1 Απρ 2020

Ἅγιος Παΐσιος: "Ἁγιάζεται ὅλη ἡ κτίση ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Θεῖες Λειτουργίες κρατοῦν τὸν κόσμο!"

Γέροντα, ὅταν τελῆται Θεία Λειτουργία, πάντοτε πρέπει νὰ ὑπάρχη κάποιος ποὺ θά κοινωνήση;

-Ναί, γιατί ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι νὰ κοινωνοῦν οἱ Χριστιανοί, ἔστω καὶ λίγοι ποὺ εἶναι ἕτοιμοι. Ὅλες οἱ εὐχές ἀναφέρονται στοὺς πιστοὺς ποὺ θὰ κοινωνήσουν. Γι’ αὐτό ἔστω καὶ ἕνας πρέπει νὰ κοινωνάη. Φυσικά, θὰ τύχη καὶ καμμιὰ φορὰ νὰ μὴν εἶναι οὔτε ἕνας ἕτοιμος· ἄλλο αὐτό. Καλὰ εἶναι ὅμως ἀκόμη καὶ ἕνα μικρὸ παιδάκι, ἕνα μωρό, νὰ κοινωνάη. Καὶ ὅταν δὲν βρίσκεται κανείς, τότε εἶναι μόνο γιὰ νὰ κοινωνάη ὁ ἱερεύς καὶ νὰ μνημονεύωνται ὀνόματα. Ἀλλὰ αὐτό ἂς γίνεται ὡς ἐξαίρεση καὶ ὄχι ὡς κανόνας.

Τὰ γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ ζῆ κανεὶς σὲ κάθε Θεία Λειτουργία. Ἡ Ἁγία Πρόθεση εἶναι ἢ Βηθλεέμ, ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι ὁ Πανάγιος Τάφος, καὶ ὁ Ἐσταυρωμένος ὁ Ἅγιος Γολγοθᾶς. Ἁγιάζεται ὅλη ἡ κτίση ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Θεῖες Λειτουργίες κρατοῦν τὸν κόσμο! Εἶναι...

Ἡ μάνα τοῦ Ευαγόρα: «Χαλάλι τῆς πατρίδας μου, τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου».

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος Κιλκὶς
Ἕν μέσῳ τῆς πάνδημης τρομοκρατίας δημοσιεύω, ὡς χρέος τιμῆς καὶ σεβασμοῦ, τὸ παρὸν κείμενο, ποὺ τὸ εἶχα συντάξει παλαιότερα. Οἱ ἥρωες τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῆς Κύπρου μας, ἦταν ὅλοι τους πλασμένοι ἀπὸ οἰκογένειες χριστιανικὲς καὶ γαλουχημένοι ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ τῆς Ἐκκλησίας. Μιὰ παρένθεση.

Ἄκουγα τὶς προάλλες των κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο, μὲ βλοσυρὸ ὕφος, νὰ λέει γιὰ τὰ ἀρνιὰ τοῦ Πάσχα -τὰ Χριστούγεννα δῶρα καὶ τὸ Πάσχα ἀρνί, τὰ πανηγύρια τῆς Ὀρθοδοξίας σ' αὐτὸ περιορίζονται- τὸ ὁποῖο θὰ γιορτάσουμε στὸ σπίτι μας. Ἄν κατάλαβα καλὰ πλέον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὑποκαταστάθηκε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο. Τὶς μέρες τοῦ Πάσχα σίγουρα θὰ τρίζουν τὰ δόντια τους τὰ τσιράκια τῆς Νέας Τάξης. Θὰ ὑπάρξει καθολικὴ ἀπαγόρευση κινήσεων, μὲ βαρύτατα πρόστιμα. Τὸ κλίμα καλλιεργεῖται ἀπὸ τὰ ξεπουλημένα, ἀντίχριστα κανάλια. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὴν Θεία Κοινωνία. Ποῦ νὰ καταλάβουν οἱ υλοχαρείς ὅτι χωρὶς τὸν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν εἶναι απαρήγορη καὶ ματαία.,ματαίᾳ. Γιατί νὰ μὴν γίνουν λειτουργίες σὲ γήπεδα, 30 μέτρα ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο, ἂν τὸ θέλουν ἔτσι, ὅπως πολλοὶ ἱερεῖς, προτείνουν; Δίνουμε ἐξετάσεις ὅλοι μᾶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες καὶ κάποιοι ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀριστεύουν, βαθμολογοῦνται μὲ μηδέν. Kαι ἂς σταματήσουν ἐπιτέλους τὰ «ἱερὰ νανουρίσματα» ὅτι ὁ Χριστὸς ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐπέτρεψε τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν. Εἶναι βλασφημία αὐτό. Ὁ Κύριος δὲν ἀκυρώνει τὸ ἔργο του. Ἄν σκέφτονταν ἔτσι οἱ πρόγονοί μας θὰ ἤμασταν ἀκόμη σκλάβοι τῶν...

Ὁ Μέγας Κανών, πού συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ ἹεροσολυμίτηςὉ Μέγας Κανών, πού συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κι ἕνας ἂπ τοὺς πιὸ ἐξέχοντες ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεώς μας, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ὑπέροχους καὶ περισσότερο γνωστοὺς ὕμνους στὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα. Ψάλλεται τμηματικὰ τὶς τέσσερις πρῶτες ἡμέρες τῆς Καθαρῆς Ἑβδομάδας καὶ ὁλόκληρος τὴν Πέμπτη της Ε' ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ἀποτελεῖ ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα πού ἀποβλέπει στὸ νὰ φέρει τὸν ἄνθρωπο σὲ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς του καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει μέσα ἀπὸ τὴ συντριβὴ καὶ τὴ μετάνοια κοντὰ στὸν Θεό.
 Ὁ Μέγας Κανὼν εἶναι ὕμνος βαθιᾶς συντριβῆς καὶ συγκλονιστικῆς μετανοίας. Ὁ ἄνθρωπος, πού αἰσθάνεται τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας· πού γεύεται τὴν πικρία τῆς μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ζωῆς· πού κατανοεῖ τὶς τραγικὲς διαστάσεις τῆς ἀλλοτριώσεως τῆς ἀνθρώπινης φύσεως στὴν πτώση καὶ τὴν ἀποστασία της ἀπὸ τὸν Θεό, συντρίβεται. Κατανύσσεται. Ἀναστενάζει βαθιὰ καὶ ξεσπᾶ σὲ θρῆνο γοερό. Ἕναν θρῆνο ὅμως πού σώζει, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς μετανοίας. Τὸν δρόμο πού ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη κοντὰ στὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ἄρρητης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης. Ὁ Μέγας Κανὼν ψάλλεται σὲ ἦχο πλάγιό τοῦ β'. Εἶναι ἦχος γλυκός, κατανυκτικὸς καὶ ἐκφραστικὸς ἰδιαίτερά τοῦ πένθους καὶ τῆς συντριβῆς τῆς ψυχῆς, γὶ αὐτὸ καὶ χρησιμοποιεῖται πολὺ στὴν...

Σωτήριος Τσιόδρας: «Πιστεύουμε ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι τμῆμα τῆς κοινωνίας μας. Χρειάζεται νὰ πᾶνε στὰ σχολεῖα μας καὶ θεωρῶ ὅτι ἡ διαφορετικότητα ποὺ ἀντικρίζουμε εἶναι θαυμάσια»


Στὸ πλαίσιο συνέντευξης μὲ ἀφορμὴ τὸ 27ο συνέδριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας Κλινικῆς Βιολογίας καὶ μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ὁ κ. Σωτήριος Τσιόδρας δήλωσε ὅτι σὲ συνεργασία μὲ ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις παρεῖχαν ἰατρικὴ βοήθεια στὶς ἐγκαταστάσεις μεταναστῶν-προσφύγων στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν ἐνδοχώρα. Ἐπίσης, σημείωσε ὅτι οἱ μετανάστες-πρόσφυγες ἀποτελοῦν πλέον τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνιᾶς καὶ ὅτι  τὰ παιδιὰ τους φοιτοῦν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα. Θεωρεῖ θαυμάσια τὴν διαφορετικότητα στὴν κοινωνία μας ὅπως πλέον διαμορφώνεται καὶ χαρακτηρίζει τοὺς Ἕλληνες πολὺ φιλόξενο λαό. 
“We have had great assistance from NGOs for primary care in health services within the hosting facilities especially in the islands that are overcrowed right now and the mainland”
“We are believing that they are part of our society and we accept them in our schools and kids to be educated. They need to go to school and this is what they are there for you to know become part of the country and I think diversity we are seeing is amazing. The Greek people very very welcoming”

Τά παιδιά τῆς ΕΟΚΑ... οἱ ἄλλοι ἥρωες τοῦ ’21!

