30 Απρ 2020

Στρος Καν: «Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ξαναμοιραστεῖ ἡ τράπουλα θὰ πρέπει o κίνδυνος τῆς πανδημίας νὰ διαποτίσει βαθιά, ἀλλὰ πάνω ἀπ' ὅλα μὲ διάρκεια τὴν παγκόσμια συλλογικὴ εὐαισθησία»

Σ’ ἕνα ἐκτενέστατο ἄρθρο ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν γαλλικὴ ἐπιθεώρηση Politique Internationale στις 5 Ἀπριλίου 2020 ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν της Γαλλίας κ. Dominique Strauss-Kahn σημειώνει ὅτι ἡ ὑγιεινομικὴ κρίση ποὺ βιώνουμε τώρα εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ προηγούμενες πανδημίες, ὅπως ἐκείνη τῆς Μαύρης Πανώλης τοῦ 1348 μ.Χ. ἢ τῆς λεγόμενης Ἱσπανικῆς Γρίπης τοῦ 1918-1919 λόγω τῆς παγκοσμιοποίησης τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς εὐχέρειας τῶν μετακινήσεων.
Ἀπὸ τὸ κείμενο αὐτὸ βέβαια ἀξίζει νὰ ἐπιδείξουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ σὲ ἕνα συγκεκριμένο ἀπόσπασμα στὸ ὁποῖο ὁ Straus-Kahn οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἐπισημαίνει τὴν ἀπαιτούμενη, καλοσχεδιασμένη καὶ μεθοδεμεύνη διεθνῆ προσπάθεια διασπορᾶς προπαγάνδας καὶ πανικοῦ στὶς κοινωνίες μὲ σκοπὸ τὴν χειραγώγηση τῶν κοινωνιῶν πρὸς συγκεκριμένες κατευθύνσεις καὶ μεταβολῆς τῶν συλλογικῶν ἐπιλογῶν! Συγκεκριμένα τὸ ἐπίμαχο τμῆμα τοῦ ἄρθρο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Εἶναι λογικό, λοιπόν, νὰ ἀναμένουμε ἕναν κατακερματισμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης κι...

Τὰ τσοπανόσκυλα τοῦ συστήματος

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Ὁ καθεὶς τὴν μύξα του γιὰ βούτυρο τὴν ἔχει»
παροιμία 

Κανάλια τηλεοπτικὰ κλείνουν, ξανανοίγουν, καινούργια ἐμφανίζονται καὶ τὸ μόνο ποὺ δὲν ἀλλάζει, εἶναι τὰ σκύβαλα τῆς δημοσιογραφίας. Κλείνει ὁ σταθμός, ὑποθέτεις ὅτι γλιτώσαμε ἀπὸ ἕναν βάτραχο τῆς παραπληροφόρησης καὶ , αἴφνης, ξετρυπώθηκε, τὸν ἀντικρίζεις νὰ καμαρώνει κάποια ἡμέρα ὡς παρουσιαστὴς ἐνημερωτικῆς ἐκπομπῆς. Καὶ παραμένει ὁ ἴδιος, ἡ κόπρος τοῦ Αὐγεία ἐπανῆλθε. Ὁ αὐλοκόλακας γελωτοποιὸς στὴ θέση του. Ἡ ἡμιμαθὴς ἀναξιοπρέπεια στὸ πόστο της. (Ἀναρωτιόταν ὁ Ἰγνάσιο Ραμονὲ δημοσιογράφος καὶ πανεπιστημιακὸς στὸ περισπούδαστο βιβλίο του «Ἡ τυραννία τῶν ΜΜΕ», σελίδα 84: «Γιὰ ποιὸ λόγο κατέρρευσε ἡ εὐγενὴς ἀντίληψη γιὰ τὴν δημοσιογραφία; Πῶς περάσαμε ἀπὸ ἕνα εἶδος ἐξύμνησης τοῦ δημοσιογράφου, τοῦ ἥρωα τῆς σύγχρονης κοινωνίας στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, στὴ σημερινὴ κατάσταση ὅπου, ἔχοντας γίνει τὸ “νέο τσοπανόσκυλο”, κατέχει τὴν πρώτη θέση στὴν κλίμακα τῆς ντροπῆς;).
Τώρα μὲ τὴν ἀπάτη τοῦ «μένουμε σπίτι» ἐπιστρατεύτηκαν τὰ «λαμπερὰ» ὄργανα τῆς προπαγάνδας. Στὶς μεγάλες τρικυμίες ξεβράζονται τὰ κονσερβοκούτια καὶ τὰ σκουπίδια. Ὁ λαὸς ἔπρεπε νὰ τρομοκρατηθεῖ, νὰ καθηλωθεῖ, νὰ ἐνοχοποιηθεῖ. Οἱ ναοὶ νὰ κλείσουν χωρὶς ἀντιδράσεις. Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ νὰ ἀπειληθοῦν. Τὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας νὰ ποινικοποιηθεῖ. Τὰ παράνομα πρόστιμα νὰ κάμψουν ὅσους...

Τὶ ἔφταιξε ὁ γέροντας Εὐθύμιος;

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ. Κοιν. Θ. ΕΚΠΑ) 
Ὁ γέροντας Εὐθύμιος στὴν Καψάλα Ἁγίου Ὄρους δημοσίευσε στὶς 14 Ἀπριλίου ἕνα κείμενο μὲ ἀφορμὴ τὸν κορωνοϊό καὶ τὰ μέτρα γι’ αὐτόν. Αὐτό, δηλαδὴ τὸ νὰ δημοσιεύσει κείμενο, συνέβη πρώτη φορά, καθὼς τοῦ τὸ ἐπέβαλε ἡ ἀνάγκη, ὅπως ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ, γιὰ νὰ μὴν προκύψει ζημιά, ἀπὸ διάφορες φήμες ποὺ ἀκούγονταν ὅτι εἶπε τὸ ἕνα ἤ τὸ ἄλλο ἐπὶ τοῦ θέματος, χωρὶς ὅμως νὰ ἀνταποκρίνονται ἐπακριβῶς στὸ τὶ πραγματικὰ ἔχει πεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκύπτει σύγχυση («κάποιοι ἀνεύθυνα καὶ ψευδῶς διέδωσαν», «χωρίς τὴν ἄδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μὲ ἀνακριβεῖς καὶ ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου»). Ἐπίσης, ἐξηγεῖ ξεκάθαρα ὅτι ὅσα δημοσιεύει εἶναι προσωπική του ἄποψη καὶ δὲν ἔχει τὴν διάθεση νὰ τὴν ἐπιβάλλει σὲ ἄλλους («ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νὰ τὴν ἐπιβάλλω καὶ σὲ ἄλλους»).
Στὴν συνέχεια λοιπὸν γράφει ὅτι ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ μέτρα ποὺ τῆς ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὴν Πολιτεία ταπεινώθηκε, ἀποδυναμώθηκε καὶ δεσμεύτηκε. Γράφει ἐπίσης τὸ γνωστὸ στοὺς πάντες ὅτι «Παλαιώτερα σὲ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμοὺς καὶ ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἁγίων λειψάνων» καὶ μὲ τὴν κοινὴ λογική, ἀλλὰ καὶ πίστη διερωτάται: «Γιατὶ καὶ σήμερα νὰ μὴν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νὰ μᾶς βοηθήση καὶ σήμερα;». Καὶ στὴν συνέχεια παραθέτει ἕνα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Μετὰ ἐπαναλαμβάνει αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει σὲ ἐπίσημη ἐπιστολή του στὴν Ὑπουργὸ καὶ στὴν Κυβέρνηση καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ὅτι «Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στὴν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοὶ στὰ χρόνια τῆς...

