ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

25 Ιαν 2015

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος γιὰ τὰ φιλενωτικὰ κινήματα καὶ τὴν ἀποτείχιση

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα
 Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ πατέρας αὐτός εἶναι ὁ ἄριστος θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Πραγματικός θεολόγος, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο, δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἁπλᾶ διαβάσει μερικά ἤ καί πολλά θεολογικά συγγράμματα, ἀλλά εἶναι ἐκεῖνος πού μέ τήν προσευχή, τήν τήρηση τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ καί τόν ὅλο του ἀσκητικό ἀγώνα, ἀναζητᾶ συνεχῶς τόν Θεό καί πετυχαίνει τήν θεοπτία. Τήν θεοπτία ὁ ἅγιος Γρηγόριος τήν ὀνομάζει «θεωρία». Καί λέγει: «Πρᾶξις ἐπίβασις θεωρίας»! Μέ τήν «πράξη», δηλαδή μέ τήν ἄσκηση, θά πετύχουμε τήν «θεωρία», τήν θεοπτία, τήν θέα καί τήν βαθύτερη ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ. –Ἀλλά ἐνθυμοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ὅτι σᾶς ἔχω ὁμιλήσει ἄλλοτε γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο. Καί μάλιστα θυμᾶμαι ὅτι στήν ὁμιλία μου ἐκείνη σᾶς εἶπα ποιά εἶναι, κατά τόν ἅγιο, τά «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», πού εἶδε ὁ Μωυσῆς. Εἶναι αὐτό πού θά γινόταν στά «πίσω», στά μετέπειτα ἀπό τόν Μωυσῆ χρόνια. Καί αὐτό εἶναι τά «Χριστούγεννα», ἡ σάρκωση δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία προφητικῶς εἶδε ὁ Μωυσῆς. Ἀλλά κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο, πού ἑορτάζουμε σήμερα, καί κατά ἄλλους πατέρες, «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», εἶναι οἱ θεῖες ἐνέργειες, μέ τίς ὁποῖες μποροῦμε νά νοήσουμε τόν Θεό. Τό «πρόσωπο» τοῦ Θεοῦ, τήν οὐσία Του δηλαδή, δέν μποροῦμε καθόλου νά τήν νοήσουμε. Ἀλλά γνωρίζουμε τόν Θεό καί δέν ἔχουμε παντελῆ...

24 Ιαν 2015

«Κριτὴς κι ἀφέντης εἶν’ ὁ Θεὸς καὶ δραγουμάνος του ὁ λαὸς»


ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: 
Γι΄ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται μετὰ τὶς 25 Ἰανουαρίου… 
¨Στα κακοτράχαλα τὰ βουνὰ μὲ τὸ σουράβλι καὶ τὸ ζουρνὰ πάνω στὴν πέτρα τὴν ἁγιασμένη χορεύουν τώρα τρεῖς ἀντρειωμένοι. Ὁ Νικηφόρος κι ὁ Διγενὴς κι ὁ γιὸς τῆς Ἄννας τῆς Κομνηνῆς. 
Δική τους εἶναι μία φλούδα γῆς μὰ ἐσὺ Χριστέ μου τοὺς εὐλογεῖς γιὰ νὰ γλιτώσουν αὐτὴ τὴ φλούδα ἀπ’ τὸ τσακάλι καὶ τὴν ἀρκούδα. Δὲς πῶς χορεύει ὁ Νικηταρᾶς κι ἀηδόνι γίνεται ὁ ταμπουράς. 
Ἀπὸ τὴν Ἤπειρο στὸ Μοριὰ κι ἀπ’ τὸ σκοτάδι στὴ λευτεριὰ τὸ πανηγύρι κρατάει χρόνια στὰ μαρμαρένια του χάρου ἁλώνια. 
Κριτὴς κι ἀφέντης εἶν’ ὁ Θεὸς καὶ δραγουμάνος τοῦ ὁ λαός.¨ 
youtube.com/watch Tsamikos (Manolis Mitsias)-Τσάμικος(Μανωλης Μητσιας) 
Τοῦ Ἕλληνα «τοῦ πάνε τὰ ἀδιέξοδα» ποὺ τοῦ στήνουν γιατί μέσα ἀπὸ αὐτὰ «ξαναβαπτίζεται» πνευματικὰ «μεταλαμβάνει» τῆς Ἱστορίας του καὶ γίνεται πάλι πραγματικὸς...

Ἡ πνευματική μας προετοιμασία γιὰ τὶς ἐκλογὲς

Ἡ δική μας ἀπάντηση γιὰ τὶς ἐκλογὲς εἶναι ἡ προσευχή. Προσευχὴ ὅλων μας πρὶν τὶς ἐκλογές. Παράκληση στὴν Παναγία μας, ἀνάγνωση μὲ συντριβὴ τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ καὶ ἐκκλησιασμὸς τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς.
Σημαντική σημείωση Ρωμαίικου: Ἀποφυγὴ τῶν πολιτικῶν ποὺ ὑπέγραψαν τὸ μνημόνιο καὶ παρέδωσαν τὴν χώρα μας στοὺς ξένους ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ κριτήρια. (Δὲν ἐννοῦμε φυσικὰ ἐκείνους ποὺ ὑποδύονται τὴν θρησκευόμενο καὶ πατριώτη… γιὰ παράδειγμα δὲς ΕΔΩ)
51ος ψαλμὸς ἀπό τό ψαλτήρι κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη (ὅπως τὸ διέσωσε ὁ Ὅσιος Γέροντας Παΐσιος) εἶναι γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ σκληρόκαρδοι ἄρχοντες καὶ νὰ γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιὰ νὰ μὴν βασανίζουν τὸ λαό:...

Ἀνάξιοι τοῦ «ἔχει ὁ Θεὸς»

Εἰς τήν ἐποχήν μας ἡ ἁμαρτία ἔχει κατακλύσει τά πάντα: Πόρνοι, μοιχοί, παιδεραστές, αἱμομεῖκτες, ὁμοφυλόφιλοι, δολοφόνοι, ἔμποροι ναρκωτικῶν... Μεταμοσχεύσεις καί ἐμπορία ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικά νεκρούς», δηλαδή ἀπό ζῶντες, ἄπειρες μητέρες παιδοκτόνες λόγῳ τῶν ἀμβλώσεων, διαφθορά, παρανομία... Ἄνθρωποι δίχως Χριστόν.
Τόν ἄνθρωπον, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, τόν ξεχωρίζουν ἀπό τό ζῶον δύο πράγματα, τό γέλιον καί ἡ ἐντροπή. Τό ζῶον δέν γελάει ποτέ καί δέν ἐντρέπεται διά τίποτε. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν γελάει ποτέ, ρέπει πρός τήν ψυχοπάθειαν. Καί ἐκεῖνος πού δέν ἐντρέπεται διά τίποτε, ρέπει πρός τήν ἀποκτήνωσιν.
Ἡ κοινωνία μας ἀπαρτίζεται καί ἀπό κάποιους ἀνθρώπους-ἀγριανθρώπους δίχως ἐντροπήν, μέ συμπεριφορές ἀπάνθρωπες, ψυχοπαθητικές, μέ δυσεύρετα τά ὑγιῆ χαμόγελα.
 Ἀκόμη καί μικρά παιδιά ὑπάρχουν, δίχως ἁγνότητα, προχωρημένα πρίν τήν ὥραν των. Εἶναι τά ἄδικα πρώϊμα ''χαϊβάνια''...
«Στρατεύματα κατοχῆς», προδοσία τῆς Πίστεως, ἐθνοκτονία, ἀφελληνισμός, ἀποδόμησις...

