2 Ιουν 2020

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος, ὁ πολιοῦχος τῆς Μολδαβίας

Δημήτριος Γ. Μαυρίδης
Μετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.Χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος Μαδύτου, τὰ δευτερεῖα τῆς τιμῆς τῶν πιστῶν στὴ Μολδαβία, τὰ ἔχει ὁ Ἕλληνας Νεομάρτυρας τῆς γῆς τοῦ Πόντου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος (Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou dela Suceava). Αὐτὸς ἦταν γόνος ἐμπόρων (παντοπώλης), λόγιος καὶ πρόκριτος στὴ γενέτειρά του, τὴν Τραπεζούντα, ὁπού γεννήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 1300 περίπου. Ἡ ἱστορία τοῦ ἁγίου Ἰωάννη, ὅπως καὶ πολλῶν ἄλλων ἁγίων, εἶναι ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα τῆς οἰκουμενικῆς διάστασης τῆς ὀρθοδόξου μας πίστεως. Εἶναι τὸ σωτήριο νάμα τῆς ὀρθόδοξης μυσταγωγίας, ἡ ὑπέρβαση τοῦ κοσμικοῦ «εὖ ζῆν» διαμέσου του «ἐν Χριστῷ ζῆν». 

Κάποτε λοιπόν ὁ ἅγιος μας ταξίδευε μὲ πλοῖο, γεμάτο μὲ ἐμπορεύματά του, στὸν Εὔξεινο Πόντο. Ὁ πωρωμένος ὅμως Βενετός καπετάνιος τοῦ καραβιοῦ, ὀνόματι Reiz, βλέποντας τὸν Ἰωάννη νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει καὶ νὰ ἐλεεῖ τοὺς φτωχοὺς συνταξιδιῶτες του, ἐξέφρασε τὰ ἐχθρικά του αἰσθήματα ἐνάντια στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἐρχόμενος μάλιστα σὲ ὀξεία ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Ἰωάννη σὲ θέματα πίστεως, τὸν φθόνησε σφοδρὰ γιὰ...

1 Ιουν 2020

Ἡ πρόκληση Ερντογάν καὶ ἡ πικρὴ ἀλήθεια γιὰ τὸ Ἰσλὰμ

Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη 

Στὸ ἐπίκεντρό της ἐπικαιρότητας βρίσκεται καὶ πάλι ἡ νέα πρόκληση Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν προσευχὴ στὴν Ἁγιὰ-Σοφιά, μὲ ἀφορμὴ τὴν ζοφερὴ ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης (29.5.1453).
Ὡστόσο, ὅσες προσευχὲς καὶ νὰ γίνουν στὴν Ἁγιὰ-Σοφιά, ὅσες ἐπετείους καὶ νὰ γιορτάσουν οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι, δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν τὴν πραγματικότητα. 
Ὅτι κάποια μέρα θὰ ἔλθει ὁ Δίκαιος Κριτής, ποὺ θὰ ἀποδώσει δικαιοσύνη στὸν καθένα καὶ θὰ ἐπιστρέψει πίσω τὰ κλεμμένα. 
Αὐτὴν τὴν πραγματικότητα μᾶς θυμίζει ὁ ἱερέας Βασίλειος Ζαλακώστας, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦταν στρατιώτης στὴν Κομοτηνὴ γύρω στὸ 1950, πῆγε σὲ ἕνα καφενεῖο ὅπου μέσα ἦταν καὶ ἀρκετοὶ μουσουλμάνοι. 
Ὁ τότε λαϊκὸς στρατιώτης ἐπίασε συζήτηση μὲ κάποιον ἀπὸ αὐτούς, χωρὶς νὰ γνωρίζει τὴν ταυτότητά του. 
Ὁ μουσουλμάνος τοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Χριστό, ἐνῶ ὁ Βασίλειος ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ...

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Πρόβα τζενεράλε παγκόμιου ὁλοκληρωτισμοῦ;

τοῦ Robert Redeker, φιλόσοφου 
Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος 
Ὁ κορωνοϊὸς ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἐπίκληση ὕψιστης ὑγειονομικῆς ἀνάγκης, μὲ τὴ βοήθεια τῆς τηλεόρασης, εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ δικτατορίας, καὶ μάλιστα παγκόσμιας σὲ περίπτωση πανδημίας…
Ἡ ἄνοιξη τοῦ 2020 εἶδε νὰ ἐμφανίζεται μία νέα μορφὴ παγκοσμιοποίησης: ἡ ἀναγωγή, σὲ ὅλη τὴ Γῆ, ὅλων τῶν πολιτικῶν ζητημάτων σὲ ἕνα, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἕνα, τὸ ὑγειονομικὸ ζήτημα. Ὡστόσο, τὰ κράτη κυριαρχήθηκαν ἀπὸ αὐτὸ τὸ ζήτημα, τὸ ἐνσωμάτωσαν στὸ σύστημά τους, γιὰ νὰ καταστρέψουν τὴν πολιτική. Ὅλες οἱ ἀερολογίες γιὰ τὸ τέλος τῆς παγκοσμιοποίησης, γιὰ τὸν «κόσμο μετά», παραμερίστηκαν μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ σημαντικὸ γεγονός: τὰ κράτη, μὲ σπάνιες ἐξαιρέσεις, ἐπιδόθηκαν στὸν ἴδιο τύπο διαχείρισης τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης. Όλα περιόρισαν τὶς θεμελιώδεις ἐλευθερίες. Ὅλα τους ἔκαναν σχέδια τεχνολογικῆς παρακολούθησης - τὴν περίφημη "ἰχνηλάτηση" - ἀνθρώπων σὰν νὰ ἦταν ζῶα. Πολλὰ χρησιμοποίησαν drones σε ρόλο μηχανικῶν τσοπανόσκυλων. Όλα μεταμόρφωσαν τοὺς κατοίκους τους σὲ ἐργαστηριακοὺς ποντικούς, στοὺς ὁποίους πειραματίστηκαν νέες μορφὲς διακυβέρνησης. Μέσα σὲ λίγους μῆνες, ἐμφανίστηκε ἕνα εἶδος ἀντιπολιτικοῦ παγκόσμιου κράτους, ὅπου τὸ δίκαιο παραβιάστηκε πλήρως ἀπὸ τὸ νόμο. 
Ἡ «Θεολογία» τοῦ COVID-19 

Μία ἀνατροπὴ ἔγινε ἀπὸ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη: ὑπὸ κράτηση στὸ σπίτι τους, οἱ λαοί αποπολιτικοποιηθηκαν. Ξαφνικά, μετατραπήκαμε σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο, ὅμοιο σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ...