Γράφει  Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-θεολόγος, Κιλκίς
Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν’ φυλή συνότζιαιρη τοῦ κόσμου
Κανένας δέν εὑρέθηκεν γιά νά τήν ἠξηλείψει,
κανένας, γιατί σσέπει την πού τά ’ψη ὁ Θεός μου.
Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν’ νά χαθεῖ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει!
(Βασίλης Μιχαηλίδης )
Τούτοι οἱ στίχοι πού θά τούς ζήλευε -ἄς μοῦ συγχωρεθεῖ ἡ ὑπερβολή-κι ὁ Σολωμός, εἶναι ἀπό τό ἀριστούργημα τοῦ ἐθνικοῦ ποιητῆ τῆς Κύπρου (καί τῆς Ἑλλάδας ὅλης), Βασίλη Μηχαηλίδη (1849-1917), πού ἔχει τίτλο « Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ ἤ τό τραούδιν τοῦ Κυπριανοῦ». Αὐτά τά ἀθάνατα καί ἀνδρεῖα λόγια βάζει ὁ ποιητής στό στόμα τοῦ ἐθνομάρτυρος ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, νά λέει στούς Τούρκους, λίγο πρίν τόν ἀπαγχονίσουν στήν Λευκωσία. Μαζί του ἀποκεφαλίζονται τρεῖς μητροπολίτες, ὁ Πάφου Χρύσανθος, ὁ Κιτίου Μελέτιος, ὁ Κυρηνείας Λαυρέντιος καί ἑκατοντάδες ἄλλοι κληρικοί, ἡγούμενοι μονῶν, προύχοντες τῆς νήσου, ὡς ἀντίποινα γιά τήν Ἐθνική Ἐπανάσταση τοῦ ’21. (Κατά τά ἄλλα -σύμφωνα μέ τούς γνωστούς διανοούμενους τοῦ συρμοῦ, ἐκκλησιομάχους- ἡ Ἐκκλησία στάθηκε ἀρνητική στόν Ἀγώνα. Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τήν ἱστορία μας, γνωρίζουν ὅτι ὅλοι οἱ κατακτητές, τούς πρώτους πού κρεμοῦσαν ἦταν οἱ παπάδες. Ἐκεῖνοι γνώριζαν καί γνωρίζουν ὅτι τά λάβαρα τῆς ἀντίστασης καί τῆς ἐπανάστασης τά κρατάει, σέ τούτη τήν πατρίδα, τό τιμημένο ράσο).
Πρίν ἀπό 20 περίπου χρόνια, στήν Κύπρο, σέ κάποιο σημεῖο τῆς «νεκρῆς ζώνης» (ἐκεῖ ὅπου διχοτομεῖται τό νησί στά δύο ἐδῶ καί σαράντα χρόνια), πέφτει νεκρός ἀπό σφαῖρες ἄνανδρων Τούρκων ἕνα 26χρονο παλληκάρι, ὁ Σολωμός Σπύρου Σολωμός. Σκαρφάλωνε ἄοπλος στόν ἱστό, γιά νά....

Εὐαγόρας Παλληκαρίδης: "Ὅ,τι ἔκαμα τὸ ἔκαμα ὡς Ἕλλην Κύπριος ὅστις ζητεῖ τὴν Ἐλευθερίαν του"

Τὰ μεσάνυχτα τῆς 13ης Μαρτίου 1957 ὁδηγεῖται στὴν ἀγχόνη. Τραγουδᾶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. Δύο λεπτὰ ἀργότερα (14 Μαρτίου) ἡ καταπακτὴ ἀνοίγει καὶ ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης περνᾶ στην αἰωνιότητα. 
Ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης εἶναι ἕνας ἀκόμα Μάρτυρας τοῦ ἀγώνα τῶν ἑλληνοκυπρίων γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ ζυγοῦ καὶ τὴν Ἕνωση τῆς Μεγαλονήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Γεννήθηκε στὶς 27 Φεβρουαρίου 1938 στὸ χωριὸ Τσάδα, τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Μπῆκε νωρὶς στὸν ἀγώνα, ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρόνια κιόλας. Τὸ 1953, σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν, κατεβάζει καὶ τεμαχίζει τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὸ Κολέγιο τῆς Πάφου, κατὰ τὴν ἡμέρα στέψης τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ στὸ Λονδίνο. 

Δύο χρόνια ἀργότερα,...

Ἀνοιχτές ἐπιστολές ἀπὸ τὴν ἠθοποιὸ Καλλιόπη Ταχτσόγλου πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Πρωθυπουργὸ

ΤΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ,ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ. 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ἀθῆναι, 24/3/20
Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ.,

δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες,ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ,φύλαξ τοῦ πιστοῦ λαοῦ,μὲ λειτουργίες, ἀκολουθίες καὶ λιτανείες* δὲν θὰ σᾶς θυμίσω τὴν ἀμαχητὶ ὑποχώρηση μπρός στὶς προσταγὲς τοῦ καίσαρα,χωρὶς μιὰ θέση σταθερή,ἔστω ἐναλλακτικὴ ὥστε,στὰ τοῦ Θεοῦ νὰ εἴμεθα συνεπεῖς*ὅ γέγονε, γέγονε.
Αὐτὸ ποὺ θέλω τώρα νὰ σᾶς παρακαλέσω εἶναι,νὰ βρῆτε τρόπο ὥστε,ὅσοι πολὺ τὸ ποθοῦμε, νὰ μποροῦμε νὰ μεταλάβουμε Χριστό. Νὰ ἐπιτρέπεται τὸ κτύπημα τῆς καμπάνας ὡς ὑπενθύμιση τῶν ἡμερῶν τῆς Ἁγ.καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ στερούμεθα τὴν Θεία Κοινωνία.
Δὲν γίνεται νὰ σωπαίνουν οἱ καμπάνες ἐνῶ τὰ παντοπωλεῖα εἶναι ἀνοικτὰ ὑποχρεωτικά,ἀκόμα καὶ τὶς Κυριακές.
Μπροστά μας ἔχουμε τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν μνήμη τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ.
Ἔχουμε τοὺς Δ' Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας μας,τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο,τοῦ Λαζάρου,τῶν Βαϊων, τὴν Μ.Ἐβδομάδα τῶν Παθῶν,τὴν Μεγίστη τῶν Ἡμερῶν Ἀγία Ἀνάσταση,τὴν μόνη ἔκρηξη Χαρᾶς τοῦ κόσμου τούτου.
Ἅγιον Φῶς,δὲν θὰ πάρουμε; Οἱ καμπάνες δὲν θὰ κτυπήσουν πένθιμα καὶ χαρμόσυνα;; Τὀ "σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου" θὰ τὸ...

Ἡ ἐπιστολὴ θαυμασμοῦ τοῦ Φιντὲλ Κάστρο πρὸς τὸν Γρίβα Διγενή τῆς ΕΟΚΑ!

Ἕνα παρασκήνιο ἀπὸ τὸ ταραγμένο 1959 ἔρχεται στὸ προσκήνιο, στὸν ἀπόηχο τοῦ θανάτου τοῦ Φιντὲλ Κάστρο. Καὶ αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ παρὰ τὴν μέσω ἐπιστολῶν ἐπικοινωνία τοῦ Κάστρο μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ΕΟΚΑ Γεώργιο Γρίβα ἢ «Διγενή». Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Ἔθνος τὸ 1959, ὁ Κάστρο εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴ ἐκφράζοντας τὸ θαυμασμό του γιὰ τὸν ἀγώνα τῶν κυπρίων.
Πιὸ ἀναλυτικά, ὁ Φάνος Κωνσταντινίδης, ὁ δημοσιογράφος ποὺ πῆρε τὴ συνέντευξη γιὰ τὸ Ἔθνος, ἀναφερόμενος στὸν Γ. Γρίβα καὶ στὰ ὅσα εἶχε κάνει μέχρι τότε, λέει πὼς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ «συνεκίνησε τὶς ψυχὲς ὅλων των ὅπου γῆς ἐπαναστατῶν πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ στρατηγὸς πῆρε ἀμέτρητες συγχαρητήριες ἐπιστολὲς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν πολὺ ἀρχηγὸ τῶν Κουβανέζων ἐπαναστατῶν, Φιντὲλ Κάστρο πού τοῦ ἔγραψε προχθὲς τὰ ἑξῆς: "Συνταγματάρχα ὁ ἀγώνας σου μὲ ἔχει γοητεύσει καὶ μαζὶ χρησιμεύσει ὡς παράδειγμα καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς δικῆς μου πατρίδας. Τὰ θερμά μου συγχαρητήρια. Εὔχομαι νὰ....

Ἰσραήλ: Μυστικὲς ὑπηρεσίες θὰ συλλέγουν προσωπικὰ δεδομένα στὸ πλαίσιο τῆς καταπολέμησης τοῦ νέου κορονοϊού.

