ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

25 Απρ 2015

Εἰκόνες - ἀφιερώματα τοῦ Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ

Τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» συμπλήρωσε 6 χρόνια λειτουργίας στὸ διαδίκτυο. Καὶ γι΄ αὐτὸ σᾶς δίνουμε μία γεύση ἀπὸ μερικὲς εἰκόνες - ἀφιερώματα ποὺ «φτιάξαμε» τὸ τελευταῖο διάστημα!

Χιλιάδες Τοῦρκοι προσκυνητές στὸν Ἀη Γιώργη τὸν Κουδουνὰ στὴν Πρίγκηπο (βίντεο)

Κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ Ἀη Γιώργη τοῦ Κουδουνά στὴν Πρίγκηπο, δεκάδες χιλιάδες Τοῦρκοι προσκυνητὲς ἀνεβαίνουν μὲ τὰ πόδια μέχρι τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν χάρη του ἢ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ τάμα τους. 
Ἐμπειρία μοναδικὴ γιὰ κάποιον ἐξωτερικὸ παρατηρητή, μεγάλη ἡ συγκίνηση γιὰ ὅσους μπορέσουν νὰ συμμετάσχουν στὸ προσκύνημα. 
Δεῖτε τὰ βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκκλησία…

Μόνον συσσίτια;

Γράφει ὁ πατήρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
ποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακς τν Μυροφόρων (Πράξ. στ' 1-7)
Ποῖο εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία; Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ πολλὲς ἀπαντήσεις δίδουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅμως, στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀκοῦμε θεοπνεύστως ποῖο εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ὅλον θέμα ἔδωσε ἡ ἀκριβοδίκαιη διανομὴ τῶν τροφίμων στὰ κοινὰ συσσίτια. Εἶχαν δημιουργηθεῖ παράπονα κατὰ τὴν Ἀποστολικὴ ἐποχή. Μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ πρακτικὸ πρόβλημα, τί θὰ ἔκαμαν οἱ Ἀπόστολοι; Θὰ ἐμοίραζαν οἱ ἴδιοι τὰ τρόφιμα ἢ θὰ συνέχιζαν ἀπερίσπαστοι τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη”;
Φυσικὰ ἔκαναν ἐκεῖνο ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνουν. “Οὐκ ἀρεστὸν ἐστίν ἠμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις”. Γι' αὐτό, ἀδελφοί, ἐκλέξατε ἂνδρες “πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας” καὶ αὐτοὶ ἂς ἀναλάβουν τὴν τακτοποίηση τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ πρακτικοῦ αὐτοῦ ζητήματος. Ἐμεῖς δὲ “τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονία τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν”. Ἔτσι, τὸ ζήτημα διὰ τὴν Ἐκκλησία λύθηκε αὐθεντικῶς καὶ διὰ παντός.
Ἐὰν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, ἕως τοῦ τέλους τῶν αἰώνων δώσουν τὸν πρῶτο λόγο στὰ πρακτικὰ θέματα καὶ στὰ συσσίτια, οἱ ἴδιοι θὰ θέσουν τὸν ἑαυτὸν τους ἐκτός τῆς ὑψηλῆς τους ἀποστολῆς. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἐπίσης προξενεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι γιὰ τὴν ὑπηρεσία...

Τὸ δημογραφικὸ χτυπάει κόκκινο

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα Ἐθνικό μας πρόβλημα σήμερα δὲν εἶναι οὔτε τὰ οἰκονομικά μας ἐλλείμματα οὔτε οἱ ἀπάνθρωπες φοβέρες τῶν ἀδίστακτων δυτικοευρωπαίων. Εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ὑφιστάμενη ἤδη δημογραφική μας συρρίκνωση καὶ ἡ ἐπιχειρούμενη τελευταίως ἀλλοίωση τῆς δημογραφικῆς μας ὁμοιογένειας.
Στὶς ἡμέρες μας, δυστυχῶς, ἡ δημογραφικὴ εἰκόνα τῆς Πατρίδας μας ἔχει περιέλθει σὲ κατάσταση τραγική! Τὸ βεβαιώνουν τὰ ἴδια τὰ γεγονότα:
1ον). Πέρυσι, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικά τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας, οἱ θάνατοι ἤσαν περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις.
2ον). Γιὰ τὴν ἁπλὴ καὶ μόνον διαδοχὴ τῶν γενεῶν καὶ ὄχι βεβαίως γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀπαιτεῖται ἕνας δείκτης γεννητικότητας τουλάχιστον 2,1. Σήμερα, ὅμως, ὁ δείκτης αὐτὸς στὴν Πατρίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ἀκόμα καὶ τῶν τοκετῶν ἀπὸ μητέρες ἀλλοδαπές,  εἶναι στὸ 0,9. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας ὄχι μονάχα μειώνεται δραματικά, ἀλλὰ καὶ ἀλλοιώνεται δημογραφικὰ καὶ πολιτισμικὰ ὡς πρὸς τὴν ὁμοιογένεια καὶ τὴν συνοχή του.
3ον). Στὰ δημόσια μαιευτήρια τῶν Ἀθηνῶν οἱ τοκετοὶ τῶν ἀλλοδαπῶν μητέρων, σὲ ἀπόλυτους ἀριθμούς, ἔχουν ξεπεράσει τοὺς τοκετοὺς τῶν Ἑλληνίδων.
4ον). Οἱ λαθρέως κατὰ χιλιάδες εἰσερχόμενοι στὴν πατρίδα μας Ἀφρικανοὶ καὶ Ἀσιάτες, στὴν πλειονότητά τους, εἶναι νέοι ἄνθρωποι καὶ μάλιστα μουσουλμάνοι στὸ...

