28 Φεβ 2019

Tί σημαίνει μεταπατερική Θεολογία;


Μαύρη μέρα γιὰ τὴν Δημοκρατία καὶ τὴν Δημοσιογραφία! Μόνο μία ἐφημερίδα ἀνέδειξε τὴν καταδίκη τοῦ παιδεραστῆ μεγαλοστελέχους τῆς ΝΔ!


Καταδικάστηκε ἐπειδὴ ἀσελγοῦσε σὲ ἀνήλικα ἀγόρια στὴν Μολδαβία μὲ μεγάλη καθυστέρηση λόγω «διπλωματικῆς ἀσυλίας»! Κύριοι, εἶστε ΣΑΠΙΟΙ!
Ἂν αὐτὸ εἶχε συμβεῖ σὲ ἄλλη χώρα θὰ εἶχε πάρει φωτιὰ ὁ τύπος! Στὴν Ἑλλάδα τῶν μνημονίων καὶ τῆς ἐθνικῆς ὑποτέλειας σύσσωμος ὁ τύπος ἐκτὸς μερικῶν λαμπρῶν ἐξαιρέσεων ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ μόνο μίας ἔντυπης ἔκδοσης, τῆς ἐφημερίδας Δημοκρατία ποὺ ἀνέδειξαν τὸ θέμα ὅλοι οἱ ἄλλοι σιώπησαν ἐκκωφαντικά! 

O διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας «Δημοκρατία» ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ σὲ ἀνάρτησή του στὸ facebook:....

Ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα "Πόντος": Ἀπαγχονίστηκαν, γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν φανέλα τους!

Στὰ ὄνειρά μου ἔρχεται συχνὰ ἡ μακρινὴ φωνὴ τῆς μάνας τρελῆς στοὺς ἔρημους δρόμους καὶ μὲ ρωτάει μὲ παράπονο ἂν κλαῖνε ἀκόμα τὰ ματοπήγαδα. Μὲ ρωτάει γιὰ κάποιους πραγματικοὺς ἥρωες τοῦ ποδοσφαίρου. Ἦταν παιδιὰ τῆς γὴς τοῦ Πόντου. Δὲν ἔπαιξαν πότε σὲ μεγάλες ὀργανώσεις. Δὲ λατρεύτηκαν ποτὲ ὡς θεοὶ ἀπὸ τὸ ἀφιονισμένο πλῆθος, δὲν εἶδαν ποτὲ τοὺς ὀπαδοὺς νὰ γεμίζουν πλατεῖες καὶ νὰ κλείνουν δρόμους γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια τοὺς (τί χυδαῖες ποὺ φαίνονται, ὁρισμένες φορές, οἱ λέξεις). Οἱ ἥρωες (ἂν ἀκόμα ἔχουν, ἀκόμα, νόημα οἱ λέξεις) τῆς ὁμάδας «Πόντος» ἦταν ...καθηγητές, μαθητὲς καὶ ἀπόφοιτοί του κολεγίου Ἀνατολία τῆς Μερζιφούντας.
Οἱ μαθητὲς ἀποφάσισαν νὰ τιμήσουν τὴ φανέλα τους καὶ γὶ αὐτό, παρὰ τὴν τρομοκρατία καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν Κεμαλικῶν, ἀγωνίστηκαν μὲ ἐμφάνιση ποὺ θυμίζει τὴ γαλανόλευκη (ἄσπρες καὶ γαλάζιες ρίγες) καὶ στὴ....

27 Φεβ 2019

Τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν συστήνει σὲ γονεῖς καὶ παιδιὰ Drag Queens!

Γράφει ὁ Καλλιτεχνικὸς Διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν κ. Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος σὲ σημείωμα του μεταξύ άλλων:
«Μὲ στόχο νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ἀνοχὴ ἀπέναντι στὸ διαφορετικό, στὴν κατεύθυνση ὅλης της οἰκογένειας, ἐντάσσουμε στὸ πρόγραμμα τὸ Drag Queen Story Hour, ὅπου ντρὰγκ κουὴν συστήνονται σὲ γονεῖς καὶ παιδιὰ καὶ ἀφηγοῦνται ἱστορίες μὲ θέμα τὴ διαφορετικότητα. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἐργαστήρι ποὺ ξεκίνησε στὸ Σὰν Φρανσίσκο τὸ 2015 καὶ τὸ φέρνει στὸ φεστιβὰλ ἡ Δῶρα Ἀνδρουλιδάκη, ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται στὸ Βερολίνο σὲ συνεργασία μὲ μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Στόχος τοῦ προγράμματος, ποὺ πραγματοποιεῖται σὲ σχολεῖα, βιβλιοθῆκες καὶ φεστιβὰλ σὲ....

Ὁ θάνατος καὶ ἡ Κηδεία τοῦ Ἐθνικοῦ ποιητῆ μας Κωστῆ Παλαμᾶ

Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1943 φεύγει ἀπὸ τὴν ζωὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους Στοχαστὲς καὶ Πνευματικοὺς Δημιουργούς του Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ, ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς. Τόσο ὁ θάνατός του σὲ μία ἀπαισιόδοξη στιγμὴ τῆς Ἱστορίας μας, τὴν Περίοδο τῆς τριπλῆς ξενικῆς Κατοχῆς, ὅσο καὶ ἡ ἀναγνώριση τοῦ ποιητικοῦ του ἔργου διεθνῶς (ὑπῆρξε ὁ ποιητὴς τοῦ «Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου») μετέτρεψαν τὴν Κηδεία του σὲ αὐθόρμητο ξέσπασμα ἐθνικῆς ἀνάτασης γιὰ τοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες.
Γεννημένος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1859 στὴν Πάτρα, μὲ Μεσολογγίτικη καταγωγή, ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς ὑπῆρξε διαρκῶς παρὼν μὲ τὸ δημιουργικό του Πνεῦμα στὶς Ἀγωνίες καὶ τοὺς Ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπὸ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰῶνος ὡς τὸ πρῶτο μισό του 20ου. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων Ὁραμάτων γιὰ τὸν Ἑλλαδικὸ Ἑλληνισμό.

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 ΚΑΙ  ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Κατὰ τὸν Πόλεμο τοῦ 1940  ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς μαζὶ μὲ ἄλλους Ἕλληνες λογίους προσυπέγραψε τὴν ἔκκληση τῶν Ἑλλήνων Διανοουμένων πρὸς τοὺς διανοούμενους ὁλόκληρού του κόσμου, μὲ τὴν ὁποία ἀφ' ἑνὸς μὲν καυτηριάζονταν ἡ κακόβουλη ἰταλικὴ ἐπίθεση, ἀφ' ἑτέρου δέ, διέγειρε τὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη σὲ ἐπανάσταση συνειδήσεων γιὰ κοινὸ νέο πνευματικὸ Μαραθώνα.
Πέθανε στὶς 27 Φεβρουαρίου 1943  ἔπειτα ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια 40 ἡμέρες μετὰ τὸ....

Ἡ ἀρθογράφος τοῦ ἄρθρου στὸ BBC ὑπερασπίζεται τὸν George Soros!