Ἰσραηλινὴ κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ ἔδωσε σήμερα τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴ συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων πολιτῶν ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν, ἕνα ἐπίμαχο μέτρο ποὺ καθιερώνουν οἱ ἀρχὲς στὸ πλαίσιο τῆς καταπολέμησης τοῦ νέου κορονοϊού.
Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐξουσιοδοτήσει νωρίτερα τὸν Μάρτιο τὴν ὑπηρεσία ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, τὴν Σιν Μπετ, νὰ συλλέγει προσωπικὰ δεδομένα πολιτῶν μέσῳ τοῦ κινητοῦ τους τηλεφώνου προκειμένου νὰ τὴν βοηθήσει στὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ ποὺ ἔχει μολύνει ἕως σήμερα περισσότερους ἀπὸ 4.800 ἀνθρώπους στὴ χώρα.
Ὡστόσο, ὑποστηρικτὲς τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων προσέφυγαν στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο, τὸ ὁποῖο ἀπαίτησε τὴν καθιέρωση κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου γιὰ νὰ ἐγκρίνει ἢ ὄχι τὴ συνέχιση τῆς ψηφιακῆς παρακολούθησης.
«Στὸ τέλος μαραθώνιων συζητήσεων (...) ἡ προσωρινὴ ἐπιτροπὴ τῆς Κνεσέτ (τὸ κοινοβούλιο) γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Σιν Μπετ ἐνέκρινε τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νὰ ἐξουσιοδοτήσει...

Κοντογιώργης: Ἡ «Ἐπιτροπὴ 2021» εἶναι μονομερῶς συγκροτημένη ἀπὸ φορεῖς τῆς ἑνιαίας σκέψης καί προάγει ἰδεολογίες ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση τὴν ἑλληνικὴ ἱστορικὴ πραγματικότητα

Τό Ἐθνικό φρόνημα καί τό χριστιανικό ἦθος τῶν ἠρωομαρτύρων τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα 1955 - 1959

Ἡ ἐποποιία τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί ἐνδοξότερες σελίδες τῆς τρισχιλιετοῦς ἱστορίας, τοῦ μαρτυρικοῦ ἀλλά ἀδάμαστου στίς συμφορές λαοῦ μας. Τό θαυμαστό αὐτό ἔπος γράφτηκε ἀπό τήν ἁγνή καί ἄδολη νεότητα, πού γαλουχήθηκε μέ τά νάματα τῶν ἀθάνατων ἰδανικῶν τς πατρίδας καί τῆς θρησκείας. Ὁ χαρακτήρας καί ἡ προσωπικότητα τῶν νέων διαμορφώνονται μέ τή σωστή ἀγωγή καί τήν εὐεργετική περιρρέουσα κοινωνική ἀτμόσφαιρα, μέ τήν δημιουργία «καλῶν καί ἀγαθῶν νέων» πρόθυμων νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν εὐδαιμονία τοῦ συνόλου, ἐμπνεόμενοι ἀπό ὑψηλά ἰδανικά προσφορᾶς καί θυσίας. Καί τό ἀγαστό τοῦτο γεγονός εὐδόκησε ἡ Θεία Πρόνοια νά ἐπιτευχθεῖ καί νά καρποφορήσει στήν Κύπρο μας τήν ἱστορική δεκαετία τοῦ 1950.
Οἰκογένεια, Παιδεία καί Ἐκκλησία ἐργάστηκαν ἁρμονικά γιά τή δημιουργία τοῦ θαύματος. Ἡ ἰδέα τῆς ἐλευθερίας δονοῦσε τίς ψυχές τῶν νέων τς μικρῆς μας πατρίδας καί τό νόημά της καλλιεργήθηκε καί ἐμπεδώθηκε ἀπό....

Ἡ ζωὴ σὲ καραντίνα μὲ 11 παιδιά!

Σχεδιάζεται μιὰ παγκοσμιοποίηση ὄχι μόνο χωρὶς Χριστὸ ἀλλὰ κατὰ τοῦ Χριστοῦ...

*Ὁ Μακαριστὸς Γέροντας Γεώργιος Καψάνης σὲ μία ὁμιλία ποὺ ἔγινε πρὶν 22 χρόνια, προειδοποιοῦσε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε σήμερα, στὸ ὄνομα τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἕνας ἐπίκαιρος καὶ συγκλονιστικὸς λόγος ἑνὸς σπουδαίου Γέροντα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ μᾶς προετοίμαζε καὶ μᾶς προϊδέαζε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔβλεπε νὰ ἔρχονται… Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ βρίσκεται. 

…Πολλοὶ σήμερα μιλοῦν γιὰ παγκοσμιοποίηση. Ἐνῶ κάποιοι ὀλίγοι τὴν σχεδιάζουν καὶ τὴν προετοιμάζουν. Παγκοσμιοποίηση στὴν οἰκονομία, στὴν δημιουργία ἑνὸς ὑπερκράτους, στὴν θρησκεία. 
Ἡ παγκοσμιοποίησις φαίνεται νὰ εἶναι καὶ ὁ στόχος τοῦ κινήματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀντικατάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο. Ἡ βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου, κατὰ τοὺς νεοεποχίτας, θὰ ἀρχίσει μὲ τὴν γ΄ χιλιετία μ. Χ. Ο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ (Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτὴρ) θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν Ὑδροχόο (σύμβολο τοῦ ἀντιχρίστου).
Ἡ παγκοσμιοποίησις δὲν θὰ εἶναι ἐφικτή, ἐὰν οἱ καὶ θρησκεῖες δὲν παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀξίωσή τους, ὅτι ἔχουν τὴν ἀπόλυτη...

31 Μαρ 2020

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: "Δέν μέ συνέλαβε ἡ Ἀστυνομική ἀρχή, οὔτε μέ ὁδήγησε (αἰχμάλωτο) στήν Ἀστυνομία μετὰ τήν τέλεσιν τῆς Γ' στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ (31.03.2020)
ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
Θεωρῶ καθῆκον καί ὑποχρέωσίν μου νά ἀναιρέσω τίς κάτωθι ἐσφαλμένες πληροφορίες, πού θίγουν τήν ἠθική ὑπόστασι καί τήν ἀξιοπιστία μου ὡς Ἐπισκόπου καί Ποιμένος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Οἱ πρωτεργάτες τῆς πρόσφατης ποινικῆς διώξεώς μου, μετέφεραν στά Μ.Μ.Ε. τίς ἑξῆς ἀναληθεῖς εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες ἀδικοῦν τήν πραγματικότητα καί τόν ὑποφαινόμενο*.
1. «Συνελήφθη ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ». «Παραβαίνει πλήρως τίς ἐντολές τῆς κυβέρνησης σέ ὅτι ἀφορᾶ τίς συνάξεις στις ἐκκλησίες καί τίς ἱεροπραξίες καί αὐτή τή στιγμή εἶναι στήν ἀστυνομία…».
Δέν μέ συνέλαβε ἡ Ἀστυνομική ἀρχή, οὔτε μέ ὡδήγησε (αἰχμάλωτο) στήν Ἀστυνομία. Μετά τήν τέλεσιν τῆς Γ’ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἐσταυρωμένου στή Χώρα Κυθήρων (20-3-2020) ἐπέστρεψα στό Ἐπισκοπεῖο. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, περί ὥραν 8 π.μ., ἐνῶ ἱερουργοῦσα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν, ὁ Διοικητής τοῦ Α.Τ. Κυθήρων κ.Τριαντάφυλλος Πηλίκος μέ ἐκάλεσε στό κινητό τηλέφωνο. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπικοινώνησα μέ τόν κ.Διοικητή καί ὅταν ἔμαθα γιά τόν σκοπό τοῦ τηλεφωνήματός του τοῦ εἶπα ὅτι...

Κάτοικος Θεσσαλονίκης ἐθεάθη ἀπὸ τὴν κόρη του σὲ ρεπορτὰζ καναλιοῦ νὰ περπατάει στὴν παραλία τῆς πόλης, ἐνῶ ἐκεῖνος ἔχει νὰ μεταβεῖ στὴν παραλία ἀπὸ τὶς 17/3 (ἠχητικὸ)

Σὲ μιὰ ἀπίστευτη καταγγελία προέβη σήμερα τὸ πρωὶ σὲ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Θεσσαλονίκης κάτοικος τῆς πόλης. Συγκεκριμένα ἀνέφερε ὅτι τοῦ τηλεφώνησε ἡ κόρη τοῦ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τοῦ ἀνέφερε πὼς τὸν εἶδε σὲ βίντεο ἀπὸ ρεπορτὰζ καναλιοῦ νὰ περπατάει στὴ νέα παραλία τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ ρεπορτὰζ ἀφοροῦσε τὴν ΜΗ τήρηση τῶν μέτρων ποὺ ἔχει λάβει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορονοϊού ἀπὸ τοὺς κατοίκους. Ὁ ἴδιος δήλωσε κατηγορηματικὰ καὶ φανερὰ ἐνοχλημένος πὼς ἔχει νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι του καὶ νὰ μεταβεῖ στὴν παραλία ἀπὸ τὶς 17/3.
Ἀκοῦστε παρακάτω τὸ ἀπόσπασμα...

Λέμε ὄχι καὶ στῆς... Πρωταπριλιάς τὰ ψέματα!

