30 Ιουν 2017

Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει γιὰ νὰ μᾶς θυμίζει τοὺς στίχους τοῦ Ἄσιμου καὶ τοῦ Πάνου

Σχόλιο: Ἄλλαξε τὰ ροῦχα του ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὰ ροῦχα του ἀλλιῶς! Τί Φίλης, τί Γαβρόγλου! Τὸ ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὸ στόχαστρο καὶ τῶν δύο!
Ἔχοντας πάει σχολεῖο τὴν ἐποχὴ ποὺ μαθαίναμε τὰ ἄμφια τῶν ἱερέων, ὅταν θὰ προτιμούσαμε νὰ ξέρουμε ἀπὸ ποῦ ἀγοράζουν ροῦχα οἱ Beatles μπορῶ νὰ διαβεβαιώσω ὅτι δὲν διατηρῶ καὶ τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰ θρησκευτικά. Τὰ θρησκευτικὰ εἶναι μιὰ ἄσκηση ματαιοδοξίας τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ λατρεύει νὰ βλέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ κάτι ποὺ εἶναι αὐστηρὰ μεταφυσικὴ ἐμπειρία. Παρὰ ταῦτα δὲν εἶμαι ἐνάντια στὴν διδαχή τους. Ὄχι γιὰ τὴν παιδευτικὴ ἀξία ποὺ ἡ ἐκκλησία νομίζει ὅτι ἔχουν ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀξία ποὺ πραγματικὰ ἔχουν. Ἀκόμα καὶ ἕνα τελειωμένος ἕλληνας ἄθεος ἂν στραβώσει κάτι μπορεῖ νὰ κάνει τὸν σταυρό του ἢ νὰ πεῖ «Ἔλα Χριστὲ καὶ Παναγία». Ἡ Ἐκκλησία ἀρέσκεται νὰ πιστεύει ὅτι συμβαίνει ἐπειδὴ «κάπου μέσα μας ὅλοι πιστεύουμε». Ἡ πραγματικότητα  ὅμως εἶναι σημαντικότερη. Ἡ ὀρθοδοξία καὶ τὰ σύμβολα της εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἑλληνικὸ common bond. Αὐτὸς ὁ μυστήριος σταυρὸς μὲ τὰ τρία δάχτυλα, ποὺ κάθε ἕνας κάνει καὶ ἕναν διαφορετικό, ἀπὸ τάπα τοῦ μπάσκετ μέχρι κοκορέτσι, δὲν στέλνει τὸ σῆμα «Ἐδῶ εἶναι ἕνας πιστὸς» ἀλλὰ «Ἐδῶ εἶναι ἕνας Ἕλληνας».
Καὶ τὰ θρησκευτικὰ σὰν στοιχεῖο ἐθνικὴ συνοχῆς μποροῦν νὰ ὑπάρχουν μόνο μὲ τὴν....

Σουηδὸς πρωθυπουργός: «Ὅποιοι ἱερεῖς δὲν θέλουν νὰ τελέσουν “γάμο” ὁμοφυλόφιλων, νὰ βροῦν ἄλλη δουλειὰ»

Οἱ ἱερεῖς στὴν Ἐκκλησία τῆς Σουηδίας πρέπει νὰ τελοῦν «γάμους» ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου ἢ θὰ πρέπει νὰ βροῦν ἄλλη δουλειά, δήλωσε ὁ Σουηδὸς πρωθυπουργὸς Στέφαν Λόφβεν στὴν σουηδικὴ Kyrkans Tidning. Συνέκρινε τοὺς ἱερεῖς ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ κάνουν «γάμους» ὁμοφυλόφιλων μὲ τὶς μαῖες ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν σὲ ἀμβλώσεις. Ἕνα σουηδικὸ δικαστήριο ἐξέδωσε πρόσφατα ἀπόφαση κατὰ μιᾶς μαίας ποὺ γιὰ χρόνια ἀγωνιζόταν νὰ μὴν ἀναγκαστεῖ νὰ βοηθᾶ σὲ ἀμβλώσεις. Ἡ μαία, Ellinor Grimmark, παρέπεμψε τὴν ὑπόθεσή της στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ὁ ἡγέτης τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν δήλωσε ὅτι τὸ κόμμα του ἐργάζεται γιὰ νὰ διασφαλίσει ὅτι ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας «θὰ παντρεύουν» ζευγάρια ὁμοφυλοφίλων
«Βλέπω παραλληλισμοὺς μὲ τὴ μαία ποὺ ἀρνεῖται νὰ κάνει ἐκτρώσεις», δήλωσε ὁ Lofven. «Ἐὰν ἐργάζεσαι ὡς μαία, πρέπει νὰ εἶσαι σὲ θέση νὰ κάνεις ἐκτρώσεις, ἀλλιῶς θὰ πρέπει νὰ κάνεις κάτι ἄλλο. Εἶναι τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς ἱερεῖς», ποὺ δὲν....

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀποστρεφόταν τὸν Καζαντζάκη, ἐμεῖς τὸν βάλαμε στὰ νέα Θρησκευτικά!

Πολλά μαργαριταρια καὶ πρωτόγνωρα κείμενα γιὰ ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν ἀνακαλύπτει ὅποιος μελετᾶ τοὺς Φακέλους Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἔρχονται νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ μέχρι σήμερα διδασκόμενα βιβλία. Ὁ Νίκος Καζαντζάκης κατέχει κεντρικη θέση στους Φακέλους αὐτούς. Πολλὰ κείμενά του παρατίθενται γιὰ χρήση κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Ἀνάμεσά σε αὐτὰ καὶ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου τοῦ «Ὁ Τελευταῖος Πειρασμὸς» ποὺ ὑπάρχει στὸν Φάκελο Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικά της Β΄ Γυμνασίου.

Ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἱερομόναχος Ἰσαὰκ γράφει  «ὁ π. Παΐσιος ἀποστρεφόταν τόν Καζαντζάκη, λόγῳ τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν βλασφημιῶν του καὶ δὲν ἤθελε οὔτε νὰ βλέπῃ οὔτε νὰ ἀκούει τὸ ὄνομά του». Εἶναι παραδειγματικὴ καὶ διδακτικὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ἀλλὰ καὶ ἡ φωτισμένη ἐπιχειρηματολογία του, στὴν περίπτωση ποὺ κατέβηκε ὁ ἴδιος στὴ Θεσσαλονίκη (1988) καὶ πρωτοστάτησε σὲ διαδήλωση μπροστὰ σὲ αἴθουσα κινηματογράφου γιὰ νὰ ματαιωθεῖ, ὅπως καὶ ἔγινε, ἡ προβολὴ τῆς βλάσφημης ταινίας τοῦ Σκορτσέζε «Ὁ τελευταῖος πειρασμός», ποὺ βασιζόταν στὸ ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καζαντζάκη. Διηγεῖται σχετικὰ ὁ βιογράφος του: «Πέρα ἀπὸ τὶς μεμονωμένες ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία συντονισμένη διαμαρτυρία, στὶς 6-7 Νοεμβρίου (ν.ἡ.) τοῦ ἰδίου ἔτους (1988). Ζητήθηκε και ἡσυμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅμως ἀρκετοὶ ἀντέδρασαν ἀρνητικά. Δὲν θεωροῦσαν καὶ τόσο πνευματικὸ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τέτοια θέματα λέγοντας ὅτι ἡ περιφρόνησή τους πρὸς τὸ ἔργο γίνεται αἰτία νὰ προβληθῇ λιγώτερο.
Ὁ Γέροντας εἶχε τελείως ἀντίθετη ἄποψη: “Στὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας”, ἔλεγε “δέκα Χριστιανοὶ ὑπερασπίστηκαν δυναμικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ....

Μητροπολίτης Μόρφου: Ὅσο πιὸ γρήγορα γίνει γνωστὸς ὁ Χατζηφλουρέντζος τόσο πιὸ γρήγορα θὰ ἀρχίσει νὰ θαυματουργεῖ

Στὸ παρὸν ἀπόσπασμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Κύπρου κ. Νεόφυτος ἀναφέρει ὅτι θὰ πρέπει νὰ γίνουμε μελετητὲς τοῦ βίου τοῦ Χατζηφλουρέντζου, ἀφοῦ εἶναι μία σύγχρονη ὀσιακῆ μορφὴ ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει μὲ τὸν βίο της.
Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχίζει λέγοντας ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπικαλούμαστε τὸν παπποὺ Χατζηφλουρέντζο στὶς προσευχές μας, ἀφοῦ ὅπως τοῦ διηγήθηκε ἀσκητὴς κάνοντας προσευχή, εἶδε ὅτι ὁ παπποὺς εἶναι ἀρκετὰ ψηλὰ καὶ περιμένει νὰ δώσει «τὰ δῶρα» του. Δῶρα πνευματικά. Ὅπως τὰ δάκρυα, τὴν μετάνοια καὶ τὸ προφητικὸ χάρισμα.
Ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου πραγματοποιήθηκε στὸ...

Δελτίο τύπου ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμό»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μὲ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμό», ἡ ὁποῖα πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη», τοῦ σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας (ΣΕΦ), ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, σήμερα 24 Ἰουνίου 2017, μὲ συνδιοργανωτὲς τὴν “Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν” καὶ τὴν “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη”. Οἱ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν κράτησαν μέχρι τέλους ζωηρὸ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου, ποὺ γέμισε τὴν αἴθουσα γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὶς ἐργασίες της.
Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος τόνισε, σὲ γενικὲς γραμμές, ὅτι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ἐν γένει, ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη ἀστυνόμευση-παρακολούθηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατὰ συνέπεια στὴν κατάργηση τῆς ἐλευθερίας του καὶ τελικῶς στὴν πλήρη ὑποδούλωσή του. Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη προσοχή, ἐπαγρύπνηση, νήψη καὶ πολλὴ προσευχή, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἐκ μέρους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τὰ προβλήματα ποὺ....

