31 Ιαν 2015

Ἡ νύχτα τῶν Ἰμίων ἔφερε τὴν νύχτα τῶν Μνημονίων καὶ σήμερα τὴν «κάθαρση»;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀφιερωμένο στοὺς μνημονιολάγνους ποὺ «βάλαν» τὸ χέρι τους στὸν Δημόσιο κορβανὰ καὶ γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ γιορτάζουν τὴν Κυριακή τοῦ Ἄφρονος Πλουσίου.
Τόσα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν τραγωδία τῶν Ἰμίων ποιὸς μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι γνωρίζει τὴν πλήρη ἀλήθεια γιὰ τὸ τί συνέβη ἐκείνη τὴ μοιραία γιὰ τοὺς τρεῖς ἀξιωματικούς τοῦ ΠΝ καὶ γιὰ τὴ χώρα νύχτα; Πόσοι μποροῦν μὲ βεβαιότητα νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι ἔχουν ἀπόλυτα...

Συγκλονιστικὴ μαρτυρία ἀπὸ βατραχάνθρωπο τῶν Ἰμίων: «Τὰ βράδια μαζευόμασταν γύρω ἀπὸ τὴν σημαία καὶ κάναμε τὴν προσευχή μας»

«Τὸ εἴχαμε πάρει ἀπόφαση ὅτι ἦταν ἡ τελευταία μας νύχτα. Ἀρχίσαμε νὰ γράφουμε στὰ ροῦχα μας, στὰ παπούτσια μας καὶ σὲ ὅ,τι ἀντικείμενο εἴχαμε ὥστε ἂν τά βρίσκανε νὰ εἶχε κάτι ἡ οἰκογένειά μας».
Ἀκοῦστε τὸ βατραχάνθρωπο ποὺ ἔζησε τὰ γεγονότα τῶν Ἰμίων νὰ περιγράφει συγκινημένος τὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1996. Περιγράφει τὴν μετάβαση τῶν βατραχανθρώπων στὴ μία βραχονησίδα καὶ τὴν ἀπόφασή τους νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος μέχρι θανάτου. Ἀναφέρεται στὶς προδοτικὲς ἐντολὲς ποὺ....

Ίμια 1996: Δὲν ξεχνῶ τοὺς ἥρωες!

31 Ἰανουαρίου 1996.  Ἕνα ἀκόμη παγωμένο βράδυ βρίσκει τοὺς πάντες στὰ σπίτια τους νὰ προσπαθοῦν νὰ ζεσταθοῦν. Ἕνα ἀκόμη βράδυ, ποὺ ἀπέδειξε πὼς ὁ καθηγητής  Παναγιώτης Κονδύλης εἶχε ἀπόλυτο δίκιο ὅταν ἔγραφε στὴ Θεωρία τοῦ Πολέμου του σχετικὰ μὲ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις ὅτι:  «Οἱ μετριότητες, ὑπομετριότητες καὶ ἀνθυπομετριότητες, ποὺ συναπαρτίζουν τὸν ἑλληνικὸ πολιτικὸ καὶ παραπολιτικὸ κόσμο, δὲν ἔχουν τὸ ἀνάστημα νὰ...

«Τὶς ἠμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;»

Γράφει ὁ πατήρ Ἰωλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ ἀναγνωσμα Κυριακῆς 
Τελώνου καὶ Φαρισαίου (Ρωμ. η' 28-39)
Ἔρχονται κάποιες στιγμὲς στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ ποὺ φαίνεται νὰ θλίβεται ὑπερβολικά, νὰ στενοχωρεῖται καὶ νὰ δοκιμάζεται ἡ πίστις του. Οἱ αἰτίες τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τόσο ἐσωτερικές, ὅσο καὶ ἐξωτερικές. Ὁ δὲ ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ὁ “ἀντίδικος ἠμῶν διάβολος” προσπαθεῖ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ αὐτὲς τὶς περιστάσεις ὥστε νὰ χτυπήσει καὶ νὰ κλονίσει τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν.
Γι' αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς περιστάσεις, ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν θὰ γράψει ὅτι δὲν πρέπει νὰ τὰ χάνουμε καὶ νὰ ὑποχωροῦμε στὸν ἀγώνα μας, ἀφοῦ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι βοηθὸς στὶς ἀδυναμίες τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, διὰ τῆς ἀποδοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, γίναμε κλητοί. Καὶ θὰ μᾶς τονίσει: “οἴδαμε δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὔσιν” (Ρωμ. Η' 28).
Δηλ. σὲ κείνους ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεό, τὰ πάντα συνεργοῦν γιὰ τὸ καλό τους. Ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβαίνει αὐτό, προαπαιτεῖται ἡ ἁγνὴ προαίρεσις καὶ τὸ ναὶ τοῦ ἀνθρώπου στὴν κλήση τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ Θεὸς προγνωρίζει τὴν ἀποδοχὴ ἢ τὴν ἀπόρριψη τῆς κλήσεως ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ ἀποδοχὴ στὴν συνέχεια ἡ χάρις καταρτίζει τὸν πιστὸ ὥστε νὰ γίνει “συμμορφός της εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ Αὐτού”. Ἑπομένως δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ὁ αἴτιος...

30 Ιαν 2015

Συναγερμός: Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος πιθανότατα θαμμένος στὴν δεύτερη ἀλληλουχία θαλάμων τοῦ τάφου τῆς Ἀμφίπολης!

ξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ ἴδιο ἐνδεχόμενο τῆς ὕπαρξης καὶ δεύτερης εἰσόδου βορειοδυτικά το μνημείου εἶχε καταλήξει παλαιότερα καὶ τό Πανεπιστήμιο Πατρών συμφωνα μὲ μελέτη τὴν ὁποία διεξήγαγε τό 1998. Γιά ὅσους ἔχουν ἐπισκεφτεῖ τὸν Τύμβο, εἶναι τὸ σημεῖο πίσω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ πύλη τοῦ ἐργοταξίου, ἐκεῖ ποὺ εἶναι καὶ τὸ φυλάκιο εἰσόδου (βλέπε παραπάνω εἰκόνα).
Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ὁ καθηγητὴς κ. Λάζαρος Πολυμενάκος δήλωσε σὲ σχετικὸ ρεπορτὰζ στὸ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2014, τὰ παρακάτω πολὺ ἀποκαλυπτικὰ λόγια:
«Στὴ δημοσίευση τοῦ 2004 εἶχαν ἤδη ἐπισημανθεῖ οἱ σημαντικότερες γεωφυσικὲς «ἀνωμαλίες» καὶ ἡ σχέση τους κυρίως μὲ πιθανὲς ἀνθρωπογενεῖς δομὲς στὸ ἐσωτερικό τοῦ λόφου. Ὡστόσο, ἡ συσσωρευμένη ἐμπειρία στὴν ἐφαρμογὴ τῆς σεισμικῆς τομογραφίας (ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονη τεχνολογία) παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ δῶ τὴν εἰκόνα «μὲ ἄλλο μάτι». Καὶ πέρα ἀπὸ πιθανοὺς τάφους, νὰ ἀντιληφθῶ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ δομὴ καὶ τὴν εὐστάθεια τοῦ λόφου, στοιχεῖα κρίσιμα γιὰ τὴν πολὺ δύσκολη ἀνασκαφικὴ προσέγγιση τοῦ ἐσωτερικοῦ του. Συνθέτοντας ἐκ νέου τὰ παλαιὰ στοιχεῖα, καὶ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες ἐνδείξεις, διαμορφώνω μία νέα ὁλοκληρωμένη ἑρμηνεία. Σὲ πιὸ ἁπλοποιημένη μορφή, διαμορφώνεται ἡ παρακείμενη...

Βρετανία: Θέλουν μικροτσὶπ γιὰ νὰ μὴν χάνονται τὰ παιδιὰ...

Δύο μπαμπάδες ποὺ δημιούργησαν μία ἐφαρμογὴ (app) ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στοὺς γονεῖς νὰ ἐκπέμπουν μία εἰδοποίηση ἂν τὸ παιδὶ τους ἔχει χαθεῖ, λένε ὅτι ἐξετάζουν τὴ δημιουργία μικροτσὶπ γιὰ τὰ παιδιά.
Ἐξετάζουν τὸ ἐνδεχόμενο τόσο γιὰ μικροτσὶπ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοποθετηθεῖ σὲ εἴδη ἔνδυσης ὅσο καὶ γιὰ μικροτσὶπ ποὺ θὰ μποροῦσε μὲ ἔνεση νὰ μπεῖ κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα ἑνὸς παιδιοῦ, καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἐκπέμπει μία εἰδοποίηση ὅταν οἱ γονεῖς θὰ θέλουν νὰ τὸ ἐντοπίσουν.
Πάνω ἀπὸ 16.000 ἄνθρωποι ἔχουν ἀνταποκριθεῖ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀφότου ὁ Stephen Fern, ποὺ εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἐταιρείας ‘Lost Kidz’ (Χαμένα Παιδιὰ) μὲ τὸν ἀδελφό Darren, ζήτησαν τὴ γνώμη τοῦ κοινοῦ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα.
Παρὰ τὸ ὅτι ἀναγνωρίζεται ὅτι ἕνα ἐμφύτευμα θὰ εἶναι «ἐπεμβατικό», δήλωσε ὀ Stephen, «πάνω ἀπὸ τὸ 95%» τῶν ἀνθρώπων στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀπάντησαν θετικὰ στὴν ἰδέα.
Τὸ παρακάτω ἠχητικὸ εἶναι ἀπὸ τὴν Δευτέρα 26 Ἰανουαρίου 2015. 