H Maria Margaronis ποὺ ὑπογράφει τὸ περιβόητο ἄρθρο τοῦ BBC περὶ «μακεδονικῆς» μειονότητας στὴν Ἑλλάδα πρὸ ὀλίγων μηνῶν μὲ tweet στὸν προσωπικό της λογαριασμὸ ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: «Πρὸς ὅλους τους ἀριστεροὺς φίλους μου στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἐπιτίθενται στὸν George Soros οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι εἶναι ἀντισημίτες:  Σταματῆστε! Ἁπλὰ, σταματῆστε!»

Οἱ κουκίδες, λοιπὸν, ἑνώνονται! Ὑπαλληλάκια τοῦ George Soros οἱ ἐργαζόμενοι στὸ BBC καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα διεθνή πρακτορεῖα εἰδήσεων ποὺ τὰ ρεπορτὰζ τους βρίθουν....

Ἡ Ἀριστερὰ ὑπερασπιζόταν τρομοκράτες (17Ν), ἡ Δεξιὰ ὑπερασπίζεται παιδεραστές!

Ἀσημακοπούλου καὶ Κυρανάκης (μεγαλοστελέχη τῆς ΝΔ) βρέθηκαν χθὲς στὸ δικαστήριο καὶ ἡ μὲν πρώτη κατέθεσε ὡς μάρτυρας ὑπερασπίσεως τοῦ Νίκου Γεωργιάδη (καταδικάστηκε σε ποινή 28 μηνῶν γιὰ ἀσέλγεια ἀνηλίκων κὰτ΄ἐξακολούθηση) ὁ δὲ δεύτερος συμπαραστάθηκε ἐκ μέρους τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸν μυστικοσύμβουλο τοῦ Προέδρου τους Μητσοτάκη! Ἡ μὲν ἀριστερὰ τόσα χρόνια κατέθετε στὰ δικαστήρια ὑπερασπιζόμενη δολοφόνους καὶ τρομοκράτες καὶ δικαίως κατακρίνονταν σφοδρῶς ἡ στάση της! Ἡ δεξιὰ ΝΔ ἔφτασε στὸ κατάντημα νὰ ὑπερασπιστεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀνήθικα καὶ βδελυκτὰ ποινικὰ ἀδικήματα! Ὁ σεβαστὸς π. Ἰωάννης Ρωμανίδης εἶχε πεῖ: «Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴτε ὁ ἄθεος μαρξισμὸς εἴτε ἡ δεξιὰ μασωνία εἶναι τὸ ἴδιο πραγμα»!
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ....

Πλάκωσαν στὸ ξύλο πατριῶτες τὰ ΜΑΤ τῆς Γερoβασίλη στὴν Πτολεμαΐδα!

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἔγινε τὴν Τετάρτη τὸ τελευταῖο στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ γίνεται δέκτης ἔντονων ἀποδοκιμασιῶν γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὴ Βόρεια Ἑλλάδα.

Ἡ ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη βρέθηκε στὴν Πτολεμαΐδα γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τῶν ἀποφοίτων της Σχολῆς Πυροσβεστικῆς μὲ πολίτες νὰ συγκεντρώνονται γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴ διαφωνία τους μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὸ Σκοπιανό.

Οἱ συγκεντρώμενοι φώναζαν «προδότες», «ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική», «γερὰ-γερὰ στὰ χνάρια τοῦ Μελᾶ» καὶ «Τσίπρα προδότη» ὅταν συγκρούστηκαν μὲ τὶς....

Ασκητές μέσα στον κόσμο - Σο­φί­α Σα­μα­ρᾶ

Η Σο­φί­α Σα­μα­ρᾶ τοῦ Σταύ­ρου καί τῆς Ἀ­θη­νᾶς γεν­νή­θη­κε στήν Ἀ­να­το­λι­κή Θρά­κη. Ἀ­πό ἐ­κεῖ ἦρ­θαν στήν Χα­ραυ­γή Κο­ζά­νης καί τό ἔ­τος 1938 κα­τέ­βη­καν στήν Βέ­ροι­α. Ἦ­ταν ἡ τε­λευ­ταί­α καί μο­να­δι­κή πού ἔ­ζη­σε ἀ­πό τά δώ­δε­κα παι­διά πού γέν­νη­σε ἡ μη­τέ­ρα της.

Οἱ γο­νεῖς της ἦ­ταν πτω­χοί ἀλ­λά πο­λύ εὐ­λα­βεῖς, ἰδι­αί­τε­ρα ἡ μη­τέ­ρα της. Ἀρ­γό­τε­ρα ἡ μη­τέ­ρα της ἔχα­σε τό φῶς της καί ἔ­ζη­σε ὥς 110 ἐτῶν. Ἦ­ταν τυ­φλή ἀλ­λά ἔ­βλε­πε μέ ἄλ­λον τρό­πο ὡ­ρι­σμέ­να πράγ­μα­τα. Κά­πο­τε τήν ἐ­πι­σκέ­φθη­κε ἡ κυ­ρί­α Με­τα­ξία Γε­ωρ­γιτ­ζί­κη μέ τόν γυι­ό της Θο­δω­ρά­κη καί ἡ για­γιά Ἀ­θη­νᾶ τήν ρώ­τη­σε: «Τό παι­δί σου ἔ­χει πρό­βλη­μα στό πό­δι;». Πράγ­μα­τι εἶ­χε πρό­βλη­μα. Ἡ για­γιά Ἀ­θη­νᾶ τήν συμ­βού­λε­ψε: «Μή στε­νο­χω­ρι­έ­σαι. Ὁ Θε­ός θά τοῦ δώ­ση ὑ­γεί­α καί δύ­να­μη, ἀλ­λά νά μή βα­ρυγ­γω­μᾶς γι­ά τό παι­δί σου, γι᾿ αὐ­τό τό πρό­βλη­μα. Τε­λεί­ως κα­λά δέν πρό­κει­ται νά γί­νη πο­τέ, για­τί αὐ­τό εἶ­ναι τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ, γι­ά νά μήν...

Σὰν σήμερα τὸ 1998, κοιμήθηκε ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης

Ὁ παπα-Ἐφραιμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε τὸ 1912 στὸ Ἀμπελοχώρι Θηβῶν. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Ἰωάννης Παπανικήτας καὶ ἡ μητέρα του Βικτορία. Ὁ Γέροντας εἶχε σὰν κοσμικὸς τὸ ὄνομα Εὐάγγελος. Τελείωσε τὸ Γυμνάσιο ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔκλεινε στὸν Εὐάγγελο τὶς κοσμικὲς θύρες τῆς ἀποκατάστασης. 
Στὴν Θήβα, ὅπου εἶχε μετακομίσει ἡ οἰκογένειά του, ὁ Εὐάγγελος γνώρισε τοὺς γεροντάδες του τὸν Ἐφραὶμ καὶ τὸν Νικηφόρο. 

Ἡ ζωὴ τοῦ Εὐάγγελου ἦταν καλογερική. Ἀγωνίζονταν πνευματικὰ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὶς μετάνοιες, τὴν νηστεία καὶ κυρίως μὲ τὴν ὑπακοή. 

