31 Ιαν 2019

Ἅγιος Πορφύριος: Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶναι ἡ κυριότερη αἰτία διαζυγίου

Ὁ  Ὅσιος Πορφύριος ἐτόνιζεν ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας εἶνε ἡ κυριωτέρα αἰτία διαζυγίου. «Ἡ βασικωτέρα αἰτία ποὺ χωρίζουν (τὰ ἀνδρόγυνα)», ἐδίδασκεν, «εἶνε ποὺ παίρνουν προφυλάξεις διὰ νὰ μὴ κάνουν παιδιά. Αὐτὸ εἶνε πολὺ κακὸν καὶ τσακίζονται τὰ νεῦρα τῶν γυναικῶν». (Λαμπροπούλου Παρασκευᾶ, Ὅσα ἔζησα κοντὰ στὸν Ἅγιο Πορφύριο, Ἐκδόσεις Ἡ  Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 74). 
Ἐδίδασκε δηλαδὴ ὁ Ἅγιος ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς συλλήψεως, ἐνῷ ὑπάρχουν συζυγικαὶ σχέσεις, δημιουργεῖ ἀναστάτωσιν καὶ δυσλειτουργίαν - βλάβην εἰς τὸ νευρικὸν σύστημα τῶν γυναικῶν, ἀφοῦ ἀντιστρατεύεται τὴν ἰδίαν τὴν φύσιν καὶ τὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν τῆς μητρότητος. Ἡ ἀσθένεια εἰς τὸ νευρικὸν σύστημα τῶν γυναικῶν δημιουργεῖ ἐντάσεις, δυσαρμονίαν, τσακωμοὺς μὲ τὸν....

Σκόπια : Ὁ σκοτεινὸς ρόλος τοῦ Τζόρτς Σόρος καὶ οἱ ΜΚΟ


Ἡ σύγχρονη διπλωματία δὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο κρατῶν. Κρίσιμο ρόλο παίζουν ἰδιῶτες καὶ φορεῖς τῆς «κοινωνίας τῶν πολιτῶν» πού… ἀξιοποιοῦν διπλωμάτες, πολιτικοὺς καὶ πανεπιστημιακοὺς χωρὶς τοὺς περιορισμοὺς τῶν τυπικῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματoύχων.
Ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ think tanks, τὰ τόσο σημαντικὰ γιὰ τὴ χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ποὺ τὰ περισσότερα στηρίζονται σὲ κάποιου εἴδους ἰδιωτικὴ χορηγία, μέχρι τὴν ἔκρηξη τῆς ἐμφάνισης ΜΚΟ σὲ ὅλες τὶς «καυτὲς ζῶνες» τοῦ πλανήτη, τὰ παραδείγματα αὐτῆς τῆς «ἰδιωτικοποίησης τῆς διπλωματίας» εἶναι πολλά. Καὶ κάπου ἐκεῖ μπαίνει σφήνα ὁ Τζὸρτζ Σόρος, ὅπως φάνηκε καὶ στὴν ὑπόθεση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.
Μὲ τὰ ἀμερικανικὰ δεδομένα ὁ Σόρος εἶναι «προοδευτικός». Ὅμως, ὑποστηρίζει ἕνα εἶδος «ἀνθρωπιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ», σὰν κι αὐτὸν ποὺ εἴδαμε νὰ προτείνεται ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν κυβερνήσεων Κλίντον. H ἱστορία του σὲ αὐτὸ τὸ πεδίο, ἀφοῦ ὡς trader ἦταν ἤδη γνωστός, ξεκινάει - ὄχι τυχαία, κατὰ πάσα πιθανότητα - μὲ τὴ δημιουργία τοῦ....

Τὰ Ἡλιοστάσια: Ἡ παγανιστικὴ καὶ ἀποκρυφιστικὴ χρήση τους

Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Περιοδικὸ «Διάλογος», τεῦχος 76, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2013, (σελ. 7).
Τά ἡλιοστάσια (22 Δεκεμβρίου, 21 Ἰουνίου) εἶναι ἕνα φυσικό ἀστρονομικό φαινόμενο, πού ἔχει σχέση μέ τήν καθημερινή ἀλλαγή - μετατόπιση τῆς θέσεως τοῦ ἡλίου στό οὐράνιο στερέωμα, κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους. Ὡς ἀστρονομικό φαινόμενο, λέγουν οἱ εἰδικοί, τό θερινό ἀπό τό χειμερινό ἡλιοστάσιο εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα μεταξύ τους ὡς πρός τήν τροπή τοῦ ἡλίου.
Οἱ δύο αὐτές ἡμέρες τό χρόνο στόν ἀρχαῖο παγανιστικό κόσμο ἦταν συνδεδεμένες καί μέ τό φαινόμενο τῆς Ἡλιολατρίας, τή λατρεία δηλαδή τοῦ ἡλίου ὡς θεοῦ.
Τό φυσικό αὐτό φαινόμενο υἱοθετήθηκε ἀπό τό μεσαιωνικό καί νεότερο ἀποκρυφιστικό χῶρο καί στά πλαίσια μιᾶς ἐσωτεριστικῆς νοηματοδότησής του, συνδέθηκε μέ μύθους καί...

«Μᾶς διέταξαν νὰ κάψουμε τὴν σημαία τῶν Ἰμίων ἀλλὰ δὲν τὸ κάναμε! Τὴν κρατήσαμε καὶ ἐλπίζουμε μία μέρα νὰ ὑψωθεῖ καὶ πάλι στὶς βραχονησίδες!»

Ἀπὸ τὰ Ἴμια στὴν Ζουράφα (Λαδόξερα) τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου. Μνήμη Καραθανάση, Βλαχάκου, Γιαλοψοῦ 31/01/1996

Φώτο: Ρωμαίικου - Κείμενο: Θεοφάνη Μαλκίδη
1. Ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ Αἰγαῖο
Ξημερώνοντας ἡ 31η Ἰανουαρίου, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ φέρεις στὸ νοῦ σου τὰ Ἴμια καὶ τὴ μνήμη τῶν Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου καὶ Ἕκτορα Γιαλοψοῦ. Τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος τοῦ ἑλικοπτέρου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πατρίδας τὸ 1996.
Παράλληλα ἔρχεται στὴ θύμηση ἡ συμφωνία τῶν Σημίτη - Πάγκαλου λίγους μῆνες ἀργότερα στὴ Μαδρίτη γιὰ τὰ "ζωτικὰ συμφέροντα" τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο καὶ γιὰ τὴν ἄγνοια τῆς παρούσας ἡγεσίας καὶ ὄχι μόνο περὶ θαλασσίων συνόρων!
Παράλληλα, ἡ συζήτηση ποὺ ἔχει ξεκινήσει στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ), ἔφερε στὸ προσκήνιο θέματα μὲ τεράστιο ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἐνδιαφέρον. Ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ φυσικοὶ πόροι. Παράλληλα ἀναδείχτηκαν καὶ συνιστῶσες ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ...

