14 Οκτ 2019

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ, διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ μετά τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας μας (12-10-2019) διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»
Ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τῆς Ἔκτακτης αὐτῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας καί μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, ἀλλά καί ἕως σήμερα δέχθηκα καί δέχομαι τηλεφωνικές καί προσωπικές ἐπικοινωνίες ἐκ μέρους Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, καί ἐνίων δημοσιογράφων, γιά τά γενόμενα στήν κρίσιμη αὐτή Συνεδρία. Περί τό μεσονύκτιο μάλιστα τῆς πρώτης ἡμέρας (τοῦ Σαββάτου) ἔλαβα τηλεφώνημα ἀπό τήν Ἀμερική, ἀπό τόν γνωστό καί ἀπό ἄλλη φορά δημοσιογράφο κ.Ἀλέξανδρο Στεφανόπουλο, ὁ ὁποῖος, τελῶν ἐν ταραχῇ μετά ἀπό τίς εἰδήσεις τῆς ραγδαίας ἀνακηρύξεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας» τῆς Οὐκρανίας ἐζήτησε νά ἐνημερωθῆ σχετικά καί ἠθέλησε νά μέ συνδέση στή συνέχεια μέ ἕνα ρωσικό κανάλι γιά σχετική ἐνημέρωσι.
Δέν δέχθηκα ἐκείνη τήν ὥρα νά δώσω συνεντεύξεις γιά τό Οὐκρανικό «Αὐτοκέφαλο», ἐνῶ ἦταν πολύ ἀνήσυχοι ἀπό τίς εἰδήσεις, πού εἶχαν κυκλοφορήσει, ἀλλά τούς ὑποσχέθηκα ὅτι ἐπανερχόμενος εἰς τήν ἕδραν μου θά ἔδινα τίς ἀπαραίτητες γιά τό θέμα αὐτό ἐξηγήσεις, σχετικά μέ τήν ἀνακοίνωσι τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἡμέρας ἐκείνης καί τήν συνέντευξι τοῦ ἀρχαιότερου τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου γιά τό οὐκρανικό (12-10-2019).
Θεωρῶ ὅτι ὡρισμένες πληροφορίες δέν ἀπεδόθησαν ἐπακριβῶς ὡς εἶχαν, γι’ αὐτό καί ἡ ἀναμετάδοσίς των προκάλεσαν...

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς (14 Ὀκτωβρίου †)


Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. 
Τοιχογραφία ἀπὸ τὴ Μονὴ Βαρλαὰμ 
στὰ Μετέωρα. Χρονολογεῖται στὰ 1548. 
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς τιμᾶται σήμερα 14 Ὀκτωβρίου. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀνατράφηκε ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ Σέργιο, ποὺ ἦταν πατέρας τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ. 
Ὁ Σέργιος ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν του Χαλίφη τῶν Ἀράβων. Ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμᾶς εἶχαν ἀγάπη καὶ ἔφεση πρὸς τὴν μάθηση εἴτε αὐτὴ ἀφοροῦσε τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις εἴτε τὶς ἱερὲς γνώσεις τῆς θρησκείας μας. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Σέργιος προσπαθοῦσε νὰ τοὺς βρεῖ ἕνα σοφὸ δάσκαλο. 
Ἡ εὐκαιρία ποὺ ἔψαχνε παρουσιάστηκε ὅταν οἱ Ἄραβες σὲ μία λεηλασία ποὺ ἔκαναν στὴ Σικελία ἐπίασαν αἰχμάλωτο τὸν μοναχὸ Κοσμᾶ ἀπὸ τὴν Καλαβρία. Ὁ Σέργιος τὸν ἐλευθέρωσε καὶ τοῦ πρόσφερε τὴν φιλοξενία του μὲ ἀντάλλαγμα νὰ διδάξει τοὺς υἱούς του. Ὁ Κοσμᾶς ἦταν ἄνδρας ἐγκυκλοπαιδικώτατος, εἶχε σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Μαθηματικὰ καὶ ἦταν ἱκανὸς νὰ διδάξει φιλοσοφία καὶ ρητορική. Γνώριζε ἐπίσης μουσικὴ καὶ ποίηση. Ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του λοιπὸν ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμᾶς προέκοψαν λαμπρῶς. 

Μετέβησαν στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Κοσμᾶς μετὰ ἀπὸ προτροπὴ τοῦ Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων χειροτονήθηκε τὸ 743 μ.Χ. ἐπίσκοπος Μαϊουμά, ἡ ὁποία ἀρχαιότερα ὀνομαζόταν Ἀνδήδων καὶ ἦταν...

Μία ἀκόμη ἀνιστόρητη στιγμή!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος Κιλκὶς
Λειτουργεῖ τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο στὴν Ἑλλάδα!
(Παρεμπιπτόντως, καθὼς ἐπεξεργάζομαι τὸ κείμενο, σχετικὰ μὲ τὴν λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου, διαβάζω μετὰ πολλῆς λύπης, πὼς ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀναγνώρισε τὴν σχισματικὴ ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Κοντοστέκομαι. Μήπως νὰ ἀλλάξω τὸ θέμα καὶ νὰ γράψω γὶ` αὐτό, ἀφήνοντας ἴδιο τὸν τίτλο; Ὄχι ὅμως. Τὸ ἀφήνω, πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον). 

Συνέχεια… 
Εἴδηση: Ὁ ἁρμόδιος ὑπάλληλος: «… χαρακτήρισε τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ἀποτεφρωτηρίου «ἱστορικὴ στιγμή», καθὼς ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ τελευταία χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἀποκτᾶ τὴν συγκεκριμένη ὑποδομή». 

Βέβαια, ἡ Ἑλλάδα, στὴν νέα της ἐκσυγχρονιστικὴ πορεία, γράφει μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καὶ πρωτοφανῆ συχνότητα τόσες καὶ τέτοιου εἴδους «ἱστορικὲς στιγμές», ποὺ δὲν θὰ προλαβαίνουν οἱ ἱστορικοί του μέλλοντος νὰ τὶς καταγράφουν. 
Δυστυχῶς, δὲν ξέρουμε ποῦ πᾶμε καὶ τί ζητᾶμε ἀπὸ τὴ ζωή μας! Χαρακτηρίζεται ὡς ἱστορικὴ στιγμὴ ἡ ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ἀποτεφρωτήρα, ὅταν ὁ Ἕλληνας βιώνει στὴν καθημερινότητά του τὶς συνέπειές της ἀπὸ καιροῦ...

13 Οκτ 2019

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπαντᾶ στήν παρασιώπηση καί διαστρέβλωση τῶν θέσεών του στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό Οὐκρανικό

Μητροπολίτου Πειραις κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Ὀκτωβρίου 2019
Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ προσευχόμενος προτείνει «σύμβασι» καί «συμφωνία» μέ τόν Πανάγιο Θεό λέγων: «Λύτρωσέ με ἀπό συκοφαντίας ἀνθρώπων καί φυλάξω τάς ἐντολάς σου» (Ψαλμ. 118, 134). Ὁ διαχρονικός αὐτός λόγος ἔχει ἐφαρμογή σέ κάθε μετρητή στιγμή τοῦ χρόνου. Εἶναι ἐξωφρενικό ὅτι ἡ ταπεινότητά μου πού μόνος κατά τήν ἐχθεσινή ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας μέ θέμα τήν Οὐκρανική κρίσι, κατέθεσα πολυσέλιδο ὑπόμνημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη δημοσιευθεῖ 12/9/2019 μέ τίτλο: «Τό Οὐκρανικό ζήτημα. Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις» στά Πρακτικά τῆς Ἱεραρχίας καί ἀναλύοντας τό ἀνωτέρω ὑπόμνημα ἐμίλησε ἀρκετή ὥρα ἐπί τῆς κανονικῆς οὐσίας τοῦ θέματος, καταρρίπτων μέ προσφυγή στούς ἱ. Κανόνες καί τήν κανονική τάξι τό ἀβάσιμο καί ἔωλο κανονικῶς πόρισμα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν Ζητημάτων πού υἱοθέτησε πλήρως ὁ Μκακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος στήν Ἱεραρχία καί εἰδικώτερα ὅτι δῆθεν κατά τούς Θ΄ καί ΙΖ΄ ἱ. Κανόνες τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό προνόμιο τῆς «ἐκκλήτου προσφυγῆς» παρά Ἀρχιερέων ὅλων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐνῶ αὐτό προδήλως δέν ἰσχύει διότι...