Ἡ μητέρα του ἀξιώθηκε νὰ λάβει πληροφορία ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἐφραὶμ τὸν Σύρο ὅτι τὸ θέλημα τοῦ υἱοῦ της νὰ γίνει μοναχὸς ἦταν καὶ θέλημα Θεοῦ καὶ πώς ὁ Εὐάγγελος θὰ τιμήσει...

26 Φεβ 2019

Μ. Βρεττανία: Ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ θὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ γιὰ τὶς σχέσεις gay καὶ trans!

Ἀλλάζουν τὰ προγράμματα σπουδῶν στὴν μεγάλη Bρεττανία… Ὅλο καὶ περισσότερο προσαρμόζονται καὶ εὐθυγραμμίζονται μὲ τὴν νέα τάξη πραγμάτων ποὺ ἐπιδιώκει νὰ διαλύσει σὲ ἀνήλικα παιδιὰ τὴν ταυτότητα φύλου τους καὶ νὰ προκαλέσει σύγχυση στὶς εὐαίσθητες ψυχές τους… 
Πλέον ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν πέντε (5) ἐτῶν τὰ παιδιὰ θὰ μαθαίνουν γιὰ τὶς σχέσεις ὁμοφυλόφιλων καὶ trans ἀτόμων καὶ μάλιστα ὑποχρεωτικά, χωρὶς δηλαδὴ οἱ γονεῖς  νὰ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὑποβάλλουν αἴτημα ἀπαλλαγῆς τους ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο μάθημα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης!
Ἤδη διάφορες κατηγορίες γονέων ἔχουν ξεκινήσει ἐκστρατεία διαμαρυριῶν γιὰ τὸ νέο μάθημα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγης ἀνάμεσά τους καὶ μουσουλμάνοι ποὺ δηλώνουν ὅτι....

Γιὰ ἀσέλγεια ἀνηλίκων κατ’ ἐξακολούθηση καταδικάστηκε πρώην βουλευτὴς τῆς ΝΔ καὶ στενὸς συνεργάτης τοῦ Μητσοτάκη!

Σὲ 28 μῆνες μὲ ἀναστολὴ γιὰ ἀσέλγεια σὲ βάρος ἀνηλίκων καταδικάστηκε κατὰ πλειοψηφία ὁ πρώην βουλευτὴς τῆς ΝΔ, Νίκος Γεωργιάδης.
Σύμφωνα μὲ τὸ κατηγορητήριο, ἡ ποινὴ ἀφορᾶ κατὰ συρροὴ καὶ κατ’ ἐξακολούθηση ἀσέλγεια σὲ βάρος ἀνηλίκων ἄνω τῶν 15 ἐτῶν ἔναντι ἀμοιβῆς στὴ Μολδαβία. Ἐπιπλέον τὸ Δικαστήριο ἀποφάσισε τὴν ἐπιβολὴ προστίμου 20.000 εὐρώ.
«Τὴν ἐνοχὴ τοῦ κατηγορουμένου γιὰ τὴν κατὰ συρροὴ καὶ κατ’ ἐξακολούθηση ἀσέλγεια εἰς βάρος ἀνηλίκων ἄνω τῶν 15 ἐτῶν ἔναντι ἀμοιβῆς» πρότεινε ὁ εἰσαγγελέας γιὰ τὸν πρώην βουλευτὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ποινή, γιὰ τὸ πρῶτο θύμα ἐπιβλήθηκε φυλάκιση 16 μηνῶν καὶ γιὰ τὰ ἄλλα δύο....

25 Φεβ 2019

Πάνος Λαζαράτος: Ποτέ την Κυριακή

    Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου…
    τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου
    Γράφει ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
    «Η 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα της συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ημέρα σταθμός για τον νομικό μας πολιτισμό», έγραψα στον νομικό τύπο, πριν την σπουδαία απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου μας 100/2017. Στην απόφαση αυτή το ΣτΕ με πρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζο καθιέρωσε ένα νέο ατομικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην συλλογική, κοινή απόλαυση του ελεύθερου χρόνου την Κυριακή, θεμελιώνοντάς το σε οκτώ συνταγματικές διατάξεις που είχα προ-διαγράψει πλήρως (βλ. τα τεκμήρια σε ΘΠΔΔ 2017, 862-869). Οι οκτώ αυτές διατάξεις ήταν: Τα άρθρα 2§1 (αξία του ανθρώπου), 4§1 (αρχή της ισότητας), 5§1 ( δικαίωμα ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας), 22§1 (προστασία της οικογένειας), 21§3 (προστασία της υγείας), 22§1 (κρατική προστασία της εργασίας), 22§1 εδ.β̓ (κρατική υποχρέωση προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων: σπάνια σε συνταγματικό κείμενο του πλανήτη Γη διάταξη), 106§2 (υποχρέωση του κράτους να προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στην χώρα).
Εγώ, είχα προσθέσει ακόμα στην προηγηθείσα μελέτη μου και τα άρθρα 13§1 (θρησκευτική ελευθερία) και 16§§1,2 (ελευθερία επιστήμης και τέχνης). Δεν είχα εφεύρει την πυρίτιδα. Ο μεγάλος συνταγματολόγος Peter Häberle είχε γράψει το....

24 Φεβ 2019

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση;

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Στὸ πλαίσιο τῆς Συνταγματικῆς ἀναθεώρησης ἡ Ἐθνικὴ Ἀντιπροσωπεία, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τῆς πλειοψηφίας, εἰσηγεῖται πρὸς τὴν ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ὀκτωβρίου 2019 ἢ ὅποτε αὐτὲς διεξαχθοῦν, τὴν τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος
δία τοῦ ὁποίου, ὡς γνωστόν, προσδιορίζονται οἱ Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ὁρίζοντας ὅτι ἡ «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Στόχος τῆς ἐπικείμενης συνταγματικῆς ἀναθεώρησης εἶναι, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἐμπνευστὲς τῆς πρότασης, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἔννοιας τοῦ ἀνεξίθρησκου κράτους ποὺ βάζει, λένε, τὴν Ἑλλάδα στὴ χωρία τῶν σύγχρονων Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Ὡστόσο ἡ ἀλήθεια ἀπέχει παρασάγγας τῶν πραγματικῶν ἐπιδιώξεων τῶν εἰσηγητῶν καθὼς πρόκειται γιὰ μία ἀλλαγὴ ποὺ ἀνοίγει τὴν Κερκόπορτα ἀμφισβήτησης ὅλων ἐκείνων τῶν ἄρθρων τοῦ συντάγματος ποὺ διαμορφώνουν τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση καὶ πολιτιστική μας ταυτότητα.
Ἀδυνατῶ νὰ ἀντιληφθῶ γιατί ἡ σημερινὴ ἀναφορὰ τοῦ Συντάγματος ἐσχάτως θεωρεῖται ἀναχρονιστικὴ ἐκφράζοντας τὴν παράδοση κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ....

Κυριακή του Ἀσώτου. Ἡ ἀπελπισία εἶναι παγίδα τοῦ πονηροῦ

Προκαλεῖ τὸ BBC: Ὑπάρχει καταπιεσμένη «μακεδονικὴ» μειονότητα στὴν Ἑλλάδα


Ἕνα ρεπορτὰζ ποὺ τουλάχιστον προκαλεῖ ἐρωτήματα, ἂν ὄχι ὀργή, γιὰ τὴ «μακεδονικὴ μειονότητα» τῆς Ἑλλάδος δημοσιεύει τὸ BBC στὴν ἠλεκτρονική του ἔκδοση. Τὸ εἰδησεογραφικὸ δίκτυο ὑποστηρίζει ὅτι ἡ συγκεκριμένη «μειονότητα», μέχρι τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δὲν ἀναγνωριζόταν, καταπιεζόταν, ἐξοριζόταν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος.

Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, μὲ τὴν ἐπικύρωση συμφωνίας γιὰ τὴν «Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονία», ἡ Ἑλλάδα ἀανγνώρισε σιωπηρὰ τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς γλώσσας καὶ ἐθνότητας». Κι ὅμως, ἀρνήθηκε τὴν ὕπαρξη τῆς «μακεδονικῆς μειονότητας» γιὰ δεκαετίες.

Στὸ πλαίσιο τοῦ ρεπορτάζ, τὸ BBC συνομίλησε μὲ τὸν κ. Φωκά, ποὺ «ἡ μητρική του γλώσσα εἶναι “μακεδονική”, μία σλαβικὴ γλώσσα ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ....

23 Φεβ 2019

H νεολαία δείχνει τὸν δρόμο! Χίλια συγχαρητήρια κοπελιά!

Ἅγιος Πολύκαρπος – Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ ΜάρτυραςΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μαρτυρήσει γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Διατέλεσε μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος πέρασε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴ Μ. Ἀσία. Βαπτίστηκε μικρὸς καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὸ Χριστό. Λίγο πρὶν τὸ θάνατό του ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης ἅγιος Βουκόλος, τὸν χειροτόνησε διάδοχό του, διότι ἔβλεπε στὸ πρόσωπό του τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα.
Ἡ μακρὰ ἐπισκοπική του διακονία σφραγίστηκε ἀπὸ τὴν ἁγία βιωτή του καὶ τὴ θέρμη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς πιστὸς μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀναδείχτηκε ἕνας μεγάλος...

22 Φεβ 2019

Ἀδειάζοντας ἀνέπαφα τὶς καταθέσεις μας …

         Εἶναι γνωστὸ τὸ παραπλανητικὸ διαφημιστικὸ σλόγκαν τῶν ἐταιριῶν πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν ἀνέπαφων συναλλαγῶν ( RFID ) πὼς μὲ αὐτὲς  οἱ πολίτες ἔχουν τὴν ἀσφάλεια νὰ μποροῦν νὰ πληρώσουν χωρὶς νὰ φύγει ἡ κάρτα ἀπὸ τὸ χέρι τους…

        Ἡ παραπλάνηση ἔγκειται στὸ ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν λένε εἶναι ὅτι ὁμοίως οἱ πολίτες μποροῦν νὰ πέσουν θύματα κλοπῆς χωρὶς ποτὲ ἡ κάρτα νὰ φύγει ἀπὸ τὸ χέρι τους…

        Ἐπανειλημμένα καὶ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουμε προειδοποιήσει τοὺς ἀναγνῶστες μας γιὰ τὸ πόσο εὐπρόσβλητη εἶναι ἡ τεχνολογία RFID (βλ. ἐδῶ καὶ ἐδῶ). Τὴν 20/02/2019 προβλήθηκε ρεπορτὰζ τοῦ καναλιοῦ OPENTV, γιὰ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πορτοφολάδες, στὸ Δελτίο Εἰδήσεων τοῦ καναλιοῦ καὶ γιὰ τοὺς κίνδυνους  ποὺ ἀνακύπτουν μὲ τὶς κάρτες ποὺ ἔχουν ἐπάνω τους τσιπάκι RFID.

        Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ἡ ἰστοσελίδα: id-ont.blogspot.com ποὺ ἀνέβασε τὸ σχετικὸ βίντεο:....

Ἅγιος Πορφύριος «Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς προφύλαξης κατὰ τὴν ἐρωτικὴ πράξη τῶν συζύγων»Ἀπόσπασμα συνέντευξης μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μιχαλόπουλο, πνευματικὸ τέκνο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου!

21 Φεβ 2019

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν"


«Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν» (14/2/2019).
Πρωτ. 5080/2018
Ἀριθμ.Διεκπ. 304                                   Ἀθήνῃσι 14ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 59/11.12.2018 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται, ὅλο ἕν καί περισσότερον, ἡ χρῆσις ὑπό τινων ἱεροψαλτῶν ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς ὑπό τήν ὀνομασίαν «ψηφιακός ἰσοκράτης» ἤ «μηχανικός ἰσοκράτης», ἡ ὁποία παράγει ἦχον προσομοιάζοντα εἰς τήν ἀνθρωπίνην φωνήν, καί τοῦτο προκειμένου νά ἀναπληρώσουν τό κενόν τῆς παρουσίας βοηθοῦ, ὁ ὁποῖος θά....

H στενὴ συνεργάτιδα τοῦ Μπουτάρη ὑποψήφια στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ!

Σχόλιο: Μετὰ τὴν ὑποψηφιότητα Τατσόπουλου ἀνακοινώθηκε τώρα καὶ αὐτὴ τῆς Γούλας! Η ΝΔ κάνει ἄοκνες προσπάθειες εὐθυγράμμισης μὲ τὰ νεοποχίτικα προτάγματα «φτύνοντας» κατάμουτρα τὸν πατριωτικὸ κόσμο! Αὐτὰ πρὸς γνώση ὅσων ἀκόμα θεωροῦν ὅτι οἱ συμμετοχὲς στελεχῶν στὴν Bilderberg, ἡ ψῆφος καὶ στήριξη στὴν LGTBQ κοινότητα καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς σύνθετης ὀνομασίας «Βόρεια Μακεδονία» ἀποτελοῦν συμπτώσεις καὶ ἁπλὲς παραφωνίες…

Ἡ Καλυψῶ Γούλα, ἡ ὁποία εἶχε ἐκλεγεῖ μὲ τὴν παράταξη τοῦ Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, θὰ εἶναι μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων εὐρωβουλευτῶν τῆς ΝΔ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Πειραιῶς.
Ἡ κὰ Γούλα ἦταν ἄλλωστε ἦταν ἡ γυναίκα ποὺ βρισκόταν δίπλα στὸν Δήμαρχο στὴν ἄγρια ἐπίθεση που δέχθηκε σὲ ἐκδήλωση τῶν Ποντίων στὶς 20 Μαΐου τοῦ 2018, ὄταν μεριδά του πλήθους κινήθηκε ἐναντίον του καὶ ἄρχισε νὰ τὸν χτυπᾶ. Τότε ἡ κὰ Γούλα μπῆκε μπροστὰ προκειμένου νὰ....

