23 Φεβ 2019

H νεολαία δείχνει τὸν δρόμο! Χίλια συγχαρητήρια κοπελιά!

Ἅγιος Πολύκαρπος – Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ ΜάρτυραςΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μαρτυρήσει γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Διατέλεσε μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος πέρασε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴ Μ. Ἀσία. Βαπτίστηκε μικρὸς καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὸ Χριστό. Λίγο πρὶν τὸ θάνατό του ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης ἅγιος Βουκόλος, τὸν χειροτόνησε διάδοχό του, διότι ἔβλεπε στὸ πρόσωπό του τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα.
Ἡ μακρὰ ἐπισκοπική του διακονία σφραγίστηκε ἀπὸ τὴν ἁγία βιωτή του καὶ τὴ θέρμη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς πιστὸς μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀναδείχτηκε ἕνας μεγάλος...

22 Φεβ 2019

Ἀδειάζοντας ἀνέπαφα τὶς καταθέσεις μας …

         Εἶναι γνωστὸ τὸ παραπλανητικὸ διαφημιστικὸ σλόγκαν τῶν ἐταιριῶν πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν ἀνέπαφων συναλλαγῶν ( RFID ) πὼς μὲ αὐτὲς  οἱ πολίτες ἔχουν τὴν ἀσφάλεια νὰ μποροῦν νὰ πληρώσουν χωρὶς νὰ φύγει ἡ κάρτα ἀπὸ τὸ χέρι τους…

        Ἡ παραπλάνηση ἔγκειται στὸ ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν λένε εἶναι ὅτι ὁμοίως οἱ πολίτες μποροῦν νὰ πέσουν θύματα κλοπῆς χωρὶς ποτὲ ἡ κάρτα νὰ φύγει ἀπὸ τὸ χέρι τους…

        Ἐπανειλημμένα καὶ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουμε προειδοποιήσει τοὺς ἀναγνῶστες μας γιὰ τὸ πόσο εὐπρόσβλητη εἶναι ἡ τεχνολογία RFID (βλ. ἐδῶ καὶ ἐδῶ). Τὴν 20/02/2019 προβλήθηκε ρεπορτὰζ τοῦ καναλιοῦ OPENTV, γιὰ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πορτοφολάδες, στὸ Δελτίο Εἰδήσεων τοῦ καναλιοῦ καὶ γιὰ τοὺς κίνδυνους  ποὺ ἀνακύπτουν μὲ τὶς κάρτες ποὺ ἔχουν ἐπάνω τους τσιπάκι RFID.

        Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ἡ ἰστοσελίδα: id-ont.blogspot.com ποὺ ἀνέβασε τὸ σχετικὸ βίντεο:....

Ἅγιος Πορφύριος «Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς προφύλαξης κατὰ τὴν ἐρωτικὴ πράξη τῶν συζύγων»Ἀπόσπασμα συνέντευξης μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μιχαλόπουλο, πνευματικὸ τέκνο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου!

21 Φεβ 2019

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν"


«Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν» (14/2/2019).
Πρωτ. 5080/2018
Ἀριθμ.Διεκπ. 304                                   Ἀθήνῃσι 14ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 59/11.12.2018 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται, ὅλο ἕν καί περισσότερον, ἡ χρῆσις ὑπό τινων ἱεροψαλτῶν ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς ὑπό τήν ὀνομασίαν «ψηφιακός ἰσοκράτης» ἤ «μηχανικός ἰσοκράτης», ἡ ὁποία παράγει ἦχον προσομοιάζοντα εἰς τήν ἀνθρωπίνην φωνήν, καί τοῦτο προκειμένου νά ἀναπληρώσουν τό κενόν τῆς παρουσίας βοηθοῦ, ὁ ὁποῖος θά....

H στενὴ συνεργάτιδα τοῦ Μπουτάρη ὑποψήφια στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ!

Σχόλιο: Μετὰ τὴν ὑποψηφιότητα Τατσόπουλου ἀνακοινώθηκε τώρα καὶ αὐτὴ τῆς Γούλας! Η ΝΔ κάνει ἄοκνες προσπάθειες εὐθυγράμμισης μὲ τὰ νεοποχίτικα προτάγματα «φτύνοντας» κατάμουτρα τὸν πατριωτικὸ κόσμο! Αὐτὰ πρὸς γνώση ὅσων ἀκόμα θεωροῦν ὅτι οἱ συμμετοχὲς στελεχῶν στὴν Bilderberg, ἡ ψῆφος καὶ στήριξη στὴν LGTBQ κοινότητα καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς σύνθετης ὀνομασίας «Βόρεια Μακεδονία» ἀποτελοῦν συμπτώσεις καὶ ἁπλὲς παραφωνίες…

Ἡ Καλυψῶ Γούλα, ἡ ὁποία εἶχε ἐκλεγεῖ μὲ τὴν παράταξη τοῦ Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, θὰ εἶναι μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων εὐρωβουλευτῶν τῆς ΝΔ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Πειραιῶς.
Ἡ κὰ Γούλα ἦταν ἄλλωστε ἦταν ἡ γυναίκα ποὺ βρισκόταν δίπλα στὸν Δήμαρχο στὴν ἄγρια ἐπίθεση που δέχθηκε σὲ ἐκδήλωση τῶν Ποντίων στὶς 20 Μαΐου τοῦ 2018, ὄταν μεριδά του πλήθους κινήθηκε ἐναντίον του καὶ ἄρχισε νὰ τὸν χτυπᾶ. Τότε ἡ κὰ Γούλα μπῆκε μπροστὰ προκειμένου νὰ....

21 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης


Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

20 Φεβ 2019

Γιὰ δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν…

+ Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας
Γιὰ δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν: α) διότι δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γιὰ γάμο καὶ β) διότι δὲν ρωτήθηκε ὁ Θεός, ἂν αὐτὸς ἢ αὐτή, ποὺ πᾶμε νὰ παντρευτοῦμε, εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιὰ ἐμᾶς. Γιατί μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει, ποιὸς εἶναι ὁ Ἀδὰμ καὶ ποιὰ εἶναι ἡ Εὕα τοῦ καθένα. Γι' αὐτὸ βλέπεις ζευγάρια ποὺ συμβίωναν 10 χρόνια μαζί, ὅταν παντρευτοῦν, νὰ χωρίζουν σὲ 10 μέρες. Ἀσυμφωνία χαρακτήρα, ἀναφέρεται ὡς αἰτία τοῦ διαζυγίου! 
Καλὰ στὰ χρόνια ποὺ ἦταν μαζί, δὲν τὴν κατάλαβαν τὴν ἀσυμφωνία καὶ τὴν κατάλαβαν σὲ 10 μέρες; Νὰ ὅμως ποὺ στὰ 10 χρόνια συμβίωσης, τοὺς τρύγαγε ὁ διάβολος καὶ ὅταν στεφανώθηκαν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, εἴχαμε ἀσυμφωνία χαρακτήρα. Γιατί; Γιατί δὲν....

