30 Μαρ 2020

"...ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως"

Ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη στὴν ΕΡΤ (30/3/2020) καὶ προανήγγειλε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἀκολουθίες κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα.

Ὁ νοῦς μας τρέχει κατευθεῖαν στὰ ὑπέροχα τροπάρια τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ὅπως τὸ ὑπέροχο Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς (ψάλλεται τὸ ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης κατὰ τὴν ἀκολουθία των "12 Εὐαγγελίων")

"Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως."

Θὰ τοὺς συντρίψω σὰν σκεύη κεραμέως. Θὰ τοὺς συντρίψω σὰν σκεύη κεραμέως, δηλαδὴ θὰ τοὺς κονιορτοποιήσω, θὰ τοὺς κάνω σκόνη, κομματάκια, θὰ τοὺς συντρίψω σὰν τὰ πήλινα δοχεῖα τοῦ κεραμοποιοῦ. 

Ὁ ψαλμικὸς στίχος...

π. Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ: Ἡ Κλῖμαξ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς

Τρία πράγματα μᾶς θυμίζουν τὸν χαμένο παράδεισο: τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, τὸ κελάϊδισμα τῶν πουλιῶν καὶ τὸ γέλιο τῶν παιδιῶν.
Ντοστογιέφσκι

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ γράφεται κυρίως γιὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου. Νὰ σημειώσω κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ ὄμορφο ποὺ γράφει ὁ μέγας διδάσκαλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: τὰ παιδιὰ εἶναι χρυσά ἀγάλματα ποὺ στολίζουν τὸ σπίτι∙ «Νόμισον ἀγάλματα χρυσά ἔχειν ἐπὶ τῆς οἰκίας τοὺς παῖδας». Τώρα βέβαια, λόγῳ συνθηκῶν, τὰ χρυσά μας ἀγάλματα καθηλώθηκαν «εἰς τὰς οἰκίας», τὰ σχολεῖα, τὰ φροντιστήρια ἔκλεισαν, ὁπότε τὸ κοχλάζον νεανικό τους αἷμα, ἀπαιτεῖ τιθάσευση ἢ κάπου νὰ διοχετευτεῖ.
Ὁ Ἀριστοτέλης στὴν «Ρητορικὴ» σημειώνει τὰ ἑξῆς, διαχρονικῶς εὔστοχα, γιὰ τὰ νιᾶτα: «Οἱ μὲν οὖν νέοι.... εὐμετάβολοι δὲ καὶ αψίκοροι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας, καὶ σφόδρα μὲν επιθυμοῦσι ταχέως δὲ παύονται· ὀξεῖαι γὰρ αἱ βουλήσεις καὶ οὐ,οὗ μεγάλαι, ὥσπερ αἱ τῶν καμνόντων δίψαι καὶ πεῖναι. καὶ θυμικοὶ καὶ ὀξύθυμοι καὶ οἷοι ἀκολουθεῖν τὴ ὀργή. καὶ ήττους εισὶ τοῦ θυμοῦ· διὰ γὰρ φιλοτιμίαν οὐκ ἀνέχονται ὀλιγωρούμενοι, ἀλλὰ ἀγανακτοῦσιν ἂν οίωνται ἀδικεῖσθαι». Καὶ σὲ μετάφραση: «Οἱ νέοι λοιπόν.... ἀλλάζουν εὔκολα ἐπιθυμίες καὶ τὶς χορταίνουν γρήγορα: οἱ ἐπιθυμίες τους εἶναι σφοδρές, ξεθυμαίνουν ὅμως γρήγορα· γιατί ἡ ὄρεξή τους γιὰ κάτι εἶναι ἔντονη, διαρκεῖ ὅμως λίγο, ὅπως ἀκριβῶς ἡ δίψα καὶ ἡ πεῖνα —κάθε λίγο καὶ λιγάκι— τῶν ἀρρώστων. Παραφέρονται εὔκολα, εἶναι εὐέξαπτοι καὶ ρέπουν στὸ νὰ...

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης" († Μνήμη 30 Μαρτίου)

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

29 Μαρ 2020

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: "Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Στάλιν ὅταν κινδύνεψε ἡ χώρα του, ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κλείσει… "

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
Πιστεύετε ὅτι τέτοιες εἰκόνες (ἀστυνομικὴ ἐπιχείρηση μὲ περιπολικὸ καὶ ἔξι ἀστυνομικοὺς «γιὰ προληπτικοὺς λόγους»!) (διαβάστε παρακάτω τὸ περιστατικὸ) ἔξω ἀπὸ Ι. Ναὸ κατὰ τὴν ὥρα τῶν Χαιρετισμῶν σᾶς τιμοῦν ὡς Πρωθυπουργὸ Εὐρωπαϊκῆς, Δημοκρατικῆς καὶ Ὀρθόδοξης χώρας; 

Τόσος μεγάλος κίνδυνος ὑπάρχει ἀπό τους… Χαιρετισμοὺς ἢ ἁπλῶς θέλετε νὰ ἀποδείξετε τὴν ἀποφασιστικότητά σας σὲ 20 ἀνυπεράσπιστους πιστούς; 

Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Στάλιν ὅταν κινδύνεψε ἡ χώρα τοῦ ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κλείσει… 
Μὴν ξεχνᾶτε τὸ ἀπόσταγμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας αἰώνων: «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος»… ἢ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ σχῆμα ὅτι μετὰ τὴν Ὕβρη ἀκολουθεῖ ἡ Νέμεση… 
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ καὶ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σὲ ὅλους μας!» 
π.Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἡ εἴδηση ὅπως τὴ διαβάσαμε στὸ inewsgr
Περιπολικὰ καὶ ἀστυνομικοὶ “στήθηκαν” λίγο μετὰ τὶς 19:00 τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικόλαου...

Ο Bill Gates δωρίζει πάνω ἀπὸ 11 ἑκατομμύρια δολάρια σὲ Ὀργανισμὸ ποὺ ὑποστηρίζει τὶς Ἀμβλώσεις καὶ πιέζει γιὰ τὸν Ἔλεγχο τοῦ Πληθυσμοῦ Παγκοσμίως !

Ἀφῆστε τὰ φιλελεύθερα μέσα ἐνημέρωσης νὰ θριαμβολογοῦν μοιράζοντας ἐπαίνους γιὰ τὴ «φιλανθρωπία» τῶν φιλελεύθερων δισεκατομμυριούχων, χωρὶς βέβαια νὰ δίνουν καὶ πάρα πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πόσα χρήματα ἔχουν λάβει τὰ ἴδια ὡς χρηματοδότηση ἀπὸ αὐτούς.

Ἡ φιλελεύθερη ἔκδοση «Verge» ἔκανε ἕνα λαμπρὸ ρεπορτὰζ γιὰ τὸ πῶς ὁ φιλελεύθερος δισεκατομμυριοῦχος καὶ ὁ συνιδρυτὴς τῆς Microsoft, Bill Gates, παραιτήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς ἑταιρείας του, κάνοντας μία στροφὴ ὁρόσημο προκειμένου νὰ ἐπικεντρωθεῖ «περισσότερο στὴν φιλανθρωπία».
Ἀλλὰ τὸ περιοδικὸ δὲν ἀπαριθμεῖ καμία ἀπὸ τὶς «φιλανθρωπικὲς» δράσεις ποὺ ἔχει ἤδη ἀναλάβει τὸ ἵδρυμα «Bill & Melinda Gates». Αὐτὸ ἴσως συμβαίνει ἐπειδὴ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς «φιλανθρωπίες» θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθούν ἀμφιλεγόμενες.
Τὸ ἵδρυμα τοῦ Gates ἔδωσε τουλάχιστον 11.381.171 δολάρια στὸ ἀριστερόστροφο καὶ ἐπικεντρωμένο στὸν «Ὑπερπληθυσμό», «Population Council» («Παγκόσμιο Συμβούλιο γιὰ τὸν Πληθυσμό»), μεταξὺ 2018 καὶ 2020, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ...