21 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης


Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

20 Φεβ 2019

Γιὰ δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν…

+ Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας
Γιὰ δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν: α) διότι δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γιὰ γάμο καὶ β) διότι δὲν ρωτήθηκε ὁ Θεός, ἂν αὐτὸς ἢ αὐτή, ποὺ πᾶμε νὰ παντρευτοῦμε, εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιὰ ἐμᾶς. Γιατί μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει, ποιὸς εἶναι ὁ Ἀδὰμ καὶ ποιὰ εἶναι ἡ Εὕα τοῦ καθένα. Γι' αὐτὸ βλέπεις ζευγάρια ποὺ συμβίωναν 10 χρόνια μαζί, ὅταν παντρευτοῦν, νὰ χωρίζουν σὲ 10 μέρες. Ἀσυμφωνία χαρακτήρα, ἀναφέρεται ὡς αἰτία τοῦ διαζυγίου! 
Καλὰ στὰ χρόνια ποὺ ἦταν μαζί, δὲν τὴν κατάλαβαν τὴν ἀσυμφωνία καὶ τὴν κατάλαβαν σὲ 10 μέρες; Νὰ ὅμως ποὺ στὰ 10 χρόνια συμβίωσης, τοὺς τρύγαγε ὁ διάβολος καὶ ὅταν στεφανώθηκαν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εἴχαμε ἀσυμφωνία χαρακτήρα. Γιατί; Γιατί δὲν....

19 Φεβ 2019

Δικαστήριο στὴ Μυτιλήνη τροποποίησε τὸ φύλο σὲ τρανσέξουαλ πρόσφυγα

Σὲ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία ἐπιτυγχάνεται πλήρης ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴν ταυτότητα φύλου πρόσφυγος καὶ στὴν ἐπίσημη ταυτοποίησή της στὰ ἔγγραφα ὥστε νὰ ἀποφεύγεται σύγχυση στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της, προχώρησε σήμερα μὲ ἀπόφαση τοῦ τὸ Εἰρηνοδικεῖο Μυτιλήνης.
Ἡ δικηγορικὴ ὁμάδα HIAS Greece καὶ τὸ Σωματεῖο Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν, ἔκαναν γνωστὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ Εἰρηνοδικείου Μυτιλήνης, σχετικὴ μὲ τὴ μεταβολὴ κυρίου ὀνόματος, καταχώρισης φύλου ἀλλὰ καὶ διασταλτικῆς ἑρμηνείας προσαρμογῆς ἐπωνύμου τρὰνς γυναίκας πρόσφυγος.
Συγκεκριμένα, τὸ εἰρηνοδικεῖο Μυτιλήνης μὲ τὴν ἀπόφαση 136/2018, ἡ ὁποία κατέστη τελεσίδικη σήμερα, Τρίτη 19.2.2019, προχώρησε σὲ μεταβολὴ τοῦ καταχωρισμένου φύλου τρὰνς γυναίκας καὶ τοῦ κυρίου ὀνόματος, ἀναγνωρισμένης πρόσφυγος ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Γραφεῖο Ἀσύλου Μυτιλήνης. Περαιτέρω, ὅμως, τὸ δικαστήριο, βεβαίωσε, μὲ σκοπὸ τὴ διόρθωση τοῦ κυρίου ὀνόματος καὶ τοῦ φύλου καὶ....

Ἀλβανικὲς πηγές: «Λάβαμε τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ στείλαμε τίς εἰδικὲς δυνάμεις ποὺ σκότωσαν τὸν Κατσίφα…»


Ἀναπάντεχη τροπὴ παίρνει ἡ ὑπόθεση ἐκτέλεσης τοῦ  Κωσταντίνου Κατσίφα, μετὰ τοὺς τελευταίους ἰσχυρισμοὺς τῆς Ἀλβανικῆς πλευρᾶς ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.

Τρεῖς μῆνες μετὰ τὸ τραγικὸ συμβάν, ἡ Ἀλβανία, δὲν ἔχει ἐκδώσει ἐπίσημο πόρισμα γιὰ τὰ αἴτια θανάτου τοῦ Ἕλληνα Κωνσταντίνου Κατσίφα ποὺ ἔπεσε νεκρὸς ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τῆς γειτονικῆς χώρας στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018. Ὡστόσο, ἡ Ἀλβανικὴ πλευρά, διατείνεται ὅτι ἔστειλε τὶς εἰδικὲς δυνάμεις μόνο ἀφότου ἔλαβε τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ Newpost, ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ὑποστηρίζει ὅτι δὲν εἶχαν καμία πρόθεση νὰ σκοτώσουν τὸν Κατσίφα, ἢ νὰ δημιουργήσουν τέτοιας ἔκτασης ἐπεισόδιο. Τὸν Κατσίφα τὸν γνωρίζανε, δὲν θὰ σκότωνε, θὰ τὸν ἀφήνανε νὰ ξεθυμάνει. Τὸ πολὺ-πολύ, ἰσχυρίζονται, νὰ τὸν συνελάμβανε ὁ ἀστυνομικὸς διοικητὴς Ἀργυροκάστρου καὶ νὰ τὸν ἔθεταν ὑπὸ κράτηση ἐκεῖ γιὰ εἴκοσι ἡμέρες. Οἱ ἴδιες πηγὲς ἰσχυρίζονται ὅτι ὑποχρεώθηκαν νὰ στείλουν τὶς εἰδικὲς δυνάμεις, μόνον ἀφοῦ δέχθηκαν τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά! Ἕνα τηλεφώνημα ποὺ εἶχε ὡς ἀποδέκτη τὸ ἀλβανικὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιὰ συνδρομὴ καὶ προστασία τῶν παρευρισκομένων ἐπισήμων καὶ μὴ ἀπὸ Ἕλληνα ὁμογενῆ «τρομοκράτη». Τὸ ὑπουργεῖο, στὸ ὁποῖο....

Ἑλλάδα χωρὶς Ὀρθοδοξία;

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς
Ὁμότιμος καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Κάθε δίλημμα σήμερα τοῦ τύπου «Ὀρθοδοξία ἢ Ἑλληνισμὸς» εἶναι ὄχι μόνο πλαστό, ἀλλὰ καὶ ἐθνοκτόνο. Γιατί σημαίνει τάση ἐπιστροφῆς στὴν ἀτέλειά μας, στὴν παλαιὰ ἀγωνιώδη ἀναζήτησή μας. Ἐνῶ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ διασώζει τὴν αὐτοσυνειδησία του, τὸ ζητούμενο εὑρέθη. Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ... εὔρομεν πίστη ἀληθῆ! Εὔρομεν τὴν ἀλήθειαν».
Κάθε ἀποδέσμευση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν συνιστᾶ μόνο τραγικὸ διαμελισμὸ τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀλλὰ καὶ καθαρὸ παραλογισμό...
Ὅπου χάνεται ἡ Ὀρθοδοξία, χάνεται καὶ ὁ Ἑλληνισμός! Ἰδοὺ γιατί κάθε παρόμοια ἐπιδίωξη συνιστᾶ ὀπισθοδρόμηση καὶ ὄχι πρόοδο.
Γιατί μετέχει στὸ «συντηρητισμὸ» τῶν αἱρέσεων, τῶν «ἑλληνιστικῶν λήρων» κατὰ τὸν Μέγα Φώτιο. (λῆρος= λόγος ἐντυπωσιακὸς ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, παραλήρημα, φλυαρία, ἀνοησία)
Τὸ τραγικότερο ὅμως, συνιστᾶ, ἰδιαίτερα σήμερα, ἀπώλεια κάθε δυνάμεως αὐτοπροστασίας, μὲ ἀπόληξη τὸν....