19 Φεβ 2019

Δικαστήριο στὴ Μυτιλήνη τροποποίησε τὸ φύλο σὲ τρανσέξουαλ πρόσφυγα

Σὲ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία ἐπιτυγχάνεται πλήρης ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴν ταυτότητα φύλου πρόσφυγος καὶ στὴν ἐπίσημη ταυτοποίησή της στὰ ἔγγραφα ὥστε νὰ ἀποφεύγεται σύγχυση στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της, προχώρησε σήμερα μὲ ἀπόφαση τοῦ τὸ Εἰρηνοδικεῖο Μυτιλήνης.
Ἡ δικηγορικὴ ὁμάδα HIAS Greece καὶ τὸ Σωματεῖο Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν, ἔκαναν γνωστὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ Εἰρηνοδικείου Μυτιλήνης, σχετικὴ μὲ τὴ μεταβολὴ κυρίου ὀνόματος, καταχώρισης φύλου ἀλλὰ καὶ διασταλτικῆς ἑρμηνείας προσαρμογῆς ἐπωνύμου τρὰνς γυναίκας πρόσφυγος.
Συγκεκριμένα, τὸ εἰρηνοδικεῖο Μυτιλήνης μὲ τὴν ἀπόφαση 136/2018, ἡ ὁποία κατέστη τελεσίδικη σήμερα, Τρίτη 19.2.2019, προχώρησε σὲ μεταβολὴ τοῦ καταχωρισμένου φύλου τρὰνς γυναίκας καὶ τοῦ κυρίου ὀνόματος, ἀναγνωρισμένης πρόσφυγος ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Γραφεῖο Ἀσύλου Μυτιλήνης. Περαιτέρω, ὅμως, τὸ δικαστήριο, βεβαίωσε, μὲ σκοπὸ τὴ διόρθωση τοῦ κυρίου ὀνόματος καὶ τοῦ φύλου καὶ....

Ἀλβανικὲς πηγές: «Λάβαμε τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ στείλαμε τίς εἰδικὲς δυνάμεις ποὺ σκότωσαν τὸν Κατσίφα…»


Ἀναπάντεχη τροπὴ παίρνει ἡ ὑπόθεση ἐκτέλεσης τοῦ  Κωσταντίνου Κατσίφα, μετὰ τοὺς τελευταίους ἰσχυρισμοὺς τῆς Ἀλβανικῆς πλευρᾶς ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.

Τρεῖς μῆνες μετὰ τὸ τραγικὸ συμβάν, ἡ Ἀλβανία, δὲν ἔχει ἐκδώσει ἐπίσημο πόρισμα γιὰ τὰ αἴτια θανάτου τοῦ Ἕλληνα Κωνσταντίνου Κατσίφα ποὺ ἔπεσε νεκρὸς ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τῆς γειτονικῆς χώρας στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018. Ὡστόσο, ἡ Ἀλβανικὴ πλευρά, διατείνεται ὅτι ἔστειλε τὶς εἰδικὲς δυνάμεις μόνο ἀφότου ἔλαβε τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ Newpost, ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ὑποστηρίζει ὅτι δὲν εἶχαν καμία πρόθεση νὰ σκοτώσουν τὸν Κατσίφα, ἢ νὰ δημιουργήσουν τέτοιας ἔκτασης ἐπεισόδιο. Τὸν Κατσίφα τὸν γνωρίζανε, δὲν θὰ σκότωνε, θὰ τὸν ἀφήνανε νὰ ξεθυμάνει. Τὸ πολὺ-πολύ, ἰσχυρίζονται, νὰ τὸν συνελάμβανε ὁ ἀστυνομικὸς διοικητὴς Ἀργυροκάστρου καὶ νὰ τὸν ἔθεταν ὑπὸ κράτηση ἐκεῖ γιὰ εἴκοσι ἡμέρες. Οἱ ἴδιες πηγὲς ἰσχυρίζονται ὅτι ὑποχρεώθηκαν νὰ στείλουν τὶς εἰδικὲς δυνάμεις, μόνον ἀφοῦ δέχθηκαν τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά! Ἕνα τηλεφώνημα ποὺ εἶχε ὡς ἀποδέκτη τὸ ἀλβανικὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιὰ συνδρομὴ καὶ προστασία τῶν παρευρισκομένων ἐπισήμων καὶ μὴ ἀπὸ Ἕλληνα ὁμογενῆ «τρομοκράτη». Τὸ ὑπουργεῖο, στὸ ὁποῖο....

Ἑλλάδα χωρὶς Ὀρθοδοξία;

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς
Ὁμότιμος καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Κάθε δίλημμα σήμερα τοῦ τύπου «Ὀρθοδοξία ἢ Ἑλληνισμὸς» εἶναι ὄχι μόνο πλαστό, ἀλλὰ καὶ ἐθνοκτόνο. Γιατί σημαίνει τάση ἐπιστροφῆς στὴν ἀτέλειά μας, στὴν παλαιὰ ἀγωνιώδη ἀναζήτησή μας. Ἐνῶ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ διασώζει τὴν αὐτοσυνειδησία του, τὸ ζητούμενο εὑρέθη. Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ... εὔρομεν πίστη ἀληθῆ! Εὔρομεν τὴν ἀλήθειαν».
Κάθε ἀποδέσμευση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν συνιστᾶ μόνο τραγικὸ διαμελισμὸ τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀλλὰ καὶ καθαρὸ παραλογισμό...
Ὅπου χάνεται ἡ Ὀρθοδοξία, χάνεται καὶ ὁ Ἑλληνισμός! Ἰδοὺ γιατί κάθε παρόμοια ἐπιδίωξη συνιστᾶ ὀπισθοδρόμηση καὶ ὄχι πρόοδο.
Γιατί μετέχει στὸ «συντηρητισμὸ» τῶν αἱρέσεων, τῶν «ἑλληνιστικῶν λήρων» κατὰ τὸν Μέγα Φώτιο. (λῆρος= λόγος ἐντυπωσιακὸς ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, παραλήρημα, φλυαρία, ἀνοησία)
Τὸ τραγικότερο ὅμως, συνιστᾶ, ἰδιαίτερα σήμερα, ἀπώλεια κάθε δυνάμεως αὐτοπροστασίας, μὲ ἀπόληξη τὸν....

Ἁγία Σοφία τοῦ Σλούτσκ. Ἡ προστάτιδα τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες, μὲ τὸ ἄφθαρτο λείψανοἩ Ἁγία Σοφία γεννήθηκε τὴν 1 Μαίου 1585. Τὴν ἴδια χρονιὰ πέθανε ἡ μητέρα της, ἐνῶ ἕναν χρόνο ἀργότερα, στὶς 6 Μαίου πέθανε καὶ ὁ πατέρας της. Ἔτσι ἡ μικρὴ καὶ ὀρφανὴ Σοφία μεγάλωσε κοντὰ σὲ διάφορους συγγενεῖς της οἱ ὁποῖοι μονίμως σφετερίζονταν τὴν περιουσία της καὶ βρισκόνταν σὲ διαμάχες.