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἀντιλαϊκὸ μέτρο ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ 

Όλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ὑπεύθυνοι πολίτες, ἔχοντας ὡς βασικὸ στοιχεῖο τῆς πίστεώς τους τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὸν σεβασμὸ στὸν πλησίον, κατανοοῦν τὴ δύσκολη συγκυρία ποὺ βιώνει ἡ χώρα τους, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, στὴ διεξαγωγὴ τοῦ κοινοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰογενοῦς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Στο πλαίσιο αὐτό, ἀκολουθοῦν πιστὰ τὶς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν, ὅπως αὐτὲς μεταφέρονται ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας. Ὡστόσο, ἡ ἀπαγόρευση των Ακολουθιῶν τῆς Θ. Λατρείας, μὲ νομοθετικὴ πράξη τῆς Κυβέρνησης, εἶναι ἕνα ἀντιλαϊκό, μὴ ὀρθόδοξο καὶ ἀντισυνταγματικὸ μέτρο, σὲ βάρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τροφῆς τῶν Χριστιανῶν, τὸ ὁποῖο, καθὼς φαίνεται, ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ἀδυναμίας νὰ βρεθεῖ, μὲ κοινὴ συνεννόηση, Πολιτείας καὶ Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σοφὴ καὶ συνδυαστικὴ λύση. 
Διότι, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βρίσκονται ἀσφαλεῖς ὑγειονομικὰ ἀποδεκτοὶ ὄροι, προκειμένου νὰ παραμένουν ἀνοικτὰ τὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ νὰ τροφοδοτοῦνται οἱ καταναλωτὲς καὶ νὰ μὴ βρίσκονται παρόμοιοι ὄροι, γιὰ νὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ καὶ ἐν λειτουργία οἱ ναοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν χριστιανῶν. 
Υπενθυμίζουμε τὴ σοφὴ θέση ποὺ πῆρε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν διαπίστωνε ὅτι οἱ ὁμοεθνεῖς του ἀκολουθοῦσαν μὲν τὶς ἐπουσιώδεις διατάξεις τοῦ Νόμου, ἀλλὰ δὲν τηροῦσαν τὰ...

Μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, διανέμεται κρατικὴ χρηματοδότηση στὰ κόμματα καὶ στοὺς συνασπισμοὺς κομμάτων τῆς Βουλῆς ὕψους 13.500.000 εὐρώ!

Δὲν ἔχουν τὸν Θεὸ τοὺς ὧρες ὧρες ἐκεῖ στὴν κυβέρνηση καὶ ἐν μέσῳ τῆς κρίσης δίνουν χρήματα στὰ κόμματα, ἀντὶ νὰ στηρίξουν τὴ Δημόσια Ὑγεία προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν πανδημία. Συγκεκριμένα, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, διανέμεται κρατικὴ χρηματοδότηση στὰ κόμματα καὶ στοὺς συνασπισμοὺς κομμάτων τῆς Βουλῆς ὕψους 13.500.000 εὐρώ!

Σύμφωνα μέ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση (ὑπ' αριθμ. 19724/2020) καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ γενικοῦ διευθυντῆ Ἐσωτερικῶν καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης Θεόδωρου Οἰκονόμου, ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν τακτικὴ κρατικὴ χρηματοδότηση (11.250.000 εὐρὼ) καὶ τὴν κρατικὴ χρηματοδότηση γιά -ἄκουσον ἄκουσον- ἐρευνητικοὺς καὶ ἐπιμορφωτικοὺς σκοποὺς (2.250.000 εὐρὼ) σὲ πολιτικὰ κόμματα καὶ συνασπισμοὺς πολιτικῶν κομμάτων ἔτους 2020, μὲ βάση τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ στηρίχθηκε ἀρχικὰ στὸν νόμο 3023/2002.

Τὴν εἴδηση ἀνέδειξε πρώτη ἡ ἱστοσελίδα newsbreak.gr, ποὺ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν συνεργατῶν τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Τάκη Θεοδωρικάκου. Ενας ἐξ αὐτῶν, μάλιστα, ἐπικοινώνησε μὲ τὴν ἱστοσελίδα γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ, ἰσχυριζόμενος ὅτι εἶναι ἄδικο γιὰ τὸ ὑπουργεῖο τὸ θέμα ὅπως ...

Ἅγιος Παΐσιος: "Δυστυχῶς, ὁρισμένοι «Γνωστικοὶ» φασκιώνουν τὰ πνευματικὰ τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται. Δὲν πειράζει αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε"

Ἄν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται.
Δυστυχῶς, καὶ πάλι ὁρισμένοι «Γνωστικοὶ» φασκιώνουν τὰ πνευματικὰ τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται. «Δὲν πειράζει αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε»! Ἢ λένε: «Μὴν μιλᾶτε γι' αὐτὸ τὸ θέμα- γιὰ τὶς ταυτότητες, τὸ σφράγισμα- γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι». Ἐνῶ ἂν τοὺς ποῦν «νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά, νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν Χριστό, καὶ μὴ φοβᾶστε τίποτε, στὸ κάτω-κάτω θὰ πᾶμε καὶ μάρτυρες», θὰ τοὺς προετοιμάσουν κάπως. Ἄν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται. Πονάει γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση, προσεύχεται καὶ προσέχει νὰ μὴν πέσει σὲ καμιὰ παγίδα.

Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτὸς ποὺ δίνουν μερικοὶ δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καὶ αὐτοὶ σὰν κοσμικοί, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν τὴν πίστη, γιὰ νὰ νιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά. Ἀπορῶ, δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν; Γιατί δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Καὶ ἂν επιβοηθούν τὸν Ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς...

Μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἰωακεὶμ παραμένει ἀβλαβὴς μετὰ τὴν πόση δηλητηρίου


Ἐπειδὴ στὶς μέρες τοῦ κορονοϊοῦ ἀμφισβητεῖται ἡ ἁγιαστικὴ δύναμη τῶν Μυστηρίων καὶ ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στὴν Ἐκκλησία κρίνεται ὡς ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ διάδοση τοῦ ἰοῦ, θὰ πρέπει νὰ θυμοῦνται, τουλάχιστον ὅσοι πιστεύουν ἀληθινὰ στὸ Χριστό, τὶς θαυμαστὲς διηγήσεις τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων μας ποὺ φανερώνουν τὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες στὴ ζωῆς μας. Καὶ μόνο τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, πολὺ δὲ περισσότερο τὰ ἱερὰ Μυστήρια, ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἰσχυρὰ «ἀντίδοτα» σὲ κάθε ἰὸ καὶ δηλητήριο. Μεταφέρουμε ἐδῶ τὴ γνωστὴ διήγηση τῆς πόσης δηλητηριου απο τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ιωακειμ καὶ τὴ θαυμαστὴ διάσωσή του διὰ τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κατὰ τὸν 16ο αἰώνα (1536) στὴν Ἀλεξάνδρεια εἶχε γίνει ἕνα μεγάλο θαῦμα: Στὴν Ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία, ἐπὶ 75 χρόνια Πατριάρχης ἦταν «Ἰωακεὶμ ὁ πάνυ», δήλ. ὁ μέγας. Ἦταν ἐνάρετος, ταπεινός, ἁπλὸς καὶ ἀγαθὸς μὲ πολλὰ χαρίσματα πλουτισμένος καὶ κατὰ τὴ μακρόχρονη περίοδο τῆς Πατριαρχίας του, πολλὰ θαύματα ...

Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν;
 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα πού ἐκτείνεται ἀπό τόν πυθμένα τῆς κολάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τήν κορυφή τοῦ παραδείσου.
Ἐβίωσε καί ἔγραψε. Ἄνθρωπος πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαγμένος. Ἄνθρωπος πού ὡδήγησε τήν ψυχή του εἰς τάς ὁδούς τοῦ Χριστοῦ, πού τήν ὡδήγησε ὁλόκληρη ἀπό τήν κόλασι στόν παράδεισο, ἀπό τόν διάβολο στόν Θεό, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀναμαρτησία, καί πού θεόσοφα μᾶς περιέγραψε ὅλη αὐτή τήν πορεία, τί δηλαδή βιώνει ὁ ἄνθρωπος πολεμώντας μέ τόν κάθε διάβολο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.
Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται. Ὄχι! Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται! Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου. Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ; Ὤ, Κλίμακα...

28 Μαρ 2020

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος: «Μακαριώτατε, ἡ συνείδησή μου μὲ ἐλέγχει»

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ εφημέριου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμο Β', μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναστολὴ τῆς τέλεσης τῶν λατρευτικῶν συνάξεων σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς τῆς ἐπικράτειας, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊού.

Μία σειρὰ ἀπὸ σκέψεις καὶ προβληματισμοὺς γιὰ τὴν προσωρινὴ παύση τῶν ἱερατικῶν λειτουργικῶν καθηκόντων καταθέτει σὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ὁ ἐκπαιδευτικὸς καὶ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοκολάκης.
Ταυτόχρονα, μέσῳ τῆς ἐπιστολῆς του, ὁ π. Βασίλειος ζητᾶ ἀπὸ τὸν Πρωθιεράρχη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα ὥστε κλῆρος καὶ λαὸς νὰ ζήσουν ἐντὸς τῶν Ναῶν τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.
Ἀναλυτικά:
Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
Ἐν Χολαργῷ, 25-3-2020
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον Β΄
Μακαριώτατε,
Αἰτοῦμαι τίς πατρικές σας εὐχές.
Ὡς ἀνάξιος λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, σάν υἱός πρός Πατέρα καταθέτω μέ ἁπλά λόγια τίς ἀπορίες-σκέψεις μου, προβληματισμούς καί διαθέσεις μου, σέ Σᾶς πού ἔχετε ἀναλάβει...

