ ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Νααὸ Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερὰ Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα "Ἐμπειρία Ἁγίου Ὅρους". Ἡ ἐκδήλωση θὰ λάβει χώρα μετὰ τὸν ἑσπερινὸ στὶς 7μ.μ. 

Τὸ ἀνακοινωθὲν «Πρὸς τὸ Λαὸ» τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ ὁ σχολιασμός του ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γ. Λαρεντζάκη

Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Πρ. Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, (17.1.2017), ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε Ἀνακοινωθὲν μὲ τίτλο: «Πρὸς τὸν Λαὸ γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης». Σύμφωνα μὲ τὸ Ἀνακοινωθέν: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τούς πιστοὺς προκειμένου νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 στὴν Κρήτη». Ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ γίνεται, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ συντάκτης, «μὲ βάση τὰ συμπεράσματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» σὲ δέκα παραγράφους, κατακλείεται δὲ μὲ ἕναν ἐπίλογο, στὸν ὁποῖο διακηρύσσεται ἡ προσήλωση...

Οἱ πονεμένες παρακλήσεις μίας μάνας στὴν Μάνα Παναγία - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας

Τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου 
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἕνα λαμπρὸ καὶ φαιδρὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀνοίγει καὶ μᾶς καλεῖ ὅλους μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ προθυμία νὰ εἰσέλθουμε, γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε περισσότερο καὶ νὰ προσφέρουμε τὸν χρόνο μας ὡς δῶρο στὸν Θεὸ διὰ τῆς μετανοίας καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος.
«Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας», ὅπως ἀκούγεται στὴν κατανυκτικὴ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Τώρα λοιπόν, εἶναι καιρὸς εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεό, καιρὸς σωτηρίας καὶ καιρὸς μετανοίας. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ χαρακτηρίζεται γιὰ αὐτὴ τὴ χάρη τῆς μετανοίας, ἡ ὁποία ἑλκύει τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας θέτει ὡς θεμέλιο τὴ μεταξὺ μας συγχώρηση. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς λέγεται ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως. «Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμὶν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τὰ παραπτώματα ὑμῶν», ὅπως ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε. Γιατί κάθε ἀγώνας πνευματικὸς ἔχει ἀνάγκη τῆς παρουσίας τῆς Θείας χάριτος. Γιατί δὲν εἶναι ἕνας ἀγώνας ἀνθρώπινος. Ὁ ἀγώνας τῶν ἁγίων νηστειῶν δὲν εἶναι μία δίαιτα σωματική, τὴν ὁποία κάνει ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν ὑγεία του καὶ μὲ μόνη τὴ σωματική του δύναμη καὶ τὸ διατεταγμένο πρόγραμμα ποὺ ἔχει. Ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστὴ ἔχει ἕνα ἄλλο νόημα. Τὸ νόημα τῆς ἐλεύσεως...

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.