12 Ιουν 2017

Ἑλλάδα ἀνοχύρωτη χώρα

 Διοργανώθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἡ παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων στὰ δύο μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς χώρας. Ὅλοι οἱ «προοδευτικοὶ» βρῆκαν εὐκαιρία νὰ διαδηλώσουν κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ὁμοφοβίας. Πολλοὶ ἀντιμετώπισαν τὸ θέμα ἀνέκφραστοι ἢ ἔθεσαν μέσα τους ἐρωτήματα ὅπως «ποῦ πᾶμε;». Κάποιοι τέλος ὀργάνωσαν ἀγρυπνίες καὶ παρακλήσεις, ὥστε νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός! Τελικὰ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ φανερώθηκε ἡ βαθειὰ παρακμὴ ποὺ βιώνουμε ὡς λαός. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία, ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε κατὰ τρόπο ὀρθὸ κανένα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ μς ἀπασχολοῦν, τὰ ὁποῖα καὶ κακοφορμίζουν.
 Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ διαχρονικό. Ἄλλες κοινωνίες τὴν καταδίκαζαν ἀπερίφραστα καὶ ἄλλες ἤσαν ἀρκούντως ἀνεκτικὲς ἔναντί της. Οἱ μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες ἔχουν σαφεῖς θέσεις ἔναντί τς ὁμοφυλοφιλίας, τὴν ὁποία καταδικάζουν ἀπερίφραστα. Κατὰ ἐποχές, ἰδίως κατὰ τὸν Μεσαίωνα, ὑπῆρξαν διώξεις κατὰ ὁμοφυλοφίλων ἰδιαίτερα στὴ δυτική, χριστιανικὴ ὑποτίθεται,  Εὐρώπη.  Αὐτὲς ὀφείλονταν στὴν ἐπικράτηση ἠθικοῦ κώδικα, ὁ ὁποῖος  κατατάσσει τὶς περὶ τὴν γενετήσια σφαίρα ἐκτροπὲς στὴ βαθμίδα τῶν....
πλέον βαρέων ἁμαρτημάτων. Ἀνάλογες τιμωρίες δὲν ὑφίσταντο στὶς χριστιανικὲς θεωρούμενες κοινωνίες οἱ τοκογλύφοι, οἱ ἄπληστοι, οἱ κατακτητές, οἱ ἑξανδραποδιστὲς καὶ τόσοι ἄλλοι. Αὐτὴ ἡ μονομέρεια στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἁμαρτωλῶν διήγειρε μένος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μένος ποὺ ἔχει κορυφωθεῖ στὴν ἐποχή μας. Ἃς τονιστεῖ ὅτι στὴν ἐκδήλωση συμπαρίσταται καὶ ἡ ἕνωση ἀθέων! Τὸ ἰσλὰμ παραμένει ἀνελέητο ἔναντί των ὁμοφυλοφίλων ἀκόμη καὶ σήμερα. Αὐτὸ παραβλέπουν οἱ «προοδευτικοί», οἱ ὁποῖοι ἐξαντλοῦνται στὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας συμπλέοντας μὲ τὸ σύστημα, ποὺ ἐντείνει τὶς προκλήσεις του πρὸς τὸ ἰσλὰμ καὶ ἐξωθεῖ ρεύματα προσφύγων στὶς δυτικὲς κοινωνίες.
Ἔναντί τς ὁμοφυλοφιλίας ἀνελέητοι εἶναι οἱ πάσης φύσεως ὁλοκληρωτισμοί. Ἀρκετοὶ ὁμοφυλόφιλοι ὑπῆρξαν θύματα διώξεων τόσο ναζιστῶν ὅσο καὶ σταλινικῶν. Οἱ νεότεροι ὁλοκληρωτισμοὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν παπικὴ μήτρα!
 Ἡ ἐπιστήμονες μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες δεκαετίες συμφωνοῦσαν μὲ τὶς θρησκεῖες στὸ ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία συνιστᾶ διαστροφή. Ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἄλλαξε ἄρδην θέση. Ἤσαν ἄραγε νέα πορίσματα τῆς ἔρευνας στὸν χῶρο τῆς ἐπιστήμης τῆς γενετικῆς, ποῦ τοὺς ὑποχρέωσαν νὰ μεταβάλουν ἄποψη; Στὸ ἐρώτημα ὑπάρχουν πλῆθος ἀπαντήσεων ποὺ μᾶλλον συσκοτίζουν παρὰ ἀποσαφηνίζουν τὸ ζήτημα. Πάντως εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ «γονίδιο τῆς ὁμοφυλοφιλίας» «ἀνακάλυψε» κάποιος «ἐπιστήμονας» στὶς ΗΠΑ κατὰ παραγγελίαν, ὅταν πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι κύκλοι ἐπιθυμοῦσαν νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις βουλευτῶν στὴ στράτευση τῶν ὁμοφυλοφίλων! Βέβαια ἡ ἀπάτη ἀποκαλύφθηκε, καθὼς ὑπάρχουν ἀκόμη ἔντιμοι ἐπιστήμονες, τὸ νομοσχέδιο ὅμως εἶχε ὑπερψηφιστεῖ.