Γέρων Φιλόθεος Ζερβᾶκος - Προσευχή Περὶ διαφυλάξεως τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξ αἱρέσεων

...Κύριε, ὅτε εὑρίσκεσο ἐπὶ τῆς γῆς ὡς ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ χωρισθῇς τῆς Θεότητάς Σου, ἱδρύσας ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ἄλλον Παράδεισον, δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους τὴν Ἁγίαν σου Ἐκκλησίαν τὴν ὁποίαν ἐστερέωσας ἐπὶ τὴν στερεὰν πέτραν τῆς Πίστεως, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν Θείων Σου Ἐντολῶν, τοῦ Θείου Σου Νόμου καὶ τῶν Θείων προσταγμάτων Σου καὶ ὥρισας νὰ μένῃ ἀσάλευτος μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων καὶ ὅτι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ´ 18). Τὴν Ἐκκλησίαν Σου ταύτην Ἀναμάρτητε Υἱὲ καὶ Λόγε Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου Γλυκύτατε Ἰησοῦ, ὅτε κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀπὸ γῆς εἰς Οὐρανοὺς ἀνόδου Σου ἀπὸ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀφοῦ ἐπλήρωσας πᾶσαν οἰκονομία καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἥνωσας τοῖς Οὐρανίοις, παρέδωκας τοῖς Ἁγίοις Σου Ἀποστόλοις μὲ ἐντολὴν νὰ τὴν φυλάξουν καθαράν, ἀμόλυντον, νὰ τὴν στερεώσουν καὶ τὴν κρατύνουν εἰς τὸν τετραπέρατον κόσμον.
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, συμφώνως τῇ ἐντολῇ τὴν ὁποίαν ἔλαβον, στερέωσαν, ἐκράτυναν καὶ διεφύλαξαν τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν. Ὡσαύτως καὶ οἱ τούτων Διάδοχοι καὶ οἱ μετὰ τούτους Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας οἱ τὰς ἑπτὰ Ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους συγκροτήσαντες. Αὐτὴ ἡ θεία παρεμβολὴ τῶν πανσόφων θείων Ἀποστόλων, τῶν διαδόχων Αὐτῶν καὶ τῶν θεοσόφων Ἁγίων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου, οἱ πολύφωτοι ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Ἐκκλησίας τὰ καυχήματα καὶ Οἰκουμένης τὰ σεμνολογήματα. Οὗτοι πάντες, τῇ Χάριτί Σου ἐνισχυθέντες καὶ τῷ...

12 Οκτ 2019

Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ - Σταχυολογήματα

Ὅπου βρίσκεται ὁ Θεός, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει κακό. Ὅλα ὅσα προέρχονται ἀπὸ τὸ Θεό, ἔχουν μέσα τους τὴν εἰρήνη καὶ ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν αὐτοκατάκριση καὶ τὴν ταπείνωση.


«Ἡ πίστη χωρὶς τὰ ἔργα εἶναι νεκρὴ» (Ἰακ. 2:26). Ἡ ἀληθινὴ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς τὰ ἔργα. Ὅποιος πραγματικὰ πιστεύει, ἐκεῖνος ὁπωσδήποτε θὰ κάνει καὶ καλὰ ἔργα.

Ἂν ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ ἀπὸ ἀφοσίωση στὴ ζωὴ τῆς ἀρετῆς, δὲν πολυμεριμνᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του, πιστεύοντας ὅτι γι᾿ αὐτὸν φροντίζει ὁ Θεός, αὐτή του ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ γνήσια καὶ συνετή.

Ὅποιος πραγματικὰ ἀγαπάει τὸ Θεό, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ταξιδιώτη καὶ ξένο στὴ γῆ αὐτή. Στὴν ἐπιδίωξή του νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸ Θεό, Αὐτὸν μονάχα ἀτενίζει συνεχῶς μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά του.
*
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ θ᾿ ἀποφασίσει νὰ ζήσει τὴν ἐσωτερικὴ ζωή, πρῶτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα πρέπει νὰ ἔχει τὸ...

Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγια Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων»

Τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ ἀπέστειλε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 σὲ κάποιον νέο ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς κοντά του.

«Ἀγαπητέ μου ἀδελφὲ Ἰωάννη, 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ δώση γρήγορα νὰ ἔλθη ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ. Ἀμήν. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δύο χρόνια πού προσευχήθηκα στὴν Ἁγία Σοφιά μας καὶ εἶπα τὰ παράπονά μου στὸν καλὸν Θεόν. Μὲ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καὶ μὲ ἔδιωχνε ἔξω κ.τ.λ. καὶ πρόσθεσα καὶ ἄλλα παράπονα στὸν Θεόν. Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγία Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαὸς σὰν τοὺς γύφτους, βρώμικος καὶ φοβιτσιάρικος. Τώρα δὲν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρὶν πιστεύανε στὸν Μωάμεθ, ἀργότερα στὸν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στὸ Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως καὶ εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καὶ στὸν Κεμὰλ πιστεύουν, ἄλλα στὴν σαρκολατρεία. Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔχει συνέχεια τὴν θεϊκή Του ἀξία. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πάντα ἰδανικὰ καὶ τὸν Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία μαζί του. 
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ Μοναχὸς Παϊσιος»
Σημείωσις: Προκειμένου νὰ διευκολυνθῆ ὁ ἀναγνώστης, κρίθηκε σκόπιμο ὥστε, τὸ ἰδιόγραφο «κοχλιοειδὲς» κείμενο (γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία) τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου νὰ στοιχειοθετηθῆ σὲ ὁριζόντια διάταξη. Σημειωτέον ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει ἀκριβῶς τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Γέροντα.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἀγωνισθήκαμε γιά τήν Μακεδονία μας. Τώρα γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα.


Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (13-10-19).

Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος - Γνωρίζεις τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς σου;

Χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας, διότι τὰ πάθη ἔχουν μεγάλη δύναμη. Μὲ τὴ χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσει ὁ γενναῖος ἀθλητὴς ποὺ ἀγωνίζεται μ᾿ ὅλες τὶς δυνάμεις του.
Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν φυλᾶνε τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ. Ἀκόμη χρειάζεται καὶ πολλὴ προσευχή, ὥστε νὰ ἐπισκιάσῃ τὸν ἀγωνιστὴ ἡ Θεία Χάρη. Γιὰ ν᾿ ἀποκτήσῃ κανεὶς τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικὸς ἀγώνας, διότι εὔκολα παρασύρεται ὁ ἄνθρωπος στὸ κακὸ καὶ χάνει σὲ μιὰ στιγμὴ αὐτὸ ποὺ ἀπέκτησε ὕστερα ἀπὸ μεγάλους ἀγῶνες.
Στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τὸ δικό μας θὰ ἐξαρτηθεῖ πιὸ ἀπὸ τὰ δύο θὰ ἐπικρατήσει. Ἂν ἀφήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἐλεύθερο, χωρὶς νὰ τὸν βιάσουμε, θὰ ἐπικρατήσει τὸ κακό. Ἀντίθετα ὅταν ἀγωνισθοῦμε, θὰ νικήσει τὸ καλὸ καὶ ἡ ἀρετή.
Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι σκληρός. Θὰ πέσεις καὶ θὰ ξανασηκωθεῖς καὶ πάλι θὰ πέσεις καὶ πάλι θὰ σηκωθεῖς. Εἶναι ἀγώνας ἰσόβιος. Διότι ὁ σατανᾶς δὲν μᾶς ἀφήνει ἀνενόχλητους οὔτε μία στιγμή. Μία στιγμὴ ἀμελείας περιμένει, γιὰ νὰ τὴν ἐκμεταλλευθῇ καὶ νὰ κάνει ζημιὰ στὴν ψυχή μας.
Ὅπως εἴπαμε καὶ πιὸ πάνω, στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα χρειάζεται ταπείνωση. Διότι μόνο τὴν προσευχὴ τῶν ταπεινῶν ἀκούει ὁ Κύριος. Ἡ προσεύχὴ τοῦ ταπεινοῦ “εἰσέρχεται εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου. Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου εἰσὶν ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς κατὰ τὴν καρδίαν”. Μὲ ταπεινὸ φρόνημα φώναξε δυνατὰ πρὸς τὸν Κύριο καὶ πές Του: “Κύριε ὁ Θεός μου, Σύ, ἐὰν θέλῃς, μπορεῖς νὰ φωτίσῃς τὸ σκότος τῆς ψυχῆς μου”.
Ὅταν ἡ ψυχὴ θερμανθεῖ ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, τὰ πάντα...

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες τοῦ μελλοντικοῦ πολέμου»...

