21 Ιαν 2020

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός: Ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸ Βίο του

Ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ταραχώδη ζωὴ καὶ τὶς πολλαπλὲς δοκιμασίες ποὺ ὑπέστη μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ πιὸ ἐνδιαφέρουσες προσωπικότητες τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός. Τὸ φὶλμ προβλήθηκε στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, στὸν Πολυχῶρο Πολιτισμοῦ "Ἀθηναΐς"
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ....

Ἅγιος Εὐγένιος πολιούχος τῆς πόλεως Τραπεζούντας

Μνήμη 21η Ἰανουαρίου
Στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ., μία ἐποχή, ὑπὸ την αυτοκρατορία τῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, ὅπου ὁ χριστιανισμός ἐμφανίστηκε κι ἄρχισε νὰ ἐξαπλώνεται στὸν Πόντο, ὁ Ἅγιος Εὐγένιος ἔζησε καί μαρτύρησε στὴν Τραπεζούντα. 
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 290 μ.Χ., σὲ μία περίοδο σκληρῶν διωγμῶν ἀπέναντι στοὺς Χριστιανούς, ὅταν οἱ ἔπαρχοι τῆς Καππαδοκίας καὶ Ἀρμενίας, Λυσίας καὶ Ἀγρικόλαος, ἔκαναν πράξη τὸ διάταγμα νὰ θανατώνουν κάθε πιστό τῆς νέας θρησκείας, ὁ Ἅγιος Εὐγένιος μαρτύρησε μαζὶ μὲ τοὺς Κάνινδο, Οὐαλεριανὸ καὶ Ἀκύλα μαχόμενος ὑπὲρ τῆς βαθιᾶς τους πίστης στον  Χριστό.
Κάτοικοι καταγγέλλουν στὸ Λυσία τους τέσσερις συναθλητὲς μὲ τὴν κατηγορία ὅτι διδάσκουν τὸ λόγο τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ κρύβονται σὲ δασώδη περιοχή. Οἱ διῶκτες ὁδηγοῦνται στὴ σύλληψη τοῦ Κανιδίου, ἀρχικά, κι ἔπειτα τοῦ Οὐαλεριανοῦ καθ’ ὑπόδειξη τοῦ Ἀκύλα, ὁ ὁποίος εἶχε ἤδη ὁμολογήσει τὴν πίστη του στὸ Χριστό. Οἱ τρεῖς συναθλητὲς περνούν τή νύχτα στὴ φυλακὴ προσευχόμενοι. Τὸ πρωὶ τῆς επομένης ἡμέρας καλοῦνται νὰ ἐμφανισθοῦν μπροστὰ στὸ Λυσία, ἀνακρίνονται καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους. Ἡ παραδοχὴ τῆς πίστης τους φέρνει τὸ μαστίγωμά τους κι ἀφού ὑποβάλλονται σὲ βασανιστήρια, ἐπιστρέφουν στὴ φυλακή.
Ἐν τῷ μεταξύ, στὸν Ἅγιο Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος ὁλόκληρο το διάστημα αὐτὸ κρυβόταν σὲ μία σπηλιὰ μέσα στὸ δάσος, παρουσιάζεται   Χριστός. Τὸν παροτρύνει νὰ φανερωθεῖ καὶ νὰ ἀναγγείλει τὴν πίστη του. Καί πράγματι, ὁ Ἅγιος ψάλλει καὶ...

20 Ιαν 2020

Μιὰ καταπληκτικὴ ὁμιλία (μεταγλωττισμένη) τῆς Gianna Jessen ποὺ ἐπέζησε ὡς ἔμβρυο ἀπὸ ἄμβλωση! (Video)


Μιὰ καταπληκτικὴ ὁμιλία τῆς Gianna Jessen ποὺ ἐπέζησε ὡς ἔμβρυο ἀπὸ ἄμβλωση!
Ἡ Gianna Jessen ἐπέζησε ἀπὸ ἄμβλωση. Κάνει μία σειρὰ ὁμιλιῶν γιὰ νὰ καταθέσει τὴν ἐμπειρία της. Ἡ Gianna Jessen εἶχε πεῖ παλαιότερα: «Εἶμαι κατ ‘εικόνα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ μοῦ δίνει ἀξία».

Ἡ μεταγλώττιση στὰ Ἑλληνικὰ ἔγινε ἀπὸ τὸ Ἁγία Ζώνη.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ "ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ"...

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Οἱ συνέπειες τῆς βαυαροκρατίας ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση ἕως σήμερα


Τί ἦταν τὸ νεοσύστατο κράτος τὸ κράτος τὸ ἑλληνικὸ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς τούρκους; Τί ἦταν στὴ συνείδηση ὁ Ἕλληνας; Τί τοῦ εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ ὅλη τὴν τετρακοσαετή ὑποδούλωση στοὺς Τούρκους; Ποιὰ ἦταν ἡ ταυτότητά του; Ἦταν Ἕλλην, Ρωμιός, Γραικός; Πόσο συνέβαλε ἡ βαυαροκρατία στὸ στήσιμο τοῦ νεοσύστατου κράτους; Ποιὲς οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ πρακτικῶν προτεσταντικοῦ τύπου σὲ ἕναν λαὸ ποὺ αὐτὸ ποὺ τὸν κράτησε δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον ἡ πίστη του στὴν Ἐκκλησία ἡ πίστη του στὴν Ὀρθοδοξία;...

Οἱ πλουσιότεροι τοῦ πλανήτη ἔχουν περισσότερα χρήματα ἀπὸ 4,6 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους!

Ἐπιμέλεια - Σχόλιο: Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος, Κιλκὶς
Σωστὰ τὸ διάβασες, ἀγαπητὲ ἀναγνώστη! Ὄχι, δὲν κάνεις λάθος. Καὶ μὴν τρομάζεις! Καὶ μὴν ἐκπλήττεσαι! Ἐνδεχομένως, αὐτὴ ἡ ἄθλια καὶ ἀπάνθρωπη διάκριση νὰ ἀποτελεῖ γιὰ πολλοὺς εἴδηση «ἀξιοθαύμαστη» καὶ «ἀξιέπαινο» κατόρθωμα. Διότι, ἁπλῶς, «δίχως Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται»!
Καμία ἀναστολὴ καὶ σὲ κανένα ἐπίπεδο! Tο ζοῦμε ἄλλωστε καὶ τὸ ἀποδεχόμαστε πλέον ὡς ἀμετάκλητη πραγματικότητα καθημερινὰ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως. Εἶναι ἡ νέα κατάσταση ποὺ διαμορφώνεται στὸν πλανήτη. Τὸ καύχημα τοῦ συστήματος, ποὺ ἐργάστηκε, καὶ συνεχίζει ἀνεμπόδιστα νὰ ἐργάζεται, γιὰ τὴν μετάπλαση τοῦ θείου πλάσματος, τοῦ ἀνθρώπου, σὲ ἀναίσθητο, ἀσυνείδητο καὶ ἀδηφάγο μηχάνημα! Καὶ ποὺ προσπαθεῖ νὰ αἰτιολογήσει τὸ κακὸ καὶ νὰ ρίξει τὶς εὐθύνες ... κάπου ἀλλοῦ!!!
Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς λειτουργίας τῶν λεγομένων δημοκρατικῶν συστημάτων τῶν πλούσιων καὶ πολιτισμένων χωρῶν. Τὸ πλεόνασμα τῆς ἀγάπης τους πρὸς τοὺς ἀδύναμους καὶ φτωχοὺς λαούς, ποὺ συνεχῶς ἐπικαλοῦνται. Τὸ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν νομοθέτηση καὶ ἐφαρμογὴ τῆς νομοθεσίας γιὰ ἰσότητα καὶ τῆς ἀπονομῆς τοῦ δικαίου. Εἶναι ἡ δικαίωση τῶν ἀγώνων τῶν διαφόρων φορέων θρησκευτικῶν, φιλοσοφικῶν, διαφόρων ἀνθρωπιστικῶν, φιλανθρωπικῶν, κρατικῶν καὶ μή. Εἶναι, ἐν τέλει, ἡ ὑποκρισία τοῦ αὐτονομημένου ἀνθρώπου. Τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ λάτρεψε ειδωλικά τὸν ἑαυτοῦ του καὶ τίποτε ἄλλο πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Τοῦ κατὰ πᾶσαν ἔννοια ἀνήθικου ἀνθρώπου! Εἶναι ἡ ντροπὴ τῆς ἀνθρωπότητας! Εἶναι ἡ ντροπή μας!
Διαβάστε παρακάτω τὴν εἴδηση...

