31 Μαρ 2015

Ἀναβάλλεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, μέχρι νεωτέρας. Τὰ ἀρνητικὰ σχόλια στὴ διαβούλευση ἦταν καθοριστικά!

Σύμφωνα μὲ τελευταῖες πληροφορίες ἡ σφοδρὴ πολεμικὴ στὸ open.gov μὲ ρεκὸρ ἀρνητικῶν σχολίων (δὲς ἐδῶ) στὴ δημόσια διαβούλευση ποὺ πραγματοποίησε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ μαζικὴ ἐνημέρωση καὶ ἀντίδραση τῶν ἱστολογίων, (δὲς ἐδῶ) ἰστοσελίδων κλπ, ὑπῆρξε καθοριστικὴ στὸ νὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ σχέδιο οἱ διατάξεις γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη. Ἔτσι, οἱ κινητοποιήσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὸ τελευταῖο διάστημα πρὸς ἐνημέρωση καὶ ἐπαγρύπνιση τῶν πολιτῶν (δὲς ἐδῶ), ἀποδείχθηκαν γόνιμοι. 
Τὸ ἰστολόγιο id-ont τὸ ὁποῖο δίνει τὴ μάχη τῆς ἐνημέρωσης σχετικὰ μὲ τὴν ἀντίθεση στήν ψηφιοποίηση τοῦ προσώπου, σχολίασε: «Συγχαρητήρια σὲ ὅσους μὲ παρρησία, εὐθύτητα, εὐγένεια ἀλλὰ καὶ στέρεα ἐπιχειρήματα, ἐξέφρασαν τὴν ἄποψή τους ἐνάντια στὴν Κάρτα Πολίτη στὴ διαβούλευση. Ἐὰν δὲν πρόκειται γιὰ ἑλιγμό, τότε ἀποτελεῖ μία ἀπόδειξη ὅτι οἱ πολίτες πρέπει νὰ λένε τὴν ἄποψή τους δυνατὰ καὶ οἱ πολιτικοὶ νὰ τοὺς ἀκοῦν». 
Ἂς εὐχηθοῦμε ὅτι αὐτὸς ὁ πειρασμὸς ποὺ προέκυψε μὲ τὴν κάρτα θὰ παύσει ὁριστικὰ νὰ μᾶς τυραννάει καὶ οἱ πολιτικοὶ ταγοὶ ἂς ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ περήφανος Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ τοῦ φαλκιδεύουν τὴν Θεοσδοτη ἐλευθερία, μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ...

Ὅταν ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης αἰσθάνθηκε στὴν προσευχὴ του δυσωδία γιὰ τὸν οἰκουμενισμό!


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης», ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου 
«Ἅγιος Ἐφραὶμ» Κατουνάκια Ἁγίου Ὅρους.
Συχνὰ ἔλεγε ὅτι ὁρισμένες βαριὲς ἁμαρτίες τὶς αἰσθανόταν σὰν δυσοσμία. «Ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποφορά». Ἔτσι διηγεῖτο ὅτι ὁ γερο-Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς εἶχε αἰσθανθεῖ δυσωδία, ὅταν τὸν πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, καὶ μὲ τὴ συζήτηση ἀποδείχθηκε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης ἀποροῦσε πῶς δὲν αἰσθάνεται ἀποφορὰ ἀπὸ κάποιον ποὺ δήλωνε βουδιστής. «Κάποια στιγμὴ ἐπίτηδες κάθισα δίπλα του. Πῶ! βρῶμα ποὺ αἰσθάνθηκα», ἔλεγε κάνοντας τὸν χειρότερο μορφασμό.
Ὅταν δὲ κάποιος ἐπίσκοπος τὸν ρώτησε μὲ κάποιον τρίτο γιὰ τὸν οἰκουμενισμό, ἔκανε προσευχή, γιὰ νὰ τὸν πληροφορήσει ὁ Θεός. «Μία δυσωδία μὲ γεύση ξυνή, ἁλμυρή, πικρή… Νά! αὐτὸ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα», ἔλεγε μὲ ἀποτροπιασμό.

Δέος καὶ συγκίνηση: Μέγα Ἀλέξανδρο δείχνει ἡ πρώτη ἐπιστημονικὴ δημοσίευση γιὰ τὸν τάφο τῆς Ἀμφίπολης ἀπὸ Καθηγητὴ στὴν Ἀμερική!

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ δημοσίευση τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητὴ τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κάνσας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, Δημήτριου Σ. Δενδρινοῦ προκύπτουν πολὺ σημαντικὰ στοιχεία για τὴν κατεύθυνση τῆς εἰσόδου τοῦ ταφικοῦ μνημείου τῆς Ἀμφίπολης καὶ τὸ πὼς ἡ κατεύθυνση αὐτὴ μπορεῖ νὰ συνδέεται μὲ τὸν νεκρό τοῦ τάφου. Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ καθηγητῆ, ἡ κατεύθυνση τῆς εἰσόδου τοῦ τάφου δείχνει τὸν μήνα Ἰούνιο ὡς τὴν πιθανὴ ἡμερομηνία θανάτου τοῦ νεκροῦ τῆς Ἀμφίπολης. Ὡς γνωστόν, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος πέθανε στὴν Βαβυλώνα, στὸ παλάτι τοῦ Ναβουχοδονόσορα Β' στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 323 π.Χ., σὲ ἡλικία ἀκριβῶς 32 ἐτῶν καὶ 11 μηνῶν. 
Τὸ σημαντικότερο εὔρημα. Δεδομένου ὅτι τὸ μνημεῖο εἶναι περικυκλωμένο σὲ ὅλο το μῆκος (ἡ ἐγκύκλιος προβλέπει  περίμετρο Ρ * = 497 μέτρα) μὲ μαρμάρινες πλάκες αὐτοῦ τοῦ μήκους, τότε τὸ μῆκος τῆς περιμέτρου (προβάλλεται ὡς ἕναν κύκλο μὲ μία ἐπίπεδη ἐπιφάνεια κάθετη πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ κυλίνδρου) πρέπει νὰ εἶναι (ἀκριβῶς) διαιρούμενο ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτρο ἀπὸ ἔξω. Καί πράγματι, αὐτὸ εἴναι καὶ μὲ μία μεγάλη ἔκπληξη.
Ἂν κάποιος χωρίζει τὸ συνολικὸ μῆκος αὐτῆς τῆς περιμέτρου P * ἀπὸ τὸ μῆκος τοῦ ἐξωτερικοῦ συντελεστή z * παίρνομε τὸ συνολικὸ ἀριθμὸ μαρμάρινων πλακῶν ποὺ...

Γιατί ἀγρίεψαν τὰ παιδιά μας;

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, 
Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Δὲν βλέπετε ὅτι ἀγρίωσε τὸ Γένος μας ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ ἐγίναμεν ὡσὰν θηρία;» ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Παραφράζοντας κάπως τὴν φράση τοῦ Πατροκοσμᾶ θὰ λέγαμε σήμερα «δὲν βλέπετε ὅτι ἀγρίωσαν τὰ παιδιά μας καὶ ἐγίνανε ὡσὰν θηρία»;
Συνέβη τὸ κακὸ μὲ τὸν σπουδαστὴ ἀπὸ τὴν Κρήτη καί, κατὰ τὰ εἰωθότα, ἔπεσε ἡ νεοελληνικὴ κοινωνία ἀπὸ τὰ σύννεφα, σύμφωνα μὲ τὴν κοινότυπη, τηλεοπτικὴ φρασεολογία.
«Μυρίστηκαν αἷμα» οἱ τηλε-ὕαινες καὶ συντηροῦν τὸ γεγονός, μέχρι νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ διαφημιστὲς ὅτι ξεθυμαίνει ἡ τηλεθέαση ἢ νὰ ἐπισκιαστεῖ ἀπὸ ἄλλο αἱματηρὸ συμβάν, ὅπως καὶ συνέβη μὲ τὸ τραγικὸ ἀεροπλάνο.
Κανείς, ὅμως δὲν μπαίνει στὸν κόπο νὰ ἑρμηνεύσει τὰ αἴτια. Γιατί ἀγρίεψαν τὰ παιδιά μας; Τί εἶναι αὐτὸ πού ὁδηγεῖ τοὺς νέους νὰ φέρονται βίαια, χωρὶς ἀγκυλώσεις ἐσωτερικές, ἀνενδοίαστα πρίν, δίχως τύψεις μετά;
Κι ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα, ἐπιρρωστικὸ τῶν προηγουμένων: ποῦ ἐντοπίζεται τὸ λάθος ἢ καλύτερα τὸ ἔγκλημα: στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν στὴν οἰκογένεια ἢ στὴν παρεχόμενη στὸ σχολεῖο ἐκπαίδευση; Γιὰ τὴν πολιτεία δὲν ὁμιλῶ. Τοὺς πολιτικούς, ὡς γνωστόν, πλὴν τῶν τιμητικῶν ἐξαιρέσεων, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, τὸ ζήτημα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσε δὲν ἦταν πλέον...

30 Μαρ 2015

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Λέμε ΟΧΙ στὴν Κάρτα φακελώματος τοῦ Πολίτη»!


Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης σὲ ἀποκλειστική συνέντευξη ποὺ μᾶς παρεχώρησε, ἀναλύει ὅλα ὅσα πρέπει νὰ γνωρίζουμε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἀναφέρει ὅτι ὀφείλουμε νὰ ὀρθώσουμε τὸ ἀνάστημά μας καὶ νὰ ποῦμε σὲ ὅλους ὅσοι δουλεύουν γιὰ τὴ πιβολή τῆς νέας τάξεως πραγμάτων: "Κύριοι δηλώνω ἀντιρρησίας συνειδήσεως, ὅταν τὴ Θεοσδοτη ἐλευθερία μου πάτε νὰ τὴν καταργήσετε μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Ἔτσι, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἰκοδομεῖται συστηματικὰ ἕνα παγκόσμιο σύστημα ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου, τὸ ὁποῖο πάει ὅλα νὰ τὰ καταπιεῖ. Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν θὰ δώσουμε νομιμοποίηση. Ἀντιθέτως, θὰ ποῦμε ὄχι στὴν κάρτα φακελώματος τοῦ πολίτη".

