30 Δεκ 2018

Κίνδυνος νὰ μείνουμε οἱ μισοὶ μέχρι τὸ 2068

H χώρα μας γερνάει μὲ ραγδαίους ρυθμούς, καθὼς μέσα σὲ ἑπτὰ χρόνια, ὁ πληθυσμὸς τῆς μειώθηκε κατὰ 360.000 καὶ στὰ ἑπόμενα δώδεκα, θὰ μειωθεῖ κατὰ 770.000.
«Κίνδυνος νὰ μείνουμε οἱ μισοὶ μέχρι τὸ 2068». Μὲ τὸν τίτλο αὐτό, ἡ Καθημερινή της Κυριακῆς παρουσιάζει τὴν μελέτη τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, ποὺ καταγράφει σὲ ἀριθμοὺς τὴ δημογραφικὴ «βόμβα» ποὺ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα, ἡ χώρα μᾶς γερνάει μὲ ραγδαίους ρυθμούς, καθὼς μέσα σὲ ἑπτὰ χρόνια, ὁ πληθυσμὸς τῆς μειώθηκε κατὰ 360.000 καὶ μέσα στὰ ἑπόμενα δώδεκα, θὰ μειωθεῖ κατὰ 770.000.
Ἂν οἱ γεννήσεις συνεχίσουν νὰ κυμαίνονται στὰ σημερινὰ ἐπίπεδα, σὲ 35 ὡς 50 χρόνια, θὰ ἔχουμε μείνει οἱ μισοί. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης παρουσιάστηκαν ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς τοῦ ΕΚΚΕ, ὄχι μόνο σὲ διεθνῆ Συνέδρια, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Δημογραφικοῦ καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς. Ἄρα ξέρουν. Ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας ξέρει τί θὰ συμβεῖ στὰ ἑπόμενα χρόνια καὶ τὶς τρομακτικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ ἐν τέλει στὶς δυνατότητες ἐπιβίωσης τῆς....Ἑλλάδας σὲ μία δύσκολη «γειτονιά».
Μάλιστα τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ἀσχολήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια μὲ τὸ θέμα καὶ παρουσίασε μία δική του ἔκθεση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες θὰ εἴμαστε τὸ 2035 ἕως 1,4 ἑκατ. λιγότεροι καὶ ἕως 2,5 ἑκατ. τὸ 2050. Οἱ μόνες προτάσεις ποὺ ἔχουν κατατεθεῖ, εἶναι τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ πρόσφατο Συνέδριο τῆς ΝΔ (ποὺ περιλαμβάνει ἀπὸ βοήθημα 2.000 εὐρὼ γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ γεννιέται, μέχρι προσαύξηση τοῦ ἀφορολόγητου κατὰ 1000 εὐρὼ ἀνὰ οἰκογένεια γιὰ κάθε παιδὶ) καὶ τοῦ ΚΙΝΑΛ.
Στὰ προηγούμενα χρόνια, ἡ πολιτικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ, εἶχε περιοριστεῖ σὲ ἐπιδόματα γιὰ πολύτεκνους καὶ τρίτεκνους στὴ συνέχεια. Ἀπὸ τὸ 2015, ἡ σημερινὴ κυβέρνηση οὐσιαστικὰ «τιμωρεῖ» τὶς νέες οἰκογένειες τόσο φορολογικά, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἔλλειψη ὁποιασδήποτε κοινωνικῆς πολιτικῆς γιὰ τὶς νέες μητέρες, παιδικοὺς σταθμοὺς κλπ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ γενιὲς 30+ καὶ 40+ νὰ κάνουν ἕνα, τὸ πολὺ δύο παιδιά.
Ταυτόχρονα ὑπάρχει ἔλλειμμα παρακολούθησης τοῦ προβλήματος, τὴν ὥρα ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ Σερβία ποὺ βγῆκε τραυματισμένη ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο καὶ τοὺς νατοϊκοὺς βομβαρδισμούς, ἔχει ὑπουργὸ ἄνευ χαρτοφυλακίου γιὰ τὴ δημογραφικὴ καὶ οἰκογενειακὴ πολιτική. Στὴν Ἑλλάδα, τὰ νέα παιδιὰ ποὺ θὰ γεννηθοῦν, θὰ κοινωνικοποιηθοῦν σὲ ἕνα οἰκογενειακὸ περιβάλλον μὲ λιγότερα μέλη, ὁδηγώντας τὴν ἑπόμενη γενιὰ στὸ νὰ δημιουργήσει μικρότερες οἰκογένειες.
