31 Οκτ 2016

Καρδινάλιος ὁμολογεῖ ὅτι οἱ ἀντιδράσεις εντός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στὰ οἰκουμενιστικὰ σχέδια!

Δημοσιογρ.: Σεβασμιώτατε, γιὰ πρώτη φορὰ λαμβάνει ἕνας ὀρθόδοξος θεολόγος τὸ ἀναγνωρισμένο βραβεῖο Ratzinger (ὀνομασμένο πρὸς τιμὴ τοῦ προηγούμενου πάπα Joseph Ratzinger). Πόσο ἀναγνωρισμένη εἶναι ἡ θεολογία τοῦ Joseph Ratzinger στὸν ὀρθόδοξο κόσμο; 
Κοχ:  Joseph Ratzinger είχε ἤδη μεγάλη ἀναγνώριση στὸν ὀρθόδοξο κόσμο απο τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν θεολόγος. Γι’ αὐτὸ ὅταν ἐκλέχθηκε τὸ 2005 Πάπας Ρώμης, ἦταν ἡ χαρὰ στὴν Ὀρθοδοξία μεγάλη. Ἤξεραν ὅτι ὁ Ratzinger γνωρίζει τὴν Ὀρθοδοξία πολὺ καλὰ καὶ ὅτι ἦταν ἱκανὸς γιὰ ἕναν καλὸ διάλογο. Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζει καὶ ἡ ἐπιθυμία νὰ τιμήσουμε μὲ τὸ βραβεῖο ἕναν ὀρθόδοξο θεολόγο. Ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Κουρεμπελές ἀσχολήθηκε μὲ τὴν θεολογία τοῦ Ratzinger καὶ πραγματοποίησε μία....

"Ἡ γή μας εἶναι ἡ ψυχὴ μας" διατράνωσαν οἱ Χειμαρριῶτες προς στὴν Ἀλβανία ποὺ προχωρᾶ σὲ κατεδαφίσεις τῶν σπιτιῶν τους!

Ἀνήμερά της Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς ἀποφάσισαν τὴν κατεδάφιση σπιτιῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴ Χειμάρρα ἐπικαλούμενες τὴν οἰκιστικὴ ἀνάπλαση τῆς περιοχῆς! Ἡ ἀνωτέρω ἐνέργεια ἐντάσσεται στὴν γενικότερη πολιτικὴ τῆς Ἀλβανίας γιὰ συρρίκνωσή του ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων Ἑλληνικοῦ καὶ Ὀρθόδοξου στοιχείου τῆς Βορείου Ἠπείρου! 
Ἔνταση στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις καὶ ἀντιδράσεις σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς προκαλεῖ ἡ ἀπόφαση τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν νὰ προχωρήσουν στὴν κατεδάφιση σπιτιῶν ὁμογενῶν στὴ Χειμάρρα, στὸ πλαίσιο σχεδίων οἰκιστικῆς ἀνάπλασης.  Ἀνήμερά τς 28ης Ὀκτωβρίου, 19 οἰκογένειες ὁμογενῶν στὴν Χειμάρρα ἔλαβαν εἰδοποιητήρια νὰ ἐκκενώσουν τὶς κατοικίες τοὺς ἐντὸς πέντε ἡμερῶν, προκειμένου νὰ κατεδαφιστοῦν. Ἡ ἀποστολὴ εἰδοποιητηρίων σὲ 19 οἰκογένειες τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητας καὶ μάλιστα ἀνήμερά τς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ρίχνει «λάδι στὴ φωτιὰ» τῶν ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων ἀπὸ....

Ἅγιος Παΐσιος: "Ὅταν στὴν Κύπρο φτιάξετε μοναστήρια καὶ ἐνορίες, τότε οἱ βάσεις τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς κατοχῆς θὰ ἐξαφανιστοῦν"

30 Οκτ 2016

Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ σύγχρονος χριστιανικὸς κόσμος

Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου
Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔζησαν σέ βάθος τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό ἐβίωσαν βαθύτατα τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, καί γι’ αὐτό κατενόησαν τήν σημασία καί τήν ἀπόλυτη ἀναγκαιότητα τῆς ἑνότητός της. Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τους καί ἐμεῖς πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε «Εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας φανερώνεται στό δόγμα, στήν Εὐχαριστία, στήν ἁγιότητα.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, ἐπειδή μόνη αὐτή εἶναι Ἁγία καί Καθολική καί Ἀποστολική. Σύγχρονες ἑρμηνεῖες πού θέλουν τήν Ἐκκλησία νά εἶναι Μία καί νά περιλαμβάνῃ καί τίς διάφορες χριστιανικές ἐκκλησίες-ὁμολογίες, δέν ἔχουν ἔρεισμα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιολογία, διότι κατά τούς ἁγίους Πατέρας ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας συνυφαίνεται μέ τήν Ὀρθοδοξία. Οἱ χριστιανικές κοινότητες πού ἔχουν διολισθήσει σέ ἑτεροδοξία καί παραμένουν σέ αὐτήν, ἔχουν ἐκπέσει ἀπό τήν ἁγιότητα, τήν καθολικότητα καί τήν ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες περιφρούρησαν τόν....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Τὸ πνεῦμα τοῦ '40. Ἄλλοτε καὶ σήμερα»

Ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, στὴν ἐπετειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 76 χρόνια ἀπὸ τὸ ἔπος τοῦ '40, ποὺ διοργάνωσε ὁ Σύνδεσμος Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Νομοῦ Δράμας, στὶς 27 Ὀκτωβρίου 2016 στὸ Δημοτικὸ Ὠδεῖο Δράμας.

Πάπας: Κοινὲς προσευχὲς καὶ ἔργα ἐλέους γιὰ νὰ πετύχει ὁ Οἰκουμενισμὸς!

Τοῦ Μανώλη Κείου
Ὁ ποντίφικας παραδέχεται πὼς πρέπει νὰ συνεχιστοῦν οἱ θεολογικοὶ διάλογοι ἀνάμεσα στὰ δόγματα, ἀλλὰ δὲν ἐμφανίζεται αἰσιόδοξος γιὰ τὴν ἐξέλιξή τους συνεπῶς ἀντιπροτείνει συχνότερες κοινὲς προσευχὲς καὶ ἔργα ἐλέους! Στὸ πλαίσιο τῆς συνέντευξης ποὺ δόθηκε μὲ ἀφορμὴ τὸ ταξίδι του στὴ Σουηδία ρωτήθηκε γιὰ τὸ πῶς τὸ Οἰκουμενικὸ κίνημα μπορεῖ νὰ προχωρήσει μπροστά. Ἐκεῖνος ἀπάντησε λέγοντας πὼς «ὁ θεολογικὸς διάλογος πρέπει νὰ συνεχιστεῖ,» πρόσθεσε ὅμως πὼς «δὲν θὰ εἶναι εὔκολο νὰ προχωρήσει λόγω τῶν διαφορετικῶν τρόπων κατανόησης ὁρισμένων θεολογικῶν ζητημάτων».
«Προσωπικά, πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ στραφεῖ ὁ ἐνθουσιασμός μας πρὸς τὴν κοινὴ προσευχὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἐλέους – νὰ ἐργαστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἀρρώστους, τοὺς φτωχούς, καὶ τοὺς φυλακισμένους,» εἶπε ὁ Πάπας καὶ συμπλήρωσέ «Το νὰ κάνουμε κάτι μαζὶ εἶναι μιὰ μεγάλη καὶ ἀποτελεσματικὴ μορφὴ διαλόγου. Ἐπίσης σκέφτομαι τὴν ἐκπαίδευση. Εἶναι σημαντικὸ νὰ συνεργαστοῦμε ὄχι μὲ σεκταριστικὸ τρόπο. Ὑπάρχει μιὰ σαφὴς πολιτικὴ ποὺ πρέπει νὰ....