Ὅταν ἡ Σοφία ἔφτασε στὴν κατάλληλη ἡλικία, ὁ Ἰάνουζ Ράντζιβιλ πρίγκηπας τοῦ Νέσβιζ, στὶς 20 Ἰουλίου 1600 ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ πάπα γιὰ νὰ παντρευτεῖ τὴν πριγκίπισσα Σοφία τοῦ Σλουτσκ (τὸ 1596 ὁ μεγάλος δούκας τῆς Λιθουανίας εἶχε ἀποφασίσει τὴν ἕνωση μὲ τὴν Ρώμη). Ἡ Σοφία ὅμως ἦταν ἀποφασισμένη νὰ παραμείνει ὀρθόδοξη καὶ τὰ παιδιά της νὰ τὰ βαπτίσει ὀρθόδοξα.

Ὁ γάμος ἔγινε σὲ μία ἀπὸ τίς ἐκκλησίες τῆς Βρέστῆς. Μετὰ τὸν γάμο ἡ ζωή της δὲν ἄλλαξε. Οἱ λύπες ἦταν πολλές. Ἡ διαμάχη τῆς οἰκογένειας τοῦ συζύγου της μὲ τοὺς Τσιοντκίεβιτς καὶ ἡ λαιμαργία τους τὴν ἔκαναν νὰ ὑποφέρει. Κοντὰ σὲ αὐτὰ εἶχε προστεθεῖ καὶ ἡ ἕνωση μὲ τὸν πάπα.
Η Σοφία ἦταν πολὺ πιστὴ καὶ ἡ μόνη της παρηγοριὰ ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία ἦταν οἱ προσευχές.
Η Σοφία ἦταν ἡ προστάτιδα τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς προστατεύει ἀπὸ τὴν μανία τῶν οὐνιτῶν. Εἶχε μεγάλη ἐπιρροὴ στοὺς ντόπιους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς καὶ τοὺς στήριζε τόσο πνευματικὰ ὅσο καὶ ὑλικά.
Ἂν καὶ ὁ σύζυγός της ἦταν παπικός, ἐκείνη κατάφερε νὰ τὸν πείσει νὰ ὑπογράψει ἕνα διάταγμα διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ὀρθόδοξοι δὲν θὰ ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ γίνουν οὐνίτες. Ἐπίσης φρόντιζε τὶς ἐκκλησίες, τὰ μοναστήρια καὶ τὸν κλῆρο, ἔκανε πολλὲς δωρεὲς καὶ ἔχτιζε νέες ἐκκλησίες.
Χάρη στὸν ζῆλο της καὶ τὴν εὐλάβειά της, τὸ Σλούτσκ εἶχε γίνει...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα περί τὸ 1522 ἀπὸ τὴν ἐπιφανή Οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Παρασκευή. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της Ἄγγελος καί Σηρίγη, ἀπόγονος τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων, τὴν ἀνάθρεψαν μὲ εὐσέβεια. Ἔμαθε τὰ πρῶτα της γράμματα καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 τὴν πάντρεψαν μὲ τὸν...

Ασκητές μέσα στον κόσμο (Μέρος Α’): Πατήρ Βασίλειος Τρομπούκης


Γεν­νή­θη­κε τό 1902 στό χω­ριό Σφη­κιά Ἠ­μα­θί­ας ἀ­πό λευ­ϊ­τι­κή οἰ­κο­γέ­νεια. Ὁ πα­τέ­ρας του ὠ­νο­μα­ζό­ταν Ἰ­ω­άν­νης, ἦ­ταν ἱ­ε­ρέ­ας καί Πνευ­μα­τι­κός. Ἐ­πί­σης ὁ παπ­ποῦς καί ὁ προ­πάπ­πος του ἦ­ταν ἱ­ε­ρεῖς κα­θώς καί ὁ ἀ­δελ­φός του Ἀ­θα­νά­σιος, ὅ­πως καί ἕ­νας ἀ­νε­ψιός του. Ἦ­ταν ἐ­πι­θυ­μία­ τοῦ Βα­σι­λεί­ου νά συ­νε­χι­σθῆ αὐ­τή ἡ πα­ρά­δο­ση.
Ἐ­νυμ­φεύ­θη μί­α σε­μνή κό­ρη ἀ­πό τό ἴ­διο χω­ριό, τήν Γι­αν­νού­λα, καί ἀ­πέ­κτη­σαν ἐν­νέ­α τέ­κνα. Τό ἕ­να πέ­θα­νε σέ ἡ­λι­κί­α δυ­ό ἐ­τῶν.
Ἀπό τίς δι­δα­χές τοῦ ἁγί­ου Κο­σμᾶ πού ἀ­γα­ποῦ­σε καί δι­ά­βα­ζε πο­λύ, ἔ­μα­θε ὅ­τι πρέ­πει με­τά τά σα­ράντα νά χει­ρο­το­νοῦνται οἱ ἱε­ρεῖς, γιά νά εἶ­ναι ὥ­ρι­μοι. Πῆ­γε σέ ἱε­ρα­τι­κή σχο­λή ἀλλά καί πολ­λά ἔ­μα­θε ἀπό τόν πα­τέ­ρα του, τόν π. Ἰ­ω­άν­νη. Με­τά χει­ρο­το­νή­θη­κε διά­κο­νος, ὕστερα ἱ­ε­ρέ­ας καί λει­τουρ­γοῦ­σε στό χω­ριό του ὅπου τόν το­πο­θέ­τη­σαν ἐ­φη­μέ­ριο.
Ἀ­πό τήν πρώ­τη μέ­ρα πού φό­ρε­σε τό ρά­σο ἔ­κο­ψε γι­ά πάντα τό τσι­γά­ρο. Ἔ­κα­νε συμ­φω­νί­α μέ τήν σύ­ζυ­γό του, τήν πρε­σβυ­τέ­ρα Γι­αν­νού­λα, ἀ­φοῦ ἔ­φε­ραν ἐν­νέ­α παι­διά στόν κό­σμο, στό ἑ­ξῆς νά ζοῦν μέ ἐγ­κρά­τεια σάν ἀ­δέλ­φια καί νά κοι­μοῦνται χω­ρι­στά. Κρά­τη­σαν τήν συμ­φω­νί­α μέ­χρι τήν κοί­μη­σή τους. Γιά­ νά πει­σθῆ καί ἡ πρε­σβυ­τέ­ρα νά κοι­μοῦνται σέ χω­ρι­στά κρεβ­βά­τια, τρεῖς φο­ρές ἔ­σπα­σε τό κρεβ­βά­τι ἀ­πό μό­νο του, χω­ρίς αἰ­τί­α, ὅ­ταν πή­γαι­νε νά....