Ὁ κορωνοϊός ἔφερε πεῖνα στὴν Ἱσπανία. Χιλιάδες πολῖτες στὶς οὐρὲς γιὰ λίγα τρόφιμα

Μνῆμες ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 2008 ξύπνησε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ στην Ισπανία, καθὼς χιλιάδες πολίτες ἀναγκάζονται καὶ πάλι νὰ ζητοῦν βοήθεια γιὰ νὰ φᾶνε. «Κρύβω τὸ πρόσωπό μου γιατί πραγματικὰ ντρέπομαι, δὲν ἔχω ζητήσει ποτὲ τρόφιμα» δήλωσε ὀ Ζακλὶν Ἄλβαρεθ, 42 ἐτῶν, κρατώντας μία σακούλα μὲ τρόφιμα στὸ χέρι στὴ συνοικία Ἀλοῦτσε τῆς Μαδρίτης. 
Πίσω της οὐρὰ σχεδὸν 700 ἀνθρώπων περιμένουν νὰ λάβουν τρόφιμα τὰ ὁποῖα συγκεντρώνει μία τοπικὴ ὁμάδα ἀλληλεγγύης προκειμένου νὰ γεμίσουν τὸ ψυγεῖο τους. Αὐτὴ ἡ σκηνὴ δὲν εἶναι μοναδικὴ στὴν Ἱσπανία, ὅπου ἡ ζήτηση γιὰ τὶς τράπεζες τροφίμων αὐξήθηκε κατὰ 40% στὴ διάρκεια τοῦ lockdown, σύμφωνα μὲ τὴν Ὁμοσπονδία Τραπεζῶν Τροφίμων τῆς χώρας (Fesbal), ὅπως σημειώνει τὸ ΑΜΠΕ. 
Πολλοὶ ἄνθρωποι κατέφυγαν σὲ αὐτὲς γιὰ πρώτη φορά, ὅπως ἡ Ζακλὶν ἡ ὁποία, ὅπως καὶ ὁ σύζυγός της δὲν εἶχαν ἔσοδα γιὰ δυόμιση μῆνες ἐξαιτίας τοῦ lockdown. 
 Τὸ πρόβλημα εἶναι παγκόσμιο: σύμφωνα μὲ τὴν μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Oxfam, ἡ ὑγειονομικὴ κρίση ἐνδέχεται νὰ βυθίσει 500 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στὴ φτώχεια. 
Ὅμως στὴν Ἱσπανία ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ ἔπληξε μία οἰκονομία μὲ τὸ δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀνεργία στὴν εὐρωζώνη μετὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Πιὸ βίαιη κρίση ἀπὸ τὸ 2008
«Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἐπηρέασε πρωτίστως τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἦταν εὐάλωτοι πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς πανδημίας ποὺ δὲν εἶχαν ἀνακάμψει ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης τοῦ 2008» ὑπογράμμισε...

Τὸ μήνυμα τοῦ π. Παρθένιου (ἀπομαγνητοφωνημένο στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα) : Ἀνοῖξτε τὶς Ἐκκλησίες! Μὴν πλανᾶσθε! Ἑτοιμάζονται γιὰ νὰ σφραγίσουν τὸν κόσμο!

Elder Parthenios of the Monastery of Saint Pavlos: Αn orthodox message from the Holy Mountain

H Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη παρουσιάζει ἀπομαγνητοφωνημένο στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα τὸ σπουδαίας σημασίας μήνυμα πρὸς τοὺς πιστοὺς τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Ἁγίου Παύλου Γέροντος Παρθενίου τὸ ὁποῖο ἔστειλε μέσῳ βίντεο λίγο μετὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως! Εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ προωθηθεῖ σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους Ἀδελφοὺς μᾶς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ποὺ τόσο ἀνάγκη ἔχουν τὴν πνευματικὴ στήριξη ἀπὸ ἕναν χαριτωμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ Ἁγιορείτη Γέροντα!
Christ is Risen! Truly Risen!
The abbot of the Holy Monastery of Saint Pavlos, father Parthenios, speaks to you. I am in the monastery of Saint Pavlos since 1954 till now, with the help of our God, Virgin Mary and all of saints. Till now, we are blessed of God and we all celebrated the Holy Easter, with all of our happiness and love, the Risen of our Lord. This year it was the only year, since I came in the Mount Athos (Holy Mount), that we celebrated alone. Because all of the previous years we had with us more that 100-150-200 visitors, only in our Monastery. Together all the Monasteries of the Holy Mount had approximately 5,000 visitors, who have come every year, to honor the Holy Easter, the Risen of our Lord!
It was hard for me, that this was the year that we glory alone the God. Because of the measures they took, they left us alone with only few workers who are regular here. I am telling you that, with a lot of father’s love, I am in pain, in grief. Because all the...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἡ ψηφιακή μετάδοση τοῦ μηνύματός της

τοῦ καθηγητῆ Γεωργίου Μαντζαρίδη

Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική στηρίζεται στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία πού θεμελιώνεται στόν καινό ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο καί διέπεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ προσώπου. Τά δεδομένα αὐτά φέρνουν ἐξαρχῆς ἀντιμέτωπη τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία μέ τά ψηφιακά μέσα πού παραμερίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τίς προσωπικές σχέσεις. Πῶς μπορεῖ τό ἔργο τῆς Ποιμαντικῆς νά πραγματοποιηθεῖ σέ ἐπίπεδο ἀπρόσωπων σχέσεων; Καί πῶς μπορεῖ μέ ἀπρόσωπο τρόπο νά συντελεστεῖ ποιμαντικό ἔργο;
… στήν τεχνολογία τοῦ διαδικτύου βρίσκονται ἀποτυπωμένες οἱ ἀνάγκες καί οἱ προσδοκίες τῆς νεωτερικῆς καί μετανεωτερικῆς κοινωνίας. Καί ἡ ἀστραπιαία διάδοσή του, ἰδιαίτερα μάλιστα στήν νέα γενεά, δηλώνει τήν ὑπάρχουσα μεγάλη κοινωνική προδιάθεση … ἡ προδιάθεση αὐτή ἑρμηνεύει καί τόν πλήρη συντονισμό τῆς σύγχρονης γενεᾶς μέ τό νεωτερικό καί τό μετανεωτερικό πνεῦμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἄκρου ἀτομοκεντρισμοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς τοῦ διαδικτύου βρίσκεται σέ ἀνυπόφορη πενία προσωπικῶν σχέσεων καί πραγματικῶν κοινωνικῶν ἐπαφῶν. … ζεῖ «μέ μία ψευδαίσθηση κοινωνικότητας (δηλαδή μέ μία αὐταπάτη).
Ὁ γλωσσικά διαρθρωμένος λόγος ἐκφράζει τόν ἐνδιάθετο λόγο. Καί ἡ ἀκριβέστερη δυνατή χρήση τοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου δέν πρέπει νά θεωρεῖται ἀσήμαντη στόν ποιμαντικό λόγο. Ἐξάλλου...

"Ὅπως σὲ ἀναπαύει, παιδί μου"

Προσκυνητές: Εὐλογεῖτε, Γέροντα. 

