30 Μαρ 2016

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Δὲν θέλω τὴν Ἑλλάδα πουλημένη σὲ ὁποιοδήποτε ῥαγιαδισμό. Δὲν θέλω νὰ παίξω τὸ παιχνίδι τῆς Εὐρώπης τῶν δαιμονιστῶν καὶ τοῦ ἀντιχρίστου»

Ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξη τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
ἀπὸ τὸ «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό», πού ἔγινε στὴν ἐκπομπὴ «Λόγος Ῥωμαίικος» 
στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΧΕΛΩΟΣ», μὲ θέμα «Ἑλλάς, ὥρα μηδέν», στὶς 15/06/12.
Ἂν ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὴν ἑνότητα φυσικὰ ἀκόμη καὶ ὁ χῶρος τῆς Ἐθνικῆς ἑνότητας δὲν καταξιώνεται ἂν αὐτὴ ἡ ἑνότητα δὲν καταξιώνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἑνότητα τῶν πάντων. Δὲν ὑπάρχει ἑνότητα ὁποιασδήποτε μορφῆς, γάμου, κοινωνίας, κράτους χωρὶς τὸ Χριστό. Γι΄ αὐτὸ βλέπετε ἡ Ἑλλάδα πάντοτε στεκόταν πάνω στὴν Ἐκκλησία πρωτογενῶς. Βάζω τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρωτογενὴς μέγεθος. Γιὰ νὰ μποροῦμε σήμερα σ΄ αὐτοὺς τοὺς πολὺ κρίσιμους καιροὺς νὰ μιλᾶμε γιὰ Ἐθνικὴ ἑνότητα, χωρὶς τὸ ἦθος, τὸ ἄρωμα, τὴν ἐωδία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει λόγος ποὺ μπορεῖ νὰ μιλήσουμε. Θὰ εἶναι πάντοτε...

Νατσιὸς Δημήτριος: Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδος

Συνέντευξη τοῦ γνωστοῦ δασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ στὸ διαδικτυακὸ κανάλι kilkiswebtv καὶ τὸν δημοσιογράφο κ. Κυριακίδη. Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐκπομπὴ ἀποτέλεσε ἄρθρο τῆς περασμένης ἑβδομάδος τοῦ κ. Νατσιοῦ μὲ τίτλο "Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδας"!

Ἐγκωμιαστικὰ σχόλια ἐπωνύμων πνευματικῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν ταινία "Παραμύθι χωρὶς ὄνομα"

Ἰδιαίτερα ἐγκωμιαστικὰ σχόλια ἔκαναν σπουδαῖοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι γιὰ τὴν ταινία "ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ", μετὰ τὴν ἐπίσημη προβολή της στὴν Ἀθήνα (Κιν/φος ΤΡΙΑΝΟΝ, 27.3.16). Ὑπογράμμισαν τὴν μεγάλη σημασία τῶν πατριωτικῶν μηνυμάτων της καὶ τόνισαν ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ τὴν παρακολουθήσουν ὅσο γίνεται περισσότεροι Ἕλληνες, μικροὶ καὶ μεγάλοι.
Σχολιάζουν:
1. Μαρία Μαντουβάλου, Ἀναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσ/κης Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν
2. Ἀλέξης Πάρνης, Συγγραφέας
3. Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Γ. Μεταλληνού, Φιλόλογος - Πρόεδρος Συλλόγου Ἀγέννητου Παιδιοῦ
4. Μαρία Κελεμένη - Ντούρου, Φιλόλογος
5. Χρῆστος Μπέσας, Δημ. Ὑπάλληλος
6. Ἐλευθέριος Σταθόπουλος
7. Γανωτὴς Κωνσταντῖνος
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ...

«Πρόσωπα ἢ Ἀριθμοί;»: Ἐκδήλωση στὴν Κατερινη στὶς 2 Ἀπριλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τὸ Σάββατο 2 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Δήμου Κατερίνης θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΡΙΘΜΟΙ; Ἀχρήματη κοινωνία - Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση». Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας (Δικηγόρος). Τὴν ἐκδήλωση διοργανώνει ἡ ″ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ″ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Ν. Πιερίας. Ἡ ἐκδήλωση γίνεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος, κ. κ. Γεωργίου.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Ἁγιογροφία Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Γοργοεπηκόου - Μάνδρα Ἀττικῆς

Φωτό: "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ"
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωϋσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μὲ τὴν λίγη τροφὴ νίκησε τὸ κέρας τοῦ τύφου τῆς οἰήσεως καὶ τῆς κενοδοξίας, πάθη πολὺ λεπτὰ καὶ δυσδιάκριτα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐμπλέκονται στὶς κοσμικὲς ἐνασχολήσεις. Μὲ τὴν ἡσυχία, νοερὰ καὶ σωματική, ἔσβησε τὴν φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας. Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν δικό του ἀγώνα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν δουλεία στὰ εἴδωλα. Ἀνέστησε τὴν ψυχή του ἀπὸ τὸν θάνατο ποὺ τὴν ἀπειλοῦσε. Μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς προσπάθειας καὶ μὲ τὴν αἴσθηση τῶν ἀΰλων καὶ οὐρανίων ἔκοψε τὰ δεσμὰ τῆς λύπης. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔγινε ὁ κατεξοχὴν ἄνθρωπος, ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πλασμένος καὶ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀνακαινισμένος. Καὶ μὲ ὅσα ἔγραψε δὲν μετέφερε σὲ ἐμᾶς μόνο τὶς ἀνθρώπινες γνώσεις ἀλλὰ τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη, γι’ αὐτὸ ὁ λόγος του εἶναι...

Εἰσήγηση Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου στὴν ἡμερίδα γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Φωτό: "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ"
Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. ΠΑΥΛΟΥ
Θέμα: Ἐρωτήματα περί τήν 
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
Σεβασμιώτατοι προσκεκλημένοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί συνεπίσκοποι,
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Μητροπολίτα Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Αἰδεσιμολογιώτατε καί πολυσέβαστε Πρόεδρε τῆς πρώτης Συνεδρίας πατέρα Γεώργιε, Εὐλαβέστατοι Πατέρες καί συλλειτουργοί, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές, Εὐσεβεῖς χριστιανοί καί ἀγαπητοί ἀκροατές τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας,
Ἡ σύγκληση μιᾶς Συνόδου Ἐπισκόπων, ἀνέκαθεν λειτουργεῖ στόν Ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὡς σταθμός τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ὡς σημεῖο αὐτοελέγχου καί αὐτοσυνειδησίας, ὡς εὐκαιρία ἐπανασχεδιασμοῦ τῆς σωτηρίας τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. Ἡ ἀσφαλής ἐπιβίβαση τῶν χριστιανῶν, στό νοερό καράβι τῆς Ἐκκλησίας, πού διαπλέει τό πέλαγος τοῦ παρόντος πεπερασμένου χρόνου, ἀποτελεῖ τό ἐχέγγυο τῆς διαπόρθμευσης μέ ἀσφάλεια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου στήν αἰώνια πραγματικότητα.
Ἡ προγραμματισμένη λοιπόν γιά τόν προσεχῆ Ἰούνιον Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, καλεῖται νά καταγραφεῖ στήν ἱστορία, ὡς ἕνας σταθμός ψυχικῆς ὠφέλειας τοῦ...

Σὰν ἔρθει ἡ στιγμὴ τῆς Θείας Κοινωνίας

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Κασν ρθει στιγμτς θείας Κοινωνίας καπρόκειται νπλησιάσεις τν γία Τράπεζα, πίστευε κλόνητα πς κεεναι παρν Χριστός, ὁ Βασιλις τν λων.
ταν δες τν ερέα νσο προσφέρει τσμα καταμα τοΚυρίου, μνομίσεις τι ὁ ἱερέας τκάνει ατό, ἀλλπίστευε τι τχέρι ποὺ ἁπλώνεται εναι τοΧριστοῦ.
Ατς πολάμπρυνε μτν παρουσία Του τν τράπεζα τοΜυστικοΔείπνου, Ατς κατώρα διακοσμετν Τράπεζα τς θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικκαὶ ἐξετάζει τοκαθενς τν προαίρεση καπαρατηρεποις πλησιάζει μελάβεια ταιριαστστὸ ἅγιο Μυστήριο, ποις μπονηρσυνείδηση, μσκέψεις βρωμερς καὶ ἀκάθαρτες, μπράξεις μολυσμένες.
ναλογίσου, λοιπόν, κι σποιὸ ἐλάττωμά σου διόρθωσες, ποιν ρετκατόρθωσες, ποιν μαρτία σβησες μτν ξομολόγηση, στί γινες καλύτερος. Ἂν συνείδησή σου σπληροφορεῖ ὅτι φρόντισες ρκετγιτν πούλωση τν ψυχικν σου τραυμάτων, ἂν κανες κάτι περισσότερο πτνηστεία, κοινώνησε μφόβο Θεοῦ. Ἀλλις, μενε μακριὰ ἀπτὰ ἄχραντα Μυστήρια. Καὶ ὅταν καθαριστες π' ὅλες τς μαρτίες σου, τότε νπλησιάσεις.
Νπροσέρχεστε, λοιπόν, στθεία Κοινωνία μφόβο κατρόμο, μσυνείδηση καθαρή, μὲ...