18 Φεβ 2019

Τὸ «σκοτεινὸ» πρόσωπο γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν

Ποιὸς εἶναι ὁ διδάκτορας Σωτήρης Μητραλέξης, ποὺ μὲ τὶς προτάσεις τοῦ ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀλλαγὴ τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία
Ἀπὸ τὸν
Ἀντώνη Τριανταφύλλου
Ἡ πολύκροτη ὑπόθεση τῆς συμφωνίας, ποὺ ἡ κυβέρνηση πιέζει τὴν Ἐκκλησία νὰ δεχθεῖ, δὲν ἦρθε ὡς «θεία ἐπιφοίτηση». Ρόλο κλειδὶ φέρεται ὅτι ἔχει καὶ ἕνας νεαρὸς πανεπιστημιακὸς διδάκτορας, ὁ Σωτήρης Μητραλέξης, γνωστὸς ἀπὸ τὴν «αἱρετικὴ» καὶ συγκρουσιακὴ ἀρθρογραφία του. Μάλιστα, ὅπως φαίνεται σὲ μία σειρὰ ἄρθρων καὶ μελετῶν του γιὰ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καὶ τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, μᾶλλον σὲ αὐτὰ βρίσκεται ὁ πυρήνας τῆς «ἀνίερης» συμφωνίας. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συζητοῦσαν γιὰ σχεδὸν τρία χρόνια μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα, πρὶν καταλήξουν στὸν ὁδικὸ χάρτη 15 σημείων.
Ἂν ἀνατρέξει κανεὶς σὲ ἔρευνες, μελέτες, ἀρθρογραφία καὶ βιβλιογραφία γιὰ τὰ ζητήματα τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, θὰ καταλήξει στὸ ὄνομα τοῦ Σωτήρη Μητραλέξη.
Ποιὸ εἶναι, ὅμως, τὸ πρόσωπο πίσω ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία, τὰ ἄρθρα καὶ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν....

17 Φεβ 2019

Προδοσία, λέμε!

 Γράφει ὁ  Κώστας Καραΐσκος
Ἀπόψε (16/02/19)  παρουσιάστηκε ἀπό τόν ὅμιλο ΕΑΝΟΣ στήν Κομοτηνή τό βιβλίο τοῦ πρέσβη κ. Ἀλ. Μαλλιᾶ γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Μέ τούς Ε. Στυλιανίδη, Γ. Χατζηθεοφάνους, Γ. Πολίτη, Χ. Χατζηπέμου στό πάνελ ἀκούστηκαν πολλά καί ...στρογγυλά (μόνον ὁ Εὐριπίδης ξέφυγε λιγάκι) κι ἔτσι στό τέλος πάλι ἐγώ (ἀπό κάτω) ἔκανα τόν "κακό". Ἔθεσα τό ρητορικό ἐρώτημα "ποιό ἦταν τό πρῶτο κινοῦν στή σύναψη τῆς Συμφωνίας. Τί παρακίνησε Τσίπρα καί Κοτζιᾶ νά δρομολογήσουν μιά λύση στό Σκοπιανό, κόντρα στίς κόκκινες ἐθνικές γραμμές - χωρίς κάν συμφωνία μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο! - καί νά τήν τελειώσουν μάλιστα ἐντός τοῦ ἑξαμήνου πού τό εἶχαν προαναγγείλει; Ἀδιαφορώντας γιά τή λαϊκή κατακραυγή, βρίζοντας ὡς φασίστες ὅποιους ἀντιδροῦσαν, λέγοντας ψέμματα γιά τή Συνθήκη του Βουκουρεστίου μέ τά δῆθεν ποσοστά τῆς "μοιρασμένης" Μακεδονίας, λέγοντας ἀνακρίβειες γιά 140-150 χῶρες πού ἀναγνώρισαν τήν "Μακεδονία" (ἐνῶ εἶναι 106 σύν τό Κόσοβο), λέγοντας μποῦρδες γιά δῆθεν ἀναγνώριση ἀπό τήν Ἑλλάδα τῶν "μακεντόνσκι" τό 1977. Καί ἀπευθυνόμενος στόν δημοσιογράφο Γ. Πολίτη πού χαρακτήρισε "βλακεῖες" τά περί προδοσίας, τόν ρώτησα πῶς χαρακτηρίζει σήμερα τίς Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, πού ἐκχώρησαν στήν Τουρκία δικαίωμα ἐπέμβασης στήν Κύπρο μετά τόν....

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία»

Τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία: «Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ»
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι,  οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ'αὐτούς. Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία καὶ λέγαμε «Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς» λέει ἀστειευόμενος «Κύριε σωσον ἠμᾶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς» δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους, διότι θρῆσκος ἄνθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Ἁπλῶς μόνον κάμνει τὰ καθήκοντά της ἀπέναντί Του, ἀλλὰ καμιὰ σοβαρὴ σχέση δὲν εἶχε γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τίποτε. Καὶ σᾶς ὁμολογῶ καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πείρα μου ὅτι δὲν εἶδα χειρότερους ἐχθρούς τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς θρήσκους ἀνθρώπους.
Ὅταν παιδιὰ θρήσκων ἀνθρώπων ποὺ μέσ' τὴν ἐκκλησία ἢ καὶ παπάδων ἀκόμα καὶ θεολόγων καὶ ἀνθρώπων ποὺ κάνουν τοὺς θρήσκους καὶ τοὺς πολλοὺς ἐδοκίμασαν τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν μοναχοὶ ἢ ἱερεῖς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν χειρότεροι καὶ ἀπὸ δαίμονες. Ἐξανέστησαν ἐναντίον τῶν πάντων. Ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων. Θυμᾶμαι γονεῖς ποὺ ἔφερναν τὰ παιδιὰ τους εἰς τὶς ὁμιλίες καὶ ὅταν τὸ παιδὶ τους κάποια στιγμὴ ἔκαμε ἕνα βῆμα παραπάνω ἔγιναν οἱ χειρότεροι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν τὰ...

16 Φεβ 2019

Λειτούργησαν οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας σὲ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους;

Ἡ Οὐκρανικὴ σχισματικὴ ἐκκλησία δημοσιευσε ἀναφορά σχετικα μὲ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τῆς ἀντιπροσωπείας της στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 10 Φεβρουαρίου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν «Ἐπίσκοπο» Ὀδησσο Παῦλο. Στὴν ὁμάδα βρίσκονταν ἐπίσης τρεῖς «ἀρχιερεῖς», ἕνας «πρωτοδιάκονος» καὶ δύο προσκυνητές.
«Κατόπιν πρόσκλησης τῆς αὐτοῦ Ἁγιότητος Πατριάρχου Βαρθολομαίου», λέει ἡ ἀναφορά, «ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας πραγματοποίησε ταξίδι στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς τοπικοὺς ἱεροὺς τόπους, καθὼς καὶ νὰ προεξάρχει σὲ συλλείτουργα μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς».
Πρὸς τὸ παρὸν δὲν εἶναι ξεκάθαρο τὸ κατὰ πόσο ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ εἶναι ἀξιόπιστη. Ὁρισμένες πληροφορίες ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναφερθεῖ. Δὲν γίνεται ἐπίσης μνεία στὸ ὅτι τουλάχιστον 3 Μονὲς - Παντελεήμονος, Δοχειαρίου καὶ Ζωγράφου - ἔκλεισαν τὶς πύλες τους στὴν ἀντιπροσωπεία. Ἐπιπλέον ἡ ὁμάδα πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ τὶς 20 Μονὲς στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀλλά αναφερονται μόνο 9 Μονὲς μαζὶ μὲ 3 Σκῆτες. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν προσπάθησαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ ἄλλα Μοναστήρια.
Συνολικά, ἡ ἀναφορὰ λέει ὅτι....