Ὁ βιογράφος τοῦ ὁσίου Παϊσίου Γέροντας Ἰσαὰκ Σταυρονικητιανὸς ὁ Λιβανέζος (1937- 3/7/1998)

Ὁ κατὰ κόσμον Φάρες Ἀττάλα γεννήθηκε στὸ Ναμπάυ τοῦ πολύπαθου Λιβάνου τὸ 1937. Νέος μόνασε στὴν πατρίδα του. Στὴ συνέχεια ἦλθε γιὰ σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τὴν περίοδο αὐτὴ γνωρίσθηκε καὶ συνδέθηκε πνευματικὰ μὲ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ κυρίως μὲ τὸν μακαριστὸ Γέροντα Παΐσιο (f 1994), τοῦ ὁποίου στάθηκε καλὸς βιογράφος.
Τὸ 1979 ἔλαβε τὸ μέγα καὶ ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ ἀπὸ Φίλιππος ὀνομάσθηκε Ἰσαάκ. Τὸ μοναχικὸ σχῆμα τοῦ τὸ ἔδωσε ὁ Γέροντας Παΐσιος. Διετέλεσε Πνευματικὸς τῶν μαθητῶν τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς καὶ πολλῶν ἀνθρώπων. Ἄφησε ἀγαθὸ παράδειγμα ἀγωνιστοῦ στὴν εὐλογημένη συνοδεία τοῦ Σταυρονικητιανοῦ Κελλιοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὴν Κάτω Καψάλα.
Ἄνθρωπος εὐφυής, γλυκομίλητος, φιλόπονος, φιλότιμος, ψάλλοντας θαυμάσια μὲ τὴν ὡραία φωνή του. Ὑπῆρξε ἀγαθὸς παρηγορητὴς Ἑλλήνων καὶ Ἀράβων. Γιὰ τοὺς δεύτερους εἶχε ἀρχίσει μεταφράσεις πατερικῶν βιβλίων πρὸς πνευματικὴ τροφοδοσία τους. Εὐλαβής, σεμνὸς καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Ἀγάπησε τὴν προσευχή, τὴν ἄσκηση, τὴν ἱεροσύνη, τὸν μοναχισμό, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἐλεημοσύνη.
Ἔγραφε ὁ παπα-Ἰσαὰκ γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο στὸ ὡραῖο βιβλίο του. Βίος Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου: «Τοὺς Ἀσκητικοὺς Λόγους τοῦ ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοὺς εἶχε στὸ προσκέφαλό του καὶ τοὺς μελετοῦσε πάντοτε. Γιὰ μία περίοδο ἔξι ἐτῶν ἦταν ἡ μοναδική του πνευματικὴ...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Ἁγία Τριὰς»

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα,
 Δημητσάνα - Μεγαλόπολη,
 Kυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2016
Τά θεῖα Πρόσωπα ἑνωμένα καί διακρινόμενα
1. Τά κηρύγματά μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι δογματικά κηρύγματα καί ἀναφέρονται στήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Πρέπει ὁπωσδήποτε νά μάθουμε τό τί πιστεύουμε καί μάλιστα ἀργήσαμε. Ναί, πρέπει νά μάθουμε τόν πολύτιμο θησαυρό μας, γιά νά τόν ἐκτιμήσουμε καί νά τόν ὑπερασπίζουμε ἀπ᾽ αὐτούς πού μᾶς τόν ἐπιβουλεύονται. Βρισκόμαστε στό πρῶτο κεφάλαιο τῶν δογματικῶν μαθημάτων μας, τήν Τριαδολογία. Ὁ Θεός μας, εἴπαμε, εἶναι ῾Αγία Τριάδα. Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τρία Πρόσωπα (τό λέμε καί τρεῖς Ὑποστάσεις). Τό καθένα ἀπό τά Πρόσωπα αὐτά εἶναι χωριστά τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο, ἀλλά εἶναι καί ἑνωμένα. Αὐτό θά σᾶς ἐξηγήσω σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, μέ ὅσο μπορῶ ἁπλᾶ λόγια καί παρακαλῶ νά προσέξετε:
2. Ἄλλο Πρόσωπο (ἤ Ὑπόσταση) εἶναι ὁ Πατέρας, ἄλλο ὁ Υἱός καί ἄλλο τό Ἅγιο Πνεῦμα. Θεός εἶναι ὁ Πατέρας, Θεός εἶναι ὁ Υἱός, Θεός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Δέν ἔχουμε ὅμως τρεῖς διάφορους Θεούς, ἀλλά ἕνα Θεό. Πῶς συμβαίνει αὐτό. Αὐτό συμβαίνει γιατί, ἐνῶ ἔχουμε τρία θεῖα Πρόσωπα, διαφορετικά τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο, ὅμως τά Πρόσωπα αὐτά ἔχουν τήν ἴδια θεία Οὐσία. Εἶναι ὁμοούσια. Ἔτσι, λοιπόν, γιά τήν ἴδια καί τήν αὐτή καί τήν κοινή θεία Οὐσία πού ἔχουν...

Ἡ μυστική διαθήκη τοῦ Κεμάλ καί οἱ ὀνειρώξεις Ἐρντογᾶν γιά τή Θεσσαλονίκη

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη 
Τώρα πού φαίνεται ὅτι συνταράσσονται τά θεμέλια της Μεσοποταμίας καί ἡ Τουρκία εἶναι ἀντιμέτωπη μέ τό φάσμα τῆς ὁμοσπονδοποίησης, ἔχουν ἀρχίσει νά ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια τά σχέδια ὄχι τοῦ βαθέος κράτους, ἀλλά τῆς βαθιᾶς Τουρκίας. 
Μέ ἀφορμή τήν ἐπιχείρηση στή Μοσούλη καί τίς δηλώσεις Ἐρντογᾶν γιά τά σύνορά της… ψυχῆς του, δηλαδή τή Θεσσαλονίκη, τή Θράκη, τά νησιά, τό Χαλέπι, τή Μοσούλη καί τό Κιρκούκ, κυκλοφόρησε δημοσίευμα γιά την μυστική διαθήκη τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ καί γιά τό σχέδιο τοῦ Ὀζάλ νά στείλει στρατεύματα καί νά προσαρτήσει τή Μοσούλη, συμμετέχοντας στήν ἐπιχείρηση «Καταιγίδα τῆς Ἐρήμου», τοῦ 1991. 
Μέ βάση δήλωση του Γιαλτσίν Κοτσάκ, παλαιοῦ βουλευτῆ τοῦ Κόμματος τῆς Μητέρας Πατρίδας (ΑΝΑΡ), πού εἶχε ἱδρύσει ὁ Τουργκούτ Ὀζάλ, ὁ Κεμάλ εἴχε μυστικη διαθήκη γιά τή Μοσούλη καί τή Θεσσαλονίκη. Ἀναφερόμενος ὁ Κοτζάκ στό θέμα εἶπε: 
«Ὁ Ἀτατούρκ εἶχε πεῖ τά ἑξῆς στόν Ἀμερικανό στρατηγό Mac Artruhur, σέ συνομιλία πού εἶχε μαζί του τό 1937: Ἄν μου τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός κατά τή διάρκεια τῆς ζωή μου, θά ξαναπάρω πίσω τή Μοσούλη, τό Κιρκούκ καί τά...

29 Οκτ 2016

Νέο βιβλίο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἰερόθεο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Φάκελλος Θρησκευτικά: Εἰσηγήσεις Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, 
Ἀποφάσεις Ἱεραρχίας, Πρακτικά, Δελτία Τύπου 
Ἡ ἐξέλιξη στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὤθησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο νά δημοσιεύση σέ ἕνα βιβλίο (144 σελίδων) μέ τίτλο «Εἰσηγήσεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα» τίς δύο εἰσηγήσεις πού ἔκανε στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο (Ἰανουάριο 2016) καί στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιο 2016), στίς ὁποῖες εἰσηγήσεις γίνεται κριτική καί τῶν δύο Προγραμμάτων καί στό τέλος κατατίθεται μία συνθετική καί ἑνωτική πρόταση. 
Στό ἴδιο τεῦχος δημοσιεύονται καί τά Πρακτικά τῆς διευρυμένης Συνεδριάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ τήν συμμετοχή καί τῶν Κοσμητόρων καί τῶν Προέδρων τῶν...

Ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης για τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη στήν Κατερίνη

Δελτίο Τύπου
Ἐκδήλωση τιμῆς καί σεβασμοῦ στόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 23/10/2016 στήν Κατερίνη ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος π. Γεώργιος, πολλοί ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου.
Ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης τῆς Κατερίνης, προλόγισε τήν ἐκδήλωση, ἀναφέροντας τούς διοργανωτές καί τόν σκοπό τῆς ἐκδήλωσης, ἡ δεσποινίς Κλειαρέτη Παπαδοπούλου. Ἀκολούθησαν ὕμνοι ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Παΐσιου πού ἔψαλε ἡ χορωδία «Βυζαντινοί Μελωδοί» τῆς Γ.Ε.Χ.Α. Κατερίνης καί τό πρόγραμμα συνεχίσθηκε μέ τίς ὁμιλίες. Ὁμιλητές ἦταν ὁ θεολόγος κ. Στέργιος Μπούγιας πού ἀνέπτυξε τό θέμα: «Μηνύματα καί βιώματα ἀπό τόν Ἅγιο Παΐσιο – Παραδεισένιες στιγμές στήν αὐλή τῆς Παναγούδας» καί ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Ἀνθίμου (Ὀλυμπίτης) ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπω μέ θέμα: «Ὅσιος Παΐσιος: Γιά νά σταθεῖ ἡ οἰκογένεια».
Δεῖτε βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση…

Νέα Γνωμοδότηση: Ποινικὸ ἀδίκημα διαπράττουν οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς ποὺ ἐφαρμόζουν στὸ σχολεῖο τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Καὶ δεύτερη Γνωμοδότηση γιὰ τὰ Θρησκευτικά, μετὰ ἀπο αυτὴ τοῦ κ. Ἀπόστολου Βλάχου, αὐτὴ τὴ φορὰ τοῦ κ. Γ. Κρίππα ὁ ὁποῖος, ἐνισχύοντας ἀκόμη περισσότερο τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ κ. Ἀπ. Βλάχου, ὑποστηρίζει ἐμφαντικὰ ὅτι οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς ποὺ ἐφαρμόζουν στὸ σχολεῖο τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διαπράττουν ποινικὸ ἀδίκημα (ἀξιόποινη πράξη).
Γνωμοδοτήσεις ποὺ μποροῦν νὰ ἐπικαλοῦνται οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς σὲ ὅσους τοὺς ἀντιτείνουν ἢ τοὺς ἐκφοβίζουν ὅτι εἶναι παράνομοι ἂν δὲν ἐφαρμόζουν τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ κ. Φίλη καὶ τοῦ ΚΑΙΡΟΥ. 
***
Ποιὰ ἐπιχειρήματα μποροῦν νὰ προβληθοῦν δικαιολογούντα τὴν ἄρνηση τῶν Θεολόγων Καθηγητῶν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ καινούργιο Πρόγραμμα Σπουδών τοῦ...