Γράφει ὁ Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Δὲν εἶναι, φίλοι, μόνο ἡ γιορτὴ τοῦ «Ἁγίου Βαλεντίνου». Εἶναι καὶ μιὰ ἄλλη, νὰ αὐτὴ τῆς Πρωταπριλιάς! Τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» κι αὐτή! Ποὺ εἶναι ξενόφερτη βέβαια κι αὐτή,αὐτῇ, ἀλλὰ κάποιοι θέλουν νὰ καθιερωθεῖ καὶ νὰ γίνει ὄχι μόνον Ἑλληνική, ἀλλὰ καὶ παγκόσμια! Ἀξίζει νὰ τὴν δοῦμε, γιατί ὅλοι μας, λίγο ὡς πολλοί, συμμετέχουμε μὲ τὶς πλάκες μᾶς σ αὐτὴ καὶ νὰ εἴμαστε πληροφορημένοι σ ὅλα αὐτὰ τὰ «παγκόσμια γλέντια». Κι ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρὰ τους...

Τὸ γεγονός!


Δυστυχῶς, ἔχει καθιερωθεῖ πιά, τὴν 1η Ἀπριλίου νὰ γιορτάζει τὸ ψέμα καὶ νὰ περιπαίζεται ἡ ἀλήθεια! Μὲ βάση τὸ ψέμα, νὰ γίνονται...

Ὁ κορωνοϊός μᾶς φέρνει καὶ τὸν Μεγάλο Ἀδερφὸ

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος, Ὑπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Ζωηρὴ συζήτηση ἔχει προκύψει τὶς τελευταῖες ἡμέρες σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ κορωνοϊού στὴ χάραξη κρατικῶν πολιτικῶν σὲ διαφορετικὰ πεδία, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ στὴ διείσδυση μὲ σύγχρονες ψηφιακὲς τεχνολογίες στὸν ἰδιωτικὸ βίο τῶν πολιτῶν ὡς μέτρο ἐντοπισμοῦ τῆς πορείας μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ χαρτογράφησης τῆς διασπορᾶς του. Κράτη τῆς Ἀσίας ἤδη ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ψηφιακὴ κατόπτευση τῶν κοινωνιῶν, κυρίως δια τῆς καταγραφῆς τοῦ γεωγραφικοῦ στίγματος κάθε πολίτη μέσῳ τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν τηλεφώνων τους, ἐπέδρασε καταλυτικὰ στὴν ἀποτελεσματικὴ καὶ ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊού.

Στὴ Νότια Κορέα, ἐπὶ παραδείγματι, χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς δεδομένα γεωεντοπισμού σὲ συνδυασμὸ μὲ...

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

1. Ἐξοχότατη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνα Σακελλαροπούλου.

2. Ἐξοχότατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Πάτρα, 29.3.2020

-Πὲς μου παπποῦ μου, Ἡρόδοτε, ποιὰ εἶναι τὰ θεμέλια γιὰ ἕνα Ἔθνος;
-Παιδί μου, τὸ ὅμμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόθρησκον (Ἡροδότου Ιστ. 8. 144. 2).

Κυρία Πρόεδρε,
Μὲ μεγάλη προσοχὴ παρακολούθησα τὸ μήνυμά σας γιὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία ποὺ ἀπευθύνατε στὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό. Ἔμεινα δὲ ἔκπληκτος μὲ μιὰ τοποθέτηση, ἡ ὁποία κατὰ τὴν γνώμη πολλῶν ἱστορικῶν εἶναι...

Θεία Κοινωνία και μεταδοτικές ασθένειες (Ὁμιλία πρώτη)


Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου μὲ θέμα: «ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ...»

(έκτακτη ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 28-2-1988 ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεως τοῦ βουλευτοῦ Β. Αγοράστη πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Παιδείας καὶ Ὑγείας σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο παρέχεται ἡ Θεία Κοινωνία)

Τὴν ἀφορμή, ἀγαπητοί μου, τοῦ παρόντος θέματος μᾶς ἔδωσε μία πρόταση ἑνὸς βουλευτοῦ, ποὺ ἔκανε στὴ Βουλὴ καὶ ποὺ ἀναφέρεται στὸ θέμα τοῦ τρόπου τῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Κοινωνίας. Καὶ ὅτι ὁ τρόπος αὐτὸς ἐγκυμονεῖ κινδύνους τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ.
Βέβαια θὰ ἀπαντήσουμε, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ ὀφείλουμε χάριτες σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ ἀναταράσσουν πολλὲς φορὲς τέτοιες καταστάσεις, διότι δίδουν τὴν εὐκαιρία νὰ μείνουμε καὶ σὲ θετικὲς πλευρές. Ὅπως εἶναι ἡ γνώση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ποὺ δίδεται ἡ ἀφορμὴ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικό, γιὰ νὰ μάθει καὶ νὰ πληροφορηθεῖ ὁ χριστιανικός μας λαὸς ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, διότι...

Τὰ μέτρα περιορισμοῦ καὶ ἐλέγχου κυκλοφορίας λόγῳ κορονοϊού, τελικὰ δὲν ἰσχύουν γιὰ ὅλους (;)

ΦΕΚ B' 985/ 22-03-2020
Ἐνῶ ἡ χώρα μαστίζεται ἀπὸ μία γενικὴ παράνοια λόγῳ ἑνὸς ἰοῦ, ἐνῶ ἤδη ἐφαρμόζονται μέτρα ἐλέγχου καὶ περιορισμοῦ - ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ἐνῶ περιορίζονται ἀτομικὲς ἐλευθερίες προκειμένου νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ὑγεία ὅλων μας καὶ νὰ περιορίσουμε ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερο τοὺς θανάτους, ἡ κυβέρνηση ἐντελῶς ἀψυχολόγητα στὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΦΕΚ B' 985/22-03-2020, προβαίνει σὲ μία ἀνεξήγητη νομοθετικὴ ρύθμιση ἀναιρῶντας ἡ ἴδια ὅσα μέτρα ἔχει λάβει.

Συγκεκριμένα στὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ στὴν δεύτερη σελίδα ὁρίζεται ὅτι:...

Ὁ Συσχηματισμός μετὰ τοῦ «αἰῶνος» καὶ ἡ ἀπάτη αὐτοῦ, τοῦ ἀπατεῶνος!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κιλκὶς
Ἐκπέσαμε! Ἐκπέσαμε τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ προορισμοῦ μας! Ἐπτωχεύσαμεν φόδρα! Συσχηματιστήκαμε μετὰ τοῦ παρόντος αἰῶνος, τοῦ ἀπατεῶνος καὶ εἰσπράττουμε τὰ ἐπίχειρα αὐτῆς τῆς ἐκπτώσεως. Σύμφωνα μέ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἁγίας Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ γίνει, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, «σύμμορφος τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ». (Ρωμ. 8,29). Ἢ ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «Αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Μονογενὴς Υἱὸς κατὰ φύση, αὐτὸ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατὰ χάρη». Πῶς ὅμως μᾶς τὸ δίδαξαν αὐτὸ οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας; Μᾶς τὸ δίδαξαν, πολιτευόμενοι κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ...

Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... ἐκκλησιές δίχως ἀνθρώπους κι ἀμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει...


Στρατάκης Νίκος:
Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... σοκάκια ἐρημωμένα
μὲ παραθύρια σφαλιχτά κι αὐλὲς δίχως βεγγέρα

Μαρτσάκης Ἀντώνης:
Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... νὰ μὴ βλογούνται γάμοι
κεριὰ νὰ μὴν ἀνάβουνε, ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσει

Σπυριδάκης Δημήτρης:
Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... (ἐ)κκλησιές δίχως ἀνθρώπους
κι αμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει...

30 Μαρ 2020

Γνωστὸς ἠθοποιὸς γιὰ τὸν κορονοϊό: «Ὅσο δὲν ἀνοίγουν οἱ ναοί, τόσο θὰ παρατείνεται τὸ κακό…»

Γνωστὸς ἠθοποιός, ὁ ὁποῖος ἔγινε γνωστὸ στὸ εὐρὺ κοινὸ μέσα ἀπὸ τὴν συμμετοχή του σὲ ἐπιτυχημένη σειρὰ τοῦ ΑΝΤ1, μέσα ἀπὸ μία μακροσκελῆ ἀνάρτηση ποὺ ἔκανε στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ Facebook γιὰ τὶς ἐκκλησίες ποὺ ἔκλεισαν λόγω κορονοϊού, δηλώνοντας πῶς ὅσο παραμένουν κλειστὲς δὲν θὰ σταματήσει ὅλο αὐτὸ ποὺ ζοῦμε. 
Διάβασε ἀναλυτικὸ τὸ μήνυμά του: 
Δὲν θέλω νὰ ἀπογοητεύω κανένα. Ἀπεναντίας…!!! Γι’αὐτό, θέλω νὰ πῶ τὸ ἑξῆς: Ὅσο δὲν ἀνοίγουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί, τόσο θὰ παρατείνεται τὸ κακὸ μὲ τὸν κορωνοϊό. Πρέπει σὰν λαὸς καὶ σὰν χριστιανοὶ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτό…!!! 
Ὅπως οἱ ὑπεραγορὲς ἀνοίγουν μὲ κριτήρια, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀνοίξουν καὶ οἱ ναοὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ἱερεῖς καὶ ψάλτες… Πρέπει νὰ ξυπνήσουμε!!! Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνο ζήσεται ἄνθρωπος». Γιατί νὰ ὑπάρχει μόνο ἡ μέριμνα γιὰ τὶς σωματικὲς ἀνάγκες…!!!? Πρέπει γρήγορα νὰ ξυπνήσουμε!!! Εἶναι δοκιμασία καὶ ἔχουμε ἀποτύχει ὡς...

