30 Νοε 2019

Τὸ Youtube ἐπιτίθεται σφοδρά! Κατήργησε τρία βίντεο τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ γιὰ «ρητορικὴ μίσους»!

Δὲν ἔχει τελειωμὸ πλέον ἡ ὑπόθεση τῆς φίμωσης στὸ διαδίκτυο καὶ συγκεκριμένα στὴν πλατφόρμα τοῦ Υoutube σὲ ὅ,τι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ φιλοπατρία!
Σὲ πρόσφατο μήνυμα ἀπὸ τὴν διαχειριστικὴ ὁμάδα τῆς σελίδας ἐνημερωθήκαμε γιὰ τὴν κατάργηση τριῶν βίντεο ποὺ εἶχαν φορτωθεῖ στὸ κανάλι μας καὶ περιεῖχαν ὁμιλίες ἀπὸ πρὸ πολλῶν χρόνων συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατὰ τῆς παρέλασης ὁμοφυλοφίλων στὴ Θεσσαλονίκη.
Προκεται γιὰ βίντεο στὰ ὁποῖα μιλοῦν μία πολύτεκνη μητέρα, ὁ πρόεδρος τῶν Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης καθὼς κι ὁ ἐκπρόσωπος χριστιανικῶν φορέων τῆς πόλης.
Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πὼς ἔγινε ἀντιληπτὴ ἡ «ρητορικὴ» μίσους μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια καὶ ἀκόμα πιὸ περίεργο τὸ ὅτι ἡ κατάργηση τῶν βίντεο συνέβη λίγες ἡμέρες μετὰ τὸ....

Σχόλιο γιὰ τὴν ὑπογραφὴ «διακήρυξης ἐνάντια στὴν ἐνδοοικογενειακὴ βία» ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες καὶ τοὺς Μουφτῆδες τῆς Θράκης

Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, συναντηθήκατε μὲ ἀλλοπίστους καὶ δὲν μιλήσατε γιὰ Χριστὸ καὶ θεία Χάρη;  «Οὐδὲν ἐποιήσατε»! Τὸ γνωρίζετε πολὺ καλὰ καὶ μὴν μᾶς πεῖτε πὼς ὄχι!
Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, μιλᾶτε γιὰ θρησκεῖες καὶ ὑποβαθμίζετε  – ἔστω καὶ σ` αὐτὴν τὴν ἔκτακτη συνεργασία  πρὸς ἐξυπηρέτηση μοντέλων τῆς νέας τάξης πραγμάτων – τὴν ὀρθόδοξη πίστη  σὲ θρησκευτικὸ κατασκεύασμα καὶ ὄχι σὲ ἀποκάλυψη τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο;  Καὶ πάλι «οὐδὲν ἐποιήσατε» καὶ μᾶλλον ζημιώσατε τὸ ποίμνιό σας!
Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνα τέτοιο εὐαίσθητο θέμα γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ βία καὶ τὴ θέση τῆς γυναίκας, τὸ ὁποῖο προλαμβάνει ἀλλὰ καὶ δίνει ἁγία ἀπάντηση τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ ἅγιοί μας, νὰ  συζητεῖται ὑπὸ τὸ....

Ἡ ΕΚΤ λιγότερο τραπεζόφιλη ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις

 Ἡ  ΕΚΤ  λέει ΟΧΙ στὸν περιορισμὸ τῆς χρήσης μετρητῶν στὴν Ἑλλάδα: Ἔγγραφό της Λαγκὰρντ
Ἡ κυβέρνηση ἀποσύρει ἀπὸ τὸ φορολογικὸ τὴ διάταξη γιὰ τὴ μείωση τοῦ ὁρίου χρήσης μετρητῶν ἀπὸ 500 σὲ 300 εὐρώ, μετὰ τὴ γνωμοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας ποὺ ἀπορρίπτει  τὴ λογική του συνεχοῦς περιορισμοῦ χρήσης τῶν χαρτονομισμάτων. Ἡ νέα ἐπικεφαλῆς τῆς καλεῖ τὴν κυβέρνηση νὰ αὐξήσει τὰ ὅρια ἀντὶ νὰ τὰ μειώσει τὴ χρήση μετρητῶν, καλώντας τὴν Ἀθήνα νὰ τά… ἀπενοχοποιήσει. Η ΕΚΤ θεωρεῖ ὅτι:....

Πούτιν: Εὐχαριστοῦμε Δύση ἀλλὰ κρατᾶμε τοὺς ὅρους «μητέρα» - «πατέρας» ἀντὶ γιὰ «γονέας 1-2»

Ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατὰ τὴ διάρκεια συζήτησης γιὰ τὴ ρωσικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα, ξεκαθάρισε  εὐγενικὰ ἀλλὰ σθεναρὰ ὅτι δὲν πρόκειται ν’ ἀντικατασταθοῦν οἱ παραδοσιακὲς μορφὲς οἰκογένειας ἀπὸ ἄλλα «προοδευτικὰ» παραδείγματα ποὺ ἐφαρμόζονται στὴ Δύση.
«Λέτε ὅτι ἡ λέξη “Μητέρα” δὲν μπορεῖ ν΄ ἀντικατασταθεῖ. Φαίνεται ὅτι ἴσως μπορεῖ: Τὴν ἀντικατέστησαν σὲ ὁρισμένες χῶρες μὲ τοὺς ὅρους “γονέας 1” καὶ ”γονέας 2”. Ἐλπίζω ὅτι αὐτὸ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ συμβεῖ ἐδῶ», ἀνέφερε ὁ Πούτιν τὴν Παρασκευή, κατὰ τὴ διάρκεια συνάντησης τοῦ Συμβουλίου Διαφυλετικῶν Σχέσεων, ἑνὸς συμβουλευτικοῦ ὀργάνου τοῦ Κρεμλίνου.
Τὰ σχόλια τοῦ προέδρου Πούτιν ἦλθαν σὲ ἀπάντηση στὸν δικηγόρο Βίκτορ Βοντολάτσκι, ποὺ μίλησε γιὰ τὶς...

Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων ὁμιλεῖ γιὰ τὸν πλησίον σὲ σχέση μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα.

«…Λέγω πρῶτον, ὅτι χρεωστεῖς, χριστιανέ, καθὼς χριστιανός, νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ εὐεργετεῖς τὴν Πατρίδα.
Σὲ προστάζει ὁ θεῖος νόμος: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».
Πλησίον σου εἶναι βέβαια πᾶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ποῖος δύναται νὰ εἶναι πλησιέστερος παρὰ τοὺς συγγενεῖς καὶ ὁμοπίστους καὶ συμπολίτας σου;
Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες συγκατοικούσι μετά σου εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν χώραν, ὡσὰν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οἰκίαν.
Οὗτοι ἔχουσι τὸν αὐτὸν καὶ σὺ πατέρα, τὸν Θεόν, τὴν αὐτὴν καὶ σὺ μητέρα, τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ αὐτὸ γενέθλιο ἔδαφος, καὶ τὰς αὐτᾶς τροφᾶς, τοὺς αὐτοὺς νόμους, τοὺς αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ποιμένας καὶ διδασκάλους, τὰς αὐτάς πρὸς σὲ κοινάς καὶ....

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ οἱ σημαῖες Σκωτίας καὶ Ἡνωμένου Βασιλείου!

