30 Απρ 2023

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Μυροφόρες δὲν ὑπολόγισαν τίποτε, γιατὶ εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση καὶ ἐμπιστεύθηκαν στὸν Χριστό»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄, «Πνευματικὴ ἀφύπνιση», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 1999.
Σήμερα λείπουν καὶ οἱ δυὸ παλληκαριές· οὔτε πνευματικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ἡ ὁποία γεννιέται ἀπὸ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ μιὰ δυσκολία μὲ πνευματικὸ τρόπο, οὔτε φυσικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ὥστε νὰ μὴ δειλιάση κανεὶς σὲ ἕναν κίνδυνο. Πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς πολλὴ ἁγιότητα, γιὰ νὰ φρενάρη ἕνα μεγάλο κακό, ἀλλιῶς ποῦ νὰ στηριχθῆ;
Μιὰ ψυχὴ σὲ ἕνα μοναστήρι ἂν ἔχη πνευματικὴ παλληκαριά, νὰ δῆς, τὸν ἄλλον ποὺ ἔρχεται μὲ κακὸ σκοπὸ θὰ τὸν καθηλώνη μὲ τὸ ἕνα πόδι μέσα ἀπὸ τὴν μάνδρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπ᾿ ἔξω! Θὰ τὸν χτυπάη στὸ κεφάλι μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ τὸ κομποσχοίνι, μὲ τὴν εὐχή, καὶ ὄχι μὲ τὸ πιστόλι. Λίγη προσευχὴ θὰ κάνη, καὶ ὁ ἄλλος θὰ μένη ἐκεῖ ἔξω ἀκίνητος! Θὰ μένη γιά...

Οἱ Μυροφόρες εἶναι δείκτης πορείας ὅλων μας, γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐρτάσουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ!

Λίγο πρίν τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα τό 2021, ἐν μέσῳ αὐστηρῶν κυβερνητικῶν ἀπαγορεύσεων, τό "Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό" ἔδινε μήνυμα ἐλπίδος καί ἐπ-Ἀναστάσεως! Σᾶς τό ὑπενθυμίζουμε:
Οἱ Μυροφόρες καθὼς πήγαιναν στὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ (Χριστιανοὶ πηγαίνοντας γιὰ τὴν Ἀνάσταση), δὲν ἔβαλαν τὸν λογισμὸ ὅτι «καλύτερα εἶναι νὰ μὴν πᾶμε στὸν τάφο, γιὰ νὰ μὴ μᾶς συλλάβει - πιάσει ἡ κουστωδία τοῦ Πιλάτου καὶ ἔχουμε ἐπιπτώσεις» (ἡ ἀστυνομία Μητσοτάκη, πρόστιμα κλπ), οὔτε σκέφτηκαν ποιὸς θὰ κυλίσει τὸν λίθο.
Πῆγαν μὲ θάρρος καὶ τόλμη σὲ ἀπαγορευμένη ὥρα (ἀπαγόρευση κυκλοφορίας) καὶ σὲ φυλασσόμενο μέρος (ἀστυνομικὰ μπλόκα - φρουρούμενους Ναούς), ἔκαναν τὸ ἀνθρώπινο ἀψηφώντας κάθε ἀπειλή τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, καὶ ὁ Θεὸς

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή τῶν Μυροφόρων


ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (30-4-2023)

Ρουμανία: Τά Θρησκευτικά ὡς μάθημα ἐπιλογῆς στίς ἐξετάσεις γιά τό Ἀπολυτήριο Λυκείου

Οἱ μαθητές πού ἐπιθυμοῦν νά ἀκολουθήσουν τό πεδίο τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν μποροῦν νά συμπεριλάβουν τά Θρησκευτικά ὡς μάθημα ἐπιλογῆς στίς ἐξετάσεις γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἀπολυτηρίου τοῦ Λυκείου, σύμφωνα ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπό βουλευτές τῶν κομμάτων PSD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα), τοῦ PNL (Ἐθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα) καί UDMR (Οὑγγρική Δημοκρατική Ἕνωση στή Ρουμανία) στήν Ἐπιτροπή Παιδείας.
Τῆς Σβετλάνα Λεβίτσκι
Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τήν τροπολογία πού ἐγκρίθηκε τήν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου, οἱ ἐξετάσεις γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἀπολυτηρίου τοῦ Λυκείου πού ἀποτελοῦνται ἀπό γραπτές ἐξετάσεις, ὑποχρεωτικές, εἰδικές μέ τό πεδίο ἤ τήν...

Ἅγιος Ἰγνάτιος (Μπριαντσιανίνωφ) Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ ρωσική Ὀρθοδοξία ἐμπλούτισε τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ μυριάδες ἁγίους. Τήν πρωτοπορία ἔχουν οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχτηκαν, σέ ἁγιότητα καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἐφάμιλλοι τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως, ἕνας ἀκούραστος καί ζηλωτής ποιμένας.
Γεννήθηκε τό 1807 στήν ρωσική κωμόπολη Ποκρόφσκ στήν ἐπαρχία Βολογκντά. Οἱ γονεῖς του ἀνῆκαν σέ εὐγενῆ οἰκογένεια τῆς παλιᾶς ἀριστοκρατίας. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Δημήτριος. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του ἐνστάλαξαν στήν ψυχή του τήν εὐσέβεια καί τήν πίστη στό Θεό, ὥστε ἀπό μικρό παιδί ἄρχισε νά δείχνει σημάδια ὑπέρμετρης ἀγάπης γιά τήν Ἐκκλησία. Σύχναζε στό ναό τῆς...

Ἁγία Ἀργυρή, ἡ ἔνδοξος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καὶ προστάτις τοῦ Γάμου (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ξεχωριστὴ θέση κατέχουν οἱ γυναῖκες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναγωνίστηκαν ἐπάξια τους ἄνδρες σὲ πίστη ἡρωισμὸ καὶ παρρησία. Μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρή. 
Γεννήθηκε στὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Ὁ Θεός ἐπιτρέπει, σύμφωνα μέ τό σχέδιο Τοῦ, νά δοκιμαστεῖ ὁ καθένας μέ διάφορες θλίψεις, γιά νά φανερωθοῦν ἐκεῖνοι πού Τόν ἀγαποῦν"
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

29 Απρ 2023

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Ὅτι θέλεις μπορεῖς νά τό ἀποφύγεις, ὅλα ἐκτός ἀπό τή συνείδηση σοῦ"
Ἱερός Αὐγουστῖνος

28 Απρ 2023

Ἅγιος Πορφύριος: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν πολιτικοποιεῖται καί πολύ περισσότερο δέν κομματικοποιεῖται»

Γέροντας Πορφύριος
– Τί θά ψηφίσουμε, Γέροντα; 

Ρώτησε κάποιος τόν Γέροντα, τί πρέπει νά ψηφίσει στίς βουλευτικές ἐκλογές. Κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπήντησε παραβολικά: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι σάν τήν κλώσσα: Κάτω ἀπό τά φτερά τῆς σκεπάζει καί ἄσπρα πουλάκια καί μαῦρα πουλάκια». 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν πολιτικοποιεῖται καί πολύ περισσότερο δέν κομματικοποιεῖται. Σκεπάζει μέ τήν ἀγάπη ὅλους, χωρίς νά ταυτίζεται μέ φατρίες. 
Κάποτε ὁ Γέροντας μέ ρώτησε πῶς πᾶνε τά πολιτικά πράγματα. Τοῦ ἀπήντησα ὅτι γενικά...