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Σερβία ἀποφάσισε νὰ ΜΗΝ συμμορφωθεῖ μὲ τὶς συστάσεις τῆς πολιτείας γιὰ διακοπῆ τῆς λειτουργίας καὶ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας κοινωνίας.

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ διακόψει τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ δὲν θὰ πάψει νὰ προσφέρει τὴν Θεία Κοινωνία στοὺς πιστούς. Αὐτὰ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα θέματα διότι ἀποτελοῦν τὴν βάση τῆς πίστης μας στὸν Θεὸ» ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἐκκλησία στὴ Σερβία. 
Μάλιστα καλοῦνται οἱ πιστοὶ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προσέλθουν στοὺς ναούς, ἐξαιτίας τῆς ἀπαγόρευσης ἐξόδου ποὺ τοὺς ἐπιβλήθηκε, νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν ἱερέα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ποὺ ἀνήκουν νὰ πάει νὰ τοὺς κοινωνήσει στὴν οἰκία τους.
Στὸ μεταξὺ τὸ τελευταῖο 24ωρο ἐπιβεβαιώθηκαν 131 νέα κρούσματα κορονοϊοὺ στὴ Σερβία ἀνεβάζοντας στοὺς 659 τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ ἔχει μολύνει ὁ κορονοϊός. 
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀνέβηκε στοὺς 10 ἀφοῦ ἀπὸ χθὲς τὸ μεσημέρι κατέληξαν ἄλλοι δύο ἀσθενεῖς. Στὰ νοσοκομεῖα τῆς...

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἡ ζωὴ στὸ σπίτι τίς Σαρακοστὲς


Στίς Σαρακοστὲς καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζεις μόνο ἐκκλησία καὶ σπίτι, τίποτ’ ἄλλο. Φτάνεις, λοιπόν, στὸ σπίτι. Τί θὰ κάνεις ἐκεῖ; Θὰ ἀγωνιστεῖς μ’ ὅλη σου τὴ δύναμη νὰ διατηρήσεις τὴν προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸν Κύριο. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκκλησία, τρέξε στὸ δωμάτιό σου καὶ κᾶνε ἀρκετὲς μετάνοιες, ζητώντας εὐλαβικὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σὲ βοηθήσει , ὥστε νὰ ἀξιοποιήσεις τὸ χρόνο τῆς παραμονῆς σου στὸ σπίτι μὲ τρόπο ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σου. 

Ὕστερα κάθησε καὶ ξεκουράσου γιὰ λίγο. Ἀλλὰ καὶ τότε μὴν ἀφήνεις τοὺς λογισμούς σου νὰ ξεστρατίζουν. Διώχνοντας κάθε σκέψη, ἐπαναλάμβανε νοερὰ τὴν εὐχή : “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ! Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ!”. Ἀφοῦ ξεκουραστεῖς πρέπει ν’ ἀσχοληθεῖς μὲ κάτι, εἴτε προσευχὴ εἴτε ἐργόχειρο. Τί ἐργόχειρο θὰ κάνεις δὲν ἔχει σημασία, ξέρεις ἤδη τί σοῦ ἀρέσει. Εἶναι, βλέπεις, ἀδύνατο νὰ ἀσχολεῖσαι ὅλη τὴν ὥρα μὲ πνευματικὰ πράγματα. χρειάζεται νὰ ἔχει καὶ κάποιο εὐχάριστο ἐργόχειρο. Μ’ αὐτὸ θὰ καταπιάνεσαι, ὅταν ἡ ψυχή σου εἶναι κουρασμένη, ὅταν δὲν ἔχεις τὴ δύναμη νὰ διαβάσεις ἢ νὰ προσευχηθεῖς. Ἄν, βέβαια, οἱ πνευματικές σου ἐνασχολήσεις πηγαίνουν καλά, τὸ ἐργόχειρο δὲν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἐκπληρώνει μόνο τὴν...

Γεωεντοπισμὸς καὶ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ γίνει χαλάρωση τοῦ lockdown, λέει ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς Ὑγείας

Ἡ Γερμανία πρότεινε τὴ χρήση Μεγαλων Δεδομένων (Big Data) καὶ ἰχνηλάτησης γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῶν φορέων τοῦ κορωνοϊοῦ, καθὼς τὰ μέτρα κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης ποὺ ἐφαρμόζονται ἔχουν ἐπιβραδύνει τὴ διάδοσή του, σύμφωνα μὲ σημερινὰ δημοσιεύματα τοῦ γερμανικοῦ Τύπου.

Τὸ σχετικὸ ἔγγραφό του ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν μὲ θέμα τὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας συνιστᾶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς προσέγγισης τῆς Νότιας Κορέας, μὲ τὴν υἱοθέτηση ἐπιθετικῆς τακτικῆς διαγνωστικῶν ἐλέγχων καὶ τὴ χρησιμοποίηση τῶν δεδομένων του γεωεντοπισμού απο τὰ smartphone για τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ὁποίους ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ φορεῖς τοῦ ἰοῦ. 
Αὐτὰ τὰ μέτρα θὰ εἶναι κρίσιμης σημασίας γιὰ την πρόληψη ἀναζωπυρώσεων, ὅταν τὰ μέτρα ποὺ βρίσκονται σὲ ἰσχὺ σήμερα -κλείσιμο σχολείων καὶ περιορισμοὶ στὶς μετακινήσεις- ἐπιτύχουν τὴν ἐπιβράδυνση τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τῶν Der Spiegel καὶ Sueddeutsche Zeitung.
Οἱ κυβερνήσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπη στρέφονται στὴν τεχνολογία για νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν κορωνοϊό, πρὸς...

Καὶ ὅμως, ὁ Καποδίστριας ΔΕΝ ἔκλεισε τὶς ἐκκλησίες!

Γράφει ὁ Ἔξαρχος Γεώργιος, ἐκπαιδευτικὸς

Πολύς λόγος ἔγινε τελευταία γιὰ τὸ δῆθεν κλείσιμο τῶν ναῶν ὅταν ξέσπασε ἡ πανώλη ἐπί Καποδίστρια. Ὁ καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ Ἀριστείδης Χατζής, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται τὰ ἀνωτέρω, πρίν ἀπό δύο ἡμέρες, βγῆκε σὲ κάποιον τηλεοπτικὸ σταθμὸ καὶ ἔλεγε ἀνιστόρητα πράγματα. Ὑποστήριξε καταρχὰς ὅτι ἡ πανώλη διήρκεσε 1 μὲ 1,5 ἔτος. Πράγμα ἀστεῖο, αφοῦ ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, ὁ Καποδίστριας γράφει σὲ ἐπιστολὴ του ὅτι κράτησε σχεδὸν τέσσερις μῆνες. Μεταξῦ ἄλλων ἀνιστορήτων εἰπώθηκε στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ὅτι ἀδίκως οἱ Ἕλληνες κατηγορούσαν τοὺς τουρκοαιγυπτίους τοῦ Ἰμπραῆμ ὥς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν νόσο. Καὶ ὅμως βρίθει ὁ Τύπος τῆς Ἐποχῆς γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο νὰ ἀνατραποῦν ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ. Ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξει κάποιος στὶς πηγές. Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ καταδειχθεῖ ὅτι ουδέποτε ἐκλεισαν οἱ ἐκκλησίες ἐπὶ Καποδίστρια.
Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης στὸ ἔργο του «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» περιγράφει τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανώλης ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη Ἰ. Καποδίστρια. Ὁ ἴδιος, ὡς Γενικὸς Γραμματέας Ἐπικρατείας ἐκείνης τῆς περιόδου, καθίσταται ἡ πλέον σημαντικὴ πηγὴ, ἀφοῦ εἴχε λάβει μέρος σὲ ὅλα τὰ ὑπουργικὰ συμβούλια καὶ εἶχε ἄμεση ἀνταπόκριση. Μᾶς λέει λοιπὸν ὁ Τρικούπης, ὅτι ἡ πανώλη ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της στὴν Ὕδρα στὰ μέσα Ἀπριλίου τοῦ 1828 καὶ λίγο ἀργότερα στὶς Σπέτσες, προτοῦ φθάσει καὶ στὴν Πελοπόννησο. Ἡ διάδοση ἔγινε γρήγορα λόγω τῶν ἀνταλλαγέντων...

Ὁ ἀδιάφορος μὲ τὴν Ἐκκλησία νέος ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἐκκλησιαστεῖ ἐν μέσῳ ἀπαγόρευσης!