«Ἔκανα ἔκτρωση καὶ ἀκόμα τὸ πληρώνω! Μιλάω γιὰ νὰ ἀποτρέψω τὶς γυναῖκες ποὺ τὸ σκέφτονται!»Πῶς στὸ παρελθὸν ἔχει διακόψει ἐγκυμοσύνη παραδέχτηκε ἡ ἠθοποιός, μὲ ἀφορμὴ τoν σάλο ποὺ ξέσπασε μετὰ τις  ἀφίσες κατὰ τῶν ἀμβλώσεων ποὺ κόλλησαν σὲ ἀρκετοὺς σταθμοὺς τοῦ μετρό.
Ἡ ἠθοποιὸς ποὺ ἔχει πρωταγωνιστήσει σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς ταινίες ἀλλὰ καὶ σήριαλ, ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ τό: «Τί 30 ... τί 40 ... τί 50», «πῶς καταντήσαμε Σωτήρη», «ὁ ἄνθρωπος ποὺ γύρισε ἀπὸ τὴ ζέστη»  καὶ ἄλλα πολλά, δήλωσε πὼς ἡ ζήλια τὴν ἔσπρωξε στὸ νὰ προβεῖ σ’ αὐτὴ τὴν πράξη ἡ ὁποία ἀκόμα τριγυρνάει στὸ μυαλό της.
Ὅπως ἐξομολογήθηκε ἡ Νέλλυ Γκίνη εἶχε δεσμὸ μὲ τὸν Μιχάλη Ζαμπέτα καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν ἔντονο καβγὰ ἐκεῖνος ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι τους καὶ ἐκείνη πίστευε πὼς δὲ θὰ ξαναγυρίσει:
«Ἔπεσα στὰ πατώματα. O Μιχάλης δὲν ἐπέστρεφε. Ἔτσι θεώρησα πὼς πρέπει νὰ....

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας (20 Ἰανουαρίου)

Ἐπιμέλεια κειμένου:Χριστόδουλος Ἠλιάδης
Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε στὴ Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας τὸ ἔτος 377 μ.Χ. Οἱ γονεῖς τοῦ Παῦλος καὶ Διονυσία, ἀνῆκαν σὲ ἐπίσημη γενιά. Ἄτεκνοι ὄντες, ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδί, τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσαν στὴ διακονία τοῦ Θεοῦ στὸ ὁποῖο καὶ κατὰ θεία ἐπιταγὴ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Εὐθύμιος, ἀφοῦ μὲ τὴν γέννησή του τοὺς χάρισε τὴν εὐθυμία, τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίαση. Σὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ χήρα μητέρα τοῦ ἀνέθεσε τὴν ἀνατροφή του στὸν τοπικὸ ἐπίσκοπο Εὐτρώιο. Αὐτὸς τὸν ἐκπαίδευσε καλῶς καὶ σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν τὸν χειροτόνησε πρεσβύτερο.
Τὸ 406 ὁ Εὐθύμιος μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀσκήτευσε στὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου. Σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του Κύριλλο τὸν Σκυθοπολίτη, τὰ μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα γρήγορα τὸν ἀνέδειξαν καὶ ἡ φήμη του ὡς Ἁγίου ἁπλώθηκε παντοῦ. Πολλοὶ Σαρακηνοὶ (Ἄραβες) ἔγιναν χριστιανοί, ἐνῶ ἀρκετοὶ αἱρετικοί, ὅπως Μανιχαῖοι, Νεστοριανοὶ καὶ Εὐτυχιανοί, ἐπέστρεψαν στὴν ὀρθὴ πίστη. Ἀκόμη καὶ ἡ αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου Εὐδοκία (408-450), ποὺ λοξοκοίταζε πρὸς τὸν Μονοφυσιτισμό, ἀναγκάστηκε νὰ διακόψει κάθε σχέση μαζί του, ὅταν πείστηκε ἀπὸ τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Εὐθυμίου. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοὶ μοναχοί, ποὺ τὸν ἀνακήρυξαν ἡγούμενό τους.
Χριστιανὸς ἀσκητὴς καὶ ἱδρυτὴς μοναστικῶν κέντρων στὴν περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης, μία ἀπὸ....

19 Ιαν 2020

Ἐνῶ ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Αὐτοκράτορας εἶχαν προδώσει, ἕνας ἐπίσκοπος μαζὶ μὲ τὸν λαὸ ἔσωσε τὴν Ὀρθοδοξία!

Πολλαπλὰ τὰ μηνύματα ποὺ στέλνει ἡ ἑορτὴ τοῦ σημερινοῦ Ἁγίου. Κόντρα σὲ ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἐποχῆς, ἡ ἄρνηση ὑπογραφῆς τῆς ἕνωσης τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Παπικοὺς ἀπὸ ἕναν ταπεινὸ ἐπίσκοπό της Ἐφέσου, ἔσωσε τὴν ὀρθόδοξη πίστη! Ἂς εὐχόμαστε στὸ Θεὸ νὰ ἀναδείξει καὶ σήμερα νέους Μάρκους Εὐγενικοὺς ποῦ θὰ ἀντισταθοῦν στὶς κακοδοξίες ὁρισμένων ὀρθόδοξων (;) ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ἐσωτερικὸ καὶ ἴσως πιὸ ἐπικίνδυνο ἐχθρό της Ἐκκλησίας.
Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς γεννήθηκε τὸ 1392 μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ πιστοὺς γονεῖς, τὸν ἀρχιδικαστή, σακελλίων καὶ διάκονο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Γεώργιο καὶ τὴ Μαρία ποὺ ἦταν κόρη τοῦ εὐσεβοῦς ἰατροῦ Λουκᾶ. Εἶχε ἀκόμα ἕναν μικρότερο ἀδερφὸ ποὺ ὀνομαζόταν Ἰωάννης. Λόγω τῶν πολλῶν του πνευματικῶν χαρισμάτων ἔκανε περίλαμπρες θεολογικὲς καὶ φιλοσοφικὲς σπουδὲς καὶ μαθήτευσε στοὺς πλέον φημισμένους διδασκάλους τῆς ἐποχῆς του, τὸν Ἰωάννη Χορτασμένο (κατόπιν Ἰγνάτιο Μητροπολίτη Σηλυμβρίας) καὶ τὸν μαθηματικὸ καὶ φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστὸ Πλήθωνα. Μεταξὺ τῶν συμμαθητῶν τοῦ ἦταν καὶ ὁ μετ' ἔπειτα ἄσπονδος ἐχθρός του Βησσαρίων ὁ καρδινάλιος ποὺ ἦταν ὑπέρμαχος τῆς ἕνωσης.
Δίδασκε στὸ φροντιστήριο τοῦ πατέρα του, καὶ ἀργότερα, μετὰ τὸν θάνατο αὐτοῦ, τὸν διαδέχθηκε στὸ διδασκαλικὸ ἐπάγγελμα. Διακρίθηκε σὰν δάσκαλος τῆς....

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος καὶ ἡ συνομιλία του μὲ τὸ κρανίο!

Ἐπιμέλεια κειμένου: Χριστόδουλος Ἠλιάδης, φιλόλογος
Ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπατοῦσε κάποτε στὴν ἔρημο, καὶ βρῆκε ἕνα κρανίο νεκροῦ πεταμένο στὸ ἔδαφος καὶ ὅταν τὸ κούνησε μὲ τὴν ράβδο του, τοῦ μίλησε τὸ κρανίο καὶ ὁ Ἅγιος του ἀπάντησε...
- Ποιὸς εἶσαι ἐσύ;
- Ἐγὼ ἤμουν ἀρχιερέας τῶν εἰδώλων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ ἀπέμειναν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἐσὺ δὲν εἶσαι ὁ Μακάριος ὁ πνευματοφόρος, ποὺ ὅποια ὥρα σπλαγχνισθεῖς τοὺς εὑρισκόμενους στὴν κόλαση καὶ εὐχηθεῖς γιὰ αὐτούς, ἀνακουφίζονται λίγο;
- Ποιὰ εἶναι ἡ ἀνακούφιση καὶ ποιὰ ἡ τιμωρία;
- Ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ, τόσο εἶναι τὸ πῦρ ἀπὸ κάτω μας, ἐνῶ στεκόμαστε μέσα στὸ πῦρ ἀπὸ τὰ ποδιὰ ἕως τὸ κεφάλι καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δεῖ κανεὶς τὸν ἄλλον πρόσωπο μὲ πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο τοῦ καθενὸς εἶναι κολλημένο πρὸς τὴν πλάτη τοῦ ἄλλου. Ὅταν λοιπὸν ἐσὺ εὔχεσαι γιὰ μᾶς, τότε βλέπει κανεὶς λίγο το πρόσωπο τοῦ ἄλλου. Αυτή εἶναι ἡ ἀνακούφιση.
Καὶ κλαίγοντας ὁ Ἅγιος εἶπε:
- Ἀλίμονο στὴν μέρα ποὺ γεννήθηκε ὁ ἄνθρωπος ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνακούφιση ἀπὸ....

