26 Απρ 2018

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου περὶ ἀποφυγῆς τεκνογονίας στὰ ζευγάρια

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Σκεῦος ἐκλογῆς»,
τοῦ ἱερομονάχου Χριστόδουλου Ἁγιορείτου

Πάρα πολλὰ ζευγάρια τὰ ἀπασχολοῦσε τὸ πρόβλημα τῶν παιδιῶν. Ἄλλοι εἶχαν κάποιο πρόβλημα καὶ δὲν ἔκαναν παιδιὰ κι εἶχαν λογισμὸ νὰ υἱοθετήσουν ἕνα ξένο παιδί, ἄλλοι σκεφτόντουσαν νὰ κάνουν ἕνα, τὸ πολὺ δύο παιδιὰ καὶ μετὰ νὰ παίρνουν προφυλάξεις γιὰ νὰ μὴν κάνουν ἄλλα, ἐνῶ ἄλλοι ἔβαζαν σκοπό τους νὰ ἀποκτήσουν πολλὰ παιδιά. Συχνὰ λοιπόν, οἱ οἰκογενειάρχες ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Γέροντα τὴ συμβουλή του καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ζήτημα.
Ὁ Γέροντας τοὺς τόνιζε ὅτι πρέπει νὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν βάζουν ἀνθρώπινο πρόγραμμα, γιατί τὰ παιδιὰ τὰ δίνει ὁ Θεός. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ μόνος ποὺ ξέρει ἂν θὰ δώσει, πότε θὰ δώσει καὶ πόσα παιδιὰ θὰ δώσει. Κανένας ἄλλος. Μερικοί, ἔλεγε ὁ Γέροντας, προφασίζονται ὅτι ἔτσι ὅπως ἔγινε ἡ ζωὴ δύσκολη, ἕνα παιδὶ μὲ τὸ ζόρι καὶ μὲ πολλὲς δυσκολίες τὸ μεγαλώνουν, γι’ αὐτὸ προφυλάσσονται, γιὰ νὰ μὴν κάνουν ἄλλο παιδί. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, γιατί ἔτσι δείχνουν ὅτι οἱ ἴδιοι κανονίζουν πιὸ καλὰ τὰ πράγματα ἀπ’ ὅ,τι ὁ Θεός. Εἶναι ὑπερήφανοι καὶ ὑποτιμοῦν τὴν πάνσοφη πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς βλέπει καὶ τὴν ψυχικὴ καὶ τὴν οἰκονομική τους κατάσταση καὶ πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποία οὔτε βλέπουμε οὔτε γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν. Ἂν λοιπὸν τὰ οἰκονομικά τῆς οἰκογένειας εἶναι πενιχρὰ καὶ ἴσα – ἴσα ποὺ φτάνουν γιὰ νὰ συντηρήσουν ἕνα παιδί, ἡ λύση δὲν εἶναι νὰ φοβοῦνται μὴν κάνουν ἄλλο καὶ νὰ τὸ ἀποφεύγουν, κι ἔτσι νὰ ἀντιστέκονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ πιστεύουν ὅτι ἂν ὁ καλός μας Θεὸς θέλει νὰ φέρει κι ἄλλο, ἢ κι ἄλλα παιδιὰ στὸν κόσμο Ἐκεῖνος ποὺ «οἶδε γὰρ ὧν χρείαν ἔχομεν πρὸ τοῦ ἠμᾶς αἰτῆσαι Αὐτὸν» θὰ φροντίσει καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν της.
Ἔτσι συμβούλευε ὅσους τὸν ρωτοῦσαν γιὰ τὰ ζητήματα αὐτὰ καὶ συνέχιζε:...

Ὁ μικρός Alfie Evans ἀντιστέκεται στήν βρετανική νομοθεσία περί εὐθανασίας

Ὁ δίχρονος Βρετανός Ἄλφι Ἔβανς πάσχει ἀπό μία σπάνια νευροεκφυλιστική ἀσθένεια καί κρατιέται μέ μηχανικά μέσα στή ζωή. Οἱ γονεῖς του ἔχουν πίστη καί θέλουν νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια νά κρατηθεῖ τό παιδί τους στή ζωή μέχρι τέλους. Ἀντίπαλός τους σ’ αὐτή τους τήν ἐπιθυμία εἶναι τό… Κράτος! Τό Νοσοκομεῖο τοῦ Λίβερπουλ, κάνοντας χρήση τῆς κρατικῆς νομοθεσίας περί εὐθανασίας, ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι, ἐπειδή οἱ γιατροί τοῦ Νοσοκομείου διαπίστωσαν ὅτι τό παιδί δέν ἔχει πλέον ἐλπίδες ζωῆς καί δέν ὁσονούπω δέν θά χτυπάει ἡ καρδιά του, εἶναι πρός τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ ἡ… παύση τῆς μηχανικῆς ὑποστήριξης καί ἄρα ὁ τερματισμός τῆς ζωῆς του καί ἀποφάσισε τήν ἀποσύνδεση τοῦ παιδιοῦ ἀπό τά μηχανήματα, χωρίς τή συναίνεση τῶν γονέων!
Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔγινε δεκτή ὄχι μόνο ἀπό τά βρετανικά δικαστήρια, πού....

Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας γιὰ ἀπόφαση ΣτE γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Λυκείου: «Τὸ κάνουν ἐπίτηδες γιὰ νὰ μὴν βαριόμαστε»

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Σιωπὴ παντοῦ ἢ συμφωνία σὲ ὅλα! Ἡ παραμικρὴ διαφωνία ἢ ἀπόκλιση, ἔργω ἢ λόγω, ἀπὸ τὴ "γραμμὴ" τοῦ κατεστημένου, ἀπὸ τὴν "ἰδεολογία" του, ἀπὸ τὰ δικά του "πρότυπα" καὶ τὶς "θεωρίες", χαρακτηρίζεται κακούργημα καὶ ὁ "αὐτουργὸς" πολεμεῖται καὶ ἐξουθενώνεται μὲ τὸν πιὸ αἰσχρὸ καὶ ἀπάνθρωπο τρόπο. Μὲ δύο λόγια, ὅποιος δὲν συμφωνεῖ σὲ κάτι μὲ αὐτὴν τὴ "δημοκρατία", ἢ πρέπει νὰ μένει ἐκτός τοῦ "νυμφῶνος" ἢ νὰ γίνει μάρτυρας. Καὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ διαχειριστές της, ποὺ δὲν δέχονται μαθήματα ἀπὸ κανέναν, διότι βαφτίστηκαν ἔτσι ἀπὸ μόνοι τους καὶ εἶναι οἱ αὐτόκλητοι σωτῆρες καὶ ὁδηγοὶ εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι. Εἶναι ἡ νέας μορφῆς "δημοκρατία", ἐφαρμοζόμενη καὶ στὴν πονεμένη Ἑλλάδα, ἀπὸ τοὺς κατάλληλους δούλους τοῦ ἀπάνθρωπου κατεστημένου, ποὺ ἐπιστρατεύτηκαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν προδοσία.
Διαβάστε τὴν εἴδηση:
«Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τὸ κάνει ἐπίτηδες γιὰ νὰ μὴν βαριόμαστε». Αὐτὸ ἦταν...