Βιβλιοπαρουσίαση: Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση, Οἰκουμενισμός: Πορεία κατὰ κρημνῶν

Μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση μὲ τίτλο: «Οἰκουμενισμός: Πορεία κατὰ κρημνῶν». Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιατί ἀπαρνεῖται βασικὰ γνωρίσματα τῆς πίστης μας καὶ ἀποτελεῖ αἵρεση. Ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα ὠχριοῦν μπροστὰ σὲ αὐτό. Ἐκεῖνα λύνονται εὔκολα, ἐνῶ ὁ οἰκουμενισμὸς ἀντιμετωπίζεται πολὺ δύσκολα, γιατί ἔχει πρωταγωνιστὲς μεγαλόσχημους κληρικούς, καὶ ἰδίως τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει πρὸ πολλοῦ τὴν αἴσθηση τοῦ ἐκ τοῦ παπισμοῦ καὶ προτεσταντισμοῦ κινδύνου.
Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ κλυδωνισμὸ μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ψυχραίνει τὶς σχέσεις τοῦ λαοῦ μας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μειώνει τὸ σεβασμὸ πρός  τὴ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ πληγώνει βαθιά τούς ζηλωτὲς καὶ συνειδητοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνέχονται νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀνυψώνεται ὁ παπισμὸς καὶ ὁ προτεσταντισμὸς σὲ ἰσότιμες «ἐκκλησίες». Οἱ οἰκουμενιστὲς ξεχνοῦν δολίως ὅτι οἱ αἱρετικοὶ δὲν ἀποτελοῦν ἐκκλησία καὶ οὔτε μποροῦν νὰ γίνουν μέλη τῆς μίας Ἐκκλησίας, ἐὰν δὲν ἀπαρνηθοῦν τὶς αἱρετικές τους διδασκαλίες.
Στὸ παρὸν βιβλίο συγκεντρώθηκαν διάφορα ἀντιοικουμενιστικὰ ἄρθρα τοῦ...

Ὁ ἐπίσκοπος ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ «ἀνατρέπει» τοὺς ἱεροὺς Κανόνες;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 30η Μαρτίου 2015
Μὲ λύπη καὶ ἀνησυχία παρατηροῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ λεγόμενη «μεταπατερικὴ καὶ μετακανονικὴ θεολογία» προωθεῖται ἁλματωδῶς στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ δυστυχῶς, ἀπὸ Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ εἶναι οἰ Ηρακλείδες τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, νὰ βαδίζουν πάνω στὰ χνάρια τῶν ἁγίων Πατέρων μας, νὰ σέβονται καὶ νὰ τηροῦν τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσαν κατὰ τὴ χειροτονία τους, ὅτι θὰ εἶναι φύλακες τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων χωρὶς τὴν παραμικρὴ παρέκκλιση. 
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ πρόσφατη συνέντευξη  Μητροπολίτου, σὲ τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμό, πρὶν λίγες ἡμέρες, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε σὲ διάφορες ἰστοσελίδες καὶ ἱστολόγια καὶ προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις. Ἦταν πολλὰ τὰ θέματα ποὺ τέθηκαν στὸν Σεβασμιώτατο. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν τὸ ἑξῆς: «Εἶστε ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὸ ἂν (οἱ πιστοὶ) ἐρχόμαστε νὰ σᾶς ἀκούσουμε κι ἂν εἴμαστε καλὰ ἐκπαιδευμένοι νὰ ἀκοῦμε τὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας;». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Χρειάζεται ἕνα ὑγιὲς ἐκκλησιολογικὸ φρόνιμα, ὅπως λέμε στὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν τάξη της, ἔχει τὶς ἀρχές της, κι ἔχει τοὺς Κανόνες της, ἔχει τὴν ἐμπειρία της […].Στὴν περίπτωση τῆς Ἐκκλησίας σήμερα, δὲν εἶναι ὁ λόγος τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἐπισκόπου, εἶναι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ποὺ λέμε ἐμεῖς, δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπ’ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός. Οπότε, ἔχει νὰ κάμει ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐκφωνεῖ τὰ λόγια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μὲ τὸν ἴδιο τὸ...

29 Μαρ 2015

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Τὸ ἀνεκπλήρωτο ’21»


Ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, μίλησε στὴν Ἔδεσσα τὶς 19/3/15 σὲ ἐκδήλωση τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» μὲ θέμα: “Τὸ ἀνεκπλήρωτο ’21” 
Δεῖτε τὴν ὁμιλία…

28 Μαρ 2015

Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Ε' Κυριακῆς Νηστειῶν (Ἑβρ. θ΄ 11-14)
Ὅσο κι ἂν προσπάθησαν οἱ ἄνθρωποι στὸ παρελθόν, δὲν κατόρθωσαν νὰ ἐκδιώξουν τὴν ἐνοχὴ ποὺ βάραινε τὴν συνείδησή τους. Οὐδεμία θυσία ἔδωσε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸ βάρος ποὺ αἰσθάνονταν. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν ἀπελπισία τους ἐπάνω κάποιοι ἔφθασαν ἕως καὶ τὴν ἀπαισιωτέρα της μορφή, δηλ. τὴν ἀνθρωποθυσία.
Μόνο μία θυσία ὑπῆρξε πράγματι ἐξιλαστήρια γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους, ἡ θυσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τὸ αἷμα του τὸ ἐκχυθὲν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Αὐτὸ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ μόνο αὐτὸ καθαρίζει τὴν συνείδηση ἀπὸ τῶν νεκρῶν ἔργων, παρέχοντας τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴν ζωὴ τὴν αἰώνιον, ὅπως μᾶς περιγράφει καὶ τὸ Ἀποστολικὸ κείμενο ποὺ θὰ ἀναγνωστεῖ στὴ λατρευτική μας σύναξη.
Βεβαίως, εἶναι τόσες οἱ δωρεὲς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπέρρευσαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν σταυρικὴ θυσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὥστε εἶναι ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ συλλάβει ἔστω καὶ μὲ τὴν σκέψη τὶς ὕψιστες αὐτὲς δωρεές.
Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ σταθοῦμε στὴν μοναδικὴ δωρεὰ ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἐκ τοῦ πάθους καὶ ἐκ τοῦ ὀδυνηροῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει πιστὸς ὁ ὁποῖος νὰ ἀγνοεῖ ἔστω καὶ θεωρητικῶς πὼς ἡ ἁμαρτία ἀποτελεῖ περιφρόνηση καὶ παράβαση τοῦ νόμου ποὺ ἔδωσε ὁ Θεός. Περιφρόνηση δηλ. αὐτῆς...

27 Μαρ 2015

Συμβαίνει τώρα... «Πυρετὸς» Τζιχὰντ στὴν Γερμανία;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Τώρα ποὺ μᾶς τελείωσε ἡ λογικὴ καὶ ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ὁ παραλογισμὸς… μπαίνουν σὲ ἰσχὺ οἱ πνευματικοὶ νόμοι.
«Ἡ πράξη τοῦ συγκυβερνήτη μᾶς ἀφήνει ἄφωνους καὶ σὲ κατάσταση σὸκ» δήλωσε σὲ συνέντευξη Τύπου ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁμίλου τῆς Lufthansa, Carsten Spohr, μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ εἰσαγγελέα τῆς Μασσαλίας ὅτι ὁ συγκυβερνήτης τοῦ μοιραίου Airbus, τὸ ὁδήγησε ἐσκεμμένα στὴν κάθοδο καὶ τὴ συντριβὴ στὸ ἔδαφος, ὁδηγώντας στὸν θάνατο...

Ἡ Ἁγια-Σοφιὰ καὶ ὁ Παρθενώνας, οἱ μῆτρες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 21

Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι τὸ 1821 πραγματοποιήθηκαν πάνω ἀπὸ 100 κατὰ τόπους ἐπαναστατικὰ κινήματα καὶ τουλάχιστο 6 ὀργανωμένες ἐπαναστάσεις. 
Τὸ 1462 ἐπαναστατεῖ ἡ Λέσβος. 
Τὸ 1481 ξεσηκώνεται ἡ Ἤπειρος. 
Τὸ 1571 ἐπαναστατοῦν Ρούμελη καὶ Ἤπειρος μαζί. 
Τὸ 1585 ἐπαναστατεῖ ἡ Ἀκαρνανία. 
Τὸ 1617, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπίσκοπο Σταγὼν Διονύσιο, ἀπελευθερώνονται τὰ Τρίκαλα. 
Τὸ 1678 ἐπαναστατεῖ ἡ Πιερία μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἐπίσκοπο Κίτρους Νικόλαο. κ.ο.κ. 
Λένε μερικοί, ὅτι τάχα ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21 εἶναι ἀπότοκος τοῦ λεγομένου Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. 
Ἀλήθεια, στὰ 1462 καὶ στὰ 1481 τί ἐπικρατοῦσε στὴν Εὐρώπη; Ἐπικρατοῦσε Διαφωτισμὸς ἢ μήπως μεσουρανοῦσε μαῦρος καὶ ἀπάνθρωπος Μεσαίωνας; Ἀσφαλῶς, Μεσαίωνας, ἀπολυταρχικός, φεουδαρχικὸς καὶ προπάντων φράγκικος στὰ μέτρα τοῦ Καρλομάγνου καὶ τῶν αἱρετικῶν ἀπογόνων του. Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ, λοιπόν, τὸ Ἀπελευθερωτικὸ Κίνημα τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Τούρκων εἶναι ''πνευματικό τέκνο τοῦ διαφωτισμοῦ''; 
Ἐδῶ εἶναι, ποὺ ὁ Λόγος τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἀκυρώνει ἐντελῶς κάθε παρόμοια ἀντίληψη: ’’Ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος’’. Ἐπανάσταση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν...