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὡς Δρακοντοκτόνος

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΟΣ
Οἱ δράκοντες τοῦ Ὑλισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

1. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ οἱ συναθλητές του

Στοὺς πιὸ δημοφιλεῖς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ἀνήκει ὁ Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Γεώργιος. Ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι τὸν τιμοῦν καὶ τὸν σέβονται, λόγῳ τῶν πολλῶν καὶ ἐκπληκτικῶν θαυμάτων ποὺ ἐπιτελεῖ. Μέσῳ αὐτῶν τῶν θαυμάτων ἄλλωστε, ὅταν ζοῦσε, προσείλκυσε στὸν Χριστιανισμὸ πλῆθος εἰδωλολατρῶν, ἀκόμη καὶ ἐπισήμων προσώπων, ὅπως τῆς συζύγου τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, τῆς βασίλισσας Ἀλεξάνδρας, τῶν στρατηγῶν Ἀνατολίου καὶ Πρωτολέοντος, τοῦ μεγάλου μάγου Ἀθανασίου καὶ ἄλλων. Τοὺς δύο στρατηγοὺς τοὺς ἀποκεφάλισε ἀμέσως ὁ Διοκλητιανός, ἐπειδὴ μετὰ τὴν θαυμαστὴ διάσωση τοῦ Γεωργίου ἀπὸ τὸ φοβερὸ...

"Ὁ Ἄγγελος ἐβόα..."

Ψάλλουν Κουτλουμουσιανοί Πατέρες,
μέ Πρωτοψάλτη τόν π. Χρυσόστομο τῆς συνοδείας τῶν πατέρων τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἅγιον Ὄρος, Πάσχα 2023

Ζητεῖται ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὑπάρχει;

Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες διαδραματίζονται φοβερὰ καὶ ἀπαίσια γεγονότα στὸ Κίεβο καὶ συγκεκριμένα στὴν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ου αἰῶνος), τὸ σέμνωμα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ὀρθόδοξο Σλαβικὸ κόσμο.

Οἱ ἑκατοντάδες μοναχοί τῆς Λαύρας ἐκδιώκονται ἀπὸ τὴ Μονὴ τῆς Μετανοίας τους, ὁ Ἡγούμενός τους, Ἐπίσκοπος Παῦλος, καταδικάζεται σὲ κατ’ οἶκον περιορισμὸ (ἐκτός τῆς Λαύρας) καὶ ἀπὸ τὶς Ἀστυνομικὲς Ἀρχὲς τοποθετεῖται στὸ πόδι του τὸ γνωστὸ ἠλεκτρονικὸ «βραχιολάκι», οἱ χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι πιστοὶ χλευάζονται ἀπὸ ὑποστηρικτὲς τῆς ἐκδιώξεως τῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι (χλευ­αστὲς) φέρουν στὰ ἐνδύματά τους φασιστικὰ καὶ σατανιστικὰ σύμβολα, ἐνῷ σχηματίζουν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Ἡ σιωπή εἶναι μεγάλο δυναμωτικό τοῦ ἀοράτου πολέμου καί μιά βέβαια ἐλπίδα νίκης"
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

27 Απρ 2023

Ἀπίστευτη πρόκληση ἀπό τόν Ἐρντογάν! Προεκλογικό σπότ παρουσιάζει τή Θράκη καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ὡς τουρκικά

Τό δόγμα τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας» ὡς κεντρικό προεκλογικό ἀφήγημα εἰσάγει ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μέ τηλεοπτικό σπότ πού ἐμφανίζει τό σύνολο σχεδόν τῶν Ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ὑπό τουρκική κατοχή.

Τά νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κώς ἀλλά καί ἡ δυτική Θράκη, ἐμφανίζονται κάτω ἀπό τήν τουρκική ἡμισέληνο σέ προεκλογικό σπότ του AKP τοῦ κόμματος Ἐρντογάν.

Τό διαφημιστικό των 108 δευτερολέπτων, στό ὁποῖο πρωταγωνιστεῖ ἡ σημαία τῆς Τουρκίας, ἀνέβηκε στά social media τοῦ AKP γιά νά τιμήσει τήν «Ἡμέρα Ἐθνικῆς Κυριαρχίας...

Ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος: Ὁ φόβος τῆς κολάσεως

Σέ καθένα πού ἀρχίζει νά ζεῖ κατά Θεόν, εἶναι ὠφέλιμος ὁ φόβος τῆς κολάσεως καί ὁ πόνος πού γεννιέται ἀπό αὐτόν. Ἐκεῖνος πού φαντάζεται ὅτι μπορεῖ νά βάλει ἀρχή χωρίς αὐτόν τόν πόνο καί το δεσμό, δέ θεμελιώνει μόνο πάνω στήν ἄμμο τίς πράξεις του, ἀλλά καί νομίζει ὅτι μπορεῖ νά χτίσει σπίτι στόν ἀέρα χωρίς θεμέλια, πρᾶγμα τελείως ἀδύνατο. Γιατί ὁ πόνος αὐτός σέ λίγο γεννᾶ κάθε χαρά, καί ὁ δεσμός αὐτός συντρίβει τά δεσμά ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων καί τῶν παθῶν, καί ὁ...

Ὁ ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν Μακρυγιάννη

Μὰ γιατί νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο τὸ νὰ βλέπει θεϊκὰ ὁράματα ἕνας τόσο καλὸς ἄνθρωπος ὅπως ὁ Μακρυγιάννης μὲ ψυχικὴ καθαρότητα, εἰλικρίνεια, θεϊκὴ δικαιοσύνη, ἀρχοντιὰ πνευματική, φιλότιμο, θυσία κ.ἅ; 
Ἀπὸ μικρὸ παιδάκι ἔκανε ἐδαφιαῖες μετάνοιες ἀντὶ γυμναστική, προσκυνοῦσε τὸν Θεὸ μὲ εὐλάβεια, μέχρι τὰ γεράματά του μετάνοιες μὲ τὶς ὧρες, παρόλο ποὺ εἶχε καὶ...