Ὁ ὑπέροχος Ὕμνος τῆς Ἁγνότητος – Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

(Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Ἔργα,τόμος Γ', σέλ.170-172 ἔκδοση: «Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας»)
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ σιχαίνεσαι τὴν τρυφὴ καὶ τὴ σπατάλη καὶ τὴν περιποίηση τοῦ σώματος καὶ τὸν καλλωπισμὸ τῶν ἐνδυμάτων!

Ὢ ἁγνότητα, ποὺ μισεῖς τὰ πολυτελῆ φαγητὰ καὶ ἀπομακρύνεις τὴ μέθη! Ὢ ἁγνότητα, ποὺ εἶσαι χαλινάρι τῶν ὀφθαλμῶν καὶ μεταφέρεις ὅλο τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς!
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ σκληραγωγεῖς τὸ σῶμα καὶ τὸ μεταχειρίζεσαι σὰν δοῦλο, καὶ προσέχεις στὰ οὐράνια!
Ὢ ἁγνότητα, μητέρα τῆς ἀγάπης καὶ πολίτευμα τῶν ἀγγέλων!
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ ἔχεις καθαρὴ τὴν καρδιὰ καὶ εἶσαι γλυκειὰ γλώσσα καὶ χαρούμενο πρόσωπο!
Ὢ ἁγνότητα, ποὺ ὕψωσες τὸν...

25 Απρ 2018

Ἐννιὰ χρόνια Ῥωμαίικης πορείας στὸ διαδίκτυο...

Χριστὸς Ἀνέστη!
Εἶναι κοινὸς τόπος νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι συμβατικά. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὴν συνεχόμενη κατρακύλα τῆς κοινωνίας μας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γι΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν πρίλιο το 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ρωμηοσύνης στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀγωγῆς.
Τονίζουμε ὅτι αὐτὰ ποὺ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν...

Ἐγκεφαλικὰ στὸ σύστημα καὶ στοὺς οἰκουμενιστικοὺς κύκλους: Τὸ ΣτΕ ἀκύρωσε τήν ἀπόφαση Φίλη γιὰ τὰ θρησκευτικὰ στὸ Λύκειο

Ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη στὴν ΕΣΔΑ κρίθηκε ἀπὸ τὸ ΣτΕ ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στὰ Λύκεια τῆς χώρας
Σήμερα, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ μὲ τὴν ὑπ΄ ἀριθμ. 926/2018 ἀπόφασή της μὲ πρόεδρο τὸν Νικόλαο Σακελλαρίου καὶ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Εὐθύμιο Ἀντωνόπουλο, ἔκρινε κατὰ πλειοψηφία ὅτι ἡ 143579/Δ2/7.9.2016 ἀπόφαση τοῦ τότε ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη γιὰ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ Γενικὰ Λύκεια εἶναι πολλαπλὰ ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη στὴν ΕΣΔΑ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὴν ἀκύρωσε.
Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ : «σύμφωνα μὲ τὴν συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας καὶ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 9 καὶ 14 τῆς ΕΣΔΑ, τὸ κράτος δὲν...

Παραιτήθηκε ὁ πρόεδρος τῆς «Ὁμόνοιας» Λεωνίδας Παππᾶς, ὀργάνωσης τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου

Τὴν παραίτησή του ἀνακοίνωσε σὲ ἀνάρτηση στὸν προσωπικό του λογαριασμό στό facebook ὁ νῦν πρόεδρος τῆς «ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ», κ. Λεωνίδας Παππᾶς. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνακοίνωση: 
Ἐνημερώνω συναγωνιστές, μέλη καὶ φίλους τῆς Ὁμόνοιας, πὼς οἱ πολλὲς προσωπικὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς Ὁμόνοιας, μὲ προτάσεις ποὺ ἔκρινα ὅτι θὰ συσπείρωνε τοὺς συμπατριῶτες μας, μετατρέποντάς την ὡς τὸ κοινὸ σπίτι ὅλων τῶν βορειοηπειρωτῶν καὶ κυρίως στὸ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ κάλεσμα τῆς ἱστορίας, δὲν βρῆκαν τὴν ἐπιθυμητὴ ἀνταπόκριση. Ἀποχωρῶ ἀπὸ τὴν προεδρεῖα, παραχωρώντας τὴν εὐθύνη τῆς διοίκησης μέχρι τὶς ἑπόμενες ἀρχαιρεσίες στὸν ἀντιπρόεδρο κ. Φρέντη Μπελέρη. Θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας, τὴν περηφάνεια γιὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ δώσαμε γιὰ τὴν προάσπιση τῶν δικαίων τοῦ...

Ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Βατοπαιδινοῦ στὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς μὲ ἀφορμὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἐκτρώσεις

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντας Ἐφραίμ, ἀπέστειλε σημαντικὴ ἐπιστολὴ – παρέμβαση στὸν πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς, μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ μεταξὺ ἄλλων, σημειώνει ἐμπόνως ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἀποτελεῖ «νομιμοποίηση τῆς δολοφονίας ἀγέννητων παιδιῶν» καὶ ὅτι τὸ ἔμβρυο «δὲν ἀποτελεῖ “κτῆμα” ἢ μέλος τοῦ σώματος τῆς μητρός του ὥστε κατὰ βούλησιν νὰ χειρίζεται αὐτό». Ὡς ἀποτέλεσμα «οὐδεὶς δύναται νὰ τοῦ στερήσει τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς» καὶ ὅσοι συντελοῦν στὶς ἐκτρώσεις «ἀναδεικνύονται σύγχρονοι “Ἠρώδαι”». Τέλος ζητᾶ τὴν προστασίου τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Διαβάστε τὴν ἐπιστολή…

Τὸ μεγάλο γαλάζιο εἰκονοστάσι τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης


Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
Τὸ χρέος τοῦ παλληκαριοῦ εἶναι νὰ λογίζεται σφαγάδι καὶ ὄχι ψοφίμι». (Γεώργιος Καραϊσκάκης).
«Ἂν ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο πάψουν νὰ ἐμφυτεύουν στοὺς νέους τὸ θεῖο σπόρο τῆς ἁγίας πίστης μας, τότε οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς θὰ χάσουν παντελῶς τὴν ταυτότητά τους πράγμα ποὺ σημαίνει καὶ τὸ αὐτοαφανισμό τους».
Εἶναι λόγια της Ἰωάννας Τσάτσου, ἀδελφῆς του ποιητῆ Γιώργου Σεφέρη, συζύγου τοῦ ἀείμνηστου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κῶν. Τσάτσου. Στὸ ἴδιο κείμενο τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖται σὲ συλλογικὸ τόμο ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ι.Μ. Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὸ 2000, θὰ σημειώσει μὲ τρόπο ἀντάξιό τοῦ σπουδαίου ἀδελφοῦ της: « Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα μεγάλο γαλάζιο εἰκονοστάσι τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης καὶ πλανᾶται πολὺ μακράν της πραγματικότητας - τῆς ἱστορικῆς καὶ τῆς σύγχρονης - ὅποιος πιστεύει καὶ εὐμεθόδως διαδίδει ἄλλα. Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς εἶναι ΕΝΑ». Κι ὅμως «πλανεμένοι» καὶ ἐκκλησιομάχοι εἶναι τώρα καὶ ὑπουργοὶ Παιδείας τὸ μελλοντικὸ «τότε» τῆς τρανῆς Ἑλληνίδας -αἰωνία της ἡ μνήμη- Ἰωάννας Τσάτσου ἔγινε «τώρα». Τώρα, τοῦτες οἱ γενιὲς χάνουν τὴν ταυτότητά τους καὶ ὁδηγοῦνται στὸν ἀφανισμό τους.
Ἄκουγα τὶς προάλλες τὸν κ. Γαβρόγλου στὸ κανάλι τῆς Βουλῆς. Τοῦ τέθηκε ἡ ἐρώτηση γιὰ...

24 Απρ 2018

Καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κατὰ Γαβρόγλου γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς


Στὸ ΣτῈ κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης κατὰ τοῦ διατάγματος γιὰ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.

Ὄχι μόνο δὲν ἀπέσυρε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τῆς αἴτησή της ποὺ εἶχε καταθέσει πρὸ δεκαημέρου στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατὰ τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 18/2018 (νέος ὀργανισμὸς ὑπουργείου Παιδείας), ὅπως εἶχε ζητήσει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου (18.4.2018), ἀλλὰ ἀντίθετα σήμερα κατατέθηκε νέα αἴτηση ἀκύρωσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιά, τὸν Μητροπολίτη Πειραιὰ Σεραφεὶμ Μεντζελόπουλο, κ.λ.π.
Πρὸ δεκαημέρου ξεκίνησε νέα ἀντιπαράθεση μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κυβέρνησης καὶ εἰδικὰ μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, καθὼς ἀπὸ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 18/2018) ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἐν λόγω ὑπουργείου ἡ «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης». Δηλαδὴ ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων.
Ἀκολούθησε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν (18.4.2018), μία συνάντηση κατόπιν αἰτήματος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου. Στὴν ἐνημερωτικὴ αὐτὴ συνάντηση, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας παραβρέθηκαν ὁ...

Τέσσερεις γρήγορες ... «κατραπακιές» στή Νέα Τάξη καί τή Νέα Ἐποχή

Πρωτοπρ. Ἰωάννη Φωτοπούλου
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
«Ἐπιτέλους νά γελάσει καί λίγο τά χειλάκι μας...», εἶπε ἕνας καλός φίλος καί ἀδελφός μετά τήν ἀπαξιωτική ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά τό νεοεποχήτικο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτή ἡ ἀπόφαση πού μᾶς ἔκανε ἐμᾶς τούς ἁπλούς Ἕλληνες νά ἀναθαρρήσουμε. Τέσσερα ἠχηρά χαστούκια δέχθηκε τό νεοταξικό-νεοεποχήτικο σύστημα αὐτές τίς μέρες:
Α) τό συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία. Ὁ κυρίαρχος ἑλληνικός λαός μέ τόν Θούριο τοῦ Μίκη Θεοδωράκη ἔδειξε στήν ναζιστική μπότα τῆς Νέας Τάξης πού ποδοπατᾶ ὅλον τόν κόσμο ὅτι αὐτός ὁ καταφρονούμενος συστηματικά λαός παρά τήν ἐξωτερική γύμνια του εἶναι ντυμένος μέ τήν ρωμαίϊκη δόξα του καί τήν ἑλληνική λεβεντιά του. Διεκήρυξε παντοῦ urbietorbi ὅτι παρά τίς φανερές καί ἀόρατες ἀπειλές δέν...

Μὲ τὴ σιωπή, τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν προσευχὴ ὠφελοῦμε τὸν ἄλλον μυστικὰ

Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη
Ὅταν βλέπουμε τοὺς συνανθρώπους μας νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν Θεό, στενοχωρούμαστε. Μὲ τὴ στενοχώρια δὲν κάνουμε ἀπολύτως τίποτα. Οὔτε καὶ μὲ τὶς ὑποδείξεις. Οὔτε αὐτὸ εἶναι σωστό. Ὑπάρχει ἕνα μυστικό· ἂν τὸ καταλάβουμε, θὰ βοηθήσομε. 
Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ προσευχή μας, ἡ ἀφοσίωσή μας στὸν Θεό, ὥστε νὰ ἐνεργήσει ἡ χάρις Του. 
Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀγάπη μας, μὲ τὴ λαχτάρα μας στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θὰ προσελκύσουμε τὴν χάρη, ὥστε νὰ περιλούσει τοὺς ἄλλους, ποὺ εἶναι πλησίον μας, νὰ τοὺς ξυπνήσει, νὰ τοὺς διεγείρει πρὸς τὸ θεῖο ἔρωτα. 
Ή, μᾶλλον, ὁ Θεὸς θὰ στείλει τὴν ἀγάπη Του νὰ τοὺς ξυπνήσει ὅλους. Ὅ,τι ἐμεῖς δὲν...