Τοιοῦτος ἠμὶν ἐπρεπεν Ἀρχιερεὺς


Γράφει ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Ἑβρ. ζ' 26 - η' 2) 
Ὁ κατ' ἐξοχὴν Ἀρχιερέας τῆς σωτηρίας μας ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Τὰ προσόντα τοῦ αἰωνίου αὐτοῦ ἀρχιερέως παρουσιάζει στοὺς πιστοὺς ἀναλυτικὰ ὁ θεῖος Ἀπόστολος μέσω τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς ποὺ θὰ ἀναγνωστεῖ στοὺς Ἱερούς μας ναούς. 
Μὲ κατάνυξη καὶ προσοχὴ ἂς παρακολουθήσουμε τὸν θεοκίνητο συγγραφέα. 
Γράφει λοιπὸν ὅτι ὁ αἰώνιος αὐτὸς Ἀρχιερεὺς ποὺ μᾶς ἔπρεπε εἶναι “ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλών”. Ὁ Κύριος ὑπῆρξε Ὅσιος, δηλ. ἐξ' ὁλοκλήρου ἀφοσιωμένος εἰς τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ἀπολύτως ἅγιος. Ἐπίσης εἶναι καὶ ὡς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀλλὰ καὶ ἀμίαντος. Ἀπαλλαγμένος δηλ. ἀπὸ τὸν ὁποιοδήποτε μολυσμὸ καὶ τὸ παραμικρὸ ἴχνος πονηρίας. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλήθεια ἐκφράζει καὶ ὁ πρ. Ἠσαΐας ὅταν τονίζει ὅτι “οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοὺ” (Ἤσ. νγ' 9). Καὶ φυσικὰ ὁ Χριστὸς ὡς ἀναμάρτητος οὐδένα δεσμὸν εἶχε πρὸς τὴν ἀνθρωπίνη ἁμαρτωλότητα, γι' αὐτὸ καὶ ἦταν “κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλών”. Ναί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπῆρξε ἀμίαντος ἂν καὶ ἀνέλαβε ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν δική μας ἐνοχή. Τὴν ἐνοχὴ ὅλου τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀπ' ἀρχῆς ἕως τέλους. 
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Στὴ συνέχεια ὁ Ἀπόστολος ἔρχεται νὰ μᾶς...

23 Ιαν 2015

Ὥρα ἀφυπνίσεως

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΤΗΝ ΩΡΑ πού ὅλοι στήν Ἑλλάδα ἔχουν κάτι νά ποῦν γι᾿ αὐτά πού τούςἀπασχολοῦν καί θέλουν ἡ ἄποψή τους νά γίνει εὐρέως γνωστή, στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἐπικρατεῖ σιωπή, τόσο ἀπό τούς ὑπεύθυνους μητροπολίτες καί κληρικούς ὅσο καί ἀπό τούς λεγόμενους συνειδητούς χριστιανούς. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν ἀπορροφηθεῖ ἀπό τήν πνευματική ζωή, γι᾿ αὐτό καί μένουν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς γιά τό τί συμβαίνει στόν κόσμο. Κάθε ἄλλο. Ὅλα τά παρακολουθοῦν, ἀλλά ἁπλῶς δέν ἐπιθυμοῦν νά διαφοροποιηθοῦν, γιά νά μή δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις εἰς βάρος τους ἀπό τούς κοσμικούς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν καί τόἀλφάβητο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Σιωποῦν ἀκόμα καί γιά τά ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικά θέματα, πού ἔχουν ἀντίκτυπο καί στήν πνευματική τους ζωή.
Δέχονται ὅλα τά κακῶς κείμενα, γιατί δέν ἔχουν τήν καλή ἀνησυχία, σκανδαλίζονται ἀλλά δέν ἀγωνίζονται γιά τόν περιορισμό τῶν σκανδάλων καί τήν τιμωρία τῶν σκανδαλοποιῶν. Ἡ ἀντίδρασή τους εἶναι ἀνύπαρκτη. Ὅταν μάλιστα εἶναι ἐνταγμένοι σέ κάποιο κύκλο γνωστῶν τους, πού ἔχουν θρησκευτικά ἐνδιαφέροντα, βρίσκουν ἀνάπαυση.
Καί διερωτᾶται κανείς. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθή στάση; Μποροῦμε νά ἀδιαφοροῦμε γιά ὅσα...

Μὲ τὴν ψῆφο σου νὰ συμπεριφερθεῖς σὰν τὸν Ὀδυσσέα

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Ὀδυσσέας καὶ ὁ Τηλεμαχος σκοτώνουν τοὺς μνηστῆρες (1812), ἔργο τοῦ γάλλου ζωγράφου Christophe Thomas Degeorge. Βλ. Clio Artemidou.
Οἱ μνηστῆρες-τοκογλύφοι τῆς Ἑλλάδας τί τέλος θὰ ἔχουν μέσα στὴν Παγκόσμια Ὀδύσσεια τῆς Οἰκονομίας; Ἀρθρογραφούσαμε στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014
Στὶς 25 τοῦ Γενάρη ἡμέρα Κυριακή, μέρα τοῦ ΘΕΟΥ πρέπει ὁ κάθε Ἕλληνας νὰ βγάλει ἀπὸ μέσα του τὸν Ὀδυσσέα ποὺ ἔχει καὶ νὰ πάει νὰ ψηφίσει  μὲ πολυμήχανο καὶ ὄχι μὲ ἀμήχανο μυαλό.
Σήμερα ἡ Ἑλλάδα αἰσθάνεται σὰν ἕνας ¨χλευασμένος Ὀδυσσέας¨ ποὺ περιφέρεται σὰν ζητιάνος ἔξω ἀπὸ τὸ πλούσιο ἀρχοντικό του.
Καὶ τὸ πλούσιο ἀρχοντικό μας εἶναι ἡ πατρίδα ποὺ θέλουν νὰ τὴν ἁρπάξουν ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ-Ὁμηρικὰ χέρια μας
Ὅμως τί κάνει ὁ πρόγονός μας Ὀδυσσέας;
¨Ὅταν ὁ Ὀδυσσέας φτάνει στὴν Ἰθάκη, ἡ μεγίστη ἐπιθυμία του εἶναι...

Ὁ δεσπότης πάνω στὴν καρότσα!