Καταστροφικὲς λατρεῖες

Τοῦ Οἰκ. Ἀνδρέου Γκατζέλη
Οἱ σύγχρονες ὁμάδες ποὺ ὀνομάζουμε αἱρέσεις, εἶναι ὀργανωμένες σέκτες μὲ ἐγκληματικὰ δόγματα, στόχους καὶ διδασκαλίες. Ἀποτελοῦν ἕνα διεγνωσμένο παγκόσμιο κοινωνικὸ πρόβλημα, διότι δὲν ἔχουν ἁπλῶς μία ἄλλη ἄποψη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, ἀλλὰ χρησιμοποιώντας ὡς δόλωμα τὴ θρησκεία εἰσάγουν τὰ θύματά τους σὲ ἐγκληματικὲς καὶ καταστροφικὲς πρακτικές.
Ἡ ἐγκληματικὴ δραστηριότητα τῶν ποικίλων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ποὺ ἀπειλεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία, ἐπιβεβαιώνεται κατὰ τρόπο ἀναμφισβήτητο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι σ’ αὐτὴν ἀναφέρονται τὰ ψηφίσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (22.5.1984, 29.2.1996, 17.3.1998). Μὲ τὰ ἐν λόγω ψηφίσματα καὶ συστάσεις προτρέπονται οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ λάβουν μέτρα προστασίας τῶν πολιτῶν τους κατὰ τῶν παραθρησκευτικῶν...

28 Οκτ 2016

Ὅσιος Παΐσιος: «Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡρωισμός, δὲ γίνεται τίποτε. Καὶ νὰ ξέρετε, ὁ πιστὸς εἶναι καὶ γενναῖος»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
τόμος Β΄, «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» σελ. 204-205
Θυμᾶμαι στὸν στρατὸ τὸ σύνολο εἶχε ἕναν κοινὸ σκοπό. Προσπαθοῦσα ἐγώ, ἀλλὰ ἡ θυσία υπῆρχε καὶ στοὺς ἄλλους, ἄσχετα ἂν πίστευαν ἢ ὄχι στὴν ἄλλη ζωὴ «Γιατί νὰ σκοτωθῆ ὁ ἄλλος; Εἶναι οἰκογενειάρχης», ἔλεγαν καὶ πήγαιναν αὐτοὶ σὲ μία ἐπικίνδυνη ἐπιχείρηση. Ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν αὐτοὶ εἶχε μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴν θυσία ποὺ ἔκανε ἕνας πιστός. Ὁ πιστὸς πίστευε στὴν θεία δικαιοσύνη, στὴν θεία ἀνταπόδοση, ἐνῶ αὐτοὶ δὲν γνώριζαν ὅτι δὲν πάει χαμένη ἡ θυσία ποὺ ἔκαναν καὶ ὅτι θὰ ἔχουν νὰ λάβουν γι' αὐτὴν στὴν ἄλλη ζωή.
Στὴν κατοχή, τότε μὲ τὸν Δαβάκη, οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν κάνει συλλήψεις νέων ἀξιωματικῶν, τοὺς ἔβαλαν σὲ ἕνα καράβι καὶ τοὺς βούλιαξαν. Ὕστερα, τοὺς πρώτους τούς ἔπιασαν, τοὺς βασάνισαν, γιὰ νὰ μαρτυρήσουν ποιοὶ ἔχουν ὄπλα. Ἐκεῖ νὰ δεῖτε κοσμικοὶ ἄνθρωποι τί θυσία ἔκαναν! Στὴν Κόνιτσα, κοντὰ στὸ σπίτι μας, ἐκεῖ ποὺ ἔχτισαν τώρα τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πρῶτα ἦταν τζαμί. Τοὺς ἔκλειναν μέσα στὸ τζαμὶ καὶ τοὺς ἔδερναν ὅλη τὴν νύχτα μὲ...

Ἡ Ἐκκλησία τὴ δεκαετία τοῦ 1940

Τοῦ κ. Νίκου Ράπτη, Διδάκτορος Παιδαγωγικῆς
Χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς ἐντελῶς ἀνιστόρητος καὶ κακοπροαίρετος γιὰ νὰ ἀμφισβητεῖ τὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς ἐθνικούς μας ἀγῶνες. Ἰδίως τὴν δεκαετία τοῦ 1940, ἡ Ἐκκλησία κράτησε ἄψογη ἐθνικὴ στάση, ποὺ ὀφείλουμε νὰ τὴ γνωρίζουμε καὶ νὰ τὴν τιμοῦμε. Εὐθὺς ἐξαρχῆς, ἡ φασιστικὴ Ἰταλία στόχευσε τὸν δεσμὸ μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ.
Στὶς 15 Αὐγούστου 1940, ὁ τορπιλισμὸς τῆς Ἕλλης διαμήνυε πὼς στὸ Αἰγαῖο οἱ Ἕλληνες (δηλαδὴ οἱ Ὀρθόδοξοι) δὲν εἶχαν καμία δουλειὰ νὰ ἀσκοῦν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς ὁ τορπιλισμὸς στόχευε τὸν ἑορτασμὸ τῆς κοίμησης τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἀποτελεῖ στοιχεῖο διχογνωμίας τῆς Ὀρθόδοξης μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία.
Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου, πολλοὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ στρατεύτηκαν ἐθελοντικὰ καὶ πολέμησαν στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ μετώπου. Ἡ εἰκόνα τοῦ στρατιωτικοῦ ἱερέα ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ Ἔπους τῆς Ἀλβανίας. Ἀλλὰ καὶ στὰ μετόπισθεν, ἡ ἐκκλησία δημιούργησε ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ στάθηκαν στὸ πλευρὸ τῆς οἰκογένειας τῶν μαχητῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου 1940-41, ὑπολογίζονται σὲ 60.000 οἱ οἰκογένειες τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς ποὺ....

27 Οκτ 2016

"Γιάντα Ἕλληνα φοβᾶσαι λευτεριὰ δὲ πεθυμᾶς ἀφοῦ εἶσαι γεννημένος μὲ θεριὰ νὰ πολεμᾶς"


Τραγούδι: Μανώλης Τιτάκης - Κώστας Χειλὰς
Φωνητικά: Μανώλης Τιτάκης - Κώστας Χειλὰς - Δημήτρης Συγλέτος
Μουσικὴ (A' Μέρος): Μανώλης Τιτάκης
Μουσικὴ (Β' Μέρος): Συρτὸς Παραδοσιακὸς
Στίχοι: Κώστας Χειλὰς
Λύρα: Κώστας Χειλὰς
Λαούτα-κιθάρα-κρουστὰ-μπάσο: Δημήτρης Συγλέτος
Ἀσκομαντούρα-θιαμπόλι: Γιῶργος Σαλοῦστρος (Κεχρὴς)
Ἐνορχήστρωση-ἠχοληψία-μίξη ἤχου: Δημήτρης Συγλέτος

Στὶς ἡρωικὲς γυναῖκες της Πίνδου…

Τῆς Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη
Εἶχε φασόλια μαυρομάτικα, τὰ μούσκεψε, ἔριξε ξύλα στὸ τζάκι, μπᾶς καὶ σβήσει, γιόμισε καπνοὺς τὸ σπίτι, δὲν καλοτράβαγε τὸ τζάκι, ἄτσαλά το ‘χὲ χτίσει ὁ μακαρίτης. Ἀπ’ τὸ στενόμακρο παραθύρι κοίταξε τὸν οὐρανό, μπλαβιασμένος ὁ οὐρανός, χιονίζει μερόνυχτα, μὰ δὲ λέει νὰ ξεθυμάνει. Καινούργιο χιόνι πάνω στὸ παλιὸ καὶ ὁ λυσσασμένος παγωμένος ἀγέρας, νὰ τὸ κάνει πάγο. Βουνὰ ὁ πάγος νὰ παραβγαίνουν θαρρείς σε μπόι μὲ τὰ κατσάβραχα. Γιὰ τὸν κύρη της ξέρει, τὸν πῆρε κοντά του ὁ Θεός! Θεὸς σχωρέσ’ τὸν.
Μὰ ἐκεῖνος ποῦ νὰ ‘ναί; Ὁ γιὸς της, τὸ μοναχοπαίδι της, βρὲ παιδεμὸς νὰ τὸν μεγαλώσει, ἄντρακλας ἔγινε, ποὺ ἡ Παναγιὰ νὰ τὸν φυλάει. Κι ἦταν ὧρες νὰ....