11 χρόνια πρίν (24/4/04) τὸ μεγάλο ΟΧΙ τῶν Ἑλληνοκυπρίων στὸ Σχέδιο Ἀνᾶν!

Συμπληρώνονται σήμερα (24/4/2015) 11 χρόνια ἀπὸ τό δημοψήφισμα τῆς 24ης Ἀπριλίου 2004, μὲ τὸ ὁποῖο τὸ 76% τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀπέρριψαν τὸ σχέδιο τοῦ τότε Γ.Γ τοῦ ΟΗΕ Κόφι Ἀνᾶν γιὰ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.
Πρόκειται γιὰ τὴν κορυφαία στιγμὴ στὴν μακρόχρονη ἱστορία τῆς ἐκκρεμότητας τοῦ Κυπριακοῦ, ἀφοῦ γιὰ πρώτη φορὰ κλήθηκαν οἱ Ἑλληνοκύπριοι καὶ οἱ Τουρκοκύπριοι νὰ ἀποφασίσουν σὲ χωριστὰ δημοψηφίσματα γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἢ ἀπόρριψη ἑνὸς σχεδίου λύσης τὸ ὁποῖο...

24 Απρ 2015

Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ξηροποταμινὸς: μιλάει γιὰ τὴν κρίση στὴν Ἑλλάδα!


Θέμα ἐκπομπῆς: «Ἡ κρίση στὴν Ἑλλάδα. Καλεσμένος ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὅρους Γέρων Ἰωσήφ». Τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει, ὁ Αἰδεσιομολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου, πατήρ Κωνσταντῖνος Καντάνης. Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, κ.κ. ΚΟΣΜΑ.

Ἀναγκαία ἡ ὁμολογία πίστεως

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας, ἐπηρεασμένοι ἀπό τή νοοτροπία τοῦ κόσμου, δέν ἔχουν τήν πρέπουσα εὐαισθησία σέ θέματα πίστεως καί ἤθους. Τούς ἀρέσει ἡ ἁμαρτωλή χαλάρωση, τό κοσμικό φρόνημα καί ἡ ἄμβλυνση τῶν θείων ἐντολῶν. Ἐπιδιώκουν τό συμβιβασμό μέ ὅλους, γιά νά περνοῦν καλά, δηλαδή νά ζοῦν χωρίς ἠθικούς φραγμούς. Θέλουν νά ξεχάσουν καί τά βασικά δόγματα τῆς πίστεως, ἀλλά καί τίς μεγάλες διαφορές πού ἔχουμε μέ τούς ἑτερόδοξους παπικούς καί προτεστάντες. Τά δέχονται ὅλα καί ἐντυπωσιάζονται ἀπό τίς θεατρικές ἐμφανίσεις τοῦ πάπα, τόν ὁποῖο δυστυχῶς τά μέσα ἐνημέρωσης προβάλλουν μέ τρόπο προκλητικό ὡς τόν μοναδικό θρησκευτικό ἡγέτη πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τίς τύχες ὅλου τοῦ κόσμου! Αὐτή ἡ ἐσφαλμένη ἄποψη κυριαρχεῖ καί ἐπαναλαμβάνεται κάθε φορά πού ὁ πάπας κάνει τήν παραμικρή κίνηση ἤ δήλωση.
Ὅλοι αὐτοί οἱ χριστιανοί προφανῶς δέν ἀκολουθοῦν τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἡ πίστη δέν τούς μεταμορφώνει. Οἱ ἐντολές δέν τούς συγκινοῦν καί τό σοβαρότερο δέν ἔχουν τήν δύναμη νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους, γι᾿ αὐτό πρέπει νά παραδειγματιστοῦν ἀπό τούς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι χάριν τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεώς τους δέχτηκαν τόν ἀμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.
Εἶναι ἀνάγκη νά καλλιεργεῖται στό λαό ἡ εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη πρός τήν...

Ἐκδήλωση τῆς Ε.ΡΩ. στήν Κατερίνη μὲ θέμα: «Γιὰ μία εὐλογημένη οἰκογένεια»Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὸν Σύλλογο Πολυτέκνων Πιερίας καὶ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Περίας, σᾶς καλοῦν νὰ παραβρεθεῖτε στὴν ἐκδήλωση «Γιὰ μία εὐλογημένη Οἰκογένεια», στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ὁ Ἅγιος Φώτιος», τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου, στὶς 7μ.μ.
Ὁμιλητές: π. Ἀθανάσιος Μαρινόπουλος: «Γάμος - Μυστήριο μέγα καὶ θέλημα Θεοῦ» καί  πρεσβυτέρα Κούκκου Χρυσάνθη «Ἡ Ἑλληνίδα μάνα».
Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους.

Κάποιες νεώτερες ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ τάγμα τῶν Μοναχῶν

Ἅγιος Γεώργιος Ἰωσαφαίων,
Σκήτη Καυσοκαλυβίων, Ἅγιον Ὅρος
Τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Κατερέλου 