 Οἱ ραγδαῖες κοινωνικὲς μεταβολὲς καὶ ἡ καταβαράθρωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν στὸν δυτικὸ κόσμο συνετέλεσαν στὴν ἱκανοποίηση πολλῶν αἰτημάτων ὁμοφυλοφίλων σὲ ὅλες τὶς χῶρες μηδὲ τῆς δικῆς μας ἑξαιρουμένης (σύμφωνο συμβίωσης). Οἱ διεκδικήσεις ὅμως δὲν παύουν ποτέ. Ἡ χώρα μᾶς φαίνεται νὰ «ὑστερεῖ» ἔναντι ἄλλων, στὶς ὁποῖες ὁ γάμος ὑποκατέστησε τὸ σύμφωνο καὶ ἐπιτρέπεται ἡ υἱοθεσία τέκνου. Αὐτὰ ἦταν αἰτήματα, μὲ τὰ ὁποῖα παρέλασαν ἐφέτος στὴν Ἀθήνα.
 Ἡ παρέλαση εἶναι ἀνώδυνη γιὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἀφοῦ δὲν διατρέχουν διαδηλώνοντες οὔτε καν τὸν κίνδυνο ἀποδοκιμασίας. Ἀπεναντίας ἔχουν τὴν ὁλοθερμὴ συμπαράσταση τῆς Πολιτείας, πλήθους πολιτικῶν, ὑπουργῶν καὶ πρώην ὑπουργῶν, ποῦ συμμετέχουν στὴν παρέλαση, ἐνῶ ἐκφράζονται μὲ τρόπο ἄκρως περιφρονητικὸ γιὰ τὶς παρελάσεις κατὰ τὶς ἐθνικές μας ἐπετείους; Τὸ κύριο ἐρώτημα εἶναι: Γιατί οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ὑπερήφανοι; Τί πρέπει τότε νὰ αἰσθάνονται οἱ μεροκαματιάρηδες, ποῦ παλεύουν ὁλημερὶς νὰ οἰκονομήσουν τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειάς τους; Τί πρέπει νὰ αἰσθάνονται οἱ πολύτεκνες μάνες, ποῦ παλεύουν νὰ τὰ βγάλουν πέρα μὲ τὸ πλῆθος τῶν ὑποχρεώσεών τους; Τί πρέπει νὰ αἰσθάνονται οἱ νοσηλεύτριες, ποῦ ξενυχτοῦν στὰ κρεβάτια τῶν βαρειὰ ἀσθενῶν; Τί πρέπει νὰ αἰσθάνονται ἐκεῖνοι ποῦ ἀναλώνονται στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀναγκεμένων συνανθρώπων μας, ἰδιαίτερα τώρα στὸν καιρὸ τῆς ὀδυνηρῆς κρίσης; Καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουν οἱ πάντες ὅτι ὁ Θεὸς πρωτίστως ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται.
 Πρόσφατα ὁ πρωθυπουργός μας, μὲ ἀφορμὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου δήλωσε ὅτι οἱ «μεταρρυθμίσεις» ἦρθαν γιὰ νὰ μείνουν. Ἀπευθυνόμενος μάλιστα στοὺς ὁμοφυλόφιλούς τους κάλεσε νὰ εἶναι ὑπερήφανοι γι’ αὐτὸ ποὺ εἶναι! Κάποιοι ἰστοχῶροι χριστιανῶν διέδωσαν τὶς δηλώσεις συνοδευόμενες ἀπὸ ἔντονες ἀποδοκιμασίες τῶν λεχθέντων. Ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση (ὄχι καὶ ἡ παραφυάδα της) εἶναι ἀπόλυτα συνεπὴς πρὸς τὶς ἐξαγγελίες της σὲ δύο μόνο θέματα: Τῶν σχέσεων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ τὸ ἄλλο τῶν δικαιωμάτων κάποιων κοινωνικῶν ὁμάδων. Δὲν ἐννοοῦσαν βέβαια δικαιώματα ὑπὸ καθεστὼς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Τὸ σχίσιμο τῶν μνημονίων καὶ ὁ ἐγγυημένος μισθὸς τῶν 750 € ἦταν γιὰ τοὺς ἀφελεῖς. Καὶ ὅμως ὑπερψηφίστηκε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Καλὸ λοιπὸν εἶναι νὰ ἐγκαταλειφθεῖ τὸ ἰδεολόγημα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν».  Ὅταν στὸν πρωθυπουργό, ποὺ δηλώνει ἄθεος, προσφέρεται ὁ σταυρὸς νὰ «ἁγιάσει τὰ ὕδατα» καὶ τιμᾶται αὐτὸς μὲ τὸν μεγαλόσταυρο τοῦ Παναγίου τάφου, πρόβλημα δὲν αὐτός,  ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι.