Ὅταν τὸ μίσος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας φθάνει στὸ ἀποκορύφωμά του

ερΜητρόπολις Πειραις
γραφεο πτν αρέσεων κατν παραθρησκειν
Παρακολουθώντας τὰ τεκταινόμενα στὸ χῶρο τῆς ἀθεϊστικῆς ἰδεολογίας καὶ γενικότερα τοῦ ὀργανωμένου ἀντιεκκλησιαστικοῦ ἀγῶνος τὸν τελευταῖο καιρό, ἔρχεται καὶ πάλι στὸ νοῦ μας ὁ αἰσώπειος μύθος τοῦ ποντικοῦ ποὺ βρυχᾶται, θέλοντας μὲ αὐτὸν τὸν «ἀνορθόδοξο» τρόπο νὰ φοβίσει τὰ λιοντάρια, νὰ τὰ διώξει καὶ νὰ τοὺς πάρει τὴν περιοχή! Αὐτὸ γίνεται καὶ στὸ χῶρο τῶν ἀθεϊστῶν καὶ ἐκκλησιομάχων, οἱ ὁποῖοι «βρυχῶνται» κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες χρόνια, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν ἐκφοβίσουν καὶ νὰ τὴν τρέψουν σὲ φυγή, χωρὶς ὅμως νὰ κατορθώνουν τὸ στόχο τους! Πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ τὴν διασύρουν ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν φιλοχρηματία κληρικῶν τῆς ἐποχῆς μας. Ἐπικαλοῦνται τὴν κοινὴ λογικὴ ἀλλὰ στὸ τέλος φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ παραλογίζονται.
Δυστυχῶς σ’ ἕνα τέτοιο συμπέρασμα πρέπει νὰ καταλήξουμε, ἂν κρίνουμε ἀπὸ ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (8-10-2016), μὲ θέμα: «ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ». Συντάκτης ὁ δημοσιογράφος κ. Θωμὰς Τσαλαπάτης. Διαβάζοντας τὸ ἄρθρο πονέσαμε ψυχικὰ καὶ προσευχηθήκαμε γιὰ τὸν συντάκτη, τὸν ἀγαπητὸ καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ἀξιοσυμπάθητο κ. Τσαλαπάτη. Παρακαλέσαμε τὸν Κύριο νὰ παραβλέψει ὅσες ὕβρεις ξεστόμισε μὲ τὸ ἄρθρο αὐτό, πάνω στὸν ἀναβρασμὸ καὶ στὴν ὀργή του. Παρακαλέσαμε νὰ....

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940

Ἐκπομπὴ «Εκκλησία και Κόσμος» μέ τὸν ὀσιολογιώτατο πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας καὶ τὸ κανάλι Atlas TV, Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου 2016.

Διαδήλωση μουσουλμάνων γυναικῶν στὸ Bardford τῆς Ἀγγλίας! Τροφή για σκέψη...

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν Κολυμπαρίῳ καὶ ἐν ἔτει, βιστ΄(2016) συνελθόντων κατά …;;;

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Τὸ δοξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς ἀναγγέλλει: «Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας, γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνωσίας. Ἐκεῖ κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν, ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
Τί ἔγινε τὶς ἡμέρες τῆς Πεντηκοστῆς στὸ Κολυμπάρι; Συνῆλθαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, καθὼς μᾶς προλαμβάνει τὸ δοξαστικό, καὶ ὡς σοφοὶ στὶς γλῶσσες τους ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, κήρυξαν τὴ δόξα τῆς θεογνωσίας; Συνῆλθαν, φωτισμένοι διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κήρυξαν σὰν τοὺς Ἀποστόλους; Συνῆλθαν, γιὰ νὰ ἀνανεωθεῖ ἡ συμφωνία στὴν πίστη καὶ γιὰ νὰ...

26 Οκτ 2016

Ἕνα ὄμορφο βίντεο ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Μοναστήρι τῆς Παναγίας Σαϊντανάγια στὴν μαρτυρικὴ γῆ τῆς Συρίας!


Τσελεγγίδης: Ἡ πρόσφατη ἐκκλησιολογική ἐκτροπή τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, κατέδειξε ὅτι τό Συνοδικό Σύστημα ἀπό μόνο του δέν διασφαλίζει μηχανιστικά τήν ὀρθότητα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως

Εἰσήγηση τοῦ κ. Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στό Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως 
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης, τήν 17η Ὀκτωβρίου 2016
«Ἡ Συνοδικότητα, ὡς ἁγιοπνευματικὸς τρόπος ὁριοθετήσεως τῆς Πίστεως 
καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις της»
Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Καταρχήν, θά προβῶ σέ κάποιες ἀπαραίτητες ἐννοιολογικές διευκρινίσεις. Καί, ἐπειδή οἱ λέξεις εἶναι φορεῖς νοημάτων, θά πρέπει νά διασαφηνίσω πρωτίστως τή σημασία τους. Ἡ λέξη «Συνοδικότητα» εἶναι οὐσιαστικοποιημένο ἐπίθετο, πού προκύπτει ἀπό τό οὐσιαστικό «Σύνοδος». Ἡ λέξη «Σύνοδος» εἶναι σύνθετη. Ἀποτελεῖται ἀπό τό συνθετικό «σύν», πού σημαίνει μαζί, καί τή λέξη «ὁδός», πού σημαίνει τόν δρόμο, τόν τρόπο δηλαδή ἀφίξεως σέ κάποιο τόπο ἤ σκοπό.
Στή Βιβλική γλώσσα ἡ λέξη «ὁδός» νοηματοδοτήθηκε κατά ἕνα μοναδικό...

"Ἡ Ρωμανία Πᾶρθεν" καὶ Ποντιακὰ στὸ Κρεμλίνο στὴ Μόσχα!

Τρία βήματα γιὰ νὰ διασωθεῖ τὸ χριστιανικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργοῦ στὸ Μέγαρο Μαξίμου στέφθηκε μὲ πλήρη ἐπιτυχία. Ἐπιτυχία γιὰ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας ποὺ δὲν ἔκαναν βῆμα πίσω στὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἡ ἐντολὴ ἐφαρμογῆς τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν συνεχίζει νὰ ἰσχύει. Ἀπὸ τὰ παλαιὰ βιβλία χρησιμοποιοῦνται μόνο ὅσα ἀποσπάσματα συνάδουν μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν πέτυχε τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο πέρασε τὴν πόρτα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. Αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἦταν ἡ ἀναστολὴ ἐφαρμογῆς τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν. Ἀκόμη χειρότερα ἐγκατέλειψε τὴν ἰσορροπημένη πρόταση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου γιὰ τὸ μάθημα, λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἐν λόγω Μητροπολίτης δικαίως ἀρνήθηκε τὴ συμμετοχή του στὴ νέα ἐπιτροπὴ ποὺ συγκρότησε...

28η Ὀκτωρίου 1946: Χῆρες, μητέρες καὶ κόρες πεσόντων τῆς περιόδου 1912-1922 παρελαύνουν στὴν Πλατεία Συντάγματος!

Τρέμουν μήπως τέτοιες μέρες ἀνάψει ἡ σπίθα γιὰ ἐλευθερία, μήπως οἱ ἀποδεκατισμένοι καὶ διχασμένοι Ἕλληνες ἑνωθοῦν!

Γράφει ἡ Θωμαὴ Στεφανοπούλου, Νηπιαγωγὸς
Νὰ γιατί φοβοῦνται τὶς παρελάσεις! 
Ὁ οὐρανὸς τῆς Θεσσαλονίκης γέμισε μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἐδῶ καὶ μέρες. Ὁ ἐπιβλητικὸς ἦχος τοὺς πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια συμπλήρωνε τὴν ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν. Τώρα εἶναι ἕνας δυνατὸς , θλιμμένος-θλιβερὸς ἦχος. Ὑπενθυμίζει τὴν Ἑλλάδα ποὺ πρέπει νὰ μάχεται, ποὺ ὀφείλει νὰ ἀντιστέκεται, καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δίκαιά της, ἀλλὰ ἡ καρδιὰ βαραίνει ὅταν συνειδητοποιεῖ τὴν ντροπιαστικὴ πραγματικότητα τῆς χαμένης ἐλευθερίας… 
Ὁ θόρυβός τους ξεσήκωσε τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου καὶ στὸ πέρασμά τους, φώναζαν καὶ χειροκροτοῦσαν μὲ ἐνθουσιασμό: «Κυρία κοίτα τὰ ἀεροπλάνα γιὰ τὴν παρέλαση…» Μπῆκα στὴν τάξη μετὰ τὸ διάλειμμα μὲ μία βαριὰ διάθεση. Ξεκίνησα τὸ μάθημα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Εἶναι διαφορετικὰ νὰ μιλᾶς γιὰ ἥρωες καὶ γιὰ ἀντίσταση τοῦτα τὰ χρόνια. Οἱ πράξεις αὐτοθυσίας ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων γίνονται κόμπος στὸ λαιμό…γιατί ξέρεις ὅτι ἀνήκεις σὲ μία δύσμοιρη γενιὰ ποὺ δὲν πολέμησε, σὲ μία γενιὰ ποὺ ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ παρέδωσε τὴν πατρίδα ἀμαχητί. Σὲ μία γενιὰ φιλοτομαριστῶν Ἑλλήνων ποὺ....