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 30 Νοεμβρίου, καταγόταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας. Ἦταν ψαρὰς στὴ λίμνη Τιβεριάδα καὶ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κάλεσε νὰ γίνει μαθητής του, ἐξ οὗ καὶ ὀνομάστηκε «Πρωτόκλητος». Μετὰ τὸ πολύχρονο ἀποστολικό του ἔργο, τοῦ ὁποίου σταθμὸς ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀρχαία πόλη τοῦ Βυζαντίου, ὅπου ἵδρυσε καὶ τὴν πρώτη ἐκκλησία, μαρτύρησε στὴν Πάτρα σὲ μία περίοδο ὅπου ὡς τοπικὸς ἄρχοντας ἀναφέρεται κάποιος ὀνόματι Λέσβιος τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε ὁ Αἰγεάτης, πιθανολογεῖται ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ διωγμοῦ τοῦ Νέρωνα, ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Οἱ δήμιοί του μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀποφάσισαν νὰ τὸν θανατώσουν σὲ σταυρὸ σὲ σχῆμα Χ, ὡς εἰρωνεία στὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ τὸν ὁποῖο κήρυττε. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οἱ δήμιοι ἐκεῖνοι δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὸ περίφημο «Χ», θὰ ἀναρτιόταν περήφανα, αἰῶνες μετά, ὡς σημαία μεγάλων χριστιανικῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπως εἶναι ἡ Σκωτία καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σημαία τῆς Σκωτίας, μὲ τὸ ἄσπρο Χ σὲ μπλὲ φόντο εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Αὐτὸ ἔχει προκύψει ὡς ἑξῆς:...

Ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Σμύρνης

π τν Βίο το γίου μφιλοχίου ν Πάτμω
Στὰ νεανικά του χρόνια, ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρής, (1889-1970), ἀπὸ τὴν πολλὴ ἄσκηση ἀρρώστησε. Τοῦ συνιστοῦν νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν Σμύρνη γιὰ καλύτερες ἐξετάσεις (αὐτὸ ἦταν τὸ κέντρο τῆς ἐποχῆς του, ἀφοῦ ἦταν ἀκόμη τουρκοκρατούμενα τὰ Δωδεκάνησα).
Διηγεῖται ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος:
"Τὸ πλοῖο ἔφτασε στὴν Σμύρνη σούρουπο. Ἡ ψυχή μου ἦταν γεμάτη χαρὰ καὶ νοσταλγία ποὺ θὰ ἔβλεπα ἀπὸ κοντὰ μία ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως. Δυστυχῶς, οἱ παραλίες ἦταν γεμάτες ἀνθρώπους ἄσεμνα ἐνδεδυμένους, ποὺ ἀπροκάλυπτα ἀσελγοῦσαν. Ρώτησα ἂν εἶναι Τοῦρκοι ἢ Ρωμιοὶ καὶ μοῦ ἀπάντησαν: «Ἕλληνες καὶ μάλιστα Χριστιανοί!»... Μὲ καρδιὰ βεβαρημένη κατέβηκα ἀπὸ τὸ πλοῖο καὶ ἄρχισα νὰ...

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος


29 Νοε 2019

Ἀξιοπρεπής λύση ἤ ὠμή ἀνακύκλωση;

H Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὴν ἀποτέφρωση τῶν σωμάτων
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Τό θέμα τῆς μετά θάνατον καύσης καί ἀποτέφρωσης τῶν ἀνθρώπινων σωμάτων ἀπασχολεῖ τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα ἰδιαίτερα κατά τήν τελευταία εἰκοσαετία, ἀφότου ἄρχισαν συζητήσεις γιά τήν νομοθέτηση τῆς (θεσπίσθηκε μέ διαδοχικούς νόμους τό 2006, 2014 καί 2016).
Ἀσφαλῶς ἤ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι ἀρμόδια νά νομοθετεῖ, ἄλλα καί ἤ Ἐκκλησία παραμένει ἐλεύθερη ἔναντι τοῦ Κράτους νά τηρεῖ τίς παραδόσεις Της, μακριά ἀπό κάθε κοσμική ἐπιρροή καί ἐπέμβαση, καί ὑποχρεοῦται νά ἀπευθύνεται στά μέλη Της καταθέτοντας τήν ἄποψη καί τήν μαρτυρία Της ἐπί τοῦ ζητήματος αὐτοῦ, καθώς ἄφορα ἄμεσα...

Σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου ζητοῦν οἱ Μητροπολίτες Κονίτσης, Πειραιῶς, Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας

Οἱ Σέβ. Μητροπολίται Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ὡς διαποιμαίνοντες Ι. Μητροπόλεις τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ οὕτω μέλη τῆς ὁποτεδήποτε συγκληθησομένης Πανορθοδόξου Συνόδου (ἀκριβέστερον Οἰκουμενικῆς) ἀπέστειλαν πρὸς τὴν Α. Θ. Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ καὶ τοὺς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν κατὰ τόπους Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κανονικὴν αἴτησιν ἀμέσου συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου διὰ τὴν ὑπέρβασιν τοῦ ἀνακύψαντος Οὐκρανικοῦ ζητήματος.+ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ
+ Μητροπολίτης Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
+ Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ΣΕΡΑΦΕΙΜ
+ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ΚΟΣΜΑΣ
Πρός τόν
Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ καί
τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους
τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ
Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ.κ. ΙΩΑΝΝΗΝ
Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ
Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΝ
Βελιγραδίου καί πάσης Σερβίας κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
Βουκουρεστίου καί πάσης Ρουμανίας κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ
Σόφιας καί πάσης Βουλγαρίας κ.κ. ΝΕΟΦΥΤΟΝ
Τυφλίδος καί πάσης Γεωργίας κ.κ. ΗΛΙΑΝ
Ν. Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ. ΣΑΒΒΑΝ
Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ
Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ.κ. ΡΑΣΤΙΣΛΑΒ
Εἰς τάς Ε Δ Ρ Α Σ Αὐτῶν

Τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2019
Παναγιώτατε καί Μακαριώτατοι ἅγιοι Προκαθήμενοι,
Ὡς διαποιμαίνοντες Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί συνεπῶς ὡς μέλη τῆς ὁποτεδήποτε συγκληθησομένης Πανορθοδόξου Συνόδου πάνυ εὐλαβῶς καί ἐν βαθείᾳ συνειδήσει τῆς ἐπισκοπικῆς ἡμῶν εὐθύνης προαγόμεθα ὅπως ἀπευθυνθῶμεν εἰς Ὑμᾶς, τούς πεπνυμένους Προκαθημένους τῶν Ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, τούς οἰακοστροφοῦντας Αὐτάς, μετά τῶν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Εὐχαριστοῦμε τὸ Youtube! - † Πάπα Γρηγόρης Παπασωτηρίου - Παράνομη μετανάστευση Γ΄


Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου 2019)

Ἔρχεται ἡ ψηφιακὴ δικτατορία; Σὲ ἐφαρμογὴ βιντεοεπιτήρηση καὶ σαρωτές ἀναγνώρισης προσώπων στὴν Κίνα ἀπὸ τὸ 2020.