Nέα δήλωση Γιαμαρέλλου:«Θὰ προσπαθήσω νὰ κοινωνήσω τὴν πρώτη Κυριακὴ ὅταν ἀνοίξουν οἱ ἐκκλησίες»Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ ἐν μέσω κορονοϊοὺ μπῆκε στὸ κάδρο τῆς συζήτησης. Λανθασμένη κίνηση ἀπὸ τὸ Κράτος, ἀκόμα χειρότερο τὸ ὅτι τὸ ἐπέτρεψε ἡ Ἐκκλησία. Τελικά, ἡ ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλὴ ὅσο αὐτὴ ποὺ ἔδωσε ἡ Ἑλένη Γιαμαρέλου. Ἡ Καθηγήτρια Παθολογία Λοιμώξεων τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν Νίκο Εὐαγγελάτο στὸ MEGA γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία ποὺ θὰ ἐπιτρέπεται ξανὰ ἀπὸ τὶς 17/5, τί ἔχετε νὰ πεῖτε ἐπιστημονικὰ γι’ αὐτό. «Τὸ θέμα δὲν εἶναι ἐπιστημονικό. Εἶναι θεολογικό. Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει πὼς ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ δὲν κινδυνεύει καὶ θὰ πάει νὰ κοινωνήσει. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν τὸ πιστεύει δὲν θὰ πάει». Ὁ Νίκος Εὐαγγελάτος ἐπέμεινε καὶ ὀρθῶς καὶ ρώτησε εὐθέως τὴν κ. Γιαμαρέλου. «Ἐσεῖς θὰ πάτε;» καὶ ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀποστομωτική. «Θὰ προσπαθήσω νὰ τὸ κάνω ἀπὸ τὴν 1η Κυριακὴ ποὺ θὰ ἐπιτρέπεται». Μπράβο γιὰ τὸ θάρρος τῆς...

Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου πρὸς τὸν καίσαρα Βάρδα, ποὺ μαρτυρεῖ περὶ τῆς χριστιανικῆς ταπεινοφροσύνης τοῦ ἀνδρὸς

Μετάφραση – Ἐπιμέλεια – Ἀντιγραφή
Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
(Ἁγίου Νεκταρίου: «ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ: NEKT. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) 

Ποιὸς καιρὸς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καταλληλότερος ἀπὸ τὸν σημερινό, ὥστε νὰ γίνει γνωστὴ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἡ πληθὺς τῶν ἀρετῶν τῶν ἁγίων της μᾶς Ἐκκλησίας; Σὲ παρόμοιες καὶ πολὺ δυσκολοτέρες ὧρες οἱ ἅγιοι ἀπεκάλυψαν, ἄκοντες ἐκόντες καὶ ἐν ταπεινώσει, μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ κόσμου τὶς θεῖες ἀρετές τους. Ἡ ἀποκάλυψη ἔγινε μὲ ποικίλους τρόπους, ὅπως διαβάζουμε στὰ συναξάριά τους, κατὰ πὼς τοὺς φώτιζε ἡ ἀποθησαυρισμένη στὴν ψυχὴ τοὺς χάρις καὶ παρέμεινε διαχρονικὴ παρακαταθήκη καὶ σὲ ἐμᾶς τοὺς ἐπιγόνους τους. Διότι, ἡ δύναμη τῆς γνήσιας ἀρετῆς εἶναι ἡ ἀνώτερη δύναμη ποὺ πείθει καὶ θεμελιώνει τὴν πίστη μὲ περισσὴ σταθερότητα. Ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἁγίων θὰ ἐμψυχωθοῦν οἱ πιστοὶ καὶ θὰ καλλιεργηθεῖ πνεῦμα ἑνότητας, ἐμπιστοσύνης καὶ ἐλπίδας.
Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες δημοσιεύσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως Νεκταρίου πρὸς κάποιο μοναχὸ Ἰωάσαφ, στὸ ὁποῖο ταπεινὰ ἐξυμνεῖ τὸν ἀσκητή, ὡς ὑπέρτερο τῶν Ἀρχιερέων. Γράφει μεταξὺ ἄλλων: «… Αὐτὸς ποὺ τελειώθηκε στὴν ἀρετή, ὑπερέχει αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη τελειωθεῖ .Καὶ αὐτὸς ποὺ ἔμεινε ὁλωσδιόλου γυμνὸς ἀπὸ τὴν ἀρετή, ὑστερεῖ πολὺ αὐτοῦ ποὺ...

Τί ἔλεγε ὁ Ἄδωνις τὸ 2010 γιὰ τὸν H1N1 καὶ τὸ ἐμβόλιο;


Κεραμέως γιὰ Θεία Κοινωνία: ''Οἱ εἰδικοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ γιὰ τὴν μετάδοση ἡ ὁποία περιλαμβάνει καὶ τὸ σάλιο''

Γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν ὑπὸ ὅρους μίλησε στὴν ἐκπομπὴ "Σήμερα" τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΙ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.
Ἡ κ. Κεραμέως γιὰ τὴν χρήση μάσκας ἐντὸς τῶν Ναῶν τόνισε: «Ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν χρήση τῆς μάσκας, γιατί ἐκεῖ εἶναι εὐπαθεῖς ὁμάδες".
Ἡ Ὑπουργὸς ἐρωτηθεῖσα γιὰ τὴν Θεία Μετάληψη ἀνέφερε πὼς «δὲν ὑπεισερχόμαστε σὲ θέματα πίστης, οἱ εἰδικοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ γιὰ τοὺς τρόπους μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ αὐτοὶ περιλαμβάνουν καὶ τὸ σάλιο». 

Σὲ ἄλλο σημεῖο ἡ κ. Κεραμέως πρόσθεσε: "Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τηρήσει μία ἐξαιρετικὰ ὑπεύθυνη στάση ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο καὶ αὐτὸ δὲν ἦταν εὔκολο δεδομένου καὶ τοῦ Πάσχα. Διανύσαμε μία δύσκολη περίοδο καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ πιστοὶ ἐπέδειξαν...
Δεῖτε παρακάτω βίντεο τῆς συνέντευξης...

Ἁγία Ἀργυρή, ἡ ἔνδοξος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καὶ προστάτις τοῦ Γάμου.

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ξεχωριστὴ θέση κατέχουν οἱ γυναῖκες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναγωνίστηκαν ἐπάξια τους ἄνδρες σὲ πίστη ἡρωισμὸ καὶ παρρησία. Μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρή. 
Γεννήθηκε στὴν Προῦσα τῆς Βιθυνίας τῆς Μ. Ἀσίας τὸ 1688. Οἱ γονεῖς τῆς Γεώργιος καὶ Σωσάνα, ἦταν εὐσεβεῖς καὶ φρόντισαν νὰ μεταδώσουν καὶ στὴν κόρη τοὺς τὴν εὐσέβεια καὶ τὴ βαθειὰ πίστη στὸ Θεό. Ἡ μικρὴ Ἀργυρὴ εἶχε ἐκδηλώσει νωρὶς ἀσυνήθιστες ἀρετὲς καὶ ἦταν πρότυπο γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς περιοχῆς. Μεγάλωνε μὲ παιδεία νουθεσία Κυρίου καὶ ὁ Θεὸς τὴν εἶχε προικίσει ἐπίσης καὶ μὲ θαυμαστὴ σωματικὴ ὀμορφιά. 
Ὅλοι τὴν ἀγαποῦσαν καὶ τὴν ὑπολήπτονταν. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ διάβολο, ὁ ὁποῖος μισεῖ θανάσιμά τους πιστοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους. Ἐνέβαλε ἐρωτικὸ πάθος σὲ κάποιον μουσουλμάνο προύχοντα τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος τὴν πολιορκοῦσε μὲ τὶς ἀνήθικες προτάσεις του. Τῆς ζητοῦσε νὰ τὴν παντρευτεῖ, ἀφοῦ ἀσπασθεῖ τὸ Ἰσλάμ. Ἡ χριστιανὴ νέα ἀπέκρουε μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ τὶς προτάσεις τοῦ ἀλλόθρησκου. Τὸν διαβεβαίωνε ὅτι ἦταν ἀδιανόητο νὰ προδώσει τὴν πίστη της στὸ Χριστὸ καὶ νὰ ἀσπασθεῖ...

29 Απρ 2020

ΟΧΙ στὴν ἐπιβολὴ τῆς «Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης» ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο...!Ἡ Νέου Τύπου ἀντιεπιστημονική, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντoρθόδοξη Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ποὺ προωθεὶ τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ τὰ παιδιά μας. 
Τὸ νέο Πολυνομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖο στοχεύει στὴν ἀναβάθμιση τοῦ σχολείου, παρουσιάστηκε πρὸ ἡμερῶν (22/04/20) ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ κὰ Νίκη Κεραμέως, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς Ὑφυπουργοὺς κὰ Σοφία Ζαχαράκη καὶ κ. Βασίλη Διγαλάκη. Τὸ ἐν λόγω νομοσχέδιο ἀναρτήθηκε μάλιστα ἄμεσα πρὸς δημόσια διαβούλευση. 
Στὸ νομοσχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνεται, μεταξὺ ἄλλων, ἡ ἀνάπτυξη Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων: Εἰσάγονται πιλοτικὰ νέες θεματικὲς στο υποχρεωτικό προγραμμα νηπιαγωγειων, δημοτικῶν καὶ γυμνασίων ἀπὸ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος (2020–2021). Στόχος τῶν Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων εἶναι νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ καλλιέργεια ἤπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής καὶ δεξιοτήτων τεχνολογίας καὶ ἐπιστήμης (ἀπὸ κοινοὺ «δεξιότητες τοῦ 21ου αἰώνα») στοὺς μαθητές, ὅπως καὶ ἠ βιωματικὴ καὶ ἀνακαλυπτική μαθηση. Τὰ ἐργαστήρια ὀργανώνονται σὲ 4 θεματικοὺς κύκλους (Εὖ ζῆν, Περιβάλλον, Κοινωνικὴ Ἐνσυναίσθηση καὶ Εὐθύνη, Δημιουργικὴ Σκέψη καὶ Πρωτοβουλία) καὶ περιλαμβάνουν διάφορες ἐπιμέρους θεματικὲς (ἀνὰ ἡλικία), ὅπως π.χ. ἐθελοντισμός, σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση...