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πόλεμος καὶ Βίβλος», τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ἐκδόσεις Παῤῥησία
Ἡ κουλτούρα ὡς εἴδωλο ἀνήκει στὶς μέρες μας στὰ πιὸ τυφλὰ εἴδωλα. Ἀπορρίπτοντας τὸ Θεὸ πού εἶναι ὁ μοναδικὸς ἐμπνευστὴς καὶ ὑποκινητὴς τοῦ πλέον εὐγενοῦς πολιτισμοῦ τόσο τῆς ψυχῆς ὅσο καὶ τοῦ σώματος, οἱ ἀθεϊστὲς ἄρχισαν νὰ λατρεύουν τὰ ἔργα καὶ τὶς κατασκευὲς τους τὰ ὅποια ὀνομάζουν μὲ μία λέξη - κουλτούρα. Ὅμως τὸ νὰ λατρεύεις τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶναι τὸ πλέον μισητὸ πράγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ὁ Θεὸς στὶς ἐντολὲς Του ἀπαγόρευσε αὐστηρὰ στοὺς ἀνθρώπους νὰ λατρεύουν τὰ ἔργα καὶ τὴν κτίση Του, ἀπὸ τὰ ὅποια καὶ τὸ πλέον ἀσήμαντο εἶναι τελειότερο ἀπὸ τὴν τελειότερη ἀνθρώπινη κουλτούρα. Καὶ ἐφόσον ὁ πολιτισμὸς τοποθετήθηκε σὲ ἐξάρτηση μὲ τὰ ὑπόλοιπα εἴδωλα πού ἀναφέραμε ἐδῶ, ἰδιαίτερα μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, εἶναι ἐπειδὴ κι αὐτὸς ὑπηρετεῖ δυναμικὰ τὴν κουλτούρα τῶν πολεμικῶν μικροβίων πού πρὶν ἢ μετὰ ὁδηγοῦν...

11 Οκτ 2019

Γέροντας Παΐσιος: «Ἃς ἔρθη (ὁ πρωθυπουργός), θὰ τοῦ τὰ ψάλω καὶ μπροστά του»

Από τό βιβλίο "Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου", †Ἱερομονάχου ΙΣΑΑΚ
Πέρα ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, ὑπῆρχε τότε, ὅπως καὶ σήμερα, ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη προβολῆς ἑνὸς ἰδανικοῦ προτύπου πρὸς μίμηση γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὑποβοήθηση τοῦ λαοῦ νὰ ἀπόκτηση ὀρθὰ πολιτικὰ κριτήρια στὴν ἐπιλογὴ τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ἔθνους μας.
Κάποιος Πρωθυπουργός, τοῦ ὁποίου κατέκρινε δημοσίως ἐνέργειες ἐπιζήμιες γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησία, ζήτησε νὰ τὸν συνάντηση στὴν Σουρωτή. Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἃς ἔρθη, θὰ τοῦ τὰ ψάλω καὶ μπροστά του». Εἶχε τὸ ψυχικὸ σθένος αὐτὸς ὁ πτωχὸς καλυβίτης νὰ ὑψώνη τὴν φωνὴ τοῦ ἄφοβα μπροστὰ στοὺς ἰσχυρούς τς ἡμέρας.
Ὅταν κάποιος πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὁ Γέροντας συνέστησε στὰ μοναστήρια νὰ μὴν τὸν δεχθοῦν, γιατί εἶχε ὑπογράψει τὸν νόμο περὶ τῶν ἀμβλώσεων.
Ἀπὸ Ὑπουργὸ πού θέλησε νὰ βοηθήση γνωστό του Μοναστήρι δὲν δέχθηκε τίποτε, γιατί ἀνῆκε σὲ κόμμα πού εἶχε ὑπογράψει ἀντιχριστιανικοὺς νόμους. Ὁ Γέροντας ἦταν ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος. Δὲν ἀνῆκε σὲ κανένα κόμμα. Ἦταν ὑπεράνω κομμάτων.
Ἀπέρριπτε ἄθεα πολιτικὰ κόμματα καὶ πολιτικοὺς πού εἶχαν σχέση μὲ τὴν Μασωνία, γιὰ τὴν ἀθεΐα τους καὶ....

"Δὲν ὑπάρχει ἀγάπη ἐκτὸς Ἐκκλησίας"

Τοῦ Ἅγίου Ἰλαρίωνος Τρόϊτσκι
Ὁ μακάριος Αὐγουστίνος δέχεται ὅτι ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία ὅταν κατανοεῖται θεωρητικά, μπορεῖ νὰ φυλαχθεῖ καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀλήθεια παραμένει ἀλήθεια ἀκόμη κι ἂν τὴν ἐκφράζει ἕνας κακὸς ἄνθρωπος. Πράγματι καὶ οἱ δαίμονες ὁμολογοῦσαν τὸν Χριστό, ὅπως καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Ὁ χρυσὸς εἶναι ἀναμφίβολα καλὸς καὶ παραμένει χρυσὸς ἀκόμη καὶ στοὺς κλέφτες, ἔστω κι ἂν χρησιμεύει γιὰ τοὺς κακούς τους σκοπούς. Ὁ Χριστὸς εἶπε κάποτε στοὺς μαθητές Του: «ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι ἐναντίον μας εἶναι μὲ τὸ μέρος μας» (Λουκ. 9, 50). Ἀπὸ αὐτὸ μπορεῖς νὰ συμπεράνεις ὅτι ἐκεῖνος ποὺ στέκεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας σὲ κάποια θέματα δὲν εἶναι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει κάτι ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ πλοῦτο. Οἱ Ἀθηναῖοι τιμοῦσαν τὸν ἄγνωστο Θεὸ (Πράξ. 17, 23) καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος μαρτυρεῖ ὅτι «καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι» (Ἰακ. 2, 19) ἀλλὰ αὐτά, βέβαια, εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Στὰ συγγράμματά του κατὰ τῶν Δονατιστῶν ὁ μακάριος Αὐγουστίνος λεπτομερῶς ἀποδεικνύει καὶ ὑποστηρίζει κάποιου εἴδους ἐγκυρότητα στὸ σχισματικὸ βάπτισμα.
Ὅμως ἂν καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ διαφυλάσσεται ἡ ἀληθινὴ διδασκαλία, ἂν ἀκόμη καὶ τὰ Μυστήρια τελούμενα ξέχωρα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἔγκυρα, τότε σὲ τί εἶναι ἀναγκαία ἡ Ἐκκλησία; Δὲν εἶναι ἄραγε δυνατὴ ἡ σωτηρία ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Δὲν ἀποχωρίζει ἔτσι ὁ μακάριος Αὐγουστίνος τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία; Δὲν παραδέχεται τὴ δυνατότητα ὑπάρξεως Χριστιανισμοῦ χωρὶς Ἐκκλη­σία; Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα δίδεται ἀρνητικὴ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν μακάριο Αὐγουστίνο. Τὴ χριστιανικὴ ζωὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία ὁ μακάριος Αὐγουστίνος τὴν ἐγγράφει μόνο στὴν...

10 Οκτ 2019

Τὸ ἑλληνικὸ δημογραφικὸ πρόβλημα - Ἕνα ἀναδυόμενο ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφάλειας

Φωτογραφία «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Περίληψη: Στὴν ἤδη ὑπάρχουσα ὑπογεννητικότητα τῆς Ἑλλάδας ἦρθε νὰ προστεθεῖ, τὰ χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ μετανάστευση χιλιάδων νέων Ἑλλήνων σὲ χῶρες τοῦ Δυτικοῦ κόσμου πρὸς εὕρεση καλύτερων συνθηκῶν διαβίωσης.
Γράφει ὁ Θεμιστοκλῆς Ζανίδης, μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς στὸ Τμῆμα Διεθνῶν 
καὶ Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο Πειραιῶς
Ἡ Ἑλλάδα, ὡς χώρα τοῦ ἀνεπτυγμένου κόσμου, τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἀναφορικὰ μὲ τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη καὶ τὴν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της. Παράλληλα, ἀντιμετώπισε καὶ ἀντιμετωπίζει γεγονότα τὰ ὁποῖα δύσκολα μποροῦσαν νὰ προβλεφθοῦν, ὅπως ἡ ὀξεία οἰκονομικὴ κρίση ἀλλὰ καὶ ἡ προσφυγικὴ κρίση μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὰ...

Ἀπὸ τὴν Μείζονα Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἡ ἀκύρωση τῶν Θρησκευτικῶν Γαβρόγλου πού προκάλεσε θλίψη στοὺς «Καιρίτες» θεολόγους

Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» Φίλη - Γαβρόγλου ἀκυρώθηκαν μὲ τέσσερις συνολικὰ ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατίας (ΣτΕ) καὶ συγκεκριμένα μὲ τὶς ἀποφάσεις ΣτΕ 660/2018 και ΣτΕ 926/2018, ποὺ ἀκύρωσαν τὶς Υ.Α. Φίλη γιὰ τὰ Θρησκευτικά, καὶ τὶς ἀποφάσεις ΣτΕ1749/2019 και ΣτΕ 1750/2019, ποὺ ἀκύρωσαν τὶς Υ.Α. Γαβρόγλου.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τῆς πρώτης ἐκ τῶν τεσσάρων ἀποφάσεων, τῆς ΣτΕ 660/2018, τὴν ἄνοιξη τοῦ 2018, δεκαοκτὼ (18) ἀνώτατοι δικαστικοί τοῦ ΣτΕ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τρεῖς (3) Ἀντιπρόεδροι ζήτησαν μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν τότε Πρόεδρο τοῦ ΣτΕ Νικόλαο Σακελλαρίου ἡ ἑπόμενη σχετικὴ συζήτηση, ποὺ ἀφοροῦσε στὶς αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου, νὰ γίνει μὲ πλήρη σύνθεση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Δικαστηρίου καὶ ὄχι ἐνώπιον τῆς ἐλάσσονος ὁλομελείας (ἐκ 17 μελῶν). Σημείωναν μάλιστα στὴν ἐπιστολὴ τους ὄτι «Δεδομένου ὅτι τὰ τιθέμενα καὶ προσεχῶς...