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς μέσα ἀπὸ τὰ τρία τροπάριά του, ὅπως μᾶς τὰ ἄφησε ὁ Μέγας Ὑμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Στὶς 19 Ἰανουαρίου ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρκου, Ἐπισκόπου Ἐφέσου, τοῦ Εὐγενικοῦ.
Ὁ μέγας Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας, Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης, στὸν «Ἐνιαύσιο Στέφανο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», στὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἔχει καὶ τὴν ἔγκριση κυκλοφορίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γράφει τὸ ἀπολυτίκιο, τὸ κοντάκιο καὶ τὸ μεγαλυνάριο τοῦ ἁγίου...:


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως
Θείας πίστεως, ὁμολογία, μέγαν εὔρατο, ἡ Ἐκκλησία, ζηλωτὴν σὲ θεῖε Μάρκε πανεύφημε, ὑπερμαχούντα πατρώου φρονήματος, καὶ καθαιροῦντα τοῦ σκότους ὑψώματα. Ὅθεν ἄφεσιν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τοῖς σὲ γεραίρουσι.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον
Πανοπλίαν ἄμαχον, ἐνδεδυμένος θεοφρον, τὴν ὀφρὺν κατέσπασας, τῆς Δυτικῆς ἀνταρσίας, ὄργανον, τοῦ Παρακλήτου γεγενημένος, πρόμαχος, Ὀρθοδοξίας προβεβλημένος· διὰ τοῦτο σοῖ βοῶμεν· χαίροις ὢ Μάρκε, Ὀρθοδόξων καύχημα.

Μεγαλυνάριον
Τῆς Ὀρθοδοξίας ταῖς ἀστραπαῖς, λάμψας ἐν τὴ Δύσει, ἐξεθάμβησας ἐμφανῶς, Δυτικῶν τὰς ὄψεις, τοὺς ὅρους τῶν Πατέρων, ὢ Μάρκε ρητορεύων, πυρίνη γλώττη σου.

Ἰδού, ὁ Μέγας Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης πῶς περιγράφει τὸν ἀγώνα τοῦ ἁγίου μέσα ἀπὸ τὰ τρία τροπάρια, ποὺ οὐσιαστικὰ συνοψίζουν τὸ βίο του. Τροπάρια καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀκολουθία του, ἀναγνωρισμένα καὶ ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Εκκλησίας.

1. Στὸ ἀπολυτίκιό του ἀρχικὰ τὸν χαρακτηρίζει:...

Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός: Ὁ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 19 Ἰανουαρίου ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησίας μας τὴν ἱερὴ μνήμη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ὁμολογητὲς τῆς πίστεώς μας, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Μίας μεγάλης μορφῆς, τὴν ὁποία ἡ Θεία Πρόνοια πρόβαλλε στὴ συγκεκριμένη καὶ κρίσιμη ἐκείνη ἐποχή, προκειμένου νὰ ὑπερασπισθεῖ καὶ νὰ σώσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Γεννήθηκε τὸ 1392 στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν μεγάλωσαν καὶ τὸν ἀνάθρεψαν μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Τὸ βαφτιστικό του ὄνομα ἦταν Ἐμμανουήλ. Φρόντισαν οἱ γονεῖς του νὰ τοῦ δώσουν σπουδαία μόρφωση. Ἡ Ἰδιωτικὴ σχολὴ τοῦ πατέρα του ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴν πνευματική του πορεία. Δυστυχῶς ἔμεινε ὀρφανὸς μὲ τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη, ὁ πατέρας τους πέθανε ὅταν ἦταν ἀκόμη παιδί. Ἡ μητέρα του φρόντισε νὰ μαθητεύσει κοντὰ σὲ φημισμένους δασκάλους τῆς ἐποχῆς του, ὅπως τὸν περίφημο Ἰωάννη Χορτασμένο, τὸν μετέπειτα μητροπολίτη Σηλυβρίας καὶ τὸν γνωστὸ μαθηματικὸ καὶ φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστὸ – Πλήθωνα, πρὶν παρεκκλίνει στὸν παγανισμό.
Στὴν ἀρχὴ ὁ νεαρὸς Ἐμμανουὴλ ἀνέλαβε τὴ σχολὴ τοῦ πατέρα του καὶ τῆς ἔδωσε αἴγλη, συγκεντρώνοντας σὲ αὐτὴ σπουδαίους μαθητές, ὅπως τὸν Γεώργιο Σχολάριο, μετέπειτα πρῶτον οἰκουμενικὸ πατριάρχη μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ἀλλὰ ὁ θεῖος ἔρως γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωὴ ὁδήγησε τὸν Ἐμμανουὴλ νὰ ἐγκαταλείψει τὴ σχολὴ καὶ τὰ ἐγκόσμια καὶ νὰ γίνει...

18 Ιαν 2020

Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος, ὁ ἐμπνευστὴς καὶ τὸ πρότυπο τῶν ἀγώνων τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος. Κιλκίς, 18-1-2020
Στὶς 19 Ἰανουαρίου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ὁσίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μητροπολίτου Ἐφέσου καὶ ὑπερμάχου τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Αὐτοῦ ποὺ στὴν σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας, «μονώτατος» ἀκύρωσε τὶς ἀποφάσεις της, μὴ ὑποκύπτοντας στὰ θελήματα τοῦ Πάπα. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές, ὁ Οἰκουμενισμὸς σαρώνει καὶ οἱ δεξιοτέχνες  διάκονοί του, ἱεράρχες καὶ πολιτικοί, φτάνουν στὴν κορύφωση τοῦ ἔργου τους, ἀφοῦ πρὸ ὀλίγου ἀνακοίνωσαν καὶ τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅλα αὐτά, δίχως δυστυχῶς ὁ λαὸς νὰ γνωρίζει ποιὸς εἶναι ὁ τελικὸς σκοπός τους. Γι` αὐτὸ δημοσιεύουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου Βασιλειάδη: «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ», γιὰ ψυχικὴ ὠφέλεια, ἀφύπνιση καὶ προβληματισμὸ καὶ ἑτοιμότητα:
     «Οἱ ἀξιώσεις καὶ οἱ βλέψεις τῆς ἐγωιστικῆς «δυτικῆς ὀφρύος» ἐπὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦταν καταφανεῖς ἀπὸ τὸν Δ΄ ἀκόμη αἰώνα. Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὅρισε ὡς πρωτεύουσας τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους τὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ Δύση δὲν εἶδε μὲ καλὸ μάτι αὐτὸν τὸν χωρισμό, φοβούμενη πὼς θὰ γίνει τὸ θρησκευτικὸ κέντρο τοῦ Χριστιανισμοῦ.
     Ὕστερα ἀπὸ ἕντεκα αἰῶνες ἡ ἀπειλὴ εἶχε κορυφωθεῖ. Οἱ Δυτικοὶ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀδυναμία τοῦ Βυζαντίου καὶ κυρίως τὸν τουρκικὸ κίνδυνο, προσπάθησαν μὲ κάθε τρόπο νὰ ὑποτάξουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ ἔδιναν ὑποσχέσεις γιὰ ὑλικὴ βοήθεια. Δὲν ἔλεγαν βέβαια ὅτι θὰ τὴν ὑποτάξουν. Πρότειναν ἁπλῶς ἕνωση Ἐκκλησιῶν. Τὸ δόλωμα ἦταν ἐξόχως ἑλκυστικό, διότι ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε τὸ ὀλέθριο σχίσμα, ἡ ἕνωση ἦταν ὁ....

Πρῶτα κατεβάζουν τὶς ἀφίσες στὸ μετρό, μετὰ χαράσσουν στρατηγικὲς γιὰ τὴν ἀνάσχεση τῆς ὑπογεννητικότητας! Μᾶς κοροιδεύουν!

