10 Δεκ 2018

"Κόβεται" ἀπὸ τὴ διδακτέα ὕλη ὁ Παῦλος Μελὰς - Ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας

Σφοδρὲς ἀντιδράσεις προκαλεῖ ἡ ἀπόφαση του υπουργείου Παιδείας να τεθεῖ ἐκτὸς διδακτέας ὕλης ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἱστορίας Γενικῆς της Γ΄Λυκείου τὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται στον Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Στὸ ἔγγραφό του ὑπουργείου μὲ θέμα «Ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Φυσικῆς Ἀγωγῆς ἡμερησίου καὶ ἑσπερινοῦ Γενικοῦ Λυκείου γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2018-2019» καὶ ἡμερομηνία 18-10-2018 σημειώνεται: «Σᾶς ἀποστέλλουμε τὶς παρακάτω ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν ἡμερησίου καὶ ἑσπερινοῦ Γενικοῦ Λυκείου (Ἱστορία, Θρησκευτικά, Πολιτικὴ Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης καὶ Δημοκρατία, Βασικὲς Ἀρχὲς Κοινωνικῶν...

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Ἅγιοι Θεοπάτορες, μετὰ ἀπὸ θερμὴ προσευχὴ στὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίσει παιδί, συνῆλθαν ὄχι ἀπὸ σαρκικὴ ἐπιθυμία, ἀλλὰ ἀπὸ ὑπακοὴ στὸν Θεὸ»

-Γέροντα, πέστε μᾶς γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἁγία Ἄννα, τοὺς Θεοπάτορες. Κάποτε κάτι ἀρχίσατε νὰ μᾶς λέτε. 
- Ἀπὸ μικρὸς εἶχα σὲ μεγάλη εὐλάβεια τοὺς Ἁγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα εἶχα πεῖ σὲ κάποιον ὅτι, ὅταν μὲ κάνουν καλόγερο, θὰ ἤθελα νὰ μοῦ δώσουν τὸ ὄνομα Ἰωακείμ. Πόσα ὀφείλουμε σ’ αὐτούς! Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα εἶναι τὸ ἀπαθέστερο (δηλαδὴ χωρὶς διαβλητὰ πάθη) ἀνδρόγυνο ποὺ ὑπῆρξε ποτέ. Δὲν εἶχαν καθόλου σαρκικὸ φρόνημα. Ὁ Θεὸς ἔτσι ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο καὶ ἔτσι ἤθελε νὰ γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἀπαθῶς. Ἄλλα μετὰ τὴν πτώση μπῆκε τὸ πάθος στὴν σχέση ἀνάμεσα στὸν ἄνδρα καὶ στὴν γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ἕνα ἀπαθὲς ἀνδρόγυνο, ὅπως ἔπλασε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ὅπως ἤθελε νὰ γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, γεννήθηκε ἡ Παναγία, αὐτὸ τὸ ἁγνὸ πλάσμα, καὶ στὴν συνέχεια σαρκώθηκε ὁ Χριστός. Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι θὰ κατέβαινε καὶ νωρίτερα ὁ Χριστὸς στὴν γῆ, ἂν ὑπῆρχε ἕνα ἁγνὸ ζευγάρι, ὅπως ἦταν οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ φθάνουν στὴν πλάνη καὶ πιστεύουν, δῆθεν ἀπὸ εὐλάβεια, ὅτι ἡ Παναγία γεννήθηκε χωρὶς νὰ ἔχει τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα. Ἐνῶ ἡ Παναγία δὲν ἦταν ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, ἀλλὰ γεννήθηκε ὅπως ἤθελε ὁ Θεὸς νὰ γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι μετὰ τὴν δημιουργία. Ἦταν παναγνὴ [1] , γιατί ἡ σύλληψή Της ἔγινε χωρὶς ἡδονή. Οἱ Ἅγιοι Θεοπάτορες, μετὰ ἀπὸ θερμὴ προσευχὴ στὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίσει παιδί, συνῆλθαν ὄχι ἀπὸ σαρκικὴ ἐπιθυμία, ἀλλὰ ἀπὸ ὑπακοὴ στὸν Θεό. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς...

Ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος καί τά νόθα ψευδο-ισαάκεια συγγράμματα

αἰδεσιμολ. πρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου,

ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς


1ο ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ :
"Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πίσω ἀπό τήν υἱοθέτηση αἱρετικῶν πλανῶν ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀλφέγιεφ γιά τό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί ἡ ἀναίρεσή τους.

"... Με την βοήθεια της χάριτος, η πλειοψηφία της ανθρωπότητας θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών δίχως την εμπειρία της γέεννας. ... Γιατί η θεία φύση του Θεού είναι τόσο καλή και τόσο φιλεύσπλαχνη, ώστε πάντα ζητά να βρει τους πιο ασήμαντους τρόπους για να μας διορθώσει"
(Ἀπό τό ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου «ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος.
Ὁ πνευματικός του κόσμος»

Μέ πολλή λύπη διάβασα στό διαδίκτυο ὅτι ἐπανεκδόθηκε τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος Ἀλφέγιεφ « Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος. Ὁ πνευματικός του κόσμος» ἀπό τίς ἐκδόσεις ΠΟΡΦΥΡΑ. Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο πού ἀκολουθεῖ τίς γνῶμες καί τά συμπεράσματα τῆς δυτικῆς κουλτούρας, πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἐσφαλμένα καί κακόδοξα. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ,...

Ἀναφορά τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου στὴν οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ 2ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος στὸν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.
Ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας; Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση προσφέρει μέθοδο θεραπείας τοῦ νοὸς τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία. Δηλαδὴ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ θεραπεία αὐτὴ ἔχει 2 φάσεις, τὸν Φωτισμὸ καὶ τὴν Θέωση (ἡ Θέωσις εἶναι πλήρης θεραπεία). Αὐτὴ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ προσφέρει ἡ Ὀρθοδοξία, προσέξτε, παραδίδεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, μὲ φορεῖς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν στὸν Φωτισμὸ καὶ στὴν Θέωση καὶ ἔγιναν θεραπευτὲς γιὰ τοὺς ἄλλους. Δὲν εἶναι δηλαδὴ ἁπλὴ μεταβίβαση γνώσεων, ὅπως ἕνας καθηγητὴς μεταδίδει τὶς γνώσεις του ἀπὸ τὰ βιβλία, ἀλλὰ μεταβίβαση καὶ διαδοχὴ ἐμπειρίας! Τῆς ἐμπειρίας τοῦ Φωτισμοῦ καὶ τῆς ἐμπειρίας τῆς Θεώσεως. Δηλαδή, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο παραδίδουμε καὶ λέμε Παράδοση, εἶναι αὐτὴ ἡ ἐμπειρία, ἡ θεραπευτικὴ ἐμπειρία ἡ ὁποία ὑπάρχει.
Ἀκόμη καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, οἱ Προφῆτες, αὐτὴν τὴν ἐμπειρία παραδίδουν κατὰ τὰ μέτρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μεταδίδουν ἀκριβῶς, τὴν ἐμπειρία τῆς θεραπείας, ὅσο μπορεῖ νὰ προσεγγιστεῖ στὰ μέτρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ Παράδοση τῶν Προφητῶν, γι΄ αὐτὸ λέμε «τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν». Οἱ Προφῆτες περνοῦν ἀπὸ μιά Κάθαρση ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, μιά μετάνοια, μιά ἀλλαγή. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα «τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν», εἶναι ἀκριβῶς ὁ Φωτισμός, καὶ αὐτὸ παραδίδεται ἀπ΄ τὴν Παλαιὰ..

9 Δεκ 2018

Μπροστὰ στὴ διαφημιστική αὐτοκρατορία, ἡ ἰδιωτικότητα χάνεται…

Τὰ τελευταία χρόνια, στελέχη τοῦ Facebook έχουν παραχωρήσει πρόσβαση στὰ δεδομένα τῶν χρηστῶν τους σὲ ὁρισμένες διαφημιστικὲς ἑταιρεῖες, σύμφωνα μὲ ἐσωτερικὰ emails ποὺ ἀποκαλύφθηκαν σὲ πρόσφατη δίκη. 
Ὁ κολοσσὸς τῶν social media επεξεργαζόταν κρυφὰ τὰ δεδομένα τῶν χρηστῶν γιὰ διαφημιστικὲς ἀγορὲς καὶ προωθήσεις ἐπιχειρήσεων. Το πρόβλημα πυροδοτήθηκε ἀπὸ τὴν Six4Three. 
Οὐσιαστικά, το Facebοok κατηγορεῖται ἐπειδὴ ἔδινε περισσότερα δικαιώματα -ἀπ’ ὅσο ἔπρεπε- σὲ ὁρισμένες ἑταιρεῖες καὶ δὲν συμμορφώνεται μὲ τοὺς κανονισμοὺς τοῦ Federal Trade Commission,οἱ ὁποῖοι προβλέπουν...