27 Ἀπριλίου 1864: Σὰν σήμερα «ἔφυγε» ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης

Γράφει μεταξὺ ἄλλων ὁ φιλόλογος Γεώργιος Ἔξαρχος σὲ ἄρθρο του γιὰ τὸν Μακρυγιάννη: 
“…Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε - δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἡρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια…”.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Ὅσοι ξέπεσαν ἀπό τήν ἀρετή, πασχίζουν νά παρασύρουν καί τούς ἄλλους, γιά νά μήν εἶναι μόνοι τους στήν ἀσχημοσύνη" Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

26 Απρ 2023

Ἀπό τό «εἴμαστε παιδιά τῶν Ὀθωμανῶν» καί «ὀθωμανική ἐπαρχία», ὡς τό Turkaegean, μιά Κυβέρνηση Μητσοτάκη δρόμος

Νά μή μᾶς κάνει τίποτα ἐντύπωση ἀπό τά ὅσα συμβαίνουν σέ αὐτή τή χώρα, καθώς ὅπως διαπιστώνεται ἀπό καιρό εἰς καιρό, ὅλα εἶχαν τόν προάγγελό τους.

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τή χώρα του ὡς «ὀθωμανική ἐπαρχία», ἡ ὁποία μετατράπηκε σέ ἕνα «κράτος-πρότυπο τῆς βαλκανικῆς» καί ἐπιμένει σέ κάθε του ἀναφορά νά... αὐξάνει τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία, ἀπό μία σέ πολλές (διαλύοντας τήν ἐθνική γραμμή ἐτῶν), τότε κάτι δέν...

Δημογραφικό: Ἡ Ἤπειρος μας, χάνεται - Ὁλόκληρα χωριά «σβήνουν» ἀπό τόν χάρτη

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἀπαθής θεατής τό κράτος μπροστά στή γενοκτονία - Ἡ Ἤπειρος μετατρέπεται σέ μιά νεκρή πατρίδα ἀφοῦ ἐρημώνουν τά χωριά ἀπό κόσμο.
Ἡ Ἤπειρος μας, ψυχορραγεῖ καί δυστυχῶς ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δίνουν σημασία στόν ἐπιθανάτιο ρόγχο της. Τό δημογραφικό σκοτώνει τήν Ἑλλάδα σταθερά καί μεθοδικά. Ὁλόκληρα κομμάτια τῆς πατρίδας μας, πού χρειάστηκαν μάχες, ἀγῶνες καί αἷμα γιά νά ἀποσπαστοῦν ἀπό τούς κατακτητές, πού ἡ ἀπελευθέρωση τούς ἔγινε ἔπος καί γιορτή γιά τό Ἔθνος, σήμερα βρίσκονται παραδομένα στόν πιό ἐπικίνδυνο «κατακτητή», ὑποδουλωμένα στόν ζυγό τῆς ἀδιαφορίας καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Τό βάρος τῶν θλίψεων πού ὑπομένουμε γιά τόν Κύριο, δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά τό βάρος τῆς δόξης πού μᾶς ἀναμένει"
Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης

25 Απρ 2023

Ἡ πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον πέρασε νόμο πού θά δίνει τή δυνατότητα ἀφαίρεσης ἐπιμέλειας τῶν παιδιῶν ἀπό γονεῖς πού δέν συναινοῦν στήν ἀλλαγή τοῦ φύλου τους

Ἡ Οὐάσιγκτον ὑπερψήφισε τό νομοσχέδιο πού θά ἐπιτρέπει νόμιμα νά ἁρπάζονται τά παιδιά ἀπό τούς γονεῖς τους ἄν οἱ τελευταῖοι δέν συναινοῦν στήν ἀλλαγή φύλου.
Ἕνα νέο νομοσχέδιο πού ἐγκρίθηκε στήν Πολιτεία τῆς Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει νά ὑπονομεύσει τά γονικά δικαιώματα προστατεύοντας τούς ἀνηλίκους στήν παροχή ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν ἀλλαγῆς φύλου χωρίς τή γονική  συναίνεση.
Τό νομοσχέδιο 5599 τῆς Γερουσίας, πού ἐπιδοτεῖται ἀπό τόν Γερουσιαστή Marko Liias, θά παρέχει πιστοποιημένη προστασία, στά παιδιά ἐκεῖνα πού ἀναζητοῦν ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικής ὑγείας ἤ δήλωσης φύλου προτίμησης, ὥστε νά ἔρθουν σέ...

Eurostat: Πρωταθλήτριες τῆς ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας Ἑλλάδα καί Κύπρος

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Λαυρέντζος
Πρωταθλήτριες τῆς ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας Ἑλλάδα καί Κύπρος. Μέχρι πρότινος ἡ Ἑλλάδα εἶχε καί τίς χειρότερες ἐπιδόσεις, μέ διπλάσιο ἀριθμό νεκρῶν ἀπό Covid-19 ἀνά ἑκατομμύριο σέ σχέση μέ τήν Κύπρο.
Μήπως μπορεῖ κανείς ἀπό τήν κυβέρνηση νά μᾶς ἐξηγήσει ποῦ ὀφείλεται αὐτό; Γιά τήν ἀντιπολίτευση δέν τό συζητᾶμε. Ἔχει ἀλλά πιό εὐκαιριακά καί πιασάρικα θέματα νά ἀσχοληθεῖ. Τά ΜΜΕ πώς καί δέν ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τό θέμα αὐτό πού ἀναδεικνύουν τά στοιχεῖα τῆς ἴδιας τῆς Eurostat; Πρόκειται ἄραγε γιά δεῖγμα τοῦ χαμηλοῦ ἐπιπέδου του ΕΣΥ; Ἤ γιά συνολική ἀποτυχία διαχείρισης τῆς ὑγειονομικῆς...

Φτώχεια, ταλαιπωρία, ἀγῶνας γιά ἐπιβίωση. Ἡ ἱστορία ζωῆς ἀπό τόν παπποῦ Βαγγέλη

Στό γραφικό χωριό Διαμανταίικα Ἀγρινίου, φωλιασμένο ἀνάμεσα στούς κυλιόμενους λόφους, συναντήσαμε τόν σοφό καί ταπεινό 80χρονο παπποῦ Βαγγέλη. Ζωντανή ἀπόδειξη τῆς ἀντοχῆς τῶν προηγούμενων γενεῶν, ὁ κ.Βαγγέλης μας ὑποδέχτηκε μέ ἕνα ζεστό χαμόγελο καί μέ ὄρεξη νά μοιραστεῖ τίς ἱστορίες τῆς νιότης του. Καθώς καθίσαμε νά ἀκούσουμε, αἰχμαλωτίσαμε τίς ἱστορίες του γιά τίς κακουχίες, τήν ἐπιβίωση καί τό πνεῦμα μιᾶς περασμένης ἐποχῆς.