9 Οκτ 2019

Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 σὲ Playmobil

Μία ἔκθεση γιὰ τὴν Ἐπανάσταση ἀπὸ τὴν Κυριακὴ στὴν Παλαιὰ Βουλὴ
Μία πρωτότυπη, ἐντυπωσιακὴ καὶ ἱστορικὰ τεκμηριωμένη προσέγγιση τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ποὺ θὰ ἀπευθύνεται πρωτίστως στὶς νεαρὲς ἡλικίες, εἶναι ἡ ἔκθεση «Τὸ '21 Ἀλλιῶς: Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση σὲ διοράματα Playmobil» ποὺ διοργανώνει τὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς) σὲ συνεργασία μὲ ὁμάδα συλλεκτῶν καὶ μὲ τὴν στήριξη τῆς Playmobil. 
Ἡ ἔκθεση ἀποτελεῖ μέρος τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «1821: ἀπηχήσεις στὸ σήμερα», οἱ ὁποῖες ἐντάσσονται στὶς δράσεις ποὺ ὀργανώνει τὸ μουσεῖο γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης θὰ γίνουν τὴν Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου στὶς...

Site τῆς Θεσσαλονίκης χρημοτοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Τζὼρτζ Σόρος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Νασιούλας *
Μείζονα ἐρωτήματα προκύπτουν ἀπὸ τὴν στάση ἐνημερωτικῶν ἰστοτόπων τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς προσέγγισης ποὺ υἱθετοῦν σὲ σχέση μὲ τὸν Τζὼρτζ Σόρος καὶ τὴν συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ. Ἡ φράση «Βόρεια Μακεδονία» δίνει καὶ παίρνει. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ προσπάθεια ὡραιοποίησης τῶν πολιτικῶν του παρεμβάσεων στὰ ἐθνικὰ θέματα τῶν βαλκανικῶν χωρῶν καὶ ἰδίως τῆς Ἑλλάδος.
Διάφορα ἐνημερωτικὰ site, ψηφιακὲς ἐφημερίδες καὶ ἰστότοποι κατακλύζονται ἀπὸ συστηματικὲς ἀναρτήσεις μὲ μόνο σκοπὸ νὰ κατασυκαφαντήσουν ὅσες φωνὲς πατριωτικῆς καὶ ἐθνικῆς εὐαισθησίας τολμοῦν ἀκόμη νὰ σηκώνουν ἀνάστημα. Ἡ προσπάθεια ἠθικῆς νομιμοποίησης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἐμφανὴς στὴν γραμμὴ ποὺ δίνουν.
Τὸ σημαντικότερο ἐρώτημα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ ἱκανοποιητικά, εἶναι: διοχετεύονται χρηματοδοτήσεις τοῦ Τζὼρτζ Σόρος σὲ ἰδιοκτῆτες ἐνημερωτικῶν ἰστοτόπων...

«Ἡ ἀναγνώριση τῶν σχιματικῶν καί "αὐτοχειροτονήτων", χωρίς νά ἐκφράσουν μεταμέλεια καί ἡ χορήγηση τοῦ αὐτοκεφάλου, προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐκκλησιαστικός ἄνδρας ἐκτάκτων χαρισμάτων - πάντως ὄχι ἀλάθητος!»


Τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν
Ἔν ὄψει τῆς συζητήσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος στή Σύνοδο τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών μέ ἐπιστολή του πρός τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπο καί τά Μέλη τοῦ ἱεροῦ Σώματος, ἡ ὁποία παραδόθηκε χθές (πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας), ἐκφράζει τήν ἀγωνία του γιά τήν κατάσταση πού ἔχει δημιουργηθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί διατυπώνει τόν προσωπικό του προβληματισμό γύρω ἀπό τό οὐκρανικό ζήτημα. 
Ἐπειδή πολλοί —κληρικοί καί λαϊκοί— ζήτησαν νά πληροφορηθοῦν...

8 Οκτ 2019

Ἡ ἀθρόα εἰσροὴ μεταναστῶν ὡς κατάλυση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας

Γράφει ὁ Αναστάσιος Λαυρέτζος, συγγραφές τοῦ βιβλίου «Σιωπηλή κραυγή» 
Σὲ λίγο κάτι πολὺ ἐπικίνδυνο θὰ συμβαίνει στὴν χώρα: τὰ ἄδεια (λόγω οἰκονομικῆς κρίσης) στρατόπεδα ποὺ βρίσκονται σὲ πόλεις τῆς ἠπειρωτικῆς ἐνδοχώρας δὲν θὰ ἔχουν Ἕλληνες στρατιῶτες, ἀλλὰ θὰ εἶναι γεμάτα ἀπὸ Ἀσιάτες καὶ Ἀφρικανοὺς λαθρομετανάστες. Δὲν θέλω νὰ πιθανολόγησω τί κινδύνους συνεπάγεται κάτι τέτοιο. 
Θὰ πῶ ὅμως μόνο αὐτό: 
Ἡ κυβέρνηση ΝΔ σήμερα, προκειμένου νὰ μὴν ἐναντιωθεῖ σὲ κάποια κέντρα ἀποφάσεων, προτιμᾶ νὰ ἀνέχεται τὴν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς καὶ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ νὰ ἐκθέτει τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ σὲ κινδύνους. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ψήφισε πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες καὶ ἐξέλεξε κυβέρνηση γιὰ νὰ λύσει τὰ προβλήματά του. Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ὅμως σήμερα τὸν ἐγκαταλείπει, ὅπως ἐγκαταλείπει καὶ τὴν χώρα στὸ ἔλεος τῶν ἐξελίξεων. 
Σήμερα μιλώντας μὲ ἕναν κυβερνητικὸ βουλευτὴ μὲ ρώτησε τί προτείνω; Τοῦ ἀπάντησα: Γιὰ ἀρχὴ τρία πράγματα:....

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ θὰ ἀνατρέψει τὴν νομιμότητα τῶν ἐκτρώσεων;

Γράφει ἡ Νεκταρία Παρίδη, ἐκπαιδευτικὸς
Ἀπόφαση ἐξέδωσε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ στὴν ὁποία ἀνακοινώνει ὅτι προσεχῶς θὰ συζητηθεῖ συγκεκριμένο νομοθέτημα τῆς πολιτείας τῆς Λουιζιάνα, τὸ ὁποῖο περιόρισε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν δυνατότητα τῶν γυναικῶν νὰ προβοῦν σὲ ἔκτρωση!
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ φέρεται ὅτι τὸ Δικαστήριο ποὺ πλέον ἀπαρτίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πλέιστον ἀπὸ «συντηρητικοὺς» Δικαστὲς ἴσως ἀνατρέψει τὴν θεμελιώδη παλαιότερη νομολογία του στὴν ὁποία ἑδράζεται τὸ «δικαίωμα» στὴν ἔκτρωση!
Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι στὴν Ἀμερικὴ τόσο τὰ κινήματα ὑπὲρ ὅσο κι αὐτὰ ποὺ ἀντιτίθενται στὶς ἐκτρώσεις δίνουν σφοδροὺς ἀγῶνες μὲ ἔντονα ἀκτιβιστικὰ στοιχεῖα καὶ διεξάγουν τεράστιες καμπάνιες μὲ τὴν ἐμπλοκὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ ἰνστιτούτων! Παράλληλα, προσπαθοῦν νὰ....

Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ὡς new age θρησκεία

Γράφει ὁ Κώστας Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς 
στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων
Τὸν τελευταῖο καιρό, τὸ ζήτημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἔχει τοποθετηθεῖ στὸ ἐπίκεντρο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Μόνο ἕνας τυφλὸς δὲν βλέπει ὅτι ἡ σχετικὴ συζήτηση ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀντιπαράθεσης ἐπιστημονικῶν ἐπιχειρημάτων. Πλέον διεξάγεται μὲ χιλιαστικοὺς καὶ ἐσχατολογικοὺς ὅρους. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς μία μείζονα καταστροφὴ κοσμογονικῶν διαστάσεων γιὰ τὴν ὁποία ὑπεύθυνος εἶναι ἀποκλειστικὰ ὁ ἄνθρωπος.
Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης στὸν πολιτισμὸ μας ἐνδέχεται νὰ εἶναι τεράστιες. Καὶ αὐτὸ γιατί ὁ τρόμος γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἀλλάζει τὴν ἴδια μας τὴν θεμελιακὴ κοσμοαντίληψη γιὰ τὴν φύση, τὸν κόσμο καὶ τὴν θέση τοῦ ἀνθρώπου μέσα σὲ αὐτόν. Ἡ μεγάλη συνεισφορὰ τοῦ Δαρβίνου καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἐξέλιξης στὴν ἐπιστήμη ἦταν ὅτι καθιέρωσε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ φύση εἶναι ἕνα δυναμικὸ μέγεθος τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἀλλαγὴ καὶ δὲν ἐπιδέχεται στασιμότητα. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ἑνὸς διαρκῶς μεταλλασσόμενου κόσμου ἀποτέλεσε τὸ....

