28 Ιαν 2019

Νέες βόμβες ἀπὸ τὸν Μίκη Θεοδωράκη κατὰ τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ Μακεδονικὸ

Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ποὺ μεταβλήθηκε σὲ τυφλὸ ὄργανο τοῦ ΝΑΤΟ δὲν ἐκπροσωπεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γι' αὐτὸ καὶ δὲν προχώρησε σὲ Δημοψήφισμα.
Νέα παρέμβαση γιὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση, μέσω τῶν «ΝΕΩΝ» κάνει ὁ μεγάλος Ἕλληνας μουσικοσυνθέτης, Μίκης Θεοδωράκης. Μὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα ποὺ κυκλοφορεῖ τὴ Δευτέρα ὁ Μίκης ἐξαπολύει μύδρους κατὰ τῆς κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ἀμερικανοῦ πρέσβη, Τζ. Πάιατ ποὺ τὸν χαρακτηρίζει ἀνώτερο τοῦ Πιουριφόι. Ἐπίσης, τονίζει ὅτι ἡ κυβέρνηση μετατρέπει τὴν Ἑλλάδα σὲ βάση τῶν ΗΠΑ ἐναντίον τῆς Ρωσίας μὲ τὴν ὁποία πάντα ὑπῆρχαν ἀδερφικὲς σχέσεις.
Ἀναλυτικὰ τὸ ἄρθρο ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἔχω ζήσει ἐπάνω στὸ πετσί μου, θὰ ἔλεγα, τὴν περίοδο Πιουριφόι (πρεσβευτὴ τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα στὴ δεκαετία τοῦ '50) ποὺ ἐπέβαλε τὸν δικό του Νόμο στὴ διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς, μὲ ἀποκορύφωμα νὰ ἀπαιτήσει νὰ γίνει ἡ ἐκτέλεση τοῦ Μπελογιάννη ἡμέρα Κυριακή. Τὸ νὰ μὴ γίνονται ἐκτελέσεις τὴν Κυριακὴ ἦταν μία ἐλάχιστη «παραχώρηση» τοῦ μετεμφυλιακοῦ κράτους στὶς θρησκευτικὲς ἀνησυχίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Μὲ ἄλλα λόγια, γνωρίζω καλὰ τὴν ἀλαζονεία τῶν ἰσχυρῶν ποὺ μὲ τὸν α ἢ β τρόπο ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους ἐπάνω στὸν δυστυχῆ μας Λαό.

Ὅμως ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω ὅτι ὁ σύγχρονος Πιουριφόι, κύριος Πάιατ, πρεσβευτὴς τῶν ΗΠΑ στὴ χώρα μας, ἀναδείχθηκε πολὺ ἀνώτερος τοῦ ἐκλιπόντος προκατόχου του. Γιατί κατάφερε νὰ ἀναστατώσει μία χώρα καὶ νὰ διαιρέσει ἕναν Λαὸ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μπορέσει νὰ βάλει τὰ Σκόπια στὸ ΝΑΤΟ! Πρόκειται φυσικὰ γιὰ μία λεπτομέρεια μέσα στὸν μεγάλο χάρτη τῆς συνολικῆς στρατηγικῆς τοῦ ΝΑΤΟ μὲ τοὺς γνωστούς του ἐπιθετικούς του στόχους ἀλλὰ καὶ τὸν κυρίαρχο στόχο αὐτῆς τῆς περιόδου, δηλαδὴ τὴ Ρωσία. Εἰδικὰ λόγω τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, τὸ μεγάλο βάρος τῶν νατοϊκῶν σχεδιασμῶν μεταφέρεται στὴ χώρα μας μὲ τὴν ἄνευ ὅρων συναίνεση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης καὶ στὶς τρεῖς χῶρες τῶν λεγομένων Δυτικῶν Βαλκανίων, δηλαδὴ στὴν Ἀλβανία, στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ στὰ Σκόπια.