29 Μαρ 2016

Γέρων Μάξιμος: Ὁ Ὀρθόδοξος Γάμος καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα


Ἡ Ἐκδήλωση τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου "Κυριακὴ" μὲ θέμα «Ὁ Ὀρθόδοξος γάμος καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματά του» μὲ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Μάξιμο, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπω, στo Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Κατερίνης "Ἑκάβη", τὴν 26η Μαρτίου 2016!

Σταμάτης Σπανουδάκης: Οὐαὶ καὶ ἀλίμονο στὸν ἄνθρωπο τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ δηλώνει ὅτι ἀγαπᾶ τὴ χώρα του καὶ τὸν Χριστὸ

Γιὰ τὴ νέα του δισκογραφικὴ δουλειὰ μίλησε στὸν Παραπολιτικὰ 90,1 καὶ στὴν ἐκπομπὴ Secret μὲ τὸν Σταῦρο Παπαντωνίου ὁ συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης. Μιλώντας γιὰ τὸν νέο δίσκο του ὁ ἴδιος δήλωσε πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ προηγούμενα, ἐνῶ τὸ ἀφιερώνει στὴν "ἐλεύθερη ψυχὴ ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα". Σχολίασε ἐπίσης τὴν ἔννοια τῆς σκλαβιᾶς, ὑποστηρίζοντας πὼς ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τὴν ἀποβάλει, ἐνῶ πρόσθεσε πὼς ἡ ἱστορία καὶ ἡ θρησκεία τῆς χώρας συνιστᾶ ἔμπνευση γιὰ τὴ δουλειά του. "Αὐτὸ ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν, ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἐξαφανιστεῖ καὶ τὸ μόνο ὅπλο ποὺ ἔχω εἶναι ἡ μουσική μου", ἐξήγησε.
O ἴδιος δηλώνει ἐντελῶς ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς Ἑλλάδας αὐτὴ τὴ στιγμή, ἐνῶ ἐρωτηθεῖς γιὰ....

Κωνσταντινούπολη: Πρώτη προβολὴ τῆς ταινίας «Ἡ ἀπώλεια τῆς πατρίδας» (βίντεο)Τὸ Φιλανθρωπικὸ Κοσμέτειο Ἵδρυμα Ἀθηνῶν «Ὁ Οἴκος τοῦ Κωνσταντινουπολίτη» καὶ ἡ Σχολὴ τοῦ Γαλατὰ προσκαλοῦν τοὺς Ἕλληνες τῆς Πόλης στὴν πρώτη προβολὴ τῆς ταινίας Ἡ ἀπώλεια τῆς πατρίδας – Kayip Vatan τοῦ Ἀϊντὶν Καπαντζίκ, ποὺ θὰ γίνει τήν Παρασκευὴ 18 Μαρτίου, στὶς 19:00, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Σχολῆς Γαλατὰ (διεύθυνση: Kemaratlı Caddesi 25, Καράκιοϊ).
Πρόκειται γιὰ ἕνα ντοκιμαντὲρ ποὺ γυρίζει τὸ χρόνο πίσω στὸ 1964, καὶ καλύπτει τὰ γεγονότα τῆς ἀπέλασης περίπου 13.000 Ἑλλήνων ὑπηκόων τῆς Κωνσταντινούπολης, σὲ μιὰ πτυχὴ τῆς ἱστορίας ποὺ ἔχει στιγματιστεῖ ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς πλέον βάναυσες παραβιάσεις τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάνης.
Σὲ αὐτὸ τὸ συγκινητικὸ ὁδοιπορικό, Ἕλληνες ποὺ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὰ σπίτια τους καὶ παράτησαν τὶς περιουσίες τους μιλοῦν γιὰ....

Ἡ νεοελληνικὴ ταυτότητα

Μπορεῖ νὰ μὴ θέλουμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε ὅμως ἡ κρίση ταυτότητας συνιστᾶ μεῖζον πρόβλημα γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ξέσπασμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Βέβαια τό πρόβλημα δὲν ἀπασχολεῖ ὅλους, καθὼς ἡ πλασματικὴ εὐμάρεια ἔχει ἀλλοτριώσει ἀρκετοὺς ἀπό μᾶς. Ἡ κρίση ταυτότητας ἐκδηλώνεται στὶς θέσεις ποὺ ὑποστηρίζονται ὡς πρὸς ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ ἔθνους μας, τὶς παραδόσεις μας, τὴν πορεία μας κατὰ τὴν πρόσφατη περίοδο καὶ τὸ μέλλον μας. Δὲν εἶναι λίγοι οἱ σταθερὰ προσανατολισμένοι πρὸς τὶς δυτικὲς «ἀξίες», οἱ ὁποῖοι συνήθως ἐμφανίζονται μὲ ἐπικάλυμμα προοδευτικότητας καὶ μὲ διάθεση ἀμφισβήτησης ὅλων τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν στὰ πλαίσια τοῦ ἔθνους, τὴν ἀξία τοῦ ὁποίου ἐν πολλοῖς ἀμφισβητοῦν, ἂν δὲν ἀπορρίπτουν. Ἐπειδὴ στὸν χῶρο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τὸν ὁποῖο ἐν πολλοῖς ἔχουμε υἱοθετήσει, ἡ γνώση συνιστᾶ μεγάλη ἀξία καθ’ ἐαυτὴ καὶ ἡ θέση μέγιστη ἀξία, κάποιοι συνάνθρωποί μας ὡς ἐκ τῶν γνώσεων καὶ τῆς θέσεως ποὺ κατέχουν συντελοῦν σημαντικὰ στὴ διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης τῶν ἐνεργῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι «ψάχνονται». Πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι ἡ διαπρεπὴς συμπατριώτισσά μας κυρία Ἑλένη Γλύκατζη Ἀρβελέρ. Γι’ αὐτὸ καὶ τακτικὰ παραχωρεῖ τηλεοπτικὲς καὶ ἄλλες συνεντεύξεις. Οἱ ἐρωτῶντες διακρίνονται γιὰ....

Εἰσήγηση τοῦ καθηγητοῦ Δημητρίου Τσελεγγίδη στὴν ἡμερίδα γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Φωτό: "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικο"
Δημήτριος Τσελεγγίδης Καθηγητής 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέ­μα: 
«Μπο­ρεῖ μί­α Σύ­νο­δος Ὀρ­θο­δό­ξων νά προσ­δώ­σει ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό­τη­τα στούς ἑ­τε­ρο­δό­ξους καί νά ὁ­ρι­ο­θε­τή­σει δι­α­φο­ρε­τι­κά τήν ἕ­ως τώ­ρα ταυ­τό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας;» 
(Ἡ πρό­κλη­ση τῆς μέλ­λου­σας νά συ­νέλ­θει 
Με­γά­λης Συ­νό­δου) 
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι, Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες, Ἀ­γα­πη­τοί καί ἀ­γα­πη­τές Σύ­νε­δροι καί ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί! 
Ἀ­πό τή θέ­ση αὐ­τή αἰ­σθά­νο­μαι τό χρέ­ος, νά εὐ­χα­ρι­στή­σω -ἐκ καρ­δί­ας καί δη­μο­σί­ως- τόν φι­λό­ξε­νο καί φλο­γε­ρό ἀ­γω­νι­στή Οἰ­κο­δε­σπό­τη, τόν Ποι­μέ­να τόν κα­λό, τόν τι­μη­θέν­τα κα­τ’ ἐ­πα­νά­λη­ψη καί ἐ­ξαι­ρέ­τως μέ τόν ὀ­νει­δι­σμό τοῦ Χρι­στοῦ, τόν Μη­τρο­πο­λί­τη Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ, γιά τήν με­γα­λει­ώ­δη πα­νελ­λα­δι­κή δι­ορ­γά­νω­ση τοῦ πα­ρόν­τος Θε­ο­λο­γι­κοῦ-Ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ Συ­νε­δρί­ου, καί μά­λι­στα τήν κρί­σι­μη αὐ­τή χρο­νι­κή στιγ­μή, γιά τήν ὑ­πεύ­θυ­νη ἐ­νη­μέ­ρω­ση τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Καί τοῦ­το, ἐ­πει­δή τό πραγ­μα­τευ­ό­με­νο ἐ­δῶ θέ­μα ὑ­περ­βαί­νει τά ὅ­ρια τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας καί ἀ­φο­ρᾶ τήν ἀ­νά τήν Οἰ­κου­μέ­νη Ὀρ­θό­δο­ξη καί μό­νη, Ἁ­γί­α, Κα­θο­λι­κή καί Ἀ­πο­στο­λι­κή Ἐκ­κλη­σί­α. 
Ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος φαί­νε­ται, ἀ­πό τήν ἕ­ως τώ­ρα δι­α­δι­κα­σί­α καί θε­μα­το­λο­γί­α της, νά δι­α­ψεύ­δει τό ἐ­πί­δο­ξο ὄ­νο­μά της. 
Μά­λι­στα, θά μπο­ρού­σα­με βά­σι­μα νά ὑ­πο­στη­ρί­ξου­με, ὅ­τι κα­τ’ ἐ­πί­φα­ση εἶ­ναι Ἁ­γί­α. Καί αὐ­τό...