Ἀγὼνας κατὰ τῆς ἁμαρτίας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ζοῦμε σέ μία δύσκολη ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό Θεό καί περιφρονοῦν τίς ἐντολές. Τώρα πιά σχεδόν κανένας δέν μιλάει γιά ἠθική. Ντρέπονται νά ποῦν τό παραμικρό. Καί ὅταν τά τραγικά ἀποτελέσματα τῆςἀνήθικης ζωῆς εἶναι αἰσθητά καί ἐπώδυνα, τά ἐξηγοῦν μέ τό δικό τους διεστραμμένο νοῦ, χωρίς καμία ἀναφορά στό Θεό. Πιεζόμενοι καταφεύγουν στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, γιά νά τούς βοηθοῦν καί ἐλπίζουν σέ μία καλύτερη ζωή. Μάταια ὅμως. Πυκνό τό πνευματικό σκοτάδι. Παντοῦ ὀσμή θανάτου. Οἱ ἄνθρωποι δυστυχοῦν μέσα στήν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δέν ὑπάρχουν πιά ὁράματα. Καί πῶς νά ὑπάρχουν, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι φιλήδονοι, φιλοχρήματοι καί φιλόδοξοι;
Ὁ συνειδητός χριστιανός μέσα σέ αὐτή τήν κοινωνία αἰσθάνεται ἄβολα καίἀποπνικτικά.
Ἐνοχλεῖται ἀπό παντοῦ. Ἀπογοητεύεται ἀπό ὅλους. Ἡ ἐλπίδα βελτίωσης εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη. Ὡστόσο, τά πράγματα πρέπει νά ἀλλάξουν. Νά γίνουν προσπάθειες γιά κάτι καλύτερο. Μόνο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν κατρακύλα τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Χρειάζεται ὅμως συναγερμός καίπνευματική ἀνύψωση τῶν...

Πολιτεία, Ἐκκλησία, λαὸς – ὅλοι φταῖμε… ἂς ἐπανορθώσουμε

Ἡ  διαφθορά εἰς τόν πολιτικόν χῶρον, ἐκτός ἐξαιρέσεων, ἔχει φθάσει εἰς τό ἀποκορύφωμα.
Ἀποδομοῦν τήν ἑλληνορθόδοξον παιδείαν, τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τήν ἑλληνικήν ἱστορίαν, τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, κλπ. Ἀφανίζουν τόν Ἑλληνισμόν, καταλύουν τό Σύνταγμα, διώκουν τήν Ἐκκλησίαν. Ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἀνέχονται τίς ἀδικίες καί ὅλα ὅσα ἀνεπίτρεπτα καθημερινῶς διαπράττονται, εἶναι ἀνάξιοι νά ἡγοῦνται. Προδίδουν τήν ἀποστολήν των καί εἶναι στυγνοί ἐκμεταλλευτές τῶν ὑπηκόων των.
Διατί ὅμως διερωτώμεθα πῶς αὐτοί ἀνερυθριάστως προδίδουν τήν πατρίδα καί ὑποδέχονται καί δέν κλείουν τάς θύρας εἰς τούς ἐχθρούς; Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν τούς ἐκλέγομε; Ὁπότε, ἄς ἐρωτήσωμε ὁ καθένας τόν ἑαυτόν μας τί πταίει, ποῦ πταίομεν, καί, ἐπειδή εἴμεθα πλέον πεπειραμένοι ἀπό ψέμματα καί προδοσίες, ἀλλά καί ἐπειδή «ἔχουν γνῶσιν πλέον οἱ φύλακες», ἄς ἐνεργήσωμε μέ κατά Θεόν σύνεσιν, προσευχήν, περισυλλογήν, ἀναγνώρισιν τῶν λαθῶν μας καί τῶν συνεπειῶν των καί ἄς ἐπανορθώσωμε, διότι «τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ». Ἄς ἀγωνισθοῦμε δι᾽ ὅλα τά δικαιώματά μας πού ἐχάσαμε, διότι, ὅπως λέγει καί ἡ λαϊκή μοῦσα «δέν κάνομε μνημόσυνο στά δικαιώματά μας».
Εἰς δέ τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον, οἱ Οἰκουμενισταί ἀνταλλάσσουν...

Ἔπεσαν τὴν ὥρα τοῦ καθήκοντος οἱ ἥρωες πιλότοι τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας (βίντεο, φωτό)

Τὴν Πέμπτη 29 Ἰανουαρίου 2015 καὶ ὥρα 5:35, ἀφίχθησαν στὴν 112 Πτέρυγα Μάχης, στὴν Ἐλευσίνα, οἱ σοροὶ τοῦ Σμηναγοῦ (Ι) Παναγιώτη Λάσκαρη καὶ τοῦ Σμηναγοῦ (Ι) Ἀθανάσιου Ζάγκα, συνοδευόμενες ἀπὸ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Τακτικῆς Ἀεροπορίας, Ἀντιπτέραρχο (Ι) Χρῆστο Βαΐτση, ἀπὸ τὸ Albacete τῆς Ἱσπανίας, μὲ ἀεροσκάφος C-27J τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας (ΠΑ).
Ἀκολούθησε Ἀπόδοση Τιμῶν καὶ τελέσθηκε Τρισάγιο παρουσία τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας (ΓΕΑ), Ἀντιπτέραρχου (Ι) Εὐάγγελου Τουρνά, τῆς Ἡγεσίας τῆς ΠΑ καθὼς ἐπίσης συγγενῶν καὶ φίλων τῶν ἐκλιπόντων Ἀξιωματικῶν.
Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τοῦ Σμηναγοῦ (Ι) Παναγιώτη Λάσκαρη τελέστηκε τὴν Πέμπτη 29 Ἰανουαρίου 2015 καὶ ὥρα 12:00 στὸν Ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, στὴ Ριζούπολη Ἀττικῆς ἐνῶ ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τοῦ Σμηναγοῦ (Ι) Ἀθανάσιου Ζάγκα τελέστηκε ἐπίσης τὴν Πέμπτη 29 Ἰανουαρίου 2015 καὶ ὥρα 15:00 στὸν Ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας, στὴν Ἀργυρούπολη Ἀττικῆς.
Οἱ ἀνωτέρω Ἀξιωματικοὶ ἔχασαν τὴ ζωὴ τοὺς κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος στὸ δυστύχημα τῆς 26ης Ἰανουαρίου 2015, στὸ Albacete τῆς Ἱσπανίας.

Σμήναρχος (Ι) Ἀλέξανδρος Μαρίνος, Ἐκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ
Δεῖτε βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὶς τιμητικὲς ἐκδηλώσεις…

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, 
Ὁμοτίμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας...

Ἐπισκοπικὸν λειτούργημα, κλῆρος, λαὸς – ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων

Ἡ στρατευομένη Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἔχει κληθῆ ὑπό τοῦ Θείου Αὐτῆς Δομήτορος νά συμβάλλῃ εἰς τήν διαφύλαξιν, διασφάλισιν καί διακήρυξιν τῆς ἀνοθεύτου Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως πρός ἁγιασμόν καί σωτηρίαν τῶν μελῶν Της.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διακυβερνᾶται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἡ ἑκάστοτε Ἱεραρχία ἔχει κληθῆ νά ἐφαρμόζῃ τούς Ἱερούς Κανόνας. Ὁ,τιδήποτε ἀντίθετον μέ τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι πρᾶξις μαρτυρίας, ἀλλά προδοσίας.
Οἱ ἐπίσκοποι δέν εἶναι αὐτόνομοι, αὐτοδύναμοι - ἄν καί ὡρισμένοι ἔτσι τείνουν νά διαμορφωθοῦν -, οὔτε εἶναι κοσμικοί ἄρχοντες μέ ἐξουσίαν κυριάρχου. Ἔχουν πνευματικήν ἐξουσίαν καί πρέπει πρωτίστως νά κηρύττουν μετάνοιαν, νά τηροῦν τάς ὑποσχέσεις πού ἔδωσαν εἰς τήν χειροτονίαν των, νά προσφέρουν διακονίαν καί θυσίαν, νά εἶναι ταπεινοί θεράποντες καί νά βιώνουν τό ἰδεῶδες τοῦ ποιμένος καί ἐπισκόπου.
Ὅταν τό ἐπισκοπικόν λειτούργημα παραμένῃ εἰς τό ὕψος του, φέρει τήν ἀναγέννησιν, ἐνῷ ἡ κατάπτωσίς του ἐπιφέρει τήν ἀποσύνθεσιν.
Εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὑπάρχουν καί ἄξιοι ἐπίσκοποι, ὄντως ποιμένες καλοί καί ὄχι «μισθωτοί»! Μέ τόν γνήσιον πατερικόν λόγον των κηρύσσουν Χριστόν, ἀφυπνίζουν τούς πιστούς καί συμβάλλουν εἰς τόν ἁγιασμόν καί τήν σωτηρίαν των.
Ὑπάρχουν καί ἄξιοι ἀγωνιστές, πνευματικοί πατέρες, μοναχοί καί μοναχές. Ἀγωνίζονται, κηρύσσουν μετάνοιαν κυρίως μέ τό παράδειγμά των, ἀφυπνίζουν καί βοηθοῦν...