Σιατίστης ντώνιος: Ἕνας γιος ρχιερες
Στέλιο, ἀγαπητφίλε καὶ ἀδελφέ, Καλημέρα,
ργησα νσογράψω. Ἀπουσίαζα. Σοὺ ὀφείλω τβιογραφικποτφωτοτύπησα πτν τόμο ποὺ ἐκδόθηκε γιττριάντα χρόνια τς πισκοπικς του διακονίας.
κενο ποθάθελα νσβεβαιώσω εναι τι ατς ὁ ἄνθρωπος ταν γιος. Ζοσε για. Εκοσι χρόνια ποτν ζησα πκονττὸ ἔβλεπα, τὸ ἐνοίωθα. Ἀκτινοβολοσε φς, γέλιο, ἤρεμο. Ἁπλς σ’ λα του. Φτωχς μέχρι τρέλας. Λιτς περίγραπτα.
Ντρέπομαι ταν ναλογίζομαι τπόσες φορς λειτούργησα μαζί του κι γφοροσα στολς πλούσιες κι ατς ταν πλάι μας φτωχότατος.
Θσοπκάτι γινθαυμάσεις πάνω σ’ ατό. Ἀγόρασα μία βαλίτσα, κάποτε, γιτς στολές μου ταν μετακινούμουνα. Δερμάτινη. Ἦλθε λοιπν στν κκλησία, ὡς τοποτηρητής. Εχε μία βαλίτσα ξύλινη – σωτερικὰ ἐπενδυμένη μταπετσαρία χάρτινη, σν κι ατς ποὺ ἔχουν κάτι λαϊκμπαολα. Ντράπηκα. Παπς γώ. Δεσπότης ατός. Τολέω, «Γέροντα δν πάει λλο. Θπάρετε τβαλίτσα τδική μου». Ἐπαναστάτησε. «Ὄχι» μο λέει, «ἐσεσαι οκογενειάρχης, ἔχεις παιδικαὶ ἄλλα τέτοια». Τελικτν πρε. Ὕστερα πμέρες μο τηλεφώνησε. «Ἔλα νπμε νλειτουργήσουμε σκάποια κωμόπολη». Πάω, τί νδῶ. Ἡ ξύλινη...

22 Ιαν 2015

«Εὐώδη ἄνθη ἀπὸ τὸν λειμώνα τῶν πολιτικῶν τερατουργημάτων τῆς “θρησκευόμενης καὶ πατριωτικῆς” Νέας Δημοκρατίας»

Διανύουμε τά τελευταία εἰκοσιτετράωρα πρὶν τὴν Ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου καὶ θὰ ἦταν καλὸ νὰ γνωστοποιήσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ «ἐπιτεύγματα» τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως σὲ αὐτὴν τὴν προεκλογικὴ περίοδο ντύθηκε μὲ τὸν μανδύα τοῦ «θρησκευόμενου-πατριώτη».
Οἱ καρεκλοκένταυροι λοιπόν τῆς Νέας Δημοκρατίας καλὸ θὰ ἦταν νὰ σταματήσουν νὰ παριστάνουν τοὺς «θρησκευόμενους» και να θέτουν κβιαστικά διλήμματα. Σχεδὸν ἡ μεγαλύτερη μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸ...

Ἅγιος Μάξιμος: Ὁ Ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητο
Ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας συγκαταλέγεται καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Μέγας θεολόγος, φιλόσοφος, ἀσκητὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 580 ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἀριστοκράτες γονεῖς, γι’ αὐτὸ ἀπέκτησε σπουδαία μόρφωση στὰ ἐκεῖ ὀνομαστὰ πανδιδακτήρια. Ἡ εὐγενὴς καταγωγὴ του τὸν βοήθησε νὰ ἀνέλθει σὲ σπουδαῖες θέσεις στὴν διοίκηση τοῦ Κράτους. Σὲ ἡλικία μόλις τριάντα ἐτῶν ἔγινε ἀρχιγραμματέας τοῦ αὐτοκράτορα Ἡράκλειου (610-641). Ὅμως πολὺ γρήγορα διαπίστωσε πὼς οἱ κοσμικὲς ἐξουσίες ἔχουν ἐφήμερο χαρακτήρα καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν Ἐκκλησία. Ἀποσύρθηκε στὴ Μονὴ Φιλιππικοῦ στὴ Χρυσούπολη καὶ ἀργότερα στὴ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κύζικο, ὅπου ἔδειξε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἄσκηση.
Ἀλλὰ δὲν ἔμελλε νὰ ἀπολαύσει τὴν ἤρεμη καὶ ἥσυχη μοναχικὴ ζωή. Στὶς μέρες του ἡ Ἐκκλησία σπαράσσονταν ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ μονοθελητισμοῦ, τὴν ὁποία εἶχε υἱοθετήσει ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος καὶ ἤθελε νὰ τὴν ἐπιβάλλει στοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς ὑπηκόους του. Σύμμαχοί του ὁ πατριάρχης Σέργιος καὶ ὁ διάδοχός του Πύρρος.
Ἡ αἵρεση τοῦ μονοθελητισμοῦ ἦταν προϊόν τῆς προηγηθείσας αἵρεσης τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, τὴν ὁποία εἶχαν καταδικάσει ἡ Δ΄ καὶ ἡ Ε΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ ἀρνοῦνταν τὴν πραγματικὴ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ὁ μονοθελητισμὸς δίδασκε πὼς ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε δύο...

Ὁ ὅσιος Πα­ΐ­σιος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Γιά τόν σύγ­χρο­νό μας ὅσιο Πα­ῒ­σιο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη (1924-1994), ἔ­χουν γρα­φεῖ πολλά καί θαυ­μα­στά, ὥ­στε ἐ­μεῖς θά πε­ρι­ο­ρι­στοῦμε μόνο στά πα­ρα­κάτω, πού ἀ­φο­ροῦν τή σύν­τομη καυ­σο­κα­λυ­βί­τικη πε­ρί­οδό του, ἡ ὁποία στάθηκε ἡ ἀπαρχή τῆς καρποφόρας μοναχικῆς του ζωῆς στό Ἅγιον Ὄρος. 
Δέν εἶναι ἀρκούντως γνωστό ὅτι ὁ ὅσιος Παΐσιος, πού ἀ­νέ­παυσε χι­λι­ά­δες ψυ­χές στήν αὐλή τοῦ τα­πει­νοῦ κελ­λιοῦ του στίς Κα­ρυές, ξε­κί­νησε τή μο­να­χική του ζωή στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Σύμ­φωνα μέ μαρ­τυ­ρίες ἐ­πι­ζών­των πα­τέ­ρων πού τόν γνώ­ρι­σαν ἐ­κείνη τήν ἐ­ποχή, ὁ ὅσιος Πα­ΐ­σιος -λα­ϊ­κός τότε, Ἀρ­σέ­νιος ὀ­νό­ματι- ἦλθε στά Καυ­σο­κα­λύ­βια, τό πιθανότερο, τό κα­λο­καίρι τοῦ 1953 καί ἔ­μεινε λί­γους μῆ­νες ὡς δό­κι­μος στήν Κα­λύβη τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς τοῦ Σω­τῆ­ρος, ὑ­πο­τασ­σό­με­νος στό γέ­ροντα Κο­σμᾶ πού εἶχε ὑ­πο­τα­κτικό τόν μο­ναχό Δη­μή­τριο. Οἱ πα­τέ­ρες τῆς Σκή­της μά­λι­στα τόν θυ­μοῦν­ται νά σκα­λί­ζει μέ ἐ­πι­μέ­λεια τό μι­κρό πε­ρι­βόλι τῆς Κα­λύ­βης. Τε­λικά ὅ­μως ὁ Ἀρ­σέ­νιος ἀ­να­χώ­ρησε ἀπό τή Σκήτη.
Ὅ­πως ὁ ἴδιος ἐμ­πι­στεύ­τηκε στόν ἀρ­χά­ριο τότε μο­ναχό Παῦλο, σημερινό Γέροντα τῆς γει­το­νι­κῆς Κα­λύ­βης τῆς Ἁ­γίας Ἄν­νης, ἀλλά καί ἀργότερα, στίς μοναχές τοῦ ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, στό ὁποῖο, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀναπαύεται τό ἱερό του σκήνωμά, αἰτία γιά τήν ἀναχώρησή του αὐτή ἀπό τά Καυσοκαλύβια ἦταν τό γεγονός ὅτι οἱ Γε­ρον­τᾶ­δες ἦ­ταν...