Μακρυγιάννης: «Δυστυχισμένη Ἑλλάς, δυστυχισμένοι Ἕλληνες! Ἀναθεματισμένοι κυβερνῆτες»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Πάψετε πιὰ νὰ ἐκπέμπετε τὸ σῆμα τοῦ κινδύνου
τοὺς γόους τῆς ὑστερικῆς σειρήνας σταματῆστε
Κι ἀφῆστε τὸ πηδάλιο στῆς τρικυμίας τὰ χέρια:
Τὸ πιὸ φρικτὸ ναυάγιο θὰ ἦταν νὰ σωθοῦμε»
Κ.Οὐράνης
Τὸ νεοελληνικὸ κράτος τὸ ἐλευθέρωσαν οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ τὸ ἔστησαν οἱ Βαυαροὶ καὶ τὸ κυβερνοῦν 10-15 οἰκογένειες, δυναστεῖες πολιτικῶν. Τὸ κράτος αὐτό, ἀντὶ νὰ ἀναδείξει τὶς ἀρετὲς τοῦ λαοῦ, τὴν ἀντοχή, τὴν καρτερία, τὸ πνεῦμα θυσίας καὶ αὐταπάρνησης, ποὺ τὸ κράτησαν ὄρθιο στὰ χρόνια τῆς πολυαίωνης σκλαβιᾶς, «φρόντισε» νὰ ἐκλύσει τὶς χειρότερες...

28 Μαρ 2016

Μητροπολίτης Σπάρτης Εὐστάθιος: «Ὑπάρχει σχέδιο ἀλλοίωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Εὐστάθιος μιλώντας γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου,σημειώνει πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ μὴν ξεχνᾶμε συνδέοντας τὴν ἀμνησία σὲ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ θέματα μὲ τὴν πτώση καὶ τὴν ἀπώλεια.
Τονίζει μάλιστα ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ Ἥρωες τοῦ 1821 εἶχαν διττὴ προσωπικότητα, ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ καὶ ὡς τέτοιους πρέπει νὰ τοὺς θυμόμαστε καὶ νὰ τοὺς τιμοῦμε.
Ὁ κ. Εὐστάθιος μιλᾶ καὶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐκτιμώντας πὼς δὲν θὰ ἀργήσει κάτι ποὺ ὁ ἴδιος φοβᾶται ἀπὸ χρόνια: μία κοινωνικὴ ἀναστάτωση μὲ ρίζα στὴν δολερὴ διχόνοια ποὺ γεννᾶ ἡ τεράστια ἀνεργία κυρίως τῶν νέων ἀνθρώπων. Θεωρώντας περίπου βέβαιη αὐτὴν τὴν...

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ: «Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος ἤ τό χρῆμα κλείνουν τά στόματα»

Το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
Οἱ πρόσφατες πολύνεκρες ἐπιθέσεις στίς Βρυξέλλες καί τήν Λαχώρη τοῦ Πακιστάν ἀπό Ἰσλαμιστές ἐναντίον ἀδιακρίτως Εὐρωπαίων πολιτῶν στήν πρώτη καί Ρωμαιοκαθολικῶν Πακιστανῶν στή δεύτερη πού ἑόρταζαν τό Πάσχα τους, ἐπαναφέρει τραγικά τό παγκόσμιο πρόβλημα ἀσφάλειας πού ἀπειλεῖ ἡ ἰδεοληψία τοῦ Ἰσλάμ, γεγονός πού ἐπιμελῶς ἀποσιωπᾶται ἤ ἀποκρύπτεται ἀπό δημοσιογραφικούς καλάμους πού ἤ εὐρίσκονται σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἀπό τό Σουνιτικό μπλόκ πού πληρώνει καλά!!! ἤ ἀνήκουν στόν εὑρύ κύκλο τῶν λεγομένων «χρησίμων ἠλιθίων» τοῦ συστήματος ἤ βαθιά ἰδεοληπτικοί κινοῦνται ἀπό τό δαιμονικό μῖσος τους κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί θεωροῦν τό Ἰσλάμ ὡς δῆθεν πρόσφορο μέσο γιά τήν ἐκζητουμένη ἀπομείωσή τους.
Εἶναι ἐνδεικτικό πῶς ἀξιόλογοι δημοσιογράφοι φτάνουν στό σημεῖο νά...

Πορίσματα-ψήφισμα τῆς Θεολογικῆς ἡμερίδος μὲ θέμα: «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» Μεγάλη προετοιμασία, χωρὶς προσδοκίες.

Μὲ τὴ Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας, αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη», στὸ Νέο Φάληρο Πειραιῶς, Θεολογικὴ - Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα, μὲ θέμα: «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ: Μεγάλη προετοιμασία, χωρὶς προσδοκίες». Δεῖτε πλῆρες ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Τὴν διοργάνωση, τὴν ὁποία πραγματοποίησαν οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις Γλυφάδας, Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Κυθήρων καὶ Πειραιῶς, καθὼς καὶ ἡ Σύναξις Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, Καθηγούμενοι καὶ Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν, ἁγιορεῖτες Πατέρες, κληρικοί, πρόεδροι χριστιανικῶν Σωματείων καὶ Ὀργανώσεων, Καθηγητὲς Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ Θεολόγοι καὶ γύρω στοὺς χίλιους πιστούς. Τὴν Ἡμερίδα...

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Πατέρας τῆς Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
Σε­βα­στοί πα­τέ­ρες, ἀ­γα­πη­τοί ἀ­δελ­φοί! Ἡ μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ συμ­πί­πτει μέ τήν 14η Νο­εμ­βρί­ου. Ἡ Σύ­νο­δος ὅ­μως τοῦ 1368, ἡ ὁ­ποί­α δι­α­κή­ρυ­ξε εἰς τόν κό­σμο τήν ἁ­γι­ό­τη­τα τοῦ ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ, λό­γῳ τῶν θαυ­μά­των τά ὁ­ποῖ­α ἐ­ποί­ει καί ὄ­χι λό­γῳ τῆς παι­δεί­ας του, οὔ­τε λό­γῳ τῶν συγ­γραμ­μά­των του, πού εἶ­ναι τό ὑ­ψη­λό­τε­ρο στήν ἐ­πο­χή του ἐ­πί­τευγ­μα, ἀλ­λά καί στήν κο­ρυ­φή συγ­χρό­νως τῆς ἁ­γι­ο­πα­τε­ρι­κῆς θε­ο­λο­γι­κῆς πα­ρα­δό­σε­ως, με­τέ­φε­ρε τή μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ εἰς τήν Β΄ Κυ­ρια­κή τῶν Νη­στει­ῶν. Εἶ­ναι μί­α πρά­ξις συμ­βο­λι­κή καί ἀ­πο­φα­σι­στι­κή, δι­ό­τι ἡ ση­με­ρι­νή ἡ­μέ­ρα τι­μᾶ­ται ἀ­πό τούς Ὀρ­θο­δό­ξους ὅ­λου τοῦ κό­σμου ὡς...