Γεννημένος στή φτώχεια, ὁ κ. Βαγγέλης ἀφηγήθηκε...

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς (25 Ἀπριλίου †)

Διδάσκαλος καὶ καὶ πνευματικὸς πατὴρ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἦταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Μὲ ὅσα ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον.
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, ποὺ βασίλευσε ἀπὸ τὸ 14 ἕως τὸ 37 μ.Χ.. Κήρυξε σὲ ὅλη τὴν Αἴγυπτο, στὴ Λιβύη, τὴ Βαρβαρικὴ καὶ τὴν Πεντάπολη. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας τὰ ἔτη 42 ὣς 62 μ.Χ.. Ἐκεῖ ἔμεινε κ᾿ ἐκεῖ μαρτύρησε γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸ Χριστό. Εἶχε ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἐκήρυττε στὸ λαό.
Χειροτόνησε ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μετέδωσε τὴν ἱερὰ φλόγα τῆς πίστεως.
Εἶπαν λοιπὸν οἱ εἰδωλολάτρες· Ἂν καθήσῃ αὐτὸς ἐδῶ, θὰ μᾶς διαλύσῃ, κανένας δὲν θὰ μείνῃ μ᾿ ἐμᾶς. Καὶ πράγματι, καθὼς ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος συναναστρεφόταν μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς δίδασκε, ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ συνεχῶς προώδευε. Γι᾿ αὐτό, ἐκεῖ ποὺ δίδασκε, ἔρχονται οἱ εἰδωλολάτρες καὶ τὸν πιάνουν. Τὸν ἔδεσαν μὲ σχοινιὰ κι ἄρχισαν νὰ τὸν σέρνουν κατὰ γῆς πάνω σὲ ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Δέν ὑπάρχει γλυκύτερο πρᾶγμα ἀπό τό νά ἔχει κανείς ἀναπαυμένη τή συνείδηση τοῦ. Φτερά νιώθει μέσα του' πετάει"
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

24 Απρ 2023

Σαφεῖς καί καθαροί λόγοι

Φωτό Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πολλὲς φορὲς μᾶς ἀπογοητεύουν οἱ γνωστοί μας ἄνθρωποι, γιατί οἱ λόγοι τους δὲν εἶναι σαφεῖς καὶ δὲν ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἐνῷ τοὺς ἀκοῦμε μὲ ἐνδιαφέρον καὶ τοὺς ἐμπιστευόμασθε, τελικὰ διαπιστώνουμε ὅτι μιλοῦν μὲ ἐπιπολαιότητα καὶ εὔκολα συκοφαντοῦν. Ἡ σκέψη τους εἶναι σύνθετη καὶ εὐμετάβλητη. Περιγράφουν καταστάσεις μὲ τρόπο ὑπερβολικὸ καὶ συχνὰ ψεύδονται, χωρὶς καμιὰ ἠθικὴ ἀναστολή. Ἕνα θέμα τὴ μία μέρα τὸ ἐμφανίζουν χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο καὶ τὴν ἄλλη μέρα τὸ ἐμφανίζουν ὡς ἐπικίνδυνο καὶ καταστροφικό. Τὸ ἄσπρο τὸ κάνουν μαῦρο, τὸν καλὸ ἄνθρωπο τὸν χαρακτηρίζουν κακὸ καὶ τὸν ἐνάρετο ἁμαρτωλὸ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Δύο πίστεις καί δύο γνώσεις"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 23 Ἀπριλίου 2023]

Ἅγιος Νεομάρτυς Δούκας ὁ Ράπτης ἐκ Μυτιλήνης (24 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τό νέφος τῶν Νεομαρτύρων λαμπρύνουν, ὡς νοητοί ἀστέρες, τό νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπῆρξαν, σέ ἡρωικό φρόνημα, ἐφάμιλλοι τῶν Μαρτύρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἐμμένοντας στήν σώζουσα χριστιανική πίστη καί στήν ἁγία βιωτή, τήν ὁποία ἐπαγγέλλεται τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Δούκας ὁ Ράπτης ἀπό τήν Μυτιλήνη, ὁ ὁποῖος γδάρθηκε ζωντανός ἀπό τούς μουσουλμάνους Ἀγαρηνούς, ἐπειδή ἀρνήθηκε τόν ἐξισλαμισμό καί καταφρόνησε τήν ἀκολασία πού ὑπαγορεύει τό Ἰσλάμ.
Γεννήθηκε στή Λέσβο στά μισά τοῦ 16ου αἰῶνα. Δέν γνωρίζουμε δυστυχῶς τίποτε γιά τήν καταγωγή του, τούς γονεῖς του, τήν παιδική του ἡλικία. Φαίνεται ὅτι καταγόταν ἀπό φτωχή, ἀλλά εὐσεβῆ οἰκογένεια, ἡ ὁποία τοῦ ἐνέπνευσε...

Ἁγία Ἐλισάβετ ἡ θαυματουργός (24 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγος - Καθηγητής
Οἱ ὅσιες γυναῖκες συναγωνίστηκαν ἐπάξια στήν ἄσκηση, στήν ἀρετή καί στήν ἁγιότητα τούς ἄνδρες ὁσίους. Τά συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι γεμᾶτα ἀπό ἅγιες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἀναδείχτηκαν σέ ὕψη ἁγιότητας καί ἀξιώθηκαν νά θαυματουργούν. Μιά ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ ἁγία Ἐλισάβετ ἡ Θαυματουργός.
Καταγόταν ἀπό τά μέρη τῆς Ἡράκλειας τῆς Θράκης καί ἔζησε τόν 5ο αἰῶνα. Οἱ γονεῖς της ὀνομαζόταν Εὐνομιανός καί Εὐφημία. Ἦταν γνωστοί γιά τήν εὐσέβειά τους καί τίς ἀρετές τους. Ἀνῆκαν στούς εὔπορους κατοίκους τῆς περιοχῆς. Κατοικοῦσαν στήν κωμόπολη Θρακοκρήνη, ἡ ὁποία ἀργότερα εἶχε μετονομαστεῖ σέ Ἀβυδηνούς. Ἀσκοῦσαν...

Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ἀπὸ τὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας (24 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς δουλείας εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι πιστοὶ χρειάστηκε νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστό, μαρτύρησαν, ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ ἀντάλλαξαν τὴν ἐπίγεια, πρόσκαιρη καὶ φθαρτὴ ζωὴ μὲ τὴν αἰώνια. Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλινίκους Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Νεομαρτυς Νικόλαος ἀπὸ τὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας. 
Γεννήθηκε στὴν φημισμένη καὶ ὄμορφη πολη Μαγνησιά της Μ. Ἀσίας στα 1777 απο εὐσεβὴς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν μεγάλωσαν μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Τοῦ στάλαξαν στὴν τρυφερή του ψυχὴ τὴν πίστη στὸ Χριστό, τὸν σαρκωμένο Θεὸ καὶ Λυτρωτή μας καὶ ἀφοσίωση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ο πατέρας τοῦ ὀνομαζόταν Χατζη Κανέλλος και ειχε προσληφθεῖ στὴ δούλεψη ἑνὸς σπουδαίου ἀγὰ καὶ τσιφλικὰ τῆς περιοχῆς, ὀνόματι Καρα Ὀσουμάνογλου, στὸ χωριο Γιαγιὰ Κιόι, ὡς γενικὸς ἐπιστάτης στὰ κτήματά του καὶ τὰ κοπάδια του. Ὁ Νικόλαος ζοῦσε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Ὅποιος ὁμολογεῖ καί ἐγκαταλείπει τίς ἁμαρτίες του, θά βρεῖ ἔλεος ἀπό τόν Κύριο"
Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

23 Απρ 2023

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Google προειδοποιεῖ, οἱ ἀνησυχίες μου γιά τήν τεχνητή νοημοσύνη "μέ κρατοῦν ξύπνιο τή νύχτα"

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Google δήλωσε πρόσφατα πώς οἱ ἀνησυχίες του γιά τήν τεχνητή νοημοσύνη "τόν κρατοῦν ξύπνιο τή νύχτα", ζητῶντας ἕνα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο γιά τόν ἔλεγχο τῆς τεχνολογίας Αἱ, ἀντίστοιχο μέ αὐτό τῶν πυρηνικῶν ὅπλων! Ὁ Σούνταρ Πιτσάϊ προειδοποίησε ὅτι ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά μποροῦσε νά προκαλέσει προβλήματα, λόγῳ τῶν δυνατοτήτων της στήν παραπληροφόρηση.

Οἱ ἀνησυχίες γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης κρατᾶνε χρόνια. Στήν ἀρχή τοῦ καλοκαιριοῦ 2017 εἶχε γίνει γνωστό ὅτι τό Facebook ἀναγκάστηκε νά τερματίσει ἕνα πείραμα τεχνητῆς νοημοσύνης πού διενεργοῦσε, καθώς τά δύο ρομπότ (chatbots) πού συμμετεῖχαν ἄρχισαν νά ἐπικοινωνοῦν...

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος Κουδουνάς ἑνώνει Ρωμιούς καί Τούρκους

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ἄν καί στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἡ γιορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μεταφέρεται, σέ περίπτωση πού ἡ 23η Ἀπριλίου πέσει πρίν τό Πάσχα, ἐντός τῆς νηστείας, οἱ μουσουλμᾶνοι ἐπισκέπτονται μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί τάματα τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Κουδουνά στήν Πρίγκηπο! Κι αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά ἐλάχιστα φαινόμενα πού ἑνώνει Ρωμιούς καί Τούρκους σέ ἕνα πολύ σημαντικό προσκύνημα τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας!

Τό ἑλληνορθόδοξο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ «Κουδουνά» στήν Πρίγκηπο, στή θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ, ἀποτελεῖ κοινό τόπο λατρείας, ὅπου συρρέουν κάθε χρόνο -εἰδικά ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου- χριστιανοί καί μουσουλμᾶνοι. Ὅπως λένε χιλιάδες Τοῦρκοι πού...

Παραμονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Γυρνῶντας ἀπὸ τὸν ἐσπερινὸ τς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου στ᾿ αὐτία μου ἀκουγόντουσαν ἀκόμη τὰ λόγια τοῦ δοξαστικοῦ:

«..Τὴν ἐκ διαβολικῆς πλάνης χερσωθεῖσαν γῆν ἐκαλλιέργησας, καὶ τὴν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσας, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κλῆμα κατεφύτευσας·...».

Ἡ γῆ τῶν ψυχῶν εἶχε…

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους, ὁ Ἅγιος Γεώργιος λένε ὅτι εἶναι μύθος»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄,  «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο»,  ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 1998
Πόσο ἔχουν ἐπιδράσει οἱ Προτεστὰντες, οἱ Καθολικοί! Τὸ ἄθεο πνεῦμα πόσο μπῆκε στὸν Καθολικισμό! Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους. «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, λένε, δὲν ἦταν μεγάλη Ἁγία· ἕνας μικρός βασιλίσκος ἦταν ὁ πατέρας της. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σὲ μία πρωτότυπη παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιού στο YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

«Ὁ Κύριος μου καί Θεός μου»

Πρεσβ. π. Παῦλος Καλλίκας
«Ὅταν εἰσῆλθε ὁ Σωτήρ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἐκεῖ ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ οἱ μαθητές του καί ἐξῆλθε πάλι μέ τόν ἴδιο τρόπο, ἀπουσίαζε μόνο ὁ Θωμᾶς. Ἦταν κι αὐτό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας, ὥστε ἡ ἀπουσία τοῦ μαθητοῦ νά γίνει πρόξενος περισσοτέρας ἀσφαλείας καί βεβαιότητος», μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καί συνεχίζει: «Διότι, ἐάν παρευρίσκετο ὁ Θωμᾶς, δέν θά ἀμφέβαλλε. Καί ἄν δέν ἀμφέβαλλε, δέν θά ζητοῦσε νά περιεργασθεῖ. Ἐάν δέν ζητοῦσε, δέν θά ψηλαφοῦσε. Καί ἐάν δέν ψηλαφοῦσε, δέν θά ἀνεκήρυττε τόν Χριστό Κύριον καί Θεόν. Ἐάν δέν τόν εἶχε ἀποκαλέσει Κύριον καί Θεόν, ἐμεῖς δέν θά εἴχαμε διδαχθεῖ νά τόν δοξολογοῦμε μέ τόν τρόπον αὐτόν. Ὥστε καί μέ τήν...