Τὰ γεγονότα καὶ οἱ διάλογοι εἶναι πραγματικοὶ καὶ ἐπιβεβαιωμένοι καὶ ἔλαβαν χώρα τὴν περασμένη ἑβδομάδα
Ο φίλος μου ο Δημήτρης πάντα ήταν ανήσυχο πνεύμα. Ο υψηλός δείκτης ευφυΐας του, οι σπουδές του αλλά και το πάθος του για την μελέτη του χαρίζουν μια ιδιαίτερη αντίληψη για τα πράγματα. Αγαπά ιδιαίτερα και διαβάζει την ιστορία ελληνική και παγκόσμια γεγονός που του προσδίδει το προνόμιο να έχει βαρύνουσα άποψη επί πολλών θεμάτων. Είναι άνθρωπος ασύμβατος γενικώς και ίσως γι΄αυτό έντονα επιφυλακτικός με την Εκκλησία. Δεν την πολεμούσε αλλά ταυτοχρόνως ως γνήσιος ορθολογιστής αδυνατούσε να αποδεχθεί τον μυστηριακό της χαρακτήρα. Πολύ σπάνια εκκλησιαζόταν κι αυτό από συνήθεια ή «για το καλό»! Άκουγε συχνά-πυκνά για κληρικούς εμπλεκομένους σε σκάνδαλα και γινόταν όλο και περισσότερο απόμακρος από την Εκκλησία. Το Άγιον Όρος το επισκέφτηκε μια φορά αλλά ούτε αυτό τον βοήθησε να προσεγγίσει βαθύτερα την πίστη.

Τις προάλλες, όπως συχνά συνηθίζαμε, σχολιάζαμε με ζωντάνια την επικαιρότητα με έμφαση στα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό. Δεν μπορούσε να κατανοήσει την έκδηλη ανησυχία του πιστού λαού για την καθολική απαγόρευση της θείας λειτουργίας κι εν γένει των ακολουθιών. Η λογική του θεωρούσε δεδομένη την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (άρα και την καθολική απαγόρευση ...

Ὁ Κλεφταρματολὸς Καραϊσκάκης καὶ οἱ τωρινοί… κλεφτοαμαρτωλοὶ

«Ὅλοι σὰν ἕνας, ναὶ χτυποῦν, ὅμως ἐσὺ σὰν ὅλους» 
Δ. Σολωμὸς 
Έπιασαν στὸ στόμα τοὺς κάποιες ἀριστερὲς σαπιοκοιλιὲς τὸν Καραϊσκάκη, τὸν σταυραετὸ τῆς Ρούμελης. Ἄνθρωποι ποὺ τὸ Εἰκοσιένα τὸ μαγαρίζουν, θεωρώντας τὸ ταξικὴ ἐξέγερση, ἀκολουθώντας τὶς ἀσχημονίες τοῦ Κοδράτου, καὶ τὴν ἐκκλησία, τὴν ἑλληνοσώτειρα κατὰ τὸν Ζαμπέλιο, τὴν ἐλέγχουν γιὰ δοσιλογισμὸ καὶ συνεργασία μὲ τοὺς Τούρκους γιὰ καταπνιξη τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Θολοκουλτουριάρηδες τῆς μιας πεντάρας, ποὺ ἐξεμέουν ὀχετὸ ψεμάτων κατὰ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ ἁγίου ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Έ. Ποῦ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ, γιατί ἀκριβῶς ἦταν κατόρθωμα τῆς ἐκκλησίας. Ἐκκλησιομάχοι ποὺ ὅ,τι ἀνθελληνικὸ καὶ σάπιο κυκλοφορεῖ τὸ υἱοθετοῦν μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ πείθουν τοὺς κρετίνους ποῦ τοὺς ψηφίζουν, ἀσχολοῦνται μὲ ποιόν; Τὸν Καραϊσκάκη. Καὶ ἐπιστρατεύουν μία φράση ποὺ ἀμφισβητεῖται ἂν τὴν εἶπε ὁ στρατηγός, ἀλλὰ τὴν χρησιμοποίησε ὁ Β. Παπακωνσταντίνου σὲ ἕνα σαχλοτράγουδό του. 
Ναί, εἶναι ἀλήθεια ὅτι χρησιμοποιοῦσε «ἐλευθεροστομίες ἀμέτρους». Στοὺς δρόμους μεγάλωσε, ὑστερούμενος, κακουχούμενος, χλευαζόμενος, πεινῶν καὶ γυμνητεύων. Δὲν πῆγε σὲ κολέγια οὔτε σὲ σχολειὰ τῆς ἀλλοδαπῆς. Αὐτὴ τὴν γλώσσα ἄκουγε στοὺς δρόμους, τὰ σοκάκια καὶ τὶς σπηλιὲς ποὺ μεγάλωσε. Καὶ ἐξάλλου τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ ἥρωα Κλεφταρματολοῦ, ποὺ πελέκησε ἀμέτρητα τούρκικα κεφάλια, τὶς λεβέντικες, αὐθόρμητες ...

Γιατί ἡ καθολικὴ καὶ ἀδιάκριτη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας εἶναι παράνομη καὶ καταχρηστικὴ

Του Δήμου Γ. Θανάσουλα, δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω
Ἐπιτρέψτε μου νά συνεισφέρω στή σχετική προβληματική καί ἀρθρογραφία πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ τίς τελευταῖες ἡμέρες σχετικά μέ τή νομιμότητα καί σκοπιμότητα τῆς καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020, ὅπως αὐτή ἔχει ἐπιβληθεῖ μέ τήν 2867/Υ1/16-3-2020 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση ( στό ἑξῆς ΚΥΑ). Λόγῳ παρανοήσεων σέ ἀρκετούς γιά τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς ΚΥΑ θά ἦταν σκόπιμο νά συμπεριλάβω ἐδῶ τό ἀκριβές ἐπίμαχο κείμενό της:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ
Ἔχοντας ὑπόψη:
1. Τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου πρώτου τῆς ἀπό 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ» (Α' 42) καί ἰδίως τῆς περίπτωσης στ' τῆς παραγράφου 2 καί τῆς παραγράφου 4 αὐτοῦ.....

Τσιόδρας πέρσι: «Ἡ ἐποχικὴ γρίπη κάθε χρόνο στοιχίζει τὴν ζωὴ σε 290-650.000 ἀνθρώπους σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο»

27 Μαρ 2020

Ὅσο ἐσεῖς μένετε σπίτι ἐμεῖς συγχαίρουμε τὴν "Βόρεια Μακεδονία" γιὰ τὴν ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ

Καὶ ἐπισήμως μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Βόρεια Μακεδονία 

Οἱ 29 χῶρες μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ὑπέγραψαν τὸ πρωτόκολλο ἔνταξης τῆς Βόρειας Μακεδονίας τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια. Ἡ Βόρεια Μακεδονία εἶναι καὶ ἐπισήμως ἀπὸ σήμερα τὸ 30ό μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Τὴν ἔνταξή της χαιρέτισαν ὁ γενικὸς γραμματέας τῆς Συμμαχίας, ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. 
Συγχαρητήριο μήνυμα καὶ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. 
Ἀνακοίνωση ΥΠΕΞ 
Τὴ Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας γιὰ τὴν ἔνταξή της στὸ ΝΑΤΟ ὡς τὸ 30ο μέλος τῆς Συμμαχίας, συνεχάρη μὲ ἀνάρτησή του στὸ Twitter τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. 
«Συγχαίρουμε τὴ Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας γιὰ τὴν ἔνταξή της στὸ ΝΑΤΟ ὡς τὸ 30ο μέλος τῆς Συμμαχίας. Καλωσορίζουμε τοὺς γείτονές μας στὴν οἰκογένεια τοῦ NATO καὶ προσβλέπουμε στὴν ἐποικοδομητική μας συνεργασία στὸ πλαίσιο...

Δωρεὰ ὕψους 50.000 $ ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Open Society Foundations τοῦ George Soros στὸ Δῆμο Ἰωαννιτῶν ἔπειτα ἀπὸ αἴτημα τοῦ δημάρχου κ. Μωυσῆ Ἐλισὰφ !

Μία δωρεὰ ὕψους 50.000 δολαρίων ἀπὸ Ἵδρυμα Open Society τοῦ Τζὸρτζ Σόρος, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πλούσια ἱδρύματα στὸν κόσμο, στὸν Ὀργανισμὸ Κοινωνικῆς Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καὶ Προσχολικῆς Ἀγωγῆς (ΟΚΠΑΠΑ) τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν προκαλεῖ τὴν ἀντίδραση τῆς παραταξης «Λαϊκὴ Συσπείρωση» καὶ τὸν ἔντονο προβληματισμὸ τῆς παράταξης «Ἰωάννινα_2023», τὸν ὁποῖο καταθέτει σὲ ἐπιστολή της πρὸς τὸν δήμαρχο Μωυσῆ Ἐλισάφ. 