27 Μαρ 2016

Οἱ ἁγιασμένοι

Τοῦ π. Δημητρίου Μπόκου 
Ἐν­νιὰ στὸν ἀ­ριθ­μό, ἕ­ξι ἀ­γό­ρια καὶ τρί­α κο­ρί­τσια ἀ­π’ τὰ Γραμ­με­νο­χώ­ρια τῶν Ἰ­ω­αν­νί­νων οἱ θρυ­λι­κοὶ Ζω­σι­μά­δες (1750-1840 περίπου), ἀ­πο­τε­λοῦν μιὰ ἐν­τε­λῶς ἐ­ξαι­ρε­τι­κὴ πε­ρί­πτω­ση μο­να­δι­κῶν ἀν­θρώπων. Τὰ κο­ρί­τσια (Ἀ­λε­ξάν­δρα, Ζω­ή, Ἀγ­γε­λι­κὴ) ἔ­μει­ναν στὰ Γι­άν­νε­να, ἐ­νῶ τὰ ἀ­γό­ρια (Ἰ­ω­άν­νης, Ἀ­να­στά­σιος, Νι­κό­λα­ος, Θε­ο­δό­σιος, Ζώ­ης, Μι­χα­ήλ) κα­τέ­φυ­γαν στὴ Ρω­σί­α καὶ ἀλ­λοῦ, ἀ­σχο­λού­με­νοι μὲ τὸ ἐμ­πό­ριο. Καὶ ὁ πλοῦ­τος τους, σὰν εὐ­λο­γη­μέ­νος, αὔ­ξα­νε καὶ ἐ­ξέ­πλητ­τε τὸν κό­σμο. Μὰ ἐ­κεῖ­νοι δὲν ξι­πά­στη­καν. 
Ἀν­τι­θέ­τως, ἐν­συ­νεί­δη­τα δο­σμέ­νοι στὸν Θε­ὸ καὶ στὴν πα­τρί­δα, ἔ­τα­ξαν σκο­πὸ τῆς ζω­ῆς τους τὴν ὠ­φέ­λεια τῆς Ἑλ­λά­δας, μὲ τί­μη­μα τὴ δι­κή τους ἀ­σκη­τι­κὴ ζω­ή. Προ­τί­μη­σαν νὰ....

Τὸ παράπονο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ '21

Τοῦ Φώτη Μιχαήλ, ἰατροῦ
Ὁμιλία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821
’’Βίος ἀνεόρταστος, μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόχευτος’’, ἔλεγαν οἱ παλιοί. Ζωὴ χωρὶς γιορτές, μοιάζει μὲ ταξίδι πολυήμερο χωρὶς ἀνάπαυση, χωρὶς ἀνεφοδιασμό.  Ἡ 25η Μαρτίου, γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες, εἶναι πνευματικὸ πανδοχεῖο, ποὺ προσφέρει διπλὴ ἀνάπαυση καὶ διπλὸ ἀνεφοδιασμό. Καὶ ὁ λόγος εἶναι, ὅτι τὴν ἴδια μέρα ἑορτάζουμε  δυὸ μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες ἐλευθερίες μας. Πρῶτα τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου λόγω τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἔπειτα τὴν ἐλευθερία τοῦ Γένους μας ἀπὸ τὴν τουρκικὴ σκλαβιά. 
Στὸν λίγο χρόνο ποὺ ἔχουμε στὴν διάθεσή μας, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἑορτῆς, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Θέμα μας, τὸ παράπονο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21.
Ἀδελφοί μου,
Ἡ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου θαρρῶ πὼς δὲν εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνον μιὰ εὐκαιρία γιὰ μεγάλα λόγια, γιὰ ψεύτικες ἐπετειακὲς πολιτικὲς δηλώσεις, γιὰ ἐμβατήρια καὶ ἐξέδρες.  Εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα μιὰ πρώτης τάξεως πρόκληση γιὰ γόνιμο προβληματισμὸ καὶ μιὰ ἐξαιρετικὴ ἀφορμὴ γιὰ συλλογικὴ καὶ προπάντων γιὰ προσωπικὴ αὐτοκριτική. Μιὰ αὐτοκριτικὴ βασισμένη κυρίως πάνω σε...

"Παραμύθι χωρὶς ὄνομα": Προβολὲς σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΔΩ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:...

26 Μαρ 2016

Ρίγος: Ἄραβες Ὀρθόδοξοι παιανίζουν τὸ «Μακεδονία ξακουστὴ» παρελαύνοντας μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στὴ Θεσσαλονίκη!

Οἱ «φιλέλληνες» καὶ τὸ… Ψευτορωμαίικο

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος, κλασσικός φιλόλογος
Πολὺ πρὶν τὴν ἐπαναστάση τοῦ 1821 ὁ Ῥήγας εἶχε ὀραματισθῆ μία ἀναγεγενημένη Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἕνας γίγαντας μὲ πήλινα πόδια. Οἱ ἐξισλαμισμοὶ πληθαίνουν. Τὸ γένος φαίνεται ἔτοιμο νὰ ἀνταπεξέλθῃ στὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης θυσιάζει τὴν στρατιωτικὴ του σταδιοδρομία στὸν βωμὸ τῆς Λευτεριᾶς καὶ βροντοφωνάζει τὸ σύνθημα «μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»  στὸ Ἰασιο τῆς Μολδοβλαχίας. Ὀξυδερκὴς ὢν καὶ πεφωτισμένος στρατιωτικὸς ἐπιλέγει τὴν καταλληλοτερη τοποθεσία, ἐκεῖ… δίπλα στὴν Βασιλεύουσα.
Λίγους μῆνες πρωτύτερα, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Τούρκων στὸν προσφατο ῥωσσο-τουρκικὸ πόλεμο, ὁ Τσάρος εἶχε συνυπογράψῃ μὲ τὸν Σουλτάνο τὴν μὴ διατήρησι, γιὰ οἰονδήποτε λόγο, τουρκικῶν δυνάμεων στὶς αὐτονομες πλέον παραδουνάβιες ἠγεμονίες. Μὲ τὴν κήρυξι ὅμως τῆς ἐπαναστάσεως, φοβούμενοι οἱ Ῥῶσσοι τὴν ἐνδεχομένη ἐπιτυχία της, δίδουν «εὐλογία» στὸν Τοῦρκο νὰ τὴν καταπνίξῃ. Ἡ πρώτη λοιπὸν ἀνθελληνικὴ ἐνέργεια τῶν δῆθεν συμμάχων μας ὁμοδόξων εἶναι γεγονός! 
Ὅμως τὸ φρόνημα τοῦ γένους δὲν καταπνίγεται. Σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα μήνα θὰ ξεσηκωθῆ ὅλη ἡ πονεμένη Ρωμηοσυνη. Ἡ Μακεδόνια, ἡ Ρούμελη, ὁ Μωρηᾶς, ἡ Κρήτη, ἡ Κύπρος, ὁ Πόντος, ἡ Καππαδοκία ἀκόμη καὶ ἡ Συρία.
Οἱ ξένες Δυνάμεις καταλαβαίνουν πὼς....

25 Μαρ 2016

π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος γιά Πανορθόδοξη: «Ὅσο γίνονται τέτοιες Σύνοδοι, θά πολλαπλασιάζουμε τά προβλήματα»

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπό τήν ἱστοσελίδα floga.gr, πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, στόν Ἱ.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, τό Σάββατο στίς 13-2-2016.
Ἐμεῖς τήν Ὀρθοδοξία δέν τήν πουλᾶμε μέ τίποτε, γιά ὁποιονδήποτε Πάπα, γιά ὁποιαδήποτε λυκοφιλία, ψευτο-φιλία, ἡ ἀλήθεια παραμένει ἀλήθεια, τήν ἀλήθεια δέν τήν πουλᾶμε. Ὅταν πᾶνε καλά τά πράγματα, ἐγώ σέ αὐτή τήν περίπτωση φοβᾶμαι, ὅπως φοβᾶμαι, σᾶς ἔχω πεῖ, γιά τή μέλλουσα νά συνέλθει Σύνοδο. Καί τό λέω μιά φορά ἀκόμη: Παλιά οἱ Σύνοδοι γίνονταν ὅταν ὑπῆρχε μία αἵρεση καί μαζεύονταν οἱ Πατέρες ἀπ᾽ ὅλο τόν κόσμο καί προσπαθοῦσαν νά ἀντιμετωπίσουν τήν αἵρεση.
Σήμερα ποιά αἵρεση ἔχουμε ἀκριβῶς, ποιός εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος; Γι᾽ αὐτό θεωρῶ περιττή, αὐτή τήν Σύνοδο πού θά γίνει. Τό φοβᾶμαι πάρα πολύ, τί προβλήματα θά....

Ἐκπαιδευτικὸς πρὸς Φίλη: "Δὲν ἀρθρώνει οὔτε μιὰ λέξη γιὰ ἥρωες, γιὰ ἐθνεγερσία, γιὰ ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ..."