Καρδιολόγος «βάζει στὴν θέση του» τὸν Ευαγγελάτο γιὰ τὸ ἐμβόλιο

Ὁ κορυφαῖος γιατρὸς Φαίδων Βοβολης ἔγραψε στὴν ἀνάρτησή του γιὰ τοὺς δημοσιογράφους “ἀπειλούν” τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸ ἐμβόλιο. Διαβάστε τὴν ἀνάρτησή του: 

Φίλοι μου καλησπέρα. 
Ἂς σχολιάσουμε λίγα θέματα τῆς ἐπικαιρότητας: 
-Ἕνα ἐμβόλιο χρήζει κατὰ Μ.Ο. 1,5 ἔτος διαδικασίες γιὰ νὰ κυκλοφορήσει. 
Κάποια ἐμβόλια ὑπῆρξαν ἐπανάσταση στὴν ἰατρικὴ καὶ προφύλαξαν ἀπὸ σοβαρὲς ἀσθένειες. 
Ὡστόσο: 
Θὰ πρέπει νὰ ποῦμε πὼς τὰ ἐμβόλια ἀπὸ τὴν παγκόσμια ἰατρικὴ κοινότητα συστήνονται (αὐτὸ εἶναι τὸ ρῆμα) στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες ὡς μέτρο πρόληψης ἀπέναντι στὶς ἰώσεις ποὺ δύνανται νὰ προκαλέσουν ἐπιπλοκές. 
Ἡ προσέγγιση εἶναι αὐτὴ ἀπὸ ἕναν γιατρό: 
Σύσταση, πρόταση πρὸς τοὺς εὐπαθεῖς. 
Ἕνας ἰατρὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει καμία ἰατρικὴ πράξη. 
Μπορεῖ κάποιος ἄλλος; 
Ὅσο γιὰ κάποιους δημοσιογράφους (ποῦ τὸ χοῦν ψάξει τὸ θέμα-;;;-) & ποῦ διαλαλοῦν καὶ προτείνουν ποινικὲς κυρώσεις γιὰ ὅποιον δὲν ὑποχρεωθεῖ σὲ ἐμβολιασμό,τὸ μόνο ποὺ θὰ σχολιάσω ...

Κερκύρας: "Ὅσοι πιστεύουν ὅτι ἡ παγκοσμοιοποίηση θὰ νικήσει, πλανῶνται πλάνην οἰκτρὰν"

Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ιάσονος καὶ Σωσιπάτρου λειτούργησε τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 29 Ἀπριλίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων. 

Ἡ θεία λειτουργία διεξήχθη στὸν χωρὶς πιστοὺς ναὸ καὶ μεταδόθηκε διαδικτυακά.
Προσφωνῶντας ὁ κ. Νεκτάριος ὅσους παρακολούθησαν ἀπὸ τὸ διαδίκτυο τόνισε ὅτι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος κήρυξαν τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σὲ ἕνα κλίμα φθαρτότητας, ἀπουσίας ἐλπίδας γιὰ τὴν αἰωνιότητα, σὲ ἕνα κλίμα διωγμοῦ καὶ μαρτυρίου καὶ ὁδηγήθηκαν στὸ μαρτύριο, γιὰ νὰ ἐπισφραγίσουν τὴν μαρτυρία τῆς πίστεως.
Κοστίζει ἡ πίστη, κοστίζει ἡ ἀγάπη στὸν Θεό, ὄχι μόνο τότε ἀλλὰ καὶ σήμερα, μπροστὰ στὰ σύγχρονα ρεύματα τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀπιστίας, τῆς ἐπάρσεως μπροστὰ στὰ ἐπιτεύγματα...

Σούρλας: Φαρμακευτικὴ ἐταιρία ἀποπειράθηκε νὰ μὲ δωροδοκήσει μὲ 500 ἐκ. γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β


Ἀπόπειρα δωροδοκίας ἀπὸ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία ἀποκάλυψε ὅτι εἶχε δεχθεῖ ὁ πρώην ὑπουργός, Γιῶργος Σούρλας, καθὼς τὴν περίοδο ποὺ ἦταν ὕπ. Ὑγείας τοῦ πρότεινε τὸ ποσὸ τῶν 500 ἑκατ. δραχμῶν ὥστε νὰ προχωρήσει τὴν εἰσαγωγὴ ἐμβολίων στὴν ἀγορὰ καὶ μάλιστα, τελευταίας γενιᾶς. Ἀναφορικὰ μὲ τὸ γεγονός, ὁ πρώην ὑπουργὸς δήλωσε στὴν ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ (28 Φεβρουαρίου 2018) ὅτι ἀρνήθηκε νὰ τὸ κάνει, θεωρώντας ὅτι τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ δὲν ἦταν ἀπαραίτητο: «Ἔτυχε μία φορά, νὰ μοῦ προτείνουν νὰ ἐντάξω στὸ πρόγραμμά μου γιὰ ἡπατίτιδα Β ἐμβόλια, προηγμένης γενιᾶς, μὲ μία ἔμμεση παρότρυνση νὰ πάρω 500 ἑκατομμύρια». Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει, ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας τοῦ ἀνέφερε πὼς θὰ φαινόταν ὅτι....

Δρ Ἰωάννης Ιωαννίδης: «Ἡ θνητότητα τοῦ ἰοῦ ἀποδεικνύεται ἴση μὲ αὐτὴν τῆς ἐποχικῆς γρίπης»

Ἀέρα αἰσιοδοξίας ἐξέπεμψαν ὅσα εἶπε γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πανδημίας ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς Παθολογίας καὶ Ἐπιδημιολογίας στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορντ δρ Ἰωάννης Ἰωαννίδης, μὲ βασικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ θνητότητα τοῦ ἰοῦ ἀποδεικνύεται τελικὰ ἴση μὲ αὐτὴν τῆς ἐποχικῆς γρίπης.
«Ἔχουμε πλέον ἰσχυρὰ δεδομένα ἀπὸ πολὺ καλὲς μελέτες χωρῶν ὅπως ἡ Ἰσλανδία, ἡ Δανία, ἡ Γερμανία καὶ μελέτες ποὺ κάνουμε στὸ Στάνφορντ, οἱ ὁποῖες πρόκειται νὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα. Εἶναι αἰσιόδοξο αὐτό, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι θεωρούσαμε ἀρχικὰ ὅτι εἶναι ἕνας ἰὸς μὲ θνητότητα 30 ἢ ἔστω 10 φορὲς μεγαλύτερή της ἐποχικῆς γρίπης. Φαίνεται ὅτι εἶναι τῆς ἴδιας τάξης. Ὑπάρχει αἰσιοδοξία μέσα σὲ αὐτὴ τὴν τραγωδία ὅτι πλησιάζουμε σὲ μία κατάσταση κοντὰ στὴ λύση αὐτοῦ του ἐπιδημικοῦ κύματος» εἶπε ὁ καθηγητής, ὁ ὁποῖος συμπλήρωσε ὅτι ἀναμένονται 200.000 θάνατοι ἀπὸ τὸν κορονοϊό, ἐνῶ τῆς ἐποχικῆς γρίπης εἶναι...

Ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ ἡ ἐκ τάφου φωνὴ τοῦ ἀειμνήστου καθηγητῆ καρδιολογίας Ἀθανασίου Ἀβραμίδη

Χαράλαμπος Ἀνδραλης 

Στὶς 15 Ἰανουαρίου 2020, ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή, πλήρης ἡμερῶν, ὁ Καθηγητὴς καρδιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης, ἕνας διαπρεπὴς ἐπιστήμων, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τὸν πάσχοντα ἄνθρωπο μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη, ὡς εἰκόνα Χριστοῦ. 
Βεβαίως, ὁ ἐκλιπὼν δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωση χριστιανοῦ ποὺ μεγαλούργησε στὴν ἐπιστήμη του. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἐπιστήμονες ποὺ μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὴν ἐπιστημονική τους προσφορά, ἀπέδειξαν καὶ ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ πίστη, μποροῦν νὰ συμβαδίζουν καὶ νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται. Ἡ πίστη γίνεται κινητήρια δύναμη γιὰ ἐπιστημονικὴ προσφορὰ στὸ συνάνθρωπο καὶ ἡ ἐπιστήμη, ὅταν εἶναι ἀπαγκιστρωμένη ἀπὸ ἀλαζονικὲς ἰδεοληψίες, ἐνισχύει περισσότερο τὴν πίστη σὲ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος τὰ πάντα ἐν σοφία ἐποίησεν. 
Ὁ ἐκλιπὼν καθηγητὴς ἀσχολήθηκε μὲ πολλὰ θέματα βιοηθικῆς ποὺ προβλημάτισαν τὸν κόσμο καὶ τὴ χριστιανικὴ σκέψη. Εὐθανασία, ὁμοιοπαθητική, θεωρία τῆς ἐξέλιξης, ἐγκεφαλικὸς θάνατος, ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες κ.λπ.. Ὑπῆρξε συνιδρυτὴς τοῦ συλλόγου προστασίας ἀγέννητου παιδιοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ μὲ...

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἀπὸ τὴ θανατίλα τοῦ Κορωνοϊοῦ στὴν Ἁγία Ἀνάσταση"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογίας ΑΠΘ 

Ἡ συμφορὰ ποὺ μᾶς συνέβη φέτος μὲ τὸν κορωνοϊὸ ἐπέβαλε στὶς ψυχὲς τοῦ λαοῦ μας καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο τὸν φόβο τοῦ θανάτου. Ακόμη μεγαλύτερη ψυχικὴ δυσανεξία, ὅμως, σκόρπισε στοὺς πιστοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ἡ ἐπιβληθεῖσα ἀπὸ τὴν πολιτεία καί, ὑποχρεωτικὰ ἢ συμβιβαστικά -οὐδεὶς γνωρίζει- ἀποδεχθεῖσα ἀπὸ τὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπαγόρευση τῆς προσεγγίσεώς τους στοὺς Ὀρθόδοξους Ναούς, ἰδιαίτερα, μάλιστα, κατὰ τὴ Μ. Ἑβδομάδα. 
Μὲ αὐτὴν τὴν ἀπαγόρευση, τὰ πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας στερήθηκαν τὴ Θ. Κοινωνία τοῦ Τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, τὴν προσκύνηση τοῦ Ἐσταυρωμένου, τοῦ Ἐπιταφίου, τὴν κοινὴ ψαλμωδία τῶν Ἐγκωμίων καὶ τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη». 
Ἔτσι, ἐνῶ κάθε χρόνο ὅλα μύριζαν Ἄνοιξη καὶ Ἀνάσταση, φέτος, ὅλα τὰ σκίαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά. 
Ἡ Πολιτεία ὑπέβαλε καὶ ἐπέβαλε, σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως, τὸν φόβο καὶ τὴ θανατίλα τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἐνῶ ἀρνήθηκε κάθε πρόταση, ποὺ θὰ πρόσφερε, μέσω τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ...

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος:"Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι! Διωγμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας!"

Ἀμαρούσιον 27-4-2020
Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα
Χριστός Ἀνέστη!
Μέ μεγάλη συνοχή καρδίας ἀπευθύνομαι σέ Σᾶς, τόν πνευματικό μου πατέρα καί Ἐπίσκοπο. Καθημερινῶς πυροβολούμαστε ὑπό τῶν ἐνοριτῶν μας καί τῶν πνευματικῶν τέκνων οἱ ὁποῖοι ἐπιμόνως μᾶς ἐρωτοῦν πότε ἐπί τέλους θά τούς ἐπιτραπεῖ νά εἰσέλθουν στόν Ἱερό Ναό, νά μετάσχουν στή θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, δηλαδή ζητοῦν τά αὐτονόητα δικαιώματά τους, γιά νά καταφέρουν νά ζήσουν.
Ἐμεῖς ὑπακούσαμε στό ἐκ Θεοῦ «ἐπιτίμιο» ἐκ καρδίας, γιατί πιστέψαμε ὅτι θά ὠφεληθοῦμε ἅπαντες, ἀρχιεπίσκοπος, μητροπολῖτες, ἀρχιμανδρῖτες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοί, μοναχές, λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα. Πράγματι ὠφεληθήκαμε ὅλοι, δημιουργήσαμε ἁλυσίδες προσευχῆς γιά ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο. Γλυκάθηκαν τόσο μέ τήν προσευχή οἱ ἀδελφοί χριστιανοί, πού μᾶς ζητοῦν νά συνεχίσουμε καί μετά τήν...

28 Απρ 2020

Ἡ καλὴ ὁμολογία στὸ σύγχρονο ἐκκλησιαστικὸ γίγνεσθαι – Τὸ Κολυμπάρι, τὸ Κίεβο καὶ ἡ Κορώνα

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου 
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ) 
1. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. 
Πρὶν τέσσερα χρόνια ἀφιέρωσα πολὺ χρόνο γράφοντας σχεδὸν δύο ἑκατοντάδες σελίδες σχετικὰ μὲ τὴν σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ὁκτῶ κειμένων της. Μετὰ ἀπὸ ἀρκετοὺς μήνες, ἔχοντας ἐξαντλήσει ὅσα εἶχα νὰ ἐκφράσω καὶ διαπιστώνοντας τὴν γενικὴ γραμμὴ ποὺ ἐπικράτησε στὴν πλειοψηφία, ἡ ὁποία ἀναγνώριζε τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀποκλίσεις αὐτῆς τῆς Συνόδου, δηλαδὴ τὴν γραμμὴ τὸ νὰ «τὴν ἀφήσουμε νὰ σβήσει μόνη της», ἀσχέτως ἄν συμφωνούσα ἤ ὄχι μὲ αὐτὴν τὴν γραμμή, ἀποφάσισα νὰ ἀναφέρομαι σὲ αὐτὴν μόνο περιστασιακά, ὅποτε προέκυπταν διάφορες κατάλληλες ἀφορμές. Ὅλα αὐτὰ τὰ κείμενα μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἀπὸ τότε ἔχουν ξαναελεγχθεῖ προσεκτικὰ καὶ ἐπισταμένα καὶ δὲν ἔχουν ἐντοπιστεῖ θεολογικὰ σφάλματα ὡς πρὸς αὐτὸ ποὺ πρεσβεύουν, παρὰ μόνο κάποιες ἐκφραστικὲς ἀτέλειες καὶ ἐπιμέρους ἐλλείψεις, οἱ ὁποῖες συχνὰ καλύπτονταν μὲ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ σχετικοῦ θέματος σὲ ἑπόμενα ἄρθρα. 
Πρὶν περίπου ἑνάμισο χρόνο, ἡ Οὐκρανικὴ Κρίση ἄρχισε νὰ ἀφορὰ σοβαρὰ πλέον ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο, καὶ ὄχι μόνο, μετὰ τὶς μονομερεῖς πρωτοβουλίες τοῦ Οὐκρανικοῦ Πατριαρχείου στὴν ἐκεῖ τοπικὴ Ἐκκλησία. Στὴν ἀρχὴ σιώπησα παρόλο ποὺ ἀπὸ πολὺ νωρὶς εἶχα διαμορφώσει τὶς βασικὲς ἀπόψεις καὶ προτάσεις...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: "Νὰ κάνουμε τὸ Ἀληθῶς Ἀνέστη ἀληθινὴ πράξη ζωῆς. Εἰδάλλως καλύτερα νὰ ξεχάσουμε αὐτὸ ποὺ λέγεται χριστιανισμὸς καὶ νὰ ἀναμετρηθοῦμε μὲ τὰ ἄλλα πράγματα τοῦ κόσμου ποὺ πιστεύουμε ὅτι θὰ μᾶς δώσουν ἐλπίδα"

- Ἄν εἶναι ἀληθῶς τὸ Ἀνέστη δὲν πιάνει τὴν καρδιὰ μας καμιὰ θλίψη καμιὰ ταλαιπωρία καμιὰ δυσκολία καμιὰ σκοτούρα καμία ἔννοια.
- Ἄν δὲν πῶ τὸ Ἀληθῶς Ἀνέστη εἶναι σὰ νὰ μὴν δέχομαι τὸ Χριστό. Ἄν πάλι τὸ πῶ πρέπει νὰ τὸ ἐφαρμόσω.