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Θράκη δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν Δημοκρατία

Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές, καὶ ἡ ζωὴ στὴ Θράκη κυλᾶ στὴν ἀπόλυτη σιωπή, πέρα ἀπὸ τὸν «χαρτοπόλεμο» τῶν οἰκονομικὰ ἄνετων ὑποψηφίων βουλευτῶν ποὺ ἀνήκουν στὰ μέχρι καὶ σήμερα κόμματα ἐξουσίας. Ἡ ἡσυχία αὐτὴ γίνεται ἐντονότερη λόγω τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς ἀκριτικῆς καὶ ἄκρως εὐαίσθητης ἐθνικὰ περιοχῆς, ἀφοῦ κανένας ὑποψήφιος (τῶν «ἰσχυρῶν» κομμάτων ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ) δὲν ἀναφέρεται στὰ ἐθνικὰ θέματα, ἐνῶ σὰν νὰ ἔχει ὑπάρξει μία ἄτυπη συμφωνία μεταξὺ τῶν «μονομάχων» (ΝΔ καὶ ΣΥΡΙΖΑ) δὲν γίνεται καμία ἀπολύτως προεκλογικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐθνικὴ εὐαισθησία τῆς περιοχῆς (ἐνδεχομένως «σοφὴ» ἀπόφαση, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν ἀκρότητες καὶ πιθανὴ προβοκάτσια ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν).
Γράφει ὁ Γεωργίου Μιχαὴλ
Καὶ ὅμως, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ ἠρεμία, ἡ προεκλογικὴ περίοδος στοὺς νομοὺς Ξάνθης καὶ Ροδόπης, θυμίζει καζάνι ποὺ βράζει, ἢ, καλύτερα, μία ἐκτεταμένη στρατιωτικὴ ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση ἐπὶ πληθυσμοῦ ζωτικοῦ πρὸς κατάληψη χώρου. Μὲ ἕδρα ἐπιχειρήσεων τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τοὺς τελευταίους δύο μῆνες, ἀλλὰ κυρίως τὶς τελευταῖες προεκλογικὲς ἑβδομάδες, ὑπάρχει μία ὑψηλότατη κινητικότητα καὶ δραστηριότητα ποὺ ἔχει...

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό


Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς μιλάει γιὰ τὸν Ἁγιορείτη φωτιστῆ τοῦ γένους μας Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.

Αἰώνιος θάνατος – «εἰς αὔριον τὰ σπουδαία»

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀμετανοησίας ἀπορρίπτουν τόν Χριστόν δι᾽αὐτό δέν ἔχουν ἀνάπαυσιν καί εἰρήνην. Ἔχουν νομιζομένην ἡσυχίαν. Ἡ στιγμή τῆς πραγματικῆς ἡσυχίας δέν εἶναι ἐκείνη πού κοιμώμεθα, ἀλλά ἐκείνη πού κοιμᾶται ἥσυχη ἡ συνείδησίς μας.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἀντί νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν γίνονται ἑαυτομάχοι- "αὐτοκτονοῦν". Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ἡ μετάνοια ὁδηγεῖ εἰς τήν σωτηρίαν, ἡ δέ ἀναβολή αὐτῆς εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου καί ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα.
Νά μήν ἀπελπιζώμεθα, ἀλλά οὔτε νά ἀναπαυώμεθα καί νά ἀναβάλλωμε τήν μετάνοιάν μας. Εἶπε Γέρων: «Ἄν σοῦ πῇ ὁ λογισμός "ἔχεις χρόνο νά μετανοήσῃς, μπορεῖς ἀκόμη καί αὔριο", ἐσύ νά τοῦ πῇς" μετανοῶ, ἀμέσως τώρα, γιατί στή μετάνοια δέν ὑπάρχει αὔριο, ἀλλά χθές"».
Τό βιβλίον τοῦ Προφήτου Δανιήλ περιγράφει τό τέλος ἐκείνων πού ζοῦν εἰς τήν ἁμαρτίαν ἀλλά καί ἀναβάλλουν τήν μετάνοιάν των: Ἐπάνω εἰς τό γεῦμα καί τό γλέντι, κατά τρόπον θαυμαστόν καί ἐνώπιον ὅλων τῶν συνδαιτυμόνων, ἐνεφανίσθησαν δάκτυλα ἀνθρωπίνης...

«Ἐμεῖς ἐκλογές, ἄλλοι μοιρασιὲς»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
ΕΜΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κάποιος βγῆκε στὶς μέρες μας μὲ ἕνα ταγάρι στὴν πλατεία καὶ φώναζε...
-δίνω δωρεὰν ἀπὸ τὰ καλὰ ποὺ ἔχω στὸ ταγάρι μου …πουλάω τζάμπα Ἀγάπη γιὰ Πίστη καὶ Ἑλλάδα
Δὲν πλησίασε κανείς…
Ἄλλος βγῆκε στὴν ἴδια πλατεία μὲ ἕνα διαφορετικὸ ταγάρι καὶ διαλαλοῦσε τὴν πραγμάτειά του…
Πουλάω τοῖς μετρητοῖς ὁμόλογα Γερμανικὰ, σύνθετα τραπεζικὰ προϊόντα, σίγουρη παραμονὴ στὴν ΕΕ, καλοπέραση, βόλεμα καὶ τεχνογνωσία λαμογιὰς.
Σὲ δευτερόλεπτα τὰ ξεπούλησε ὅλα……
ΑΛΛΟΙ ΜΟΙΡΑΣΙΕΣ
Τὰ μάθατε τὰ νέα;
Κάποιοι θέλουν νὰ μετονομάσουν τὸν περιβόητο ¨ἐπὶ χάρτου¨ ὑλοποιηθέντα ἀγωγὸ Φ.A Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρούπολη σὲ  ἀγωγὸ Φ.Α  Κωνσταντινούπολη- Ἀλεξανδρούπολη.
Ἔτσι ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη τοῦ Ρώσου Πρωθυπουργοῦ ἀκοῦμε: «Ἔχουμε ὡς ἀφετηρία μας τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύμφωνο διαμετακόμισης γιὰ τὴ διοχέτευση ἀερίου στὴν Ε.Ε. μέσω τῆς Οὐκρανίας τερματίζεται τὸ 2019, οἱ ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτὲς θὰ παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ὑποδέχεται τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ...