Συμπατριῶτες, 
Ὡς Ἕλληνας, ὡς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἀλλὰ κι ὡς ἐκπαιδευτικὸς εἶμαι ἐξοργισμένος.
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης συνεχίζει νὰ προκαλεῖ. Μᾶλλον δὲ νὰ ἐγκληματεῖ. Νὰ ἐγκληματεῖ σὲ βάρος τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς νέας γενιᾶς τῶν Ἑλλήνων. Ἀπροκάλυπτα ἀποδεικνύεται πιὰ τὸ ποιὸν τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐλέγχουν αὐτὴ τὴ στιγμὴ -καὶ- τὴν Παιδεία, ἄρα τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον αὐτοῦ το τόπου.
Τὸ πρωθυπουργικὸ δόγμα "Οἱ μετανάστες δὲν ἔρχονται νὰ ζήσουν τὸ μύθο τους στὴν Ἑλλάδα ἄρα εἶναι καλοδεχούμενοι" ποὺ καταλήγει τελικὰ διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ του στὴν Εἰδομένη- ''Νταχάου'', εἶναι ἡ μιὰ πλευρὰ τοῦ νομίσματος τῆς ἐθνολογικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀλλοίωσης ποὺ ἐπιχειρεῖται. Ἡ ἄλλη πλευρὰ εἶναι ἡ πλήρης ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ τς Ἱστορίας καὶ ὁ ὁλοκληρωτικὸς ἐθνικὸς καὶ θρησκευτικὸς ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ τῶν ἐφοδίων ποὺ λαμβάνουν στὰ σχολικά τους χρόνια τα Ἑλληνόπουλα. Καὶ βέβαιά το σχέδιο τοῦ Α Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ τῆς πατρίδας μας ἔχει σπαρεῖ ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ πιὰ....

"Τουρκοκρατία": Δὲν εἶσαι μόνος!


Οἱ Νεομάρτυρες ἦταν τὸ μόνο ἀνάχωμα στόν ἀφελληνισμό τῶν Ρωμηῶν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου «Ἁγιασμένες μορφὲς τῶν Καυσοκαλυβίων», ἀπὸ τὸν ὅσιο Μάξιμο ὡς τὸν γέροντα Πορφύριο
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, τὸ μόνο ἀνάχωμα καὶ ἡ μόνη δύναμη ποὺ μποροῦσε νὰ ἀνακόψει τὸ συνεχῶς διογκούμενο κύμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ -ἀποτέλεσμα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς, βίας καὶ παντοδαποὺς καταπίεσης τῶν Ρωμηῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς- ἦταν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες. Αὐτοὶ ἀναζωογονοῦσαν τὴν κλονιζόμενη πίστη τῶν συγχρόνων τους χριστιανῶν, ἐπισφραγίζοντας καὶ ἀνακαινίζοντάς την. 
Τὰ Νεομαρτυρολογικὰ κείμενα, ὅπως αὐτὰ ποὺ συνέταξε ὁ Ἰωνάς, ὠφέλησαν πνευματικά τούς μοναχοὺς καὶ ταυτόχρονα συνέβαλαν στὴ διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συγγραφὴ καὶ ἡ ἀντιγραφὴ αὐτῶν, μαρτυροῦν τὴ μεγάλη συμβολὴ τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν στὴ διατήρηση ἀκμαίου...

Μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου γιὰ τὸ κρυφὸ σχολειὸ

Τί ξέρουν οἱ Κορεάτες πού ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀγνοοῦμε; Ὁ Νίκος Γαβριὴλ Πεντζίκης θεωροῦσε ὡς τὸ καλύτερο θρησκευτικὸ βιβλίο ποὺ γράφτηκε μετὰ τὸ 1821 τὸ ἔργο τοῦ Ἁγιορείτη μοναχοῦ π. Παϊσίου (1924-1974) -πλέον Ἁγίου Παϊσίου – ποὺ πρωτοκυκλοφόρησε μὲ τὸν τίτλο «Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης». (Μετὰ καὶ τὴ δική του ἁγιοκατάταξη (1986), ποὺ βεβαίως προηγήθηκε τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, κυκλοφορεῖ μὲ τὸν τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης»). Τὸ βιβλίο, ποὺ κυκλοφόρησε στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ἀποτελεῖ ἔκδοση τοῦ Ἡσυχαστήριου Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ποὺ βρίσκεται στὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης. Ἔχει κάνει πάρα πολλὲς ἐπανεκδόσεις, ἐνῶ ἔχει μεταφραστεῖ σὲ 11 ξένες γλῶσσες – ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ στὴν κορεατική!
Ὁ Πεντζίκης τόσο πολὺ ἀγαποῦσε τὸ βιβλίο, ποὺ πάρα πολὺ συχνὰ ἀναφερόταν σ’ αὐτό. Πολλὲς φορὲς μάλιστα τὸ χάριζε σὲ συνομιλητὲς του διανοούμενους, καλλιτέχνες, φοιτητές. Ἕνας πολὺ γνωστὸς σκηνοθέτης μάλιστα ἐνδιαφέρθηκε νὰ τὸ μεταφέρει καὶ στὴν ὀθόνη.
Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος, ὁ Χατζηεφεντὴς ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν στὸ χωριό του, τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, πολλὰ χρόνια πρὶν ξεριζωθοῦν ἀπὸ τὰ μέρη τους τοὺς εἶχε...

Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους, Μακρυγιάννης ὡς σημερινὸ πρότυπο


Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος
Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε-δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἠρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μᾶς ἦταν γνωστά, ἂν ὁ γενναῖος στρατηγὸς δὲν συνέγραφε τὸ ἐκπληκτικὸ κείμενο τῶν Ἀπομνημονευμάτων του. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Μακρυγιαννης σημειώνει ἀναμνήσεις καὶ κρίσεις ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ἕως τὸ ἔτος 1851. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὁ ἀγωνιστὴς τὸ φύλαγε σὲ χειρόγραφες σημειώσεις στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ του.
Ὁ Γ. Βλαχογιάννης τὸ 1904 ἐξέδωσε, ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα μετέγραψε τὸ ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ.  Ὡστόσο τὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἔμενε περαιτέρω στὴν ἀφάνεια ἂν ὁ Γ. Σεφερης τὸ 1943 δὲν διέγειρε μέσα ἀπὸ ἄρθρα καὶ ἐργασίες του τὸ ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο μεγάλου κύκλου διαννοουμένων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρυτέρου κοινοῦ γιὰ τὸν Μακρυγιαννη. Ὁ νομπελίστας μας ποιητὴς γράφει: «τὸ Α καὶ τὸ Ω στὴν ζωὴ μου εἶναι ὁ Μακρυγιάννης…». Ὁ Σεφέρης λοιπόν, τολμᾶ....

Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Χαιρόμαστε γιατί ἡ Παναγία μᾶς ἔβγαλε ἀσπροπρόσωπους»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου «Πάθη καὶ Ἀρετὲς Λόγοι E΄», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης
Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν χαρὰ 
– Γέροντα, μπορεῖτε νὰ μᾶς ψάλετε τὸ Μεγαλυνάριο ποὺ εἴχατε γράψει γιὰ τὴν Παναγία; 
– Ἔλα νὰ τὸ ψάλουμε μαζί. «Εὗρες πολλὴν Χάριν παρὰ Θεοῦ, Μῆτερ τοῦ Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, φρούρει τοὺς δούλους σου». Νὰ σοῦ πῶ τώρα καὶ ἕνα δογματικό: Ἡ Παναγία ἦταν Κόρη καὶ Μητέρα, Δούλη καὶ Βασίλισσα, Βασίλισσα ὅλου τοῦ κόσμου. Χωράει στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου αὐτό; Καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου εἶναι κάτι τὸ ὑπερφυσικό, ἔξω τῆς λογικῆς. 
Εὔχομαι ἡ Παναγία νὰ σοῦ δώση τὴν χαρὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ὁ Ἄγγελος νὰ σὲ εὐλογήση, γιὰ νὰ ἔχης πνευματικὴ πρόοδο. Ἀμήν. 
– Γέροντα, ἕνα τροπάριο λέει: «Χαῖρε ἡ τῆς Εὔας χαρά· ἡ γὰρ ἐκείνης λύπη διὰ τοῦ τόκου σου πέπαυται, Ἁγνή» . 
– Ὅ,τι καλὸ κι ἂν βρῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ πῆ γιὰ τὴν Παναγία, δὲν θὰ μπορέση νὰ ἐκφράση τὸ μεγαλεῖο Της. Ἡ Παναγία μὲ τὴν ὑπακοή Της ἄνοιξε πάλι γιὰ μᾶς τὸν Παράδεισο, ποὺ τὸν εἶχε κλείσει ἡ παρακοὴ τῆς Εὔας. 
Ἡ Εὔα ἔσπασε τὸν κρίκο ποὺ μᾶς ἕνωνε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔφερε στὸν κόσμο λύπη καὶ...

24 Μαρ 2016

Δεῖτε πλῆρες ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν ἡμερίδα ἐναντίον τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» στὸ ΣΕΦ

Tήν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἡμερίδα ἐναντίον τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας Πειραιῶς, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιῶς καὶ τὴν σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν.
Δεῖτε πλούσιο ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ρεπορτάζ τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»...