- Νὰ κάνουμε τὸ ἀληθῶς Ἀνέστη ἀληθινὴ πράξη ζωῆς. Αὐτὸ ἔχουμε νὰ κάνουμε ὡς χριστιανοί. Εἰδάλλως καλύτερα νὰ ξεχάσουμε αὐτὸ ποὺ λέγεται χριστιανισμὸς καὶ νὰ ἀναμετρηθοῦμε μὲ τὰ ἄλλα πράγματα τοῦ κόσμου ποὺ πιστεύουμε ὅτι θὰ μᾶς δώσουν ἐλπίδα. Ἐκεῖ ἐλπίδα μηδέν. Ἀλλὰ τοὐλάχιστον, μὲ τὸν Χριστὸ, μὴν παίξουμε.

Χαρδαλιάς: Διώκτης τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ μακρινὸ παρελθὸν

Σχόλιο ἱστοσελίδας Τράπεζα Ἰδεῶν: Νὰ χαίρονται οἱ φίλοι καὶ οἱ φίλες τοῦ Κυριάκου καὶ τοῦ "χριστιανοῦ" Τσιόδρα τὸν συνεργάτη τους. Νὰ δοῦμε πότε θὰ απαλλαγεί ἡ Πατρίδα μας ἀπὸ αὐτὸ τὸ ψευτορωμαίικο ποὺ τὴν λυμαίνεται τόσα χρόνια. ... ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ νά 'ρθει ταχιά.

Διώκτης τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ μακρινὸ παρελθὸν ὁ Χαρδαλιάς.
Ὅταν, ὡς ὑποχείριο τοῦ Λαλιώτη καὶ τῆς Βασούλας καὶ ὡς... Τσε , ἐξαπέλυε βρώμικο πόλεμο στὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο!
Οἱ περισσότεροι ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τὸ μένος μὲ τὸ ὁποῖο ὁ νέος... σερίφης, Νίκος Χαρδαλιάς, στράφηκε ἐναντίον τῶν ἱερωμένων ποὺ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων δέχτηκαν νὰ κοινωνήσουν τοὺς πιστοὺς ποὺ τοὺς τὸ ζήτησαν...

Ὄχι, κ. Αγγελοπούλου. Ἐμεῖς ἔχουμε τὸν πατρο-Κοσμᾶ, τοὺς Κολλυβάδες Πατέρες, τὸν Μακρυγιάννη, τὸν Κολοκοτρώνη ποὺ ἀναφώνησαν τὸ «πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος»!

Σχόλιο ἀπὸ τὴν ὁμάδα Viber "Νεότητα ΕΡΩ"
(Γιὰ νὰ συνδεθεῖτε με τήν κινητή σας συσκευή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)
Ὄχι, κ. Αγγελοπούλου. Ἐμεῖς ἔχουμε τὸν πατρο-Κοσμᾶ, τὸν Ἀθανάσιο τὸν Πάριο, τοὺς Κολλυβάδες Πατέρες ἀλλὰ καὶ τὸν Μακρυγιάννη, τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Ἀθανάσιο Διάκο ποὺ ἀναφώνησαν τὸ «πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος»! Γι' αὐτὸ καὶ στὸ Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου τὸ 1822 ἐπεσήμαναν: «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν εἰσὶν Ἕλληνες». Ὅσο γιὰ τὸν Κοραή, τὸν πρεσβευτὴ τοῦ καλβινικού εὐσεβισμοῦ καὶ τῆς «μετακένωσης», τὸν ἐμπνευστὴ τῆς πολεμικῆς κατὰ τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ πλήρως ἐκδυτικισμένο καὶ ξένο πρὸς τὴν Ρωμηοσύνη, ὁ ἄθεος (;) πλήν τίμιος λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας εἶχε ἐπισημάνει: «Ἀπὸ τήν ψώρα τοῦ Κοραή δὲν ἀπαλλάχθηκε ἀκόμη τὸ Εθνος»...

Σάλος ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες ἀναφορὲς τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου στὰ social media περὶ «διαφορετικῶν προτιμήσεων» 

Οἱ ἀπαράδεκτες ἀναφορὲς τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου περὶ «διαφορετικῶν προτιμήσεων» ἀποτελοῦν βαρύτατη προσβολὴ γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ 1821, ποὺ θυσιάστηκαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ συνολικά. Ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» ὄχι μόνο δὲν τιμᾶ τὸν ρόλο ποὺ ἔχει ἀναλάβει, ἀλλὰ σαμποτάρει διαρκῶς τὴ διακοσιοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ...

Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας: «Ἔγιναν πολὺ μεγάλες παραχωρήσεις σὲ σχέση μὲ ζητήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν καὶ μὲ τὴ δογματικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστης»

Στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ “Kontra” μίλησε ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ διαβεβαίωσε πὼς «θὰ ὑπάρξει ἰσόρροπο μεῖγμα ἐκ μέρους τῆς πολιτείας, καὶ στὸ πλαίσιο τῶν καλῶν σχέσεων ποὺ ὑπάρχουν μὲ τὴν Ἐκκλησία». 

«Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἔγιναν πολὺ μεγάλες παραχωρήσεις σὲ σχέση μὲ ζητήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν καὶ μὲ τὴ δογματικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστης, ἰδιαιτέρως θέλω νὰ ἐπισημάνω τὴ συγκυρία τοῦ Πάσχα, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ὀρθόδοξη στιγμή. Ἄρα, ἀντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικὸ ἦταν νὰ ὑπάρχει αὐτοῦ του τύπου ἡ αὐτοπειθαρχία, θέλω γνήσια νὰ ἐξάρω τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Μακαριωτάτου στὸ ζήτημα», ἀνέφερε μὲ ἔμφαση ὁ ὑπουργός. 
Ἐπὶ τοῦ πρακτέου, ἐπιβεβαίωσε ὅτι, «πράγματι, μὲ τὸ πρῶτο κύμα, μὲ τὸ πρῶτο ἄνοιγμα, θὰ ἔχουμε τὶς ἐκκλησίες ἀνοικτὲς γιὰ τὸ κοινό, γιὰ ἀτομικὴ λατρεία, θὰ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ ἐπισκέπτεται τὴν ἐκκλησία μὲ τοὺς ὅρους ποὺ θὰ προβλέπονται γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συγχρωτισμοῦ γιὰ ἀτομικὴ λατρεία. Σὲ μία δεύτερη φάση ποὺ...

Ὁ Τσιόδρας ἔχει προϊστορία στὴν ἐπιβολὴ ἐμβολίων. Ἀπὸ τὸ 2009 μέχρι σήμερα προωθεῖ κατασκευὴ ἰῶν καὶ ἐμβολίων!

Ἡ φωτογραφία χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 2009, ὅταν ὑπῆρχε μία ἄλλη πανδημία (καμιὰ σχέση μὲ τὸν σημερινὸ παγκόσμιο ντόρο), ἡ γρίπη Η1Ν1. Προφανῶς εἶναι ἀναγνωρίσιμος ὁ κύριος στὰ δεξιὰ τῆς φωτογραφίας. Εἶναι ὁ λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, ἐκπρόσωπος σήμερα τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας γιὰ τὸ θέμα τοῦ κορονοϊοῦ. Στὴ φωτογραφία διακρίνουμε τὸν τότε ὑπουργὸ Ὑγείας, Δημήτρη Ἀβραμόπουλο καὶ στὰ ἀριστερὰ ἕναν ἄλλο (λιγότερο) γνώριμο, τὸν σημερινὸ ὑφυπουργὸ Ὑγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, συνεργάτη τοῦ κ. Ἀβραμόπουλου στὸ ὑπουργεῖο τότε. Ὁ Σωτήρης Τσιόδρας δὲν εἶναι τυχαία δίπλα στὸν Δ. Ἀβραμόπουλο. Καὶ τότε, ὅπως καὶ σήμερα, ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου. Τότε γιὰ τὸν Η1Ν1, σήμερα γιὰ τὸν κορονοϊό.
Εἶναι, ὅπως διαβάζουμε στὰ ρεπορτὰζ τῆς ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ στὰ σύγχρονα (κυρίως τὶς “ἁγιογραφίες”) ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐμπιστεύεται τυφλὰ ὁ Ἀβραμόπουλος. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ξεσπᾶ ἕνα μεγάλο σκάνδαλο: τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας κάνει παραγγελίες ἑκατομμυρίων ἀντιγριπικῶν ἐμβολίων, πολὺ περισσότερα σὲ....