Εἰς Μνημόσυνον – Μαρτυρολογίου Βορείου Ἠπείρου συνέχεια….Παντελὴς Πάπιστας

Μαρτυρολογίου Βορείου Ἠπείρου συνέχεια….
Τὸ μαρτυρολόγιο τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι μακρὺ καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἔχει κλείσει ἀκόμα. Τελευταῖα προστέθηκαν δύο ἀκόμη μάρτυρες τοῦ Ἔθνους τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων, ποὺ πρόσφατα «ἄλλαξαν ζωή»(1) . Καὶ οἱ δύο θύματα τῶν καιρῶν καὶ οἱ δύο ἀποφασισμένοι νὰ μείνουν ἀκλόνητοι κι ἀνυποχώρητοι σ’ αὐτὸ ποὺ σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μήκη καὶ πλάτη θεωρεῖται αὐτονόητο καὶ στοιχειῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα: στὴν διατήρηση τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς ταυτότητάς τους, χωρὶς ἐκπτώσεις, χωρὶς στρογγυλέματα. Ὁ ἕνας γνωστὸς καὶ προσφιλής. Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας μὲ τὸν τραγικό του θάνατο ἄγγιξε ξεχασμένες χορδὲς κι ἔγινε ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς. Ὁ ἄλλος ἄγνωστος, λίγοι γνωρίζουν τὸ βάρος ποὺ κουβαλᾶ τὸ ὄνομά του, σεμνὸς καὶ ταπεινός, ἔφυγε ἥσυχα γιὰ τὴν γειτονιὰ τῶν ἀγγέλων, ἡ θυσία του ὅμως πότισε τὴν ἑλληνικὴ μνήμη καὶ τὴν βορειοηπειρώτικη γῆ γιὰ νὰ...

Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῆς Κυριακῆς

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία 

Κυριακὴ Ἰ΄ Λουκᾶ
1. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς μίλησε γιά μιά γυναίκα συγκύπτουσα, ἐντελῶς συγκύπτουσα, «μή δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τό παντελές», λέγει τό κείμενο. Δέν μποροῦσε, δηλαδή, νά σηκώσει καθόλου ὄρθιο τό κεφάλι της. Καί αὐτή τήν γυναίκα τήν θεράπευσε ὁ Χριστός, στήν Συναγωγή, ἐκεῖ ὅπου πῆγε γιά νά κηρύξει τόν λόγο Του. Τῆς ἔβαλε πάνω της τά πανάχραντα χέρια Του καί ἡ γυναίκα «ἀνωρθώθη». Σᾶς εἶπα καί ἄλλοτε, ἀδελφοί, μιλώντας σ᾽ αὐτή τήν εὐαγγελική περικοπή, ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή συμβολίζει τήν ἀνθρωπότητα, πῶς ἦταν πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρωπότητα ἦταν «συγκύπτουσα». Ὁ ἄνθρωπος λέγεται «ἄνθρωπος» γιατί πρέπει νά «θρώσκει» «ἄνω». Νά βλέπει, δηλαδή, ὑψηλά, νά ζητάει τόν Θεό του, ἀπό τόν Ὁποῖο δημιουργήθηκε, καί τόν Ὁποῖον ἔχει ὡς σκοπό καί προορισμό τῆς ζωῆς του. Ἀλλά ξέπεσε ὁ ἄνθρωπος καί...

Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης († 9 Δεκεμβρίου)


«Οὐχ ὥσπερ Εὔα σὺ τίκτεις ἐν λύπαις 
χαρὰν γὰρ ἔνδον Ἄννα κοιλίας φέρεις»
(Ἀπὸ τὸ Συναξάρι)
Ἡ Ἁγία Θεοπρομήτωρ Ἄννα ἀνήκει εἰς τὰ ἱερὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐκλήθησαν νὰ ὑπηρετήσουν τὴ θεία βουλὴ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων μέ τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Θυγατέρα τοῦ Ματθᾶν ἀπὸ τὴ φυλὴ Λευὶ καὶ τῆς Μαρίας. Εἶχε δυὸ ἀδελφές, τὴ Μαρία, μητέρα τῆς Σαλώμης καὶ τὴν Σοβή, μητέρα τῆς Ἔλισσαβετ, ἡ ὁποία γέννησε τὸν Πρόδρομο. Ἡ Ἄννα ἦλθε εἰς γάμον μὲ τὸν Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα. Εὐσεβεῖς καὶ οἱ δυό με φόβον Θεοῦ. Προσέχουν στὴ ζωή τους καὶ ρυθμίζουν τὶς πράξεις τους σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο νόμο. Ζοῦν μὲ ταπείνωση στὴν ἀφάνεια. Ἡ ἀρετὴ ὅμως ὅσο κι ἂν σκεπασθῆ ἀπὸ τὴ μετριοφροσύνη γίνεται φανερή, ὅπως φανερὸ γίνεται καὶ τὸ ἀόρατο ἄρωμα τοῦ λουλουδιοῦ.
Ἡ παράδοση μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴν κατοικία τους, ὅτι ἦταν ἐκεῖ κοντὰ στὴν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἔτσι ἡ Ἄννα εἶχε κοντά της γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ δίψα τῆς ψυχῆς της μὲ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ τὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, τὸν ὁποῖον, ἄλλοι, γιὰ νὰ τὸν ἀπολαύσουν ἔπρεπε νὰ ἔλθουν μὲ κοπιαστικὸ ταξείδι ἀπὸ μακρυά. Ἀλλὰ τὸ ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα δὲν εἶχαν παιδιὰ καὶ τὰ δῶρα τῶν ἄτεκνων δὲν ἔγινοντο δεκτὰ στὸ Ναό.
Μὴ φέροντας, τὴ ντροπὴ αὐτὴ τῆς ἀτεκνίας ἡ Ἁγία Ἄννα ἐπολιόρκησε μαζὺ μὲ τὸν Ἰωακεὶμ τὸ θρόνο τῆς θείας δωρεᾶς. Πολιορκία διὰ προσευχῆς ἐπίμονος, θερμὴ ἐπὶ χρόνια, μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ προσευχή, δικαίων ἀνθρώπων. Ὁ οὐρανὸς ὅμως σιωπᾷ. Ποιὸς γνωρίζει...

Κλίμα τρομοκρατίας στὸ μνημόσυνο τοῦ Βορειοηπειρώτη Ἐθνομάρτυρα! Ἀνύπαρκτο τὸ ἑλληνικὸ κράτος…

8 Δεκ 2018

Μὲ ἐκτενὲς φωτορεπορτὰζ γιορτάζει ὁ Guardian τὸν ἕνα χρόνο ἀπὸ τὴν θέσπιση τοῦ «γάμου» ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὴν Αὐστραλία!

Εἶναι πράγματι ἀξιοσημείωτο πῶς τὰ διεθνῆ πρακτορεῖα εἰδήσεων προωθοῦν μὲ συνεχῆ ρεπορτάζ τὴν gay προπαγάνδα! Δὲν διστάζουν μὲ κάθε εὐκαιρία κι ἀφορμὴ νὰ ἀναδεικνύουν στοχευμένα περιπτώσεις ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἢ νομοθετικῶν ρυθμίσεων σὲ διάφορα κράτη τοῦ κόσμου προκειμένου νὰ πεισθοῦν καί οἱ ὑπόλοιποι «ἀπολίτιστοι» λαοὶ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἐπανακαθορισμοῦ τοῦ ὄρου «οἰκογένεια» καὶ τὴν ἀποδοχὴ ὡς φυσιολογικοῦ τρόπου ζωῆς τῆς ὁμόφυλης σχέσης… Χθὲς ὁ Guardian ἐν ὄψει τῆς...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση

Κατηγορίες γιὰ παραβίαση τοῦ οὐκρανικοῦ Συντάγματος ἀπὸ τὸν Ποροσέσκο λόγω ἐμπλοκῆς του στὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας

Ἔντονες κατηγορίες ἐκτοξεύονται ἀπὸ εἰδικοὺς ἐναντίον τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο δεδομένου ὅτι τὸ συνταγματικὸ κείμενο τῆς Οὐκρανίας καθιερώνει τὴν κοσμικότητα τοῦ κράτους καὶ τὸν διαχωρισμό του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Παρὰ ταῦτα, πλεῖστες ἐνέργειες τοῦ Ποροσένκο τὸν τελευταῖο καιρὸ καταδεικνύουν τὴν ἐνεργὴ καὶ πλήρη ἐμπλοκή του στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς ἀνακήρυξης τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κατακρίνεται ὅτι...

ΣΕΒ: Μειώνεται διαρκῶς ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν Β' Παγκόσμιο

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα από το 2011, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κρούει ο ΣΕΒ. Οπως αναφέρει στο ενημερωτικό του δελτίο, μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης, ο πληθυσμός αυξανόταν, καθώς η μετανάστευση και, πιο πρόσφατα, η τροφοτοδούμενη από την κατανάλωση ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000, δημιουργούσαν μια επίπλαστη ευημερία.

Αυτοί οι παράγοντες συγκάλυπταν σε μεγάλο βαθμό την ουσιαστική στασιμότητα της φυσικής κίνησης του πληθυσμού (σχεδόν μηδενική διαφορά γεννήσεων-θανάτων), που είχε ξεκινήσει προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στα χρόνια της κρίσης και προσαρμογής, όμως, όλα άλλαξαν, και οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 29.380 μεταξύ 2009 και 2017, όσο περίπου είχαν μειωθεί τη δεκαετία του 1940 (-30 χιλ.). Έτσι σταδιακά ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται. Η μείωση αυτή μπορεί, βεβαίως, να....

