16 Φεβ 2019

Λειτούργησαν οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας σὲ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους;

Ἡ Οὐκρανικὴ σχισματικὴ ἐκκλησία δημοσιευσε ἀναφορά σχετικα μὲ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τῆς ἀντιπροσωπείας της στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 10 Φεβρουαρίου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν «Ἐπίσκοπο» Ὀδησσο Παῦλο. Στὴν ὁμάδα βρίσκονταν ἐπίσης τρεῖς «ἀρχιερεῖς», ἕνας «πρωτοδιάκονος» καὶ δύο προσκυνητές.
«Κατόπιν πρόσκλησης τῆς αὐτοῦ Ἁγιότητος Πατριάρχου Βαρθολομαίου», λέει ἡ ἀναφορά, «ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας πραγματοποίησε ταξίδι στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς τοπικοὺς ἱεροὺς τόπους, καθὼς καὶ νὰ προεξάρχει σὲ συλλείτουργα μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς».
Πρὸς τὸ παρὸν δὲν εἶναι ξεκάθαρο τὸ κατὰ πόσο ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ εἶναι ἀξιόπιστη. Ὁρισμένες πληροφορίες ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναφερθεῖ. Δὲν γίνεται ἐπίσης μνεία στὸ ὅτι τουλάχιστον 3 Μονὲς - Παντελεήμονος, Δοχειαρίου καὶ Ζωγράφου - ἔκλεισαν τὶς πύλες τους στὴν ἀντιπροσωπεία. Ἐπιπλέον ἡ ὁμάδα πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ τὶς 20 Μονὲς στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀλλά αναφερονται μόνο 9 Μονὲς μαζὶ μὲ 3 Σκῆτες. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν προσπάθησαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ ἄλλα Μοναστήρια.
Συνολικά, ἡ ἀναφορὰ λέει ὅτι....