Ἡ ἀρνητικὴ δημογραφικὴ μεταβολὴ στὴ χώρα μας, ἔχει καὶ ἄλλες συνέπειες ἂν ἐξεταστεῖ μὲ φόντο τὴν ἐν ἐξελίξει 4η βιομηχανική ἐπανάσταση. Σύμφωνα μὲ τὴ νέα μελέτη τοῦ Ὁμίλου Adecco ποὺ πραγματεύεται τὴ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν οἰκονομία, τὴν ἀπασχόληση τῶν νέων καὶ τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ αὐτοματισμοῦ στὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον, οἱ ἐργοδότες καὶ οἱ ὀργανισμοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο καλοῦνται νὰ ἀνακαλύψουν νέους τρόπους, ὥστε τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό τους νὰ παραμένει ἐνεργὸ καθὼς μεγαλώνει.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ ἐνισχυθοῦν οἱ νέες μορφὲς εὐέλικτης ἐργασίας, ὡς ἀπάντηση στὴν βελτίωση τῆς ἀπασχολησιμότητας, σὲ ἕνα περιβάλλον ὅπου γίνεται ἐπιτακτικὴ ἡ σωστὴ ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων ὅλων τῶν πληθυσμιακῶν ὁμάδων, προωθώντας τὴν ἐνσωμάτωση στὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ καὶ τῶν μεγαλύτερων ἠλικιακᾶ ἀτόμων, μὲ ὅτι ἀντίκτυπο ἔχει αὐτὸ γιὰ τὶς σταθερὲς θέσεις ἀπασχόλησης.
Χρειάζονται ἀρκετὲς σελίδες, τόσο γιὰ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τοῦ δημογραφικοῦ ὅσο καὶ γιὰ τὸ τί θὰ πρέπει νὰ γίνει ὥστε νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ πρόβλημα. Ὅμως θὰ κλείσω μὲ κάτι ἄλλο ποὺ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ τόσο ὡς αἴτιο, ὅσο καὶ αἰτιατὸ τοῦ προβλήματος: τὴ στειρότητα στὴν παραγωγὴ πολιτισμοῦ. «Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ παράγεται σήμερα στὴ χώρα μας, μοῦ φαίνεται ὅτι ἀνήκει σὲ μία τρίτη κατηγορία», γράφει ὁ Βαγγέλης Ραπτόπουλος, στὴν «Ὑψηλὴ Τέχνη τῆς Ἀποτυχίας».
Καὶ ἐξηγεῖ: «πρόκειται γιὰ τὸν πολιτισμὸ-ἀντίγραφο τοῦ παγκοσμιοποιημένου πολιτισμοῦ, ποὺ προβάλλεται καὶ ἐπιβάλλεται ἀσύστολα ἀπὸ τὰ πανίσχυρα μίντια». «Ὁ ντόπιος πολιτισμὸς πέφτει σὲ ἕνα εἶδος ἀφάνειας κι εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει. Χρειάζεται ἀγώνας γιὰ νὰ διαλύσεις αὐτὴ τὴν ψευδαίσθηση, τὴν αὐταπάτη καὶ νὰ ἀνακαλύψεις τὸ ζωντανὸ ποτάμι τῆς τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ κυλάει ὑπόγεια καὶ σχεδὸν μυστικὰ ἀνάμεσά μας», προσθέτει.
Ἂν δὲν ἀνακαλύψουμε τὸ ποτάμι ποὺ περιγράφει ὁ Ραπτόπουλος, τὸ πολιτιστικὸ ἔλλειμμα θὰ ὁδηγήσει σὲ πολιτισμικὴ κατάρρευση ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ, αὐξάνει τὸν κίνδυνο στὰ ἑπόμενα χρόνια νὰ παραγκωνιστεῖ καὶ ἡ ἐθνική μας ταυτότητα. Καὶ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ προβλέψει τί εἴδους πιέσεις καί, κυρίως, τί εἴδους ἀντοχὲς θὰ ὑπάρχουν τότε ὥστε ἡ Ἑλλάδα νὰ σταθεῖ στὸ διαρκώς μεταβαλλομενο γεωπολιτικὰ διεθνὲς περιβάλλον.
aftodioikisi

