29 Οκτ 2016

Καταστροφικὲς λατρεῖες

Τοῦ Οἰκ. Ἀνδρέου Γκατζέλη
Οἱ σύγχρονες ὁμάδες ποὺ ὀνομάζουμε αἱρέσεις, εἶναι ὀργανωμένες σέκτες μὲ ἐγκληματικὰ δόγματα, στόχους καὶ διδασκαλίες. Ἀποτελοῦν ἕνα διεγνωσμένο παγκόσμιο κοινωνικὸ πρόβλημα, διότι δὲν ἔχουν ἁπλῶς μία ἄλλη ἄποψη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, ἀλλὰ χρησιμοποιώντας ὡς δόλωμα τὴ θρησκεία εἰσάγουν τὰ θύματά τους σὲ ἐγκληματικὲς καὶ καταστροφικὲς πρακτικές.
Ἡ ἐγκληματικὴ δραστηριότητα τῶν ποικίλων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ποὺ ἀπειλεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία, ἐπιβεβαιώνεται κατὰ τρόπο ἀναμφισβήτητο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι σ’ αὐτὴν ἀναφέρονται τὰ ψηφίσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (22.5.1984, 29.2.1996, 17.3.1998). Μὲ τὰ ἐν λόγω ψηφίσματα καὶ συστάσεις προτρέπονται οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ λάβουν μέτρα προστασίας τῶν πολιτῶν τους κατὰ τῶν παραθρησκευτικῶν...
ὁμάδων. «Ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη μορφὴ ὀργανωμένου ἐγκλήματος σὲ παγκόσμια κλίμακα συντελεῖται στὶς μέρες μας ἀπὸ τὶς καταστροφικὲς σέκτες (destructive cults) ἢ «καταστροφικὲς λατρεῖες», ὅπως ἀποδίδεται ὁ ὅρος στὰ ἑλληνικά. Καὶ περιλαμβάνει: ἀπὸ δολοφονίες, ἀπαγωγές, ἐξαναγκαστικὴ ἀσιτία, εὐνουχισμὸ καὶ παντὸς εἴδους κακοποίηση, μέχρι λαθρεμπόριο ὅπλων καὶ ναρκωτικῶν, κατασκοπεία, χρήση μέσων βιολογικοῦ πολέμου καὶ ἀπόπειρα πρόκλησης πολέμου μεταξὺ κρατῶν!...»

Τὰ συγκλονιστικὰ αὐτὰ στοιχεῖα κατέθεσε στὴν ΙΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας ὁ στρατιωτικὸς εἰσαγγελέας Κύπρου, κ. Στέλιος Ταμάσιος. Καὶ ἐπεσήμανε τὴν ἀνάγκη ἄμεσης «ἐπιστράτευσης» κυβερνητικῶν καὶ κοινωνικῶν φορέων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ τρομακτικοῦ φαινομένου.
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας τοῦ Α.Π.Θ. καὶ εἰδικὸς ἐπὶ τοῦ θέματος, ἀναφέρει τὶς ἑξῆς καταστροφικὲς συνέπειες ποὺ ἔχει ἡ ἔνταξη ἑνὸς ἀνθρώπου σὲ μία τέτοια ὁμάδα:

Ἀπώλεια ἀληθινῆς θεογνωσίας
Μείωση κριτικῆς σκέψης
Πρόκληση φοβιῶν καὶ ἐνοχῶν
Σοβαρότατα ψυχιατρικὰ προβλήματα
Ρήξη μὲ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον
Ἐσωστρέφεια καὶ προβλήματα μὲ τὸν κοινωνικὸ περίγυρο
Ψυχολογικὴ ἐξάρτηση
Ἀπώλεια σωματικοῦ βάρους
Ἐγκατάλειψη σπουδῶν ἢ καὶ τῆς ἐργασίας
Ἀνώριμη καὶ προβληματικὴ στάση ἀπέναντι σὲ προβλήματα τῆς ζωῆς
Ἀνυπαρξία προσωπικῶν ἐπιλογῶν, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ὁμάδα
Δυνατότητα ἐκφοβισμοῦ καὶ πιέσεων πρὸς τὸ θύμα μέσω τῆς χρήσης εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων ποὺ γνωρίζει ὁ ἀρχηγὸς ἢ ἡ ὁμάδα.