Τὴν πρώτη ψηφιακη δικτατορία ετοιμαζεται νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ ἡ Κίνα ἀπὸ τὸ 2020. Μὲ τὴ βοήθεια τῆς βιντεοεπιτήρησης καὶ τους σαρωτές αναγνωρισης προσώπων, θὰ ἐπιτηρεῖ λεπτὸ πρὸς λεπτό, κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ 1,5 δισεκατομμύρια πολίτες της. Τὸ πρόγραμμα ὀνομάζεται «κοινωνικὴ πίστωση» καὶ ἐφαρμόζεται ἤδη πιλοτικὰ σὲ 40 πόλεις τῆς ἀχανοῦς χώρας. Ἐπὶ τῆς οὐσίας εἶναι ἕνας μαζικὸς ἔλεγχος τῶν πολιτῶν, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ τὴ βοήθεια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. 
Ὁ κάθε πολίτης, ἀνὰ πάσα στιγμή, φακελώνεται οπως οἱ κινήσεις καὶ ἡ συμπεριφορά του. Οἱ ἀρχὲς μποροῦν νὰ ἀναγνωρίζουν πρόσωπα, νὰ σαρώνουν τὸ σῶμα, νὰ παρακολουθοῦν ὅλους τούς πολίτες σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς κινεζικῆς ἐπικράτειας κι ἂν βρίσκονται. Παράλληλα οἱ κάμερες τροφοδοτοῦν τὸ σύστημα «κοινωνικῆς βαθμολόγησης», τὸ ὁποῖο βασίζεται στην επιβράβευση, την τιμωρία καὶ τη δημόσια ταπείνωση. Τὸ σύστημα βαθμολογεῖ τοὺς πολίτες ἀνάλογα μὲ...

Βίος Ἁγίου Φιλουμένου (1913-1979), τιμᾶται 29 Νοεμβρίου

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης, ἦταν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου. Γεννήθηκε στὶς 15 τοῦ Ὀκτώβρη τοῦ ἔτους 1913 στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία. Ἡ καταγωγὴ του ὅμως ἦταν ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς ἐπισκοπῆς Μόρφου, Ὁροῦντα. Γόνος εὐλαβῶν γονέων –τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Μαγδαληνῆς Χασάπη- καὶ «ὑποτακτικός» τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, ὁ Ἅγιος Φιλούμενος μυήθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς σ’ ἕνα μοναχικὸ τυπικὸ ζωῆς.
Παιδιόθεν ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ συναξάρια μὲ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτὴ τόσο τὸν εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντονη ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ζήσει τὴν κατὰ Θεὸ μοναχικὴ ζωή.
Ἔτσι, τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1927 ἐγκατέλειψε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀλέξανδρο (τὸν μετέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ Σταυροβούνι ὅπου παρέμεινε γιὰ 5 χρόνια ὑποτασσόμενος «ἐν παντὶ» στὸν τότε ἡγούμενο, μοναχὸ Βαρνάβα.
Τὸ 1934 -Θεοῦ τῇ νεύσῃ- ἀναχώρησε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, ἀπὸ τὴ Μονὴ  τοῦ Σταυροβουνιοῦ καὶ μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ στὸ Γυμνάσιο τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου. Στὸν τρίτο χρόνο φοίτησής του στὸ Γυμνάσιο ἐκάρη μοναχός, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη καὶ λίγους μῆνες μετὰ χειροτονήθηκε διάκονος. Τὸ 1943 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἔξι χρόνια...

28 Νοε 2019

Ἡ αἰφνιδιασμένη Σουηδία στὸ μεταναστευτικὸ-προσφυγικὸ


Ὁ Στρατὴς Μαζίδης, ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλῆς τοῦ freepen.gr, μιλώντας σήμερα στὸν 98.4 , ἔφερε στὸ προσκήνιο τὸ πῶς μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀνοιχτὲς καὶ κοινωνικὰ προωθημένες κοινωνίες τῆς Εὐρώπης, ἡ Σουηδία, σήμερα δείχνει ἐντελῶς αἰφνιδιασμένη στὴν ἐνσωμάτωση μεταναστῶν-προσφύγων, τὴν ὥρα ποὺ καὶ οἱ οἰκονομικὲς πιέσεις , ὁδηγοῦν σὲ περικοπὲς κοινωνικῶν ἐπιδομάτων καὶ ἀδυναμία πρόσβασης τοῦ κράτους σὲ περιοχὲς γκέτο τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων. Ὅπως εἶπε ὁ Στρατὴς Μαζίδης, τὰ τελευταία χρόνια ἡ Σουηδία δείχνει νὰ....

Ἔμβρυο 18 ἑβδομάδων: εἶναι αὐτὴ ἡ καλύτερη φωτογραφία τοῦ 20ού αἰώνα;

Μπορεῖ μία ἐπιστημονικὴ φωτογραφία νὰ εἶναι ἡ καλύτερή του 20ου αἰώνα; Πῶς καὶ ποιὸς θὰ τὸ κρίνει; Πέρα ἀπὸ τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά, τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὸ κοινωνικὸ μήνυμα, ὁ Guardian μᾶς ὑπενθυμίζει ποιὰ ἦταν ἐκείνη ἡ φωτογραφία ποὺ εἶχε τὴ μεγαλύτερη ἀπήχηση στὸ κοινό. Αὐτὴ ποὺ σόκαρε γιὰ πολλοὺς λόγους. Ποῦ δημιούργησε τὸν πιὸ μακροχρόνιο δημόσιο διάλογο. Καὶ τελικὰ ἔκανε «πάταγο». Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1965 τὸ περιοδικὸ Life ἔκανε ἐξώφυλλο μία φωτογραφία μὲ τίτλο «Ἔμβρυο 18 Ἑβδομάδων». Τὸ τεῦχος εἶχε θεαματικὴ ἐπιτυχία καὶ ἐξαντλήθηκε ἐν ριπὴ ὀφθαλμοῦ. Τὸ ἱστορικὸ ἐξώφυλλο τοῦ περιοδικοῦ Life μὲ τὴ φωτογραφία τοῦ Νίλσον Ἦταν μία φωτογραφία γεμάτη ζωή, χρώματα καὶ πεντακάθαρες λεπτομέρειες, ποὺ ἀπεικόνιζε ἕνα ἔμβρυο μέσα στὸν ἀμνιακὸ σάκο καὶ τὸν ὀμφάλιο λῶρο συνδεδεμένο μὲ τὸν πλακούντα. Τὸ ἀγέννητο μωρὸ φαίνεται σὰν νὰ βρίσκεται μπροστὰ ἀπὸ ἕνα διαστημικὸ φόντο, μὲ πρόσωπο εὐάλωτο, ἀλλὰ καὶ γαλήνιο συνάμα. Τὰ μάτια τοῦ εἶναι κλειστὰ καὶ τὰ χέρια τοῦ δύο γροθιὲς ποὺ συγκρατοῦν τὸ στῆθος. Ἀπαθανατίζοντας τὸ πιὸ κοινὸ σημεῖο ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τὴ δική μας δημιουργία, τὸ «Ἔμβρυο 18 Ἑβδομάδων» ἀποτέλεσε μία ἀπὸ τὶς καλύτερες φωτογραφίες τοῦ 20ου αἰώνα. Ὄχι μόνο λόγω τοῦ θέματός της, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ....