Ἡ παράταξη τῆς Τατιάνας Καλογιάννη ἀναφέρεται στὴ σχετικὴ ἀπόφαση ἀποδοχῆς τῆς δωρεᾶς ἀπὸ τὸν ΟΚΠΑΠΑ γιὰ τὴ λήψη μέτρων ἀποφυγῆς διάδοσης τοῦ κοροναϊοῦ, μία ἀπόφαση ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὴ «Διαύγεια» στὶς 23 Μαρτίου (δὲν ὑπάρχουν ἐκπρόσωποι τῆς παράταξης στὸ διοικητικὸ συμβούλιο). Σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση, σημειώνεται ὅτι ἡ δωρεὰ ἦρθε μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ κ. Ἐλισὰφ πρὸς τὸ ἵδρυμα τοῦ Σόρος. 
Ἡ παράταξη, ἀφοῦ ξεκαθαρίζει στὴν ἐπιστολὴ ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῶν δωρεῶν ἀπὸ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, θέτει τὴν προϋπόθεση τῆς διαφάνειας. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση, θέτει καὶ τὸ ζήτημα τῆς...

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὴν ἀρρώστια καὶ τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ

- Πῶς ξέρουν καί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό, Γέροντα;
-Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί οἱ Προφῆτες προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια»9, ὅτι θά Τόν ποτίσουν ξύδι10, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά Του11. Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666. «Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄12». Τό 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπέβαλαν μία συγκεκριμένη φορολογία στά ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ13. Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους. Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλο ἀριθμό. Τό 666 δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη-, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνᾶς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει...

Εδέσσης Ιωήλ: ''Δὲν ἀποδεχόμαστε ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ἀσθένειας μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας''

Μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἔγιναν τὶς τελευταῖες μέρες μὲ τὴν παύση τῶν ἱεροπραξιῶν, ἐξ αἰτίας τοῦ πρωτοφανοῦς ἰοῦ, ταπεινὰ θὰ θέλαμε νὰ διατυπώσουμε τὴν θέση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸ ἐὰν μεταδίδονται οἱ ἀσθένειες μέσῳ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, ἢ μέσῳ τῶν ἁγιαστικῶν μέσων της, τὴν προσκύνηση τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τὸν ἀσπασμὸ τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων ἢ ἀκόμη καὶ τὴν παραμονή μας μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς.

1. Ὡς πρὸς τὸ μυστήριο τῆς Θείας εὐχαριστίας: Ὑπάρχει κοινὴ παραδοχὴ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδώσει ἀσθένειες.
Αὐτὸ πιστεύει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ ἀποδεικνύει καὶ ἡ πράξη. Ἱερεῖς ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ὑπηρέτησαν σὲ νοσοκομεῖα μὲ λοιμώδη νοσήματα, πολὺ μεταδοτικὰ καὶ ἀνίατα γιὰ τὴν ἐποχή τους, οὐδέποτε νόσησαν.
Γι' αὐτὸ ἦταν μέγα λάθος ἡ πράξη ἑνὸς ἱερέως τῆς Μητροπόλεώς μας νὰ κοινωνήσει τοὺς πιστοὺς μὲ κοχλιάρια (κουταλάκια) τῆς μιᾶς χρήσεως.
2. Ὁ ἀσπασμὸς τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων καὶ ἡ παραμονὴ στοὺς ἱεροὺς ναούς: Ἡ συζήτηση γι' αὐτὰ ἔχει ἕναν ἐξίσου ἰσχυρὸ συμβολισμὸ στὸν χρόνο ποὺ γίνεται.
Τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ποὺ ἑορτάσαμε τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος διετράνωσε καὶ διεκήρυξε μὲ λόγια καὶ ἔργα τὴν δυνατότητα τῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες, πολλοὶ ἀπὸ μᾶς μὲ τὴν ἀποχὴ μας ἀπὸ τὸν Κυριακάτικο ἐκκλησιασμὸ σπεύσαμε νὰ διακηρύξουμε τὴν...

Ἅγιος Παΐσιος: "Θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι προσκυνητάρια. Ἔξω τὰ λεωφορεῖα θὰ ἔχουν εἰκόνες. Θὰ πιστέψουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θὰ σὲ τραβᾶν, γιὰ νὰ τοὺς πεῖς γιὰ τὸ Χριστό"

Τώρα μία μπόρα θὰ εἶναι, μία μικρὴ κατοχὴ τοῦ ἀντίχριστου σατανᾶ. Θὰ φάει μετὰ μία σφαλιάρα ἀπὸ τὸν Χριστό, θὰ συγκλονισθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ ἔρθει ἡ γαλήνη στὸν κόσμο γιὰ πολλὰ χρόνια. 

Αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ δώση ὁ Χριστὸς μία εὐκαιρία, γιὰ νὰ σωθῆ τὸ πλάσμα Του, θὰ ἀφήση τὸ πλάσμα τοῦ ὁ Χριστός; Θὰ παρουσιασθῆ στὸ ἀδιέξοδο τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ τοὺς σώση ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Ἀντίχριστου. 

Θὰ ἐπιστρέψουν στὸ Χριστὸ καὶ θὰ ἔρθη μία πνευματικὴ γαλήνη σὲ ὅλην τὴν οἰκουμένη γιὰ πολλὰ χρόνια. 
Μερικοὶ συνδυάζουν μὲ αὐτὴν τὴν ἐπέμβαση τοῦ Χριστοῦ τὴν Δευτέρα Παρουσία. 
Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ. Ὁ λογισμός μου λέει ὅτι δὲν θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἔρθει ὡς Κριτής, ἀλλὰ μία...

Κερκύρας Νεκτάριος: "Ἐλᾶτε στὶς ἐκκλησίες νὰ κοινωνήσετε! Ὅλα ὅσα γίνονται καὶ οἱ ἀπαγορεύσεις στοὺς πιστοὺς ἐντάσσονται σὲ πρόβα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ «παγκόσμιας δικτατορίας»"

Σὲ μετωπικὴ κόντρα μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸν ἴδιο τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε ἀπὸ τὴν 25η Μαρτίου ὁ Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος παρὰ τὸ διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τὶς ἀποφάσεις γιὰ λειτουργίες κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας, κάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ προσέλθουν στοὺς ἱεροὺς ναοὺς προκειμένου νὰ κοινωνήσουν. Ὁ κ. Νεκτάριος, ἀνέφερε ἀπὸ τὸν Ἄμβωνα πρὸς τοὺς πιστούς, στὴ Δοξολογία γιὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ ποὺ μεταδόθηκε ζωντανὰ τόσο ἀπὸ τὴν τηλεόραση (Corfu TV) ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ι.Μ. Κερκύρας καὶ Παξῶν, ὅτι «γίνεται παγκοσμίως, τῆς πρόβας τῆς παγκόσμιας λεγομένης δικτατορίας ἡ ὁποία ἔχει ἄλλους σκοποὺς καὶ ὅτι αὐτὸ συντελεῖται καὶ στὴν πατρίδα μας».

«Ἐλᾶτε στὶς ἐκκλησίες νὰ κοινωνήσετε»
Μάλιστα, ἐρχόμενος σὲ πλήρη ἀντιπαράθεση μὲ ὅσα ἡ κυβέρνηση ἔχει ζητήσει καὶ ἐπιβάλλει καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, δήλωσε πὼς ἔδωσε ἐντολὴ στὶς ἐκκλησίες, στὸ τέλος της κεκλεισμένων τῶν ...

Ἀπίστευτο: Ἡ Πρόεδρος διέγραψε τὶς λέξεις "'Εθνος", "Ζυγός", "Ὀρθοδοξία"

Λέξη γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα
Χλιαρὴ ἀπέναντι τῆς Τουρκίας ἡ κυρία Σακελλαροπούλου

Ἡ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ξεκίνησε τὴν θητεία της μὲ ἄριστους οἰωνούς. Παρέστη στὴν ἔπαρση τῆς Σημαίας στὴν Ἀκρόπολη, μετέβη στὸ Πεντάγωνο, μίλησε μὲ ἀξιωματικοὺς φρουροὺς τῶν συνόρων μας, τοὺς ἐμψύχωσε ἔκανε λόγο γιὰ ἕνα νέο πατριωτισμό. Μὲ τὸ διάγγελμά της προχθὲς βράδυ γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο φάνηκε νὰ κερδίζει τὶς ἐντυπώσεις. Μὲ λόγο κοφτὸ ὕφος συνεσταλμένο, πρόσωπο ἀποφασιστικὸ ἀπέσπασε κατ' ἀρχὰς θετικὰ σχόλια ἀπὸ τοὺς πολῖτες. Ἄρεσε καὶ σὲ ἐμᾶς. Ὡστόσο τὰ φαινόμενα ἀπατοῦν. Μελετῶντας ἐκ τῶν ὑστέρων τὸ γραπτὸ κείμενο τῶν μηνυμάτων ποὺ ἀπηύθυνε μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου πρὸς τοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες (23/3/2020) καὶ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ( 24/3/2020) διαπιστώσαμε μὲ ὀδυνηρὰ ἔκπληξη ὅτι ἡ κυρία Σακελλαροπούλου προέβη σὲ παραλείψεις ἀσυγχώρητες γιὰ τὸ ἀξίωμά της. Πλέον αὐτῶν ἀποτάθηκε μὲ ἄλλη γλῶσσα στοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες καὶ ἄλλη γλῶσσα στοὺς γηγενεῖς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος. Πρωτοφανὲς νὰ χρησιμοποιεῖ διπλῆ,διπλή γλῶσσα ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ νὰ νομίζει πὼς δὲν θὰ γίνει ἀντιληπτός! Κωδικοποιοῦμε:

1. Καὶ ἀπὸ τὰ δύο μηνύματα-διαγγέλματα λείπει παντελῶς ἡ λέξη »Ἔθνος». Στὸ μήνυμά της πρὸς τοὺς Ἀποδήμους ἔχει χρησιμοποιήσει μερικὰ παράγωγα του (»ἐθνικὴ ἐπέτειος» »ἐθνική,ἐθνικῇ κυριαρχία,κυριαρχίᾳ», »ἐθνικοὶ εὐεργέτες»), στὸ μήνυμά της πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὰ ἔχει διαγράψει πλὴν ἐξαιρέσεως. Ὅπως θὰ διαπιστώσετε ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ τῶν κειμένων ἡ λέξη »ἐπέτειος» στὸ διάγγελμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἐπίθετο »ἐθνικός». Καὶ βεβαίως δὲν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, «Τί φέρνει ὁ κορωνοϊὸς»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 29 Μαρτίου 2020)

Ὁ γιατρὸς ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη μὲ τὴν Παναγιὰ καὶ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρὸ στὸ γραφεῖο του!


Ποιὸς «νέος Πατριωτισμός», κυρία Πρόεδρε;


Τοῦ Θανάση Κ.

Μέρα ποὺ εἶναι δὲν ἤθελα νὰ ἀντιδικήσω μὲ τὴν νέα μας Πρόεδρο  κα Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου. Τῆς εὔχομαι προσωπικὰ – ὅπως εὔχομαι καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς – Χρόνια Πολλὰ γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Ἀναγκάζομαι, ὅμως, νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς, γιὰ τὸν τηλεοπτικό της διάγγελμα “ἐπὶ τῆ ἐπετείω”:

* Πρῶτον, δὲν καταλαβαίνω τί θὰ πεῖ “νέος πατριωτισμός”. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ξέρω ὅτι τὸν ὄρο τὸν χρησιμοποιοῦν συστηματικὰ ὅσοι – στὴν οὐσία – ἀρνοῦνται τὸν Πατριωτισμό! Μποροῦμε νὰ λέμε ὅτι ὁ Πατριωτισμὸς προσλαμβάνει διαφορετικὸ περιεχόμενο ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχή. Ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι Πατριωτισμὸς – ὄχι νέος ἢ παλιὸς – πατριωτισμός! Δηλαδὴ “ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα”.

Καὶ Πατρίδα εἶναι πάντα μία “αἴσθηση κοινότητας” καὶ μία “αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν”, εὐρύτερη ἀπὸ τὴν....

26 Μαρ 2020

«Καιρός τοῡ Ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» π.Γεώργιος Σχοινᾶς


παρέα τῆς Τρίτης, 24 Μαρτίου 2020

Ὁ Γκόρντον Μπράουν ζητᾶ παγκόσμια κυβέρνηση γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ὁ κορονοϊός

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση ἀπὸ Τhe Guardian Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ

Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τῆς διάσωσης τῶν τραπεζῶν του 2008, προτείνει κλιμάκιο ἡγετῶν καὶ ἐμπειρογνωμόνων στὸν τομέα τῆς ὑγείας γιὰ τὴν ἀντιμετώπισης τῆς κατάστασης

Ὁ Γκόρντον Μπράουν παροτρύνει τοὺς ἡγέτες τῶν χωρῶν νὰ δημιουργήσουν μιὰ προσωρινὴ μορφὴ παγκόσμιας κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διπλῆς κρίσης - ἰατρικῆς καὶ οἰκονομικῆς - ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ Covid-19.

Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο τῶν διεθνῶν προσπαθειῶν τὸ 2008 γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιπτώσεων της - σχεδόν - κατάρρευσης τῶν τραπεζῶν, δήλωσε ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ μιὰ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας-κλιμάκιο, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ἡγέτες χωρῶν, ἐμπειρογνώμονες στὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ ἐπικεφαλῆς τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν...

Στὸ ΣτΕ προσέφυγαν 4 δικηγόροι κατὰ τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῶν λειτουργιῶν στὶς ἐκκλησίες


Οἱ δικηγόροι ζητοῦν νὰ ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία πανελλαδικὰ απαγορεύθηκαν προσωρινὰ οἱ λειτουργίες καὶ οἱ ιεροπραξίες στὶς Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας
Τὴν 5η Μαίου 2020 θὰ συζητηθεῖ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἡ αἴτηση 4 πολιτῶν-νομικῶν μὲ τὶς ὁποῖες ζητοῦν νὰ ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία πανελλαδικὰ απαγορεύθηκαν προσωρινὰ οἱ λειτουργίες καὶ οἱ ιεροπραξίες στὶς Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας.
Εἰδικότερα, σὲ ἐκτέλεση τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου πρώτου τῆς ἀπὸ 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου ποὺ ἀφορᾶ τὰ κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καὶ περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊού, ἐκδόθηκε ἡ ὑπ' αριθμ. 2867/Υ1/2020 ἀπόφαση τῶν ὑπουργῶν Παιδείας καὶ Ὑγείας μὲ τὴν ὁποία ἐπιβλήθηκε τὸ μέτρο τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ιεροπραξιών στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως 30.3.2020.
Ἀπὸ τὸν περιορισμὸ αὐτὸ ἐξαιροῦνται οἱ θρησκευτικὲς ιεροπραξίες γιὰ ταφικὲς ἐκδηλώσεις (κηδεῖες), ὅπως ἡ προσέλευση πιστῶν γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ μὲ βραχεῖα παραμονή τους στὸν χῶρο λατρείας, τηρουμένης τῆς ἀναλογίας του ἑνὸς ἀτόμου ἀνὰ 10 τ.μ. ἐπιφανείας...

Σαχλοί καὶ ἀστεῖοι !

Τζανάκης Γεώργιος, Ἀκρωτήρι Χανίων
Σαχλοί καὶ ἀστεῖοι, μὲ πίστη ὑπόγεια
Πίστη σέ τί; Δὲν βρίσκω λόγια.
Ξεκινῶ μὲ τὰ λόγια τοῦ τραγουδιοῦ (Cantos, Δ. Σαββόπουλος) γιατὶ νοιώθω πραγματικὰ ἐντελῶς ἀμήχανος καὶ ὀργισμένος μπροστά σὲ ὅσα συμβαίνουν.
Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τοὺς πολιτικούς μας. Οὔτως ἤ ἄλλως ἀδύναμες μαριονέτες τῶν ἱσχυρῶν εἶναι σὲ μιὰ χώρα χρεωκοπημένη, ὑποθηκευμένη, ἀπειλούμενη, ἐποικιζομένη καὶ κυρίως τρεφομένη μὲ τὰ δηλητηριώδη ξυλοκέρατα τῆς ἐσπερίας. Μὲ ἔναν λαὸ ζαλισμένο, μπερδεμένο, ἐκπορνευμένο, ὑλόφρονα. Ὅτι τοὺς λένε (στοὺς πολιτικούς μας, οἱ χειραγωγοί τους) κάνουν, θέλωντας καὶ μή.
Τώρα ξαφνικὰ παρουσίασαν μιὰ ἔκρηξι «φιλανθρωπίας», ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ, καὶ μάλιστα τῶν ἡλικιωμένων καὶ τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων. Ὁμονόησαν ὅλοι. Δεξιοὶ καὶ ἀδέξιοι. Δίπλα τους τὰ μέσα χειραγωγήσεως τοῦ λαοῦ. Καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ τράπεζες καὶ ὅλοι οἱ ἰσχυροὶ: Προσοχὴ!!! Ἰός.
Ὅμως αὐτοὶ παίζουν τὸ ντέφι, αὐτοὶ «κυβερνοῦν» τὴν δύσμοιρη χώρα καὶ διαβουκολοῦν τὸν «δημοκρατικὸ» λαό μας. 
Αὐτοὶ λοιπὸν ὁδήγησαν τὰ πράγματα στὴν σημερινὴ κατάστασι, ὅπου ὅπως μοῦ ἔλεγε ἕνας ἀπλοϊκὸς ἄνθρωπος: «Δὲν ξέρω ἄν εἶναι ...