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: «Ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ρωμανίδης καὶ οἱ σύγχρονοι ἐμπειρικοὶ Θεολόγοι»

«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον» τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Ἰωάννου Ρωμανίδου, τοῦ μεγαλύτερου Ὀρθοδόξου Θεολόγου τοῦ 20οῦ αἰώνα, πού ἐκοιμήθη τὴν 1η Νοεμβρίου 2001.
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Λεμεσοῦ διοργάνωσε ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τῶν τριῶν Φωστήρων τῆς Οἰκουμένης, Βασίλειο τὸν Μέγα, Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ἀφιερωμένη στὸν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη (31.1.2017). Ὁμιλητής στὴν ἐκδήλωση ἦταν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος...

Τί προέχει γιὰ τοὺς Βαλκανικοὺς λαοὺς στὴν μεταξύ τους σχέση, ἡ ἐθνότητα ἢ ἡ πίστη στὴν ὀρθοδοξία;

Σχόλιο «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»: Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Μακεδονίου, ἀκόμη δὲ περισσότερο καὶ τὴν στάση τῆς Βουλγαρίας στὸ ἐπίκαιρο θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, διερωτᾶται κανείς... Τί προέχει γιὰ τοὺς Βαλκανικοὺς λαοὺς στὴ μεταξύ τους σχέση, ἡ ἐθνότητα ἢ ἡ πίστη στὴν ὀρθοδοξία; Πῶς ἕνας ὁμόδοξος λαὸς μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὸν ἄλλον ἀδελφὸ γιὰ θέματα ἐλάσσονος σημασίας; Ὁ ἅγιος Πέτρος ὑπερέβη τὸ σύνηθες καὶ ὄρθωσε τὴν εἰρήνη μὲ τοὺς λαοὺς ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
Διαβάστε τὸν βίο…

Μόρφου: Ἡ οἰκουμενικότητα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ σημερινὴ παγκοσμιότητα, ποὺ ἰσοπεδώνει τὰ πάντα, γιατί ἐκείνη ἦταν θεμελιωμένη στὴν ἐλευθερία καὶ τὸν σεβασμὸ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου στὸ Ἀκάκι (28.01.2009)
Τὸ νὰ μιλᾶ κανεὶς γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ἐγχείρημα δύσκολο, καθότι οἱ τρεῖς αὐτοὶ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, παρόλο ποὺ μᾶς κληροδότησαν ἕνα λόγο γεμάτο φῶς, ἤσαν πρωτίστως ἄνθρωποι τῶν ἔργων. 
Δηλαδὴ πραγμάτωσαν ἐδῶ στὴ γῆ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ μὲ τὰ ἔργα καὶ τὴ βιοτή τους, ἀφιερώνοντας ὅλες τους τὶς δυνάμεις, ψυχικὲς καὶ σωματικές, στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τὰ μεγάλα καὶ ποικίλα χαρίσματα, ποὺ ἔλαβαν δωρεὰν ἀπὸ τὸ Θεό, τὰ ἔδωσαν μὲ τὴ σειρά τους στὸν κόσμο, δοξάζοντας ἔτσι ἐκεῖνον, ποὺ τοὺς τὰ ἔδωσε καὶ ἀνακουφίζοντας καὶ στηρίζοντας τοὺς ἀνθρώπους. 
Σπάνια συναντᾶμε, ἀκόμα καὶ σὲ ἁγιασμένους ἀνθρώπους, τέτοιο φρόνημα καὶ τέτοιο...

30 Ιαν 2019

Ἀπὸ τὸν Καποδίστρια στὸν Τσίπρα...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ἂν κάποιος θέλει πρακτικὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ διαφορὰ μεταξύ ὑπερήφανης καί ἀναξιοπρεποῦς διπλωματίας ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξει στὶς προσωπικότητες καὶ τὰ ἔργα τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα. 
Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν χαώδη διαφορὰ ὡς πρὸς τὶς γνώσεις, τὶς ἐμπειρίες, τὶς ἱκανότητες. Δὲν θὰ μείνω στό κύρος ποὺ διέθετε διεθνῶς καὶ μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων ὁ πρῶτος καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τὸν σημερινὸ πρωθυπουργὸ ὁ κ. Τρὰμπ ἢ ἡ κα Μέρκελ. Δὲν θὰ σταθῶ στὸ ὅτι ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος χειριζόταν ἄριστα, πέραν τῆς ἑλληνικῆς, πέντε γλῶσσες: ἀγγλικά, γαλλικά, ἰταλικά, γερμανικὰ καὶ ρωσικά. Θα...

π. Γ. Μεταλληνός: Ποιᾶς παιδείας εἶναι προστάτες οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες;

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας δηλαδὴ παρουσία μέσα στὴν Εὐρώπη. Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι πρώτιστα πολιτικὸ ἢ οἰκονομικό, ἀλλὰ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικό. Διότι τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι, ποιὸν...

29 Ιαν 2019

Ἀφροδίτη Μάνου, Σάββας Καλεντερίδης, Ἄγγελος Συρίγος γιά τήν "Προδοσία τῶν Πρεσπῶν"


Πειθαρχικὴ δίωξη κατὰ δασκάλας ἐπειδὴ διένειμε φυλλάδιο κατὰ τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»

Ἡ διαδικασία τῆς Ἔνορκης Διοικητικῆς Ἐξέτασης ἀναμένεται νὰ κινηθεῖ σὲ βάρος δασκάλας τῆς ΣΤ' τάξης σὲ δημοτικὸ σχολεῖο, στὴ Δυτικὴ Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία τὴν περασμένη Πέμπτη διένειμε στοὺς μαθητὲς της φυλλάδιο μὲ περιεχόμενο κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, σύμφωνα μὲ τὴν Περιφερειακὴ Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης Κεντρικῆς Μακεδονίας (ΠΔΕΚΜ).
Σὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ ΠΔΕΚΜ «καταδικάζει ἀπερίφραστα τὴ διανομὴ φυλλαδίων μὲ ἀκραῖο ἐθνικιστικό, ρατσιστικὸ καὶ μισαλλόδοξο περιεχόμενο σχετικὰ μὲ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ τὸ λεγόμενο "Μακεδονικὸ ζήτημα", σὲ 12χρονα παιδιὰ ἐν ὥρα μαθήματος».
«Ὁ ἐκπαιδευτικός", ἐπισημαίνεται στὴν ἀνακοίνωση "ὀφείλει νὰ εἶναι ἀποστασιοποιημένος ἀπὸ τὴν πολιτικὴ συγκυρία, νὰ μὴ δημιουργεῖ συνθῆκες μισαλλοδοξίας, ὀργῆς καὶ θυμοῦ στοὺς/στὶς μαθητὲς/τριες του, ἀλλὰ νὰ....