Κάποτε τὴν ὀνόμαζαν «ἐθνοτικὴ ἀναδιάταξη»

Γράφει ὁ Βασίλειος Στοϊλόπουλος
Ι. Ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ ἐμφανίζεται στὰ κοινωνικὰ μέσα, λόγω ἔξαρσης τοῦ μεταναστευτικοῦ, μία ἐν πολλοῖς ἄγνωστη ἔννοια: «ἐθνοτικὴ ἀναδιάταξη» - «ἀντίστοιχή» της γερμανικῆς λέξης «Umvolkung». Μίας ἱστορικὰ ἄκρως φορτισμένης καὶ ἀποτρόπαιης λέξης, καθὼς ἐμπεριεῖχε «ἀκραία, ἐθνικιστικὲς-ρατσιστικὲς μέχρι καὶ πρωτοφασιστικὲς ἰδέες». Στὴν ἱστορία πέρασε στὴ βάση δύο παραμέτρων: Πρῶτον, μὲ τὴν «ἐπαναγερμανοποίηση» πληθυσμῶν στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ποὺ ἦρθαν μὲν σὲ ἐπαφὴ μὲ σλαβικὰ φύλα, ἀλλὰ ποὺ ἀκόμα δὲν εἶχαν ἀποκοπεῖ πλήρως ἀπὸ τὴ «γερμανικὴ φυλή». Καὶ δεύτερον, μὲ τὴ μεταφορὰ συγκεκριμένων, μὴ γερμανικῶν φυλετικῶν ὁμάδων ποὺ κατοικοῦσαν σὲ αὐτὲς τὶς «μικτὲς» περιοχὲς σὲ ἄλλες πιὸ ἀπόμακρες, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχει ἐθνικὴ ὁμοιογένεια.
Γιὰ τὴν ἱστορία, ὁ ὅρος «Umvolkung» πρωτοεμφανίστηκε τὸ 1916 ἐνόσω διαρκοῦσε ἀκόμη τὸ βιλχελμινικὸ «Δεύτερο Ράιχ» καὶ ἐφαρμόστηκε γιὰ ἕνα χρόνο, μέχρι τὸ τέλος τοῦ Μεγάλου Πολέμου, μὲ τὴ μετακίνηση Γερμανῶν στρατιωτῶν στὴν Ἀνατολικὴ Πολωνία ὡς «Ἀγροφυλάκων». Στὴν περίοδο τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης ὁ ὅρος αὐτὸς ἀπέκτησε τὴν τελική του διατύπωση, βασισμένη....

Θέλουμε νά σωθούμε;

Ἱκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη γιὰ νὰ σωθεῖ ἕνας ἔθνος, εἶναι νὰ τὸ θέλει ὁ λαός του καὶ νὰ τὸ δείχνει ἐμπράκτως. Ὁ δικός μας λαὸς δὲν ξέρω κατὰ πόσο τὸ θέλει. Μὴν βιαστεῖτε νὰ διαφωνήσετε.
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὁ λαὸς μᾶς «ἐκπαιδεύτηκε» στὸν ἐφησυχασμὸ καὶ ἔμαθε ὅτι δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη προσπάθεια γιὰ νὰ ἀποκτήσει μία «καλὴ ζωή». Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ἡ «καλὴ ζωὴ» στὴν ὁποία ἀναφέρομαι σημαίνει ὑπερκαταναλωτισμό, σπατάλη, στεῖρο μιμητισμὸ καὶ ξενομανία, ἀτομικότητα καὶ ὑλικὰ ἀγαθά. Σταδιακὰ χάθηκαν ἔννοιες ὅπως ἐγκράτεια, ἀλληλεγγύη, πατριωτισμός, πνευματικότητα, μόχθος. Παράλληλα ὁ ἐθνομηδενισμὸς τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ μπολιάστηκε στὴν κοινωνία, μαζὶ μὲ τὶς πολιτικὲς ποὺ ἀκολουθήθηκαν, ἀπομάκρυνε τὸν λαὸ ἀπὸ τοὺς δεσμοὺς ποὺ εἶχε μεταξύ του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν τόπο του. Τὰ κύτταρα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινότητα καὶ ἡ ὀρθόδοξη πίστη, χτυπήθηκαν καὶ χτυπιοῦνται ἀνελέητα. Τὴν πυρηνικὴ οἰκογένεια ἀντικατέστησαν ἄλλες μορφὲς συμβίωσης, πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς ἀφύσικες. Οἱ κοινότητες διαλύθηκαν καὶ....

«Θεολογία καὶ Ζωὴ κατὰ τὸν π. Γεώργιο Καψάνη»


Ἡ ὁμιλία ἔλαβε χώρα στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα Γλυφάδας ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο π. Φιλόθεo της Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Ἀριστερὰ καὶ Δεξιὰ μετατρέπουν τὴν Ἑλλάδα σὲ χωματερή...

Γράφει ὁ Γεώργιος Κοντογιώργης, Καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
Μπορεῖ τὰ Μνημόνια νὰ μετέβαλαν τὸν Ἕλληνα οὐσιαστικὰ σὲ οἰκονομικὸ μετανάστη στὴν ἴδια τοῦ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ --ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἀριστοτέλης-- οἱ συνέπειες τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων προκαλοῦν πολὺ μικρότερες ἐντάσεις ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς ἐθνοτικῆς διαίρεσης μέσα σὲ μία χώρα. Οἱ ἐθνοτικὲς διαφορὲς μέσα σὲ μία χώρα, χωρὶς νὰ συντρέχουν πολιτικὲς ἐνσωμάτωσης, εἶναι θανατηφόρες.
Ὅπως καὶ μὲ τὴν προηγούμενη ἔτσι καὶ μὲ τὴν τωρινὴ κυβέρνηση, ἀκολουθεῖται μία πολιτικὴ ποὺ μεταβάλλει τὴν Ἑλλάδα ὄχι μόνο σὲ χωματερὴ τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐγγενὲς πρόβλημα τῆς μεσανατολικῆς γεωπολιτικῆς. Ἔχουμε ἤδη μεταβληθεῖ σὲ παίγνιο στὶς ἀντιθέσεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ποὺ διαμορφώνουν τὸν γεωπολιτικὸ χάρτη τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.
Τὸ πρόβλημα τῆς Ἀριστερᾶς εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει πέραν τῆς ἐπωνυμίας της. Μὲ τὴν ἴδια ἔννοια, τὸ πρόβλημα τῆς Δεξιᾶς εἶναι ὅτι ἡ Ἀριστερὰ κατέλαβε τὸν χῶρο της, ἔτσι ὥστε οἱ δυνάμεις ποὺ ἐπικαλοῦνται τὸν κλασικὸ φιλελευθερισμὸ μὲ ἀντισυμβατικὸ πολιτικὸ λόγο νὰ συγκεντρώνουν περισσότερο τὴν προσοχὴ τῶν κοινωνιῶν. Τουλάχιστον, ἕως ὅτου οἱ κοινωνίες ἀποκτήσουν συνείδηση ὅτι τὸ μέλλον τὶς καλεῖ νὰ....