Τα χώματά μας βλαστάνουν ζωὴ ἱκανὴ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα ὅλες τὶς ταφόπετρες ποὺ βάλαν στὰ κεφάλια μας οἱ εὐρωφαρισαῖοι καὶ οἱ εὐρωυποκριτές!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζᾶ "Ἐν μέσω κρίσης"
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴ ζωὴ ἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν, περικυκλωμένοι ἀπὸ "σωτῆρες" ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴ νὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης, ὥστε ἀπὸ τὴν κατηγορία τῶν ὄντων νὰ περάσουμε σὲ κείνη τῶν μὴ ὄντων. Τῶν ἀπαθῶν καὶ ἀνέραστων καὶ ἄβουλων πλασμάτων, ποὺ πρῶτα τὰ τρομοκρατεῖς καὶ μετὰ τὰ μεταχειρίζεσαι καὶ τὰ διαχειρίζεσαι ὅπως θέλεις. Ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ἀκουστοῦν ἔκτακτα δελτία εἰδήσεων, χωρὶς νὰ φανοῦν ἐχθροί, χωρὶς ὑποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ὅτι εἴμαστε ὑπὸ κατοχή. Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς τὸν ἀργὸ θάνατο.
Εἶχαν ἐπιλέξει γιὰ μᾶς μία σωρεία ἐντολῶν, ἀπειλῶν, συμβιβασμῶν, περικοπῶν πάσης φύσεως, ἱκανῶν νὰ πλήξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν Καρδιά μας. Ἔτσι ἔγινε: ἕνα πρωὶ μὲ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία μᾶς φορέσανε τὸ ἑωσφορικὸ σχέδιο: ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ὑγιῶν νὰ περάσουμε στὴν ἄλλη, τῶν κλινικὰ νεκρῶν. Ἔτσι τοὺς βόλευε: κλινικὰ νεκροὶ οἱ πολίτες, κλινικὰ νεκρὴ ἡ χώρα. Καὶ ἡ ζωή μας στὰ σκοτεινὰ σκοτεινιασμένη, στὰ εὐτελῆ ἐξευτελισμένη! Κι ἐμεῖς φοβισμένοι καὶ μουγγοί...

Εἰσήγηση Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου στὴν ἡμερίδα γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Φωτογραφία
«Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Eἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου στὴν Θεολογικὴ-Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα "Ἁγια καὶ Μεγάλη Σύνοδος" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, στὸ Στάδιο Εὶρήνης καὶ Φιλίας, 23 Μαρτίου 2016
Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα χαρίσματα τῶν Χριστιανῶν (Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν) πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν τήν ἐγρηγοροῦσαν συνείδησιν, ἡ δέ μεγαλύτερη προσφορά τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γράφει ὁ μακαριστός Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος (Καψάνης), εἶναι νά ἐνεργοποιῆ τήν ἐγρήγορση τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία, ὅταν μάλιστα ὁ λαός τοῦ Θεοῦ σήμερα ἀφήνη ἐν πολλοῖς «ἀδρανές καί ἀνενέργητον τό χάρισμα τοῦτο». Ἡ ἐγρήγορση τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ζωντανά.
Ἐμεῖς δέ οἱ Κληρικοί, παντός βαθμοῦ, καί οἱ λαϊκοί θεολόγοι ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη ὅταν δέν καλλιεργοῦμε στό ποίμνιό μας τήν «ἐγρήγορσιν τῆς συνειδήσεώς» του, ἀλλά ἀρκούμαστε σέ μιά κοινωνική διακονία καί σέ μιά πολιτιστική προσφορά, καί δέν προσφέρουμε τόν ὀρθόδοξο λόγο, πού εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς σωτηρίας. Ἡ θεολογία, ὅπως ἐκφράσθηκε ἀπό τούς ζωντανούς ὀργανισμούς, ἤτοι τούς Προφήτας, τούς Ἀποστόλους καί τούς Πατέρας, εἶναι μεγάλο χάρισμα, καί ἡ χάρη τῆς θεολογίας σώζει τόν ἄνθρωπο.
Αὐτή εἶναι μιά μικρή εἰσαγωγή γιά νά προχωρήσω στό θέμα μου, πού εἶναι: «θεολογία καί πολιτική» καί ὁπωσδήποτε ἔχει ἀναφορά στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο», ἡ ὁποία...

Διαφωνίαι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἐνῶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπομένει γιὰ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου εἶναι πλέον πολὺ περιορισμένος, δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ πρὸς τὸ παρὸν πανορθόδοξη συμφωνία οὔτε ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Συνόδου οὔτε πολὺ περισσότερο ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῶν κειμένων ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ πρὸς ἔγκριση στὴ Μεγάλη Σύνοδο.
Σὲ ἡμερίδα σχετικὴ μὲ τὴ Σύνοδο ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Ρωσία στὶς 11 Μαρτίου ἀποκαλύφθηκαν μερικὲς ἀπὸ τὶς ὑπαρκτὲς διαφωνίες μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σύμφωνα μὲ ὅσα ὑποστήριξαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων ἀλλὰ καὶ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Γαλλίας Ἐμμανουὴλ ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς ἐκκρεμότητες:...

Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὴν ἡμερίδα γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Φωτογραφία
«Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ στήν ἡμερίδα 
«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας 
στόν Πειραιᾶ τήν 23η Μαρτίου 2016.
Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες, Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές, Σεβαστό Προεδρεῖο, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,
Χαιρετίζω τήν πολύ νευραλγική σημερινή ἡμερίδα, πού διοργανώνουν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βάρης καί Βουλιαγμένης, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Πειραιῶς καί Φαλήρου, καθώς καί ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, μέ θέμα : «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος˙ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες».
Ἡ ἰδέα τῆς συγκλήσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶχε διατυπωθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισήμως μὲ ἔνα πρῶτο κατάλογο θεμάτων, στὸ «Πανορθόδοξο Συνέδριο» τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1923 ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κυρό Μελέτιο Δ´ Μεταξάκη. Τὸ 1930 προωθήθηκε ἀπὸ τὴν ὀνομασθεῖσα «Προκαταρκτικὴ Ἐπιτροπή», ποὺ συνῆλθε στὸ Ἅγιον Ὄρος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία ἑτοίμασε ἕνα πρῶτο κατάλογο θεμάτων τῆς Συνόδου. Ὅμως, δυσμενεῖς ἱστορικὲς συνθῆκες δὲν ἐπέτρεψαν τὴν σύγκληση  τῆς Συνόδου πρὶν καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἰδιαίτερα μάλιστα, ἐπειδὴ στὶς περισσότερες ὀρθόδοξες χῶρες ἐπεκράτησαν ἀθεϊστικὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, τὰ ὁποῖα δυσκόλεψαν τὸ ἔργο καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἐκεῖ Ἐκκλησιῶν.
Τὸ θέμα ἐπανέφερε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κυρός...

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μίλησε στὸν Ἱερό Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Κονίτσης γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
 τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας 
καὶ τὴν Μεγάλη Σύνοδο
Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα, Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τὴ νίκη καὶ τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῆς πλάνης καὶ τῶν ποικίλων αἱρέσεων.
Τρία, κυρίως, θέματα ἀπασχολοῦν αὐτὸν τὸν καιρό, καὶ κυριαρχοῦν στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία:
Τὸ πρῶτο ζήτημα εἶναι ὁ τρόπος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.  Στὰ Σχολεῖα καὶ κυρίως στὰ Λύκεια, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ φυσικὰ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐπιμένει ἀνενδότως τὴν ἀντικατάσταση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὸ μάθημα τῆς Θρησκειολογίας, δηλ. νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ γιὰ ὅλες τὶς Θρησκεῖες. Κι αὐτὸ ὅταν καλὰ - καλὰ δὲν γνωρίζουν τὴν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὅλη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἀντικρούει τὰ σχέδια αὐτὰ τοῦ Ὑπουργείου μὲ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καθὼς καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἄλλοι παράγοντες, ὅπως ὑποστηρίζουν καθὼς γνωρίζουν καλῶς τὰ πράγματα, ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Ὑπουργείου φανερώνει τὴν κυβερνητικὴ γραμμή, προσέξτε το αὐτό, σταδιακὰ νὰ καταργηθεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα.
Τὸ δεύτερο: Εἶναι ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τώρα τελευταῖα ἐξεδόθη, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει σὲ κληρικοὺς, κυρίως σὲ κληρικούς, νὰ εἰσέρχονται στὰ...

22 Μαρ 2016

Ἀραβόφωνο δελτίο ἔβγαλε ἡ ΕΡΤ!