Φθάσαμε «μετα-πατερικῶς» καί στόν «ἀντι-παλαμισμό»;

Δεῖτε τὸ Α΄ μέρος (ΕΔΩ) καί Β΄ μέρος (ΕΔΩ)
Μέ ἀφορμή μία ἐπιστολή Ἀρχιμανδρίτου...
Tοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
(ΜΕΡΟΣ Γ')
8. Τό Θαβώριον Φῶς δέν εἶναι κτιστό.
Ἡ θέση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου πρός τόν «Ἐφημέριο», ὅτι τό Θαβώριον Φῶς εἶναι κτιστό καί γι΄ αὐτό ἔγινε ὁρατό - ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι «φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώπων, οὐδέ ἰδεῖν δύναται»[72] - δεικνύει μονομερῆ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς· τόσο ἡ παραπάνω ἁγιογραφική ρήση, ὅσον καί τό ὅτι «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε»[73]συμπληρώνονται ἀπό ἀντίθετες διαπιστώσεις, ὅτι «ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός», ὅτι «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» καί ὅτι «ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστι»[74]. Πῶς ἐπιλύεται ἡ φαινομενική αὐτή ἀντίφαση;  Ἐπιλύεται, καθώς μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἱεροί Κανόνες, μέ τή μόνη ἐπιτρεπτή ἑρμηνευτική μέθοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν καταφυγή στίς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ἄλλωστε, ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ὑποδεικνύει πώς μόνον τῶν θεωθέντων, τῶν ἁγίων, ἡ ἑρμηνεία εἶναι ἡ κατάλληλη γιά τήν κατανόηση τῶν προφητειῶν[75]. Γράφει λοιπόν ὁ 19ος ἱ. Κανών τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου· «ἄν ἀνακινηθεῖ ἁγιογραφικό θέμα, νά μή τό ἑρμηνεύσουν διαφορετικά, παρά ὅπως οἱ φωστῆρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας παρέθεσαν διά...

26 Μαρ 2015

ΟYKάδες: «Χτυποῦν λαλοῦν καμπαναριὰ, θυμᾶμαι τὴν Ἁγια-Σοφιά»!

Ἐπειδὴ πολὺς λόγος γίνεται περὶ τῶν συνθημάτων ἀπὸ τοὺς ΟΥΚάδες στὶς παρελάσεις, δεῖτε τὸ ἀποκλειστικὸ βίντεο τοῦ ρωμαίικου ὁδοιπορικοῦ ἀπὸ παλαιότερη παρέλαση. Χτυποῦν λαλοῦν καμπαναριά, θυμᾶμαι τὴν Ἁγια-Σοφιά, καὶ κείνη τὴν γλυκιὰ κυρὰ ποὺ τὴν ἐλὲν ἐλευθεριά, θὰ ΄ρθεῖ ξανά!

Ἀνοῖξτε τὰ ταμεῖα ἔρχονται πακέτα «Διαφωτισμοῦ»...

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
¨…ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση πνευματικὸ τέκνον τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης ἀπότοκο τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ τοῦ Λαοῦ μας ὅρισε τὸ πλαίσιο τὸ ἀξιακό….¨.
Ἀπόσπασμα ἐπισήμων δηλώσεων μετὰ τὸ πέρας τῆς παρέλασης τῆς 25 Μαρτίου στὸ Σύνταγμα.
Ο Διαφωτισμός αποτελεί σημαντικὸ πνευματικὸ κίνημα, ποὺ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα καὶ ἀρχὲς τοῦ 18ου, τὸν ὁποῖο οἱ ἴδιοι οἱ Γάλλοι Διαφωτιστὲς ἀπεκάλεσαν «Siecle des lumieres», θεωρώντας ἑαυτοὺς ὡς φωτοδότες. el.wikipedia.org
Πάντα εἶχα μία ἀπορία ἂν αὐτοὶ οἱ "φωτοδότες τοῦ Διαφωτισμο" εἶχαν ἢ ἔχουν καμία σχέση μὲ τὶς τοκογλυφικὲς ἀγορὲς τῆς σημερινῆς Εὐρώπης πού γαλούχησε ὁ περίφημος Διαφωτισμός;
Ἂν αὐτὰ  τὰ πράγματα ταυτίζονται τότε…
Μέχρι σήμερα τὰ οἰκονομικὰ πακέτα ἔρχονται ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω "φωτοδότες" τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τοὺς ¨ὀφείλουμε¨ εὐγνωμοσύνη ἂν καὶ τὸ τελευταῖο διάστημα μᾶς κάνουν...

Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας τιμοῦν τοὺς ἥρωες τοῦ 1821

Τὸ Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ σᾶς παρουσιάζει ἀποκλειστικά τὶς ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στὴν Δερβιτσάνη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Πλῆθος κόσμου τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τοὺς ἥρωες οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία.
Tὴν Ἐθνικὴ ἑορτὴ πραγματοποίησαν οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Δερβιτσάνης καθὼς καὶ σχολεῖα ἀπὸ ἄλλες περιοχές τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπιπροσθέτως, ἡ παρουσία ἐπισήμων ὅπως τοῦ προέδρου τῆς «Ὁμόνοιας» Λεωνίδα Παππά, τοῦ πρέσβεως μαζὶ μὲ πολλοὺς ἐπισκέπτες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀνάμεσά τους καὶ κλιμάκια τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, τόνωσαν τὸ ἠθικὸ τῶν κατοίκων τῆς Βορείου Ἠπείρου, δείχνοντάς τους ὅτι δὲν τοὺς ξεχνᾶ ἡ Μητέρα Πατρίδα. 
Δεῖτε ἀποκλειστικό φωτογραφικὸ ὑλικὸ καί βίντεο…

Ὁ σεσοφισμένος δισταγμὸς τῆς Παναγίας κατὰ τὸν Εὐαγγελισμό της

Κατά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν πλευρά τῆς Παναγίας, δεσπόζει ὁ ἀρχικός θεοφιλής δισταγμός Της στά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Ἡ ταραχή Της δέν ἦτο προϊόν ἀπιστίας, ἀλλά ὠφείλετο στόν φόβο μή τυχόν πλανηθῆ, ὅπως ἡ Εὔα παλαιότερα. Ἐάν ἀπιστοῦσε, δέν θά ἔλεγε μετά τό «νά, ἡ δούλη Κυρίου, ἄς μοῦ γίνη κατά τόν λόγο σου».

Ἦταν δέ τόσο μεγάλος ὁ συντελεστής ἀσφαλείας πού ἡ Παναγία ''ἀπαιτοῦσε'' διά τοῦ ἀγγέλου νά ἔχη ὁ ἑαυτός Της, ὥστε ἐρωτᾶ τόν ἄγγελο ''πῶς αὐτά θά μοῦ συμβοῦν;'' καί ὁ ἄγγελος, χαίρων, βλέποντας τήν σύνεσί Της, γιά νά τήν πείση καί ἑδραιώση μέσα Της τήν ἀλήθεια τῶν λόγων του, Τήν ἔστειλε στήν Ἐλισάβετ, τήν μητέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου πού ἦταν ἕξη μηνῶν ἔγκυος, στήν Ὀρεινή τῆς Ἰουδαίας.
Ἐκεῖ, ὅσα θά ἐλάμβαναν χώρα (τό σκίρτημα τοῦ ἐμβρύου Ἰωάννου - τά ἀποκαλυπτικά λόγια τῆς Ἐλισάβετ), ἐπειδή ἡ Παναγία θά ἠμποροῦσε ἀμέσως νά τά διαπιστώση, θά ἦσαν ἡ προσωπική Της ἐγγύησις γιά τήν Σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου μέσα Της. Ἐδῶ βλέπομε πῶς, κάποιες φορές, μεγαλύτεροι Ἅγιοι βοηθοῦνται ἀπό μικροτέρους.
Σέ ὅλα τά ἐξαίσια γεγονότα πού συνέβησαν στήν Ὀρεινή, ἐάν κάνωμε μία χρονική ἀποτίμησι, ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ἔχομε ἐκ μέρους τῶν Ἐλισάβετ-Προδρόμου σαφεστάτη προφητεία, ἡ ὁποία ὅμως ἐλέχθη λίγο ''μετά'' ἀπό τό προφητευόμενο...

25 Μαρ 2015

"Τό ἀνολοκλήρωτο 1821" (π. Γ. Μεταλληνός)


Οἱ ἀφανεῖς ἥρωες τοῦ Εἰκοσιένα

Αποτέλεσμα εικόνας για 1821 χαρτης επαναστατημενων περιοχων
Τοῦ Ἄντρου Παυλίδη*
Κύπριοι ἐθελοντὲς ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας.Ὁ πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο Γ. Σ. Μενάρδος κατήρτισε, τὸ 1866, μητρῷο Ἑλλήνων ὑπηκόων τῆς Κύπρου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους μερικοὶ ἤσαν παλαιοὶ ἐθελοντὲς ἀγωνιστὲς στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. 
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Βρέθηκαν καὶ πολέμησαν ἐθελοντὲς Κύπριοι ἀγωνιστὲς.
ΠΕΝΗΤΕΣ ρακένδυτοι, δυστυχοῦντες, ἔχοντας ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ πολυμελεῖς οἰκογένειες γιὰ νὰ συντηρήσουν, περιφερόμενοι σὲ διάφορα μέρη τοῦ νεοϊδρυθέντος μικροῦ ἑλληνικοῦ κράτους, μὲ τὶς πληγὲς τοὺς παράσημα ποὺ εἶχαν προστεθεῖ σὲ ἀριστεῖα ἀνδρείας τὰ ὁποία κερδήθηκαν μὲ αἷμα, ἔζησαν τὸ ὑπόλοιπό της ζωῆς τοὺς ἀθόρυβα καὶ ἥσυχα πολλοὶ Κύπριοι ἐθελοντὲς πού, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐπανάστασης, παρέμειναν στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ὁποίας εἶχαν ἀγωνιστεῖ καὶ οἱ ἴδιοι. Ὅταν πέρασαν ἀρκετὰ χρόνια, πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, γέροντες πλέον, ἔσπευσαν νὰ ὑποβάλουν στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ κράτους τὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἀγώνων τους, ὑπογραμμένα ἀπὸ διάφορους γνωστοὺς ὁπλαρχηγούς, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν ὁποίων εἶχαν πολεμήσει, προκειμένου νὰ τοὺς δοθεῖ κάποια πενιχρὴ σύνταξη. Χάρη σ' αὐτὰ τὰ πιστοποιητικά, ποὺ διασώθηκαν στὰ ἑλληνικὰ κρατικὰ ἀρχεῖα, γνωρίζουμε σήμερα τὰ...