Τέταρτη πιὸ θρησκευόμενη χώρα ἡ Ἑλλάδα στὴν Εὐρώπη! Ὀρθόδοξα τὰ πρῶτα πέντε κράτη!


 Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Pew Research Center ποὺ διερευνᾶ τὴν θρησκευτικότητα 34 κρατῶν τῆς Εὐρώπης! Ἡ Ἑλλάδα στὸ μέσο ὄρο τῶν ποσοστῶν ποὺ συγκεντρώνει λαμβάνει τὴν τέταρτη θέση πίσω ἀπὸ τρεῖς ἄλλες ὀρθόδοξες χῶρες: Ρουμανία, Ἀρμενία καὶ Γεωργία! Tό 55 % τῶν Ἑλλήνων ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πίστη εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν ζωή τους, το 38 % δηλώνει ὅτι συμμετέχει τουλάχιστον ἀνὰ μήνα σὲ θεία λειτουργία, τὸ 29 % προσεύχεται καθημερινά ἐνῶ τὸ 59 % πιστεύει στὸ Θεὸ μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα!

Γιά τόν Κωνσταντῆ!

«Ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος: Τὸ ἑπόμενο θύμα τῶν ἐκκλησιομάχων, μετὰ τὰ ὀρθόδοξα Θρησκευτικὰ»

Ἡρακλῆς Ρεράκης 

Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς της Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ 

Εἶναι σαφὲς ὅτι, πίσω ἀπὸ τὴ λεγόμενη πρόταση ἢ πρόθεση τῆς Πολιτείας, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν Ἱερέων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ χώρα μας, κρύβεται στὴν πραγματικότητα μία ἀκόμη δίωξη καὶ ἀπαξίωση τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καὶ τοῦ πνευματικοῦ χώρου ποὺ διακονεῖ ἡ ὀρθόδοξη Ἱεροσύνη. 
Ἡ δίωξη ἐναντίον τῶν κληρικῶν δὲν συνιστᾶ μία ἁπλή, μισθολογικοῦ μόνον περιεχομένου, ἀποπομπὴ τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὴν ἑνιαία ἀρχὴ πληρωμῶν τοῦ δημοσίου, ἀλλὰ ἕνα ἀκόμη στάδιο τοῦ σχεδίου ἐπιβολῆς τῆς οὐδετεροθρησκείας, ποὺ μεθοδεύεται ἀπὸ τὴν ἡγεμονεύουσα πολιτεία. 
Ἡ πρόθεση τῆς κυβέρνησης, νὰ ἀπολύσει 10.000 Ἱερεῖς, δὲν εἶναι καθόλου τυχαία, διότι εἶναι φανερὸ ὅτι στοχοποιεῖ ἕναν κλάδο, μὲ συγκεκριμένο ἔργο, γιὰ τὸν λόγο ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ βρίσκεται σὲ ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπὸ...

Ψυχοθεραπευτικά γιατροσόφια καί τό φάρμακο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ γιά τή θεραπεία τῆς ψυχῆς

αἰδεσιμολ. πρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου, 

ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

2ο ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ :
"Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πίσω ἀπό τήν υἱοθέτηση αἱρετικῶν πλανῶν ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀλφέγιεφ γιά τό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί ἡ ἀναίρεσή τους.

Στό φιλικό ἱστολόγιο «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ» βρῆκα μιά παλιά κριτική τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ στό βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου πού εἶχε δημοσιευθεῖ ἀρχικά στό περιοδικό «ΣΥΝΑΞΗ» τευχ. 25 Ιαν- Φεβρ. 1988. Μέ τήν κριτική αὐτή ὁ π. Βασίλειος ἀντιτίθεται στίς ἀπόψεις τοῦ συγγραφέως, στήν οὐσία στήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, σχετικά μέ τίς δυνατότητες τῆς θ. Χάριτος νά θεραπεύσει μέ τή βοήθεια τῆς ὀρθοδόξου ἀσκήσεως ὁλόκληρη τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Κάνει ἕνα τεχνητό διαχωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τόν «ψυχισμό» καί πασχίζει νά περιορίσει τή θεραπευτική δράση τῆς Χάριτος σέ μιά ψυχή, ἀναιμική χωρίς...

Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων: Ὁ ἀσυμβίβαστος ἐπίσκοπος (7 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 

Η Δυτικὴ Ἐκκλησία, ὅσο ἦταν ὀρθόδοξη, εἶχε ἀναδείξει μεγάλες πατερικὲς μορφές, ἐφάμιλλους τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἀνατολῆς. Ἐπειδὴ μιλοῦσαν τὴν λατινικὴ γλώσσα, τοὺς ὀνομάζουμε Λατινους Πατέρες. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὀάγιος Ἀμβρόσιος ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, τοῦ σημερινοῦ Μιλάνου τῆς Ἰταλίας. 
Γεννήθηκε περὶ το 340 στην πόλη Τρεβηρα της Γερμανίας. Ὁ πατέρας τοῦ ὀνομαζόταν Αμβροσιος καὶ ἦταν ἔνθερμος χριστιανὸς καὶ ἀνῆκε σὲ εὐγενῆ οἰκογένεια. Μάλιστα ἡ οἰκογένειά του εἶχε καταλάβει ὕπατα πολιτικὰ ἀξιώματα. Ὁ ἴδιος ἦταν διοικητὴς τῆς Γαλλίας. Ὅταν πέθανε ὁ πατέρας τοῦ ἦταν ἀκόμη παιδὶ καὶ ἡ μητέρα τοῦ ἐγκαταστάθηκε στὴ Ρώμη, ὅπου ἀφιερώθηκε στὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ της. Εἶχε τὴν εὐχέρεια νὰ τοῦ δώσει σπουδαία μόρφωση, μὰ περισσότερο ἀπὸ τὴν κοσμικὴ γνώση φρόντισε νὰ τον...

Γιὰ τὸν Κωνσταντὴ...

Δημήτρης Νατσιὸς 

Ἔλαβα ἕνα ὡραῖο, πατριωτικὸ ποιηματάκι γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα. Ἂς εἶναι ἀνθοδέσμη ἀπὸ ἀγριολούλουδα τῆς ἀγαπημένης τοῦ Βορείου Ἠπείρου. Τὴν Κυριακὴ εἶναι τὰ "σαράντα" του παλληκαριοῦ. Ὁ Κύριός μας ἂς ἀναπαύσει τὴν ἀνδρεία ψυχή του. Αἰωνία ἡ μνήμη... 
Γιὰ τὸν Κωνσταντὴ 

***** 
Κωνσταντή, Κωνσταντὴ 
Ἔστειλε ὁ Θεὸς τὴ σιωπὴ 
σού, νὰ βροντοφωνάξει σὲ 
ὅλη τὴ γῆ... 

Ὁ Ἅγιος Πατάπιος


Γράφει ὁ Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός † 
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ὁσίου Παταπίου τοῦ ἐρημοπολίτη. Ἔτσι χαρακτηριστικὰ τιτλοφορεῖται ὁ ὅσιος, ποὺ ἔζησε ἀπομονωμένος στὴν ἔρημο, ἀφήνοντας τὸ θόρυβο καὶ τὶς χαρὲς τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Γεννήθηκε στὴν Θήβα τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς χριστιανούς, κοντὰ στοὺς ὁποίους μὲ πολλὴ φροντίδα κι ἐπιμέλεια ἀνατράφηκε κι ἔμαθε τὰ ἱερὰ γράμματα. Ταιριάζει καὶ στὸν ἅγιο Πατάπιο ἐκεῖνο ποὺ γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τὸν Τιμόθεο· «ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ἡ πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα κάνουν πραγματικὰ σοφὸ καὶ σώζουν τὸν ἄνθρωπο.
Ὅταν ἦλθε σὲ ἡλικία, ὁ ἅγιος Πατάπιος ἀπαρνήθηκε τὴν πατρίδα, τὸν πλοῦτο, τοὺς συγγενεῖς καὶ κάθε κοσμικὴ ἀπόλαυση καὶ ματαιότητα κι ἔφυγε στὴν ἔρημο. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τότε, ποὺ ὁ ἀναχωρητισμὸς καὶ ὁ μοναχικὸς βίος στὴν περιοχὴ ἐκείνη τῆς Αἰγύπτου βρίσκονταν σὲ μεγάλη ἀκμή. Γρήγορα ὁ ἅγιος Πατάπιος ξεχώρισε κι ἔγινε πολὺ γνωστὸς γιὰ τὴ μεγάλη του ἄσκηση καὶ ἀρετή, τόσο, ποὺ πολλοὶ ἔτρεχαν κοντά του, γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν πνευματικὰ ἀπὸ τὴ γνωριμία του καὶ τὴν ἀναστροφὴ μαζί του. Τὸ ἴδιο γινότανε, ὅπως βλέπομε στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, μὲ τὸν πρόδρομο καὶ βαπτιστὴ Ἰωάννη, ὅπου «ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα Ἰουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου». 
Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ προσέξουμε καὶ νὰ τὸ ἐκτιμήσουμε πολύ, ποιὰ σημασία δηλαδὴ...