"Ποιός μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε;" Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Μοῦ τὸ βεβαιώνει ἡ συνείδησή μου πρὶν ἀπ’ ὅλα. Κατόπιν ὁ νοῦς μου καὶ ἡ βούλησή μου. 
Πρῶτον, ἡ συνείδησή μου λέει: τόσα πάθη ποὺ ὑπέστη ὁ Χριστὸς γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιβραβευτοῦν μὲ τίποτε ἄλλο παρὰ μὲ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ὑπερκόσμια δόξα. Τὰ ἀνείπωτα πάθη τοῦ Δικαίου στεφανώθηκαν μὲ τὴν ἀνείπωτη δόξα. Αὐτό μου δίνει ἱκανοποίηση καὶ ἠρεμία. 
Δεύτερον, ὁ νοῦς μου λέει: χωρὶς τὴν λαμπρὴ ἀναστάσιμη νίκη ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ θὰ παρέμενε στὸν τάφο, ὁλόκληρη ἡ ἀποστολή Του θὰ ἦταν μάταιη. 
Τρίτον, ἡ βούλησή μου λέει: ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μὲ ἔσωσε ἀπὸ τοὺς ταλαντευόμενους δισταγμοὺς ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, καὶ μὲ θέτει ἀποφασιστικὰ στὸν δρόμο τοῦ...

Ἡ ἔξωση τοῦ πολιτισμοῦ

Γράφει ὁ Σαράντος Καργάκος,
στορικός - Συγγραφέας
 λεξη πολιτική παράγεται ἀπὸ τὸ «πόλις», τὸ αὐστηρὸ προγονικὸ μας ἰδανικό. Ἀπὸ τὸ «πόλις» παράγεται καὶ ὁ πολιτισμὸς. Ἄρα, πολιτικὴ καὶ πολιτισμὸς εἶναι ἔννοιες ὁμόρριζες. Σήμερα ὅμως οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο παράγονται στὴν Ἑλλάδα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλὸς: δὲν κάνουμε πολιτικὴ, κάνουμε κομματισμό. Καὶ ἀφοῦ δὲν κάνουμε πολιτική, δὲν κάνουμε οὔτε πολιτισμό. Πρέπει κάποτε νὰ κατανοηθεῖ ὅτι ἡ δημοκρατία εἶναι πολίτευμα αἰσθητικό, πολίτευμα τοῦ γούστου καὶ ὄχι τοῦ «γουστάρω». Πολίτευμα τοῦ «πρέπει» καὶ ὄχι τοῦ «κάνω ὅ,τι θέλω». Τὸ «πρέπει» δὲν εἶναι δεσμός εἶναι σύνδεσμoς. Ὅπως παραλύει ἡ γλῶσσα χωρίς συνδέσμους, ὅμοια παραλύει καὶ ἡ δημοκρατία χωρὶς τὰ ἀναγκαῖα «πρέπει». Ἡ θάλασσα στὴν ὁποία πρέπει νὰ κολυμπᾶ ὁ δημοκρατικὸς πολίτης δὲν πρέπει νὰ εἶναι βρόμικη καὶ θολὴ, γιατὶ μοιραῖα κι αὐτὸς θὰ λερωθεῖ. Ἡ βρομιὰ τοῦ νεροῦ εὐνοεῖ τὴν ἀνάδειξη εὐτελῶν. Μιὰ λαϊκὴ παροιμία τὸ ἐκφράζει πολύ παραστατικὰ: «Ἐφύρασεν ἡ θάλασσα κι ἐπλεῦσαν κι οἱ κα(β)οῦροι». Δηλαδή, λερώθηκε ἡ θάλασσα καὶ ἐπιπλεῦσαν ἀκόμη καὶ τὰ καβούρια. Μιὰ ματιὰ στὴν πρωτεύουσα –ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ ἱερὰ της σημεῖα– προκαλεῖ πλέον ἀπέχθεια. 
Ἡ Ἀθήνα ἐδῶ καὶ καιρὸ –ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρὸ– ἔχει γίνει μιὰ...

Τὸ Ἅγιον Ὅρος λέει «ΟΧΙ» στὴν Ἀναδοχή παιδιῶν ἀπὸ «ὁμόφυλα ζευγάρια»

Ἐξοχώταται Κυρίαι Ὑπουργοί, Ἐξοχώτατοι Βουλευταί,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ ἀνησυχίαν τόσον ἠμῶν τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ὅσον καὶ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους διὰ τὰς προσφάτως σχεδιαζομένας νομοθετικάς μεταβολάς, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ ἐπηρεάσουν δυσμενῶς τὴν κοινωνίαν μας, καὶ ἰδιατέρως μίαν εὐαίσθητον κατηγορίαν τῶν μελῶν αὐτῆς, αὐτὴ τῶν παιδιῶν.
Ἀναφερόμεθα εἰς τὸ κατατεθὲν τὴν 17ην Ἀπριλίου 2018 σχέδιον νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῶν Θεσμῶν τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας» τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Ἀσφάλισης καὶ Κοιν. Ἀλληλεγγύης, τὸ ὁποῖον ἔχει σκοπὸν τὴν ἐπιλυσην χρονίων προβλημάτων, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν διαδικασίαν ἀναδοχῆς καὶ υἱοθεσίας παιδιῶν, ὅπως ἐπισημαίνεται εἰς τὴν...

23 Απρ 2018

Τ' Ἅη Γιωρκοῦ - Ἀλκίνοος ἸωαννίδηςΔευτέρα ἤτουν τῆς Καθαρᾶς ποὺ κάμνουν τὴν νομάδαν
Μὲς τὸ καράβιν ἔμπηκεν τὴν πρώτην ἐφτομάδαν
Τζαὶ τρεῖς ἡμέρες ἔκαμεν νὰ ρέξει τὸ Βερούτιν
Ψουμίν, νερὸν ἐν ἐβρέθηκεν μεσὰ στὴν χώραν τούτην

Ψουμὶν νερὸν εἶχεν πολλὺν κάτω μακρὰ στὸ πλάτος
Τζειμέσα ἐκατώκησεν ἕνας μεάλος δράκος
Τζαὶ δὲν τ' ἀφήνει τὸ νερὸν στὴν χώραν τους νὰ πάει
Ταΐνιν τοῦ ἐκάμνασιν...