Κώστας Ζουράρις «1821 - 1922 - 1974»Διάλεξη τοῦ Κώστα Ζουράρι μέ θέμα «1821 - 1922 - 1974», ἡ ὁποία ἔγινε στίς 23 Μαρτίου 2015 στό Ἀνοιχτό Πανεπιστήμιο Ἀσπροπύργου.

Ἡ συμμετοχὴ τῶν Κυπρίων στὸν Ἀγώνα τοῦ 1821

Τοῦ Παρασκευᾶ Σαμαρά 
καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἱστορικός
Μετὰ ἀπὸ χρόνια μελέτης τῆς κυπριακῆς Ἱστορίας μέσα ἀπὸ βοηθήματα καὶ γνωστές, ἀλλὰ καὶ ἄγνωστες πηγές, ἐντοπίστηκε ἕνα κενό. Αὐτὸ δηλαδή, ποὺ ἀφορᾶ μία δυναμικὴ σχέση Ἑλλάδας – Κύπρου. Μία σχέση ποὺ ταυτόχρονα ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ δυναμικὰ συσχετίζει Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, ἄσχετα μὲ τὴν ξεχωριστὴ κρατική τους ὀντότητα. Δυστυχῶς ἐλάχιστα μόνο ἔργα θὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης ἀναδιφώντας στὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀφορᾶ τὴν καθολικὴ θεώρηση τῆς κυπριακῆς Ἱστορίας, μὲ ἀναφορὲς στὴν ἔμπρακτη συμμετοχὴ τῶν Κυπρίων στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες.
Μὲ ἐρέθισμα τὰ πιὸ πάνω ξεκίνησα μία διαδικασία συλλογῆς ὑλικοῦ στὸ ὁποῖο, ὅπως διαπιστώνω, διαφαίνεται ἀλλὰ καὶ δικαιώνεται ξεκάθαρα ἡ προσφορὰ τῶν Κυπρίων πρὸς τὸ μητροπολιτικὸ κορμό. Θὰ τολμοῦσα νὰ ἐκφράσω τὴν ἄποψη ὅτι στοὺς Ἕλληνες τῆς περιφέρειας ἀνήκει ἡ πατρότητα τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Τὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν παροῦσα μελέτη ἀντλεῖται ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία καὶ τὸ ἀρχειακὸ ὑλικό. Ἔγινε ἔρευνα στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τς Ἑλλάδας, στὸ Ἀρχεῖο Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, καὶ ἀλλοῦ, μὲ ἐνδιαφέρουσα ἀποτελέσματα. Ἐδῶ παραθέτουμε πολὺ λίγα στοιχεῖα, ἱκανὰ ὅμως νὰ βοηθήσουν τὸν ἀναγνώστη νὰ ...

Τουρκοκρατία, "Δὲν εἶσαι μόνος"


Εὐαγγελίζου Ἑλλάδος Γή Χαρὰ Μεγάλη

Γράφει  Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καὶ σὰν Παραμυθία καὶ Φοβερὰ Προστασία καὶ Ὁδηγήτρια τοῦ Νοῦ τοῦ Ἔθνους μας, τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πεῖ; ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΕΛΛΑΣ σὲ λίγο θὰ χαμογΕ(λ)λᾶς. Τί ταράζεσαι μικρὸ ποίμνιο; Γιατί κλαῖς καὶ πονᾶς; Μήπως βλέπεις τὸν ἐχθρὸ νὰ προσμένει νὰ σὲ κατασπαράξει; Ναὶ, αὐτὸ βλέπεις! ἀλλὰ δὲν βλέπεις καὶ κάτι ἄλλο, τὴν φονικὴ ἀδημονία του νὰ σὲ ἀποτελειώσει τώρα ποὺ σὲ ἔχει χαμαὶ κάτω. Τί συμβαίνει παιδιά μου;
Τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα  χαμαὶ κάτω , ὁ ἀγαπητὸς Λαὸς  ΜΟΥ πεσμένος στὸ χῶμα καὶ τὴν  κεφαλή του νὰ τὴν  πατάει πιεστικὰ ἡ μπότα τοῦ τοκογλύφου "δυτικοῦ σταυροφόρου" γιὰ νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ φάει ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὸ  τὸ ἴδιο  ἅγιο χῶμα της. Αὐτὸς ἦταν  ἀνέκαθεν  ὁ διαχρονικὰ ἱστορικὸς πόθος τῶν  ἐχθρῶν του ΥΙΟΥ μοῦ,  νὰ θέλουν  ἡ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ νὰ βρίσκεται  μέσα στὴν Παγκόσμιο ἱστορία καὶ στὸ καθημερινὸ γίγνεσθαι κάτω καὶ νὰ τὴν τσαλαπατοῦν.
Ἀλλοίμονο ὅμως σὲ αὐτοὺς γιατί πάντα μὲ τὶς ὀφθαλμοφανεῖς πλέον ἀδικίες καὶ δόλιες ἁρπαγὲς τοὺς κατορθώνουν τὸ ἀκατόρθωτο γιὰ τὴν φυλὴ σας …ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ποὺ τὴν σφυρηλατοῦν μὲ....

Γράμματα Σπουδάματα - Ὁ Ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

24 Μαρ 2015

Οἱ «φιλέλληνες» καὶ τὸ… Ψευτορωμέῃκο

Πολὺ πρὶν τὴν ἐπαναστάση τοῦ 1821 ὁ Ῥήγας εἶχε ὀραματισθῆ μία ἀναγεγενημένη Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἕνας γίγαντας μὲ πήλινα πόδια. Οἱ ἐξισλαμισμοὶ πληθαίνουν. Τὸ γένος φαίνεται ἔτοιμο νὰ ἀνταπεξέλθῃ στὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης θυσιάζει τὴν στρατιωτικὴ του σταδιοδρομία στὸν βωμὸ τῆς Λευτεριᾶς καὶ βροντοφωνάζει τὸ σύνθημα «μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»  στὸ Ἰασιο τῆς Μολδοβλαχίας. Ὀξυδερκὴς ὢν καὶ πεφωτισμένος στρατιωτικὸς ἐπιλέγει τὴν καταλληλοτερη τοποθεσία, ἐκεῖ… δίπλα στὴν Βασιλεύουσα.
Λίγους μῆνες πρωτύτερα, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Τούρκων στὸν προσφατο ῥωσσο-τουρκικὸ πόλεμο, ὁ Τσάρος εἶχε συνυπογράψῃ μὲ τὸν Σουλτάνο τὴν μὴ διατήρησι, γιὰ οἰονδήποτε λόγο, τουρκικῶν δυνάμεων στὶς αὐτονομες πλέον παραδουνάβιες ἠγεμονίες. Μὲ τὴν κήρυξι ὅμως....

Τό τραγούδι τοῦ Καραϊσκάκη


Τραγουδώντας τὸ ΄21

Μεγάλο μέρος τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης εἶναι ἡ μουσική της καὶ τὰ τραγούδια της. Κάποιες φορὲς μάλιστα οἱ ρίζες αὐτῶν τῶν τραγουδιῶν εἶναι τόσο βαθιὲς καὶ μᾶς πᾶνε τόσο πίσω στὸν χρόνο, ποὺ δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τοὺς δημιουργούς τους. Αὐτὰ εἶναι τα ελληνικὰ παραδοσιακὰ δημοτικὰ τραγούδια.
Τὰ δημοτικὰ τραγούδια χωρίζονται σὲ πολλὲς κατηγορίες: γάμου, ξενιτιᾶς, νανουρίσματα κ.α. Ὅμως ὑπάρχει καὶ μία κατηγορία τραγουδιῶν ποὺ ἀναφέρεται στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἐπανάστασης τοῦ 1821: τα κλέφτικα τραγούδια. Αυτά τραγουδοῦν τὴν ἀγωνία καὶ τὶς κακουχίες τοῦ ἑλληνισμοῦ στὰ χρόνια της σκλαβιᾶς ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Οἱ κλέφτες ἦταν ἔνοπλες ὁμάδες τῶν βουνῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν «τὴ μαγιὰ τῆς λευτεριᾶς», ὅπως ἔγραψε ὁ στρατηγὸς Γιάννης Μακρυγιάννης. Οἱ συνθῆκες διαβίωσης ἦταν πολὺ σκληρές, γιατί ἔπρεπε νὰ μετακινοῦνται πολὺ συχνὰ καὶ νὰ βρίσκονται συνεχῶς σὲ ἐπιφυλακή.
Ἕνα γνωστὸ κλέφτικο δημοτικὸ τραγούδι ἔχει τὸν τίτλο «Στὰ Τρίκορφα». Στούς στίχους του ἀναφέρονται δύο μεγάλοι ἥρωες τῆς ἐπανάστασης: ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ ὁ ἀνιψιὸς του Νικηταρᾶς.  Ἡ μάχη στὰ Τρίκορφα ἔγινε στὶς 24 Ἰουνίου 1825, κι ἐκεῖ οἱ Ἕλληνες ἀντιμετώπισαν τὰ αἰγυπτιακὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραΐμ. Ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄνδρες του ἀμύνθηκαν μὲ θάρρος, ὅμως ἡ μάχη ἔληξε μὲ νίκη τοῦ Ἰμπραΐμ. Ὁ Κολοκοτρώνης κατάφερε νὰ διαφύγει, ὅμως πολλοὶ Ἕλληνες χάθηκαν σὲ ἐκείνη τὴ μάχη. Ὅπως λέει τὸ τραγούδι «μὲς στὰ Τρίκορφα στὴ ράχη, πάει τὸ αἷμα σὰν αὐλάκι».
κουσε τὸ παρακάτω ἀπὸ τὴν ἐρευνήτρια καὶ ἑρμηνεύτρια δημοτικῶν τραγουδιών, 
Δόμνα Σαμίου:

Τό ᾽21 στά σχολικά βιβλία Γλώσσας: τό ὕπουλο παιδομάζωμα!