7 Δεκ 2018

Ἁπλὲς καθημερινὲς ἱστορίες δικαιωματισμού: ΗΠΑ: Μάνα ντύνει τὸ 6χρονο ἀγόρι της σὰν κορίτσι καὶ τὸ λέει “Luna”. Ὁ πατέρας ἀντιδράει. Ἡ μάνα μηνύει τὸν πατέρα γιὰ «κακοποίηση» καὶ ζητεῖ νὰ τοῦ ἀφαιρεθεῖ ἡ γονικὴ μέριμνα

Μία μάνα στὸ Τέξας ντύνει τὸν 6χρονο γιό της σὰν κορίτσι καὶ τὸν παρουσιάζει ὡς κορίτσι, καὶ τὴν ἴδια στιγμή, ἀπειλεῖ τὸν πατέρα τοῦ ἀγοριοῦ, ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ σχέδιό της ὁ γιός του νὰ ζεῖ σὰν κορίτσι, μὲ αὐστηρὲς νομικὲς συνέπειες.
Ὁ μικρος James ζει ὡς "κορίτσι" ὅταν εἶναι μὲ τὴ μητέρα του, ἀλλὰ ὅταν εἶναι μὲ τὸν πατέρα του καὶ ἔχει τὴν ἐπιλογή, τὸ ἑξάχρονο ἀγόρι ζεῖ ὡς ἀγόρι.
Στον Jeffrey Υounger απαγορεύεται ἐπὶ τοῦ παρόντος μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση, νὰ ἐπιβεβαιώσει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τὸ φύλο τοῦ γιοῦ του, καθὼς καὶ νὰ μεταφέρει στόν James τήν...

Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο Μέρος A’ – Πρεσβυτέρα Κυριακὴ Γ. Τσιτουρίδου
Γεννήθηκε τό 1870 καί παντρεύτηκε τό 1890 τόν Γε­ώργιο Τσιτουρίδη ὁ ὁποῖος χειροτονήθη­κε ἱε­ρέ­ας καί ἐφημέρευε στό χωριό τους Τσόπλη ἤ Δερ­μιτζίκιοϊ τῆς Ὀρτού (Κοτυώρων) τοῦ Πόντου. Ἀπέ­κτησαν ἕξι κόρες καί ἕνα γυιό πού ἐκοιμήθη μικρός.
Ἡ πρε­σβυ­τέ­ρα Κυ­ρια­κή ἦ­ταν ἁ­πλῆ, εὐ­λα­βέ­στα­τη καί πο­λύ ἐ­λε­ή­μων. Πο­νοῦ­σε καί ἔ­κλαι­γε ὅ­ταν ἔ­βλε­πε τήν δυ­στυ­χί­α τῶν ἀν­θρώ­πων. Εἶ­χε πάν­τα ἀ­νοι­χτή τήν πόρ­τα τοῦ σπι­τιοῦ της ὅ­που εὕ­ρι­σκαν φα­γη­τό καί ζε­στα­σιά οἱ φτω­χοί καί πει­να­σμέ­νοι, καί τό­πο γιά νά μεί­νουν οἱ ξέ­νοι.
Τό ἔ­τος 1903 ὁ πα­πα–Γι­ώρ­γης μέ τήν οἰ­κο­γέ­νειά του με­τα­νά­στευ­σε καί ἐγ­κα­τα­στά­θη­κε στό χω­ριό Ἄ­τα­ρα ἤ Ἀ­ζάν­τα τῆς πε­ρι­ο­χῆς Σο­χούμ τῆς Γε­ωρ­γί­ας. Ἦ­ταν ὁ μο­να­δι­κός ἱ­ε­ρέ­ας τῆς πε­ρι­ο­χῆς ὅπου ζοῦ­σαν πολ­λοί Ἕλ­λη­νες πρό­σφυ­γες. Λει­τουρ­γοῦ­σε, βά­πτι­ζε, στε­φά­νω­νε καί δι­ά­βα­ζε τούς ἀρ­ρώ­στους. Στό σπί­τι του κα­τέ­φευ­γαν κά­θε μέ­ρα δε­κά­δες πρό­σφυ­γες πού δέν εἶ­χαν “ποῦ τήν κε­φα­λήν κλῖ­ναι”. Ἡ πο­νό­ψυ­χη πρε­σβυ­τέ­ρα ἀ­κού­ρα­στη ζύ­μω­νε, μα­γεί­ρευ­ε καί ἔ­τρε­φε ὅ­λους τούς φτω­χούς πού κα­τέ­φευ­γαν στό σπί­τι τους. Τούς ἀ­γα­ποῦ­σε καί τούς πα­ρη­γο­ροῦ­σε σάν παι­διά της. Ἐ­πει­δή δέν χω­ροῦ­σαν νά φι­λο­ξε­νη­θοῦν ὅ­λοι στό μι­κρό τους σπι­τά­κι, ζή­τη­σε ἀ­πό τόν πα­πα–Γι­ώρ­γη νά φτιά­ξη ἕ­να...

Ἂς χαθοῦν μαθήματα. Ἡ Μακεδονία νὰ μὴν χαθεῖ!

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς

«Καὶ ἦρθαν τὰ παλληκάρια, χίλια, μύρια
ἦρθαν ἀπὸ τὰ σχολεῖα κι ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια» (Κωστὴς Παλαμᾶς)

Στὴν σελίδα 85 τοῦ βιβλίου Γλώσσας τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ γ΄ τεῦχος, φιλοξενεῖται μία ἀφίσα. Μὲ κόκκινα, πηχυαῖα γράμματα, καλεῖται, ὁ λαός, νὰ πάρει μέρος, στὶς 15 Φλεβάρη, σὲ ἀντιπολεμικὸ συλλαλητήριο. Στὴν ἑπόμενη σελίδα, διαβάζουμε «Περπατώντας σὲ κάποιον κεντρικὸ δρόμο διαβάζετε αὐτὴ τὴν ἀφίσα. Θὰ θέλατε νὰ πάρετε μέρος σ’ αὐτὸ τὸ συλλαλητήριο; Δικαιολογῆστε τὴν ἀπάντησή σας».
Βεβαίως, ὅλα τὰ παιδιά, ἐπειδὴ τὸ ἐρώτημα εἶναι ὑποβολιμαῖο, καθοδηγούμενο, ἀπαντοῦν, ναί. Ὁ σκοπὸς εἶναι «ἱερός», ἡ εἰρήνη, τὸ σταμάτημα τοῦ πολέμου. Καὶ ἂν πέσουμε καὶ σὲ κανένα δάσκαλο προοδευτικό, ἀντιφασίστα, ἀριστερόστροφο ντενεκέ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιδοθεῖ σὲ κατήχηση καὶ προσηλυτισμό, τότε ἀλλοίμονό μας. Σὲ λίγα χρόνια τὸ 11χρονο παιδὶ τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ, θὰ φορέσει κουκούλα, θὰ ἐνταχθεῖ στὶς ἀναρχικὲς συλλογικότητες θὰ φοιτήσει στὶς παραγωγικὲς δομὲς τοῦ «Ρουβικώνα» καὶ θὰ κάνει μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν κατασκευὴ καὶ ρίψη «μολότωφ». Οἱ δὲ γονεῖς του, οἱ καημένοι, ἂν εἶναι τοῦ ἰδίου φυράματος, θὰ...

Τηλεοπτική συνέντευξη τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου γιά τήν ἑπόμενη μέρα, μετά τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στόν Γιάννη Κοργιαλᾶ τοῦ Nafpaktia-News, ἡ ὁποία μεταδόθηκε τήν Τρίτη 4 Δεκεμβρίου ἀπό τήν ἐκπομπή «Ἐπί παντός» τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ ΙΟΝΙΑΝ.

Στήν συνέντευξη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μεταξύ ἄλλων ἀναφέρθηκε:
Στό ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θά ὁρίση τήν Ἐπιτροπή τοῦ διαλόγου, ἀλλά τήν εὐθύνη τοῦ χειρισμοῦ τοῦ διαλόγου γιά τό Σύνταγμα καί τήν ἐκκλησιαστική περιουσία τήν ἔχει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν εἰλημμένη σέ προηγούμενη Συνεδρίαση ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ὅτι ὁ διάλογος γιά τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος νά γίνη μέ...

6 Δεκ 2018

Συζητήσεις στὴν διεθνῆ ἰατρικὴ κοινότητα γιὰ τεκνοποίηση ἀπὸ ἄνδρες μέσω μεταμόσχευσης μήτρας!