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους, ὁ Ἅγιος Γεώργιος λένε ὅτι εἶναι μύθος»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄,  «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο»,  ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 1998
Πόσο ἔχουν ἐπιδράσει οἱ Προτεστὰντες, οἱ Καθολικοί! Τὸ ἄθεο πνεῦμα πόσο μπῆκε στὸν Καθολικισμό! Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους. «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, λένε, δὲν ἦταν μεγάλη Ἁγία· ἕνας μικρός βασιλίσκος ἦταν ὁ πατέρας της. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν μικρός Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μύθος. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ δὲν ὑπῆρχε· ἦταν μία παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ». Μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Χριστός δὲν εἶναι Θεός· ἦταν μόνον ἕνας δάσκαλος μεγάλος». Μετά θὰ προχωρήσουν καὶ ἄλλο: «Ὁ Θεὸς εἶναι μία δύναμη».
Καὶ μετά θὰ ποῦν: «Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ φύση»! ἐνῶ ὑπάρχουν γεγονότα χειροπιαστὰ, Προφῆτες, προφητεῖες, τόσο ζωντανά θαύματα, φθάνουν καὶ μερικοί δικοί μας στὸ σημεῖο νὰ...

Οἱ χριστιανικὲς καὶ οἱ αἱρετικὲς πηγὲς τῆς Εὐρώπης

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν       
Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἤπειρος ἐγκολπώθηκε τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἀποβάλλοντας τὸ σκοτεινὸ εἰδωλολατρικό της παρελθόν, ἤδη ἀπὸ τὰ πρωτοχριστιανικὰ χρόνια. Τὰ βιβλικὰ κείμενα, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἡ ἱστορία καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἁγίων μαρτυροῦν ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ἔφτασε στὴν Εὐρώπη καὶ ἑδραιώθηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, παρ’ ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς διώξεις τοῦ προηγούμενου παγανιστικοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος καὶ παρὰ τοὺς ἀπηνεῖς διωγμούς, ποὺ ἐφάρμοσε ἡ τότε πανίσχυρη ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ὑποκινούμενη ἀπὸ τὴν διεφθαρμένη ἀριστοκρατία καὶ τὰ ἀδίστακτα εἰδωλολατρικὰ ἱερατεῖα, τῶν ὁποίων ἐθίγοντο τὰ συμφέροντα μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Γιὰ δέκα περίπου αἰῶνες, ὅσο ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη ἦταν Ὀρθόδοξη, μᾶς κληροδότησε μία πλούσια πνευματικὴ παράδοση, ἀναδεικνύοντας μεγάλες πατερικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς μορφές, ἐφάμιλλες τῶν πατερικῶν μορφῶν τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ ἅγιος Κλήμης Ρώμης, ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδούνου, ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, ὁ ἅγιος Κυπριανὸς Καρχηδόνος, ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ὁ ἅγιος Βενέδικτος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Μέγας ὁ Διάλογος, ὁ ἅγιος Κασσιανός, ὁ Ρουφίνος κ.α. εἶναι μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεγάλες προσωπικότητες, γιὰ τὶς ὁποῖες σεμνύνεται ἡ Ἐκκλησία μας. Ὡστόσο, δυστυχῶς, ἡ πνευματικὴ αὐτὴ πορεία σταμάτησε τὸν 11ο αἰώνα, ὅταν ἡ δυτικὴ Χριστιανοσύνη ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ...

Στὴν ἄτεκνη γυναίκα γιὰ τὰ παιδιὰ (ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Πικρὰ παραπονιέσαι πὼς δὲν ἔχεις παιδιά. Παραπονιέσαι γιὰ τὸν ἄνδρα σου, ποὺ τὸν θεωρεῖς ὑπαίτιο. Καὶ ἀκόμα τολμᾶς νὰ παραπονεθεῖς καὶ γιὰ τὸν Δημιουργό σου. Μὴν ἁμαρτάνεις φορτώνοντας τὴν ψυχή σου, ἀλλὰ ὑποτάξου στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ αἰτία τῶν παιδιῶν, ἐνῶ οἱ γαμήλιοι σύντροφοι εἶναι μόνο τὰ κανάλια μέσω τῶν ὁποίων ἐμφανίζονται τὰ παιδιὰ στὸν κόσμο, κατὰ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τὸ στοργικὸ θέλημά Του.
Στὴ Βίβλο τῆς ζωῆς εἶναι γραμμένη ἡ ἑξῆς περίπτωση: ἡ Ραχήλ, ἡ γυναίκα τοῦ Ἰακώβ, δὲν εἶχε παιδιά. Καὶ στὴν πίκρα της ἡ Ραχὴλ μάλωσε τὸν ἄνδρα της τὸν Ἰακὼβ καὶ τοῦ εἶπε:
«Δὸς μοὶ τέκνα, εἰ δὲ μή, τελευτήσω ἐγὼ» (Γέν. 30, 1). Παραξενεύθηκε ὁ Ἰακὼβ μὲ τὴν ἀφροσύνη τῆς γυναίκας του: «Θυματωθεῖς δὲ Ἰακὼβ τὴ Ραχὴλ εἶπεν αὐτή: μὴ ἀντὶ Θεοῦ ἐγὼ εἰμί, ὃς ἐστέρησε σὲ καρπὸν κοιλίας;» (Γέν. 30, 2).
Συμβαίνει, νὰ μὴν δίνει ὁ Δημιουργὸς καμιὰ φορᾶ παιδιὰ οὔτε στοὺς δικαιότατους συζύγους, ὅπως ἦταν ἡ περίπτωση μὲ τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὴ Σάρα, ἢ μὲ τὸν δίκαιο Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄννα. Ἀλλὰ συμβαίνει, Αὐτὸς νὰ μὴν δίνει παιδιὰ λόγω ἁμαρτίας τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης γαμήλιας πλευρᾶς.
Γιὰ παράδειγμα ἡ περίπτωση μὲ τὴ Μελχόλ, τὴ γυναίκα τοῦ Δαβίδ. Ἡ νεαρὴ γυναίκα τοῦ Δαβὶδ Μελχόλ, κόρη τοῦ βασιλιᾶ Σαούλ, κοιτοῦσε μία φορὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ εἶδε τὸν ἄνδρα της πάνω στὸν θρησκευτικὸ ἐνθουσιασμό του νὰ πηδᾶ καὶ νὰ χορεύει γύρω ἀπὸ τὴν κιβωτὸ τῆς διαθήκης, «καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τὴ καρδία αὐτῆς» (Β’ Βάσ. 6, 16). Τοῦτο τὸν χλευασμὸ στὴν καρδιὰ της κανένας στὸν κόσμο δὲν γνώριζε ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ βλέπει τὰ πάντα. Γι’ αὐτὸ ὁ Ὕψιστος τιμώρησε τὴν Μελχὸλ τὴν γυναίκα τοῦ Δαβὶδ «καὶ τὴ Μελχὸλ θυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ ἐγένετο παιδίον, ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν» (Β’ Βάσ. 6, 23).
Ἐξερεύνησε λοιπὸν κι ἐσὺ τὴν καρδιά σου καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἄνδρα σου, καὶ κοιτάξτε καὶ οἱ δύο, ἐὰν...