Πρίν ἀπό 160 περίπου ἔτη, ὁ πρῶτος Γέροντας τῶν Ἰωσαφαίων, Ἰωάσαφ μοναχός, ἐνῷ ξεκίνησε μέ μεγάλο ζῆλο τό μοναχικό του στάδιο, στήν συνέχεια ἔπεσε σέ ἀμέλεια. Σέ μία ἀγρυπνία, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔδειξε μία φοβερή ὀπτασία, ὅπου ἐβίωσε τήν κόλασι πού ἀναμένει ὅσους μοναχούς ξεφεύγουν ἀπό τήν ὑψηλή ἀποστολή τοῦ μοναχισμοῦ. Μετά, τοῦ ἐνεφανίσθη ὁ Ἅγιος Γεώργιος καί τόν ὡδήγησε στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος τόν εὐλόγησε καί τοῦ ξαναχάρισε τόν πρῶτο του ζῆλο. 
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔσωσε τόν Ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη, ὅταν ἦταν παιδί. Τόν ἅρπαξε μέσα ἀπό ἕνα χείμαρο πού τόν εἶχε παρασύρει, τόν ἐπῆρε στό ἄλογό του καί τόν ἔβγαλε ἔξω ἀπό τόν χείμαρο. 
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης εἶχε ἰδιαίτερες ἐμπειρίες ἀπό τόν Ἅγιο Γεώργιο, τόσο στήν περιοχή τῆς Γεωργίας, ὅσο καί κατόπιν στόν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του, στήν Σίψα τῆς Δράμας. 
Ὁ προηγούμενος τῆς Μονῆς Διονυσίου Γέροντας Χαράλαμπος, ὅταν αἰχμαλωτίσθηκε στήν Βουλγαρία, τό 1941 ἀπό τούς Κομιτατζῆδες, ἐσώθη ἀπό τόν Ἅγιο Γεώργιο. 
Ὁ μοναχός Γεώργιος Ἁγιοπαυλίτης, ἐπειδή ἐφυγάδευσε συμμάχους κατά τήν Γερμανική Κατοχή, κατεδικάσθη σέ θάνατο. Τόν ἔκλεισαν στό Ἑπταπύργιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ, περιμένοντας τήν ἐκτέλεσή του, εἶδε τούς προστάτας Ἁγίους τῆς Μονῆς του, τόν Ἅγιο Γεώργιο καί τόν Ἅγιο Παῦλο, πού τοῦ προεμήνυσαν ὅτι θά ἐλευθερωνόταν σέ τρεῖς ἡμέρες. Ἐπήδησε ἀπό τόν...

Τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ τό 1961 διέγραψε ἀπό τό Συναξαριστή τόν ἅγιο Γεώργιο! Μὲ αὐτοὺς ποθοῦν οἱ οἰκουμενιστὲς τὴν ἕνωση…

(...) Ἦταν τότε πού ὁ Διοκλητιανός ἐξαπέλυσε τόν μεγάλο, τόν φοβερότερο ἴσως, διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν (303 μ.Χ.). Εἶχε προηγηθεῖ ἡ αὐτοαναγόρευσή του σέ «Δίιο», δηλαδή προστατευόμενο τοῦ Δία καί στή συνέχεια σέ θεό, κατά τή συνήθεια τῶν αὐτοκρατόρων τῆς παρηκμασμένης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἦταν τόσο τό πάθος τοῦ Διοκλητιανοῦ κατά τῶν χριστιανῶν, ὥστε διέταξε νά κοπεῖ νόμισμα μέ τή μορφή του, φυσικά, καί μέ τήν ἐπιγραφή «νά ἐξαφανιστοῦν οἱ χριστιανοί»!
Οἱ Ρωμαῖοι, συνηθισμένοι νά βλέπουν αἷμα νά χύνεται στά ἀμφιθέατρα, βρῆκαν τρόπο νά διασκεδάζουν τήν ἀνία τους παρακολουθώντας τά μαρτύρια τῶν χριστιανῶν. Μεταξύ τῶν μαρτύρων αὐτῶν ἦταν καί ὁ Γεώργιος ἀπό τήν Καππαδοκία, νεαρός ἀξιωματοῦχος τῆς αὐτοκρατορίας.
Ἡ ἄρνησή του νά θυσιάσει στούς θεούς καί στόν θεοποιημένο αὐτοκράτορα ὁδήγησε τόν Γεώργιο στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου καί, στή συνέχεια, στούς βασανιστές. Ἡ παραδειγματική τιμωρία ἑνός ἀνυπότακτου στόν αὐτοκράτορα ἀξιωματούχου ἦταν θέαμα ἐνδιαφέρον γιά τούς Ρωμαίους. Τό παρακολούθησε καί ὁ ἴδιος ὁ Διοκλητιανός συνοδευόμενος ἀπό τή σύζυγό του Ἀλεξάνδρα.
Ὁ Γεώργιος παρέμεινε ἄκαμπτος στά ἀλλεπάλληλα φοβερά βασανιστήρια, νικητής ἐπί τῶν τυράννων. Ἡ σταθερότητά του εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά προσελκύσει στήν...

23 Απρ 2015

Σὰν σήμερα ὁ ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαΐας «πέφτει» ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος τό 1821

Ἐπίσκοπος Σαλώνων, ἡγετικὴ μορφὴ τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴν Ἀνατολικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ ὁ πρῶτος ἱεράρχης ποὺ «ἔπεσε» κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἀγώνα.
Ὁ Ἠσαΐας γεννήθηκε τὸ 1778 στὴ Δεσφίνα Παρνασσίδας. Ἔφερε τὸ κοσμικὸ ὄνομα Ἠλίας καὶ σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν ἔγινε δόκιμος μοναχὸς στὴ Μονή Τιμίου Προδρόμου τῆς περιοχῆς. Ἀργότερα χειροτονήθηκε διάκονος στὴ Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ καὶ ὀνομάστηκε Ἠσαΐας. Τὸ 1814 μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πατριάρχη Κύριλλου ΣΤ’ καὶ κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονὴ του μυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Τὸ 1818 χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος...