Φυλακίσαμε τὴν Ἀνάσταση καὶ φόβῳ θανάτου θάνατον ἐσκορπίσαμεν


Γράφει ὁ Ἐμμανουὴλ Ρ. Γαβαλάς
Διδάκτωρ Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Γαστρεντερολόγος- Ηπατολόγος

Τελευταία ὅλοι μας γίναμε ἀποδέκτες γεγονότων ποὺ μόνο προβληματισμὸ καὶ θλίψη θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιφέρουν στὶς καρδιές μας. Ἕνα ἐξ αὐτῶν, ἡ στοχοποίηση ἱερέα ποὺ ἐπιτέλεσε μὲ ὑπευθυνότητα τὴν ἱερατική του διακονία προσφέροντας σὲ δύο μικρὰ παιδιὰ τὸ μυστήριο τῆς Ζωῆς, τηρώντας συγχρόνως ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἀπὸ τὴν πολιτεία μέτρα. 

Σὲ πρόσφατη διαδικτυακὴ ἀνάρτησή μου περὶ τῆς νομιμότητας φωτογράφισης συμπολιτῶν μας καὶ δημοσιοποίησης τῶν κρυφίως ἐκμαιευομένων ἀρχείων αὐτῶν, διημείφθη μὲ ἀρκετοὺς συνομιλητές, συμπεριλαμβανομένων καὶ ἀξιολογότατων ἐπιστημόνων, ἕνας χειμαρρώδης διάλογος μὲ ἀπύθμενο ἐνδιαφέρον. Προσωπικά, σκέφτομαι νὰ φωτογραφίζουν τὸ παιδί μου καὶ νὰ τὸ παραδίδουν στὴν βορβορώδη «ἀρένα» τῶν ΜΜΕ, στὸ ὄνομα τῆς "δικτατορίας τοῦ ἀνθρωπισμοῦ" καὶ φρίττω! Πλειάδες ἀπόψεων δικηγόρων μὲ τοὺς ὁποίους ἐπικοινώνησα, θεωρώντας τὸν ἑαυτό μου ἀδαῆ περὶ συνταγματικῶν δικαιωμάτων, ἐπιβεβαίωσαν τὸ ὑπόβαθρο τῆς φρίκης μου. Εἶχα τὴν ἀμυδρὴ ἐλπίδα ὅτι τὸ σημεῖο τῆς ἐπίθεσης καὶ ἀγανάκτησης τοῦ διαδικτυακοῦ μᾶς συγχρωτισμοῦ, θὰ ἦταν ἡ ἄκρως παράνομη καὶ ἀντισυνταγματικὴ πράξη τοῦ "φωτογράφου". Τελικὰ ὅμως, πόσο ἀδαὴς ἤμουν καὶ χαίρομαι γι' αὐτό! Χαίρομαι γιατί ὅπως ὄφειλα νὰ...

Ὅταν ὁ Ἅγιος Παΐσιος προέτρεπε τοὺς Ἁγιορεῖτες νὰ μὴν ὑποδεχτοῦν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐπειδὴ ὑπέγραψε τὸν νόμο περὶ ἐκτρώσεων

27 Απρ 2020

Τρόπων ἀμέτοχοι ἀλλὰ θρόνων διάδοχοι....

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Μετὰ τὸ Πάσχα διαβάζω καθημερινὰ δηλώσεις μητροπολιτῶν ποὺ ζητοῦν νὰ ξανανοίξουν οἱ ἐκκλησίες. Καὶ διερωτῶμαι: ἀπὸ ποιὸν τὸ ζητοῦν; Μόνο ὁ Κερκύρας μίλησε γιὰ τὸν ὑπεύθυνο ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν ΔΙΣ, ἡ ὁποία ἔκανε πὼς δὲν κατάλαβε ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος μαζὶ μὲ τὸν μαθητὴ τοῦ Ρωμανίδη ἄλλαξαν τὴν ἀπόφασή της. Ἀπειλοῦν ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ ποιόν; Εἶναι κανεὶς ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἴδιους ὑπεύθυνος γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν; Οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων.... Αὐτοὶ ποὺ εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ καὶ μὲ τὴν ἴδια τους τὴν ζωὴ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἔκλεισαν!!! Καὶ γιατί τὴν ἔκλεισαν; Μήπως θὰ τοὺς ἐκτελοῦσε ὁ Χαρδαλιάς; Μήπως θὰ τοὺς ἔκλεινε μέσα ἰσόβια; Καὶ αὐτὰ ἂν συνέβαιναν, καὶ αὐτὰ ἂν ἐπεκρέμαντο ὡς ἀπειλὲς ἦταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ νὰ μὴν κλείσουν τὴν Ἐκκλησία.... Ἀλλὰ οἱ κοινωνοῦντες τοῦ Κολυμπαρίου καὶ τοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας την ἔκλεισαν... γιὰ ἕνα πρόστιμο! Καὶ γιὰ μία πιθανὴ ποινικὴ δίωξη εἰς βάρος τους.... Καὶ ἔκαναν πολλοὺς πλέον νὰ φοβοῦνται νὰ μποῦν σὲ ναούς... Αὐτὸ ἀλήθεια τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ κανείς τους; Γιατί ἂν ὁ ἰὸς εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ κολλήσει μέσα στὸν ναὸ ἀπὸ τὸν συνωστισμό, ὅπως δήλωσε ὁ ἀρχιεπίσκοπος, τότε γιατί νὰ ξαναπάει σὲ...

Μητροπολίτης Κερκύρας: "Οἱ κόκκινες γραμμὲς ποὺ δὲν ἔθεσε ἡ Ἐκκλησία. Οἱ παπᾶδες πρέπει νὰ εἶναι μπροστάρηδες καὶ ὄχι οὐραγοί!"

Συνέντευξη, μέσῳ skype, παραχώρησε στὴ δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη, ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μὲ πικρία γιὰ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία καὶ ἀναφέρθηκε στὴν περιπέτεια ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος πρόσφατα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σχηματιστεῖ δικογραφία εἰς βάρος του.
Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας καυτηρίασε ὅλους ὅσους ἄφησαν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει νοσήματα καὶ τόνισε ὅτι «ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔπρεπε νὰ θέσει κόκκινες γραμμὲς σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα ὅπως εἶναι ἡ πίστη μας καὶ δὲν τὸ ἔκανε».
«Τὸ Σύνταγμά μας ἀκόμη, μᾶς καλύπτει καὶ βοηθᾶ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δυστυχῶς δὲν ἔθεσε κανένα ὅριο» συμπλήρωσε.
Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε, ἐπίσης, ὅτι τέτοια σφράγιση ναῶν δὲν ἔγινε ...

Πρώην Υπουργός: Να μην υποδουλωθούμε στο βιοτσίπ που θα έχει το εμβόλιο!

Μετὰ τὴν δήλωση τοῦ παγκοσμίου κλάσης (ὑπ’ ἀριθμὸν 1 στὴν παγκόσμια κατάταξη) ἀντισφαιριστὴ Novak Djokovic μὲ τὴν ὁποία ἔλαβε σαφῆ θέση κατὰ τοῦ διαφαινόμενου ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὸν κορωνοϊὸ παρὰ τὶς ἐνδεχόμενες συνέπειες, ἔρχεται τώρα ὁ πρ. Ὑφυπουργὸς Ὑποδομῶν καὶ Μεταφορῶν κ. Μαυραγάνης νὰ κάνει ἀνάλογη δημόσια τοποθέτηση στὸ προσωπικό του λογαριασμὸ τοῦ στο facebook. Μάλιστα συνδέει τὸν ἐπικείμενο ὑποχρεωτικὸ ἐμβόλιο μὲ τὴν ἐμφύτευση βιοτσὶπ στὸ ὁποῖο ἀναφορὲς ἔχει κάνει ὁ πρώην μεγιστάνας της Microsoft καὶ γνωστὸς ὡς ὑπέρμαχος τῆς παγκοσμιοποίησης Bill Gates. Φαίνεται πῶς ἡ δημόσια συζήτηση περὶ τοῦ μείζονος σημασίας ζητήματος μόλις ἔχει ξεκινήσει καὶ ἀναμένεται πλεῖστα πρόσωπα ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς, τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης νὰ διατρανώσουν τὸ αὐτονόητο: τὴν ἔντονη ἀντίθεση σὲ κάθε προσπάθεια ἐξανδραποδισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας στὸ σύνολό της. 