15 Φεβ 2019

Παρουσίαση: «Ἐκκλησία καὶ γένος ἐν αἰχμαλωσία»


Οἱ Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις παρουσίασαν στὶς 13/2/019 τὸ βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ, "Ἐκκλησία καὶ γένος ἐν αἰχμαλωσία". Ὁμιλητές: Ἰερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, Γιῶργος Κοντογιώργης, ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου, Κωνσταντῖνος Χολέβας, πολιτικὸς ἐπιστήμονας καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου. Συντονιστής: Μανώλης Κοττάκης, διευθυντὴς τῆς εφ. Ἑστία.

«Γονέας 1» καὶ «Γονέας 2» ἀντικαθιστοῦν τὸ «Πατέρας» καὶ «Μητέρα» στὰ γαλλικὰ σχολεῖα!

Γράφει ὁ Νικόλαος Δημάρατος γιὰ τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ»
Τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα πέρασαν ἀπὸ τὸ γαλλικὸ κοινοβούλιο συγκεκριμένες νομοθετικὲς τροποποιήσεις βάσει τῶν ὁποίων πλέον στὰ σχολεῖα θὰ σταματήσει ἡ χρήση τῶν ὅρων «πατέρας» καὶ «μητέρα» γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τοὺς «οὐδέτερους» ὅρους «γονέας 1» καὶ «γονέας 2»! Κι αὐτὸ ἔγινε προκειμένουν νὰ μὴν ὑπάρχουν «διακρίσεις» εἰς βάρος τῶν γονέων ἴδιου φύλου οἱ ὁποῖοι χρόνια τώρα μέσα ἀπὸ πανίσχυρα λόμπυ διεκδικοῦν «ἴση μεταχείριση»! Στὸ πλαίσιο τοῦ ἴδιου νομοθετήματος ποὺ ψηφίστηκε τὴν περασμένη Τρίτη ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικὴ δημόσια ἐκπαίδευση ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τριῶν ἐτῶν!
Πέραν τῶν ἔντονων διαμαρτυριῶν «συντηρητικῶν» φορέων τῆς γαλλικῆς κοινωνίας προβληματισμὸ προκαλεῖ τὸ νομοθέτημα καὶ στὴν κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων καθὼς θεωροῦν ὅτι μὲ τὴν χρήση τῶν ὅρων «γονέας 1» καὶ «γονέας 2» θὰ προκληθεῖ «γονεϊκὴ ἱεράρχια» καθὼς τίθεται τὸ ἐρώτημα-πρόβλημα ποιὸς γονέας θὰ εἶναι τὸ νούμερο 1 καὶ ποιὸς τὸ νούμερο 2!
Ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμπεραίνουμε ὅτι....

Νέα ταινία τοῦ Hollywood γιὰ τὸ 1821

15 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος

Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος ἦταν δοῦλος στὸ σπίτι τοῦ πλουσίου Φιλήμονα, στὰ χρόνια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ὁ Φιλήμων, μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ του, εἶχε προσέλθει στὸ χριστιανισμὸ καὶ ἦταν στοργικότατος στοὺς δούλους του. Ὁ Ὀνήσιμος ὅμως, ἤθελε νὰ πάει στὴ Ῥώμη, γιὰ νὰ κάνει ὅπως τοῦ ἄρεσε τὴν ζωή του. Καταχρᾶται, λοιπόν, τὸν κύριό του, ἐξοικονομεῖ τὰ ναῦλα καὶ δραπετεύει. Ἐκεῖ στὴ Ῥώμη ἀλήτευε, ἐργασία δὲν ἔβρισκε, οὔτε στοργὴ καὶ βοήθεια ἀπὸ πουθενά. Τὸν κατέλαβε μεγάλη στενοχώρια. Τί νὰ ἔκανε; Θυμήθηκε τότε, ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ κυρίου του, τοὺς χριστιανούς, ποὺ ἦταν φιλάνθρωποι. Πλησιάζει τὴν ῥωμαϊκὴ χριστιανικὴ κοινότητα, καὶ πράγματι ἡ βοήθεια ποὺ παίρνει ἦταν μεγάλη. Συγχρόνως μαθαίνει ὅτι στὴ Ῥώμη εἶναι ὑπόδικος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὸν γνώρισε ὅταν εἶχε φιλοξενηθεῖ στὸ σπίτι τοῦ κυρίου του. Ὁ Ὀνήσιμος, ἂν καὶ εἰδωλολάτρης, εἶχε ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ μικρόσωμου ἐκείνου χριστιανοῦ. Τώρα ποὺ ἄκουσε ὅτι εἶναι στὴ Ῥώμη, νοιώθει τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸν δεῖ καὶ αἰσθάνεται μία συνταρακτικὴ ἐσωτερικὴ μεταβολὴ στὸν ἑαυτό του. Τοῦ συνέβη αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «ἐγενήθη ἐπ΄ αὐτῷ πνεῦμα Θεοῦ». Δηλαδή, έπνευσε σ΄ αὐτὸν πνεῦμα Θεοῦ. Ὁ Ὀνήσιμος δὲν ἀφήνει τὴν εὐκαιρία ἀνεκμετάλλευτη. Συναντάει τὸν Παῦλο καὶ αὐτὸς τοῦ φέρεται τόσο στοργικὰ καὶ πατρικά, ὥστε ὁ Ὀνήσιμος ὄχι μόνο γίνεται θερμὸς χριστιανός, ἀλλὰ καὶ...

14 Φεβ 2019

Ἀναθεωρητέο ὕστερα ἀπὸ ἐπανακαταμέτρηση τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος

Ἀναθεωρητέο κρίθηκε τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καθὼς σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἀνακοίνωσε πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νίκος Βούτσης, συγκέντρωσε 151 ψήφους.
Νωρίτερα πληροφορίες ποὺ «διέρρευαν» στὴ Βουλὴ κατὰ τῆς διάρκεια τῆς καταμέτρησης τῶν ψήφων, ἤθελαν τὸ ἄρθρο νὰ συγκεντρώνει 150 ψήφους καὶ ἑπομένως νὰ ἀπορρίπτεται ἡ ἀναθεώρησή του.
Ἡ σύγχυση προέκυψε, καθὼς ἀρχικὰ τὰ «ναὶ» εἶχαν ὄντως καταγραφεῖ 150 καὶ λόγω τοῦ ὁριακοῦ του ἀποτελέσματος ἀποφασίστηκε ἐπανακαταμέτρηση.
καθημερινή 

«Κοπέλες ἔχετε; Νὰ τὶς παντρευτεῖτε!»

Ὅσο περισσότερο συνηθίζεις τὴν Ἐγκράτεια (δηλ. νὰ μὴν πορνεύεις μὲ τὸν ἕνα κ τὸν ἄλλο ἀλλὰ νὰ κρατιέσαι), τόσο αὐξάνει ἡ ἱκανότητά σου νὰ ἀγαπᾶς. Μάθε, ὅπως οἱ ὁδηγοί, νὰ κρατᾶς γερὰ τὰ φρένα καὶ τὸ τιμόνι. Ὅσο γιὰ τὸ γκάζι, εἶναι εὔκολο νὰ τὸ χρησιμοποιήσεις. Ὄχι ν’ ἀφεθεῖς νὰ παρασύρεσαι, μὰ νὰ αὐτοκυριαρχεῖσαι, αὐτὸ εἶναι δεῖγμα ἀνδρισμοῦ.
Ὅσο περισσότερο συνηθίζεις τὴ σεξουαλικὴ ἐγκράτεια, τόσο αὐξάνει ἡ ἱκανότητά σου ν’ ἀγαπᾶς μὲ τὴν καρδιά σου καὶ νὰ προσέχεις αὐτὸ ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν ψυχὴ μίας κοπέλας. ἕνα χαμόγελο, ἕνα βλέμμα, μία κίνηση τοῦ χεριοῦ, μία ἀπόχρωση στὸν τόνο τῆς φωνῆς.
Κάποιος ἀσκητὴς τοῦ Αγ. Ὅρους συμβουλεύει μία ὁμάδα νέων ὅτι ὁ γάμος καὶ ὄχι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις ὠφελεῖ πραγματικά:....