Στὸν πάγο τὸ Κίεβο μέχρι νεωτέρας

Τοῦ Αἰμίλιου Πολυγένη
«Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση» ἔλεγε ὁ κινέζος ἡγέτης Μάο-Τσὲ-Τούνγκ, θέλοντας νὰ δείξει ὅτι ἀπὸ τὴν ἀναταραχὴ γεννιέται κάτι νέο. Μία τέτοια ἀναταραχὴ ποὺ δὲν ξέρουμε ποῦ θὰ ὁδηγήσει, προκάλεσε ἡ χθεσινὴ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους νὰ μὴν ἀποστείλει Ἀντιπροσωπεία στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ἐπιφανίου.
Τὰ πρῶτα ἁπτὰ δείγματα τῆς ἀναταραχῆς, φάνηκαν σήμερα τὸ πρωί, ὅταν οἱ σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία δημοσιογράφοι – διάκονοι τοῦ Πατριαρχείου, προσπάθησαν νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ἀπόφαση τῶν Ἁγιορειτῶν. Ὅπως γράφτηκε, ἀντιπροσωπεία Ἁγιορειτῶν εἴθισται νὰ μὴν συμμετέχουν σὲ ἐνθρονίσεις Προκαθημένων, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἀπάντησαν γιατί συνεδρίασε ἔκτακτα ἡ Ἱερὰ Κοινότητα γιὰ τὸ θέμα, καὶ γιατί ἀποφάσισε μέσω ψηφοφορίας νὰ μὴν στείλει...

Ὄνομα Σκοπίων - Μετὰ τὸν Τσίπρα τὸ Φανάρι...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁλοκληρώθηκε ἡ, κατὰ τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα, ἀναγνώριση τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» ἀπὸ 153 Ἕλληνες πολίτες - μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
Ἀμέσως  ἔρχεται, κατὰ τὸ ἴδιο πρόγραμμα, ἡ σειρὰ τοῦ Φαναρίου νὰ ἀναγνωρίσει τὴν, ἕως σήμερα, σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς γειτονικῆς χώρας καὶ νὰ τῆς δώσει τὸ ἀνάλογο ὄνομα.
Κυριολεκτικά, «πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτωρ φωνῆσαι» ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους: «Τὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τοῦ Μακεδονικοῦ Κράτους μόλις ξεκαθαριστεῖ θὰ ἀκολουθήσει ἀσφαλῶς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα». Στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς γειτονικῆς χώρας, ἀφορᾶ στὸ νὰ καταστεῖ «κανονικὴ» ἡ, ἕως τώρα αὐτοανακηρυχθεῖσα σχισματικὴ...

Ὁ χαρακτήρας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου κατά τον Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά

Τοῦ καθηγητοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ 

Η ἐλευθερία εἶναι ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα θέματα πού ἀφοροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου, πού τόν χαρακτηρίζει ὡς πρόσωπο, συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν ἐλευθερία του. Ἔτσι μπορεῖ νά γίνεται λόγος γιά μία μεγάλη ποικιλία, μέ τήν ὁποία φανερώνεται αὐτή ἡ ἐλευθερία, ὅπως εἶναι λόγου χάρη ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψεως, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως, ἡ ἠθική ἐλευθερία, ἡ θρησκευτική ἐλευθερία, κλπ. 

Ἐμεῖς δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς παραπάνω πλευρές τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά θά ἐπιχειρήσουμε νά παρουσιάσουμε μέ κάθε δυνατή συντομία, πῶς ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς βλέπει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καθεαυτήν. Στή συνέχεια, ἀφοῦ ἀναφερθοῦμε στήν ὀντολογική ὑποδούλωση καί ἀπελευθέρωση τοῦ ἄνθρωπου, θά παρουσιάσουμε πώς ὁ ἄνθρωπος ἀναπτύσσει καί φανερώνει τήν ἐλευθερία του ὡς μέτοχός της πνευματικῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας καί ποιός εἶναι ὁ ἰδιάζων χαρακτήρας αὐτῆς τῆς...

Οἱ προδότες καὶ οἱ… ΠΡΟΔΟΤΕΣ

«Ὃ τὲ γὰρ τοὺς πολεμίους εὐεργετῶν, προδότης». Μέγας Φώτιος
Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
Αὐτὸς ποὺ εὐεργετεῖ τοὺς ἐχθρούς, εἶναι προδότης. Αὐτὸ κανεὶς δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ. Ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας: Τὸ ἀπεχθέστερο ἔγκλημα στὴν ἐθνική μας ἱστορία. Ἀδίστακτοι προδότες. Ποιὸς Ἐφιάλτης; Ὁ Ἐφιάλτης ἔδειξε τὸ μονοπάτι στὸν Ξέρξη γιὰ νὰ περικυκλώσει τὸν Λεωνίδα. Τί ἦταν ὁ Ἐφιάλτης; Καντιποτένιος. Οὐτιδανό, δειλό, φιλοχρήματο ὑποκείμενο. Δὲν εἶχε κάποιον ἡγετικὸ ρόλο, δὲν καταδίκασε, δὲν συμπαρέσυρε ἡ προδοσία του ἕνα ὁλόκληρο κράτος στὴν καταστροφὴ οὔτε βύθισε ἕναν λαὸ στὴν ντροπὴ καὶ στὴν ἐξουθένωση. Πλήρωσε μὲ τὸ κεφάλι του τὴν προδοσία, ἡ ὁποία μᾶς κατέλειπε τὸ μεγαλειῶδες «μολῶν λαβέ». Ὁ Λεωνίδας, ὁ ἡγέτης, δόξασε τὴν πατρίδα.
Ὁ Πήλιος Γούσης πρόδωσε καὶ φτάσαμε στὸ Ζάλογγο. Ούτε αὐτὸς ἦταν ἀρχηγὸς τῶν Σουλιωτῶν. Ο Νενέκος ἦταν ἀσήμαντος μικροκαπετάνιος, τοῦ γυάλισαν τὰ πουγκιὰ τὸν Μπραϊμη -«ταλαρίσιος» ποὺ ἔλεγε ὁ Καραϊσκάκης- καὶ «τούρκεψε».  Τὸν ἔστειλε κι αὐτὸν...

28 Ιαν 2019

Δὲν πρόλαβε νὰ πιάσει θέση στὸ ΥΠΕΘΑ ὁ Ἀποστολάκης καὶ ἀπαγόρευσε ἐκδήλωση γιὰ τὴν Μακεδονία!

Τό Ιnternational Ηellenic Αssociation (ΙΗΑ), ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (ΕΑΑΣ),   Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ναυτικοῦ (ΕΑΑΝ) καὶ ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ἀεροπορίας (ΕΑΑΑ), εἶχαν ὀργανώσει μία ἐκδήλωση μὲ τίτλο: «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο γιὰ τὴν Τρίτη 29 Ἰανουαρίου 2019.
Ὅμως, ὅπως ὅλα δείχνουν, ὁ νέος Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, δὲν παρεκκλίνει σπιθαμὴ ἀπὸ τὴν Κυβερνητικὴ γραμμὴ γιὰ τὸ Μακεδονικὸ καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ σὲ καμμία περίπτωση νὰ κακοκαρδίσει τὸν κ. Τσίπρα καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν ὑπουργοποίηση ποὺ τοῦ ἔκαναν. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο μὲ ἄνωθεν αὐστηρὴ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας, ἀρνεῖται πλέον νὰ παραχωρήσει τὴν αἴθουσα! Ἡ συγκεκριμένη...

«Σφαλιάρα» ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μὲ ἠχηρό «ΟΧΙ» γιὰ τὸν Ἐπιφάνιο Οὐκρανίας!