Σὲ ποιοὺς ἀπευθύνονται οἱ «ἀντικειμενικοὶ» δημοσιογράφοι;

Αυτή η σύνοψη δεν είναι διαθέσιμη. Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε την ανάρτηση.

Τὰ τρία μεγάλα λάθη τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Οἱ εἰσηγήσεις το Αρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου καὶ το Μητροπολίτου Ὕδρας Ἐφραίμ στην συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ το Δελτίο Τύπου που ἐκδόθηκε μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ Ἱεραρχία κατέθεσε τὰ ὅπλα στὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, σύρθηκε πίσω ἀπὸ τοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ φάνηκε ἀδύναμη νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν θεολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος.
Τὸ ἀρχιεπισκοπικὸ «πρωτεῖο» ποὺ ἐπὶ ἡμερῶν Ἱερωνύμου λειτουργεῖ πλήρως ἐπικράτησε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ ἀφοῦ τὸ συνοδικὸ σύστημα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν λειτουργεῖ οὐσιαστικὰ καὶ ἀποφασιστικὰ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Οἱ ἱεράρχες, θεατὲς τῶν ἀρχιεπισκοπικῶν σχεδιασμῶν ὑποτάχτηκαν πλήρως καὶ ἀνέθεσαν ὁποιαδήποτε ἐνέργεια σχετικὴ μὲ τὰ Θρησκευτικὰ στὴν ἴδια Τριμελῆ Ἐπιτροπὴ ἀρχιερέων ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὕδρας!
Πολλὰ σημεῖα τῆς εἰσήγησης τοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας ἐπιδέχονται ἀνάλυσης καὶ σχολιασμοῦ καθότι....

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀποκαλύπτει τὸν τόπο ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

Τὸ κάτωθι ἀπόσπασμα περιέχεται στὸ νέο βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης “Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (Μαρτυρίες – Διηγήσεις – Νουθεσίες)” τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς “Ὀρθόδοξο βίωμα”. Ἡ πρώτη παρουσίαση τοῦ βιβλίου πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου στὴν Ι.Μ. Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης. 
«Μιά μέρα πού πήγαμε, μᾶς ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι μέ τό χάρισμα πού εἶχε ἀπό μικρός, διέκρινε ἀπό πολύ μακριά νερά, ἅγια Λείψανα, ἀρχαίους Ναούς, ἀρχαίους τάφους. Ἀκόμα καί γιά τόν τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μᾶς ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι οὔτε στήν Αἴγυπτο οὔτε ἐκεῖ πού τόν ψάχνουν, ἀλλά εἶναι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα κοντά στό....

Η παρέμβαση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου στην Ιεραρχία για τα Θρησκευτικά

Τά νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Παρέμβαση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 27-6-2017
Ἔχω γράψει πάρα πολλά γύρω ἀπό τό θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καί δέν θά ἤθελα νά ἐπαναλάβω τά ἴδια. Ἐπίσης, θά μποροῦσα νά ἀναφέρω πολλά γύρω ἀπό τό Πρόγραμμα Σπουδῶν, σύμφωνα μέ τήν Ὑπουργική Ἀπόφαση πού δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί ὅπως ἀναρτήθηκαν οἱ φάκελλοι τῶν μαθητῶν στό διαδίκτυο, διότι τά μελέτησα διεξοδικά.
Ὅμως θά ἀρκεσθῶ στήν διατύπωση μερικῶν συντόμων βασικῶν ἀπόψεών μου καί ἄν ἐρωτηθῶ, τότε θά κάνω εὐρύτερες ἀναλύσεις καί ἐπιχειρήματα.
1. Τό Πρόγραμμα Σπουδῶν δέν εἶναι οὔτε τοῦ Ὑπουργοῦ Φίλη οὔτε τοῦ Ὑπουργοῦ Γαβρόγλου, ἀλλά οὔτε καί τῆς Ὑπουργοῦ Ἄννας Διαμαντοπούλου τοῦ ἔτους 2010. Εἶναι ἕνα πρόγραμμα τό ὁποῖο ἑτοιμάσθηκε ἀπό μιά ὁμάδα θεολόγων, πού εἶναι γνωστοί στούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους καί δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦν ὀνόματα, ἡ ὁποία ἔχει μιά μεταπατερική κατεύθυνση.
Ὅταν διαβάση κανείς ἔστω καί πρόχειρα τούς φακέλλους τοῦ μαθητῆ καί ὅταν δῆ ἀπό ποῦ ἐπιλέγεται τό ὑλικό, θά τό διαπιστώση εὐχερῶς. Μνημονεύονται χωρία ἀπό κείμενα συγκεκριμένων ἀνθρώπων πού ἔχουν συγκεκριμένη θεολογική σκέψη. Αὐτό γιά μένα εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνο.
Πρέπει νά....

28 Ιουν 2017

Τὸ «ἀδιέξοδό» της ἀνθρωπότητας καὶ ἡ πρόταση τοῦ Στίβεν Χόκινγκ

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης Δάσκαλος
Λέει ἡ εἴδηση: «Εἶπε ὁ Χόκινγκ, πὼς ἡ Γῆ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, τὴν ἐξάντληση τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τὴν κατάρρευση τῆς βιοποικιλότητας, γι' αὐτὸ τὰ διαστημικὰ ταξίδια εἶναι ζωτικά, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Ξεμένουμε ἀπὸ χῶρο καὶ τὰ μόνα μέρη νὰ πᾶμε, εἶναι οἱ ἄλλοι κόσμοι. Εἶναι καιρὸς πιὰ νὰ ἐξερευνήσουμε ἄλλα ἡλιακὰ συστήματα. Ἡ ἐξάπλωσή μας σὲ αὐτὰ ἴσως εἶναι τὸ μόνο πράγμα ποὺ θὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀφήσουν τὴ Γῆ» δήλωσε ὁ Χόκινγκ. «Δὲν πρέπει νὰ ἀρκούμαστε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ σύμπαν, ἀπὸ τὴ βολὴ τῆς Γῆς. Ἡ Γῆ ἀπειλεῖται ἀπὸ τόσα πολλὰ πράγματα, ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ εἶμαι θετικός».
Αὐτὴ εἶναι ἡ πρόταση ποὺ κάνει ὁ Χόκινγκ, ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ γνώμη βαραίνει στὸ χῶρο τῆς παγκόσμιας ἐπιστημονικῆς σκηνῆς. Δηλαδή, τὸ ποτάμι δὲ γυρίζει πίσω. Ὁ ἄνθρωπος, κατὰ τὸν Χόκινγκ, πῆρε τὸ δρόμο τῆς καταστροφῆς καὶ δὲν μπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ ἐπιστρέψει. Δὲν διαβλέπει πισωγύρισμα. Γὶ` αὐτὸ κάνει ἔκκληση στοὺς ἰσχυροὺς νὰ ἑτοιμάζονται τὸ συντομότερο γιὰ τὴ φυγή, τὴν ἐγκατάλειψη τῆς μητέρας Γῆς καὶ τὴν...

Αὐστριακὸς Ὑπουργὸς Ἄμυνας: Ὑπάρχει κίνδυνος ἰσλαμοποίησης τῶν Βαλκανίων

Ἡ ἑνότης ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ

Ἄρθρο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους, Ἀρχιμανδρίτη Γέροντος Γρηγορίου
Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ τὰ πάντα καλῶς θεολογοῦντες ὁμιλοῦν ὅτι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι στὴν Εὐχαριστία καὶ ὑπάρχουν συγγραφὲς οἱ ὁποῖες ἀναπτύσσουν τὸ θέμα αὐτό. Δὲν ἀρνούμαστε αὐτὴν τὴν φοβερὴ ἀλήθεια καὶ δεχόμαστε μετὰ πάσης πίστεως καὶ φόβου Θεοῦ ὅτι μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ φοβερὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας φαίνεται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως πολὺ σωστὰ τονίζει καὶ ἐπισημαίνει ἐπίσημα ἡ σύνοδος τῶν προκαθημένων ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Κρήτῃ. Παρακολουθώντας ὅμως καὶ συμμετέχοντας στὸ ὕψιστο αὐτὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅλοι διερωτώμεθα: Ποιά θεία Εὐχαριστία; Αὐτὴ ποὺ τελεῖται ἀπὸ ἕναν ἁπλὸ λευΐτη στὰ ἀπομακρυσμένα χωριὰ τῆς χώρας μας ἢ αὐτὴ ποὺ ἐπιτελεῖται ἀπὸ σμῆνος ἀρχιερέων σὲ πανηγύρια καὶ ὀνομαστήρια; Σ᾽ αὐτὲς τὶς Λειτουργίες πῶς νὰ φανῆ ὁ Χριστὸς μέσα ἀπὸ τὰ χρυσοποίκιλτα στέμματα, ἄμφια, κινήσεις καὶ φωτογραφίσεις; Ποιός κάνει στὴν ἄκρια ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες νὰ φανῆ ὁ Χριστός, ὅταν μέσα βαθιὰ στὴν καρδιά τους ἔχει ριζώσει ἡ πίστη ὅτι αὐτοὶ ἵστανται εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ, καὶ δὲν εἶναι ἁπλοὶ διακονητὲς τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου; Ἔλεγε ὁ ὅσιος Ἀμφιλόχιος:....

Πατριάρχης πρὸς Πάπα: "Ἐπαναλαμβάνουμε τὴ βαθύτατη ἐπιθυμία μας γιὰ τὴν κοινή μας πρόοδο στὸ ταξίδι πρὸς τὴν ἑνότητα"

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἐκπροσωπηθεῖ καὶ φέτος στὴν Θρονικὴ Ἑορτὴ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, 29 Ἰουνίου), μὲ Ἀντιπροσωπεία τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοὺ κ. Ἰώβ, Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. 
Ἡ Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν ὁποία ἀποτελοῦν ὁ Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος, Μέγας Σύγκελλος καὶ ὁ Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο. 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοὺ Ἰὼβ διάβασε τὸ παρακάτω γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Πάπα:...