"Πάτερ, τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν διδασκαλία τῶν κατηχητικῶν, τῶν κατασκηνώσεων, τῶν ὁμάδων, τῶν πνευματικῶν, τὰ νίκησα μέσα μου. Ἕνα ἔχω ποὺ δὲν μπορῶ νὰ νικήσω…"

Μητροπολίτου Λεμεσοὺ Ἀθανασίου
Τί μιλᾶ τελικὰ στὴν καρδιὰ πού παλεύει μὲ τὸν Θεό;
Ὅταν ἤμουν στὸ Ἅγιον Ὅρος στὴ Νέα Σκήτη ἦταν ἀρχὰς Νοεμβρίου μὲ τὸ δικό μας ἡμερολόγιο ἐκεῖ, ὅπου ἕνα βράδυ, περασμένη λίγο ἡ ὥρα χτύπησε ἡ πόρτα τῆς καλύβας μας καὶ ἀνοίξαμε νὰ δοῦμε ποιὸς ἦταν. Ἦταν τρία παιδιὰ τὰ ὁποία χάθηκαν στὸ δρόμο καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ φιλοξενηθοῦν βέβαια στὸ Μοναστήρι γιατί εἶχε κλείσει, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ καὶ ἔπρεπε νὰ τὰ φιλοξενήσουμε ἐμεῖς στὴ δική μας καλύβη. Δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα βέβαια. Προσπαθήσαμε νὰ τοὺς φιλοξενήσουμε, νὰ τοὺς ἑτοιμάσουμε κάτι νὰ φᾶνε.
Ἕνας ἐξ’ αὐτῶν ὅμως ἦταν πολὺ ἀρνητικός. Ἐγὼ κάθισα λίγο μαζί τους νὰ τοὺς μιλήσω μέχρι νὰ φᾶνε τὰ παιδιά, νὰ μὴν τοὺς ἀφήσουμε μόνους τους. Εἴπαμε κάποια πράγματα. Τὸ ἕνα τὸ παιδὶ ἦταν ἀρνητικός, ἦταν...
δύσκολος. Χαμογελοῦσε εἰρωνικά, μὲ ἔβλεπε ἔτσι παράξενα. Καταλάβαινα ὅτι δὲν τοῦ ἄρεσα τρόπον τινά, δὲν ξέρω.
Ἀφοῦ φάγανε τὸ φαγητό τους, πῆγα νὰ....

Τί οὐσιαστικά προβλέπει ἡ πρότασι Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ἀπό τήν Κυβέρνησι ἀναφορικά μέ τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος

Πειραιάς 12/2/2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Τί οὐσιαστικά προβλέπει ἡ πρότασι Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ἀπό τήν Κυβέρνησι ἀναφορικά μέ τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος
Ψηφίζονται αὔριο ἀπό τήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς οἱ προτάσεις ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, πού κατετέθησαν ἀπό τήν Συμπολίτευσι καί τήν Ἀντιπολίτευσι. Ἤδη τό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, παρεδόθη στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς καί κατά τήν ἐπιταγή τοῦ Συντάγματος θά πραγματοποιηθῆ ἡ προβλεπομένη πρώτη ψηφοφορία.
Ἡ πρότασι ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, πού κατετέθη ἀπό τό κυβερνόν κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀναφέρεται καί σέ διατάξεις πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας, στήν ἐπιβολή τοῦ Πολιτικοῦ ὅρκου, στήν ἐξοβελισμό τῶν ἐννοιῶν τῆς οἰκογενείας καί τοῦ Ἔθνους καί στήν συνταγματική περιωπή τοῦ ἀνυπάρκτου κατά φύσιν ἑτέρου γενετησίου προσανατολισμοῦ, ὡς κατοχύρωσι τοῦ «δικαιωματισμοῦ».
Εἰδικώτερον διά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος στό περίγραμμα τῆς ἀναθεωρητικῆς λογικῆς του  καταλέγεται ἡ τυπολογία τῶν σχέσεων Πολιτείας-Ἐκκλησίας. Δέν ἐπιλέγεται μέν ἡ ἀπ’ εὐθείας κατάργησι τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, πού θά ἐπέφερε τεκτονικόν σεισμόν, μέ τήν κατάργησι τῆς....

ΠΕΘ: Δελτίο τύπου γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ συντάγματος

Οἱ θέσεις τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων, ὅπως προκύπτουν ἀπὸ τὴ νομικὴ ἐπεξεργασία τοῦ Θέματος τοῦ νομικοῦ μας Συμβούλου κ. Γ. Κρίππα:

ΟΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (3)

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἄρθρο (110) τοῦ Συντάγματος, οἱ προϋποθέσεις ἀναθεωρήσεώς του εἶναι πολὺ αὐστηρὲς καὶ πολὺ περιοριστικές, ἐπιβάλλουν δὲ τὴ στενὴ ἑρμηνεία τοὺς ἀπαραιτήτως, ὅπως διδάσκεται σὲ ὅλες τὶς νομικὲς σχολὲς τοῦ κόσμου καί, μάλιστα, ἀπὸ τὸ πρῶτο (1ο) ἔτος, ὅπου ὑπάρχουν τέτοιες διατάξεις, μὲ τόσο αὐστηρὲς προϋποθέσεις, ἤτοι:...

13 Φεβ 2019

Οἱ ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα: Μία Ὀρθόδοξη ἀντιπρόταση στὴν φραγκογιορτὴ τοῦ Βαλεντίνου