Ἀλλὰ τὰ γεγονότα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους:
α) «Εἶχαν γνωριστεῖ, ὅταν ἀκόμα πήγαιναν σχολεῖο. Ἔκαναν παρέα καὶ ἐρωτεύτηκαν παράφορα. Φυσικὸ ἐπακόλουθο, ὁ γάμος. Γρήγορα ἀπέκτησαν δύο παιδιὰ καὶ ἡ οἰκογενειακή τους ζωὴ κυλοῦσε χωρὶς προβλήματα. Τὰ χρόνια περνοῦσαν κι ἐκεῖνοι, πάντα ἀγαπημένοι. Κάποια στιγμὴ ὅμως τὰ πράγματα ἄλλαξαν... ἡ σύζυγος, λέει ὁ ἄνδρας της, ἐμφάνισε μία τάση γιὰ ἀνεύρεση πιθανῶν παιδικῶν λαθῶν τὰ ὁποία, κατὰ τὴν ἀντίληψή της, μπορεῖ νὰ εἶχαν ἀσκήσει σημαντικὴ ἐπιρροὴ στὶς σχέσεις τους.

Ὁ ἄνθρωπος κόντεψε νὰ τρελαθεῖ, ἀφοῦ ἡ κατάσταση στὸ σπίτι του συνεχῶς χειροτέρευε... Ἡ σύζυγος ἄρχισε νὰ πηγαίνει σὲ ψυχολόγους καὶ σὲ κάποια ὀργάνωση, σὲ κάποιο σύλλογο μὲ τὸν τίτλο «Ἁρμονικὴ Ζωή». Ἐκεῖ γινόταν ἀνάλυση διαφόρων θεμάτων μεταφυσικῆς καὶ παραψυχολογίας. Παραμελοῦσε ἐντελῶς τὰ οἰκογενειακά της καθήκοντα ἀπὸ κάθε ἄποψη. Διέθετε ἀτελείωτες ὧρες στὴν παρακολούθηση σεμιναρίων, ὅπως τὰ ἔλεγε, στὸ ἄκουσμα κασετῶν καὶ στὴν ἀνάγνωση βιβλίων ποὺ τῆς εἶχαν χορηγήσει. Ὁ σύζυγος προσπαθοῦσε μὲ ὑπομονὴ στὴν ἀρχὴ νὰ ἀντιληφθεῖ, πῶς καὶ γιατί ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν του εἶχε οὐσιαστικὰ χάσει τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ καὶ τὴν εὐτυχία τους.

Κάποια μέρα ἡ γυναίκα εἶπε στὸν ἄνδρα της ὅτι ὁ σύλλογος αὐτὸς τὴν ἔστειλε σὲ κάποιο κέντρο μασάζ, διότι εἶχαν διαπιστώσει πὼς διέθετε βιοενέργεια τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ μεταδίδει καὶ σὲ ἄλλους.

Τότε μὴ ἀντέχοντας ἄλλο τὰ πρωτόγνωρα καμώματα τῆς γυναίκας του τῆς ἔθεσε τὸ δίλημμα: «Λοιπόν, τί θέλεις; «Ἁρμονικὴ Ζωὴ» - βιοενέργεια καὶ μασὰζ ἢ ... ὴν οἰκογένειά μας;» ἡ ἀπάντηση φαίνεται πὼς δόθηκε ἀμέσως: «Ἁρμονικὴ Ζωή». Ἀκολούθησαν μεγάλοι καυγάδες, ποὺ ὁλοένα φούντωναν... ἡ συμβίωση συνεχιζόταν, ἀλλὰ φυσικὰ ὑπὸ ἀντίξοες συνθῆκες, ὅταν κάποιο βράδυ, σὲ περίοδο διαγωνισμῶν τῶν παιδιῶν τους, ὀρθὰ - κοφτά τοῦ εἶπε: «Νὰ φύγεις γιὰ πάντα»... Ὁ σύζυγος ἔχασε κάθε ἐλπίδα πλέον μετὰ τὸ νέο «χαστούκι». Χάθηκαν τὰ πάντα γιὰ πάντα. Ἡ οἰκογένεια διαλύθηκε ὁριστικὰ» (Λοιπόν, 28/11/96).
Κάθε γκουροὺ ἔχει τὸν «πρώτιστο λόγο» ἀκόμη καὶ μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ δὲν διστάζει νὰ «καθοδηγήσει» τὸ θύμα στὴ διάλυσή της.