Στὰ μέτρα ποὺ πρόκειται νὰ πάρει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴ στήριξη τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ στὴν Ἑλλάδα ἀναφέρθηκε ὁ ὑπουργὸς παρὰ τῷ Πρωθυπουργῶ, Ἀκης Σκέρτσος. «Ἡ κυβέρνηση πιστεύει ὅτι μία συνεκτικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴ στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας ἀποτελεῖ ἐργαλεῖο ἐθνικῆς ἐπιβίωσης. Τὸ εἶχε πεῖ προεκλογικὰ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, γίνεται πράξη μὲ δέσμη κινήτρων γιὰ τὰ νέα ζευγάρια προκειμένου νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια καὶ μὲ πρόσθετες διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τοὺς» ἐπεσήμανε σὲ ἄρθρο του στὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν».
Ὅπως τόνισε, «στὴν αἰχμὴ τῆς νέας στρατηγικῆς γιὰ τὴν ἀνάσχεση τῆς ὑπογεννητικότητας» εἶναι το επίδομα τῶν 2.000 εὐρώ, «τὸ ὁποῖο γιὰ πρώτη φορὰ θεσπίζεται καὶ θὰ χορηγεῖται στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ γεννιέται στὴν Ἑλλάδα».
Στὴ συνέχεια, ἀναφέρθηκε καὶ σὲ ἄλλα «στοχευμένα μετρα δημογραφικῆς πολιτικῆς καὶ στήριξης τῆς οἰκογένειας», ὅπως ἡ ὑπαγωγὴ στὸν χαμηλὸ ΦΠΑ ὅλων τῶν....

Ἐνέκρινε τὰ Μνημόνια, τὴν ἀπόδοση ἰθαγένειας, τὴν μὴ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες, τὴν παράδοση τῆς Χαλκιδικῆς στὴν «ἑλληνικὸς χρυσὸς» καὶ πολλὰ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός!

H ἑπόμενη -ἐκτὸς ἀπροόπτου- Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου συμβολίζει, σύμφωνα μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, «σημαντικὲς ἀξίες, ἐνῶ χειρίστηκε ὑπεύθυνα σημαντικὲς ὑποθέσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ ζωὴ χιλιάδων ἀνθρώπων».
Πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν κομψὴ διατύπωση κρύβονται οἱ «σκιὲς» καὶ οἱ «γκρίζες ζῶνες» στὴν ἐπαγγελματικὴ θητεία μίας ἄκαμπτης Ἑλληνίδας δικαστοῦ, ἡ ὁποία ταύτισε τὸ ὄνομά της μὲ τὶς σκληρότερες μνημονιακὲς ἐπιλογὲς καὶ πράγματι ἐπηρέασε ἀρνητικὰ τὶς συνθῆκες ζωῆς ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων πολιτῶν. Οἱ ἔνθερμοι ὀπαδοὶ τῆς ὑποψηφιότητάς της ἐπιθυμοῦν νὰ λησμονήσουμε, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἦταν ἐκείνη ποὺ ὑπερψήφισε ἀνενδοίαστα:
• τὶς ἄγριες περικοπὲς τοῦ 1ου Μνημονίου,
• τὰ νέα σκληρὰ μέτρα τοῦ 2ου Μνημονίου καὶ τοῦ νόμου Βρούτση,
• τὴ συνταγματικότητα τοῦ ἐγκληματικοῦ «κουρέματος» (PSI) ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου «στέγνωσαν» τὰ ἀποθεματικὰ τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων,
• τὴν κατάργηση τῶν δώρων τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.
Μπορεῖ ἡ πρόταση τῆς Ν.Δ. νὰ ἀποσπᾶ εὐρεία διακομματικὴ συναίνεση ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ Κίνημα Ἀλλαγῆς, ὡστόσο δὲν φαίνεται νὰ γίνεται πλειοψηφικὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς πολίτες καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ....

Ντροπή σας, κ. Καραμανλὴ!

Τὸ ἀκούσαμε κι αὐτό! Θυμίζει, λέει, Μεσαίωνα ἡ καμπάνια κατὰ τῶν ἀμβλώσεων. Εἶναι ντροπὴ -μᾶς λένε- νὰ ὑποστηρίζει κάποιος ὅτι δὲν πρέπει νὰ σκοτώνεις τὸ παιδί σου. Εἶναι... ὀπισθοδρόμηση ἡ ἀντίδραση, ἀλλὰ ὄχι ὁ φόνος μίας ἀνυπεράσπιστης ψυχῆς. Ἐκεῖ ἔφτασε ἡ ἐποχή μας! Μία ἀφίσα ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ μετρὸ ἔστελνε τὸ μήνυμα τῆς ὑπεράσπισης τῶν ζωῶν ποὺ χάνονται ἐξαιτίας τῶν ἐκτρώσεων. Ὅμως οἱ γνωστοὶ «εὐαίσθητοι» λύσσαξαν. Ἀπαίτησαν ἡ καμπάνια νὰ διακοπεῖ καὶ μίλησαν γιὰ σκοταδισμό. Μάλιστα, ἐπέκριναν τὴ διοίκηση τοῦ μετρὸ ποὺ ἐπέτρεψε τὶς ἀφίσες, λὲς καὶ ἐπρόκειτο γιὰ κάποια καμπάνια κακοποιῶν. Ἂν ὅμως οἱ ἀφίσες ἐξυμνοῦσαν τὸ χασίς, τὴν ἀσυδοσία, τὴν ἀθεΐα ἢ τὴν ὁμοφυλοφιλία, προφανῶς δὲν θὰ ἐνοχλοῦσαν κανέναν. Αὐτὸ εἶναι τὸ κατάντημά μας.
Ὅμως προσέξτε ποιὰ εἶναι ἡ παγίδα. Ὅλοι αὐτοὶ ἀπαιτοῦν νὰ μᾶς κλείσουν τὸ στόμα. Ἀπαγορεύουν κάθε συζήτηση γιὰ τὰ ἠθικὰ θέματα. Ἐπιβάλλουν δικτατορικὰ σιωπητήριο. Ἂν τολμήσεις νὰ πεῖς ὅτι ἡ ἄμβλωση ἔχει ἠθικὲς διαστάσεις ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπόψη, σπεύδουν νὰ σὲ φιμώσουν. Θέλουν νὰ ἀκούγονται μόνο οἱ ἀπόψεις τῆς ψευτοπροόδου!
Τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ γιὰ τέτοιας φύσεως ζητήματα ἔχουν....

Παπικὸ καρναβάλι γιὰ πάντα! Εἶναι αὐτοὶ «Ἐκκλησία»;;;

Σὲ «τσίρκο» μετέτρεψαν τὸ Βατικανὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης ἐπαφῆς τῆς χρονιᾶς τοῦ Πάπα μὲ τοὺς πιστοὺς ποὺ πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο τὴν πρώτη Τετάρτη τοῦ νέου ἔτους.
Ἡ Τετάρτη εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ παραδοσιακὰ ὁ Πάπας δέχεται στὸ Βατικανὸ πιστοὺς προκειμένου νὰ συναντηθεῖ μαζί τους.
Ἡ πρώτη περίσταση ὅμως κάθε χρόνο ἔχει τὴν ἔννοια τῆς γενικῆς συνάθροισης στὸ κτίριο τῆς «γενικῆς ἀκρόασης» (udienza generale).
Κάποιοι ὅμως σκέφτηκαν στὸ Βατικανὸ γιὰ τὸ 2020 καὶ στὴν πρώτη ἐπαφὴ τοῦ Πάπα μὲ τοὺς πιστοὺς νὰ κλείσουν τὴν ἐκδήλωση μὲ ἕνα… τσίρκο, τὸ τσίρκο Aqua , ποὺ δὲν εἶναι ἰταλικό, ἀλλὰ θὰ βρίσκεται στὴ Ρώμη μέχρι τὶς 9 Φεβρουαρίου, γιὰ ἐμφανίσεις, ἐνῶ ἔχει προγραμματιστεῖ νὰ....
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...

Ὅταν ἡ Σακελλαροπούλου ἀντιδροῦσε στὴν τέλεση ἁγιασμοῦ στὸ ΣτE!