Κοιμήθηκα...

Κοιμήθηκα...
Κι ὅταν ξύπνησα ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἦταν Ἀλβανική.
Σιωπή μοῦ εἶπαν... μὴ μιλήσεις... ἔτσι ἔπρεπε, νὰ γίνει.

Κοιμήθηκα...
Κι ὅταν ξύπνησα ἡ μισὴ Κύπρος ἦταν σκλαβωμένη.
Σιωπή μοῦ εἶπαν... μὴ μιλήσεις... κάτι  ἔπρεπε, νὰ θυσιαστεῖ...

Κοιμήθηκα κι ὅταν ξύπνησα εἶχαν πουλήσει τὸ ὄνομα Μακεδονία.
Σιωπή μοῦ εἶπαν... μὴ μιλήσεις... μὴν εἶσαι μονοφαγάς.

Κοιμόμουν κι ὁ γείτονάς μου αὐτοκτόνησε.
Σιωπή!  Μὴ μιλήσεις... εἶχε ψυχολογικὰ προβλήματα.

Κοιμόμουν, κι ὅταν ξύπνησα....

Γέρων Ἐφραίμ: Ὅσον περισσότερον πάσχομεν, τόσον πιὸ ὡραῖος στέφανος τῆς δόξης πλέκεται!

Βάσταζε, παιδί μου, τὸν σταυρόν σου καὶ γνώριζε ὅτι εἰς ὅσα πάσχομεν εἶναι γνώστης ὁ Θεὸς καὶ ὡς Πατὴρ γνήσιος προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπον νὰ μᾶς μορφώση ἐντός μας, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
Ὁ Θεὸς παιδεύει καὶ πάλιν ἰᾶται, ἀνεβάζει καὶ κατεβάζει. Εἰς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου τὶς δύναται ἀντιστῆναι; Ἐὰν θέλει ὁ Θεὸς νὰ πάσχωμεν, ἄρα ἔχει κάποιον σωτήριον σκοπόν, τὸν ὁποῖον ἠμεῖς οἱ γήϊνοι δὲν δυνάμεθα προορατικῶς νὰ τὸν προϊδωμεν, ἐνῶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ μακροθυμία καὶ τὸ ταπεινόν της παραδοχῆς τοῦ πειρασμοῦ, πάντοτε, ναί, πάντοτε, θὰ φέρη κατόπιν βεβαίαν ὠφέλειαν.
Βάσταζε, παιδί μου, τὸν σταυρόν σου καὶ γνώριζε ὅτι εἰς ὅσα πάσχομεν εἶναι γνώστης ὁ Θεὸς καὶ ὡς Πατὴρ γνήσιος προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπον νὰ μᾶς μορφώση ἐντός μας, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Θέλει νὰ πάσχωμεν, διότι οἶδεν, τί ἔχει ἑτοιμάσει διὰ τὰ πάσχοντα παιδιὰ Τοῦ εἰς τοὺς οὐρανούς.
Ἐὰν ὅμως δὲν στείλη εἰς αὐτὰ θλίψεις, θὰ ἀδικηθοῦν, διότι θὰ ὑστερηθοῦν τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ τοῦ οὐρανοῦ. Ὅσον περισσότερον πάσχομεν, τόσον πιὸ ὡραῖος στέφανος τῆς δόξης πλέκεται!
Μὴ πιστεύης ποτὲ ὅτι ἔχεις δαιμόνιον, μὴ σὲ πλανέση ποτὲ κανένας τέτοιος λογισμός. Εἰς πολλοὺς μοναχοὺς συμβαίνουν τοιαῦτα, ὅταν ἀρρωστήσουν, οὕτως ὁ Θεὸς τὰ ἔκανε. Ὅταν ἀσθενῆ τὸ σῶμα, νὰ ἀκολουθῆ σύμφωνα καὶ ἡ ψυχή, καὶ ὅταν....

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ἐντὸς καὶ ἐκτός τοῦ Ναοῦ

Γράφει νας θεραπευτής τῆς τοῦ Δαμασκηνοῦ Τέχνης
Ἡ Ἐκκλησία εἰσήγαγε στήν Λατρεία κάποιες τέχνες (ἀρχιτεκτονική, εἰκονογραφία κ.ἄ.), προκειμένου νά βοηθήση τόν ἄνθρωπο νά ἀνυψωθῆ συναισθηματικά καί πνευματικά. Μία ἀπό αὐτές τίς τέχνες εἶναι ἡ Ψαλτική Τέχνη (ΨΤ). Σκοπός τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΨΤ στόν Ναό καί στήν Λατρεία εἶναι νά ἐπενδύση τόν ποιητικό καί πεζό λόγο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας μέ ἀνάλογη μουσική.
Ἡ ΨΤ λοιπόν γεννήθηκε καί διαμορφώθηκε γιά νά καλύψη τούς στόχους τῆς Λατρείας. Ἡ Βυζαντινή μουσική (ΒΜ) γεννήθηκε πρωτίστως γιά νά ὑπηρετήση τήν ψαλτική τέχνη, γιατί ἡ ἐντός τοῦ Ναοῦ ψαλμωδία πρέπει νά διέπεται ἀπό ἀρχές καί νά ὑπακούη σέ κανόνες, ὅπως κάθε...

Οἱ πρωταγωνιστές τῶν θρησκευτικῶν ποὺ ἀκυρώθηκαν, πρέπει νὰ πάψουν νὰ παρουσιάζονται ὡς ρυθμιστές στὸ αὔριο τοῦ μαθήματος!

Ἀπὸ τὸ ἔγκριτο ἰστολόγιο «Θρησκευτικὰ»
Ποιοὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἐπιστροφὴ στὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα καὶ τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν ποῦ ἴσχυαν μέχρι τὸ 2016;
Ἡ ἀνακοίνωση τῶν νέων ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκυρώνουν γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» ὁδηγεῖ ἀναπόδραστα στὸ ἐρώτημα μὲ ποιὸ τρόπο θὰ πρέπει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς αὐτές.
Ἡ ἁπλή, λογική, νομικὰ ὀρθὴ καὶ ἀναμενόμενη ἐξέλιξη γιὰ ὅσους ἔκαναν τὴν προσφυγὴ στὸ ΣτΕ καὶ δικαιώθηκαν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα κληρικῶν, θεολόγων, δασκάλων καὶ γονέων τῶν μαθητῶν, εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὰ ἰσχύοντα μέχρι τὸ 2016 Ἀναλυτικὰ Προγράμματα καὶ ἡ ἐκτύπωση καὶ ἀποστολὴ στὰ σχολεῖα τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ποὺ ὑπῆρχαν μέχρι τότε.
Ὡστόσο, παρόλο ποὺ ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀποφεύγει νὰ τοποθετηθεῖ καὶ τηρεῖ σιγὴ ἰχθύος, ὅλες τὶς μέρες, ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀποφάσεων...

7 Οκτ 2019

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος - Περὶ καταθλίψεως καὶ λογισμῶν

Τελευταῖες ἀνησυχίες. Ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό. Προσευχὴ καὶ θάρρος.
Ἔχεις ἀκόμη ἀνησυχίες. Πές μου, ἀπὸ ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ προέρχονται; «Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά» ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ τακτοποιήσει- τὴν ἀπόφασή σου τὴν ἔχεις πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες; Ὅλες εἶναι ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Ὅλες. Ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ.
Τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνει; Μήπως σκέφτεσαι νὰ φτιάξεις τὴ ζωή σου μόνη σου, μὲ τὶς δικές σου ἱκανότητες καὶ προσπάθειες; Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ σκέφτεσαι, σὲ συμβουλεύω ν' ἀλλάξεις ἀμέσως γνώμη, ἀλλιῶς δὲν θ' ἀπαλλαγεῖς ἀπό τη σύγχυση καὶ τὴν ταραχή. Ἐξέτασε πάλι τὸν ἑαυτό σου ἤ θυμήσου ὅ,τι σοῦ ἔχω ὑποδείξει καὶ ὅ,τι ἔχει συμβεῖ μέσα σου σ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀλληλογραφίας μας. Θυμήσου, ἐπίσης, ποιὰ ἦταν ἡ ἔκβαση τῶν προβληματισμῶν σου γιὰ τὴ ζωή. Τέλος, δῶσε στὴν αὐτοεξέτασή σου τέτοια κατεύθυνση, ὥστε νὰ καταλήξει σὲ μιὰ...