«Κοινωνικό φύλο»: Πλεκτάνη ἐπιστημόνων καὶ πολιτικῶν

Το  Καθηγητή Christopher Dummitt* γιὰ τὸ Quillette**
Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Νιάνιος
[Ἕνας Καναδὸς εἰδικὸς στὶς «μελέτες τοῦ κοινωνικοῦ φύλου» ὁμολογεῖ δημόσια καὶ ἐνυπογράφως ὅτι παραποιοῦσε – γενικεύοντας μεμονωμένα τοπικὰ περιστατικὰ – τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του γιὰ νὰ δικαιώσει τὸ ἰδεολόγημά του. Ὡστόσο τὸ «κοινωνικὸ φύλο», μὲ τὴ συνέργεια τῶν ΜΜΕ καὶ προπαντὸς τῶν πολιτικῶν, διαβρώνει ἤδη συνειδήσεις σὲ βάρος τῶν συμπερασμάτων τῆς ἐπιστήμης τῆς βιολογίας. Αὐτὸ εἶχε γίνει ξανὰ στὸ παρελθόν, μὲ τὸν φυλετικὸ δαρβινισμὸ τῶν Ναζιστῶν – μὲ τὶς γνωστὲς ὀδυνηρὲς συνέπειες – καὶ μὲ τὴ θεωρία του, ἐκλεκτοῦ του Στάλιν, Τροφὶμ Λυσένκο ποὺ ἔστειλε στὴ φυλακὴ 3.000 ἐπιστήμονες καὶ κράτησε δεκαετίες πίσω τὴ σοβιετικὴ βιολογία.
Γιατί ἄραγε αὐτὴ ἡ ἐπίσπευση στὴν υἱοθέτηση μίας θεωρίας ποὺ διαλύει τὴν κοινωνία καὶ καταστρέφει ψυχὲς καὶ σώματα σὲ παγκόσμια κλίμακα; Ἐπιστήμονες καὶ πολιτικοὶ θιασῶτες τοῦ Διαφωτισμοῦ εἶχαν δύο προτεραιότητες: Νὰ γκρεμίσουν τὸ Θεὸ (ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς) καὶ νὰ χτυπήσουν τὴν οἰκογένεια δημιουργώντας νέου τύπου κομσομόλους…Ε.Δ.Ν]
Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Christopher Dummitt τινάζει στὸ ἀέρα τὸ ἰδεολόγημα τοῦ κοινωνικὰ διαμορφούμενου φύλου, ποὺ εἰσβάλλει στὰ σχολεῖα μὲ τὴ μορφὴ τῆς....

28 Νοεμβρίου: μνήμη τῶν πολιούχων τοῦ Κιλκὶς Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
Οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα Ἱερομάρτυρες, πού τιμῶνται ἰδιαιτέρως καί εἶναι πολιοῦχοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς, ἀνήκουν στήν εὐρύτερη χορεία τῶν ἁγίων τς Ἐκκλησίας μας καί εἰδικότερα τῶν μαρτύρων.
Μάρτυρες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει τούς ἀγωνισαμένους μέχρι ψυχῆς καί αἵματος καί μαρτυρήσαντας τ
 δόξη τοῦ Χριστοῦ. (ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων). Μάρτυρας εἶναι αὐτός πού ὑπομένει θεληματικά τόν σωματικό θάνατο, προκειμένου νά παραμείνει πιστός στήν ὁμολογία τῆς πίστης του στόν Χριστό. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀποκαλεῖ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Μαρτύρων τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, γενέθλια ἡμέρα, διότι αὐτήν τήν ἡμέρα εἰσῆλθαν στεφανηφόροι στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό οἱ πιστοί πανηγυρίζουν καί ἑορτάζουν μέ χαρά τήν μέρα μνήμης τῆς ἀθλήσεως τῶν μαρτύρων.
«Ὁ θάνατος τῶν μαρτύρων εἶναι παρηγοριά τῶν πιστῶν, παρρησία τῶν Ἐκκλησιῶν, σύσταση τοῦ χριστιανισμοῦ, κατάλυση τοῦ θανάτου, ἀπόδειξη τῆς ἀναστάσεως, γελιοποίηση τῶν δαιμόνων, κατηγορία τοῦ διαβόλου, διδασκαλία τῆς ἐνάρετης ζωῆς, παρακίνηση γιά περιφρόνηση τῶν παρόντων πραγμάτων καί ὁδός γιά ἐπιθυμία τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, παρηγοριά γιά τίς παρηγοριές πού μᾶς ἔχουν βρεῖ καί αἰτία γιά ὑπομονή, καθώς καί ρίζα καί πηγή καί μητέρα ὅλων τῶν ἀγαθῶν» γράφει ὁ χρυσορρήμων ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Οἱ προστάτες καί πολιοῦχοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς Πεντεκαίδεκα Ἱερομάρτυρες ἔζησαν...

Πρῶτα τὸ διεθνὲς δίκαιο ἢ ἡ ἐθνικὴ ἐπιβίωση; Ὁ δημοσιογράφος τοῦ ΣΚΑΙ ἔχει ἀπάντηση…

27 Νοε 2019

Μὲ ἀφορμὴ τὸ νέο διαθρησκειακὸ συνέδριο τῆς Ἀθήνας

Καὶ ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ στὸ Διαθρησκειακὸ συνέδριο…
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2019

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν

Καὶ ἄλλες φορὲς στὸ παρελθὸν ἀσχοληθήκαμε μὲ τὸ θέμα τῶν Διαθρησκειακῶν Συνεδρίων καὶ Διαλόγων σὲ ἄρθρα καὶ μελέτες μας, ὅπου τονίσαμε ὅτι οἱ διοργανώσεις των, ἐντάσσονται στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τοῦ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τὶς ἀπαρχὲς τοῦ ἀνοίγματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὶς ἄλλες θρησκεῖες θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε γύρω στὰ μέσα τοῦ 20ου αἰώνα, στὴν Α΄  Πανορθόδοξη Διάσκεψη τῆς Ρόδου τὸ 1961. Ἕνα χρόνο ἀργότερα ἐπακολουθεῖ τὸ πρῶτο ἐπίσημο ἄνοιγμα τοῦ Παπισμοῦ πρὸς τὶς ἄλλες θρησκεῖες κατὰ τὴν Β΄  Βατικάνειο Σύνοδο, (1962-1965), μὲ τὴν γνωστὴ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο Nostra Aetate. Τὸ παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ ἀκολούθησε στὴν συνέχεια καὶ ὁ Προτεσταντισμός, ὁ ὁποῖος...

Συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο προτείνει ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς (Ἀν)ασφαλείας!

Μέ ποιό δικαίωμα ὑποκαθιστᾶ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Θ. Ντόκος;
ΣΕ ΑΚΡΩΣ περίεργες δηλώσεις προέβη ὁ ἀναπληρωτής Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Θάνος Ντόκος, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι «εἶναι καιρός… ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία νά στραφοῦν ἀπό τίς διμερεῖς διαφορές στά κοινά προβλήματα καί συμφέροντα καί νά υἱοθετήσουν μιά θετική ἀτζέντα». Σέ συνέντευξη τήν ὁποία ἔδωσε πρός τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο εἰδήσεων, ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι: «Ἀκόμη καί ἰδέες περί συνεκμετάλλευσης (kazan-kazan) μποροῦν νά συζητηθοῦν, ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς προηγούμενης ὁριοθέτησης μέσω προσφυγῆς σέ διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο.»
Τί σημαίνουν ἄραγε ὅλα αὐτά; Μᾶς ἑτοιμάζουν κάτι καί δέν τό γνωρίζουμε; Συμφωνεῖ ὁ Κυριακός Μητσοτάκης μέ αὐτές τίς δηλώσεις; Ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτό, τί ἐννοεῖ ὁ κ. Ντόκος ὅταν ὁμιλεῖ γιά «διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο»; Ἐννοεῖ τήν Χάγη; Ἐννοεῖ κάποιας μορφῆς διαιτησία; Ἐννοεῖ κάτι ἄλλο; Ἔχει συναίσθηση τοῦ πόσο ἐπικίνδυνες ἀτραπούς θά μποροῦσε νά...