Ἅγιος Εὐγένιος πολιούχος τῆς πόλεως Τραπεζούντας

Μνήμη 21η Ἰανουαρίου
Στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ., μία ἐποχή, ὑπὸ την αυτοκρατορία τῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, ὅπου ὁ χριστιανισμός ἐμφανίστηκε κι ἄρχισε νὰ ἐξαπλώνεται στὸν Πόντο, ὁ Ἅγιος Εὐγένιος ἔζησε καί μαρτύρησε στὴν Τραπεζούντα. 
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 290 μ.Χ., σὲ μία περίοδο σκληρῶν διωγμῶν ἀπέναντι στοὺς Χριστιανούς, ὅταν οἱ ἔπαρχοι τῆς Καππαδοκίας καὶ Ἀρμενίας, Λυσίας καὶ Ἀγρικόλαος, ἔκαναν πράξη τὸ διάταγμα νὰ θανατώνουν κάθε πιστό τῆς νέας θρησκείας, ὁ Ἅγιος Εὐγένιος μαρτύρησε μαζὶ μὲ τοὺς Κάνινδο, Οὐαλεριανὸ καὶ Ἀκύλα μαχόμενος ὑπὲρ τῆς βαθιᾶς τους πίστης στον  Χριστό.
Κάτοικοι καταγγέλλουν στὸ Λυσία τους τέσσερις συναθλητὲς μὲ τὴν κατηγορία ὅτι διδάσκουν τὸ λόγο τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ κρύβονται σὲ δασώδη περιοχή. Οἱ διῶκτες ὁδηγοῦνται στὴ σύλληψη τοῦ Κανιδίου, ἀρχικά, κι ἔπειτα τοῦ Οὐαλεριανοῦ καθ’ ὑπόδειξη τοῦ Ἀκύλα, ὁ ὁποίος εἶχε ἤδη ὁμολογήσει τὴν πίστη του στὸ Χριστό. Οἱ τρεῖς συναθλητὲς περνούν τή νύχτα στὴ φυλακὴ προσευχόμενοι. Τὸ πρωὶ τῆς επομένης ἡμέρας καλοῦνται νὰ ἐμφανισθοῦν μπροστὰ στὸ Λυσία, ἀνακρίνονται καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους. Ἡ παραδοχὴ τῆς πίστης τους φέρνει τὸ μαστίγωμά τους κι ἀφού ὑποβάλλονται σὲ βασανιστήρια, ἐπιστρέφουν στὴ φυλακή.
Ἐν τῷ μεταξύ, στὸν Ἅγιο Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος ὁλόκληρο το διάστημα αὐτὸ κρυβόταν σὲ μία σπηλιὰ μέσα στὸ δάσος, παρουσιάζεται   Χριστός. Τὸν παροτρύνει νὰ φανερωθεῖ καὶ νὰ ἀναγγείλει τὴν πίστη του. Καί πράγματι, ὁ Ἅγιος ψάλλει καὶ...

21 Ιαν 2015

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸ κριτήριο τῆς ψήφου…

Λίγο πρὶν τὶς ἐκλογὲς εἶχαν πάει μερικοὶ ἐπισκέπτες στὸν Ὅσιο Παΐσιο μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ρωτήσουν τί γνώμη εἶχε καὶ ποιόν, κατὰ τὴ γνώμη του, ἔπρεπε νὰ ψηφίσουν. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε:
-Κοιτάξτε βρὲ παιδιά! Ποιὸς εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, ποιὸς ἀγωνίζεται γι΄ αὐτὴν καὶ γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ποιὸς ἔχει ζωὴ σύμφωνη μ΄αὐτὰ ποῦ λέει; Ὅποιον βλέπετε πὼς εἶναι πιὸ καλὸς καὶ πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, αὐτὸν νὰ ψηφίζετε.
Δὲ λέω νὰ ψηφίζετε κόμματα, ὅπως αὐτὰ ποὺ βγαίνουν καὶ λέγονται Χριστιανοδημοκρατικὰ κ.λ.π., γιατί εἶναι λάθος. Δὲν πρέπει νὰ κομματιαζόμαστε. Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀγαποῦμε πρῶτα τὴν Ἐκκλησία μας καὶ μετὰ τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ ψηφίζουμε αὐτοὺς ποὺ βλέπουμε νὰ ἀγωνίζονται γι΄ αὐτὰ τὰ δύο.
Βλέπετε, ὁ Μακρυγιάννης κι ὅλοι οἱ μεγάλοι ἥρωες γι΄αὐτὰ τὰ δύο ἀγωνίστηκαν κι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους. Πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ πατρίδος.
Γι΄ αὐτὸ καὶ ΄μεῖς, σήμερα, πρέπει νὰ τοὺς εἴμαστε εὐγνώμονες, ποὺ εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ ὄχι… δοῦλοι τῶν Τούρκων καὶ νὰ προσπαθοῦμε τέτοιοι Ἕλληνες νὰ βγαίνουν στὴν ἐξουσία, ποὺ νὰ χύνουν τὸ αἷμα τους πρῶτα ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ τῆς πατρίδος.
Σήμερα δυστυχῶς βάλαμε μέσα στὴ Βουλὴ ἀνθρώπους νὰ μᾶς διοικοῦν...

20 Ιαν 2015

Κοπή βασιλόπιτας νεότητος τῆς Ἑ.ΡΩ στά Ἰωάννινα


Ὁ ῥωμηὸς Ἅγιος καλόγερος ποὺ ἀντιστάθηκε στὴν φραγκοκρατία

(Μνήμη 18 Ἰανουαρίου)
Ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως
Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ἐμεῖς δεν θά πάψουμε ν᾽ ἀναφερόμαστε σε ἱερές, ὁδηγητικές μορφές τοῦ παρελθόντος, πρός ἐνίσχυση, ἐνδυνάμωση καί ἀναψυχή. Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 ἔτη ἀπό την ὁσιακή κοίμηση τοῦ Παπουλάκου. Πολέμησε ὁλόψυχα ξένες ἐπιδράσεις, δυτικές παραδόσεις, ξένες πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Καυτηρίασε τόν ἑτερόδοξο μονάρχη, πού ἔκλεισε πολλά μοναστήρια καί γκρέμισε βυζαντινούς ἱ. ναούς. Γιά τά φλογερά κηρύγματά του, διώχθηκε, ταλαιπωρήθηκε, ἐξορίσθηκε καί φυλακίσθηκε. Οἱ τότε ἐκσυγχρονιστές τόν κατηγόρησαν ὡς ἀγύρτη, γιατί τούς ἐνοχλοῦσαντά λόγια του. Ὁ λαός ἀκολουθοῦσε τόν ἄδολο μαχητή, τόν ἀκέραιο ἱεροκήρυκα, τόν ἀκτήμονα μοναχό, τόν ὁμολογητή ρασοφόρο. Ἀπό νωρίς ὁ Παπουλάκος, κατάλαβε καλά ὅτι ἡ δυτική θεολογία ἦταν ἀνορθόδοξη καί ἀντιορθόδοξη. Ἡ δυτική θεολογία ἤθελε να κατεβάσει τόν οὐρανό στή γῆ, να διατηρεῖ τούς χριστιανούς στη σκλαβιά, νά καλλιεργεῖ τόν ἀλλαζονικό οὑμανιστικό ἀνθρωπισμό, πού ἔφερνε τόν ἀθεϊσμό. Ἀποφάσισε ἔτσι νά διδάξει τόν λαό μεγάλες ἀλήθειες μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του. Ἡ Βαυαροκρατία ἦταν σκληρή ἀπέναντι στόν ὀρθόδοξο κλῆρο. Ἤθελαν νά φραγκέψουν τά πάντα. Ἀντιστάθηκαν σθεναρά, ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης, ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτος, οἱ Κολλυβάδες, Φιλοκαλικοί, Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί ὁ ἄφοβος Παπουλάκος.
Ὁ Χριστoφόρος Παναγιωτόπουλος ἤ Χριστοπανάγος ἤ Παπουλάκος ἤ Παπουλάκης γεννήθηκε στο μικρό χωριό Ἄρμπουνα τῶν Καλαβρύτων περί τό 1780. Ζοῦσε μέτρια καί...