Ἡ καύση τῶν νεκρῶν εἶναι τὸ κορυφαῖο σύμβολο τοῦ μηδενισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ προδώσει τὴν ἐμειρία καὶ τὴν πίστη της, δὲν μπορεῖ νὰ κάψει τὰ σπλάχνα καὶ νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό της!

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ πρακτικὰ ἡμερίδος μὲ θέμα «Ἡ καύση τῶν νεκρῶν», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - Συνοδικὴ ἐπιτροπὴ δογματικῶν καὶ νομοκανονικῶν ζητημάτων. Πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Divani - Caravel,  Τετάρτη 3 Μαρτίου 1999 - Ἀθήνα.
Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ μείνει ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ νὰ ἐξακολουθῆ νὰ κηδεύη  καὶ νὰ ἐνταφιάζει τὰ σώματα, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ λείψανα, καὶ τὰ ὁποία θὰ κοιμοῦνται ἀναμένοντας τὴν ἀνάστασή τους καὶ ὅταν γίνεται ἐκταφὴ νὰ μπορῆ νὰ διαπιστώνεται ἡ ἁγιότητα τοῦ κεκοιμημένου. Διότι ἡ ἀφθαρσία καὶ ἡ θαυματουργία τῶν λειψάνων εἶναι τεκμήριο θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ διαπορθεύεται καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα. Καὶ ἀσφαλῶς, ἡ βεβαίωση ὑπάρξεως ἑνὸς ἁγίου ἔχει βαθειὰ σημασία, γιατί τότε θὰ ξέρουμε ὅτι οἱ πρεσβεῖες του θὰ συντελοῦν καὶ στὴν δική μας σωτηρία.[1]
Ἡ Ἐκκλησία ἐπειδὴ θεωρεῖ τὴν καῦσιν ἀντίθετη μὲ τὴν μακρὰν παράδοσίν της ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ ἀρνηθῆ κάθε εἴδους εὐχή, προσευχὴ ἢ ἱερολογία στὶς περιπτώσεις αὐτὲς καὶ κανείς, οὔτε...

Ἡ ἱερωσύνη κατὰ τὸν Ὅσιο Ἰσίδωρο τὸν Πηλουσιώτη

Ὁ Ὅσιος Ἰσίδωρος ἔδειχνε ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ὅσα συνέβαιναν στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Πόση χαρὰ γέμιζε κάθε φορὰ ποὺ μάθαινε ὅτι κάποιος εὐλαβὴς καὶ ἐνάρετος νέος προσερχόταν στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ προσευχόταν νὰ ὑπηρετήσει τὸν Κύριο καὶ τὴν Ἐκκλησία μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἀνιδιοτέλεια.
Ἀντίθετα πόνο καὶ λύπη καταλάμβανε τὴν ψυχή του ὅταν πληροφοροῦνταν ὅτι ὑπῆρχαν κληρικοὶ ποὺ ζοῦσαν χωρὶς φόβο Θεοῦ ἢ χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἱερωσύνη τους γιὰ πλουτισμὸ ἢ γιὰ νὰ περνοῦν ἄνετα καὶ γενικὰ νὰ καταδυναστεύουν τοὺς πιστοὺς ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία.
Ἐναντίον τῶν ἐπιλησμόνων Κληρικῶν, ὅλων τῶν βαθμῶν, ἔγραψε ἐλεγκτικὲς ἐπιστολὲς...

6 Οκτ 2019

Γαλλία: Μαζικὴ διαδήλωση κατὰ σχεδίου νόμου ποὺ ἐπιτρέπει ἐξωσωματικὴ σὲ λεσβίες καὶ γυναῖκες χωρὶς σύντροφο!

Εὖγε στοὺς Γάλλους διαδηλωτές! Χρειάζεται συνεχὴς ἀντίσταση στὴν προάσπιση τῶν ἀξιῶν μας!
Οἱ διαδηλωτές ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ νόμος στερεῖ στὰ παιδιὰ τὴν ἀπαραίτητη πατρικὴ φιγούρα καὶ ἀπειλεῖ τὴν δομὴ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας.
Χιλιάδες ἄνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στὸ Παρίσι γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης νὰ ἐπιτρέπει στὶς γυναῖκες ποὺ δὲν ἔχουν σύντροφο καὶ στὶς λεσβίες νὰ ὑποβάλλονται σὲ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν παιδί - τήν πρώτη αὐτὴ μεγάλη κοινωνικὴ μεταρρύθμιση στὴν χώρα μετὰ τὴν νομιμοποίηση τῶν γάμων μεταξὺ ὁμοφύλων τὸ 2013.
Κουνώντας κόκκινες καὶ πράσινες σημαῖες οἱ συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς γαλλικῆς Γερουσίας ὡς τὸν Πύργο τοῦ Μονπαρνᾶς φωνάζοντας...

Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ 15 χρόνια Ἑλληνικοῦ σχολείου «Ὅμηρος» στὴν Κορυτσὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου

Μὲ πολλὴ συγκίνηση πληροφορηθήκαμε ὅτι τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ στήν Κορυτσὰ μπαίνει στὸ 15ο ἔτος τῆς λειτουργίας του. Καθὼς εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ὡς ΣΦΕΒΑ καὶ ΠΑΣΥΒΑ νὰ στηρίξουμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος στὴν Ἀλβανία τὸ 1991, τὴν ἀνάσταση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν περιοχή, παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλη χαρὰ τὴν πρόοδο καὶ προκοπή της στὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς, πρῶτα μὲ τὴν λειτουργία τῶν φροντιστηρίων ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στὴν συνέχεια μὲ τὴν λειτουργία τοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ ποὺ ἀποτελεῖ βιτρίνα Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ φάρο πολιτισμοῦ γιὰ τὴν πόλη καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς. Μία περιοχὴ μὲ σπουδαία ἱστορία, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἀγάπησαν πολὺ τὰ γράμματα καὶ διακρίθηκαν γιὰ τὴν φιλομάθειά τους .
Ἂν θελήσουμε νὰ κάνουμε μία μικρὴ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ βλέπουμε ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸν...

Ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ νὰ σταθεῖ μπροστάρισσα στὸν Ἀγώνα ἐνάντια στὴν κατοχή τῆς Κύπρου, συνθηκολογεῖ μέσω τοῦ πρωθυπουργοῦ της. Δέν ἔθεσε στὸν Ἐρντογᾶν τίς τουρκικές προκλήσεις!

Πολλὰ τὰ γεγονότα καὶ οἱ ἐξελίξεις στὴν φετινὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Γιὰ ἀκόμα μία χρονιά, ἡ ΓΣ τοῦ ΟΗΕ ἔτυχε ἐκμετάλλευσης ἀπὸ πολλοὺς ἡγέτες, οὕτως ὥστε νὰ πραγματοποιήσουν ἀρκετὲς διμερεῖς συναντήσεις μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν κρατῶν ποὺ βρίσκονταν στὴν Νέα Ὑόρκη γιὰ τὴν ΓΣ.
Ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς ΓΣ τοῦ ΟΗΕ ἀπεύθυναν τὸν λόγο στοὺς πολίτες τοῦ κόσμου ὅλοι οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν - μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο βῆμα, οἱ ἡγέτες ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ παρουσιάσουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὰ προβλήματα τῆς χώρας τους, νὰ μιλήσουν γιὰ παγκόσμια προβλήματα ἢ καὶ νὰ καταγγείλουν καταστάσεις ποὺ ταλανίζουν τὶς χῶρες τους. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα, ἔχουν γίνει παγκοσμίως γνωστὰ προβλήματα ποὺ ἡ μεγαλύτερη μερίδα...

5 Οκτ 2019

Τὸ ΣτΕ ἀπέρριψε τὴν παρέμβαση τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» ὑπὲρ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Ἡ ἀπόφαση 1749/2019 τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ ἀκύρωσε ὡς γνωστὸν τὴν Υ.Α. 101470/Γ2/16.6.2017 ποὺ ὑπογράφει ὁ Κώστας Γαβρόγλου καὶ ἀφορᾶ στὸ «Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο».
Στὴν συζήτηση τῆς ὑπόθεσης στὸ ΣτΕ παρενέβη ὑπὲρ τοῦ κύρους τῆς προσβαλλομένης ἀποφάσεως δηλ. ὑπὲρ τοῦ νέου ΠΣ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, τὸ σωματεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΚΑΙΡΟΣ» γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης». Τὸ ΣτΕ ἔκρινε ὅτι τὸ σωματεῖο εἶχε ἔννομο συμφέρον γιὰ τὴν παρέμβαση, βασιζόμενο στοὺς σκοπούς του, ὅπως εἶναι ἀποτυπωμένοι στὸ Καταστατικό του, ἀλλὰ ἐπιπλέον καὶ στὸ γεγονὸς ὄτι «μέλη του συγκαταλέγονται μεταξὺ τῶν θεολόγων καὶ δασκάλων ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἐκπόνηση τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος σπουδών (σημ. ἰστολογίου: τὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ...