Ἀνακοίνωση Μόρφου: Τί νὰ κάνουμε στὸ σπίτι μας αὐτὲς τὶς ὧρες δοκιμασίας...

Νέο "συγχωροχάρτι" ἀπὸ τὸ Βατικανό: Ἡ χωρὶς προσωπικὴ μετάνοια "ἄφεση ἁμαρτιῶν" στὰ θύματα τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊού!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἕν Πειραιεῖ τῇ 30η Μαρτίου 2020

ΝΕΟ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ: Ἡ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ» ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ !
Κάποιοι ἀπὸ τοὺς «Ὀρθοδόξους», κληρικοί, ἢ λαϊκοί, ἐμποτισμένοι ἀπὸ τὸ δηλητήριο τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐξακολουθοῦν νὰ τρέφουν αὐταπάτες καὶ ψευδαισθήσεις, ὅτι ὁ Παπισμὸς δῆθεν ἄλλαξε. Ὅτι ἔχει ἀναθεωρήσει πολλὲς κακοδοξίες καὶ ἔχει προσεγγίσει τὴν Ὀρθοδοξία, χάρις στοὺς μακροχρόνιους διμερεῖς Διαχριστιανικοὺς Διαλόγους μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Ὡστόσο ἡ τραγικὴ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Παπισμός, ἀφότου ἀποσχίστηκε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τὸν 11ο αἰῶνα, ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει μέχρι σήμερα ἀμετακίνητος στὶς δεκάδες κακοδοξίες, τὶς ὁποῖες ἐπισώρευσε στὰ χίλια τῆς ἱστορικῆς του πορείας. Κακοδοξίες, οἱ ὁποῖες ἀνατρέπουν στὸ σύνολό τους τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ μας Παράδοση.
Ἕνα ἀκόμη γεγονὸς ποὺ ὑπογραμμίζει καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν παρὰ πάνω ἀλήθεια, ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου νὰ δώσει, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, «δίκην σκούπας», «ἄφεση ἁμαρτιῶν» στὰ...

Κύπρος: Ἡ ἐπιτήρηση τῶν κρουσμάτων ἀπὸ κορωνοϊὸ θὰ γίνεται μὲ βραχιόλι

Αὐστηροποίηση τῶν μέτρων ἀνακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (30/03) ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας Κωνσταντῖνος Ἰωάννου, μετὰ καὶ τὰ περιστατικὰ ἀνυπακοῆς ἀπὸ πολίτες καὶ τὰ αὐξημένα κρούσματα τοῦ ἰοῦ ποὺ ἀνακοινώθηκαν χθές, μὲ τὴ συντριπτική τους πλειοψηφία νὰ ἀφοροῦν ἐπαφὲς στὸ οἰκογενειακὸ καὶ φιλικὸ περιβάλλον τῶν ἀσθενῶν. 
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ θορύβησε τὶς Ἀρχὲς καὶ σὲ νέα ἔκτακτη σύσκεψη τῆς Διυπουργικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Νίκο Ἀναστασιάδη, ἀποφασίστηκε ἄμεση δράση γιὰ τὴν ἐξάλειψη αὐτῶν τῶν φαινομένων. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Ἰωάννου σὲ δημοσιογραφικὴ διάσκεψη ἐνημέρωσε γιὰ τὰ νέα, αὐστηρότερα μέτρα τὰ ὁποία θὰ τεθοῦν σὲ ἰσχὺ ἀπὸ αὔριο τὸ πρωί, στὶς 06.00. 
Τί ἀλλάζει 
– Κατ’ ἐξαίρεση διακίνηση μόνο μία φορὰ τὴν ἡμέρα μὲ τὴν ἀποστολὴ sms 
– Χρήση ἐντύπου μόνο γιὰ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν 
– Αὔξηση τῆς ποινῆς ἀπὸ 150 στὰ 300 εὐρὼ γιὰ παραβίαση τῶν μέτρων 
– Ἀπαγόρευση τῶν συνάξεων σὲ σπίτια, ΕΚΤΟΣ ἀπ’ ὅσους...

"...ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως"

Ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη στὴν ΕΡΤ (30/3/2020) καὶ προανήγγειλε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἀκολουθίες κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα.

Ὁ νοῦς μας τρέχει κατευθεῖαν στὰ ὑπέροχα τροπάρια τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ὅπως τὸ ὑπέροχο Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς (ψάλλεται τὸ ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης κατὰ τὴν ἀκολουθία των "12 Εὐαγγελίων")

"Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως."

Θὰ τοὺς συντρίψω σὰν σκεύη κεραμέως. Θὰ τοὺς συντρίψω σὰν σκεύη κεραμέως, δηλαδὴ θὰ τοὺς κονιορτοποιήσω, θὰ τοὺς κάνω σκόνη, κομματάκια, θὰ τοὺς συντρίψω σὰν τὰ πήλινα δοχεῖα τοῦ κεραμοποιοῦ. 

Ὁ ψαλμικὸς στίχος...

π. Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ: Ἡ Κλῖμαξ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς

Τρία πράγματα μᾶς θυμίζουν τὸν χαμένο παράδεισο: τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, τὸ κελάϊδισμα τῶν πουλιῶν καὶ τὸ γέλιο τῶν παιδιῶν.
Ντοστογιέφσκι

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ γράφεται κυρίως γιὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου. Νὰ σημειώσω κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ ὄμορφο ποὺ γράφει ὁ μέγας διδάσκαλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: τὰ παιδιὰ εἶναι χρυσά ἀγάλματα ποὺ στολίζουν τὸ σπίτι∙ «Νόμισον ἀγάλματα χρυσά ἔχειν ἐπὶ τῆς οἰκίας τοὺς παῖδας». Τώρα βέβαια, λόγῳ συνθηκῶν, τὰ χρυσά μας ἀγάλματα καθηλώθηκαν «εἰς τὰς οἰκίας», τὰ σχολεῖα, τὰ φροντιστήρια ἔκλεισαν, ὁπότε τὸ κοχλάζον νεανικό τους αἷμα, ἀπαιτεῖ τιθάσευση ἢ κάπου νὰ διοχετευτεῖ.
Ὁ Ἀριστοτέλης στὴν «Ρητορικὴ» σημειώνει τὰ ἑξῆς, διαχρονικῶς εὔστοχα, γιὰ τὰ νιᾶτα: «Οἱ μὲν οὖν νέοι.... εὐμετάβολοι δὲ καὶ αψίκοροι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας, καὶ σφόδρα μὲν επιθυμοῦσι ταχέως δὲ παύονται· ὀξεῖαι γὰρ αἱ βουλήσεις καὶ οὐ,οὗ μεγάλαι, ὥσπερ αἱ τῶν καμνόντων δίψαι καὶ πεῖναι. καὶ θυμικοὶ καὶ ὀξύθυμοι καὶ οἷοι ἀκολουθεῖν τὴ ὀργή. καὶ ήττους εισὶ τοῦ θυμοῦ· διὰ γὰρ φιλοτιμίαν οὐκ ἀνέχονται ὀλιγωρούμενοι, ἀλλὰ ἀγανακτοῦσιν ἂν οίωνται ἀδικεῖσθαι». Καὶ σὲ μετάφραση: «Οἱ νέοι λοιπόν.... ἀλλάζουν εὔκολα ἐπιθυμίες καὶ τὶς χορταίνουν γρήγορα: οἱ ἐπιθυμίες τους εἶναι σφοδρές, ξεθυμαίνουν ὅμως γρήγορα· γιατί ἡ ὄρεξή τους γιὰ κάτι εἶναι ἔντονη, διαρκεῖ ὅμως λίγο, ὅπως ἀκριβῶς ἡ δίψα καὶ ἡ πεῖνα —κάθε λίγο καὶ λιγάκι— τῶν ἀρρώστων. Παραφέρονται εὔκολα, εἶναι εὐέξαπτοι καὶ ρέπουν στὸ νὰ...

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης" († Μνήμη 30 Μαρτίου)

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

29 Μαρ 2020

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: "Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Στάλιν ὅταν κινδύνεψε ἡ χώρα του, ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κλείσει… "

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
Πιστεύετε ὅτι τέτοιες εἰκόνες (ἀστυνομικὴ ἐπιχείρηση μὲ περιπολικὸ καὶ ἔξι ἀστυνομικοὺς «γιὰ προληπτικοὺς λόγους»!) (διαβάστε παρακάτω τὸ περιστατικὸ) ἔξω ἀπὸ Ι. Ναὸ κατὰ τὴν ὥρα τῶν Χαιρετισμῶν σᾶς τιμοῦν ὡς Πρωθυπουργὸ Εὐρωπαϊκῆς, Δημοκρατικῆς καὶ Ὀρθόδοξης χώρας; 

Τόσος μεγάλος κίνδυνος ὑπάρχει ἀπό τους… Χαιρετισμοὺς ἢ ἁπλῶς θέλετε νὰ ἀποδείξετε τὴν ἀποφασιστικότητά σας σὲ 20 ἀνυπεράσπιστους πιστούς; 

Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Στάλιν ὅταν κινδύνεψε ἡ χώρα τοῦ ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κλείσει… 
Μὴν ξεχνᾶτε τὸ ἀπόσταγμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας αἰώνων: «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος»… ἢ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ σχῆμα ὅτι μετὰ τὴν Ὕβρη ἀκολουθεῖ ἡ Νέμεση… 
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ καὶ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σὲ ὅλους μας!» 
π.Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἡ εἴδηση ὅπως τὴ διαβάσαμε στὸ inewsgr
Περιπολικὰ καὶ ἀστυνομικοὶ “στήθηκαν” λίγο μετὰ τὶς 19:00 τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικόλαου...