Μέγας Εὐθύμιος: Ὁ ἥλιος τῆς ἐρήμου

Γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου, 
Ἁγιογράφος, λογοτέχνης, ζωγράφος
Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον». Μὲ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ γεμίσανε οἱ ἐρημιὲς ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους, ἀπὸ ἄνθη πνευματικά. «Καὶ ἀντὶ τῆς στιβῆς, ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονίζης, ἀναβήσεται μυρσίνη». Καὶ ὁ ὑμνωδόςγια τὸν καθένα ἀπ΄  αὐτοὺς τοὺς ἀγγελικοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου, ποὺ εἴχανε τὸ δάκρυ καθημερινό, ἀλλὰ ὄχι τὸ δάκρυ τῆς ἀπελπισίας,ἀλλὰ τῆς κατανύξεως τὸ «χαροποιὸν δάκρυον» ψέλνει παθητικά: «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένη λάμπων τοῖς θαύμασι, Εὐθύμιε πατὴρ ἠμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν.»
Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ποὺ ἑορτάζει τὴ μνήμη του ἡ Ἐκκλησία στὶς 20 τοῦ Ἰανουαρίου, ἐστάθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς φωστῆρες τῆς ἀσκητικής πολιτείας. Γεννήθηκε στὴ Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας στὰ 377 μ.X. Ἀληθινὰ ἐκ κοιλίας μητρὸς ἤτανε ἁγιασμένος, γιατί ἀφοσιώθηκε στὸ Θεὸ ἀποτριῶν χρονῶν παιδί. Ὁ Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης, ποὺ μόνασε στὸ κοινόβιο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου ὕστερα ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου, γράφει πὼς ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἡλικίας του τὸ στόμα του ἀενάως δοξολογοῦσε τὸ Θεό, ἡ χαρὰ του ἤτανε νὰ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία καὶ νά ἀκούγει τὰ ἅγια γράμματα μὲ φόβο καὶ κατάνυξη. «Τὸν δὲ μεταξὺ χρόνον, οἶκοι ἐσχόλαζεν ἐν τὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ψαλμωδία καὶ ταῖς τῶν θείων λόγων...

Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός: Ὁ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 19 Ἰανουαρίου ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησίας μας τὴν ἱερὴ μνήμη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ὁμολογητὲς τῆς πίστεώς μας, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Μίας μεγάλης μορφῆς, τὴν ὁποία ἡ Θεία Πρόνοια πρόβαλλε στὴ συγκεκριμένη καὶ κρίσιμη ἐκείνη ἐποχή, προκειμένου νὰ ὑπερασπισθεῖ καὶ νὰ σώσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Γεννήθηκε τὸ 1392 στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν μεγάλωσαν καὶ τὸν ἀνάθρεψαν μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Τὸ βαφτιστικό του ὄνομα ἦταν Ἐμμανουήλ. Φρόντισαν οἱ γονεῖς του νὰ τοῦ δώσουν σπουδαία μόρφωση. Ἡ Ἰδιωτικὴ σχολὴ τοῦ πατέρα του ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴν πνευματική του πορεία. Δυστυχῶς ἔμεινε ὀρφανὸς μὲ τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη, ὁ πατέρας τους πέθανε ὅταν ἦταν ἀκόμη παιδί. Ἡ μητέρα του φρόντισε νὰ μαθητεύσει κοντὰ σὲ φημισμένους δασκάλους τῆς ἐποχῆς του, ὅπως τὸν περίφημο Ἰωάννη Χορτασμένο, τὸν μετέπειτα μητροπολίτη Σηλυβρίας καὶ τὸν γνωστὸ μαθηματικὸ καὶ φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστὸ – Πλήθωνα, πρὶν παρεκκλίνει στὸν παγανισμό.
Στὴν ἀρχὴ ὁ νεαρὸς Ἐμμανουὴλ ἀνέλαβε τὴ σχολὴ τοῦ πατέρα του καὶ τῆς ἔδωσε αἴγλη, συγκεντρώνοντας σὲ αὐτὴ σπουδαίους μαθητές, ὅπως τὸν Γεώργιο Σχολάριο, μετέπειτα πρῶτον οἰκουμενικὸ πατριάρχη μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ἀλλὰ ὁ θεῖος ἔρως γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωὴ ὁδήγησε τὸν Ἐμμανουὴλ νὰ ἐγκαταλείψει τὴ σχολὴ καὶ τὰ ἐγκόσμια καὶ νὰ γίνει...

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαὰκ ὁ Λιβανέζος – Μέρος Β΄


Συνέντευξη τοῦ πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου πού ἐδόθη στὸν π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρο στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης - Μέρος Β´ 
Δεῖτε τὸ Α΄ μέρος ΕΔΩ
Π. ΙΩΗΛ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Παρακαλοῦμε, π. Ἀρσένιε, ὅσο ἔχει εὐλογία, ἀναφέρατέ μας τίς κεντρικές γραμμές τῆς ἀσκήσεως, τῆς διδασκαλίας καί τοῦ τρόπου ζωῆς του, ὅπως τίς εἴδατε καί τίς βιώσατε τόσον καιρό πού παραμείνατε κοντά του.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Ὁ Γέροντας Ἰσαάκ ἦτο πολύ ἀσκητικός, νηστευτής, ἡσυχαστής. Ἦτο ἄνθρωπος πολλῆς προσευχῆς. Κυρίως ἦτο ἐραστής καί διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ἄν καί ἦτο πολύ βιαστής, ἀπέφευγε τίς μεγάλες καί ἐπιβλαβεῖς ἀκρότητες. Ἐκρατοῦσε πολύ καλή καί λεπτή ἰσορροπία στά πνευματικά θέματα.
Πιό συγκεκριμένα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, ὅλον τόν χρόνο, ἔτρωγε ἀλάδωτο φαγητό καί συνήθως τήν Ἐνάτη Ὥρα, μετά τόν ἑσπερινό. Ἐτηροῦσε ὅλες τίς Σαρακοστές, καί ἰδιαίτερα τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέ ''ἐνάτη''. Αὐτό σημαίνει ὅτι μέχρι τόν ἑσπερινό δέν ἔπινε οὔτε νερό. Τίς ἄλλες δέ καταλύσιμες ἡμέρες καί πάλι ἦτο πολύ ἐγκρατής στήν ποσότητα. Κρέας δέν ἔτρωγε ποτέ καί ψάρι πολύ σπάνια. Παράλληλα δέ ἐφρόντιζε ὁ ὀργανισμός του νά παίρνη τίς ἀπαραίτητες θρεπτικές οὐσίες πού τίς ἐστερεῖτο στήν νηστεία. Ἔτσι μποροῦσε νά ἀνταποκριθῆ στήν σκληρή ἀλλά διακριτική μοναχική του ζωή.
Ἀγαποῦσε πολύ τήν προσευχή. Ὧρες ἀτέλειωτες ἀπεμονώνετο, ἐκρύβετο γιά νά εἶναι ἀπερίσπαστος. Μάλιστα, αὐτό δέν ἤθελε καθόλου νά γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τούς ἄλλους. Ἐνθυμοῦμαι πού μοῦ ἔλεγε σχετικά: «Δέν εἶναι καλό νά βάζωμε ταμπέλλες γιά...