Κραυγὲς ἀγωνίας ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Σύμης ἀπὸ τὴν ἀθρόα εἰσροὴ λαθρομεταναστῶν!

  
Ἐκτὸς ὁρίων ἐμφανίστηκε ὁ δήμαρχος Σύμης σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ νησὶ ὅσον ἀφορᾶ στοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες ποὺ ἔχουν καταφθάσει ἐκεῖ. «Ἡ καταστροφὴ τῆς Σύμης ἦρθε. Τσακώνονται ὁ Μητσοτάκης μὲ τὸν Τσίπρα καὶ τὴν πληρώνουμε ἐμεῖς», φώναζε στὴν ἐκπομπὴ «Ἐκτὸς Γραμμῆς» ὁ Λευτέρης Παπακαλοδούκας καὶ ἀναφερόμενος στοὺς ἑκατοντάδες κόσμου ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὸ νησί, τόνισε:
«Θὰ μᾶς φᾶνε ζωντανούς. Ἡ κατάσταση εἶναι δραματική. Εἶναι καταστροφή, μᾶς ἔχουν τελειώσει. Ἔχουμε 500 μετανάστες καὶ...

Σερβικό τραγούδι "Ὁ Κύριος ἦρθε σέ μένα"

Tό se Gospod uselio u me

Ἡ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση σπρώχνει τὴν Ἑλλάδα στὴ Μέση Ἀνατολὴ

Γράφει ὁ  Γιῶργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πολιτικς Επιστήμης, πρώην Πρύτανης Παντείου
Εἶναι συνηθισμένο νὰ ἀποκαλοῦνται πολιτικοὶ καὶ κόμματα τῆς Νέας Δεξιᾶς, ὅπως ὁ Τράμπ, ὁ Ὄρμπαν, Σαλβίνι κ.α. νὰ χαρακτηρίζονται σήμερα ἀκραῖοι. Τί θεωρεῖται, ὅμως, ἀκραῖο σήμερα στὴν πολιτική;  Ἐὰν ἀναλύσουμε τὴν οὐσία τῶν πολιτικῶν ποὺ προτείνουν, οἱ παραπάνω θὰ διαπιστώσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν κλασικὸ φιλελευθερισμὸ ποὺ ἴσχυε στὸν Δυτικὸ Κόσμο μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 1980.
Τί ἄλλαξε κι αὐτὸς ὁ κλασικὸς φιλελευθερισμὸς σήμερα θεωρεῖται ἀκραῖος; Γιὰ νὰ τὸ κατανοήσουμε πρέπει νὰ δοῦμε τί ἐκπροσωπεῖ στὶς ἡμέρες μας ἡ ἄρχουσα Δεξιὰ καὶ ἡ ἄρχουσα Ἀριστερά, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ Νέα Δεξιὰ καὶ ἡ Νέα Ἀριστερά, στὴν ὁποία ταξινομεῖται καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Καὶ οἱ δύο εἶναι αὐθεντικὰ τέκνα τοῦ πλέον ἀκραίου σκοποῦ τῶν ἀγορῶν.
Ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν ἀγορῶν; Ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τοῦ κεφαλαίου, τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῆς ἐργασίας. Στὸ ἐπίπεδό του πολιτικοῦ συστήματος ἀπὸ τὴν ἄκρα Δεξιὰ ἕως τὴν ἄκρα Ἀριστερὰ ὅλοι μοιάζουν σὰν μία σταγόνα νεροῦ. Ἔχουν μόνο μία διαφορὰ μεταξύ τους στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς πρότασης. Διότι ἡ μὲν Νέα Δεξιὰ δίνει μεγαλύτερη ἔμφαση στὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν....

Δ.Ι.Σ: Νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.E γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ


Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται 
ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (06-10-19).

4 Οκτ 2019

Περὶ ἱερωσύνης, καθαρότητος τῶν ἱερέων καὶ ἡ φοβερὰ εὐθύνη τοῦ πνευματικοῦ ποὺ δίνει συμμαρτυρία

Μὲ ἀφορμὴ ἀνάρτηση σχετικὰ μὲ τὴν πρόσφατη χειροτονία πρώην μέντιουμ θυμήθηκα ἄλλη μία συνομιλία ποὺ εἶχα στὴν Ἁγία Γῆ τὸ 1993 μὲ τὸν τελευταῖο μεγάλο πνευματικό της Παλαιστίνης τὸν Γέροντα Σεραφεὶμ τὸν Ἁγιοσαβαΐτη (φῶτο). Ἡ συζήτηση γιὰ τὰ κωλύματα, ἄμεσα καὶ ἔμμεσα, ὅποτέ μου εἶπε τὸ παρακάτω περιστατικό.
Νεανίας τις προσῆλθε στὴν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα ὁρμώμενος ἐκ Θεσσαλονίκης, παιδὶ ποὺ μεγάλωσε μὲ φόβο Θεοῦ καὶ διατηρήθηκε καθαρὸς ὅπως τὸν γέννησε ἡ μητέρα του μὲ σκοπὸ κάποια στιγμὴ νὰ ἱερωθεῖ. Ἐξομολογήθηκε λοιπὸν στὸν Γέροντα Σεραφεὶμ ὁ ὁποῖος περιχαρής του εἶπε πὼς ἔχει τὴν εὐλογία του νὰ διακονήσει τὸ φρικτὸ θυσιαστήριο. Πρὶν διαβάσει τὴν συγχωρετικὴ εὐχὴ ὁ Γέροντας, ὁ νέος του εἶπε..."Γέροντα ξέχασα νὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι τελευταῖο"...
"Πρὶν μερικοὺς μῆνες ἡ ἀδελφή μου σύναψε σχέση ἀπὸ τὴν ὁποία ἔμεινε ἔγκυος. Μόλις τὸ κατάλαβε καὶ ἀφοῦ πέρασαν λίγες μέρες ἡ σχέση της τὴν ἐγκατέλειψε καὶ βρίσκονταν σὲ δύσκολη κατάσταση. Ἕνα πρωϊνὸ ἑτοιμαζόμουν νὰ πάω μὲ τὸ ἁμάξι στὴν δουλειὰ ὅταν ἐκείνη μὲ βρῆκε στὶς σκάλες καὶ μοῦ ζήτησε νὰ τὴν πάω στὸ γυναικολόγο. Προσπάθησα νὰ τὴν πείσω νὰ μὴν κάνει ἔκτρωση ἐκείνη ὅμως ἦταν ἀνένδοτη. Τελικὰ τὴν....

Δημογραφικὴ βόμβα γιὰ τὴ χώρα

Νέο ἀρνητικὸ ρεκὸρ στὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων στὴ χώρα μας καταγράφηκε τὸ 2018, ἐπιβεβαιώνοντας τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ κάνουν λόγο γιὰ μία βραδυφλεγῆ δημογραφικὴ βόμβα. Γιὰ ὄγδοη συνεχόμενη χρονιὰ καταγράφηκε στὴν Ἑλλάδα ἀρνητικὸ ἰσοζύγιο στὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων σὲ σχέση μὲ τοὺς θανάτους, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ἡ ὁποία ἐκτιμᾶται πλέον ὅτι εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη.
Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ληξιαρχεῖα τῆς χώρας, τὰ ὁποία ἐπεξεργάστηκε καὶ δημοσίευσε χθὲς ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ (ΕΛΣΤΑΤ), στὴν Ἑλλάδα πέρυσι οἱ θάνατοι ἦταν 33.857 περισσότεροι σὲ σχέση μὲ τὶς γεννήσεις, ἕνα φαινόμενο ποὺ πλέον ἀποκτᾶ χαρακτηριστικὰ μονιμότητας, καθὼς....

Ἀσφαλῆ σύνορα τώρα!

Μὲ τὴ γερμανικὴ Εὐρώπη ἀπὸ τὴ μία νὰ μᾶς ξετινάζει οἰκονομικὰ καὶ τὴ νέο-ὀθωμανικὴ Τουρκία νὰ μᾶς ἀπειλεῖ στρατιωτικὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἔλειπε ἦταν ἡ μεταναστευτικὴ πλημμυρίδα. Οἱ πρόσφυγες εἶναι πιὰ μειοψηφία στὰ νέα κύματα ποὺ εἰσέρχονται καθημερινὰ στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Γι’ αὐτοὺς ζητοῦμε νὰ ἐπισπευστεῖ ἡ διαδικασία ἀσύλου καὶ οἱ ὑπόλοιποι παράνομοι μετανάστες νὰ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία. Νὰ λάβουν ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι καὶ οἱ ΜΚΟ ποὺ συνεργάζονται μαζί τους ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τοῦ «σουλτάνου» Ἐρντογᾶν καὶ τοὺς μεταφέρουν καθημερινὰ κατὰ ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες. Πρόκειται γιὰ μία κανονικὴ ἀντικατάσταση πληθυσμοῦ, ποὺ θὰ καταστήσει στὸ ὁρατὸ μέλλον ἀγνώριστη τὴν Ἑλλάδα, μὲ τοὺς Ἕλληνες μειοψηφία μέσα στὴν ἴδια τὴν  πατρίδα τους – καὶ ταυτόχρονα θὰ....