Βοήθα μας Ἀη Γιώργη καὶ σὺ Ἅγιε Κοσμᾶ νὰ πάρουμε τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ

Ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ρωμηῶν,
ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ἑλλήνων, τῶν Γραικῶν,
ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
στάθηκες παλληκάρι, βράχος τῆς πίστης 
καὶ ἄστραψε ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἀρετή σου 
καὶ ἀντρείεψαν οἱ σκλάβοι τῆς γῆς, 
ψυχώθηκαν τὰ παλληκάρια, 
οἱ γέροι ἀκούμπησαν γερὰ στὶς βακτηρίες τους, 
οἱ μανάδες συνοφρυώθηκαν κι ἔστειλαν 
τοὺς γυιοὺς τους ἀκρίτες στὰ κάστρα. 
“Ἐδῶ νὰ νικήσετε, εἶπαν, ἢ νὰ πεθάνετε, 
ὅπως πεθάναμε κι ἐμεῖς καὶ σᾶς γεννήσαμε”. 
Ἔτσι ἔγινε μία ἡσυχία στὸν κόσμο 
γιὰ πάνω ἀπὸ....

To Πάσχα τοῦ Μεχμὲτ Μπέη (κρυφὸς χριστιανὸς). Μιὰ συγκλονιστικὴ ἱστορία μὲ κρυπτοχριστιανοὺς!

Ἐπειδὴ σήμερα χιλιάδες κρυπτοχριστιανοὶ θὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Κουδουνὰ στὴν Πρίγκηπο, δημοσιεύουμε σχετικὸ περιστατικὸ μὲ κρυπτοχριστιανούς.
Ἀπὸ τὸ Ἀναγνωστικό τῆς Στ' Δημοτικοῦ τοῦ 1947
Εἶναι τρεῖς ἡ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ σπάνιοι οἱ διαβάτες στὸ δρόμο. Εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ γυρίζουν ἀπὸ τὴν πρώτη Ἀνάσταση καὶ πηγαίνουν βιαστικοὶ στὰ σπίτια τους. Σὲ λίγο τίποτε πιὰ δὲν ἀκούεται καὶ νεκρικὴ σιγὴ βασιλεύει σ’ ὅλη τὴν τουρκική συνοικία τοῦ Ἡρακλείου. Ξαφνικά, ἀνοίγει ἀθόρυβα ἡ αὐλόπορτα ἑνὸς μεγάλου σπιτιοῦ καὶ προβάλλει ἀνθρώπινο...

23 Ἀπριλίου: Ὁ Στρατὸς Ξηρᾶς τιμᾶ τὸν Προστάτη του Ἅγιο Γεώργιο
Σήμερα 23 Ἀπριλίου 2015, ὁ Στρατὸς Ξηρᾶς τιμᾶ τὸν Προστάτη του, Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο.
Δεῖτε τὸ ἀφιέρωμα τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς 
στὸν Ἅγιο Γεώργιο…

Τ' Ἅη Γιωρκοῦ - Ἀλκίνοος Ἰωαννίδης

Δευτέρα ἤτουν τῆς Καθαρᾶς ποὺ κάμνουν τὴν νομάδαν
Μὲς τὸ καράβιν ἔμπηκεν τὴν πρώτην ἐφτομάδαν
Τζαὶ τρεῖς ἡμέρες ἔκαμεν νὰ ρέξει τὸ Βερούτιν
Ψουμίν, νερὸν ἐν ἐβρέθηκεν μεσὰ στὴν χώραν τούτην...

22 Απρ 2015

Ἐκδήλωση τῆς Ε.ΡΩ. στὰ Ἰωάννινα μὲ θέμα: «Γιὰ μία εὐλογημένη οἰκογένεια» (φωτὸ)

Δελτίο Τύπου
Ὁ τομέας νεότητας τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Ἰωαννίνων πραγματοποίησε τὴ Δευτέρα 20 Ἀπριλίου στὰ Ἰωάννινα ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Γιὰ μία εὐλογημένη Οἰκογένεια». Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Μάξιμος. Στὴν ὁμιλία του μὲ θέμα: «Προετοιμασία γιὰ ἕναν εὐλογημένο γάμο» τόνισε ὅτι στὴν προετοιμασία γιὰ τὸ γάμο ἔχει κεφαλαιώδη ρόλο ἡ σχέση μὲ τὸν Χριστό, ἐνῶ ἡ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ πρέπει νὰ διέπει τὴν οἰκογένεια εἶναι ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δίνεται στὰ παιδιὰ ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς γιὰ τὴ ζωή τους καὶ σὲ περίπτωση ἀποτυχίας οἱ γονεῖς νὰ τὰ συγχωροῦν καὶ νὰ τὰ ἀγκαλιάζουν. Στὴ συνέχεια τὸ λόγο πῆρε ἡ κυρία Βασιλικὴ Καλλιντέρη, φιλόλογος καὶ πολύτεκνη μητέρα 9 παιδιῶν. Μὲ τὸ θέμα «Οἰκογένεια: Ἀπὸ τὴν γῆ… στὸν οὐρανό!» ἐπεσήμανε τοὺς ρόλους ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναλάβουν ὁ ἄντρας καὶ ἡ γυναίκα προκειμένου νὰ στηρίξουν τὰ θεμέλια τοῦ οἴκου τους, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτύχουν τὴ δημιουργία μίας εὐτυχισμένης οἰκογένειας καὶ νὰ γευτοῦν τὶς χαρές της. Τέλος, ὁ κύριος Βασίλειος Μάλιακας, θεολόγος – ἀκτινολόγος, παρουσίασε τὸ νέο βιβλίο ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ τίτλο: «Ἀνατομία Οἰκογενειακῶν θεμάτων». Στὴ λήξη τῆς ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ καὶ τὶς εὐχές του. Κατὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν αἴθουσα, μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία του μοίρασε σὲ ὅλους τὸ νέο βιβλίο καὶ ἕνα cd μὲ ἀνάγνωση τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου καὶ ἐνδιάμεση ψαλμωδία.
Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση…

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Βάσει σχεδίου ἡ πλυμμύρα τῶν λαθρομεταναστῶν»!

Παρακαλουθεῖστε τὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ κόσμος» τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη ἀπὸ τὸ κανάλι Bee Channel, μὲ θέμα τὴν ἀθρόα εἰσροὴ λαθρομεταναστῶν καὶ ἄλλα πολλά.