26 Ιουν 2017

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμὸς κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ


Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, Ἀγώνας θεογνωσίας. Ἔκδοση Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2006, σέλ. 110, 160, 161, 176.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διακρίνεται ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ἐκκλησίες σὲ τρία ἐπίπεδα, γιατί:
α) μόνη αὐτὴ ἀληθεύει πλήρως στὴν θεολογία της,
β) μόνη αὐτὴ γνωρίζει τὸ μυστήριο τῆς χάριτος, τῆς ἁγίας ζωῆς, καὶ διαφυλάσσει στὴν πληρότητα τὴ θεία χάρη, καὶ
γ) εἶναι ἡ ἀρχαιότερη, ἡ θεμελιώδης, ἡ βασική, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποσχίσθησαν κατὰ καιροὺς μεγαλύτερα ἢ μικρότερα τμήματα.
Μιὰ σημαντικὴ μερίδα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου κλίνει σήμερα νὰ ἀποδεχθεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες αἱρέσεις [eνν. τὸν οἰκουμενισμό]… ὅτι δῆθεν πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ποὺ ἀποκαλοῦνται χριστιανικές, ἔχουν ἴση χάρη, καὶ γι’ αὐτὸ ὀφείλει νὰ ἐπέλθει ἡ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν μὲ βάση κάποιον κοινὸ γιὰ ὅλες παρονομαστή σὲ μιὰ παγκόσμια καὶ....

Τὸ ἵδρυμα Rockefeller πίσω ἀπὸ τὸ πανθρησκειακὸ διάγγελμα φιλίας!

Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστος ὁ τρόπος ποὺ μεγάλα "εὐαγῆ" ἱδρύματα ἀνὰ τὸν κόσμο ἀλληλοϋποστηρίζονται οἰκονομικὰ καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν σχεδιασμῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἂν κανεὶς ἀναζητήσει ποιὸς κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ πρόσφατο διαθρησκειακὸ ἄγγελμα φιλίας (δὲς ΕΔΩ) θὰ διαπιστώσει ὅτι ὀργανωτὴς του φαίνεται τὸ Elijah Interfaith Institute τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς σπόνσορες ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους τὸ πασίγνωστο ἵδρυμα Rockefeller, τὴν Ἀμερικανοεβραϊκὴ Ἐπιτροπή, τὴν Οὐνέσκο (δές ΕΔΩ) καὶ πάει λέγοντας. Ἀπὸ κοινοῦ ἐργάζονται γιὰ τὴν ἕνωση ὅλων των θρησκειῶν καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Πανθρησκείας! Οἱ Ὀρθόδοξοι τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχουμε μὲ αὐτούς;

Ἅγιος Νεκτάριος: Ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη μας νὰ μὴ βγεῖ λόγος κακός, λόγος ποὺ δὲν εἶναι ἁλατισμένος μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ

Οἱ χριστιανοὶ ἔχουν χρέος, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, νὰ γίνουν ἅγιοι καὶ τέλειοι.
Ἡ τελειότητα καὶ ἡ ἁγιότητα χαράσσονται πρῶτα βαθιὰ στὴν ψυχὴ τοῦ χριστιανοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τυπώνονται καὶ στὶς σκέψεις του, στὶς ἐπιθυμίες του, στὰ λόγια του, στὶς πράξεις του. Ἔτσι, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχή, ξεχύνεται καὶ σ’ ὅλο τὸν ἐξωτερικὸ χαρακτήρα.Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ εἶναι εὐγενικὸς μὲ ὅλους.Τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα του νὰ ἀποπνέουν τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ κατοικεῖ στὴν ψυχή του, ὥστε νὰ μαρτυρεῖται ἡ χριστιανική του πολιτεία καὶ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.Ὅποιος εἶναι μετρημένος στὰ λόγια, εἶναι μετρημένος καὶ στὰ ἔργα.Ὅποιος ἐξετάζει τὰ λόγια ποὺ πρόκειται νὰ πεῖ, ἐξετάζει καὶ τὶς πράξεις ποὺ πρόκειται νὰ ἐκτελέσει καὶ ποτὲ του δὲν θὰ ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τῆς καλῆς καὶ ἐνάρετης συμπεριφορᾶς.
Τὰ χαριτωμένα λόγια τοῦ χριστιανοῦ χαρακτηρίζονται ἀπὸ λεπτότητα καὶ εὐγένεια. Αὐτὰ εἶναι ποὺ γεννοῦν τὴν ἀγάπη, φέρνουν τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρά.
Ἀντίθετα, ἡ ἀργολογία γεννάει μίση, ἔχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχὲς καὶ πολέμους.
Ἃς εἴμαστε λοιπὸν πάντοτε εὐγενικοί.
Ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη μας νὰ μὴ....

Γέροντας Ἰωσήφ, Βατοπαιδινός: "Ἐσὰς τοὺς νέους σᾶς πολεμᾶ πολὺ ἡ ἀποθάρρυνση"

Ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς (+2009) ἀναφέρεται στὴν προσπάθεια ποὺ πρέπει νὰ καταβάλει ὁ πιστὸς εἴτε λαΪκὸς εἴτε μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀποθάρρυνση καὶ τὴν ἀπογοήτευση ποὺ ἔρχεται στὶς πτώσεις καὶ στὰ λάθη. Ὁ Γέροντας περιγράφει τὴν ἀποθάρρυνση καὶ τὴν ἀπογοήτευση ὡς ὄργανα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς προσευχῆς, τῆς ἄσκησης καὶ τελικὰ τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό. 
Ὁ Γέροντας κλείνει τὴν ὁμιλία τοῦ περιγράφοντας ἕναν τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ κάθε χριστιανὸς προκειμένου νὰ ἀποκρούει τὶς προσβολὲς αὐτὲς τῆς ἀπογοήτευσης στὸν καθημερινὸ ἀγώνα. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τὸ ταπεινὸ φρόνημα τῆς ἐξομολογητικῆς προσευχῆς καὶ ἡ αὐτομεμψία μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς δικῆς μας ἀδυναμίας.

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ μετάνοια ὡς τὸ ἀπόλυτο μέσο σωτηρίας

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Γ’ «Πνευματικὸς Ἀγώνας»
Γέροντα, ἐκεῖνος ὁ μοναχὸς ποὺ ἀναφέρει ὁ Εὐεργετινὸς ὅτι δέκα χρόνια ἔπεφτε σὲ κάποια ἁμαρτία κάθε μέρα, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα μετανοοῦσε (3), πῶς σώθηκε;
– Ἐκεῖνος ἦταν κατὰ κάποιον τρόπο κυριευμένος, αἰχμαλωτισμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.
Δὲν εἶχε κακὴ διάθεση, ἀλλὰ δὲν εἶχε βοηθηθῆ, σπρώχτηκε στὸ κακό, γὶ  αὐτὸ δικαιοῦτο τὴν θεία βοήθεια. Πάλευε, πονοῦσε, εἶχε μετάνοια εἰλικρινῆ, καὶ ὁ Θεὸς τελικὰ τὸν ἔσωσε. Βλέπεις, ἕνας μπορεῖ νὰ ἔχη καλὴ διάθεση• ἂν ὅμως δὲν βοηθηθῆ ἀπὸ μικρὸς καὶ παρασυρθῆ στὸ κακό, εἶναι δύσκολο μετὰ νὰ σηκωθῆ. Κάνει μιὰ προσπάθεια, πάλι πέφτει, πάλι σηκώνεται• παλεύει δηλαδή. Ὁ Θεὸς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο δὲν θὰ τὸν ἀφήση, γιατί ὁ καημένος κάνει τὴν μικρή του προσπάθεια, ζητάει καὶ τὴν θεία βοήθεια καὶ δὲν ἁμαρτάνει ἐν ψυχρῶ. 
Κάποιος λ.χ. ξεκινάει νὰ πάη κάπου, χωρὶς νὰ ἔχη σκοπὸ νὰ ἁμαρτήση, ἀλλὰ πηγαίνοντας τοῦ συμβαίνει ἕνας πειρασμὸς καὶ πέφτει σὲ κάποια ἁμαρτία. Μετανοεῖ, κάνει μιὰ προσπάθεια, τοῦ στήνουν πάλι μιὰ παγίδα καί, ἐνῶ δὲν ἔχει διάθεση νὰ κάνη κάτι κακό, ὁ καημένος ξαναπέφτει καὶ....

Κατάργηση μετρητῶν - Τέλος τῆς Ἐλευθερίας - Ὀδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμὸ

Ἡ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποίθησαν τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου 2017 ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.

00:00 Πρόεδρος-Συντονιστής: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος
00:55 Προσευχή καί κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
11:08 Χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ».
28:15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
50:28 Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμαρουσίου Ὁ σκοπός τῆς σημερινῆς ἡμερίδος.
1:05:45 Dr. Δημήτριος Χιωτακάκος Διδάκτωρ Ἠλεκτρονικῆς & Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ....

Δεῖξε μου τοὺς ἐχθρούς σου νὰ σοῦ πῶ ποιός εἶσαι

Γράφει ὁ π. Διονύσιος Ταμπάκης
ΠΟΙΕΣ ΑΡΑΓΕ εἶναι πιὸ οὐσιαστικὲς καὶ ἀληθινὲς σχέσεις; Οἱ φιλικὲς ἢ οἱ ἐχθρικές;
Πολλὲς φορὲς ἱδρύουμε φιλικὲς σχέσεις ὅμως δίχως περιεχόμενο,εἶναι κατὰ συνθήκη καὶ κατ’ἐπίφασιν φιλίες. Ὁμολογοῦμε ἄλλωστε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πὼς  λ.χ.τυπικὰ εἶμαι φίλος μὲ τὸν τάδε. Δὲν λέμε ποτὲ ὅμως πὼς τυπικὰ εἶμαι ἐχθρὸς μὲ αὐτὸν ἢ κατὰ συνθήκη (μονάχα ἂν εἶσαι πολιτικὸς).
Ἄρα οἱ ἐχθροὶ εἶναι πάντα ἀληθινοί,ἐνῶ οἱ φίλοι ἴσως καὶ ψεύτικοι.
Ἂν καὶ ὁ ὅρος «ἐχθρὸς» δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει στὸ λεξιλόγιο τοῦ Χριστιανοῦ διότι ὁ  «ἐχθρὸς» προϋποθέτει ἀπόρριψη καὶ ἡ ἀπόρριψη ἔλλειψη ἀγάπης ὅμως ἔλα ποὺ....