Τοῦ Ἀλεξίου Σίλα, «ΤΑ ΝΕΑ», 13 Σεπτεμβρίου 2006
Ἅγιος… ἐμφύλιος στὸ ΣτΕ
Σὲ πόλεμο μεταξὺ – σχεδὸν – τοῦ συνόλου τῶν δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ τοῦ προέδρου τοῦ δικαστηρίου ἐξελίσσεται ἡ διαφωνία ποὺ ἀνέκυψε μὲ ἀφορμὴ τὴν πρωτοφανῆ πρωτοβουλία τοῦ Γ. Παναγιωτόπουλου νὰ ἐγκαινιάσει τὸ νέο δικαστικὸ ἔτος μὲ ἁγιασμό, χοροστατοῦντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστoδούλου.
Ὑπὲρ τῶν 30 δικαστῶν τοῦ ΣτE ποὺ ἀντέδρασαν ἐξ ἀρχῆς τάσσεται ὁ νομικὸς κόσμος τῆς χώρας, ἐνῶ τὸ ζήτημα ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει σὲ ἐκκρεμότητα. Σήμερα ἀναμένεται νὰ τοποθετηθεῖ ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἡ Ἕνωση Δικαστικῶν Λειτουργῶν τοῦ ΣτE καί, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, θὰ εὐθυγραμμιστεῖ μὲ τὴ στάση τῶν 30 διαφωνούντων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν παρόντων στὸ δικαστήριο δικαστῶν αὐτὴ τὴ στιγμή, λόγω διακοπῶν.
Χθὲς ἀκόμη ἕνας δικαστὴς ἐκδήλωσε ἐγγράφως τὶς ἀντιρρήσεις του, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι στὸ ΣτE ἐκκρεμοῦν πολλὲς ὑποθέσεις σχετικὲς μὲ τὸ θρήσκευμα, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου ὅμως φέρεται ἀποφασισμένος ὄχι μόνο νὰ μὴν ὑπαναχωρήσει, ἀλλὰ – ἀναλόγως τῆς ἐπιτυχίας ποὺ θὰ ἔχει ἡ ἐκδήλωση – νὰ καθιερώσει τὸν θεσμὸ τοῦ ἁγιασμοῦ στὴν....

Ἅγιος Χριστοφόρος ὁ Παπουλάκος (18 Ἰανουαρίου 1861)

papoulakosἮταν ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἐρωτευμένος μὲ τὸ Χριστό, ποὺ παράτησε τὰ πάντα καὶ ἀσκήτεψε.
Κάποια στιγμὴ ἄρχισε νὰ γυρίζει τὰ χωριὰ καὶ νὰ μιλάει γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν μεσάνυχτα γιὰ τὴν ἴδια τὴ δική τους πνευματικὴ κληρονομιὰ – γιὰ τὴ δική τους πνευματικὴ κληρονομιὰ τοὺς μιλοῦσε, μία κληρονομιὰ ποὺ ὁδήγησε καὶ ὁδηγεῖ χιλιάδες ἀνθρώπους ἀπὸ πολλὰ ἔθνη στὴν ἁγιότητα.
Τὰ λόγια του στάζανε μέλι (κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλιῶν του, ληστὲς ἔφεραν πίσω τὰ κλεμμένα, ὁρκισμένοι ἐχθροὶ ἔδωσαν τὰ χέρια κ.τ.λ.) καὶ ὁ λαὸς τὸν σεβάστηκε καὶ τὸν ἀγάπησε.
Μετὰ ὅμως πληροφορήθηκε πὼς ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦσαν τὴ χώρα (ἡ ὁποία πρὶν λίγες μόλις δεκαετίες εἶχε φύγει ἀπὸ τὴ μακραίωνη τουρκικὴ σκλαβιὰ) περιφρονοῦσαν αὐτὴ τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ -ὄντας ξένοι καὶ ἀλλόθρησκοι- καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὴν ὑποβαθμίσουν (ἀκόμα & μὲ τὴ βία, π.χ. κλείνοντας μοναστήρια, ἐπιβάλλοντας σὲ μοναχοὺς καὶ μοναχὲς νὰ βγάλουν τὰ ράσα, πετώντας ἱερὰ κειμήλια στὰ σκουπίδια) καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ ἕναν ξενόφερτο πολιτισμό, μὲ ξενόφερτες κοσμοθεωρίες καὶ μοντέρνο, ἐκσυγχρονισμένο, τρόπο ζωῆς, ὄχι πλέον παραδοσιακὸ καὶ “ὑπανάπτυκτο”… Καὶ τότε πόνεσε καὶ θύμωσε πάρα πολὺ κι ἄρχισε νὰ τοὺς ἀσκεῖ σκληρὴ κριτική.
Οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου φοβήθηκαν αὐτὸ τὸν ἀγράμματο ἀσκητικὸ καλόγερο, γιατί ἔβλεπαν πὼς ὁ λαὸς τὸν ἀκούει....

Ἡ ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Σεραφεὶμ σὲ πρόσκληση τοῦ Πάπα

2 Ὀκτωβρίου 1991
« Ἁγιώτατε,Ἐπικοινωνοῦμεν μεθ' Ὑμῶν ἐξ ἀφορμῆς τῆς Ὑμετέρας προσκλήσεως τὴν ὁποίαν ἀπηυθύνατε εἰς ἠμᾶς προκειμένου ὅπως ἀποστείλωμεν «ἀδελφικὸν ἀπεσταλμένον» ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἠμῶν ἴνα συμμετάσχη εἰς τὴν εἰδικὴν Συνέλευσιν τῶν Ἐπισκόπων της καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, συνερχομένην ἐν Ρώμη ἀπὸ 28.11 ἕως 14.12.1991, μὲ θέμα «ὁ ἐπανευαγγελισμὸς τῆς Εὐρώπης».
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τὴ Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 2ας Ὀκτωβρίου ἐ.ε., κατόπιν ἐνδελεχοῦς μελέτης, ἀπεφάσισεν ὅτι δὲν δύναται νὰ μετάσχη ἡ Ἐκκλησία ἠμῶν εἰς τὴν ὡς εἴρηται Συνέλευσιν διὰ λόγους συνειδήσεως. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπεχρεώθη νὰ λάβη σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ἐκκλήσεις αι ὁποῖαι ἀπηυθύνθησαν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἁγιότητα ὑφ' ἠμῶν ἀλλὰ καὶ ὑφ' ἑτέρων ἀρχηγῶν ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὁ ἐπιθετικὸς φανατισμὸς τῶν Οὐνιτῶν ἐν τὴ Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη συνεχίζει νὰ ὑφίσταται ἀδιαπτώτως, δημιουργῶν, οὕτως, μίαν ἐμφανεστάτην ἀντίθεσιν μεταξὺ τῶν ὅσων ἡ Ἕδρα τῆς Ρώμης ἐπισήμως διακηρύσσει καὶ ὅσων ἐν τοῖς πράγματι πράττει ἢ....

Ὅταν ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὡς παιδὶ μὲ τοὺς φίλους του, ἀντὶ γιὰ παιχνίδια πραγματοποιούσανε… χειροτονίες καὶ βαπτίσεις!

Ἀπὸ τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἐπιμέλεια Χριστόδουλος Ἠλιάδης
Κάποια μέρα, ποὺ οἱ χριστιανοὶ τῆς Ἀλεξανδρείας, εἶχαν μεγάλη γιορτὴ εἰς μνήμην τοῦ ἐπισκόπου Πέτρου, ποὺ μαρτύρησε κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Μαξιμίνου, ὁ Ἀθανάσιος μὲ ἄλλα παιδιὰ παίζανε στὴν ἀκροθαλασσιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ παιχνίδια. 
Ἐκεῖ κοντὰ βρισκόταν καὶ τὸ σπίτι τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξάνδρου, Ἀλεξανδρείας. Ὁ Πατριάρχης ἐκείνη τὴν ἥμερα εἶχε καλέσει καὶ μερικοὺς ἄλλους κληρικοὺς νὰ φᾶνε μαζί του τὸ μεσημέρι. Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τοὺς περίμενε, κοιτάζει γιὰ μία στιγμὴ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ βλέπει τὰ παιδιὰ νὰ παίζουν ἕνα παιχνίδι. Τοῦ τράβηξε τὴν προσοχὴ ἰδιαίτερα τοῦτο τὸ παιχνίδι. 
Παρατηρεῖ, ὅτι τὰ παιδιὰ ἔπαιρνε τὸ κάθε ἕνα καὶ ἕνα ρόλο, θὰ ἔλεγε κανείς, τῶν ἀξιωματούχων τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἕνα ἦταν ἀναγνώστης, τὸ ἄλλο διάκονος, ἄλλο ἱερέας καὶ τὸ ἄλλο ἐπίσκοπος. Τὸν Ἀθανάσιο τὸν χειροτονήσανε Πατριάρχη καὶ στὸ τέλος παρατηρεῖ μὲ κατάπληξη, μὰ καὶ μὲ ἱερὴ συγκίνηση, ὅτι βαφτίζανε ἕνα παιδάκι. Ἡ ἔκπληξη καὶ ἡ χαρὰ τοῦ Πατριάρχη ἦταν ἀπερίγραπτη. Τὰ παιδιὰ κάνανε τὴ βάπτιση ἀκριβῶς κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ παιδιὰ βοηθήσανε, προΐστατο δὲ ὁ Ἀθανάσιος. Αὐτὸς καθοδηγοῦσε ὅλα τὰ ἄλλα τὰ παιδάκια πῶς καὶ τί νὰ κάνουν. Κατασυγκινημένος ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος, κάλεσε τὰ παιδάκια καὶ ἤλθανε κοντά του. Τὰ ἀγκάλιασε, τὰ ἀσπάσθηκε, τὰ εὐλόγησε, τοὺς ἔδωσε τὶς εὐχές του.
Ἡ παράδοση λέγει ὅτι ὕστερα, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔμαθε, ὅτι τὸ παιδάκι...