«Κάποιοι ἤδη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009 φόρεσαν στὴν πατρίδα μας μὼβ σάβανο…». Καὶ τώρα τί;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
«Ὁ παπα-Φώτης ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς τὸ ἀηδόνι τῆς Μυτιλήνης ποὺ ξετρελάθηκε ἀπὸ τὴν Χαρὰ τῆς Ἀνάστασης».
«Οἱ σιωνιστὲς ἐργάζονται, ἐμεῖς τί κάνουμε;
Μὲ τὸ «εὐλογεῖται Γέροντα», αὐτὴ τὴν φράση μοῦ ἔλεγε κάθε φορᾶ ποὺ τὸν συναντοῦσα ἐπὶ 20 καὶ συναπτοὺς χρόνους γνωριμίας.
Τότε ἀναρωτιόμουν γιατί τὸ ἔλεγε κατ΄ ἐπανάληψη καὶ πεισματικά, σήμερα τὸ βιώνουμε ὅλοι μας!!! Ὅταν ἔλεγε αὐτὴ τὴν φράση…
Ὅταν ἔλεγε αὐτὴ τὴν φράση τὸ πρόσωπό του μόρφωνε συσπάσεις ὀργῆς, πονοῦσε...

21 Απρ 2015

Ἅγιος Παΐσιος: «Ἁπλότητα καὶ εὐλάβεια, αὐτὸ εἶναι τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα στὸ ὁποῖο ἀναπαύεται ὁ Χριστός»

Φωτό «Ρωμαίικου»
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο» Λόγοι A΄, Γέροντος (Ἁγίου) Παϊσίου Ἁγιορείτου, ἐκδόσεις Ἱ.Ἡ. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
- Γέροντα, μερικὲς φορὲς λέτε ὅτι ὁ τάδε ἄνθρωπος βλέπει μὲ εὐρωπαϊκὸ φακὸ καὶ ὄχι μὲ ἀνατολίτικο πνεῦμα. Τί ἐννοεῖτε; 
- Ἐννοῶ ὅτι βλέπει μὲ εὐρωπαϊκὸ μάτι, μὲ εὐρωπαϊκὴ λογική, χωρὶς πίστη, ἀνθρώπινα. 
- Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ἀνατολίτικο πνεῦμα; 
- «Ἀνατολὴ ἀνατολῶν καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιά...»! (1) 
- Δηλαδή; 
Ὅταν λέω ὅτι ἕνας πιασε τὸ ἀνατολίτικο πνεῦμα καὶ ἄφησε τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα, θέλω νὰ πῶ ὅτι ἄφησε τὴν λογική, τὸν ὀρθολογισμό, καὶ ἔπιασε τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εὐλάβεια, γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα στὸ ὁποῖο ἀναπαύεται ὁ Χριστός, ἁπλότης καὶ εὐλάβεια. 
Σήμερα, συχνὰ λείπει ἡ ἁπλότητα ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ἡ ἁγία ἁπλότητα ποὺ ξεκουράζει τὴν ψυχή. 
Ἂν δὲν ἀρνηθῆ κανεὶς τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ δὲν κινηθῆ ἁπλά, νὰ μὴ σκέφτεται δηλαδὴ πῶς θὰ τὸν δοῦν ἢ τί θὰ ποῦν γι' αὐτόν, τότε δὲν συγγενεύει μὲ τὸν Θεό, μὲ τοὺς Ἁγίους. 
Γιὰ νὰ συγγενέψη, πρέπει νὰ κινηθῆ στὸν πνευματικὸ χῶρο. 
Ὅσο κανεὶς κινεῖται μὲ ἁπλότητα, ἰδίως μέσα σὲ ἕνα Κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τὰ ἐξογκώματα τῶν παθῶν. Ἀλλιῶς κοιτάζει νὰ φτιάξη ἕναν ψεύτικο ἄνθρωπο. 
Γι' αὐτὸ νὰ προσπαθήσουμε νὰ πετάξουμε τὸν κοσμικὸ καρνάβαλο, γιὰ νὰ...

Λάμπρος Σκόντζος: «Ἡ εἰκονομαχία - Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος»

Εἰσήγηση τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου Θεολόγου - Καθηγητοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ὑμηττοῦ, μὲ θέμα: «Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ - Η Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ», στὰ πλαίσια λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου Ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττού. Ὁ εἰσηγητὴς παρουσίασε, κατὰ...

Ψυχὴ καὶ Χριστὸ θέλουν οἱ μαθητές μας καὶ ὄχι τὰ σκύβαλα ποὺ ρίχνουν στὰ σχολεῖα οἱ μαυραγορίτες τοῦ πνεύματος

Καὶ ὁ πατέρας, τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων Ἰμπραὴμ πασά, ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα!
Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Νὰ δοῦμε ἀκόμα ποῦ θὰ φτάσουμε! Δὲν ἀφήσαμε βρωμιά, δὲν ἀφήσαμε σιχαμένη πράξη, ποὺ νὰ μὴν κάνουμε, δὲν ἀφήσαμε πονηρὸ διαλογισμὸ ποὺ νὰ μὴν τὸν ποῦμε ἢ νὰ μὴ τὸν γράψουμε μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκαμε ὁλότελα». Φώτης Κόντογλου
Ἐρωτῶ: Θὰ μποροῦσε νὰ διοργανωθεῖ στὴ Δράμα ἕνα ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, κατάλληλο γιὰ νὰ τὸ παρακολουθήσουν καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ, μὲ θέμα τὸν Δράμαλη πασά; Θυμίζω ὅτι ὁ Μαχμοὺτ πασάς, καταγόταν ἀπὸ τὴν Δράμα, γι’ αὐτὸ ἔμεινε κοινῶς γνωστὸς ὡς Δράμαλης. «Διέπρεψε» ὡς σφαγέας Χριστιανῶν καὶ στὴν Δράμα καὶ στὴν Λάρισα, ὅπου εἶχε...