Ἁγία Σοφία τοῦ Σλούτσκ. Ἡ προστάτιδα τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες, μὲ τὸ ἄφθαρτο λείψανοἩ Ἁγία Σοφία γεννήθηκε τὴν 1 Μαίου 1585. Τὴν ἴδια χρονιὰ πέθανε ἡ μητέρα της, ἐνῶ ἕναν χρόνο ἀργότερα, στὶς 6 Μαίου πέθανε καὶ ὁ πατέρας της. Ἔτσι ἡ μικρὴ καὶ ὀρφανὴ Σοφία μεγάλωσε κοντὰ σὲ διάφορους συγγενεῖς της οἱ ὁποῖοι μονίμως σφετερίζονταν τὴν περιουσία της καὶ βρισκόνταν σὲ διαμάχες.

Ὅταν ἡ Σοφία ἔφτασε στὴν κατάλληλη ἡλικία, ὁ Ἰάνουζ Ράντζιβιλ πρίγκηπας τοῦ Νέσβιζ, στὶς 20 Ἰουλίου 1600 ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ πάπα γιὰ νὰ παντρευτεῖ τὴν πριγκίπισσα Σοφία τοῦ Σλουτσκ (τὸ 1596 ὁ μεγάλος δούκας τῆς Λιθουανίας εἶχε ἀποφασίσει τὴν ἕνωση μὲ τὴν Ρώμη). Ἡ Σοφία ὅμως ἦταν ἀποφασισμένη νὰ παραμείνει ὀρθόδοξη καὶ τὰ παιδιά της νὰ τὰ βαπτίσει ὀρθόδοξα.

Ὁ γάμος ἔγινε σὲ μία ἀπὸ τίς ἐκκλησίες τῆς Βρέστῆς. Μετὰ τὸν γάμο ἡ ζωή της δὲν ἄλλαξε. Οἱ λύπες ἦταν πολλές. Ἡ διαμάχη τῆς οἰκογένειας τοῦ συζύγου της μὲ τοὺς Τσιοντκίεβιτς καὶ ἡ λαιμαργία τους τὴν ἔκαναν νὰ ὑποφέρει. Κοντὰ σὲ αὐτὰ εἶχε προστεθεῖ καὶ ἡ ἕνωση μὲ τὸν πάπα.
Η Σοφία ἦταν πολὺ πιστὴ καὶ ἡ μόνη της παρηγοριὰ ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία ἦταν οἱ προσευχές.
Η Σοφία ἦταν ἡ προστάτιδα τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς προστατεύει ἀπὸ τὴν μανία τῶν οὐνιτῶν. Εἶχε μεγάλη ἐπιρροὴ στοὺς ντόπιους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς καὶ τοὺς στήριζε τόσο πνευματικὰ ὅσο καὶ ὑλικά.
Ἂν καὶ ὁ σύζυγός της ἦταν παπικός, ἐκείνη κατάφερε νὰ τὸν πείσει νὰ ὑπογράψει ἕνα διάταγμα διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ὀρθόδοξοι δὲν θὰ ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ γίνουν οὐνίτες. Ἐπίσης φρόντιζε τὶς ἐκκλησίες, τὰ μοναστήρια καὶ τὸν κλῆρο, ἔκανε πολλὲς δωρεὲς καὶ ἔχτιζε νέες ἐκκλησίες.
Χάρη στὸν ζῆλο της καὶ τὴν εὐλάβειά της, τὸ Σλούτσκ εἶχε γίνει...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα περί τὸ 1522 ἀπὸ τὴν ἐπιφανή Οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Παρασκευή. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της Ἄγγελος καί Σηρίγη, ἀπόγονος τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων, τὴν ἀνάθρεψαν μὲ εὐσέβεια. Ἔμαθε τὰ πρῶτα της γράμματα καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 τὴν πάντρεψαν μὲ τὸν...

Ασκητές μέσα στον κόσμο (Μέρος Α’): Πατήρ Βασίλειος Τρομπούκης


Γεν­νή­θη­κε τό 1902 στό χω­ριό Σφη­κιά Ἠ­μα­θί­ας ἀ­πό λευ­ϊ­τι­κή οἰ­κο­γέ­νεια. Ὁ πα­τέ­ρας του ὠ­νο­μα­ζό­ταν Ἰ­ω­άν­νης, ἦ­ταν ἱ­ε­ρέ­ας καί Πνευ­μα­τι­κός. Ἐ­πί­σης ὁ παπ­ποῦς καί ὁ προ­πάπ­πος του ἦ­ταν ἱ­ε­ρεῖς κα­θώς καί ὁ ἀ­δελ­φός του Ἀ­θα­νά­σιος, ὅ­πως καί ἕ­νας ἀ­νε­ψιός του. Ἦ­ταν ἐ­πι­θυ­μία­ τοῦ Βα­σι­λεί­ου νά συ­νε­χι­σθῆ αὐ­τή ἡ πα­ρά­δο­ση.
Ἐ­νυμ­φεύ­θη μί­α σε­μνή κό­ρη ἀ­πό τό ἴ­διο χω­ριό, τήν Γι­αν­νού­λα, καί ἀ­πέ­κτη­σαν ἐν­νέ­α τέ­κνα. Τό ἕ­να πέ­θα­νε σέ ἡ­λι­κί­α δυ­ό ἐ­τῶν.
Ἀπό τίς δι­δα­χές τοῦ ἁγί­ου Κο­σμᾶ πού ἀ­γα­ποῦ­σε καί δι­ά­βα­ζε πο­λύ, ἔ­μα­θε ὅ­τι πρέ­πει με­τά τά σα­ράντα νά χει­ρο­το­νοῦνται οἱ ἱε­ρεῖς, γιά νά εἶ­ναι ὥ­ρι­μοι. Πῆ­γε σέ ἱε­ρα­τι­κή σχο­λή ἀλλά καί πολ­λά ἔ­μα­θε ἀπό τόν πα­τέ­ρα του, τόν π. Ἰ­ω­άν­νη. Με­τά χει­ρο­το­νή­θη­κε διά­κο­νος, ὕστερα ἱ­ε­ρέ­ας καί λει­τουρ­γοῦ­σε στό χω­ριό του ὅπου τόν το­πο­θέ­τη­σαν ἐ­φη­μέ­ριο.
Ἀ­πό τήν πρώ­τη μέ­ρα πού φό­ρε­σε τό ρά­σο ἔ­κο­ψε γι­ά πάντα τό τσι­γά­ρο. Ἔ­κα­νε συμ­φω­νί­α μέ τήν σύ­ζυ­γό του, τήν πρε­σβυ­τέ­ρα Γι­αν­νού­λα, ἀ­φοῦ ἔ­φε­ραν ἐν­νέ­α παι­διά στόν κό­σμο, στό ἑ­ξῆς νά ζοῦν μέ ἐγ­κρά­τεια σάν ἀ­δέλ­φια καί νά κοι­μοῦνται χω­ρι­στά. Κρά­τη­σαν τήν συμ­φω­νί­α μέ­χρι τήν κοί­μη­σή τους. Γιά­ νά πει­σθῆ καί ἡ πρε­σβυ­τέ­ρα νά κοι­μοῦνται σέ χω­ρι­στά κρεβ­βά­τια, τρεῖς φο­ρές ἔ­σπα­σε τό κρεβ­βά­τι ἀ­πό μό­νο του, χω­ρίς αἰ­τί­α, ὅ­ταν πή­γαι­νε νά....