Δὲν ἔχει τελειωμὸ καὶ ὅρια ἡ διαστροφή… Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο περίπου γεννήθηκε τὸ πρῶτο βρέφος παγκοσμίως στὸ Sao Paulo τῆς Βραζιλίας μετὰ ἀπὸ μεταμόσχευση τῆς μήτρας τῆς νεκρῆς 45χρονης βιολογικῆς του μητέρας ποὺ εἶχε τεκνοποιήσει μέσω τῶν μεθόδων ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς! Ἦταν πρώτη φορὰ ποὺ ὁ δότης τοῦ μοσχεύματος ἦταν νεκρὸς καθὼς ἡ μεταμόσχευση μήτρας θεωρεῖται ἤδη ἀπὸ τὸ 2014 ὡς συνήθης ἰατρικὴ πρακτική!
Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις ἔχει ξεσπάσει διεθνῶς συζήτηση με σωρεία δημοσιευμάτων και παρεμβάσεων γιὰ τὴν μεταμόσχευση μήτρας ἀπὸ νεκρὲς γυναῖκες σὲ ζωντανὲς ἀλλὰ καὶ σὲ cis ἄνδρες ἀφοῦ προηγηθεῖ....

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἑβραϊκὸ Κογκρέσο ἀπαιτεῖ νὰ μπεῖ «προειδοποίηση» στὴν Ἁγία Γραφὴ ὅτι περιέχει «ἀντισημιτικὰ ἐδάφια»

Τό Ευρωπαϊκὸ Ἑβραϊκὸ Κογκρέσο (European Jewish Congress) θέλει νὰ μποῦν εἰδικὲς προειδοποιήσεις - σχόλια στὰ περιθώρια ἐδαφίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ Κορανίου ποὺ θὰ τονίζουν τὰ "ἀντιεβραϊκὰ συναισθήματα".

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἑβραϊκὸ Κογκρέσο (EJC), ἕνα σῶμα ὀμπρέλα γιὰ ἑβραϊκὲς ὁμάδες, δημιούργησε ἕνα "κατάλογο πολιτικῶν γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ". 
Πολλὲς ἀπὸ τὶς συστάσεις ποὺ κάνει ἐπικεντρώνονται σὲ ἀποσπάσματα τῆς Βίβλου καὶ τοῦ Κορανίου πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν προώθηση τοῦ μίσους ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. 
Καλοῦν οἱ ἱερὲς γραφὲς νὰ προσθέτουν προειδοποιήσεις στὶς εἰσαγωγὲς καὶ στὰ περιθώρια τους. 
Ὁρισμένα ἀποσπάσματα τῆς Βίβλου, ἰδιαίτερα στὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, μιλοῦν γιὰ τοὺς Ἑβραίους μὲ ὑποτιμητικοὺς ὅρους. 
Τμήματα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τοῦ Κορανίου φαινεται να κατηγοροῦν τοὺς Ἑβραίους γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ. 
Οἱ περισσότεροι μελετητὲς συμφωνοῦν ὅτι...

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο Μέρος - Α’ – γ΄. «Ἑλέναμπα» ἡ προορατική

Στό χω­ριό Κε­φα­λο­χώ­ρι πού βρί­σκε­ται στήν πε­ρι­ο­χή τῆς Νί­και­ας τῆς Μι­κρᾶς Ἀ­σί­ας, πρίν ἀ­πό τήν Ἀνταλ­λα­γή, ζοῦ­σε μί­α εὐ­λα­βής καί χα­ρι­τω­μέ­νη νέ­α, ἡ Ἑ­λέ­νη. Τήν ἀ­πο­κα­λοῦ­σαν Ἑ­λέ­ναμ­πα, δη­λα­δή Ἑ­λέ­νη πού εἶ­χε γε­ροντι­κή σύ­νε­ση, δι­ά­κρι­ση καί μι­λοῦ­σε σάν Ἀβ­βᾶς (Γέ­ρο­ντας).

Ἦ­ταν ὀρ­φα­νή ἀ­πό γο­νεῖς καί ἐρ­γα­ζό­ταν ὡς ὑ­πη­ρέ­τρια σ᾽ ἕ­ναν πο­νό­ψυ­χο Τοῦρ­κο. Τή νύ­χτα ἡ «Ἑλέ­ναμ­πα» προ­σευ­χό­ταν πολ­λές ὧ­ρες. Ὁ Τοῦρ­κος­ τήν ἄ­κου­γε πού ἔ­λε­γε στήν προ­σευ­χή της: «Νά πά­ρω καί αὐ­του­νοῦ τίς ἁ­μαρ­τί­ες». Προ­σευ­χό­ταν δη­λα­δή γιά ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους. Ὁ Τοῦρ­κος ἔ­βλε­πε νά ἔρ­χωνται πολ­λοί ἄν­θρω­ποι νά τήν συμ­βου­λευ­θοῦν καί κα­τά­λα­βε ὅ­τι ἔ­χει ἰ­δι­αί­τε­ρη χά­ρη. Τήν εἶ­χε σέ με­γά­λη ἐ­κτί­μη­ση καί αἰ­σθα­νό­ταν ὅ­τι τόν βο­η­θᾶ ὁ Θε­ός γιά χά­ρη τῆς «Ἑ­λέ­ναμ­πα». Ση­μεί­ω­νε ὁ ἴδιος τά γε­γο­νό­τα καί τίς προ­φη­τεῖ­ες της, για­τί ἦταν πε­πει­σμέ­νος ὅτι ἡ «Ἑ­λέ­ναμ­πα» εἶ­χε χά­ρι­σμα προ­ο­ρα­τι­κό.

Τό­τε πολ­λούς Ἕλ­λη­νες τούς ἐ­πι­στρά­τευ­αν στόν τούρ­κι­κο στρα­τό στά Τάγ­μα­τα Ἐρ­γα­σί­ας (Ἀ­με­λέ Ταμ­που­ροῦ) γι­ά πέντε μέ δέ­κα χρό­νια μέ σκο­πό τήν ἐ­ξόντω­σή τους. Δέν ἔ­δι­ναν ση­μεῖ­α ζω­ῆς καί οἱ οἰ­κο­γέ­νει­ές τους ἀ­νη­συ­χοῦ­σαν. Οἱ γυ­ναῖ­κες πή­γαι­ναν καί ρω­τοῦ­σαν τήν «Ἑ­λέ­ναμ­πα» ἂν ζοῦν ἤ ἄν ἔ­χουν σκο­τω­θῆ. Ἐ­κεί­νη γι­ά νά μήν ἀμ­φι­σβη­τή­σουν ὅ,τι θά τούς ἔ­λε­γε, πρῶ­τα...

Μπαμπινιώτης: Δὲν ἔπρεπε ποτὲ νὰ ἀναγνωρίσουμε «μακεδονικὴ» γλώσσα

Τὴ δική του ἀπάντηση στὶς ἀναφορὲς τοῦ Ζόραν Ζάεφ περὶ «μακεδονικῆς γλώσσας» ἔδωσε ὁ καθηγητὴς γλωσσολογίας, Γιῶργος Μπαμπινιώτης, τονίζοντας πὼς πρόκειται γιὰ βουλγαροσερβικὴ γλώσσα ποὺ δυστυχῶς δεχτήκαμε νὰ τὴ λέμε «μακεδονικὴ» καὶ τώρα γεννᾶμε «ὀρέξεις».

Μιλώντας στὰ Παραπολιτικὰ 90,1 ὁ κ. Μπαμπινιώτης ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται γιὰ μία στρεβλὴ σύλληψη, διατύπωση ποὺ δυστυχῶς τὴ δεχτήκαμε καὶ ἐμεῖς νὰ τὴ λέμε "μακεδονική"».
Ὁ κ. Μπαμπινιώτης συνέχισε λέγοντας: «Γιὰ αὐτὸ ὅταν ὑπογράφεις μία συμφωνία προσέχεις τί μπορεῖ νὰ προκύψει ἀπὸ αὐτή, γιὰ αὐτὸ ποτὲ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὡς "μακεδονικὴ" γλώσσα ἡ βουλγαροσερβικὴ τῶν Σκοπίων, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα γεννᾶμε ὀρέξεις.»
Ὁ καθηγητὴς γλωσσολογίας θύμισε ὅτι ἡ γλώσσα δὲν εἶναι...

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, τὸ χαστούκι στὸν Ἄρειο καὶ οἱ «ἀγάπες» τῶν οἰκουμενιστῶν

Ὑπάρχει μία τάση ἀπὸ νεοπαγανιστὲς νὰ σπιλωθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐπειδὴ χαστούκισε τόν αἰρετικὸ Ἄρειο εἰς τὴν Α΄ Σύνοδο τῆς Νίκαιας το 325 μ.Χ. ἀντιβαίνοντας τὸ Κατὰ Ματθαῖον, Κεφ Ε΄«38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμὶν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σὲ ραπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·». Ἐπίσης θεωροῦν ὑποκριτικὸ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἐνῶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιο δίδει τὴν ἐντολὴ νὰ μὴν κάνεις ποτὲ κακὸ εἰς ἐπιστροφὴ στοὺς κάνοντας κακὸ εἰς ἐσέ, ἐπισκέπτεται τὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν φυλακή του καὶ τὸν συγχωροῦν.
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἐμφανίζεται καὶ ὁ αἱρετικὸς Ἄρειος. Ὃ Ἄρειος πρέσβευε καὶ διαλαλοῦσε περίτρανα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς ἀλλὰ κτίσμα καὶ ποίημα τοῦ Θεοῦ. Ἂν καὶ καθαιρεῖται, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποστηρίζει σθεναρὰ τὴν ἄποψή του μὲ συνέπεια νὰ παρασύρονται ἀρκετοὶ ἀπὸ τὰ κηρύγματά του καὶ νὰ ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας μεγάλη σύγχυση. Βλέποντας ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τὸ πρόβλημα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ συγκαλεῖ σὲ σύσκεψη ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς πρώτους τῶν...