Ἐκδήλωση τῆς Λαύρας Ἁγίου Σάββα μὲ θέμα: «Ἄγγελοι τῆς ἐρήμου»Τὴν Κυριακὴ 3 Μαΐου 2015 καὶ ὥρα 7 μ.μ. στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, ἡ Ἱερὰ Λάυρα Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, διοργανώνει ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στοὺς «Ἀγγέλους τῆς Ἐρήμου», στοὺς Ἁγίους ποὺ περιλαμβάνονται στὸ Σαββαϊτικὸ Συναξάρι.
Ἡ πρεσβυτέρα Καλυψῶ Δημητριάδη, παρουσιάζει ποιητικά τούς Ἁγίους ποὺ ἔζησαν καὶ ἀσκήτευσαν στήν  Ἱερὰ Λάυρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, μὲ τὴ συνοδεία Ὕμνων ἀλλὰ καὶ εἰκόνων. Τὴν ἐκδήλωση πλαισιώνει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς «Τρόπος». 
Ἡ Εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

20 Απρ 2015

Ὠφέλιμα ρητὰ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου


Ἅγιος Πορφύριος
• Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ταραγμένη, θολώνει τὸ λογικὸ καὶ δὲ βλέπει καθαρά. Μόνο, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ἤρεμη, φωτίζει τὸ λογικό, γιὰ νὰ βλέπει καθαρὰ τὴν αἰτία κάθε πράγματος.
• Ἡ ψυχὴ εἶναι πολὺ βαθιὰ καὶ μόνο ὁ Θεὸς τὴ γνωρίζει.
• Γιατί νὰ κυνηγᾶμε τὰ σκοτάδια; Νά, θὰ ἀνάψουμε τὸ φῶς καὶ τὰ σκοτάδια θὰ φύγουν μόνα τους. Θὰ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει σ᾿ ὅλη τὴν ψυχή μας ὁ Χριστὸς καὶ τὰ δαιμόνια θὰ φύγουν μόνα τους. 
• Ὅταν ἔρθει μέσα μας ὁ Χριστός, τότε ζοῦμε μόνο τὸ καλό, τὴν ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ κακό, ἡ ἁμαρτία, τὸ μίσος ἐξαφανίζονται μόνα τους, δὲν μποροῦν, δὲν ἔχουν θέση, νὰ μείνουν. 
• Νὰ μὴν ἐνδιαφέρεσαι ἂν σὲ ἀγαποῦν, ἀλλὰ ἂν ἐσὺ ἀγαπᾶς τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή. 
• Στὴν ψυχή, ποὺ ὅλος ὁ χῶρος της εἶναι κατειλημμένος ἀπὸ τὸ Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ καὶ νὰ κατοικήσει ὁ διάβολος, ὅσο κι ἂν προσπαθήσει, διότι δὲν χωράει, δὲν ὑπάρχει κενὴ θέση γι᾿ αὐτόν. 
• Ὁ σκοπός μας δὲν εἶναι νὰ καταδικάζουμε τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ τὸ διορθώνουμε. Μὲ τὴν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ χαθεῖ, μὲ τὴν κατανόηση καὶ βοήθεια θὰ σωθεῖ. 
• Τὸ κακὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς κακὲς σκέψεις. Ὅταν πικραίνεσαι καὶ ἀγανακτεῖς, ἔστω μόνο μὲ τὴ σκέψη, χαλᾶς τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα. Ἐμποδίζεις τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ...

Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ περιεχόμενου αὐτοῦ

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς το Θωμὰ
(Πράξ. ε' 12-20)
Σὲ κάθε ἐποχή, ἀλλὰ κυρίως στὴ δική μας ποὺ τόσα ρεύματα ἔχουν διαπεράσει τὸν κόσμο καὶ συνεχίζουν νὰ κυκλώνουν τὴν οἰκουμένη, τίθενται δύο ἐρωτήματα.
α) Ἔχει λόγο ἡ Ἐκκλησία; καὶ β) ποιὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ το λόγου - κηρύγματος πού ἐὰν ἔχει, ὀφείλει νὰ καλλιεργεῖ ἡ Ἐκκλησία;
Ὄντως ἐρωτήματα ποὺ κάνουν τοὺς ἐντός τς Ἐκκλησίας νὰ “βασανίζουν τὸ θέμα” ὥστε νὰ ἀπαντήσουν ὑπεύθυνα. Ὑπεύθυνα, δοθέντος ὅτι τοὺς τελευταίους καιρούς, παρὰ τὸ πλῆθος τῶν “κηρύκων”, φαίνεται νὰ ἀπουσιάζει τὸ ριζοσπαστικὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ ἐπέρχεται ἕνας συμβιβασμὸς πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, σὺν τὸ ὅτι ὁ θεσμὸς τῶν ἱεροκηρύκων δείχνει νὰ συρρικνώνεται δραματικά.
Ἂς ἀφήσουμε ὅμως τοὺς ἐχθρούς τς Ἐκκλησίας ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ καταργήσουν τὸ ζωντανό της κήρυγμα - παρὰ τὰ γλυκόλογα καὶ τοὺς “ἀδελφικοὺς ἀσπασμούς”, καὶ ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ ὁπουδήποτε ὑφίσταται ὁ “φιλοπρωτεύων Διοτρεφής” (Γ' Ἰωάν. 9), καὶ μὲ δέος ἂς ἀκούσουμε μέσω τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τὸν Ἄγγελο Κυρίου. Τὸ λειτουργικὸ πνεῦμα ὅπου “διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἑξαγαγῶν τε αὐτοὺς (τοὺς Ἀποστόλους) εἶπε· πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε...