18 Φεβ 2019

Τὸ «σκοτεινὸ» πρόσωπο γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν

Ποιὸς εἶναι ὁ διδάκτορας Σωτήρης Μητραλέξης, ποὺ μὲ τὶς προτάσεις τοῦ ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀλλαγὴ τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία
Ἀπὸ τὸν
Ἀντώνη Τριανταφύλλου
Ἡ πολύκροτη ὑπόθεση τῆς συμφωνίας, ποὺ ἡ κυβέρνηση πιέζει τὴν Ἐκκλησία νὰ δεχθεῖ, δὲν ἦρθε ὡς «θεία ἐπιφοίτηση». Ρόλο κλειδὶ φέρεται ὅτι ἔχει καὶ ἕνας νεαρὸς πανεπιστημιακὸς διδάκτορας, ὁ Σωτήρης Μητραλέξης, γνωστὸς ἀπὸ τὴν «αἱρετικὴ» καὶ συγκρουσιακὴ ἀρθρογραφία του. Μάλιστα, ὅπως φαίνεται σὲ μία σειρὰ ἄρθρων καὶ μελετῶν του γιὰ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καὶ τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, μᾶλλον σὲ αὐτὰ βρίσκεται ὁ πυρήνας τῆς «ἀνίερης» συμφωνίας. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συζητοῦσαν γιὰ σχεδὸν τρία χρόνια μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα, πρὶν καταλήξουν στὸν ὁδικὸ χάρτη 15 σημείων.
Ἂν ἀνατρέξει κανεὶς σὲ ἔρευνες, μελέτες, ἀρθρογραφία καὶ βιβλιογραφία γιὰ τὰ ζητήματα τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, θὰ καταλήξει στὸ ὄνομα τοῦ Σωτήρη Μητραλέξη.
Ποιὸ εἶναι, ὅμως, τὸ πρόσωπο πίσω ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία, τὰ ἄρθρα καὶ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν....

17 Φεβ 2019

Προδοσία, λέμε!

 Γράφει ὁ  Κώστας Καραΐσκος
Ἀπόψε (16/02/19)  παρουσιάστηκε ἀπό τόν ὅμιλο ΕΑΝΟΣ στήν Κομοτηνή τό βιβλίο τοῦ πρέσβη κ. Ἀλ. Μαλλιᾶ γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Μέ τούς Ε. Στυλιανίδη, Γ. Χατζηθεοφάνους, Γ. Πολίτη, Χ. Χατζηπέμου στό πάνελ ἀκούστηκαν πολλά καί ...στρογγυλά (μόνον ὁ Εὐριπίδης ξέφυγε λιγάκι) κι ἔτσι στό τέλος πάλι ἐγώ (ἀπό κάτω) ἔκανα τόν "κακό". Ἔθεσα τό ρητορικό ἐρώτημα "ποιό ἦταν τό πρῶτο κινοῦν στή σύναψη τῆς Συμφωνίας. Τί παρακίνησε Τσίπρα καί Κοτζιᾶ νά δρομολογήσουν μιά λύση στό Σκοπιανό, κόντρα στίς κόκκινες ἐθνικές γραμμές - χωρίς κάν συμφωνία μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο! - καί νά τήν τελειώσουν μάλιστα ἐντός τοῦ ἑξαμήνου πού τό εἶχαν προαναγγείλει; Ἀδιαφορώντας γιά τή λαϊκή κατακραυγή, βρίζοντας ὡς φασίστες ὅποιους ἀντιδροῦσαν, λέγοντας ψέμματα γιά τή Συνθήκη του Βουκουρεστίου μέ τά δῆθεν ποσοστά τῆς "μοιρασμένης" Μακεδονίας, λέγοντας ἀνακρίβειες γιά 140-150 χῶρες πού ἀναγνώρισαν τήν "Μακεδονία" (ἐνῶ εἶναι 106 σύν τό Κόσοβο), λέγοντας μποῦρδες γιά δῆθεν ἀναγνώριση ἀπό τήν Ἑλλάδα τῶν "μακεντόνσκι" τό 1977. Καί ἀπευθυνόμενος στόν δημοσιογράφο Γ. Πολίτη πού χαρακτήρισε "βλακεῖες" τά περί προδοσίας, τόν ρώτησα πῶς χαρακτηρίζει σήμερα τίς Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, πού ἐκχώρησαν στήν Τουρκία δικαίωμα ἐπέμβασης στήν Κύπρο μετά τόν....

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία»

Τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία: «Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ»
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι,  οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ'αὐτούς. Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία καὶ λέγαμε «Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς» λέει ἀστειευόμενος «Κύριε σωσον ἠμᾶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς» δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους, διότι θρῆσκος ἄνθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Ἁπλῶς μόνον κάμνει τὰ καθήκοντά της ἀπέναντί Του, ἀλλὰ καμιὰ σοβαρὴ σχέση δὲν εἶχε γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τίποτε. Καὶ σᾶς ὁμολογῶ καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πείρα μου ὅτι δὲν εἶδα χειρότερους ἐχθρούς τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους.
Ὅταν παιδιὰ θρήσκων ἀνθρώπων ποὺ μέσ' τὴν ἐκκλησία ἢ καὶ παπάδων ἀκόμα καὶ θεολόγων καὶ ἀνθρώπων ποὺ κάνουν τοὺς θρήσκους καὶ τοὺς πολλοὺς ἐδοκίμασαν τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν μοναχοὶ ἢ ἱερεῖς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν χειρότεροι καὶ ἀπὸ δαίμονες. Ἐξανέστησαν ἐναντίον τῶν πάντων. Ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων. Θυμᾶμαι γονεῖς ποὺ ἔφερναν τὰ παιδιὰ τους εἰς τὶς ὁμιλίες καὶ ὅταν τὸ παιδὶ τους κάποια στιγμὴ ἔκαμε ἕνα βῆμα παραπάνω ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν τὰ...

16 Φεβ 2019

Λειτούργησαν οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας σὲ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους;

Ἡ Οὐκρανικὴ σχισματικὴ ἐκκλησία δημοσιευσε ἀναφορά σχετικα μὲ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τῆς ἀντιπροσωπείας της στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 10 Φεβρουαρίου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν «Ἐπίσκοπο» Ὀδησσο Παῦλο. Στὴν ὁμάδα βρίσκονταν ἐπίσης τρεῖς «ἀρχιερεῖς», ἕνας «πρωτοδιάκονος» καὶ δύο προσκυνητές.
«Κατόπιν πρόσκλησης τῆς αὐτοῦ Ἁγιότητος Πατριάρχου Βαρθολομαίου», λέει ἡ ἀναφορά, «ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας πραγματοποίησε ταξίδι στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς τοπικοὺς ἱεροὺς τόπους, καθὼς καὶ νὰ προεξάρχει σὲ συλλείτουργα μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς».
Πρὸς τὸ παρὸν δὲν εἶναι ξεκάθαρο τὸ κατὰ πόσο ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ εἶναι ἀξιόπιστη. Ὁρισμένες πληροφορίες ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναφερθεῖ. Δὲν γίνεται ἐπίσης μνεία στὸ ὅτι τουλάχιστον 3 Μονὲς - Παντελεήμονος, Δοχειαρίου καὶ Ζωγράφου - ἔκλεισαν τὶς πύλες τους στὴν ἀντιπροσωπεία. Ἐπιπλέον ἡ ὁμάδα πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ τὶς 20 Μονὲς στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀλλά αναφερονται μόνο 9 Μονὲς μαζὶ μὲ 3 Σκῆτες. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν προσπάθησαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ ἄλλα Μοναστήρια.
Συνολικά, ἡ ἀναφορὰ λέει ὅτι....