Ο Bill Gates δωρίζει πάνω ἀπὸ 11 ἑκατομμύρια δολάρια σὲ Ὀργανισμὸ ποὺ ὑποστηρίζει τὶς Ἀμβλώσεις καὶ πιέζει γιὰ τὸν Ἔλεγχο τοῦ Πληθυσμοῦ Παγκοσμίως !

Ἀφῆστε τὰ φιλελεύθερα μέσα ἐνημέρωσης νὰ θριαμβολογοῦν μοιράζοντας ἐπαίνους γιὰ τὴ «φιλανθρωπία» τῶν φιλελεύθερων δισεκατομμυριούχων, χωρὶς βέβαια νὰ δίνουν καὶ πάρα πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πόσα χρήματα ἔχουν λάβει τὰ ἴδια ὡς χρηματοδότηση ἀπὸ αὐτούς.

Ἡ φιλελεύθερη ἔκδοση «Verge» ἔκανε ἕνα λαμπρὸ ρεπορτὰζ γιὰ τὸ πῶς ὁ φιλελεύθερος δισεκατομμυριοῦχος καὶ ὁ συνιδρυτὴς τῆς Microsoft, Bill Gates, παραιτήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς ἑταιρείας του, κάνοντας μία στροφὴ ὁρόσημο προκειμένου νὰ ἐπικεντρωθεῖ «περισσότερο στὴν φιλανθρωπία».
Ἀλλὰ τὸ περιοδικὸ δὲν ἀπαριθμεῖ καμία ἀπὸ τὶς «φιλανθρωπικὲς» δράσεις ποὺ ἔχει ἤδη ἀναλάβει τὸ ἵδρυμα «Bill & Melinda Gates». Αὐτὸ ἴσως συμβαίνει ἐπειδὴ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς «φιλανθρωπίες» θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθούν ἀμφιλεγόμενες.
Τὸ ἵδρυμα τοῦ Gates ἔδωσε τουλάχιστον 11.381.171 δολάρια στὸ ἀριστερόστροφο καὶ ἐπικεντρωμένο στὸν «Ὑπερπληθυσμό», «Population Council» («Παγκόσμιο Συμβούλιο γιὰ τὸν Πληθυσμό»), μεταξὺ 2018 καὶ 2020, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ...

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἀντιλαϊκὸ μέτρο ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ 

Όλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ὑπεύθυνοι πολίτες, ἔχοντας ὡς βασικὸ στοιχεῖο τῆς πίστεώς τους τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὸν σεβασμὸ στὸν πλησίον, κατανοοῦν τὴ δύσκολη συγκυρία ποὺ βιώνει ἡ χώρα τους, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, στὴ διεξαγωγὴ τοῦ κοινοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰογενοῦς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Στο πλαίσιο αὐτό, ἀκολουθοῦν πιστὰ τὶς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν, ὅπως αὐτὲς μεταφέρονται ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας. Ὡστόσο, ἡ ἀπαγόρευση των Ακολουθιῶν τῆς Θ. Λατρείας, μὲ νομοθετικὴ πράξη τῆς Κυβέρνησης, εἶναι ἕνα ἀντιλαϊκό, μὴ ὀρθόδοξο καὶ ἀντισυνταγματικὸ μέτρο, σὲ βάρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τροφῆς τῶν Χριστιανῶν, τὸ ὁποῖο, καθὼς φαίνεται, ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ἀδυναμίας νὰ βρεθεῖ, μὲ κοινὴ συνεννόηση, Πολιτείας καὶ Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σοφὴ καὶ συνδυαστικὴ λύση. 
Διότι, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βρίσκονται ἀσφαλεῖς ὑγειονομικὰ ἀποδεκτοὶ ὄροι, προκειμένου νὰ παραμένουν ἀνοικτὰ τὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ νὰ τροφοδοτοῦνται οἱ καταναλωτὲς καὶ νὰ μὴ βρίσκονται παρόμοιοι ὄροι, γιὰ νὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ καὶ ἐν λειτουργία οἱ ναοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν χριστιανῶν. 
Υπενθυμίζουμε τὴ σοφὴ θέση ποὺ πῆρε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν διαπίστωνε ὅτι οἱ ὁμοεθνεῖς του ἀκολουθοῦσαν μὲν τὶς ἐπουσιώδεις διατάξεις τοῦ Νόμου, ἀλλὰ δὲν τηροῦσαν τὰ...

Μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, διανέμεται κρατικὴ χρηματοδότηση στὰ κόμματα καὶ στοὺς συνασπισμοὺς κομμάτων τῆς Βουλῆς ὕψους 13.500.000 εὐρώ!

Δὲν ἔχουν τὸν Θεὸ τοὺς ὧρες ὧρες ἐκεῖ στὴν κυβέρνηση καὶ ἐν μέσῳ τῆς κρίσης δίνουν χρήματα στὰ κόμματα, ἀντὶ νὰ στηρίξουν τὴ Δημόσια Ὑγεία προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν πανδημία. Συγκεκριμένα, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, διανέμεται κρατικὴ χρηματοδότηση στὰ κόμματα καὶ στοὺς συνασπισμοὺς κομμάτων τῆς Βουλῆς ὕψους 13.500.000 εὐρώ!

Σύμφωνα μέ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση (ὑπ' αριθμ. 19724/2020) καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ γενικοῦ διευθυντῆ Ἐσωτερικῶν καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης Θεόδωρου Οἰκονόμου, ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν τακτικὴ κρατικὴ χρηματοδότηση (11.250.000 εὐρὼ) καὶ τὴν κρατικὴ χρηματοδότηση γιά -ἄκουσον ἄκουσον- ἐρευνητικοὺς καὶ ἐπιμορφωτικοὺς σκοποὺς (2.250.000 εὐρὼ) σὲ πολιτικὰ κόμματα καὶ συνασπισμοὺς πολιτικῶν κομμάτων ἔτους 2020, μὲ βάση τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ στηρίχθηκε ἀρχικὰ στὸν νόμο 3023/2002.

Τὴν εἴδηση ἀνέδειξε πρώτη ἡ ἱστοσελίδα newsbreak.gr, ποὺ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν συνεργατῶν τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Τάκη Θεοδωρικάκου. Ενας ἐξ αὐτῶν, μάλιστα, ἐπικοινώνησε μὲ τὴν ἱστοσελίδα γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ, ἰσχυριζόμενος ὅτι εἶναι ἄδικο γιὰ τὸ ὑπουργεῖο τὸ θέμα ὅπως ...

Ἅγιος Παΐσιος: "Δυστυχῶς, ὁρισμένοι «Γνωστικοὶ» φασκιώνουν τὰ πνευματικὰ τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται. Δὲν πειράζει αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε"

Ἄν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται.
Δυστυχῶς, καὶ πάλι ὁρισμένοι «Γνωστικοὶ» φασκιώνουν τὰ πνευματικὰ τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται. «Δὲν πειράζει αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε»! Ἢ λένε: «Μὴν μιλᾶτε γι' αὐτὸ τὸ θέμα- γιὰ τὶς ταυτότητες, τὸ σφράγισμα- γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι». Ἐνῶ ἂν τοὺς ποῦν «νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά, νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν Χριστό, καὶ μὴ φοβᾶστε τίποτε, στὸ κάτω-κάτω θὰ πᾶμε καὶ μάρτυρες», θὰ τοὺς προετοιμάσουν κάπως. Ἄν κανεὶς γνωρίσει τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται. Πονάει γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση, προσεύχεται καὶ προσέχει νὰ μὴν πέσει σὲ καμιὰ παγίδα.

Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτὸς ποὺ δίνουν μερικοὶ δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καὶ αὐτοὶ σὰν κοσμικοί, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν τὴν πίστη, γιὰ νὰ νιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά. Ἀπορῶ, δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν; Γιατί δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Καὶ ἂν επιβοηθούν τὸν Ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς...

Μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἰωακεὶμ παραμένει ἀβλαβὴς μετὰ τὴν πόση δηλητηρίου


Ἐπειδὴ στὶς μέρες τοῦ κορονοϊοῦ ἀμφισβητεῖται ἡ ἁγιαστικὴ δύναμη τῶν Μυστηρίων καὶ ἡ σύναξη τῶν πιστῶν στὴν Ἐκκλησία κρίνεται ὡς ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ διάδοση τοῦ ἰοῦ, θὰ πρέπει νὰ θυμοῦνται, τουλάχιστον ὅσοι πιστεύουν ἀληθινὰ στὸ Χριστό, τὶς θαυμαστὲς διηγήσεις τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων μας ποὺ φανερώνουν τὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες στὴ ζωῆς μας. Καὶ μόνο τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, πολὺ δὲ περισσότερο τὰ ἱερὰ Μυστήρια, ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς πιστοὺς ἰσχυρὰ «ἀντίδοτα» σὲ κάθε ἰὸ καὶ δηλητήριο. Μεταφέρουμε ἐδῶ τὴ γνωστὴ διήγηση τῆς πόσης δηλητηριου απο τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ιωακειμ καὶ τὴ θαυμαστὴ διάσωσή του διὰ τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κατὰ τὸν 16ο αἰώνα (1536) στὴν Ἀλεξάνδρεια εἶχε γίνει ἕνα μεγάλο θαῦμα: Στὴν Ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία, ἐπὶ 75 χρόνια Πατριάρχης ἦταν «Ἰωακεὶμ ὁ πάνυ», δήλ. ὁ μέγας. Ἦταν ἐνάρετος, ταπεινός, ἁπλὸς καὶ ἀγαθὸς μὲ πολλὰ χαρίσματα πλουτισμένος καὶ κατὰ τὴ μακρόχρονη περίοδο τῆς Πατριαρχίας του, πολλὰ θαύματα ...

Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν;
 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα πού ἐκτείνεται ἀπό τόν πυθμένα τῆς κολάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τήν κορυφή τοῦ παραδείσου.
Ἐβίωσε καί ἔγραψε. Ἄνθρωπος πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαγμένος. Ἄνθρωπος πού ὡδήγησε τήν ψυχή του εἰς τάς ὁδούς τοῦ Χριστοῦ, πού τήν ὡδήγησε ὁλόκληρη ἀπό τήν κόλασι στόν παράδεισο, ἀπό τόν διάβολο στόν Θεό, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀναμαρτησία, καί πού θεόσοφα μᾶς περιέγραψε ὅλη αὐτή τήν πορεία, τί δηλαδή βιώνει ὁ ἄνθρωπος πολεμώντας μέ τόν κάθε διάβολο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.
Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται. Ὄχι! Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται! Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου. Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ; Ὤ, Κλίμακα...

28 Μαρ 2020

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος: «Μακαριώτατε, ἡ συνείδησή μου μὲ ἐλέγχει»

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ εφημέριου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμο Β', μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναστολὴ τῆς τέλεσης τῶν λατρευτικῶν συνάξεων σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς τῆς ἐπικράτειας, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊού.

Μία σειρὰ ἀπὸ σκέψεις καὶ προβληματισμοὺς γιὰ τὴν προσωρινὴ παύση τῶν ἱερατικῶν λειτουργικῶν καθηκόντων καταθέτει σὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ὁ ἐκπαιδευτικὸς καὶ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοκολάκης.
Ταυτόχρονα, μέσῳ τῆς ἐπιστολῆς του, ὁ π. Βασίλειος ζητᾶ ἀπὸ τὸν Πρωθιεράρχη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα ὥστε κλῆρος καὶ λαὸς νὰ ζήσουν ἐντὸς τῶν Ναῶν τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.
Ἀναλυτικά:
Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
Ἐν Χολαργῷ, 25-3-2020
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον Β΄
Μακαριώτατε,
Αἰτοῦμαι τίς πατρικές σας εὐχές.
Ὡς ἀνάξιος λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, σάν υἱός πρός Πατέρα καταθέτω μέ ἁπλά λόγια τίς ἀπορίες-σκέψεις μου, προβληματισμούς καί διαθέσεις μου, σέ Σᾶς πού ἔχετε ἀναλάβει...

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Σερβία ἀποφάσισε νὰ ΜΗΝ συμμορφωθεῖ μὲ τὶς συστάσεις τῆς πολιτείας γιὰ διακοπῆ τῆς λειτουργίας καὶ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας κοινωνίας.

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ διακόψει τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ δὲν θὰ πάψει νὰ προσφέρει τὴν Θεία Κοινωνία στοὺς πιστούς. Αὐτὰ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα θέματα διότι ἀποτελοῦν τὴν βάση τῆς πίστης μας στὸν Θεὸ» ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἐκκλησία στὴ Σερβία. 
Μάλιστα καλοῦνται οἱ πιστοὶ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προσέλθουν στοὺς ναούς, ἐξαιτίας τῆς ἀπαγόρευσης ἐξόδου ποὺ τοὺς ἐπιβλήθηκε, νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν ἱερέα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ποὺ ἀνήκουν νὰ πάει νὰ τοὺς κοινωνήσει στὴν οἰκία τους.
Στὸ μεταξὺ τὸ τελευταῖο 24ωρο ἐπιβεβαιώθηκαν 131 νέα κρούσματα κορονοϊοὺ στὴ Σερβία ἀνεβάζοντας στοὺς 659 τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ ἔχει μολύνει ὁ κορονοϊός. 
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀνέβηκε στοὺς 10 ἀφοῦ ἀπὸ χθὲς τὸ μεσημέρι κατέληξαν ἄλλοι δύο ἀσθενεῖς. Στὰ νοσοκομεῖα τῆς...

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἡ ζωὴ στὸ σπίτι τίς Σαρακοστὲς


Στίς Σαρακοστὲς καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζεις μόνο ἐκκλησία καὶ σπίτι, τίποτ’ ἄλλο. Φτάνεις, λοιπόν, στὸ σπίτι. Τί θὰ κάνεις ἐκεῖ; Θὰ ἀγωνιστεῖς μ’ ὅλη σου τὴ δύναμη νὰ διατηρήσεις τὴν προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸν Κύριο. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκκλησία, τρέξε στὸ δωμάτιό σου καὶ κᾶνε ἀρκετὲς μετάνοιες, ζητώντας εὐλαβικὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σὲ βοηθήσει , ὥστε νὰ ἀξιοποιήσεις τὸ χρόνο τῆς παραμονῆς σου στὸ σπίτι μὲ τρόπο ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σου. 

Ὕστερα κάθησε καὶ ξεκουράσου γιὰ λίγο. Ἀλλὰ καὶ τότε μὴν ἀφήνεις τοὺς λογισμούς σου νὰ ξεστρατίζουν. Διώχνοντας κάθε σκέψη, ἐπαναλάμβανε νοερὰ τὴν εὐχή : “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ! Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ!”. Ἀφοῦ ξεκουραστεῖς πρέπει ν’ ἀσχοληθεῖς μὲ κάτι, εἴτε προσευχὴ εἴτε ἐργόχειρο. Τί ἐργόχειρο θὰ κάνεις δὲν ἔχει σημασία, ξέρεις ἤδη τί σοῦ ἀρέσει. Εἶναι, βλέπεις, ἀδύνατο νὰ ἀσχολεῖσαι ὅλη τὴν ὥρα μὲ πνευματικὰ πράγματα. χρειάζεται νὰ ἔχει καὶ κάποιο εὐχάριστο ἐργόχειρο. Μ’ αὐτὸ θὰ καταπιάνεσαι, ὅταν ἡ ψυχή σου εἶναι κουρασμένη, ὅταν δὲν ἔχεις τὴ δύναμη νὰ διαβάσεις ἢ νὰ προσευχηθεῖς. Ἄν, βέβαια, οἱ πνευματικές σου ἐνασχολήσεις πηγαίνουν καλά, τὸ ἐργόχειρο δὲν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἐκπληρώνει μόνο τὴν...

Γεωεντοπισμὸς καὶ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ γίνει χαλάρωση τοῦ lockdown, λέει ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς Ὑγείας

Ἡ Γερμανία πρότεινε τὴ χρήση Μεγαλων Δεδομένων (Big Data) καὶ ἰχνηλάτησης γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῶν φορέων τοῦ κορωνοϊοῦ, καθὼς τὰ μέτρα κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης ποὺ ἐφαρμόζονται ἔχουν ἐπιβραδύνει τὴ διάδοσή του, σύμφωνα μὲ σημερινὰ δημοσιεύματα τοῦ γερμανικοῦ Τύπου.

Τὸ σχετικὸ ἔγγραφό του ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν μὲ θέμα τὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας συνιστᾶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς προσέγγισης τῆς Νότιας Κορέας, μὲ τὴν υἱοθέτηση ἐπιθετικῆς τακτικῆς διαγνωστικῶν ἐλέγχων καὶ τὴ χρησιμοποίηση τῶν δεδομένων του γεωεντοπισμού απο τὰ smartphone για τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ὁποίους ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ φορεῖς τοῦ ἰοῦ. 
Αὐτὰ τὰ μέτρα θὰ εἶναι κρίσιμης σημασίας γιὰ την πρόληψη ἀναζωπυρώσεων, ὅταν τὰ μέτρα ποὺ βρίσκονται σὲ ἰσχὺ σήμερα -κλείσιμο σχολείων καὶ περιορισμοὶ στὶς μετακινήσεις- ἐπιτύχουν τὴν ἐπιβράδυνση τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τῶν Der Spiegel καὶ Sueddeutsche Zeitung.
Οἱ κυβερνήσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπη στρέφονται στὴν τεχνολογία για νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν κορωνοϊό, πρὸς...