24 Ιουν 2017

Ὁδηγὸς στὴν ἀθεΐα τὰ νέα Θρησκευτικά

Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.) ἐπείγονται φαίνεται νὰ ἐπιβάλουν τὰ νέα προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικών, τὰ ἀκατάλληλα καὶ ἀσύμβατα πρὸς τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (Σ.τ.Ε.). Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ καθιερωμένο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιά τους ἀγωγὴ καὶ παιδεία «σύμφωνη μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις».
Δημιουργοῦν τετελεσμένα ἐνῶ διαρκεῖ, ὑποτίθεται, ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἀναμόρφωση αὐτῶν τῶν προγραμμάτων, ὅπως εἶχε συμφωνηθεῖ κατά τὴ συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἁρμόδιο τότε Ὑπουργό. Ἐκτύπωσαν τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν καὶ κάλεσαν ἐσπευσμένα τοὺς Θεολόγους σὲ ἐπιμόρφωση στὰ νέα προγράμματα. Σὲ πρόχειρη καὶ βιαστική, ὅπως-ὅπως, ἐπιμόρφωση σὲ δύο απογεύματα πάνω σὲ ὕλη 250 σελίδων, ἐκτὸς τοῦ ὑποστηρικτικοῦ ὑλικοῦ (Ὁδηγοῦ Ἐκπαιδευτικῶν καὶ τοῦ Διδακτικοῦ Ὑλικοῦ). Ἂν εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ....

22 Ιουν 2017

Τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀναληθεῖς

ΘΥΜΑΜΑΙ πρὶν χρόνια, συνομιλώντας μὲ νέους μαθητὲς τοῦ Λυκείου ,τοὺς ρώτησα:
- Τί θὰ θέλατε νὰ ἀλλάξει μέσα στὸν θρησκευτικὸ χῶρο;
Καὶ μία κοπέλα ἀμέσως ἀπάντησε μὲ βεβαιότητα: 
- Νὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας πιὸ ἀληθινοί! 
Πράγματι σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ ὁ Ληστὴς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καταγίνονταν σὲ ψευτιές, ἀπατεωνιές, κοροϊδίες καὶ τὰ λοιπά…
Κάποτε ὅμως ,λίγο πρὶν πεθάνει, ἔκανε τὴν ἐπανάσταση καὶ ἔγινε ἀληθινὸς καὶ εἰλικρινὴς  φωνάζοντας στὸν συνάδελφο τοῦ ληστῆ πὼς:
«ἠμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἐπραξεν» (Λουκ.κγ΄-41)
Καὶ τότε ἀκριβῶς ,ὄντας γιὰ λίγο ἔστω ἀληθινὸς ,γέμισε ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὀμολογώντας τὸ σωτήριο: «Μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῇ Βασιλεία σου» καὶ ἔτσι κατάφερε νὰ....

20 Ιουν 2017

Ἡ δασκάλα μου ἡ μάμμη μου


Γράφει ὁ Γέροντας Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους
Καταγότανε ἀπὸ τὶς σκλαβωμένες πατρίδες, τὴν Αἶνο καὶ τ᾽ Ἀϊβαλί. Ὅταν ἐγκατασταθήκανε στὴν Πάρο, στὶς μεγάλες μέρες τραγουδούσανε: «Παναγιά μου ἀπὸ τὴν Αἶνο, μήνυσέ μου ἵντα θὰ γένω. Παναγιά μου ἀπὸ τὴν Πάρο, μήνυσέ μου ποιάν θὰ πάρω». Αὐτὴ ἡ γιαγιὰ μὲ ἐδίδαξε μὲ τὴν ζωή της καὶ τὸν λόγο της τὸ πατρῶον σέβας. «Ἡ νηστεία εἶναι, παιδί μου, ἡ βάσις κάθε σωματικῆς ἀσκήσεως.» Ὅλες τὶς Σαρακοστὲς ἄλαδο ἡ γιαγιὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ σπίτι. Μ᾽ ἔμαθε ν᾽ ἀνάβω τὸ καντήλι, νὰ θυμιάζω, νὰ ἀνάπτω κερὶ μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα καὶ νὰ προσεύχωμαι στὸν ὄρθρο καὶ στὸ δείλι. Μοῦ ὑπέδειξε τὶς μετάνοιες σὰν προσευχὴ ποὺ τὴν δέχεται ὁ Θεός. Μὲ δίδαξε ὅτι ἂν τρεῖς Κυριακὲς δὲν ἀκούσουμε τὸν ἑξάψαλμο, σταματᾶμε νὰ εἴμαστε χριστιανοί. «Σήκω, παιδί μου, ὁ παπᾶς πέρασε, ἀνέβηκε στὴν Παναγία· μὴ ξεχνᾶς ὅτι καὶ τὴν προηγούμενη Κυριακὴ τὸν χάσαμε τὸν ἑξάψαλμο.» Μ᾽ ἔμαθε νὰ τὸν ἀκούω ὄρθιος καὶ σεβίζων, ὑποκλινόμενος. Τὴν ὥρα ποὺ διαβαζότανε τὸ Εὐαγγέλιο ἔβαζε κερὶ στὸ μανάλι, γιατὶ πίστευε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ διαθήκη ποὺ ἄφησε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, καὶ στὴν σύνταξη καὶ ἀνάγνωση τῶν διαθηκῶν, ποὺ γινότανε πάντοτε τὸ ἑσπέρας, ὅλοι βαστοῦσαν κερί, γιὰ νὰ βλέπη ὁ συντάκτης. Μ᾽ ἔμαθε πὼς τὸ «Δόξα Πατρὶ» εἶναι ἡ μεγαλύτερη δοξολογία καὶ ἱστάμενος ὄρθιος νὰ σταυροσημειοῦμαι. Μ᾽ ἔμαθε τὴν Μεγάλη Σαρακοστή, εἰσερχόμενος στὸν ναό, νὰ κάνω τρεῖς μετάνοιες, γιὰ τὸν....

19 Ιουν 2017

Ὁ καθηγητὴς Γιαλλουρίδης γιὰ τὶς σύγχρονες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα!

Ὁ καθηγητὴς Διεθνοῦς Πολιτικῆς στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης συζητᾶ μὲ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα στὸ πλαίσιο τῶν συνεχῶν γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς ἀνατολικῆς μεσογείου!

Ἡ συντάκτης τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου ὁμολογεῖ ὅτι στὴν πρώτη μορφὴ του ὁ νόμος περιελάμβανε καὶ ἀνηλίκους!

Δὲν ἔχει τελειωμὸ ὁ κατήφορος...
Σὲ μιὰ ἀποκαλυπτικὴ ὁμολογία προέβη ἡ πρόεδρος τῆς Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁμότιμη καθηγήτρια τῆς Νομικῆς ΑΠΘ κ. Ἔφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη. Συγκεκριμένα σὲ ἀνάρτησή της σὲ ἰστοσελίδα κοινωνικῆς δικτύωσης γράφει: 
"Ἅς μου ἐπιτραπέι ἡ διευκρίνηση ἐπειδὴ ὑπῆρξα πρόεδρος τῆς ἀντίστοιχης Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ Νομοσχέδιο ποὺ ἐμεῖς ὡς ἐπιτροπὴ καταθέσαμε στὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἡ ἀγαμία δὲν ἦταν προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου. Ἐπίσης ὑπῆρχαν διατάξεις γιὰ τὴ δυνατότητα τῶν ἀνηλίκων νὰ διορθώσουν τὸ φύλο τους, οἱ ὁποῖες τελικὰ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο στὸ Σχέδιο Νόμου ποὺ τέθηκε τελικὰ σὲ διαβούλευση".
Ἡ πρόταση λοιπὸν τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἀλλαγὴ φύλου σὲ παντρεμένα πρόσωπα καθὼς καὶ σὲ ἀνηλίκους! Εἶναι ἐπίσης δεδομένο ὅτι....

Ὁ Πάπας στὴ Λέσβο: «μοναδικὸ παγκοσμίως οἰκουμενιστικὸ φαινόμενο»

Ὁ σεισμὸς στὴ Λέσβο: «μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο». 
Διαβάζουμε στὶς εἰδήσεις τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀνακοίνωση τῶν σεισμολόγων ἐπιστημόνων γιὰ τὸ σεισμὸ στὴ Λέσβο. Τὸν χαρακτηρίζει ὡς «μοναδικὸ παγκοσμίως γεωλογικὸ φαινόμενο». Νὰ λοιπὸν καὶ ἕνα ἄλλο παγκόσμιο θλιβερὸ καὶ ὀδυνηρὸ πρωτεῖο, ποὺ μᾶς ἦρθε, μέσα σὲ ὅλες τὶς ἄλλες δοκιμασίες, τὶς ὁποῖες περνᾶμε αὐτὸν τὸν καιρό. Πόνος ἐπάνω στὸν πόνο!  Πῶς νὰ μὴν συσταλεῖ ὁ νοῦς, πῶς νὰ μὴν «ἔλθει εἰς ἐαυτόν», μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο χτύπημα; Πῶς νὰ μὴν σκύψει ἐπάνω στὸ γεγονός; Πῶς νὰ τὸ ἀντιπαρέλθει ἔτσι «ἐλαφρὰ τὴ καρδία»; 
Ναὶ εἶναι φυσικὸ φαινόμενο ὁ σεισμός. Καὶ ὅταν ἡ φύση χτυπάει μὲ τόση σφοδρότητα καὶ δείχνει τὴν ἄμετρη δύναμή της, προκαλεῖ τρόμο. Ἀφήνει κατάλοιπα, ποὺ δύσκολα φεύγουν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ μὴ λησμονοῦμε πώς, τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, προηγήθηκε ἄλλο θλιβερότερο, πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, τὸ ὁποῖο ἄφησε κι ἐκεῖνο τὶς δικές του πληγὲς καὶ τὰ δικά του κατάλοιπα στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ἀκολουθεῖ ἀβίαστα ὁ ἀνάλογος συσχετισμός: τοῦ «μοναδικοῦ παγκοσμίως γεωλογικοῦ φαινομένου», μὲ τὸ «μοναδικὸ παγκοσμίως οἰκουμενιστικὸ φαινόμενο», ποὺ προηγήθηκε στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας, μὲ....