Σὲ λειτουργία τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο στὴν Ἑλλάδα

Σὲ λειτουργία θὰ τεθεῖ τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία στὴν Ἑλλάδα, ποὺ κατάφερε νὰ κόψει πρώτη τὸ «νῆμα» καὶ ἀναμένεται νὰ ξεκινήσει τὴν λειτουργία τοῦ ἐντὸς τῶν ἑπόμενων ἑβδομάδων στὴν Ριτσώνα Εὐβοίας.
Οἱ ἀπαραίτητες ἀδειοδοτήσεις γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ἑταιρεία «Ἀποτεφρωτήριο Ριτσώνας» ΑΕ ἔχουν ἔρθει ἤδη ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 καὶ ἔκτοτε ἔχουν ξεκινήσει οἱ προετοιμασίες τοῦ κτιρίου, στὸ ὁποῖο πλέον ἔχει ἐγκατασταθεῖ καὶ ὁ ἀπαραίτητος μηχανολογικὸς ἐξοπλισμός.
Σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις τῶν ὑπευθύνων της ἑταιρείας, τὸ ἀποτεφρωτήριο ἀναμένεται νὰ τεθεῖ σὲ κανονικὴ λειτουργία μέσα στὸν Ὀκτώβριο, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ χιλιάδες νεκροὶ ὁδηγοῦνται, ἕως σήμερα, γιὰ ἀποτέφρωση στὴ....

3 Οκτ 2019

Ἀπὸ τὸ 1974 στὸ 2021

Γράφει ὁ Νίκος Καραβαζάκης
Ἡ κατάληξη τῆς ἀναδιανεμητικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὸ 1974, ποὺ ἀκολούθησαν ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ ἐφήρμοσαν ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ κυβερνήσεις, κατέληξαν στὴν χρεοκοπία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἀδύνατων νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἐξωτερικῶν δανείων.
Ἕνα πρῶτο ποιοτικὸ στοιχεῖο ποὺ ἀνέδειξε ἡ πολιτικὴ κρίση τῆς χρεοκοπημένης Ἑλλάδας ἦταν οἱ δύο Πρωθυπουργοὶ ποὺ στράφηκαν ἐναντίον τῆς πατρίδας τους καὶ τοῦ λαοῦ τους, ὁ πρῶτος διδάξας καὶ εἰσαγωγέας τῶν μνημονίων Γ. Α. Παπανδρέου (ΓΑΠ) καὶ τὸ παρακολούθημά του Ἀ. Τσίπρας (μὲ δική του παγκόσμια «πρωτιά», νὰ καταπατήσει δημοψήφισμα ποὺ ὁ ἴδιος προκήρυξε καὶ μοναδικὸς ἐν Ἑλλάδι πολιτικὸς μὲ εὐθύνη ἑκατόμβης θυμάτων). Τὸ δεύτερο...

π.Γεώργιος Σχοινᾶς: Ἀγαπώντας τοὺς Ἐχθρούς μας Θεοποιούμαστε

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν Ἅγιο Νιλόλαο Φιλοπάππου. (Παρέα τῆς Τρίτης 01-10-2019)

Ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά: Συνοπτικὴ ἀνάλυση στατιστικῶν στοιχείων

Τοῦ μάχιμου ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημο ἔγγραφό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ ἐστάλη πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, οἱ ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κατὰ τὰ σχολικὰ ἔτη 2014-2015 ἕως καὶ 2017-2018 διαμορφώθηκαν ὡς ἑξῆς:
Σχολικὸ ἔτος 2014-2015 – ἀπαλλαγές: 13.903
Σχολικὸ ἔτος 2015-2016 – ἀπαλλαγές: 6.043 – ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν: 0,5 %
Σχολικὸ ἔτος 2016-2017 – ἀπαλλαγές: 10.566 - ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν: 0,87 %
Σχολικὸ ἔτος 2017-2018 – ἀπαλλαγές: 6.186 - ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν: 0,51 % 
Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ προκύπτουν μερικὰ λογικὰ συμπεράσματα:

Γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα - Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Ἱερὴ κατήχηση ἀπὸ τοὺς Ἁγίου Πατέρες, γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ὁ σοφός διδάσκαλός μας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μᾶς εἶπε ὅτι ὁ Θεός ἔχει Λόγο. Ὁ Λόγος ὅμως τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι σάν τόν ἀνθρώπινο λόγο καί τήν λογική, ἀλλά εἶναι Λόγος μέ ὑπόσταση, μέ Πρόσωπο. Καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχε πάντοτε, γιατί δέν μποροῦμε νά φαντασθοῦμε Θεό χωρίς Λόγο, ἄ-λογο δηλαδή Θεό. Καί ἀφοῦ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μία ἀφηρημένη ἰδέα, ἀλλά εἶναι πρόσωπο καί αἰώνιο πρόσωπο, ἄρα εἶναι Θεός.
Σήμερα ὁ ἅγιος, ὁ μεγάλος δογματολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας Δαμασκηνός, μᾶς μιλάει γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα καί μᾶς λέγει:
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἔχει Πνεῦμα. Ἄλλωστε καί ὁ δικός μας λόγος δέν εἶναι χωρίς πνεῦμα. Σέ μᾶς ὅμως τό πνεῦμα εἶναι ξένο πρός τήν οὐσία μας. Γιατί σέ μᾶς τό πνεῦμα εἶναι μιά ἕλξη καί φορά τοῦ ἀέρα, πού μπαίνει μέσα μας καί ξεχύνεται γιά τήν σύσταση τοῦ σώματός μας, ὅπως τό ξέρουν καλά οἱ εἰδικοί. Ἔτσι τό πνεῦμα αὐτό, τόν καιρό πού θέλουμε νά ἐκφωνήσουμε...

Λέμε ΟΧΙ στὴν «Βατικανοποίηση» τοῦ Φαναρίου!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2019
Ὁ τρίτος πειρασμὸς τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν διάβολο, ὁ πειρασμὸς τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δυνάμεως: «ταῦτα πάντα σοὶ δώσω, ἐὰν πεσῶν προσκυνήσης μοι» (Ματθ. 4,10), (ἐὰν πέσεις καὶ μὲ προσκυνήσεις, θὰ σοῦ δώσω ὅλα τὰ βασίλεια τοῦ κόσμου), ἡ ἀρχομανία καὶ δοξομανία, ὑπῆρξε δυστυχῶς πειρασμὸς καὶ πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν, στὴν δισχιλιετὴ ἱστορικὴ πορεία της. Ἡ «μέθη» καὶ τὸ πάθος τῆς ἐξουσίας αἰχμαλώτισε πολλοὺς Προκαθημένους καὶ Πατριάρχες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ διάκονοι τοῦ Χριστοῦ (Πραξ. 20,24. Α΄ Κορ.3,5. Β΄ Τιμ.4,5. Ἀποκ.2,19. κ.α.), μεταβλήθηκαν σὲ κοσμικοὺς ἄρχοντες καὶ συχνὰ δυνάστες. Ἡ Ἐκκλησία, καθοδηγούμενη ἀπὸ τὸ πανάγιο Πνεῦμα, (Ἰωάν. 16,13), φρόντισε πολὺ νωρίς, ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ ἀκόμη χρόνια, νὰ βάλει φραγμοὺς σὲ τέτοια πτωτικὰ καὶ ἐκφυλιστικὰ...

2 Οκτ 2019

Ἅλωσις «ἐκ τῶν ἔσω» μέ ἄοπλη εἰσβολή

Ὁ Κουμουτσάκος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς δημάρχους νά δεχθοῦν χιλιάδες μετανάστες
Τό προσφυγικό - μεταναστευτικό εἰσέρχεται πλέον σέ δεύτερη φάση ὀξύνσεως, μέ τήν Εὐρώπη νά παρακολουθεῖ παράλυτη λόγω τῶν ἰσορροπιῶν της τήν εἰσβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστῶν ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τό Κονγκό καί ἄλλες χῶρες στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν εὐρωπαϊκή ἐπικράτεια. Ἡ κατάστασις στήν Μόρια ἐκτονώθηκε χθές παρά τά δραματικά γεγονότα πού κόστισαν τήν ζωή σέ μία μάνα καί ἕνα παιδί, ὡστόσο τό πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτό, καί ἀκόμη καί μετριοπαθεῖς ἀναλυτές καί πολιτικοί ἔχουν ἀρχίσει καί ξανασκέπτονται τήν πολιτική τοῦ Σαλβίνι. Οἱ ἑλληνικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν συλλέγουν αὐτό τόν καιρό ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικές πληροφορίες ἀπό τήν ἀντίπεραν ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν δέχεται τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέ κολακεῖες καί σχόλια γιά τόν πατέρα του...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.