15 Φεβ 2019

Παρουσίαση: «Ἐκκλησία καὶ γένος ἐν αἰχμαλωσία»


Οἱ Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις παρουσίασαν στὶς 13/2/019 τὸ βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ, "Ἐκκλησία καὶ γένος ἐν αἰχμαλωσία". Ὁμιλητές: Ἰερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, Γιῶργος Κοντογιώργης, ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου, Κωνσταντῖνος Χολέβας, πολιτικὸς ἐπιστήμονας καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου. Συντονιστής: Μανώλης Κοττάκης, διευθυντὴς τῆς εφ. Ἑστία.

«Γονέας 1» καὶ «Γονέας 2» ἀντικαθιστοῦν τὸ «Πατέρας» καὶ «Μητέρα» στὰ γαλλικὰ σχολεῖα!

Γράφει ὁ Νικόλαος Δημάρατος γιὰ τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ»
Τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα πέρασαν ἀπὸ τὸ γαλλικὸ κοινοβούλιο συγκεκριμένες νομοθετικὲς τροποποιήσεις βάσει τῶν ὁποίων πλέον στὰ σχολεῖα θὰ σταματήσει ἡ χρήση τῶν ὅρων «πατέρας» καὶ «μητέρα» γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τοὺς «οὐδέτερους» ὅρους «γονέας 1» καὶ «γονέας 2»! Κι αὐτὸ ἔγινε προκειμένουν νὰ μὴν ὑπάρχουν «διακρίσεις» εἰς βάρος τῶν γονέων ἴδιου φύλου οἱ ὁποῖοι χρόνια τώρα μέσα ἀπὸ πανίσχυρα λόμπυ διεκδικοῦν «ἴση μεταχείριση»! Στὸ πλαίσιο τοῦ ἴδιου νομοθετήματος ποὺ ψηφίστηκε τὴν περασμένη Τρίτη ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικὴ δημόσια ἐκπαίδευση ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τριῶν ἐτῶν!
Πέραν τῶν ἔντονων διαμαρτυριῶν «συντηρητικῶν» φορέων τῆς γαλλικῆς κοινωνίας προβληματισμὸ προκαλεῖ τὸ νομοθέτημα καὶ στὴν κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων καθὼς θεωροῦν ὅτι μὲ τὴν χρήση τῶν ὅρων «γονέας 1» καὶ «γονέας 2» θὰ προκληθεῖ «γονεϊκὴ ἱεράρχια» καθὼς τίθεται τὸ ἐρώτημα-πρόβλημα ποιὸς γονέας θὰ εἶναι τὸ νούμερο 1 καὶ ποιὸς τὸ νούμερο 2!
Ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμπεραίνουμε ὅτι....

Νέα ταινία τοῦ Hollywood γιὰ τὸ 1821

15 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος

Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος ἦταν δοῦλος στὸ σπίτι τοῦ πλουσίου Φιλήμονα, στὰ χρόνια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ὁ Φιλήμων, μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ του, εἶχε προσέλθει στὸ χριστιανισμὸ καὶ ἦταν στοργικότατος στοὺς δούλους του. Ὁ Ὀνήσιμος ὅμως, ἤθελε νὰ πάει στὴ Ῥώμη, γιὰ νὰ κάνει ὅπως τοῦ ἄρεσε τὴν ζωή του. Καταχρᾶται, λοιπόν, τὸν κύριό του, ἐξοικονομεῖ τὰ ναῦλα καὶ δραπετεύει. Ἐκεῖ στὴ Ῥώμη ἀλήτευε, ἐργασία δὲν ἔβρισκε, οὔτε στοργὴ καὶ βοήθεια ἀπὸ πουθενά. Τὸν κατέλαβε μεγάλη στενοχώρια. Τί νὰ ἔκανε; Θυμήθηκε τότε, ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ κυρίου του, τοὺς χριστιανούς, ποὺ ἦταν φιλάνθρωποι. Πλησιάζει τὴν ῥωμαϊκὴ χριστιανικὴ κοινότητα, καὶ πράγματι ἡ βοήθεια ποὺ παίρνει ἦταν μεγάλη. Συγχρόνως μαθαίνει ὅτι στὴ Ῥώμη εἶναι ὑπόδικος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὸν γνώρισε ὅταν εἶχε φιλοξενηθεῖ στὸ σπίτι τοῦ κυρίου του. Ὁ Ὀνήσιμος, ἂν καὶ εἰδωλολάτρης, εἶχε ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ μικρόσωμου ἐκείνου χριστιανοῦ. Τώρα ποὺ ἄκουσε ὅτι εἶναι στὴ Ῥώμη, νοιώθει τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸν δεῖ καὶ αἰσθάνεται μία συνταρακτικὴ ἐσωτερικὴ μεταβολὴ στὸν ἑαυτό του. Τοῦ συνέβη αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «ἐγενήθη ἐπ΄ αὐτῷ πνεῦμα Θεοῦ». Δηλαδή, έπνευσε σ΄ αὐτὸν πνεῦμα Θεοῦ. Ὁ Ὀνήσιμος δὲν ἀφήνει τὴν εὐκαιρία ἀνεκμετάλλευτη. Συναντάει τὸν Παῦλο καὶ αὐτὸς τοῦ φέρεται τόσο στοργικὰ καὶ πατρικά, ὥστε ὁ Ὀνήσιμος ὄχι μόνο γίνεται θερμὸς χριστιανός, ἀλλὰ καὶ...

14 Φεβ 2019

Ἀναθεωρητέο ὕστερα ἀπὸ ἐπανακαταμέτρηση τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος

Ἀναθεωρητέο κρίθηκε τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καθὼς σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἀνακοίνωσε πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νίκος Βούτσης, συγκέντρωσε 151 ψήφους.
Νωρίτερα πληροφορίες ποὺ «διέρρευαν» στὴ Βουλὴ κατὰ τῆς διάρκεια τῆς καταμέτρησης τῶν ψήφων, ἤθελαν τὸ ἄρθρο νὰ συγκεντρώνει 150 ψήφους καὶ ἑπομένως νὰ ἀπορρίπτεται ἡ ἀναθεώρησή του.
Ἡ σύγχυση προέκυψε, καθὼς ἀρχικὰ τὰ «ναὶ» εἶχαν ὄντως καταγραφεῖ 150 καὶ λόγω τοῦ ὁριακοῦ του ἀποτελέσματος ἀποφασίστηκε ἐπανακαταμέτρηση.
καθημερινή 

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.