29 Ιαν 2015

Σχόλιο σὲ θλιβερὸ ἐπισκοπικὸ οἰκουμενιστικὸ ὀλίσθημα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 29η Ιανουαρίου 2015
ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΘΛΙΒΕΡΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ
Μὲ θλίψη καὶ ἀνησυχία διαπιστώνουμε, ὅτι ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι μόνον δὲν περιστέλλεται, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἑξαπλοῦται καὶ μάλιστα μὲ καλπάζοντες ρυθμοὺς ὅλο καὶ περισσότερο μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.Τὸ δηλητήριο τῆς αἱρέσεως, ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε σημειώσει, ἔχει δυστυχῶς κατωρθώσει νὰ διαποτίσει καὶ διαβρώσει Ὀρθόδοξες συνειδήσεις, ὄχι τυχαίων πιστῶν, ἀλλὰ πολλῶν ἱεραρχῶν μας, μίας πλειάδος ἱεραρχῶν τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἐκείνων δηλαδὴ τῶν ὁποίων βασικὴ ἀποστολὴ εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως.
Ὅλο καὶ περισσότεροι ἱεράρχες μας ἐμφανίζονται πρόθυμοι νὰ σύρουν τὸ οἰκουμενιστικὸ ἅρμα τοῦ ὀλέθρου. Τοῦτο δὲ εἶναι ἑπόμενο νὰ συμβαίνει, ἀφοῦ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν φαίνεται πρόθυμη, νὰ καταδικάσει συνοδικὰ τὴν αἵρεση καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἀποδώσει εὐθύνες γιὰ λόγους καὶ πράξεις ἱεραρχῶν μας, ποὺ ἰσοδυναμοῦν οὐσιαστικὰ μὲ προδοσία τῆς πίστεως, ἀλλὰ ἀντιθέτως παραμένει ἀπαθής, ἀδιάφορη καὶ ἄφωνη. Ὅταν ὅμως δὲν ἐφαρμόζονται οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ οἱ παραβάτες παραμένουν ἀτιμώρητοι, τότε...

Ἡ Παναγία ποὺ δέχτηκε 55 σφαῖρες!

Τὸ θαῦμα ποὺ συγκλονίζει τὸ πανελλήνιο καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Ἠμαθίας - Δεῖτε τὴν σπάνια ἀπεικόνιση τῆς Παναγίας
Μισὸ αἰώνα μετά, οἱ κάτοικοι τῆς Μελίκης, στὴν Ἠμαθία ξαναζοῦν τὸ θαῦμα.Τὸ θαῦμα τῆς δικῆς τους Παναγίας, ποὺ ἔσωσε τὸ χωριὸ καὶ ἑκατοντάδες ψυχὲς ἀπὸ τὸν θάνατο τὴν περίοδο τοῦ Ἐμφυλίου. Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἐφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ἡ εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς τῆς Μελικιώτισσας, ποὺ ἦταν «κρυμμένη» γιὰ περισσότερο ἀπὸ 50 χρόνια, «ἐμφανίστηκε» καὶ πάλι…
Αὐτὴ τὴ φορὰ στὰ χέρια τοῦ νέου ἐφημέριού τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ πατρός Γεωργίου. Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀντιμετωπίζουν τὴν ἐπανεμφάνισή της ὡς σημάδι ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅτι δὲν τοὺς ἔχει ἐγκαταλείψει. Ὅπως λένε, ἡ εἰκόνα παραμένει καὶ σήμερα θαυματουργή. Ὁ λαογράφος καὶ δημοσιογράφος Γιῶργος Μελίκης σὲ ἀνύποπτο χρόνο εἶχε καταγράψει τὸ ἱστορικὸ συμβὰν καὶ τὸ ἔχει συμπεριλάβει στὴν ἔρευνά του ὡς τὸ ἀνεξήγητο περιστατικὸ τὸ ὁποῖο κανεὶς ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς ποὺ τὸ ἔζησαν δὲν ξέχασε ποτέ.
Τὸ θαῦμα τῆς Παναγιᾶς !
Ἡ σπάνια μορφὴ τῆς Παναγίας, ποὺ μαγνητίζει ὅποιον τὴν ἀντικρίζει γιὰ...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης προέβλεψε τὴν ἄνοδο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Ὁ Γέροντας τὸ 1983 στὴ Σουρωτὴ εἶχε ἀναφέρει συγκεκριμένα: «Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ἀνεβαινοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θὰ ἐναλλάσσονται τὰ κόμματα, θὰ ἀνακαλοῦνται διατάγματα, θὰ ψηφίζονται νόμοι καὶ θὰ καταργοῦνται ἄλλοι, καὶ θὰ ἐπικρατεῖ σύγχυση καὶ ταραχή... Εἶπε, ἐπίσης, ὅτι ἐμεῖς θὰ τὰ βλέπαμε ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἐκεῖνος ὄχι. Καὶ ἀκολουθοῦν τὰ γεγονότα. 
Ἐπίσης, κάποιαν ἄλλη φορά, εἶχε πεῖ: «Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ψάχνεις νὰ βρεῖς ἄπιστο καὶ δὲ θὰ βρίσκεις. Ἀλλά, γιὰ νὰ φτάσουμεσ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο, θὰ ἔχουν προηγηθεῖ φοβερὰ πράγματα.» 
(βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ. 396-453, γιὰτὰ ἐθνικὰ θέματα). 
Καὶ ξαφνικὰ ἄρχισαν νὰ ἀκανακαλοῦνται διατάγματα: 
Τὴν κατάργηση τῶν ἐφαρμοστικῶν νόμων τοῦ μνημονίου καὶ τῆς διαδικασίας περαιτέρω αποκρατικοποιησης τῆς ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ καὶ των ΕΛΠΕ, ἀνήγγειλε ὁ ὑπουργὸς Παραγωγικῆς Ἀνασυγκρότησης, Ἐνέργειας καὶ Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας στὴν τελετὴ παραλαβῆς τοῦ ὑπουργείου ἀπὸ τὸν τέως ὑπουργὸ Γιάννη Μανιάτη καὶ τὴν ἀπερχόμενη...

28 Ιαν 2015

Ἡ ἁγιορείτικη ψαλτικὴ ὡς βίωμα καὶ προσευχὴ


Ὁ γέροντας τοῦ Κελλιοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Νέας Σκήτης Δαμασκηνὸς μιλάει γιὰ τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ ἦθος τῆς ψαλτικῆς στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ γιὰ τὶς ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὸν μακαριστὸ γέροντα Δοσίθεο Κατουνακιώτη τὸν ἀόματο, ὁ ὁποῖος ἔψελνε καὶ ἔκλαιγε.
πεμπτουσία

Ἐπανέρχεται ἡ ἀργία στὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τίς Κυριακές!

Ἐπανέρχεται τὸ μέτρο τῆς Κυριακάτικης ἀργίας σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομίας Γιώργου Σταθάκη.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαδικασίας παράδοσης παραλαβῆς τοῦ Ὑπουργείου σήμερα τὸ μεσημέρι, ὁ νέος ὑπουργὸς ἐξήγγειλε τὰ ἄμεσα μέτρα-σημεῖα τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου.
Μέσα σὲ αὐτά, περιλαμβάνεται ἡ κατάργηση τοῦ μέτρου τῆς λειτουργίας τῶν καταστημάτων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κυριακάτικης ἀργίας.
Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ μέτρο εἶχε προκαλέσει τεράστιες ἀντιδράσεις στὸν κλάδο τῶν ἐμποροϋπαλλήλων ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν καταστημαρχῶν.
alfavita.gr
ΥΓ: Τὰ ἱστολόγια εἴχαμε διαμαρτυρηθεῖ ἐντόνως (δεῖτε ΕΔΩΕΔΩ καί ΕΔΩ) στὴν ἐνέργεια τῆς συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ νὰ καταργήσει τὴν κυριακάτικη ἀργία καὶ εἴχαμε στείλει ἀγωνιώδη μηνύματα πρὸς πάσα κατεύθυνση γιὰ συλλογικὴ ἀντίδραση. 