Ἀραβόφωνο δελτίο μὲ χρηστικὲς πληροφορίες γιὰ τούς πρόσφυγες καί μετανάστες πού βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα ἔβγαλε ἡ ΕΡΤ.  Μετὰ τὸ μεσημεριανὸ δελτίο εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ ἐκφωνήθηκε στὴν ἀραβικὴ γλώσσα δελτίο μὲ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ αὐτὴ τὴν στιγμὴ στήν Ειδομένη ἐνημερώνοντας παράλληλα τούς πρόσφυγες πὼς τὰ σύνορα παραμένουν κλειστά. 
Ὁ παρουσιαστὴς τοῦ δελτίου ἐνημέρωσε τούς τηλεθεατὲς πὼς στὰ κέντρα προσωρινῆς κράτησης ὑπάρχουν συνθῆκες ὑγιεινῆς, σίτιση ἀλλὰ καὶ ἰατρικὴ παρακολούθηση. Ἀκόμη τόνισε πὼς....

«Ἀντιδυτικοὶ» Πατέρες, εὐεργέται τῆς Εὐρώπης

Tοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοὺ 
Ἡ ἑτοιμαζομένη «Μεγάλη Σύνοδος», οἱ τρεῖς Ἅγιοι,  οἱ ὁποῖοι ἔσωσαν τὴν πιστότητα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως,  ἡ Οὐνιτίζουσα Δύσις καὶ ἡ μὴ ἀδρανοποίησης τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως.
ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ τῶν πνευματικῶν σχέσεων Ἀνατολῆς–Δύσεως ὁ χῶρος τῆς θεολογίας, στόν ὁποῖον ἡ ἔνταση φθάνει συχνά σέ ὁριακά σημεῖα, ἐπιτρέπει ἀσφαλέστερες καί ὁπωσδήποτε σαφέστερες διαπιστώσεις. Ἰδιαίτερα πρόσφορες παρουσιάζονται, μάλιστα, οἱ περιπτώσεις προσώπων, πού ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀντιδυτικοί και ἀντιμετωπίζονται, ἀκόμη καί σήμερα, με ὑπερκριτικό πνεῦμα, ἐνίοτε δέ καί μέ σφοδρότητα ἀπό τή δυτική ἤ δυτικίζουσα ἱστοριογραφία.
Τέτοια πρόσωπα εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν ὁ Μέγας Φώτιος († 891), ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (†1357) καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός (†1444), γιά νά μείνουμε στήν περίοδο τῆς ἀποστασιοποιήσεως Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Χριστιανοσύνης, δηλαδή στούς αἰῶνες μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ φραγκογερμανικοῦ στοιχείου στή Δύση[1].
1. Ὁ ἀντιδυτικισμός τῶν Ἀνατολικῶν δέν ἦταν ἀθεμελίωτος, οὔτε ὀφειλόταν σέ ἁπλή μισαλλοδοξία. Στηριζόταν σέ πολύ καλή γνώση τῆς Δύσεως καί τῶν ἀμεταβλήτων διαθέσεών της ἀπέναντι στήν Ἀνατολή.
2. Ἡ ἐκφράγκευση, ἄλλωστε τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης συνδέθηκε μέ ἀποστροφή πρός τήν Ὀρθοδοξία καί ἔντονο ἀνθελληνισμό, ἀφοῦ ὁ Ἑλληνισμός (graecitas) ἦταν ὁ κύριος ἐκφραστής της. Εἶναι δέ γνωστά πλέον τά μέτρα, πού ἔλαβε ὁ Καρλομάγνος, ὁ μεγαλύτερος ὑβριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικότητος, γιά τή δυσφήμιση στή Δύση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, ὅταν....

Μητροπολίτης Καισαριανῆς: Πράκτορας ἀνάμεσα στοὺς πρόσφυγες ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν Πειραιῶς νὰ βγάλει τὸ σκουφάκι μὲ τὸ Σταυρὸ

Μιλώντας σὲ ἕνα ἱερατικὸ συνέδριο τῆς Ι.Μ Δημητριάδος ὁ Μητροπολίτης Καισαριανὴς Δανιὴλ ἀποκάλυψε ἕνα γεγονὸς ποὺ τοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ. Συγκεκριμένα ὁ Μητροπολίτης Καισαριανὴς εἶπε:
«Ξέρετε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς πῆγε νὰ μοιράσει τρόφιμα στὸ λιμάνι ὅπου ἔχουν τοὺς πρόσφυγες, καὶ φοροῦσε ἕνα σκουφάκι ποὺ εἶχε τὸν σταυρὸ πάνω. Τότε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἦταν ἐκεῖ του εἶπε νὰ τὸ βγάλεις αὐτό... Τότε ὁ Μητροπολίτης φώναξε τὸν Λιμενάρχη καὶ τοῦ εἶπε: Τί κατάσταση εἶναι αὐτή; Λέει αὐτός σε ἐμένα νὰ βγάλω τὸ σκουφάκι πού ἔχει τὸν σταυρό; 
Ἀμέσως ὁ Λιμενάρχης προσπάθησε νὰ ἠρεμήσει τὰ πράγματα, ἐνῶ τοῦ ἔκανε παρατήρηση γὶ΄ αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Τότε ὁ Λιμενάρχης εἶπε στὸν κ. Σεραφείμ: Σεβασμιώτατε ξέρετε ποιὸς ἦταν αὐτός; Εἶναι Πράκτορας τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας (!!!) ἀφήνοντας ὅλους ἀποσβολωμένους γιὰ λίγα δευτερόλεπτα». 
Παράλληλα ὁ Μητροπολίτης Καισαριανὴς εἶπε: «Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πῆγε ἐκεῖ στὸ λιμάνι νὰ μοιράζει φαγητὸ στοὺς πρόσφυγες χωρὶς ἐγκόλπιο παρακαλῶ. Πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοί, διότι θὰ ἔρθουν πιὸ δύσκολες καταστάσεις ἐὰν δὲν προσέξουμε»!
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ...

Κήρυττε τὸν Χριστὸ μέσα ἀπὸ τὴν εὐλάβειά σου!

Οἱ εὐλαβικὲς λαϊκὲς συνήθειες ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν παράδοση ἔχουν περάσει στὴν καθημερινότητα   τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ, παρατηροῦμε ὅτι στὶς ἡμέρες μᾶς παραθεωροῦνται, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε περιφρονοῦνται καὶ ἀπορρίπτονται, σὰν κάτι μὴ ἀναγκαῖο. Παρατηροῦμε σὲ πολλὰ σπίτια τὰ ὁποῖα ἐπισκεπτόμαστε, ὅτι τὸ καντηλάκι δὲν  ὑπάρχει, τὸ θυμίαμα εἶναι ἄγνωστο καὶ ἀνύπαρκτο, οἱ ἱερὲς εἰκόνες  χρησιμοποιοῦνται  σὰν ΄΄ντεκὸρ΄΄ γιὰ νὰ στολίσουμε τὸ σπίτι, τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ  κατὰ τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ ἀπὸ ὅπου δὲν ἀπουσιάζει γίνεται μὲ βιασύνη καὶ σὰν νὰ ντρεπόμαστε ἢ νὰ αἰσθανόμαστε ἄβολα τὴν ὥρα ποὺ κάνουμε τὸ σταυρό μας!
            Κι ὅμως ἀγαπητοί μου αὐτὲς οἱ ἁπλὲς καὶ εὐλαβικὲς συνήθειες μᾶς βοηθοῦν νὰ κρατοῦμε τὸ νοῦ μας καὶ τὴν καρδιὰ μᾶς κοντὰ στὸ Θεό. Μᾶς θυμίζουν καθημερινά το Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη καὶ προστασία ποὺ μᾶς παρέχει, εἶναι ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεό!
            Αὐτὲς οἱ ἁπλὲς καθημερινὲς συνήθειες ποὺ τόσο ἀβασάνιστα ἀπορρίπτουμε καὶ περιφρονοῦμε σὰν κάτι ποὺ δὲν εἶναι ἀναγκαῖο, εἶναι αὐτὲς ποὺ καλλιεργοῦν μέσα μας τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα στὰ σπίτια μας! Ὄχι βέβαια σὰν μηχανικὲς κινήσεις συνηθείας ἀλλὰ ὡς ἔκφραση τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ μας πρὸς τὸ....

Ὁ μέγας πλοῦτος τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς

ἱεροδιακόνου Συμεών
Ἡ πανανθρώπινη γλῶσσα τῆς μουσικῆς ὑπῆρξε ἴσως ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς τέχνες ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπρόκειτο πιθανῶς γιὰ μιὰ φυσικὴ συνέχεια τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας, στὴν ὁποία ἡ μουσικὴ κατεῖχε ἐξέχουσα θέση. Οἱ καταβολὲς τῆς χριστιανικῆς μουσικῆς θεωρεῖται βέβαιο πὼς πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν στὴν (ἀρχαία) ἑλληνικὴ μουσική,καθὼς ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς κυριάρχησε βαθμηδὸν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἀκόμη καὶ στὴν Παλαιστίνη. Στὸ διάβα τῶν αἰώνων ὅμως, ἡ χριστιανικὴ μουσικὴ ἐξελίχθηκε αὐτόνομα καὶ προέκυψε ἡ εὐρέως ἀποκαλουμένη σήμερα βυζαντινὴ μουσικὴ ἤ, ὅπως συναντᾶται στὰ....