Ἀναλυτικὰ ἡ γραπτὴ δήλωση τοῦ Ὑφυπουργοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«Γιατί ἄραγε ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας μὲ ἕνα ἀντίδοτο (ἐμβόλιο) νὰ πρέπει “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ” νὰ περιέχει ΒΙΟΤΣΙΠ ἐλέγχου, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται συνεχῶς ὁ Bill Gates;;;; 
Σύντομα ὅλοι μας θὰ πρέπει νὰ διαλέξουμε τὸ δρόμο εἴτε τῆς Ἐλευθερίας, εἴτε τῆς Ὑποδούλωσης… 
Εὔχομαι νὰ ἀποφευχθεῖ…!!! 
Καλὸ Ἀγώνα φίλοι μου» 

π.Στυλιανός Καρπαθίου "Διαφωνοῦμε ἀπολύτως καί καθέτως μέ τήν Ἱερά Σύνοδο"

Ἡ ἐπιστήμη ἐπαινεῖ τὴν ἀπόσταση – ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ ὅμως, ὑμνεῖ τὴν ἐγγύτητα

Ἡ νέα τάξη πραγμάτων, φαίνεται πὼς ,μὲ πρόσχημα τὴν ἐπικινδυνότητα τῆς πανδημίας, ξεκίνησε νὰ προλογίζει καὶ νὰ διακηρύττει μία νέα μορφὴ κοινωνίας. Τὴν κοινωνία τῶν ἀποστάσεων. 

Ὁ κίνδυνος τῶν ἀποστάσεων μεταξὺ ἀνθρώπων 
Διάφοροι εἰδικοὶ ἢ «εἰδικοί», ἐπιστήμονες καὶ μή, μιλοῦν συνεχῶς στὰ κανάλια ὑποστηρίζοντας πὼς τοὺς ἑπόμενους μῆνες θὰ πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ ἀποστάσεις. 
Ὅμως πάνω στὸ σενάριο ἑνὸς τέτοιου τρόπου ζωῆς, θὰ πρέπει νὰ θέσουμε κάποιους προβληματισμούς. 
Ἡ ἀξιοθαύμαστη σοφία, ἡ ὁποία βρίσκεται διάχυτη μέσα στὸν ἀνεκτίμητης ἀξίας θησαυρὸ ποὺ ὀνομάζεται Ἑλληνικὴ γλώσσα, ὅρισε πὼς ἡ λέξη ποὺ σημαίνει «συνάνθρωπος», θὰ ταυτιστεῖ καὶ θὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴ λέξη «κοντά». 
Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ λέξη; 
Πλησίον. Κοντά. Ο πλησίον. Ὁ συνάνθρωπος. 
Ὁ κοντινός μας ἄνθρωπος. Αὐτὸς ποὺ βρίσκεται κοντά μας ἢ καὶ αὐτὸς ποὺ φέρνουμε ἐμεῖς κοντά μας, μὲ τὴ δική μας προσπάθεια. 
Ὁ ἐγγὺς μας ἄνθρωπος, μὲ τὴ μεταφορικὴ ἔννοια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν...

Φιλοπατριαρχικοὶ κατὰ τοῦ Κερκύρας!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 

Στὴν διακαινήσιμο ἑβδομάδα τῆς ἀγάπης, ποὺ διερχόμαστε, ὑποστηρικτὲς τοῦ Οἴκ. Πατριάρχου καὶ τῆς ἐνεργείας ὑπὲρ τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας, ποῦ προκάλεσε τη διάσπαση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐξέφρασαν τὴν ἐμπάθειά τους πρὸς τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο γιὰ τὴν ἄποψή του στὸ οὐκρανικὸ ζήτημα κατὰ τὴν ἐκκλησιαστική του συνείδηση! Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ ἐν λόγω Μητροπολίτης ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ της Κανονικότητας στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ ὑπὲρ τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνουφρίου. 
Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Βαρθολομαίου μετέτρεψαν τὶς ὕβρεις καὶ τὶς συκοφαντίες τους σὲ βάρος τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας σὲ μπούμερανγκ. Μὲ αὐτὰ ποὺ γράφουν δὲν ὑβρίζουν μόνο τὸν Κερκύρας, ὑβρίζουν πρῶτα τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄ καὶ γενικὰ τὸ Φανάρι!!! Συγκεκριμένα κατηγοροῦν τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας ὅτι συμμετέχει στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς νίκης τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Ἀγγλίας (ἦταν καὶ αὐτὴ καὶ ἂς μὴν τὴν ἀναφέρουν...) Ρωσίας καὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας κατὰ τῶν Γάλλων τοῦ Ναπολέοντα. Ἀλλὰ πρῶτος ποὺ ἦταν ἐναντίον τῆς ἀθεΐας τῶν Γάλλων κατακτητῶν τῆς Ἑπτανήσου καὶ ὑπὲρ τῆς συμμαχίας τῶν Ὀθωμανῶν μὲ τοὺς Ἄγγλους καὶ τοὺς Ρώσους ἦταν ὁ Ἅγιος...

Ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴ λειτουργία τῶν ναῶν καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνών καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
Ἀθήνα, 26 Ἀπριλίου 2020
Ἀριθμ. Πρώτ. 17
Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, Πρόεδρον καὶ ἅπαντές τους Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε, 
Σεβασμιώτατοι, 
Χριστὸς Ἀνέστη, 
Διαπιστώνουμε καθημερινά, καθὼς γινόμαστε ἀποδέκτες πολλῶν ἐρωτημάτων ἀπὸ τὰ χιλιάδες μέλη καὶ τοὺς φίλους της Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ἀπὸ τὰ ὁποία γίνεται φανερὸ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς σκανδαλίστηκαν τὶς Ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες καὶ ζητοῦν νὰ πληροφορηθοῦν, ἐπίσημα καὶ πειστικά, ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΔΙΣ) καὶ τὸν Μακαριώτατο Πρόεδρό της, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο τὸν Β΄, τὰ κάτωθι: 
1. Ἂν ἢ Διαρκῆς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐπιμείνουν δυναμικὰ στὴν δίκαιη...

Ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ τὶς ρυθμίσεις τοῦ πολυνομοσχεδίου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ καὶ τὶς ἀπαλλαγὲς

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων 
Ἀθήνα, 26 Ἀπριλίου 2020 
Ἀριθμ. Πρώτ. 16 
Πρός: 
Τὴν Κὰ Νίκη Κεραμέως, 
Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων 

Κοίν.: 
1) Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, Πρόεδρον καὶ ἅπαντές τους Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος 
2) Κὰ Σοφία Ζαχαράκη, Ὑφυπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ἁρμόδια γιὰ τὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση 

Ἀξιότιμη Κὰ Ὑπουργέ, 
Χριστὸς Ἀνέστη, 
Παρὰ τὴν ἐπίμονη καὶ ἀκατανόητη ἐκ μέρους σᾶς ἄρνηση διαλόγου μὲ τὸν θεολογικὸ κόσμο τῆς χώρας, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ὁποίων ἐκφράζεται μέσω τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, ἀπὸ τὸ θεσμικό μας ρόλο, νὰ...

π.Βασίλειος Βολουδάκης: "Πολιτικό πραξικόπημα ὁ κορωνοϊός"

27 Ἀπριλίου 1864: Σὰν σήμερα «ἔφυγε» ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης

Γράφει μεταξὺ ἄλλων ὁ φιλόλογος Γεώργιος Ἔξαρχος σὲ ἄρθρο του γιὰ τὸν Μακρυγιάννη: 
“…Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε - δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἡρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια…”.

26 Απρ 2020

Γερμανία: Ἀνώτατο δικαστήριο ἐπικυρώνει τὸ δικαίωμα τῆς ὑποβοηθούμενης αὐτοκτονίας

Τὰ κινήματα εὐθανασίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν ἐνισχυθεῖ ἀπὸ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Γερμανίας. Πρόσφατα ἔδωσε μία ἀπὸ μακροῦ ἀναμενόμενη ἀπόφαση ποὺ ἐπικυρώνει τὴ νομιμότητα τῆς ὑποβοηθούμενης αὐτοκτονίας. 