Γράφει ὁ Νατσιός Δημήτριος, δάσκαλος Κιλκίς
Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κ᾽ ἠγαπημένε πάντοτ’ εὐκολόπιστε καί πάντα προδομένε (Διονύσιος Σολωμός).
Λίγο πρίν ἀπό την Ἐπανάσταση ὁ ἀπροσκύνητος Κλέφτης, Θεόδωρος Γρίβας, συλλαμβάνεται ἀπό τό «θηρίο» τῶν Ἰωαννίνων, τόν περιβόητο Ἀλῆ πασᾶ καί καταδικάζεται σέ θάνατο δι᾽ ἀπαγχονισμοῦ. Ὁ σπουδαῖος ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου, στό Βιογραφικόν Σχεδίασμα (ἐκδ. «Βεργίνα», Ἀθήνα, σ. 18) γιά τόν ἀγωνιστή τοῦ ᾽21 Θ. Γρίβα, διασώζει ἕνα χαρακτηριστικό ἐπεισόδιο: «Ὅταν ὁ δήμιος ἐπλησίασε κρατῶν τό σχοινίον, ὁ Γρίβας ἐκάλυψε τήν κεφαλήν του διά τοῦ ἐνδύματός του. Ὁ σατράπης διέταξε τότε τόν δήμιον νά σταθῇ, τόν δέ Θεόδωρον νά πλησιάσῃ· καί τῷ εἶπε: Γιατί σκέπασες τό κεφάλι σου, φοβήθηκες τόν θάνατον; Δέν ἤξερες ὅτι ἀφοῦ ἀκολούθησες τή δουλειά τοῦ πατέρα σου αὐτή θά ἦταν ἡ τύχη σου; Δέν φοβήθηκα τόν θάνατο, ἀπεκρίθη ὁ Θεόδωρος, τόν φόβο τόν ἄφησα στήν κοιλιά τῆς μάνας μου, οὔτε θά μείνω χωρίς ἐκδίκησι· καί πατέρα ἔχω καί τέσσερεις ἀδελφούς· μά ντρέπομαι τόν κόσμο πού θά μέ ἰδῇ νά πεθάνω ἔτσι καί ἀπό τά χέρια τέτοιων παληανθρώπων (καί ἔδειξε τούς Γύφτους, οἵτινες συνήθως μετήρχοντο τό ἐπάγγελμα τοῦ δημίου). Ἐζήτησα τόν θάνατο, ὅπου ἔπρεπε, ἀλλ᾽ αὐτός μέ ἀρνήθηκε. Ἡ ἀπάντησις αὕτη τόσην ἐντύπωσιν ἔκαμεν εἰς τόν Ἀλῆ, ὥστε διέταξε νά μήν τόν ἀπαγχονίσωσι, ἀλλά νά τόν ρίψωσιν εἰς τάς φυλακάς».
Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς Πατρίδας. Ξακουστή, «ὄμορφη, πλούσια, κι ἄπαρτη καί σεβαστή κι ἁγία», στέκεται ἁλυσοδεμένη ἐνώπιον τῶν δημίων της καί....

23 Μαρ 2015

Εἰς τό Μανιάκι...

Εἰς τό Μανιάκι, ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου, ἐκ τῶν τριακοσίων μαχητῶν δέν ἀπέμεινεν οὔτε εἷς ζωντανός.
Ὁ ἥλιος, προβάλλων ἀπό τάς χιόνας τῶν βουνῶν, τούς ἐχαιρέτισεν ὀρθίους ὅλους. Ἐφώτισε τάς λευκάς φουστανέλλας. Ἐχάιδευσε τάς μαύρας κόμας των. Ἀπήστραψεν εἰς τούς φλογερούς ὀφθαλμούς των. Ἐχρύσωσε τάς λαβάς τῶν ὅπλων των. Καί τώρα, δύων ἐκεῖ κάτω, μέσα εἰς τό πέλαγος, τούς ἀποχαιρετίζει λυπημένος νεκρούς, σκορπισμένους ἐπάνω εἰς τό χῶμα. Καί χάνεται ἀργά – ἀργά καί σβήνει, ὡσάν νά θέλῃ νά ρίψῃ ἀκόμη τελευταῖον βλέμμα πρός τούς γενναίους.
Ὅλην τήν ἡμέραν, ἄσιτοι καί ἄποτοι, ἐπάλαισαν πρός τήν θύελλαν τῶν ἐχθρικῶν σφαιρῶν, ἀντέστησαν εἰς τήν χάλαζαν τῶν βομβῶν. Κατῄσχυναν τήν βροχήν τῶν μύδρων. Ἐχλεύασαν τήν ὁρμήν τῆς ρομφαίας καί τήν βίαν τῆς λόγχης. Ἀφοῦ ἔφαγον τήν πυρίτιδα μέ τήν φούκταν· ἀφοῦ καί τό τελευταῖον σπυρί της ἐσώθη εἰς τάς παλάσκας των· ἀφοῦ ἐρραγίσθη καί τοῦ τελευταίου ὅπλου των ἡ κάννη· ἀφοῦ καί τό τελευταῖον γιαταγάνι ἔσπασεν εἰς τάς χεῖρας των, ἔπεσαν. Ἄψυχοι ναί, ἡττημένοι ὄχι. 
Καί εἰς τό μέσον αὐτῶν ὁ Παπαφλέσσας, ὁ πρῶτος ἀρχίσας τήν σφαγήν καί τελευταῖος σταματήσας, εὑρίσκετο ἐξηπλωμένος μέ πλατεῖαν πληγήν ἐπί τοῦ στήθους. Κρατεῖ ἀκόμη μέ σφιγκτά δάκτυλα τό θραυσμένον καί αἱμοστάζον γιαταγάνι του. 
Καί ὁ Αἰγύπτιος ἀναβαίνει μέσῳ τοῦ καλπασμοῦ τῶν ἵππων καί τοῦ ἤχου τῶν...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ περνᾶμε, νὰ φροντίζουμε νὰ ἀνανεώνουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα»

25η Μαρτίου: Δυὸ γιορτὲς ὁρόσημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μεγάλος σταθμὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος. Εἶναι δυὸ γιορτές, ποὺ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικὸς λαός μας τὶς θεωρεῖ ἄρρηκτα συνδεδεμένες. Γιατὶ ἡ μιὰ σηματοδοτεῖ τὴν σωτηρία μας. Καὶ ἡ ἄλλη, τὴν ἀπαρχὴ τῆς λυτρώσεως τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο τουρκικὸ ζυγό.
Πράγματι! Ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἔφερε τὸ «εὐαγγέλιο», δηλαδὴ τὸ...

22 Μαρ 2015

Φέτος τριπλή Γιορτή; Εὐαγγελισμὸς - 25 Μαρτίου - 28 Ὀκτωβρίου μαζὶ καὶ ὁσονούπω καὶ ἄλλα;

Τοῦ Κωνσταντίνου  Βαρδάκα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ φέτος ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ οἰκονόμησε καὶ ἔδωσε μεγάλη χαρὰ στοὺς καταθλιμμένους Ἕλληνες  στὶς 13 Ἰανουαρίου μὲ τὴν Ἁγιοκατάταξη  τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἅγιος λοιπὸν ΑΥΤΟΣ ποὺ ¨εὐαγγελίσθηκε ἀπὸ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας ¨ τὴν  μελλοντικὴ πορεία τοῦ Ἔθνους μας.
Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προόρρησε ἔγιναν, ἄλλα γίνονται καὶ ἀλλὰ κατὰ τὴν Βουλὴ τοῦ ΘΕΟΥ  θὰ τρέξουν…
Παλαιότερα στὶς ἐποχὲς τῶν πλούσιων ἀγελάδων τῶν μιζῶν τῶν λαμογιῶν (συγχωρῆστε με γιὰ τὶς ἐκφράσεις διότι δὲν ταιριάζουν μὲ τὸ κείμενο) ἦταν ὅλα ¨μέλι γάλα¨ μὲ τοὺς φίλους καὶ ἑταίρους μας Γερμανούς.
Ξαφνικὰ πᾶνε οἱ ἀγάπες καὶ κρύωσαν οἱ καρδιές μας.
Τὸ προεῖπε ὅμως ὁ ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ;
¨Σταύρος Βαλίδης, πρώην διοικητὴς Ἀστυνομικοῦ τμήματος τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Θυμᾶμαι κάποια φορᾶ, πού εἶχα συνοδεύσει ὡς διοικητὴς τῆς Ἀστυνομίας τρεῖς ξένους ἐπισήμους, πού ἤθελαν νὰ γνωρίσουν τὸν "μεγάλο ἀσκητὴ Παΐσιο", μέσα ἀπὸ ὅσα εἶχαν ἀκούσει γι΄ αὐτὸν στὴν πατρίδα τους.
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τὸν ρώτησε γιὰ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, καὶ πῆρε τὴν...

Ὄχι! Δὲν θέλουμε νὰ σωθοῦμε!

Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς
Μιλώντας γιὰ τὴν 25η Μαρτίου καὶ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μᾶς ἀρέσει, συνήθως, νὰ λέμε λόγια φανταχτερά, γεμάτα θριαμβολογίες καὶ ἐπαίνους. Σπάνια ἀκούγεται λόγος, ποὺ νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ προβληματίζει. Ἡ ἐπέτειος, ὅμως, τῆς 25ης Μαρτίου δὲν εἶναι μόνον μία ἐπέτειος ἠρωϊκῶν ἀγώνων καὶ πολεμικῶν κατορθωμάτων. Εἶναι ταυτόχρονα καὶ μία πολὺ καλὴ ἀφορμή, νὰ κάνουμε ὅλοι μας μίαν ἄσκηση αὐτοκριτικῆς καὶ νὰ ἀναρωτηθοῦμε:
Τί εἶναι αὐτό, ποῦ μετράει περισσότερο γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ ’21; Εἶναι τὰ λόγιά μας τὰ μεγάλα, οἱ παρελάσεις καὶ ἡ κατάθεση στεφάνων; Ἢ μήπως οἱ ψυχὲς τους λαχταρᾶνε ἀπὸ ἐμᾶς ἄλλα πράγματα καὶ κυρίως νὰ τοὺς μιμηθοῦμε στὴν πράξη, καὶ ἡ ζωή μας νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὰ πιστεύω τους καὶ τὰ ἰδανικά τους;  
Στὰ χρόνιά μας, ἔχουμε κάνει, δυστυχῶς, τὴν Πατρίδα μας ἕνα ἀπέραντο ἐργαστήριο αὐτοκαταστροφῆς. Οἱ ἀλήθειες τοῦ ’21 παραποιοῦνται, τὰ πρόσωπα τῶν ἡρώων σπιλώνονται, ἡ Πίστη καὶ τὰ Ἰδανικὰ τῶν προγόνων μας θάβονται.  
Τὰ παιδιὰ μας μεγαλώνουν μέσα σὲ μία σύγχυση δαιμονική. Μπερδεύουν τὴν φιλοπατρία μὲ τὸν φασισμό. Βάζουν φωτιὰ στὴν τιμημένη καὶ ἔνδοξη Ἑλληνικὴ Σημαία, λὲς καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα ὁποιοδήποτε πανί.
Τρέφονται μὲ τὰ δηλητήρια τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ντρέπονται νὰ ποῦν, ὅτι γεννήθηκαν Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι.  
Τὶς θυσίες τῶν ἡρώων του ’21, τὰ ὁράματα, τὶς ἀξίες καὶ τὴν πίστη τους, φτάσαμε νὰ...

21 Μαρ 2015

Σφοδρὴ πολεμικὴ στὸ open.gov γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ «κάρτα τοῦ πολίτη». Ρεκὸρ ἀρνητικῶν σχολίων στὴ δημόσια διαβούλευση!

Ἡ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς «κάρτας πολίτη» ἀποτελεῖ τὴν πιό… ἀντιδημοφιλή ρύθμιση στὸ πρῶτο σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου! Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἡ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση τοῦ πολίτη συγκεντρώνει, κατὰ τὴ δημόσια διαβούλευση, τὰ περισσότερα σχόλια σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπόλοιπα 35 ἄρθρα τοῦ σχεδίου νόμου, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ κυρίως τὴν ἐπαναπρόσληψη τῶν ἀπολυμένων στὸ Δημόσιο, τὴν ἀποκατάσταση τῶν «διαθέσιμων» ἀλλὰ καὶ ἀλλαγὲς στὴ δημόσια διοίκηση. 
Στὴ συντριπτική τους πλειονότητα, ὅσοι ἐπέλεξαν νὰ σχολιάσουν τὴ ρύθμιση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη τοποθετοῦνται ἀρνητικά, ἐκφράζοντας τὴν πλήρη ἀντίθεση μὲ αὐτήν. Ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ αἴτημα ἀπόσυρσης καὶ φτάνουν ὡς τὴ διατύπωση ὅτι ἂν «περάσει» καὶ ἐφαρμοστεῖ, ἐκεῖνοι δὲν θὰ παραλάβουν τὴν κάρτα. 
Οἱ παρεμβάσεις στὴ δημόσια διαβούλευση προέρχονται κυρίως ἀπὸ πολίτες ποὺ προτάσσουν τὸν κίνδυνο εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα νὰ καταστοῦν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης, μιλοῦν γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ....

Παρελάσεις: Ἡ θέλησή μας νὰ ὑπάρχουμε μετὰ τὸ διαρκὲς ἑλληνικὸ ὁλοκαύτωμα!

Ὑπάρχει μιὰ Ἑλληνικὴ ἰδιαιτερότητα. Ἄλλη ἡ σημειολογία, οἱ συμβολισμοὶ μιᾶς παρέλασης στὴν Γερμανία, τὴν Ἀγγλία, τὴν Γαλλία, τὴν Ἰταλία καὶ ἄλλο στὴν Ἑλλάδα. Πολὺ περισσότερο, ἄλλο στὴν Τουρκία καὶ ἄλλο στὴν Ἑλλάδα. Οἱ δικοί μας συμβολισμοὶ δὲν εἴναι οι ἀποικιοκρατικοὶ πόλεμοι, τὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης στὴν Γερμανία, τὴν Πολωνία, τὴν Λιβύη, τὸ Βιετνάμ. Οἱ γενοκτονικὲς ἐπιδρομὲς καὶ πόλεμοι στὴν Πελοπόννησο, στὸν Πόντο, στὴν Ἰωνία, στὴν Φώκαια, τὴν Σμύρνη, τὴν Ἀρμενία, τὴν Κουρδία.  Τα πογκρὸμ στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ληστρικοὶ πόλεμοι καὶ οἱ ληστρικὲς ἐπιδρομές. Οἱ πυρπολήσεις καὶ καταστροφὴ πόλεων. Ἐμεῖς ἐκδηλώνουμε τὴν χαρὰ τῆς ἐπιβίωσης, τῆς διάσωσής μας καὶ τῆς θέλησής μας νὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε μετὰ τὸ διαρκὲς Ἑλληνικὸ ὁλοκαύτωμα. Τὸ λέει καὶ ὁ Σολωμὸς «Ἀπὸ τὰ κόκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ Ἱερά». Ἐμφανίζονται διάφοροι σκοπευτὲς εἴτε Ἐπαρχιῶτες, μορφωτικὰ χιμπατζῆδες – μπορεῖ νὰ αἰσθάνονται ἔνοχοι γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν Γερμανῶν, τῶν Ἰταλῶν, τῶν μελανοχιτώνων εἴτε πραιτωριανοί, οἱ ὁποῖοι τραυλίζουν, βαρβαρίζουν γιὰ τὶς παρελάσεις τῆς 28ηςΟκτωβρίου καὶ τῆς 25ης  Μαρτίου.
Νὰ σημειώσω ἐπίσης ὅτι....

Τα χώματά μας βλαστάνουν ζωὴ ἱκανὴ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα ὅλες τὶς ταφόπετρες ποὺ βάλαν στὰ κεφάλια μας οἱ εὐρωφαρισαῖοι καὶ οἱ εὐρωυποκριτές!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζᾶ "Ἐν μέσω κρίσης"
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴ ζωὴ ἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν, περικυκλωμένοι ἀπὸ "σωτῆρες" ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴ νὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης, ὥστε ἀπὸ τὴν κατηγορία τῶν ὄντων νὰ περάσουμε σὲ κείνη τῶν μὴ ὄντων. Τῶν ἀπαθῶν καὶ ἀνέραστων καὶ ἄβουλων πλασμάτων, ποὺ πρῶτα τὰ τρομοκρατεῖς καὶ μετὰ τὰ μεταχειρίζεσαι καὶ τὰ διαχειρίζεσαι ὅπως θέλεις. Ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ἀκουστοῦν ἔκτακτα δελτία εἰδήσεων, χωρὶς νὰ φανοῦν ἐχθροί, χωρὶς ὑποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ὅτι εἴμαστε ὑπὸ κατοχή. Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς τὸν ἀργὸ θάνατο.
Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς μία σωρεία ἐντολῶν, ἀπειλῶν, συμβιβασμῶν, περικοπῶν πάσης φύσεως, ἱκανῶν νὰ πλήξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν Καρδιά μας. Ἔτσι ἔγινε: ἕνα πρωὶ μὲ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία μᾶς φορέσανε τὸ ἑωσφορικὸ σχέδιο: ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ὑγιῶν νὰ περάσουμε στὴν ἄλλη, τῶν κλινικὰ νεκρῶν. Ἔτσι τοὺς βόλευε: κλινικὰ νεκροὶ οἱ πολίτες, κλινικὰ νεκρὴ ἡ χώρα. Καὶ ἡ ζωή μας στὰ σκοτεινὰ σκοτεινιασμένη, στὰ....

Τὰ Στενά των Δερβενακίων τοῦ 2015 δίχως Κολοκοτρώνη

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μάχες τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, στὴν ὁποία διαφάνηκε ἡ στρατηγικὴ ἰδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στὶς ἀρχὲς Ἰουλίου τοῦ 1822, ἕνας νέος κίνδυνος ἀνεφάνη γιὰ τὴν Ἐπανάσταση, μὲ τὴν κάθοδο στὴν Πελοπόννησο ἰσχυρῆς τουρκικῆς δύναμης ὑπὸ τὸν ἰκανότατο Μαχμουτ Πασά, γνωστότερο ὡς Δράμαλη. Ὁ Σουλτάνος, σὲ πλεονεκτικὴ θέση μετὰ τὴν ἐξολόθρευση τοῦ Ἀλῆ Πασά, εἶχε στρέψει τὴν προσοχή του στοὺς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες. Χωρὶς νὰ συναντήσει τὴν παραμικρὴ ἀντίσταση στὴν Ἀνατολικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, ὁ Δράμαλης μὲ 25.000 ἄνδρες προέλασε ταχύτατα καὶ στις 6 Ἰουλίου στρατοπεδευσε στὴν Κόρινθο. Βασικός του στόχος ἦταν ἡ ἀνακατάληψη τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ ἡ κατάπνιξη τῆς Ἐπανάστασης στὸν Μοριὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ στόλου, ποὺ θὰ κατέπλεε στὸν Ἀργολικὸ Κόλπο.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ τὰ σημερινὰ Δερβενάκια ἔστω καὶ μεταφορικὰ καὶ οὐσιαστικά...
Eπιθετική κίνηση στὸ Ἀγαθονήσι καταγράφηκε ἐχθὲς στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 2015 ἀπὸ τὸ τουρκικὸ Ναυτικό: Τὸ τουρκικὸ ΤΠΚ «TCG POYRAZ» εἰσῆλθε τὴν 08:55 σὲ Ἑλληνικὰ Χωρικὰ Ὕδατα ἀνατολικά του νησιοῦ, ἐλάχιστα μέτρα ἀπὸ τὴν ἀκτή, ὅπου καὶ παρέμεινε, μέχρι ποὺ ἔλαβαν θέσεις μὲ ὅπλα εὐθυτενοῦς τροχιᾶς ἄνδρες τῆς φρουρᾶς τοῦ Ἀγαθονησίου καὶ ἑτοιμάστηκαν γιὰ προειδοποιητικὲς βολές. Τότε, ἡ τουρκικὴ πυραυλάκατος κινούμενη μὲ πορεία, ἀρχικά, δυτικὴ καὶ στὴ συνέχεια νότια καὶ...