Ἡ συμβολὴ τῆς Ἑλλάδας στὴ νίκη

Γράφει  Νατσιὸς Δημήτρης, δάσκαλος-Κιλκὶς
"Ὀμπρὸς κ' ἡ Ἑλλάδα σκώθηκε
Καὶ διασκορπάει τὰ σκότη!
Ἀνάστα ἡ Ἀνθρωπότη,
Κι ἀκλούθα τὴν...Ὀμπρός!"
(Ἄγγελος Σικελιανὸς)
«Κατακλίθημεν ἄνθρωποι καὶ ἀνηγέρθημεν ἔθνος», γράφει ὁ Ἄγγελος Βλάχος τὴν μεγάλη ἐκείνη μέρα ποὺ ἄρχιζε ὁ ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος. Πράγματι, ἡ πρὸ τοῦ πολέμου κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, δὲν ἦταν καὶ ἡ ἰδανικότερη. Ὁ Μεταξάς, ἰκανότατος στρατιωτικὸς προετοίμαζε τὴν πατρίδα γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενο, ὅμως ἡ ἀστάθεια καὶ ὁ διχασμὸς καὶ τοῦ τότε πολιτικοῦ καὶ παραπολιτικοῦ κόσμου, δὲν ἐξασφάλιζε τὴν σύμπνοια καὶ τὴν ἑνότητα, ποὺ ἀπαιτεῖ ἕνας ἐθνικὸς ἀγώνας.
Ἀντίβαρο ὅμως σ' αὐτὴν τὴν δυσαρέσκεια λαοῦ, ἀποτέλεσαν οἱ ἰταλικὲς ἀθλιότητες.  Ἡ τυχοδιωκτικὴ πολιτικὴ τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ τὸ 1912 ἀκόμη, ὅταν ἀρνήθηκαν νὰ παραδώσουν τὰ Δωδεκάνησα στὴν Ἑλλάδα,  οἱ μωροφιλόδοξες βλέψεις τους στὴν Ἀλβανία, οἱ ὁποῖες στέρησαν τὴν ἐνσωμάτωση-ἀπελεύθερωση τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸν ἑλληνικὸ κορμό, ἡ ὕπουλη καὶ προκλητικὴ ὑποστήριξη τοῦ σφαγέα Κεμὰλ κατὰ τὴν....

Ἱεροδιάκονος Κοσμᾶς Ἁγιοπαυλίτης: «…χαιρετῶ Ὑμᾶς ἐκ τῆς ἐλευθέρας Ἑλληνικῆς Θεσσαλονίκης»

Τοῦ Ἰωακεὶμ Ἄθ. Παπάγγελου, 
Δρ. Ἀρχαιολόγου
Τὸ 1912 Ἐπίτροπος τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὴν Θεσσαλονίκη ἦταν ὁ Ἁγιοπαυλίτης ἱεροδιάκονος Κοσμᾶς Βλάχος (1863-1930), ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ γνωστοὺς λογίους της ἐποχῆς του (Χριστόφ. Κτενᾶς καὶ Μᾶν. Γεδεῶν) «Ἐχειρίζετο Τὴν Γραφίδα Ὅσον Οὐδεὶς Ἄλλος Λόγιος Ἁγιορείτης Εἰ Καὶ Μόλις Τὴν Δευτέραν Τάξιν Τοῦ Γυμνασίου Εἶχε Τελειώσει (…). Υπήρξε Συνεργάτης Ἰδεώδης Τς “Νέας Ἀλήθειας” Γράψας Ἐν Αὐτὴ Μὲν Πλεῖστα Ἄρθρα Κοινωνικῆς Καὶ Πολιτικῆς Φύσεως, Ἐν Φιλολογικοῖς Δὲ Ἡμερολογίοις Κομψότατα Καὶ Θαυμάσια Λογοτεχνήματα (…). Ἀπηλλαγμένος “Πατριωτικής” Ἀσυνεσίας, Ἀναγνοὺς Πολλά, Σεβόμενος Τὰς Τῶν Ἄλλων Γνώμας, Οὔτε Λογοκλοπῶν, Ἀπέδειξεν Ἐαυτὸν Ἐμβριθῆ Το Ἁγιορειτικοῦ Καθεστῶτος Μελετητήν».
Ἡ ἔναρξη τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου (5 Ὀκτωβρίου 1912) τὸν βρῆκε στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου καὶ ἔζησε τὴν χαρὰ τῆς Ἀπελευθερώσεως.  Στὶς 2 Νοεμβρίου μπόρεσε καὶ ἔστειλε τὴν ἀκολουθοῦσα ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ τὴν ὁποία τὴν ἐνημέρωσε γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὴν κρατοῦσα κατάσταση στὴν πόλη.  
Ἡ ἐπιστολὴ αὐτή, τῆς ὁποίας τὸ πρωτότυπο φυλάσσεται στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, εἶναι μνημεῖο γραπτοῦ λόγου, ἐπιβεβαιώνει τὴν τότε κρατοῦσα ἄποψη γιὰ τὴν δεινότητα τῆς γραφίδος τοῦ Κοσμᾶ καὶ μᾶς μεταφέρει μία....

Γιατί ὁ Ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης σέ κόκκινο ἄλογο;


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος δημητριοςὉ Ἅγιος Δημήτριος συχνά ἀπεικονίζεται μπροστα στόν Μαξιμιανό, στήν φυλακή, εὐλογώντας τό Νέστορα, ἀλλά ἐπιπλέον ἐπειδή ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς στρατιωτικούς καί συγχρόνως προστάτης τῆς Θεσσαλονίκης, πού πολλές φορές ἔσωσε ἀπό διάφορους κινδύνους, οἱ παραστάσεις, στίς ὁποῖες ὁ ἅγιος εἰκονίζεται στρατιωτικός, εἴτε πεζός εἴτε καβαλάρης, εἶναι συνηθισμένες στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἁγιογραφιῶν ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἀπεικονίζεται καί ἔφιππος σέ κόκκινο ἄλογο, σέ ἀντίθεση μέ τό λευκό ἄλογο τοῦ Ἅη Γιώργη. Στήν εἰκόνα αὐτή ὁ ἅγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης μέ στρατιωτική στολή πάνω σέ κόκκινο ἄλογο φονεύοντας μέ τό δόρυ του τόν τσάρο τῶν Βουλγάρων Σκυλογιάννη. Πρόκειται γιά τό θαῦμα πού ἔγινε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1207 ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ὁ τσάρος τῶν Βουλγάρων Ἰωαννίτζης πού οἱ Βυζαντινοί ἀποκαλοῦσαν Σκυλογιάννη, φονεύτηκε κατά τήν παράδοση ἀπό τόν ἅγιο Δημήτριο, ὅταν ἐκεῖνος πολιορκοῦσε τήν Θεσσαλονίκη. Στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἡ Θεσσαλονίκη βλέπει πάντοτε τόν προστάτη της, τό στήριγμά της. (Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἀπό τούς Τούρκους τό 1912 συνέπεσε μέ τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ ἁγίου μας)....