Ἀποφάσισε ὅτι ἕνας νόμος ποὺ ἀπαγόρευε τὴν αὐτοκτονία μὲ ἐπαγγελματικὴ βοήθεια ἦταν ἀντισυνταγματικός, καθὼς στεροῦσε τελικὰ ἀπὸ τοὺς ἀσθενείς «τὸ δικαίωμα σὲ αὐτοκαθορισμένο θάνατο». 
Ὁ δικαστὴς Andreas Vosskuhle, τοῦ Bundesverfassungsgericht, δήλωσε ὅτι αὐτὸ τὸ δικαίωμα περιελάμβανε «τὴν ἐλευθερία νὰ ἀναλάβει κανεὶς τὴ ζωή του καὶ νὰ ζητήσει βοήθεια γιὰ νὰ τὸ πράξει». 
Ἡ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία καὶ ἡ εὐθανασία εἶναι βαθιὰ ἀμφισβητούμενες στὴ Γερμανία ἐξαιτίας τῆς καταγραφῆς τῶν τρομερῶν παραβιάσεων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κάτω...

Ἀνδρέας Δημητρίου, γιατρός: Δὲν ὑπάρχει Χριστὸς καὶ κάτι ἄλλο! Ὑπάρχει μόνο Χριστός...μόνο Χριστός... ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι διάβολοι....

Συγκλονιστικὴ μαρτυρία - ὁμολογία πίστεως ἀπὸ τὸν γιατρὸ Ἀνδρέα Δημητρίου ποὺ ἀσθένησε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό μετὰ τὸ ἐξιτήριο τοῦ ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο Ἀναφορᾶς. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ «Μέρα μεσημέρι» τοῦ ΑΝΤ1 ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ ANT1 comcy τὴν 21η Ἀπριλίου 2020.
Τὸ λαϊκὸ τραγούδι «Δυὸ πόρτες ἔχει ἡ ζωὴ» εἶναι μιὰ ἄλλη εκλαϊκευμένη ἄποψη τῆς Ἀνάστασης ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὅταν ἡ τότε ἱεραρχία ἔλεγε ἄλλα τῶν ἄλλων μερικοὶ στιχουργοὶ τοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ ὅπως ἡ Εὐτυχία Παπαγιαννοπούλου ἀσυνείδητα σταχυολογοῦσαν ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοὺς στίχους Ἀναστάσιμους...

Ὁ ΠΟΥ εἶχε ζητήσει τὸν παγκόσμιο ἐμβολιασμὸ καὶ γιὰ τὴ γρίπη τῶν πτηνῶν καὶ ἐγκωμίαζε τὴν Ἑλλάδα - Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ εἶχε παραγγείλει ἐμβόλια γιὰ ὅλους

Ἡ γνωστὴ ὑπόθεση NOVARTIS ἐπανέφερε πρὶν δύο περίπου χρόνια στὸ προσκήνιο λεπτομέρειες γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν, τὸ ρόλο τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ἀλλὰ καὶ τὴν στάση της τότε ἑλληνικῆς κυβέρνησης, τῆς κυβέρνησης Κώστα Καραμανλῆ, ἀπέναντι στὶς ἀξιώσεις του ΠΟΥ. 

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀναδημοσιεύουμε παρακάτω περιέχει μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες ποὺ ἀποκάλυψε ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἀπαντώντας σὲ αἰτιάσεις γιὰ τὴν ὑπόθεση NOVARTIS. Ἐπισημαίνουμε ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Δ. Ἀβραμόπουλου ὅτι: 
α) Ο ΠΟΥ εἶχε ζητήσει τότε γιὰ τὴ γρίπη τῶν πτηνῶν τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ ὅλων τῶν κρατῶν. 
β) Ἡ κυβέρνηση Καραμανλὴ εἶχε ἀποφασίσει τὸν ἐμβολιασμὸ ὅλου του πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας, σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις του ΠΟΥ καὶ εἶχε παραγγείλει ἐμβόλια γιὰ ὅλους. 
γ) Ο ΠΟΥ ἔδινε εὔσημα στὴν Ἑλλάδα γιὰ τοὺς χειρισμούς της καὶ τὴν ἔγκαιρη θωράκιση τοῦ πληθυσμοῦ. 
δ) Τὰ ΜΜΕ πίεζαν τὴν περίοδο ἐκείνη γιὰ ἄμεσο ἐμβολιασμὸ ὅλου του πληθυσμοῦ. 
Διαβάστε το ρεπορτὰζ ἀπὸ iefimerida.gr (9/2/2018)
Δεῖτε προσεκτικὰ καὶ τὸ video μὲ τὶς δηλώσεις Ἀβραμόπουλου. 
Συνέντευξη Τύπου ἔδωσε ὁ Εὐρωπαῖος ἐπίτροπος Δημήτρης Ἀβραμόπουλος, στὸ γραφεῖο τῆς Κομισιὸν στὴν Ἀθήνα, ἀπαντώντας γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ὀνόματός του στὴν ὑπόθεση Novartis. 
Μιλώντας ἐνώπιον δημοσιογράφων, ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἔκανε λόγο γιὰ σκευωρία τῆς κυβέρνησης. «Αὐτὴ ἡ ὑπόθεση...

Ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι ποὺ διώκεται τόσο λυσσαλέα ἡ Θεία Κοινωνία;

Ἔχουμε ὑποστηρίξει ἐπανειλημμένως, πὼς στὸ ἐπίκεντρό της προκλητικῆς πολεμικῆς ποὺ ἔγινε καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, βρισκόταν ἀπὸ τὴν ἀρχή, τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. 

Ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι λοιπόν, γιὰ τοὺς ὁποίους κυνηγήθηκε μὲ τέτοια λύσσα, ἡ Θεία Μετάληψη; 
Ἕνα ὑποθετικὸ σενάριο… 
Ἂν ἐπιχειρήσουμε νὰ ἀναπτύξουμε ἀπὸ πνευματικὴ σκοπιά, τὸ παρακάτω ὑποθετικὸ σενάριο, εἶναι βέβαιο πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ βγάλουμε κάποια πολὺ σημαντικὰ καὶ ἐντυπωσιακὰ συμπεράσματα. 
Σὲ αὐτὸ τὸ φανταστικὸ σενάριο, ἂς ὑποθέσουμε πώς, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὴ χώρα μας, ἡ Θεία Κοινωνία, μὲ κάποιον τρόπο, ἔμενε ἔξω ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις. Καὶ ὅτι οἱ χριστιανοὶ σὲ ὅλη τὴ χώρα, συνέχιζαν ἀπρόσκοπτα νὰ μεταλαμβάνουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, τηρώντας βέβαια εὐλαβικῶς, ὅλες τὶς προφυλάξεις περὶ ἀποστάσεων, μέτρων προστασίας κλπ. 
Ἂς ὑποθέσουμε ἐπίσης, πὼς τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θὰ ἴσχυε καὶ σὲ κάθε ἄλλη ὀρθόδοξη χώρα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ὀρθόδοξη ἐκκλησία γενικῶς. Ἀδιάκοπη μετάδοση Θείας Κοινωνίας, μὲ τὸν ἴδιο παραδοσιακὸ τρόπο ποὺ γίνεται ἐδῶ καὶ σχεδὸν...

Ἐπιπλέον 9 ἐκ. εὐρὼ στὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐνημέρωσης γιὰ τὸν κορονοϊό

Στὰ 20 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἡ συνολικὴ δαπάνη πρὸς τὰ ΜΜΕ 

Ἡ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ὄπλα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ ἐπισημαίνει σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ πρωθυπουργῶ καὶ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας ὅτι «ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, ἡ κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ὑγειονομικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες τῆς κρίσης αὐτῆς». 
Ὁ κ. Πέτσας ὑπογραμμίζει ὅτι «ἡ ἐνημέρωση σώζει κυριολεκτικὰ ζωὲς» καθὼς καὶ ὅτι «γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὶς δράσεις τῆς κυβέρνησης περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπαραίτητη ἐκστρατεία ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν ὡς πρὸς τὰ ἀναγκαία μέτρα προστασίας καὶ τὶς συμπεριφορὲς γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ πρόληψη, ὁ περιορισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ ἡ συγκράτηση σὲ ἐλεγχόμενα ἐπίπεδά του ἀριθμοῦ αὐτῶν ποὺ χρήζουν νοσηλείας μειώνουν καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἀποτύπωμα τῆς πανδημίας, ἐνῶ συμβάλουν στὴν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.