Γράφει ὁ Αἰμίλιος Πολυγένης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Ἰανουαρίου σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τῆς Romfea.gr, Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ἡ Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες νὰ συμμετάσχει ἀντιπροσωπεία στὴν Ἐνθρόνιση τοῦ νέου Προκαθήμενου τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφανίου.
Ἂν καὶ μέχρι τώρα δὲν ἔχει ὑπάρξει κάποια ἐπίσημη ἐνημέρωση, οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν...

Οἱ ἐπιλεκτικὲς καταδίκες ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο...

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἔπειτα ἀπὸ μία ἐνοχλητικὴ ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας καὶ τὴν προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐπιτέλους ἔσπασε σήμερα τὴν σιωπή του καὶ κατεδίκασε τοὺς βέβηλους. Ὄχι, μὴ πάει τὸ μυαλό σας στοὺς 153 ἐθνοπροδότες τῆς Ἑλλάδος, αὐτοὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο μένουν στὸ ἀπυρόβλητο. Κατεδίκασε μόνον ὅσους βεβηλώνουν Συναγωγὲς καὶ ἑβραϊκὰ νεκροταφεῖα. Καὶ ἡ Πατρίδα μας ἂς πουλιέται…
Διαβάστε τὴν δήλωση τοῦ Μακαριωτάτου:

Ἔρευνα: Γιὰ πρώτη φορὰ γεννιοῦνται λιγότερα ἀπὸ 100.000 παιδιὰ τὸν χρόνο στὴν Ἑλλάδα

Πλέον, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τότε ποὺ καταγράφονται στοιχεῖα, στὴν Ἑλλάδα γεννιοῦνται λιγότερα ἀπὸ 100.000 παιδιὰ τὸν χρόνο. Ἀπὸ τὸ 2011 καὶ μετά, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχουν στοιχεῖα, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας μειώνεται.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα πρόσφατης ἔρευνας τῆς διαΝΕΟσις, μέχρι τὸ 2050 θὰ εἴμαστε λιγότεροι (8,8 ἑκατομμύρια, σύμφωνα μὲ τὸ μεσαῖο σενάριο) καὶ γηραιότεροι (τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ θὰ εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἀπὸ 1/5 σήμερα).
Οἱ σημαντικὲς προκλήσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτὸ τὸ φαινόμενο, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἔρευνα, εἶναι πολυάριθμες καὶ ἡ διαΝΕΟσις ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ τὶς ἐπισημαίνει στὸν δημόσιο διάλογο.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα εἶναι ἡ...

Ὅταν ἡ κριτικὴ «βαπτίζεται» ὡς συκοφαντία καὶ ὕβρη!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
(Ὀφειλομένη ἀπάντηση σὲ δημοσίευμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας)
Δὲν ἀποτελεῖ «πρωτάκουστη πρωτοτυπία, μεμονωμένο θλιβερὸ φαινόμενο τῶν τραγικῶν καιρῶν μας», ἀλλὰ σύνηθες δυστυχῶς φαινόμενο, πολλοὶ Προκαθήμενοι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Πατριάρχες νὰ θέτουν ἑαυτοὺς ὑπεράνω πάσης κριτικῆς. Μία τέτοια ἀρρωστημένη νοοτροπία, σίγουρα θυμίζει Παπισμό, στὸν ὁποῖο ὁ «ἀλάθητος» Πάπας τῆς Ρώμης ἔχει ἀναγάγει τὸν ἑαυτό του σὲ «ἐπὶ γῆς θεὸ» καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει τὴν ἀξίωση νὰ γίνονται δεκτὲς καὶ νὰ ἐφαρμόζονται οἱ ἀποφάσεις του ὡς «θεόπνευστες καὶ ἀλάθητες». Θέλουν ὅμως νὰ λησμονοῦν ὅτι στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, στὴν μοναδικὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, οἱ πιστοί, (κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί), δὲν εἶναι ἄβουλα ὄντα, ὀπαδοὶ κάποιας...

Νέες βόμβες ἀπὸ τὸν Μίκη Θεοδωράκη κατὰ τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ Μακεδονικὸ

Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ποὺ μεταβλήθηκε σὲ τυφλὸ ὄργανο τοῦ ΝΑΤΟ δὲν ἐκπροσωπεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γι' αὐτὸ καὶ δὲν προχώρησε σὲ Δημοψήφισμα.
Νέα παρέμβαση γιὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση, μέσω τῶν «ΝΕΩΝ» κάνει ὁ μεγάλος Ἕλληνας μουσικοσυνθέτης, Μίκης Θεοδωράκης. Μὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα ποὺ κυκλοφορεῖ τὴ Δευτέρα ὁ Μίκης ἐξαπολύει μύδρους κατὰ τῆς κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ἀμερικανοῦ πρέσβη, Τζ. Πάιατ ποὺ τὸν χαρακτηρίζει ἀνώτερο τοῦ Πιουριφόι. Ἐπίσης, τονίζει ὅτι ἡ κυβέρνηση μετατρέπει τὴν Ἑλλάδα σὲ βάση τῶν ΗΠΑ ἐναντίον τῆς Ρωσίας μὲ τὴν ὁποία πάντα ὑπῆρχαν ἀδερφικὲς σχέσεις.
Ἀναλυτικὰ τὸ ἄρθρο ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής - Ὁ βιαστὴς καὶ δολοφόνος Ἅγιος!

Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής, ἐν εἰρήνη τελειοῦται τὴν 28ην Ἰανουαρίου
Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ, μεταφρασμένος στὴν νεοελληνικὴ
ἘπιμέλειαἨλιάδης Χριστόδουλος
Ο Ὅσιος αὐτὸς ἀφήνοντας ὅλα τὰ ἐγκόσμιαπῆγε νὰ κατοικήσει σὲ μία σπηλιὰ δίπλα σὲ μία κωμόπολητὴν Πορφυριώνη καὶ ἔμεινε ἐκεῖ γιὰ δεκαπέντε χρόνιαΤόσο πολὺ πρόκοψε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἄσκηση, ὥστε τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ κάνει θαύματα. Ἔβγαζε δαιμόνια, γιάτρευε ἀσθένειες καὶ ἀνίατα πάθη, ἀλλὰ ἔκανε καὶ ἄλλα διάφορα παρόμοια θαύματα. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἔγινε γνωστὸς καὶ περιβόητος στὴ γύρω περιοχὴ καὶ πολλοὶ πήγαιναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν. Δὲν πήγαιναν μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ δυσεβεῖς Σαμαρεῖτες, τοὺς ὁποίους νουθετοῦσε μὲ τὶς Θεῖες γραφὲς καὶ τοὺς ἐπέστρεφε πρὸς τὴν εὐσέβεια.
 φθονερὸς διάβολος ὅμωςβλέποντας τὴ μεγάλη ὠφέλεια ποὺ δεχόταν  λαὸς ἀπ’ τὸν Ὅσιοτὸν μίσησε καὶ προσπάθησε νὰ τὸν καταδιώξειΧρησιμοποίησε λοιπὸν γιὰ ὄργανό του ἕναν Σαμαρείτη καὶ μπῆκε μέσα του. Αὐτὸς μάζεψε ὅλους τούς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους του, μὲ τοὺς ὁποίους ἄρχισε ν’ ἀναζητεῖ τρόπους, ὥστε νὰ καταφέρει νὰ...