Οἱ καρποὶ τῆς ἀποστασίας

Ἡ προϊστορία τῆς Ἁλώσεως, καί ὄχι μόνον, καταδεικνύει τήν καταστροφήν πού νομοτελειακῶς ἐπέρχεται, ὅταν ὑπάρχῃ ἀποστασία, ἀδιαφορία καί προδοσία τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, τήν ὁποίαν καταστροφήν ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ἐπέλθῃ παιδαγωγικῶς, κατά τό πρότυπον τῶν δεινῶν τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ ὅταν ἀποστατοῦσε. Καί ὅπως τότε ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά ἁλωθῇ ἡ Πόλις καί νά καταλυθῇ τό Μέγα Μοναστήρι, οὕτως εἶναι πλέον πασιφανές εἰς τούς ἔχοντας γνῶσιν τῆς πραγματικότητος, ὅτι κάτι παρόμοιον ἴσως...

Σὰν σήμερα κοιμήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος, δεῖτε τὴν Διαθήκη του γιὰ τὸν Ἑλληνισμό!


Σὰν σήμερα κοιμήθηκε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος.  Διαθήκη του γιὰ τὸν Ἑλληνισμό!
Τὰ τελευταία του συγκλονιστικὰ λόγια στὶς 31-12-2007 μ.Χ.:...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (Κόνιτσα καὶ Ἱερὰ Μονή Στομίου)

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
“Τι εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας;” Ἐρωτοῦσε ἕνας ἅγιος. Καὶ ἀπαντοῦσε ὁ ἴδιος: “Ἕνας πνευματικὸς λειμὼν ὅπου παράγεται ὁ εὐλογημένος καρπὸς τῆς ἁγιότητος”!
Ναί, αὐτὴ τὴν μεγάλη ἀλήθεια ὅσον ἀφορᾶ τὸν Γέροντα Παΐσιο, τὴν ἁγιότητα δηλαδὴ τοῦ ἀνδρός, ἐφεξῆς διὰ τῆς ἐπισήμου πράξεως τῆς ἁγιοκατατάξεώς του, θὰ τὴν ζοῦμε ὡς εὐλογημένη πραγματικότητα, ψάλλοντας καὶ τονίζοντας στὸν λειτουργικὸ...

Ἰθαγένεια σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ μεταναστῶν ποὺ γεννήθηκαν καὶ μεγάλωσαν στὴν Ἑλλάδα...

Ἰθαγένεια σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ μεταναστῶν, ποὺ γεννήθηκαν καὶ μεγάλωσαν στὴν Ἑλλάδα, ἐξήγγειλε ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, Τασία Χριστοδουλοπούλου.
Μιλώντας στὸ "Κόκκινο" εἶπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ἔχει δεσμευτεῖ νά ἀποδώσει τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ γεννήθηκαν καὶ μεγάλωσαν στὴν Ἑλλάδα, τὴ λεγόμενη δεύτερη γενιὰ μεταναστῶν».
Τόνισε ὅτι πρέπει νὰ γίνει ἀποκατάσταση ὅλων αὐτῶν τῶν παιδιῶν ποὺ δὲν γνώρισαν ἄλλη πατρίδα, «ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ δὲν γεννήθηκαν, ἀλλὰ ἦρθαν πολὺ μικρὰ στὴν Ἑλλάδα, μεγάλωσαν ἐδῶ. Πῆγαν καὶ τελείωσαν τὸ σχολεῖο τους, ἐδῶ».
nonews-news.blogspot.gr

Βιβλιοπαρουσίαση: «Γιὰ τοὺς καρποὺς τῆς ἀκακίας»

Βιβλίο τῆς Σταματίας Καραγεωργίου-Πάπιστα
Ἕνα μυθιστόρημα γιὰ τὴν ὑψοποιὸ ταπείνωση, τὴν ἀνυπόκριτη ἀγάπη, τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς. Μία ἱστορία ποὺ συναντᾶ ἀναπόφευκτα τὴν πολυτάραχη Ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Γιατί κανένας βίος δὲ ξέφυγε ἀπ’ αὐτήν, ζυμώθηκε μαζί της καὶ χτυπήθηκε, κάθε φορᾶ ποὺ τὴν ἀντάμωσε στὰ δικά του σταυροδρόμια. 
Στὴν ἀρχὴ κάθε κεφαλαίου ἕνας στίχος ἀπ’ τὴ Σοφία Σειρὰχ δίνει τὸ στίγμα, τὸ ἀπαύγασμα, εἰσάγοντας σ’ αὐτὸ τὸν ἀναγνώστη. Ἴσως, φίλε μου, ἀναρωτηθεῖς γι’ αὐτή μου τὴν ἐπιλογή. Ὁ Σειράχ, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ζήτησε ἀπ’ τὸ Θεὸ σὰν δῶρο τὴ σοφία, τὴν χρησιμοποιεῖ γιὰ να στηρίξει καὶ νὰ διδάξει τὸ λαό. Ἕνα λαὸ ποὺ ζεῖ σὲ κατάσταση δύσκολη καὶ παρακμιακή, ὅπως οἱ Ἰσραηλίτες τότε. Τὸ διάλεξα γιατί βρίσκω πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὴ δική μας ἐποχή, αὐτὴ ποὺ ζεῖ ἡ Ἑλλάδα σήμερα. Μία ἐποχὴ σὲ παρακμή, ὑπὸ οἰκονομικὴ κατοχή, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕναν Σειρὰχ ποὺ νὰ καλέσει τὸ λαὸ νὰ ἐπιστρέψει σὲ τούτη Σοφία.
-Ὑπάρχουν δύο οὐρανοί, καπετάνιο μου, εἶπε ἤρεμα ἡ Εὐγενία. Ἕνας πάνω μας κι ἕνας μέσα μας. Ἐσύ, γιὰ ποιὸν ἀπ’ τοὺς δύο μιλᾶς;
Ἐκεῖνος, μὲ μία ἀνεπαίσθητη κίνηση, σήκωσε τὰ βλέφαρα καὶ τὴν κοίταξε καχύποπτα μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ.
-Γι’ αὐτόν, ἐπάνω, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα, συνέχισε ἐκείνη σηκώνοντας τὸ βλέμμα ψηλά. Αὐτὸς βρέχει ὅποτε θέλει. Ἀλλά, στὸν οὐρανὸ ποὺ κουβαλᾶμε...

27 Ιαν 2015

Τριήμερο πένθος στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις γιὰ τοὺς δύο νεκροὺς Σμηναγοὺς τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας

Βαθειὰ θλίψη καὶ ὀδύνη αἰσθανόμαστε ὡς Ἔθνος καὶ ἰδιαιτέρως ἡ οἰκογένεια τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μπροστὰ στὸ γεγονὸς τῆς συντριβῆς τοῦ ἑλληνικοῦ F-16 Block 50, τὸ ὁποῖο συνετρίβη στὸ Ἀλμπαθέτε τῆς Ἱσπανίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάσουν τὴ ζωὴ τους οἱ δύο χειριστές του, Σμηναγοὶ Παναγιώτης Λάσκαρης καὶ Ἀθανάσιος Ζάγκας.
Διαβάστε τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας:

Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου ἀπὸ τὴν Ὀρθόδ. Ἐκκλησία

Τοῦ Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη 
ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ
Ὁ ὅρκος ἀποτελεῖ παλαιότατο φαινόμενο τοῦ κοινωνικοῦ βίου καὶ προϋποθέτει τὴν πίστη στὴ θεοκρισία, δηλαδὴ στὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἢ κάποια ἄλλη ἀνώτερη δύναμη ἐπεμβαίνει στὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀλήθεια ἢ τὴ δικαιοσύνη καὶ νὰ τιμωρήσει τὸ ψεῦδος ἢ τὴν ἀδικία. Ὁ ὅρκος προϋποθέτει τὴ θρησκευτικὴ πίστη, γι’ αὐτὸ στὸν ἄθρησκο δὲν ἔχει νόημα. Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο τῆς ἀνεξιθρησκίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησης, ἔχει εἰσαχθεῖ καὶ ὁ λεγόμενος “πολιτικὸς ὄρκος”. Αὐτὸς γίνεται μὲ ἐπίκληση τῆς τιμῆς καὶ τῆς συνείδησης τοῦ ὁρκιζόμενου καὶ ἔχει σὲ περιπτώσεις ψευδορκίας ἢ ἐπιορκίας τὶς ἴδιες νομικὲς συνέπειες μὲ τὸ θρησκευτικὸ ὅρκο.
Τὴν ἀπόλυτη ἀπαγόρευση τοῦ ὅρκου διδάσκουν ὁμόφωνα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ὅρκος ἀπαγορεύθηκε μία γιὰ πάντα. Στὸ ἐρώτημα, πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ πείθει τοὺς ἄλλους, ὅταν ἀποφεύγει τὸν ὅρκο, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπαντᾶ: μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ συμπεριφορὰ ποὺ θὰ πιστοποιεῖ τὸ λόγο του. Ἡ ἐπιορκία, ὅπως καὶ ἡ ψευδορκία, εἶναι ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ὅμως προϋποθέτει τὸν ὅρκο, γιατί δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀθετήσει ὅρκο ποὺ δὲν ἔδωσε. Παράλληλα βέβαια, αὐτὸς ποὺ δὲν ὁρκίζεται δὲν πρέπει νὰ...

«Κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχοντες» ἢ «κατὰ τοὺς ἄρχοντες καὶ ὁ λαός»;

Πῶς τό Ἔθνος μας θά διαφυλαχθῇ ἀλώβητον, ὅταν ἡ ἄθεος Πολιτεία, τήν ὁποία ἐμεῖς ἐκλέγομε καί εἴμεθα ὑπεύθυνοι καί ὑπόλογοι διά τίς ἐπιλογές μας, προδίδῃ τήν Πίστιν, συστηματικῶς ἀποδομῇ τήν Ἑλληνοχριστιανικήν παιδείαν, τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τήν Ἑλληνικήν ἱστορίαν, τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, κλπ; Πῶς θά μᾶς διαφυλάξῃ ὁ Χριστός, ὅταν ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς ἔχῃ ἤδη ἁλωθῆ ἐκ τῶν ἔσω; Ὁ Θεός, μή γένοιτο, ἄς μήν ἐπιτρέψῃ νά ἁλωθῇ καί ἐκ τῶν ἔξω.
Πῶς ὁ Χριστός θά διαφυλάξῃ ἀλώβητον τήν Πατρίδα μας, ὅταν ἀκόμη καί οἱ πνευματικοί Ἄρχοντες συμφύρωνται μέ τούς ἐχθρούς Της; Πῶς καί δέν αἰσχύνονται, ὅταν συμπροσεύχωνται καί μολύνωνται ἀπό τόν συμφυρμόν μέ τούς προδότας τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί ὅταν δουλικῶς μετά κωδωνοκρουσιῶν ὑποδέχωνται τιμητικῶς αὐτούς, τούς ἐπερχομένους Δαναούς, τούς ἐπί σκοπόν καί μεθ᾽ ὑστεροβουλίας ''δῶρα παίρνοντας'';
Πῶς, ὁ λαός ἀποδίδει εὐθύνες κυρίως μόνον εἰς θεσμικά πρόσωπα, ὅταν ὁ ἴδιος εὑρίσκεται μέσα εἰς ἀπέραντον ἁμαρτίαν, περιφρονῇ θεληματικῶς τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί δέν...

26 Ιαν 2015

Ἄρθρo-ἀποκάλυψη: Ὁ βρώμικος ρόλος τῶν «σκοτεινῶν δυνάμεων» ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ Χριστιανισμὸς» 
τοῦ Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη, δικηγόρου-δημοσιογράφου, Ἀθήνα
Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος μας, αὐτὸς ὁ προδομένος καὶ πονεμένος λαός, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει φυσιολογικὰ τὰ ὅσα συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὸν δημόσιο βίο. Ἔτσι ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀνακαλύψει αὐτὰ ποὺ ἐνῶ ὑπάρχουν ἐπίσημα, τὰ ἀγνοεῖ. Γι΄ αὐτὸ θὰ γίνει προσπάθεια νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ καταχθόνιος ρόλος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ πολλοὶ ἀγνοοῦν. Ἐλάχιστοι γνωρίζουν...

Δίχως μετάνοια κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σωθῆ

Τό ἔργον τοῦ φθονεροῦ ἐχθροῦ μας διαβόλου εἶναι τό νά μᾶς σπρώχνῃ εἰς τήν ἁμαρτίαν. Ἀλλά δέν ἠμπορεῖ νά μᾶς κάμῃ νά ἁμαρτήσωμε, ἐάν ἐμεῖς δέν θέλωμε. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος, ἐάν θά ἀκολουθήσῃ τόν Χριστόν ἤ τόν δαίμονα.
Ἡ ἁμαρτία εἶναι ξένη πρός τήν φύσιν τῆς ψυχῆς, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κακῆς χρήσεως τῆς ἐλευθερίας.
Ἡ ἁμαρτία εἶναι θανάσιμος ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, ἀλλά δέν εἶναι ἀθεράπευτος. Τό φάρμακο διά τήν θεραπείαν της εἶναι μόνον ἡ μετάνοια. Δίχως μετάνοιαν κανείς δέν ἠμπορεῖ νά σωθῇ. Λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Ὅλοι οἱ πνευματικοί, οἱ Πατριάρχες, οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὅλος ὁ κόσμος νά σέ συγχωρήσουν, εἶσαι ἀσυγχώρητος, ἐάν δέν μετανοήσῃς ἔμπρακτα».
Ἡ ἀληθινή ἔμπρακτη μετάνοια, ἔχει ὀνομασθῆ ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας «δεύτερο Βάπτισμα», ἤ «ἀνανέωσις τοῦ Βαπτίσματος». Ἡ ἀληθινή μετάνοια εἶναι ὁ ἀσφαλής δρόμος, πού μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Δι’ αὐτό καί οἱ Ἅγιοί μας τόσον ἔντονα ἐζητοῦσαν ἀπό τόν Θεόν: «Δώρησαί μοι μετάνοιαν ὁλόκληρον».
Τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας θά πρέπῃ πάντα νά εἶναι περί μετανοίας. Αὐτό ἦταν τό κήρυγμα ὅλων τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἕως καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Αὐτό ἦταν...

Ὁ Ἀλέξης μὲ ἐξουσία καὶ οἱ Τοῦρκοι μὲ «βουλιμία»

Ἡ ἄνοδος στὴν ἐξουσία συνοδεύεται μὲ συγχαρητήρια καὶ εὐχές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Σοφοκλῆ ὅτι ¨ΑΡΧΗ ἄνδρα δείκνυσι¨ ὑπονοώντας ὅτι ἡ ποιότητα τοῦ ἄνδρα φαίνεται μόνο ὅταν ἀναλάβει ἀξιώματα καὶ ἐξουσία.  
Ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας τοῦ Παύλου γεννήθηκε στὶς 28 Ἰουλίου τοῦ 1974 (ἀρχεῖο βιογραφιῶν ΑΠΕ-ΜΠΕ). Οὐσιαστικὰ γεννήθηκε σὲ μία ἡμεροχρονολογία  ποὺ ¨σύριζα¨ ξεκινοῦσε ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς Μεταπολίτευσης συμπίπτοντας μὲ τὴν ἀνείπωτη Ἐθνικὴ Τραγωδία τῆς Κύπρου.
Ἂν ὁ κ. Τσίπρας κόψει ¨σύριζα¨ τὰ κακῶς κείμενα τῆς Μεταπολίτευσης μέσα στὴν ὁποία ἀνδρώθηκε ὅπως ὅλοι μας θὰ τὸ δοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ προηγούμενο  ρητὸ ¨ΑΡΧΗ  ἄνδρα δείκνυσι¨. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση μπορεῖ νὰ ἀνήκει καὶ ὁ ἴδιος στὴν χορεία τῶν ἡγετῶν ἀνδρῶν τῆς περιόδου αὐτῆς.
Καὶ πᾶμε στὰ καθ΄ ἠμᾶς…
Κατὰ μία παράξενη χρονικὴ συγκυρία τὴν ἑπόμενη τῆς ἐπίσκεψης τοῦ κ. Νταβούντογλου στὴν Ἀθήνα τὸν περασμένο Δεκέμβριο ἀνακοινώθηκε ὅτι πᾶμε γιὰ ἐκλογὴ ΠΔ μὲ ὅλη τὴν σειρὰ γεγονότων ποὺ ἔφερε τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἐξουσία μὲ ἰσχυρὸ ποσοστό.
Στὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα οἱ Τοῦρκοι πέραν τῶν συνηθισμένων...