Γέροντας: Ὁ Κύριος, παιδιά μου. Καλωσορίσατε στὴν καλύβη μας. φαίνεστε πολὺ κουρασμένοι ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία. δροσίστε τὸ πρόσωπό σας μὲ τὸ νεράκι αὐτῆς τῆς βρύσης, πάρτε ἀπὸ τὸν Ἀρχοντάρη τὸ κέρασμα καὶ ἐλᾶτε στὴν ἁπλωταρία νὰ συζητήσουμε 
Ἔπειτα ἀπὸ λίγη ὥρα. 
Προσκυνητές: Γέροντα, ἤρθαμε, ὅπως μᾶς εἶπες. Εἶναι ὡραία ἐδῶ. Ἀπὸ ἐδῶ ψηλὰ ἡ θέα εἶναι ἀνεμπόδιστη. Ὁ ἥλιος δύει μέσα στὸ πέλαγος. Θεϊκὸ βράδυ. 
Γέροντας: Χαίρομαι, ποὺ ἔχετε μάτια καὶ ψυχὴ γιὰ νὰ βλέπετε τὰ μεγαλεία του Θεοῦ. αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο θὰ ὑμνήσουμε σὲ λίγο στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὴ συνέχεια κατὰ τὴν Ἀγρυπνία. 
Προσκυνητές: Πότε θὰ ἀρχίσει καὶ πότε θὰ τελειώσει ἡ Ἀγρυπνία, Γέροντα; 
Γέροντας: Θὰ ἀρχίσει σὲ λίγο καὶ θὰ τελειώσει τὸ πρωϊ μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου, ὅποτε καὶ θὰ παρατεθεῖ Τράπεζα. 
Ἕνας νεαρὸς προσκυνητής: Ἐγὼ δὲ θὰ ΄ρθῶ στὴν Ἀγρυπνία. προτιμῶ νὰ κοιμηθῶ. 
Γέροντας: ΄Ὅπως σὲ ἀναπαύει, παιδί μου. 
Προσκυνητές: Αὐτὸς ὁ νεαρός, Γέροντα, δὲν ἀνήκει στὴ συντροφιά μας. ἐρχόταν μόνος καὶ μᾶς ἀκολούθησε. φαίνεται σαλεμένος. 
Γέροντας: Μὴν κατηγορεῖς τὸ παιδί. ΄Ὅλοι μία...

ΟΗΕ: οἱ λέξεις «ἄνδρας» καὶ «γυναῖκα» δὲν εἶναι πιὰ πολιτικὰ ὀρθοὶ ὅροι! Προτροπή γιὰ χρήση «άφυλου» λεξιλογίου!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Γράφει ὁ Robert Bridge 
Ἐνῶ ἑκατομμύρια παντρεμένα ζευγάρια ἀνὰ τὸν κόσμο νοιώθουν ἔντονη πίεση τώρα ποὺ ἀναγκάζονται νὰ μένουν μαζὶ λόγω τῆς πανδημίας, τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἀποφάσισαν ὅτι εἶναι ἡ μία καλὴ στιγμὴ νὰ ἀφαιρέσουν τὶς λέξεις «ἄνδρας» καὶ «γυναίκα» ἀπὸ τὴν καθομιλουμένη. 
Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος σκέφτηκε ὅτι οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς «κοινωνικῆς δικαιοσύνης» θὰ ἔκαναν μία πολὺ ἀναγκαία παύση ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία τοὺς ἐνάντια στὸ wrong think (σημείωση: wrong think εἶναι οἱ λέξεις καὶ οἱ φράσεις ποὺ δὲν εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν ἀριστερά-τους φιλελεύθερους), εἰδικὰ στὸ ἀποκορύφωμα μιᾶς πανδημίας, ἂς τὸ σκεφτεῖ ξανά. Αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα ἡ διοικητικὴ ὑπηρεσία τοῦ ΟΗΕ βρῆκε νέους ἔξυπνους τρόπους νὰ χωρίσει καὶ νὰ ἀποξενώσει τὸν παγκόσμιο πληθυσμό, τὴν ὥρα ποὺ οἱ κανόνες τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης ἔχουν ἤδη καταστήσει τοὺς ἀνθρώπους ἀπόμακρους μεταξύ τους. 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, ἡ ὁμάδα τῶν μέσων ἐνημέρωσης τοῦ πρακτορείου ἔκανε τὸ ἑξῆς tweet: «Βοήθησε στὴ δημιουργία ἑνὸς κόσμου μὲ περισσότερη ἰσότητα μὲ τὴ χρήση οὐδέτερης φυλετικὰ γλώσσας ἂν εἶσαι ἀβέβαιος σχετικὰ μὲ τὸ φύλο κάποιου ἢ...

Ὁ χρόνος μας εἶναι μετρημένος

Γέροντας Εφραίμ τῆς Αριζόνας
Περιμένουμε χρόνια δύσκολα, χρόνια ἐπικίνδυνα καὶ γὶ αὐτὴν τὴν ζωή μας. Λύσσαξε ὁ διάβολος κι ἄνοιξε τὸ στόμα του σὰν ἅδης νὰ μᾶς καταπιῆ ὅλους μέσα. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ποὺ θὰ ξεφύγη ἀπὸ τὰ δόντια του καὶ θὰ πετάξη στὸν οὐρανὸ καὶ θὰ σωθῆ. 

Κάθε χρόνο καὶ χειρότερη γίνεται ἡ κατάστασις. Ἡ ἁμαρτωλότης καὶ ἡ γυμνότης ἔχει φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο, ποὺ φωνάζει ἀπὸ μόνο τοῦ τὸ πράγμα, ὅτι θὰ ἐπέμβη ἡ Θεία δικαιοσύνη. 
Γι’ αὐτὸ πρέπει, τόσο ἐμεῖς νὰ βιαζώμεθα, ὅσο καὶ νὰ νοιώθουμε συμπάθεια γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, ὄχι μόνο τοὺς οἰκείους μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν Χριστῷ οἰκείους ἀδελφούς, ποὺ ἔχουμε χρέος νὰ τοὺς πονοῦμε. 
Διότι ἐὰν ἐμεῖς κινδυνεύουμε, ποὺ εἴμαστε μέσα στὸ λιμάνι τῆς Παναγίας πόσο μᾶλλον αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ βρίσκονται συνεχῶς ἐκτεθειμένοι μπροστὰ στὴν πρόκληση τῆς ἁμαρτίας! 
Ἂν ἐμεῖς καιώμεθα μακρυὰ ἀπὸ τὴν φωτιά, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τί γίνονται, ποῦ οἱ φλόγες τοὺς περικυκλώνουν; 
Ὅταν ἐξομολογοῦσα στὸν Καναδά, λυπόμουν τοὺς ἀνθρώπους κι ἔκανα νοερῶς μὲ δάκρυα αὐτὴν τὴν προσευχὴ κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐξομολογήσεως. «Κύριε ἀξίωσε μέ, νὰ ἀγαπῶ τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως Σὺ τοὺς ἀγαπᾶς. 
Νὰ τοὺς συγχωρῶ, ὅπως Σὺ τοὺς συγχωρεῖς. 
Δῶσε μου ἂπ τὸ πνεῦμα Σου, μὲ τὸ ὁποῖο μακροθυμεῖς καὶ ἀγαπᾶς καὶ ἀνέχεσαι, κι ἐγὼ νὰ ἀνέχωμαι, νὰ ἀγαπῶ, νὰ μακροθυμῶ, ὥστε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Μὲ τὸ ταπεινὸ φρόνημα μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ σωθῆ. Χωρὶς ὅμως αὐτὸ τὸ εισιτήριο δὲν θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ μπῆ στὸν παράδεισο ποὺ εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ ταπεινούς.
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

31 Μαΐ 2020

Πρόταση γιὰ κοινὴ Εὐχαριστία Καθολικῶν-Ὀρθοδόξων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας ἀπὸ Ἐπίσκοπο τῆς Καθολικὴς Ἐκκλησίας τῶν Μαρωνιτῶν