Ὁ γνήσιος δοῦλος καὶ στρατιώτης τοῦ ἐπουρανίου Bασιλέως Ἅγιος Γεώργιος

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ, εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
Γεώργιος ὁ μεγάλαθλος καὶ πολύαθλος καὶ πανένδοξος τοῦ Χριστοῦ πολυνίκης στρατιώτης καὶ στρατιάρχης, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, συνεκάλεσε τὴ σημερινὴ κοσμοχαρμόσυνη ὁμήγυρη μαζὶ καὶ πανήγυρη, καὶ ὡς καλὸς ἑστιάτορας ἐπιδαψιλεύει στοὺς πιστοὺς τὸ νέκταρ τῆς χάριτος· Γεώργιος, ὁ δοξασμένος ἀριστέας τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ Θεοῦ·
Γεώργιος, ὁ ταχὺς εἰς βοήθειαν καὶ πολὺς εἰς τὰ θαύματα· Γεώργιος, τὸ γλυκὺ στοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς καὶ πράγμα καὶ ὄνομα· Γεώργιος, ὁ μέγας στεφανίτης τῶν μαρτύρων καὶ τροπαιοφόρος κατὰ τοῦ διαβόλου μαχητής, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἡ λαμπρὰ καὶ ἡ λαμπρότητα τῶν θαυμαστῶν ἄθλων του συνεκλαμπρύνονται μὲ τὸ ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, καὶ μᾶς συνεκάλεσε στὸν παλαίφατο τοῦτο ναό του, γιὰ νὰ τὸν μεγαλύνουμε μὲ ἤχους καὶ ὕμνους λαμπρούς, μεγαλύνοντας τὸν ἀγωνοθέτη καὶ στεφοδότη του Χριστόν, «τὸν ἐνδοξαζόμενον ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ», γιὰ νὰ συλλαμπρυνθοῦμε ὡς τέκνα φωτὸς καὶ ἀναστάσεως.
Ὁ οὐρανοπολίτης ἅγιος Γεώργιος, τοῦ ὁποίου πατρίδα ἐπίγεια ὑπῆρξε ἡ ἁγιοτρόφος καὶ περιλάλητος Καππαδοκία, ἄκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τῶν μεγάλων διωκτῶν τῶν χριστιανῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων τῆς Ἀνατολῆς Διοκλητιανοῦ καὶ Γαλερίου Μαξιμιανοῦ (284-305). Οἱ γονεῖς τοῦ ἁγίου ὑπῆρξαν εὐγενεῖς καὶ λαμπροὶ κατὰ κόσμον, ἀλλὰ καὶ...

22 Απρ 2018

Τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ τό 1961 διέγραψε ἀπό τό Συναξαριστή τόν ἅγιο Γεώργιο! Μὲ αὐτοὺς ποθοῦν οἱ οἰκουμενιστὲς τὴν ἕνωση…

(...) Ἦταν τότε πού ὁ Διοκλητιανός ἐξαπέλυσε τόν μεγάλο, τόν φοβερότερο ἴσως, διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν (303 μ.Χ.). Εἶχε προηγηθεῖ ἡ αὐτοαναγόρευσή του σέ «Δίιο», δηλαδή προστατευόμενο τοῦ Δία καί στή συνέχεια σέ θεό, κατά τή συνήθεια τῶν αὐτοκρατόρων τῆς παρηκμασμένης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἦταν τόσο τό πάθος τοῦ Διοκλητιανοῦ κατά τῶν χριστιανῶν, ὥστε διέταξε νά κοπεῖ νόμισμα μέ τή μορφή του, φυσικά, καί μέ τήν ἐπιγραφή «νά ἐξαφανιστοῦν οἱ χριστιανοί»!
Οἱ Ρωμαῖοι, συνηθισμένοι νά βλέπουν αἷμα νά χύνεται στά ἀμφιθέατρα, βρῆκαν τρόπο νά διασκεδάζουν τήν ἀνία τους παρακολουθώντας τά μαρτύρια τῶν χριστιανῶν. Μεταξύ τῶν μαρτύρων αὐτῶν ἦταν καί ὁ Γεώργιος ἀπό τήν Καππαδοκία, νεαρός ἀξιωματοῦχος τῆς αὐτοκρατορίας.
Ἡ ἄρνησή του νά θυσιάσει στούς θεούς καί στόν θεοποιημένο αὐτοκράτορα ὁδήγησε τόν Γεώργιο στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου καί, στή συνέχεια, στούς βασανιστές. Ἡ παραδειγματική τιμωρία ἑνός ἀνυπότακτου στόν αὐτοκράτορα ἀξιωματούχου ἦταν θέαμα ἐνδιαφέρον γιά τούς Ρωμαίους. Τό παρακολούθησε καί ὁ ἴδιος ὁ Διοκλητιανός συνοδευόμενος ἀπό τή σύζυγό του Ἀλεξάνδρα.
Ὁ Γεώργιος παρέμεινε ἄκαμπτος στά ἀλλεπάλληλα φοβερά βασανιστήρια, νικητής ἐπί τῶν τυράννων. Ἡ σταθερότητά του εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά προσελκύσει στήν...