Θὰ κάτσουμε μὲ σταυρωμένα χέρια;

Γεωργίου Ἰ. Βιλλιώτη
Πολὺ μελάνι χύθηκε αὐτὲς τὶς μέρες μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία ποὺ ἔχει ἐνσκήψει σὲ ὅλην τὴν Οἰκουμένη· θεωρίες συνωμοσίας, ὀρθολογικὲς ἀναλύσεις, οἰκονομικὲς προσεγγίσεις, ἰατρικὲς γραφιδομαχίες, πολιτικὲς ἁψιμαχίες, θεολογικὲς διενέξεις. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι τὰ κίνητρα τῶν γεγονότων εἶναι πνευματικά, διότι ἡ ἀνώτερη λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἡ γνώση -ὅπως λένε αὐτοὶ ποὺ ἔχουν γεμᾶτο τὸ κεφάλι καὶ ἄδεια τὴν καρδιά-, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπίδα1.
Ποιά στάση πρέπει νὰ κρατήσουμε ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ ἐμεῖς οἱ χριστιανοί; Θὰ κάτσουμε κλεισμένοι στὰ σπίτια μας, ἄπραγοι καὶ ἄβουλοι, ἀκολουθῶντας τὶς συμβουλὲς τῶν ψυχολόγων, ὅπως νὰ παίζουμε ἐπιτραπέζια παιχνίδια, νὰ βλέπουμε καλὲς ταινίες καὶ ντοκιμαντὲρ μὲ ἄγρια ζῶα, νὰ ἀκοῦμε μουσική, νὰ πειραματιζώμαστε στὴν μαγειρική; Τί μᾶς λένε «οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα»2; Βρεῖτε ἐναλλακτικοὺς τρόπους νὰ περνᾶτε καλά. Μὴν ξεχνᾶμε τὸ δόγμα τῆς ἐποχῆς μας· ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ! Προσέξτε, ὅταν...

Ὁ ἅγιος Χαράλαμπος κατέπαυσε τό θανατικό

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Α’
Πε­ρί­που τό ἔ­τος 1930 στό χω­ριό Αὔ­ρα Κα­λα­μπά­κας ἔ­πε­σε λοι­μι­κή νό­σος, ἡ λε­γό­με­νη ὀ­στρα­κιά. Πέ­θα­ναν πολ­λά παι­διά, πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­πό πε­νήντα. Ὑ­πῆρ­ξαν σπί­τια πού ἔ­χα­σαν δυ­ό καί τρία παι­διά μα­ζί. Δέν προ­λά­βαι­ναν νά τά θά­πτουν. Τά σκα­πα­νι­κά τά ἄ­φη­ναν στό νε­κρο­τα­φεῖ­ο γι­ά νά τά ἔ­χουν πρό­χει­ρα νά ἀ­νοί­γουν τούς τά­φους. Τό­τε οἱ κά­τοι­κοι τοῦ χω­ριοῦ κα­τέ­φυ­γαν στόν ἅγιο Χα­ρά­λαμ­πο τόν θαυ­μα­τουρ­γό, πού ἔ­χει εἰ­δι­κή χά­ρη γι᾿ αὐ­τές τίς ἀρ­ρώ­στι­ες. Ζήτησαν βο­ή­θεια ἀ­πό τόν ἅ­γιο Στέ­φα­νο Με­τε­ώ­ρων καί ἔ­φε­ραν οἱ μο­να­χοί τήν ἁγί­α Κά­ρα του.
Χτύ­πη­σε ἡ καμ­πά­να καί βγῆ­καν ὅ­λοι ἔ­ξω ἀ­πό τό χω­ριό νά ὑ­πο­δε­χθοῦν τόν Ἅ­γιο. Ἔ­κα­ναν ἁ­για­σμό καί λι­τα­νεί­α. Τό θα­να­τι­κό κα­τέ­παυ­σε ἀ­μέ­σως καί ἡ θα­να­τη­φό­ρος νό­σος φυ­γα­δεύ­θη­κε ἀ­πό τήν χά­ρι τοῦ Ἁ­γί­ου. Ἀπό ἐκεί­νη τήν ἡμέ­ρα...

Ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάει γιὰ νὰ μὴν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ Μητροπολῖτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους, τότε ποιὸς θὰ μιλήσει; (βίντεο)


Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου
«Σ' αὐτὰ τὰ δύσκολα ὁ καθένας μᾶς πρέπει νὰ κάνει ὅτι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅτι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνει στὸν Θεό.»

«Ἄν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους.»

«Ἄν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁμολογήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ θὰ κάνουν χειρότερα.»

«Ἐδῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀδιαφοροῦμε!»

«Ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάει γιὰ νὰ μὴν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ Μητροπολῖτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους, γιατί τοὺς βοηθᾶνε στὰ Ἱδρύματα κ.τ.λ., οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι ἂν δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ μὴν τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδόματα, ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ;!
Οἱ καθηγητὲς τῆς Θεολογίας κ.τ.λ. δὲν φωνάζουν, γιατί λένε:
«Εἴμαστε ὑπάλληλοι, θὰ χάσουμε...

Διπλὴ ἑορτὴ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ 
25η Μαρτίου 2020: Διπλὴ ἑορτὴ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα 
Σήμερα, οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι ἑορτάζουμε ταυτόχρονα δύο Ἑορτές: 
α) Τὴ Μεγάλη Χριστιανική μας Ἑορτή, τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας κατὰ τὸν ὁποῖο ἀναγγέλλεται, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, στὴν Παρθένο Μαρία ἡ Μεγάλη Εἴδηση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Θεοῦ, νὰ εἶναι Ἐκείνη πού, ἐκ θείας ἐνέργειας, θὰ συλλάβει, θὰ κυοφορήσει καὶ θὰ τέξει τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. 
β) Τὴ Μεγάλη Ἐθνική μας Ἑορτή, τὸν Ἐπαναστατικὸ Ξεσηκωμὸ τῶν Ἑλλήνων, τὸ 1821, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. 
Ἕνας ἀπὸ ἐκείνους, πού, μὲ τοὺς θαυμάσιους στίχους του, μᾶς προσφέρει τὸ ἑρμηνευτικὸ πλαίσιο τῆς συνδέσεως τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, μὲ τὸν ἁγνὸ πατριωτικὸ ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας, εἶναι ὁ Ἐθνικὸς Ποιητὴς Διονύσιος Σολωμός. 
Τιμώντας τὸν Ἐθνικό μας Ποιητή, Διονύσιο Σολωμό, τιμοῦμε τὸν...

26 Μαρτίου: Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

Τὴν 26η τοῦ μηνὸς Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τὴ σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καὶ ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτὸς διακόνησε στὸ θεῖο καὶ ὑπερφυὲς καὶ ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.
Κατὰ τὴ σημείωση μάλιστα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου στὸν Μέγα Συναξαριστή του, ῾Γαβριήλ θὰ πεί Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, (ἄνθρωπος Θεοῦ δηλαδή), κατὰ τὸν Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο. Γι᾽ αὐτὸ κι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὑπηρέτησε στὸ μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου. Λέγει δὲ καὶ ὁ Θεοφάνης ὁ Κεραμεύς, ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ταυρομενίας, ὅτι τὰ ἑπτὰ στοιχεῖα ποὺ περιέχει τὸ ὄνομα τοῦ Γαβριήλ σημαίνουν ὅτι ὁ Χριστὸς τοῦ ὁποίου τὴ Γέννηση εὐαγγελίστηκε ὁ Γαβριήλ θὰ ἔλθει γιὰ τὴ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μετράται ἀπὸ τὴν ἑβδομάδα καὶ τελειώνει σὲ ἑπτὰ αἰῶνες.
Ὁ ἅγιος ὑμνογράφος ᾽Ιωσήφ κινεῖται ἐκστατικά, καθὼς ἀναφέρεται στὸν ῾παμμέγιστον Γαβριήλ᾽. Δὲν ὑπάρχει σχεδὸν τροπάριο εἴτε στὸν ἑσπερινὸ εἴτε στὸν κανόνα γιὰ τὸν ἀρχάγγελο ποὺ νὰ μὴ...