Μὲ ποιὸ τρόπο πᾶνε νὰ παρακάμψουν τὶς δογματικὲς διαφορὲς 

Μὲ πρόσχημα τὴν πανδημία ἔρχονται στὸ φῶς πολλὰ καὶ ἐπικίνδυνα σχέδια σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν οἰκουμενισμό, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐξέφρασε ἐκ νέου τὴν ἐπιθυμία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐπιτύχει πλήρη χριστιανικὴ ἑνότητα (ἐδῶ)
Μία πρόταση ὄμως στο National Catholic Reporter ἀπὸ τὸν John D. Faris ὁ ὁποῖος εἶναι Χωρεπίσκοπος (θέση ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπο) στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τῶν Μαρωνιτῶν μπορεῖ νὰ ἀποδειχτεῖ ἱκανὴ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τί σχεδιάζεται. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ ὁ ἐν λόγω Ἱεράρχης εἶναι μέλος τῆς καθολικῆς ἀντιπροσωπείας γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς οἰκουμενικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθοδοξία, καθὼς καὶ μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὸν διεθνῆ διάλογο μὲ τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθοδοξία. 
Ἐκμεταλλευόμενος τὸ μεγάλο ζήτημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο μὲ τὴν προσφορὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὰ μέτρα προφύλαξης γιὰ τὸν κορονοϊὸ ἀναρωτιέται ἂν “μπορεῖ αὐτὴ ἡ περίσταση νὰ εἶναι καὶ μία ἐποχὴ βαθύτερης κοινωνίας μεταξύ μας;”. 
“Καθολικοί, Ὀρθόδοξοι καὶ Ἀνατολικοὶ Ὀρθόδοξοι ἱεράρχες, ποιμένες καὶ πιστοὶ συμφωνοῦν ὅτι ἡ Εὐχαριστία, τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν ἐκκλησία. Εἶναι ὑψίστης σημασίας γιὰ ἐμᾶς! Πὰρ 'ὅλα αὐτά, ἐνῶ μοιραζόμαστε τὴν ἴδια πίστη στὴν ὑπέρτατη σημασία τῆς Εὐχαριστίας, ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀποφεύγουμε νὰ μοιραζόμαστε τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο μεταξὺ μας ἐξαιτίας...

Ἑταιρεία ἢ αἵρεση;

τοῦ Ἄλκη Τζαφέρου 

Στὶς 14 Νοεμβρίου 2019 λίγο πρὶν ξεσπάσει τὸ ζήτημα τοῦ κορονοϊοῦ στὴν Κίνα, διοργανώθηκε στὴ Νέα Ὑόρκη ἕνα γκαλὰ κινεζοαμερικακὴς φιλίας στὸ ὁποῖο παρέστη καὶ μίλησε ὁ Χένρυ Κίσσινγκερ. Στὸ γκαλὰ συμμετεῖχαν 480 ἐπιχειρηματίες, στρατιωτικοὶ καὶ διπλωμάτες ἀπὸ τὶς δύο χῶρες. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ τιμήθηκε ὁ Ray Dalio, ἱδρυτὴς τῆς ἑταιρείας, Bridgewater Associates, LP, ἡ ὁποία εἶναι τὸ μεγαλύτερο hedge fund τοῦ κόσμου. Ο Ray Dalio εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ ἀποδέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Bill Gates νὰ «δωρίσει» τὴν περιουσία του. 
O Dalio εἶναι ἀνταγωνιστὴς καὶ «διάδοχός» του Georges Soros στὴν κορυφὴ τῶν χρηματοοικονομικῶν καὶ ἔχει τόσο ἰδιαίτερο τρόπο νὰ διοικεῖ τὴν ἑταιρεία του, ὥστε πολλοὶ λένε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἑταιρεία ἀλλὰ γιὰ «αἵρεση» (cult). Πάντως πρόσφατα ἄλλαξε τὸ ὄνομά του στὴν ἑταιρεία ἀπὸ CEO σὲ «μέντορα»! 
Τὸ ἵδρυμα Dalio χρηματοδοτεῖ γενναία τὸ Ἵδρυμα τοῦ Ντέιβιντ Λυντς γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση ποὺ στηρίζεται στὴν Συνειδητότητα καὶ γιὰ τὴν Παγκόσμια Εἰρήνη (David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace). Τὸ ἵδρυμα αὐτὸ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη καὶ δάσκαλο τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ Ντέιβιντ Λυντς γιὰ νὰ χρηματοδοτήσει τὴν διδασκαλία του στὰ σχολεῖα. 
Ὁ ὑπερβατισκὸς διαλογισμὸς ἦλθε στὴ μόδα στὶς Η.Π.Α. ὅταν τὸ 1959, ὁ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι ἐπισκέφθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴ χώρα ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Σὰν Φρανσίσκο. Ἦταν ἡ δεύτερη ἤπειρος ποὺ ἐπισκέφθηκε στὸ παγκόσμιο ταξίδι του γιὰ τὴν...

Γιὰ «καμαρώστε» ἀντίληψη ἑνὸς ὑπόδουλου νεογραικοῦ…

Ἐνῶ ἡ Ἀφρικὴ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Ἀναπνευστῆρες καὶ Ἐξοπλισμὸ Ἀτομικῆς Προστασίας, (PPE) μέσα στή πανδημία COVID-19, οἱ «ὁμάδες ὑποστήριξης» τῆς στέλνουν Σετ Ἀμβλώσεων!

Τὸ BBC ἀνέφερε πρόσφατα ὅτι οἱ Ἀφρικανικὲς Χῶρες δὲν διαθέτουν ἀρκετοὺς ἀναπνευστῆρες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν κοροναϊὸ (COVID-19). Ὁ Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ τὴ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας, Dr. Matshidiso Moeti, δήλωσε οτι «τὸ ζήτημα τῶν ἀναπνευστήρων εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ Χῶρες». Στα ἄλλα θέματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν, περιλαμβάνεται η ἔλλειψη ἐξοπλισμοῦ ἀτομικῆς προστασίας (Personal Protective Equipment – PPE) καθὼς και η ἀδυναμία πρόσβασης στὸ σαπούνι καὶ στὸ καθαρὸ νερό. Δυστυχώς, δὲν ὑπάρχουν ἱκανοποιητικὰ ἀποθέματα γιὰ κάθε Χώρα στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο, καὶ τὸ δημοσιογραφικὸ πρακτορεῖο «Associated Press» ἀναφέρει πὼς μία σημαντικὴ ἀποστολὴ βοήθειας περιελάμβανε μὲν «περισσότερους ἀπὸ 400 ἀναπνευστῆρες…, ἀλλὰ γιὰ κοινὴ χρήση καὶ στὶς 54 Ἀφρικανικὲς Χῶρες». 

Πῶς λοιπὸν ἀντέδρασε ἡ «Swedish International Development Cooperation Agency» (Sida) στὴν κρίση ποῦ ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἀφρικανοί; Ἐνῶ δημιούργησαν ἕνα σχέδιο βοήθειας ὕψους 2 ἑκατ. δολαρίων, ὡστόσο δὲν προορίζουν τὰ χρήματα γιὰ αὐτὲς τὶς ἐπείγουσες ἰατρικὲς ἀνάγκες. Ἀντ' αὐτοῦ, ἡ Sida σκοπεύει νὰ...

Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ παραμείνουν παιδιὰ

Σύλλογοι τῆς Λάρισας κατὰ τῆς εἰσαγωγῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα
Στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν Παιδεία, ἡ διαβούλευση τοῦ ὁποίου ὁλοκληρώθηκε, στὸ ἄρθρο 1 προβλέπεται δράση μὲ τίτλο “Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων”. Στὶς “Δεξιοτητες” περιλαμβάνεται ἡ “σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση”, ὡς μάθημα ἤδη ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ Δημοτικό. Ὑπάρχει ἐξαιρετικὴ ἀσάφεια στὸ τί ἀκριβῶς θὰ περιέχει τὸ σχετικὸ μάθημα. 

Ὅμως: ἡ ἰατρικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἐμπειρία, ἡ ἔρευνα σὲ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα στὸ ἐξωτερικὸ ἢ σὲ ἐγχώριες ἀναφορὲς καταδεικνύουν, χωρὶς περιστροφές, ὅτι, ὅπου διδάσκεται, ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» οὐσιαστικὰ λειτουργεῖ ὡς παρότρυνση πρὸς τὴν πρόωρη σύναψη σεξουαλικῶν σχέσεων ἢ τὸν “πειραματισμό”. Καταγράφηκε αὔξηση τῶν ἀμβλώσεων σὲ μικρὴ ἡλικία. Ἔμμεσα διαφημίζονται ὁ πανσεξουαλισμός, ἡ πορνογραφία καὶ οἱ διαστροφές. Ἀκόμη κι ἂν δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ στόχευση– ποιὰ εἶναι ἄραγε; – πάντως αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει. Προσβάλλει βίαια καὶ ἀναίτια τὴν ἀθωότητα τῶν νηπίων καὶ διακόπτει τὴ φυσιολογική τους ψυχοσωματικὴ ἐξέλιξη. Στερεῖ τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα νὰ ὡριμάσουν στὸν καθορισμένο ἀπὸ τὴ φύση τοὺς χρόνο καὶ νὰ χαροῦν τὴ σταδιακὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνακάλυψη τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τοῦ ἄλλου. Διακινδυνεύει ἀποδεδειγμένα ἢ καὶ βλάπτει, λιγότερο ἢ περισσότερο, τὴν ψυχικὴ καὶ σωματική τους ὑγεία. Ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα κι ἀπὸ σχόλια στὴ διαβούλευση, συνάγεται ὅτι τὸ μάθημα προπαγανδίζει σκοποὺς τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος μὲ κατεύθυνση ὄχι τὴν γνώση, ἀλλὰ τὴν...

Στόμα Ποὺ Εὐχαριστεῖ Πάντοτε Τὸν Θεόν, Οὐ Μὴ Στερηθῆ Τῶν Εὐλογιῶν Τοῦ Θεοῦ

Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης 
Στόμα ποὺ εὐχαριστεῖ πάντοτε τὸν Θεόν, οὐ μὴ στερηθῆ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ στόμα ποὺ γογγύζει καὶ πληγώνει τὸν μέγαν Εὐεργέτην Του, εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ τὸν παιδεύση ὁ Θεός. Αὐτὸς μας ἔδωσε τὸ εἶναι μας. Αὐτὸς μας χορηγεῖ τὴν ζωήν. Αυτός μᾶς τὴν διατηρεῖ μὲ τὴν ποικίλην θείαν Τοῦ πρόνοιαν. 

Αὐτός, ἐχθροὺς ὄντας πρότερον, διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ μας κατήλλαξε καὶ μᾶς ἔκανε υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας Του! Αὐτὸς μας καθαρίζει καὶ ἁγιάζει διὰ μέσου τῶν ἁγίων Του Μυστηρίων! Αὐτὸς μας δίδει τὴν οὐράνιον καὶ ἁγιωτάτην βρῶσιν καὶ πόσιν, δηλαδὴ τὸ Πανάγιόν Του Σῶμα καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα Του! 

Αὐτὸς ἄγγελον ἐπέστησε φύλακα εἰς ὅλην τὴν ζωήν μας! Αὐτὸς θὰ παραλάβη καὶ τὴν ψυχήν μας καὶ θὰ τὴν ὁδηγήση εἰς τὴν αἰώνιον κληρονομίαν! Ἀλλὰ τί ποιῶ; Ἐπιλείψει μὲ ὁ χρόνος διηγούμενον, θὰ εὑρεθῶ ματαιοπονῶν, θέλοντας νὰ μετρήσω τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, τὰς ἀπείρους εὐεργεσίας τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ! Κατόπιν λοιπὸν τόσων ἀμετρήτων ἀγαθῶν νὰ ἔχωμεν καὶ γογγυσμῶν! Ὢ Θεέ μου, πάριδε τὴν ἠμῶν ἀγνωμοσύνην καὶ διανοιξον ἠμῶν τὸν νοῦν, ἴνα ἐννοήσωμεν τὸ τί μᾶς ἐχάρισεν ἡ πατρική Σου καρδία καὶ ἀποδώσωμεν μικρᾶν εὐχαριστίαν, ὅπως εὔρωμεν συγγνώμην καὶ ἔλεος.

Ἅγιοι Πατέρες: Τὰ στόματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Θεολογικὸ Σχόλιο στὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Ἡ ἕβδομη Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἀποκαλεῖται Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἃ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἁγία καὶ μεγάλη αὐτὴ Σύνοδος συγκλήθηκε τὸ 325, στὴ Νίκαια τῆς Βηθυνίας, ἀπὸ τὸν πρῶτο χριστιανὸ αὐτοκράτορα, Μ. Κωνσταντῖνο, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν Ἀρειανισμό, μία ἀπὸ τὶς πλέον δαιμονικὲς αἱρέσεις, ἡ ὁποία συντάραξε τὴν Ἐκκλησία τὸν 4ο μ. Χ. αἰώνα καὶ ἀπείλησε αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή της. 
Ἰθύνων νοῦν τῆς ἕνας ἐπιφανὴς κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὁ διαβόητος Ἄρειος, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὴ θύραθεν παιδεία καὶ κόμπαζε ὅτι ἦταν μέγας θεολόγος καὶ φιλόσοφος. Καταλήφτηκε ἀπὸ ἑωσφορικὸ ἐγωισμό, ὅπως ὅλοι οἱ αἱρεσιάρχες καὶ πίστεψε ὅτι μόνο αὐτὸς κατανόησε τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία, ἀρνοῦνταν νὰ δεχτεῖ ὅτι μείχτηκαν δύο διαφορετικὲς φύσεις, τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου στὸ πρόσωπο τοῦ Λόγου. Γιὰ τὸν ἀρχαῖο σταγιρείτη φιλόσοφο αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο καὶ γι’ αὐτὸ ἀρνήθηκε τὴ θεότητα τοῦ Λόγου, θεωρώντας Τὸν ὡς κτίσμα, τὸ πρῶτο κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἄρνησή του αὐτὴ χτύπησε στὴν καρδιὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Πρόσβαλε τὸ θεμελιῶδες δόγμα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, τὸ τριαδικὸ δόγμα καὶ ταυτόχρονα προσπάθησε νὰ κατεδαφίσει τὸ ὅλο οἰκοδόμημα τῆς θείας οἰκονομίας. Ἀρνούμενος τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναιρεῖ τὸ ἐπὶ γὴς ἀπολυτρωτικό Του ἔργο, διότι ὁ Χριστὸς σώζει ὡς Θεάνθρωπος, ὡς ἀληθινὸς καὶ τέλειος Θεὸς καὶ συνάμα ὡς ἀληθινὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Ἡ ὑποβίβασή Του στὴν κατηγορία τῶν κτισμάτων Τοῦ ἀφαιρεῖ τὴ δύναμη νὰ σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ Σατανᾶ, τὴ δουλεία τῆς...