Οἱ Μυροφόρες δὲν ὑπολόγισαν τίποτε, γιατὶ εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση καὶ ἐμπιστεύθηκαν στὸν Χριστό

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄, «Πνευματικὴ ἀφύπνιση», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης 1999
Σήμερα λείπουν καὶ οἱ δυὸ παλληκαριές· οὔτε πνευματικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ἡ ὁποία γεννιέται ἀπὸ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ μιὰ δυσκολία μὲ πνευματικὸ τρόπο, οὔτε φυσικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ὥστε νὰ μὴ δειλιάση κανεὶς σὲ ἕναν κίνδυνο. Πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς πολλὴ ἁγιότητα, γιὰ νὰ φρενάρη ἕνα μεγάλο κακό, ἀλλιῶς ποῦ νὰ στηριχθῆ;
Μιὰ ψυχὴ σὲ ἕνα μοναστήρι ἂν ἔχη πνευματικὴ παλληκαριά, νὰ δῆς, τὸν ἄλλον ποὺ ἔρχεται μὲ κακὸ σκοπὸ θὰ τὸν καθηλώνη μὲ τὸ ἕνα πόδι μέσα ἀπὸ τὴν μάνδρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπ᾿ ἔξω ! Θὰ τὸν χτυπάη στὸ κεφάλι μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ τὸ κομποσχοίνι, μὲ τὴν εὐχή, καὶ ὄχι μὲ τὸ πιστόλι. Λίγη προσευχὴ θὰ κάνη, καὶ ὁ ἄλλος θὰ μένη ἐκεῖ ἔξω ἀκίνητος! Θὰ μένη γιά... σκοπός! Μιὰ ψυχή, ἂν ἔχη πνευματικὴ κατάσταση, καὶ τὸ κακὸ θὰ φρενάρη καὶ τὸν κόσμο θὰ...

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου ᾿Αδάμ πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆ ἀπό τήν ὁποία ἐπλάσθηκε. ῞Οπως λοιπόν ἐκεῖνον στήν ἀρχή δέν τόν εἶδε κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί παίρνη ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν ὥρα, μετά δέ τήν λῆψι τῆς πνοῆς ζωῆς μέ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὔα· ἔτσι τόν δεύτερο ᾿Αδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, ὅταν ἀνίστατο ἀπό τούς νεκρούς, κανείς ἄνθρωπος δέν τόν εἶδε, ἀφοῦ δέν παρευρισκόταν κανείς δικός του καί οἱ στρατιῶτες πού ἐφύλασσαν τό μνῆμα ταραγμένοι ἀπό τόν φόβο εἶχαν γίνει σάν νεκροί, μετά δέ τήν ἀνάστασι πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, ὅπως ἀκούσαμε νά εὐαγγελίζεται σήμερα ὁ Μάρκος.διότι, λέγει, “ὅταν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀναστήθηκε τό πρωί τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, παρουσιάσθηκε πρῶτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή”.
Φαίνεται βέβαια σαφῶς ὅτι ὁ εὐαγγελιστής εἶπε καί τήν ὥρα κατά τήν ὁποία ἀναστήθηκε ὁ Κύριος, δηλαδή πρωί, καί ὅτι παρουσιάσθηκε πρῶτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή καί ὅτι ἐφάνηκε ἀκριβῶς τήν ὥρα τῆς ἀναστάσεως. Δέν λέγει ὅμως ἔτσι, ὅπως θά φανῆ ἄν ἐξετάσωμε προσεκτικώτερα τά πράγματα. Διότι λίγο παραπάνω καί αὐτός σέ συμφωνία μέ τούς ἄλλους...

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Κυριακή τῶν Μυροφόρων»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη,
μὲ θέμα: «Κυριακή τῶν Μυροφόρων», 22-4-2018 

21 Απρ 2018

Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία: Κυριακή τῶν Μυροφόρων

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟ*
1. Ἑορτάζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τό λαμπρό γεγονός τῆς πίστης μας, τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι και δική μας ἀνάπλαση καί ἐπαναφορά στήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου Ἀδάμ, πού εἶχε στόν παράδεισο, προτοῦ νά ἁμαρτήσει. Κανείς δέν εἶδε τόν Ἀδάμ τότε ὅταν τόν δημιουργοῦσε ὁ Θεός, ἀλλά ὅταν ἔλαβε τήν πνοή τῆς ζωῆς μέ τό θεῖο φύσημα, πρώτη ἀπ᾽ ὅλους τόν εἶδε μία γυναίκα. Ἡ Εὔα! Ἔτσι θά ποῦμε σήμερα, τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, ὅτι ἡ πρώτη πού εἶδε τόν ἀναστάντα Κύριο, τόν δεύτερο Ἀδάμ, ἦταν μία γυναῖκα, ἡ Μητέρα Του Παναγία, ἡ Θεοτόκος.
Αὐτό βέβαια δέν φαίνεται καθαρά στά Εὐαγγέλια, λέγεται ὅμως «συνεσκιασμένως», ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς· καί μέ τήν ἑρμηνεία πού κάνει τό πράγμα γίνεται φανερό. Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος, «πρώτη ἀπ᾽ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἦταν σωστό καί δίκαιο, τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τό δέχθηκε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο ἡ Θεοτόκος καί αὐτή εἶδε πρίν ἀπ᾽ ὅλους τόν ἀναστάντα καί ἀπήλαυσε τήν θεία Του ὁμιλία. Καί ὄχι μόνο τόν εἶδε μέ τούς ὀφθαλμούς Της καί Τόν ἄκουσε, ἀλλά και...