Καὶ ὅμως, ὁ Καποδίστριας ΔΕΝ ἔκλεισε τὶς ἐκκλησίες!

Γράφει ὁ Ἔξαρχος Γεώργιος, ἐκπαιδευτικὸς

Πολύς λόγος ἔγινε τελευταία γιὰ τὸ δῆθεν κλείσιμο τῶν ναῶν ὅταν ξέσπασε ἡ πανώλη ἐπί Καποδίστρια. Ὁ καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ Ἀριστείδης Χατζής, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται τὰ ἀνωτέρω, πρίν ἀπό δύο ἡμέρες, βγῆκε σὲ κάποιον τηλεοπτικὸ σταθμὸ καὶ ἔλεγε ἀνιστόρητα πράγματα. Ὑποστήριξε καταρχὰς ὅτι ἡ πανώλη διήρκεσε 1 μὲ 1,5 ἔτος. Πράγμα ἀστεῖο, αφοῦ ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, ὁ Καποδίστριας γράφει σὲ ἐπιστολὴ του ὅτι κράτησε σχεδὸν τέσσερις μῆνες. Μεταξῦ ἄλλων ἀνιστορήτων εἰπώθηκε στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ὅτι ἀδίκως οἱ Ἕλληνες κατηγορούσαν τοὺς τουρκοαιγυπτίους τοῦ Ἰμπραῆμ ὥς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν νόσο. Καὶ ὅμως βρίθει ὁ Τύπος τῆς Ἐποχῆς γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο νὰ ἀνατραποῦν ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ. Ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξει κάποιος στὶς πηγές. Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ καταδειχθεῖ ὅτι ουδέποτε ἐκλεισαν οἱ ἐκκλησίες ἐπὶ Καποδίστρια.
Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης στὸ ἔργο του «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» περιγράφει τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανώλης ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη Ἰ. Καποδίστρια. Ὁ ἴδιος, ὡς Γενικὸς Γραμματέας Ἐπικρατείας ἐκείνης τῆς περιόδου, καθίσταται ἡ πλέον σημαντικὴ πηγὴ, ἀφοῦ εἴχε λάβει μέρος σὲ ὅλα τὰ ὑπουργικὰ συμβούλια καὶ εἶχε ἄμεση ἀνταπόκριση. Μᾶς λέει λοιπὸν ὁ Τρικούπης, ὅτι ἡ πανώλη ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της στὴν Ὕδρα στὰ μέσα Ἀπριλίου τοῦ 1828 καὶ λίγο ἀργότερα στὶς Σπέτσες, προτοῦ φθάσει καὶ στὴν Πελοπόννησο. Ἡ διάδοση ἔγινε γρήγορα λόγω τῶν ἀνταλλαγέντων...

Ὁ ἀδιάφορος μὲ τὴν Ἐκκλησία νέος ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἐκκλησιαστεῖ ἐν μέσῳ ἀπαγόρευσης!

Τὰ γεγονότα καὶ οἱ διάλογοι εἶναι πραγματικοὶ καὶ ἐπιβεβαιωμένοι καὶ ἔλαβαν χώρα τὴν περασμένη ἑβδομάδα
Ο φίλος μου ο Δημήτρης πάντα ήταν ανήσυχο πνεύμα. Ο υψηλός δείκτης ευφυΐας του, οι σπουδές του αλλά και το πάθος του για την μελέτη του χαρίζουν μια ιδιαίτερη αντίληψη για τα πράγματα. Αγαπά ιδιαίτερα και διαβάζει την ιστορία ελληνική και παγκόσμια γεγονός που του προσδίδει το προνόμιο να έχει βαρύνουσα άποψη επί πολλών θεμάτων. Είναι άνθρωπος ασύμβατος γενικώς και ίσως γι΄αυτό έντονα επιφυλακτικός με την Εκκλησία. Δεν την πολεμούσε αλλά ταυτοχρόνως ως γνήσιος ορθολογιστής αδυνατούσε να αποδεχθεί τον μυστηριακό της χαρακτήρα. Πολύ σπάνια εκκλησιαζόταν κι αυτό από συνήθεια ή «για το καλό»! Άκουγε συχνά-πυκνά για κληρικούς εμπλεκομένους σε σκάνδαλα και γινόταν όλο και περισσότερο απόμακρος από την Εκκλησία. Το Άγιον Όρος το επισκέφτηκε μια φορά αλλά ούτε αυτό τον βοήθησε να προσεγγίσει βαθύτερα την πίστη.

Τις προάλλες, όπως συχνά συνηθίζαμε, σχολιάζαμε με ζωντάνια την επικαιρότητα με έμφαση στα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό. Δεν μπορούσε να κατανοήσει την έκδηλη ανησυχία του πιστού λαού για την καθολική απαγόρευση της θείας λειτουργίας κι εν γένει των ακολουθιών. Η λογική του θεωρούσε δεδομένη την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (άρα και την καθολική απαγόρευση ...

Ὁ Κλεφταρματολὸς Καραϊσκάκης καὶ οἱ τωρινοί… κλεφτοαμαρτωλοὶ

«Ὅλοι σὰν ἕνας, ναὶ χτυποῦν, ὅμως ἐσὺ σὰν ὅλους» 
Δ. Σολωμὸς 
Έπιασαν στὸ στόμα τοὺς κάποιες ἀριστερὲς σαπιοκοιλιὲς τὸν Καραϊσκάκη, τὸν σταυραετὸ τῆς Ρούμελης. Ἄνθρωποι ποὺ τὸ Εἰκοσιένα τὸ μαγαρίζουν, θεωρώντας τὸ ταξικὴ ἐξέγερση, ἀκολουθώντας τὶς ἀσχημονίες τοῦ Κοδράτου, καὶ τὴν ἐκκλησία, τὴν ἑλληνοσώτειρα κατὰ τὸν Ζαμπέλιο, τὴν ἐλέγχουν γιὰ δοσιλογισμὸ καὶ συνεργασία μὲ τοὺς Τούρκους γιὰ καταπνιξη τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Θολοκουλτουριάρηδες τῆς μιας πεντάρας, ποὺ ἐξεμέουν ὀχετὸ ψεμάτων κατὰ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ ἁγίου ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Έ. Ποῦ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ, γιατί ἀκριβῶς ἦταν κατόρθωμα τῆς ἐκκλησίας. Ἐκκλησιομάχοι ποὺ ὅ,τι ἀνθελληνικὸ καὶ σάπιο κυκλοφορεῖ τὸ υἱοθετοῦν μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ πείθουν τοὺς κρετίνους ποῦ τοὺς ψηφίζουν, ἀσχολοῦνται μὲ ποιόν; Τὸν Καραϊσκάκη. Καὶ ἐπιστρατεύουν μία φράση ποὺ ἀμφισβητεῖται ἂν τὴν εἶπε ὁ στρατηγός, ἀλλὰ τὴν χρησιμοποίησε ὁ Β. Παπακωνσταντίνου σὲ ἕνα σαχλοτράγουδό του. 
Ναί, εἶναι ἀλήθεια ὅτι χρησιμοποιοῦσε «ἐλευθεροστομίες ἀμέτρους». Στοὺς δρόμους μεγάλωσε, ὑστερούμενος, κακουχούμενος, χλευαζόμενος, πεινῶν καὶ γυμνητεύων. Δὲν πῆγε σὲ κολέγια οὔτε σὲ σχολειὰ τῆς ἀλλοδαπῆς. Αὐτὴ τὴν γλώσσα ἄκουγε στοὺς δρόμους, τὰ σοκάκια καὶ τὶς σπηλιὲς ποὺ μεγάλωσε. Καὶ ἐξάλλου τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ ἥρωα Κλεφταρματολοῦ, ποὺ πελέκησε ἀμέτρητα τούρκικα κεφάλια, τὶς λεβέντικες, αὐθόρμητες ...

Γιατί ἡ καθολικὴ καὶ ἀδιάκριτη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας εἶναι παράνομη καὶ καταχρηστικὴ

Του Δήμου Γ. Θανάσουλα, δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω
Ἐπιτρέψτε μου νά συνεισφέρω στή σχετική προβληματική καί ἀρθρογραφία πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ τίς τελευταῖες ἡμέρες σχετικά μέ τή νομιμότητα καί σκοπιμότητα τῆς καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020, ὅπως αὐτή ἔχει ἐπιβληθεῖ μέ τήν 2867/Υ1/16-3-2020 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση ( στό ἑξῆς ΚΥΑ). Λόγῳ παρανοήσεων σέ ἀρκετούς γιά τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς ΚΥΑ θά ἦταν σκόπιμο νά συμπεριλάβω ἐδῶ τό ἀκριβές ἐπίμαχο κείμενό της:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ
Ἔχοντας ὑπόψη:
1. Τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου πρώτου τῆς ἀπό 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ» (Α' 42) καί ἰδίως τῆς περίπτωσης στ' τῆς παραγράφου 2 καί τῆς παραγράφου 4 αὐτοῦ.....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.