Ἐντοπισμὸς πολλαπλῶν κενῶν ἀσφαλείας σὲ συσκευὲς smart home

Ἡ ὁμάδα ἐρευνητῶν τῆς ESET γιὰ τὸ IoT (Internet of Things) ἐντόπισε πολλαπλὰ σοβαρὰ κενὰ ἀσφαλείας σὲ τρεῖς διαφορετικὲς κεντρικὲς μονάδες smart home, τὶς Fibaro Home Center Lite, HomeMatic Central Control Unit (CCU2) καὶ eLAN-RF-003. 

Οἱ συγκεκριμένες κεντρικὲς μονάδες (hub) χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς συνδεδεμένες συσκευὲς στὰ “ἔξυπνα σπίτια” καὶ σὲ ἄλλα περιβάλλοντα σὲ χιλιάδες νοικοκυριὰ καὶ ἑταιρεῖες σὲ Εὐρώπη καὶ ὅλο τὸν κόσμο. 
Ὁρισμένα κενὰ ἀσφαλείας θὰ μποροῦσε νὰ τὰ ἐκμεταλλευτεῖ κάποιος εἰσβολέας γιὰ νὰ πραγματοποιήσει ἐπιθέσεις MitM (Man-in-the-middle), ὑποκλοπὲς καὶ παρακολούθηση, δημιουργία backdoors, ἢ καὶ νὰ ἀποκτήσει πλήρη πρόσβαση (root access) σὲ συσκευὲς καὶ στὸ περιεχόμενό τους. Στὴ χειρότερη τῶν περιπτώσεων, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιτρέψουν σὲ κάποιον εἰσβολέα νὰ ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τῶν κεντρικῶν μονάδων καὶ ὅλων τῶν περιφερειακῶν συσκευῶν ποὺ ἐλέγχουν. 
Ἂν καὶ συγκεκριμένες κεντρικὲς μονάδες χρησιμοποιοῦνται κυρίως σὲ σπίτια καὶ μικρὰ γραφεῖα, ἀποτελοῦν παράγοντα...

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, Ἁγίου Νεοφύτου του Ἔγκλειστου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΒΙΟ 
Αδελφοί καὶ Πατέρες, 
Σήμερα εἶναι μία ἐορτή μεταξυ δύο φωτεινῶν καὶ σωτηρίων ἑορτῶν (τῆς Ἀναλήψεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς). Σήμερα, μεταξὺ δύο μεγάλων μέχρι τὸν οὐρανὸ πανηγύρεων παρουσιάζονται οἰ πολύφωτοι ἀστέρες. Σήμερα, μεταξὺ τῶν δύο ἁρμάτων ποὺ ἔχουν δρόμο τὸν οὐρανό, ἐμφανίζονται τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἁρματηλάτες, ὄχι βέβαια γιὰ νὰ διευθύνουν τὴν ὁρμὴ αὐτῶν τῶν δύο κατευθυνομένων ἁρμάτων, ἀλλά για νὰ διευθύνουν αὐτοὺς ποὺ ἀπιστούν για Ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνεβεῖ ἐπάνω στὰ ἅρματα, καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν πίστη, γιὰ τὸ ὅτι τὸ μὲν ἕνα ἅρμα ἀνέβασε ἀπὸ τὴ γῆ πρὸς τὶς οὐράνιες ἁψίδες καὶ τοὺς κόλπους τοῦ Πατέρα ἀπὸ τὴ γῆ τὸν σαρκοφόρο Θεὸ Λόγο, τὸ δὲ ἄλλο ἅρμα, ὅτι τὸν «ἄλλο Παράκλητο» (Ἰω. Ἰδ’ 16) (τὸ Ἅγιο Πνεῦμα), ἀντὶ γιὰ τὸν Χριστὸ ποὺ ἀναλήφθηκε, Τὸν κατέβασε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ «σὰν ἄνεμος ποὺ φυσοῦσε δυνατὰ» (Πράξ. β’ 3), γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔλεγε ὅτι «σᾶς συμφέρει νὰ φύγω ἐγώ. Γιατί, ἂν ἐγὼ δὲν φύγω, δὲν θὰ ἔλθει σ’ ἔσας ὁ Παράκλητος, ἐνῶ ἂν πάω ἐκεῖ θὰ Τὸν στείλω σ’ ἐσᾶς. Καὶ ὅταν ἔλθει Ἐκεῖνος, θὰ ἐλέγξει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἁμαρτία, γιὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ γιὰ τὴν κρίση» (Ἰω. ἴε’ 7-8). 
Αὐτά, λοιπόν, ποὺ συνέβησαν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατέρα, δηλαδὴ ὁ μὲν Χριστὸς ποὺ ἀνέβηκε μὲ ἀπερίγραπτο τρόπο μὲ τὴ σάρκα Τοῦ ἐπάνω σὲ ἅρμα νέφους, τὸ δὲ Πνεῦμα ποὺ κατέβηκε μὲ ἀκατάληπτο τρόπο μὲ ἦχο «σὰν ἄνεμος ποὺ φυσοῦσε δυνατὰ» (Πράξ. β’ 2) καὶ μοίρασε πύρινες γλῶσσες στοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Άν δὲν προσέξουν οἱ γονεῖς ποῦ στέλνουν καὶ τί μαθαίνουν τὰ παιδιά τους, θά ‘ρθει ἡ ὥρα, ποὺ θὰ κλαύσει τὸ Γένος πικρὰ πάνω σε ἐρείπια!
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς A΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Αρχ. Ἀχρίδος
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ' 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι' αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ...

30 Μαΐ 2020

Ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ στὴ Μητρόπολη Λουξεμβούργου, μὲ σύσταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη !

Εἰσαγωγικὸ σχόλιο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ: Δὲν ἔχει τελειωμὸ ἡ κατρακύλα τῶν ἡγετῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Μητροπόλεων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Στὴ λίστα τῶν ἀπαγορευσάντων τὴν ἱερὰ λαβίδα προστέθηκε καὶ ἡ Μητρόπολη Λουξεμβούργου, μὲ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρα. Στὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισημαίνει τὸ ἑξῆς: "Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τῆς ἱερᾶς λαβίδος γιὰ τὴν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας στοὺς πιστοὺς" καὶ συνεχίζει "Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μᾶς Πατριάρχης μᾶς καλεῖ νὰ ὑπακούσουμε στοὺς νόμους τῶν χωρῶν ὅπου ζοῦμε καὶ νὰ ἐπιδείξουμε ὑπομονὴ ἕως νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ μία κανονικὴ ζωή. Δὲν εἶναι ἕνα ζήτημα ἐπέμβασης σὲ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς θρησκείας, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν Κυβέρνηση εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας." 
Διαβάστε παρακάτω τὸ μήνυμα...

Πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τὸ Μέγα Δουκᾶτον τοῦ Λουξεμβούργου.
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
Χριστὸς Ἀνέστη!
Μὲ τὸ παρόν μήνυμα σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι μετά ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου, οἱ τόποι λατρείας τῆς χώρας ἀνοίγουν πάλιν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2020.
Γνωρίζετε ὅτι λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ κατόπιν σχετικῶν ὁδηγιῶν τῆς Κυβέρνησης οἱ ἐκκλησίες μας ἦταν...

"Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός..." Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων της Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου


Δοξαστικὸ τῶν αἴνων εἰς τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων 
"Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορὸς" σὲ ἦχο πλ. Δ' 
σὲ μελοποίηση τοῦ ἄρχοντος πρωτοψάλτου 
τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας 
Θρασύβουλου Στανίτσα (+1987)

Τὰ εὐτράπελα τοῦ κορωναϊού !

Δέν µπορεῖς νά βγεῖς ἀπό τό σπίτι γιά κανέναν λόγο, ἀλλά ἐάν πρέπει βγεῖς, τότε µπορεῖς νά βγεῖς.

Ὅλα τά Καταστήµατα κλειστά! Ἐκτός ἀπό τά ἀνοιχτά.
Δέν πρέπει νά πηγαίνεις σέ νοσοκοµεῖα ἐκτός ἐάν πρέπει νά πᾶς. Δέν µπορεῖς νά πᾶς καί στό γιατρό, ἀρκεῖ νά µήν εἶσαι πολύ ἄρρωστος.
Οἱ µάσκες εἶναι ἄχρηστες! Ἀλλά τό νά φορᾶς µία, µπορεῖ νά σοῦ σώσει τή ζωή. Τά γάντια δέν θά σέ βοηθήσουν, ἀλλά µπορεῖ καί ναί.
Αὐτός ὁ ἰός θά ἐξαφανιστεῖ τό καλοκαίρι, ἀλλά ἴσως καί νά παραµείνει γιά πάντα. Δέν ἔχουµε καταλήξει ἀκόµα σέ κάτι συγκεκριµένο.
Θά πρέπει νά παραµείνουµε κλειδαµπαρωµένοι ἕως ὅτου φτάσουµε στήν ἀνοσία ἀγέλης, πού σηµαίνει ὅτι πρέπει νά µολύνθουν ὅλοι, ἀλλά παραµένοντας κλειδωµένοι στό σπίτι τους.
Ἑτοιµάζουν ἐµβόλιο γιά νά µᾶς ἐφοδιάσουν µέ ἀντισώµατα, γιά ἕναν ἰό πού ἀλλάζει συνέχεια καί δέν δηµιουργεῖ ἀντισώµατα. Ἐν τῷ µεταξύ, ὅσοι ἔχουν ἀναρρώσει δέν θά ἀρρωστήσουν ξανά, ἀλλά µπορεῖ καί ναί.
Ὁ ἰός δέν ἐπηρεάζει τά παιδιά, ἐκτός ἀπό αὐτά πού ἀρρωσταίνουν.
Τόν ἰό τόν πήραµε ἀπό τά ζῶα, ἀλλά τά ζῶα δέν µποροῦν νά κολλήσουν … (ἐκτός ἀπό τή βέλγικη γάτα πού...

H ἱστορικὴ μνήμη μέσῳ τῆς αἰωνόβιας «Ἁγίας Σοφίας» δὲν τιθασεύεται

Σταμάτης Πορτελάνος 

π. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 
Ἐξόργισε ὅλη τὴ Χριστιανοσύνη, καὶ ὄχι μόνο, ἡ χθεσινὴ κενοφανὴς «φιέστα» τοῦ Τουρκικοῦ Φανατισμοῦ γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ὅμως ἡ ἱστορικὴ μνήμη μέσω τῆς αἰωνόβιας «Ἁγίας Σοφίας» δὲν τιθασεύεται. 
Τὸ ὅτι διάβασαν… ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κοράνι μέσα στὸ μνημεῖο Σύμβολο, Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Πόλης δὲν εἶναι μόνο βεβήλωση Οἰκουμενικοῦ μνημείου κληρονομιᾶς, ἀλλὰ καὶ προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς ἱστορικῆς μνήμης. Ὁ Ναὸς αὐτὸς ἐσωκλείει λειτουργίες, προσευχές, ἀγωνίες ψυχῶν, ἱστορικὰ γεγονότα, δοξολογίες, καημοὺς καὶ μνῆμες ἄσχετες καὶ ἑτεροβαρεῖς μίας ἄλλης θρησκείας ποὺ ἴδια τὶς ἐκτόπισε, ὅπως καὶ τὸ συναφῆ πολιτισμό τους. Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποίησης ἐπιχειρεῖ νὰ γκρεμίσει ἀναγωγὲς νοήματος ζωῆς ποὺ συνεπάγονται ἀντίσταση στὸ ἐφήμερο καὶ τὸν πεσιμισμό, οἱ διεθνεῖς Ὀργανισμοὶ μένουν θεατές, ἐνῶ ἐπαγγέλλονται ὅτι προασπίζουν τὸν παγκόσμιο πολιτισμό. Ποῦ εἶναι οἱ δυναμικὲς ἐπίσημες ἐγχώριες καὶ διεθνεῖς παραστάσεις, εὐαισθησίες καὶ οἱ κραυγὲς ἀγανάκτησης στὰ ἀδίκως καὶ ἀπολιτίστως τελούμενα; 
Τὸ σύμβολο πραγματοποιεῖ τὴν ἐκφραστικὴ λειτουργία ἑνὸς νοήματος καὶ γίνεται χῶρος ἐκφραστικὸς μίας παρουσίας, ἑνὸς Λόγου γιὰ τὸν ὁποῖο κατασκευάστηκε. Ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας συμπυκνώνει τὴν ἄσκηση γιὰ τὴν ὄρθωση τοῦ κάλλους ἑνὸς ἀνατέλλοντος διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μὲ ἀέναο...

Τὸ ξέπλυμα τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἔριξε καὶ τὴ μάσκα τῆς κυβέρνησης

Ἄραγε ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι ποῦ πιστεύουν πῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μὲ ὁτιδήποτε (καλὸ μπορεῖ νὰ) πρεσβεύει ἕνα δεξιὸ πολιτικὸ κόμμα; 

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποῦ πιστεύουν ἀκόμα πῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ἀνήκει στὸν χῶρο τῆς δεξιᾶς ἢ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὸν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς; 
Ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιοι «ρομαντικοὶ» ποὺ θεωροῦν πὼς ὑφίσταται ἀκόμα Δεξιὰ καὶ Ἀριστερὰ στὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς; 
Τὸ εἰσαγγελικὸ αἴτημα ποὺ κατατέθηκε γιὰ ψήφιση στὸ κοινοβούλιο σχετικὰ μὲ τὴν ἄρση ἀσυλίας τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ 53 ἀκόμα ἐν ἐνεργεία βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ μήνυση δύο πολιτῶν. Ἡ μήνυση αὐτὴ ἐπεδίωκε νὰ δικαστοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν οἱ πολιτικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας. 
Σὲ σύνολο 219 βουλευτῶν, κατὰ τῆς ἄρσης ἀσυλίας ψήφισαν 207, ἐνῶ 11 μόλις βουλευτὲς τάχθηκαν ὑπὲρ καὶ ἕνας δήλωσε παρών. Οἱ βουλευτὲς τῆς Ν.Δ., τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΚΙΝ.ΑΛ., τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ ΜέΡΑ25, ἀποφάνθηκαν ὁμόφωνα πὼς τέτοιου εἴδους...