Ἀνέκρουσε πρύμναν ὁ Μπογδάνος γιά τις ἐκτρώσεις! Πρὶν δύο μέρες εἶπε τὸ αὐτονόητο, τώρα τὸν εὐθυγράμμισε τὸ κόμμα!

Μπογδάνος κατὰ Καινούργιου γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. «Μεγαλύτερο λάθος καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι κατέβηκαν οἱ ἀφίσες κατὰ τῶν ἐκτρώσεων ἀπὸ τὸ μετρὸ» σχολίασε ὁ βουλευτὴς γιὰ τὸ ὅτι ἡ παρουσιάστρια ἔκλεισε ἀκροάτρια. Στὴ χθεσινὴ ἐκπομπὴ τῆς Κατερίνας Καινούργιου στὸ Open, βγῆκε καὶ μίλησε στὸν ἀέρα μία τηλεθεάτρια, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε ὅτι ἔχει κάνει ἔκτρωση.
Τὸ ζήτημα, φυσικά, συζητήθηκε καὶ μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀφίσες ποὺ κυκλοφόρησαν στὸ μετρὸ τὶς προηγούμενες μέρες, στὰ πλαίσια καμπάνιας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων, ἐνῶ τὸ βίντεο μὲ τὴν ξανθιὰ παρουσιάστρια κυκλοφόρησε εὐρέως καὶ σχολιάστηκε στὰ social media.
Στὸ «γαϊτανάκι» τῶν σχολίων ἦρθε νὰ προστεθεῖ σήμερα καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Κωνσταντίνου Μπογδάνου, τοῦ δημοσιογράφου καὶ πλέον βουλευτὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος τὶς....

Πέμπτη Φάλαγγα

Στὴν περίοδο πρὶν ἀπὸ τὴν γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχε ἡ λεγόμενη "Πέμπτη Φάλαγγα". Ἦταν ἄνθρωποι σὲ διάφορους χώρους, κυρίως στὴν Ἀθήνα, ποὺ κατηγοροῦσαν τοὺς πατριῶτες ὡς "πολεμοκάπηλους" , ποὺ κήρυσσαν δῆθεν τὴν διεθνῆ συνεργασία, τὸ διεθνὲς δίκαιο, καὶ ἀποστρέφονταν τὸν πόλεμο (ἀλλὰ κουβέντα δὲν ἔλεγαν γιὰ τὴν δουλεία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸν μὴ πόλεμο). Ποῦ ὑπερασπίζονταν δῆθεν τὰ ἰδανικὰ τῆς παγκόσμιας ἀδελφοσύνης, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ διεθνισμοῦ, τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ κλπ. Κάτι σὰν τοὺς σημερινοὺς ἐθνομηδενιστές, ψευδο-φεντεραλιστές, ψευδο-ἐκσυγχρονιστές. Ἐκπλήσσει ἄλλωστε ἡ ὁμοιότητα τῶν ἀπόψεών τους. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ποτὲ φυσικὰ δὲν συμμερίστηκε τὶς ἀπόψεις τους, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐπέμεναν ἀπτόητοι. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα κατελήφθη τὸ 1941, ἀποκαλύφθηκε ὁ....

«κ. Ὑπουργέ, εἶστε ἐχθρός τῆς πίστης μας, τῆς πατρίδας μας καὶ τῶν πολυτέκνων;»

Ἐπιστολὴ Ὑπερπολύτεκνου Πατέρα πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Μεταφορῶν κ. Κωνσταντῖνο Καραμανλὴ

             Θεσσαλονίκη 17/01/2020
Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργὲ
   Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι  πατέρας δέκα παιδιῶν καὶ μὲ μεγάλη μου λύπη ἔμαθα ὅτι σᾶς ἐνόχλησε μία ἀφίσα κατοχυρωμένη καὶ τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὰ καὶ δυστυχῶς δώσατε ἐντολὴ (ἢ σᾶς δώσανε ἐντολὴ)νὰ ἀποσυρθεῖ ἡ ἀφίσα γιατί ἴσως ἐνοχλοῦσε ἢ ἔλεγχε κάποιους ποὺ ἔκαναν ἀμβλώσεις.Ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἀδιανόητη, ἀπαράδεκτη,σχιζοφρενικὴ γιατί μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθοῦν καὶ οἱ ἀφίσες τοῦ τύπου "Ναὶ στὴ ζωὴ ὄχι στὰ ναρκωτικὰ" γιατί προσβάλλουν κάποιους χρῆστες ναρκωτικῶν καὶ ὅτι "Τὸ τσιγάρο σκοτώνει ἢ εἶναι αἰτία γιὰ πολλὲς καρδιακὲς καὶ ἐγκεφαλικὲς παθήσεις" γιατί προσβάλλουν κάποιους καπνιστές.
     Ἡ κίνηση αὐτὴ ἐπίσης προσβάλλει κάθε ὑγιῆ σκεπτόμενο ἄνθρωπο, κάθε Ἑλληνορθόδοξο γονέα καὶ ἰδιαίτερά τους πολύτεκνους ποὺ προσπαθοῦν νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ χωρὶς νὰ ἀποφεύγουν ἢ νὰ σκοτώνουν τὰ παιδιά τους. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς ὁ ἀγωνιζόμενος χριστιανὸς βοηθάει στὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ποὺ....

17 Ιαν 2020

Κατατρομοκρατημένη ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία! Φοβᾶται μήπως σωθοῦν τὰ ἀγέννητα παιδιά;;;


Μέγας Ἀντώνιος: "Ἐγὼ γέρασα στὴν ἔρημο, ἵδρωσα, κοπίασα, ξυλοκοπήθηκα ἀπὸ δαίμονες, ἀλλὰ τὴν ταπείνωσή σου, δὲν τὴν ἔφθασα"

Γράφει ὁ Χριστόδουλος Ἠλιάδης, φιλόλογος
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος βάδιζε σταθερὰ πάνω στὸ δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης. Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο, πέρα ἀπὸ τὸ ὅραμα μὲ τὶς παγίδες, ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε ἀκόμη μία θαυμαστὴ ἔνδειξη. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἄσκηση καὶ πολλὴ καρτερία στοὺς πειρασμοὺς ἄρχισε νὰ σκέπτεται σὲ τί πνευματικὰ μέτρα ἄραγε νὰ ἔφθασε. Καὶ ἂν ὑπῆρχε κάποιος ἀνώτερος γιὰ νὰ τὸν διδάξει κάτι περὶ ταπεινώσεως ποὺ ἐκεῖνος δὲν τὸ ἐγνώριζε. Καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Θεὸ ἦρθε τάχιστα. Τοῦ ἀπεκάλυψε ὁ Θεὸς ὅτι πράγματι ὑπῆρχε ἕνας ἄνθρωπος ἁπλὸς καὶ μάλιστα λαικός… ἕνας τσαγκάρης στὴν Ἀλεξάνδρεια, στοῦ ὁποίου τὰ μέτρα τῆς ταπεινώσεώς του ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε φτάσει. Τὸ ἑπόμενο κιόλας πρωϊ ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος πῆρε τὸ ραβδί του καὶ ξεκίνησε νὰ τὸν βρεῖ.
Ἤθελε νὰ γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὸν περίφημο μπαλωματὴ καὶ νὰ δεῖ τὶς ἀρετές του. Μὲ δυσκολία κατάφερε νὰ βρεῖ τὸ μαγαζάκι του καὶ μπαίνοντας κάθισε δίπλα στὸν πάγκο καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ρωτᾶ γιὰ τὴν ζωή του. Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἤξερε καν ποιὸς ἦταν ὁ γέροντας μπροστά του, ἀπαντοῦσε ἁπλά, τοῦ ἀνέφερε ὅτι ὅσα χρήματα βγάζει τὰ χωρίζει στὰ τρία, τὸ ἕνα μέρος τὸ δίνει στοὺς φτωχούς, τὸ ἄλλο στὴν ἐκκλησία, καὶ τὸ τρίτο το κρατάει γιὰ τὴν συντήρησή του. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ὅμως δὲν....

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος καὶ ἡ συνομιλία του μὲ δαιμόνιο


Ὅταν ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἠσκήτευεν εἰς τὴν ἔρημον, νὰ καὶ ἔρχεται ὁ Δαίμων τὰ μεσάνυκτα, καὶ τοῦ ἐκτύπησε τὴν πόρτα διὰ νὰ τοῦ ἀνοίξῃ. Ἐσηκώθη λοιπὸν ὁ Μέγας Ἀντώνιος, καὶ ἀφοῦ ἄνοιξε τὴν πόρτα του, βλέπει ἔξαφνα ἄνθρωπον ἀλλόκοτον καὶ ἔστεκεν ἔξω.