Ἡ πόρνη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης στὸ λόγο του «Εἰς τὴν ἑαυτοῦ χειροτονίαν πρὸς Εὐάγριον περὶ θεότητος» ἐπισημαίνει τὰ λανθασμένα στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας τῶν αἱρετικῶν Πνευματομάχων. Προχωρεῖ ὅμως καὶ σὲ μία περιγραφὴ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο πολιτεύονται οἱ αἱρετικοὶ αὐτοὶ περιγράφοντας τὴ στάση τους ἀπέναντι στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Παραλληλίζει τοὺς αἱρετικοὺς μὲ τὸν ἄσωτο υἱὸ τῆς παραβολῆς καὶ τοὺς ἐλέγχει γιατί καταβίβασαν τὸ ὑψηλὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος στὰ ταπεινὰ νοήματα τῶν χοίρων καὶ ξόδεψαν τὸν δογματικὸ πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας στὶς πόρνες τῆς αἵρεσης. Καὶ ὁλοκληρώνει τὸν παραλληλισμὸ λέγοντας ὅτι «πόρνη ἐστὶν ἡ αἵρεσις ταῖς ἠπατημέναις ἠδοναῖς γοητεύουσα».
Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ ἁγίου γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πολιτεύονται οἱ αἱρετικοί, πολέμιοι τῆς θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Τὰ χαρακτηριστικά τους προσιδιάζουν πλήρως σὲ ἐκεῖνα τῶν σύγχρονων ἐκπροσώπων τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Προβάλλουν τοὺς κοινοὺς Πατέρες, λέει γιὰ τοὺς Πνευματομάχους ὁ ἅγιος, ἀλλὰ δὲν δέχονται τὴν κληρονομιὰ ἀπὸ αὐτούς. Συμμαχοῦν μὲ τοὺς ἐχθρούς μας καὶ φέρονται ἐχθρικὰ σέ μας, μπαίνοντας κατὰ κάποιο τρόπο ἀνάμεσα σέ μας καὶ τοὺς ἐχθρούς μας καὶ εἶναι καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο καὶ μαζὶ κανένα, οὔτε τὴν ὀρθὴ πίστη ὁμολογοῦν, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοὶ ἀρνοῦνται νὰ ὀνομάζονται. Ἔχουν ἀναλάβει ἐξίσου πόλεμο κατὰ τῆς ἀληθείας καὶ κατὰ τοῦ ψεύδους, γέρνουν εὔκολα σὰν ἕνα δέντρο...

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ

Γράφει ὁ Ἀρχιμ.  Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Δ' Νηστειῶν Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος (Ἑβρ. στ' 13 – 20)
 Ἀρκετὲς φορὲς γίνεται λόγος περὶ τῆς “εὐλογίας τοῦ Θεού”. Ἡ δὲ φράσις “νὰ ἔχεις τὴν εὐλογία τοῦ Θεοὺ” θεωρεῖται καὶ φυσικὰ εἶναι κάτι τὸ δεδομένο καὶ ἀπολύτως φυσικὸ ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ των καλυτέρων εὐχῶν ποὺ ἐκφράζουν οἱ πιστοί.
 Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ εὐλογία; Ἐπὶ τῆς οὐσίας τί ἐννοοῦμε μὲ τὸν ὄρο “εὐλογία Θεού”;
 Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ στρέψουμε τὴν σκέψη μας, ἀφοῦ ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ θέμα τῆς “εὐλογίας” ἀναφέρεται. Βλέπουμε τὸν Θεὸ νὰ ὑπόσχεται ἐνόρκως μάλιστα στὸν πιστὸ Ἀβραὰμ ὅτι θὰ τὸν εὐλογήσει. Θὰ τὸν εὐλογήσει πλουσίως καὶ θὰ τὸν ἀναδείξει γενάρχη τοῦ ἐκλεκτοῦ Του λαοῦ. Τοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος στὸν χῶρο τῆς Χάριτος ἐντάσσεται στὸ Σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
 Καὶ ναὶ μὲν ὅπως μελετοῦμε, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ “εὐλογία τοῦ Θεοὺ” καὶ ὡς εὐχὴ ὑπονοεῖ καὶ κυρίως ὡς πραγματικότης ἐμπεριέχει τὸν ὑλικὸ πλοῦτο μὲ τὴν εὐημερία καὶ μάλιστα τὴν μακροζωία. Προσεκτικὴ μελέτη τῶν ἱερῶν κειμένων ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς καὶ ταυτοχρόνως διαφαίνεται πὼς ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ ἐθεωρεῖτο ὡς δεδομένη αὐτὴ ἡ εὐλογία σὲ....

20 Μαρ 2015

Μεταπατερικὴ ἀμφισβήτηση τοῦ λόγου τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ «Τὸν Πάπα νὰ καταράσθε»!

Ἀπάντηση σέ ἄρθρο τοῦ Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεωργίου Τσέτση
Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, 
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Οἱ Οἰκουμενιστές ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν ρήση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»! Βλέποντας, ἄλλωστε, τὴν καθολική, σταθερὴ καὶ ἀδιάκοπη πίστη τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεση, ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Φωτίου μέχρι σήμερα, ἐπὶ 1200 χρόνια, καταδικάζουν τὸν παπισμὸ ὡς αἵρεση, ἐφηύραν καινούργια αἵρεση, μέσα στά πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν μεταπατερικὴ καί μετακανονική αἵρεση τοῦ Φαναρίου καί τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου, ἡ ὁποία παραμερίζει καί καταργεῖ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καί τούς Ἱερούς Κανόνες, ὡς ἀνεπίκαιρους, ξεπερασμένους καί παρωχημένους, μαζὶ καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Τοὺς εἶναι ἐμπόδιο στὰ συγκρητιστικά, μασονοεβραϊκά, οἰκουμενιστικά καί νεοεποχίτικα σχέδιά τους.
Στήν χορεία τῶν μεταπατερικῶν ἀμφισβητιῶν τῆς ρήσεως τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, ἐκτός ἀπό τούς κ. Ἰωάννη Μενοῦνο, παν. ἀρχιμ. Εἰρηναῖο Δεληδήμο καί Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο, πού προηγήθηκαν, προστέθηκε πρόσφατα καί ὁ γνωστός γιά τά οἰκουμενιστικά του φρονήματα, Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιος Τσέτσης.
Στίς 18-2-2015 δημοσίευσε στό ἰστολόγιο amen.gr ἄρθρο μέ θέμα...

Ἡ Παναγία προειδοποιεῖ ἁγιορείτη μοναχὸ ποὺ ἀπήγγειλε συνεχῶς τοὺς Χαιρετισμούς, ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Της, οἱ παπικοί, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸν Πάπα

Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας  στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν  καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ μαρτύρια.
Μερικοὶ δειλοὶ ὑπέκυψαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως μοναχοὶ ἀρνήθηκαν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα ὡς τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὰ σαθρά του δόγματα, γι΄ αὐτὸ ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τὴν ὁμολογία τους. Σ΄ αὐτὴ τους τὴν προσπάθεια οἱ Λατίνοι εἶχαν δυστυχῶς συνεργοὺς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Παλαιολόγο καὶ τὸν πατριάρχη Ἰωάννη Βέκκο.
Ἀφοῦ ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν στὶς ἄλλες μονές, πέρασαν τελευταία κι ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Ζωγράφου. Ἐκείνη τὴν περίοδο ἀσκήτευε κοντὰ στὸ μοναστήρι ἕνας μοναχός, ποὺ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ διαβάζει πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Θεοτόκου μπροστὰ στὴν εἰκόνα της.
Κάποια μέρα, ἐνῶ στὰ χείλη τοῦ γέροντα ἠχοῦσε ὁ ἀρχαγγελικὸς ἀσπασμός, ἀκούει ξαφνικὰ ἀπὸ τὴν ἁγία εἰκόνα τὴ φράση: «Χαῖρε κι ἐσύ, Γέρον τοῦ Θεοῦ!». Ὁ Γέροντας τρόμαξε.
-Μὴ φοβᾶσαι! Συνέχισε ἥσυχα ἡ θεομητορικὴ φωνὴ ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὴν εἰκόνα. Πήγαινε ὅμως γρήγορα στὸ μοναστήρι, καὶ πὲς στὸν ἡγούμενο καὶ στοὺς μοναχοὺς ὅτι οἱ ἐχθροί μου καὶ οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ μου πλησίασαν. Ὅποιος λοιπὸν εἶναι ἀσθενὴς στὸ φρόνημα, ἂς πάει νὰ κρυφτεῖ μέχρι νὰ περάσει ὁ πειρασμός. Ὅσοι ὅμως ἐπιθυμοῦν μαρτυρικὰ στεφάνια, νὰ...