Μήνυση μίσους κατὰ τοῦ πατρὸς Ἀντωνίου τῆς Κιβωτοῦ

Οἱ ἐπαγγελματίες δικαιωματιστὲς κατηγοροῦν γιὰ ρατσισμὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου.
Μόνο πρωταπριλιάτικο ἀστεῖο θὰ ἦταν -ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες- ἡ εἴδηση ὅτι κάποιος ὑπέβαλε μήνυση στὸν παπα-Ἀντώνη Παπανικολάου, τὴν ψυχὴ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου, γιὰ «ξενοφοβικὸ παραλήρημα» καὶ «ἰσλαμοφοβία».
Ὡστόσο, ὁ Παναγιώτης Δημητρᾶς, ἕνας «ἐπαγγελματίας δικαιωματιστής», δικηγόρος στὸ ἐπάγγελμα καὶ φανατικὸς ἐκκλησιομάχος, ἐκμεταλλεύθηκε τὶς διατάξεις τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου προκειμένου νὰ κινηθεῖ νομικὰ κατὰ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου. 
Τὴν ἀπίστευτη μηνυτήρια ἀναφορὰ γιὰ τὸ «ξενοφοβικὸ παραλήρημα» τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου κατέθεσε στὴν Διεύθυνση Κρατικῆς Ἀσφάλειας τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο...

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: Ἡ κακόβουλη βλασφημία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ μιλάει στὴν Πεμπτουσία γιὰ τὴν κακόβουλη βλασφημία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀπόψεως θεολογικῆς, κανονικοῦ δικαίου καὶ πολιτικῆς νομοθεσίας. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν συνέντευξή του ἀναφέρεται καὶ στὸ φαινόμενο τῆς ἀθεΐας καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ σήμερα μέσα σὲ ἕναν κόσμο ἀναταραχῶν καὶ ἀνακατάξεων.

Γέρων Παρθένιος: Στὸ Ἅγιον Ὅρος ἔχουμε αὐτοδιοίκηση, ἀκόμη καὶ ὁ Πατριάρχης δὲν ἔχει κανένα λόγο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει μὲ κανένα τρόπο

Συζήτηση μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Παρθένιο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὅρους. Μέρος Α΄
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παρθένιος (Μουρελάτος) ἄφησε τὴν κοσμικὴ ζωή καί πήγε στό Ἅγιον Ὅρος στὴν Ἱερὰ Μονή τοῦ Ἁγίου Παύλου ὅταν ἦταν πολὺ νέος. Μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια, ἠ αδελφότητα αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τὸν ἐξέλεξε Ἡγούμενό της (ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν ἕνας ἁπλὸς μοναχός, δασοφύλακας). Τώρα ὁ Γέρων Παρθένιος, ποὺ ἀσκήτευσε στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ περισσότερο ἀπὸ 56 χρόνια, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διακεκριμένους πνευματικοὺς στὸν ἑλληνικὸ κόσμο.
– Γέροντα, πότε ἤρθατε στὸ Ἅγιον Ὅρος;
– Ἦρθα στὸ Ἅγιον Ὅρος τὸ 1954.
– Καὶ πόσο καιρὸ εἶστε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου;
– Ἐδῶ καὶ 36 χρόνια εἶμαι Ἡγούμενος. Ἀπὸ τὸ 1974.
– Βρήκατε τὸ Ἅγιον Ὅρος στὴν κατάσταση, ποὺ ἐμεῖς δὲν θὰ μπορέσουμε πιὰ νὰ δοῦμε. Πεῖτε μας γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
– Ἐκείνη τὴν ἐποχή, πολλὰ ἁγιορείτικα μοναστήρια ἦταν σὲ παρακμή, ἀφοῦ δὲν εἶχαν μοναχούς. Ἦταν μία περίοδος πού, γιὰ παράδειγμα, ὑπῆρχαν πέντε μοναχοὶ στὴν Μονὴ Φιλοθέου καὶ περίπου δέκα ἄτομα στὴν Μονὴ Σιμωνόπετρας. Ἐδῶ, στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὑπῆρχαν πενήντα ἀδελφοί. Πολλὰ κελιά, σκῆτες, σπίτια καὶ κτίρια καταστράφηκαν. Μόνο ἐννέα...

26 Νοε 2019

Καθηγητής Μάζης: Σὲ λίγο ἡ Ἑλλάδα ἁπλὰ δὲν θὰ ὑπάρχει λόγω μεταναστευτικοῦ…

Μολών λαβέ

Ἔχει ἀλήθεια ἀναρωτηθῆ κανεὶς γιατί ὁ Λεωνίδας εἶπε στὸν Ξέρξη "Μολῶν Λαβὲ" καὶ ὄχι "ἐλθῶν λαβέ"; Ἔχει ἀναρωτηθῆ κανεὶς γιατί τὸ Χόλυγουντ μεταφράζει τὴν φράση μὲ ἁπλοϊκὸ τρόπο ὡς "come and get them"; Εἶναι δυνατὸν ἡ ὑπερήφανη ἀπάντηση, πού εὐλαβοῦνται οἱ αἰῶνες νὰ ἦταν τόσο ἁπλή; Ἔχει ἀναρωτηθῆ κανεὶς γιατί τὸ ἐπίθετο "ἀγαθός", ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν "Ἀρετή", ἔχει τέσσερα παραθετικὰ καὶ τί σημαίνει τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτά;
Στὸ ἀνὰ χείρας σύγγραμμα ἀποδεικνύουμε μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ὅτι τὸ "Μολῶν Λαβὲ" ἦταν κάτι πολὺ πιὸ οὐσιαστικὸ καὶ σημαντικό. Ἀποτελοῦσε τὴν πεμπτουσία τῆς Πολεμικῆς Ἀρετῆς τῶν Ἑλλήνων, τῆς ἔννοιας τῆς "Ἐλευθερίας" καὶ τοῦ "Φιλοτίμου Ἤθους" τῆς ἑλληνικῆς προσωπικότητας. Γιὰ πρώτη φορά, γράφεται ἕνα βιβλίο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἀνάλυση τῆς φράσεως ἀπὸ πλευρᾶς γλωσσολογικῆς, φιλολογικῆς - νοητικῆς, ἱστορικῆς, ἀλλὰ καὶ....

Τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ ἐπαναπρογραμματίζουν τὸν ἐγκέφαλο ριζικῶς!