Ἡ ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (23 Ἀπριλίου †)

Ἱστορικό πλαίσιο Διωγμοί
Προστρέχοντας στή χάρη τῶν Ἁγίων ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός βιώνει σέ μιά βαθιά πνευματική σχέση τή βεβαιότητα τῆς παρουσίας τους. Σκέπτεται τίς λεπτομέρειες τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους, γιατί οἱ Ἅγιοι ὑπῆρξαν πρόσωπα ἱστορικά, τά ὁποῖα, ἄν καί ἔζησαν σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο, ὅμως δροῦν στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας διαρκῶς.
Στήν ὑμνογραφία τοῦ ἁγίου Γεωργίου ζωντανή προβάλλει αὐτή ἡ ἀλήθεια: «Πάλιν ὁ Γεώργιος ἐλέγχει, πάλιν στηλιτεύει ἀθεότητα τῶν εἰδώλων ἅπασαν, ἐκ γῆς φανερούμενος∙ θανὼν γὰρ οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ ζῇ πάντοτε, φθεγγόμενος καὶ ζῶν παραδόξως∙ δίκαιοι γὰρ ζῶσιν εἰς ἅπαντα αἰῶνα».
Ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, τά βήματα τῆς ἐπίγειας παρουσίας τοῦ Μεγαλομάρτυρα ἁγίου Γεωργίου, σύμφωνα μέ...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
(23-04-2023)

Ἡ Πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο μᾶς προσφέρει μιὰ μεγαλειώδη ἀπόδειξη τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ ἀπόδειξη πού πιστοποιεῖται μὲ τὴν πίστη τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, ἀλλά καὶ μὲ τὴν πίστη χιλιάδων ἄλλων χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ἀρχή τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας ἴσαμε σήμερα.

«Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. (Ἰωάν. κ’19).

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας εἶναι ἡ ἑπόμενη τοῦ Σαββάτου. Αὐτὸ εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιο, ὅπου...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Εἶναι ἀνάγκη νά προσεύχεται κανείς πάντοτε καί ἀσταμάτητα, καί ἐκεῖνος πού βρίσκεται σέ θλίψη καί ἐκεῖνος πού ζεῖ μέ ἄνεση",
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

22 Απρ 2023

Μέ τόν νόμο 4958/2022 γιά τήν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή νομιμοποιήθηκε ἡ αἱμομιξία!

ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ τό 5:05 ΕΩΣ τό 6:37
Τήν ἀποκάλυψη ἔκανε ὁ Παναγιώτης Νικολόπουλος, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ἀστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν σέ πρόσφατα συνέδριο ὑπό τόν τίτλο «Βιοηθικά διλήμματα στόν σύγχρονο κόσμο».

«Προβλέφθηκε ἡ δυνατότητα νά γίνεται δωρεά σπέρματος ἤ ὠαρίου μεταξύ συγγενῶν σέ πλάγια γραμμή, χωρίς νά ὑπάρχει διάκριση ἄν εἶναι ἐξ' αἵματος ἤ ἐξ 'ἀγχιστείας!!!
Συγγενεῖς σέ πλάγια γραμμή ἐξ' αἵματος εἶναι τά ἀδέρφια, τά πρῶτα ξαδέρφια,οἱ θεῖοι καί τά ἀνήψια...! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ!»
«Τό ὁποῖο δέν τό πῆρε κανείς χαμπάρι ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, δέν γράφτηκε πουθενά, δέν ἀκούστηκε καί εἶναι ἀμφίβολο ἄν οἱ περισσότεροι βουλευτές πού τό ψήφισαν, τό κατάλαβαν!»

"Εἰς τήν Καινήν Κυριακήν καί εἰς τόν Ἅγιον Ἀπόστολον Θωμᾶν" Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ἔρχομαι νά καταβάλλω χωρίς ἄλλο τήν ὀφειλή μου. Γιατί κι ἄν εἶμαι φτωχός ὅμως θέλω νά ἀποσπάσω βίαια τήν εὐγνωμοσύνη σας. ῎Εδωσα τήν ὑπόσχεση νά σᾶς φανερώσω τήν ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ καί τώρα ἔρχομαι νά τήν ἐκπληρώσω. Τίς πρῶτες ὀφειλές πρῶτα βιάζομαι νά ἐξοφλῶ, γιά νά μή μέ πνίξουν οἱ τόκοι πού μαζεύονται. Συνεργαστῆτε καί σεῖς στήν καταβολή τοῦ χρέους μου καί ἱκετέψετε τό Θωμᾶ, νά βάλη στά χείλη μου τό ἅγιο χέρι του, πού ἄγγιξε τήν πλευρά τοῦ Κυρίου, νά νευρώση τή γλῶσσα μου, γιά νά σᾶς ἐξηγήση ὅσα ποθῆτε. Κι ἐγώ παίρνοντας θάρρος ἀπό τίς πρεσβεῖες τοῦ ἀποστόλου καί μάρτυρα Θωμᾶ διαλαλῶ τήν πρώτη του ἀπιστία καί τήν ὕστερη ὁμολογία, πού εἶναι...

Ρήγας Βελεστινλής, ὁ Ἐπαναστάτης καί πατέρας τῆς Ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας

Καλεσμένος: δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα.

Μιά ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη μέ τόν Δρ. Δημήτριο Καραμπερόπουλο, πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ρήγα Βελεστινλή.

Ἄγνωστα στοιχεῖα ἀπό τή ζωή τοῦ Ρήγα, τή δράση καί τό ὅραμά του, τόν Θούριο καί τή Χάρτα, τή προδοσία ἀλλά καί τό...

Πάσχα τό τερπνόν...

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Δέν ὑπάρχει πιό χαρμόσυνο γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἀπό τήν λαμπροφόρο ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο ἐλπιδοφόρο μήνυμα ἀπό τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ὅτι «Χριστός ἀνέστη καί Ἅδης ἐσκυλεύθη». Γι' αὐτό καί τό Ἅγιο Πάσχα εἶναι ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρη τῶν πανηγύρεων! Σύμπας ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, μέ ἄκρατο ἐνθουσιασμό καί χαρά συμμετέχουμε στό ὑπέροχο πασχαλινό συμπόσιο τῆς πίστεως καί ὑμνοῦμε ἀκατάπαυτα τόν κραταιό καί τροπαιοῦχο Λυτρωτή μας!
Γιά νά γιορτάσει ὅμως κάποιος αὐτό τό ἀνεπανάληπτο καί μοναδικό ἱστορικό γεγονός, θά πρέπει νά γνωρίζει τίς θεῖες...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

"Γνώριζε ὅτι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά ἀπό το δρόμο τοῦ Θεοῦ καί δέν περπατᾶς στά ἴχνη τῶν ἁγίων"
Ἄγιος Ἰσαάκ ό Σῦρος

21 Απρ 2023

Ντοκιμαντέρ γιά τόν Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας

Παρακολουθῆστε ΕΔΩ  τό ντοκιμαντέρ γιά τόν Γέροντα Ἐφραίμ τόν Ἀριζονίτη 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΩΣ Παρασκευή 28-4-2023

Γιά τόν γέροντα Ἐφραίμ τό πιό σημαντικό εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς, ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί ὅλη του τή ζωή ὑπῆρξε ἕνας διαρκής πνευματικός ἀγῶνας. Ἔζησε μιά ζωή ἀσκήσεως καί προσευχῆς ἀπό μικρό παιδί στό Βόλο μέχρι τά πρῶτα του καλογερικά χρόνια στό Ἅγιο Ὄρος, δίπλα στόν ὅσιο Ἰωσήφ τόν ἡσυχαστή τόν γέροντα τοῦ καί μεγάλο ἀσκητή. Ἐκεῖ ὁ πατέρας Ἐφραίμ ἔζησε μέ τή νοερά προσευχή καί ἀπό τήν ἁγιορείτικη πολιτεία πῆρε τίς διδαχές πού μεταφύτεψε στήν ἀμερικανική ἤπειρο, διδαχές πού μεταφυτεύτηκαν ἀπ' ἄκρη σ ἄκρη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τοῦ Καναδᾶ.