25 Οκτ 2016

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Σάν νά ἀκούω τή φωνή τοῦ Νικόλα Ἄσιμου: «Ρέ μπαγάσηδες, τί δουλειά ἔχουν τά τραγούδια μου μέ τά Θρησκευτικά σας;»


Αποτέλεσμα εικόνας για μπαμπινιωτηςΣέ ἄρθρο του γιά τίς σχεδιαζόμενες ἀλλαγές στό Λύκειο καί τήν εἰσαγωγή στά ΑΕΙ ὁ καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης κλείνει μέ ἕνα ΥΓ γιά τά Θρησκευτικά.                               Γράφει: Ὡς πρός τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, τό νά μιλᾶς στά παιδιά ἑνός ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ λαοῦ γιά τή νιρβάνα, τήν μπούρκα ἤ γιά τίς ἐπωνυμίες τοῦ Ἀλλάχ καί τόν πανθεϊσμό τῶν ἰνδιάνικων φυλῶν στό ὄνομα μίας δῆθεν θρησκειολογίας (πού δέν διδάσκονται συστηματικά οὔτε οἱ θεολόγοι) ἀποτελεῖ μία ἰδιάζουσα παιδευτική σύλληψη στά ὅρια τοῦ curiosum καί τοῦ absurdum, ἐνδιαφέρουσα ἄν δέν ἐπρόκειτο νά ἐφαρμοσθεῖ σέ ἑλληνόπουλα. Ὁ εὐφυής καί εὐαίσθητος θεολόγος - μέ ἕνα γενικό κατάλληλο χρηστικό βοήθημα - θά μποροῦσε νά ἐξηγεῖ στούς μαθητές του (καί τό κάνει ἤδη συχνά) κάποιες παράλληλες θρησκευτικές ἀντιλήψεις ἤ διαφοροποιήσεις ἄν βρεθεῖ σέ τάξη μέ μαθητές ἄλλων θρησκευμάτων, διδάσκοντας τήν ἀγάπη, τήν ἀνεκτικότητα καί τήν ἀλληλοκατανόηση. Ἀλλά τό νά ἐπιστρατεύεις τούς καλλιτέχνες - κατ' ἐξοχήν ἐλεύθερα καί ἀνεξάρτητα πνεύματα - καί νά χρησιμοποιεῖς τό ἔργο τους γιά νά στηρίξεις τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στό σχολεῖο παραεῖναι τραβηγμένο. Ὁ Χατζιδάκις, ὁ Σαββόπουλος, ὁ Κηλαηδόνης, ὁ Τόκας καί τόσοι ἄλλοι...

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης

Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Πειραιῶς πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας - Πολιτείας

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ στόν Πρωθυπουργό κ. Ἀλέξιο Τσίπρα μέ θέμα τήν ἀναθεώρηση τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἐπιστολές μέ ἴδιο περιεχόμενο ἐστάλησαν στούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων τοῦ Κοινοβουλίου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
᾿Αριθμ. Πρωτ. 1054
ν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 2016
Πρός τόν Ἐξοχώτατον Κύριον Ἀλέξιον Τσίπραν Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Μέγαρον Μαξίμου Ἡρώδου Ἀττικοῦ 19 106 74 ΑΘΗΝΑΙ
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τίθεται συνεχῶς στό δημόσιο λόγο τό θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος μέ εἰσαγωγή «προσωπικοϊδεολογικῶν» διατάξεων, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ ἀναθεώρηση τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας πού ἀδοκίμως καί ἀντιεπιστημονικῶς χαρακτηρίζεται...

Γιατί χωρίζουν οἱ ἄνθρωποι

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Γανωτὴς
Κάθε πρωὶ ποὺ ξυπνᾶμε ξαναθυμούμαστε τὸ μόνιμο καημό μας, τὸν καημὸ νὰ εὐτυχήσουμε. Καὶ ἡ εὐτυχία μας ἔχει ὡς πρώτιστο στοιχεῖο τὴν κοινωνία. Εὐτυχοῦμε ὅταν βλέπουμε ὅτι ἀγκαλιαζόμαστε καὶ ἀγκαλιάζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἡ ἐκτίμηση τῶν ἄλλων ἀποτελεῖ μέτρο τιμῆς μέσα στὴν κοινωνία καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἄλλων στὸ πρόσωπό μας συνιστᾶ τὴν αἰτία τῆς εὐτυχίας μας.
Κι ἐκεῖ ὅπου βρίσκουμε τὴν ἐκτίμηση καὶ τὴ συμπάθεια τῶν ἄλλων, ἐκεῖ θέλουμε νὰ μένουμε καὶ μ’ ἐκεῖνο τὸ περιβάλλον εἴμαστε ἑνωμένοι. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ παιδάκι ἀποζητάει τὴν ἀγκαλιὰ τῶν γονιῶν του καὶ τὸ ἀρνάκι τρέχει πίσω ἀπὸ τὴ μάννα του.
Κι ἐνῶ τὸ ἀρνάκι χρειάζεται τὴ μάννα του, ὥσπου νὰ μπορεῖ νὰ βόσκει μόνο του, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει καὶ ψυχικὲς ἀνάγκες σ’ ὅλη τὴ ζωή του, χρειάζεται τὴ συμβίωση καὶ τὴν κοινωνία καὶ τὴν παιδεία τῶν οἰκείων του σ’ ὅλη του τὴ ζωή. Ἀκόμα καὶ τὴν κοινωνία ὁλόκληρη χρειαζόμαστε, δηλαδὴ καὶ τοὺς κοντινοὺς καὶ μακρινοὺς κατοίκους αὐτῆς τῆς γῆς· καὶ τοὺς πεθαμένους ἀκόμα χρειαζόμαστε καὶ οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸ ἔργο τους καὶ τὰ πλούτη, ποὺ σώρευσαν πάνω...

Τὸ ’40 στὰ σχολικὰ βιβλία Γλώσσας: δειλία, ἠττοπάθεια καὶ διασυρμὸς τοῦ Ἔπους!

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
Ὅσο παραμένει, στὰ σχολικὰ βιβλία, ἡ μαγαρισιά,  ποὺ ἀτιμάζει τὴν ἐπέτειο, θὰ ἐπιμένουμε στὴν ἐπισήμανσή της. Τὸ παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε πέρυσι στὸ περιοδικὸ «ΑΦΥΠΝΙΣΗ» τῆς ἱερᾶς μονῆς ἁγίου Νικοδήμου στὸ ὅρος Πάικο τοῦ Κιλκίς.
Στὸν πανηγυρικὸ λόγο ποὺ ἐκφώνησε στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1960, ὁ μεγάλος μας λογοτέχνης Στρατὴς Μυριβήλης, μεταξὺ τῶν ἄλλων σπουδαίων ἀνέφερε καὶ ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός, ποὺ διαδραματίσθηκε, ὄχι «στὸ διάσελο τῆς Ἱστορίας» (Βρεττάκος), στὶς ἀετοράχες τῆς Πίνδου, ἀλλὰ στὰ μετόπισθεν, ὄπου ἀπόλεμος πληθυσμὸς τῆς πατρίδας μας συναγωνιζόταν τὴν ἀνδρεία τῶν μαχητῶν. Τὸ μεταφέρω:
«Εἶχε ὀργανωθῆ, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα ὑπηρεσία μεταγγίσεως... αἵματος, ἀπ’ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ τῆς Ἑλλάδος. Εἶχα καὶ ἕνα φίλο γιατρό, σ’ αὐτὴ τὴν ὑπηρεσία, λοιπὸν πήγαινα κάπου-κάπου νὰ τὸν δῶ καὶ νὰ τὰ ποῦμε. Ὁ κόσμος ἔκαμε οὐρὰ κάθε μέρα γιὰ νὰ δώση τὸ αἷμα του γιὰ τοὺς τραυματίες μας. Ἦταν ἐκεῖ νέοι, κοπέλες, γυναῖκες, μαθητές, παιδιὰ ποὺ περίμεναν τὴ σειρά τους. Μία μέρα, λοιπόν, ὁ ἐπὶ τῆς αἱμοδοσίας φίλος μου γιατρός, εἶδε μέσα στὴν σειρὰ τῶν αἱμοδοτῶν ποὺ....

Οἱ δυτικόπληκτοι...

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» τόμος Β΄, τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου, ἐκδόσεις «ποιμενικὸς αὐλὸς»
Μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὰ ἔργα τῆς Δύσεως τράφηκαν οἱ λεγόμενοι «μορφωμένοι» τῆς χώρας μας μετὰ τὴν ἐπανάσταση καὶ τὴ σύσταση τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους, καὶ αὐτοὶ κατελάμβαναν τὶς ἡγετικὲς θέσεις τῆς χώρας. Ἐνῶ οἱ ἄλλοι ποὺ τοὺς ἔθρεψε τὸ κρυφὸ σχολειὸ καὶ μετέπειτα τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποὺ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος (πολεμώντας γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία), παραγκωνίστηκαν, τοὺς ἔβαλαν στὸ περιθώριο σὰν καθυστερημένους, διότι πίστευαν ὅτι «χωρὶς ἀρετὴ καὶ θρησκεία δὲν σχηματίζεται κοινωνία, οὔτε βασίλειον». Μετὰ λοιπὸν τὴν Ἐπανάσταση καὶ λίγο ἀργότερα μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἄρχισε μία ὕπουλη ἐπίθεση κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, κι ἔγινε προκλητικὴ μὲ τὴν συνεργασία τῶν δικῶν μας γραικύλων κι ἄρχισαν νὰ ἐπεμβαίνουν στὴ θρησκεία μας γιὰ νὰ μᾶς κάνουν τοῦ δόγματός τους σιγὰ – σιγά. Καὶ ὅ,τι ὁδηγίες ἔστελνε ὁ Φίλιππος, ὁ βασιλέας τῆς Γαλλίας καὶ ἡ κυβέρνησή του ἐκεῖνο γινόταν. Κι ὅλος ὁ ἀγώνας τους, τώρα ὅπου ἔχουν ἐπιρροὴ καὶ τὰ μέσα ἐδῶ, εἶναι ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Σχολεῖα γαλλικά, μοναστήρια τῶν Λατίνων, ἐκκλησίες δικές τους καὶ ἕνα πλῆθος ἐκδόσεων καὶ ἄλλων μέσων, μὲ κατηχήσεις...