25 Ιαν 2015

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος γιὰ τὰ φιλενωτικὰ κινήματα καὶ τὴν ἀποτείχιση

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα
 Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ πατέρας αὐτός εἶναι ὁ ἄριστος θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Πραγματικός θεολόγος, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο, δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἁπλᾶ διαβάσει μερικά ἤ καί πολλά θεολογικά συγγράμματα, ἀλλά εἶναι ἐκεῖνος πού μέ τήν προσευχή, τήν τήρηση τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ καί τόν ὅλο του ἀσκητικό ἀγώνα, ἀναζητᾶ συνεχῶς τόν Θεό καί πετυχαίνει τήν θεοπτία. Τήν θεοπτία ὁ ἅγιος Γρηγόριος τήν ὀνομάζει «θεωρία». Καί λέγει: «Πρᾶξις ἐπίβασις θεωρίας»! Μέ τήν «πράξη», δηλαδή μέ τήν ἄσκηση, θά πετύχουμε τήν «θεωρία», τήν θεοπτία, τήν θέα καί τήν βαθύτερη ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ. –Ἀλλά ἐνθυμοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ὅτι σᾶς ἔχω ὁμιλήσει ἄλλοτε γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο. Καί μάλιστα θυμᾶμαι ὅτι στήν ὁμιλία μου ἐκείνη σᾶς εἶπα ποιά εἶναι, κατά τόν ἅγιο, τά «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», πού εἶδε ὁ Μωυσῆς. Εἶναι αὐτό πού θά γινόταν στά «πίσω», στά μετέπειτα ἀπό τόν Μωυσῆ χρόνια. Καί αὐτό εἶναι τά «Χριστούγεννα», ἡ σάρκωση δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία προφητικῶς εἶδε ὁ Μωυσῆς. Ἀλλά κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο, πού ἑορτάζουμε σήμερα, καί κατά ἄλλους πατέρες, «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», εἶναι οἱ θεῖες ἐνέργειες, μέ τίς ὁποῖες μποροῦμε νά νοήσουμε τόν Θεό. Τό «πρόσωπο» τοῦ Θεοῦ, τήν οὐσία Του δηλαδή, δέν μποροῦμε καθόλου νά τήν νοήσουμε. Ἀλλά γνωρίζουμε τόν Θεό καί δέν ἔχουμε παντελῆ...

24 Ιαν 2015

«Κριτὴς κι ἀφέντης εἶν’ ὁ Θεὸς καὶ δραγουμάνος του ὁ λαὸς»


ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: 
Γι΄ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται μετὰ τὶς 25 Ἰανουαρίου… 
¨Στα κακοτράχαλα τὰ βουνὰ μὲ τὸ σουράβλι καὶ τὸ ζουρνὰ πάνω στὴν πέτρα τὴν ἁγιασμένη χορεύουν τώρα τρεῖς ἀντρειωμένοι. Ὁ Νικηφόρος κι ὁ Διγενὴς κι ὁ γιὸς τῆς Ἄννας τῆς Κομνηνῆς. 
Δική τους εἶναι μία φλούδα γῆς μὰ ἐσὺ Χριστέ μου τοὺς εὐλογεῖς γιὰ νὰ γλιτώσουν αὐτὴ τὴ φλούδα ἀπ’ τὸ τσακάλι καὶ τὴν ἀρκούδα. Δὲς πῶς χορεύει ὁ Νικηταρᾶς κι ἀηδόνι γίνεται ὁ ταμπουράς. 
Ἀπὸ τὴν Ἤπειρο στὸ Μοριὰ κι ἀπ’ τὸ σκοτάδι στὴ λευτεριὰ τὸ πανηγύρι κρατάει χρόνια στὰ μαρμαρένια του χάρου ἁλώνια. 
Κριτὴς κι ἀφέντης εἶν’ ὁ Θεὸς καὶ δραγουμάνος τοῦ ὁ λαός.¨ 
youtube.com/watch Tsamikos (Manolis Mitsias)-Τσάμικος(Μανωλης Μητσιας) 
Τοῦ Ἕλληνα «τοῦ πάνε τὰ ἀδιέξοδα» ποὺ τοῦ στήνουν γιατί μέσα ἀπὸ αὐτὰ «ξαναβαπτίζεται» πνευματικὰ «μεταλαμβάνει» τῆς Ἱστορίας του καὶ γίνεται πάλι πραγματικὸς...

Ἡ πνευματική μας προετοιμασία γιὰ τὶς ἐκλογὲς

Ἡ δική μας ἀπάντηση γιὰ τὶς ἐκλογὲς εἶναι ἡ προσευχή. Προσευχὴ ὅλων μας πρὶν τὶς ἐκλογές. Παράκληση στὴν Παναγία μας, ἀνάγνωση μὲ συντριβὴ τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ καὶ ἐκκλησιασμὸς τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς.
Σημαντική σημείωση Ρωμαίικου: Ἀποφυγὴ τῶν πολιτικῶν ποὺ ὑπέγραψαν τὸ μνημόνιο καὶ παρέδωσαν τὴν χώρα μας στοὺς ξένους ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ κριτήρια. (Δὲν ἐννοῦμε φυσικὰ ἐκείνους ποὺ ὑποδύονται τὴν θρησκευόμενο καὶ πατριώτη… γιὰ παράδειγμα δὲς ΕΔΩ)
51ος ψαλμὸς ἀπό τό ψαλτήρι κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη (ὅπως τὸ διέσωσε ὁ Ὅσιος Γέροντας Παΐσιος) εἶναι γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ σκληρόκαρδοι ἄρχοντες καὶ νὰ γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιὰ νὰ μὴν βασανίζουν τὸ λαό:...

Ἀνάξιοι τοῦ «ἔχει ὁ Θεὸς»

Εἰς τήν ἐποχήν μας ἡ ἁμαρτία ἔχει κατακλύσει τά πάντα: Πόρνοι, μοιχοί, παιδεραστές, αἱμομεῖκτες, ὁμοφυλόφιλοι, δολοφόνοι, ἔμποροι ναρκωτικῶν... Μεταμοσχεύσεις καί ἐμπορία ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικά νεκρούς», δηλαδή ἀπό ζῶντες, ἄπειρες μητέρες παιδοκτόνες λόγῳ τῶν ἀμβλώσεων, διαφθορά, παρανομία... Ἄνθρωποι δίχως Χριστόν.
Τόν ἄνθρωπον, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, τόν ξεχωρίζουν ἀπό τό ζῶον δύο πράγματα, τό γέλιον καί ἡ ἐντροπή. Τό ζῶον δέν γελάει ποτέ καί δέν ἐντρέπεται διά τίποτε. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν γελάει ποτέ, ρέπει πρός τήν ψυχοπάθειαν. Καί ἐκεῖνος πού δέν ἐντρέπεται διά τίποτε, ρέπει πρός τήν ἀποκτήνωσιν.
Ἡ κοινωνία μας ἀπαρτίζεται καί ἀπό κάποιους ἀνθρώπους-ἀγριανθρώπους δίχως ἐντροπήν, μέ συμπεριφορές ἀπάνθρωπες, ψυχοπαθητικές, μέ δυσεύρετα τά ὑγιῆ χαμόγελα.
 Ἀκόμη καί μικρά παιδιά ὑπάρχουν, δίχως ἁγνότητα, προχωρημένα πρίν τήν ὥραν των. Εἶναι τά ἄδικα πρώϊμα ''χαϊβάνια''...
«Στρατεύματα κατοχῆς», προδοσία τῆς Πίστεως, ἐθνοκτονία, ἀφελληνισμός, ἀποδόμησις...

Τοιοῦτος ἠμὶν ἐπρεπεν Ἀρχιερεὺς


Γράφει ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Ἑβρ. ζ' 26 - η' 2) 
Ὁ κατ' ἐξοχὴν Ἀρχιερέας τῆς σωτηρίας μας ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Τὰ προσόντα τοῦ αἰωνίου αὐτοῦ ἀρχιερέως παρουσιάζει στοὺς πιστοὺς ἀναλυτικὰ ὁ θεῖος Ἀπόστολος μέσω τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς ποὺ θὰ ἀναγνωστεῖ στοὺς Ἱερούς μας ναούς. 
Μὲ κατάνυξη καὶ προσοχὴ ἂς παρακολουθήσουμε τὸν θεοκίνητο συγγραφέα. 
Γράφει λοιπὸν ὅτι ὁ αἰώνιος αὐτὸς Ἀρχιερεὺς ποὺ μᾶς ἔπρεπε εἶναι “ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλών”. Ὁ Κύριος ὑπῆρξε Ὅσιος, δηλ. ἐξ' ὁλοκλήρου ἀφοσιωμένος εἰς τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ἀπολύτως ἅγιος. Ἐπίσης εἶναι καὶ ὡς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀλλὰ καὶ ἀμίαντος. Ἀπαλλαγμένος δηλ. ἀπὸ τὸν ὁποιοδήποτε μολυσμὸ καὶ τὸ παραμικρὸ ἴχνος πονηρίας. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλήθεια ἐκφράζει καὶ ὁ πρ. Ἠσαΐας ὅταν τονίζει ὅτι “οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοὺ” (Ἤσ. νγ' 9). Καὶ φυσικὰ ὁ Χριστὸς ὡς ἀναμάρτητος οὐδένα δεσμὸν εἶχε πρὸς τὴν ἀνθρωπίνη ἁμαρτωλότητα, γι' αὐτὸ καὶ ἦταν “κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλών”. Ναί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπῆρξε ἀμίαντος ἂν καὶ ἀνέλαβε ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν δική μας ἐνοχή. Τὴν ἐνοχὴ ὅλου τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀπ' ἀρχῆς ἕως τέλους. 
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Στὴ συνέχεια ὁ Ἀπόστολος ἔρχεται νὰ μᾶς...