Βιασύνη
Ὁμολογῶ ὅτι μὲ ἀνησυχεῖ αὐτὴ ἡ βιασύνη μὲ τὴν ὁποία, μεταξὺ ἄλλων, ἐπέλεξαν αὐτὸν τὸν «ἄτσαλο» καὶ προκλητικὸ τρόπο γιὰ νὰ ὑποχρεώσουν τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ σταματήσει νὰ ἀσχολεῖται οὐσιαστικὰ μὲ τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ἕνα πρόβλημα, τὴν οἰκονομία, γιὰ νὰ ἀφιερωθεῖ στὴ δημιουργία μίας ἀληθινῆς θύελλας γύρω ἀπὸ τὸ «Σκοπιανὸ» προκειμένου νὰ κρύψει ἀπὸ τὸν Λαὸ τὸν ἀληθινὸ λόγο ὅλης αὐτῆς τῆς ὀλέθριας σκηνοθεσίας. Δηλαδή, τὴν ἐντολὴ τοῦ κυρίου Πάιατ νὰ ἀναγνωρίσει ὅπως ὅπως τὰ Σκόπια μὲ ὀνομασία ποὺ νὰ περιέχει τὴ λέξη «Μακεδονία» προκειμένου τὸ μακρὺ χέρι τοῦ ΝΑΤΟ νὰ μεταφέρει τὰ Σκόπια μὲ μία κίνηση μὰτ ἐπάνω στὴ σκακιέρα τῆς ἐπιθετικῆς του προετοιμασίας καὶ νὰ τὰ μεταβάλει σὲ μία ἐπιπλέον βάση στὰ σκοτεινά του σχέδια.

Ἀναλογιζόμενος ὅλα αὐτὰ ὁμολογῶ ὅτι μὲ καταθλίβει τὸ νὰ βλέπω ἕνα μέρος ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν συντρόφων καὶ τῶν συναγωνιστῶν μου νὰ δέχονται νὰ γίνεται ἡ χώρα μας βάση γιὰ τὴν ἐξόντωση τῆς Ρωσίας. Καὶ ἐπὶ πλέον νὰ βοηθοῦν νὰ καταστοῦν τὰ Σκόπια βάση θανάτου γιὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Ξεχνοῦν ὅτι ἡ χώρα μας εἶχε πάντοτε ἀδελφικὲς σχέσεις μὲ τὴ Ρωσία καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες κομμουνιστὲς παλέψαμε χέρι μὲ χέρι μὲ τὸν Κόκκινο Στρατὸ χύνοντας μαζί τους τὸ αἷμα μας γιὰ νὰ ἐλευθερώσουμε τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν γερμανικὸ χιτλερισμὸ ποὺ ἔφτασε στὸ τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς βαρβαρότητας μὲ τὰ στρατόπεδα θανάτου.

Ἕνα τέτοιο στρατόπεδο ἔκαναν καὶ οἱ Ἕλληνες φασίστες τὴ Μακρονῆσο, ποὺ δὲν ξεχνάει κι οὔτε θὰ ξεχάσει ποτὲ ποιοὶ ἦταν οἱ φίλοι μας καὶ ποιοὶ οἱ ἐχθροί μας. Μπορεῖ σήμερα νὰ μὴν ἔχουμε φανερὰ ἐχθρούς, ἔχουμε ὅμως φίλους ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὡς Μακρονησιώτης ζητῶ συγγνώμη, γιατί ἐπιπλέον θεωρῶ τὸν ρωσικὸ λαὸ βασικὸ στήριγμα τῆς Παγκόσμιας Εἰρήνης. Ἄλλωστε θὰ τὸ γνωρίζουν ἀσφαλῶς κι αὐτοὶ ὅτι ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ποὺ μεταβλήθηκε σὲ τυφλὸ ὄργανο τοῦ ΝΑΤΟ δὲν ἐκπροσωπεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γι' αὐτὸ καὶ δὲν προχώρησε σὲ Δημοψήφισμα.

Ὄχι στὸν πόλεμο
Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας θέλει τὴν Ἑλλάδα φορέα Εἰρήνης καὶ Συναδέλφωσης τῶν λαῶν. Ἄλλωστε δὲν βρέθηκε ποτὲ ὡς σήμερα στὸ πλευρὸ δυνάμεων ποὺ ἀπεργάζονται τὸν ἐπιθετικὸ πόλεμο καὶ τὴν καταστροφὴ μὲ βάση ὁποιαδήποτε ἰδεολογήματα καὶ δικαιολογίες.

Ὁ πόλεμος εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὸ ἀπόλυτο Κακό. Ἐκτὸς κι ἂν δεχθοῦμε ἐπίθεση, ὁπότε εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ ἀμυνθοῦμε. Στὴν προκειμένη περίπτωση, οἱ πολεμικὲς βάσεις στὴ χώρα μας καὶ στὰ Βαλκάνια δὲν ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῶν λαῶν μας, ἀλλὰ ξένα ποὺ δὲν μᾶς ἀφοροῦν καὶ τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν εἶναι νὰ μᾶς ἐκθέτουν σὲ μεγάλους κινδύνους. Ἂς τὸ ἔχουν ὑπ' ὄψιν τους ὅσοι θὰ διεκδικήσουν τὴν κυβερνητικὴ ἐξουσία στὶς προσεχεῖς ἐκλογές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.