Λέγει του ὁ Ἅγιος "Ποῖος εἶσαι ὁποῦ μοῦ κτυπᾶς τὰ μεσάνυκτα τὴν πόρταν, καὶ τὶ θέλεις";

Λέγει του ὁ μιαρὸς Δαίμων "Ἐγὼ εἶμαι ὁ Δαίμων".
Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Ἅγιος "Πῶς ἦλθες, παγκάκιστε ἐδῶ";
Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Δαίμων "Ἦλθα νὰ σοῦ εἰπῶ πῶς μάχονται οἱ καλόγηροι καὶ λοιποὶ Χριστιανοί, ὑβριζόμενοι κατὰ πᾶσαν ὥραν, καὶ πῶς τοὺς κοσμικοὺς γυρίζω εὔκολα εἰς τὸ θέλημά μου".
Λέγει του ὁ Ἅγιος...

Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσας (17 Ἰανουαρίου)

Γράφει ὁ Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Θεολόγος
Οἱ χιλιάδες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν ἡρωική τους μαρτυρία στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, εἶναι ἰσάξιοι μὲ τοὺς Μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὀ άγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
Γεννήθηκε στὸ χωριό Τσουρχλί τῶν Γρεβενῶν, σημερινὸ «Ἅγιος Γεώργιος» στὰ 1808. Οἱ γονεῖς του, Κωνσταντίνος καί Βασιλική, ἁπλοϊκοὶ καὶ φτωχοὶ γεωργοί, εἶχαν πίστη στὸ Θεὸ καὶ βίωναν τὴν Ὀρθοδοξία. Μεγάλωσαν καὶ ἀνάθρεψαν τὸ παιδί τους μὲ εὐσέβεια καὶ προσήλωση στὴν σώζουσα πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας.
Σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν ἔχασε τοὺς ἀγαπημένους του γονεῖς καί, γιὰ νὰ ζήσει, κατέβηκε στὰ Ἰωάννινα νὰ ἐργαστεῖ. Προσλήφτηκε ὡς ἱπποκόμος σὲ κάποιον Χατζή Ἀβδουλά, ἀξιωματικὸ τοῦ Εμὶν Πασά, ἐργαζόμενος γιά περίπου ὀκτὼ χρόνια, δείχνοντας ἀσυνήθιστη τιμιότητα, εὐγένεια καὶ ἀφοσίωση, ὥστε νὰ τὸν ἐκτιμήσουν οἱ τοῦρκοι καὶ νὰ τὸν θεωροῦν «δικό» τους. Μάλιστα τὸν ἀποκαλούσαν «Χασᾶν Ἀγά», ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἐξισλαμίζονταν.
Στά 1836 ὁ Γεώργιος ἀρραβωνιάστηκε μὲ μία εὐσεβῆ Γιαννιώτισσα νέα, την Ελένη. Τότε ἕνας ραδιοῦργος χότζας τῆς περιοχῆς θύμωσε, διότι εἶδε τὸν Γεώργιο νὰ μὴν προτιμᾶ καὶ νὰ καταφρονεῖ τὴν θρησκεία του καὶ ἔτρεξε ἀμέσως στὶς ἀρχὲς καὶ τὸν συκοφάντησε, ὅτι δῆθεν εἶχε....

Προκλητικός καί ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης: «Καλῶς κατέβηκε ἡ ἀφίσα»!

16 Ιαν 2020

Ἡ Κατερίνα Καινούργιου ἀντιδρᾶ ἔντονα σὲ τηλεθεάτρια ποὺ δημοσίως ἀναφέρει ὅτι ἔκανε ἔκτρωση!


Δερβιτσάνη : Προκλητικὸ ντοκιμαντὲρ Ἀλβανίδας δημοσιογράφου

To Κίνημα «Ἀφῆστε με νὰ Ζήσω» ξετινάζει τὶς συκοφαντίες τῶν λογοκριτῶν τοῦ διαδικτύου (Ellinika Hoaxes)


Σᾶς ἔχουμε ξαναμιλήσει κατὰ τὸ παρελθὸν γιὰ τὶς πηγὲς χρηματοδότησης καὶ τὸν πραγματικὸ ρόλο τῶν περιβόητων ellinika hoaxes (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)!

Στὸ πρόσφατο θέμα ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὶς ἀφίσες στὸ μετρὸ τῆς Ἀθήνας προσπάθησαν καὶ πάλι νὰ ἀναιρέσουν τὰ ἰατρικὰ δεδομένα τῆς ἀφίσας καὶ ὡς συνέπεια νὰ λογοκρίνουν τὴν ἀφίσα ἀπὸ τὸν ψηφιακὸ κόσμο τοῦ διαδικτύου.

Σήμερα τὸ Κίνημα ποὺ δημιούργησε τὶς ἀφίσες στέλνει στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τὶς συκοφαντίες τους καὶ ζητᾶ νὰ τὶς ἀποσύρει εἰδάλλως θὰ τηρηθοῦν τὰ νόμιμα!
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩ!

Καὶ ἐπισήμως ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Ἑλλάδα


Καὶ πρὶν «ἀλέκτορα φωνῆσαι» ἦρθε ἡ ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη. Συγκεκριμένα ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γεώργιος Καλαντζῆς κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσία καὶ τοῦ Μητροπολίτη Φιλίππων Στεφάνου ἀναφέρθηκε στὴ σχεδιαζόμενη ἐπίσκεψη παρουσιάζοντας καὶ λεπτομέρειες σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν παραμονὴ τοῦ Πάπα στὴν Καβάλα (βλ. σχετ. βίντεο παρακάτω)!

Ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε ὁ Πάπας Φραγκίσκος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο θὰ ξεκινήσουν μὲ τρένο ἀπὸ τοὺς Τοξότες καὶ θὰ φθάσουν στὴ Ν. Καρβάλη, ὅπου θὰ τοὺς γίνει καὶ ἐπίσημη ὑποδοχὴ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς πόλης καὶ τὸν τοπικὸ Ἱεράρχη. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ προανήγγειλε μία σειρὰ ἔργων, ποὺ στοχεύουν νὰ ἀναδείξουν τὴν Καβάλα, σὲ τουριστικὸ τόπο παγκόσμιας ἐμβελείας, κυρίως λόγω τῆς ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.

Ὁ πρώην ὑπουργὸς σημειωτέον εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ περασμένο καλοκαίρι τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ εἶχε....

Τί δῶρα μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὸν Χριστό, ἀντίστοιχα μὲ τὰ δῶρα τῶν Μάγων

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση - Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος  Κιλκίς, 15-1-2020
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ –ΜΕΛΕΤΗ ΚΒ΄ (γ)
Στὸν ἀπόηχο τῶν μεγάλων ἑορτῶν τοῦ δωδεκαημέρου - ἐχθὲς ἀποδόθηκε ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων – καὶ ἀποχαιρετώντας τὲς μὲ πνευματικὴ χαρὰ ἀλλὰ καὶ νοσταλγία, ἀξίζει νὰ μείνουμε γιὰ λίγο ἀκόμη στὰ γεγονότα καὶ στὰ πρόσωπα ἀλλὰ καὶ  στὰ ὠφέλιμα διδάγματα, τὰ ὁποῖα «ἐξορύσσει» καὶ μᾶς προσφέρει ἡ γραφίδα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:
1. «… Ἂν ἐσὺ ἀδελφέ, ποὺ διαβάζεις αὐτὰ ποὺ γράφω, εἶσαι φτωχός, πρόσφερε στὸν νεογέννητο βασιλιὰ Ἰησοῦ,
      α). σὰν χρυσάφι τὸ ἐπιθυμητικὸ μέρος τῆς ψυχῆς σου, δηλαδή, πρόσφερέ του μία καρδιὰ καὶ θέληση, ποὺ θὰ εἶναι  καθαρὴ σὰν χρυσάφι,  καθαρὴ ἀπὸ κάθε κακὴ ἐπιθυμία καὶ ὄρεξη, ὅλη  νὰ ποθεῖ τὰ οὐράνια, ὅλη νὰ κλίνει πρὸς τὰ πνευματικὰ πράγματα, ὅλη νὰ καίγεται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὄχι ἀπὸ κανένα ἄλλο γήινο πράγμα. Καὶ ἁπλῶς καὶ μὲ λίγα λόγια, νὰ μπορεῖς καὶ σὺ μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά, μὲ ὅλα τὰ θελήματά της καὶ τὶς ἐπιθυμίες της , νὰ λὲς ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Δαβὶδ «Κύριε, ἐναντίον σου πάσα ἡ ἐπιθυμία μου». (Ψαλμ. 37,10). Διότι, γι` αὐτὸν τὸν λόγο πρόσταξε καὶ ὁ Θεὸς στὸ Λευιτικὸ νὰ προσφέρονται σ` αὐτὸν , ὄχι μόνο τὸ ξύγκι τῶν νεφρῶν ἀλλὰ καὶ τὰ δύο νεφρὰ μαζὶ «καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ επ'  αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς....