27 Ιαν 2019

Γιῶργος Κοντογιώργης: «Ἡ συνθηκολόγηση τῶν Πρεσπῶν καὶ ἡ λέσχη τῶν προθύμων»

Γράφει ὁ Γιῶργος Κοντογιώργης
1    Η συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὡς συνθηκολόγηση
Ἡ λεγόμενη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι στὴν πραγματικότητα μία συνθήκη συνθηκολόγησης πού μία χώρα ὑπογράφει μόνο μετὰ ἀπὸ μία ὁλικὴ πολεμικὴ ἥττα. Ὄντως, ἡ κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας ἐκχωρώντας ἀμαχητὶ τὸ σύνολο τῶν ἀπαιτήσεων ποὺ προέβαλε ὁ πιὸ ἀκραῖος ἐθνικισμὸς τῆς γείτονος ἔγινε ὀργανικὸς φορέας του. Παρέδωσε περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε ἀξιώσει ὁ Κίρο Γκλιγκόροφ.
Στὸ παρελθὸν τὸ ἑλληνικὸ κράτος γνώρισε πολλὲς ἧττες οἱ ὁποῖες οὐσιαστικὰ ὀργανώθηκαν ὅλες στὴν Ἀθήνα. Ἡ ἐθνική της ταυτότητα ὅμως, ὅσο καὶ ἂν συρρικνωνόταν ὁ ἑλληνισμός,  δὲν ἐτέθη ποτὲ ὑπὸ ἀμφισβήτηση. Μὲ τὴ συνθηκολόγηση τῶν Πρεσπῶν γιὰ πρώτη φορὰ ἐκχωρεῖται...

Ἀποκαλυπτικὴ ἔκθεση τοῦ Open Society Foundation γιὰ τὴν «Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν»!

Μία ἀναλυτικότατη 28σέλιδη ἔκθεση γιὰ τὴν «Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν» δημοσίευσε πρὸ λίγων ἡμερῶν τὸ Open Society Foundation τοῦ George Soros! Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ τρόπος περιγραφῆς καὶ ἀνάλυσης ὅλων τῶν γεγονότων ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕως καὶ σήμερα μὲ τὴν κύρωση τῆς «συμφωνίας» ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο! Ἀξίζει κανεὶς νὰ τὴν μελετήσει ἐν συνόλω γιὰ νὰ βγάλει τὰ δικά του συμπεράσματα... Ἐμεῖς ἐδῶ σταχυολογοῦμε μόνο μερικὰ ἀπὸ αὐτά:
Στὴν ἔκθεση ἐπισημαίνεται σὲ πολλὰ σημεῖα ἡ ἀντίθεση ἐκκλησιαστικῶν κύκλων στὴν «Συνθήκη» ἐνῶ μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο ὅλες οἱ φωνὲς καὶ τάσεις ποὺ ἀγωνίστηκαν κατὰ αὐτῆς χαρακτηρίζονται ὡς «λαϊκιστικὲς» καὶ «ἐθνικιστικές»! Σαφέστατη ἀναφορὰ ὑπάρχει στὰ δύο περσινὰ μεγαλειώδη συλλαλητήρια σὲ Θεσσαλονίκη καὶ Ἀθήνα τὰ ὁποία κατὰ τοὺς συντάκτες τῆς ἔκθεσης ἔσυραν τὸ κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ θέσεις κατὰ τῆς «Συμφωνίας»!
Σημειώνεται, ἐπίσης, ἡ συντονισμένη προσπάθεια διαφόρων προσωπικοτήτων νὰ ἀλλάξουν τὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὅπως τοῦ....

Τί πιστεύω γιὰ τὴν Μακεδονία; Ἱστορία καὶ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

Δὲν χρειάστηκαν πάνω ἀπὸ 5 λεπτὰ γιὰ τὸν Βέλγο φιλέλληνα ὥστε νὰ κονιορτοποιήσει τὴν προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ νὰ ἐκθέσει ἔτι πλέον τοὺς 153 ἐθνοπροδότες τῆς Μακεδονίας.
 Φίλιππος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος δὲν θεωροῦνταν βάρβαροι. Μπορεῖ ὄντως ὁ ΛΑΟΣ τῆς Μακεδονίας νὰ θεωροῦνταν "βάρβαροι" ἀπὸ ἄλλους Ἕλληνες ἐπειδὴ οἱ Μακεδόνες ἦταν λίγο πιὸ "ξεχωριστοὶ" ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες ἀλλὰ ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια ἀναγνωρίστηκε ὡς...

«Θερμὴ» ὑποδοχὴ στὸν Παυλόπουλο ἑτοιμάζει σήμερα ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀγώνα γιὰ τὴν Μακεδονία

Θὰ πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωση τήν Κυριακή 27/01/19 στὶς 6:00 μ.μ. μὲ αἴτημα πρὸς τὸν πρῶτο πολίτη τῆς χώρας νὰ μὴν ἐπικυρώσει τὴν Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἔξω ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μουσικῆς Θεσσαλονίκης.
Διαδικτυακὸ κάλεσμα γιὰ συγκέντρωση διαμαρτυρίας τήν Κυριακή τὸ ἀπόγευμα (στὶς 18:00) ἔξω ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μουσικῆς Θεσσαλονίκης με τὴν εὐκαιρία τῆς παρουσίας το Προκόπη Παυλόπουλου σε ἐκδήλωση, ἀπευθύνουν ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀγώνα γιὰ τὴν Μακεδονία.
Ὑπενθυμίζεται πὼς τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ...

Βούλγαρος πρόεδρος Ρ. Ράντεφ: «Δὲν ὑπάρχει “Βόρεια Μακεδονία” – Δὲν ὑπάρχει “μακεδονικὴ” γλῶσσα»

Ἡ Βουλγαρία, τελικὰ ἐξελίσσεται (ἢ μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ ἀφοῦ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἔντονος διχασμὸς) σὲ ἀστάθμητο παράγοντα γὰ τὸ Σκοπιανὸ καὶ τὴν συμφωνία ἐκχώρησης τῆς Μακεδονίας ποὺ ὑπέγραψε στὴν Πρέσπες ὁ Ἀ.Τσίπρας μὲ τὸν ὁμόλογό του τῶν Σκοπίων Σ. Ζάεφ τὸν περασμένο Ἰούνιο.
Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλγαρίας, Ροῦμεν Ράντεφ, τοποθετήθηκε μὲ σαφήνεια κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ ἐπέκρινε τὸν πρωθυπουργὸ Μ. Μπορίσοφ (καὶ θεωρούμενο ὡς «ἄνθρωπο τῶν ΗΠΑ») ποὺ ἐκφράστηκε θετικὰ γι΄ αὐτήν. Ὁ Βούλγαρος πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα ὅτι:...