5 Δεκ 2018

Ἅγιος Σάββας ὁ Ἠγιασμένος (5 Δεκεμβρίου), ἕνας μεγάλος ἀσκητὴς

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τ. Β΄ σ. 243-244
Αὐτὸς ὁ Ἅγιος ἔζησε στὰ χρόνια το μεγάλου Ἰουστινιανοῦ, κατὰ τὸ ἔτος 527, καταγόμενος ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Καππαδοκῶν ἀπὸ τὸ μέρος ποὺ ὀνομάζεται Μουταλάσκη, υἱὸς γονέων εὐσεβῶν, τοῦ Ἰωάννου καὶ τῆς Σοφίας. Ἀμέσως λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του, ἔτρεξε στὴν ζωὴ τῶν Μοναχῶν καὶ μπῆκε σὲ ἕνα Μοναστήρι ὀνομαζόμενο Φλαβιανές. Τόσο δὲ ἐγκρατὴς ἔγινε ὁ ἀοίδιμος ἀπὸ τὴν νεαρή του ἡλικία, ὥστε, βλέποντας μία φορὰ ἕνα μῆλο στὸν κῆπο καὶ ἐπιθυμώντας νὰ τὸ φάει, τὸ πῆρε μόνο στὰ χέρια καὶ εἶπε· «Ὡραῖος ἦταν στὴν ὅραση καὶ καλὸς στὴν βρώση ὁ καρπὸς πού μού προξένησε τὸ θάνατο».
Ἔπειτα ἔριξε τὸ μῆλο κατὰ γς καὶ τὸ καταπάτησε μὲ τὰ πόδια του. Καὶ ἀπὸ τότε ἔβαλε κανόνα καὶ ἀπόφαση στὸν ἑαυτό του, νὰ μὴ φάει μῆλο σὲ ὅλη του τὴν ζωή. Καὶ μία φορὰ μπαίνοντας σὲ φοῦρνο ἀναμμένο ὁ Ἅγιος, βγῆκε βλαβς, χωρὶς νὰ ἀγγίξει ἡ φωτιὰ καθόλου οὔτε σ’ αὐτὰ τὰ ἐνδύματά του. Κατὰ δὲ τὸ δέκατο ἕκτο ἔτος τῆς ἡλικίας του, πῆγε ὁ Ὅσιος στὸν μέγα Εὐθύμιο καὶ ἀπὸ αὐτὸν στάλθηκε στὸ Κοινόβιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου διότι ἦταν ἀγένειος. Ἐκεῖ λοιπὸν ζώντας ὁ θεῖος Σάββας δεχόταν μεγάλη ὠφέλεια ἀπὸ ὅλους τούς ἀδελφούς, ἐπειδὴ ἐμιμεῖτο τοῦ καθενὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν θεάρεστη πολιτεία. πότε γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸν ὀνόμαζε ὁ μέγας Εὐθύμιος, Παιδαριογέροντα.
Ὅταν πέρασαν ὅμως ἀρκετὰ χρόνια, τὸν ἔπαιρνε ὁ Εὐθύμιος μαζί του, ὅταν πήγαινε...

Μνήμη Ἁγίων ἐνδόξων Ὁσιομαρτύρων Καρεωτῶν Μοναχῶν, ὑπὸ τῶν λατινοφρόνων καὶ παποφίλων ξίφει τελειωθέντων


Τοῦ πατρὸς Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
Ἡ Καθολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στὶς 5 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἠμῶν Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, ἑορτάζει καὶ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων ὁσιομαρτύρων Καρεωτῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τῶν ὑπὸ τῶν λατινοφρόνων ἀζυμιτῶν ξίφει τελειωθέντων καὶ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀγχόνη ἀπαιωρηθέντος. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Συναξαριστὴ[1]: «τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι ὁσιομάρτυρες οἱ ἐν τοῖς κελλίοις τοῦ Ἄθω κατοικοῦντες, οἱ τοὺς Λατινόφρονας ἐλέγξαντες, τὸν βασιλέα, φημί, Μιχαήλ, καὶ τὸν Πατριάρχην Βέκκον, ὁ μὲν πρῶτος ἀπηγχονίσθη, οἱ δὲ λοιποὶ ξίφει ἐτελειώθησαν». Οἱ στίχοι τοῦ Συναξαρίου ἀναφέρουν: «Τῇ τῶν ὁσίων πληθύι γνώμη μία, ὑπὲρ πατρώων δογμάτων τεθνηκέναι».
Ἂς δώσουμε, ὅμως, τὸν λόγο στὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη κυρὸ...

π. Γεώργιος Μεταλληνός, «Ἡ ἑλληνορθόδοξη ἀντιμετώπιση τοῦ “Μακεδονικοῦ, λεγομένου, ζητήματος”»


Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ τὴ συμμετοχὴ μεγάλου ἀριθμοῦ ἐνοριτῶν πραγματοποιήθηκε ὁμιλία-συζήτηση μὲ θέμα: «Ἡ ἑλληνορθόδοξη ἀντιμετώπιση τοῦ “Μακεδονικοῦ, λεγομένου, ζητήματος”» καὶ προσκεκλημένο τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό, Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου,
ὥρα 6μ.μ. στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ μας. Ὁ π. Γεώργιος μὲ ἀδιάσειστα ἱστορικὰ ντοκουμέντα ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν Δωροθέου καὶ Θεοκλήτου, ἀπὸ τὸ ἔτος 1956, ἔχει ἐπισήμως τοποθετηθεῖ στὸ λεγόμενο «Μακεδονικὸ ζήτημα» καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεώς του. Συγκεκριμένα, ἡ Ἐκκλησία ἐπισήμανε τὴν ἀνυπαρξία «Μακεδονικῆς γλώσσας», «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» καὶ «Μακεδονικῆς ταυτότητας» καὶ ὑπέδειξε στὴν Πολιτεία ὅτι....

Ἀφοῦ ἀποκάλυψε τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς Σαηεντολογίας, ἡ Leah Rimini προχωρεῖ στὸ ξεσκέπασμα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιὰ»

Μετάφραση-ἐπιμέλεια: Ἑλένη Ζήνωνος
    «Νόμιζα ὅτι οἱ ‘Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ’ ἦταν ἁπλῶς εὐγενικοὶ ἄνθρωποι ποὺ πᾶνε ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα», ἀλλὰ ἔχουμε πάρει πολλὲς ἐπιστολὲς ποὺ μᾶς ἔλεγαν ‘παρακαλῶ διερευνῆστε τοὺς ‘Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ’ καὶ ἔκαναν παραλληλισμὸ τῆς Σαεντολογίας καὶ τῶν ‘Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά’»:
    «Πάρτε τὴ Σαηεντολογία, προσθέστε ὀκτὼ ἑκατομμύρια ὀπαδούς, καὶ ἔχετε τοὺς ‘Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά». (Ἡ Σαηεντολογία εἶναι μία μικρὴ ὀργάνωση ποὺ ἀνέκαθεν ψεύδεται γιὰ τὸ πραγματικό της μέγεθος ἰσχυριζόμενη ὅτι ἔχει ἑκατομμύρια μέλη, ὅταν σήμερα ἔχει πιθανῶς λιγότερα ἀπὸ 20.000 ἐνεργὰ μέλη παγκοσμίως).

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ
Σὲ εἰδικὴ ἐκπομπὴ ἀφιερωμένη στὴν ὀργάνωση τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» καὶ στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ντοκιμαντὲρ Leah Remini: Scientology and the Aftermath: The Jehovah's Witnesses ποὺ μεταδόθηκε στὶς 11 Νοεμβρίου 2018, ἡ ἠθοποιὸς καὶ πρώην Σαηεντολόγος Λία Ρεμίνι, φιλοξένησε ὁμάδα πρώην «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν τὶς....

4 Δεκ 2018

"Ὅλα τὰ ἔθνη γιὰ νὰ προοδεύσουν πρέπει νὰ βαδίζουν ἐμπρός, πλὴν τοῦ ἑλληνικοῦ ποὺ πρέπει νὰ στραφεῖ πίσω"

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, δάσκαλος Κιλκὶς
"Ὅλα τὰ ἔθνη γιὰ νὰ προοδεύσουν πρέπει νὰ βαδίζουν ἐμπρός, πλὴν τοῦ ἑλληνικοῦ ποὺ πρέπει νὰ στραφεῖ πίσω", εἶναι ἡ ἀπαντοχὴ μας αὐτό. Πίσω γιὰ νὰ βροῦμε τὴν περπατησιά μας. Καὶ ἂς κοάζει ὁ ἀνεπρόκοπος συρφετὸς τῶν ἐθνομηδενιστῶν. Πίσω γιὰ νὰ συναντήσουμε τοὺς Ἕλληνες, τοὺς μεταξένιους Ρωμηούς, ποὺ μᾶς κανοναρχοῦν μὲ τὸ αἷμα τους, μὲ τοὺς τίμιους ἱδρῶτες τους, μὲ τὴν φιλοτιμία τους. Ἀλλά, πίσω, γιὰ νὰ δοῦμε καὶ τὶς ἀθλιότητες καὶ τὰ λάθη. Ἔγιναν καὶ τέτοια. Ἀκόμη καὶ αὐτά, μᾶς τὰ ἄφησαν οἱ πρόγονοι, γιὰ ὀρμήνεια, γιὰ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν.
Ἂς ἀκούσουμε τὸν Γέρο τοῦ Μοριὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος ὅλης: «Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια…»...