6 σχόλια:

 1. Μέχρι το 2068, θα έχει εκδηλωθεί πάνω στη γη η οργή του Θεού, και θα έχει αποκαταστήσει μια πολύ πιο φυσιολογική κοινωνία, χωρίς "νομιμοποιημένες" εκτρώσεις-δολοφονίες και άλλα απαράδεκτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άμα εκδηλωθεί η οργή του Θεού, μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρχει πλέον Ελλάδα. Είμαστε χειρότεροι από όλους. Εμείς θα πρέπει να χαθούμε πρώτοι.

   Και αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η Ελλάδα κατοικείται από Έλληνες, έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Μόνο ελληνικά μιλούνε, δεν είναι Έλληνες. Είναι οπαδοί του "όπου γης και πατρίς", του "όποιος πληρώνει φόρους στην Ελλάδα είναι Έλληνας", του "το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια", του "κάτω τα σύνορα", της παγκοσμιοποίησης, κ.α. Άμα είναι αυτοί Έλληνες, το ίδιο Έλληνες θα είναι και τα εκατομμύρια μωχαμέτια που θα μας έρθουν από τα ξένα - ίσως και παραπάνω!

   Ας ψηφίσουμε την "σωτήρα" ΝΔ-ούλα μας που θα δώσει 5 δίφραγκα για τα μάτια του κόσμου, ας κοιμηθούμε ήσυχοι, και ας γράψουμε τα απομνημονεύματα του πολιτισμού μας, μιας και κανένας άλλος δε θα νοιαστεί να τα γράψει.

   Διαγραφή
  2. Η Ελλάδα θα περάσει μέσα από πολλές και σκληρές θλίψεις.
   Όσοι θα ζήσουν, μετά από τις θλίψεις, θα ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ, και ο Θεός ΤΟΤΕ θα σώσει την Ελλάδα.

   Διαγραφή
  3. Πολλὴ μαυρίλα,αδελφάκι μου !!42:28
   Πρώτη φορὰ περνᾶμε δύσκολα,στὴν τῶν αἰώνων ἱστορία μας;;;
   Καλὴ ἐπιστροφὴ στὸν φιλότιμο ἔνθεο ἐαυτό μας !
   ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ
   Καλλ

   Διαγραφή
 2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ ΒΑΘΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ κ ΟΥΔΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΖΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ.
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ''ΕΧΩ ΓΙΝΕΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ''ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΓΓΥΣ.
  ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.....ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ....
  ΚΑΛΥΝΗΧΤΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ....
  - Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ -

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  Πληρωμένα!! Ενοίκιο, κοινόχρηστα, περίθαλψη και 400 ευρώ επιδομα στους Μετανάστες.....
  https://www.youtube.com/watch?v=ROP7JXOqoZE
  ΝΟΙΚΙ ,ΔΕΗ,ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΞΕΦΤΩΧΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΟΖΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ 800 ΕΥΡΏ !!!!!ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΕΙ ΚΑΙ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ.
  Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΡΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΖΑΛ
  Τουργκούτ Οζάλ: «Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια από ΄δώ μεριά και να τελειώνουμε μ΄ αυτούς»!


  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.