Ὁ βραβευμένος ἠθοποιὸς τοῦ Χόλυγουντ ἐξομολογεῖται: «Μέσα στὰ φῶτα καὶ τὴν ματαιόδοξη ζωὴ τοῦ Χόλυγουντ γνώρισα τὸν Χριστὸ»

Ὁ Τζόναθαν Τζάκσον, βραβευμένος ἠθοποιὸς τοῦ Χόλυγουντ ποὺ ἀπὸ μικρὴ ἡλικία γνώρισε τὴ λάμψη καὶ τὴν προβολὴ στὸ Χόλυγουντ, ὡς ἠθοποιὸς σὲ διάσημες ταινίες καὶ σειρές, ἐξομολογεῖται τὴν μεγάλη ἀλήθεια τῆς ζωῆς του. 
Ἐνῶ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, τὰ πάρτυ, οἱ γνωριμίες, οἱ προτάσεις ἀπὸ διάσημους σκηνοθέτες ἔπεφταν βροχή, ἐκεῖνος εἶχε ἕνα τεράστιο κενὸ μέσα του ὥσπου ἀναγνώρισε μέσα του...

26 Ιαν 2019

Ἒντονη διαμαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Μάνης γιά τήν ἀργία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά σχολεῖα

Αποτέλεσμα εικόνας για τρεις ιεραρχες ρωμαιικο
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄
Μέ πολλή θλίψη διαμαρτὐρομαι ἒντονα γιά τήν σχετική ἀπόφαση τῆς ἀργίας τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γι’ ὃλα τά σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Πρόκειται γιά λάθος. Οὒτε ἑορταστική ἐκδήλωση, οὒτε σχετική ὁμιλία, οὒτε ἐκκλησιασμός. Ὡς οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, νά εἶναι ξένο σῶμα ἀπό τήν ἑλληνική παιδεία. Ἀπόβλητοι, ἂχρηστοι, ἀνυπόληπτοι, ξεχασμένοι, σέ περιφρόνηση.
Ποῖοι; Οἱ Τρεῖς «μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος», οἰ ἐξαιρετικές προσωπικότητες τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας, μέ τήν σπάνια μόρφωση, τήν πολύπλευρη...

Μπορεῖ ἡ ἀγωνία νὰ καταλαμβάνει τὸν Ὀρθόδοξο πιστό; Ὅ,τι εἶναι ψεύτικο καταπίπτει καὶ διαλύεται ὁλόκληρο!

Λίγο πρὶν τὴν ψήφιση τῆς συφωνίας τῶν Πρεσπῶν, δημοσιεύσαμε ἀπογνητοφωνημένο ἀπόσπασμα τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου γιὰ τὴν Μακεδονία. 
Ποιὰ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη στάση τοῦ Ὀρθοδόξου πιστοῦ στὶς διάφορες προκλήσεις; Μπορεῖ ἡ ἀγωνία νὰ μᾶς καταλαμβάνει;
Ἀπόσπασμα π. Κ. Στρατηγόπουλου: 
«Χωρὶς ἀγωνία νὰ κάνουμε τὸ καλύτερό μας. Νὰ μὴν πουλήσουμε τὸν τόπο μας ἀλλὰ χωρὶς ἀγωνία! Ἀπὸ ΄κεῖ καὶ μετὰ θὰ λειτουργήσουν οἱ νόμοι τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ νόμος τοῦ Τόϊνμπι κατὰ τὸ κοσμικὸ τὸ μέρος. Γι΄ αὐτὸ δὲν ἔχω ἀγωνία, νὰ γίνει ὅμως τὸ καλύτερο χωρὶς ἀγωνία, μὴ μᾶς πιάνει τρέμουλο δηλαδή. Ἄνω – Κάτω Μακεδονία, ἀνωπαρακάτω Μακεδονία, δὲν ξέρω τί θὰ ποῦν ἐκεῖ πέρα, δὲν θέλω νὰ μᾶς κοροϊδεύουνε, ἀλλὰ τὸ ψέμα πάντοτε καταπίπτει»!
Διαβάστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο: ΕΔΩ
Ἀκοῦστε το σὲ ἠχητικὴ μορφὴ: ΕΔΩ 

25 Ιαν 2019

Καὶ τώρα ἀνυπακοὴ καὶ ἀγώνας ἀνατροπῆς!

Σήμερα, μία ἰσχνὴ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία κάνει νόμο τοῦ κράτους τὴν παραχώρηση μακεδονικῆς ὀνομασίας, μακεδονικῆς γλώσσας καὶ μακεδονικῆς ταυτότητας στοὺς σλαβομακεδόνες τῶν Σκοπίων. Ἐνάντια στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, στὰ πιστεύω καὶ στὴν ἐπιθυμία τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πῶς θὰ πολεμήσουν οἱ Ἕλληνες αὐτὴν τὴν προδοτικὴ παραχώρηση ἀπὸ σήμερα;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλὴ ὅσο καὶ δύσκολη. Γιατί οἱ Ἕλληνες μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, ποὺ προσβάλλονται βάναυσα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν προθύμων τῆς Βουλῆς ἔχουν πλέον...

Στὰ μαῦρα κατάστιχα τῆς Ἱστορίας! Τοὺς πρέπει Νέμεσις!

Ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο μὲ 153 ψήφους «ΝΑΙ», 146 «ΟΧΙ» καὶ ἕνα «παρὼν» ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἀπὸ σήμερα τὰ Σκόπια μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ἐθνικῆς μας (;) Ἀντιπροσωπείας, μετονομάζονται σὲ «Βόρεια Μακεδονία» καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἄμεση ἔνταξη τῆς γειτονικῆς χώρας στὸ ΝΑΤΟ.
Ὁ λαὸς δὲν ξεχνᾶ τὴν προδοσία τους. Ἄραγε θὰ τολμήσουν νὰ παρευρεθοῦν ξανὰ σὲ δημόσιες ἐκδήλωσεις, γιορτὲς κλπ; Πῶς θὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν οἱ Μητροπολίτες καὶ οἱ κληρικοί; Ἡ τιμωρία θὰ ἔρθει σύντομα! Νὰ δοῦμε πς θὰ τοὺς ὑποδέχεται ὁ προδομένος ἑλληνικος λαός, ἰδιαιτέρως στὴν περιοχὴ τῆς Μακεδονίας μας καὶ ὄχι μόνο...
Διαβάστε τὴν μαύρη λίστα ὅσων ψήφισαν «ναὶ» στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας…

Εἰλικρινὴς συνενοχή…


Συλλαλητήριο ἔξω ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ τὴν Μακεδονία!

25/01/19 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τό tweet τοῦ Ζάεφ ἀγκαλιά μέ τόν Σόρος

Συνάντηση μέ τόν δισεκατομμυριοῦχο ἐπενδυτή Τζόρτζ Σόρος εἶχε ὁ πρωθυπουργός τῆς ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, στό περιθώριο τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ στό Νταβός.
Ὁ Ζάεφ δημοσιοποίησε φωτογραφίες ἀπό τή συνάντηση μέ τόν Οὖγγρο δισεκατομμυριοῦχο στόν λογαριασμό του στό twitter, ἀναφέροντας στό ἴδιο tweet: «Μέ τόν ἱδρυτή τοῦ ἱδρύματος Open Society,Τζόρτζ Σόρος στό Νταβός, ἀνταλλάξαμε ἰδέες γιά τήν ἐντατικοποίηση τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν Σκοπίων καί τοῦ Open Society τοῦ μεγαλοεπενδυτῆ, σέ διάφορους κοινωνικούς τομεῖς στή «Μακεδονία».