ἡ ἀντιπροσωπεία λειτούργησε σὲ δύο Μοναστήρια, κοινώνησε σὲ ἕνα τρίτο καὶ τέλεσε παράκληση (moleben) σὲ ἕνα τέταρτο.
Πρῶτα, τὸ πρωὶ τῆς 7ης Φεβρουαρίου, πῆγαν στὶς Καρυὲς τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὄπου προσκυνησαν την θαυματουργὴ Εἰκόνα Ἄξιον Ἐστὶν στην Εκκλησία τοῦ Πρωτάτου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τὸ πρῶτο Μοναστήρι ποὺ ἐπισκέφθηκαν ἦταν ἡ κοντινή Σκητή του Ἁγίου Ἀνδρέα οπου ἡ ἀντιπροσωπεία προσκυνησε τα ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου. Μετὰ ἐπισκέφτηκαν την Κουτλουμουσίου οπου προσευχηθηκανμπροστα στὴν θαυματουργὴ Εἰκόνα τῆς Μεσίτριας Θεομήτορος [σ.σ. «All-Merciful Intercessor Mother of God»] καὶ τμήματος τοῦ Ζωοποιοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου.
Ὁ Ἱερομόναχος Χρυσόστομός του Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης το Ἁγίου Παντελεήμονος παρευρεθη καὶ χοροστάτησε στὴν ἐνθρόνιση τοῦ σχισματικοῦ προκαθήμενου «Μητροπολίτη» Ἐπιφάνιου Ντουμένκο στὸ Κίεβο στὶς 3 Φεβρουαρίου.
Ἡ ἀντιπροσωπεία ἐπειτα τέλεσε παρακληση (moleben) μπροστὰ στὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στην Μονῆ Ἰβήρων.
Στὴν συνέχεια ἡ ἀντιπροσωπεία πῆγε στην Παντοκράτορος οπου, ὅπως ἀνέφερε καὶ τὸ OrthoChristian, χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία την ἑπόμενη μέρα. Μετὰ τὴν Λειτουργία ἡ σχισματικὴ ἀντιπροσωπεία συναντήθηκε μὲ τὸν Ἡγούμενο Γαβριὴλ καὶ τοὺς ἀδελφούς της Μονῆς.
Στὴν συνέχεια ἡ ἀντιπροσωπεία συναντηθηκε μὲ ἐκπροσώπους τῆς διοίκησης τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἂν καὶ δὲν εἶναι σαφὲς σὲ ποιοὺς ἀναφέρονται. Εἶχαν μία μακρὰ συνομιλία γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία καὶ τὸ ὑποτιθέμενο κύμα μεταβιβάσεων τῶν ἐνοριῶν ἀπὸ τὴν κανονικὴ στὴν σχισματικὴ ἐκκλησία. Ἂν καὶ τὰ Οὐκρανικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀναφέρουν τακτικὰ ὅτι 200 μὲ 300 ἐνορίες ἔχουν μεταβιβαστεῖ, ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία ἀμφισβητεῖ εὐθέως αὐτὸν τὸν ἀριθμό.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκαν τη Νέα Ἐσφιγμένου, ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ στὸ παρελθόν, ὅπου τους «ὑποδέχθηκαν μὲ θέρμη» και ο Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τὴν στήριξη του προς τὴν ἀποκαλούμενη «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» καὶ τὸν προκαθήμενό της Ἐπιφάνιο Ντουμένκο, σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορὰ τῶν σχισματικῶν.
Στὴ συνέχεια ἡ ὁμάδα πῆγε στην Μονὴ Σταυρονικήτα οπου προσκυνησαν πολλες θαυματουργὲς εἰκόνες καὶ ἱερὰ λείψανα. Στὴν συνέχεια επισκεφθηκαν τὸ κελλὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου του Θαυματουργοῦ, γνωστὸ ὡς Μπουραζέρι.
Τὸ βράδυ ἡ ἀντιπροσωπεία ἔφτασε στην Σιμωνόπετρα οπου ἀναφέρουν ὄτι διανυκτερευσαν. Τὸ ἑπόμενο πρωί, 9 Φεβρουαρίου, ἀναφέρεται ὅτι οἱ σχισματικοί προσευχηθηκαν καὶ κοινώνησαν στὴν πρώτη Λειτουργία στην Σιμωνόπετρα. Μετὰ τὸ πρωινὸ ἐπισκέφθηκαν τὴν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς.
Αὐτὸ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση με προηγούμενες ἀναφορές οτι δὲν ἐπετράπη στὴν ὁμάδα νὰ εἰσέλθει στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς παρὰ μόνο νὰ προσκυνήσει τὰ ἱερὰ λείψανα.
Ἡ ἀντιπροσωπεία μετα επισκέφθηκε τὴν Παλαιὰ Ρωσικὴ Σκητη κοντὰ στὴν Μονὴ Παντελεήμονος. Δὲν γίνεται καμία ἀναφορὰ ἀπὸ τοὺς σχισματικοὺς γιὰ τὴν ἀνεπιτυχῆ προσπάθειά τους νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκαν την Ξενοφῶντος, ὅπου ἀναφέρεται ὄτι ο Ἡγούμενος Ἀλέξιος τοὺς ὑποδέχθηκε «μὲ χαρὰ»καὶ τοὺς κάλεσε νὰ μιλήσουν στὴν τράπεζα. Ο Ἡγούμενος, ὁ ὁποῖος λειτούργησε στὴν ἐνθρόνιση τοῦ Ἐπιφάνιου Ντουμένκο, ἐξέφρασε λόγια ὑποστήριξης στον σχισματικὸ προκαθήμενο καὶ σὲ ὅλους τους κληρικοὺς καὶ τὸν λαὸ τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας, βεβαιώνοντάς τους ὅτι οἱ ἀδελφοὶ καθημερινὰ προσεύχονται γὶ ‘αὐτούς.
Στὴν συνέχεια ἡ ἀντιπροσωπεία πῆγε στην Μονὴ Δοχειαρίου, ὅπου ἀναφέρουν ὄτι προσκυνησαν την θαυματουργὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου. Καὶ πάλι, καμία ἀναφορὰ δὲν γίνεται ὅτι ἡ Μονὴ ἔκλεισε τὴν πύλη στὴν ἀντιπροσωπεία καὶ δὲν τὴν δέχτηκε. Η Εἰκόνα βρίσκεται σὲ παρεκκλήσι πρὶν τὴν εἴσοδο στὴν Μονή.
Οἱ σχισματικοὶ μετὰ ταξίδεψαν στην Βατοπαιδίου όπου συναντήθηκαν μὲ τοὺς ἀδελφούς, ἐπισκέφθηκαν τὸ μουσεῖο και διανυκτέρευσαν. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορά τους, ὁ «Ἐπίσκοπος» Παῦλος καὶ οἱ «κληρικοὶ» ποὺ ἦταν μαζὶ του λειτούργησαν στὴν Λειτουργία ἐκεῖ τὸ πρωὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς της Μονῆς. Ἡ ἀντιπροσωπεία συναντήθηκε καὶ πάλι μὲ τὴν ἀδελφότητα μετὰ τὴν Λειτουργία ὅπου διάβασαν μία ἐπιστολὴ εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τὸν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο.
Ὁ Ἱερομόναχος Μάξιμος τῆς Βατοπαιδίου λειτουργησε ἐπίσης στὴν ἐνθρόνιση τοῦ Ἐπιφάνιου. Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραὶμ ἐπρόκειτο ἐπίσης νὰ παραστεῖ μὲ τελεσίγραφο τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἀλλὰ λόγω τοῦ ἄγχους καὶ τῆς πίεσης ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ὑπέστη καρδιακη προσβολή αμεσως μετὰ τὴν προσγείωση στὸ Κίεβο.
Μετὰ τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου ἡ ἀντιπροσωπεία ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος.