Χριστόδουλος πρός Πειραιῶς Σεραφεὶμ: Θὰ ἐνθρονισθεῖς ὄχι μόνον εἰς τοῦτον τὸν θρόνον, δὲν θὰ περιοριστεῖς στὰ στενὰ γεωγραφικὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς σου ἀλλὰ εἰς ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνισμόν

Τὴν 19η Μαρτίου 2006 πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ στὸν καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς. Τὸν λόγο ἐκφώνησε ὁ τότε τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος. Ξεκίνησε τὴν προσφώνησή του καὶ ἐξῆρε τὰ χαρίσματα καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ νέου Ἱεράρχου. Ἰδιαιτέρα ἐντύπωση ὅμως προξένησαν σὲ ὅλους, ἀρκετὲς ὄχι καὶ τόσο τυχαῖες ἀναφορὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου πρὸς τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ, ἀφ΄ ἑνὸς θυμηθήκατε τὸν λόγο τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τὸν δημοσιεύουμε, ἀφ΄ ἑτέρου εὐχόμεθα ἔτη πολλά Σεβασμιώτατε, καλὴ διακονία, καλὸν Παράδεισο! 
Oἱ ὑπαινικτικὲς δηλώσεις τοῦ Χριστοδούλου εἴθε νά… βγοῦν ἀληθινές! Μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

Ἅγιος Παΐσιος: «Τῆς… κακοφάνηκε τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, γιατί εἶπα κανα - δυὸ λόγια μὲ παράπονο!»

Φωτογραφία: Τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὴν Κόνιτσα
ὅπου ὁ Ἅγιος εἶχε τὴν πρώτη του θεοπτία σὲ παιδικὴ ἡλικία...
Καθένας ἀπὸ κάποιο γεγονὸς ποὺ τοῦ ἔχει συμβῆ μὲ τὴν βοήθεια ἐνός Ἁγίου, ἔχει καὶ μία ἰδιαίτερη ἀγάπη στὸν Ἅγιο αὐτόν. Μπορεῖ νὰ εἶναι σοβαρὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἁπλό. Νά, ἐγὼ ἐπειδὴ ἀπὸ μικρὸς πήγαινα στὸ Ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἐκεῖ στὴν Κόνιτσα, ἔχω σὲ μεγάλη εὐλάβεια τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Ἡ Ἁγία μὲ βοήθησε καὶ στὸν στρατό, ὅταν μὲ πῆραν στοὺς ἀσυρματιστές, ἐνῶ ἤμουν ἀγράμματος μὲ βοήθησε ὕστερα καὶ στὸ Σανατόριο μετὰ τὴν ἐγχείριση στοὺς πνεύμονες. Τότε οἱ γιατροί μοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι, μόλις θὰ καθάριζε ὁ πνεύμονας, θὰ ἀφαιροῦσαν τὰ λάστιχα καὶ τὸ μηχάνημα. Καὶ ἐνῶ θὰ τὰ ἔβγαζαν σέ πέντε μέρες, εἶχαν περάσει εἴκοσι πέντε μέρες καὶ δὲν τὰ εἶχαν ἀφαιρέσει, καὶ ὑπέφερα πολύ. Τὸ Σάββατο 3 Δεκεμβρίου περίμενα τοὺς γιατρούς, γιὰ νὰ μὲ ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο αὐτό, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν φάνηκαν.
Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, ποὺ ἦταν ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας…
Δεῖτε καὶ ἄλλες ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
στὴν Κόνιτσα τὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο Μέρος - Α’ – β΄. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ νέος ἐλεήμων

Ὁ τι­μώ­με­νος ὡς Ἅ­γιος το­πι­κός ἀ­πό τούς Πο­ντί­ους, π. Ἰ­ω­άν­νης Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης γεν­νή­θη­κε στίς 10 Φε­βρου­α­ρί­ου 1836 στό χω­ριό Λω­ρί­α (Μού­ζε­να) τοῦ νο­μοῦ Τρα­πε­ζοῦ­ντος, ἀ­πό εὐ­λα­βεῖς γο­νεῖς τόν Τρι­αν­τά­φυλ­λο καί τήν Κυ­ρια­κή. Ἐ­πει­δή δέν ὑ­πῆρ­χε σχο­λεῖ­ο στήν πα­τρί­δα του ἔ­μα­θε ἀπό ἕναν ἐγγράμματο τά κοι­νά γράμ­μα­τα σέ ἕξι μῆ­νες, ὄντας πο­λύ εὐ­φυ­ής.
Σέ ἡ­λι­κί­α δε­κα­τεσ­σά­ρων ἐ­τῶν ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νός ἀ­πό πα­τέ­ρα γι᾿ αὐ­τό ἀ­ναγ­κά­στη­κε πρός ἐ­ξεύ­ρε­ση ἐρ­γα­σί­ας νά ξε­νι­τευ­θῆ στά πα­ρά­λια τοῦ Πόν­του, ὅ­που ἐρ­γα­ζό­ταν τόν χει­μῶ­να σέ ἀρ­το­ποι­εῖ­ο καί τό κα­λο­καί­ρι σέ γε­ωρ­γι­κές ἐρ­γα­σί­ες. Ἐ­νυμ­φεύ­θη δέ­κα ἑ­πτά ἐ­τῶν κά­ποι­α σε­μνή καί εὐ­λα­βῆ νέ­α, ὀ­νό­μα­τι Ἑ­λέ­νη, μέ τήν ὁ­ποί­α ἀ­πέ­κτη­σε ἕ­ναν υἱ­ό καί θυ­γα­τέ­ρες.
Κά­ποι­ο κα­λο­καί­ρι μέ τήν σύ­ζυ­γό του πή­γαι­ναν στό χω­ριό του μέ τά πό­δια. Στόν δρό­μο τούς συ­νάν­τη­σαν τρεῖς Ἄγ­γε­λοι μέ μορφή ἀν­θρώ­πων. Προ­πο­ρευ­ό­ταν ὁ Ἰ­ω­άν­νης. Τόν κοί­τα­ξαν προ­σε­κτι­κά οἱ Ἄγ­γε­λοι ἀλ­λά δέν τοῦ μί­λη­σαν. Με­τά συ­νάν­τη­σαν τήν σύ­ζυ­γό του καί ὁ ἕ­νας τῆς λέ­γει: «Οἱ χω­ρια­νοί σας πε­ρι­μέ­νουν νά γίνη ἱ­ε­ρέ­ας ὁ Ἰ­ω­άν­νης. Αὐ­τό εἶ­ναι τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ». Ὁ δεύ­τε­ρος τῆς εἶ­πε: «Με­τά ἀ­πό τριά­ντα χρό­νια θά ἀ­ξι­ω­θῆ­τε νά προ­σκυ­νή­σε­τε τούς Ἁ­γί­ους Τό­πους», καί ὁ τρί­τος: «Με­τά τήν κοί­μη­σή του θά συ­να­ριθ­μη­θῆ μέ τούς Ἁ­γί­ους».
Ἡ Ἑ­λέ­νη ἐ­ρώ­τη­σε μέ ἀ­πο­ρί­α: «Πῶς ἐ­σεῖς πού εἶ­στε ἄν­θρω­ποι γνω­ρί­ζε­τε τό μέλ­λον, τί θά γί­νει με­τά ἀ­πό τριά­ντα χρό­νια;». Ἀ­πήν­τη­σαν: «Ἐ­μεῖς δέν εἴ­μα­στε ἄν­θρω­ποι ἀλ­λά...

Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁρισμένοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τὴν προσωνυμία Μεγαλομάρτυρες, διότι ὑπέστησαν ἰδιαίτερα σκληρὰ βασανιστήρια, κατὰ τὴν ὁμολογία τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἀσπασθοῦν ἀλλότριους ψεύτικους «θεοὺς» καὶ νὰ θυσιάσουν στὰ ἄψυχα εἴδωλα. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγεται ἡ Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, μία ἡρωικὴ κόρη, ἡ ὁποία ἀντάλλαξε τὶς δόξες τοῦ κόσμου μὲ τὴν πίστη της καὶ τὴν προσήλωσή τους στὸ Σωτήρα Χριστό. 
Γεννήθηκε καὶ ἔζησε σὲ καιρούς, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (286-305), ὅπου εἶχε λάβει χώρα ὁ μεγαλύτερος καὶ σκληρότερος διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο καὶ δαιμονικὸ Ρωμαϊκὸ Κράτος. Ἦταν κόρη ἑνὸς φανατικοῦ εἰδωλολάτρη, ὀνόματι Διοσκούρου, ὁ ὁποῖος συγκαταλέγονταν στοὺς εὐγενεῖς, πλουσίους καὶ ἀξιωματούχους τῆς μεγάλης πόλεως Ἡλιουπόλεως τῆς Αἰγύπτου. Ὁ Διόσκουρος φρόντισε νὰ τὴν μεγαλώσει μὲ τὴν εὐσέβεια στὰ δαιμονικὰ εἴδωλα καὶ τοὺς ἀνύπαρκτους, διεφθαρμένους «θεούς», οἱ ὁποῖοι ὑπαγόρευαν στοὺς ἄτυχους λατρευτές τους κάθε ἀνηθικότητα καὶ κακουργία. Νὰ τοὺς μοιάζουν οἱ ἄνθρωποι, νὰ γίνουν μιμητές τους. Φρόντισε ἐπίσης νὰ τῆς δώσει τὴν πιὸ μεγάλη ἐκπαίδευση, στέλνοντάς την στὶς ὀνομαστὲς σχολὲς τῆς Ἀλεξάνδρειας. Εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες κόρες τῆς περιοχῆς. 
Ὅταν ἔφτασε στὴν ἐφηβεία, παρουσίασε ἀσυνήθιστο σωματικὸ κάλλος, γεγονὸς ποὺ ἀνάγκασε τὸν Διόσκουρο νὰ τὴν κλείσει στὸν πύργο του, ἀπὸ φόβο μήπως τὴν ἀπαγάγουν, σύμφωνα...

3 Δεκ 2018

Ὁ κ. Κυριακὸς καὶ ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς
Ὁ κατὰ πάσαν πιθανότητα ἑπόμενος πρωθυπουργός, τῆς κατὰ παράδοση ὀρθόδοξης πατρίδας μας, Κυριάκος (Κυριακὸς) Μητσοτάκης, εἶπε μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς διδασκαλίας τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα:

" ...νὰ μποροῦν τὰ παιδιά μας νὰ εἶναι σωστὰ ἐνημερωμένα, νὰ μὴν εἶναι θύματα προκαταλήψεων καὶ νὰ μποροῦν καὶ αὐτὰ μὲ τὸν τρόπο τους νὰ διαχειρίζονται τὶς δικές τους σεξουαλικὲς προτιμήσεις μὲ τρόπο πού δὲν θὰ τὰ κάνει νὰ αἰσθάνονται ἐνοχικά", τόνισε στὴ δήλωσή του ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. (capital)
Παιδιὰ σωστὰ ἐνημερωμένα! Παιδιά, ὄχι θύματα προκαταλήψεων! Παιδιά, ποὺ διαχειρίζονται μὲ τὸν τρόπο τους τὶς σεξουαλικές τους προτιμήσεις! Παιδιά, ποὺ δὲν θὰ αἰσθάνονται...

Ὁ Γιῶργος Κατρούγκαλος εἶναι σαφής: Ἀλλαγή τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος γιά νά πάψει νά εἶναι ὀρθόδοξο τό μάθημα Θρησκευτικῶν

Τό ἄρθρο 3 γιά σχέσεις κράτους - Ἐκκλησίας στήν Ἐπιτροπή Ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος
Διαφορετικές προσεγγίσεις καί ἑρμηνεῖες, ἀλλά καί κάθετες διαφωνίες γιά τήν ἀναγκαιότητα ἤ ὄχι ἀλλαγῶν στό ἄρθρο 3 τοῦ συντάγματος πού ἀφορᾶ στίς σχέσεις κράτους- Ἐκκλησίας, διαπιστώθηκαν στή συζήτηση στήν Ἐπιτροπή Συνταγματικῆς Ἀναθεώρησης τῆς Βουλῆς.
Στό ἐπίκεντρο μίας ἔντονης ἰδεολογικῆς ἀντιπαράθεσης βρέθηκε ἡ πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τή θρησκευτική οὐδετερότητα τοῦ κράτους καί στό ἄν πρέπει νά γίνει ἀλλαγή στήν ὑφιστάμενη συνταγματική διάταξη.
Η ΝΔ δήλωσε κάθετα ἀντίθετη σέ αὐτή τήν ἀλλαγή, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι πλήρως συνταγματικά κατοχυρωμένη. 
Τό ΚΚΕ επέμεινε νά ζητᾶ τόν πλήρη διαχωρισμό κράτους-Ἐκκλησίας. 
Η ΔΗΣΥ συμφώνησε στήν ἀνάγκη διαχωρισμοῦ κράτους-Ἐκκλησίας, ὡστόσο χαρακτήρισε σκόπιμα ἀόριστη τήν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. 
Τό Ποτάμι ταχθηκε ὑπέρ μίας διευκρινιστικῆς ἑρμηνείας τοῦ συντάγματος. 
Οἱ ΑΝΕΛ υπογράμμισαν ὅτι θά συνταχθοῦν πλήρως μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἕνωση Κεντρώων εξεφρασε τήν ἄποψη ὅτι...

Ζάεφ: Θά διδάσκεται ἡ «μακεδονική γλώσσα» στήν Ἑλλάδα

Ξεπερνώντας κάθε ὅριο προκλητικότητας, ὁ Ζόραν Ζάεφ ἔκανε λόγο γιά διδασκαλία τῆς «μακεδονικῆς γλώσσας» στήν Ἑλλάδα. Καί ὁ Ν. Ντιμιτρόφ ξεκαθάρισε ὅτι τώρα «θά εἴμαστε μόνο τό βόρειο τμῆμα τῆς "Μακεδονίας"»
Ὁ Ζάεφ τόνισε πώς «μέ τήν τροπολογία 36 ἐξασφαλίζεται ἡ ἱστορική καί πολιτιστική κληρονομιά τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ», προσθέτοντας ὅτι «ἐγγυᾶται τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων καί συμφερόντων τῶν ὑπηκόων πού ζοῦν ἤ διαμένουν στό ἐξωτερικό καί προωθοῦν τούς δεσμούς τους μέ τήν πατρίδα.
«Ἡ τροπολογία ὁρίζει ὅτι ἡ Δημοκρατία φροντίζει ἐπίσης τά μέλη τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ πού ζοῦν στό ἐξωτερικό, χωρίς παρέμβαση στά κυριαρχικά δικαιώματα ἄλλων κρατῶν καί στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις τους».
Ὅπως σημείωσε ὁ Ζόραν Ζάεφ, «μέ τή νέα διατύπωση τοῦ ἄρθρου 49 παρέχονται ἐγγυήσεις γιά τήν προστασία τῆς ταυτότητας τῆς ΠΓΔΜ. Ἡ ταυτότητα τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ προστατεύεται. Δέν θά ὑπάρξει ἀλλαγή στήν ταυτότητα», ἐνῶ ὑπογράμμισε πώς ἡ...

Ἡ Ἄννα Τσομπάνη μπῆκε στὸ ρὶνγκ μὲ τὸ «Μακεδονία Ξακουστὴ» !


Ἡ «Ἀσημένια» Σιδηροκαστρινὴ Ἄννα Τσομπάνη μπῆκε στὸ ρὶνγκ μὲ τὸ «Μακεδονία ξακουστή», σὲ ἀγώνα ποὺ ἔδωσε στὸ Καζακστᾶν, βροντοφωνάζοντας ἔτσι ἀπὸ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτη γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας
Δεῖτε παρακάτω τὸ βίντεο…

Κατὰ τὸν 34ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀποτελοῦν Κανονικὸ ἀδίκημα οἱ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας ἐνέργειες κάθε Προκαθημένου...

ντιδράσεις γιτν ρχιεπίσκοπο
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀπέτυχε  να πείσει τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ δεχθοῦν τὴν ἐρήμην τους συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὴ μισθοδοσία τῶν ἱερέων. Ὑπῆρξαν μάλιστα ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς Ἱεραρχίας ζωηρὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἐν λόγω συμφωνία.
Οἱ ἀντιδράσεις αὐτὲς συνεχίζονται. Μητροπολίτες καταλογίζουν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι μὲ αὐτὴ του τὴ συμφωνία μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα θυσίασε τοὺς 10.000 κληρικούς, γιὰ νὰ ἀνοίξουν ἰσάριθμες θέσεις στὸ Δημόσιο καὶ νὰ κάνει ἡ κυβέρνηση, προσλήψεις ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν. Καὶ προσθέτουν ὅτι δὲν θυσίασε μόνο τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὸ σημερινὸ στάτους στὴ σχέση Πολιτείας, Ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας.
Στὸ φούντωμα αὐτὸ τῶν ἀντιδράσεων συζητοῦνται, γράφονται καὶ ἀκούγονται  διάφορες φῆμες, ἀπόψεις καὶ προοπτικές, ποὺ οἱ περισσότερες εἶναι ὑπερβολικὲς ἕως ἀνακριβεῖς. Τὸ οὐσιαστικὸ εἶναι πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπὶ τοῦ παρόντος, δὲν ἔχει πρόθεση νὰ παραιτηθεῖ, οὔτε...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.