Ἀλυτρωτισμός καί στήν "Ἐκκλησία" τῶν Σκοπίων

Μητροπολίτη μέ τό τίτλο "Πολυανής" ἐξέλεξε ἡ κρατική - σχισματική ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Τό ὄνομα Πολυανής ἀνήκει παραδοσιακά στή Μητρόπολη Κιλκίς (Ἱερά Μητρόπολη Πολυανής καί Κιλκισίου). «Αὐτό εἶναι ἀπόδειξη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῶν Σκοπίων, ἀφοῦ ἀφορᾶ γεωγραφικά σύνορα», ἀναφέρει ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Κιλκίς, π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης. Ἐπίσης, ὅπως ἀναφέρει, «ὑπάρχουν δύο Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στά Σκόπια, ἡ κρατική, πού εἶναι σχισματική καί πληρώνει τό κράτος τῶν Σκοπίων τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν καί ἡ...

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο (Μέρος Α’): Βαΐα Γεωργιαννάκη–Κωστούλα

Γεν­νή­θη­κε στό χω­ριό Ρι­ζο­βού­νι τῆς Λάκ­κας Σου­λί­ου τοῦ νομοῦ Πρε­βέ­ζης, τό 1927. Ἦ­ταν δί­δυ­μη μέ μί­α ἄλ­λη ἀ­δελ­φή, ἡ ὁ­ποί­α ὅμως δέν ἔ­ζη­σε.

Ἡ μη­τέ­ρα της Φω­τει­νή ἔ­φυ­γε καί αὐ­τή πο­λύ νω­ρίς γιά τούς οὐ­ρα­νούς, πέ­φτοντας ἀ­πό μιά ἐ­λιά ὅ­ταν τό βρέ­φος της ἦ­ταν σα­ράντα ἡ­με­ρῶν. Ὁ πα­τέ­ρας της ξα­να­νυμφεύθη­κε καί ἀπέ­κτη­σε ἄλ­λα τρί­α παι­διά.
Ἡ Βά­για σε­βό­ταν πο­λύ τήν μη­τρυιά της. Ὡς με­γα­λύ­τε­ρη πού ἦ­ταν, φρόντι­ζε γι­ά ὅ­λα. Ἦταν μι­κρο­μάν­να καί ἔ­τρε­χε πα­ντοῦ· στά γί­δια ξυ­πό­λυ­τη ἐ­πά­νω στό βου­νό, στά χω­ρά­φια νά σκα­λί­ση, στό δά­σος νά κό­ψη καί νά κου­βα­λή­ση ξύ­λα κ.λ.π. Ἦ­ταν πο­λύ γε­ρό κο­ρί­τσι καί τό­σο φι­λό­τι­μη καί ἐρ­γα­τι­κή πού ἔ­τρε­χε σέ ὅ­λες τίς δου­λει­ές πρώ­τη.
Παντρεύ­τη­κε μι­κρή καί τό 1947 γεν­νή­θη­κε τό πρῶ­το της παι­δί. Συ­νο­λι­κά ἀ­πέ­κτη­σε...

24 Ιαν 2019

Νέο Συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία: Παρασκευὴ 25 Ἰανουαρίου 11:00 πμ στὸ Σύνταγμα

Ἀνακοίνωση Ἐπιτροπῆς ἀγώνα γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας:
Γράφουμε Ἱστορία: Καλοῦμε ὅλους τούς μαθητὲς καὶ φοιτητὲς νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ μαθήματα καὶ νὰ δώσουμε ὅλοι μαζὶ δυναμικὸ παρὼν στὸ Σύνταγμα, Παρασκευὴ 25/01/19. Γιατί Μακεδονία σημαίνει Ἑλλάδα!
Τὴν Παρασκευὴ ἀπὸ τὶς 12:00, μπροστὰ ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων μάθημα γιὰ ὅλον τὸν κόσμο: Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα. Θὰ εἴμαστε συνεπεῖς στὸ νέο ραντεβοὺ ποὺ ὁρίζουν γιὰ τὴν κήδευση τῆς Μακεδονίας μας.

Συλλαλητήριο ἔξω ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ τὴν Μακεδονία!

Σύνταγμα | 24/1/19

Ἡ ὁρμὴ ποὺ δὲν ἀναχαιτίζεται!

Ἦταν τὴν Κυριακή, θυμᾶσαι; Στὶς 20 τοῦ Γενάρη 2019, λίγο μετὰ τὶς 12 τὸ μεσημέρι, ὅταν ἀπὸ κάθε δρόμο καὶ στενό τῆς πρωτεύουσας ἔβλεπες ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας νὰ ξεπροβάλλουν καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα νὰ πορεύονται ὅλοι γιὰ ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπό. Τὴν Μακεδονία μας! Τὴν Μία καὶ Ἑλληνική!
Μέσα σ’αὐτὴ τὴ γαλανόλευκη παλίρροια ποὺ κατέκλυε τὸ κέντρο, βρέθηκα κι ἐγώ, μὴν μπορώντας νὰ κρύψω καὶ νὰ συγκρατήσω ἄλλο τὴν ὀργὴ καὶ τὴν ἀγανάκτησή μου γιὰ τὴν παραχάραξη καὶ τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἱστορίας τῆς πατρίδας μου. Μίας ἱστορίας ποὺ ἀλλιῶς τὴν διδαχθήκαμε πρὶν μερικὰ χρόνια στὰ σχολεῖα μας. Μίας ἱστορίας ποὺ ἀλλιῶς τὴ γνωρίσαμε μέσα ἀπὸ τοὺς μεγάλους μας συγγραφεῖς καὶ λογοτέχνες. Μίας ἱστορίας ποὺ ἔφθασε ὡς...

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος: «Γιατί ἡ Κυβέρνηση δὲν κάνει ἕνα δημοψήφισμα ἀφοῦ ἔχει τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ;»

Σήμερα ἔχει ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἔξω ἀπὸ τὴν Βουλή!


Εἶναι ΠΡΟΔΟΤΕΣ: Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ στὰ… Δωδεκάνησα «ὀνειρεύεται» ὁ Ἠλίας Καματερὸς

Ἔντονες ἀντιδράσεις ὅσο καὶ ἀπορία προκάλεσαν στοὺς βουλευτὲς ποὺ βρίσκονταν στὰ ἕδρανα τῆς Ὁλομέλειας οἱ δηλώσεις τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Ἠλία Καματεροῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες «ζηλεύει» τοὺς Μακεδόνες διότι δὲν ἔχει ὑπογράψει ὡς Δωδεκανήσιος μία ἀντίστοιχη συμφωνία μὲ τὴν… Τουρκία.
«Ἀφοῦ μοῦ ἔδωσε τὸ δικαίωμα ὁ κ. Χατζηδάκης, θέλω σὰν Ἕλληνες Δωδεκανήσιοι νὰ ἀπευθυνθοῦμε στοὺς συμπατριῶτες μας τοὺς Μακεδόνες γιατί θέλουμε νὰ τοὺς ἀπευθύνουμε ἕναν χαιρετισμὸ καὶ νὰ τοὺς ποῦμε ὅτι τοὺς ζηλεύουμε» εἶπε κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας του στὴν συζήτηση γιὰ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, συμπληρώνοντας πὼς «τὸ δικαίωμα νὰ ἀπευθυνθοῦμε στοὺς Μακεδόνες, κ. Χατζηδάκη, μᾶς δίνει αὐτὴ ἡ Συμφωνία».
Ὁ βουλευτὴς συνέχισε νὰ....