23 Ιαν 2015

Ὥρα ἀφυπνίσεως

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΤΗΝ ΩΡΑ πού ὅλοι στήν Ἑλλάδα ἔχουν κάτι νά ποῦν γι᾿ αὐτά πού τούςἀπασχολοῦν καί θέλουν ἡ ἄποψή τους νά γίνει εὐρέως γνωστή, στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἐπικρατεῖ σιωπή, τόσο ἀπό τούς ὑπεύθυνους μητροπολίτες καί κληρικούς ὅσο καί ἀπό τούς λεγόμενους συνειδητούς χριστιανούς. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν ἀπορροφηθεῖ ἀπό τήν πνευματική ζωή, γι᾿ αὐτό καί μένουν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς γιά τό τί συμβαίνει στόν κόσμο. Κάθε ἄλλο. Ὅλα τά παρακολουθοῦν, ἀλλά ἁπλῶς δέν ἐπιθυμοῦν νά διαφοροποιηθοῦν, γιά νά μή δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις εἰς βάρος τους ἀπό τούς κοσμικούς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν καί τόἀλφάβητο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Σιωποῦν ἀκόμα καί γιά τά ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικά θέματα, πού ἔχουν ἀντίκτυπο καί στήν πνευματική τους ζωή.
Δέχονται ὅλα τά κακῶς κείμενα, γιατί δέν ἔχουν τήν καλή ἀνησυχία, σκανδαλίζονται ἀλλά δέν ἀγωνίζονται γιά τόν περιορισμό τῶν σκανδάλων καί τήν τιμωρία τῶν σκανδαλοποιῶν. Ἡ ἀντίδρασή τους εἶναι ἀνύπαρκτη. Ὅταν μάλιστα εἶναι ἐνταγμένοι σέ κάποιο κύκλο γνωστῶν τους, πού ἔχουν θρησκευτικά ἐνδιαφέροντα, βρίσκουν ἀνάπαυση.
Καί διερωτᾶται κανείς. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθή στάση; Μποροῦμε νά ἀδιαφοροῦμε γιά ὅσα...

Μὲ τὴν ψῆφο σου νὰ συμπεριφερθεῖς σὰν τὸν Ὀδυσσέα

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Ὀδυσσέας καὶ ὁ Τηλεμαχος σκοτώνουν τοὺς μνηστῆρες (1812), ἔργο τοῦ γάλλου ζωγράφου Christophe Thomas Degeorge. Βλ. Clio Artemidou.
Οἱ μνηστῆρες-τοκογλύφοι τῆς Ἑλλάδας τί τέλος θὰ ἔχουν μέσα στὴν Παγκόσμια Ὀδύσσεια τῆς Οἰκονομίας; Ἀρθρογραφούσαμε στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014
Στὶς 25 τοῦ Γενάρη ἡμέρα Κυριακή, μέρα τοῦ ΘΕΟΥ πρέπει ὁ κάθε Ἕλληνας νὰ βγάλει ἀπὸ μέσα του τὸν Ὀδυσσέα ποὺ ἔχει καὶ νὰ πάει νὰ ψηφίσει  μὲ πολυμήχανο καὶ ὄχι μὲ ἀμήχανο μυαλό.
Σήμερα ἡ Ἑλλάδα αἰσθάνεται σὰν ἕνας ¨χλευασμένος Ὀδυσσέας¨ ποὺ περιφέρεται σὰν ζητιάνος ἔξω ἀπὸ τὸ πλούσιο ἀρχοντικό του.
Καὶ τὸ πλούσιο ἀρχοντικό μας εἶναι ἡ πατρίδα ποὺ θέλουν νὰ τὴν ἁρπάξουν ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ-Ὁμηρικὰ χέρια μας
Ὅμως τί κάνει ὁ πρόγονός μας Ὀδυσσέας;
¨Ὅταν ὁ Ὀδυσσέας φτάνει στὴν Ἰθάκη, ἡ μεγίστη ἐπιθυμία του εἶναι...

Ὁ δεσπότης πάνω στὴν καρότσα!

Σιατίστης ντώνιος: Ἕνας γιος ρχιερες
Στέλιο, ἀγαπητφίλε καὶ ἀδελφέ, Καλημέρα,
ργησα νσογράψω. Ἀπουσίαζα. Σοὺ ὀφείλω τβιογραφικποτφωτοτύπησα πτν τόμο ποὺ ἐκδόθηκε γιττριάντα χρόνια τς πισκοπικς του διακονίας.
κενο ποθάθελα νσβεβαιώσω εναι τι ατς ὁ ἄνθρωπος ταν γιος. Ζοσε για. Εκοσι χρόνια ποτν ζησα πκονττὸ ἔβλεπα, τὸ ἐνοίωθα. Ἀκτινοβολοσε φς, γέλιο, ἤρεμο. Ἁπλς σ’ λα του. Φτωχς μέχρι τρέλας. Λιτς περίγραπτα.
Ντρέπομαι ταν ναλογίζομαι τπόσες φορς λειτούργησα μαζί του κι γφοροσα στολς πλούσιες κι ατς ταν πλάι μας φτωχότατος.
Θσοπκάτι γινθαυμάσεις πάνω σ’ ατό. Ἀγόρασα μία βαλίτσα, κάποτε, γιτς στολές μου ταν μετακινούμουνα. Δερμάτινη. Ἦλθε λοιπν στν κκλησία, ὡς τοποτηρητής. Εχε μία βαλίτσα ξύλινη – σωτερικὰ ἐπενδυμένη μταπετσαρία χάρτινη, σν κι ατς ποὺ ἔχουν κάτι λαϊκμπαολα. Ντράπηκα. Παπς γώ. Δεσπότης ατός. Τολέω, «Γέροντα δν πάει λλο. Θπάρετε τβαλίτσα τδική μου». Ἐπαναστάτησε. «Ὄχι» μο λέει, «ἐσεσαι οκογενειάρχης, ἔχεις παιδικαὶ ἄλλα τέτοια». Τελικτν πρε. Ὕστερα πμέρες μο τηλεφώνησε. «Ἔλα νπμε νλειτουργήσουμε σκάποια κωμόπολη». Πάω, τί νδῶ. Ἡ ξύλινη...

22 Ιαν 2015

«Εὐώδη ἄνθη ἀπὸ τὸν λειμώνα τῶν πολιτικῶν τερατουργημάτων τῆς “θρησκευόμενης καὶ πατριωτικῆς” Νέας Δημοκρατίας»

Διανύουμε τά τελευταία εἰκοσιτετράωρα πρὶν τὴν Ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου καὶ θὰ ἦταν καλὸ νὰ γνωστοποιήσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ «ἐπιτεύγματα» τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως σὲ αὐτὴν τὴν προεκλογικὴ περίοδο ντύθηκε μὲ τὸν μανδύα τοῦ «θρησκευόμενου-πατριώτη».
Οἱ καρεκλοκένταυροι λοιπόν τῆς Νέας Δημοκρατίας καλὸ θὰ ἦταν νὰ σταματήσουν νὰ παριστάνουν τοὺς «θρησκευόμενους» και να θέτουν κβιαστικά διλήμματα. Σχεδὸν ἡ μεγαλύτερη μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸ...