Μετάφραση Φαίη γιὰ τὸ ΑΒΕΡΩΦ – Πηγὴ Orthodox Christianity (http://orthochristian.com/119355.html)

6 σχόλια:

 1. Ξεκάθαρο fake news, πέσατε σε παγίδα προπαγάνδας των μαέστρων σχισματικών κυρία Φαίη. Τους βοηθάτε στο σατανικό έργο τους, αθελά σας βέβαια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Που ειναι το ψεύδος;
   Δεν βλέπεις τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα των σχισματικών;;

   Διαγραφή
  2. Οχι, για δώσε το link.
   Κοίτα, αυτό το "σύμφωνα με πληροφορίες" του orthochristian.com δεν ταιριάζει σε Χτιστιανούς, αλλά σε κουτσομπόλες.

   Διαγραφή
  3. Εγώ είμαι άλλος ανώνυμος.
   Ορίστε το λινκ. Έχει ολόκληρα άλμπουμ, ούτε Γιαπωνέζοι τουρίστες να ήταν. Ακόμα και μέσα στην Λειτουργία φωτογραφίες τραβούσαν, αλλά τι περιμένεις... ήξεραν ότι το ξεφτίλισαν το μυστήριο έτσι κι αλλιώς με την παρουσία τους. Λίγες φωτογραφίες για να αποδείξουν τα κατορθώματα που οικουμενικού φατριάρχου τι περισσότερο κακό μπορούσαν να προσφέρουν:
   https://www.pomisna.info/news/delegatsiya-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny-vidvidala-svyatu-goru-afon/

   Πολλή εμπιστοσύνη έχετε σε ανθρώπους.
   Ειδικά σε ανθρώπους που έχουν ξεφύγει από την ορθή κανονική λειτουργία της Εκκλησίας και κατήντησαν την Εκκλησία, από Χριστοκεντρική, αιρετικοεπισκοποκεντρική.

   Διαγραφή
 2. https://www.pomisna.info/news/delegatsiya-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny-vidvidala-svyatu-goru-afon/

  Αστο το βρήκα μόνος μου.
  Και πάλι, δεν πιστεύω τίποτα, σίγουρα συστήθηκαν ψεύτικα. Το μόνο που βλέπω στις φωτογραφίες είναι έξι τσαρλατάνους να κάνουν ντού στο Αγιον Ορος. Τι φαντάζεστε ότι οι Μοναχοί έχουν φωτογραφίες των τσαρλατάνων του κόσμου στα κελιά τους για να προστατευθούν απο δαύτους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ούτε εγώ πιστεύω ότι δε με πιστεύεις! Στημένη πλεκτάνη πρέπει να είναι! :D

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.