19 Ιαν 2015

Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικὸς (ποίημα)

Τοῦ πατρός Ἰωὴλ Κωνστάνταρου
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Ίδετε πάντες οἱ πιστοί
τόν Μέγαν Ποιμενάρχην,
Ὀρθοδοξίας ἅπασας
Μεγάλον κανονάρχην.

Ὡς τήν πανσέληνον γλυκύς
φώτισε εἰς Φεράραν,
ταπείνωσε ποντίφικος
τήν παπικήν τιάραν.

Ἥλιος τώρα φαεινός
στήν πόλην Φλωρεντίας,
ἐξέλαμψε τά δόγματα
τά τῆς Ὀρθοδοξίας...

ΗΠΑ: Ὀδυνηρὲς ἐμπειρίες παιδιῶν ποὺ μεγάλωσαν σὲ "οἰκογένειες" ὁμοφυλοφίλων ἀποκαλύπτονται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ δικαστήριο

Ὅπως ἀναφέρουν ο Washington Times, σὲ ἄρθρο τους γιὰ τὶς μαρτυρίες παιδιῶν πού μεγάλωσαν μέσα σὲ «οἰκογένειες» ὁμοφυλοφίλων, μερικές καταθέσεις παιδιῶν ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν καὶ γυναικὼν ποὺ βρίσκονται στὶς δικογραφίες δικαστηρίων σὲ περιπτώσεις «γάμου» ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, ἀναφέρουν: 
Τέσσερα ἐνήλικα παιδιὰ ὁμοφυλοφίλων γονέων - ποὺ ἐνεργοῦν ὡς «κουαρτέτο τῆς ἀλήθειας» - ἔχουν ὑποβάλει τὶς ἔνορκες καταθέσεις τους στὸ 5ο Εφετείο τῶν ΗΠΑ, ὅπου δηλώνουν τὴν ἀντίθεσή τους στοὺς «γάμους» ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, μὲ ἀρκετὰ νὰ λένε ὅτι τὸ νὰ μεγαλώνεις σὲ μία «οἰκογένεια οὐράνιου τόξου» δὲν εἶναι οὔτε φυσιολογικό, οὔτε εὐχάριστο. Τὸ δικαστήριο, τὸ ὁποῖο ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ διατηρήσει τὴ νομοθεσία γιὰ τὸ γάμο μόνο μεταξὺ ἄνδρα καὶ γυναίκας στὸ Τέξας, τὴ Λουιζιάνα καὶ τὸ Μισισιπή, θὰ ἀκούσει τὰ ἐπιχειρήματα στὴ Νέα Ὀρλεάνη τὴν Παρασκευή.
Ὑπάρχουν «δύο δικαιώματα» ποὺ ἔχει κάθε παιδὶ ποὺ ἔρχεται σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, γράφει ἠ Katy Faust, ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά. «Κατ’ ἀρχάς, τὸ δικαίωμα στὴ ζωή. Δεύτερον, τὸ δικαίωμα νὰ...

Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγίου Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλες τίς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ γιατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου
Μία ἀποκαλυπτικὴ συνομιλία, εἰς τὴν ὁποίαν τονίζει ὅτι ὁΠαπισμὸς δὲν ἔχει μυστήρια, διότι δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Χαρακτηρίζει τὸν Πάπαν Πρύτανιν ὅλων τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, νοθευτὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεως, καινοτόμον καὶ μεταρρυθμιστὴν τῶν Ἀποστολικῶν καὶΠατερικῶν παραδόσεων. Διατὶ Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶκληρικοὶ παραβιάζουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων.
Αἱ λειτουργικαὶ φιέσται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετὰτῶν Παπικῶν ὑπενθυμίζουν τὸ Ἰουδαϊκὸν συνέδριον τοῦΚαϊάφα. Δὲν ὀφείλομεν ὑπακοὴν εἰς τοὺς πνευματικούς μας,ὅταν οὗτοι δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας.
Ἡ συνομιλία:
Παραθέτομεν κατωτέρω ὁλόκληρον τὴν συνομιλίαν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὴν 18ην Νοεμβρίου εἰς τὴν Πυλαίαν Θεσσαλονίκης. Αὕτη ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«- Γέροντα Γαβριὴλ εὐλογεῖτε.
- Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ἐσᾶς καὶ ὅλους τοὺς δικούς σας σὲ ὅλη σας τὴν ζωὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν αἰωνιότητα. Εὔχομαι νὰ χαρίσει ὁ Θεὸς σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους εἰρήνη καὶ...

18 Ιαν 2015

Οἱ ψαλιδόκωλοι καὶ τὸ «τυρὶ-Ἑλλάδα» στὴν φάκα

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ψαλιδόκωλος, λέγεται ἐκεῖνος ποὺ φοράει φράκο, ἐπειδὴ τὸ φράκο εἶναι σχιστὸ πίσω σὰν οὐρὰ χελιδονιοῦ.
Μὲ λίγες ὧρες διαφορὰ ἀπὸ τὸ αἴτημα γιὰ ἔνταξη στὸν ΕLA καὶ ἀπὸ τὶς 4 συστημικὲς τράπεζες. Ἡ προσφυγὴ στὸν μηχανισμὸ παροχῆς ἔκτακτης ρευστότητας γίνεται γιὰ προληπτικοὺς λόγους.
¨Ο κ. Σουλτς, μιλώντας στὴν ἐκπομπὴ Petit Journal του γαλλικοὺ καναλιοῦ Canal+ έκανε εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν Ἑλλάδα.
Εἶπε χαρακτηριστικὰ ὅτι τὰ μέτρα λιτότητας στὴ χώρα μᾶς ἦταν ἀποκλειστικὴ ἐπιλογὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης καὶ «δὲν ἤμασταν ἐμεῖς (οἱ Εὐρωπαῖοι) ποὺ τὰ ἐπιβάλλαμε», προσθέτοντας: «Δὲν πρέπει βέβαια νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρέος 180% τοῦ ΑΕΠ τῆς, ἀλλὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέτρα πρέπει νὰ ἀλλάξουν γιατί εἶναι "ἀνυπόφορα"». ΕΘΝΟΣ On Line 16 Ἰανουαρίου 2015
¨Την προδοσία πολλοὶ  ἠγάπησαν , τὸν προδότη οὐδείς¨
Τελευταία προεκλογικὴ Κυριακὴ ἄρχισαν ¨πολλοὶ νὰ λαλοῦν καὶ πολλοὶ νὰ χορεύουν "σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μὴν τοὺς προλαβαίνουμε".
Τί γνωρίζουν οἱ Ρῶσοι καὶ θέλουν νὰ μᾶς διαμηνύσουν;...