Ἡ κοίμηση τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ (30/5/1826 †)

Σὰν σήμερα πρὶν 194 χρόνια (30/5/1826) ἐκοιμήθη ὁ Μεγάλος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς πού ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος. Ἄφοβος, ἀντρειωμένος! Τα λείψανὰ του ἀναπαύονται στὴν ἰδιαίτερὴ του πατρίδα τὴ Δημητσάνα στὴν ὁποία καὶ γεννήθηκε στὶς 25/3/1771 ἡμέρα Μεγάλη Παρασκευή. Ἦταν παιδὶ χαριτωμένο, νέος ἔξυπνος, σοφός, συνετός, μεγαλοπρεπής, μεγαλόψυχος, συγχωρητικὸς καὶ προπαντὸς ἄνθρωπος θυσίας, ἀγάπης καὶ προσφορᾶς. Πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔμεινε κοντὰ στὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄. Σε ἐκείνον ἔγινε διάκονος καὶ κληρικός. Ἦταν τὸ δεξὶ του χέρι, ἡ ἀνάσα του καὶ ἡ ἀναπνοὴ του σὲ ὅλα τὰ δεινὰ πού πέρασε ὁ Γρηγόριος Ε΄. Το 1806 ἐξελέγη καὶ χειροτονήθηκε μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν, ἐνῶ ὁ Γρηγόριος ἦταν τότε ἐξόριστος. Ἤξερε νὰ φέρεται ὁ π.Γερμανός γι αὐτὸ καὶ ἦταν σὲ ὅλους ἀγαπητός. Το 1818 μπῆκε στὰ μυστικὰ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ ἔγινε ἡ ψυχὴ τῆς Ἐπαναστάσεως του 1821.

Ὁ Μεγάλος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς κρατοῦσε στὰ χέρια του ὅλη τὴ Πελοπόνησο καὶ ὅλη τὴν Ἐπανάσταση. (γι αὐτὸ οἱ σημερινοὶ «γνῶστες» τῆς Ἱστορίας τὸν ἔχουν ἀφανίσει ἀπὸ τὰ ἀλλοιωμένα γραπτὰ τους). Στην Ἐπανάσταση εὐλόγησε τὰ ὄπλα, εὐλόγησε τοὺς ἀγωνιστές. Ἔγραφε καὶ ἔλεγε ὅτι ὅσοι πέθαιναν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» πᾶνε στὸν Παράδεισο. Ἀκολούθησε βλέπετε τὸν Κωνσταντίνο Παλαιολόγο πού λίγο πρὶν...

Μὲς τὴν Ἅγια Σοφιὰ θὰ βρεθοῦμε ξανὰ λειτουργία μελλοντικὴ οἱ Ἕλληνες μαζὶ...Θάρθεις σὰν ἀστραπὴ 
θάχει ἡ χώρα γιορτὴ 
θάλασσα γῆ καὶ οὐρανὸς 
στὸ δικό σου φῶς. 
Θὰ ντυθῶ στὰ λευκὰ 
νὰ σ' ἀγγίξω ξανὰ 
φῶς ἐσὺ καὶ καρδιά μου ἐγὼ
πόσο σ' ἀγαπῶ. 
Βασιλεὺς Βασιλέων, Βασιλεῖ Βοήθει, ἔλεος, ἔλεος Ἐπουράνιε Θεὲ Κωνσταντῖνος Δραγάτσης Παλαιολόγος, ἔλεω Θεοῦ Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων. Στὴν πύλη τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ, καβαλικᾶ τὴν φάρα τοῦ τὴν ἀσπροποδαράτην, Τέσσερα Βήτα, ἔλεος, ἔλεος, Μαρμαράς, Βόσπορος καὶ Μαύρη Τρίτη Φρίξον ἥλιε, στέναξον γῆ, Ἑάλω ἢ πόλη, Ἑάλω ἡ πόλη Βασιλεύουσα, πύλη χρυσὴ κι ὁ πορφυρογέννητος στὴν κόκκινη μηλιά. 
Ἡ πόλη ἦταν τὸ σπαθί, ἡ πόλη τὸ κοντάρι, ἡ πόλη ἦταν τὸ κλειδὶ τῆς Ρωμανίας ὅλης Σώπασε Κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴν πολυδακρύζεις, πάλι μὲ χρόνια μὲ καιρούς, πάλι δικά Σου θάναι. 
Στὴν πύλη τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ ἔφυγες γιὰ ἀλλοῦ κι ἄγγελος θὰ σὲ φέρει ἐδῶ στὸν σωστὸ καιρό. Μὲς τὴν Ἅγια Σοφιὰ θὰ βρεθοῦμε ξανὰ λειτουργία μελλοντικὴ οἱ Ἕλληνες μαζὶ

Ἀξιωματοῦχος τοῦ ΟΗΕ ἐγκαταλείπει τὴν θέση της λόγῳ ψευδοῦς βιογραφικοῦ καὶ σταδιοδρομεῖ σὲ ὀργάνωση ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων καὶ κατὰ τῆς οἰκογένειας

Εἰσαγωγικὸ Σχόλιο: H κ. Kate Gilmore διορίστηκε Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (International Planned Parenthood Organization), μίας ὀργάνωσης ποὺ ἀποτελεῖ κόκκινο πανὶ γιὰ ὅσους εἶναι ὑπὲρ τῆς στήριξης τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς μητρότητας. H Kate Gilmore διορίστηκε στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τὸ 2015 καὶ ὑπηρέτησε ἐκεῖ ὡς τὸ 2019 στὸν τομέα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ γιατί εἶχε δώσει ψεύτικο βιογραφικό. Ἡ ἀμοιβὴ τῆς αὐτὰ τὰ χρόνια ἦταν ἀστρονομική. Ἐν τῷ μεταξὺ τοποθετήθηκε ἐπικεφαλῆς τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ, ἡ ὁποία τρέχει τὰ προγράμματα ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. ὡς τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἀφρική. Καὶ ἀπὸ τὴν νέα θέση ἐξαπολύει ἐπίθεση σὲ ὅσους στὸν Ο.Η.Ε. ἀντιστέκονται σὲ ὅσα προωθεῖ. Παραθέτουμε σχετικὸ ἄρθρο τῆς διδάκτορος Susan Yoshihara, ποὺ δημιοσιεύτηκε στὶς 22 Μαίου 2020 στὴν σελίδα του FAM (Center for Family and Human Reproduction).
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΑΦΗΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ἀθόρυβα ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ θέση τῆς μία κορυφαία ἀξιωματοῦχο καὶ ἀκτιβίστρια τῆς ὑπεράσπισης τοῦ δικαιώματος στὴν ἄμβλωση, ἀντὶ νὰ τῆς ζητήσει νὰ λογοδοτήσει ἐπειδὴ παραποίησε τὰ τυπικὰ τῆς προσόντα ὥστε νὰ δικαιολογήσει τὸ ὑψηλό της ἀξίωμα καὶ τὶς ὑψηλὲς ἀπολαβές της. 
Η Kate Gilmore ἐπρόκειτο νὰ ἐκτίσει μία ἀκόμη θητεία στὴ θέση τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπάτης Ἀρμοστοῦ γιὰ τὴν Προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀξίωμα ποὺ κατεῖχε τὴν περίοδο 2015-2019, ὅμως τῆς ἐπετράπη νὰ προΐσταται στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Οἰκογενειακοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν θέλει ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἕως τὴ Δύση τοῦ ἡλίου, νὰ φτάσει στὴν ἁγιότητα!
Μέγας Ἀντώνιος

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.