55 σχολεῖα σὲ κατάληψη, στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν ΠρεσπῶνΣυνολικὰ 55 σχολεῖα στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία τελοῦν σήμερα ὑπὸ κατάληψη, ὡς ἔκφραση διαμαρτυρίας ἐνόψει τῆς ἀποψινῆς ψηφοφορίας στὴν Βουλὴ γιὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Σύμφωνα μὲ τὶς σχετικὲς ἀναφορές, ποὺ ἔχουν στείλει οἱ διευθυντὲς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῶν περιφερειακῶν ἑνοτήτων τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας στὴν Κεντρικὴ Περιφερειακὴ Διεύθυνση, τὰ περισσότερα σχολεῖα ὑπὸ κατάληψη -γυμνάσια, γενικὰ καὶ ἐπαγγελματικὰ λύκεια- εἶναι στὴν Πέλλα (22 σὲ σύνολο 49 σχολικῶν μονάδων). 
Στὴν Θεσσαλονίκη ἀντίστοιχα, ὑπὸ κατάληψη τελοῦν 11 σχολεῖα -δέκα στὴν δυτικὴ καὶ ἕνα στὴν ἀνατολικὴ- ἐνῶ τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τρία σχολεῖα στὴν Χαλκιδική, τέσσερα στὸ Κιλκὶς καὶ πέντε στὴν Πιερία.
Συνολικὰ 55 σχολεῖα στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία τελοῦν σήμερα ὑπὸ...

Δὲν θὰ γίνουμε ρινόκεροι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ξένοι καὶ ντόπιοι ἐξουσιαστὲς κάνουν τὸ πᾶν, θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο, πρῶτον μὲ τὸ ζόρι νὰ περάσουν τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ δευτερον  προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁμαδικῶς «εἴμαστε ρινόκεροι», κατὰ τὸν Ἰονέσκο. Ε, λοιπὸν ὄχι! Τὸ 80% καὶ πλέον τῶν Ἑλλήνων δὲν πιστεύουμε ὅτι γινήκαμε ρινόκεροι. 
Διατηροῦμε τὴν καθαρὴ σκέψη μας, πὼς ἡ παραπληροφόρηση τῆς προπαγάνδας ὑπάρχει γιὰ νὰ καλύπτει τὶς ἀντιφάσεις ἀνάμεσα στὰ γεγονότα καὶ στὰ συμφέροντα ποὺ ὑποστηρίζει καὶ πὼς ἀρνούμαστε νὰ ὑποκύψουμε στὴν παράλογη «λογικὴ» καὶ στὰ ψέματα ποὺ μᾶς σερβίρουν. (Εὐγ. Ἰονέσκο «Ὁ ρινόκερος», Ἔκδ. Δωδώνη, σελ. 14).
Ὅποιος ἀντέχει καὶ ἀκούει τὶς τερατολογίες ποὺ λέγονται αὐθόρμητα...

Ὅσιος Μακεδόνιος: ἑορτάζει σήμερα 24/1

Σχόλιο "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ": Τὴν ἡμέρα ποὺ κάποιοι ἑτοιμάζονται νὰ ὑπογράψουν τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας, «τυχαίνει» νὰ ἑορτάζει ὁ ὁμώνυμος Ἅγιος! Ἂς μᾶς φωτίζει ὅλους καὶ κυρίως τοὺς πνευματικοὺς καὶ πολιτικούς μας ταγούς... 

Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτὸν...

Ὁσία Ξένη Γκριγκόριεβνα, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή

Αὐτὸν τὸν πρῶτο Μακαρισμὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας (“Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν”) μποροῦμε νὰ τὸν ἀποδώσουμε πλήρως στὴν εὐλογημένη δούλη τοῦ Θεοῦ Ξένη, τὴν κατὰ Χριστὸν σαλή. Ἀνῆκε σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι “πτωχοὶ τῷ πνεύματι” καὶ τὰ σαράντα πέντε χρόνια τῆς ἀσκητικῆς της ζωῆς δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μία ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μία καθίδρυση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν στὴν καρδιά της.
“Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”. Ἐδῶ ἀναπαύεται τὸ σῶμα τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ, Ξένης Γκριγκόριεβνα, γυναικὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς Πετρώφ. Χήρα σὲ ἡλικία 26 ἐτῶν, μία προσκυνήτρια γιὰ 45 χρόνια, ἔζησε 71 χρόνια. Ἦταν γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς”.
Αὐτὰ γράφονται στὸ λακωνικὸ ἐπιτύμβιο πάνω στὸν τάφο τῆς μακαρίας Ξένης, γραμμένα ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο πρόσωπο. Καμμιὰ λαϊκὴ διήγηση, καμμιὰ ἀνάμνηση ἀνθρώπων, οὔτε γραπτὲς πηγὲς δὲν μᾶς προμηθεύουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς γονεῖς της, τὴν ἀνατροφή της, τὴν παιδεία της ἢ ἄλλη κοινωνικὴ δραστηριότητα. Ὅμως μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ξένη Γκριγκόριεβνα δὲν ἦταν ἀπὸ χαμηλὴ οἰκογένεια. Ὁ σύζυγός της Ἀνδρέας Φεοντόροβιτς εἶχε τὸν βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχου καὶ ἦταν πρωτοψάλτης στὴν βασιλικὴ αὐλή. Ἡ θέση αὐτὴ ἦταν μία πολὺ...

23 Ιαν 2019

Μητροπολίτης Μεσογαίας: Ἡ ἱστορία δὲν γράφεται μὲ τὰ «ΝΑΙ», γράφεται μὲ τὰ «ΌΧΙ»!

Ἀποκλειστικὴ Συνέντευξη μὲ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας γιὰ τὸ συλλαλητήριο: “Δὲ μπόρεσε μία ὁλόκληρη κυβέρνηση νὰ προστατεύσει τὸ λαό,” λέει στὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὴ Μαρία Γιαχνάκη γιὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ Νικόλαος.
Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπῆρξαν δηλώσεις ἀπὸ ἐπίσημα χείλη γιὰ τὸ συλλαλητήριο ποὺ ἀμαυρώθηκε ἀπὸ τὰ χημικὰ ποὺ ἔριξαν στοὺς πολίτες. Περιγράφει μάλιστα τὶς στιγμὲς ποὺ ἔζησε στὸ συλλαλητήριο μὲ τοὺς οἰκογενειάρχες καὶ τὰ παιδιά τους, μὲ τοὺς ἡλικιωμένους καὶ τοὺς φοιτητές, τονίζοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι ἡ εἰκόνα...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.