Γράφει ὁ Σταῦρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρὼν
Τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ ἐπαναπρογραμματίζουν τὸν ἐγκέφαλο ριζικῶς!
Τὴν συστηματικὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας προτείνουν ξένοι καθηγητές, σὰν θεραπεία σὲ δυσλεκτικὰ παιδιά.
Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία, τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Φιλολογίας Eric Havelock ἡ ὁποία στηρίζεται στὸν Πλάτωνα, τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο προκάλεσε πακτωλὸ ἀφηρημένων ἐννοιῶν στὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ κόσμο, λόγω ἐνεργοποίησης τοῦ ἐγκεφάλου τῶν χρηστῶν του.
Στὸν συνεδριακὸ τόμο τῶν τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the Brain, ἔκδοση Springer τοῦ 1988» παρουσιάζονται τὰ συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων ἐπιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων, πλὴν Ἑλλήνων ἀντιστοίχων εἰδικοτήτων.
Ἐπιμελητὲς τῆς ἔκδοσης ἦταν ὁ Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Charles Lumsden τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ....

Χριστούγεννα καὶ μουσουλμάνοι

Τοῦ Τάκη Θεοδωρόπουλου
Διάβασα ὅτι στὴ Γαλλία, τὴν πατρίδα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀπαγορεύεται ὁ χριστουγεννιάτικος στολισμὸς τῶν δημαρχείων μὲ φάτνες. Τὸ πρῶτο ποὺ σκέφτηκα ἦταν «ἐπιτέλους»! Τόσο πεπιεσμένο χαρτὶ καὶ πλαστικό, τόση κατανάλωση ρόζ, γαλάζιου καὶ χρυσοῦ, καιρὸς ἦταν νὰ σταματήσει νὰ ταλαιπωρεῖ τὴν αἰσθητική μας. Ἄσε τὶς ἀγελαδίτσες καὶ τὰ γαϊδουράκια τῆς Βηθλεέμ. Ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη αἰσθάνομαι τυχερὸς ποὺ βαπτίσθηκα ὀρθόδοξος. Γιὰ ἐμᾶς ἡ μεγάλη ἑορτὴ εἶναι τὸ Πάσχα, μὲ ὅλο τὸ τραγικὸ μεγαλεῖο του σὲ ἀνοιξιάτικο καὶ δὴ μεσογειακὸ τοπίο. Ἐνῶ τὰ Χριστούγεννα εἶναι γλυκερά, σὰν τὰ χρώματα τῆς φάτνης. Ἔχουμε κι ἐμεῖς τὸ δικό μας κίτς, ὅμως τὸ καθολικὸ εἶναι σὰν νὰ ἔχεις φάει ἕνα κιλὸ σοκολατάκια φουρὲ χωρὶς μία γουλιὰ νερό. Παρεμβαίνει καὶ ἡ ἔλλειψη τῆς χιονισμένης στέγης, τῆς ἑστίας καὶ τῆς κάπας. Κάπως ἔτσι ἀπεικόνιζε τὰ Χριστούγεννα τὸ ἀναγνωστικὸ στὸ δημοτικὸ κι ἐνῶ περίμενα χιόνι, ἔβλεπα ἥλιο. Κάτι σὰν πολιτισμικὸ σόκ, τὸ ὁποῖο ἀποφεύγεις μὲ τὸ Πάσχα. Τὸ τοπίο εἶναι ἀπολύτως συμβατὸ μὲ τὴ χαρμολύπη καὶ τὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν κοινή μας ζωή. Κανεὶς δὲν ἀκούει κανέναν καὶ ὅλοι σπεύδουν νὰ παραγάγουν τὸ προσφιλές μας ἐθνικὸ προϊόν, τὸν θόρυβο. Οἱ πιὸ θαρραλέοι τὸν κρότο τῆς....

Ναυάγια εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δημιουργοῦν πολλὰ προβλήματα στοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους, παρόλο ποὺ τὸ πρῶτο αὐτοαποκαλεῖται «Μητέρα Ἐκκλησία» καὶ ἡ δεύτερη ἀποδέχεται τὸν χαρακτηρισμὸ «θυγατέρα». Ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ «Μητέρα Ἐκκλησία» δὲν ἔχει στοργὴ πρὸς τὴν «θυγατέρα», ὅταν μιλάει γιὰ Νέες Χῶρες, γιὰ ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, γιὰ πατριαρχικὲς ἐπαρχίες στὰ Δωδεκάνησα καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ γιὰ σταυροπηγιακὲς μονὲς στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν ἔχει ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν συντήρησή τους. Καὶ ἀπαιτεῖ ὅλοι νὰ ἔχουμε δουλικὸ φρόνημα ἀπέναντί του καὶ νὰ συμφωνοῦμε ἀπερισκέπτως σὲ ὅ,τι προκλητικὸ ἀποφασίζει, περιφρονώντας τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες της. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὸ οὐκρανικὸ θέμα, στὰ ὁποῖα πρωτοστατεῖ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Καὶ στὰ δύο ἔχει πλήρη ἀποτυχία, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὴν Σύνοδο στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. Δέν ἐπιθυμῶ νὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο μὲ τὸν Πατριάρχη τοῦ Γένους (ποιοῦ Γένους, τοῦ παλαιοῦ ἢ τοῦ νέου;) οὔτε καὶ νὰ ἐκδηλώσω σεβασμὸ σὲ οἰκουμενιστὲς καὶ γενικὰ σὲ....

Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ψῆφος Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀπαράδεκτο!

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ νομοσχέδιο. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ὅλα τὰ κόμματα. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ἡ ἀλαλία ὅλων τῶν ἰδεολογικῶν πλευρῶν. Ἰδιαιτέρως ἀπαράδεκτη ἡ ἀλαλία τῶν ὑποτιθέμενων «φιλελεύθερων», «κεντρώων», «μεταρρυθμιστῶν», «ἐκσυγχρονιστῶν», «προοδευτικῶν» κλπ. (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων). Ἡ Ἑλλάδα βαδίζει σὲ ἐκλογικὸ μεσαίωνα. Ἀκοῦστε νὰ φρίξετε. Αὐτοπρόσωπη παρουσία σὲ πρεσβεῖες καὶ προξενεῖα. Ἐλάχιστος ἀριθμὸς 40 ἐκλογέων.
Λένε ὅτι θὰ μετράει στὴν κατανομὴ τῶν ἑδρῶν μέν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εὐσταθεῖ ἀπόλυτα. Ἐὰν ἕνας ἐκλογικὸς νόμος χρησιμοποιεῖ ὑπόλοιπα περιφερειῶν γιὰ νὰ κατανείμει τὶς ἕδρες στὴ Β ἢ Γ κατανομή, τὸ πανελλαδικὸ ἄθροισμα τῶν ψήφων δὲν μετράει πουθενά, ἐκτὸς ἀπὸ α) τὸ ὅριο τοῦ 3% καὶ β) γιὰ τὸ ποιὸ κόμμα εἶναι πρῶτο, ἄρα λαμβάνει τὸ μπόνους. Καὶ αὐτὰ τὰ δύο ὅμως εἶναι ζητήματα τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καὶ μποροῦν νὰ τροποποιηθοῦν. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν εἶναι ὅτι οἱ ψῆφοι ἐσωτερικοῦ εἶναι διπλές. Μετρᾶνε πρῶτον στὴν...

Ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἄμεση ἀνάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικά»
Ὁλοκληρώθηκε σήμερα στὴ Βουλὴ ἡ διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεώρησης. Τὰ σχετιζόμενα μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, Ἄρθρα 3 καὶ 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος δὲν ἀναθεωρήθηκαν.
Ἔτσι ἡ ἰσχὺς τοὺς παρατείνεται τὸ λιγότερο γιὰ δέκα χρόνια, καθὼς ὅπως ἐπεσήμανε στὴ Βουλὴ καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς «ἡ ἑπόμενη ἀναθεώρηση δὲν μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ παρὰ μόνο ἂν παρέλθει μία δεκαετία».
Ὡς γνωστὸν οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ Θρησκευτικὰ Φίλη – Γαβρόγλου, στηρίχτηκαν πάνω σὲ διατάξεις τοῦ Συντάγματος ποὺ θὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι σὲ ἰσχὺ καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεώρησης. Ὅσο διαρκοῦσαν οἱ ἐργασίες τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος πολλοὶ ἄσκησαν παντοιοτρόπως πιέσεις ὥστε νὰ ὑπάρξει ἀναθεώρηση τοῦ Ἄρθρου 3 ἀλλὰ καὶ τῆς πάρ. 2 τοῦ Ἄρθρου 16 καὶ ἔτσι νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα ἄλλο θρησκειολογικὸ μάθημα. Πίστευαν μάλιστα, καὶ ὀρθῶς, ὅτι ἐὰν ὑπῆρξε ἀλλαγὴ τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, θὰ ἦταν δυνατὴ μία ἀνατροπὴ τῶν....

Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος, ὁ «ρατσιστὴς» ἱερέας καὶ ὁ Δημητράς

Τοῦ Ἀνδρέα Ζαμπούκα
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014, ψηφίστηκε ὁ περίφημος «ἀντιρατσιστικὸς νόμος» 4285/2014 ὁ ὁποῖος ἐπέφερε τροποποιήσεις στὸ ν. 927/1979 καὶ προσαρμογὴ στὴν ἀπόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης Νοεμβρίου 2008 γιὰ τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου. Ὁ νέος νόμος εἶχε ὡς στόχο νὰ ἀναθεωρήσει τὸν ἀναχρονιστικὸ νόμο τοῦ 1970, ὡς ἀνεπαρκῆ στὴν ἀντιμετώπιση ρατσιστικῶν ἐπιθέσεων, ποὺ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐκδηλώνονται τὰ τελευταία χρόνια. Ὑποθέτω πὼς ὁ νομοθέτης εἶχε....

H Λέσβος θὰ πάψει νὰ ὑπάγεται στὴν Ἑλλάδα: 18.853 μετανάστες ζοῦν στὸ νησὶ -Σὲ μία ἑβδομάδα ἔφτασαν 2.793!

Συνολικὰ 2.793 πρόσφυγες καὶ μετανάστες πέρασαν σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης βορείου Αἰγαίου, στὰ νησιὰ τοῦ βορείου Αἰγαίου σὲ μία ἑβδομάδα.
Τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ μετανάστες εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες ὧρες τῆς Δευτέρας 18 Νοεμβρίου μέχρι τὰ μεσάνυχτα χθὲς Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα μὲ πλαστικὲς βάρκες ἀποβιβάστηκαν σὲ ἀκτὲς καὶ καταγράφηκαν στὰ Κέντρα Ὑποδοχῆς καὶ Ταυτοποίησης, 1.615 ἄτομα στὴ Λέσβο, 548 στὴ Χίο καὶ 630 στὴ Σάμο. Ἀπὸ τὸ πρωὶ σήμερα καὶ μέχρι αὐτὴ τὴν ὥρα (2 τὸ μεσημέρι) λόγω τῆς ἐπικρατοῦσας κακοκαιρίας δὲν ἔχουν....

Ἀλβανίας Ἀναστάσιος: Ἡ παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔφερε τὴν ποθητὴ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων οὔτε τὴν εἰρήνη

1. Πολλὰ γράφονται καὶ λέγονται, μῆνες τώρα, σχετικὰ μὲ τὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Τὸ πιὸ κρίσιμο καὶ ἀναγκαῖο, ὅμως, εἶναι νὰ τονισθεῖ τὸ χρέος τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκφράζοντας τὴν πατερικὴ πνευματικὴ ἐμπειρία καὶ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση διακήρυξε: «Τὸ τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἑνώσεως καὶ συμφωνίας ὄνομα. Ἐκκλησία γέγονε οὒχ ἴνα διηρημένοι ὦμεν, ἀλλὰ συνημμένοι». Καὶ ἀλλοῦ: «Οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν Θεὸν ὡς τὸ Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι». Ὁποιαδήποτε, λοιπόν, ἐνέργεια ὀφείλει νὰ λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψη τὴ βασικὴ αὐτὴ ἀλήθεια: Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρὶν καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα.
2. Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ ἔτους ποὺ πέρασε, δημιούργησαν μία νέα πραγματικότητα, μὲ τὴν προφανῆ ἀνάμειξη καὶ γεωπολιτικῶν ἐνδιαφερόντων καὶ σκοπιμοτήτων. Ἡ νέα αὐτὴ κατάσταση δὲν εἶναι δυνατὸν ἐμμέσως ἢ ἀμέσως νὰ ἀγνοεῖται. Ἡ παραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔφερε τὴν ποθητὴ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων οὔτε τὴν εἰρήνη, ὅπως εἶχε συμβεῖ μὲ ὅλες τὶς προηγούμενες παραχωρήσεις Αὐτοκεφαλίας. Τὸ κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Οὐκρανικοῦ προβλήματος, ὁ αὐτοαποκαλούμενος «Πατριάρχης» κ. Φιλάρετος, τελικὰ ἀρνήθηκε τὸν Τόμο, κατηγορώντας τὸ περιεχόμενο καὶ τὸν σκοπό του. Οἱ διχασμοὶ ἔχουν ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς καὶ γενικότερα στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο. Παράλληλα, τὸ κατεξοχὴν μυστήριον τῆς ἑνότητος καὶ τῆς συγγνώμης –ἡ Θεία Εὐχαριστία– χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸ....

π. Γερβάσιος: Ὁ Πάσσαρης ἔχει ἀλλάξει. Εἶναι ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς θείας κοινωνίας!

«Ὁ Κωνσταντῖνος Πάσσαρης δὲν εἶναι πλέον ἐκεῖνος ποὺ γνωρίσαμε στὴν Ἑλλάδα τὰ περασμένα χρόνια. Εἶναι ἕνας καινούριος, ἄλλος Κωνσταντῖνος Πάσσαρης», ἀναφέρει ὁ πνευματικός του Πάσαρη, πατέρας Γερβάσιος, ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἐξομολόγησε τὸν ἀποκαλούμενο ὡς «τὸ ἀγρίμι τῶν Βαλκανίων».
Συγκεκριμένα, ὁ πνευματικός του Κώστα Πάσσαρη μίλησε στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Star «Ἀλήθειες μὲ τὴ Ζήνα» καὶ τόνισε πὼς πλέον ὁ διαβόητος ἐγκληματίας «εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς μετανοίας, ὁ ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας».
Σύμφωνα μὲ τὸν πατέρα Γερβάσιο, ὁ Κωνσταντῖνος Πάσσαρης εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ «προσέχει ὄχι μόνο μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ λόγο του καὶ ἀκόμα μὲ κάθε κίνησή του νὰ εἶναι....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.