Ἡ παροῦσα κυβέρνηση ἀνέλαβε ἔργο μὲ μεγάλο πολιτικὸ κόστος γιὰ τὰ κόμματα ἐξουσίας κατὰ τὴ μεταπολίτευση. Εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ «μεταρρυθμίσεις» θὰ μείνουν. Ἔσπευσε νὰ τὸ διαβεβαιώσει μὲ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου περὶ συμφώνου συμβίωσης ὁ μετὰ δίμηνο ἐκλεγεῖς ἀρχηγὸς τῆς τώρα ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Ἡ κυβέρνηση δικαίωσε τοὺς προασκήσαντες τὴν ἐξουσία, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν τιμητές της καὶ ἀνυπομονοῦν νὰ ἐπανέλθουν θριαμβευτὲς σ’ αὐτήν! Κατὰ βάθος τὴν εὐγνωμονοῦν, καθὼς τοὺς ἀνακούφισε διεκπεραιώνοντας σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ «βρόμικη» δουλειά. Ἀπομένει ἡ ἱκανοποίηση καὶ τῶν λοιπῶν αἰτημάτων τῶν «ὑπερηφάνων» καὶ ὁ θρησκευτικὸς ἀποχρωματισμὸς τῆς χώρας μὲ τὴν τροποποίηση τοῦ συντάγματος, ποὺ φυσικὰ ὡς γνήσιοι δημοκράτες, ὅπως καὶ οἱ προηγηθέντες δὲν θὰ φέρουν σὲ δημοψήφισμα!
 Ἐκεῖνοι ποὺ ἐκφράζουν τὶς ἀνησυχίες τους γιὰ τὰ συμβαίνοντα καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουν κάποια ἁπλὰ πράγματα: Δὲν ὑπάρχουν κόμματα, τὰ ὁποῖα στὴ βάση ἰδεολογιῶν διεκδικοῦν τὴν ἐξουσία. Ὑπάρχουν πρόθυμοι ὑπηρέτες ἑνὸς ἄκρως ἀντιανθρώπινου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀντιχριστιανικοῦ συστήματος. Ἄραγε ἀγνοοῦν ὅτι σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου στὴν ὀργάνωση κατὰ τόπους τῆς παρέλασης ὑπερηφάνειας πρωταγωνιστοῦν οἱ πρεσβεῖες καὶ τὰ προξενεῖα τῶν ΗΠΑ;  Καλὸ εἶναι νὰ πάψουν νὰ αὐθυποβάλλονται στὸ ὅτι ἡ κυβέρνησή μας εἶναι ἀριστερὴ καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμὸς εἶναι τὸ πλέον ἀντίχριστο σύστημα.
 Ἐνῶ οἱ ὑπερήφανοι παρελαύνουν στὴν Ἀθήνα, οἱ ταπεινοὶ ἀπομείναντες γέροι στὰ ἀκριτικὰ χωριὰ τῆς Ἠπείρου δέχονται καθημερινὰ ἐπιδρομὲς ἀτάκτων πλιατσικολόγων Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ζήλεψαν τὸ «δόξα» τῶν προγόνων τους. Καὶ εἶναι ἡ Ἀλβανία χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, συνάμα ὅμως τὸ χαϊδεμένο παιδὶ τῶν ΗΠΑ, ὅπως ἦταν στὸ παρελθὸν καὶ κάθε κατακτητοὺ τῆς Βαλκανικῆς. Πόσο ὑπερήφανες αἰσθάνονται οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας βλέποντας τὸν ὑπέργηρο Ἠπειρώτη νὰ ἀμπαρώνεται στὴν οἰκία του μὲ κυνηγετικὸ ὅπλο ἀναμένοντας τὸν ἐπίδοξο λεηλατητή;
 Ἑλλάδα ἀνοχύρωτη χώρα.                
      «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.