Αἴτημα πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸ Πολιτικῆς Προστασίας ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση ΘεολόγωνἈθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 11
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αἴτημα πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸ Πολιτικῆς Προστασίας
γιὰ νὰ προστεθεῖ, στοὺς λόγους κατ' ἐξαίρεση ἄδειας μετακίνησης, ἡ σύντομη προσευχητική ἐπίσκεψη τῶν Ὀρθοδόξων στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, στὴν πλειονότητά τους, εἶναι εὐσεβεῖς, ἐκκλησιάζονται, καί, ἰδιαίτερα στὶς δύσκολες δοκιμασίες τῆς ζωῆς τους, σπεύδουν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, προκειμένου νὰ προσεγγίσουν, διὰ τῆς προσευχῆς, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τῆς πίστεώς τους, αἰτούμενοι, τὴν παρέμβαση, βοήθεια, στήριξη καὶ προστασία Του. Ἡ παρακλητικὴ πρὸς τὸν Φιλάνθρωπο καὶ Ἐλεήμονα Θεὸ καὶ Δημιουργὸ τάση τους ἀποτελεῖ ὁδηγία τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πάς γάρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τώ κρούοντι ἀνοιγήσεται» (Ματθ. 7, 7-8). Στὶς γενικὲς καταστροφὲς ἢ πανδημίες συνεπῶς, ὡς ψυχοσωματικὰ ὄντα ποὺ εἶναι, νιώθουν τὴν ἀνάγκη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐτονόητη βοήθεια, ποὺ δέχονται, ἐκ μέρους τῆς ὀργανωμένης πολιτείας τους, νὰ προσεγγίσουν τὴν...

"ε" ἐλεύθειν ὅπου ἐρᾶ. ταινία μικρού μήκους ἀφιερωμένη στἠν Ἐλευθερία..

Ρουμανία: Μὲ «βραχιολάκι» ἡ ἐπιτήρηση ὅσων βρίσκονται σὲ καραντίνα

Πρόσθετα μέτρα γιὰ νὰ ἀναχαιτιστεῖ ἡ διασπορὰ τοῦ κορονοϊοῦ, ὅπως νέοι περιορισμοὶ στὴν κυκλοφορία τῶν πολιτῶν, ἀνακοίνωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις, ἔπειτα ἀπὸ τὴ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Λούντοβιτς Ὄρμπαν καὶ τοὺς συναρμόδιους ὑπουργούς.
«Συμφωνήσαμε νὰ προετοιμάσουμε τὰ μέτρα ἠλεκτρονικῆς ἐπιτήρησης γιὰ ἄτομα ποὺ βρίσκονται σὲ καραντίνα ἢ αὐτοαπομόνωση, ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ μέτρα πρέπει νὰ τηροῦνται πλήρως» εἶπε ὁ Ρουμάνος πρόεδρος. Ὁ κ. Γιοχάνις τόνισε ὅτι οἱ πολίτες θὰ μποροῦν νὰ πηγαίνουν στὴν ἐργασία τους καὶ νὰ κάνουν τὶς ἀγορὲς ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες.
«Εἶναι προφανὲς ὅτι χρειαζόμαστε εἰδικὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ εἰδικοὺς περιορισμοὺς γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὺς....

Ἀνοιχτή ἐπιστολή π.Σαράντη Σαράντου πρός τόν Πρωθυπουργό (…”κάτω ἀπό τόν πανικό τῆς ἐπιδημίας”)

Ἀμαρούσιον 23 Μαρτίου 2020

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος
κ. Μητσοτάκη
Ἀπευθυνόμαστε στήν ἐξοχότητά Σας, γιατί εἶσθε Ἐσεῖς πού ἀπαγορεύσατε τήν τέλεση τῆς Θείας καί Ἱερᾶς ὀρθοδόξου Λειτουργίας στούς ναούς τῆς φιλτάτης πατρίδος μας.
Δέν ἀπευθυνθήκαμε πρός τό Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί τούς κατά τόπους Μητροπολῖτες μας διότι καί αὐτοί ἔκαναν ἀπόλυτη ὑπακοή στό δικαιολογημένο κέλευσμά Σας.  Ἔχετε ὡς ὑπεύθυνος ἀρχηγός τοῦ κράτους μας τήν πρώτη εὐθύνη γιά τήν ὑγεία ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί λοιπῶν ἐν Ἑλλάδι πολιτῶν.  Ἤδη μετά ἀπό τά ἐπιβληθέντα μέτρα Σας, τά ὁποῖα ὅλοι οἱ ἱερωμένοι καί οἱ πιστοί ἀγογγύστως συμμεριστήκαμε, ἡ πατρίδα μας ἔχει τούς λιγότερους νοσούντας καί ἐλάχιστους νεκρούς μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου Παναγίας Μητέρας Του.
Ταπεινά ἐπιθυμῶ νά Σᾶς συστηθῶ καί εἰλικρινά νά σᾶς πῶ, ὅτι δέν εἶμαι οὔτε ὁ καλύτερος, οὔτε ὁ εὐλαβέστερος τῶν κληρικῶν τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Θρηνῶ καί....

Τό '21 Ἀλλιῶς: Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση σέ διοράματα Playmobil


25 Μαρ 2020

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος: Εiς τήν 25ην Μαρτίου

Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀθανάσιο Μυτιληναίο μὲ θέμα: "Εἰς τὴν 25ην Μαρτίου". Ἐκφωνήθηκε στὶς 25-3-1979...

Ὅσο εἴμαστε σὲ καραντίνα ἡ κυβέρνηση συστήνει 28 δομὲς μεταναστῶν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα!


Μὲ ἀπόφαση (ΦΕΚ) τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου συστήνονται οἱ 28 Δομὲς Προσωρινῆς Ὑποδοχῆς Πολιτῶν Τρίτων Χωρῶν ἢ ἀνιθαγενῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν αἰτηθεῖ διεθνή προστάσια, ὡς Περιφερειακὲς  Ὑπηρεσίες τῆς Ὑπηρεσιίας  Ὑποδοχῆς καὶ Ταυτοποίησης. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔρχεται σὲ συνέχεια τῆς αἰτιολογημένης εἰσήγησης (ἀριθμ. 2943/23-3-2020) τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου....

Κολοκοτρώνης: «Παναγία μου, βοήθησε καὶ τούτην τὴν φορὰ τοὺς Ἕλληνες διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν».

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς

«Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ στὸν κάμπο βασιλεύει....»
«Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ Κακό, ἀδελφοί, ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας, μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμὸ καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη!», γράφει ὁ Ελύτης. Μνημονεύω, τοῦτες τὶς δύσκολες ἡμέρες - κλεισμένοι στὰ ἀρχοντικά μας- τοὺς στίχους τοῦ Σολωμοῦ. Περίεργες στιγμὲς ζοῦμε. Ἡ ἄνοιξη, ἡ νιότη τοῦ χρόνου, πολιορκεῖ τὶς αἰσθήσεις μας . «Έστησ' ὁ Ἔρωτας χορὸ μὲ τὸν ξανθὸ Ἀπρίλη/ κι ἡ φύσις ηὗρε τὴν καλὴ καὶ τὴ γλυκιά της ὥρα». Καὶ ἔξω τὸ ἀόρατο κακό. Πολιορκημένοι. Μὲ τὰ ντουλάπια νὰ βογκούν ἀπὸ ρύζια καὶ ζυμαρικά. Ἐκεῖνοι, οἱ «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένο», ἔψαχναν ἐναγωνίως ἀκόμη καὶ ποντικοὺς καὶ «ἦτο εὐτυχὴς ὅστις ἐδύνατο νὰ πιάσει ἕναν. Βατράχους δὲν εἴχαμε, κατὰ δυστυχίαν», γράφει ὁ Κασομούλης στὰ «Στρατιωτικὰ Ἐνθυμήματά» του.
Μεσολόγγι: τὸ ἅγιο βῆμα τῆς ἱστορίας μας. Μοσχοβολᾶ σὰν τὸ Τίμιο Ξύλο. Λιμοκτονοῦσαν, ἀρρώσταιναν ἀπὸ ἐπιδημίες, κατασκοτώνονταν στὶς τάπιες τοῦ φράχτη, ὅπως τὸν ὀνόμαζε ὁ Μπραϊμης, ὅμως πολεμοῦσαν καὶ γονάτιζαν τὴν Τουρκιά, γιατί εἶχαν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τὴν Θεοτόκο. Τὰ σήμαντρα καὶ οἱ καμπάνες χτυποῦσαν. Στὶς ἐκκλησιὲς...

Πατριαρχεῖο Γεωργίας: "Ἡ ἀπαγόρευση νὰ λειτουργηθοῦν οἱ πιστοὶ εἶναι ἀδικαιολόγητη καὶ ἔγκλημα κατὰ τοῦ Θεοῦ".

Ἀνακοίνωση καὶ ὁδηγίες σχετικὰ μὲ τὴν σημερινὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ χώρα μὲ τὸ κορωνοϊό, ἐξέδωσε τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας.
Σύμφωνα μέ τὴν ἀνακοίνωση οἱ ἀκολουθίες στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Γεωργίας θὰ διεξαχθοῦν κανονικά, ἀλλὰ σύμφωνα μέ τὰ μέτρα καὶ τὶς συστάσεις τῶν ἀρχῶν.
Τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊού, καλεῖ ὅλους τους πιστοὺς νὰ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.