Ῥωμανίδης: «Καὶ ἐκεῖνος ποὺ φθάνει στὴν θέωση πάλι δὲν νοεῖ τὸν Θεό. Γνωρίζει ἀγνώστως, νοεῖ ἀνοήτως, ἀκούει ἀνηκούστως...»

«Ἐμπειρικὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ πατρός Ἰωάννου Ρωμανίδη», τόμος Β΄, τοῦ Σεασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου
Θέωση ἢ Δοξασμός: Τὸ τρίτο στάδιο πρὸς τὴν τελειότητα
Μετὰ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ νοῦ ἀκολουθεῖ ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι τὸ τρίτο στάδιο στὴν πορεία του πρὸς τὴν τελείωση.
Ἡ θέωση συνδέεται μὲ τὴν θεωρία, ἤτοι τὴν θέα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, ὅταν κάνουμε λόγο γιὰ θέωση, ἐννοοῦμε τὴν θέα - θεωρία τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ποὺ θεᾶται ὡς δόξα, ὡς Φῶς. Γι' αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προηγηθεῖ ἡ κάθαρση, ἤτοι ἡ ἀποβολὴ ὅλων τῶν λογισμῶν ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ ἡ μεταμόρφωση τοῦ παθητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς (ἐπιθυμία - θυμός), ἀλλὰ καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ νοῦ, ἤτοι ἡ νοερὰ προσευχή.
Κατ’ ἀρχὰς πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ θέωση εἶναι μία ἐμπειρία καὶ δὲν εἶναι στοχασμὸς ἢ φιλοσοφία. «Ἡ θέωση εἶναι ἐμπειρικὴ κατάσταση, καμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν μεταφυσική».
Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἀπὸ μόνος του τὴν ἱκανότητα νὰ φθάσει σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση, ἀλλὰ ἐνδυναμώνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γι' αὐτὸ ἡ θέωση εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγωνίσθηκε νὰ τηρήσει τὶς ἐντολές Του. Ὁ ψαλμωδὸς γράφει: «ἐν τῷ φωτί σου...

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Ὁ Ἅγιος Δημήτριος: Σημεῖα ἀπὸ τὸν βίο του γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ"

24 Οκτ 2016

Κρίση καί πρακτικές ἐπιβίωσης

Τοῦ Ζώη Δ. Ζαρταλούδη, Δρ. Γεωπόνου
Βαδίζουμε ὁλοταχῶς πρὸς μία «νέα ἐποχὴ» κατὰ τοὺς ἐμπνευστές της. Στὸν δρόμο αὐτὸ ἄλλοι βαδίζουν μὲ ἐνθουσιασμό, ἄλλοι ἀδιάφορα, ἄλλοι συμπαρασυρόμενοι ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἐνῷ ἄλλοι, λίγοι, ἀντιστέκονται στὸ ρεῦμα. Αὐτὴ ἡ «νέα ἐποχὴ» ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα πλαίσιο ὕπαρξης, ἕνα θερμοκήπιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξή της, ποὺ ὀνομάζεται «παγκοσμιοποίηση». Ὄχι ὁποιασδήποτε μορφῆς παγκοσμιοποίηση, ἀλλὰ τέτοιας ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἐξαθλίωση καὶ ὁμογενοποίηση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Σ᾿ αὐτὴν δὲν ἔχουν θέση ἔθνη (δηλαδὴ σύνολα προσώπων μὲ κοινὴ συνείδηση, ἱστορία, ἤθη, ἔθιμα καὶ καταγωγὴ) οὔτε βέβαια πρόσωπα, ἀλλὰ μάζες καὶ ἀριθμοί. Δὲν εἶναι τυχαία ἡ παγκόσμια ἔλλειψη ἡγετῶν, ἰδιαίτερα στὰ κράτη ποὺ εἶναι δεμένα σὲ τοῦτο τὸ ἅρμα τῆς «παγκοσμιοποίησης».
Δυστυχῶς αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα δὲν ξεκίνησε σήμερα οὔτε κἂν πρόσφατα. Ἔχει ἱστορία πολλῶν ἐτῶν, ἴσως ἐμπεριέχεται στὴν ἱστορία ὅλων τῶν ἐτῶν. Ὅμως τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες αὔξησε ταχύτητα καὶ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τρέχει πάρα πολύ, ἀπροκάλυπτα καὶ μὲ φοβερὴ ἀλαζονεία. Σήμερα δὲν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε ἢ νὰ τὸ κατανοήσουμε, ἀφοῦ....

Σοφιστεῖες - "προφάσεις ἐν ἁμαρτιαις" πρὸς παραλαβὴν τῆς "Κάρτας τοῦ πολίτη"

Γράφουν ο  Ἱερομόναχος Ἀρσένιος καὶ Μοναχὸς Ἠσαΐας,
Ἱερὸν Κελλίον «Παναγούδας» Ἅγιον Ὅρος
    Εἰσαγωγικά
Ἀπὸ τριακονταετίας καὶ πλέον εἶχαν ξεκινήσει στὴν ἑλλάδα οἱ προσπάθειες καὶ οἱ σχεδιασμοὶ διὰ νὰ νομοθετηθῆ ἡ ἔκδοσις ταυτότητος περιεχούσης τὸν ἀριθμὸν τοῦ Ἀντιχρίστου (666), μὲ στόχον στὸ ἀμεσώτατον μέλλον νὰ ἀντικατασταθῆ αὕτη ἀπὸ τὸ προφητευόμενον στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Χάραγμα στὸ σῶμα μας (Ἀποκ., ιγ΄, 16-18). [Τὴν δολίαν μεθόδευσιν τῆς μεταλλαγῆς τῆς ταυτότητος στὸ σωματικὸν Χάραγμα τὴν εἶχε προϊδεῖ καὶ προείπει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀπὸ τότε (πρὸ τριακονταετίας), ἤδη δὲ τὴν βλέπομε πραγματοποιουμένην σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ]. Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ ὕστερα ἀπὸ τὶς ἔντονες καὶ συνεχεῖς ἀντιδράσεις τῆς Ἱ. Συνόδου, τοῦ Ἁγίου Ὅρους, πολλῶν Ἱ. Μητροπόλεων, Ἱ. Μονῶν καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, οἱ προσπάθειες τοῦ Πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του πρὸς ἐπιβολὴν τῆς τοιαύτης ταυτότητος, καὶ παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες νομοθετήσεις, τροποποιήσεις, προαγγελίες κ.τ.τ., παραμένουν μέχρι στιγμῆς ἀτελεσφόρητες, ἂν καὶ τελευταίως ἔχουν ἐνταθῆ στὸ κατακόρυφο.
Εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὀλίγοι, εὐτυχῶς - ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας, δυστυχῶς -, ἰσχυρίσθηκαν ὅτι....

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: «Σήμερα εἶναι ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων Ἁγίων»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἀναφέρει ἕνα περιστατικὸ μὲ τὸν Μακαριστὸ Γέροντα Εὐμένιο ποὺ ἔλαβε μέρος σὲ ἕνα μοναστήρι τῆς Ἀττικῆς. Τὸ περιστατικὸ μᾶς δίνει μία ἀπάντηση στὸ σύγχρονο ἐρώτημα τῆς ἐποχῆς: «Ὑπάρχουν Ἅγιοι σήμερα;». 
Τὸ παρὸν ἠχητικὸ εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὸν Ἅγιο Ἄνθιμο τῆς Χίου πνευματικὸ πατέρα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ καὶ τὸν...

Ὁ ἀγώνας γιὰ Ὀρθόδοξη Παιδεία καὶ τὰ «νέα» Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Γράφει Εάγγελος Στ. Πονηρς 
Α΄) Τά πεπαλαιωμένα «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά
Στίς 13/9/2016 δημοσιεύθηκε τό ΦΕΚ Β 2920, τό ὁποῖο περιέχει τά «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά δημοτικοῦ καί γυμνασίου, καθώς καί τό ΦΕΚ Β 2906, τό ὁποῖο περιέχει τά «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά λυκείου.
Τά προγράμματα αὐτά δέν εἶναι διόλου νέα, μολονότι ἔτσι χαρακτηρίζονται. Ἡ πρώτη ἔκδοση τῶν προγραμμάτων δημοτικοῦ-γυμνασίου κυκλοφόρησε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2011 καί ἡ δοκιμαστική «πιλοτική» της ἐφαρμογή δέν ἀπέφερε ποτέ τά ποθούμενα ἀπό τούς δημιουργούς της ἀποτελέσματα, διότι περιεῖχε σωρεία προβλημάτων. Ἡ δεύτερη ἔκδοση (Ἰουνίου 2014) εἶχε ἐπιφανειακές ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες πολλαπλασίαζαν τά προβλήματα. Τό πρόγραμμα...

Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ἡ Μητέρα τῆς Ἁγιότητος

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Διαβάζοντας τὸ προοίμιο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στὸ βιβλίο «Συναξαριστὴς Νεομαρτύρων», ἐντυπωσιάζει ἡ διαχρονικότητα καὶ τὸ ἐπίκαιρο τῶν λόγων τοῦ ἁγίου.
Ἀναφερόμενος στοὺς Νεομάρτυρες καὶ θέτοντας τὸ ἐρώτημα: γιατί ὁ Θεὸς εὐδόκησε νὰ γίνονται μάρτυρες σ` ἐκείνους τοὺς χαλεποὺς καιροὺς τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπου ἐβασίλευε ἡ ἔλλειψη τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς, ἡ ὀλιγοπιστία, ἡ ἰδιοτέλεια καὶ γενικὰ ἡ αὔξηση τῆς ἀνομίας, διακρίνει πέντε λόγους:
Α΄. Γιὰ νὰ γίνει ἀνακαινισμὸς ὅλης τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.
Β΄. Γιὰ νὰ μένουν ἀναπολόγητοι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως οἱ ἀλλόπιστοι.
Γ΄. Γιὰ νὰ εἶναι (οἱ Νεομάρτυρες) δόξα μὲν καὶ καύχημα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δὲ καὶ καταισχύνη τῶν ἑτεροδόξων.
Δ΄. Γιὰ νὰ εἶναι παράδειγμα ὑπομονῆς σὲ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους...

Ὁ Λυκοῦργος Μαρκούδης στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ «Ἀλήθεια FM»

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπὴ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Καλύμνου «Ἀλήθεια FM», μὲ καλεσμένο τὸν διευθυντὴ προγράμματος τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς «Περαϊκῆς Ἐκκλησίας», παραγωγὸ καὶ δημοσιογράφο Λυκοῦργο Μαρκούδη. Στὴν ἐκπομπὴ μιλοῦν γιὰ ὅλα τὰ τρέχοντα καὶ φλέγοντα θέματα, καθὼς καὶ ὑπάρχει καὶ ἡ τηλεφωνικὴ συμμετοχὴ ἐκλεκτῶν ἀκροατῶν καὶ συνεργατῶν. Κάλυμνος 09/10/16.

23 Οκτ 2016

Ἠπειρώτικες ἰδιωματικὲς λέξεις μὲ ἀρχαιοελληνικὴ προέλευση!

Πρόσφατα ἀσχοληθήκαμε στὴν τάξη μὲ τὸ διήγημα τοῦ Γιώργου Ἰωάννου: «Νὰ 'σαι καλά, δάσκαλε», ὅπου ἕνας νεαρὸς φιλόλογος, σὲ κάποιο χωριὸ τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου, κατάφερε νὰ κάνει τοὺς μαθητές του νὰ νιώσουν περήφανοι γιὰ τὴ γλώσσα τους, τὰ τραγούδια τους, τὴν παράδοση τοῦ τόπου τους καὶ νὰ μὴν τὰ θεωροῦν ὅπως χαρακτηριστικὰ λέει ὡς «παλιατσαρίες». 
Ἀνάλογα αἰσθήματα μᾶς διακατεῖχαν κι ἐμᾶς, ὅσους μεγαλώσαμε σὲ κάποιο ἠπειρώτικο χωριό,  ὅταν ἐρχόμασταν ἀντιμέτωποι μὲ τὸ ἰδίωμα τῶν γονιῶν μας, τῶν γεροντότερων, τῶν πιὸ λαϊκῶν καὶ αὐθεντικῶν ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ. Ντρεπόμασταν, προσπαθούσαμε νὰ τὸ ἀποφύγουμε ὅπως «ὁ διάολος τὸ λιβάνι» καὶ ἐπικρίναμε καὶ τοὺς δικούς μας, ὅταν μιλοῦσαν τὴ ντοπιολαλιὰ τους μπροστὰ σὲ ξένους, μορφωμένους. Μεγαλώνοντας, σπουδάζοντας τὴ ζωή, μαθαίνεις νὰ ἐκτιμᾶς περισσότερο τὸ αὐθεντικό, τὸ ἀνεπιτήδευτο, τὸ γνήσια λαϊκὸ κι ἀρχίζεις νὰ ἀναζητᾶς τὴ ρίζα του. Ἔτσι αὐτὸ ἀπενοχοποιεῖται, ἀποκτᾶ ἀξία καὶ σταδιακὰ κερδίζει τὸ σεβασμό σου. Ἡ ἔκπληξη γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερη, ὅταν διαπιστώνεις ὅτι πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς τὶς λέξεις, ἕλκουν κατευθείαν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ διάλεκτο καὶ ἀποτελοῦν ζωντανὲς ἀποδείξεις τῆς συνέχειας τῆς γλώσσας μας. Σταχυολόγησα ὁρισμένες τέτοιες ἠπειρώτικες λέξεις μὲ ἀρχαιοελληνικὴ προέλευση καὶ τὶς μοιράζομαι μαζί σας.
Διαβάστε τὶς ἰδιωματικὲς λέξεις μὲ ἀρχαιοελληνικὴ προέλευση…

Δυσεύρετοι οἱ ἄξιοι κληρικοί

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός ∆ιονυσίου Τάτση
ΣΥΧΝΑ εἶναι τά παράπονα τῶν χριστιανῶν γιά τούς ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς. Τούς ἐνοχλεῖ τό κοσµικό τους φρόνηµα, ἡ ἀπρόσεκτη συµπεριφορά τους, ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ἡ φιλαργυρία καί πλεονεξία τους, ἀλλά καί ἡ φιλοδοξία καί ἡ φιληδονία τους. Τούς προκαλεῖ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι εἶναι ἄξιοι διάδοχοι τῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ὁ Χριστός εἶχε ἐλέγξει µέ τά σκληρότερα λόγια. Ἡ ὑποκρισία ποτέ δέν ἀπέδωσε µόνιµους καρπούς στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν ἀρχή οἱ ὑποκριτές κληρικοί ἐντυπωσιάζουν τό λαό, µετά ὅµως ἀπό σύντοµο χρονικό διάστηµα, διαλύονται οἱ καλές ἐντυπώσεις καί ἀποκαλύπτεται ἡ ἀναξιότητά τους.
Εἶναι ἀναγκαῖο οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθµίδων νά συναισθάνονται τήν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς τους καί νά εἶναι σταθεροί στόν προσωπικό τους πνευµατικό ἀγώνα κατά τῶν...

Ἐκκλησία Συνόδου ἐστὶν ὄνομα. Οἱ Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι

Μέ ἀφορμή τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης καί στά πλαίσια τῆς διακονίας κατηχήσεως τοῦ λαοῦ μας στά βασικά ζητήματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως προγραμματίσαμε φέτος στίς ἀνά μήνα ὁμιλίες στό ἐνοριακό πνευματικό μας Κέντρο νά ἀσχοληθοῦμε συστηματικά μέ τὸ συνοδικὸ θεσμὸ καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὴν πλέον ἁγιοπνευματικὴ καὶ χαρισματική του ἔκφραση, τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τήν προσφορά τους στήν ζωή καί τή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Τὴν προσεχή Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου, 6:30 μμ στὸ Κέντρο Ἐνοριακῆς Διακονίας (Μητρ. Παρθενίου 18), στὴν πρώτη ὁμιλία τοῦ κύκλου αὐτοῦ, θὰ μιλήσει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐάγγελος Πριγκιπάκης (διδάκτωρ Θεολογίας) μὲ θέμα: 
«Οἱ Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι».

Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ὁ ἐκκλησιασμός τῶν μαθητῶν στήν Κύπρο


22 Οκτ 2016

«ΟΧΙ» στὸ τζαμὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Βοτανικοῦ!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἕνα μεγάλο ὄχι στὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ ἑτοιμάζονται νὰ φωνάξουν οἱ κάτοικοι τοῦ Βοτανικοῦ τὸ Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2016. Ἡ Ἐπιτροπὴ Κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βοτανικοῦ ἔχει ὀργανώσει γιὰ τὸ προσεχὲς Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου στὶς 14.00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἐνάντια στὴν ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ, στό Σταθμὸ Μετρὸ Ἐλαιώνα.
Στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση ἡ Ἐπιτροπὴ Κατοίκων σὲ ἀνακοίνωσὴ της ἀναφέρει:
«Ἔπειτα ἀπὸ 400 χρόνια σκλαβιᾶς καὶ καταπίεσης, ἔπειτα ἀπὸ ποταμοὺς αἵματος Ἡρώων, ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ σκλαβιά, ἡ ἡμισέληνος ἐπιστρέφει στὰ ἱερά μας χώματα.
Ὁ Βοτανικός, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐρωτηθοῦν οἱ Ἕλληνες κάτοικοί του, μετατρέπεται σὲ κέντρο ἰσλαμιστῶν λαθρομεταναστῶν.
Ἐντελῶς καταχρηστικὰ καὶ ἀντιδημοκρατικὰ ἀποφασίστηκε νὰ στηθεῖ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.