«Στό σπίτι μας μιλᾶμε μόνο ρωμαίικα…»


“Καταλαβαίνω ἑλληνικά μά δέν θέλω νά τά μιλάω . Φοβᾶμαι πώς ἄν μιλήσω ἑλληνικά θά ξεχάσω τά ρωμαίικα, θά ξεχάσω τήν γλώσσα μου καί δέν θέλω. Πρέπει νά συνεχίσω νά τήν μιλάω, Ἄν δέν τό κάνω ἐγώ ποιός θά τό κάνει; ” μοῦ ἔλεγε ἡ Μερβέ.
Δηλαδή στό σπίτι τί μιλᾶτε; ” Μόνο ρωμαίικα. Τουρκικά καθόλου. Ὅταν μέ πάρει ἡ μάνα μου τηλέφωνο καί μιλήσω τουρκικά καταλαβαίνει ἀμέσως πώς εἶμαι μέ κάποιον ἄλλον μαζί καί μοῦ τό λέει”.
Ἡ Μερβέ εἶναι ἀπό τό Caykara μία περιοχή στόν ἀνατολικό Πόντο πού παράγει καλό τσάι, καί ἔχει τά περισσότερα ἑλληνόφωνα χωρία στήν περιοχή. Kadahor λέγεται στήν τοπική γλώσσα. Κατωχώρια δηλαδή, γιατί εἶναι....

«Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!»: ΗΜΕΡΙΔΑ ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων

6 Μαΐου 2018, Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν 
Τὸ νέο κίνημα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχει ἀγκαλιαστεῖ ἀπὸ Φορεῖς, Σωματεῖα καὶ γενικότερα ἀπ’ ὅσους σέβονται τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, ἀπὸ τὴ σύλληψή του, ὀργανώνει Ἡμερίδα, μὲ θέμα τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.
Ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες μαίνεται στὴ Χώρα μας ἡ φοβερὴ μάστιγα τῶν ἐκτρώσεων, ποῦ:
Ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ ἀγέννητο παιδὶ τὸ πιὸ βασικό του δικαίωμα: τὸ δικαίωμα στὴ ζωή.
Ἔχει λάβει διαστάσεις μαζικῆς ἐξόντωσης τοῦ πληθυσμοῦ καὶ δημιουργεῖ συνθῆκες δημογραφικῆς κατάρρευσης, μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες ποῦ ἔχει γιὰ τὸ Ἔθνος μας. Μέσα στὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια, ἔχει χαθεῖ μία ὁλόκληρη Ἑλλάδα!
Ἀφήνει πίσω της ἀνθρώπινα ναυάγια, διότι...

Νέες ψηφιακὲς ταυτότητες μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2018 (βίντεο)

Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη προχωρᾶ ἄμεσα τὶς διαδικασίες, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς Κομισιὸν
Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν περισσότερα μέτρα ἀσφάλειας στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἀναβαθμίζει τὰ ἔγγραφα ταυτοποίησης τῶν ἀνθρώπων ποὺ κινοῦνται στὸ ἔδαφός της. Συγκεκριμένα, ἡ ὁδηγία ποὺ ἐκδόθηκε χθὲς ἀπὸ τὴν Κομισιὸν ζητάει ἀπὸ τὰ κράτη-μέλη νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ δημόσια ἔγγραφα ἀναγνώρισης τῶν πολιτῶν μὲ ἕνα ἑνιαῖο τύπο ἀστυνομικῆς ταυτότητας, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν εὐρωπαϊκῶν διαβατηρίων, ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει ψηφιακὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προσπαθεῖ νὰ...

Ἅγιον Ὅρος: τὸ ἱερὸ βουνὸ τῆς ὈρθοδοξίαςΤοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι τὸ ἱερὸ βουνὸ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ Κέντρο τοῦ Πανορθόδοξου Μοναχισμοῦ. Τὸ δεύτερο μετὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους μεγάλο ὀρθόδοξο προσκύνημα.
Σ’ αὐτὸ διατηρεῖται ἀναλλοίωτη ἡ ὀρθόδοξη μοναστικὴ βυζαντινὴ παράδοση ἀπὸ τὸν δέκατο αἰώνα μετὰ Χριστὸν ὡς τὶς μέρες μας. Δηλαδὴ πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια!
Ἡ ἔναρξη τοῦ ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ τοποθετεῖται στὸ ἔτος 963 μ.χ. τότε, ποῦ κτίστηκε τὸ πρῶτο μεγάλο μοναστικὸ οἰκοδόμημα. Τὸ μοναστήρι τῆς Μεγίστης Λαύρας στὸν Ἀκράθω καὶ συγκεκριμένως στὴν τοποθεσία Μελανά. Τότε χτίστηκε καὶ ὁ ναὸς τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυές, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Εἶναι ἄξιο θαυμασμοῦ ὅτι τὸ Ἅγιον Ὅρος συμπλήρωσε χίλια χρόνια ζωῆς καὶ εἰσῆλθε ἤδη στὴ δεύτερη χιλιετία τοῦ διατηρώντας ἀπαράλλακτα τὸ τυπικό του. Τὴν ὀρθόδοξη βυζαντινὴ ἁγιορείτικη παράδοση.
Χίλια χρόνια ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ! Συναγωνίζονται τὰ χρόνια διάρκειας τῆς Ἑλληνορθόδοξης βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Ἐκείνη βέβαια ὑπέκυψε στὸν...

Νὰ τεθοῦν ἐκποδῶν οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Δύο περίπου μῆνες πρὶν τὴ δημοσίευση τῆς ἀπόφασης ΣτΕ 660/2018 γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριος Ρίζος συμμετεῖχε σὲ ἡμερίδα τῆς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας μὲ θέμα: «Θρησκευτικὴ Συνείδηση: Συνταγματικὲς & Ἐκπαιδευτικὲς Προσεγγίσεις». Ἐρωτηθεῖς σχετικὰ μὲ τοὺς Φακέλους Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀναμενόμενη τότε ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Ρίζος τόνισε:
«Ἀναμένεται …ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ διότι ἔχουν προσβληθεῖ οἱ ἀποφάσεις τοῦ προηγούμενου Ὑπουργοῦ οἱ ὁποῖες σχετίζονται μὲ τὰ βιβλία αὐτὰ καὶ ἑπομένως φαντάζομαι ὅτι ἂν ἐμμείνει τὸ ΣτΕ στὴν μέχρι τώρα νομολογία, θὰ κάνει καὶ τὴν ὑπαγωγὴ καὶ θὰ μᾶς πεῖ ἂν τὰ βιβλία αὐτὰ ἔχουν κατηχητικὸ περιεχόμενο, ὁμολογιακὸ ἢ ἔχουν θρησκειολογικὸ περιεχόμενο, ὁπότε...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.