«Νά ποιοὺς πρέπει τὰ ζευγάρια νὰ μιμοῦνται, νὰ ποιοὶ εἶναι οἱ προστάτες τους. Ὁ ἅγιος Ἀκύλας καὶ ἡ ἁγία Πρίσκιλλα ἦταν δύο ἄνθρωποι ποὺ ἦταν ἐρωτευμένοι μεταξύ τους, ὅμως συγχρόνως εἶχαν καὶ ἕναν κοινὸ ἔρωτα γιὰ ἕνα ἄλλο πρόσωπο… ὄχι ἀνθρώπινο ἀλλὰ Θεανθρώπινο. Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὸς ὁ ἔρωτας γιὰ τὸν Χριστὸ ἀναζωογονοῦσε καὶ τὸν μεταξύ τους ἔρωτα».
Στίς 13 Φεβρουαρίου, μία ἡμέρα πρὶν ἀπὸ την ξενόφερτη γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοὺς δικούς της Ἁγίους, τὸν Ἀκύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα, ποὺ θεωροῦνται ἡ Ὀρθόδοξη ἀπάντηση στὴν δυτικῆς προέλευσης φραγκο-ἐορτὴ τοῦ Βαλεντίνου, γνωστὴ καὶ ὡς «ἑορτὴ τῶν ἐρωτευμένων».
Ἂν καὶ δὲν ὑφίστανται στοιχεῖα γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ «ἁγίου Βαλεντίνου», ἡ συμβολικότατα τῆς 14ης Φεβρουαρίου γιὰ ἐρωτευμένους διεθνῶς, εἶναι δυστυχῶς ἀναμφισβήτητη. Με ἁπλὰ λόγια ἑορτάζεται ἕνας ἀνύπαρκτος “ἅγιος” καθαρὰ γιὰ ἐμπορικοὺς λόγους!
Ὁ βίος τους: Ὁ Ἀκύλας καὶ ἡ Πρίσκιλλα ἦταν ἕνα ἀγαπημένο χριστιανικὸ ζευγάρι ποὺ μαρτύρησαν τὴν ἐποχὴ τοῦ Νέρωνα. Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ κατάγονταν ἀπὸ τὸν Πόντο. Ὅταν ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν Ρώμη ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι, λόγω τῶν ἀναταραχῶν ποὺ γινόντουσαν μεταξύ τους στὶς συναγωγὲς γιὰ τὸν Ἰησοῦ, ὁ Ἀκύλας, ποὺ ἦταν σκηνοποιὸς στὸ ἐπάγγελμα, καὶ ἡ γυναίκα του Πρίσκιλλα ἀναγκάστηκαν καὶ αὐτοὶ νὰ φύγουν γιὰ τὴν Κόρινθο.
Στὴν Κόρινθο τοὺς συναντάει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅπως ἀναφέρεται...

12 Φεβ 2019

Νέο ἄρθρο τοῦ Soros: Ἡ ΕΕ κινδυνεύει νὰ καταρρεύσει ὅπως ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση

Προειδοποίηση πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους πολίτες νὰ «ξυπνήσουν» πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ ἀπηύθυνε ὁ δισεκατομμυριοῦχος ἐπενδυτὴς Τζ. Σόρος, ὑποστηρίζοντας πὼς τὸ ὄνειρο γιὰ μία ἑνωμένη Εὐρώπη μπορεῖ τελικὰ νὰ καταλήξει ἐφιάλτης. «Ἡ Εὐρώπη ὑπνοβατεῖ πρὸς τὴ λήθη», προειδοποιεῖ ὁ Τζ. Σόρος μὲ ἄρθρο του στὸ Project Syndicate, τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται τὸ CNBC. «Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης πρέπει νὰ ξυπνήσουν προτοῦ εἶναι πολὺ ἀργὰ καθὼς ἐὰν δὲν τὸ πράξουν, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ βρεθεῖ στὸ δρόμο ποὺ βρέθηκε ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1991», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ δισεκατομμυριοῦχος ἐπενδυτής, ὑπαινισσόμενος τὴ δραματικὴ διάλυση τῆς ΕΣΣΔ καὶ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ τὸ 1991.
Η ΕΕ ἀντιμετωπίζει μία «ἐπαναστατικὴ στιγμὴ» καὶ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι «πολὺ ἀβέβαιο», προσθέτει ὁ Τζ. Σόρος, τονίζοντας ὅτι οὔτε οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρώπης οὔτε οἱ ἁπλοὶ πολίτες ἔχουν ἀντιληφθεῖ αὐτὸ τὸ γεγονός.
«Ἡ σημερινὴ ἡγεσία θυμίζει τὸ πολιτικὸ γραφεῖο (τὴν κυρίαρχη ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ χάραξη πολιτικῆς στὴ ΕΣΣΔ) ὅταν κατέρρευσε ἡ Ἕνωση, ἀνέφερε ὁ Σόρος. Ὅπως σημειώνει οἱ εὐρωεκλογὲς τοῦ ἐρχόμενου Μαΐου εἶναι τὸ ἑπόμενο σημεῖο καμπῆς γιὰ τὴν ΕΕ καθὼς τὰ εὐρωσκεπτικιστικὰ κόμματα ἀναμένεται νὰ....

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: Ἐμεῖς θὰ τοὺς λέμε Σκοπιανοὺς


Ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς σημείωσε ὅτι« μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» ταυτότητας καὶ γλώσσας δημιουργεῖται ἕνα ψευδεπίγραφο ἔθνος» καὶ πρόσθεσε ὅτι «ἐμεῖς θὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε Σκοπιανοὺς ὅπως εἶναι τὸ πραγματικό τους ὄνομα».
«Εἴμαστε βαθιὰ πληγωμένοι καὶ πικραμένοι διότι τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας θὰ τὸ χρησιμοποιοῦν μὲ τὴν συγκατάθεση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης – αὐτῆς τῆς πλασματικῆς πλειοψηφίας τῶν 145 τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν προθύμων – Σλάβοι » ἀνέφερε ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ.
Μιλώντας στὸν ΣΚΑΪ, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς σημείωσε ὅτι «μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» ταυτότητας καὶ γλώσσας δημιουργεῖται ἕνα ψευδεπίγραφο ἔθνος» καὶ πρόσθεσε ὅτι...

Η Π.Ε.Θ γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ τὴ Μακεδονία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
“ Ἡ ΠΕΘ οὐδέποτε ἀφωνεῖ,
μιλᾶ ποιητικῇ φωνῇ”
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (ΠΕΘ), λαμβάνοντας ὑπόψη τήν ἀνάγκη τῶν μελῶν της νά ἐκφραστοῦν γιά τό θέμα τῆς κύρωσης τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» (της κύρτωσης, δηλαδή, τῆς «Ἑλλάδος»), θυμίζει ὅτι στόν χῶρο τῶν θεολογικῶν πραγμάτων, γιά τά ὁποῖα ἡ ΠΕΘ ἀγωνίζεται, οἱ τέτοιου εἴδους «Συμφωνίες» δέν εἶναι, κατά τά ἔσχατα χρόνια, πρωτότυπο φαινόμενο.
Θυμίζει, λοιπόν, ἐνδεικτικότατα ἡ ΠΕΘ, ἐκ προηγηθέντων γεγονότων, ὁπωσδήποτε λυπούμενη γι’ αὐτά, ὅτι στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ ἱδρύθηκε Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, κάτι πού, ἐκ συστήματος, ἀποδομεῖ τήν ὀρθόδοξη θεολογική προοπτική καί τήν ἐπιστημονική κατάρτιση τῶν νέων πτυχιούχων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἐνῶ δέν παρέχει καί...