19 Απρ 2015

Ἀποκλειστικές φωτογραφίες ἀπό τήν κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ στήν Ι.Μ Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου στήν ΠάτμοἘορτάστηκε πανηγυρικά σήμερα, Κυριακή το Αντιπάσχα, ἡ μνήμη το γίου ποστόλου Θωμ στήν ερά Μονή γίου Ιωάννου το Θεολόγου στό νησί τῆς Πάτμου. Ετέθη μάλιστα πρός προσκύνηση ἡ τιμία κάρα το ποστόλου καί πλήθη πιστῶν έσπευσαν νά λάβουν τήν χάρη της. 
Δετε αποκλειστικές φωτογραφίες...

18 Απρ 2015

Σταυρο-αναστάσιμη ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἑλλάδας

Ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια ζεῖ στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, περιμένοντας τὴν πολυπόθητη Ἀνάσταση. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα πού γέννησε τὴν φιλοσοφία, τὴν δημοκρατία, τὸ θέατρο, τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη. Ὡστόσο, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Ἡρόδοτος, στὴν Ἑλλάδα «ἡ πενία ἀείκοτε σύντροφος ἤν». Τὰ τελευταία χρόνια ἡ φαινομενικὴ οἰκονομικὴ εὐρωστία - ἄκρατη δανειοδότηση-, οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, ἀκόμα καὶ ἡ κατάκτηση τοῦ Euro στὸ ποδόσφαιρο δημιούργησαν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ὅλα τὰ δύσκολα πλέον ἀνῆκαν στὸ παρελθόν. Κάθε ὅμως ἐπιτυχία, μαζὶ μὲ τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἱκανοποίηση, τὸ θαυμασμὸ καὶ τὴν λάμψη, φέρνει τὴ ζήλεια καὶ τὸ φθόνο. Καὶ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν προδοσία.
Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες ἐδῶ καὶ τρία χρόνια βιώνουν τὴν προδοσία αὐτή. Μεθυσμένοι ἀπὸ τὴν λάμψη τῶν διαφόρων ἐπιτυχιῶν, ἔχτισαν ἕναν δικό τους πλασματικὸ κόσμο καὶ ζοῦσαν μέσα σὲ αὐτόν. Δημιούργησαν πελατειακὲς σχέσεις μὲ τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειρὰ τοὺς ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς πολίτες τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλόχευαν καὶ δὲν τοὺς ἐνημέρωσαν γιὰ τὴν πραγματικὴ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας. Ἔτσι, ξαφνικὰ οἱ Ἕλληνες βρέθηκαν δεσμευμένοι μὲ τὸ ἀπεχθὲς Μνημόνιο. Ἀποδείχτηκε πὼς ἡ οἰκονομικὴ εὐρωστία τῆς ἐποχῆς τῆς ἄνθησης τοῦ Ἑλληνικοῦ χρηματιστηρίου ἦταν μία «φούσκα», ποὺ ὁδήγησε στὸν βρόγχο τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Ε.Κ.Τ. Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ οἱ Ἕλληνες ὄντας ἀνενημέρωτοι συνέχιζαν νὰ....

Ἀπὸ κεῖ μπῆκαν οἱ ἐχθροί: ἀπὸ τὴν κερκόπορτα τῆς ὑπεροψίας μας, πού ἀντικατέστησε τὸν Πνευματικὸ μὲ τὰ μέντιουμ, τὴν Λειτουργία μὲ κολυμβητήρια, μὲ φροντιστήρια καὶ ἐκδρομές

Ἀπόσπασμα ἀπὸ  τὸ βιβλίο "Ἐν μέσω κρίσης" τῆς Μαρίας Μουρζά τῶν Ἐκδόσεων "Ἄθως" 
Διατελοῦμεν ἐν μέσω κρίσης! Ἐκεί πού πρὸς στιγμὴν μένουμε ἐνεοὶ καὶ ἀποσβολωμένοι. Ἐκεί πού κόβουμε ταχύτητα, χαμηλώνουμε τοὺς τόνους καὶ ρωτᾶμε: Γιατί; Πῶς ἔγινε καὶ φτάσαμε στοῦ γκρεμοῦ τὸ χεῖλος; Ποιὸς εὐθύνεται γιὰ τὴ στραβοτημονιά; Ποιὸς θὰ χρεωθεῖ τὸ ἀτύχημα; Ποιὸς θὰ χρεωθεῖ τὴν ἐθνικὴ συμφορά;  Κοιτᾶς καὶ λές: Ποῦ εἶναι ἡ Ἑλλάδα μας; Ποῦ εἶναι οἱ Ἕλληνες; Ποῦ μᾶς πούλησαν; Ποιοὶ μᾶς ἀγόρασαν; Ποιοὶ θὰ δώσουν λόγο γιὰ τὴν ἀγοραπωλησία; Χιλιάδες ἀπελπισμένες κραυγὲς σὰ σεισμικὲς δονήσεις... Προεόρτια μεγάλου σεισμοῦ;
Διατελοῦμε ἐν μέσω κρίσης, βιώνοντας ἕνα σκληρὸ παιχνίδι, πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μας καὶ πάντα σὲ βάρος μας. Εἰσπράττουμε τὴν προδοσία σὰ γεύση ἀπὸ χῶμα, σὰν ὀργὴ καὶ σὰν ἀπελπιστικὴ διαπίστωση: βρισκόμαστε ὑπὸ ζυγόν! Καὶ ὁ πόνος τοῦ ζυγοῦ εἶναι τόσο δυνατὸς ὥστε ἄλλος γρήγορα καὶ ἄλλος ἀργὰ ξυπνᾶμε! Ξυπνᾶμε σὰν ἀπὸ βαρὺ ὕπνο. Μᾶς ξυπνάει ὁ ἥλιος τῆς νύχτας... Τὸ φῶς ποὺ γεννιέται ἀμέσως μετὰ ἀπ' τὸ πυκνότερο σκοτάδι. Μᾶς ξυπνάει καὶ βλέπουμε πὼς δὲν εἴμαστε ἄμοιροί της τύχης μας, πὼς σαφῶς ἔχουμε κι ἐμεῖς, ὁ καθένας τὴ δική του εὐθύνη. Ἔχουμε κι ἐμεῖς, ὁ καθένας τὸ δικό του μερίδιο στὴ συμφορά.
Καὶ φωτίζεται ὁ νοῦς μας καὶ μᾶς γίνεται ὁρατὸ πὼς δὲν φταίνει μόνον οἱ ἐχθροὶ ποὺ μπῆκαν ἀπ' τὴν κερκόπορτα. Φταῖμε καὶ ἐμεῖς ποὺ ἀπαξιώσαμε τὴν κερκόπορτα καὶ ἐν γνώσει μας τὴν ἀφήσαμε ἀφύλαχτη. Φταῖμε ὅλοι... καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς Πολιτείας καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας καὶ...