β) Μία δεκαπεντάχρονη μὲ τὴν ἐξαδέλφη της πῆγαν νὰ κάνουν φροντιστήριο ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ μία καθηγήτρια. Ὅμως ἡ καθηγήτρια ἦταν «μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβὰ» καὶ παράλληλα μὲ τὸ μάθημα ἀρχαίων ἔκανε στὰ δύο κορίτσια καὶ «Γραφικὴ μελέτη». Τὰ παιδιὰ δὲν ἀνέφεραν τίποτα στοὺς γονεῖς τους. Κάποτε ἡ συμπεριφορὰ τους ἄρχισε νὰ εἶναι διαφορετικὴ καὶ προκλητικὴ συγχρόνως, ὅσον ἀφορᾶ στὰ θρησκευτικὰ θέματα. Ἄρχισαν οἱ καυγάδες καὶ στὰ δύο σπίτια. Ὅταν ἀνακάλυψαν τὴν ἀλήθεια, ἄρχισε καὶ τὸ δράμα τῶν δύο οἰκογενειῶν. Κανένας σεβασμὸς στοὺς γονεῖς. «Πατέρας μου εἶναι ὁ Ἰεχωβὰ καὶ ἀδέλφια μου οἱ μάρτυρες καὶ σπίτι μου ἡ ὀργάνωση», ἦταν ἡ ἀπάντηση. Ἡ οἰκογένεια διαλύθηκε τελείως. Ὁ πατέρας ἀρρώστησε, ἡ μητέρα κλονίστηκε ψυχικά, ὁ ἀδελφὸς ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι, γιατί δὲν ἄντεχε τὴν ὅλη κατάσταση. Ἡ ἐξαδέλφη, μόλις ἔγινε 18 ἐτῶν, ἔφυγε κι αὐτὴ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ἀφοσιώθηκε στὸ «ἔργο» τῆς ἐταιρίας «Σκοπιά», ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν οἰκογένειά της. Οἱ γονεῖς της ἀρρώστησαν βλέποντας τὸ παιδὶ τους ἀγνώριστο, ἐχθρικό, ἀδιάφορο καὶ συγχρόνως μὲ ἀπαιτήσεις γιὰ περιουσία καὶ χρήματα. Ἡ ἄγνοια, γιὰ ἄλλη μία φορά, ἔφερε τὸ κακό.

γ) Σύζυγος, ἐπιστήμονας, ἐπιτυχημένος ἐπαγγελματικὰ προσηλυτίστηκε στὴν νεοπροτεσταντικὴ αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν. Τὰ προβλήματα στὴ μέχρι τότε ἁρμονικὴ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα δὲν ἄργησαν νὰ παρουσιασθοῦν. Τὰ λοιπὰ μέλη τῆς οἰκογένειας ἀρνιόντουσαν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Ὁ σύζυγος ὅμως ἤθελε νὰ γίνει «ποιμένας», κι αὐτὸ σήμαινε ὅτι καὶ ἡ σύζυγός του ἔπρεπε νὰ γίνει Πεντηκοστιανῆ, πράγμα στὸ ὁποῖο ἀντιδροῦσε ἡ ἴδια. Ἀποτέλεσμα: ἡ διάλυση τῆς οἰκογένειας, μὲ ὅλα τὰ παρεπόμενα, κυρίως γιὰ τὰ ἀνήλικα παιδιά.

Δυστυχῶς οἱ ἀναφερόμενες ὁμάδες δραστηριοποιοῦνται καὶ στὸ ὄμορφο νησί μας. Ἄρα ὁ κίνδυνος εἶναι ὁρατὸς καὶ ἀνάλογα γεγονότα βίωσαν καὶ συμπολίτες μας. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανασίου, ἵδρυσε καὶ λειτουργεῖ γραφεῖο στήριξης τῶν ἐξαπατημένων ἀπὸ καταστροφικὲς λατρεῖες ἀδελφῶν μας. Μὲ διακριτικότητα, οἱ ἐντεταλμένοι ἱερεῖς καὶ λαϊκοί τοῦ ἀντιαιρετικοῦ γραφείου, στηρίζουν, καθοδηγοῦν, ἐξηγοῦν καὶ βοηθοῦν ὅσους ζητοῦν συμπαράσταση.

1 σχόλιο:

 1. Λαίλαπα,μάστιγα,οἱ ἀντίχριστοι !!
  Πονηριά καί ὑποκρισία καί προσηλυτιστική μανία....
  Μιά γιαγιά,γιαχωβοῦ,προσπαθεῖ νά προσηλυτίσει τά ἐγγόνια μέ τό σλόγκαν
  'ὁ Χριστούλης,αὐτό εἶπε'καί λέει ψέματα μέσα στά μοῦτρα μας.
  Τήν πρειδοποίησαν νά μή μιλᾶ στά παιδιά,μά τούς ἀγνοεῖ,καί τούς χάρισε μάλιστα,μέ 'ἀγάπη'τό δικό τους παραποιημένο εὐαγγέλιο....Ὀρθόδοξος ὀ σύζυγος,μέ φοβερούς καυγάδες,καί ὅμως,ὅταν πέθανε,ἔβαλε στόν τάφο,τό γιαχωβάδικο στῖγμα της,ἔτσι,φασιστικά...Εἶναι παμπόνηροι καί θέλει ἐπιθετική ἀντιμετώπιση,κατά τήν γνώμη μου.Κατ'εὐθείαν στό ψέμα τους,ὄχι ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί 'φιλική'συζήτηση...
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.