Μάχη τοῦ Κιλκίς: ἀνύπαρκτη γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία Ἱστορίας

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
«Ὅλα τα εἶχα προβλέψει, τὰ εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν Ἑλλήνων». (Ν. Ἰβανώφ, Βούλγαρος στρατηγός, στὴ μάχη τοῦ Κιλκίς)
Ἔχω ἐνώπιόν μου τρεῖς, ἃς τὸ ὀνομάσουμε ἔτσι, γενεὲς βιβλίων ἱστορίας τῆς Στ΄Δημοτικοῦ. Τὸ πρῶτο, τὸ ὁποῖο μόρφωνε τοὺς μαθητές μας ὡς τὸ σχολικὸ ἔτος 2005-2006, μὲ τίτλο «Στὰ νεότερα χρόνια» καὶ εἶχε πρωτοεκδοθεῖ τὸ 1983, ἂν θυμᾶμαι καλά. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ "κοπρώνυμον", τὸ βιβλίο τῆς κ. Ρεπούση, μνημεῖο γραικυλισμοῦ, τὸ ὁποῖο-εὐτυχῶς- μόλις γιὰ ἕναν χρόνο μόλυνε μὲ τὶς ἀναθυμιάσεις του τὶς σχολικὲς αἴθουσες. Τὸ τρίτο, μὲ τίτλο «Ἱστορία τοῦ νεότερου καὶ σύγχρονου κόσμου», εἶναι αὐτὸ ποὺ διδάσκουμε.
Ἀπὸ τὰ τρία, ἢ μᾶλλον δύο βιβλία, τὸ καλύτερο, ποὺ ἀναδίδει καὶ τὴν εὐωδία τῆς ἱστορικῆς μας παρουσίας καὶ τὸ καταλληλότερο, γιὰ τὴν ἡλικία τῶν παιδιῶν λόγω γλώσσας καὶ ἱστορικῶν πηγῶν, εἶναι τὸ πρῶτο. Τὸ τιμῶ δεόντως. Πολλὲς φορὲς φωτοτυπῶ σελίδες του καὶ τὶς μοιράζω στοὺς....

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ – Τό νέο πρωτότυπο ἐπιτραπέζιο ἐκπαιδευτικό βοήθημα ἀπό τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Τό “Ι.Χ.Θ.Υ.Σ” εἶναι ἕνα πρωτότυπο ἐπιτραπέζιο ἐκπαιδευτικό βοήθημα. Περιέχει γνώσεις πού ἀναφέρονται στή Γεωγραφία, τήν Ἱστορία, τήν Ποίηση καί τήν Παράδοση τῆς Πατρίδας μας, ἐνῶ παράλληλα δίνει ἔμφαση στήν Ὀρθόδοξη Πίστη μέσα ἀπό τίς ὑπόλοιπες 3 μεγάλες κατηγορίες ἐρωτήσεων. 
Δεῖτε πς μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε ΕΔΩ!

Ἅγιος Παΐσιος: "Βλέπω πὼς μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια..."

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Δ΄ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ
– Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ ἀντιμετωπίσεις τὸν ἄλλον, ὅταν εἶναι νευριασμένος;
– Μὲ τὴν ὑπομονή!
– Καὶ ἂν δὲν ἔχεις;
– Νὰ πᾶς νὰ ἀγοράσεις! Πουλᾶνε στὰ σοῦπερ-μάρκετ!… Κοίταξε, ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι μπουρινιασμένος, ό,τι καὶ νὰ τοῦ πεῖς, δὲν γίνεται τίποτε. Καλύτερα ἐκείνη τὴν στιγμὴ νὰ σιωπήσεις καὶ νὰ λὲς τὴν εὐχή. Μὲ τὴν εὐχὴ θὰ καλμάρει ὁ ἄλλος, θὰ ἠρεμήσει καὶ θὰ μπορέσεις μετὰ νὰ συνεννοηθεῖς μαζί του. Βλέπεις, καὶ οἱ ψαράδες δὲν πᾶνε νὰ ψαρέψουν, ἂν δὲν ἔχει μπουνάτσα· κάνουν ὑπομονή, ὥσπου νὰ καλωσυνέψει ὁ καιρός.
– Ποῦ ὀφείλεται, Γέροντα, ἡ ἀνυπομονησία τῶν ἀνθρώπων;
– Στὴν πολλή… ἐσωτερική τους εἰρήνη! Ὁ Θεὸς τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονή. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, σωθήσεται», λέει τὸ Εὐαγγέλιο. ΓΙ’ αὐτὸ δίνει δυσκολίες, διάφορες δοκιμασίες, γιὰ νὰ ἀσκηθοῦν στὴν ὑπομονὴ οἱ ἄνθρωποι.
Ἡ ὑπομονὴ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Γιὰ νὰ ὑπομείνεις τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν πονέσεις. Καὶ βλέπω πὼς μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια. Εἶδα θηρία νὰ....

Ἡ φρενοφοβία καὶ φρενοβλάβεια τῶν «καινοτόμων» της νέας πολιτικῆς ὀρθότητας στὴν Παιδεία

Γράφει ἡ Κανάκη Γεωργία, ἱστορικὸς
Πόσο καινοτόμες ἄραγε εἶναι οἱ νεοαφιχθεῖσες στὸν ἑλληνικὸ ἀκαδημαϊκὸ χῶρο, θεωρίες τῶν ἔμφυλων κατασκευῶν καὶ στερεοτύπων, ἕνα ἄχρηστο θεωρητικὸ κατασκεύασμα μιᾶς χούφτας ἐπιστημόνων τοῦ περασμένου αἰώνα;  Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ  JohnWilliamMoney, καθηγητὴς παιδιατρικῆς καὶ ψυχολογίας στὴν Ἀμερική,  ποὺ προσπάθησε ἐμμονικὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ ἰδεολόγημά του μετατρέποντας σὲ πειραματόζωα δύο δίδυμα ἀγόρια. Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀγοράκια ἔχασε ἀπὸ ἰατρικὸ λάθος  τὸ πέος του σὲ βρεφικὴ ἡλικία, καὶ ὁ Money ἔπεισε τοὺς γονεῖς ὅτι  θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ μεγαλώσει ὡς κορίτσι. Τὰ ἀγοράκι, ὁ Bruce,  ποὺ ὀνομάστηκε ἔκτοτε Brenda, ὑποβλήθηκε σὲ μιὰ σειρὰ χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, συνεδριῶν θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, παρακολούθησης πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ,  γνωριμιῶν μὲ τρανσέξουαλ κτλ , ποὺ ἐπέβαλε ὁ γιατρὸς καὶ....

17 Ιουν 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: 1) Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἀχρήματη κοινωνία 2) Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι"

Πανθρησκειακὸ διάγγελμα φιλίας ἀπὸ 22 θρησκευτικοὺς ἡγέτες!

Ἡ θρησκεία συχνὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς μιὰ δύναμη ἡ ὁποία προκαλεῖ διχασμὸ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Ὡστόσο, οἱ κορυφαῖοι θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ κόσμου ἑνώθηκαν γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἕνα διαφορετικὸ ὅραμα σχετικὰ μὲ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργεῖ στὸν κόσμο ἡ θρησκεία.
Σε μιὰ σπάνια κίνηση, 22 θρησκευτικοὶ ἡγέτες- ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τὸν Δαλάι Λάμα- ἀπηύθυναν μια κοινὴ ἔκκληση τὴν Τετάρτη, ζητώντας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀκολουθήσουν μιὰ ἁπλὴ συμβουλή: Νὰ γίνουν φίλοι μὲ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.
«Ἡ συμβουλὴ μας εἶναι νὰ κάνετε φίλους πιστοὺς ὅλων των θρησκειῶν» εἶπε ὁ ἀγιατολὰχ Σαγὶντ Φαντὲλ ἇλ Μιλανί, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ....

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Ἡ παχυλὴ ἄγνοια τῶν χριστιανῶν περὶ τῆς μεγάλης αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ κινητοποιηθοῦμε"

Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 15ῃ Ἰουνίου 2017
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀργολίδος, 
Κε Κε ΝΕΚΤΑΡΙΕ, 
Εὐλογεῖτε.
Ἐπειδή ἡ ἐπιστολή Σας πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί ἡ δική Του ἀπάντηση πρός Σᾶς θίγουν σπουδαῖο θέμα, διότι ἀποτελοῦν σύγκρουση δύο ρευμάτων παρατηρουμένων ἀείποτε στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἐπειδή, ὡς γράφετε, «τέτοιες ὑποθέσεις ἀφοροῦν ὁλόκληρο τό σῶμα τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας», ἐπιτρέψατέ μου, παρακαλῶ, νά καταθέσω τήν θέση μου ἐπί τῆς ἀλληλογραφίας αὐτῆς. 
1. Σεβασμιώτατε, παρά τήν ἀγάπη μου καί τόν σεβασμό μου πρός Σᾶς, ἔτι δέ καί τήν εὐγνωμοσύνη μου, μετά τοῦ πλήθους τῶν εὐσεβῶν, διότι μᾶς ἐγνωρίσατε περισσότερο τόν ἠγαπημένο μας ἅγιο Λουκᾶ, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας, θαυματουργό ἰατρό, ὅμως, θέλω νά Σᾶς πῶ, ὅτι δέν μοῦ ἄρεσαν τά γραφόμενά Σας πρός τόν ἅγιο Πειραιῶς καί κατά τό περιεχόμενό τους καί κατά τό ὕφος τους. Θεωρῶ δέ ὡς βέβαιο ὅτι ὁ γλυκός μας ἅγιος Ἐπίσκοπος τῆς Κριμαίας δέν θά ἔγραφε ποτέ, μά ποτέ δέν θά ἔγραφε πρός συνεπίσκοπό Του τοιαύτη ἐπιστολή. Δέν μοῦ ἄρεσαν, Σεβασμιώτατε, τά γραφόμενά Σας στήν ἐπιστολή αὐτή διότι, ὡς νομίζω, ἐναντιοῦνται πρός τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τούς λόγους καί τήν ζωή τῶν....