Ἁγίου Νεκταρίου: Ἡ εἰκόνα τῆς ἀδικίας

Κείμενο Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνη
Ἀδικία εἶναι ἡ συνήθεια νὰ βλέπη κανεὶς τοὺς νόμους μὲ ὑπεροψία. Ἀδικία εἶναι ἡ περιφρόνηση τῶν νόμων, ἡ καταπάτηση τοῦ δικαίου. Ἀδικία εἶναι ἡ ἐναντίωση στὸ θεῖο θέλημα. Εἶναι ἐνέργεια γιὰ νὰ ἐπικρατήσει τὸ κακό, ὁ πόλεμος, ἡ ταραχή, ἡ κακοδαιμονία, ἡ βασιλεία τοῦ πονηροῦ. Ἡ ἀδικία εἶναι ἀνοσιούργημα κι αὐτὸν ποὺ τὴν ἐργάζεται τὸν καθιστὰ ἀκάθαρτο μπροστὰ στὸν Θεό. Ἡ ἀδικία εἶναι ἀποκρουστικὴ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, καθὼς προσβάλλει τὸ πρῶτο τῶν θείων χαρακτηριστικῶν ποὺ εἶναι ἡ θεία δικαιοσύνη. Εἶναι δὲ μητέρα κάθε κακίας, ἀφοῦ μέσα στὴν ἀδικία κρύβεται διαμιᾶς ἡ κακία.
Ἡ ἀδικία εἶναι πράξη ψυχῆς ποὺ δὲν συντάσσεται μὲ τὸν Θεὸ ἀλλὰ μὲ τὸν πονηρό. Ἡ ἀδικία φανερώνει ψυχὴ ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ ἐπαφὴ τῶν συναισθημάτων μὲ τὴ λογική, οὔτε βέβαια μπορεῖ νὰ κυριαρχήσει πάνω στὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες της. Ἡ ἀδικία κρίνει πρὸς τὸ συμφέρον καὶ ὄχι πρὸς τὸ δίκαιο. Ἀποδίδει τὸ δίκαιο σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀδικοῦν καὶ τὸ ἀφαιρεῖ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ δικαιοῦνται νὰ τὸ λάβουν.
Ἡ ἀδικία γεμίζει τὴ γῆ μὲ θρήνους καὶ ὁ στεναγμὸς τῶν ἀδικημένων ἀνεβαίνει μέχρι τὸν οὐρανό. Ἡ ἀδικία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς, δὲν δειλιάζει μπροστὰ σὲ τίποτα. Συνθλίβει τὶς καρδιὲς τῶν ἀδικημένων καὶ κάνει ἀπὸ τὰ μάτια τους νὰ τρέχουν πηγὲς δακρύων. Δὲν ἐλεεῖ τὸν ὀρφανὸ καὶ δὲν λυπᾶται τὴν χήρα. Πάντοτε ἀδυσώπητη καὶ ἀνελέητη, ἐπιβάλλει τὶς θελήσεις της καὶ ἐκτελεῖ τὶς ἀποφάσεις της. Ἡ τυραννία της εἶναι σκληρή· ὅπου δὲ ἐπικρατεῖ, κυριαρχεῖ ὁ στεναγμὸς καὶ ὁ πόνος.
Ἡ ἀδικία ἀρνεῖται τὸν Θεὸ καὶ δὲν ὑπολογίζει τὸ κράτος τῆς δύναμής...

19 Μαρ 2015

Σχέδιο ἐπιφυλάξεων – σχολίων γιὰ τὴ διαβούλευση σχετικὰ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

Παρακαλοῦμε προσαρμόστε τὸ παρακάτω κείμενο στὶς προσωπικές σας ἐκτιμήσεις καὶ ἀνησυχίες. Εἶναι ἕνα σχέδιο ποὺ διαρκῶς νὰ ἐξελίσσεται καὶ θὰ ἐμπλουτίζεται καὶ ἑπομένως δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀποστείλετε ὡς ἔχει.  Ἐξάλλου κάθε παρατήρηση καὶ σχόλιο στὴ δημόσια διαβούλευση θὰ πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικὸ σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1.Τὸ πλινθίο (τσιπάκι) τῆς “Κάρτας (ἐξυπηρετήσεως) τοῦ Πολίτη” θὰ λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς (contact) ἢ ἐξ ἀποστάσεως (contactless);
Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικότερο ζήτημα καὶ τὸ ὑπουργεῖο δὲν μᾶς δίνει αὐτὴ τὴν πληροφορία.  Πῶς λοιπὸν νὰ τοποθετηθοῦμε;
Κάθε τσὶπ εἶναι  ἕνας κινητὸς φάκελος καὶ τὸ ἀπορρίπτουμε ὡς μέσο καταγραφῆς καὶ συλλογῆς προσωπικῶν πληροφοριῶν. Ἀλλὰ τὸ τσὶπ ποὺ λειτουργεῖ ἐξ ἀποστάσεως εἶναι τσὶπ ραδιοσυχνοτήτων (rfid) καὶ γι’ αὐτὸ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ καταδότης, ἀφοῦ ὁ φορέας τῆς κάρτας ποὺ τὸ περιέχει μπορεῖ ἀνὰ πάσα στιγμή, μὲ ποικίλους τρόπους πχ μέσω ἑνὸς φθηνοῦ καὶ ἁπλοῦ ἀναγνώστη rfid ἢ μέσω ἑνὸς δικτύου wi-fi ἢ μὲ τὴν ἔνταξη τοῦ συστήματος τῶν καρτών  σὲ  κάποιο ὑπέργειο καὶ ἐπίγειο δορυφορικὸ σύστημα, λ.χ. τὸ Εchelon ἢ τὸ “Γαλιλαίος”,  νὰ ἐντοπιστεῖ πάραυτα.
Σὲ κάποιες χῶρες ποὺ ἔχουν ἐφαρμόσει ἀντίστοιχη Κάρτα τοῦ Πολίτη...

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

Ἐξοχώτατον Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν                                               Καρυαί 3η/16η Μαρτίου 2015
Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως κύριον Γεώργιον Κατρούγκαλον
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,
Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἡμῶν γράμματος ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν τὰς ἐνθέρμους εὐχᾶς τῆς καθ' ἠμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων Σας.
Πληροφορηθέντες τὴν πρόθεσιν τῆς κυβερνήσως διὰ τὴν ὑλοποίησν τῆς ἠλεκτρνικῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτη", μὲ διακηρυησσόμενον στόχον τὴν πάταξιν τῆς γραφειοκρατίας καὶ τὴν ἀντιμετώπισην τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν τὴν ἀνησυχίαν ἡμῶν διὰ τὸν ἀπειλούμενο ἔλεγχον εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων καὶ τὴν δυνότητα παραβιάσεως καὶ προσβολῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.
Παρακαλοῦμε θερμῶς νὰ λάβητε ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ "Κάρτα τοῦ Πολίτη" ὑποβαθμίζει τὴν προσωπικότητα τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ταύτισίν των μὲ ἕνα ἀριθμὸν τοῦ συστήματος διακυβερνήσεως καὶ οὐσιαστικῶς προσβάλλει τὴν....

18 Μαρ 2015

π. Σαράντης Σαράντος: «Θά εἶναι τραγικό νά παραδοθοῦμε ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα στίς πολιτικές σκοπιμότητες τῆς Νέας Ἐποχῆς λαμβάνοντας τήν Κάρτα Πολίτη»

Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο
Μακαριώτατε,                                                                                                       Μαρούσι 12-3-2015
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.
Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);
Βέβαια ἡ συγκίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατά τήν πρώτη ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή, μᾶς συνεκίνησε, ὅταν τόνισε τήν ἀξία τῆς μακραίωνης...

Διαβούλευση γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη: Μπεῖτε καὶ γράψτε τὴν ἄποψή σας!

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μπεῖτε καὶ νὰ γράψετε τὴν ἄποψή σας. Σᾶς θυμίζουμε ὅτι στὴν προηγούμενη διαβούλευση γιὰ τὸ ἴδιο θέμα τὸ 2010, τὸ νομοσχέδιο Ραγκούση εἶχε δεχθεῖ τὰ περισσότερα σχόλια ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα σχέδια νόμου ποὺ ἦταν στὸ Opengov καὶ ἡ πλειοψηφία αὐτῶν (90%) ἦταν ἀρνητικά. Ἂς ἐπαναλάβουμε ὅτι εἴχαμε κάνει τὸ 2010. Ἂς δείξουμε μὲ εὐγενικὸ τρόπο καὶ στέρεα ἐπιχειρήματα, ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν Κάρτα Πολίτη.
Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ γιὰ τὸ νομοσχέδιο τῆς ΚΑΡΤΑΣ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΕIΝΑΙ ΕΔΩ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ σχόλια στὴν διαβούλευση Ραγκούση τὸ 2010:...

Ἐπεῖγον! Ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ξεκίνησε!

Ἐπεῖγον! Ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ἤδη ξεκίνησε καὶ θὰ διαρκέσει ὡς τὴν 24η Μαρτίου 2015, 14:00. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐκφράσουμε μαζικὰ τὶς ἐπιφυλάξεις μας ὥστε οἱ ὑπεύθυνοι τς διαβούλευσης νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι τὸ σχεδιαζόμενο μέτρο ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὰ Πιστεύω καὶ τὶς ἀρχὲς τῶν Ἑλλήνων. Στὸ χέρι μας (κυριολεκτικὰ) καὶ στὴν καρδιὰ μας ἐναπόκειται νὰ δωθεῖ μαζικὰ ἀπὸ ὅλους μας μία μικρὴ ὁμολογία πίστεως ποὺ θὰ κλονίσει τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν του Γένους μας.
Ἀφῆστε τὸ σχόλιό σας γιὰ τὸ ἐπίμαχο ἄρθρο 16 ἐδhttp://www.opengov.gr/ypes/?p=2559.
Ἡ ὑλοποίηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη δὲν θὰ περάση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή.
Καμία ἔκπληξη δὲν μᾶς προκαλεῖ τὸ γενικό, ἀόριστο καὶ μοναδικὸ ἄρθρο 16, ποὺ ἀναφέρεται στὴ θέσπιση τῆς κάρτας τοῦ Πολίτη, τοῦ νομοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης.
Ἐξαιρετικὰ σημαντικὰ ζητήματα ἑνὸς μείζονος ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ Ἔθνος μας θέματος θὰ ρυθμισθοῦν ἀντιδημοκρατικὰ καὶ μὲ μυστικοπάθεια ἀπὸ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.