Εἰσβολή vegan σέ σοῦπερ μάρκετ του Πειραιᾶ: Ὅταν παραλογισμός καί τραμπουκισμός συναντιοῦνται κάπου στή μέση

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τή Μ. Βδομάδα εἰσέβαλλαν σέ κρεοπωλεῖο καί παρεμπόδισαν τήν περιφορά Ἐπιταφίου - Φασίζουσες συμπεριφορές ἀπό ὁμάδες vegan «ἀκτιβιστῶν»
Διαμαρτυρία - Vegan: Ἄλλα δύο περιστατικά ἦρθαν νά προστεθοῦν στήν παράνοια τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας, γιά νά δείξουν γιατί ὁ ἄκρατος δικαιωματισμός φλερτάρει συνεχῶς μέ φασιστικές συμπεριφορές.

Τή Μεγάλη Πέμπτη πού μᾶς πέρασε, μιά ὁμάδα 12 περίπου «ἀκτιβιστῶν» εἰσέβαλαν μέ πλακάτ σέ σοῦπερ μάρκετ του Πειραιᾶ, κάθισαν γιά ἀρκετή ὥρα μπροστά ἀπό τό...

Θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς στή Μονή Λογγοβάρδας Πάρου

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος
Ὡς ἐπισφράγιση τῶν ἀπειραρίθμων θαυμάτων τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς παραθέτουμε ἐδῶ καί τό ἑξῆς θαῦμα, τό ὁποῖο τελέσθηκε στήν Ἱερά Μονή τῆς Λογγοβάρδας ἀπό τήν Ζωοδόχο Πηγή.

Τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς Τεσσαρακοστῆς τοῦ ἔτους 1927, ἦρθε στήν Ἱερά Μονή μας κάποιος χωρικός ἀπό τό χωριό Λεῦκες τῆς Πάρου, ὁ ὁποῖος λεγόταν Γεώργιος Ραγκούσης. Αὐτός μέ παρακάλεσε νά φέρει στή Μονή τόν γιο του Δημήτριο, ἡλικίας 18 ἐτῶν, πού ἔπασχε ἀπό δεινή παράλυση ὅλων τῶν μελῶν τοῦ σώματός του καί δέν μποροῦσε νά περπατήσει καθόλου. Ἐγώ, ἔχοντας ἀκράδαντη πεποίθηση στήν ἄμαχη βοήθεια τῆς Θεοτόκου καί στό πλῆθος τῶν ἀπείρων θαυμάτων...

Ἡ Ζωοδόχος Πηγή

Ἡ Ἐκκλησία μας κάθε χρόνο γιορτάζει, τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος, τήν ἑορτή τῆς Ζωοδόχου ἤ Ζωηφόρου Πηγῆς. Ἡ ἑορτή αὐτή καθιερώθηκε ὡς ἑξῆς. Στή Κών/πολη, τόν 5ο αἰῶνα, ἀνευρέθη ὑπό τοῦ βασιλέως Λέοντος Ἀ΄ τοῦ Θρακός (457-474), του ἐπικαλουμένου Μακέ(λ)λή, ἁγίασμα τῆς Παναγίας, πλησίον τοῦ ὁποίου ὁ βασιλεύς ἔκτισε μεγαλοπρεπέστατο ναό ἀφιερωμένο στή Ζωοδόχο ἤ Ζωηφόρο Πηγή, δηλαδή τήν Παναγία μας. Ἡ Παναγία μας ὀνομάζεται ἔτσι, γιατί δέχθηκε μέσα στά σπλάχνα της τόν χορηγό καί ἐξουσιαστή τῆς ζωῆς τόν Χριστό. Ἔτσι γιά τό ἁγίασμα πού ἀνέβλυζε συνεχῶς καί παρεῖχε ἰάσεις δίπλα στό...

Τὸ Μπαλουκλὶ (Τὰ ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)

Ποίημα τοῦ Γεώργιου Βιζυηνοῦ
Σαράντα μέρες πολεμᾶ ὁ Μωχαμὲτ νὰ πάρη τὴν Πόλη τὴν μεγάλη. 
Σαράντα μέρες ἔκαμεν ὁ 'γούμενος τὸ ψάρι στὰ χείλη του νὰ βάλη. 
Ἀπ' τὲς σαράντα κι ὕστερα, πεθύμησε νὰ φάγη τηγανισμένο ψάρι. 
– Ἂν μᾶς φυλάγ' ἡ Παναγιὰ καθὼς μᾶς'ἐ φυλάγει, τὴν Πόλη ποιὸς θὰ πάρη; Ρίχτει τὰ δίχτυα στὸν γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει,
– Θεὸς νὰ τὰ βλογήση! Τὸ λάδι βάλλει στὴν φωτιὰ μὲς στ' ἀργυρὸ τηγάνι, γιὰ νὰ τὰ τηγανίση. Τὰ τηγανίζ' ἀπὸ τὴν μιά, καὶ πὰ' νὰ τὰ γυρίση κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος. 
Ὁ παραγιὸς τοῦ βιαστικὰ πετὰ νὰ τοῦ μιλήση, καὶ τάχασεν ὁ γέρος! 
– Μὴν τηγανίζης, γέροντα, καὶ μόσχισε τὸ ψάρι στὴν Πόλη τὴν μεγάλη! Τὴν Πόλη τὴν ἑξακουστὴ οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πάρει, μᾶς κόβουν τὸ κεφάλι! 
– Στὴν Πόλη Τούρκου δὲν πατοῦν κι Ἀγαρηνοῦ ποδάρια! Μὲ φαίνεται σὰν ψεύμα! Μ' ἂν εἲν' ἀλήθεια τὸ κακό, νὰ σηκωθοῦν τὰ ψάρια νὰ πέσουν μὲς στὸ ρεῦμα!
 Ακόμ' ὁ λόγος βάσταγε, τὰ ψάρι' ἂπ' τὸ τηγάνι, τὴν μιὰ μεριὰ ψημένα, πηδήξανε κι ἐπέσανε στῆς λίμνης τὴν λεκάνη,γερά, ζωντανεμένα...

Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ στὸ Μπαλουκλὶ

Ψηφιδωτὸ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας
Μὲ τὸ ὄνομα Ζωοδόχος Πηγὴ τοῦ Μπαλουκλὶ ἢ Παναγία ἡ Μπαλουκλιώτισσα φερεται ἱερὸ χριστιανικὸ ἁγίασμα ποὺ βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη ἔξω ἀπὸ τὴν δυτικὴ πύλη τῆς Σηλυβρίας, ὅπου ὑπῆρχαν τὰ λεγόμενα «παλάτια τῶν πηγῶν» στὰ ὁποῖα οἱ Βυζαντινοὶ Αὐτοκράτορες παραθέριζαν τὴν Ἄνοιξη. Πῆρε τὴν ὀνομασία του ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ὄνομα Balik (= ψάρι) καὶ περιλαμβάνει τὸ μοναστήρι, τὴν ἐκκλησία καὶ τὸ ἁγίασμα.
Γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγιάσματος ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές:
α) Ἡ πρώτη, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος ἀναφέρει ὅτι: Ὁ μετέπειτα Αὐτοκράτορας Λέων ὁ Θρὰξ ἢ Λέων ὁ Μέγας (457 - 474 μ.Χ.), ὅταν ἐρχόταν ὡς ἁπλὸς στρατιώτης στὴν Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στὴν Χρυσὴ Πύλη ἕναν τυφλὸ ποὺ τοῦ ζήτησε νερό. Ψάχνοντας γιὰ νερό, μιὰ φωνὴ τοῦ ὑπέδειξε τὴν πηγή. Πίνοντας ὁ τυφλὸς καὶ ἐρχόμενο τὸ λασπῶδες νερὸ στὰ μάτια του θεραπεύτηκε. Ὅταν ἀργότερα ἔγινε Αὐτοκράτορας, τοῦ εἶπε ἡ προφητικὴ φωνή, πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ χτίσει δίπλα στὴν πηγὴ μία Ἐκκλησία. Πράγματι ὁ Λέων ἔκτισε μία μεγαλοπρεπῆ ἐκκλησία πρὸς τιμὴ τῆς Θεοτόκου στὸ χῶρο ἐκεῖνο, τὸν ὁποῖο καὶ ὀνόμασε «Πηγή». Ὁ Κάλλιστος περιγράφει τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἐκκλησία μὲ πολλὲς λεπτομέρειες, ἂν καὶ ἡ περιγραφὴ ταιριάζει περισσότερο στὸ οἰκοδόμημα τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Ἱστορικὰ πάντως εἶναι ἐξακριβωμένο, ὅτι τὸ 536 μ.Χ. στὴν Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Μηνᾶ 536 - 552 μ.Χ.), λαμβάνει μέρος καὶ ὁ Ζήνων, ἡγούμενος «τοῦ Οἴκου τῆς ἁγίας ἐνδόξου Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας ἐν τ Πηγ».
β) Ἡ δεύτερη, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος, τοποθετεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 6ου αἰώνα καὶ ἀναφέρεται στὸν Ἰουστινιανό. Ὁ Ἰουστινιανὸς κυνηγοῦσε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἀγάπη δέν φαίνεται ἀπό τό τί δίνεις ἀλλά ἀπό τό πῶς τό δίνεις...αγάπη δέν εἶναι τό ἅπλωμα τοῦ χεριοῦ, ἀλλά τό δόσιμο τῆς καρδιάς...αν ξέρεις ὁ ἴδιος νά μοιράζεσαι, τότε ξέρεις καί νά ἀγαπᾶς...
Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ Ἀριζόνας

20 Απρ 2023

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅλα τὰ ζητήματά σου νὰ τ᾿ ἀφήσεις στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι θέλεις νὰ τὸ ζητὰς σὰν τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸν πατέρα του...
Ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μακρής

19 Απρ 2023

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἡ χαρὰ εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἡ λύπη εἶναι τοῦ διαβόλου"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Ε' «Πάθη καὶ Ἀρετὲς» σελ. 72 
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
–Γέροντα, αὐτὸν τὸν καιρό, στενοχωριέμαι πολύ.
–Γιατί στενοχωριέσαι; Βούλιαξαν τὰ καράβια σου; Ποῦ τὰ ἔβγαλες καὶ βούλιαξαν; στὸν Ἀτλαντικό; Καλά, βγάζουν τὰ καράβια μὲ τέτοιον καιρὸ στὸν ὠκεανό; Πόσα βούλιαξαν;
–Ὅλα, Γέροντα, βούλιαξαν.
–Ἔ, τότε εἶσαι ἀκτήμωνκαὶ μπορεῖς νὰ γίνης καλὴ μοναχή! Γιατί δὲν δοξάζεις διαρκῶς τὸν Θεό; Τί σοῦ λείπει; Νὰ ἔχη λύπη ἕνας ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, τὸ καταλαβαίνω· ἀλλὰ νὰ ἔχη λύπη ἕνας ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Χριστό, δὲν τὸ καταλαβαίνω, γιατί, καὶ πόνο νὰ ἔχη, ὁ πόνος του...

"Ἀναστάσεως Ἡμέρα..."

Χορός Βατοπεδινῶν Πατέρων
«Ἀναστάσεως Ἡμέρα καί Λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει...»
Δοξαστικό τῶν Αἴνων τοῦ Πάσχα, 
Μέλος Χρυσάφου τοῦ Νέου,  Ἦχος πλάγιος του Α'

Ἡ Ἑλλάδα καί ἄλλες 14 χῶρες ἐναντίον τῆς Οὑγγαρίας γιατί ἀπαγορεύει τήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας σέ ἀνηλίκους

Δεκαπέντε χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης ὑποστηρίζουν τήν προσφυγή πού κατατέθηκε ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης τῆς Ε.Ε. ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἐναντίον ἑνός οὑγγρικοῦ νόμου πού θεωρεῖται μεροληπτικός ἔναντι τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, μετά τή χθεσινοβραδινή ἀνακοίνωση πώς τήν προσφυγή προσυπέγραψαν ἡ Γαλλία καί ἡ Γερμανία.

Σέ μιά σπάνια κίνηση, στήν προσφυγή αὐτή, ἡ ὁποία ὑποστηρίζεται ἐπίσης ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχουν, ἐκτός ἀπό τή Γαλλία καί τή Γερμανία, τό Βέλγιο, τό Λουξεμβοῦργο, ἡ Ὁλλανδία, ἡ Αὐστρία, ἡ Ἰρλανδία, ἡ Μάλτα, ἡ Δανία, ἡ Πορτογαλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Σουηδία, ἡ Σλοβενία, ἡ Φινλανδία καί ἡ Ἑλλάδα, ἔγινε γνωστό ἀπό αὐτά τά κράτη μέλη καί ἀπό ὑπερασπιστές τῶν δικαιωμάτων...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.