16 Ιουν 2017

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπιβάλει τὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς ζωῆς

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὸ Στρασβοῦργο τῆς Γαλλίας ἀποφάσισε ὅτι ἕνα νοσοκομεῖο στὸ Λονδίνο πρέπει νὰ συνεχίσει νὰ παρέχει θεραπεία σὲ ἕνα μωρὸ μὲ ἀσθένεια σὲ τελικὸ στάδιο. Οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ δὲν ἔλαβαν βοήθεια ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ παιδὶ στὴ στήριξη τῆς ζωῆς. Ο Chris Gard καὶ ἡ Connie Yates, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ πάρουν τὸν 10 μηνῶν γιὸ τοὺς Charlie Gard στὶς ΗΠΑ γιὰ θεραπεία, ὑπέβαλαν ἔνσταση στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μετὰ τὴν ἀπώλεια τῆς προσφυγῆς τους στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Τὸν Ἀπρίλιο, ἕνας ἀνώτατος δικαστὴς ἀποφάσισε νὰ μὴν πάρει τὸν Τσάρλι στὶς ΗΠΑ γιὰ θεραπεία, λέγοντας ὅτι ἡ θεραπεία ὑποστήριξης τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ θὰ πρέπει νὰ σταματήσει. Προφασιζόμενος ὅτι βρίσκεται σὲ τελικὸ στάδιο καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πεθάνει μὲ ἀξιοπρέπεια.  Guardian ἀνέφερε ὅτι τρεῖς δικαστὲς τοῦ ἐφετείου ἐνέκριναν τὴν ἀπόφαση τὸν Μάιο καὶ τρεῖς ἀνώτατοι δικαστὲς ἀπέρριψαν τὴν τελευταία ἔνσταση τῶν γονέων μετὰ ἀπὸ ἀκρόαση στὸ Λονδίνο. Οἱ γονεῖς ἐπιδιώκουν νὰ...

Tά μνήματα

1. Στό προγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γενικά γιά τό Ναό τοῦ Κυρίου, γιά τήν Ἐκκλησία, δηλαδή, τοῦ χωριοῦ σας. Καί σᾶς εἶπα ὅτι ὁ Ναός τοῦ Κυρίου εἶναι ἅγιος καί ἱερός, γιατί σ᾽ αὐτόν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί πάνω στήν ἅγια Τράπεζα εἶναι ἡ θεία Κοινωνία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή. Τί περισσότερο θέλετε ἀπό αὐτό; Στόν Ναό λοιπόν εἶναι καί σωματικά παρών ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτό, ὅπως λέγαμε καί στό προηγούμενο μάθημα, στόν ἱερό Ναό πρέπει νά μπαίνουμε «μετά πίστεως, εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ» καί ἡ στάση μας σ᾽ αὐτόν πρέπει νά εἶναι κατά πάντα ἱεροπρεπής. 
2. Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι, ὅπως κάθε σπίτι ἔχει τήν αὐλή του, ἔτσι πρέπει νά συμβαίνει καί μέ τήν Ἐκκλησία, μέ τόν Ναό. Καί σήμερα, ἀλλά παλαιότερα ὁπωσδήποτε πρίν ἀπό κάθε κεντρικό Ναό ὑπῆρχε αὐλή. Καί ὅσα ὑπῆρχαν στόν χῶρο τῆς αὐλῆς αὐτῆς ἦταν χρήσιμα γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ καί γιά τήν καλή καί ἐνσυνείδητη συμμετοχή τῶν χριστιανῶν στήν λατρεία τοῦ Ναοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, στόν αὐλόγηρο τοῦ Ναοῦ ὑπῆρχαν τά μνήματα τῶν νεκρῶν, γιά τά ὁποῖα θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα. 
Οἱ παλαιοί χριστιανοί τόσο πολύ ἀγαποῦσαν τήν Ἐκκλησία τους, ὥστε, ὄχι μόνο ὅταν ζοῦσαν, ἀλλά καί ὅταν....

Ἐκδήλωση μέ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό»


Τὸ Σάββατο 24/06/2017 καὶ ὥρα 17:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας (αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη) ἐκδήλωση μὲ θέμα:
Κατάργηση μετρητῶν. Τέλος τῆς Ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρὸς τὸν Ὁλοκληρωτισμό.
Τὴν ἐκδήλωση συνδιοργανώνουν ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης θὰ ὑπάξει ραδιοφωνικὴ (Πειραϊκὴ Ἐκκλησία. 31.2 FM) καὶ τηλεοπτικὴ (web-TV) κάλυψη ἀπὸ τὸ Ἀχελῶος tv.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ....

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ὑπομονὴ κατεργάζεται τὴν ταπείνωση ἡ ὁποία ἕλκει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ

«Γιὰ τὴν οὐρὰ τῆς ἀλεπούς», συνέχεια…

Γράφει ὁ Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος
Διαβάσαμε τὸ ἀφυπνιστικὸ ἄρθρο «Γιὰ τὴν οὐρὰ τῆς ἀλεπούς», τοῦ περιοδικοῦ «Ο Σωτήρ», τὸ βασισμένο στὸ μύθο τοῦ Αἰσώπου : «Ἡ κοντούρα ἡ ἀλεποῦ», (http://aktines.blogspot.gr/2017/06/blog-post_15.html#more) καὶ χαρήκαμε καὶ θαυμάσαμε  τὸν εὔστοχο παραλληλισμὸ καὶ τὴν ἐπιδέξια μεταφορὰ τοῦ ἐπιμυθίου στὴ σημερινὴ ἄθλια ἐποχή. Τὴν ἐποχή, τὴν «βύρσης κάκιστον ὄζουσαν» (αὐτὴ ποὺ βρωμάει χειρότερα κι ἀπὸ τὸ γδαρμένο τομάρι τοῦ ζώου), τὴν ἀπὸ «πάσαν νόσον καὶ πάσαν  μαλακίαν» κατεχόμενη καὶ τὸ χείριστο καὶ ὀδυνηρότερο ὅλων, τὴν ἀγνοοῦσα τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος τῆς ἐξαθλίωσης αὐτῆς, ὡς ἐκ βαρείας καὶ ἀνιάτου ἀσθενείας πασχούσης. 
Τὸ περιεχόμενο τῆς λέξης «ἐποχὴ» εἶναι ἀόριστο καὶ ἀφηρημένο.. Ὑποστασιοποιεῖται ἀπὸ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὴ ζοῦν.  Ἀπό μας. Ἄρα ἐμεῖς εἴμαστε ἀσθενεῖς, οἱ ἄνθρωποι, καὶ συνθέτουμε μὲ τὴ βιωτὴ μᾶς τὴν ἀσθενοῦσα εἰκόνα τῆς ἐποχῆς. 
Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τὶς εὐλογημένες ἐπισημάνσεις τοῦ προαναφερθέντος ἄρθρου, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν προκύπτοντα περαιτέρω αὐτονόητα συμπεράσματα, ὀφείλουμε νὰ....

Νέο βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης: Ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπό τόν ἀλάνθαστο λόγο τῆς Ἱστορίας

Στό ὄ­γδο­ο βι­βλί­ο τῆς Ἱ­στο­ρί­ας του ὁ Ἡ­ρό­δο­τος, ὁ πα­τέ­ρας τῆς ἱ­στο­ρί­ας καί ἱ­στο­ρι­κός τῶν Περ­σι­κῶν πολέ­μων, δι­η­γεῖ­ται μέ πο­λύ γλα­φυ­ρό τρό­πο πῶς τό βα­σι­λό­που­λο τοῦ Ἄρ­γους Περ­δίκ­κας ἵ­δρυ­σε τό κράτος τῆς Μα­κε­δο­νί­ας. Ἡ δι­ή­γη­ση τοῦ κο­ρυ­φαί­ου ἱ­στο­ρι­κοῦ μας συν­δέ­ει τούς γε­νάρ­χες τῆς Μα­κε­δο­νί­ας μέ τούς Τη­με­νί­δες τοῦ Ἄρ­γους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἦ­ταν ἀ­πό­γο­νοι τοῦ Ἡ­ρα­κλῆ. Κα­τά συ­νέ­πεια, ἀ­να­δει­κνύ­ει τήν κοι­νή κα­τα­γω­γή τῶν Ἑλ­λή­νων τοῦ Βορ­ρᾶ καί τῶν Ἑλ­λή­νων τοῦ Νό­του. Ὅ­ταν ἔ­γρα­φε ὅ­λα αὐ­τά ὁ Ἡρόδοτος, δέν θά μπο­ροῦ­σε οὔ­τε κἄν νά φαν­τα­στεῖ ὅ­τι 2.500 χρό­νια ἀρ­γό­τε­ρα θά ἦ­ταν δυ­να­τόν νά βρεθεῖ ἕ­νας πολυ­σπερ­μα­τι­κός λα­ός, οἱ Σκο­πια­νοί, πού στά μέ­ρη αὐ­τά τά ἑλ­λη­νι­κό­τα­τα, βο­ρει­ο­α­να­το­λι­κά τῆς Ἀ­χρί­δας καί τῶν Πρε­σπῶν κι ὡς τά ὄ­ρη τῆς Ρο­δό­πης, σπο­ρα­δι­κά πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε δώ­δε­κα ὁλόκλη­ρους αἰ­ῶ­νες με­τά τόν ἱ­στο­ρι­κό ὁ ὁ­ποῖ­ος θρα­σύ­τα­τα θά ἐ­πι­χει­ροῦ­σε νά κλέ­ψει τό ὄ­νο­μα καί τά προ­αι­ώ­νια σύμ­βο­λα ἀλ­λά καί τή γῆ τοῦ λα­οῦ τῶν Μα­κε­δό­νων!
Θά ἐ­πι­χει­ρή­σου­με, μέ ἄκρως συνοπτικό λόγο νά θί­ξου­με τίς βασικές πτυ­χές τοῦ λε­γό­με­νου «μακεδονικοῦ ζη­τή­μα­τος». Θά ἀ­να­τρέ­ξου­με πρω­τί­στως στήν ἱ­στο­ρί­α ὄ­χι μό­νον τοῦ....