Ἅγιοι τῆς Βορείου Ἠπείρου: Ἅγιος Δάναξ μνήμη 16 Ἰανουαρίου

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τῆς «ΣΦΕΒΑ» 2015
Ὁ Ἅγιος Δάναξ καταγόταν ἀπὸ τὸν Αὐλώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὑπηρετοῦσε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Αὐλῶνος ὡς ἀναγνώστης καὶ εἶχε πάρει σπίτι του, γιὰ ἀσφάλεια, τὰ ἱερὰ σκεύη τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν ἀπίστων, ποὺ ἔκαναν συχνὰ ἐπιδρομές. Αὐτοὶ τὸν βασάνισαν γιὰ νὰ τοὺς τὰ παραδώσει καὶ νὰ προσκυνήσει στὰ εἴδωλα. Ὁ Ἅγιος ὑπέμεινε μὲ καρτερία καὶ ὑπομονὴ τὰ βασανιστήρια καὶ ἀποκεφαλίστηκε στὶς 16 Ἰανουαρίου τοῦ 313, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη του.
Πρέσβευε Ἅγιε Δάναξ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο μὰ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν μαρτυρικὴ καὶ ἀλησμόνητη Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγεσαι καὶ κᾶνε ὅλους τούς Βορειοηπειρῶτες νὰ ὁμονοήσουν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος.

15 Ιαν 2020

Δήμαρχος Σάμου γιὰ μεταναστευτικό: «Ἡ κατάσταση δὲν πάει ἄλλο ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες»

Τὸ μετρὸ τῆς Ἀθήνας χρησιμοποιεῖ συσκευὲς τουρκικῆς ἐταιρίας ποὺ παράγει ΚΑΙ ὄπλα….. !

Ὁ Φατὶχ Γκιουντογᾶν -Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς ἐταιρίας ASIS CT (ASIS-Τεχνολογίες Πόλης) σὲ δήλωση ποὺ ἔκανε πρὶν ἀπὸ μερικὲς μέρες εἶπε πὼς τὸ 20% τοῦ τζίρου τῆς ἐταιρίας του, προέρχεται ἀπὸ τὶς ἐξαγωγὲς καὶ μεταξὺ ἄλλων εἶπε πὼς «γιὰ παράδειγμα, οἱ συσκευὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸ μετρὸ τῆς Ἀθήνας εἶναι δικὲς μας»!   Ἀναρωτιόμαστε, ὁ κ. Καραμανλὴς πού ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴν ἀφίσα ὑπὲρ τῆς ζωῆς, τὰ γνωρίζει αὐτά;
Ἐμεῖς νὰ δεχθοῦμε πὼς τὶς παραγγελίες γιὰ τὰ μηχανήματα αὐτὰ τὶς ἔδωσαν οἱ προηγούμενοι ἄχρηστοι. Τώρα ὅμως αὐτὸς θὰ κάνει τίποτε γιὰ νὰ σταματήσουμε νὰ δίνουμε χρήματα σὲ ἐταιρία ποῦ παράγει ὄπλα γιὰ τὸν τουρκικὸ στρατὸ ; Κι ἐπειδὴ αὐτὰ μπορεῖ νὰ φαίνονται ἀκραῖα σὲ κάποιους, ἂς δοῦμε μερικὲς διαφωτιστικὲς ἀναρτήσεις τῆς ἐταιρίας αὐτῆς στὸ Τουίττερ.
Στὴ παρακάτω ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:....

Ἡ ἐπανάσταση στὴν Θεσσαλία τὸ 1854 (15/1)

(Γεγονότα στὴν Δυτική Θεσσαλία)
Τοῦ Κων. Α. Οἰκονόμου, δασκάλου - συγγραφέα
Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 1853: οἱ εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις, βλέποντας τὴ στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ τῆς ἀνερχόμενης Ρωσίας, ἀποφάσισαν νὰ συνασπισθοῦν ἐναντίον της. Ἔτσι, ἔμμεσα, πῆραν τὸ μέρος τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ βρισκόταν σὲ ὁλομέτωπο ἀγώνα μὲ τὴ Ρωσία. Στὸν ἀντιρωσικὸ συνασπισμὸ μόνη ἀντίθετη ἦταν ἡ φιλικὴ πρὸς τὴ Ρωσία, μικρὴ (σύνορα Ἀμβρακικοῦ-Παγασητικοῦ), ἀλλὰ ὁμόδοξη Ἑλλάδα. Στὴ ρωσοτουρκικὴ σύγκρουση, γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα Κριμαϊκός πόλεμος, ἡ Ρωσία τελικὰ ἡττήθηκε. Ὁ πόλεμος αὐτὸς στάθηκε ἀφορμὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐπιδιώξει τὴν ἀπελευθέρωση ἑλληνικῶν περιοχῶν ποὺ στέναζαν ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ ἡγεσία του, τὸ ζεύγος Ἀμαλιᾶς Ὄθωνα, πιστοὶ στὰ ἰδανικὰ τῆς Μεγάλης Ἰδέας, πίστεψαν ὅτι παρουσιάστηκε ἡ εὐκαιρία ἐπανένωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἕλληνας μονάρχης ἔγινε ἀρχηγὸς τῆς πολεμικῆς ὀργάνωσης στὸ ἐλεύθερο ἀλλὰ καὶ στὸ σκλαβωμένο τμῆμα τῆς Ἑλλάδας. Ἀφορμὲς τοῦ ξεσπάσματός της ἀποτέλεσαν ἡ καταστροφὴ τοῦ τουρκικοῦ στόλου στὸν Πόντο ἀπὸ τοὺς Ρώσους καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ τσάρου ὅτι πολεμᾶ γιὰ τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς τῶν Χριστιανῶν τῆς Τουρκίας καὶ γιὰ τὰ προνόμια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπανάσταση ἐκδηλώθηκε πρῶτα στὴν Ἤπειρο (15/1/1854) ἀλλὰ σύντομα...

Εἰς μνήμην τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

Λέων Μπράνγκ,Ταμίας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς ὑπῆρξε μία ἰδιαίτερα χαρισματικὴ προσωπικότητα μὲ μαχητικοὺς ἀγῶνες σὲ πολλὰ ἐπίπεδα καὶ πολλὲς διαστάσεις ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ό, τί καὶ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ εἶναι ἀπειροελάχιστα καὶ πολὺ φτωχὰ μπροστὰ στὴν πραγματικότητα τῆς προσφορᾶς του. Ἀξιοποίησε τὰ βασικὰ μέσα τῆς ἐποχῆς γιὰ τὴ διάδοση τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρουμαι ἐνδεικτικά: τὴ συγγραφή, τὸ κήρυγμα, ἐπιστημονικὰ συνέδρια, τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, πλῆθος ἱεραποστολικῶν ταξιδιῶν κ.α. Στὶς συζητήσεις ποὺ συμμετεῖχε ἀποδείχθηκε ἐξαιρετικὸς τακτικὸς παίκτης μὲ ὑπέροχη στρατηγικὴ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ λόγου του, ἕνας χείμαρρος οὐσιαστικοῦ λόγου ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ βαθὺ προβληματισμό. Τὸ κολοσσιαῖο συγγραφικό του ἔργο φανερώνει ἕναν βαθυστόχαστο ἐρευνητή, ὁ ὁποῖος ἤξερε νὰ δομεῖ τὴν ἐπιστημονική του ἐπιχειρηματολογία μὲ ἀπόλυτα ἄρτιο καὶ πειστικὸ τρόπο. Ὄργωσε κυριολεκτικὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔδωσε ἕνα πολὺ ἰσχυρὸ παρὸν σὲ πλῆθος χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ εὐρεία ἀνάπτυξη ποιμαντικοῦ, ἐπιστημονικοῦ καὶ κοινωνικοπολιτικοὺ λόγου. Ἀντιμέτωπος μὲ τὴν τόσο πλούσια προσφορὰ τοῦ ἀναρωτιέται κανεὶς ὄντως: Ποιὰ θέματα δὲν εἶχε...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.