Ἅγιος Μάξιμος: Ὁ Ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητο
Ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας συγκαταλέγεται καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Μέγας θεολόγος, φιλόσοφος, ἀσκητὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 580 ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἀριστοκράτες γονεῖς, γι’ αὐτὸ ἀπέκτησε σπουδαία μόρφωση στὰ ἐκεῖ ὀνομαστὰ πανδιδακτήρια. Ἡ εὐγενὴς καταγωγὴ του τὸν βοήθησε νὰ ἀνέλθει σὲ σπουδαῖες θέσεις στὴν διοίκηση τοῦ Κράτους. Σὲ ἡλικία μόλις τριάντα ἐτῶν ἔγινε ἀρχιγραμματέας τοῦ αὐτοκράτορα Ἡράκλειου (610-641). Ὅμως πολὺ γρήγορα διαπίστωσε πὼς οἱ κοσμικὲς ἐξουσίες ἔχουν ἐφήμερο χαρακτήρα καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν Ἐκκλησία. Ἀποσύρθηκε στὴ Μονὴ Φιλιππικοῦ στὴ Χρυσούπολη καὶ ἀργότερα στὴ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κύζικο, ὅπου ἔδειξε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἄσκηση.
Ἀλλὰ δὲν ἔμελλε νὰ ἀπολαύσει τὴν ἤρεμη καὶ ἥσυχη μοναχικὴ ζωή. Στὶς μέρες του ἡ Ἐκκλησία σπαράσσονταν ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ μονοθελητισμοῦ, τὴν ὁποία εἶχε υἱοθετήσει ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος καὶ ἤθελε νὰ τὴν ἐπιβάλλει στοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς ὑπηκόους του. Σύμμαχοί του ὁ πατριάρχης Σέργιος καὶ ὁ διάδοχός του Πύρρος.
Ἡ αἵρεση τοῦ μονοθελητισμοῦ ἦταν προϊόν τῆς προηγηθείσας αἵρεσης τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, τὴν ὁποία εἶχαν καταδικάσει ἡ Δ΄ καὶ ἡ Ε΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ ἀρνοῦνταν τὴν πραγματικὴ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ὁ μονοθελητισμὸς δίδασκε πὼς ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε δύο...

Ὁ ὅσιος Πα­ΐ­σιος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Γιά τόν σύγ­χρο­νό μας ὅσιο Πα­ῒ­σιο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη (1924-1994), ἔ­χουν γρα­φεῖ πολλά καί θαυ­μα­στά, ὥ­στε ἐ­μεῖς θά πε­ρι­ο­ρι­στοῦμε μόνο στά πα­ρα­κάτω, πού ἀ­φο­ροῦν τή σύν­τομη καυ­σο­κα­λυ­βί­τικη πε­ρί­οδό του, ἡ ὁποία στάθηκε ἡ ἀπαρχή τῆς καρποφόρας μοναχικῆς του ζωῆς στό Ἅγιον Ὄρος. 
Δέν εἶναι ἀρκούντως γνωστό ὅτι ὁ ὅσιος Παΐσιος, πού ἀ­νέ­παυσε χι­λι­ά­δες ψυ­χές στήν αὐλή τοῦ τα­πει­νοῦ κελ­λιοῦ του στίς Κα­ρυές, ξε­κί­νησε τή μο­να­χική του ζωή στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Σύμ­φωνα μέ μαρ­τυ­ρίες ἐ­πι­ζών­των πα­τέ­ρων πού τόν γνώ­ρι­σαν ἐ­κείνη τήν ἐ­ποχή, ὁ ὅσιος Πα­ΐ­σιος -λα­ϊ­κός τότε, Ἀρ­σέ­νιος ὀ­νό­ματι- ἦλθε στά Καυ­σο­κα­λύ­βια, τό πιθανότερο, τό κα­λο­καίρι τοῦ 1953 καί ἔ­μεινε λί­γους μῆ­νες ὡς δό­κι­μος στήν Κα­λύβη τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς τοῦ Σω­τῆ­ρος, ὑ­πο­τασ­σό­με­νος στό γέ­ροντα Κο­σμᾶ πού εἶχε ὑ­πο­τα­κτικό τόν μο­ναχό Δη­μή­τριο. Οἱ πα­τέ­ρες τῆς Σκή­της μά­λι­στα τόν θυ­μοῦν­ται νά σκα­λί­ζει μέ ἐ­πι­μέ­λεια τό μι­κρό πε­ρι­βόλι τῆς Κα­λύ­βης. Τε­λικά ὅ­μως ὁ Ἀρ­σέ­νιος ἀ­να­χώ­ρησε ἀπό τή Σκήτη.
Ὅ­πως ὁ ἴδιος ἐμ­πι­στεύ­τηκε στόν ἀρ­χά­ριο τότε μο­ναχό Παῦλο, σημερινό Γέροντα τῆς γει­το­νι­κῆς Κα­λύ­βης τῆς Ἁ­γίας Ἄν­νης, ἀλλά καί ἀργότερα, στίς μοναχές τοῦ ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, στό ὁποῖο, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀναπαύεται τό ἱερό του σκήνωμά, αἰτία γιά τήν ἀναχώρησή του αὐτή ἀπό τά Καυσοκαλύβια ἦταν τό γεγονός ὅτι οἱ Γε­ρον­τᾶ­δες ἦ­ταν...

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Θράκη δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν Δημοκρατία

Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές, καὶ ἡ ζωὴ στὴ Θράκη κυλᾶ στὴν ἀπόλυτη σιωπή, πέρα ἀπὸ τὸν «χαρτοπόλεμο» τῶν οἰκονομικὰ ἄνετων ὑποψηφίων βουλευτῶν ποὺ ἀνήκουν στὰ μέχρι καὶ σήμερα κόμματα ἐξουσίας. Ἡ ἡσυχία αὐτὴ γίνεται ἐντονότερη λόγω τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς ἀκριτικῆς καὶ ἄκρως εὐαίσθητης ἐθνικὰ περιοχῆς, ἀφοῦ κανένας ὑποψήφιος (τῶν «ἰσχυρῶν» κομμάτων ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ) δὲν ἀναφέρεται στὰ ἐθνικὰ θέματα, ἐνῶ σὰν νὰ ἔχει ὑπάρξει μία ἄτυπη συμφωνία μεταξὺ τῶν «μονομάχων» (ΝΔ καὶ ΣΥΡΙΖΑ) δὲν γίνεται καμία ἀπολύτως προεκλογικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐθνικὴ εὐαισθησία τῆς περιοχῆς (ἐνδεχομένως «σοφὴ» ἀπόφαση, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν ἀκρότητες καὶ πιθανὴ προβοκάτσια ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν).
Γράφει ὁ Γεωργίου Μιχαὴλ
Καὶ ὅμως, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ ἠρεμία, ἡ προεκλογικὴ περίοδος στοὺς νομοὺς Ξάνθης καὶ Ροδόπης, θυμίζει καζάνι ποὺ βράζει, ἢ, καλύτερα, μία ἐκτεταμένη στρατιωτικὴ ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση ἐπὶ πληθυσμοῦ ζωτικοῦ πρὸς κατάληψη χώρου. Μὲ ἕδρα ἐπιχειρήσεων τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τοὺς τελευταίους δύο μῆνες, ἀλλὰ κυρίως τὶς τελευταῖες προεκλογικὲς ἑβδομάδες, ὑπάρχει μία ὑψηλότατη κινητικότητα καὶ δραστηριότητα ποὺ ἔχει...

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό


Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς μιλάει γιὰ τὸν Ἁγιορείτη φωτιστῆ τοῦ γένους μας Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.

Αἰώνιος θάνατος – «εἰς αὔριον τὰ σπουδαία»

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀμετανοησίας ἀπορρίπτουν τόν Χριστόν δι᾽αὐτό δέν ἔχουν ἀνάπαυσιν καί εἰρήνην. Ἔχουν νομιζομένην ἡσυχίαν. Ἡ στιγμή τῆς πραγματικῆς ἡσυχίας δέν εἶναι ἐκείνη πού κοιμώμεθα, ἀλλά ἐκείνη πού κοιμᾶται ἥσυχη ἡ συνείδησίς μας.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἀντί νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν γίνονται ἑαυτομάχοι- "αὐτοκτονοῦν". Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ἡ μετάνοια ὁδηγεῖ εἰς τήν σωτηρίαν, ἡ δέ ἀναβολή αὐτῆς εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου καί ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα.
Νά μήν ἀπελπιζώμεθα, ἀλλά οὔτε νά ἀναπαυώμεθα καί νά ἀναβάλλωμε τήν μετάνοιάν μας. Εἶπε Γέρων: «Ἄν σοῦ πῇ ὁ λογισμός "ἔχεις χρόνο νά μετανοήσῃς, μπορεῖς ἀκόμη καί αὔριο", ἐσύ νά τοῦ πῇς" μετανοῶ, ἀμέσως τώρα, γιατί στή μετάνοια δέν ὑπάρχει αὔριο, ἀλλά χθές"».
Τό βιβλίον τοῦ Προφήτου Δανιήλ περιγράφει τό τέλος ἐκείνων πού ζοῦν εἰς τήν ἁμαρτίαν ἀλλά καί ἀναβάλλουν τήν μετάνοιάν των: Ἐπάνω εἰς τό γεῦμα καί τό γλέντι, κατά τρόπον θαυμαστόν καί ἐνώπιον ὅλων τῶν συνδαιτυμόνων, ἐνεφανίσθησαν δάκτυλα ἀνθρωπίνης...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.