Γερω–Δαυΐδ Διονυσιάτης

Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση

Ο κα­τά κό­σμον Δῆ­μος Φλῶ­ρος, ὁ με­τέ­πει­τα μο­να­χός Δαυ­ΐδ, γεν­νή­θη­κε τό ἔ­τος 1889 στό χω­ριό Κτι­στά­δες τῆς ὀ­ρει­νῆς Ἄρ­τας. Εἶ­χε ἄλ­λα δύ­ο ἀ­δέλ­φια. Οἱ γο­νεῖς το­ύς δί­δα­ξαν μέ τό πα­ρά­δειγμά τους τήν εὐ­λά­βεια καί τήν ἀ­γά­πη στόν Θεό· το­ύς ἔ­μα­θαν νά πη­γα­ί­νουν στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί νά προ­σε­ύ­χων­ται.
Ὅ­ταν ὁ Δῆ­μος ἦ­ταν πέν­τε χρό­νων, εἶ­δε στόν οὐ­ρα­νό φῶς, ἐ­νῶ ἡ μη­τέ­ρα του, στήν ὁ­πο­ί­α τό ἔ­δει­χνε, δέν ἔ­βλε­πε τί­πο­τε.
Ἄλ­λη φο­ρά εἶ­δε νά ἀ­νο­ί­γη ὁ οὐ­ρα­νός καί εἶ­δε μέ­σα σέ ἀ­πε­ρί­γρα­πτη δό­ξα τάγ­μα­τα Ἁ­γί­ων καί Ἀγ­γέ­λων νά δο­ξο­λο­γοῦν τόν Θεό πού κα­θό­ταν πά­νω στόν θρό­νο Του.
Ἀ­πό μι­κρός ἔ­μα­θε τήν τέ­χνη τοῦ...

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Χρῆστος ὁ κηπουρός, μνήμη 12 Φεβρουαρίου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού
Οἱ Νεομάρτυρες ἀποτελοῦν τὴν ξεχωριστὴ χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ὁμολόγησαν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαύρων χρόνων τῆς τουρκοκρατίας. Ἀνάμεσά τους ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Χρῆστος ὁ Κηπουρός.
Δυστυχῶς δὲν μᾶς ἔχουν διασωθεῖ πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωή του, ὡς τὰ σαράντα του χρόνια. Γεννήθηκε περὶ τὸ 1707 στὴ Βόρειο Ἤπειρο, στὰ μέρη κοντὰ στὸν ποταμὸ Γενοῦσο καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι γνωστὸς ὡς «Ἀρβανίτης». Στὰ σαράντα του χρόνια ἀποφάσισε νὰ μεταναστεύσει ἀπὸ τὴ φτωχὴ πατρίδα του, γιὰ τὴν ἀναζήτηση καλύτερης ζωῆς. Προορισμός του ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ καρδιὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὅπου ὑπῆρχαν προϋποθέσεις γιὰ νὰ ζήσει ἀνετότερα. Ἀποφάσισε νὰ ἐργαστεῖ ὡς κηπουρός. Κάθε μέρα κατέβαινε στὴν ἀγορὰ καὶ πωλοῦσε τὰ προϊόντα του. Κάποια μέρα τοῦ χειμώνα τοῦ 1748 πῆγε νὰ πουλήσει μῆλα. Προθυμοποιήθηκε κάποιος τοῦρκος μουσουλμάνος νὰ τὰ ἀγοράσει, ἀλλὰ σὲ πολλὴ χαμηλὴ τιμή. Ὅταν ὁ Χρῆστος ἀρνήθηκε, ἐκεῖνος τὸν ἔβρισε καὶ οἱ δύο ἄνδρες λογομάχησαν. Ὁ χριστιανὸς κηπουρὸς ἔφυγε, χωρὶς νὰ τοῦ τὰ πωλήσει.
Ὁ μουσουλμάνος θεώρησε τὴ συμπεριφορὰ τοῦ «ἄπιστου» Χριστιανοῦ προσβλητική. Κυριευμένος ἀπὸ θυμὸ καὶ ὑπερηφάνεια ἀποφάσισε νὰ τὸν ἐκδικηθεῖ. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε τὸ γεγονὸς πὼς οἱ τοῦρκοι μουσουλμάνοι κατακτητὲς δὲν ἔβλεπαν τοὺς κατακτημένους Χριστιανοὺς ὡς ἰσότιμους ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὡς κατώτερους ἀνθρώπους. Τοὺς θεωροῦσαν μισητούς του Ἀλλὰχ καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς μισοῦσαν καὶ οἱ ἴδιοι καὶ δὲν τοὺς ἀναγνώριζαν οὔτε τὰ στοιχειώδη δικαιώματα. Δὲν μποροῦσαν ἔτσι νὰ ἀνεχτοῦν καμιὰ αὐθάδεια ἢ ἀντίδρασή τους, τὴν ὁποία τιμωροῦσαν αὐστηρότατα. Ὅταν δὲν ὑπῆρχε ἐμφανὴς αἰτία, δημιουργοῦσαν ἀπίστευτες...

11 Φεβ 2019

Ἡ Ἀριστερά «προσκύνησε» Ἁγία Σοφία καί Βυζάντιο!

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 2018 ὁ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ἔδωσε στήν δημοσιότητα τίς προτάσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιά τά νέα σχολικά βιβλία τῆς Ἱστορίας. Τήν ἑπομένη ξέσπασε πολιτική θύελλα. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου γιά τόν περιορισμό τῆς διδασκαλίας συγκεκριμένων ἱστορικῶν περιόδων –μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό Βυζάντιο– ἦταν μεγάλες.
Στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Α΄ Λυκείου πού ἐδιδάσκετο ἕως καί ἡ περίοδος τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ προετάθη νά ἀλλάξει ἡ ὕλη καί νά διδάσκεται ἡ ἱστορία ἀπό τό 1880 ἕως σήμερα. Στό βιβλίο τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ ὅπου διδάσκεται ἡ μετάβασις ἀπό τήν Ρωμαϊκή στήν Βυζαντινή αὐτοκρατορία, ἡ ἱστορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους καί ἡ Ἅλωσις, προετάθη μία νέα θεματική μέ γενικό τίτλο «ἀπό τήν Προϊστορία ἕως τήν Ὀθωμανική κατάκτηση»! Καί μάλιστα χωρίς ἀναφορές σέ μεγάλες ἱστορικές προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἰουστινιανός (τά χρυσόβουλα τοῦ ὁποίου ἔχουν ἰσχύ βάσει τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ἕως τίς ἡμέρες μας) καί ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιᾶς» Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Ἀντ’ αὐτοῦ ἡ ὁμάς Γαβρόγλου πρότεινε νά....

Ἄνθιμος Ἀλεξανδρουπόλεως: «Κακῶς συνεχίζονται τὰ συλλαλλητήρια! Ὁποιαδήποτε Συμφωνία εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν μὴ Συμφωνία!»

«Οὐδὲν δέδοικα ὡς ἐπισκόπους πλὴν ἐνίων»
Συνέντευξη παραχώρησε ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμος στὴν Ἐφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ καὶ στὸν δημοσιογράφο Πάνο Μπαΐλη, τὸ Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 καὶ γιὰ ἄλλη μία φορά, μίλησε ἀνοιχτὰ γιὰ ὅλα τὰ θέματα τῆς ἐπικαιρότητας καὶ ὄχι μόνο. Ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτη εἶναι ξεκάθαρη ὑπὲρ τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»!
Διαβάστε ὁλόκληρη τὴ συνέντευξη τοῦ μητροπολίτου Ἀνθίμου:....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.