Ἡ Κλήση καὶ Ἀποστολὴ τοῦ Ἕλληνα

Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Ἴσως ποτὲ ἄλλοτε ὅπως σήμερα δὲν παίρνουν τόσο δραματικὴ ἐπικαιρότητα τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Νεκταρίου γιὰ τὴν κλήση καὶ ἀποστολὴ τοῦ Ἕλληνα. Ἐπικαιρότητα, γιατί ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ οἱ τύχες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους διακυβεύονται στὴν παγκόσμια πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σκακιέρα· καὶ δραματική, γιατί μᾶλλον οἱ Νεοέλληνες λησμονήσαμε τὴν ταυτότητά μας, τὴν ἰδιαίτερη ἱστορική, θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ φυσιογνωμία μας, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, καὶ θελήσαμε ν᾿ ἀκολουθήσουμε πρότυπα ξενικά, ἦθος ἀλλότριο πρὸς τὴ δική μας Παράδοση καὶ ἐθνικὴ φυσιογνωμία.
Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὄντας ὁ ἴδιος Οἰκουμενικὸς μὲ τὰ θαύματα καὶ τὰ συγγράμματά του, δὲν παύει νὰ διδάσκει ἐμᾶς τοὺς συμπα-τριῶτες ἐπιγόνους του γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ χρέος ποὺ ἔχουμε νὰ ἐπιτελέσουμε μέσα σ᾿ ἕναν κόσμο ποὺ παραπαίει ζητώντας πνευματικὰ ἐρείσματα προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ ζεῖ. Ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου εἶναι διαυγής, κρυστάλλινη, καθὼς τὰ λόγια του συνιστοῦν τὸ ἀπαύγασμα τῆς κατὰ Θεὸν σοφίας του καὶ τῆς καθαρῆς ἀπὸ κάθε ἰδιοτελῆ προσκόλληση καρδιᾶς του. Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἰκουμενικοὶ ἄνθρωποι, πέρα ἀπὸ ἀρρωστημένους ἐθνικισμοὺς καὶ σωβινισμούς. Τὰ ὅσα παρατίθενται στὶς παρακάτω γραμμὲς προέρ-χονται ἀπὸ δύο μικρὲς μελέτες τοῦ Ἁγίου: «Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τὸν Χριστιανισμὸν» καὶ «Περὶ τῆς κλήσεως καὶ ἀποστολῆς τοῦ Ἕλληνος».
Ἀπερίφραστα διακηρύττει ὁ Ἅγιος ὅτι ὁ Ἕλληνας, μὲ τὴν ἀνέκαθεν ροπὴ καὶ ἀγάπη του πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴ σοφία, ἔχει ὡς σκοπὸ καὶ ἀποστολή του νὰ εἶναι διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Λέγει χαρακτηριστικά, μὲ τόνο διαχρονικό:...
«Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετο κτῆμα τοῦ Ἕλληνος· διαδιδομένη ἀνὰ τὰ Ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾶ αὐτὰ Ἑλληνικά, οὐδέποτε δὲ παύεται οὖσα Ἑλληνική… Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῇ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος…

17 Απρ 2015

Πάσχα Ρωμέϊκο (1891) - Ἀλεξ. Παπαδιαμάντης


Ὁ μπαρμπα-Πύπης, ὁ γηραιὸς φίλος μου, εἶχεν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ καπέλα, διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων καὶ μεγεθῶν, ὅλα ἐκ παλαιοῦ χρόνου καὶ ὅλα κατακαίνουργια, τὰ ὁποῖα ἐφόρει ἐκ περιτροπῆς μετὰ τοῦ εὐπρεποῦς μαύρου ἱματίου του κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὁπόταν ἔκαμνε δύο ἢ τρεῖς περιπάτους ἀπὸ τῆς μιᾶς πλατείας εἰς τὴν ἄλλην, διὰ τῆς ὁδοῦ Σταδίου. Ὁσάκις ἐφόρει τὸν καθημερινὸν κοῦκόν του, μὲ τὸ σάλι του διπλωμένον εἰς ὀκτὼ ἢ δεκαὲξ δίπλας ἐπὶ τοῦ ὤμου, συνήθιζε νὰ κάθηται ἐπί τινας ὥρας εἰς τὸ γειτονικὸν παντοπωλεῖον, ὑποπίνων συνήθως μετὰ τῶν φίλων, καὶ ἦτο στωμύλος καὶ διηγεῖτο πολλὰ κ᾽ ἐμειδία πρὸς αὐτούς...

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...