Πολυπολιτισμικότητα – Διαπολιτισμικότητα. Μιὰ ὀρθόδοξη διερεύνηση

Τοῦ Θεοδώρου Κουτσιώρα, θεολόγου
Ἡ Ἑλλάδα, μέ τήν πρόθυμη συγκατάθεση τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμικῶν ὀργάνων, ἔχει δεχτεῖ καί συνεχίζει ἀκόμα νά δέχεται τά τελευταῖα 25 χρόνια στά ἐδάφη της ἕνα πρωτοφανές ἀνθρώπινο δυναμικό, μιά ἀνεξέλεγκτη εἰσροή οἰκονομικῶν κυρίως μεταναστῶν καί λαθρομεταναστῶν ἀπό διάφορες χῶρες. Ἄνθρωποι ἀπό διάφορες χῶρες, βαλκανικές, σλαβικές, ἀσιατικές, ἀπωανατολικές, μεσανατολικές καί ἄλλες χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, ἅρπαξαν τήν εὐκαιρία νά βρεθοῦν στήν Ἑλλάδα.
Ἡ πατρίδα μας, ἡ χώρα τοῦ μοναδικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης, ἀμήχανη στίς ἀλόγιστες ἐπιλογές τῶν πολιτικῶν της, ἄνοιξε μέ αἰσθήματα ἀγάπης, ἀνεκτικότητας καί φιλοτιμίας τήν ἀγκαλιά της, ὥστε νά ἀνακουφίσει οἰκονομικά τόν νεοαφιχθέντα αὐτόν πληθυσμό, πού ἔφθανε στά σύνορά της, πιστεύοντας ὅτι πατάει τό πόδι του σέ ἕναν ἐπίγειο παράδεισο.
Ὅλο αὐτό τό ἑτερογενές πλῆθος, χωρίς νά ὑπάρχουν οἱ ἀναγκαῖες κρατικές ὑποδομές καί ἡ ἀνάλογη μεταναστευτική πολιτική, θρονιάστηκε κυρίως στίς....

15 Ιουν 2017

Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας" 
Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα: Ἡ ζωὴ μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν λογισμῶν ποὺ καλλιεργοῦμε. Ἂν οἱ λογισμοὶ μας εἶναι εἰρηνικοὶ καὶ ἤρεμοι, ἂν ἔχουν πραότητα καὶ καλοσύνη, τότε ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ζωή μας.  Ἂν ἡ προσοχὴ μᾶς εἶναι στραμμένη στὶς συνθῆκες τοῦ βίου μας, τότε μᾶς καταπίνει μιὰ δίνη λογισμῶν, καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε οὔτε εἰρήνη οὔτε γαλήνη. 
Τὸ σημεῖο ἐκκίνησής μας εἶναι πάντοτε ἐσφαλμένο.  Ἀντὶ νὰ ξεκινοῦμε μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἐμεῖς θέλουμε πάντοτε νὰ ἀλλάξουμεπρωτά τους ἄλλους καὶ τελευταίους ἐμᾶς.  Ἂν ὁ καθένας ξεκινοῦσε πρῶτα μὲ τὸν ἑαυτό του, θὰ εἴχαμε παντοῦ τριγύρω εἰρήνη! 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι...

Σιατίστης Παῦλος: «Τὴν πατρίδα κατέστρεψαν ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν γνώση ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀρετὴ»

Φωτίου Κόντογλου: Ὁ μέγας Ἱεροεξεταστὴς (Οἱ τρεῖς πειρασμοὶ)

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
(Ἄρθρο τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε ἀρχικὰ στὴν «Ἐλευθερία» τὸ 1965, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Φωτίου)
                      Β΄ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ Α' ΜΕΡΟΣ)
     Στὸν μονόλογο ποὺ λέγει ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστὴς μπροστὰ στὸ Χριστό, ποὺ στέκεται βουβός, γίνεται πολὺς λόγος γιὰ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς τοῦ Χριστοῦ. Γὶ` αὐτό, καλὸ θὰ εἶναι νὰ κοιτάξουμε τί λέγει τὸ Εὐαγγέλιο γὶ` αὐτοὺς τοὺς τρεῖς πειρασμούς. Ἃς πάρουμε τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο: «Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.  Καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.  Καὶ προσελθῶν αὐτῶ ὁ πειράζων εἶπεν• Εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἴνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.  ὁ δὲ ἀποκριθεῖς εἶπε• Γέγραπται, Οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνω ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένω διὰ στόματος Θεοῦ.  Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἴστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,  καὶ λέγει αὐτῶ• Εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω• γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σου καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀρούσίν σε, μήποτε προσκόψης πρὸς...

13 Ιουν 2017

Ὅσιος Παΐσιος: «Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Πατὴρ Παΐσιός μοῦ εἶπε» (σελ: 142) τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλή
– Γέροντα, στὴν Πάτρα πρὶν ἀπὸ 2 μῆνες ἔκανε σεισμό! Δυνατὸ σεισμό, ράγισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες!
– Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;
– Μᾶς ξύπνησε, μᾶς ξύπνησε γέροντα!
– Ὅμως πάλι θὰ κοιμηθεῖτε.
– Ναί, ναί, γέροντα.
– Καὶ ΄δῶ βλέπει κανεὶς τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Γυρίζει τὸ κουμπὶ μέχρι τὸ πέντε, δὲν τὸ γυρίζει παρὰ πάνω, θὰ μποροῦσε νὰ πάει μέχρι τὸ δώδεκα καὶ δὲν θά ἔμενε τίποτα ὄρθιο. Γυρίζει τὸ κουμπί, μέχρι ἐκεῖ ποὺ θὰ ὠφελήσει.
Ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέσα σὲ τρία λεπτὰ νὰ μετανοήσουν, ἂν γύριζε ἂς ποῦμε τὸ κουμπὶ καὶ...

Πάπας: "Προσεύχομαι γιὰ τὴν κοινὴ πορεία Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν γιὰ τὴν πλήρη κοινωνία"

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζεται στὶς 11 Ἰουνίου, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπέστειλε μήνυμα πρὸς τὸν ''Ἀγαπητὸ Ἀδελφὸ Βαρθολομαῖο'', στὸ ὁποῖο σημειώνει: 
''Αὐτὴν τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Βαρθολομαῖο, υἱοθετῶ τὰ λόγια τοῦ κοντακίου ''Ὤφθης μέγας ἥλιος τῇ οἰκουμένη, διδαγμάτων λάμψεσι, καὶ θαυμασίων φοβερῶν, φωταγωγῶν τοὺς τιμώντάς σε, Βαρθολομαῖε Κυρίου Ἀπόστολε''. 
Ἐλπίζω ὅτι μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ οὐράνιου προστάτη σας, ὁ Παντοδύναμος καὶ Φιλεύσπλαχνος Θεὸς θὰ σᾶς χαρίζει πλούσια τα δῶρα τῆς χάριτος γιὰ τὴν συνέχιση τῆς διακονίας σας. Εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στὸν Θεὸ γιὰ τὴν πρόσφατη συνάντησή μας στὴν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴν Παναγιότητά Σας, γιὰ τὴν μαρτυρία ποὺ προσφέρουν οἱ Χριστιανοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ στενοὺς δεσμοὺς καὶ τῆς ἀδελφοσύνης, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα σημάδι ἐλπίδας καὶ παρηγοριᾶς γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. 
Ὡς ἐκ τούτου, προσεύχομαι γιὰ τὴν....

12 Ιουν 2017

17 Ἰουνίου στὸ ΟΑΚΑ: Ἰνδουιστικὴ θρησκευτικὴ τελετὴ ὀνόματι Colour Day Festival!

Στοὺς φετινοὺς χορηγοὺς συμμετέχουν: Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἡ Vodafone, ἡ Pepsi, ἡ Αdidas κι ἕνα σωρὸ ἄλλες πανίσχυρες πολυεθνικές!
Τὸ Colour Day διοργανώνεται στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ τρία χρόνια (2015). Παράλληλα, τρέχουν καὶ ἄλλες διοργανώσεις στὴ χώρα ἀπὸ ἄλλους φορεῖς, μὲ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τὴν μίμηση τῆς γιορτῆς τῶν Ἰνδῶν, "Χόλι" καὶ τὸ πασάλειμμα μὲ τὰ χρώματα. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς δὲν ἰσχυρίζεται ὅτι τελεῖται ἰνδουιστικὴ λατρεία. Οἱ ἰνδουιστὲς ὅμως παραδέχονται ὅτι προσπάθησαν νὰ ἐκμοντερνίσουν τὴν γιορτὴ γιὰ νὰ γίνει ἑλκυστικὴ στοὺς νέους της Δύσης. Καθὼς ἡ δυτικὴ κουλτούρα δὲν εἶναι ἐξοικειωμένη μὲ τὸ ἰνδουιστικὸ εἰδωλολατρικὸ πάνθεον, ἐπιχειρεῖται πλάγια προσέγγιση, ὅπως γίνεται μὲ τὴ γιόγκα ἐδῶ καὶ χρόνια ποὺ ἐμφανίζεται στὴ Δύση ὡς δῆθεν σωματικὴ ἄσκηση, ἐνῶ ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς Ἰνδουιστικής θρησκείας καὶ εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας.
Ὡς ὀρθόδοξοι εἶναι ἀδιανόητο νὰ...