Οἱ σφαῖρες τῶν καλάσνικοφ ἀπειλοῦν καὶ τὴν πατρίδα μας

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη γυρίσαμε πεινασμένοι» Γ. Σεφέρης
Τὸ 1997 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Λιβάνη» κυκλοφορήθηκε ἕνα ἐξαιρετικὸ βιβλίο μὲ τίτλο: «Ἡ οἰκονομικὴ φρίκη», τῆς Γαλλίδας δημοσιογράφου καὶ μυθιστοριογράφου Βιβιᾶν Φορεστέρ. Τὸ θυμήθηκα λόγω τῶν πρόσφατων γεγονότων. Οἱ Γάλλοι, πέραν τῆς πολυπολιτισμικῆς ἀποχαύνωσης, ἀναπολώντας τὴν ἐποχὴ ποὺ ὑπῆρξαν «Μεγάλη Δύναμη» συμμετεῖχαν, ὡς πιστὰ σκυλάκια τῶν Ἀμερικανῶν, σὲ «ἀνθρωπιστικὲς» καὶ «εἰρηνευτικὲς» ἐπεμβάσεις κατὰ ἰσλαμικῶν χωρῶν. Ὅλα αὐτὰ τὰ σπιθαμιαῖα ἀναστήματα ποὺ κυβερνοῦν τὴν χώρα τοὺς τὰ τελευταία χρόνια-Σαρκοζί, Ὀλὰντ- μὲ περισσὴ ἀφροσύνη, δὲν ἀντιλήφθηκαν τὴν παγίδα: δὲν βομβαρδίζεις λαούς, οἱ ὁποῖοι κάποτε «γεύτηκαν» τὴν ἀποικιοκρατία σου καὶ δεύτερον ἡ ἐπέμβαση δὲν ἐξάγεται μόνον ὑπὸ μορφὴ στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ εἰσάγεται ὑπὸ μορφὴ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν.
Ἐντοπίζεται ὅμως καὶ μία ἄλλη παράμετρος, ἴσως ἡ κρισιμότερη, γιὰ τὴν ὁποία θὰ παραπέμψουμε στὸ βιβλίο τῆς Φορεστὲρ (σελ. 25-26). «Βλέπουμε καθημερινὰ νὰ προσλαμβάνονται, νὰ ἀπολύονται ἄντρες καὶ γυναῖκες, μέσα σὲ μία ἀγορὰ ἐργασίας ποὺ μεταβάλλεται, συρρικνώνεται, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φανταστική, μία ἀγορὰ ἀπὸ τὴν ὁποία αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐξαρτῶνται, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ ζωή τους, ἐνῶ ἐκείνη δὲν ἐξαρτᾶται πιὰ ἀπ’ αὐτούς. Βλέπουμε...

Ὥστε αὐτὸ εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ μέγιστο πρόβλημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου! Τὸ ζήτημα τῶν ἱστολογίων!

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης, ἰατρὸς
Μερικὲς σύντομες παρατηρήσεις πάνω στὸ συνοδικὸ κείμενο: Ὡσὰν νὰ ἔχουν ἀσχοληθεῖ οὐσιωδῶς καὶ ἐπισταμένως, μέχρι τώρα, οἱ συνοδικοί μας μὲ ὅλα τὰ συσσωρευμένα, ζέοντα καὶ ἀκανθώδη καὶ φλέγοντα καὶ τσουρουφλίζοντα τὶς συνειδήσεις τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ζητήματα, μὲ κορυφαῖα αὐτὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς ποικίλης ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς σὲ τρομακτικὸ βαθμὸ ἐλλείψεως κατηχήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ...

Μέγας Ἀθανάσιος : Ὁ Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ἐλάχιστοι ἄνθρωποι ἀξιώθηκαν νὰ λάβουν τὸν τίτλο τοῦ «Μεγάλου» στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, διότι αὐτὸ προϋποθέτει νὰ ὑπάρξει κάποιος ὑπέρμετρα σπουδαῖος καὶ νὰ προσφέρει ὑπέρτατες καὶ μοναδικὲς ὑπηρεσίες σὲ αὐτή. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὀ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τίτλου τοῦ «Μεγάλου» τοῦ ἀποδόθηκε καὶ ὁ μοναδικὸς τίτλος «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας». Μελετώντας κάποιος τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ τιτάνιο ἔργο του, δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ συμφωνήσει μὲ τὴν ἐπιλογὴ αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γεννήθηκε περὶ τὸ 298 στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ εὐσεβεῖς Ἕλληνες γονεῖς καὶ ἀνατράφηκε μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Οἱ εὐκατάστατοι γονεῖς του φρόντισαν νὰ λάβει μία σπάνια κλασικὴ παιδεία, ἡ ὁποία ἄκμαζε ἀκόμα στὴν Ἀλεξάνδρεια. Παράλληλα φοίτησε στὴν περίφημη Κατηχητικὴ Σχολή θεολογία, ἀναδεικνυόμενος ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους Πατέρες καὶ Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὴν κατοπινὴ πορεία τοῦ Ἀθανασίου ὑπῆρξε ἡ γνωριμία του καὶ ἡ πνευματική του σύνδεση μὲ τὸν μέγιστο ἀσκητὴ τῆς Ἐκκλησίας μας Μέγα Ἀντώνιο. Κοντὰ του μυήθηκε στὴν εὐσέβεια καὶ χαλυβδώθηκε ὁ χαρακτήρας του νὰ εἶναι ἀμετακίνητος καὶ ἀπόλυτα προσηλωμένος στὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ ἡλικία δεκαοκτῶ ἐτῶν εἰσέρχεται στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ὡς διάκονος τῆς ἀλεξανδρινῆς...

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας

Κυριακάτικο κήρυγμα
Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο, Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ μεγαλύτερος πατέρας τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Φωτίστηκε πολύ ἀπό τόν Θεό, ὥστε αὐτός, περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους τούς ἄλλους κατανόησε τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τό ἐξέφρασε. Γιά τήν ὑπεράσπιση δέ τῆς ἀλήθειας ὑπέστη διωγμούς καί ἐξορίες, πέντε τόν ἀριθμό. Εἶναι ὁμολογητής καί μάρτυρας. Στό ἀνάστημά του ἦταν κοντός. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τόν εἶπε «Μέγα» καί τόν παρομοίασε μέ Ἄτλαντα. Τόν εἶπε «ἄτλαντα» Ὀρθοδοξίας! Πραγματικά! Στούς ὤμους του, μόνος αὐτός, κράτησε στήν ἐποχή του ὅλη τήν πίστη!
2. Ἀπό μικρός διάβαζε πολύ τήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, τόσο ὥστε, ὅπως μᾶς λέγουν οἱ βιογράφοι του, τήν ἔμαθε ἀπέξω. Σπούδασε καί τήν κοσμική σοφία· δέν ἔδωσε ὅμως τήν καρδιά του στά μαθήματα αὐτῆς, ἀλλά τήν ἔδωσε στά θεϊκά νοήματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀπό τά ὁποῖα εἶχε συναρπασθεῖ. Μεγαλώνοντας γνωρίστηκε μέ ἔξοχο ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἀλεξάνδρειας τόν Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἐθαύμασε...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.

Φόρτωση...