21 Μαρ 2016

23 Μαρτίου στό ΣΕΦ: Θεολογικὴ-Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα γιά τήν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο»


Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 καί ὥρα 9:00 π.μ. στήν Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας Πειραιῶς, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιῶς καί ἡ σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν σᾶς προσκαλοῦν σέ Θεολογικὴ - Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα, τήν ὁποία συνδιοργανώνουν, μέ θέμα: 
«Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος», Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. 
Δεῖτε τό ἀναλυτικὸ πρόγραμμα ΕΔΩ.
Ἂς θυμηθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου γιὰ τίς προσυνοδικὲς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου:
«Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;», καὶ ἂς δώσουμε ἅπαντες τὸ παρών, διότι ὅπως καὶ πάλι ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ἀνέφερε: «Στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ στὰ θέματα τῆς πατρίδος δὲν χωρᾶνε ὑποχωρήσεις∙ πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερός»!

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: «Νά ἑορτάσουμε τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν παναιρετικῶν οἰκουμενιστῶν»

Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ 
γιὰ τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/κης, ὁ κήρυξ τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος καί θεατής τοῦ ἀκτίστου Φωτός, σέ ὁμιλία[1] του στήν σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζει ὅτι ἄλλο πράγμα εἶναι «ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν» καί ἄλλο «ἡ πίστις τῷ Θεῷ»˙ ἄλλο πράγμα εἶναι τό νά λέμε «πιστεύω εἰς τόν Θεόν» καί ἄλλο τό νά λέμε «πιστεύω τῷ Θεῷ». Ποιά ἄραγε εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ «πιστεύω εἰς τόν Θεόν» καί τοῦ «πιστεύω τῷ Θεῷ»; Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἀναφέρει ὅτι τό «πιστεύω εἰς τόν Θεόν» σημαίνει τό «ὀρθῶς φρονεῖν περί τοῦ Θεοῦ», δηλ. τό νά ἔχει κανείς ὀρθή πίστη γιά τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό. Ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν…». Καί τό «πιστεύω τῷ Θεῷ» τί νόημα ἔχει, τί σημαίνει; Τό «πιστεύω τῷ Θεῷ» σημαίνει ὅτι ἔχω ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ἐμπιστεύομαι τόν Θεό, Τόν θεωρῶ ἀξιόπιστο πρόσωπο. Σημαίνει ὅτι θεωροῦμε πώς αὐτά, πού λέει ὁ Τρισυπόστατος Θεός μας, δηλ. οἱ ἐπαγγελίες, οἱ ὑποσχέσεις, οἱ ἐντολές, πού δίνει, εἶναι ἀξιόπιστες καί πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σ’ Αὐτόν. Καί ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι οἱ δύο αὐτές ἔννοιες θά πρέπει νά συνυπάρχουν. Πρέπει καί νά πιστεύουμε εἰς τόν Θεόν, δηλ. νά ἔχουμε εὐσεβῆ πίστη, καί νά πιστεύουμε τῷ Θεῷ, δηλ. νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί νά τηροῦμε τίς ἐντολές Του.
Οἱ δύο προαναφερθεῖσες ἀρετές, δηλ. ἡ εὐσεβής πίστη καί ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Τρισάγιο Θεό, κοσμοῦσαν κατ’ ἐξοχήν τούς ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι πολέμησαν...

Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας

Γράφει ὁ Δημήτρης,
Νατσιὸς δάσκαλος-Κιλκὶς
«εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» πρὸς Τιμόθεον Α, ε’, 8
Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴν στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λαθρομεταναστῶν.
(Ὁ κοινὸς νοῦς λέει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴν χώρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανόμως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά, ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅπως λέγεται λαθροθήρας αὐτὸς ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋλοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης. Ὁ κυρ-Φίλης ὑπουργός, στὴν πρόσφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα, ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες, Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους τοῦ ’22, τοὺς διωκόμενους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς μωαμεθανοὺς γενοκτόνους μας τοῦ Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσλάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς).
Περίεργη καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας;», «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», εἶναι οἱ συνήθεις… παραπομπές.
Καρυκεύουν τὴν ἐρώτηση καὶ μὲ ἀναφορὲς στὸν Καλὸ Σαμαρείτη ἢ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με». (Μάτθ. ΚΕ, 35).
Ὁπότε ὀφείλουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά μας» (κατὰ κυρ-Φίλη) καὶ νὰ «συναγάγουμε»...

Μήνυμα σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ἁγίους

Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος,
 Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὅρος
Μὲ λύπη βλέπουμε ὅλοι μας πλέον τὴν Πατρίδα μας Ἑλλάδα νὰ ἔχει μπεῖ γιὰ τὰ καλὰ σὲ μεγάλες περιπέτειες τὰ τελευταία χρόνια. Καὶ δὲν μᾶς φτάσανε ὅλα αὐτά, ἀλλὰ βλέπουμε κάτι παράδοξες ἐνέργειες, ἀνορθόδοξες θὰ ἔλεγα, νὰ γίνονται ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ γίνονται.
Ἤμουν πρὸ ἡμερῶν στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ προσωπικοὺς λόγους καὶ τὴν Κυριακὴ στὶς 3 μ.μ. θὰ γινόταν ἡ ὁμιλία γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη καὶ σκέφτηκα νὰ πάω νὰ ἀκούσω γιὰ αὐτὸ τὸν ἐνδιαφέρον θέμα, χωρὶς νὰ ἔχω πληροφορηθεῖ ποιοὶ ἔχουν τὴν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης διοργάνωσης καὶ ποιοὶ θὰ ἦταν οἱ ὁμιλητές. Ἀφοῦ ἔφθασα στὸ ἄγαλμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅπου ἤδη εἶχε ἀρχίσει ἡ ὁμιλία, ἀμέσως κατάλαβα πὼς κάτι δὲν πάει καλά, διότι οἱ ὁμιλητὲς καταφερόταν μὲ ὑβριστικὲς λέξεις γιὰ διάφορα πολιτικὰ πρόσωπα καὶ γενικὰ στὴν ὁμιλία ὑπῆρχε ἄκρατος ἀνορθόδοξος φανατισμός. Ἀπὸ μία ἐρώτηση ποὺ ἔκανα σὲ κάποιον ἐκεῖ γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ὁμιλητές, μοῦ εἶπε πὼς εἶναι ἀπὸ τὸ ΕΛ.ΚΙ.Σ. καὶ τοὺς Γ.Ο.Χ.
Καὶ ἐνῶ ἀπογοητευμένος ἑτοιμαζόμουν νὰ ἀποχωρήσω ἀπὸ τὴ συγκέντρωση μὲ πλησίασε κάποιος πολίτης ἀπὸ τὴ συγκέντρωση καὶ μοῦ ἔδωσε δύο ἔντυπα φυλλάδια. Ἀπὸ καλὴ περιέργεια τὰ πῆρα νὰ δῶ σὲ τί ἀναφέρονται καὶ γιὰ μεγάλη μου δυσάρεστη ἔκπληξη, εἶδα μέσα στὸ...

Διάλογος διὰ τὰ Θρησκευτικὰ μὲ δεδομένας ἀντιθέσεις

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ συνέστησε τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν διεξαγωγὴ διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ Ἐπιτροπὴ συνεστήθη χωρὶς τὴ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων. Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ συντάσσονται μὲ τὴ θέση τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Σύμβουλου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Α΄ τοῦ ΙΕΠ, ποὺ συνοψίζεται στὴν ἀπαίτηση ἄμεσης καὶ γενικευμένης ἐφαρμογῆς στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.
Γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ σχετικοῦ διαλόγου μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγκρότησε ἐπίσης Ἐπιτροπὴ ἀποτελούμενη ἀπὸ τρεῖς Μητροπολίτες καὶ τέσσερις καθηγητές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ. Ἡ ἄποψη τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς συνοψίζεται στὴν διαμορφωθεῖσα πρόταση, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου καὶ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία, ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὡς βάση τὸ ἰσχῦον μέχρι σήμερα ἀναλυτικὸ πρόγραμμα, στὸ ὁποῖο εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν βελτιώσεις καὶ μικρὲς προσθῆκες θρησκειολογικῶν στοιχείων σὲ χωριστὲς διδακτικὲς ἑνότητες.
Οἱ δηλώσεις ποὺ ἔχουν γίνει ἑκατέρωθεν μέσω συνεντεύξεων ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίσημα διατυπωμένες θέσεις δείχνουν πὼς ὑπάρχει θεμελιώδης διαφωνία μεταξὺ τῶν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.