Ἅγιος Παΐσιος: "Ἂχ ἀδερφοί μου, στοὺς καιροὺς αὐτούς, θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ θὰ ὑπάρξει θλίψις πολλή, ἐπιθέσεις Ἐθνῶν, μεταναστεύσεις λαῶν, ἀκαταστασία μεγάλη"

Ἀπομαγνητοφωνημένα τὰ ψυχωφέλιμα λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου:
Ἂχ ἀδερφοί μου, στοὺς καιροὺς αὐτούς, θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ θὰ ὑπάρξει θλίψις πολλή, ἐπιθέσεις Ἐθνῶν, μεταναστεύσεις λαῶν, ἀκαταστασία μεγάλη. Σπατάλη, ἀμέλεια, ἀδιαφορία διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς, ὅλοι περίπου οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι πρόθυμοι νὰ τρέχουν στὰ τραπέζια, στοὺς χορούς, στὰ γλέντια, θὰ τρέχουν νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ γήινα ἀγαθά.
Οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι φιλόνικοι, θὰ εἶναι πολὺ ὀκνηροί, θὰ εἶναι εἰς τὰ χριστιανικά τους καθήκοντα, ὀκνηροὶ εἰς ὑπερθετικὸν βαθμόν. Θὰ εἶναι πρόθυμοι νὰ κατακρίνουν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἀπιστία, μίσος, ἔχθρα, φθόνος, φιλονικία, θὰ κατέχουν τὴν πρώτην θέσιν στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
Ἃς σταθοῦμε μὲ φόβον Θεοῦ καὶ ἃς εἴμεθα προσεκτικοὶ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θρησκευτικῶν μας καθηκόντων, τηροῦντες ὄλας τὰς ἀρετάς. Ἃς φροντίσουμεν νὰ γεμίσουμεν τὰ ἀγγεῖα μας μὲ ἔλαιον, ἐφ’ ὅσον ἡ ψυχὴ μᾶς εὑρίσκεται στὸ σῶμα, πρέπει νὰ φέγγει ἡ λαμπάδα μας, πρέπει νὰ εἶναι ἀναμμένη σὲ ὅλη μας τὴ ζωή, νὰ εἶναι ἀναμμένη προτοῦ κλείσουν τὰ....

Ἡγούμενος Δοχειαρίου: Δὲν εἶμαι «ζηλωτής», ἀλλ' οὔτε καὶ οἰκουμενιστής. Δὲν ἀναπαύομαι καθόλου νὰ βλέπω τὸν Πατριάρχη νὰ προσεύχεται καὶ νὰ φωτογραφίζεται μὲ τὸν Πάπα!

Γράφει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους Γέρων Γρηγόριος
Ἀπὸ τὰ παλιὰ-παλιά τα χρόνια οἱ ἀνυπόγραφες ἐπιστολές, τὰ ψευδεπίγραφα καὶ τὰ ἀπόκρυφα ὑπῆρξαν μεγάλη τυράγνια γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Τουλάχιστον παλιὰ ἦταν γραμμένα μὲ τὸ χέρι καὶ ἀπὸ τὸν γραφικὸ χαρακτήρα μποροῦσες νὰ γνωρίσης καὶ τὸ πρόσωπο. Τώρα, ἀραδιασμένα τὰ γράμματα στὶς μηχανές, ποῦ νὰ μαντέψης τὸν συντάκτη; Ἔπειτα, τὰ παλιά τα χρόνια λίγοι βαστούσανε κοντυλοφόρο. Τώρα καὶ οἱ κόττες ἀραδιάζουν γράμματα στὶς περγαμηνές.
Μοῦ γράφει ἕνας ἄγνωστος: «Μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Μεγάλης Συνόδου διώκονται ἀπηνῶς οἱ ἀντιφρονοῦντες μοναχοί. Πηγαίνει ὁ κρατῶν στὸ κελλὶ τοῦ μοναχοῦ ποὺ δὲν μνημονεύει μὲ τὸν χωροφύλακα.
- Φύγε ἀπὸ τὸ κελλί.
- Δὲν φεύγω. Κοπίασα νὰ τὸ στήσω, στερήθηκα νὰ τὸ ἀνακαινίσω.
Καὶ ὁ κρατῶν στὸν χωροφύλακα:
- Βαλ' του χειροπέδες!
Καθόλου δὲν μὲ ἀναπαύη ὁ τρόπος αὐτός. Ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ διακηρύττουμε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε κι ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει αὐτὴν τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, εἶναι κρίμα καὶ μεγάλο νὰ διώκονται ἀπηνῶς μοναχοὶ καὶ οἱ μουσουλμάνοι νὰ ἀπολαμβάνουν κάθε ἐλευθερία καὶ προστασία καὶ μάλιστα ὑπερπροστασία ἀπὸ τοὺς ταγοὺς καὶ τοῦ....

Ἑλλάδα ἀνοχύρωτη χώρα

 Διοργανώθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἡ παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων στὰ δύο μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς χώρας. Ὅλοι οἱ «προοδευτικοὶ» βρῆκαν εὐκαιρία νὰ διαδηλώσουν κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ὁμοφοβίας. Πολλοὶ ἀντιμετώπισαν τὸ θέμα ἀνέκφραστοι ἢ ἔθεσαν μέσα τους ἐρωτήματα ὅπως «ποῦ πᾶμε;». Κάποιοι τέλος ὀργάνωσαν ἀγρυπνίες καὶ παρακλήσεις, ὥστε νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός! Τελικὰ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ φανερώθηκε ἡ βαθειὰ παρακμὴ ποὺ βιώνουμε ὡς λαός. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία, ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε κατὰ τρόπο ὀρθὸ κανένα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ μς ἀπασχολοῦν, τὰ ὁποῖα καὶ κακοφορμίζουν.
 Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ διαχρονικό. Ἄλλες κοινωνίες τὴν καταδίκαζαν ἀπερίφραστα καὶ ἄλλες ἤσαν ἀρκούντως ἀνεκτικὲς ἔναντί της. Οἱ μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες ἔχουν σαφεῖς θέσεις ἔναντί τς ὁμοφυλοφιλίας, τὴν ὁποία καταδικάζουν ἀπερίφραστα. Κατὰ ἐποχές, ἰδίως κατὰ τὸν Μεσαίωνα, ὑπῆρξαν διώξεις κατὰ ὁμοφυλοφίλων ἰδιαίτερα στὴ δυτική, χριστιανικὴ ὑποτίθεται,  Εὐρώπη.  Αὐτὲς ὀφείλονταν στὴν ἐπικράτηση ἠθικοῦ κώδικα, ὁ ὁποῖος  κατατάσσει τὶς περὶ τὴν γενετήσια σφαίρα ἐκτροπὲς στὴ βαθμίδα τῶν....

Ἔχει ὁ Θεὸς ..

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς
Ὅλο αὐτὸ τὸν καιρὸ ἀκοῦμε διαρκῶς γιὰ ἀλλαγὲς πρὸς τὸ χειρότερο σὲ ὅλους τους τομεῖς. Τὰ ἤθη ὁλοένα καὶ ἐκφυλίζονται, ἡ κοινωνία μας ἀποσταθεροποιεῖται, τὰ οἰκονομικὰ τόσο τοῦ κράτους ὅσο καὶ τὰ οἰκογενειακά μας μαραζώνουν , οἱ ἡγέτες παντοῦ σχεδὸν ἀνύπαρκτοι, τὰ πρότυπα μένουν πλέον στὰ συναξάρια, τὰ ψυχολογικά μας, ὁλόιδια μὲ τὰ οἰκονομικὰ (γιατί ἄλλωστε ἑξαρτήσαμε τὰ πάντα ἀπὸ τὸ πόσα ἔχουμε). Ἔτσι λοιπὸν ἡ κατάσταση γύρω μας καὶ μέσα μας διαγράφεται ὁλοένα καὶ ζοφερότερη.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ δική μας στάση ἢ ἀντίσταση ἀπέναντί σε ὅλα αὐτὰ παντελῶς ἀνορθόδοξη. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες στὴν πλειοψηφία μας χάνουμε τὸ χαμόγελό μας , ξεχνᾶμε τὸ "ἔχει ὁ Θεὸς" καὶ ἀντὶ νὰ πεισμώσουμε καὶ νὰ ἐργαστοῦμε συντόνως γιὰ νὰ διαλύσουμε τὰ σκοτάδια ποὺ ἁπλώνονται παντοῦ, καθόμαστε μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι συνάμα καὶ γίναμε θεατὲς τῆς ζωῆς μᾶς, λὲς καὶ ξαφνικὰ γίναμε ὅλοι κομμάτια ἑνὸς πεπρωμένου ποὺ δὲν....

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Θὰ βγοῦν πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲ φαντάζεται»

11 Ιουν 2017

Καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἐκπροσωπήθηκε στὸ gay pride!

29 ξένες πρεσβεῖες, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς, ὁ Τσακαλῶτος ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἦταν παρόντες στὸ Σύνταγμα στὸ φετινὸ gay pride! Τέτοια στήριξη δὲν ἔχει ξαναϋπάρξει σὲ κανενὸς εἴδους ἐκδήλωση! Ὅλοι συντονισμένοι στὸν κοινὸ σκοπό! Ποιὸς νὰ εἶναι ἄραγε ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς στὸ παρασκήνιο ποὺ καταφέρνει νὰ γεφυρώσει ὁποιεσδήποτε διαφορὲς καὶ νὰ εὐθυγραμμίσει τόσους φορεῖς;

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.